בית משפט לענייני משפחה בחדרה תמ"ש א נ' י. ]משמורת[ תמ"ש א' נ' י' ]מזונות[ תיק חיצוני: בפני כב' השופט טל פפרני התובעת: מ.א.י. ע

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "בית משפט לענייני משפחה בחדרה תמ"ש א נ' י. ]משמורת[ תמ"ש א' נ' י' ]מזונות[ תיק חיצוני: בפני כב' השופט טל פפרני התובעת: מ.א.י. ע"

תמליל

1 בפני כב' השופט טל פפרני התובעת: מ.א.י. ע"י ב"כ עוה"ד מיכל שקד נגד הנתבע: הקטינים: א.י. ע"י ב"כ עוה"ד עדי רוזנבלום ג.י. ילידת //00 )קטינה( א.י. יליד //0 )קטין( 0 פסק דין עניינו של פסק דין זה בתביעות למשמורת ומזונותיהם של ילדי הצדדים. בין הצדדים תלוי הליך נוסף בעניין חלוקת רכוש, כאשר נוכח מחלוקות בנוגע לחוו"ד האקטואר, הופרד הדיון בנושא הרכוש מהדיון בעניין מזונות ומשמורות הקטינים. בני הזוג יהודים, נישאו זל"ז ביום... ולהם שני ילדים הבת... ילידת //00. והבן... יליד //0. הצדדים נפרדו זמ"ז ביום //. התובעת מהנדסת תעשיה וניהול, עובדת משנת 00 בחברת..., ושכרה כ-,000. נטו לחודש. ושכרו החודשי הממוצע כ-,000 עד לחודש דצמבר 0, עבד הנתבע בחברת.... נטו לחודש. אותה עת פוטר ממקום עבודתו, והחל מחודש אפריל 0 עובד בחברת... ושכרו החודשי ברוטו כ-,,00 כאשר לדבריו שכרו נטו כ-.,00. שני הצדדים מתגוררים בדירות שכורות ב... התובעת ברח'... בשכר דירה חודשי בסך של,,00 והנתבע מתגורר ברח'...בשכר דירה חודשי בסך של.,00 מתוך

2 0 0 0 חלוקת הזמן ההורי כיום מתקיימת במתכונת דומה מזה למעלה משנה וחצי, כאשר הילדים שוהים אצל האב באמצע השבוע בימים ב' ו- ה' כולל לינה ועד למחרת בבוקר, וכן מידי סופ"ש שני החל מיום שישי ועד מוצאי שבת. בחודש אוגוסט בעת החופשה מהגנים, נמשכו המפגשים כרגיל כאשר האם הביאה את הקטינים לבית האב בשעה 0:0 והאב השיבם למחרת היום באותה שעה לבית האם. בסופי שבוע התקיימו המפגשים לסירוגין כאשר האם הביאה את הקטינים לבית האב ביום חמישי בבוקר והוא השיבם לביתה במוצאי שבת בשעה :0. לפיכך, חלוקת הזמן ההורי הנה כזו שבה שוהים הקטינים אצל האב ימים מידי שבועיים קרי - כ- % מהזמן אצל האב ו- % מהזמן אצל האם. ביום //0 הוגש לבית המשפט תסקיר עו"ס לסדרי דין. מהתסקיר עולה כי הצדדים הכירו בשנת 00 באמצעות חברים משותפים, בהיותם בגיל לערך. שניהם מצליחים מאוד בכל תחומי החיים, בעלי תארים מתקדמים, מתפקדים היטב ולאורך זמן במקומות עבודתם. לאחר כ- חודשים עברו להתגורר יחד ובחודש דצמבר 00 נישאו כאשר האם היתה בחודשי הריון ראשונים. לאחר הולדת בתם הבכורה החלה התדרדרות במערכת היחסים. הצדדים פנו לקבלת ייעוץ זוגי ואולם ההליך לא צלח. לדברי עו"ס לסדרי דין הילדים קשורים מאוד לשני הוריהם, ושניהם מעורבים בחינוכם. ביתם של שני ההורים מותאם לצרכי הילדים, לרבות משחקים ספרים רהיטים וכיוב'. שני ההורים מתארים אחד את משנהו כהורים טובים לילדים. ביום //0 הגישה עו"ס עדכון, ובו המליצה על שינוי בחלוקת הזמן, באופן שבו ילונו הילדים בבית האב גם בימי ד', כאשר שינוי זה נועד לצמצם את נקודות החיכוך בין ההורים בזמן מעבר הילדים מהאב לאם, בעיקר דובר על התפרצויות מילוליות וקללות מצד האם כלפי האב. לאחר שמיעת עמדות הצדדים, קיבלתי עמדת עו"ס, ובהתאם הורחבה חלוקת הזמן. עוד ביום 0//0 הגיש הנתבע בקשה למינוי מומחה לצורך עריכת בדיקת מסוגלות הורית, לשם קביעת ההורה המשמורן המועדף. מנגד, הגישה האם ביום // בקשה למינוי מומחה, פסיכולוג התפתחותי קליני על מנת לצורך בחינת השפעת חלוקת הזמן ההורי על הקטינים. ביום // ניתנה החלטתי בה הוריתי על מינוי מומחה לצורך בחינת שני הנושאים כאמור. משלא עלה בידי הצדדים להגיע לכלל הסכמה בדבר זהות המומחה, ניתנה ביום // החלטה לפיה מונה מומחה מטעם מכון שלם, לצורך הגשת חוו"ד ובה התייחסות הן לסוגיית השפעת חלוקת הזמן ההורי על הקטינים, והן לסוגיית ההורה המשמורן המועדף. מתוך....

3 0 0 0 אולם, שני הצדדים לא פעלו בהתאם להחלטה ולא קידמו עריכת חוו"ד המומחה, וזאת למשך כשנה תמימה. דומה כי לשני הצדדים ברור, כי שניהם הורים טובים לילדיהם, וחלוקת הזמן ההורי כיום מיטיבה עם הילדים. לפיכך בחרו במודע, שלא לקדם הכנת חוו"ד. לשני ההורים ברור כי עריכת חוו"ד כאמור, על כל הכרוך בה, קרי עלויות כספיות בלתי מבוטלות, וחשיפתם של הקטינים לאבחונים ולאנשי מקצוע נוספים, ייתכן שאינה מחוייבת המציאות במקרה ספציפי זה. ביום 0//, כשנה תמימה לאחר ההחלטה על מינוי המומחה, התברר ]מהודעה שהוגשה על ידי הנתבע[, כי ימים ספורים טרם מועד ההוכחות, האם פנתה למכון שלם על מנת לקדם עריכת חוו"ד. לפיכך, ומאחר וברור היה כי השלמת חוו"ד טרם מועד ההוכחות בלתי אפשרית, ניתנה החלטתי לפיה מאחר ושני הצדדים לא פנו למכון שלם, הרי שבכך זנחו את עתירותיהם למינוי מומחה, וההחלטה בוטלה. ביום // הוגש תסקיר משלים, לאחר וועדת תסקירים שהתקיימה. מדברי עו"ס עולה כי מחד מתקיימת חלוקת הזמן עליה הורה בית המשפט, אך מאידך סבורה האם שיש מקום לצמצם את הלינה בבית האב, ומנגד סבור האב כי יש להרחיב את חלוקת הזמן תוך הוספת לילה נוסף במוצ"ש. עו"ס נמנעה ממתן המלצה למשמורת, נוכח החלטת בית המשפט על הגשת חוו"ד מומחה כאמור לעיל. יצויין כי מהלך הדיונים בפני, נעשו נסיונות רבים להביא הצדדים לכלל הסכם כולל, ולצורך כך הוקדש זמן רב הן לשמיעת הצדדים עצמם, והן על מנת לאפשר לבאי כוחם שהות להדברות. בדיון מיום 0// אף הודיעו הצדדים לבית המשפט כי הגיעו להסכם כולל, וביקשו שהות בת 0 יום לצורך הגשת הסכם מפורט. למרבה הצער, הנסיונות לא צלחו, ולפיכך, נדרשת הכרעה שיפוטית. לדיון ההוכחות שנקבע לא ביקשו הצדדים לזמן לחקירה את עו"ס לסדרי דין או כל גורם מקצועי אחר. במצב הנוכחי כיום, לא מונחת בפני בית המשפט המלצה למשמורת. החומר הקיים כולל תסקירי עו"ס כמפורט לעיל, כתבי הטענות על נספחיהם, תצהירי הצדדים וחקירותיהם בבית המשפט, וזאת הן בישיבת ההוכחות, והן ביתר הדיונים בעניינם של הצדדים שארכו שעות רבות, ובהם התאפשר לבית המשפט להתרשם באופן בלתי אמצעי מהצדדים ומעמדותיהם מתוך

4 שקלתי פעם נוספת, האם בשלב בו אנו מצויים כיום, יש מקום להורות על קבלת תסקיר משלים ובו התייחסות לעניין המשמורת או לחילופין למנות מומחה מטעם בית המשפט. הגעתי לכלל מסקנה כי אין מקום לעשות כן, שכן דומה כי במקרה ספציפי זה, ניתן להגיע לכלל מסקנה תוך התבססות על החומר המצוי בפני כיום. שיקול מרכזי בעיני נתון לרכיב הזמן ולצורך במתן הכרעה שלטעמי תביא לרגיעה בין ההורים, ותיטיב עם הקטינים. אין ספק לטעמי כי החלטה על קבלת חוו"ד בשלב זה, עלולה לארוך חודשים רבים ואולי מעבר לכך. לפיכך אני סבור כי טובת הקטינים מחייבת סיום המחלוקת בין הצדדים. בעניין זה יפים דבריו של כבוד הנשיא א. גרוניס בעניין דנא 0/0 פלוני נ' פלונית ]פורסם במאגרים המקוונים[, לפיהם: "לצד זאת, שומה על בית המשפט להביא בחשבון אף את התוצאות הבלתי רצויות הנובעות מהתמשכות ההליכים. במקרים לא מעטים, עלול חלוף הזמן עקב התנהלות ההליכים המשפטיים להשפיע, למרבה הצער, על ההחלטה הסופית. בתי המשפט המבקשים לברר באופן יסודי את שאלת טובת הילד, משפיעים למעשה על ההכרעה בשאלה זו. הקושי בהכרעה במקרים אלה מביא את בתי המשפט לדרגותיהם השונות לבקש, לעיתים, עוד ועוד חוות דעת מתוך ציפייה שהדבר יקל על ההכרעה. מסתבר, כי לפעמים התוצאה היא הפוכה, כך שהקושי בהכרעה אף מתעצם. בנוסף, חלוף הזמן מגביר לעיתים את מצוקתו של הקטין, הנזקק להכרעה מהירה וברורה באשר לעתידו )עניין פלוני, בפיסקה (. לפיכך, סבור אני כי על בתי המשפט לעשות כל מאמץ להקטין את תקופת אי הוודאות. פתרון אפשרי לכך יכול להימצא בהקפדה על ניהול ההליכים במסגרות זמן קצובות." תמ"ש -0- תביעת המשמורת:. עמדת האם הנה כי יש לקבוע את משמורת הקטינים בידיה, ואילו עמדת האב הנה לקביעת משמורת משותפת. להתרשמותי, עיקר המחלוקת הנה על ההגדרה עצמה ולא על חלוקת הזמן ההורי בפועל. מתוך

5 0 0 0 סעיף לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב ]להלן: "חוק הכשרות"[, שכותרתו "תפקידי ההורים" קובע כדלקמן: אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם; וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו, והסמכות לייצגו. סעיפים ו- לחוק הכשרות מתייחס להורים החיים בנפרד, ובהם נקבע כדלקמן:. היו הורי הקטין חיים בנפרד בין שנישואיהם אוינו, הותרו או הופקעו בין שעדיין קיימים ובין שלא נישאו רשאים הם להסכים ביניהם על מי מהם תהיה האפוטרופסות לקטין, כולה או מקצתה, מי מהם יחזיק בקטין, ומה יהיו זכויות ההורה שלא יחזיק בקטין לבוא עמו במגע; הסכם כזה טעון אישור בית המשפט והוא יאשרו לאחר שנוכח כי ההסכם הוא לטובת הקטין, ומשאושר, דינו לכל ענין זולת ערעור כדין החלטת בית המשפט.. לא באו ההורים לידי הסכם כאמור בסעיף, או שבאו לידי הסכם אך ההסכם לא בוצע, רשאי בית המשפט לקבוע את הענינים האמורים בסעיף כפי שייראה לו לטובת הקטין, ובלבד שילדים עד גיל יהיו אצל אמם אם אין סיבות מיוחדות להורות אחרת. בבואו להכריע בכל סוגייה בה מעורבים קטינים, על בית המשפט להביא בראש ובראשונה את טובתו של הקטין הספציפי הניצב בפניו. כדברי כבוד השופטת ארבל בעניין בע"מ /0 פלוני נ' פלונית, ]פורסם במאגרים המקוונים[: "עקרון על הוא זה והוא ניצב כעיקרון מנחה בודד בסוגיות משמורת ילדים, מבלי שיישקלו לצדו באופן עצמאי שיקולים אחרים" שיקול טובת הקטין הנו: "עמוד האש ההולך לפנינו, על פי צו המחוקק וצו המצפון, היא טובת הקטין." ]ראה רע"א /0 מפי כבוד השופט א. רובינשטיין ]פורסם במאגרים המקוונים[[ ]וראה גם בג"צ / דוד נ' ביה"ד הרבני הגדול בירושלים, פ"ד נה) (.])( בעניין בע"מ / פלוני נ' פלונית ]פורסם במאגרים המקוונים[, חזר והדגיש בית המשפט העליון כי "חזקת הגיל הרך", הקבועה בסיפא לסעיף לחוק הכשרות, ניצבת בעינה, זאת למרות הקולות הקוראים לשינוי החזקה, לרבות דו"ח ועדת שניט. באותו עניין דחה בית המשפט העליון בקשת רשות ערעור, בעיקר מהטעם שלא נמצאו אותן ראיות כבדות משקל הדרושות לצורך סתירת חזקת הגיל הרך, וכדברי כבוד השופט רובינשטיין: מתוך...

6 0 0 0 ואולם, אנו אין לנו אלא החוק כמות שהוא, ולפיו חלה בענייננו, בקטין שטרם מלאו לו שש, חזקת הגיל הרך. לסתירת חזקה זו מסיבות מיוחדות, על פי סיפת סעיף לחוק, יש צורך בראיות כבדות משקל, מטבע הדברים. כאלה אינן מתקיימות דיין בענייננו. עם זאת, ראוי להביא את נסיבותיו של המקרה שנדון בבע"מ /. שם דובר על הורים לקטין שנפרדו בסוף שנת 00 כאשר הקטין היה בגיל ששה חודשים. בתחילת ההליכים התגוררו הצדדים בעיר נצרת עילית בסמוך אחד למשנהו. עד חודש מאי 0 קיימו ביניהם הצדדים חלוקת זמן הורי שווה, והמלצת גורמי הטיפול היתה למשמורת משותפת. בחודש מאי 0 העתיקה האם את מקום מגוריה ממקום המגורים המשותף מנצרת עילית לעיר בת ים באיזור המרכז, ללא תיאום עם האב. מאז החלו הצדדים להתדיין אודות ההורה המשמורן העדיף, כאשר הריחוק הגיאוגרפי מהווה שיקול משמעותי, וכן סוגיית מעבר האם ושיקולים כלליים הנוגעים לעתקת מקום מגורים. בפני בית המשפט הונחו שלש חוו"ד, כאשר סופו של דבר החליט בית המשפט למשפחה כי משמורתו של הקטין תהא בידי האב. בית המשפט המחוזי קיבל את ערעורה של האם וקבע כי לא נסתרה חזקת הגיל הרך, וכך קבע גם בית המשפט העליון. כפי שיפורט להלן בהרחבה, סבור אני כי במקרה ספציפי זה, בחינת כלל השיקולים, מביאה למסקנה כי עלה בידי הנתבע לסתור את חזקת הגיל הרך, באופן שבו לבית המשפט שיקול דעת שלא לקבוע את משמורת הקטינים בידי האם. לאחר ששמעתי את עדותה של התובעת, אני סבור כי עמדתה למשמורת הקטינים, קשורה לרצונה לקבוע ולהחליט באופן בלעדי בענייני הקטינים, תוך שהיא מאמינה כי זהו תפקידה כאם. דומה כי האם מתקשה להכיר בחשיבות הקשר שבין האב לקטינים, ולזכותו של האב להיות שותף מלא בגידול הילדים וכן בקבלת החלטות מהותיות הקשורות בהם. למרות שחלוקת הזמן ההורי מתקיימת מזה למעלה משנה וחצי, באופן תקין בדרך כלל, כאשר נשאלה האם בחקירתה, טענה כי היא סבורה שטובתם של הקטינים שלא ללון ככל באמצע השבוע אצל אביהם, וזאת עד מועד בלתי ידוע וכדבריה ]עמ' ש' [: ש. המצב דהיום מבחינת חלוקת הזמן מקובל עלייך שישאר? ת. אני לא חושבת שזה מה שטוב לילדים מה שקורה היום. ש. מה את חושבת שצריך להיות היום?..0. מתוך

7 0 0 0 ת. כל עוד הילדים קטנים, חלוקת הזמן יכולה להיות השעות הן לא נספרות. שישנו בבית, מבחינת שעות כל יום הם יכולים להיות איתו. מבחינת לינה, שיהיה לינה במקום אחד. ש. מה לגבי סופי שבוע? ת. פעם בשבועיים. ש. את רוצה שהם ישנו כל לילה בבית שלהם? ת. כן. ש. מה זה הבית שלהם? ת. הבית מהיום שהם נולדו. ש. רק איתך? ת. בינתיים בגיל הזה, כן, הם צריכים לגור עם אמא שלהם, במקום שיתן להם שקט. ש. למה את חושבת שהם צריכים לגור אצלך ולא אצל אבא שלהם? ת. מי שהיה איתם מהיום שהם נולדו זה אמא שלהם, מחופשת הלידה, הנקתי אותם, תמיד היו איתי, אבא שלהם לקח אותם פעם בשבוע לגנים, כשהם חולים אני איתם כל השבוע, ובגיל הזה הם צריכים יותר את הקשר הזה. אני לא אומרת שהם לא צריכים קשר טוב עם אבא, יש חגים, ושיבוא בשמחה, אני מזמינה אותו אלינו כל פעם. ש. לאיפה את מזמינה אותו? ת. מזמינה אותו שיצטרף איתנו בחגים או לחגים, כולל אירועים בגן, הוא תמיד אמר אם אני נמצאת הוא לא בא. ש. מיום הגשת התביעה מלפני שנתיים ועד היום, זה מה שאת אומרת, כלומר הילדים תמיד קטנים, נחכה, הם יהיו עם אמא ואבא יראה אותם מידי פעם. מתי לשיטתך זה אמור להשתנות? כמה זמן עוד נחכה? מתי תסכימי שהילדים ישנו אצל אבא לילה בשבוע? ת. קודם כל הם צריכים להרגע. ברגע שיהיה רוגע ולא יהיו מלחמות. לא יודעת להגיד כמה זמן. ]ההדגשה לא במקור ט.פ.[ מתוך

8 0 0 0 אני רואה בעמדת האם כאמור לעיל שיקול מהותי, שלא לקבוע את משמורתם הבלעדית של הקטינים בידיה. שוכנעתי כי ככל שכך יקבע, תפעל האם, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במודע, ובין באופן בלתי מודע, על מנת להחליש את הקשר בין האב לקטינים במקום לחזקו, ובכך יפגעו הקטינים. במצב בו לשני ההורים מסוגלות הורית, קיימת חשיבות לשאלה מי מבין ההורים יכול לאפשר שמירת קשר תקין בין הקטינים להורה האחר, זאת מתוך הכרה בחשיבות הקשר שבין קטין לשני הוריו. ]ראה רע"א / ליכטנטריט נ' ליכטנטריט, פורסם במאגרים המקוונים[. למרות טענותיה של התובעת בתצהירה ת/ לפיהן הנתבע אינו מעורב בגידול הקטינים, ואינו משתף עמה פעולה ]ראה למשל ס' [, הרי שבחקירתה הנגדית, התברר כי האב מעורב מאוד בגידול הקטינים, מגיע עמם לרופאים כאשר הדבר דרוש, נוכח בעת מתן חיסונים ובטיפת חלב ]עמ' 0 ש' ואילך[. מחקירתו של האב, ומדבריו בדיונים בפני, התרשמתי כי האב אוהב ודואג לילדיו, מעורב מאוד בגידולם ובטיפול בהם, ורואה בנושא זה חשיבות עליונה. שוכנעתי ואני מאמין כי דבריו של האב נאמרים בכוונה מלאה, תוך שהוא מכיר גם בחשיבות הקשר שבין הילדים לאם. כאשר נשאל האב אודות מוכנותו לקחת חלק בגידול הילדים ובטיפול בהם השיב: לשאלת ביהמ"ש : אתה מסכים לקחת חלק פעיל ואחריות כלפי הילדים? ת. אני מוחה על המושג עזרה, אני לא עוזר, זה הילדים שלי, אני אחראי להם ומטפל בהם. ש. ואתה מסכים לשמש אחראי לילדים בדיוק כמו הגברת? ת. כן. ש. גם אם זה בא על חשבון מקום העבודה או על חשבון עיסוקם אחרים? ת. כן, אני מבהיר כי אני מוכן לקחת חלק פעיל ומלא ולשמש אחראי על הילדים. ש. איפה אתה עובד פיזית? ת. ב..., ואני גר ב... ש. ותוכל פעמיים בשבוע להגיע בארבע ולאסוף את הילדים מהגנים? מתוך..

9 0 0 0 ת. כן. ש. סיכמת עם המעסיקים שלך? ת. כן. ש. מה ההבדל בין כך ש... תקבל משמורת על הילדים ולך יהיו הסדרי ראיה כפי שאתה רוצה לבין משמורת, למה אתה מתעקש על משמורת? ת. לטעמי מי שמתעקש על משמורת זו מ...ולא אני. אני הייתי אבא מעורב בצורה קיצונית וכולם יודעים, מהיום שהילדים נולדו. משמורת משותפת זו אמירה לסביבה ל... וגם לי, על האחריות הזכויות והחובות, זה מסר לכולם שילדים והורים שאחראים עליהם במלוא מאת האחוזים. לצערי הרב ההתנהלות של מ...בשנתיים האחרונות רק מוכיחה כמה זה חשוב. היא עושה בילדים כבשלה. היא מקטינה את דמותי כאב בכל מקום שהיא יכולה. מ... היום מתנהגת כאילו היא אמא חד הורית כפי שאמרה לי פעם. ש. למה היא אמרה לך את זה? בתקופות שחייתם יחד? ת. לא יודע. ש. כי אתה היית בעבודה ולא סייעת לה עם הילדים? ת. לא נכון. את לא מכירה אותנו מאז. תמיד הייתי עם הילדים, זה ילדים שהיו קמים באמצע הלילה וצועקים אבא. קמים בבוקר וצועקים אבא. ש. מ... הניקה כל ילד חודשים? ת. לא נכון. את ג... חודשים ואת א... חודשים. גם כש...הניקה אני הייתי מביא את הילדים אליה ומחזיר אותם. ]עמ' ש' [ הבאתי בחשבון גם את העובדה כי הליך תיאום הורי בו החלו הצדדים, בהסכמתם, נקלע למבוי סתום, כאשר לדברי המתאמת ההורית במכתבה לבית המשפט מיום 0//: "יש לציין, שהאב הביע נכונות רבה להמשך המפגשים ואף ביקש שוב ושוב להיפגש לפני חופשת הפסח כדי לדון בהסדרי השהות בחג והאם לא התארגנה להגיע לדבריה עקב מחלה ממושכת שלה ושל הילדים." ]ההדגשה לא במקור ט.פ.[ מתוך.

10 0 0 0 במקרה דנן, מתגוררים הצדדים בקרבה גיאוגרפית באותו יישוב... מדובר בנתון כבד משקל שיש להתחשב בו. מתקיימת חלוקת זמן הורי כמעט שווה, משך כשנה וחצי, ודומה כי הדבר מיטיב עם הקטינים. אני דוחה לחלוטין טענותיה של האם לפיהן אין מקום לאפשר לינה של הקטינים בבית האב באמצע השבוע. אמנם נכון כי מעבר מידי לילה בין בתי ההורים עלול להביא לקשיים אצל הקטינים, ואולם, לעניין זה בוצעה בתאמה ושינוי ובמקום יום רביעי לנים הקטינים אצל האב ביום חמישי. בכל מקרה, מדובר בהסדר הנמשך כסדרו מזה למעלה משנה וחצי, ולא מצאתי כל ראיה לנזק הנגרם לקטינים. התקשורת בין ההורים אמנם אינה מיטבית, ולעתים נזקקים הם להכרעה גם בנושאים פשוטים וברורים לכאורה ]כגון בעניין השתתפות באירועים משפחתיים והחזרת פרטי לבוש[. יחד עם זאת, משמוכרעת המחלוקת, בין באמצעות עו"ס לסדרי דין, ובין באמצעות בית המשפט, מכבדים הצדדים את ההכרעה ופועלים לפיה. לא מצאתי כי מי מהצדדים פועל על דעת עצמו, וכאשר מתעוררת מחלוקת, ואין הסכמה, מקפידים שני הצדדים לפנות לקבלת הכרעה. דרך פעולה זו, של שני ההורים עומדת לזכותם, ומהווה שיקול מהותי וכבד משקל בעיני. כך למשל אירע לאחרונה כאשר נחלקו הצדדים בעניין הגן בו ילמד הבן א...בשנת הלימודים הקרובה. בעניין השיתוף הנדרש בין ההורים, מקובלים עלי כב' השופטת נ. גדיש בעניין תמ"ש ]פ"ת[ 0-0- ]פורסם במאגרים המקוונים[, לפיהם: "השיתוף הנדרש בין ההורים צריך להיות שיתוף פונקציונאלי, המשרת את הקטינים ונוגע לעניינם...". לתחושתי האם מעצימה את המחלוקות בין הצדדים, ואף עושה שימוש במחלוקות על מנת ליצור "אווירת" חוסר שיתוף פעולה. כפי שקבע כב' השופט סילמן בתמ"ש )קריות( 0/0 ]פורסם במאגרים המקוונים[, לא ניתן לאפשר לצד המעוניין לסכל משמורת משותפת, ליצור מצב של "העדר תקשורת", על מנת לזכות במשמורת וכדבריו: "היעלה על הדעת כי צד אשר אינו חפץ במשמורת משותפת, יחבל בעצמו בתקשורת, יחטא בפגיעה בטובת הקטינים, ואף יזכה לפרס?" לאחר ששקלתי טענות הצדדים לכאן ולכאן, הגעתי לכלל מסקנה כי הדרך הראויה במקרה זה הנה זו בה פסעה כבוד השופטת חני שירה בפסק הדין שניתן ביום // בתמ"ש 0/0 ]פורסם במאגרים המקוונים[, שנמנעה מלקבוע את המשמורת בידי אחד ההורים, והותירה את חלוקת הזמן ההורי כפי שהיתה נהוגה בין הצדדים וכדבריה: לטעמי, ההגדרה המשפטית של "משמורת" או חזקה, איננה משמעותית לא בכלל ולא כאן. ולא רק שאיננה משמעותית אלא שהיא מהווה בשל הנפח הלא נכון שניתן לה בציבור, לעיתים גם 0 מתוך....

11 בפסיקה, בסיס למאבקי כח וכבוד בין ההורים. החשיבות שביחסי הורים ילדים איננה בהגדרה אלא בתוכן ובמימוש. הזמן בו שוהים הילדים עם כל אחד מההורים הוא משמעותי, מעורבותם של ההורים בחיי הילדים, נטילת אחריות, אחריות יום יומית אישית, כלכלית, והמקום הנותן להורה האחר ולמשפחה המורחבת היא העיקר. כפי שכתב ד"ר מאז"ה המשמורת נתפסת בעיני רבים כמתירה להורה המשמורן, להדיר את ההורה האחר ולהרחיקו מהילד ומצד שני כפטור של ההורה הלא משמורן מאחריותו הטיפולית בילד. משכך, ולמרות שבהחלטה הזמנית נקטתי במונח של העברת משמורת זמנית, מהאם שהיתה ההורה המשמורן עד אותה החלטה, לאב, בבואי היום, לתת הכרעה סופית במסגרת פסק הדין, בנסיבות תיק זה לא אעשה עוד שימוש במונחים אלה. מצאתי לנכון, לצאת מההגדרות המעצימות הורה אחד ומדירות את האחר ולהביא לחלוקת האחריות ההורית בין ההורים, בתקווה להביא לסיום המאבק. לא כך יהיה, תמיד פתוחה הדרך להביא לשינוי נוסף והכל בהתאם לטובת הקטינים שהיא השיקול הראשון במעלה כהגדרת האמנה. אשאיר את המצב כפי שהוא מתקיים כיום, כאשר הילדים מחלקים זמנם עם ההורים בהתאם לזמנים שנקבעו על ידי פקה"ס. לא אעשה שינוי במקום הימצאם של הקטינים, אף לא במוסד הלימודי. הילדים ימשיכו להתחנך במוסדות הלימוד בת"א. אאריך את הסמכויות לפקה"ס לערוך שינויים, ככל שיהיה הצורך, בתקופות השהייה של כל ילד אצל כל הורה. מימוש האחריות ההורית תעשה כך שכל החלטה מהותית )חינוכית, רפואית או אחרת( תעשה על ידי ההורים ביחד, ובהעדר הסכמה תכריע פקה"ס, בהתאם לסמכויות שהוענקו לה, או ביהמ"ש לפי הצורך. כל הורה יכריע בעניינים היום יומיים הקלים כאשר הילדים במחיצתו )כמו מזון, שעות השכבה, תרבות פנאי כאשר הילדים אצל אותו הורה(." יצוין כי כיום, כדבר שבשגרה, מאשרים בתי המשפט למשפחה הסכמי גירושין, הכוללים את המושגים "אחריות הורית משותפת" ו- "חלוקת זמן הורי", ואינם כוללים את המושגים "משמורת" ו- "הסדרי ראיה". לפיכך, אם ניתן לפסוע בדרך זו בהסכמה, אינני רואה כל מניעה, כי במקרים מתאימים, יעשה כך אף במסגרת פסק דין והכרעה שיפוטית.. מתוך

12 נוכח כלל הנסיבות כפי שפורטו לעיל, אינני סבור כי יש לקבוע זהותו של אחד ההורים כהורה משמורן. לטעמי, הדבר אף אינו סותר את הוראות סעיף לחוק הכשרות לפיו בהעדר הסכמה בין ההורים, על בית המשפט לקבוע: "מי מהם יחזיק בקטין, ומה יהיו זכויות ההורה שלא יחזיק בקטין לבוא עמו במגע". לפיכך, אני מורה כדלקמן: א. חלוקת הזמן ההורי תוותר כפי שהיא כיום. ב. הסמכתה של עו"ס לסדרי דין בהתאם לסעיפים ו- לחוק הכשרות מוארכת בזאת למשך חודשים החל מהיום. ג. כל החלטה מהותית בעניין הקטינים, חינוכית או רפואית, תתקבל על ידי שני ההורים במשותף, ובהעדר הסכמה, תכריע במחלוקת עו"ס לסדרי דין או בית המשפט לפי העניין. ד. על שני ההורים להמשיך את הליך התיאום ההורי, אצל המתאמת הגב' יוטה ענתבי. לשם כך עליהם לקחת חלק ב- 0 מפגשים לכל הפחות. ה. כל ההנחות והקצבאות להן זכאי הורה משמורן, לרבות קצבת ילדים, יועברו לידי האם ומחצית הסכומים יקוזזו מחלקו שם האב בעת השתתפות בהוצאות חריגות. תמ"ש התביעה למזונות:. בסעיף לתצהירה ת/ עותרת התובעת לחיוב הנתבע בדמי מזונות עבור הקטינים בסך של,0 לחודש, בצירוף סך של, כדמי מדור, בצירוף סך של,00 כדמי טיפול, ובסה"כ, לחודש.. התובעת עותרת לסכום זה, כאשר כאמור לעיל, חלוקת הזמן ההורי מתקיימת מזה למעלה משנה וחצי, כאשר הקטינים נמצאים אצל אביהם כמעט מחצית הזמן, וכאשר הכנסות הצדדים כמעט שוות, האישה מרוויחה כ-,000 נטו לחודש, והבעל מרוויח לטענתו כ-,000 במקום עבודתו החדש. לטענת האישה כושר השתכרותו של הנתבע גבוה יותר. לצורך העניין, אני סבור כי ניתן להתייחס לפוטנציאל הכנסתו כאל שכרו טרם פוטר בסך של כ-,000 נטו לחודש.. ביום //0 ניתנה החלטתי למזונות זמניים, שם נקבע כי הנתבע ישא בדמי מזונות הקטינים בסך של,00 לכל אחד מהם, ובנוסף, בדמי מדור בסך של 0 לכל אחד מהקטינים, ובסה"כ,00 לחודש. בנוסף נקבע כי על שני הצדדים לשאל בחלקים שווים בכל הוצאה חריגה רפואית או חינוכית, הכל כמפורט בהחלטה. מתוך

13 0 0 0 הכלל המשפטי:. החוק לתיקון דיני המשפחה )מזונות(, התשי"ט קובע, כי מי שיש לו דין אישי, יחוב במזונות ילדיו על פי דינו האישי. במקרה דנן, שני הצדדים הנם יהודים והקטינים מתחת לגיל שנים. על כן, האב מחויב על פי הדין לשאת בצרכיו ההכרחיים ושני הצדדים חבים במימון וסיפוק צרכיו מדין צדקה, בהתאם להכנסותיהם הפנויות )ע"א / פורטוגז ]פורסם במאגרים המקוונים[, בע"מ /0 פלוני ]פורסם במאגרים המקוונים[(.. בע"מ /0 פלוני נ' פלונית ]פורסם בנבו[ )0..0( נאמר על ידי כב' השופטת ארבל כי: "חובתו המוחלטת של אב לשאת בצרכים הכרחיים של ילדיו הקטינים חלה בין אם המשמורת על הילדים נמסרת לאם, בין אם היא נמסרת לאב ובין אם היא ניתנת במשותף לשני ההורים. מאחר והמבקש בעניינו הוא בעל המשמורת על הקטינה וממילא זה הנושא בהוצאות גידולה, החיוב שהוטל עליו לשלם למשיבה נועד אפוא לספק אך את הצריכה של הקטינה בזמן שהיא שוהה אצל אימה".. בכל הנוגע לסוגיית מזונות קטינים המצויים במשמורת משותפת נקבע בעניין בע"מ /0, מפי כבוד השופטת י. וילנר כי "שיעור "שיעור ההפחתה במזונות במקרים של משמורת משותפת, ייעשה בכל מקרה ונסיבותיו תוך איזון ראוי בין מכלול הגורמים לרבות, גובה הכנסות שני ההורים, רמת החיים לה הורגלו הקטינים, צורכי הקטינים ועוד כהנה וכהנה". בית המשפט המחוזי המשיך וקבע כי: "ככלל, בשים לב לאמור לעיל, ולמכלול השיקולים הרלבנטיים אותם יש לשקול במקרים אלה, ומבלי לקבוע מסמרות בעניין, נראה לי נכון להעמיד את שיעור ההפחתה במקרים של משמורת משותפת, בכ % מסכום המזונות שהאב היה מחויב בו, לו היו הקטינים נתונים למשמורתה הבלעדית של האם." באותו עניין, הכנסתו של האב עמדה על הסך של,000 נטו לחודש ואילו הכנסתה של האם עמדה על הסך של,00 לחודש נטו. באותו עניין, ואף בפסקי דין נוספים ומאוחרים, נקבע כי הוצאות המדור החלות על האב אינן פוחתות אך בשל העובדה שהקטינים נמצאים במשמורת משותפת, שכן עיקר ההוצאה מתוך

14 0 0 0 בגין מדור ]שכר דירה וארנונה[ אינו תלוי במספר הימים בהם מתגוררים הקטינים בדירת האם. )ר' תמ"ש )ת"א( -0-, תמ"ש -0-, תמ"ש -0-0 ותמ"ש.)-0-. בפסיקה ניתן למצוא מקרים בהם פטרו בתי משפט למשפחה את האב מתשלום דמי מזונות, כפי שנעשה למשל בתמ"ש -0- מפי כבוד סגן הנשיא ]כתוארו דאז[, השופט יעקב כהן, אשר קבע כי נוכח ההלכות שנקבעו בעניין אוחנה ]בע"מ 0/0[ וצינבוי ]בע"מ /0[, לפיהן פסיקת דמי המזונות צריכה להיעשות על דרך איזון כולל של הכנסות המשפחה מכל המקורות, כי אז בעת משמורת משותפת, חיוב מי מההורים בתשלום דמי מזונות להורה האחר, נכון שיבוצע בזהירות רבה, זאת גם נוכח שיקולי צדק ויושר.. בתמ"ש -0-0, מפי כבוד השופט י. שקד, נאמר כי אמנם ע"פ הדין העברי חייב האב לשאת לבדו בצרכיו של קטין עד גיל, ואולם הדין אינו מטיל על האב את החובה לשלם את עבור צרכים אלו לידי האם, תוך התעלמות מנשיאתו הישירה בצורכי הקטינים בעת שהם מצויים אצלו.. המגמה הנוהגת כיום בפסיקה היא של צמצום מעגל הצרכים ההכרחיים למינימום, על מנת שעיקרון השוויון בין בני הזוג ימצא ביטוי גם בחיוב בדמי מזונות על פי דין אישי. בהתאם לפסיקה, צרכיו הכרחיים של קטין שאינם דורשים ראיות מפורטות ואשר מצויים בידיעה כללית שיפוטית, עומדים כיום על סך של,00 -,0 ללא הוצאות מדור וללא הוצאות חינוך. 0. בבואו של בית המשפט לקבוע גובה החיוב בדמי המזונות, יש מקום להביא בחשבון אף את פוטנציאל תעסוקתו והשתכרותו ולרכוש שבידיו )רע"א 0/ פרייס ]פורסם במאגרים המקוונים[, ע"א 0/ גלבר ]פורסם במאגרים המקוונים[(. בהעדר ראיה על צורכיהם של הקטינים, רשאי בית המשפט לאמוד את צורכיהם לפי ניסיון החיים שלו כשופט היושב בתוך עמו )ע"א / מזור ]פורסם במאגרים המקוונים[(. מהכלל אל הפרט:. כאמור לעיל, במקרה דנן לשני הצדדים הכנסות גבוהות, כאשר הכנסתו של הנתבע אינה שונה מהותית מזו של התובעת. מתוך

15 0 0 0 לא שוכנעתי כי צרכיהם של הקטינים גבוהות כנטען על ידי התובעת, ואף התרשמתי כי קיימת הפרזה מסויימת בתיאור הצרכים. התובעת נשאלה בחקירתה אודות הפער בין הוצאות הכלכלה הנטענות לעומת האסמכתאות שצורפו על ידה, והיא לא ידעה לתת תשובות ]עמ' ש' [. כך גם לא ידעה לתת תשובות לעניין דרישתה לסכום של,000 לחודש עבור ביגוד והנעלה ]עמ' ש' [. להתרשמותי רמת החיים בה חיו הצדדים היתה מעט מעל לממוצע, כאשר מרבית הכנסותיהם של הצדדים הופנו לחסכון. לאחר שעיינתי בכל החומר המצוי בפני, ושמעתי חקירותיהם של הצדדים, נוכח הדין האישי, גילם של הקטינים וצורכיהם, הכנסות הצדדים, חלוקת הזמן ההורי, ורמת החיים, אני מורה כדלקמן: א. הנתבע ישלם דמי מזונות זמניים לקטינים, באמצעות אמם, סך של,00 לחודש, עבור כל אחד מהקטינים, בכל 0 לכל חודש מראש, זאת באמצעות הוראת קבע לחשבון בנק של התובעת. דמי המזונות ישולמו עד הגיע כל אחד מהקטינים לגיל או תום סיום לימודי התיכון, המאוחר מבין השניים. בתקופת השירות הצבאי, )חובה( יעמדו דמי המזונות על שליש. ב. דמי המזונות יהיו צמודים למדד יוקר המחייה והם יעודכנו אחת ל- חודשים )ללא חיובים רטרואקטיביים( כאשר המדד הבסיסי לחישוב ההצמדה הינו המדד שפורסם ביום //. ג. קצבת הילדים מאת המוסד לביטוח לאומי, תועבר לאם, והצדדים יפעלו בהתאם להוראות ס' 0 ה' לעיל. ד. דמי מדור הנתבע יעביר לתובעת עבור דמי מדור הקטינים, כולל הוצאות מדור, בסך של,00 לחודש, מחצית הסכום עבור כל אחד מהקטינים. דמי מדור יהוו חלק מדמי המזונות לכל דבר ועניין לרבות לצורכי גבייה. ה. שני הצדדים יישאו, בחלקים שווים ביניהם, בהוצאות רפואיות מכל מין וסוג שהוא, שאינן כלולות בסל הבריאות, לרבות: משקפיים, טיפולי שיניים וטיפולים אורטודנטיים, אבחונים וטיפולים פסיכולוגיים. כל הוצאה תעשה על יסוד הוראה רפואית המאשרת את נחיצותה וכנגד קבלה. במקרה של מחלוקת לגבי עלות ו/או נחיצות ההוצאה יכריע במחלוקת רופא המשפחה המטפל בקטינים או רופא שיניים המוסכם על הצדדים. מתוך..

16 0 0 ו. שני הצדדים יישאו, בחלקים שווים ביניהם, בהוצאות חינוך לרבות גן וצהרון, קייטנות, חוגים, ספרים, אגרות חינוך, רישום לביה"ס, לוועד הכיתה ועוד, בקיזוז ההטבה שתקבל האם מהמל"ל ו/או מהצד השלישי. במקרה של מחלוקת לגבי עלות ו/או נחיצות ההוצאה, תכריע במחלוקת יועצת בית הספר מחנכת הכיתה או גורם חינוכי אחר המקובל על הצדדים. החזר דמי המזונות ששולמו:. הפסיקה אינה קובעת הלכה חד משמעית באשר להשבת דמי מזונות ששולמו ביתר על ידי האב. יחד עם זאת, מרבית פסק הדין מדגישים כי השיקול המרכזי הנו כי דמי מזונות ששולמו נצרכו, ואם יקוזזו עלול להיווצר מחסור במשפחה ]ראה ע"א /0 אדלשטיין, בע"מ /0 מפי כבוד השופט רובינשטיין[.. דומני כי בנסיבות מקרה ספציפי זה, לא יהיה זה נכון להורות על השבת דמי המזונות, ולפיכך אני מורה כי ככל ששולמו דמי מזונות מעבר לסכומים המפורטים בפסק דין זה, אלו לא יושבו לידי הנתבע. נוכח התוצאה אליה הגעתי, אינני עושה צו להוצאות. זכות ערעור כחוק. המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים. ניתן היום, ד' תשרי תשע"ה, ספטמבר 0, בהעדר הצדדים. מתוך

בפני

בפני בפני כב' השופט ישעיהו שנלר, סג"נ- אב"ד, השופט ד"ר קובי ורדי, סג"נ, השופט חגי ברנר מערערת פלונית ע"י ב"כ עו"ד ענבל הראל נגד משיב פלוני בעצמו השופט חגי ברנר: מבוא פסק דין 0 ערעור על פסק דינו של בית המשפט

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ב"מש בפני כב' השופטת חני שירה תובעים נתבעת בתי המשפט לענייני משפחה ראשון לציון תמ"ש 29024/06 1 ט.. ל. 2 פ.ל (קטין). 3 א.ל (קטין) ע"י ב"כ עוה"ד רוני עזרא נגד א.ל ע"י עוה"ד אריאל שריג ואח' פסק דין התובענה:

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc א. ר. בפני כב' השופט בנימין יזרעאלי ' ב' ' ב' (קטין) ' ב' (קטין) נגד ט. תובעים נתבעים י' ב' פסק דין 0 מבוא:.... עניינו של פסק דין זה בשתי תביעות שנדונו בפניי בעניינם של הצדדים: הראשונה, תביעה למזונות אישה

קרא עוד

MIRITA-LAW.CO.IL ח' באלול תשע"ה 23 באוגוסט 2015 חזקת הגיל הרך ומשמורת משותפת בארץ ובעולם נייר עמדה משלים לנייר עמדה בנושא "חוק הורים וילדיהם" מיום 6 ב

MIRITA-LAW.CO.IL ח' באלול תשעה 23 באוגוסט 2015 חזקת הגיל הרך ומשמורת משותפת בארץ ובעולם נייר עמדה משלים לנייר עמדה בנושא חוק הורים וילדיהם מיום 6 ב ח' באלול תשע"ה 23 באוגוסט 2015 חזקת הגיל הרך ומשמורת משותפת בארץ ובעולם נייר עמדה משלים לנייר עמדה בנושא "חוק הורים וילדיהם" מיום 6 ביולי 2015 מתוך דברי הסבר לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א - 1951 כתיבה:

קרא עוד

הסכם גירושין

הסכם גירושין עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם ב רמת גן ביום לחודש שנת 0202 ת.ז. ב י ן : )להלן: "הבעל"( -מצד אחד- ל ב י ן: ת.ז. )להלן: "האישה"( -מצד שני- הואיל והבעל והאישה )להלן: "בני הזוג" "ההורים"(

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

מספר נוהל: 2

מספר נוהל: 2 דף 1 0Bנוהל הטיפול בהודעה על שינוי שם פרטי ומשפחה לקטין 1Bכללי סעיף 4 לחוק השמות: 1.1 שם פרטי ניתן לילד על ידי הוריו סמוך לאחר לידתו. באין הסכמה בין ההורים, רשאי כל אחד מהם ליתן לילד שם פרטי אחד. סעיף

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

Name

Name א) 13 לאוקטובר, 2016 126929 תאריך: סימוכין: אל: א.ג.נ., לקוחות המשרד חוזר לקוחות מסים 19.2016 הנדון: לא ניתן לקזז הפסד הון במכירת ניירות ערך כאשר ההפסד נובע מירידת שער חליפין - דין מוזס של בית המשפט העליון

קרא עוד

חל

חל עוד דוגמאות של הסכם גירושין ה ס כ ם ג י ר ו ש י ן בין: שנערך ונחתם בתל-אביב ביום בחודש בשנת 0226 ת,.ז. שתקרא להלן ולשם הקיצור " " ו/או "האם" מצד אחד לבין: ת,.ז. שיקרא להלן ולשם הקיצור " " ו/או "האב" מצד

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשיב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי ערר (י-ם) 2316-15 בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררים: רון בלורן גלבוע, ת.ז. 27497742 1. פרדריק בלורן גלבוע, מס' 000000 2. ע"י ב"כ עו"ד רון בלורן גלבוע נ ג ד המשיב: משרד

קרא עוד

החזקת ילדים

החזקת ילדים ב"ה תיק 995674/8 המבקש: נגד המשיבה: פלוני פלונית בבית הדין הרבני האזורי חיפה לפני כבוד הדיינים: הרב יצחק אושינסקי אב"ד )ע"י ב"כ עו"ד דור שוורץ( )ע"י ב"כ עו"ד אורן ברקן( הנדון: משמורת משותפת בהתאם להלכה

קרא עוד

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס כללי אתיקה ודילמות אתיות בעבודה עם קטינים יום עיון קוד האתיקה עדכון 2017 ינואר 2017 יונת בורנשטיין בר-יוסף yonatbor@gmail.com 052-3862232 מאפיינים ייחודיים לעבודת הפסיכולוג עם קטינים התערבות פסיכולוגית

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63> הוראות להגשת בקשה להיתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי מי זכאי להיתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד? מטופל שלא שוהה במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן), הזקוק למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, יוכל לקבל

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

<4D F736F F D20F9EBF820EEF6E5E5E4202D20E1E9EF20F1EBF1E5EA20E0E6F8E7E920ECF1EBF1E5EA20EEF9F4E7E4202D20FAF7F6E9F8>

<4D F736F F D20F9EBF820EEF6E5E5E4202D20E1E9EF20F1EBF1E5EA20E0E6F8E7E920ECF1EBF1E5EA20EEF9F4E7E4202D20FAF7F6E9F8> ו( תיק משפחה: בין הפן האזרחי לפן המשפחתי של הסכסוך קרן אניספלד, שופטת בית-משפט השלום בחדרה תקציר הרצאה מיום 18.11.2012 נושא ההרצאה: הצגת השוואה בין תביעה אזרחית שמתבררת בבית-משפט השלום לבין תביעה באותו

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש

בית משפט השלום בבאר שבע תא מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקשים מוסא חוסיין קואעין ואח' ע"י ב"כ עוה"ד חסן ג'בארין ואח' נגד המשיבה: מדינת ישראל הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום 0 0 החלטה מונחת בפניי "בקשה דחופה למתן צו ארעי במעמד

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

עו"ד אייל בן ישי - החלטה

עוד אייל בן ישי - החלטה בפני הבורר עו"ד יורם גורי בעניין: עו"ד אייל בן ישי מדרך העצמאות 82, חיפה טלפון ;04-8661515 פקס' 04-8661414 התובע - נ ג ד מזל חיון ת.ז. 56414717 ע"י ב"כ עוה"ד יצחק ריינפלד מרחוב ח'ורי 2 )מגדל הנביאים קומה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

מה נשתנה השנה? דיני משפחות בין הכאוטי להרמוני מאת דפנה הקר* סקירת דין סקירת הדין בוחנת את ההתפתחויות המשמעותיות ביותר בדיני משפחות במהלך שנת תשע"ד ורא

מה נשתנה השנה? דיני משפחות בין הכאוטי להרמוני מאת דפנה הקר* סקירת דין סקירת הדין בוחנת את ההתפתחויות המשמעותיות ביותר בדיני משפחות במהלך שנת תשעד ורא מה נשתנה השנה? דיני משפחות בין הכאוטי להרמוני מאת דפנה הקר* סקירת דין סקירת הדין בוחנת את ההתפתחויות המשמעותיות ביותר בדיני משפחות במהלך שנת תשע"ד וראשית שנת תשע"ה. זאת, תוך סיווגן לחמש סוגיות: 'כריכה,'

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

Microsoft Word - last-minute.doc

Microsoft Word - last-minute.doc סוגיות חמות" "חמות ממוקדת רשימה 2009 מאי מועד 1 - מאי 2009 כמדי מועד בחינה, אנו מגישים לתלמידינו דגשים אחרונים לבחינה. מדובר בריכוז של הוראות והלכות שהסבירות להופעתן בבחינה גבוהה באופן יחסי. הסוגיות ודאי

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

תורת תום הלב – "מלכת המשפט"

תורת תום הלב – מלכת המשפט תורת תום-הלב "מלכת המשפט" יחיאל ברונר, עו"ד (מהנדס) מאז חקיקת חוק החוזים (חלק כללי) בשנת 1973 משמש חוק זה, בידי בתי-המשפט, כ"צינור החדרה" של תורת ("דוקטרינת") תום-הלב לכל ענפי המשפט בארץ, וכן להעברתו של

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc בפני כב' השופטת ג'מילה ג'בארין כליפה תובעת-מבקשת א.ב.ח. (קטינה) באמצעות אמהא.ב.ח. נגד נתבע-משיב ש.ש.ב.ח. 0 0.... החלטה בפני בקשת המבקשת (להלן: "התובעת") למסירת כתב תביעה למזונות ומדור לעו"ד עשרת המייצג

קרא עוד