תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר"

תמליל

1 תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מקטע 1 (תרשים ) בי/ 270 תכנית מקומית 270 מתאר תכנית מתאר: התווית דרכים חדשות; קביעת חלוקה לאזורים ושימושי קרקע שונים; קביעת הנחיות פרוגרמטיות לאזורים השונים; הוראות להכנת תכניות מפורטות איחוד וחלוקה מחדש. התכנית כוללת את שטח התוואי העובר ע"ג ייעוד דרך. התוואי עובר בצמוד ליעוד מגורים מיוחד (עולה עליו מעט). דרך מנחם בגין חוצה את התכנית. 20 מ' אל יעוד 'מבנה ציבור' בי/מק/ 286 /ב ארגון מחדש של קריית הנופש והספורט שינוי יעוד וחלוקה במטרה לאשר בניית מבנה ספורט להחלקה על הקרח המרחק הנמדד הוא אל קטע התוואי האדום לתכנית המוצעת. תכנית מאושרת שטרם מומשה. ממזרח לתוואי- מנחם בגין. דרך בי/מק/ 405 מתחם קוממיות מרכז עסקים- ניצול יעיל של מגרשי הבניה המוצעים בתכנית הראשית בצמוד לתוואי, סמוך ליעוד 'דרך או כביש או חניה'. במרחק 21 מ' אל יעוד 'אזור עסקים מיוחד'. קטע תוואי הקו האדום המשיק לתכנית בי/מק/ 405, אינו נכלל בתכנית המוצעת. ממערב לתוואי- מנחם בגין. דרך

2 בי/ 410 בי/מק/ 1/410 רובע חדש בדרום מערב בת ים יצירת רובע חדש שבו מגורים, מלונאות, פארק מרכזי, חוף הים, עורף החוף ושימושים אחרים נלווים התכנית כוללת את שטח התוואי. בצמוד ליעוד מבנים ומוסדות ציבור לחינוך. 183 מ' אל יעוד מגורים מיוחד. רובע דרום מערב העיר בת ים תכנית מפורטת הכוללת הוראות בדבר איחוד וחלוקה, על בסיס תכנית בי/ 410 התוואי בתחום יעוד דרך בצמוד ליעודים: מבנים ומוסדות ציבור לחינוך, מסחר ומגורים ג' 2. תכנית מאושרת שטרם מומשה. תכנית מאושרת שטרם מומשה. ממערב לתוואי- מנחם בגין ממערב לתוואי- מנחם בגין דרך דרך רצ/ 8/168 רצ/ 170 פארק עסקים איילון שכונת נווה חוף ביטול דרכים קיימות, פתיחת דרכים חדשות ושבילים; שינוי חלוקת המגרשים והתאמתה למצב הקיים (כפי שהוחכרו, למפעלי תעשיה ומלאכה שונים). הקמת שכונת מגורים הכוללת: מגורים ב' ו- ג', אזור מסחרי, בניינים ציבוריים, מלונאות וקייט, שטחים ציבוריים ופרטיים פתוחים, התווית דרכים חניה ושרותי דרך, בניינים להריסה. כ- 165 מ' אל יעוד אזור תעשיה. התכנית כוללת את שטח התוואי. התוואי ברובו עובר לאורך יעוד דרך, ומעט באזור מגורים ב' מפורט לתכנון ואזור בעתיד. לתוואי- שדרות רחבעם זאבי כולל את התוואי העובר ברחובות: דרך מנחם בגין, כורש, ושדרות רחבעם זאבי רצ/ 1/170 שכונת נווה חוף לייעד שטחי קרקע ל: אזורי מגורים א, ב,ג,ד, לשטחים לבנייני ציבור ומסחר, שטחי ירק ציבורי פתוח, התווית דרכים וחניות. 10 מ' אל יעוד מגורים רב קומות. ממערב כורש. 57 מ' אל יעוד אזור מגורים ל 7-8 קומות רצ/ 1/170 /א/ 1 שכונת נווה חוף קביעת הוראות בנושא פיתוח; קביעת קווי בניין חדשים; ביטול דרכים והתווית דרכים חדשות; שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מסחרי. ממערב כורש רצ/ 2/170 /א/ 1 שינוי יעוד (שכונת נווה חוף) שינוי יעוד מגורים ב' משטח ציבורי פתוח לאזור מ' אל יעוד מגורים ב' רחבעם זאבי

3 רצ/ 2/170 /א/ 2 שכונת נווה חוף לקבוע אזור מגורים ב'; לקבוע חלוקה למגרשים ותקנות בניין; להקצות שטחים לבנייני ציבור ושטחים פתוחים; לקבוע קווי בניין; קביעת מגרשים לתכנית בינוי. חלק מהתוואי בתחום התכנית ע"ג ייעוד דרך. כ- 16 מ' אל יעוד שטח לבנייני ציבור. כ- 8 מ' אל יעוד מגורים ב'. ממזרח כורש ודרך נחם בגין ו רחבעם זאבי. 1 ממזרח דרך מנחם רצ/ 2/170 /א/ 1/2 הקצאת שטח ציבורי פתוח הקצאת שטח ציבורי פתוח; הקצאת שטח לכבישים 25 מ' אל יעוד שצ"פ מקטע לתוואי- בגין 186 מ' אל יעוד מגורים מיוחד רצ/ 2/170 /א/ 3 אחוזת נווה חוף- שינוי יעוד למגרש מיוחד הקמת דיור מוגן לקשישים ממזרח לדרך מנחם בגין ורחוב כורש 10 מ' אל יעוד אזור מגורים ג' רצ/ 3/170 /ב שכונת נווה חוף (שינוי לתכנית מתאר רצ/ 170 ) לקבוע: פיתוח מערכות דרכים; הקצאות לדרכים חדשות או הרחבתן של דרכים קיימות או מאושרות; שטח לבנייני ציבור; שטח ציבורי פתוח; אזור מגורים. ממערב כורש רצ/ 3/170 /ג רצ/ 3/170 /ד שטח לבניה ציבורית ושטח ציבורי פתוח שכונת נווה חוף תוספת יח"ד- שכונת נווה חוף אחוד והגדלת השטחים המיועדים למבנה ציבור על מנת להקצותם לבניית מבני ציבור; יעוד השטח הנותר לשטח ציבורי פתוח עם אפשרות לבריכת שחיה שכונתית; קביעת שבילים להולכי רגל. תוספת 8 יח"ד (במקום 8 יחידות דיור דו קומתיות יבנו 16 דירות קטנות). כ- 9 מ' אל יעוד שטח ציבורי פתוח כ- 172 מ' אל יעוד אזור מגורים ממערב כורש ממערב כורש רצ/ 8/3/170 שינוי יעוד משצ"פ לשטח לבניה- שכונת נווה חוף שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לבניה ציבורית- עבור מועדון נוער או גן ילדים. כ- 9 מ' אל יעוד אזור מגורים ג' ממערב כורש רצ/ 13/170 שינוי יעוד למגורים- שכונת נווה חוף שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח מגורים ושטח לבנייני ציבור כ- 47 מ' אל יעוד אזור מגורים ב' רחבעם זאבי רצ/מק/ 20/170 שינוי הוראות בינוי מרכז מסחרי- בשכונת נווה חוף שינוי הוראות תכנית הבינוי לצורך פתיחת חלונות בחזית המזרחית של הבניין בקומות א, ב ו-ג. כ- 58 מ' אל יעוד אזור מסחרי ממערב כורש

4 תדמת/ 2010 רכבת קלה מיקום מתקנים טכניים קביעת מיקום מתקנים טכניים לרכבת הקלה בבת ים. שינויים בתחנות במפלס הקרקע והרחבת דרכים כ- 60 מ' אל יעוד הרחבת דרך. כ- 120 מ' אל יעוד מסדרון חשמל תכנית מאושרת שטרם מומשה. / צפון מערב לציר התכנית הנוכחית. טבלה תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מקטע 2 (תרשים ) רצ/ 1/1 תכנית מתאר מקומית ראשון לציון קביעת מתאר העיר/ חלוקה לייעודים התוואי בתחום דרך עירונית ובתחום אזור לתכנון מפורט בעתיד. כל/ מרבית התוואי מצוי בתחומה רצ/ 26/1 רצ/ 110/1 כבישים- לתכנית רצ/ 1/1 תיקון מתאר מגרש הדרכת נהגים ושיקום מטמנה קביעת תוואי לכבישים הקמת מגרש הדרכה לנהגים- שילוב שיקום אתר הטמנת הפסולת הביתית הישן של ראשון לציון והקמת מגרש הדרכה לשירות הציבור. התוואי בחיבור למתחם האלף מצוי ע"ג תכנית הכביש (רחוב אבא אבן). התוואי בחיבור לדפו חוצה את הכביש, בקטע המקביל מרילנד. הציר עובר ע"ג קו מים, להדרכת ושטח שצ"פ נהגים. התכנית הנוכחית שינוי מהווה מגרש לתכנית ההדרכה. ע"ג רחוב אבא אבן ובמקביל מרילנד ע"ג וממערב לציר רצ/ 149 רצ/מק/ 18/170 פתיחת דרך מבנה בזק לפתוח דרך בשטח החולות עד לחוף הים; הסדרת מגרש חניה למכוניות; הפקעת הקרקע. קביעת בינוי למטרת מבנה בזק; קביעת קווי בניין לחדרי מדרגות התוואי עובר עג" הדרך כ- 130 מ' אל יעוד שטח בנייני ציבור שדרות רחבעם זאבי ממערב מרילנד רצ/ 3/8/168 פארק עסקים איילון שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור תעשיה מעורב. כ- 20 מ' אל אזור תעשיה מעורב רחבעם זאבי

5 רצ/ 3/4/8/168 איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים- פארק עסקים איילון איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים; קביעת קווי בניין; שינוי הוראות נספח בינוי. כ- 36 מ' אל אזור תעשיה רחבעם זאבי רצ/מק/ 21/170 שינוי קו בניין- ביס ארצי לכבאות והצלה שינוי קו בניין מ- 5 בתחום הש.ב.צ. מ' ל- 0 מ' לצד מערב כ- 82 מ' אל מבנים ומוסדות ציבור רצ/מק/ 22/170 שטח לבניה ציבורית: בי"ס ארצי לכבאות והצלה + תחנת מעבר לאשפה הרחבת שטח לבניה ציבורית; קביעת מיקום לתחנת מעבר לאשפה מסוג 2 עפ"י תמ"א 16 (עד 1200 טון ביממה כ- 15 דונם) בתחום שטח לבניה ציבורית. כ- 55 מ' אל יעוד שטח בנייני ציבור רחבעם זאבי וממערב מרילנד טבלה תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מקטע 3 (תרשים ) רצ/ 1/1 תכנית מתאר מקומית ראשון לציון קביעת מתאר העיר/ חלוקה לייעודים התוואי עובר בתחום אזור לתכנון מפורט בעתיד. מרבית התוואי מצוי בתחומה רצ/ 26/1 כבישים- לתכנית רצ/ 1/1 תיקון מתאר קביעת תוואי לכבישים התוואי עובר בתחום דרך מוצעת, ע"ג רחוב אבא אבן. רחוב אבא אבן רצ/מק/ 2/21/1 תחנת תדלוק קביעת הוראות בינוי לתחנת תדלוק מדרגה ב'. קביעת בינוי עקרוני והוראות בניה למחסנים ולמשרדים לצרכי הפארק. מתחם לייעוד בסמוך מ' 150 שירותי פארק. במרחק של כ- מיעוד תחנת דלק. אבא אבן רצ/ 105/1 אזור נופש מטרופוליני מעורב קביעת הנחיות לשטחים פתוחים עם הנחיות מיוחדות, לאזור למסחר תעסוקה ותיירות ולפארק. חלוקת תחום התכנית למתחמים לתכנון, שימור ערכי טבע ופיתוח. כ- 20 מ' אל ייעוד מסחר, תעסוקה ותיירות ואל ייעוד שטחים פתוחים עם הנחיות מיוחדות. אבא אבן.

6 רצ/ 1000/1 מתחם 1000 הדונם- תכנון לבניית רובע עירוני חדש תכנון מתחם בשטח של כ- 1,490 דונם המשלב תעסוקה, מגורים (4,900 יח"ד), פארק עירוני ומתחמי פנאי. תוואי הרק"ל עובר ברחובות מתוכננים במסגרת התכנית, התכנית קובעת ייעוד "שטח לתפעול מסילה" במתחם הדיפו המוצע. רחבעם זאבי ו אבא אבן. פארק האגם ראשון לציון פיתוח אזור פארק האגם בראשון לציון כאזור תעסוקה, מלונאות, פארק הרפתקאות ושעשועים, נופש, פנאי וספורט; שמירה על האגם כערך סביבתי נופי. התכנית כוללת את רחוב אבא אבן, בו עובר תוואי הרק"ל. בקרבה היעודים הבאים: 'ספורט ונופש', 'אטרקציה תיירותית', 'מסחר ותעשייה עתירת ידע', 'מסחר ותיירות', 'מלונאות (אכסון מלונאי)'. אבא אבן (כולל). רצ/ 8/21/1 טבלה תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מקטע 4 (תרשים ) רצ/ 1/1 תכנית מקומית לציון מתאר ראשון קביעת מתאר העיר/ חלוקה לייעודים בתחום עובר התוואי מפורט לתכנון אזור בעתיד ונכנס מעט לתחום אזור חקלאי ב'. כל/ מרבית התוואי מצוי בתחומה רצ/ 26/1 כבישים- לתכנית רצ/ 1/1 תיקון מתאר קביעת תוואי לכבישים התוואי עובר בתחום דרך מוצעת, ע"ג רחוב אבא אבן. רחוב אבא אבן רצ/ 70/1 המשך פרוזדור תחבורתי של כביש מס' 2 הסדרת המשך הפרוזדור התחבורתי של כביש מס' 2 לאשדוד, בתחום השיפוט של ראשון לציון. חלק מהתוואי עובר ע"ג ייעוד דרך. ע"ג וממזרח- מס' 20 כביש

7 רצ/ 105/1 אזור נופש מטרופוליני מעורב קביעת הנחיות לשטחים פתוחים עם הנחיות מיוחדות, לאזור למסחר תעסוקה ותיירות ולפארק. חלוקת תחום התכנית למתחמים לתכנון, שימור ערכי טבע ופיתוח. כ- 20 מ' אל ייעוד מסחר, תעסוקה ותיירות. אבן. אבא מח/ 147 פרוזדור מסילת הברזל בראשון לציון לקבוע רצועת מקרקעין למסילת ברזל בראשון לציון מתוואי איילון דרום ולתחנות לאיסוף נוסעים ולהורדתם; לקבוע את רוחב רצועת המסילה; לשנות ייעודי קרקע לשטח למסילת ברזל וכו'. כ- 140 מ' אל יעוד עורק תחבורה משולב. במקביל לדרך מס' 20 (פחות או יותר) מח/ 148 מסילת ברזל פארק האגם ראשון לציון קביעת רצועת מקרקעין למסילת ברזל בקטע ראשון לציון- פלשת. פיתוח אזור פארק האגם בראשון לציון כאזור תעסוקה, מלונאות, פארק הרפתקאות ושעשועים, נופש, פנאי וספורט; שמירה על האגם כערך סביבתי נופי. כ- 90 מ' אל יעוד מסילת ברזל. התכנית כוללת את רחוב אבא אבן, בו עובר תוואי הרק"ל. בקרבה היעודים הבאים: 'ספורט ונופש', 'אטרקציה תיירותית', 'מסחר ותעשייה עתירת ידע', 'מסחר ותיירות', 'מלונאות (אכסון מלונאי)'. במרכז דרך מס' 20 אבא אבן (כולל). רצ/ 8/21/1 טבלה תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מקטע 5 (תרשים ) מח/ 147 פרוזדור מסילת הברזל בראשון לציון לקבוע רצועת מקרקעין למסילת ברזל בראשון לציון מתוואי איילון דרום ולתחנות לאיסוף נוסעים ולהורדתם; לקבוע את רוחב רצועת המסילה; לשנות ייעודי קרקע לשטח למסילת ברזל וכו'. חוצה את התוואי במחלף משה דיין. במקביל לדרך מס' 20. (חוצה את שדרות רחבעם זאבי+ שדרות משה דיין)

8 רצ/ 70/1 המשך פרוזדור תחבורתי של כביש מס' 2 הסדרת המשך הפרוזדור התחבורתי של כביש מס' 2 לאשדוד, בתחום השיפוט של ראשון לציון. התכנית כוללת קטע מהתוואי וחוצה אותו. התוואי עובר ע"ג ייעוד דרך. כביש מס' 20 (מחלף משה דיין) וקטע מהרחובות שדרות רחבעם זאבי ושדרות משה דיין רצ/ 168 /א מב"ת מערב- אזור תעשיה ומלאכה לקבוע אזורי מלאכה, תעשיה, פרטי פתוח, אזורים מיוחדים ושטחים לתכנון בעתיד. קטע כוללת התכנית מהתוואי, העובר ע"ג ייעוד דרך. 92 מ' אל יעוד ותעשיה מלאכה אזור זעירה. מב"ת מערב- רחבעם זאבי ושדרות משה דיין (כולל אותם) רצ/ 8/168 רצ/ 3/8/168 פארק עסקים איילון פארק עסקים איילון ביטול דרכים קיימות, פתיחת דרכים חדשות ושבילים; שינוי חלוקת המגרשים והתאמתה למצב הקיים (כפי שהוחכרו, למפעלי תעשיה ומלאכה שונים). שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור תעשיה מעורב. כ- 86 מ' אל אזור תעשיה כ- 20 מ' אל אזור תעשיה מעורב לתוואי- שדרות רחבעם זאבי רחבעם זאבי רצ/ 3/4/8/168 איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים- פארק עסקים איילון איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים; קביעת קווי בניין; שינוי הוראות נספח בינוי. כ- 18 מ' אל אזור תעשיה רחבעם זאבי רצ/ 8/8/168 שינוי מתאר- פארק עסקים איילון שינוי יעוד משצ"פ לתעשייה, מתקן הנדסי ודרך ומדרך לשצ"פ ותעשייה. כ- 19 מ' אל יעוד אזור תעשיה. 80 מ' ממתקן הנדסי רחבעם זאבי רצ/ 10/8/168 רצ/ 22/168 שינוי תכנית מתאר ותכנית מפורטת- פארק עסקים איילון תכנית מתאר לאזור תעסוקה מטרופוליני משני קביעת שטחי שירות ותכסית מקסימאליים; קביעת הוראות בניה; שינוי גובה מבנים; שינוי קווי בניין. קביעת תכנון מתארי לאזור תעסוקה מטרופוליני משני וחלוקתו למתחמי תכנון. כ- 76 מ' אל ייעוד תעשיה מלאכה ומסחר. בסמוך ליעוד 'תעסוקה, מסחר ומלאכה'. רחבעם זאבי מב"ת מערב- צפונית משה דיין ושדרות רחבעם זאבי.

9 טבלה תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מקטע 6 (תרשים ) רצ/ 10/2/2/1 מב"ת מערב התווית דרכים חדשות; הרחבת דרכים קיימות; ביטול דרכים; קביעת זכויות בניה למגרשים ארעיים; קביעת שימושים מותרים בשצ.פ. כ- 4 מ' אל יעוד חניה. צפונית משה דיין רצ/ 39/1 /א שכונת נווה דקלים יעוד השטח לשכונת מגורים בבניה צמודת קרקע: חלוקת השטח למגרשים; הנחיות ותנאים לבניית מבני מגורים; יעוד שטחים למטרות ציבור; התווית מערכת דרכים. כ- 63 מ' אל יעוד מגורים משה דיין רצ/ 6/168 רצ/ 6/168 /א התאמת מערכת דרכים אזור תעשיה מב"ת מערב תכנית לחלוקה חדשה- אזור תעשיה מב"ת מערב התאמת מערכת דרכים ושבילים ביחס לתב"ע ולתוואי כביש מהיר אשדוד; חלוקת השטח למגרשים; קביעת זכויות בניה. חלוקה ללא הסכמת הבעלים. התכנית כוללת את התוואי. עובר ע"ג יעוד דרך. כ- 76 מ' אל יעוד אזור תעשיה. התכנית כוללת את התוואי. עובר ע"ג יעוד דרך. כ- 76 מ' אל יעוד אזור תעשיה. שדרות משה דיין וצפונה דיין משה שדרות וצפונה רצ/ 4/6/168 הוספת ייעוד בשצ"פ בריאות למטרות בשצ"פ יעוד הוספת הציבור כ- 9 מ' אל יעוד שצ"פ. משה דיין רצ/ 1/4/6/168 הרחבת דרך הרחבת תוואי דרך מאושר 10 מ' אל יעוד דרך מחלף משה דיין 70 מ'- אל יעוד אזור מיוחד; 76 מ' אל יעוד אזור תעשיה, מלאכה ומסחר. בסמוך ליעוד 'תעסוקה, מסחר ומלאכה' רצ/ 10/168 רצ/ 22/168 שינוי יעוד למסחר- מב"ת מערב תכנית מתאר לאזור תעסוקה מטרופוליני משני הרחבת דרכים קיימות וקביעת קווי בניין; שינוי יעוד מאזור תעשיה ומלאכה לאזור מסחר, תעשיה ומלאכה מעורב. קביעת תכנון מתארי לאזור תעסוקה מטרופוליני משני וחלוקתו למתחמי תכנון. משה דיין מב"ת מערב- צפונית משה דיין ושדרות רחבעם זאבי.

10 טבלה תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מקטע 7 (תרשים ) רצ/ 1/1 תכנית מקומית לציון מתאר ראשון קביעת מתאר העיר/ חלוקה לייעודים התוואי בתחום התכנית, ע"ג יעוד דרך עירונית. מרבית התוואי מצוי בתחומה רצ/ 10/2/2/1 מב"ת מערב התווית דרכים חדשות; הרחבת דרכים קיימות; ביטול דרכים; קביעת זכויות בניה למגרשים ארעיים; קביעת שימושים מותרים בשצ.פ. כ- 46 מ' אל יעוד אזור תעשיה; בצמוד ליעוד דרך חדשה. צפונית משה דיין רצ/ 3/2/1 רצ/ 1/3/3/2/1 שכונת נווה ים+ מב"ת מערב שכונת נווה ים (+ בי"ס אבני החושן). הקטנת צפיפות אזור המגורים; הגדלת אזור התעשייה; קביעת אזור מגורים מיוחד שיכיל 3300 יח"ד; קביעת מתחמי תכנון ב- 1, ב- 2 באזור המגורים המיוחד. שינוי תוואי דרכים, הרחבה וביטול. עדכון גודלי המגרשים למגורים ולבניני ציבור. ביטול יח"ד טוריות והוספת יח"ד דו משפחתית. שינוי יעוד מאזור מגורים ג' מיוחד לשצ"פ. שינוי יעוד ממגרש מיוחד לאזור מגורים ב' מיוחד ולשב"צ. שינוי יעוד ממגרש להשלמה לשצ"פ. שינוי יעוד משצ"פ לשב"צ. שינוי יעוד מב' מיוחד ושב"צ למסחרי. הוספת קומת מגורים באזור מגורים ג' מיוחד. כ- 28 מ' אל יעוד אזור מגורים מיוחד; כ- 46 מ' אל יעוד אזור תעשיה. משה דיין משה דיין. 28 מ' אל יעוד שטח לבנייני ציבור; 29 מ' אל יעוד מגורים מיוחד. 28 מ' אל יעוד בנייני ציבור; 29 מ' אל יעוד אזור מגורים ב' מיוחד; 35 אחד.מ' אל אזור מגורים רצ/ 4/3/2/1 שינוי יעוד מגורים מיוחד- שכונת נווה ים שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ג' מיוחד, לאזור מגורים ב' מיוחד, לאזור לשטחי ציבור, לשצ"פ, לדרכים ולדרכים משולבות; קביעת זכויות ומגבלות בניה. משה דיין.

11 רצ/ 12/3/2/1 רצ/מק/ 7/3/3/2/1 שינוי יעוד מגורים למבני ציבור- שכונת (אבני ים נווה החושן) שינוי בקו בניין- שכונת נווה ים שינוי יעוד מאזור מגורים מיוחד ושצ"פ לשטח לבניה ציבורית; קביעת הוראות בינוי. שינוי בקו בניין צידי ואחורי 29 מ' אל יעוד שטח בנייני ציבור. 32 מ' אל יעוד מגורים ב'- מיוחד משה דיין משה דיין רצ/מק/ 13/3/2/1 הרחבת שטח לבניה ציבורית- בי"ס אבני החושן (גן ילדים האלמוגים) הרחבת שטח לבניה ציבורית; הרחבת דרך. 28 מ' אל יעוד שטח בנייני ציבור משה דיין רצ/מב/ 58/1 שכונת חולות ה' (נאות שקמה) קביעת אזורי מגורים: ב' מיוחד, ב' 1 מיוחד, ג' מיוחד; התווית מערכת דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות והתווית דרכים משולבות. כ- 70 מ' אל יעוד שטח לבנייני ציבור; 70 מ' אל מגורים ב' מיוחד; 71 מ' אל יעוד מגורים ג'; 67 מ' אל יעוד מגורים ג' 1. משה דיין רצ/ 3/58/1 הרחבת דרך (רחוב חיים בר-לב) שינוי יעוד משצ"פ לדרך כ- 38 מ' אל יעוד דרך משה דיין רצ/ 22/58/1 הגדלת מס' יחידות דיור (רח' שלונסקי 16,18 ורח' מרטין בובר 10,12). הגדלת מס' יחידות דיור וזכויות בניה (הקמת 9 יח"ד). כ- 72 ג'. מ' אל יעוד מגורים משה דיין (רח' שלונסקי ומרטין בובר). טבלה תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מקטע 8 (תרשים ) רצ/ 1/1 תכנית מקומית לציון מתאר ראשון קביעת מתאר העיר/ חלוקה לייעודים התוואי בתחום התכנית, ע"ג יעוד דרך עירונית. מרבית התוואי מצוי בתחומה

12 רצ/ 1/3/3/2/1 רצ/מק/ 3/3/3/2/1 שכונת נווה ים שינוי תוואי דרכים, הרחבה וביטול. עדכון גודלי המגרשים למגורים ולבניני ציבור. ביטול יח"ד טוריות והוספת יח"ד דו משפחתית. שינוי יעוד מאזור מגורים ג' מיוחד לשצ"פ. שינוי יעוד ממגרש מיוחד לאזור מגורים ב' מיוחד ולשב"צ. שינוי יעוד ממגרש להשלמה לשצ"פ. שינוי יעוד משצ"פ לשב"צ. שינוי יעוד מב' מיוחד ושב"צ למסחרי. הוספת קומת מגורים באזור מגורים ג' מיוחד. תוספת 2 קומות; תוספת 3 יחידות דיור לכל מגרש ללא הגדלת זכויות בניה משה דיין. 33 מ' אל יעוד מגורים מיוחד, 34 מ' אל מגורים ג' מיוחד. 34 מ' אל מגורים ג' מיוחד תוספת 2 קומות- שכונת נווה ים (רחוב הנחשול) משה דיין (רחוב הנחשול) 33 מ' אל יעוד אזור מגורים ב' מיוחד; 34 מ' אל אזור מגורים רצ/ 4/3/2/1 שינוי יעוד מגורים מיוחד- שכונת נווה ים שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ג' מיוחד, לאזור מגורים ב' מיוחד, לאזור לשטחי ציבור, לשצ"פ, לדרכים ולדרכים משולבות; קביעת זכויות ומגבלות בניה. משה דיין רצ/במ/ 55/1 חולות ב'- (שכונת קריית כרמים) שטח לאזור מגורים מיוחד; שטח לאזור מסחר ומשרדים; שטחים למבני ציבור וחינוך; שטחים ציבוריים פתוחים; דרכים ציבוריות; חניה פרטית ציבורית; כולל את התוואי ע"ג יעוד דרך. כ- 16 מ' מיעוד מגורים מיוחד; כ- 17 מ' מיעוד שטח לבנייני ציבור לוי לשד' ממזרח אשכול 17 מ' אל יעוד אזור מגורים מיוחד רצ/במ/ 55/1 /א (קריית ב' חולות כרמים) להוסיף 47 יחידות דיור ולשנות חלוקתן במגרשים מבלי להוסיף זכויות בניה. ממזרח לוי אשכול (רחוב חסידי אומות העולם)

13 רצ/במ/ 1/55 /ג חולות ב' (קריית כרמים) הגדלת מס' יח"ד שינוי במספר הקומות ובמספר יח"ד, ללא תוספת שטח בניה והגדלת מס' יח"ד מ- 86 ל- 100 יח"ד. התכנית כוללת את התוואי, המצוי ע"ג יעוד דרך. כ- 138 מ' ממגורים א' מיוחד. רח' לוי אשכול ומזרחה כ- 18 מ' ממגורים מיוחד רצ/מק/ 55/1 /ז שינוי ומפורטת כרמים מתאר קריית שינוי במספר הקומות ובמספר יחידות הדיור. התוואי בתחום התכנית, ע"ג ייעוד דרך. כ- 17 מ' מיעוד מגורים מיוחד. רחוב לוי אשכול ומזרחה רצ/במ/ 58/1 רצ/ 10/58/1 שכונת חולות ה' (נאות שקמה) שטח ציבורי פתוח (נאות שקמה) קביעת אזורי מגורים: ב' מיוחד, ב' 1 מיוחד, ג' מיוחד; התווית מערכת דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות והתווית דרכים משולבות. שינוי יעוד משטח לבניה ציבורית לשטח ציבורי פתוח כ- 17 מ' אל מגורים ג' מיוחד; כ- 15 מ' אל יעוד מגורים ג' 1 ; כ- 20 מ' אל יעוד מגורים מיוחד; כ- 15 מ' אל מגרש מיוחד. כ- 18 מ' אל יעוד שטח ציבורי פתוח. לוי ממערב אשכול לוי ממערב אשכול רצ/ 15/58/1 אזור מסחרי (קניון ישקו הבאר - שכונת נאות שקמה) המרת שטחי שירות לשטחים עיקריים; תוספת שטחי שירות לצורך קירוי מעברים ציבוריים; שימוש בשטח התת קרקעי מתחת לשצ"פ לצורכי חניה למבנה המסחרי בלבד. כ- 203 מסחרי מ' ליעוד אזור לוי ממערב אשכול רצ/ 1/60/1 רצ/מק/ 87/1 פארק הזיכרון פארק הזיכרון שיוני תכנית מתאר וקביעת אזור בניה למבני ציבור, מוסדות חינוך והשכלה גבוהה, שצ"פ. הרחבת תוואי דרך מאושרת והרחבת שטח ציבורי פתוח מאושר; איחוד וחלוקה של מגרשים הכלולים בחלקת רישום אחת. כולל את תחום התוואי ע"ג יעוד דרך. כ- 16 מ' אל יעוד שטח לבנייני ציבור. כ- 15 מ' אל יעוד שטחים פתוחים. רחוב לוי אשכול ומזרחה ממזרח לוי אשכול

14 רצ/ 1/87/1 שינוי יעוד לשצ"פ בשילוב שירותים ומזנון שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח ציבורי פתוח בשילוב שירותים ומזנון למבקרי הפארק; קביעת הוראות בניה, קווי בנין, עקרונות בינוי, תנאים למתן היתרי בניה למגרש; קביעת שטחי בניה ומספר קומות מרבי למגרש. איחוד וחלוקה של שטח לבניה ציבורי ושטח ציבורי פתוח; קביעת קווי בנין. כ- 14 מ ' אל יעוד שטחים פתוחים ממזרח לוי אשכול רצ/מק/ 2/87/1 "זיכרון ראשון" (פארק הזיכרון) כ- 66 מ' אל יעוד מוסדות ציבוריים ממזרח לוי אשכול טבלה תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מקטע 9 (תרשים ) מרחק מינימאלי מציר מח/ 147 פרוזדור מסילת הברזל בראשון לציון לקבוע רצועת מקרקעין למסילת ברזל בראשון לציון מתוואי איילון דרום ולתחנות לאיסוף נוסעים ולהורדתם; לקבוע את רוחב רצועת המסילה; לשנות ייעודי קרקע לשטח למסילת ברזל וכו'. המסילה חוצה את התוואי ומקבילה אליו. בקטע המקביל אל התוואי המסילה במרחק של כ- 15 מ'. מסילת הרכבת מקבילה לתוואי על שדרות יצחק רבין וחוצה את התוואי בהצטלבות הרחובות לוי אשכול ויצחק רבין (בכיכר) רצ/ 10/1 /א/ 1 מרכז עירוני- הלאום קריית קביעה של ייעודי קרקע במרכז העירוני (מרכז עסקים ומרכז אזרחי): שטח לבנייני ציבור, אזור מגורים מיוחד, אזור מסחרי, אזור מסחר ומשרדים, מרכז תחבורה, תוואי מסילת ברזל, שטח למגרשים מיוחדים כ- 46 מ' אל שטח מיוחד. כ- 70 מ' אל אזור מגורים מיוחד. כ- 147 מ' אל יעוד מסחר ומשרדים. ההסתדרות

15 מרחק מינימאלי מציר רצ/ 10/1 /א/ 8 מרכז עסקים ראשי מערבי קביעת מסגרת תכנונית עבור מרכז העסקים הראשי של מערב העיר- שינוי יעוד ל:אזור מרכז עירוני, אזור מגורים מיוחד, שטח לבנייני ציבור, שצ"פ, דרכים וכו' כ- 38 מ' אל שטח לבנייני ציבור. כ- 40 מ' אל שטח מיוחד. כ- 44 מ' אל מרכז עסקים. מגורים אל מ' כ- 127 מיוחד יצחק רבין וההסתדרות רצ/ 10/1 /א/ 11 מתחם חברת מגדל- מרכז אזרחי הגדלת זכויות בניה באזור מסחר ומשרדים במתחם חברת מגדל- מרכז אזרחי ראשל"צ וקביעת שטחי בניה והוראות בניה, לתוספת של 5 קומות למשרדים בבניינים ג' ו-ד'. כ- 146 מ' מיעוד מסחר ומשרדים. ההסתדרות שיכון ציבורי שכונת קריית גנים קביעת תכנית ברת ל"שיכון ציבורי" לביצוע פעולות מדידה ורישום בפנקסי המקרקעין בהתאם לחוק. כ- 25 מ' אל יעוד מגורים. כ- 77 מ' אל שטח לבנייני ציבור. ההסתדרות 3/48/18 (לפי רצ/במ/ 2/43/1 ) רצ/במ/ 58/1 שכונת חולות ה' (נאות שקמה) קביעת אזורי מגורים: ב' מיוחד, ב' 1 מיוחד, ג' מיוחד; התווית מערכת דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות והתווית דרכים משולבות. התכנית כוללת קטע מהתוואי העובר ע"ג יעוד דרך. כ- 22 מ' אל מגורים ג' מיוחד. ממערב לוי אשכול (כולל קטע מהרחוב עצמו) רצ/ 1/7/58/1 הגדלת שטחי בניה (שכונת נאות שקמה) תוספת אחוזי בניה לבניין עקב סגירת רצפת מרפסות. כ- 187 מ' אל יעוד אזור מגורים ג' 1. לוי ממערב אשכול רצ/ 2/60/1 שכונת נאות אשלים חלוקת השטח למתחמים לבניה רוויה ובניה צומחת; התווית דרכים חדשות; יעוד מגרש מיוחד; יעוד מרש ציבור ושצ"פ; יעוד שטחים מסחריים; קביעת זכויות ומגבלות בניה. כ- 23 מ' אל יעוד שטח לבנייני ציבור. יצחק רבין רצ/מק/ 10/2/60/1 מבני ציבור- שכונת נאות אשלים איחוד וחלוקה מחדש של המגרשים בהסכמת הבעלים, שינוי קווי בניין. כ- 26 מ' מיעוד שטח לבניה ציבורית. יצחק רבין

16 מרחק מינימאלי מציר רצ/ 1/3/60/1 קריית חתני פרס נובל שינוי יעוד מגורים לאזור מגורים ב' 1, ג' 1, שב"צ, שצ"פ ומסחר; התווית דרכים חדשות, ביטול או הרחבת דרכים קיימות. כ- 88 מ' אל יעוד דרך מערב להצטלבות הרחובות לוי אשכול ושדרות יצחק רבין טבלה תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מקטע 10 (תרשים ) מח/ 147 פרוזדור מסילת הברזל בראשון לציון לקבוע רצועת מקרקעין למסילת ברזל בראשון לציון מתוואי איילון דרום ולתחנות לאיסוף נוסעים ולהורדתם; לקבוע את רוחב רצועת המסילה; לשנות ייעודי קרקע לשטח למסילת ברזל וכו'. המסילה חוצה את התוואי ומקבילה אליו. בקטע המקביל אל התוואי המסילה במרחק של כ- 5 מ'. מסילת הרכבת מקבילה לתוואי על רחוב ההסתדרות וחוצה את התוואי בסמוך לגן הפרח ולדרך מס' 4 (מחלף גן רווה) רצ/ 1/1 רצ/ 10/1 /א/ 1 תכנית מתאר מקומית ראשון לציון מרכז עירוני- קריית הלאום קביעת מתאר העיר/ חלוקה לייעודים קביעה של ייעודי קרקע במרכז העירוני (מרכז עסקים ומרכז אזרחי): שטח לבנייני ציבור, אזור מגורים מיוחד, אזור מסחרי, אזור מסחר ומשרדים, מרכז תחבורה, תוואי מסילת ברזל, שטח למגרשים מיוחדים התוואי בתחום התכנית, ע"ג יעוד דרך עירונית. כ- 47 מ' אל יעוד שטח לבנייני ציבור. כ- 15 מ' אל מרכז תחבורה. כ- 43 מ' אל אזור מסחרי. כ- 46 מ' אל שטח מיוחד. כ- 148 מ' אל יעוד מסחר ומשרדים. מרבית התוואי מצוי בתחומה ההסתדרות רצ/מק/ 10/1 /א/ 3 הרחבת דרך קיימת (רחוב ההסתדרות) הרחבת דרך קיימת בתחום התכנית ע"ג יעוד דרך ושטח ציבורי פתוח. ההסתדרות

17 2.4/2008 רצ/ 10/1 /א/ 8 מרכז עסקים ראשי מערבי קביעת מסגרת תכנונית עבור מרכז העסקים הראשי של מערב העיר- שינוי יעוד ל:אזור מרכז עירוני, אזור מגורים מיוחד, שטח לבנייני ציבור, שצ"פ, דרכים וכו' כ- 38 מ' אל שטח לבנייני ציבור. כ- 44 מ' אל מרכז עסקים. כ- 127 מ' אל מגורים מיוחד ההסתדרות רצ/ 10/1 /א/ 13 מוזיאון אגם תכנית זו באה לשנות את קווי הבניין למגרש ציבורי המיועד למוזיאון, כחלק מצרכי הבינוי והעיצוב הארכיטקטוני של המוזיאון כ- 45 מ' אל יעוד מבנים ומוסדות ציבור. ההסתדרות רצ/ 11/1 שכונת כצנלסון קביעת והסדרת זכויות בניה באזורים השונים כולל אזור מיוחד; הגבלת צפיפות; התווית מערכת דרכים; קביעת: שבילים להולכי רגל, שצ"פ, שטחים לבניה ציבורית, שטחים למוסדות ציבור, שטחים לחניה ציבורית, שפ"פ, אזור מסחרי, אזור לתכנון ארכיטקטוני לאורך רחוב. התכנית כוללת את התוואי ע"ג ייעוד דרך. כ- 6 מ' אל מגורים ד' עם חזית מסחרית. כ- 14 מ' אל שצ"פ. כ- 21 מ' אל יעוד מגורים ג'. כ- 74 מ' אל מגורים ד'. רחוב רחוב וצפונה. ההסתדרות, רצ/ 20/11/1 ב '- שכונת כצנלסון קביעת אזור מגורים קביעת: אזור מגורים ב', אזור מגורים מיוחד, אזור מסחרי, שטח לבנייני ציבור, שטח ציבורי פתוח ושבילים, דרכים, ביטול שבילים, קביעת דרך משולבת, איחוד וחלוקה, סימון מבנים להריסה. כ- 7 מ' אל אזור מגורים מיוחד. כ- 49 מ' אל אזור מסחרי רצ/ 2/20/11/1 קניון בן גוריון תוספת זכויות בניה מ מ"ר לשימוש עיקרי. מ"ר ל כ- 49 מ' אל אזור מסחרי שיכון ציבורי- שכונת קריית גנים קביעת תכנית ברת ל"שיכון ציבורי" לביצוע פעולות מדידה ורישום בפנקסי המקרקעין בהתאם לחוק. כ- 30 מ' אל יעוד מגורים. כ- 77 מ' אל שטח לבנייני ציבור. ההסתדרות 3/48/18 (לפי רצ/במ/ 2/43/1 ) רצ/מק/ 1/63/1 דרך מס' 4 מחלף גן רווה איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים חוצה את התוואי בקטע קטן ע"ג רחוב ההסתדרות, ע"ג יעוד דרך. ההסתדרות ומחלף גן רווה (לאורך קטע מדרך מס' 4)

18 רצ/ 100/1 הרחבת דרכים- דרך חדשה רח' שפרינצק. הרחבת דרכים קיימות, קביעת דרכים זמניות ודרכים חדשות לרבות מעבר לתשתיות; שינוי יעוד מקרקע חקלאית לדרך; קביעת הוראות לדרכים ולדרכים זמניות; קביעת רצועת תשתיות ודלק. 19 מ' אל יעוד דרך חדשה רישום ציבוריים- רמז שיכונים שכונת קביעת תכנית ברת לשיכון ציבורי, לביצוע פעולות מדידה ורישום בפנקסי המקרקעין. כ- 14 מ' אל יעוד מגורים רב קומות. כ- 47 מ' אל יעוד שטח לבנייני ציבור (בי"ס ידלין). 3/48/12 (לפי רצ/ 109/3 /א) רצ/ 3/109 /א אחוד וחלוקה- שכונת רמז לאחד חלקות ולחלק אותן מחדש; להקצות מגרשים לבניינים ציבוריים, שצ"פ ושטחים מסחריים, להתוות דרכים חדשות ולבטל דרכים קיימות או להרחיבן, לקבוע אזורי מגורים ג' וד'. כ- 14 מ' אל אזור מגורים ד'. כ- 47 מ' אל אזור לבניין ציבורי. כ- 153 מ' אל אזור לבניין מסחרי רצ/ 9/109 שינוי יעוד למגורים- שכונת רמז שינוי יעוד מאזור מסחרי לאזור כ- 152 מ' אל אזור מגורים ג'.

19 טבלה תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מקטע 11 (תרשים ) רצ/ 1/1 תכנית מקומית לציון מתאר ראשון קביעת מתאר העיר/ חלוקה לייעודים התוואי בתחום התכנית, ע"ג יעוד דרך עירונית. מרבית התוואי מצוי בתחומה רצ/ 5/1 קביעת אזורי בניה שונים- שכונת רמז רה- תכנון השטח, קביעת אזורי בניה שונים, הקצאת שטחי קרקע לצרכי מסחר, ציבור, ירק ציבורי, פיתוח, ביטול דרכים, התווית והרחבת דרכים, הקצאת שטחי חניה. כ- 11 מ' אל יעוד אזור מגורים ד' עם חזית מסחרית. כ- 27 מ' אל אזור מגורים ד'. כ- 122 מ' אל שטח לבנייני ציבור. כ- 173 מ' אל אזור מגורים ג' רצ/ 5/1 /א רצ/ 28/5/1 /א תכנון כולל-שכונת רמז לתכנית תיקון רחוב מתאר- השקמה שכונת רמז קביעת והסדרת זכויות בניה באזורים השונים כולל אזור מיוחד; הגבלת צפיפות ומתן עידוד לתכנון כולל של שטחים מרוכזים; התווית מערכת דרכים; קביעת שבילים להולכי רגל; קביעת שצ"פ; קביעת שטחים לבניה ציבורית; קביעת שטחי חניה. שינוי בדרך ללא מוצא ברחוב השקמה כ- 24 מ' אל אזור מגורים ד'. כ- 129 מ' אל אזור מגורים ג'. כ- 6 מ' אל יעוד דרך. כ- 33 מ' אל אזור מגורים ד' רצ/ 33/5/1 שינוי יעוד למגורים- שכונת רמז ביטול שבילים להולכי רגל וצירופם למגורים כ- 10 מ' אל יעוד אזור רצ/ 40/5/1 /א תכנית איחוד וחלוקה- שכונת רמז איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים; שינוי יעוד החלקה לאזור מגורים מיוחד, שביל להולכי רגל, שטח לבנייני ציבור, הרחבת דרך. כ- 137 מ' אל אזור מגורים מיוחד. 138 מ' אל שטח לבנייני ציבור.

20 רצ/ 50/5/1 אזור מסחרי- שכונת רמז שינוי יעוד החלקה ממגורים ג' עם חזית מסחרית לאזור מסחרי, קביעת זכויות בניה. כ- 11 מ' אל אזור מסחרי רחוב ודרומה רצ/ 1/54/5/1 שינוי יעוד למגורים ד מיוחד- שכונת רמז שינוי יעוד מאזור מגורים ד' לאזור מגורים ד' מיוחד לצורך הוספת יחידת דיור בקומה ה' למבנה הקיים. כ- 108 מ' אל אזור מגורים ד' מיוחד רצ/ 56/5/1 שינוי יעוד לאזור מסחרי- שכונת רמז שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור מסחרי. כ- 11 מ' אל אזור מסחרי רצ/ 59/5/1 שינוי יעוד קרקע- שכונת רמז קביעת סובה ברחוב התאנה; שינוי יעוד מדרך לאזור מגורים ד'; קביעת זיקת הנאה להולכי רגל ומעבר לתשתיות; קביעת קווי בניין; שינוי יעוד מאזור מגורים ד' לאזור מסחרי. כ- 11 מ' אל אזור מסחרי רצ/מק/ 66/5/1 תוספת יח"ד- שכונת רמז תוספת 2 יח"ד מ- 6 יח"ד ל- 8 יח"ד. כ- 53 ד' מ' אל יעוד מגורים רצ/ 67/5/1 איחוד וחלוקה- שכונת רמז איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים; שינוי יעוד החלקות מאזור מגורים ד'+ חזית מסחרית לאזור מסחרי+ מגורים. כ- 11 מ' אל יעוד אזור מסחרי+ מגורים רצ/מק/ 69/5/1 רצ/ 11/1 אחוד וחלוקה- שכונת רמז שכונת כצנלסון אחוד חלקות בהסכמת הבעלים; תוספת 9 יח"ד מ- 21 ל- 30 יח"ד. קביעת והסדרת זכויות בניה באזורים השונים כולל אזור מיוחד; הגבלת צפיפות; התווית מערכת דרכים; קביעת: שבילים להולכי רגל, שצ"פ, שטחים לבניה ציבורית, שטחים למוסדות ציבור, שטחים לחניה ציבורית, שפ"פ, אזור מסחרי, אזור לתכנון ארכיטקטוני לאורך רחוב. כ- 47 מ' אל אזור מגורים ד'. התכנית כוללת את התוואי ע"ג ייעוד דרך. כ- 8 מ' אל מגורים ד' עם חזית מסחרית. כ- 11 מ' אל שטח לבנייני ציבור. רחוב וצפונה. כ- 24 ד'. כ- 48 ב'. מ' אל יעוד מגורים מ' אל יעוד מגורים

21 רצ/ 21/11/1 שינוי יעוד למסחר- שכונת כצנלסון הרחבת דרך קיימת; שינוי יעוד לאזור מסחרי. כ- 129 אל יעוד אזור מסחרי רצ/ 1/26/11/1 תוספת שטח למבנה ציבור- שכונת כצנלסון תוספת שטח עיקרי תת קרקעי לשב"צ כ- 93 מ' אל אזור מבני ציבור רצ/ 27/11/1 רצ/מק/ 29/11/1 תוספת יח"ד- שכונת כצנלסון תוספת קומות- שכונת כצנלסון שינוי יעוד ממגורים ד' למגורים ג' מיוחד; תוספת יח"ד מ- 142 ל- 14 יח"ד; קביעת זכויות בניה; איחוד וחלוקה. קביעת קווי בניין; קביעת בינוי; קביעת זכויות בניה והוראות בניה; תוספת 2 קומות. כ- 68 מ' אל יעוד אזור מגורים ג' מיוחד. כ- 63 מ' אל יעוד אזור מגורים ד' רצ/ 30/11/1 הרחבת בניין- שכונת כצנלסון הרחבת הבניין צפונה- בכל הקומות. תוספת שטחי בניה כ- 10 מ' אל יעוד אזור תכנון מיוחד רצ/מק/ 33/11/1 איחוד וחלוקה- שכונת כצנלסון איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים; תוספת 6 יח"ד מ- 18 ל- 24 יח"ד; תוספת 2 קומות; קביעת קווי בניין. כ- 114 מ' אל יעוד אזור רצ/ 34/11/1 שינוי יעוד- כצנלסון שכונת שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג'; תוספת יח"ד מ- ל 2-8 יח"ד. כ- 118 מ' אל יעוד אזור רצ/מק/ 35/11/1 תוספת יח"ד- שכונת כצנלסון תוספת 2 יח"ד מ- ל 6 כ- 47 ד'. מ' אל יעוד מגורים -8 יח"ד רצ/ 39/11/1 שינוי יעוד למגורים ג'- שכונת כצנלסון שינוי יעוד ממגורים ב' ל-ג'; הגדלת כמות יחידות דיור. כ- 54 מ' אל יעוד אזור רישום ציבוריים- רמז שיכונים שכונת קביעת תכנית ברת לשיכון ציבורי, לביצוע פעולות מדידה ורישום בפנקסי המקרקעין. כ- 11 מ' אל יעוד מגורים רב קומות. כ- 49 מ' אל יעוד שטח לבנייני ציבור (בי"ס ידלין). 3/48/12 (לפי רצ/ 109/3 /א) רצ/ 7/78 הרחבת דרכים- שכונת רמז הרכבת דרכים וקביעת שביל להולכי רגל כ- 11 מ' אל יעוד אזור מגורים ד'.

22 רצ/ 12/78 /ג שינוי יעוד- רמז שכונת ביטול שצ"פ והפיכתו לאזור מגורים מיוחד כ- 131 מ' אל יעוד אזור מגורים מיוחד רצ/ 3/79 הרחבת דרכים- שכונת כצנלסון הרחבת דרכים; פתיחת דרכים; פתיחת שבילים להולכי רגל; קביעת שטחים ציבוריים פתוחים; שטח לבנייני ציבור ואזורי מסחר. כ- 9 מ' אל אזור מסחרי; כ- 50 מ' אל אזור מגורים ד' רצ/ 3/109 /א אחוד וחלוקה- שכונת רמז לאחד חלקות ולחלק אותן מחדש; להקצות מגרשים לבניינים ציבוריים, שצ"פ ושטחים מסחריים, להתוות דרכים חדשות ולבטל דרכים קיימות או להרחיבן, לקבוע אזורי מגורים ג' וד'. כ- 14 מ' אל אזור מגורים ד'. כ- 49 מ' אל אזור לבניין ציבורי רצ/מק/ 7/109 הרחבת דרכים- שכונת רמז הרחבת דרכים מאושרות; שינוי יעוד מדרך לשצ"פ; קביעת קווי בניין. כ- 148 מ' אל יעוד אזור מגורים ג' רצ/ 8/109 רצ/ 14/129 מסחר- שכונת רמז חלוקת חולקה- שכונת כצנלסון איחוד וחלוקה; שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור מסחרי; קביעת קווי בניין חלוקת חלקה; קביעת שטחים לצרכים ציבוריים; קביעת הוראות הבניה ומספר הדירות הכולל. כ- 15 מ' אל יעוד מסחר כ- 12 מ' אל אזור מגורים ד' רצ/ 14/129 /ב משרדים ומסחר- שכונת כצנלסון בינוי וחניון תת קרקעי; משרדים ומסחר כ- 12 מ' אל יעוד משרדים ומסחר. טבלה תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מקטע 12 (תרשים ) רצ/ 1/1 תכנית מקומית לציון מתאר ראשון קביעת מתאר העיר/ חלוקה לייעודים התוואי בתחום התכנית, ע"ג יעוד דרך עירונית. מרבית התוואי מצוי בתחומה

23 רצ/ 6/1 /ב קביעת ייעודי קרקע- שכונת השומר קביעת דרכים חדשות; ביטול דרכים קיימות; הרחבת דרכים; קביעת שבילים להולכי רגל; קביעת שטחים לבנייני ציבור; קביעת שטחים ציבוריים פתוחים; קביעת אזורים מסחריים; קביעת אזורי מגורים; קביעת מבנים להריסה. כ- 12 מ' אל אזור מסחרי; כ- 58 מ' אל אזור מגורים ג'; כ מ' אל שטח לבנייני ציבור רצ/ 7/1 שכונת ראשונים רובע לפתוח דרכים, להרחיב דרכים קיימות, להקצות שטחים לשבילים להולכי רגל, לבטל דרכים קיימות; ליעד שטחים לבנייני ציבור ולשצ"פ; לקבוע בניה עם קירות משותפים. כ- 127 אל יעוד שטח לבנייני ציבור; כ- 127 מ' אל יעוד מגורים ב'. הכרמל רצ/ 7/1 /ג מסחר- אברמוביץ שכונת הפקעות לצרכי ציבור; יעוד דרכי גישה; פתרון בעיות תחבורה וקביעת זכויות בניה. כ- 10 מ' אל יעוד מסחרי רצ/ 7/1 /ג/ 2 מסחר- אברמוביץ שכונת קביעת זכויות בניה וקווי בניין בכל הקומות ושינוי יעוד בבניין למסחר; תוספת זכויות בניה בקומת הקרקע למסחר; תוספת 2 קומות משרדים וקומה למתקנים הנדסיים. כ- 10 מ' אל יעוד מסחרי רצ/מק/ 1/34/7/1 אזור מסחרי מיוחד- רובע ראשונים שינוי קווי בניה. כ- 152 מ' אל אזור מסחרי מיוחד הכרמל רצ/ 2/36/7/1 קניון - שכונת אברמוביץ שינוי תכלית מחניה לשטחי משרדים; העברת שטחים בין הקומות בבניין מבלי להגדיל את סה"כ השטחים המאושרים; שינוי במס' מקומות החניה העודפים; קביעת בינוי. כ- 11 מ' אל יעוד אזור מסחרי מיוחד

24 רצ/ 39/7/1 רצ/ 49/7/1 מדרחוב - אברמוביץ רחוב שכונת התחדשות עירונית- רובע ראשונים להגדיר ולתחום קטע מרחוב ולשנות את ייעודו מדרך רגילה למדרחוב; לקבוע הסדרי תנועה וחניה, מעבר רכב תפעולי, רכב אספקה, רכב שירות, רכב חרום וביטחון ורכב נכים; לקבוע מקומות מוגדרים בתחום המדרחוב המיועדים להצבת שולחנות וכסאות לבתי קפה ומסעדות; לקבוע את האפשרות להצבת ריהוט רחוב ואלמנטים אומנותיים; לקבוע את האפשרות לקיים אירועי רחוב. התחדשות עירונית (פינוי בינוי) במתחם רחוב קורח: שינוי יעוד לאזור מגורים מיוחד ושצ"פ, ביטול רחוב ישראל רוקח. התוואי בתחום התכנית. התוואי עובר ע"ג יעוד דרך. כ- 10 מ' אל יעוד אזור מסחרי. כ- 30 מ' אל יעוד מגורים ג'. כ- 128 מ' אל יעוד אזור מגורים מיוחד. רחוב הכרמל רצ/מק/ 50/7/1 תוספת יח"ד- ראשונים רובע תוספת 1 יח"ד מ- 11 ל- 12 יח"ד ללא הגדלת שטחים כ- 169 מ' אל יעוד אזור הכרמל רצ/ 9/1 שכונת אברמוביץ קביעת והסדרת זכויות הבניה באזורים השונים, הגבלת צפיפות ומתן עידוד לתכנון כולל של שטחים מרוכזים, התווית מערכת דרכים, שבילים להולכי רגל, שצ"פ, שטחים לבניה ציבורית, שטחי חניה ציבוריים, איחוד וחלוקה, קביעת חזית מסחרית, קביעת אזור לתכנון מפורט ארכיטקטוני. כ- 9 מ' אל יעודים אזור מסחרי+ מגורים ג' עם חזית מסחרית. כ- 103 מ' אל ייעודים מגורים ד'+ שאח לבנייני ציבור רצ/ 12/9/1 רצ/ 20/9/1 מסחר- אברמוביץ מסחר- אברמוביץ שכונת שכונת שינוי יעוד משטח מגורים ד' למסחר; קביעת זכויות בניה למסחר; קביעת קווי בניין. שינוי יעוד מדרך קיימת לשטח מסחרי בשטח של 82 מ"ר בהתאם למצב קיים של רב קומות; תוספת קומת משרדים בקומה המפולשת. כ- 42 מ' אל יעוד אזור מסחרי. כ- 9 מ' אל אזור מסחרי רצ/ 38/9/1 שטח פרטי פתוח- שכונת אברמוביץ שינוי יעוד משצ"פ לשפ"פ; הריסת מבנה קיים; קביעת זכות מעבר לכלי רכב, להולכי רגל ולתשתיות בתחום השפ"פ. כ- 10 מ' אל יעוד אזור מסחרי.

25 רצ/ 40/1 מדרחוב להגדיר ולתחום קטע לתכנון ברחוב במטרה לייעדו למדרחוב; לסמן מבנים היסטוריים או בעלי ערך ארכיטקטוני, תיירותי או סמלי ע"מ לשמרם, לשקמם, לשחזרם ולשפצם; להסדיר הסדרי תנועה וחניה; קביעת מקומות מוגדרים בתחום המדרחוב; קביעת עיצוב ארכיטקטוני לחזיתות הבניינים לאורך רחוב. קביעת הנחיות לשימור ושיפוץ המבנים ההיסטוריים ולתכנון המבנים החדשים; שימושים מותרים ועוד כ- 18 מ' אל יעוד תחבורה אחסנה ושירותים הנדסיים. כ- 18 מ' אל יעוד מסחר. כ- 71 מ' אל יעוד אזור מגורים ד. מדרחוב. ממזרח למעבר התוואי על רחוב רצ/ 1/40/1 שינוי יעוד- מדרחוב שינוי יעוד מדרך לחניה פרטית באזור מגורים ד' ושצ"פ. כ- 59 מ' אל יעוד אזור מסחרי מדרחוב. ממזרח למעבר התוואי על רחוב רצ/מק/ 2/40/1 קיוסק- גן הנדיב/ גן העיר שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לבנייני ציבור- קיוסק בשטח של כ- 50 מ"ר; הריסת מבני שירותים. כ- 43 מ' אל יעוד שטח בנייני ציבור. ממזרח הרצל ו הכרמל רצ/ 2/40 יקב כרמל מזרחי קביעת אזור תעשיה בשטח התכנית; שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים ב' לאזור תעשיה, ביטול דרך קיימת, הרחבת דרכים קיימות וקביעת שביל להולכי רגל כ- 49 מ' אל אזור תעשיה הכרמל רצ/ 2/40 /א רצ/ 2/40 /ב יקב כרמל מזרחי- קביעת אזור תעשיה מרכז עירוני אזרחי - יקב כרמל מזרחי+ גן העיר קביעת אזור תעשיה בשטח התכנית, שינוי יעוד קרקע לאזור תעשיה. שינוי יעוד מתעשייה מבני ציבור ושצ"פ - למרכז עירוני אזרחי (מסחר, דיור מוגן, משרדים, אולמות וכד') ודרך; שימור בניינים היסטוריים שיפוצם ושיחזורם לשימושים הנ"ל; הרחבת דרכים, הסדרת מערכות תחבורה וחניה; קביעת זכויות והוראות בניה; פינוי מטרדים ושיפור חזות מרכז העיר. כ- 15 מ' אל יעוד אזור תעשיה התוואי חוצה את התכנית ע"ג יעוד דרך. כ- 12 מ' אל יעוד מרכז עירוני אזרחי. הכרמל ו הכרמל (ומעט משדרות הרצל).

26 רצ/ 3/40/1 שצ"פ מדרחוב זד"ל שינוי יעוד מאזור מסחרי לשצ"פ; קביעת הוראות בדבר הריסת מבנה קיים. כ- 177 מ' אל יעוד שטח ציבורי פתוח. ממזרח הרצל ו הכרמל רצ/ 6/40 תכנית בינוי- ראשונים רובע קביעת תכנית בינוי לחלקות הנ"ל כדי לאפשר בניה נאותה כ- 10 מ' אל יעוד אזור רחוב הכרמל ודרומה רצ/ 9/40 אדמה פרטית- ראשונים רובע שינוי יעוד מחלק של הדרך הקיימת וצירופה לחלקה 97 כאזור כ- 54 מ' אל יעוד אזור מגורים ג' הכרמל רצ/מק/ 1/9/40 תוספת יח"ד- ראשונים רובע שינוי קווי בניין, שינוי הוראות בינוי, הקלה באחוזי בניה, תוספת קומה אחת מ- 4 ל- 5 קומות, תוספת 4 יח"ד מ- ל 6-10 יח"ד. כ- 54 מ' אל יעוד אזור מגורים ג' הכרמל רצ/ 11/40 דיור מוגן- ראשונים רובע שינוי יעוד משטח תעשיה לשטח של דיור מוגן; איחוד מגרשים. כ- 91 מ' אל יעוד דיור מוגן הכרמל רצ/ 45/1 /א מתחם זד"ל (עיריית ראשון)-הרחבת השטח הציבורי- רובע רמב"ם הרחבת השטח הציבורי של מגרש בית העם, על חשבון שטח מסחרי; ביטול ההגבלה של חפירה מתחת לבית העם וייעוד המרתף מתחת לבית העם לפעילויות בית העם; הרחבת ושיפוץ בית העם על מנת לאפשר בו שימוש לצרכים ציבוריים; ביטול קו המרתף מתחת לאזור 6, לאורך רחוב הכרמל והתרת ביצוע כל המרתפים בתחום התכנית; שינוי מספר יחידות הדיור באזור 2 כך שסה"כ מספר הדירות לא יעלה על 114 יח"ד. התוואי מצוי בתחום התכנית. בתחום יעוד דרך קיימת וחניון תת קרקעי. כ- 6 מ' מיעוד שטח לבנייני ציבור. כ- 5 מ' מיעוד מדרחוב (זד"ל). רחוב הכרמל וצפונה רצ/ 45/1 /ב הסדרת דרכים- מדרחוב זד"ל הסדר רמפת ירידה ממערכת הדרכים העירונית לחניוני פרויקט זד"ל כ- 184 מ' אל יעוד דרך ממזרח הרצל ו הכרמל

27 רצ/ 79 דרכים+ שצ"פ- שכונת אברמוביץ לשנות את התווית הדרכים ולקבוע מקומות לגנים ציבוריים ולהתאים את השטח לתנאי מגורים תקינים. התוואי מצוי ע"ג יעוד דרך ברחובות והרצל. כ- 9 מ' אל יעוד אזור ו. כולל את הרחובות והרצל מסחרי. כ -24 מ' אל יעוד מגורים ג' עם חזית מסחרית. כ- 23 ג'. מ' אל יעוד מגורים רצ/ 2/79 דרכים ושבילים- שכונת אברמוביץ פתיחת וסגירת דרכים, קביעת מקום לחנית רכב, פתיחת שבילים להולכי רגל. כ- 23 מ' אל יעוד אזור ממערב הרצל ו רצ/ 4/79 חזית מסחרית- שכונת אברמוביץ קביעת חזית מסחרית לאורך רחוב הרצל התוואי בתחום התכנית ע"ג יעוד דרך. כ- 8 מ' אל יעוד מגורים ד' עם חזית מסחרית. רחוב הרצל וממערב לו רצ/ 6/79 בית כנסת- אברמוביץ שכונת שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לבנייני ציבור (בית כנסת). כ- 104 מ' אל יעוד שטח לבנייני ציבור. ממערב הרצל ו רצ/ 7/79 שינוי יעוד-שכונת אברמוביץ שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח (מגרש ספורט) לאזור מגורים ד' ולשטח ציבורי לבניין העירייה. כ- 93 מ' אל יעוד שטח לבנייני ציבור. כ- 157 מ' אל יעוד אזור מגורים ד'. הרצל. וממערב רצ/ 1/7/79 /א קניון לב ראשון- שכונת אברמוביץ לתכנן מחדש את השטח הכלול בתכנית לשם הקמת מרכז מסחרי ומגורים; לקבוע הוראות בניה; לקבוע תשריט בינוי לפיתוח השטחים. כ- 157 מ' אל יעוד אזור מסחרי. הרצל. וממערב

28 רצ/ 2/7/79 /ג/ 1 רצ/ 2/7/79 /ג/ 2 איחוד וחלוקה (מסחר+ גורים)- שכונת אברמוביץ שינוי יעוד-שכונת אברמוביץ לאחד ולחלק את החלקות מחדש; קביעת דרכים- הרחבת רח' עולי הגרדום וז'בוטינסקי; פתיחת דרך חדשה וביטול דרך קיימת; קביעת אזורים ליעוד מסחרי וליעוד מגורים; קביעת הוראות בניה; קביעת תשריט בינוי; קביעת שלבי פיתוח לגבי השטח המסחרי; קביעת חלוקת זכויות. שינוי יעוד הקרקע ממגרש מסחרי למגרש מגורים מיוחד; קביעת תכליות ושימושים במגרשים; קביעת 66 יח"ד בבניין בן 18 קומות+ קומה טכנית. כ- 187 מ' אל יעוד אזור מסחרי. כ- 126 מ' אל יעוד אזור מגורים ד'. כ- 187 מ' אל יעוד אזור מגורים ג' מיוחד ממערב הרצל ו. ממערב הרצל רצ/ 9/79 תיקון תכנית בינוי- שכונת אברמוביץ תיקון תכנית הבינוי והסדרת חניה ופריקה לחנויות. כ- 22 מ' אל מגורים ג' עם חזית מסחרית ממערב הרצל רצ/ 1/13/79 תוספת קומה-שכונת אברמוביץ תוספת אחוזי בניה לבניה על הגג הקיים; תוספת קומה מ- 6 קומות על 2 קומות חניה וקומת מסחר ל- 7 קומות מעל 2 קומות חניה וקומת מסחר. כ- 99 מ' אל יעוד אזור מגורים ד'. הכרמל רצ/ 15/79 סמטת אסא- שכונת אברמוביץ לאפשר כניסת כלי סמטת אסא בלבד. רכב לדיירי הרחוב- כ- 20 מ' אל יעוד שביל להולכי רגל. ממערב הרצל רצ/ 16/79 שינוי יעוד לאזור מסחרי- שכונת אברמוביץ שינוי יעוד מאזור מגורים ג' עם חזית מסחרית לאזור מסחרי עם משרדים ושפ"פ; ביטול חלק מדרך וקביעת דרך חדשה; שינוי יעוד משצ"פ לדרך; שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לדרך. כ- 26 מ' אל יעוד אזור מסחרי. ממערב הרצל רצ/מק/ 1/16/79 הרחבת דרך (רחוב גרינבוים)- שכונת אברמוביץ הרחבת תוואי דרך מאושר; קביעת קו בניין קדמיץ כ- 21 מ' אל יעוד דרך מוצעת ממערב הרצל רצ/ 1/110 קביעת ייעודי קרקע- רובע רמב"ם פתיחת דרכים חדשות וחניות וביטול דרכים קיימות; קביעת שטחים ציבוריים פתוחים, שבילים להולכי רגל, שטחים לבנייני ציבור ואזור מסחרי. כ- 6 מ' אל אזור כ- 7 מ' אל אזור מסחרי. יעוד אזור מגורים ג' בתחום הקו הכחול

29 רצ/ 4/110 רצ/ 8/110 קביעת אזורי בניה- רובע רמב"ם שינוי יעוד לשצ"פ- רובע רמב"ם לקבוע אזורי בניה; לקבוע מגרש לבניין ציבורי; להעביר דרכים חדשות ולהרחיב דרכים קיימות. שינוי יעוד משטח מסחרי לשצ"פ. כ- 6 מ' אל יעוד אזור כ- 25 מ' אל שטח לבנייני ציבור. כ- 143 מ' אל יעוד שטח ציבורי פתוח. יעוד אזור מגורים ג' בתחום הקו הכחול רצ/מק/ 19/110 רצ/ 1/144 תוספת יח"ד-רובע רמב"ם רובע ראשונים איחוד חלקות; תוספת 3 יח"ד כך שיהיו 11 יח"ד במקום 8 קיימות; קביעת קווי בניין. קביעת אזורי מגורים ב' וג'; אחוד שטחים ציבוריים פתוחים, שבילים להולכי רגל, שטחים לבנייני ציבור; קביעת חזיתות מסחריות; הרחבת פתיחת וביטול דרכים; הריסת מבנים רעועים. כ- 124 מ' אל יעוד אזור כ- 9 מ' אל יעוד אזור מגורים ד'. כ- 12 מ' מגורים ג' עם חזית מסחרית. מגורים ג' עם חזית מסחרית נכנס מעט לתחום הקו הכחול הכרמל ושדרות רצ/ 2/144 חזית מסחרית- שכונת השומר/רובע ראשונים שינוי קו בניין; קביעת חזית מסחרית. כ- 12 מ' אל יעוד מגורים ג' עם חזית מסחרית. הכרמל ו רצ/מק/ 11/144 מבנה מגורים-רובע ראשונים בניית מבנה מגורים מעל קומה מסחרית, הריסת מבנים קיימים תוספת יחידות דיור וקומה, שינוי בקו בניין. כ- 10 מ' אל יעוד אזור מגורים ג' ומסחר. רחוב הכרמל ודרומה רצ/ 165 /א רצ/ 5/165 רובע רמב"ם פתיחת דרכים- רובע רמב"ם קביעת אזור מגורים א' ו-ג', קביעת אזור מסחרי, חזית מסחרית, איחוד שטח למבנה ציבור, פתיחת דרך, קביעת שבילים להולכי רגל, הרחבת רחובות וקביעת חניון. פתיחת דרכים ושינוי יעוד החלקה. כ- 10 מ' אל יעוד אזור מגורים א'. כ- 10 מ' אל יעוד מבני ציבור. כ- 10 מ' אל יעוד אזור כ- 11 מ' אל אזור מגורים ד'. רחוב הכרמל וצפונה. הכרמל רצ/ 7/165 פתיחת דרכים-רובע רמב"ם פתית דרכים חדשות והרחבת קיימות, קביעת זכויות בניה. דרכים כ- 146 מ' אל יעוד אזור הכרמל

30 רצ/ 10/165 בניין ציבורי- רמב"ם רובע שינוי יעוד משטח מסחרי ושטח מגורים ג' לשטח לבניין ציבורי. כ- 188 מ' אל שטח לבנייני ציבור הכרמל רצ/מק/ 13/165 בית יד לבנים- רובע רמב"ם הגדלת שב"צ; קביעת קווי בניין. כ- 10 מ' אל שטח לבנייני ציבור. הכרמל רצ/מק/ 14/165 איחוד וחלוקה- רובע רמב"ם איחוד חלקות; העברת זכויות לקומות ללא שינוי בשטחי הבניה המותרים; קביעת הוראות בינוי לשימור מבנים היסטוריים. כ- 175 אל שטח לבנייני ציבור. הכרמל רצ/ 176 קביעת ייעודי קרקע- רובע רמב"ם הרחבת דרכים וביטולן, הקצאת שטחים ציבוריים פתוחים, חניות ציבוריות, שטחים פרטיים פתוחים, קרקע לבנייני ציבור, קביעת שימושי קרקע, קביעת גובה וצורת בניינים. כ- 33 מ' אל יעוד אזור מסחרי. כ- 72 מ' אל מגורים ד' מיוחד. כ- 112 מ' אל יעוד שטח לבנייני ציבור. ממזרח למעבר התוואי ברחוב. מדרחוב וצפונה רצ/ 6/176 קביעת ייעודי קרקע- רובע רמב"ם להפקיע שטחים לדרכים, לבטל דרכים קיימות, להפקיע שטחים לצרכי ציבור, לקבוע בניה בקירות משותפים, לקבוע זכויות בניה, לקבוע מספר מקסימאלי של יח"ד; לקבוע שטחים לתכנון ארכיטקטוני מיוחד. כ- 37 מ' אל יעוד אזור לתכנון מפורט בעתיד. כ- 55 מ' אל יעוד אזור מסחרי. כ- 73 מ' אל יעוד אזור מגורים ד'. ממזרח למעבר התוואי ברחוב. מדרחוב וצפונה רצ/מק/ 20/176 בית העירייה הישן- מדרחוב איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים כ- 121 מ' אל יעוד מסחר. מבנה אל מ' כ- 125 העירייה (בית לשימור הישן). ממזרח למעבר התוואי ברחוב. מדרחוב וצפונה רצ/ 187 דרכים, שבילים ושצ"פ- רובע רמב"ם הרחבת דרכים, פתיחת שבילים להולכי רגל, קביעת שצ"פ. כ- 200 מ' אל יעוד אזור מסחרי ממזרח למעבר התוואי ברחוב. מזרח למדרחוב.

31 רצ/ 2/187 רצ/ 11/187 קביעת יעודים- רובע רמב"ם קביעת יעודים- רובע רמב"ם להפקיע שטחים לדרכים; לבטל דרכים קיימות; להפקיע שטחים לצרכי ציבור; לקבוע שטחים לאיחוד וחלוקה מחדש; לקבוע בניה בקירות משותפים; לקבוע זכויות בניה; לקבוע מס' מקסימאלי של יח"ד; לקבוע הנחיות לגבי חזית המבנים. קביעת: שטח מסחרי מיוחד, הכולל שימור מבנה אורוות הברון ומבנה למגורים ומסחר; שצ"פ; דרכים; שטחי מסחר הכולל משרדים, מסחר ואופים; חלקות לאיחוד וחלוקה. כ- 200 מ' אל יעוד אזור מסחרי כ- 200 מ' אל יעוד אזור מסחרי ממזרח למעבר התוואי ברחוב. מזרח למדרחוב. ממזרח למעבר התוואי ברחוב. מזרח למדרחוב טבלה תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מקטע 13 (תרשים ) רצ/ 1/1 תכנית מקומית לציון מתאר ראשון קביעת מתאר העיר/ חלוקה לייעודים התוואי בתחום התכנית, ע"ג יעוד דרך עירונית. מרבית התוואי מצוי בתחומה רצ/ 6/1 /ב קביעת קרקע- השומר ייעודי שכונת קביעת דרכים חדשות; ביטול דרכים קיימות; הרחבת דרכים; קביעת שבילים להולכי רגל; קביעת שטחים לבנייני ציבור; קביעת שטחים ציבוריים פתוחים; קביעת אזורים מסחריים; קביעת אזורי מגורים; קביעת מבנים להריסה. כ- 58 מ' אל אזור מסחרי; כ- 11 מ' אל אזור מגורים ג'; כ- 15 ציבורמ.' אל שטח לבנייני רצ/ 6/1 /ב/ 7 שינוי יעוד שכונת השומר שינוי יעוד מדרך לאזור מגורים ג'; הריסת מבנים בפועל. כ- 17 מ' אל יעוד אזור

32 רצ/ 5/6/1 רצ/ 7/6/1 בניית בנק- רמב"ם תכנית מיוחדת- רמב"ם רובע בינוי רובע בניית בנק בקומת הקרקע בשטח של כ- 300 מ"ר. לקבוע תכנית בינוי מיוחדת: תכנית בינוי לאזור מגורים ג' במבנים גבוהים, בניין מסחרי, הפרשת שטח לסלילת דרכים, הפרשת שטח לבניה ציבורית. כ- 6 מ' מיעוד אזור מגורים ג'. כ- 10 מ' מיעוד חזית מסחרית. כ- 110 מ' מיעוד אזור כ- 148 מ' מיעוד אזור מגורים ג' עם חזית מסחרית. כ- 145 מ' מיעוד שטח לבנייני ציבור. יעוד מגורים ג' בתחום הקו הכחול. שדרות וצפונה רצ/ 9/6/1 קביעת שטחים- רובע רמב"ם הרחבת דרכים קיימות; קביעת שטח לבנייני ציבור; קביעת זכויות בניה; סימון בינוי מחדש; סימון מבנים להריסה; קביעת שצ"פ; ביטול דרך. כ- 6.5 מ' אל יעוד אזור כ- 134 מ' אל יעוד שטח לבנייני ציבור. שדרות וצפונה רצ/מק/ 1/9/6/1 קירוי דירת גג- רובע רמב"ם. קירוי עם גג רעפים מעל מרפסת של דירת גג קיימת; קביעת קווי בניין. כ- 6.5 מ' אל יעוד אזור שדרות וצפונה רצ/ 11/6/1 הגדלת בי"ס- נתיב שטח בית ספר שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור מיועד למבנה ציבורי (הגדלת בי"ס). כ- 3 מ' אל יעוד שטח לבנייני ציבור. יעוד שטח לבנייני ציבור בתחום הקו הכחול שדרות וצפונה רצ/ 14/6/1 /ב תוספת יחידות דיור- רובע רמב"ם תוספת 4 יחידות דיור. כ- 102 מ' אל יעוד אזור כ- 104 מ' אל יעוד שטח לבנייני ציבור רצ/מק/ 2/23/6/1 בניית מגורים- רמב"ם מבנה רובע בניית מבנה מגורים ברחוב ל- 9 קומות על עמודים, 16 יח"ד כ- 6 מ' אל יעוד אזור שדרות וצפונה רצ/ 27/6/1 בינוי- רמב"ם רובע קביעת בינוי; קביעת דרך חדשה; שינוי יעוד ממגורים ג' לשטח ציבורי פתוח. כ- 185 מ' אל יעוד אזור

33 רצ/ 38/6/1 שצ"פ- רמב"ם רובע שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לשטח ציבורי פתוח. כ- 70 מ' אל יעוד שטח ציבורי פתוח רצ/ 48/6/1 שינוי יעוד- רמב"ם רובע הרחבת דרכים קיימות; התווית דרכים חדשות; שינוי מדרך לדרך משולבת; ביטול שבילים; שינוי יעוד ממגורים ג' לאזור מגורים ב' מיוחד. כ- 180 מ' אל יעוד אזור רצ/ 51/6/1 רצ/ 52/6/1 שפ"פ- השומר שכונת דרך חדשה- רובע רמב"ם שינוי יעוד משצ"פ לדרך ולשפ"פ; קביעת זכויות בניה. התווית והשלמת דרך חדשה (השלמה אחים סולימן); שינוי יעוד ממגורים ג' לדרך חדשה; קביעת קווי בניין; קביעת זכויות בניה באזור כ- 167 מ' אל יעוד אזור כ- 114 מ' אל יעוד אזור רצ/מק/ 1/52/6/1 שינוי מס' יח"ד- רובע רמב"ם איחוד חלקות בהסכמת הבעלים; שינוי מספר יח"ד נטו מ- 12 ל- 15 יח"ד; העברת זכויות משטחים עיקריים לטובת שטחי שירות; שינוי בקו בניין אחורי. כ- 112 מ' אל יעוד אזור רצ/ 55/6/1 שינוי יעוד- רמב"ם רובע הרחבת דרכים; שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לדרך ולשביל להולכי רגל; ביטול דרך קיימת. כ- 135 מ' אל יעוד אזור רצ/ 58/6/1 ציבורית בניה בלקינד)- (בי"ס שכונת השומר שינוי יעוד משצ"פ לשפ"פ; שינוי יעוד ממגורים ג' לשטח לבניה ציבורית. כ- 120 מ' אל יעוד אזור כ- 122 מ' אל יעוד שטח לבנייני ציבור רצ/מק/ 66/6/1 תוספת יח"ד- שכונת השומר תוספת שתי יחידות דיור בבניין קיים בהיתר, בתוספת קומה ללא שינוי. כ- 177 מ' אל אזור מגורים ג' רצ/מק/ 67/6/1 תוספת יח"ד- רובע רמב"ם תוספת יח"ד מ- 7 ל- 8 יח"ד באמצעות חלוקת דירה ללא תוספת זכויות בניה. כ- 198 מ ' אל יעוד אזור מגורים ג ' רצ/ 77/6/1 שינוי יעוד- שכונת השומר שינוי יעוד משצ"פ ושטח לבניה ציבורית לדרך; שינוי יעוד משצ"פ ודרך לשטח לבניה ציבורית. כ- 14 מ' מיעוד דרך (רחוב בילו); כ- 55 מ' אל יעוד שטח לבנייני ציבור.

34 רצ/ 78/6/1 פינוי בינוי שכונת אלקלעי- רובע רמב"ם התחדשות עירונית בשכונת אלקלעי: קביעת אזור מגורים מיוחד, שצ"פ ושטח לבנייני ציבור; קביעת הוראות להכנת תכנית ומתחמים לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים; הרחבת דרכים קיימות; תוספת יח"ד מ- 216 ל- 358 יח"ד ותוספת למס' קומות מקסימאלי מ- 5 ל- 15 על קומת עמודים; קביעת הוראות להריסת מבנים קיימים. כ- 11 מ' אל אזור מגורים מיוחד; כ- 79 מ' אל יעוד שטח לבנייני ציבור רצ/מק/ 81/6/1 תוספת יח"ד- שכונת השומר שינוי מס' יחידות הדיור מ- ל 6 כ- 130 מ' אל יעוד אזור -8 יח"ד רצ/מק/ 82/6/1 רצ/מק/ 95/6/1 שינוי יעוד- רובע רמב"ם תוספת יח"ד- שכונת השומר הרחבת השצ"פ הקיים ממזרח גבעתי במקום אזור מגורים ב'; איחוד וחלוקה; העברת זכויות בניה והוראות בניה; שינוי קווי בניין; שינוי תכנית בינוי; תוספת 5% עבור 2 קומות נוספות; תוספת 6% עבור פינוי תושבים מוגנים. תוספת 3 יח"ד, תוספת 3 קומות ושינוי בקווי בניין. בניית מבנה מגורים. כ- 32 מ' אל יעוד אזור כ- 36 מ' אל שטח ציבורי פתוח (חורשת גבעתי). כ- 51 מ' אל יעוד אזור רצ/מק/ 96/6/1 רצ/מק/ 102/6/1 תוספת יח"ד- שכונת השומר הריסת בניין קיים והקמת בניין מגורים- שכונת השומר תוספת 2 יחידות דיור, תוספת קומה ושינוי קווי בניין הריסת בניין קיים והקמת בניין מגורים בן 6 קומות וחדרים על הגג, 12 יחידות דיור. כ- 102 מ' אל יעוד אזור כ- 75 מ' אל יעוד אזור

35 רצ/ 3/13/1 שכונת רביבים לקבוע פיתוח מערכות דרכים; לקבוע מערך שימושי קרקע ליעדים הבאים: אזור מגורים, מסחרי ושטחים לשימוש ציבורי; לקבוע הקצאות שטחים לשימוש ציבורי כדלהלן: פתיחת דרכים חדשות והרחבתן של דרכים קיימות או מאושרות, קביעת מכסות לשימוש ציבורי, ביטול דרכים מאושרות, יעוד אזורי מגורים; קביעת אזור לשיקום. כ- 36 מ' אל יעוד אזור מגורים ב' רצ/ 28/1 הרחבת השומר רחוב הרחבת רחוב השומר כ- 10 מ' מיעוד דרך רצ/ 2/51 רצ/ 3/51 פתיחת תעלת ניקוז- שכונת נווה הדרים הגדלת זכויות בניה- שכונת נווה הדרים פתיחת תעלת ניקוז למי גשם משטח המגורים הגדלת זכויות בניה לתוספת רווחה; הרחבת דרך. כ- 187 מ' אל תעלת ניקוז כ- 143 מ' אל אזור מגורים א מיוחד רצ/מק/ 6/51 שינוי קו בניין- שכונת נווה הדרים שינוי קו בניין צדדי לכיוון צפון. כ- 144 מ' אל יעוד אזור מגורים א מיוחד רצ/ 1/75 שכונת נווה הדרים איחוד וחלוקה; קביעת זכויות בניה; הרחבת דרכים; קביעת מגרש לבנייני ציבור. כ- 15 מ' אל שטח לבנייני ציבור. כ- 15 מ' אל אזור מגורים א' רצ/ 1/110 קביעת קרקע- רמב"ם ייעודי רובע פתיחת דרכים חדשות וחניות וביטול דרכים קיימות; קביעת שטחים ציבוריים פתוחים, שבילים להולכי רגל, שטחים לבנייני ציבור ואזור מסחרי. כ- 6 מ' אל אזור יעוד אזור מגורים ג' בתחום הקו הכחול רצ/ 4/110 קביעת אזורי בניה- רובע רמב"ם לקבוע אזורי בניה; לקבוע מגרש לבניין ציבורי; להעביר דרכים חדשות ולהרחיב דרכים קיימות. כ- 6 מ' אל יעוד אזור כ- 25 מ' אל שטח לבנייני ציבור. יעוד אזור מגורים ג' בתחום הקו הכחול

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

אל:

אל: חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית תכמ 2015-711 שם תכנית: תכנית מתאר מקומית כוללנית מבשרת ציון מחוז: ירושלים מרחב תכנון מקומי: הראל סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\361\356\352 \356\361\353\ doc)

(Microsoft Word - \356\361\356\352 \356\361\353\ doc) מתחם תלפיות תכנית אב היזם: עיריית ירושלים הרשות לפיתוח ירושלים תכנון: י. מולכו אדריכלים בע"מ ניהול פרויקט: עמגר בע"מ תחבורה: אמאב תחבורה בע"מ יועץ סביבתי: אלון טופצ' קי, אגוטי איכות סביבה 21 באוקטובר 2013

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א

רשומות ילקוט הפרסומים יב באדר א' התשעו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו 21 7209 בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט... 3640 צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 3640 הודעה בדבר בשכר הממוצע לפי חוק

קרא עוד

הוראות לעריכת הוראות התכנית

הוראות לעריכת הוראות התכנית חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית פרדס חנה כרכור - תכנית מתאר כוללנית מחוז: חיפה מרחב תכנון מקומי: פרדס חנה - כרכור סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך 77 דברי הסבר לתכנית

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה

רשומות ילקוט הפרסומים יד באב התשעו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו 18 7323 באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 9124 הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

קרא עוד

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, י

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כה אייר, תשעד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כט אייר תשעד שעה 18:00 - סגן וממ ראש המועצה, י תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' 2014002 בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, יו"ר ועדת המשנה ד"ר אלדד בר-כוכבא, עו"ד חברים: - סגן

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

קובץ_פנימי[TOD11]

קובץ_פנימי[TOD11] ד"ר יודן רופא - "עקרונות התכנון של פיתוח עירוני מסביב לרכבת" מאמר זה מציג את עקרונות התכנון והעיצוב האורבני האמורים להנחות את המתכננים של אזורי פיתוח עירוני מסביב לרכבת. הוא פותח בתיאור הגורמים התכנוניים-פיזיים

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יו"ר הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015

1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יור הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015 1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יו"ר הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015. 1. רקע מסמך זה נערך במענה לפניית הוועד המקומי בקיסריה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

פרוגרמה חברתית – כלכלית – תיירותית

פרוגרמה חברתית – כלכלית – תיירותית עריכת הנספח: דר' רונית דוידוביץ מרטון, אדר' נעה שבדרון ד.מ.ר. תכנון ופיתוח עירם ואזורים בע"מ נובמבר 205 הנספח מתבסס על חומרים מקצועיים אשר הוכנו לאורך גיבוש תכנית המתאר על ידי היועצים המקצועיים לתכנית:

קרא עוד

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשעו שעה 19:00 - יור ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 201602 בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה מר שחר רובין - חברת ועדת המשנה

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC TBPIRUT0 0001 א/ כ/ כ/ כ/ א/ כ/ מס' דף : 1 26/01/2015 25 תכנית מפורטת: חפ/ 1332 סדר יום לועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: שם: "קסטרא" תוספת שימושים וזכויות בניה בעלי עניין : חב' חוצות היוצר חיפה

קרא עוד

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה ה

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשעג שעה 18:00 - יור הוועדה ה תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2013201 בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - חבר ועדה מר חיים מזרחי

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תת 2009-967 - יו"ר - חבר - מ"מ חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - מ"מ חבר בהשתתפות: גב' ג. אורון אדר' נ. אנג'ל מר ע. אמזלג גב' נ. יוגב גב' ו. פוהורוליס גב' ט. דבורסקי מר י. פרלשטיין

קרא עוד

תאריך

תאריך תכנית מתאר מקומית מספר תא/ 2650 תכנית לשימור מבנים בתל-אביב תכנית מתאר מקומית מס' ת.א. 2650 תכנית לשימור מבנים ואתרים בתל-אביב תוכן העניינים 10.6 תמרוץ לתחזוקה ולשיקום מבנים לשימור. 10.6.1 רשימת התמריצים

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc א/ א/ ירושלים, 5.5.2010 סימוכין: 7-31.0 מאיה דירות פאר בע"מ ע"י עו"ד עמירם גיצלטר השמאי מאיר פרץ merepp@walla.com המבקשת בענין : הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה השמאי אברהם כץ akatz@actcom.net.il המשיבה

קרא עוד

עיריית ראשון לציון מינהל הכספים צו הארנונה לשנת 2017 עיריית ראשון - לציון מינהל הכספים =============== ארנונה כללית לשנת 2017 )המחירים ב- ש"ח( 1

עיריית ראשון לציון מינהל הכספים צו הארנונה לשנת 2017 עיריית ראשון - לציון מינהל הכספים =============== ארנונה כללית לשנת 2017 )המחירים ב- שח( 1 עיריית ראשון - לציון מינהל הכספים =============== ארנונה כללית לשנת 2017 )המחירים ב- ש"ח( 1 הודעה בדבר שיעורי ארנונה - ארנונה כללית לשנת 2017 בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה

ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג - 1992, החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית הרצליה להטיל בתחומי עיריית הרצליה בשנת 2017 את הארנונות המפורטות להלן. פרק

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

<

< פרוטוקול ישיבת ועדת רישוי ישיבה מספר: 6002 ביום רביעי תאריך 6/0/0 ט"ו חשון, תשע "ו מס' דף: תאריך: /BB/Bx כ"ז חשון תשע"ו השתתפו: חברים : מר יגאל שמעון אדר' סרג'יו וולינסקי מוזמנים : אדר' יואב רוביסה גב'

קרא עוד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד 1 סדר יום לרשות רישוי 13:30 2017/88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה הוראות התכנית תכנית מס' חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישו

חוק התכנון והבניה, התשכה הוראות התכנית תכנית מס' חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישו חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 הוראות התכנית תכנית מס' 306-0220723 חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישורים דברי הסבר לתכנית מטרת התכנית לתת הנחיות לפיתוח

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

מודיעין מכבים-רעות MODIIN MACCABIM REUT החל מה מערך תחבורה ציבורית חדש במודיעין-מכבים-רעות! מתחם תחבורה חדש קווי שירות עירוני חדשים קווים בינ

מודיעין מכבים-רעות MODIIN MACCABIM REUT החל מה מערך תחבורה ציבורית חדש במודיעין-מכבים-רעות! מתחם תחבורה חדש קווי שירות עירוני חדשים קווים בינ מודיעין מכבים-רעות MODIIN MACCABIM REUT החל מה- 25.8.17 מערך תחבורה ציבורית במודיעין-מכבים-רעות! מתחם תחבורה קווי שירות עירוני ים קווים בינעירוניים במסלולים ים מה בשירות העירוני? שימו לב - הקווים העירוניים

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה "רמת נגב" תאריך: 20/07/2011 י"ח תמוז תשע"א פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: ביום א' תאריך 03/

1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה רמת נגב תאריך: 20/07/2011 יח תמוז תשעא פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: ביום א' תאריך 03/ 1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה "רמת נגב" תאריך: 20/07/2011 י"ח תמוז תשע"א פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: 201104 ביום א' תאריך 03/07/11 א' תמוז, תשע"א בשעה 17:00 השתתפו : חברים : ריפמן

קרא עוד

הנושא: <shem_nose>

הנושא: <shem_nose> מינהל הנדסה אגף תכנון העיר ועדת המשנה לתכנון ולבניה מרחב תכנון מקומי תל-אביב יפו פרוטוקול מספר 16-0011 י"ב ניסן תשע"ו 13:00-09:00 באולם הארועים בבניין העירייה, ברח' אבן גבירול 69 תל-אביב - יפו, קומה 12

קרא עוד

תובנות ראשונות מתהליך שיתוף הציבור - עד כה

תובנות ראשונות  מתהליך שיתוף הציבור - עד כה סדר הכנס 19:00-19:30 התכנסות, רישום וכיבוד 19:30-20:30 ראש העיר מר שלום בן משה, מבוא דורית פרי יועצת לשיתוף ציבור תוכנית מתאר ראש העין - התוכנית המוצעת אדריכלית נעמה מליס 20:30-21:15 דיון בקבוצות סבב 1

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 1 תכנית מתאר מבשרת ציון צוות התכנון ראש צוות התכנון מתכנן ריכוז תפעולי מנהלי מנהלת לקוח תכנון עירוני כולל יועץ כלכלי פרוגרמות לצורכי ציבור יועץ חברתי, שיתוף ציבור אדריכל נוף יועץ סביבה שמאי מקרקעין יועץ

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

2011 תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובח"ר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החב"ר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיו

2011 תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובחר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החבר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיו תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובח"ר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החב"ר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיון 5,000-5,000- ספורטק עיר ימים 1519 עירוני 1346 הקמת איצטדיון

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשעו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו 12 7184 בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים(... 2640 מינוי מנהל מערכת ההוצאה לפועל... 2640 הודעה

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כ"ג אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 07/02/2013 כ"ז שבט תשע"ג שעה 08:15 - יו"ר ועדת

תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כג אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 07/02/2013 כז שבט תשעג שעה 08:15 - יור ועדת תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כ"ג אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר 201302 בתאריך: 07/02/2013 כ"ז שבט תשע"ג שעה 08:15 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים : - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word ד 1 ג 1 מינהל הנדסה אגף תכנון ובנין ערים ועדת המשנה לתכנון ולבניה למרחב תכנון מקומי תל-אביב יפו סדר יום מס' 08-0028 מיום כב' מוזמן בזה לישיבת ועדת המשנה לתכנון ולבניה שתתקיים ביום רביעי ה - בשעה 09:00

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

הנושא: <shem_nose>

הנושא: <shem_nose> מינהל הנדסה אגף תכנון העיר ועדת המשנה לתכנון ולבניה מרחב תכנון מקומי תל-אביב יפו פרוטוקול מספר 51-0000 כ"ב שבט תשע"ה 50:00-00:00 באולם הארועים בבניין העירייה, ברח' אבן גבירול 86 תל-אביב - יפו, קומה 45

קרא עוד

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשעט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יור החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2019 מצ"ב מדיניות השר לאחר התייעצות עם ח"כ יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון,

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

תיירות חוף כרמל - ועדת היגוי מס

תיירות חוף כרמל  - ועדת היגוי מס 22/02/2010 ועדת היגוי מס' : 4 אדר' ערן מבל : עורך התכנית. תכנון פיזי ואדריכלי יוסי שק : מרכז צוות התכנון. תכנון פיזי. אביעד שר שלום : יועץ תיירות, פנאי ונופש עירית קרן : חב' קונטקט : מיתוג ותקשורת שיווקית

קרא עוד

Dia 1

Dia 1 משרד האוצר אגף תקציבים - עיר מודל לתחבורה בת-קיימא אשדוד משלבים לירוק תחבורה חכמה מזניקה עיר 7 במרץ 2013 החזון עיר שתאפשר איכות חיים ונגישות לכלל תושביה ובאיה ותהווה מודל מוצלח לעירוניות מתחדשת בישראל

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע בנושא: עו"ד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יו"ר הועדה שביל

משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב גב' מאיה כץ ממ וסגנית רהע בנושא: עוד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יור הועדה שביל 21.11.17 משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב- 15.11.17 גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע בנושא: עו"ד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יו"ר הועדה שבילי אופניים בעיר. גב' אביבה מלכה מנהלת מחלקת כבישים גב'

קרא עוד

RT Guide for the elected 2.indd

RT Guide for the elected 2.indd 21. ועדת סוג הוועדה רשויות מהות הוועדה ועדת רשות בכל סוגי הרשויות המקומיות ועדת התחבורה מייעצת וממליצה בכל ענייני התחבורה של הרשות המקומית. ועדת תנועה כוועדה מקצועית, דנה בשינויים בהסדרי התנועה לקראת אישורם

קרא עוד

תכנית 15:20:25 18/05/ נספח סקרים/חוות דעת/דוחות דוח מסכם - עקרונות תכנון והנחיות דו ח מסכם עקרונות תכנון והנחיות תכנית מתאר מבשרת ציון

תכנית 15:20:25 18/05/ נספח סקרים/חוות דעת/דוחות דוח מסכם - עקרונות תכנון והנחיות דו ח מסכם עקרונות תכנון והנחיות תכנית מתאר מבשרת ציון דו ח מסכם עקרונות תכנון והנחיות תכנית מתאר מבשרת ציון דצמבר 2016 מנהל התכנון מבשרת כנית מתאר מועצה מקומית לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע מ מבשרת ציון 1 תוכן עניינים: 3 14 38 84 94 137 159 177 189 הקדמה

קרא עוד

חברי ועדת היגוי מתכננת המחוז ועדה מקומית טבעון ועדה מקומית טבעון המשרד להגנת הסביבה משרד הבינוי והשיכון משרד החקלאות משרד הבריאות משרד התחבורה רשות מק

חברי ועדת היגוי מתכננת המחוז ועדה מקומית טבעון ועדה מקומית טבעון המשרד להגנת הסביבה משרד הבינוי והשיכון משרד החקלאות משרד הבריאות משרד התחבורה רשות מק חברי ועדת היגוי מתכננת המחוז ועדה מקומית טבעון ועדה מקומית טבעון המשרד להגנת הסביבה משרד הבינוי והשיכון משרד החקלאות משרד הבריאות משרד התחבורה רשות מקרקעי ישראל קק"ל החברה להגנת הטבע רשות הטבע והגנים רשות

קרא עוד

עתמ בבית המשפט המחוזי בלוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בעניין: עתירה כנגד תמ"ל 1003 )תכנית לקידום מתחמים מועדפים גן יבנה מערב( העותרים:

עתמ בבית המשפט המחוזי בלוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בעניין: עתירה כנגד תמל 1003 )תכנית לקידום מתחמים מועדפים גן יבנה מערב( העותרים: עתמ בבית המשפט המחוזי בלוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בעניין: עתירה כנגד תמ"ל 1003 )תכנית לקידום מתחמים מועדפים גן יבנה מערב( העותרים: 1..2.3.4 המצאת כתבי בית דין בפקס - נגד- 1. משרד האוצר - הוועדה

קרא עוד

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ 1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ראל, התש"ך 1960 החליטה

קרא עוד

1 יוני 2014 דין וחשבון שנתי לשנת 2013 חוק חופש המידע, תשנ"ח -1998

1 יוני 2014 דין וחשבון שנתי לשנת 2013 חוק חופש המידע, תשנח -1998 1 יוני 2014 דין וחשבון שנתי לשנת 2013 חוק חופש המידע, תשנ"ח -1998 2 דין וחשבון שנתי לשנת 2013 בהתאם להוראות חוק חופש המידע, תשנ"ח -1998: ח.ל.ת החברה לפיתוח ולתיירות נתניה בע"מ הוקמה בשנת 1981. החברה הינה

קרא עוד

שומת מקרקעין מקיפה פרויקט משולב בית דיור לאוכלוסייה המבוגרת "אחוזת בית - רעננה" ומרכז מסחרי "פארק מול" רח' אחוזה 269 פינת דרך ירושלים, רעננה )חלקה 348

שומת מקרקעין מקיפה פרויקט משולב בית דיור לאוכלוסייה המבוגרת אחוזת בית - רעננה ומרכז מסחרי פארק מול רח' אחוזה 269 פינת דרך ירושלים, רעננה )חלקה 348 שומת מקרקעין מקיפה פרויקט משולב בית דיור לאוכלוסייה המבוגרת "אחוזת בית - רעננה" ומרכז מסחרי "פארק מול" רח' אחוזה 269 פינת דרך ירושלים, רעננה )חלקה 348 בגוש 7650( הערכה ליום 31.12.2015 -2-31 במרץ 2016 מספרנו:

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E5E320F1E1E9E1FAE9FA202D20F8E72720E627E1E5E8E9F0F1F7E920F4FA2DE1E9FA20F1F4F82E646F63>

<4D F736F F D20E7E5E5E320F1E1E9E1FAE9FA202D20F8E72720E627E1E5E8E9F0F1F7E920F4FA2DE1E9FA20F1F4F82E646F63> תכנית לבית ספר ברח' זבוטינסקי' פינת דרך הרב מלכה משה בפתח תקווה חוות דעת סביבתית ירושלים - יולי 2012 תכנית לבית ספר ברח' זבוטינסקי' פינת דרך הרב מלכה משה בפתח תקווה חוות דעת סביבתית - חוות דעת סביבתית

קרא עוד

בית אורן בית חנניה בת שלמה גבע כרמל דור הבונים החותרים ימין אורד כרם מהר"ל פרוטוקול מישיבת מליאה מספר 07/2018 שהתקיימה ביום שני 25/06/2018 בחדר הישיבו

בית אורן בית חנניה בת שלמה גבע כרמל דור הבונים החותרים ימין אורד כרם מהרל פרוטוקול מישיבת מליאה מספר 07/2018 שהתקיימה ביום שני 25/06/2018 בחדר הישיבו פרוטוקול מישיבת מליאה מספר 07/2018 שהתקיימה ביום שני 25/06/2018 בחדר הישיבות משתתפים: כרמל סלע ראש המועצה, מודי ברכה סגן ראש המועצה, האובר אלכסנדר, אסיף איזק, כהן יצחק, ברגר רונן עין איילה, מוטי בנטוב,

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc מדינת ישראל משרד הפנים ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב פרוטוקול לישיבה מספר 2009329 תאריך הישיבה: יום חמישי, כ"ט אייר תשעא, 02/06/2011 מקום הישיבה: דרך מנחם בגין 116 תל אביב, בית קלקא. 1 ערר על החלטת ועדה

קרא עוד

עיריית הרצליה שיתוף ציבור תכנית מתאר הר/ סיכום מפגש שולחנות עגולים: מרכז העיר 1

עיריית הרצליה שיתוף ציבור תכנית מתאר הר/ סיכום מפגש שולחנות עגולים: מרכז העיר 1 עיריית הרצליה שיתוף ציבור תכנית מתאר הר/ 2530 2018 סיכום מפגש שולחנות עגולים: מרכז העיר 1 משתתפים: CR קשרי קהילה: ברוריה נעים-ארמן, דורין דרור, ליאור בן אליהו, יפתח גור אריה, אורלי שקורי, תמר אלמליח, ספי

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc אינג' חיים גלנצר, שמאי מקרקעין, מהנדס בנין. M.Sc ) Eng. Chaim Glencer, Real Estate Appraiser, Civil Engineer מוסמך במינהל עסקים M.B.A.) Master in Business Administration Shaked Yogev Real Estate Appraiser

קרא עוד

רשומות ילסוט הפרסומים עמוד כ ב בתמה התשנ ז ביולי 1997 עמוד הודעות על מינוי חברים לועדות רפואיות לענץ הודעה בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך 46

רשומות ילסוט הפרסומים עמוד כ ב בתמה התשנ ז ביולי 1997 עמוד הודעות על מינוי חברים לועדות רפואיות לענץ הודעה בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך 46 רשומות ילסוט הפרסומים עמוד כ ב בתמה התשנ ז 27 4548 ביולי 1997 עמוד הודעות על מינוי חברים לועדות רפואיות לענץ בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך 4672 גימלת ניידות 4672 מוסף מינוי נעיגי שר הבסחון במועצה הארעית

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ועדה מחוזית לתכנון ובנייה מחוז תל אביב 19/12/2011 1 ש מדינת ישראל משרד הפנים הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב ועדת משנה ב' להתנגדויות ישיבה מס' 1097 תאריך הישיבה : מיום שני,כ"ג כסלו תשע"ב, 19/12/2011

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אודיטוריום ע"ש איתן דויטש לזכרם של בוגרי התיכון שנהרגו במלחמות 1 תכנית מתאר כוללנית קרית טבעון על סדר היום - 19:30 התכנסות והרשמה 20:00 הצגת עיקרי ניתוח מצב קיים - לרמן אדריכלים ומתכנני ערים 20:00-20:45

קרא עוד

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת.

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. חברת הבוטיק בהרי בונה את צמד הבניינים האחרון ברחובות ההולנדית. זוהי ההזדמנות האחרונה לרכוש דירה חדשה בשכונה המבוקשת ביותר ברחובות וזאת ההזדמנות

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE7E1E5F8E42DE4F1F2FA2DE4EEE5F0E9ED2DE2E5F92DE3EF2DFAF8E2E9EC2DEEF1EBED2E646F63>

<4D F736F F D20FAE7E1E5F8E42DE4F1F2FA2DE4EEE5F0E9ED2DE2E5F92DE3EF2DFAF8E2E9EC2DEEF1EBED2E646F63> -1- תרגיל מלווה בקורס תכנון שימושי קרקע ותחבורה ד"ר תומר גודוביץ' מגיש: גיא שחר סמסטר א' תשס"ב מרץ 2002 רכב משפחתי בהודו -2- מבוא עשרות שנים ניטש הפולמוס על הקמת מערכת הסעת המונים בגוש דן. לאחרונה חלה

קרא עוד

הכי קרוב לבית סופרבוס מגיע לטבעון מידע חוברת (דצמבר )2014

הכי קרוב לבית סופרבוס מגיע לטבעון מידע חוברת (דצמבר )2014 הכי קרוב לבית סופרבוס מגיע לטבעון מידע חוברת (דצמבר )2014 תושבים יקרים, חברת סופרבוס, אשר זכתה במכרז להפעלת התחבורה הציבורית באשכול העמקים, תשיק את פעילותה באזור החל מיום שישי ה- 19.12.2014. אנו דרוכים

קרא עוד

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המק

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כה תמוז תשעג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע ד נכחו: - יור הוועדה המק פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 2013107 בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - מהנדסת העיר ויקי ברנגל

קרא עוד

אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי "ישפרו פלאנט" באר שבע אוגוסט 2016 רח

אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי ישפרו פלאנט באר שבע אוגוסט 2016 רח אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי "ישפרו פלאנט" באר שבע אוגוסט 2016 רח' אבן גבירול 192, תלאביב 62032, טל. 035441412, פקס.

קרא עוד