Microsoft Word _ doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word _ doc"

תמליל

1 משרד החקלאות - דו"ח לתוכניות מחקר לקרן המדען הראשי קוד זיהוי א. נושא המחקר (בעברית) בדיקת התגובה החיסונית ויעילות חיסוני בוטוליזם בבקר ב. צוות החוקרים שם משפחה חוקר שפיגל ראשי חוקרים משניים 1 אמיר שם פרטי נחום שטיינמן ג. כללי מוסד מחקר של החוקר הראשי האוניברסיטה העברית, פקולטה לחקלאות, ביה"ס לרפואה וטרינרית תאריכים סוג הדו"ח תאריך משלוח תקופת המחקר הדו"ח למקורות עבורה מוגש הדו"ח מסכם המימון סיום התחלה חודש שנה חודש שנה חודש שנה / 12 / / 2005 ד. מקורות מימון עבורם מיועד הדו "ח שם מקור המימון מועצת החלב קוד מקור מימון סכום שאושר למחקר בשנת תיקצוב הדו"ח בשקלים ה. תקציר שים לב - על התקציר להיכתב בעברית לפי סעיף ה' שבהנחיות לכתיבת דיווחים הנני מאשר שקראתי את ההנחיות להגשת דיווחים לקרן המדען הראשי והדו"ח המצ"ב מוגש לפיהן ו. אישורים חוקר ראשי מנהל המחלקה מנהל המכון (פקולטה) אמרכלות (רשות המחקר) רשות המחקר תאריך (שנה) (חודש) (יום)

2 דוח מסכם לתוכנית מחקר מספר לתקופה בדיקת התגובה החיסונית ויעילות חיסוני בוטוליזם בבקר מוגש לקרן המדען הראשי במשרד החקלאות ולהנהלת ענף הבקר ע"י נחום שפיגל - ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים. אמיר שטיינמן - ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים. Nahum Shpigel, Koret school of veterinary medicine, faculty of agricultural food &environmental sciences, the Hebrew university of Jerusalem, P.O.B. 12, Rehovot shpigeln@ari.huji.ac.il Amir Steinman, Koret school of veterinary medicine, faculty of agricultural food &environmental sciences, the Hebrew university of Jerusalem, P.O.B. 12, Rehovot הממצאים בדו"ח זה הינם תוצאות מחקר המחקר מהווה המלצות לחקלאים: כן/לא חתימת החוקר -1-

3 תקציר בוטוליזם הינה מחלה קטלנית המאופיינת בשיתוק שרירים הנגרם בהשפעת רעלן של החיידק קלוסטרידיום בוטולינום. רעלן הבוטולינום, הרעלן הביולוגי הפוטנטי ביותר בטבע, פוגע ביונקים, עופות (A-D) ודגים. ארבעה מהסרוטיפים גורמים להרעלה בבקר. הרעלות בוטוליזם בבקר הינן בעיה כלל עולמית הגורמת נזק כלכלי רב. בשנים האחרונות אירעו מקרים ספורדיים והתפרצויות גדולות באירופה, צפון אמריקה, דרום אמריקה, אוסטרליה וישראל. דרכי ההתמודדות עם המחלה כוללות שיטות יצור נאותות של המספוא למניעת שגשוג החיידק ויצור הרעלן, ובנוסף חיסון הבקר והצאן כנגד הרעלן. תוכניות החיסון המקיפות אשר הופעלו בישראל בעקבות התפרצות חמורה של המחלה בסוף שנות השבעים, נחשבו במשך שנים רבות כמוצלחות ביותר. הופעת התפרצויות, בחלקן חמורות ביותר בשנים האחרונות בבקר מחוסן, היא מקור לדאגה רבה משום אופייה הקטלני של המחלה והעלו חשש לגבי יעילות רמת החיסון. מהלך ושיטות העבודה: נערכו תחקירים אפידימיולוגים מקיפים של מספר התפרצויות של הרעלת קלוסטרידיום בוטולינום ברפתות חלב. נאספו דגימות סרום מחיות שנפגעו ומחיות שהראו עמידות לרעלן. במקביל הועמדה ותוקפה מערכת ELISA לבדיקת רמות נוגדנים לרעלן הבוטולינום בסרום פרות. נתוני השדה אפשרו לקבוע רמת סף של נוגדנים בסרום המעניקים עמידות בהרעלות שדה. תוצאות עיקריות: תוצאות העבודה הראו שרמת ההגנה המוקנית לעגלות בעקבות חיסון בפרוטוקול הנוכחי (חיסון ראשון בגיל שמונה שבועות, חיסון שני בגיל 12 שבועות וחיסון שנתי) אינה מקנה הגנה מספקת בפני הרעלה. כמו כן חיסוני הדחף השנתיים הניתנים לאחר הפרוטוקול הראשוני אינם מקנים הגנה מספקת לפרות בתחלובה הראשון ולחלקן אף בתחלובה השנייה. מסקנות והמלצות: אנחנו משערים שחיסון בפרוטוקולים משופרים יקנה הגנה טובה יותר בפני הרעלת בוטוליזם. המלצה זו נבחנה בתוכנית מחקר עוקבת שנתמכה ע"י קרן המחקרים של מועצת החלב. -2-

4 CLINICAL AND VACCINE IMMUNOLOGY, Aug. 2006, p Vol. 13, No /06/$ doi: /cvi Copyright 2006, American Society for Microbiology. All Rights Reserved. Quantitative Analysis of Levels of Serum Immunoglobulin G against Botulinum Neurotoxin Type D and Association with Protection in Natural Outbreaks of Cattle Botulism A. Steinman, 1 M. Chaffer, 2 D. Elad, 2 and N. Y. Shpigel 1 * Koret School of Veterinary Medicine, Faculty of Agricultural, Food and Environmental Quality Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Rehovot, 1 and Kimron Veterinary Institute, Beit Dagan, 2 Israel Received 6 February 2006/Returned for modification 25 April 2006/Accepted 19 May 2006 The recent outbreaks of cattle botulism in vaccinated Israeli dairy cattle prompted us to determine vaccine efficacy and reasons for vaccine failure. Analysis of clinical signs, feeding practice, vaccination history, and epidemic curves enabled us to define a study population in two outbreaks, where high doses of Clostridium botulinum neurotoxin type D (BoNT/D) were evenly consumed by the affected animal groups. Attack rates among unvaccinated 6- to 24-month-old heifers were 96% (55/57) and 85% (53/62). The attack rates in vaccinated parity 1, 2, and >3 cows were 40.4% (21/52), 14.3% (4/28), and 5.6% (3/54), respectively. Vaccine efficacies for these cow groups were 52.5%, 83.2%, and 93.4%, respectively. In younger, unvaccinated 2- to 6-month-old calves, presumably protected by maternal antibodies, the attack rate was 24% (17/71). These differences correlated with significant differences in levels of specific anti-bont/d antibody in serum by an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). The ELISA performance for predicting protection was analyzed by receiver operating characteristic analysis and was found to be highly significant, with an area under the curve of (standard error, 0.034; 95% confidence interval, to 1.008; P < 0.000). No animals with serum ELISA unit levels above 0.33 were affected in these exposed groups. At this cutoff level, the specificity of the ELISA was 100%, sensitivity was 67%, and accuracy was 92%. We concluded that botulinum toxoids can confer adequate protection against natural exposure to lethal doses of BoNT/D; however, the vaccination protocols should be optimized. Our in-house ELISA system will enable us to optimize vaccination protocols in the animal population. Botulism is a fatal disease characterized by muscular paralysis caused by neurotoxins produced by Clostridium botulinum (BoNTs), which affect mammals, birds, and fish. Cattle botulism is a worldwide problem that causes large economic losses. In recent years, sporadic cases and massive outbreaks of cattle botulism occurred in Europe, North America, South America, Australia, and Israel (2, 5, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 27, 35, 37, 38). In Israel, a comprehensive vaccination program, initiated after a major disease outbreak in 1977 (10), was at first considered highly successful. Repeated botulism outbreaks in recent years, however, gave rise to concerns about improper or insufficient vaccination. In areas where cattle botulism is prevalent, an effective vaccination program is an important factor to reduce mortality. In Northern Australia, for example, about 500,000 cattle are inoculated each year against botulism (3). Better understanding of the reasons for the vaccination failure is crucial; therefore, the immune response in Israeli cattle should be evaluated. Protection against tetanus can be evaluated by determining the antibody titer and correlating it to a cutoff value that is considered protective (8); however, no similar value exists for botulism. Anti-BoNT antibody levels in cattle sera were measured by determining the enzyme-linked * Corresponding author. Mailing address: Koret School of Veterinary Medicine, Faculty of Agricultural, Food and Environmental Quality Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, P.O. Box 12, Rehovot 76100, Israel. Phone: Fax: shpigeln@agri.huji.ac.il. immunosorbent assay (ELISA) optical density (OD) and used to determine exposure to BoNT/C or BoNT/D (17, 22). Gregory and others (13) detected higher ELISA OD values in sera from naturally exposed, unvaccinated cattle that protected mice in a mouse neutralization bioassay, and this value was used later for vaccine evaluation (3). We have used epidemiological and serological data from natural outbreaks of cattle botulism to analyze the immune response and protection conferred by the currently used toxoids and vaccination protocol. Analyzing these data enabled us to determine a cutoff value above which no animal was affected. We believe that data collected in this study will enable us to optimize vaccination protocols in the animal population. MATERIALS AND METHODS Study population. Between July 2002 and May 2005, we recorded 14 botulism outbreaks in Israeli dairy herds. We investigated the outbreaks while they were still ongoing, identified index cases, and recorded data on day-by-day time-space charts of cases. Feeding practices and ingredients were thoroughly investigated and recorded in an attempt to identify the sources of intoxication, time of exposure, and animal groups exposed to suspected feed. On the farms, animal rations were formulated and designed by computer software, and total mixed rations (TMR) were accordingly prepared in a mixing wagon also used for distribution of the mixed feed to the appropriate animal groups. The date, time, and rations distributed to the various animals groups were recorded in the farm computer system, and information could be retrieved and analyzed. Two-month-old calves were vaccinated by subcutaneous injection with one of the available commercial brands of type C and D bivalent toxoids (CSL Limited, Parkville, Victoria, Australia; Prondil S.A., Montevideo, Uruguay). The calves were vaccinated again 4 weeks after the first vaccine and once a year thereafter. Preliminary studies with both mice and cattle demonstrated that the two com- 862

5 VOL. 13, 2006 PROTECTIVE LEVELS OF ANTI-BOTULINUM D ANTIBODIES 863 mercially available botulinum toxoids elicited similar immune responses (A. Steinman and N. Y. Shpigel, unpublished data). However, groups of unvaccinated calves and replacement heifers (animals before the first calving at the approximate age of 24 months) were present in the affected herds, as described in Results. Diagnosis. The tentative diagnosis of botulism was based on typical clinical signs of ascending flaccid paralysis and a lack of indicative macropathological changes in postmortem examinations. In all outbreaks, blood samples, rumen contents, internal organs, feces, and suspect feed materials were sent for toxicological and histopathological examination. Outbreaks were attributed to botulism when all tests were negative for commonly used pesticides, heavy metals, nitrates, and cyanides and no abnormal changes could be detected upon histopathological examination of internal organs and the central nervous system using standard techniques as previously described (11). Only outbreaks where C. botulinum type D organisms could be detected in material from at least one sample collected from affected animals were included in this study. Samples were processed and cultured as previously described (11), and the production of BoNT/D was verified by the mouse neutralization bioassay. Fecal and serum samples were collected for PCR and serological analysis from affected and nonaffected animals during the outbreaks. Serum samples were also collected from vaccinated multiparous dairy cows, primiparous heifers, and unvaccinated, 4- to 17-week-old dairy heifers in nonaffected herds. Samples were kept at 80 C until analysis. Fecal analysis by PCR. Fecal samples (5 g) were inoculated into fortified egg meat medium (FEM) vials, which were then heated to 80 C for 20 min, sealed with sterile paraffin oil, and incubated at 33 C for 5 days (11). Afterwards, DNA was extracted from 2 ml of FEM using a G-Spin genomic DNA extraction kit for bacteria (intron Biotechnology, Korea) according to the manufacturer s instructions. Oligonucleotide primers were selected for detection of the BoNT/D lightchain gene (5 -TAAGTAAACCGCCCAGACC-3 and 5 -TAGTATAGATAA TGTTCCA-3 ) as previously reported (33). PCR was performed with a 25- l reaction mixture containing 1 l of the template, 1 l of each primer (Danyel Biotech Ltd., Rehovot, Israel), 9.5 l double-distilled water, and 12.5 l 2 ReddyMix PCR Master Mix (ABgene, Epsom, United Kingdom) with a programmable thermocycler (Biometra, Goettingen, Germany). Initially the samples were denatured for 5 min at 95 C. Each PCR cycle consisted of denaturation at 95 C for 60 s, annealing at 47 C for 60 s, and extension at 65 C for 120 s and was repeated 43 times. Final extension at 65 C for 10 min followed. The amplified PCR products were visualized in 1.5% agarose gels (Life Technologies, Paisley, Scotland). Serological analysis. The levels of specific anti-bont/d antibodies in the sera were determined using ELISA as described previously for humans, with minor modifications (24). Purified BoNT/D of 95% purity (1 g/ml) (Metabiologics) was used as the capture antigen in the ELISA. The intra-assay (within-run) coefficient of variation (10 serum samples in five replicates) was less than 10%. Interassay (day-to-day) coefficients of variation (10 serum samples in five replicates for 5 days) were less than 15%. Wells of Nunc-Immuno ELISA plates (Nunc, Denmark) were filled with 100- l volumes of antigen in coating carbonate-bicarbonate buffer (0.05 M; ph 9.6), sealed with Parafilm, and incubated overnight at 4 C. After three washes with phosphate-buffered saline (PBS) containing 0.05% Tween 20 and 0.02% NaN 3 (250 l per well), 200 l of blocking solution (0.5 g I-Block in 90 ml washing buffer plus 10 ml inactivated goat serum) was inserted per well and incubated for 1hat37 C. After three washes with PBS (250 l per well), 100 l of blanks (blocking buffer plus inactivated goat serum) and plasma samples in duplicate, diluted to 1/100 in blocking buffer plus inactivated goat serum, were inserted per well and incubated for 1 h at 37 C. After three washes with PBS (250 l per well), 100 l of alkaline phosphatase-conjugated goat anti-bovine immunoglobulin G (IgG) (Kirkegaard & Perry Laboratories) with blocking buffer plus inactivated goat serum (1:1,000) was added and incubated again for 1hat37 C. After three washes with PBS (250 l per well), 100 l of a freshly prepared substrate solution was added per well (Sigma, Steinheim, Germany), and the optical density at 405 nm (OD 405 ) and OD 630 were read with an ELx808 ultra microplate reader (Bio-Tek Instruments, Vermont) after 30 min. Positive serum samples from heifers that had been vaccinated four times and had high neutralizing antibody titers ( 1.0 IU/ml), as determined by the mouse inoculation bioassay (24), and negative serum samples collected from precolostrum calves were used on each plate. Data and statistical analysis. The numbers of affected animals were compared between parity (defined as the number of calvings a cow has undergone) groups using Pearson s chi-square tests. The risks (attack rates) for animals to be affected by botulism were calculated for parity groups 1, 2, and 3, and relative risks (RR) and their 95% confidence intervals (95% CI) were calculated for the parity 1 and 2 animal groups relative to the parity 3 animal group as previously described (29). Vaccine efficacy, expressed as a percentage, was calculated as [ARU (ARV/ARU)] 100, as previously described (26), where ARU is the attack rate in the unvaccinated population and ARV is the attack rate in the vaccinated population. Serological results are expressed in ELISA units and were calculated as (OD of the test sample OD of the negative control)/(od of the positive control OD of the negative control) (9). The performance of our in-house ELISA in quantifying the levels of the protective neutralizing serum antibodies in cows was analyzed using the nonparametric receiver operating characteristic (ROC) analysis (31). Based on the clinical signs described above, animals were categorized as nonaffected or affected. Analysis included only sera of animals from groups where clinical signs, attack rates, and feeding practice enabled us to assume that exposure was both to high levels of BoNT and homogenous (use of mixing wagon). We assumed that under these conditions, the probability of each animal in the group being exposed to a lethal dose of BoNT was the same. Serological results in ELISA units for each animal tested were compared with the definitive diagnosis (affected or nonaffected). For all possible cutoff values, the numbers of true-positive (a), false-positive (b), false-negative (c), and true-negative (d) results were determined, and the sensitivity, specificity, and accuracy were calculated as a/(a c), d/(b d), and (a d)/(a b c d), respectively. ROC curves were constructed by plotting sensitivity versus 1 minus the specificity at each possible cutoff point of serum ELISA units. The area under the curve (AUC) was quantified, and the diagnostic accuracy and optimal cutoff value were determined by the point on the ROC curve closest to the upper left-hand corner, which minimizes the sum of false-positive and false-negative results. Values for the AUC can fall between 0 and 1; a value of 0.5 means that the diagnostic test is no better than chance. Statistical analyses were performed using the SPSS program, version , 1999 (SPSS Inc.). RESULTS Clinical and epidemiological findings. Three outbreaks involved large numbers of animals and are presented in detail, while in 11 outbreaks only one to nine animals were affected. Overall, a total of 210 animals were affected, all of which were Israeli Holstein dairy cows and calves. Of these, 52 were lactating cows, 129 were either young male calves or replacement heifers, and 29 were feedlot calves. In most of the outbreaks, botulism was initially suspected when an animal was found either dead or recumbent (an index case). While animals were recumbent, several clinical signs were noted, which included reduced tongue tone, mild salivation, reduced tail and anal tone, increased respiratory rate, and paresis. A few of the animals exhibited an unsteady gait, which lasted several hours before they progressed to recumbency. In general, almost all animals showed no apparent clinical signs just before they were found recumbent, even days after the suspected exposure. None of the affected animals survived. In outbreak 1, a large batch of TMR which included wheat silage, grains, and fermented chicken manure was distributed on a Friday for the weekend. The first animal, the index case, was found dead 3 days later; within 9 days, a total of 23 feedlot calves, 4 to 14 months old, died out of 120 (19%), and most deaths occurred during days 2 to 5 (Fig. 1, top). All groups that were fed with the suspected TMR were intoxicated. In outbreak 2, a batch of 2 days worth of TMR consisting of sorghum silage, concentrated grains, and fermented chicken manure was mixed in a mixing wagon and distributed to five groups of replacement heifers, 6 to 24 months old. The same mixing wagon was used the next morning for the preparation and distribution of the lactating cows TMR. Two days thereafter, a group of pregnant heifers, the biggest and oldest of the

6 864 STEINMAN ET AL. CLIN. VACCINE IMMUNOL. FIG. 1. Epidemic curves of three outbreaks of Clostridium botulinum type D intoxications in three groups of unvaccinated dairy heifers and calves. The numbers of affected animals (mortality) and cumulative mortality rates (expressed as percentages) are presented day by day, commencing with the index cases and continuing to the last day of mortality. Outbreak 1 (top), outbreak 2 (center), and outbreak 3 (bottom) are described in the text. lot, which were in the last feeding group, were found either dead or recumbent (index cases). Within 5 days, 55 of 57 (96%) replacement heifers (Fig. 1, center) were dead. Three days after the first case was detected in the replacement heifer group, one lactating cow was found recumbent and died. Two additional lactating cows were found recumbent on the fifth day of the outbreak (all together, 3% of the herd of cows). These animals were probably intoxicated by the contaminated mixing wagon used for the preparation of the lactating cows TMR. Although the sorghum silage was a common feed ingredient for both groups, other animals fed were not affected. In outbreak 3, the suspected source of intoxication was a

7 VOL. 13, 2006 PROTECTIVE LEVELS OF ANTI-BOTULINUM D ANTIBODIES 865 FIG. 2. Attack rates (expressed as percentages) among calves of different age groups and cows of different parity, all fed with the same batch of total mixed rations leading to botulinum type D intoxication (outbreak 3). batch of lactating cows TMR that was fed only to the four affected animal groups. The feeding order of the mixing wagon was first two lactating cow groups (out of four in the herd), calves 2 to 6 months old, and finally replacement heifers, 6 to 10 months old. Other animal groups fed with the same feed ingredients lactating cows, dry cows, pregnant replacement heifers, and inseminated heifers were not affected in this outbreak. This batch of TMR consisted of sorghum silage, wheat hay and straw, and dairy concentrates. A dead heifer (the index case) was found in the replacement heifer group. Within 9 days, 99 animals, belonging to the four different groups in the herd mentioned above, were affected. The attack rates of botulism in the affected lactating-cow groups were 40.4% (21/52), 14.3% (4/28), and 5.6% (3/54) for parities 1, 2, and 3, respectively (Fig. 2). The RR for parity 1 cows to be affected by botulism compared to parity 2 cows was 2.8 (95% CI, 1.1 to 7.4; ; P ). The RR for parity 1 and 2 cows to be affected by botulism compared to parity 3 cows were 7.3 (95% CI, 2.3 to 22.9) and 2.6 (95% CI, 0.6 to 10.7), respectively. The attack rates of botulism among the 2- to 6-month-old calves and the 6- to 9-month-old replacement heifers were 24% (17/71) and 85% (53/62), respectively (Fig. 2). The vaccine efficacies for parity 1, 2, and 3 cows were 52.5%, 83.2%, and 93.4%, respectively (by using the older calf group for the ARU value). Serological and bacteriological findings. In all three outbreaks, the levels of specific anti-bont/d antibodies found during the time of the outbreak in calves and nulliparous heifers were very low, indicating a lack of immunization (Fig. 3, outbreaks 1 to 3). Higher levels were detected in nonaffected cows than in affected cows in outbreak 3 (Fig. 3). In nonaffected herds, levels of antibodies were statistically significantly higher in vaccinated multiparous cows than in vaccinated primiparous cows (comparison of means by one-way analysis of variance; P 0.05). Marked variations in maternally derived anti-bont/d antibodies were detected among unvaccinated 1- to 5-month-old calves (Fig. 3). The serology test results were used to analyze the ELISA performance and protective antibody levels. The ELISA performance for all samples is presented in the ROC curve (Fig. 4). The AUC for this test, (standard error, 0.034; 95% CI, to 1.008), was significantly (P 0.001) better than that for a random test with no discriminatory ability (line of no information; AUC, 0.5). No animals with serum ELISA unit levels above 0.33 were affected in these exposed groups. At this cutoff level, the FIG. 3. Levels of anti-botulinum neurotoxin type D IgG in serum (expressed in ELISA units) in various animal groups. The boxplot shows, from left to right, levels in preweaning calves (maternal antibodies), in primiparous and multiparous cows, in nonaffected and affected cows in outbreak 3, and in calves in outbreaks 1 through 3.

8 866 STEINMAN ET AL. CLIN. VACCINE IMMUNOL. FIG. 4. ROC curve of in-house ELISA measuring serum anti-botulinum type D IgG levels for animals sampled in groups affected by botulism. The AUC is (standard error, 0.034; 95% CI, to 1.008), significantly better than that for the diagonal line (AUC 0.5) (P 0.000). specificity of the ELISA was 100%, sensitivity was 67%, and accuracy was 92%. C. botulinum type D DNA was found by PCR in enriched fecal samples from 5 out of 5 affected animals and from 23 out of 36 (64%) nonaffected animals in the same herds. DISCUSSION The Israeli cattle herd has been routinely vaccinated against type C and type D botulism since the late 1970s. In June 2002, a large type D botulism outbreak occurred in southern Israel, involving 28 dairy farms (S. Bruckstein, personal communication). All animals were vaccinated with a bivalent toxoid, using the currently recommended vaccination protocol: two doses 4 weeks apart at the age of 2 months followed by an annual booster. The reasons for the vaccine failure were unknown, and the following hypotheses were raised: (i) inadequate vaccine quality, (ii) inadequate vaccination protocols, (iii) exposure to very high levels of BoNTs against which the vaccine is not effective, and (iv) intoxication with BoNT types not included in the vaccine. For this reason, thorough investigations of all outbreaks of type D botulism that affected the Israeli cattle herd during the years 2002 to 2005 were carried out. Sporadic cases of type B botulism, which is not included in the vaccine and results in different clinical signs (38), and of type C botulism, affecting a limited number of animals, were reported in Israeli cattle herds during those years. However, no cases of either type B or type C cattle botulism, toxin, or organisms were observed in the herds participating in the present study. In order to determine the levels of specific anti-bont/d antibodies, an in-house ELISA was used. ELISA systems are considered an effective and suitable means to analyze immunological responses to botulinum toxins (19). Previously described systems were based on purified toxins, recombinant peptides, or vaccine antigens (19, 24, 30). Using ELISA, an antibody response to BoNT was described in two cases of infant botulism as early as 25 years ago (30). Since then, ELISA systems have been used for diagnosis of botulism in various species, including wild birds (28), cattle (17, 22), and recently a dog (4). ELISA systems, which offer greater flexibility and economy than other immunoassay techniques, were also used for the evaluation of the immune response to various botulinum vaccines in mice (21), primates (19), humans (32), and cattle (3). Previously, the ELISA positive/negative cutoff values used for diagnosis of botulism in cattle were defined as the upper 99% confidence limit of the mean of a population of cattle not exposed to BoNTs plus 3 sample standard deviations (13). Higher ELISA OD values were detected in serum samples from four naturally exposed unvaccinated heifers, which protected mice in a mouse neutralization bioassay (13), and were used for vaccine evaluation in cattle (3). The threshold of a positive response in vaccinated humans was defined as the mean OD plus 5 standard deviations at a 1:80 dilution of 150 nonvaccinated serum samples (24). The performance of our in-house ELISA for predicting protection was analyzed by ROC analysis and found to be highly significant, and a cutoff level was determined such that no animals with serum ELISA unit levels above the cutoff were affected. At this cutoff level, the specificity of the ELISA was 100%, sensitivity was 67%, and accuracy was 92%. The lower sensitivity indicates that a few animals with serum ELISA unit levels below the cutoff were not affected. This most probably should be explained by incomplete exposure of some animals to a lethal dose of BoNT or, less likely, by the inability of the ELISA system to detect some protective neutralizing serum antibodies. Analysis of sera collected from animals during those outbreaks demonstrated that calves and nulliparous heifers which were most severely affected had low levels of specific anti- BoNT/D antibodies, in accordance with the lack of immunization. Higher antibody levels were detected in multiparous cows than in primiparous heifers in both affected and nonaffected herds. In groups where clinical signs, attack rates, and feeding practice enabled us to assume that exposure was both to high levels of BoNT and homogenous (use of mixing wagon), the relative risk of being affected could be determined. The relative risk for primiparous heifers to be affected compared to parity 3 cows was 7.3, and the attack rate was 40.4% compared to 5.6%, respectively. Similar results were also seen during the 2002 outbreak in Israel, where the mortality rate among heifers was 64%, compared to 3% for cows from the fourth lactation onward (S. Bruckstein, personal communication). Based on the above results, we concluded that the botulism toxoids can confer adequate protection against natural exposure to lethal doses of BoNT/D but that vaccination protocols used on dairy farms were inadequate and should be optimized. However, lower anti-bont/d IgG levels in younger animals might be explained by repeated natural exposure to subclinical toxin levels of older animals, as previously demonstrated in Australia (13). The results of our study differ from those of previously reported vaccination studies of cattle (15, 34), which demonstrated better protection after fewer inoculations; this difference might be explained by exposure to higher levels of toxin or botulinum strain differences. Additional inoculations, as currently suggested by the Centers for Disease Control and Prevention for the pentavalent (ABCDE) botulinum toxoid, aluminum phosphate absorbed (PBT), used to vaccinate at-risk human populations, might result in desired

9 VOL. 13, 2006 PROTECTIVE LEVELS OF ANTI-BOTULINUM D ANTIBODIES 867 levels of antibodies. We are currently conducting a vaccination study to evaluate the effect of additional doses on the levels of specific anti-bont antibodies in calves. Severe clinical signs characterized the outbreaks described. Cattle had dramatically deteriorated to recumbency without any prior signs noticed. Later, while recumbent, animals demonstrated classical clinical signs of botulism and eventually died without notable agonal movements. A few animals showed an unsteady gait which progressed to recumbency within hours, but in general, subclinical cases were not observed. In these outbreaks, all affected animals died or were euthanized due to the poor prognosis for recovery after recumbency (1, 2). These findings differ from those for previously reported cases of type D cattle botulism, which were usually milder and resulted in lower mortality rates (1, 2, 10, 14). C. botulinum type D DNA was found in many fecal samples collected from nonaffected cattle in affected herds. It is currently accepted that although C. botulinum can be a normal inhabitant of the gastrointestinal tract, it is rarely isolated from healthy cattle (36). C. botulinum type D DNA was found in fecal samples from animals that were housed in the same groups as the affected animals; therefore, the existence of bacterial DNA might indicate that these animals ingested bacteria, further indicating that C. botulinum and probably BoNTs were evenly distributed and consumed in the affected groups. On the other hand, it is possible that this is a random finding and that the prevalence of the bacteria in healthy animals is higher than previously reported. To the best of our knowledge, the prevalence of C. botulinum type D in fecal samples of healthy cattle has not been reported. In a preliminary study conducted by us, BoNT-producing organisms could not be detected by the mouse neutralization bioassay after culture of fecal samples collected from healthy cattle in five herds in Israel, two of which had experienced a type D botulism outbreak 3 years earlier (M. Chaffer, unpublished results). In contrast, C. botulinum type B was detected in 73% of fecal samples that were collected from cows at slaughterhouses in Sweden, but no samples were positive for type E and F neurotoxin genes (7). C. botulinum type B was also found in 60 to 100% of the fecal samples obtained from cows in herds that suffered from a botulism outbreak a year earlier (25). In conclusion, analyzing serological and epidemiological data enabled us to better understand the recent outbreaks in Israel and evaluate the different hypotheses for vaccine failure. We concluded that botulinum toxoids can confer adequate protection against natural exposure to lethal doses of BoNT/D; however, vaccination protocols used on dairy farms are inadequate and should be optimized. Our in-house ELISA system will enable us to optimize vaccination protocols in the animal population. ACKNOWLEDGMENT This study was funded by the Israeli Milk Board, grant REFERENCES 1. Abbitt, B., M. J. Murphy, A. C. Ray, J. C. Reagor, A. K. Eugster, L. G. Gayle, H. W. Whitford, R. J. Sutherland, R. A. Fiske, and J. Pusok Catastrophic death losses in a dairy herd attributed to type D botulism. J. Am. Vet. Med. Assoc. 185: Braun, U., K. Feige, G. Schweizer, and A. Pospischil Clinical findings and treatment of 30 cattle with botulism. Vet. Rec. 156: Brown, A. T., A. R. Gregory, T. M. Ellis, and M. N. Hearnden Comparative immunogenicity of two bivalent botulinum vaccines. Aust. Vet. J. 77: Bruchim, Y., A. Steinman, M. Markovitz, G. Baneth, D. Elad, and N. Y. Shpigel Toxicological, bacteriological and serological diagnosis of botulism in a dog. Vet. Rec. 158: Bruckstein, S., and A. M. Tromp Food poisoning in three family dairy herds associated with Clostridium botulinum type B. Isr. J. Vet. Med. 56: Cobb, S. P., R. A. Hogg, D. J. Challoner, M. M. Brett, C. T. Livesey, R. T. Sharpe, and T. O. Jones Suspected botulism in dairy cows and its implications for the safety of human food. Vet. Rec. 150: Dahlenborg, M., E. Borch, and P. Radstrom Prevalence of Clostridium botulinum types B, E and F in faecal samples from Swedish cattle. Int. J. Food Microbiol. 82: Danilova, E., A. Shiryayev, E. K. Kristoffersen, and H. Sjursen Attenuated immune response to tetanus toxoid in young healthy men protected against tetanus. Vaccine 23: Dijkstra, T., H. W. Barkema, M. Eysker, M. L. Beiboer, and W. Wouda Evaluation of a single serological screening of dairy herds for Neospora caninum antibodies. Vet. Parasitol. 110: Egyed, M. N., A. Shlosberg, U. Klopfer, T. A. Nobel, and E. Mayer Mass outbreaks of botulism in ruminants associated with ingestion of feed containing poultry waste. Refuah. Vet. 35: Elad, D., E. Yas-Natan, I. Aroch, M. H. Shamir, S. Kleinbart, D. Hadash, M. Chaffer, K. Greenberg, and A. Shlosberg Natural Clostridium botulinum type C toxicosis in a group of cats. J. Clin. Microbiol. 42: Galey, F. D., R. Terra, R. Walker, J. Adaska, M. A. Etchebarne, B. Puschner, E. Fisher, R. H. Whitlock, T. Rocke, D. Willoughby, and E. Tor Type C botulism in dairy cattle from feed contaminated with a dead cat. J. Vet. Diagn. Investig. 12: Gregory, A. R., T. M. Ellis, T. F. Jubb, R. J. Nickels, and D. V. Cousins Use of enzyme-linked immunoassays for antibody to types C and D botulinum toxins for investigations of botulism in cattle. Aust. Vet. J. 73: Heider, L. C., J. T. McClure, and E. R. Leger Presumptive diagnosis of Clostridium botulinum type D intoxication in a herd of feedlot cattle. Can. Vet. J. 42: Jansen, B. C., P. C. Knoetze, and F. Visser The antibody response of cattle to Clostridium botulinum types C and D toxoids. Onderstepoort J. Vet. Res. 43: Jean, D., G. Fecteau, D. Scott, R. Higgins, and S. Quessy Clostridium botulinum type C intoxication in feedlot steers being fed ensiled poultry litter. Can. Vet. J. 36: Jubb, T. F., T. M. Ellis, and A. R. Gregory Diagnosis of botulism in cattle using ELISA to detect antibody to botulinum toxins. Aust. Vet. J. 70: Kelch, W. J., L. A. Kerr, J. K. Pringle, B. W. Rohrbach, and R. H. Whitlock Fatal Clostridium botulinum toxicosis in eleven Holstein cattle fed round bale barley haylage. J. Vet. Diagn. Investig. 12: Lindsey, C. Y., L. A. Smith, M. W. West, J. W. Boles, and J. E. Brown Evaluation of a botulinum fragment C-based ELISA for measuring the humoral immune response in primates. Biologicals 31: Livesey, C. T., R. T. Sharpe, and R. A. Hogg Recent association of cattle botulism with poultry litter. Vet. Rec. 154: Mahmut, N., K. Inoue, Y. Fujinaga, H. Arimitsu, Y. Sakaguchi, L. Hughes, R. Hirst, T. Murphy, T. Tsuji, T. Watanabe, T. Ohyama, T. Karasawa, S. Nakamura, K. Yokota, and K. Oguma Mucosal immunisation with Clostridium botulinum type C 16 S toxoid and its non-toxic component. J. Med. Microbiol. 51: Main, D. C., and A. R. Gregory Serological diagnosis of botulism in dairy cattle. Aust. Vet. J. 73: Martin, S Clostridium botulinum type D intoxication in a dairy herd in Ontario. Can. Vet. J. 44: Montgomery, V. A., R. S. Makuch, J. E. Brown, and D. C. Hack The immunogenicity in humans of a botulinum type F vaccine. Vaccine 18: Notermans, S., J. Dufrenne, and J. Oosterom Persistence of Clostridium botulinum type B on a cattle farm after an outbreak of botulism. Appl. Environ. Microbiol. 41: Orenstein, W. A., R. H. Bernier, T. J. Dondero, A. R. Hinman, J. S. Marks, K. J. Bart, and B. Sirotkin Field evaluation of vaccine efficacy. Bull. W. H. O. 63: Ortolani, E. L., L. A. Brito, C. S. Mori, U. Schalch, J. Pacheco, and L. Baldacci Botulism outbreak associated with poultry litter consumption in three Brazilian cattle herds. Vet. Hum. Toxicol. 39: Rocke, T. E., S. R. Smith, and S. W. Nashold Preliminary evaluation of a simple in vitro test for the diagnosis of type C botulism in wild birds. J. Wildl. Dis. 34: Rothman, K. J., and S. Greenland (ed.) Modern epidemiology. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, Pa. 30. Rubin, L. G., M. Dezfulian, and R. H. Yolken Serum antibody response to Clostridium botulinum toxin in infant botulism. J. Clin. Microbiol. 16:

10 868 STEINMAN ET AL. CLIN. VACCINE IMMUNOL. 31. Shpigel, N. Y., Y. Avidar, and E. Bogin Value of measurements of the serum activities of creatine phosphokinase, aspartate aminotransferase and lactate dehydrogenase for predicting whether recumbent dairy cows will recover. Vet. Rec. 152: Siegel, L. S Human immune response to botulinum pentavalent (ABCDE) toxoid determined by a neutralization test and by an enzymelinked immunosorbent assay. J. Clin. Microbiol. 26: Szabo, E. A., J. M. Pemberton, and P. M. Desmarchelier Detection of the genes encoding botulinum neurotoxin types A to E by the polymerase chain reaction. Appl. Environ. Microbiol. 59: Tammemagi, L., and K. M. Grant Vaccination in the control of bovine botulism in Queensland. Aust. Vet. J. 43: Trueman, K. F., R. E. Bock, R. J. Thomas, J. D. Taylor, P. A. Green, H. M. Roeger, and P. J. Ketterer Suspected botulism in three intensively managed Australian cattle herds. Vet. Rec. 130: Whitlock, R. H., and J. M. Williams Botulism toxicosis of cattle, p In R. A. Smith (ed.), Proceedings of the 32nd annual convention of the American Association of Bovine Practitioners. American Association of Bovine Practitioners, Nashville, Tenn. 37. Wilson, R. B., M. T. Boley, and B. Corwin Presumptive botulism in cattle associated with plastic-packaged hay. J. Vet. Diagn. Investig. 7: Yeruham, I., D. Elad, Y. Avidar, K. Grinberg, D. Tiomkin, and A. Monbaz Outbreak of botulism type B in a dairy cattle herd: clinical and epidemiological aspects. Vet. Rec. 153:

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון בחברות היי-טק ישראליות ו"ישראליות

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים,

לקוחות וחברים יקרים, מ לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון מחצית ראשונה 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר למחצית הראשונה של שנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF>

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF> אבחון טרום ההשרשה אלכס סימון פרופ' מחלקת נשים ויולדות היחידה להפריה חו ץ גופית בית החולים הדסה חלק מהתמונות והאיורים במצגת זו נלקחו מספרים ואתרים באינטרנט והשימוש בהם נעשה למטרות לימוד בלבד. כל הזכויות

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

פרקים נבחרים בהדברה ביולוגית ומשולבת בתות-שדה

פרקים נבחרים בהדברה ביולוגית ומשולבת בתות-שדה שימוש בפרוקי רגליים מועילים בחקלאות המודרנית: מציאות, סיכויים ותהיות שמעון שטיינברג, ביו-בי שדה אליהו בע"מ הדברה משולבת. Integrated Pest Management הגדרה: ממשק המנצל לאורך זמן את כל הטכניקות המתאימות,

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

Laboratory Animal Units-The Tal Aviv University

Laboratory Animal Units-The Tal Aviv University 1 1. מטרה: הוראה זאת מגדירה את הפעולות הנדרשות ל. 2. כללי: 1.1.יבוא בע"ח חיים מתבצע בשני אופנים עיקריים: 1.1.1. רכישת בע"ח והובלתם לארץ. 1.1.1. הובלת בע"ח המתקבלים ללא תמורה. צריכים להתקיים מהיר וללא תקלות,

קרא עוד

Future Nutrition

Future Nutrition עקומות ב תזונ ה ע תידי ת ד"ר דוד פסיג עתידן, אוניברסיטת בר אילן www.passig.com Futures Studies תחומי חקר ה עתיד - כל כ לות ותעשי ו ת עתיד י ות טכנו לו ג י ו ת עתיד י ות חב ר ות ו ממשל י ם עתיד י ים מדעים

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C>

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C> אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה לפסיכולוגיה בעיות עיקריות בגיל הרך: האכלה, שינה והרגלי ניקיון 2017 דר' נעמה עצבה-פוריה שעת קבלה: יום חמישי 8-9 (בתיאום מראש) חדר: 214 בניין 98 מתרגלת: עטרה מנשה (menashe@bgu.ac.il)

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת הליבה של הפסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת פרופ' חיים בלמקר יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל בעל טור בעיתון הארץ קבע ששנת 2016 היתה הכי קשה לצה"ל מבחינת התקשורת מאז הקמתו כנראה שהפסיכיאטריה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 מה עומד מאחורי בדיקת ה?Serum Free Light Chain ספטמבר 2012 ד"ר קלרה הניג מעבדה מחוזית נשר מחוז חיפה וג"מ השימוש בבדיקת ה serum free Light chains נכנס לרוטינה של המעבדות הקליניות החל מ 2001 בעקבות המאמר,

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E9EC203220E0F7E520EEE020FAF9F2E1>

<4D F736F F D20FAF8E2E9EC203220E0F7E520EEE020FAF9F2E1> 66-89 ד"ר דרורה קרוטקין אקונומטריקה למתקדמים א' תרגיל מס' 2 תרגיל חזרה על הפלטים.SPSS ו- GRETL, EVIEWS, STATA ) פלט (STATA שאלה נסמן: - q תפוקה k הון - l עבודה generate float lq= log(q) generate float

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE5F4FA20FAF7F6E9F820E4EEF9F4E7E420F9ECE420E4EEF9F4E7E420F9ECE5>

<4D F736F F D20EEE5F4FA20FAF7F6E9F820E4EEF9F4E7E420F9ECE420E4EEF9F4E7E420F9ECE5> המשפחה שלה, המשפחה שלו - עמדות מתבגרות ומתבגרים ביחס למעמד האשה במשפחה, כפונקציה של משפחת המוצא והיבטים מעודדי סובלנות של ההקשר החינוכי בלהה אדמנית, מכללת 'תלפיות' במחקר זה נבחנו עמדותיהם של מתבגרות ומתבגרים

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 מבוא למדעי המחשב 2019 תרגול 5 מחרוזות, חתימות ורקורסיה מחרוזות רצף של תווים רקורסיה קריאה של מתודה לעצמה באופן ישיר או עקיף ראינו בהרצאה מחרוזות: תווים, חתימות: העמסה- String,הצהרה, overloading אתחול רקורסיה:

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מחרוזות, חתימה של פונקציה ומעטפות תוכן עניינים טיפוסים מורכבים טיפוסים מורכבים ערך שם טיפוס 12 m int undef. x boolean true y boolean arr int[] כאלה שעשויים להכיל יותר מערך פרימיטיבי אחד

קרא עוד

מקביליות

מקביליות PROMELA גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון עדכון אחרון: 21:40 15/06/2013 2 שפת מ פ ר ט עם ס מ נ ט יק ה מוגדרת באופן מתמטי "שפת תכנות" למודלים המטרה: לאפשר גם לכאלה שאינם חוקרים בתחום לבנות

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמטרים של מערכים היא by reference וכן דוגמאות שמראות שמשתנים

קרא עוד

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9 שאלה מספר 1 ביו-סטטיסטיקה למתקדמים פתרון תרגיל מספר 6 מבחן Kruskal Wallis )1( בהנחה שמדובר בשלושה מדגמים בלתי תלויים נבחן האם יש הבדל בין הטיפולים. לחץ דם סיסטולי בטיפול 1 בטיפול בטיפול סה "כ טווח דרגות

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351)

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351) אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא: 14 ליוני, 2018 אוניברסיטת תל - אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי מנהלי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISOILL בהשאלה בין-ספרייתית יוסי ט יסו נה המסלול האק דמי ה מכללה למי נהל יום הדרכה של מאלי בנושא השאלה והשאלה בין-ספרייתית יולי 2010 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרוטוקול ISOILL

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 מבוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 נושאי התרגול לולאות ניפוי שגיאות לולאות - הקדמה כיצד הייתם כותבים תוכנית שתדפיס את המספרים השלמים בין 1 ל- 100 בעזרת הכלים שלמדתם עד עתה? חייבת להיות דרך אחרת מאשר לכתוב 100

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9.

פתרון מוצע לבחינת מהט ב_שפת c מועד ב אביב תשעט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. הדפסה ראשונה: מתבצעת לולאה שרצה מאפס עד אורך המחרוזת.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 רווחת הפרה ד"ר גלעד פקטור אסיפה כללית - החקלאית 30.4.2014 נושאים מבוא המצב כיום לאן אנחנו הולכים 2 המלטות/ מאת דניאל פקטור שי" הרבה קריאות על המלטות קשות. וזה דווקא כיף לעזור להמליט. וזה לפעמים מבאס לראות

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: שלמה יונה מבוא למדעי המחשב מועד ב', סמסטר א' תשס"ג, 17/2/03 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב את

קרא עוד

מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות GGII רקע כללי מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן במרכז הבינתחומי הרצליה מפרסם לראשונה מדד חודשי למחירי דירות. מדד חדש זה מבוסס

מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות GGII רקע כללי מכון גזית-גלוב לחקר נדלן במרכז הבינתחומי הרצליה מפרסם לראשונה מדד חודשי למחירי דירות. מדד חדש זה מבוסס מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות GGII רקע כללי מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן במרכז הבינתחומי הרצליה מפרסם לראשונה מדד חודשי למחירי דירות. מדד חדש זה מבוסס על טכניקת המדידות החוזרות המשמשת גם את מדד קייס שילר

קרא עוד

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשעט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין acheshin@univ.haifa.ac.il הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעות התנסות בשלבי המחקר השונים. הסמינר יעסוק בנושא רגשות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - 59.pptx

Microsoft PowerPoint - 59.pptx Anterior Knee Pain + Syndrome מקרה שהיה... מאת: יצחק בזזינסקי סיני הצגת מקרים רפואת ספורט שנה ג בן 32, עובד כמנהל שיווק בעבודה משרדית עם הרבה הליכות ומדרגות בריא בדר"כ עוסק בספורט חובבני- כדורגל וריצות

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE BEN-GURION UNIVERSITY OF

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE   BEN-GURION UNIVERSITY OF אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה טופס סילבוס לסטודנט תשע"ז 2016- המחלקה ל - חינוך סמסטר א' שם הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות במסגרות החינוך- באוריינטציה מערכתית. 12920653 מס' קורס

קרא עוד

טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500-

טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500- טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500- מיקרון מסנן פלסטיק חדשני ואיכותי בעל יכולת ניקוי עצמי

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training

Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training אנחנו? קבוצת Real Time Group הוקמה בשנת 2007, החברה מספקת פתרונות עסקיים וטכנולוגיים בתחומי התוכנה, החומרה והתקשורת, פיתוח ותמיכה

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב המחלקה Object תוכן עניינים Object הורשה והמחלקה ערך שם טיפוס DynamicIntArray da data size incrementsize DynamicArray תזכורת - Object[] data; int size; int incrementsize; DynamicArray זה

קרא עוד

מספר מחברת: עמוד 1 מתוך 11 ת"ז: תשע"א מועד ב סמסטר א' תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי ה

מספר מחברת: עמוד 1 מתוך 11 תז: תשעא מועד ב סמסטר א' תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי ה עמוד 1 מתוך 11 תשע"א מועד ב סמסטר א' 14.2.2011 תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי המחשב יש לענות על כל 5 השאלות. בכל השאלות במבחן יש לכתוב פונקציות יעילות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode] תשע"בב פתוח ו וירטואלי לקראת שנת הלמוד הלימודים יום ראשון ב- תואר מחשבים הנדסת הלימודים שנת לקראת הוירטואלי הפתוח ליום הבאים ברוכים מחשבים הנדסת עלל מקצוע פרטים מספר זוו תמצאו תשס"בב. במצגת וי שיש שינויים

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרגיל, הדפיסו והגישו לתא הקורס בקומה. מבנה מחשבים ספרתיים

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

אוניברסיטת בר אילן - הפקולטה לרפואה בגליל

אוניברסיטת בר אילן  - הפקולטה לרפואה בגליל אוניברסיטת בר אילן - הפקולטה לרפואה בגליל "הקשר בין DAT פולימורפיזם ועיבוד רגשות מחקר ראשוני" בסכיזופרניה. "Association between DAT polymorphism and mentalization in schizophrenia; a pilot study" עבודת

קרא עוד

אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ביה"ס למקצועות הבריאות החוג לסיעוד תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד מס' קורס: מבוא לסיעוד בקהילה שי

אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לרפואה עש סאקלר ביהס למקצועות הבריאות החוג לסיעוד תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד מס' קורס: מבוא לסיעוד בקהילה שי אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ביה"ס למקצועות הבריאות החוג לסיעוד תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד מס' קורס: 0162.1105 מבוא לסיעוד בקהילה שיעור, 2 ש"ס מועד הקורס: שנה א' סמסטר א'. יום ושעה עפ"י

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 חולה צעיר עם פרפור פרוזדורים התקפי קורס למתמחים, קיסריה נובמבר 2010 Prof. Amos Katz פרו פ ע מוס כץ Cardiology Department המערך הקרדיולוגי גבר בן 45 פלפיטציות לראשונה בחייו בעודו צופה במשחק כדור רגל הרגשה

קרא עוד

Guide For Examinees Inter-University Psychometric Entrance Test HEBREW PROFICIENCY TEST (YAEL) This test is intended for examinees who take the Psycho

Guide For Examinees Inter-University Psychometric Entrance Test HEBREW PROFICIENCY TEST (YAEL) This test is intended for examinees who take the Psycho Guide For Examinees Inter-University Psychometric Entrance Test HEBREW PROFICIENCY TEST (YAEL) This test is intended for examinees who take the Psychometric Entrance Test in a language other than Hebrew.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מבוא למדעי המחשב תירגול 2: מבוא לתיכנות ב- C 1 תוכנייה משתנים קלט/פלט משפטי תנאי מבוא למדעי המחשב מ' - תירגול 3 2 משתנים 3 משתנים- תמונת הזיכרון הזיכרון כתובת התא #1000 10-4 לא מאותחל 67 לכל תא בזיכרון

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב - חובלים

מבוא למדעי המחשב - חובלים אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב סמסטר ב' תשע"ב בחינת סיום, מועד ב',.02..9.7 מרצה: אורן וימן מתרגלים: נעמה טוויטו ועדו ניסנבוים מדריכי מעבדה: מחמוד שריף ומיקה עמית משך המבחן: שעתיים חומר

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש המתרגם משימה: תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם 2 שאלות האם כבר יש

קרא עוד

חוק החולה הנוטה למות

חוק החולה הנוטה למות כנס החורף של האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית, חיפה 09.01.2019 הקדמה בשנים האחרונות, עם התפתחות הרפואה, הטמעת חידושים בטיפולים ושדרוג טכניקות ההחייאה וההנשמה, חלה עלייה במספר המטופלים אשר חייהם ניצלו, נזקקו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java 1 מנהלות אתר הקורס: http://courses.cs.tau.ac.il/software1/1516b/ מתרגלים: ברית יונגמן )שעת קבלה: שלישי ב- 8:00 בתיאום מראש( לנה דנקין )שעת קבלה: שלישי ב- 17:00,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - 07_tdd.ppt

Microsoft PowerPoint - 07_tdd.ppt תכנו ת מונחה בדיק ו ת (Test Driven Development) תכנות מת קדם בש פ ת Java אוהד בר זיל י אוניברסיטת ת ל אביב המצגת מבוססת על הספר: Test-Driven Development By Example By Kent Beck Publisher: Addison Wesley

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשעג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג,.6.013 משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם 8 עמודי שאלון )כולל עמוד זה(. עליכם לכתוב את התשובות על

קרא עוד

רשימת החברות החורגות

רשימת החברות החורגות מח' איכות הסביבה / יחידת הניטור הסביבתית Environmental Monitoring Unit Monthly Report: January דו"ח חודשי:ינואר 207 Noise Excesses Monitoring Flight Track Surveillance Noise Statistics Runway Usage Distribution

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 3 תרגול מס' מתודות ותיכון לפי חוזים חוזה בין ספק ללקוח חוזה בין ספק ללקוח מגדיר עבור כל שרות: תנאי ללקוח - "תנאי קדם" precondition - - תנאי לספק "תנאי אחר".postcondition לקוח ספק 2 תנאי קדם )preconditions(

קרא עוד