משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם"

תמליל

1 חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל כרים קאסם 959 ו- 963 ו מבוא במושב ה 31 של מועצת הליגה הערבית, שהתכנס ב 29 במרס 1959, יזמה מצרים דיון ב החייאת הישות הפלסטינית ( אל כיאן אל פלסטיני ). הצורך במושגים ישות פלסטינית ו החייאת הישות הפלסטינית התעורר בשל התנאים הפוליטיים, החברתיים והדמוגרפיים שבהם היו שרויים הפלסטינים לאחר מלחמת בעקבות מלחמה זו נעלם המושג 'Palestine' או פלסטין מהמפה הגאוגרפית והפוליטית של המזרח התיכון. חלקה המזרחי של ארץ ישראל, שנכבש בידי הלגיון הירדני, סופח רשמית לירדן באפריל 1950, והפך להיות הגדה המערבית של הממלכה ההאשמית הירדנית. תושבי הגדה המערבית המקוריים והפליטים הפלסטינים שהגיעו לממלכה בעטיה של המלחמה הפכו אזרחים ירדנים. החלק האחר של ארץ ישראל המנדטורית, שנכבש בידי הצבא המצרי, לא סופח למצרים אלא נשאר יחידה מנהלית נפרדת שכונתה רצועת עזה. מעמדה החוקי של רצועת עזה הוגדר ב 1949 במילים האזור הנמצא תחת פיקוח הכוחות המצריים בפלסטין. רצועת עזה נוהלה בידי ממשל צבאי בראשותו של מושל צבאי מצרי, שאחר כך נקרא המושל האדמיניסטרטיבי הכללי (אל חאכם אל אךארי אל עאש, תפקיד שבו כיהן גנרל מצרי. המושל נתמנה בתחילה מטעם שר המלחמה המצרי, ואחר כך מטעם נשיא מצרים. הממשל הצבאי של רצועת עזה היה כפוף למשרד המלחמה המצרי. לתושבי הרצועה הוענקה תעודת זהות מיוחדת שהצביעה על מוצאם הפלסטיני. לפלסטינים שהיגרו לארצות ערביות אחרות (כמו סעודיה, כווית ועיראק) ניתן מעמד של פליטים. ב הכריז הוועד הערבי העליון בראשותו של המופתי חאג אמין אל חוסיני על הקמת ממשלת כל פלסטין ( ךוכומת עמום פלסטין ). ממשלה זו זכתה לתמיכתה של הליגה הערבית, ובמיוחד לתמיכתה של מצרים. אחמד חלמי עבד אל באקי מוגה לעמוד בראש ממשלה זו, והעיר עזה אמורה היתה להיות מקום מושבה הזמני. המטרה העיקרית בהקמתה של ממשלת כל פלסטין היתה לסכל את כוונתו של המלך עבדאללה לספח את החלק שכבש מ פלסטין לממלכתו. ואמנם, מיד עם 181

2 הקמתה הכריזה ממשלת כל פלסטין על שטח פלסטין שהיה תחת שלטון המנדט הבריטי כעל מדינה עצמאית, שירושלים בירתה. ואולם, ממשלת כל פלסטין היתה ממשלה להלכה בלבד. בפועל לא היו לה טריטוריה או אוכלוסייה לשלוט עליהן, וגם לא צבא או תקציב, ואפילו לא אדמיניסטרציה. היא נעלמה מהבמה הפלסטינית ומן הזירה הערבית בתוך זמן קצר, וחבריה מצאו לעצמם תפקידים אחרים בארצות ערב, וירדן בכללן. היחיד שנותר מממשלה זו היה אחמד חלמי, שהמשיך לייצג את פלסטין בליגה הערבית עד מותו ביוני גורלו של הוועד הערבי העליון היה דומה לזה של ממשלת כל פלסטין. וכך, בעקבות מלחמת 1948 החלה תקופה של קיפאון עמוק בתנועה הלאומית הפלסטינית, שמאז הקמתה בשנות העשרים ועד אותה שנה המשיכה להיאבק ברציפות למען השגת עצמאות לאומית לפלסטינים ב פלסטיך. בעקבות הדיון שיזמה מצרים במרס 1959 החליטה הליגה הערבית על כינוס ערבי בדרג גבוה לסקירת השלבים שעברה בעיית פלסטין לאור התפתחויותיה והנסיבות הקיימות שאליהן הגיעה, ולהתוויית מדיניות ערבית מאוחדת אשר כל מדינות ערב החברות בליגה תתחייבנה לבצעה. כמו כן הוחלט על ארגונו מחדש של העם הפלסטיני והבלטת ישותו כעם מאוחד ולא כפליטים גךדא, אשר העולם ישמע את קולו בזירה הלאומית [הערבית - אל מג אל אל קומי ] ובזירה הבין לאומית באמצעות נציגים אשר ייבחרו מטעם העם הפלסטיני. 1 מטרתה של מצרים בהצעה זו היתה לכונן מוסדות או גופים שייצגו את הפלסטינים. ביולי 1959, כפועל יוצא ממדיניות זו, יזמה מצרים מסע תעמולתי נרחב למען חיסול מה שנותר ממעמדם של 2 המופתי חאג אמין אל חוסיני ושל הוועד הערבי העליון >הוע ע< שבראשו עמד. במושבי מועצת הליגה הערבית שהתכנסו בשנים דנה המועצה בהצעותיה של מצרים, שדחקה בחברות המועצה לקבל החלטות אופרטיביות בעניין כינונם של מוסדות לייצוג הפלסטינים. מאמציה של מצרים לא נשאו פרי בשל התנגדותה הנחרצת של ירדן לכל החלטה העשויה להתפרש כהגשמת רעיון הישות הפלסטעית העצמאית. לפיכך ניסחה מועצת הליגה הערבית עקרונות כלליים בלבד, שאמורים היו להדריך את מדינות ערב באשר לדרך שבה עליהן לטפל בבעיית פלסטין. אחד העקרונות קבע כי זכות העם הפלסטיני להחזיר את מולדתו ולהגיע 3 להגדרה עצמית. המושג ישות פלסטינית לא נזכר בין העקרונות הללו. 1. ע חשאד, שעב פלסטין פי טריק אל עודה, קהיר 1964, עמ 104; ע רשדי, אל צהיוניה 1965, 2 עמ 402; א אל שוקירי, מן אל קמה אלא אל זימה, ורביבתהא אסראיל, קהיר "ביירות 1971, עמ 57; אל אהראם, קהיר, התעמולה התנהלה באמצעות השבועון רוז אל יוםף, שיצא במסע השמצות שיטתי נגד המופתי, בהאשימו אותו בין היתר ב בגידה בעניין הפלסטיני, ב שיתוף פעולה עם האימפריאליזם וב קשירת קשר עם מדינה זרה למען הקמת ממשלה פלסטינית חופשית, וכמו כן ב ניצול כספים שנאספו למען הבעיה הפלסטינית. ראה: רוז אל יוסף, , , , , , ואמנם, בעקבות מסע זה עזב המופתי את קהיר באמצע אוגוסט 1959 והתיישב בלבנון. 3. חשאד, שעב פלסטין פי טריק אל עודה, עמ

3 חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של קאסם עמדתה הנוקשה של ירדן והמתיחות הביךערבית בשנים הביאו לקיפאון בדיוני הליגה הערבית ומנעו ממנה להגיע להחלטות אופרטיביות בעניין כינון מוסדות הישות הפלסטינית. ירדן ראתה בהקמת המוסדות הפלסטיניים איום על יציבות משטרה, שכן שני שלישים מאוכלוסייתה היו פלסטינים. בהגיבו ללחץ המצרים טען ראש ממשלת ירדן דאז, הזאע אל מג אלי, כי ירדן מייצגת את הפלסטינים בפועל: ממשלת ירדן היא הנציג החוקי היחידי של הפלסטינים הנמצאים בירדן ולהם הזכות להכריע בדרכים החוקיות בכל הקשור לזכויותיהם בפלסטין, אמר אל מג אלי. המלך חוסין הדגיש כי כוחות המשמר הלאומי (הירדני) מהווים את צבא פלסטין, ושליטי ירדן טענו כי ירדן על שתי גדותיה מהווה יחידה אחת. 4 ירדן אף ניצלה את סעיף שבע של אמנת הליגה הערבית ובכך הצליחה למנוע את חברות המועצה מלקבל פה אחד החלטה אופרטיבית, שלפי תקנון הליגה היתה מחייבת את כל מדינות הליגה הערבית. 5 בה בעת ערער נאצר על זכותו של המשטר הירדני לייצג את הפלסטינים, לרבות את אלה שבירדן, והציג את חוסין (ובצדק) כמכשול העומד לפני הרשות הפלסטינית. ב מת אחמד חלמי, ראש ממשלת כל פלסטין ונציג פלסטין בליגה הערבית. מצרים ניצלה את מותו כדי לחסל אחת ולתמיד מוסד אנכרוניסטי זה ולקדם מעשית את עניין כינון המוסדות לייצוג הפלסטינים. בספטמבר 1963, בהשפעתה של מצרים, החליטה מועצת הליגה הערבית למנות את אחמד אל שוקירי ל נציג פלסטין בליגה עד שהעם הפלסטיני יהיה מסוגל לבחור את נציגו, ולהטיל עליו להרכיב משלחת פלסטינית שתשתתף במושב עצרת האו ם, ואף לעמוד בראשה. ירדן הסתייגה 6 מהחלטה זו. סוגיית הישות הפלסטינית התעוררה בתקופה שאותה תיאר חסנין הייכל כתקופה מכרעת בתולדות המזרח התיכון [...] כאשר הלאומיות הערבית צועדת מניצחון לניצחון. 7 התפתחויות ותהליכים פוליטיים מנוגדים בעולם הערבי היו הרקע לדיונים ולוויכוחים שנערכו ולהחלטות שנתקבלו בעניין זה בתקופה (עד לכינוס הפסגה הערבית בינואר 1964). בפברואר 1958 הגיעו לשיאן הפעולות למען הגשמתו של חזון הלאומיות הערבית באיחודן של מצרים וסוריה ובהקמת קע ם; כעבור שלוש שנים בלבד פורקה קע ם (ספטמבר 1961), והפירוק הביא בעקבותיו את משבר האיחוד או טראומת האיחוד, שסתמו את הגולל למשך שנים רבות על כל אפשרות 4. המלך חוסין, רדיו עמאן, ; מג אלי, רדיו עמאן, ; , , וצפי אל תל, רדיו עמאן, סעיף 7 של אמנת הליגה הערבית קובע כי החלטה שתתקבל על ידי המועצה פה אחד תחייב את כל המדינות המשתתפות בליגה, והחלטה שתתקבל בה ברוב קולות לא תחייב אלא את מי שהצביע בעדה. לנוסח אמנת הליגה הערבית ראה: א גורן, הליגה הערבית , תל אביב תשי ד, עמ אל שוקירי, מן אל קמה אלא אל זימה, עמי , 7. ח הייכל, אל אהראם,

4 למימושו של איחוד מעין זה פעם נוספת. שני אירועים היסטוריים אלה החריפו את הקונפליקט ששרר בעולם הערבי בין התפיסה הלאומית הכלל ערבית ( קומיה < לבין התפיסה הלאומית הרגיונלית ( וטניה או אקלימיה ). הם הביאו להקצנתה של הקוטביות ששררה בתפיסת הלאומיות הערבית בין שני זרמים: הזרם הלאומי המהפכני בהנהגתו של נאצר, והזרם המתון בהנהגתו של הגנרל עבד אל כרים קאסם, מי שעמד בראש ההפיכה הצבאית בעיראק ביולי 1958, ודגל באיחוד פדרלי > אתחאד < שבו יישמרו ריבונותן ועצמאותן של מדינות ערב. בתווך נמצאו מדינות ערביות, רובן מלוכניות, שנאבקו על שלמותן ועל עצמאותן מתוך התנגדות לשתי התפיסות הללו, ולעתים מתוך שאיפה להגיע לדו קיום עמן. וכך תיאר נאצר את הזרמים הפוליטיים בעולם הערבי באפריל 1963, בעת השיחות על איחוד המשולש מצרים, סוריה ועיראק: המערכה המתנהלת עתה בכל מקום במולדת הערבית היא מערכה בין שני זרמים: הזרם הלאומי והזרם הבלתי לאומי. הזרם הראשון כולל את כל הכוחות הלאומיים והפרוגרסיביים, ואילו השני כולל את אויבי הלאומיות והאיחוד, לרבות המתכחשים לערביות, הראקציונרים, העדתיים, האימפריאליסטים, ישראל והקפיטליסטים הקשורים בראקציה ובאימפריאליזם. המערכה בין שני 8 הזרמים היא מערכה אכזרית ולגמרי לא קלה, באשר היא מערכה גורלית. בתקופה זו נתגלעו אפוא הסכסוכים הבין ערביים החריפים ביותר שידע העולם הערבי מאז כינונה של הליגה הערבית ב עם אלה נמנו סכסוכים מזוינים בין מדינות ערב, ובראש ובראשונה המעורבות הצבאית המסיבית ביותר שידע העולם הערבי במאה הנוכחית - שבעים אלף חיילים מצרים שנלחמו בתימן ב זו היתד, תקופה של חתרנות פוליטית אלימה, שהתבטאה בנסיונות להפיל משטרים ולרצוח מנהיגים ובמלחמת תעמולה ארסית ביותר. ומעל לכול - היתה זו התקופה שבה היה נאצר המנהיג הבלתי מעורער של העולם הערבי. האסטרטגיה של קאסם בסכסוך הערבי ישראלי תגובתו של הגנרל עבד אל כרים קאםם ליוזמת נאצר ולצעדיו בסוגיית הישות הפלסטינית היתה מאוחרת יחסית. רק ב 15 בדצמבר 1959 פרסם קאסם לראשונה את רעיון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית רח אלדה ). 10 תוכנית זו היתד, אמנם מוגדרת וברורה יותר מזו של נאצר מבחינת יעדה הסופי ומבחינת מסגרתה הטריטוריאלית, אך היא היתד, מעורפלת, היולית וחסרת תכנים מעשיים בכל האמור בדרך הגשמתה. נאצר, רדיו קהיר, (ציטוט ריאיון שהעניק נאצר לשבועון המצרי אל מצוור). 8. מ פוזי, חרב אל תלאת סנוואת , ביירות 1983, 2 עמי עבד אל כרים קאםם, אל זמאן, בגדד,

5 חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של קאסם תוכניתו של קאסם בעניין הישות הפלסטינית התגבשה במקביל להחרפת הקרע בינו לבין נאצר, ומרכיביה היו פועל יוצא של חמישה גורמים עיקריים: הדרך שבה ראה קאסם את אופן פתרון הסכסוך הערבי ישראלי; תפיסתו הפוליטית הכללית בנוגע למהות הזהות הפוליטית העיראקית; האופן שבו תפס את מהותם ואת עקרונותיהם של שיתוף הפעולה הבין ערבי ושל האחדות הערבית; הדוגמה האלג ירית; ולבסוף - מדיניותה החתרנית של מצרים. להלן יורחב הדיון בכל אחד מחמשת הגורמים הללו. א. אופן פתרון הסכסוך הערבי ישראלי בכל הנוגע לאופן פתרון הסכסוך הערבי ישראלי לא היתד, לקאסם אסטרטגיה ברורה ומוגדרת. גישתו התאפיינה באימפולסיביות ובביטחון עצמי מופרז. הבדלנות העיראקית, ריחוקה של עיראק מגבול ישראל והיעדר אוכלוסייה פלסטינית גדולה בעיראק" - כל אלה תרמו לגיבוש עמדתו של קאסם באשר לדרך שבה רצוי לפתור את הסכסוך הישראלי ערבי. קאסם הכריז כי עיראק עודנה נמצאת במצב של מלחמה עם הציונים, כי לא חתמה על הסכם שביתת נשק עמם. הוא סבר כי בעיית פלסטין לא תיפתר אלא על ידי הגשת עזרה לתושביה והקמת מדינה שתכלול את החלקים השדודים של פלסטין. בניגוד לנאצר, הוא דווקא הביט באופטימיות על נסיונו במלחמת 1948, בהדגישו כי הצבא העיראקי לא פיגר במלחמת פלסטין, הוא לימד לקח והלם מהלומות כבדות בכנופיות בג גין, בכפר קאסם, בקלקיליה, בטול כרם, במג דל ובאזורים אחרים שנלחם בהם למען אללה והעם הפלסטיני והעמים הערביים. עוד אמר קאסם בהקשר זה ( ): מלחמת פלסטין ב 1948 היתה בבחינת קשר נגד הצבא העיראקי ונגד פלסטין, שכן הצבא העיראקי פוזר לאורך חזית של 170 ק מ. המגמה היתה להחליש את הצבא ולהשאירו ללא עתודה, דבר שאפשר לאויב להלום בו מכל עבר. המזימות נגד פלסטין היו מכוונות גם נגד הצבא העיראקי. אנו כאנשי צבא גילינו את התחבולה והכנו תוכניות להלום באויב מבלי שיוכל לפגוע בנו. אילולא כן, אפשר היה לחסל את הצבא העיראקי. עתה, לאחר גילוי 12 תככי האימפריאליזם, הוחל בפעולה למען פלסטין. במלחמת 1948 מילא קאסם תפקיד של מפקד גדוד בדרגת מקדם >סא ל< בחיל המשלוח העיראקי לאו ץ ישראל. לאחר ההפיכה בעיראק ביולי 1958 אימץ קאסם את 11. ב ציטט היומון העיראקי אל זמאן מקורות מוסמכים בעיראק שמסרו פרטים על מספר הפליטים הפלסטינים הנמצאים בעיראק. נמסר כי בעיראק מצויים 10,202 פליטים, 7737 מהם מתגוררים בבגדד, ובהם 4274 המקבלים קצבה ממשלתית. עוד נמסר כי במוצול מתגוררים 339 פליטים ובבצרה 239 פליטים, וכי 1887 פליטים נחשבים חסרי מקום מגורים וקצבה לפי קביעותיה של ועדה מיוחדת ובהתאם להחלטת הממשלה. החלטה זו קבעה כי הפליטים חייבים להגיש מסמכים המעידים על מוצאם הפלסטיני ועל בואם לעיראק לפני קאסם, רדיו בגדד,

6 הססמה איננא עאידוך (אנחנו חוזרים), שהתנוססה גם מעל שולחן עבודתו. הוא סבר כי בעיית פלסטין לא תיפתר אלא במלחמה. על מגמתו הכללית - חיסולה של ישראל - מעידים דברי הרהב שאמר לדיפלומט ערבי (יולי 1959): בקשר לפלסטין, אני מבין בה יותר [מכולם], כי אני נלחמתי בה ואני יודע כיצד לחסל את ישראל במהרה. אם המטרה היא אינטרס פלסטין, על הערבים להחליט על מלחמה בישראל ואנו נהיה החלוצים בה [...] ביכולתי לחסל את ישראל בתוך חמישה ימים. 13 באחד מנאומיו טען קאםם כי עיראק היא החזקה ביותר במזרח הקרוב ולרשותה צבא ונשק חדישים ביותר, וכי קציני הצבא העיראקי ישחררו את החלקים השדודים של המולדת. הוא קרא להתכונן לזינוק היסטורי להחזרת פלסטין לעם הערבי על ידי הצבא העיראקי האמיץ בעזרת העמים הערביים והאסלאמיים. יתר על כן, המשטר בעיראק היה בדעה כי אין מנוס מהתמודדות מזוינת בין הערבים לישראל סביב בעיית חלוקת מי הירדן. עם זאת, נושא הסכסוך הישראלי ערבי נותר נושא שולי מבחינת המשטר בעיראק, ונדון בעיקר על רקע המאבק בינו לבין משטרו של נאצר בזירה הערבית. כאשר נדונו בכלי התקשורת העיראקיים נושאים הקשורים לסכסוך - כמו השיט הישראלי בתעלת סואץ ובמפרץ אילת או הימצאות כוחות האו ם בגבול מצרים-ישראל - היתה מטרת הדיון בעיקר לנגח את נאצר בזירה הערבית, וכפי שניסח זאת קאסם: העיראקים יודעים כי ישראל תימחה מעלפני המפה כאשר יתחסלו שרידי המשטרים המושחתים בארצות ערב. קאסם אף הטיל ספק בכנות דרישתה של קע ם (נובמבר 1958) לשגר כוחות עיראקיים לגבול עם ישראל בטענה שישראל מתכוננת לתקוף את סוריה. הוא טען כי מטרת דרישה זו היתה להוביל את כוחותינו לגבול כדי להקל בכך את רקימת הקשרים בפנים [עיראק] ועל הוצאתם לפועל. קאסם אמנם הביע נכונות לשגר כוחות אלה, אך בתנאי שהם יתקיפו את השטחים הכבושים, 14 כלומר ישתתפו במלחמה נגד ישראל. את העניין כולו סיכם קאסם באומרו (מרס i): 960 נדרשנו לשלוח את הצבא העיראקי לגבול פלסטין ואין אנו יודעים מה הכוונה בשיגור צבאנו לשם. האם הכוונה היא רק לחנות בגבול? הצבא אשר חונה בגבול יספוג ללא ספק מכות מהאויב. אנו לא נשלח את הצבא כדי שהוא יחנה סתם בגבול, אלא נשגר אותו כדי להתקיף את השטחים הכבושים. אם הם נכונים לכך הרי אנו מוכנים 15 ומזומנים. מעניינת גם תגובתו של קאסם (נובמבר 1961) לתוכנית ישראל להטיית מי הירדן: 13. ג אבו ח אטר (שגריר לבנון בקהיר ונציגה בליגה הערבית), לקאאת מע ג מאל עבד אל נאצר, ביירות 1971, עמ (מדווח על פגישה עם קאסם ב ). 14. קאסם, אל ת ורה, בגדר, ; אל בלאד, בגדד, ; רדיו בגדד, , ; , , , וראה גם פרשנות רדיו בגדד, קאסם, רדיו בגדד,

7 חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של קאסמ מטרתם [של ישראל] היא להעסיק את הערבים בנושא זה ולמנוע מהם לחשוב על נושא אחר. אם נניח שיש ליהודים היכולת להטות את הירדן הרי דבר זה אינו יכול להחליש את מאמצינו, שכן גמרנו אומד לעזור לעם הפלסטיני ולסייע בידו לשחרר את פלסטין כולה. וכאשר [פלסטין] תשוחרר וישובו אליה תושביה לא יפריע לנו שנהר הירדן יזרום לאזור כלשהו בפלסטין, שכן אז כל המדינה תהיה שייכת להם וכל שטח שיושקה על ידי הירדן יהיה 16 בחזקתם. ברור שלנוכח החלטתן הנחרצת של מדינות ערב למנוע מישראל את השימוש במי הירדן באמצעות הטייתם, לא היה כל סיכוי שטיעון כזה יתקבל על דעתן, והוא נשאר בחזקת ניגוח בלבד. ב. הזהות הפוליטית העצמאית של עיראק קאסם דגל בזהות הפוליטית העצמאית של עיראק. הוא קרא לעיראק הרפובליקה העיראקית הנצחית (ח אלדה<, והציג אותה כישות נצחית בעלת זהות עצמאית ואחדות פנימית. בכך באה לידי ביטוי בדלנותה האופיינית של עיראק בזירה הערבית. קאסם ראה בעיראק את מולדת הערביות ואת מקור הערביות. הוא ראה בה משענת לתנועות השחרור בארצות ערב. הססמה שאימץ כדי לבטא את מדיניותה של עיראק בזירה הערבית היתד, חירות, עצמאות וריבונות. הוא טען כי כל מדינה חייבת לשחרר את עצמה באמצעות עמה שלהי, וכי עיראק הנר, חלק מהאומה הערבית אך היא לא תהיה בשום אופן חלק מחלק אחר. 17 בכך התכוון כי עיראק לא תהיה חלק מאיחוד של מדינות ערב בדומה לסוריה, שהפכה להיות חבל במסגרת קע ם. בפרטו את תפיסתו זו של קאסם כתב אחד מעיתוני עיראק, תחת הכותרת נצחון הלאומיות הערבית בעיראק : הפיכת ד, 14 ביולי היתה ניצחון ללאומיות הערבית אשר הלמה באימפריאליזם והניפה את נס החירות, השוויון והצדק. 18 עיתון עיראקי אחר כתב, תחת הכותרת אחדותנו הלאומית המקודשת : אחדות זו הנה השביל לנצחון הלאומיות העיראקית. אחדות זו, שהנה האחדות העיראקית היציבה, שימשה מאז ומתמיד יסוד להצהרותיו של קאסם. אחדות זו משמשת בסיס מוצק לרפובליקה [העיראקית] הנצחית ומדיניותה המשתחררת. נסיעותיהם של שליטי קהיר לזעזע יסודות [אחדות זו] גרמו להוקעת נאצר וחבורתו על קשירת קשר תוקפני לא רק נגד 19 עיראק אלא גםנגד הלאומיות הערבית. 16. קאםם, רדיו בגדד, , בריאיון לעיתון אל ת ורה האלג ירי..17 קאסם, רדיו בגדד, ; , , , , סוכנות הידיעות העיראקית [להלן: סי ע] ; , אל נהאר, ביירות, ; האשם ג ואד, שר החוץ העירקאי, סי ע, וראה גם: אבו היאסר, לקאאת מע ג מאל עבד אל נאצר, עמ 229, מדווח על פגישה עם קאסם ב וראה גם סדרת מאמרים של הכתב המדיני בעקבות שיחותיו עם מנהיגים תופיק אל מקדסי, אל ג רידה, של העיתון הלבנוני עיראקיים: אל ג רידה, , , , אל אח באר, בגדד, אל זמאן,

8 ג. סולידריות ואחדות ערבית קאסם טען כי בדומה לעיראק, לכל מדינה ערבית יש זהות פוליטית עצמאית משלה, וכי יש להכיר בזהות זו ולשמור על קיומה ועל אישיותו המיוחדת של העם הנושא אותה. עוד טען כי היחסים הביךערביים חייבים להיות מושתתים על סולידריות ערבית המבוססת על שוויון, על שיתוף פעולה ועל אי התערבות בענייניהן הפנימיים של מדינות ערב. סולידריות זו, לטענת קאסם, משמעותה שיתוף פעולה הדוק בין מדינות ערב בכל הנוגע לבעיות מרכזיות כגון פלסטין ואלג יריה, אך זאת מתוך שמירה על עצמאותה של כל מדינה ומדינה, ובלא שהאחת תנסה להפעיל לחץ על רעותה. איננו מוכנים לוותר על האחדות העיראקית כיוון שהיא הערובה להיותנו אדונים, הכריז קאסם, והוסיף: יאנו נשתף פעולה [עם מצרים ועם סוריה] על בסיס של ריבונות מלאה של כל אחד מהעמים. לכל עם יש החופש המלא להקים את הממשלה הרצויה לוי. עקרונות אלו הם שהובילו את קאסם להתנגד נחרצות לתפיסת האחדות של נאצר והיו הגורם לעימות החריף ביניהם. שהרי קאסם צידד בצורת איחוד הדומה יותר לפדרציה מאשר לצורת האיחוד בין מצרים לסוריה. ההנהגה העיראקית בתקופת קאסם התיימרה להיות בעתיד המדינה הערבית היחידה המתאימה לזכות בכתר המנהיגות של העולם הערבי. 20 על כך מעידות, בין היתר, הכרזותיו של קאסם: יאנו מנהיגי הלאומיות הערבית, אנו הובלנו את הלאומיות הערבית לניצחון, וכן: יאנו מנהיגי האחדות הערבית הכנה וחובתנו להגן על ארצנו. אישים בכירים בעיראק סיכמו את עמדת המשטר בסוגיה זו כדלקמן ( iדצמבר 960): סולידריות מלאה עם כל מדינות ערב בשטחי הכלכלה, המדיניות והחברה מתוך שמירה קפדנית על קיומה של כל מדינה ומדינה ועל ה אישיות המיוחדת של עמה. סולידריות זו פירושה שיתוף פעולה הדוק בין מדינות ערב בכל הבעיות הגדולות: פלסטין, אלג יריה, חצי האי הערבי - מבלי שמדינה כלשהי תנסה להפעיל לחץ על יתר המדינות. עיראק נושאת בשליחות למען שחרורם של הערבים מהרגשנות היתרה ומהתכונה האימפולסיבית המאפיינת אותם. אין להרשות עוד שמדינות ערב, אשר רובן זכו כבר לעצמאות, יתנהגו כאילו הן עצמן ממשיכות להיות מושבות קולוניאליות. [עיראק] לא תתערב לעולם בענייניה הפנימיים של קע ם והיא לא תחדש את שיטת המזימות נגד סוריה. אילו קיבלה סוריה את עצמאותה מחדש לא היינו חושבים על צירופה 21 לעיראק. 20. ראה מאמרי אל מקדסי (לעיל, הערה 17), המצטט את דברי שר ההסברה העיראקי על מדיניות עיראק בזירה הערבית; ראה גם: קאסם, ב: אל נהאר, ביירות, ; אל, T i m e ),7.1.60, ום, ; רדיו בגדד, (בריאיון לכתב ; סי ע, ראה מאמרי אל מקדסי (לעיל, הערה 17<. 188

9 תזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של קאסם עקרונות אלה שימשו את קאסם גם להסתת הסורים נגד האיחוד עם מצרים. בהידרשו למצבה של סוריה במסגרת האיחוד המצרי סורי ובקראו בתקיפות להתגתקותה מהאיחוד פנה קאסם לעם הסורי (7.1.60) באמרו: הלאומיות הערבית נחלה ניצחון בעיראק [...] הרפובליקה העיראקית תעזור לכל עם השואף להשתחרר [...] עיראק תומכת בכל סולידריות ערבית. כאשר נמצא את שכנתנו ואחותנו סוריה משוחררת וחופשייה ובעלת עצמאות וריבונות מלאה, לא תהיה אז כל מניעה מהתלכדות [ תד אמן ] אתה על יסוד של אחווה ואינטרס הדדי. ארצנו לא תעמוד בחיבוק ידיים לנוכח כל עוול שייגרם לעם הסורי [...] אנו תמיד קוראים למדינות ערב לשמור על עצמאותן וריבונותן ולהיות סולידריות אחת עם אחותה. אנו נגן על כל ארץ ערבית 22 הנאבקת למען ריבונות ועצמאות. ד. הדוגמה האלג ירית שאיפתו של קאסם היתה שהפלסטינים ינהגו בהתאם לדוגמת מאבקם של האלג ירים בצרפתים. הוא ראה בתנועת ההתנגדות האלג ירית תנועה המגשימה את תפיסתו הפוליטית בדבר שחרור עם בכוחות עצמו. את תמיכתו הצבאית והפיננסית בתנועה האלג ירית הציג קאםם כמילוי הבטחתו לסייע ל שחרור עמי ערב. ואכן, הוא הוקסם מהאופי המיליטנטי של תנועה זו יותר מאשר מן המסגרת הפוליטית שלה - הממשלה הזמנית. הוא העלה על נס את תמיכתו בתנועה האלג ירית בנשק ובכסף מתוך זלזול בסיוע שהגישה לה מצרים, וטען (ובצדק) כי התמיכה שהעניקה עיראק לתנועה זו עולה על כל תמיכה חומרית שהעניקה לה מצרים. את הגדה המערבית ראה קאסם כשטח שממנו ניתן יהיה לפעול נגד ישראל לאחר שתקום בו הרפובליקה הפלסטינית, בדומה לטריטוריה שממנה פעלו האלג ירים נגד הצרפתים. הוא חזר והדגיש פעמים רבות כייעל הפלסטינים, בדומה לאלג ירים, לשאת בנטל הכבד למען עצמאותם ולהכריז על קיומם, וקרא לפלסטינים: לכו בעקבות אלג יריה והכריזו על קיומכם בכל אדמת פלסטין קבל העולם. בהכרזה על עצמאות אלג יריה (פברואר 1962) מצא קאסם חיזוק והוכחה לנכונות תפיסתו באשר לדרך שבה יש לפעול למען שחרור פלסטין. 23 בעניין זה אמר קאםם: 22. קאסם, רדיו בגדר, קאסם, רדיו בגדד, ; , , , , , ג ואד, שר החוץ העיראקי, אל ג רידה, ; אבו ח אטר, לקאאת מע ג מאל עבד אל נאצר, עמ 220. לפרטים על הסיוע העיראקי FLN^ ראה דברי קאסם, רדיו בגדד, (על שיגור עשרה מטוסים עמוסים בנשק חדש ומענק של חצי מיליון דינר), >על המחאה בסך 750 אלף דינר), (על סכום הסיוע העיראקי מיליון דולר בכסף ו 750 אלף דינר בנשק ובתחמושת), (על כך שבתקציב עיראק מוקדש סכום גדול וקבוע לאלג יריה). מנהיגי אלג יריה העצמאית ביקרו בעיראק באפריל ראה: אל זמאן, וכן אל מסתקבל, בגדד,

10 מה הן סיבות גלותם של בני פלסטין? הסיבות הן: אנוכיות [של הערבים], הצגת הישגים ללא הצדקה ותוקפנות נגד עם שלם [הפלסטינים]. תמיד הצהרתי כי פלסטין לא תוחזר אלא בידי תושביה. מוטב היה אילו הסוחרים בשם פלסטין היו קוראים להקמת מדינה פלסטינית שתושביה ישלטו בה. אנו נתמוך בהם ונעזור להם בכל כוחותינו כשם שאנו עוזרים עתה לאלג יריה. ייתכן שהשקרנים יטענו כי זהו רעיון דמיוני. תשובתי היא שהרעיון הוא 24 מציאותי ועלינו לבססו בתנאי שנרחק מאנוכיות ונשוב לדרך האמת. ה. מדיניותה וחתרנותה של מצרים תולדות משטרו של קאסם עמדו בסימן מאבקו במצרים על כל היבטיו - הפנימיים והבין ערביים כאחד. תפיסתו הפוליטית של קאסם יצרה קוטביות בתפיסת הלאומיות הערבית בעולם הערבי. קוטביות זו באה לידי ביטוי בקרע חריף וקיצוני שנוצר בינו לבין נאצר. נאצר ביקש למנוע את התבססותה של לאומיות ערבית רגיונלית בעיראק, שכן חשש מהתחזקות השפעתה בעולם הערבי בכלל ובסוריה (שהיתה חלק מקע ם< בפרט. לפיכך ניהל מאבק חריף נגד קאםם ומדיניותו, מאבק שבא לידי ביטוי בחתרנות מצרית אלימה, במזימות וקשרים ובתעמולה ארסית שניהלה מצרים בעזרתם של חוגים פוליטיים פרו נאצריים בעיראק. התעמולה שניהלה עיראק בתגובה היתה לא פחות חריפה. את הגייתו של רעיון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית יש לראות על רקע מאבק זה בין קאסם לנאצר. לאחר נסיון ההתנקשות בחייו, ב 7 באוקטובר 1959, התגבשה בדעתו של קאסם ההערכה שנאצר נחוש שלא להפסיק את מאמציו להפיל את משטרו, זאת על אף העובדה שלרוב ניסה קאסם להימנע מליזום עימותים עמו. הוא גמר בדעתו כי יש לצאת במתקפה מדינית תעמולתית נגד נאצר ולא להסתפק במדיניות של התגוננות בתגובה להתגרויות קע ם. גם בעיות הפנים שבהן נתקל משטרו של קאסם במהלך המחצית השנייה של שנת 1959 הובילו אותו למסקנה זו. עם בעיות אלו נמנו בקיעים שנוצרו במשטרו והפיחות שחל ביוקרתו עקב המצב הפנימי והכלכלי הירוד בעיראק. קאסם חיפש דרכים להסיח את דעת הקהל בעיראק מבעיות אלו בהפנותו אותה לענייני חוץ. סימני המחלוקת בין קע ם לעיראק ניכרו כבר בחודשים אוקטובר-נובמבר 1959, לאחר תקופה קצרה של התקרבות ביניהן(בסוף ספטמבר 1959). המצרים החלו לחתור תחת משטרו של קאסם, ועד מרד שוואף הפרו מצרי (מרס 1959) הצליחו מנגנוני הביטחון של קאסם לסכל שלוש תוכניות לקשר נגדו. כשלון מרד שוואף דחף את המצרים להמשיך בחתרנותם, שהתבטאה בניהול מגעים עם קציני צבא ועם קבוצות אופוזיציוניות פרו נאצריות (כמו הבעת והאסתקלאל) תוך ניסיון לגבשן, ובהברחת נשק לאותן קבוצות. בחודשים, אפריל ומאי 1959 אף הפעילו המצרים את שבט 24. קאסם, רדיו בגדד,

11 חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של קאסם אל שמר היושב בגבול סוריה עיראק, בשלחם את אנשיו לפעולות הטרדה בתוך עיראק. ואולם, פעולות ההטרדה גררו בעקבותיהן פעולות תגמול שביצעו שבטים אוהדי קאסם בתוך שטח סוריה, בקרבת הגבול עם עיראק, ולנוכח תגובתה החריפה של עיראק נאלצו המצרים להפסיק את פעולות הגרילה של שבט אל שמר. קאסם המשיך לראות ב שאפתנים >טאמעון<, כפי שהוא קרא למצרים, את היריב העיקרי של עיראק. חולשתו של המשטר במחצית השנייה של 1959 בשל בקיעים שנוצרו בתוכו, הפיחות שחל ביוקרתו והמצב הכלכלי הירוד - כל אלה עודדו את המצרים להקצין את תעמולתם נגד קאסם עד כדי קריאה לרצחו. 25 בניסיון לעורר את דעת הקהל בעיראק נגד המשטר הבריחו המצרים כרוזים לעיראק; כרוזים אחרים הודפסו בחשאי בעיראק עצמה. המצרים העריכו כי קרוב היום שבו ישתנה המשטר בעיראק. במסגרת פעולותיהם נגד קאםם סייעו המצרים לשתי קבוצות מחתרת. הקבוצה האחת השתייכה לפלג הפרו מצרי של הבעתי, שמנהיגו היה פואד אל רכאבי. היא דגלה בטרור אישי, ולמרות קשריה עם המצרים פעלה באופן עצמאי למדי; הקבוצה השנייה הסתמכה על סיוע צבאי מקע ם. קבוצה זו תכננה הפיכה מזוינת נגד המשטר בדרך של מרד צבאי ואזרחי, וציפתה לקבל את הסיוע הצבאי מקע ם עם הצלחתן של פעולותיה הראשונות. חברי הקבוצה אף שיתפו את המצרים בשלבי התכנון. ב 7 26 באוקטובר 1959 נכשל ניסיון שיזמה הקבוצה הראשונה להתנקש בחייו של קאסם. במקביל החליטה הצמרת המצרית כי אינה מוכנה להגיש סיוע צבאי לקבוצה השנייה, ובעקבות זאת נדחה נסיון המרד שתכננה אותה קבוצה. בסופו של דבר, בעזרת פרטים שנודעו מכמה מן המתנקשים שנעצרו, הצליח המשטר לעצור את פעילי שתי הקבוצות. נסיונותיה של קע ם לחתור נגד משטרו של קאסם לא פסקו גם במהלך 1960, הגם שבאמצע שנה זו הסתמן שינוי במדיניותו של נאצר, והוא גילה סימני נכונות לשפר את היחסים בינו לבין קאסם. שינוי זה בא בעקבות כשלונות מדיניותה החתרנית של מצרים, ונבע גם מהערכתה של קע ם כי בשל חולשתו הפנימית אין קאסם מהווה עוד איום על נאצר בתחרות על דעת הקהל הערבית. לשינוי תרמה גם כוונתה של מצרים למנוע התקרבות יתר בין ירדן לעיראק, זאת לאור השיפור שהסתמן ביחסיהן בעקבות הכרת המלך חוסין במשטרו של קאסם. ואמנם, התקפות התעמולה המצריות נגד קאסם פחתו. במקביל המשיכה מצרים לסייע לקבוצות הפרו מצריות בעיראק, אם כי באופן פחות אינטנסיבי. עיראק עצמה שבה להשתתף בכנסי הליגה הערבית, שאותם החרימה קודם לכן. 25. על מערכת התעמולה של קע ם נגד משטרו של קאסם ראה: Middle East Record [=Reuven Shiloah Center, Jerusalem, pp. 26. ראה הודעת ההנהגה הלאומית של הבעתי, , סביב הניסיון להתנקש בחיי קאסם, נד אל חזב אל בעת עבר ביאנאת קיאדתהי אל קומיה , ביירות, ספטמבר,1971 עמ

12 ואולם, מסע התעמולה והחתירה של קע ם נגד קאסם חודש בעקבות נאומו ב 25 ביוני 1961, שבו הודיע על החזרת כווית לחיק המולדת העיראקית," עם חידוש מסע התעמולה ניסתה קע ם ללכד את שורות החוגים הפרו מצריים בעיראק, אך בלא הצלחה. ההפיכה בסוריה (28 בספטמבר 1961), שבעקבותיה פורקה קע ם, שינתה את ההיערכות הבין ערבית והחלישה עוד יותר את יכולתו של נאצר לפעול בעיראק, שכן עיקר דאגתו הופנתה עתה למתרחש בסוריה ובירדן. תוכנית הפעולה המדינית שעליה החליט קאסם באוקטובר-נובמבר 1959 שיקפה שינוי במדיניותה של עיראק. אם עד עתה ניהלה עיראק מדיניות של מגננה אל מול התקפות קע ם, הרי עתה החלה לנהל מדיניות של מתקפה נגד נאצר. תוכניתו של קאסם כללה שני מרכיבים עיקריים: תוכנית הסהר הפורה ותוכנית הרפובליקה הפלסטינית הנצחית. במחצית נובמבר 1959 קרא קאסם להגשמת תוכנית הסהר הפורה. את תוכניתו נימק במילים הבאות: אמרתי שתוכנית זו היתה בעבר אימפריאליסטית, אך לאחר השתחררות עיראק הפכה תוכנית זו לתוכנית לאומית, המקבצת את הערבים במדינות הסהר הפורה. תוכנית זו הופכת כל אחת ממדינות אלו למדינה חזקה. אין אנו חותרים להגשמת תוכנית זו, אך אנו אומרים כי עתה היא הפכה לתוכנית לאומית. אנו מנהיגי הלאומיות הערבית. לא נפגע בסוריה, כי אם נעזור לה. אין לנו כוונות התפשטות אימפריאליסטיות. צבא ערבי לא יילחם בצבא ערבי, כשם שצבא מוסלמי לא יילחם בצבא מוסלמי. אינני עוסק בפועל במדיניות של איחוד הסהר הפורה, אך הדבר עשוי להתגשם מאליו במרוצת האירועים. קאסם הדגיש כי הוא לא יפנה לפעילות חתירה להגשמת תוכנית הסהר הפורה. ברור היה לו כי תוכנית זו פוגעת במשטרו של חוםין, אשר לדעתו עדיין רתום לאימפריאליזם. 28 הוא העלה תוכנית זו כדי לעודד את מתנגדי האיחוד בסוריה, החוליה החלשה של קע ם, וכדי להכריח את קע ם להתגונן במקום להתקיף. תוכנית הסהר הפורה סתרה לכאורה את עמדתו של קאםם בעניין שמירת הזהות הפוליטית העצמאית של מדינות ערב, אך יודגש כי הוא לא התכוון להגשימה בכוח וספק אם התכוון להגשימה בכלל. מטרתו היתה תעמולתית גרדא. יתר על כן, כוונתו בתוכנית הסהר הפורה היתד. שירדן וסוריה ישתחררו מרצון ולא מתוך כפייה. באותה עת היה משטרו של קאסם חלש מכדי שיוכל לצאת להרפתקה מדינית שכזו. החוגים הפוליטיים שהיו שותפים לשלטון ושדגלו בעצמאות עיראק התנגדו לתוכניתו, ועל אחת כמה וכמה התנגדו לה השיעים, שכן פירושה היה הטמעתם בים ערבי סוני. ואכן, עם פירוק קע ם ירדה תוכנית זו מהפרק, ואף גונתה שוב קאסם, רדיו בגדד, שם

13 חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של קאסם כ אימפריאליסטית בהודעה משותפת של קאסם ושל נשיא סוריה אל קודסי, שפורסמה בתום פגישתם ברוטבה ב בין היתר נמסר בהודעה כי המתכנסים דנו בתוכניות שחוגים מסוימים מעלים אותן מדיפעם כגון תוכנית סוריה רבתי ו הסהר הפורה, או תוכניות נסיכויות המפרץ. הם סבורים כי את כל התוכניות האלה מחדיר האימפריאליזם לבעלי הכוונות הטובות או לבעלי האמביציות המיוחדות כשמטרתו היחידה היא לעכב את התהליך הערבי הנכון לקראת איחוד המתאים 29 לתקוות העמים הערביים. מרכיבי התוכנית של קאסבז: הרפובליקה הפלסטיניח הנצחית הפעם הראשונה שבה העלה קאסם את רעיון כינונה של רפובליקה פלסטינית היתד. ב , בנאומו בוועידת הרופאים העיראקים הראשונה. וכך אמר: אין להחזיר את פלסטין הערבית אלא אם תוקם מדינה ערבית שתכלול את כל החלקים השדודים של המולדת ושישלטו בה תושביה. ברצוני לשאול, האם נותרה כיום משמעות לשם פלסטין זולת הזכרתו תכופות בתעמולה ובשידורים ללא טעם תוך כדי שימוש במליצות? מי התנפל על פלסטין? שלוש כנופיות ומדינות עשו זאת. הכנופיות מבני ישראל אשר שדדו את חלק הארי, וכן ירדן, אשר שדדה חלק אחר וצירפה אותו לשטחה, ומצרים, שקרעה בזמן פארוק חלק נוסף מפלסטין. מוטב היה אילו הסוחרים בשם פלסטין היו 30 קוראים להקמת מדינה פלסטינית שתושביה ישלטו בה. בנאומו ב חזר קאסם על דבריו אלה והוסיף: יש להדוף את האימפריאליזם והשאפתנים מאדמת פלסטין כדי להקים את הרפובליקה הפלסטינית 31 הנצחית [...]. את תוכניתו להקמת הרפובליקה הפלסטינית הנצחית הציג קאסם כפתרון לבעיית פלסטין ובמסגרת להגדרה עצמית לפלסטין. הוא הכריז כי רפובליקה [פלסטינית] צריכה לקום בשטחי פלסטין השלמה. אנו לא מסכימים עםדעת אחינו הערבים המאמינים בחלוקה, או המבקשים מהאו ם להחיות את החלטות החלוקה. אנו מאמינים כי פלסטין על כל חלקיה היא ערבית וצריכה לשוב לבעליה. העם הערבי הפלסטיני איננו מכיר בזכות היהודים באדמת פלסטין ולא נסכים לקיום מדינה ישראלית בארץ ערבית. בדברים אלה ניסה קאםם להוכיח כיכל מה שעושה נאצר גם הוא יכול לעשות, ובצורה טובה יותר. ואף שבתוכניתו יש מרכיבים הזהים למרכיבי התוכנית המצרית, הקפידה עיראק להדגיש את ההבדלים המשמעותיים שהיו קיימים 29. ראה הודעה משותפת בתום המפגש בין קאסם לקודסי ברוטבה ב במרס 1962, רדיו בגדד, קאסם, רדיו בגדד, קאסם, רדיו בגדד,

14 לדעתה בין שתי התוכניות בכל הנוגע למסגרת הפוליטית המעשית ולמסגרת הטריטוריאלית שלהן. 32 שר החוץ העיראקי, האשם גיוואד, טען (אוגוסט 960i): אין שתי התוכניות דומות. מאבקם של הערבים נגד הציונות חייב להיות במסגרת מוחשית וגאוגרפית, שהיא המדינה הפלסטינית שתקיף תחילה את כל השטחים הפלסטיניים פרט לשטחים שבידי ישראל. אנו סבורים כי על הפלסטינים לקחת חלק פעיל [במהלך] זה, ורק אז תוקם המדינה הפלסטינית ותהווה יחידה אזורית, ולאחר מכן יוקם גם הצבא הפלסטיני שמציעה קע ם. עיראק סבורה כי אין להקים צבא פלסטיני לפני שתהיה מסגרת 33 גאוגרפית. כלומר, שלא כמצרים, עיראק מדברת על שלבים בהקמתה של המדינה הפלסטינית, והיא גם מייחדת לפלסטינים תפקיד מרכזי בשחרור פלסטין. תוכניתו של קאםם היתה קונקרטית בהגדרת המסגרת הפוליטית הכללית של המדינה הפלסטינית ובהגדרת מסגרתה הטריטוריאלית. קאסם לא הותיר ספק באשר למקום שבו צריכה לקום מדינה זו ובאשר לשלבי הקמתה. ואולם, תוכניתו חיתה מעורפלת בכל האמור במרכיביה המוסדיים של המדינה, וגם הרעיונות שהעלה בדבר דרך הגשמתה לא היו מעשיים. מרכיבי התוכנית של קאסם היו: א. המרכיב המוסדי ייצוגי קריאתו של קאסם להקים רפובליקה פלסטינית היתה קריאה ראשונה מסוגה שהושמעה מפי ראש מדינה ערבית. בהקמתה של הרפובליקה הפלסטינית ראה קאסם ביטוי להגשמת רעיון הישות הפלסטינית, וכינה אותה נצחית בעקבות הכינוי שהעניק לעיראק - הרפובליקה העיראקית הנצחית. אך זכות יוצרים זו לא עמדה במבחן כאשר היה צורך להגדיר את מוסדות הייצוג הפוליטיים של הרפובליקה. בעניין זה התבטא קאסם, בדברים מעורפלים, פעמיים בלבד: ב 11 באוגוסט 1960, כאשר הכריז על הקמתן הקרובה של הוועדות הערביות הלאומיות [ היאאת ערביה וטניה ] הכוללות את הפלסטינים במדינות הערביות, 34 ומספר ימים לאחר מכן, ב 15 באוגוסט 1960, בטקס הסיום של מחזור קציני מילואים, שבו נכללה קבוצה ראשונה של קצינים שיועדו לשרת ב צבא השחרור הפלסטיני. בהזדמנות זו הכריז קאסם: היום הוקמו הגופים [ היאאת ] הלאומיים הערביים העליונים לשחרור פלסטין, נוסף על הגופים המשניים והמקומיים [סניפים] שיפעלו בכל כפר ועיר מערי פלסטין שסופן לשוב לבעליהן. אינני מגלה סוד כשאני מודיע לכם כי הגופים הלאומיים 32. ראה: קאסם, רדיו בגדד, ; , , , אל ת ורה, ; ג ואד, שר החוץ העיראקי, אל ג רידה, אל ג רידה, קאסם, רדיו בגדד,

15 חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של קאסם המשניים והמקומיים הוקמו ביום הזה. עוד הודיע קאסם: עיבדנו תוכנית להחזרת 35 המולדת ולחיסול האויב השודד. לשתי התבטאויות אלה לא היה המשך, ולא ברור למה התכוון קאסם בהכריזו על מוסדות הייצוג הללו. מדבריו לא ברור כיצד הוקמו מוסדות אלה או כיצד אמורים היו לקום. נראה כי בשתי ההצהרות התכוון קאסם להראות שהוא נוקט צעדים למען החייאת הישות הפלסטינית בעוד אחרים אינם עושים כן. ייתכן גם כי בסופו של דבר נסוג בו קאסם מהבטחותיו אלה, משהכיר בכך שהן אינן מעשיות ואינן ניתנות לביצוע, ומשנוכח בסתירה שיש בתוכניתו בין רעיון הקמתם של מוסדות אלה מטעם המשטר העיראקי ובין העיקרון הבסיסי שהנחה אותו, שלפיו העם הפלסטיני יחליט בעצמו על ארגון מדינתו כאשר תקום. מכל מקום, בשעה שבין יתר מדינות ערב התנהל ויכוח חריף בפורומים בין ערביים בסוגיית מוסדות הייצוג הפלסטיניים, פטר עצמו קאסם מכל דיון בסוגיה זו והסתפק בקביעות הבאות: א. העם הפלסטיני יתארגן בעצמו, ויקים את מדינתו שתנוהל בידי אישים פלסטינים בלבד. ב. כדי להשיב את המולדת השדודה על הפלסטינים להמחיש את קיומם, ולשם כך עליהם לסמוך על עצמם בלבד, להתאחד ולהכריז על הרפובליקה הפלסטינית, שכן חייבים הם לשאת בעול שלהם בהיותם חלוצי המאבק לשחרור מולדתם, ובעצמם ישיגו את זכויותיהם. ג. מדינות ערב יסייעו בידם, ויערבו ל הבטחת ריבונותה המדינית והטריטוריאלית של 36 המדינה הפלסטינית המוצעת. ב. המרכיב הטריטוריאלי המרכיב הטריטוריאלי היה המרכיב הברור והמוגדר בתפיסתו של קאםם. לפי תוכניתו, הרפובליקה הפלסטינית צריכה לקום על שטחי פלסטין השלמה בשני שלבים: בשלב הראשון תקום המדינה בשטח הגדה המערבית ורצועת עזה, ובשלב השני היא תקום יעל כל שטח פלסטין לאחר שחרורה. המדינה הפלסטינית תהווה יחידה אזורית נפרדת. אליבא דקאסם, היא צריכה לקום על השטחים שנגזלו בידי שלושה גנבים, אחד עוין ללאומיות הערבית, הציונים, ושני גנבים מבני הערבים עצמם - מצרים וירדן ; כמו כן, טען, היא צריכה לכלול את כל שלושת חלקיה של פלסטין, המזרחי [הגדה המערבית], המערבי [רצועת עזה] והמרכזי [ישראל]; דהיינו כל השטחים המשתרעים עד נהר הירדן וים המלח. לפי התוכנית אמורה היתה הרפובליקה הפלסטינית להקיף בתחילה את כל השטחים פרט לאלה שבידי ישראלי, ואחר כך לכלול את השטחים הכבושים על ידי ישראל וירדן וקע ם. וכך טען 35. קאסם, רדיו בגדד, Iraq אל זמאן, ; , Times,.36 קאסם, אל ת ורה, ;7.5.62,9.4.62,6.9.60, Л Т О , , , ,11.8 p, 1960MER. ג ואד,אל ג רידה; , ;

16 קאסם: השם פלסטין כמעט שנמחק שכן הציונים גזלו את החלק הגדול ביותר. ירדן גזלה את הגדה המערבית, ומצרים של נאצר גזלה את רצועת עזה. פירוש הדבר הוא שפלסטין היקרה נגזלה בידי שלושה גנבים: גנב אחד שהנו עוין גלוי ללאומיות הערבית, דהיינו הציונים, ושני גנבים מבין הערבים שגזלו את מולדת הפלסטינים הערבים והם ירדן של חוסין ומצרים של נאצר. בדומה לנאצר, קאסם ניסה לבסס את תפיסתו זו בטענה כי סיפוח הגדה המערבית לירדן לא היה חוקי. הוא הרבה לטעון כי ירדן שדדה חלק מפלסטין וצירפה אותו לשטחה, וכי היא תפסה חלק מפלסטין לאחר שהצבא העיראקי נסוג משם >ב 1948 ). הוא אף רמז כי הצבא העיראקי מסר את הגדה המערבית לירדן כפיקדון. ברוח דומה דיבר גם על מעמדה של רצועת עזה, שלדבריו נגזלה ונשדדה בידי מצרים וסופחה 57 אליה בכפייה. ג. הקמת הצבא הפלסטיני השכם והערב הבטיח קאסם כי לשם הקמת הרפובליקה הפלסטינית הוא יסייע לפלסטינים בנשק, בכסף ובכוח אדם, כפי שסייע לאלג ירים. ואמנם, כדי להוכיח כי הוא עורך הכנות ממשיות לקראת מילוי הבטחתו הכריז קאסם על הקמת יפוג אל תחךיר אל פלסטיני (גדוד השחרור הפלסטיני), והציגו כגרעין הצבא הפלסטיני. בכך ביטא גם את הערכתו כי בעיית פלסטין לא תיפתר אלא במלחמה. ב החליטה ממשלת עיראק על הכנת כוחות מזוינים לרפובליקה הפלסטינית. 58 ואולם, רק ב 29 באוגוסט 1960 פורסם בעיתון העיראקי הרשמי החוק בדבר כינון צבא השחרור הפלסטיני. תוקפו של החוק חל רטרואקטיבית על התקופה שקדמה לכך, החל בתאריך 15 באפריל המועד שבו נפתח קורס הקצינים הראשון לפלסטינים. החוק קבע כי יוקם צבא שחרור פלסטיני >ג יש אל תחריר אל פלסטיני), שיסופח למשרד ההגנה ויהיה כפוף למפקד הכללי של הכוחות המזוינים העיראקיים. עוד נקבע כי צבא זה יוקם על בסים התנדבותי, וכי לבוגרי קורס הקצינים תוענק דרגת סגן. ואמנם ב , בהודעה מיוחדת ל בני פלסטין, קרא קאסם לפלסטינים להצטרף לקורסים צבאיים מיוחדים שאמורים היו להיפתח בבגדד החל ב בהודעתו זו ציטט את החלטת הממשלה מ , שבה הוגדרו תנאי הגיוס ותנאי השירות לקצינים ולחוגרים, ובכלל זה לאקדמאים שיתקבלו לקורס קציני המילואים. בהחלטה נקבע כי בוגריו [של קורס זה] יהוו את גרעין הצבא הפלסטיני העתיד לקום בשלב מאוחר יותר. קאסם הדגיש כי דאגתה של עיראק היא ליצור צבא פלסטיני ומדינה פלסטינית לקראת שחרור פלסטין, ותיאר את פתיחת הקורסים כ הכנת.37 ראה דברי קאסם, רדיו בגדד,,5.4.60, ,7.1.60, , , ; , אל ת ורה, ; אל זמאן, ; ג ואד, אל ג רידה, קאסם, רדיו בגדד, ראה העיתון הרשמי של עיראק, אל וקאאע אל עיראקיה, , עמ

17 חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של קאסם כוחות מזוינים לרפובליקה הפלסטינית. 40 יש לציין כי במרס 1960 הוחל בניכוי חודשי של דינר אחד ממשכורתו של כל קצין ל קרן הצבא הפלסטיני. ב פרסמה העיתונות העיראקית הודעה מטעם משרד ההגנה לבני הרפובליקה הפלסטינית הנצחית, ובה קריאה להתנדב לצבא הרפובליקה הפלסטינית, זאת בהתאם להחלטת הממשלה מ משרד ההגנה קרא לפלסטינים להתנדב לשתי מסגרות; המסגרת האחת היתד, קורס קצינים שנועד לבוגרי תיכון ובתי ספר גבוהים. אלה אמורים היו לעבור קורס קצינים בקולג למילואים של הצבא העיראקי. נאמר כי הקורס ייפתח ב , ויימשך ארבעה חודשים. עוד נאמר בהודעה כי עם סיום הקורס ישתתפו החניכים הפלסטינים בקורסים שונים בנושא נשק ובקורסים בני חודשיים להתמחות בשטחים שונים. כמו כן פורסמה רשימת משכורות לבעלי הדרגות השונות, ונקבע כי הזמן המינימלי לעלייה בדרגה הוא ארבע שנים. המסגרת השנייה שאליה נקראו הפלסטינים להתנדב היתד, קורס משיקים וחוגרים, שנועד למתגייסים שלא סיימו תיכון. מועד פתיחתו של קורס זה נקבע גם הוא לתאריך , ונאמר כי יתקבלו אליו מועמדים בעלי אזרחות פלסטינית בני האימונים הבסיסיים אמורים היו להיערך במסגרת גדוד בגדדי. בתום תקופת אימונים של שלושה חודשים אמורה היתה להתחיל תקופת שירות החובה, שנקבעה לשנתיים. משרד ההגנה הודיע כי כל המגויסים, קצינים ומש קים, יהיו כפופים לחוקים, לתקנות ולפקודות הצבאיות הנהוגות בצבא העיראקי. ברור שהוראה זו נועדה לפקח על המגויסים העלולים להיות מסוכנים, לרבות הפליטים הפלסטינים שעמדו להגיע מחוץ לעיראק. תנאי השירות שהציע משרד ההגנה העיראקי למתגייסים ל צבא 41 השחרור הפלסטיני היו זהים לתנאי השירות בצבא העיראקי. הקורס הראשון לקצינים פלסטינים נפתח ב 15 באפריל 1960 במסגרת הקולג לקציני מילואים. השתתפו בו 60 קצינים, והוא הסתיים באוגוסט במהלך ארבעת החודשים הראשונים של הקורס הצטרפו ל פוג הפלסטיני קרוב ל 300 חיילים ו 50 קצינים פלסטינים. רוב הקצינים הגיעו מרצועת עזה. לאחר סיום האימונים במוצול - בעיקר בלוחמה זעירה - ועם שובם של החיילים לבגדד בנובמבר 1960 הוכרז על הקמתו של יפוג אל תחריר אל פלסטיגי (גדוד השחרור הפלסטיני), שכלל בוגרים של קורס הקצינים ושל קורס המש קים והחוגרים. בנובמבר 1960 נפתח מחזור שני של הקורס לקצינים פלסטינים. עד סוף תקופת משטרו של קאסם סיימו ארבעה מחזורים של קצינים פלסטינים את הקורם הצבאי. מספר הקצינים הפלסטינים שהוסמכו עד 1963 הגיע ל 150, אף שתקן ה פוג היה 32 קצינים בלבד. מפקד הפוג היה קצין עיראקי, קולונל עבד אל רזאק אחמד אלשיח, וגם הקצינים הבכירים, כמו עוזר המפקד ומפקדי הפלוגות, היו עיארקים. הקצינים הפלסטינים 40. קאסם, רדיו בגדר, ראה: אל זמאן,

18 מילאו תפקידים זוטרים בלבד, ובח ן כלל שימשו סגנים של מפקדי פלוגות. בהקמתו של צבא השחרור הפלסטיני ניסה קאסם להוכיח לעולם הערבי ולפלסטינים כי הוא מבטיח במעשים ולא בדיבורים. 42 נכון הוא שבניגוד למצרים הקים קאסם גוף חדש. אך בסופו של דבר לא היה זה כוח צבאי משמעותי. עיקר תפקידו הצטמצם למפגני ראווה, לתעמולה ולאימונים חוזרים ונשנים במחנה הצבאי אל רשיד ליד בגדד. לאחר ההפיכה בפברואר 1963, שסילקה את משטרו של קאסם, העמיד משרד ההגנה העיראקי לפני קציני הפוג שלוש אפשרויות: להשתחרר, לעבור ליחידות העיראקיות ולהשתלב בהן, או להישאר בפוג. ב 1964 סופח הפוג ליחידות העיראקיות שנלחמו נגד הכורדים בצפון עיראק. שמו הוסב ל הפוג הראשון - חטיבה 65 עצמאית. בעקבות זאת ביקשו רבים מחיילי יפוג אל תחריר להשתחרר, ואכן כך היה. קציני הפוג המשיכו לשרת ביחידות הצבא העיראקי עד שהוקם צבא השחרור הפלסטיני, לאחר הקמת אש ף ב יחידות הפוג, קציניו ומתנדבים נוספים קובצו ביחידות 43 צבא השחרור הפלסטיני העיראקי, שנקראו כוחות אל קאדסיה. ירדן בתפיסת קאסם ירדן שימשה לקאסם נקודת מוצא להגשמת חזונו - חזון הקמתה של הרפובליקה הפלסטינית, ולמימוש תפיסתו בעניין מרכיבי הישות הפלסטינית. גישתו הבסיסית לירדן לא היתה שונה מזו של נאצר. גם הוא כפר בלגיטימיות של קיום הממלכה ההאשמית, בקבעו כי הסכם לוזאן הכיר בעצמאות פלסטין שנקרעה מהאימפריה העות מנית וכי הממלכה ההאשמית המזויפת בת טיפוחיו של האימפריאליזם הוקמה על חורבות פלסטין. קאסם הוסיף וטען כי חוסין בן השושלת הבוגדת [...] סיפח את מחצית פלסטין לכתרו המזויף. לכן, אך טבעי היה שקאסם יטען נגד חוקיות האיחוד בין הגדה המערבית לגדה המזרחית (1950), זאת מאחר ש הפלסטינים היושבים בירדן לא נשאלו לדעתם בקשר לאיחוד הירדני. 44 לדברי קאסם: ירדן תפסה חלק מפלסטין, לאחר שהצבא העיראקי חזר, והקימה על חורבות פלסטין את הממלכה ההאשמית המזויפת - בת טיפוחו של האימפריאליזם. הצבא העיראקי נלחם למען פלסטין ושמר על שטח גדול ממנה ועל תושביו. כאשר נסוג הצבא העיראקי אחרי המלחמה, הוא מסר את השטח הגדול ההוא לידי ירדן. הירדנים מסרו את המשולש הערבי, שהיה בחלקו הגדול בידי הצבא העיראקי, לידי הציונים. עבר הירדן הסתפקה בחלק אחר, שאותו היא 42. ראה: קאסם, אל איאם, ח רטום, ; רדיו בגדד, ; ע סח ניגי, אל פלסטיניון פי אל עראק, שאון פלסטיניה, 13 (ספטמבר 1972), עמ ; וראה גם: אל זמאן, ; , אל בלאד, ; אל אח באר, ; אל ת ורה, סח ניני (לעיל, הערה 42). 44. קאסם, רדיו בגדד, ; , , , אל אח באר, ; וראה גם: רדיו בגדד, פרשנויות, , 198

19 חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של קאסם סיפחה לשטחה, ועל הריסות אלה הקימה את הממלכה הירדנית. העם ישפוט 45 אותם על מעשיהם. מכאן שקאסם היה מודע לכך שפירוש תוכניתו לכינון הרפובליקה הפלסטינית היה פירוקה של הממלכה הירדנית. ירדן אף היא היתה מודעת לכך שתוכניותיהן של מצרים ועיראק להקמת הישות הפלסטינית מסכנות את יציבותו של המשטר ואת שליטתו על הגדה המערבית. לפיכך התנגדה לתוכניות אלו, וטענה כי בעיית הייצוג הפלסטיני חייבת להידון לא בנפרד אלא במסגרת תוכנית [ערבית] כוללת. גרסתה היתה שהסכסוך בין ישראל לערבים איננו מאבק בין העם הפלסטיני לציונות [כפי שטען נאצר] אלא זהו מאבק בין העולם הערבי לציונות. לפי זה האחריות [לפתרונו] מוטלת על כלל הערבים, ומכאן שיאסור למדינה ערבית כלשהי לנקוט צעד חלקי או נפרד לפתרון בעיית פלסטין. שליטי ירדן הבינו כי פתרון כלל ערבי פירושו שיתופה של ירדן באופן פעיל בתכנונים לפתרון הבעיה הפלסטינית במעמד של מייצגת הפלסטינים בארצה. עוד טענה ירדן כי המחשת הקיום הפלסטיני אינה אלא צעד חלקי ובלתי מספיק לפתרון הבעיה הפלסטינית. היא ידעה כי פירוש הפיכתם של הפלסטינים לצד בסכסוך היה הכרה בצורך בכינון מוסדות ייצוג נפרדים למענם, ולפיכך יצאה חוצץ נגד תוכניותיהם של נאצר ושל קאסם להטיל על הפלסטינים את האחריות לפתרון בעייתם. את הצעת מצרים לכונן את מוסדות הישות הפלסטינית ואת תוכניתו של קאסם להקים את הרפובליקה הפלסטינית הנצחית תיארה ירדן כהצעות מסוכנות ובלתי מציאותיות, שפירושן למעשה התחמקות מהאחריות הכלל ערבית והטלתה על שכמם של הפלסטינים. הירדנים טענו כי יזו תהיה טיפשות ואיוולת מצד ערביי פלסטין אם יסכימו לקבל לידם אחריות חשובה זו במסווה של הקמת הארגון [של הישות הפלסטינית], וכי נסיונות העבר, כמו הקמת ממשלת פלסטין וממשלת עזה ומינוי נציג של הפליטים בליגה הערבית, הוכיחו את אזלת היד של שיטה זו. עוד טענה ירדן כי גיוס הפלסטינים חייב להיעשות במסגרת הגיוס הערבי הכולל למען פלסטין, וכי הבעיה לא תיפתר בחלוקת רובים לכמה מאות פלסטינים. כדי לצאת ידי חובה ולמנוע הפעלת לחצים מצד מדינות ערב ביקשה ירדן לדחות את פתרון שאלת הייצוג הפלסטיני לטווח הרחוק, בהציעה ש הפלםטינים יקבעו את עתידם 46 המדיני רק לאחר שחרור פלסטין. בדיון שנערך בבית הנבחרים הירדני בעניין הצעתו של קאסם ( ) סיכם ראש ממשלת ירדן הזאע אל מג אלי את עמדת ממשלתו כדלקמן: הצהרתו של קאסם [...] איננה לדעתנו אלא חוליה אחת בשרשרת המזימות , 4 5. M. Shemesh, The Palestinian Entity : : 4 6. Arab Politics and the PLO, London (Revised Edition), pp

20 נגד לאומיותנו הערבית בכלל ונגד פלסטין בפרט. קאסם וזולתו יודעים כי שאלת פלסטין הנה עניין ערבי שאסור למדינה ערבית אחת להחליט בנפרד על פתרונו. אנו במדינה זו, שבה מהווים הפלסטינים שבעים אחוז מכלל האזרחים, לא נקטנו עמדה נפרדת לפתרון שאלת פלסטין [...] הקמת ממשלה מכל סוג שהוא בחלק הנותר של פלסטין לא תשרת את השאלה הפלסטינית אלא תהפוך חלק זה לטרף לישראל. אני חושש כי קריאה זו טומנת בחובה כוונות המכוונות להטיל את הנטל של בעיית פלסטין על שכמם של בני פלסטין לבדם לאחר שתוצא מן המסגרת הערבית. אין כל ספק כי הקומוניזם הבין לאומי הוא שהניע ומוסיף להגיע את קאסם להשמיע הצהרות מסוג 47 זה. פרשן רדיו עמאן הוסיף ואמר: קאסם לא היה מעז להצהיר הצהרה כזו לו היו לו גבולות משותפים עם ישראל או לו היה צבאו ניצב על קו האש הראשון. לקאסם לא 48 אכפת להצהיר הצהרות על פלסטין כשהוא מרוחק ממנה מאות מילין. רדיו בגדד הגיב בחריפות על דבריו של מג אלי בדברי פרשנות שהושמעו ב , בקבעו: דבריו של מג אלי בהגיבו על הצעת קאסם דומים לדברי שליטי ירדן הבוגדים שהיו לפני מג אלי - הם הולכים בדרכי הבוגד עבדאללה ובאו בקשר עם הציונות בסתר ובגלוי. לדברי מג אלי אין לפלסטינים הזכות לדבר בשמם ורק לממשלת הוד מלכותו חוסין בובת האימפריאליזם בירדן מותר לדבר בשמם. ומה היא 49 עמדת שליטי ירדן על הממשלה האלג ירית? האין היא עוזרת למאבק המורדים?. קאסם והמופתי במופתי חאג אמין אל חוסיני ראה קאסם מכשיר לקידום תוכניותיו בעניין הישות הפלסטינית והמאבק בנאצר. ואולם, לאחר הסתלקותו של המופתי מקהיר הוגבל מאוד מרחב התמרון הפוליטי שלו; כל שניתן בידו לעשות היה לנצל את החלל הריק שנוצר בתחום מוסדות הייצוג הפלסטיניים בעקבות כשלונה של הליגה הערבית להכריע בסוגיה זו בין השנים את מעט הכוח שנותר לו יש לזקוף אפוא לזכות התנאים ששררו בזירה הבין ערבית יותר מאשר לזכותה של התמיכה במעמדו כיושב ראש הוועד הערבי העליון. לנוכח חולשת מעמדו היה המופתי מוכן להציע את שירותיו לכל מי שנכון לשלם 47. הזאע אל מג אלי, רדיו עמאן, ; ראה גם: חוסין, רדיו עמאן, ; , מוסא נאצר, שר החוץ, רדיו עמאן, פרשנות רדיו עמאן, פרשנות רדיו בגדד, בפרשנות אחרת מתאריך שב והתקיף רדיו בגדד את דברי מג אלי, בהתקיפו בתוך כך גם את המלך עבדאללה, שמסר חלק מפלסטין ליהודים על מגש של כסף. הפרשן התרעם על כך שהפלסטינים בירדן לא נשאלו לדעתם בקשר לאיחוד הירדני, ולכן אין זה נכון לומר שזהו איחוד חוקיי. 200

21 חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של קאסם בעבורם. ומאחר שנאצר סילק אותו ממצרים וחוםין תיעב אותו, היחיד שאליו יכול היה לפנות לעזרה היה קאסם. התמורה שיכול היה המופתי להציע לקאסם היתה מועטה ביותר וחסרת חשיבות כמעט. הוא גמל לו בעיקר בתמיכה גלויה בתוכניותיו ובעמדותיו בסוגיית הישות הפלסטינית. ואכן, בינואר 1960 ביטא המופתי את תמיכתו בתוכניתו של קאםם בעניין הקמתה של רפובליקה פלסטינית, 50 וביולי 1961 נפגש עמו בעת הביקור שערך בבגדד כאורח ממשלת עיראק. בשובו לביירות טען המופתי כי שליחותו לעיראק היתה מוצלחת. 51 בעקבות ביקור זה נפתח בבגדד 52 משרד הוועד הערבי העליון בראשותו של זיאד אל ח טיב. אמיל אל ע ורי, חבר הוועד הערבי העליון ומעוזריו של המופתי, שפגש בקאסם בעת ביקורו בבגדד (פברואר 1962<, שיבח את זה האחרון, שלדעתו אימץ את השאלה הפלסטינית לאחר שהיתר, נתונה במצב של קיפאון, וקרא להחזרתה לידי בעליה. עוד אמר אל ע ורי: הקמת צבא שחרור בעיראק משמשת הוכחה לכוונתם הטובה של עיראק ושל קאסם להושיט עזרה לפלסטין. החשוב הוא כי מנהיגי עיראק, נוסף על עזרתם ותמיכתם, מאמינים כי השאלה חייבת להיות בידי הפלסטינים, שיהיו חופשיים במעשיהם. עלינו להיות כנים עם עצמנו ולומר כי פתרון לבעיית פלסטין לא ייכון אלא על ידי חיסול ישראל. החלטות החלוקה, מתן פיצויים לפליטים, יישובם בארצות ערב והקפאת שאלת פלסטין עד שתיכון האחדות הערבית הן תוכניות שמגמתן תחבולה והטעיה; מטרתן בגידה בערבים; ייתכן שיש הטוענים כי אנו תקיפים וקשי עורף. האמת היא שאנו מעשיים. אסור לערבים להסכים לכל פתרון של פלסטין המשאיר ולו שעל אחד מאדמותיה 53 למדינה היהודית. עלינו להאמין כי הפתרון האידאלי הנו החזרת פלסטין. ב הגיע המופתי לבגדד בלוויית אמיל אל ע ורי לביקור שנמשך עד , ושבמהלכו נפגש עם קאסם פעם נוספת ( ). בדיווחיו על הפגישה הודיע רדיו בגדד: המופתי זכה מפי ראש הממשלה [קאסם] לשבחים על מאמציו הכנים למען פלסטין, הערביות והאסלאם. קאסם שוחח אתו על בעיית פלסטין ועל תוכניתו בדבר כינון רפובליקת פלסטין. קאםם הדגיש בפניו כי המעמסה הכבדה מוטלת על עם פלסטין עצמו למען שחרור מולדתו. אחינו הנאמנים בכל ארצות ערב מאמינים עתה ברעיוננו בדבר כינון אחותנו הרפובליקה הפלסטינית הנצחית, וכי האחריות לשחרור פלסטין מוטלת על בניה בראש 50. ראה: אל חיאת, אל זמאן, אל זמאן, , , אמיל אל ע ורי, רדיו בגדד, , בריאיון ל 0 י ע. 201

22 ובראשונה. על בני פלסטין שהם בני בלי בית ללכת בעקבות העם האלג ירי ולסמוך על עצמם. עוד נאמר ברדיו בגדד כי המופתי השיב כיהוא מצדד בהשקפת קאסם שלפיה חייבים הפלסטינים לסמוך על עצמם וכי זוהי נקודת המוצא להצלת פלסטין. 54 בתום ביקורו בבגדד (8.5.62) הביע המופתי את דעתו כי תוכנית קאסם לשחרור פלסטין, שלפיה יוטל על העם הפלסטיני עצמו לשחרר את ארצו בתמיכת המדינות הערביות, היא תוכנית נכונה העולה בקנה אחד עם רצונו שלהעם הפלסטיני. הפלסטינים 55 תמימי דעים עם האחראים בעיראק לגבי שחרור פלסטין. קאםם הושיט למופתי סיוע כספי נוסף על זה שקיבל מסעודיה, וסיוע זה אפשר לו לנהל מנגנון הסברה, ובכלל זה להוציא לאור ביטאון של הוועד הערבי העליון, פלסטין, ולנהל פעילות פוליטית גלויה וחשאית בקרב ריכוזי הפלסטינים בארצות ערב, לרבות ירדן ולבנון. גם כלי התקשורת העיראקיים פרסמו בהרחבה את דבר פעילותו המדינית של המופתי ואת הודעותיו הרבות. באוגוסט 1960 הודיע קאסם על הענקת 250 אלף דינר כתשלום שנתי לוועד הערבי העליון. במאי 1962 העניק קאסם לוועד הערבי העליון 350 אלף דינר מתקציב המדינה. המופתי, שקיבל, כאמור, סיוע כספי גם מהמלך סעוד, ניצל את סוכניו הוותיקים לפעילות חשאית לטובת קאסם וסעוד. לאחר הפלת משטרו של קאסם בפברואר 1963 הוקפאה פעילותו של הוועד 56 הערבי העליון בעיראק, משרדו נסגר והתמיכה הכספית בו הופסקה. כאן ראוי לציין את תוכן מאמר המערכת של העיתון העיראקי אל ת ורה ממאי 1962, שעסק ב השתתפות כל הליגה הערבית בתוכנית לשחרור פלסטין. במאמר פורסמה תגובה להצהרת המופתי חאג אמין אל חוסיני, שבאותה עת ביקר בעיראק ונפגש עם קאסם (5.5.62): אנו מאמינים שעל הוועד הערבי העליון, בהיותו המוסד הערבי היחיד הקיים כארגון מדיני לפלסטינים, להיהפך למנגנון מדיני רחב אשר יכלול את כל החוגים הלאומיים הפלסטיניים בתוך פלסטין ומחוצה לה. על הוועד הערבי העליון לזנוח את שמו המסורתי לטובת שם חדש: חזית השחרור הלאומי הפלסטינית. חזית זו תוקם בידי ועידה מורחבת של הכוחות הלאומיים הפלסטיניים בכל מדינות ערב. חזית זו תכונן את הממשלה הזמנית לפלסטין, אשר תקבל על עצמה את ניהול [רצועת] עזה והגדה המערבית של ירדן. לממשלה זו יהיה כפוף צבא השחרור הפלסטיני. בממשלה זו יכירו מדינות ערב והמדינות הידידותיות. על המופתי וחבריו לפעול למען כינוס 54. רדיו בגדד, המופתי, רדיו בגדד, ראה: אל זמאן, ;8.8.62, אל ת ורה, ; ,7.5.62,6.5.62, , אל חואדת, ביירות, ; , רדיו בגדד, , הצהרת דובר עיראקי רשמי על עמדת עיראק כלפי הוועד הערבי העליון. 202

23 חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של קאסם ועידה פלסטינית בבגדד, דמשק או קהיר. עליהם להישען קודם כול על הכוחות העולים מקרב הפלסטינים ושנית על המדינות הערביות המשוחררות ולגלות את מזימות האימפריאליזם וסוכניו, ובראשם חוסין וסעוד, לחיסול הבעיה הפלסטינית." התוכנית המוצעת במאמר זה של העיתון אל ת ורה משלבת בין הדוגמה האלג ירית של חזית השחרור וממשלה גולה ובין תוכניתו של קאסם. בדומה לתוכניתו של קאסם, גם היא הועלתה בתגובה לתוכנית המצרית ולתוכניות אחרות שהוצגו בזירה הערבית בסוגיית הישות הפלסטינית, אך היא מפורטת יותר מן התוכנית שהציג קאסם. סיכום לאור כל האמור לעיל נשאלת השאלה כיצד תיאר לעצמו קאסם את הגשמת חזון הקמתה של הרפובליקה הפלסטינית מתוך שמירה על עקרון אי ההתעדבות בענייניה הפנימיים של ירדן. שליטי עיראק לא חשבו להגשים חזון זה באמצעות הפיכת המשטר בירדן, כדרכו של נאצר; הם סברו כי לפי ההיגיון ההיסטורי, המצב בירדן עשוי להתפתח במשך הזמן כך שיקבל אחת מצורות הדמוקרטיה, וכי במצב חדש זה תהיה ההתקרבות בין עיראק לירדן טבעית והגיונית עד כדי כך שהיא עשויה להוביל לפדרציה או לקשר אחר דומה בין שתי המדינות. ומכאן שאין מנוס מהקמת הרפובליקה הפלסטינית בגדה המערבית בצל ההתקרבות העיראקית ירדנית העתידה. אך כיצד חשב קאסם לפתור את הדילמה הקשורה בשינוי המשטר בירדן? שהרי מחד גיסא, שינוי כזה היה צעד הכרחי לכינונה של מדינה פלסטינית בגדה המערבית, אך מאידך גיסא, פעולה למען שינוי כזה, ובכלל זה חתירה של מצרים תחת השלטון הירדני, עלולה היתה להעלות לשלטון בירדן משטר פרו נאצרי, ופירוש הדבר היה כיתור עיראק במשטרים פרו נאצריים. נראה שגם אם המשטר בעיראק היה מודע לאפשרות כזו, לא היה בידו פתרון לדילמה הזאת. קאסם שלל כל אפשרות של מעורבות עיראקית צבאית בירדן במקרה של החרפת המצב בינה לבין קע ם. 58 בסופו של דבר היה יחסו של קאסם לירדן זהה ליחסו לסוריה בתקופת הקע ם: בשני המקרים הוא הביע ציפייה להשתחררותך. שליטי עיראק קבעו כי הואיל והמדיניות הערבית של עיראק קובעת שאין להתערב בענייניהם הפנימיים של יתר העמים ושלכל עם הזכות המלאה לנהל את.57 אל ת ורה, קאסם, רדיו בגדד, ; מאמרי אל מקדסי (לעיל, הערה 17); אל ג רידה, ,

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד 22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד על האחר, מחזיקים בתפיסות שונות באשר לתנאי הסדר הקבע,

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית המערכה בעזה כזירת התמודדות בין ערבית יואל גוז נסקי העולם הערבי מעולם לא היה מופת לשיתוף פעולה ולאחדות שורות. הפערים בתפיסותיהן של מדינות האזור כלפי האסלאם הפוליטי, שהתחדדו בעקבות תהפוכות האביב הערבי, שחקו

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018) ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי 21-15 בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית משרד האוצר  אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 8 תנועת המרי העברי'' הסמינר'' צבא ההצלה'.' הצגת סילבוסים קורס מספר: 16-783-01 שם הקורס: סוג הקורס: שנה / סמסטר : היקף שעות: שם המרצה: תאריך עדכון אחרון: מלחמות ישראל ערב: ממלחמת העצמאות לקדש

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018) אפגניסטאן/ פקיסטאן (, אם אין באפשרותם( מבט לג' האד העולמי 15-9 ב א ו ג ו ס ט 2018 עיקרי אירועי השבוע ה מ ע ר כ ה ש מ נ ה ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018) במבצע בשם) מבט לג' האד העולמי 26 ב א פ ר י ל 2 ב מ א י 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע צ ב ר צבא סוריה ה י ש ג י ם במערכה שהוא מנהל ל כ י ב ו ש הפ ר ב ר ים הדרומיים של דמשק מידי ד א ע ש. ס ו ר י ה צ

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

ערב הווי בנושא "השרדות"

ערב הווי בנושא השרדות ערב הווי בנושא "השרדות" ראשית כל מסבירים לקבוצה את חוקי המשחק, והם: מחלקים את הבוגרים לשלושה שבטים (על פי חלוקה שנכין מראש- מקריאים את השמות כמו בהישרדות). מטרת השבטים להצליח לנצח את שאר הקבוצות במספר

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018) המדובר במטוס קרב דו- מנועי בעל. מ ק ו ר ו ת צ ב א י י ם ר ו ס י ם מ ס ר ו, כ י כ ל י ה ט י ס ל א. מבט לג' האד העולמי 28-22 ב פ ב ר ו א ר 2018 עיקרי אירועי השבוע מ ו ק ד ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ל א ז ו

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018)

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018) א ת ר( מבט לג' האד העולמי 25-19 ביולי 2018 עיקרי אירועי השבוע צ ב א ס ו ר י ה ה ו ל ך ו מ ש ל י ם א ת ה ש ת ל ט ו ת ו ע ל ר מ ת הגולן, תוך שהוא מתייצב ל א ו ר ך קו ה ג ב ו ל ע ם י ש ר א ל. מ ו ק ד ה ה

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018) ת מ ו נ ת" מבט לג' האד העולמי 26 ביולי 1 באוגוסט 2018 עיקרי אירועי השבוע ב י ו ל י ב- 31 2018 צ ב א ס ו ר י ה כ מ ע ט א ת ה ש ל י ם ה ש ת ל ט ו ת ו מי ד י ה י ר מ ו כ א ג ן ע ל ד א ע ש. נ י ס י ו נ ו ת

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות 42412 חורף 4102- שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

מבוא לאסטרטגיה ובטחון לאומי

מבוא לאסטרטגיה ובטחון לאומי 2010 מבוא לאסטרטגיה לאומי ובטחון יהושפט הרכבי מלחמה ואסטרטגיה עבודת סיכום דף 333-349 עבודת סיכום לכיתה מוגש למרצה מר דוד לייטנר חזי בן יעקב אוניברסיטת בר-אילן 15/10/2010 יהושפט הרכבי מלחמה ואסטרטגיה מטרת

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמ

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים הצהרת חיפה, החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל( והחוקה הדמ האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמוקרטית" שחיברו שלושה צוותי חשיבה של האזרחים הערבים

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Microsoft Word _3_header-ID

Microsoft Word _3_header-ID היסטוריה המ נשר הנשכח של דוד בן-גוריון מ- 1948 על סיפוח יהודה ושומרון הווארד גריף ה סכם המסגרת לשלום במזרח התיכון שנחתם בקמפ דיויד ב- 1978, מה שכונה תהליך השלום של אוסלו )1992 עד 2000(, ותוכנית ההתנתקות

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

מאיר פעיל - המדיניות והאסטרטגיה של בן־גוריון בגמר מלחמת העצמאות

מאיר פעיל - המדיניות והאסטרטגיה של בן־גוריון בגמר מלחמת העצמאות המדיניות והאסטרטגיה של בףגוריון בגמר מלחמת העצמאות כשעמדה שאלת שלימות הארץ בלי מדינה יהודית, או מדינה יהודית בלי שלימות הארץ - בחרנו במדינה יהודית בלי שלימות הארץ. (ד בן גוריון, דברי הכנסת, 1, ישיבה כ,

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018)

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018) ש י מ ו ר( ב ס פ ט מ ב ר 7 הובילו לדחיית תחילת המהלך הקרקעי לכיבוש מרחב אדלב., אנו מאחלים לכל קוראינו. מבט לג' האד העולמי 6 ב ס פ ט מ ב ר 16 ב ס פ ט מ ב ר 2018 1 עיקרי אירועי השבוע ב מ ר ח ב א ד ל ב נ

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 2 מבט לג' האד העולמי 8-2 באוגוסט 2018 ב- עיקרי אירועי השבוע 2018 ס י י מ ו צ ב א ס ו ר י ה ו ב ע ל י ב ר י ת ו א ת ה מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש ד ר ו ם ס ו ר י ה. ה מ ע ר כ ה נ מ ש כ ה קרוב לשלושה

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד