שיעור 1 אלון כהן הסיכון להצגה מוטעית מהותית מחושב ע"י הנוסחה - AR=IR*CR*DR - GL ספר הנהלת חשבונות - AR הסיכו

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "שיעור 1 אלון כהן הסיכון להצגה מוטעית מהותית מחושב ע"י הנוסחה - AR=IR*CR*DR - GL ספר הנהלת חשבונות - AR הסיכו"

תמליל

1 שיעור 1 אלון כהן הסיכון להצגה מוטעית מהותית מחושב ע"י הנוסחה - AR=IR*CR*DR - GL ספר הנהלת חשבונות - AR הסיכון להצגה מוטעית מהותית - IR סיכון מובנה - הסיכון שטמון בפריט הנבדק, אין שליטה עליו. לדוגמה מזומנים מסוכנים יותר בגלל הריחוק הגאוגרפי, יש חוסר שליטה על בקרת המזומנים. 0.9 מייצג IR גבוה. - CR הסיכון שהבקרות הפנימיות לא יעלו על הטעויות או ההונאות שקיימות בחברה. - DR סיכון אי הגילוי הסיכון שהמבקר לא יעלה על שגיאות ולקויים קיימים. ניתן לשלוט בסיכון זה ע"י ביקורת מעמיקה, נשאף שסיכון זה יהיה כמה שיותר נמוך על מנת להוריד את רמת הסיכון הכללית.AR - CISA מבקר מערכות מידע מוסמך בהסכמה בינלאומית. הסכמה זו דורשת חמש שנות ניסיון. נתונים, מידע וידע - מה ההבדל בניהם? נתונים - חומר גלם שיכול לבוא בכל מיני צורות )טקסט, תמונה, קול, וידאו(. מדובר באמצעים ויזואליים שמהווים חומר גלם. מידע - חומר גלם שעבר תהליך עיבוד. ידע - תובנה. כאשר מידע מתקבל בארגון הוא נצבר במערכות המידע. ידע המשמש לתהליך קבלת החלטות תפעוליות או עסקיות הוא חיוני. החלטות עסקיות - רלוונטיות לתהליכיים עסקיים. החלטות תפעוליות - רלוונטיות לתהליכיים תפעוליים שהארגון מנהל. מה ההבדל בין החלטה עסקית להחלטה תפעולית? בהחלטה עסקית יש מעורבות של כסף. לעומת החלטה תפעולית שזו החלטה פנים ארגונית. לדוגמה: שינוע מלאי ממחסן אחד לאחר זו החלטה תפעולית שיש בה יעילות אך לא כסף. מערכת מידע - מערכת שבנויה מאוסף של רכיבים שהם חומרה )מסך, מקלדת..(, תוכנה )אפליקציה(, נתונים,)Database( אנשים )המשתמשים העסקיים במערכת, מפתחי המערכת - אנשי,)IT נהלים )נהלי הפיתוח של המערכת ונהלים למשתמש(. קיימות 2 סוגי מערכות מידע: 1. מערכת ממוחשבת באופן מלא )ללא מגע אדם, רובוטית לחלוטין(. 2. מערכת ממוחשבת למחצה, בה קיימים גם תהליכים ידניים. מערכת פרודה alone( (stand - מערכת שלא מחוברת לרשת מחשבים. מערכת מקוונת (online( - מערכת המחוברת לרשת תקשורת. השימושים והתועלות שצומחות ממערכות המידע החשבונאיות: 1. באמצעות מערכות אלה ניתן להפיק נתונים פיננסים )פקודות יומן, מאזן בוחן, דוחות כספיים..( 2. הפקת מסמכים חשבונאיים )חשבונית ספק, חשבונית לקוח, תעודת משלוח, תעודת כניסה למחסן, חשבונית זיכוי..(. 3. באמצעות מערכות פיננסיות ומערכות מידע מתקיימת שמירה על נתיב ביקורת trail) (audit. נתיב ביקורת - מכלול האמצעים והשיטות שבאמצעותן הגוף המבוקר יכול להתחקות אחר העסקאות שהוא מבצע משלב היזום ועד לרישום העסקה בספרי הנהלת החשבונות. נתיב ביקורת מורכב בדרך כלל מאמצעים ידניים ומבקרות טכנולוגיות )אמצעים טכנולוגיים(. תפקיד המבקר בהקשר הזה, הינו לבחון באיזו מידה נתיבי הביקורת הינם אפקטיביים, כלומר, מספקים לגוף המבוקר את המידע הדרוש לו על העסקאות שבוצעו. השלבים בתהליך: ביצוע הזמנה חדשה > מילוי טופס הזמנה מהספק > הקלדת טופס ההזמנה במערכת ההזמנות > הפקת דרישת הזמנה ממוחשבת > אישור ע"י מנהל ההזמנה ומתן הסכום לתשלום > שליחת ההזמנה לספק )לדוגמה במייל או במערכת מסחר אלקטרונית( > הספק מספק את הסחורה > הסחורה מגיעה למחסנים > תעודת כניסה > שינוע לחנות > מכירה > פקודת יומן. 4. תמיכה בתהליכי קבלת החלטות בארגונים. 5. סיוע בחסכון והתייעלות. 6. הקניית יתרונות אסטרטגיים ותחרותיים לארגון. 7. תחקור נתונים.)Database( שליפות מהנתונים על מנת לאתר חריגים שגויים ופעילות לא מאושרת שבוצע בארגון.

2 שיעור 2 מודל הכוחות התחרותיים של פורטר פורטר אמר שארגון מוקף באיומים. קיימים 5 איומים מרכזיים: 1. חברות יריבות 2. כוח המיקוח של הלקוחות 3. כוח המיקוח של הספקים 4. מתחרים פוטנציאלים 5. מוצרים / שירותים חלופיים איך ארגון יכול להתמודד עם האיומים האלה? פורטר הציע שכל חברה תשתמש במערכות מידע אסטרטגיות שיכולות לתמוך בפתרונות אסטרטגיים על מנת להתמודד עם האיומים הללו. יש להשתמש במערכות אלו מכוון שלא ניתן לעשות זאת באופן ידני. משתמשים במערכות מידע אסטרטגיות על מנת שהחברה תוכל להציע או לתמוך בפתרונות אסטרטגיים. אחת ממערכות המידע האסטרטגיות היא ERP מערכת אינטגרטיבית כוללת שאמורה לתמוך בכל הפעילויות העסקיות והתפעוליות שהארגון מבצע באופן אופטימלי. לדוגמה אני צריך להזמין מלאי מספקים, לקחת את חומרי הגלם, להפוך אותו למוצר מוגמר, לאחסן אותו, לשווק אותו ולמכור אותו ללקוח. אם כל התהליך הזה יתנהל בצורה ידנית וודאי הוא לא יהיה אופטימלי. תפקיד המערכת הוא להגיד לי כמה חומרי גלם להזמין, באיזה מחיר, באיזו כמות, איפה לאחסן את המלאי, איך לאכסן את המלאי באופן שלא יתכלה, איך נכון לשנע את המוצר המוגמר ללקוח הסופי ועוד. המערכות של היום הן מערכות שיודעות להמליץ לחברה איך לקבל החלטות נבונות בתחום של אופטימיזציית משאבים. מערכות מידע תומכות בתהליכים של קבלת החלטות קיימים 2 סוגים של החלטות שארגון מקבל: 1. החלטות מובנות החלטה מובנית היא החלטה על משהו שחוזר על עצמו )מדובר על החלטה מחזורית כמותית(..If XXX then YYY בדרך כלל דרג זוטר מקבל החלטות מובנות. 2. החלטות לא מובנות החלטה אשר תתקבל,ed-hok היא אינה החלטה מחזורית ולא תמיד תהיה החלטה כמותית )יכולה להיות גם איכותית(. קשה מאוד לתכנת אותה. בדרך כלל תתקבל ע"י דרג בכיר בארגון. הרברט סיימון הוגה דעות אשר חקר את התחום של קבלת החלטות, הוא בנה מודל תיאורטי של קבלת החלטות הבנוי משלושה שלבים מרכזיים: 1. שלב הזיהוי הנתונים הממוחשבים של מערכות המידע מצביעים על בעיה כלשהי. 2. שלב ניתוח ועיצוב מתקיים שימוש בטכניקות כמותיות ואיכותיות כדי לאתר פתרונות אפשריים לפתרון הבעיה. בודקים לכל חלופה את הישימות )היתכנות( הטכנולוגית שלה, הישימות הארגונית שלה והישימות הכלכלית שלה. כל החלטה צריך לבחון גם בהיבט הכלכלי, גם בהיבט הטכנולוגי וגם בהיבט הארגוני )האם הארגון יכול להכיל את השינוי( 3. השלב בו נעזרים במערכות מידע תומכות החלטה - מערכות שנותנות המלצה לפתרון )לא מקבלות את ההחלטה בשבילך(. אלו מערכות שיודעות לנתח כל חלופה, לבצע השוואה ביניהן ובסופו של דבר להמליץ על הפתרון המשוכלל הטוב ביותר. לאחר שמערכת תומכת ההחלטה נתנה לנו המלצה לפתרון מסוים )למשל לצאת בקמפיין פרסומי( היא מאפשרת לעשות ניתוח רגישות למשל, מה יקרה אם נחדיר מוצר חדש לשוק ונוריד את המחיר שלו? איך זה ישפיע על היקף המכירות? (business prosses reengineering( BPR הנדוס מחדש של תהליכים עסקיים. השינוי מבוצע פעם אחת על תהליך גדול בצורה מסיבית לכן הסיכון גבוהה. חוסר ההסכמה )או חוסר שיתוף הפעולה( אשר מגלה ההנהלה הבכירה כלפי העומד בראש חטיבת מערכות המידע של הארגון לגבי יוזמות של מנהל חטיבה זו לביצוע שינויים ושיפורים בתהליכים העסקיים. חשוב לציין שמנהל חטיבת מערכות המידע מבין גם בתהליכים העסקיים וגם בטכנולוגיה והשילוב של השניים מאפשר לו במקרים רבים להציע הצעות להתייעלות ולשיפור התהליכים העסקיים הקיימים. כאמור, במקרים מסוימים חוסר שיתוף פעולה מצד ההנהלה הבכירה גורם לגניזה של רעיונות אלו. אסטרטגיה לניהול עסקי המתמקדמת בניתוח ועיצוב מהלכי עבודה ותהליכים ארגוניים. בכל חברה קיים מנכ"ל ומתחתיו סמנכ"ל משאבי אנוש, סמנכ"ל מחשוב, סמנכ"ל כספים, סמנכ"ל תפעול. סמנכ"ל המחשוב הוא חבר הנהלה היושב בישיבות הנהלה, כאשר יש החלטות עסקיות להצביע בגינם הוא מצביע ושותף לקבלת ההחלטות שההנהלה מקבלת. מצד שני הוא זה שמנהל את המערכות המידע של החברה. הוא היחיד בקרב ההנהלה שמבין במערכות מידע. יש לו גם ראיה עסקית וגם טכנולוגית. נוצרת התנגדות בעייתית מאוד - פגיעה באנשי ההנהלה שחושבים שמי שצריך להוביל את הארגון זה הם ולא סמנכ"ל המחשוב שמוביל בתחום הIT.

3 קלט עבוד ופלט פלט עיבוד קובץ תנועות יומי t0 t0 t1 ידני ממוחשב כאשר עושים ביקורת מאוד חשוב להבין איך עושים תהליך של קלט, עיבוד ופלט. קלט מצב שבו מכניסים נתונים כמו למשל הזמנה חדשה מלקוח, מכירות וכו'. ניתן להקליד נתונים באופן ידני, קיימות כל מיני בקרות קלט על הטופס אשר מנחות את המשתמש כיצד למלא את הקלט אך זה הוא תהליך לא יעיל אשר חשוף לשגיאות ולבזבוז של משאבים. שיטה נוספת לקלוט נתונים נקראת קלט באינטגרציה - קלט שבו הנתונים נקלטים במערכת ע"י העברת נתונים אלקטרונית )ע"י תוכנית מחשב( ממערכת שמשיקה לה. המערכות כיום מתממשקות אחת לשנייה בצורה כזו או אחרת, הממשק הוא ממשק ממוחשב. לדוגמה: התוצאה של מערכות נוכחות הופך להיות קלט למערכת השכר. פלט העברת כרטיס הנוכחות בסוף כל חודש עובר למערכת השכר כך לשם ביצוע חישוב השכר על בסיס קלט זה. עיבוד תהליך שבו מיושמות בקרות לבדיקת תקינות הקלט ובנוסף מתבצעות פעולות עריכה, חישובים מתמטיים ורישום חשבונאי בספר הנהלת החשבונות. קיימות 2 שיטות עיבוד מרכזיות: 1. עיבוד מנה/אצווה תהליך העיבוד מתבצע ב- t1, מדובר בשלב מאוחר בהשוואה לשלב t0 )עיבוד לילי(. 2. עיבוד זמן אמת המשמעות של t0 היא שהעיבוד מתבצע בשלב האפס, הקלט והעיבוד מתבצעים בו זמנית. בנקים המציאו שיטה נוספת, ייצור כלאיים אשר משלב בין עיבוד מנה לעיבוד בזמן אמת. אם הבנק יפעל בגישה של עיבוד מנה בלבד כל הבקרות על פעולות הלקוח יתבצעו בעיבוד הלילי. קיימת בעיתיות בגישה זו מכוון שקיימים תהליכים )למשל משיכה של כסף( שאם יבוקרו רק בעיבוד הלילי לא יהיה ניתן למנוע אותם. מצד שני לא יכול להיות שעבור כל לקוח נפעיל עיבוד בזמן אמת מכוון שזה הרבה יותר יקר. כלומר, יש תהליכים אשר חייבים לעבד בזמן אמת ויש כאלו אשר ניתן לדחות לעיבוד הלילי. 3. עיבוד 'צל' הבנק מכפיל את הקובץ ומבצע את כל בקרות הקלט ב- t0. בקרות קלט ייבדקו בזמן אמת ורישום פקודת היומן תתבצע בעיבוד מנה. במקום ששתי הבקרות יתבצע ביחד t0 או ב- t1, נעשה את בקרות הקלט ב- t0 ופקודות יומן ב- t1. פלט פלט הוא תוצר מסוים. התוצאה יכולה להיות דו"ח, שאילתה )תשלוף לי את כל הנתונים שעונים על דרישה מסוימת( או סוג אחת של נתונים מעובדים. מערכות מידע ארגוניות סוגים של מערכות מידע בארגון: 1. מערכות תפעוליות מערכות לעיבוד תנועות )transaction processing system( TPS מדובר במערכות כמו למשל מערכת גבייה בעירייה, מערכת מכירות, מערכת מלאי, מערכת הנהלת חשבונות. לרוב הדרג הזוטר עובד עם המערכות הללו. שיטת העיבוד העיקרית במערכות אלו הוא עיבוד זמן אמת. דוגמה: בעירייה יש עובד זוטר במחלקת הגבייה, לאחרונה קיבלתי בקשה לתשלום הארנונה והיה על הבקשה תאריך אחרון לתשלום. כל יום אותו עובד במחלקת הגביה מוציא דוח יומי אשר כולל את משקי הבית אשר שלחנו להם דוח שעבר מועד הפירעון והם לא הכניסו כסף לעירייה. על מנת לדעת את המידע הזה אותו עובד חייב לעבוד עם מערכת המתעדכנת בזמן אמת על בסיס יומי. יש לשים לב שהוא לא מסתכל על משהו רוחבי אלא על פרט מאוד נקודתי )שילמו בזמן או לא שילמו בזמן(. מערכות ניהול ידע )knowledge management systems( KMS כמעט בכל ארגון גדול יש מערכת לניהול ידע. המערכת אמורה לתת מידע שימושי לעובדים לצרכי עבודה )למשל נהלי עבודה, חוזרים מקצועיים, מידע ארגוני רלוונטי אחר(. מדובר על מידע פנים ארגוני אשר עוזר לעובדים לבצע את תפקידם. מערכת לניהול קשרי לקוחות - CRM לכל חברה יש מערכת כזו. מדובר במערכת אשר מנהלת את הקשר עם הלקוח מהרגע שהלקוח הוא לקוח פוטנציאלי ועד לתום ההתקשרות עם הלקוח. דוגמה: בנוגע להתקשרות של חברת סלקום עם לקוח פוטנציאלי לצורך הצעת עסקה, קיים תיעוד מלא של כל הפניות והעסקאות שבוצעו.

4 מערכת לניהול שרשרת האספקה )supply chain management( SCM ארגון מנהל תהליכים עסקיים )תהליך אשר מעורב בו כסף( ותהליכים תפעוליים. מדובר על מיני מערכת ERP אשר תומכת בכל התהליכים העסקיים והתפעוליים של הארגון החל משלב המכרז מול הספקים, הקמת חוזה רכש מול הספקים שנבחרו, ביצוע רכישה של חומרי גלם, ניהול רצפת הייצור ועוד. מערכת לאופטימיזציה של משאבים, מערכת אסטרטגית אשר תומכת בכל התהלכים עד אשר המוצר נמכר ללקוח. 2. מערכות ניהוליות מערכת מידע למנהלים )management information system( MIS מערכות מידע המתבססות על מערכות.TPS המערכות לוקחות את הפעולות ועושות אגרדציה של נתונים )סיכום של הנתונים(. תפקיד המערכות הינו הפקת סטטיסטיקות, הפקת דוחות חריגים, ביצוע ניתוחים השוואתיים על פני תקופות מקבילות, הצגת תחזיות )למשל תזמ"ז חזוי, מכירות חזויות(. שיטת העיבוד העיקרית במערכות אלו הוא עיבוד מנה. דוגמה: דוח אשר מסכם את הגביה הממוצעת מעסקים ברעננה בחודש דצמבר של השנה בהשוואה לחודש דצמבר שנה קודם לכן. מערכות מידע למנהלים בכירים )exhaustive information system( EIS מנהלים בכירים )מנכ"ל, סמנכ"ל, רו"ח מבקר, מבקר פנימי( לא מתעניינים בדחות המופקים ע"י מערכות.MIS מנהלים בכירים מתעניינים בפרמטרים יותר אסטרטגים )למשל זיהוי אסטרטגיה, אי עמידה ביעדים עסקיים, אורות אדומים על כל מיני גורמי סיכון של הארגון(. מערכות אלו מתבססות על תצוגה גרפית של נתונים. מערכות תומכות החלטה )decision support system( DSS מדובר על מערכת המבוססת על מנוע מתוקף אלגוריתמי אשר לקח מידע רב ונתן לזה ביטוי בצורה ממוחשבת. השיקולים של מערכת זו הם שיקולים אנושיים. מערכת לקבלת החלטות מובנות (structure decision system( SDS מערכת בעלת אלגוריתם פנימי אשר יודע לקבל החלטה אוטומטית ללא מגע יד אדם )לא צריך את המשתמש(. דוגמה: מערכת אשר בודקת את המלאי הקיים בחברה. כאשר מגיעים לכמות נמוכה מסוימת של מלאי, אוטומטית נשלחת הזמנה לספק שבה החברה דורשת לקבל מלאי חדש של המוצר. עד שהמלאי יגיע לחברה המלאי הנותר ימשיך לרדת. המערכת דואגת שלא יהיה מצב שהלקוחות ידרשו מלאי ולא יהיה לחברה מלאי לספק. מערכות מומחים ES מערכות אשר מבוססות על בינה מלאכותית. המערכות תומכות בעבודה של המומחה. במגזר הרפואי זה מצב מאוד נפוץ, מתבצע ניסיון למצוא אינדיקטורים למחלות חדשות שיכולות להשפיע על האנושות. המערכות האלה בודקות מול הפיתוחים הכי מתקדמים ויכולות לתת לרופא בזמן אמת את היכולת לזהות את המחלה. אם נדע מה הסיכונים של המערכות נדע גם מה ההשפעה על הדוח הכספי.

5 שיעור 3 חומרה ותוכנה חומרה זה עכבר, מקלדת. תוכנה מורכבת משתי שכבות - 1. מערכת ההפעלה שהיא בעצמה אפליקציה. 2. אפליקציות )למשל כמו אופיס(. מערכת הפעלה זה בעצם אוסף של דרייברים שכל אחד מהם מפעיל רכיב חומרה ספציפי. למשל יש דרייבר למדפסת. סוגי מחשבים 1. מחשבי על - מחשב שניתן לפגוש בשירות המטרולוגי, המעבד ומחשב מסה של נתונים. מורכבות ואיכות הנתונים מחייבת מחשב שיש לו עיבוד וקטורי, כלומר, עיבוד רב עוצמה שכל מחשב אחר לא מסוגל לעמוד בו. ניתן לראות זאת גם בפענוח צפנים. 2. מחשב מרכזי Frame( )Main - מערכת עוצמתית אשר מסוגלת להתמודד עם נפח גדול של נתונים וגם עם חישובים מתמטיים מורכבים. ניתן למצוא מחשבים אלו בבנקים, חברות ביטוח, מוסדות פיננסיים, צבא, משרד הביטחון, רשות שדות התעופה, חברת חשמל, חברות ממשלתיות גדולות ואוניברסיטאות. הסיכוי לפגוש מחשב מרכזי הוא די גדול. PC תחנת עבודה בעלת יכולת עיבוד וזיכרון פנימי. הרמה הכי נמוכה. "מסוף טיפש" השיטה לפיה עבדו בשנות ה- 90. הפקיד מזין את הקלט למסך ירוק והוא מעביר את זה למחשב המרכזי. המחשב המרכזי קולט ומעבד את הנתונים. היום אין מסופים טיפשים אבל קיימים מחשבים מרכזיים. מודל ריכוזיות מלאה כל התהליכים מתרכזים במחשב המרכזי. האפליקציות יושבות במחשב המרכזי, הפלטים והקלטי ם, הפיקוח על כל מה שקורה בארגון נמצא שם. המחשב הופך להיות נקודת כשל יחידה ככל שנמשיך להעמיס עליו נרגיש האטה בתקשורת. אם יש איזה שהוא כשל לארגון לא תהיה תמיכה מחשובית. היתרונות: יש מוח גדול, כוח מחשוב חזק, ניהול ריכוזי במקום אחד, פיקוח של מחשב מרכזי על כל מה שקורה בארגון. חסרונות: הכל מנוהל במקום אחד ולכן יש האטה בתקשורת ככל שנתקין יותר אפליקציות. מודל ביזוריות מלאה שימוש בשרתים,)server( סוג של מחשב גדול עם כוח מחשוב יותר חזק משל מחשב PC )שרת הוא בעל עוצמה של פי 10 עד פי 30 כוח עיבוד לעומת,)PC מדובר במחשב מחוזק מבחינת העוצמה שלו ויכולות העיבוד שלו. אין בקרה מרכזית, ישנם מחשבים ומסדי נתונים עצמאיים כך שכל יחידה ארגונית )למשל סניף( מתנהל באופן עצמאי מבחינת פעילות עיבוד הנתונים ומדווח למטה. קיימים לא מעט ארגונים בארץ ובעולם שבהביטים של עלות תועלת לא צריכים מחשב מרכזי אלא יכולים להסתפק בחוות שרתים בלבד. קיימים ארגונים בהם מעל השרתים יש מחשב מרכזי בעל יכולת להתמודד עם נפחים עצומים של נתונים שהשרתים לא יודעים להתמודד איתם. ארגונים שלא צריכים מחשב מרכזי יעבדו בצורה של ביזוריות מלאה. היתרנות של מחשב מרכזי על פני חוות שרתים יכולת עיבוד ועבודה מול שרתים ומחשבים אחרים בצורה הרבה יותר נכונה ואופטימלית. לדוגמה: המחשב המרכזי של הבנק צריך לעבוד מול מע"מ, מס הכנסה, שע"מ וגופים נוספים, לגופים אלו גם יש שרתים. אם לא נעבוד עם מחשב מרכזי תהיה בעיה של תעבורה. אם רוצים העברת נתונים מלאה ועיבוד נכון יש להשתתמש במחשב מרכזי מכוון שלשרת אין את הכוח של המחשב המרכזי. מודל ביזריות למחצה מודל המשמש ארגונים גדולים עם ריבוי סניפים. קיים מחשב מרכזי, בכל סניף יש שרת מרכזי, בכל סניף לכל עובד יש.)user( PC העובדים לא עובדים ישירות מול המחשב המרכזי אלא מול השרת הסניפי, ה- PC מתקשר עם השרת הסניפי והשרת מתקשר עם המחשב המרכזי. קיים אלמנט של חלוקת עומסים בין המחשב המרכזי לשרת הסניפי. דוגמה: מגיע לקוח והוא מבקש לפתוח חשבון בנק חדש. פעולה של פתיחת חשבון זו פעולה יחסית פשוטה אשר מתבצעת בשרת של סניף הבנק. כלומר, הפקיד בבנק שמקבל את הלקוח מעלה טופס פתיחת חשבון בנק חדש והוא מבצע את כל הפעולה ברמת השרת )הקליטה של התופס ושמירת הנתונים מתבצעת בשרת(. אך כיום יש בדיקות שיש לבצע על לקוחות אשר מעוניינים להצטרף לבנק )האם הוא נמצא ברשימה השחורה, האם הוא תושב חוזר...(. להריץ את כל הסריקות הללו מול כל מאגרי המידע זה משהו שהשרת לא יודע לעשות, אלא המחשב המרכזי מבצע זאת בלילה. אם כל הסריקות יעברו בצורה תקינה נודיע ללקוח שהפועלה של פתיחת חשבון בנק אושרה באופן מלא. זו דוגמה לפעולה שחלק ממנה בוצע ברמת השרת וחלק יותר מורכב שלה בוצע ברמת מחשב מרכזי.

6 בנקים עובדים בשיטה זו, לבנקים יש מחשב מרכזי, שרתים וגם.PC ככל שיש יותר תהליכים טכנולוגיים יהיו יותר שרתים. רוצים ליעד שרת לכל תהליך ספציפי כדי שהתליך יפעל באופן אופטימלי. הרעיון הוא לא להעמיס סתם שרתים אבל כן לייעד תהליך טכנולוגי לשרת מסוים. שפות תכנות אפשר לחלק את שפות התכנות למספר דורות: 1. דור ראשון - תכנות קוד בינארי - 0 אין זרם חשמלי, 1 יש זרם חשמלי. 8 תווים לכל אות. 2. דור שני - שפות אסמבלר. הקודים יותר מובנים, כל קובץ שהיו כותבים בשפת אסמבלר היה עובר תהליך שנקרא קומפילציה, תהליך שנעשה על ידי מהדר )רכיב מסוים( שממיר את הקובץ שנכתב באסמבלר לקוד בינארי כך שהיה נוצר קובץ מקביל בשפת מכונה. 3. דור שלישי - למשל שפת בייסיק, לוגו, פורטרן. שפות שנראות כמו אנגלית. 4. דור רביעי - למשל שפת C, ויזואל בייסיק, ג'אבה. כלי קייס מוכנים, אפליקציות של שפות תכנות מוכנות שבעצם המשתמש לא צריך לדעת את הקוד הבינארי שלהן על מנת להשתמש בהן אלא רק לקחת חלקים של תוכנה ולדעת לחבר ביניהם. שפת דיווח עסקי XBRL שפת דיווח אלקטרונית שפותחה ע"י קונסורציום בינלאומי. מה שקורה זה שלכל גוף יש דוחות כספיים אך הם יכולים להראות קצת שונה ביון חברה לחברה, אותו קונסורציום בינלאומי רצה לבנות סטנדט אחיד לדיווח כספי. קיים קושי לעשות השוואות נתונים בין חברות שונות ולכן יש להביא את הדיווח הכספי למכנה אחיד )לדווח בצורת דיווח אחידה לרשויות( על מנת ללמוד להפיק ידע ותובנות ולחשב יחסים פיננסים. שפה זו מאפשרת לדווח נתונים על פי אותו סטנדרט אחיד שניתן יהיה לעשות באמצעותו השוואות. עם הזמן הרשות לני"ע פיתחה את מערכת מגנא שמאפשרת לחברות ציבוריות לדווח את הדוחות הכספיים שלה בצורה אחידה. מעלים את הדוח למערכת, מסמנים סעיפים מסוימים לפי קוד ואז המערכת יודעת להכנס לדוח הכספי ולקחת רק את הסעיפים הספציפיים לתוך המערכת. יכול להיות שבחברה מסוימת נתון X נמצא בסעיף מסוים ובחברה אחרת נתון X נמצא בסעיף אחר, מגנא היא מערכת אשר קולטת את הנתונים לפי אותם קודים ובונה דוח מחודש ואחיד לפי הסטנדרט. מערכות מידע מודולריות המבנה הזה מבנה של ריבוי תוכנות מדף )למשל אופיס, חשבשבת( המחוברות באמצעות ממשקים. לכל מערכת יש את בסיס הנתונים שלה ובין מערכות מסוימות יש ממשקים )תוכנית מחשב אשר יודעת לקחת קובץ פלט ולהפוך אותו לקלט במערכת שמשיקה לה(. לכל חברה יש מחשבים כך שהטכנולוגיה אמורה לתמוך בעסק, הסיכונים האפשריים : 1. במצב של ריבוי Data Base ההשלכה יכולה להיות כפילויות של נתונים, שעלולה להוביל לחוסר עיקביות של נתונים. יתכן כי נתון בנוגע לשכר בסיס של עובד יופיע מספר פעמים בבסיס הנתונים כך שבמצב של שינוי בשכר יהיה חוסר עקביות בנתון במופעים שונים בבסיס הנתונים. נרמול נתונים ביטול כפילויות של נתונים, שנתון יופיע רק פעם אחת בבסיס הנתונים. 2. ריבוי ממשקים כאשר קונים תוכנות מדף וממחשבים את הארגון, קונים אך ורק תוכנות מדף ללא החיבורים ביניהם. יש צורך בהמון קלטים ופלטים לכן פונים למתכנת שייצר תוכניות מחשב שיודעות להעביר את הנתונים מתוכנה לתוכנה. הבעיה הראשונה היא שאין מי שיעדכן את התוכנות כאשר מתחוללים שינויים. התפקיד של מבקרים במקרה הזה כדי לדעת אם באמת הממשקים תקינים הוא לנסות להוריד קובץ ממערכת מסוימת וקובץ ממערכת אחרת להשוות בין הנתונים באמצעות שדות מפתח. בעיה נוספת בריבוי ממשקים היא שככל שיש לך יותר ממשקים יש יותר האטה בתקשורת. 3. זו לא טופולוגיה מתאימה לעסק בצמיחה. עסק בצמיחה צריך מבנה יותר גמיש, אפליקציות תוכנות מדף לא מאפשרות לחברות מהירות תגובה אופטימלית. ארגון שרוצה להתפתח עסקית צריך למצוא מודל אחר.

7 עבודה עם המון ספקי מחשוב מאחורי כל אפליקציה כזו עומדת חברת מחשוב. לכל ספק הסכם תחזוקה אחר, עלויות אחרות, החוזה הוא לפרק זמן אחר, התניות חוזיות אחרות. יש צורך באנשים שינהלו את החוזים הללו ולכן מדובר בבזבוז משאבים מטורף. הקוד לא נמצא אצלנו בתוכנות מדף היכולת לתפור את האפליקציה לצרכים שלנו היא אפסית, אתה לא יכול לנהל שינויים באפלקציה. או שמשתמשים בתוכנה כמו שהיא או שלא משתמשים בכלל..4.5 הפתרון הוא לעבור למערכת אינטגרטיבית כוללת ERP למשל SAP היא חברה גרמנית שפיתחה ERP וקראה למערכת על שמה.SAP מטרת המערכת היא מתן מענה מלא לניהול של כלל התהליכים התפעוליים והעסקיים של הארגון. לחברת SAP יש מאות מודולים )תת מערכת, אפליצקיה שהיא חלק מהחבילה(. כל החבילה נקראת מערכת מידע )או תוכנת מדף פרמטרית( והיא מורכבת מאוסף של מודולים. חברת SAP פיתחה את המודולים, את הממשקים, את הבקרות. היתרונות: 1. במערכת זו יש בסיס נתונים יחיד אשר יושב בחברה, הנתון מופיע פעם אחת בבסיס הנתונים )נרמול( כך שהמערכת הרבה יותר מבוקרת, מהירה, מרוכזת, גמישה. 2. המערכת הרבה יותר גמישה - אם הארגון רוצה להתרחב היא יכולה לפנות לספק )SAP( על מנת שיתאים את המערכת בהתאם לתהליכים העסקיים העתידיים. 3. עבודה מול ספק אחד ויחיד. 4. הספק יודע לגייר את המערכת לוקאלית )להפוך אותה ליהודית, עברית( כך שהמערכת יודעת להציג מסכים בעברית, לעשות התאמות לחוקי המס בישראל )כולל עדכונים למערכת המס(. האתגרים: 1. איך לוקחים חברה ומעבירים אותה מהסיטואציה של תוכנות מדף למערכת?ERP מדובר בשינוי ארגוני המסכים משתנים, המערכות משתנות, הנהלים משתנים. על כן יש לעשות הדרכה והטמעה על מנת שהעובדים ידעו להשתמש במערכת. 2. כאשר מטמיעים ERP בחברה קיימות 2 אפשרויות: I. ניתן לאמץ את הגדרות היצרן )ברירת המחדל(..II "לצאת מהוונילה" להיכנס לתוך סט הפרמטרים של ERP ולהתחיל לשנות אותם. לצרכי ביקורת זה לא זה קריטי האם התקנת ה- SAP נעשתה ע"י אימוץ הפרמטרים הקיימים או שמישהו ביצע התאמה של הפרמטרים לצרכים שלו, בכל מקרה חייבים לבצע ביקורת. במקרה הראשון לא בהכרח התאמות היצרן מתאימות למדיניות של החברה )למשל מדיניות אבטחת מידע, מדיניות ניהול סיכונים(. במקרה השני חובה לעשות ביקורת כדי לוודא ששינוי הפרמטרים או הפרטרים החדשים אחרי השינוי מתאימים לדרישות החברה )למדיניות שלה(.

8 שיעור 4 אבטחת מידע אנשי אבטחת מידע הם אנשים שמסגולים לשכנע הכי טוב את ההנהלה מדוע נדרש תקציב מכובד להשקעה במוצרי אבטחת מידע. כאשר מנהל אבטחת מידע דורש כסף למוצרי אבטחת מידע הוא מקבל מיד, על אף שאבטחת מידע זה מרכז עלות ולא רווח )היא לא מייצרת רווח לחברה אלא רק מקטינה סיכונים(. מנהל אבטחת מידע קונה מוצרי אבטחת מידע מכל מיני חברות ומתקין אותם בארגון. האם באמצעות כך שהוא קונה מוצרי הגנה וסייבר יש לחברה אבטחת מידע? לא! אבטחת מידע צריך לנהל בשיטה של שכבות הגנה. קיימים מעגלי אבטחה שחייבים להתקיים במלואם באופן אופטימלי כדי לקבוע שיש לנו שאיפה לאבטחת מידע. אי אפשר לבטל את כל הסיכונים של אבטחת מידע, אך ניתן לשאוף לאבטחת מידע בצורה אופטימלית. ממשל אבטחת מידע אבטחת מידע לוגית אבטחת מידע פיזית אבטחת מידע סביבתית אם אתה מסוגל לנהל את ארבעת מעגלי האבטחה הללו באופן אופטימלי ניתן להגיד שאתה יודע לנהל את סיכוני אבטחת המידע בצורה מחושבת תחת פרופיל סיכון שאושר ע"י הדירקטוריון. בכל חברה יש סיכון שורשי ולאחר ניהול מעגלי האבטחה נשארים עם סיכון בסיסי שמנהל אבטחת מידע מסוגל להתמודד איתו. ממשל אבטחת מידע 1. מדיניות אבטחת מידע מסמך פורמאלי שמאושר ע"י ההנהלה והדירקטוריון אחת לשנה. כלומר, מקיימים דיון עליו ומאשרים אותו גם אם לא היה בו שינוי משנה שעברה )מאשררים את הקיים(. המסמך מפרט עקרונות וקווים מנחים שמשקפים את תפיסת ההנהלה והדירקטוריון באותו נושא. מדיניות משקפת את התפיסה של ההנהלה והדירקטוריון, היא לא אומרת את ה"איך" אלא את ה"מה". דוגמה: אחד העקרונות הבולטים במסמך מדיניות אבטחת מידע צריך להיות עקרון need to know basis )עקרון הצורך לדעת(. איך כותבים את עקרון זה - אנו ההנהלה והדירקטוריון נקצה הרשאות למשתמשים עפ"י עקרון הצורך לדעת. כלומר, בהתאם להגדרת התקפקיד של העובדים. כאשר ההנהלה אומרת שהיא תקצה הרשאות לעבודים לפי הצורך לדעת זה אומר שכל עובד יקבל אך ורק את ההרשאות הרלוונטיות לתפקידו. הרשאת חסר אם החברה תקצה לעובד הרשאות פחותות יותר ביחס להגדרת התפקיד שלו הוא לא יכול לעשות את תפקידו ולכן יפנה להנהלה שתרחיב את ההרשאות שלו. הרשאת יתר כאשר לאדם יש הרשאות עודפות שלא נחוצות לצורך מילוי תפקידו. באותו מצב סביר להניח שהעובד לא יפנה להנהלה שתסיר לו את ההרשאות העודפות. מבחינת ניהול סיכונים הרשאות יתר זה מצב יותר מסוכן מהרשאות חסר. 2. נוהלי אבטחת מידע נוהלים המסבירים צעד אחר צעד איך מממשים את כל אותם קווים מנחים שנקבעו במדיניות. נצפה שההנהלה תכתוב נהלי אבטחת מידע בעקבות מדיניות אבטחת המידע שנקבעה. כלומר, הנהלים נובעים ממדניות אבטחת המידע. דוגמאות לנוהלי אבטחת מידע: נוהל ניהול סיסמאות, נוהל הצפנת נתונים, נוהל חתימה דיגיטלית, נוהל הקצאת הרשאות לעובדים. 3. מבנה ארגוני תומך בכל ארגון צריך להיות מנהל אבטחת מידע אשר כפוף לאחראי תשתיות ויצור, תחת סמנכ"ל המחשוב. יש ארגונים בהם מנהל אבטחת מידע הוא יחיד ויש ארגונים בהם מדובר במישהו שאינו במשרה מלאה. קיימים גם ארגונים גדולים בהם אבטחת מידע זה אגף שלם.

9 מנכל CTO מנהל תפעול מנהל כספים תשתיות ויצור בדיקות פיתוח מנהל אבטחת מידע 4. מודעות אבטחת מידע דוגמאות למצבים בהם בארגון אין מודעות לאבטחת מידע. מדניות שולחן נקי עובדים משאירים חומר מסווג זמין במשרד שלהם, כל אדם שמגיע בזמן שאתה לא במשרד חשוף לכל החומרים שהשארת על השולחן. בקרה לאחר שעות העבודה במשרדים שאינם נועלים מעוררת את המודעות של העובדים שחומר מסווג צריך לנעול או לשמור בכספת. עובדים לא מקפידים על גריסת חומר מסווג, הסודות הכי כמוסים של החברה נמצאים בפחי הזבל. חברת סטאט-אפ בשלבים אחרונים של פיתוח מוצר עקבה אחרי חברה מתחרה שלה, חברה א גילתה שחברה ב נוהגת להזמין פיצה במשמרת ערב. הם התחזו לשליח הפיצה והגיעו אליהם עם פיצות, הם אמרו להם שהם צריכים לצפות בסרטון קצר ולענות על כמה שאלות כדי לזכות בפרס. חברה ב הכניסה את הדיסק למחשב שלהם על מנת לצפות בסרטון, מתברר שבאותו דיסק היה סוס טרויאני שהשתלט על כל המחשבים וכך חברה א גילתה כל מה שחברה ב עושה. יחידת ביקורת של בנק שכרה את שירותיו של משרד רו"ח שיעשה עבורם ביקורת בשיטה של מיקור חוץ. החתימו את משרד רו"ח על סודיות ונתנו להם דיסק עם הלוגו של הבנק אשר היה מוצפן. לדיסק שתי מחיצות, מחיצה מוצפנת ומחיצה ציבורית )כאשר מכניסים את הדיסק ניתן לשמור חומר בתקייה המוצפנת לאחר הקשת שם משתמש וסיסמה או בתקייה הלא מוצפנת(. אחד העובדים איבד את הדיסק, אזרח מצא את הדיסק והעלה אותו במחשב הפרטי שלו. אותו אדם לא יכול להיכנס לתקייה המוצפנת מכוון שצריך שם משתמש וסיסמה. אותו עובד שאיבד את הדיסק לא הקפיד על ההנחיות ושמר מסמכים מסווגים בתקייה הציבורית כך שהאזרח שמצא את הדיסק היה חשוף לכל החומרים שנשמרו בתקייה. היום פריצות אבטחת מידע הפכו להיות פריצות בתחום של אבטחת אנוש - אין מודעות לאבטחת מידע, הפורצים מנצלים את החולשה שיש בכוח האנושי ולאו דווקא מבצעים פריצות לוגיות. זה לא מספיק לכתוב מדניות אבטחת מידע אם לא תהיה מודעות, חלחול אמיתי והטמעה מסודרת של הנהלים בקרב העובדים. איך גורמים לעובדים ליישם את הנהלם הללו? רענון של נהלים, ימי עיון, לומדות, מבחנים ועזרים נוספים. אבטחת מידע לוגית - מתייחס לכל מה שבתוך המחשב, איך עושים בפועל את הנהלים. 1. ניהול הרשאות ההרשאה הכי גסה היא כאשר העובד מגיע לעבודה ורוצה להיכנס לרשת של המשרד, הוא צריך להקליד שם משתמש וסיסמה. אם הוא מזוהה הוא מקבל גישה לרשת הפינימית ואם לא הוא נחסם. בהנחה שהוא נכנס לרשת הפינימית, אותו עובד לפי עקרון הצורך לדעת צריך לקבל על גבי שולחן העבודה שלו את כל האפליקציות שרלוונטיות לתפקיד שלו. האם בזמן הכניסה לאפליקציה הוא נדרש שוב לשם משתמש וסיסמה? תלוי בחשיבות האפליקציה ורגישות הנתונים שלה. גם בתוך האפליקציה עצמה ניתן לנהל הרשאות. דוגמאות: הרשאת קריאה בלבד, הרשאת עדכון נתונים, הרשאת תשלום ועוד. ברגע שעושים עדכון הרשאות יכולים לענות על עקרון ניהולי מאוד חשוב - עקרון הפרדת תפקידים. הסיכון הוא שהעובד יסגור מעגל שלם )למשל יזום תשלום לספק, יכין את הוראת התשלום לספק, יאשר אותה, ישלם לספק ויעשה בקרת ספקים. גם אם הוא הכניס תשלום פקטיבי לעצמו לעולם לא ניתן לדעת את זה(. ניהול הרשאות צריך להתבצע גם ברמת התקן התקשורת )ראוטר(. צריך לחבר את המחשבים שידעו לדבר אחד עם השני, כל החיבור של המחשבים לרשת אחת נעשה ע"י התקנים אשר מעבירים את המידע מאחד לשני. רכיב תקשורת בסיסי נקרא,HUB מדובר ברכזת טיפשה שניתן לקשר עם כבלים מאחורה, רכיב זה מייצר את הרשת. ראוטר הוא בעל אותו תפקיד אך הוא מכשיר יותר מהיר וחכם. רכיב תקשורת Swich )מתג( הוא עוד יותר מתקדם, הוא עובד במהירות יותר גבוהה. אם אני יכול לקבל גישה לראוטר )לדעת את שם המשתמש והסיסמה( אני בתוך הרשת, אני לא צריך שם משתמש וסיסמה של אחד מהמשתמשים. 2. ניהול סיסמאות קיימים כללים שמנחים ארגונים איך לנהל סיסמאות:

10 אורך סיסמה סיסמה אמורה להיות באורך של בין 5-8 תווים תלוי ברגישות המערכות ורגישות הנתונים שלה. ככל שמדובר במערכת יותר רגישה יש נטייה לכיוון 8 תווים. לא יותר מ- 8 תווים כי קשה לזכור ולא פחות מ- 5 כי קל לפרוץ. מורכבות הסיסמה סיסמה אמורה להיות מורכבת מאוסף של תווים אותיות, ספרות וסימנים בצורה מעורבת. צריך לשמור על חוסר עיקביות של סיסמה, אסור שסיסמה תהיה עקבית. כלומר, אם הסיסמה בתקופה מסוימת היא אלון 1, היא לא יכולה להיות בתקופה הבאה אלון 2. אסור שהסיסמה תהיה מזוהה עם בעל הסיסמה תעודת זהות, תאריך לידה וכו'. ככל שאני אאסוף יותר מידע על בעל הסיסמה קיים סיכון יותר גבוה שאוכל לפרוץ לו למשתמש. סיסמה צריכה להיות ידועה אך ורק לבעל הסיסמה. לאחר 3 ניסיונות כושלים המערכת אמורה לחסום את המשתמש. המערכת אמורה לשמור היסטוריה של 8 דורות אחורה, כך שהמערכת תחסום את האופציה להשתמש בסיסמה שכבר השתמשת בה פעמים קודמות. אם אדם שכח את הסיסמה שלו והוא השהה את עצמו )הוא טעה בסיסמה והמערכת חסמה אותו(, צריך להיות תהליך מובנה ופורמאלי שבו המשתמש מזדהה מול מערכת אבטחת מידע. המערכת שואלת אותו סדרה של שאלות שרק הוא אמור לדעת את התשובות עליהן. לאחר התהליך הזה המערכת מקצה לו סיסמה זמנית )סיסמה לא טובה אשר לא עומדת בכללים(. המתשמש צריך להקליד שם משתמש בכניסה לרשת יחד עם הסיסמה הזמנית והמערכת דורשת ממנו ליצור סיסמה חדשה. הסיסמאות אמורות להיות מוצפנות ושמורות בקובץ מוגן במחשב. זאת אומרת, גם אם מישהו מצא את קובץ הסיסמאות במחשב הוא לא יוכל לקרוא את הסיסמאות מכוון שהם עברו תהליך של ערבול )ג'יבריש(. לא תמיד מספיקה סיסמה, לפעמים צריך משהו יותר חזק מסיסמה have something that you )משהו שיש לך(. למשל כרטיס אשראי, כאשר מכניסים את הכרטיס לכספומט השרת יודע לאשר אותך אם יש קשר בין הפס המגנטי של הכרטיס לבין הסיסמה שהזנת. לפעמים גם לא מספיק משהו שיש לך, צריך משהו עוד יותר חזק are something that you )משהו שאתה, מאפיין שלך(. למשל טביעת אצבע. 3. הצפנת נתונים הצפנה היא תהליך בו הופכים מידע גלוי למידע חסוי )מידע מוגבל שלא ניתן לקרוא(. כדי להתגבר על הבעיה של מידע גלוי יש להצפין את המידע. הצפנה סימטרית DES שיטת הצפנה יחסית פשוטה וחלשה, אלגוריתם הצפנה הנפוץ ביותר )סטנדרט להצפנת נתונים(. השיטה אומרת שלכל ישות ממוחשבת )מחשב או התקן תקשורת( יש מפתח פרטי )צירוף מתמטי חד חד ערכי( שידוע אך ורק למשתמש )אותה ישות טכנולוגית( ולכל ישות יש מפתח אחד בלבד כזה. אם יש רשת של מחשבים, לכל התקן תקשורת יש מפתח פרטי אחד. נניח ביצעתי הזמנה מאתר אסוס, ארצה להצפין את פרטי ההזמנה. אני צריך להעביר את ההצפנה לאסוס על מנת שהם יכלו לטפל בהזמנה, אני שולח את ההזמנה ויחד איתה את המפתח הפרטי שלי. בשיטה הסימטרית אותו מפתח משמש להצפנה ופענוח. על מנת שאסוס אשר קיבלו קובץ מוצפן יוכלו לפענח את הקובץ הם חייבים את המפתח הפרטי שלי. ביני לבין אסוס יש הסכם בעל פה שהם לא יתנו את המפתח הזה לאף אחד אחר. אם מישהו יגנוב את המפתח הפרטי שלי מאסוס הוא יכול לראות את פרטי ההזמנה שלי מול אסוס כולל פרטי כרטיס האשראי שלי. הצפנה א-סימטרית RSA לכל ישות טכנולוגית יש שתי מפתחות הצפנה: מפתח פרטי ומפתח ציבורי. המפתח הפרטי הוא סודי כמו בשיטת ההצפנה הסימטרית. את המפתח הציבורי לא אכפת לי לשתף עם מי שרוצה. קיים קשר מתמטי אלגוריטמי בין שתי המפתחות של אותה ישות. נניח פניתי לאסוס וביקשתי מהם את המפתח הציבורי שלהם. אני מצפינה את תעודת ההזמנה עם המפתח הציבורי של אסוס. תעודת ההזמנה שמגיעה אליהם מוצפנת, הם לא יכולים לקרוא את ההזמנות שמגיעות מכוון שהן מוצפנות. אסוס רוצה לפענח את ההזמנה ולהפוך אותה לקובץ גלוי, היא מפתחת את הקובץ המוצפן באמצעות המפתח הפרטי שלה מכוון שרק המפתח הפרטי של אסוס יכול לפענח קובץ שהוצפן עם המפתח הציבורי שלה. בעולם של מסחר אלקטרוני יש שני צדדים למסחר )קונה ומוכר(. הסיכון שגם RSA לא פותר הוא הסיכון שקיים ביכולת של מבצע העסקה להתכחש לביצוע העסקה. אם אני יכול להתכחש לביצוע העסקה ולגרום לצד בעסקה לבצע פעולת זיכוי מבלי שהוא יכול להגיד שיש לו הוכחה שביצעתי את העסקה הזו אין קיום לסחר האלקטרוני. לכן לא מספיקה הצפנה א-סימטרית או סימטרית כדי להבטיח חוסר יכולת של מבצע העסקה להתכחש לעסקה. במקרה זה צריך מנגנון של חתימה דיגיטלית. 4. חתימה דיגיטאלית מתבצע בשני שלבים אצל הלקוח ושני שלבים אצל הספק. צד הלקוח )אני( :.I שלב הראשון אני מצפין את ההזמנה שביצעתי מהאתר של אסוס עם המפתח הציבורי של אסוס. שלב זה מספק סודיות, המידע הפך מגלוי לחסוי.

11 .II שלב שני אני חותם דיגיטלית על הקובץ המוצפן באמצעות מקטע מהמפתח הפרטי שלי. שלב זה מספק חוסר יכולת להתכחש לביצוע העסקה. זה אומר שלקחתי מקטע מהמפתח הפרטי שלי וצרבתי את תעודת ההזמנה המוצפנת עם המקטע הזה. מאחר שרק לי יש הצירוף הזה, זו ההוכחה הצרובה שאני זה שהזמנתי את הנעליים מאסוס ולא ניתן להכחיש את זה. אסוס: I. שלב ראשון - אסוס מקבלת קובץ תעודת הזמנה אשר מורכב משתי שכבות חתימה והצפנה. היא מקבלת למערכת ההזמנות איתות הצפנה חדשה מלקוח. ראשית היא מוודאה את זהות מבצע העסקה באמצעות המפתח הציבורי שלו )של מבצע העסקה(. החתימה הדיגיטלית היא באמצעות המפתח הפרטי שלי. אסוס מבקשת את המפתח הציבורי על מנת לראות מי הלקוח, רק המפתח הציבורי יכול לתקשר עם המפתח הפרטי על מנת לוודא שאכן ההזמנה בוצעה על ידי..II שלב שני אסוס מפענחת את הקובץ המוצפן עם המפתח הפרטי שלה. הקובץ הוצפן עם המפתח הציבורי של אסוס ונחתם דיגיטלית עם המפתח הפרטי שלי. אסוס צריכה לוודא שההזמנה התבצעה על ידי ולקרוא אותה. כדי לוודא שאכן אני עשיתי את ההזמנה אסוס משתמשת במפתח הציבורי שלי וכדי לפנעח את פרטי ההזמנה היא משתמשת במפתח הפרטי של אסוס. אבטחה פיזית ממשל אבטחת מידע והגנה לוגית על המחשבים לא מספיקה. יש להגן על המחשבים פיזית מכוון שניתן לגנוב את המחשבים, לקרוע כבל מהותי או לעשות פעולות פיזיות אחרות שיכולות לפגוע בשרת. יש כל מיני אמצעי אבטחת מידע פיזיים כדי להגן על הרשת מבחינה פיזית. בקרות שצריכות להיות בארגון: לווי מבקרים חשוב שמבקרים ירשמו בכניסה אצל השומר )באופן ממחושב או ידני(, יקבלו תג אשר יזהה אותם כאנשים חיצוניים לארגון וילוו ע"י מי שהזמין אותם. מצלמות נסתרות או גלויות - בקרה מאתרת אשר לא מונעת פעולות אך מתעדת אותן. חשוב לדעת את העומק ההיסטורי של המצלמה )יום, שבוע, חודש...( על מנת לתפוס תיעוד של אירועים בזמן. מנעולים מנעולים פייזיים או מנעולים עם קוד. כספות סורגים חדרי מחשב צריכים להיות מאובטחים בסורגים. ארונות תקשורת כל רשת המחשבים )ראוטרים, מתגים( צריכה להיות נעולה בארונות תקשורות. אבטחה סביבתית מחשבים חשופים לנזקים סביבתיים למשל אש, עשן, חום, לחות, מים ועוד. כנגד כל אלו צריך להטמיע בקרות. נעבור על סדרה של בקרות שחשוב להקפיד שיש בארגון: גלאי עשן ברגע שיש ריכוז של עשן הוא צריך לצפצף. יתכן שהוא מחובר למכבי אש. קירור בחדרי מחשב טמפרטורה של בין מעלות. נוסף על כך צריך להיות מד לחות. רצפה צפה רצפה מחוררת שנמצאת בשיפוע כדי שבמקרה של הצפה המים יחלחלו לתוך צינורות ניקוז שנמצאים באדמה. בנוסף יש להגביהה את השרתים מעל הרצפה כדי שבמצב של הצפה עד שיש חלחול לצינורות הניקוז המים לא יעלו על גדותיהם. מערכות לשביאת אבק מרכזיות בחדרי מחשבים כנגד צבירת אבק. המשכיות עסקית והתאוששות מאסון יש מקרים בהם בין סיכונים בודדים יש מתאם. יכול להיות מצב בו סיכון אחד שמתממש יוצר סיכון אחר שגם הוא מתממש וכן הלאה, כך שנוצר אירוע. נדבר על אירועי קיצון שיכולים לגרום להשבתת שירות מלאה בארגון. דוגמאות: תרחיש מעילה - בנק בישראל נפל בעקבות תרחיש של מעילה. תרחיש סייבר - יש כיפת ברזל ופתרונות נוספים אך אם יציליחו לפגוע בכל גוף עסקי ממשלתי אשר נותן שירות קריטי למדינה כל המדינה תושבת וזה האיום הכי קשה. תרחיש שביתת עובדים - יש ארגונים אשר להם ועד עובדים חזק שבסכסוך בלתי פתיר מול ההנהלה. יש מצבים בהם ארגונים מפסידים המון כסף בעקבות השבתות של עובדים. תרחיש מלחמה תרחיש רעידת אדמה המסמך כולל התייחסות לתפקיד מתאם ההמשכיות העסקית coordinator(,(bcp הוא יושב איפה שיושב מנהל אבטחת מידע. אותו אדם חייב להבין גם בעסקים וגם בטכנולוגיות, הוא אחראי להביא להנהלה המלצות למסמך מדיניות ולכתוב את נהלי החירום )סט נהלים נפרד מנהלי השגרה שמותאם למצב חירום(. ההנהלה לא חייבת לקבל את המסמך אך היא תדון בו..1

12 .2 המסמך כולל גם פרק משמעותי בנושא ניתוח השלכות עסקיות.)BIA( בפרק זה יש טבלת אקסל עם כל התהליכים התפעוליים והעסקיים שהחברה מנהלת. תחת כל תהליך יש מיפוי מפורט של כל רכיבי טכנולוגיית המידע אשר תומכים בתהליך שמונפק, כל הרכיבים הטכנולוגיים שבאמצעותם מתבצע התהליך. גיוס כוח אדם מכירות קניות תשלום לספקים תשלום שכר אפליקציות Data bais משתמשים עסקיים, מחלקת מערכות מידע )IT( ואנשי ההנהלה הבכירה הם האנשים אשר יודעים לספק את המידע שבטבלה. נרצה לקבוע את רמת הקריטיות של כל רכיב טכנולוגיה שמפינו כאשר קיימות 4 רמות קריטיות שהספרות קבעה. הרמה הגבוהה ביותר היא קריטי אם רכיב מסוים הוא קריטי זה אומר שאם הוא קרס או כשל מיד חייבים למצוא לו פתרון חלופי, לא ניתן לעבוד ידנית. אם לא יהיה פתרון חלופי מיידי החברה תתחיל להפסיד הרבה כסף. במונחים של סובלנות לסיכון נקבע שהסובלנות לסיכון שואפת לאפס. דוגמה: מערכות המסחר האלקטורי של בנק לאומי הוגדרו כקריטיות, לא ניתן לסבול מצב שהמערכות הללו יהיו בכשל. הרמה השניה נקראת חיוני אם מערכת מוגדרת חיונית והיא קרסה זה אומר שיש לנו פרק זמן של 6 שעות עד מספר ימים למצוא פתרון טכנולוגי חלופי. אם לא נעלה פתרון טכנולוגי בחלון הזמן הזה החברה תתחיל להפסיד הרבה כסף. במונחים של סובלנות לסיכון נקבע שיש רמה יותר גבוהה של סובלנות. הרמה השלישית נקראת רגיש אם המערכת מוגדרת רגישה והיא קרסה נוכל לעבוד ידנית בסדר גודל של כשבוע-שבועיים. לאחר פרק הזמן הזה נצטרך מערכת חלופית, אם לא תהיה מערכת נתחיל להפסיד כסף. במונחים של סובלנות לסיכון נקבע שהסובלנות לסיכון שואפת לאחד. הרמה הרביעית והנמוכה ביותר נקראת לא קריטי אם מערכת לא קריטית קרסה היא לא עושה שום נזק לארגון, מקסימום נזק שולי. הדבר לא משפיע על התהליכים העסקיים ולא יוצר הפסקת שירות. דוגמאות: מערכת קופה רושמת במקדונלדס היא מערכת מידע אשר נחשבת רכיב קריטי, אם הקופה קורסת בתור של לקוח מסוים הסניף עומד בפני בעיה רצינית. לעומת זאת בחנות בוטיק קטנה קופה רושמת לא נחשבת רכיב קריטי, ניתן לבצע רישום ידני של החשבוניות. יש חברות שעבורן הדואר האלקטרוני הוא דרך תקשורת בין העובדים. לעומת זאת, יש חברות שכל הארגון מתנהל באמצעות הדואר האלקטרוני )ביצוע עסקאות, תקשורת ועוד(. במקרה כזה מערכת המידע יכולה לקבל רמת קריטיות שונה. האופי העסקי משפיע על רמת הקריטיות. במבחן צריך לקבוע רמת קריטיות עפ"י הנתונים. אחרי שקבענו את רמת הקריטיות של כל רכיב טכנולגיה צריכים לקבוע אסטרטגיית התאוששות מאסון. קיימות 5 אסטרטגיות התאוששות מאסון: 1. אתר עיבוד מידע כפול החברה מקימה בכוחות עצמה אתר חלופי במיקום שונה מאתר הקבע )לפחות 30 ק"מ מהאתר המקורי( על מנת לפזר סיכונים. האתר החלופי הוא בבעלות החברה, הוא רשום במאזן החברה, מדובר בהכפלה מלאה של נתוני המחשב. מתאים בעיקר לחברות עתירות תקציב ושהרכיבים הטכנולגיים שלהם הם בעיקר קריטיים. 2. אתר חם אתר ששוכרים מחברה שמתמחה באתרים חמים. לא בבעלות החברה. אין בו אנשים ונתונים. 3. אתר חמים בדיוק כמו אתר חם רק שרמת הציוד המחשובי שיש בו פחותה יותר. כלומר, אין בו מחשב מרכזי ויתכן גם שאין בו שרתים. הוא עולה פחות, מאחר שלחברה המשכירה יש פחות עבודת תחזוקה. 4. אתר קר אתר עם ריהוט, ציוד, תאורה, תשתיות של חשמל ותשתיות של תקשורת אך ללא מחשבים, מדפסות, תחנות עבודה, ראטור וכו'. את כל אלו צריך להביא מספקים חיצוניים. גם במקרה זה העלות יחסית נמוכה. 5. הסכמים הדדיים עם חברות בעלות אופי עסקים דומה אם לשתי חברות יש אופי עסקים דומה כנראה שהתשתית המחשובית שלהן דומה גם כן. כאשר חברה עושה תכנון קיבולת היא קונה יותר קיבלת ממה שהיא צריכה בפועל כך שבמקרה של אסון החברה יכולה לשכור מחברה אחרת את קיבולת האקסטרה שהיא קנתה ולהשתמש בה. קיים סיכון של אבטחת מידע באסטרטגיה זו מכוון שמדובר בדרך כלל בחברות מתחרות. סיכון נוסף הוא סיכון עסקי תפעולי. הסכמים הדדים היא האסטרטגיה הכי זולה והיא מתאימה לחברות בצמיחה, חברות שאין להן כסף לעשות אסטרטגיה אחרת.

13 לכל אחת מהאסטרטגיות ניתן לצרף כיסוי ביטוחי האמצעי לקבל פיצוי כספי מחברת הביטוח. לא מדובר באסטרגטיית התאוששות, ניתן לבצע אחת מהאסטרטגיות בנוסף לכיסוי ביטוחי. כל המתודולוגיה לא שווה כלום אם החברה לא בונה תוכנת תרגולים תלת שנתית כדי לתרגל ולוודא שהאסטרטגיות עובדות ושניתן לעשות התאוששות DRP אם יש כשל. מי שבונה תוכנית תרגולים הוא מתאם ההמשכיות העסקית, הוא מחליט מה לבדוק כל רבעון וכאשר מבצעים תרגיל התאוששות רוצים לבדוק שגם מערך ה- IT יודעים לעבוד בחירום, שמערכות הגיבוי עובדות כמצופה ושהמשתמשים העסקיים פועלים בהתאם לנהלי החירום. אותו מתאם BCP צריך לתעד את כל תהליך התרגול, לסכם אותו ולהפיק דוח תרגולים שמפרט את מטרות התרגיל, איזה רכיבים תורגלו, מה היו תוצאות התרגיל, המלצות לתיקון והפקות לקחים. הדוח יוצג בהנהלה ובדירקטוריון ויתקבלו החלטות על ביצוע התיקונים והפקות הלקחים כדי לשפר את מערך ההתאוששות שיעור 5 פיתוח מערכות מידע באמצעות מיקור חוץ outsourcing מיקור חוץ היה קיים כבר בשנות ה- 60, החברות שעשו מיקור חוץ ידעו לעשות ביזנס, למכור, לייצר אך לא ידעו לשלם משכורות. כאשר יש צורך קמות חברות אשר ממלאות את הצורך, באותה תקופה קמו חברת מל"מ וחילן שהן חברות אשר מתמחות בתחום השכר. החברות העסקיות התחילו להתרכז בפעילות הליבה שלהם ואיפשרו לחברות אשר מומחות בשכר לעסוק בתחום זה. לדוגמה באוניברסיטה יש מיקור חוץ של ניקיון, יש עובדים חיצוניים אשר אחראים לנקות. השאלה היא האם כל פעם כאשר חברה נותנת שירות לחברה אחרת זה עומד בהגדרה של מיקור חוץ? בשביל לדעת את התשובה צריך להבין את ההגדרה של מיקור חוץ. מיקור חוץ מעבר מניהול תשומות לניהול תפוקות. נניח שבנק לאומי רוצה לפתח מערכת שכר חדשה בשפת קובול מאחר וכל שאר התוכנות שלה גם מדברות בשפת קובול. התוכניתנים בבנק לא יודעים שפת קובול ולכן הוא חיפש להעסיק תוכניתנים אשר יודעים קובול )התוכניתנים בבנק מדברים שפה אחרת(. הבנק פנה לחברת מטריקס שיש לה אנשים שמדברים בשפת קובול וביקש ממנה מתכנתים לתקופה מסוימת, בתמורה הוא ישלם לה את השכר שהחברה בדרך כלל משלמת לתוכניתנים ועוד פרמיה על כך שהם מעבירים לו מספר עובדים שלהם. הבנק בונה לתוכנתנים תוכנית עבודה, מגדיר להם לוחות זמנים, מפקח על הפעילות. כל ההתנהלות מתצבעת מול מנהל הפרויקט של הבנק על אף שהם לא עובדים של הבנק אלא של מטריקס. לצורך הפרויקט למשך תקופה מסוימת הם כאילו העובדים של הבנק, הם מדווחים למנהל הבנק ומקבלים אישורים ממנהל הבנק על אף שתלוש המשכורת לא מופק אצל הבנק. למעשה בנק לאומי הפך את מטריקס לחברת כוח אדם, התהליך נקרא השמה - בנק לאומי מנהל תשומות )עובדים(, הוא שוכר ידע מחברת מטריקס וקובע את תוכנית העבודה שלהם ולכן לא מדובר במיקור חוץ. אם בנק לאומי היה מבקש ממטריקס לפתח מערכת שכר בשפת קובול ומטריקס הייתה עושה זאת אצלם בחברה, בלוחות הזמנים שלהם ובניהולם מדובר היה במיקור חוץ. כלומר, במידה שהלקוח מעביר את מפרט הדרישות בנוגע למערכת וחברת מטריקס מכיתבה את התנאים )הזמן, הכסף( לביצוע העבודה זה מיקור חוץ, מטריקס מנהלת את הפרויקט - קובעת איזה משימה תיעשה מתי ואיך. הוראה 357 בתחום טכנולוגיות מידע פרק ה/ו של ההוראה עוסק במיקור חוץ, בנק ישראל השתמש בהוראה במונח מיקור חוץ. הבנקים לא הבינו אם הם צריכים להכנס לתחולת ההוראה, רוב הפרויקטים בהם משתמשים במקור חיצוני הם אינם מיקור חוץ אלא השמה, ברגע שהבנקים הבינו שזה השמה ולא מיקור חוץ הם לא צייתו להוראה. כאשר הרגולטור מוצא לקונה בחוק פותרים אותה, בנק ישראל פתר את הבעיה על ידי כך שבכל מקום שהיה כתוב מיקור חוץ הוא הוסיף לרבות השמה. זה שיש שני גורמים )לקוח וספק(, לא אומר שכאשר הלקוח עושה מיקור חוץ ומחכה למערכת מהספק הוא פטור לגמרי מקשר איתו, לשני הצדדים יש זכויות וחובות. ללקוח יש אחריות לאורך כל תקופת הפיתוח לבדוק את תוצרי הביניים שהספק מפתח תוך פרק זמן סביר על מנת שלא לעכב את הפרויקט. הלקוח גם יכול לדרוש מהספק לפתח את המערכת בתוך חצרות הספק )ביחידת המחשב של הלקוח, בבית הלקוח( אבל בשביל שזה יקרה הלקוח צריך לתת לספק סביבת מחשב ראויה, כלומר, שרתי פיתוח ושרתי בדיקות כדי שהוא יוכל לבצע את הפיתוח. גם לספק יש תחומי אחריות הספק צריך לפתח את המערכת על פי מסמך הגדרת הדרישות, לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו, לספק אב טיפוס של המערכת אותו הספק יוכל לבדוק ולתקן כל ליקוי שהלקוח מגלה. בין הלקוח לספק יש חוזה, החוזה יגדיר את סל השירותים והמוצרים שהספק מתחייב לפתח עבור הלקוח עלויות, אחריות ומנגנוני בקרה )נרחיב בהמשך(. לצד החוזה )כנספח לחוזה( קיים הסכם רמת שירות )SLA( אשר מגדיר מדדים כמותיים לכל שירות שמוזכר בחוזה ההתקשרות.

14 דוגמה: נניח בחוזה כתוב שהספק מתחייב לפתח מערכת הפעלה חדשה ולספק שירותי תחזוקה במשך 3 שנים לאחר עליית המערכת לאוויר. מה יהיה כתוב בסעיף המקביל ב- SLA? תקלה ברמת חומרה קריטית במערכת ההפעלה תתוקן תוך 6 שעות ממועד פתיחת קריאת שירות, תקלה ברמת חומרה בינונית תתוקן תוך 24 שעות ותקלה ברמת חומרה נמוכה תתוקן תוך 48 שעות. איך קובעים את המדדים האלו )6/24/48(? הלקוח קובע את חלון הזמן שבו הוא יכול לתת שירות חלופי ללא המערכת, הספק צריך לתקן את התקלה בחלון הזמן הזה. בהנחה שהספק לא יכול לפתור את התקלות בחלון הזמן שהוגדר ע"י הלקוח, בפרקטיקה אם יגייס עובד נוסף )או יותר( הוא יוכל לעמוד ב - SLA הנדרש. אם הלקוח מבין שאין ברירה הוא יוסיף את העלות הזאת על מנת שהספק יעמוד ב- SLA אך אם לא הוא ימצא דרך אחרת כדי לא לשלם את העלויות האלה. מיקור חוץ היא החלטה אסטרטגית אשר צריכה להתקבל ע"י ההנהלה והדירקטוריון והיא צריכה להיות מגובה במסמך מדיניות מיקור חוץ. האם כל דבר בעולם של טכנולוגיות המידע ניתן לביצוע בשיטת מיקור חוץ )אתה לוקח ספק ונותן לו לעשות את זה במקומך(? לא, ישנם 3 דברים מרכזיים שלא נרצה שספק ינהל במקומינו. ניהול תקציב מערכות המידע ניהול מדיניות מערכות המידע ניהול אסטרטגיית מערכת מידע )תוכנית העבודה לטווח ארוך( למה דווקא את שלושת הדברים הללו לא נרצה שהספק החיצוני ינהל במקום החברה? סמנכ"ל מערכות מידע )CTO( הוא חלק מההנהלה הבכירה של הארגון, הוא מקבל החלטות ברמת הנהלה בכירה. בכובע השני שלו כמנהל מערכות המידע הוא אחראי על שלושת הגורמים הללו. אם החברה תוציא למיקור חוץ את אחד או יותר משלושת הגורמים, היא למעשה ממנה חברה חיצונית להיות סמנכ"ל של החברה, כמובן שחברה חיצונית היא לא חברת הנהלה. הבעיה שבשום הסכם של מיקור חוץ לא נראה סעיף שכתוב בו שאנחנו לא נוציא למיקור חוץ את האסטרטגיה, המחשוב או התקציב. זה קורה לפעמים בגלל עודף תלות בספק - בשטח ספק יכול להתחיל לקחת בעלות מאחר והוא זוכה במכרזים כך שנוצרת עם הזמן תלות גבוהה בספק. הארגון מעלים עין מכך מכוון שנוח לו שהספק מבצע עבורו פרויקטים. כאשר עושים הסכם מיקור חוץ רוצים לעשות הסכם לטווח ארוך. הבנק הבינלאומי לפני 12 שנים קיבל החלטה אסטרגטגית לפטר את כל יחידת המחשב שלו ולהוציא את כל נושא המחשוב למיקור חוץ, הוא השאיר רק מספר עובדי מפתח שיהיו אנשי קשר מול החברה. באותו יום שהתקבלה ההחלטה הבנק למעשה הצהיר ביודעין שהוא מאבד שליטה על נכס מאוד קריטי תחום המחשוב. אם אתה לא מתעסק בטכנולוגיה אתה מחוץ לשוק וכך הוא איבד את הידע שלו בתחום, מדובר על החלטה אסטרטגית. כאשר הוא לקח את EDS לספק לו שירותי מחשוב הוא חתם איתם חוזה לטווח ארוך. יש צורך להטמיע מנגנוני בקרה בחוזה ההתקשרות, זו הדרך להתגבר על כל מיני סיטואציות של מחלוקות ואי הסכמות שיכולות להיות בתהליך ההתקשרות הזה. דוגמאות למנגנוני בקרה: בנק שעות מגנון זה מגדיר כמות ידועה מראש של שעות שהלקוח יכול לנצל למשך מספר שנים לאחר שהמערכת עולה לאוויר לצורך ביצוע שינויים ושיפורים במערכת במחיר ידוע מראש לשעת עבודה. נרצה להמנע מעלויות חבויות ולכן הכל צריך להיות מוגדר. יש לך אופציה לנצל עד X שעות במחיר הידוע מראש, אם לא ניצלת זה הולך לפח. מנגנון הפרדות ללקוח שנפרד מספק יש 2 אפשרויות: או שהוא מחזיר את התהליכים חזרה אליו )הביתה( ומקים חזרה את יחידת המחשב או לקחת ספק חלופי אחר )אותו ספק יכול להיות מתחרה של.)EBS אם אני נפרד מהספק שלי אני רוצה להגדיר מנגנון הפרדות אשר יסדיר את היורשים. איך נעשה זאת? נקבע בחוזה את הדבר הבא - היה ונחליט להפרד אחד מהשני, ואני הלקוח אבחר להקים מחדש את יחידת המחשב אוכל להשתמש במחשבים של הספק ובעובדי המחשוב של הספק למשך תקופה מוגדרת מראש ותמורת מחיר ידוע מראש כדי להקים מחדש את יחידת המחשב אצלי. לעומת זאת, אם אבחר בספק חלופי, הספק הנעזב מתחייב לבצע חפיפה לספק החדש תמורת מחיר ידוע מראש. מנגנון שדרוגי חומרה ותוכנה טכנולוגיה משתנה בקצב גבוה וההסכם הוא לטווח ארוך לכן נרצה להכניס מנגנון בחוזה אשר מחייב את הספק לבצע בחינה תקופתית של הצורך לעדכן את הטכנולוגיות )האפליקציות, החומרה( שבאמצעותה הוא נותן שירותים ללקוח כדי להבטיח שבכל רגע נתון איכות השירות תהיה בסטנדרטים גבוהים ובמידה ותהיה היפרדות הלקוח לא ישאר עם טכנולוגיה ברמה בינונית. גישור או בוררות אם הספק והלקוח לא מצליחים למצוא פתרון למחלוקת מהותית והם יבחרו לתבוע אחד את השני שניהם מפסידים ולכן מקובל להגדיר בחוזים ארוכי טווח מנגנונים של גישור או בוררות. בורר הוא בדר"כ שופט בדימוס ששומע את שני הצדדים ומגבש פסיקה לפי חוק הבוררות, חוק בעל תוקף משפטי. לעומת זאת, גישור זה תהליך בו המגשר שומע את שני הצדדים ומנסה להציף בפני שניהם את האינטרס המשותף הראשוני שבגינו הם בכלל יצרו את ההתקשרות. פשרה טובה היא פשרה שנוחה לשני הצדדים באותה מידה, פשרה ששני הצדדים לא מרגישים מופסדים.

15 .5 קנס פרס בסיטואציה שבה ספק שהתחייב ל -6 שעות קריטיות מגיע תמיד בשעה הראשונה לתקן את התקלה )ספק מצטיין(, הוא גורם לי לחזור ללקוחות יותר מהר ובזכותו אני מבטיח רציפות עסקית מלאה מול הלקוחות ולכן אני רוצה לתת לו פרס. הפרס על ההצטיינות יכול להיות לדוגמה להגדיל את התעריף לשעה, להעניק בונוס או כל מתן תגמול בדרך אחרת - יש לקבוע זאת בחוזה מראש. יכול להיות שהספק לא עומד ב- SLA באופן קבוע, כל פעם הוא מגיע תוך 7 שעות במקום 6 שעות וגם איכות העבודה אינה טובה באופן עקבי, נגרם לי נזק מול הלקוחות וכתוצאה מכך ארצה להטיל חלק מההפסד שנגרם לי על הספק )קנס(. יתרונות מיקור חוץ: גמישות תפעולית בהעסקת כוח אדם אם אני מעסיק תמיד X עובדים אני יוכל להגיע למצב שאין לי תעסוקה עבורם וזה פוגע לי ברווח. בניגוד למיקור חוץ שבה העובדים מועסקים לפרויקט ספציפי לפי הצורך. בארגון כמו חברת חשמל או בזק בהם יש הרבה עובדים אך אין מספיק עבודה לכל העובדים האלו, בתקופות של מיתון יש עובדים שלא באמת עובדים. אם ניתן לפטר מספר של עובדים ולהשאיר כוח אדם ליבתי שתמיד יהיה תעסוקה לתת לו זה בעצם גמישות תפעולית. מיומנות מקצועית של הספק וניסיון מקוצעי שלו אני לא יכול להתחרות עם מיומנות מקצועית של עובדי X, לכן במיקור חוץ אני נהנה מהניסיון המצטבר של הספק. נגישות לקדמה טכנולוגית אני לא יכול להתחרות בטכנולגיות המתקדמות שיש לחברה X, במיקור חוץ נהנים מקדמה טכנולוגית ברמה הגבוהה ביותר. חיסכון בתקציב מערכות מידע - יש מחקרים שמראים שאם מיקור החוץ עובד לפי הספר ואין תקלות ניתן להגיע לחיסכון בתקציב מערכות המידע בסדר גודל של בין 20%-30%. חסרונות מיקור חוץ וסיכונים: תלות בספק ככל שניתן פרויקטי מחשוב לספק בשל הנוחות והמקצועיות של הספק, נעמיק את התלות בספק. אם יום אחד הספק ירצה להפעיל את מנגנון ההיפרדות, אנחנו עלולים להקלע לסיטואציה של קושי בהחזרת התהליכים הטכנולוגיים לחברה. הפתרון הוא לפזר סיכונים לקחת ספק לכל דבר ספיציפי )ספק לאבטחת מידע, ספק לפיתוח מערכות(. לא בהכרח מובטח לחברה חיסכון כלכלי של 20%-30% אם יש תקלות בדרך, החיסכון יכול להסתכם באחוז יותר נמוך מהצפוי. במקרה זה פיטרתי עובדים, איבדתי ידע, איבדתי ניסיון וכל זה תמורת אחוז קטן של חיסכון לא משתלם. איבוד הידע והניסיון המצטבר שהיה ללקוח בנושא מחשוב כמות הנתונים שהצטברו בבסיסי נתונים בשנתיים האחרונות היא יותר מכל כמות הנתונים שהצטברו בעולם עד לאותו מועד. מחזור חיים של מערכות מידע SDLC א. ב. לכל מערכת יש מחזור חיים עד שמחליפים אותה. IT תומך בביזנס ולא ההפך, אם חברה רוצה לנהל את העסק שלה היא צריכה מחשבים. מה האופציות שיש לנו למחשב חברה? תוכנות מדף, מערכת,ERP מיקור חוץ ועוד אופציה נוספת שלא עסקנו בהן עד כה פיתוח עצמי, חברה בעלת יחידת מחשב כך שהיא מפתחת בכוחות עצמה את המערכות שהיא צריכה. כאשר חברה מפתחת בעצמה ע"י התוכניתנים שלה את המערכות שהיא צריכה, יש מספר אנשים שלוקחים חלק בתהליך: )1( מנהל פרויקט תפקידו קבלת החלטות לטובת קידום הפרויקט. )2( ועדת היגוי ועדה בכירה המורכבת מנציגים בכירים שיש להם עניין בפרויקט, הועדה מתכנסת אחת לחודש-חודשיים ומטרתה לקבל דיווח תקופתי ממנהל הפרויקט על התקדמות הפרויקט, סיכוני הפרויקט, הבקרות שמנהל הפרויקט הגדיר על מנת לצמצם את הסיכונים, ניצול תקציבי. )3( ועדת משתמשים ועדה תפעולית של המשתמשים, ועדה זוטרה המתכנסת בתדירות גבוהה יותר )שבוע-שבועיים( ומטרתה לגבש החלטות על הנושאים התהליכיים )היטבים פונקציונאלים של המערכת(. לדוגמה: איך המסכים יראו, איך המערכות יראו, איזה דוחות יהיו למערכת ועוד. )4( מערכת אבטחת מידע צריכה להשתלב כבר בתחילת הפרויקט. )5( יחידת הפיתוח התוכניתנים. )6( מערכת QA בודקים את האיכות. יש שתי מתודולוגיות מרכזיות לפיתוח מערכות מידע מסוג אב טיפוס: אב טיפוס מלא תהליך שבו יחידת הפיתוח מפתחת מספר קטן של מסכים, ממשקים ודוחות ומציגה זאת למשתמש כדי לוודא שזה מה שהמשתמש התכוון. היה וזה באמת מה שהמשתמש התכוון, מתקדמים עם הפיתוח ומוסיפים עוד רכיבים למערכת. מציגים פעם נוספת למשתמשים ומקבלים אישור שזה אכן מה שהוא ביקש וכן הלאה באופן מודולארי עד שמסיימים את תהליך הפיתוח. אב טיפוס נזרק פיתוח מספר מסכים, קלטים, פלטים ודוחות ראשוניים בלבד, מציגים את זה למשתמש כדי להבין שזה מה שהוא ביקש. היה וזה באמת מה שהמשתמש התכוון, זורקים את זה והולכים לפתח את המערכת עפ"י מתודולגיה שנקראת מודל מפל המים. זו הגישה המקובלת, הבטוחה והארוכה לפיתוח מערכות מידע.

16 מודל מפל המים : שלב היזום היה ומערכת מידע קיימת לא נותנת מענה מלא לצורכי המשתמשים, על המשתמשים לכתוב מסמך ייזום שבו הם יפרטו את כל הבעיות והסיכונים שקיימים במצב הנוכחי וישדרו דחיפות וחשיבות. המסמך נשלח למנהל מערכות המידע והוא צריך לקבל החלטה האם לתקצב את הפרויקט. הבעיה היא שמנהל מערכות מידע מקבל המון מסמכי ייזום, כל מחלקה חושבת שהמערכת שלה הכי חשובה לארגון. תקציב מערכות המידע הוא מוגבל כך שמנהל מערכות המידע צריך לתעדף את הבקשות. לאחר אישור תקציבי, שלב הגדרת הדרישות המשתמשים נדרשים לכתוב מסמך מאוד מפורט שמסביר בפשטות את הדרישות שלהם מהמערכת החדשה שתפותח עבורם. לא מדובר בדרישות טכנולוגיות אלא בדרישות עסקיות, תהליכיות, פונקציונאליות. במילים אחרות, מה יהיה המפרט העסקי של המערכת - איזה מסכים, דוחות, קלטים ופלטים יהיו למערכת. חקר ישימות מנהל הפרויקט אחראי לבצע את חקר הישימות. השלב נחלק לשלושה שלבים: א. ישימות כלכלית העלות בקניית תוכנה היא לא רק העלות הישירה אלא כוללת גם השפעות מגורמים נוספים כגון הסכם התחזוקה, רישיונות, גרסת רשת או standalone ועוד. מנהל הפרויקט צריך לעשות חישובים כלכליים מקיפים של כל האופציות שקיימות למחשב את הארגון. את החישובים הללו הוא צריך להציג לועדת ההגיוי ואז תתקבל החלטה מה היא החלופה הטובה ביותר. ב. ישימות טכנולוגית כשאר מפתחים מערכות מידע חייבים לוודא שהמערכות הטכנולוגיות בחברה מספיק מתקדמות כדי שהמערכת החדשה תוכל לעבוד על גבי התשתיות הללו. אחרת יש גם לעשות תהליך של שיפור תשתיות )חומרה, אפליקציות, תקשורת, מערכות הפעלה(. ג. ישימות ארגונית החובה של מנהל הפרויקט לדאוג לכך שועדת המשתמשים אשר משמשת כגוף של נציג המשתמשים העסקיים תהיה מעורבת בפרויקט לאורך כל שלביו, משלב היזום עד העליה לאוויר. איפיון ועיצוב המערכת אם ועדת משתמשים תמסור את המסמך ליחידת הפיתוח אז התוכניתנים לא יידעו לפתח את המערכת. התוכניתנים לא מבינים איך לקודד על ידי מסמך הגדרת דרישות שכתוב בעברית, הם מכירים סימנים כמו שזה ממשק חד כיווני או שזה ממשק דו כיווני )קלט, פלט( ותרשימי תהליך ERD(.)DFD, את זה התוכניתן יודע לתרגם לשפת מחשב )לקוד(. מי שלוקח את מסמך הדרישות ומתרגם ל- ERD או DFD זה אדם בארגון שמנתח מערכות. הוא הפונקציה שיודעת לתרגם את מסמך הגדרת הדרישות לשפת הסימנים המוסכמים הזו. אם מנתח מערכות עשה טעות אז המערכת שתפותח זו לא המערכת שהמשתמשים רצו. שלב התכנות התוכניתנים כותבים את שורות הקוד ומפתחים את המערכת בשפה שנבחרה. התוכניתן כותב,unit היחידה הקטנה ביותר )איזשהו קובץ(. ברגע שהוא כתב את היחידה הקטנה ביותר הוא צריך לקרוא למפתח אחר שלא היה שותף לכתיבה שיעשה בדיקה האם יש באגים )בקרת איכות(. הממשקים עצמם זה תוכנות מחשב שצריך לבדוק אותם, אם בדקת את כל הממשקים קיבלת מערכת שלמה. כל תוכנית מחשב בעלת התחלה אמצע וסוף זה,unit האינטגרציה בין כל היחידות זו המערכת. שלב הבדיקות - אחרי שהמערכת תוכנתה היא עוברת סדרה מאוד מקיפה של בדיקות.

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

ניהול פלטים אפקטיבי

ניהול פלטים אפקטיבי ניהול פלטים אפקטיבי הדרך לצמצום עלויות, לשיפור השירות, להעלאת רמת אבטחת המידע ולשמירה על הסביבה באופטימיזציה נכונה של מערך הפלט המודפס אפשר וניתן להגיע להקטנת עלויות בין 03% ל 03% לעומת מצב הבסיס. ניתן

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק ב - מבוא לקריפטוגרפיה שיעור 5 (offset מונחים בסיסיים צופן קיסר (היסט,.1.2 1 Today

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

התחשבנות ראשון לציון 10/5/2012

התחשבנות ראשון לציון 10/5/2012 אבטחת מערכות מידע ממוחשבות 1. מבוא בעירייה מערכות מידע ממוחשבות רבות החיוניות לפעילותה השוטפת. מערך המחשוב העירוני תומך במגוון רחב של תחומים כגון: גבייה, חינוך, טיפול בפניות תושבים, הנדסה ועוד. על מתן

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בינסקי הנחיות: יש לענות על כל השאלות. יש לענות על כל

קרא עוד

הגנה - שקפי תרגול

הגנה - שקפי תרגול תרגול 9 סיסמאות חד פעמיות הגנה במערכות מתוכנתות )הגנה ברשתות( חורף תשע"ז 1 תזכורת בקרת כניסה אימות זהות המשתמש למניעת התחזות קבלת שירות שהתוקף אינו זכאי לו קבלת גישה למידע פרטי ולביצוע פעולות בד"כ נעשה

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק א - השיטה הבינארית שיעור 5 ו- 1? ספירה בבסיס 2 ואיך אומרים "hello" עם 0 1 ממעגלים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E9E3E5F9E9ED20E5EEE2EEE5FA20E1E1E9F7E5F8FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22E646F63>

<4D F736F F D20E7E9E3E5F9E9ED20E5EEE2EEE5FA20E1E1E9F7E5F8FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA רקע 1. חידושים ומגמות בביקורת מערכות מידע במאמר זה אנסה לסקור את החידושים והמגמות בתחום ביקורת ממ"מ בשנה-שנתיים האחרונות. והמגמות בתחום,.2 חשוב לציין שאין הכוונה להקיף במסגרת מאמר

קרא עוד

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה הרעיון: דפדוף paging וזכרון וירטואלי.1.2.3 לחלק את מרחב הכתובות לדפים בגודל קבוע )למשל )4KB את הדפים ממפים לזכרון פיסי a. לא רציף b. לא כולם העברה מזכרון לדיסק לפי הצורך מספר הדף: page = addr 4K המיקום

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד