ישיבת מליאה מס' 05/2016, בשעה 19:50 בערב, התקיימה ביום חמישי, בתאריך 23/06/2016 הישיבות במועצה מקומית. באולם נוכחים בישיבה : מר שאוקי לטיף )ראש המועצה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ישיבת מליאה מס' 05/2016, בשעה 19:50 בערב, התקיימה ביום חמישי, בתאריך 23/06/2016 הישיבות במועצה מקומית. באולם נוכחים בישיבה : מר שאוקי לטיף )ראש המועצה"

תמליל

1 ישיבת מליאה מס' 05/2016, בשעה 19:50 בערב, התקיימה ביום חמישי, בתאריך 23/06/2016 הישיבות במועצה מקומית. באולם נוכחים בישיבה : מר שאוקי לטיף )ראש המועצה(, מר אליאס ארשיד )מ.מ. ראש המועצה(,מר מחמוד מנסור, מר ח'אלד פארס, מר מואיד קבלאן, מר אליאס נח'לה, מר עבדללה נח'לה. כמו כן הוזמנו ונכחו : מר נאסיף מוויס )גזבר המועצה(, נציג היועמ"ש עו"ד וסים מוקלד עקב מחלתו של היועמ"ש. נעדר מהישיבה : מר באסילה באסילה בחו"ל, מר אליאס עיסא סלימאן התנצל טלפונית על אי יכולתו להשתתף והוא מסכים לכל מה שיוחלט, מר אמין אבו רזק. על סדר היום : 4- קבלת החלטת המליאה לגבי התוכנית למתן שמות לרחובות הכפר ומספור הבתים, בכפוף לסעיף 1.6 מחוק המועצות המקומיות פרק א'. אישור המליאה לגבי דרישת משרד הפנים להקליט )קולית( את ישיבות המועצה. עמדת ראש המועצה לדחות המלצת ועדת המכרזים בישיבתה מתאריך 18/6/2016 "לקבל את הצעת הקבלן א.י.מ.א.ל " לעניין מכרז זוטא 5/2016 )בניית טריבונה( במגרש כדור הרגל. היות ולראש המועצה קיימים נימוקים בעלי משקל כנגד עבודותיו של הקבלן הנ"ל אותן ביצע בכפר ראמה ובמקומו לקבל את הצעת הקבלן השני אישור המליאה לגבי אימוץ חוק העזר של עירית חולון בנושא החזקת בעלי חיים עם השנויים המתחייבים, לרבות איסור החזקת וגידול דבורים )כוורות( בכפר בתחום המגורים. ראש המועצה - עשר דקות לאחר נעילת ישיבת ההנהלה ביקש ראש המועצה להתחיל בישיבת המליאה. לפני תחילת ישיבת המליאה ביקש חבר המועצה מר חאלד פארס )חוסין( להוסיף נושא על הנושא הנמצא בסעיף 4 לסדר היום והוא הפעלת חוק העזר הקיים במועצה תחת הכותרת : " ח.ע. לראמה רישיונות לרוכלים והפיקוח עליהם " )1956( עדכונו והצמדתו למדד של היום.

2 -2- הציג את הנושא בפני הנוכחים אם ישנו מישהו מהם מתנגד ראש המועצה להבאתו לדיון במליאה זו? החלטה - המליאה. לא היו התנגדויות מהנוכחים לכן הנושא יובא לדיון לקראת סוף ראש המועצה - מבקש מהנוכחים להתחיל בדיון בנושאים לפי הסדר שלהם. נושא ראשון לאחר סקירת הנושא וקביעת הנחיות הקשורות בו הוצג הנושא להצבעה. החלטה - אישור הנושא פה אחד. נושא שני הנושא הוצג למליאה להצבעה. החלטה - אישור הנושא פה אחד. נושא שלישי בהסתמך על החומר שהוצג בפני הנוכחים וההסברים אותם הציג ראש המועצה. הנושא הוצג להצבעת המליאה. החלטה - אישור הנושא בפה אחד. נושא רביעי בהתבסס על סקירת הנושא במסגרת ישיבת ההנהלה ומיצויי כל מה שנדרש הוצג להצבעה. החלטה - אושר הנושא פה אחד. הנושא הנוסף לאחר דיון קצר סביב נושא הרוכלים השונים המסתובבים בכפר ללא כל פיקוח או מעקב מהרשות ולאחר הצגת הנימוקים והצורך בעדכון החוק הקיים והצמדתו למדד וחשיבות הפיקוח על הרוכלים הוצג הנושא להצבעה. החלטה - הנושא אושר פה אחד. בנוסף לכך מחליטה המליאה לעדכן את חוק העזר הקיים במועצה לעניין הרוכלות מועבר גם ליועמ"ש, למזכיר ולחמדאן התברואן ואחראי רישוי עסקים במועצה. ישיבת המליאה ננעלה בשעה. 20:20 בכבוד רב, כמיל קסיס מזכיר מ.מ. ראמה שאוקי לטיף ראש מ.מ. ראמה

3 סקירה כללית חצי שעה לפני תחילת ישיבת ההנהלה ביקש ראש המועצה להציג בקווים כלליים נושא חשוב והוא סקירה כללית על התפתחויות מרכזיות אחרונות : תוכנית המתאר כמעט הסתיימה ונמצאת לקראת הפקדה לערעורים של התושבים בדיוק כפי שאנו רוצים. מצביע על המפה של התוכנית התלויה על הקיר ומראה לחברים הגבולות החדשים לאחר שנוי תוכנית המתאר אשר התגבש ביום ג' שעבר בירושלים בנוכחותי יחד עם מהנדס המועצה, התוכנית המעודכנת הינה סופית ואין מה לעדכן בה יותר, מצ"ב מסמך ההחלטות שנתקבלו בישיבה מתאריך 21/6/2016 אשר מבהיר ומפרט את המצב בתחום תוכנית המתאר. השגת 5 מליון + מליון לתכנון אשר זכה בה )נזיה ח'ורי אדריכל(. ההישג הטוב של התוכנית הוא ההתרחקות מכביש 85 עכו ראמה צפת. הנסיגה ממרכז הכביש 35 זהו הישג טוב מאוד. יהיו שני מחלפים גדולים בכניסה מזרחית לצורך זה יהיו הפרשות איחוד וחלוקה והדונם יהיה מ"ר. אני מאד מעריך את ההישגים שהשגנו אותם הודות לשיתוף הפעולה שלכם איתי. נושא בית הקברות אושר במסגרת התוכנית יהיה מיועד לכל העדות ומיקומו נקבע סמוך ומערבית לכביש ראמה ואדי סלאמה. תקציב מועצות דרוזיות 5 מליון לתכנון מפורט היו אצלנו לפני מספר ימים ואישרו לנו צוות התכנון של מ. הפנים, התכנון יגע בכל הכוונים הדרושים לשיפור המצב בכפר ביניהם תכנון הכניסות לכפר ובכלל רחוב 864 ראמה בית גן כלול בזה בניית 4 ככרות במספר כניסות לכפר בעיקר איפה שנמצאות כניסות בקרבת בתי ספר. לפני יומיים בישיבת ראשי הרשויות בירושלים כמאל בדר השיג לנו 7 מליון למתנ"ס בס"ה 12.5 מליון ביחד. הכל ממשרד השיכון. אזור התעשייה נמצא בשלבים מתקדמים וסופיים לקראת שיווק מגרשים. העדיפות בשיווק ניתנת לבעלי עסקים שמהווים מטרדים לתושבים כמו בית קליה, מחלבת ראמה וכד'...ויש כאלה שנרשמו לאזור התעשייה, האחראי על הנושא במשרד התמ"ת הוא מר ריאד אברהים מכפר מג'אר.

4 ישיבת הנהלה מס' 05/2016, בשעה 18:30 בערב, התקיימה ביום חמישי, בתאריך 23/06/2016 הישיבות במועצה מקומית. באולם נוכחים בישיבה : מר שאוקי לטיף )ראש המועצה(, מר אליאס ארשיד )מ.מ. ראש המועצה(,מר מחמוד מנסור, מר ח'אלד פארס, מר מואיד קבלאן, מר אליאס נח'לה, מר עבדללה נח'לה. כמו כן הוזמנו ונכחו : מר נאסיף מוויס )גזבר המועצה(, נציג היועמ"ש עו"ד וסים מוקלד עקב מחלתו של היועמ"ש. נעדר מהישיבה : מר באסילה באסילה בחו"ל, מר אליאס עיסא סלימאן התנצל טלפונית על אי יכולתו להשתתף והוא מסכים לכל מה שיוחלט, מר אמין אבו רזק. על סדר היום : 1- קבלת החלטת המליאה לגבי התוכנית למתן שמות לרחובות הכפר ומספור הבתים, בכפוף לסעיף 1.6 מחוק המועצות המקומיות פרק א'. אישור המליאה לגבי דרישת משרד הפנים להקליט )קולית( את ישיבות המועצה. עמדת ראש המועצה לדחות המלצת ועדת המכרזים בישיבתה מתאריך 18/6/2016 "לקבל את הצעת הקבלן א.י.מ.א.ל " לעניין מכרז זוטא 5/2016 )בניית טריבונה( במגרש כדור הרגל. היות ולראש המועצה קיימים נימוקים בעלי משקל כנגד עבודותיו של הקבלן הנ"ל אותן ביצע בכפר ראמה ובמקומו לקבל את הצעת הקבלן השני אישור המליאה לגבי אימוץ חוק העזר של עירית חולון בנושא החזקת בעלי חיים עם השנויים המתחייבים, לרבות איסור החזקת וגידול דבורים )כוורות( בכפר בתחום המגורים. ראש המועצה פותח את ישיבת ההנהלה, ומתחיל בנושאים ע"פי הסדר. נושא ראשון יש לנו תקציב מכובד לביצוע הנושא, מספור וקריאת שמות לכבישים של הכפר. מתן השמות תהיה ע"פי שמות שמקורן מהטבע ולא ע"ש אנשים בכפר או ע"ש משפחות. נושא שני הקלטות. ראש המועצה מתייחס בדבריו לתיקון, אותו יזם שר הפנים, ולפיו בסע' 2 לפקודת המ.מ. בסעיף 53 )א( שהופץ ע"י משרד הפנים )לתוספת

5 -2- השלישית לצו המוע' א' יבוא בכל מ- ל ישיבת מועצה תוקלט ויירשם פרוטוקולים וזאת נושא שלישי מתייחס למה שהיה בנושא המכרז וע"פי הרישום ובדיקת ההצעות זכה בה הקבלן א.מ.א.ל אך מצד שני ומהניסיון השלילי של המועצה עבודות הקבלן הם מתחת לכל ביקורת והיו המון תלונות וליקויים בעבודות שבוצעו בעבר בכפר יעידו על כך מהנדס המועצה וכל מי שראה את עבודותיו בכפר. מואיד קבלאן - אם קבלן נמצא זכיין במכרז מסוים ויש בעבודותיו הקודמות ליקויים בסמכות המליאה לפסול את הצעתו אפילו אם היא זולה וזה בהתבסס על נימוקים עניניים. נושא רביעי מתייחס לתופעות הקיימות בכפר של גידול בעלי חיים בתוך ובין בתי המגורים אשר מזיקים לתושבים ומהווים מטרדים לשכנים מה גם הם עלולים להיות מסוכנים לבריאות הציבור. חאלד פארס - להוסיף סעיף ח.ע. נוסף והוא עניין הרוכלים המסתובבים בכפר. מזכיר המועצה - קיים חוק עזר אבל יש לעדכנו ולהכינו לקראת יישום. מאושר ע"י הנוכחים להעלותו לדיון ולקבל ההחלטה בהמשך בשיבת המליאה. ראש המועצה - אני מטיל על היועמ"ש לעדכן את ח. העזר של עירית חולון כמוכן למזכיר המועצה ולד"ר ג'ריס מוויס לאמץ את חוק העזר של עירית חולון ולהתאימו לצורכי כפר ראמה. ישיבת ההנהלה הסתיימה בשעה. 19:50 בכבוד רב, כמיל קסיס מזכיר מ.מ. ראמה שאוקי לטיף ראש מ.מ. ראמה