Microsoft Word doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word doc"

תמליל

1 הוראות הפעלה למשור גרונג דגם GTM 12 PROFESSIONAL 1B15 מק"ט יש לקרוא את הוראות ההפעלה בצמוד להוראות בלועזית

2 לקוחות נכבדים חברת לדיקו בע"מ מודה לכם על שרכשתם משור גרונג זה, מתוצרת חברת. אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מרב התועלת ממכשיר זה. במידה שתיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במכשיר, אנא פנו למעבדת השירות הקרובה על פי הפירוט הנמצא בגב החוברת. לדיקו בע"מ

3 מנוף 11 בורג אלן (גודל 6 מ"מ) להרכבת להב 12 המסור מנעול הכישור 13 אוגן תפיסה 14 אוגן תפיסה פנימי 15 מכסים עבור מברשות הפחמן 16 מברשות פחמן 17 מכסה עדשת לייזר 18 מרכיבי מסור זוויות חיבור וקיצוץ לחצן שחרור זרוע הכלי 19 ידית 20 יחידת לייזר 21 מגן להב מתקפל 22 התקן לתפיסה מהירה* 23 שולחן ניסור למסור זוויות החיבור 24 והקיצוץ סקאלה לזווית חיבור (אופקית) 25 לוחיות החדרה 26 כפתור נעילה למגוון זוויות חיבור 27 (אופקיות) מנוף לכוונון זווית החיבור (אופקית) 28 דרגות לזוויות חיבור סטנדרטיות 29 חורים לתפיסה בפעולה מהירה 30 הרחבה לשולחן הניסור 31 מעצור אורך* 32 גידור 33 בורג מעצור לזווית שיפוע 33.9º (אנכית) 34 בריח מעצור לזווית שיפוע 33.9º (אנכית) 35 יחידת תאורה 36 מתג תאורה 37 מתג לסימון קו החיתוך 38 מנוף תפיסה למגוון זוויות שיפוע 39 (אנכיות) ברגי אלן ) 6 מ "מ) לגידור 40 תווית אזהרה בנוגע ללייזר 41 תיאור המכשיר יש לקרוא את כל אזהרות הבטיחות ואת כל הוראות ההפעלה. אם לא תנהגו בהתאם לאזהרות הבטיחות ולהוראות ההפעלה, הדבר עלול לגרום להתחשמלות, לשריפה ו/או לפציעה חמורה. מטרת המכשיר כלי עבודה חשמלי זה מיועד לשימוש כמכשיר נייח לביצוע חתכי אורך ורוחב ישרים בעץ. ניתן לבצע זוויות חיבור אופקיות (זוויות (MITRE של 48º- עד 48º+ כמו גם זוויות שיפוע אנכיות (זוויות (BEVEL של 2º- עד 48º+. המכשיר תוכנן עם טווח יכולות רחב, המאפשר ניסור של עץ קשה ורך, וכן ניסור של לוחות קרטון קשיח ולוחות שבבים. כאשר מפעילים את כלי העבודה החשמלי כמסור שולחני, אין לחתוך באמצעותו אלומיניום או מתכות/סגסוגות בלתי ברזליות אחרות. מפרט הכלי המספור המצויין ליד כל מרכיב מתייחס לאיורי כלי העבודה החשמלי המופיעים בדפים הגרפיים. לחצן כיבוי 1 לחצן הפעלה 2 נקבים להצבת המכשיר 3 משטחי אחיזה שקועים 4 מפתח אלן (גודל 6 מ"מ)/מברג מחורץ 5 מוט המתכת של מגן ההטיה 6 להב המסור 7 שק נסורת 8 מפלט הנסורת 9 בורג נעילה למנוף (11) 10 3

4 * נעילת בטחון לנשיאת המכשיר 42 ברגי אלן עבור הרחבת שולחן הניסור 43 מוט הרחבה* 44 חורי קדיחה למוטות ההרחבה 45 מוט הברגה 46 מנוף תפיסה של התקן התפיסה 47 המהירה סוגר נעילה 48 סקאלה עדינה 49 מחוון הזווית (אנכית) 50 סקאלה עבור זווית השיפוע (אנכית) 51 בורג נעילה ליחידת התאורה 52 ברגים עבור לוחית ההחדרה 53 חורי קדיחה עבור מעצור האורך 54 בורג נעילה של מעצור האורך 55 בורג תפיסה של מעצור האורך 56 מעצור 57 מכסה גומי 58 בורג כוונון הלייזר (בצורה מקבילה) 59 בורג כוונון הלייזר (פילוס ישר) 60 בורג כוונון הלייזר (סטייה רוחבית) 61 בורג לסקאלה העדינה 62 בורג למחוון הזווית (אנכית) 63 עבור זווית 3 מ"מ) (גודל בורג אלן 64 שיפוע סטנדרטית 0º (אנכית) עבור זווית 3 מ"מ) (גודל בורג אלן 65 שיפוע סטנדרטית 45º (אנכית) מרכיבי שולחן הניסור שולחן ניסור עבור מסור השולחן סכין ניפוץ מוליך מקביל 68 מקל הצמתה 69 מגן בטיחות 70 כפתור תפיסה של המוליך המקביל 71 סקאלת המרווח בין להב המסור לבין 72 המוליך המקביל מעצור זווית* 73 מגן להב תחתון 74 פינים לחיבור למקל ההצמתה 75 חריץ הולכה למעצור הזווית 76 בורג נעילה למעצור הזווית 77 מנוף תפיסה 78 כפתור נעילה על מוליך הזווית 79 מחוון הזווית על מוליך הזווית 80 מחוון המרווח 81 בורג למחוון המרווח של המוליך 82 המקביל מוליך של המוליך המקביל 83 בורג כוונון לחיזוק לחץ המוליך (83) 84 ברגים בתוך משטח ההחלקה של 85 המוליך המקביל ברגי קיבוע של המוליך המקביל 86 אביזרים אלה המופיעים בתיאורים או באיורים אינם כלולים באריזה הסטנדרטית. נתונים טכניים GTM 12 מסור משולב Professional מספרי הפריטים M15... וואט דירוג קלט חשמלי וולט דירוג מתח 50/60 50/60 הרץ תדר סל "ד מהירות ללא עומס 650 nm 650 nm סוג לייזר < 1 mw < 1 mw 2 2 סיווג לייזר 4

5 הרכבה והובלה GTM 12 מסור משולב Professional יש להימנע ממצב בו המכשיר משקל לפי ק "ג יופעל בטעות. במהלך הרכבת נוהל EPTA המכשיר, ובמהלך ביצוע תיקונים מספר /2003 כלשהם, יש לוודא שתקע החשמל סוג ההגנה /II /II מנותק מהשקע בקיר. מידות מקסימליות של שטח העבודה: מסור זוויות חיבור וקיצוץ/מסור שולחן: ראו החלקים הכלולים באריזה הוציאו בזהירות את כל החלקים מתוך בהמשך החוברת. הערכים שצוינו תקפים למתחים נומינליים אריזותיהם. הפרידו את כל חומרי האריזה של 230/240 וולט. כאשר המתחים נמוכים מכלי העבודה החשמלי ומהאביזרים יותר, ובדגמים המיועדים למדינות ספציפיות, המצורפים. לפני הפעלת המכשיר בפעם הראשונה, אנא בדקו אם כל החלקים ערכים אלה עשויים להשתנות. אנא שימרו על מספר הפריט שעל גבי ברשימה הבאה אכן נמצאים: לוחית השם של המכשיר שלכם. השמות מסור משולב עם להב מסור שהותקן המסחריים של כל מכשיר ומכשיר עשויים מראש להיות שונים זה מזה. מפתח אלן/מברג מחורץ (5) מידות להבי המסור שמתאימים שק נסורת (8) למכשיר בנוסף, עבור מסור השולחן: מוליך מקביל (68) מ "מ קוטר להב המסור מקל הצמתה (69) מ "מ עובי הלהב מכסה להב תחתון (74) 30 מ "מ חור לחיבור להב המסור מידע בנוגע לרעש/רטיטה הערכים שנמדדו נקבעו בהתאם ל EN באופן טיפוסי, רמות הרעש בשקלול A שהמוצר מפיק הן כדלהלן: רמת לחץ הצליל db(a) 98.5, רמת עוצמת הצליל.3 db = K אי וודאות db(a) יש להשתמש במגני אוזניים! תאוצת היד/זרוע נמוכה באופן טיפוסי מ- m/s² 2.5. הערה: בדקו את כלי העבודה החשמלי כדי לוודא שלא נגרם לו נזק כלשהו. לפני שימוש נוסף במכשיר, אנא בדקו שכל אביזרי המגן פועלים באופן מלא. יש לבדוק בקפידה כל חלק שנראה פגום קלות, כדי להבטיח הפעלה מושלמת של הכלי. יש לוודא שכל החלקים מורכבים כהלכה ושכל התנאים המבטיחים הפעלה מושלמת אכן קיימים. במידה שמצאתם אביזרים וחלקים שנגרם להם נזק, יש להחליפם מיד על ידי מרכז שירות מורשה. 5

6 הצבה נייחת או גמישה הצבה גמישה של המכשיר (אינה מומלצת!) כדי להבטיח שימוש בטיחותי במקרים חריגים, כאשר לא ניתן להרכיב את המכשיר על גבי משטח עבודה אופקי במכשיר, יש לחבר אותו למשטח עבודה אופקי ויציב (למשל שולחן ויציב, ניתן להכין אותו לשימוש בעזרת מגן ההטיה. זהו תפקידו של מגן ההטיה (6). עבודה) לפני השימוש. לעולם אין להסיר את מגן ההטיה. חיבור למשטח העבודה המכשיר ללא השימוש במגן ההטיה, החשמלי העבודה כלי את חברו לא יעמוד בצורה בטיחותית, והוא עלול להתהפך, במיוחד כאשר אתם מנסרים בזוויות חיבור/שיפוע מקסימליות. באמצעות ברגים מתאימים אל משטח העבודה. הנקבים (3) מיועדים למטרה זו (ראו איור a1). איסוף נסורת/שבבים הצמידו את כלי העבודה החשמלי או: באמצעות תופסנים שניתן לרכוש, על ידי רגליות כלי העבודה, אל משטח השתמשו באמצעי הגנה במקרים בהם במהלך העבודה עלולה העבודה (ראו איור a2). להיווצר נסורת המזיקה לבריאות ו/או נסורת נפיצה או דליקה. הצבת המכשיר על גבי שולחן דוגמה: סוגי נסורת מסויימים נחשבים העבודה GTA 3700 השתמשו במסיכה נגד למסרטנים. (ראו איור b) קראו את כל אזהרות הבטיחות נסורת, ועבדו עם האביזר לאיסוף נסורת/שבבים כאשר קיימת אפשרות והוראות ההפעלה המצורפות לחבר אותו. לשלוחן העבודה. אם לא תפעלו איסוף אינטגרלי של הנסורת בהתאם לאזהרות הבטיחות והוראות ההפעלה, הדבר עלול להוביל (ראו איור c) לאיסוף בסיסי של הנסורת, השתמשו בשק להתחשמלות, שריפה ו/או פציעות הנסורת (8) המצורף. חמורות. לעולם אין לאפשר לשק במהלך הניסור, העבודה שולחן את הרכיבו הנסורת לבוא במגע עם החלקים הנעים של המכשיר. כהלכה לפני שתציבו עליו את כלי העבודה החשמלי. הרכבת השולחן לחצו על אטב שק הנסורת (8) והחליקו את שק הנסורת אל מעל מפלט הנסורת באופן מושלם היא חשובה, כדי למנוע סכנת התמוטטות. (9). על האטב להשתלב בתוך החריץ של מפלט הנסורת. כווננו את המרווח בין התקני התפיסה ל- 440 מ"מ. תמיד רוקנו את שק הנסורת בעוד הרכיבו את כלי העבודה החשמלי מועד. (ראו בתנוחת העבודה כמסור שולחן בפרק "תנוחת העבודה"). נקבי ההצבה הרלוונטיים למכשיר ה- 12 GTM מוצגים באיור. 6

7 איסוף נסורת חיצוני לפני השימוש כמשור שולחן: חיבור תווית האזהרה בנוגע ללייזר (ראו איור d) הכניסו את מכסה הלהב התחתון (74) ניתן גם לחבר כדי לאסוף את הנסורת, לתוך שולחן הניסור (24). למפלט 36 מ"מ) (בקוטר צינור שאיבה הנסורת. החלפת הכלי (ראו איורים f1 עד f4) חברו את צינור השאיבה אל מפלט הנסורת (9). שואב האבק חייב להתאים לחומר שעליו אתם עובדים. כאשר אתם שואבים נסורת לפני כל פעולת תיקון/הרכבה יבשה, אשר נחשבת כמסוכנת במיוחד שאתם מבצעים על המכשיר לבריאות או כמסרטנת, השתמשו בשואב עצמו, אנא הוציאו את התקע משקע החשמל בקיר. אבק מיוחד. בעת הרכבת להב המסור, השתמשו בכפפות מגן. קיימת הרכבת מרכיבים ספציפיים סכנת פציעה כאשר נוגעים בלהב לפני כל תיקון/הרכבה שאתם המסור. מבצעים במכשיר, הוציאו את השתמשו רק בלהבים אשר המהירות התקע משקע החשמל. המירבית המותרת שלהם גבוהה יותר ממהירות כלי העבודה החשמלי ללא עומס. כלי העבודה החשמלי מצוייד בתווית אזהרה בשפה הגרמנית (אשר מסומנת במיספור 41 באיורים המציגים את כלי העבודה החשמלי בדפים הגרפיים). לפני הפעלת המכשיר בפעם הראשונה, הדביקו את תווית האזהרה המצורפת, בשפה שלכם, על גבי טקסט תווית האזהרה בשפה הגרמנית. הסרתו או הרכבתו של מכסה הלהב התחתון (ראו איור e) כאשר המכשיר פועל בתור מסור שולחן, מכסה הלהב התחתון (74) חייב לכסות את חלקו התחתון של להב המסור. לפני השימוש במכשיר בתור מסור קיצוץ וזוויות חיבור: הסירו את מגן הלהב התחתון (74), והחליקו אותו לתוך החריץ שמשמאל למוליך המקביל (68). 7 לעולם אין להשתמש בלהבים המיועדים לחיתוך חריצים. השתמשו רק בלהבי מסור המתאימים לנתוני המאפיינים המובאים במדריך זה ואשר נבדקו וסומנו בהתאם ל EN כאשר אתם מחליפים את להב המסור, הקפידו שרוחב החיתוך לא יהיה קטן יותר מרוחב סכין הניפוץ, ושעובי הלהב לא יהיה גדול יותר. הסרת להב המסור הביאו את כלי העבודה החשמלי לתנוחת העבודה של מסור קיצוץ וזוויות חיבור (ראו בפרק "תנוחת העבודה"). (10) הנעילה בורג את שחררו (5) אשר באמצעות המברג המחורץ מצורף לאריזה. באותו (11) ימינה. משכו את המנוף דחפו את המנוף כלפי מעלה, זמן, מגן הלהב המתקפל (22) וסובבו את אחורה לכיוון המעצור. פעולה זו נועלת את מגן הלהב המתקפל במצב פתוח.

8 סובבו את בורג האלן (12) באמצעות הובלת המכשיר מפתח האלן (5) אשר מצורף לאריזה, ובאותו זמן לחצו על מנעול הכישור (13) (איור g) לפני ביצוע כל עבודה על גבי עד אשר ישתלב במקומו. אנא נתקו את המכשיר עצמו, החזיקו את מנעול הכישור (13) לחוץ, ושחררו את בורג האלן (12) בכיוון התקע משקע החשמל בקיר. לפני הובלת כלי העבודה החשמלי, יש השעון (הברגה שמאלית!). לבצע את הצעדים הבאים: הסירו את אוגן התפיסה (14). הביאו את כלי העבודה החשמלי הסירו את להב המסור (7). לתנוחת העבודה של מסור שולחן (ראו הרכבת להב המסור בפרק "תנוחת העבודה"). אם יש בכך צורך, נקו את כל החלקים מקמו את המוליך המקביל (68) לגמרי שאותם צריך להרכיב לפני ההרכבה. מעל מגן הבטיחות (70). כדי לנעול את הניחו את להב המסור החדש בתוך המוליך המקביל, דחפו את כפתור התפיסה (71) כלפי מטה. אוגן התפיסה הפנימי (15). חברו את מקל ההצמתה אל הפינים הקפידו שכיוון במהלך ההרכבה, (75). (כיוון החץ החיתוך של השיניים הכניסו את מכסה הלהב התחתון (74) יתאים שעל גבי להב המסור) לתוך שולחן הניסור (24). תיבת גבי על החץ לכיוון (73) לתוך החליקו את מעצור הזווית המכשיר! הניחו במקומם את אוגן התפיסה (14) חריץ ההולכה (76) של שולחן הניסור ואת בורג האלן (12). לחצו על מנעול (66). בעת הובלת כלי העבודה הכישור (13) עד אשר ישתלב במקומו, החשמלי, חזקו את הבורג (77). הסירו את כל האביזרים שלא ניתן להרכיב אותם באופן יציב על גבי כלי והדקו את בורג האלן על ידי סיבובו נגד כיוון השעון. העבודה החשמלי. (11) כלפי מטה, דחפו את המנוף להרמת המכשיר או להובלתו, החזיקו ובאותו זמן סובבו את מגן הלהב את כלי העבודה החשמלי באמצעות עד (22) כלפי מטה שוב, המתקפל (4) בצד משטחי האחיזה השקועים אשר המנוף ישתלב במקומו. שולחן הניסור (24). הבריגו פנימה שוב את בורג הנעילה יש לשאת תמיד את כלי העבודה החשמלי על ידי שני אנשים, כדי למנוע פגיעה בגב. (10) והדקו. העבודה כלי הובלת בעת החשמלי, השתמשו רק באביזרים ולעולם אל המיועדים להובלה, תשתמשו באביזרי ההגנה. 8

9 הפעלת המכשיר בתור מסור קיצוץ וזוויות חיבור תנוחת העבודה (ראו איור A) הכנה להפעלת המכשיר לפני ביצוע כל עבודה על גבי המכשיר עצמו, אנא נתקו את התקע משקע החשמל. הגדלת הגידור (ראו איור B) לפני ביצוע כל עבודה על גבי לצורך מיקום טוב יותר של רצועות פרופיל המכשיר עצמו, אנא נתקו את גדולות במיוחד, יש צורך בגידור גבוה יותר. למטרה זו, הגידור (33) מצוייד בארבעה התקע משקע החשמל. חורים (בקוטר 7 מ"מ) שעליהם ניתן אם כלי העבודה החשמלי נמצא עדיין להרכיב פיסות עץ מתאימות. במצב בו היה בעת האספקה, או אם השתמשתם בו בתור מסור שולחן, יש ניתן להשתמש בגידור עזר מעין לבצע את הצעדים הבאים לפני שתשתמשו זה רק לחיתוכי זוויות חיבור של 0. o אין לפגוע בפונקציות המכשיר בו בתור מסור קיצוץ וזוויות חיבור: שחררו את שני מנופי התפיסה (78) (במיוחד במגן הלהב המתקפל). מתחת לשולחן הניסור (66). הבריגו את פיסות העץ (גובה מירבי משכו את שולחן הניסור כלפי מעלה אל 95 מ"מ) על גבי מעקות הגידור. על ראשי הברגים להיות בגובה משטח המעצור. החזיקו את שולחן הניסור בתנוחה זו, העץ או להיות שקועים בתוכו. והדקו שוב את מנופי התפיסה. הרחבת שולחן הניסור מקמו את המוליך המקביל (68) מעל להב המסור בתור אמצעי הגנה. (ראו איור C) כאשר עובדים על פיסות עץ ארוכות, יש דחפו מעט את זרוע הכלי כלפי מטה לתמוך בהן או לשים תחתן דבר מה בקצה באמצעות הידית (20), כדי לשחרר את החופשי שלהן. נעילת הבטחון לנשיאת המכשיר (42). שחררו את שני ברגי האלן (43) משכו את נעילת הבטחון לנשיאת באמצעות מפתח האלן (5) המצורף המכשיר (42) החוצה עד הסוף, וסובבו לאריזה. אותה ב- 90 מעלות. אפשרו לנעילת הבטחון לנשיאת המכשיר להשתלב משכו החוצה את הרחבת שולחן הניסור (31), עד למעצור, וחזקו שוב את שני במיקום זה. ברגי האלן. הסירו את מכסה הלהב התחתון (74) והחליקו אותו לתוך החריץ בצדו הרכבת מוטות ההרחבה* השמאלי של המוליך המקביל (68). (ראו איור D) כדי להרחיב את שולחן הניסור עוד יותר, הוליכו את זרוע הכלי באיטיות כלפי ניתן להרכיב מוטות הרחבה הן מימין לכלי מעלה. העבודה החשמלי והן משמאלו. 9

10 10 תמיד יש להדק היטב את כפתור הכניסו את מוטות ההרחבה (44) בשני הנעילה (27) לפני הניסור. אחרת עד צדדיו של כלי העבודה החשמלי, להב המסור עלול להיתקע בתוך העץ (45) המיועד המעצור בחורי הקדיחה שעליו מתבצעת העבודה. למטרה זו. הביאו את כלי העבודה החשמלי חזקו היטב את ברגי מוט ההרחבה. לתנוחת העבודה של מסור קיצוץ וזוויות חיבור (ראו בפרק "תנוחת העבודה"). מתבצעת שעליו העץ תפיסת העבודה (ראו איור E) בכדי להבטיח בטיחות מירבית בזמן העבודה, יש לתפוס היטב את העץ שעליו מתבצעת העבודה. אין לנסר פיסות עץ שהן קטנות מכדי לתפוס אותן. כוונון זוויות חיבור אופקיות סטנדרטיות (ראו איור F) לכוונון מהיר ומדוייק של זוויות חיבור נפוצות, שולחן הניסור צוייד בדרגות (29): 45º 31.6º 22.5º 15º בעת תפיסת העץ שעליו שמאלי 0º מתבצעת העבודה, אין להושיט ימני 45º 31.6º 22.5º 15º את האצבעות אל מתחת למנוף התפיסה של ההתקן לתפיסה שחררו את כפתור הנעילה (27) במקרה שהוא מהודק. מהירה. משכו את המנוף (28), וסובבו את לחצו היטב על העץ שעליו מתבצעת שולחן הניסור (24) שמאלה או ימינה העבודה, כנגד הגידור (33). אל הדרגה הרצויה לכם. הכניסו את ההתקן לתפיסה מהירה (23) שחררו שוב את המנוף. עליכם לחוש כי אל אחד החורים (30) המיועדים לו. המנוף השתלב בתוך הדרגה. התאימו את ההתקן לתפיסה מהירה אל העץ שעליו מתבצעת העבודה על ידי כוונון כל זווית חיבור אופקית (ראו איור G) סיבוב מוט ההברגה (46). דחפו את מנוף התפיסה (47) כדי ניתן לכוונן את זווית החיבור האופקית לתפוס את העץ שעליו מתבצעת בטווח שבין 48º (זווית שמאלית) ו- 48º (זווית ימנית). העבודה. שחררו את כפתור הנעילה (27) במקרה שהוא מהודק. כוונון זווית החיתוך לפני ביצוע עבודה כלשהי על גבי משכו את המנוף (28), ובאותו זמן דחפו את סוגר הנעילה (48) עד אשר המכשיר עצמו, אנא נתקו את הוא ישתלב בחריץ המיועד לכך. כעת התקע משקע החשמל בקיר. ניתן להזיז את שולחן הניסור כדי להבטיח חיתוכים מדוייקים, יש לבדוק בחופשיות. את הכוונון הבסיסי של המכשיר, ולתקן סובבו את שולחן הניסור (24) שמאלה אותו בהתאם לצורך, לאחר כל שימוש או ימינה באמצעות כפתור הנעילה, אינטנסיבי (ראו בפרק "בדיקת הכוונון וכווננו את זווית החיבור הרצויה לכם הבסיסי ותיקונו"). בעזרת הסקאלה העדינה (49) (ראו גם

11 בפרק "כוונון בעזרת הסקאלה העדינה"). I) (ראו איור הדקו שוב את כפתור הנעילה (27). כוונון בעזרת הסקאלה העדינה ניתן לכוונן את זווית השיפוע האנכית בטווח של 2º- עד 48º+. באמצעות הסקאלה העדינה (49), ניתן לכוונן את זווית החיבור האופקית עד לדיוק שחררו את מנוף התפיסה (39). הטו את זרוע הכלי באמצעות הידית של רבע מעלה. (20) עד אשר מחוון הזווית (50) יראה הכוונון הסימן בצעו הדרוש לזווית בסקאלה התאמה עם את זווית השיפוע הרצויה. הראשונית X העדינה הסימן החזיקו את זרוע הכלי במצב זה, וחזקו (סקאלה 49) (סקאלה 25) מחדש את מנוף התפיסה (39). X + 1º ¼º X.25º הערה: כשמדובר בזוויות שיפוע אנכיות X + 2º ½º X.5º גדולות, שימו לב שיחידת התאורה (36) X + 3º ¾º X.75º לא תתנגש במהלך הניסור עם העץ שעליו J). אתם עובדים או עם הגדר (ראו איור דוגמה: על מנת לכוון זווית חיבור של 40.5º, יש להביא את הסימן º½ בסקאלה העדינה (49) למצב של התאמה עם הסימן תחילת השימוש במכשיר 42º בסקאלה של זווית החיבור (25). כוונון זוויות שיפוע אנכיות סטנדרטיות (ראו איור K) כדי להתחיל להשתמש במכשיר, לחצו (ראו איור H) על לחצן ההפעלה הירוק (2) המסומן לכוונון מהיר ומדוייק של זוויות שיפוע בסימון I. נפוצות, סופקו מעצורים עבור זוויות של 0º, ניתן להנחות את זרוע הכלי כלפי מטה רק ו- 33.9º. 45º לאחר לחיצה על לחצן שחרור זרוע הכלי שחררו את מנוף התפיסה (39). (19). זוויות סטנדרטיות של 0º ו- 45º: לכן, כדי לנסר, יש ללחוץ שוב על לחצן הטו את זרוע הכלי באמצעות הידית זה (19). (20) אל המעצור הימני (0º) או אל כיבוי המכשיר המעצור השמאלי (45º). זווית סטנדרטית של של 33.9º: לחצו על לחצן הכיבוי האדום (1) דחפו את בריח המעצור (35) עד הסוף המסומן בסימון O. פנימה. לאחר מכן סובבו את זרוע הכלי הפסקות חשמל באמצעות הידית (20), עד אשר הבריח מתג ההפעלה/כיבוי הוא מתג מהסוג יופנה כנגד בורג המעצור (34). המכונה "מתג ללא מתח", אשר מונע מכלי הדקו שוב את מנוף התפיסה (39). העבודה החשמלי להיות מופעל מחדש לאחר הפסקת חשמל (או למשל כאשר תקע החשמל נמשך החוצה מהשקע במהלך ההפעלה). 11 כוונון כל זווית שיפוע אנכית הפעלת המכשיר

12 מ( כדי להפעיל מחדש את כלי העבודה החשמלי, לחצו שוב על מתג ההפעלה הירוק (2). עצות בנוגע לאופן העבודה סימון קו החיתוך M) (ראו איור לפני כל עבודה שאתם מבצעים קרן לייזר מציינת את קו החיתוך של להב על המכשיר עצמו, אנא נתקו את התקע משקע החשמל בקיר. המסור. הדבר מאפשר למקם בצורה מדוייקת לצורך הניסור את העץ שעליו אתם עובדים, מבלי שתצטרכו לפתוח את הנחיות לגבי ניסור כללי מגן הלהב המתקפל. לביצוע כל חיתוך שהוא, חובה להקפיד לפני כן שלהב המסור לא לצורך שימוש בפונקציה זו, הפעילו את קרן הלייזר באמצעות המתג (38). יבוא במגע לעולם עם הגידור, עם תופסני ההברגה או עם חלקים התאימו את סימון החיתוך על גבי העץ אחרים של המכשיר. הסירו שעליו אתם עובדים אל ה הימניים של קו הלייזר. מעצורי עזר שאולי חיברתם, או לפני הניסור, בדקו אם קו החיתוך עדיין כווננו אותם בהתאם. מסומן בצורה נכונה (ראו בפרק "כוונון הגנו על להב המסור מפני מכות וזעזועים. הלייזר"). למשל, קרן הלייזר עלולה אין לחשוף את להב המסור ללחץ רוחבי. לצאת מכוונון עקב רטיטות הנובעות משימוש אינטנסיבי. אין לנסר פיסות עץ מעוותות בצורתן או מכופפות. העץ שעליו אתם עובדים חייב לכלול ישרים שיונחו כנגד הגידור. מיקום ידני (ראו איור N) שימוש בתאורה על גבי שטח הרחיקו את הידיים, האצבעות והזרועות העבודה מלהב המסור המסתובב. (ראו איור L) אין להצליב את זרועותיכם בעת הפעלת יש לדאוג להאיר במידה מספקת את שטח זרוע הכלי. העבודה. מימדים מירביים עבור העץ שעליו אתם עובדים לצורך כך, הפעילו את יחידת התאורה (36) באמצעות המתג (37). רוחב X גובה זווית חיבור/שיפוע שחררו את בורג הנעילה (52), והזיזו "מ) (מימין את יחידת התאורה באופן כזה שתאיר לשמאל) את שטח העבודה באופן אופטימלי. אופקית אנכית הדקו מחדש את בורג הנעילה. אם יש צורך, ניתן לכוון כל מנורה בנפרד. הערה: כשמדובר בזוויות שיפוע אנכיות גדולות, שימו לב שיחידת התאורה (36) לא תתנגש במהלך הניסור בעץ שעליו אתם עובדים או בגידור (ראו איור J). 95 x º 90º 95 x 90 90º 45º 60 x º 90º 12

13 החלפת לוחיות החדרה P) (ראו איור O) (ראו איור כדי לנסר בקלות מספר פיסות עץ לאותו (26) עשויות לוחיות ההחדרה האדומות אורך, ניתן לחבר את מעצור האורך (32) אל הגידור (33). להתבלות לאחר שימוש ממושך במכשיר. החליפו לוחיות החדרה פגומות. הביאו את כלי העבודה חשמלי לתנוחת הכניסו את מעצור האורך כנדרש, מימין העבודה של מסור זוויות חיבור וקיצוץ או משמאל למעצור, אל תוך חור הקדיחה (54) המיועד למטרה זו. (ראו בפרק "תנוחת העבודה"). שחררו את הברגים (53) באמצעות נעלו את מעצור האורך באמצעות בורג המברג המחורץ שצורף לאריזה, והסירו הנעילה (55). שחררו את בורג התפיסה (56), ומקמו את לוחיות ההחדרה הישנות. הכניסו את לוחיות ההחדרה החדשות, את המעצור (57) עם המרווח המבוקש והבריגו פנימה שוב את כל הברגים (53). אל להב המסור. הדקו מחדש את הבורג (56). מקמו את העץ שעליו אתם עובדים בצמוד למעצור. בדקו שוב באמצעות קו ניסור האם החיתוך המסומן על ידי הלייזר חיתוך תיפסו היטב את העץ שעליו אתם מעצור האורך ממוקם כהלכה. עובדים בעזרת התופסנים, בהתאם כעת נסרו פיסת עץ זו ואת פיסות העץ האחרות לאותו גודל, בהתאם לשלבי לגודלו. העבודה המופיעים בפרק "חיתוך". כווננו את זווית החיבור/השיפוע פיסות עץ מיוחדות האופקית ו/או האנכית המבוקשת. כאשר אתם מנסרים פיסות עץ מעוגלות או הפעילו את המכשיר. עגולות, יש לוודא במיוחד שהן לא יחליקו. בקו החיתוך, אסור שיתקיים מרווח כלשהו בין העץ שעליו אתם עובדים, הגידור ולהב לחצו על הלחצן (19), והוליכו באיטיות את זרוע הכלי כלפי מטה בעזרת הידית.(20) נסרו את העץ שעליו אתם עובדים תוך המסור. דאגו להתקנים מיוחדים אם יש בכך צורך. הזנת הלהב בצורה אחידה. כבו את המכשיר והמתינו עד אשר להב המסור יגיע לעצירה מלאה. הוליכו באיטיות את זרוע הכלי כלפי מעלה. 13 ניסור מספר פיסות עץ לאותו אורך ניסור רצועות/כרכובי פרופיל (רצועות רצפה ותקרה) רצועות/כרכובי פרופיל ניתן לנסר בשתי דרכים שונות: כשהם ממוקמים בצמוד לגידור. כשהם מונחים באופן שטוח על גבי שולחן הניסור. תמיד בצעו קודם חיתוכי נסיון עם כוונון זווית החיבור על גבי שאריות עץ.

14 רצועות/כרכובי רצפה הטבלה הבאה כוללת הנחיות לניסור רצועות/כרכובי רצפה: מונח בצורה שטוחה על שולחן הניסור מונח בצמוד לגידור כוונונים 45º 0º זווית שיפוע אנכית צד ימין צד שמאל צד ימין צד שמאל רצועות /כרכובי רצפה פינה פנימית פינה חיצונית זווית חיבור אופקית אופן הצבת העץ העץ המוכן ממוקם... זווית חיבור אופקית אופן הצבת העץ העץ המוכן ממוקם... 0º 0º ימין 45º שמאל 45º תחתונים על שולחן הניסור משמאל לחיתוך תחתונים על שולחן הניסור מימין לחיתוך עליונים בצמוד לגידור משמאל לחיתוך עליונים בצמוד לגידור מימין לחיתוך 0º 0º שמאל 45º ימין 45º תחתונים על שולחן הניסור מימין לחיתוך תחתונים על שולחן הניסור משמאל לחיתוך תחתונים בצמוד לגידור מימין לחיתוך עליונים בצמוד לגידור משמאל לחיתוך 14

15 רצועות/כרכובי תקרה (בהתאם לתקנים של ארה"ב) כוונונים כאשר מנסרים את רצועות/כרכובי התקרה כאשר הם מונחים בצורה שטוחה על גבי שולחן הניסור, יש לכוונן את זוויות החיבור הסטנדרטיות של 31.6º (אופקי) ו- 33.9º (אנכי). הטבלה הבאה מכילה הנחיות לניסור רצועות/כרכובי תקרה : מונח בצמוד לגידור מונח בצורה שטוחה על שולחן הניסור 33.9º 0º זווית שיפוע אנכית צד ימין צד שמאל צד ימין צד שמאל רצועות /כרכובי תקרה 31.6º שמאל 31.6º ימין 45º שמאל 45º ימין פינה זווית חיבור פנימית אופקית תחתונים בצמוד לגידור עליונים בצמוד לגידור תחתונים על שולחן הניסור תחתונים על שולחן הניסור אופן הצבת העץ פינה חיצונית העץ המוכן ממוקם... זווית חיבור אופקית אופן הצבת העץ העץ המוכן ממוקם... מימין לחיתוך משמאל לחיתוך משמאל לחיתוך משמאל לחיתוך 45º שמאל 45º ימין 31.6º שמאל 31.6º ימין תחתונים בצמוד לגידור מימין לחיתוך בדיקת הכוונון הבסיסי ותיקונו לפני ביצוע כל עבודה על המכשיר עצמו, אנא נתקו את התקע משקע החשמל בקיר. כדי להבטיח חיתוכים מדוייקים, יש לבדוק ולתקן לפי הצורך את הכוונון הבסיסי של המכשיר לאחר שימוש אינטנסיבי. יש צורך במידה מסויימת של נסיון, וכן בשימוש בכלים המיוחדים לכך, כדי לבצע בדיקה זו. תחתונים בצמוד לגידור משמאל לחיתוך תחתונים בצמוד לגידור מימין לחיתוך עליונים בצמוד לגידור מימין לחיתוך תחנת השירות של BOSCH תטפל במשימה תחזוקתית זו במהירות ובאופן אמין. כוונון הלייזר הביאו את כלי העבודה החשמלי למצב עבודה בתור מסור שולחן (ראו בפרק "תנוחת העבודה"). סובבו את שולחן הניסור (24) לדרגה של 0 מעלות (29). יש להרגיש שהמנוף (28) משתלב בתוך הדרגה. 15

16 סיבוב אחד בניגוד לכיוון השעון יזיז את קרן הבדיקה: (ראו איור Q1) הלייזר משמאל לימין. סיבוב אחד בכיוון שרטטו קו חיתוך ישר על גבי העץ השעון יזיז את קרן הלייזר מימין לשמאל. שעליו אתם עובדים. לחצו על לחצן שחרור זרוע הכלי (19), כוונון הסטייה הרוחבית בעת הזזת והוליכו באיטיות את זרוע הכלי כלפי זרוע הכלי: מטה באמצעות הידית (20). (ראו איור Q4) הבריגו את בורג הכוונון (61) עם כיוון בצעו התאמה של העץ שעליו אתם השעון באמצעות המברג המחורץ אשר עובדים באופן כזה ששיני להב המסור צורף לאריזה, אם קרן הלייזר נעה ימוקמו בהתאמה לקו החיתוך. החזיקו את העץ שעליו אתם עובדים שמאלה כאשר מנמיכים את זרוע הכלי. במקומו, והוליכו באיטיות את זרוע הכלי הבריגו את בורג הכוונון (61) נגד כיוון השעון, אם קרן הלייזר נעה ימינה. כלפי מעלה שוב. תפסו את העץ שעליו אתם עובדים לאחר הכוונון, בדקו שוב האם הגובה זהה ביחס לקו החיתוך. אם יש צורך, בעזרת התופסנים. הפעילו את קרן הלייזר בעזרת המתג בצעו שוב התאמה של קרן הלייזר באמצעות בורג הכוונון (60)..(38) על קרן הלייזר להיות ממוקמת בהתאמה התאמת הסקאלה העדינה לקו החיתוך שעל גבי העץ שעליו אתם (ראו איור R) עובדים, לאורך כל אורכו, גם כאשר זרוע הביאו את כלי העבודה החשמלי הכלי מונמכת. לתנוחת העבודה בתור מסור קיצוץ כוונון ההקבלה: (ראו איור *Q2) וזוויות חיבור (ראו בפרק "תנוחת העבודה"). הסירו את מכסה הגומי (58). (24) אל סובבו את שולחן הניסור (59) פנימה או הבריגו את בורג הכוונון הדרגה של 0 מעלות (29). יש להרגיש עד תוך שימוש במברג מתאים, החוצה, את המנוף (28) משתלב בתוך הדרגה. אשר קרן הלייזר תהיה מקבילה לקו החיתוך שעל גבי העץ שעליו אתם עובדים הבדיקה: לאורך כל אורכו. הסימון 0º בסקאלה העדינה (49) חייב כוונון פילוס הגובה הזהה: להיות ממוקם בהתאמה לסימון 0º בסקאלה לזווית חיבור (25). Q3) Q1 (ראו איור יש להשתמש בבורג כוונון (60), אשר כוונון: ממוקם מתחת לפתח המסומן בסימון,R/L כדי לכוונן את פילוס הגובה הזהה. הוציאו את לוחית ההחדרה (26). הבריגו את בורג הכוונון (60) פנימה או שחררו את הבורג (62) באמצעות החוצה, באמצעות מברג הפיליפס אשר המברג המחורץ שצורף לאריזה, ובצעו צורף לאריזה, עד אשר קרן הלייזר התאמה של הסקאלה העדינה לצד המקבילה תהיה בגובה זהה לקו סימני ה- 0º. חזקו מחדש את הבורג. החיתוך אשר על גבי העץ שעליו אתם עובדים לאורך כל אורכו. 16

17 ביצוע התאמה של מחוון הזווית (באופן אנכי) T2) (ראו איור (40) האלן ברגי כל את רופפו S) (ראו איור באמצעות מפתח האלן שצורף לאריזה. הביאו את כלי העבודה החשמלי (33) עד אשר מד סובבו את הגידור לתנוחת העבודה בתור מסור קיצוץ הזווית יהיה בגובה זהה לגידור לכל "תנוחת (ראו בפרק וזוויות חיבור אורכו. העבודה"). הדקו שוב את הברגים. (24) אל סובבו את שולחן הניסור מעלות 0 שיפוע זווית כוונון הדרגה של 0 מעלות (29). יש לחוש את המנוף (28) משתלב בתוך הדרגה. הבדיקה: הכוונון: סטנדרטית (אנכית) הביאו את כלי העבודה החשמלי מחוון הזווית (50) חייב להיות ממוקם לתנוחת העבודה בתור מסור שולחן בהתאמה לסימן 0º שעל גבי הסקאלה (ראו בפרק "תנוחת העבודה"). עבור זווית השיפוע (51). סובבו את שולחן הניסור (24) אל הדרגה של 0 מעלות (29). יש לחוש הכוונון: את המנוף (28) משתלב בתוך הדרגה. שחררו את הבורג (63) באמצעות המברג המחורץ שצורף לאריזה, ובצעו הבדיקה: התאמה של מחוון הזווית לצד הסימן 0º. (ראו איור U1) לאחר מכן, בדקו שהכוונון שבוצע נכון כווננו את מד זווית ל- 90 מעלות, ומקמו עבור הסימון של 45º. אותו על גבי שולחן הניסור (24). על רגלית מד הזווית להיות ממוקמת הדקו שוב את הבורג. ביצוע התאמה של הגידור בגובה זהה ללהב המסור (7) לאורך כל אורכה. הביאו את כלי העבודה החשמלי לתנוחת עבודה בתור מסור שולחן (ראו הכוונון: (ראו איור U2) בפרק "תנוחת העבודה). רופפו את האום (גודל 10 מ"מ) של סובבו את שולחן הניסור (24) אל בורג האלן (64). הדרגה של 0 מעלות (29). יש לחוש את המנוף משתלב בתוך הדרגה. הבריגו את בורג האלן (64) פנימה או החוצה, באמצעות מפתח ברגים אלן הבדיקה: מתאים (גודל 3 מ"מ), עד אשר רגלית (ראו איור T1) מד הזווית תהיה ממוקמת בגובה זהה כווננו מד זווית ל- 90 מעלות, ומקמו ללהב המסור לאורך כל אורכה. אותו בין הגידור (33) לבין להב המסור (7) על גבי שולחן הניסור (24). הדקו שוב את האום. על רגלית מד הזווית להיות בגובה זהה במקרה שמחוון הזווית (50) אינו בהתאמה לסימון של 0 מעלות בסקאלת זווית לגידור לאורך כל אורכה. השיפוע (51) לאחר הכוונון, יש לבצע 17

18 (ראו התאמה של מחוון הזווית בהתאם בפרק "ביצוע התאמה של מחוון הזווית של 33.9 מעלות (אנכית) (במאונך)"). הביאו את כלי העבודה החשמלי לתנוחת עבודה בתור מסור שולחן (ראו בפרק "תנוחת העבודה"). כוונון זווית השיפוע הסטנדרטית של 45 מעלות (אנכית) הביאו את כלי העבודה החשמלי סובבו את שולחן הניסור (24) אל לתנוחת עבודה בתור מסור שולחן (ראו הדרגה של 0 מעלות (29). יש לחוש את המנוף (28) משתלב בתוך הדרגה. בפרק "תנוחת העבודה"). שחררו את מנוף התפיסה (39). (24) אל סובבו את שולחן הניסור דחפו את בריח המעצור (35) עד הסוף יש לחוש (29). 0 מעלות הדרגה של פנימה, וסובבו את זרוע הכלי עד אשר את המנוף (28) משתלב בתוך הדרגה. הבריח יפנה אל מול בורג המעצור (34). שחררו את מנוף התפיסה (39), והטו הבדיקה: את זרוע הכלי שמאלה אל המעצור של 45 מעלות באמצעות הידית (20). (ראו איור W1) כווננו מד זווית ל מעלות, ומקמו הבדיקה: אותו על גבי שולחן הניסור (24). V1) (ראו איור הזווית להיות ממוקמת על רגלית מד ומקמו כווננו מד זווית ל- 45 מעלות, (7) לאורך כל בגובה זהה ללהב המסור אורכה. אותו על גבי שולחן הניסור (24). על רגלית מד הזווית להיות ממוקמת הכוונון: בגובה זהה ללהב המסור (7) לאורך כל אורכה. (ראו איור W2) של 10 מ"מ) (גודל רופפו את האום הכוונון: בורג המעצור (34). V2) (ראו איור הבריגו את בורג המעצור פנימה או של 10 מ"מ) (גודל רופפו את האום החוצה באמצעות מפתח ברגים מתאים בורג האלן (65). הבריגו את בורג האלן (65) פנימה או (גודל 10 מ"מ), עד אשר רגלית מד החוצה, באמצעות מפתח ברגים אלן הזווית תהיה ממוקמת בגובה זהה מתאים (גודל 3 מ"מ), עד אשר רגלית ללהב המסור לאורך כל אורכה. הדקו שוב את האום. מד הזווית תהיה ממוקמת בגובה זהה ללהב המסור לאורך כל אורכה. הדקו שוב את האום. במקרה שמחוון הזווית (50) אינו בהתאמה 45 מעלות בסקאלת זווית לסימון של ראשית בדקו שוב את (51), השיפוע הכוונון של 0 מעלות מבחינת זווית השיפוע ומחוון הזווית. לאחר מכן חזרו על הכוונון של זווית השיפוע של 45 מעלות. 18 כוונון זווית השיפוע הסטנדרטית

19 הפעלה כמסור שולחן תנוחת העבודה (ראו איור A) הכנת המכשיר להפעלה לפני ביצוע כל עבודה על גבי המכשיר עצמו, אנא נתקו את התקע משקע החשמל בקיר. כוונון גובה להב המסור B) (ראו איור לפני ביצוע כל עבודה על גבי המסור עצמו, אנא נתקו את להפעלה בטיחותית, יש לכוונן את תנוחת התקע משקע החשמל בקיר. העבודה הנכונה של להב המסור (7) על הגובה גבי העץ שעליו אתם עובדים. אם השתמשתם בכלי העבודה החשמלי המירבי של העץ אשר עליו אתם עובדים הוא 51 מ"מ. בתור מסור קיצוץ וזוויות חיבור, יש לבצע את הצעדים הבאים לפני השימוש בתור (78) רופפו את שני מנופי התפיסה מסור שולחן: מתחת לשולחן הניסור (66). הביאו את כלי העבודה החשמלי (70) אחורה הטו את מגן הבטיחות לתנוחת עבודה בתור מסור קיצוץ לכיוון המעצור, ומקמו את העץ שעליו "תנוחת (ראו בפרק וזוויות חיבור אתם עובדים ליד להב המסור. העבודה"). דחפו את שולחן הניסור כלפי מטה או משכו אותו כלפי מעלה, עד אשר שיני משכו את מגן הלהב התחתון (74) אל מחוץ לחריץ של המוליך המקביל (68). המסור העליונות של להב המסור יבלטו (74) הכניסו את מגן הלהב התחתון כ- 1 מ"מ מעל משטח העץ שעליו אתם לתוך שולחן הניסור (24). עובדים. כווננו את זווית השיפוע האנכית ל- 0 החזיקו את שולחן הניסור בתנוחה זו, מעלות, והדקו את מנוף התפיסה (39). והדקו מחדש את מנופי התפיסה. לחצו על הלחצן (19), והוליכו באיטיות את זרוע הכלי כלפי מטה בעזרת הידית כוונון זוויות חיבור אופקיות*.(20) (ראו איור C) משכו את נעילת הבטחון לנשיאת מעצור הזווית (73) משמש לכוונון זוויות המכשיר (42) החוצה עד הסוף, וסובבו חיבור אופקיות. אותה ב- 90 מעלות. אפשרו לנעילת את זווית החיבור האופקית ניתן לכוונן הבטחון להשתלב במצב זה. בטווח שבין 60 מעלות (בצד שמאל) לבין 60 מעלות (בצד ימין). החליקו את מעצור הזווית (73) אל תוך חריץ ההולכה (76) של שולחן הניסור.(66) רופפו את כפתור הנעילה (79) אם הוא מהודק. 19

20 סובבו את מעצור הזווית עד אשר מחוון תחילת העבודה הזווית (80) יראה את זווית החיבור הפעלת המכשיר המבוקשת. הדקו שוב את כפתור הנעילה (79). (ראו איור E) לכוונון מהיר ומדוייק של זוויות חיבור כדי להתחיל בהפעלה, לחצו על לחצן נפוצות, סופקו דרגות על גבי מעצור ההפעלה הירוק (2) המסומן בסימון I. הזווית: כיבוי המכשיר שמאלי 30º 45º 60º 75º לחצו על לחצן הכיבוי האדום (1) 90º ימני 30º 45º 60º 75º המסומן בסימון O. כוונון המוליך המקביל (ראו איור D) ניתן למקם את המוליך המקביל (68) מימין מתג ההפעלה/כיבוי הוא מתג מהסוג ללהב המסור. מחוון המרווח (81) מציין את המכונה מתג ללא מתח, המונע מכלי המרווח בין המוליך המקביל לבין להב העבודה החשמלי להתחיל לפעול מחדש לאחר הפסקת חשמל (או למשל כאשר המסור על גבי הסקאלה (72). התקע נמשך החוצה משקע החשמל רופפו את כפתור התפיסה (71). פעולה במהלך העבודה). זו משחררת את המוליך (83) בחלקו כדי להפעיל מחדש את כלי העבודה האחורי של המוליך המקביל. החשמלי, לחצו שוב על מתג ההפעלה ראשית, הכניסו את המוליך המקביל הירוק (2). לתוך חריץ ההולכה האחורי של שולחן עצות לעבודה הניסור. לאחר מכן, מקמו את המוליך המקביל בתוך חריץ ההולכה הקדמי של שולחן לפני ביצוע של עבודה כלשהי על הניסור. גבי המכשיר עצמו, אנא נתקו את כעת ניתן להניע בצורה משתנה את התקע משקע החשמל בקיר. המוליך המקביל. הזיזו את המוליך המקביל עד אשר הנחיות ניסור כלליות מחוון המרווח (81) יראה על המרווח לביצוע כל חיתוך שהוא, יש המבוקש אל להב המסור. להקפיד לפני כן שלהב המסור כדי לנעול את המוליך המקביל, דחפו עם במגע בא אינו לעולם (71) כלפי מטה את כפתור התפיסה המעצורים או עם חלקים אחרים שוב. של המכשיר. הקפידו שהמוליך המקביל יהיה הגנו על להב המסור מפני מכות וזעזועים. או תמיד מקביל ללהב המסור, אין לחשוף את להב המסור ללחץ רוחבי. שהמרווח בין להב המסור לבין הקפידו שסכין הניפוץ תהיה ממוקמת בחלק יגדל המקביל המוליך בהתאמה ללהב המסור. אין לנסר פיסות עץ מעוותות בצורתן או האחורי. אחרת, קיימת סכנה שהעץ שעליו אתם עובדים ייתקע בין להב העץ שעליו אתם עובדים חייב מכופפות. המסור לבין המוליך המקביל. 20 הפסקת חשמל

21 לכלול ישרים שיונחו כנגד הגידור. תמיד שמרו/אחסנו את מקל ההצמתה יחד עם כלי העבודה החשמלי. אין להשתמש בכלי העבודה החשמלי לצורך חיבור או לצורך חיתוך חריצים או תעלות. אם העץ שעליו אתם עובדים ארוך, יש לשים חפץ כלשהו מתחתיו או לתמוך בו בקצהו החופשי (ראו איור F). נסרו את העץ שעליו אתם עובדים, כאשר אתם מזינים את המכשיר בצורה אחידה. כבו את המכשיר והמתינו עד אשר להב המסור יגיע לעצירה מלאה. ניסור זוויות חיבור אופקיות* (ראו איור H) כווננו את זווית החיבור האופקית המבוקשת (ראו בפרק "כוונון זוויות חיבור אופקיות"). מיקום ידני הרחיקו את הידיים, האצבעות והזרועות מקמו את העץ שעליו אתם עובדים בצמוד למעצור הזווית, כך שקו החיתוך מלהב המסור המסתובב. המבוקש יהיה בגובה זהה ללהב פעלו בהתאם להנחיות הבאות: החזיקו היטב את העץ שעליו אתם המסור. עובדים בשתי הידיים, ולחצו אותו היטב הפעילו את המכשיר. אל שולחן הניסור, במיוחד כאשר אתם דחפו את העץ שעליו אתם עובדים כנגד עובדים ללא הגידור (ראו איור G1). מעצור הזווית בעזרת יד אחת, ועם היד כאשר אתם מנסרים פיסות עץ קטנות, השניה דחפו באיטיות את מעצור הזווית השתמשו במקל ההצמתה המצורף באמצעות כפתור הנעילה (79) לכיוון החזית, דרך חריץ ההולכה (76). (ראו איור G2). ניסור בדיקת הכוונון הבסיסי ותיקונו לפני ביצוע עבודה כלשהי על המכשיר עצמו, יש לנתק את התקע משקע החשמל בקיר. כדי להבטיח חיתוכים מדוייקים, יש לבדוק ולתקן לפי הצורך את הכוונון הבסיסי של המכשיר לאחר שימוש אינטנסיבי. הדבר דורש מידה מסויימת של מומחיות, וכן שימוש בכלים מיוחדים. תחנת השירות של חברת BOSCH תטפל בפעולה תחזוקתית זו במהירות ובאופן אמין. ניסור חתכים ישרים כווננו את המוליך המקביל (68) אל רוחב החיתוך המבוקש (ראו בפרק "כוונון המוליך המקביל). מקמו את העץ שעליו אתם עובדים על גבי שולחן הניסור לפני מגן הבטיחות.(70) כווננו את הגובה הנכון של להב המסור (ראו בפרק "כוונון גובה להב המסור"). הקפידו שמגן הלהב ממוקם כהלכה. עליו ליפנות כנגד העץ שעליו אתם עובדים בזמן הניסור. הפעילו את המכשיר. 21

22 כוונון מחוון המרווח של המוליך המקביל השתמשו בפיסת עץ או בחפץ מתאים I) (ראו איור השתמשו בפיסת עץ או בחפץ שרוחבו בעל מקבילים. על אורכו של X מוגדר בצורה ברורה. על אורכו של החפץ להתאים פחות או יותר לקוטר החפץ להתאים פחות או יותר לקוטר להב המסור. החליקו את החפץ מתחת למגן הלהב להב המסור. החליקו את החפץ מתחת למגן הלהב (70) ומקמו אותו בגובה זהה ללהב (70), ומקמו אותו בגובה זהה ללהב המסור. הזיזו את המוליך המקביל (68) מימין המסור. לשמאל עד אשר הוא ייגע בחפץ. הזיזו את המוליך המקביל (68) מהצד הימני, עד אשר הוא ייגע בחפץ, ולאחר הבדיקה: מכן נעלו את המוליך המקביל במיקום (ראו איור K1) זה. על המוליך המקביל להיות בגובה זהה לחפץ, לאורך כל אורכו. הבדיקה: הכוונון: הסירו את המוליך המקביל משולחן הניסור (66), ורופפו את שלושת על מחוון המרווח (81) להראות את הרוחב X של החפץ על גבי הסקאלה (72). הכוונון: (85) בתוך משטח ההחלקה הברגים באמצעות (82) רופפו את הבורג של המוליך המקביל על ידי שימוש המברג המחורץ שצורף לאריזה, ובצעו K2). במברג פיליפס (ראו איור התאמה של מחוון המרווח בצורה לחצו בחוזקה על המוליך הקדמי מחלקו מדוייקת אל הרוחב X. הקדמי כנגד הסקאלה (72), ובצעו כוונון עוצמת המתח של המוליך התאמה שלו כך שיהיה בגובה זהה לצד החפץ על גבי שולחן הניסור (ראו איור המקביל.(K3 (ראו איור J) עוצמת המתח של המוליך (83) על גבי החזיקו את המוליך המקביל בתנוחה זו, המוליך המקביל עלולה להצטמצם לאחר והדקו את בורג הקיבוע הימני והשמאלי (86) באמצעות המברג המחורץ שצורף שימוש במכשיר בתדירות גבוהה. K4). לאריזה (ראו איור (84) עד אשר הדקו את בורג הכוונון ניתן יהיה לקבע שוב את המוליך הסירו את המוליך המקביל משולחן הניסור. המקביל היטב אל שולחן הניסור. הבריגו את בורג הקיבוע האמצעי (86) פנימה או החוצה, עד אשר הוא יהיה בגובה זהה למשטח ההחלקה. שמרו על המיקום של כל אחד מברגי (85) והדקו את כל הברגים הקיבוע, K5). שוב (ראו איור 22 ביצוע התאמה כך שהמוליך המקביל יקביל ללהב המסור

23 אם כבר לא ניתן לחבר היטב את המוליך המקביל לשולחן הניסור לאחר ביצוע ההתאמה, כווננו מחדש את עוצמת המתח של המוליך (83) (ראו בפרק "כוונון עוצמת המתח של המוליך המקביל"). תחזוקה ושירות תחזוקה וניקוי מהמשטחים הצדיים הגדולים של כל לפני ביצוע כל עבודה על גבי מברשת פחמן. כאשר אחת משתי המכשיר עצמו, אנא נתקו את המברשות נשחקה עד לקו זה, יש להחליף מיד את שתי מברשות הפחמן, כדי להגן התקע משקע החשמל בקיר. על העוגן מפני נזק אפשרי. למרות ההקפדה אם המכשיר מתקלקל, שהושקעה בתהליכי הייצור והבדיקה, יש הערה: השתמשו רק במברשות פחמן אשר לתקנו באמצעות מרכז שירות של חברת מסופקות על ידי חברת,BOSCH ואשר BOSCH המטפל בכלי עבודה חשמליים. מיועדות באופן ספציפי למוצר זה. בכל התכתבות או הזמנה של חלקי חילוף, שחררו את המכסים (16) באמצעות אנא ציינו תמיד את מספר הפריט בעל מברג מתאים. 10 הספרות אשר רשום על גבי לוחית החליפו את מברשות הפחמן המונעות הסוג של המכשיר. על ידי קפיץ (17), והבריגו את המכסים חזרה למקומם. אביזרים ניקוי לצורך עבודה נאותה ובטיחותית, יש לוודא שכלי העבודה החשמלי ופתחי האוורור שלו יהיו נקיים תמיד. מגן הלהב המתקפל צריך להיות מסוגל שק נסורת תמיד לנוע בחופשיות ולהתקפל אוטומטית. לכן, תמיד שמרו על נקיון האזור שסביב מגן הלהב המתקפל. יש להסיר נסורת ושבבים לאחר כל תהליך עבודה על ידי הפעלת לחץ אוויר על האזור או באמצעות מברשת. יש לנקות באופן קבוע את יחידת התאורה ואת יחידת הלייזר (36, 21). כדי לנקות את מכסה עדשת הלייזר (18), שחררו לחלוטין את הבורג. לאחר מכן, משכו את המכסה החוצה מתוך מקומה שליד מגן הלהב המתקפל (22) (ראו איור i). החלפת מברשות הפחמן (ראו איור h) בדקו את אורכן של מברשות הפחמן כל כחודשיים-שלושה, והחליפו אותן אם יש בכך צורך. לעולם אין להחליף מברשת פחמן אחת בלבד! הקריטריונים להחלפת מברשות הפחמן: ניתן לראות קו מנוקד או מקווקוו באחד תופסן לפעולה מהירה מוטות הרחבה להבי מסור לעץ, לוחות, פאנלים, רצועות וכרכובים להב מסור 30 X 305 מ"מ, 40 שיניים להבי מסור לאלומיניום (להפעלה כמסור קיצוץ וזוויות חיבור) להב מסור 30 X 305 מ"מ, 96 שיניים

24 שירות וסיוע ללקוחות שירות הלקוחות שלנו שלאחר הקניה ישמח לענות לשאלותיכם בנוגע לתחזוקה ותיקונים של המוצר, וכן בנוגע לחלקי חילוף. תמונות מוגדלות של חלקי החילוף, וכן מידע בנוגע אליהם, ניתן למצוא באתר: יועצי שירות הלקוחות שלנו יענו לשאלותיכם בנוגע לקניה הטובה ביותר, השימוש במוצרים ובאביזרים וכוונונם. השלכת המוצר את המסור המשולב, האביזרים והאריזה יש למיין לצורך מיחזור ידידותי לסביבה. רכיבי הפלסטיק מסומנים בתוויות לצורך מיחזור ממויין. המידע עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. אחריות האחריות הנה ל- 12 חודשים מיום הקנייה ותינתן עם הצגת תעודת אחריות חתומה בחותמת המוכר, מלאה בפרטים מדויקים ובצירוף חשבונית קנייה. האחריות אינה חלה במקרים הבאים: שימוש לא נכון בכלי שלא בהתאם להוראות היצרן, אי-ביצוע טיפול או שימוש בשימון או פחמים לא מקוריים. קלקול עקב כוח עליון (שריפה או שיטפון) וכו', שבר או חדירת גוף זר. בלאי פחמים, חלקים וטיפול תקופתי. שימוש באביזרים לא מקוריים של,BOSCH באביזרים בלויים או בלתי מושחזים. המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתיקון, או הוכנסו בו שינויים שלא על-ידי מעבדת השירות של לדיקו. על מנת שהאחריות תיכנס לתוקפה, יש לשלוח את תעודת האחריות מלאה בפרטים מדויקים ל"לדיקו בע"מ", תוך שבוע מיום הקנייה. היבואן ומעבדות השירות: לדיקו בע"מ סניף חיפה: סניף ראשון לציון: רח' שער פלמר 1, רח' לזרוב 31 חיפה ראשל"צ טל טל. 5/ פקס פקס. 24

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

תיאור לחצני הבקרים והחיבורים

תיאור לחצני הבקרים והחיבורים לדיקו בע"מ הוראות הפעלה מברגת רטיטה דגמים GDR/GDS מקטים 19A1.3+19A1.4+19A1.S+19A1.T 1 לקוחות נכבדים, חברת לדיקו בע"מ מודה לכם על שרכשתם מברגת רטיטה זו מתוצרת חברת.BOSCH אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - 1 \353\354\351 \362\341\345\343\344-)

(Microsoft PowerPoint - 1 \353\354\351 \362\341\345\343\344-) כלי עבו דה ממו נעים וי דניים 1 כלי עבו דה ממו נעים 2 אין להשתמש ב אלא אם הוא שמיש, מתוחזק וכולל את כל אביזרי הבטיחות הנדרשים 3 אין להשתמש באוויר דחוס למטרות ניקוי אלא אם הלחץ הוקטן 30 לפחות מ PSI 4 יצוידו

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

יהודה גדרות דבר המנכ"ל פרופיל חברה לקוח נכבד, בקטלוג יהודה גדרות תמצא מגוון של אפשרויות גידור היקפי, החל בגדרות קלות למגרשי שעשועים וכלה בגדרות ביטחונ

יהודה גדרות דבר המנכל פרופיל חברה לקוח נכבד, בקטלוג יהודה גדרות תמצא מגוון של אפשרויות גידור היקפי, החל בגדרות קלות למגרשי שעשועים וכלה בגדרות ביטחונ דבר המנכ"ל פרופיל חברה לקוח נכבד, בקטלוג תמצא מגוון של אפשרויות גידור היקפי, החל בגדרות קלות למגרשי שעשועים וכלה בגדרות ביטחוניות להגנת נפש ורכוש. הקטלוג מחולק לקבוצות על-פי השימוש בגדר: - למוסדות ציבור

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

Microsoft Word - Mixer KMM710 Hebrew.doc

Microsoft Word - Mixer KMM710 Hebrew.doc שם התחנה חיפה כתובת עיר מפרץ חיפה חולון ת"א באר שבע טלפון 1-700-700-909 1-700-700-909 1-700-700-909 1-700-700-909 פקס 04-8492944 03-5589484 03-5606931 08-6232838 ההסתדרות 90 הסדן 3 לבונטין 11 חולון תל

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

שיעור ראשון כיצד המטוס טס כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין

שיעור ראשון כיצד המטוס טס כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין זה קסם, מאחורי "פלא זה" עומד הסבר מדעי, והנה הוא לפניך: הדינמיקה של טיסת המטוס.

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני

פתרון מוצע לבחינת מהט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשעט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 97,97 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 9 שאלה מנוף D מחובר בנקודה לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך נייד. בנקודה מופעל על המנוף כוח [] =P בכיוון המתואר. במצב זה המנוף נמצא

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

שנות* 3 אחריות שנות* 3 אחריות מברגה אימפקט 18v ליתיום מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v קוד פריט תיאור פריט מחיר קוד פריט תיאור פריט מחיר 2,100 מבר

שנות* 3 אחריות שנות* 3 אחריות מברגה אימפקט 18v ליתיום מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v קוד פריט תיאור פריט מחיר קוד פריט תיאור פריט מחיר 2,100 מבר מברגה אימפקט 18v ליתיום מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v 2,100 מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v ליתיום STANLEY FAT MAX FMC010lb-qw 2,100 ליתיום 18V מברגה אימפקט FMC640LB-QW 1.5Ah 1.5Ah מברגה קומפקטית

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

תיאור לחצני הבקרים והחיבורים

תיאור לחצני הבקרים והחיבורים הוראות הפעלה מעבד מזון קנווד דגם FDM7 דגם FDM7 FDM72BA,FDM73BA 1772277221 דגמ םי www.brimag.co.il לקוחות נכבדים, חברת ברימאג בע"מ מודה לכם על שרכשתם מעבד מזון זה. אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

תיאור לחצני הבקרים והחיבורים

תיאור לחצני הבקרים והחיבורים הוראות הפעלה מעבד מזון קנווד דגמ םי FDP600WH, FDP606WH www.brimag.co.il לקוחות נכבדים, חברת ברימאג בע"מ מודה לכם על שרכשתם מעבד מזון זה. אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

bk mail

bk mail מנקה בריכה רובוטי גישה תחתית הוראות הפעלה BK 0019089 מדריך להפעלה מהירה 1 כלור -4 ppm ph 7.-7.6 13 C-35 C 55 F-95 F NaCl 4000 ppm (max) אסור לשחות טמפרטורה 3.6 1 4.7) 3 4 5 6 7 תוכן: בטיחות מבוא סקירת

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit פונקציות רציונליות 5 יחידות מתוך הספר 806 כרך ד' 0, כל הזכויות שמורות ל ואריק דז'לדטי חל איסור מוחלט לתרגם, להעתיק או לשכפל חוברת זו או קטעים ממנה, בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות

קרא עוד

Microsoft Word - תחזוקה נכונה למערכות החשמל גרסה ב לאתר

Microsoft Word - תחזוקה נכונה למערכות החשמל גרסה ב לאתר תחזוקת מתקני חשמל תחזוקה מונעת למתקני חשמל, מהווה חלק בלתי נפרד מהתיפעול התקין של המתקן. תחזוקה מונעת משמעותה אמינות באיכות אספקת החשמל למתקן. החשיבות הגדולה של תחזוקת מתקני חשמל, תכליתה מניעת פגיעה לגוף

קרא עוד

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בע"מ מרק מושביץ 3, ראשל"צ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע "מ מצא

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בעמ מרק מושביץ 3, ראשלצ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע מ מצא Expert 3 לא 138.90 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL מחזיר שמן 012728 כן 246.29 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL אטם 012749 מנועים חדשים לא 20,436.12 אחריות שלושה חודשים

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשע"ב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשעב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים וסלילים )משרנים(. ראשית נראה כיצד משפיע כל אחד מהרכיבים הללו על המתח במעגל. נגד חוק אוהם: במהלך לימודיכם

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השי

יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השי יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השימוש האלה ואחר טבלת התכניות. שימרו את המדריך למשתמש

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים 2 4 5 6 8 הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכבדים, חברת אלקטרה מברכת אתכם לרכישת המקרר החדש של חברת.HITACHI

קרא עוד

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו . m mot לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשונה שלו ל (3 (,2, צ'אק מכוון לעברה ופוגע. חישוב המרחק

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd S6500 100212_REM_IFU_S6500_HE.indd 1 01.04.10 15:29 S1051_NStyle_23_6_08_cover.qxp 26.06.2008 14:47 Seite 2 SLEEK & CURL B C D H K A E J G I F L O P M HEBREW תודה על שרכשת את מוצר Remington החדש שלך. לפני

קרא עוד

צינו ר גמיש Victaulic® VicFlex™ עם אביזרים למערכות כיבוי אש

צינו ר גמיש Victaulic® VicFlex™ עם אביזרים למערכות כיבוי אש I-VICFLEX.AB1/AB/AB10-HEB התקנה הוראות אש כיבוי למערכות אביזרים עם Victaulic VicFlex גמיש צינור AB10- ו AB AB1, מסוגים למתז תושבת מכלולי גמישים לצינורות והאישורים שאושרה הרשימה על מידע אזהרה.Victaulic

קרא עוד

רובוט שואב אבק סדרת 800 מדריך למשתמש

רובוט שואב אבק סדרת 800 מדריך למשתמש רובוט שואב אבק סדרת 800 מדריך למשתמש מידע חשוב בנושא בטיחות אזהרה: זכרו את אמצעי הזהירות שלהלן בעת ביצוע ההגדרות והשימוש ברובוט ובמהלך פעולות תחזוקה כדי לצמצם את הסיכון לפגיעה או לגרימת נזק. מותר לילדים

קרא עוד

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימנים מוסכמים. על פי סימנים אלה נזהה את סוג כלי השייט ואת

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד