פסק דין אמרז - שצפ

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "פסק דין אמרז - שצפ"

תמליל

1 ןלסא" קי'צרוטקרט" ביב לתב םולשה טפש תיב - ופי א"ת סנפלסט בע"מ נ' אלוניאל בע"מ ואח' תעבותה הנתבעות סנפלסט בע"מ ע "ר וש א ד"ה עו ן רדלק ב עי ד"ה ע "ב י 1. אלוניאל בע"מ נ ג ד ע "ו לח ד "הוע גרב ילב תיג ד "הוע "ב י הזירא. 2 רצומ פ.צ.ש םייטסלפ מ"עב יאלקח תפותיש דוגא ע"י ב"כ עוה"ד יצחק פינק ןידקספ יללכ א. הליך זה עניינו תביעה כספית לפיצויים בסך 2 ןוילמ, בטענה להפרת הנתבעות את זכויות התובעת דח תור קב-הדי לע תוקווש ו תורצוי ה,קיטסל מ תופוקש תו מעפ. מטעם התובעת נמסרו עדויותיהם של מנהלה מר עמית קמינר (להלן: "קמינר"), מנהל המכירות ןלה ) וד פא מ הלש : "דוד"), ומר לאוניד טרקטורצ'יק, מי שמשמש כמהנדס ומנהל אבטחת האיכות אצל התובעת ומי שאמון על התכנון, הפיתוח והיצירה של מוצרי הפלסטיק שלה (להלן:.(" מטעם הנתבעת 1 נמסרו עדויותיהם של מנהל הריג טא יג רמ לש שכ-תשיכר לע יאר אה,דיבר מוצרי מזון ואריזה, רכש בינוי והתקשרויות מול ספקים (להלן: "דיבר ") תעד תווח שגוה ןכו מומחה מטעם מר חנן ארד, המשמש כמומחה ויועץ עצמאי בתחומי האריזה, הרכש ופיתוח המוצר (ןלהל: "דרא"). מטעם הנתבעת 2 העידו מר עדנאן אסלן, מי שמשמש כמעצב ומתכנן מוצרים אצל הנתבעת 2 (ןלהל: "), מר עמרי בר שדה, מי ששימש בתקופה הרלוונטית לתביעה כמנהל השיווק אצל הנתבעת 2 (ןלהל: "הד רב"), וכן הוגשה חוות דעת מומחה מטעם מר קנט סגל (להלן: "לגס"). כן יצוין לעניין העדויות שנמסרו בהליך דנן, כי מטעם הנתבעת 2 הוגש תחילה תצהיר נוסף, מטעם הגב' סמדר קרן, אשר שימשה בתקופה הרלוונטית לתביעה כמנכ"לית הנתבעת, 2 םויב ןוידב םלוא ביקש ב"כ הנתבעת 2 הז רי צת ךו מל.

2 ההדגשות לאורך פסק הדין הוספו. ההפניות לעדויות בחקירות הנגדיות הינן לעמוד / שורה וקוטורפבל הדיון בו נשמעה העדות הנדונה. עקר יתדוע ב. התובעת הינה חברה העוסקת בתכנון, ייצור, ייבוא ושיווק של מגוון מכלי אחסון מפלסטיק המיועדים בעיקרם לאחסון מזון. עסקיה מתנהלים ברובם מול סוכנים-תא םיעי מ ר א,םיצ פמ מוצריה לבתי עסק או לקנייני רשתות. הנתבעת 1, תרבח אלוניאל בע"מ (להלן: "אלוניאל"), הינה הזכיינית הישראלית של רשת המזון המהיר הבינלאומית "מקדונלד'ס". נתבעת זו עושה שימוש בכלי קיבול חד פעמיים מסוגים שונים, תוחוק ה לה ל הירצ מ תש ה ךרוצל. הנתבעת, 2 ןלהל מ"עב ח"שגא םייטס פ הזירא ירצומ פ.צ. תרבח : "פ.צ.ש"), הינה חברה ירצומ ושב תע ותה לש תו חתמה חאו,ה יראו קי סלפ רצומ לש קו ישו רו ייב קסועה קיטסלפה. בחודש נובמבר 2006, פנה רביד מטעם אלוניאל אל דוד אצל התובעת וביקש לקבל דוגמאות והצעת מחיר לרכישת מכלים פלסטיים, לצורך שימוש בהגשת סלטים הנמכרים ברשת מסעדות מקדונלד'ס. םויב העבירה התובעת לאלוניאל הצעת מחיר כמבוקש. בין רביד לדוד התקיימה פגישה בה הוסכם, כי התובעת תעביר לאלוניאל דוגמאות של דגמי קערות ה- PET 1000 cc ו- PET 500 cc לניסיון. מספר ימים לאחר מכן, התובעת אכן העבירה דוגמאות א דיל ר מאכ ת רעק שלוניאל. עם קבלת הצעות מחיר, הן מהתובעת והן מש.צ.פ, הסתבר לאלוניאל, כי הצעת המחיר אשר הוגשה לה מטעם התובעת הינה זולה יותר. היא פנתה אל ש.צ.פ ויידעה אותה, כי הצעת התובעת זולה יותר. ש.צ.פ ביקשה לקבל דוגמאות של קערות התובעת על מנת לבחון את צורתן וטיבן וליתן לאלוניאל תרפו מ רי מ תעצה. בסופו של יום סוכם בין הנתבעות, כי ש.צ.פ תייצר עבור אלוניאל קערות זהות בגודלן ובצורתן לקערות התובעת, וזאת במחיר זול יותר מהמחיר שדרשה התובעת מאלוניאל עבור הקערות. מספר ימים לאחר מכן, ולאחר שהתובעת לא קיבלה הזמנה בכתב מאלוניאל ביחס לקערות, פנה דוד לרביד בעניין. אז נודע לתובעת, כי הוחלט באלוניאל לרכוש את הקערות הנדונות מש.צ.פ.

3 יאמ שד ח תל חתב 2007, אף נודע לתובעת, כי קערות הזהות לקערות אשר מיוצרות על ידה מתפרסמות על ידי אלוניאל בפרסומות המופיעות בסניפיה בכל רחבי הארץ, כקערות המשתושמ ככלי קיבול ונשיאה לסלטי ירקות הנמכרים בסניפי הרשת לציבור הלקוחות. לטענת התובעת, השתלשלות עניינים זו פוגעת בזכויותיה בקערות הנדונות ומקימה לה מספר עילות תביעה כנגד הנתבעות. מכאן, ההליך שלפניי. ג. טענות הצדדים תמצית טענות התובעת לטענת התובעת, השוואה לע תו צו מ ת ואל תו צוימה ל הד ל לו ורעקה רשא ורע ה לש הט שפ ידי ש.צ.פ, מראה, כי קערות ש.צ.פ דומות עד כדי זהות מוחלטת לקערותיה. לטענתה, הקערות בעלות אותם נתוני גודל כללי, רוחב, אורך, עומק, בליטות, קווי דמות וצורה, צורת כיסוי, עשויות דעוימ,רמוח ו ואמתו קהל מטרה ומשרתות את אותה מטרה של אחסון מזון. לטענתה, הזהות היא כה ברורה ומוחלטת, עד כי ניתן לסגור את קערת התובעת עם מכסה המיוצר על ידי ךפיהלו,פ.צ.ש. לטענת התובעת, זהות זו בין הקערות אינה יד המקרה, אלא העתקה מכוונת אשר נועדה להיבנות מהמוניטין שלה בקערות הנדונות, לשווק את קערות ש.צ.פ במחיר היצף שהתובעת לא תוכל להתחרות בו ולהטעות את ציבור הצרכנים כך שיסבור, כי לקערות המיוצרות על ידי ש.צ.פ יש קשר תעבו ה א ףי ע א רישי. התובעת טענה, כי פשטות עיצובן של הקערות אינה מעלה ואינה מורידה מזכותה להגנה על זכויותיה בקערות. לטענתה, מקוריות מוצר אינה נמדדת דווקא במונחים של אמצאה או חידוש, ודי בזיהוי מוצר כמוצר שיצליח בשוק, כדי לגבש את המקוריות והמוניטין הנדרשים לשם גיבוש זכות מוגנת. התובעת אישרה בעניין זה, כי אכן לא נרשמו על ידה פטנט או מדגם ביחס לקערות נשוא ההליך, אך טענה, כי יש לראות בקערות הנדונות כיצירות הראויות להגנות השונות הקבועות בדין, כגון איסור גניבת עין, החלות אף אם המוצר אינו מוגן במדגם או בפטנט. לטענת התובעת, במקרה דנן, מעשי הנתבעות מקימים לה עילות תביעה בגין גניבת עין, הפרת חוזה ביחס לאלוניאל, גרם הפרת חןכר ה תי עטהו לז,טפש ב אל רש ע תייש,פ צ.של סח ב הזו. כן טענה התובעת, כי המוצרים המועתקים ממנה מופיעים, ללא קבלת הסכמתה, בשלל פרסומיה של אלוניאל, וזאת ביודעין ובחוסר תום לב, תוך הפרת זכויותיה, ומבלי ששולמה לה תמורה כלשהי בגינם.

4 יבתב ה תע ףא ת בותהעתה לקבלת סעד של מתן חשבונות מהנתבעות בהקשר לטענותיה אלו, בטענה, כי אין בידה לאמוד כיום את השיעור המדויק של נזקיה וזכויותיה. תמצית טענות הנתבעות לטענת הנתבעות, הקערות נשוא התובענה דנן לא פותחו או יוצרו על ידי התובעת, אלא הינן קערות הנמכרות בשוק כמוצר מדף לכל דורש מזה מספר שנים. לטענתן, מדובר במוצר המוני, שהפך זה מכבר לנחלת הכלל, לא נרשמה לגביו כל הגנה קניינית, לרבות פטנט או מדגם, ולתובעת אין ביחס אליו מוניטין או הגנה כלשהם. באשר לטענת הפרת החוזה שנכרת עם אלוניאל טענו, כי כל שהיה בין התובעת לבין אלוניאא ה ל םיי סע ם לוקיש יכו בייחמו ףקת םכ ה ידכ ליש ה אל רשא,ןגוהו תימ,יקסע ן מו אשמ לגיטימיים, החליטה אלוניאל לרכוש את הקערות מאת ש.צ.פ ולא מאת התובעת. לעניין הטענה להטעיית ציבור הצרכנים, טענו הנתבעות, כי קהל היעד של הקערות הינו קהל מקצועי ה,םכחות ומבצע רכישותיו באמצעות סוכנים ומפיצים, ואין כל חשש להטעייתו. באשר לצרכני הקצה של אלוניאל, הפוקדים את רשת מסעדות מקדונלד'ס, נטען, כי אלו ממילא אדישים לזהותו של יצרן הקערות, וכי הקערות משמשות עבורם אך ורק ככלי קיבול למוצר הנרכש על ידם טלס ןיא,ך יפל.ת קרי בסיס לטענת הטעיה כלשהי אף ביחס לצרכני קצה אלו. באשר לשימוש בקערות בפרסומים מטעם אלוניאל, נטען, כי מהפרסומים עולה בבירור, כי עניינה של אלוניאל באותם פרסומים הינו הצגת הסלט הנמכר במסעדותיה וכי אין כל משמעות מבחינתה דומה ב טומה, כל םא הב.ן צע ת רעקה ם סרפלגש באותם פרסומים הינו הסלט אותו אלוניאל משווקת במסעדותיה ולא הקערות. בהקשר זה נטען עוד, כי עיון בפרסומים מלמד, כי לא ניתן אקווד רח וא הז ן צי ם תו עק תא תוהזל. באשר לטענת המוניטין, טענה אלוניאל עוד, כי היא אינה פועלת בתחום מכלי האחסון ואינה מהווה רחתמה של התובעת, אלא זכיינית של רשת מקדונלד'ס העולמית, וממילא ברור הוא, כי אין לייחס לה כוונה כלשהי להיבנות מהמוניטין של התובעת דווקא. כן טענה, כי קערות דומות לקערות נשוא התובענה דנן שימשו אותה במשך שנים רבות, וכי עניינה היחיד של אלוניאל הוא ברכישת מכלי ןוסחא לסלטים אותם היא מוכרת בסניפיה, במחיר הטוב ביותר. טענת ש.צ.פ בעניין המוניטין הייתה, כי הינה בעלת מוניטין בתחום משל עצמה ואין לה צורך להיבנות ממוניטין התובעת. כן טענה, כי במסגרת תחרות הוגנת וחופשית מסרה הצעה לאלוניאל, לייצור מוצר, אשר הינו נטול ייחוד ואשר אין לאף גורם שהוא מונופולין על עיצובו או מוניטין בו. ןויד ד. ד 1. האם בין התובעת לאלוניאל נכרת חוזה מחייב?

5 בעניין זה טענה התובעת, כי בינה לבין אלוניאל נכרת הסכם מחייב, בעל פה, לפיו אלוניאל התחייבה דיברל דו ומכי לרכוש ממנה את הקערות נשוא ההליך. לטענתה, בפגישה שנערכה בין דתא םידדצ םכסה, לכו תרגס עלות הקערות, כמותן ומועד ומקום אספקתן. לטענתה, סיכום זה מהווה בייח שנדרש הוא, כי אלוניאל תעביר הזמנה לביצוע אספקה על פי ההסכם. רומאכ, גרסתה של אלוניאל בעניין זה שונה תילכתב. לטענתה, במהלך שנת 2006 הקד איה, ךרדב ההז קוש תלב קמ, אפשרות לרכישת קערות הגשה חד פעמיות לסלטים השונים הנמכרים בסניפיה. לגרסתה, בדיקתה בעניין זה, כללה, לבוקמכ, בחינתם של מכלי אחסון רבים, מתוצרתם של יצרנים שונים מהארץ ומהעולם, תוך שבין היתר, היא פנתה הן לתובעת והן לש.צ.פ רשא תורבח יתש יס ר עבפקו לה סחורתן, על מנת שיציגו את מרכולתן לבחינתה וימסרו לה הצעות מחיר מטעמן בנוגע למכלי האחסון הנחוצים לה. לטענתה, הקערות נשוא התובענה, נמנו על דוגמאות הקערות השונות אשר הועברו לבחינתה יד לע התובעת, אשר מסרה לה דוגמאות קערות לשם בחינה האם הינן תואמות את צרכיה, ואף הנפיקה ריחמ תעצה מטעמה ביחס לקערות אלו. לטענתה, בסופו של הליך הבדיקה התברר, כי מחירי ש.צ.פ לקערות היו זולים יותר מאלו של התובעת, ולפיכך הייתה זו ש.צ.פ אשר נבחרה על ידה כספקית תורעקה. משכך טענה אלוניאל, כי כל שהיה בין התובעת לבינה הוא ןתמ אשמ סערשא,ןגוה יתימא,יק אל בייחמ םכסה ידכל לישבה, תאמ ורעקה תא שוכרל רחב איה,םי והט ייקסע םי וקישמ שאב ש.צ.פ ולא מאת התובעת. לטענתה, קבלת הצעות מחיר ממספר חברות בענף מסוים, הינה התנהלות ישפוחו יתורחת קו ב תי יטיגלו תלבוקמ, וכך נהגה אף במקרה דנן. ה רמו מראיות אשר הובא לפני ביחס למחלוקת זו בין התובעת ואלוניאל, התרשמותי הינה, כי בין הצדדים אכן התנהל משא ומתן לקראת כריתת הסכם, אך לא נכרת ביניהם הסכם מחייב, תאזו בהעדר גמירות דעת מצד אלוניאל להתקשרות בהסכם כאמור עם התובעת. טעמי בעניין זה יפורטו להלן. וח יאיכ,רומאכ קל הסכם בכתב לא נחתם בין הצדדים. במקרה דנן, אין בידי לקבל את טענת התובעת לכריתת ההסכם בעל פה. התובעת לא הציגה לפני כל ראיה לפיה היא נוהגת לערוך הסכמים בעל פה עם שלל לקוחותיה או כי כך נוהגת אלוניאל. אף אין זה סביר לטעמי, לש ופ גל עניין, מ וכיס כהפ ל ב ךר י ז גו מ ב יח. אני סבורה, כי ניתן היה לצפות, כי הצדדים יעלו על הכתב את מלוא פרטי ההתחייבות ההדדית אשר סוכמו ביניהם. תכורא תורשק הב רבודמ,ירהש טווח ורחבת היקף, בין שני גופים עסקיים, להבדיל מהתקשרות נקודתית, או התחייבות ג'נטלמנית, יטר םימרו ןיבים. כאמור, אף הצעת המחיר בין הצדדים הוחלפה בכתובים, כך שניתן לצפות לביטוי בכתובים לסיכום סופי בין הצדדים, ולו בדמות תכתובת מינימאלית כלשהי בין אנשי הקשר

6 משני הצדדים (דוד ורביד). מטעם זה, אף אין בידי לקבל את טענת עד התובעת דוד, כי רכש כבוד ךכשמו דיברל ןומאו בת ב ת רשקת ב ךרוצ ה ר אל. זאת ועוד: לו אכן סברה התובעת, כי בין הצדדים נכרת הסכם מחייב, ניתן היה לצפות כי תבטא באופן כלשהו, בשעתו, את דרישתה לקיומו של ההסכם בפועל. ואולם, התובעת לא הפנתה מכתב דרישה או פנייה בעל פה כלשהם לאלוניאל, עם דרישה לעמוד על קיום םייק תטי ל רשא כסהה בין הצדדים. לטעמי, יש בכך כדי ללמדנו, כי בשעתו, אף התובעת עצמה לא סברה בכנות, כי בין הצדדים אכן נכרת הסכם מחייב, ומשכך לא דרשה את קיומו של ההסכם, אכיפתו או פיצוי עקב ותרפה. אף סבירה בעיני עדות רביד, ממנה עולה, כי פרטי העסקה שנמסרו לדהמ יקתהש שיגפב דו ביניהם, הינם פרטים נחוצים ומקובלים לשם הבהרת צרכיה של אלוניאל בשלב הטרום חוזי, לצורך ניסוח ומתן הצעת מחיר מטעם התובעת בהתייחס לסחורת הקערות הדרושה לאלוניאל. בהקשר זה אף סביר בעיני, כי שלב המו"מ בעסקה מסוג זה, יכלול מסירת דוגמאות לניסיוםש בחינת התאמת המוצר הקערות הנדונות, לתכולה המיועדת תוק י טלס.,ן אף אין בידי לקבל טענת התובעת, כי בעדות רביד, בעמ' 73 ש' ךכל סחייתה םש,לוקוט רפל שאמר לדוד "שייתכן כי יקבל הזמנה", יש משום הודאת בעל דין בכך שבין הצדדים אכן נכרת הסכם בר הפ עביד הבהיר בעדותו, כי בדבריו אלו הוא התייחס לאפשרות אשר הייתה נוצרת, לו המגעים תו דוב ם לי ב ת ארל ןיא יכ,ימעט,אוה ורבו בייח תורשק הל םיל שבמ ו ה אל פ צ.ש םע םע כסה דעהבש תורשפ ל תו חיי ה םושמ לא םידד ה ןיב םכ ה םויקב האדוה ושמ לא ולאו כתי.צ.שניאל הייתה מתקדמת במו"מ עם התובעת ומגיעה להסכם מחייב עימה. מכאן, שלא השתכנעתי, כי מסירת דוגמאות הקערות על ידי התובעת ופרטי ההתקשרות על ידי אלוניאל, בנסיבות הנדונות, די בהם כדי ללמד על גמירת דעת מצידה של אלוניאל להתקשר עם יבר תו ע( בי חמ הק סא םכ הב תע ותהמע,ד' 71, ש' לוקוטורפל). מטעמים אלו אני קובעת, הנדונות, אשר לא הבשיל לכדי הסכם מחייב. כי בין התובעת לאלוניאל התנהל משא ומתן עסקי ביחס לקערות בהעדר הסכם מחייב, נדחית ממילא אף טענת התובעת כנגד ש.צ.פ, בעניין גרם הפרת חוזה. ד 2. האם יש במעשי הנתבעות לכדי גניבת עין? לטענת התובעת, היא החלה לתכנן, לייצר ולשווק את דגמי הקערות נשוא ההליך כבר בשנת ןוזמה תרוטר מט ל הרימ ם רשפאמה,םירק יטלסל םיימעפ ד הזיר י כמ תרדסב רבודמ ושמירה על טריות הירק באחסון במקרר, אשר בעיצובם הושקעו, לטענת התובעת, זמן רב, םיבאשמ וכשרון של מיטב המעצבים אצלה. התובעת טענה, כי הפכה את דגמי קערות ה- PET גתומל ארשיב

7 מוביל בכל הקשור לאריזות מזון קר בהן נמכרים סלטים, וכי הלקוחות מזהים את הדגם הספציפי ואת עיצובו עם השם סנפלסט בע"מ וכמוצר בלעדי של התובעת. לטענתה, היא המתכננת, היצרנית והמשווקת הבלעדית של הדגם נשוא התובענה, ושום גורם לא ייצר או שיווק לפניה בישראל את ה תו עק ימ ד- PET ול םימוד םימגד וא. בהקשר זה, ובמישור המשפטי טענה התובעת, כי בהתאם להלכה הפסוקה, די בכך שיצרה יצירה חדשה משלה, אשר מקורה בה ואשר אינה העתק של יצירה אחרת כדי לקבוע כי עסקינן ביצירה מקורית הראויה להגנה, וכי אם נמצאה היצירה ראויה לחיקוי והעתקה, הרי שיש בה מידה מסוימת של מקוריות, ומכאן שיש להגן על המוצר כעל יצירה אומנותית. זאת, על אף שהביטוי האומנותי המקורי בא לידי ביטוי באלמנטים עיצוביים, אשר להם גם תפקיד פונקציונאלי. התובעת טענה, כי הנתבעות ייצרו ושווקו את הקערות בדרך של העתקתן, באופן זהה לחלוטין, יצורע תואב תוק וש ו הר מ ל ק ותו ל תודע ימ,פ.צ ש,ה י י ו תור ק לע תור וימה ורעקל שיווק, כאשר בחלק מן המקרים הן נמכרות לאותם בתי עסק ממש אליהם מפיצה התובעת עצמה הי צומ תא. לטענת התובעת, יש לראות באלוניאל כמי שהיוותה את הגורם הישיר להפרת זכויותיה בקערות, בכך שנטלה את הקערות במודע, ללא הסכמת התובעת, ומסרה אותן לש.צ.פ לצורך העתקה וייצור הרובע תוהז תורעק. ביחס לש.צ.פ טענתה התובעת, כי ש.צ.פ מהווה מתחרה ויריבה עסקית, תא תו חל הש יב ךכ מו קערותיה בכוונה תחילה ובמטרה לגרום להורדת מחירים לשם לסילוק התובעת מן השוק, תוך שהיא מנכסת לעצמה שלא כדין את רכושה, עיצוביה, מאמצה השיווקי והצלחתה של התובעת. בהסתמך על טענותיה אלו, טענה התובעת, כי מעשי הנתבעות עולים לכדי גניבה בעין התועמשמכ ףיעסב 1 לתוי חסמ תו ווע קוח, התשנ"ט (ןלהל: "תוי חסמ תו ווע קוח"). מנגד טענו הנתבעות, כי עסקינן בקערות פלסטיק חד פעמיות, מן הסוג הפשוט ביותר, שאין בהן כל א,ןתו כ ר א,דוח יו דומות להן מאד, ניתן למצוא מזה שנים בשוק ואשר בשום אופן לא ניתן לומר ביחס אליהן, כי פותחו או יוצרו על ידי התובעת דווקא. לטענתן, התובעת לא "המציאה" את הקערות הנדונות והיא אף אינה בעלת מדגם או פטנט בהן, וממילא, נעדרת זכות מוגנת כלשהי ביחס ןהילא. הז רש הב טענו הנתבעות, כי הקערות נשוא התביעה מיוצרות בגדלים סטנדרטיים, אינן מאופיינות בעיצוב חדשני או מקורי ואף אין בהן כל סממן אחר שיש בו כדי למשוך את עין הצרכנים. לטענתן, מדובר במוצרים סטנדרטיים וחסרי כל ייחוד ממשי, אשר צורתם נגזרת בעיקר מן הפונקציונאליות הנדרשת מהם. בהקשר זה אף נטען, כי התחרותיות בענף מוצרים אלו מתבטאת ביעילות הייצור בלבד, באשר ציבור הצרכנים הרלבנטי אינו רוכש את מכלי האחסון בגין מאפייני עיצוב כלשהם אלא אדי ג תולע ילוק ש יפל.

8 כן נטען על ידי הנתבעות, כי אין בפעולת ההעתקה של צורת הקערות, כשלעצמה, מהלו ע עוצ ב םוש תוכזב עיגפ ןהב ן א ד ע לכ תורתומ תוירחס תולועפ םיווהמ קת ה ף ו י קיח רשאב יהשלכ מוכרת כגון פטנט, מדגם או זכות יוצרים מוגנת כלשהי. לטענתן, במקרה דנן, הואיל והדמיון בין הקערות הוא בתווים פונקציונאליים ולא בתווים עיצוביים ייחודיים כלשהם היוהיזל םישמשמ הקערות עם התובעת, הרי שאין כל איסור חוקי על ההעתקה הנדונה, וזוהי תמציתה של תחרות חופשית ומותרת. משכך, אין בסיס לטענת התובעת בדבר גניבת עין. במילים אחרות, לטענת הנתבעות, המהווה את לב הגנתן מפני טענות התובעת, חיקוי או העתקה, לש,ם קיודמ ול פא צורתו ועיצובו של מוצר פונקציונאלי, ובפרט במקרה דנן, אינו מהווה גניבת עין. מכאן הטענה, כי גם אם התובעת השקיעה משאבים לשם ייצור והחדרת מוצר מסוים לשוק, אין בכך כדי להקים לה זכות מוגנת כלשהי ביחס למוצרים אלו. במישור המשפטי נטען על ידי הנתבעות, כי בנסיבות המקרה דנן, ונוכח הטענות דלעיל, לא מתקיימים שני היסודות המרכזיים של עוולת גניבת העין - יסוד המוניטין ויסוד החשש להטעיה. באשר ליסוד המוניטין טענו הנתבעות, כי התובעת לא הרימה את הנטל להוכחת קיומו של מוניטין, וזאת הן במשמעותו הראשונית, קרי, כי קערותיה מוכרות ומןהו,ת חו לה וביצ די לע תו רעו במשמעותו המשנית של מוניטין, קרי, כי הציבור מזהה את הקערות כמוצר של התובעת. לבסוף טענו הנתבעות, כי משמעות קבלת טענות התובעת הינה, למעשה, יצירת מונופולין במסווה של הכרה בקיומה של עוולת גניבת עין, וכי הטלת איסור על ש.צ.פ לייצר את הקערות נשוא התובענה, תעניק לתובעת, למעשה, זכויות קניין רוחני משמעותיות, וכל זאת, ללא רישום כלשהו ןמזב הלבגה אללו. כנקודת מוצא לדיון והכרעה בטענות הצדדים הנ"ל נזכיר, כי עוולת גניבת העין, אשר מיקומה בעבר רדג היה פקודת הנזיקין, הינה הלווע נזיקית אשר נועדה להגן על המוניטין של מי שמוכר טובין או נותן שירות לציבור, מפני מצג מטעה ביחס לממכר, במקרים בהם המוצר או השירות נמכרים על ידי רחא. עוולה זו מתגבשת עת אדם מנסה להבנות מהמוניטין שנוצר לאחר בשוק, לשם שימוש במוניטין בהקשר למוצריו או לעסקו שלו, באופן שציבור הצרכנים מוטעה לסבור, כי אותם מוניטין שייכים וקסעל ו וירצומ, וועמל. ההגנה בענייף עס העוב הז ן 1 לתוי חסמ תו ווע קוח, אשר נועד להגן על זכות הקניין שהתובע רכש לעצמו בסממנים מסחריים, בלתי רשומים, האופייניים ליצרן והמשמשים כסימן היכר לסחורתו. הוראת חוק זו נועדה להגן על המוניטין בדרך של יצירת איסור על שימוש או חיקוי של סימן בעל מוניטין, גם אם הוא אינו רשום כסימן מסחר.

9 וזו לשונה של הוראת ףיעס 1 לתוי חסמ תו ווע קוח: "1. (א) (ב) לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר. שימוש של עוסק בשמו בתום לב, לשם מכירת נכס או מתן שירות, לא ייחשב כשלעצמו גניבת עין". בהלכה הפסוקה נקבע בהקשר זה, כי קיימים שני תנאים מצטברים הנדתלוו לש התורצו יה םישר גניבת עין: דחאה קיומו של יסוד המוניטין רוב צב עבו ה ש םיתורי ל א ןיב טל שיש ; השני היעטהה ד סי ת מייקתה רובי ה שח לש ריבס יכ ומויק ירק,םיתו יש וא מוטעה לסבור, כי טובין או שירותים שמציע הנתבע, שייכים או קשורעב תה םע םי. יבוט תו ל סחיב משכך, על מנת לבסס עילת תביעה זו במקרה דנן, על התובעת להרים את הנטל ולשכנע, כי קערותיה הינן בעלות מוניטין בקרב חוג הלקוחות הרלוונטי, וכן כי קיים חשש, כי חוג לקוחות זה מוטעה לחשוב, כי קערות ש.צ.פ הינן קערות אשר יש להן קשר עם התובעת. דמ :ק דוובר בשני תנאים מצטברים, כך שבאם לא הוכח אחד משני יסודות אלה אל-לכ-םא כש לא הוכחו שני היסודות גם-דחי לא תקום העוולה של גניבת עין (ראו: א"ע 5792/99 תרושקת וחינוך דתי-החפשמ ידוהי (1997) מ"עב עיתון "משפחה" נ' אס.בי.סי. פרסום, שיווק וקידום מ"עב ת ריכמ הבוט חפשמ" ותיע ", נה (3) 933, מעב' 942) (ןלהל: "עניין משפחה טובה"). ןמד רפ 'ע לש ור סב כ הז רש הב ןי צי דוע, סימני מסחר הווש ולא יע ו ורו ש סל הרו וז קוה טפשמ הקיס,ןיד (1998), בוכה ז רמש, כל ר חמה ס ייתהד והייעוד של עוולה זו הוא הגנה על המוניטין ולא ההגנה על הציבור מפני סכנת ההטעיה המסחרית. המוניטין הינו תנאי סף בל יעבור להתגבשות העוולה, ויש להוכיח את המוניטין למוצריו או לעסקיו של בעל השם המסחרי ואת העובדה, שהציבור מקשר םי צוממע,םש( כרעה הר ' ). לש עבות םא בהוכחת יסוד המוניטין, אזי תביעתו תידחה, וזאת מבלי שבית המשפט יידרש לשאלה האם השימוש או החיקוי של המוצר או הסימן עלול לגרום להטעיה, וזאת לאור ההנחה, שעוולת גניבת עין נועדה להגן על מוניטין העסק ולא על המוצר עצמו.(12 (ןאהד 'מ :ואר, קנין רוחני, 2003, מעב' -91 נבחן, אם כך, את שאלת התקיימותם של שני תנאים אלו, בנסיבות המקרה דנן, וזאת בראי המסגרת המשפטית המחייבת ועל יסוד חומר הראיות אשר הוצג לפני בהליך זה. יסוד המוניטין כאמור, על תובע אשר עותר בתובענה שעילתה גניבת עין, להוכיח בראש וראשונה, כי רכש מוניטין בטובין או בשירותים שהוא מציע לציבור, כלומר, להוכיח, כי הציבור מזהה את הטובין או את השירותים שבהם מדובר, עם עסקו. באין הבחנה בין טובין של התובע לבין טובין של זולתו, לא ניתן לומר כי קם לו מוניטין ייחודי כנדרש (עניין משהבו החפ, מעב,םש ' 942). רמולכ, על התובע להוכיח שהמוצר ידוע ומוכר בקרב ציבור הצרכנים כמוצר של התובעת, ולא די בהוכחת

10 .(91 העובדה, כי הנתבע מחקה את הסימן של התובע (לעניין זה ראו מ' דהאן, קנין רוחני, 2003, מעב' הסממנים של עסקיו או מוצריו של אדם אשר יוצרים מוניטין, ומבדילים אותם מאלו של סוחרים אחרים הינם מגוונים ביותר ויכולים לבוא לידי ביטוי במילים, ראשי תיבות, תמונות, סמלים, צירוף תמונות וסמלים, או סמלים בצירוף מילים. הפסיקה הרחיבה את התחום של סממנים היוצרים מוניטין גם להיבט החוזי של המוצר, כאשר זה יכול לבוא ועבצ,רצו ה ש ותזיר ב ג יוטי ידיל, בצורתו הייחודית, או בדרכים אחרות. במקרה דנן, מבוקשת הגנה על היבט החוזי של הקערות תעבותה י י ע ת רצוימה. בחינת קיומו או העדרו של מוניטין, הינה בחינה עובדתית, הבודקת שאלת קיומה של הרכה - םאה צומהר הצרכנים, וכן שאלת הרקוהה האם ציבור הצרכנים הרלוונטי כומ ודיו רקב וביצ ריקומ. ת ר ומ תעבות על פי ההלכה הפסוקה, ישנם מקרים בהם לא ניתן לרכוש מוניטין באפיונים של טובין, כגון במקרים בהם מדובר במוצרים פשוטים ובלתי ייחודיים, מוצרים שהאפיונים שלהם הינם אלמנטים פונקציונאליים חיוניים למכירת המוצר בשוק, וכן סממנים בגינם אין זה ראוי, מטעמים שבמדיניות, לייחס מוניטין בגינם לעוסק אחד ולמונעו מן המתחרים האחרים בשוק (לעניין זה ראו: א"ע 18/86 פניציה בע"מ נ' סן גהמ ד פ, בו (3) 224 בע"מ נ' לייכטר את בין רשת כל בע"מ (ןלהל: "עניין פניציה"; א.ת. (םס ופ אל ( בע"מ נ' אחים אלקלעי (1992 ( מ"עב (םס ופ אל ( [פורסם בנבו]; [פורסם בנבו]). 2765/89 הדלפ א.ת. דוהי ותשר 851/94 הפיח ןיי טסלפ כמפורט להלן, הרושם אשר הצטבר אצלי במקרה דנן, לאחר עיון במכלול הראיות אשר הונחו לפני בהליך זה בנוגע לקערות הנדונות, הינו, כי מדובר בקערות פלסטיק חד פעמיות, פשוטות ונטולות סממן מובהק של עיצוב המייחד אותן ומזהה אותן כמוצר של התובעת דווקא, וכי צורתן נגזרת מן הצרכים הפונקציונאליים אותם נועדה לשמש, ללא קיומם של מאפייני עיצוב וצורה מיוחדים םהשלכ יישממ. הדברים נלמדים באופן מובהק, לטעמי, מעדויותיהם של ארד, אסלן, סגל וףי ס(,דר ףיע תעד 3 ףיעס, לסא ר הצתל 1 םיפיע תע לג ןכ דש תווחל 4-5 הדש רב רי צתל ). רב 26 תווחל לעניין זה העיד לגס ןמקלדכ: "ש: מפנה לסעיף 1 לחוות דעתך. אתה יכול להראות לנו איזה שהיא דוגמא של קערה זהה בדיוק בחומר הראיות לפני 03? לש גולטק יתיאר :ת הרוצ התוא םיד פתמש םיל טרבס תרבח. די פהל שפא יא דיק ת ןי ל הר צ ןיב. ההפרדה שאתה מבקש ממני לערוך היא מלאכותית. אני מכיר את הקערות האלה מהאינטרנט. בדברים האלה הצורניות היא תולדה של פונקציה. למשל כמו בכפיות, אני יכול לזהות בין כפית לכפית, אבל אי אפשר להגית פכבש ד

11 מסוימת יש פריצת דרך לעומת כפית אחרת. בהנחה שכל הכפיות מחזיקות את אותו נפח, ולכן שונות של קו כזה או אחר הוא לא מהווה פריצת דרך. תצירפ היית הרע גו מ רצמ לל ב בצ יבגש תוי ל לוי דרך עיצובית, אני משיב שכן. חייב להיות בקערה כזה יה ו םא םא טפשה שד שמל תיבתלאשל ו ן ות קערה שאפשר יהיה לאכול אותה, ו/או להשתמש בזה כקומפוסט כחומר אורגני, או םידלי לש קחשמל. המקרים היחידים שבהם אני אתייחס לעיצוב של קערה כעיצוב שיש בו ייחודיות ופריצת דרך, הינם באותם מקרים שבהם העיצוב הינו מאוד קיצוני ושונה בצורה שלו ךרד ת ירפ ו ש ה יבקב ה הי ר ודמ ו אכ ם רקמב ם ש ת יהל ל כיו עיצובית. אני מסביר שלא מדובר במדע מדויק, ויש לבחון את הדברים לגופם. הרקמב הזה התייחסתי ואמרתי שאני לא רואה חדשנות או פריצת דרך צורנית". (מע' 108, ש' 8-24 לוקוטורפל). דיעה ך מהבו לגס בעניין זה: "לשאלת בית המשפט מה עמדתי לגבי האפשרות שייחודה של הקערה נשוא ההליך הינו דווקא בעובדה שיש לה מראה נקי ומינימליסטי לעומת כלים חד פעמיים שהינם עתירי פרטים וקישוטים, אני אומר ןיי ואמש יחי רצומב היה בודמםאש במינימליזם כזה, יתכן והייתי אומר שזהו אכן חידוש,אבש תורע ה ש הרקמ ל מוצרים רבים שמאופיינים במראה פשוט ונקי בסגנון הקערה נשוא ההליך". (מע' 111, ש' לוקוטורפל). דעה דרא העיד בעניין זה דברים דומים: "ש: כשאני לוקח את הקערה נשוא התביעה, יעו קמה ןפבש דוחיי ת: נכון. וש הב ן א י וצ עו ש: כנל לגבי חדשנות? ת: נכון. רוציי? תיא יכסמ התא םאה ש: אם נפרוס את הקערות נשוא התביעה לפרוסות דקות, קו ב רבכ עיפוה רטמ פ לכ? ת: נכון". (מע' 96, ש' לוקוטורפל). התובעת טענה, כי בעצם העובדה כי קערותיה נמצאו על ידי הנתבעות כראויות לחיקוי והעתקה, יש הדי לע מל ידכ מסוימת של מקוריות, ועל היותן ראויות להגנה כיצירה אומנותית. אין בידי לקבל טענתה זו של התובעת.

12 כאשר מדובר בחיקוי של צורת מוצר שיש לו שימושים פונקציונאליים, הרי שעצם חיקוי המוצר עצמו אינו מהווה ראיה לכך שלתובע יש מוניטין. זאת, להבדיל מחיקוי סימנים כגון שמוםי ימ,ת, גרפיקה ואיורים, שאז עצם החיקוי יכול לשמש ראיה לקיומו של מוניטין. שכן, ההנחה היא, כי הציבור אינו מתייחס במקרים אלו אל צורתו של המוצר כאינדיקציה למקורו, ולכן על התובע להוכיח, באופן פוזיטיבי, כי הציבור רואה בצורה הנדונה סימן ייחודי, קרי שצורת המוצר משמשת את הציבור כאינדיקציה למקורו (ראו: מ' דהאן, קנין רוחני, 2003, מעב' ). ןכא במקרה דנן, לא הוכח לפני, כי הציבור מזהה את צורת הקערה כסימן ייחודי לתובעת, ומשכך אני סבורה, כי התובעת כשלה בהוכחת קיומו של יסוד המוניטין. ודע י ע תו בו מ יכ,ד ע ן יצאיותיהם של ארד, אסלן וסגל, אשר לא נסתרו, לפיהן, צורת הקערה נשוא ההליך דנן, הינה ידועה ומוכרת, בשוק הישראלי ואף בחו"ל, מזה שנים רבות (ראה סעיפים 27 ו- 32 ףיעס דרא תעד ווחל 3 ףיעסו לסא יהצתל 6 לחוות דעת סגל). עניין זה נלמד אף מעיון ימוסרפ ו םיגול ק יקתעהבם האחרים אשר צורפו כנספחים א'-ב' לתצהיר אסלן וכן כנספח א' לתצהיר בר שדה. אסלן אף הוסיף והעיד לעניין זה, כי ש.צ.פ מצידה החלה בייצור ושיווק מיכלי אחסון בצורת קערה החל משנת 1993 (ףיעס 4 לתצהיר אסלן), ולשם הוכחת טענה זו, צירף העתק וצ( ריה תל פ.צ.ש לש ןשי ולערף כנספח ו' לתצהיר אסלן). לעניין זה העיד דרא ןמקלדכ: "ש: מפנה אותך לסעיף התובענה ןוזמ תשג נכון? ת: ןכ. ל"צ( ל תו ה ילראש 27 קו עסמל ר יעב לחוות הדעת שלך. שם אתה אומר לנו שהמיכל נשוא ב רכומו "וחב עודי ץראב הישראלי) ואף בחו"ל זה שנים רבות, יבר ם לעפמ ות א םיק ושמו, הז אה ש: האם יש ביכולתך מחומר הראיות שיש לך בתיק, לתת לנו דוגמאות למפעלים הרבים בארץ ששיווקו את המיכלים המסוימים נשוא התובענה לפני נובמבר 03? ןכ :ת. תעבות הרבחה. לש יש חברה גדולה מאוד בארצות הברית ובאירופה, חברת "סברט" שמשנת 2001, הה הרעקל לכימה, כך אני טוען. אני מציג צילום להמחשה מקטלוג זה לא רק הקטלוג היחיד שאני מציג לבית המשפט. נכנסתי לאינטרנט והוצאתי מספר רב של חברות שמייצרות קערות לסלט, כל הקערות זהות לחלוטין. סלט בול הוא מונח לבוקמ, והראיה, יש יבואנים ישראליים שמייבאים לצורכי קייטרינג קערות. ואם ניקח את הקערה נשוא הדיון, כל אחד יכול לראות שזו קערת סלט לכל דבר. מציג מספר דוגמאות בעניין. צורת הקערה תמיד נשמרת בצורה גנרית של קערה". (מע' 90, ש' 24 מע' 91, ש' 25 לוקוטורפל). דיעה ך מהבו דרא ןמקלדכ:

13 "היות וביקשו ממני להתייחס לכלי גינרי התהעיפוה םשו ימ ועה גו טקל יתסחיי לוב וסמ רעק. רו ש םג ףו ש םג. הוא קיים במספר מדינות באירופה ובארצות תירבה. ףיע ב יתסחיי ה ןכל 46". (מע' 95, ש' 1-3 לוקוטורפל). ףא הד רב העיד לעניין זה כדלקמן: "לד מ ל תיבו יע הרוצ ם ה :ש 03 ו- 07 איה יבוצ ע הר צ התואת? ת: צורה עיצובית מבחינתי היא צורה גיאומטרית עגולה, צורת קערה. גם אם קודם היתה נמוכה ורחבה, עכשיו היא קטנה ועמוקה יותר, מבחינתי היא אותה צורה. תורעק כאלה קיימות בעשרות אם לא במאות בעולם בכל מיני וריאציות ואין סוף קטרים וגבהים וזה מוצר גנרי, עם או בלי מכסה". (מע' 102, ש' לוקוטורפל). לגסו ןמקל כ דיעה : "ש: אתה יודע מידיעה אישית מתי נ/ 1 קוושמ תויהל ליחתה? ת: אני חושב שבתחילת שנות האלפיים התחלנו לראות את זה ברשתות". (מע' 108, ש' 32 מע' 109, ש' 1 לוקוטורפל). במצב דברים זה, ונוכח העובדה, כי מכלי אחסון ןתמו שמל ם וק דו קוש וק וש ת רעק רוצב אשר התנהל בין הצדדים (העתק מתצלומי הקערות בהן עשתה אלוניאל שימוש בטרם פנתה לתובעת צורף כנספח ב' לתצהיר רביד), אני סבורה, כי לא ניתן לומר, כי מדובר בצורה אשר פותחה על ידי תעבותה. אכן, מגוון הסימנים והנושאים המוגנים במסגרת גניבת עין רחב ביותר, ויכול לכלול כמעט כל דבר וא ןר יה לש יו יזל י צמ כ ויל סחי תהל יו ע רו יצה רשא,קס ה לש ר ומה תא דח יל יו עש המשווק. יחד עם זאת, כאשר מדובר בסימנים גנריים, ההלכה היא, כי סימנים אלו לא יזכו להכרה כלל (לעניין זה ראו מ' דהאן, קנין רוחני, 2003, מעב' 90). מנגד לעדויות מומחים שנמסרו על ידי הנתבעות, הסתפקה התובעת בכך שהעידה על עצמה, כי היא זוכה להכרה בקרב הציבור ביחס לקערותיה. נציגי התובעת אכן העידו, כי התובעת מצידה החלה בתכנון הקערות מטעמה עוד בשנת 16 (ףיעס 2003 לתצהיר קמינר וסעיפים ריהצתל 4-9 טרקטורצ'יק), ואף צירפו שרטוטים של הקערות המיוצרות על ידה בחתימתו של המהנדס מטעמה, מר טרקטורצ'יק מהשנים (נספח ה' לתצהיר קמינר, נספחים א/ 1 -א/ 5 וכן נספחים ב/ 1 - ב/ 9 קי'צרו קרט ריהצתל ).

14 ואולם, נוכח כלל הראיות אשר הוצגו לפני בהליך זה על ידי הצדדים, אני סבורה, כי לא די בראיות אלו מטעם התובעת כדי לעמוד בדרישות, אשר נקבעו בהלכה הפסוקה, לעניין הוכחת יסוד המוניטין. כאמור, התובעת נמנעה מלהציג חוות דעת מומחה מטעמה או סקר צרכנים והסתפקה במתן עדותו של טרקטורצ'יק, המשמש כאמור כמהנדס מטעמה, אשר העיד, כי הוא עצמו הינו היוזם וההוגה של תורעקה. כאשר נשאל קמינר מדוע נמנעה התובעת מלהגיש חוות דעת מומחה לעניין ייחודיותן של קערות התובעת, השיב, כי מבחינתו טרקטורצ'יק הוא המומחה מטעמה של התובעת הן למוצריה והן לדחה ק טסלפה י צומ-מע( קו ב םימיי ה םי מעפ ' 25, ש' לפרוטוקול). כאשר נשאל קמינר מדוע לא נערך סקר צרכנים השיב, כי "הז,ם וע החי צמ כה ה בחה, וט כה רקס תא יל שי בקר אובייקטיבי. גיל אחד האנשים המומחים בארץ בתחום זה. מנסיוני אני בטוח שמידי יום םיעיגמ אליו יצרנים ומנסים למכור לו אריזות דומות ועובדה שהוא רוצה את אריזת הסלט הזו מאיתנו" (מע' 28, ש' לוקוטורפל). אין בידי לקבל גישה זו של התובעת בעניין הראיות הנדרשות להוכחת טענתה. אני סבורה, כי בנסיבות המקרה דנן, ועל מנת להוכיח את עוולת גניבת עין, היה ניתן לצפות כי התובעת תגיש חוות דעת מומחה חיצוני אשר יש בכוחו לשפוך אור על שוק קערות הפלסטיק, וזאת כשם שעשו הנתבעות, וכן תערוך סקר צרכנים בקרב קהל לקוחותיה. משהתובעת נמנעה לעשות כן, אני סבורה שיש בהימנעות זו כדי להציבה בחסר ראייתי ולפעול לחובתה. עוד אני סךילהת יב ש ל לע ם דמל ה יכמסמ יצהל עבותה ע היה ת חפ ל ל יכ,הרוב הפיתוח, העיצוב והייצור, אולם היא הסתפקה בהגשת מספר שרטוטים בודדים אשר נערכו על ידי טרקטורצ'יק, ואשר לא ניתן ללמוד מהם כי הקערות נשוא ההליך דנן פותחו על ידה יש מאין. התובעת אף טענה, כי לאור מאמצי השיווק וההחדרה בהן נקטה ביחס לקערות אשר תוכננו ויוצרו תע ותה ע תור קה ימג תא ההזמה סע תב לש חר וחוקל לה לאר יב חתפ ה הדי לע ףיעס תעב תה תו עק ימגד תא שק מו רזו רשאו 25 לתצהיר קמינר). ל י וקלמ תויו ע תעב תה לש המע מ ואבו, א לואוחותיה בעניין זה. עדויות כאמור, לו הובאו לפני בית המשפט, יתכן והיה בהן כדי לשפוך אור ולבסס את טענת התובעת, הן ביחס ליסוד המוניטין, והן ביחס ליסוד ההטעיה, לפיה ביקשו לרכוש את קערות התובעת, אולם בפועל הוטעו ורכשו את קערות ש.צ.פ מתוך ההנחה שמדובר בקערות המזוהות בו ה םע ת. בחקירתו הנגדית, נשאל קמינר לעניין זה והעיד כדלקמן:

15 "ש: יש סיבה מדוע אני לא רואה שתצהירך איזה שהיא ראיה לכך שמישהו מהלקוחות נכון היה לתת איזה שהיא תמיכה לעניין הזה? תצהיר? ת: אין סיבה. אני חושב שהעובדות מדברות בעד עצמן. לא נעשתה פניה מצידנו לריהצת שגהל השלכ וחוקל ". (מע' 27, ש' 7-10 לוקוטורפל). כאמור, ובניגוד לעמדתו זו של קמינר, אני סבורה, כי לפחות לשם הוכחת יסוד ההטעיה היה על עבותה יבהל ויאר דצמ,ה תוחוקל לה יכ,רובסל וע וה ןה פל ורע.צ.ש ווהמ תורעק תעבותה. ומכ-כן, נדחית אף טענת הה תורע ימגד תא ה פה,היפ,תעב ת- PET ליבומה גתומל לארשיב בכל הקשור לאריזות מזון קר בהם נמכרים סלטים. משלל הראיות שהונחו לפניי בהקשר זה עולה, יכ PET הינו חומר הגלם ממנו מיוצרים כלים חד-פעמיים שונים ומגוונים, לרבות קערות חד תוימעפ. PET טמ ד ותה ם תע יכ רעק ת סמ ףאג וטקר קי'צ ומצע יע ויה יוצ שב ת דוע ק םרט ןמקלד,ה צא ולא תורעק רצייל תעב תה לצ טלחוה : "מ ורע ב יעש ושאר ת יה א התאש עוט א התא ש-?PET ת: היו מוצרים, מגשים למיניהם, כל מיני צורות מ -.PET כנראה גם קערות". (מע' 7, ש' וקוטורפלל). אף לא התרשמתי, כי העברת דוגמאות של קערות התובעת על ידי אלוניאל לידי ש.צ.פ נעשתה מתוך רצון הנתבעות להיבנות ממוניטין התובעת. בעניין זה סבירה בעיני טענת הנתבעות, לפיה כל אחת מהן מהווה חברה בעלת מוניטין עצמאי, כי מעולם לא היו להן כוונה או צורך להיבנות ממוניטין רשא,תו עקה לדוגו גוסל א גוד תו הל ידכ ק ו ך פ.צ של ור עוה ת בותה תורעק יכו,תע ותה ביחס אליהן מבקשת אלוניאל לקבלת הצעת מחיר מש.צ.פ. לעניין זה העיד דיבר ןמקלדכ: "הז תא קווד מל :ש? ת: המיא ה ברע-תו מג ד לש,הלש םידממ ם,תאזה הרעק ש רחאמ, וכמו שאנחנו יודעים, הי אל בר הקערה, מבחינת המבנה שלה, התאימה. קוי ב ה צוי א ה ןכל הלאה ם דממב. עכשיו אני לא צריך להמציא את הגלגל מחדש ולחפש דוגמאות נוספות, םיאתמ מ וארלו ". (מע' 54, ש' לוקוטורפל). ןמקלדכ דיעה ךשמהבו:

16 "תח ל המ יסב לע :ה ייה תל ש :שם גה תירישע דע תוקי דמ תודימה תא ם - לקשמ - של המכסים התואמים לקערות? אנחנו רואים שזה ממש אותו משקל. המ אתמ רעק תא ש טל והש גרב :ת ךסב ירה-חופתל חופ תוושה ידכ,לוכה, קודל ךרוצשי רחא קפ מ דא קפס ש ותע ה ולפ ל או םי פסה יב תוושל ידכ לק מה תאדוא ך ע ו שי מצע ר ומב רמ חה בי רמש ר רבו וד י ה י,םי-דואמ גבוה במחיר. ולכן, אילו לצורך העניין נתבעת 2 לקשמב והש ה כמ, שמל העיצה נמוך הרבה יותר, מן הסתם הייתה להם עדיפות במחיר, כי אז היה אפשר להוזיל תויולע. ה םיו שמ םא,ובש צמל יגהל הת יה הרט הרחא קפ ל ד א ק ס לש העצ, קויד ר ומ ות א תא הוושמ הת ש אד ול ם ךירצ". (מע' 55, ש' לוקוטורפל). ףיס ה דוע דיבר והעיד לעניין זה כדלקמן:,ךכ םא :ש? "עצ בי םכס ה הר ק ה יא ס סב לע ו די פ ש דצ כ שקיב םה :תםיכי צ ו ה וישכ תוארל ת תמגו הרעק ל הרחתמ עו,ת בותה צר םה.םה ש ריח ה תעצה תא רפשל וארל ןוו כ,הר קה תא םהלש תו חמומ ש וושהל םיירצ םה גוסהןמ םרצומ,זה ימעפ הרה,קיטלפ תו משמ שילקשמל מבחינת המחיר". (מע' 70, ש' לוקוטורפל). ףאו הד רב העיד לעניין זה כדלקמן: "ש: מפנה אותך לסעיף 4 לתצהירך. מדוע אלוניאל ואתם התעקשתם דווקא לייצר מוצר שהדמיון בינו לבין המוצר נ/ 4 יוו הלאה ייפיצפ ה תומדהו רוצה? אקו ד עודמ,תו ר י ורעק ירה?טלח מ טעמ אוה ת: מה שמקובל בענף שהלקוח אומר מה הוא רוצה, מגדיר את צרכיו, והיצרן או הספק עובד לפי הנחיותיו. זה מה שאלוניאל ביקשו ולכן ייצרנו את הקערה הזו. דבר שני, מקובל בענף שלנו וגם למיטב ידיעתי בענפים אחרים, גם כשהלקוח שואף שיהיו לו יותר דחא ק סב ול היה אלו ותק סא תא יט הל ידכ רצו ותו לש חא ר קממ ". (מע' 105, ש' 1-7 לוקוטורפל). נוכח כל הטעמים הנ"ל, על משקלם המצטבר, אני קובעת, כי לא הוכח לפני יסוד המוניטין הנדרש לשם הוכחת עוולת גניבת עין ביחס לקערות נשוא ההליך דנן.

17 כעת, ולמעשה למעלה מן הצורך, באשר מדובר בשני יסודות מצטברים, תבחן השאלה האם בנסיבות המקרה דנן מתקיים יסוד ההטעיה. היעט ה דוסי רשפא, ומאכות ההטעיה של קהל צרכנים בקשר למקור הטובין, איכות הטובין, סוגם והרכבם הוא היסוד הנוסף שעל תובע, בתובענה שעילתה גניבת עין, לבסס את קיומו. מהותו של יסוד ההטעיה הינה הצגה כוזבת של עובדה, במטרה לקשר בין המוצרים או העסק של המעוול ומ ול ש רש ימ ל ק עה וא ם רצ מלניטין בקרב ציבור הצרכנים. ואולם, עצם החיקוי של אותם סממני המסחר וההיכר של התובע במוצריו, לכשעצמו, אינו מגבש עילה בגניבת עין אם אין חשש להטעיה. בפסיקה עוגנה בחינת יסוד ההטעיה לעניין עוולת גניבת עין במבחן בעל שלושה ראשים: ה גו ו הרו סה גוס ליל הו האר ה ןח מלקוחות, ויתר נסיבות העניין (א"ע 261/64 ורפ-ורפ ביסקויט בע"מ נ' ל' פרומין ובניו בע"מ (םייטפ מה םירג מב םסרופ [פורסם בנבו])). לילצ ו האר ה ןחבמ ןחבמ ותוהמ.השול ה ןי מ יזכרמ ןחבמב בודמ תו חה ןי הו שמ הז והצליל של שני המוצרים הנדונים. בנסיבות המקרה דנן, אין חולק למעשה, כי קערות ש.צ.פ זהות בצורתן ובמראן לקערות התובעת, עובדה זו נלמדת, בראש וראשונה, מעיון בתצלומי קערות התובעת אל מול קערות הנתבעות (צורף כנספחים י/ 1 -י/ 2 לתצהיר קמינר וכן כנספר הצ ל 'ג ח קי'צרוטקרט). אל ל רצו הקוספה הכלהה לע.י פ אל,היהיש לכ ית עמ מ דומה המעורר אסוציאציה למוצר אחר הוא בבחינת מוצר מפר (פ"ע 565/94 רומאכ ןוימדב דחי ם תא The Scotch Whisky Association נ' סוכניות נבו ואח', (םס ופ אל ( [פורסם בנבו]). וכ ה ם שלכ זו וא מיס, ש םא להיות כה שימושיים וכה נפוצים בקרב הציבור, עד כי איש לא יוטעה לחשוב עקב השימוש באותם סממנים, כי הוא רוכש את הסחורה של סוחר מקורי אשר טבע את הסממנים כאמור, הרי שאין לאיש זכות באותם סממנים והתובע מאבד את זכותו להגנה על הסממן הנדון אם הוא עצמו ויתור חס יבגל וב שמתשמ. בעניין פניציה םו מ ה והמ ר ומ לש ו רוצ יוקיח םאה,ה אשב,רתיה ןיב, וי עה גניבת עין מקום בו נודעת לצורה זו חשיבות פונקציונאלית או אסתטית. וכך נקבע: ט שמה ת ב ןד "6. הבהרה נוספת הנדרשת לענייננו היא, כי אנו עוסקים במקרה דנן בחיקויו של ובוצי ו ותר צ ע,ומ ע רצומה appearance) ), וא ילצ,ן יס,םש לש יו יחב לו יזח (get-up) כלשהו. הבחנה זו, כפי שנראה, משמעותית היא מבחינת הנכונות לראות בחיקוי המוצר גניבת עין. הטעם לכך הוא במדיניות שלא לפגוע בתחרות החופשית תוך הגנה על המוניטין. לפיכך, אפילו הוכחו המוניטין של התובע, אין רואים בחיקוי המוצר, עיצובו וצורתו נושא לגניבת עין, כל עוד החיקוי הוא של תווים פונקציונאליים ולא של תווים המשמשים לזיהויו של המוצר עם המקור. מדיניות וז ולש י חה י גל ר אמ ר ומה י גל ף ות ר יב ת פות.

18 ר)...רק לעתים נדירות רואים בצורת המוצר עצמו, להבדיל מהחזי שלו, נושא לרכישת מוניטין ולצו-מניעה". כאמור לעיל, במקרה דנן אני סבורה, כי קערות התובעת, המיוצרות כמכלים בצורת קערה, מאופיינות בעיקרן באלמנטים פונקציונאליים, הנגזרים מצורתן, אשר נועדו לשמש באופן יעיל תורעקה לש ןתרטמ תא יבטימו הגשת מזון, ובמקרה דנן תוק י טלס. תוחו לה וחו הר חסה וס ןחבמ מבחן זה הינו מבחן משני למבחן המראה והצליל והינו מורכב משני מבחני משנה משלימים ומצטברים: האחד - האם המוצרים פונים לאותו חוג לקוחות? השני - כיצד משפיעה זהותם של הלקוחות הנוהגים לרכוש את הסחורה על הסיכוי להטעיה? כאמור, במקרה דנן אני סבורה, כי מדובר במכלים אשר צורתם, צורת קערה בעלת מכסה שטוח ואשר השימוש בהם הוא נרחב וכללי ומורכב מתווים פונקציונאליים שהפכו לנחלת הכלל, יכ דע איש אינו יכול ואינו זכאי לייחד צורה זו לעצמו, אף לא התובעת. א.עב. August Storck KG 11487/03 נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ (םירגא ב םסרופ םייטפשמה [פורסם בנבו]), נקבע כי הארחסמ רחסמ מיסכ משת רצומ ש ידממ תלת ורשפ רוצש ביחס למוצר עצמו (או ביחס לטובין מאותו הגדר) מעוררת קשיים ניכרים אשר בבסיסם ניצבת ש ןמ ס לודיב עצמאכ. ודיק תמ גרוחה,שי םימע,תוב דיקפ אמצ ירצומ לש םתרו ל כ,ה בועה אף עיון בשלל תצלומי הקערות השונות המשווקות על ידי חברות שונות אשר צורפו כנספחים ד' ו- ו' לתצהיר רביד וכן כנספח ב' לחוות דעת ארד, מלמד, כי מדובר בצורה שהפכה לנחלת הכלל בהקשר לשימוש הנדון ןוזמ שגהו וסחא. רכיב נוסף שיש לבחון, כאמור, הינו קהל הלקוחות. בהלכה הפסוקה נקבע בהקשר זה, כי ככל שמדובר בחוג לקוחות מצומצם ומובחן בעל כושר הבחנה מפותח יותר, כך פוחתת סכנת ההטעיה (ואר א"ע 2626/95 מלון הנסיכה נתניה בע"מ נ' לקסן ישראל בע"מ, פ"ד נא( 3 ) 802). בנסיבות המקרה דנן, אין חולק, כי קהל הלקוחות הרלבנטי העיקרי הינו בתי עסק וגופים מסחריים שונים, כגון אלוניאל, המבקשים לרכוש מאת התובעת וחברות שכמותה מכלים לשם אחסון או הגשת מוצריהם ללקוחות הקצה או לשם מכירתם על מנת שישמשו למטרות אלו. לעניין זה העיד קמינר בתצהירו, כי קהל לקוחות התובעת אכן מורכב ברובו מיצרנים ומשווקים למיניהם של מוצרי מזון, תרופות, קוסמטיקה, חומרי ניקוי, ביניהם מפעלים, מסעדות ורשתות מסעדות וקונדיטוריות (סעיף 7 לתצהיר קמינר), וכי עיקר עסקיה של התובעת מתנהלים מול סוכנים-מפיצים ומול קנייני רשתות (סעיף 15 לתצהיר קמינרשא תו וקלה תמישרב ןויע ףא. התובעת צירפה כנספח ז' לתצהיר קמינר, מלמד, כי מדובר בחברות גדולות ומבין הידועות במשק, שהינן מן הסתם בעלות ניסיון רב בתחום המכירות, וממילא לא ניתן להטעותן בקלות רבה.

19 ש. קמינר העיד בעניין זה כדלקמן: "תע ותה ת חו ל תא ת כזה :ש. חוקלה, צק תוח קל אל ןפ או םוש הז ת חוקלה שקונה בסופר את הסלט. ת: לא, רק חברות. לא מדובר במוצרים שנמכרים ללקוחות פרטיים. ש: יעוצק להק םצעב הז לש וח קלהש יתי םיכסת שקונה באמצעות מנהלי רכש שהינם בעלי מקצוע. יודעים מה הם רוצים. ת: נכון". (מע' 30, ש' לוקוטורפל). היות וכאמור, הצרכן הסופי, כגון הצרכן אשר רוכש סלט בקערות נשוא ההליך במסעדות המזון המהיר של רשת מקדונלד'ס, אדיש לזהות יצרן הקערה, ולפיכך אני סבורה, כי קהל הלקוחות הרלבנטי לצורך יישום מבחן "קהל הלקוחות" בו אנו דנים כעת, הינו אותו "קהל לקוחות יעוצקמ" קוויש םש וא הצקה תו וקל ןתרי מו תור קב םיר ומ תזיר םשל לכ,ן סחאה תא שכורה הקערות עצמן ללקוחות קצה. מכאן, שמדובר בקהל לקוחות מתוחכם ומנוסה, אשר לא בנקל ניתן להטעותו. אזכיר שוב, כי כאמור לעיל, לא הובאו לפני בעניין זה מטעם התובעת עדויות מטעם קלםהשל םייפיצפ תוחו. מבחן יתר נסיבות העניין מדובר במבחן לוואי לצורך בחינת שאלת קיומו של דמיון מטעה, המאגד בתוכו את שאר הנסיבות הספציפיות הרלבנטיות למקרה שעל הפרק, אשר לא הובאו בחשבון במסגרת המבחנים האחרים. הזוח ש ותת רכ הלא ב ןוי ה תרג מב,לי ל ומאכ מחייב בין התובעת לאלוניאל, מן הראיות אשר הובאו לפני עולה, כי בין התובעת לבין אלוניאל התנהל משא ומתן לעניין התקשרות עסקית בין הצדדים ובסופו של יום הוחלט באלוניאל, כחלק מהתנהלות עסקית ושיקולים עסקיים מקובלים, הליזו ו ש רחאל,אק וד פ. תאמ תורע ה ת שוכרל תע ותה תור ק רשא,תא ו,הי יחמ תא אינן מוגנות בפטנט או מדגם ואף לא זכו למוניטין בשוק האריזות החד-תוימעפ. לעניין זה העיד דיבר ןמקלדכ: "ש: מדוע אתה בוחר להעביר לנתבעת 2 ןיא ה ל תעבות ל הרעקה א א ווד אלטרנטיבות אחרות? אתה אומר ששלחת הרבה, אחרות. למה אל תורעק ת ןכ םג ר בעה טי חמ התא, תא ךל רש הב ה רוט יה ןה שיש, עב תה? ת: אני אסביר. כמו שאמרתי קודם, בדיוק לפני דקה, העברתי חוץ מהקערות של תורחא ור ק םג עבותה. לש ואמג ד ריב הל,שכר ןיטו חל יתר ש ךילה הז עב םהב מתש התא םירצו ולא ןיב םיר ומםיר ומ ם ש ןי ו ת רב ךמצ

20 שאתה רוצה לקבל עליהם הצעת מחיר מספקים אחרים. זה שום דבר שאיננו שגרתי ךילהב. ללב א,ריעהל תטלחה תבותה ש תאה רעקה ל תוידוייה התי ה מ :ש? ית מאו י בשה :ת. תו דוחיי םוש התייה אל. היא מילאה צרכים פונקציונאליים שאותם נתבקשתי לבדוק ולחפש בעבור מחלקת השיווק שלנו, שהם בעצם: קערה עם תופי שו הסכמ". (מע' 47, ש' לוקוטורפל). דיעה ך מהבו דיבר: "הל שה ת זוח תעבו ל ןו כמו ייקש רצומ קול הת ש רמוא תאש ע רב :ש המוקמל, פצשל רסו ו הלש ת רעק תא קול תא םהל ע דומ ל התא עודמ? ודמר דס אל הת תאזה ןי ידומ תי לו תא ע? ת: זה הליך טבעי בנושא של רכש לקבל דוגמאות מספקים, ואם צריך גם להעביר אותם על מנת לקבל הצעת מחיר מתאימה, בין אם זה קש, מגש, שקית ניילון. הספקים אמורים לקבל דוגמא על סמך אותה דוגמא, על מנת לתת הצעת מחיר. אלא אם כן רקמבאל שקבמו רצומ תוי כז ול שי רמוא עי מה וא קפס עיגמ ימיוס םי להעביר אותו. זה לא נעשה במקרה הזה". (מע' 76, ש' 28 מע' 77, ש' 3 לוקוטורפל). ףא דרא התייחס לעניין זה בעדותו: וח "ש: מפנה לסעיף 43 לחוות דעתך. האם התבקשת לבדוק את התנהלות של אלוניאל ךר צלתע ה תו? ת: היות ואני שימשתי כמנהל רכש יותר מעשרים וחמש שנה בתחום האריזה, מן המקובל הוא שאני נותן את חוות דעתי בתחומי הרכש. רמוא,ו הז היה רשאכ היה עיגמ ילא ןרצי שבידיו כלי אריזה כלשהו, והכלי היה גנרי לחלוטין, אני כמנהל רכש, הייתי אומר לו, םגדה םירצ י יל רמ א ה ה ל תוי כזב יתיי תעב תה (מע' 94, ש' לוקוטורפל). אל םא םגו מן המקובלות, שאבקש ממספר יצרנים נוספים ב וי,י ומ,י ק ךי ש או ו ושר םגד ב ןגומ". הי ש ןר יה,ןכ א א א,ר צי תעצה מסקנה זו אף נלמדת מעדותו של רביד לפיה, בשלב בו ניהלה אלוניאל משת בותה םע ןתמו א, הייתה זו אלוניאל אשר העבירה דוגמאות של קערות, בהן עשתה אלוניאל שימוש באותה העת, לידי התובעת, תוך שהתובעת התבקשה להעביר לאלוניאל דוגמאות הזהות בצורתן, אך בעלות נפח שונה בגודלן לקערות בהן נעשה שימוש בסניפי אלוניאל עוד בשנת 2003 (ףיעס 12 צתלףיע לסא ףיעסו יהצתל 9 הדש רב רי צתל ).,דיב ריה 26

21 ש. םו ב דיב ל דוד ןיב ןופ ט תחי ב ףא, לש תריחב כ,ד בר ןי צ,ק תל שג ה לולמת שא ש.צ.פ כספקית הקערות נבעה נוכח הצעת המחיר הנמוכה יותר שהוגשה על ידיה, כדלקמן: "ךלהמ לכ ת ךל ית בס. :ליג של העניין ומה היה ומאיפה זה נבע. בסופו של דבר, בלית ברירה, עשינו את מה שעשינו, יותר מזה, גם קיבלנו אחרי זה... אתה נתת לי תת לוכי התא בו יכה ריחמ תא. ןכ : פא. גיל: הם אחרי זה, במכלול הכולל גם נתנו הצעה למוצר הספציפי במחיר טוב יותר והמשכנו לעבוד איתם, זה טו פ.רופי ה לכ ". (מע' 2, ש' 25 מע' 3, ש' ה ישה םוימ 4 ל למתל צורף כנספח ו' לתצהיר דוד). דיבר העיד בעניין זה כדלקמן: "ש: הרי אין ספק ששצפ ייצרה על פי התובעת. האם המחיר ששילמה הנתבעת 1 פצשל היתה נמוך יותר מאשר המחיר שהתובעת דרשה? יא ווב :ת ". (מע' 73, ש' לוקוטורפל). רביד אף הוסיף והעיד, כי סוגיית עיצוב הקערה כלל לא הייתה בעלת חשיבות יתרה עבור אלוניאל, אלא נתוני הגודל של הקערות ועלותן לאלוניאל: "ש: אני מפנה אותך לסעיפים 26 ו- 27 לתצהיר שלך, ואתה אומר לנו שנוא (צ"ל נושא) עיצוב המיכל לא היה בעל חשיבות כלשהיא בשביל נתבעת 1. זה נכון? ת: נכון מאוד. תו עק 500 תא קווד,תוא גוד ו- 1,000 תע ותה לש? ש תואמ וליפאו,תור ע יבמ תרחב עודמ :ש םא הכ ת: קודם כול, לא בחרתי דווקא את הקערות. צורכי השיווק שלנו הוגדרו לי על-ידי מחלקת השיווק שלנו. בעצם, אמרו לי "מה שאנחנו צריכים הוא קערה שקופה", כמו הקערה הזו (מציג) שיש לנו היום, עם מכסה כמו שהיה לנו היום רק קטנה יותר. קטורה יותר מהראשונה שייבאנו מארצות הברית או ייצרנו בשנים קודמות. קטנה יותר מזו, הקערה עם התחתית השחורה, וקטנה יותר מהקערה הזו (מציג את הקהרע הגדולה ביותר), זו שהייתה בשימוש בשנת 2006". (מע' 47, ש' 1-11 לוקוטורפל). דיעה ך מהבו דיבר ןמקלדכ: "לש המרל ד תוקי דמה תוד מה תא ת תכ המ ס סב לע :המ קמל יתלא ת זוחו :ש ה תורע ב ןה םר ה תירי ע- 1,000 תור קב ןהו? 500 הלא םידמ ה אקוו המל עניינו אותך?

22 ת: הממדים האלו עניינו אותי כי זה הנפח שנמצא מתאים כשנבדקה הקערה במחלקת השיווק מבחינת הממדים שלה, זה הנפח שהיה מתאים. ולכן היה חשוב לשמור על המידות ועל מידת הנפח". (מע' 54, ש' לוקוטורפל). תע ות דע ףא קמינר העיד, כי בין השיקולים אשר נלקחים בחשבון על ידי קהל הלקוחות נבחנות סוגיות שונות, כגון איכות המוצר ועלותו: "ש: קהל הצרכנים למעשה הוא אדיש לחלוטין באשר למקור המיכל. לא מעניין אותו מי ייצר את זה. האם נכון? ת: לא נכון. אין אדישות מוחלטת, בוודאי שבא מנהל רכש מקצועי לשקול היבטים, אין לח מ תושי א ולתט. יכול להיות שהוא יודע שהמוצר השני פחות טוב, אבל השיקולים המסחריים שלו יכולים להניע אותו לרכוש מגורם כזה או אחר, למשל עקב סוגיית ריחמה". (מע' 31, ש' 9-13 לוקוטורפל). כן סבירה בעיני טענת אלוניאל, לפיה נוכח ההתקשרות העסקית הקודמת עם ש.צ.פ, ולאחר שש.צ.פ הנפיקה הצעת מחיר זולה יותר, העדיפה אלוניאל להתקשר עם ש.צ.פ בהסכם לרכישת קערות. לעניין זה העיד רביד כדלקמן: "ףי סב ך רהצה ע בשייתמ ז דבוע ד יכ :ש 6 כי לנתבעת 1 אין כל עניין בהעדפת מי מהיצרנים של מיכלי פלסטיק? ת: הלבגמ לבא,םיי ה ק סל א ה דימת קפס הפדעה רי מו,תו יש,תו יא לש. לצורך העניין, אם הספק הקיים אני מרוצה מרמת השירות שלו, איכות המוצרים שהוא מספק, מה שנותר הוא נושא המחיר. בהדגש למה שאמרתי קודם, ברור לחלוטין שאם נניח בעסקה של 100,000 הזו, פס םיפילח אל זא, קש או םיקפסה לש ש פהה אל ג עו י יהפי. ההבדל צריך להיות מהותי. מה גם שהזכרנו שהעדפה שלי או זכות סירוב אחרונה מבחינת הצעת מחיר, היא שלספק הקיים יהיה זכות סירוב אחרונה". (מע' 72, ש' לוקוטורפל). זאת ועוד: הכלל בעניין זה הינו, כי יש לבחון את תום ליבן של הנתבעות, תוך שבבחינת תום הלב יש בלחון האם הנתבעות אימצו את החוזי של המוצר במטרה לנצל את המוניטין של התובעת בנסיבות המקרה דנן, וכפי שפורט לעיל, לא שוכנעתי, כי הנתבעות ביקשו לאמץ את צורת הקערה מתוך רצון להיבנות על המוניטין של התובעת. םג. קמינר דיעה סחיב לצד כל אלה, יש לזכור, כי התובעת לא ביקשה לרשום פטנט או מדהי ורעק מטעם התובעת, כי מדגם כאמור לא נרשם עקב טעות, כדלקמן: "םג מ ה ה צומ יבגל משר ל ה ל :ש?

23 ת: בדרך כלל אנו רושמים. מי שאמון על רשום המדגמים בחברה זה אבי. באותה תקופה נשמט הדבר כי היתה בעיה רפואית אצלו. רצינו לצאת לשוק, ואחרי שיצאנו עם המוצר לשוק, לא ניתן יותר היה לרשום מדגם כי המוצר כבר הוצג בשוק". (מע' 25, ש' לוקוטורפל). הסבר זה מטעם התובעת, גם בהנחה שהינו הסבר אמיתי, אין בו כדי להועיל לתובעת, אשר לו ביקשה להגן על זכויותיה בקערות הנדונות, היה עליה להמתין עם שיווק קערותיה תח בהל דע הגנתן ברישום כלשהו כאמור. נוכח כל הטעמים אשר פורטו לעיל בפרק זה, על משקלם המצטבר, אני קובעת, כי אין בהתנהלות הנתבעות, או מי מהן, משום ביצוע עוולה של גניבת עין. ד 3. הטענה לעשיית עושר ולא במשפט בנושא זה טענה התובעת, כי הנתבעות, בהתנהלותן העסקית ביחס לקערות הנדונות, הפיקו טובת הנאה אדירה, ללא כל זכות שבדין, מקערותיה. לטענתה, הנתבעות הפיקו טובת הנאה מכך שהיא עצמה עמלה והשקיעה ביצירת הקערות, בעוד שהן ניבנו על המוניטין שלה בקערות אלו. לטענת,ת בותה, רחא לש ותעקשהו וב ציע התדל הש תיר סמ תורח יוק חו הקתע ב רצומ לש ולמע יר מהווה תחרות בלתי הוגנת אשר הופכת את התעשרות המתחרה להתעשרות שאינה על פי זכות שבדין. משכך טענה, כי יש לראות במעשיהן של הנתבעות משום עשיית עושר ולא במשפט, יישעקוח קוח,ט"לשת (ןלהל: "אלורשוע אלורשועתייע ףיעסבהתעמשמכ 1 לטפשב טפשמב"). מנגד טענו הנתבעות, כי הן אינן מתעשרות על חשבון התובעת, וכי התנהלותן ומעשיהן אינם מנוגדים לזכות כלשהי העומדת כדין לתובעת. לטענתן, שלושת היסודות שהתקיימותן מבססת חובת השבה ליעבת עשיית עושר ולא במשפט אינם מתקיימים בנסיבות המקרה דנן. נטען, כי לתובעת אין מוניטין בקערות הנדונות, ובאין מוניטין, אין גם כל נכס, שירות או טובת הנאה, אשר קיבלו לידיהן שלא כדין ובכך התעשרו שלא כדין על חשבון התובעת. לטענתן של הנתבעות, השאלה האם מוצר גהל וארנה בעילה של עשיית עושר נבחנת גם על פי מורכבותו וייחודיותו של המוצר, ובנסיבות המקרה דנן מדובר במוצר פונקציונאלי פשוט ביותר, אשר אינו זכאי להגנה גם בראי של דיני עשיית רשוע. ההלכה הפסוקה הינה, כי עילת עשיית עושר ולא במשפט מהווה עילה עצמאית במובחן מעילת גניבת עין ובמקביל לה, ולעיתים, מסכת עובדתית אחת יוצרת עילה בשני ענפי משפט אלה. כלומר, ניתן להכיר בעילה מתחום דיני עשיית עושר וליתן סעד לתובע גם בנסיבות עובדתיות בהן לא נתגבשה עילת גניבת עין, כאשר עילת התביעה מכוח דיני עשיית עושר אינה מצריכה הוכחה של יסוד יעטההה. באם הוכח, כי הנתבע נטל לעצמו את המוניטין והתעשר כתוצאה מכך, תשתכלל העילה רשוע תישעב.

24 בא"ער 371/89 ליבוביץ נ' א. את י. אליהו בע"מ ואח', פ"ד מד ולשלטפ מב אלו שוע תיישע תליע סיסבב רשא ודו יה תש : ןושאר (2 ), ןוילעה טפש ה תיב סחייתה דוסיה לע הינו יסוד ההתעשרות ובו נבחנת השאלה האם הזוכה "קיבל נכס, שירות או טובת הנאה אחרת". היסוד השני עניינו בשאלה האם ההתעשרות האמורה באה לזוכה מן המזכה, כאשר הדרישה היא, כי היהת כו ה לש ורשע הה תורשע הה לש הב טב דק תמ ז הכזמה ןובשח. "ן דבש דו י ישילש ע וכז יפ דוסיה תורש תה יכ,השי דה תא ביצמ הת אל " הכ מה ןו שח לע הכוזה וקובע, כי רק התעשרות שאיננה על פי זכות שבדין עשויה להצמיח למזכה סעד בעילה של עשיית עושר ולא במשפט, כאשר אם הנתבע יוכל לתיישע תעבו ל רשוע. לי םוקת אל,ןי כ איה ות רשעת חיכוה יכ בעניין זה אני סבורה, כי במקרה דנן, אף אם יסוד ההתעשרות מתקיים בנסיבות המקרה דנן היינו, כי לנתבעות אכן נגרמת "התעשרות" נוכח ההתקשרות העסקית שביניהן, הרי שלא ניתן לומר, כי שח לע ן ל אב ז ת רש תהבון התובעת, ושלא כדין. שהרי, בנסיבות המקרה דנן, ולאור קביעתי לעיל, הרלבנטית אף לשלב זה של הדיון, כי התובעת לא הוכיחה את יסוד המוניטין ביחס לקערותיה, הרי שאף טענת התובעת בדבר עשיית עושר ולא במשפט נדחית. טפשמה תי,הקו פה ה לה י ל יכ, וע ןיוצ הז רשקהב דע תלבק רתוע תשקב רתעי אל מעולם דיני עשיית עושר מקום שהיה ביכולתו של העותר להגן על זכותו באמצעות רישום סימן ב.רח מא"ער 5768/94 א.ש.י.ר יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ, פ"ד נב( 4 ) , נקבע כדלקמן: "בדרך כלל, אין מקום ליתן הגנה במקרים בהם יכול פלוני לרשום את זכותו ואינו עושה כן. כאשר ההסדר החקיקתי מכוון אמנם להסדיר את ההגנה על הרעיון הספציפי או י רומא יישומו, וכאשר ההסדר החקיקתי מספק את ההגנה הדרושה למי שינהג לפו אין מקום להרחיב את ההגנה אל מעבר לתחומים שתחם המחוקק". בנסיבות המקרה דנן, התייחסנו לעיל לכך, שהתובעת לא הגנה על קערותיה באמצעות רישום פטנט ית רחת ושב בודמ י,ןבו כ,ה דויב תא ו,קוש ם אצוה רטב גדמ וא. יר סמ שקל הי פיצב הע גפה צע ףא על ידי עסק מתחרה אינה הופכת את ההתעשרות אשר צומחת לו בגינה להתעשרות שלא כדין. כמו כן, ועל פי ההלכה שנקבעה בא"ער Prefetti 10804/04 Van Melle Benelux B.V נ' אלפא אינטואיט מוצאי מזון בע"מ, פ"ד נט( 4 ) (2005), , חיקוי או העתקה כשלעצמם אין בהם די על מנת לבסס עילה של עשיית עושר ולא במשפט. מטעמים אלו, על משקלם המצטבר, נדחית אף טענת התובעת לפיה יש במעשי הנתבעות משום טפשמב אלו שוע תיישע. ד 4. הטענה להתערבות יתלב הוגנת

25 לטענת התובעת, ייצור לש הר כמהו ה פה תל עפב ה יגפל ומרג פ צ.ש יד לע ת רעקה תצ הו קערותיה בקרב בתי עסק רבים. לטענתה, העובדה, כי מחירי ש.צ.פ נמוכים משמעותית ממחיריה מנעה ממנה להמשיך לייצר, לשווק ולמכור בבלעדיות את קערותיה, וכן גרמה להכבדה על גישת ףיעסב תועמש כ הקסעל וחוקל 3 לתוי חסמ תו ווע קוח. משכך טענה, כי התנהגות הנתבעות עולה לכדי התנהגות בלתי הוגנת במסחר. מנגד טענה אלוניאל, כי היא והתובעת כלל אינן עוסקות באותו התחום, כי הן אינן פעילות באותו הענף, וכי הן אינן מתחרות זו בזו, ומשכך וביחס אליה, אין כל תחולה לעילה דנן. לטענתה, היא לא מנעה או הכבידה על גישת לקוחות לעסקי התובעת ופעולותיה כולן נעשו באופן הוגן ובהתאם לעקרונות השוק החופשי והתחרותי. ש.צ.פ מצידה טענה, כי הקערות נשוא התובענה דנן לא יוצרו עבור שום לקוח אחר זולת אלוניאל, ומשכך לא ניתן לטעון להתנהגות בלתי הוגנת במסחר. ההלכה היא, כי קיומה של תחרות חופשית הוא אינטרס ציבורי אשר באה לעודד יוזמות לגיטימיות לסוגיהן, אולם יחד עם זאת, עיקרון חופש התחרות, הגם שהוא עיקרון מרכזי בחיי המסחר, אינו יטולו בא ןורקע. בנסיבות המקרה דנן, אני סבורה, כי משהקערות לא שווקו בשוק לקהל הצרכנים הרחב, הרי שכבר בשל כך, לא ניתן לומר, כי ש.צ.פ גרמה בייצור הקערות נשוא ההליך להתערבות לא הוגנת בחיי תעבות ל רחסמה. לעניין זה אף העיד דוד מטעם התובעת, כי הקערות נשוא התובענה דנן יוצרו תו דעל ב פ.צ ש עבור אלוניאל, כדלקמן: ידי לע "ש: אני אומר לך ששצ"פ לא יצרה את הקערות האלה לאף אחד אחר למעט הזמנת מקדונלדס? קד צ התש תוי ל לוי :ת. ש: על סמך אתה מדבר על מיליונים בסעיף 61 ךריהצתל? ת: אני יוצא מתוך הנחה.. אם יש לי הסכם עם אלוניאל שהם מדברים יפלא לע יתיא יחידות אני מניח שלאורך מס' שנים מדובר במיליונים. ש: אם הנתבעת 2 לא ייצרה את הקערות האלה לאף אחד חוץ מלנתבעת 1 דיר ה ז ךיא קו ב םהל ריח ה תא? ההשמ ד ה( :ת ). אני חושב... אין לי תשובה לכך". (מע' 20, ש' 30 מע' 21, ש' 5 לוקוטורפל). ומכ-ס, כבירה בעיני גרסת ש.צ.פ לפיה הציעה לאלוניאל את הקערות במחיר נמוך יותר נוכח תאזו,ה עפ ב הדי לע םי צוי,ת רעקה רוציי שומיש השוע אי םהב,ם גה ירמ ח יכ,ה בועה בניגוד לתובעת, אשר נאלצת לרכוש את חומרי הגלם מספק חיצוני.

26 לעניין זה העיד דרא ןמקלדכ: "הח ומכ :ש לחה, וצי ה תר רש י לש ל ב תברו מ ל מל פ שש עד י התא, ושב תסירגמ, PET יתי פ תכי ה ךרד PET םירצומל תועיריה תכיפהו,קיטסלפ תועיריל. אתה מסכים איתי שלגוף כזה יכול להיות יתרון עסקי מבחינת משחק בעלויות על פני םיב שה לכ ברוע תו פש ףוג? ת: כן. מדובר במפעל יצרני כגון שצפ, לבין בעל תבניות שמייצר במפעלים אחרים. הלאכהימ ילא.ראב ברה לאכ ןיא,העריה רצי והש אהפצ לש ןרתיה שמסוגלים לייצר את חומר הגלם, את היריעה, לשם ייצור הקערה. בשצפ ישנם כל אותם אמצעים. אצל התובעת זה לא המצב. עד לפני שנתיים לפחות הם לא תועי י ורצי למיטב ידיעתי. פה יש נחיתות מסחרית לתובעת. אני בתור מנהל רכש הולך למקום שבו אני יכול להשיג את המחיר המיטבי". (מע' 99, ש' 2-11 לוקוטורפל). מכאן, שהשוני בין מחירי התובעת לבין מחירי ש.צ.פ לא נבע מתחרות בלתי הוגנת במסחר, אלא משוני בעלויות חומרי הגםל. לא הוצגו לפני ראיות אחרות כלשהן, המבססות קיומה של העוולה הנדונה. על כן, נדחית אף טענת התובעת בעניין תחרות בלתי הוגנת במסחר. ד 5. טענה להטעיה על פי דיני הגנת הצרכן ולהיפר חובות חקוקות טענה נוספת אשר בפי התובעת הינה, כי מעשי הנתבעות עולים לכדי הטעייה אסורה של צרכנים םיפיעס ותועמש כ ןכר ה תי עטה רו יא תבוח לע תו בוע ךכ ו הקס ב םייתוה םיטרפב 2 (א)( 6 ), 2 (א)( 7 ), 2 (א)( 10 ) ו- 2 (ל בחוק הגנת הצרכן, א"משתה (ןלהל: "חוק הגנת הצרכן"). ןכ נטען, כי בפרסומיה מטעה אלוניאל את ציבור לקוחותיה כאילו מדובר בדגמים שמקורם בש.צ.פ ולא של התובעת. משכך, חלות במקרה דנן הוראות סעיף 7 (א)( 1 ( ףיע ןכו 31 (א 1 ) לחוק הגנת הצרכן. מנגד טענו הנתבעות, כי אין מדובר במוצרים שנמכרים במדפי המרכולים, אלא במוצרים הנמכרים באמצעות סוכנים ומפיצים, וכבר בשל כך, לא ניתן לטעון כי מדובר בהטעיית הציבור. לטענתן, ציבור הלקוחות הרלבנטי של הקערות הם יצרנים ומשווקים גדולים, ולא ה"צרכן הקטן", וציבור זה כור וה ימ יא וו דויש מוצריו, כך שאין כל חשש שיוטעה בעניין. כן טענו הנתבעות לעניין טענת התובעת בדבר הפרת דיני הגנת הצרכן, כי דינים אלו נועדו לטובת תלזוה ןו רה לש תו דב האב הרורב ןכר ה תב ט יכו,יקסע הרח מה לש תב טל אל ןכרצה רוביצ שכור ם וא ם רצומ יריחמ.

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : שיווקיות המרצה : ד"ר ענת אלון מבוא לשיווק נושאי ההרצאה הצגת הגישות השונות לניהול השיווק בחינת המאפיינים של ה שבמסגרתן ארגונים מנהלים את פעילויות השיווק שלהם מבוא לשיווק גישות הפירמה לניהול השיווק מה

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

18 מרץ 2010 בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 30648-08 צ'רני נ' ק.מ.ר.א. (1993) שרותי רכב בע"מ בפני כב' השופטת כוכבה לוי תובעים איגור צ'רני על ידי בא כוחו עו"ד דוד שרם נגד נתבעים ק.מ.ר.א. (1993) שרותי

קרא עוד

כתב תביעה

כתב תביעה בבית המשפט השלום בבאר שבע תא"ק 21013-09-12.1.2.3.4 בעניין: איסמעילוף מארק שלמה שמחה, ת.ז 011920642 שושנה בן דוד, ת.ז 303512 רות לוי, ת.ז 381071 שלמה שמואלי, ת.ז 5196254 ע"י ב"כ עוה"ד עמיר פישר מטעם תנועת

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

עו"ד אייל בן ישי - החלטה

עוד אייל בן ישי - החלטה בפני הבורר עו"ד יורם גורי בעניין: עו"ד אייל בן ישי מדרך העצמאות 82, חיפה טלפון ;04-8661515 פקס' 04-8661414 התובע - נ ג ד מזל חיון ת.ז. 56414717 ע"י ב"כ עוה"ד יצחק ריינפלד מרחוב ח'ורי 2 )מגדל הנביאים קומה

קרא עוד

פרק 1: מבוא

פרק 1: מבוא 1 פתח דבר 3 שער א': מבוא 3 פרק א': הדין 9 פרק ב': כללי מסרים פוליטיים מטעם חברי כנסת או - תעמולה - פרק ג': תרומה 13 מפלגות 13 1. מסרים פוליטיים מטעם חברי כנסת או מפלגות אינם "ספאם" 2. ככלל עמותה ללא כוונת

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד