ה מ ר כ ז ל ח ק ר מ ו ג ב ל ו י ו ת ו ת ע ס ו ק ת א ו כ ל ו ס י ו ת מ י ו ח ד ו ת פיתוח קשרי מעסיקים בתכניות תעסוקה יעל סלייטר יהודית קינג המחקר נערך

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ה מ ר כ ז ל ח ק ר מ ו ג ב ל ו י ו ת ו ת ע ס ו ק ת א ו כ ל ו ס י ו ת מ י ו ח ד ו ת פיתוח קשרי מעסיקים בתכניות תעסוקה יעל סלייטר יהודית קינג המחקר נערך"

תמליל

1 ה מ ר כ ז ל ח ק ר מ ו ג ב ל ו י ו ת ו ת ע ס ו ק ת א ו כ ל ו ס י ו ת מ י ו ח ד ו ת פיתוח קשרי מעסיקים בתכניות תעסוקה יעל סלייטר יהודית קינג המחקר נערך ביוזמת "תבת" ובמימונה דמ

2 פיתוח קשרי מעסיקים בתכניות תעסוקה יעל סלייטר קינג יהודית המחקר נערך ביוזמת "תבת" ובמימונה אדר ב תשע"ד ירושלים מארס 1024

3 עריכת לשון: בלהה אלון ורעיה כהן תרגום לאנגלית )תמצית מחקר והודעת פרסום(: אוולין א יבל הפקה והבאה לדפוס: לסלי קליינמן מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ת"ד 6883 ירושלים טלפון: פקס: כתובת באינטרנט: דואר אלקטרוני:

4 פרסומים נוספים של המכון בנושאים קשורים סלייטר, י'; קינג, י' קידום העסקה מגוונת בישראל Diversity(.(Workforce דמ קינג, י'; נוימן, פ'; היילברון ג'; שמלצר, מ' מחקר הערכה של תכנית מהל"ב - דוח מס' 5: השותפות בין המרכז והמעסיקים. מנהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי ומאיירס-ג'וינט- מכון ברוקדייל. באתר המכון בלבד. להזמנת הפרסומים ניתן לפנות למאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ת"ד 6883, ירושלים טל': , פקס: , דואר אלקטרוני: ניתן למצוא את הפרסומים גם באתר המכון: jdc.org.il/brookdale

5 תמצית המחקר מבוא עם השנים ועם התרבות היוזמות לשילוב בתעסוקה של אוכלוסיות חלשות או כאלה המרוחקות משוק העבודה השתנתה התייחסותם של מפעילי תכניות לקידום תעסוקה כלפי מעסיקים. הסתכלותם על המעסיקים בפריזמה צרה כמי שמספקים משרות לבלתי מועסקים פינתה מקום להשקפה שמדובר בקליינטים שחשוב להכיר את צורכיהם ולהשתדל לספקם. מפעילי תכניות התעסוקה החלו לראות במעסיקים אפילו שותפים פעילים בעלי תרומה ייחודית הן לתהליכי ההכשרה והן לתהליכי ההכנה לעבודה של הבלתי מועסקים. על רקע זה נוצר ומתגבש תפקיד חדש בתחום פיתוח קשרי המעסיקים )להלן: פק"מ(: רכז פק"מ בתכנית תעסוקה. ובאילו דרכים מעורבים המעסיקים מחקר זה מבקש לענות על שתי שאלות עיקריות: 1. באילו אופנים מעורבים המעסיקים בתכניות תעסוקה בחו"ל? 0. כיצד התפתח התחום של עבודה עם מעסיקים בישראל, הישראלים בתכניות תעסוקה של אוכלוסיות חלשות? החלק הראשון בדוח מציג כמה מהדוגמאות הבין-לאומיות המוצלחות )בעיקר מארצות הברית ובריטניה( לשיתוף מעסיקים בשלבי הפעלת תכנית תעסוקה. כמו כן הוא מציג את הניסיון שנרכש בישראל במסגרת תכנית מהל"ב )השלב הראשון של תכנית ויסקונסין(. החלק השני עוקב אחרי התפתחות התחום של קשרי מעסיקים בארץ, בתכניות "תבת", ואחר יצירת ההתמחות המקצועית החדשה: רכז פק"מ. הוא מבוסס בעיקר על ראיונות עומק עם רכזי פק"מ בשטח, במגוון תכניות "תבת", ועם המנהלת הארצית של התחום בתבת. הראיונות נערכו במהלך השנה שבין יוני 0033 ליוני יישומים מיטביים של מעורבות מעסיקים בתכניות תעסוקה בחו"ל והניסיון הישראלי במסגרת תכנית מהל"ב יותר ויותר מעסיקים מתחילים למלא תפקיד בתכניות תעסוקה, מעבר לקליטת משתתפים מתאימים בעבודה. הם נעשים שותפים בתכנונם של תהליכי מיון, הכשרה וליווי של מועמדים לעבודה. גם בחו"ל וגם בישראל החל השינוי הזה על רקע תכניות "מרווחה לעבודה" Work).(Welfare to א. הדרכים השכיחות ביותר למעורבות מעסיקים בייזום, עיצוב ויישום של תכניות תעסוקה בחו"ל הקמת תכנית תעסוקה במסגרת שותפות עם עסקים ו/או עם ארגוני מעסיקים מקומיים קבלת תשומות ממעסיקים או מתן תשומות בעיצוב תכניות תעסוקה מבחינת סוגי המשתתפים שייבחרו וכישורי העבודה שילמדו הכשרת המשתתפים, לפני ההשמה, בתחומי המיומנויות הרכות, כישורי עבודה כלליים וכישורים מקצועיים ספציפיים i

6 סיורים בחברה למשתתפי התכניות הרצאות למשתתפים על נושאים הקשורים לתעסוקה השתתפות בסימולציות של ראיונות עבודה כדי לעזור בהכשרת המשתתפים ולתת להם משוב על ביצועיהם, במטרה לשפר את כישורי ההתראיינות שלהם מתן תקופות התמחות בתשלום למשתתפים, כשהם בהכשרה מטעם התכנית, כדי להקנות להם ניסיון מעשי בעבודה סיוע בהשמת משתתפי התכנית לאחר תקופת ההכשרה הקצאת חונכים לעובדים חדשים הפעלת רכזי תעסוקה במסגרת אגף משאבי האנוש או מחלקת ההכשרה, כדי לגייס משתתפים מהתכנית, להכשירם ולתמוך בהם. ב. הניסיון הישראלי: פיתוח קשרי מעסיקים בתכנית מהל"ב התכנית חתרה לפתח אסטרטגיה אקטיבית של יצירת קשרים עם מעסיקים, והיא מספקת להם שירותים שיגבירו את נכונותם לגייס לעבודה את משתתפי התכנית ii אחד ממחקרי ההערכה על תכנית מהל"ב )קינג ואחרים, 0009( בדק את השותפות בין מרכזי התעסוקה למעסיקים ומצא שהקשר היה כמעט רק על בסיס יחידני; לא היה ניסיון להקים פורום מעסיקים המשכי פעיל. הקשר נסב בעיקר סביב איתור משרות פנויות ותנאי ההעסקה, ולאחר ההשמה הוא התמקד במעקב אחרי השתלבות המשתתפים במקום העבודה מרכז התעסוקה סיפק למעסיקים את השירותים הבאים: מידע מוקדם על המועמדים, סינון מועמדים ועזרה בפתרון בעיות תפקוד בעבודה של המשתתפים שירותים אפשריים אך לא נפוצים היו הכשרה מקצועית למשתתפים בהתאם לבקשת המעסיק או השתתפות במימון הכשרה כזו והדרכת המעסיק בעבודה עם אוכלוסיות מיוחדות רובם המכריע של המעסיקים שקיבלו שירותי סינון ומידע על עובדים פוטנציאליים היו מרוצים מטיפול המרכז מנהלי קשרי המעסיקים בתכנית ראו את תפקיד המעסיקים בקליטת המשתתפים בעבודה ובשכנוע מעסיקים אחרים לעשות זאת; רק מיעוטם תמכו בשילוב המעסיקים בבניית תכניות הדרכה והכשרה. המעסיקים, לעומת זאת, סברו שהם יכולים למלא תפקידים נוספים, כגון נשיאת הרצאות על מקומות העבודה באוזני המשתתפים והזמנתם לסייר במקומות העבודה וכן השתתפות בבנייתן של תכנית ההדרכה במרכזים ותכנית הכשרה מקצועית. רבע מהמעסיקים אפילו תמכו ברעיון שמעסיקים ישתתפו במימון הכשרה זו. 2. פק"מ פיתוח קשרי מעסיקים בתכניות "תבת" "תבת" יצרה ב מודל חדש לפיתוח קשרי מעסיקים והוסיפה תפקיד חדש בתכניות התעסוקה שלה רכז פק"מ: רכז זה אחראי ליצירת קשרים בין תכניות התעסוקה לבין המעסיקים ולטיפוחם של קשרים אלה. התפקיד של רכז פק"מ הוא תולדה של שילוב בין שתי גישות: גישת ה- Client Dual

7 שרואה גם במעסיק לקוח שתכנית התעסוקה צריכה לשרת, וגישת "עם הפנים למעסיק" החותרת להפוך את המעסיק לשותף פעיל בתכנית על-ידי זיהוי והגדרה של תפקידים שבהם קיים מחסור קבוע בעובדים, על-ידי גיוס מועמדים ועל-ידי תכנון מסלולי הכשרה וליווי למשתתפים בתקופת עבודתם הראשונה )תבת, 0030(. תפקיד רכז פק"מ הוסף בתכניות רבות של "תבת", בין השאר ב"סטרייב", 1 "אשנ"ב", "מעברים", "עתידה", "ריאן" ו"מפתח" כולן תכניות תעסוקה לקבוצות ייחודיות. המידע בחלק זה מבוסס על ראיונות עומק עם צוותי "תבת" ברמת המטה, כולל צוות "פיתוח ידע והדרכה" ועם מנהלת תחום פק"מ הארצית בעת המחקר, וכן עם צוותי "תבת" ברמת השטח, כולל רכזי פק"מ בתכניות תעסוקה של "תבת". א. המודל החדש של פיתוח קשרי המעסיקים המודל החדש של פיתוח קשרי המעסיקים מתגבר על החולשות של המודל הקלסי: אין למעסיקים איש קשר אחד בתכנית שאליו הם יכולים לפנות; האחריות לפיתוח קשרי המעסיקים מבוזרת בצוות כך שהיא מוטלת על כל אחד, ובפועל אינה מוטלת על איש; חברי הצוות מתקשים לתקשר עם המעסיקים בשפה העסקית, מפני שלחלקם אין ניסיון תעסוקתי עם המגזר העסקי. במודל החדש, רכז פק"מ עובר הכשרה ביחסי מעסיקים ובשיווק תכניות ונעשית לו היכרות עם שוק העבודה. כך מתאפשרת עבודה מקצועית יותר מול מעסיקים: היות שזהו תפקידו הבלעדי של רכז פק"מ, יש לו זמן להקדיש לבניית יחסים הדוקים בין התכנית למעסיק, ולמעסיק יש איש קשר אחד מול התכנית. כשלמעסיק יש קשר הדוק עם התכנית, הוא ייטה יותר ליזום קשר בעצמו עם הרכז אם יהיו לו משרות פנויות ולשתף פעולה עם התכנית בכל מיני דרכים מעבר להשמות. ב. תפקידים בתחום פיתוח קשרי המעסיקים שני תפקידים בתחום פיתוח קשרי המעסיקים: רכזי פק"מ ומנהל תחום פק"מ. רכזי בתוך תכניות בודדות, ומנהל תחום פק"מ עובד מעל התכניות הבודדות, ברמת המטה. פק"מ עובדים רכז פק"מ האחריות העיקרית של הרכז מול המעסיקים כוללת: זיהוי צרכים של מעסיקים בשוק העבודה האזורי ואיתור מגמות בביקוש עובדים, הספקת עובדים מתאימים מקרב משתתפי התכנית, שיווק התכנית, הסבר למעסיקים על המאפיינים של קבוצות ייחודיות שבהן התכנית מטפלת וליווי שוטף של מעסיקים אחרי שלב ההשמה. תפקיד הרכז מול שאר חברי צוות התכנית כולל: הצגת המגזר העסקי מבחינת צרכים, פרספקטיבות, מניעים ושיטות עבודה. בהנחה שגם אנשים אחרים בצוות יוצרים קשר עם המעסיקים, רכז פק"מ אחראי להדרכה ולייעוץ לשאר אנשי הצוות על אופן ניהול יחסי המעסיקים ועל ליווי אנשי הצוות לפגישות עם מעסיקים. iii 1 הכוונה במונח "קבוצות ייחודיות" היא למשל לגברים חרדים, נשים ערביות ואנשים עם מוגבלות. קבוצות אלו מאופיינות בשיעורי השתתפות נמוכים בכוח העבודה או בתת-תעסוקה. המונח "קבוצות ייחודיות" מתייחס למאפיינים כגון גזע, מוצא אתני, מגדר, גיל, דת, מוגבלות, תרבות ונטייה מינית.

8 ה" מנהל ארצי של תחום פק"מ מנהל תחום קשרי המעסיקים הארצי )ובתקופת המחקר מנהלת( עובד ברמת המטה, מעל כל התכניות הבודדות. יש לו קשר ישיר עם צוותי התכניות וגם עם המעסיקים, והוא מנסה לתאם בין הצרכים של המעסיקים לבין אלה של התכניות. העבודה מול מעסיקים כוללת: יצירת קשרים עם מעסיקים גדולים ואסטרטגיים שהציפייה היא שהם יכולים להשפיע על מעסיקים אחרים או לשמש מודל לחיקוי ולהוביל שינויים ברמה הארצית וטיפוחם; קידום ההיכרות של המעסיקים עם אוכלוסיות "תבת"; הפניה של מעסיקים ל"פורום הישראלי לגיוון בתעסוקה"; הזמנת חלק מהמעסיקים לסדנאות בנושא גיוון ולקורסי הכשרה ש"תבת" מקיימת בשיתוף "הפורום לגיוון בתעסוקה"; שיתוף פעולה עם גופים כגון "ציונות 0000" ועמותות המתמחות בשילוב בעבודה של קבוצות ייחודיות. העבודה מול תכניות "תבת" כוללת: הזמנת ראשי התחומים ב"תבת" ומנהלי התכניות לפגישות שמנהלת תחום פק"מ מארגנת עם מעסיקים, הפצה בקרב תכניות "תבת" הרלוונטיות של פרטים על המעסיק וסוג השותפות שבה הוא מעוניין, פיתוח מודלים חדשים לפק"מ בהתחשב בצרכים המשתנים של המעסיקים ושילוב הנושא בתכניות העבודה של הארגון. ג. הכשרות לרכזי פק"מ רכזי פק"מ מקבלים הכשרה בסיסית מצוותי התכנית בעת הכניסה לתפקיד, ובמהלך העבודה בתפקיד מצוות "פיתוח ידע והדרכה" ב"תבת". פורומים אזוריים של רכזי פק"מ )הופסקו בסוף 0033 ומתחדשים עכשיו( הם מסגרות ללמידת עמיתים. כמו כן התקיים קורס רכזי פק"מ בארגוני תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות. ד. דרכי העבודה של הרכזים עם מעסיקים המעסיקים שיש להם קשר עם תכניות "תבת" באים ממגוון ענפים ומחברות שגודלן והוותק שלהן שונים אלו מאלו וששוכנות באזורים שונים. המעסיקים הגדולים העיקריים הם "בזק", "טבע", "שטראוס", "בנק הפועלים", "בנק לאומי", "דרך ארץ", "יוניליוור", ריבוע הכחול", CBC "החברה המרכזית למשקאות", "שירותי בריאות כללית", "סאנדיסק", "מנפאוור", "מיקרוסופט", "הום סנטר" ו"תיקשוב". הגישה השיווקית של "תבת" ישנן שתי גישות שיווק שרכזי פק"מ נוקטים מול מעסיקים: הגישה הכלכלית-עסקית )WIN-WIN( וגישת האחריות התאגידית. הגישה הכלכלית-עסקית מדגישה את הרווח שהמעסיק מפיק משיתוף הפעולה עם תכניות "תבת", וגישת האחריות התאגידית מתחברת לרצונם לתרום לקהילה ולצורכי התדמית של המעסיקים. המודל של "תבת" בפיתוח הקשר עם מעסיקים משלב כיום את שתי האסטרטגיות הנ"ל, והגישה שנוקטים מול המעסיקים מותאמת לאופי ולצרכים שלהם. iv

9 יצירת הקשר עם מעסיקים ופיתוחו ישנו הבדל בין יצירת קשר עם מעסיקים בינוניים-גדולים לבין הקשר עם מעסיקים קטנים פורמלי פחות. יצירת קשר עם מעסיקים קטנים. צוותי התכניות מעדיפים בדרך כלל קשרים עם מעסיקים בינוניים וגדולים משום שלאלה יש צורך בעובדים רבים, לא אחת הם מוכנים לקלוט אנשים חסרי מיומנויות, יש להם משאבים לספק הכשרה מקצועית ספציפית במסגרת העבודה, ובדרך כלל יש להם רמות גבוהות יותר של מודעות חברתית )לחלקם יש אגפים לאחריות תאגידית או לקשרי קהילה(. הצורך בעובדים רבים והנכונות לקלוט אנשים חסרי מיומנויות מאפשרים גם השמת קבוצות, כמו שמבצעים ב"מפתח" וב"ריאן". רכזים מעדיפים השמות קבוצתיות כי הן מספקות תעסוקה למספר רב של משתתפים, מקנות כוח לרכז בדיון עם המעסיק על תנאי העבודה של המשתתפים ומאפשרות תמיכה הדדית של המשתתפים בעבודה. עסקים קטנים יכולים להוות מענה למשתתפים שמחפשים עבודה מיידית ובאזור המגורים שלהם. רכזי פק"מ מתאמצים להבטיח התאמה מרבית בין צורכי המעסיקים לבין צורכי המשתתפים, ולכן שליחת מועמדים למעסיק נעשית בתיאום עם איש צוות התכנית אשר מכיר היטב את המשתתפים ויכול לדעת מי הם המועמדים המתאימים למשרה נתונה. רכזי פק"מ שמים דגש על ליווי המעסיק והמשתתף גם לאחר שלב ההשמה. רכז פק"מ ייצור קשר עם המעסיק כדי לקבל ממנו משוב על תפקוד המשתתף במשרה החדשה. אם המעסיק מתלונן על המשתתף, הרכז יתערב כדי לברר את תלונת המעסיק ולנסות לתקן את ההתנהגות הבעייתית. ה. מעורבות מעסיקים בתכניות "תבת" רכזי פק"מ מפתחים דרכים יצירתיות לשיתוף פעולה עם מעסיקים, בין השאר כדי להגמיש חלקים בתהליך שמונעים מהמשתתפים לעבור את המיון בשל אי-התאמה תרבותית. לשם כך הם דואגים למשל להתאמת ההכשרות לתפקידים הנחוצים למעסיקים, לסיורים שהמעסיקים יערכו במפעליהם, להרצאות של המעסיקים באוזני משתתפים על עולם העבודה, לסימולציות של ראיונות עם משתתפים, למתן משוב למשתתפים, לחונכות למחפשי עבודה ולהשתתפות בפורומים של מעסיקים מטעם תכניות התעסוקה. ו. דרך העבודה של רכזי פק"מ עם רכזים אחרים ועם משתתפי התכנית 2 נוסף על קשר עם מעסיקים, לרכז פק"מ יש קשר עם רכז הפרט, משתתפי התכנית, רכזי פק"מ אחרים מאותה התכנית, רכזי פק"מ מתכניות אחרות ועם המנהל הארצי של תחום פק"מ. הקשר בין רכז פק"מ לבין רכז הפרט: בחלק מהתכניות )לדוגמה ב"סטרייב"( הקשר הדוק: רכז פק"מ ורכז הפרט עובדים יחד בכל השלבים, מהרגע שמתקבל המידע על מעסיק ועד ההשמה. בתכניות אחרות )לדוגמה, "מפתח" ו"ריאן"( הקשר רופף: רכז פק"מ מספק את פרטי המעסיקים והמשרות לרכז הפרט ואז יוצא מהתמונה. בכל תכנית של "תבת" יש רכז העובד ישירות עם המשתתפים. בתכניות השונות הרכזים מכונים בשמות שונים: רכז פרט, רכז השמה, מאמן אישי, מקדם תעסוקה ומפתח תעסוקתי. בדוח זה נעשה שימוש במושג "רכז פרט" במקום כל השמות הנ"ל, לשם אחידות. 2 v

10 הקשר בין רכז פק"מ לבין המשתתפים: רכז הפרט הוא איש הקשר של המשתתפים, אבל גם רכז פק"מ יכול להיפגש עם משתתפים כדי להסביר להם על עולם העסקים ולייעץ להם איך להתנהג בריאיון עבודה. הקשר בין מנהל פק"מ הארצי לבין רכזי פק"מ: מנהל פק"מ הארצי מספק ייעוץ נקודתי לרכזי פק"מ שפונים אליו, אך אינו מספק הכשרה או הדרכה פורמליות. בתקופת עריכת המחקר נהגה מנהלת פק"מ הארצית להזמין לעתים את רכזי פק"מ להצטרף אליה לפגישות עם המעסיק. רכז פק"מ שיוצר קשר עם מעסיק שאינו מתאים לצרכים של משתתפי התכנית שלו, שולח את הפרטים על המעסיק ועל המשרות הפנויות אצלו למנהל פק"מ הארצי לשם הפצה לתכניות אחרות. הקשר בין רכזי פק"מ: רכזים מאותה התכנית חולקים משרות שהם מקבלים ממעסיקים. בניגוד לכך, רכזי פק"מ מתכניות שונות של "תבת" בדרך כלל לא מקיימים קשר שוטף ביניהם. ז. קשיים שרכזי פק"מ מתמודדים עמם רכזי פק"מ דיווחו בראיונות אתם על קשיים האלה בביצוע תפקידם: מספר מוגבל של משתתפים: בניגוד לנעשה בחברות כוח אדם, לתכנית אין זרם שוטף של משתתפים. כך, לא בכל נקודת זמן התכניות יכולות לספק מענה למעסיקים ציפיות לא ראליות של המעסיק לגבי יכולות המשתתפים - מעסיקים שוכחים שחלק מהמשתתפים שהו מחוץ למעגל התעסוקתי זמן רב ושהם זקוקים להכנה נוספת לעבודה סטיגמות ודעות קדומות - הרכזים צריכים להתגבר על סטיגמות ודעות קדומות בקרב מעסיקים כלפי קבוצות ייחודיות אשר מונעות מהמעסיקים לגייס אנשים מאוכלוסיות אלה פרשנות מוטעית של המעסיקים להתנהגות המשתתפים בריאיון קבלה לעבודה עקב הבדלים תרבותיים חוסר נכונות של המשתתפים לקבל את העבודות שהרכזים מציעים. 3. סיכום בתכניות התעסוקה המופעלות במסגרת ג'וינט-תבת התגבש ידע שיטתי ומקיף על דרכי העבודה היעילות עם מעסיקים כדי לשלב בתעסוקה את משתתפי התכניות הללו )המשתייכים לקבוצות ייחודיות(. הידע הזה מאפשר הבניה, הכשרה והתמקצעות בתפקיד הרכז לקשרי מעסיקים. אף שלא ניתן להוכיח שחל גידול בשיעור ההשמות בקרב משתתפי התכניות בזכות עבודת הרכזים הללו, רוב הרכזים שרואיינו במסגרת המחקר העריכו שבעקבות עבודתם והקשר האישי שהצליחו לפתח עם מעסיקים, אלה פתוחים יותר לקלוט בעבודה את המשתתפים בתכניות "תבת". המעסיקים הישראלים מעורבים בביצוע התכניות לשילוב בתעסוקה גם באמצעות מתן הרצאות למשתתפים, ארגון סיורים במקום העבודה וביצוע סימולציות של ראיונות עבודה עם המשתתפים. יש גם גילויים של נכונות להתאמה תרבותית של תהליך המיון. בשונה מהדפוסים בחו"ל, מעורבות המעסיקים הישראלים בתכניות תעסוקה כמעט שאינה מתבצעת במסגרת של ארגוני מעסיקים אלא באופן פרטני. עם זאת, יש ניצני פורומים של מעסיקים הקשורים לתכניות מסוימות. אין בידינו נתונים על היקף המעורבות של מעסיקים בתכניות תעסוקה בישראל ואף לא בארצות הברית. vi

11 תודות תודתנו נתונה לכל רכזי קשרי המעסיקים ובתובנות שרכשו בשנות עבודתם. בתכניות "תבת" שיתפו אשר אותנו בניסיונם המקצועי תודה מיוחדת ליעל סלבין, מנהלת תחום פיתוח קשרי מעסיקים ב"תבת", על המידע הרב שסיפקה לנו ועל הערותיה המועילות לטיוטת הדוח. כמו כן שלוחה תודה לתמי רייזר-אבנד שהפנתה את תשומת לבנו לסוגיות חשובות בתהליך ההכשרה של בעלי תפקידים בתכניות התעסוקה בנושא הקשרים עם מעסיקים. תודה לבלהה אלון ולרעיה כהן שערכו את הדוח. vii

12 תוכן העניינים מבוא חלק א: סקירת ספרות יישומים מיטביים של מעורבות מעסיקים בתכניות תעסוקה בחו"ל והניסיון הישראלי במסגרת תכנית מהל"ב מבוא לסקירת הספרות 3. אופני מעורבות מקובלים של מעסיקים בתכניות תעסוקה בעולם 3.3 עסקים ו/או ארגוני עסקים מקומיים כחלק מהשותפויות שהקימו את תכנית התעסוקה 3.0 תשומות מעסיקים בעיצוב תכניות 3.6 מעורבות מעסיקים בהכשרת משתתפים לפני ההשמה 3.5 סיוע של המעסיקים בהשמה 3.4 מימון לתכנית על-ידי המעסיקים 0. הקשר בין מעסיקים לתכניות תעסוקה בארץ: הניסיון הישראלי במסגרת תכנית מהל"ב 0.3 טיב הקשר 0.0 שיווק התכנית למעסיקים 0.6 השירותים שמרכז התעסוקה סיפק למעסיקים 0.5 קשר עם המרכז לפני ההשמה ואחריה 0.4 סיוע בקליטת המשתתף במקום העבודה ועמדות המק"מים והמעסיקים לגבי תפקידי המעסיק בתכנית תעסוקה חלק ב: פיתוח קשרי מעסיקים ומעורבות מעסיקים בתכניות "תבת" מבוא לנעשה בתכניות "תבת" 6. מודלים של פיתוח קשרי מעסיקים 6.3 המודל הקלסי 6.0 המודל החדש 5. תפקידים בתחום פיתוח קשרי המעסיקים 5.3 רכז פק"מ 5.0 מנהל פק"מ ארצי 5.6 הרקע ההשכלתי והתעסוקתי של רכזי פק"מ 5.5 הכשרות לרכזי פק"מ 5.4 תכניות "תבת" שהטמיעו את התפקידים החדשים 4. דרכי העבודה של הרכזים עם מעסיקים 4.3 הגישה השיווקית של "תבת" 4.0 יצירת הקשר הראשון עם מעסיקים 4.6 שלב ההתאמה 4.5 הקשר של רכז פק"מ עם המעסיק לאחר ההשמה 3. מעורבות מעסיקים בתכניות "תבת" 3.3 התאמה תרבותית של תהליך המיון יזומה בידי מעסיקים 3.0 מעורבות מעסיקים בהכשרת המשתתפים לפני ההשמה 3.6 סיור למשתתפי התכנית

13 הרצאות המעסיקים על עולם העבודה 3.4 סימולציות ראיונות עבודה מעסיקים-משתתפים 3.3 חונכות למחפשי עבודה 3.9 פורומים של מעסיקים 9. קשריהם של רכזי פק"מ 9.3 הקשר בין רכז פק"מ לבין רכז הפרט 9.0 הקשר בין רכז פק"מ לבין המשתתפים 9.6 הקשר בין רכז פק"מ לבין מנהל פק"מ הארצי 9.5 הקשר בין רכזי פק"מ מאותה התכנית 9.4 הקשר בין רכזי פק"מ מתכניות שונות ב"תבת" 8. קשיים שעמם מתמודדים רכזי פק"מ 7. תובנות רכזי פק"מ לגבי ביצוע התפקיד 30. הערכת הרכזים: הקשר עם מעסיקים במודל העבודה החדש של פיתוח קשרי המעסיקים 33. סיכום ביבליוגרפיה

14 מבוא מעסיקים הם גורם חשוב מאוד בתכניות תעסוקה, משום שהם מספקים הן משרות הן הזדמנויות להכשרה. בלי תמיכתם והתגייסותם סביר להניח שתכנית תעסוקה לא תצליח להכשיר עובדים לעמידה בציפיות עסק. מחויבותם של מעסיקים עשויה להשפיע לא רק על קליטת משתתפי תכנית התעסוקה אלא אף להוות מודל עבור מעסיקים נוספים בשוק העבודה המקומי כדי שמעסיקים יהיו מעורבים בתכניות תעסוקה ויהיה להם עניין בהצלחתן, עליהם לחוש שהיוזמות לתעסוקה מכוונות לצרכים עסקיים אמ תיים. ענפים ומעסיקים שחווים מחסור חריף בעבודה ובעובדים בעלי כישורים מוכנים לבדוק את האפשרות לגייס אנשים מתוך מאגרי עובדים לא מסורתיים; כל זאת בתנאי שירגישו שמאמץ מצדם מחזק שותפות שלאורך זמן תגיב באופן אפקטיבי לשינויים בתנאי שוק העבודה ושתתמודד עם אתגרים רציניים של כוח העבודה. בהמשך יסקור חלקו הראשון של הדוח את הספרות המקצועית כדי לאתר יישומים מיטביים של מעורבות המעסיקים בתכניות תעסוקה בעולם וכדי לתאר את הניסיון שנרכש בתכנית מהל"ב בארץ. חלקו השני של הדוח יעסוק בפיתוח קשרי המעסיקים בישראל ובמעורבותם בתכניות תבת: מודלים, תפקידים, דרכי העבודה של הרכזים, אופן המעורבות של המעסיקים, קשריהם של רכזי פק"מ, קשיי הרכזים, התובנות שהגיעו אליהן ואיך הם מעריכים את המודל החדש לפיתוח הקשרים עם המעסיקים. הדוח נחתם בפרק סיכום קצר. 1

15 חלק א: סקירת ספרות יישומים מיטביים של מעורבות מעסיקים בתכניות תעסוקה בחו"ל והניסיון הישראלי במסגרת תכנית מהל"ב מבוא לסקירת הספרות בחלק זה יתוארו כמה מהדוגמאות המוצלחות מהעולם לדרכים שבהן מעסיקים נוטלים חלק פעיל בשלב הייזום של תכניות תעסוקה, בעיצובן וביישומן. כל התכניות האלה מאופיינות בשני היבטים: א. מנהיגות של מעסיקים - התכניות מונהגות על-ידי קבוצת מעסיקים, או שיש בהן מעורבות משמעותית של קבוצה כזו; ב. היענות לדרישות המעסיק ולצורכי העסק: התכניות מתוכננות על-פי הביקוש, דהיינו הן מעוצבות במידה רבה סביב צורכי הגיוס של המעסיקים. בכל תכניות התעסוקה יש ארגון מוביל )מלכ"ר, גוף ממשלתי וכד'( שעובד בשותפות עם בעלי עניין מרכזיים מהמגזרים הציבורי והפרטי. שותפויות יכולות להיות מורכבות משילובים של ארגוני עסקים מקומיים, איגודים, גופים שלא למטרת רווח, וגופים ממשלתיים. מעורבותם של ארגוני עסקים מקומיים מבטיחה שהפרויקט ימלא צורך אמ תי בצד הביקוש בשוק העבודה; האיגודים מייצגים את העובדים/המשתתפים ביוזמות; לארגונים שלא למטרת רווח יש לעתים קרובות קשרים לאוכלוסיית היעד, והם עשויים להיות הספקים הישירים של שירותים כגון הכשרה וסיוע בחיפוש עבודה; וגופים ממשלתיים מספקים לעתים קרובות משאבים פיננסיים נחוצים. הכישורים והמשאבים של כל שותף אמורים להשלים את אלה של השותפים האחרים. תחילתן של רוב היוזמות המתוארות להלן בשלהי שנות התשעים של המאה הקודמת,. במסגרת התכנית "מרווחה לעבודה" בארצות הברית ובאנגליה. היוזמות מתוארות בדוח שהוזמן על-ידי קרן התעסוקה הלאומית בבריטניה ( Panel, Jobs for the Future on behalf of the National Employment 2004(, גוף המונהג על-ידי מעסיקים ומספק לשרים בממשלת בריטניה ייעוץ עצמאי על העיצוב, הגיבוש והביצוע של המדיניות והתכניות של שוק העבודה. היוזמות המתוארות בדוח הן San Francisco Cleveland Jobs and ארצות הברית(, )מינסוטה, Twin Cities Rise ארצות הברית(, )קליפורניה, Works Workforce Initiative )אוהיו, ארצות הברית(, Construction Gateway Program )טקסס, ארצות הברית(, Radiation Technology Program )מסצ'וסטס, ארצות הברית(, Runways to Work Program )לונדון, אנגליה(, ו- Program Workplace Coordinators )לונדון, אנגליה(. היוזמה San Francisco Works מתוארת בפירוט גם אצל בליס (2000.)Bliss, 1. אופני מעורבות מקובלים של מעסיקים בתכניות תעסוקה בעולם 1.1 עסקים ו/או ארגוני עסקים מקומיים כחלק מהשותפויות שהקימו את תכנית התעסוקה כל תכניות התעסוקה שעליהן מתבסס פרק זה צמחו מתוך שותפויות שכללו מעסיקים. שותפות עשויה לכלול מגוון מעסיקים מאותו ענף או מיישוב מסוים. קבוצת המעסיקים יכולה להיות מורכבת מארגון עסקים מקומי המונה אלפי חברים או מקבוצות עסקיות המורכבות ממספר קטן של העסקים 2

16 הגדולים ביותר או המשפיעים ביותר באזור. למשל, San Francisco Works הוקם על-ידי איחוד של ארגונים מקומיים בהנהגת עסקים רבי-השפעה, בהם "השותפות של לשכת המסחר בסן פרנציסקו", ארגון עסקי מקומי הכולל 0,000 חברים, ו- Jobs Committee on קבוצה של 64 מהחברות הגדולות ביותר בסן פרנציסקו. ניתן גם להגביל את מעורבותם של מעסיקים למעסיק אחד גדול, כדי שהתכנית תוקדש במיוחד לצורכי אותו מעסיק; למשל, הארגון המוביל בתכנית Runways to Work הוא Airport Partnership בסן פרנציסקו שהקימה חברת התעסוקה עצמה Airport.BAA כך גם הארגון שלא למטרת רווח שהקים את תכנית Construction Gateway צמח מתוך שותפות שכללה את לשכת המסחר של אוסטין רבתי בטקסס. 1.1 תשומות מעסיקים בעיצוב תכניות מעסיקים יכולים להוות חלק פעיל בעיצוב המעשי של תכנית התעסוקה מבחינת סוגי המשתתפים שייבחרו וכישורי העבודה שילמדו. תכניות תעסוקה משתמשות בקבוצות מיקוד של מעסיקים או בוועדות היגוי כדי לקבל מהם משוב על קשיים בגיוס צוות ובשימורו, על הסיבות האפשריות להדרתם של תושבי האזור מהזדמנויות תעסוקה מקומיות ועל הצרכים של מעסיקים במונחים של סוג עובדים ומספרם. ביוזמת Cleveland Jobs and Workforce סיפקו למעלה מ- 3,600 מעסיקים תשומות לתכנית באמצעות קבוצות מיקוד וסקרים. קבוצות המיקוד של המעסיקים התבקשו לזהות את אתגרי התעסוקה העיקריים שעומדים בפני האזור. האתגרים שצוינו היו הרחבת רמת הכישורים הבסיסית של העובדים והגדלת היצע העובדים המיומנים. למעלה מ- 300 מעסיקים השתתפו בקבוצות עבודה שהגדירו אתגרים למשל בתחומי ההכשרה והגדלת התפוקה והמליצו על צעדים להתמודדות אתם. זאת ועוד, בתכנית Construction Gateway שימשה ועדת היגוי ממגזר התעשייה את יוצרי התכניות ככלי להבנה ולאיגום של צורכי המעסיקים. 1.1 מעורבות מעסיקים בהכשרת משתתפים לפני ההשמה כל היוזמות מציעות סוג כלשהו של הכשרה בכישורי עבודה לפני ההשמה. הכשרה לעבודה עשויה לכלול פיתוחם של כישורי עבודה כלליים כישורים מקצועיים - כישורים הקשורים למקצוע מסוים, כגון כישורי שירות לקוחות. למשל, בתכנית Construction Gateway עיצבו ארגוני מעסיקים בענף תכנית לימודים בת חמישה שבועות להכשרה מקצועית במקצועות הבניין ואף העניקו תעודות בסוף הקורס. ב- Work Runways to יצרו בעלי נמל התעופה BAA Stansted הכשרה במיומנויות של שדה תעופה וכללו בין השאר ניהול חנות, אנגלית ואבטחה בשדה התעופה כישורים רכים - עמדות והרגלים נחוצים להתמדה בעבודה ולקידום בקריירה, כגון דייקנות, מהימנות וידיעה כיצד להתמודד עם פיקוח כישורים אקדמיים בסיסיים - קריאה מתמטיקה, מחשבים וכדומה. 3

17 סיורים בחברות מעסיקים עשויים לספק למשתתפי התכנית סיור במפעל הכולל לעתים גם הרצאות של מנהלים וצוות משאבי אנוש. המשתתפים מקבלים תיאורים של סניפי החברה, התרבות התאגידית שלה, תפקידים בתוך החברה ואפשרויות לפיתוח קריירה. בסוף הסיור משתתפים שמעוניינים לעבוד בחברה מקבלים אפשרות להתראיין. הרצאות למשתתפים המעסיקים מוזמנים על-ידי צוות תכנית התעסוקה להרצות למשתתפים על מגוון נושאים הקשורים לתעסוקה. ההרצאות עשויות להיות כלליות ביותר, למשל, כיצד להשתלב במקום העבודה, באילו כישורים יש צורך כדי להיטמע באופן אפקטיבי במקום עבודה חדש וסוגי הדברים שהמעסיקים מחפשים במועמדים. הרצאות אחרות עשויות להיות ייעודיות לחברה או לענף של המעסיק עצמו. למשל, המעסיק יכול לתאר את צורכי האיוש הייחודיים לו ואת סוגי התפקידים המוצעים בחברה שלו. לאחר שהמשתתפים מבינים טוב יותר מה המעסיקים מחפשים, הם יכולים לנסות להתאים את עצמם לציפיותיהם ולשווק את עצמם טוב יותר באמצעות קורות החיים שלהם וראיונות העבודה. הדמיה של ראיונות עבודה מעסיקים תורמים מזמנם כדי לבוא ולהשתתף בראיונות עבודה מדומים עם המשתתפים. המעסיק יושב פנים-אל-פנים עם המשתתפים ושואל אותם סדרת שאלות, כפי שיעשה בריאיון א מתי. לאחר כל ריאיון המעסיק נותן לכל משתתף משוב על מה שעשה נכון ומה אפשר לשפר. תהליך זה מסייע למשתתפים לשפר את כישורי ההתראיינות שלהם. אירועים אלו יכולים לשמש גם אירועי גיוס; אם המעסיק מראיין משתתף שהוא חושב שמתאים לתפקיד בחברה שלו, הוא יכול להזמינו לריאיון באופן אישי. הצעת תקופות התמחות בתשלום למשתתפים מעסיקים מאפשרים למשתתפים בתכנית פרק זמן של התמחות בתשלום בזמן ההכשרה בתכנית כדי להקנות להם ניסיון מעשי בעבודה. כך למשל, במסגרת יוזמת San Francisco Works הסכימו משרדי עורכי דין להעסיק משתתפים כפקידים לתקופה של שלושה חודשים, בתשלום: מחצית היום המשתתף עובד למען המעסיק ובמחצית השנייה הוא משתתף בהכשרה במסגרת התכנית. בסוף תקופת ההתמחות למשרד עורכי הדין, המשרד יכול להעסיק את המשתתף. 1.1 סיוע של המעסיקים בהשמה ארגוני המעסיקים מתבקשים לסייע בהשמת משתתפי התכנית לאחר תקופת ההכשרה. למשל, שני ארגוני המעסיקים בענף המעורבים בתכנית Construction Gateway התבקשו להמליץ על משתתפי התכנית לחבריהם המעסיקים. העסקת עובדי השמה מעסיקים מאפשרים לתכניות תעסוקה להפעיל רכזי תעסוקה במסגרת אגף משאבי האנוש או מחלקת ההכשרה שלהם כדי לגייס ולהכשיר משתתפים בתכנית ואף לתמוך בהם. למעשה, המעסיקים משנים את הנהגים הפנימיים באגף משאבי האנוש שלהם בדרכים שמסייעות למשתתפים להצליח במקום 4

18 העבודה. הרכזים עצמם הם עובדים של אותו מקום עבודה, ולכן הם יכולים למנף ידע הייחודי למקום העבודה ובכך להשפיע על אסטרטגיות הגיוס וההכשרה בעבור המשתתפים בתכנית. בגלל האופי האינטנסיבי וההתמקדות הספציפית של שירותיהם, הרכזים במקום העבודה יכולים לשרת רק מעט לקוחות. הקצאת חונכים לעובדים חדשים משתתפי התכנית שהתקבלו לעבודה מקבלים חונכים מהחברה שמעסיקה אותם. למשל, בתכנית,Runways to Work שדה התעופה נותן למשתתפים חונך לקריירה. החונך עשוי להיות גם הוא משתתף בתכנית או עובד של שדה התעופה. 1.1 מימון לתכנית על-ידי המעסיקים אף שאין זה רגיל, ישנם מעסיקים שמספקים מימון לתכנית התעסוקה. למשל, BAA Stansted נותנים מימון מסוים לפיתוח התכנית Runways to Work ולתחבורה מסובסדת למשתתפים, באמצעות הספקת כרטיס רכבת בהנחה, כמו זה שניתן לעובדי שדה התעופה, כדי שיוכלו להשתמש בו בדרכם אל שדה התעופה וממנו. 2. הקשר בין מעסיקים לתכניות תעסוקה בארץ: הניסיון הישראלי במסגרת תכנית מהל"ב 3 ההכרה בחשיבות תפקיד המעסיקים בתהליך השילוב בעבודה של משתתפי תכנית מהל"ב )ויסקונסין( הייתה אחד העקרונות המנחים בעבודת מ ר כ זי התעסוקה בתכנית. על בסיס הכרה זו פותחה אסטרטגיה אקטיבית של עבודה עם מעסיקים. במסגרת מחקר ההערכה של מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ומינהל המחקר במוסד לביטוח לאומי על התכנית נערך מחקר נפרד שבדק את השותפות בין מרכזי התעסוקה לבין המעסיקים )קינג ואחרים, 0009( משתי זוויות הראייה: זו של המרכזים וזו של המעסיקים. במחקר נמצא שהאסטרטגיה של מרכזי התעסוקה התמקדה בעיקר ביצירת קשרים עם מעסיקים ובמתן שירותים שיגבירו את נכונותם לגייס את משתתפי התכנית, ופחות בעידוד ופיתוח של הזדמנויות למעורבות פעילה של המעסיקים בשלבי תהליך השילוב בתעסוקה של משתתפי התכנית. 1.1 טיב הקשר המרכזים ניהלו קשרים עם המעסיקים כמעט רק על בסיס יחידני מנהל קשרי מעסיקים )מק"מ( מול מעסיק בודד. מפגשים עם קבוצת מעסיקים התקיימו רק לצורך היכרות עם תכנית מהל"ב והמרכז או חלוקת תעודות הוקרה למעסיקים; לא היה ניסיון להקים פורום מעסיקים המשכי פעיל. 1.1 שיווק התכנית למעסיקים במאמציהם לשווק את התכנית ואת המשתתפים ניסו המק"מים לשכנע ביכולת המרכז לבצע סינון של מועמדים מתאימים למשרה עבור המעסיק, באיכותם של הליווי שהמרכז מספק למשתתפים לאחר 5 3 תכנית מהל"ב )ויסקונסין( מהל"ב ראשי תיבות של "מהבטחת הכנסה לתעסוקה בטוחה" תכנית ביוזמת הממשלה; נועדה לשלב בתעסוקה את מקבלי הגמלה להבטחת הכנסה. ייחודה היה בהיותה תכנית מנדטורית ובהפעלתה באמצעות חברות עסקיות מחו"ל שחברו לחברות כוח אדם ישראליות.

19 ההשמה ושל העזרה למעסיק בפתרון בעיות הקשורות בתפקוד המשתתפים בעבודה בחיסכון למעסיק בשל ייתור הצורך בתשלום לחברת כוח אדם, באיכותם הטובה של המשתתפים בתור עובדים )כאשר המק"מ ידע פרטים ספציפיים על משתתפים מסוימים ועל כישוריהם( וכן בהזדמנות לתרום לפרויקט חברתי חשוב. שכיחות הסיבות שציינו המעסיקים לגיוס המשתתפים מעידה שאף שהשיקול הדומיננטי אצלם היה הצורך בעובדים, היה משקל גם למניעים ערכיים כגון הנכונות לתרום לפרויקט חברתי חשוב. 1.1 השירותים שמרכז התעסוקה סיפק למעסיקים להלן השירותים שסיפק המרכז למעסיקים: סינון מועמדים מתאימים למשרה, הכשרה מקצועית, עזרה בפתרון בעיות בתפקוד המשתתף בעבודה, הדרכה לגבי עבודה עם קבוצות ייחודיות, סיוע בהסעות ומימון הוצאות נסיעה של המשתתפים למקום העבודה וכן אספקת ציוד אישי הנחוץ לעבודת המשתתף. שיעורים גדולים של מעסיקים השתמשו בשירותי סינון וקבלת מידע על המשתתפים )-90% 30%(, אולי משום שאלה שירותים הנחוצים לכולם ולמרכז קל לספקם. לגבי השירותים האחרים דווחו שיעורי שימוש נמוכים )בסביבות 30%(. ישנו דמיון מסוים בין השירותים שהוצעו למעסיקים במרכז רב-שירותים centers(,)one-stop על-פי סקר )0003(, GAO לבין השירותים שהוצעו במרכזי התעסוקה במסגרת תכנית מהל"ב. בארצות הברית כללו שירותי מרכז רב-שירותים את פרסום הצעות העבודה של המעסיקים, סינון מועמדים למשרות הללו, סיוע בתהליך פיטורין, מתן מידע על תמריצים כספיים למעסיקים, שירותים תומכים לעובדים, כגון סידור לילדים ועזרה בתחבורה, הכשרה מקצועית לעובדים ושימוש במתקנים ובציוד )מחשבים, פקס וכד'( של המרכזים. להוציא מתן עזרה למעסיקים בתהליך פיטורין, תמריצים כספיים בגין העסקת משתתפי התכנית ושימוש בציוד של המרכז, השירותים המוענקים למעסיקים בשתי התכניות זהים. באשר לשימוש בשירותים מדווח GAO כי השירות שבו השתמש שיעור המעסיקים הגדול ביותר )30%( הוא פרסום הצעות העבודה שלהם. כ- 60% השתמשו בשירות של סינון מועמדים ו/או במתקנים ובציוד של המרכזים. רק כ- 30% או פחות השתמשו בשירותים האחרים )ר' גם Holzer.)& Stoll, קשר עם המרכז לפני ההשמה ואחריה לפני ההשמה נסב הקשר בין המרכז למעסיק בעיקר סביב איתור משרות פנויות ותנאי ההעסקה. כאשר נמצאה משרה פנויה אצל המעסיק, המק"מ וידא שתנאיה תואמים את החוק. אפשרויות הקידום במשרה על-פי-רוב לא נדונו. לאחר ההשמה, מטרת הקשר הייתה מעקב אחר משתתפים ששולבו בעבודה, פיתוח הקשר עם המעסיק על מנת ליצור אפשרויות לשיתוף פעולה בהשמות עתידיות וטיפול בתלונות המעסיק על משתתפי התכנית שקלט. 1.1 סיוע בקליטת המשתתף במקום העבודה ועמדות המק"מים והמעסיקים לגבי תפקידי המעסיק בתכנית תעסוקה רוב המעסיקים סיפקו לעובד החדש הדרכה צמודה מהממונה הישיר שלו או מעובד ותיק אחר. מיעוט קטן סיפקו לו קורס מקצועי פנים-מפעלי קצר. רק 6

20 בקרב המק"מים שררה הסכמה כי מעסיקים שקלטו משתתפים באמצעות המרכז יכולים למלא תפקיד הסברתי חשוב בשכנוע מעסיקים אחרים להצטרף אליהם. דעות המק"מים היו חלוקות בשאלה אם כדאי לשלב מעסיקים בבניית תכניות הדרכה והכשרה למשתתפים. המעסיקים, לפחות לפי הצהרתם, היו מוכנים למלא תפקיד נרחב יותר מזה שהמק"מים הועידו להם. 36% הסכימו שרצוי כי מעסיקים ישתתפו בבניית תכנית ההדרכה במרכזים 93% הסכימו שרצוי כי מעסיקים יטלו חלק פעיל בהדרכת המשתתפים במרכזים, למשל, בהרצאות על מקומות העבודה ובהזמנתם לסייר במקומות העבודה 47% הסכימו שרצוי כי מעסיקים ישתתפו בבניית תכנית הכשרה מקצועית, אבל רק 09% תמכו ברעיון שמעסיקים ישתתפו במימון הכשרה זו. 7

21 ה" חלק ב: פיתוח קשרי מעסיקים ומעורבות מעסיקים בתכניות "תבת" מבוא לנעשה בתכניות "תבת" גישה חדשה יחסית בישראל לתכניות תעסוקה היא גישת לקוח הכפול" Client( :(Dual תכנית התעסוקה מחויבת לשני לקוחות: א. המשתתף שהתכנית מסייעת לו להשתלב בשוק העבודה, ב. המעסיק שקולט את המשתתף. הגישה מהווה מענה לביקורת על תכניות תעסוקה על שהן משקיעות במשתתפים שלהן, אבל במידה רבה מתעלמות מהמעסיקים. גישת ה- Client Dual מעלה את החשיבות של המעסיק בתוך תכניות תעסוקה והופכת גם אותו ללקוח של התכנית. הגישה צמחה מתוך הבנה שכדי להצליח בהשמה איכותית, תכניות תעסוקה צריכות לבנות קשרים הדוקים וארוכי טווח עם מעסיקים ולטפח אותם, וכך ליצור אתם שותפות בתכניות תעסוקה. מעבר לנושא ההשמה, ישנה גישה הטוענת שגיוס המעסיק כשותף בתכנית והגברת האחריות התאגידית שלו משפיעים על ההתמדה של העובד בעבודה ועל קידומו בתפקיד. גישת Dual Client מנסה לאזן את שוק העבודה, כלומר לקרב את הצד האחד הביקוש לכוח אדם )המעסיקים( אל הצד השני ההיצע של כוח אדם )העובדים ומחפשי העבודה( וכך לגשר בין שני הצדדים. תכניות תעסוקה מתחילות אפוא להתוודע יותר לשוק העבודה, לענפי הכלכלה במשק ולצרכים והרצונות של מעסיקים, ולפתח שירותים בעבורם. הגישור בין שני הצדדים נעשה באמצעות חיזוק המסוגלות התעסוקתית של משתתפים, ביטול מנגנוני הדרה אצל מעסיקים שחוסמים כניסת קבוצות ייחודיות ופיתוח שירותים למעסיקים כדי לשלב אותם כשותפים פעילים בתוך תכניות תעסוקה. גישת "עם הפנים אל המעסיק" הולכת עוד צעד אחד קדימה: בגישה זו משקיעים במעסיק במטרה להפכו לשותף פעיל בתכניות תעסוקה, בכל שלבי הגיוס וההשמה. המעסיק מזהה ומגדיר תפקידים שבהם יש מחסור כרוני בעובדים, מכין תיאורי תפקיד ומשתף פעולה עם צוות התכנית בגיוס מועמדים, בתכנון מסלולי הכשרה ובליווי המשתתפים שהתקבלו לעבודה בשלבי קליטתם הראשונים )תבת, 0030(. הדברים מבוססים על ראיונות עומק עם צוותי "תבת" ברמת המטה, כולל "צוות פיתוח ידע והדרכה" ומנהלת פיתוח קשרי מעסיקים )ר' להלן: סעיף 5.3 רכז פק"מ( הארצית ועם צוותי "תבת" ברמת השטח, ובהם רכזי פק"מ בתכניות תעסוקה של תבת. הרכזים שרואיינו הם מתכניות התעסוקה "אשנ"ב", "סטרייב", "מפתח", "ריאן", "אשת חיל", "מעברים" ו"עתידה". מדובר במגוון תכניות למגוון אוכלוסיות. הראיונות נערכו בין יוני 0033 ליוני מודלים של פיתוח קשרי מעסיקים 1.1 המודל הקלסי לפי המודל הקלסי של פק"מ היחסים עם המעסיקים נתונים לאחריות צוות התכנית כולו. צוות התכנית, ממנהל המרכז עד רכז הפרט, אחראים לבנייה וטיפוח של הקשרים עם המעסיקים למען 8

22 המטרה של השמת משתתפי התכנית שירותים תומכים למשתתפים. או בעבודה למען שיתוף פעולה עם מעסיקים מתן לצורך נקודות החולשה של המודל הקלסי: למעסיקים אין איש קשר אחד שאליו הם יכולים להפנות מידע על משרות פנויות, לשאול שאלות ולקבל עצה בקשר לקליטת משתתפים האחריות לפיתוח קשרי מעסיקים מבוזרת בצוות, וכך היא מוטלת מצד אחד על כל אחד, ומצד שני אינה מוטלת על איש. כתוצאה מכך, פיתוח קשרי מעסיקים אינו זוכה לתשומת לב של ממש חברי הצוות מתקשים לעתים לתקשר עם מעסיקים בשפה העסקית, מפני שלחלקם אין ניסיון תעסוקתי בחברת כוח אדם או במגזר העסקי בכלל ומפני שלא זכו להכשרה בשיווק תכנית לעולם העסקים אחרי הצטרפותם לתכנית. 1.1 המודל החדש המודל החדש נוצר בניסיון להתגבר על חולשות המודל הקלסי, ולפיכך נוצר בו תפקיד נפרד רכז פק"מ. תפקיד זה מתמקד בקשרים שבין התכנית לבין מעסיקים, והוא נועד לטפח יחסים הדוקים וארוכי טווח עם מעסיקים. נקודות החוזק של המודל החדש: רכז פק"מ עובר הכשרה ביחסי מעסיקים, בשיווק תכניות ובהכרת שוק העבודה. הכשרה זו מאפשרת עבודה מקצועית יותר מול מעסיקים. מכיוון שפיתוח קשרי המעסיקים נתון לאחריות הראשונית של הרכז, ולא לאחריות של עובד בצוות שעוסק בפק"מ נוסף על התפקיד הראשי שלו, לרכז פק"מ יש זמן להקדיש לבניית יחסים הדוקים ואמינים בין התכנית לבין המעסיק. רכז פק"מ מקדיש תשומת לב לצרכים ולבקשות של המעסיק יצירת התפקיד של רכז פק"מ מאפשרת לשאר אנשי הצוות להתמסר לעיסוק בנושאים אחרים למעסיק יש איש קשר אחד מול התכנית, ולא כמה אנשים מצוות התכנית שמנסים ליצור אתו קשר. הדבר הופך את התכנית לנגישה יותר למעסיקים, כי ברור מאוד למי המעסיק צריך לפנות במקרה שיש אצלו משרות פנויות אם למעסיק יש קשר הדוק עם התכנית, הוא נוטה יותר ליזום בעצמו קשר עם הרכז כשיש לו משרות פנויות, לשתף פעולה עם התכנית בדרכים שונות מעבר להשמה ולתרום לתכנית מבחינה כספית. 4. תפקידים בתחום פיתוח קשרי המעסיקים במסגרת המודל החדש יצרה "תבת" ב שני תפקידים חדשים בתכניות התעסוקה שלה - רכזי פק"מ ומנהל תחום פק"מ. רכזי פק"מ עובדים בתוך תכניות, ומנהל התחום עובד מעל התכניות, ברמת המטה. 9

23 1.1 רכז פק"מ רכז פיתוח קשרי מעסיקים )פק"מ( אחראי ליצירת קשרים בין תכניות התעסוקה לבין המעסיקים, ולטיפוחם. כמעט כל תכניות "תבת" הוסיפו תפקיד של רכז פק"מ, בהן: "סטרייב" - תכנית הפונה לצעירים וקצת לבעלי מוגבלויות; "אשנ"ב" - תכנית לבעלי מוגבלויות; "מעברים" תכנית המיועדת למגזר הכפרי )לבני קיבוצים ובני מושבים(; "עתידה" - תכנית לנשים ערביות; "ריאן" - תכנית לחברה הבדווית בנגב )המשך הפיילוט של "מעברים" שהתקיים ביישובים חורה ושגב שלום(; "מפתח" - תכנית לחרדים. - אחריות הרכז מול המעסיקים כוללת: זיהוי צרכים של מעסיקים בשוק העבודה האזורי ואיתור מגמות של ביקוש עובדים הספקת עובדים מתאימים מקרב משתתפי התכנית שיווק התכנית למעסיקים כשותפי התכנית, בפן ההשמות או בפן שיתוף הפעולה מעבר להשמות הסבר למעסיקים על המאפיינים של הקבוצות הייחודיות שבהן התכנית מטפלת תיאום ציפיות ראליות עם המעסיקים לגבי התפקוד והיכולת של המשתתפים בניית תכניות עבודה עם מעסיקים וכן התאמות תרבותיות של תהליכי גיוס, מיון וקליטת עובדים ניהול משא ומתן עם מעסיקים על תנאי העבודה של המשתתפים מבחינת שכר, שעות, חגים וכו' ליווי שוטף של מעסיקים אחרי שלב ההשמה, כולל סיוע בפתרון בעיות ת פקוד בעבודה של משתתפי התכנית. למשל, רכז פק"מ נפגש עם המשתתף אם המעסיק אינו שבע רצון, והוא מנסה לגשר בין שני הצדדים ולהגיע לפתרון יצירת יחסים הדוקים וארוכי טווח עם מעסיקים, טיפוחם ושימורם. תפקיד הרכז מול שאר חברי צוות התכנית כולל: הצגת המגזר העסקי מבחינת צרכים, פרספקטיבות, מניעים ושיטות עבודה בהנחה שגם אנשים אחרים בצוות יוצרים קשר עם המעסיקים: - מתן הדרכה וייעוץ לשאר אנשי הצוות כיצד לנהל את הקשר עם המעסיקים, כולל כיצד לשווק את התכנית, לנהל משא ומתן על תנאי עבודה של המשתתפים וכו' ליווי אנשי הצוות לפגישות עם מעסיקים במקרה שאנשי צוות חדשים בתפקידיהם זקוקים לתמיכה מאדם מנוסה יותר; או במקרה שהמעסיק גדול וחשוב לתכנית מבחינה אסטרטגית, וכדאי שגם המנהל יטפח קשר אתו השתתפות בפורומים למעסיקים ושותפות עם ארגונים חברתיים. להלן דפוסים להבניית תפקיד רכז פק"מ בתכניות "תבת": דפוס 1: רכז פק"מ הוא היחיד שיוזם קשרים עם מעסיקים )"סטרייב", "מעברים דרום", "ריאן"(. כל התקשורת בין התכנית לבין המעסיק עוברת דרך הרכז. הקשר עם המעסיק מבוסס על-פי-רוב על קשר אישי בין הרכז לבין נציג העסק. 11

24 דפוס 2: רכז פק"מ הוא איש הקשר המרכזי עם מעסיקים, אבל גם שאר אנשי הצוות יוזמים קשרים עם מעסיקים. ב"אשנ"ב" למשל, רכז פק"מ אחראי לקשרים עם מעסיקים גדולים, ושאר אנשי הצוות יוצרים קשרים עם מעסיקים קטנים מקומיים. דפוס 3: רכז פק"מ אינו איש הקשר המרכזי עם המעסיקים; הוא יותר בגדר אחראי להנחיית אנשי הצוות כיצד לעבוד בעצמם עם מעסיקים. ב"מפתח", גם רכז הפרט ומנהל הסניף יוזמים קשרים עם מעסיקים; רכז פק"מ מצטרף לפגישות, אם רכז הפרט או מנהל הסניף זקוקים לתמיכה. בעבר הייתה ב"מפתח" רכזת קשרי מעסיקים שעסקה בנושא בחצי משרה ובניהול מקצועי בחצי משרה, אבל כיום היא עוסקת בעיקר בניהול מקצועי, כלומר היא מנחה את שאר אנשי הצוות כיצד לפתח קשרי מעסיקים. התכנית מגייסת אנשי צוות פוטנציאליים בלי להתחשב בסוגיה למי יש יכולת לדבר בשפה העסקית או למי יש יכולת לשווק את התכנית למגזר העסקי. בדרך זו יצירת קשר עם מעסיקים היא מטרה שבה נוטלים חלק כל אנשי צוות התכנית. דפוס 4: אין רכז פק"מ - האחריות לפק"מ נחלקת בין חברי הצוות. ב"אשת חיל", הרכזת היישובית אחראית לקשרים עם מעסיקים, לגיוס משרות וליצירת תשתיות לשיתוף פעולה. המנהלת האזורית אחראית למציאת מעסיקים באזור הדרום ומלווה את רכזי היישוב לפגישות עם המעסיקים במטרה לספק תמיכה ולהראות למעסיק כמה חשוב הקשר לתכנית. 1.1 מנהל פק"מ ארצי ברמת המטה, המנהל הארצי ב"תבת" )ובתקופת המחקר מנהלת( של תחום פיתוח קשרי מעסיקים עובד מעל לכל התכניות הבודדות. יש לו קשר ישיר הן עם צוותי התכניות והן עם מעסיקים, והוא מנסה להתאים בין מעסיקים לתכניות. העבודה עם מעסיקים כוללת: יצירת קשרים עם מעסיקים גדולים ואסטרטגיים ברמה הארצית, וטיפוחם - יצירת הקשר הראשון עם מעסיק מתבססת במידה רבה על היכרות של המנהל עם בעלי תפקידים רלוונטיים בארגון, כגון מנהל גיוס, מנהל משאבי אנוש, מנהל אחריות תאגידית ו/או המנכ"ל. קשר ראשוני נוצר גם בשיחות טלפון, בכנסים בתחום )כמו הכנס של ארגון "מעלה"(, וכו' דאגה להיכרות של המעסיקים עם האוכלוסיות של "תבת" - מנהל תחום פק"מ מארגן מפגשים עם המעסיקים ועם הנציגים של קבוצות מיעוט. כך, למשל, בקבוצת CBC למשקאות קלים"( התקיים מפגש עם נציגי תכניות מהמגזר הערבי והמגזר החרדי התאמה בין מעסיקים לבין תכניות תחום מנהל - "תבת" פיתח פק"מ )"החברה המרכזית שני מודלים למציאת התאמות בין מעסיקים לבין תכניות: א( ייזום מפגשים בין כל נציגי התכניות הרלוונטיות לבין נציג העסק כדי למצוא התאמה, ב( קישור בין מעסיק לבין תכנית )אם המנהל יודע מראש על מעסיק המעוניין להעסיק אנשים מאוכלוסייה מסוימת( 11

25 הפניה של מעסיקים לפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה - דוגמה לשותפות מוצלחת היא ההצטרפות של "סאנדיסק ישראל" לפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה בעקבות פנייה של מנהלת קשרי המעסיקים שיתוף פעולה עם גופים כמו "ציונות 0000", "קו משווה", "עולים ביחד", ארגון "מעלה", "הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה" וחברות כוח אדם. "סאנדיסק", למשל, רצתה לגייס ערבים, ולכן מנהלת תחום פק"מ ארגנה פגישה בין החברה לבין "קו משווה", "ציונות 0000" ומשתתפי תכניות "תבת" הרחבת הקשר עם המעסיק - לאחר יצירת הקשר בין התכנית לבין המעסיק כדאי להרחיב את הקשר עם המעסיק ליותר תכניות וליותר אוכלוסיות. למשל, אם המעסיק הביע נכונות לקלוט קבוצה מסוימת מקבוצות המיעוט, תפקידו של מנהל תחום פק"מ לנסות ליצור פלטפורמה אצל אותו מעסיק גם בעבור קבוצות נוספות הזמנת חלק מהמעסיקים לסדנאות בנושא גיוון ולקורסי הכשרה שתבת מקיימת בעבור הצוותים של התכניות כדי להעלות את השיקולים ולהציג את נקודות המבט של מעסיקים )בהדמיות(. העבודה עם תכניות "תבת" כוללת: ארגון פגישות ראשי התחומים ומנהלי התכניות עם מעסיקים - אחד מעקרונות הפעולה של מנהלת תחום פק"מ בתקופת המחקר היה שיתוף מנהלי התכניות הרלוונטיות בפגישות עם המעסיק הפצת פרטים על המעסיק )סוג התאגיד, תחום עיסוק, שם איש קשר ותפקידו, מיקום גאוגרפי וכו'( וסוג השותפות שבה הוא מעוניין, לתכניות "תבת" הרלוונטיות )לראשי התחומים, למנהלי הצוות הגרעיני בתבת ולרכזי פק"מ בשטח( בעקבות הפצת פרטים אלו רכזי פק"מ יכולים ליצור קשר עם המעסיק כדי לקבל פרטים על משרות פיתוח מודלים חדשים לפק"מ בתקופת המחקר עבדה מנהלת תחום פק"מ עם צוות "פיתוח ידע והדרכה", למשל, על שיטות חדשות לניהול פגישות ראשונות עם מעסיקים. 1.1 הרקע ההשכלתי והתעסוקתי של רכזי פק"מ הרכזים ששימשו בתפקידם בתקופת המחקר הם בעלי רקע מגוון: רקע השכלתי - ישנה שונות גדולה בין הרכזים, החל בבעלי תעודת בגרות בלבד ועד בעלי תואר שני. התארים האקדמיים של הרכזים הם במדעי החברה, מינהל עסקים וייעוץ ארגוני רקע תעסוקתי - לפני עבודתם בתכניות תבת, רוב רכזי הפק"מ ב"תבת" עבדו בחברות כוח אדם בנושא השמה וגיוס, במשך שנה עד שלוש שנים. לרובם לא היה ניסיון בפרויקטים חברתיים וגם לא בעבודה עם מגוון האוכלוסיות ש"תבת" מטפלת בהן. 12

26 1.1 הכשרות לרכזי פק"מ הרכזים מקבלים הכשרה בסיסית מצוותי התכנית בעת הכניסה לתפקיד, ובמהלך העבודה בתפקיד מצוות "פיתוח ידע והדרכה" ב"תבת". ההדרכה הבסיסית בתחילת התפקיד כוללת: הדרכה ממנהל התכנית - עם קבלת התפקיד הרכז מקבל הדרכה בסיסית ממנהל התכנית או ממנהל אחד הסניפים של התכנית, בקשר לתכנית עצמה ובקשר למושגים הבסיסיים של פק"מ הדרכה מרכזים באותה תכנית - רכזים ותיקים עובדים בחפיפה עם רכזים החדשים. אם הרכז הוא הרכז הראשון של פק"מ בסניף, הוא מקבל הדרכה מרכזי פק"מ בסניפים אחרים. הרכזים הוותיקים גם מלווים את הרכזים החדשים לפגישות עם מעסיקים על מנת שילמדו לנהל פגישה באופן עצמאי חוברת על פק"מ שהוכנה ב"תבת" - חוברת כתובה בשם "פיתוח קשרי מעסיקים בתכניות תעסוקה" )תבת, 0030( מכילה מידע על: א. מודלים של פעולה בעבודה עם מעסיקים, ב. צורכי המעסיק, ג. כלי עבודה לפק"מ, ד( סיפורי הצלחה בפק"מ חוברות מקוצרות על פק"מ לתכניות ספציפיות - חוברת כתובה על מודל העבודה בתחום פק"מ בתכנית ספציפית שהכינו רכזי פק"מ בתכנית כדי להכשיר רכזים עתידיים לאותה תכנית. לדוגמה, רכזי פק"מ ב"ריאן" כתבו חוברת כזאת שנקראת "תיק כניסה ליישוב - רכז תחום קשרי מעסיקים ויזמות", המכילה את הגדרות התפקיד ומטרותיו, יעדי התפקיד וחלוקת האחריות בין הרכזים. להלן מידע על קורסים שמעביר צוות "פיתוח ידע והדרכה" ב"תבת": קורס מבוא לתכניות "תבת" - כל עובד חדש בתבת, בכל תפקיד בצוות, משתתף בקורס מבוא שעוסק במגוון נושאים בתחום תכניות התעסוקה, כולל פק"מ. רכז פק"מ מאחת התכניות מרצה על התחום קורס פק"מ למקדמי תעסוקה, מ מטרות הקורס היו. העמקת ההיכרות עם הגדרת תפקיד "מקדם התעסוקה" בתבת ותרגול מיומנויות ליבה בתחום פק"מ; 0. היכרות עם שיטות עבודה וכלים מרכזיים בפק"מ וביסוסם; 6. היכרות עם עולמות הידע והתפיסות המנחות את עבודת "מקדם התעסוקה" בתבת בתחום פק"מ; 5. העלאת סוגיות מרכזיות בפק"מ ודרכים להתמודדות עמן; ו- 4. הרחבה של סוגי ההתקשרות עם מעסיקים קורס פק"מ למנהלי תכניות "תבת", מ מטרות הקורס היו 3. גיבוש הגדרת תפקיד המנהל בתבת בתחום פק"מ, הן כלפי פנים )עם הצוות( והן כלפי חוץ )עם מעסיקים(; 0. היכרות עם שיטות עבודה וכלים מרכזיים בפק"מ ותרגולם; 6. היכרות עם גישות מקצועיות המנחות את המנהל בפק"מ וביסוסן; 5. הרחבה של ערוצי הכניסה וסוגי ההתקשרות עם מעסיקים; ו- 4. העלאת סוגיות מרכזיות בפק"מ ודרכים להתמודדות עמן קורס רכזי פק"מ בארגוני תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות נערך בדצמבר מטרות הקורס הן 3. גיבוש תפיסת התפקיד של האחראי לפק"מ בארגוני תעסוקה לאנשים עם מוגבלות; 0. 13

27 יצירת ו- 6. קידום העסקה מגוונת; הקניית ידע, כלים וביסוס שיטת עבודה בפק"מ לשם פלטפורמה לשיתוף פעולה בין ארגוני התעסוקה לאנשים עם מוגבלות קורסים ייעודיים לפי אוכלוסייה "תבת" מארגנת קורסים לתכניות שמטפלות באוכלוסייה הערבית ולתכניות שמטפלות באוכלוסייה החרדית. הקורסים מיועדים לכל התפקידים בצוותי משתתפים 34 יש הערבית לאוכלוסייה שמיועד בקורס פק"מ. תכניות "תבת", לא רק לרכזי מתכניות מרכזי הכוון פורומים ללמידה שמועברים על-ידי צוות "פיתוח ידע והדרכה" ב"תבת" פורום קשרי מעסיקים אזורי, )הופסק בסוף 0033( - פורום ללמידת עמיתים לעוסקים בפק"מ בהשתתפות נציגים מתכניות "תבת" ומעמותות לפי אזורים גאוגרפיים )פורומים במרכז, בדרום ובצפון(. מטרות הפורום היו: 3. העמקת ההיכרות עם תכניות ועם בעלי תפקידים העוסקים בפק"מ במרחב האזורי; 0. העלאת סוגיות מרכזיות בפק"מ ודרכים להתמודדות עמן; 6. איסוף כלים ושיטות עבודה בפק"מ; ו- 5. יצירת פלטפורמה לשיתוף פעולה אזורי עם מעסיקים. כל מפגש היה מורכב משני חלקים: היכרות עם אחת מתכניות "תבת" ושיטת העבודה שלה בפק"מ, ולמידת עמיתים סביב סוגיה נבחרת קבוצת "התייעצות עמיתים": מפגשים לרכזים של קבוצת "התייעצות עמיתים" שמיועדים לכל רכזי פק"מ מתכניות "תבת" - המפגשים מאפשרים לרכזים לשוחח עם רכזים אחרים על עבודתם, על הצלחותיהם ועל קשייהם. המפגשים האלה גם מחברים בין הרכזים, ואם רצונם בכך, הם יכולים גם ליצור קשר עם רכז אחר להתייעצות. 1.1 תכניות "תבת" שהטמיעו את התפקידים החדשים בכל אחת מתכניות התעסוקה ב"תבת" יש רכזי פק"מ אחד או שניים. הרכזים עובדים במשרה מלאה או בחצי משרה. להלן מוצג היקף המשרות של רכזי פק"מ בתכניות השונות: ב"סטרייב-תל אביב" יש רכזת אחת במשרה מלאה ב"סטרייב-חיפה" יש רכזת אחת במשרה מלאה ורכזת נוספת בחצי משרה התקבלה לעבודה לאחרונה בשל התרחבות התכנית לחמישה יישובים נוספים באזור הצפון במסגרת "סטרייב נייד" ב"ריאן" היו שלושה רכזים: 3. מנהל תחום פק"מ במטה האזורי, 0. רכז פק"מ והכשרות ביישוב חורה, 6. רכז פק"מ ויזמות בשגב שלום. שניים מתוכם, רכז פק"מ והכשרות ורכז פק"מ ויזמות, עזבו את התכנית בשנה האחרונה, והשאירו רק את מנהל תחום פק"מ. ב"ריאן" גייסו רכז חדש ל והתכוננו להוסיף רכז שלישי ב ורכז רביעי ב- 0035, מפני שהתכנית מתרחבת. מנהל תחום פק"מ עובד במשרה מלאה והרכזים העתידיים יעבדו גם הם במשרה מלאה ב"אשנ"ב" יש רכזת במשרה חלקית )בשאר המשרה היא עובדת בניהול צוות( ב"עתידה" יש רכזת בחצי משרה )ב היו שתי רכזות( - בשנה הראשונה של התכנית הרכזת עסקה בפק"מ במשרה מלאה, אבל מתחילת השנה הוחלט להוסיף לתפקיד ליווי אישי, לכן היא עוסקת בפק"מ בחצי משרה ובליווי אישי בשאר המשרה ב"מפתח" הייתה רכזת קשרי מעסיקים שעסקה בנושא בחצי משרה ובניהול מקצועי של התכנית כולה בחצי משרה, וכיום היא בעיקר עוסקת בניהול מקצועי 14

28 ב"מעברים" יש שלושה רכזי פק"מ, שניים בתכנית "מעברים-נגב דרומי" הרכזת בנגב הצפוני עובדת בחצי משרה בפק"מ ובחצי משרה בפיתוח יזמות. ואחד בנגב הצפוני. בתכניות שבהן יש יותר מרכז פק"מ אחד יש חלוקה באחריות בין הרכזים בהתאם לאזור, לגודל ולסוג המעסיק. למשל, כשב"עתידה" היו שני רכזי פק"מ, אחד היה אחראי למעסיקים יהודים והשני היה אחראי למעסיקים ערבים. 5. דרכי העבודה של הרכזים עם מעסיקים המעסיקים שיש להם קשר עם תכניות "תבת" שונים אלה מאלה מבחינת ענף, גודל, גיל החברה ומיקום. המעסיקים הגדולים העיקריים הם "בזק", "טבע", "שטראוס", "בנק הפועלים", "בנק לאומי", "דרך ארץ", "יוניליוור", "הריבוע הכחול", "החברה המרכזית למשקאות קלים", "שירותי בריאות כללית", "סאנדיסק", "מנפאוור" ו"מיקרוסופט". 1.1 הגישה השיווקית של "תבת" רכזי פק"מ נוקטים מול המעסיקים שתי גישות שיווק: הגישה הכלכלית-עסקית )win-win( וגישת האחריות התאגידית. הגישה הכלכלית-עסקית מדגישה את הרווח שהמעסיק מפיק משיתוף הפעולה עם תכניות "תבת": קבלת שירותים רבים ללא תשלום, כגון קבלת מועמדים שעברו מיון והכשרה בתכניות תעסוקה, מוכנות של צוותי התכניות לעזור למעסיק בבניית התפקידים ובתיאור המיומנויות הדרושות וליווי העובדים לאחר שלב ההשמה כדי לסייע להסתגלות ההדדית ולפתור בעיות. לעומת זאת, גישת האחריות התאגידית מתחברת לצורכי התדמית ולמצפון של המעסיקים ולרצונם לתרום לקהילה. אחריות תאגידית פירושה הכללת שיקולים אתיים וחברתיים בהחלטות עסקיות כדי שההחלטות לא יהיו מבוססות רק על רווחים מצופים. שיקולים חברתיים כוללים מגוון רחב של נושאים: חינוך, בריאות, רווחה, איכות סביבה, צדק חברתי/שוויון והעסקה מגוונת. המודל של "תבת" לפיתוח הקשר עם מעסיקים כיום משלב את שתי הגישות הנ"ל. הגישה שבה נוקטים עם המעסיקים מותאמת לאופי ולצרכים של המעסיקים. רכזי פק"מ דיווחו שהם משתמשים בגישה הכלכלית-עסקית מול כל המעסיקים, ומדי פעם בפעם, כשהם מרגישים שהמעסיק יהיה פתוח לשיחה על אחריות תאגידית, הם מעלים את הנושא. יש רכזים שמכנים אחריות תאגידית "סולידריות תעסוקתית" כדי לעודד מעסיקים להעדיף להעסיק אנשים מהאזור מאשר אנשים מבחוץ )כך קורה למשל ב"מעברים"(. הרכזים מוכנים הרבה יותר להעלות את גישת האחריות התאגידית בשיחות עם בכירים בהנהלת העסק, למשל המנכ"ל וראש משאבי אנוש, מאשר עם עובדים זוטרים יותר, מאחר שהבכירים מכירים את המושגים הללו; כמו כן הם נוטים יותר להעלותם בשיחות בארגונים עסקיים בין-לאומיים מאשר בארגונים עסקיים מקומיים, משום שבהם בדרך כלל יש יותר מודעות חברתית. ישנם כמה רכזים שאינם מדברים על אחריות תאגידית אלא עם מנהל אחריות תאגידית. הרכזים הסבירו שגישת האחריות התאגידית חשובה במיוחד כשמדברים על השמה של בעלי מוגבלויות, כי בהשמה כזאת יש פעמים רבות צורך שהמעסיק יגמיש את הקריטריונים לקבלה לתפקיד, ולפעמים יש צורך בהתאמות במקום העבודה שדורשות יותר זמן וכסף מאשר בהשמת אנשים אחרים. 15

29 לא רק שרכזי פק"מ רבים מאמינים שהגישה הכלכלית-עסקית משכנעת יותר מאשר גישת האחריות התאגידית, אלא שהם מאמינים שיוזמות העסקה מגוונת במקום העבודה שנעשות אך ורק מסיבות של אחריות תאגידית אינן בנות קיימא בטווח הארוך. כדי להצליח, השמה הנעשית בעיקר מטעמים של העסקה מגוונת צריכה לפתור בעיית שיבוץ אמיתית. למשל, אחת החברות הגדולות בארץ פנתה ל"מפתח" לגבי העסקת חרדים, לא מפני שהיה לה עניין עסקי בהעסקת חרדים אלא מפני שרצתה לתרום לכלכלה הישראלית באמצעות העסקת מגזר אוכלוסייה שאינו מועסק באופן כרוני; שיתוף הפעולה עם חברה זו לא עלה יפה, ויתר-על-כן, זמן קצר לאחר הפנייה לתכנית, ראש משאבי האנוש בחברה הוחלף במישהו שהתנגד נחרצות להעסקת חרדים; כך, מאחר שהתכנית לא הייתה מושרשת כאסטרטגיה עסקית רווחית, אפילו כאשר הצליחה בתחילה, לא היה לה סיכוי להוסיף ולהתקיים לאחר החלפת ראש משאבי האנוש. 1.1 יצירת הקשר הראשון עם מעסיקים כמעט לכל התכניות יש קשרים עם מעסיקים גדולים, בינוניים וקטנים. אבל, בדרך כלל, צוותי התכניות מעדיפים קשרים עם מעסיקים בינוניים וגדולים. ב"סטרייב", לדוגמה, עבדו עם מעסיקים גדולים, ובהם "פלאפון", "מעריב" ו"שירותי בריאות כללית", ובמקביל גם עם מפעלים קטנים בדרום תל אביב, אבל בשנה האחרונה החליטו להתמקד במעסיקים גדולים. הסיבות להעדפת מעסיקים בינוניים וגדולים הן שלמעסיקים כאלה יש צורך בעובדים רבים, הם מוכנים לקלוט אנשים חסרי מיומנויות, יש להם המשאבים לספק הכשרה מקצועית ספציפית במסגרת העבודה, ובדרך כלל יש להם רמות גבוהות יותר של מודעות חברתית )אצל חלקם יש במסגרת הארגון אגפים לאחריות תאגידית או לקשרי קהילה(. הצורך בעובדים רבים והנכונות לקלוט אנשים חסרי מיומנויות מאפשרים גם השמה קבוצתית )השמה של מספר משתתפים יחד באותו מקום עבודה ובאותה יחידה(; השמה כזאת מתבצעת ב"מפתח" וב"ריאן". נוסף על כך, מעסיקים ארציים שארגוניהם פרו שים על-פני אזורים גאוגרפיים רחבים יכולים לספק מענה לתכניות תעסוקה רבות. ישנו הבדל בין יצירת הקשר עם מעסיקים בינוניים-גדולים לבין יצירת קשר עם מעסיקים קטנים; אופן יצירת הקשר עם מעסיק קטן פורמלי פחות. רכזים יוצרים קשרים עם מעסיקים קטנים דרך עבודת שטח. הם עושים מיפוי אזורי של מעסיקים פוטנציאליים באמצעות סיורים ברגל בשכונות המגורים ביישוב )בחנויות בגדים, במכולות וכד'(. הרכז מסתובב באזור, נכנס לעסק ללא תיאום מראש, מדבר עם הבעלים, ושניהם מחליפים כרטיסי ביקור. כך למשל, הרכזת בתכנית "מפתח" יוזמת קשרים עם עסקים שכונתיים באזורים חרדיים כדי למצוא תעסוקה למשתתפים שמחפשים עבודה מיידית ובאזור המגורים שלהם. השלבים הראשונים של מיסוד קשר בין רכז פק"מ לבין מעסיק גדול או בינוני דומים זה לזה: 1. מיפוי מעסיקים פוטנציאליים באזור: רכז פק"מ ממפה את המעסיקים לפי מקומם הגאוגרפי, התחום שבו הם עוסקים וצורכי המשתתפים. הרכז מחפש מעסיקים שעשויים להיות מעוניינים בשיתוף פעולה עם התכנית ושיכולים לספק משרות שהמשתתפים מחפשים. החיפוש יכול להיעשות במגוון כלים: אינטרנט, קשרים אישיים, מודעות דרושים, "דפי זהב", המלצות מתכניות תעסוקה אחרות וכו'. 16

30 פגישה עם המעסיק: הרכז מציג את התכנית ואת אוכלוסיית המשתתפים בה ומפרט את כל אופני שיתוף הפעולה האפשריים בין המעסיק לבין התכנית ו/או לבין רכז פק"מ. אם יש התאמה בין הצרכים של משתתפי התכנית לבין צורכי המעסיק, מתנהל מעין משא ומתן בין הרכז למעסיק שבו הרכז מנסה להגמיש את תנאי הסף של המעסיק )שעות עבודה, שכר וסביבת העבודה(, ויחד הם חושבים על תהליך הגיוס, כדי שהתהליך יהיה מותאם לתרבות של משתתפי התכנית. סיור של הרכז אצל המעסיק כדי לראות את מקום העבודה )נדיר( יצירת קשר עם המעסיק מעת לעת כדי לקבל ע דכונים על משרות פנויות שליחת קורות חיים למעסיק: כשהמעסיק שולח לרכז פק"מ הצעות עבודה, הרכז שולח לו מספר קורות חיים של משתתפים שיכולים להתאים למשרה. המעסיק יוצר קשר עם הרכז ומציין איזה משתתף הוא רוצה להזמין לריאיון מעקב בשיחת טלפון: יום או יומיים לאחר הריאיון רכז פק"מ יוצר קשר עם המעסיק כדי לשאול איך התנהל הריאיון אם יש למעסיק פריסה ארצית, ולכן הוא יכול לטפל בכמה סניפים של תכנית אחת, הקשר מתנהל על- ידי רכז פק"מ אחד שמחבר את המעסיק לשאר הרכזים כשיש משרות או פעילויות. למשל, לתכנית "סטרייב" יש קשר עם הנהלת "בנק לאומי" המאפשר לכל שלושת מרכזי "סטרייב" לשלוח מועמדים לראיונות בסניפי הבנק. בדרך כלל רכז פק"מ יוצר קשרים ישירות עם מעסיקים, אבל יש מקרים שבהם הוא יוצר קשר עם מעסיק דרך גורם שלישי. כש"סטרייב נייד" התחיל לפעול ביישובים ערביים בצפון ועדיין לא היו לתכנית שום קשרים עם מעסיקים באזור, ניצל רכז פק"מ של "סטרייב נייד" את הקשרים של מרכז הצעירים האזורי עם מעסיקים כדי ליצור קשר עם מעסיקים ולאתר משרות. לפעמים מעסיקים יוזמים בעצמם קשר עם התכנית: אם התכנית פועלת באזור מספר שנים והיא מ וכרת למעסיקים, יש שהם יוזמים קשר עם התכנית ושולחים הצעות עבודה לרכז פק"מ. למשל, באזור הנגב מעסיקים רבים מכירים את התכנית "מעברים" )תכנית ותיקה יחסית באזור( וכשהם מחפשים עובדים חדשים הם יוצרים קשר עם רכז פק"מ שלה. 1.1 שלב ההתאמה כדי להבטיח התאמה מ רבית בין צורכי המעסיקים לבין צורכי המשתתפים, רכז פק"מ בודק את צורכיהם של המעסיק ושל המשתתף. בדיקת הצרכים של המעסיק: הרכז בודק לאילו כישורי עובדים המעסיק זקוק ואם הוא מעדיף לקלוט אנשים מקבוצה מסוימת. הוא בוחן גם את תנאי התעסוקה )שכר, שעות עבודה וסביבת עבודה(. דרישות התפקיד מוגדרות לגבי המשרות הפנויות בדיקת הצרכים של המשתתף: צורכי המשתתפים תלויים ברמת ההשכלה שלהם, בניסיונם התעסוקתי וכן במיומנויות וברצון האישי שלהם. חיפוש עבודה למשתתף בעל מקצוע מצריך 17

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

ה מ ר כ ז ל ח ק ר מ ו ג ב ל ו י ו ת ו ת ע ס ו ק ת א ו כ ל ו ס י ו ת מ י ו ח ד ו ת קידום תעסוקת אנשים עם אוטיזם ותסמונת אספרגר: דוח מסכם להערכת התכנית

ה מ ר כ ז ל ח ק ר מ ו ג ב ל ו י ו ת ו ת ע ס ו ק ת א ו כ ל ו ס י ו ת מ י ו ח ד ו ת קידום תעסוקת אנשים עם אוטיזם ותסמונת אספרגר: דוח מסכם להערכת התכנית ה מ ר כ ז ל ח ק ר מ ו ג ב ל ו י ו ת ו ת ע ס ו ק ת א ו כ ל ו ס י ו ת מ י ו ח ד ו ת קידום תעסוקת אנשים עם אוטיזם ותסמונת אספרגר: דוח מסכם להערכת התכנית הניסיונית בבית אקשטיין ראניה ג'ראר-בשיר דורי ריבקין

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : שיווקיות המרצה : ד"ר ענת אלון מבוא לשיווק נושאי ההרצאה הצגת הגישות השונות לניהול השיווק בחינת המאפיינים של ה שבמסגרתן ארגונים מנהלים את פעילויות השיווק שלהם מבוא לשיווק גישות הפירמה לניהול השיווק מה

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 - תעסוקה מגוונת Diversity כדאיות עסקית לצד נחיצות חברתית קורס מנהלי אחריות תאגידית פברואר 2012 הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה שותפות עם מעסקים בכלל והמגזר העסקי בפרט להטמעת תפיסת ההעסקה המגוונת ויישומה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני המוסמך בייעוץ ופיתוח ארגוני נוסדה ב- 004 כתכנית הראשונה בארץ, בעלת חדשני וייחודי בנוף האקדמי, הרואה את היועץ

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

Microsoft Word - Medical NLP

Microsoft Word - Medical NLP Medical Neuro-Linguistic Programming ביה"ס לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"ם בחסות אונ' חיפה, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, היחידה ללימודי המשך תכנית שנתית 2012-2013 - יועץ אקדמי - רמב"ם. ד"ר סיימון וולפסון

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ממצאי הערכה עיקריים אלול תשע"ה, אוגוסט 2015 ל- 2020 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 מיצוי משאבי הסביבה והידע חיזוק החוסן הקהילתי "עיר חכמה" חיזוק הקהילתיות קידום

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ל- 2020 כסלו תשע"ו, נובמבר 2015 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 עיר מקיימת עיר תיירות מינוף משאבי וספורט בינלאומית הסביבה והידע אטרקטיבית עיר אקדמית חיזוק החוסן

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ועידת המאמנים נובמבר 2009 דליה נקר טל' 0522493073 אירועי חיים ותחומים משמעותיים במחצית השנייה של החיים: הקן המתרוקן סבאות טיפול בהורים זקנים ו/או סיעודיים מחלות, מוות ואובדן חברים וקרובים ירידה בתפקודי

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה 2. פתרו את השאלות, לחוד או בזוגות. תעדו את דרך הפתרון.

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד