נקודות עיקריות: סקירה שבועית מדד הסחורות העולמי מוסיף להתייקר, מגמה דומה צפויה בפיגור במדד המזון המקומי. תחזיות המדד ללא שינוי: פברואר- 0%, מרץ - 0.3%

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "נקודות עיקריות: סקירה שבועית מדד הסחורות העולמי מוסיף להתייקר, מגמה דומה צפויה בפיגור במדד המזון המקומי. תחזיות המדד ללא שינוי: פברואר- 0%, מרץ - 0.3%"

תמליל

1 נקודות עיקריות: סקירה שבועית מדד הסחורות העולמי מוסיף להתייקר, מגמה דומה צפויה בפיגור במדד המזון המקומי. תחזיות המדד ללא שינוי: פברואר- 0%, מרץ - 0.3%. ציפיות האינפלציה עולות גם בטווחים הארוכים. בנק ישראל חייב להעביר מסר של מלחמה באינפלציה לפני שיהיה מאוחר מידי. בנק ישראל לא צפוי להעביר מרווחיו לממשלה בשנים הקרובות. עודף הכנסות ממסים של 1.8 מד' ש"ח מעלה את ההסתברות לשנה נוספת של תת ביצוע בגירעון. נדל"ן למגורים: מספר חודשי ההיצע בסקטור הפרטי בשפל היסטורי. שיא חדש נרשם בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בינואר שיעור האבטלה במשק ברבע האחרון של 2010 נותר ללא שינוי ברמה של 6.6%. מט"ח: האירו התחזק לאחר שטרישה רמז כי העלאת הריבית קרובה מהצפוי. הסביבה הפוליטית מדינית נקודות לציון מהשבוע האחרון. מבט על השוק - דסק מסחר בשבוע החולף ראינו כי שני האפיקים הממשלתיים נלחצו כלפי מטה תוך עלייה בתשואות. באפיק הקונצרני נרשמו עליות שערים קלות. אפיק ממשלתי שקלי: באפיק הממשלתי השקלי היינו עדים בשבוע האחרון לעליית תשואות לכל אורך העקום, כאשר פער התשואות בין ממשלתי שקלי 115 לממשלתי שקלי 120 הצטמצם במעט, בעוד פער התשואות בין ממשלתי שקלי 312 לממשלתי שקלי 115 -התרחב. בחלק הקצר של העקום עלתה התשואה בממשלתי שקלי 312 לרמה של ( נ"ב) והושפעה מהנפקת המק"מ אשר נסגרה ברמה של 2.99%. בהנפקה זו, בשונה מבהנפקות קודמות, נרשמה חולשה מייד עם תחילת המסחר והתשואה עלתה לרמה של 3.04%. נראה כי בשוק קיים חשש ממשי מפני עליית ריבית בקצב מהיר יותר, על רקע התגברות לחצי האינפלציה, למרות שלבנק המרכזי אין יכולת השפעה על מחירי הסחורות המאמירים. החלק הארוך של העקום סבל אף הוא מלחץ של מוכרים. התשואה בממשלתי שקלי 120 המשיכה לטפס גם היום ועלתה לרמה של 5.19%, ואילו התשואה על האיגרת הארוכה ביותר (1026) עלתה ב- 10 נ"ב. האפיק השקלי יושפע בתקופה הקרובה מאי הוודאות הגיאופוליטית, מהעלייה במחירי הסחורות (ובראשן הנפט) כמו גם מהחשש מפני עליית ריבית מהירה. החשש מפני עלייה מהירה במחיר הנפט (ומהירה מאד במקרה בו ערב הסעודית מצטרפת לרשימת המדינות בהן יש מהומות), יוסיף להשפיע על ציפיות האינפלציה ועל האינפלציה בפועל. השקעה באגרות החוב השקליות ל כדוגמת ממשלתי שקלי 913, סביב תשואה של 3.95% יכולה להיות מעניינת לרכישה, במיוחד תחת ציפיות אינפלציה הגבוהות מ- 3.5%, אך אנו מציעים לרכוש בטווחים אלו בצורה מדורגת שכן אם יוסיפו מחירי הסחורות ובראשן הנפט לטפס כלפי מעלה, ובמיוחד אם הסיכון של עליה מהירה במחיר הנפט יתממש הרי שהדבר עלול לגרום לעליה נוספת של כל העקום השקלי ובציפיות האינפלציה הנגזרות. אפיק ממשלתי צמוד מדד: באפיק הממשלתי הצמוד נרשמו ירידות שערים לאורכו של כל העקום הצמוד. עם זאת, ציפיות האינפלציה המשיכו לטפס גם בשבוע האחרון. בחלק הקצר של העקום, ציפיות האינפלציה נעות סביב 3.5% (ממשלתי צמוד 613), בחלק הבינוני סביב 3.45% (ממשלתי צמוד 614), בחלק הארוך יותר סביב 3.12% (ממשלתי צמוד 418) ועד 2.95% בגלילים 5903/5904. בסוף השבוע עלו מחירי הנפט לרמה של דולר לחבית. המשבר בלוב רחוק מלהסתיים ונראה כי בטווח הקצר מחיר הנפט יכול להוסיף ולעלות, דבר שיתורגם לעליית מחירים נוספת במחיר הבנזין לכלי הרכב ושירותים נוספים (טיסות לחו"ל, הובלה, חשמל ועוד). אנו ממשיכים להמליץ על החזקה באיגרות חוב ממשלתיות צמודות במח"מ של עד שנתיים, לצורך הגנה מפני אינפלציה, על אף הציפיות הגבוהות אשר מגולמות בשוק. משקיעים אשר מעוניינים בחשיפה לטווחים הארוכים, יכולים לרכוש בנוסף לטווחים הקצרים גם בטווחים של 10-6 שנים, שילוב של ממשלתי צמוד.418/1019/5903/5904 מסמך זה הוכן על ידי מחלקת מסחר והמחלקה הכלכלית של קבוצת אי.בי.אי.. המסמך מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים, או בלתי מעודכנים. המסמך נשלח למשקיעים מוסדיים מקצועיים ו/או ללקוחות אחרים שעפ"י דין ניתן להעביר להם מסמך זה- כחומר מסייע, בלבד, ואין לקבל על סמך מסמך זה החלטות השקעה כלשהן. אין במסמך זה ובכל הכלול בו משום ייעוץ או שיוו או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך הנזכרים בו, ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. קבוצת אי.בי.אי. לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם, אם יגרם, למאן דהוא, כתוצאה מהסתמכות על מסמך זה. קבוצת אי.בי.אי. מחזיקה עבור לקוחותיה ועבור עצמה את ניירות הערך המסוקרים במסמך זה, כולם או חלקם, והיא עשויה לפעול הן במגמת קנייה והן במגמת מכירה בכל אחד מניירות הערך הנ"ל. כמו כן, כותבי עבודה זו, כולם או חלקם,עשויי להיות עניין אישי, בניירות הערך המסוקרים במסמך זה, כולם או חלקם.

2 אפיק קונצרני: לאחר תנודות חדות השבוע נסגר בעליות. שוק האג"ח הקונצרני מתנהג בעצבנות וחשש על רקע ההתרחשויות הפוליטיות במדינות ערב. מדדי התל-בונד 40 20, ו- 60 עלו ב- 0.3%. מדד התל בונד השקלי עלה ב- 0.1%. בסה"כ מתחילת 2011 רשם מדד האג"ח הקונצרניות עלייה של 2.17%. מסיפורי השבוע: אמפל הודיעה על דחייה נוספת בחידוש אספקת הגז ממצרים והפעם בחרה שלא לנקוב בתאריך יעד. הצינור כפי הנראה תוקן ועקב התפרעויות באזור הצינור לא תחודש הזרימה. הורדת דירוג הוציאה את אמפל מרשימת המועמדות להיכנס למדד תל בונד 40. להערכתנו חידוש הזרימה כפוף להחלטות ממשלתיות ועד להתבהרות הפוליטית קשה לתת תאריך יעד. מכירת סמייל 012 נסגרה ולחברה מזומנים מספקים לזמן הקרוב. הנפקה מתוכננת של אולימפיה לא יצאה לפועל ומשכה את אגרות החוב של החברה למטה בכ- 10%, ללא הגיוס אנו מעריכים שלמרות רצונה העז של החברה לפתח נכסים ולהחזיר את חובותיה במלואם יהיה עליה לפנות להליך של הסדר חוב. בדלק נדל"ן נראה שהחברה ממשיכה להיאבק וירידת הדירוג משכה את האג"ח של החברה מטה. הבוקר הודיעה החברה על מכירת נכס של DGRE תמורת כ- 530 מיליון ש"ח. המכירה צפויה לשרת חובות לבנקים ואינה צפויה לייצר תזרים לחברה. אפריקה הודיעה על פתיחה הדרגתית של הקניון במוסקבה על פי תכניות מוקדמות. הקניון צפוי להיפתח ב- 10 במרץ. האג"ח משלם קרן ראשונה רק במאי 2013, עד לתאריך זה הקניון צפוי ליצור תזרים מלא. המלצות: באפיק הממשלתי השקלי, במידה שממשלתי שקלי 913 יתקרב לרמות של 4%, אנו ממליצים על רכישה בטווח זה באופן מדורג. באפיק הממשלתי הצמוד אנו מוסיפים להמליץ על השקעה בקצוות העקום. שבוע טוב + עקום תשואה שקלי עקומי תשואה עקום תשואה צמוד מדד 06/03/ /02/ /03/ /02/2011 מקור: תוכנת Triple-A אגרות חוב ממשלתיות שם האיגרת הצמדה מח "מ תשואה נוכחית שבוע שעבר לפני כחודש ימים שינוי שבועי במחירים שחר 2680 לא צמוד 0.1% ממש ' 0313 לא צמוד 0.0% % שחר 2683 לא צמוד % ממש ' 0219 לא צמוד % ממש ' 1026 לא צמוד מקור: תוכנת.Triple-A

3 מ( יום בשבוע * תאריך גורם מפרסם ראשון 06/03/11 בנק ישראל לוז לפרסום נתוני מקרו נושא השקעות תושבי חוץ בישראל, ושל תושבי ישראל בחו"ל לחודש ינואר 2011 ראשון 06/03/11 בנק ישראל תיק נכסי הציבור לחודש ינואר 2011 פברואר 2011 משרד האוצר משרד האוצר משרד האוצר יבוא מוצרים בני קיימא - פברואר 2011 אומדן ביצוע התקציב והכנסות המדינה ממסים - הנפקת אג"ח בהיקף של 900 מיליון ע.נ. ראשון * 06/03/11 ראשון * 06/03/11 שני 07/03/11 שני 07/03/11 בנק ישראל יתרות מטבע חוץ בבנק ישראל לחודש פברואר 2011 שני 07/03/11 בנק ישראל פרוטוקול דיוני הריבית לחודש מרץ 2011 שני 07/03/11 הלמ "ס שכר ממוצע למשרת שכיר - דצמבר 2010 שלישי 08/03/11 הלמ "ס מאזן התשלומים סיכום שנת 2010 שלישי 08/03/11 הלמ "ס שוק מטבע חוץ לחודש פברואר 2011 רביעי 09/03/11 הלמ "ס יציאות ישראלים לחו"ל - פברואר 2011 רביעי 09/03/11 הלמ "ס כניסות מבקרים לישראל - פברואר 2011 חמישי 10/03/11 הלמ "ס מדדי סחר חוץ לשנת 2010 חמישי 10/03/11 הלמ "ס חשבונות לאומיים לשנת 2010 ראשון 13/03/11 בנק ישראל העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד לחודש ינואר 2011 והריבית הממוצעת המשמשת בסיס לריבית ההלוואות החוץ בנקאיות לחודש דצמבר 2010 * מועד הפרסום עשוי להיות ביום שונה. הנפקות קרובות של אגרות חוב ממשלתיות שם האיגרת הצמדה מועד לפדיון כמות יליון ע.נ.) סוג הקופון ריבית הקופון סוג המכרז מועד הנפקה קרובה ממש' שקלית 0816 ממש' שקלית 0120 ממש' צמודה 0613 ממש' קצרה 0711 לא צמוד /2016 שנתי 4.25% עש "ר 07/03/2011 לא צמוד /2020 שנתי 5.0% עש "ר 07/03/2011 צמוד מדד /2013 שנתי 0.5% עש "ר 07/03/2011 לא צמוד Zero Coupon /2011 עש "ר 07/03/2011 השבוע לא יתקיימו מכרזים הפוכים או מכרזי החלף מקור: משרד האוצר, היחידה לניהול החוב הממשלתי.

4 מה חדש במקרו כלכלה? סביבת האינפלציה סחורות המזון ומדד המזון בסקירה זו מלפני חודש ימים, הצגנו בפניכם את המתאם הקיים בין מדד הסחורות החקלאיות של גולדמן זקס לבין מדד המזון בישראל (בפיגור של 4 חודשים). בחודש ינואר התייקר מדד הסחורות החקלאיות בשיעור של 5.9% ואילו מדד המזון התייקר בחודש זה ב- 0.8%. שיעור עליית המחירים על פני השנה האחרונה מצוי אף הוא במגמת עליה: מדד הסחורות החקלאיות עלה בשנה האחרונה בשיעור של 64.9% (לעומת 44.5% בשנת 2010), בעוד מדד המזון (ללא ירקות ופירות) עלה בתקופה זו ב- 2.9% (לעומת 2.0% בשנת 2010). שיעור העלייה המתון במדד המזון בהשוואה למדד הסחורות, נובע משני גורמים: האחד, מדובר בהשפעה בפיגור, כלומר, לא כל ההתייקרות באה לידי ביטוי עד כה במחיר המוצר לצרכן, והיא תבוא לידי ביטוי בחודשים הקרובים. השני, מחירו לצרכן של מוצר מושפע ממגוון רחב של גורמים ועלות חומר הגלם היא רק אחד מהם. בין גורמים אלו ניתן למצוא את: ההובלה, השכר, החשמל, הוצאות הפרסום, ועוד. אמנם גם בהוצאות אלו (לפחות בחלקם) חלה עליה בחודשים האחרונים, אלא שהיא מתונה ביחס לשינוי במחיר חומר הגלם, ועל כן היא ממתנת את ההשפעה של העלייה החדה במחיר חומר הגלם על המחיר לצרכן. אנו צופים כי היצרנים והקמעונאים יוסיפו לגלגל את הגידול בעלות הייצור אל כיסו של הצרכן, כלומר, שמדד המזון יוסיף להתייקר ובשיעורים ניכרים בתקופה הקרובה. על רקע העלייה החדה במדד הסחורות החקלאיות בשנה האחרונה, אשר מזכירה בהיקפה את העלייה החדה שארעה ב- 2008, אנו צופים התייקרות משמעותית (מעל ל- 8%) במדד המזון השנה. נזכיר, כי אנו צופים כי שיעור ההתייקרות יהיה מתון בהשוואה ל- 2008, על רקע התחרות הגבוהה בענף והייסוף בשער השקל. עם זאת, ההתייקרות תנבע לא רק מהגידול במחירי הסחורות החקלאיות, כי אם גם מהגידול בעלויות נוספות בהן עלויות השכר (כולל עדכון שכר המינימום), המים, ההובלה ועוד. מדד הסחורות החקלאיות ומדד המזון ללא ירקות ופירות (בפיגור של 4 חודשים) YOY% מקור: בלומברג, הלמ"ס ועיבודי IBI חדי העין שמביניכם בודאי שמו לב לעובדה הבאה: בעוד במדד הסחורות החקלאיות אנו רואים ערכים שליליים, המבטאים רמת מדד בחודש מסוים נמוכה בהשוואה לרמה שנרשמה באותו חודש שנה קודם לכן (ירידת מחירים על פני שנה לאחור), שיעור השינוי במדד המזון על פני שנה לאחור, לא ירד אל מתחת לקו האפס (לא רשם ירידת מחירים על פני שנה). נכון שנרשמו ירידות מחירים במדד החודשי, אך במדידת השינוי במחיר על פני שנה לאחור, גם בתקופה שבה מחירי הסחורות החקלאיות ירדו בהשוואה למחירן שנה קודם לכן במדד המזון (ללא ירקות ופירות), לא נרשמה ירידת מחירים מקבילה.

5 סביר להניח כי הדבר נובע מקיומן של אותן הוצאות נוספות, שלא בהכרח נרשמה בהן ירידת מחירים בעת שבה מחירי הסחורות ירדו (למשל בהוצאות השכר). בנוסף, יש לשער כי היצרניות והקמעונאיות ספגו חלק מעליית המחירים החדה שהתרחשה קודם להוזלה, ולא גלגלו אותה במלואה אל כיסו של הצרכן, ובשל כך, לא גולגלה גם הוזלת המחירים שקרתה לאחר מכן במלואה אל הצרכן, כי אם הדבר בא לידי ביטוי בשיפור הרווחיות של החברות. תחזיות המדד לחודשים הקרובים ללא שינוי: פברואר 0% ומרץ 0.3%. ציפיות האינפלציה עולות גם בטווחים הארוכים בשבוע האחרון היינו עדים לעליה נוספת בתשואות האג"ח הממשלתי לכל אורך העקום, גם באפיק השקלי וגם באפיק צמוד המדד. בעוד ציפיות האינפלציה בטווח הקצר (עד מח"מ שנתיים וחצי ירדו במעט), הציפיות לטווח הבינוני והארוך הוסיפו לעלות, ולראשונה הציפיות במח"מ של 7.7 שנים חצו את רף 3 האחוזים כלפי מעלה (3.03%), כאשר הציפיות בחלק הארוך של העקום מבטאות אף הן חשש מפני אינפלציה ממוצעת גבוהה (2.92% -.(2.95% העלייה בציפיות האינפלציה הנגזרות, בטווח הבינוני והארוך, מבטאת את חשש המשקיעים מפני חריגה של האינפלציה מגבולות היעד לאורך תקופה ארוכה, ומחייבת התייחסות של בנק ישראל (ראו הרחבה בפרק על הריבית). ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון מקור: Triple-A ועיבודי IBI בנק ישראל חייב להעביר מסר של מלחמה באינפלציה לפני שיהיה מאוחר מידי שורה ארוכה של גורמים תומכים כיום בהעלאת ריבית, וצריך שיקרה דבר מה קיצוני (אם במדד המחירים ואם בהערכות הצמיחה), כדי שהבנק יוכל להמתין חודש נוסף לפני שיעלה את הריבית. לאחר פרסום החלטת הריבית הקודמת כתבנו, כי להמשיך ולבחון את המשתנים המקרו כלכליים, לפני שנוכל לבוא ולקבוע, לאן פניה של הריבית בטווח הקצר. בחינתם של המשתנים החשובים מצביעה על עליה נמשכת בציפיות האינפלציה ועל רמת ביקוש גבוהה לדירות למגורים. שני גורמים אלו מהווים כיום את הבעיה החמורה ביותר עימה צריך להתמודד הבנק המרכזי, ולמעשה מעלה את ההסתברות לעליית ריבית לסוף החודש בצורה משמעותית. הנקודה המדאיגה ביותר הינה ציפיות האינפלציה הגבוהות, שלא עוצרות גם לאחר שתי ההעלאות האחרונות. בנק ישראל הגביר את קצב העלאות הריבית לאחרונה, כשבחר להעלות את הריבית חודש אחר חודש, אך ציפיות האינפלציה מוסיפות לעלות, כאילו לא היו דברים מעולם.

6 בנוסף, נתוני הלמ"ס (ראו פירוט בהמשך הסקירה), מצביעים על התמתנות מסוימת בקצב הגידול של הביקוש לדירות למגורים, אלא שקצב הגידול עודנו מהיר מאד, ומהווה לחץ להמשך עליות מחירים בשוק הנדל"ן למגורים. העלייה בלחצים האינפלציוניים המיובאים מהווה בעיה משנית, משום שניתן להתייחס לעליה זו כזמנית (עליה שבסופה ירידה), דבר שלא מחייב תגובה מהירה וחדה של הבנק המרכזי, במיוחד כאשר קיימות סיבות שלא לייקר את הריבית בקצב מהיר (הגידול בפער הריביות וההשלכות של גידול זה על שער החליפין ועל קצב הצמיחה במשק). אלא שהציבור לא תופס את העלייה בסביבת האינפלציה כזמנית, כפי שניתן לראות בעליה הנמשכת בציפיות האינפלציה, בתביעות השכר, ובירידה במדד אמון הצרכנים, ופה מקור הבעיה של הבנק המרכזי. העלייה הנמשכת בציפיות האינפלציוניות למרות העלאת הריבית מייצרת חשש לאובדן האמינות של המדיניות המוניטרית. וכאשר המדיניות המוניטרית מאבדת מאמינותה או אז הכלים המוניטאריים מאבדים ממידת האפקטיביות שלהם. הבנק המרכזי חייב להעביר מסר חד משמעי בנוגע למלחמתו באינפלציה. סביר כי בשלב ראשון יעשה הדבר באמצעות העברת מסרים מילוליים (התערבות מילולית), אך אם לא יהיה בכך די יאלץ הבנק להעביר מסר חד משמעי באמצעות הריבית. בשל האמור לעיל, אנו לא פוסלים את האפשרות להעלאת ריבית של 50 נ"ב בסוף החודש, אם כי אנו נותנים נכון להיום הסתברות יותר גבוהה להעלאת ריבית של 25 נ"ב. רווחי בנק ישראל והגירעון התקציבי האם רווחי בנק ישראל משמשים להקטנת הגירעון התקציבי?. תשובתנו הינה: כן ולא, כפי שיפורט להלן. חקיקה על פי חוק בנק ישראל, התש"ע- 2010, על הבנק להעביר את רווחיו לממשלה, תוך 3 חודשים מתום כל שנת עסקים שלו, בקיזוז הפסדים מהעבר, בהתקיים התנאים הבאים: אם ההון יעמוד על שיעור של 2.5 אחוזים או יותר מסך הנכסים, יועבר לממשלה סכום השווה לרווח הנקי, בניכוי יתרת עודפים (יתרת רווחים והפסדים צבורים משנים קודמות) אם היא שלילית; אם ההון יעמוד על שיעור העולה מאחוז אחד מסך הנכסים, אך פחות מ- 2.5 אחוזים מסך הנכסים, יועבר לממשלה סכום השווה ל- 50 אחוזים מהרווח הנקי, בניכוי יתרת עודפים אם היא שלילית; אם ההון יעמוד על שיעור של אחוז אחד או פחות מסך הנכסים לא יועברו רווחים. היסטוריה לבנק ישראל עודף נכסים במט"ח (בעיקר יתרות המט"ח) על פני התחייבויות בשקלים (תשלומי ריבית על פיקדונות הבנקים בבנק ישראל). עודף זה נובע ממשטר שער החליפין, שאילץ בעבר את בנק ישראל להתערב במשטר במט"ח כדי לרכוש מט"ח תמורת שקלים ("להגן על הרצועה"), ובמקביל ללוות מהבנקים שקלים כדי למנוע הצפת השוק בשקלים, הצפה שמשמעותה הדפסת כסף ואשר לה השלכות מבחינת האינפלציה במשק. עודף זה גדל בשנים האחרונות על רקע מדיניות הבנק לרכוש מט"ח על מנת למתן את הייסוף בשער השקל מחד, ולהנפיק מק"מ על מנת לספוג את השקלים ולמנוע לחצים אינפלציוניים. כשבוחנים את הנתונים רואים, כי מהלכי בנק ישראל מהשנתיים האחרונות (רכישות המט"ח והאג"ח הממשלתי) הביאו לגידול ניכר בצד הנכסים מ- 169 מיליארד ש"ח בסוף 2008 ל- 274 מיליארד בסוף במקביל, גם בצד ההתחייבויות חל גידול מ- 182 מיליארד ש"ח בסוף 2008 ל- 305 מיליארד ש"ח בסוף 2010, על רקע רכישות המק"מ והפיקדונות המוניטאריים, במטרה להתאים את היצע בסיס הכסף לביקוש עבורו, בשיעורי הריבית שנקבעו על ידי הבנק (הריבית המוניטרית החודשית). במילים אחרות, בבנק ישראל מנפיקים מק"מ (סופגים שקלים) בהיקף שיוודא שהיצע הכסף תואם לריבית שנקבעה על ידי הבנק, בהינתן הביקוש במשק לכסף. עודף נכסים על התחייבויות במט"ח יוצר הפסדים בשנים של ייסוף ורווחים בשנים של פיחות, שכן אם ניקח כדוגמא את יתרות המט"ח של בנק ישראל כנכס, הרי שפיחות יוצר, בגין הפרשי שערים, עליה ביתרות המט"ח, ולכאורה "רווח לא ממומש" לבנק ישראל. באופן דומה, גם שינוי במחירי שוק של נכסים (כמו ני"ע) עשוי ליצור "רווח לא ממומש". עד שנת 1999 נכללו "רווחים" אלו בחשבון ההוצאות וההכנסות של בנק ישראל (דוח הרווח וההפסד) ועל כן, גם כחלק מהכנסות הממשלה, דבר שבפועל יצר הקטנה של הגירעון התקציבי.

7 אלא, שמאחר ול"רווחים" אלו אין כל קשר לעודף ההכנסות החשבונאי, המליצו בנק ישראל, כמו גם מבקר המדינה, כי "רווחים" אלו לא ישמשו למימון הוצאות הממשלה והגירעון התקציבי, כי אם ירשמו בחשבון נפרד במאזן. השינוי בשנת 2000, הוחלט לראשונה, כי "רווחים לא ממומשים" לא יכללו בדוח הרווח וההפסד של בנק ישראל, ולא יכללו, על כן, באומדן הביצוע של תקציב המדינה. לחילופין יוצגו "רווחים" אלו במאזן, תחת סעיף "חשבונות שיערוך". כמו כן הוחלט, כי הפרשי שערים שליליים (הפסד), כן יכללו בדוח הרווח וההפסד. מדוע זה א-סימטרי? משום שכאשר בנק ישראל הרוויח הוא העביר את רווחיו לממשלה, אך כאשר הוא היה מפסיד הממשלה לא היתה מכסה את הפסדיו. כך שהתנהגות א-סימטרית של הממשלה, חייבה התנהגות דומה בבנק, כדי למנוע מצב בו הרווחים עוברים לממשלה וההפסדים נצברים בבנק. התבלבלתם? בואו נעשה קצת סדר ונגיע למסקנה. שאלנו האם רווחי בנק ישראל עשויים לשמש להקטנת הגירעון התקציבי, וענינו כן ולא. כן, כי על פי חוק, מעביר בנק ישראל את רווחיו הנקיים לממשלה, ואלה משמשים כהכנסה לכל דבר ועל כן גם מקטינים את הגירעון. לא, כי לא כל רווח מוכר לצורך חישובו של הרווח הנקי, והסברנו להלן, כי רווח לא ממומש מהפרשי שערים על נכסים במט"ח, לדוגמא, לא יוכר. שימו לב, כי הרווח הנקי מועבר לממשלה בקיזוז הפסדי העבר. מאחר ולבנק ישראל יתרת הפסד מצטברת של כ- 38 מיליארד ש"ח (לאחר שגדלה ב מיליארד ש"ח ב- 2010), הרי שבפועל לא צפוי הבנק להעביר לממשלה רווחים בשנים הקרובות (אנו מתנצלים בפני מי שסמך על רווחי בנק ישראל כמקור להפחתת הגירעון הממשלתי). למעשה, השנה האחרונה בה בנק ישראל העביר רווחים לממשלה היתה 1998 (ראו בגרף שלהלן), בסך של כ- 9.0 מיליארד ש"ח. רווחי/הפסדי בנק ישראל והעברות לממשלה, במיליוני ש"ח מקור: בנק ישראל ועיבודי IBI לפני שתזעקו ותצעקו על העובדה כי בבנק ישראל רושמים הפסדים ולא מעבירים רווחים לממשלה ובשל כך לא קטן הגירעון הממשלתי, נזכיר, כי בנק ישראל הינו גוף שבמסגרת מטרותיו לא מופיעה המלה רווח חשבונאי, ולכן, הוא לא נמדד במידת הרווחיות שלו. יתר על כן, כאשר הבנק מיישם מדיניות מוניטארית ומשתמש לשם כך בכלים שוטפים (כמו רכישות המק"מ) או בכלים נוספים (כמו רכישות האג"ח הממשלתי), תורם הדבר להשגת היעדים של הבנק: יעד יציבות המחירים, יציבות פיננסית, צמיחה ותעסוקה. בעוד קל לנתח את הרווח/ההפסד החשבונאי שבשימוש בכלים אלו (כמו למשל את ההפסד/רווח מרכישת המט"ח), יש לקחת בחשבון גם את ההפסד/רווח במונחים של תועלת למשק שביישום המדיניות המוניטרית. חישוב זה קשה לכימות. אבל די אם נסתכל על קצב הצמיחה

8 של המשק בשנה האחרונה, תוצאה של גידול ניכר בהשקעות במשק ובצריכה הפרטית, קל לזהות את טביעת האצבע של בנק ישראל על תוצאות הצמיחה - באמצעות הפחתת הריבית החדה. ההתאוששות המהירה במשק יצרה מגמה חיובית נוספת ירידה בשיעור האבטלה וגידול במספר המועסקים. גם נתון זה הושפע באופן ניכר מהמדיניות המוניטרית של בנק ישראל, שבעיקרה הצליחה למתן את ההשפעה של המשבר הכלכלי העולמי על המשק הישראלי. לא יודעת כיצד ניתן לכמת את התועלת שבכל אדם נוסף שעבר מאבטלה לתעסוקה, אבל להערכתי, סך התועלת שבצירופם של 97,000 איש למעגל העבודה, גם ברמת המקרו (של המשק), ובודאי ברמת המיקרו (של האדם הבודד ומשק הבית שלו), גדול עשרות מונים, מהפסדי בנק ישראל כפי שהוצגו בדוח האחרון. ביצוע תקציב הממשלה לחודש פברואר 2010 על פי אומדני האוצר, בחודש פברואר 2011 נרשם גירעון תקציבי של 1.5 מיליארד ש"ח, כתוצאה מגירעון מקומי של 1.5 מיליארד ש"ח בפעילות המקומית, וגירעון אפסי בפעילות בחו"ל. היקף הגירעון לחודש פברואר 2011 אינו חריג ביחס לעבר. גרעון - / עודף + בפעילות המקומית של הממשלה בחודש פברואר (ללא מתן אשראי נטו) מקור נתונים: משרד האוצר, החשב הכללי ועיבודי אי.בי.אי הנתונים המצטברים לחודשיים הראשונים של השנה מצביעים על עודף תקציבי בסך של 2.8 מיליארד ש"ח, לעומת עודף של 0.5 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ותקרת גירעון לשנה זו של 25.2 מיליארד ש"ח. הגירעון ב- 12 החודשים האחרונים (מרץ 2010 פברואר 2011) הוסיף לרדת והוא עומד כעת על 27.9 מיליארד ש"ח לעומת 29.5 מיליארד ש"ח בחודש הקודם. מהודעת משרד האוצר עולה, כי גם בחודש פברואר בדומה לחודש שקדם לו, נרשמה רמת הוצאות גבוהה מהמתוכנן, ולמעשה, בחודשים ינואר-פברואר חל גידול נומינלי של 10.4% בהוצאות המשרדים, כאשר בתקציב המקורי מתוכנן גידול שנתי של 7.4%. גם שיעור הביצוע של המשרדים גבוה ביחס לעבר ועומד על.14% סך הכנסות המדינה ממסים, הסתכמו ב מיליארד ש"ח, לעומת 14.6 מיליארד ש"ח אשתקד. מתחילת השנה הסתכמו הכנסות המדינה ממסים בסך של כ- 37 מיליארד ש"ח, המהווים 17.3% מהתכנון המקורי, למעשה, בחודשיים הראשונים של השנה נצבר עודף בגביית המסים בהשוואה למתוכנן, בגובה של כ- 1.8 מיליארד ש"ח (!!). בשוק ההון המקומי גייס משרד האוצר ברוטו סך של 6.5 מיליארד ש"ח, ובניכוי הפדיונות סך שלילי של 0.8 מיליון ש"ח נטו (עודף פדיון). בפעילות המימונית עם חו"ל נרשם גם כן עודף פדיון (נטו), של 0.2 מיליארד ש"ח. מכאן שסך גיוס ההון נטו למימון הגירעון היה שלילי ועמד על 1.0 מיליארד ש"ח.

9 מאחר והיקף הגירעון למימון בפועל עמד על 1.1 מיליארד ש"ח (גירעון כולל אשראי נטו), ומאחר וההפרטה תרמה סך של 0.5 מיליארד ש"ח בלבד (מכירת קרקעות), נמשך מקופת המדינה שבבנק ישראל סך של 1.6 מיליארד ש"ח מיליון ש"ח למימון הגירעון לאחר הפחתת תקבולי ההפרטה, ומיליארד ש"ח עבור החוב שלא מוחזר (עודף הפדיון). לשים לב, כי בחודשיים הראשונים של השנה הופקדו בקופת המדינה בבנק ישראל סך של 6.2 מיליארד ש"ח. אנו צופים כי בחודשים הקרובים היקף גיוס ההון יהיה נמוך מהצרכים (בגין מחזור חוב ומימון הגירעון) ומאחר ולא נראה לנו נכון לבצע הנפקה בחו"ל בימים סוערים אלו, כמו גם למכור את יתרת אחזקות המדינה בבנק לאומי, הרי שהדבר יוביל למשיכת כספים שהופקדו בקופת המדינה בבנקים, חלקם כספים שהופקדו השנה, וחלקם מתוך עודפי המימון משנים עברו. נתוני ביצוע התקציב, ובעיקר עודפי הגביה מתחילת השנה, תומכים בהערכות לפיהן תקרת הגירעון תושג השנה, וקיים אף סיכוי כי הגירעון יהיה נמוך מהיעד שנה נוספת, נתון שמסביר את היקף גיוס ההון הנמוך שפרסם האוצר לשלושת החודשים מרץ-מאי נדל"ן למגורים: מספר חודשי ההיצע בסקטור הפרטי בשפל היסטורי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) פרסמה בשבוע החולף את נתוני הביקוש לדירות חדשות. על פי הודעת הלמ"ס, בחודש ינואר נרשמה עלייה בסך הביקוש לדירות חדשות מרמה של 3,630 דירות בדצמבר 2010 לרמה של 3,684 דירות בינואר 2011, המבטאת גידול של כ- 8.1% גם בהשוואה לחודש ינואר העלייה בביקוש לדירות חדשות נבעה מעליה בסך הדירות החדשות שלא למכירה (שימוש עצמי של בעל הקרקע, "בנה ביתך", קבוצות רכישה, השכרה ועוד), מרמה של 1,731 בדצמבר לרמה של 1,849 בינואר, בעוד במספר הדירות החדשות שנמכרו נרשמה ירידה מרמה של 1,899 בדצמבר לרמה של 1,835 בינואר. עם זאת, על פי נתוני המגמה, בחודשים האחרונים נרשמה התמתנות בקצב הגידול של הכמות המבוקשת של דירות: בחודשים נובמבר 2010 ינואר 2011, חלה עליה של 27.9% (במונחים שנתיים) בביקוש לדירות, בעוד בשלושת החודשים שקדמו להם, אוגוסט-אוקטובר, חלה עליה של 30.4% בביקוש לדירות. בחינת הבניה ביוזמה פרטית מעלה, כי במספר הדירות החדשות שנמכרו בינואר חלה ירידה בהשוואה לדצמבר, ומספר הדירות שנותרו למכירה בסוף החודש עומד על 9,900 דירות, הנמוכה בהשוואה לרמה שנרשמה שנה קודם לכן (10,157). במקביל, נתוני המגמה מצביעים על ירידה מתמשכת במספר חודשי 1 ההיצע לרמת שפל חדשה של 6.2 חודשים בלבד. אם נכניס למשוואה גם את הבניה הציבורית נגלה, כי מספר חודשי ההיצע אמנם גבוה יותר, אך גם הוא מצוי ברמה נמוכה של 7.9 חודשים בלבד, כאשר קיימת שונות גבוהה בין האזורים: בעוד במחוז ירושלים מספר חודשי ההיצע עומד על 16.4%, במחוז חיפה הוא עומד על 4.9 חודשים בלבד. בוודאי תרצו לדעת מה המצב בתל אביב, אז נגלה לכם, כי במחוז זה מספר חודשי ההיצע נמוך אף הוא ועומד על 6.8 חודשים. ההאטה בביקוש לנדל"ן למגורים, כפי שבא לידי ביטוי בפרסום זה, כמו גם בהודעת בנק ישראל על הקיטון בלקיחת משכנתאות בינואר, חיובית, אך עדיין מוקדם מכדי לייחס לנתונים אלו מגמה חדשה. יתר על כן, קצב הגידול של הביקוש לדירות עודנו מהיר, כפי שגם היקף לקיחת המשכנתאות עודנו גבוה. לאור האמור, בנק ישראל יידרש לצעדים נוספים (כמו העלאת ריבית), על מנת להביא לשינוי של ממש בשוק זה. שיא חדש נרשם בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בינואר 2011 מנתונים שפרסם היום בנק ישראל עולה, כי תיק נכסי הציבור גדל בחודש ינואר 2011 ב- 5.4 מיליארד ש"ח לרמה של 2,543.3 מיליארד ש"ח, המהווה את הרמה הגבוהה ביותר שנרשמה עד היום. העלייה בחודש ינואר בשווי הנכסים הפיננסיים של הציבור לא היתה אחידה על פני כל אפיקי ההשקעה: בעוד ירידה נרשמה בשווי האפיק השקלי (14.2- מיליארד ש"ח) ובשווי המניות בארץ (13.5- מיליארד ש"ח), עלייה חדה נרשמה בשווי האפיק צמוד המדד (18.8 מיליארד ש"ח), ובהיקף מתון יותר גם בשווי הרכיב צמוד המט"ח (8.6 מיליארד ש"ח) ורכיב המניות בחו"ל (5.7 מיליארד ש"ח). כתוצאה משינויים אלו, גדל משקלו של הרכיב צמוד המדד, והוא מהווה עתה 31.0% מתיק נכסי הציבור (לעומת 30.3% בדצמבר 2010). משקלו של האפיק צמוד המט"ח עלה בשלוש עשיריות האחוז לרמה של 11.2% ואילו משקלו של רכיב המניות בחו"ל עלה בשתי עשיריות האחוז ל- 5.6%. במשקל רכיב המניות בארץ ובמשקל האפיק השקלי (הלא צמוד), נרשמה ירידה של 0.6 נקודות אחוז כל אחד, לרמה של 20.6% ו- 31.5% בהתאמה. 1 המספר מחושב כיחס שבין מספר הדירות שנותרו למכירה בסוף החודש, לבין מספר הדירות שנמכרו במהלך החודש בהתבסס על נתוני המגמה.

10 היקף ההשקעה נטו. לשים לב, כי השינוי בשווי מבטא גם את השינוי במחיר הנכס, ולא רק את הרכב תיק הנכסים של הציבור סך הנכסים ליום 31 בינואר 2, : מיליארד ש"ח לא צמוד 31.5% מניות בחו"ל 5.6% מניות בארץ 20.6% צמוד מדד 31.0% צמוד מט"ח 11.2% מקור: בנק ישראל ועיבודי אי.בי.אי. שיעור האבטלה במשק ברבע האחרון של 2010 נותר ללא שינוי ברמה של 6.6% של 2010 נתוני הרבעון האחרון ברבע הרביעי של ההשנה עלה שיעור המשתתפים בכוח העבודה האזרחי מ- 57.7% ברבע השלישי ל- 57.8% ברבע הרביעי. בכמה אנשים מדובר? - 19,500 איש הצטרפו למעגל מחפשי העבודה ברבע הרביעי של השנה. מתוך 19,500 האנשים הללו, 18,600 איש מצאו עבודה. והיתרה, 900 איש, עדיין לא מצאו עבודה. הצטרפו למעגל מחפשי העבודה נכון, שהתוספת במספר המועסקים קטנה ביחס לרבעון הקודם (אז לזכור, כי שיעור האבטלה במשק נמוך, ויתכן והמספר הגבוה של הרבעון הקודם 44,900 איש) אבל יש אנשים שהתייאשו מלמצוא עבודה (שהיה חריג), נבע ממצמצום במספר המיואשים. נזכיר, מיואשים הינם ואינם מחפשים באופן פעיל, ולכן אינם נספרים כמובטלים כאשר אינם עובדים. על חשבון המשרות החלקיות. עוד נתון חיובי מצטרף לחגיגה: גידול נרשם במספר המשרות המלאות מספרם של העובדים במשרה מלאה בשבוע הקובע (השבוע בו בוצע הסקר), עלה ב- 4.7% לעומת הרבע חלקית (פחות מ- 35 שעות) ירד אלף מועסקים) בעוד מספרם של העובדים במשרה הקודם (מדובר ב- 90 בשבוע הקובע ב- 10.4% לעומת הרבע הקודם. יש לציין, כי באחוז המשתתפים בכוח העבודה האזרחי בקרב נשים חל גידול (מ- 53.1% ל- 53.5%) בעוד בקרב הגברים חלה ירידה (מ- 62.5% ל- 62.3%). בנוסף, שיעור האבטלה בקרב נשים נמוך משיעור (6.5% ו- 6.7% בהתאמה). האבטלה בקרב גברים הנתונים השנתיים מצביעים על ירידה בשיעור האבטלה הממוצע מרמה של 7.5% ל- 6.6%. מספר הנתונים השנתיים 2010 בכ- 97 אלף. המועסקים גדל בשנת בשנת 2010 היה במחוז ת"א בחלוקה למחוזות, אחוז הבלתי מועסקים הנמוך ביותר הכי טוב בת"א? בשנת 2009). בחלוקה לערים, אחוז הבלתי מועסקים הנמוך ביותר בשנת % (לעומת 6.8% בערים בעלות 100,000+ תושבים, היה בר"ג 4.8% (עליה מ- 4.4% בשנת 2009). אחוז המשתתפים הגבוה ביותר ב נרשם במחוזות מרכז (63.3%) ותל אביב (62.0%), בשניהם הקודמת. מנגד, במחוז ירושלים ירד אחוז המשתתפים בכוח העבודה האזרחי גבוה בהשוואה לשנה מ- 48.0% בשנת 2009 ל- 47.7% בשנת 2010 למרות שבעיר ירושלים נרשמה עליה באחוז המשתתפים אחוז המשתתפים בכוח העבודה ל- 50.9% ב- 2010) מעניין ומפתיע לחיוב מ- 46.2% ב- 2009

11 האזרחי בבני ברק הינו הנמוך ביותר 45.5%, אך הוא מצוי במגמת עלייה (42.5% ב ו- 40.3% ב- 2008). לסיכום הנתונים שפרסמה הלמ"ס הינם נתונים חיוביים. במספר המשתתפים בכוח העבודה האזרחי חשוב מאד כדי לאשר שהשינוי החד שנרשם המשך גידול (מתון) ברבעון הקודם לא נבע מטעות או היה זמני. יש יותר ידיים עובדות במשק, יותר מקבלי שכר, יותר עובדים בסיס לגידול בביקוש המקומי - לא נוכל לבקש יותר מזה. במשרות מלאות, יותר התחדשה הירידה בתביעות החדשות לדמי אבטלה בהיקף התביעות לדמי אבטלה, לאומי עולה, כי בחודש פברואר התחדשה הירידה מנתוני המוסד לביטוח העונתיות, הוגשו בחודש פברואר כמו גם בתביעות החדשות לדמי אבטלה. בהתבסס על הסדרה מנוכת לאומי 13,209 תביעות חדשות לדמי אבטלה, המבטאות קיטון של 9.1% בהשוואה בסניפי המוסד לביטוח ברמה החודשית, וניתן לראות, כי לחודש הקודם. עם זאת, אי סדירות בנתונים מקשה על בחינת הנתונים קו המגמה מוסיף להצביע על התייצבות סביב הרמה הנוכחית. תביעות חדשות לדמי אבטלה לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון ועיבודי IBI מקור: המוסד מתחת לרף 70,000 האיש. רמה מנגד, בסך התביעות לדמי אבטלה נרשמה בחודש פברואר ירידה אל נמוכה מהרמה שנרשמה בחודש הנסקר, נרשמה לאחרונה רק ב- 2009, לפני פרוץ המשבר הכלכלי העולמי. הכלכלית המקומית. על רקע האינדיקטורים להמשך צמיחה ברמת הפעילות נתון זה אינו מפתיע

12 סיכום מדדי האג"ח לחודש מרץ ומתחילת השנה להלן סיכום מדדי האג"ח לחודש מרץ, ומתחילת השנה נכון ל- 3 במרץ /11 MTD 2011 YTD 03/11 MTD 2011 YTD -0.48% -0.11% -0.37% 0.50% מדד אג"ח כללי מדד אג"ח ממשלתי צ. מדד -0.05% 0.93% -0.42% מדד אג"ח ממשלתי 0.54%- מדד אג"ח צ. מדד % 0.24% -0.84% מדד אג"ח ממשלתי לא צמוד 0.38%- מדד אג"ח צ. מדד % -0.34% -1.24% מדד אג"ח לא צמוד ר. קבועה 0.46%- מדד אג"ח צ. מדד % 2.17% 0.68% מדד אג"ח לא צמוד ר. משתנה 0.10%- מדד אג"ח כללי קונצרני -0.32% 2.32% 0.10% -0.03% מדד אג"ח לא צמוד 2-0 מדד אג"ח קונצרני צ. מדד -0.26% 1.28% מדד אג"ח לא צמוד %- מדד תל בונד % -0.30% 1.70% מדד אג"ח לא צמוד %- מדד תל בונד % -0.27% -0.29% 1.46% -0.12% -0.02% 0.42% מדד גילון 5-0 מדד מק"מ מקור: הבורסה לניירות ערך מדד תל בונד % מדד תל בונד שקלי 0.22% את שקרה בשוק האג"ח ב- 3 הימים הראשונים של חודש מרץ ניתן לתאר כך: במדדי האג"ח הממשלתי (למעט השקל הקצר) נרשמו ירידות מחירים, אשר התחזקו ככל שמשך החיים של האיגרת היה ארוך יותר. כך למשל ירד מדד האג"ח הצמוד הקצר בשיעור של 0.05% בלבד, בעוד מדד האג"ח הבינוני 5-2 שנים ירד בשיעור של 0.39% ומדד אגרות החוב הארוכות (10-5 שנים) ירד בשיעור של 0.67%. מעניין, כי גם הגילונים, למרות שהם מספקים הגנה מפני עליית ריבית מפניה חוששים היום המשקיעים בשוק, וגם האג"חים צמודי המדד הקצרים, המספקים הגנה מפני אינפלציה של הטווח הקצר, רשמו ירידות מחירים, אם כי בשוליים בלבד. תמונה שלילית דומה נרשמה גם במדדי התל בונד אשר ירדו בשיעורים שנעו בין 0.26% (תל בונד 20) ל- 0.3% (תל-בונד 40). במדד המק"מ לא חל כל שינוי. מתחילת השנה התמונה מעט שונה: האפיק הממשלתי השקלי רשם ירידות מחירים, על רקע העלייה בתשואה על האג"ח האמריקאי, והחשש מפני עליה בשיעור האינפלציה במשק. לעומת זאת, האפיק צמוד המדד (למעט האג"חים הארוכים), רשם עליות מחירים, בשל ההגנה שהוא מספק מפני האינפלציה בטווח הקצר. אפיק "הגנה" נוסף הוא האפיק השקלי בריבית משתנה (גילונים), אשר על רקע הצפי לעליה בקצב העלאת הריבית במשק רשם ביקוש נאה מתחילת השנה. גם בשוק האג"ח הקונצרני נרשמה תמונה זהה: בעוד מדדי התל-בונד צמודי המדד עלו בשיעורים נאים הנעים בין 1.28% (תל-בונד 20), ל- 1.70% (תל-בונד 40), מדד התל בונד השקלי ירד ב- 0.12%.

13 שער חליפין מטבעות שיעור שינוי ממועד החלטת הריבית האחרונה (21/2) שיעור שינוי מתחילת השנה שיעור שינוי ב- 12 הח' האחרונים -4.42% 1.75% 2.77% 6.77% -2.48% 6.38% -1.73% 3.63% סוג המטבע שער יציג ליום ו' האחרון שיעור שינוי שבועי שיעור שינוי חודשי * שקל /דולר -1.23% % 0.25% שקל /ליש"ט -0.50% % 0.37% שקל /אירו -0.07% % 2.39% שקל/סל** 2 אפקטיבי-מדד 1.13% -1.80% -0.64% * 4 במרץ 2011 בהשוואה ל- 4 בפברואר 2011 ** שער החליפין הנומינלי האפקטיבי של השקל/סל: ממוצע גיאומטרי של שער החליפין של השקל על פי משקלן. מול 28 מטבעות, המייצגים 38 מדינות - שותפות הסחר העיקריות עם ישראל התפתחות שער השקל מול הדולר והסל מקור: בנק ישראל ועיבודי IBI מהצפוי האירו התחזק לאחר שטרישה רמז כי העלאת הריבית קרובה בזירת המט"ח. החלטות ריבית באוסטרליה, קנדה, גוש האירו, נתוני תעסוקה בארה"ב איזה שבוע היה לנו השבוע יותר מכל היה האירו. ועוד שלל נתונים מהמפה העולמית, אך ללא צל של ספק, הכוכב שהאיר האירופי, טרישה, זרק לאוויר יותר מרמז עבה כאשר בנאום החלטת הריבית ציין כי נגיד הבנק המרכזי תיתכן העלאת ריבית כבר בהתכנסות הבאה של הועדה המוניטארית, לאחר שהשמיט מהודעת הריבית את המילה "מתאימה" (appropriate) בהתייחס לרמת הריבית כיום. התייחסות זו של טרישה הביאה את האירו לנעול את השבוע בסימן התחזקות מובהק מול 15 מתוך 16 מטבעות הסחר העיקריים, כך שבסיכום.1.7% השבוע הצמד אירו דולר ננעל על (דולרים לאירו), התחזקות של יורו (32.55%), דולר אמריקאי (24.79%), יואן סיני (5.65%), ליש"ט (5.20%), לירה משקל המטבעות בסל: טורקית (3.87%), יין ייפני (3.53%), פרנק שוויצרי (3.22%), ו- 21 מטבעות נוספים (21.19%). 2

14 מדיניותו של טרישה מעלה מספר סימני שאלה, מצד אחד ההתייקרות במחירי הסחורות (בדגש על הסחורות החקלאיות והנפט) יוצרת לחצים אינפלציוניים שיש לתת עליהם מענה, אך מצד שני, מצבה הכללי של כלכלת גוש האירו מחייב המשך מדיניות מרחיבה (ראו מדינות ה-.(PIIGS בנוסף, העלאת ריבית צפויה לייקר את גיוסי ההון של המדינות החברות בגוש ולהעיב עוד יותר על הגירעונות הממשלתיים בתקופה בה נעשים ניסיונות להביא לצמצומם. יתרה על כן, הרחבת פער הריביות של האירו מול הדולר תביא לייסוף האירו (שכבר מתרחש בפועל) ולפגיעה בכושר התחרות של היצואנים האירופים. בזירה המקומית נקבע שערו היציג של האירו על שקלים לאחר שברוב ימי השבוע נסחר בין 5.00 עד 5.02 שקלים. שערו היציג של הדולר ירד השבוע ב- 1.23% לרמה של שקלים ביום שישי. סל המטבעות הוסיף לרדת ונחלש השבוע ב- 0.64% ונקבע ביום שישי על נקודות ) רי ידה בסל המטבעות משקפת התחזקות של השקל). למרות שבארה"ב נהנו השבוע ממבול של נתונים חיוביים, דוגמת עלייה במדד מנהלי הרכש של הסקטור היצרני, תוספת של 192 אלף משרות וירידה בשיעור האבטלה לרמה של 8.9%, הדולר הציג ביצועים די מאכזבים על רקע הערכות כי אין די בנתונים אלו כדי אפילו לרמז על העלאת ריבית באופק. בבחינת ביצועיו מול 16 מטבעות הסחר העיקריים, התחזק הדולר רק מול 3 (הדולר הניו-זילנדי, הדולר האוסטרלי והין היפני) אך, פוחת מול 13 הנותרים. מבין מטבעות אלו נזכיר את הראנד הדרום אפריקאי שהוסיף 2.15% לערכו, הקרונה הנורווגית שהתחזקה ב- 1.25%, הליש"ט שעלתה ב- 0.95% והדולר הקנדי שהתחזק.0.40% הסביבה הפוליטית מדינית נקודות לציון מהשבוע האחרון מתקפת הטילים מרצועת עזה נמשכת, צה"ל מגיב. ביום שישי האחרון (4/3), לאחר מספר ימים שקטים יחסית, ירו חמושים פלסטינים שתי רקטות קסאם לעבר יישוב הדרום. אחת מהן התפוצצה בשטח המועצה האזורית שדות נגב, ואילו השנייה פגעה ככל הנראה בשטח פלסטיני. איש לא נפגע, ולא נגרם נזק. בתגובה לכך, תקף צה"ל אמש (שבת) שורת מטרות ברחבי רצועת עזה. עדי ראייה לתקיפה סיפרו כי חלק מהמוצבים שהותקפו הושמדו כליל, ומחסנים עלו באש. עד כה לא דווח על נפגעים. מצה"ל נמסר כי כלי טיס של חיל-האוויר תקפו שני יעדי טרור במרכז הרצועה ומנהרת טרור בצפונה. "מנהרת הטרור נועדה לחדירת מחבלים לשטח מדינת ישראל ולביצוע פיגועי טרור כנגד אזרחים ישראלים וחיילי צה"ל", נמסר. זוהו פגיעות (5/3 YNET) מדויקות במטרות ובנוסף פיצוצי משנה במנהרת הטרור. אובמה: על ישראל לגלות רצינות כלפי המו"מ. נשיא ארצות הברית ברק אובמה, קרא השבוע לחברי ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים להאיץ בישראל לגלות רצינות כלפי תהליך השלום מול הפלסטינים. "הפלסטינים לא מרגישים ביטחון שממשלת נתניהו רצינית בנכונותה לבצע פשרות טריטוריאליות", אמר אובמה לחברי הוועידה בפגישה בבית הלבן. כך דיווחה השבוע (יום ד') סוכנות הידיעות היהודית.JTA לפי הדיווח, אובמה נפגש השבוע לשעה עם כ- 50 מנהיגים יהודים בבית הלבן, והבהיר כי הוא רואה בישראל האחראית העיקרית לקידום השיחות. לדבריו, הנשיא הפלסטיני אבו מאזן להוט להירשם בדפי ההיסטוריה כמי שהביא להקמת המדינה הפלסטינית, ושהוא יהיה מוכן לקבל הצעה הוגנת. אובמה ציין בפני הנציגים, כי הרובע היהודי בעיר העתיקה יישאר בשליטת ישראל במסגרת הסכם שלום. YNET) 3/3) ברוורמן פרש מהמרוץ על ראשות מפלגת העבודה. חבר הכנסת אבישי ברוורמן הודיע על פרישתו מההתמודדות לראשות העבודה, לאחר שבסקרים דורג במקומות האחרונים. פרופ' ברוורמן, שהיה עד לפרישת מפלגת העבודה השר לענייני מיעוטים בממשלה, השאיר את ההתמודדות לח"כים יצחק (בוז'י) הרצוג ושלי יחימוביץ'. גם יו"ר מרכז השלטון המקומי, שלמה בוחבוט, צפוי (3/3 YNET) להתמודד על התפקיד, וח"כ עמיר פרץ עשוי אף הוא להצהיר על מועמדותו. תוקנה התקלה באסדת ים תטיס, הגז שוב זורם לישראל. סוף שבוע סוער עבר על משק האנרגיה בישראל. בעוד שספקית הגז המצרית EMG הודיעה ביום חמישי (3/3) כי תדחה את אספקת הגז הטבעי לישראל לזמן לא ידוע, תקלה שאירעה במתקני ספקית הגז המתחרה ים תטיס, מול חופי אשקלון, הביאה אף היא להשבתת הזרמת הגז הישראלי.

15 בשעות הלילה של יום שישי האחרון החלו בעבודות תחזוקה באסדת ים תטיס - שהיו אמורות להסתיים תוך מספר שעות. ואולם בעקבות התקלה, אספקת הגז לא חודשה בזמן. לקראת צאת השבת תוקנה התקלה והגז שב זורם למתקני חברת החשמל. מים תטיס נמסר כי מדובר בתקלת תוכנה, וכי מומחים מישראל הוטסו לאסדה באמצעות מסוק. בכך, נותק למעשה המשק הישראלי כליל מגז טבעי אשר משמש זה שבע שנים את חברת החשמל לייצור 40% מהחשמל המסופק לציבור הצרכנים. חברת החשמל נאלצה לעשות שימוש במוצרי אנרגיה מזהמים בהם סולר, פחם ומזוט. אספקת החשמל לתושבים לכל אורך היממה, לא (הארץ 5/3) נפגעה. למידע נוסף צרו קשר : איילת ניר כלכלנית ראשית טלפון: גיל חן ראש דסק אג"ח טלפון: לאונור טרקיאלטאוב מנהלת מח' מט"ח טלפון: גיא לזרוביץ דסק אג"ח טלפון: יעל גוב-ארי דסק אג"ח טלפון: מני בן משה מחלקה כלכלית טלפון:

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה 28 בדצמבר 2017 21/12/2017-28/12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה איטית בסביבת האינפלציה הגלובלית. מגמות אלו, בשילוב סביבת ריבית שעודנה נמוכה

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

MeitavIsraelWeekly

MeitavIsraelWeekly 13.09.2012 השוק המקומי רון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי השוק מאמין ביציבות של הריבית מאקרו פרוטוקול דיוני הריבית ככל הנראה, ריבית בנק ישראל לא תשתנה, עד אשר יגבש בנק ישראל עמדה בעניין שוק הדיור, גרעון הממשלה

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0.

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0. סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי 03-7903784 alexz@mtds.co.il 31.03.2019 עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0.5% מדד מאי 0.4% ריבית בנק ישראל צפויה בעוד 12 חודשים

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

Microsoft Word - מבק אל 2011.doc

Microsoft Word - מבק אל 2011.doc שירותי בורסה מבט אל 2011 מבט אל 2011 בעשור האחרון הצליחו מדדי המניות של הבורסה בתל אביב לשמור על מקום טוב באמצע, בין מזרח למערב. השקעה במניות בישראל הניבה תשואה עודפת על פני מרבית השווקים המפותחים אף אם

קרא עוד

• 03.11.2010 רגע לפני העלאת ריבית? העולם חושב אחרת מחלקת מחקר ואסטרטגיה, אקסלנס נשואה עורך: יניב חברון, כלכלן ראשי ומנהל מחלקת מחקר ואסטרטגיה בנימה אישית בפד מאותתים שהאפשרות להעלאת ריבית עוד השנה עדיין

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

Name

Name א) 13 לאוקטובר, 2016 126929 תאריך: סימוכין: אל: א.ג.נ., לקוחות המשרד חוזר לקוחות מסים 19.2016 הנדון: לא ניתן לקזז הפסד הון במכירת ניירות ערך כאשר ההפסד נובע מירידת שער חליפין - דין מוזס של בית המשפט העליון

קרא עוד

דין וחשבון שנתי 2014

דין וחשבון שנתי 2014 דין וחשבון שנתי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ דין וחשבון שנתי ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם עמוד 6 1. דוח הדירקטוריון המוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניות 131 2. סקירת ההנהלה 152 3. הצהרת המנהל הכללי 153 4. הצהרת

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפ

מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפ מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפערים החברתיים, עקב השפעתה המידית על מחירי מוצרי הצריכה

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx) ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא : 28 לאוקטובר 2015, ד"ר טל מופקדי ד"ר רועי שלם מנהלי פורום הגבלים עסקיים ורגולציה רקע ונתונים ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם /// פורום הגבלים עסקיים ורגולציה 3 גז טבעי מקור

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

• בית השקעות סיכומים ותחזיות 2015-2016 אקסלנס - מחלקת מחקר ואסטרטגיה ייעוץ משכנתאות מוצרים פיננסיים מסחר בבורסה חיתום קרנות נאמנות גמל והשתלמות ניהול תיקי השקעות בית השקעות 2015-2016: סיכומים ותחזיות מחלקת

קרא עוד

Microsoft Word - ex3_sol.doc

Microsoft Word - ex3_sol.doc אוניברסיטת תלאביב בית הספר לכלכלה ד"ר ערן ישיב סמסטר א' תשס"ז אינטגרציה כלכלית ופיננסית פתרון תרגיל 3 האיחוד המוניטרי האירופי והיורו שאלה 1 קראו את המאמרים מה,New York Times מה International Herald Tribune

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן  צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E0ECE5EF20E2ECE6F8202D20F1F7E8E5F820E4F4E9F0F0F1E9ED202D20E0E9ECFA20F1F4E8EEE1F >

<4D F736F F F696E74202D20E0ECE5EF20E2ECE6F8202D20F1F7E8E5F820E4F4E9F0F0F1E9ED202D20E0E9ECFA20F1F4E8EEE1F > ס קטור הפיננס י ם והז דמנו יות ה ש ק עה בא ג"ח גלזר, אלון לידר שוקי הון ספטמבר 2008 1 סקטור הבנקים נתחיל בחדשות הטובות: לא קיים חשש ליציבות הבנקים הישראליים. הבנקים המקומיים לא נתנו אשראי בלתי מרוסן -

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

macro-ex

macro-ex תרגילים לקורס: מבוא לכלכלה מאקרו תשע"ב שנה"ל תשע"ב אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה המחלקה לכלכלה 14211021-01-02 - קרו מאאאא- לכלכלה מבוא מרצים: דר' סאלם אבו-זאיד, דר' בנימין ברדוגו,

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

השפעת אג"ח צמודי מחירי נדל"ן על שוק הדיור בישראל: 1 נייר עמדה פרופ' בעז רונן דר' צבי ליבר גב' שני עזריה מרץ אנו מודים למכון אלרוב לחקר הנדל"ן ע

השפעת אגח צמודי מחירי נדלן על שוק הדיור בישראל: 1 נייר עמדה פרופ' בעז רונן דר' צבי ליבר גב' שני עזריה מרץ אנו מודים למכון אלרוב לחקר הנדלן ע השפעת אג"ח צמודי מחירי נדל"ן על שוק הדיור בישראל: נייר עמדה פרופ' בעז רונן דר' צבי ליבר גב' שני עזריה מרץ 50 אנו מודים למכון אלרוב לחקר הנדל"ן עבור התמיכה הכספית במחקר. . רקע. מדינת ישראל מעונינת בירידה

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות 14.7.2016 1 דבר היו"ר מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה. ביום 14/7/2016 נחתם פורץ דרך נוסף לעובדי הרשויות המקומיות במדינת ישראל.

קרא עוד

Microsoft Word - mlnx1q12pre2

Microsoft Word - mlnx1q12pre2 1 16/4/2012 מלאנוקס עדכון לקראת תוצאות רבעון 1, תשואת יתר, $45 צפויות תוצאות חזקות לרבעון הראשון בזכות תחום ה- HPC מלאנוקס תפרסם את תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון ב- 18/4 עם תום המסחר בארה"ב והיא החברה

קרא עוד

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר 2 0 1 3 נתוני תפעול מלונות בשנת 2012 מקור הנתונים: "רבעון סטטיסטי לתיירות ושירותי הארחה" )כרך 41(- ל.מ.ס, "מלונות

קרא עוד