(Microsoft Word - \341 - \364\370\367 \344\356\345\370\351\355.doc)

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "(Microsoft Word - \341 - \364\370\367 \344\356\345\370\351\355.doc)"

תמליל

1 מאי 2011 המורים פרק זה הינו הפרק השני מתוך נייר עמדה כולל בנושא: "משמעת, אחריות ומנהיגות במערכת החינוך" מאת מאיר בכור הקדמה אפשר לתאר את הגורמים המשפיעים ומעצבים את הצעיר כתלמיד, חבר, ואזרח לעתיד, כמשולש שקודקודיו מציינים את גורמי הסמכות האחראיים על הנחלת הערכים עליהם מושתתת חברה מתוקנת, ועל ביסוס המשמעת ואכיפתה: משרד החינוך הורים מורים נייר עמדה זה מציע שינוי משמעותי בגישה החינוכית של ההורים, המורים ומשרד החינוך ומדגיש את חשיבות לקיחת האחריות והפגנת מנהיגות, תוך שיתוף הפעולה של גורמים אלה במאבק באלימות ובתחושת אבדן השליטה על הדור הצעיר. בכתיבת נייר עמדה זה, אני מביע את דעתי האישית בלבד, ואין לי שום כוונה לפגוע באיש ו/או במוסד כלשהו. בכוונתי לעזור ולקדם את נושא המשמעת והאחריות בחינוך במדינת ישראל. עבורי, החינוך הוא משימה לאומית ראשונה במעלה.

2 פתיח ראשית אבהיר, כי על אף היותי מורה, אין מסמך זה בא לנקוט עמדה חד-צדדית לטובת המורים או להגן בצורה עיוורת עליהם ועל התנהלותם. אדרבא, מהיכרותי רבת השנים את המערכת והנפשות הפועלות בתוכה, יודע אני היטב כי ישנן בעיות רבות שעלינו לפתור, בתוך המערכת, מבפנים. אולם לשם יצירת השינוי על המערכת עצמה לשתף פעולה עם המורים ולספק להם כלים מתאימים. על הכלים שמשרד החינוך צריך לספק למורים ארחיב בפרק הבא. בפרק זה אתמקד בחובותיו ובתפקידיו של המורה ובקשיים העומדים לו לרועץ בבואו למלא תפקידים אלו. קצת נוסטלגיה "המורה של פעם" מעמד המורה בעיניי הציבור לפני כמה עשורים, מקצוע המורה היה מקצוע שהביא גאווה וכבוד לעוסק בו, המורה נחשב כאידיאליסט, בעל שעור קומה, איש ספר ותרבות. המורה נחשב כסמכות ומקור ידע אמין. הורים קיבלו את דבריו ביראת כבוד ונתנו לו גיבוי. בין המורה לתלמיד היה דיסטנס של כבוד. באסיפות ההורים חששו התלמידים מהמפגש עם המורה, כי ידעו שתלונה של המורה לפני ההורה עלולה להביא לסנקציות כנגדם. אין כל ספק, שמבחינת גבוי, סמכויות ויחס, היה אז למורים הרבה יותר קל מאשר היום, דבר שהשפיע על יכולתם לחנך וגם להעביר את חומר הלימוד עצמו. יש כאלה שעד היום מדברים על מוריהם בנוסטלגיה וגעגועים. יחד עם זה, כמובן שלא הכל היה אידיאלי, וגם אז היו בעיות, אם כי אחרות באופיין. 2

3 ל( מצב כיום חובה לזכור: המורים אחראים על הילדים, שהם הדבר היקר ביותר להורים, ומשתתפים בעיצוב דמותם של התלמידים בתקופת גיל ההתבגרות הנחשב קשה ובעייתי. בטווח הארוך - המורים אחראים על דור ההמשך של המדינה. על אף הרשום לעיל, תדמית המורה כיום בעיני הציבור ירודה ומעוותת. מצער מאד שהציבור - כולל ההורים עצמם, משרד החינוך והנהגת המדינה אינם יודעים להעריך נכונה את המורים ותפקידם. הציבור מרגיש כי ההתדרדרות בהישגי התלמידים נובעת בעיקר ממורים גרועים הנמצאים במערכת בגלל "הנוחות" שבמקצוע. ממש פוגע לשמוע אזרחים מהשורה, ובעלי תפקידים בכירים המדברים על "משרה של 24 שעות" ועל החופשות הרבות להן "זוכים" המורים. אני בספק, אם הציבור הרחב מודע לכך שרוב המורים המקצועיים בתיכון "מבלים" את חופשת החנוכה ואת חופשת הפסח בתגבורים ובמרתונים ושלא משלמים להם על שעות אלו! פעמים מקבלים מהנהלת ביה"ס מכתב תודה על "רוח ההתנדבות" או חפיסת שוקולד...) - האם לזאת לא ייקרא "פראיירים" אמיתיים? עוד יותר מעליב כאשר כולם חושבים שהם מבינים בחינוך ויודעים לעשות זאת טוב יותר מהמורים, למרות שמעולם לא עמדו מול כיתת תלמידים ולא התנסו בהוראה בפועל. המורים מתמודדים בעצם עם הכשלים החינוכיים של אלה שחושבים שהם "מבינים בחינוך". את התוצאות של "ההבנה" הזו שחלקה מתבטא בהתערבות בעבודתו של המורה, בלקיחת סמכותו ופגיעה במעמדו - כולנו רואים לאורך השנים האחרונות, ובמיוחד כיום. התדמית הנמוכה מובילה לזלזול במעמד המורה וזהו מסר שעובר מהציבור לתלמידים וגורם לפגיעה בסמכותו של המורה ולירידה ביכולתו להשליט משמעת ומרות בכיתה. היום, למורים כמעט ואין גיבוי מצד משרד החינוך, מצד המנהלים והכי פחות מההורים. מורים מרגישים שלא מעריכים את מאמציהם, אין להם "גאוות יחידה", שכרם אינו תואם את השקעתם ואת מידת האחריות המוטלת עליהם, ולכן התוצאה היא - מורים מתוסכלים, שנלחמים לשרוד, מחכים לפנסיה ולעיתים אף כאלה שמרימים ידיים. לא פלא שמורים כאלה מזוהים בציבור כמורים שחוקים ואולי אפילו גרועים וזה רק מקבע את התדמית הנמוכה של המורה ואת הביקורת הציבורית כלפיו, מה שיוצר שוב מורים מתוסכלים וחוזר חלילה. 3

4 חובותיו של המורה אחריותו של מורה באשר הוא מורה, היא לשאוף למלא את חובותיו ותפקידיו על הצד הטוב ביותר - למרות כל הקשיים והמכשולים העומדים בדרכו. חובותיו ותפקידיו של המורה, כפי שאני רואה אותם הם: 1. יצירת אווירה לימודית על המורה ליצור אווירת לימודים בכיתתו. מעבר לכך, יש משמעות רבה ליצירת האווירה הלימודית בביה"ס כולו - ועל כך אחראים מנהלי ביה"ס ומשרד החינוך, בשיתוף המורים כמובן. כיתה שיש בה אווירה לימודית, סביר להניח שתסבול פחות מבעיות משמעת. אוירה לימודית נוצרת מהעברת מסר ברור של רצינות, של כבוד הדדי ושל הזכות ללמוד ולהיות חלק מביה"ס ולאו דווקא מהשאיפה והרדיפה אחרי הישגים וציונים. מניסיוני, חשוב ליצור אווירה לימודית כבר מהשיעור הראשון. יש לזכור כי הרושם הראשוני הנוצר במפגש הראשון עם הכיתה חשוב להמשך הדרך המשותפת של המורה ותלמידיו. בשיעור הראשון שלי בכיתה חדשה אני נוהג להציג בפני התלמידים את האני מאמין המקצועי שלי ומפרט להם מהן הדרישות והציפיות שלי מהם כתלמידים וכבני-אדם. אני יורד לפרטי פרטים על מנת למנוע ספק ואי-הבנה בהמשך. בדרך זו אני מנסה, כבר בשיעור הראשון, להבהיר לתלמידים את רמת הרצינות הנדרשת מהם, ולהכניס אותם לאווירה הלימודית שתאפיין את עבודתנו המשותפת במשך השנה. אני מדגיש, שהאחריות להוביל את הקבוצה עד בחינת הבגרות, היא אחריות כבדה מאוד, המחייבת אותי להתמדה, למתן דוגמא אישית, לרצינות, השקעה, עקביות, עמידה מאחורי הדברים שנאמרים על ידי וכו'. לכן אני מצפה מהם ללכת על-פי השיטות שלי ובדרך שלי, שהוכיחו את עצמן עד היום, בהצלחתם של תלמידי. אישית, אני דורש מתלמידיי, כבר בשיעור הראשון, שלושה דברים עיקריים: שיהיו נוכחים בשעורים. שישאלו שאלות בכיתה כאשר משהו לא ברור להם. שיכינו את שעורי הבית הניתנים להם, וזאת על מנת לתרגל את חומר הלימוד ולמנוע יצירת פערים בחומר הלימוד. מבחינה זו, אני מבטיח לדאוג להם הרבה תרגול, כי אין דרך אחרת!! אני מדגיש את חשיבותם של דרישות התנהגות, העוזרות לי לבצע את המוטל עליי ועוזרות לפתח את האמון בינינו כמו: שמירה על משמעת, מחוייבות ללימודים, נוהלי מבחנים ועבודות, קריטריונים למתן ציונים. 4

5 תוך כדי הצגת האני מאמין שלי, אני מעביר דף קשר, שבו כל תלמיד רושם את שמו ואת מספרי הטלפון שלו ושל הוריו. אני רושם את כתובת המייל שלי ואת מספר הטלפון שלי ומבקש מכל התלמידים לשלוח לי מייל על מנת שאוכל ליצור את קבוצת הלימוד שלהם. נוכחתי לדעת, כבר לפני מספר שנים, כי תקשורת באמצעות מיילים היא יעילה, מועילה ונוחה לכל הצדדים: כך אני מאפשר לכל תלמיד נגישות מירבית אלי לכל אורך השנה - א. ב. בנושאים לימודיים: באמצעות המיילים אני מאפשר לתלמידיי לבקש, בין היתר, הנחיה ועזרה בתרגילים משעורי הבית, או בתרגילים שהם פותרים כהכנה לבחינות. בנושאים אישיים: תלמיד יכול להודיע מראש על חיסור צפוי (עקב מחלה, צו גיוס, טסט וכו'). היום בעידן המנות, חשוב שלא ירדו לתלמיד נקודות בציון ההגשה עקב חיסורים שבעצם היו מוצדקים. התקשורת עם התלמיד מאפשרת לי שליטה טובה יותר על חישוב המנות וזה כמובן גם האינטרס של התלמיד. תלמיד יודיע מראש, ערב לפני בחינה מה הסיבה שהוא לא מגיע לבחינה למחרת. בדרך זו אני שומר במהלך השנה על קשר אישי טוב יותר עם התלמידים ועם ההורים. יתרון נוסף - העברת דפי עבודה באמצעות אימייל חוסכת צילומים רבים לביה"ס. כמו כן, בתחילת שנת הלימודים, בכל כיתה הניגשת לבגרות, אני מקריא לתלמידים מסמך שהינו כ נר לרגליי, במשך כל שנות עבודתי: המסמך לקוח מתוך אגרת למנהלים של ארגון המנהלים בארגון המורים העל יסודיים משנת :1994 "כדי להבהיר את מדיניות משרד החינוך והתרבות בנושא "הציונים השנתיים" להלן נוסח תשובת האגף לחינוך העל-יסודי במנהל הפדגוגי במשרד החינוך, לשאילתה בכנסת בנושא "ציונים נמוכים בבחינות המגן": "הציון השנתי הניתן לתלמיד בסיום לימודיו בביה"ס העל-יסודי אינו אמור "לנבא" את הציון שיקבל התלמיד בבחינת הבגרות. תפקידו לסכם הישגים, מיומנויות וידע הנקנים במשך שנתיים של לימודים עד למועד סיום הלימודים. לציונים השנתיים גם תפקיד לתת לתלמיד משוב במשך שנות לימודיו ולהיות זרז ללימודיו. ישנם תלמידים שעבורם הציונים הללו הם ציוני מגן ויש אחרים להם ציונים אלה נופלים בסופו של דבר, מן הציון אותו הם משיגים בבחינות הבגרות. 5

6 בית ספר הדורש מתלמידיו רצף של מאמץ לימודי ומתעד מאמץ זה בציונים שוטפים אמיתיים, הוא בדרך כלל בית הספר התובע מן התלמידים השקעה מירבית, שבסופו של דבר תביא לציון גבוה בבחינת הבגרות. בבתי הספר מעין אלה, יגיע התלמיד לציון סופי גבוה, גם אם ציון "המגן" שלו לא בהכרח מגן עליו יחסית לציון הבחינה. אבל הוא עוזר לו להגיע לציון בחינה גבוה. בתי הספר שכל ציוניהם מגינים על תלמידיהם, לא בהכרח מצליחים להביא אותם ללימודים רציניים וכתוצאה מכך לא להישגים מרביים בבחינות." (סוף ציטוט). לצערי, מורים ומנהלים אינם מודעים לקיומו של מסמך זה, ואני בספק אם מכירים את המסמך במשרד החינוך של היום. הקראת הדברים ביום הראשון ללימודים משמשת כהצהרת כוונות ותיאום ציפיות. זה מכניס את התלמידים לאווירה לימודית ומעביר להם את המסר כי עליהם להתמיד ולעבוד קשה מתחילת השנה ולכל אורכה. אני מבהיר לתלמידיי כי ציון ההגשה אינו מיועד להגן על התלמיד אלא לשקף את עבודתם במשך כל השנה, ולכן הם בעצם אלו ש"קובעים לעצמם" את הציון. אוירה לימודית אינה רק דרישות וחובות - חשוב שמורה ידע ליצור אווירה לימודית גם בדרכים יצירתיות ומגוונות. זה חשוב עבורו לא פחות מאשר עבור תלמידיו. להלן מספר דוגמאות לפעולות בהן אני נוקט: למידה בקבוצות מומלץ למורים לשנות מדי פעם את הרגל הלמידה הסטנדרטי וללמד את הכיתה בקבוצות: לחלק את הכיתה לקבוצות של 5 תלמידים, על כל קבוצה למנות אחראי - מומלץ שהאחראי יהיה דווקא תלמיד חלש ו/או בינוני, ולתת לתלמידים לפתור תרגילים כתרגול בכיתה, כאשר המורה מסתובב בין הקבוצות. מניסיוני, תלמידים אוהבים את התרגול בקבוצות: התלמידים החלשים מקבלים מוטיבציה לפתור תרגילים. היופי שבשיטה זו הוא שאחד עוזר לשני, כמות התרגילים שנפתרים היא גדולה, ויש גיבוש בין התלמידים שבקבוצה. (עקב המגבלה של חוסר בשעות לימוד, והחומר הרב שיש להעביר, לא ניתן לצערי, ללמד בקבוצות, אלא פעמים ספורות בלבד במשך השנה). לצאת מהכיתה ולשחק אני נוהג לשחק כדורגל ומחניים עם תלמידיי (כן, גם התלמידות משחקות), וזאת כפרס על כך שכל התלמידים בכיתה עברו את המבחן הכיתתי השוטף במתמטיקה. זהו רף גבוה, ולכן בפועל כמעט ולא משחקים כדורגל במשך השנה, וחבל שכך. מנהג זה ממריץ את התלמידים להצליח בבחינות וזו חוויה אמיתית שזוכרים אותה בעתיד. אני אישית נהנה לשחק כדורגל עם תלמידיי (ולהם יש הזדמנות להכניס למורה גול...). 6

7 לדבר עם התלמידים "בגובה העיניים" יוצא לי לשבת בהפסקות בכיתה, במקום ללכת לחדר המורים, ולהשתתף בשיחות עם התלמידים שלי בנושאים שכלל אינם קשורים למתמטיקה, למשל - ספורט, סרטים, מוזיקה, תחביבים, טלוויזיה, צבא וכו'. בשיחות אלה אתה מגלה פן אחר ומעניין של התלמידים, כמו לדוגמא - את חוש הומור שלהם. חשוב שגם את זה נעשה מידיי פעם: למצוא את ההזדמנויות לגלות צדדים נוספים ומעניינים שיש בתלמידים שלנו. מבחן אמריקאי למרות שקשה יותר לחבר מבחן אמריקאי יש לו יתרונות חשובים: הוא מחנך את התלמיד לדיוק, לתשומת לב ברישום התשובות, מלמד לשלול תשובות בדרך האלימינציה, מונע טענות של טעות נגררת וכמובן, מאפשר למורה לתת לתלמידים את התוצאות מהר יותר. מקובל לערוך מבחנים אמריקאיים במקצועות כמו כימיה, ביולוגיה, לשון ועוד. מבחני כבוד משהו לשאוף אליו: כחלק מתהליך של בניית אמון הדדי וכבוד הדדי בין המורה לתלמידיו, ניתן לנסות לצאת מהכיתה בזמן תרגול, עבודה ואפילו בחינה. זהו תהליך שייעשה בהדרגתיות ובבקרה צמודה של התוצאות. 2. להנחיל ערכים וללמד מעבר ליצירת האווירה הלימודית, האחריות הראשונה והעיקרית המוטלת על כתפי המורה המחנך והמורה המקצועי, היא להנחיל ערכים, להקנות כלים והרגלים ללמידה וללמד את חומר הלימוד הנדרש. על המורה המקצועי בביה"ס התיכון מוטלת גם האחריות הגדולה להכין את תלמידיו לבחינות הבגרות. משמעות הדבר שעליו להקנות חומר לימודי בהיקף נתון תוך פרק זמן מצומצם יחסית ובמסגרת שעות המוקצות לו על-ידי המערכת - דבר המעצים את העומס והלחץ עליו. מורה מקצועי, שבאמת רוצה לעשות את עבודתו נאמנה ולהביא לכך שתלמידיו יצליחו "בגדול" בבגרויות, חייב לדאוג לכך ששיעוריו יועברו במקצועיות מירבית ויהיו מעניינים ומאתגרים. לשם כך חייב המורה להשקיע שעות עבודה רבות גם בביתו: עליו להתעדכן באופן שוטף בתכנית הלימודים, בספרי הלימוד המשתנים ומתחדשים השכם והערב, עליו להכין מערכי שיעור מתאימים לתכניות החדשות, להתעניין ולהתנסות בשיטות שונות של פתרונות. 7

8 כמו כן עליו להכין עבודות ומבחנים, לבדוק מבחנים תוך פרק זמן מוקצב מראש, להכין בחני פתע ולבדוק אותם, לבדוק עבודות שניתנו בחופשות השונות, לדבר בטלפון עם הורים, עם תלמידים, עם המרכז/ת המקצועי/ת, המחנכים/ תו וכדומה. כאשר הכיתה ממוחשבת, הכנת המצגות מתווספת לרשימת המטלות הרבות שיש למורה מחוץ לשעות ההוראה הפרונטאליות. בנוסף לשעות הלימוד והעבודה בבית עליו להיפגש עם הורים, לטפל בבעיות משמעת, להשתתף בישיבות היכרות, להשתתף בישיבות ציונים, להשתתף בישיבות פדגוגיות, למלא טפסים עם היועצות עבור משרד החינוך, לתגבר את התלמידים במהלך השנה (על חשבון זמנו הפנוי) ובעיקר לפני הבגרויות. על מנת לשמור ולשפר את רמתו המקצועית, חייב המורה לצאת להשתלמויות בתחומו ואולי אפילו לקחת קורסי ערב, אם ברצונו להתקדם וללמד כיתות ברמת לימוד גבוהה יותר (כמו למשל להתקדם מלימוד כיתות ברמה של 3-4 יח"ל לכיתות ברמה של 5 יח"ל). ומה עם החובות שאינן קשורות ישירות להקניית חומר לימודי? עליו לשמור בהפסקות בתורנויות השמירה, לצאת לטיולים ולקחת על עצמו אחריות כבדה שהתלמידים "יחזרו בשלום" מהטיול (עם כל המשמעות שבדבר - כמעט לא לישון), להיות הפסיכולוג של התלמידים, לעיתים גם ממלא המקום של ההורים, להיות שחקן על הבמה ועוד ועוד מטלות... כל זאת כדי להבין את התלמידים ולהתחשב בהם. כאשר מדובר בתלמידי תיכון, צריך לזכור שהם נמצאים בתקופת גיל ההתבגרות, גיל קשה לכל הדעות. כל אחד מהם מנסה למצוא את מקומו בחבורה ומתחת לפני השטח קיימים הרבה מאבקים, שאנחנו כהורים וכמורים, לא תמיד מודעים להם. לכן, עלינו המורים להיות רגישים ועירניים באופן מיוחד לנעשה בכיתה ומחוצה לה. כניסתו של האינטרנט לחיינו השפיעה רבות גם על הגדרת תפקידו של המורה: מקורות הידע הפכו למגוונים יותר ובעיקר זמינים יותר, ובלחיצת כפתור ניתן להשיג מידע על כל מקום בעולם ובכל נושא שנרצה. כיום, מורה אינו מקור הידע הכמעט בלעדי של התלמיד, כפי שהיה בעבר, ולכן תפקידו של המורה אינו מסתיים בהעברת ידע בכיתה, אלא חייב לכלול הדרכה והקניית כלים כיצד להגיע למקורות הידע, כיצד להשתמש בהם בתבונה וכיצד לעבד את הידע הנרכש דרכם. המורה נדרש ליצירתיות וחוכמה כדי שיוכל לנצל לטובתו את התמורות הטכנולוגיות המשפיעות על חיינו. 8

9 הקשיים מולם מתמודד המורה בעבודתו קשה מאד להסביר לאנשים שמעולם לא היו בסיטואציה של הוראה, את ההיקף האמיתי של עבודת המורה, את האחריות הכבדה שמוטלת על כתפי המורים ואת הקשיים הרבים מולם נאלץ מורה להתמודד בנסותו למלא את תפקידו. כמי שבא מתוך המערכת ומתמודד עם קשיי המקצוע יום-יום, אנסה להסביר אילו קשיים עומדים מול המורה בימינו : עמידה בציפיות חשוב שכל מורה ידע מהי רמת הציפיות שלו מעצמו ומאחרים, וחשוב שידע מה שמצפים ממנו: משרד החינוך והנהלת ביה"ס, התלמידים, ההורים, המורים מהצוות המקצועי שלו, והמורים למקצועות אחרים. משיחות עם תלמידים במשך השנים למדתי כי התלמידים מצפים מאיתנו המורים: שניתן להם דוגמא אישית, שנדבר אליהם בנימוס ובנועם, שיהיה להם קשר טוב איתנו, שירגישו בנוח לפנות אלינו, שיקבלו מאתנו יחס אישי והקשבה, שתהיה גישה חיובית ומעודדת, שתהיה הרגשה שמאמינים להם, שגם תלמידים חולים יזכו להתייחסות מצידנו, שלא יפגעו בהם, שלא יעליבו אותם ליד חבריהם, שלא יצעקו עליהם, שיהיה אמון הדדי בינינו, שנגיע בזמן לשיעור, שנהיה מוכנים לשיעור, שהלמידה תהיה מעניינת ומגוונת, שנוסיף העשרה לחומר הנלמד, שנוסיף שעות תגבור אם לא סיימנו את חומר הלימוד, שנתמוך בתלמידים שיש להם בעיות למידה, שנהיה הסמכות בכיתה, שנטפל בבעיות המשמעת נכון ומהר על מנת לאפשר את הלמידה, שנדבר איתם בגובה העיניים, שנהיה להם לעזר בשעות קשות וכו'. ואלו הן "רק" ציפיות התלמידים... עמידה במבחן תמידי במקצוע ההוראה אתה נבחן בכל רגע נתון של עבודתך. המורה נבחן "בזכוכית מגדלת" לכל אורך השיעור ועל-ידי 40 תלמידים בכיתה!, בכל שיעור ושיעור לכל אורך היום, וכן עומד למבחן כל העת גם על-ידי ההורים. מחוץ לכיתה, הוא נבחן על-ידי הקולגות שלו, על-ידי הנהלת בית הספר, על-ידי הפיקוח של מערכת החינוך, וכמובן - בסוף השנה הוא נבחן על תוצאות הציונים של תלמידיו. עבודת המורה מאופיינת בתחושה של עמידה במבחן תמידי שמגבירה את האינטנסיביות והלחץ המופעלים על המורה וגורמים לשחיקה מהירה יותר ביחס למקצועות אחרים. 9

10 הצורך לשמור על ריכוז מירבי הן של המורה והן של התלמידים במהלך השיעור חייב המורה להיות מאוד מרוכז בחומר הלימוד, בשאלות התלמידים ובתשובות שהוא נותן להם. עליו לבדוק את שיעורי הבית, לשמור על הערנות של תלמידיו ועל מידת ההקשבה שלהם בעיקר בשעות הצהריים הקשות. במידה והמורה מרגיש התרופפות וחוסר תשומת לב מצד התלמידים, עליו לרכז מחדש את הקשב שלהם, למשל באמצעות משחק ברמת הקול שלו ושאלת שאלות מכוונות. במקביל, עליו להיות ערני לבעיות חריגות ולטפל בבעיות משמעת. חשוב לציין כי היום, בעידן האינטרנט, משחקי המחשב, האייפונים והגאדג'טים השונים, מתרגלים התלמידים לעבודה במולטי-טאסקינג ולמורה העומד מולם עם לוח וגיר או במקרה הטוב - עם מצגת, קשה יותר מתמיד לשמור על ריכוזם והתעניינותם. ניקולס קאר - סופר המסקר בשנים האחרונות את עידן המידע והשפעותיו, מביא מחקרים המוכיחים כי אנשים שלאורך זמן מרבים לגלוש ולעבוד במולטי-טאסקינג הופכים - פיזיולוגית - לאנשים בעלי יכולת מהירה יותר לתפוס, ללמוד ולקבל החלטות, אך משלמים על כך מחיר כבד: הידרדרות ביכולת להתרכז, לחשוב לעומק ולנתח, אובדן יצירתיות, פגיעה בזיכרון, קהות רגשית והידרדרות באיכות עבודתם (כתבתו של איתי להט מעיתון כלכליסט, 05/08/10). תנאי עבודה אובייקטיביים קשים: בנוסף נזכיר את האינטנסיביות והתנאים הקשים בהם מלמד המורה - שיעור, הפסקה של מספר דקות, ושוב שיעור וחוזר חלילה, ולפעמים שני שיעורים ברצף. יש לזכור שהמורה מלמד בעמידה רוב שעות היום! לפעמים נאלץ המורה לוותר על הליכה לשירותים ועל אכילה בהפסקות (ההפסקה קצרה מאוד), ולעיתים יש לענות לתלמידים על שאלות בהפסקות, לענות לקולגה ולמרכז המקצועי ולטפל גם בבעיות דחופות המתעוררות לפעמים. בנוסף, מכיוון שאין למורה כיתה אחת משלו בה הוא מלמד במשך כל היום ולכן הוא נאלץ להתרוצץ מכיתה לכיתה, לפעמים מצד אחד של בית הספר לצדו השני, כולל עליה וירידה בין הקומות, כל זאת כאשר הוא סוחב בדרך-כלל תיק כבד (ובחורף גם מעיל ומטריה). המעברים מכיתה לכיתה גוזלים זמן רב יחסית מההפסקה וכרוכים במאמץ פיזי לא מבוטל. יש בתי ספר בהם מורה נדרש לשמור פעם בשבוע, בכל ההפסקות, בנוסף לזה שהוא מלמד בכיתה - ברור שזה לא אנושי - מתי בדיוק רוצים שהוא ייגש לשירותים באותו היום? גם אנשי ההייטק שמשתלבים לאחרונה כמורים בביה"ס, לא שיערו לפני כן ולא הבינו את הקשיים האמיתיים שבעבודת המורה. למרות שהם מורגלים בהשקעה של שעות מרובות, רק התנסותם המעשית כמורים, הביאה אותם להבנה של מהות הקשיים והלחצים שבמקצוע ההוראה. 10

11 ם" תקן שעות לא ריאלי כפי שציינתי - מורה מקצועי צריך להעביר חומר לימודי בהיקף נתון, במסגרת שעות המוקצות לו על- ידי המערכת. בפועל, כמות השעות המוקצות למורים המקצועיים בתיכון אינה ריאלית ואינה מאפשרת למורה לסיים בזמן את חומר הלימוד הדרוש לבחינות הבגרות, שלא לדבר על זמן ראוי לתרגול החומר בכיתה. לכן, על-מנת להספיק את החומר, המורים נמצאים במרוץ מתמיד, ואפילו מטורף, בחומר הלימוד, דבר המקשה על התלמידים, בעיקר החלשים, ושוחק את המורים. שעות לימוד יקרות נגזלות מהמורה המקצועי לטובת פעילויות אחרות בכיתות יא' - יב' כמו: טיולים שנתיים, צופים, נסיעות לפולין (ההכנה הארוכה לנסיעה כוללת הרצאות והכנה לטקסים בפולין), ביקורים באתרים (יד-ושם, ביהמ"ש העליון ועוד), פרויקטים במגמות ייחודיות (תיאטרון, מוסיקה, מחול, אומנות וציור, ועוד), הכנה לצה"ל - כולל יום חילות בבקו, גדנ"ע מזרחנים (לתלמידים הלומדים ערבית), בחינות פסיכומטריות, שיחות עם מרכז השכבה, הרצאות של מנהל ביה"ס והרצאות בנושאים שונים כמו: חינוך מיני, אלכוהול וסמים, בריאות, חינוך תעבורתי, ועוד. אינני מוריד מערכן של פעילויות אלו ומחשיבותן, אך כאשר הן גוזלות שעות הכרחיות מהלימודים זה גורם להרגשה שמותר לבזבז שעות הוראה מקצועיות ושכרם של התלמידים מהפעילויות הנ"ל יוצא בהפסדם של לימודיהם. חלק מהפעילויות ניתן, בתכנון טוב מראש, לבצע לאו דווקא על חשבון השיעורים - למשל, בשעות אחה"צ או בחופשות: לדוגמא - פעם יצאו למסע לפולין בחופשת הסוכות, אך נוהג זה הופסק כיוון שלמרות שהמורים שליוו את הנסיעות עשו זאת על-חשבון חופשתם והבילוי עם משפחתם, הרי התגמול שניתן להם היה זהה לזה שמקבלים המורים היוצאים למסע בימי הלימודים. נראה שמשרד החינוך אינו עושה שיקול ראוי של "רווח והפסד" וחסרה לו ראייה כוללת על היקף השעות שהולכות לאיבוד בתקופת המסע לפולין. האם לא כדאי למערכת החינוך לתגמל כראוי את המורים המלווים בחופשים, וכך לחסוך אבדן של עשרות אלפי שעות לתלמידים??? שעות לימוד נוספות הולכות לאיבוד בגלל יום החופשה שמקבלים התלמידים לפני כל בחינות המתכונת ולפני בחינות הבגרות. כך קורה שבתקופת המתכונות והבגרויות מצטברים ימי חופשה הבאים על-חשבון שעות הלימוד הרגילות, החשובות כל-כך. ושוב - בהחלט חשוב ונכון לתת יום חופשה לפני בחינות המתכונת ובחינות הבגרות - כל שאני אומר הוא, שיש לקחת בחשבון את השעות שהולכות לאיבוד מסיבה זו ולמצוא דרך להחזירן (ולא על חשבון המורים). כך גם לגבי התעלמות משרד החינוך מהעובדה שבעצם, לפחות עבור כיתות יב', השנה הפרונטאלית מסתיימת מיד לאחר חופשת הפסח. חלק מתלמידי כיתות יב' אינו מופיע לשעורים לאחר חופשת הפסח, שוב מפני שהם מתמקדים בהכנות לבחינות המתכונת ובחינות הבגרות. 11

12 בנוסף לכל הנאמר לעיל - רוב המורים יסכימו עם העובדה שמתוך שיעור של 45 דקות, מצליח המורה ללמד בפועל כ- 35 דקות נטו (במקרה הטוב). כיום מוסיפים המורים שעות לימוד על חשבונם האישי, בעיקר בחופשות, וזאת מתוך מחויבותם כלפי תלמידיהם - מצב שאולי נוח מאד למשרד החינוך ולהנהלות ביה"ס, אך בוודאי שאינו בריא ואינו הוגן כלפי המורים. יש לקחת בחשבון גם את המגמה של משרד החינוך לתת בבחינות הבגרות יותר שאלות מורכבות ומשולבות, שאלות באוריינות, שאלות השמות דגש על הבנה ולא רק על שינון. לדוגמא, בחוזר מפמ"ר מתמטיקה שיצא במרץ 2011 נכתב: "בשנה"ל הקרובה ובשנים הבאות תמשך המגמה של הדגשת האוריינות המתמטית. הכוונה היא לפתרון בעיות "מציאותיות" (מתוך כל הנושאים הנלמדים), הדורשות יכולת קריאה, ניתוח ויישום הידע המתמטי שאמור להיות שגור אצל התלמידים. המורים מתבקשים להדגיש בהוראתם את הצורך בניתוח מילולי של שאלות, פתרון שאלות מילוליות שגרתיות, וכן פתרון של שאלות שאינן שגרתיות. המורים מתבקשים, במידת האפשר, לשלב שאלות מסוגים אלה בבחינות התקופתיות של התלמידים לאורך השנה. גם בשאלוני בחינות הבגרות בשנת הלימודים הקרובה נשלב אוריינות מתמטית בנושאים שבבחינה. יושם דגש על פתרון שאלות עתירות מלל, ושאלות שפתרונן מבוסס על תובנה, ניתוח ויישום ידע מתמטי". לצערי, נראה שקובעי המדיניות במשרד החינוך מנותקים כמעט לגמרי ממה שקורה במציאות, בשטח: הרי לא ייתכן שמצד אחד מעלים את הדרישות ומצד שני אין כלל התייחסות להתאמת תקן השעות לדרישות החדשות. מכיוון שכיום, רוב התלמידים מגיעים עם יסודות והרגלים לקויים בכל הקשור באוריינות (ולא רק), הרי נדרש מהמורה המקצועי להשלים פערים ולהקנות יסודות לפני שהתלמידים יוכלו לפתור בחינת בגרות עם "שאלות עתירות מלל" במתמטיקה או בכל מקצוע אחר. לכן, אני צופה כי עקב ה"דגש על שאלות עתירות המלל", המבנה החדש של בחינות הבגרות במתמטיקה ותקן השעות הלא ריאלי, ממוצע הציונים הארצי ברמה של 5 יח"ל במתמטיקה דווקא ירד ומספר התלמידים ברמה זו יצטמצם. הפתרון הנכון והראוי הוא קביעת תקן שעות ריאלי שייקח בחשבון את כל הגורמים לעיל, ויאפשר למורים לבצע את עבודתם ולמלא את חובותיהם כראוי. 12

13 התמודדות עם בעיות משמעת לא פעם מורים מתמודדים עם תלמידים שהחינוך שקיבלו בבית לקוי תלמידים חצופים, חסרי גבולות, תלמידים שלא מכבדים את האחר, תלמידים שלא יודעים לקבל מרות ועוד ועוד. מול תלמידים אלו, למורה יש מעט מאד אמצעים לאכוף משמעת כיום אסור למורה אפילו להרחיק מהשיעור תלמיד שמפריע. נטרול יכולתו של המורה לאכוף משמעת על תלמידיו פוגע במעמדו ומכרסם בסמכותו וגורם לכך שחלק גדול מהשיעורים מתבזבז על טיפול בבעיות משמעת. התערבות הורים קושי נוסף שעל המורה להתמודד מולו הוא התערבות ההורים: כאשר תלמיד חרג מהתנהלות מקובלת והנהלת ביה"ס רוצה להפעיל נגדו סנקציה, פונים הוריו לדרגים גבוהים בתוך ביה"ס ואפילו בעיריות וברשויות המקומיות, ומפעילים עליהם לחצים על-מנת שיקלו בהחלטות שתתקבלנה בעניין ילדם. התערבות כזו, המלווה לפעמים באיומי תביעה מרומזים כנגד ביה"ס, גוררת וויתורים מצד הנהלות בתי הספר גם כאשר מדובר במקרים קשים של אלימות, וונדליזם וכדומה. הורים מתערבים גם במקרה שהמועצה הפדגוגית של ביה"ס קבלה החלטה הנוגעת לילדם ושאינה מקובלת עליהם, למשל תלמיד שלא שובץ למגמה שהוא רצה, כיוון שלא עמד בדרישות הסף המוגדרות למגמה זו. גם כאן גוררת התערבות ההורים וויתורים מצד ההנהלות וכתוצאה מכך חלה פגיעה נוספת בסמכותו של המורה והנהלת ביה"ס, האווירה הלימודית נפגמת, זכות התלמידים להצליח נפגעת גם היא, ובסופו של דבר גם רמת הלימוד בכיתה יורדת. עוד דוגמא להתערבות בוטה של הורים היא התערבותם בנושא ציוני ההגשה: לאחר פרסום ציוני ההגשה בבית הספר, מתחילים חלק מההורים להפעיל לחץ על המורה המקצועי או אפילו ישירות על מרכז המקצוע, המרכז הפדגוגי ואפילו על המנהל, וזאת על מנת לשנות את ציון ההגשה של ילדם. אם ההורים רואים שהלחץ הראשוני לא עוזר, הם עוברים לפעמים לשלב ב'- הטלת האשמה על המורה והטלת דופי באיכותו ויכולותיו. במקרים קיצוניים זה מגיע עד כדי איומים בפניה למשרד החינוך להעיף את המורה... יש לזכור שקל מאד לקלקל - תוך כמה דקות - שם של מורה, שנבנה בעמל במשך שנים. חשוב לציין כי לפעמים, אותם הורים שממהרים להתערב וללחוץ על שינוי ציון ההגשה הם דווקא אלה שלא טרחו להופיע לימי ההורים, לא התייחסו לציוניו של ילדם בתעודה ולא דיברו עם המורה המקצועי במשך כל השנה, "פתאום" רגע לפני בחינת הבגרות הם מזדעקים. בעיניי זו התנהגות הגובלת בחוצפה. כמובן שאין להכליל יש הורים תרבותיים ואכפתיים, המביעים התעניינות במצבו הלימודי של ילדם במהלך השנה כולה, בודקים כיצד ניתן לעזור לו לשפר את ציוניו במקרה הצורך ולכן אינם מופתעים מציון ההגשה שלו. 13

14 חוסר תמיכה של המערכת במורה לצערי, בגלל חוסר תמיכה של מערכת החינוך, מעטות הן הנהלות בתי הספר העומדות על שלהן מול הורים מאיימים, וכפועל יוצא מכך, הן אינן מגבות את המורים המקצועיים ומוסיפות על הלחץ המופעל עליהם מהתלמידים ומהוריהם. לצערי יש פער גדול מאוד בין הצהרות המנהלים בפני המורים בתחילת שנה"ל, לבין מעשיהם בפועל במהלך השנה ולכן נוצרת אצל המורים תחושה שהם תמיד "האחרונים בתור". התלמיד והוריו תמיד במרכז ואת המורה "לא סופרים". לסיכום בתנאים הנזכרים לעיל, המורה צריך להיות וירטואוז אמיתי ולפעמים אפילו "סופרמן" על-מנת להצליח לעשות את עבודתו כראוי וזאת עבור שכר זעום יחסית לגודל האחריות שעל כתפיו, הלחצים הנפשיים והפיזיים המופעלים עליו ויחסית לשעות העבודה הרבות שעליו להשקיע כדי לעמוד במטלותיו הרבות ובציפיות ממנו. אין פלא שזהו אחד המקצועות השוחקים ביותר. 14

15 אם אנחנו המורים לא יודעים לכבד את עצמנו, אז למה שיכבדו אותנו!!! אין בכוונתי להתעלם מאחריותם של המורים למצב שנוצר. הגיע הזמן שהמורים יתחילו לכבד את עצמם "איזה הוא המכובד, המכבד את עצמו". חדר המורים תקנון בית הספר קובע שהכניסה לחדר המורים אסורה לתלמידים. למרות האיסור, יש מורים המכניסים לחדר המורים תלמידים הנבחנים בתוספות זמן, תלמידים המשלימים מבחן שהחסירו - המורים הולכים לשיעור הבא שלהם והתלמידים ממשיכים במבחן בחדר המורים. מורים מאפשרים לתלמידים להיכנס לחדר המורים ולבדוק איתם את תוצאות בחינת הבגרות אחרי הבחינה, מורים קובעים עם תלמידים שישימו עבודות ו/או שיעורי בית בתאיהם, במקום למסור אותם למזכירות השכבה, יש מורים השולחים תלמידים להביא להם מים או כוס תה מחדר המורים, וכו'. מצער לראות לפעמים בעלי תפקידים מהנהלת ביה"ס מדברים עם תלמידים בתוך חדר המורים, וזאת למרות האיסור בתקנון ביה"ס. היכן בדיוק הדוגמא האישית שלהם כלפי המורים?!!! כל אותם בעלי תפקידים ומורים המתנהגים כך, פוגעים במשמעת הכללית בביה"ס. בית ספר המאפשר כניסת תלמידים לחדר המורים זו תהיה הרעה החולה שלו. ברגע שהמורים מוותרים על המקום, שבהגדרתו שייך להם בלבד ונועד לשמש אותם ולא את התלמידים - זהו בעיניי מקור לאבדן היכולת לשמור על משמעת בביה"ס. כאן מתחיל הזלזול במורים, איבוד הסמכויות של ביה"ס ואיבוד האווירה הלימודית בביה"ס. מסביב לנושא חדר המורים נוצרים מתחים גם בין המורים לבין עצמם. לחלק מהמורים כניסת התלמידים לחדר המורים אינה מפריעה כלל, חלק אחר בכלל אדיש למצב, וחלק בכלל מיואש והרים כבר ידיים. היזכרו! האם אתם כתלמידים "זכיתם" להיכנס לחדר המורים? כשהייתי אני בתיכון, לא הכרתי איך חדר המורים נראה מבפנים. משיחות עם מורים במשך השנים, מסתבר שגם הם, כתלמידים, לא הכירו את חדר המורים מבפנים. ייתכן שלחלקכם נראה הנושא קטנוני, אך זה באמת לא כך - ניתן אולי להשוות זאת להורים שנותנים לילדיהם להשתלט להם על חדר השינה ובסופו של דבר פוגעים על-ידי כך בזוגיות שלהם. מורה חייב שיהיה לו מקום להתארגן, לקיים מפגשי צוות מקצועיים, לבנות בחינות שכבתיות, מקום בו יהיה חופשי להעלות בפני מחנך או מורה אחר בעיות של תלמיד ספציפי מבלי שתלמיד אחר יאזין, לבדוק בחינות, עבודות, להיפגש עם הורים ולהחליף דעות עם קולגות. כמובן שמורה חייב שיהיה לו מקום בו יוכל לאכול בנחת, לנוח, לאסוף את עצמו ולהתכונן להמשך היום. אלו הם תפקידיו המקוריים של חדר המורים, ומכאן שמו. 15

16 ציוני הגשה למשרד החינוך יש לציון ההגשה השפעה עקיפה על אחוזי הזכאות לבגרות ולכן שמים המנהלים דגש יתר על ציוני ההגשה שנותנים המורים המקצועיים לתלמידים. נושא ציוני ההגשה הופך למקור לחץ כבד על המורים - גם מצד ההורים וגם מצד ההנהלה, עד כדי איומים חבויים על אי קבלת קביעות (כתבת חדשות, ערוץ 22/05/2011). 10, גם כאן, על המורים לשמור על כבודם המקצועי ועל מצפונם ולדעת לעמוד כנגד הלחצים הנ"ל. עבודה בהתנדבות בחופשות כפי שכבר נאמר, מורים מקצועיים מתמודדים עם מחסור תמידי בשעות לימוד, הנובע מגורמים שפורטו קודם לכן. לצערי, משרד החינוך והנהלות בתיה"ס מנצלים לרעה את תחושת האחריות שלנו כלפי התלמידים. מנהלים ומרכזי שכבות התרגלו להנחית על המורים ביטולי שעורים מסיבות שונות, כיוון שהם יודעים שהמורים, מתוך אחריותם לתלמידים, מחזירים שעות אלו, גם אם אינם מתוגמלים על כך. המערכת עצמה מעמידה את המורים פעם אחר פעם בפני דילמה מוסרית: מצד אחד חשוב לנו שתלמידינו יצליחו בבגרויות ונעשה הכל למען הצלחתם, ומצד שני אף אחד לא רוצה להיות "פראייר" לבלות את חופשת החג בביה"ס בתגבורים במקום עם משפחתו ולא לקבל על כך כל תגמול. עובדים במקומות אחרים מקבלים תוספת של עד כ- 200% על עבודה בחגים ובשבתות. ב"קבלת הדין" והמשך העבודה ההתנדבותית בחגים, אנחנו מכניסים לעצמנו "גול עצמי" ומנציחים את הבעיה. אנחנו חייבים להפסיק להשקיע בתגבורים ללא תשלום - זה לא מוסיף לנו כבוד, כשממילא מעמדנו נמצא בתחתית. ועד המורים ועד המורים צריך להיבחר בצורה מסודרת וחוקית באמצעות קלפי. יש לאפשר למורים להגיש מועמדותם מספיק זמן מראש, ולפרסם את שמות המועמדים על לוח המודעות. הבחירות צריכות להתקיים במשך יומיים, על מנת לאפשר לכל המורים לבחור. יש למנות מורים שיהיו אחראים על הבחירות: מורה אחראי על בדיקה ומעקב של רשימת המורים המצביעים, מורה אחראי לשמירה על קופסת הקלפי עצמה, וכמובן לפחות שני מורים אחראיים על ספירת הקולות ופרסום התוצאות על לוח המודעות. יש לזכור שתפקיד ועד המורים אינו רק ארגון מסיבת סוף שנה וארגון אירועים אחרים. הוועד הוא הגורם המתווך בין המורים להנהלה. תפקידו של הוועד הוא לשמור על האינטרסים של המורה הבודד, ולדאוג לרווחת המורים בחיי היום-יום. 16

17 הוועד צריך להיות הכתובת אליה יכול מורה לגשת עם בעיות מיוחדות, מקצועיות ו/או אישיות, כשהוא יודע שחברי הוועד יעשו הכל כדי לעזור לו. ועד חזק יכול להשבית ביה"ס, אם הוא חושב שנעשו מעשים חמורים כנגד מורה או מורים. לפיכך יש להתייחס לבחירה של הוועד בכובד ראש ובכבוד הראוי לו. גם נושא החלב, הקפה והתה בחדר המורים לא צריך להיות מתפקידיו של הועד, אלא צריך להיות באחריות אנשי האחזקה של ביה"ס. מקובל היום שקפה ותה מוגשים בצורה חופשית במפעלים, בחברות הייטק, ואפילו במוסכים. אין סיבה שזה לא יהיה כך בבתי הספר - הייתי שמח לראות שההנהלות לוקחות זאת על עצמן ונותנות למורים הרגשה שיש מישהו שדואג להם ואיכפת לו מהם, גם ב"דברים הקטנים" הללו. יש בתי"ס בהם ועד המורים הופך ל- "יס-מן" של הנהלת בית הספר ומוותר לה בכל מיני נושאים, במקום לשמור על האינטרסים של המורים. באחריותם של המורים לנקוט פעולה כדי לשנות את המצב. כשמורה יודע שיש מאחוריו ועד חזק, הוא יהיה מוכן יותר לעמוד על שלו מול ההורים והמנהל. מורים שחוקים כבר אמרתי שההוראה היא אחד המקצועות היותר שוחקים שיש. לא ניתן להתעלם מכך שיש מורים שחוקים, הנשארים במערכת כדי לא לפגוע בזכויות הפנסיה שלהם - וזה בהחלט מובן. יחד עם זאת, מורה שמרגיש שחוק ועייף צריך לקחת אחריות ולפעול בכל דרך אפשרית כדי שהרגשתו לא תפגע באיכות הוראתו ובתלמידיו. מורים שמרגישים שחוקים יכולים למשל, לקחת חל"ת או שנת שבתון על-מנת "להתאוורר". במקרים קיצוניים, יכול המורה לנסות לבקש לצאת לפנסיה מוקדמת, מבלי לאבד את זכויותיו. כאשר מורה לוקח אחריות בדרך זו הוא מכבד את עצמו ומאפשר לעצמו להמשיך למלא את תפקידו נאמנה. יחד עם זאת, לאותם מורים המתמודדים עם המערכת כפי שהיא כיום, דרושים כללים מקיפים וברורים שידריכו אותם ויזכירו להם את המצופה מהם. אוסף כללים שכזה ימנע טעויות עוד בטרם יקרו. להלן הצעה לכללי התנהגות מקצועית וכללי אתיקה למורים: 17

18 כללי אתיקה והתנהגות מקצועית למורים אווירה לימודית בשיעור הראשון של שנה"ל יציג המורה בפני התלמידים את האני המאמין שלו, יבהיר מהן דרישותיו הלימודיות, וכיצד הוא מצפה מתלמידיו להתנהג במהלך השיעורים. מורה המגיש לבגרות יבהיר לתלמידיו כבר בתחילת השנה, איך הוא מרכיב את ציון ההגשה למשרד החינוך - מבחנים, בחנים, עבודות, מבחן המתכונת וכו', ומהו משקלו של כל מרכיב בציון. מורה חייב לתת שעורי בית לצורך תרגול החומר שנלמד בכיתה. בעיניי לא ניתן ללמוד ולהפנים את חומר הלימוד ללא תרגול רב. אי-נתינת שעורי בית נראה בעיניי כזלזול בתלמידים. מורה ייתן לתלמידים עבודות בחופשות. העבודות תסכמנה את החומר שנלמד בכיתה. אי ביצוע עבודה על ידי תלמיד מחייב הורדת ציון. מומלץ גם לבחון על העבודות שניתנו בחופשה, מבחן שייקרא "מבחן ברוח העבודה" משמעת מורה חייב לתת דוגמא אישית לתלמידים ולהקפיד שהשיעור יתחיל בדיוק בצלצול. הקפדה זו יוצרת רצינות ואווירה לימודית - זה מעביר לתלמיד מסר שהשיעור חשוב בעיני המורה, זה נותן לתלמיד תחושה שלא מזלזלים בו, וכן מלמד את התלמיד אחריות ועמידה בזמנים. אם אני דורש מעצמי עמידה בזמנים ניתן לדרוש זאת מהתלמידים, תאמינו לי שזה עובד. כאשר כל המורים יקפידו על קיום דרישה זו, התלמידים לא יפריעו לכיתות האחרות ללמוד. מורה ידרוש מתלמידיו לעמוד כשהוא נכנס לכיתה. כאשר בעל תפקיד ניכנס לכיתה, כמו מרכז שכבה, סגן המנהל, המנהל, מפקח - המורה יבקש מהתלמידים לעמוד. מורה ידרוש שיקראו לו "המורה" ולא בשמו הפרטי. ברור שדרישה זו תלויה רבות באישיות של המורה ובמסר שהוא בוחר לשדר לתלמידיו. אני חושב שנכון גם שמורים יפנו למנהל/ת ביה"ס בתואר "מר/גברת...-", זה יכול לתת דוגמא אישית לתלמידים (מניסיוני, דווקא המנהלים עצמם לא אוהבים זאת, אולי מתוך רצון להיות יותר "סחבקים" עם המורים והתלמידים)

19 כחלק משיתוף הפעולה והעזרה בנושא אכיפת המשמעת, גם המורים המקצועיים חייבים לשים לב לתלבושת האחידה ולא לאפשר לתלמידים ללמוד בשיעור ללא תלבושת אחידה ו/או בתלבושת לא הולמת. ביה"ס צריך לקבוע נוהל מסודר המבהיר מהן הסנקציות שניתן להפעיל על תלמיד שבא ללא תלבושת אחידה. על הסנקציות להיות ברות אכיפה. הערה: על המורות (ולא המורים) להעיר לתלמידות על תלבושת בלתי הולמת. כמו כן על המורים והמורות לתת דוגמא אישית לתלמידים בנושא תלבושת הולמת מהי. (ראה קוד לבוש בנספח ד'). מורה ו/או בעל תפקיד בביה"ס לא יאפשר לתלמידים להיכנס לחדר המורים ובוודאי לא ידבר עם תלמיד בתוך חדר המורים. יש לדרוש מהתלמידים להביא לכל שיעור את המחברות, הספר, כלי הכתיבה, והמחשבון ועוד. הערה: דרישה זו גורמת לפעמים לכך שתלמיד סוחב תיק שמשקלו הכולל גדול יחסית למשקלו של התלמיד, ולכן מומלץ למורים לעודד תלמידים להשתמש בתיקים עם גלגלים וכמובן להשתמש בתאים (לוקרים), אם יש שמירה על אתיקה מקצועית מור ה לא יישאר לבדו עם תלמידה בכיתה כאשר דלת הכיתה סגורה, וכן מור ה לא תישאר לבדה עם תלמיד כאשר דלת הכיתה סגורה. (למותר לציין כי כל קשר רומנטי בין מורה לתלמיד/ה אסור על-פי חוק). אין לרכל עם תלמידים על מורים אחרים. במידה ומורה נוכח כאשר מתקיימת שיחה כזו, המורה חייב להפסיקה ("סליחה אנחנו לא מדברים על מורים אחרים"). מומלץ למורה לא לדרוש מתלמיד לעלות ללוח. העמידה מול הכיתה גורמת בדרך-כלל להתרגשות גדולה וללחץ שגורם לו להתבלבל. כמובן שאם העלייה ללוח היא יוזמתו של התלמיד, או בהסכמתו אין בעיה בכך. מורה לא יאלץ תלמיד להביא לו כוס תה ו/או מים. אין להביא למורים שתייה או כוס תה מחדר המורים (רק במקרים חריגים מאוד). התלמידים הם לא שרתים שלנו. מורה לא ילמד שיעורים פרטיים בתשלום את תלמידי ביה"ס בו הוא מלמד. מורה לא יקבל מתנה מתלמיד ו/או קבוצת תלמידים ו/או מהורה ו/או קבוצת הורים, מבלי שקיבל אישור לכך מהנהלת ביה"ס (להוציא מתנות קטנות הניתנות עם סיום שנת הלימודים לכל המורים). אני מצפה שאותו הדין יחול גם על הנהלות בתי הספר - לא יתקבלו כספים מוועד ההורים, למשל לטובת מסיבות למורים, או עבור כל דבר שאינו קשור בלימודים עצמם. לדעתי זה עלול להשפיע על שיקולים והחלטות עתידיות של הנהלות בתי הספר

20 מורה יגרוס או ישמור במקום מאובטח טפסים שעליהם רשומים פרטיהם האישיים של תלמידיו (שמירה על צנעת הפרט חשובה מאוד). בכל ביה"ס צריכה להיות עמדת גריסה ו/או מקום שיאפשר לרכז את אותם טפסים לגריסה מרוכזת..7 השגחה על בחינות. אין למכור טופסי בחינות כולל טופסי בחינות בגרות ו/או חלקים ממנה. אם מורה רואה ו/או מקבל ו/או שומע על עסקת מכירת בחינת בגרות, חובה עליו לדווח על כך. אסור למורים לעזור לנבחנים בבחינות כולל בבחינות הבגרות ברמז ו/או בהכנסת פתק. מורים שיעשו כך ייאלצו לתת את הדין על כך. מורים המשגיחים על בחינות של מורים אחרים, יעשו זאת ללא משוא פנים ובהוגנות. יש להתרכז בהשגחה על התלמידים ולא לעסוק בדברים אחרים כמו לקרוא עיתונים או לבדוק מבחנים. מורים המשגיחים על בחינות ידאגו שהפלאפונים יהיו סגורים ובתוך התיקים ושכל התיקים ירוכזו ליד הלוח. המורה המשגיח ירשום על הלוח את שעת התחלת המבחן ואת שעת סיום המבחן, כולל את זמן סיום המבחן לתלמידים שיש להם תוספת זמן. המורה המשגיח יבדוק את הנוכחות בכיתה על מנת שתהיה התאמה בין מספר התלמידים למספר הבחינות. בבחינות בהם יש יותר ממשגיח אחד על הבחינה, כל משגיח יהיה אחראי להגיע בזמן להחליף את זה שקדם לו. לא ייתכן שמורה יפסיד חלק משיעור בגלל שלא באו להחליף אותו בזמן. המשגיח האחרון ימסור את הבחינות למרכז המקצוע או למזכירות השכבה. במידה ובכיתה אחת נבחנים תלמידים מרמות לימוד שונות, על מרכז המקצוע להפריד את הבחינות בהתאם לרמות הלימוד ולחלק אותם למורים בהתאם

21 קשר עם גורמים מוסמכים בביה"ס מורה חייב ליידע את הגורמים הרלוונטיים והמוסמכים בבית הספר על כתיבה, רצון ו/או דיבור של תלמיד אודות התאבדות. מורה חייב ליידע את הגורמים הרלוונטיים והמוסמכים בבית הספר אם שמע דיווח על תלמיד הקשור בנושאים כמו סמים, מכות, מעשיים לא חוקיים, וכו'. מורה מקצועי חייב ליידע את המחנך וגורמים רלוונטיים נוספים בביה"ס על כל בעיה חריגה עם תלמיד: התדרדרות בלימודים, בעיות משמעת חריגות, חיסורים חוזרים ונשנים של תלמיד, התנהגות לא הולמת וכדומה. חובה לרשום בתיקו האישי של התלמיד את הבעיות שעלו ואת הצעדים שננקטו כדי לפתור אותן, על מנת שכל גורם רלוונטי יוכל להתעדכן במצב (למשל כאשר דנים בעניינו של התלמיד במועצה הפדגוגית). המורה חייב ליידע ולעדכן גורם אחראי בביה"ס על כל שינוי במיקום השיעור, על שחרור מוקדם של תלמידים וכמובן על היעדרות צפויה שלו מכל סיבה שהיא משיעור או מישיבה פדגוגית. מרכזי המקצוע חייבים להתריע בכתב בפני הנהלת ביה"ס על בעיות במהלך התקין של הוראת המקצוע אותו הם מרכזים: חוסר בשעות, כיתות חלשות, תלונות כלפי מורה, תלמידים שרמתם אינה תואמת את הקבוצה בה הם לומדים וכדומה. זו האחריות שלהם - עליהם להציג בפני ההנהלה את ההשלכות של בעיות אלו על הישגי התלמידים במקצוע ולדרוש מההנהלה פתרונות מתאימים. בעלי התפקידים הרלוונטיים חייבים לדאוג שכמות השולחנות והכיסאות בכיתה מתאימה למספר התלמידים הלומדים בה. כאשר יש חוסר בשולחנות וכיסאות התלמידים מתחילים להעביר שולחנות וכיסאות מכיתה לכיתה, ויוצרים תוך כדי כך רעש ומהומה רבה, זאת בשעה שמתנהלים שיעורים בכיתות אחרות. אין כל ספק שזה פוגע באווירה הלימודית ולא מאפשר למורים ולתלמידים, שהגיעו לשיעור בזמן להתחיל ללמוד

22 קשר עם אחראי מערכת. המורה חייב לעדכן את אחראי המערכת מספיק זמן מראש על כל היעדרות שלו מביה"ס, וזאת על-מנת לאפשר לאחראי המערכת להתארגן בהתאם. המורה יעמוד לרשות אחראי המערכת במקרה שמתבטל לו שיעור ו/או במקרה שתלמידיו נמצאים בטיול ו/או בחופשת מתכונת, אלא אם הודיעו לו מראש שהוא משוחרר ואין צורך בו, או קיבל אישור לכך מאחראי המערכת. אחראי המערכת יכבד את שעות החלון של המורה, ולא ינצל את המורה בשעות החלון שלו, אלא אם קיבל את הסכמתו של המורה מראש (לפעמים מורה מנצל את שעות החלון שלו לפגישות עם תלמידים ו/או הורים). במקרה שהמורה מילא מקום בשעת חלון שלו, על אחראי המערכת לדאוג שהמורה יקבל תשלום עבור שעה זו. בזמן שיבוצי החדרים למורים המקצועיים, אחראי מערכת ייקח בחשבון בעיות בריאות, גיל, או בעיות אחרות שיש למורים, לפני שהוא משבץ אותם לקומה השלישית או הרביעית בביה"ס. אחראי מערכת יפרסם את מספרי החדרים שבהם יתנהלו בחינות שכבתיות, כולל רשימה של המשגיחים על הבחינות, וכן המשגיחים על תוספות הזמן. לכל בחינה שכבתית יש לדאוג גם לגיבוי של משגיחים (רזרבה) וזאת במידה ותהיה תקלה כלשהי עם אחד המשגיחים הרשומים. יש לדאוג שההחלפות בין המשגיחים תעשינה בזמן, כדי לאפשר למורה המשגיח להגיע בזמן לכיתה הבאה שלו. אחראי מערכת יפרסם לקראת יום ההורים, את מספרי החדרים שבהם מקבלים המחנכים והמורים המקצועיים את ההורים. אחראי מערכת יפרסם לקראת החופשות, ובמיוחד לקראת חופשת הפסח, את שעות התגבורים בכל מקצוע ואת מיקומם. כך תתאפשר חלוקה הוגנת של שעות התגבור בין המקצועות השונים קשר עם רכז ביטחון המורה יודיע לרכז הביטחון ו/או לכל גורם אחראי בביה"ס על חפץ חשוד, חשד לעשיית מעשים פלילים, התארגנות תלמידים, כניסה של גורמים מחוץ לביה"ס. במקרה שמורה חולה, ונקבעה לו תורנות שמירה באותו יום, עליו להודיע על כך מיידית לרכז הביטחון ו/או האחראי על תורנות השמירות, על-מנת שזה יוכל לדאוג לאיוש עמדת השמירה של המורה בהתאם

23 סדר, ניקיון ושמירה על רכוש ביה"ס לא יתחיל מורה בשיעור כאשר הכיתה מלוכלכת. כל הכיתה מנקה (בלי קשר לתורנים) גם אם זו לא כיתת האם שלהם. בסוף היום המורה ידאג לסגירת המזגן, והחשמל על מנת לחסוך בעלויות. בנוסף יש לדאוג להרמת הכיסאות, וזאת על מנת לאפשר לאנשים המנקים את הכיתות לעשות זאת ביסודיות רבה יותר. חשוב שהמורה ייתן דוגמא אישית ויעזור בניקיון הכיתה ובהרמת הכיסאות בסוף היום..1.2 התנהגות בחצר ביה"ס המורה יפריד מריבה בין תלמידים, אך יהיה חייב למלא דוח על האירוע על מנת שלא יואשם הוא עצמו באלימות כלפי התלמידים, על עצם פעולת ההפרדה ביניהם. המורים יעשנו בחדר עישון ו/או במקום שהוחלט עבורם בביה"ס. אין לעשן בחצר ביה"ס ו/או באזורים אחרים בשטח ביה"ס (מומלץ לא לעשן כלל בשטח ביה"ס). בזמן התורנות בחצר, המורה לא יישב על כיסא ויקרא עיתון ו/או יעסוק בעניינים השוטפים, אלא יפגין נוכחות ויפטרל באזור שנקבע לו

24 המלצות למורה בנושא בחינות כללי המורה ייתן את חומר הבחינה לתלמידים לפחות שבוע לפני מועד הבחינה. לפני בחינה מומלץ למורה לבצע שיעור חזרה לקראת המבחן - זה עושה לתלמידים סדר בראש, נותן להם הזדמנות לשאול שאלות, ולפעמים גם מרגיע אותם ומחזק את ביטחונם לגבי מידת שליטתם בחומר הלימוד. לפני בחינה יפתור המורה את הבחינה שהכין, ויעשה הגהה למבחן, זאת על-מנת לבדוק שאין בעיה כלשהי באחת השאלות, או טעות בהדפסה וכן כדי לבדוק אם הזמן שהוקצב על ידו לבחינה אכן מספיק. לפני בחינה יכין המורה מחוון - מפתח בדיקה לבחינה, על פיו יבדוק את הבחינה. מחוון זה ישמש את המורה במקרה שתלמיד יגיש ערעור על הציון. בנוסף מחוון זה ישמש את מרכז המקצוע במקרה שהערעור יגיע אל מרכז המקצוע. יש לזכור שכל מורה מחלק את משקל הסעיפים בבחינה בהתאם להדגשים הספציפיים שלו, ולכן חשוב שבערעור תיבדק הבחינה על-פי בסיס הבדיקה של המורה. (למורים הפרטיים אין את המחוון של המורה, ולכן לפעמים הם טוענים שמגיעות לתלמיד נקודות נוספות וציון גבוה יותר, ומטעים את התלמיד). בבחינות שכבתיות, באחריות מרכז המקצוע לדאוג שכל המורים בצוות יבדקו את הבחינות בעזרת אותו מחוון אחיד. מורה יבדוק ויחזיר את הבחינה עד שבועיים מיום ביצוע הבחינה. מומלץ לרשום על הבחינה הערות בונות, ובנוסף לדבר על הבחינה בכיתה, במיוחד על טעויות אופייניות שחזרו על עצמן. לאחר הבחינה, מומלץ לשלוח לתלמידים את פתרון הבחינה. אני נוהג לדרוש מהתלמידים לפתור את הבחינה, כשעורי בית. בבית, בלי לחץ הזמן, יש להם אפשרות לחשוב על הפתרון ולהעריך ביתר אובייקטיביות את מידת הקושי של הבחינה. הרבה פעמים, מסתבר להם שהבחינה הייתה הוגנת וקלה יותר ממה שנדמה היה להם בזמן שעשו אותה

25 מבחני מועד ב': מורה לא ייתן לתלמיד לעשות מועד ב' על חשבון שיעור במקצוע אחר - כך הוא גורם לתלמיד להפסיד חומר לימודי ואינו מראה התחשבות בקולגה שלו. כאשר לא מכבדים את מקצועו של האחר, פוגעים באווירה הלימודית ובסמכויות המורים. מומלץ, לדעתי, לא לאפשר יותר משני מועדי ב' בכל סמסטר. בצורה זו התלמיד ייקח אחריות על עצמו ולא יתחמק ממבחנים במועדי א'. מועדי ב' מיועדים רק לאותם תלמידים שהחסירו את מועד א' מסיבה מוצדקת, ואינם מיועדים לשיפור ציון לכל מי שחפץ בכך. מועד ב' יכלול את כל החומר שנלמד בסמסטר, ולא רק את החומר שהכיתה נבחנה עליו במועד א', וזאת על-מנת להיות הוגן כלפי התלמידים שכן נגשו למועד א'. הרי עד שמגיע מועד ב', החומר עליו נבחנו במועד א' כבר "נלעס" היטב מלבד זאת, יש כאן צד חינוכי - כאשר תלמיד יודע שהנהלת ביה"ס מאפשרת לו להבחן שוב ושוב במועדים מיוחדים, על מנת לשפר את ציוניו, ייתכן שהוא יבוא לבחינות במועד א' לא מוכן, או שיחליט לוותר על מועד א' בכלל - שיטה זו דווקא יכולה להוריד את רמת הלימוד ולפגוע באווירה הלימודית. תלמיד יכול לשקול לא לגשת למועד א' מכל מיני סיבות, אך עליו לדעת מראש שמועד ב' יהיה מבחן קשה יותר, הכולל חומר רב יותר. בנוסף, אני מעדיף לבחון במועד אחד את כל הכיתה על אותו טופס בחינה, ולא להכין שני טורים. כך הבחינה הוגנת יותר כלפי כולם ואף אחד לא יכול לטעון שטור אחד קשה יותר מהשני..4 25

26 בחינת המתכונת בחינת המתכונת, בשונה מהבחינות השוטפות, מכינה את התלמידים להתמודדות עם מבנה בחינת הבגרות, עם הצורך לדעת לבחור נכון בין השאלות, וכיצד לחלק נכון את הזמן כדי לעמוד בלוח-זמנים של הבחינה. בבחינות השוטפות במתמטיקה אני נוהג לא לאפשר בחירה, וזאת על מנת שהתלמיד ילמד וידע את כל החומר ולא "יהמר" על נושאים מתוכו. בבחינת המתכונת יש בחירה, התואמת את מבנה בחינת הבגרות. בבחינת המתכונת מומלץ לרשום בהוראות המבחן - "אין שאלות בזמן המבחן" (אלא אם הבעיה היא "טכנית"): יש להרגיל את התלמידים שבבחינת הבגרות אין אפשרות לשאול שאלות. באופן רשמי נקבעת בלוח המבחנים בחינת מתכונת אחת בלבד, שמשקלה 30% מציון ההגשה. על-מנת לאפשר לתלמידים להתנסות, לתרגל ולהשתפר לקראת בחינת המתכונת עצמה, יש לדעתי לקבוע מראש בלוח הבחינות, מספר קבוע של בחינות "דמויות מתכונות" (במשקל בחינה רגיל), אותן ייתן כל מורה בתקופה שלפני המתכונת הרשמית. כל מורה יעשה מספר שווה של בחינות דמויות מתכונת, על-מנת לשמור על הוגנות ולמנוע טענות לאי-שוויון בין כיתות, כאשר מורה אחד עושה יותר בחינות בכיתה אחת ומורה אחר עושה פחות בחינות בכיתה אחרת. בחינות דמויות מתכונת מאפשרות למורה להקיף את כל החומר שנלמד במשך השנה ונותנות לו תמונה כוללת על מצבם של התלמידים בחומר, ואפשרות לאתר נושאים בהם הכיתה מתקשה ולתגבר את הכיתה בנושאים אלה. גם לתלמידים ניתנת האפשרות להתמודד עם הנושאים השונים, להעריך את מצבם בחומר ולאתר נושאים בהם הם חלשים יותר. יש לחייב את התלמידים להבחן בכל הבחינות דמויות המתכונת זה לטובתם. בנוסף, תלמיד צריך לדעת שכאשר הוא נבחן בבחינה, כל תוצאה שיקבל תילקח בחשבון. כך יתייחס התלמיד לכל מבחן כזה ברצינות, וישקיע על-מנת להצליח בו בצורה יפה. לצערי, יש בעלי התפקידים המאפשרים לתלמידים, מסיבות כאלו ואחרות, לא לעשות חלק מהבחינות דמויות המתכונת ואפילו משחררים מבחינות המתכונת עצמן. לאחר מכן דורשים מהמורים המקצועיים לחבר בחינה נוספת מיוחדת, עבור אותם תלמידים שהחסירו באישורם את הבחינה. "מה זה כבר בשבילך לחבר בחינה". בעלי תפקידים אלו אינם מבינים ו/או מתעלמים מהיקף ההשקעה והעבודה הכרוכים בחיבור בחינה דמוית מתכונת או בחינת מתכונת - חיפוש שאלות מתאימות, פתירתן והדפסתן, ולאחר מכן בדיקת הבחינות בלחץ של זמן, במיוחד מכיוון שהבחינות הנ"ל נעשות לפעמים בהפרשים קטנים זו מזו. 26

27 חישוב ציון ההגשה למשרד החינוך יש תלמידים שמתעוררים בדקה התשעים ומתחילים רק אז ללמוד ברצינות, למרות שההשקעה העיקרית צריכה להיות במהלך כל השנה. לכן קבע משרד החינוך, ובצדק, שמשקל ההשקעה השנתית הוא 70% מציון ההגשה, לעומת מבחן המתכונת שמשקלו הוא 30% בלבד. אני מסביר לתלמידים שאתחשב יותר בתלמיד שלמד, הגיש עבודות והשקיע כל השנה, ובמקרה "לא הלך לו" במבחן המתכונת, לעומת תלמיד שלא השקיע במשך השנה, נכשל במבחנים, לא הגיש עבודות ורק ברגע האחרון לקח מורה פרטי והצליח במתכונת. את ציון ההגשה של התלמיד הראשון, אחשב כך שציונו הנמוך במבחן המתכונת לא יפגע בו משמעותית. לעומתו, בחישוב ציון ההגשה של התלמיד השני אקח את ציון המתכונת שלו עדיין כ- 30% בלבד. (כמובן שלא הכל "חישוב יבש" ושבמקרים מיוחדים נכנסים שיקולים נוספים בחישוב ציון ההגשה). מכיוון שציון ההגשה מורכב מממוצעי הציונים של התלמידים, יש חשיבות רבה ליצירת אחידות בדרך בה מחשבים המורים את ממוצע הציונים של כל תלמיד - למשל, האם לקחת בחשבון את ממוצע הציונים של כל הבחינות השוטפות שנעשו, או להוריד בחישוב הממוצע השנתי את שני הציונים הנמוכים ביותר? ככל שנהיה אחידים יותר, כך נשדר לתלמידים מסר ברור יותר של סדר ולכידות בין המורים המקצועיים. יש לפרסם את ציוני ההגשה על לוח המודעות לפי מספרי תעודת הזהות של התלמידים, לפחות שבוע לפני בחינת הבגרות. כך, במקרה שתלמיד חושב שנעשה לו עוול בציון ההגשה, יוכל להגיש ערעור בצורה מסודרת, ולמורה המקצועי יהיה מספיק זמן לבחון את הערעור ולהגיב עליו. הערעור חייב להיות בכתב ולכלול נימוקים ענייניים. הכנת התלמידים לבחינות הבגרות המורים ידרשו מהתלמידים לכתוב את כל הבחינות בצורה מסודרת ובאסתטיקה סבירה, לא לקפוץ על שלבים בדרך לפתרון, ולכלול הסברים מילוליים נלווים לפתרונות שלהם. במתמטיקה, למשל, קפיצות על שלבים יכולות לגרום ל-"חשד להעתקה", וזה עלול להוביל לפסילת הבחינה, גם אם לא היתה שום כוונה להעתיק. יש לזכור שפסילת בחינות גורמת לפגיעה בממוצע הכיתתי, בממוצע הבית ספרי, בשמו הטוב של ביה"ס, וכמובן פוגעת בשמו הטוב של התלמיד. על המורים המקצועיים לתת הנחיות (טיפים) לתלמידים לקראת בחינת הבגרות, לדוגמא: איזה ציוד עליהם להביא לבחינה, מהם שיקולים לבחירת שאלות ולחלוקת הזמן בשעת הבחינה, על מה במיוחד יש לשים לב לפני שהם מגישים את טופס הבחינה וכו'. את ההנחיות הנ"ל יש להדגיש לתלמידים במשך כל השנה - לדוגמא, אם המורה המקצועי יודע שבוחני בחינות הבגרות מורידים נקודות על נושאים מסוימים, יש להזהיר את התלמידים ממוקשים אלו במשך כל השנה, למשל באמצעות הורדת נקודות דומה בבחינות השוטפות. זה יבטיח את הטמעת הדברים אצל התלמידים. 27

28 אחריות התלמידים גם אם כל המורים יהיו הטובים ביותר שיש - על מנת להצליח, התלמידים עצמם חייבים לקחת אחריות, להשקיע ולעשות את עיקר העבודה הלימודית, גם בבית הספר וגם בבית. אין "הוקוס-פוקוס" בחינוך, כמו בכל מקצוע אחר בחיים, חובה להשקיע ולהתמיד על מנת להצליח!!! קודם כל, על התלמיד לקחת אחריות ולהקפיד על נוכחות מלאה בכיתה - זוהי תרומתו לקיום האווירה הלימודית של הכיתה. יש חשיבות רבה לשמוע את המורה ואת הסבריו בכיתה - לא תמיד ניתן להשלים חומר רק דרך תלמידים אחרים או באמצעות הספרים. מעבר לנוכחות, המוטו להצלחה חייב להיות - "תרגול תרגול ועוד תרגול". חובתו של התלמיד לתרגל והרבה - כמו בכל ענפי הספורט, כמו בכל סוגי האומנות, כמו באימונים בצבא, וכו'. לפעמים נוצר הרושם שתלמידים מבינים באופן תיאורטי את הרעיון שיש לתרגל בכל ענפי הספורט, במוזיקה, בצבא, אך לא בלימודים. בתרגול אין הכוונה רק לפתרון תרגילים - יש מקצועות בהם לתרגל פירושו לקרוא שוב ושוב את החומר, לשנן, להבין דוגמאות, הקשרים ועוד. באחריותו של התלמיד לעשות את כל שיעורי הבית ולהגיש את כל העבודות - זהו תרגול הכרחי להפנמת חומר הלימוד וכהכנה לבחינות. הקפדה על נוכחות בשיעורים, הכנת שיעורי בית והגשת עבודות משקפת את רצינותו ומחויבותו של התלמיד להצלחתו בלימודים. ערך העבודה וההשקעה איבד מחשיבותו והיום יש תלמידים המנסים להשיג "הצלחה אינסטנט". את המשך המגמה הנ"ל ניתן לראות גם באוניברסיטאות, כאשר סטודנטים עושים הכל כדי להשקיע כמה שפחות ולקבל כמה שיותר, אם על-ידי ניצול כוחם כמי שנותנים משוב על המרצים ואם על-ידי ניצול האינטרנט שמספק עבודות בקלות יחסית. "זה כמה שנים שאנחנו רואים מצד הסטודנטים צורך לקבל את החומר לעוס עד הסוף. הם רוצים לעבור את הבחינה. לא להתעמק בחומר, אלא לעשות וי על הקורס." (פרופ' רבקה כרמי, מתוך כתבתה של גברת דיאנה בחור-ניר, כלכליסט, 18/05/2011). כחלק מתפקידנו כמורים עלינו לעודד תלמידים לקחת אחריות אישית על לימודיהם ולטעת בהם מחדש את הכבוד לתרגול, השקעה והתמדה. 28

29 ב- אחריותם של בתי הספר היסודיים מהיותי מורה תיכון, טבעי הדבר ששמתי דגש על עבודתם של מורי התיכון, אך מחובתי להתייחס גם למורים בבית הספר היסודי ולתפקידם החשוב בחינוך הדור. גם מורי היסודי נאלצים להתמודד עם הקשיים הרבים שתוארו בפרק זה, וקודם כל - עם המשימה הכמעט בלתי-אפשרית לעמוד יום-יום מול 40 תלמידים צעירים, הכמהים מצד אחד ללמידה ולאתגרים ומצד שני כמהים להשתלב בסביבה החדשה ולטפח את עצמאותם על-ידי בדיקת גבולות מתמדת. בית הספר היסודי כשמו כן הוא - בית ספר המקנה לתלמידיו את היסודות להמשך דרכם החינוכית. על המורים בבתי הספר היסודיים מוטלת המשימה החשובה להקנות לתלמידיהם כלים ללמידה נכונה, יסודות בכל המקצועות הבסיסיים, ערכי יסוד חברתיים, וערכי כבוד לחינוך ולעוסקים בו. כיום נאלצים מורי התיכון לסגור פערים רבים וגדולים שנוצרו אצל התלמידים בבית הספר היסודי ולפעמים גם לתקן טעויות מקצועיות בסיסיות איתן באים תלמידי היסודי לבית הספר התיכון. עם סיום בית הספר היסודי צריכים התלמידים לצאת עם ידע בסיסי מושרש וחזק, עליו יוכלו להסתמך בהמשך לימודיהם. לכן יש להקפיד על איכות המורים המקצועיים המלמדים בבתי הספר היסודיים ולהימנע מלתת למורות חיילות ולסטודנטים ללמד בבית הספר היסודי מקצועות כמו הבנת הנקרא, אנגלית ומתמטיקה. כאשר מקנים לתלמידים יסודות פגומים - קשה מאד לתקנם בעתיד. דוגמא טובה לכך לקוחה ממקצוע המתמטיקה - תלמידי היסודי מגיעים לתיכון כשאינם יודעים לחשב שברים! זוהי בעיה כלל-ארצית הנמשכת שנים רבות ופוגמת ביכולתם להתמודד עם חומר מתקדם יותר במתמטיקה. אני חושב, שבכיתות א' ' יש ללמד חשבון רק בדרך עקיפה, דרך משחקי חשבון ומשחקי חשיבה, ולהתחיל בלימוד החשבון בדרך הישירה בשלב מאוחר יותר, ולא לפני כיתה ג'. כך ניתן יהיה לחבב את מקצוע החשבון על הילדים ולמנוע מהם לפתח תסכול ושנאה למקצוע, כבר בתחילת הדרך. יש סיכוי טוב שהדבר יפחית במידה ניכרת את הפחד והרתיעה שיש לתלמידים ממקצוע המתמטיקה. יש לשים דגש, כבר בכיתות א' ו-ב', על לימודי הקריאה והכתיבה ולבסס היטב מיומנויות אלה, במיוחד הבנת הנקרא, ואוריינות שבמשמעות רחבה יותר, מציינת שליטה ביכולות תקשורת נוספות כמו דיבור, האזנה והתבוננות. 29

30 ז( פיתוח וביסוס מיומנויות למידה ותקשורת יקנו לתלמידים כלים והרגלי למידה נכונים יותר ויקלו עליהם להתמודד עם חומר הלימוד המתקדם יותר ועם הדרישות הגבוהות יותר העומדות בפניהם בתיכון. אם לתלמידים המגיעים לתיכון יהיה בסיס חזק ונכון בכל מקצועות הליבה, יאפשר הדבר למורים בתיכונים להתרכז וללמד את החומר הרב הנדרש לבחינות הבגרות ביתר יעילות ולהביא את תלמידיהם להישגים גבוהים יותר. המעבר מבית הספר היסודי לתיכון אינו קל למרבית התלמידים, הן מהבחינה החברתית והן מהבחינה הלימודית. על-מנת להקל על התלמידים את המעבר הנ"ל, לפחות מהבחינה הלימודית, חייב להיות קשר רציף בין מרכזי המקצועות בכיתות ח' למרכזי המקצועות בכיתות ט'. בפועל, ברוב המקרים, יש נתק בין בתי הספר היסודיים לבין התיכונים אליהם מגיעים התלמידים. בגלל הנתק הנ"ל, גם התלמידים וגם המורים בתיכון מוצאים עצמם מופתעים מפערי הדרישות והרמות ונדרש זמן לא מבוטל כדי לסגור פערים וליישר קו. מכיוון שלתיכונים יש את האינטרס הברור לקבל תלמידים מוכנים יותר, רכזי המקצוע בתיכונים הם אלו שצריכים ליזום ולבנות קשר הדוק עם עמיתיהם בבתי הספר היסודיים. בבתי ספר תיכונים בהם יש חטיבות ביניים המעבר לתיכון פחות טראומטי, גם מהבחינה החברתית וגם מהבחינה הלימודית, אך גם כאן, חייב להיות קשר הדוק יותר בין רכזי המקצועות של חטיבת הביניים והתיכון. לשם כך, מומלץ למנות "רכז על" לכל מקצוע שיהיה מצוי בתכניות הלימוד של כל שכבות הגיל ' בי- ') ויהיה הכתובת המקצועית המייעצת להנהלה ולמורים. מורי התיכון פוגשים את התלמידים בגיל ההתבגרות הנחשב קשה ובעייתי במיוחד ועליהם מוטלת האחריות הגדולה והמשמעותית להכין את התלמידים לבחינות הבגרות, לשירות בצה"ל ולכניסה לאוניברסיטאות. לכן, יש לטפל בשורש הבעיה של רמת הלימוד והקניית היסודות בבתי הספר היסודי, אחרת שום תוכנית לימודים לא תצליח לאורך זמן. 30

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט - 2012 אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה אזרחים יקרים, הקמתה של מדינת

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

עמק יזרעאל נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים תשס"ח - תשע"ב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצ"ב רשותי רב-שנתי תשס"ח-

עמק יזרעאל נתוני המיצב של הרשות המקומית בטווח השנים תשסח - תשעב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצב רשותי רב-שנתי תשסח- עמק נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רבשנתי 1 http://rama.education.gov.il פתח דבר הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה( פועלת להטמעת תרבות של "מדידה בשירות

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

צעד ראשון רישום לשנה"ל תשע"ט בבית ספר "היובל" יהוד מונוסון שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5

צעד ראשון רישום לשנהל תשעט בבית ספר היובל יהוד מונוסון   שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5 צעד ראשון רישום לשנה"ל תשע"ט בבית ספר "היובל" יהוד מונוסון https://hayovelyahud.tik-tak.net/ שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5 חזון בית הספר בית ספר "היובל" הוא בית אוהב מקבל ותומך לתלמידיו ולקהילתו. בית

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

Microsoft Word - òéúåï îúîèé÷ä 1.doc

Microsoft Word - òéúåï îúîèé÷ä 1.doc ילדים יקרים בשעה טובה יוצא לדרך עיתון מתמטיקה בית ספרי. זהו רעיון חדש בבית ספרנו אותו הגו צוות מתמטיקה והוא מוקדש במיוחד לכם ולהנאתכם. מקווה אני כי תמצאו בו עניין ותהינו ממנו במהלך חופשת החנוכה. להתראות

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

תקנון לימודים לתואר ראשון

תקנון לימודים לתואר ראשון תקנון לימודים לתואר "בוגר" ''סטודנט'' הגדרה סטודנט המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו הוא מי ש: א. התקבל ללימודים לתואר "בוגר" ו/או הורשה להמשיך את לימודיו על-פי כללי המכללה ותוכנית הלימודים בה הוא לומד. ב.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הבא על פי הסולם הבא: ההתנהגות המתוארת לא ניראית לעולם

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס כללי אתיקה ודילמות אתיות בעבודה עם קטינים יום עיון קוד האתיקה עדכון 2017 ינואר 2017 יונת בורנשטיין בר-יוסף yonatbor@gmail.com 052-3862232 מאפיינים ייחודיים לעבודת הפסיכולוג עם קטינים התערבות פסיכולוגית

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנה"ל תשנ"ט

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנהל תשנט 1 61.6.1.61 רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך לשנה"ל תשע"ד )סימן מחשב 6( סטודנטים הלומדים במחלקה לחינוך ובמחלקה לפסיכולוגיה סטודנטים הלומדים במחלקות הנ"ל ילמדו את כל הקורסים המתודולוגיים הכמותיים

קרא עוד

הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשע"ה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני "ניהול וארגון מערכות חינוך" באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הל

הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשעה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני ניהול וארגון מערכות חינוך באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הל הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשע"ה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני "ניהול וארגון מערכות חינוך" באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הלימוד לשנה א'. במערכת משובצים מספר שיעורי בחירה, חלקם

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

המכללה הטכנולוגית של חיל האוויר באר שבע תלמידאות טובה מובילה להצלחה!!! תשע"ו תלמידות ותלמידים יקרים, כדי להגיע להצלחה ולמיצוי יכולת אישית ולימודית חשו

המכללה הטכנולוגית של חיל האוויר באר שבע תלמידאות טובה מובילה להצלחה!!! תשעו תלמידות ותלמידים יקרים, כדי להגיע להצלחה ולמיצוי יכולת אישית ולימודית חשו תלמידות ותלמידים יקרים, כדי להגיע להצלחה ולמיצוי יכולת אישית ולימודית חשוב שכל אחת ואחד מכם יידעו מהם הציפיות הלימודיות והנהלים הלימודיים הנהוגים בבית הספר שלנו ויפעלו בהתאם להם. לשם כך ריכזנו עבורכם את

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

התפלגות נורמלית מחודש

התפלגות נורמלית מחודש התפלגות נורמלית בקובץ זה מופיעות שאלות בנושא התפלגות נורמלית שמחליפות את שאלות המאגר ותוספותיו, הקיימות עד כה שאלות אלה יכולות להיפתר מבלי להמיר את ערכי המשתנה לציוני תקן, ומבלי להשתמש בטבלת ההתפלגות הנורמלית

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פרופ' ח'אולה אבו-בקר, תוכנית MA בייעוץ חינוכי, החוג לחינוך. האקדמית עמק יזרעאל. אחלאם רחאל - איה ביאדסה )אשקר(, בוגרות תוכנית MA בייעוץ חינוכי, האקדמית עמק יזרעאל. מטרת המחקר מטרתו של המחקר הנוכחי הינה

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

המעבר לכיתה א'

המעבר לכיתה א' מנהלת ביה"ס: גאולה ציטרינוביץ מנהלת החט"צ : יהודית בן משהנוימן רכזת חט"צ - יהודית בן משה גננת מרינה גלזברג סייעת פדגוגית מישל הלל מחנכת א' דבי כהן גננת יהודית בן משה סייעת פדגוגית עינת שבתאי מחנכת א' מאיה

קרא עוד

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: 26.01.2018 שם המרצים: דר' אלה שגב, דר' יובל ביתן שם הקורס: מבוא

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד