מצגת של PowerPoint

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מצגת של PowerPoint"

תמליל

1 1

2 1. דבר המנהלת 2. מבנה מערכת הלימודים בכיתה י 3. הסבר כללי על מקצועות בחירה ייחודיים 4. מידע על המקצועות הייחודיים לשנה"ל תש"פ 5. טופס מקוון לבחירת מקצוע ייחודי בכיתה י 2

3 אדר א' תשע"ט, מרץ 2019 המחצית הראשונה כבר מאחורינו, ואנו מקווים שכולכם התאקלמתם בביתכם החדש. אנו נערכים לקראת שנה"ל הבאה, ופותחים בפניכם אפיקים נוספים בתחומי הדעת השונים. בית ספר בליך הוא בית ספר המחנך למצוינות לימודית ושוקד על פיתוח מגמות רבות ומגוונות כדי לחשוף את תלמידיו למרב אפשרויות לימוד מאתגרות. לימוד במגמות אלה יביא אתכם למיצוי הפוטנציאל האישי תוך היענות לנטיות לבכם. מצגת זו מספקת מידע על המגמות הייחודיות, על הקריטריונים לקבלה ועל תהליך הבחירה. כפי שתוכלו להתרשם, בית הספר מציע מנעד רחב של אפשרויות להתמחות בתחומים מגוונים. על כן, חשוב כי תשכילו לקיים את תהליך הבחירה בכובד ראש תוך שימת לב לכל השיקולים הרלוונטיים. מענה לשאלות ומתן הבהרות ניתן לקבל בחדר 252 המחלקה הפדגוגית של ביה"ס, אצל מנהלת השכבה, גב' לירון גולדפלד ואצל יועצת השכבה, הגב' יפעת חן. תלמידים המעוניינים במידע על המגמות הייחודיות )המגמות המתחילות בשכבת י( )הנדסת תוכנה, חנ"ג, ערבית, מערכות בריאות, קולנוע ומדיה ויזואלית, תאטרון (. מוזמנים להגיע לביה"ס עם הוריהם למפגש עם מרכזי המקצועות ביום רביעי, כ"ט באדר א' תשע"ט, 06/03/2019. בברכת הצלחה בהמשך לימודיכם בבית הספר הילה רומש מ"מ מנהלת ביה"ס 3

4 בשנת הלימודים תש"פ ממשיכים התלמידים ללמוד את מקצועות הלימוד במסגרת כיתות האם בדומה למבנה הלימודי שבכיתה ט. מקצוע המתמטיקה יילמד בקבוצות עפ"י חלוקה ליחידות לימוד. תלמידים הלומדים ברמה של 4- במתמטיקה, ישובצו בסוף שנה"ל של כיתה ט ברמת לימודים לפי התבחינים הבאים: לרמת 3 יח"ל לרמת 4 יח"ל ציון שנתי עד + 60 תלמידים ששובצו ל- 3 יח"ל בכיתה ט. מציון שנתי 60. לרמת מציון שנתי 80. לתשומת לבכם: מספר יחידות הלימוד במתמטיקה מהווה חלק מדרישות הקבלה למגמות השונות. חובת למידה להערכה פנימית בנוסף לתנאי הבחנות החיצונית לצורך הזכאות לתעודת הבגרות קיימת חובת למידה והערכה במסגרת בית הספר. המקצועות הנתונים להערכת ביה"ס בשכבת י יינתנו לתלמידים בתחילת שנה"ל. כמו כן, יש לעמוד בהצלחה בדרישות התכנית למעורבות חברתית-קהילתית. ייתכנו שינויים במבנה מערכת הלימודים בהתאם להחלטת משרד החינוך בנושא מערך הבגרויות. 4

5 תכנית נחשון בבית ספר קיימת כיתת דגל לימודית וחברתית, שנועדה לפיתוח בני נוער מוכשר וערכי ליצירת עתודה בעלת פוטנציאל מנהיגות במדינת ישראל. התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים בתחומי המדע או הטכנולוגיה )או שילוב של שניהם(, בעלי רצון לתרום לחברה ושאיפה להשפיע ולפתח את יכולותיהם האישיות והמנהיגותיות. במסגרת תכנית הלימודים משולב יום נחשון קבוע במערכת, במסגרתו מפתחים התלמידים את שלושת בסיסי הכוח: הערכי, ההשכלתי והאישיותי. יום זה כולל מגוון פעילויות כגון הרצאות, סיורים, סדנאות פיתוח מנהיגות והעצמת כישורים אישיים וחברתיים, חקירה מדעית ועבודות חקר. תכנית סייבר "גבהים" תכנית סייבר במסגרת "גבהים" הינה תכנית לאומית יוקרתית לתלמידים מצטיינים במסלול הטכנולוגי. מטרת התכנית הינה לשמר ולהעצים את מקומה של מדינת ישראל כמעצמת סייבר, באמצעות תכנית לימודים מאתגרת וייחודית. התכנית פועלת בשיתוף עם צה"ל, משרד החינוך וגורמים רבים מתעשיית היי-טק. תיאור המגמה המגמה מספקת מסגרת לימודית ייחודית ומאתגרת, במסגרתה ירכשו התלמידים את הבסיס הנדרש ע"מ להיות תכניתנים וחוקרים במרחב הסייבר בצה"ל ובתעשייה. התכנית מבוססת עקרון למידה On","Hands המשלב עבודה ישירה, בלתי אמצעית ומעשית של התלמידים עם המערכות השונות, יחד עם למידה עצמית, חקר והבנה מעמיקה של המערכות והמנגנונים הפנימיים שלהן. לימודי המגמה דורשים נכונות למאמץ מתמשך, ומומלצת לתלמידים בעלי תשוקה לאתגרים טכנולוגיים ונכונות להשקעה רבה. הכניסה לתכנית "גבהים" מציבה את בית הספר בשורה הראשונה של בתי הספר המתמחים בהוראת הסייבר ברחבי הארץ. בוגרי התכנית מאותרים באופן אוטומטי למיונים של יחידה 8200 לקראת גיוסם לצה"ל, והם מהווים את עתודת מומחי הסייבר של מדינת ישראל. התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים הלומדים מתמטיקה. 5

6 עתודה מדעית טכנולוגית )עמ"ט( "המחקר המדעי והישגיו אינם עוד עניין אינטלקטואלי מופשט בלבד, המספק בעיקר צורכי הרוח והמחקר של יחידי סגולה, אלא גורם מרכזי, יומיומי, אשר יחד עם יגיע הכפיים... הוא תנאי ראשון וראשי להתקדמותו של עם תרבותי", דוד בן גוריון. המטרה מטרת התכנית 'העתודה המדעית טכנולוגית' טיפוח מצוינות מדעית טכנולוגית במסלול יוקרתי המוביל לקידום עתידם של התלמידים דרך תעודת בגרות איכותית בתחומי המדע והטכנולוגיה להשתלבותם בשוק העבודה. עקרונות התוכנית התכנית היא חלק מהתכנית האסטרטגית הכלכלית-חברתית מדינית שגובשה כמענה לקריאת הממשלה לחזק את כוח האדם בתחומים חיוניים עתירי ידע: המדע, המשק והצבא. התוכנית מיועדת לתלמידים בעלי יכולות ומוטיבציה גבוהות המעוניינים ללמוד מעבר לדרישות החובה את מקבץ המקצועות הבאים: מתמטיקה ברמה מוגברת. 1. אנגלית ברמה מוגברת. 2. אחד ממקצועות מדעי הטבע ברמה מוגברת (פיזיקה, כימיה או ביולוגיה(. 3. מגמה טכנולוגית או מקצוע מדעי נוסף ברמה מוגברת ) פיזיקה,כימיה,ביולוגיה ). 4. במסגרת התוכנית תלמידים מקבלים: שעות תגבור לכיתות, קבוצות קטנות ושיעורים פרטניים )לפי הצורך( במקצועות המתמטיקה והמדעים. הרחבה והעשרה )סיורים, הרצאות...( בתחומי המדע, הטכנולוגיה והמתמטיקה וחשיפה לנושאים נוספים והרחבת אופקים. מיומנויות להמשך במסלול אקדמי בתחומי המדע והטכנולוגיה אשר הינם בעלי ביקוש גבוה בשוק העבודה התוכנית מוכרת בטכניון ובאוניברסיטה המקצועות הנ"ל בתעודת הבגרות. חיפה ומקנה בונוסים נוספים שילוב על 6

7 עתודה מדעית טכנולוגית )עמ"ט( עתודה למנהיגות מדעית טכנולוגית הסמכה 3.3 מסלול מתמטיקה מדעי מתמטיקה אנגלית מדעים טכנולוגי/ מדעי מקצוע טכנולוגי התמחות )פרויקט( מתמטיקה מתמטיקה פיזיקה/ כימיה/ביולוגיה אנגלית מחשבים/ פיזיקה/ כימיה/ ביולוגיה פיזיקה/ כימיה/ ביולוגיה הנדסת תכנה/ מערכות בריאות הנדסת תכנה/ מערכות בריאות פרויקט גמר 7

8 דרך רוח עיריית רמת גן, בשיתוף עם אוניברסיטת בר אילן וארגון "דרך רוח" מובילים פרויקט ללימודי מדעי הרוח בהיקף של. בתכנית זאת, ייקחו חלק תלמידי תיכון מבתי ספר בעיר בהם אין מגמות מורחבות ללימודי מדעי הרוח )פילוסופיה(. בכל כיתה ילמדו תלמידים מבתי ספר שונים. תכנית הלימודים תתבסס על תכנית הלימודים של משרד החינוך ובנוסף אליה: מרצים ואנשי רוח מתחומים שונים, יגיעו על בסיס קבוע ויפגשו עם התלמידים. התלמידים יחשפו לפעילויות תרבותיות מגוונות: תיאטרון, סיורים במוזיאונים וכן ישתתפו בימי עיון ובפעילויות תרבותיות אחרות המתקיימות במוסד האקדמי ומחוצה לו. 8

9 מקצוע בחירה ייחודי הוא מקצוע הנלמד ברמה של בו מתחילים ללמוד בשכבת י. רק התלמידים שבשנה"ל הנוכחית )כיתה ט( יבחרו מסלול לימודים לקראת שנה"ל תש"פ, ימלאו את טופס הבחירה שבסוף המצגת. יתר התלמידים יבחרו מסלול לימודים בסוף שנה"ל הבאה. המגמות הייחודיות לבחירה: הנדסת תוכנה חינוך גופני מערכות בריאות קולנוע וטלוויזיה תאטרון *דרך הרוח תכנית ייחודית משותפת עם אוניברסיטת בר אילן המאפשרת הרחבת פילוסופיה. תהליך הבחירה למגמות הייחודיות במהלך חודש פברואר 2019 קיבלו תלמידי השכבה הסבר על מקצועות הבחירה. ביום רביעי, כ"ט באדר תשע"ט, 06/03/2019 בשעות 16:30 18:30 יתקיים מפגש של ההורים והתלמידים עם מרכזי המגמות הייחודיות. המפגש מיועד להורים ולתלמידים המעוניינים בקבלת מידע נוסף. מבחני קבלה למגמות הייחודיות יתקיימו לאחר חופשת הפסח. תאריכים מפורטים ומידע בנושא מבחני הקבלה יימסרו בכיתות ע"י מרכזי המגמות וע"י מנהל השכבה. רק תלמידים המעוניינים ללמוד במגמה ייחודית ימלאו את טופס הבקשה, וישלחו אותו בצורה מקוונת עד יום שני, יא באדר תשע"ט, 18/03/2019. זהו המועד האחרון לשליחת הטופס המקוון. תהליך המיון והשיבוץ למגמות הייחודיות יסתיים בסוף שנת הלימודים. ההחלטה הסופית על קבלת התלמיד למגמה הייחודית תתקבל ע"י המועצה הפדגוגית לאחר שישוקללו גם ציוני התלמיד במחצית השנייה של שנה"ל. ביום רביעי, יז בסיון תשע"ט, 20/06/2019, יקבל התלמיד בתעודת סוף השנה את שיבוצו למגמה ייחודית, בהתאם להחלטת המועצה הפדגוגית. 9

10 תלמידים שיתקבלו ללימודים במגמות הייחודיות יתחייבו להמשיך את לימודיהם באותה מגמה עד לסיום לימודיהם בביה"ס. תלמידים שיתקבלו למגמת דרך הרוח יידרשו למקצוע בחירה נוסף לקראת הלימודים בכיתה יא. שימו לב - לא ניתן ללמוד שני מקצועות ייחודיים במקביל, בכיתה י. מספר המקומות במגמות הייחודיות מוגבל, ועל כן יתקבלו רק התלמידים העומדים בדרישות הקבלה ובהתאם להחלטת המועצה הפדגוגית. הלימודים במגמות הייחודיות מאופיינים בפעילויות מגוונות הכרוכות בתשלום הורים למקצוע )בנוסף לתשלום השנתי(. פירוט העלויות לכל מקצוע יפורסם בתחילת שנה"ל תש"פ. בשל הבדלים בתנאי הקבלה למוסדות להשכלה גבוהה ובשל שינויים אחרים שייתכנו, יש לבדוק פרטים באתרי המוסדות להשכלה גבוהה. 10

11 11

12 מטרות המגמה להכין את התלמיד לחשיבה מתקדמת, למידה עצמית, חקר, סקרנות ולצייד אותו בכלים שיאפשרו לו ללמוד באופן יעיל בהתאם לתנאים שנוצרו בחברה טכנולוגית. הקניית ידע המשקף את ההתפתחות במדעי המחשב, שפות התכנות השונות והחידושים הטכנולוגיים בתחום הנדסת התוכנה. הקניית מיומנויות במגוון תחומים הקשורים לטכנולוגיות המידע. 12. HTML, נושאי הלימוד במגמה מדעי המחשב אלגוריתמיקה, תכנות בשפות #C, JAVA SCRIPT,ASP.NET עיצוב תוכנה, מודלים חישוביים. עבודת גמר בחירה באחת מ- 3 חלופות. פעילויות מיוחדות יום גיבוש עם מגוון פעילויות אתגריות. מגוון הרצאות. יציאה לסיורים. דרישות הקבלה ציון ( 90 לפחות ) במתמטיקה ציון 90 )לפחות( בפיזיקה. הצלחה במבחן בחשיבה לוגית. שלושת חודשי הלימוד הראשונים ממיינים. מבנה הלימודים: מדעי המחשב מדעי המחשב א מדעי המחשב מעבדה א מדעי המחשב ב פיזיקה או כימיה או ביולוגיה עבודת גמר בחירה באחת מהחלופות הבאות: *התמחות הגנת סייבר *תכנון ותכנות מערכות שרותי רשת אינטרנט *תכנון ותכנות מערכות טלפונים חכמים הערה: קיום החלופה מותנה בשיקול דעתו של ביה"ס. סה"כ: 1

13 התמחות הגנת סייבר מרחב הסייבר הוא המרחב המטפורי הנוצר מחיבור ישויות שונות - מציאותיות ווירטואליות - באמצעות מערכות מחשוב ומערכות תקשורת. למערכות אלו ישנה השפעה רבה על חיי היום יום של כל אחד מאתנו, ולכן לפגיעה בהן עלולה להיות השפעה דרמטית על אורח החיים שלנו. תכנית "גבהים", בהובלת מטה הסייבר הצה"לי ביחידה 8200 ומשרד החינוך, הוקמה ע"מ לתת מענה לאתגר זה. בבסיס התוכנית עומדת ההנחה ששילוב של תלמידים מצטיינים, הוראה מעולה ותוכנית לימודים מאתגרת, הם המפתח להצלחה. במהלך התכנית ילמד התלמיד באופן מעמיק את רשתות הנתונים )בדגש על רשת האינטרנט( ואת מערכות ההפעלה הפועלות ברשת, וירכוש את הכלים הבסיסיים לתכנון ותכנות מערכות במרחב הסייבר. התלמיד יבין את האיומים והיכולות הקיימות בכדי לפגוע במרחב זה, וידע להעמיד פתרונות לצורך הבנת מצב הרשת וההגנה על שלמותה. לתלמידים אשר יצטרפו למסלול הסייבר מובטחת מסגרת לימודית ייחודית, מאתגרת, מוכוונת חניכה והנחייה אישית, אשר תאפשר לכל תלמיד לממש את הפוטנציאל שלו ולרכוש את הכלים הנדרשים ע"מ להשתלב בהצלחה במסלולים הטכנולוגיים בצה"ל ובתעשיית ההיי-טק. תכנון ותכנות מערכות טלפונים חכמים תחת מערכת ההפעלה אנדרואיד )כתיבת אפליקציות לאנדרואיד( החלופה תכנות תחת מערכת ההפעלה אנדרואיד באה לתת מענה במערכת החינוך הבית ספרית לחידושים ולהתקדמות בעולם בתחום הטלפונים החכמים, ולחשוף תחום זה בפני התלמידים מגיל צעיר, במדינה שכלכלתה נשענת על תעשיית ההי-טק. הטלפון החכם היום נחשב לתחום הגדול ביותר בעולם, טלפון חכם שנחשב למחשב לכל דבר, עם יכולות ומאפיינים העולים על המחשב הרגיל כמו התוספות הקשורות לטכנולוגית התקשורת GPS,BT(,)GSM, WIFI, חיישנים, מסך מגע ועוד. מטרות ביצועיות: מטרת ההתמחות: להקנות לתלמידים כלים לפתח יישום בממשק משתמש גראפי בשפת,Java על פי עקרונות הנדסת תוכנה, הרצות על מכשירים חכמים וטאבלטים, תחת מערכת ההפעלה "אנדרואיד" של "גוגל". -Web - services תכנון ותכנות מערכות - שרותי רשת אינטרנט )סייבר( מבוא לתכנית הלימודים: מטרת התמחות זו הוא לרכוש ידע בפיתוח ויישום מערכת מבוזרת, חלונאית ומבוססת רשת. ממטרת על זו נגזרים היעדים הבאים: 1. להכיר את העקרונות של תכנות חוסר מצב. 2. להכיר את סביבת הפיתוח.Net או J2ee 3. להכיר את העבודה עם מסדי נתונים. 4. להכיר עקרונות פיתוח תוכנה בשפת תכנות מונחת עצמים. 5. לבנות יישום בשפת תכנות מונחת עצמים המשלבת תכנות בסביבה מבוזרת 6. להכיר את מנגנון יצירת וצריכת שירותי רשת התוכנית כוללת את מושגי היסוד של הנדסת תוכנה ומדעי המחשב וכן את עקרונות המבנה של מערכות ממוחשבות. 13

14 מגמת חינוך גופני היא מגמה עיונית. עם בונוס לאוניברסיטה. מטרות המגמה העשרה בהיבטים השונים של הספורט והפעילות הגופנית. חינוך לפעילות גופנית כחלק מאורח חיים בריא ולשם ניצול נבון של זמן פנוי. טיפוח פעולות החנ"ג מעבר למסגרת השיעורים הרגילה. נושאי הלימוד במגמה פסיכולוגיה של הספורט והחינוך הגופני. פיזיולוגיה של המאמץ. תורת הכושר הגופני. תולדות החינוך הגופני. קורס מעשי מתקדם במשחקי כדור יחידה מעשית. קורס בנושא ארגון מפעלים. פעילויות מיוחדות ספורט ימי פעילות בת יומיים בחוף גולן ודוגית על שפת הכינרת. הרצאות בנושאי פסיכולוגיה ופיזיולוגיה. אפשרות לסקי מים בכבלים / ביקור במוזיאון החוויה האולימפית דרישות הקבלה ציון 80 ומעלה בביולוגיה, ציון 85 בהיסטוריה. ידע בסיסי במשחקי כדור. ריאיון אישי עם צוות המורים במגמה. מבנה הלימודים וסה"כ היחידות לבגרות בחינה עיונית ומעשית )בכיתה יא( - ארגון מפעלי ספורט ומשחקי כדור 1 יח"ל בחינה בכתב )בכיתה יא( - פיזיולוגיה ותורת הכושר הגופני - פסיכולוגיה של הספורט - תולדות החנ"ג 3 יח"ל בחינה בכתב )בכיתה יב( - פסיכולוגיה של הספורט )הרחבה( - פרויקט העשרה P.B.L 1 יח"ל 14 סה"כ: המורכבות מ- 4 יח"ל עיוניות + יחידה מעשית- )פרויקט המתקיים בימי ג' בערב( *פירוט באתר בית הספר: קישור לחינוך גופני

15 מטרות המגמה העשרה ורכישת ידע בסיסי במדעי הבריאות והרפואה. הקניית ערך העזרה וההתנדבות בתחום הרפואה בכלל והרפואה הדחופה בפרט באמצעות פעילות במד"א. פיתוח יכולות אישיות לקבלת החלטות, גיבוש ערכים חברתיים ואישיים והתמודדות עם דילמות אקטואליות בתחום הרפואה באמצעות לימודים עיוניים והתנסות קלינית בסיסית. חשיפה לידע מתקדם בעולם הרפואה. נושאי הלימוד במגמה מדעי הבריאות מערכות הגוף בהיבט של רפואה מונעת. מדעי הרפואה לימוד וחקר פרקים נבחרים ברפואה קלינית. רפואה דחופה השתלמויות מקצועיות בעזרה ראשונה. פעילויות מיוחדות סיורים והתנסויות בבתי-חולים. נתיחות ופעילות מעשית. קורס עזרה ראשונה בסיסי, אפשרות לתער"ן מתקדם, מדריכים. קורס נוער מכב"י. דרישות הקבלה ריאיון אישי ציון 80 ומעלה במתמטיקה ציון 85 ומעלה בביולוגיה ציון 85 ומעלה בכימיה ציון 85 ומעלה בפיזיקה ציון 80 ומעלה בקורס עזרה ראשונה בסיסי במד"א מבנה הלימודים וסה"כ היחידות לבגרות: מדעי הבריאות מקצוע מוביל. ביולוגיה, או פיזיקה, או כימיה מקצוע בחירה מדעי. מערכות רפואיות מקצוע התמחות, בהערכה על פרויקט גמר )בכיתות יא- בי ) ידי בוחן חיצוני. סה"כ: 1 15 *פירוט באתר בית הספר: קישור למערכות בריאות

16 מטרות המגמה התנסות חווייתית באמנות הקולנוע והטלוויזיה תוך פיתוח יצירתיות הלומד. הקניית ידע רב תחומי בלימודי תרבות ואומנות תוך פיתוח גישה ביקורתית. רכישת מיומנויות מקצועיות בתחום העיוני והמעשי. נושאי הלימוד במקצוע : כתיבה תסריטאית צילום וידאו וסטילס הפקה ובימוי סרטים עריכת וידאו, אפקטים מיוחדים ואנימציה עיצוב תאורה וארט משחק למצלמה דרישות קבלה: ראיון אישי מומלץ להגיע עם תיק עבודות )הנחיות יינתנו בהמשך( סה"כ: 16

17 מטרות המגמה לקרב את התלמידים לאמנות בכלל ולתאטרון בפרט. לאפשר התנסות מעשית ביצירה על כל שלביה: משחק, בימוי, עיצוב וכתיבה. לבחון את הקשר שבין תאטרון וחברה. לעורר לחשיבה, לפתח יכולת ניתוח, תפיסה יצירתית דרך העשייה התאטרונית והלמידה דרך צפייה. להקנות אחריות, מחויבות ושיתוף פעולה דרך התנסות בעבודה בקבוצות. נושאי הלימוד במגמה לימודים עיוניים לימודים אלה כוללים ניתוח מחזות, ניתוח הצגות, תקופות בתאטרון, קומדיה וטרגדיה, תולדות התאטרון ועוד. לימודים מעשיים שיעורי משחק, שיעורי תנועה, שיעורי בימוי, תאטרון קהילתי וסדנאות בתחומי התאטרון השונים. פעילויות מיוחדות שיעור הדגמה פתוח. הפקת סיום בכיתה י. פרויקט בימתי פתוח לקהל בביצוע תלמידי יא. שבוע תאטרון בכל שנה מתקיים שבוע שבו מעלים תלמידי יב מספר הפקות )בוקר וערב(. צפייה בהצגות לאורך השנה צופים תלמידי המגמה בהצגות תאטרון. סדנאות תאטרון וגיבוש יציאה בת יומיים לאכסניה. במהלך היומיים מקיימים סדנאות תאטרון עם מיטב אנשי המקצוע בארץ. ימי סדנאות בבתי ספר למשחק. "כיתת אומן" מפגשים עם שחקנים ויוצרים בולטים בארץ. דרישות קבלה סדנה קבוצתית 2 מונולוגים )דרמטי/קומי( ריאיון אישי. מתוך מחזות שיוכנו מראש ע"י התלמיד/ה. מבנה הלימודים וסה"כ היחידות לבגרות 2 יח"ל מבחן בהפקה 3 יח"ל מבחן עיוני )1. פנימי חלופי חיצוני( סה"כ:. 17

18 תהליך בחירת המקצועות חשיפת המגמות בפני התלמידים סבב ראשון 24/02/19 חשיפת המגמות בפני התלמידים סבב שני 25/02/19 חשיפת המגמות בפני התלמידים סבב שלישי 26/02/19 ערב חשיפת למגמות )הורים ותלמידים( 06/03/19 פתיחת טופס הבקשה המקוון. מועד אחרון לשליחת טופס הבקשה המקוון. 07/03/19 18/03/19 לאחר חופשת פסח : מבחנים וראיונות למקצועות הבחירה חלוקת תעודות ותשובות לבקשות השיבוץ במקצועות הבחירה 20/06/19 18

19 עליכם למלא את הטופס המקוון בתשומת לב. כל תלמיד יסמן בטופס שני מקצועות ייחודיים אותם הוא מעוניין ללמוד בשנה"ל תש"פ. ניתן לשלוח את הטופס פעם אחת בלבד. אם ברצונכם לשנות את הבחירה, עליכם לפנות להנהלת השכבה ולא למלא טופס נוסף. תאריך אחרון למילוי הטופס 18/03/2019. להלן הקישור לטופס המקוון: טופס מקוון לתלמידים העולים לכיתה י 19

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט ביה"ס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו

המשכן לאמנויות עש דר ראובן הכט ביהס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו סטודנטים במסלול הדו חוגי ובאפיק פסיכותיאטרלי יקרים, יום רביעי תשרי תשע"ט /09/8 סגל ההוראה של החוג לתיאטרון מברך אתכם לרגל פתיחת שנת הלימודים החדשה, ומאחל לכם, מכל הלב, שנת לימודים מאתגרת ורבת הצלחות והישגים!

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

STATE OF ISRAEL MINISTRY OF CULTURE & SPORT Sport Authority מינהל הספורט 9 מרץ 2017 קריטריונים לספורטאים מצטיינים בצה"ל רקע מינהל הספורט ומוסדות הצבא

STATE OF ISRAEL MINISTRY OF CULTURE & SPORT Sport Authority מינהל הספורט 9 מרץ 2017 קריטריונים לספורטאים מצטיינים בצהל רקע מינהל הספורט ומוסדות הצבא 9 מרץ 2017 קריטריונים לספורטאים מצטיינים בצה"ל רקע ומוסדות הצבא בישראל מאפשרים לספורטאים מצטיינים בספורט, המהלך השירות הצבאי, להתאמן ולהתחרות בענף הספורט בו הם מתמחים. בתאום עם איגודי הספורט מרכז את הנתונים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני המוסמך בייעוץ ופיתוח ארגוני נוסדה ב- 004 כתכנית הראשונה בארץ, בעלת חדשני וייחודי בנוף האקדמי, הרואה את היועץ

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint בית ספר שריד מנהלת בית הספר : שגב ורד סגנית בית הספר: עירית אייזיק יועצת בית הספר: ענת ויתקון-קורון רכזת צרכים מיוחדים : חנה בוטנרו רכזת א-ב : קרן מזן צוות א-ב : קרן מזן, רויטל סמט, יעל סעדיה, נתלי כהן,

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

צעד ראשון רישום לשנה"ל תשע"ט בבית ספר "היובל" יהוד מונוסון שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5

צעד ראשון רישום לשנהל תשעט בבית ספר היובל יהוד מונוסון   שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5 צעד ראשון רישום לשנה"ל תשע"ט בבית ספר "היובל" יהוד מונוסון https://hayovelyahud.tik-tak.net/ שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5 חזון בית הספר בית ספר "היובל" הוא בית אוהב מקבל ותומך לתלמידיו ולקהילתו. בית

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

עמק יזרעאל נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים תשס"ח - תשע"ב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצ"ב רשותי רב-שנתי תשס"ח-

עמק יזרעאל נתוני המיצב של הרשות המקומית בטווח השנים תשסח - תשעב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצב רשותי רב-שנתי תשסח- עמק נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רבשנתי 1 http://rama.education.gov.il פתח דבר הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה( פועלת להטמעת תרבות של "מדידה בשירות

קרא עוד

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנה"ל תשנ"ט

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנהל תשנט 1 61.6.1.61 רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך לשנה"ל תשע"ד )סימן מחשב 6( סטודנטים הלומדים במחלקה לחינוך ובמחלקה לפסיכולוגיה סטודנטים הלומדים במחלקות הנ"ל ילמדו את כל הקורסים המתודולוגיים הכמותיים

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc 4. לימודים לתואר מגיסטר (M.Sc.) הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכנית השתלמות לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב". ההשתלמות פתוחה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תואר ראשון אחר. כמו כן מציעה הפקולטה השתלמות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

Microsoft Word - 06 Biotechnology

Microsoft Word - 06 Biotechnology הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה לוי בן ציון פרופסורים לוי בן ציון מור עמרם שהם יובל פרופסורים חברים דנינו דגנית ירון סימה ליבני יואב מרסל מחלוף פישמן אילת קשי יחזקאל שמעוני

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode] תשע"בב פתוח ו וירטואלי לקראת שנת הלמוד הלימודים יום ראשון ב- תואר מחשבים הנדסת הלימודים שנת לקראת הוירטואלי הפתוח ליום הבאים ברוכים מחשבים הנדסת עלל מקצוע פרטים מספר זוו תמצאו תשס"בב. במצגת וי שיש שינויים

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

Microsoft Word - Medical NLP

Microsoft Word - Medical NLP Medical Neuro-Linguistic Programming ביה"ס לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"ם בחסות אונ' חיפה, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, היחידה ללימודי המשך תכנית שנתית 2012-2013 - יועץ אקדמי - רמב"ם. ד"ר סיימון וולפסון

קרא עוד

גננות- מסגרות פיתוח מקצועי מספר במערכת הרישום לתשע"ה שם התוכנית הריקוד המובנה התקשרות מחשבים המשחק בגן הילדים תקשורת עם הורים אינטליגנציה רגשית תשתית

גננות- מסגרות פיתוח מקצועי מספר במערכת הרישום לתשעה שם התוכנית הריקוד המובנה התקשרות מחשבים המשחק בגן הילדים תקשורת עם הורים אינטליגנציה רגשית תשתית גננות- מסגרות פיתוח מקצועי הריקוד המובנה התקשרות מחשבים המשחק בגן הילדים תקשורת עם הורים אינטליגנציה רגשית תשתית לקראת קריאה בריאות אקלים מיטבי /התמודדות עם ילדים בעלי קשיים מחשבים בית אריה מוכנות לחשבון

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

ידיעון לימודי תואר ראשון תשע ו * לפרטים וייעוץ 9099 לאתר המכללה ת.ד. 78 כרמיאל

ידיעון לימודי תואר ראשון תשע ו * לפרטים וייעוץ 9099 לאתר המכללה   ת.ד. 78 כרמיאל ידיעון לימודי תואר ראשון תשע ו 2016-2015 * לפרטים וייעוץ 9099 לאתר המכללה www.braude.ac.il ת.ד. 78 כרמיאל 2161002 תוכן העניינים על אודות המכללה החזון שלנו הוא למענך... 5 על אודות המכללה... 6 תקציר תכניות

קרא עוד

אקדמית

אקדמית תואר ראשון לשנת הלימודים תשע"ח )2017-2018( דרישות של אוניברסיטה חוויה של מכללה ברוכים הבאים דבר הנשיא מתעניינים יקרים, בחירת מסלול לימודים אקדמיים איננה עניין של מה בכך מאחר שעשויות להיות לה השפעות מרחיקות

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

תואר שני M.A. בהתנהגות ופיתוח ארגונים בית ספר אריסון למנהל עסקים בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה

תואר שני M.A. בהתנהגות ופיתוח ארגונים בית ספר אריסון למנהל עסקים בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה תואר שני M.A. בהתנהגות ופיתוח ארגונים בית ספר אריסון למנהל עסקים בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה 2020-2019 דבר ראשת התכנית מתעניינים ומתעניינות יקרים, ארגונים הם חלק חשוב מן החברה שבה אנו חיים. כולנו מקיימים

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - הבדלים מגדריים במתמטיקה אפי 2013 סופי_.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - הבדלים מגדריים במתמטיקה אפי 2013 סופי_.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] חברתי- בין בנים לבנות בהישגים במבחנים מערכתיים בחינת מגמות והתאמת הנתונים למודלים שונים של יואל רפ, בין-מגדריים עינת נוטע-קורן, ענבל רון-קפלן, אימאן עואדיה, ענר רוגל, הדס גלברט, אמג'ד בשארה פברואר 2013

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

חוברת לקראת רישום לחטיבות הביניים בקריות החינוך השש שנתיות לשנת הלימודים תשע ו אגף החינוך והנוער המחלקה לחינוך העל - יסודי

חוברת לקראת רישום לחטיבות הביניים בקריות החינוך השש שנתיות לשנת הלימודים תשע ו אגף החינוך והנוער המחלקה לחינוך העל - יסודי חוברת לקראת רישום לחטיבות הביניים בקריות החינוך השש שנתיות לשנת הלימודים תשע ו אגף החינוך והנוער המחלקה לחינוך העל - יסודי תוכן עניינים 23 3 אלפון בתי ספר ביה"ס עמל זיו 24 4 ברכת ראש העיר וסגנו ביה"ס השיטה

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java ( )

מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java ( ) עמוד 1 מתוך 10 )0368-3056( מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java בית הספר למדעי המחשב אוניברסיטת תל אביב סמסטר ב' תשס"ח, מועד ב' תאריך הבחינה: 24.09.2008 מרצה: אוהד ברזילי חומר עזר מותר בשימוש: אין משך הבחינה:

קרא עוד

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מלאה למגוון כלים אינטרנטיים מעשיים כדוגמת: Google Adwords,

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

התחשבנות ראשון לציון 10/5/2012

התחשבנות ראשון לציון 10/5/2012 התחשבנות העירייה עם משרד החינוך בגין בתי ספר תיכוניים 1. מבוא השתתפות משרדי הממשלה במימון הרשויות המקומיות היא אחד המקורות החשובים ביותר בהכנסות הרשויות המקומיות. בנוסף למענק הכללי המועבר ממשרד הפנים,

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד