הוראות הפעלה והתקנה PKG3 HE BORA Pro כיריים גז PKG3UMIMHE

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הוראות הפעלה והתקנה PKG3 HE BORA Pro כיריים גז PKG3UMIMHE"

תמליל

1 הוראות הפעלה והתקנה PKG HE BORA Pro כיריים גז... PKGUMIMHE

2 HE תוכן העניינים חיבור תקשורת וחיבור חשמל חיבור כפתור הבקרה יצירת תקשורת בין קולט האדים בכיריים לכיריים חיבור לאספקת החשמל הגדרת תצורה בסיסית הגדרת תצורה של הגז... הפעלה ראשונית הפעלה ראשונית של כיריים גז...4 בדיקת תפקוד איטום סביב המכשירים מסירה למשתמש תפריט התצורה 6 סקירת התפריט תפעול התפריט הפעלה ראשונית פריטי התפריט של קביעת התצורה של הגז פונקציות והפעלה 7 שימוש בכפתורי הבקרה שימוש בטבעת כפתור הבקרה הפעלת משטח המגע הדלקה/כיבוי של המערכת תפעול הכיריים הערות הפעלה כלליות לכיריים הערות הפעלה מיוחדות עבור כיריים גז...8 PKG 7... קביעת דרגת העוצמה של אזור הבישול דרגת עוצמה באזורי הבישול תפריט פונקציות פונקציית שמירת חום גמישה פונקציית טיימר/כיבוי אוטומטי הרתחה אוטומטית ניקוי ותחזוקה 8 תכשירי ניקוי ואמצעי ניקוי אמצעי ניקוי עבור כיריים מזכוכית קרמית ניקוי הכיריים ניקוי כיריים מזכוכית קרמית ניקוי נושאי הסירים ניקוי חלקי מבער הגז טיפוח הכיריים ניקוי כפתורי הבקרה תיקון תקלות 4 הוצאה מכלל שימוש, פירוק וסילוק של 0 6 מכשירים ישנים הוצאה מכלל שימוש פירוק סילוק ידידותי לסביבה אחריות, שירות טכני, חלקי חילוף, אביזרים 7 אחריות יצרן של 7...BORA.. שירות חלפים אביזרים הערות: 8 מידע כללי אחריות..... תוקף הוראות ההפעלה וההתקנה..... תאימות המוצר..... תנאי פרטיות הצגת המידע בטיחות שימוש הולם בהתאם לייעוד אנשים עם מגבלות הוראות בטיחות כלליות הוראות בטיחות - התקנה הוראות בטיחות להפעלה הוראות בטיחות ניקוי וטיפוח הוראות בטיחות לתיקון, שירות וחלקי חילוף הוראות בטיחות - פירוק וסילוק מכשירים ישנים נתונים טכניים כיריים גז 9...PKG BORA Pro.. מידות מכשיר כפתור בקרה 9...BORA Professional תיאור המכשיר 4 כפתור בקרה תיאור הכיריים תצוגות וסמלים מבנה ומידות של אזורי הבישול אופן הפעולה של כיריים גז...PKG 4... מנגנוני בטיחות כיבוי בטיחותי תצוגת שארית חום הגנה מפני התחממות יתר נעילת בטיחות בפני ילדים התקנה 5 הערות כלליות להתקנה בדיקה של תכולת האריזה כלי עבודה וציוד עזר הנחיות התקנה מרווחי בטיחות מידות מינימום להתקנה )בהתקנה סטנדרטית( משטח עבודה וארונות מטבח דרישות התקנה מיוחדות עבור כיריים גז...4 PKG הזרמה חוזרת של האוויר המסוחרר כאשר קולט האדים בכיריים פועל בגרסת סחרור אוויר...5 מידות הפתח התקנה מובנית התקנה עילית התקנת כפתורי הבקרה בלוח הקדמי של הארון התחתי קידוחים בלוח הקדמי עבור הכיריים דוגמאות לקידוח בלוח הקדמי התקנת כפתור הבקרה התקנת גז חיבור גז התחברות לגז שינוי סוג הגז התקנת הכיריים התקנת הכיריים התקנה מסובבת ב- 80 )גרסת התקנה חלופית(

3 יללכ עדימ HE מידע כללי ÿ.4.5 תנאי פרטיות קולט האדים בכיריים שומר במהלך השימוש נתונים בצורה אנונימית, כגון הגדרות התפריטים שקבעת, שעות עבודה של היחידות הטכניות השונות ומספר הפונקציות שנבחרו. מלבד זאת קולט האדים בכיריים מתעד תקלות בשילוב עם מספר שעות הפעולה. אפשר לקרוא נתונים ידנית בלבד ורק דרך קולט האדים בכיריים שלך. לכן ההחלטה נתונה בידיך. הנתונים השמורים מאפשרים איתור ותיקון תקלות מהירים במקרה הצורך. הצגת המידע במדריך זה נעשה שימוש אחיד בעיצוב, במספור, בסמלים, באזהרות, במונחים ובקיצורים כדי שהשימוש בהוראות אלה יהיה קל ובטוח. המונח מכשיר מתייחס לכיריים, לקולטי אדים כמו גם לכיריים עם קולט אדים. הנחיות הפעולה מסומנות באמצעות חץ: Wבצע את כל הפעולות בהתאם להנחיות ולפי הסדר המצוין. רשימות פריטים מסומנות באמצעות נקודות בתחילת השורה: Oפריט Oפריט i מידע מציין הוראות מיוחדות, שמחובתך לפעול על פיהן תמיד. הוראות בטיחות ואזהרות הוראות הבטיחות והאזהרות במדריך זה מודגשות בעזרת סמלים ומילות אזהרה. מבנה הוראות הבטיחות והאזהרות הוא: סמל אזהרה ומילת אזהרה! סוג ומקור הסכנה תוצאות במקרה של התעלמות מהאזהרה Wאמצעים שיש לנקוט למניעת הסכנה בהקשר זה חלים הדברים הבאים: Oסימני אזהרה מפנים את תשומת הלב לסכנה מוגברת לפציעה. Oמילת האזהרה מציינת את חומרת הסכנה. הרהזא ילמס ü הרהזא תולימ הנכס ןוכיס תומלעתה.תידיימ הנכס ינפמ הרהזא תועיצפ וא תוומ םורגל הלולע הנממ.תושק.. הוראות אלה מכילות הנחיות חשובות למניעת פציעות ולהגנה מפני נזקים למכשיר. קרא בעיון הוראות אלה לפני ההתקנה או ההפעלה הראשונה של המכשיר. בנוסף להוראות אלה ישנם מסמכים נוספים חשובים. קרא בעיון את כל התיעוד והמסמכים שצורפו למכשיר בעת המשלוח והקפד לפעול על פיהם. בהתקנה ובהפעלה הראשונית חובה לציית לכללים, לתקנות ולתקנים התקפים במדינה. רק בעלי מקצוע מוסמכים, המכירים את התקנות הספציפיות של חברת האנרגיה המקומית ומקפידים עליהם רשאים לבצע את העבודות. יש לציית לכל הוראות הבטיחות והאזהרות ולעקוב בקפידה אחר שלבי התהליכים המתוארים בהוראות ההפעלה. אחריות החברות, BORA Holding GmbH KG,BORA Vertriebs GmbH & Co Ltd BORA APAC Pty ו- GmbH BORA Lüftungstechnik להלן BORA אינן נושאות באחריות לנזקים שנגרמים עקב התעלמות או זלזול במצוין במסמכים המסופקים עם המכשיר! לכן BORA לא תישא בכול אחריות לנזקים הנגרמים עקב התקנה לא נכונה ועקב אי-ציות להוראות הבטיחות והאזהרות! תוקף הוראות ההפעלה וההתקנה הוראות אלה תקפות לכמה גרסאות מכשירים. לכן ייתכן שפריטי אבזור מסוימים המתוארים בו אינם קיימים במכשיר שברשותך. הפרטים באיורים המופיעים כאן עשויים להיות שונים מעט בחלק מדגמי המכשירים, ויש לראות בהם תרשימים עקרוניים בלבד.. תאימות המוצר תקנות והנחיות המכשירים תואמים את התקנות וההנחיות הבאות של ה- EC/EU : תקנה לתאימות אלקטרומגנטית EMC( ( 04/0/EU תקנת מתח נמוך (04/5/EC( הנחיית Ecodesign האירופית 009/5/EC תקנת חומרים מסוכנים 0/65/EU הרהזא.ןכוסמ תויהל לולעש בצמ ינפמ הרהזא וא תוומ םורגל הלולע הנממ תומלעתה.תושק תועיצפ ü תקנות מכשירי גז עונים על דרישות תקנות ה- EU הבאות: תקנת מכשירי גז של ה-) EU ( מס 06/46 תוריהז.ןכוסמ תויהל לולעש בצמ ינפמ הרהזא תועיצפ םורגל הלולע הנממ תומלעתה.שוכר יקזנ וא תולק. הלבטמשמעות סמלי האזהרה ומילות האזהרה

4 HE תוחיטב בטיחות. המכשיר תואם לתקני הבטיחות הנדרשים. המשתמש אחראי לשימוש בטוח במכשיר, לניקוי ולטיפוח המכשיר. שימוש בלתי הולם עלול לגרום פציעות לבני אדם ונזקים לרכוש. במכשיר והם מבינים את הסכנות שעלולות לנבוע מהשימוש במכשיר. אפשר להשתמש בנעילת הבטיחות בפני ילדים כדי למנוע את הפעלת המכשיר. ÿסכנה! סכנת כוויה מכלי בישול חמים ומאוכל חם ידיות הבולטות מעבר למשטח העבודה מהוות פיתוי לשלוח אליהן ידיים. Wהרחק ילדים ממשטחי בישול חמים, או השגח עליהם ברציפות. Wאל תסובב סירים ומחבתות כך שהידיות שלהם יבלטו מעבר לקצה משטח העבודה. Wדאג לכך שלא יתאפשר למשוך למטה סירים ומחבתות חמים. Wהשתמש במקרה הצורך בסורגי הגנה לכיריים או בכיסויים לכיריים. Wהשתמש רק בסורגי הגנה ובכיסויי כיריים שאושרו על ידי היצרן, אחרת קיימת סכנה לתאונה. Wכדי לבחור סורגי הגנה מתאימים לכיריים צור קשר עם משווק מורשה או עם צוות השירות של.BORA הוראות בטיחות כלליות ÿסכנה! סכנת חנק מחומרי אריזה חומרי האריזה )כגון ניילון, קלקר( מהווים סכנת חיים לילדים. Wהקפד להרחיק חומרי אריזה מהישג ידם של ילדים. Wסלק את חומרי האריזה בדרך נאותה ובהקדם האפשרי. ÿסכנה! סכנת התחשמלות או פציעה עקב משטחים פגועים פיצוצים, סדקים או שברים בפני השטח של מכשירים )לדוגמה זכוכית פגועה(, במיוחד באזור יחידת הבקרה, עלולים לחשוף את הרכיבים האלקטרוניים שמתחת או לפגוע בהם. זה עלול לגרום להתחשמלות. מלבד זאת משטח שניזוק עלול לגרום פציעות. Wאין לגעת בפני שטח שניזוקו. Wאם אתה מזהה שבר, פיצוץ או סדק, כבה מיד את המכשיר. Wנתק את אספקת החשמל למכשיר באופן בטיחותי, באמצעות מפסקי זרם, נתיכים, מפסקים אוטומטיים או מגענים..BORA קשר עם השירות של Wצור שימוש. הולם בהתאם לייעוד המכשיר מיועד אך ורק לצורכי הכנת מזון במשקי-בית פרטיים. המכשיר אינו מיועד: Oלשימוש במקומות פתוחים Oלחימום חדרים Oלקירור, אוורור או ייבוש האוויר בחדרים Oלהצבה ושימוש במקומות ניידים, כגון כלי רכב, ספינות או מטוסים Oלהפעלה באמצעות טיימר )"שעון שבת"( או באמצעות מערכת נפרדת להפעלה מרחוק )מלבד כיבוי חירום( Oלשימוש בגובה מעל 000 מ' )מטרים מעל פני הים( Oלשימוש עם קולט אדים עילי שימוש אחר או שימוש החורג מהמתואר כאן ייחשב שימוש אינו בהתאם לייעוד. iחברת BORA לא תישא באחריות לנזקים שנגרמו כתוצאה משימוש בלתי הולם או משימוש לא נכון. כל שימוש בלתי הולם אסור!. אנשים עם מגבלות ילדים ילדים החל מגיל 8 שנים רשאים להשתמש במכשיר רק תחת השגחה או לאחר שהודרכו בדבר שימוש בטוח במכשיר והבינו את הסכנות שעלולות לנבוע מהשימוש במכשיר. אסור על ילדים לשחק עם המכשיר. Wהשתמש בנעילת הבטיחות בפני ילדים כדי למנוע מילדים להפעיל את המכשירים או לשנות את הגדרותיהם ללא השגחה. Wהשגח על ילדים שנמצאים סמוך למכשיר. Wאל תאחסן חפצים שילדים עשויים להתעניין בהם בארונות או במקומות אחסון שמעל למכשיר או מאחוריו. אחרת הילדים עלולים להתפתות לטפס אל המכשיר. iלילדים אסור לבצע את עבודות הניקוי והטיפוח, אלא תחת השגחה רציפה. אנשים בעלי יכולות גופניות, חושיות או שכליות מוגבלות אנשים בעלי מוגבלויות גופניות, חושיות או שכליות ואנשים חסרי ניסיון או ידע רשאים להשתמש במכשיר רק תחת השגחה, או לאחר שהודרכו בדבר שימוש בטוח 4

5 תוחיטב HE.4 ÿאזהרה! סכנת פציעה מרכיבים שניזוקו רכיבים שניזוקו ושאי אפשר להסיר אותם ללא כלי עבודה עלולים לגרום פציעות. Wאל תנסה לתקן או להחליף בעצמך רכיבים שניזוקו..BORA קשר עם השירות של Wצור ÿאזהרה! סכנת פציעה או סכנת נזק עקב רכיבים לא מתאימים או שינויים על דעת עצמך שימוש בחלקים לא נכונים עלול לגרום נזקים בריאותיים לבני אדם או נזק למכשיר. ביצוע שינויים במכשיר והוספה או הסרה של חלקים עלולים לפגוע בבטיחות. Wהשתמש בחלקים מקוריים בלבד. Wאל תבצע שינויים, ואל תוסיף תוספות למכשיר. זהירות! סכנת פציעה מנפילת רכיבים של המכשיר רכיבים שנופלים מהמכשיר עלולים לגרום פציעות )לדוגמה נושא הסירים, רכיבי הפעלה, כיסויים, מסנן שומנים וכן הלאה(. Wלאחר שהסרת רכיבים כלשהם הנח אותם בצורה בטוחה ליד המכשירים. Wודא שאף אחד מהרכיבים שהסרת אינו יכול ליפול. זהירות! סכנת פציעה עקב עומס-יתר עבודה לא נכונה בעת הובלה והתקנה של מכשירים עלולה לגרום פציעות לאברי גוף ולפלג הגוף העליון. Wבמקרה הצורך יש להוביל ולהתקין את המכשיר בעזרת אדם נוסף. Wיש להיעזר במקרה הצורך באמצעי עזר מתאימים, כדי למנוע נזקים או פציעות. זהירות! נזקים עקב שימוש לא נכון אסור להשתמש בפני השטח של המכשיר כמשטח עבודה או כמשטח הנחה. המכשירים עלולים להינזק עקב כך )במיוחד מחפצים קשים ומחודדים(. אין להשתמש במכשיר כמשטח עבודה או כמשטח הנחה. Wהרחק חפצים קשים או מחודדים מפני השטח של המכשיר. תקלות ושגיאות Wבמקרה שמתרחשת תקלה או שגיאה שים לב להנחיות בפרק תיקון תקלות. Wאם מתרחשת תקלה או שגיאה שאינה מתוארת כאן, כבה את המכשיר וצור קשר עם השירות של.BORA הוראות בטיחות - התקנה iבהתקנה ובהפעלה הראשונית של המכשיר חובה לציית לכללים, לתקנות ולתקנים התקפים במדינה. רק בעלי מקצוע מוסמכים, המכירים את התקנות הספציפיות של חברת האנרגיה המקומית ומקפידים עליהם רשאים לבצע את העבודות. iבהתקנה יש להקפיד לשמור על מרווחי המינימום המצוינים בפרק התקנה )מרווחי בטיחות(. iכל עבודה על הרכיבים החשמליים של המכשיר חייבת להתבצע על-ידי חשמלאי מוסמך בלבד. הבטיחות החשמלית של המכשיר מובטחת רק כאשר הוא מחובר למנגנון הגנה חשמלי המותקן בהתאם לתקנות. ודא שמערכת זו תואמת לתקנות הבטיחות. המכשיר חייב להתאים למתח ולתדירות של רשת החשמל המקומית. Wבדוק את הנתונים שבלוחית הדגם, ואם אין התאמה אל תחבר את המכשיר. Wבצע את כל העבודות בזהירות ובתשומת לב מרביות. Wחבר את המכשיר לחשמל רק לאחר התקנת מערכת התעלות או התקנת מסנן סחרור האוויר. Wהשתמש רק בכבלי החשמל המצוינים. ייתכן שהם סופקו ביחד עם המכשיר. Wהשתמש במכשיר רק לאחר שביצעת התקנה וחיבור מלאים שלו, כיוון שלפני כן אין ערובה להפעלה בטיחותית. ÿסכנה! סכנת התחשמלות עקב מכשיר שניזוק מכשיר שניזוק עלול לגרום התחשמלות. Wלפני התקנת המכשיר, בדוק שאין בו פגמים נראים לעין. Wאין להתקין מכשיר שניזוק ואין לחבר לחשמל מכשיר שניזוק. Wאין להפעיל מכשיר שניזוק. זהירות! סכנת כוויה עקב מיקום לא אופטימלי של כפתורי הבקרה התקנת כפתורי הבקרה במקומות לא מתאימים עלולה להוביל לכוויות מפני השטח של הכיריים במהלך השימוש. Wהתקן את כפתורי הבקרה רק במקומות המאפשרים שימוש נוח ובטוח. חיות מחמד Wהרחק חיות מחמד מהמכשיר. 5

6 HE תוחיטב.4. הוראות בטיחות להתקנת הכיריים ÿסכנה! סכנת התחשמלות עקב חיבור חשמלי שגוי חיבור לא נכון של המכשיר לרשת החשמל עלול לגרום להתחשמלות. Wודא שהמכשיר מחובר לרשת החשמל כראוי, באמצעות שקע חשמל יציב ותקין. Wודא שהמכשיר מחובר למנגנון הגנה חשמלי המותקן בהתאם לתקנות. Wדאג מראש להתקנת מתג ניתוק רב-קוטבי עם מרווח מגע מינימלי של מ"מ )מפסק ידני או אוטומטי(. ÿסכנה! סכנת התחשמלות עקב כבלי חשמל פגומים אם כבל החשמל ניזוק )לדוגמה במהלך ההתקנה או עקב מגע במשטח בישול חם(, זה עלול להוביל להתחשמלות )ולמוות(. Wודא שכבל החשמל אינו תקוע או לחוץ, ושהוא אינו פגום. Wודא שכבל החשמל אינו בא במגע עם אזורי בישול חמים. הוראות בטיחות מיוחדות להתקנת כירי גז iרק טכנאים מוסמכים, המכירים את התקנות הספציפיות במדינתך ואת ההנחיות של חברת החשמל וחברת הגז ומצייתים להן רשאים להתקין את מערכת הגז, את המכשיר, להחליף נחירי גז וכן לשנות את סוג הגז ולחץ הגז. Wשים לב להוראות הספציפיות לשינוי סוג הגז ולחץ הגז, ושים לב לנתונים בטבלת נחירי הגז )ראה הוראות ההפעלה( לפני החלפת נחירי גז. מותר להפעיל את כירי הגז של BORA רק עם קולטי אדים בכיריים של.BORA ÿסכנה! סכנת פיצוץ וחנק מגז דליפת גז עלולה לגרום פיצוץ ועקב כך פציעות ונזקי רכוש או חנק. Wהרחק מקורות הצתה )להבה גלויה, מקרן חום(, ואל תפעיל מתגי אור או מתגים של כלים חשמליים. Wאל תנתק תקעים חשמליים מהשקעים )סכנה להיווצרות ניצוצות(. Wסגור מיד את אספקת הגז ונתק את אספקת החשמל למכשיר בעזרת המפסק המתאים בארון החשמל. Wאוורר את המקום )פתח דלתות וחלונות(. Wאטום את מקום הדליפה מיד. ÿאזהרה! סכנת כוויה עקב מיקום שגוי של כפתורי הבקרה התקנה של כפתורי הבקרה שלא כמוסבר בפרק 5.6 עלולה להוביל להתחממות גבוהה שלהם. נגיעה בכפתורי בקרה חמים עלולה לגרום כוויות. Wכפתורי הבקרה צריכים להיות מרוחקים לפחות 0 ס"מ משולי הכיריים. Wאם אי אפשר לשמור על המרחק המינימלי הדרוש של 0 ס"מ, יש להתקין אמצעים אחרים להגנה על כפתורי הבקרה מפני חום. הוראות 5. בטיחות להפעלה Wודא שתחתיות כלי הבישול ופני השטח של המכשיר נקיים ויבשים. Wכדי למנוע שריטות ושחיקה של פני השטח של המכשיר יש להקפיד להרים תמיד את כלי הבישול ולא לגרור אותם על פני השטח. Wאין להשתמש במכשיר כמשטח להנחה. Wכבה את המכשיר לאחר השימוש. ÿאזהרה! סכנת כוויה כשהמכשיר מתחמם מכשירים אחדים וחלקים הנוגעים במכשירים אלה מתחממים במהלך השימוש. לאחר הכיבוי יש להניח להם ראשית להתקרר. נגיעה במשטחים חמים עלולה לגרום לכוויות קשות. Wאין לגעת במכשירים חמים. Wשים לב לתצוגת שארית החום. ÿאזהרה! סכנת כוויה עקב הפסקת חשמל במהלך הפסקת חשמל או לאחריה ייתכן שמכשיר שעבד קודם לכן יישאר עדיין חם. Wאל תיגע במכשיר כל עוד הוא חם. Wהרחק ילדים ממכשירים חמם. ÿסכנה! סכנת כוויה משומנים או שמנים חמים מדי שמן או שומן עלולים להתחמם במהירות ולהתלקח. Wאל תשאיר אף פעם את המכשיר ללא השגחה כשאתה עובד עם שמן ושומן Wלעולם אין לכבות שרפת שמן או שומן באמצעות מים. Wכבה את המכשיר. Wחנוק את האש, לדוגמה באמצעות מכסה של סיר או שמיכת כיבוי. 6

7 תוחיטב HE ÿאזהרה! סכנת כוויה ושרפה עקב חפצים חמים המכשיר וחלקיו הנגישים חמים מאוד במהלך השימוש ובמשך זמן ההתקררות. חפצים שנוגעים בחלקים חמים של המכשיר מתחממים מהר מאוד ועלולים לגרום כוויות קשות )זה תקף במיוחד לחפצים ממתכת, כגון סכינים, מזלגות, כפות, מכסים או רכיבים של המכשיר( או עלולים להתלקח. Wאל תשאיר חפצים כלשהם על המכשיר. Wהשתמש באמצעי עזר מתאימים )בכפפות מבודדות חום או מטליות מיוחדות לידיות הסירים(..5. ÿ הוראות בטיחות לתפעול הכיריים ÿסכנה! סכנת שרפה כאשר הכיריים פועלות ללא השגחה שמן או שומן עלולים להתחמם במהירות ולהתלקח. Wלעולם אין לחמם שמן או שומן ללא השגחה. Wלעולם אין לכבות שרפת שמן או שומן באמצעות מים. Wכבה את הכיריים. Wחנוק את האש, לדוגמה באמצעות מכסה של סיר או שמיכת כיבוי. ÿסכנה! סכנת פיצוץ מנוזלים דליקים נוזלים דליקים בקרבת הכיריים עלולים להתפוצץ ולגרום לפציעות חמורות. Wאין לרסס תרסיסים בקרב המכשיר כל עוד הוא פועל. Wאל תאחסן נוזלים דליקים בקרבת הכיריים. אזהרה! סכנת כוויה עקב גלישת נוזלים חמים בעת בישול ללא השגחה נוזלים חמים עשויים לגלוש ולהישפך. Wהשגח תמיד על תהליך הבישול. Wהימנע מבישול יתר. ÿאזהרה! סכנת כוויה מאדים חמים רטיבות בין אזור הבישול לכלי הבישול עלולה לגרום לכוויות כאשר הנוזל מתאדה. Wהקפד לשמור על אזורי הבישול ותחתיות כלי הבישול יבשים. זהירות! סכנת נזק ממאכלים המכילים סוכר או מלח מאכלים, רטבים ונוזלים המכילים סוכר או מלח הנשפכים על אזורי בישול חמים עלולים לגרום להם נזק. Wהיזהר שלא לשפוך מאכלים ונוזלים המכילים סוכר או מלח על אזורי הבישול החמים. Wסלק מיד מאכלים או נוזלים המכילים סוכר או מלח שנשפכו מאזור הבישול החם. הוראות בטיחות מיוחדות לשימוש בכירי גז iרק טכנאים מוסמכים, המכירים את התקנות הספציפיות במדינתך ואת ההנחיות של חברת החשמל וחברת הגז ומצייתים להן רשאים לשנות את סוג הגז ולחץ הגז. Wאין להשתמש או לאחסן חומרים דליקים בקרבת המכשיר. Wאין להשתמש במכשיר כדי לחמם את החדר. Wלפני חיבור המכשיר בדוק שתנאי חיבור הגז במקום )סוג הגז ולחץ הגז( תואמים את מצב המכשיר. ÿסכנה! סכנה להרעלת פחמן חד-חמצני קולטי אדים עיליים וקולטי אדים אחרים משבשים את הפעולה הבטוחה של מכשירים המופעלים באמצעות גז או חומרי בעירה אחרים עקב זרימה חוזרת של גזי הבעירה. גזים אלה עלולים להוביל להרעלת פחמן חד- חמצני. Wודא שגזי הפליטה מפונים החוצה בצורה מסודרת Wהקפד על אוורור מספיק במהלך השימוש. Wבעל מקצוע מוסמך צריך במהלך ההכנסה לכלל שימוש לוודא שהמכשיר יכול לפעול בצורה בטוחה. ÿסכנה! סכנת פיצוץ וחנק מגז דליפת גז עלולה לגרום לפיצוץ ולפציעות קשות או לחנק. Wאם אתה מריח גז כשהמכשיר פועל, כבה את המכשיר מיד. Wהרחק מקורות הצתה )להבה גלויה, מקרן חום(, ואל תפעיל מתגי אור או מתגים של כלים חשמליים. Wאל תנתק תקעים חשמליים מהשקעים )סכנה להיווצרות ניצוצות(. Wסגור מיד את אספקת הגז ונתק את אספקת החשמל למכשיר בעזרת המפסק המתאים בארון החשמל. Wאוורר את המקום )פתח דלתות וחלונות(. Wהודע מיד לשירות הלקוחות או לחברת הגז. 7

8 HE תוחיטב ÿסכנה! סכנת שרפה עקב להבה גלויה להבה גלויה עלולה לגרום להתלקחות חומרים דליקים. Wאם אתה מסיר מאזור הבישול סיר או מחבת לזמן קצר, כוונן את להבת הגז לעוצמה הנמוכה ביותר. Wלעולם אל תשאיר אש גלויה ללא השגחה. Wבמקרה של שרפה יש לחנוק את האש, לדוגמה באמצעות מכסה או שמיכת כיבוי. Wסגור את אספקת הגז ונתק את אספקת החשמל למכשיר בעזרת המפסק המתאים בארון החשמל. ÿאזהרה! סכנת כוויה מקולט אדים חם כאשר משתמשים בכירי גז קולט האדים בכיריים והחלקים הנגישים שלו )במיוחד מכסה השאיבה, מסנן השומנים מפלדת אל-חלד ואגן מסנן השומנים( מתחממים מאוד במהלך השימוש בכיריים הצמודות. לאחר כיבוי כירי הגז יש להניח לקולט האדים בכיריים להתקרר. נגיעה במשטחים חמים עלולה לגרום לכוויות קשות. Wאין לגעת בקולט האדים בכיריים כשהוא חם. Wהרחק ילדים מקולט האדים החם, או השגח עליהם כאשר הם נמצאים בקרבת קולט האדים. הוראות 6. בטיחות ניקוי וטיפוח יש לנקות את המכשיר באופן סדיר. לכלוך עלול להוביל לנזק, להגבלות בתפקוד או להתפתחות ריחות. במקרה קיצון הוא עלול אף להוביל לסכנה. Wאם נוצר לכלוך, סלק אותו מיד. Wכדי למנוע שריטות ושחיקה של המשטחים החיצוניים, אין לנקות את המכשיר באמצעות תכשירי ניקוי אגרסיביים. Wבמהלך הניקוי, ודא שמים אינם יכולים לחדור לתוך המכשיר. השתמש אך ורק במטלית לחה. לעולם אין להתיז מים על המכשיר. חדירת מים למכשיר עלולה לגרום לנזקים! Wאין לנקות את המכשיר באמצעות מכשיר ניקוי בקיטור. הקיטור עלול לגרום לקצר ברכיבים המוליכים חשמל ולנזקים למכשיר. Wשים לב לכול ההנחיות בפרק "ניקוי וטיפוח". הוראות בטיחות מיוחדות לניקוי ולטיפוח כיריים Wהשתדל לנקות את הכיריים לאחר כל שימוש. Wנקה את הכיריים רק לאחר שהתקררו..7 הוראות בטיחות לתיקון, שירות וחלקי חילוף iרק טכנאים מוסמכים, המכירים את התקנות המקומיות במדינתך ואת הנחיות חברת החשמל ומצייתים להן רשאים לבצע עבודות תיקון וטיפול במכשיר. iכל עבודה על הרכיבים החשמליים של המכשיר חייבת להתבצע על-ידי חשמלאי מוסמך בלבד..8 Wנתק את המכשיר מהחשמל בצורה בטוחה לפני כל תיקון. ÿאזהרה! סכנת פציעה או נזק עקב תיקונים לא מקצועיים שימוש בחלקים לא נכונים עלול לגרום נזקים בריאותיים לבני אדם או נזק למכשיר. ביצוע שינויים במכשיר והוספה או הסרה של חלקים עלולים לפגוע בבטיחות. Wהשתמש בחלפים מקוריים בלבד לביצוע תיקונים. Wאל תבצע שינויים, ואל תוסיף תוספות למכשיר. iאם כבל החשמל פגום יש להחליפו בכבל חשמל חדש מתאים. הדבר חייב להתבצע אך ורק על-ידי טכנאי שירות מורשה. הוראות בטיחות - פירוק וסילוק מכשירים ישנים iרק טכנאי מוסמך, המכיר את התקנות הקבועות בחוק ואת התקנות המקומיות הספציפיות ופועל על פיהן רשאי לפרק את המכשיר. iכל עבודה על הרכיבים החשמליים של המכשיר חייבת להתבצע על-ידי חשמלאי מוסמך בלבד. Wנתק את המכשיר מהחשמל בצורה בטוחה לפני הפירוק. ÿסכנה! סכנת התחשמלות עקב ניתוק שגוי ניתוק לא נכון של המכשיר מרשת החשמל עלול לגרום להתחשמלות. Wנתק את אספקת החשמל למכשיר באופן בטיחותי באמצעות מפסקים אוטומטיים, נתיכים או מגענים. Wודא שהמכשיר מנותק מאספקת החשמל בעזרת מכשיר מדידה מאושר. Wהימנע ממגע במגעים חשופים של היחידה האלקטרונית, כיוון שהם עשויים להכיל שארית מטען חשמלי. הוראות בטיחות מיוחדות לפירוק כירי גז iרק טכנאים מוסמכים, המכירים את התקנות הספציפיות במדינתך ואת ההנחיות של חברת החשמל וחברת הגז ומצייתים להן רשאים לבצע עבודות בחיבור הגז. 8

9 HE םינותנ םיינכט טכניים נתונים 5 PKG גז כיריים BORA Pro. 4,5 5, ,5 7 מלפנים מבט,PKG אמידות מהצד מבט,PKG אמידות בקרה כפתור מכשיר מידות BORA Professional.0 7 רוי. רוי.. פרמטר מתח אספקת תדר המבערים של כולל הספק צריכה ערך מיגון גז חיבור גובה( x עומק x )רוחב מידות כיריים חזק ומבער סירים נושא רגיל ומבער סירים נושא אביזרים/אריזה( )כולל משקל כיריים עוצמה דרגות חום שמירת דרגות ערך 0 40 V 50 / 60 Hz 5.0 kw 0 W x 0.5 A "/ פנימי תבריג מ מ 7 x 540 x 70 מ מ 5/50 x 70 x 70 מ מ 5/50 x 5 x 5 ק ג.5 P, W 000 W 550 W / 000 W 5.00 kw m³/h 60.0 % 850 W 000 W 60.0 % 700 W W 60.0 % מלפנים חזק מבער מאחור רגיל מבער נקובים צריכה ערכי מיליבר: 0/G 0 מיליבר 0/G 0 כיריים חשמל צריכת מלפנים חזק מבער מאחור רגיל מבער )ממוצע( סה כ טכניים הלבטנתונים. המכשיר מידות 70 R,5 בקרה אכפתור רוי ,5 540 Ø76 Ø49 Ø58 מלמעלה מבט,PKG אמידות רוי. בקרה כפתור אמידות רוי.5 9

10 HE רישכמה רואית 4 תיאור המכשיר Wציית להוראות הבטיחות ולאזהרות )ראה הפרק בטיחות ( בכול הפעלה. תצוגה בכפתור הבקרה 4 4. רוי ארכיבי תצוגה של כפתור הבקרה [ ]תצוגת טיימר/טיימר ביצים [ ]תצוגת אזור בישול אחורי [ ]תצוגה רב-תכליתית [ 4 ]תצוגת אזור בישול קדמי. 4 כפתור בקרה עקרון ההפעלה קולט האדים בכיריים והכיריים מופעלים באמצעות כפתור בקרה. על ידי סיבוב טבעת הכפתור ונגיעה במשטח המגע אפשר לשלוט בדרגות העוצמה ובפונקציות. i עקרון ההפעלה והפונקציות מוסברים בפירוט בפרק הפעלה. מבנה 5 שיוך כפתורי הבקרה 4 4. רוי אמבנה כפתור הבקרה רוי [ ]בית כפתור הבקרה [ ]אום [ ]תצוגה בכפתור הבקרה [ 4 ]טבעת הכפתור [ 5 ]קפיץ גלי רכיבי הפעלה אשיוך כפתורי הבקרה [ ]כפתור בקרה, כיריים שמאל, אזור בישול קדמי [ ]כפתור בקרה, כיריים שמאל, אזור בישול אחורי [ ]כפתור בקרה של קולט האדים בכיריים [ 4 ]כפתור בקרה, כיריים ימין, אזור בישול קדמי [ 5 ]כפתור בקרה, כיריים ימין, אזור בישול אחורי 4. רוי ארכיבי הפעלה של טבעת הכפתור [ ]טבעת הכפתור [ ]משטח מגע 0

11 רישכמה רואית HE גז אלקטרונית מדויקת ביותר )מערכת.)E-Gas המכשיר כולל בין היתר אקטואטורים לכל מבערי הגז, המשמשים לוויסות מדויק. אקטואטורים אלה מתכיילים מעת לעת באופן עצמאי, ולכן נשמעים רעשי טרטור אופייניים; אלה רעשים תקינים לגמרי ואינם מעידים על תקלה. היתרון במערכת ויסות הגז האלקטרונית טמון בוויסות החום האופטימלי, ההדיר, כך שבכל תהליך בישול ניתן לכוונן מחדש בדיוק את אותה דרגת חום. בנוסף לכך ניתן להשיג עלייה קבועה בלהבה עבור כל דרגת עוצמה. מלבד זאת מתבצעת הצתה מחדש במקרה הצורך. הוויסות דואג לכך שאפשר יהיה להפעיל את הפונקציות הרבות של הכיריים באמצעות כפתור הבקרה. העוצמה מווסתת בין הדרגות 9 ודרגת.P דרגות עוצמה העוצמה של כירי הגז גורמת לחימום מהיר של האוכל. שים לב כי המערכת פועלת אחרת מעט בהשוואה למערכות בישול רגילות, וצריך להתרגל לכך, כדי שהמזון לא יישרף. פעולה שמירה על חום של תבשיל מוכן צליית ירקות חתוכים, ביצים, בשר בקר ועוף צליית שרימפס, קלחי תירס ושניצלים, בשר בקר, דגים וקציצות הרתחת כמויות גדולות של נוזלים, צליית סטייקים הרתחת מים 4. הלבטהמלצות לבחירת עוצמה דרגות עוצמה ßp... 4 תיאור הכיריים 4 תצוגות וסמלים i עבור כל אזור בישול מוצגות דרגות העוצמה ופונקציות הבישול בתצוגה של כפתור הבקרה המתאים. תצוגה בכפתור הבקרה תצוגה 0 9 ßp H L, v/: v/* v A לדוגמה A5 C...E משמעות הכיריים מכובים דרגות עוצמה דרגת הגברה תצוגת שארית חום נעילת בטיחות בפני ילדים תכונת השמירה על חום פעילה פונקציית טיימר פעילה הרתחה אוטומטית ההרתחה האוטומטית פעילה תפריט התצורה 4. הלבטתצוגה בכפתור הבקרה הודעת תקלה )ראה הפרק תיקון תקלות ( הנתונים שבטבלה הם ערכים מקורבים. כלי בישול מתאימים כלי בישול המסומנים בסמל זה מתאימים לכיריים המופעלות בגז. i למבנה ולאיכות של כלי הבישול יש השפעה משמעותית על משך ההרתחה, על הזמן שנדרש לחימום תחתית כלי הבישול ועל תוצאות הבישול. כלי בישול עם תחתית עבה משיג חלוקת חום אחידה וטובה יותר. בכלי בישול בעלי תחתית דקה קיימת סכנה שהמזון יתחמם מדי בנקודות מסוימות. בנוסף לכך עלול להיגרם נזק לכיריים. i הקפד שלא לחמם מדי את כלי הבישול. בשום אופן אין לחמם כלי בישול ריק. התחתית עלולה להתעוות. i כלי בישול שהתחתית שלו לא ישרה עלול להתהפך על צדו. אי אפשר למנוע כליל נדנוד כל של כלי הבישול. 4 4 מבנה.. ומידות של אזורי הבישול כיריים גז PKG כלי בישול מתאימים עשויים מהחומרים הבאים: Oנחושת Oפלדת אל-חלד Oאלומיניום Oברזל יצוק Wשים לב למידות בטבלה: מבער מבער רגיל קוטר סיר מומלץ קוטר סיר מינימלי 0 מ מ 60 מ מ מבער חזק 4. הלבטקוטר סיר מ מ מ מ 4.5 רוי אמבנה כירי הגז PKG וגודל אזורי הבישול [ ]מבער חזק מלפנים [ ]נושא סירים מלפנים [ ]מבער רגיל מאחור [ 4 ]נושא סירים מאחור.. 4 אופן הפעולה של כיריים גז PKG ברגע שאזור בישול מופעל, להבת הגז יוצרת חום, שמחמם ישירות את תחתית כלי הבישול. ויסות להבת הגז מבוצע באמצעות מערכת ויסות

12 HE רישכמה רואית.. 4 הגנה מפני התחממות יתר i כאשר הכיריים מתחממים מדי ההספק פוחת או הכיריים כבים לגמרי. המכשיר מצויד בהגנה מפני התחממות יתר. ההגנה מפני התחממות יתר עשויה להיכנס לפעולה כאשר: Oמחממים כלי בישול ריק. Oמחממים שמן או שומן בדרגת עוצמה גבוהה. Oמפעילים מחדש אזור בישול חום לאחר הפסקת חשמל. ההגנה מפני התחממות יתר תנקוט אחד מהאמצעים הבאים: Oאם דרגת ההגברה פעילה, היא תונמך..ßp אפשר להפעיל את דרגת ההגברה Oאי Oהעוצמה המוגדרת מופחתת. Oהכיריים מכובים לגמרי. לאחר זמן קירור מספיק אפשר שוב להשתמש במלוא הפונקציות של הכיריים...4 i השתמש רק בכלי בישול שהקוטר שלהם אינו חורג מעל או מתחת למידות הנתונות )ראה הפרק כלי בישול מתאימים (. אם הקוטר גדול מדי, גזי הפליטה הזורמים החוצה מתחת לתחתית כלי הבישול עלולים לפגוע במשטח העבודה או בחלקים שאינם עמידים בחום, כגון פאנלים, חיפויי קיר או חלקים של הכיריים וקולט האדים. Bora לא תישא באחריות לנזקים מסוג זה. 4 נעילת בטיחות בפני ילדים i אם מפעילים את הכיריים לבד, ללא קולט האדים בכיריים, אפשר להסיר את טבעת הכפתור כדי למנוע הדלקה של המכשיר בשוגג או על ידי אנשים לא מורשים מנגנוני בטיחות 4 כיבוי בטיחותי אם מדליקים את המכשירים אבל לא מבצעים אף פעולה במשך זמן שהוגדר מראש, הוא יכבה אוטומטית. כיריים כל אזור בישול נכבה אוטומטית, אם הוא פעל בדרגת עוצמה או בדרגת שמירת חום מסוימת במשך זמן ארוך ממשך הפעולה המרבי. במקרה הצורך יוצג גם H )תצוגת שארית חום(. :PKG דרגות עוצמה כיבוי בטיחותי לאחר דקות:שעות 08:4 06:4 05: 04: 0:8 0: 0: 0:48 0:8 4.4 הלבטכיבוי בטיחותי בדרגות העוצמה השונות i לאחר 0 דקות דרגת ההגברה תונמך אוטומטית בחזרה לעוצמה 9., :PKG דרגת שמירה על חום ) v, ( כיבוי לאחר דקות:שעות 08:00 08:00 08:00 ) v: ( ) v* ( 4.5 הלבטכיבוי בטיחות בדרגות שמירת החום Wהדלק בחזרה את אזור הבישול כשברצונך לחזור ולהשתמש באזור הבישול )ראה הפרק הפעלה (. 4 תצוגת.. שארית חום כל עוד H מוצג )תצוגת שארית חום( אסור לגעת באזור הבישול ואסור i להניח עליו חפצים רגישים לחום. קיימת סכנת כוויה או שרפה! לאחר הכיבוי, הכיריים עדיין חמות. H יוצג )תצוגת שארית חום(. לאחר שהכיריים התקררו התצוגה תתעמעם, ובסופו של דבר תכבה בטמפרטורה נמוכה מ- 60 C.

13 הנקתה HE 5 התקנה כמות שם כיריים כפתור בקרה הוראות הפעלה והתקנה ברגים לקיבוע הכיריים 4 ערכת לוחות איזון גובה תפסי התקנה עבור הכיריים 4 כבל כפתור הבקרה כבל תקשורת כיריים קולט אדים בכיריים היקף אספקה מיוחד עבור כיריים מזכוכית קרמית הנחיות ניקוי זכוכית קרמית היקף אספקה מיוחד לכיריים גז נושאי סירים מברזל יצוק ערכת נחירים 0 0/G מיליבר גז טבעי PKGDS00 מתאם גליל-קונוס אטם 5. הלבטהיקף האספקה של הכיריים. 5 כלי עבודה וציוד עזר לצורך התקנה מקצועית של המכשיר דרושים כלי העבודה הבאים: Oעיפרון Oסרט מדידה או סרגל מדידה Oמקדחה חשמלית או נטענת עם מקדח פורסטנר בקוטר 50 מ"מ Oסיליקון לאיטום, שחור, עמיד בחום Oמברג שטוח Oמברג טורקס מידה הנחיות התקנה 5 מרווחי בטיחות Wשמור על מרווחי הבטיחות הבאים:. i בעת ההתקנה וההכנסה לשימוש חובה לציית לחוקים, לתקנות ולתקנים במדינה. i את העבודות צריכים לבצע בעלי מקצוע מוסמכים בלבד, אשר מכירים את התקנות במדינה ואת הנחיות חברת החשמל או הגז ומצייתים להן. i מותר להשתמש במכשיר רק בחללים מאווררים היטב. Wשים לב לכל הוראות הבטיחות והאזהרות )ראה הפרק 'בטיחות'(. Wפעל לפי ההוראות שסופקו על-ידי היצרן. Wלפני חיבור המכשיר בדוק שתנאי חיבור הגז במקום )סוג הגז ולחץ הגז( תואמים את מצב המכשיר. Wאין להשאיר ילדים קטנים בקרבת המכשיר! 5 הערות כלליות להתקנה i אין להתקין את המכשירים מעל מקררים והתקני קירור, מדיחי כלים, כיריים, תנורי אפייה, מכונות כביסה ומייבשי כביסה. i יש להשתמש במשטחי תמיכה עבור משטחי העבודה ובפסי חיבור לקיר מחומרים עמידים בחום )עד 00 C בקירוב(. i יש לאטום את המרווחים במשטח העבודה בחומר מתאים להגנה מפני לחות, ובמידת האפשר לצייד את הפתח בחומר מבודד חום. i מותר לחבר מכשירים חיצוניים רק לחיבורים המיועדים להם בקולט האדים בכיריים. i מקורות אור נקודתיים, בהירים במיוחד, המכוונים למכשירים יכולים ליצור הבדלי צבע אופטיים בין המכשירים, ולכן יש למנוע זאת. הערות כלליות להתקנת כיריים i כדי לשמור על תפקוד מלא ותקין של הכיריים לאורך זמן, יש לדאוג לאוורור מספיק מתחת לכיריים. i כאשר האוויר החם שנמצא מתחת לכיריים אינו יכול לצאת החוצה, הספק הכיריים נפגע או שהכיריים מתחממים יותר מדי. i כאשר הכיריים מתחממים מדי ההספק מופחת אוטומטית או הכיריים כבים לגמרי )ראה 'הגנה מפני התחממות יתר'(. i אם מתוכנן משטח הגנה לכבל )משטח הפרדה( מתחת למכשיר, אסור שהוא יפריע לאספקת האוויר הדרושה. 5 בדיקה. של תכולת האריזה 5. רוי אמרווחים מינימליים Wודא שהאריזה מכילה את כל הרכיבים ושאף רכיב לא ניזוק. Wבמקרה של חלקים חסרים או פגומים, פנה לשירות הלקוחות של.BORA Wלעולם אל תתקין חלקים פגומים. Wהשלך את חומרי האריזה בדרך נאותה )ראה הפרק 'הוצאה מכלל שימוש, פירוק וסילוק מכשירים ישנים'(.

14 BORA Professional.0 HE הנקתה.4. 5 משטח עבודה וארונות מטבח Wבעת הכנת הפתח עבור הכיריים במשטח העבודה, יש לשמור על מידות הפתח שצוינו. Wאטום היטב את אזורי החיתוך בפתח שבמשטח העבודה. Wציית להוראות של יצרן משטח העבודה. Oבמידת האפשר, יש להרחיק קורות רוחביות של רהיטים מאזור הפתח במשטח העבודה. Oאין צורך להתקין משטח הפרדה מתחת לכיריים. אם מתוכנן משטח הגנה לכבל )משטח הפרדה(, יש לשים לב לנושאים הבאים: Oיש לחבר אותו כך שניתן יהיה גם לפרק אותו לצורך עבודות תחזוקה. Oכדי לאפשר אוורור מספיק של הכיריים יש לשמור על מרווח של לפחות 5 מ"מ לקצה התחתון של הכיריים. Oהמגירות או המדפים התחתונים של הארון התחתי חייבים להיות ניתנים לשליפה. Oלצורך התקנה נכונה יש לקצר במצבים מסוימים את המגירות או את המדפים שבארון התחתי..4.4 [ ]מרווח מינימום של 50 מ"מ מאחור בין החיתוך במשטח העבודה עד PKA mit Flachschalldämpfer העבודה. USDF, משטח Flachkanalverbinder לקצה האחורי של [ ]מרווח מינימום של (Insel): EFRG 00 מ"מ בין gerade הקצה הימני והקצה und Übergangsstück השמאלי EFV של הפתח במשטח העבודה לבין הארון או הקיר הסמוכים. משטח העבודה לארון העילי. min. בין 80* [ ]מרווח מינימום של 650 מ"מ 5 דרישות התקנה מיוחדות עבור כיריים גז PKG i יש לחבר את הכיריים לצנרת הגז דרך ברז גז, תוך שמירה על דרישות החוק. i החיבור בין כירי הגז וחיבור הגז צריך להיות מוכן מראש במקום ההתקנה. i יש לפרוס את הצנרת כך שיא לא תתעוות, תתקפל או תשתפשף. i החיבורים של ברז הגז ושל צנרת הגז צריכים להיות נגישים. i וסת הלחץ צריך להתאם לסוג הגז המוגדר וללחץ הגז המוגדר וכן לענות על דרישות החוק המקומיות. i אסור שייווצר מגע של צנרת הגז בעשן או ברכיבי פליטה של התנור. i אסור שייווצר מגע של הצנרת בחלקים חמים של הכיריים או של מכשירים אחרים מידות מינימום להתקנה )בהתקנה סטנדרטית( 900 min (min. 890) ** 890 min רוי אמידות מינימום להתקנת PKA/PKAAB בהתקנה PKA mit Rundschalldämpfer USDR50 und סטנדרטית Rundkanalverbinder ERV (Insel): min max. 56 min. 74 min. 80* * 5* PKA mit Fla EFV und Übe min (min. 890) ** min. 00 PKAS mit Ec min מיקום כירי הגז PKG עם שני קולטי אדים בכיריים אם משתמשים בכיריים גז בהתקנה בגרסת שני קולטי אדים בכיריים, יש להתקין את הכיריים בצד. בהתקנה בין קולטי האדים בכיריים ייתכן שזרימת האוויר תשפיע על הלהבות. 900 (min. 890) ** min. 00 max min * 5* 5.4 רוי אמיקום PKG עם שני קולטי אדים בכיריים אמידות להתקנת המכשיר PKA/PKAAB עם עמם קול עגול USDR50 בהתקנה N GSFIBEL סטנדרטית XX BORA LÜFTU 5. רוי 4

15 הנקתה HE אספקת אוויר לכיריים גז PKG לצורך ההזרמה החוזרת של האוויר המסוחרר אפשר ליצור את פתח הזרימה החוזרת הדרוש באמצעות קיצור הבסיס. כמו כן אפשר להתקין תריס בבסיס, עם פתח בשטח שווה בגודלו לכל הפחות. 5.5 רוי אאספקת אוויר חזית גוף ארון [ ]אספקת אוויר דרך חזית גוף הארון )שטח הפתח 50 סמ"ר( [ ]לוח הגנת כבלים אופציונלי )מקוצר( 4 4 אדוגמה לתכנון הזרימה החוזרת של האוויר המסוחרר )אי מטבח + PKG + PKAS + יחידת ניקוי אוויר( 5.7 רוי [ ]כיריים גז PKG [ ]קולט אדים בכיריים PKAS )סחרור אוויר( [ ]יחידת ניקוי אוויר ULB(, )ULB [ 4 ]פתח זרימה חוזרת לאוויר מסוחרר )שטח כולל של הפתח 000 סמ"ר לכל יחידת ניקוי אוויר( Wהקפד ליצור פתח זרימה חוזרת גדול מספיק i אם להבת הגז נכבית או סוטה הצדה, יש להגדיל את פתח הזרימה החוזרת..5 5 מידות הפתח i כל המידות מהקצה הקדמי של הלוח הקדמי. בליטת משטח העבודה 5.6 רוי אהזרמת אוויר באזור הבסיס [ ]לוח הגנת כבלים אופציונלי )מקוצר( [ ]הזרמת אוויר דרך אזור הבסיס )שטח פתח 50 סמ"ר( i כדי להשיג הזרמת אוויר מספקת מומלץ לדאוג לפתח ששטחו לפחות 50 סמ"ר בחזית ארון המטבח או לפתח ששטחו לפחות 50 סמ"ר באזור הבסיס. x 60 4 Wיש לדאוג להזרמת אוויר מספקת מתחת לכיריים. ( 74) 5 הזרמה חוזרת של האוויר המסוחרר כאשר קולט האדים בכיריים פועל בגרסת סחרור אוויר רוי במערכות סחרור אוויר צריך להיות פתח זרימה חוזרת בארון המטבח: Oמעל 000 סמ"ר )לכל יחידת ניקוי אוויר( בשילוב עם כיריים גז PKG i אם מפעילים כמה מערכות קולטי אדים במצב סחרור אוויר, אז יש לחשב פתח זרימה חוזרת לכל יחידת אוויר גדול פי כמה בהתאמה. דוגמה: מערכות סחרור אוויר = x )<000 סמ"ר( אבליטת משטח העבודה Wשים לב למידת הבליטה x של משטח העבודה כשאתה חותך את הפתח במשטח העבודה. תקף להתקנה מובנית ולהתקנה עילית. 5

16 HE הנקתה R5 x B ± 5 התקנה עילית 74 ( 70) 56 ± i בהתקנת קולט אדים PKA/PKAAB בשילוב עם רכיב תעלה ישר PKAFEV תתאפשר התקנה שטוחה גם כאשר עומק משטח העבודה 650 מ"מ. ( 70) R5 A ± B ± 5 התקנה מובנית 56 ± R5 544 ± רוי אמידות פתח עבור התקנה עילית 0-40 x רוי אמידות אוגן עבור התקנה עילית 7 +0,5 אמידות פתח עבור התקנה מובנית רוי B במ"מ 46 /0 457 / 88 / כיריים / קולט אדים רוי אמידות מופחתות עבור התקנה מובנית כיריים / קולט אדים A במ"מ B במ"מ /0 0 / / 68 4/ / 5. הלבטמידת חיתוך של שילוב המכשירים בהתקנה עילית 0 8 / / 5. הלבטמידות החיתוך של שילוב המכשירים בהתקנה מיושרת 6

17 הנקתה HE 5 התקנת כפתורי הבקרה בלוח הקדמי של הארון התחתי [ ]קידוחים עבור שקע חשמל ) x חיצוני( [ ]קידוחים עבור כפתור בקרה )5x( [ ]כיריים )x( [ 4 ]קולט אדים בכיריים [ 5 ]משטח עבודה [ 6 ]לוח קדמי Ø50 ±0, רוי אכפתור בקרה במצב מותקן Wקדח מראש את כל הקדחים כדי למנוע תזוזה של הלוח הקדמי. אתרשים קידוחים בלוח הקדמי עבור כיריים, קולטי אדים בכיריים ו- שקעי חשמל 5.6 רוי 5 קידוחים 6.. בלוח הקדמי עבור הכיריים [ ]קידוחים עבור שקע חשמל ) x חיצוני( [ ]קידוחים עבור כפתור בקרה )8x( [ ]כיריים )x( [ 4 ]קולט אדים )x( [ 5 ]משטח עבודה [ 6 ]לוח קדמי Ø50 ±0,5 5 התקנת 6.. כפתור הבקרה רוי [ ]כיריים [ ]משטח עבודה [ ]לוח קדמי אתרשים קידוחים בלוח הקדמי עבור הכיריים 5.7 רוי אמבנה כפתור הבקרה [ ]בית כפתור הבקרה [ ]אום [ ]מדבקה [ 4 ]טבעת הכפתור [ 5 ]קפיץ גלי i בחזיתות פלדה אסור להשתמש בקפיץ הגלי. שלבי ההתקנה התואמים מתבטלים ללא תחליף דוגמאות לקידוח בלוח הקדמי Ø50 ±0, אתרשים קידוחים בלוח הקדמי עבור כיריים, קולט אדים בכיריים ו- שקעי חשמל 5.5 רוי 7

18 HE הנקתה 5 חיבור 7.. גז רוי אהתקנת כפתור הבקרה רוי אמיקום חיבור הגז חיבור הגז למכשיר נעשה באמצעות זווית מותקנת מראש עם תבריג צילינדרי פנימי של "/. אם תקנות החוק במדינה מחייבות שימוש בחיבור קוני, יש להשתמש במתאם הצילינדרי-קוני )מסופק עם המוצר( התחברות לגז Wסגור את ברז הגז. Wכבה את מתג החשמל הראשי/המפסק האוטומטי לפני שתחבר את הכיריים. Wאבטח את מתג החשמל הראשי/המפסק האוטומטי מפני הפעלה מחדש בשוגג. Wודא שאין זרם חשמלי. Wבדוק את סוג הגז ואת לחץ הגז בצנרת אספקת הגז. Wודא שהמכשיר מצויד בנחיר מתאים, כדי להבטיח להבה תקינה ופעולה בטוחה. Wהסר את המכסה מזווית החיבור. Wחבר את המכשיר לאספקת הגז. Wבדוק את כל החיבורים בין הכיריים לחיבור הגז בעזרת כלי בדיקה מתאימים. אסור שיהיו דליפות. Wרשום דוח בדיקת דליפות ומסור אותו למשתמש שינוי סוג הגז Wסגור את אספקת הגז מצינור הגז. Wנתק את מתג החשמל הראשי/המפסק האוטומטי. Wאבטח את מתג החשמל הראשי/המפסק האוטומטי מפני הפעלה מחדש בשוגג. Wודא שאין זרם חשמלי. החלפת נחיר מבער הגז i רק בעל מלאכה מוסמך או טכנאי שירות של BORA רשאי לשנות את נחירי הגז, סוג הגז ולחץ הגז. אדם זה גם נושא באחריות לנאותות ההתקנה וההפעלה הראשונית של רכיבי מערכת הגז. i הנחירים מווסתים את זרימת הגז המרבית לכל מבער ואת סוג/ לחץ הגז. 5.9 רוי.7 אקפיץ גלי לאחר השלמת ההתקנה Wהסר את טבעת הכפתור ]4[. Wהברג החוצה את האום ][. Wהסר את הקפיץ הגלי ]5[. Wהכנס את בית כפתור הבקרה ][ מלפנים דרך החור בלוח הקדמי. Wהרכב את הקפיץ הגלי ]5[ מאחור על גוף הכפתור ][ )לא בחזיתות פלדה(. Wהברג את האום ][ מאחור על בית כפתור הבקרה ][ והדק קלות. Wיישר את גוף הכפתור ][ בכיוון האופקי. Wהדק את האום ][. Oהקפיץ הגלי )אם משתמשים בו( צריך להילחץ למצב שטוח. Wהסר את המדבקה ][. Wהלבש את טבעת הכפתור ]4[ בחזרה על גוף כפתור הבקרה ][. 5 התקנת גז i בעת ההתקנה וההכנסה לשימוש חובה לציית לחוקים, לתקנות ולתקנים במדינה. i את העבודות צריכים לבצע בעלי מקצוע מוסמכים בלבד, אשר מכירים את התקנות במדינה ואת הנחיות חברת החשמל או הגז ומצייתים להן. i חיבור הגז צריך להיעשות לפני התקנת הכיריים במשטח העבודה. אוורור מכשיר זה אינו מחובר למערכת פינוי גזי פליטה. יש להתקין ולחבר אותה בהתאם לתנאים המקומיים. יש להקפיד באופן מיוחד על אמצעי אוורור מתאימים. Wיש לדאוג לאוורור מספיק בכל זמן פעולת המכשיר. 8

19 הנקתה HE 0 mbar IH Erdgas H eingestellt: AT IE+ Erdgas E+ eingestellt: BE IE+ Aardgas E+ ingesteld: BE IE+ Gaz naturel E+ reglage: BE 0 / 5 mbar 0 / 5 mbar 0 / 5 mbar 0 mbar IH IH IH Erdgas H Gas metano H Gaz naturel H eingestellt: impostato per: impostato per: CH CH CH 0 mbar φυσικό αέριο H ενεργοποιημένη: CY 0 mbar IH Zemní plyn H nastaveno na: CZ 0 mbar IH Erdgas E eingestellt: DE 0 mbar IH Naturgas H sat på: DK 0 mbar IH Maagaas H sisse lülitatud: EE 0 mbar IH Gas natural H ajustado: ES 0 mbar IH Maakaasu H asetettu: FI 0 / 5 mbar IE+ Gaz naturel E+ reglage: FR 0 mbar IH Natural gas H set for: GB 0 mbar IH φυσικό αέριο H ενεργοποιημένη: GR 0 mbar IH Prirodni plin H uključeno: HR 0 mbar IH Natural gas H set for: IE 0 mbar jarðgas H sett á: IS 0 mbar IH Gas naturale H aggiustato a: IT 0 mbar IH Gamtinės dujos H nustatytas: LT 0 mbar Natierlech Gas E festgeluecht: LU 0 mbar IH Dabasgāze H ieslēgts: LV 0 mbar Gass naturali H issettjat fuq: MT 0 mbar IH Naturgass H satt på: NO 0 mbar IH Gaz ziemny E ustawić: PL 0 mbar IH Gás natural H regulado para: PT 0 mbar IH, IE Gaz natural H setat pe: RO 0 mbar IH Naturgas H sätt på: SE 0 mbar IH Zemeljski plin H nastavljen na: SI 0 mbar IH Zemný plyn H zapnuté: SK 0 mbar IH Doğal gaz H ayarlamak: TR 5.5 הלבטהגדרות ראשוניות של כיריים גז i כירי הגז כווננו במפעל לגז טבעי G0/0mbar )מותקן מראש(. אם משתמשים בסוג גז אחר, יש לשנות את ההגדרות בתפריט התצורה של הכיריים. i השתמשרק בנחירים מאושרים, בעלי חותמת מתאימה. G0/G5: 0/5 mbar, BE, FR G0:0 mbar, DE, LU, PL, RO G5.: 5 mbar, NL G5: 5 mbar, NL G0/G5: 0/5 mbar, DE/LU G0: 0 mbar, AT, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HR, IE, IT, LU, LT, LV, NO, PT, RO, SE, SI, SK, TR G0/G: 8-0/7 mbar, BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, PT, SI, TR G0/: 0 mbar, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GB, GR, HR, IT, LT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, TR G0/: 50 mbar, AT, CH, DE, FR, SK G:7 mbar BE, CH, CZ, ES, FR, GB, GR, HR, IE, IT, LT, NL, PL, PT, SI, SK, TR G0/G5: 0/5 mbar, G0/G: 8-0/7 mbar, BE, FR G5.: 5 mbar, G0/: 0 mbar, NL G0/G5/G0: 0/0/50 mbar, DE G0:0 mbar, G0/: 8-0/7 mbar, CH, CY, CZ, ES, GB, GR, IE, IT, LT, PT, SI, SK, TR G0: 0 mbar, G0/G: 0 mbar, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, IT, LT, NO, RO, SE, SI, SK, TR G0: 0 mbar, G0/: 50 mbar AT, CH, SK G5: 5 mbar, G0/: 0 mbar RO Cat. IE+ IE IEK IL IELL IH I+ IB/P IB/P IP IIE++ IIEKB/P IIELLB/P IIH+ IIHB/P IIHB/P IILB/P 5.4 הלבטסקירת קטגוריות הגז החותמת על הנחירים תואמת את הערכים בטבלת הנחירים המצוינת כאן, והיא נמצאת או למעלה או בצד על הנחירים. Ø מבער / R Ø מבער / SR סוג גז/לחץ גז מיליבר מבער חזק מבער רגיל 5 04 G0/0 0 G5/ G0/ /G 5. 5/G 9 00 G0/ /G 7/G 78 6 G0/50 G0 50 mbar 5.6 הלבטטבלת נחירים ערכי צריכה כוללת עבור גז נוזלי: מ"ק/שעה גרם/שעה קו"ט מיליבר סוג גז G0/G G0 5.7 הלבטערכי צריכה נקובים עבור גז נוזלי 9

20 HE הנקתה ערכי צריכה כוללת עבור גז טבעי: מ"ק/שעה קו"ט מיליבר סוג גז G G G G G5 5.8 הלבטערכי צריכה נקובים עבור גז טבעי Wהרכב בחזרה את רכיבי המבער. Wמקם את ראש המבער ][ במקום הנכון על פתח יציאת הגז. Wודא שמנגנון הבטיחות התרמי ]4[ והמצת האלקטרוני ][ ממוקמים כראוי בפתח המתאים. Wמקם את כיפת המבער ][ בצורה ישרה ומדויקת על גבי ראש המבער ][. Oאם חלקי המבער אינם מונחים במקומם כראוי, המצת האלקטרוני אינו נכנס למקומו. Wהנח את נושא הסירים במדויק ובצורה ישרה על מבער הגז. Wהגדר את סוג הגז בתפריט התצוגה )ראה סעיף 'הגדרת סוג הגז ולחץ הגז(. הדבקת לוחיות הדגם של ערכת הנחירים Wהדבק את לוחיות הדגם המסופקות של ערכת הנחירים במקום המתאים מעל לוחית הדגם של ערכת הנחירים בצד התחתון של הכיריים ועל הצד האחורי של הוראות ההפעלה וההתקנה האלה רוי.8 5. רוי אפירוק מבער הגז [ ]כיפת המבער [ ]ראש המבער [ ]מצת אלקטרוני [ 4 ]מנגנון בטיחות תרמי [ 5 ]תושבת מבער [ 6 ]נחיר מבער הגז Wהסר את נושא הסירים. Wהסר את כיפת המבער ][ מראש המבער ][. Wהסר את ראש המבער ][ מפתח יציאת הגז. אהדבקת לוחיות הדגם של ערכת הנחירים 5 התקנת הכיריים i יש לשמור על מרווחים של מילימטר אחד בין היחידות המובנות. i יש לשמור על מרווחים של שני מילימטרים סביב היחידות המובנות. i מומלץ להתקין מסילת התקנה בין כיריים המותקנים בסמיכות זה לזה )מסילת התקנה,PZMS זמינה כאביזר(. i לחלופין אפשר להתקין את הכיריים מסובבים ב רוי אמבער גז עם נחיר גז [ ]מבער גז [ ]נחיר מבער הגז Wהברג את נחיר מבער הגז ][ אל מחוץ למבער הגז ][. Wהברג פנימה למבער הגז ][ את הנחיר המתאים לסוג הגז שבו תרצה להשתמש. 0

21 הנקתה HE 5 התקנת הכיריים קיבוע הכיריים.8. הכנסת הכיריים )חיבורים מלפנים( 5.6 רוי אתפסי הידוק 5.4 רוי אהכנסת הכיריים [ ]חיבורים של כפתורי הבקרה וממשק לקולט האדים בכיריים )קדמי( [ ]כיריים [ ]חיתוך במשטח העבודה Wהכנס את הכיריים ][ לחיתוך במשטח העבודה ][. Wמקם וישר את הכיריים ][ באופן מדויק. Wהקפד בהתקנה רגילה שהחיבורים עבור כפתור הבקרה ושאיבת האדים האוטומטית ][ נמצאים מלפנים. i את כבלי החיבור יש לנתב אחורה. השתמש לשם כך במחזיקי הכבלים הייעודיים. איזון גבהים )במקרה הצורך( [ ]תפס הידוק [ ]דיסקית [ ]בורג Wהדק את המכשיר בעזרת תפסי ההידוק ][. Wהדק את תפסי ההידוק באמצעות הבורג ][ ודיסקית ][ במומנט הידוק של מקס' נ"מ. Wהקפד על יישור נכון התקנה מסובבת ב- 80 )גרסת התקנה חלופית( התקנה מסובבת ב- 80 Wסובב את הכיריים רוי אסיבוב זווית חיבור הגז ב רוי [ ]כיריים [ ]לוחות איזון גובה אכיריים ולוחיות איזון גובה Wבמקרה הצורך יש להניח תחת המכשיר לוחות איזון גובה ][. Wסובב את זווית חיבור הגז ב- 80 כדי שהחיבור יוכל להיעשות אחורה. Wבצע את ההתקנה כפי שתואר קודם לכן. Wשנה את כיוון ההתקנה בתפריט התצורה של קולט האדים בכיריים )ראה 'תפריט התצורה' בהוראות ההפעלה של קולט האדים בכיריים(. i בהתקנה מסובבת ב- 80 של הכיריים החיבורים עבור כפתורי הבקרה והממשק עבור קולט האדים בכיריים נמצאים מאחור. i כבלים ארוכים מספיק כלולים באספקה. 5 חיבור 9. תקשורת וחיבור חשמל Wשים לב לכל הוראות הבטיחות והאזהרות )ראה הפרק 'בטיחות'(. Oהתקע וחיבור החשמל חייבים להיות נגישים לאחר ההתקנה. Oאם כבל החשמל ניזוק יש להחליפו. i את רכיבי המכשיר מחברים באמצעות הכבלים השטוחים המסופקים עם המכשיר.

22 HE הנקתה.9. 5 חיבור כפתור הבקרה i מותר לחבר את כפתורי הבקרה במכשיר רק לחיבורים המיועדים להם. חיבור סטנדרטי של אזורי הבישול 5.8 רוי אצד אחורי של כפתור הבקרה עם חיבור [ ]חיבור כפתור הבקרה, צד אחורי רוי Wחבר את המכשירים וכפתורי הבקרה זה לזה. חיבור כפתורי הבקרה בכיריים i בהתקנה בכיוון הרגיל החיבורים של הכיריים נמצאים מלפנים. i המכשיר תוכנן כך שכפתור הבקרה השמאלי יפעיל את אזור הבישול הקדמי )אזור ( וכפתור הבקרה הימני את אזור הבישול האחורי )אזור (. אחיבור סטנדרטי במכשירים עם חיבור מלפנים [ ]כיריים [ ]אזור בישול אחורי )אזור ( [ ]אזור בישול קדמי )אזור ( [ 4 ]כפתור בקרה של אזור הבישול האחורי )אזור ( [ 5 ]כפתור בקרה של אזור הבישול הקדמי )אזור ( חיבור אזורי הבישול בהתקנה מסובבת ב- 80 ZONE INTERF. COM ZONE 5.9 רוי אחיבורים בכיריים [ ]חיבור כפתור בקרה של אזור הבישול הקדמי )אזור ( [ ]ממשק חיבור של אלקטרוניקת שאיבת האדים [ ]חיבור כפתור בקרה של אזור הבישול האחורי )אזור ( 5 4 אחיבור אזורי הבישול בהתקנה מסובבת ב- 80 ובמכשירים עם חיבור מלפנים 5. רוי [ ]כיריים [ ]אזור בישול אחורי )אזור ( [ ]אזור בישול קדמי )אזור ( [ 4 ]כפתור בקרה של אזור הבישול האחורי )אזור ( [ 5 ]כפתור בקרה של אזור הבישול הקדמי )אזור (

23 הנקתה HE Wחבר את החיבור בצד האחורי של כפתור הבקרה השמאלי ]5[ לחיבור " "Zone בכיריים.][ Wחבר את החיבור בצד האחורי של כפתור הבקרה הימני ]4[ לחיבור " "Zone בכיריים.][ Wהגדר נכון בתפריט התצורה את השיוך של אזורי הבישול בתצוגת כפתור הבקרה )ראה 'תפריט התצורה', התקנה ב- 0 או 80 ( יצירת תקשורת בין קולט האדים בכיריים לכיריים i אם כבל החשמל פגום יש להחליפו בכבל חשמל חדש מתאים. הדבר חייב להתבצע אך ורק על-ידי טכנאי שירות מורשה. דרישות מכבל החשמל ותרשים חיבורים כבל חשמל חתך רוחב של הכבל מיגון חיבור סוג H05VVH-F.5 mm² x 6 A חיבור חד-פאזי 5.9 הלבטמיגון וחתך רוחב מינימלי L 0-40 V~ N PE 5. רוי אתרשים חיבור חד-פאזי ZONE INTERF. COM ZONE ZONE INTERF. COM ZONE 4 5. רוי איצירת תקשורת בין קולט האדים בכיריים לכיריים [ ]חיבור כבלי תקשורת של קולט האדים בכיריים עבור הכיריים השמאליות [ ]חיבור כבלי תקשורת של קולט האדים בכיריים עבור הכיריים הימניות [ ]חיבור כבל התקשורת של הכיריים [ 4 ]כבל תקשורת כיריים קולט אדים בכיריים Wחבר את קולט האדים ][ / ][ לכירה או לכיריים ][ באמצעות חיבורי התקשורת הייעודיים. Wהשתמש אחר ורק בכבלים המסופקים עם המוצר. i רק כשישנו חיבור תקשורת תקין בין קולט האדים לבין הכיריים מלוא הפונקציות של המכשירים יעמדו לרשות המשתמש חיבור לאספקת החשמל i בעת ההתקנה וההכנסה לשימוש חובה לציית לחוקים, לתקנות ולתקנים במדינה. i את העבודות צריכים לבצע בעלי מקצוע מוסמכים בלבד, אשר מכירים את התקנות במדינה ואת הנחיות חברת החשמל או הגז ומצייתים להן. i הליך החיבור לאספקת החשמל חייב להתבצע על-ידי חשמלאי מוסמך. אדם זה גם נושא באחריות לנאותות ההתקנה וההפעלה הראשונית. חיבור חשמל של הכיריים כבל החשמל שבו משתמשים )כבר מותקן( חייב לתאום את הדרישות הספציפיות של המכשיר )ראה הטבלה מיגון וחתך רוחב מינימלי(. חיבור הכיריים לרשת החשמל Wכבה את מתג החשמל הראשי/המפסק האוטומטי לפני שתחבר את הכיריים. Wאבטח את מתג החשמל הראשי/המפסק האוטומטי מפני הפעלה מחדש בשוגג. Wודא שאין זרם חשמלי. Wלאחר מכן, חבר את הכיריים לרשת החשמל באמצעות חיבור יציב ותקין. Wבדוק את נאותות ההתקנה. Wהפעל את מתג החשמל הראשי/המפסק האוטומטי. Wבצע הפעלה ראשונית של הכיריים )ראה הפרק 'הפעלה'(. Wודא שכל התכונות פועלות כהלכה..0 5 הגדרת תצורה בסיסית לאחר השלמת ההתקנה יש לקבוע הגדרות בסיסיות )אפשר לשנות את ההגדרות האלה בכל עת בעתיד(. i הוראות מדויקות להגדרת התצורה הבסיסית ואת כל המידע הנחוץ תמצא בהוראות ההפעלה בפרק "תפריט התצורה". 5 הגדרת 0.. תצורה של הגז רק בעל מלאכה מוסמך או טכנאי שירות של BORA רשאי לשנות i את נחירי הגז, סוג הגז, לחץ הגז ועקומת האפיון של הגז. אדם זה גם נושא באחריות לנאותות ההתקנה וההפעלה הראשונית של רכיבי מערכת הגז. )G0/(. של גז נוזלי A אסור להשתמש בעקומת האפיון i הגדרה נכונה של סוג הגז, לחץ הגז ועקומת האפיון המתאימה i חשובה ביותר לצורך פעולה בטוחה ונטולת סכנות של כירי הגז. הוראות מפורטות לתפריט הגדרת התצורה תמצא בהוראות i ההפעלה. Wקבע את ההגדרות בתפריט הגדרה התצורה של הגז )ראה הפרק 'תפריט התצורה'(.

24 HE הנקתה.. 5 הפעלה ראשונית BORA הוראות מפורטות להפעלת מערכת Professional.0 i תמצא בהוראות ההפעלה של קולט האדים בכיריים. Wודא לפני ההפעלה הראשונית כי כל המכשירים מחוברים נכון ואספקת החשמל שלהם תקינה )עם מפסק הגנה(. Oיוצא מן הכלל: בהפעלה הראשונית מותר למתקין המטבח לצורך קביעת התצורה הבסיסית להזרים חשמל באופן זמני ליחידת הבקרה )לדוגמה במהלך שלב ההתקנה של החשמל במבנה(. Oההגדרות הרלוונטיות יישמרו, ולא יימחקו לאחר הניתוק מרשת החשמל. Oאת החיבור הסופי של המכשיר לרשת החשמל רשאי לבצע רק עובד מוסמך. 5 הפעלה.. ראשונית של כיריים גז ההפעלה הראשונית מתבצעת לאחר השלמת ההתקנה והגדרת i התצורה של כירי הגז. Wהפעל את אזור הבישול. ויסות הגז האלקטרוני מתכייל )רעש טרטור(, ולאחר מכן מתבצעת הצתה אוטומטית של להבת הגז באזור הבישול שנבחר. להבת הגז בוערת בצורה יציבה ואחידה. הפעלה ראשונית של כירי גז בפעולה בו-זמנית עם קולט האדים בכיריים Wהפעל את קולט האדים בכיריים בדרגת העוצמה המקסימלית. Wהפעל את אזורי הבישול בדרגת העוצמת המינימלית. ויסות הגז האלקטרוני מתכייל )רעש טרטור(, ולאחר מכן מתבצעת הצתה אוטומטית של להבת הגז באזור הבישול שנבחר. להבת הגז בוערת ביציבות ואינה נכבית )אין הצתה חוזרת(. השפעה קלה של קולט האדים בכיריים )משב אוויר( על להבת הגז זו תופעה נורמלית. Wבדוק שכל הפונקציות של קולט האדים בכיריים ושל הכיריים מתפקדות בצורה תקינה. Wבדוק שלהבת המבער פועלת באופן תקין, במיוחד כאשר קולט האדים בכיריים פועל. i אם להבת הגז נכבית, אם הלהבה סוטה מאוד הצדה ו/או מאפייני הלהבה אינם תקינים )לדוגמה היווצרות פיח, להבה לא יציבה,...(, יש להגדיל את עקומת האפיון, ובמקרה הצורך אף להגדיל האוורור במצב יציאת אוויר או את פתח הזרימה החוזרת במצב סחרור אוויר. 5 בדיקת תפקוד Wבצע בדיקת תפקוד יסודית של כל המכשירים על פי פרק 5.. הפעלה ראשונית של כיריים גז. Wשים לב להודעות תקלה, ראה הפרק 'תיקון תקלות'.. 5 איטום סביב המכשירים 5.4 רוי אחומר איטום מסיליקון בהתקנה מיושרת [ ]חומר איטום מסיליקון שחור עמיד בחום 5.5 רוי אחומר איטום מסיליקון בהתקנה עילית [ ]חומר איטום מסיליקון שחור עמיד בחום Wלאחר סיום כל עבודות ההתקנה וההפעלה הראשונית יש לאטום את המכשיר מכל הכיוונים )גם בין קולט האדים בכיריים והכיריים עצמם( בסיליקון איטום שחור עמיד בחום ][. Wודא שסיליקון אינו חודר מתחת למכשיר..4 5 מסירה למשתמש לאחר השלמת ההתקנה: Wהסבר למשתמש את הפונקציות המרכזיות. Wפרט בפני המשתמש את כל היבטי הבטיחות הרלוונטיים של השימוש או הטיפול במכשיר. Wהדבק את לוחית הדגם המצורפת על הכריכה האחורית של הוראות אלה. Wמסור למשתמש את האביזרים ואת המסמכים שצורפו למוצר, כדי שישמור עליהם בבטחה. תקלות בהפעלה הראשונית בהפעלה הראשונית או לאחר תקופה ממושכת ללא שימוש או לאחר החלפת בלון גז ייתכנו תקלות: המבער אינו נדלק. כפתור הבקרה משמיע אות צלילי ותצוגת דרגת העוצמה מהבהבת. ייתכן שישנו אוויר בצינור הגז. Wחזור על תהליך ההצתה באמצעות נגיעה בכפתור הבקרה. המבער אינו ניצת והכיריים אינם מגיבים. יש לכייל מחדש את ויסות הגז האלקטרוני. Wהמשך את ויסות הגז Ch דרך תפריט התצורה. בכפתור הבקרה מוצגת הודעת שגיאה )לדוגמה E00(. Wהמשך את ויסות הגז Ch דרך תפריט התצורה. 4

25 הרוצתה טירפת HE 6 תפריט התצורה סגירת תפריט i כאשר מנווטים בתפריט ועוברים את פריט התפריט האחרון מוצגת אפשרות בחירה End לסגור את התפריט. End את טבעת הכפתור עד Wסובב Wאשר את הבחירה באמצעות פקודת מגע. Oהתפריט ייסגר והתצוגה הרגילה תוצג.. i באמצעות נגיעה ארוכה אפשר לסגור את התפריט בכל מיקום שהוא. כוונונים והגדרות שעדיין לא נשמרו לא יחולו. i אם אתה נמצא בפריט כלשהו בתפריט או בתפריט משנה ואינך מבצע אף כוונון במשך דקות, תפריט התצורה ייסגר אוטומטית והתצוגה תכבה. הכוונונים שביצעת יישמרו אוטומטית. 6 הפעלה ראשונית. תפריט הגדרת גז 6 סקירת התפריט תצורת GPU CE CF עקומת אפיון של מבערי הגז איפוס GPU Ch 6. הלבטתפריט הגדרת גז. 6 תפעול התפריט פתיחת תפריט i אפשר לפתוח את התפריט רק כאשר המכשיר דולק אך לא פעיל )= דרגת עוצמה 0(..4 6 פריטי התפריט של קביעת התצורה של הגז i רק בעל מלאכה מוסמך או טכנאי שירות של BORA רשאי לשנות את נחירי הגז, סוג הגז, לחץ הגז ועקומת האפיון של הגז. אדם זה גם נושא באחריות לנאותות ההתקנה וההפעלה הראשונית של רכיבי מערכת הגז. i הגדרות נכונות חשובות להבטחת פעולה בטוחה ונטולת תקלות של כירי הגז. 5s פריט התפריט :CE תצורת GPU i בפריט התפריט CE )GPU( מווסתים את ההספק המינימלי לכול מבער ואת סוג/לחץ הגז. הגדרה A b סוג גז ולחץ גז, G0 0 מיליבר, G5 0 מיליבר, G0 9 מיליבר, G0/ 7 מיליבר, G0 50 מיליבר, G0/ 50 מיליבר, G0 מיליבר, G5 5 מיליבר, G5. 5 מיליבר, G0 5 מיליבר C 6. הלבטהגדרת סוג הגז ולחץ הגז Wבחר את ההגדרה הנכונה. )הגדרת יצרן( פריט התפריט :CF עקומת אפיון של מבערי הגז עקומות האפיון מווסתות את ערכי העוצמה התחתונים של מבערי הגז. באמצעות עקומות האפיון אפשר להתאים את דרגות העוצמה התחתונות. תלוי במצב ההתקנה ובהשפעה של קולט האדים בכיריים, אפשר במקרה הצורך לשנות את עקומת האפיון. 6. רוי אפתיחת תפריט Wלחיצה ממושכת מאוד על כפתור הבקרה של קולט האדים כיריים גז Oמוצגת הנפשה )= דרישה לסובב( Wסובב את טבעת כפתור הבקרה לפחות 90 בכיוון השעון. Oהתפריט ייפתח, ופריט התפריט הראשון יוצג. הסבר התצוגות של פריטי התפריט )לדוגמה C(: ספרה באזור המרכזי = פריט התפריט )עוצמת הארה 00%( ספרה באזור הימני = כוונון נוכחי )עוצמת הארה 50%( בחירה ואישור של פריט בתפריט Wסובב את כפתור הבקרה עד לפריט התפריט המבוקש. Wאשר באמצעות פקודת מגע. קביעת הגדרות וכוונונים, אישור ושמירה Wסובב את טבעת הכפתור עד להגדרה המבוקשת. Wאשר את הכוונון באמצעות פקודת מגע. i המערכת מחילה ושומרת את ההגדרות של כל סעיף בתפריט כאשר סוגרים סעיף זה או כאשר סוגרים את התפריט בכללו. 5

26 HE הרוצתה טירפת עקומת אפיון A: עקומת אפיון A מספקת את הדירוג העדין ביותר של ערכי העוצמה, ואפשר לקבוע אותה רק במצב אידאלי ורק בגז טבעי )G0, G5,.)G5. המצב האידאלי מתרחש כאשר: Oאף אזור בישול אינו פועל, או Oמשתמשים בכיריים עם אוורור מספיק בעבודה עם קולט אדים בכיריים במצב יציאת אוויר, או Oמשתמשים בכיריים עם פתח זרימה חוזרת גדול מספיק בעבודה עם קולט אדים בכיריים במצב סחרור אוויר וקולט האדים בכיריים אינו משפיע באופן שלילי על להבת הגז. עקומת אפיון B: עקומת האפיון שנקבעה במפעל, עם דירוג מאוזן של דרגות העוצמה הבודדות. עקומת אפיון C: עקומת אפיון C מגבירה את דרגות העוצמה התחתונות, ויש להשתמש בה רק כאשר ישנה השפעה שלילית של קולט האדים בכיריים. הגדרה 0 עקומת אפיון של מבערי הגז עקומת אפיון A עקומת אפיון B עקומת אפיון C 6. הלבטעקומות אפיון עבור מבערי הגז Wבחר את עקומת האפיון המתאימה. )הגדרת יצרן( i אם להבת הגז נכבית, אם הלהבה סוטה מאוד הצדה ו/או מאפייני הלהבה אינם תקינים )לדוגמה היווצרות פיח, להבה לא יציבה,...(, יש להגדיל את עקומת האפיון, ובמקרה הצורך אף להגדיל האוורור במצב יציאת אוויר או את פתח הזרימה החוזרת במצב סחרור אוויר. פריט תפריט :Ch איפוס GPU i פריט התפריט Ch )איפוס )GPU מציע פונקציית איפוס. אפשר להשתמש בפונקציית איפוס זו במקרה של תקלה וכן בהפעלה הראשונית כאשר כירי הגז אינן מגיבות )אין הצתה(. i הערכים המוגדרים עבור סוג הגז, לחץ הגז ועקומת האפיון של הגז נותרים ללא שינוי, והאיפוס אינו משפיע עליהם. הגדרה איפוס GPU 0 ביצוע איפוס ל- GPU נעולה 6.4 הלבטביצוע איפוס ל- GPU נעולה Wבצע איפוס במקרה הצורך. 6

27 הלעפהו תויצקנופ HE 7 פונקציות והפעלה שימוש בפקודות המגע: Oפתיחת תפריט הפונקציות Oאישור פריטים תפריט/זמנים/פונקציות שימוש בפקודות של נגיעה כפולה: Oהפעלת פונקציית ההשהיה שימוש בפקודות של לחיצה ממושכת: Oהשבת נעילת ילדים Oיציאה מתפריט הפונקציות. Wציית להוראות הבטיחות ולאזהרות )ראה הפרק בטיחות ( בכול הפעלה... 7 שימוש בכפתורי הבקרה 7 שימוש בטבעת כפתור הבקרה אפשר לסובב את הטבעת של כפתור הבקרה גם בכיוון השעון וגם נגד כיוון השעון. אפשר לסובב את הטבעת כמה שרוצים, אין נקודת 0 קבועה. שימוש בפקודות של לחיצה ממושכת מאוד: Oאיפוס משך החיים של המסנן Oטעינת תפריט התצורה 7 הדלקה/כיבוי. של המערכת אשימוש בטבעת הכפתור הדלקה 7. רוי סיבוב בכיוון השעון )ימינה(: Oהדלקה Oהגדלת ערך/דרגת העוצמה Oניווט בתפריט 7. רוי אהדלקת המערכת סיבוב נגד כיוון השעון )שמאלה(: Oכיבוי Oהקטנת ערך/דרגת העצומה Oניווט בתפריט 7 הפעלת.. משטח המגע 7.4 רוי אתצוגה רגילה לאחר ההדלקה משטח המגע של כפתור הבקרה מגיב לפקודות מגע: זמן מגע פקודה < שנ נגיעה קצרה נגיעה נגיעות קצרות בזו אחר זו נגיעה כפולה 4 שנ נגיעה ממושכת/נגיעה רציפה לחיצה ממושכת 5 8 שנ נגיעה ממושכת/נגיעה רציפה לחיצה ממושכת מאוד 7. הלבטאופן השימוש במשטח המגע Wסובב טבעת כפתור כלשהי בכיוון השעון Oהמערכת תופעל. Oבכול כפתורי הבקרה יוצג 0. i אם לאחר ההדלקה מופיע L בכול כפתורי הבקרה, אז נעילת הבטיחות בפני ילדים פעילה. הפעלת המכשיר תתאפשר רק לאחר שחרור הנעילה )ראה ביטול נעילת הבטיחות בפני ילדים לפני הבישול או ביטול קבוע של נעילת הבטיחות בפני ילדים(. כיבוי >s >5s 7. רוי אתצוגה גרפית של פקודות המגע 7.5 רוי [ ]אופן ההצגה של פקודת מגע [ ]אופן ההצגה של לחיצה ממושכת [ ]אופן ההצגה של לחיצה ממושכת מאוד אכיבוי המכשיר Wסובב את טבעת הכפתור נגד כיוון השעון עד לדרגת העוצמה 0. Oהפונקציות הנוספות הפעילות יסתיימו והמכשיר יכובה. 7

28 HE הלעפהו תויצקנופ 0 i שניות לאחרים שמכבים את כל המכשירים המחוברים )= דרגת עוצמה 0( המערכת תכבה לגמרי. i במסגרת השימוש במבערי הגז ייתכן שהגז המשתחרר ישמיע רעש. להבת המבער נצבעת כתום עקב לכלוכים במבער ובאוויר )אבק(. מאפיינים אלה הם תופעה רגילה ועשויים להתרחש ללא תלות זה בזה. i אם במהלך הפעולה של כיריים הגז נוצר עשן או נוצרת שרפה סגור את אספקת הגז ונתק את אספקת החשמל למכשיר בעזרת הנתיך בארון החשמל. i אם אתה מזהה ריח גז או תקלה במערכת הגז סגור את ברז הגז. פתח חלונות ודאג לאוורור טוב. בישול במכשיר בגז גורם להיווצרות חום, לחות ותוצרי בעירה במקום שהמכשיר מוצב בו. במיוחד כשהמכשיר פועל יש להקפיד על אוורור טוב של החדר: יש לשמור את פתחי האוורור הטבעיים פתוחים או לדאוג להתקין ציוד אוורור מכני. בשימוש אינטנסיבי מתמשך במכשיר ייתכן שיידרש אוורור נוסף, כגון פתיחת חלון או אוורור פעיל כגון מערכת אוורור מכנית בעוצמה גבוהה. שימוש נכון בכירת גז i לעולם אין להפעיל את כירי הגז למשך זמן ארוך )מעל 5 דקות( ללא כלי בישול ובשילוב עם קולט האדים בכיריים. במצב זה נוצרות טמפרטורות גבוהות מאוד ולפיכך ייגרמו נזקים לכירי הגז ולחלקים מוליכי האוויר של קולט האדים בכיריים. i קצות הלהבה צריכים להישאר מתחת לתחתית הסיר. קצות להבה הבולטים החוצה פולטים שלא לצורך חום אל האוויר, עלולים לפגוע בידיות הסירים ובחלקים מוליכי אוויר )של קולט האדים( ומגבירים את הסכנה לכוויה. בנוסף לכך החלק החיצוני של להבת הגז גם הרבה יותר מליבת הלהבה. i בכול עבודה עם ציוד חם הגן על ידיך באמצעות כפפות מטבח או מטליות מבודדות. השתמש רק בכפפות או במטליות המבודדות רק כשהן יבשות. אריגים לחים או רטובים מוליכים חום טוב יותר ולפיכך יכולים לגרום לכוויות מהאדים. ודא שאריגים אלה אינם מגיעים לקרבת הלהבות. לכן אין להשתמש במטליות, מגבות וכן הלאה גדולות מדי. i נתזי שומן ושאריות של חומרים )מוצרי מזון( דליקים אחרים על הכיריים עלולים להידלק. הסר אותם בהקדם האפשרי. Wאין להניח על נושא הסירים כלי בישול שהתחתית שלו אינה ישרה. Wלעולם אין לחמם כלי בישול כשהוא ריק מתוכן. Wהעמד את כלי הבישול רק על נושא הסירים המסופק. אסור להניח את כלי הבישול ישירות על המבער. Wאין להשתמש בסירי צלייה, מחבתות או אבני גריל כה גדולים, כך שהם מכסים יותר ממבער אחד. החום המצטבר עקב כך עלול לגרום נזק לכיריים. Wודא שחלקי המבער ונושא הסירים ממוקמים נכון. Wהצת את הגז רק כאשר כל חלקי המבער מורכבים נכון. Wודא שהלהבה של המעבר אינה חורגת מעבר לתחתית כלי הבישול ואינה מטפסת לאורך דופן הכלי. Wאל תאחסן חפצים דליקים בקרבת הכיריים. כדי להשיג הספק מרבי בצריכת גז מינימלית אנו ממליצים: Wלהשתמש בכלי בישול שהתחתית שלהם מכסה את מלוא הלהבה, כך שהלהבה לא תבלוט מעבר לתחתית כלי הבישול. Wהשתמש בסיר מתאים לכל מבער. Wהצב את כלי הבישול ממורכז על כירת הגז. Wכאשר תכולת הסיר רותחת הורד את עוצמת המבער לדרגה החלשה ביותר )להבה קטנה(.. הכיריים היו מופעלות Oאם קודם לכן אזורי בישול כלשהם פעלו והם עדיים חמים, H יהבהב בכפתור הבקרה )תצוגת שארית חום(. Oאם אין עוד שארית חום, התצוגה תכבה לאחר 0 שניות. 7 תפעול הכיריים i המשתמש יוכל ליהנות ממלוא היקף הפונקציות של הכיריים במערכת BORA Professional.0 רק בשילוב עם קולטי האדים בכיריים המתאימים PKA/PKAAB או.PKAS/PKASAB i לפני השימוש הראשון בכיריים נקה את אזורי הבישול )ראה הפרק ניקוי (... 7 הערות הפעלה כלליות לכיריים את הכיריים מפעילים באמצעות שני כפתורי בקרה. עבור כל אזור בישול ישנן 9 דרגות עוצמה, כאופציה דרגת הגברה אחת ופונקציות שונות. לכל אזור בישול ישנו כפתור בקרה משלו. את אזור הבישול הקדמי מווסתים באמצעות הכפתור השמאלי, את אזור הבישול האחורי באמצעות הכפתור הימני. 7.6 רוי אתצוגת אזורי בישול [ ]אזור בישול קדמי פעיל [ ]אזור בישול אחורי פעיל.. 7 הערות הפעלה מיוחדות עבור כיריים גז PKG i בהפעלה הראשונית או לאחר תקופה ארוכה ללא שימוש או לאחר החלפת בלוני גז ייתכן שהמבער לא יידלק. ייתכן כי ישנו אוויר בצנרת הגז או שיש לכייל מחדש את ויסות הגז האלקטרוני. פעל בהתאם להנחיות ההפעלה הראשונית )ראה הפרק הפעלה ראשונית (. i עקב השימוש בחלקים יצוקים מצופים אמייל ייתכנו הבדלים וחוסר אחידות מינימליים בצבעים. בנוסף לכך תיתכן חלודה קלה בנקודות המגע. אפשר להסיר אותה בקלות באמצעות מטלית. נקודות אלה תקינות ואינן פוגעות במוצר. i בעקבות השימוש חלקים מסוימים בכיריים גז עשויים לשנות את צבעם. שינוי צבע זה הוא תופעה תקינה ואינו משפיע על להבת הגז ועל תפקוד הכיריים. 8

29 הלעפהו תויצקנופ HE.4 7 תפריט פונקציות i כל מכשיר מציע פונקציות נוספות שונות. את הפונקציות האלה אפשר לבחור ולהפעיל דרך תפריט הפונקציות. עבור כל סוג מכשיר מוצגות בתפריט הפונקציות רק הפונקציות האפשריות לו. תפריט הפונקציות של כיריים גז PKG בכירי גז ישנן סך הכול פונקציות נוספות לבחירה: פריט תפריט v t A Wהתאם את עוצמת שאיבת האדים של קולט האדים בכירים לדרגת העוצמה של כירי הגז. פעולה בו זמנית של כיריים גז וקולט האדים בכיריים אם מפעילים את כירי הגז בשילוב עם קולט אדים בכיריים, ייתכן שזרימת האוויר שהקולט יוצר תשפיע על להבת הגז. Wאל תפעיל את קולט האדים בכיריים בעוצמה חזקה כאשר כירי הגז פועלות בעוצמת חלשה. Wבמקרה הצורך הנמך את דרגת העוצמה של קולט האדים בכיריים לפני הצתת כירי הגז. Wהשתמש בכירי הגז רק עם כלי בישול. מבנה נושא הסירים וכלי הבישול מגנים על להבת הגז מפני זרימת האוויר של קולט האדים בכיריים. i להבות עשויות להבעיר את מסנן השומנים של קולט האדים בכיריים כמו גם את החלקים מוליכי האוויר או לפגוע בהם. אין לבצע שלהוב אלכוהול כשקולט האדים בכיריים פועל. שם תכונת שמירה על חום ) דרגות( פונקציית טיימר )כיבוי אוטומטי( הרתחה אוטומטית 7. הלבטתפריט הפונקציות של כיריים גז PKG פתיחת תפריט הפונקציות 7 קביעת.. דרגת העוצמה של אזור הבישול כדי לווסת את העוצמה יש לסובב את טבעת הכפתור לדרגת העוצמה המבוקשת )ויסות עוצמה אלקטרוני(. 7.8 רוי אפתיחת תפריט הפונקציות של הכיריים Wנגיעה בכפתור הבקרה של הכיריים Oתפריט הפונקציות נפתח. Oפריט התפריט הראשון מוצג בתצוגת כפתור הבקרה פונקציית שמירת חום גמישה אפשר לשמור על טמפרטורה קבועה של האוכל שכבר בושל ב- דרגות חום שונות. Oמשך ההפעלה המרבי של תכונת שמירת החום מוגבל ל- 8 שעות. דרגת שמירה על חום סמל v, טמפרטורה 4 C 74 C 94 C v: v* # שימוש התכת שוקולד שמירה על חום רתיחה קלה 7. הלבטדרגות שמירת חום i הטמפרטורות בפועל של דרגות שמירת החום עשויות לסטות מעט, מאחר שהן מושפעות מכלי הבישול, מכמות האוכל בכלי הבישול ומטכנולוגיות החימום השונות. גם קולט האדים בכיריים משפיע על הטמפרטורות. 7.7 רוי אקביעת דרגת העוצמה של אזור הבישול Oדרגת העוצמה שבחרת תוצג בתצוגה של כפתור הבקרה המופעל. הגברת עוצמה Wסיבוב טבעת הכפתור בכיוון השעון הפחתת עוצמה Wסיבוב טבעת הכפתור נגד כיוון השעון..4 7 דרגת עוצמה באזורי הבישול כאשר מפעילים את דרגת ההגברה, אזור הבישול יופעל בהספק מקסימלי למשך הזמן שהוגדר מראש. i לעולם אין לחמם שמן, שומן וכדומה בדרגת ההגברה. העוצמה הגבוהה עלולה לחמם את תחתיות הסירים יתר על המידה. הפעלת דרגת עוצמה עבור אזור בישול P. את טבעת הכפתור בכיוון השעון עד לדרגת ההגברה Wסובב i לאחר 0 דקות דרגת ההגברה תונמך אוטומטית בחזרה לעוצמה 9. ביטול דרגת ההגברה לפני הסיום Oקביעת דרגת עוצמה אחרת עבור אזור הבישול שבו דרגת ההגברה פעילה 9

30 HE הלעפהו תויצקנופ.4. הפעלת תכונת שמירת החום Wקבע את האפשרויות הבאות: 7 פונקציית טיימר/כיבוי אוטומטי מנגנון הכיבוי האוטומטי של פונקציית הטיימר מכבה אוטומטית את אזור הבישול הפעיל בתום הזמן שנקבע מראש. i אפשר לקבוע עבור הטיימר משך זמן בין דקה אחת ל- 0 דקות. הפעלת טיימר עבור אזור בישול Wפעל באופן הבא רוי אהפעלת טיימר עבור אזור בישול 7.9 רוי אתכונת שמירה על חום PKFI(, PKI, )PKIW Oיישמע אות צלילי. Oדרגת שמירת החום שנבחרה תופעל..v*/v:,v/ הבקרה יוצג Oבכפתור הגדלה או הנמכה של דרגת שמירת החום הנוכחית Oהטיימר יופעל עבור אזור הבישול שנבחר. Oבכפתור הבקרה יוצגו הזמן שצריך לקבוע עבור הטיימר, מתחיל ב וסמל הטיימר. Oאם לא תתחיל לכוון את הזמן בתוך 4 שניות, הטיימר יבוטל. התצוגה בכפתור הבקרה מתחלפת בחזרה לתהליך הבישול הנוכחי. קביעת הזמן והפעלת הטיימר i סיבוב בכיוון השעון מאריך את הזמן )מתחיל ב- 0 דקות(. סיבוב נגד כיוון השעון מקצר את הזמן רוי אהגדלת דרגת שמירת החום הנוכחית 7.4 רוי אסיבוב טבעת הכפתור בכיוון השעון רוי אהפחתת דרגת שמירת החום הנוכחית ביטול פונקציית שמירת החום 7.5 רוי אסיבוב טבעת הכפתור נגד כיוון השעון 7. רוי 0 אביטול פונקציית שמירת החום Oאזור הבישול יכובה, ובכפתור הבקרה יוצג 0. H. הבקרה מוצגת שארית החום בהתאם לצורך Oבכפתור Oבטווח של 0 עד 0 דקות הזמן מתארך/מתקצר בשני כיווני הסיבוב במדרגות של 0 שניות. Oבטווח שבין 0 ל- 0 דקות הזמן מתארך/מתקצר בשני הכיוונים במדרגות של דקה אחת, בשאר הטווח במדרגות של 5 דקות. Oלאחר אישור באמצעות פקודת מגע יישמע צליל אישור, הטיימר של אזור הבישול יופעל והזמן שנקבע יתחיל לרוץ אחורה.

31 הלעפהו תויצקנופ HE Oהתצוגה בכפתור הבקרה מחלפת לתהליך הבישול הנוכחי, וסמל הטיימר מוצג. Oדרגת העוצמה שנקבע והזמן הנותר יוצגו בתצוגת כפתור הבקרה לסירוגין, למשך שניות כל אחת/אחד. Oהחל מזמן נותר של דקות יוצג רק הזמן הנותר. Oהחל מזמן נותר של 5 שניות הזמן הנותר יהבהב. שינוי טיימר פעיל Wחזור על התהליך עבור אזור הבישול עם הטיימר הפעיל. Wשנה את הזמן שנקבע והפעל מחדש את הטיימר. הפסקת הטיימר לפני הזמן אם ברצונך להמשיך את תהליך הבישול: Wפתח את תפריט הפונקציות של הכיריים. Wבחר את פריט התפריט פונקציית טיימר )כיבוי אוטומטי(. Wהפחת את הזמן שנקבע ל- 000 ואשר את הפעולה. Oהטיימר יבוטל לפני סיום ויישמע צליל אישור. Oתהליכי בישול פעילים ימשיכו לפעול ללא שינוי. i אם מפחיתים את דרגת העוצמה של אזור הבישול בזמן שהחימום האוטומטי פעיל, החימום האוטומטי יבוטל. תנאי לפעולת ההרתחה האוטומטית: Oתהליך בישול בדרגת עוצמה בין ל- 8. הפעלת החימום האוטומטי Wפתח את תפריט הפונקציות של הכיריים. Wפעל באופן הבא... 4 אם ברצונך לבטל את תהליך הבישול: Wסובב את טבעת הכפתור לדרגת העוצמה 0. Oאות צלילי יישמע, אזור הבישול יכובה והטיימר הפעיל יסתיים. 7.6 רוי הזמן חלף Oאזור הבישול יכובה אוטומטית. Oיישמע אות צלילי. Oבכפתור הבקרה מוצג 000 וסמל הטיימר מהבהבים. Oלאחר 5 שניות האות הצלילי והתצוגה המהבהבת יבוטלו אוטומטית. i אפשר לבטל את התצוגה המהבהבת ואת הצלילים לפני סיום באמצעות פקודת מגע בכפתור הבקרה. H. מכן תוצג שארית החום Oלאחר.4. 7 הרתחה אוטומטית כאשר מפעילים את ההרתחה האוטומטית אזור הבישול יפעל למשך זמן מסוים בדרגת עוצמה 9, ואז העוצמה תופחת אוטומטית לדרגת המשך הבישול שנקבעה. זמן החימום נקבע אוטומטית על ידי המערכת בהתבסס על דרגת העוצמה שכווננה. אהפעלת החימום האוטומטי Oנשמע צליל אישור, ההרתחה האוטומטית מופעלת וטיימר ההרתחה מתחיל לרוץ אחורה. Oבכפתור הבקרה מוצגים סמל ההרתחה A והטמפרטורה שנקבעה )לדוגמה 5A(. ביטול מוקדם של החימום האוטומטי ההרתחה האוטומטית תפסיק לפני סיומה אם: Wתפחית את דרגת העוצמה )דרגת המשך בישול(. Wתכוון דרגת עוצמה 9..ßp את דרגת ההגברה Wתפעיל v. את דרגת שמירת החום Wתפעיל Wתכבה את הכיריים. הזמן חלף Oבתום זמן ההרתחה תופעל דרגת המשך הבישול שנקבעה קודם לכן. Oיישמע אות צלילי. Oסמל ההרתחה לא יוצג עוד PKG דרגת עוצמה )דרגת המשך בישול( זמני הרתחה בשניות:דקות 00:40 0:00 0:00 0:00 04:0 07:00 0:00 0: הלבטסקירת זמני ההרתחה i אם מגבירים את דרגת העוצמה של אזור הבישול בזמן שהחימום האוטומטי פעיל, החימום האוטומטי יישאר פעיל. זמן החימום יותאם לכך.

32 HE הקוזחתו יוקינ 8 ניקוי ותחזוקה Wשים לב לכול הוראות הבטיחות והאזהרות )ראה הפרק בטיחות (. Wפעל לפי ההוראות שסופקו על-ידי היצרן. Wלפני ביצוע הניקוי והתחזוקה השגרתיים ודא שהכיריים וקולט האדים כבו והתקררו לחלוטין, כדי למנוע פציעות וכוויות )ראה הפרק הפעלה (. Oניקוי ותחזוקה שגרתיים וקבועים מבטיחים חיי שירות ארוכים ותפקוד אופטימלי. Wהקפד על מחזורי הניקוי והתחזוקה הבאים: מחזור ניקוי רכיבים כפתור בקרה: טבעת הכפתור/בית הכפתור מיד לאחר שנוצר לכלוך כיריים גז: כיריים נושא סירים מבער גז 8. הלבטמחזורי ניקוי מיד לאחר שנוצר לכלוך יש לנקות אותו ביסודיות באמצעות חומרי ניקוי ביתיים רגילים Wרכך שאריות מזון שרופות בעזרת מטלית לחה. Wסלק את שאריות הלכלוך בעזרת מגרדת לזכוכית קרמית. Wסלק מיד גרגירים, פירורים וכדומה שנפלו על הכיריים במהלך פעולות הבישול השגרתיות, כדי למנוע שריטות ושחיקה של המשטח העליון. שינויי צבע וכתמים מבריקים אינם מזיקים לכיריים. הם אינם משפיעים על תפקוד הכיריים ואינם פוגעים ביציבות הזכוכית הקרמית. שינויי צבע בכיריים נגרמים כתוצאה משאריות ומשקעים שלא סולקו ואז נשרפו. כתמים מבריקים נגרמים כתוצאה משחיקה על-ידי תחתיות כלי הבישול, במיוחד בעת שימוש בכלי בישול עם תחתית אלומיניום, או כתוצאה משימוש בתכשירי ניקוי שאינם מתאימים. הסרתם דורשת מאמץ רב. i עקב השימוש בחלקים יצוקים מצופים אמייל ייתכנו הבדלים וחוסר אחידות מינימליים בצבעים. בנוסף לכך תיתכן חלודה קלה בנקודות המגע. אפשר להסיר אותה בקלות באמצעות מטלית. נקודות אלה תקינות ואינן פוגעות במוצר.. 8 ניקוי נושאי הסירים i פני השטח של נושא הסירים מקבלים מראה מט במהלך הזמן. זו תופעה נורמלית ואינה מעידה על פגם בחומר. i נושאי הסירים אינם מתאימים להדחה במדיח הכלים.. 8 תכשירי ניקוי ואמצעי ניקוי i שימוש בתכשירי ניקוי חזקים ובכלי בישול בעלי תחתית מחוספסת עלול לגרום נזק לפני השטח ולהיווצרות כתמים כהים. Wלעולם אל תשתמש בקיטור, בספוגיות קרצוף או בתכשירי ניקוי המכילים כימיקלים חזקים )כגון תרסיס לניקוי תנורים(. Wודא שתכשיר הניקוי אינו מכיל חול, סודה לשתייה, חומצה, מלחים או כלוריד. 8 אמצעי.. ניקוי עבור כיריים מזכוכית קרמית כדי לנקות את הכיריים, תזדקק למגרדת מיוחדת לזכוכית קרמית ולתכשיר ניקוי מתאים. 8 ניקוי. הכיריים 4 8. רוי [ ]כיריים גז [ ]נושא סירים [ ]מבער גז [ 4 ]סמן מיקום אפירוק מבער הגז Wהסר את נושא הסירים ][. Oאת נושאי הסירים אפשר לנקות ידנית בלבד.. ניקוי ידני Wהשתמש בתכשיר ניקוי מסיר שומנים. Wשטוף את נושא הסירים במים חמים. Wנקה את נושא הסירים בעזרת מברשת רכה. Wלאחר הניקוי שטוף את נושא הסירים היטב. Wיבש את נושא הסירים בקפידה באמצעות מטלית נקייה... 8 ניקוי כיריים מזכוכית קרמית Wודא שהכיריים כבויות )ראה הפרק הפעלה (. Wודא שאספקת הגז מנותקת וכבויה. Wהמתן עד שכל אזורי הבישול יתקררו. Wסלק מהכיריים את כל הלכלוך הגס ושאריות המזון בעזרת מגרדת לזכוכית קרמית. Wמרח את תכשיר הניקוי על הכיריים הקרות. Wהחדר את תכשיר הניקוי בעזרת מגבת נייר או מטלית נקייה. Wנגב את הכיריים במטלית רטובה. Wנגב את הכיריים במטלית נקייה. כאשר הכיריים חמות: Wסלק שאריות מותכות של פלסטיק, רדיד אלומיניום, סוכר או מזון המכיל סוכר שדבקו לכיריים החמות מיד, בעזרת מגרדת לזכוכית קרמית, כדי למנוע מהן להישרף. לכלוך קשה Wנקה לכלוך וכתמים קשים )משקעי אבנית, כתמים בעלי ברק דמוי פנינה( בעזרת תכשירי ניקוי מתאימים כאשר הכיריים עדיין חמות.

33 הקוזחתו יוקינ HE Wמקם את כיפת המבער ][ בצורה ישרה ומדויקת על גבי ראש המבער ][. Oאם חלקי המבער אינם מונחים במקומם כראוי, המצת האלקטרוני אינו נכנס למקומו. Wהנח את נושא הסירים במדויק ובצורה ישרה על מבער הגז. Wהפעל את מבער הגז )ראה הפרק הפעלה (.. 8 טיפוח הכיריים Wאל תשתמש בכיריים בתור משטח עבודה או אזור אחסון. Wאין לדחוף או לגרור כלי בישול על פני הכיריים. Wהקפד להרים את הסירים והמחבתות מעל הכיריים. Wשמור על ניקיון הכיריים. Wסלק מיד כל לכלוך שנוצר. Wהשתמש רק בכלי בישול המתאימים למכשיר )ראה הפרק תיאור המכשיר (. i כאשר ישנו לכלוך שדבוק חזק או לכלוך שרוף אפשר להשרות מעט את נושא הסירים במים חמים עם נוזל שטיפת כלים כדי לרכך את הלכלוך; אם נוצרים כתמי אבנית אפשר להסיר אותם באמצעות מים עם חומץ... 8 ניקוי חלקי מבער הגז i פני השטח של כיפת המבער מקבלים מראה מט במהלך הזמן. זו תופעה נורמלית ואינה מעידה על פגם בחומר. 8 ניקוי 4. כפתורי הבקרה רוי אפירוק מבער הגז 8. רוי [ ]כיפת המבער [ ]ראש המבער [ ]מצת אלקטרוני [ 4 ]מנגנון בטיחות תרמי [ 5 ]תושבת מבער [ 6 ]נחיר מבער הגז Oלאחר שימוש בכיריים, התחל בניקוי רק לאחר שמבער הגז התקרר וחזר לטמפרטורה רגילה. Oאסור להדיח את רכיבי המבער במדיח כלים. נקה את רכיבי המבער ניקוי ידני בלבד. Oהשתמש אך ורק במים חמים, בנוזל רגיל להדחת כלים ובספוג רך או במטלית לצורך ניקוי. Oלעולם אל תקרצף או תגרד שאריות מזון שדבקו לכיריים. Wהסר את נושא הסירים. Wהסר את כיפת המבער ][ מראש המבער ][. Wהסר את ראש המבער ][ מפתח יציאת הגז. Wנקה את חלקי המבער. Wנקה את כל פתחי הלהבה באמצעות מברשת לא מתכתית. Wנקה במטלית לחה את כל חלקי המבער שאי אפשר להסיר. Wנגב בזהירות במטלית סחוטה היטב את אלקטרודת ההצתה ][ ואת הרכיב התרמי ]4[. Oאסור להרטיב את אלקטרודת ההצתה, אחרת לא ייווצר ניצוץ הצתה. Wלסיום יבש הכל בקפידה באמצעות מטלית נקייה. Oהמתן עד שפתחי הלהבה, ראשי המבערים וכיפות המבערים יתייבשו לחלוטין לפני שתרכיב אותם בחזרה. Wהרכב בחזרה את רכיבי המבער. Wמקם את ראש המבער ][ במקום הנכון על פתח יציאת הגז. Wודא שמנגנון הבטיחות התרמי ]4[ והמצת האלקטרוני ][ ממוקמים כראוי בפתח המתאים. אהסרת טבעת הכפתור [ ]בית כפתור הבקרה [ ]משטח מגע [ ]טבעת הכפתור ניקוי טבעת הכפתור i טבעות הכפתורים אינן מתאימות להדחה במדיח הכלים. אפשר לנקות את טבעת הכפתור ידנית בלבד. Wמשוך את טבעת הכפתור אל מחוץ לבית הכפתור. Wהשתמש בתכשיר ניקוי מסיר שומנים. Wשטוף את טבעת הכפתור במים חמים. Wנקה את טבעת הכפתור בעזרת מברשת רכה. Wלאחר הניקוי שטוף את טבעת הכפתור היטב. Wיבש ביסודיות את טבעת הכפתור. Wהלבש את טבעת הכפתור היבשה בחזרה על בית כפתור הבקרה. ניקוי משטח המגע ובית כפתור הבקרה Wהסר את טבעת הכפתור. Wנקה את משטח המגע ואת בית כפתור הבקרה באמצעות מטלית רכה ולחה. Wיבש ביסודיות את משטח המגע ובית כפתור הבקרה. Wהלבש את טבעת הכפתור בחזרה על בית כפתור הבקרה.

34 HE תולקת ןוקית 9 תיקון תקלות Wשים לב לכל הוראות הבטיחות והאזהרות )ראה הפרק 'בטיחות'(. מצב גורם לתקלה פתרון בהפעלה הראשונית או לאחר תקופה ממושכת ללא שימוש או לאחר החלפת בלון גז: ישנו אוויר בצנרת הגז. מבער לא ניצת. חזור על תהליך ההצתה כמה פעמים על פי הצורך. לשם כך תוכל להשתמש במשטח המגע של כפתור הבקרה כאשר דרגת העוצמת מהבהבת או לסובב את כפתור הבקרה לדרגת עוצמת 0 ולאחר מכן לכוונן את דרגת העוצמה. בצע איפוס )ראה תפריט התצורה של הגז(. תקלת תקשורת בין יחידת ההפעלה והכיריים )לדוגמה הפסקת חשמל(. כירי הגז אינן מגיבות )אין כיול של האקטואטורים ואין הצתה(. יבש את חלקי מבערי הגז )ראה הפרק 'ניקוי'(. מבערי הגז לחים. ההצתה האלקטרונית של מבער הגז מקם נכון את חלקי מבערי הגז )ראה הפרק 'ניקוי'(. ראשי מבערי הגז ו/או כיפות מבערי הגז אינם ממוקמים נכון. אינה פועלת. הסר את הלכלוך )ראה הפרק 'ניקוי'(. מנגנון ההצתה החשמלי ו/או הרכיב התרמי מלוכלכים. נקה את חלקי מבער הגז )ראה הפרק 'ניקוי'(. לכלוכים בראש מבער הגז. חזרה על תהליך ההצתה על ידי כוונון דרגת העוצמה. ההצתה נכשלה. תצוגת דרגת העוצמת מהבהבת. פקודת מגע על כפתור הבקרה כאשר דרגת העוצמה מהבהבת. בפעולה סדירה: סגור את ברז הגז וכבה מיד את כל הלהבות. צור נקודה לא אטומה בצנרת הגז. אתה מריח גז. קשר עם חברת הגז. ודא שכל החיבורים אטומים )ראה הפרק 'התקנת גז'(. פתח את ברז הגז )ראה הפרק 'הפעלה'(. ברז הגז סגור. לא זורם גז מהמבער. החלף את בלון הגז הריק בבלון גז מלא בגז מתאים. בלון הגז ריק. מקם נכון את חלקי מבערי הגז )ראה הפרק 'ניקוי'(. נקה את חלקי מבער הגז )ראה הפרק 'ניקוי'(. רכיבי מבער הגז )ראש המבער ו/או כיפת המבער( אינם ממוקמים נכון. לכלולים בפתחי יציאת הגז מראש המבער. להבת הגז נכבית לאחר ההצתה. להבת הגז נכבית במהלך הפעולה. להבת הגז משתנה. חבר את טבעת הכפתור לכפתור הבקרה. טבעת הכפתור חסרה. הכיריים אינן נדלקות. החלף נתיך. הפעל מחדש את המפסק האוטומטי הנתיך בארון החשמל של הדירה או של הבניין פגום או שהמפסק האוטומטי כבוי. צור קשר עם השירות של.BORA הנתיך נשרף או שהמפסק האוטומטי נכבה שוב ושוב. פנה לחשמלאי מוסמך שיבדוק את אספקת החשמל. ישנו נתק באספקת החשמל. בדוק את המצב שוב לאחר כמה שעות עבודה. היווצרות ריח ואדים כשהכיריים פועלות. תופעה תקינה במכשירים חדשים. אם עדיין ישנם ריחות, צור קשר עם צוות השירות של.BORA הפעל מחדש את אזור הבישול )ראה הפרק 'הפעלה'(. משך הפעולה של אזור בישול מסוים ארוך מדי. הכיריים או אחד מאזורי הבישול כבים )ראה הפרק 'תיאור המכשיר'(. ההגנה נגד התחממות-יתר נכנסה לפעולה. אוטומטית. )ראה הפרק 'תיאור המכשיר'(. ההגנה נגד התחממות-יתר נכנסה לפעולה. דרגת ההגברה מתבטלת לפני הזמן באופן אוטומטי. כבה את המנגנון למניעת הפעלה על-ידי ילדים נעילת הבטיחות בפני ילדים מופעלת. )ראה בפרק "הפעלה"(. בכפתור הבקרה מוצג L. 4

35 תולקת ןוקית HE מצב גורם לתקלה פתרון בכפתור הבקרה מוצג /. הפעלה ממושכת )8 שניות( של כפתור שחרר את כפתור הבקרה או נקה אותו. הבקרה או לכלוך על כפתור הבקרה. בכפתור הבקרה תקלה במהלך פעולת התוכנה. בצע איפוס )תפריט תצורה )Ch )ראה הפרק 'התקנה'(. מוצג.E00, E00 בכפתור הבקרה מוצג E0. 9 תצוגת כפתור הבקרה E0 תקלה בבקרה של משטח המגע. תקלה בניתוח הנתונים מהכפתור. לוח הבקרה נכבה לאחר.5 עד 7.5 שניות נתק את המכשיר מרשת המחשמל למשך דקה אחת לפחות ואז הפעל אותו מחדש. צור קשר עם השירות של.BORA הסר את טבעת ההחלפה והנח אותה שוב. בצע פקודת מגע נוספת. התקשר לצוות השירות של.BORA החלף את כפתור הבקרה. קוד תקלה E066. תצוגת כפתור הבקרה E580 נתק באספקת הגז ו/או אין זיהוי להבה. בלון הגז ריק. חזור על תהליך ההצתה כמה פעמים על פי הצורך. לשם תוכל לתת פקודת מגע בכפתור הבקרה כאשר דרגת העוצמת מהבהבת או לסובב את כפתור הבקרה לדרגת עוצמת 0 ולאחר מכן לכוונן את דרגת העוצמה. אשר את התקלה 066_E וחזור על תהליך ההצתה. )לאחר ההתקנה צינור הגז זקוק לזמן מה כדי להתמלא(. בדוק את חיבור הגז או חיבור החשמל. צור קשר עם השירות של.BORA אי אפשר להפעיל את תפריט התצורה במצב פעולה כבה את דרגות העוצמה בקולט האדים ובשתי הכיריים. זה. דרגות העוצמה פעילות בכיריים או בקולט האדים. 9. הלבטתיקון תקלות Wלאחר תיקון תקלה בצע ניסיון נוסף כדי לוודא שהתקלה תוקנה. Wבכל התקלות האחרות בצע הפעלה מחדש של המערכת. Wכמוצא אחרון נתק לזמן קצר את החשמל. i במהלך או לאחר ניתוק החשמל הכיריים עשויות עדיין להיות חמות. בדגמי PKCH, PKCB ו- PKG שארית החום לא תוצג לאחר ניתוק חשמל, גם אם הכיריים פעלו קודם לכן והן עדיין חמות. Wאם מתרחשות תקלות רבות, צור קשר עם השירות של BORA )ראה הפרק 'אחריות, שירות טכני, חלקי חילוף ואביזרים'( וציין את מספר התקלה המוצג ואת סוג המכשיר )ראה הפרק 'לוחית דגם'(. 5

36 HE םינשי םירישכמ לש קוליסו קוריפ,שומיש ללכמ האצוה הוצאה מכלל שימוש, פירוק וסילוק של מכשירים ישנים 0 Wשים לב לכל הוראות הבטיחות והאזהרות )ראה הפרק בטיחות (. 0. Wפעל לפי ההוראות שסופקו על-ידי היצרן. סילוק ידידותי לסביבה השלכת חומרי האריזה i האריזה מגנה על המכשיר מפני נזקים במהלך המשלוח. חומרי האריזה נבחרו לפי קריטריונים אקולוגיים )מזעור הנזק לסביבה והתאמה לסילוק( ולכן הם ניתנים למיחזור. מיחזור האריזה מאפשר שימוש חוזר בחומרים ובכך חוסך חומרי גלם ומפחית את ייצור הפסולת. המשווק יקבל בחזרה את האריזה. W החזר את האריזה למשווק. או Wהשלך את האריזה כראוי, בהתאם לתקנות החוק המקומי. סילוק מכשיר ישן מכשירים חשמליים המסומנים בסמל זה אינם מיועדים להשלכה לאשפה הביתית בסוף חיי השירות שלהם. יש למסור אותם למרכז איסוף לצורך מיחזור של מכשירי חשמל ישנים. לקבלת מידע בנושא, פנה לרשויות המקומיות. מכשירים חשמליים ואלקטרוניים ישנים מכילים חומרים בעלי ערך מסוגים שונים. עם זאת, הם מכילים גם חומרים מזיקים, שהיו נחוצים לצורך תפקודם ובטיחותם. השלכתם לאשפה הביתית הרגילה או טיפול בלתי הולם בהם עלולים לגרום נזק בריאותי לבני-אדם או נזק אקולוגי לסביבה. Wלעולם אל תשליך מכשיר ישן לאשפה הביתית הרגילה. W מסור את המכשיר הישן למרכז איסוף מקומי לצורך מיחזור וניצול חוזר של הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים ושאר החומרים. 0. הוצאה מכלל שימוש המונח הוצאה מכלל שימוש מתייחס לפירוק המכשיר והוצאתו הסופית מכלל שימוש. לאחר הוצאת המכשיר משימוש, ניתן להתקין את המכשיר במיקום אחר, למכור אותו מחדש באופן פרטי או להשליכו כפסולת. ניתוק המכשיר מרשת החשמל ומאספקת הגז חייב להתבצע i על-ידי איש מקצוע מוסמך בלבד. W לקראת הוצאתו משימוש, כבה את המכשיר )ראה הפרק הפעלה ( Wנתק את המכשיר מאספקת החשמל. Wנתק את המכשיר מאספקת הגז. פירוק 0. יש לבצע את הפירוק כאשר המכשיר מוכן לפירוק ומנותק מאספקת החשמל. במכשירים המופעלים באמצעות גז יש לוודא שאספקת הגז למכשיר נותקה. Wשחרר את חיבור המכשיר. Wהסר את חיבורי הסיליקון. Wהרם את המכשיר והסר אותו ממשטח העבודה. Wהסר את שאר רכיבי המכשיר. W השלך את המכשיר המשומש והרכיבים המלוכלכים כמתואר בסעיף סילוק ידידותי לסביבה שלהלן. 6

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

Microsoft Word - Miele Cer. Hob KM5600_5617.doc

Microsoft Word - Miele Cer. Hob KM5600_5617.doc הוראות הפעלה כיריים קרמים KM 5600 KM 5607 KM 5617 Y M-Nr.07 570 840 חשוב במיוחד שתקראו את הוראות ההפעלה לפני החיבור, ההתקנה וההפעלה. בכך תגנו על עצמכם ותמנעו נזקים לכיריים. תוכן העניינים 4 4 4 5 6 8 9

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

Title

Title HKP65410FB הוראות שימוש כיריים HE USER MANUAL www.aeg.com 2 תוכן 1. מידע על בטיחות... 2 2. הוראות בטיחות... 4 3. תיאור המוצר... 6 4. שימוש יומיומי... 8 5. אזור בישול גמיש באינדוקציה... 11 6. עצות וטיפים...

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

Title

Title EIV744 כיריים הוראות שימוש HE www.electrolux.com 2 תוכן 1. מידע על בטיחות... 2 2. הוראות בטיחות... 4 3. תיאור המוצר... 6 4. שימוש יומיומי... 8 5. עצות וטיפים... 12 6. שמירה וניקוי... 14 7. איתור תקלות...

קרא עוד

Microsoft Word - Sauter SAF oven.doc

Microsoft Word - Sauter SAF oven.doc SAF 86 SAF 860 מדריך להפעלה והתקנה תנור עומד משולב לקוחות יקרים, התנור המשולב פשוט במיוחד לשימוש ויעיל מאוד. לאחר קריאת המדריך, השימוש בתנור יהיה קל. לפני שהתנור נארז ועזב את מפעל הייצור, בטיחותו ותפקודו

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה אינטרלוק תוכן עניינים 2 3 4-6 7-8 9-11 12-14 15-17 18-19 20 21 22-23 24-31 32-40 41-45 תקעים ניידים

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בע"מ מרק מושביץ 3, ראשל"צ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע "מ מצא

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בעמ מרק מושביץ 3, ראשלצ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע מ מצא Expert 3 לא 138.90 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL מחזיר שמן 012728 כן 246.29 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL אטם 012749 מנועים חדשים לא 20,436.12 אחריות שלושה חודשים

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd S6500 100212_REM_IFU_S6500_HE.indd 1 01.04.10 15:29 S1051_NStyle_23_6_08_cover.qxp 26.06.2008 14:47 Seite 2 SLEEK & CURL B C D H K A E J G I F L O P M HEBREW תודה על שרכשת את מוצר Remington החדש שלך. לפני

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי.

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. הקדמה לקוחות נכבדים אנו מברכים אתכם עם רכישת המזגן החדש ומאחלים לכם שנים רבות של

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

Microsoft Word - Electra GL-XL Ovens.doc

Microsoft Word - Electra GL-XL Ovens.doc תנור בישול ואפייה משולב מסדרת GL - XL - הוראות הפעלה - לקוחות יקרים! אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה. המיובאים ע"י אלקטרה מוצרי צריכה בתנורי הבישול והאפייה המשולבים היוקרתיים החדשים מתוצרת

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימנים מוסכמים. על פי סימנים אלה נזהה את סוג כלי השייט ואת

קרא עוד

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים 2 4 5 6 8 הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכבדים, חברת אלקטרה מברכת אתכם לרכישת המקרר החדש של חברת.HITACHI

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש מפרט טכני ואבזור טראוורס מנוע, העברת כוח ותיבת הילוכים תצורה LT AWD הזרקה ישירה צמיגים וחישוקים חישוקי אלומיניום " 20 V6 LT AWD צמיג חליפי מוקטן T135/70R18 נפח

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500-

טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500- טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500- מיקרון מסנן פלסטיק חדשני ואיכותי בעל יכולת ניקוי עצמי

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - 1 \353\354\351 \362\341\345\343\344-)

(Microsoft PowerPoint - 1 \353\354\351 \362\341\345\343\344-) כלי עבו דה ממו נעים וי דניים 1 כלי עבו דה ממו נעים 2 אין להשתמש ב אלא אם הוא שמיש, מתוחזק וכולל את כל אביזרי הבטיחות הנדרשים 3 אין להשתמש באוויר דחוס למטרות ניקוי אלא אם הלחץ הוקטן 30 לפחות מ PSI 4 יצוידו

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות תרחיש

תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות תרחיש תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות 3 4-5 תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות 11-12 תרחיש -1 דליפת גז טבעי 13-17 תרחיש -2 אירוע שריפה 18-22 תרחיש

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi - A8 אבזור תפעול מערכת MMI radio plus הכולל מסך עליון בקוטר "10.1 ממשק MMI Touch עם מסך בקוטר "8.6 Audi virtual cockpit עם מסך בקוטר 12.3" Audi smartphone interface Head

קרא עוד

מחירון קונסטרוקטה מומלץ לצרכן

מחירון קונסטרוקטה מומלץ לצרכן מחירון קונסטרוקטה מומלץ לצרכן 1.1.2016 www.constructa.co.il באה לעבוד בעוצמה מכונות הכביסה של קונסטרוקטה בעלות מגוון חידושים טכנולוגיים* - Intensive Power Wash תוכנית אינטנסיבית תוכנית חדשה וייחודית המיועדת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

Microsoft Word - דף עליון.doc

Microsoft Word - דף עליון.doc קרנוי טכנולוגיות בע"מ www.carnoy.co.il אודות החברה חברת DONGGUAN CARNOY ENERGY-CONSERVATION SICENCE CO.,LTD מסין מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות מתקדמות לחיסכון באנרגיה. טכנולוגיית החברה מבוססת על

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 55TFSI quatrro A8L 55TFSI quatrro - A8 אבזור תפעול מערכת ניווט מלאה בממשק מתקדם MMI NAV plus ממשק MMI Touch עם מסך עליון בגודל "10.1 ומסך תחתון בגודל "8.6 Audi virtual

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

Rinnai

Rinnai מייבש כביסה על גז )גפ"מ( הוראות הפעלה דגמים: RDT-400 RDT-600 עדכון גרסה אחרון: 81 ספטמבר 7002 מניעת שריפות הוראות בטיחות זהירות בשימוש אזהרה נא לא לשים או להשתמש במוצרים נפיצים ודליקים כגון תרסיסים, בנזין

קרא עוד

1 הוראות הפעלה תנור מיקרוגל מרכז שרות ארצי: "מעוז הקור" טל , שדרות ההסתדרות 265 מפרץ חיפה ת.ד חיפה ט

1 הוראות הפעלה תנור מיקרוגל מרכז שרות ארצי: מעוז הקור טל , שדרות ההסתדרות 265 מפרץ חיפה ת.ד חיפה ט 1 הוראות הפעלה תנור מיקרוגל 46 7136-020 מרכז שרות ארצי: "מעוז הקור" טל. 1-700-50-6001 04-8410888, שדרות ההסתדרות 265 מפרץ חיפה ת.ד. 10167 חיפה 32290 טל: 6270304-04 פארק תעשייה דרום, קיסריה ת"ד 3542 מיקוד

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו . m mot לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשונה שלו ל (3 (,2, צ'אק מכוון לעברה ופוגע. חישוב המרחק

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השי

יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השי יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השימוש האלה ואחר טבלת התכניות. שימרו את המדריך למשתמש

קרא עוד