pessah zmanim

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "pessah zmanim"

תמליל

1 פסח כי ג רים היינו בארץ מצרים רציונל ומטרות היחידה אחד הלקחים העיקריים מסיפור יציאת מצרים הוא שעלינו להקפיד לכבד את הזרים המצטרפים לחברה שלנו ולשמור על זכויותיהם. בתורה עצמה מופיעה המצווה המפורשת לא להציק לגרים ולא להפלותם עשרות פעמים. בשל כך, נקדיש את רוב היחידה ללימוד קטעים מן ההגדה העוסקים במניעים להשתקעות אבותינו ואימותינו במצר ים, בתגובת המצר ים להשתקעות זו ובתהליך שעבודם של העברים. כמו כן נדון בכמה מפסוקי התורה המבטאים את האיסור להונות זרים ולדכאם "כי גרים הייתם בארץ מצרים". ביחידה זו, הגדרנו לעצמנו שתי מטרות: האחת, להכיר לתלמידים מקרוב קטעים מן ההגדה של פסח חיבור מרכזי בארון הספר היהודי. השנייה, לגרום לתלמידים לחשוב על הרלוונטיות של התכנים הנלמדים מן הגדה של לפסח, לחיינו היום במדינת ישראל. ואם הזמן קצר... אם הזמן קצר ולא תוכלו ללמד את כל היחידה, אנו ממליצים לתת עדיפות ראשונה להוראת המדורים האלה: תעודת זהות (חזרה על מושגי יסוד) 1. פותחים ספר (לימוד קטעי ההגדה) 2. צוהר לעולם (על "עובדים זרים" בישראל) 3. דף העבודה (הנספח לחוברת זו) 4. 1

2 ז- תעודת זהות: חזרה על מושגי יסוד בהמשך היחידה נחזור לדון בתנ אי השהייה של אבותינו ואימותינו במצרים, לכן אין להתעכב על כך עכשיו. ואולם, מכיוון שלא נחזור שוב על סיפור יציאת מצרים, זה הזמן לחזור עליו ו"להגיד" עם התלמידים את שלביו העיקריים: סירובו של פרעה לשחרר את עבדיו העבריים, מכות מצרים, התעקשות פרעה שלא לשחרר את העבדים, כניעתו של פרעה, הכנות בני ישראל לקראת היציאה (סימון מזוזות בתיהם בדם קורבן הפסח), ארוחתם האחרונה במצרים (קורבן פסח, מצות ומרורים), יציאתם למדבר לקראת בוקר, רדיפת המצרים וקריעת ים סוף. על קערת הסדר (או על שולחן הסדר) פעילות חזרה על מה שנלמד בתכנית "מעגל החגים " לכיתה ב' אפשר לבקש מהתלמידים להיזכר מה נמצא על קערת הסדר ולמיין את הפרטים לפי מהותם, כפי שלמדו בתכנית "מעגל החגים" לכיתה ב' (שם, עמ' 25 ו 29 ). אפשר להזכיר לתלמידים שעל פי המסורת, מאכלים אלו הם הזדמנויות לשאול שאלות על סיפור יציאת מצרים, ושיש הטוענים ששם החג "פסח" רומז לצירוף "פּ ה שׂ ח" (כלומר, פה מ ס פּ ר). הידעתם? האם גם אתם נוהגים כך? מאז שיבת ישראל לארצו, יש השותים גם כוס חמישית כנגד השלב החמישי של גאולת ישראל המתואר בפסוק ח': "... ה ב את י א ת כ ם א ל ה אָר ץ" (שמות פרק ו', פסוק ח') מאכלים המסמלים רק עבדות: מרור (מרירות חיי העבדים), מי מלח (דמעות העבדים), חרוסת (טיט לבנייה). מאכלים המסמלים גם עבדוּת וגם חירות: מצות (לחם עוני וגם הלחם שאכלו לאחר היציאה), כרפס (אותיות "פּ ר ך " וגם התחדשות). מאכלים המסמלים רק חירות: זרוע (קורבן הפסח), ביצה (קורבן המובא בכל חג), ארבע כוסות היין שכל אחד מהמסובים שותה ואינן על קערת הסדר (שמחה וארבעת שלבי הגאולה הראשונים, כפי שהם מתוארים בשמות פרק ו', פסוקים ו' '). קטעי ההגדה פעילות חזרה על הנלמד בתכנית "מעגל החגים שלי": אפשר לשאול את התלמידים אילו חלקים מההגדה של פסח הם זוכרים, ולמנות אותם בקצרה. בשנה שעברה למדו התלמידים את הקטעים האלה: דברי רבן גמליאל ("רבן גמליאל היה אומר: כל שלא אמר שלושה דברים אלו לא יצא ידי חובתו, ואלו הן: פסח, מצה ומרור") הא לחמא עניא מה נשתנה עבדים היינו ארבעת הבנים רשימת המכות (נמנה אותן בהמשך) אפשר לסיים שיחה זו בחזרה על הסעיפים האחרים בתעודת הזהות של החג. אפשר גם לשאול את התלמידים אילו שירי פסח הם מכירים. 2

3 הקומיקס דברי הכלב שׁוֹקוֹ מביעים את החששות שכל פרט או קבוצה עשויים לחוש כאשר זרים נכנסים לשטחם. חששות אלו הם אחד המניעים להונאת הזרים. בכיתה אפשר להגיב לדברי הכלב בבועת הדיבור השלישית ("לא ממש...") ולציין כי חששותיו של הכלב נובעים מכך שהוא אינו מכיר בתים שמתגוררים בהם כלב וחתול יחד (ובעלי הבית אוהבים את שניהם, אולי דווקא מפני שהם שונים, ודואגים לצרכיו של כל אחד מהם לכל אחד קערה משלו כו'). דברי הכלב גם מבהירים את אחד המניעים הגורם ל"בני המקום" (יצורים נחמדים, בדרך כלל, כמו הכלב שוקו) להקשות על חיי הזרים המשתקעים בקרבם. בהמשך היחידה נזכיר גם מניע אחר לכך הרצון להרוויח והפיתוי לעשות זאת באמצעות ניצול זרים. בבועת הדיבור הרביעית מביעה קוּ רית העכבישה פרשנות ראשונה לפסוקי התורה האוסרים להונות את הזר (ג ר בלשון התורה). בפסוקים אלו נעסוק גם בהמשך: כאשר אנו מרמים אנשים, או מנצלים אותם, אנחנו לא פוגעים רק בהם, אנו פוגעים לא פחות גם בנו עצמנו, בכך שאנו הופכים לאנשים לא ישרים ואף אכזריים. העכבישה מדגישה בדבריה כי יש גם יתרונות רבים בהצטרפותם של "זרים" לחברה, צריך רק להשכיל לראות אותם ולהעריך אותם. פותחים ספר פעילות פתיחה הקטעים שנלמד לקוחים מה"מ גיד", מהשלב בהגדה שבו מספרים על יציאת מצרים. אפשר לפתוח בשחזור (על הלוח) של רשימת חמישה עשר סימני הסדר שהתלמידים למדו בכיתה ג' בתכנית "המעגל החגים שלי": ק דּ שׁ וּר ח ץ, כּ ר פּ ס, י ח ץ מ גּ יד, ר ח צ ה מוֹצ יא, מ צּ ה מ רוֹר, כּוֹר ך שׁ ל ח ן עוֹר ך צ פוּן, בּ ר ך ה לּ ל, נ ר צ ה. אפשר לשיר את רשימת שלבי הסדר בניגונים רבים, בין השאר, בכל אחד מניגוני "אדון עולם". הגדרת השלבים :äöî אכילת המצה שעכשיו בירכנו עליה.8 :ùã קידוש על היין.1 :øåøî אכילת מרור.9 :õçøå רחיצת ידיים.2 :êøåë אכילת מצה ומרור כרוכים יחד,.10 :ñôøë אכילת כרפס.3 שבירת המצות, אמירת "הא לחמא כמו כריך :õçé.4 :êøåò ïçìåù סעודה חגיגית.11 עניא" והחבאת האפיקומן סיפור יציאת מצרים (באריכות :ïåôö החזרת האפיקומן ואכילתו.12 :ãéâî.5 ובקיצור) ושירת שירים, כגון "דיינו" ברכת המזון, :êøá אמירת שבחים ודברי.13 נטילת ידיים לפני אכילת (רחיצה) תודה ושירת פזמונים, כמו "אחד מי יודע" :äöçø.6 :ììä אמירת דברי הודיה.14 המצה :äöøð.15 אמירת ברכת "המוציא" הנאמרת סיום הסדר בשירת "לשנה הבאה :àéöåî.7 לפני אכילת לחם (כאן המצה) בירושלים" 3

4 עתה נפנה ללימוד כמה קטעים מן ההגדה. ב"מגיד" אנו קוראים את סיפור החג ומספרים אותו ("מ גיד" מלשון להגיד, לספר). הקטעים שבחרנו ללמוד עונים על השאלות האלה: מדוע הגיעו אבותינו לארץ מצרים? כמה זמן הם התכוונו להישאר שם? כיצד נראו חיינו במצרים האם מיד הפכנו לעבדים? מדוע החליטו המצרים לשעבד אותנו? כיצד הם עשו זאת? כיצד הסתיימה עבדות בני ישראל במצרים? מבנה המדרשים המופיעים בחוברת לתלמידים המדרשים האלה הם פירושים של חז"ל לפסוקי התורה. בראש המדרש מופיע הפסוק שלם, ולאחריו מובאת מילה אחת, או כמה מילים, שאותן חז"ל "דורשים", כלומר מפרשים. העיצוב הגרפי של הקטעים בחוברת לתלמידים נועד להבהיר את מבנה המדרשים. למדרש מבנה מיוחד, מבנה שונה מצורתם של רוב הטקסטים שהתלמידים רגילים לקרוא. כיוון שמבנה המדרש הוא "מבנה קלאסי" של טקסטים רבים במסורת היהודית, חשוב להכירו. נוסף על כך, הבנת המבנה תקל מאוד על הבנת תוכן המדרש. על המדרש הראשון לשם מה ירדו יעקב ובניו לארץ מצרים? הבהרת מילים וביטויים במדרש הראשון: "אָנוּס ע ל פ י ה ד בּוּר": במילים אלו מביע המדרש את הטענה שי רידת בני ישראל לארץ לא להם ויציאתם ממנה היו חלק מהתכנית האלוהית, תכנית שנתגלתה כבר לאברהם בברית בין הבתרים: "ו יּ אמ ר ל אַב ר ם: י ד ע תּ ד ע כּ י ג ר י ה י ה ז ר ע ך בּ א ר ץ ל א ל ה ם ו ע ב דוּם ו ע נּוּ א ת ם, אַר בּ ע מ אוֹת שׁ נ ה" (בראשית, פרק ט"ו פסוקים י"ג-י"ד). "ל גוּר": חז"ל מנגידים את המילים "לגור" ו"להשתקע", וטוענים שהיות שכתוב בתורה (על יעקב) "ו י ג ר ש ם" (ולא "השתקע"), יש להבין שבני ישראל התכוונו לצאת ממצרים כאשר יסתיים הרעב. "ב מ ת י מ ע ט": משמעות הביטוי היא (ב)אנשים מועטים. "מ תי" היא סמיכות של "מתים". בהקשר זה המילה "מתים" משמעה אנשים, בני תמותה. הביטוי "במתי מעט" רומז לכך שבני ישראל מנו שבעים נפשות בלבד כאשר ירדו למצרים (ראו שמות, פרק א' פסוק ו'). "מ צ י נ ים" כאן "מ צ י נ ים" מלשון צ יוּן (=סימן). "מצוינים" משמע שׁוֹ נ םי, בולטים, שאפשר לזהותם בקלות. בכיתה אפשר להזכיר גם את המילה "ציוּן" (במבחן) ואת הביטוי "צ יוּ ני דרך". 4

5 שיחה בכיתה: רצוי להדגיש שפרעה נתן לבני ישראל לגור בארצו כאשר היו מעטים. בזכות יוסף שהציל את מצרים מרעב, קיבל פרעה את בני ישראל בסבר פנים יפות והעמיד לרשותם את אחד האזורים הירוקים בארצו. על פי המדרש, במצרים שמרו בני ישראל על מנהגיהם ועל אורח חייהם המיוחד. אפשר לשאול עוד: כיצד השתנה מצבם של בני ישראל במצרים במשך הזמן? מדוע, לדעתכם, העדיפו בני ישראל לא להדמות למצרים ולא להשתלב בחברה המצרית, אלא לשמור על מנהגיהם המיוחדים? כדאי להזכיר שהנטייה לשמור על הזהות האתנית היא נטייה אנושית מוכרת וידועה הזהות הנבדלת מ ק נ ה לאדם ולקבוצה תחושת השתייכות לקבוצת המוצא שלהם ולכן מ שׁ ר ה תחושה של יציבות. כאשר קבוצה בעלת זהות אתנית מיוחדת מגיעה למקום חדש, לסביבה שבה לרוב האוכלוסייה תרבות אחרת, עשויה השמירה על הזהות המקורית לעזור לזרים להתמודד עם הקשיים שהם נתקלים בהם במקום החדש. עם זאת, השמירה על הייחוד עלולה לעתים לעורר התנגדות מצד בני המקום. מה לדעתכם העדיפו המצרים: שבני ישראל יישארו שונים מהם או שייעשו מצרים כמוהם? מצד אחד, אפשר לשער שהמצרים רצו שבני ישראל ייעשו דומים להם, שכן בני המקום נוטים לחשוש מזרים וממנהגיהם המוזרים. מצד אחר, ייתכן שהמצרים העדיפו שבני ישראל יישארו שונים מהם, כדי שיוכלו לזהות אותם בקלות. מדרש חז"ל מציין שבני ישראל במצרים שמרו על שמותיהם העבריים, על שפתם העברית, וכן על הלבוש המיוחד להם ועל ברית המילה, ולכן היה אפשר לזהותם בקלות. על המדרש השני השעבוד אפשר לציין כי פרעה המוזכר במדרש השני אינו פרעה שמלך כאשר הגיעו בני יעקב למצרים, אלא פרעה אחר, מלך חדש שהוכתר לאחר מות פרעה הראשון. על המלך החדש נאמר בתורה שהוא "ל א י ד ע א ת יוֹס ף" (שמות, פרק א' פסוק ח'), כלומר שכח את התרומה של בני ישראל למצרים, ולכן אולי ראה בהם רק אנשים שבאו לנצל את עושרה ארצו. במדרש השני אנו קוראים שפרעה חשש שבני ישראל יהפכו לאויבי המצר ים. לאחר שתבהירו ממה חשש פרעה, תוכלו להזמין את התלמידים להיעזר בנאמר במדרש הראשון כדי לענות לשאלה: כשהגיעו בני ישראל למצרים לא חשש פרעה מבני ישראל, אבל פרעה החדש חשש מנוכחותם. מה הביא לשינוי זה? 5

6 (בני ישראל התרבו מאוד במצרים. המילה "ע צ ם"וּ מעידה כי בני ישראל הזרים נראו חזקים בעיני המצרים. המילה "ו י ש ר צוּ" משווה את בני ישראל לשרצים בעלי חיים קטנים המתרבים במהירות). המילים "ו ת מ ל א ה אָר ץ א ת ם" יכולות לבטא את תחושתם של המצרים כי בני ישראל תופסים את מקומם בארצם. בשעבוד בני ישראל השיגו המצרים מטרה כפולה: הם החלישו את בני ישראל (שהרי המצרים חששו שבני ישראל יסייעו לאויביהם בעת מלחמה) וניצלו את עבודתם. על המדרש השלישי עוד על השעבוד לאחר הבהרת התנאים שהעבדים העברים במצרים חיו בהם, כדאי להשוות את מצבם לזה של פועלים: פועלים מקבלים שכר, אפשר לדרוש מהם רק מספר מוגבל של שעות עבודה, הם זכאים להפסקות ולחופשות וראשיים לעזוב את מקום העבודה אם הוא אינו מספק אותם. מובן שלמעסיקי הפועלים אין כל זכות להרוג אותם! לפועלים, גם במקומות העבודה קשים ומסוכנים, יש זכויות בסיסיות, לעבדים במצרים לא היו אפילו הזכויות האלה. על הקטע הרביעי (הפעם הבאנו רק פסוק) עשר המכות ויציאת מצרים על פי המסורת, המילים "ב י ד ח ז ק ה וּב ז ר ע נ טוּי ה, וּב מ ר א ג ד ל, וּב א תוֹת וּב מ פ ת ים" מתארות את עשר המכות. המכות היו חזקות וגדולות ("ב י ד ח ז ק ה וּב ז ר ע נ טוּי ה") והמצרים לא יכלו לעשות נגדן מאומה. הן היו "נ סיות" ("וּב מ פ ת ים"), הן הפחידו את המצרים ("וּב מ ר א ג ד ל"), והן נועדו לסמן למצרים שעליהם לשחרר את בני ישראל ("א תוֹת"). כאן אפשר להזכיר לתלמידים את דברי רבי יהודה שלמדו בשנה שעברה, למנות את עשר המכות על פי סדר: ולהיעזר בהם כדי רבי יהודה היה נותן בהן (במכות) סימנים: דצ"ך, עד"ש, באח"ב. (מתוך ההגדה) דצ"ך (דם, צפרדע, כינים),עד"ש (ערוב, דבר, שחין),באח"ב (ברד, ארבה, חושך, מכת בכורות) 6

7 קריאה דברי העכבישה: דברי העכבישה מסכמים את הנלמד עד כה על שעבוד אבותינו, ועוזרים לעבור למקורות הבאים העוסקים במעמד הגרים (הזרים) הבאים למצוא את פרנסתם בישראל היום. בחוברת לתלמיד הבאנו שלוש דוגמאות לפסוקים העוסקים באיסור להונות ואת הזרים לשעבד אותם. בדף העבודה (הנספח לחוברת למורה) נרחיב בנושא הלקח הנלמד מסיפור יציאת מצרים בעזרת דבריהם של שני פרשנים לפסוקים אלו. דף עבודה בדף העבודה נעסוק בקשר שבין האיסור להונות את הגר לכך שהיינו גרים בארץ מצרים. נציג לתלמידים שני פירושים בעניין זה: האחד, פירושו של רש"י (רבנו שלמה יצחקי, צרפת, המאה הי"א) והשני, פירושה של פרופסור נחמה ליבוביץ (ישראל, המאה הכ'). מכיוון שכבר הובאו בפני התלמידים מקורות רבים, נביא את תוכנם של שני הפירושים דרך סיפור מחיי הכיתה, בלי לצטט את דברי הפרשנים מילה במילה. (למורה בלבד) שני הפרושים שדף העבודה מבוסס עליהם הם פירושו של רש"י ופירושה של נחמה לייבוביץ. על הפסוק "ו ג ר ל א ת ל ח ץ ו אַתּ ם י ד ע תּ ם א ת נ פ שׁ ה גּ ר כּ י ג ר ים ה י ית ם בּ א ר ץ מ צ ר י ם" (שמות, פרק כ"ג פסוק ט'), אמר רש"י: [ו אַתּ ם י ד ע תּ ם] א ת נ פ שׁ ה גּ ר [ואתם יודעים] כמה קשה לו כשלוחצים אותו. על הפסוק "ו ג ר ל א תוֹנ ה ו ל א ת ל ח צ נּוּ כּ י ג ר ים ה י ית ם בּ א ר ץ מ צ ר י ם" (שמות, פרק כ'), כתבה נחמה לייבוביץ: ויש אשר עוּבדת היותך גר ונלחץ דווקא היא תמריץ אותך למצוא פורקן לנפשך בשעבוד הזולת הנתוּן עתה למרותך. כ"ב פסוק (בתוך: עיונים בספר שמות, עמ' 281) 7

8 רש"י ונחמה לייבוביץ מציעים גישות מנוגדות לשאלה: מהי השפעתה של חווית העבדות על העבדים המשוחררים (ועל צאצאיהם)? רש"י טוען שחוויית העבדות גורמת למי שהשתחררו מעבדות להיות רגישים יותר לסבל הזולת ולכן הם יטו יותר מאחרים לסייע לאחרים הסובלים כמוהם. לעומתו, נחמה לייבוביץ מציעה שמי שסבלו את סבל העבדות עלולים לפתח רצון לנקום ולפיכך עלולים ביתר קלות לשעבד אחרים. בדיון שאפשר לפתח בעקבות שאלה 4 בדף העבודה, רצוי להעלות את השאלות האלה: מה יכולות להיות הסיבות שבגללן יחליט עידן לא לספר למורה מה קורה בכיתה? (אפשר להשוות בין תפקידו של עידן בסיפור לתפקידם של ארגוני הסיוע לעובדים הזרים בארץ. אם מעסיקים פוגעים בזכויות העובדים שלהם ומנצלים אותם בניגוד לחוק, יכולים הארגונים לפנות לבית המשפט, ראו גם במדור "צוהר לעולם"). אם בסיפור שלנו הייתה המורה מתבקשת להתערב בנעשה בכיתה, האם היה זה דומה לפניות הארגונים לבתי המשפט או שונה מכך? האם לדעתכם צריך להעניש את התלמידים המציקים על התנהגותם כלפי אייל? בכיתות המתקדמות אפשר לשוחח על העונש הצפוי לתלמידים ולהביא פירוש שלישי, פירושו של הרמב"ן (רבי משה בן נחמן, ספרד, המאה ה י"ג). על פי פירוש זה, המילים "כּ י ג ר ים ה י ית ם בּ א ר ץ מ צ ר י ם" (שמות, פרק כ"ב פסוק כ'), באות להזכיר לנו שה' ה כּה את המצרים בשל התנהגותם האכזרית כלפי בני ישראל החלשים מהם, ולכן יש לצפות שהוא יעניש גם אותנו אם גם אנחנו נפגע בגרים. וזו לשונו של הרמב"ן: רמב"ן על שמות, פרק כ"ב פסוק כ'... וראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אתכם (על פי שמות, פרק ג' פסוק ט') ועשיתי בהם נקמה, כי אני רואה דמעת העשוקים אשר אין להם מנחם ומיד עושקיהם כ ח (קהלת, פסוק א'), ואני מציל כל אדם מיד חזק ממנו (על פי תהילים, פרק ל"ה פסוק י')... פרק ד' 8

9 צוהר לעולם עובדים זרים בישראל אפשר להסביר לתלמידים שהעובדים הזרים העובדים בישראל מגיעים מארצות רבות, בעיקר מרומניה, תאילנד, סין, אפריקה, דרום אמריקה והפיליפינים. קשה לאמוד במדויק את מספר מהגרי העבודה בישראל, בעיקר מכיוון שלא כולם הובאו לארץ ונכנסו אליה כחוק. בסוף שנת 2006 שהו בארץ כ 102,000 עובדים זרים חוקיים וכ 84,000 עובדים זרים לא חוקיים. אפשר לשאול את התלמידים אם פגשו בעובדים זרים (ברחובות, במכולת, בבית קרובים מבוגרים וכדומה). עוד אפשר ולשאול אותם, אם לדעתם הסתכלותם עליהם השתנתה בעקבות מה שלמדו ביחידה זו. על קצה הלשון כמו במדור "על קצה הלשון" ביחידה על פורים (שעסק בביטוי "נהפוך הוא"), גם כאן הדגשנו כי השפה העברית, בהיותה שפה חיה, משתנה ומתפתחת. בעקבות קריאת המדור אפשר לעמוד על המשותף ל"ג רים" (התושבים הזרים) שעליהם גם התורה מדברת, ול"ג רים" (במובן חדש יותר של המילה) וגם על ההבדלים ביניהם. העובדים הזרים, של ימינו, ההבדל: "הגרים" מגיעים לחברה חדשה ממניעים כלכליים או או לרוב הם מחפשים פרנסה, פוליטיים. בורחים מרעב, מעוני, ממלחמה או ממשטר הרודף אותם. לעומת זאת, הג רים (מי שבחרו להצטרף בחרו להצטרף לדת לדת היהודית), מפני החדשה ולחברה החדשה באמונותיה ובערכיה או... ש"התאהבו" באחד מבניה או בנותיה. המשותף: הגרים (מי שבחרו להצטרף לדת היהודית) והעובדים הזרים בימינו חלשים יותר מבני המקום ופגיעים מהם. קל לנצל אותם ולבזותם משום שהם אינם מכירים את המנהגים המקובלים בחברה החדשה, ומשום שאין להם ידידים מקרב בני המקום הוותיקים היכולים לסייע להם ולהגן עליהם. 9

10 כפי שאסור לפגוע בזר הבא להתיישב בחברה היהודית בארץ ישראל, אסור לפגוע במי שמתייהד ואסור להשפיל אותו. וכך כתוב בתלמוד הבבלי: אם היה בעל תשובה, אל יאמר לו: זכור מעשיך הראשונים. אם היה בן גרים, אל יאמר לו: זכור מעשה אבותיך. אם היה גר ובא ללמוד תורה, אל יאמר לו: פה שאכל נבלות וטרפות, שקצים ורמשים בא ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה!? (תלמוד בבלי, בבא מציעא, דף נ"ח ע"ב) חידת חג נסיים את לימודינו בחידון העוסק גם הוא נושא הג רות. התשובות לחידות הן: א. יעקב ב. יוסף 10

11 דף עבודה: "כי ילדים חדשים היינו פעם בכיתה" 1 ק ראו את הסיפור שלפניכם: השנה הגיע לכיתה ילד חדש ושמו אייל. כל תלמידי הכיתה עושים לו חיים קשים, הם לועגים לו ולפעמים מחרימים אותו, ככה סתם. כל תלמידי הכיתה? לא! רק עידן אינו מוכן להציק לאייל. היום עידן הוא ילד מקובל בכיתה, אך לא תמיד היה כך. עידן עוד זוכר כמה סבל כאשר הוא בעצמו הצטרף לכיתה הזאת, רק לפני שנה. חודשים רבים עברו עד שהוא נקלט. עידן החליט להתערב. "הניחו כבר לאייל!" אמר למטרידים, "מה, אף פעם לא הייתם אתם 'חדשים'? בחוג כדורגל, בבית ספר, בשכונה? שכחתם כמה קשה להיות חדש?!" "נכון שהיה קשה! אז מה? התגברנו!" שמע עידן את חבריו הכעוסים, "גם לנו הציקו כאשר היינו חדשים, אז מדוע שעכשיו לא נציק אנחנו לאייל?" עידן נדהם. עכשיו הבין שהסיבה שגרמה לו להגן על אייל, הביאה תלמידים אחרים להציק לו! עידן ניסה שוב לדבר לל בם של האחרים, לשכנע אותם, אך ללא הצלחה. ילדה אחת הגיבה בכעס: "עידן, תפסיק להתנשא ולשחק את הצדיק!" עידן התקומם: "מה! אני צריך לשתוק ולא להתערב? ואם היו מטרידים אחד מכם, גם אז הייתם מבקשים ממני לשתוק?" שתיקה כבדה השתררה בכיתה. עידן קיווה שאולי הפעם בכל זאת יקשיבו לדבריו... בתורה כתוב: ו ג ר ל א ת ל ח ץ, ו אַתּ ם י ד ע תּ ם א ת נ פ שׁ ה גּ ר כּ י ג ר ים ה י ית ם בּ א ר ץ מ צ ר י ם. (שמות, פרק כ"ג פסוק ט') לדעת הפרשן רש"י משמעות המילים "ו אַתּ ם י ד ע תּ ם א ת נ פ שׁ ה גּ ר" היא: ואתם מבינים כמה קשה לו כשלוחצים אותו. הפרשנית נחמה ליבוביץ טענה, שדווקא מפני שלחצו אותנו במצרים, יכולה להיות לנו נטייה ללחוץ אחרים! 3. מי בסיפור שלפנינו מציקים לאייל משום שכאשר היו הם חדשים הציקו אחרים להם? מי בסיפור שלפנינו מבין כמה קשה לאייל?... מדוע הוא מצליח להבין זאת היטב? לדעתכם, האם רצוי שעידן יפנה למורה ויספר לה שתלמידים לועגים לאייל ומחרימים אותו?... 11

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

1

1 1 ריח שיבולים ירוקות ועוגות אגוז מתוקות ריח ניקיון ויונה ויון זה סימן שפסח כאן פסח כאן מילים ולחן: נעמי שמר בוא ונערוך ת'שולחן נשים גם אפיקומן וארבע כוסות וארבע קושיות זה סימן שפסח כאן צליל של חזרות מקהלה

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

בס"ד עשר המכות- פרקים ז' - י"א תשע המכות הראשונות- פרקים ז'- י' )מכת בכורות תילמד בהמשך יחידה נפרדת( סיפור מכות מצרים הינו ארוך ומפורט ביותר. אין ברצו

בסד עשר המכות- פרקים ז' - יא תשע המכות הראשונות- פרקים ז'- י' )מכת בכורות תילמד בהמשך יחידה נפרדת( סיפור מכות מצרים הינו ארוך ומפורט ביותר. אין ברצו בס"ד עשר המכות פרקים ז' י"א תשע המכות הראשונות פרקים ז' י' )מכת בכורות תילמד בהמשך יחידה נפרדת( סיפור מכות מצרים הינו ארוך ומפורט ביותר. אין ברצוננו ללמוד אותו על כל פרטיו אלא להבין את מגמתו. הערה דידקטית:

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0 22 עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 2: 622, בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 3 מתרגל אחראי: אורי הוראות כלליות: כל עוד לא נאמר אחרת, כאשר הנכם מתבקשים לתאר אלגוריתם יש לספק את הבאות: תיאור

קרא עוד

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. ולא היה בה עוד רוח ( פסוק 5( דפי עבודה - תנך מחצית שלישית קיץ 2016 ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי מלכים א י: 1-13 1.קרא מלכים א י, 1-13. א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עיני" ( פסוק 7( ציין שלושה דברים המוזכרים בקטע, שגרמו

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הבא על פי הסולם הבא: ההתנהגות המתוארת לא ניראית לעולם

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 "אור חדש על ציון תאיר.." עלון לבוגרי ישיבת "בית אורות" מאמרים ליום העצמאות ויום ירושלים התש"ע 2 גיליון מס' שלמה גלר סטודנט במכללת "אריאל" עצמאותנו? את כיצד לחגוג ברצוני לעסוק בדרך חגיגת עצמאותנו מתוך תגובה

קרא עוד

צעד ראשון רישום לשנה"ל תשע"ט בבית ספר "היובל" יהוד מונוסון שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5

צעד ראשון רישום לשנהל תשעט בבית ספר היובל יהוד מונוסון   שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5 צעד ראשון רישום לשנה"ל תשע"ט בבית ספר "היובל" יהוד מונוסון https://hayovelyahud.tik-tak.net/ שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5 חזון בית הספר בית ספר "היובל" הוא בית אוהב מקבל ותומך לתלמידיו ולקהילתו. בית

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

ערב הווי בנושא "השרדות"

ערב הווי בנושא השרדות ערב הווי בנושא "השרדות" ראשית כל מסבירים לקבוצה את חוקי המשחק, והם: מחלקים את הבוגרים לשלושה שבטים (על פי חלוקה שנכין מראש- מקריאים את השמות כמו בהישרדות). מטרת השבטים להצליח לנצח את שאר הקבוצות במספר

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

Microsoft Word - òéúåï îúîèé÷ä 1.doc

Microsoft Word - òéúåï îúîèé÷ä 1.doc ילדים יקרים בשעה טובה יוצא לדרך עיתון מתמטיקה בית ספרי. זהו רעיון חדש בבית ספרנו אותו הגו צוות מתמטיקה והוא מוקדש במיוחד לכם ולהנאתכם. מקווה אני כי תמצאו בו עניין ותהינו ממנו במהלך חופשת החנוכה. להתראות

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

30b Behukotai It.pages

30b Behukotai It.pages Haftarà di Behukotai rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/30bbehukotai.mp3 Haftarà di Behukotai Ezechiele capitolo 34 1 E la parola dell Eterno mi fu rivolta, in

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

קיסר השכונה

קיסר השכונה קיסר השכונה כתבה נאוה מקמל-עתיר אייר ולדילן חסמן הוצאת ידיעות אחרונות- ספרי חמד 2014 על הספר גדי, תלמיד כיתה ו', יתום מאב, מאוד רוצה כלב. אמו של גדי, אינה מסכימה שיגדל כלב. למרות ניסיונות שכנוע שלו. שכנו

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc)

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc) העשרה כללית תחנות חוש - חש / גליה כהן מבוא: יום יום אנו מקבלים מהסביבה גירויים שונים כמו: צבעים, צורות, ריחות, קולות וכו'. כל אלה נקלטים ע"י החושים: הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והמישוש. המידע שאנו קולטים

קרא עוד

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120,022207 הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה עלידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן שגיא, מורים ללשון בבתי הספר של לחמן. פרק ראשון הבנה והבעה

קרא עוד