פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 24

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 24"

תמליל

1 מועצה אזורית גזר פרוטוקול 24 י' בתמוז תשפ"א, הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון:

2 מועצה אזורית גזר 24 י' בתמוז תש פ "א, משתתפים: גב' מר גב' גב' מר מר מר גב' גב' מר מר מר מר רותם ידלין ישראל פרץ יהודית דהן נעמה מאירי מקוב אלעד לוי רן שדה אמיר קרסנטי דרורה בלגה רחל צוריה שנייויס יהודה תמיר ארז אורי נדם רמי ליבר ראש ת המועצה חבר מועצה חברת מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חברת מועצה חברת מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה גב' מר מר מר מר גב' גב' גב' מר מר מר מר מר מר מר מר צביה אלבז יואל ויינגרטין ג'ינג'י איתי שייביץ גד איצקוביץ' רן שובע מיכל ילובסקי חיה לזר נוטקין רונית ויתקון ברקאי יוחנן יומטוביאן ישראל כהן ראובן ביטן נריה הרואה עמיר כהן ויקטור חמני אבי אביטל רחמים מימון חברת מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חברת מועצה חברת מועצה חברת מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חסרים : נוכחים: גב' כרמל טל עו"ד חן סומך מר דוד גמליאל גב' שלי קרן גב' אילנית ביטון מנכ"לית יועמ"ש גזבר מנהלת אגף חינוך מ. לשכת ראשת המועצה 2

3 על סדר היום: 1. מידע..23 אישור פרוטוקול מליאה מס'.2 אישור חוק העזר לגזר בנושא השמירה אישור צווי המיסים של המועצה לשנת.4.5/2012 אישור מחיקת חובות ע"פ נוהל.5 אשרור תבחינים למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת 2021 ואישור תבחינים למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת 7. אישור תב"רים. 3

4 1. מידע. 24 ערב טוב, יום ראשון שמח, ישיבת מליאה , אנחנו מתחילים. סעיף ראשון על סדר היום מידע. ונתחיל כרגיל לסקור את כל מה שקר ה במועצה מאז פגישתנו האחרונה שהייתה בעצם ממש בתחילתו של מבצע "שומר החומות". מבחינת לוח הזמנים ב " שומר החומות", חלקו חוויתם ממש איתנו. האירוע התחיל ב בתחילת הירי לירושלים, נפילות במטה יהודה. ב 18:00 פיקוד העורף קבע באו תה שעה שאין מגבלות לפעילות. שעות 3 אחר כך הוא שינה את המגבלות להגבלת לימודים במרחבים מוגנים בלבד. ההחלטה שלנו באותו ערב הייתה שאנחנו לא משגעים את התלמידים והוריהם והודענו שלמחרת י בוטלו כל הלימודים ופעילויות המקלטים במועצה. רו וחה וקהילה, והורינו לפתוח את כל למחרת נעשתה למידה מרחוק, ובמהלך היום כבר הוחמרה מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף בכל הארץ. היו לנו 2 אזעקות בשעות הערב, חווינו אותן יחד פה במליאה הקודמת, למחרת היו אזעקות 6 ברחבי המועצה, רובן לפנות בוקר זה בעצם הלילה שבין ה ל נפתח קו חירום בשפ"ח, טיפלנו בצופרים ומקלטים ת קולים תוך כדי תנועה, כאלה שהבנו שיש בהם בעייתיות. פרסמנו את מפת המקלטים לכל יישובי המועצה, כך שכל תושב יכול למצוא באתר את המקלט התקין הקרוב למקום מגוריו, וגם איך מגיעים אליו. היו לנו עוד אזעקות שלוו גם ב 2 נפילות לשטחים פתוחים, חשוב 2 ב לדעת שכשמערכת כיפת ברזל מזהה שזה נופל בשטחים פתוחים, אז היא לא 4

5 מיירטת ואנחנו חווינו 3 נפילות כאלה, אחת צפונית לעזריה, אחת צפונית ליד רמב"ם ואחת צפונית מערבית לחולדה. ביצענו גם תרגיל מועצתי תוך כדי. תרגי ל לעובדי המוע צה לנפילה בשטח בנוי. האזעקות האחרונות היו ב וב כבר הושגה הפסקת אש 16 וחזרנו לפעילות רגילה. קצת מבחינת סיכו ם הימים האלה. היו אזעקות ברחבי המועצה, שזה יכולה להיות אזעקה ששומעים אותה בכל המועצה, כמו זאת שהייתה בזמן המליאה, או אזעקה ששומעים רק ביישוב אחד לפעמים, גם 6 3 זה קורה. אבל בסך הכול 16 אזעקות נפרדות, נפילות, הערכות מצב שלנו ושל פי קוד העורף. פיקוד העורף היו פה לאורך כל ימי המבצע. 11 עדכונים 8 יומיים לציבור, גם 2 עדכונים ושיח צח"י. עם ישיר אנחנו עומדים על גנים לא ממוגנים, תכף אנ י אגיד לכם מה אנחנו עושים איתם. בסך הכול מתוך 9,000 תלמידים, 2,600 אין להם מיגון תקני במוסדות חינוך. איפה הם? הם מפוזרים? הם מרוכזים? הם בעיקר בבתי הספר הישנים שלנו בקריית החינוך 5 בבית חשמונאי : שדות איילון מכילים רק חצי מהתלמידים, עתידים מכיל רק שכ בות מתוך 6. יש לנו ממש מיפ וי ספציפי על כל שכבה ושכבה לאן היא הולכת. גם בית ספר הרצוג מכיל רק מחצית מבית הספר. בבית ספר מעיין אין מיגון. תלמוד תורה דביר ללא מיגון. יש לנו ממש מפה מסודרת, היא אגב קיימת עוד לפני "שומר חומות". והפער הזה כבר מביא אותנו להפקת הלקחים. ר ג ע, יש שם גם עוד נתון על חשמל במקלטים. 5

6 זה היה שם, ותכף נדבר גם על זה, זה בדיוק הפקת הלקחים שלנו. מיגון מוסדו ת החינוך, הדרישה שלנו ממשרד החינוך ומפיקוד העורף, היא שמוסדות החינוך יהיו ממוגנים בצורה כזאת שמכילה את כל התלמידים שלנו, שאפשר יהיה ללמוד לאורך זמן. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהאירוע הבא יהיה אירוע ארוך. ובאירוע ארוך אי אפשר לעצור את הלימודים, ולכן אנחנו צריכים לוודא שלכל התלמידים שלנו יש מיגון בבית הספר או בגן הילדים. את הפער בגנים אנחנו סוגרים בעצמנו ביחד עם היישובים, 8 גנים כבר מתוך 7 בתהליכים של הקמת מיגוניות. הגן השמיני הוא פשוט גן שבדרך לפסילה, וייבנה גן חדש ולכן אנחנו לא משקיעים בו תקציבים. הפער בבתי ספר מול משרד החינוך מנוהל, זה יושב אצלם היום. וזה שוב חוזר גם בשיח אל מול התושבים, צריך לזכור שעד 7 ק"מ, עכשיו האריכו את זה קצת יותר לכמעט ק"מ 7.5 )זאת אומרת הכניסו יישובים בודדים(, יש מיגון מטעם המדינה, ואחרי זה יש פער. ובין ק"מ 7 עד אלינו ב ק"מ יש 4050 מרחק, ויש יישובים שיקבלו מ יגונים לפנינו גם בבתים פרטיים, אבל אנחנו בשיח על זה מול משרד החינוך, זה פער שצריך לסגור. תכנית אב חיבור מקלטים ציבוריים לחשמל, מרבית המקלטים שלנו שמישים, אבל ב 53 מהם אין חשמל, וזה הפער העיקרי, אני מדברת על מקלטים ציבוריים. ואנחנו נכנסים לתוכנית אב לחיבור שלהם לחשמל, אנחנו עושים את זה ביחד עם היישובים, חלקם מפנים לזה תקציבים שנשארו להם משנת הקורונה, חלקם מפנים לזה תקציבי תב"ר, ובכוונתנו לסגור את הפער וכמה שיותר מהר. 6

7 ומה עם נגישות המקלט הציבורי? גם נגישות. ישראל מר פרץ : יש בעיה קשה מאוד אצלנו גם בבית חשמונאי, עשינו סיור וראינו שיש קושי לאנשים המבוגרים... להגיע. זה פער ברמה ארצית, זה לא פער שייסגר עכשיו. דווקא בבית חשמונאי שהבתים שם חדשים, אמורים להיות לכל לא, לא, אני מדבר על החלק הוותיק. אמורים להיות לא, יש מקלט אחד בוותיק, שדרך הגישה דווקא לחבר'ה היותר מבוגרים בחבורה, והגישה אלי ו היא גישה לטפס הרים, משהו ככה עם מקלות. ממש בעייתי. לא יהיה לז ה פתרונות כמו שאת יודעת ברמה הארצית לנ גישות לתוך המקלט. אם צריך להסדיר את הדרך 7

8 את הדרך. מר ישראל פרץ : להסדיר את הדרך. את הדרך צריך לפנות לוועד המקומי.... כיסא גלגלים במדרגות, אלא את הדרך. צריך לפנות לוועד המקומי עשינו, עשינו סיור גם עם אודל וכו'. אבל יש עלויות אני חושבת שזה העלה את הנושא למודעות, עוד נושא שעלה למודעות והוא מאוד מאוד חשוב, זה דווקא הנקודה האחרונה של מיגון בתים פרטיים. ה וועדה לתכנון ובנייה פרסמה לכל התושבים, אתם קיבלתם את זה גם, מה הדרך לעשות רישוי מהיר בעצם של ממ"ד לבית. זה פער שקיים יו תר ביישובים הוותיקים, בקיבוצים, במושב הישן, ואנחנו מתחייבים לעשות את זה כמה שיותר מהר. צריך לזכור שמכניסים ממ"ד לבית אין היטל השבחה, לא צריך אישור מהמינהל, זה באמת הרבה יותר פשוט, אנחנו מעודדים אנשים לעשות את זה וניתן כתף. יש יישובים שממש לקחו על עצמם לרכז עבור התושבים הוותיקים שלהם מישהו שיעשה ממ"דים לכולם במקביל, ואנחנו כמובן נותנים את העזרה מהצד שלנו. בנוסף מהערות שלנו ללמידה, בסיס נתונים ל שליפה בזמן אמת. אם עכשיו נופל טיל על בית אנחנו צריכים להיות מסוגלים לשלוף את הנתונים של מי גר 8

9 CRM שם בבית, ביחידה, איפה הילדים בבית ספר. היות שאנחנו כבר מקדמים מאוד מתקדמת במועצה, הכנסנו את זה כלקח עבורנו. בנוסף בתרגיל שאתם רואים את החפ"ק הקדמי בתרגיל פה בתמונה מאחור, למדנו שיש נהלים שאנחנו צ ריכים לרענן ובהיבט הזה עופר הקב"ט החדש עשה עבודה מצוינת, זה ביחס לנקודות לשיפור. מר אמיר קרסנטי : רק הערה בעניין הזה רותם. אני חושב שאולי שווה לעשות איזה שהיא מחשבה, אני לא מאמין שמקלט ציבורי נותן מענה, בטח לא 2 3 לאוכלוסיי ה מבוגרת, עד שהוא יקום, גם אם יש לנו דקות, לא דקות או דקה וחצי. הייתי אומר אולי אם יהיה איזה שהוא תקציב כלשהו, יהיה נכון אולי לעודד תושבים לעשות את המקלט הזה בבית או לעשות את הממ"ד בבית, למגן חדר מהבית, ראיתי אצל עמית, אולי שוו ה לעודד כל תושב שהמועצה X באיזה שהוא תסייע כסף מהתקציב, אנ י רואה שהולכים כאילו להשקיע אם זה בציר גישה למקלט... בשכונה הישנה, או כל מיני כאלה, במקום לאסוף כסף ולחלק אותו פחות או יותר לראות איזה בתים יש כאן תעדופים. מר אמיר קרסנטי : אני חושב שזה יהיה הרבה פרקטי ברמה, בכל המועצה. זה לדעתי הרבה יו תר נכון. אין אחד שיקום למקלט הציבורי שלו, לא ייקרה. אני רוצה גם להתייחס. 9

10 אתה רוצה לענות חן? באופן עקרוני המועצה לא יכולה לממן מכספים של המועצ ה מר אמיר קרסנטי : אמרתי לא לממן. מה? אלא מר אמיר קרסנטי : לעודד ולסייע. אם יש לנו עכשיו סתם קיבלנו מיליון, ויש לנו 1,000 בתים. תן לכל בית כזה, מי שיבוא וייתן את נכונותו, נעניק 5,000, לו מענק של 10,000, זה משהו שהוא מענק עידוד כזה. זה יהיה יותר זול לדעתי מאשר לקחת זה. יש כאן אלמנט שהוא אלמנט, א' זה לא עיסוק שהמועצה צריכה לקחת אותו על עצמה. שניים, מהבחינה של חלוקת כסף, במובן הזה שכאילו מי שצריך ממ"ד או משהו כזה, יהיה לו נגישות לכסף הזה, אז זה יוצר מצב של חוסר שווי ון. זה לא מסוג הדברים שאנחנו יכולים לעמוד בהם. מר אמיר קרסנטי : אפשר למצוא איזה שהוא... אני לא יודע, אפשר לחשוב על זה, אני חושב שזה איז ה שהוא מהלך שאפשר לעשות, אני מכיר פשוט מאיזה מקום בצפון שפנו אליי, רצו לקנות באזור נתניה שמה, הם רוצים 10 איזה 100 יחידות לכל המשקים שמה

11 אפשר לעשות, אם רוצים לעשות משהו שיסייע, אפשר לעשות מ כרז משותף לתושבים, מי שיזכה במכרז הזה יהיה לו נגישות לתושבים... גב' רחל צוריה : כמו פרויקט התאורה. לעשות. כן. דברים במתכונת הזאת, זה דברים שאפשר מר אמיר קרסנטי : זה הרבה יותר נכון... אף אחד לא יגיע. אימא שלי בת 86 אומרת... יכול להיות, החשיבה לתת... הציבורי מר אמיר קרסנטי : משחקים. גם לכאלה שעברו על הכביש או מהגן אני רוצה ברשותכם להתייחס לנושא בכמה היבטים, אבל בהיבט ה באמת לתכלל את שלושת הדברים שכרגע אמרתם. כי חשוב להב ין שכבר ב"שומרי החומות" הבנו ש 040 תוך דקה וחצי, כבר לא הייתה שעת התקפה, אלא מיד נכנסנו למצב מיוחד , ואחרי כמה שעות כבר נכנסנו ל 080. זאת אומרת מוע צה אזורית גזר כבר לא יכולה להניח את ראשה על הכר, כמעט ההסלמות האחרונות. אנחנו במשחק בפעם הבאה, לגמר י 11

12 במשחק רק לתקן אותך, אנחנו לא הנחנו את ראשנו על הכר גב' יהודית דהן : לא, לא, לא, אמרתי שאנחנו לא יכולים לא כי מישהו הניח קיבלנו מחמאות יפות מפיקוד העורף. כי אם הייתה הנחה וגם אני אומרת שאני גרה באזור השפלה, והצונ אמי רחוק ממני, והקטיושות מהצפון רחוקות ממני, והקסאמים רחוקים ממני. היום אני כבר לא אומרת את זה. ברעידת אדמה וכו' וכו', היום אני כבר לא אומרת את זה. ולכן אני אומרת לא מההיבט השלילי, אלא אנחנו כבר לא יכולים להניח שזה לא יגיע אלינו, ולכן צריך להתייחס לזה כאילו זה מחר בבוקר קור ה אצלנו, ויש לנו המון פערים באמת. גם בעבר התעדוף היה למקום אחר לאור הסיכון. תמיד לוקחים החלטות לאור תעדוף, לאור סיכונים, ולאור גורמים משפיעים אחרים. הפעם אנחנו במשחק אחר, ולכן אני חושבת שצריך ל הסיט גם תקציבים, אבל יותר מתקציבים להביא מדיניות. מה זה המדיניות? המדיניות אתה לא יכול לבוא ולהגיד שהאזרח, האזרח בקצה או הוועד, הרזולוציה הזאת, זה נורא קשה להניע אותם למהלכים, גם אם הם צריכים לשים את הגרוש וחצי, נורא קשה להביא אותם למהלכים. ולכן אני חושבת שאי אפשר להוריד את האחריות מהמועצה, בטח במדיניות פיקוח בקרה סיוע, עד רמת לשים גם את חלק מהתקציב. אבל יותר מזה להביא את זה נגיש מונגש עד האזרח. כמו שהרגע אתה אמרת אולי לעשות איזה שהוא מכרז 12

13 משותף, ואני לא מוותרת על המקלטים הציבו ריים, כי אולי הם לא למבוגרים שבאמת גם ב 3 דקות לא יגיעו לשם, עם דרך ובלי דרך, אבל זה לא פוטר אותנו מלהנגיש את הדרך, וגם באמת לעובר אורח או לצעירים שבחבורה, שהם כן יכולים לרו ץ בדקה וחצי למרחב המוגן, לכן צריך להסתכל על כל הפערים שיש לנו, ויש לנו הרבה פערים. חשמל במקלטים עוד לא דיברתי, באמת מי בדק לאחרונה כל הזמן, כל הזמן, לא... אני אגיד אני מסכימה איתך זה מים וחשמל באופן כללי אני רק אזכיר לכם, בסדר? בסוף אנחנו רשות מקומית, סדרי העדיפויות שלנו בחירום והמדיניות זה קודם כל השמשת מערכת החינוך, לק חנו מיד אחריות אנחנו סגרנו בשנתיים וחצי האחרונות את כל פערי גני הילדים, קיבלנו פה סדר גודל של 15 גני ילדים ללא מיגון והם נסגרים בסוף מערכת החינוך נסגרת והם נשארים בבית. ואז צריך את המרחב המוגן בבית. נכון שנייה, אבל אנחנו מסתכלים על טווח ארוך. מבחינתי כש אני מסתכלת על איומי הייחוס במדינת ישראל, זה איום ייחוס אר וך, זה לא איום ייחוס קצר. זאת אומרת לא יומיים שנשארים בבית, אלא 13

14 השאיפה שלנו היא לייצר יכולת לשלוח לגן ילדים, כי גם עכשיו אני אגיד לכם באירוע הזה האחרון, אחרי שבוע כבר כולם רצו לחזור, וכבר אנחנו הנחנו בקשה לפתוח את גני הילדים ובתי הספר בגזר אם האירוע יימשך, אחד כי מהצרכים של ה תושבים זה שהילדים שלהם לא יהיו בבית, כי אז הם לא יכולים ללכת לעבודה. אז קודם כל מבחינתנו מערכת החינוך. הדבר השני, את צודקת לחלוטין, זה המקלטים הציבוריים. ופה שוב אנחנו נכנסים לתוכנית אב, זה הרבה כסף אנחנו נכנסים לטווח ארוך, ורצים קדימה. אגב יש תכנית היענות נהדרת מהוועדים המקומיים. רותם אין בעיה עם הטווח הארוך, והכול טוב ויפה, לא להשאיר את זה לידי החלטת הוועד וכו' וכו ' לא. לא, לא, לתת איזה שהיא לגיטימציה כן לשיתוף הפעולה שהוא יהיה פורה בסוף. מסכימה איתך. אני לא יכולה לשמוע שזה אחריות הוועד וזה לא אחריות המועצה, וזה אחריות המועצה ולא אחריות הוועד 14 לא, לא, לא, ציינתי שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא

15 ושזה ייקרה. עם הוועדים זה ייקרה. אני אגיד לכם יותר מזה, אנחנו נשתמש גם בכם בוועדים שבהם זה לא עובד. ואני יכולה להגיד שאורי עזר לנו ברמות מאיר עם הגן, עם המיגון של גן הילדים. בכל מקום שנרגיש שאין שיתוף פעולה, ניעזר גם בכם. זאת אומרת לא להשאיר את זה להחלטת הוועד. חד וחלק, אני מקבלת את ההערות שלך. מר תמיר ארז : אני לא חושב שאנחנו צ ריכים למגן את עצמנו... יש יותר מידי פניקה, אני חושב שיש לנו משימות אחרות נוספות על המיגון. אני גם בא מפיקוד העורף, שם חצי מהאנשים השתגעו בכלל ולא יודעים מה הכיוון ומה צריך לעשות ולמה וכמה ופעם היה אב"כ והיום יש טילים. צריך להירגע ולעשות לפי סדרי העדיפויות. המועצה אחראית על הח ינוך ששם יהיה מיגון, כמו שרותם אמרה, ואחר כך שיהיה במקלטים הציבוריים, וצריך סדרי עדיפויות. ענתה. לא הבנתי מה שונה ממה שאמרנו וממה שרותם 15 מר תמיר ארז : אי אפשר למגן את כל הציבור

16 לא הבנתי. מר תמיר ארז : לא מתייחס... לא נורא. לרגע נלחצתי. מר תמיר ארז : אל תיקחי את זה באופן אישי. אנחנו צריכים לא למגן את עצמנו לדעת ושום דבר ולא לשפוך כספים כמו אני לא יודע מה. שום מיגון לדע ת, אנחנו רחוקים ממיגון לדעת, עוד רחוק ממיגון לדעת, בסיסי לחלוטין. חשוב לי גם להעיר את ההערות לשימור לצוות המועצה. יש לנו קשר מצוין עם צוותי הצח"י היישובים, צוותי החירום היישוביים. אני אגיד זה בעקבות הקורונה בסופו של יום. אנחנו עובדים איתם ביחד כבר שנה וחצי, ואנחנו מר גישים שביחד אנחנו נותנים שירות יותר טוב לתושבים גב' דרורה בלגה : צוותי צח"י ביישובים, למענה הזה של מבצע כזה או של שריפה, צוותי צח"י ייעודיים אלה שהיו לקורונה הותרמו לצרכים של צח"י לקורונה. 16 אני אשמח אם תיתנו לי לסיים. זה בסך הכול ראשי

17 הצח"י זה אותם ראשים, אנחנו עוב דים איתם בצורה מצוינת בין אם זה בקורונה ובין אם זה ב"שומר החומות" ואנחנו חושבים שחלק מהסיבה בסוף זה העובדה שאנחנו עובדים איתם ברצף. היה לנו מעבר מאוד מהיר של מערכת החינוך מלמידה משגרה לחירום וללמידה מרחוק, שוב תוצר של הקורונה. המערכת שלנו יודעת היום לקבל הודעה ב בערב, ולמחרת ב 08:00 בבו קר לפתוח למידה מרחוק, ופה באמת כל 21:00 הכ בוד לצוותי ההוראה למנהלים ולמנהלות. היה עד כון שוטף של תושבים לאורך כל המבצע. מענה ישיר לפניות בנושאים של התגוננות ניתן על ידי צוות הקב"ט באופן ישיר לתושבי ם, ממש הייתה לנו מטרה להוריד א ת הלחץ וחזרנו אליהם ישירות. העברת פע ילויות אגף קהילה לזום, נעשו גם שוב בעקבות הקורונה מהר. פיקוד העורף גם תוצאה ש ל שנה וחצי עבודה איתם סביב הקורונה באופן תדיר, הביא לזה שהיה באמת תפקוד מצוין שלהם בהבנת הצרכים שלנו, קבועי הזמן של נו. אם במבצע הראשון שהיה לנו, "חגורה שחורה", אז הסתובבו לנו אוטובוסים ב 7:30 בבוקר, אז עכשיו הם כבר מבינים שהם צריכים לתת לנו מדיניות התגוננות ל 48 שעות, ובאמת פה אתם רואים את רמי היקר שלנו היקל"ר, תענוג לעבוד עם פיקוד העורף. זה מבחינת "שומר החומות". עוד עדכונים, קיץ ב, שוב לקח ים של הקורונה, הבנה של הנהלת המועצה שהתושבים שלנו נמצאים כאן בקיץ, והם לא נוסעים לחו"ל, לחלקם גם אין יכולת לצאת לחופש בארץ, ואנחנו ייצרנו קיץ שלם של פעילויות. אני אתחיל ואומר שיהיו אירועים במהלך יולי אוגוסט, זה יותר 140 אירועים ביום. על כל הקשת, קודם כל על כל קשת הגילאים, מההצגות מ 2 לקטנטנים, דרך הרצאות למבוגרים, פעילויות לנוער וילדים, כמו קיר טיפוס, ומתחם לייזר, הופעות של מוזיקאים, החלקה על הקרח, פארק נינג'ה. שוב 17

18 המטרה היא, אנחנו מבינים שהתושבים שלנו קרן פלס בימות פיס במיני ישראל מוזמנים. קנית כרטיסים כבר? בוודאי. מעולה. אתם מוזמנים מבחינתנו לכל. תיכנסו לאתר המועצה מאוד נגיש, אפשר לבחור את התחום שמעניין אותם, אם לא ילדים א ו מבוגרים, יצרנו פעילויות לסבים וסבתות, שיהיה להם עם הנכדים שאנחנו יודעים שהם בשב ועיים האחרונים כל הנכדים אצל סבא וסבתא. אז יצרנו פעילויות גם כאלה, ובאמת יהיה פה קיץ חם. יחד עם זה גם יצרנו רצף חינוכי. בתי הס פר קודם כל לגילאי בתי הספר 3 היס ודיים שבאמת חוו שנה לא פשוטה, קייטנות מסובסדות במשך קודם כל שבו עות בבית הספר, אחרי זה 3 שבועות אגף קהילה מוביל קייטנות מחול אומנות פנאי ספורט, בסך הכול יצרנו מענה רציף 6 שבועות מתוך הקיץ. כמובן עם הסעות מכל היישובים, ויש לנו רישום שיא לקייטנות, רישום הכי גבוה שהיה לנו מאז ומעולם. גם בגני הילדים שוב קייטנות מסובסדות, מחזור 5 ראשון 3 שבועות, מחזור שני שבועיים נוספים, סך הכול שבועות של מענה רציף. אפשר לפצל מה שאי אפשר היה בעבר בין מי שבא רק בבוקר ונשאר לצהרון. פעם היינו נותנים א ת זה רק באופן מלא, היום אפשר לפצל ב 2 המחזורים. 6% מהילדים ב גני הילדים נמצאים במלגות. הגישו לנו בקשה למלגה לקייטנה וקיבלו. הודעות ייצאו בהמשך השבוע וכמובן הנחות אחים. זה 18

19 מבחינת הקיץ, שלי הגענו אליך. גב' שלי קרן: טוב אז אנחנו נערכים באמת לסיים את השנה הזו עם הפנים לשנה הבאה. הרבה עבודה סביב זה, גם איוש של משרות ניהול, אני יכולה להגיד לכם שאנחנו במ צב טוב, אנחנו כבר משרות הניהול שהיינו 90% צריכים לאייש מאוישות ויש לנו זמן לחפוף את ה 90% מהמשרות ניהול גב' שלי קרן: שהיינו צריכים לאייש מאוישות. ומה.1 10% גב' שלי קרן: חסר לי עוד זהו, אבל מה המספרים, מה זה 90%? כמה היה חסר ואיפה? גב' שלי קרן: יש לנו, ראשת אולפנה חדשה, כי ראש האולפנה הרב ישי מאיר פורש פעם ראשונה. 19 ראשת?

20 פעם ראשונה שיש ראשת אולפנה. זה מבורך. גב' שלי קרן: יש לנו מנהל בית ספר תיכון איתן, סיגל המנהלת עוזבת. יש לנו מנהלת חדשה בהרצוג בחטיבת ביניים, ויש לנו בית ספר שתכף אני אספר לכם חדש, שקורם עור וגידים בקריית ה חינוך בית חשמונאי שיהיה בית ספ ר דמוקרטי ומונטסורי, הוא היחיד שטרם אויש. אני יכולה להגיד לכם בתו ר מי שקיבלה את בית הספר שלה ב 21.8, לקבל בית ספר ולדעת שאתה נכנס לבית ספר ביוני, מאפשר באמת כניסה הרבה יותר משמעותית, ועם באמת יכולת לחפיפה טובה, ובעניין הזה אני מרגישה שבאמת עשינו את עיקר הדרך. כמו שאתם יודעים הרחבנו,את החינוך בגזר הוא יכלול גם את החינוך הבלתי פורמלי, מה שא נחנו קוראים לו החינוך החברתי קהילתי. יחידת הנוער עברה אלינו, המחלקה לחינוך חברתי קהיל תי הוקמה, בתוכה היחידה לביטחון קהילתי. ואחת המטרות הייתה להתחיל לקיים פעילויות ותוכניות ופרויקטים חוצי חינוך. זאת או מרת גם בתוך בתי הספר והגנים, אבל גם מחוץ לבתי הספר והגנים, והדבר הראשון שעשינו היה בעצם נוף ילדותי גזר, שבוע שלם היה שבוע וחצי כמעט שבועיים שהילדים של גזר היה בחוץ בגזר, לא בתוך מוסדות החינוך, לא בתוך תנועות הנוער, הם יצאו להכ יר את הקהילה, להכיר את גזר ברג ליים. היו המון פעילויות מסביב, והדבר היפה זה באמת היה חוצה גם חינוך פורמ לי ובלתי פורמלי, אבל גם שיתוף פעולה של מספר אגפים, גם 20 צמיחה כלכלית, וגם היחידה הסביבתית, וגם הגנים וגם הנוער וגם בתי הספר,

21 כ ולם ביחד בתזמון שלם של היחידה. באמת המחלקה לחינוך חברתי קהילתי, זה היה פ יילוט ראשון מבחינתנו, אבל נמשיך אנחנו חושבים שזו מסורת חשובה, ואנחנו חושבים איך להרחיב אותה, וזה היה תזמון מצוין וגם תזמון מעולה... מהקורונה ומהטילים, הכול יכולנו לעשות... אז זה שבוע גזר. פיצול שדות איילון בפעם האחרונה סיפרנו לכם על תהליך באמת ארוך ומעמיק של 3 ח ודשים, שעשינו ביחד עם יישובי בית חשמ ונאי, כדי להבין יחד איתם איזה חינוך הם היו רוצים לראות בתוך קריית החינוך בית חשמונאי. זה קרא למפגשים עם כל היישובים, זה קרא לשיתוף ציבור אינטרנטי, זה קרא להקמת ועדת היגוי, מפגשים של ועדת היג וי, ועדת היגוי חזרה ליישובים, חזרה אלינו בחזרה. תהליך שלם שבסופו ש ל דבר הייתה הצבעה דמוקרטית לכל מי שבגילאים א', ב' ו ג', יכול בעצם להגיע לבית הספר, והוחלט על הקמת בית ספר דמוקרטי מונטסורי. ואנחנו א כן מקימים בית ספר. מר אלעד מה זה מונטסורי אולי... דמוקרטי אנתרופוסופי לוי : גב' שלי קרן: זהו לאט לאט. )מדברים יחד( גב' שלי קרן: לאט, לאט. מריה מונטסורי... שהקימה את החינוך המונטסורי כבר לפני 150 שנ ה לדעתי, אל תתפסו אותי, ללכת לבדוק... באנציקלופדיה. ובאמת הקימה את זה ממקום של מופע, הופעת ילדים. ובאמת החי נוך המונסורי מדבר על ההתפתחות של הילד ולהקים בעצם את החינוך 21

22 לשלבי ההתפתחות של הילד. שיעור פרטי מבטיחה. מר אורי נדם : יפה. גב' שלי קרן: באמת זה חינוך אחר, זה חינוך שמדבר על למידה מאוד עצמאית מצד אחד, על למידה בתלתונים, ב 3 גילאים ביחד, התפתחות, וזה נרא ה אחרת. ואנחנו הגענו לעשות מגו ון מענים, אז אנחנו עושים מגוון מענים. זה אחד העקרונות של גב' דרורה בלגה : זה במקום בית הספר היסודי שיש עכשיו קרן: שלי גב' מפוצל, בית הספר היסודי מתפצל, בית הספר היסודי שדות איילון מנה כ 800 תלמידים. סברנו ועדיין סבורים אנחנו שלא מדובר חגיגה גדולה. בתי ספר יותר קטנים מר אמיר קרסנטי : מה יקרה אם כולם ירצו להיות... גב' שלי קרן: אז לא כולם צריכים להיות במונטסורי אז איך זה מתחלק? גב' שלי קרן: אני אסביר 22 כמה וכמה אתם יודעים?

23 גב' שלי קרן: דמוקרטי, כי זה אני בדיוק שם. לא כולם רוצים להיות במונטסורי לא מתאים לכולם. וכמו שאידיאולוגית חינוכית זה לא מקום לכל ילד, וזה לא מקום לכל משפח ה, כי זה משהו אחר. למשל הורים שמאוד חשוב להם הציונים וההתקדמות ולדעת שהילד עכ שיו כבר יודע לקרוא לכתוב, והוא אחרי חצי שנה כבר בא עם ספרון סבא בא וזה, פחות מתאים לו רגע ללכת ל פי הקצב האישי של הילד, ולחכות, וזה לא מתאים לכל משפחה. אנחנו ישבנו עם הקהילה, עשינו גם ערב פנים ופנים בערך כ 200 אנשים הגיעו, וגם אחרי זה עשינו מפגש זום, כדי לה סביר בדיוק מה זה מונטסורי דמוקרטי, ולהסביר למי זה יכול להתאי ם ולמי לא, ושלחנו את האנשים בעצם לבחור, זה היה יופי של בחירה, לבחור מה מתאים להם. אז 78 ילדים החליטו בכיתות א', ב', ג', לבחור בבית הספר הדמוקרטי מונטסורי, זה כיתות, 3 זו התחלה מאוד יפה לבית הספר. לא כולם רוצים, לא לכולם זה מתאים. זה מתחיל להתגבש ולצמוח. אנחנו נראה אם אז מה תהיה כיתה ל א' כיתה ל ב' וכיתה ל ג'? גב' שלי קרן: באופן עקרוני בבית ספר דמוקרטי מונטסורי גם יכולים להיות כ יתות... אבל כן יש לנו תקן ל 3 כיתות, ויהיו שם 3 כיתות. האם זה יהיה א', ב' ו ג', או שזה יהיה א' ו 2 ב', ג', או כל דבר כזה, זה יהיה בשיתוף פעולה... הוצאנו קול קורא להצטרפות לוועדת הקמה להורים שבעצם בחרו להיות בבית הספר. כמו שאתם מבינים כל הנושא של יצירה משותפת, וזה שאנחנו מייצ רים את החינוך ביחד עם הקהילה, אנחנו לא מייצרים את החינוך עבור הקהילה. אלא אנחנו מאמינים שהקהילה היא חלק מאיתנו. ולכן יצא קול 23

24 ק ורא להצטרפות, והרבה החלטות לגבי איך... בית הספר ייעשו בעזרת הקהילה ובסיוע שלהם. מ ר ישראל פרץ : רציתי לשאול בקשר לקורונה שהרימה ראש, היא עוד לא סיימה? גב' שלי קרן: שנייה, אני רק אגיד שבמהלך החודשיים האחרונים אני בקשר עם מנכ"ל משרד החינוך, בקשר עם הסמנכ "לים שבו, הצגנו בפניו מערכות אחרות של לימודים שיכו לות להיות. הם מאוד התעניינו במה שקורה פה בגזר. והשבוע מנהלת האגף ה על יסודי באה לפגוש את מנהלי גזר, ומאוד הת להבה שבכל בית ספר קורה משהו אח ר. והחליטה שמפה תצא בשורה או ת צא... היא תלווה אותנו במהלך השנה הקרובה, ותוציא מפה מודלים לכלל בתי הספר בארץ. אז הולכת להיות לנו שנה מאוד מעניינת, מבטיחה לעדכן. שלי העבירה את זה ככה באיזי. מדובר באירוע דרמטי, מחמאה מאוד גדולה קודם כל לשלי ולצוות שלה באגף החינוך, ואחר כך למנהלי בתי הספר שלנו וצוותי ההוראה. נבחרנו להיות המקום שמשרד החינוך לומד ומ מנו תצא התורה לשאר הארץ. זו באמת מחמאה מאוד מאוד גדולה ומאוד מאוד מרגש, והמנהלים ביחד אי תם שם, וזה גם נפלא לראות אותם, אתם יכולים לראות כאן יושבים א רבעתם הצוותים מהרצוג, מאיתן, מ אולפנה ומהישיבה ביחד, ורוקמים חלומות חי נוכיים פדגוגיים יחדיו. אז זה רגע עדכוני חינוך לקראת סיום שנת הלימודים. רצית לשאול משהו ישראל? 24 כן, רציתי לשאול לגבי הקורונה... מה מצבנו אנחנו?

25 מצבנו אנחנו נכון ל היום על אפס חולי קורונה במועצה. היום סיימו, היום ה 20.6 ילדי התיכונים יצאו לחופש ואנחנו קיבלנו תעודות. בש ם כולנו מאחלים להם חופש נפלא ובייחוד שיישמרו על עצמם. קיבלנו תעודות. תעודה אחת. גב' רותם ידלין : והם כבר יצאו לחופש. אנחנו בעוד 10 ימים יסיימו בתי הספר היסודיים, אגב זה מה שאנחנו עושים בשבועיים האלה. שלי ואני, גם כרמל, עוברות ממסיבת ס יום למסיבת סיום, וזה באמת מרגש לראות את הילדים האלה, שהייתה להם שנה וחצי לא פשוטה בכלל, מצליחים מסיימים, הי"ב עם בגרויות וכיתות ו', באמת ה' ו' חוו תקופה לא פשוטה, ולראות אותם מסיימים זו גאווה גדולה. מר רן שדה : שאלה אפשר שנייה לשלי או לרותם, יש למועצה איזה שהיא עמדה לגבי חיסונים לילדים שיצאו עכשיו? העמדה הי א לא עמדה מועצתית, היא עמדה של ממשלת ישראל משרד הבריאות, אנח נו מאמצים אותה. ההמלצה של משרד 25 הבריאות היא לחסן מי שיש לו בבית הורה או בן משפחה עם בעיה רלוונטית,

26 ומי שרוצה לנסוע לחו"ל, אז יש חיסונים פה בכל הסביבה בכל הערים מסביבנו, רחובות, רמלה, מודיעין, אפשר לקבל תור לחיסון בתוך יום יומיים, אז מי שרוצה אנחנו הולכים עם המלצת משרד הבריאות. שוב, אתה צודק הקורונה הרימה ראש מודיעין, בנימינה, פתח תקווה נסגרו בתי ספר, אנחנו על זה, עוקבים. וככל שיהיה צורך נעשה את השינויים הנדרשים. נמשיך עם פעילויות שהיו כאן בתקופה הזאת. וכאן מחלקת שירותים חברתיים הגיל השל ישי, בת שבע פיק, שרון אקשטיין, עושות פעילות לגיל השלישי בכל רחבי המועצה. "נעים בשלישי " הוא פרויקט של המשרד לשוויון חברתי שהבאנו למועצה, פעילות גופנית, היא הייתה ב 5 מועדוני ותיקים במועצה, היא אוטוטו מסתיימת. כיתות הוותיקים שלנו סיימו שנה. תדעו לכם שמעט מאוד כיתות ותיקים נפתחו בארץ השנה. גם בתיכון איתן, גם באולפנה, התעקשו לפתוח את כיתות הוותיקים, עשו את זה בזום, הרבה מאוד השקעה של אנרגיה של צוותי ההוראה, וסיימנו את השנה פיזית במפגשים. אתם יכולים לראות את חלקם כאן. תיאטרון עדות פרויקט של תיאטרון של ניצולי שואה, יש בהם גם ניצולי שואה וגם ד ור שני, שנעשה עם תלמידים בתיכון הרצוג. הקתדרה שלנו חזרה לפעילות, ואנחנו מקימים מועדוני גיל שלישי עם כל יי שוב שמקים צוות מתנדבים, ומק ים אותו ביחד איתנו. בשבוע קודם פתחנו את המועדון בסתריה, ושוב אנח נו מזמינים את כל היישובים להתחיל להניע מועדוני גיל שלישי, זה חשוב בעינינו. שבוע הספר היה במועצה, במקביל לשבוע הספר בכל הארץ. ועד כאן עדכונים שלנו. אנחנו ניקח הפסקה? 26

27 לצערנו הרב אנחנו נמצאים בחוסר מבחינת חברי מועצה. אנחנו יכולים לקיים ישיבת מועצה בשליש מחברי המועצה אחרי שעברה שעה מהמועד הפורמלי של פתיח ת הישיבה. המועד הפורמלי של פתיחת הישיבה היה בשעה 18:00 אז אנחנו ניצלנו את ההזדמנות אני אגיד רגע בהיבט הזה, שוב זה קצת, אתם יודעים זה כמו בכיתה, זה לא פייר להגיד את זה למי שהגיע. אבל כשאתם מאשרים לנו, תמיד זה ככה. אבל כשאתם מאשרים לנו שאת ם מגיעים, אז אנחנו סומכים על זה. ולצ ערנו יש אנשים שאישרו שהם מגיעים ולא הגיעו. ואפשר לנצל את הזמן הזה להמשיך ולשאול שאלות, אבל אנחנו לא יכולים להצביע על נושאים, וזה יצטרך לחכות עד השעה 19:00 לתחילת הדיון. *** הפסקה *** טוב, אחרי הפסקה אנחנו חוזרים למליאה. הסעיף הראשון יהיה המליאה אנחנו למעשה פותחים את ישיבת גב' רותם ידלין : אנחנו פותחים בהיעדר קוורום של 50% מחברי המועצה בשעה היעודה. ולכן הישיבה נדחתה לשעה 19:00. נמצאים פה יותר משליש מחברי המועצה, ולכן אנחנו נקיים את הישיבה בקוורום חסר. 27

28 תודה חן. מר אורי נדם : רותם אני רוצה להגיד משהו. כן. מר אורי נדם : תראו ע ברנו תקופה ארוכה עם שפע של חברי מועצה נגד חברי המליאה. גם ביישובים גם בחברים. אבל התקופה הזאת עברה, זהו נגמר. לא השיגו שום דבר, אבל מישהו לימד אותי שנכשלים לא משפילים, ואני לא עומד להשפיל אותם. אני בא רק להגיד להם לכל אלה שלא נמצאים פה היום, זה לא יעזור להם, אבל דבר אחד שיהיה ברור, הם מתנגדים לאקט דמוקרטי. 20 אנשי מליאה חברי מליאה הצביעו בעד החוק, אז זה לא משנה, הם רוצים לשנות? שינסו בדרך אחרת. אבל לא מה שהם ע שו, זה לא פייר, זה לא חברתי. ו לכן אני פשוט מגנה את השיטה הזא ת לא להגיע לישיבת מליאה. זה עבר, זהו נגמר. למה אתה חושב שזה היה מכוון? לא, בואו אנחנו לא נפתח דיון, אני לא חושבת שזה קשור זה לא לעניין. גב' רותם ידלין : סליחה אמיר, אמיר, בואו נעצור 28

29 מר אמיר קרסנטי : אתה פשוט הזוי. אני לא חושבת שזה קשור ממש לא קשור. 2. אישור פרוטוקול מליאה מס' 23. בואו נמשיך הלאה. אנחנו מעלים להצבעה את אישור הפרוטוקול. הערות? מי בעד? אחד שלא היה בישיבה מי בעד? הוא צריך לאשר פרוטוקול שהוא לא נמצא? לא, אל תאשר. אתה לא מצביע. אתה לא חייב להצביע, הכול בסדר. 29

30 דוברת: אגב אני לא נכחתי אבל שמעתי את כולה. לא נכחתי לכן אני לא הכול בסדר, אתה יכול לא להצביע. אני מבקשת מי בעד? מי בעד? מי ששמע זה גם בסדר. תודה רבה פה אחד. ישראל לא השתתף בהצבעה..23 החלטה: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול מליאה מס' 3. אישור חוק העזר לגזר בנושא השמירה. אנחנו עוברים לסעיף הבא על סדר היום, חוק עזר לשמירה ביישובים. חוק העזר לשמירה ביישובים זו בקשה של יישובים ספציפיים מאיתנו מליאת המועצה, שאנחנו מבקשים את זה ממשרד הפנים, בהיבט הזה אנחנו סוג של צינור. ועד מקומי אומר אני רוצה תכנית שמירה, מציג לנו את תכנית השמירה. התוכנית עולה לאישור משרד הפנים, המשרד מאשר את התעריף לפי היקף השטחים שיש ביישוב ותכנית השמירה שהתבקשה. בסוף כל היישובים שנאשר להם היום יוכלו להחליט, הוועד המקומי סוברני להחליט אם הוא מפעיל את חוק השמירה או לאו. אלה תכנית ה שמירה, הישובים שהגישו תכנית שמירה, כל יישוב והתוכנית שהוא בחר. אתם יכולים לראות אותם כאן. סך הכול 10 התעריף יישובים. אלה תעריפי היטל השמירה שנקבעו, הוא בש"ח למ"ר 30

31 לשנה. לשנה. אלה התעריפים לכל יישוב, שוב זה נקבע בהתאם לת וכנית השמירה והיקף המטראז' ביישוב עצמו. אנחנו נאשר את זה היום ובעצם מאותו רגע היישובים עדיין יצטרכו לקבל החלטה אם הם מפעילים את החוק או לא. שאלות? הערות? ישראל. קודם כל זה היישובי ם האלה, אלה ביקשו את החוק. נכון. השאר לא ביקשו. השאר לא ביקשו, פנינו יישוב יישוב. אני רוצה לשאול למה שהמועצה לא תוביל מהלך תחת הכותרת של אפילו מדיניות, שהיא זו שיוזמת ויוכלו היישובים לבחור אם הם רוצים או לא. זה בדיוק מה שעשינו. לא, אני מבין, קודם אמרת שהם ביקשו 31

32 לא, אנחנו יזמנו פנייה לכל 25 היישובים. היישובים בחרו אם לחזור אלינו ולהפעיל את החוק, הם עשו דיונים בוועדים המקומיים. בחרו לחזור עם מה סוג השמירה שהם מעוניינים להפעיל. אנחנו עשינו להם את כל התיווך אל מול משרד הפנים, קצת כמו מכרזים שאנחנו עושים עבורם ההפעלה במועצה אזורית היא פר יישוב. עשינו תחשיב בנינו את כל תוכנית השמירה עם היישובים. משרד הפנים אישר את תכנית השמירה עכשיו הבנתי. מר דוד גמליאל : ואפילו יישוב אחד מהרשימה שאתם רואים פה מצליח, החליט בדקה ה 90 לא לשמור. הבנתי. אבל את זה אנחנו נאשר להם היום כדי שאם הם כדי שאם הם ירצו. גב' רותם ידלין : אם הם ירצו הם יוכלו לקבל את ההחלטה. 32 אפילו יש לי עוד הצעה. הרי פה המועצה מפעילה סוג

33 של שמירה מוקד בסופי שבוע במיוחד, נכון? יש לנו מוקד במבנים. גב' כרמל טל : כל ערב. בעיקר בסוף השבוע. כל ערב? הא עוד יותר טוב. לא, אני רואה אותו מר אמיר קרסנטי : מג"ב? לא, לא, לא, ממש לא. יש שמירה. אני שואל, נניח במקרה שלנו, ואפילו עם עזריה. למה שלא נעשה איזה משהו משותף, זה יחסוך את העלויות, יעשה משהו ככה יותר אפקטיבי של שמירה משותפת. כי גם ככה הוא נמצא הבן אדם. הבן אדם נמצא הוא נמצא במוסדות החינוך. גב' כרמל טל : הוא נמצא במוסדות החינוך. כן, נכון, נכון, מוסדות החינוך הם נמצאים פה בהחלט בתוך הזה. גב' כרמל טל : לא, אבל הוא נוכח בהם. הוא לא יכול להתחיל להסתובב 33

34 לא, אני לא אמרתי שהוא יעשה לבד. אני אומר משהו במשותף ישראל, ישראל יחסוך גם עלויות, יעשה משהו יותר, כן. ישראל, לצורך העניין הדבר הזה הוא תשלום חובה. תשלום החובה הזה הוא תשלום שאנחנו עברנו את משרד הפנים עם מרכיבי הביטחון, הם קבעו את מרכיבי הביטחון של הדבר הזה, וקבעו את המחיר הנורמטיבי של הדבר הזה. כל יתר הדברים שרוצים לעשות במרכיבים של שמירה, זה לא משהו שאפשר לעשות אותו בתשלום חובה לצורך העניין. עכשיו אם אי אפשר לעשות אותו בתשלום חובה, צריך להיות לזה מקור תקציבי. בהעדר מקור תקציבי רצון לעשות פעולה ב רמה המשותפת בלי מקור תקציבי, אני לא אוכל לחייב אף אחד, זה יהיה וולונטרי. זה הוכיח את עצמו שזה בלתי אפשרי בהסדרים וולונטריים. ולכן ירדו לדבר הזה לרזולוציה הזאתי. אני מבין אבל נראה לי קצת תמוה, תראה בכל זאת פה המבנים הם ממש בליבו של היישוב, והם עושים את הפטרול הזה, אני רואה את זה. מר אמיר קרסנטי :... יש לך שמירה, יש לך שמירה... אז מה. )מדברים יחד( 34

35 לפי המטראז'. בכל יישוב יש... אחר. השוני במחירים נובע מ 2 דברים. יש לך פה מונה ומכנה. במונ ה תכנית השמירה שבחרת, כמו שאתה יכול לראות יש תכנית שמירה שונה לכל יישוב. העלות שלה היא שונה בכל יישוב, את זה מחלקים למטראז' של כל יישוב. שוב, אין פה יישוב עם מטראז ' מר אמיר קרסנטי : מה זה מטראז' בנוי? גב' רותם ידלין : בנוי. מר אמיר קרסנטי : ומה עם החקלאים? הכול. )מדברים יחד( לא, לא, לא, שדות חקלאיים מר אמיר קרסנטי : יכולים לשמור על בית אריזה... 35

36 זה חלק מה מר אמיר קרסנטי : זה מה שאתם אומרים. עו"ד חן זה לא אנחנו אומרים. סומך : מר יהודה שנייויס : תבנה תכנית שמירה זה גם מנוהל על ידי הוועדים. חברים, מנוהל על ידי הוועדים המקומיים, אנחנו לא הולכים וקובעים לוועד מקומי מה הוא עושה עם הסייר שלו. אם הוא מסתובב רק סביב הבנויים או גם סביב הארטישוק. מר אמיר קרסנטי : אוקיי זה אחד, ד בר שני האם אנחנו עכשיו כשמאשרים את זה, זה לא יוצר איזה שהוא משהו שאפשר להחיל אותו באופן אוטומטי על כל יישובי המועצה? לא. לא, רק יישוב שרוצה רק היישובים שביקשו, בעצם עשינו פה את העבודה עבורם מול משרד ה פנים, וירצו עדיין יש להם יכולת להפעיל או לא להפעיל, בסדר? אפשר להעלות להצבעה? מי בעד? פה אחד, תודה רבה. 36

37 החלטה: הוחלט פה אחד את לאשר חוק העזר לגזר בנושא השמירה ליישובים ע"פ הרשימה המצורפת: שם ישוב בית חשמונאי בית עוזיאל גני יוחנן ישרש כפר בילו בן נון מצליח משמר דוד סתריה פדיה תעריף בפועל ) למ"ר לשנה( אישור צווי המיסים של המועצה לשנת אישור צו מיסים של המועצה לשנת על פי סעיף לחוק ההסדרים במשק המדינה תיקוני %, זה חקיקה להשגת יעדי תקציב, שיעור העדכון לשנת 2022 עומד על אחוז הייקור שהמדינה מאשרת ומחייבת. מר אמיר קרסנטי : מה זה המדד? זה המדד. המדד מורכב מ 50% 37

38 לא המדד זה תחשיב. מר אמיר קרסנטי : זה פחות מהמדד. לא, לא, זה לא רק המדד הייקור מתבסס על 50% ממדד המחירים לצרכן ממדד השכר הציבורי. העדכון שמשרד הפנים העביר לנו מסתכם ב ו 50% מבקשים לאשר את צו המיסים של ללא שינוי 1.92%. אנחנו משנה קודמת, אותם סיוו גים, אותם תעריפים, כמובן בתוספת 1.92%, והצגנו אותו, שלחנו אותו אליהם. שאלות למי שיש. כן, יש שאלות. מר אמיר קרסנטי : יש... על המקומי זה הסעיף הבא. מר אמיר קרסנטי : אותו דבר. מר רן שדה : אני רוצה אולי דיברתם על זה באיזו הזדמנות קודמת שאני לא הייתי. שאלה אינפורמטיבית. במערכת סולארית שעל הגג התעריף נמוך ובמערכת סולארית שלא על הגג התעריף יותר גבוה...? 38

39 כן. אנחנו לקחנו את התעריפים על בסיס, חוק ההסדרים נקבע ל תעריפי מינימום ותעריפי מקסימום. אנחנו לקחנו את התעריף המינימאלי שניתן היה לקחת אותו, זה התעריפים... של התעריפים. מר רן שדה : מה שעל הגג ולא על הגג? מר אמיר קרסנטי : כן, כן, זה היה פה... היה על זה דיון ארוך. מר ישראל פר ץ : תראה בעמוד האחרון שקיבלנו, דוד תסתכל. המועד החוקי לתשלום הארנונה הינו אני מבין שזה טעות מר ישראל פרץ : אז אולי לתקן לא? טעות נכון סופר. עכשיו מתחת לזה גם כן, עוד פעם ב ה 4 איפה? ב ה בכלל. ב ה 3 טעות סופר

40 לעשות את זה, בשמחה תר אה אם יש לכם בעיה בהגהה, אני מוכן בהתנדבות רבה. לא, כי זה מסמך מאוד חשוב, אני לא צוחק עכשיו, חכה רגע. זה מסמך מאוד חשוב, והוא חייב לצאת מסודר לגמרי. צודק. מר ישראל פרץ : עכשיו רציתי לשאול משהו אחר, זה בקשר לזה. רציתי 2 דברים לשאול... שזה מגיע לכאן, אני מקווה להערות מהסוג הזה. בסדר. ישראל, צודק, צודק, אין ויכוח. יש את העניין הזה הנחות לנזקק. אני הבנתי שבעקבות הקורונה אנשים שנפגעו כלכלית, יש להם אפשרות להגיש תחת העניין הזה בקשה להנחה נזקק. האם המועצה שלנו, כי אני לא ראיתי פרסומים כאלה, יידעה את הציבור באפשרות הזו. וזו נקודה מאוד חשובה. קודם כל ה גדרת מבקש נזקק, זה הגדרה שרשומה בחוק. 40

41 נכון. ולגבי הנחיות אד הוק, אנחנו מפרסמים אותם בהתאם להנחיה. זאת אומרת אם תהיה הנ חיה או יש הנחיה, שהיא עדיין בתוקף, אנחנו מיידע ים את הציבור בצורה מדוייקת. נכון. שקבועות בחקיקה. לא רושמים את זה בצו. הצו זה מה שקבוע בהוראות כ ן, אבל הגדרת הנזקק היא בנושא של משבר כלכלי שעבר, והנושא של הקורונה תואם את העניין. נכון, אבל הדבר הזה לא בא בגלל הקורונה. ברור, ברור. מופיע. בתקנות הנושא של אירוע כלכלי חד פעמי משמעותי מר ישראל פרץ : נכון. 41 אז אם לצורך העניין יש מישהו בשנה או בשנה

42 ש עברה היה לו משבר כלכלי, כפועל יוצא מהקורונה, אז זה משבר כלכלי... אז אני מסכים, אבל היות והעניין הזה לא ברור כנראה לאלה שעברו, אני שואל האם לא כדאי שהמועצה בכל זאת תמצא את הדרך, כדי שהציבור יידע שאם יש אפשרות כזו, כי הוא לא יודע, הוא קיבל את הקורונה, נפל וזה, הוא לא יודע שיש לו אפשרות, כי זה לא אחד שהוא נזקק כל הזמן או שהוא בבעיה לדעתי פרסמנו במהלך הקורונה את האפשרויות. כל מי שפונה אלינו מקבל הפניה, כל הטפסים ה יום הם טפסים דיגיטליים נמצאים באתר המועצה. אנחנו מפנים כל אדם שפונה גם באופן יזום אחרי הפרסומים שלנו... מר ישראל פרץ : לא יודע, אני חושב שצריך לתת לזה יותר הדגש. כל מי שפנה לווה על ידינו באופן אישי, לקבל את ההנחות האלה. ההערה שלך היא במ קום, שוב אני אגיד פרסמנו והכול שקוף וקיים באתר המועצה. רג"מ, זה משהו חדש נכון? עכשיו לגבי סעיף ד', יוגדר אזור חיוב חדש מתחם כמה שנים. 42

43 78 כבר שנים הא אז זה חוזר. אם ז ה יתפוס יתפוס, אם לא יתפוס זה מה שקורה. דובר: זה לא תפס עד היום. עד היום לא תפס. עד עכשיו עוד לא תפס, כי עד עכשיו רג"מ היה בעיקר דובר: אבל כתוב פה שאחר י שינוי הייעוד משהו ייקרה. אחרי שינוי הייעוד, כתוב פה. מר ישראל פרץ : ברגע ששינוי הייעוד... הייתה התנ גדות שהוביל אותה השר הקודם, לא רצה להגדיר חיוב אזור ותכנון נ פרד לעניין הזה. אנחנו מנסים, ייצא ייצא, לא ייצא לפחות רשמנו. דרך אגב גם רמל ה וגם חבל מודיעין ממשיכים... דובר: זה השוואת תעריפים בסך הכול. 43

44 רגע סיימת ישראל? אנ י עוד לא סיימתי סליחה. אני אגיד לכם את האמת. אני ברגשו ת מעורבים מהבחינה הזאת של העלאה של 1.92%, שעל פניו זה באמת העלאה ממש... אבל באווי רה שזה נעשה בזמנים האלה שאנחנו נמצאים, הפכנו ממש למשהו אוטו מט, כי זה יורד מהממשלה, ואנחנו צריכים להצביע ולאשר את זה בלי ש יש לנו שום שיקול דעת, כי זה חלק מההליך, וזה מאוד מפריע לי, אני אומר לכם את האמת, כי בסך הכול ישראל, ישראל, יש לזה תשובה ברורה. מה התשובה הברורה? אחד תמיד יש לך תשובות ברורות. אני משתדל. אתה בא עם בנק שאלות ואני בא עם בנק תשובות. שמח לשמוע. קודם כל ההתייקרויות שהיו במגזר הציבורי, מה שדוד אמר לך, הם התייקרויות לצורך העניין זה אפילו לא מכסה את זחילת 44

45 השכר ואת הזחילה של התשומות, זה דבר אחד. הדבר השני, בניגוד למה שאתה אומר, אתם לא חותמת גומי במובן הזה שאתה חייב להצביע. המועצה יכולה לדחות את הדבר הזה. רק מה, היות וההנחיה היא הנחיה מנדטורית, בחוק ההסדרים ידעו שהדבר הזה יכול לקרות, אז אמרו אם אתם רוצים לסטות מההנחיה המנדטורית, אתם צריכים להתייחס לז ה כאל אקט חריג. אקט חריג הוא לא בשיקול הדעת שלכם. כדי להפעיל את האקט החריג, צריך שאתה תגיד אני לא מוכן. אתה לא מוכן, בסדר. עדיין המועצה תגבה את זה, המועצה תגיש את זה בהנחה שכל המועצה תדחה את הדב ר הזה, תגיש את זה כבקשה חריגה לשרים, לשר הפנים ולשר האוצר, תבקש לא להחיל את ה 1.92%, ותחכה. ב 30 34,1986 שנה האחרונות מאז שחוק ההסדרים נחקק שנים, השרים לא נתנו לאף רשות מקומית, עכשיו זה לא בגללי, זה לא בגלל המועצה, בגלל החלטה מנדטורית של משרד האוצר ושל בנק ישראל. קודם כל אני מאוד שמח שהבהרת את הנקודה, אני ידעתי את זה, ואני שמח שאתה הבהרת את זה. אבל יחד עם זה )מדברים יחד( מה השאלה ישראל? גב' כרמל טל : אולי לא הבנתם את השאלה, תסביר לנו רגע אני לא שאלתי אני סיפרתי. אמרתי שאני ברגשות מעורבים, שאני צריך להצביע על דבר כזה שהוא כביכול אוטומטי מהמנדטורי, 45

46 ואני חשוב שבמציאות שבה אנחנו נמצאים, ובמיוחד בשנתיים האחרונות, עם כל המשבר הזה של הקורונה, והקרקס ה זה שממשלה יש וממשלה אין, ואנחנו ממשיכים כאילו עם הזרם הזה ו להצביע בעד, ואנחנו מועצה איתנה אני מזכיר לכל החברים, אנחנו מועצה איתנה שיכולה להסתדר גם בלי 1.92% למה אתה חושב ככה ישראל? תסלח לי, תסלח לי, תן לי להגיד אין קשר, אין קשר למה אתה חושב ישראל? אתה רואה, השכר פה מתייקר חושב שיש בזה אני אגיד את זה, אני אגיד את זה, אני אגיד. אני גב' רותם ידלין : אין קשר בין איתנות שנייה, אני חושב שזו אמירה שאנחנו צריכים, אני לפחות חושב ככה, אני לא מחייב אף אחד מהחברים, כל אחד צריך לחשוב מה שהוא רוצה. אני חושב שבמציאות שבה יש סוג של "הפקרות" בממשלה, אני לא רוצה להיות צד בזה, ולהצביע אוטומטית בעד העלאה כזאת, שהיא לדעתי שגויה. דרך אגב 46

47 על יסוד מה א תה אומר שהעלאה הזאת שגויה? ישראל תראה, אם היית אומר את הדברים האלה על בסיס זה שאמפירית הדבר הזה ההוצאה הזאת היא לא הוצאה שקרתה, אז זה משהו אחד. אבל אין לך בסיס. מה שאתה בא ואת ה אומר, יש לי תחושה שהדבר הזה לא תואם את המציאות. ברוב רובם של ההוצאות שיש למועצה, המועצה משלמת היום יותר לצורך העניין. ברוב רובם של היכולות של המועצה לגייס מקורות, המועצה מגייסת מקורות פחות בעניין הזה. אז לפי מה אתה אומר ש 1.92% זה סתם? ל א, אני אומר את זה כעצם זה שיש העלאה. אני עצמי מתנגד להעלאה בנסיבות של המציאות שבה אנחנו נמצאים זה הכול. אני לא אמרתי, אני מניח שהמועצה שלי, ובאמת אני אומר את זה במלוא הערכה, אין לי ספק שהיא תעמוד גם אם לא תהיה. אבל תהיה פה אמירה. למה אתה מתכוון? אני ככה מרגיש. הוא מדבר על עיקרון של הקלות הבלתי נסבלת בנסיבות של המציאות של היום להעלות במועצה שלנו, אנחנו יכולים להצביע אולי... )מדברים יחד( 47 מר יהודה שנייויס : ישראל,... אמירה שאומרת שאנחנו... יש לנו אמירה

48 בר ורה בעניין הזה, רק לא כמו שאתה מחפש. אנחנו שומרים על אותה רמת שירותים ומעלים אותה, למרות כל הקשיים התקציביים. עושים כאן שמיניות באוויר בשביל לא להוריד את רמת השירותים, וזאת אמירה שלנו. אחרי שנה של קורונ ה, המועצה נותנת לתושבים את אותם שירותים, שמעת עכשיו על אירועי תרבות שמישהו משלם עליהם. ולכן זאת האמירה שלנו וזאת ההצהרה שלנו. אנחנו ממש יכים לנהוג כרגיל כאילו לא עברנו את כל הקשיים של הקורונה. אמ יתית אני חושב שזה יותר אמיתי, יותר נכון, מאשר לעשות אקט חד פעמ י ולהגיד טוב עכשיו אנחנו מוותרים על 1.94%. אנחנו עושים הרבה מאוד לעניין הזה, וזה דרך אגב התקציב שאנחנו מצביעים עליו, על שיעורי תקציב. אני אגיד יותר מזה, גם אני אזכיר לכם שלפני שנתיים ביקשנו להקל על תושבים, ביקשנו להוריד מיסוי ארנונה למעונות 0 עד ועל חוגים שנמצאים במבני ציבור, במבנה שהם סמ י מבנה ציבור שלא 3 יצטרכו לשלם עליהם. משרד הפנים דחה אותנו, ולא אישר לנו להוריד. לא אישר לנו להוריד ארנונה, ובהיבט הזה אני מתחברת למה שאמר היועץ המשפטי למועצה שהכי קל לעשות צעדים פופוליסטיים ולהגיד אוקיי, גזר מוותרת על הארנונה, ואז שמשרד הפנים לא יוותר על הארנונה. ואז מה נעשה? נפגע באמון הציבור. אנחנו כמליאה נביא הורדה שאנחנו יודעים שלא תתקבל על ידי משרד הפנים, כי היא לא התקבלה ב 30 שנה האחרונות אצל אף אחד. נגרום לתושבים לחשוב שנתנו להם הטבה, שבפועל בעוד חצי שנה הם יגלו שהיא לא אושרה במשרד הפנים. אני חושבת שהיושרה לנו והאמון שלנו כלפי התושבים וכלפי משרד הפנים הם חשובים. וחשוב לזכור, כשמביאים הצעה אז צריך להגיד גם במה אנחנו מקצצים במקביל, זאת אומרת מה כזאת, 48

49 ההצעה שלך באיזה תחום אתה מוכן לקצץ את השירותים שאנחנו לתושבים. אז אני חושבת שראוי לדעת גם את זה, ובטח מי שמוביל נותנים שיח של מינהל תקין של רשויות מקומיות. מר רן שדה : יש לי שאלה, הע רה קודם לעניין הזה, אני חושב ישראל אני אומר בצער, זה מעל הר אש שלנו בעיניי, זה ברמת מדינה. הרשויות כל אחד יש לו תעריף אחר לכל דבר, זה בלגן אחד שלם, אם זה לא ייפתר 100 בחקיקה ראשית לגבי כל מדינת ישראל, גם עוד שנה לא ישנו שום דבר. ואני מסכים לגמרי עם כל מה שר ותם אמרה, אסור לנו להשלות את הציבור. וצריך כאן מימון לתקציב. עכשיו שאלה אינפורמטיבית לגבי ממ"דים, איך זה עובד בנושא ממ"דים מבחינת ארנונה? על מקלט אין ארנונה, כי זה לא חדר שאפשר לגור את בו, זה חשוב לדעת, אתם לא אמורים לשלם על מקלט בבית. לעומת זאת על ממ"ד שהוא חדר מגורים תקין, משלמים ארנונה. מר דוד גמליאל : אני רוצה להוסיף עוד משהו ישראל, מועצה אזורית גזר מתאפיינת בתעריפי ארנונה זולים, בין הזולים במדינה. אנחנו יחסית לנפת ה 1.92% רמלה 40% גובים מתעריפי נפת רמלה, ולכן ייקור משאיר אותנו צפים ביכול ותינו לספק את השירותים ועוד שהיו בשנה קודמת. וכל הדוברים לפניי, חיזקו את הדברים. ולא רק זה, גם משרד הפנים משרד האוצר גם מעניש את ולא מאשרים מענק איזו ן ו מענקי פיתוח, כי לכאורה מ 100 אנחנו אמורים לגבות תעריפי נפה, ואנחנו גובים פחות למ"ר. אז זה ויחד עם הסיבות הקודמות מצדיקות גם את ההעלאה הזאת. 49

50 ובהיבט הזה היה חשוב לתקן עוד טעות רווחת, ופה גם לתת מחמאה לגזבר לדוד גמליאל, מ ועצה אזורית גזר היא מועצה איתנה, זה לא אומר שהיא מועצה עשירה, זה אומר שהיא מועצה שמנוהלת, הכסף שלה מנוהל ביד קפוצה, יגידו לכם את זה כל מנהלי המחלקות, שהיא לא מוציאה יותר מהכנסותיה. אבל אני אזכיר לכם את הישיבה הראשונה שלנו, שבה הראינו לכם שביחס למועצות אזור יות אחרות, אנחנו נמצאים בתחתית ההוצאה לתושב. לשמחתי בתקופת המליאה שלכם העלינו את תקציב המועצה למעלה מ 15%, ככה שהתקציב לתושב עלה, אבל עדיין היותנו מועצה איתנה יותר מסוציו 8, מועצה איתנה מעיד על טיבו של הגזבר, סוציו 8 על מעיד התושבים, על עושרם של תושבים. זה לא מעיד על המועצה. אנחנו נמשיך להתנהל ולשמור על היותנו מועצה איתנה, זה נותן לנו גם הרבה מאוד זכויות בהעסקת כוח אדם במכרזים ובדברים אחרים. אז עם המחמאות האלה לגזבר אני אביא את צו המיסים לשנת 2022 ללא העלאות מעבר לטייס האוטומטי של משרד הפנים להצבעה. אני כן אגיד שאנחנו בעקבות ההערה הטובה של ישראל אנחנו נתאים את המועדים בהתאם למועדים של שנת מי בעד? נעשה הגהה. גב' רותם ידלין : מי נגד? אני נמנע. 50 נמנע.

51 אני נמנע ואני רוצה להסביר. )מדברים יחד( ישראל אני מאוד מבינה אותך, אבל לצערי, לפני שהם אמרו א ת כל הטיעונים ואת כל הסיבות, זה גם נוח תמיד למועצה שהממשלה מנחה ואנחנו צריכים לבצע... אז צריך... אני מאוד מבינה אותך. החלטה: הוחלט ברוב קולות לאשר את צו המיסים של המועצה האזורית גזר לשנת אנחנו עוברים לאישור צו המיסים ליישובים, זה 25 נמצא בפניכם טבלה צהובה. שוב במרבית היישובים שלנו ב 23 מתוך העלאה היא שוב של 1.92% כמו העלאה של המועצה. יישוב אחד משמר דוד ל 30% נמצא מתחת ל 30% מהתעריף של המועצה. יישוב שנמצא מתחת מהתעריף של המועצה יכול לבקש העלאה ל 30% מתעריף המועצה, זה עדיין משאיר או תם בסכום הכי נמוך, אבל מר אמיר קרסנטי : לא יאשרו להם זה בסדר. אחוז מהתעריף שלנו, לא, לא בטוח, בשנים קודמות אישרו לנו ל 4 יישובים אחרים. הם לא מאשרים מעבר לזה. בגלל זה לא הבאנו דברים נוספים. אז המספרים נמצאים בפניכם העלאה של למעט 1.92% היישוב משמר דוד, שהוועד המקומי ביקש להעלות ב 20 אגורות ל 11.76, שזה 30% 51

52 מהתעריף של המועצה כמו בשאר היישובים. שאלות? מר רן שדה : מה זה בטבלה המקומות שריקים? זה לא הוגש? לא, קיבוצים שאין להם צו מיסים, הקיבוץ עצמו לא מתנהל כמו ועד מקומי, ולכן אין לו צו מיסים ולכן אתם לא רואים גם את תעריף צו המיסים. מי שמממן את הפעילות המוניציפאלית זה הקיבוץ עצמו, האגודה השיתופית. זה הקיבוצים השיתופיים. כמה כסף זה יוצא שנתי התוספת הזו? כמה בכסף זה יוצא גבייה שנתית? ברוטו. זה לא הרבה,1.92% בכסף? 1,920,000 כסף. הצבעתם על תקציב של 230 מיליון. תגיד לי אני שאלתי אותך אם זה הרבה כסף או לא? אני רק אמרתי פששש. גב' רותם ידלין : תודה. אנחנו מביאים את זה להצבעה, אלא אם יש שאלות נוספות. מי בעד? 52

53 עכשיו אני אדע מה לבקש. מר יהודה שנייויס : לדוד אין אחוזים בכסף הזה. פה אחד, תודה רבה. אל תדבר איתי באחוזים, דבר איתי בכסף. בשקלים. החלטה: הוחלט פה אחד המיסים של צו ו י את לאשר היישובים שהוגשו לשנת 2022 ע"פ הרשימה המצורפת: 53

54 5. אישור מחיקת חובות ע"פ נוהל 5/

55 הסעיף הבא אישור מחיקת חובות. שוב כמו בישיבות מליאה קודמות, אנחנו ממשיכים בנוהל, וכל ישיבה מביאים לכם חובות ש נמחקים, הם נמצאים בטבלה לפניכם. שאלות? הערות? מי בעד? פה אחד, תודה רבה. החלטה: הוחלט פה אחד לאשר מחיקת חובות. סך כל החובות 425,108 למחיקה על ע"פ נוהל 5/2012, ע"פ הדו"ח המוגש למליאת המועצה. 6. אשרור תבחינים למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת 2021 ואישור תבחינים למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת סעיף הבא זה תבחינים למתן תמיכות לעמותות ספורט אשרור 2021 ונוהל 2022, כרמל. גב' כרמל טל : אנחנו מאשרים בכל שנה את התבחינים להגשת 2021 תמיכות לעמותות ספורט. הפעם אנחנו מביאים גם אשרור לשנת וגם מאשרים את התבחינים לשנת 2022, מכיוון שהייתה שנת קורונה ולא הייתה פעילות של כל העמותות, ובעצם עכשיו אנחנו יכולים להחזיר את זה לשולחן העבודה, ולכן אנחנו מאשרים פה 2 דב רים היום, גם מאשררים את התבחינים ל 2021, כדי שנוכל כבר השנה לפרסם קול קורא ולאשר לעמותות לגשת, וגם לקראת שנת המדובר הוא על עמות ות שעוסקות בתחום הספורט שלא למטרות רווח. פעילות בתחומי המועצה בלבד. לאורך השנים מפורסם קול קורא, ניגשים, מקבלים את תקציב התמיכה, וכך חוזר חלילה שנה אחרי שנה. 55

56 2 טפסים? מר תמיר ארז : השנה יש גב' כרמל טל : לא. מר תמיר ארז : השנה ולשנה הבאה או טופס אחד? גב' כרמל טל : כרגע אנחנו מאשרים, אנחנו דנו אבל לא פרסמנו קול קורא, ולכן אנחנו מאשררים את התבחינים, כדי שנוכל לצאת לשנת 2021 כבר במיידי לקול קורא, ומאשרים קדימה, כדי שכמו שתיפתח שנת 2022 נוכל כבר לפרסם את התבחינים הלאה. ושוב לפרסם קול קורא נוסף. מר רן כרמל יש פה, באתי לשאול איזה סוגי ספורט מדובר. שדה : ואז ראיתי את סעיף 24.4 שיש רשימה סגורה או שאני טועה? גב' כרמל טל : כן. כן, מר רן שדה : למה דווקא הרשימה הזאת? גב' כרמל טל : יש רשימה סדורה, יש רשימה, זה צריך לכלול פעילות בתוך המועצה, זה צריך לכלול מאמנים שיש להם הכשרה לאימון. יש פה המון המון 56 הרשימה היא לא רשימה סגורה.

57 היא לא סגורה. מר אמיר קרסנטי : הוא שואל למה רק ה מי שעומד בתבחינים האלה יכול להגיש בקשה. סדורה ב ד לא ב ג. גב' כרמל טל : לא, הוא שאל ב ג', אז לא. זה לא סגורה. לא סגור, סדור. דובר: אם דובר על ענף אחר, לא כדורגל או כדורסל גב' כרמל טל : היה... עמותה כזו שאינה למטרות רווח )מדברים יחד( גב' כרמל טל : תגיש בקשה ותקבל תקציב ככול שהיא עומדת בכל התבחינים. שאלות נוספות? מר ישראל פרץ : כן, זה נוהל תמיכות רק של הספורט נכון? 57 גב' כרמל טל : נכון.

58 ואם יש תמיכות אין, המועצה לא תומכת ואין כוונה לתמוך. אני לא יודע. גב' כרמל ט ל : כרגע זה הנוהל שלנו ב 15 השנים האחרונות המועצה לא תמכה אלא רק בקבוצות ספורט. הייתה תקופה שתמכו גם בתנועות נוער, נדמה לי שהייתה תמיכה בתנועת הצופים. אבל מעבר לזה לא היה. מר תמיר ארז : זה תקציבים אחרים, זה סעיפים אחרים. בכותרת לא? אולי אפשר לכתוב נוהל תמיכות בספורט, למעלה 60 יש בליגה. מר תמיר ארז : גם ספורט של אני מביאה לה צבעה. מי בעד? פה אחד תודה רבה. 58

59 החלטה: הוחלט פה אחד לאשרר תבחינים למתן תמיכות לעמותות ספורט.2022 לשנת 2021 ואישור תבחינים למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת אישור תב"רים..7 תב"רים, הסעיף האחרון. שוב מביאים לכם זכייה בקול קורא. קול קורא ש פרסם המשרד להגנת הסביבה, וזכינו בו כמועצה ל 3 שנים. זה נקרא סביבטבע. אנחנו באמצעות הכספים האלה 155,000 בעצם מכינים סקר של הטבע שקיים ב. ממפים מפגעים סביבתיים באתרי טבע. מוציאים מסמכי הנחיות לטיפוח אתרי טבע, ולטיפול במפגעים סביבתיים. ובסוף יהיה גם יום עיון. זה קול קורא זכייה שהובילה נופר ששון עופר מהיחידה הסביבתית, שעושה באמת עבודה יוצאת דופן כדי להביא תקציבים, ובכל ל פעילויות בתחום הסביבה. ואנחנו שמחים להביא את התב"ר הזה לאישורכם. לצד התב"ר יש שם סגירות והקטנות של סעיפים שסגרנו שהסתיימו, אז אלא אם יש שאלות יש השתתפות של המועצה בפרויקט הזה? 50% יש, יש השתתפות של בעלות, ואנחנו מממנים.50% את זה כל שנה לפי תכנית סדורה, שהקול קורא דיבר עליה, 50% מה 155,000? מר יהודה שנייויס : 155,000 59

60 גב' כרמל טל : זה חלק שלהם. 155,000 שלנו. מר תמיר ארז : זה... היישובים? גב' רותם זה לא ליישובים זה שלנו. ידלין : זה סקרים. זה מנוהל מהיחידה הסביבתית, כאן עושים את הסקר, ממפים את המפגעים הסביבתיי ם, זה כלי עבודה, רק במקום שכלי העבודה הזה יבוא מתקציב המועצה, הצלחנו לגייס שיבוא כולו מתקציב המועצה אז... חצי. מר תמיר ארז : אבל יש את התקציב של והולכים לעשות 155,000 את זה ביישובים. מדברים עם היישובים או שעושים סיור בשטח? לא, לא, חבר'ה זו פעילות מועצתית של היחידה הסביבתית 60 מר תמיר ארז : תראה את הנושאים.

61 גב' רותם ידלין : זה סדר. המועצה. תמיד צריך לציין גם את החלק, את ההשתתפות של זה מופיע בטבלה. זה מופיע בטבלה. יכול להופיע גם בשקף, לא קרה כלום. מר תמיר ארז : מיפוי למפגעים סביבתיים אז יכול להיות... יכול להיות שלא. הנה זה מופיע בשקף בבקשה. זה מופיע בשקף....50% מר יהודה שנייויס : יש את הפירוט של הסכומים. גב' יהודית דהן : ראיתי את השקף הראשון. אפשר להביא להצבעה? 61 גב' דרורה בלגה : הם לוקחים כוח אדם נוסף בשביל המבצע הזה?

62 מה אנחנו? גב' דרורה בלג ה : הם ייקחו כוח אדם בשביל לקיים את הפרויקט הזה? לא, לא, זה לא כוח אדם. זה נעשה באמצעות היחידה הסביבתית. יש לנו יחידה סביבתית מצוינת גב' כרמל טל : תשמעו, זה דברים שנעשים בשגרה אצלנו, זה חלק מהע בודה השוטפת, היחידה הסביבתית כל הזמן מתפתחת וכל הזמן מחפשת עוד נושאים לעסוק בהם. במסגרת העבודה שלה, זה דברים שהיו בתוכנית העבוד ה, וכרגע קיבלנו בעצם השתתפות בתקצוב שלהם, אין פה תוספת כוח אדם, אין פה תוספת משימות, אנחנו מצליחים בעבודה השוטפת להתניע תקציבי ממשלה, זה הרעיון ככה בגס. מיקור חוץ. אפשר להביא את זה להצבעה? מי בעד? פה אחד תודה רבה. בזה סיימנו את ישיבת המליאה. החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים כלהלן: א. תב "רים חדשים ועדכון תב"רים 62

63 מס' תב "ר נושא סכ םו ש "ח מקור מימון הבהרות 50% מתקציב רגיל 155,000 לתקופה של 3 שנים, שנה ראשונה, 45,000 שנה שנייה 80,000 שנה שלישית. 30, ,000 סביבטבע המשרד להגנת הסביבה 775 מס' תב "ר נושא תקציב קודם ) ( מקור מימון הבהרות תחזוקה והרחבת עירובין 2019 רכש שני מכלי מים 2 קוב גמישים 2016 רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 2016 משרד הדתות משרד הדתות משרד הפנים משרד הפנים משרד הפנים משרד הפנים פרויקט הסתיים מוגש לסגירה פרויקט הסתיים מוגש לסגירה פרויקט הסתיים מוגש לסגירה 56,328 ) 2,278( 54,050 11,400 ) 519( 10,881 11,700 ) 819( 10, ,000 ) 10,220( 19,780 20,000 ) 3,328( 16,672 ציוד למתנדבים אביזר חמ"לים משרד הפנים משרד הפנים משרד הפנים משרד הפנים פרויקט הסתיים מוגש לסגירה הוקטן על ידי משרד הפנים פרויקט הסתיים מוגש לסגירה הוקטן על ידי משרד הפנים ציוד מחשוב לבתי ספר מפעל הפיס מפעל הפיס פרויקט הסתיים מוגש לסגירה היתרה נותרה של המועצה האזורית גזר במפעל הפיס לפרויקטים אחרים 500,000 ) 242,900( 257,

64 תב "רים לסגירה מספר תב"ר 732 שם תב"ר תחזוקה והרחבת עירובין 2019 ביצוע ) ( 54,050 הערות 10, רכש שני מיכלי מים 2 קוב גמישים , רכש מיכל מים 1 קוב נגרר , מרחבי הכלה שדות איילון 19, ציוד למתנדבים 16, אבזור חמ"לים 257, ציוד מחשוב לבתי ספר גב' רותם ידלין ראשת המועצה גב' כרמל טל מנכ"לית המועצה 64

65 קובץ החלטות 2. אישור פרוטוקול מליאה מס' החלטה: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול מליאה מס' אישור חוק העזר לגזר בנושא השמירה..3 החלטה: הוחלט פה אחד חוק העזר את לאשר לגזר בנושא השמירה ליישובים ע"פ הרשימה המצורפת: שם ישוב בית חשמונאי בית עוזיאל גני יוחנן ישרש כפר בילו בן נון מצליח משמר דוד סתריה פדיה תעריף בפועל ) למ"ר לשנה( אישור צווי המיסים של המועצה לשנת החלטה: הוחלט ברוב קולות לאשר את צו המיסים של המועצה האזורית גזר לשנת

66 החלטה: הוחלט פה אחד את צווי לאשר המיסים של היישובים שהוגשו לשנת 2022 ע"פ הרשימה המצורפת: 66

מועצה מקומית אפרת

מועצה מקומית אפרת פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב 2016 יום שני, ח' בשבט, ה'תשע"ו, 18 בינואר 2016 נוכחים: עודד רביבי יהודה שוויגר מנחם שפיץ מיכאל דהן דובי שפלר אבי חדידה אורית סמואלס דורון כהן נעמה טל - ראש

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc)

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc) לכבוד מר עמי ארגוב, ראש המועצה לכבוד גב' יהודית רובין, חברת המועצה הממונה. לכבוד מר עמיחי בן דרור, חבר המועצה הממונה. לכבוד ד"ר יוסף ונונו, חבר המועצה הממונה לכבוד מר מהנא הזימה, חבר המועצה הממונה לכבוד

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

פרוטוקול מליאה עמק יזרעאל מס 6 מיום

פרוטוקול מליאה עמק יזרעאל מס 6 מיום נוכחים: אייל בצר יואל בן ברוך חנה פרידמן שאול פינקרפלד מיקה בכר פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 6 מיום 01 אוגוסט 4102 )יד' אב תשע"ד( שמעון סויסה טאהא סוואעד יוסי גת עידו דורי יוחאי פורת יריב בן עזר משה ציפורי

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

2011 תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובח"ר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החב"ר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיו

2011 תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובחר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החבר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיו תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובח"ר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החב"ר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיון 5,000-5,000- ספורטק עיר ימים 1519 עירוני 1346 הקמת איצטדיון

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

מועצה אזורית חבל מודיעין אגף מוניציפלי- מח' ביטחון ד' באב, התשע"ב 23/07/2013 משרד קב"ט חמ"ן לכבוד: חברי ועדת ביטחון הנדון: סיכום ועדת מרכיבי ביטחון מו

מועצה אזורית חבל מודיעין אגף מוניציפלי- מח' ביטחון ד' באב, התשעב 23/07/2013 משרד קבט חמן לכבוד: חברי ועדת ביטחון הנדון: סיכום ועדת מרכיבי ביטחון מו ד' באב, התשע"ב 23/07/2013 משרד קב"ט חמ"ן לכבוד: חברי ועדת ביטחון הנדון: סיכום ועדת מרכיבי ביטחון מועצתית 1. כללי: א. מדינת ישראל חשופה למס' איומים מתמשכים בימנו אלה ולכן יש צורך לבחון את מוכנותה להתמודדות

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

עיריית קריית אתא

עיריית קריית אתא 1 משתתפים: מר קשת יצחק מדינת ישראל-משרד הפנים ישיבת מליאה מן המניין ישיבה מספר 5/15 יו"ר, ראש המועצה מתאריך 2/9/2015 מר אריק מויאל מנכ"ל המועצה רו"ח גיל סער גזבר המועצה מר שלמה קליין חבר מועצה מר אדוארד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

ערים

ערים 1 רשות השידור פ ר ו ט ו ק ו ל ישיבת ועדת תוכן יום שני, כ"ז באלול תשע"ג - 02/09/2013 נוכחים חברי הוועדה: אמיר גילת - יו"ר ועדת תוכן ורשות השידור יוני בן מנחם, מנכ"ל רשות השידור עאטף כיוף, חבר ועדה, יו"ר

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים כיתה

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים   כיתה שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים www.kefwithjeff.org כיתה Happy New Year 8 0 80 80 0 8 8 8 8 8 08 8 0 0 בכל שורה ובכל טור יש את המספרים עד כולל.

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה 2. פתרו את השאלות, לחוד או בזוגות. תעדו את דרך הפתרון.

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 02/2016 מיום מרץ 2016 מספרנו: ב נוכחים: נעדרו: אנדריי אוזן אמיר מדינה יוסי גולדשטיין משה יחזקאל פרופ

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 02/2016 מיום מרץ 2016 מספרנו: ב נוכחים: נעדרו: אנדריי אוזן אמיר מדינה יוסי גולדשטיין משה יחזקאל פרופ פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 02/2016 מיום 29.02.2016 08 מרץ 2016 מספרנו: ב- 117-16 נוכחים: נעדרו: אנדריי אוזן אמיר מדינה יוסי גולדשטיין משה יחזקאל פרופ' עדי וולפסון ד"ר אלי רוזנברג ערן דורון מאיר יפרח מירב

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד