Norton™ AntiVirus: חוברת הדרכה למוצר

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Norton™ AntiVirus: חוברת הדרכה למוצר"

תמליל

1 Norton AntiVirus חוברת הדרכה למוצר

2 Norton AntiVirus חוברת הדרכה למוצר התוכנה המתוארת במדריך זה מסופקת במסגרת הסכם רישיון ומותרת לשימוש רק בהתאם לתנאי ההסכם. גרסת תיעוד.0..Copyright 00 Symantec Corporation כל הזכויות שמורות. Norton הסמל של,Norton by Symantec הסמל של,Norton,Checkmark הסמל,S ymantec הסמל של,Symantec Symantec הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Corporation LockMan ו-הסמל של LifeLock, Secured או של חברות הבת שלה בארה"ב ובמדינות נוספות. שמות אחרים עשויים להיות סימני מסחר של בעליהם השונים. המוצר שמתואר במסמך זה מופץ בכפוף לרישיונות המגבילים את השימוש בו, העתקתו, הפצתו וכל פעולה של הידור לאחור (decompilation) או הנדסה לאחור engineering).(reverse אין להעתיק שום חלק ממסמך זה בכל צורה שהיא ובכל אמצעי שהוא ללא קבלה של אישור בכתב מ- Corporation Symantec ומעניקי הרישיון מטעמה, אם קיימים גורמים כאלו. התיעוד מסופק "כמות שהוא", וחברת SYMANTEC לא תישא בכל אחריות שהיא לתנאים, לניסוחים ולהצהרות, במפורש או במשתמע, כולל כל אחריות משתמעת בנוגע לסחירות, התאמה לתכלית מסוימת או אי הפרה, אלא במידה הכפופה לחוק. SYMANTEC CORPORATION לא תישא באחריות לכל נזקים מקריים, או תוצאתיים הקשורים לאספקה חומר תיעודי זה, לביצועים שלו או לשימוש בו. המידע הכלול במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. התוכנה והתיעוד ברישיון נחשבים לתוכנת מחשב מסחרית כפי שמוגדר ב-. FAR ובכפוף לזכויות מוגבלות כפי שמוגדר ב- FAR סעיף.7-9 'תוכנת מחשב מסחרית - זכויות מוגבלות' ו- 7.70,DFARS והבאים אחריו 'תוכנת מחשב מסחרית ותיעוד של תוכנת מחשב מסחרית', בהתאם לתקנה הרלוונטית, וכל התקנות הנוספות, בין אם הן נמסרות על-ידי Symantec כשירותים באתר או שירותים מתארחים. כל שימוש, שינוי, שכפול, ביצוע, תצוגה או חשיפה של התוכנה והתיעוד המורשים על ידי ממשלת ארה"ב יהיו אך ורק בהתאם לתנאי הסכם זה. Symantec Corporation,0 Ellis Street Mountain View, CA 90 הודפס בארצות הברית

3 תוכן עניינים ברוך הבא ל- Norton... דרישות מערכת עבור... Norton AntiVirus שאלות נפוצות: חשבון... Norton 7 איתור מפתח המוצר, קוד ה- PIN, או קוד החידוש שלך הורדה והתקנה של... Norton 0 הורדה והתקנה של... Norton 0 התקנת Norton במכשירים נוספים... העבר את רישיון Norton שלך למכשיר חדש... פתור בעיות עם... Norton Bootable Recovery Tool הבנת איומים ותגובה עליהם... 7 מה לעשות כשהמכשיר שלך בסכנה... 7 ודא כי שירות אבטחת המכשיר של Norton מעודכן... 8 הצגה או תיקון איומים על אבטחת המכשיר ש- Norton מאתר... 0 נהל את האבטחה שלך... צפה בפעילויות המערכת שלך... צפה בכרטיס הדיווח... פעולות בקשר לסיכונים או איומים שהועברו להסגר... סרוק את המחשב... הרצת סריקות של Norton לבדיקת איומים במחשב שלך.... יצירת סריקות Norton המותאמות לצרכיך... 9 קביעת לוח זמנים לסריקות... Norton 0 התאמה אישית של ההגדרות של 'הגנה בזמן אמת'... צפה באיומים בזמן אמת המתגלים על-ידי הגנת.Norton SONAR... אי-הכללה של קבצים ותיקיות ב- Auto-Protect SONAR,Norton וסריקות של... Download Intelligence אל תכלול קבצים עם חתימות סיכון נמוך בסריקות של... Norton נקה מזהי קבצים שלא נכללו בסריקות... הפעלה והשבתה של משימות אוטומטיות... הפעלת משימות מותאמות אישית... פרק פרק פרק פרק פרק

4 תוכן עניינים תזמון סריקות אבטחה וביצועים... 7 קבע את תצורת 'מגן הנתונים' כדי לחסום תהליכים זדוניים המשפיעים על מחשבך... 8 הגדרת Norton כך שהוא יסיר קובצי Script שניתנים לניצול בניסיונות פישינג 0... (phishing) שאלות נפוצות:... Norton Script Control גלישה בטוחה באינטרנט... הפעלה של 'הגנה על הדפדפן'... רשימת אי-הכללה של מניעת חדירה... הגדר את Norton כך שינטר אפליקציות ויחסום אתרים זדוניים מגישה למחשב שלך... 7 השבתה והפעלה של... AutoBlock 9 ביטול חסימה של מחשבים שמופעל בהם... AutoBlock 9 הוספת התקן ל'אמון במכשיר'... 0 הפעלה והשבתה של... Download Intelligence השבתה והפעלה של סינון דואר זבל... הגדרת רמת השימוש של Norton באינטרנט... השבתה והפעלה של המודעות לעלות השימוש ברשת... אבטחת... Wi-Fi הגנה על המידע הבנקאי שלך באמצעות... Norton Safe Web אבטחת הנתונים הרגישים... הוסף הרחבה לדפדפן של... Norton השבתה או הפעלה של... Norton Safe Web 0 חיפוש באינטרנט באמצעות... Norton Safe Search תובנה לגבי הונאה... מניעת דיוג... גישה ל- Manager... Norton Password הפעלה או השבתה של... Norton Password Manager יצירת כספת בענן ב- Manager... Norton Password מחיקת הכספת בענן שלך ב- Manager... Norton Password ייצוא הנתונים שלך ב- Manager... Norton Password 7 ייבוא הנתונים שלך ב- Manager... Norton Password 9 הפעלה או השבתה של סרגל כלים של... Norton Security 70 שמירה על המחשב במצב מכוונן... 7 השתמש ב- Norton כדי לשפר ולמטב את ביצועי המחשב... 7 הצגה או שינוי של רמת האמון של Norton בקבצים שבהם אתה משתמש... 7 הגדרת Norton כך שיתריע בפניך על בעיות הקשורות לביצועים... 7 הרצת דוח אבחון של... Norton 77 פרק פרק 7 פרק 8

5 תוכן עניינים הגדרת Norton כדי למטב את מהירות האתחול של המחשב שלך התאמה אישית של הגדרות קביעת התצורה של הגדרות Proxy של רשת הגדר את Norton כך שיאפשר לך לנהל מרחוק את המכשירים המוגנים שלך הגן על הגדרות אבטחת המכשיר של Norton מפני גישה לא מורשית קביעת תצורה של Norton עבור השימוש בסוללה הטוב ביותר... 8 הגדר מקש קיצור לחיפוש מידע באבטחת מכשיר של... Norton 8 איתור פתרונות נוספים... 8 איתור מספר הגרסה של המוצר שברשותך... 8 שדרוג מוצר ה- Norton שברשותך... 8 הסרת ההתקנה של מוצר ה- Norton שברשותך... 8 פרק 9 פרק 0

6 פרק ל- Norton הבא ברוך הבאים: הנושאים את מכיל זה פרק Norton AntiVirus עבור מערכת דרישות Norton חשבון נפוצות: שאלות שלך. החידוש קוד או ה- PIN, קוד המוצר, מפתח איתור Norton AntiVirus עבור מערכת דרישות הלוח במחשבי או החכמים בטלפונים ה- Mac, במחשבי ה- PC, במחשבי Norton AntiVirus את להתקין כדי המינימליות. המערכת בדרישות עומדים שהם ודא שלך, Windows הפעלה מערכות הגרסאות) (כל Microsoft Windows 0 סיביות) ו- סיביות ( ואילך Microsoft Windows 8. סיביות) ו- סיביות ) Microsoft Windows 8 ו- Pro Microsoft Windows 8 ואילך Service Pack עם גרסאות סיביות) ו- סיביות ) Microsoft Windows 7 חומרה מעבד GHz :Windows 0/8/7 במערכת RAM ההתאוששות) לכלי לפחות MB של RAM זיכרון (דרוש GB :Windows 0 במערכת ילכל לפחות MB של RAM זיכרון (דרוש סיביות) ) GB :Windows 8/7 במערכת ההתאוששות) קשיח דיסק שטח הקשיח בדיסק פנוי שטח של 00 MB

7 7 ל- Norton הבא ברוך Norton חשבון נפוצות: שאלות תורפה נקודות על הגנה עבור בדפדפן תמיכה תורפה. נקודות על הגנה עבור נתמכים הבאים הדפדפנים, סיביות) ו- סיביות ) ואילך Microsoft Internet Explorer 8.0 סיביות) ו- סיביות ) Mozilla Firefox סיביות) ו- סיביות ) Google Chrome Password ו- Management Safe Search,P hishing Protection עבור דפדפן תמיכת.Password ו- Management Safe Search,Phishing Protection עבור נתמכים הבאים הדפדפנים, סיביות) ו- סיביות ) ואילך Microsoft Internet Explorer 8.0, סיביות) ו- סיביות ) Mozilla Edge סיביות) ו- סיביות ) Mozilla Firefox סיביות) ו- סיביות ) Google Chrome.Microsoft Edge בדפדפן זמינה אינה בטוח) (חיפוש Safe Search התכונה הערה: אלקטרוני דואר לקוחות ו- SMTP. תואמי- POP האלקטרוני הדואר לקוחות בכל דוא"ל בסריקת תומך Norton AntiVirus ואילך. 0.0 גרסאות Microsoft Internet Explorer בדפדפן זמינות אינן ההגנה מתכונות חלק השירות. תקופת במהלך לרשותך תעמיד שסימנטק כפי Norton חשבון נפוצות: שאלות הבאות: הפעולות את לבצע כדי שלך Norton לחשבון היכנס לפעיל המוצר הפיכת שלך לגיבוי גישה בענן הכספת של יצירה או גישה שלך Norton מנויי את בדוק שלך בחשבון המאוחסנים המוצר מפתחות באמצעות Norton מוצרי של מחדש התקנה שלך המקוון לגיבוי נוסף נפח לקבל כדי אחסון נפח רכישת שלי? Norton לחשבון להיכנס יכול אני כיצד. בכתובת מכשיר מכל שלך Norton חשבון אל לגשת תוכל שלך. Norton חשבון את כשיצרת השתמשת שבהן והסיסמה הדוא"ל כתובת את הקלד להיכנס, כדי

8 ברוך הבא ל- Norton 8 איתור מפתח המוצר, קוד ה- PIN, או קוד החידוש שלך. הערה: אם בחרת להשתמש באימות דו-שלבי לגישה לחשבון ה- Norton שלך, תוכל להשתמש בקוד האימות בצירוף הסיסמה שלך. כיצד לשחזר את הסיסמה של חשבון Norton שלי? בדף הכניסה אל חשבון,Norton לחץ על שכחת סיסמה? קישור. הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני שבה השתמשת כדי לרכוש את מוצר Norton שברשותך או כדי ליצור את חשבון Norton שלך. לחץ על המשך. תקבל הודעת דואר אלקטרוני עם קישור לאיפוס סיסמה אם אינך רואה את הודעת הדואר האלקטרוני בתיבת הדואר הנכנס, חפש בתיקיות ה"ספאם" או ה"דואר זבל". אם לחיצה על הקישור לא עובדת, העתק והדבק את הקישור ישירות לדפדפן אינטרנט. אם עדיין אינך מצליח לאתר את הודעת הדוא"ל, ודא שכתובת הדוא"ל שאתה מזין זהה לזו שבה השתמשת כדי לרכוש את מוצר Norton שברשותך או כדי ליצור את חשבון Norton שלך. איני יודע אם יש לי חשבון Norton המידע שלהלן יסייע לך לגלות אם יש לך חשבון :Norton אם התקנת או הפעלת מוצר Norton כלשהו, סביר להניח שיש לך חשבון.Norton כחלק מהתהליכי ההתקנה או ההפעלה, עליך לציין את שמך, כתובת הדוא"ל שלך וסיסמה כדי ליצור אחד. אם רכשת מוצר מהחנות המקוונת של Norton או חידשת מנוי על מוצר,Norton היה עליך לספק את שמך, וכן כתובת דוא"ל וסיסמה, כדי שייווצר עבורך חשבון חשבון.Norton אם נרשמת ל- Family Norton Online Backup,Norton או,Norton Safe Web ייתכן שיש לך חשבון.Norton Security ואולם, ודא שלחשבון זה משויך גם הרישיון של.Norton איתור מפתח המוצר, קוד ה- PIN, או קוד החידוש שלך. מאמר זה מסייע לך לאתר את מפתח המוצר, קוד החידוש או קוד ה- PIN שדרושים לך כדי להפעיל או לחדש את מוצר Norton שברשותך: מפתח מוצר : מחרוזת אלפאנומרית בת תווים המוצגת כחמש קבוצות של חמישה תווים, אשר מופרדות באמצעות מקפים; היא דרושה כדי להפעיל או לחדש את מנוי Norton שלך. קוד חידוש : קוד אלפאנומרי בן 9 תווים שדרוש לך כדי להאריך את מינוי Norton שלך. מציאת מפתח המוצר שלך אם רכשת את מנוי ה- Norton שברשותך מ- Store Norton Online או אם כבר רשמת אותו, היכנס אל Norton וקבל את מפתח המוצר. את מפתח המוצר תוכל למצוא גם בהודעת הדוא"ל לאישור ההזמנה שלך.

9 ברוך הבא ל- Norton 9 איתור מפתח המוצר, קוד ה- PIN, או קוד החידוש שלך. קבל את מפתח המוצר מ- Norton היכנס אל.Norton בדף שמוצג, לחץ על או העבר את העכבר מעל לפרופיל שלך שלי ולאחר מכן בחר המנויים שלי. עבור אל מוצר Norton שעבורו תרצה לראות את מפתח המוצר. רשום או העתק את מפתח המוצר. אם רכשת את המוצר מחנות מקוונת בהונג קונג, ראה כיצד לאתר את מפתח המוצר של מוצר Norton שרכשתי בחנות מקוונת בהונג קונג לקבלת הוראות מפורטות. אם השגת את מוצר Norton שברשותך בדרך אחרת, עיין בסעיף שלהלן. דרכים אחרות לאתר את מפתח המוצר אם רכשת את מוצר Norton מאתר אינטרנט של צד שלישי, חפש את מפתח המוצר בהודעת הדוא"ל שנשלחה לאישור ההזמנה. אם אינך מוצא את ההודעה בתיבת דואר נכנס, חפש בתיקיית הספאם או דואר הזבל. אם רכשת את מוצר Norton כמוצר בקופסה, מפתח המוצר מודפס על מדבקה על תקליטור ה- DVD או על כרטיס בתוך הקופסה. אם המוצר הותקן מראש בהתקן שלך, ייתכן שמפתח המוצר שלך כבר מאוחסן במוצר. עליך רק לרשום את המוצר שלך באמצעות חשבון Norton שלך. לאחר שנרשמת, באפשרותך לקבל את מפתח המוצר על-ידי כניסה לחשבונך. יצרנים מסוימים עשויים לספק את מפתח המוצר על כרטיס הפעלה. אם נתקלת בבעיות כלשהן, פנה ליצרן ההתקן. אתר את קוד החידוש שלך אם רכשת את המוצר מאתר אינטרנט קמעונאי, תמצא את קוד החידוש בהודעת האישור שקיבלת בדואר אלקטרוני. אם אינך מוצא את דוא"ל האישור, חפש בתיקיית הספאם או דואר הזבל. מסנני דואר זבל מסוימים עשויים לסמן את ההודעות הדוא"ל הללו בטעות כדואר זבל. אם רכשת מהחנות המקוונת של,Norton תוכל להיכנס לחשבון Norton שלך כדי לאתר את קוד החידוש. קבלת קוד החידוש מ- Norton היכנס אל.Norton אתר את רכישת חידוש המנוי שלך ולאחר מכן לחץ על מספר ההזמנה. כתוב או העתק את קוד החידוש.

10 פרק הורדה והתקנה של Norton פרק זה מכיל את הנושאים הבאים: הורדה והתקנה של Norton התקנת Norton במכשירים נוספים העבר את רישיון Norton שלך למכשיר חדש פתור בעיות עם Norton Bootable Recovery Tool הורדה והתקנה של Norton הגנה על מכשירים וניהול מוצר Norton שברשותך קלים כמו הוספת התקן חדש לחשבון.Norton להורדת Norton ולהתקנתו במחשב שלך היכנס אל.Norton אם אינך מחובר לחשבון שלך, הזן את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה שלך, ואז לחץ על היכנס. אם אין לך חשבון, לחץ על צור חשבון, והשלם את תהליך ההרשמה.

11 הורדה והתקנה של Norton הורדה והתקנה של Norton בחלון התחל לעבוד, לחץ על הורד את.Norton כדי להתקין מוצר חדש שעדיין אינו רשום בחשבון Norton שלך, לחץ על Enter a New Product Key (הזן ממפתח מוצר חדש). הזן את מפתח המוצר שלך ולחץ על סמל 'הבא' ) < ). לחץ על Agree & Download (הסכם והורד).

12 הורדה והתקנה של Norton התקנת Norton במכשירים נוספים לחץ על האזור במסך המסומן בחץ כחול ופעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך. בדפדפנים Internet Explorer או :Microsoft Edge לחץ על Run (הפעל). 7 בדפדפנים Firefox או :Safari בפינה הימנית העליונה של הדפדפן, לחץ על האפשרות Download (הורדה) כדי להציג את הקבצים שהורדת ואז לחץ לחיצה כפולה על הקובץ שהורדת. בדפדפן :Chrome בפינה השמאלית התחתונה, לחץ לחיצה כפולה על הקובץ שהורדת. אם מופיע החלון User Account Control (בקרת חשבון משתמש), לחץ על Continue (המשך). מתבצעות פעולות הורדה, התקנה והפעלה של מוצר Norton שברשותך. התקנת Norton במכשירים נוספים מתוך חשבון Norton שברשותך תוכל לשלוח הודעות דוא"ל למכשירים נוספים ולהתקין את Norton במכשירים. הודעת הדוא"ל כוללת את הקישור להורדה והוראות להתקנת.Norton כדי להתקין את Norton בהתקן אחר היכנס אל.Norton אם אינך מחובר לחשבון Norton שלך, הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ולחץ על כניסה. בחלון התחל לעבוד, לחץ על הורד את.Norton

13 הורדה והתקנה של Norton התקנת Norton במכשירים נוספים בדף שמופיע, לחץ על שלח קישור להורדה. הזן כתובת דואר אלקטרוני שאליה תוכל לגשת בהתקן הנוסף שלך ולחץ על לחצן השליחה, ולאחר מכן לחץ על Done (סיום). אל כתובת הדוא"ל נשלחת הודעה ובה הוראות כיצד להתקין את מוצר.Norton בהתקן שאליו אתה רוצה להוריד את,Norton אתר ופתח את הודעת הדואר האלקטרוני שקיבלת מאת.(Norton של (הצוות The Norton Team לחץ על 0 הורד Download Now כעת). 7

14 הורדה והתקנה של Norton העבר את רישיון Norton שלך למכשיר חדש לחץ על Agree & Download (הסכם והורד). שמור את הקובץ במחשב שלך ולחץ לחיצה כפולה על הקובץ כדי להתקין את.Norton כברירת מחדל, הקובץ נשמר בתיקיית ההורדות של מחשבי Mac ו- Windows. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך. 8 9 העבר את רישיון Norton שלך למכשיר חדש אם מוצר Norton שברשותך מותקן במכשיר שאינך משתמש בו יותר, תוכל להעביר את מוצר Norton מהתקן זה למכשיר אחר דרך חשבון Norton שלך. העברת רישיון Norton היכנס לחשבון Norton שלך. בדף התקנים, זהה את ההתקן שאינך רוצה להגן עליו יותר. הערה: התקן זה חייב להופיע במצב ירוק. אם ההתקן שאינך רוצה להשתמש בו מופיע במצב אדום או צהוב, תוכל להסיר את ההתקן מחשבון Norton שלך ולפנות את הרישיון לחץ על סמל שלוש הנקודות הזמין מתחת להתקן. בתפריט שמופיע לחץ על נהל רישיון. בדף נהל התקן, בצע את הפעולות הבאות: לחץ על שם ההתקן. תחת מה ברצונך לעשות, לחץ על הסר את.Norton לחץ על הבא. בחלון הסר את Norton שמופיע, לחץ על כן. בדף שמופיע, לחץ על התקן כעת. בדף התקנת התקן חדש, בחר אחת מהאפשרויות הבאות: כדי להתקין את Norton בהתקן הנוכחי לחץ על הורד. כדי להתקין את Norton בהתקן אחר לחץ על שלח קישור. לחץ על הבא. כדי להשלים את ההתקנה, פעל על-פי ההוראות המופיעות במסך.

15 הורדה והתקנה של Norton פתור בעיות עם Norton Bootable Recovery Tool פתור בעיות עם Norton Bootable Recovery Tool אם אינך מצליח להתקין את,Norton AntiVirus לפתוח את Norton AntiVirus או להפעיל את המחשב שלך, באפשרותך להשתמש ב- Tool Norton Bootable Recovery כדי לפתור את הבעיה. Norton Bootable Recovery Tool סורק ומסיר וירוסים, תוכנות ריגול וסיכוני אבטחה אחרים. ניתן להפעיל את Norton Bootable Recovery Tool אך ורק מתוך תקליטור DVD או כונן.USB הערה: Norton Bootable Recovery Tool אינו מהווה תחליף להגנה בזמן אמת מפני וירוסים וסיכוני אבטחה. שלב : הורד את קובץ ה- ISO של Norton Bootable Recovery Tool במחשב שאינו נגוע כדי להוריד את קובץ ה- ISO פתח את הדפדפן ועבור לכתובת הבאה: לחץ על Download (הורד) פעל לפי ההוראות במסך כדי להוריד את קובץ ה- ISO של Nortonולשמור Bootable Recovery Tool אותו. שלב : צור מדיה המאפשרת אתחול בעזרת Norton Bootable Recovery Tool ניתן להשתמש בכל כלי כדי לצרוב את קובץ ה- ISO של Norton Bootable Recovery Tool במדיה כגון DVD או כונן USB וליצור מדיה המאפשרת אתחול. לאחר מכן תוכל להפעיל את Norton Bootable Recovery Tool בכל מחשב נגוע. ניתן להשתמש בתקליטור ה- DVD גם כאמצעי שחזור בכל מחשב. התרעה: אם תיצור את Norton Bootable Recovery Tool על גבי תקליטור DVD הניתן לכתיבה מחדש או כונן,USB כל הקבצים על תקליטור ה- DVD או כונן ה- USB יימחקו לצמיתות. גבה את הנתונים לפני יצירת.USB הניתן לכתיבה מחדש או על כונן DVD על תקליטור Norton Bootable Recovery Tool הערה: אם אתה יוצר Norton Bootable Recovery Tool בכונן,USB על כונן ה- USB להיות בעל שטח אחסון של GB לפחות ומפורמט במערכת קבצים מסוג.FAT שלב : הפעל את Norton Bootable Recovery Tool לאחר שיצרת את Norton Bootable Recovery Tool במדיה כגון DVD או כונן USB נשלף, השתמש במדיה זו כדי להפעיל את.Norton Bootable Recovery Tool כדי להפעיל את Norton Bootable Recovery Tool הכנס את תקליטור ה- DVD או כונן ה- USB של Norton Bootable Recovery Tool שיצרת. הפעל או הפעל מחדש את המחשב הנגוע ולאחר מכן היכנס למצב BIOS על-ידי לחיצה על המקש שמופיע על המסך מיד לאחר שהמחשב מופעל מחדש.

16 הורדה והתקנה של Norton פתור בעיות עם Norton Bootable Recovery Tool בחר את תקליטור ה- DVD או כונן ה- USB שעליו יצרת את Norton Bootable Recovery Tool ולחץ על.Enter אם אתה משתמש במחשב התומך ב- UEFI, בחר את מדיית השחזור תחת האפשרות Legacy USB או כונן DVD מדיית השחזור היא תקליטור מסוג.UEFI Boot במקום את האפשרות Boot שלTool.Norton Bootable Recovery בדף Welcome to NBRT בחר באפשרות Boot (אתחול). אם האתחול נכשל, בחר את האפשרות Video) Boot (Basic אתחול (וידאו בסיסי). ברשימה הנפתחת Select Language (בחר שפה), בחר את השפה הרצויה ולחץ על אישור. קרא את הסכם הרישיון של,Norton ולאחר מכן לחץ על הסכם כדי להפעיל את הכלי. שלב : סרוק ופתור איומים Norton Bootable Recovery Tool מזהה ומציג רשימה של כל איומי האבטחה המוכרים. תוכל לבחור מה לעשות עם הפריטים שזוהו כסיכונים אפשריים. כדי לסרוק ולפתור איומים קרא את הסכם הרישיון של,Norton ולאחר מכן לחץ על הסכם כדי להפעיל את הכלי. בחלק סרוק את המחשב, לחץ על התחל סריקה. בסיום הסריקה, יופיעו הפרטים הבאים בחלון הסריקה הושלמה : המספר הכולל של קבצים שנסרקו מספר האיומים שהתגלו בחלון הסריקה הושלמה, עיין בתוצאות הסריקה ובצע את אחת הפעולות הבאות: כדי לתקן את כל האיומים שנמצאו במחשב, בחר את העמודה פעולה. כדי לבצע פעולה מתאימה עבור כל אחד מהאיומים, בחר את האיום שאתה רוצה לפתור בעמודה פעולה. הערה: בחן בעיון את תוצאות הסריקה לפני פתרון האיומים, מכיוון שלא יהיה ניתן לשחזר קבצים שיוסרו. 7 8 לחץ על תקן. בתיבת הדו-שיח לאישור, לחץ על אישור. החלון תיקון מציג את הסטטוס של כל איום בעמודה פעולה. לחץ על המשך. בחלון אתחל מחדש את המחשב, לחץ על אתחל מחדש כדי לאתחל מחדש את המחשב. אם תרצה לבצע שוב סריקה, לחץ על סרוק שוב. Norton Bootable Recovery Tool מוריד ומעדכן באופן אוטומטי את הגדרות הווירוסים האחרונות מהשרתים של Symantec כשאתה יוזם את הסריקה ומחובר לאינטרנט. הגדרות הווירוסים האחרונות עוזרות לאבטח את המחשב מפני הווירוסים ואיומי האבטחה האחרונים.

17 פרק הבנת איומים ותגובה עליהם פרק זה מכיל את הנושאים הבאים: מה לעשות כשהמכשיר שלך בסכנה ודא כי שירות אבטחת המכשיר של Norton מעודכן הצגה או תיקון איומים על אבטחת המכשיר ש- Norton מאתר מה לעשות כשהמכשיר שלך בסכנה בחלון הראשי של,Norton הצבע של האריחים 'אבטחה', 'אבטחת אינטרנט', 'גיבוי' ו'ביצועים' מצביע על הסטטוס של כל אחת מהקטגוריות באופן הבא: ירוק : יש לך הגנה. כתום : המחשב שלך זקוק לתשומת לבך! אדום : המחשב שלך נמצא בסיכון! הערה: קטגוריית הגיבוי זמינה רק למנויים מסוג Deluxe, Premium ו- 0.Norton Norton מתקן באופן אוטומטי את רוב הבעיות שפוגעות בהגנה או בביצועי המערכת, ומציג את הסטטוס 'מוגן' בחלון הראשי. Norton מציגה בעיות שדורשות תשומת לב באמצעות מחווני המצבים בסיכון או שים לב. הגב למחווני הסטטוסים 'שים לב' או 'בסיכון' בחלון הראשי של,Norton לחץ על האריח האדום או הכתום של הקטגוריה שבה מופיעים המחוונים בסיכון או שים לב. לחץ על תקן כעת ובצע את ההוראות שבמסך. אם הבעיות ממשיכות, לחץ על עזרה < קבלת תמיכה כדי להפעיל את כלי האבחון.

18 הבנת איומים ותגובה עליהם 8 ודא כי שירות אבטחת המכשיר של Norton מעודכן בנוסף, באפשרותך לנסות את Norton Rescue Tools אם אתה סבור שהמחשב שלך נגוע בצורה חמורה. ודא כי שירות אבטחת המכשיר של Norton מעודכן אם כיבית את Automatic LiveUpdate או היית במצב לא מקוון, באפשרותך לבדוק מתי קיבלת לאחרונה את עדכוני אבטחת המכשיר של Norton ולהריץ את,LiveUpdate במידת הצורך, כדי לוודא שיש לך את העדכונים האחרונים הגדרות וירוסים המסייעות להגן על מכשירך מפני תוכנות זדוניות, גישה לא מורשית לרשת, דואר זבל ועוד. עדכוני תוכנה המרחיבים את תאימות מערכת ההפעלה או החומרה, מטפלים בבעיה הקשורה בביצועים, או מתקנים שגיאות בתוכנה. כל עוד המנוי שלך מעודכן, Norton מאפשרת לקבל עדכונים אוטומטיים בקלות, כדי להגן עליך מפני איומים חדשים. בדוק מתי Norton עודכן לאחרונה בחלון הראשי של,Norton לחץ על אבטחה. תחת מחוון מצב ההגנה, בדוק את התאריך לצד עדכוני הגנה. אם התאריך מוקדם יותר מאשר לפני יום או יומיים, הפעל את.LiveUpdate הפעלת LiveUpdate לקבלת העדכונים האחרונים מ- Norton הערה: ודא שאתה מחובר לאינטרנט. אם אתה רואה את החלון Norton שלי ליד אבטחת מכשיר, לחץ על פתח. בחלון הראשי של,Norton לחץ פעמיים על אבטחה ולאחר מכן לחץ על.LiveUpdate בחלון,Norton LiveUpdate לחץ על אישור לאחר השלמת הפעולה של.LiveUpdate אם LiveUpdate נכשל מסיבות כלשהן, באפשרותך להפעיל את Intelligent Updater כדי לקבל את העדכונים האחרונים. הפעלת Intelligent Updater אם עדכון LiveUpdate נכשל עבור אל דף ההורדות של.Intelligent Updater בהתאם לגרסת Windows שברשותך, בצע אחת מהפעולות הבאות: עבור Windows 8./8/7/Vista/XP גרסת סיביות: לחץ על הקובץ הראשון ברשימה תחת Filename (שם קובץ). שם הקובץ מתחיל בשנה ומסתיים ב- vi.exe. לדוגמה, vi.exe

19 הבנת איומים ותגובה עליהם 9 ודא כי שירות אבטחת המכשיר של Norton מעודכן עבור Windows 8./8/7/Vista גרסת סיביות: עבור למקטע -bit Platforms (פלטפורמות סיביות) ואז לחץ על הקובץ הראשון ברשימה תחת Filename (שם קובץ). שם הקובץ מתחיל בשנה ומסתיים ב- vi.exe. לדוגמה, vi.exe שמור את הקובץ בשולחן העבודה של.Windows בשולחן העבודה, לחץ פעמיים על הקובץ ששמרת. ודא ש- LiveUpdate Norton Automatic מופעל בחלון הראשי של מוצר,Norton לחץ על הגדרות. בחלון הגדרות, לחץ על אנטי-וירוס. בחלון הגדרות אנטי-וירוס, לחץ על הכרטיסייה עדכונים. בשורה,Automatic LiveUpdate הזז את המתג למצב מופעל. לחץ על החל. בחלון הגדרות, לחץ על סגור. 7 הגדר את Norton כך שיאפשר עדכון ללא אתחול המכשיר שלך הערה: במכשירים עם מערכת הפעלה Windows 7/8. ומעלה, ניתן לבצע עדכונים מבלי להפעיל מחדש את המחשב. אם אתה רואה את החלון Norton שלי, ליד אבטחת המכשיר, לחץ על 'פתח'. בחלון הראשי של מוצר,Norton לחץ על הגדרות. בחלון הגדרות, לחץ על אנטי-וירוס. בחלון הגדרות אנטי-וירוס, לחץ על הכרטיסייה עדכונים. בשורה החל עדכונים רק בעת הפעלה מחדש, בצע אחת מהפעולות הבאות: לקבלת הודעות LiveUpdate השואלות אם ברצונך להחיל עדכונים ללא אתחול, הזז את המתג למצב כבוי. זוהי הגדרת ברירת מחדל. להחלת העדכונים רק לאחר אתחול של המחשב, הזז את המתג למצב מופעל. בחלון הגדרות, לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על סגור.

20 הבנת איומים ותגובה עליהם 0 הצגה או תיקון איומים על אבטחת המכשיר ש- Norton מאתר הצגה או תיקון איומים על אבטחת המכשיר ש- Norton מאתר כאשר Norton מזהה איום, הוא מסיר אותו באופן אוטומטי, אלא אם כן נדרשת התגובה שלך כדי להבין איך ברצונך לפתור את האיום. במקרה שתידרש תגובתך, Norton מציג התרעת 'זוהו איומים' או התרעת 'סיכון אבטחה', עם הצעות כיצד להגיב לאיום. הצגה של סיכונים שטופלו באופן אוטומטי במהלך סריקה הצגת הסיכונים שטופלו אוטומטית במהלך סריקה בחלון הראשי של,Norton לחץ פעמיים על אבטחה ולאחר מכן לחץ על היסטוריה. בחלון היסטוריית אבטחה, ברשימה הנפתחת הצג, בחר את האפשרות סיכוני אבטחה שטופלו. בחר סיכון מהרשימה, ולאחר מכן, בחלונית פירוט, הצג את הפעולה שבוצעה. תיקון של סיכונים שלא טופלו אשר זוהו בסריקה במקרים מסוימים, Norton לא תטפל בסיכון באופן אוטומטי, אלא תמליץ על הפעולה שיש לנקוט לצורך הטיפול בסיכון. תיקון של סיכונים שלא טופלו אשר זוהו בסריקה בחלון הראשי של,Norton לחץ פעמיים על אבטחה ולאחר מכן לחץ על היסטוריה. בחלון היסטוריית אבטחה, ברשימה הנפתחת הצג, בחר את האפשרות סיכוני אבטחה שלא טופלו. בחר סיכון מהרשימה אם מוצגים סיכונים שלא טופלו. בצע את הפעולה המומלצת בחלונית פרטים. הפעלה של Norton Power Eraser אם לא ניתן לתקן סיכון שלא טופל הפעל את Norton Power Eraser אם אתה סבור שהמערכת שלך נגועה. Norton Power Eraser הוא כלי רב-עוצמה להסרת תוכנות זדוניות, שמסלק איומי אבטחה הקשים להסרה. למידע נוסף, ראו "הרצת סריקות של Norton לבדיקת איומים במחשב שלך. " בעמוד.

21 הבנת איומים ותגובה עליהם הצגה או תיקון איומים על אבטחת המכשיר ש- Norton מאתר הערה: Norton Power Eraser הוא כלי אגרסיבי להסרת תוכנות זדוניות. לעתים Norton Power Eraser עלול להסיר קבצים לגיטימיים יחד עם התוכנה הזדונית, כך שעליך לבדוק היטב את תוצאות הסריקה לפני מחיקת קובץ כלשהו. שחזור של קובץ שזוהה בטעות כסיכון אבטחה כברירת מחדל, Norton מסיר סיכוני אבטחה מהמחשב שלך ומעביר אותם להסגר. אם אתה סבור שקובץ מסוים הוסר בטעות, תוכל לשחזר את הקובץ מההסגר במיקום המקורי שלו, ולא לכלול אותו בסריקות עתידיות. שחזור קבצים מהסגר 7 8 בחלון הראשי של,Norton לחץ על אבטחה ואז על היסטוריה. בחלון היסטוריית אבטחה, תחת התפריט הנפתח הצג, בחר הסגר. בחר את הקובץ שברצונך לשחזר. בחלונית פרטים, לחץ על אפשרויות. בחלון התגלה איום, לחץ על שחזר קובץ זה ואל תכלול אותו. בחלון שחזור מהסגר, לחץ על כן. בתיבת הדו-שיח עיין בתיקייה זו, בחר את המיקום (תיקייה או כונן) שבו ברצונך לשחזר את הקובץ ולחץ על אישור. הערה: מומלץ לא לכלול תוכנית בסריקות Norton רק כאשר אתה בטוח שהתוכנית בטוחה לחלוטין. למשל, ייתכן שתוכנית מסוימת מסתמכת לצורך פעולתה על תוכנית המזוהה כסיכון אבטחה, ובכל זאת תעדיף לשמור את התוכנית ולא למחוק אותה מהמחשב.

22 פרק נהל את האבטחה שלך פרק זה מכיל את הנושאים הבאים: צפה בפעילויות המערכת שלך צפה בכרטיס הדיווח פעולות בקשר לסיכונים או איומים שהועברו להסגר צפה בפעילויות המערכת שלך Norton מספק מידע על הפעילויות החשובות של המערכת שהתבצעו או התרחשו במהלך שלושת החודשים האחרונים. Norton מנטר את ביצועי המחשב שלך. כאשר הוא מזהה תוכנה או תהליך העושים שימוש מוגבר במשאבי המערכת, הוא מתריע על כך באמצעות התרעות ביצועים. הצגה של פרטי פעילויות המערכת בחלון הראשי של,Norton לחץ פעמיים על ביצועים ואז לחץ על גרפים. בחלון גרפים, לחץ על כרטיסיית אחד החודשים, כדי להציג את הפרטים. בגרף אירועים, העבר את מצביע העכבר מעל הסמל או הפס של פעילות מסוימת. בחלון המוקפץ שמופיע, הצג את פרטי הפעילות. אם האפשרות הצג פרטים מופיעה בחלון המוקפץ, לחץ על הצג פרטים כדי להציג פרטים נוספים בחלון אבטחת היסטוריה.

23 נהל את האבטחה שלך צפה בכרטיס הדיווח צפה בכרטיס הדיווח כרטיס הדיווח מציג אוטומטית את כל הפעילויות שמבצעת Norton מדי חודש. בחלון הראשי של מוצר Norton ניתן גם ללחוץ על האפשרות כרטיס דיווח כדי לפתוח את הדוח ידנית. בכל פעם ש- Norton סורקת את הקבצים, מפעילה את,LiveUpdate מנתחת את ההורדות, חוסמת חדירות או מתקנת קבצים נגועים, מידע אודות הפעילות נרשם בכרטיס הדיווח. האפשרות פרטים בחלון של כרטיס הדיווח מראה את רשימת הפעילויות שביצעה.Norton אם לא תרצה להציג באופן אוטומטי את כרטיס הדיווח מדי חודש, אתה יכול לכבות את האפשרות. עדיין תוכל לפתוח ידנית את הדוח. כיבוי כרטיס הדיווח בחלון הראשי של,Norton לחץ על הגדרות. בחלון הגדרות, לחץ על הגדרות מנהלתיות. בשורה כרטיס דיווח, העבר את המתג מופעל/כבוי למצב כבוי כיצד ניתן להציג את כרטיס הדיווח באופן ידני? תוכל גם להציג ידנית את הדוח בעזרת אפשרות כרטיס דיווח בחלון הראשי של.Norton האפשרות כרטיס דיווח זמינה רק כאשר מוצר Norton ביצע פעולות כלשהן במחשב שלך. פעולות בקשר לסיכונים או איומים שהועברו להסגר פריטים הנמצאים בהסגר מבודדים מיתר הקבצים במחשב, כדי שלא יוכלו להתפשט או לפגוע במחשב. אם נתקלת בפריט שנדמה לך כי הוא נגוע, אך Norton אינו מזהה אותו ככזה, ניתן להעביר ידנית את הפריט להסגר. ניתן גם לשחזר פריט מהסגר אם לדעתך הסיכון שהוא מהווה הוא נמוך. Norton אינו מתקן פריטים ששוחזרו מהסגר. עם זאת, Norton יכול לחטא את הפריטים המשוחזרים במהלך הסריקה הבאה. שחזור פריט מהסגר בחלון הראשי של,Norton לחץ פעמיים על אבטחה ולאחר מכן לחץ על היסטוריה. בחלון היסטוריית אבטחה, ברשימה הנפתחת הצג, בחר בקטגוריה הסגר. בחר בפריט שברצונך לנהל. בחלונית פרטים, לחץ על אפשרויות. תוכל להשתמש בקישור אפשרויות נוספות כדי להציג מידע נוסף על הפריט לפני שתחליט מה ברצונך לעשות אתו. הקישור פותח את חלון מידע מפורט על קובץ, שבו מוצג מידע נוסף על הפריט המסווג כסיכון.

24 נהל את האבטחה שלך פעולות בקשר לסיכונים או איומים שהועברו להסגר 7 8 בחלון היסטוריית אבטחה, בחר את אחת האפשרויות הבאות: שחזור : מחזיר את הפריט אל מיקומו המקורי במחשב. האפשרות זמינה רק עבור פריטים שהועברו להסגר באופן ידני. שחזור ואי-הכללה של הקובץ : אפשרות זו מחזירה את הפריט אל מיקומו המקורי מבלי לתקן אותו, ודואגת לכך שלא יזוהה בסריקות עתידיות. אפשרות זו זמינה עבור איומים שזוהו כאיומי וירוסים או כאלה שאינם איומי וירוסים. הסרה מההיסטוריה : אפשרות זו מסירה את הפריט מיומן היסטוריית האבטחה. אם תבחר לשחזר, בחלון שחזור מהסגר, לחץ על כן. בתיבת הדו-שיח עיון בתיקיות, בחר את התיקייה או הכונן שאליו ברצונך לשחזר את הקובץ ולחץ על אישור. הגשת פריט לבחינה על-ידי Symantec ניתן לסייע לאפקטיביות של מוצר Norton שלך באמצעות הגשת קבצים שעשויים להוות סיכון אבטחה. Symantec Security Response מנתחת את הקובץ, ואם הוא מהווה סיכון אבטחה, מוסיפה אותו להגדרות ההגנה העתידיות. הערה: פרטי זיהוי אישיים לעולם לא נכללים בהגשות אלה. בחלון הראשי של,Norton לחץ פעמיים על אבטחה ולאחר מכן לחץ על היסטוריה. בחלון היסטוריית אבטחה, ברשימה הנפתחת הצג, בחר בקטגוריה הסגר. בחר בפריט שברצונך לנהל. בחלונית פרטים, לחץ על אפשרויות. תוכל להשתמש בקישור אפשרויות נוספות כדי להציג מידע נוסף על הפריט לפני שתחליט מה ברצונך לעשות אתו. הקישור פותח את חלון מידע מפורט על קובץ, שבו מוצג מידע נוסף על הפריט המסווג כסיכון. בחלון התגלה איום, לחץ על שלח ל- Symantec. במסך שמופיע, לחץ על אישור. 7 העברת פריט להסגר באופן ידני בחלון הראשי של,Norton לחץ פעמיים על אבטחה ולאחר מכן לחץ על היסטוריה. בחלון היסטוריית אבטחה, ברשימה הנפתחת הצג, בחר בקטגוריה הסגר.

25 נהל את האבטחה שלך פעולות בקשר לסיכונים או איומים שהועברו להסגר לחץ הוספה להסגר. בחלון הוספה ידנית להסגר, הוסף קובץ שברצונך להעביר להסגר והקלד תיאור כאסמכתה לנוחותך. הערה: אם תעביר להסגר קובץ שמשויך לתהליך פועל, התהליך ייסגר. לכן, סגור את כל הקבצים והתהליכים הפועלים לפני שתעביר קובץ להסגר.

26 פרק סרוק את המחשב פרק זה מכיל את הנושאים הבאים: הרצת סריקות של Norton לבדיקת איומים במחשב שלך. יצירת סריקות Norton המותאמות לצרכיך קביעת לוח זמנים לסריקות Norton התאמה אישית של ההגדרות של 'הגנה בזמן אמת' צפה באיומים בזמן אמת המתגלים על-ידי הגנת.Norton SONAR אי-הכללה של קבצים ותיקיות ב- Auto-Protect SONAR,Norton וסריקות של Download Intelligence אל תכלול קבצים עם חתימות סיכון נמוך בסריקות של Norton נקה מזהי קבצים שלא נכללו בסריקות הפעלה והשבתה של משימות אוטומטיות הפעלת משימות מותאמות אישית תזמון סריקות אבטחה וביצועים קבע את תצורת 'מגן הנתונים' כדי לחסום תהליכים זדוניים המשפיעים על מחשבך הגדרת Norton כך שהוא יסיר קובצי Script שניתנים לניצול בניסיונות פישינג (phishing) שאלות נפוצות: Norton Script Control הרצת סריקות של Norton לבדיקת איומים במחשב שלך. Norton מעדכן באופן אוטומטי הגדרות וירוסים וסורק באופן קבוע את המחשב שלך לאיתור מגוון איומים. אם היית במצב לא מקוון, או שאתה חושד שיש לך וירוס, תוכל להפעיל את הפעולות הבאות באופן ידני: סריקה מהירה כדי לנתח אזורים במחשבך הפגיעים ביותר לאיומים.

27 סרוק את המחשב 7 הרצת סריקות של Norton לבדיקת איומים במחשב שלך. סריקת מערכת מלאה כדי לנתח את המערכת כולה, כולל יישומים, קבצים ותהליכים פחות פגיעים מאלה שנבדקים בסריקה מהירה. סריקה מותאמת אישית כדי לנתח קבצים, תיקיות או כוננים מסוימים, אם אתה חושד שהם נמצאים בסיכון. הערה: לאחר שתתקין את,Norton הסריקה הראשונה של כל המערכת שלך עשויה לקחת שעה או יותר. הרצת סריקה מהירה, סריקת מערכת מלאה או סריקה מותאמת אישית בחלון הראשי של,Norton לחץ פעמיים על אבטחה ולאחר מכן לחץ על סריקות. בחלון סריקות, ליד סריקות ומשימות, בחר אחד מהבאים: סריקה מהירה < בצע סריקת מערכת מלאה < בצע סריקה מותאמת אישית < בצע, ולאחר מכן הפעל לצד כונן לסריקה, תיקייה לסריקה או קובץ לסריקה כדי לנווט אל הרכיבים שברצונך לסרוק. בחלון סיכום תוצאות, לחץ על סיום. אם יש פריטים המצריכים את תשומת לבך, סקור את הסיכונים בחלון איומים שזוהו. סריקת מערכת מלאה סריקת מערכת מלאה פירושה סריקה עמוקה במחשב, במטרה להסיר וירוסים ואיומי אבטחה אחרים. הסריקה כוללת את כל רשומות האתחול, הקבצים והתהליכים הפועלים שלמשתמש יש גישה אליהם. כוללת סריקה מעמיקה של כל המחשב ואורכת זמן רב יותר. הערה: כאשר אתה מבצע סריקת מערכת מלאה עם הרשאות מנהל מערכת, הסריקה תכלול כמות גדולה יותר של קבצים מאשר סריקה המתבצעת ללא הרשאות מנהל. הפעלה של סריקת מערכת מלאה בחלון הראשי של,Norton לחץ פעמיים על אבטחה ולאחר מכן לחץ על סריקות.

28 סרוק את המחשב 8 הרצת סריקות של Norton לבדיקת איומים במחשב שלך. בחלון סריקות, תחת סריקות ומשימות, לחץ על סריקת מערכת מלאה. לחץ על בצע. סריקה מותאמת אישית לפעמים רצוי לסרוק קובץ ספציפי, כוננים נשלפים, אחד מכונני המחשב, או תיקיות או קבצים מסוימים במחשב. לדוגמה, כשאתה עובד עם מדיה נשלפת ועולה חשד לווירוס, תוכל לסרוק את אותו דיסק מסוים. כמו כן, אם קיבלת קובץ דחוס, בהודעת דוא"ל ועולה חשד לווירוס, תוכל לסרוק את אותו רכיב מסוים. סרוק רכיבים בודדים בחלון הראשי של,Norton לחץ פעמיים על אבטחה ולאחר מכן לחץ על סריקות. בחלון סריקות, תחת סריקות ומשימות, לחץ על סריקה מותאמת אישית. לחץ על בצע. בחלון סריקות, בצע אחת מהפעולות הבאות: כדי לסרוק כוננים ספציפיים, לחץ על הפעל ליד סריקת כונן, בחר את הכוננים ברצונך לסרוק ולאחר מכן לחץ על סרוק. כדי לסרוק כוננים ספציפיים, לחץ על הפעל ליד סרוק תיקייה, בחר את התיקיות שברצונך לסרוק ולאחר מכן לחץ על סרוק. כדי לסרוק קבצים ספציפיים, לחץ על הפעל ליד סרוק קובץ, בחר את הקבצים שברצונך לסרוק ולאחר מכן לחץ על הוסף. תוכל גם ללחוץ על מקש,Ctrl ולבחור מספר קבצים לסריקה. בחלון סיכום תוצאות, לחץ על סיום. אם יש פריטים המצריכים את התערבותך, סקור אותם ופעל לפי המלצות. סריקת Norton Power Eraser Norton Power Eraser הוא כלי רב-עוצמה להסרת תוכנות זדוניות שיכול לסייע לך לסלק איומי אבטחה הקשים להסרה. Norton Power Eraser משתמש בטכניקות אגרסיביות יותר מתהליך סריקה רגיל; לפעמים קיים סיכון ש- Eraser Norton Power יסמן תוכניות חוקיות כמועמדות להסרה. סקור את תוצאות הסריקה בקפידה לפני הסרת קבצים כלשהם באמצעות.Norton Power Eraser סריקה באמצעות Norton Power Eraser בחלון הראשי של מוצר,Norton לחץ לחיצה כפולה על אבטחה ולאחר מכן לחץ על סריקות. בחלון סריקות, תחת,Norton Power Eraser לחץ על.Norton Power Eraser לחץ על בצע.

29 סרוק את המחשב 9 יצירת סריקות Norton המותאמות לצרכיך בחלון,Norton Power Eraser לחץ על אישור. בחלון הראשי של,Norton Power Eraser לחץ על סריקות מתקדמות. לחץ על סריקת מערכת. עיין בתוצאות הסריקה ופעל על פי ההוראות במסך כדי לתקן את איומי האבטחה שזוהו. 7 8 יצירת סריקות Norton המותאמות לצרכיך בעוד שהגדרות ברירת המחדל לסריקה אוטומטית של Norton פועלות היטב עבור רוב המשתמשים, ייתכן שחלק מהמשתמשים ירצו להתאים אישית אפשרויות לסריקת כוננים, תיקיות או קבצים ספציפיים בלוח זמנים לבחירתם. יצירה של סריקה מותאמת אישית בחלון הראשי של,Norton לחץ פעמיים על אבטחה ולאחר מכן לחץ על סריקות. בחלון סריקות, תחת סריקות ומשימות, לחץ על סריקה מותאמת אישית ולאחר מכן לחץ על בצע. בחלון סריקות, לחץ על צור סריקה מותאמת אישית. בחלון סריקה חדשה, לצד שם סריקה, הקלד שם עבור הסריקה המותאמת אישית והוסף את ההגדרות באופן הבא: בלשונית פריטי סריקה, לחץ על הוסף כוננים, הוסף תיקיות או הוסף קבצים כדי לנווט אל הרכיבים שברצונך לכלול בסריקה. בלשונית קבע מועד סריקה, תחת 'מתי ברצונך להפעיל את הסריקה?', בחר פרק זמן, ואז בחר את אפשרויות התזמון. תחת הרץ סריקה, בחר מתוך האפשרויות. עבור רוב המשתמשים, מומלץ להשאיר את כל תיבות הסימון מסומנות. הדבר מבטיח שהסריקה תרוץ רק כשאתה לא משתמש במחשבך או כשאתה לא משתמש בסוללה, ומונע ממחשבך להיכנס למצב שינה במהלך הסריקה. בלשונית אפשרויות סריקה, הזז את המתגים כדי להתאים אישית את ההתנהגות ביחס לקבצים דחוסים או איומים בסיכון נמוך במהלך הסריקה. לחץ על שמור. עריכה או מחיקה של סריקה מותאמת אישית של Norton תוכל לערוך פרטי סריקה מותאמת אישית שיצרת בעצמך: לשנות את שם הסריקה, להוסיף או להסיר קבצים, או לשנות את מועד הסריקה. אם כבר אין לך צורך בהרצת הסריקה, אתה יכול למחוק אותה.

30 סרוק את המחשב 0 קביעת לוח זמנים לסריקות Norton עריכה או מחיקה של סריקה מותאמת אישית בחלון הראשי של,Norton לחץ פעמיים על אבטחה ולאחר מכן לחץ על סריקות. בחלון סריקות, תחת סריקות ומשימות, לחץ על סריקה מותאמת אישית ולאחר מכן לחץ על בצע. בחלון סריקות, בעמודה ערוך סריקה, ליד הסריקה המותאמת אישית שברצונך לשנות, עשה אחד מהבאים: לחץ על סמל העריכה, ואז בחלון ערוך סריקה, הזז את המתגים כדי להפעיל או לכבות את אפשרויות הסריקה השונות. עבור רוב המשתמשים, הגדרות ברירת המחדל פועלות היטב. לחץ על השתמש בברירות המחדל כדי להסיר הגדרות מותאמות אישית. לחץ על סמל פח האשפה ואז לחץ על כן כדי לאשר שברצונך למחוק את הסריקה המותאמת אישית. לחץ על שמור. קביעת לוח זמנים לסריקות Norton Norton מזהה כאשר אתה לא ליד המחשב שלך ומפעיל באופן אוטומטי סריקות כדי להבטיח כי מתבצע מעקב סדיר אחר איומים על המערכת שלך. באפשרותך גם לקבוע מועדים לבחירתך לסריקה מהירה, סריקת מערכת מלאה או סריקה מותאמת אישית. קביעת מועד לסריקה מהירה, סריקת מערכת מלאה או סריקה מותאמת אישית 7 8 בחלון הראשי של,Norton לחץ פעמיים על אבטחה ולאחר מכן לחץ על סריקות. בחלון סריקות, תחת סריקות ומשימות, לחץ על סריקה מותאמת אישית. לחץ על בצע. בחלון סריקות בעמודה ערוך סריקה, לחץ על סמל העריכה ליד הסריקה המהירה, סריקת המערכת המלאה או הסריקה המותאמת אישית שיצרת בעבר. בחלון ערוך סריקה, בלשונית לוח זמנים לסריקה : תחת מתי ברצונך להפעיל את הסריקה?, בחר פרק זמן, ואז בחר את אפשרויות התזמון. תחת הרץ סריקה, בחר מתוך האפשרויות. עבור רוב המשתמשים, מומלץ להשאיר את כל תיבות הסימון מסומנות. הדבר מבטיח שהסריקה תרוץ רק כשאתה לא משתמש במחשבך או כשאתה לא משתמש בסוללה, ומונע ממחשבך להיכנס למצב שינה במהלך הסריקה. לחץ על הבא. בחלון אפשרויות סריקה, לחץ על שמור.

31 סרוק את המחשב התאמה אישית של ההגדרות של 'הגנה בזמן אמת' התאמה אישית של ההגדרות של 'הגנה בזמן אמת' 'הגנה בזמן אמת' מזהה סיכוני אבטחה לא ידועים במחשב ומאפשרת לך לקבוע איזו פעולה לבצע אם היא מוצאת סיכון. הערה: הגדרות ברירת המחדל מומלצות לרוב המשתמשים. אם ברצונך לכבות תכונה מסוימת באופן זמני, הפעל אותה בהקדם האפשרי. אם ברצונך להסיר פריטים בעלי סיכון נמוך בצורה אוטומטית, הגדר את המצב המתקדם של.SONAR 'הגנה אוטומטית' בודקת וירוסים וסיכוני אבטחה נוספים כל פעם שמפעילים תוכניות במחשב. תמיד השאר את התכונה Auto-Protect מופעלת. הגדרת Auto-Protect לסריקת מדיה נשלפת 'סריקת מדיה נשלפת' מחפשת וירוסים כשאתה מכניס מדיה נשלפת כלשהי, והיא נמשכת כמה שניות. אחרי שהמדיה הנשלפת נסרקה, היא לא תיסרק פעם נוספת עד שהיא תוכנס מחדש או תעבור פרמוט. אם בכל זאת יש לך חשש שהמדיה הנשלפת נגועה, כבה את,Auto-Protect הכנס את המדיה הנשלפת, ופתח אותה ב- Explorer Windows כדי ש- Auto-Protect יסרוק אותה מחדש. ניתן גם לסרוק את המדיה הנשלפת באופן ידני. התאמה אישית של הגדרות ההגנה האוטומטית בחלון הראשי של,Norton לחץ על הגדרות. בחלון הגדרות, לחץ על אנטי-וירוס. תחת סריקת מדיה נשלפת, העבר את המחוון למצב מופעל. הגדרה של SONAR להסרה אוטומטית של איומים (SONAR) Symantec Online Network for Advanced Response מספקת לך הגנה בזמן אמת מפני איומים ומזהה באופן פרואקטיבי סיכוני אבטחה לא ידועים שנמצאים במחשב. SONAR מזהה איומים חדשים על סמך אופן התפקוד של יישומים. באפשרותך להגדיר את האופן שבו SONAR מסירה איום באמצעות הגדרות מצב מתקדם של.SONAR הגדרה של SONAR להסרה אוטומטית של איומים בחלון הראשי של,Norton לחץ על הגדרות. בחלון הגדרות, לחץ על אנטי-וירוס. תחת הסר סיכונים באופן אוטומטי, העבר את המחוון לכיוון תמיד.

32 סרוק את המחשב צפה באיומים בזמן אמת המתגלים על-ידי הגנת.Norton SONAR תחת הסר סיכונים אם איני נמצא, העבר את המחוון לכיוון תמיד. לחץ על החל. הגדרה שהתכונה Auto-Protect לא תכלול בסריקות Norton קבצים טובים ידועים אם אתה סבור ש- Norton מזהה יישום חוקי כסיכון אבטחה, תוכל לבטל את הכללתו של הקובץ בסריקות של.Norton אי-הכללה של קבצים בסריקות של Norton 7 8 בחלון הראשי של,Norton לחץ על הגדרות. בחלון הגדרות, לחץ על אנטי-וירוס. בחלון ההגדרות אנטי-וירוס, לחץ על הכרטיסייה סריקות וסיכונים. תחת אי-הכללות / סיכונים נמוכים, בצע את אחת הפעולות הבאות: בשורה פריטים שלא ייכללו בסריקות, לחץ על הגדר תצורה. בשורה פריטים שלא ייכללו בזיהוי של הגנה אוטומטית, SONAR ואבטחת הורדות, לחץ על הגדר תצורה. בחלון שמופיע, לחץ על הוסף תיקיות או הוסף קבצים. בתיבת הדו-שיח הוסף פריט, לחץ על סמל הדפדוף. בתיבת השיחה שמופיעה, בחר בפריט שברצונך לא לכלול בסריקות. לחץ על אישור. צפה באיומים בזמן אמת המתגלים על-ידי הגנת Norton.SONAR מערכת SONAR (רשת מקוונת לתגובה מתקדמת של (Symantec מעניקה הגנה בזמן אמת נגד איומים, ומגלה באופן יזום איומי אבטחה לא ידועים. SONAR מזהה איומים חדשים על סמך אופן התפקוד של יישומים, שיטה מהירה יותר מאשר זיהוי האיומים המסורתי מבוסס-החתימה. הדבר מסייע להגן עליך מפני קוד זדוני, אפילו לפני שהגדרות הווירוס זמינות דרך.LiveUpdate מומלץ להשאיר את הגנת SONAR מופעלת כל הזמן. הערה: כש- Auto-Protect מושבתת, 'הגנת 'SONAR מושבתת אף היא, והמחשב שלך לא מוגן מפני איומים חדשים.

33 סרוק את המחשב אי-הכללה של קבצים ותיקיות ב- Auto-Protect SONAR,Norton וסריקות של Download Intelligence ודא כי הגנת SONAR מופעלת 7 בחלון הראשי של,Norton לחץ על הגדרות. בחלון הגדרות, לחץ על אנטי-וירוס. בלשונית הגנה אוטומטית תחת הגנה בזמן אמת, הזז את המתג של הגנת SONAR ובדוק כי המתג במצב כבוי או מופעל. אם אתה מכבה את המתג, אפילו לזמן קצר, תכונות ההגנה בזמן אמת אינן פועלות, ומחשבך עלול להיות חשוף לאיומים. לחץ על החל. אם כיבית את המתג, בחר לכמה זמן אתה רוצה ש- SONAR יישאר כבוי, ואז לחץ על אישור. בחלון הגדרות, לחץ על סגור. הצגת הסיכונים שזוהו על-ידי SONAR בחלון הראשי של,Norton לחץ פעמיים על אבטחה ולאחר מכן לחץ על היסטוריה. בחלון היסטוריית אבטחה, ברשימה הנפתחת, בחר באפשרות פעילות.SONAR אם מוצגים סיכונים, בחר סיכון מהרשימה. בצע את הפעולה המומלצת בחלונית פרטים. בנוסף, קטגוריה זו מציגה כל פעילות שגורמת לשינוי התצורה או ההגדרות של המחשב שלך. האפשרות פרטים נוספים בקטגוריה זו מספקת מידע על המשאבים המושפעים על-ידי פעילות זו. אי-הכללה של קבצים ותיקיות ב- Auto-Protect,Norton Download Intelligence וסריקות של SONAR ניתן להגדיר את Norton לאי-הכללה של תוכנות מסוימות בסריקות 'הגנה אוטומטית' ובסריקות.SONAR תוכל להשתמש בחלון אי-הכללות בסריקות ובחלון אי-הכללות בזמן אמת, כדי לא לכלול וירוסים ואיומי אבטחה נוספים בסיכון גבוה בתהליך הסריקה. כאשר תוסיף קובץ או תיקייה לרשימת אי-ההכללה, Norton תתעלם מהקובץ או התיקייה בזמן הסריקה אחר סיכוני אבטחה. כדי לא לכלול קובץ ב- Intelligence,Download עליך לבחור תיקייה ולהוריד את הקובץ אל התיקייה שבחרת. לדוגמה, כאשר אתה מוריד קובץ הפעלה לא בטוח אל תיקייה זו, Norton תאפשר לך להוריד את הקובץ ולא יסיר אותו מהמחשב. עליך ליצור תיקייה חדשה שמיועדת אך ורק לאי-הכללות של.Download Intelligence

34 סרוק את המחשב אל תכלול קבצים עם חתימות סיכון נמוך בסריקות של Norton הערה: אי-הכללה של קובץ בסריקות של Norton מפחיתה את רמת ההגנה על המחשב, ועל כן יש להשתמש בכך רק לצרכים מיוחדים. בכל מקרה, מומלץ לא לכלול פריטים בסריקות רק כאשר אתה בטוח שהם לא נגועים. אי-הכללה של איומי אבטחה בסיכון גבוה בתהליך הסריקה בחלון הראשי של,Norton לחץ על הגדרות. בחלון הגדרות, לחץ על אנטי-וירוס. בחלון ההגדרות אנטי-וירוס, לחץ על הכרטיסייה סריקות וסיכונים. תחת אי-הכללות / סיכונים נמוכים, בצע את אחת הפעולות הבאות: בשורה פריטים שלא ייכללו בסריקות, לחץ על הגדר תצורה. בשורה פריטים לאי-הכללה בזיהוי של,Auto-Protect 'בקרת SONAR,'Script ו- Download,Intelligence לחץ על הגדר תצורה. בחלון שמופיע, לחץ על הוסף תיקיות או הוסף קבצים. תוכל להקצות אי-הכללות לכוננים מקומיים, תיקיות, קבוצות של קבצים, קבצים בודדים או כונני רשת. עם זאת, Norton אינה תומכת באי-הכללות של קבצים ברשת. אם תוסיף כונן רשת לרשימת אי-ההכללות, ודא שהוא מחובר למחשב שלך. בתיבת הדו-שיח הוסף פריט, לחץ על סמל הדפדוף. בתיבת השיחה שמופיעה, בחר בפריט שברצונך לא לכלול בסריקות בעת הוספת תיקיות לרשימת אי-הכללה, ניתן לקבוע אם לכלול או לא לכלול תיקיות משנה. לחץ על אישור. בתיבת השיחה הוסף פריט, לחץ על סמל אישור. בחלון שמופיע, לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור. אל תכלול קבצים עם חתימות סיכון נמוך בסריקות של Norton הגדרות אי-הכללת החתימות מאפשרות לבחור סיכוני אבטחה ידועים שאינך רוצה לכלול בסריקות של.Norton למשל, אם אפליקציה לגיטימית, כגון משחק חינמי, מסתמכת על תוכנה אחרת, כמו תוכנת פרסום, על מנת לתפקד, ייתכן שתחליט להשאיר את תוכנת הפרסום, למרות שהיא חושפת אותך לסיכון. ייתכן שגם תעדיף לא לקבל התרעה על התוכנה בסריקות עתידיות. הערה: 'אי הכללה של פריטים מקטינה את רמת ההגנה, ולכן יש להשתמש בה רק במקרה של צורך מוגדר ובתנאי שמבינים את פוטנציאל הסיכון הטמון באי הכללה של איומים ידועים בסריקות של.Norton

35 סרוק את המחשב נקה מזהי קבצים שלא נכללו בסריקות 7 8 הוספת חתימה בסיכון נמוך לאי-הכללות של חתימות בחלון הראשי של,Norton לחץ על הגדרות. בחלון הגדרות, לחץ על אנטי-וירוס. בחלון ההגדרות אנטי-וירוס, לחץ על הכרטיסייה סריקות וסיכונים. תחת אי-הכללות /סיכונים נמוכים, בשורה חתימות שאין לכלול בשום זיהוי, לחץ על הגדר תצורה. בחלון אי-הכללה של חתימות, לחץ על הוסף. בחלון סיכוני אבטחה, לחץ על סיכון אבטחה שברצונך לא לכלול, ולאחר מכן לחץ על הוסף. בחלון אי-הכללה של חתימות, לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור. נקה מזהי קבצים שלא נכללו בסריקות בעת ביצוע סריקה, Norton לא כוללת את הקבצים שנוספו ל'אי-הכללות בסריקה'. אם תרצה ש- Norton תכלול את כל הקבצים במחשב שלך, יהיה עליך לנקות את מזהי הקבצים. נקה את מזהי הקבצים שלא נכללו בסריקות בחלון הראשי של,Norton לחץ על הגדרות. בחלון הגדרות, לחץ על אנטי-וירוס. בחלון הגדרות אנטי-וירוס, לחץ על הכרטיסייה סריקות וסיכונים. תחת אי-הכללות /סיכונים נמוכים, בשורה ניקוי מזהי קבצים שלא נכללו בסריקות, לחץ על נקה הכול. בחלון ה אזהרה, לחץ על כן. הפעלה והשבתה של משימות אוטומטיות Norton מפעילה בשקט משימות אוטומטיות לצורך ההגנה על המחשב. משימות אוטומטיות אלה כוללות סריקה לחיפוש וירוסים, ניטור החיבור לאינטרנט, הורדת עדכוני הגנה ומשימות חשובות אחרות. פעילויות אלה פועלות ברקע כשהמחשב מופעל. כאשר נדרש להסב את תשומת לבך לפריט כלשהו, Norton מציגה הודעה הכוללת פרטים לגבי הסטטוס הנוכחי או מבקשת ממך לנקוט פעולה. אם אינך רואה הודעות, המחשב שלך מוגן. ניתן תמיד לפתוח את Norton כדי לבדוק במהירות את סטטוס המחשב או להציג מידע מפורט לגבי הגנת המחשב.

36 סרוק את המחשב הפעלת משימות מותאמות אישית כאשר מתבצעת פעילות ברקע, Norton מיידעת אותך על כך באמצעות הודעה באזור ההודעות הממוקם בצד הימני המרוחק של שורת המשימות. תוכל לראות את תוצאות הפעילויות האחרונות של בפעם הבאה שתפתח את החלון הראשי של.Norton הפעלה והשבתה של משימות אוטומטיות בחלון הראשי של,Norton לחץ על הגדרות. בחלון הגדרות, לחץ על תזמון משימות. בחלון תזמון משימות, בכרטיסייה משימות אוטומטיות, בצע אחת מהפעולות הבאות: סמן את התכונה שברצונך להפעיל אוטומטית. סמן את התיבה משימות כדי לסמן את כל התכונות בפעולה אחת. בטל את הסימון לצד תכונה שאינך מעוניין להפעיל אוטומטית. בטל את הסימון בתיבה משימות כדי לבטל את הסימון עבור כל התכונות בפעולה אחת. לחץ על החל, ולאחר מכן לחץ על סגור. הפעלת משימות מותאמות אישית Norton בודקת אוטומטית את המערכת ובוחרת את ההגדרות האופטימליות כדי לשמור את המחשב מאובטח. עם זאת, באפשרותך להפעיל מספר משימות מותאמות אישית. תוכל לבחור משימות מסוימות שברצונך להפעיל בעזרת האפשרויות הזמינות בחלון משימות מותאמות אישית. תוכל לבחור שילוב משימות משלך עבור סריקה חד-פעמית. תוכל להפעיל את,LiveUpdate לגבות נתונים, לנקות היסטוריית גלישה, לפנות מקום בדיסק על-ידי ניקוי עומס בדיסק ולמטב את ביצועי הדיסק. הפעלת משימות מותאמות אישית בחלון הראשי של,Norton לחץ פעמיים על אבטחה ולאחר מכן לחץ על סריקות. בחלון סריקות, תחת סריקות ומשימות, לחץ על משימה מותאמת אישית ולאחר מכן לחץ על בצע. בחלון משימות מותאמות אישית, בחר את המשימות שברצונך להפעיל. כדי לבחור בכל המשימות, סמן את משימות. לחץ על בצע.

37 סרוק את המחשב 7 תזמון סריקות אבטחה וביצועים תזמון סריקות אבטחה וביצועים השתמש בהגדרות 'תזמון משימות' כדי ש- Norton תבדוק באופן אוטומטי אם קיימות במערכת בעיות אבטחה וביצועים. תוכל להגדיר מתי ובאיזו תדירות Norton תבצע את הבדיקות. עומדות לרשותך אפשרויות תזמון סריקות האבטחה והביצועים הבאות: אוטומטי (מומלץ) בדיקת בעיות אבטחה וביצועים במחשב כאשר הוא פועל במצב סרק. הגדרה זו מספקת הגנה מרבית. מדי שבוע בדיקת בעיות אבטחה וביצועים במחשב פעם בשבוע או פעמים אחדות בשבוע. תוכל לבחור בימים בשבוע ובשעה ביום שבהם תתבצע הסריקה. מדי חודש בדיקת בעיות אבטחה וביצועים במחשב פעם אחת בחודש. תוכל לבחור ביום בחודש ובשעה ביום שבהם תתבצע הסריקה. תזמון ידני סריקות אבטחה וביצועים לא יתבצעו במחשב אוטומטית. אם בחרת באפשרות זו, עליך לבצע סריקות אבטחה וביצועים ידניות באופן קבוע כדי לשמור על המחשב מוגן. כדי למקסם את ביצועי המחשב, תוכל לתזמן את הפעולות החיוניות לשעות שבהן המחשב פועל במצב סרק. אם תתזמן סריקות שבועיות או חודשיות ותסמן את האפשרות הפעל רק בזמן של חוסר פעילות, Norton תסרוק את המחשב רק כשהוא יהיה במצב לא פעיל. Symantec ממליצה לסמן את האפשרות הפעל רק בזמן של חוסר פעילות כדי לשפר את ביצועי המחשב. תזמון סריקות אבטחה וביצועים בחלון הראשי של,Norton לחץ על הגדרות. בחלון הגדרות, לחץ על תזמון משימות. בכרטיסייה תזמון, בחר אחת מהאפשרויות תחת לוח זמנים. כאשר אתה לוחץ על האפשרויות מדי שבוע או מדי חודש, עליך לבחור בשעה וביום שבהם יופעלו המשימות האוטומטיות. כמו כן, תוכל לקבוע שהמשימות האוטומטיות חייבות לפעול כשהמחשב פועל במצב סרק. לחץ על החל, ולאחר מכן לחץ על סגור.

38 סרוק את המחשב 8 קבע את תצורת 'מגן הנתונים' כדי לחסום תהליכים זדוניים המשפיעים על מחשבך קבע את תצורת 'מגן הנתונים' כדי לחסום תהליכים זדוניים המשפיעים על מחשבך 'מגן הנתונים' מגן על המחשב שלך מפני תהליכים זדוניים שבכוונתם לפגוע ביציבות המחשב, להשחית ו/או לגנוב את הנתונים שלך, ולהחדיר את המאפיין הזדוני לתהליכים תקינים אחרים. הכלי משתמש בטכנולוגיית המוניטין של Norton כדי לזהות אם תהליך הוא בטוח, זדוני או בלתי ידוע. בהתבסס על הזיהוי, הוא חוסם תהליכים זדוניים ולא מאפשר להם לבצע כל פעולה במחשב. הוא מגן על הקבצים בצורה יותר אגרסיבית, כך שאפילו תהליכים בטוחים נחסמים אם קובץ זדוני מוחדר לתוכם בזמן שהם רצים. כברירת מחדל, 'מגן הנתונים' מופעל ומגן על תיקיות והרחבות שהוגדרו מראש. בהתאם למצבך, תוכל להוסיף עוד תיקיות ו/או סיומות קובץ, וכן לבצע אי הכללה של תהליכים בסריקה ובהגנה. התרעה: כיבוי תכונה זו יפחית את ההגנה של מחשבך. לפיכך, אנו ממליצים להשאיר תכונה זו מופעלת תמיד. עם זאת, אם ברצונך לכבות אותה, עשה זאת לפרק זמן מוגבל, והקפד להפעיל אותה בחזרה. כיבוי או הפעלה של מגן הנתונים 7 בחלון הראשי של מוצר,Norton לחץ על הגדרות < אנטי-וירוס. בחלון אנטי-וירוס לחץ על הלשונית מגן נתונים. בשורה מגן נתונים, העבר את המתג מופעל/כבוי למצב מופעל או כבוי. בשורה הצג הודעות, עשה אחד מהדברים הבאים: העבר את המתג למצב מופעל כדי לקבל הודעה בכל פעם ש'מגן הנתונים' חוסם איום. העבר את המתג למצב כבוי כדי להימנע מהודעות. עם זאת, אתה יכול לראות את הפרטים של איומים חסומים בחלון היסטוריית אבטחה. כדי לגשת לחלון היסטוריית אבטחה, בחלון הראשי של,Norton לחץ לחיצה כפולה על אבטחה ולאחר מכן לחץ על היסטוריה < מגן נתונים. לחץ על החל. אם תתבקש, בחר את משך הזמן להשבתת התכונה 'מגן נתונים' ולחץ על אישור. הוספה או עריכה של תיקייה להגנה של 'מגן הנתונים' בחלון הראשי של מוצר,Norton לחץ על הגדרות < אנטי-וירוס. בחלון אנטי-וירוס לחץ על הלשונית מגן נתונים. בשורה מגן נתונים, העבר את המתג מופעל/כבוי למצב מופעל.

39 סרוק את המחשב 9 קבע את תצורת 'מגן הנתונים' כדי לחסום תהליכים זדוניים המשפיעים על מחשבך כדי להוסיף או לערוך תיקיה, בצע את הפעולות הבאות: לצד תיקיות מוגנות, לחץ על קבע תצורה. בחלון תיקיות מוגנות, בצע את הפעולות הבאות: כדי לכלול פריט חדש, לחץ על הוסף. כדי לשנות פריט קיים, בחר את הפריט ולאחר מכן לחץ על ערוך כדי לשנות אותו. הערה: לא ניתן לערוך תיקייה קבועה מראש. בחלון הוסף פריט או ערוך פריט, לחץ על כדי לנווט ולבחור את התיקייה. לחץ על תיבת הסימון כדי לכלול את תיקיות המשנה. לחץ על אישור. לחץ על החל, ואז לחץ על אישור. הוספת הרחבה להגנה של 'מגן הנתונים' בחלון הראשי של מוצר,Norton לחץ על הגדרות < אנטי-וירוס. בחלון אנטי-וירוס לחץ על הלשונית מגן נתונים. בשורה מגן נתונים, העבר את המתג מופעל/כבוי למצב מופעל. כדי להוסיף סיומת, בצע את הפעולות הבאות: ליד סוגי קבצים מוגנים, לחץ על הגדר תצורה. בחלון סוגי קבצים מוגנים, לחץ על הוסף. בחלון הוסף פריט הקלד את שם ההרחבה שברצונך להגן עליה. לדוגמה, אם ברצונך להגן על קובצי הפעלה, הקלד.exe בתיבה. כל הקבצים עם סיומת,exe. בכל מקום במחשב, מוגנים. לחץ על אישור. לחץ על החל, ואז לחץ על אישור.

40 סרוק את המחשב 0 הגדרת Norton כך שהוא יסיר קובצי Script שניתנים לניצול בניסיונות פישינג (phishing) הסרת תיקייה או סיומת ממגן הנתונים בחלון הראשי של מוצר,Norton לחץ על הגדרות < אנטי-וירוס. בחלון אנטי-וירוס לחץ על הלשונית מגן נתונים. בשורה מגן נתונים, העבר את המתג מופעל/כבוי למצב מופעל. ליד תיקיות מוגנות או סוגי קבצים מוגנים, לחץ על קבע תצורה. בחלון תיקיות מוגנות או סוגי קבצים מוגנים בחר את הפריט שברצונך להסיר. הערה: לא ניתן להסיר תיקייה או הרחבה מוגדרים מראש. 7 8 לחץ על הסר. לחץ על החל, ואז לחץ על אישור. הוספה או הסרה של תהליך מרשימת החריגים של 'מגן הנתונים' בחלון הראשי של מוצר,Norton לחץ על הגדרות < אנטי-וירוס. בחלון אנטי-וירוס לחץ על הלשונית מגן נתונים. בשורה מגן נתונים, העבר את המתג מופעל/כבוי למצב מופעל. בשורה אי-הכללה של תהליך, לחץ על קבע תצורה ובצע את הפעולות הבאות: כדי להוסיף תהליך להחרגה מ'מגן הנתונים', לחץ על הוסף ולאחר מכן בחר את התהליך. כדי להסיר תהליך מהחרגה של מגן הנתונים, לחץ על התהליך ולאחר מכן לחץ על הסר. לחץ על החל, ואז לחץ על אישור. הגדרת Norton כך שהוא יסיר קובצי Script שניתנים לניצול בניסיונות פישינג (phishing) 'בקרת 'Script עוזרת להגן עליך מפני תוכנות זדוניות שאתה מוריד או מקבל כקבצים מצורפים להודעות דואר אלקטרוני של פישינג.(phishing) כברירת מחדל, היא מסירה רכיבי script חשודים מקבצים ומנקה אותם **. עם זאת, ניתן לשחזר את הקבצים המקוריים עם רכיב ה- Script, ולהגדיר כיצד תרצה ש- Norton תטפל במסמכים שכוללים רכיבי Script מוטמעים.

41 סרוק את המחשב הגדרת Norton כך שהוא יסיר קובצי Script שניתנים לניצול בניסיונות פישינג (phishing) הערה: ** עבור דפדפני Chrome, Edge ו-,Internet Explorer תכונה זו נתמכת החל מ- Windows 0 RS ובגרסאות מאוחרות יותר. קובצי Script משמשים כדי להפוך מסמכים לדינמיים ולאינטראקטיביים. למרות שהמטרה העיקרית של קובצי Script היא לשפר את חוויית המסמך, פושעי אינטרנט עשויים להשתמש בהם כדי להחדיר תוכנה זדונית למחשב שלך. קובצי Script אינם חיוניים בדרך כלל לתפקוד של המסמך, ותוכנות רבות משביתות אותם כברירת מחדל. ניתן להגדיר את Norton כך שהוא לא יכלול קבצים ספציפיים ב'בקרת 'Script אם אתה בטוח שהם אינם מכילים תוכן זדוני. לקבלת מידע נוסף, ראו "אי-הכללה של קבצים ותיקיות ב- Auto-Protect SONAR,Norton וסריקות של "Download Intelligence בעמוד. ניתן לשחזר את הקבצים המקוריים על ידי החלפת הקבצים שנוקו. בכל מקרה, מומלץ לא לכלול פריטים רק אם אתה בטוח שהם אינם כוללים תוכן זדוני. קובץ script מזהה איומים פוטנציאלים על סמך אופן התפקוד של קבצים. אם Norton מזהה פעילות שעלולה להיות מסוכנת בעת פתיחת מסמך עם קובציscript מוטמעים, הוא חוסם את הפעלת ה- script על ידי היישום. תוכל להגדיר כיצד תרצה ש- Norton תטפל בקובצי script בעת פתיחת מסמכים שכוללים קובצי Script מוטמעים. שחזר את הקובץ המקורי 7 8 בחלון הראשי של,Norton לחץ פעמיים על אבטחה ולאחר מכן לחץ על היסטוריה. בחלון היסטוריית אבטחה, ברשימה הנפתחת הצג, בחר בקרתScript. בתצוגה בקרת,Script בחר את הפריט שברצונך לשחזר. בחלונית השמאלית, תחת פרטים, לחץ על שחזור. בחלון שחזור בקרת,Script לחץ על כן. בבקשה שמופיעה, בחר כן. בחלון היסטוריית אבטחה, לחץ על סגור. הפעלה או השבתה של 'בקרת 'Script בחלון הראשי של,Norton לחץ על הגדרות. בחלון הגדרות, לחץ על אנטי-וירוס. בחלון ההגדרות אנטי-וירוס, לחץ על הכרטיסייה בקרת.Script בשורה הסרת קובצי Script בעת הורדת מסמכים, העבר את המתג הפעלה/כיבוי למצב פעיל או כבוי. אם כיבית את התכונה, בצע את הפעולות הבאות: בחלון בקשת אבטחה, ברשימה הנפתחת בחר את משך הזמן, בחר את פרק הזמן שבו ברצונך להשבית את האפשרות.

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

ESET NOD32 Antivirus

ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antivirus User guide Click here to display the Online help version of this document Copyright 2019 by ESET, spol. s r. o. ESET NOD32 Antivirus was developed by ESET, spol. s r. o. For more information

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה)

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה) Enterprise Vault מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה).3 Outlook מדריך למשתמשי :Enterprise Vault עדכון אחרון: 08-03-9. הודעה משפטית LLC. Copyright 08 Veritas Technologies כל הזכויות שמורות.,Veritas

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים  1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים www.hod-ami.co.il 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה עמיהוד, טליה טופז עיצוב עטיפה: שרון רז שמות המוצרים

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים כללי 1. הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים הנעשים לה מעת לעת )להלן: "התכנה"(, הינם בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. לחיצה

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מספיק עמדות לכולם ולכן מומלץ לעבוד ביחידים). במהלך המעבדה יהיה עליכם לבצע משימות. אם תצטרכו עזרה בשלב

קרא עוד

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews:

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews: חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews: http://www.isiknowledge.com/biosis) (Zoological Record: http://www.isiknowledge.com/zoorec)

קרא עוד

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: D13S סוג תקינה: D13S003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן

קרא עוד

Microsoft Word - חוברת iPhone.doc

Microsoft Word - חוברת  iPhone.doc 1 עניינים תוכן תוכן עניינים... 2 1. הפעלת מכשיר ה...iphone 3 1.1 הכנסת כרטיס ה USIM למכשיר... 3 1.2 התקנת תוכנת ה-... ITUNES 4 2.כניסה לאפליקציית הסוכנים של מגדל... 9 2.1 פתיחת האפליקציה... 9 2.2 כניסה

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

.#8)* '!),$ .76%2):: '!),: 98: %)8(% ,) !20/

.#8)* '!),$ .76%2)::   '!),: 98: %)8(% ,) !20/ מדריך חבילה מקצועית: חבילת שרת וירטואלי בענן נכתב על ידי: דפנה אסף עודכן בתאריך: 8.2.11 תוכן עניינים אודות החבילה חבילת שרת וירטואלי בענן...3 התחברות לאינטרנט של טריפל סי...4 הפעלת שירות האינטרנט בפאנל

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

SM-T530 מדריך למשתמש

SM-T530 מדריך למשתמש SM-T530 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים

קרא עוד

T01-1page

T01-1page מבוא לשפת C תירגול 1: מבוא 1 אתר הקורס webcourse.cs.technion.ac.il/234112 חדשות הקורס תרגילי בית הרצאות ותירגולים חומר עזר, מבחנים קודמים, שאלות נפוצות, ועוד... 2 אתר הקורס 3 רשימת תפוצה חובה להירשם! הודעות

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההתקנה יתבצעו כהלכה. אזהרה הסימון אזהרה מצביע על מצב של

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למדעי המחשב תירגול 1: מבוא 1 אתר הקורס webcourse.cs.technion.ac.il/234114 חדשות הקורס תרגילי בית חומר עזר, מבחנים קודמים, שאלות נפוצות, ועוד... הרצאות ותירגולים 2 אתר הקורס 3 רשימת תפוצה חובה להירשם!

קרא עוד

.#8)* '!),$ 217):: '!),$ ,'!8$ !20/

.#8)* '!),$ 217)::   '!),$ ,'!8$ !20/ מדריך חבילה עסקית: חבילה לחברה בענן נכתב על ידי: דפנה אסף עודכן בתאריך: 8.2.11 תוכן עניינים אודות החבילה חבילה לחברה בענן... 3 התחברות לאינטרנט של טריפל סי... 4 הפעלת שירות האינטרנט בפאנל הניהול... 4 הגדרת

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים דגם תקינה: D24M סוג תקינה: D24M003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Regulatory Model: D02R Regulatory Type: D02R001 הערות, התראות ואזהרות.התראה:.הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות "התראה" מציינת

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה 2. פתרו את השאלות, לחוד או בזוגות. תעדו את דרך הפתרון.

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח תכנות דינמי פרק 6, סעיפים -6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח בסוף את הטוב ביותר. סכום חלקי sum) (subset הקלט: סדרה

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

מדריך למשתמש של proServer Fiery

מדריך למשתמש של proServer Fiery 45181520 *45181520* 3 תוכן העניינים תוכן העניינים 5... 5... 6... 6... 7... 9... חיבור Fieryוהתחלת proserver ההפעלה חיבור הרשת והמדפסת אל Fiery proserver SE חיבור הרשת והמדפסת אל Fiery proserver Premium

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש דגם תקינה: D07S סוג תקינה: D07S001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016 2016 נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר מהדורת ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 הגדרות 4 הנזקים וההוצאות המבוטחים בגין מקרה הביטוח 6 סייגים נוספים לביטוח אירוע סייבר 8 תנאים להרחבת

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד