ה מ ח ל ק ה ל מ ד ע י ה ח י י ם מ פ ג ש א ו ר י י נ ט צ י ה ברוכים הבאים!

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ה מ ח ל ק ה ל מ ד ע י ה ח י י ם מ פ ג ש א ו ר י י נ ט צ י ה ברוכים הבאים!"

תמליל

1 ה מ ח ל ק ה ל מ ד ע י ה ח י י ם מ פ ג ש א ו ר י י נ ט צ י ה ברוכים הבאים!

2 י ע ד מ ל ה ק ל ח מ ה ש ג פ מ ם י י ח ה ה י צ ט נ י י ר ו א

3 ה מ ח ל ק ה ל מ ד ע י ה ח י י ם א ג ' נ ד ה מ פ ג ש א ו ר י י נ ט צ י ה פ ת י ח ה ו ה י כ ר ו ת א י ך נלמד בשנה הקרובה? ת כ נ י ו ת ופרויקטים במחלקה מבנה הלימודים ו ה מ ג מ ו ת רישום לקורסים במחלקה - דגשים תכנית לימודים מומלצת / רשימת קורסים לרישום מ נ ה ל ה ו ש ו נ ו ת ד ב ר נציג / ת הסטודנטים

4 ' א ה נ ש ל ם י א ב ה ם י כ ו ר ב ה ק ל ח מ ה ש א ר ר ב ד

5 ב ר ו כ י ם ה ב א י ם ל ש נ ה א ' א י ך ת י ר א ה ה ש נ ה? נ ל מ ד א י ך זום? פרונטלי? היברידי? ה א ם כ ד א י ל י ל ג ו ר ב ב א ר ש ב ע? אנחנו ממליצים להגיע פיזית לכמה שיותר תרגילים והרצאות. מניסיוננו אינטראקציה פיזית תורמת באופן משמעותי ללמידה מ ח ל ק ה ש מ ה ל ע צ מ ה כ מ ט ר ה ל ש מ ר א ת ה ק ש ר ה א י ש י ב י ן ה ס ט ו ד נ ט י ם ל ח ב ר י ה ס ג ל. פ ת ח נ ו מ ג ו ו ן ש ל ק ו ר ס י ם ח ו ד י י ם ל מ ט ר ז ו ת ש ת מ ש ו ב ה ם! ז ה ב ש ב י ל כ ם! י י הה אנחנו עובדים בצמוד להנחיות הממשלה ו א ת ם יכולים להיות סמוכים ובטוחים שכל הנחיה שתקבלו מהאוניברסיטה בכלל ומהמחלקה בפרט עומדת בכללים שנקבעו כ ו ל נ ו נ מ צ א י ם ב מ צ ב ש ל א י וודאות תעקבו אחד מיילים שנשלחים אליכם באופן שוטף. השנה זה חשוב ב מ י ו ח ד! לכל סטודנט / ית במחלקה יש חונך / ת שהם סטודנטים בשנים מתקדמות יותר בתואר. תשתמשו בהם, תתייעצו א י ת ם, א ת ם ל א ל ב ד!

6 ב ר ו כ י ם ה ב א י ם ל ש נ ה א ' א י ך ת י ר א ה ה ש נ ה? ש נ ה א ה י א ש נ ה ח ש ו ב ה והרבה מקורסי המבוא מהווים דרישות קדם לקורסים בשנים ב ו- ג. תלמדו ברצינות לאורך כל הסמסטר. לא לחכות לרגע האחרון!

7 ה י כ ן ל מ צ ו א מ י ד ע ר ל ו ו נ ט י? אתר האינטרנט של המחלקה :

8 ת ע ד ל ך י ר צ ש ה מ ל כ? י ט נ ו ו ל ר ע ד י מ א ו צ מ ל ן כ י ה

9 ה י כ ן ל מ צ ו א מ י ד ע ר ל ו ו נ ט י? לוחות מודעות אלקטרוניים בלובי בניין 40 וליד המעליות החדשות הכי חמות!

10 מ ד ע י ה ח י י ם ב ב ן ג ו ר י ו ן ג נ ט י ק ה ב י ו ל ו ג י ה ס י נ ט ט י ת א ק ו ל ו ג י ה ח ק ר ה ס ר ט ן ב י ו ל ו ג י ה ש ל ה ת א ב י ו ל ו ג י ה ח י ש ו ב י ת מ ד ע י ה צ מ ח מדעי הים מדעי המח ב י ו ל ו ג י ה מ ב נ י ת א ב ו ל ו צ י ה מ י ק ר ו ב י ו ל ו ג י ה

11 מ ס ל ו ל י ם תכנית הלימודים לתואר ראשון במסגרת הלימודים ישנם מסלולים / תכניות שונות : מ ד ע י ה ח י י ם מ ס ל ו ל כ ל ל י מ ד ע י ה ח י י ם מ ס ל ו ל מ ח ק ר י מדעי החיים מסלול סביבתי מ ד ע י ה ח י י ם מ ס ל ו ל י י ש ו מ י מדעי החיים מגמה לביולוגיה ו ב י ו ט כ נ ו ל ו ג י ה י מ י ת פסיכוביולוגיה תוכנית משותפת למח ' למדעי החיים ולמח ' לפסיכולוגיה מ ד ע י ה ח י י ם מ ג מ ה ל מ ד ע י ה מ ו ח מ ד ע י ה ח י י ם ר א ש י ע ם ח ט י ב ה ב מ ד ע י ה מ ח ש ב ) ביולוגיה חישובית ( מדעי החיים - ראשי / חטיבה תואר כפול במדעי החיים ובמדעי הגיאולוגיה ו ה ס ב י ב ה תכניות למצטיינים : א ש ל י ם ד ק ל י ם

12 ל פ י, מ ס ל ו ל י ם מתי צריך להחליט על הצטרפות למסלול / תכנית לימודים? מסלול כללי, מסלול מחקרי, מסלול סביבתי, מסלול יישומי, ביולוגיה חישובית, מדעי המוח, ומדעי החיים ראשי, ל ו מ ד י ם א ת א ו ת ם ה ק ו ר ס י ם ע ד ס ו ף ס מ ס ט ר ג ' לקראת סמסטר ד ' עליכם לבחור אם אתם מעוניינים להצטרף לאחד המסלולים / התכניות. ברירת המחדל היא המסלול הכללי התנאי היחיד בשלב זה להצטרפות למסלול מסוים הוא השתתפות בסדנאות מ ה ק ו ר ה א ם ל א ה ש ת ת פ ת י ב ס ד נ א ע ד ס ו ף ס מ ס ט ר ג ' '? תידרש / י לעשות סדנאות בסמסטרים ד ', ה ו ' ה צ ו ר ך האם אני יכול / ה להמשיך לתואר שני מכל אחת מהתוכניות? בהחלט ו / א ו

13 מ ס ל ו ל י ם ס ד נ א ו ת : במסגרת הסדנאות תלמדו כיצד לקרוא מאמר מדעי, תקראו מאמרים העוסקים בנושאים שונים בתחום ה ב י ו ל ו ג י ה ותפגשו חוקרים המייצגים תחומים אלו. השיבוץ לקבוצות הוא ע " פ האפשרויות הבאות : י י ש ו מ י, סביבתי, מחקרי, ו ב י ו ל ו ג י ה י מ י ת. מסלול סביבתי - פרופ ' עופר עובדיה מ ס ל ו ל י י ש ו מ י - פרופ ' איציק מזרחי מסלול מחקרי - פ ר ו פ מ י ש ל ז כ א י ו ד " ר ב י ו ל ו ג י ה י מ י ת - פרופ ' חליל קשקוש יריב ברוטמן אנו ממליצים לכל הסטודנטים להירשם את החוקרים במחלקה. ולהשתתף בסדנאות על מנת להיחשף ו ל ה כ י ר

14 מ ס ל ו ל י ם, ל מ י ל פ נ ו ת? נושאים כלליים : פרופ ' נטלי אליה ) י ו " ר ועדת הוראה תואר ראשון ( ב י ו ל ו ג י ה ו ב י ו ט כ נ ו ל ו ג י ה ימית : פרופ ' חליל קשקוש פסיכוביולוגיה : פרופ ' אברהם צנגן מדעי המוח : פרופ ' רונן שגב ביולוגיה חישובית : ד " ר טל שי / ד " ר ע ל ע ל ע ר ן מדעי החיים ראשי / חטיבה : ד " ר ברק רוטבלט תוכנית למצטיינים " אשלים" : פרופ' מישל ז כ א י

15 א ש ל י ם ת כ נ י ו ת י י ח ו ד י ו ת ל מ צ ט י י נ י ם, ת כ נ י ת תוכנית לסטודנטים מצטיינים ל י ו ו י א י ש י לתלמידי התוכנית יש ליווי אישי לתמיכה וחיזוק אקדמי גמישות בתוכנית הלימודים השתתפות בהיקף של 20 נק " ז לפי ב ח י ר ה ובאישור מרכזת התוכנית קרדיט אקדמי הענקת תעודה לבוגרי " אשלים" יש לשמור על ממוצע 87 ו מ ע ל ה ב ס ו ף כ ל ש נ ה א ק ד מ י ת ע ל מ נ ת ל ה י ש א ר ב ת ו כ נ י ת ניתן להצטרף לתוכנית בסוף כל סמסטר על פי הצטיינות בלימודים וראיון אישי

16 ד ק ל י ם ת כ נ י ו ת י י ח ו ד י ו ת ל מ צ ט י י נ י ם, ת כ נ י ת 9 סמסטרים ( מסלול מהיר לתואר שני (תואר ראשון ו ש נ י ב ת כ נ י ת י ו ק ר ת י ת וייחודית, המיועדת למצטיינים שיקבלו זימון מהמחלקה כבר בתחילת שנה ב ' התחייבות להמשך לימודים לתואר שני /שלישי ישיר בפקולטה למדעי הטבע ממוצע ציונים 90 ומעלה / מדרג עליון של הכיתה / מחזור לימודים מנחה / קבלת הסכמה להנחיה ה מ ח ק ר י ת ב צ ע ב ק י ץ ב י ן ש נ ה ב ' ל ש נ ה ג ' שנה, במהלך ג ', ובקיץ בין שנה ג ' ל ש נ ה ד ' ) מעבר מהתואר הראשון לתואר השני ( תינתן הלוואה עומדת עם תנאי לסיום הלימודים לתואר שני / שלישי ישיר באוני ' בן ג ו ר י ו ן

17 ק ו ר ס י ם תכנית לימודים מומלצת ללימודי תואר ראשון - מ ד ע י ה ח י י ם כ ל ל י מ ס פ ר מ ק צ ו ע ש ם ה מ ק צ ו ע מ ס פ ר נ ק ו ד ו ת מ ס פ ר מ ק צ ו ע ש ם ה מ ק צ ו ע מ ס פ ר נ ק ו ד ו ת ס מ ס ט ר א ' ס מ ס ט ר ב ' א נ ג ל י ת מ ת ק ד מ י ם ב ' ח ד ו " א ג '1 כ י מ י ה כ ל ל י ת ו א נ ל י ט י ת ל מ ד ע י ה ח י י ם ז ו א ו ל ו ג י ה ח ס ר י ח ו ל י ו ת ז ו א ו ל ו ג י ה ח ו ל י י ת נ י ם ה ת א ה ד ר כ ה ב ס פ ר י ה ה ד ר כ ת ב ט י ח ו ת ביצוע מקוון עד ל ו מ ד ה ל ה כ ר ת ה ח ו ק ו ה נ ה ל י ם ל מ נ י ע ת ה ט ר ד ה מ י נ י ת ס ה " כ פ י ס י ק ה ג ' 1 כ י מ י ה כ ל ל י ת מ ע ב ד ה כ י מ י ה פ י ס י ק ל י ת 1 כ י מ י ה פ י ס י ק ל י ת 2 מ ב ו א ל כ י מ י ה א ו ר ג נ י ת מ ד ע י ה צ מ ח מ ד ע י ה צ מ ח מ ע ב ד ה ב י ו ס ט ט י ס ט י ק ה ס ה " כ ק ו ר ס י ם זואולוגיה חולייתנים וזואולוגיה חסרי חוליות יש להירשם לשני הקורסים למרות החפיפה בשעות

18 כ מ ו ר פ ו א ה,( ק ו ר ס י ם מ ד ע י ה ח י י ם ר פ ו א ה ו ו ט ר י נ ר י ה המחלקה למדעי החיים מקפידה להיות בקשר עם תכניות י י ח ו ד י ו ת וטרינריה ( באוניברסיטת בן- גוריון בנגב ובמוסדות אחרים כדי לוודא שתלמידים הרוצים להגיע לתכניות אלו יוכלו לעשות ז א ת באחריות הסטודנטים לבדוק ולעקוב אחר הדרישות לתכניות אלו. לא תמיד הם מעדכנים

19 ר י ש ו ם ל ק ו ר ס י ם רישום לקורסים! איך אדע לאיזה קורסים להירשם? רישום מקוון מפחיד אותי? איך להירשם לאותו שיעור / קבוצת תרגול של חבר / ה שלי? א י ז ה פ ח ד!!!

20 ר י ש ו ם ל ק ו ר ס י ם קורסי חובה ק ו ר ס י ב ח י ר ה מ ו ג ב ר ת ב ח י ר ה ק ו ר ס י ק ו ר ס י ב ח י ר ה + ח ו פ ש י ת + + ש נ ה א ' ק ל מ א ד! כ מ ע ט ואין אפשרויות של בחירה חוץ מסדנאות וקורס התנסות במעבדה

21 ת ע ד ל ך י ר צ ש ה מ ל כ ם י ס ר ו ק ל ם ו ש י ר

22 ת ע ד ל ך י ר צ ש ה מ ל כ ם י ס ר ו ק ל ם ו ש י ר

23 ת ע ד ל ך י ר צ ש ה מ ל כ ם י ס ר ו ק ל ם ו ש י ר ד ו ע ו ת ו ע ש, ה ק ל ח מ ה י ס ר ו ק ל ע ע ד י מ ' א ב ל ש

24 ר י ש ו ם ל ק ו ר ס י ם מערכת שעות

25 ר י ש ו ם ל ק ו ר ס י ם מערכת שעות

26 ר י ש ו ם ל ק ו ר ס י ם מערכת שעות

27 ר י ש ו ם ל ק ו ר ס י ם מערכת שעות א נ י ל א מ ב י נ ה א י ך ק ש ו ר?? ז ה זה הפלט שמקבלים צ ר י ך להדפיס או ל ש מ ו ר אותו מכיוון שכאן מופיעים כל הפרטים ב נ ו ג ע ל ק ב ו צ ו ת תרגול מעבדות ו ע ו ד

28 ר י ש ו ם ל ק ו ר ס י ם רישום לקורסים שלב א הדפס / י את רשימת הקורסים הכוללת שיעור, מעבדה, תרגיל ו כ ו ' ) מערכת השעות ( בחר / י את הזמנים הטובים עבורך ) קבוצת המעבדה או התרגיל ( שמור / י את רשימת הקורסים שהדפסת בהישג יד. בזמן הרישום, יכול להיות שהקבוצה אותה בחרת מלאה. לכן, י ה י ה ע ל י ך ל ב ח ו ר ק ב ו צ ה א ח ר ת. ה ר ש י מ ה ש ה ד פ ס ת ת ע ז ו ר ל ך ל מ צ ו א ב ק ל ו ת א ת הקבוצה הבאה הדרכת בטיחות יש לבצע לפני תחילת הלימודים. סטודנט / ית שלא יבצעו הדרכת בטיחות לא יוכלו להשתתף במעבדות. רישום לקורס הדרכת בטיחות י ש ל ב צ ע ב כ ל ש נ ת ל י מ ו ד י ם.

29 ר י ש ו ם ל ק ו ר ס י ם רישום לקורסים שלב ב ע ל מ נ ת ל ה י ר ש ם ב פ ו ע ל, ת צ ט ר כ ו ל ג ש ת ל א ת ר א ח ר הסרט המופיע בקישור מטה י ר א ה ל כ ם א ת כ ל ה ש ל ב י ם ש ל ה ה ר ש מ ה

30 מ ה ס ו ד ה ה צ ל ח ה? ב ו א ו נ ס כ י ם : ר ו ב כ ם ל א ל מ ד ת ם ב מ ש ך כ מ ה ש נ י ם זהו המפגש הראשון שלכם עם האוניברסיטה בתיכון, לימדו אתכם איך לעבור את הבגרויות א ך ל א א י ך ל ל מ ו ד הפסיכומטרי דרש צורת חשיבה והכנה אחרים

31 מ ה ס ו ד ה ה צ ל ח ה? מ ט ר ת ה ת ו א ר ה ר א ש ו ן ה י א ל ל מ ד א ת כ ם א ת ש פ ת ה מ ד ע ) בעיקר של הביולוגיה ( ו ל ח ש ו ף א ת כ ם ל מ ה ש י ד ו ע ע ד כ ה כ ד י ל ל מ ו ד א ת ש פ ת ה מ ד ע, י ש ל ל מ ו ד א ת ה י ס ו ד ו ת ע ל י ה ם ה י א ב נ ו י י ה ע ל מ נ ת ל ה כ י ן א ת כ ם ל ש א ו ל ש א ל ו ת ע ל ה ל א מ ה ידוע כיום נ ו ד ע ) ותתפלאו כמה מעט אנחנו יודעים (, עלינו תחילה להסביר לכם

32 מ ה ס ו ד ה ה צ ל ח ה? האוניברסיטה שונה מבית ספר תיכון מה אנחנו מצפים מכם? ) וממכללות ( ; כאן, לא יאכילו אתכם בכפית לקרוא את חומר הלימוד הנדרש לפני השיעור לדעת את מה שנלמד בשיעורים קודמים לבצע את מטלות הקורס ) תרגילים, דוחות מעבדה, עבודות להשלים פערים בהשכלתכם הבסיסית להתמודד עם הבעיות שנתקלתם בהם. א נ ח נ ו נעזור, אבל היוזמה צריכה להגיע מכם ל ה י ו ת " ר א ש ג ד ו ל " ו כ ו ' (

33 ט י פ י ם ל ה צ ל ח ה השתדל / י ללמוד בקבוצות קטנות הכוללות גם אנשים שיודעים פחות ממך ו ג ם יותר ממך ל מ ד א ת ה ח ו מ ר ב ק ו ר ס ואל תתמקד באם ז ה י ה י ה א ו ל א יהיה בבחינה, הכול יכול להיות בבחינה ה ב ח י נ ו ת נועדו לבחון את הבנתך ולא להכשיל אותך על שטויות ) כמו בפסיכומטרי ( כ כ ל ש ת ק ד י ם ל ה ת מ ו ד ד ע ם ח ו מ ר ל א ב ר ו ר, ייטב לך בצע את המטלות בעצמך. העתקת דוחות י ש נ י ם, א ו ש ל ב ת ז ו ג ך / צ ו ו ת ל ע ב ו ד ה, ל א ת ל מ ד א ו ת ך ש ו ם ד ב ר לסבך אותך ו י כ ו ל ה

34 א נ ש י ק ש ר ר א ש ה מ ח ל ק ה פרופ ' רז ז ר י ב ץ י ו " ר וועדת הוראה, תואר ראשון פ ר ו פ ' נטלי אליה נ צ י ג ת ועדת הוראה לענייני סטודנטים ד " ר טל שי מרכז מגמה ביולוגיה ו ב י ו ט כ נ ו ל ו ג י ה י מ י ת פרופ ' חליל קשקוש רכזת סטודנטים לתואר ראשון הגב ' איריס ראובן רכזת סטודנטים לתארים מתקדמים ה ג ב ' ק ר ן ב ן א ב ו

35 ש ע ת. פ נ י ה ל א נ ש י ק ש ר. 1 מ ז כ י ר ו ת ה ס ט ו ד נ ט י ם: ב ר ה ר ש ק ו ב י ץ א ו ב ט ל פ ו ן ב י מ י ם א-ה ב ש ע ו ת 13:30-15:30. ב א ת ר מ ק ו ו ן פ נ י י ה ט ו פ ס ה מ ח ל ק ה. 2 ר א ש ו ן י מ י ב ז ו ם. ט ל ש י, ד ר ק ב ל ה : פ ר ט י ם ו ק י ש ו ר ל מ פ ג ש ב מ י י ל י ש ל ח ו כל שבוע ר א ש ה מ ח ל ק ה, ז ר י ב ץ : ר ז פ ר ו פ ק ב י ע ת פ ג י ש ה ב ת י א ו ם ר כ ז ת ע ם מ ר א ש ה מ ח ל ק ה, ד ה ן ד ל י ת ה ג ב '. 4

36 נ ת ק ל ת ב ב ע י ה? ל מ י ל פ נ ו ת? ב ע י ה ב ק ו ר ס : ל מ ר צ ה א ו מ ת ר ג ל ב ק ו ר ס א ם ה ב ע י ה ק ש ו ר ה ב ח ו מ ר ה נ ל מ ד בעיות אישיות, אישורים מיוחדים : דר טל שי, נ צ י ג ת ועדת הוראה לענייני סטודנטים רווחת הסטודנט : דיקנאט הסטודנטים לא בטוח? לחונך שלכם ב כ ל פ נ י ה ל ח ב ר י ה ס ג ל ב מ ח ל ק ה, ה ק פ י ד ו ל ה ת נ ס ח ב א ו פ ן מ כ ב ד ו מ נ ו מ ס. ז כ ר ו כ י ח ב ר י ה ם מ ד ע נ י ם מ ו ב י ל י ם ב א ר ץ ובעולם שעסוקים ב מ ט ל ו ת ר ב ו ת מ ע ב ר ל נ ו ש א ה ה ו ר א ה ה ס ג ל

37 נ ת ק ל ת ב ב ע י ה? ל מ י ל פ נ ו ת? אנשים קשר נ ו ס פ י ם : בעיה בקורס : י ו ר וועדת הוראה פרופ נטלי אליה בפניה מרוכזת דרך הוועד. בעיות לוגיסטיקה : לגב ' איריס ראובן, רכזת סטודנטים תואר ראשון. ניסיתם הכול וכלום לא עוזר? מוזמנים לפנות לראש המחלקה פרופ ' רז מראש. לתיאום פגישה /3 זריבץ בתאום פגישה

38 נתראה שוב בתחילת שנת הלימודים, ה 17- באוקטובר 2021 בהצלחה