איך לבנות חיים מגיד

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "איך לבנות חיים מגיד"

תמליל

1 איך לבנות חיים מגיד

2 ספרי מגיד

3 How to Build a Life Studying Mesillat Yesharim with Hadar Goldin עריכה: דרור יהב עורך אחראי: ראובן ציגלר עורכת משנה: שירה פינסון עימוד: חיה זיידבנד עיצוב פנימי: אליהו משגב עיצוב עטיפה: תני בייער ציור עטיפה: הדר גולדין כל הזכויות שמורות לשמחה גולדין, 2018 טקסט מסילת ישרים: מכון הרמח"ל, 2016 ספרי מגיד, הוצאת קורן ת ד 4044 ירושלים טל : פקס: אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני, או אחר כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו ל. מסת ב ISBN נדפס בישראל Printed in Israel 2018

4 תוכן העניינים ז פתח דבר ט הקדמה ספר מסילת ישרים הקדמת הרב המחבר בבאור כלל חובת האדם בעולמו פרק א בבאור מדת הזהירות פרק ב בבאור חלקי הזהירות פרק ג בדרך קנית הזהירות פרק ד בבאור מפסידי הזהירות וההרחקה מהם פרק ה בבאור מדת הזריזות פרק ו בבאור חלקי הזריזות פרק ז בדרך קנית הזריזות פרק ח בבאור מפסידי הזריזות וההרחקה מהם פרק ט בבאור מדת הנקיות פרק י בפרטי מדת הנקיות פרק יא בדרכי קנית הנקיות פרק יב בבאור מדת הפרישות פרק יג בחלקי הפרישות פרק יד בדרכי קנית הפרישות פרק טו בבאור מדת הטהרה פרק טז בדרכי קנית הטהרה פרק יז בבאור מידת החסידות פרק יח בבאור חלקי החסידות פרק יט במשקל החסידות פרק כ בדרכי קנית החסידות וההרחקה ממפסידיה פרק כא בבאור מדת הענוה וחלקיה פרק כב בדרכי קנית הענוה וההרחקה ממפסידיה פרק כג בבאור יראת החטא פרק כד בדרך קנית היראה פרק כה בבאור מדת הקדושה ודרך קניתה פרק כו

5 מדריך למשתמש הטקסט המקורי של מסילת ישרים, מאת רמח"ל מ ן ה ב ל ת י ח כ מ ים ל מ יעו ט ה ש ג ת ם א ות ו, ע ד ש י ד מ ו ר וב ב נ י ה א ד ם ש ה ח ס ידו ת ת לו י ב א מ יר ת מ ז מ ור ים ה ר ב ה, ו ו יד ו י ם א רו כ ים מ א ד, צ ומ ות ק ש ים ו ט ב יל ות ק ר ח ו ש ל ג, כ ל ם ד ב ר ים א ש ר א ין ה ש כ ל נ ח ב ה ם ו א ין ה ד ע ת ש וק ט ה. ו ה ח ס ידו ת ה א מ ית י ה נ ר צ ה ו ה נ ח מ ד ר ח וק מ צ יו ר ש כ ל נו, כ י ז ה ד ב ר פ ש ו ט, - "מ ל ת א ד ל א ר מ י א ע ל יה ד א ינ יש, ל א ו א ד ע ת י ה " )שבועות מ"א ב'(. ו א ף ע ל פ י ש כ ב ר ק בו ע ים ב ל ב כ ל ה א ד ם ה י ש ר ה ת ח ל ות יו ו יס וד ות יו, א ם ל א י ע ס וק ב ה ם - י ר א ה פ ר ט י ו ו ל א י כ יר ם, י ע ב ור ע ל יה ם ו ל א י ר ג יש ב ם. ר א ה, כ י א ין ד ב ר י ה ח ס ידו ת ו ע נ י נ י ה י ר א ה, ו ה א ה ב ה, ו ט ה ר ת ה ל ב - ד ב ר ים מ וט ב ע ים ב א ד ם, ע ד ש ל א י צ ט ר כו א מ צ ע ים ל ק נ ות ם סיכומים ותובנות שכתב הדר על הספר, על פי השיעורים שהשתתף בהם "הפניה כלפי עצמי" הערות אישיות שכתב הדר עבור עצמו שאקריב את עצמי ואת הרצונות והאישיות שלי. למשל, אם אעשה במתכוון דברים שלא מעניינים אותי ומתישים אותי רק בשביל לרצות אחרים. אדם חושב שהוא חסיד אם הוא מבטל את עצמו ואומר הרבה מזמורים ווידויים, אבל בעצם הוא מעיק, משעמם, גורם לעצמו לחוסר סיפוק, לחוסר נחת ולפגיעה עצמית. ואפילו אם זה לשם שמיים זוהי איננה חסידות, אלא התחסדות. החסידות האמיתי. בדמיון נראה שחסידות זה לוותר על רצוני, על אישיותי, ממוני, גופי. זה לא כך. החסידות האמיתית, כפי שהיא מוגדרת במילון, היא מונח לא מספיק מפוענח. צריך להציל את כולנו מעולם של דמיונות ולהביאנו לעולם של דעה. מ ל ת א ד ל א ר מ י א ע ל יה ד א ינ יש, ל או א ד ע ת יה. דבר שלא עיבדת אותו, לא עיכלת אותו, לא קנית אותו נשאר רחוק. כי אין דברי החסידות ]...[ מוטבעים באדם ]...[ אלא ימצאו אותם בני האדם בעצמם. יש כאן סתירה מצד אחד, ענייני החסידות לא מוטבעים באדם ולכן צריך אמצעים לקנותם. מצד שני, האדם ימצא אותם בעצמו כמו תנועות טבעיות. זה כל היופי! צריך לעבוד קשה בשביל למצוא אותם, אבל בעצם הם כבר טבועים בך.

6 פתח דבר הרב אליעזר קשתיאל הדר. תנועה נלהבת, רוח דוחפת, צימאון ללא גבול. הדר, הנפש היפה, מלאת השמחה, עם החיוך הרחב, שמלאה סקרנות, ומלאה ישרות. הדר היה ישר עם עצמו, ישר בהליכתו, בשיקוליו והחלטותיו. ועל כן טבעי הדבר שהספר אליו נקשר היה מסילת ישרים. בספר זה השקיע הדר עיון רב, סיכם והעיר, דייק ו ה פ נ ים. בספר מופלא זה, מצא הדר את אשר בקשה נפשו. סודו של הספר בתהליך, בתנועה משלב לשלב, זהירות מביאה לידי זריזות, שמביאה לידי נקיות וכו'. סודו של הספר בצמאון ליושר פנימי בלתי מתפשר, נוקב ובהיר. כולנו תפילה שההערות והתובנות של הדר ז"ל יעוררו את כולנו ללכת לאור דמותו, להתעמק ולצמוח, לטהר את נפשנו להיות עובדי ה' באמת. בהזדמנות זו, מרגיש אני חובה להביע הערכתנו הרבה למשפחת גולדין היקרה על מאבקה הישר למען האמת הטהורה, למען רוממות הרוח הלאומית, למען כבוד ישראל שהוא כבודו של מקום. בתוך המאבק העיקש, מצאה המשפחה פנאי לעסוק בהוצאת ספר זה המשקף את עולמו הפנימי של הדר, ועל כך תודתנו והערכתנו. ברכתנו למשפחתו של הדר, שה' ימלא את חסרונם, ובמהרה נזכה להתבשר בישועות ונחמות. ז

7 הקדמה שמחה גולדין, אבא של הדר הדר פרץ אל העולם יחד עם אחיו התאום צור בשנת 1991, בזמן מלחמת המפרץ הראשונה. חדר הלידה שימש גם חדר אטום, ולכל הרופאים והאחיות היו מסיכות אב"כ מונחות בטווח היד. מבית החולים יצאנו לחיפה המופגזת בדרך לביתנו, היישוב אשחר שבגליל. הברית נערכה יום לפני חג הפורים, והמוהל אמר שעד פורים ננצח ונחסל את עמלק. החל מאותו יום, הדר וצור גדלו והאירו את העולם הסובב אותם. יחד כבשו את לב הגננות והמורות, יחד למדו לנגן, לצייר ולפסל, יחד הלכו לבני עקיבא והפכו מחניכים למדריכים, יחד הלכו למכינה הקדם-צבאית בעלי. שם פגש הדר בספר מסילת ישרים והוא בן תשע עשרה, ונשמתו נקשרה בנשמתו של הרמח"ל. המתווך הגדול בין שתי הנשמות היה הרב אליעזר קשתיאל, שבשיעוריו השתתף בקביעות. הוא סיכם בכתב ידו המיוחד את השיעורים בעשרות ובמאות עמודים. בשעות הקטנות של הלילה, סיפרו לנו חבריו, ישב וכתב בתוך הספר. הוא כתב לעצמו, התעמת עם תביעותיו של הרמח"ל ועם עצמו. תביעה זו לבניה ושיפור עצמי פעפעה בתוככי נשימתו של הדר גם לאחר שסיים את לימודי במכינה. איתן פונד, רעו ומפקדו של הדר, שנלחם אתו יחד במלחמת "צוק איתן" בתוככי רפיח, סיפר לנו כי בכל רגע פנאי ובמנוחה, הדר ישב וקרא בעותק של מסילת ישרים שנשא אתו. הדר התגייס לסיירת גבעתי ועשה בה מסלול שלם מטירון ללוחם, ט

8 מסילת ישרים לקורס מ"כים ולקורס קצינים, שבסיומו ביקש להכשיר את הצוות הבא של הסיירת. כך קם "צוות גולדין". עם תום המבצע לחיפוש הנערים החטופים )בתחילת תמוז תשע"ד, יולי 2014(, הדר החליט שהגיעה העת לשמח את המשפחה, והציע נישואין לחברתו. המשפחה חגגה את האירוסין ונקבעה חתונה. הדר חזר לסיירת, יצא לקרב ולא שב. הוא נהרג במבצע "צוק איתן", בעת הפסקת אש הומניטרית שהופרה בידי ארגוני הטרור, בפעולה שנועדה לאיתור מנהרות שמטרתן פגיעה ביישובי הדרום. מחבלי החמאס חטפו אותו לאחר מותו, ומאז עם ישראל לא מצליח להחזירו במשך ארבע שנים ארוכות. בשבת הראשונה שבה היה הדר חטוף ומוחזק בידי החמאס, הביא לנו צור אחיו את עותק הספר מסילת ישרים של הדר. כשפתחתי אותו נעתקה נשימתי. הספר הוא התמודדות אישית של בחור צעיר על נשמתו, תודעתו וערכיו. הדפים מלאים תובנות, רעיונות ומחשבות בכתב ידו הצפוף. בכל דף, כתב הדר מצד ימין את המיצוי של כל פיסקה, של כל רעיון, כפי שהבין והפנים. בצדו האחר של הדף כתב לעצמו מה עליו לעשות כדי לשפר את מידותיו שלו, להבין את דרישותיו של רמח"ל ולהיות ישר. לצעוד במסילת ישרים. הספר הוא התמודדות אישית, אינטימית ומתוכננת, ובוודאי שלא נועד לפרסום. הדר אמנם עבר על כל הספר וכתב את הערותיו, אבל הוא החזיק בדעה המיוחסת לגאון מוילנה כי לא ניתן ללמוד את כל הספר בפעם אחת, ויש לחלקו על פי הניסיון בחיים והגיל. עד פרק י"ב העמיק ובנה את עצמו, ומפרק י"ב ואילך התווה רק קווי יסוד להמשך. על פי הרישומים שהשאיר, מבחינתו הספר מורכב משלושה חלקים: הראשון עד פרק י"ב, השני עד פרק י"ט, והשאר. כל חלק מתאים לשלב אחר בהתבגרות, והדר חשב כי י"ב הפרקים הראשונים הם הכנה טובה לשלב הזה בחייו שהתכונן אליו שירות משמעותי בצבא. אחרי שלוש שנים כלוחם, כמפקד וכאדם שעמד להינשא ולהקים משפחה, החל כנראה ללמוד גם את החלקים הנוספים. חלקים, שלפי הערותיו, נועדו להלך במסילת ישרים מתוך השיפור העצמי אל השיפור של החברה ושל העם. כשהבנו כי חייבים לפרסם את הספר, התגייסו חבריו של הדר י

9 המדקה ממכינת "בני דוד" והעבירו לדפוס הן את ההערות של הדר בתוך הספר, והן את הסיכומים שכתב בזמן שיעוריו של הרב קשתיאל. היה זה מאמץ אדירים שנעשה באהבה ובעבודה משותפת של חברים. כשנאספו הכתובים ופוענחו, עברו על הערותיו של הדר הרב קשתיאל ותלמידו. במקומות שבהם הרשימות לא היו ברורות לקורא, הם הרחיבו את מה שנכתב בתוך הספר מתוך דפי הסיכום של הדר. כל זה הונח על שולחני כדי לבנות את הספר שהוגדר כ"חברותא במסילת ישרים עם הדר". כדי לעמוד בכך, בקשתי מחברי הרב ד"ר יצחק ליפשיץ ללמוד איתי בחברותא את הספר עם הערותיו של הדר. הוא הוסיף את הגיגיו ודיוקיו, ואז נותרתי לבדי עם הספר. ספר זה שאתם אוחזים הוא פרי העיון והמעשה של נער הבונה את מערכי ההכנה לחייו. דרושה נשמה גדולה למאמץ הזה, דרוש אומץ גדול להתמודדות ודרושה נחישות אדירה לבנות חיים לאור המסקנות. כל מי שהכיר את הדר ונחשף להתנהגותו, לחיוכו, להומור שלו, לתביעתו הבלתי מתפשרת לשיפור, יודע כי נלקח מאתנו אדם שהיה תורם לחברה תרומה מהותית. לא זכינו לכך. בהתייעצות עם אחיו התאום, צור, שאר המשפחה ועם הרב קשתיאל, החלטנו שאנו חייבים להעביר את הדוגמא הזו לכלל הציבור. הספר כולל את הטקסט המקורי של רמח"ל בחלק העליון של הדף; את רישומיו וסיכומיו של הדר באות מרובעת בחלק התחתון; ואת ההפניה כלפי העצמי באותיות כתב צבעוני. כך אפשר ללמוד בצוותא עם הדר את "איך לבנות חיים". בתחילת כל פרק הבאנו את צילום כתב היד המקורי של הדר מתוך עותק הספר שבו למד. אני מודה לרב קשתיאל, לרב ד"ר יצחק ליפשיץ, לחבריו של הדר שהעניקו לי את ההזדמנות שנמשכה חודשים ארוכים ללמוד עם הדר את מסילת ישרים, ללטף את כתב ידו, לשוחח עם בני על ערכיו, להעמיק ולהכיר את נשמתו. אני זוכר את רגעי השקט השקוף, אותו חוסר הנשימה שפקד אותי כשמצאתי איך המציא וחידש וברא מדרשים, התיך פסוקים זה בזה, ואת העובדה שבכל מאות ההערות שעליהן עברתי לא הייתה אפילו מחיקה אחת. אני מודה ליהושע מילר, גילה פיין וראובן ציגלר מהוצאת מגיד אי

10 מסילת ישרים על הירתמותם למשימה. תודה לדרור יהב על עריכת הספר באופן ששימר את קולו המיוחד של הדר, ועם זאת הנגיש אותו לקהל הקוראים באופן מכובד ומכבד. "בחיים", אמר הדר, "יש לך שתי אפשרויות: להתעסק בעצמך או לעשות דברים גדולים". כל הניגש ללמוד את הספר בחברותא עם הדר אינו יכול שלא להידבק בשאיפותיו, ללכת בדרכיו ולעסוק בשיפור עצמי מתמיד. הדר הותיר את צוואתו בחיוכו, בציוריו, בכתביו, בלבבות משפחתו, בחניכיו וחייליו, והיא נושאת את דגל אהבת האדם. הוא לא התיר לחייליו לקלל, עסק במתן עזרה לזקוקים לה וניסה בכל מאודו לחבר בין יושבי הארץ הזו, השונים כל כך והזהים כל כך. נכון לשעת כתיבת שורות אלה, הדר נמצא כבר ארבע שנים בשבי החמאס, וטרם זכה להגיע לקבר ישראל כפי שראוי לו וכפי שמוטל עלינו לעשות. התביעה הזו מאתנו, ללכת במסילת ישרים, להביט עמוקות לתוך עצמנו, להיות ראויים, היא תביעה שלא תמומש כל עוד לא מלאנו את חובנו להביא את הדר מידי האויב לקבר ישראל בעוז ובענווה. כי זאת חובת ההדר בעולמו. תמוז תשע"ח בי

11 ספר מסילת ישרים

12 הקדמת הרב המחבר

13

14 א מ ר ה מ ח ב ר, ה ח יב ו ר ה ז ה ל א ח ב ר ת יו ל ל מ ד ל ב נ י ה א ד ם א ת א ש ר ל א י ד עו, א ל א ל ה ז כ יר ם א ת ה י דו ע ל ה ם כ ב ר, ו מ פו ר ס ם א צ ל ם פ ר סו ם ג ד ול. כ י ל א ת מ צ א ב ר וב ד ב ר י א ל א ד ב ר ים ש ר וב ב נ י ה א ד ם י וד ע ים א ות ם ו ל א מ ס ת פ ק ים ב ה ם כ ל ל, א ל א ש כ פ י ר וב פ ר סו מ ם ו כ נ ג ד מ ה ש א מ ת ם ג לו י ה ל כ ל, כ ך ה ה ע ל ם מ ה ם מ צו י מ א ד ו ה ש כ ח ה ר ב ה. ע ל מסילת ישרים. "ישרים דרכי ה', משמחי לב". 1 דרכי ה' מובילים את כל האישיות, ולכן הם "משמחי לב". מבט ישר הוא מבט כולל שמוביל לשמחה, לשלמות, להשתלמות, להליכה מחיל אל חיל, לעבודה רוחנית. באופן כללי, החיים של ישראל הם ישרים ושמחים: "יראו ישרים וישמחו" )תהלים קז(. הקדמת הרב המחבר. ספר זה אינו ספר חכמה אלא ספר עבודה. מה ההבדל ביניהם? ספר חכמה בא ללמד דבר שלא היה ידוע עד כה, להעביר מידע או לברר חכמה. ספר עבודה, לעומת זאת, נועד להתמודד עם סוגיית השכחה של הדברים הידועים לנו. הספר הזה מלמד אותנו לבנות מסילה שעליה ננוע להתמודדות עם החיים, ליצירת זיכרון )של הדברים ששכחנו( ושייכות )שנרגיש כלפיהם(. הספר מציע לעשות את התיקון תוך כדי החיים עצמם, ולא רק בלימוד תיאורטי. הדרך לכך היא בגילוי רוממותו של השורש, ומתוך כך גם הפרטים יוארו. אמיתם גלויה לכל. רוב בני האדם כבר יודעים את הדברים שבספר זה. האמת כל כך ברורה שהיא לא זקוקה להוכחות, ובכל זאת אנחנו 1 יש כאן הלחמה של שני חלקי פסוקים: 'ישרים דרכי ה'' )הושע יד(; 'פקודי ה' ישרים, משמחי לב' )תהלים יט(. העורך 5

15 מסילת ישרים כ ן א ין ה ת וע ל ת ה נ ל ק ט מ ז ה ה ס פ ר י וצ א מ ן ה ק ר יא ה ב ו פ ע ם א ח ת, כ י כ ב ר א פ ש ר ש ל א י מ צ א ה ק ור א ב ש כ ל ו ח יד ו ש ים א ח ר ק ר יא ת ו ש ל א ה יו ב ו ל פ נ י ק ר יא ת ו א ל א מ ע ט. א ב ל ה ת וע ל ת י צ א מ ן ה ח ז ר ה ע ל יו ו ה ה ת מ ד ה, כ י י ז כ רו ל ו ה ד ב ר ים ה א ל ה ה נ ש כ ח ים מ ב נ י ה א ד ם ב ט ב ע, ו י ש ים א ל ל ב ו ח וב ת ו א ש ר הו א מ ת ע ל ם מ מ נ ה. ו ת ר א ה, א ם ת ת ב ונ ן ב ה ו ה ב ר וב ה ע ול ם, כ י ר וב א נ ש י ה ש כ ל ה מ ה יר ו ה פ ק ח ים ה ח ר יפ ים י ש ימו ר וב ה ת ב ונ נ ם ו ה ס ת כ לו ת ם ב ד ק ו ת ה ח כ מ ות ו ע ומ ק ה ע יו נ ים, א יש א יש כ פ י נ ט י ית ש כ ל ו ו ח ש ק ו ה ט ב ע י. כ י י ש שוכחים. איך זה קורה? משום שמילים הן מוגבלות מעצם טבען. הן אינן יכולות לבטא מהלכי נפש, שאיפות רוחניות, סדרי הנהגת ה', דרכיו ומידותיו. אנחנו משתמשים במילים כי אין ברירה, אנחנו חייבים, שהרי "דיברה התורה בלשון בני אדם". אבל צריך לזכור שהמילים הן רק משל, סימון חיצוני לתוכן אין סופי, ואת הנמשל אתה לא יכול לדעת. כאשר אתה מכיר את המילה אבל התוכן שלה זר לך, אל תתפלא ששום דבר לא זז אצלך. למה לא זז? כי שכחת! שכחת את המילה! איך שכחת? כי היא לא היתה אצלך, נפגשת בה רק חיצונית. היא לא חלק מהתודעה שלך, היא לא חלק מזיכרון החיים שלך. ההבנה שלך היתה חיצונית, לא נכנסת למילים, לכן לא קנית. אין הבנה אז אין רצון, צריך להביא את זה לתודעה. התמודדות היא לימוד הידוע. לשוב אל ה'. התועלת ייצא מן החזרה עליו וההתמדה. הספר הזה שונה מספרים אחרים משום שהוקדשה בו מחשבה רבה איך ליצור הבנה. הבנה איננה אינפורמציה טהורה; היא מידע רב שימושי שצריך להוסיף והבין עוד ועוד, הבנה אחר הבנה, התחדשות אחר התחדשות. שורש לימוד כל ספרי המוסר והאמונה הוא שנקלוט ונפנים את המידע הידוע לנו. יש צורך בהתבוננות מתמדת כי כל פעם מוצאים משמעות חדשה, עומק שעד כה היה בלתי ידוע. לפעמים איננו לומדים דבר חדש אלא רק מרפאים את השכחה, בוחנים מחדש את אותם הדברים שאנו כבר יודעים מה כתוב בהם. מאבק בלתי פוסק לא 6

16 רבחמה ברה תמדקה ש י ט ר חו מ א ד ב מ ח ק ר ה ב ר יא ה ו ה ט ב ע, ו א ח ר ים י ת נו כ ל ע יו נ ם ל ת כו נ ה ו ל ה נ ד ס ה. א ח ר ים ל מ ל אכ ות, ו א ח ר ים י כ נ סו י ות ר א ל ה ק ד ש, ד ה י י נ ו ל י מ ו ד ה ת ו ר ה ה ק ד ו ש ה, מ ה ם ב פ ל פ ו ל י ה ה ל כ ו ת, מ ה ם ב מ ד ר ש ים, מ ה ם ב פ ס ק י ה ד ינ ים. א ך מ ע ט ים י ה יו מ ן ה מ ין ה ז ה, א ש ר י ק ב עו ע יו ן ו ל ימ ו ד ע ל ע נ י נ י ש ל ימו ת ה ע ב וד ה, ע ל ה א ה ב ה, ע ל ה י ר א ה, ע ל ה ד ב יקו ת ו ע ל כ ל ש א ר ח ל ק י ה ח ס ידו ת: ו ל א מ פ נ י ש א ין ד ב ר ים א ל ה ע יק ר ים א צ ל ם, כ י א ם ת ש א ל ל ה ם, כ ל א ח ד י אמ ר ש ז הו ה ע יק ר ה ג ד ול, ו ש ל א י דו מ ה ח כ ם ש י ה י ה ח כ ם לשכוח. להפוך מילה למשמעות תודעה נמשל. התמודדות עם סוגית השכחה, בניית מסילה לריפוי שהוא לימוד ופיענוח מה הוא הידוע באמת. אל תסתפק באמת קטנה, תשאף לאמונה גדולה לחיים גדולים זכור. וישים אל ליבו חובתו. המטרה היא לזכור את הדברים הברורים ולהפוך אותם לחלק מהתודעה, שהם ייעשו חלק מהחיים שלך. כשהם לא יושבים בתודעה, הם לא חלק מהחיים. יש שיטרחו מאוד במחקר הבריאה והטבע, ואחרים יתנו כל עיונם לתכונה ולהנדסה, אחרים למלאכות. ישנן שלוש רמות של שכל: הרמה הגבוהה ביותר היא אנשים שעוסקים במחקר רוחני ושואלים שאלות יסוד על העולם. הרמה השנייה היא אנשים העוסקים בשכלולים על סמך חוקים שאחרים גילו. הרמה השלישית והנמוכה משלושתן היא היישום בפרקטיקה. אמנם גם היא דורשת חוכמה, אבל היא יותר מעשית. ואחרים ייכנסו יותר אל הקודש. גם בקודש ישנן שלוש מדרגות של חכמה: מדרגה ראשונה היא לימודי הקודש אנשים שמשתקעים בבית המדרש בלימוד, בפלפול, בשורשי דינים וסברות. מדרגה שניה, אנשים שלומדים רעיונות ומדרשים. מדרגה שלישית, אלה שלומדים רק את פסקי הדינים להלכה ומעשה. המשותף לכולם הוא שהם צריכים להשתמש בשכל, אך רק מעטים קובעים עיון ולימוד 7

17 מסילת ישרים ב א מ ת, ש ל א י ת ב ר רו א צ ל ו כ ל ה ד ב ר ים ה א ל ה. א ך מ ה ש ל א י ר ב ו ל ע י ין ע ל יו הו א מ פ נ י ר וב פ ר סו ם ה ד ב ר ים ו פ ש יטו ת ם א צ ל ם, ש ל א י ר א ה ל ה ם צ ור ך ל ה וצ יא ב ע יו נ ם ז מ ן ר ב. ו ל א י ש א ר ל ימ ו ד ה ד ב ר ים ה א ל ה ו ק ר יא ת ה ס פ ר ים מ ז ה ה מ ין, כ י א ם א צ ל א ות ם ש א ין ש כ ל ם כ ל כ ך ד ק ו ק ר וב ל ה י ות ג ס, ש א ל ה ת ר א ה א ות ם ש וק ד ים ע ל כ ל ז ה ו ל א י זו זו מ מ נ ו, ע ד ש ל פ י ה מ נ ה ג ה נ וה ג ב ע ול ם, כ ש ת ר א ה א ח ד מ ת ח ס ד, ל א תו כ ל ל ימ נ ע מ ל ח ש וד א ות ו ל ג ס ה ש כ ל: ו או ל ם ת ול ד ות ה מ נ ה ג ה ז ה ר ע ות מ א ד ל ח כ מ ים ו ל ב ל ת י ח כ מ ים, כ י ג ור ם ש מ א ל ה ו מ א ל ה י ח ס ר ה ח ס ידו ת ה א מ ית י ו י ה י ה י ק ר מ א ד ל מ צ וא א ות ו ב ע ול ם, כ י י ח ס ר מ ן ה ח כ מ ים ל מ יעו ט ע יו נ ם ב ו. ו י ח ס ר על ענייני שלמות העבודה. מעטים יבחנו, למשל, מה זו אהבת ה', מה זו יראה, מה זו דבקות. כמה אנשים באמת עסוקים בזה? הרוב חושבים שאין להם אתגר בזה ושהם צריכים לעסוק בדברים יותר 'מתקדמים'. ולא יישאר לימוד הדברים האלה... כי אם אצל אותם שאין שכלם כל כך דק. מי כן מתעסק בדברים האלו? אנשים פחות איכותיים שקשה להם ללמוד. אלה שקוראים דברים פשוטים וידועים, הם ישקדו בזה. אבל דווקא להם כנראה שאין הרבה יכולות. ואולם תולדות המנהג הזה רעות מאוד. יש לכך השלכות חמורות לכל הצדדים! בסופו של דבר, הסוגיות הרוחניות אינן מטופלות כמו שצריך ואינן נמצאות בהבנה ובתודעה של אף אחד, והדבר מוליד המון טעויות. עד שידמו רוב בני האדם... דברים אשר אין השכל נח בהם ואין הדעת שוקטה. צריך לפזר את הערפל השורה על החסידות חוסר הבנה מוביל לערפול דמיוני. כאשר אומרים לאדם שעליו להיות חסיד, מתכוונים לאדם שנותן יותר מהנדרש. אבל בכך הוא מוותר על עצמיותו, על מי שהוא. לפעמים נדמה לי שאני יותר חסיד ככל 8

18 רבחמה ברה תמדקה מ ן ה ב ל ת י ח כ מ ים ל מ יעו ט ה ש ג ת ם א ות ו, ע ד ש י ד מ ו ר וב ב נ י ה א ד ם ש ה ח ס ידו ת ת לו י ב א מ יר ת מ ז מ ור ים ה ר ב ה, ו ו יד ו י ם א רו כ ים מ א ד, צ ומ ות ק ש ים ו ט ב יל ות ק ר ח ו ש ל ג, כ ל ם ד ב ר ים א ש ר א ין ה ש כ ל נ ח ב ה ם ו א ין ה ד ע ת ש וק ט ה. ו ה ח ס ידו ת ה א מ ית י ה נ ר צ ה ו ה נ ח מ ד ר ח וק מ צ יו ר ש כ ל נו, כ י ז ה ד ב ר פ ש ו ט, - "מ ל ת א ד ל א ר מ י א ע ל יה ד א ינ יש, ל א ו א ד ע ת י ה " )שבועות מ"א ב'(. ו א ף ע ל פ י ש כ ב ר ק בו ע ים ב ל ב כ ל ה א ד ם ה י ש ר ה ת ח ל ות יו ו יס וד ות יו, א ם ל א י ע ס וק ב ה ם - י ר א ה פ ר ט יו ו ל א י כ יר ם, י ע ב ור ע ל יה ם ו ל א י ר ג יש ב ם. ר א ה, כ י א ין ד ב ר י ה ח ס ידו ת ו ע נ י נ י ה י ר א ה, ו ה א ה ב ה, ו ט ה ר ת ה ל ב - ד ב ר ים מ וט ב ע ים ב א ד ם, ע ד ש ל א י צ ט ר כו א מ צ ע ים ל ק נ ות ם שאקריב את עצמי ואת הרצונות והאישיות שלי. למשל, אם אעשה במתכוון דברים שלא מעניינים אותי ומתישים אותי רק בשביל לרצות אחרים. אדם חושב שהוא חסיד אם הוא מבטל את עצמו ואומר הרבה מזמורים ווידויים, אבל בעצם הוא מעיק, משעמם, גורם לעצמו לחוסר סיפוק, לחוסר נחת ולפגיעה עצמית. ואפילו אם זה לשם שמיים זוהי איננה חסידות, אלא התחסדות. החסידות האמיתי. בדמיון נראה שחסידות זה לוותר על רצוני, על אישיותי, ממוני, גופי. זה לא כך. החסידות האמיתית, כפי שהיא מוגדרת במילון, היא מונח לא מספיק מפוענח. צריך להציל את כולנו מעולם של דמיונות ולהביאנו לעולם של דעה. מ ל ת א ד ל א ר מ י א ע ל יה ד א ינ יש, ל או א ד ע ת יה. דבר שלא עיבדת אותו, לא עיכלת אותו, לא קנית אותו נשאר רחוק. כי אין דברי החסידות ]...[ מוטבעים באדם ]...[ אלא ימצאו אותם בני האדם בעצמם. יש כאן סתירה מצד אחד, ענייני החסידות לא מוטבעים באדם ולכן צריך אמצעים לקנותם. מצד שני, האדם ימצא אותם בעצמו כמו תנועות טבעיות. זה כל היופי! צריך לעבוד קשה בשביל למצוא אותם, אבל בעצם הם כבר טבועים בך. 9

19 מסילת ישרים א ל א י מ צ או א ות ם ב נ י ה א ד ם ב ע צ מ ם כ מ ו ש י מ צ או כ ל ת נו ע ות יה ם ה ט ב ע י ות, כ ש ינ ה ו ה י ק יצ ה, ה ר ע ב ו ה ש ב ע, ו כ ל ש א ר ה ת נו ע ות ה ח קו ק ות ב ט ב ע נו, א ל א ו ד אי ש צ ר יכ ים ה ם ל א מ צ ע ים ו ל ת ח ב ו ל ות ל ק נ ות א ות ם. ו ל א י ב צ רו ג ם כ ן מ פ ס יד ים ל ה ם ש י ר ח יקו ם מ ן ה א ד ם, ו ל א י ח ס רו ד ר כ ים ל ה ר ח יק מ פ ס יד יה ם. א ם כ ן א יפ וא, א יך ל א י צ ט ר ך ל ה וצ יא ז מ ן ע ל ה ע יו ן ה ז ה ל ד ע ת א מ ת ת ה ד ב ר ים ו ל ד ע ת ה ד ר ך ל ק נ ות ם ו ל ק י ימ ם? מ א י ן ת ב וא ה ח כ מ ה ה ז את ב ל ב ה א ד ם א ם ל א י ב ק ש נ ה?! ו כ יו ן ש כ ב ר ה ת א מ ת א צ ל כ ל ח כ ם צ ור ך ת מ ימו ת ה ע ב וד ה ו ח וב ת ט ה ר ת ה ו נ ק י ונ ה, ש זו ל ת א ל ה א ינ ה נ ר צ ית ו ד אי כ ל ל, א ל א נ מ א ס ת ו מ ת וע ב ת, "כ י כ ל ל ב ב ות ד ור ש ה' ו כ ל י צ ר מ ח ש ב ות הו א מ ב ין" לדעת אמיתת הדברים. דע אותו באמת, הפוך אותו לחלק מחייך, שמור עליו. איך לא יצטרך להוציא זמן על העיון הזה? שלוש סיבות יש ללימוד: הראשונה, לדעת מהו הדבר, המושג שאותו אנחנו מבקשים ללמוד. השניה, לבחון כיצד הופכים אותו לחלק מחיי. והשלישית, לברר איך אני דואג שהוא יישמר חלק מחיי. מאין תבוא החכמה הזאת בלב האדם אם לא יבקשנה? עד כאן דיברנו למה חשוב להתעסק בצורה שכלית בסוגיות רוחנית, מפה מתחילה מערכה שניה תמימות העבודה האם הרצון שלך טהור? אנחנו ידועים שעבודת ה' אין עיקרה המעשה אלא הדבר העיקרי הוא המניעים, מה הרצון הכוח הפנימי שדוחף אותך? צורך תמימות העבודה. הטהרה והניקיון בכוונות אינן הידור בלבד ואף לא תוספת יפה זו מהות העבודה. אם אדם נותן צדקה כדי שיראו שהוא צדיק, זהו ההפך ממעשה הצדקה; זה אגואיזם מכיוון שהוא כאילו נותן את הכסף לעצמו. הכוונה שלנו בעשייה מפרשת מחדש את מהות המעשה. אותו מעשה יכול להיות יפהפה או מתועב, הכול תלוי בעולם הפנימי שעומד בבסיס המעשה, בנפשנו. בלי כוונה, לא תהא עבודת ה'. 10

20 רבחמה ברה תמדקה )דברי הימים א. כ"ח ט'( מ ה נ ע נ ה ב י ום ת וכ ח ה א ם ה ת ר ש ל נו מ ן ה ע יו ן ה ז ה, ו ה נ ח נו ד ב ר ש הו א כ ל כ ך מו ט ל ע ל ינו, ש הו א ע יק ר מ ה ה א ל ה ינו ש ו א ל מ ע מ נ ו. ה י ת כ ן ש י יג ע ו י ע מ ול ש כ ל נו ב ח ק יר ות א ש ר ל א נ ת ח י יב נו ב ם, ב פ ל פ ו ל ים א ש ר ל א י צ א ל נו ש ו ם פ ר י מ ה ם, ו ד ינ ים א ש ר א ינ ם ש י יכ ים ל נו, ו מ ה ש ח י יב ים א נו ל ב ור א נו ח וב ה ר ב ה, נ ע ז ב הו ל ה ר ג ל ו נ נ יח הו ל מ צ ו ת א נ ש ים מ ל ומ ד ה?! א ם ל א נ ס ת כ ל נו ו ל א ע י ינ נ ו מ ה ה יא ה י ר א ה ה א מ ית ית, ו מ ה ע נ פ יה, א יך נ ק נ ה א ות ה? ו א יך נ מ ל ט מ ן ה ה ב ל ה ע ול מ י ה מ ש כ ח א ות ה מ ל ב נו? ה ל א ת ש כ ח ו ת ל ך א ף ע ל פ י ש י ד ע נו ח וב ת ה. ה א ה ב ה ג ם כ ן, א ם ל א נ ש ת ד ל ל ק ב וע א ות ה ב ל ב ב נו ב כ ח כ ל 2 לגולה עמוקות בדין, לבוחן לבבות ביום דין, היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם. שהוא עיקר מה ה' אלוקינו שואל מעמנו. מה ה' שואל מעמנו? להתעורר מה דוחף אותך, לאן אתה הולך? ממה הלב שלך מלא? מה עולמך הפנימי? חובת הלב, את זה דורש. מה היא היראה האמיתית. ברור שבלי יראה, עבודת ה' איננה שווה כלום. אבל מה זו יראה אמיתית? איך נקנה אותה, ואיך נימלט ממה שמשכיח אותה? שוב אנו חוזרים לשכחה, שהיא תוצאה של חוסר עיון. אם לא נפגשת מעולם עם יראה, סימן שלא עיינת. האהבה גם כן. לאהבת ה' אמיתית יש שני צדדים: דבקות וטהרה. אדם שאוהב את חברו מוכן להתאמץ בשביל להיות איתו, זו הדבקות. עם זאת, שאל את עצמך האם אתה אוהב אותו או את עצמך? זו הטהרה צריך לטהר את האהבה כל הזמן ולראות שזו 2 "לגולה עמוקות בדין, לבוחן לבבות ביום דין" קטע מתוך פיוט בתפילת יום הכיפורים. "היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשיהם" פסוק בתהלים ל"ג, המוצג בתלמוד כתיאור של הדרך בה דן ה' את העולם בראש השנה, יום הדין. העורך 11

21 מסילת ישרים ה א מ צ ע ים ה מ ג יע ים א ות נו ל ז ה - א יך נ מ צ א ה ב נו? מ א י ן י ב וא ה ד ב יקו ת ו ה ה ת ל ה טו ת ב נ פ ש ות ינו ע מ ו י ת ב ר ך ו ע ם ת ור ת ו, א ם ל א נ ש ע ה א ל ג ד ול ת ו ו א ל ר ומ מו ת ו א ש ר י ול יד ב ל ב נו ה ד ב יקו ת ה ז ה? א יך ת ט ה ר מ ח ש ב ת נו א ם ל א נ ש ת ד ל ל נ ק ות ה מ ן ה מ ו מ ין ש מ ט יל ב ה ה ט ב ע ה ג ו פ נ י? ו ה מ ד ות כ ל ם ה צ ר יכ ות כ ל כ ך ת יק ו ן ו ה י ש ר ה, מ י י י ש ר ם ו מ י י ת ק נ ם, א ם ל א נ ש ים ל ב ע ל יה ם ו ל א נ ד ק ד ק ב ד ב ר ד ק ד ו ק ג ד ול? ה ל א א ם ע י ינ נ ו ע ל ה ד ב ר ע יו ן א מ ית י, ה י ינו מ וצ א ים א ות ו ע ל א מ ת ו, ו מ יט יב ים ל ע צ מ נו, ו מ ל מ ד ים א ות ו ל א ח ר ים, ו מ יט יב ים ל ה ם ג ם כ ן! הו א מ ה ש א מ ר ש ל מ ה "א ם ת ב ק ש נ ה כ כ ס ף ו כ מ ט מ נ ים ת ח פ ש נ ה, א ז ת ב ין י ר א ת ה'" )משלי ב' ד'(. א ינ ו א ומ ר, א ז ת ב ין פ יל וס ופ יא ה, א ז ת ב ין ת כו נ ה, א ז ת ב ין ר פו א ה, א ז ת ב ין ד ינ ים, א ז ת ב ין ה ל כ ות, א ל א - א ז ת ב ין י ר א ת ה. ה ר י ל ך, ש ל ה ב ין ה י ר א ה צ ר יך ל ב ק ש א ות ה כ כ ס ף ו ל ח פ ש א ות ה כ מ ט מ ונ ים. ה ד י א פ וא ב מ ה ש מ ל ומ ד ל נו מ א ב ות ינו ו ב מ ה ש מ פו ר ס ם א צ ל כ ל אהבה נקייה ולא עניין אישי שאני עסוק בעצמי. לא נדקדק בדבר דקדוק גדול? לעבודת המידות צריך הרבה עמל!! אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת ה'. יראת ה' היא לכאורה הדבר הכי פשוט והכי ידוע, אבל בעצם היא הכי קשה להבנה, ודורשת מאמץ להתחקות כיצד לחבר אותה לנפש שלנו. המאמץ לבקש אותה ככסף וכמטמונים הוא בעצם המאמץ איך הופכים אותה לחלק מהתודעה שלנו. הנמצא זמן לכל שאר חלקי העיון ולעיון הזה לא יהיה זמן? מספיקה לך אמונה קטנה? אין לך זמן לגדול? הן יראת ה' היא חכמה. יש רק חכמה אמיתית אחת והיא לבדה 12

22 רבחמה ברה תמדקה ב ן ד ת ד ר ך כ ל ל?! א ו ה נ מ צ א ז מ ן ל כ ל ש א ר ח ל ק י ה ע יו ן ו ל ע יו ן ה ז ה ל א י ה י ה ז מ ן?! ל מ ה ל א י ק ב ע א ד ם ל ע צ מ ו ע ת ים ל פ ח ות ל ה ס ת כ לו ת ה ז ה, א ם מ וכ ר ח הו א ב ש א ר ית ז מ נ ו ל פ נ ות א ל ע יו נ ים א ו א ל ע ס ק ים א ח ר ים? ו ה נ ה ה כ תו ב א ומ ר "ה ן י ר א ת ה' ה יא ח כ מ ה" )איוב כ"ח, כ"ח( ו א מ ר ו ר ב ות ינו ז כ ר ונ ם ל ב ר כ ה "ה ן - א ח ת" )שבת ל"א ב'(. ה ר י ש ה י ר א ה ה י א ח כ מ ה, ו ה יא ל ב ד ה ח כ מ ה, ו ו ד אי ש א ין נ ק ר א ח כ מ ה מ ה ש א ין ב ו ע יו ן. א ך ה א מ ת הו א, כ י ע יו ן ג ד ול צ ר יך ע ל כ ל ה ד ב ר ים ה א ל ה ל ד ע ת א ות ם ב א מ ת, ו ל א ע ל צ ד ה ד מ י ון ו ה ס ב ר ה ה כ וז ב ת - כ ל ש כ ן ל ק נ ות א ות ם ו ל ה ש יג ם. ו מ י ש י ת ב ונ ן ב ם, י ר א ה ש א ין ה ח ס ידו ת ת לו י ב א ות ם ה ד ב ר ים ש י ח ש בו ה מ ת ח ס ד ים ה ט פ ש ים, א ל א ב ד ב ר י ש ל ימו ת א מ ית י ו ח כ מ ה ר ב ה. הו א מ ה ש מ ש ה ר ב נו ע ל יו ה ש ל ום מ ל מ ד נו ב א מ ר ו "ו ע ת ה י ש ר א ל מ ה ה' א ל ה יך ש א ל מ ע מ ך כ י א ם ל י ר א ה א ת ה' א ל ה יך ל ל כ ת ב כ ל ד ר כ יו ו ל א ה ב ה א ת ו ו ל ע ב ד א ת ה' א ל ה יך ב כ ל ל ב ב ך ו ב כ ל נ פ ש ך חכמה יראת ה'. ואם היא חכמה, צריך לעיין היטב כדי להשיג אותה. החסידות מדגימה כמה עומק טמון במושגים הפשוטים של עבודת ה': יראה, הליכה בדרכיו, אהבה, שלמות הלב, שמירת כל המצוות. "ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך". משה הולך בסדר עקרוני: קודם יראה, אחר כך הליכה בדרכיו, מידות, עבודה מכל הלב ומתוך עולם פנימי על מנת לקיים את המעשה. המעשה נמצא רק בסוף, והמוטיבציות, הערכים, השאיפות, קודמות לו. לפני הפרטים יש חשיבות לעמידה הפנימית, לשורש, למגמה. זה סיכום תמציתי של עקרונות העולם הנפשי הישראלי. משה רבנו מלמד אותי מתוך עולם פנימי של ערכים, שאיפות, מידות ורצונות, אני מקיים את המעשה. במילים 13

23 מסילת ישרים ל ש מ ר א ת מ צ ות ה' ו א ת ח ק ת יו" )דברים י' י"ב י"ג(. כ אן כ ל ל כ ל ח ל ק י ש ל ימו ת ה ע ב וד ה ה נ ר צ ית ל ש ם י ת ב ר ך ו ה ם: ה י ר א ה, ה ה ל יכ ה ב ד ר כ יו, ה א ה ב ה, ש ל ימו ת ה ל ב, ו ש מ יר ת כ ל ה מ צ ות. ה י ר א ה - ה יא י ר א ת ר ומ מו ת ו י ת ב ר ך, ש י יר א מ ל פ נ יו כ מ י ש י ר א מ ל פ נ י מ ל ך ג ד ול ו נ ור א, ו י ב וש מ ג ד ול ת ו ע ל כ ל ת נו ע ה ש הו א ב א ל ה ת נ וע ע, כ ל ש כ ן ב ד ב ר ו ל פ נ יו ב ת פ ל ה א ו ב ע ס ק ו ב ת ור ת ו. "שואל מעמך" עמידה פנימית ושורש המגמה קודמים למעשה. בניית רצון ה' בי. אה יר בה אה 3 אבינו מלכנו אבינו נחת רוח, אהבה. מלכנו מלכות, יראה. היראה. היא ההתחלה, השורש של הכל. אבל יראת רוממותו איננה פחד! משמעות היראה היא לזכור שה' הוא כמלך החושב על כל המדינה, על הכלל. הוא עסוק ומוטרד, ואני בא לפניו עם רצונות פרטיים וקטנים. כאשר אני חושב על כך, מיד נכנסים רצונותיי לפרופורציה. יראת שמים היא עמידה מול גודל. לקום בבוקר וכל הזמן לזכור שיש גודל בעולם. אדם שחושב כך בונה אישיות גדולה. ויבוש מגדולתו. האדם שואל את עצמו: לאן אתה נע? והתשובה: להתפלל מול מלך גדול. "עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו" )אבות ב(. יראת שמים איננה הקטנת עצמך. להיפך, היא מרוממת! כאשר אתה מאמת את אישיותך מול מלך גדול אתה מתמלא גודל, אתה נהיה גדול בעצמך. ביטול חיובי הוא פינוי 3 הטבלה מופיעה כך בכתב היד. ניתן לקרוא את המילים "יראה" ו"אהבה" גם מימין לשמאל וגם מלמעלה למטה. 14

24 רבחמה ברה תמדקה ה ה ל יכ ה ב ד ר כ יו - כ ול ל כ ל ע נ י ן י וש ר ה מ ד ות ו ת יק ו נ ם, ו הו א מ ה ש ב יא רו ז כ ר ונ ם ל ב ר כ ה "מ ה הו א ר חו ם א ף א ת ה ר חו ם" וכו ' )שבת קל"ג ב'(. ו כ ל ל כ ל ז ה, ש י נ ה ג ה א ד ם כ ל מ ד ות יו ו כ ל מ ינ י פ ע ול ות יו ע ל פ י ה י וש ר ו ה מ ו ס ר. ו כ ל ל ח כ מ ינו ז כ ר ונ ם ל ב ר כ ה, "כ ל ש ה יא ת פ א ר ת ל ע וש יה ו ת פ א ר ת ל ו מ ן ה א ד ם" )אבות ב' א'( ד ה י נו, כ ל ה ה ול ך א ל ת כ ל ית ה ה ט ב ה ה א מ ית ית, ד ה י ינו, ש ת ול ד ת ה ח י זו ק ה ת ור ה ו ת יק ו ן א ח ו ות ה מ ד ינ ות. מקום לגודל. יראה היא הפחד להיות קטן. מול דבר כל כך גדול, אין דבר כזה 'קשה לי'! בכל תנועה שלי, העולם נע לגודל. צריך להשתייך, להתחבר לגודל, למלכות שבי. שמיים זה גודל אין סופי. כל שכן בדברו לפניו בתפילה או בעסקו בתורתו. העמדת רצונות המלך במרכז אישיותי, בנייתם בלימוד, הבאתם בתפילה, בתנועה. בבוקר מודה אני לפניך מלך. בלילה קריאת שמע על המיטה, קבלת עול מלכות שמים. יושר המידות. הישר נמצא באמצע, במרכז, ואינו נתפס לקצה. לכן הוא שלם. 'הליכה בדרכיו' )ברבים( היא הרמוניה של דרכים שנרקמות לדרך אחת. הליכה מלכותית בדרכיו של מלך העולם, לא בדרך החלקית שלך. איך אני יודע שאני בדרך ישרה? וכלל חכמינו זכרונם לברכה, "כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם". רבי יהודה הנשיא, תלמיד חכם ומנהיג, יצר שיטה מלכותית להיות נאמן לממלכה האלוקית. איך נדע מה עלינו לעשות? 'כל שהיא תפארת לעושיה' מה שמרומם את האדם, 'תפארת לו מן האדם' מה שמתקן את העולם. שני סימנים להולך אל ההטבה האמתית, השלמה, המלכותית: חיזוק התורה הפנימית שבי, וחיזוק האחווה איחוי העולם, החיבור לבני האדם. יראה, הליכה בדרכיו, אהבה. איך מתקדמים מיראה לאהבה? איך תתקרב לפני מלך גדול? אתה חי על פיו? אתה רוצה אותו דבר? לך בדרכיו. לקחת את כל המידות ולרקום דרך שהיא דרכיו. 15

25 מסילת ישרים ה א ה ב ה - ש י ה י ה נ ק ב ע ב ל ב ה א ד ם א ה ב ה א ל יו י ת ב ר ך, ע ד ש ת ת ע ור ר נ פ ש ו ל ע ש ות נ ח ת רו ח ל פ נ יו, כ מ ו ש ל ב ו מ ת ע ור ר ל ע ש ות נ ח ת רו ח ל א ב יו ו ל א מ ו, ו י צ ט ע ר א ם ח ס ר ז ה מ צ יד ו א ו מ א ח ר ים, ו יק נ א ע ל ז ה ו י ש מ ח ש מ ח ה ר ב ה ב ע ש ות ו ד ב ר מ ז ה. ש ל מו ת ה ל ב - הו א ש ת ה י ה ה ע ב וד ה ל פ נ יו י ת ב ר ך ב ט וה ר ה כ ו ונ ה, ד ה י ינו, ל ת כ ל ית ע ב וד ת ו ב ל ב ד ו ל א ל ש ו ם פ נ י יה א ח ר ת, ו נ כ ל ל ב ז ה, ש י ה י ה ל ב ו ש ל ם ב ע ב וד ה ו ל א כ פ וס ח ע ל ש ת י ה ס ע יפ ים, א ו כ ע וש ה מ צ ו ת א נ ש ים מ ל ומ ד ה, א ל א ש י ה י ה כ ל ל ב ו נ תו ן ל ז ה. האהבה. אהבה לה' היא אמון שאנחנו הולכים באותו כיוון. ממנה אני מגיע לרצון לעשות לו נחת רוח, כשכל מעשה שלי מותאם לרצון ה' והוא לא חיצוני לי. אני מתעורר לזה באופן טבעי, כי ברור לי שאם חסר משהו בהגשמת רצון ה', הדבר חסר בי. כתוצאה אני מקנא לזה, והדבר משמח אותי בעשייה ואכפתיות לרצון ה', לחסד. "עשה רצונך כרצונו" התעוררות נפשית, קשר נפשי, אותה מגמה. "עוד אפשר לכם להפוך בשרכם לבשר קודש, את רוחכם כאש אוכלה ואת כל עצמכם לתפארת ישראל ולבני היכלא דמלכא" )חובת התלמידים(. לעשות נחת רוח לפניו. "מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה". זה אני, תוכניתו המלכותית של הקב"ה. הזדהות, קישור והתאמה נפשית שמתעוררת בי. שלמות הלב. לעבוד את ה' "בכל לבבך ובכל נפשך" מעבר מפנימי לחיצוני. יש התמודדות עם היצר. שלמות הלב, טוהר כוונות. הטהרה. הטהרה עומדת כנגד חיים של "מצוות אנשים מלומדה" מעשים חיוורים חסרי ברק, חסרי גודל. הטהרה היא חיבור של העולם הפנימי שלי עם המעשה, מפגש של העולם הרוחני והגשמי בשלמות. בעזרת הטוהר אפשר להילחם בכוונות ובפניות הזרות, בניסיון לפסוח על שני הסעיפים וליהנות מכל העולמות. והנה. משה רבינו עליו השלום בונה בי מלמטה למעלה, מבפנים לחוץ. מבפנים 16

26 רבחמה ברה תמדקה ש מ יר ת כ ל ה מ צ ות - כ מ ש מ ע ו, ד ה י ינו, ש מ יר ת כ ל ה מ צ ות כ ל ן ב כ ל ד ק ד ו ק י ה ן ו ת נ א י ה ן : ו ה נ ה כ ל א ל ה כ ל ל ים צ ר יכ ים פ ירו ש ג ד ול. ו מ צ את י ל ח כ מ ינו ז כ ר ונ ם ל ב ר כ ה, ש כ ל לו ה ח ל ק ים ה א ל ה ב ס ד ר ו ח יל ו ק א ח ר י ות ר פ ר ט י ו מ ס וד ר - ל פ י ה ה ד ר ג ה ה מ צ ט ר כ ת ב ה ם ל ק נ ות א ות ם ע ל נ כ ון. ו הו א מ ה ש א מ רו ב ב ר י ית א - הו ב א ה ב מ ק ומ ות ש ונ ים ב ש ס, ו א ח ד מ ה ם ב פ ר ק ל פ נ י א יד יה ן, ז ה ל ש ונ ם: "מ כ אן א מ ר ר ב י פ נ ח ס ב ן י א יר, ת ור ה מ ב יא ה ל יד י ז ה ירו ת, ז ה ירו ת קבלת עול מלכות שמים )יראה(, להליכה בדרכיו )מידות(, לאהבה. הוצאה אל הפועל בטהרה, לעשות מעשים עם כל הלב בשלמות. להאיר את תפארת ישראל אור ירושלים, שמע ישראל. "התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי". דוגמא אישית בגבורה, שיטת אלקנה. לדרוש מעצמי לסלול מסילה מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי? והנה כל אלה הכללים צריכים פירוש גדול. החיים דורשים הדרכה איך לרומם אותם: איך לבנות כוחות, כוונות, אישיות ורצונות בקיצור, איך לבנות חיים. בשביל לעשות זאת, צריך גם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה. בברכות התורה אומרים: "אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו". החלק הראשון, "אשר נתן לנו תורת אמת", מדבר על התורה שבכתב שנותנת אמת נצחית, עיקרון אידיאלי כללי שקשה לפגוש אותו בחיינו. כמו שאדמה היא מקור כל האוכל ובכל זאת אי אפשר לאכול אותה, כך גם אי אפשר להיפגש ישירות עם המקור הכללי. צריך לפגוש אותו דרך הפירות שעושה האדמה, כלומר עם הפירוש. כאן נכנס החלק השני של הברכה: "וחיי עולם נטע בתוכנו", זוהי התורה שבעל פה. אך מה הכוונה 'בתוכנו'? כדי לחיות חיי עולם רוויי נטיעה, צמיחה ולבלוב, עליך לדרוש מעצמך: מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי? רבי פנחס בן יאיר. בגמרא מסופר על כך שרבי פנחס קרע נהר 17

27 מסילת ישרים מ ב יא ה ל יד י ז ר יזו ת, ז ר יזו ת מ ב יא ה ל יד י נ ק יו ת, נ ק יו ת מ ב יא ה ל יד י פ ר יש ו ת, פ ר יש ו ת מ ב יא ה ל יד י ט ה ר ה, ט ה ר ה מ ב יא ה ל יד י ח ס ידו ת, ח ס ידו ת מ ב יא ה ל יד י ע נ ו ה, ע נ ו ה מ ב יא ה ל יד י י ר א ת ח ט א, י ר א ת ח ט א מ ב יא ה ל יד י ק ד ש ה, ק ד ש ה מ ב יא ה ל יד י רו ח ה ק ד ש, רו ח ה ק ד ש מ ב יא ה ל יד י ת ח י ת ה מ ת ים" )עבודה זרה כ' ב'(. ו ה נ ה ע ל פ י ה ב ר י ית א ה ז את ה ס כ מ ת י ל ח ב ר ח יב ו ר י ז ה, ל ל מ ד ל ע צ מ י ו ל ה ז כ יר ל א ח ר ים ת נ א י ה ע ב וד ה ה ש ל ימ ה ל מ ד ר יג ות יה ם. ו א ב א ר ב כ ל א ח ד מ ה ם ע נ י נ יו ו ח ל ק יו א ו פ ר ט יו. ה ד ר ך ל ק נ ות א ות ו, ו מ ה ה ם מ פ ס י ד י ו, ו ה ד ר ך ל יש מ ר מ ה ם. בדרכו לקיום מצוות פדיון שבויים )חולין ז ע"ב(. הוא מוציא את השבויים מחושך לאור, מורה להם את הדרך, ולכן המהר"ל אמר שמעשה זה הוא מהותי לו וטמון כבר בשמו פנחס בן יאיר. באותו אופן, גם באימרה שלו )שכל ספר "מסילת ישרים" מבוסס עליה( הוא מפלס לנו את הדרך, איך מוציאים את הגוף מהכלא של העולם הזה ומרוממים אותו. רבי פנחס סולל מסילה שמתחילה מהתורה ונמשכת עד תחיית המתים, וכשהולכים בה גם הגוף יוצא מחושך לאור והופך לשותף בקדושת הנשמה. ללמד לעצמי ולהזכיר לאחרים. כל אחד צריך לכתוב לעצמו ספר מוסר לדברים שהוא צריך לתקן. אדם שלא מתאמץ כל הזמן לחיות וללמוד על עצמו, לא יצליח ללמוד מאחרים. ולא תשכח ממנו חובתנו לפניו. כל אחד צריך להאיר, לסלול, לפדות. קודש- חול, גבורה. למשל, ר' אריה לוין אבי האסירים לא היה צריך לבקש סליחה ובכל זאת תמיד ביקש סליחה, בשביל כולם. לא היה לו זמן ובכל זאת היה מוצא זמן לכל אדם, 18

28 רבחמה ברה תמדקה כ י א ק ר א ב ו א נ י ו כ ל מ י ש י מ צ א ב ו נ ח ת, ל מ ע ן נ ל מ ד ל י ר א ה א ת ה' א ל ה ינו, ו ל א ת ש כ ח מ מ נ ו ח וב ת נו ל פ נ יו. ו א ש ר ח ומ ר יו ת ה ט ב ע מ ש ת ד ל ל ה ס יר מ ל ב נו ה ק ר יא ה ו ה ה ס ת כ לו ת י ע ל ה ע ל ז כ ר ונ נו ו י ע יר נו א ל ה מ צ ו ה ע ל ינו. ו ה' י ה י ה ב כ ס ל נו ו י ש מ ור ר ג ל ינו מ ל כ ד, ו ת ת ק י ים ב נו ב ק ש ת ה מ ש ור ר ה א הו ב ל אל ה יו "ה ור נ י ה' ד ר כ ך, א ה ל ך ב א מ ת ך, י ח ד ל ב ב י ל י ר א ה ש מ ך " )תהלים פ"ו י"א(. א מ ן כ ן י ה י ר צ ון: להוציא אותו מעצבותו, להקדים שלום לכל אחד, גם למנקי הרחובות. "אדם נמוך רואה רק עד הלב". 4 גיבור מתגבר כארי בכוחותיו בשמחה להאיר בשמחה. כי החסידות זה המהפך שממנו הכל מתגלגל. המשורר האהוב לאלוקיו. כל אחד חייב להציב לפניו דמות. דוד המלך המטרה להיות משורר מלא כיסופים נפשיים. שייכות, אהוב לאלוקיו, כל שירתו מלאה אהבת ה'. בקשתו הדרכה, דרך. דוד המלך - לדרוש מעצמי. "הורני ה' דרכך". דרך היא מלשון הדרכה, "אהלך באמיתך" הליכה. "יחד לבבי" איחוד הלב, שלמות. "ליראה שמך" עבודה, לימוד, מסילה. פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון. "לא בשמים היא בפיך ובלבבך לעשותה", אם תרצו אין זו אגדה. 4 מסופר על ר' אריה לוין שפגש פעם מכר שהרגיש לא נוח במחיצתו בגלל שלא חבש כיפה. ר' אריה הרגיש בכך ואמר לו: "אל תרגיש רע, אני נמוך ורואה רק עד הלב". 19

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

פתרונות לדף מס' 5

פתרונות לדף מס' 5 X הוכיחו כי קבוצה X סגורה אמ"מ פתוחה P נקודה כלשהי עלינו למצוא כך ש- X P X פתרון: תהא X קבוצה סגורה ניקח נניח בשלילה כי לא קיים כזה, ז"א לכל קיימת כך ש- X מכיוון ש- P P נסיק כי d P, P סגורה מתקיים P B

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה. פרק זה עוסק באירועי השנה הארבעים ליציאת ישראל ממצרים,

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

המדריך לאהבה עצמית יעל פילוסוף צילום: עדי אדר כל הזכויות שמורות ליעל פילוסוף אין להעתיק או לפרסם תכנים מספר זה.

המדריך לאהבה עצמית יעל פילוסוף צילום: עדי אדר כל הזכויות שמורות ליעל פילוסוף אין להעתיק או לפרסם תכנים מספר זה. המדריך לאהבה עצמית כל הזכויות שמורות ל אין להעתיק או לפרסם תכנים מספר זה. המדריך לאהבה עצמית כל הזכויות שמורות ל פרסום בכל צורה שהיא, שלם או חלקי מספר זה אסור ללא רשות בכתב מ. הגהה: ענת נחשוני יצא לראשונה

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

הקדמה

הקדמה הקדמה ספר זה נכתב כדי להעניק לכם חוויה חיה של חופש. זוהי קריאה הנובעת ממעמקי עצמכם לשוב הביתה, אל נוכחות החסד האינסופית אשר תמיד נמצאת כאן. הספר אינו מיועד לקריאה חפוזה שבאמצעותה תרכשו ידע נוסף או תלקטו

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד