SI D

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "SI D"

תמליל

1 Draft SI 1080 part 17 April 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1080 חלק 17 ניסן התשע"ג אפריל 2013 ICS CODE: טכנולוגיית המידע - הגדרות מונחים: מסדי נתונים Information technology - Vocabulary: Databases לעיון ומתן הערות מסמך זה הוא הצעה בלבד מכון התקנים הישראלי The Standards Institution of Israel רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 69977, טל' , פקס' , w-2003 זג 18/04/2013

2

3 תקן זה הוכן על ידי הוועדה הטכנית אוניברסיטת בר-אילן אוניברסיטת תל-אביב איגוד האינטרנט הישראלי איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה (איל"א) האקדמיה ללשון העברית יבמ ישראל בע"מ לשכת מנתחי מערכות רשות השידור רשות ההסתדרות לצרכנות מונחי טכנולוגיית המידע, בהרכב זה: אריאל פרנק - אורה קפלן - יונתן בן אברהם, דורון שקמוני - מנחם דישון - מלכה זמלי, מלכה מוצ'ניק - שלמה מסטבאום - אמנון שפירא (יו"ר) - דוד גומבוש - יובל פרידמן - כמו כן תרמו להכנת התקן: שמשון הופמן, שרה חשבי עמית אסא ריכזה את עבודת הכנת התקן. מכון התקנים הישראלי The Standards Institution of Israel רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 69977, טל' , פקס' , w-2003 זג 18/04/2013

4 הודעה על מידת התאמת התקן הישראלי לתקנים או למסמכים זרים תקן ישראלי זה, מתבסס על התקן הבין-לאומי: ISO :1999 הודעה על רוויזיה תקן ישראלי זה בא במקום התקן הישראלי ת"י 1080 חלק 17 מיולי 1999 מילות מפתח: עיבוד נתונים אוטומטי, טכנולוגיית מידע, פיתוח מערכות, מונחים, הגדרות. Descriptors: automatic data processing, information technology, system development, terms, definitions. עדכניות התקן התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה. המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו. מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן. תוקף התקן יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי (במלואם או בחלקם) נכנסים לתוקף 60 יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף. סימון בתו תקן כל המייצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו, רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן: זכויות יוצרים שעתוק של מונחים והגדרות הנכללים בתקן זה מותר במדריכים לימודיים, בחוברות הוראות, בפרסומים טכניים ובכתבי עת - למטרות חינוכיות או יישומיות בלבד ובתנאים שלהלן: לא יוכנס כל שינוי במונחים ובהגדרות; שעתוק כזה אינו מותר עבור מילונים או פרסומים דומים המוצעים למכירה; תקן זה יאוזכר כמסמך המקור. למעט האמור לעיל אין לשעתק או להשתמש בחלק כלשהו של פרסום זה, בכל צורה שהיא או בכל אמצעי שהוא, אלקטרוני או מכני, לרבות צילום וזיעור, ללא רשות בכתב מאת מכון התקנים הישראלי.

5 תוכן העניינים הקדמה מונחים כלליים - TERMS...GENERAL C ONCEPTUAL LEVEL רמה מושגית רמה פיזית - LEVEL...PHISICAL L OGICAL LEVEL R ELATIONAL MODEL רמה לוגית מודל טבלאי D ATABASE STRUCTURES מבני מ סּ ד-נ תוּנ ים נתונים ומילוני נתונים - DIFTIONARY...DATA AND DATA שפות מ סּ ד-נ תוּנ ים - LANGUAGES...DATABASE מימוש וניהול - MANAGEMENT...IMPLEMENTATION AND תפעול ותפקוד - FUNCTIONING...OPERATIONS AND B ACKUP AND RECOVERY I NTERFACE S ECURITY ממשק אבטחה גיבוי והתאוששות - מפתח מונחים א- ב מפתח מונחים...A-B. 54

6

7 הקדמה תקן זה הוא חלק מסדרת התקנים הישראליים ת"י 1080, המביאה מונחים והגדרות מהתחומים השונים של טכנולוגיית המידע. סדרת התקנים ת"י 1080 מבוססת על סדרת התקנים הבין-לאומיים ISO 2382 המתעדכנת מפעם לפעם, ועל איסוף מונחים חדשים שאוספת הוועדה ממקורות שונים. תקן זה הוא תולדה של עבודת איסוף שנעשתה על ידי הוועדה. המונחים לוקטו ממקורות שונים ובעיקר ממילוני מונחים שפורסמו ברבים כנספחים לגרסאות שונות של שפת.SQL המונחים הנשאבים מהמקורות השונים משמשים להכנת חלקים חדשים או לעדכון חלקים קיימים. המונחים מובאים באנגלית ובעברית, וההגדרות - בעברית. חלקי סדרת ת"י 1080 שיצאו עד כה לאור הם אלה: ת"י 1080 חלק - 1 מונחים בסיסיים ת"י 1080 חלק - 2 פעולות אריתמטיות ולוגיות ת"י 1080 חלק - 3 טכנולוגיית חומרה ת"י 1080 חלק - 4 ארגון נתונים ת"י 1080 חלק - 5 ייצוג נתונים ת"י 1080 חלק - 6 הכנת נתונים ועיבודם ת"י 1080 חלק - 7 תכנות מחשבים ת"י 1080 חלק - 8 בקרה, כלילות ואבטחה ת"י 1080 חלק - 9 תקשורת נתונים ת"י 1080 חלק - 10 טכניקות ואַפשו רות של פעולה ת"י 1080 חלק - 11 בקרה, קלט-פלט וציוד אריתמטי ת"י 1080 חלק - 12 ציוד היקפי ת"י 1080 חלק - 13 גרפיקה מחשבית ת"י 1080 חלק - 14 אמינות, תחזוקתיות וזמינות ת"י 1080 חלק - 15 שפות תכנות ת"י 1080 חלק - 16 תורת המידע ת"י 1080 חלק - 17 מסדי-נתונים ת"י 1080 חלק - 18 עיבוד נתונים מבוזר ת"י 1080 חלק - 19 שפות שאילתות ת"י 1080 חלק - 20 פיתוח מערכות ת"י 1080 חלק - 21 מנשק מחוות ת"י 1080 חלק - 23 עיבוד תמלילים ת"י 1080 חלק - 24 ייצור כליל-מחשב ת"י 1080 חלק - 25 רשתות מקומיות (LAN) ת"י 1080 חלק - 26 חיברור מערכות פתוחות (OSI) ת"י 1080 חלק - 27 המשרד הממוחשב ת"י 1080 חלק - 28 בינה מלאכותית - מושגי יסוד ומערכות מומחה ת"י 1080 חלק - 29 בינה מלאכותית - זיהוי דיבור ת"י 1080 חלק - 30 בינה מלאכותית ראיית מחשב ת"י 1080 חלק - 31 בינה מלאכותית - למידת מכונה ת"י 1080 חלק - 32 דואר אלקטרוני ת"י 1080 חלק - 33 היפרמדיה ומולטימדיה ת"י 1080 חלק - 34 בינה מלאכותית רשתות עצביות ת"י 1080 חלק - 35 רישות ת"י 1080 חלק - 36 למידה מתוקשבת ת"י 1080 חלק - 37 בינה מלאכותית - מציאות מדומה ת"י 1080 חלק - 38 ביומטריה (בהכנה) 1

8 זיהוי המונחים כל מונח בתקן הסופי יסומן בקוד מספרי. זוג הספרות הראשון (משמאל) מציין את מספר החלק בסדרה, זוג הספרות השני מציין את מספר הפרק וקבוצת הספרות השלישית מציינת את מספר הסעיף (הפריט). במסמך זה, נעשה שימוש במספור זמני שיעודכן לקראת פרסום המהדורה הסופית. סוגריים מרובעים מילה או מילים המופיעות בסוגריים מרובעים, אינן חלק מהמונח. הן מובאות לשם הבהרה בלבד. כתיב מלא וכתיב חסר המונחים נכתבו בכתיב חסר ובניקוד. ההגדרות נכתבו בכתיב מלא (חסר ניקוד). הדגשה מילים או ביטויים המודגשים בעיבוי בגוף הגדרה הם מונחים. רשימות מונחים בסוף התקן יובאו שתי רשימות מונחים: רשימת מונחים עברית-אנגלית ורשימת מונחים אנגלית-עברית שאינן נכללות בטיוטה זו. תחום התקן חלק זה של התקן הישראלי ת"י 1080 מביא מונחי שפות שאילתות והגדרותיהם. אזכורים תקנים ישראליים ת"י טכנולוגיית מידע - הגדרות מונחים: שפות שאילתות ת"י טכנולוגיית מידע - הגדרות מונחים: מערכו מידע מבוזרות תקנים בין-לאומיים מקורות אינטרנט 2

9 ב ב ל General Terms מונחים כלליים - database מ סּ ד -נ תוּנ ים אוסף נתונים הקשורים ביניהם ומאורגנים על פי סכמת מסד-נתונים לשירות יישום אחד או יותר. DataBase Management System מ ע ר כ ת נ הוּל מ סּ ד-נ תוּנ ים DBMS תוכנה להגדרה, ליצירה, לטפלול, לבקרה ולניהול של מסדי נתונים ולשימוש בהם. Management Information System - מ ע ר כ ת מיד ע נ הוּל י MIS מערכת עיבוד נתונים התומכת בקבלת החלטות של הנהלת ארגון. database alias שם שרת יעד. כינוי מ סּ ד-נ תוּנ ים נועד לספק את שם שרת מסד הנתונים המוכר ברשת נּוּ כּ י מ סּ ד-נ תוּנ ים התקשורת. multidimensional database מ סּ ד-נ תוּנ ים רב- מ מ דּ י מערכת ניהול מ סּ ד-נ תוּנ ים שבה ניתן לצפות ולטפלל נתונים בממדים רבים לשם תמיכה בטכניקות תחקור מתמחות, כגון תחקור מטה down).(drill ראו גם: קוביה distributed database מ סּ ד-נ תוּנ ים מ זּר מ סּ ד-נ תוּנ ים המורכב מכמה מסדי נתונים המותקנים באתרים שונים אך נראה למשתמשיו כשלמות לוגית נגישה ממחשב מקומי. מ ע ר כ ת נ הוּל מ סּ ד-נ תוּנ ים ט ב Relational DataBase Management אי System RDBMS מערך חומרה ותוכנה התומך בתפעול מ סּ ד-נ תוּנ ים טבלאי ובגישה אליו. distributed relational database מ סּ ד -נ תוּנ ים ט ב ל א י זּ ר מ מ סּ ד-נ תוּנ ים מבוזר שבו כל הנתונים מאוחסנים על פי מודל טבלאי. multimedia database מ סּ ד -נ תוּנ ים של מוּל ט ימ ד י ה מ סּ ד-נ תוּנ ים שמכיל, נוסף על נתונים טבלאיים, גם מידע כגון סרטוני חוזי (וידאו) או שמע. intermediate database server שׁ ר ת בּינ ים ל מ סּ ד-נ תוּנ ים שרת הקולט בקשות מיישום מקומי או מיישום מרוחק ומעביר אותן לשרת מ סּ ד-נ תוּנ ים אחר. intermediate system מ ע ר כ ת בּינ ים מערכת לניתוב מסרים בין מערכות multisystem environment בי בה ר ס בּת- מ ע ר כו ת כמה מערכות עיבוד מידע המופעלות בסביבה המורכבת מכמה מרכזי חישוב. Open Database Connectivity ק שּׁ וּ ר יּ וּת פּתוּ חה ל מ סּ ד -נ תוּנ ים ODBC 3

10 נ מנשק תכנות המאפשר גישה אחידה משפת תכנות למסדי נתונים. property sheet גּ ל יון מ אַפ י נ ים ריכוז מפרט התכונות של מ סּ ד-נ תוּנ ים או עצם. repository מ א ג ר מיד ע מ סּ ד-נ תוּנ ים המכיל מידע-על עצמים אחרים כגון, יישומים, תוכנה וכד'. ראו גם: קובץ בקרה repository database מ סּ ד-נ תוּנ ים של מ א ג ר מיד ע מ סּ ד-נ תוּנ ים המכיל את טבלאות הנתונים של מאגר המידע. Very Large DataBase מ סּ ד-נ תוּנ ים ענק VLDB מ סּ ד-נ תוּנ ים שגודלו נמדד בטרה-בתים. DataBase Administrator ה לן מ סּ ד-נ תוּנ ים מ DBA בארגון טכנולוגית מידע, האדם האחראי לתפעול ולתחזוקה של שרת מסד הנתונים 1. ושל יישום מסד הנתונים. תפקיד במערכת מ סּ ד-נ תוּנ ים שהוענקו לו זכויות מיוחדות לצורך ביצוע תפקודי 2. מנהלת מ סּ ד-נ תוּנ ים. database manager מ נ הל מ סּ ד-נ תוּנ ים שם מקובל לתוכנית המשמשת ליצירת מסדי נתונים, לתחזוקתם ולתקשור עם תוכניות הזקוקות לגישה אליהם. data file ק ב ץ נ תוּנ ים קובץ פיזי במבנה מוכר במערכת ההפעלה הרשום בדיסק ומכיל מבני נתונים, כגון טבלאות ואינדקסים. ראו גם: אינדקס, מבנה פיזי database integrity כּ ל ילוּת מ סּ ד-נ תוּנ ים ההגנה על פריטי הנתונים במ סּ ד-נ תוּנ ים בעוד הם זמינים לתוכניות יישום, לרבות בידוד ההשפעות של עדכונים בו-זמניים על ידי כמה תוכניות יישום. data source מ קו ר נ תוּנ ים תוכנית " מ נ ה ל מ סּ ד-נ תוּנ ים " מקומית או מרוחקת, טבלאית או לא-טבלאית התומכת בקישוריות פתוחה למ סּ ד-נ תוּנ ים. current version גּ ר ס ה נו כ חית הגרסה שבה מבוצעים השינויים הנוכחיים. database event publication מ ס גּ ר ת ל פּ ר סוּם ארוּ עי מ סּ ד-נ תוּנ ים framework כללים וכלים המאפשרים להכריז ולהגדיר מראש אירועי מ סּ ד-נ תוּנ ים המחייבים שבהתרחש אירוע כזה מפרסמים את המידע המתחייב למשתמשי הקצה. hierarchy מ ד ר ג מבנה דמוי עץ של מ סּ ד-נ תוּנ ים המתחיל במקטע שורש וממשיך כלפי מטה אל המקטעים התלויים

11 model מו ד ל 1. טיפוס של עצם במ סּ ד-נ תוּנ ים המכיל קבוצה של משוואות תלויות המשמשות לחישוב נתונים ולהשמה שלהם כערכי משתנים או ממדים. 2. דגם של מ סּ ד-נ תוּנ ים המשמש כתבנית לבניית מסדי נתונים חדשים. data model מו ד ל נ תוּנ ים דגם ארגון נתונים במ סּ ד-נ תוּנ ים. Data Modelling Facility אַפ שׁ ר ת מ דּוּל נ תוּנ ים DMF קבוצת כללים להבניית נתונים וכללי טפלול נתונים הנלווים אליהם. hierarchical naming model מו ד ל שׁיוּם מ ד ר ג י תשתית שבה שמות מתחלקים לכמה תחומים מדורגים. data structuring rule כּ לל ה בנ ית נ תוּנ ים כלל המגדיר כיצד להבנות אוסף של אובייקטי נתונים. data manipulating rule כּ לל ט פלוּל נ תוּנ ים כלל לט פ לול נתונים מטיפוס מסוים, בהתאם לפעולות המותרות לגבי עיבוד נתונים. database schema ס כ מת מ סּ ד-נ תוּנ ים מפרט פורמלי של תסדירי ייצוג ומבנה של מ סּ ד-נ תוּנ ים בעבור אוספי משפטים מן הסכמה המושגית וממסד המידע. סכמת מסד הנתונים עשויה לכלול את שמות אלמנטי הנתונים ואת טיפוסי הנתונים שלהם ועשויה גם לספק תיאור של מיפוי מבנה הנתונים אל מבנה האחסון שלו. database subschema תּ ת - ס כ מ ת מ סּ ד-נ תוּנ ים חלק של סכמת מ סּ ד-נ תוּנ ים, המשמש ליישום אחד או יותר. directory מ ד רי במערכת מ סּ ד-נ תוּנ ים, קובץ פנימי (לעתים במבנה מ סּ ד-נ תוּנ ים ( המכיל עצמים פנימיים כגון מתארים של מסד הנתונים ושלדים של טבלאות. buffer מ כ לא קטע זיכרון המשמש לאחסון ארעי של נתונים שנקראו ונעשה בהם שימוש. buffer cache מ טמו ן מ כ לא אזור אחסון שבו מאוחסנים עותקים של גושי נתונים שנקראו מקובצי הנתונים. buffer invalidation בּ טּוּל תּ ק פוּת מ כ ל א פעולה הננקטת לאחר שמסד הנתונים עודכן על ידי משתמש אחר על מנת למנוע שימוש בנתונים המאוחסנים במכלא אך אינם מעודכנים. filename extension ס יּ מ ת שׁם ק ב ץ extension בכמה מערכות הפעלה, החלק השני של שם הקובץ. דוגמות: doc, log, txt וכד' initialization parameter פּ ר מ ט ר א ת חוּל פרמטר הנכלל בקובץ מיוחד המשמש לאתחול של מערכת, שרת או שרתית

12 NULL value ריק ר ע העדר ערך בעמודה או שורה. המונח "ריק" מתאר נתונים חסרים, לא מוכרים או לא ישימים. בשום מקרה אין לפרש ערך ריק כערך אחר, כגון אפס. one-way function פוּנ ק צ יּ ה ח ד- וּוּ כּ נית פונקצייה קלה לחישוב בכיוון אחד וקשה בהיפוך כיוון החישוב. one-way hash function פוּנ ק צ יּ ת גּ בּוּב חד- וּוּ כּ נית פונקצייה חד-כיוונית המקבלת קלט באורך משתנה ויוצרת ממנו פלט באורך קבוע database user super user מ שׁ תּ מּ שׁ מ סּ ד-נ תוּנ ים משתמש במסד הנתונים. מ שׁ תּ מּ שׁ- ל ע מנהלן בעל הרשאות גישה מיוחדות למדריכים, בדרך כלל בעל גישה מלאה למידע שבמדריך. display type pull subscription push subscription סוּג תּצוּ גה צורת התצוגה של המידע המאוחסן במדריך. דוגמות: תיבת סימון, תמליל רב-שורות, לחיץ בחירה. מ נוּי מ שׁי כה מינוי שבו המנוי מבקש לקבל מהמפיץ עדכונים תקופתיים. חי פה מ נוּי דּ מינוי שבו המפיץ משגר את העדכונים למנויים ללא בקשה מיוחדת stored script ס ן ח א ס ריט מ תּ תסריט פקודות המאוחסן בספריית התוכנה של המערכת. Uniform Memory Access גּ י שׁת ז כּ רו ן חי דה א UMA תצורה שבה כל המעבדים יכולים לגשת לזיכרון הראשי באותה מהירות. מוכר גם כ"רב -מעבד סימטרי."SMP ראו גם: גישת זיכרון לא-אחידה (NUMA) decomposition ח ל קּ ה הפרדה לחלקים או חילוק לחלקים או לאלמנטים מרכיבים או לרכיבים פשוטים יותר transformation ה ת מ ר ה פעולות המיושמות על המידע במקור נתונים לפני אחסונו ביעד רצוי think time שי בה מן ח ז משך הזמן שבו המשתמש אינו עושה שימוש ממשי במעבד. 6

13 Conceptual Level רמה מושגית - conceptual level ר מה מ שּׂ גית במערכת עיבוד מידע, כל ההיבטים העוסקים בפירוש ובטפלול של נתונים ומתארים עולם שיח או עולם ישויות מסוים. conceptual model מו ד ל מ שּׂ ג י ייצוג של עולם שיח, המשתמש בישויות וביוחסות בין ישויות. דוגמה: ייצוג של ארכיטקטורת המידע בארגון. proposition ט ע נ ה עובדה או משפט שניתן לבטא באמצעות מודל מושגי. "משפט" כמשמעותו המתמטית. information base מ סּ ד-מ יד ע אוסף משפטים המתיישבים זה עם זה ועם הסכמה המושגית, המבטאים את הטענות התקפות בעולם ישויות מוגדר, שאינן הטענות ההכרחיות באותו עולם ישויות. entity י שׁוּת כל דבר מוחשי או מופשט שיש בו עניין לרבות תסמיכים בין דברים. 1. במודל נתונים, זהו אובייקט ממשי או מופשט, שיש לו קיום במציאות 2. והוא בעל משמעות ועניין בהקשר מסוים. אלמנט פעיל בתת-מערכת.OSI 3. entity world עו ל ם י שׁוּיו ת אוסף ישויות הנוגעות להיבט מסוים של עולם השיח. ניתן לתפוס "משכורות" ו"חשבונות מכירה" כעולמי ישויות בעולם השיח "כל ההיבטים הפיננסיים של ארגון". universe of discourse עו ל ם שׂי ח בהקשר מסוים, כל הישויות המתקיימות בעבר, בהווה ובעתיד. עולם שיח עשוי לכלול עולמי ישויות רבים, לרבות ישויות אפשריות שטרם נתפסו. דוגמה: כשדנים ב"פיננסים", עולם השיח הוא "כל ההיבטים הפיננסיים של ארגון". entity type ט יפּוּס י שׁוּת קבוצת ישויות בעלות תכונות משותפות. דוגמה: "עסקת מכירה" או "מועסק". entity occurrence ה קּ רוּת י שׁוּת entity instance א ד גּ ם י שׁוּת ישות מסוימת מטיפוס ישות נתון. attribute type ט יפּוּס תּכוּנה ט יפּוּס מ אַ פ ין קבוצת כל ערכי התכונה האפשריים של היק רויות ישות מטיפוס ישות כלשהו, המתאימים לאותה תכונה

14 ז מ attribute value תּכוּנה ע ר מ אַ פ ין ע ר היק רוּת מסוימת של טיפוס תכונה. דוגמה: "כחול" הוא ערך של טיפוס התכונה "צבע". domain תּ חוּם קבוצת ערכים אפשריים של תכונה. entity identifier הה י שׁוּת קבוצה של תכונה אחת או יותר שערכיהן מזהים באופן חד-משמעי כל ישות מתוך קבוצת ישויות נתונה. entity relationship י שׁוּיו ת י ח ס ת תסמיך הנתפס בין ישויות או בין תכונות של אותו טיפוס ישות. attribute relationship י ח ס ת תּכוּנו ת תסמיך הנתפס בין תכונות; יחסי הקשר בין תכונות. dependency תּ לוּת יוּח ס ת ישויות המציינת שיש עניין בקיום ישות אחת רק אם קיימת ישות מסוימת אחרת. action פּ ע לּ ה בשפת סכמה מושגית, מספר פעולות אלמנטריות הפועלות כיחידה ומשנות 1. אוסף משפטים אחד לאוסף משפטים אחר, או מזהות אוסף משפטים הנמצא במסד המידע או בסכמה המושגית. 2. בבינה מלאכותית, בייצוג-ידע מבוסס-תסריט, פעולה המבוצעת על ידי שחקן. elementary action פּ ע לּ ה בּ סי סית בשפת סכמה מושגית, הוספה, ביטול או אחזור של משפט. permissible action פּ ע לּ ה מ תּ ר ת בשפת סכ מה מושגית, פעולה המותאמת לכללים או לאילוצים מוגדרים, ההופכת אוסף משפטים מתיישב לכאורה לאוסף משפטים מתיישב, או המזהה אוסף משפטים מתיישב הנמצא במסד המידע או בסכ מה המושגית. data architecture אַר כ יט ק טוּר ת נ תוּנ ים תיאור המבנה התכונות והעיבוד של נתוני תאגיד או של יישום כדי לעצב מ סּ ד- נ תוּנ ים. database specification מ פ רט מ סּ ד-נ תוּנ ים מסמך המתאר את הארכיטקטורה, השימוש והתפעול של מערכת ניהול מ סּ ד- נ תוּנ ים טבלאי. schema ס כ מ ה 1. אוסף של עצמים במ סּ ד-נ תוּנ ים, לרבות מבנים לוגיים, כגון טבלאות, ה בּ ט ים, רצפים, נהלים מאוחסנים, נרדפים, אינדקסים, אשכולות וקישורי מ סּ ד-נ תוּנ ים. 2. אוסף עצמים במ סּ ד-נ תוּנ ים ושיטת שיוך שלהם, כגון טבלאות, ה בּ ט ים, שגרות, אינדקסים או מ זנקים המגדירים מ סּ ד-נ תוּנ ים. ראו גם: מבנה לוגי relation י ח ס ה relationship

15 טיפוס של עצם במ סּ ד-נ תוּנ ים היוצר את הקישור בין ערכים של ממד נתון או בין הערכים של ממד מסוים וממדים אחרים במסד הנתונים. דוגמה: ביוחסה בין ערים באזורי מכירה, הממד של היוחסה הוא "עיר". כל תא של הממד "עיר" יכלול קישור לממד "אזור". schema mapping מ פּוּי ס כ מ ה מפרט ברמה גבוהה הממתאר את היוחסה בין שתי סכמות מ סּ ד-נ תוּנ ים. Secondary Logical Unit י ח יד ה לו ג ית מ שׁ נ ית SLU במ סּ ד-נ תוּנ ים, מדרג של טיפוסי המקטעים ב מ סּ ד-נ תוּנ ים פיזי או לוגי הנוצר מגישה דרך אינדקס משני. referential structure מ בנ ה י חוּס י קבוצת טבלאות ויוחסות הכוללת טבלה אחת לפחות, כאשר עבור כל טבלה בקבוצה מפורטות כל היוחסות שבהן הטבלה משתתפת וכל הטבלאות שאליהן היא מתייחסת. location transparency שׁ ק יפוּת מ קּוּם מאפיין של מ סּ ד-נ תוּנ ים מבוזר המאפשר לי שּׂומיּם לגשת לטבלאות נתונים מבלי לדעת היכן הן מאוחסנות. database object ע צם מ סּ ד-נ תוּנ ים מ סּ ד-נ תוּנ ים או פיסת מידע או רשומה המאוחסנים במ סּ ד-נ תוּנ ים. database record ר שׁוּמ ת מ סּ ד-נ תוּנ ים במ סּ ד-נ תוּנ ים, אוסף מקטעים המכיל היקרות אחת של מקטע שורש ואת כל המקטעים התלויים בו, מסודרים במבנה מדרגי. key מ פ תּ ח עמודה או קבוצת עמודות הנכללים בהגדרת טיפוסים מסוימים של אילוצי כלילות ומתארים את היוחסות בין טבלאות ועמודות שונות במ סּ ד-נ תוּנ ים טבלאי. ראו גם: אילוץ כלילות, מפתח זר, מפתח ראשי naming model מו ד ל שׁ יוּם הקבוצה והמבנה של תחומים שבתוכם ניתן להקצות שמות. במודל שיום שטוח קיים רק תחום אחד. במודל מדרגי קיים מדרג תחומים במספר רמות שבראשו תחום שורש. catalog ק טלו ג אוסף טבלאות המכיל תיאורים של עצמים כגון טבלאות, ה בּ ט ים ואינדקסים. cluster database מ סּ ד-נ תוּנ ים א שׁ כּ ל י קבוצת מסדי נתונים המנוהלת על ידי יישום תוכנה אחד. spatial data model מו ד ל נ תוּנ ים מ ר ח ב י מודל המתאר את מקומם של עצמים במרחב. spatial data structures מ בנה נ תוּנ ים מ ר ח ב י מחלקה של מבני נתונים שניתכנה כדי לאחסן מידע מרחבי ולאפשר את טפלולו. tabular data נ תוּנ ים ט ב ל א יים נתונים מאורגנים בשורות ועמודות. spatial database מ סּ ד-נ תוּנ ים מ ר ח ב י מ סּ ד-נ תוּנ ים המכיל מידע ממופתחלפי מיקומו. local database מ סּ ד-נ תוּנ ים מ קו מ י מ סּ ד-נ תוּנ ים המאוחסן במחשב האישי של משתמש. ראו גם: מ סּ ד-נ תוּנ ים מרוחק data segment מ ק טע נ תוּנ ים החלק בטבלה שבו מאוחסנים נתונים

16 י נ י ראו גם: מקטע, אשכול, מנת הרחבה א זו ר מ ה לה administrative area administrative region.1.2 א זו ר מ נ תת-עץ של שרת מדריך שהרשומות שבו נשלטות על ידי רשות מנהלית יחידה. ה ישות ארגונית שאחראית על פעולות המנהלה של רשת התקשורת לה ר אשׁ י root administrative region אזור המנהלה ברמה הגבוהה ביותר בהתקנה של מ סּ ד-נ תוּנ ים מבוזר. תּ פ ק יד מ מ ק role קבוצת זכויות גישה למ סּ ד-נ תוּנ ים המוקנות למנהלן מ סּ ד-נ תוּנ ים או למשתמש מ סּ ד-נ תוּנ ים. child element ר כ יב לד רכיב המקונן כולו בתוך רכיב אחר. לד ט ע במ סּ ד-נ תוּנ ים, כל מקטע תלוי במקטע אחר שמעליו (ההורה שלו) במדרג. ר חב עבו דה י לד מרחב עבודה שנגזר מתוך מרחב עבודה הורה. ראו גם: מרחב עבודה הורה, מדרג מרחב עבודה. מ ע גּ ל child segment child workspace cycle קבוצת טבלאות שניתן לסדר אותן כך שכל טבלה היא צאצא של הטבלה הקודמת לה והטבלה הראשונה היא הצאצא של הטבלה האחרונה. טבלה שפונה לעצמה היא מעגל בעל איבר אחד. ראו גם: מעגל ייחוס clustering gen תּ צוּר ת א שׁ כּו ל תצורת מערכת המאפשרת למחשבים הפרטניים לשתף ביניהם את אותם נתונים ולגבות זה את זה כדי למנוע כשלים של המערכת. clustered index א ינ דּ ק ס א שׁ כּו ל אינדקס הקובע את הסדר הפיזי של שורות במרחב טבלה. כּ ל ילוּת clustering index השלמות והדיוק של הנתונים המאוחסנים במחשב, במיוחד לאחר שטופללו. א לּוּץ כלל המגביל את הערכים שניתן להוסיף לטבלה, למחוק מתוכה או לעדכן בה. א לּוּץ כּ ל ילוּת integrity constraint integrity constraint שיטת המאפשרת להגדיר על ידי הכרזה כלל עבור עמודה בטבלה וכך לאכוף סינון של הנתונים הנקלטים בעמודה ולמנוע הזנת מידע שגוי לטבלאות. referential constraint א לּוּץ י חוּס י הדרישה שערכים לא-ריקים המצוינים על ידי מפתח זר יהיו תקפים רק כאשר הם שווים למפתח ראשי בטבלה שצוינה. referential cycle מ ע גּ ל י חוּס י קבוצת אילוצי ייחוס שבה טבלת הבסיס של הקבוצה היא הצאצא של עצמה. הטבלאות המעורבות במעגל ייחוסי מסודרות כך שכל טבלה היא צאצא של הטבלה הקודמת לה והטבלה הראשונה היא הצאצא של הטבלה האחרונה. Referential Integrity כּ ל ילוּת י חוּס ית מצב של מ סּ ד-נ תוּנ ים שבו כל הערכים של המפתחות הזרים תקפים. RI

17 נ ב ט הערכים של המפתחות הזרים תקפים כאשר הם ריקים או זהים לערכי מפתחות ראשיים בטבלאות אחרות. integrity rules כּ ל ל י כּ ל ילוּת החוקים המכתיבים את הפעולות המותרות בנתונים ובמבנים של מ סּ ד-נ תוּנ ים. לת ה פ נ י ה ע צ מ ית טבלה עם אילוץ הפנייה עצמית. ע ק יבוּת רו פ פת self-referencing table loose consistency מצב שבו אין הבטחה שקיימת עקיבות בין העותקים המשוכפלים הפעילים של מסד הנתונים בכל נקודת זמן מאחר שמכל אחד מהם יכולים להגיע שינויים. כדי להבטיח עקיבות יש לבצע פעולות מיוחדות. self-referencing constraint א לּוּץ ה פ נ י ה ע צ מ ית אילוץ ייחוס המגדיר יוחסה שבה טבלה תלויה בעצמה. ע ק יבוּת ע הדוּ ק ה tight consistency מצב שבו העקיבות בין עותקים משוכפלים של מ סּ ד-נ תוּנ ים מובטחת תמיד באמצעות קיבוע או הסגה של תנועות בכל העותקים המשוכפלים. כך מובטח סנכּרון מלא בין כל העותקים. non-repudiation אַל - כּ ח שׁ הוכחת מקור, מסירה, הגשה או תמסורת של מסר שאינה ניתנת לערעור. בּ ט שׁ צם מ clone object עצם הנסמך לטבלה משובטת לרבות הטבלה המשובטת עצמה, אילוצי בדיקות, אינדקסים ומזנקי קדם של הטבלה המשובטת. clone table ט ב לה מ שׁ בּ טת טבלה במבנה זהה לטבלת בסיס אך בעלת סל נתונים נפרד. שונה מטבלת בסיס מ סּ ד-נ תוּנ ים סגוּר closed database מ סּ ד-נ תוּנ ים שאינו זמין למשתמשים לצורך ביצוע שאילתות ועדכונים. ראו גם: closed application י שּׂוּם סגוּר יישום הדורש שימוש בלעדי בעצמים מסוימים של מ סּ ד-נ תוּנ ים. גּ בּוּי כּ ד ע סגוּר closed backup גיבוי של קובצי מ סּ ד-נ תוּנ ים שבוצע בעוד מסד הנתונים סגור. ראו גם: גיבוי עקבי catch-up processing ע בּוּד מ ע ד כּן התהליך שבו משתמשים בנתוני מעקב שנרשמו ביומן כדי להביא את כל המשאבים הניתנים להתאוששות (כגון, מ סּ ד-נ תוּנ ים צללי) לרמת עדכון זהה למשאבים הפעילים של המערכת. two-tier query model מו דל שׁ איל תה דּוּ - ד בּ כ י מודל שאילתה המשמש לפתרון שאילתות מרחביות וצירופים מרחביים. רי כה מ ח ד שׁ התהליך שבו מקצים ומאכלסים מחדש מבנה נתונים. כּ ניוּת נ תוּנ ים rebind data currency מצב שבו הנתונים המאוחזרים מהמחשב המארח של תוכנית הם אכן העתק מדויק של הנתונים בטבלת הבסיס. data explosion ה ת פּו צ צוּת נ תוּנ ים גידול דרמטי בנפח הנתונים המאוחסנים עקב צבירה מופרזת. ר מ ת מ ק בּ ילוּת degree of parallelism

18 מספר הפעולות המתבצעות בו-זמנית שניזומו כדי לעבד שאילתה. inter-query parallelism מ ק בּ ילוּת בּין- שׁ א יל תו ת יכולת להקצות שאילתות שונות למעבדים שונים. directive ה נ ח י ה הוראה למערכת לבצע פעולות מיוחדות על קבוצת קבצים נתונה. first-wins conflict resolution פּ תרו ן ה ת נ גּ שׁוּיו ת בּ שׁי טת ה ראשׁון זו כה שיטה לפתרון התנגשויות בעת מיזוג עותקים משוכפלים שבה הזוכה הוא הראשון שהגיש את השינוי. פּ תרו ן ה ת נ גּ שׁוּיו ת מ ב סּ ס ק ד ימוּת priority-based conflict resolution שיטה לפתרון התנגשויות בעת מיזוג עותקים משוכפלים שבה לכל פרסום מקצים מספר קדימות ובמקרה של התנגשות הזוכה הוא הפרסום בעל המספר הגבוה יותר. indoubt בּ ס פק מיצב של משאב מוגן שהשלים בהצלחה את השלב הראשון בקיבוע דו-שלבי והממתין להחלטת המערכת אם להשלים את הקיבוע או להסיג (לגלול לאחור) את השינויים שכבר נעשו. inside פּ ני מי מתאר יוחסה גאומטרית שבה עצם אחד מוקף על ידי עצם גדול ממנו והעצם הפנימי לא נוגע בגבולות העצם החיצוני. mirroring שׁ קּוּף שיטת סבולת תקלות המיועדת להתמודד עם תקלות דיסק והממומשת על ידי כתיבה כפולה של הנתונים בשני כונני דיסק שונים. resilvering a mirror שׁ קּוּם שׁ קּוּף קביעת תצורת התוכנה או החומרה המנהלים את קובץ המראה כך שניתן יהיה לרענן מראה שבורה מהחצי המעודכן ולאחר מכן לתחזק את שני צדדיה. ראו גם: ניתוק שׁ קּוּף, שׁ קּוּף. breaking a mirror נ תּוּק שׁ קּוּף הפסקת תהליך ה שׁ קּוּף כך שתמונת המראה מכילה עותק סטטי של הנתונים השוטפים. ראו גם: שיקום שׁ קּוּף Program Isolation בּ דּוּד תּ כ נית PI שיטה שנועדה להבטיח שכל הגישות למסד הנתונים תבוצענה דרך תוכנית (בודדת) יחידה. migration ה ג יר ה העתקת מ סּ ד-נ תוּנ ים מהגרסה הנוכחית של התוכנה לגרסה מתקדמת של אותה תוכנה או לתוכנה אחרת. remigration ה ג יר ה ל אָחו ר תהליך החזרה לגרסה הנוכחית של התוכנה עקב כשל בהגירה לגרסה גבוהה יותר. rotation ס יבוּב שינוי כיוון הממדים של הנתונים, לרבות חילוף והזזת ממדים בין המקומות של שורה, עמודה ודף. scale up ס לּוּם מ ע ל ה מקדם המבטא את כמות העבודה הנוספת שניתן לבצע באותו פרק זמן במערכת גדולה יותר. selectivity בּ חירוּת תכונה המתייחסת למספר השורות המזוהות על ידי ערך של מפתח. למפתח ייחודי בחירוּת גבוהה ואילו למפתח לא ייחודי (למשל כזה המוצא 1,000 שורות) בחירות נמוכה. self service שׁ רוּת ע צ מ י תהליך שינוי מאפיינים שאינו משתמש בתזרים תהליך. sensitive cursor ס מּן ר גישׁ

19 ע ע סמן של טבלת תוצאות חיפוש הרגיש לשינויים במסד הנתונים שנעשו לאחר מימוש הטבלה. significant data נ תוּנ ים מ שׁ מ עוּת יּים סימון נתונים שאין למחוק גם כאשר המשאב המשתמש בהם אינו פעיל יותר. מ יצ ב מ שׁ מ עוּת י significant status סטטוס של משאב שסווג כמשמעותי ומתוך כך יהיה ניתן לשחזור בהתאוששות ולא יימחק גם כאשר המשתמש בו אינו פעיל יותר. spatiotemporal data נ תוּנ י מ ר חב וּ ז מ ן נתונים הכוללים רכיבי זמן או מקום (או שניהם) כאחד הממדים שלהם. מקובל גם "נתונים בייחוס גאוגרפי". system conversation שׂ י חת מ רכו ת ההמרה ששתי תת מערכות מ סּ ד-נ תוּנ ים חייבות לממש לפני שיוכלו להתחיל בעיבוד מבוזר. system variable מ שׁ תּ נּ ה מ ר כת משתנה שמציין סטטוס של מערכת או סביבה שבה המערכת פעילה. גּ י שׁת ע ד כּ וּן חר גישה של יישום המיועדת לעדכון מסד הנתונים. ע ד כּ וּ ן update access update hole המיקום שעליו מצביע הסמן כאשר נשלפת שורה מטבלת תוצאות החיפוש וערכיה לא מתאימים יותר לתנאי החיפוש. ראו גם: חור מחיקה view ה בּ ט תצוגת תפורה לפי מידה של הנתונים בטבלה אחת או יותר. ה בּ ט בּ שׁם סיס ה בּ ט שעליו מגדירים ה בּ ט נוסף ישירות או בעקיפין. תּ צוּג ה underlying view display name תמליל תיאורי של עצם מ סּ ד-נ תוּנ ים המסופק על ידי המשתמש והמופיע בדוחות או על המרקע כתחליף לשם הפנימי הרשום במדריך. nested views ה בּ ט ים מ קנּ נים ה בּ ט ים הנוצרים על ה בּ ט ים אחרים במבנה מקונן. אָב הלקוח שיזם שלב בתהליך. master

20 Phisical Level רמה פיזית - external level ר מה חיצו נית כל ההיבטים העוסקים בייצוג כ ווּן-משתמש של מידע המופיע במנשקים החיצוניים של מערכת עיבוד מידע. internal level ר מה פּ ני מית כל ההיבטים העוסקים בייצוג מידע שקוף למשתמש במערכת עיבוד מידע. external schema ס כ מ ה ח יצו נ ית תת-סכמת מ סּ ד-נ תוּנ ים השייכת לתחום ההיבט של משתמש מסוים על מסד הנתונים. internal schema ס כ מ ה פּ נ ימ ית חלק מסכ מת מ סּ ד-נ תוּנ ים, השייך לרמה פנימית. conceptual schema ס כ מ ה מ שּׂ ג ית אוסף מתיישב של משפטים המבטאים את הטענות הדרושות התקפות בעולם שיח מסוים. conceptual subschema תּ ת - ס כ מ ה מ שּׂ ג ית חלק מסכמה מושגית, השייך ליישום אחד או יותר. logical level ר מה לו גית כל ההיבטים העוסקים במ סּ ד-נ תוּנ ים ובארכיטקטורה שלו, המתיישבים עם הרמה המושגית תוך התעלמות מהמימוש הפיזי שלו. physical level ר מה כל ההיבטים העוסקים במימוש הפיזי של מבני נתונים במערכת עיבוד מידע. logical schema ס כ מ ה לו גית חלק מסכ מת מ סּ ד-נ תוּנ ים, השייך לרמה הלוגית. physical schema ס כ מ ה פי זית physical structure חלק מסכ מת מ סּ ד-נ תוּנ ים, השייך לרמה הפיזית. חלק זה כולל קובצי נתונים, קובצי בקרה ויומני ביצוע חוזר המשולבים במ סּ ד - נ תוּנ ים במועד נתון. storage structure מ ב נ ה א ח סוּן ייצוג מאוחסן של מבנה נתונים, השומר על התסמיכים בין הנתונים. stored record ר שׁוּמ ה מאוּ ח סנת internal record רשומה פיזית המייצגת שורה בטבלה secondary key מ פ תּ ח מ שׁ ני מפתח העשוי לזהות יותר מרשומה אחת. access path נ תיב גּי שׁה במערכת ניהול מ סּ ד-נ תוּנ ים, סדרת פריטי נתונים המשמשים לגישה אל רשומות או אל פריטי נתונים אחרים המאוחסנים במ סּ ד-נ תוּנ ים. access path independence ההפרדה בין התיאורים הלוגיים של הנתונים לבין נתיבי הגישה הפיזיים אליהם, י- א תּלוּת נ תיב גּי שׁה כך ששינוי פיזי של נתיב גישה אינו מחייב שינוי בתוכנה

21 current pointer מ צ בּ יע שׁו ט ף מצביע המתעדכן בכל ביצוע של משפט בשפת טפלול נתונים, כדי לזהות את האיכון של הרשומה השוטפת של טפלול הנתונים. starter database מ סּ ד-נ תוּנ ים תּ ח לּ י מ סּ ד-נ תוּנ ים בתצורה מוגדרת מראש המוכן לשימוש והמחייב מעורבות מזערית של משתמש להקמתו. physical database מ סּ ד-נ תוּנ ים פי זי קבוצה מסודרת של רשומות מ סּ ד-נ תוּנ ים פיזיות. בשונה ממ סּ ד-נ תוּנ ים לוגי federated database מ סּ ד-נ תוּנ ים מ א חד מערכת ניהול מ סּ ד-נ תוּנ ים שבה שרת מרכזי המקבל שאילתות של לקוח מצרף בתשובתו נתונים הנאספים ממקורות מידע מרובים המאוחסנים במסדי נתונים מבוזרים. primary structure מ ב נ ה ר אשׁ י אפשרות צימוד במבנה רשימה המכילה תורים ומשאבים משותפים. physical relationship י ח ס ה פי זית במסדי נתונים, תיאור היוחסה בין שני מקטעים פיזיים או יותר. single-area structure מ ב נ ה ח ד - שׁ ט ח בסביבת שיתוף נתונים, מבנה של אפשרות צימוד המכיל שטח אחד בלבד של מ סּ ד-נ תוּנ ים לקליטת נתונים. ראו גם: מבנה רב-שטחים. multiple-area structure מ ב נ ה ר ב- שׁ ט חים בסביבת שיתוף נתונים, מבנה של אפשרות צימוד המכיל כמה שטחי מ סּ ד-נ תוּנ ים לקליטת נתונים. ראו גם: מבנה חד-שטח. physical data structure מ ב נ ה נ תוּנ ים פי זי מדרג המייצג את טיפוסי המקטע ואת הארגון המדרגי של אותם טיפוסי מקטע במ סּ ד-נ תוּנ ים פיזי. physical link ברשת מרובת מערכות, חיבור החומרה הממשי בין שתי מערכות. וּ ק שּׁ ר פי זי ראו גם: קישור לוגי physically completed נ שׁ לם פי זית מצב שבו תהליך העתקה בו-זמני הושלם ונוצר סל נתוני פלט. column הרכיב האנכי של טבלה. מּוּ ע דה basic row format תּ ס דיר שׁוּ רה בּ סי סי תסדיר שורה שבו ערכי העמודות מאוחסנים בסדר הגדרת העמודות בעת יצירת הטבלה. sequence field שׂ דה סו דר השדה במקטע של מ סּ ד-נ תוּנ ים המשמש לאחסון היקרויות של מקטע בסדר עולה. מקובל גם: שדה מפתח. physical database record אדגם של מקטע שורש והמבנה המדרגי של כל ההיקרויות של המקטעים התלויים וּ ר שׁ מת מ סּ ד-נ תוּנ ים פי זי בו. physical database record ה קּרוּת רשׁוּמות מ סּ ד-נ תוּנ ים פי זי occurrence מדרג המייצג את טיפוסי המקטע ואת הארגון המדרגי של אותם טיפוסי מקטע במ סּ ד-נ תוּנ ים פיזי. physical segment מ ק טע פי זי במ סּ ד-נ תוּנ ים, יחידת הנתונים הנגישה הקטנה ביותר

22 ע high water mark ס י מן גּבוּל נצּוּל הגבול בין השטח המנוצל של מקטע ובין השטח שאינו בשמוש. physical parent הו רה פי זי במ סּ ד-נ תוּנ ים, טיפוס מקטע שיש לו טיפוס מקטע תלוי המוגדר ברמה הבאה שמתחתיו במדרג של מ סּ ד-נ תוּנ ים פיזי. physical child י לד פי זי במ סּ ד-נ תוּנ ים טיפוס מקטע התלוי על טיפוס מקטע המוגדר ברמה הבאה שמעליו במדרג של מ סּ ד-נ תוּנ ים פיזי. כל טיפוסי המקטע במ סּ ד-נ תוּנ ים, להוציא מקטע השורש הם ילדים פיזיים שכן כל אחד מהם תלוי במקטע השורש לפחות. physical twins תּ או מים פי ז יים במ סּ ד-נ תוּנ ים, כל הילדים הפיזיים של הורה פיזי. physical page דּ ף פי זי דף לוגי, כולו או חלקו, שנועד לקלט או פלט בפעם אחת. torn page דּ ף קרוּ ע עמוד שנכתב חלקית עקב תקלה. physical paging מנגנון המאפשר להציג את נתוני דף לוגי בכמה דפים פיזיים. וּ ע מּ ד פ י זי physical logging - ר שּׁ וּ ם יו מן פי זי התהליך שבו נכתבות רשומות יומן שהצטברו במאגר ארעי ביומן של המערכת. ראו גם: רישום יומן לוגי physical lock נ עי לה פי זית P-lock נעילה המופעלת על ידי המערכת להבטחת העקיבות של נתונים במטמונים של תת-מערכות שונות במערכת ניהול מ סּ ד-נ תוּנ ים. נעילה פיזית משמשת רק בסביבות שיתוף נתונים. בשונה מנעילה לוגית. physical consistency ע קיבוּת פי זית במ סּ ד-נ תוּנ ים, עמוד שאינו במצב "שינוי חלקי". remote site א תר מ ר חק בסביבה מרובת מערכות, המקום הפיזי המרוחק של מערכת המעקב ושל מסדי הנתונים צל. remote system מ ר כת מ ר ח ק ת ברשת מרובת מערכות, כל מערכת שאינה המערכת המקומית. remote database מ סּ ד-נ תוּנ ים מ ר ח ק מ סּ ד-נ תוּנ ים ממוחשב שאינו מסד הנתונים המקומי. database server שׁ רת מ סּ ד-נ תוּנ ים שרת הקולט בקשות מיישום מקומי או משרת ביניים מרוחק. dedicated server שׁ רת יעוּ ד י תצורת שרת מ סּ ד-נ תוּנ ים שבה תהליך השרת מטפל בבקשות של תהליך משתמש אחד. ראו גם: שרת משותף. file grow ה ג דּ לת ק בץ הקצאה אוטומטית של שטח נוסף לקובץ שנועדה למנוע את אזילת השטח של קובצי יומן או מ סּ ד-נ תוּנ ים. file shrink וּוּ כּ ץ ק בץ

23 גּ הפחתה אוטומטית של גודל קובץ המבוצעת על ידי העברת שורות מדפים בסוף הקובץ לדפים קודמים שהוקצו לקובץ. kernel גּ ל ע ין בהקשר של מסדי נתונים, קבוצת תהליכי חזית ותהליכי רקע המשמשים מ סּ ד - נ תוּנ ים. raw partition מ ח צּה ל מית שטח בהתקן דיסק פיזי גולמי המאכלס טווח מקטעים ללא מערכת קבצים או ארגון מדרגי אחר. cooked partition מ ח צּה מוּ כנה חלק מאותחל בדיסק פיזי שניתן ליצור בו מחיצת הרחבה ולהקצות מחיצות לוגיות

24 ל ל Logical Level רמה לוגית - שׁ ם כּ global database name לי למ סּ ד-נ תוּנ ים השם המלא של מ סּ ד-נ תוּנ ים המזהה אותו ייחודית מכל מ סּ ד-נ תוּנ ים אחר. וּר ק שּׁ כּ global database link ל י למ סּ ד-נ תוּנ ים קישור מ סּ ד-נ תוּנ ים המקשר כל מ סּ ד-נ תוּנ ים ברשת לכל האחרים. link qualifier מ שׁ יּ ק שּׁ וּ ר משייך המתחבר לקישור כללי של מסדי נתונים ומספק הגדרות חלופיות לנתוני ההאמנה של מסד הנתונים, שם המשתמש והס סמה. slice and dice פּ רי סה ו ח תּ וּ מנגנון המאפשר לשאילתה לנתח מידע במידה שווה לאורך כל ממד של מודל רב - ממדים. logical database מ סּ ד-נ תוּנ ים לו גי קבוצת היקרויות של רשומות מ סּ ד-נ תוּנ ים לוגיות. בשונה ממ סּ ד-נ תוּנ ים פיזי logical structure מ ב נ ה לו גי מודל נתונים המתאר את מערך הנתונים בתחום מוגדר מבלי להתייחס למבנה הפיזי שלהם וכולל רכיבים כגון, מרחבי טבלה, עצמי סכמה, גושי נתונים, מנות הרחבה, ומקטעים. ראו גם: מבנים פיזיים logical data structure מ ב נ ה נ תוּנ ים לו גי במ סּ ד-נ תוּנ ים, מבנה מדרגי של מקטעים. logical model מו דל לו גי מודל נתונים העוסק בזיהוי היוחסות בין הטבלאות של מ סּ ד-נ תוּנ ים. הגדרת המודל הלוגי מהווה שלב חשוב בעיצוב מסד הנתונים. logical relationship י ח ס ה לו ג ית במ סּ ד-נ תוּנ ים, נתיב בין שני מקטעים.עצמאיים המוגדר על ידי המשתמש. logically complete נ שׁ לם לו ג ית מצב שבו תהליך העתקה בו-זמני הסתיים באתחול עצמי המטרה שהועתקו ושעתה מוכנים לעדכון. logical parent הו ר ה לו ג י במ סּ ד-נ תוּנ ים, המקטע.שעליו מצביע ילד לוגי. logical child י לד לו ג י במ סּ ד-נ תוּנ ים, מקטע הצבעה המקים נתיב גישה בין ההורה הפיזי לבין ההורה הלוגי שלו. logical twins תּ או מים לו ג יים במ סּ ד-נ תוּנ ים, כל הילדים הלוגיים של הורה לוגי משותף. ראו גם: תאומים פיזיים. claim תּ בי עה הודעה של תוכנית למערכת ניהול מ סּ ד-נ תוּנ ים על גישה המבוצעת לעצם במסד הנתונים. הערות: 1. תביעות על עצמים מונעות ריקון של הגישות אליהם. 2. מנוגד לריקון logical claim תּ בי עה לו ג ית תביעת גישה למחיצה לוגית המורכבת מרכיבים שונים באינדקס שאינו מופרד למחיצות. logical logging - ר שּׁ וּ ם יו מ ן לו גי

25 ע מּ וּ ד מ מ מ ח ק ק התהליך שבו נכתבות רשומות יומן במאגרים ארעיים. ראו גם: רישום יומן פיזי מ סר לו גי logical message מסרי קלט או מסרי פלט הרשומים בתור והמסומכים למסוף לוגי ולא למסוף פיזי. לו ג י האמצעים המשמשים לקיבוץ המקטעים של מסר פלט לצורך עיצובו. צּ ה לו ג י טע logical paging logical partition קבוצת זוגות המורכבים משני מפתחות או שני מזהי רשומה באינדקס לא מופרד למחיצות המסומכים למחיצה מסוימת. chained rows שׁוּ רה מ שׁ ר ש ר ת שורה שגודלה עולה על תכולת גוש נתונים אחד שפוצלה, עם קליטתה, למספר גושי נתונים משורשרים השמורים למטרה זו. correlated columns מּוּ ע דו ת מ ת אָ מיו ת יוחסה בין הערך של עמודה אחת לבין הערך של עמודה אחרת. database segment מ ק טע segment במ סּ ד-נ תוּנ ים, יחידת הנתונים הנגישה המכילה את כמות הנתונים הקטנה ביותר הניתנת להעברה בפעולה אחת של מערכת מ סּ ד-נ תוּנ ים. segment occurrence ה קּרוּת מ ק טע במ סּ ד-נ תוּנ ים, כל אדגם של טיפוס מקטע. ר גישׁ במ סּ ד-נ תוּנ ים, טיפוס מקטע במ סּ ד-נ תוּנ ים שתוכנית יישום רגישה לו. ט יפּוּסי- מ ק ט ע אַ חים כמה טיפוסי מקטע שיש להם טיפוס מקטע הורה משותף. בשונה ממקטעים תאומים. מ ק ט עים אַ חים sensitive segment sibling segment types sibling segments כמה היקרויות של טיפוסי מקטע אחים שונים שיש להם היקרות של טיפוס מקטע הורה משותף. source segment מ ק ט ע מקו ר מקטע מ סּ ד-נ תוּנ ים המכיל את הנתונים שמהם נבנה מקטע מצביע אינדקס משני. ט ע א ר ע י temporary segment מקטעים הנוצרים בשטח עבודה ארעי במענה לצורכי עיבוד מזדמנים והקיימים עד השלמת הביצוע. ראו גם: מקטע, מנת הרחבה twin segments מ ק ט עים תּאו מים במ סּ ד-נ תוּנ ים, כל מקטעי ילד מאותו טיפוס מקטע שמקטע ההורה שלהם הוא אדגם מסוים של טיפוס מקטע. ראו גם: מקטעים אחים group type ט יפּוּס קבוּ צה תווית המתארת את מבנה התוכן של קבוצה. ק בוּ צה מ קנּ נ ת קבוצה שמכילה קבוצות אחרות כאיברים. א י בר רכיב בקבוצה. קנּן א י בר מ איבר בקבוצה מקוננת. טית ט ס ק בוּ צ ה nested group member nested member static group

26 קבוצת רשומות שאבריה אינם משתנים לרוב במהלך העיבוד. ט י ט ס א י בר איבר בקבוצה סטטית. ק בוּ צ ה דּינ מית קבוצת רשומות שאבריה מחושבים רק על פי דרישה מוגדרת בעת העיבוד. מ י דּינ א י בר איבר בקבוצה דינמית. מ פ תּ ח מ מ מ ר כּ ב מפתח בטבלה של מ סּ ד-נ תוּנ ים המורכב מכמה עמודות או ערכי שדה. ע קיף צ בּי ע static member dynamic group dynamic member composite key compound key indirect pointer מצביע המאוחסן ברשימת הנתונים בגישה עקיפה והמונע את עדכון המצביעים בכל הרשומות האחרות של מסד הנתונים כאשר מתבצע ארגון מחדש של מחיצה בודדת של מסד הנתונים. interesting ordering וּ ס דּ ר מ כ תּ ב מניעת פעולות מיון על ידי שמירת עקבה של סדר תוצאות הביניים המועברות ממפעיל למפעיל. shape points נ קדּו ת עצּוּב נקודות המוגדרות בעת בניית מקטע ושמוקצים להן נתוני מדידה. לי מ ס צ בּי ע symbolic pointer השרשור של כל המפתחות בשדות הסודרים של כל המקטעים שאותם חובה לאחזר כדי להגיע למקטע מבוקש. virtual directory מ ד רי מ ד מּה מדריך המפנה לכמה מדריכים פיזיים וגם, כאפשרות למדריכים מדומים אחרים. מ נ ת ה ר ח ב ה פ ס תּ רמת אחסון משנית של מ סּ ד-נ תוּנ ים לוגי, ראו גם: גוש נתונים, מקטע הקצאת מנת הרחבה התהליך המשמש להקצאת מספר גושי נתונים רצופים. משתנה המתייחס למבנה נתונים ולמשאבים המסומכים שלו. extent extent allocation handle

27 גּ נ ל ל ל Relational Model מודל טבלאי - לה ב ט במ סּ ד-נ תוּנ ים טבלאי, קבוצות של היק רויות ישות בעלות אותן תכונות. ט יפּוּס מ ט ב לה קבוצה מוגדרת של טבלאות בעלות קבוצות זהות של תכונות. א י בנ ה ט ב relation relation type relational structure מבנה נתונים שבו הנתונים מסודרים בטבלאות המייצגות את הקשרים ביניהם. א י ט ב מו דל מודל נתונים שארגונו מבוסס על קבוצת טבלאות. מ סּ ד -נ תוּנ ים ט ב ל א י אַ ל relational model relational database מ סּ ד-נ תוּנ ים שנתוניו מאורגנים ונגישים על פי טבלאות, הקשורות ביניהן בקשרים לוגיים כלשהם, המאפשרים את שיתוף הנתונים בין היישומים השונים. tuple שורה (בטבלה) במ סּ ד-נ תוּנ ים טבלאי, שורת טבלה המתארת באופן ייחודי ישות ותכונותיה. א ית ט ב בּ רה relational algebra אלגברה המבטאת טבלאות ומ ט פ ל ל ת אותן. פעולות שכיחות באלגברה טבלאית הן: הטלה, בחירה, צירוף, מכפלה קרטזית, איחוד, חיתוך והפרש. projection ה ט לה פעולה באלגברה טבלאית, היוצרת טבלה חדשה המורכבת מתת-קבוצה של תכונות (עמודות) מטבלה נתונה. selection בּ חי רה פעולה באלגברה טבלאית, היוצרת טבלה חדשה המורכבת מתת-קבוצה של היק רויות ישות (שורות) מטבלה נתונה. normalization נ רמוּל במסדי נתונים, תהליך ההתמרה של טבלה אחת לטבלה פשוטה יותר או לכמה טבלאות פשוטות יותר, שאין בהן יתירות של תכונות או סתירות ביניהן, כדי לתמוך בכלילות ייחוסית. הנ רמול הוא תהליך בנייה מחדש של מ סּ ד-נ תוּנ ים המביא את טבלאותיו לצורה הפשוטה ביותר. cardinality ע צ מה (של טבלה) במ סּ ד-נ תוּנ ים טבלאי, מספר השורות בטבלה. ז ר מ פ תּ ח foreign key במ סּ ד-נ תוּנ ים טבלאי, תכונה אחת או קבוצת תכונות המתאימות למפתח ראשי בטבלה אחרת. functional dependence תּ לוּת פוּ ק ציּו נ לית תכונת צמד מאפיינים (B, A) בטבלה, כך שבשביל כל ערך-תכונה של A קיים בדיוק ערך-תכונה מסומך אחד של B. במקרה זה B תלוי פונקציונלית ב - A. object-relational ט ב לאו ת-ע צ מים מערכת לניהול מ סּ ד-נ תוּנ ים טבלאי היכולה לאחסן ולטפלל טיפוסי נתונים גבוהים, כגון מסמכי תמליל, קובצי שמע, קובצי חוזי ועצמים מוגדרי-משתמש. Object-Relational Database מ ע ר כ ת נ הוּל מ סּ ד-נ תוּנ ים ט ב לאו ת - Management System ע צ מים ORDBMS מערכת ניהול מ סּ ד-נ תוּנ ים טבלאי שיכולה לאחסן עצמים מטיפוסי נתונים

28 נ מ ס מ ר ק כוללנים, כגון מסמכי תמליל, קובצי שמע, קובצי חוזי ועצמים מוגדרי משתמש, המחייבים נפח אחסון גדול. object-relational model מו דל ט ב לאו ת-ע צ מים מודל מ סּ ד-נ תוּנ ים שמאחד היבטי מפתח של מודל הנתונים הטבלאי ושל מודל נתוני עצם למערכת אחת. parent table ט ב לה הו רה טבלה שמפתח זר בטבלה תלויה מצביע על המ פ תּ ח הר אשׁ י שלה. חב עבו דה הו ר ה מרחב עבודה שממנו נוצר מרחב עבודה אחר. ראו גם: מרחב עבודה ילד, מדרג מרחב עבודה. שׁוּ רה הו רה parent workspace parent row שורה שהערך של המפתח הראשי שלה הוא הערך של המ פ תּ ח הזר של שורה התלויה בה. partition מ ח צּה חלק מממ סּ ד-נ תוּנ ים שיש לו יכולות של מ סּ ד-נ תוּנ ים ושניתן לנהל אותו באופן עצמאי. partitioned page set מ ר ח ב ט ב לה מ פ רד ל מ ח צּות מרחב טבלה המבוסס על טבלה יחידה המחולקת למחיצות שניתן לעבד כל אחת מהן בנפרד באמצעות תוכניות שירות. rowset ס ל שׁוּרו ת קבוצת שורות שהוקצה לה סמן. מּן סל שׁוּרו ת rowset cursor סמן המוגדר כך שכמה שורות מאוחזרות יחד כסל שורות והסמן ממוקם בתוך סל השורות שאוחזרו. exception table ט ב לת ח רי גים טבלה שבה מאוחסנות שורות החורגות מאילוצי ייחוס או מאילוצי בדיקה. ט ע הו רה parent segment במ סּ ד-נ תוּנ ים, מקטע שיש לו כמה מקטעים תלויים (ילדים) במדרג שמתחתיו. כּ ינוּי יחוּס correlation name מזהה של עצמים במ סּ ד-נ תוּנ ים כגון, טבלה, ה בּ ט, הפנייה לתפקוד של טבלה או תוצאה של פעולת שינוי נתונים, המאפשר שתי פניות נבדלות לאותו עצם. exposed name שׁ ם גּלוּי שם מיתאם או שם של טבלה או שם של ה בּ ט שלא צוין להם כינוי ייחוס. תּ לוּי עצם (שורה, טבלה או מרחב טבלה) שיש לו הורה אחד לפחות. dependent רמוּל אַל - denormalization השכפול המכוון של ערך עמודה מטבלה מסוימת בעמודות בטבלאות רבות אחרות כדי להגדיל את יתירות הנתונים וכך לשפר את הביצועים ולמזער בעיות. שונה מנרמול denormalized data נ תוּ נים אַל מנ ר מ לים הנתונים במודל מ סּ ד-נ תוּנ ים שלא נורמלו

29 Database Structures - מבני מ סּ ד-נ תוּנ ים מו דל מ ד ר ג י מ מ צ צ בנה בנה ע ץ ר מודל נתונים שנתוניו מאורגנים במבנה עץ. hierarchical model tree structure מבנה נתונים המציג ישויות או תכונות כצמתים, שבו יש רק צומת שורש אחד, ולכל צומת אחר יש רק צומת הורה אחד. network model מו ד ל ר שׁ ת מודל נתונים שנתוניו מאורגנים במבנה רשת. שׁ ת network structure מבנה נתונים המציג ישויות או תכונות כצמתים, שבו לכל צומת, למעט צומתי השורש, יכול להיות יותר מצומת הורה אחד. root node צ מת שׁ ר שׁ צומת שאין לו צומת הורה. מ ת הו ר ה צ ה ק מ ת צומת שיש לו לפחות צומת אחר אחד הכפוף לו ישירות. צומת שאין צומת אחר הכפוף לו. ט יפּוּס רשׁוּ מ ה parent node terminal node record type במ סּ ד-נ תוּנ ים, קבוצת כל ערכי רשומה אפשריים המבוססים על אותה קבוצה של טיפוסי תכונות data field שׂ דה נ תוּנ ים במ סּ ד-נ תוּנ ים, רכיב רשומה המתאים לתכונה, שאפשר לראותו כאלמנטרי בהקשר מושגי מסוים. set type ט יפּוּס קבוּ צה י במודל רשת, הגדרת תסמיך בין רשומות של איברים. owner record וּ ר שׁ מת ראשׁ במודל רשת, רשומה שכל שאר הרשומות בקבוצה כפופות לה. member record וּ ר שׁ מ ת אי בר במודל רשת, רשומה הכפופה לרשומת הראש בקבוצה. realm ח ל ק ה במודל רשת, חלק של מ סּ ד-נ תוּנ ים שניתן לפתוח ולסגור כיחידה אחת. hierarchical database מ סּ ד-נ תוּנ ים מ ד ר ג י מ סּ ד-נ תוּנ ים שנתוניו מאורגנים במבנה עץ. hierarchic sequence ס דר מ ד ר ג י במ סּ ד-נ תוּנ ים, סדר היקרות מקטעים ברשומת מ סּ ד-נ תוּנ ים המוגדר על ידי מעבר על העץ מהראש לתחתית, מלפנים אחורה ומשמאל לימין. destination parent הו רה עד במ סּ ד-נ תוּנ ים, ההורה הפיזי או הלוגי שאליו מוביל הנתיב היוצא מילד לוגי. בוטל descendent צא א צ 23

30 פ עצם התלוי בעצם אחר או התלוי בצאצא של עצם אחר. root segment מ ק טע שׁ ר שׁ המקטע הגבוה ביותר במדרג של מ סּ ד-נ תוּנ ים. ראו גם: מקטע תלוי. leaf node צ מ ת ע לה צומת ברמה הנמוכה ביותר של מ סּ ד-נ תוּנ ים מדרגי (מבנה עץ) שאין לו צמתים ילדים. nonleaf level ר מת בּינ ים צומת ברמת הביניים באינדקס במבנה עץ - B. nonleaf page ף דּ בּינ ים דף שמכיל מפתחות ומספרי דף של דפים אחרים באינדקס. subentry - תּ ת ר שׁ וּ מת מ ד ריך טיפוס של רשומת מדריך המכיל מידע ישים לקבוצת רשומות מדריך בתת-עץ נ עי לה מ ד ר ג ית מ explicit hierarchical locking ר שת נעילה המשמשת לנעילת יוחסת הורה-ילד בין משאבים מוכרים למערכת. embedded total וּ ס כּ ם מ שׁ בּ ץ רמת סיכום מוגדרת מראש המובנית במדד מדרגי. star schema ס כ מת כּו כב טיפוס של סכמת מ סּ ד-נ תוּנ ים הבנויה מטבלת עובדות מרכזית המוקפת בסדרת טבלאות של יוחסות והמשפרת את הביצועים של שאילתות רב-ממדיות. star query שׁ א י ל תת כּו כב טכניקת מיטוב המאפשרת גישה יעילה לטבלאות הממדים והעובדות במודל כוכב על ידי גישה ראשונית לנתוני הממדים ורק לאחר מכן אחזור נתוני העובדות בגישה אחת. 24

31 ע ע ב זּ Data and Data Diftionary נתונים ומילוני - נתונים מ לּו ן נ תוּנ ים data dictionary data directory מ סּ ד-נ תוּנ ים הכולל מטא-נתונים וכללים לשימוש ולבנייה של מאגרי הנתונים של ארגון, תוכניות יישום, מסדי נתונים, מודלים לוגיים של נתונים, משתמשים והרשאות. data dictionary system מ ר כת מ לּו ן נ תוּנ ים תוכנה להגדרה, ליצירה, לעדכון ולעיבוד של מילוני נתונים ולשימוש בהם. מ ט א-נ תוּנ ים נתונים על נתונים. metadata מ לּו ן מ שׁ א בּ י מ יד ע סכ מה מושגית ומסד מידע של מערכת מילון משאבי מידע. Information Resource Dictionary IRD Information Resource Dictionary ר כת מ לּו ן מ שׁ א בּ י מ יד ע מ System IRDS מערכת מידע העוסקת במידע על אודות עולם שיח המורכב ממערכת מידע אחרת, סביבתה ויישומה במ סּ ד-נ תוּנ ים. dictionary cache מ טמו ן מ לּו ן אוסף טבלאות וה בּ ט ים של מ סּ ד-נ תוּנ ים המכילים מידע על מסד הנתונים מבנהו ומשתמשיו. fat tree ע ץ ע תּיר מדריך במבנה עץ המכיל עצמי מיכל רבים ברמה אחת. דוגמה: חברה שיש בה 150 מחלקות ובכל אחת כמה אנשים. ע ץ שׁטוּ ח מדריך במבנה עץ המכיל מספר גדול של עצמים במיכל אחד. דוגמה : חברה שיש בה 150 עובדים במחלקה אחת ק טלו ג תּ מ ליל מ לא מדריך שמכיל אוסף אינדקסים בתמליל מלא. flat tree full-text catalog נ תוּ נים חצוּ צים partitioned data פּ נתונים המפוזרים פיזית, אופקית או אנכית, בכמה דיסקים כדי לשפר את הביצועים של יישום ןאת אבטחתו. article מ ק בּץ כל הקבצה של נתונים לשכפול. רסוּם אוסף שמכיל מקבץ אחד או יותר. publication ר ים מ נ תוּ נים distributed data נתונים המאוחסנים ביותר ממערכת אחת ברשת תקשורת וזמינים למשתמשים ולישומים מרוחקים. expanding conversion ה מ רה מ ר חי בה תהליך המתרחש כאשר האורך של מחרוזת מומרת גדול מזה של המחרוזת המקורית. דוגמה: המרת מחרוזת מקידוד ASCII לקידוד אוניקוד יוצרת מחרוזת חדשה באורך כפול מזו המקורית. 25

32 נ נ נ ל טי קת א ר מ ס אופן הטיפול באורך מחרוזת, כמעקובת תווים או כמעקובת בתים. length semantics סנן מ שיטה לשיוך נתונים, בדרך כלל בחיפוש. filter ק דּם סנּוּן מ filter factor מספר בין אפס ואחת המציין אומדן של המספר היחסי של שורות טבלה שבהן פרידיקט מסוים מחזיר תשובת אמת. heterogeneous data נ תוּ נים א א חי דים נתונים המתקבלים ממקורות רבים ומגוונים שאינם שרת מוכר במערכת. אָ חיד נתונים מרחביים בעלי מאפיין יחיד כגון: נקודות קווים או אזורים. homogeneous נ תוּ נים א ח יד ים נתונים המתקבלים משרת מוכר במערכת. homogeneous data נ תוּ נים א ט ב א יּים נ תוּ נים ל א י ח סה נתונים שאינם מאוחסנים במ סּ ד-נ תוּנ ים טבלאי. nonrelational data שׁנ ית צה ק ב וּ repeating group המצב שבו ישות מכילה תכונות רבות זהות מיסודן. דוגמה : לישות "ספר" יכולים להיות כמה "מחברים" המהווים קבוצה חוזרת. corrupt datafile ק בץ נתוּ נים פּגוּם קובץ נתונים המכיל גושי נתונים פגומים, אחד או יותר. גּוּש שׁבוּר fractured block פגם בנתונים המתרחש כאשר שגרת הכתיבה במסד הנתונים כותבת גוש נתונים ובאותה עת, תוכנית שירות של מערכת ההפעלה קוראת את הגוש לגיבוי. הגוש שנקרא על ידי מערכת ההפעלה עלול להתפצל, כלומר, ראש הגוש ייכתב בנקודת זמן אחת ואילו זנב הגוש ייכתב בנקודת זמן אחרת. encrypted text תּ מ ל יל מ צ פּ ן פּנה צ ה תמליל שהוצפן באלגוריתם הצפנה. encryption התהליך שבו מסווים את התוכן של מסר כך שיהיה בלתי קריא לכל אחד להוציא הנמען אליו הוא מיועד. required attributes מ אַפ י נ ים ד ר שׁים בהגדרת תזרים עבודה, המאפיינים שהוגדרו כמאפיינים נדרשים. 26

33 Database Languages שפות מ סּ ד-נ תוּנ ים ר די קט פּ בשפת סכ מה מושגית, מבנה דמוי פועל המציין ישויות המאוזכרות במשפט. predicate מ נּח בשפת סכ מה מושגית, מבנה המתייחס לישות. term פּ ט שׁ מ בשפת סכ מה מושגית, מבנה המבטא טענה. sentence הו מו ני מים מונחים זהים המתייחסים לישויות שונות. homonyms מ לּים נ ר דּפו ת מונחים שונים המתייחסים לאותה ישות. synonyms שׂ פ ת מ סּ ד נ תוּנ ים שפה מיוחדת למ סּ ד-נ תוּנ ים. דוגמות: שפת ט פ לול נתונים; שפת הגדרת נתונים. שׂ פ ת ס כ מה מ שּׂ גית database language conceptual schema language שפת מ סּ ד-נ תוּנ ים לניסוח משפטים בסכמה מושגית ובמסד מידע ולט פ לולם בלשון של פעולות ותנאי-קדם. Data Definition Language Data DescriptionLanguage DDL שׂ פ ת ה ג דּ ר ת נ תוּנ ים שפה לתיאור נתונים ומבני נתונים במ סּ ד-נ תוּנ ים הן מההיבט הפיזי והן מההיבט הלוגי. Data Manipulation Language DML שׂ פ ת ט פ לוּל נ תוּנ ים שפת תכנות הנתמכת על ידי מערכת ניהול מ סּ ד-נ תוּנ ים ומשמשת לגישה אל מ סּ ד - נ תוּנ ים לביצוע פעולות. storage structure language שׂ פ ת מ ב נ י ה ח ס נ ה שפה להגדרת מבני החסנה בלא תלות בהחסן או במערכת הפעלה מסוימים. Database Administration Language שׂ פ ת נ הוּל מ סּ ד נ תוּנ ים DAL שפה העוסקת בביצוע פעולות הגדרה, ארגון, ניהול, בקרה וא ב טוח נתונים במ סּ ד - נ תוּנ ים. query language שׂ פ ת שׁ אי לתו ת שפת ט פ לול נתונים למשתמשי קצה, המשמשת לאחזור ולשינוי של נתונים במ סּ ד - נ תוּנ ים. query שׁ אי ל ת ה דרישה לנתונים ממסדי נתונים העונים לתנאים מוגדרים. שׂ פ ה ט ב ל א ית relational language שפה המאפשרת גישה, שאילתה ושינויים ב מ סּ ד-נ תוּנ ים טבלאי. דוגמה : שפת.SQL embedded language שׂ פ ה מ שׁ כּנת קבוצת הוראות של שפה אחת המוספת לשפת תכנות. שׂ פ ה ע צ מ אית self-contained (database) language 27

34 שפת מ סּ ד-נ תוּנ ים המספיקה לכתיבת תוכניות יישום שלמות המשתמשות במ סּ ד- נ תוּנ ים, ולכן אינה משוכּ נ ת [מוטבעת] בהכרח בשפה מארחת. דוגמות: שפת SQL המשוכּ נ ת בתוכנית בשפת 'קובול'; שפת סף המשוכנת בתוכנית בשפת C. delimiter token א סימו ן תּו חם קבוע מחרוזת, מזהה תוחם, סמל אופרטור או כל סימן מיוחד אחר המשמשים בתחביר של שפת תכנות

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63>

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63> 1 טבלה מודל טבלאי - מודל נתונים המייצג את המציאות בארגון כאוסף של טבלאות. מסד נתונים טבלאי מסד שבו כל הנתונים נראים למשתמש כמאוחסנים בטבלאות. דוגמא: טבלת תקליטורים. תכונה שם זמר מפיק שנת הוצאה מחיר 78.00

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

מערכות הפעלה קורס מס'

מערכות הפעלה קורס מס' מערכות קבצים מבוזרות מבוא מבנה כללי דוגמה: Network file system דוגמה: Google file system 1 חגית עטיה מערכות קבצים מבוזרות מאפשרות לתהליכים אשר רצים במכונות שונות, גישה ושיתוף קבצים שקיפות לאפליקציה: אפליקציה

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

SI Draft for TC 2101 Approval

SI Draft for TC 2101 Approval Draft to SI 5568 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 5568 ינואר 2013 ICS CODE: 35.080 קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט Web Content Accessibility Guidelines לאישור הוועדה הטכנית זה הוא הצעה בלבד מסמך מכון

קרא עוד

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה תאריך פרסום: 01.01.15 תאריך הגשה: 15.01.15 מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש להגיש בזוגות. -העבודה חייבת להיות מוקלדת. -הקובץ חייב

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג מנ' אב תשע"ז 15.08.17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' ב' שנה תשע"ז 3 שעות

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש המתרגם משימה: תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם 2 שאלות האם כבר יש

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - lec10.ppt

Microsoft PowerPoint - lec10.ppt תכנו ת מ ונחה ע צמ י ם בשפת ++C אוהד ברזילי אוניברסיטת תל אביב ירו ש ה מרו בה המצגת מכילה קטעים מתוך מצגת של פרופ' עמירם יהודאי ע"פ הספר: Object-Oriented Software Construction, 2nd edition, by Bertrand

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

שעור 6

שעור 6 שעור 6 Open addressing אין רשימות מקושרות. (נניח שהאלמנטים מאוחסנים בטבלה עצמה, לחילופין קיים מצביע בהכנסה המתאימה לאלמנט אם אין שרשור). ב- addressing open הטבלה עלולה להימלא ב- factor α load תמיד. במקום

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISOILL בהשאלה בין-ספרייתית יוסי ט יסו נה המסלול האק דמי ה מכללה למי נהל יום הדרכה של מאלי בנושא השאלה והשאלה בין-ספרייתית יולי 2010 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרוטוקול ISOILL

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב - חובלים

מבוא למדעי המחשב - חובלים החוג למדעי המחשב אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ג בחינת סיום, מועד ב', 20.02.2013 מרצה: ריטה אוסדצ'י מתרגלת: נעמה טוויטו מדריך מעבדה: מחמוד שריף משך המבחן: שעתיים חומר עזר: ספר של Kernighan

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ח תשרי תשע"ז 30.10.16 שמות המורים: ציון סיקסיק א' תכנות ב- C מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' קיץ שנה תשע"ו 3 שעות משך

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews:

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews: חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews: http://www.isiknowledge.com/biosis) (Zoological Record: http://www.isiknowledge.com/zoorec)

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 מבוא למדעי המחשב 2019 תרגול 5 מחרוזות, חתימות ורקורסיה מחרוזות רצף של תווים רקורסיה קריאה של מתודה לעצמה באופן ישיר או עקיף ראינו בהרצאה מחרוזות: תווים, חתימות: העמסה- String,הצהרה, overloading אתחול רקורסיה:

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

פייתון

פייתון שיעור 12: מילונים ברק גונן 1 או מילון, :hash table או,dictionary זוגות של מפתחות keys וערכים values מילון מוגדר על ידי סוגריים מסולסלים { } לדוגמה: מילון שמכיל ציונים, המפתח הוא מספר ת.ז ערך מפתח הגדרה

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java 1 מנהלות אתר הקורס: http://courses.cs.tau.ac.il/software1/1516b/ מתרגלים: ברית יונגמן )שעת קבלה: שלישי ב- 8:00 בתיאום מראש( לנה דנקין )שעת קבלה: שלישי ב- 17:00,

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 11

מבוא לתכנות ב- JAVA  תרגול 11 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 11 רשימה מקושרת אוסף סדור של איברים מאותו טיפוס. קודקוד ברשימה )Node( מכיל את המידע + הצבעה לקודקוד הבא ברשימה data next first רשימה :)List( מיוצגת ע"י מצביע לאיבר הראשון ברשימה

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', הנחי

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעב בחינת סיום, מועד א', הנחי אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', 6.2.2012 הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה מהכיתה במהלך

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

HTML - Hipper Text Makeup Language

HTML - Hipper Text Makeup Language תכנות בסביבת האינטרנט 1 תיבת טקסט טופס הטופס הוא הדרך של בעלי האתר לקבל משוב מהגולשים, מאפשר לגולש להתחבר לאתר כחבר, מאפשר לבצע רכישות באתרי קניות וכד'. כשהגולש ממלא את הטופס, מועבר תוכן הטופס לדף מיוחד

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למחשב בשפת C : מערכים חד ודו-ממדיים מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקשטיין, איתן אביאור וסאהר אסמיר עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב". עודכן ע"י דן רביב נכתב על-ידי טל כהן, נערך ע"י איתן אביאור.

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

Data Analyst Expert 042 שעות תיאור ההכשרה: בעולם העסקי של היום, נתונים, מידע וחיזוי הם העתיד של כל ארגון. כמויות המידע שנאספות בארגונים ובאנושות כולה

Data Analyst Expert 042 שעות תיאור ההכשרה: בעולם העסקי של היום, נתונים, מידע וחיזוי הם העתיד של כל ארגון. כמויות המידע שנאספות בארגונים ובאנושות כולה Data Analyst Expert 042 שעות תיאור ההכשרה: בעולם העסקי של היום, נתונים, מידע וחיזוי הם העתיד של כל ארגון. כמויות המידע שנאספות בארגונים ובאנושות כולה גדלות בקצב מסחרר והשליטה בהם הופכת לחשובה מאי פעם.

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 12.02.17 שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: 202.1.9031 מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מיועד לתלמידי : א' מועד א' סמ' שנה תשע"ד 3 שעות משך

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9.

פתרון מוצע לבחינת מהט ב_שפת c מועד ב אביב תשעט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. הדפסה ראשונה: מתבצעת לולאה שרצה מאפס עד אורך המחרוזת.

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מבוא למדעי המחשב תירגול 6: כתובות ומצביעים 1 תוכנייה מצביעים מצביעים ומערכים, אריתמטיקה של מצביעים 2 3 מצביעים תזכורת- כתובות זיכרון הזיכרון כתובת התא #1000 #1004 #1008 ערך השמור בתא תא 10-4 לא מאותחל

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 5 מה בתרגול מחרוזות מערכים דו ממדיים מחרוזות (Strings) מחרוזת היא רצף של תווים. immutable על מנת ליצור ולטפל במחרוזות נשתמש במחלקה String למחלקה String מתודות שונות שמאפשרות פעולות

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב Webinar שעשינו בגרסה הקודמת אמרנו כי הלוגו של הבא, של גרסת חורף 18', יהיה

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

290/402//3 המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילמסרהמשוב: כשהמסרנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל מסרומסראליומתי

290/402//3 המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילמסרהמשוב: כשהמסרנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל מסרומסראליומתי המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילהמשוב: כשהנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל ואליומתייחסהמשוב גישהכללית: המרהבסיסיתשלהמשוברקעלמנתשמערכותהמחשובידעואםתקיןאותקול.

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד