משרד החקלאות - דו"ח לתוכניות מחקר לקרן המדען הראשי קוד זיהוי א. נושא המחקר )בעברית( פיתוח מערכת אוטונומית לריסוס בכרמים ב. צוות החוקרים ג

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "משרד החקלאות - דו"ח לתוכניות מחקר לקרן המדען הראשי קוד זיהוי א. נושא המחקר )בעברית( פיתוח מערכת אוטונומית לריסוס בכרמים ב. צוות החוקרים ג"

תמליל

1 משרד החקלאות - דו"ח לתוכניות מחקר לקרן המדען הראשי קוד זיהוי א. נושא המחקר )בעברית( פיתוח מערכת אוטונומית לריסוס בכרמים ב. צוות החוקרים ג. כללי שם משפחה שם פרטי מוסד מחקר של החוקר הראשי חוקר שפירא אמיר אוניברסיטת בן גוריון בנגב ראשי חוקרים משניים אידן יעל סוג הדו"ח תאריכים 1 בן שחר אוהד תקופת המחקר תאריך משלוח 2 בכר אביטל מסכם עבורה מוגש הדו"ח הדו"ח למקורות 3 אלחנתי ויקטור התחלה סיום המימון 4 ברנשטיין רון שנה חודש שנה חודש שנה חודש 5 11 / / / 2012 זיידנר גיא 6 7 ד. מקורות מימון עבורם מיועד הדו"ח שם מקור המימון משרד החקלאות קוד מקור מימון סכום שאושר למחקר בשנת תיקצוב הדו"ח בשקלים 80, ה. תקציר שים לב - על התקציר להיכתב בעברית לפי סעיף ה' שבהנחיות לכתיבת דיווחים הצגת הבעיה: ריסוס הכרמים מצריך כוח אדם מספיק ומלווה בחשיפת החקלאי לחומרי הדברה מסוכנים בעת פעולת

2 הריסוס. מטרת המחקר: פיתוח אב טיפוס למערכת רובוטית לריסוס בכרמים אשר תענה על שתי בעיות שהוצגו. שיטות העבודה: שיפור תכן המערכת, פיתוח אלגוריתמים לניווט שיערוך מיקום, וזיהוי עלווה ואשכולות. תוצאות עיקריות: השנה בוצע שיפור המבנה של הרובוט שיאפשר ביצוע ניסויים בשטח, פותחה מערכת לניווט מבוסס ראייה כחלק ממערך ניווט כולל. פותח אלגוריתם לעיבוד מידע מחיישני הניווט השונים במטרה להגיע לדיוק מרבי של מיקום הרובוט. ופותח אלגוריתם לזיהוי העלווה והאשכולות. מסקנות והמלצות: לאור הוכחת היתכנות מומלץ לבצע ניסויים בשטח חקלאי לבחינת ביצועי מערכות השליטה והניווט. ו. אישורים הנני מאשר שקראתי את ההנחיות להגשת דיווחים לקרן המדען הראשי והדו"ח המצ"ב מוגש לפיהן חוקר ראשי מנהל המחלקה מנהל המכון )פקולטה( אמרכלות )רשות המחקר( רשות המחקר תאריך )שנה( )חודש( )יום(

3 דוח מסכם לתכנית מחקר מספר פיתוח מערכת אוטונומית לריסוס בכרמים Developing autonomous system for vineyard spraying מוגש לקרן המדען הראשי במשרד החקלאות ע"י 1, רון ברנשטיין אמיר שפירא, אהד בן שחר, גיא זיידנר, 4 יעל אידן 5 5 אביטל בכר, ויקטור אלחנתי 1 המחלקה להנדסת מכונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 2 המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 3 היחידה למכטרוניקה, אוניברסיטת בן גוריון. המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 4 מכון להנדס חקלאית, מנהל המחקר החקלאי תקציר: הצגת הבעיה: ריסוס הכרמים מצריך כוח אדם מספיק ומלווה בחשיפת החקלאי לחומרי הדברה מסוכנים בעת פעולת הריסוס. מטרת המחקר: פיתוח אב טיפוס למערכת רובוטית לריסוס בכרמים אשר תענה על שתי בעיות שהוצגו. שיטות העבודה: שיפור תכן המערכת, פיתוח אלגוריתמים לניווט שיערוך מיקום, וזיהוי עלווה ואשכולות. תוצאות עיקריות: השנה בוצע שיפור המבנה של הרובוט שיאפשר ביצוע ניסויים בשטח, פותחה מערכת לניווט מבוסס ראייה כחלק ממערך ניווט כולל. פותח אלגוריתם לעיבוד מידע מחיישני הניווט השונים במטרה להגיע לדיוק מרבי של מיקום הרובוט. ופותח אלגוריתם לזיהוי העלווה והאשכולות. מסקנות והמלצות: לאור הוכחת היתכנות מומלץ לבצע ניסויים בשטח חקלאי לבחינת ביצועי מערכות השליטה והניווט.... הצהרת החוקר הראשי: הממצאים בדו"ח זה הינם אפיון, דגימות קטעי ווידאו, פיתוח מערכת ניווט, פיצוח מודל קינמטי ופיתוח מערכת ניווט מבוססת DGPS ומערכת ניווט מבוססת Visual Odometry הממצאים מהווים המלצות לחקלאים: לא. תאריך:_ חתימת החוקר:

4 רשימת פרסומים שנבעו מהמחקר: : Berenstein, R., Edan, Y., Anconina, U., Amsallem, D. (2010) Machine vision algorithm for ]1[.navigation along vineyard row, Israeli Conference on Robotics, Herzlia, Israel foliage detection Berenstein, R., Shahar, O. B., Shapiro, A., Edan, Y. (2010) Grape clusters and ]2[ algorithms for autonomous selective vineyard sprayer, Intelligent Service Robotics. 3(4) [3] G. Zaidner, "Multisensory Data Fusion for Autonomous Vineyard Sprayer Robot Navigation", Master thesis, Supervisor: Dr. Amir Shapiro

5 תוכן תקציר:... 3 מבוא... 6 מטרות המחקר... 6 תכן מערכת משופר... 6 חיבור ישיר של המנוע לציר הגלגל... 7 חיבור דרך שרשרת הנעה... 7 חיבור דרך רצועות הנעה... 8 אלגוריתם לניווט לאורך שורה בכרם... 9 ניסויים...12 עבודה להמשך אלגוריתם לעיבוד מידע מחיישנים לשערוך מיקום הרובוט...12 אלגוריתם לעיבוד מידע מחיישני מיקום...13 עבודות להמשך...14 אלגוריתמי זיהוי עלווה ואשכולות ענבים אלגוריתם לזיהוי עלווה אלגוריתמים לזיהוי אשכולות הענבים זיהוי אשכולות ענבים מבוסס גבולות בתמונה...15 אלגוריתם לזיהוי אשכולות בתמונה מבוסס על עץ החלטות...16 אלגוריתם מבוסס על זיהוי צורה...17 תוצאות דיון מקורות...19

6 מבוא כוח האדם הרב הנדרש לבצע את הפעולות הריסוס השונות מהווה צוואר בקבוק לגידול הן מבחינת עלויות והן מבחינת קיבולות עבודה. פיתוח של מערכת אוטונומית לריסוס כרמים יאפשר להקטין את כמות הידיים העובדות המושקעות בריסוס ולהפנותן לביצוע משימות יצרניות אשר יגדילו את תפוקת המשק, רווחיות ושרידות החקלאי. בנוסף, תהיה הפחתה בכמויות תכשירי ההדברה שבשימוש כתוצאה מריסוס מדויק ויוביל להקטנת הסיכון הטמון בחשיפה של עובדים לחומרי הדברה, הנזק הסביבתי, כמות החומר על המוצר החקלאי והגדלת רווחיות הענף. מטרות המחקר מטרת המחקר הינה לפתח רובוט אוטונומי לריסוס ממוקד בכרמים. במהלך והאלגוריתמים הדרושים לפעולתו ובכך הושגה המטרה העיקרית של מחקר זה. המחקר פותח הרובוט תכן מערכת משופר בהתאם לתוכנית העבודה, נדרש תכן מכאני משופר למערכת ההנעה לפלטפורמה הרובוטית. הנעת הפלטפורמה המקורית התבססה על מנוע שחובר ישירות לציר הגלגל )איור 1 א(. המנוע היה מסוג DC בהספק של 400W עם תמסורת פלנטרית. תכן זה הוכיח עצמו מוצלח במהלך ניסויי מעבדה אך נכשל בעת ניסוי בשטח. הסיבה לכישלון המנוע בניסוי השטח הינה שהמנוע לא היה חזק מספיק על מנת להתגבר על חריצים שמצויים באופן טבעי בשטח חקלאי מסחרי. א ב איור - 1 מערכת הנעה מקורית. )א( מנועים חשמליים מחוברים ישירות לציר הגלגל, )ב( המערכת הרובוטית בשדה. כיוון שמטרת הפלטפורמה הרובוטית הינה נסיעה בכרם מסחרי, תוכננה יחידת הנעה חדשה שכללה מנוע בהספק 1500 וואט עם תמסורת חילזון ביחס של 1:30. שלושה סוגי העברת מומנט בין המנוע החשמלי לבין ציר הגלגל נוסו ונבחנו.

7 חיבור ישיר של המנוע לציר הגלגל בצורת חיבור זו מחברים את ציר הגלגל ישירות לציר המנוע. יתרונות השיטה:.1 אין חופש בין המנוע לציר הגלגל. חסרונות השיטה: מנוע ממוקם נמוך - מגביל מרווח גחון של הפלטפורמה מנוע ממוקם נמוך - פגיע למכות 1 צורת חיבור זו דורשת התקנה מדוייקת ביותר הכוללת ביצוע כיול צירים )מנוע וציר גלגל(. פעולה הכיול הינה מסובכת ביותר ודורשת כלים יעודיים למטרה. חוסר גמישות בהנעה שיטה זו נכשלה כיוון שלא בוצע כיול בין המנוע וציר הגלגל. ביצוע הכיול הינו מסובך ודרש כלים ייעודים ולכן לא בוצע. אי ביצוע הכיול גרם לכוחות אדירים על ציר הגלגל שגרמו לעיתים לתקיעה של הגלגל ואף לשבר של בית המיסב. חיבור דרך שרשרת הנעה בצורת חיבור זו המנוע מוקם על גבי הפלטפורמה )איור 2 א(. יחידת ההנעה מתבססת על קורה מלבנית 120X60mm )איור 2 ב(. חלקה העליון של הקורה נחתך באופן שמשאיר רק פאה אחת מהקורה לצורך חיבור לפלטפורמה. שרשרת ההנעה מועברת בתוך הקורה )איור 2 ג(. הנעת הגלגל מתבצעת על ידי זוג גלגלי שרשרת )גג"ש(, האחד מחובר ישירות לציר המנוע )איור 2 ב( והשני מחובר לציר הגלגל )איור 2 ג(. ציר הגלגל מחובר לשני בתי מיסב אשר מקובעים בשני הצדדים החיצוניים/תחתונים של הקורה )איור 2 ד(. השרשרת שנבחרה הינה בעלת פסיעה של ½". הבחירה בגג"שים התבססה על שני כללים, מצד אחד, גג"ש גדול ככל האפשר לצורך מגע טוב בין הגג"ש לשרשרת ההנעה ומאידך, הגג"ש אמור להכנס לקורה כאשר השרשרת כרוכה סביבו. הגג"שים שנבחרו זהים הן במנוע והן בגלגל )תמסורת 1:1( בעלי 23 שיניים בקוטר.98mm 1 shaft coupling alignment

8 א ב ג ד איור - 2 חיבור המנוע בעזרת שרשרת הנעה. )א( פלטפורמת הרובוט, )ב( שדרת הגלגל חיבור מנוע, )ג( שדרת הגלגל )חיבור ציר הגלגל(, )ד( יתרונות השיטה: תמסורת נשארת נקייה עקב השימוש בקורה סגורה השרשרת מספקת דרגת חופש אשר מבטלת את הצורך בכיול צירים ניתן לשנות יחס תמסורת על ידי החלפת גג"שים שרשרת עמידה לכוחות מתיחה גדולים מאוד. חסרונות השיטה: חוסר גמישות בהנעה קיימים חופשים בין השרשרת לגג"שים השרשרת עלולה לקפוץ על הגג"שים במידה והיא לא מתוחה דיה קיים צורך בתחזוקת מערכת התמסורת )שימון והחלפה תקופתית של הגג"שים והשרשרת( חיבור דרך רצועות הנעה הנסיון להניע את המערכת בעזרת רצועות V וגלגלי רצועה )pully( נבע מהחיסרון הבולט של הנעה בעזרת שרשרת. כיוון שלהנעת שרשרת אין כל גמישות בהנעה )לא מתאפשרת החלקה של השרשרת על גבי הגג"שים(

9 בעת השימוש נוצרים עומסים גדולים מאוד על המערכת במיוחד בעת האצה ובלימה. כוחות אלו באים לביטוי בקפיצות של השרשרת על הגג"שים דבר שעלול לפגוע בתפקוד ההנעה. בהנעה בעזרת רצועה ישנה החלקה של הרצועה על גבי גלגלי הרצועה בעת עומס גבוה. הנעה בעזרת רצועת V וגלגלי רצועה זהה להנעה בעזרת שרשרת וגלגלי רצועה. את הגג"שים מחליפים גלגלי רצועה ואת השרשרת מחליפה רצועת V. הרצועה שנבחרה הינה מסוג SPZ וגלגלי הרצועה בקוטר.80mm יתרונות השיטה: 1. מאפשרת גמישות בעת האצה ובלימה 2. תמסורת נשארת נקייה עקב השימוש בקורה סגורה 3. הרצועה מספקת דרגת חופש אשר מבטלת את הצורך בכיול צירים 4. ניתן לשנות יחס תמסורת על ידי החלפת גלגלי רצועה חסרונות השיטה: 1. מוגבלת במומנט אותו מסוגלת להעביר 2. הרצועה עלולה להחליק על גבי גלגלי הרצועה במידה והרצועה לא מתוחה דיה ו/או המומנט הנדרש להעביר גבוה מדי 3. קיים צורך בתחזוקת מערכת התמסורת )החלפה תקופתית של הרצועה( שיטה זו נכשלה כיוון שהמומנטים שנדרשו על מנת להניע את המערכת היו גדולים מהמומנטים אותם מסוגלת הרצועה להעביר. כל ניסיון להניע את המערכת הסתיים בהחלקה של הרצועה על גבי גלגלי הרצועה. בניסיון להתגבר על ההחלקה הותקנו זוג רצועות לכל גלגל ועדיין הייתה החלקה בלבד )עד לקריעה של הרצועה(. מבין שיטות אלו השיטה שנבחרה להניע את הפלטפורמה הינה הנעה בעזרת שרשרת וגג"שים. התגברות על החיסרון של חוסר הגמישות בעת האצה ובלימה נעשתה בעזרת בקרה של המערכת החשמלית. אלגוריתם לניווט לאורך שורה בכרם על מנת לאפשר למערכת הרובוטית עבודה אוטונומית בכרם פותח אלגוריתם לזיהוי שורת מעבר בכרם מסחרי. האלגוריתם ישמש את המערכת הרובוטית לנסיעה לאורך שורה באופן אוטונומי. תמונות שנדגמו 2 מכרם מסחרי אלגוריתם הניווט. שומשו לפיתוח אלגוריתם הניווט במצב OFFLINE ובכך התאפשר פיתוח מהיר ויעיל של החיישן היחיד למערכת הניווט הינה מצלמת RGB אשר ממוקמת בחלקו הקדמי של הרובוט )איור 3(. 2 פירוט אופן דגימת התמונות מפורט בדו"ח שנה א' של עבודה זו

10 איור 3 -פלטפורמה רובוטית במבט על הפלט של המצלמה הינה תמונת RGB אשר מייצגת את אשר נמצא בחלקו הקדמי של הרובוט )איור 4 א(. מטרת אלגוריתם הניווט הינו לבודד את שביל הנסיעה מהרקע ולספק לרובוט ערך אשר מציין את הסטייה ממרכז השביל )ערך חיובי סטייה ימינה וערך שלילי סטייה לשמאל(. שלבי האלגוריתם: 1. בידוד של השביל משאר התמונה. בידוד השביל נעשה בשני שלבים, הראשון הינו הפרדת רקע השמיים מהתמונה. רקע השמיים מאופיין בצבעים בהירים ולכן קל לזהותו ולסננו על ידי פעולות מורפולוגיות. השלב השני של בידוד השביל הינו הפרדת הגפנים ועלוות הגפנים מהתמונה. תוך שימוש בעובדה כי עלוות הגפן מאופיינת בצבע ירוק, ניתן להפריד את העלווה מהתמונה על ידי השמת ערכי סף בתמונת HSV בערוץ תמונה.Hue לאחר הפעלת שני השלבים מתקבלת תמונת השביל המבודד )איור 4 ב(. 2. בידוד מעטפת התמונה. לאחר הפרדת השביל מהתמונה, מעטפת השביל מופרדת מתמונת השביל כפי שניתן לראות באיור 5. ג. המעטפת מופרדת על ידי מציאת הגבולות של התמונה הבינארית. 3. מציאת קו מרכז התמונה. בהינתן מעטפת שורת המעבר ניתן למצוא קו אשר מאפיין את מרכז השורה. לכל פיקסל בתמונת מעטפת השביל יש קואורדינטות.Y,X מרכז השביל בכל נקודת גובה )Y( הינו הממוצע של שתי הנקודות )בציר X( בשני צידי השביל. ממוצע הנקודות האופקיות )ציר X( מחושב עבור כל שורת גובה בציר Y. קו רגרסיה פולינומיאלי ממעלה 1, מחושב עבור רצף הנקודות שהתקבל. קו הרגרסיה שהתקבל )איור 4 ד( הינו מרכז השורה מנקודת ראייה של הרובוט. 4. חישוב מידת הסטייה של הרובוט ממרכז השורה. מחושב על ידי ההפרש בין מרכז התמונה לבין קו הרגרסיה בנקודת גובה )Y( מסויימת )X (. קשר ישיר קיים בין נקודת הגובה לבין מרחק קימה מהרובוט. במידה ערך נקודת Y גבוה הרובוט יגיע למרכז השביל באופן איטי )יחסית(. נקודת Y נמוכה תגרום לרובוט להגיע למרכז השביל באופן מהיר אך עם הרבה תנודתיות. איור 5 מציג את קו הרגרסיה, מרחק של מרכז התמונה מקו הרגרסיה )X ( ונקודת גובה )Y (. Y

11 )ב( )א( )ד( )ג( איור - 4 מערכת ניווט. )א( פלט של מצלמת,RGB )ב( סינון אדמה, )ג( גבולות האדמה, )ד( קו רגרסיה )מרכז השביל( איור - 5 תמונת הניווט המלאה

12 ניסויים הותקן חיישן מסוג מצלמה דיגיטאלית NX-6000( )Microsoft webcam ובוצעו ניסויים בנווט לאורך 4 שורות באורך 50 מ. 5 חזרות נעשו לכל שורה. במהלך הניסויים נבחנה יכולת המערכת הרובוטית לנהוג באופן אוטונומי לאורך שורת הגידול. ממשק השליטה על הרובוט )איור 6( מאפשר הגדרת פרמטרי נסיעה וניווט, הגדרת פרמטרי ריסוס ושליטה ובקרה כליים על המערכת הרובוטית. שליטה ידנית על הרובוט נעשית באמצעות שלט אל-חוטי ( Microsoft.)xBox 360 wireless controller בנוסף, השלט מאפשר להחליף בין מצב נסיעה אוטונומי לידני. א איור - 6 ממשק שליטה. )א( מסך מצב נוכחי, )ב( הגדרת פרמטרים ב ניסויי הניווט הראשוניים הראו כי המערכת מסוגלת לנוע לאורך השורה באופן אוטונומי. במהלך הניסויים המערכת נסעה לאורך השורה תוך ביצוע תיקוני כיוון באופן אוטונומי. כחלק מעבודה להמשך, יש צורך לבצע אופטימיזציה על נקודת הגובה )Y (. עבודה להמשך שיכלול מערכת הניווט עשויה לכלול אפשרות לשינוי דינאמי בזמן-אמת של ערכי הסף השונים ובכך להתאים את המערכת לעבודה בתנאי תאורה משתנים ולגרום לעמידות נוספת של המערכת. הוספת חיישן נוסף למערכת עשוי לגרום למערכת הניווט להיות עמידה יותר לתנאי ניווט קשים )חוסר עצים בשורת הגידול תנאי תאורה משתנים, תנאי קרקע משתנים(. החיישן שאנו ממליצים לבחון הינו חיישן סורק לייזר אשר מסוגל לספק מרחקים מהרובוט במעטפת של 270 עם רזולוציה של 0.5 ולמדוד מרחק עד 20 מ. אלגוריתם לעיבוד מידע מחיישנים לשערוך מיקום הרובוט במסגרת עבודת תזה שבוצעה בנושא ]1[, בוצע מידול של קינמטיקת הרכב ופותח אלגוריתם לעיבוד המידע מחשייני הניווט. על מנת לאפשר תפקוד אוטונומי לרובוט, נדרש תכנון של שני חוגי בקרה עיקריים: בקרת מיקום- שליטה במהירות ותאוצת הרובוט על מנת להביאו למקום נדרש, תכנון מסלול- תכנון אופן התנועה של הרובוט תוך התחשבות באילוצים לא הולונומיים שלו. שני אלו מצריכים משוב אודות מצב/מיקום הרובוט.

13 בחירת הסנסורים בפרויקט נעשתה תחת הצורך בפיתוח מערכת בעלת עלות מינימלית ככל הניתן כך שתהיה תואמת למימוש עתידי ברכבים חקלאיים/ אזרחיים. אילוץ זה מוביל לשימוש בחיישנים יחסית זולים, בעלי דיוק מוגבל, רגישים לתנאי סביבה וכדומה. עבודה זו דנה בשני אתגרים עיקריים בתחום שערוך המצב: אחד, סינון המידע המתקבל מהחיישנים באופן מיטבי בכדי לקבל וודאות גבוהה ככל הניתן לגבי המדידה, השני הינו אופן איחוד המידע מהחיישנים וקבלת החלטה לגבי אופן משקול ושקלול המידע מהחיישנים לכדי החלטה בעלת וודאות מקסימלית אודות מצב הרובוט. בעבודה זו מוצג אלגוריתם חדש לאיחוד מידע מחיישנים המבוסס על עיקרון יחס נראות מתחום הסטטיסטיקה. כלי זה מאפשר בחינת תאימות בין מודלים ומימוש מנגנון לקבלת החלטות. אלגוריתם לעיבוד מידע מחיישני מיקום האלגוריתם מבוסס על סינון מקדים מיטבי לכל ערוץ בנפרד, לאחר מכן מבוצע שיערוך ההסתברות לקבלת המדידה. היחס בין כל זוג הסתברויות מחושב לצורך קבלת.Likelihood Ratio כאשר תחום התוצאה הינו בתחום הנבחר אזי ישנה חפיפה בין שתי פונקציות הסתברות, ומייצר תחום צר יותר של מיקום אפשרי. במקרה ופונקצית הפילוג של מדיד מסוים תהיה רחוקה משאר המדידות היא לא תילקח בחשבון בחישוב הסופי. מתוך ארבעה מדידים נוצרים שישה טווחים אפשריים. לבסוף מבוצע חיתוך בין השטחים שהתקבלו, והמיקום האפשרי ביותר נלקח כנקודת המקסימום של סכום ההסתברויות בתחום החיתוך. התוצאה המתקבלת הינה השערוך אשר מוחזר למסננים שבתחילת התהליך לחישוב הצעד הבא. הסימולציות שבוצעו ומתוארות בדו"ח מראות היתכנות לשיטה זו ככלי לעיבוד המידע מחיישנים והראו תוצאה טוב יותר במידה ניכרת מאשר שימוש בחיישן יחיד. יחד עם זאת ספי קבלת ההחלטה על פי יחס הנראות הינו רגיש ונדרש להבחר בקפידה בהתאם לחיישנים.

14 איור 7 דוגמא לפונקציות הסתברות של המדידים איור 8 יחס נראות בין הפונקציות איור 9 השוואת תוצאת האלגוריתם לעומת סכום הסתברויות פשוט- התוצאות מראות שיערוך טוב יותר באלגוריתם המוצע. עבודות להמשך האלגוריתם המוצע מומש ונבדק בסימולציה להוכחת היתכנות. כעבודה להמשך נדרש: לבצע מימוש יעיל של קוד התוכנה לריצה מיטבית בזמן אמת. בדיקת המערכת בניסוי. פיתוח שיטה לכיול ספי קבלת ההחלטות על פי יחס הנראות. RGB אלגוריתמי זיהוי עלווה ואשכולות ענבים אלגוריתמי זיהוי עלווה ואשכולות ענבים מבוססים על עיבוד תמונה המתקבלת ממצלמת ושוכללו במהלך עבודה זו. פותחו

15 אלגוריתם לזיהוי עלווה אלגוריתם זה מבוסס על הפרדת הגוון הירוק משאר הרקע בתמונה. הפרדת הגוון הירוק נעשתה על ידי המרת תמונת ה RGB לתמונת HSV והפעלת ערכי סף משתנים על ערוץ ה.Hue בנוסף, נבחנו מספר אפשרויות אחרות לסינון הגוון הירוק התמונה: השוואה ערוצי צבע שונים BLUE,GREEN,RED אשר מתקבלים מהמצלמה. א אלגוריתמים לזיהוי אשכולות הענבים ב איור - 10 אלגוריתם לזיהוי עלווה. )א( תמונת מקור, )ב( עלווה לאחר סינון הרקע שלושה אלגוריתמים פותחו לצורך זיהוי אשכולות הענבים. זיהוי אשכולות ענבים מבוסס גבולות בתמונה הנחת היסוד באלגוריתם זה הינה שבאיזורים של אשכולות ענבים ישנם יותר גבולות בתמונה כיוון שהענבים קטנים מאשר עלי הגפן ולכן ישנם יותר אובייקטים בתמונה דבר שגורם ליותר גבולות בתמונה. אופן פעולת האלגוריתם: סינון הרקע מתמונת המקור )הפעלת אלגוריתם לזיהוי עלווה( )איור 11 ב( הפעלת אלגוריתם לזיהוי גבולות בתמונה מבוסס על Canny edge detection technique )איור 11 ג(. החלקת התמונה לפני הפעלת ערכי סף )איור 11 ד(. כיוון שהאלגוריתם מחפש את האיזורים בהם צפיפות הגבולות גובהה, נפעיל ערכי סף על הערכי הגבוהים בתמונה באופן יחסי. תוצאת הפעלת ערכי סף )איור 11 ה(. תמונת אשכולות )איור 11 ו(.

16 א ב ג ד ה ו איור - 11 אלגוריתם זיהוי אשכולות מבוסס גבולות בתמונה. )א( תמונת מקור, )ב( תמונה לאחר סינון הרקע, )ג( מציאת הגבולות בתמונה, )ד( החלקת הגבולות לפני הפעלת ערכי סף, )ה( תוצאת התמונה המוחלקת לאחר הפעלת ערכי סף, )ו( תמונת אשכולות. אלגוריתם לזיהוי אשכולות בתמונה מבוסס על עץ החלטות אלגוריתם זיהוי זה מתבסס על עץ החלטות שנבנה על סמך תמונות מכרם מסחרי. אופן פעולת האלגוריתם: סינון הרקע מתמונת המקור )הפעלת אלגוריתם לזיהוי עלווה( )איור 12 ב( סימון סט של תמונות. איזורי אשכולות הענבים של 100 תמונות שנדגמו מכרם מסחרי סומנו באופו ידני )איור 12 ג(. מאפיינים שונים נדגמו מהתמונות ונחלקו לשני איזורים, איזור אשכולות ואיזור עלווה. המאפיינים שנדגמו הינם, צבע, גוון, צורה, גבולות ועוד. לאחר הדגימה התקבל מאגר נתונים גדול מאוד שמחולק למאפיינים ולמקור )אשכול ענבים או עלווה( )איור 12 ד(. בניית עץ החלטות מבוסס על מאגר המידע שהצטבר )איור 12 ה(. הפעלת עץ ההחלטות על תמונה שלמה לצורך קבלת אשכולות בלבד )איור 12 ו(.

17 א ב ג ד ה ו איור - 12 אלגוריתם זיהוי אשכולות מבוסס על עץ החלטות. )א( תמונת מקור, )ב( תמונה לאחר סינון הרקע, )ג( סימון איזורי אשכולות ענבים, )ד( הוצאת מידע מהתמונה, ריבוע אדום=הוצאת מעלווה, ריבוע ירוק=הוצאה מאשכול ענבים, )ה( עץ ההחלטות שהתקבל, )ו( תמונת אשכולות שהתקבלה. אלגוריתם מבוסס על זיהוי צורה אלגוריתם זה מנסה לזהות את אשכולות הענבים על ידי זיהוי הצורה הייחודים של הענב ברקע של העלווה. האלגוריתם מעביר מסכה בעלת צורה ייחודית ומשווה בין המסכה לבין האיזור בתמונה, הערך שמוחזר מהמסכה פרופורציונאלי למידת ההתאמה בין המסכה לאובייקט. ארבעה מסכות שונות נבדקו )איור 13(. א ב

18 ג ד איור - 13 מסכות שנבדקו. )א( ענב בודד שנגזר מתמונה אמיתית, )ב( קבוצת ענבים שנגזרה מתמונה אמיתית, )ג( מסכה מלאכותית בעלת מרכז בערך 0, )ד(מסכה מלאכותית בעלת מרכז שלילי. אופן פעולת האלגוריתם: סינון הרקע מתמונת המקור )הפעלת אלגוריתם לזיהוי עלווה( )איור 13 ב( הפעלת המסכה וקלת איזורים בהם ישנה חפיפה טובה בין המסכה לבין התמונה )איור 13 ג( החלקת התמונה )שלב מקדים לפני הפעלת ערכי סף( )איור 13 ד( הפעלת ערכי סף וקבלת תמונת האשכולות בלבד )איור 13 ה( א ב ג ד ה איור 14 אלוריתם לזיהוי אשכולות מבוסס על מסכה נעה. )א( תמונת מקור, )ב( תמונה לאחר סינון הרקע, )ג( תמונה המתקבלת לאחר הפעלת המסכה, )ד( תמונה מוחלקת, )ה( תמונת האשכולות. תוצאות את תוצאות זיהוי האשכולות הניב האלגוריתם לזיהוי שמבוסס על הימצאות גבולות בתמונה. התוצאות הראו כי ניתן לזהות 90% מאשכולות הענבים בתמונה ובכך לחסוך 30% בחומרי הדברה. באלגוריתם המסכה הנעה ניתן לזהות 91% אך ההפחתה בחומרי הדברה detection( )false הייתה גבוהה יותר ולכן אחוז ההפחתה בחומרי הדברה קטן 26.8%. זמן הריצה של כל האלגוריתמים היה פחות מ 1.15 שניות ובכל מאפשר הפעלה האלגוריתמים בזמן אמת.

19 דיון במחקר זה פותח מרסס כרמים בעל יכולת לריסוס ממוקד וסלקטיבי. פותחו האלגוריתמים הדרושים לניווט בכרם במהלך הריסוס. פותח אלגוריתם לאיחוד מידע מחיישנים לקבלת מיקום מדויק של הרובוט המאפשר נסיעה אוטונומית בכרם. פותחו אלגוריתמים לזיהוי אשכולות ולזיהוי עלווה על מנת לאפשר ריסוס ממוקד וסלקטיבי. כעת הרובוט מוכן לפעולה בכרם כאשר כל האלגוריתמים כבר מיושמים ועובדים. נותר עוד לבצע ניסויים מעשיים לתיקוף תוצאות המחקר ולבחינת ישימות המערכת בפועל. מקורות 1. Berenstein, R., Edan, Y., Anconina, U., Amsallem, D. (2010) Machine vision algorithm for navigation along vineyard row, Israeli Conference on Robotics, Herzlia, Israel. 2. Berenstein, R., Shahar, O. B., Shapiro, A., Edan, Y. (2010) Grape clusters and foliage detection algorithms for autonomous selective vineyard sprayer, Intelligent Service Robotics. 3(4) G. Zaidner, "Multisensory Data Fusion for Autonomous Vineyard Sprayer Robot Navigation", Master thesis, Supervisor: Dr. Amir Shapiro

20 סיכום עם שאלות מנחות נא להתייחס לכל השאלות בקצרה ולעניין, ב- 3 עד 4 שורות לכל שאלה )לא תובא בחשבון חריגה מגבולות המסגרת המודפסת(. שיתוף הפעולה שלך יסייע לתהליך ההערכה של תוצאות המחקר. הערה: נא לציין הפנייה לדו"ח אם נכללו בו נקודות נוספות לאלה שבסיכום. מטרות המחקר תוך התייחסות לתוכנית העבודה. מטרת המחקר הינה לפתח רובוט אוטונומי לריסוס ממוקד בכרמים. במהלך המחקר פותח הרובוט והאלגוריתמים הדרושים לפעולתו ובכך הושגה המטרה העיקרית של מחקר זה. עיקרי התוצאות. במחקר זה פותח מרסס כרמים בעל יכולת לריסוס ממוקד וסלקטיבי. פותחו האלגוריתמים הדרושים לניווט בכרם במהלך הריסוס. פותח אלגוריתם לאיחוד מידע מחיישנים לקבלת מיקום מדויק של הרובוט המאפשר נסיעה אוטונומית בכרם פותחו אלגוריתמים לזיהוי אשכולות ולזיהוי עלווה על מנת לאפשר ריסוס ממוקד וסלקטיבי מסקנות מדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו. האם הושגו מטרות המחקר לתקופת הדו"ח? מטרות המחקר הושגו, הרובוט מוכן לפעולה בכרם. בעיות שנותרו לפתרון ו/או שינויים )טכנולוגיים, שיווקיים ואחרים( שחלו במהלך העבודה; התייחסות המשך המחקר נותר לבצע ניסויים עם הרובוט בכרם. הפצת הידע שנוצר בתקופת הדו"ח: פרסומים בכתב - ציטט ביבליוגרפי כמקובל בפרסום מאמר מדעי; G. Zaidner, "Multisensory Data Fusion for Autonomous Vineyard Sprayer Robot Navigation", Master thesis, Supervisor: Dr. Amir Shapiro פרסום הדו"ח: אני ממליץ לפרסם את הדו"ח: )סמן אחת מהאופציות( ללא הגבלה )בספריות ובאינטרנט( חסוי לא לפרסום: יש לצרף אישור ומידע ממוסד המחקר האם בכוונתך להגיש תוכנית המשך בתום תקופת המחקר הנוכחי? לא

21

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח תכנות דינמי פרק 6, סעיפים -6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח בסוף את הטוב ביותר. סכום חלקי sum) (subset הקלט: סדרה

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים (3447) סמסטר חורף 006/007 הפקולטה למדעי המחשב תכנון דינאמי תרגיל תת מחרוזת משותפת ארוכה ביותר תת-מחרוזת z k שקיימת סדרה עולה ממש,... z = z של מחרוזת נתונה x m,...,,

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (6..(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה ארבע מטריצות:. A, A, A, A נסמן את גודל המטריצות בסדרה ע"י סדרת גדלים כאשר, p 5 5 p היא בגודל A {,,,5,}, P כלומר

קרא עוד

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה תאריך פרסום: 01.01.15 תאריך הגשה: 15.01.15 מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש להגיש בזוגות. -העבודה חייבת להיות מוקלדת. -הקובץ חייב

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0 22 עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 2: 622, בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 3 מתרגל אחראי: אורי הוראות כלליות: כל עוד לא נאמר אחרת, כאשר הנכם מתבקשים לתאר אלגוריתם יש לספק את הבאות: תיאור

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק ב - מבוא לקריפטוגרפיה שיעור 5 (offset מונחים בסיסיים צופן קיסר (היסט,.1.2 1 Today

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

שעור 6

שעור 6 שעור 6 Open addressing אין רשימות מקושרות. (נניח שהאלמנטים מאוחסנים בטבלה עצמה, לחילופין קיים מצביע בהכנסה המתאימה לאלמנט אם אין שרשור). ב- addressing open הטבלה עלולה להימלא ב- factor α load תמיד. במקום

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בינסקי הנחיות: יש לענות על כל השאלות. יש לענות על כל

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

Microsoft Word B

Microsoft Word B מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: שלמה יונה מבוא למדעי המחשב מועד ב', סמסטר א' תשס"ג, 17/2/03 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: 1. ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 מבוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 נושאי התרגול לולאות ניפוי שגיאות לולאות - הקדמה כיצד הייתם כותבים תוכנית שתדפיס את המספרים השלמים בין 1 ל- 100 בעזרת הכלים שלמדתם עד עתה? חייבת להיות דרך אחרת מאשר לכתוב 100

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשעג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג,.6.013 משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם 8 עמודי שאלון )כולל עמוד זה(. עליכם לכתוב את התשובות על

קרא עוד

שיעור 1

שיעור 1 שיעור קצב גדילת פונקציות אנחנו בודקים את היעילות האסימפטותית של האלגוריתם, כיצד גדל זמן הריצה כאשר גודל הקלט גדל ללא גבול. בדר"כ אלגוריתמים עם "סיבוכיות" ריצה טובה יותר יהיו יעילים יותר מלבד לקלטים קצרים

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 מבוא למדעי המחשב 2019 תרגול 5 מחרוזות, חתימות ורקורסיה מחרוזות רצף של תווים רקורסיה קריאה של מתודה לעצמה באופן ישיר או עקיף ראינו בהרצאה מחרוזות: תווים, חתימות: העמסה- String,הצהרה, overloading אתחול רקורסיה:

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב - חובלים

מבוא למדעי המחשב - חובלים אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב סמסטר ב' תשע"ב בחינת סיום, מועד ב',.02..9.7 מרצה: אורן וימן מתרגלים: נעמה טוויטו ועדו ניסנבוים מדריכי מעבדה: מחמוד שריף ומיקה עמית משך המבחן: שעתיים חומר

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 7

מבוא לתכנות ב- JAVA  תרגול 7 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 8 תזכורת - מבנה של פונקציה רקורסיבית.2 פונקציה רקורסיבית מורכבת משני חלקים עיקריים 1. תנאי עצירה: מקרה/מקרים פשוטים בהם התוצאה לא מצריכה קריאה רקורסיבית לחישוב צעד רקורסיבי: קריאה

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג מנ' אב תשע"ז 15.08.17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' ב' שנה תשע"ז 3 שעות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 12.02.17 שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: 202.1.9031 מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מיועד לתלמידי : א' מועד א' סמ' שנה תשע"ד 3 שעות משך

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים כיתה

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים   כיתה שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים www.kefwithjeff.org כיתה Happy New Year 8 0 80 80 0 8 8 8 8 8 08 8 0 0 בכל שורה ובכל טור יש את המספרים עד כולל.

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 משחקי מחשב בהוראה ובלמידה שעור 5: משחקים לימודיים דודי פלס משחקים לימודיים לימוד הוא חלק אינטגרלי מכל משחק! אז מה זה משחק לימודי? מה שמשנה הוא כוונת יוצר המשחק... משחק שתוכנן ללמד תוכן ספציפי הוא משחק

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

שיעור ראשון כיצד המטוס טס כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין

שיעור ראשון כיצד המטוס טס כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין זה קסם, מאחורי "פלא זה" עומד הסבר מדעי, והנה הוא לפניך: הדינמיקה של טיסת המטוס.

קרא עוד