MergedFile

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "MergedFile"

תמליל

1 אסופת מאמרים בענייני פסח נפשי תערוג הוצאת ישיבת ההסדר טפחות ניסן התשע"ז

2 תוכן מכתב ברכה... 2 הקדמת התלמידים לקובץ מאמרים פסח... 3 הימים שבין פורים לפסח - הקדמה... 4 אכילת מצה בכדי אכילת פרס... 5 כל שלא אמר שלושה דברים אלו הסיבה בזמן הזה סיכום דיני הגעלת כלים לפסח מישהו ראה את האפיקומן? שבת הגדול...24 ההגדה - למי מארבעת הבנים היא פונה? מה נשתנה? הערות והארות לליל הסדר...33 זכר לצאת מצרים מעבדות לחירות-תיאור המעבר בין עבד לבין חורין...49 מה זה ביעור חמץ?...49 עוד פעם הגדה? זמן חירותינו מגיד...57 מימונה על שום מה? תשובות קצרות בעניני הפסח סדר העלייה לרגל בדיקת חמץ, ביעורו ומכירת חמץ שאלות מצויות מה עוד עושים לקראת הפסח?... 72

3 תלמידי יקירי ברכת ה' עליכם מכתב ברכה והנני לעורר את כב' ואת כל הצעירים החפצים להתעודד לחיים רוחניים, מכובדים ומתוקנים באמת, על דבר ההסתגלות הספרותית. הננו חייבים לקנות לנו את הכשרון הספרותי, את הסגנון החי לכל צבעיו, את הפרוזי ואת המליצי. ואם יש בנו מי שמרגיש את רוחו בנטיה לשירה ופיוט, אל נא יעזוב כשרונו. יעשו מסות, בחינות, 'ללמד בני יהודה קשת'...חמושים אנו צריכים להיות למלחמת ה' בעמלק הפנימי והחיצוני, והננו חייבים להכין לנו את הנשק הזמני העט. אנו צריכים לתרגם על פי הסגנון הזמניי את כל האוצר הקדוש שלנו, אוצר הדיעות והרגשות של כל התורה כולה כמעט, לקרבם לבני דורנו אל תבוזו לשום הזדמנות להעלות על הספר אמרי יושר, מלאים חן, מסולאים בחופש רוח טהרה וקדושה אגרות הראי"ה, ח"ב עמ' רכ"ו בדברים נרגשים אלו פונה הרב זצ"ל לצעירי דורו, וקריאתו מהדהדת עד ימינו אלה ממש, זכינו כולנו בני הישיבה להסתופף בצל השכינה ולחזות בנועם ה' דבר יום ביומו. חסד ה' עלינו ובימים שבהם סערות מתחדשות חדשים לבקרים, עלינו להודות לה' על הזכות ששם חלקנו מיושבי בית המדרש. חוברת זו פנים כפולות לה, פתיחה וסיכום, סיכום מכיוון שהיא מביאה משהו מעמל התורה וכוח היצירה של בני הישיבה, ופתיחה מכיוון שמשיקולים שונים לא כל המאמרים שנכתבו ונערכו מופיעים בחוברת זו ו יופיעו בחוברת הבאה המתוכננת לצאת ברצות ה' ועזרתו בסיום זמן קיץ. על התודה והברכה לתלמיד הישיבה ר' יגאל סיילדר שעמל מראשית ועד אחרית למען תצא החוברת לאור, ישלם לו ה' כגמולו כפל כפליים ברוב נחת וברכה. לר' אסף לבקובסקי ור' נדב עגמ'י שטרחו ועמלו על העריכה של חלק מן המאמרים בחוברת יזכו לרוות נחת ושמחה. לצוות הרבנים ועובדי ההנהלה שעומדים הכן לכל דבר שבקדושה וטהרה, זכות לימוד התורה תעמוד לימינם להמשך עשיה ברוכה למען הפצת אור התורה של בית מדרשנו בכל מרחבי הגליל. בברכה נאמנה, פסח כשר ושמח אייל גריינר ראש הישיבה 2

4 הקדמת התלמידים לקובץ מאמרים לפסח ישנו משפט המיוחס לר' נחמן : "היום שבו נולדת, הוא היום שבו החליט הקב"ה שהעולם אינו יכול להתקיים בלעדיך". מלבד החיזוק לכל אדם ואדם שיש במשפט זה, או סתם ציטוטו בימי ההולדת לילדים. בעומק, יש במשפט זה משמעות גדולה. דבר שיוצא לאוויר העולם צריך לתת משמעות, תוספת במציאות. בבואנו לכתיבת קובץ נחמד זה, חשבתי לעצמי, מה מייחד קובץ זה? מה יש בו? מה הוא מוציא לאור? אפשר לומר מספר דברים. אבל אני חושב שהנקודה המרכזית היא העצמיות שבו. ראשית, הוא בא מאיתנו, עצם היותו זה הוא ייחודו, עצם זה שכל לימוד ומאמר עבר דרך מי שכתבו, כתב את התורה שלו, התורה שהוא גילה, שיצאה באופן וסגנון זה, זה הוא ייחודו. ודבר זה אינו פשוט כלל וכלל. הנקודה השנית, השלובה בקודמתה, היא עצם העצמיות שיוצאת מקובץ זה. בזמן זה, בין פורים, בו אדם מסיר מסכות ותחפושות מתחבר ומגלה מעצמיותו, לפסח, זמן החירות, שעל ידה מתרומם האדם "להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו", כדברי הרק קוק במאמריו לפסח. כתבנו מאמרים אלו, כל אדם ממקום שלבו חפץ. הנושא שהעסיק אותו, בער בו, ורצה ללומדו ולהבינו. הנאמנות לעצמיות, הנמצאת במאמר זה, עצם היא צריכה לצאת לאור. ברצוננו להודות לצוות הרבנים, שעזר וסייע בתהליך ההכנה של המאמרים, ודחף ועודד להוציא מכוחותינו לפועל - כמו שבכלל דוחף ומעודד במהלך השנה. תודה למוטי, מנכ"ל הישיבה, על נכונותו להוציא את דברינו. ולבסוף לר' יגאל, שעמל עמל רב לשם הוצאת פרי מתוק זה. לסיום ברצוני להביא נקודה קטנה. בעל "מי השילוח" לפרשת ויקהל אומר, שבמהלך הכנת המשכן עלתה לכל אחד תחושת גאווה במעשה ידיו, ביופי ובפאר של מה שהכין. אך לבסוף, כאשר המשכן הוקם, ראו כולם את היופי וההדר הרב היוצא ביחד מכל מה שכל אחד עשה בנפרד. אז הבינו שכל הדבר המופלא שיצא הוא מסיעת השי"ת. אני יכול להעיד רק על עצמי, שבמהלך הכנת המאמר שלי, עלתה בין מין תחושת גאווה קטנה על מעשה ידיי, על סגנונו, על החידושים שבו והלימוד שיוצא ממנו. הנני אמונה, שבראות הדברים משולבים בקובץ אחד, משולבים איש אל אחיו. נהיה בהבנה וידיעה, שקובץ זה יצא בסיעת השי"ת, והננו רק צינורות, לגילוי דבר ה' בעולם, לתיקון עולם במלכות ש-די. נדב עג'מי ערש"ק ויקהל-פקודי תשע"ז 3

5 הימים שבין פורים לפסח - הקדמה מתחילת חודש אדר, ויש מי שמחמיר שכבר מחנוכה, מתכוננים בעולם הישיבות לימי פורים המרוממים. תופעה מוכרת היא שלאחר ימי פורים המלאים בשמחה והתרוממות רוח גדולה, ישנו מצב רוח מעט מדוכדך, והימים שלפני היציאה לבין הזמנים מרגישים מעט כבדים. לרוב, אין כלל רצון "ללמוד ברצינות", ורק מחכים שהימים האלו יעברו. השנה, מצאנו מה נשתנה. ישנו מדרש 1 שמרבים לדבר עליו לפני פורים, ביחס לשתיית היין, וזהו קיצורו: קודם שישתה אדם מן היין הרי הוא תם ככבש, שתה כהוגן הרי הוא גבור כארי ואומר אין כמותו בעולם, כיון ששתה יותר מדאי נעשה כחזיר, נשתכר נעשה כקוף עומד ומרקד ומשחק ואינו יודע מה יעשה. בחג הפסח אנו רגילים למספר ארבע. ארבע כוסות, ארבע קושיות, ארבע לשונות גאולה, וכמובן - ארבעת הבנים חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. קשה לי להתעלם מההקבלה בין ארבעת השתיינים בפורים, לבין ארבעת הבנים בפסח. הייתי מעיז פניי ואומר שג"כ את כותבי המאמרים בעולם, אפשר לחלק לארבעה ביחס להקבלה הנ"ל: אחד שחכמתו משתלמת, אחד רשע וגאה, אחד תמים ועלוב ואחד חקיין שאינו יודע לשאול. שחכמתו משתלמת אומר בשאלה שמציקה לי אעסוק! אחקור ואברר בעזרת רבותיי ושכלי, עד שאמצא את המקום שבו הניחו לי להתגדר ולחדש. אמצא את "האות שלי" בתוך התורה האין-סופית. רשע וגאה אומר כל מה שאמרו לפניי - לעצמם אמרו, כעת רוח חדשה מנשבת ביהדות. הקידמה והנאורות, דעת ההמון וקיצור הדרכים, היא היא היהדות החדשה. "האות שלי" היא תיכתב בראשונה. תמים ועלוב אומר מה לי ולחידוש? לא רב אני. אין לי "אות בתורה" חקיין שאינו יודע לשאול יש בו חכמה למצוא את הדברים הנעלמים לכולנו מהעין, אך מחקה את הכתוב ולא סומך על הנפש האלוקית שבו. "הייתכן שיש לי אות בתורה?" שמחתי לראות כי כולם נענו בהתלהבות גדולה לרעיון אשר שינה ורומם את הימים שאחרי פורים - כתיבת המאמר לפסח. הם עמלו, טרחו, חיפשו, לפעמים התייאשו, אבל תמיד חזרו לעצמם למטרה הנעלה תחילת חיפוש האות של כאו"א בתורה. הקושיות שהציגו, ההבנות שאליהן הגיעו, דיבוק החברים שבה השקיעו, הציגו לנו דבר אחד- יש פה חכמים. לא סתם חכמים, אלא תלמידי חכמים. באו בתחושת ענווה וברצון גדול ללמוד. אין לי ספק שחוברת זו היא שורש חזק לפירות גדולים שעתידים להגיע. ברכות מעומק הלב לכותבים החדשים והישנים! יגאל סיידלר ישיבת טפחות ר"ח ניסן התשע"ז 1 מדרש תנחומא פרשת נח 4

6 אכילת מצה בכדי אכילת פרס הקדמה ראש הישיבה הרב אייל גריינר מצוות עשה מן התורה לאכול בליל הסדר מצות, על מנת לקיים מצווה זו ישנם תנאים נלווים העוסקים בצורת הישיבה הנדרשת )הסיבה(, בכמות המצות ובזמן הקצוב לאכילתם. את עיוננו אני מבקש לייחד לנושא של שיעור הזמן שחז"ל קבעו לאדם שבו עליו להשלים את אכילת שיעור המצה הנדרש ממנו על מנת שיצא ידי חובת המצווה. לכאורה הדברים פשוטים ונפסקו באופן מפורש על כלל הפוסקים, ולשם הדוגמא נצטט מתוך דברי הרב 2 מלמד כדי לקיים את מצוות אכילת המצה צריכים לאכול כשיעור כזית, צריך להוסיף שהאכילה נחשבת לאכילה אחת בתנאי שנעשתה תוך פרק זמן של 'אכילת פרס' פירוש הדברים הוא שעל האדם לשים לב שמרגע תחילת אכילת המצה ועד סיום האכילה לא יעבור זמן המוגדר בהלכה "כדי אכילת פרס". 3 בדברי הבאים אנסה להראות שיש לכל הפחות מקום רב להסתפק בפרשנות הלכתית זו למושג "אכילה בשיעור כדי אכילת פרס" מכמה פנים, ואציע את הנראה לענ"ד. א. יסודות המושג "כדי אכילת פרס" במספר סוגיות אנו מוצאים את ההגדרה של "כדי אכילת פרס" 1. תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לז עמוד ב והתניא: לקט מכולן כזית ואכלן, אם חמץ הוא - ענוש כרת, ואם מצה הוא - אדם יוצא בו ידי חובתו בפסח! הכא במאי עסקינן - בשערסן. אי הכי, אימא סיפא: והוא שאכלן בכדי אכילת פרס וברש"י שם והוא שאכלן בכדי אכילת פרס - שלא ישהה משהתחיל לאכול שיעור כזית עד שגמר אכילת השיעור יותר מכדי אכילת חצי ככר של שמנה ביצים, דהוי חציו ארבעה ביצים, שזהו צירוף שיעור אכילה, ואם שהה יותר - אין האכילה מצטרפת, והוה ליה כאוכל חצי זית היום וחצי זית למחר, ואין בו חיוב כרת אם חמץ הוא. היוצא מדברי רש"י כאן הוא שהביטוי "כדי אכילת פרס" כוונתו לשיעור הזמן שיש בין תחילת האכילה לסופה, וכדי שיתחברו אכילותיו לכדי אכילה אחת אסור שיעבור למעלה מפרק זמן זה. 2. תלמוד בבלי מסכת פסחים דף מד עמוד א 2 פניני הלכה פסח, פרק טז' 3 ביחס לשאלה מהו שיעור זמן זה רבו הדעות ואכמ"ל. 5

7 וברש"י שם היכי דמי - לאו משום דהיתר מצטרף לאיסור? - לא, מאי כזית - דאיכא כזית בכדי אכילת פרס ומשני מאי לוקה בכזית דקאמר -...אם אין מתחילת האכילה ועד סופה יותר משהיית כדי אכילת פרס באכילה בינונית - מצטרף, והוי כמו שאכלו בבת אחת וחייב, והכא נמי יש כאן תרומה כדי להצטרף כזית באכילת פרס ממנו. גם בדברי רש"י בפסחים עולה הבנה דומה לדבריו בברכות. 4 אולם בפסחים אנו פוגשים הבנה אחרת אודות המושג "כדי אכילת פרס", בדברי המהר"ם חלוואה וכזית בכדי אכילת פרס דאורייתא. כיון דאשכחן בכוליה תלמודא כזית בכא"פ הלכה למשה מסיני מפרשי' הכי דאביי נמי מודה בה אלא דסבר דה"מ בשאכל האיסור לחצאין כשיהוי אכילת פרס מדבריו אנו למדים שישנה אפשרות להבין את המושג "כדי אכילת פרס" כאומר שיש לאדם לאכול ברציפות באופן שלא יהיה הפסק בין אכילה לאכילה לזמן העולה על שיעור זמן זה. 3. תלמוד בבלי מסכת יומא דף פ עמוד ב מתקיף לה רבא: כזית בכדי אכילת פרס, וכותבת בכדי אכילת פרס? - אמר ליה אביי: קים להו לרבנן דבהכי מיתבא דעתיה וברש"י שם כזית בכדי אכילת פרס - קים לן )כריתות יב, ב( בכל אותן איסורין ששיעורן בכזית, שאם שהה בין תחילת אכילת השיעור לגמר אכילתו יותר מכדי אכילת פרס - אין מצטרף עד שיאכל כל השיעור בתוך כדי שהיית סעודה ושוב גם כן רש"י נאמן להסברו בסוגיית הקודמת. 5 אולם, גם כן מצינו לראשון נוסף המציע הסבר אחר, והוא המאירי אכל חצי שיעור ושהה ואכל חצי שיעור אחר אם לא שהה מתחילת אכילה ראשונה עד סוף אכילה אחרונה בכדי אכילת פרס הרי אלו מצטרפות ואם שהה כדי אכילת פרס אין מצטרפות ושיעור זה בין לאיסורים ששיעורן בכזית בין לאיסורים ששיעורן בככותבת ואין אומרין שמאחר ששיעורו גדול שיהא מצטרף בשהיות מרובות שאין יישוב הדעת אף בככותבת אא"כ הם בתוך שיעור אכילת פרס: ומדבריו נשמע כדברי המהר"ם חלאווה ששיעור "כדי אכילת פרס" בא לומר אכילה לאכילה כשיעור זמן זה. שאין לאדם להפסיק בין 4. תלמוד בבלי מסכת מנחות דף עה עמוד ב והתניא: ליקט מכולן כזית ואכלו, אם חמץ הוא - ענוש כרת, אם מצה הוא - אדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח! הכא במאי עסקינן - בשעירסן. אי הכי, היינו דקתני עלה: והוא שאכלן בכדי אכילת פרס וברש"י שם כשיעור אכילת פרס - שלא שהה בין פירור לפירור יותר מכדי אכילת פרס דהתם הויא אכילה ויוצא בה ידי חובתו. 4 מהר"ם חלאווה מסכת פסחים דף מד עמוד א 5 בית הבחירה למאירי מסכת יומא דף פ עמוד ב 6

8 רש"י בסוגיה זו מפרש בשונה משאר המקומות ומבאר מושג זה כראשונים האחרים שהבאנו לעיל. 6 וכבר הקשו על דבריו של רש"י פה ה"משמרות כהונה" פירש"י בד"ה כשיעור א"פ וכו' שלא שהה בין פירוד לפירוד וכו' עכ"ל אינו מדוקדק דשיעור אכילת פרס היא מתחילת אכילה א' ע"ס אכילה אחרונה כדאי' בכריתות די"ג ע"א ע"ש. מצינו אם כן שתי הבנות אפשריות במושג "כדי אכילת פרס" א. ב. זהו שיעור הזמן הנדרש מתחילת האכילה לסיומה על מנת שתחשב האכילה כיחידה אחת. זוהי יחידת זמן שאסור שתחצוץ בין אכילה לאכילה. וישנם שני סברות אפשריות לצורך בהגדרת זמן זה: א. ב. הפסקות שהם קצרות מפרק זמן זה לא מהוות הפסק בין אכילה לאכילה. זוהי צורת "אכילה" לכל עניין הלכתי המחייב גדר של "אכילה". ב.צורת אכילת המצה בליל הסדר 7 לכאורה הדברים פשוטים בדברי השולחן ערוך אכל כחצי זית, וחזר ואכל כחצי זית, יצא ובלבד שלא ישהה בין אכילה לחברתה יותר מכדי אכילת פרס. כלומר, לדעת השו"ע על האדם לאכול כזית מצה בליל הסדר באופן שלא יהיה הפסק בין נגיסה לנגיסה שיעלה על שיעור זמן "אכילת פרס". 8 והראיה שזו דעת השו"ע היא קושיית המגן אברהם שם בין אכילה לחברת' - אינו מדוקדק דצריך שלא ישהא מתחילת אכילה ראשונ' עד סוף אכילה אחרונ' יותר מכא"פ כמ"ש סי' תרי"ב: פירוש, מעיר המג"א שלכאורה יש להסביר את דברי השו"ע ששיעור "כדי אכילת פרס" מחושב מתחילת אכילה לסופה ולא כמו שלכאורה מובן מפשטות לשון השו"ע, ולראיה הוא מפנה אותנו לסימן תרי"ב שם 9 מופיע לשון אחרת בדברי השולחן ערוך אכל, וחזר ואכל, אם יש מתחלת אכילה ראשונה עד סוף אכילה אחרונה כדי אכילת פרס, מצטרפין ואם לאו, אין מצטרפין. ולכאורה השוואת לשון השו"ע בפסח לדבריו בהלכות יום כיפור זוקקים ביאור, ולענ"ד ההבדל ברור והוא שבכל הנוגע ליו"כ הגורם הקובע יהיה אכילה המיישבת דעתו של אדם ובבזה פשוט שחז"ל העריכו שאכילה גם בכמות גדולה אם תהיה מפוזרת לאורך זמן לא תיישב דעת האוכל וכפי שראינו פשוט מן הגמרא ביומא, 6 משמרות כהונה מסכת מנחות דף עה עמוד ב 7 שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תעה סעיף ו 8 מגן אברהם סימן תעה ס"ק טו 9 שולחן ערוך אורח חיים הלכות יום הכפורים סימן תריב 7

9 אולם בהלכות פסח מגמת ההלכה שונה בתכלית והיא להגדיר את מעשהו של האדם כ"מעשה אכילה", שהרי על זה נאמרת הברכה "על אכילת מצה", ובאופן פשוט מעשה אכילה מורכב מצירוף של פעולות ההולכות ונמשכות אחד אחרי השניה כשיש שיהוי ביניהם מכוח המציאות ועל כך יש לתת את הדעת אימתי כבר ההפסק מחלק בין האכילות, ועל כך פוסק השו"ע שאם יש הפסק בין פעולה לפעולה העולה על משך הזמן של "כדי אכילת פרס" זה מהווה הפסק, ובכך יישבנו לענ"ד את לשונות השו"ע מבלי לסטות מפשטות לשונות בשני המקומות. לחזוק דברינו נצטט עוד מספר מקורות בעניין: א. 10 מור וקציעה סימן רי כדקיימא לן בכל דוכתא דאם יש הפסק באכילה בכדי אכילת פרס, ובשתיה בכדי שתיית רביעית, אינן מצטרפין. ב. 11 לבוש אורח חיים סימן תעה סעיף ו אכל כחצי זית וחזר ואכל כחצי זית, אם לא שההיא בין אכילה לחברתה בכדי אכילת פרס, והוא כדי אכילת ארבע ביצים, מצטרפות ויצא, ואם שהה בכדי אכילת פרס, אין האכילות מצטרפות ולא יצא: ג. 12 ספר מצוות זמניות הלכות יום הכפורים ואינו חייב כרת אלא על אכילת ככותבת אלא אם ]כן[ אכלו בכדי אכילת פרס... כי מי שאכל שיעור קצת הכותבת ופסק ושהה מלאכול כדי שיעור שיאכל אכילת פרס ואחר כך גמר לאכול שיעור ככותבת, לא יצטרפו האכילות לחייבו כרת.... וזהו אומרם בתוספתא, אכל וחזר ואכל אם יש מתחלת אכילה ראשונה עד סוף אכילה אחרונה בכדי אכילת פרס מצטרפין ואם לאו אין מצטרפין ד. 13 פסח מעובין מוציא מצה רפה. אכלן חצאין חצי זית חצי זית ביחד, יצא. ובלבד שלא ישהה בין אכילה לאכילה בכדי אכילת פרס, שהוא שיעור אכילת ד' ביצים. ה. 14 חיי אדם חלק א כלל נט סעיף טז ודוקא שאכל כזית פת, דצריך ברכת המזון במקומו...וצריך לברך על מה שיאכל. ואם לא שהה בין אכילה ראשונה לשניה בכדי אכילת פרס, מצטרפים וצריך לברך ברכה אחרונה )מ"א סי' ר"י סס"ק א'(: ג.טעמים נוספים שיש לצרף לעניין: בנוסף לכל האמור לעיל נדמה שיש להוסיף עוד טעמים לסברה זו: 10 רבי יעקב בן צבי )הירש אשכנזי( עמדין, נולד בשנת ה"א תנ"ז )1697( ונפטר בשנת ה"א תקל"ו )1776(, בגרמניה. 11 ר' מרדכי יפה נולד בשנת ר"צ )1530(, והיה תלמיד מובהק של הרמ"א. שימש כרב בפראג, לובלין, הורדנא ופוזנא. היה מראשי ועד ארבע הארצות, מנהיגות יהודי פולין. נפטר בשנת שע"ב )1612( 12 רבי ישראל ב"ר יוסף הישראלי היה מחכמי טולידו שבספרד במאה הראשונה לאלף השישי )מאה י"ג - י"ד(, והפך לתלמידו של הרא"ש מאז שזה הגיע לספרד. 13 ר' חיים ב"ר ישראל בנבנשתי ]או בנבנשת[ נולד בשנת שס"ג )1603( בקושטא שבתורכיה למשפחה מיוחסת של גולי ספרד. היה תלמיד ר' יוסף בן ר' משה מטרני ועוד מגדולי קושטא. ר' חיים מילא את מקומו של ר' יוסף איסקפה כרבה של אזמיר, שם נפטר בשנת תל"ג )1673(. 14 רבי אברהם ב"ר יחיאל מיכל דנציגר נולד בעיר דנציג )גדנסק( בשנת תק"ח )1748(. הוא למד בישיבות פראג ואצל ר' יחזקאל לנדא בעל 'נודע ביהודה 8

10 מצינו בדברי המשנה למלך דעה הסוברת שבכל מקום שיש חיוב אכילה, ממילא אכילה גסה לא 15 נקראת אכילה והאוכל באופן הזה לא יצא ידי חובתו, וזה לשונו שם.1 יש לחקור בהא דק"ל דכל איסורין שבתורה אין לוקין עליהם שלא כדרך הנאתן אם נאמר ג"כ במ"ע דרחמנא אמר תאכל כגון מצה וקרבן פסח אם אכלן שלא כדרך הנאתן אם יצא י"ח. ונראה דלא שנא דכי היכי דבמצות ל"ת דרחמנא אמר לא תאכל אמרינן דאם אכלו שלא כדרך הנאתו דפטור משום דלא מיקרי אכילה ה"נ במ"ע דרחמנא אמר תאכל אם אכלו שלא כדרך הנאתו לא יצא י"ח משום דלא שמיה אכילה אלא שלא ראיתי כעת דין זה בפירוש במ"ע: מקור הדברים שאכילה גסה אינה אכילה לעניין חובת אכילה במצוות נמצאת במקומות רבים ונציין 16 רק לאחד מהם והוא התוספות בפסחים דילמא אתי למיכל אכילה גסה - ואינה אכילה כדאמרינן בפרק בתרא דיומא )דף פ:( האוכל אכילה גסה ביום הכפורים פטור...ואומר ר"ת דתרי גווני אכילה גסה אחת שנפשו קצה מלאכול ועל אותה פטור ביוה"כ ויש אכילה גסה שאינו מתאוה לאכול אך יש בה טעם והא דפסח נאכל על השבע היינו שמתאוה לאכול קצת ולענ"ד יש לומר שצורת אכילה של מצה באופן של המהירות הנדרשת לפי חלק מן הפוסקים של 2-4 דקות בוודאי ב"מוציא מצה" שצריך שיעור של שתי כזיתות ועוד במצות קשות ועוד למי שמשער במשקל, מתקרבים הדברים לענ"ד לאכילה שדעתו של אדם גסה בה. 2. האם יש בכלל שיעור אכילה "בכדי אכילת פרס" בכל הקשור למצוות אכילה? יעויין בדברי המהרי"ץ חיות על מסכת ברכות דף לז ע"ב ד"ה: "רש"י ד"ה שלא ישהה" שמביא בשם הרב מוצל מאש שמסתפק בדבר עיי"ש. 3. האם שיעור כדי אכילת פרס הוא שיעור קבוע? מצינו מן האחרונים הסוברים שיש לשער שיעור "כדי אכילת פרס" לפי קושי המאכל באופן אכילתו, נציין 17 רק לאחד מהם, בשו"ת תורת חסד כתב הנה שיעור שהיית כא"פ אינו שווה בכל מיני אוכלין, וכמבואר במתני' דנגעים דפת חיטים אינו דומה לפת שעורים לעניין שיעור שהיית בכדי אכילת פרס. וכן יש עוד חילוקים בזה בין מינים שונים 4. על אילו דיני אכילה נאמר הדין של "כדי אכילת פרס" 18 מצינו בדברי כנסת הגדולה שכתב ולא אמרו שיעור כדי אכילת פרס או שיעור שתיית רביעית רק היכא דביתובי דעתא תליא מילתא כלומר לדברי כנה"ג הצורך לאכול בשיעור זמן של "כדי אכילת פרס"נוגע הלכה למעשה רק בעניינים שבהם האכילה נקשרת ליישוב דעתו של האדם כגון ביום כיפור, ולא למצוות הקשורות במעשה אכילה. לסיכום: אף על פי שכידוע סתימת רוב ככל הפוסקים הדנים באופן אכילת המצה בליל הסדר מחייבים שהאוכל יאכל את שיעור המצה בזמן שלא יעלה על "כדי אכילת פרס" הנמדד לדעתם מתחילת 15 משנה למלך הלכות יסודי התורה פרק ה הלכה ח 16 תוספות מסכת פסחים דף קז עמוד ב 17 שו"ת תורת חסד חלק או"ח סימן לב 18 כנסת הגדולה, אורח חיים סימן רד 9

11 הנגיסה הראשונה ועד סיום אכילת השיעור. באתי בדברים אלו לעיין האם אלו דברים המוכרחים שאין לערער אחריהם. והעולה מלימודנו הם הדברים הבאים: א. ב. ג. ד. יש מקום העולה מדברי ראשונים בסוגיות הגמרא לפרש ששיעור "כדי אכילת פרס" עוסק בשהייה בין אכילה לאכילה. פשטות דעת השו"ע בהלכות פסח היא כזו, ויישבנו לענ"ד קושיית המג"א וסייעתו. הבאנו דעות פוסקים אחרונים וראשונים מחכמי אשכנז וספרד שכך ביארו גדר "כדי אכילת פרס. העלנו סברות נוספות בעניין והם 1. איסור "אכילה גסה" 2. הסתפקות האחרונים האם גדר כדי אכילת פרס נוגע למצוות אכילה. 3. דעות האחרונים ששיעור "כדי אכילת פרס" נקבע לפי קושי האכילה. 4. דעות האחרונים בשאלה על אילו דיני אכילה חל גדר "כדי אכילת פרס" ולכן יש מקום לענ"ד לאכול בליל הסדר את המצות באופן שמרגע תחילת האכילה ועד סופה האדם לא יפסיק בדיבור או בעניין אחר אלא יהיה מרוכז באכילה ויאכל בנחת ובמתינות בלא לשער את הזמן, וממילא נראה פשוט שגם יצא ידי חובת שיעור זמן של "כדי אכילת פרס" לכה"פ לדעות שמדובר ב 7-9 דקות. 19 לסיום דברינו נביא עדות על הנהגתו של הגרש"ז אויערבך זצ"ל...סיפרתי לרב שיש לי קרוב משפחה שבאכילת כזית מצה בליל הסדר מחמיר לאכול כזית לפי הדעה המחמירה ביותר...ובזמן הקצר ביותר של כדי אכילת פרס...שאלתי את הרב מה דעתו על ההנהגה הזאת של הקרוב שלי? ענה הרב: לדעתי...אינו יוצא ידי חובת אכילת מצה באכילה כזאת מפני שזו איננה דרך אכילה. מלבד זאת הוסיף הרב שבצעירותו הוא היסב בליל הסדר עם גדולי תורה מהדור הקודם, ונתנו לו לאכול חתיכת מצה לא גדולה ואף אחד לא דחס מצה לתוך פיו "ועלהו לא יבול" ח"א עמ' קעח'. 10

12 כל שלא אמר שלושה דברים אלו שלמה בורנשטיין ואסף לבקובסקי כתוב בהגדה "רבן גמליאל היה אומר כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הן: פסח מצה ומרור". נחלקו הפוסקים בשאלה האם לא יצא ידי חובת אכילת קרבן פסח, 20 או שלא יצא ידי 22 חובת מצות 'והגדת לבנך'. 21 בשתי השיטות קיים קושי מסוים. לדברי האומרים שלא יצא ידי חובת קרבן פסח, צריך להבין מדוע חייב לומר 'פסח מצה ומרור' כדי לצאת ידי חובה, ולא מספיק רק לאכול את קרבן הפסח עם המצה והמרור. ולדברי האומרים שלא יצא ידי חובת מצות 'והגדת לבנך', צריך להבין מה הקשר בין אמירת 'פסח מצה ומרור' למצות 'והגדת לבנך'. 23 עניינו של קורבן פסח הוא שנזכור את הניסים הגדולים שעשה לנו ה' יתברך ושהוציאנו מעבדות לחירות. כמו כן הוא מסמל מסירות נפש, שהיו מוכנים לשחוט את האלים של המצרים לעיניהם. 24 בנוסף, הוא מעיד 25 על אחדות ה' שגם הטוב וגם הרע הם ממנו כפי שרואים ממכת בכורות. התורה צוותה אותנו לאכול את קורבן הפסח, אם כן מדוע רבן גמליאל מחייב אותנו גם לומר את המילים פסח מצה ומרור? ניתן לתרץ על פי דבריו של ספר החינוך 26 שהאמירה היא כדי לעורר את הלב, שהדיבור מעורר את הלב. תשובה נוספת היא שמצוות צריכות כוונה, מכיוון שכתוב טעם המצווה בתורה צריך לכוונו בשעת המצווה, 27 כפי שכתב הב"ח שאם כתוב הטעם בתורה הכוונה מעכבת. ראינו אם כן, מדוע כדי לצאת ידי חובת מצות פסח, לא די באכילה אלא צריך גם להגיד בפה. כדי שנוכל להבין את הקשר בין 'פסח מצה ומרור' למצות 'והגדת לבנך' צריך לתת טעם למצווה זו. טעם אחד שניתן לתת למצווה הוא כדי להנחיל לדורות שהקב"ה לא רק ברא את העולם אלא הוא ממשיך להשגיח עליו ולהנהיג אותו. ולפי טעם זה אפשר להסביר שקורבן פסח מעיד על ההשגחה הפרטית בכך שהקב"ה פסח על בתי בני ישראל. המצה היא מדה כנגד מידה שהמצרים האכילו את בני ישראל מצות בזמן השעבוד בחיפזון, וכנגד כך יצאו בני ישראל ממצרים בחיפזון, שהמצרים נחפזו לגרש אותם ולא הספיק בצקם להחמיץ. וכן המרור כשם שהמצרים מררו את חיי בני ישראל כך הקב"ה מירר את חייהם על ידי עשר המכות. 20 רש"י, רמב"ן, הר"ן, רשב"ם, אורחות חיים ואבודרהם. 21 שמות י"ג, ח'. 22 ראב"ן, רשב"ץ, שיבולי הלקט, רמב"ם, מאירי. 23 ספר החינוך מצווה ו'. 24 רבי ניסים יגן, מובא בהגדת 'דורש טוב'. 25 הגדת 'מגיד דבריו ליעקב' של רבי ישראל יעקב אלגאזי. 26 מצווה כ"א. 27 הרב גמליאל הכהן רבינוביץ, בספר 'טיב ההגדה'. 11

13 טעם נוסף שניתן לתת הוא שהקדוש ברוך הוא ציונו להגיד לבנינו שמטרת הוצאתנו ממצרים היא כדי 28 שנהיה לו לעבדים, כפי שרש"י אומר "אשר הוצאתי אתכם - על מנת כן פדיתי אתכם שתקבלו עליכם גזרותיי". על ידי אמירת 'פסח מצה ומרור' אנו מכוונים לעניין זה. על ידי הזכרת המרור אנו נזכרים בשעבוד "על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים", על ידי הזכרת הפסח אנו נזכרים בהצלה "על שום שפסח הקב"ה על בתי אבותינו במצרים...בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל", ועל ידי הזכרת המצה אנו נזכרים בגאולה "על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם". 28 רש"י במדבר ט"ו, מ"א. 12

14 הסיבה בזמן הזה הקדמה: אוריאל צרפתי וישי יונה במאמרנו בחרנו בנושא ההסיבה בזמננו, כי ראינו צורך להבין מדוע אנו מסיבים בימינו באותה התנוחה הישנה, שהיא בעבר ביטאה חירות וחופש? מדוע איננו עוברים היום לתנוחה "החדשה" שמבטאת חירות וחופש? על כך ננסה לענות בעזרת כמה דרכים כתוב בתורתנו הקדושה : 29 ו י ס ב א לה ים א ת ה ע ם ד ר ך ה מ ד ב ר י ם ס וף ו ח מ ש ים ע ל ו ב נ י י ש ר א ל מ א ר ץ מ צ ר י ם: וכתוב על זה במדרש רבה : 30 מהו ויסב? שהרביצם כדרכי מלכים רבוצים על מיטותיהם ועוד מקום שלמדו ממנו חיוב הסיבה, זאת המשנה במסכת פסחים : 31 ואפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב והסבירו המפרשים רובם ככולם, כגון: רש"י 32 שאומר: שמטרת ההסיבה היא להרגיש "כדרך בני חורין". ונשאלת השאלה: אם ההסיבה נועדה כדי שנרגיש בני מלכים אז מדוע אנו מסיבים כמו שהסיבו פעם? הרי בימינו אף אדם מכובד לא מסיב על מנת להרגיש נוחות, יתר על כן לא רק שההסיבה אינה נוחה אלא גם גורמת לנו למועקה! ואכן ישנה מחלוקת ראשונים בנושא, וסברו הראב"ן והראבי"ה שאין צורך כלל להיסב בזמנינו. 33 הראב"ן כתב: והם היו נוהגים לשב על מיטות ולהסיב בהסיבת שמאל, אבל אנו שאין אנו רגילים בכך יוצאים אנו כדרך הסיבתנו, ואין לנטות ימין או שמאל 34 והראבי"ה כתב: 29 שמות פרק יג פסוק יח 30 מדרש רבה שמות פרשה כ,יח 31 פרק י משנה א 32 מסכת פסחים דף צ"ט עמוד ב ד"ה ואילו עני שבישראל לא יאכל 33 אבן העזר ספר הראב"ן דף קס"ד טור ד' 34 ראבי"ה חלק ב מסכת פסחים סימן תקכ"ה עמוד

15 ובזמן הזה שאין רגילות בארצנו להסיב, שאין רגילות בני חורין להיסב ישב כדרכו אך לבסוף נפסק להלכה שיש להיסב וכן נכתב בשולחן ערוך : 35 ויכין מקום מושבו שישב בהסיבה דרך חירות 36 ובשולחן ערוך הרב כתוב: ויכין מקום מושבו שישב בהסיבה דרך חירות, כדרך שהמלכים והגדולים אוכלים לפי שבכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא עתה יוצא משיעבוד מצרים" וממשיך בשולחן ערוך הרב : 37 ושהוא מיסב לא יטה על גבו ולא על פניו שאין זה דרך חירות אלא יטה על צידו השמאלית ולמרות כל זאת ישנה עדיין תמיהה, למה לא נפסק להלכה כדעת הראב"ן והראבי"ה שאומרים שצריך לשנות את צורת ההסיבה לצורה יותר נוחה? בשאלה זו מצאנו מס' טעמים לכך שדעת הראב"ן והראבי"ה נדחות מההלכה. הרבי מגור כתב, 38 שהאוכל בהסיבה הוא בדרך כלל אוכל מהר וכתוב על קרבן פסח: "ואכלתם אותו 39 בחיפזון" ומסבירים שכאשר אדם מיסב אז הוא אוכל מהר ובכך מקיים את מה שנאמר ואכלתם אותו בחיפזון. מצאנו עוד תשובה בהגדת אוצר מפרשי ההגדה 40 שאומרת, אומנם הסיבה היום אינה נוחה ואנשים אינם 41 רגילים בה, ואנו מסיבים על מנת שהילדים ישאלו שאלות. והראיה לכך שבנוסח של המשנה ל-"מה נשתנה" לא כתוב על ההסיבה ואילו בנוסח שכתוב בהגדות כן כתוב בהסיבה, מדוע? מפני שבזמן המשנה הסיבה הייתה מצויה והיום היא אינה בדיוק מקובלת בחיי החברה. 42 הרב שמואל אליהו מסביר בספרו, מכיוון שהורגלנו לחיות 1900 שנה בגלות ישנם עמים טובים יותר ופחות, אזי פעולת ההסיבה באה לבטא את היציאה מהגלות המחשבתית ועל ידי כך יציאה מהגלות המעשית. אדם שאינו מיסב זה אדם שאינו מסוגל להתגבר על הגלות המחשבתית. למעשה פעולת ההסיבה אינה נועדה בשביל שיהיה לנו נוח, אלא פעולה זאת נועדה בשביל לבטא את החירות. 43 תשובתנו מבוססת על דברי הרב דסלר בתוך הזמן" בספרו אומר הרב:" לא הזמן עובר על האדם, אלא האדם נוסע 35 אורח חיים סימן תעב סעיף ב 36 אורח חיים סימן תעב סעיף ז 37 שם סעיף ט 38 ליקוטי יהודה פרשת בא ד"ה ואכלתם 39 שמות פרק יב פסוק יד 40 עמוד פסחים קט"ז עמוד א 42 קוראי שמו- עמוד מכתב מאליהו חלק ב עמוד 21 14

16 משל לאדם עומד בתחנת רכבת וצריך להגיע לירושלים יש לו אופציה לקחת כרטיס, השאלה אם הוא לוקח את הכרטיס לתל אביב או את הכרטיס לירושלים, וברגע שהאדם לוקח את הכרטיס לירושלים הוא יגיע ליעדו, אך אם הוא ייקח את הכרטיס לתל אביב הוא יפספס את היעד. כך גם בהסיבה, יש לנו 2 אופציות, להיסב כמו ביציאת מצרים) הכרטיס לירושלים( או להיסב כמו בימינו)הכרטיס לתל אביב(. אם אנו נחליט להיסב כמו ביציאת מצרים אז נגיע ליעד הנכון של חווית יציאת מצרים, אך אם נחליט להיסב כמו בזמנינו אז לא נגיע ליעד המבוקש שזה חווית יציאת מצרים, אלא נחווה כאילו זה "סתם עוד חג". סיכום: במאמרנו הבאנו את סוגיית ההסיבה בזמן הזה. במאמר העלינו את סוגיית ההסיבה בהלכה, ולאחר מכן עלתה השאלה מדוע אנו עדיין מסבים באותה הצורה והבאנו 4 תשובות רעיוניות. לכן נראה שאפילו שהיה אפשר לחשוב שבטל טעם הבנו שהטעם לא בטל ועדיין ראוי להיסב בצורה הישנה גם בזמנינו. 15

17 סיכום דיני הגעלת כלים לפסח למה צריך להגעיל כלים? נוריאל עמר ועומר צביאלי "כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר אך במי נדה יתחטא וכל אשר במים")במדבר ל"א כ"ג(. לא יבא באש תעבירו על פניו כל כלי הוא אטום ולא יכול להיכנס לדפנותיו שום דבר, אבל התורה מלמדת אותנו שטעמים של התבשיל נבלעים בכלי. אם בשל בסיר בשר נבלע בשר בכלי ואז אסור לבשל בוא דברי חלב והיפך. אותו הדבר ביחס לחג הפסח כיוון שחמץ אסור בכל שהוא אנו נוהגים להכשיר לגמרי כל כלי שיעשה בו שימוש בחג. כללי הכשרה: "כבעולו כך פולטו": איך שהשימוש שלו כך אני מכשיר אותו בין אם זה על הגז או על האש. כלים שהשימוש שלהם ע"י אש כגון שיפודים רשתות וכו'... ההכשרה שלהם ע"י ליבון- באש גלויה, וכלים שהשימוש שלהם ע"י מים ואש כמו על גז ההכשרה שלהם זו הגעלה טבילה במים רותחים. במאמר הזה נעסוק בדיני וכללי ההגעלה של כל כלי וכלי לחג הפסח. כלי זכוכית לדעת רוב הספרדים כלי זכוכית אינו בולע אפילו אם השתמשו בו בדברים חמים ולפי זה אפשר להשתמש בכלי זכוכית אחרי ניקיון טוב פעם לחלב ופעם לבשר גם בפסח. כלי חרס שבעלו חמץ, שטיפה טובה. בשר, חלב בחום אין להם הכשרה. אם השתמשו בהם בצונן אפשר להכשירם ע"י כלי פורצלן דינם ככלי חרס אלא שיעקר שימושו הוא ככלי שני אז דינם שונה במקצת. כלי פורצלן שרוצה להכשירו צריך שיעבור עליו י"ב חודשים ללא שימוש יחכה 24 שעות נוספות ויגעילם שלוש פעמים רצוף )שו"ת יביע אמר, אגרות משה ח"ב סימן מ"ו, יורה דעה סימן מ"ג(. כלי מתכת המצופים עמילן או טפלון ללא פגמים וחריצים ניתנים להכשירם ע"י הגעלה. וללבנם ליבון קל )אפילו אם יש בהם חריצים(. כלי עץ, אבן, עצם ופלסטיק דינם ככלי מתחת והכשרתם ע"י הגעלה או בעירו מכלי ראשון. כלי פלסטיק שלא יכולים לעמוד בחום של ההגעלה מכשירים אותם ע"י עירוי. כירים מותר לבשל על כירים בשר וחלב ואין צורך להחמיר שהיו כרים נפרדות וגם אם גלש כל הכרים לא צריך להכשירם בנוסף מתי שמדליקים את האש היא עושה פעולת ליבון )קל(.כלי מכלי )כלי שמונח על כלי כגון סיר על חצובה לא בולע רק ע"י רוטב(. וכך גם הדים לחצובה שמונחת על הכירים שעליה מעמידים את הסיר. פלטה חשמלית הרוצה להשתמש לפסח צריך לנקותה לחמם אותה למשך שעה ואח"כ לעטוף אותה בניר כסף והמחמירים שופכים עליה מים חמים. 16

18 קולט אדים אם עצמת האדים המגעים אל הקולט הם בחום שהיד סולדת בו יש להקפיד לכסות את הסיר בעת הבישול שלא יקרה מצב שבישלו שם מאכל בשרי ואח"כ מאכל חלבי שהאדים של הבשר לא יפסלו את החלב ויהפכו אותו לטרף. בפסח יש לפרק את החלקים הניתנים לפירוק על מנת לנקותם ולשפוך עליהם מים רותחים. שיש צריך לנקותו היטב ולשים לב שלא יישאר אוכל בחריצים ואח"כ לשפוך עליהם מים רותחים או לצפות את כל השיש בשעוונית או בניר כסף עבה. ויש להקפיד שלא להתחיל שלא להתחיל להכין אוכל לפסח בלי שיעבור 24 שעות מהפעם האחרונה שהכינו עליו מאכלי חמץ. כיור דין הכיור דומה לשיש אבל דינו יותר קל כי משתמשים בו בסבון שפוגם בטעם של הכלים הנשטפים. לדעת המקלים צריך לנקות את הכיור טוב ולשפוך עליו מים רותחים. צריך להקפיד שאין מים קרים על השיש או הכיור שלא יקררו את המים החמים בטעות. והמחמירים נהגים להשים קערה מפלסטיק או לעטוף את הכיור בניר כסף ויש עוד שנזהרים שלא להשתמש במים רותחים בכיור כול ימי הפסח מדיח כלים ינקה היטב את המדיח והמסננת ויפעילו על החום הגבוה ביותר. המגשים לכתחילה רצוי להגעיל במים רותחים או בעירוי של מים רותחים. בכול מקרה צריך לחכות 24 שעות מהפעם האחרונה שהשתמשו בו לשטיפת כלי חמץ. יש המחמירים ומכניסים לבתוך ברזל מולבן שירתיח את המים בתנאי שהדבר לא יהרוס את המדיח. תנור אפיה ימתין 24 שעות מהפעם האחרונה שהשתמש בו. ינקה אותו היטב ולאחר מכאן יפעיל אותו על חום מקסימאלי למשך חצי שעה. את התבניות בתנור לא ניתן להכשיר ולכן צריך שהיה לאדם תבניות מיוחדות לפסח. אם אין לו ישתמש בתבניות חד"פ. רשתות מונחות כבסיס לתבנית צריכות ליבון קל )לשים אותם בתנור בעת הכשרתו כדי שיוכשרו עימו(. מיקרוגל נוהגים להכשיר בכמה שלבים: 1.מנקים היטב ומחכים 24 שעות. 2. הנחת צלוחית מים ולחמם אותה למשך 3 דקות. 3. כיוון שיש חשש שגלש חמץ לצלחת המסתובבת יש להשים משהו שיפריד מתי שמחממים בפסח. מיחם במקרה שהניחו על המיחם דברי חמץ לחימום או יש חשש שנכנס חמץ ימלא את המיכל מים עד הסוף וירתיחו וטוב לנקות לפני את האבנית. מקרר וארונות מטבח כיוון ששימושם בצונן החשש היחיד שיש זה שמה נאשר שם חמץ ולכן ההכשרה שלהם היא ע"י ניקוי. ומקומת שיש חשש שמה נשאר חמץ ישפוך מים עם סבון שיפגום בטעם. אם יש מדפים שיש שמה סדקים צריך להשים עליהם מפה או נייר. סכין צריכה הכשרה ע"י הגעלה אבל אם הידית מפלסטיק צריך לנקותה היטב קודם לכן. 17

19 הגעלה הלכה למעשה- הכנה להגעלה קודם ההגעלה צריך לנקותם היטב את הכלי מכול לכלוך הנראה לעין. יש להסיר את כול הידיות שמחוברות לסיר ולמכסה והם לא כחלק מגוף הסיר. ראוי שלא להגעיל כלים בני יומם )שלא עבר עליהם 24 שעות מהפעם האחרונה שהשתמשו בהם(. כי הם יכולים לתת טעם למים ולפסול את הכלים אחריהם אבל אם עושה כך צריך לוודא שיש פי 60 מים מהסיר. אופן ההגעלה. צריך שהמים יכסו את הכלי הנטבל ויגיע לכל הכלי. מי שמטביל כלי עם מלקחים צריך לשחרר מעט מהכלי שלא היה חציצה בין הכלי למים. אין להטביל כלי יותר מפעם אחת כדי שלא יבלע בחזרה את הטעם שפלט למים ויפסול אותו בחזרה. יש לשים חומר פוגם כמו סבון כלים וכו' במים שמגעילים איתם. יש נהגים לשטוף את הכלי לאחר הטבילה במים צוננים. אין מברכים על הגעלת כלים. 18

20 מישהו ראה את האפיקומן? אליה חג'בי ויעקב בנימיני מי לא אוהב את ליל הסדר? כולנו מחכים ללילה המיוחד והמשמעותי הזה, הלילה בו יצאנו מעבדות לחירות. מחכים לטעם המיוחד של המצות, לארבעת הכוסות, לאמירת ההגדה, לשירים, לאוירה המרוממת, למשפחתיות, ו... לאפיקומן. לאחר אכילת הכרפס, מגיע השלב בו עורך הסדר חוצה את המצה לשניים, ומחביא את החלק הגדול. עיני כל הילדים נשואות אליו, וזה יכול להבטיח שלמרות השעה המאוחרת- הם לא ירדמו בקרוב... ובאמת, אחד המנהגים המעניינים בליל הסדר הוא מנהג החבאת האפיקומן ו'גניבתו' על ידי הילדים. אך לפני שננסה להבין את המנהג הנ"ל, מהו בכלל אפיקומן? ומהו המקור לאכילתו בסוף הסעודה? האפיקומן הפעם הראשונה שמופיע המושג אפיקומן במקורות הוא במשנה במסכת פסחים. וכך נאמר שם : 44 "א ין מ פ ט יר ין אח ר ה פ ס ח א פ יקו מ ן". מהי המשמעות של הלכה זו? מה זה מפטירין? ומהו האפיקומן? 45 הגמרא על משנה זו נותנת לנו שתי דרכים להבנת המשנה: "מאי 'אפיקומן'? אמר רב: שלא יעקרו מחבורה לחבורה. ושמואל אמר: כגון אורדילאי לי וגוזלייא לאבא. ורב חנינא בר שילא ורבי יוחנן אמרו: כגון תמרים קליות ואגוזים. תניא כוותיה דרבי יוחנן: אין מפטירין אחר הפסח כגון תמרים קליות ואגוזים" בשעת אכילת קרבן הפסח התורה מצווה לאכלו בחבורות, ולהיות 'מנוי' על קרבן הפסח. אסור לאדם לאכול את קרבן הפסח בשתי חבורות במקביל. רב מסביר כי מטרת האפיקומן היא שלא יעבור אדם מחבורה לחבורה ויאכל קרבן פסח שהוא לא מנוי עליו. איך הוא מבין הלכה זו מהמשנה? מסביר הרשב"ם על משנה זו: 44 מסכת פסחים פרק י' משנה ח' 45 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קיט: 19

21 "ולרב הכי משמע ליה אפיקומן- אפיקו מנייכו, הוציאו כליכם מכאן ונלך ונאכל במקום אחר". זאת אומרת- הפסח. אין מפטירין )לא אומרים( "הוציאו את הכלים ונלך לאכול במקום אחר" לאחר אכילת קרבן שמואל, רבי חנינא בר שילא ורבי יוחנן, מפרשים שאפיקומן אלו סוגי מאכלים שאוכלים לאחר הארוחה. במילים אחרות- קינוח. שמואל נוהג לאכול אורדילאי )כמהין ופטריות(, אבא )רב( נוהג לאכול גוזלין, רבי חנינא בר שילא ורבי יוחנן אוכלים תמרים קליות ואגוזים. באופן כללי- אין אוכלים מאכלים נוספים לאחר אכילת קרבן הפסח. כך גם היא דעת ה'תפארת ישראל', וזהו לשונו בפירושו על המשנה : 46 "ואני שמעתי דבלשון יון ]פטיירא[ הוא אכילה. ר"ל אחר הסעודה... והן פירות ומגדים שאוכלים אחר הסעודה... וקאמר התנא הכא דאסור לאכול שום דבר אחר אכילת פסח... והוא הדין בזמן הזה אסור לאכול שום דבר אחר כזית מצה שאוכל בסוף הסעודה, וכמו כן אסור לשתות שום משקין אחר הד' כוסות מהאי טעמא". על פי פירוש זה של המשנה, אסור לאכול כלום לאחר אכילת קרבן הפסח, ומוסיף התפארת ישראל שגם כיום נוהגים לאכול כזית מצה ולסיים את הסעודה באכילתה, שלא יאכלו שום מאכל לאחר המצה. המקור לכך הוא עוד בגמרא : 47 "אמר רב יהודה אמר שמואל: אין מפטירין אחר מצה אפיקומן. תנן: אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן; אחר הפסח - הוא דלא, אבל לאחר מצה מפטירין! לא מיבעיא קאמר: לא מיבעיא אחר מצה - דלא נפיש טעמייהו, אבל לאחר הפסח דנפיש טעמיה ולא מצי עבוריה לית לן בה? - קמשמע לן". עפ"י הגמרא, הסיבה שבגללה אסור לאכול שום מאכל לאחר הפסח או לאחר המצה, הוא מכיוון שצריך שטעם הקרבן או המצה יישאר בפה. וכך פוסק הרמב"ם : 48 "...ובאחרונה אוכל מבשר הפסח אפילו כזית ואינו טועם אחריו כלל. ובזמן הזה אוכל כזית מצה ואינו טועם אחריה כלום. כדי שיהיה הפסק סעודתו וטעם בשר הפסח או המצה בפיו שאכילתן היא המצוה" מסכת פסחים פרק י' משנה ח' תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קיט: רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ח' הלכה ט' 20

22 וכך אנו נוהגים, שלאחר סעודת החג ב'שולחן עורך', מגיעים ל'צפון' ובו אוכלים כזית מצה מהמצה שחצינו ב'יחץ' ובכך מסיימים את הארוחה, ולא אוכלים דבר לאחריה. חתיכת מצה זו מכונה בפינו 'אפיקומן'. מנהג גניבת האפיקומן כפי שכתבנו בתחילת המאמר, ישנו מנהג נפוץ שהילדים 'גונבים' את האפיקומן מהוריהם, ומקבלים מהם מתנה תמורת החזרתו. מנהג זה נראה תמוה במקצת, ואולי לא כל כך חינוכי.. אז באמת, מהו המקור למנהג זה? והאם אין בו בעיה של גניבה? 49 במסכת פסחים נאמר: "תניא רבי אליעזר אומר: חוטפין מצות בלילי פסחים בשביל תינוקות שלא ישנו". מהי כוונת הגמרא באמירה 'חוטפין'? רשי מפרש במקום: "מגביהין את הקערה בשביל תינוקות שישאלו ואית דמפרש חוטפין מצה אוכלין מהר.." ורשב"ם מוסיף: "ולי נראה חוטפין- מסלקין את הלחם מיד התינוקות שלא יהו ישנים מתוך מאכל הרבה כדרך התינוק אחר אכילתו ושוב לא ישאלו. אבל עכשיו כשחוטפין מהם לא יישנו וישאלו... חוטפין מצה לתינוק כדי שלא יישן כלומר גוזלין.." על פי המפרשים, מטרת 'חטיפת' המצה היא בשביל הילדים. רש"י מפרש כי המטרה היא לגרום לילדים לשאול שאלות ובכך לקיים את מצוות 'והגדת לבנך'. רשב"ם מוסיף שהטעם הוא כדי לגרום לילדים להישאר ערים, בכך שיימנעו מהם את האכילה שתגרום לשינה. הרשב"ם משתמש במילה 'גוזלין', אך בשונה מהמנהג שאנחנו מכירים הוא מסביר שההורים הם שחוטפים לילדיהם. הרמב"ם מביא רעיון זה במשנה תורה תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קט. הלכות חמץ ומצה, פרק ז' הלכה ג' 21

23 "וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו, ויאמרו: מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? עד שישיב להם ויאמר להם: כך וכך אירע כך וכך היה. וכיצד משנה? מחלק להם קליות ואגוזים, ועוקרים השולחן מלפניהם קודם שיאכלו, וחוטפין מצה זה מיד זה, וכיוצא בדברים האלו". גם על פי הרמב"ם יש עניין בליל הסדר לעורר את הילדים בעזרת חטיפת מצה. אך גם ברמב"ם לא מופיע שחוטפים הילדים את המצות מהוריהם. ר' יעקב ריישר, בעל ה"חק יעקב", 51 הוא המביא בפירוש את עניין 'גניבת' האפיקומן על ידי הילדים: "...ואפשר שמזה נתפשט המנהג שמניחין לתינוקות במדינות אלו לחטוף האפיקומן שעל ידי זה לא ישנו ויתעוררו לשאול..." מצוות 'והגדת לבנך' היא מהמצוות החשובות והמרכזיות בליל הסדר, ולצורך כך התפשטו מנהגים רבים כדי לעורר את הילדים להשתתף במהלך הסדר, לשאול שאלות ומתוך כך לקבל תשובות. גם מנהג זה של חטיפת המצה על ידי הילדים מהוריהם התקבל כדי להשיג את המטרה החשובה הזו. אך המנהג הזה תמוה במקצת. האם זה מעשה חינוכי לאפשר לילדים 'לגנוב' את האפיקומן מהוריהם? 52 הרמב"ם בהלכות גניבה כבר כתב על גניבה מסוג זה: "אסור לגנוב כל שהוא דין תורה. ואסור לגנוב דרך שחוק או לגנוב על מנת להחזיר או על מנת לשלם הכל אסור שלא ירגיל עצמו בכך". ואכן, ישנם המתנגדים למנהג זה של גניבת האפיקומן. 53 רבי אהרון הכהן מלוניל בספרו 'אורחות חיים' כותב בשם בעל ה'מאורי אור': "דמה שגונבים התינוקות האפיקומן מתחת הכסא הוא בדוי והבל ובגוים נשמע שהיהודים לומדים ילדיהם לגנוב זכר ליצאת מצרים 'וינצלו', ע"כ המונע משובח". ובאמת קשה להבין- כיצד התירו גניבת האפיקומן על ידי הילדים? הרב חיים דוד הלוי זצ"ל בספרו 'עשה לך רב' 54 מסביר מדוע 'גניבת' האפיקומן על ידי הילדים אינה אסורה ואין בה משום גניבה: "חק יעקב" תע"ב סעיף קטן ב' רמב"ם הלכות גניבה פרק א' הלכה ב' 'אורחות חיים' סימן תעג אות י"ט עשה לך רב חלק ו עמ' קטו 22

24 "נראה לעניות דעתי... למד הרמב"ם איסור גניבה דרך שחוק... מאיסור גניבה כדי לצערו, היינו לשחק עליו, ולראות כיצד יגיב בשעת צערו כשיחשוב על החפץ האבוד, ובאותה שעה מתכוין הוא לעשות ממנו שחוק ודרך שחוק שכתב בראשונה הוא ממש מה שנזכר ראשונה בברייתא 'לא תגנובו' על מנת למיקט היינו לצערו". הרב חיים דוד הלוי מסתמך על רש"י במסכת בבא מציעא, הטוען שהאיסור לגנוב הוא רק גניבה על מנת לצער. במקרה שלנו, ברור שגניבת האפיקומן אינה על מנת לצער, שהרי האב יודע ואף רוצה שהילדים יקחו את האפיקומן! ואם לא היה רוצה היה יכול להימנע מכך. ולכן, נראה לנו שאיך שלא נסתכל על זה אין כאן באמת גניבה. לקיחת האפיקומן על ידי הבן אינה מצערת את האב, אלא יש כאן משחק בעלמא ודרך מקורית ומשעשעת להשאיר את הילדים ערים, ובכך לקיים את מצוות 'והגדת לבנך' כמו שצריך בהידור. אפשר גם אחרת למרות כל הנכתב לעיל, עדיין יש שמסתייגים ממנהג זה. 56 ב'ספר התודעה' למשל, מובא חשש שהאפיקומן עלול ליפול ולהגיע לידי פסול, "ולפיכך מפייסין את התינוקות בדבר אחר ובלבד שלא ישנו". 57 גם הרב אליעזר מלמד בספרו 'פניני הלכה' מציע רעיון מקורי לא פחות שישאיר את הילדים ערים, ללא 'גניבת' האפיקומן: "בהרבה בתים נהגו הילדים 'לחטוף' את האפיקומן... ואצלנו נוהגים לתת מתנות לכל הילדים שנשארים ערים עד סיום אכילת האפיקומן". ובאמת כיום רבים המשנים את מנהג 'גניבת' האפיקומן לאתגרים אחרים עבור הילדים כדי שיישארו ערים- חיפוש אחר האפיקומן במקום בו החביאו אותו ההורים, הבטחת פרסים לאלו שלא יירדמו, חידות ומשחקים ועוד. עם זאת, כמו שהבאנו למעלה- האפיקומן, שכן אין למנהג זה שום הגדרה של גניבה, כנכתב לעיל. אין באמת מניעה אמיתית מלהמשיך ולקיים את מנהג 'גניבת' ולכן, על כל בית לנהוג כמנהג אבותיו, והעיקר הוא לזכור את המטרה הגדולה שבמנהגים אלו- "ו ה ג ד ת ל ב נ ך ב י ום ה ה וא ל אמ ר ב ע ב ור ז ה ע ש ה ה' ל י ב צ את י מ מ צ ר י ם" בבא מציעא סא: וברשי שם 56 ספר התודעה עמ' קטו 57 'פניני הלכה' פסח, ט"ז, ט"ז. 58 שמות פרק י"ג פסוק ח'. 23

25 שבת הגדול דביר ג'יבלי ואוהד בקיש ממאמר זה נעסוק בעניין שבת הגדול. מטרתנו להבין את המאורע שקרה בשבת הגדול, ושאלנו מה מיוחד בשבת הגדול, ומה הסיבה שהיא נקראת שבת הגדול? כדי לקבל תשובות לשאלות אלו נביא מספר מקורות שיסבירו לנו בדיוק את החשיבות של השבת הזאת ואת הנס שנעשה בו. התייחסות ראשונה לעשירי בניסן מצאנו בתורה 59 "דברו אל כל עדת ישראל לאמר בעשור לחודש ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית" מובא בטור או"ח : שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול. והטעם לפי שנעשה בו נס גדול שפסח מצרים מקחו בעשור כדכתיב בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית וכו' ושאלום המצריים למה זה לכם והשיבום לשחטו לשם הפסח במצות השם עלינו והיו שיניהם קהות על ששוחטין את אלהיהם ולא היו רשאין לומר להם דבר ועל שם אותו הנס קורין אותו שבת הגדול. הסיבה לזה שקוראים לשבת שלפני פסח שבת הגדול בגלל המקרה שקרה באותו היום )י' בניסן(. שביקש הקב"ה מעם ישראל להקריב שה בט"ו בניסן, ולפני הקרבתו קשרו את השה התעניינו המצרים ושאלו: מה השה הזה לכם? לכרעי המיטה. ענו להם: כי אלוקינו ציווה אותנו. הסתכלו המצרים וכעסו על מעשה זה ובנוסף גם לא יכלו למנוע אותו, ועל אותו המקרה שהיה נס גדול ובעקבות כך שבת הגדול נקבעה לדורות. ועל כך מקשה הבית חדש : 62 קשה דלמה יהיו שיניהם קהות עכשיו ביותר וכי לא היו המצרים יודעים שישראל שוחטים ואוכלין אילים וכבשים בכל יום ויום... שואל הבית חדש על הטור, מדוע שהמצרים יכעסו? הרי גם לפני ציווי הקב"ה עם ישראל שחט ואכל כבשים. והוא עונה על השאלה: ועל כן היו שינהם קהות כי עד עתה עבדו לו ועכשיו שוחטין את אלהיהם של עצמם למטה כי בזה ישחט למעלה: עד היום בני ישראל אכלו להנאתם,אבל עכשיו הם עושים זאת למען הקדוש ברוך הוא. מכאן יוצא שעם ישראל מגדיל את הקב"ה על ידי הקרבת אלוהי מצרים, ומתוך כך המצרים יכעסו. 59 שמות י"ב פסוק ג 60 בטור אורח חיים סימן תל הלכות פסח חלק ד 61 שמות י"ב ג 62 ד"ה ומה שכתב והיו שיניהם קהות על ששוחטים את אלוהים 24

26 אם כך הנס הגדול שעליו נקרא שבת הגדול לדעת הבית חדש שהמצרים לא יכול למנוע את מעשיהם של עם ישראל שאפילו בנוסף להקרבה נהרגו בכוריהם באותו הלילה. התוספות 63 מסביר גם את סיבת השם שבת הגדול ונמצא בשבת שעברה לקחו פסחיהם שאז היה בעשור לחודש ועל כן מסביר התוס' את הנס הגדול. מסופר על בכורי אומות העולם שראו את עם ישראל לוקחים שה להקריב קרבן. ושאלו את עם ישראל:מהי מטרת השה שלקחתם? ענו להם:להודות להקב"ה על הריגת כל בכורי מצרים. הלכו בכורי מצרים לפרעה וביקשו ממנו שישלח את עם ישראל מארצו,פרעה סירב לבקשתם.בעקבות הסירוב נלחמו הבכורות בעמם. והנס הגדול שבעקבות כך ישראל. מתקיים שבת הגדול היה שבכורות מצרים היכו את מצרים במקום את העם ויש פסוק 64 שמוכיח זאת :"למכה מצרים בבכוריהם"-הבכורות המצרים הכו את עמם. עד עכשיו עסקנו בנס שבעקבות כך מתקיים שבת הגדול מכאן והלאה נעסוק בשאלה למה זה בשבת מסיומת, ולא כמו שאר החגים שהם בתאריך קבוע בלי משמעות באיזה יום זה יוצא. בנוסף נביא עוד פרשן המבאר עניין זמן שבת הגדול. 65 הרב צבי אלימלך מסביר: עוד טעם לקריאת שבת הגדול דהנה יש לומר הטעם למה צווה השם יתברך בפסח מצרים להיות מקחו בעשור, ארז"ל גדולה מצוה שמנחלת לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא שנאמר 66 שומר מצותי וחיה. אומרים חז"ל תסתכלו כמה המצוות גדולות שמנחילות לנו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.ובמצוות השבת אנו רואים זאת באופן ברור. בשבת יש תענוגי העולם הזה שהם אכילה שתייה ולבוש מיוחד. וגם בעולם הבא שבת מענגת את הנשמה, שהשבת נקראת מעין עולם הבא. לכן ה' ציווה לקחת את השה דווקא בשבת, להראות לנו שכמו השבת שבני ישראל שמרו פעם ראשונה וראו את התענוגים,אז ככה כל המצוות מנחילים לך גם בעולם הזה וגם בעולם הבא אפילו שאנו לא שמים לב אליהם,על כן נקרא שבת הגדול על שם גדולת המצווה ולכן בכל שנה נעשה זיכרון דווקא בשבת ולא ביום עשירי. 63 מסכת שבת דף פז:,ד"ה ואותו יום חמישי בשבת היה וכו' 64 תהילים פרק קלו פס יא 65 בני ישככר מאמרי חודש ניסן מאמר ג 66 משלי ד פס' ד 25

27 בנוסף נביא עוד פרשן המבאר עניין זמן שבת הגדול. 67 הרב יצחק יעקב וייס מסביר: ועכשיו כשפרשו מעבודה זרה וקבלו עליהם עול מלכות שמים ואמונה אמיתית התחילו לשמור השבת לשם ה', כי אותו הוא לעולם וגו' כנ"ל ועל כן נקרא שבת הגדול לשם גדול העולמים. הסיבה שנקבע בשבת היא כי עד השבת הזאת עם ישראל נח בשבת, כי חשב שיום השבת הוא יום מנוחה סתמי. אבל עכשיו שנגאלו ופרשו מן העבודה הזרה, קיבלו עליהם עול מלכות שמיים ואמונה אמיתית והתחילו לשמור שבת על פי תורת ה'. ובזכות השבת הראשונה ששמרו נקבע לדורות שבת זאת שבת הגדול. לסיכום: למדנו כמה טעמים על גדולת הנס שהיה בשבת הגדול ועל עניין זמן השבת. דעתו של הרב וייס מנציחה לנו רגע חשוב והיסטורי בתולדות עמנו, שזאת השבת הראשונה שקיימו עם ישראל מתוך קדושה אמיתית. אנחנו הסקנו מזה כמה גדול וקדוש לקיים את השבת מתוך קדושה ואמונה אמיתית בריבונו של עולם. 67 שו"ת מנחת יצחק-חלק ח סימן צו 26

28 ההגדה - למי מארבעת הבנים היא פונה? נועם בלבן ושמואל לסק במאמר זה אנו רוצים לדון למי מארבעת הבנים פונה ההגדה של פסח. התורה 68 מצווה אותנו "והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים " היינו, צריכים להנחיל לדורות הבאים את סיפור יציאת מצרים. 69 מובא במכילתא "כי ישאלך בנך מחר לאמור יכול אם ישאלך אתה מגיד לו ואם לאו אין אתה מגיד לו? תלמוד לומר והגדת לבנך אע"פ שאינו שואלך". כלומר את צורת קיום מצווה זו ניתן לקיים בשני אופנים, אחד ע"י דו שיח המנוהל בדרך של שאלות ותשובות ואופן שני בסיפור ממש ללא הקדמות ושאלות. אם כך מדוע ההגדה בוחרת דווקא לספר את סיפור יציאת מצרים בצורה של שאלות ותשובות? שהרי לספר את הסיפור בצורה חד צדדית הרבה יותר קל לקיים. לשם הבנת תמיהה זו עלינו להבין את חשיבות שאילת השאלות: הגמרא 70 אומרת תנו רבנן חכם בנו שואלו ואם אינו חכם אשתו שואלתו ואם לאו הוא שואל לעצמו ואפילו שני תלמידי חכמים שיודעין בהלכות הפסח שואלין זה לזה. ניתן להבין מגמרא זו שעיקר גדול קבעו חכמים דווקא בשאילת השאלות שאפילו שני תלמידי חכמים היודעים את התשובות מצווים בשאילת השאלות. 71 הגמרא מרחיבה על העניין למה עוקרין את השולחן? אמרי דבי רבי ינאי: כדי שיכירו תינוקות וישאלו. אביי הוה יתיב קמיה דרבה, חזא דקא מדלי תכא מקמיה. אמר להו: עדיין לא קא אכלינן, אתו קא מעקרי תכא מיקמן? אמר ליה רבה: פטרתן מלומר "מה נשתנה" )תרגום: למה עוקרים את השולחן? אומרים חכמי בית מדרשו של רבי ינאי כדי שיכירו תינוקות וישאלו, אביי יושב לפני רבה, ראה שעוקרים את השולחן מלפניו אמר להם עדיין לא אכלנו ואתם נוטלים את השולחן מלפנינו אמר לו רבה פטרתנו מלומר מה נשתנה: ) 68 שמות יג,ח 69 בא פרשה יח 70 תלמוד בבלי מסכת פסחים קטז, ע"א 71 3 תלמוד בבלי פסחים קטו ע"ב 27

29 מגמרא זו נוספת לנו ההבנה שהחשיבות המרכזית היא שהבן יתעורר לשינוי, וישאל מעצמו שאלה כלשהי, וכמענה לקושייתו האב יספר לו את סיפור יציאת מצרים לפי דעת הבן. הרש"ר הירש 72 מסכם את חשיבות שאילת השאלות: "אם נרצה לדעת מה מותר האדם מן הבהמה, לא נטעה הרבה אם נאמר: האדם שואל... כל עצמה של נפש הילד איננה אלא שאלה: רק מתוך שנפשו שואלת בלא הרף, היא לומדת כה הרבה בשנותיה הראשונות ועתה, שעה שפי הילד עומד לרשות נפשו השואלת, ובנך שואל ושואל ולא ייעף מלשאול מה זאת?-אל תיעף גם אתה מלהשיב: בצמאו לדעת תראה אות לבריאות נפשו." אטימותו של הבן שאינו יודע לשאול: ניתן להבין את דמות הבן שאינו יודע לשאול כבן שהוא אטום ואדיש למציאות הסובבת אותו. בקריאה מדוקדקת בנוסח ההגדה זועק לנו ביטוי יוצא דופן. כ נ ג ד אר ב ע ה ב נ ים ד ב ר ה תו ר ה: א ח ד ח כ ם ו א ח ד ר ש ע ו א ח ד ת ם ואחד ש א ינו יו ד ע ל ש או ל... וש א ינו יו ד ע ל ש או ל א ת פ ת ח לו. ש נ א מ ר, ו ה ג ד ת ל ב נ ך ב יו ם ה ה וא ל אמור ב ע ב ור ז ה ע ש ה ה' ל י ב צ את י מ מ צ ר י ם: משמעות הביטוי את פתח לו אינו מובן.אם צריך לפתוח משמע שיש משהו סגור ואטום. 73 ר' צדקיה בן אברהם מסביר כי מטרת לשוני בלילה הזה ובכך לשאול שאלות. הציווי את פתח לו היא לגרום לבן שאינו יודע לשאול להתעורר יוצא מדבריו שהדרך הטובה ביותר לגרום לבן להתעורר לשוני היא על ידי עשיית דברים בשונה משאר הלילות. ואם עדיין הילד לא שואל שאלות מכיוון שהוא אטום ולא מבין שקורים דברים שונים מסביבו ונשאר אדיש לגביהם, אז האב יבוא ויאמר לו "מה נשתנה בלילה הזה"? הרי יש פה משהו שונה,אתה לא רואה את זה?. מטרת מבנה ההגדה של פסח גירוי המשנה אומרת : 74 מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל אביו, ואם אין דעת בבן אביו מלמדו מה נשתנה...ולפי דעתו של בן אביו מלמדו. כיוון שיוצא דופן הדבר שמוזגים כוס שנייה, הבן הרגיל לכוס אחת בלבד מתעורר לשינוי ושואל שאלה. ואם עדיין הוא נשאר אטום למתרחש סביבו האב יפתח בשבילו וישאלו "מה נשתנה". דוגמה נוספת היא מהמקור הבא הרש" ר הירש נחלת השר מה נשתנה. הגדה של פסח שבולי הלקט תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קטז/א 28

30 75 הגמרא אומרת מחלקין להן קליות ואגוזין בערב פסח כדי שלא ישנו וישאלו. אמרו עליו על רבי עקיבא שהיה מחלק קליות ואגוזין לתינוקות בערב פסח כדי שלא ישנו וישאלו. חלוקת הקליות והאגוזים בליל זה שונה משאר הלילות מכיוון שהדבר מעיד על מעמד מיוחד הבן מתעורר ושואל שאלה. ניתן ללמוד שמטרת ליל הסדר, היא לגרום לילדים להתעניין ולהתחבר לסיפור יציאת מצרים, והצורה הטובה ביותר לגרום לכך היא על ידי גירוי הילדים שישאלו שאלות. אחד מן החלקים הבולטים שמעלים שאלות רבות הוא " מה נשתנה" 76 הרב קוק מתייחס בעולת ראייה לעניין סדר השאלות של מה נשתנה. יהמה לבי על הסדר של שאלות אלו כי הלא מתחילה אנו מסובין ואח"כ אנו אוכלין מצה ואח"כ מרור, וא"כ היה צריך להתחיל בשאלה האחרונה, שהיא שאלת ההסיבה, ואח"כ שאלת הטיבול ואח"כ שאלת המצה ואח"כ שאלת המרור. אך בעזה"י נ"ל לפרש, כי השאלות האלו מיוסדות על בן שאינו יודע לשאול, כי על החכם והשאר אין צריך לסדר שאלות, כי הם בעצמם ישאלו, ורק על שאינו יודע לשאול, שאתה תפתח לו, נסדרו אלו השאלות. לכן התחיל שיפתח לו פתח לשאול מעט מעט, ולכן שואלו את הנפלא יותר באחרונה, כי מתחילה ירצה לסבב שיהי' עיקר השאלה שישאל הוא בעצמו. מכיוון שההגדה של פסח מכוונת אל הבן שאינו יודע לשאול, סדר השאלות אינו כמו סדר הפעולות. סדר השאלות בנוי בצורה שבאה לגרות את הבן בהדרגה ולכן את שאלת ההסבה שהיא השאלה המרתקת והנסתרת ביותר שומרים לבסוף. לסיכום ראינו כי ההגדה בנויה בצורה של שאלות ותשובות דווקא,לאחר מכן ראינו כי יש חשיבות רבה לשאלות ללא קשר לידיעת התשובה, ואז הוכחנו את אטימותו של הבן שאינו יודע לשאול, ואת ציווי האב שמגרה את הבן לשאול שאלות מעצמו, ניתן להבין כי ההגדה פונה לבן שאינו יודע לשאול. 75 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קט/א 76 עולת ראיה ב ד"ה מה נשתנה. 29

31 מה נשתנה? כותב המאמר ראובן הלימי 77 במשנה במסכת פסחים אנחנו לומדים על המצווה לספר על יציאת מצריים אחד ההבדלים בין כל השנה לליל הסדר הוא שבליל הסדר המצווה לספר לבן היא דווקא אחרי שאלה שהבן שואל. ובכן כמו שרובנו מכירים, הילד הקטן במשפחה קורה את מה נשתנה עם המנגינה המוכרת, האם הפיסוק של המנגינה הוא הפיסוק הנכון? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות )?( שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ 78 הגמרא אומרת: ומצה והלילה הזה כולו מצה )?( אביי הוה יתיב קמיה דרבה. חזא דקא מדלי תכא מקמיה, אמר להו: "עדיין לא קא אכלינן, אתו קא מעקרי תכא מיקמן?! אמר ליה רבה: פטרתן מלומר "מה נשתנה" רשב"ם דיבור המתחיל פטרתן מלומר מה נשתנה: "פטרתן מלומר מה נשתנה" דתניא לקמן מכם בנו שואלו ואם לאו שואל הוא לעצמו מה נשתנה, וכיון ששאלו לנו מה נשתנה אין אנו צריכים לומר מה נשתנה אלא להביא על דבריו )של בנו( לפי שנשתעבדנו במצרים אנו עושים כל הדברים הללו. מה שהרשב"ם מסביר הוא שהילד צריך לשאול שאלה כלשהי בעניין ליל הסדר ואם הוא לא שואל האבא צריך להגיד בעצמו מה נשתנה אבל מכיוון שבמקרה שלנו הילד כן שאל את אביו שאלה כלשהי בעניין ליל הסדר לאו דווקא מה נשתנה אנחנו פטורים מלומר מה נשתנה וישר עוברים לתשובה שהיא סיפור יציאת מצרים. מהרשב"ם מבינים ש"מה נשתנה" זו שאלה אחת גדולה או כמה שאלות אבל מה שבטוח שאין במה נשתנה תשובה, והסימן שאלה הינו בסוף. 79 הרשב"ץ מפרש: מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. מזאת היא שאלת הבן שהוא רואה חמישה שינויין בלילה הזה מה שאין כן בשאר לילות השנה. הראשון: שבכל הלילות אין לנו ציווי באכילת לחם, יהיה לחם או מצה הכל הוא שוה, והלילה הזה יש לנו ציווי לאכול מצה...וכו' 77 פרק י משנה ד 78 מסכת פסחים דף קטו עמוד ב 79 מתוך הגדה של תורת חיים: 30

32 השני: שבכל הלילות הרשות בידינו לאכול כל ירק, בין מרור בין מתוק, והלילה הזה אי אפשר לנו להפטר מאכילת מרור. והרי זה שינוי שני. השלישי: שבכל הלילות אין לנו מנהג לטבול אפילו פעם אחת, והלילה הזה נהגנו לטבול שתי פעמים...וכו' הרביעי: שבכל הלילות אין לנו הפרש באכילת הבשר שיהיה צלי או שלוק והלילה הזה כל אכילת בשר שאנו אוכלין בחיוב...חייבין לאוכלו צלי...וכו' החמישי: שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבין בין מסובין...וכו' מהרשב"ם והרשב"ץ אנו מבינים ש"מה נשתנה" זה שאלות בלי תשובות. אז מה התשובות לשאלות מה נשתנה? הרשב"ץ מפרש ישר אחרי "מה נשתנה" ב"עבדים היינו לפרעה במצרים" : זאת היא תשובה לשאלת מה נשתנה...וכו' כלומר עבדים היינו היא התשובה לכל שאלת מה נשתנה. לעומת זאת שיבולי הלקט בהגדה של פסח של תורת חיים מפרש כך: שאלה א': מצה? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה והלילה הזה כולו תשובה לשאלה א' אומר...וכו' שיבולי הלקט: תשובת השאלות האחרות בסוף ההגדה: רבן גמליאל היה התשובה נמצאת ב: רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח אינו יצא ידי חובה ואלו הן: פסח, מצה, מרור. מצה זו שאנו אוכלים...וכו' שאלה ב': שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות הלילה הזה כולו מרור? תשובה לשאלה ב': אומר...וכו' שיבולי הלקט: תשובת השאלות האחרות בסוף ההגדה: רבן גמליאל היה רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח אינו יצא ידי חובה ואלו הן: פסח, מצה, מרור. מרור זה שאנו אוכלים...וכו' שאלה ג': שבכל הלילות אין אנו מטבלים אפילו פעם אחת, והלילה הזה שתי פעמים? 31

33 תשובה לשאלה ג': הרב אייל גריינר: התשובה לשאלת הטבילה בעבדים היינו לפרעה במצרים...וכו' מכיוון שאנחנו בני חורים והקדוש ברוך הוא הוציא את אבותינו ממצרים אנו היום מתנהגים כמו עשירים וטובלים פעמיים כדי להנעים לנו את הארוחה ולא להראות קמצנות אלא יד רחבה כמו היד הנטויה של הקדוש ברוך הוא שהוציא אותנו. שאלה ד': שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין ובין מסובין והלילה הזה כולנו מסובין? תשובה לשאלה ד': שפירשנו. שיבולי הלקט: עבדים היינו לפרעה במצאים, היא תשובת מה נשתנה כמו ועוד שואל על הביסה הצריכה לכל אלו השאלות, ועליה משיבין תחילה, עבדים הייני וכו'' היא תשובת ההסיבה לבד, שיצאנו מעבדות לחרות, וההסיבה היא סימן לבני חורין. גם כאן בשאלה הרביעית אנו מוצאים את התשובה בעבדים היינו. וההסבר הוא שמיכוון שהקדוש ברוך הוא הוציא את אבותינו ממצרים אנו היום בני חורין לכן אנו יושבים כמו מלכים ומסבים לצד בסעודה. אז מה נשתנה הלילה הזה? לא הרבה, כרגיל החכמים חולקים אחד בשני... חג פסח כשר ושמח! 32

34 הערות והארות לליל הסדר אביעד גרשלר קדש- למה נקרא הסימן הראשון בליל הסדר קדש לא פשוט קידוש? הקדש הזה הוא המטרה הסופית לשים קדושה בכל דבר ודבר ולא רק קידוש על היין. הקידוש הוא מצוות עשה של אחת מארבע כוסות בפסח המקדש )עורך הסדר( צריך לכוון בברכה להוציא את כולם ידי חובה. כוס ראשונה היא כנגד שרה אימנו את היין שותים בהסבה, הסיבה צריכה להיות נוחה. אם ההסיבה אינה נוחה לא צריך להסב בלילה הזה אנו בני חורין. מטרת ההסבה היא לתת הרגשה כזו. גודל הכוס צריך להיות 86 מ"ל ויש מהדרים בכוס של 150 מ"ל. מותר לשתות בליל הסדר מיץ ענבים אך עדיף יין. יש נוהגים שלא למזוג כל אחד לעצמו אלה כל אחד לחברו שזו דרך חירות. נשים לא חייבות להסב ותלמידים אינם מסבים לפני רבם ההסיבה היא לצד שמאל מדוע דווקא ארבע כוסות יש בליל הסדר? כנגד ארבע לשנות של גאולה והוצאתי, והצלתי, וגאלת, ולקחתי ורחץ- אחרי שהתקדשנו אנחנו באים להיטהר. ורחץ זה הטהרות אחרי הקידוש אנו נוטלים ידים ללא ברכה.יש קהילות שנוהגות שרק עורך הסדר נוטל את ידיו. הסיבה לנטילת הידים: אנו הולכים לאכול דבר שתיבולו במשקה משקה: י ד ש ח ט ד מ יין, דם, שלג, חלב, טל, דבש, מים. 33

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

1

1 1 ריח שיבולים ירוקות ועוגות אגוז מתוקות ריח ניקיון ויונה ויון זה סימן שפסח כאן פסח כאן מילים ולחן: נעמי שמר בוא ונערוך ת'שולחן נשים גם אפיקומן וארבע כוסות וארבע קושיות זה סימן שפסח כאן צליל של חזרות מקהלה

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

- - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב

- - קיץ תשסט מחשבת ישראל )לביס דתי( מחשבת ישראל, 1 יחל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב - - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, 038108 שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשבת ישראל לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי דתי, מהדורה

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

פתיחה להלכות ברכות

פתיחה להלכות ברכות תורת אמך ביאורי סוגיות והדרכה לימודית ביאורי תפילה ברכת השלום נכתב בסייעתא דשמיא על ידי אליהו מאיר ליפשיץ ב"ר חיים שמאי ז"ל ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים כל הזכויות שמורות למחבר 1 תורת אמך, ביאורי תפילה

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

Microsoft Word - kot.doc

Microsoft Word - kot.doc החתול והשועלה לאיכר אחד היה חתול. חתול יפה אבל פראי, שעשה לו צרות רבות. חבל היה לאיכר להיפרד מהחתול, אך לא הייתה ברירה. אחרי התעלול האחרון שם אותו בשק ויצא אתו ליער. שם שחרר את החתול. יהיה מה שיהיה. אם

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

á

á וחידו"ת סווגיות ביני עמודי שנתלבנו הכוללים ברשת יעקב" "מנחת ע"ש ז"ל יעקב שוקרון רבי אלעד לכבוד ידידנו היקר יו"ל שוקרון הי"ו אברהם הרב שמחת בר המצוה לבנו לרגל נ"י אריה הבה"ח הגדול תשע"ב שבת עיצוב ועימוד:

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

בס"ד יחידה 1: "אין לי ארץ אחרת" למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל

בסד יחידה 1: אין לי ארץ אחרת למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל בס"ד יחידה 1: "אין לי ארץ אחרת" למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל התשובות כאן:.0.2.3.4.5.6.7.8.9.01 ב. ארץ ישראל- לעם

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימנים מוסכמים. על פי סימנים אלה נזהה את סוג כלי השייט ואת

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

שיעורי מחנך בנושא ארגון זמן לקראת בגרויות מובא להלן רצף של פעילויות שדורשות כ 3 שיעורים, כמובן אפשר לבחור מתוכן מושיבים את התלמידים בשני מעגלים: מעגל

שיעורי מחנך בנושא ארגון זמן לקראת בגרויות מובא להלן רצף של פעילויות שדורשות כ 3 שיעורים, כמובן אפשר לבחור מתוכן מושיבים את התלמידים בשני מעגלים: מעגל שיעורי מחנך בנושא ארגון זמן לקראת בגרויות מובא להלן רצף של פעילויות שדורשות כ 3 שיעורים, כמובן אפשר לבחור מתוכן מושיבים את התלמידים בשני מעגלים: מעגל פנימי ומעגל חיצוני. כך שכל תלמיד יושב מול תלמיד אחר.

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק 1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 69 2 הרמונית מתוקים קוביית קשיו קלוי 80 גרם דבש טהור מפרחי בר 200 גרם קונפיטורת רימונים 290 גרם פחית עגולה

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

סימן י"א טבילה במקווה לאישה בימי אבלה סימן י"א - טבילה במקווה לאישה בימי אבלה תקציר: תשובה זו עוסקת בשאלה האם לאישה היושבת שבעה בעת נידתה מותר לטבול ב

סימן יא טבילה במקווה לאישה בימי אבלה סימן יא - טבילה במקווה לאישה בימי אבלה תקציר: תשובה זו עוסקת בשאלה האם לאישה היושבת שבעה בעת נידתה מותר לטבול ב סימן י"א - טבילה במקווה לאישה בימי אבלה תקציר: תשובה זו עוסקת בשאלה האם לאישה היושבת שבעה בעת נידתה מותר לטבול במקווה. על אף שיחסי אישות אסורים בימי השבעה, הטבילה תאפשר לה ולאיש ה להיות מותרים בחיבוק ומגע

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

הקדמה

הקדמה הקדמה ספר זה נכתב כדי להעניק לכם חוויה חיה של חופש. זוהי קריאה הנובעת ממעמקי עצמכם לשוב הביתה, אל נוכחות החסד האינסופית אשר תמיד נמצאת כאן. הספר אינו מיועד לקריאה חפוזה שבאמצעותה תרכשו ידע נוסף או תלקטו

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

אור השמיטה מדריך ידידותי לשנת השמיטה הרב אלי טרגין עיבד וערך: הרב ליאור לביא

אור השמיטה מדריך ידידותי לשנת השמיטה הרב אלי טרגין עיבד וערך: הרב ליאור לביא אור השמיטה מדריך ידידותי לשנת השמיטה הרב אלי טרגין עיבד וערך: הרב ליאור לביא תוכן העניינים מבוא : מחשבות על שנת השמיטה 7..... פרק א : סוף מעשה במחשבה תחילה 13..... למהותה של שנת השמיטה פרק ב : הבית בשמיטה

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

Microsoft Word - possum.doc

Microsoft Word - possum.doc מר אופוסום חולה מתוך "סיפורי יער העץ החלול" מאת א.ב.פיין צייר ג'.מ. קונדה (1915) פעם אחת קרה מקרה מצער ביער העץ החלול. היה זה תורו של מר אופוסום לצאת ולשאול תרנגולת מהלול של מר אדם ובדרך הוא נפל לבאר ישנה

קרא עוד

Is There a Mitzvah to Eat Matzah for All Eight Days? Rabbi Efrem Goldberg rabbiefremgoldberg.org

Is There a Mitzvah to Eat Matzah for All Eight Days? Rabbi Efrem Goldberg rabbiefremgoldberg.org Is There a Mitzvah to Eat Matzah for All Eight Days? Rabbi Efrem Goldberg rabbiefremgoldberg.org I. Is there a mitzvah to eat matzah all of Pesach? a. Pesachim 120a - First night is a chova, the rest of

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

pessah zmanim

pessah zmanim פסח כי ג רים היינו בארץ מצרים רציונל ומטרות היחידה אחד הלקחים העיקריים מסיפור יציאת מצרים הוא שעלינו להקפיד לכבד את הזרים המצטרפים לחברה שלנו ולשמור על זכויותיהם. בתורה עצמה מופיעה המצווה המפורשת לא להציק

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

Microsoft Word - Document36

Microsoft Word - Document36 הרב מאיר טברסקי ראש ישיבה בעניני פסח שני ודרך רחוקה א. פסח שני (הל' א') מי שהיה טמא בשעת שחיטת הפסח שאין שוחטין עליו או שהיה בדרך רחוקה או נאנס באונס אחר או ששגג ולא הקריב בראשון הרי זה מביא פסח בארבעה

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

"כל דכפין" או "אינו נאכל אלא למנויו" על פתיחת הדלת וראיית פני האחר דרשת שבת הגדול, בית כנסת הרמב"ן תשע"ד "כל דכפין" או "אינו נאכל אלא למנויו" על פתיחת

כל דכפין או אינו נאכל אלא למנויו על פתיחת הדלת וראיית פני האחר דרשת שבת הגדול, בית כנסת הרמבן תשעד כל דכפין או אינו נאכל אלא למנויו על פתיחת "כל דכפין" או "אינו נאכל אלא למנויו" על פתיחת הדלת וראיית פני האחר 1. סדר רב עמרם גאון סדר פסח ומוזגין כוס שני ועוקרין את השולחן ואומר הא לחמא עניא דאכלו אבהתנא בארעא דמצרים. כל דכפין ייתי ויכל כל דצריך

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

משנה נדרים ט:א ה רבי אליעזר אומר וחכמים אמר רבי [תוס': אלעזר בר] צדוק מודים חכמים לר' אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו אוס

משנה נדרים ט:א ה רבי אליעזר אומר וחכמים אמר רבי [תוס': אלעזר בר] צדוק מודים חכמים לר' אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו אוס משנה נדרים ט:א ה רבי אליעזר אומר אמר רבי [תוס': אלעזר בר] צדוק מודים חכמים לר' אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו אוסרין עד שפותחין לו בכבוד אביו ואמו, יפתחו לו בכבוד המקום?!

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

ל: מחמוד קעדאן ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה.. מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ל: ברכות ל

ל: מחמוד קעדאן ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה.. מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ל: ברכות ל מחמוד קעדאן מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה בהצטיינות. הרבה בהצלחה בכל, מאחלים באהבה רינת, אופיר, יעל, ודניאל.

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כ

כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כ כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כפייה על מצוות כיבוד אב ואם. תלמוד-תורה מול כיבוד אב

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד