פרוט המקצועות

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "פרוט המקצועות"

תמליל

1 פרוט המקצועות הסברים מקצועות קדם :הם מקצועות שיש ללמוד לפני המקצוע המוצע. מקצועות צמודים :הם מקצועות שיש ללמוד לפני או יחד עם המקצוע המוצע. מקצועות דומים: הם מקצועות בעלי סילבוס דומה למרות שיתכן כי שמות או מספרי המקצועות הם שונים.רק מקצוע אחד מתוך קבוצה של מקצועות דומים יכול להקנות נקודות זכות. על יד כל מקצוע מוצע רשומים המקצועות הדומים לו.על הסטודנט לשים לב לכך שלא יוכל לזכות בנקודות עבור המקצוע המוצע במידה ולמד מקצוע זה או אחר הדומים לו בהסמכה או במוסמכים.

2 הנדסת מערכות תוכנה מבוזרות 2 ה', 1 ת', 4 מ' )3 נקודות( לא יינתן השנה מקצוע קדם: מבוא למערכות תכנה או, מבוא לתכנות מערכות , מבנה מערכות הפעלה. סילבוס בעברית: מבוא למערכות מבוזרות; תכנות מעל,RPC;TCP/IP הודעות RMI,Webservices טרנזקציות אטומיות )מרכזי, מבוזר( שיכפולי מידע, מקביליות: סינכרוניזציה, מניעה הדדית deadlock )מרכזי, מבוזר(, מערכות קבצים מבוזרות, תיזמונים : שעונים לוגים פיזיים. הגנה ואבטחה. רשתות לקוח-לקוח. סילבוס באנגלית: Interoduction to Distributed Systems, TCP/IP and Client Server Programming, RCP, Messaging, RMI, Web Services, Transactions & Concurrency, Replications, Processes Synchronization and Deadlocks (local and Distributed Distributed File system, Logical and Physical Clocks, Security and Protection, peer 2 peer networks. תוצאות למידה: מטרת הקורס ללמד את עקרונות ההנדסיים של תכנון מערכות תכנה מבוזרות. הקורס יעסוק בתאוריות הרלוונטיות והדגמתן באמצעות פלטפורמות תכנה מעשיות בסיום הקורד הסטודנטים ירכשו את המידע הדרוש לתכנון מערכות תכנה מבוזרות ע"ישימוש בטכניקות ובתיאוריות המובילות בתחום. Result of Learning: The course will teach the principles of distributed systems engineering. Theory concepts will be thought and demonstrated using modern distributed middlewares. At the end of the course students will have the knowledge to design and implement distributed software systems. 1. Tanenbaum, A.: "Modern Operating Systems", Prentice-Hall, s.n Colokris, G.F., Dollimore, J.: "Distributed Systems: Concepts and Design" Addison Wesley, s.n Lea, D.: "Concurrent Programming in Java: Design Principles and Patterns". Addison-Wesley, s.n Bernstein, Ph. A., Hadzilacos, V., Goodman, N.: "Concurrency Control and Recovery in Database Systems". Addison-Wesley, s.n מאמרים מהספרות המקצועית השוטפת. תכן וניתוח אלגוריתמים י. מוזס 2 ה', 1 ת', 4 מ' )3 נקודות( מטרת הקורס הקניית בסיס בתכן ובניתוח אלוגריתמים, הכרת נושאים מתקדמים באלגוריתמים, הקניית מושגים בסיסיים בסיבוכיות חישוביות, רדוקציות ובעיות.NP מקצועות קדם: מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים ו מבוא להסתברות ח' או,

3 תורת ההסתברות או, / הסתברות מ' מקצועות דומים : אלגוריתמים בתורת הגרפים תורת החישוביות. סילבוס: אלגוריתמים מתקדמים בתורת הגרפים: גרפים מכוונים, בעיות זרימה,בעיות כיסוי וצביעה. המחלקות P ו- NP רדוקציות פולינומיות NP -שלמות. תכנות לינארי ודינמי. שיטות אלגוריתמיות מתקדמות נוספות. סילבוס באנגלית: Review Advanced graph algorithms: directed graphs, flow networks, cover and coloring problems. Decidability and the Halting problem. The classes p and NP classes polynomial reductions NPcompleteness. Dynamic and linear programming Additional advanced aldorithmic techniques. תוצאות למידה: הכרת אלגוריתמים מתקדמים בגרפים, תכנות ליניארי, מושג הרדוקציה בין בעיות ושימושיו, וכן עקרונות בסיסיים בחישוביות וסיבוכיות. Expected teaching benefits: Acquaintance with advanced graph algorithms, linear programming, reductions among computational problems, and basic principles of computability and complexity theory. 1. Cormen, T.H., Leiserson, C.E., Rivest, R.L. Introduction to Algorithms.3 rd ed., MIT Press, s.n rd ed., s.n nd ed., s.n st ed., קורמן, ת. מבוא לאלגוריתמים. האונ' הפתוחה, מ.מ מהד' ב', מ.מ מהד' א', Sipser, M. Introduction to the Theory of Computation. 2 nd ed. Thomson/Course Technology, s.n Kleinberg, J. Algorithm design. Pearson/Addison-Wesley, 2006.s.n ה' )1 נקודות( נושא מיוחד מרצה אורח מטרת הקורס היא חשיפת סטודנטים לתחום מחקרי מתקדם שאינו מכוסה ע"י חברי הסגל בפקולטה. הוא יוצע בדר"כ בחודשי הקיץ ויינתן ע"י מומחה אורח. יתכן שהקורס יהיה מרוכז והוא יכלול 14 שעות הרצאה. נושא הקורס ומועדו יפורסם מעת לעת, בהתאם לצורך ולזמינות המרצה המתאים נושא מיוחד 2 לא יינתן השנה דרישות קדם: או או או

4 נושא הקורס בתשע"ה- התקנים קוונטיים מבוססים על מצבי צבירה חדשים סילבוס: בוזונים ופרמיונים, עבוי קוונטי וקוהרנטיות בחומר, אקסיטון-פולריטונים במיקרו-מהודים עם צימוד חזק, התקנים מבוססים על עבוי קוונטי ועל-נוזליות של אקסיטון-פולריטונים, תיאור מאקרוסקופי של על- מוליך )מש',GL התקנים מבוססים על תופעת ג'וזפסון, שדה מגנטי, תופעת הקירבה(, תיאור מיקרוסקופי של על-מוליך )מודל,)BCS התקנים אופטו-אלקטרוניים המשלבים על-מוליכים עם מוליכים למחצה, פאזה טופולוגית של חומר, אפקט הול קוונטי, התקנים מבוססים על מבודדים טופולוגיים ועל על- מוליכים טופולוגיים 2 ה', 1 ת' )3 נקודות( י. קסוטו רשתות מחשבים ואינטרנט 2 דרישות קדם: או מבוא לרשתות מחשבים מקצוע זהה: תקשורת באינטרנט סילבוס בעברית: קורס המשך ברשתות. גישה מעלה-מטה. שכבת היישום: עקרונות, DNS,, Web and HTTP, יישומי P2P ושרת-לקוח. שכבת ההובלה: UDP, TCP,בקרת זרימה, בקרת צפיפות ב-.TCP שכבת הרשת: קווים וירטואליים, IP,, כתובות, IPv4 ניתוב: עקרונות ואלגוריתמים, Bellman- Ford, Link State,PIF,PI. BGP,OSPF, ניתוב אופטימלי, ניתוב באינטרנט,Distance Vector English syllabus: Advanced course in computer networks and internet. App;ication layer:principles,dns,http and WEB, P2P and client-server applications. Transport layer:tcp,udp,flow control, congestion control. Network layer: Virtual LANs, IP,IPv4 addressing. Routing: principles and תוצאות למידה : הנושאים הנלמדים בקורס מכוונים לשתי מטרות עיקריות: 1( הקניית עקרונות של השכבות העליונות ברשת האינטרנט )שכבות אפליקציה, ההובלה והרשת(. העקרונות כוללים פרוטוקולים ואלגוריתמים, וכלי ניתוח ביצועים מתורת התורים, תורת האופטימיזציה ותורת הגפים. 2( הכרת עקרונות של ניתוב ובקרת זרימה מנקודת מבט תאורטית ומההיבט המעשי )פרוטוקולים ברשת האיטרנט(. בסיום מוצלח של הקורס הסטודנט יכיר היטב עקונות כנ"ל וכן פרוטוקולים כנ"ל ברשת האינטרנט ויהיה מצויד בכלים בסיסיים הדרושים לפיתוח פרוטוקולים ואפליקציות ברשתות תקשורת בכלל ובאינטרנט בפרט. Learning products: This course includes two goals: 1) Acquire the principles of the upper network layers (application, transport and network). The principles include protocols, algorithms, performance analysis tools which are based on queuing, optimization and graph theories. 2) Knowledge of routing principles and flow-control from both theoretical and practical point-of-view. At the end of the course, the student will have sufficient knowledge on the aforementioned principles and protocols in the Internet. The student will acquire the basic required tools for developing protocols and applications for computer networks in general, and for Internet in particular. הערות: בשל קיצור הסמסטר ל- 13 שבועות יצומצם הנושא של תיאור אלגוריתמי ניתוב ברשת האינטרנט, ויתרכז באלגוריתמים הנפוצים יותר כיום.)OSPF,BGP( אין שינוי בדרישות הקדם. )1 )2

5 J.F Kurose & Keith.W. Ross, Computer Networking, A Top-Down Approach, Pearson ה', 1 ת' )3 נקודות( שם הקורס : קורס מתקדם בנושא מיוחד 3 לא יינתן השנה דרישות קדם: מעגלים אלקטרונים לינאריים גלים ומערכות מפולגות מעגלים משולבים CMOS בתדר רדיו )מומלץ לא חובה( סילבוס : ניתוח ואפיון של מעגלי RF למערכות תקשורת, עם דגש על יישום מונוליטי בCMOS עם תגובה לא-ליניארית. נושאי הקורס: ארכיטקטורות משדר ומקלט, אפננים אנלוגיים ודיגיטליים, מערבלים בתדר רדיו, מתנדים מבוקרים-מתח ושיקולי רעש, סינתיסייזרים ורכיבים מתקדמים אחרים למעגלי תקשורת. הקורס יכלול מעבדות שנועדו לחזק את המושגים מכיתה עם דוגמאות בפועל. פרויקט - יכול לערב סקר ספרות ועיצוב של אבן בניין,PLL( RF מיקסר / מגבר הספק, / LNA מיקסר, וכו '(. סימולציות המעגלים יבוצעו על ידי מחשב בעיקר עם כלי ADS ו-.Virtuoso Syllabus: Analysis and design of RF circuits and systems for communication, with an emphasis on CMOS monolithic implementation for which nonlinear response must be included. Transceiver architectures, analog and digital modulators, radio-frequency mixers, voltage-controlled oscillators and noise considerations, frequency synthesizers and other advanced components for telecommunication circuits. The course incudes labs that are designed to strengthen concepts from class with actual examples. Project - can involve literature survey and design of a RF building block (PLL, mixer/pa, LNA/mixer, etc). Circuit designs will be simulated by computer tools as ADS and Virtuoso. תוצאות למידה: הקורס יעשיר את הידע בתחום מעגלי RF למערכות תקשורת ובמיוחד את הניתוח וההבנה של האלמנטים הלא לינאריים. הסטודנט ירכוש יכולת מעשית לתכנן מערכת תקשורת מתוך תרגילי הסימולציה והפרויקטים שיינתנו במהלך הקורס. Learning Outcomes: The course will enrich the knowledge in the field of RF circuits for communication systems, especially the analysis and understanding of non-linear elements. The student will acquire the ability to design practical communication system based on simulation exercises and projects that will be given during the course. 1. Behzad Razavi, RF microelectronics, 2nd Edition, Pearson Education, Inc., T. H. Lee, The design of CMOS Radio Frequency integrated circuits, 2nd Ed. Cambridge, A.M. Niknejad, Electromagnetics for high speed and digital communication circuits, Cambridge, Ellinger, F. Radio Frequency Integrated Circuits And Technologies. 2nd ed. Springer, Davis, W. A., Agarwal, K. Radio Frequency Circuit Design. Wiley, ה', 1 ת' )3 נקודות( מבוא לרכיבים וחומרים אורגניים נ.טסלר מקצועות קדם:

6 מכניקה קוונטית + ) יסודות הכימיה או כימיה כללית( + ) יסודות התקני מל"מ או תכונות חומרים אלקטרוניים(. או תורת הקוונטים ויישומיה בכימיה + ) יסודות התקני מל"מ או תכונות חומרים אלקטרוניים(. או יסודות התקני מל"מ +) כימיה כללית או תורת הקוונטים ויישומיה בכימיה( מקצוע דומה: רכיבים אופטואלקטרוניים אורגניים תפעול ומבנה של התקנים המבוססים על חומרים אורגנים )כגון: דיודות פולטות אור, טרנזיסטורים, גלאים ולייזרים(. מבנה ותכונות של חומרים אורגנים. עירורים אופטים )אקסיטונים( וחשמליים. מנגנוני העברת אנרגיה ומנגנוני הולכה. 1. Turro, N.J. Modern Molecular Photochemistry. Univ. Science Books, s.n Pope, M., Swenberg, C.E. Electronic Processes in Organic Crystals and Polymers. 2 nd ed. Oxford Univ. Press, s.n Lampert, M.A., Mark, P. Current Injection in Solids. Academic Press, s.n ה', 1 ת' )3 נקודות( לא יינתן השנה רשתות תורים מקצועות קדם: אותות אקראיים. מקצוע דומה: כלים לניתוח מערכות מחשבים. ניתוח תור M/M/1. הילוך שיכור, פקטוריזציית וינר-הופף,,G/M/1 M/G/1 ונוסחת פולצ'ק-חינצ'ין. רשתות תורים רברסיביליות ורברסיביליות למחצה. רשתות ג'קסון. רשתות.Kelly חוק המספרים הגדולים הפונקציונלי ומשפט הגבול המרכזי הפונקציונלי. העתקת סקורוחוד חד מימדית. העתקות סקורוחוד כלליות ושימושיהן במידול. קרובי נוזלים וקירובי דיפוזיה ל-.G/G/1 מקסימום של.busy period התנהגות הזנב. התנהגות תחת התניה להגיע לרמה נתונה. קירובי דיפוזיה לרשתות ג'קסון מוכללות. אסימפטוטיקת סטיות גדולות. קצב התכנסות לשו"מ. 1. Philippe Robert. "Stochastic networks and queues" Springer (2003). 2. Hong Chen and David Yao, "Fundamentals of queueing networks'' Springer (2001). 3. Ronald W. Wolff, "Stochastic modeling and the theory of queues" Prentice-Hall (1989). 4. Richard Serfozo, "Introduction to stochastic networks" Springer (1999). 5. Research papers. 2 ה'+ 1 תר' )3 נקודות( לא יינתן השנה רשתות עצביות ביולוגיות חישוביות, עיבוד מידע ולמידה דרישות קדם: מבוא לאותות ומערכות ביולוגיים מקצוע זהה: רשתות עצביות ביולוגיות: עיבוד מדע, חישוביות ולמידה נושאי הלימוד: הקדמה קצרה למערכת העצבים 1. תא עצב בודד ותקשורת סינפטית 2. מודלים מפושטים של תאי- עצב 3.

7 מודלים מתמטיים לאוכלוסיות של תאים קידוד עצבי פענוח מידע עצבי זיכרון, למידה ופלסטיות Dayan, P., Abbott, L.F. Theoretical Neuroscience: Computational and Mathematical Modeling of Neural Systems. MIT Press, s.n Koch, C. Biophysics of Computation: Information Processing in Single Neurons. Oxford Univ. Press, s.n Gerstner, W., Kistler, W. M. Spiking Neuron Models: Single Neurons, Populations, Plasticity. Cambridge University Press, s.n Izhikevich, E. M. Dynamical Systems in Neuroscience: The Geometry of Excitability and Bursting. MIT Press, s.n Ross, S.M. Introduction to Probability Models. 9 th ed. Academic Press, s.n th ed., s.n th ed., s.n th ed., s.n th ed., ה'+ 1 תר' )3 נקודות( מבוא למערכות הספק ורשת חכמה י.לברון דרישות קדם: אותות ומערכות מקצועות ללא זיכוי נוסף: מבוא למערכות הספק ורשת חכמה סילבוס: סקירת מבנה רשת ההספק, מקורות אנרגיה ומקורות מתחדשים. מושגי יסוד במערכות הספק, שנאים, גנרטור סינכרוני, חיבור מקבילי ולרשת קשיחה. קווי תמסורת זרימת ההספק במצב המתמיד בקרת הספק, תדר, מתח הספק עיוור, היבטים כלכליים, מבוא לרשת חכמה. INTRODUCTION TO ELECTRIC POWER SYSTEMS and SMART GRIDS שם באנגלית: Syllabus THE COURSE PROCIDES AN INTRODUCTION TO ELECTRIC POWERR SYSTENS, SMART GRIDS AND RENEWABLE ENERGY SOURCES. THE TOPICS ARE THREE-PHASE CIRCUIT TRANSFORMERS, SYNCHORONOUS GENERATORS, TRANSMISSION LINES, PHOTOVOLTAIC SOURCES, INTRODUCTION TO POWER ELECTRONICS, POWER FLOW ALGORITHMS, ECONOMIC OPERATION, AND AN INTRODICTION TO POWER SYSTEM DYNAMICS 2 ה'+ 1 תר' )3 נקודות( אופטו-אלקטרוניקה קוואנטית בוקס א דרישות קדם:

8 פיסיקה קוונטית 1 או מכניקה קוונטית מקצועות ללא זיכוי נוסף: כימיה קוונטית תורת הקוונטים ויישומיה בכימיה כימיה קוונטית פיסיקה קוונטית 2 מקצועות זהים: נושאים מתקדמים באלקטרו-אופטיקה אופטו-אלקטרוניקה קוואנטית תורת ההפרעות התלויה בזמן, תורת הפיזורים, קירוב,wkb אינטגרלי מסלול, קירוב אדיאבטי, שדה אלקטרומגנטי קוואנטי, חלקיקים זהים, אינטראקציה בין אור לחומר, מערכות פתוחות ומידע קוואנטי. 1. N. W. Ashcroft and D. Mermin, Solid State Physics, New York: Holt, Rinehart and Winston, C. Kittel, Introduction to Solid state physics, Wiley, ה', 1 ת' )3 נקודות( ננו-פוטוניקה ומטא-חומרים אופטיים ג. ברטל שם עברי מקוצר: ננו-פוטוניקה דרישות קדם: מקצועות ללא זיכוי נוסף: , סילבוס בעברית משוואות מקסוול בחומר; דיספרסיה, רזוננסים בחומר ויחסי קרמרס-קרוניג; גלים דועכים; הרזוננס הפלזמוני, פלזמונים משטחיים ומהודים\מוליכי גלים פלזמוניים; מבוא לפוטוניקה משולבת; ננו-מבנים אופטיים מחזוריים ומבוא להנדסה של מטא-חומרים: קירוב התווך האפקטיבי, מקדם השבירה השלילי ו"העדשה המושלמת"; סופר-רזולוציה וננוסקופיה; אופטיקה טרנספורמטיבית עם מטא-חומרים )אי- נראות(. Wenshan Cai & Vladimir Shalaev, Optical Metamaterials: Fundamentals and Applications (Chapters 6,8-9), Springer, 2009 Stefan A. Maier, Plasmonics: Fundamentals and Applications (Chapters 1-3), Springer, 2007 Grahm T. Reed, Silicon Photonics: State of the Art (Chapters 4,7), Wiley, 2008 Lukas Novotny & Bert Hecht, Principles of Nano-Optics, Cambridge University Press, 2006 תוצאות למידה: הסטודנטים ילמדו את עקרונות התכנון של התקנים ננו-פוטוניים לחישה, דימות, תקשורת ועוד. בכלל זה: 1( הסטודנטים יכירו את התכונות האלקטרומגנטיות הנדרשות מחומרים לטובת יצירת התקנים ננו- פוטוניים, וילמדו כיצד להנדס תכונות אלו. 2( הסטודנטים יכירו תופעות אלקטרומגנטיות ייחודיות לננופוטוניקה )כגון פלזמונים משטחיים(. הסטודנטים יכירו שימושים נוכחיים ועתידיים להתקנים ננו-פוטוניים. הרכב הציון: הציון ייקבע לפי ציוני מעקב ובחינה סופית שם הקורס באנגלית: Nano-photonics and optical metamaterials English syllabus: Maxwell s equations in matter; dispersion, material resonance and Kramers-Kronig relations; evanescent waves; the plasmonic resonance, surface plasmons and plasmonic resonators\waveguides; introduction to integrated photonics; periodic optical nanostructures and introduction to metamaterial engineering: effective medium approximation, negative refractive index and The Perfect Lens ; super-resolution and nanoscopy; transformation optics with metamaterials (cloaking).

9 Learning Outcomes: The students will learn the design principles of nano-photonic devices for sensing, imaging, communications etc. In this respect, the students will be acquainted with: 1) The electromagnetic traits of materials, required for nano-photonic devices, and how to engineer them. 2) Unique electromagnetic phenomena in nano-photonics (such as surface plasmons). 3) Current and future uses for nano-photonic devices. 2 ה'+ 1 תר' )3 נקודות( פיסיקה של מצב מוצק ח' לא יינתן השנה X דרישות קדם: מכניקה קוונטית תורת הקוונטים תורת הקוונטים ויישומיה בכימיה מקצועות זהים: פיסיקה של מצב מוצק מצב מוצק לכימאים מצב מוצק לכימאים תאוריית דרודה למתכות. תאוריית סומרפלד למתכות. סריגי גבישץ הסריג ההופכי. דיפרקציית קרני רמות אלקטרוניות בפוטנציאל מחזורי. המודל הסמי קלאסי לדינמיקת אלקטרוניםץ מוליכים למחצה הומוגניים. תאורייה קלאסית של הסריג ההרמוני. תאוריה קוונטית של הסריג ההרמוני. סילבוס באנגלית: The Drude of metal / The Sommerfeld theory of metals.crystal lattices Lattices ths reciprocal lattice. X ray diffraction. Electron levels in periodic potential. Ths semiclassical model of electron dynamics. Homogeneous semiconductors. Classical theory of the harmonic crystal. Quantum theory of the harmonic crystal/ 1. N. W. Ashcroft and D. Mermin, Solid State Physics, New York: Holt, Rinehart and Winston, C. Kittel, Introduction to Solid state physics, Wiley, 2005

10 2 ה', 1 ת' )3 נקודות( תכן מעגלים אנלוגיים ר. אלבחר מקצוע קדם: מקצוע צמוד: נושאי הלימוד: תכנון מעגלים: שיטת תכנון ע"פ העקרון של אי-תאום אימפדנסים. מגברים רחבי סרט. טכניקה של "הזנת קדימה" forward) (feed להרחבת רוחב הסרט. רעש בדיודות, טרנזיסטורים ומגברים. תכן מגברי קדם לרעש נמוך. תאים סטנדרטיים ב-.VLSI משוב: השיטה הטופולוגית לניתוח מגברי משוב. אחידות חוקי משוב מקבילי וטורי, תוך נצול הדואליות הקיימת ביניהם. הגדרת הרגישות של מגבר להפרעות חיצוניות והשימוש במשוב לשם הקטנתה. הקטנת תכנון מגברי משוב לתגובה ע"י משוב. ה CMRR- (Common Mode Rejection Ratio) של מגברי הפרש, מדגיש" המושג "משוב הגדרת בשיטת.root-locus שימוש תוך בעניבה, השהיה בנוכחות מונוטונית והשלכותיו על תכנון מגברים. הטכניקה הטרנסליניארית של גילברט : ממושו של סיכום וקטורים ופונקציות אי-לינאריות אחרות. תכנון מגברים לפי שיטה זו.מכפל אנלוגי. מגבר בעל משוב זרם אמיתי בכניסה ודרגת יציאה של זרם. אינטגרטור זרם. מעתיקי זרם. אופן זרם: ארבל, א. תכנון מתקדם של מעגלים לינאריים. מהד' ג'. מכלול, מ.מ מהד' ג', מ.מ מהד' ב', Razavi, B. Design of Analog CMOS Integrated Circuits. McGraw-Hill, s.n מעגלים אלקטרוניים לאותות מעורבים ק. יעקובסון 2 ה', 1 ת' )3 נקודות( מקצועות קדם: מעגלים אלקטרוניים ו אותות ומערכות או מעגלים אלקטרוניים לינארים ו אותות ומערכות או מעגלים אלקטרוניים לינארים ו אותות ומערכות מבנה ותכן של ADC בקצב נייקוויסט,,DAC וממירי סיגמה- דלתה. ממירי פלאש, PIPLINE ודגימת יתר. תכן מעגלי השוואה,, SAMPLE-AND-HOLD,DAC ניתוח מעגלים כולל אפקטים מסדר גבוה של אינטגרציה בסיליקון כגון רעש תרמי ורעש תדר, אופסט, ואי- התאמות. תהליכי תכן מרמת המערכת עד לרמת הטרנזיסטור. 1. R. Van De Plassch, CMOS integrated analog-to-digital and digital-to-analog converters, 2 nd ed. Kluwer Academic Publishers, J.C. Candy, Oversampling Delta-Sigma data converters theory design and simulation, IEEE Press, K.R. Laker, Design of analog integrated circuits and systems, MCgraw-Hill Series in Elect. And Comp. Eng IEEE jornal of solid state circuits and Isscc. תכן מסננים אקטיביים א.דיסקין 2 ה', 1 ת' )3 נקודות( מקצוע קדם:

11 אותות ומערכות. מטרת הקורס: לתת בידי הסטודנט כלים ושיטות לתכן של מסננים המתאימים לשימוש בטכנולוגיות מעגלים אינטגראליים מיקרואלקטרוניקה ו-.VLSI המסננים נמצאים בשימוש במערכות תקשורת, מערכות בקרה, מערכות לעיבוד אותות ועוד. יושם דגש על הבעיות המיוחדות למסננים כנ"ל, כגון תכן לרגישות קטנה וליציבות. נושאי הלימוד: מבוא לאפרוקסימציה, תכונות של רשת שונות למימוש אקטיבי, רכיבים אקטיביים שונים, שיטות מימוש בעזרת נגדים, קבלים ומגברים אופרטיביים, מגברי,Transconductance ג'ירטורים ועוד. בעיות רגישות וטולרנצים, בעיות יציבות. 1. Kardontchik, L.E. Introduction to the Design of Transconductor-Capacitor Filters. Kluwer, s.n The Circuits and Filters Handbook. Edited by Chen, W.-K. 2 nd ed., CRC Press, s.n ה', 2 ת' )3.5 נקודות( מערכות לומדות ד. סודרי/ ש.מנור דרישות קדם: אותות ומערכות )044130(, מבוא להסתברות )104034(. סילבוס קורס מבוא למערכות לומדות בהקשרן לעיבוד אותות, בינה מלאכותית ולמערכות בקרה. בעיות סיווג, רגרסיה, הפחתת מימדיות בעזרת מיצוי רכיבים עיקריים ואישכול, סיווג בשיטת וקטורי התמיכה, רשתות עצביות, עצי החלטה, ושילוב מסווגים. שם הקורס באנגלית: Machine Learning פרוט נושאי הלימוד והערכת משכם: הקדמה 2 שעות. למידה ממוחשבת מהי, סוגי בעיות למידה, דוגמאות יסודות סטטיסטיים 4 ש' מודלים סטטיסטיים, שערוך פרמטרי: סבירות מירבית/בייסאני, שערוך פילוגים לא פרמטרי. עיבוד מקדים של מידע ולמידה לא מודרכת 2 ש' פעולות בסיסיות )מרכוז ונרמול(, מאפיינים, הורדת ממדיות:,PCA אשכול. מבוא ללמידה מודרכת 2 ש' רגרסיה/סיווג, מודלים פרמטריים/לא פרמטריים, סיכון אמפירי ואמיתי, איזון הטיה-שונות, התאמת יתר, קבוצת בוחן, מסווג השכן הקרוב ביותר )בתרגול מסווג.)k-NN סיווג גנרטיבי 2 ש' סיווג גנרטיבי מול דסקרימינטיבי, סיווג גאוסי אופטימלי,)QDA/LDA( בייס נאיבי. עצי החלטה 2 ש' סיווג באמצעות עצי החלטה, בניית עצי החלטה מדוגמאות, קריטריונים לפיצול וגיזום. שילוב אלגוריתמי למידה 2 ש' עקרון הלומד החלש,.Boosting & bagging בתרגול ילמד.Gradient boosting קריאה עצמית: אלגוריתמי אופטימיזציה בסיסיים.10 רגרסיה לינארית 2 ש' מינימום ריבועים, רגולריזציה, שיטות גרדיאנט, גרדיאנט סטוכסטי. סיווג לינארי 2 ש' פרספטרון, רגרסיה לוגיסטית SVM ושיטות גרעין 2 ש'

12 11. רשתות עצביות 4 ש' פרספטרון, רשתות רב שכבתיות,,Back Propagation משפט הקירוב האוניברסלי, ארכיטקטורות: רשתות קונוולוציה, רשתות עם משוב,.GAN, AutoEncoder 30% חובה רבע נקודה בונוס לכל תרגיל 70% מרכיבי הציון ומשקלם: תרגילי בית תרגילי הכנה בחינה סופית ספרים: רמה בסיסית: G. James, D. Witten, T. Hastie and R. Tibshirani, An Introduction to Statistical Learning, Springer, Y. Abu-Mostafa, M. Magdon-Ismail and H. Lin, Learning from Data: A Short Course, AMLbook, מתקדמים יותר: C. Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, T. Hastie, R. Tibshirani and J. Friedman, The Elements of Statistical Learning, 2 nd Ed. Springer, K. Murphy, Machine Learning: A Probabilistic Perspective, MIT Press, R. Duda, P. Hart and D. Stork, Pattern Classification, 2 nd Ed., Wiley, E. Alpaydin, Introduction to Machine Learning, 3 rd ed., S. Shalev-Shwartz and S. Ben David, Understanding Machine Learning, Cambridge, Mitchell, T.M. Machine Learning. McGraw-Hill, s.n בקרהלא לינארית 2 ה', 1 ת' )3 נקודות( לא יינתן השנה מקצוע קדם: מערכות בקרה 1 ייצוג מערכותלא-לינאריות על ידי משוואות דיפרנציאליות; מצבי שווי משקל ויציבותם. אנליזה של מערכות בקרה לא-לינאריות במישור המצב ובאמצעות הפונקציה המתארת. השפעת אלמנטים לא-לינאריים בחוג הבקרה, כגון חכוך קולון וממסרים; תופעות לא לינאריות, כגון מסלול גבולי ) CYCLE (LIMIT והחלקה MODE(.)SLIDING תורת היציבות של ליאפונוב. קריטריון פופוב וקריטריון המעגל. תכן איתן ( ROBUST )באמצעות בקרת החלקה ובקרת ליאפונוב; שימוש בבקרת רובוטים. 1. Slotine, J.-J.E., Li W. Applied Nonlinear Control. Prentice-Hall, s.n Khalil, H.K. Nonlinear Systems. 3 rd ed. Prentice-Hall, s.n rd ed., s.n rd ed., s.n nd ed., Verhulst, F. Nonlinear Differential Equations and Dynamical Systems. 2 nd ed. Springer, s.n Advances in variable structure and sliding mode control. Edited by Edwards, C., Colet, E. Fossas, Fridman, L. Lecture notes in control and information sciences, 334. Springer, s.n Edwards, C., Spurgeon, S. K. Sliding mode control: theory and applications.

13 Taylor & Francis, s.n שיטות חישוביות באופטימיזציה ע.טל 2 ה', 1 ת' )3 נקודות( מקצוע קדם: חדו"א מ'. ו אלגברה 1 מורחב. מקצוע דומה: מבוא לאופטימיזציה תורת האופטימיזציה מבוא: דוגמאות לבעיות אופטימיזציה. שיטות קלסיות לבעיה ללא אלוצים ועם אלוצי שוויון ואי שויון תכנות לינארי, תכונות כלליות, שיטת הסימפלקס, דואליות. שיטות איטרטיביות לבעיות ללא אלוצים: בעיות במימד יחיד קרובים. שיטות ניוטון, תכונות התכנסות. בעיות רב ממדיות - שיטות חיפוש ישירות. שיטת גרדיאנט. שיטות קוואזיניוטוניות. כוונים צמודים, גרדיאנטים צמודים, מטריצה משתנה. הערה: המקצוע מומלץ לסטודנטים החל מהסמסטר החמישי. Boyd, S. P., Vandenberghe, L. Convex optimization. Cambridge, s.n עיבוד וניתוח תמונות י.כהן/ י.שכנר 2 ה', 1 ת' )3 נקודות( מקצועות קדם: מבוא להסתברות ח' או הסתברות מ' או תורת ההסתברות או הסתברות ת' מקצועות ללא זיכוי: עיבוד תמונות ואותות במחשב מבוא לראייה ולעיבוד תמונות. מערכות לינאריות בדו-מימד: ייצוג מטריצי, מכפלת קרונקר, ספרביליות, התמרת פוריה דו- מימדית. דגימה ושחזור של תמונות: דגימה אחידה, תופעת הקיפול בתמונות,)aliasing( דגימה על סריג כללי. קוונטיזציה: סקלרית, שיקולים חזותיים, קוונטיזצית צבע. שיפור תמונות: שחזור,ML שחזור,MAP פונקציות הסתברות לתמונות. שחזור תמונה: שחזור,ML שחזור,MAP פונקציות הסתברות לתמונות. התמרות דיסקרטיות בדו- מימד: -2D, DCT, 2D-DFT ייצוג וניתוח תמונות ברזולוציה משתנה. דחיסת תמונה: מושגים בסיסיים בתורת האינפורמציה, יתירויות בתמונות וניצולן, דחיסה משמרת ולא משמרת Jain, A. K. Fundamentals of Digital Image Processing. Prentice-Hall, s.n Gonzalez, R.C., Woods, R.E.Digital Image Processing. 3 rd ed. Addison-Wesley, s.n rd ed., 2007 s.n nd ed., s.n st ed., Gonzalez, R.C. Digital Image Processing Using MATLAB.2 nd ed. Gatesmark, s.n nd ed., s.n st ed., אלעד, מ. עיבוד וניתוח תמונות, מ.מ תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: לדגום תמונה בסריג כללי, ולשחזרה בצורה מקורבת ע"י אינטרפולציה פולינומיאלית.

14 לתכנן קוונטייזר אופטימאלי וקוונטיזר עם שיקולים ויזואליים ליישם פעולות ומסננים לשיפור תמונות. לשחזר תמונה מתוך גרסה רועשת ומטושטשת שלה. לאפיין התמרות לינאריות בדו-מימד. לתאר יתירויות בתמונות, ולתכנן סכמות דחיסה ופריסה המנצלות את היתירויות. עיבוד אותות אקראיים ת. מיכאלי 2 ה', 1 ת' )3 נקודות( מקצוע קדם: אותות אקראיים מבוא לשערוך פרמטרים: הגדרת הבעיה, קריטריוני טיב שערוך, חסם קרמר-ראו והרחבותיו, שערוך בשיטת הסבירות במירבית, עקביות, יעילות אסימפטוטית, משערך רבועים פחותים, שערוך בשיטת המומנטים. שערוך פרמטרים של תהליכים אוטורגרסיביים: משוואות משערך הרבועים הפחותים ופתרונן, אלגוריתם לוינסון, אלגוריתם רקורסיבי 1. Porat, B. Digital Processing of Random Signal: Theory and Methods. Prentice-Hall, s.n Kay, Steven M. Fundamentals of Statistical Signal Processing. Vol.1. Prentice-Hall, s.n Papoulis, A. Pillai, S.U. Probability, Random Variables, and Stochastic Processes. 4 th ed., McGraw-Hill, s.n th ed., s.n rd ed., Candy, J. Signal processing : the modern approach. McGraw-Hill, s.n עיבוד וניתוח מידע ר.מאיר 2 ה', 1 ת', 6 ע"ב )3 נקודות( מקצועות קדם: )מבוא להסתברות ח'( או )הסתברות מ'( )אותות ומערכות( מקצועות ללא זיכוי נוסף: )שיטת לכריית נתונים( סילבוס בעברית מבוא לנושאי הפקת מידע מנתונים ושיטות למידה לא מפוקחת. יסודות בהסקה סטטיסטית: אמידה פרמטרית ולא-פרמטרית, בדיקת השערות. עיבוד ראשוני של נתונים. בחירת מאפיינים. שיטות להורדת מימדיות: ניתוח רכיבים עיקריים, פירוק ערכים סינגולריים, הרחבות לא-לינאריות. מדדי מרחק ודימיון בין פריטי מידע. אלגוריתמים לאשכול. זיהוי שכיחות וקשר, וזיהוי חריגים. יישומים מייצגים תוצאות למידה: בתום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: 1. לתאר את בעיות היסוד בניתוח מידע. 2. להסביר וליישם שיטות סטטיסטיות להערכת פרמטרים ובדיקת השערות מתוך מידע

15 3. להסביר וליישם שיטות בסיסיות לבחירת מאפיינים. 4. להסביר וליישם אלגוריתמים להורדת ממדיות מידע. 5. להסביר וליישם אלגוריתמים לזיהוי שכיחות וקשר. 6. להסביר וליישם אלגוריתמים לאשכול נתונים. 7. להסביר וליישם אלגוריתמים לניתוח וזיהוי חריגים במידע. Syllabus: INTRODUCTION TO DATA MINING METHODS AND UNSUPERVISED LEARNING. REVIEW OF STATISTICAL INFERENCE PARAMETRIC AND NON-PARAMETRICS ESTIMATION, HYPOTHESIS TESTING. DATA PREPROCESSING. FEATURE SELECTION. DIMENSIONALITY REDUCTION: PCA, SVD, NONLINEAR EXTENSIONS. DSITANCE AND SIMILARITY MEASURES. CLUSTERING ALGORITHMS. FREQUWNCY AND ASSOCIATION MINING. OUTLIER ANALYSIS. REPRESENTATIVE APPLICATIONS. Learning outcomes: UPON COMPLETING THE COURSE, STUDENTS WILL BE ABLE TO: 1. EXPLAIN THE BASIC ISSUES OF DATA ANALYSIS. 2. EXPLAIN AND IMPLEMENT STATISTICAL METHODS FOR PARAMETER ESTIMATION AND HYPOTHESIS TESTING. 3. EXPLAIN AND IMPLEMENT BASIC APPROACHES FOR FEATURE SELECTION. 4. EXPLAIN AND IMPLEMENT ALGORITHMS FOR DATA DIMENSIONALITY REDUCTION. 5. EXPLAIN AND IMPLEMENT ALGORITHMS FOR FREQUENCY AND CORRELATION. 6. EXPLAIN AND IMPLEMENT ALGORITHMS FOR DATA CLUSTERING. 7. EXPLAIN AND IMPLEMENT ALGORITHMS FOR OUTLIER DETECTION. תכנון ולמידה מחיזוקים א. תמר 2 ה' 1 ת' )3 נקודות( מקצועות קדם: אותות אקראיים. קבוצת התמחות: בקרה )אושר ע"י אנשי התחום(. קבוצות התמחות אפשריות נוספות: רשתות תקשורת, מחשבים. קורס זה מהווה מבוא לבעיות בקרה והחלטה במערכות אירועים בדידים, תוך דגש על פתרון אופטימאלי בשיטות של תכנות דינאמי. הקורס מציג את המודל הבסיסי של תהליכי החלטה מרקוביים, שיטות פתרון מקובלות, ויישומים לבעיות החלטה דינאמיות במערכות מחשב, רשתות תקשורת, תכנון מסלול, ורובוטיקה. חלקו השני של הקורס כולל מבוא לנושאים המתקדמים של למידה באמצעות חיזוקים (Reinforcement.(online planning) ותכנון מקוון Learning) נושאי הלימוד: 1.הקדמה 2 שעות. סקירת הקורס. הצגת בעיות החלטה רלוונטיות מתחומים שונים. 2.מבוא לאופטימיזציה 2 שעות בעיות תכנות לינארי ותכנות קמור. אלגוריתמי גרדיאנט. 3.תהליכי החלטה מרקוביים 8 שעות

16 שרשראות מרקוב בזמן בדיד )חזרה(, שרשראות מרקוב מבוקרות ובעיית הבקרה האופטימאלית. קריטריון מחיר סופי, מהוון וממוצע. שיטות פתרון עיקריות: תכנות דינאמי )איטרציית הערך ואיטרצית המדיניות(, תכנות לינארי. 4.דוגמאות 4 שעות תכנון מסלול ותנועה. בקרה אופטימאלית של ניתוב ושיבוץ במערכות תורים ורשתות תקשורת. 5.תכנות דינאמי מקורב ולמידה על ידי חיזוקים 8 שעות. בעית הלמידה באמצעות חיזוקים. סוגי למידה: מקוונת ולא מקוונת. בעיית הבנדיט-רב הזרועות, ניסוי לעומת מיצוי. אלגוריתמים בסיסיים: למידה המבוססת מודל, למידה על ידי הפרשים זמניים, למידת פונקצית ערך-הפעולה. 6.תכנון מקוון - 4 שעות. בעיית התכנון המקוון במערכות דטרמיניסטיות וסטוכסטיות. שיטות חיפוש בגרפים אקראיים. יישום למשחקי לוח. ספר לימוד: D. Bertsekas, Dynamic Programming and Optimal Control, Vol.1 (3 rd ed., 2005), Vol. 2 (4 th ed., 2012), Athena Scientific. ספרי עזר ועיון: S. Russel and P. Norvig, Artifical Intelligence A Modern Approach, 3 rd ed., Prentice-Hall, S. LaValle, Planning Algorithms, Cambridge, תקשורת אנלוגית מ. נצרתי 2 ה', 1 ת' )3 נקודות( מקצוע קדם: מעגלים אלקטרונים ליניאריים ו אותות אקראיים או מעגלים אלקטרוניים ו אותות אקראיים אנו חיים בעולם ספרתי אך העברה ואחסון מידע ספרתי מתבצעים מעל תווכים אנלוגיים טבעיים או מעשי אדם באמצעות צורות גל רציפות בזמן. אותות ספרתיים לא קיימים בעולם הפיסי הכל אנלוגי. לכן קורס זה מכוון הרבה מעבר לרדיו AM/FM של סבתא אלא מניח יסודות מוצקים לייצוג בתחום הזמן והתדר ועיבוד ליניארי ולא-ליניארי של תהליכים אקראיים אנלוגיים אשר הם הבסיס של התקשורת המודרנית על סוגיה. נושאים: אפנון וגילוי ליניארי פורמאטי איפנון AM ו- DSB. ייצוגים קומפלקסיים של תהליכי פס-מעבר )עוטפת קומפלקסית, אות אנליטי, התמרת הילברט( ומעברם דרך מערכות ליניאריות. פורמאט איפנון והקדמה לVSB. SSB ניתוח יחס-אות-לרעש SNR של.SSB,AM,DSB איפנון זויתי FM, PM וביצועיו בנוכחות אי-ליניאריות של הערוץ ורעש. Analog Communication Course Overview-Compiled by prof. M Nazarathy שם הקורס באנגלית: We live in a digital world yet transfer and storage of digital information are performed over analog media, be they natural or man-made, by means of time-continuous waveforms. Digital signals do not exist in the physical world everything is analog. Thus, this course aims well beyond Grandma s old AM/FM radio, laying solid foundations for representing analog random processes in the time and frequency domain and performing linear and nonlinear processing on these signals providing the basis for modern communication and measurement techniques in all their forms. Topics: Linear modulation and detection - AM and DSB modulation formats. Complex representations of bandpass deterministic and random signals (complex envelope, analytic signal, Hilbert transform). SSB modulation format and brief intro to VSB. Analysis of the Signal to Noise

17 Ratio (SNR) of DSB, AM, SSB. Angle modulation, namely PM, FM and its performance in the wake of channel nonlinearity and noise. תוצאות למידה: הקורס יטיב עם כל מי שמעוניין בבסיס מוצק עבור לימודי המשך של תקשורת ספרתית, עיבוד אותות, מערכות מכשור מדידה או מכשור רפאוי, מערכות מכ"ם, וכו'. בפרט פיסיקאים או חוקרים בתחום האלקטרוניקה פיסיקלית אשר שואפים להעמיק הבנתם בסטטיסטיקה של תופעות אות ורחש ובאפנון אותות. הנושאים הנלמדים יהיו רלוונטיים עד-עולם ואינם דווקא מוגבלים לטכניקות האנלוגיות הספציפיות. Learning products: The course may benefit whoever is interested in a solid base for follow-up studies of digital communication, signal processing, instrumentation systems for measurement and medical, radar systems, etc.. In particular, physicists or EE practitioners of physical electronics who wish to deepen their understanding of the statistics of noisy signals and modulation of signal will benefit. The taught topics are expected to stay relevant forever as they are not related to particular analog technologies (e.g., the theory of phase-noise presented here in the context of FM, is relevant wherever phase noise arises). 1. B.P. Lathi: Modern Digital and Analog Communication Systems 3 rd Edition, Oxford University Press 1998, 2. Carlson, A.B., Crilly, P., Rutledge, J. Communication Systems: An Introduction to Signal and Noise in Electrical Communication. 5 th ed. McGraw-Hill, s.n th ed., s.n th ed., s.n rd ed., Additional optional textbooks that lecturer lists, tauc and Schilling, Haykin, Stremler. מבוא לתורת הקידוד בתקשורת י. ששון 2 ה', 1 ת' )3 נקודות( מקצוע קדם: מבוא לתקשורת ספרתית. סילבוס : -מבוא לקידוד בערוצים רועשים -הצגת קודי בלוק לינאריים הכולל גם חומר רקע בחבורות סופיים -פענוח סינדרום והמערך הסטנדרטי -קודי בלוק לינאריים- קודי Hadamard לבניית אותות אורתוגוליים שווי- אנרגיה, אנליזת ביצועים של - מקלט קוהרנטי, קודי Reed-Muller - קודי קונבולוציה: תיאור אלגברי, מקודדים, ופענוח MAP ע"י מפענח ויטרבי -אנליזת ביצועים של קודי קונבולוציה עם מפענח ויטרבי -אלגוריתם פענוח BCJR לקודי קונבולציה רקורסיביים -מבוא לאלגוריתמי פענוח איטרטיביים עבור קודי גרף Updated syllabus a. Introduction to coding for noisy channels (2 hours) b. Linear block codes introduction, with background material in group theory (4 hours) c. Syndrome decoding and the standard array (2 hours) d. Linear block codes Hadamard codes for orthogonal signals, performance analysis of coherent detector, Reed-Muller codes (3 hours) e. Convolutional codes: algebraic view, encoders, Viterbi MAP decoding (7 hours) f. Performance analysis of convolutional codes under Viterbi decoding (3 hours) g. The BCJR algorithm for recursive convolutional codes (2 hours)

18 h. Introduction to iterative decoding algorithms for graph codes (3 hours) Total: 26 hours, consisting of 13 lectures of two hours each תוצרי למידה: מטרת הקורס היא להקנות עקרונות יסוד אשר עליהם מבוססות מערכות תקשורת מקודדות מודרניות. מערכות תקשורת המשלבות קודים לתיקון שגיאות מתוכננות מתוך שאיפה להשגת ביצועים טובים תחת אילוצים מעשיים הקשורים במגבלות הספק שידור, רוחב-סרט, השהיית עיבוד נתונים, וסיבוכיות קידוד ופענוח. הקורס הינו קורס יסוד ששם דגש על אספקטים מעשיים הקשורים בתכן קודים לתיקון שגיאות, וניתוח הסתברותי של ביצועי קודים. Learning outcomes: The objective of the course is to provide the fundamentals upon which modern coded communication systems are built. Communication systems that use error-correcting codes are designed for good performance under practical constraints of transmission power, bandwidth, data-processing delays, and encoding/decoding complexities. The course emphasis is on both deep fundamental principles of coding, and practical aspects of coding such as code design and probabilistic performance analysis. הערות: 1( עקב קיצור הסמסטר ל- 13 שבועות יצומצם הנושא האחרון הקשור בפענוח איטרטיבי של קודי גרף, כיוון שניתן קורס מתקדם יותר בנושא הקרוי "קודי גרף ואלגוריתמי פענוח איטרטיביים" )049040(. 2( על הקורס "מבוא לתקשורת ספרתית" )046206( חלה דרישת קדם או צמד בלימוד הקורס "מבוא לתורת הקידוד בתקשורת". 1. Lin, S., Costello, D.J. Jr. Error Control Coding: Fundamentals and Applications. 2 nd ed. Prentice-Hall, s.n Roth, R. M. Introduction to Coding Theory. Cambridge Univ. Press, s.n Proakis, J.G., Salehi, M. Digital Communications. 5 th ed.mcgraw Hill, s.n מבוא לתקשורת ספרתית ש. שמאי / נ. מרחב 2 ה', 1 ת' )3 נקודות( מקצוע קדם: אותות אקראיים מבוא לתקשורת ספרתית ואפיון מרכיבי מערכת התקשורת. מערכת תקשורת דיסקרטית בזמן )חד מימדית ורב מימדית(: חוק ההחלטה האופטימלי. ייצוג סיגנלים בעלי אנרגיה סופית מערכת תקשורת רציפה בזמן ברעש גאוסי לבן וגלאים אופטימליים, מקלט הקורלציה והמסננת המתואמת חישוב ביצועים, הסתברות שגיאה ובחירת סיגנלים אופטימליים- המקרה הבינארי והמקרה הכללי, תוצאות מדויקות וחסמים. מערכת תקשורת עם פרמטרים לא ידועים ככלל, ותקשורת לא קוהרנטית )פאזה אקראית( בפרט בעיית המכ"ם הקלאסית וקריטריון ניימן- פירסון יסודות תורת השערוך למשתנים אקראיים ופרמטרים: חשוב ביצועים, חסמים ויישום לדוגמאות קלאסיות )לדוגמא שערוך השהייה(

19 נושא אופציונלי- תקשורת בינארית במשטר פואסוני 1. McDonough, R.N., Whalen, A.D. Detection of Signals in Noise. 2 nd ed. Academic Press, s.n Wozencraft, J.M. Principles of Communication Engineering. Wiley, s.n Van Trees, H.L. Detection, Estimation, and Modulation Theory. Part I. Wiley, s.n Proakis, J.G., Salehi, M. Digital Communications. 5 th ed. McGraw Hill, s.n th ed., s.n th ed., Helstrom, Carl W. Statistical Theory of Signal Detection. 2 nd ed. Pergamon, s.n Gallager, Robert G. Principles of Digital Communication. Cambridge, s.n Lapidoth, Amos. A Foundation in Digital Communication. Cambridge, s.n ה', 1 ת' )3 נקודות( טכניקות תקשורת מודרניות מ. נצרתי מקצוע קדם: מבוא לתקשורת ספרתית מקצועות דומים: נושאים מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה, שניתן בתשס"ג טכניקות מודרניות לאיפנון ספרתי הקורס מטפל במגוון טכניקות שידור ספרתי מודרניות ובאבני בנין בסיסיות של עיבוד אותות במשדר ובמקלט לצורך העברה יעילה של מידע ספרתי. נושאים: שידור PAM פס-בסיס ופס-מעבר )עיצוב צורת פולס לביטול הפרעה בינ-סימנית וסינון מתואם(, שידור PAM אורתוגונאלי ושידור,OFDM שידור פס-מבוזר,SPREAD SPECTRUM השוואת ערוץ EQUALIZATION מסוג מאלץ-אפס ZERO-FORCING ומסוג שגיאה ריבועית ממוצעת מזערית.ADAPTIVE EQUALIZATION השוואה מסתגלת,MMSE The course addresses a variety of modern digital transmission techniques and basic signal processing building blocks in the transmitter and receiver for efficient transfer of digital information. Topics: Baseband and Passband PAM transmission (pulse-shaping for inter-symbol-interference cancellation and matched filtering), Orthogonal PAM and OFDM transmission, Spread-spectrum transmission, Channel equalization of the zero-forcing (ZF) and minimum-mean-square-error (MMSE) types, Adaptive equalization. תוצאות למידה: עקרונות תקשורתיים-עיוניים עבור העברה ספרתית יעילה או מיטבית של מידע וכן מבני וטכניקות עיבוד אותות ספרתי במשדר ובמקלט אשר מהווים בסיס לתכן ומימוש מערכות תקשורת מודרניות. הקורס חיוני לכל מי שיעסוק במחקר וכן בתכן ומימוש תעשייתיים של תקשורת - הקורס מספק תמונת-על וכן מקנה עקרונות של פעולת השכבה הפיסית של התקשורת ספרתית החדישה וכן רקע מערכתי עבור מימושי תכנה- חמרה לעיבוד אותות עבור מערכות תקשורת Learning products: Communication-theoretic principles for efficient or optimal transfer of digital information and digital signal processing structures and techniques in the transmitter and receiver which provide the basis for design and realization of modern communication system. The course is essential to provide overview of and insight into the principles of the digital communication physical layer for whoever intends to work in the framework of research on advanced signal processing for communication or in the industry on transceiver design and software/hardware implementations. 1. Haykin, S. Communication Systems. 4 th ed. Wiley, s.n Proakis, J.G., Salehi, M. Digital Communications. 5 th ed. McGraw Hill, s.n th ed., s.n th ed., Schwartz, M., Bennett, W.R., Stein, S. Communication Systems and Techniques. McGraw-Hill, s.n ; s.n

20 4. Barry, J.R., Lee, E.A., Messerschmitt, D. Digital Communication. 3 rd ed. Kluwer, s.n rd ed., s.n nd ed., Tse, D., Viswanath, P. Fundamentals of wireless communication. Cambridge University Press, s.n Goldsmith, A. Wireless communications. Cambridge Univ. Press, s.n Madhow, U. Fundamentals of digital communication. Cambridge Univ. Press, s.n מבנה מערכות הפעלה מ.זילברשטיין א/. אייל 2 ה', 2 ת' )3.5 נקודות( מקצועות קדם: תכן לוגי ו מבוא למערכות תוכנה או תכן לוגי ו מבוא לתכנות מערכות תכן לוגי ו- מבוא לתכנות מערכות. מקצוע דומה: מבנה מערכות הפעלה סוגי מערכות הפעלה, הצגה היירארכית. מושג התהליך: מבני נתונים, יצירה, בקרה )קואורדינציה( והשמדה, תקשורת תהליכים.GNIHCTIWS TXETNOC ניהול זיכרון ראשי: ארגון ומימוש. טפול בפסיקות: קלט-פלט, זימון, פסיקות תכנה. ניהול שעון בזמן אמת: ארגון ומימוש. מערכות קבצים: קלט-פלט לדיסק, מבני נתונים, מדריכים. ניהול קלט-פלט: מסופים, דיסקים, אפיק תקשורת, אתחול מערכת וניהול קונפיגורציה. 1. Silberschatz, A., Galvin, P.B., Gagne, G. Operating System Concepts. 7 th ed. Wiley, s.n th ed., s.n th ed., s.n th ed.,1998. s.n th ed., Tanenbaum, A.S. Modern Operating Systems. 3 rd ed. Prentice-Hall, s.n rd ed., s.n nd ed., The Design and Implementation of the 4.4BSD Operating Systems. Edited by McKusick, M.K., Bostic, K., Quanterman, J.S. Addison-Wesley, s.n Bach, M.J. The Design of the UNIX Operating System. Prentice-Hall, s.n )1 נקודה( מעבדה במערכות הפעלה מ. זילברשטיין מקצוע צמד: מבנה מערכות הפעלה מקצועות דומים: מערכות הפעלה מערכות הפעלה תרגול יישומי של עקרונות מערכות הפעלה בשפת C עם קריאות מערכת של.Unix

21 3 ה', )3 נקודות( מיקרוגלים ל. שכטר מקצועות קדם: גלים ומערכות מפולגות משפטי יסוד באלקטרומגנטיות שימושית. קוי תמסורת בתדר ורשת. התקנים פסיביים. מבנים מחזוריים. מיזר המיקרוגל. גבוה. מערכות גל-בו מהודים. מושגי אימפדנס 1. Collin, R.E. Foundations for Microwave Engineering. 2 nd ed. IEEE Press, s.n , s.n Pozar, D.M. Microwave Engineering. 3 rd ed. Wiley, s.n rd ed., s.n nd ed., Harrington, R.F. Time Harmonic Electromagnetic Fields. IEEE, s.n ; s.n Collin, Robert E. Field Theory of Guided Waves. 2 nd ed. IEEE Press, 1991.s.n Schachter. L. Microwave Lecture Notes. Technion, ה', 1 ת' )3 נקודות( עקרונות פיזיקליים של התקני מל"מ ע.ילון מקצוע קדם: אלקטרוניקה פיזיקלית ו יסודות התקני מוליכים למחצה ו פיסיקה 3 ח' או יסודות התקני מוליכים למחצה מ' ו פיסיקה 3 ח' או יסודות התקני מוליכים למחצה ו פיסיקה קוונטית 1 או יסודות התקני מוליכים למחצה מ' ו פיסיקה קוונטית 1 מקצוע דומה: יסודות התקני מל"מ. סיווג מתכת/מל"מ/ מבודד ומודל אטום המימן לסיגים. ריכוז נושאי מטען בשיווי משקל כתלות בטמפרטורה. תהליכי התאחדות. משוואת הרציפות וקוואזי נייטרליות. קוואזי רמת פרמי. צומת PN זרמי התאחדות וגנרציה, מנגנוני פריצה. צומת מתכת- מל"מ בשיווי משקל ובממתח. תופעות תלויות זמן. Classification into metal Semiconductor insulator and the hydrogen atom model for dopants. Charge carrier concentration as function of temperature under equilibrium. Recombination reprocesses. The continuity equation and quasi-neutrality. Quasi fermi levels. PN junction Generation recombination currents, and breakdown mechanisms. Metal semiconductor junction under equilibrium and under bias. Transient phenomena. תוצאות למידה הבנה עקרונית של התהליכים הפיסיקליים המתרחשים במוליכים למחצה ומשפיעים על אופי פעולה של התקני מל"מ. הכרות עם ההנחות שמאפשרות יכולות חישוב וסימולציה של התקני מל"מ.

22 יכולת הבנה וניתוח של תוצאות מדידה חשמליות בסיסיות של התקני מל"מ. Result of learning: Understanding the physics of semiconductors that govern the operation of electron devices. Familiarity with the basic assumptions that allow for simulations and calculations of device physics, and some electrical characterization techniques of electron devices.

23 1. Pierret, R.E. Advanced Semiconductor Fundamentals. 2 nd ed. Prentice-Hall, s.n nd ed., s.n st ed., Streetman, B.G., Banerjee, S. Solid State Electronic Devices. 6 th ed. Prentice-Hall, s.n th ed., s.n th ed., McKelvey, J.P. Solid State and Semiconductor Physics. Krieger, s.n , s.n McKelvey, J.P. Solid State Physics for Engineering and Materials Science. Krieger, s.n Smith, R.A. Semiconductors. 2 nd ed. Cambridge Univ. Press, s.n Sze, S.M. Physics of Semiconductor Devices. 3 rd ed. Wiley, s.n rd ed., s.n nd ed., התקנים אלקטרוניים מתקדמים ד. ריטר 2 ה', 1 ת' )3 נקודות( דרישות קדם: עקרונות פיסיקליים של התקני מוליכים למחצה סילבוס בעברית עקרון הפעולה של צמתים מעורבים, והשימש בו בהתקנים שונים טרנזיסטורים מהירים, טרנזיסטורים להספק גבוה, ולייזרים. חזרה על עקרונות הפעולה של טרנזיסטור ביפולרי, טרנזיסטורים ביפולריים בעלי צומת מעורב. טרנזיסטורי הספק עכשווים מבוססי סיליקון.. Impact ionization מוליכים למחצה חדשים סיליקון קרביד ויהלום. התקני זכרון חדשים שאינם מבוססי. CMOS שימוש בסימולציית התקנים. תוצאות למידה: עם השלמת הקורס בהצלחה, 1. הסטודנט יכיר ויבין את עקרון הפעולה של התקנים אלקטרוניים שאינם CMOS ונמצאים בשימוש או בפיתוח 2. הסטודנט ילמד להשתמש בתוכנת סימולציית התקנים 3. הסטודנט יכיר וידע לנתח תופעות פיסקליות הרלוונטיות להתקנים אלו. ספר לימוד S.M. Sze and Kwok K. Ng, Physics of Semiconductor Devices, Willey, (2006). שם הקורס באנגלית Advanced Electron Devices English syllabus: Heterojunctions and their applications in fast transistors, power transistors, and lasers. Review of principle of operation of bipolar transistors, heterojunction bipolar transistor. Silicon power devices. Impact ionization. New semiconductors silicon carbide and diamond. New non-cmos memory technologies. Device simulation software.

24 Learning Outcomes: At the end of the course, the student will: 1. get acquainted with and understand the principle of operation of current and emerging non CMOS electron devices. 2. learn how to run device simulation software 3. understand physical phenomena related to electron devices described. Textbook S.M. Sze and Kwok K. Ng, Physics of Semiconductor Devices, Willey, (2006), 1 ת' )3 נקודות( פרקים בננו - אלקטרוניקה א.בוקס מקצוע קדם: מכניקה קוונטית או, פיסיקה קוונטית 1 וגם מבוא לפיסיקה של מצב מוצק או, פיסיקה של מצב מוצק. סקלות אורך אופייניות במוצקים, תורת לנדאואר )שימושים: קוואנטיזציה של הולכה, אפקט הול הקוואנטי(, פאזות גיאומטריות )ברי, אהרונוב בוהם(, תהליכי התאבכות והריסתם, אינטראקציות אלקטרון אלקטרון, לוקליזציה ופלקטואציות בהולכה, גז האלקטרונים הדו מימדי, נקודות קוונטיות ומחסום קולומב, מחשוב קוואנטי. 1. Ferry, D.K., Goodnick, S.M. Transport in Nanostructures. Cambridge Univ. Press,1997. s.n Imry, Y. Introduction to Mesoscopic Physics. 2 nd ed., Oxford Univ. Press, s.n nd ed., s.n st ed., Datta S. Electronic Transport in Mesoscopic Systems. Cambridge Univ. Press, s.n התקני הספק משולבים ד. ריטר 2 ה', 1 ת' )3 נקודות( מקצועות קדם: יסודות התקני מוליכים למחצה יסודות התקני מוליכים למחצה מ' מקצועות צמודים: התקנים אלקטרוניים. נושאים: אפליקציות להתקני הספק משולבי,CMOS תזרים הייצור של פלטפורמה משולבת. מנגנוני פריצה. רכיבי הספק פאסיביים ואקטיביים ועקרונות פעולתם: דיודת,THYRISTOR,PIN טרנזיסטור הספק ביפולרי, התקן MOS להספק,.DEMOS,LDMOS IGBT מעגלי ניהול הספק בסיסיים..BUCK-BOOST מעגלי ניהול הספק משולבים: שיקולים וחלופות לפיתוח SOCלעומת תכנון BOARD לרכיבים בדידים.,RESURF ועקרונות פריצתה, צמתות-על, RDSON-BV גבול הסיליקון עקומת CMOS משולב LDMOS מערכות RF-POWER משולבות.CMOS מנגנוני כשל וSOA. סיכוך רעשים נעילה LATCHUP ו- ESD בפלטפורמות התקני הספק משולבות עם מעגלים אנלוגיים ודיגיטליים. 1. Undeland, T.M. Power electronics: converters, application. Wiley,2003. s.n Jayant, J.J. Fundamentals of power semiconductor devices. Springer, s.n Benda, B & Grant, D.A. Power semiconductor devices: theory and. Wiley, s.n

25 4. Szu, D.A. Physics of semiconductor devices. Wiley, S.n Lilang, Y.C. Power microelectronics device and process. World Scienttific, S.n מעגלים משולבים - מבוא ל- א. מעיין 2 ה', 1 ת' )3 נקודות( VLSI מקצועות קדם: מעגלי מיתוג אלקטרוניים תכנון מעגלי וי.אל.אס.אי. נושאי הלימוד: שיקולים בתיכון מעגלי VLSI בטכנולוגית.MOS עריכה גיאומטרית וחוקי תיכון ב- NMOS. מתודולוגיות בתיכון מעגלים משולבים: לוגיקה אקראית, תיכון מבני.PLA מעגלי זיכרון ב- MOS. מעגלים משולבים בטכנולוגית. CMOS. מעגלים משולבים בטכנולוגיה ביפולרית. שיקולי תיכון של מעגלים אנלוגיים-משולבים. עזרי מחשב בתיכון. VLSI. מערכי שערים, תאים סטנדרטיים, מעגלים יחודיים. כווני התפתחות בהנדסת.VLSI סילבוס באנגלית: Integrated Circuits Introduction to VLSI (046237) This course will provide a solid basis and sufficient knowledge to deal with practical digital circuit of VLSI systems in state of the art CMOS technologies. Emphasis is on circuit design aspects of VLSI circuits for use in applications such as micro processors, signal processors memories. For example, circuit architectures, sircuit simulations & optimization, design pitfalls, design trade-offs, design robusteness & reliability, process impact, and layout. Attention is also given to important challenges facing digital circuit designers such as the impact of process technology scaling, submicron effects, interconnect, signal integrity, power consumption, eiming design complexity and design efficiency. All presented from a practical circuits and system design perspective. The course topics include: VLSI Design introduction + future prospects. Scaling, Modeling & Delay models. CMOS Manufcturing process. Layout Circuit Simulations, process variations' Design Flow Combinatinal Circuits Design Logic Families Dynamic Logic Other high speed logic architectures, both static and dynamic Optimisation for speed Low power Design & Voltage Scaling Timing Concepts Synchronous elements and synchronous design. Clock & power distribution. Semiconductor Memories. 1. Weste, N. H. E., Harris, D. F. CMOS VLSI design: a circuits and systems perspective. 3 rd ed. Addison Wesley, s.n rd ed., s.n nd ed., 1993.

פרוט המקצועות

פרוט המקצועות פרוט המקצועות הסברים מקצועות קדם :הם מקצועות שיש ללמוד לפני המקצוע המוצע. מקצועות צמודים :הם מקצועות שיש ללמוד לפני או יחד עם המקצוע המוצע. מקצועות דומים: הם מקצועות בעלי סילבוס דומה למרות שיתכן כי שמות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode] תשע"בב פתוח ו וירטואלי לקראת שנת הלמוד הלימודים יום ראשון ב- תואר מחשבים הנדסת הלימודים שנת לקראת הוירטואלי הפתוח ליום הבאים ברוכים מחשבים הנדסת עלל מקצוע פרטים מספר זוו תמצאו תשס"בב. במצגת וי שיש שינויים

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training

Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training אנחנו? קבוצת Real Time Group הוקמה בשנת 2007, החברה מספקת פתרונות עסקיים וטכנולוגיים בתחומי התוכנה, החומרה והתקשורת, פיתוח ותמיכה

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

<4D F736F F D203131E1E9FA20E4F1F4F820ECE4F0E3F1E4>

<4D F736F F D203131E1E9FA20E4F1F4F820ECE4F0E3F1E4> ביה"ס להנדסה המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן, שהיא הותיקה במכללות הצפון (הוקמה לפני יותר מ 40 שנה), ממוקמת בצמח על שפת הכינרת סמוך לבית גבריאל ולקיבוץ מעגן. קמפוס המכללה מצוי בלבו של נוף מרהיב המשרה רוגע

קרא עוד

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc 4. לימודים לתואר מגיסטר (M.Sc.) הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכנית השתלמות לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב". ההשתלמות פתוחה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תואר ראשון אחר. כמו כן מציעה הפקולטה השתלמות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

תוכן הקורסים (סילבוסים) בתכנית לתואר שני בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

תוכן הקורסים (סילבוסים) בתכנית לתואר שני בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה תוכן הקורסים )סילבוסים( בתכנית לתואר שני בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה של מספרי הקורסים - 00115 מתמטיקה מתקדמת Advanced Mathematics כללי: מטרת הקורס להקנות לסטודנט ידע בניתוח של פונקציות

קרא עוד

Microsoft Word - catalogue_winter10-new.doc

Microsoft Word - catalogue_winter10-new.doc 4. לימודים לתואר מגיסטר(. M.Sc ) הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכנית השתלמות לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב". ההשתלמות פתוחה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תואר ראשון אחר. כמו מציעה הפקולטה השתלמות לתואר

קרא עוד

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא גורמת לאיבודים באנרגיה הזורמת בתוך החומר. ברגע שמפעילים

קרא עוד

Microsoft Word - 163_171.DOC

Microsoft Word - 163_171.DOC הפקולטה לפיסיקה חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה ארנפרוינד איתן פרופסורים אברון יוסף אוירבך אסא אורי עמוס אקרמן אריק ארנפרוינד איתן בראון ארז גרונאו מיכאל גרשוני דוד דדו שלמה דר ארנון ליפסון סטיב מן עדי משה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F0E3F1FA20E7E5EEF8E9ED203331>

<4D F736F F D20E4F0E3F1FA20E7E5EEF8E9ED203331> הפקולטה להנדסת חומרים חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה קפלן וויין פרופסור מחקר שכטמן דן פרופסורים איזנברג משה במברגר מנחם זולוטויאבקו אמיל ליפשיץ ישעיהו סילברסטין מיכאל קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

Microsoft Word - 11_9006.doc

Microsoft Word - 11_9006.doc בס"ד משרד החינוך המינהל למדע ולטכנולוגיה הפיקוח על מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים ומגמת מערכות בקרה ואנרגיה מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים תכנית לימודים במקצוע מעבדת תיב"ם ורכיבים מתכנתים סמל מקצוע 11.9006

קרא עוד

תקציר קורסי אשכולות בחירה- הנדסת חשמל ואלקטרוניקה אשכולות הלימוד מחשבים קורסי האשכול VHDL עיבוד אות ותמונה תקשורת מערכות רפואית רשתות תקשורת מחשבים מע

תקציר קורסי אשכולות בחירה- הנדסת חשמל ואלקטרוניקה אשכולות הלימוד מחשבים קורסי האשכול VHDL עיבוד אות ותמונה תקשורת מערכות רפואית רשתות תקשורת מחשבים מע תקציר קורסי אשכולות בחירה- הנדסת חשמל ואלקטרוניקה אשכולות הלימוד מחשבים קורסי האשכול VHDL עיבוד אות ותמונה תקשורת מערכות רפואית רשתות תקשורת מחשבים מערכות זמן אמת פרוטוקולי תקשורת מעבדת מיקרו מעבדים עיבוד

קרא עוד

Electronics Programs Youd Dalet

Electronics Programs Youd Dalet משרד החינוך המינהל למדע ולטכנולוגיה הפיקוח על מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים ומגמת מערכות בקרה ואנרגיה מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים התמחות מערכות אלקטרוניות תכנית לימודים למקצוע תקשורת מחשבים סמל מקצוע

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

Microsoft Word - 10 Mathematics 2016

Microsoft Word - 10 Mathematics 2016 הפקולטה למתמטיקה חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה אלי אלחדף פרופסורים אהרוני רון אלחדף אלי אליאש אורי אנטוב מיכאל ברוך משה בשותי דאוד הולצמן רון וולנסקי גרשון ז'יטומירסקי מיכאל מוריה יואב מנדלסון שחר משולם

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

Microsoft Word - Homarim Catalog 2009.doc

Microsoft Word - Homarim Catalog 2009.doc הפקולטה להנדסת חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה זולוטויאבקו אמיל פרופסור מחקר שכטמן דן פרופסורים איזנברג משה במברגר מנחם זולוטויאבקו אמיל ליפשיץ ישעיהו סילברסטין מיכאל קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

Microsoft Word - 31 Material eng 2016

Microsoft Word - 31 Material eng 2016 הפקולטה למדע והנדסה של חומרים חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה רבקין יוג'ין פרופסורים זולוטויאבקו אמיל סילברסטין מיכאל עיןאלי יאיר קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים ברגר שלמה חיים רחמן סוסניק אלחנדרו

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס היבטים נבחרים בסיעוד - תאוריות בסיעוד - 91968 תאריך עדכון אחרון 06-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:סיעוד - "קפלן" השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

סילבוסים של המחלקה למתמטיקה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה לפי מספרי הקורסים Probability הסתברות אופן ההוראה: שיעור ותרגיל שעות שבועיות: 4 )שיעור

סילבוסים של המחלקה למתמטיקה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה לפי מספרי הקורסים Probability הסתברות אופן ההוראה: שיעור ותרגיל שעות שבועיות: 4 )שיעור סילבוסים של המחלקה למתמטיקה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה לפי מספרי הקורסים Probability - 20021 הסתברות אופן ההוראה: שיעור ותרגיל דרישות קדם: חשבון אינפיניטסימלי 1 הסתברות: מרחב המדגם, מאורע, מאורעות זרים,

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק א - השיטה הבינארית שיעור 5 ו- 1? ספירה בבסיס 2 ואיך אומרים "hello" עם 0 1 ממעגלים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 אובייקטים היום בתרגול: 2.)objects מחלקות )classes( ואובייקטים )מופעים, )fields( שדות המחלקה שיטות הכמסה )methods של מחלקה. ( class מחלקה - עד עכשיו השתמשנו בעיקר בטיפוסים מובנים ופונקציות המבצעות חישובים

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

הפקולטה להנדסה אזרחית

הפקולטה להנדסה אזרחית הפקולטה למדע והנדסה של חומרים חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה רבקין יוג'ין פרופסורים סילברסטין מיכאל עיןאלי יאיר פריי גיטי קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים ברגר שלמה חיים רחמן סוסניק אלחנדרו פוקרוי

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE BEN-GURION UNIVERSITY OF

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE   BEN-GURION UNIVERSITY OF אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה טופס סילבוס לסטודנט תשע"ז 2016- המחלקה ל - חינוך סמסטר א' שם הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות במסגרות החינוך- באוריינטציה מערכתית. 12920653 מס' קורס

קרא עוד

סילבוסים של המחלקה למתמטיקה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה לפי מספרי הקורסים Probability הסתברות אופן ההוראה: שיעור ותרגיל שעות שבועיות: 4 (שיעור

סילבוסים של המחלקה למתמטיקה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה לפי מספרי הקורסים Probability הסתברות אופן ההוראה: שיעור ותרגיל שעות שבועיות: 4 (שיעור סילבוסים של המחלקה למתמטיקה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה לפי מספרי הקורסים Probability - 20021 הסתברות אופן ההוראה: שיעור ותרגיל דרישות קדם: חשבון אינפיניטסימלי 1 הסתברות: מרחב המדגם, מאורע, מאורעות זרים,

קרא עוד

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשעט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין acheshin@univ.haifa.ac.il הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעות התנסות בשלבי המחקר השונים. הסמינר יעסוק בנושא רגשות

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

Microsoft Word industrial eng..doc

Microsoft Word industrial eng..doc הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה בועז גולני פרופסורים ארז מרים בן- טל אהרון גולני בועז גופר דניאל גרסטנר איתן דה-האן עוזי דורי דב זהר דב טננהולץ משה יופה דימיטרי כספי חיה מונדרר

קרא עוד

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מלאה למגוון כלים אינטרנטיים מעשיים כדוגמת: Google Adwords,

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java 1 מנהלות אתר הקורס: http://courses.cs.tau.ac.il/software1/1516b/ מתרגלים: ברית יונגמן )שעת קבלה: שלישי ב- 8:00 בתיאום מראש( לנה דנקין )שעת קבלה: שלישי ב- 17:00,

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

MCSA Professional System & Network Administrator ניהול מחשבים רשתות ותקשורת Microsoft ו Cisco- להסמכות בינלאומיות MCSA 2016R2 & CCNA כמה עובדות חשובות

MCSA Professional System & Network Administrator ניהול מחשבים רשתות ותקשורת Microsoft ו Cisco- להסמכות בינלאומיות MCSA 2016R2 & CCNA כמה עובדות חשובות MCSA Professional System & Network Administrator ניהול מחשבים רשתות ותקשורת Microsoft ו Cisco- להסמכות בינלאומיות MCSA 2016R2 & CCNA כמה עובדות חשובות על המסלול: מכללת נס היא מרכז הדרכה מורשה של חברת Microsoft

קרא עוד

מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java ( )

מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java ( ) עמוד 1 מתוך 10 )0368-3056( מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java בית הספר למדעי המחשב אוניברסיטת תל אביב סמסטר ב' תשס"ח, מועד ב' תאריך הבחינה: 24.09.2008 מרצה: אוהד ברזילי חומר עזר מותר בשימוש: אין משך הבחינה:

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus INTRODUCTION TO SOCIAL WORK-II - 3103 Last update 30-10-2016 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: social work Academic year: 0 Semester: 2nd Semester Teaching

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

פורמט סילבוסים

פורמט סילבוסים המסלול האקדמי המכללה למינהל בית הספר למוסמכים במינהל עסקים לתואר מוסמך במינהל עסקים שם הקורס: יסודות ניהול השיווק 2120004 Principles of Marketing Management שנה : מרצים: תשע"ח ד"ר גילה אורן וד"ר אורן גיל-אור

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים שאלה : ה אי x] : R4[ x] R4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי ( ax bx cx d) bx ax cx c )3 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים המרחבים העצמיים והפולינום המורכב מוקטורים עצמיים של R [ [x האופייני של מצאו בסיס של 4

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

לימודים קורסים השתלמויות לפורטל המשרות באתר הבוגרים משרות חמות הנדסת חשמל מתמטיקה פיזיקה מדעי המחשב תעשייה וניהול הנדסת מכונות הנדסה ביורפואית הנדסה א

לימודים קורסים השתלמויות לפורטל המשרות באתר הבוגרים משרות חמות הנדסת חשמל מתמטיקה פיזיקה מדעי המחשב תעשייה וניהול הנדסת מכונות הנדסה ביורפואית הנדסה א לימודים קורסים השתלמויות לפורטל המשרות באתר הבוגרים משרות חמות הנדסת חשמל מתמטיקה פיזיקה מדעי המחשב תעשייה וניהול הנדסת מכונות הנדסה ביורפואית הנדסה אזרחית וסביבתית אווירונאוטיקה וחלל רפואה ביוטכנולוגיה

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

מקביליות

מקביליות PROMELA גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון עדכון אחרון: 21:40 15/06/2013 2 שפת מ פ ר ט עם ס מ נ ט יק ה מוגדרת באופן מתמטי "שפת תכנות" למודלים המטרה: לאפשר גם לכאלה שאינם חוקרים בתחום לבנות

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרגיל, הדפיסו והגישו לתא הקורס בקומה. מבנה מחשבים ספרתיים

קרא עוד

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשע"ב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשעב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים וסלילים )משרנים(. ראשית נראה כיצד משפיע כל אחד מהרכיבים הללו על המתח במעגל. נגד חוק אוהם: במהלך לימודיכם

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק ב - מבוא לקריפטוגרפיה שיעור 5 (offset מונחים בסיסיים צופן קיסר (היסט,.1.2 1 Today

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה תאריך פרסום: 01.01.15 תאריך הגשה: 15.01.15 מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש להגיש בזוגות. -העבודה חייבת להיות מוקלדת. -הקובץ חייב

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד