SM-R381 מדריך למשתמש

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "SM-R381 מדריך למשתמש"

תמליל

1 SM-R381 מדריך למשתמש

2 אודות מדריך זה ניתן להשתמש ב- Gear כמכשיר נלווה לחלק מהמכשירים הניידים מסוג Android של מדריך משתמש זה נועד כדי להסביר את היישומים והתכונות הזמינים כאשר ה- Gear.Samsung מחובר למכשיר נייד. יש לקרוא את המדריך לפני השימוש ב- Gear כדי להבטיח שימוש בטוח ונכון. התיאורים מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של ה- Gear. התמונות וצילומי המסכים עשויים להיות שונים במראם מן המוצר בפועל. התוכן עשוי להיות שונה מהמוצר הסופי או מהתוכנה שסופקה על-ידי ספקי שירות, והוא כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. לקבלת הגרסה העדכנית ביותר של המדריך, בקר באתר האינטרנט של Samsung בכתובת,. תכונות זמינות ושירותים נוספים עשויים להשתנות בהתאם ל- Gear, לתוכנה או לספק השירות. יישומים ופעולתם עשויים להשתנות לפי המדינה, האזור או מפרטי החומרה. Samsung אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם.Samsung חברת Samsung לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב עריכה של הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה. ניסיון לשנות את מערכת ההפעלה עלול להוביל לפעולה לא תקינה של ה- Gear או של יישומים. תוכנה, מקורות קול, טפטים, תמונות ומדיה אחרת המסופקים עם Gear זה הם בעלי רישיון שימוש מוגבל. החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות או מטרות אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים. המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לשימוש לא חוקי במדיה. יישומי ברירת מחדל המגיעים עם ה- Gear כפופים לעדכונים וייתכן כי הם לא ייתמכו ללא התראה מוקדמת. אם יש לך שאלות לגבי יישום המסופק עם ה- Gear, צור קשר עם מרכז שירות של.Samsung עבור יישומים המותקנים על-ידי המשתמש, פנה לספקי השירות הרלוונטיים. שינוי מערכת ההפעלה של ה- Gear או התקנת תוכנה ממקורות לא מוסמכים עלולה לגרום לתקלות ב- Gear ולהשחתה או אובדן של נתונים. פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישיון של,Samsung ויגרמו לביטול האחריות. 2

3 הז ךירדמ תודוא סמלים מנחים התראה: מצבים שעשויים לגרום לפציעתכם או לפציעתם של אחרים אזהרה: מצבים שעשויים לגרום נזק למכשיר או לציוד אחר הערה: הערות, עצות לשימוש או מידע נוסף Copyright Copyright 2014 Samsung Electronics מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים. אין לשכפל, להפיץ, לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני, לרבות צילום, הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע, ללא קבלת רשות בכתב מראש מ- Electronics.Samsung סימנים מסחריים SAMSUNG והסמל של SAMSUNG הם סימנים מסחריים רשומים של.Samsung Electronics Bluetooth הוא סמל מסחרי רשום של Inc. Bluetooth SIG, בכל העולם. כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה. 3

4 תוכן העניינים תחילת העבודה 6 אודות Gear 2 Neo 6 תכולת האריזה 7 פריסת המכשיר 8 לחצן 10 טעינת הסוללה 13 ענידת ה- Gear 14 החלפת הרצועה 17 הפעלה וכיבוי של ה- Gear 18 הודעות לשימוש ב- Bluetooth 19 חיבור ה- Gear למכשיר נייד 21 נעילה וביטול נעילה של ה- Gear 21 כוונון בהירות התצוגה 21 כוונון עוצמת הקול 21 מעבר למצב שקט פעולות בסיסיות 22 הצגת מצב החיבור ומצב הסוללה של המכשיר הנייד 22 שימוש במסך המגע 26 הצגת מסך הבית 30 מסך היישומים 30 שימוש ביישומים 31 אבטחת ה- Gear 31 שימוש בתכונות שיחה שימוש בהתראות 33 העברת קבצים 35 שדרוג Gear 35 יישומים S Voice 37 WatchON Remote 38 גלריה 39 מזג אוויר 40 אתר את ההתקן שלי 40 יישומים לניהול הבריאות 41 מד צעדים 44 שינה 45 מד דופק 47 תרגול 48 הודעות 52 נגן המוסיקה 53 בקר מדיה 54 שעון עצר 55 אנשי קשר 55 תזכיר קולי 56 דוא"ל 57 לוח זמנים 58 פקדים 58 יומן שיחות 58 טיימר 58 4

5 םיניינעה ןכות הגדרות שעון 59 טפטים 59 התראות 59 צליל 60 תצוגה 60 Bluetooth 61 מצב חסימה 61 לחיצה כפולה 61 נעילת פרטיות 61 פרופיל 62 אפס Gear 62 פרטי Gear 62 Gear Manager הפעלת Gear Manager 63 חיבור למכשיר Gear חדש 63 קביעת התצורה של הגדרות ה- Gear 63 מעצב מסך הבית 64 S Health 64 התראות 65 היישומים שלי 65 Samsung Apps 66 Gear חפש את 67 הגדרות 67 עזרה 69 פתרון בעיות 5

6 תחילת העבודה אודות Gear 2 Neo לאחר החיבור של Gear 2 Neo )המצוין גם בשם )Gear למכשיר הנייד, ניתן להשתמש ב- Gear כדי להציג יומני שיחות או להגדיר התראות. ניתן להשתמש במכשירים ניידים באופן נוח יותר על-ידי התחברות למגוון יישומים עם ה- Gear. הגדר את תכנית האימונים שלך, ונהל את בריאותך על-ידי חיבור ה- Gear למכשיר נייד. כדי לחבר את Gear למכשיר נייד, התקן את Gear Manager במכשיר הנייד. חפש אחר Gear Manager ב- Apps Samsung או בקר ב- apps.samsung.com/gear2 והורד אותו. תכולת האריזה ודא שהאריזה מכילה את הפריטים הבאים: Gear תחנת עגינה מדריך התחלה מהירה הפריטים המסופקים עם ה- Gear וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות על פי האזור או ספק השירות. הפריטים המסופקים מיועדים ל- Gear בלבד וייתכן שאינם תואמים למכשירים אחרים. המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה. ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של.Samsung לפני הרכישה יש לוודא שהם תואמים ל- Gear לפני הקנייה. ייתכן שאביזרים אחרים לא יהיו תואמים ל- Gear. השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על-ידי.Samsung תקלות שייגרמו עקב שימוש באביזרים שלא אושרו אינם מכוסים במסגרת שירות האחריות. זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד. לקבלת מידע נוסף אודות האביזרים הזמינים, בקר באתר האינטרנט של.Samsung 6

7 הדובעה תליחת פריסת המכשיר Gear נוריתאינפרא-אדום כפתור הפעלה/כיבוי רמקול שקע טעינה חיישן מד דופק מיקרופון לחות ונוזלים עלולים לגרום נזק ל- Gear שלך. שמור על ה- Gear יבש. וודא כי הרצועה נקייה. מגע עם חומרים מזהמים, כגון אבק וצבע, עלולים לגרום לכתמים שאינם יורדים מהרצועה. אין להשתמש במגן מסך. הדבר גורם לליקויים בחיישן המגע. אין לאפשר למסך המגע להירטב. מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה, או בעת חשיפה למים. אם הרמקול רטוב, עלול להיות עיוות של הצליל. ודא שהרמקול יבש. 7

8 הדובעה תליחת תחנת עגינה שקע טעינה שקע רב-תכליתי לחצן לחצן הפעלה פונקציה לחץ והחזק כדי להפעיל את ה- Gear ולכבות אותו. לחץ כדי לעבור למסך 'שעון'. לחץ כדי לנעול את ה- Gear על מסך השעון. לחץ והחזק במשך למעלה מ- 7 שניות כדי לאתחל את ה- Gear. 8

9 הדובעה תליחת שמירה על עמידות בפני מים ואבק המכשיר עלול להינזק אם מים או אבק יחדרו אל המכשיר. יש לעקוב בעיון אחרי המלצות אלה על מנת למנוע נזק למכשיר ולשמור על כושר העמידות שלו בפני מים ואבק. אין לטבול את המכשיר במים עמוקים יותר מ- 1 מ' ולהשאיר אותו שקוע יותר מ- 30 דקות. אין לחשוף את המכשיר ל מים הנעים בלחץ גבוה, כגון מים הזורמים מברז, גלי ים או מפלים. אם המכשיר או הידיים שלך רטובים, יבש אותם היטב לפני השימוש במכשיר. אם המכשיר נחשף למים טריים, יש לייבשו היטב באמצעות מטלית נקייה ורכה. אם המכשיר נחשף לכל סוג של נוזלים אחרים ממים טריים, שטוף את המכשיר עם מים טריים מיידית וייבש אותו היטב באמצעות מטלית נקייה ורכה. אי ניגוב של המכשיר במים טריים וייבושו כפי שנדרש עלול לגרום למכשיר לפעילות ונראות לקויה. אם המכשיר נופל או סופג מכה, תכונות העמידות למים ואבק עלולות להיפגע. אם המכשיר נטבל במים והמיקרופון או הרמקול נרטבו, ייתכן שיבוש קול במהלך השיחה. יש לוודא שהמיקרופון או הרמקול נקיים ויבשים באמצעות ניגובם במטלית יבשה. מסך המגע ותכונות נוספות עלולים לא לעבוד כראוי אם נעשה שימוש במכשיר במים או בנוזלים אחרים. מכשירך נבדק בסביבה מבוקרת והראה עמידות בפני מים ואבק בנסיבות מסוימות )המכשיר עומד בדרישות סיווג IP67 כמתואר בתקן הבינלאומי - IEC דרגות הגנה שמספקות מעטפות ]קוד ;]IP תנאי בדיקה: צ', קילו-פסקל, 1 מטר, למשך 30 דקות(. למרות סיווגו של מכשיר זה, המכשיר מילה מיותרת אינו חסין לנזקי מים בכל מצב. 9

10 הדובעה תליחת טעינת הסוללה 1 טען את הסוללה לפני השימוש ב- Gear בפעם הראשונה. ניתן גם להשתמש במחשב לטעינת ה- Gear באמצעות כבל.USB השתמש אך ורק במטענים, סוללות וכבלים שאושרו על-ידי.Samsung מטענים וכבלים שאינם מאושרים לשימוש עשויים לגרום לפיצוץ הסוללה או להזיק ל- Gear. כאשר הסוללה חלשה, סמל הסוללה יהיה ריק. אם הסוללה ריקה לחלוטין, לא יהיה ניתן להפעיל את ה- Gear מיד לאחר חיבור המטען. אפשר לסוללה שהתרוקנה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת ה- Gear. תחנת העגינה המצורפת ל- Gear משמשת לטעינת הסוללה של ה- Gear. שים לב שלא לאבד את תחנת העגינה. 1 אתר את מיקום שקע הטעינה ב- Gear ובתחנת העגינה. שקע טעינה תחנת עגינה 10

11 הדובעה תליחת 2 2 מקם את ה- Gear בתחנת העגינה כשהדקי הטעינה פונים אחד כלפי השני. 3 3 חבר את הקצה הקטן של כבל המטען לשקע הרב-תכליתי בתחנת העגינה. לאחר מכן, חבר את הקצה הגדול של המטען לשקע החשמל. 11

12 הדובעה תליחת לאחר טעינה מלאה, נתק את ה- Gear מתחנת עגינה. חיבור לא נכון של המטען עשוי לגרום נזק חמור ל- Gear. כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו מכוסה במסגרת האחריות. ייתכן שחלק מן התכונות לא יהיו זמינות במהלך טעינה. אם ה- Gear מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה, מסך המגע עלול שלא לתפקד. במקרה כזה, נתק את המטען מה- Gear. בעת הטעינה, ה- Gear עשוי להתחמם. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על אורך חיי ה- Gear או על ביצועיו. אם הסוללה מתחממת יתר על המידה, ייתכן שהמטען יפסיק את פעולתו. אם ה- Gear אינו נטען כראוי, העבר את ה- Gear ואת המטען למרכז השירות של.Samsung כדי לחסוך בצריכת חשמל, נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש. אין מתג הפעלה במטען, לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע בזבוז בצריכת חשמל. במהלך הטעינה, יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל, במקום נוח לגישה. 12

13 הדובעה תליחת אודות השימוש בסוללה זמן פעולת הסוללה מושפע מדפוסי השימוש במכשיר וממצב הסוללה. הסוללה היא פריט מתכלה. חיי הסוללה עלולים להתקצר כאשר נעשה שימוש במספר יישומים או תכונות בו-זמנית. בנוסף, גם אי שימוש במכשיר עלול לקצר את חיי הסוללה. הסוללה היא מוצר מתכלה, ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן. מתח הסוללה עלול להיות מושפע גם מהפעלת וידיאו בהפרדה גבוהה.)HD( ההשפעות על מתח הסוללה עשויות להשתנות בכפוף למצב. ענידת ה- Gear 1 1 שחררו את האבזם. הקפד לא לגרום נזק לציפורנייך בעת שחרור האבזם. אין לקפל את הרצועה יתר על המידה. פעולה זו עלולה לגרום נזק למכשיר. 13

14 הדובעה תליחת 2 2 פתח את התפס, התאם את הרצועה לפרק כף היד באמצעות הפין, ולחץ על האבזם לסגירה. 2 1 פין למדידת הדופק שלך בצורה מדויקת יותר באמצעות ה- Gear, ענוד את ה- Gear באופן הדוק יותר על החלק התחתון של הזרוע מעל פרק כף היד. לפרטים, עיין ב ענידת ה- Gear. החלפת הרצועה 1 להחלפת הרצועה ברצועה חדשה, יש לנתק את הרצועה משעון ה- Gear. 1 החלק פנימה את סוגר הרצועה. 14

15 הדובעה תליחת 2 2 נתק את קצה הרצועה מה- Gear. 3 3 ברצועה החדשה, הכנס צד אחד של הסיכה למגרעת שבצד ה- Gear. 15

16 הדובעה תליחת 4 4 החלק פנימה את סוגר הרצועה. לאחר מכן, הכנס את הסיכה למגרעת שבצדו האחר של ה- Gear. 2 1 בהתאמת רצועה שאינה מיוצרת על-ידי Samsung עיין לאיור למטה. הכנס קצה אחד של הסיכה למגרעת ולחץ כלפי מטה בקצה השני של הסיכה. לחץ פנימה את הסיכה עם האצבע או כלי, כגון מברג שטוח קטן. לאחר מכן, בזמן הלחיצה פנימה על הסיכה הזז את הרצועה למיקום בין מגרעות המכשיר. שחרר את האצבע או הסר את הכלי כאשר הסיכה מוחזקת במיקום בין המכשיר והרצועה. כוונן את הרצועה עד שהסיכה יושבת בתוך כל מגרעה

17 הדובעה תליחת הפעלה וכיבוי של ה- Gear לאחר הדלקת ה- Gear בפעם הראשונה, פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך. ההוראות מתארות כיצד לחבר את ה- Gear למכשיר נייד וכיצד להגדיר את ה- Gear. לחץ והחזק את כפתור ההפעלה למשך מספר שניות כדי להפעיל את ה- Gear. על המסך יופיע חלון שינחה אותך בהורדה והתקנה של ה- Manager.Gear ניתן להשתמש ב- Gear רק לאחר התקנת ה- Manager Gear במכשיר הנייד. לפרטים, עיין ב חיבור ה- Gear למכשיר נייד. פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות הגבלות על השימוש במכשירים אלחוטיים, למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים. כדי לכבות את ה- Gear, לחץ והחזק את כפתור ההפעלה, ולאחר מכן הקש על כבה. 17

18 הדובעה תליחת הודעות לשימוש ב- Bluetooth כדי להימנע מבעיות בעת חיבור ה- Gear שלך למכשיר נייד אחר, מקם את המכשירים אחד ליד השני. דא שה- Gear שלך ומכשיר ה- Bluetooth השני נמצאים בטווח חיבור Bluetooth )10 מ'(. המרחק עלול להשתנות בהתאם לסביבה בה המכשירים בשימוש. ודא שאין מכשולים בין ה- Gear שלך לבין המכשיר הנייד המחובר, כולל אנשים, קירות, פינות או גדרות. אל תיגע באנטנת ה- Bluetooth של מכשיר נייד מחובר. Bluetooth משתמש באותו התדר כמו מוצרים תעשייתיים, מדעיים רפואיים ומוצרי מתח נמוך ולכן עלולה להיות הפרעה בעת יצירת חיבור בקרבת סוגי מכשירים אלה. Samsung אינה אחראית לאובדן, עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים באמצעות התכונה.Bluetooth תמיד ודא שאתה משתף ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומאובטחים כהלכה. אם קיימים מכשולים בין המכשירים, ייתכן שמרחק התפעול יתקצר. מכשירים מסוימים, במיוחד אלה שלא נבדקו או אושרו על-ידי Bluetooth SIG עלולים שלא להתאים ל- Gear שלך. אין להשתמש בתכונה Bluetooth למטרות לא חוקיות )לדוגמה, יצירת עותקים פיראטיים של קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות(..Bluetooth אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתכונה Samsung 18

19 הדובעה תליחת חיבור ה- Gear למכשיר נייד התקן את Gear Manager במכשיר הנייד, וחבר את ה- Gear למכשיר דרך.Bluetooth אין אפשרות להתקין Gear Manager על מכשירים ניידים שאינם תומכים בסינכרון עם התקן.Gear וודא שהמכשיר הנייד מותאם ל- Gear. ניתן לחבר מכשיר נייד אחד ל- Gear אחד. אין אפשרות להשתמש במכשירי Gear מרובים באותו זמן. הפעל את ה- Gear. Gear 1 Gear 2 קרא את פרטי ההורדה בחלון המוקפץ, והקש על הבא. על המסך יופיעו פרטי דגם ה- Gear. 3 מכשיר נייד הורד את Gear Manager מ- Apps.Samsung ניתן גם לבקר באתר apps.samsung.com/gear2 להורדת.Gear Manager 4 מכשיר נייד במסך היישומים, הקש על.Gear Manager 5 מכשיר נייד בחר את שם דגם ה- Gear )למשל, 0000) ) )Gear 2 Neo שהופיע בשלב מכשיר נייד כאשר מופיע החלון בקשת התאמה של,Bluetooth הקש על אישור. 19

20 הדובעה תליחת Gear כאשר חלון ההתחברות מופיע, הקש על אישור מכשיר נייד חלון התקן נפתח. מכשיר נייד קרא והסכם לתנאים ולהתניות ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות על המסך. כאשר המכשירים מחוברים, Gear Manager מופעל במכשיר הנייד. לאחר מכן, ב- Gear קרא את המידע על מד הצעדים המוצג על גבי המסך, והקש על אישור. מסך השעון יופיע ב- Gear. מדריך היישום של Gear Manager ייפתח. ניתן לכוונן את תצורת Gear ב- Manager.Gear שיטות החיבור וצילומי המסך עשויים להשתנות בכפוף לגרסת התוכנה של המכשיר. בעת חיבור ה- Gear למכשיר נייד אחר אם ברצונך לחבר את ה- Gear למכשיר נייד חדש שרכשת או למכשיר נייד אחר בפעם הראשונה, אפס את ה- Gear. איפוס ה- Gear יסיר את הנתונים מהזיכרון. לאחר האיפוס, תוכל לחבר את ה- Gear למכשיר נייד אחר. 20

21 הדובעה תליחת נעילה וביטול נעילה של ה- Gear כשה- Gear לא נמצא בשימוש, נעל אותו כדי למנוע פעולה בלתי רצויה. לחיצה על כפתור ההפעלה במסך השעון תכבה את המסך ותעביר את ה- Gear למצב נעילה. ה- Gear יינעל באופן אוטומטי אם לא ישתמשו בו במשך פרק זמן שצוין. לביטול נעילת ה- Gear, לחץ על כפתור ההפעלה. כוונון בהירות התצוגה ניתן לשנות את בהירות התצוגה של ה- Gear כדי להתאימה לתנאי הסביבה. במסך הבית, הקש על הגדרות תצוגה בהירות, ולאחר מכן כוון את רמת הבהירות. בתנאים בהירים, כגון אור שמש ישיר, ניתן להגדיר את בהירות התצוגה ב- Gear לבהירות המרבית, כדי להשתמש מצב חוץ. אם המסך נותר כבוי למשך 5 דקות, מצב חוץ יתאפס להגדרות ברירת באופן אוטומטי. כוונון עוצמת הקול כוון את עוצמת הקול מעלה או מטה כדי להתאים לצרכיך את עוצמת הקול של ה- Gear. במסך הבית, הקש על הגדרות צליל עוצמת צלצול. לאחר מכן, בחר פריט והתאם אותו. אין להחזיק את רמקול ה- Gear קרוב לאוזן. חשיפה ממושכת לעוצמות קול גבוהות עשויה לגרום לנזקי שמיעה. מעבר למצב שקט השתמש באחת מהשיטות הבאות: לחץ ממושכות על כפתור הפעלה/כיבוי ולאחר מכן הקש על האפשרות צליל או רטט. במסך הבית, הקש על הגדרות צליל מצב צליל רטט או השתק. 21

22 פעולות בסיסיות הצגת מצב החיבור ומצב הסוללה של המכשיר הנייד גלול את מסך הבית ימינה או שמאלה והקש על הגדרות. הסמלים הבאים מספקים מידע אודות סטטוס ה- Gear. סימנים אלו מופיעים בחלק העליון של המסך. סמל משמעות מכשיר נייד מחובר מכשיר נייד מנותק עוצמת המתח בסוללה שימוש במסך המגע השתמש באצבעות בלבד כדי להפעיל את מסך המגע. אין לאפשר מגע בין מסך המגע ומכשירים חשמליים אחרים. פריקה אלקטרוסטטית עלולה לגרום לתקלות במסך המגע. על מנת להימנע מנזקים למסך המגע, אין להקיש עליו עם עצמים חדים, או להפעיל עליו לחץ רב מדי עם קצות האצבעות. ייתכן שה- Gear לא יזהה קלט מגע בקרבת קצוות המסך באזורים שנמצאים מחוץ לאזור קלט המגע. הותרת מסך המגע ללא פעילות לפרקי זמן ממושכים עשויה לגרום להופעת טשטוש או תמונות רפאים על המסך. כשאינך משתמש ב- Gear, כבה את מסך המגע. 22

23 תויסיסב תולועפ מחוות באמצעות האצבעות הקשה כדי לפתוח יישום, לבחור פריט תפריט, או כדי ללחוץ על לחצן על המסך, הקש עליו באצבע. הקשה ממושכת הקש ממושכות על המסך בשתי אצבעות כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים. 23

24 תויסיסב תולועפ הקשה כפולה הקש פעמיים על תמונה כדי להגדיל חלק ממנה. הקש הקשה כפולה פעם נוספת כדי לחזור לתצוגה הרגילה. לבדיקת הסטטוס הנוכחי של ה- Gear ולהצגת זמן הסוללה הנותר, הקש הקשה כפולה בכל אזור במסך בשתי אצבעות. ניתן גם לכוונן את עוצמת הקול ובהירות התצוגה. 24

25 תויסיסב תולועפ החלקה החלק את האצבע שמאלה או ימינה במסך הבית או במסך היישומים להצגת לוח אחר. החלק אצבע מטה מהחלק העליון של המסך בעת שימוש ביישומים, כדי לחזור לדף הקודם. צביטה פתח הצידה שתי אצבעות על תמונה כדי להגדיל חלק ממנה. בצע תנועת צביטה )הצמדת שתי האצבעות זו לזו( להקטנת התצוגה. 25

26 תויסיסב תולועפ הצגת מסך הבית הצג את מסך הבית של Gear בעת חיבור שלו למכשיר הנייד. הוא מציג את השעון, קיצורי דרך ליישומים ודברים אחרים. מסך הבית יכול להתפרס על מספר מסכים. להצגת מסכים אחרים, גלול שמאלה או ימינה. חלוניות מסך הבית יישומים זמינים וסידור היישומים עלולים להשתנות בהתאם לגריסת התוכנה. מספר יישום או תכונה WatchON Remote השתמש ב- Gear כשלט רחוק של מכשיר טלוויזיה או ממיר. S Voice הורה ל- Gear להפעיל תכונות שונות באמצעות קולך. נגן המוסיקה האזן למוזיקה השמורה ב- Gear. תזכיר קולי הקלט ונהל את התזכורות הקוליות השמורות ב- Gear. 1 26

27 תויסיסב תולועפ מספר יישום או תכונה מד צעדים ספור את צעדיך מידי יום ושלח את תוצאות הספירה למכשיר המחובר. תרגול הצב לעצמך יעדי אימון ועקוב אחר התרגילים שביצעת ומספר הקלוריות ששרפת. מד דופק מדוד ותעד את הדופק שלך. שינה נטר את דפוסי השינה שלך ותעד את כמות שעות השינה. שעון הצג את התאריך והשעה הנוכחיים. ניתן גם להפעיל את התראות, מד צעדים, או הגדרות. התראות הישאר מעודכן במגוון אירועים, כגון שיחות שלא נענו או הודעות חדשות, שהתקבלו במכשיר הנייד המחובר. יומן שיחות הצג שיחות אחרונות ויומני הודעות המחוברים למכשיר הנייד. חייגן הזן מספר טלפון באמצעות לוח המקשים כדי לבצע שיחה. אנשי קשר הצג את רשימת אנשי הקשר השמורה במכשיר הנייד המחובר, ובצע שיחות או שלח הודעות לאנשי קשר. 27

28 תויסיסב תולועפ מספר יישום או תכונה יישומים הפעל יישומים המותקנים ב- Gear. הגדרות קבע את תצורת ה- Gear על-ידי הגדרת פריטים, כגון רקע השעון, הגדרות תצוגה ותכונת.Bluetooth פקדים צפה בסטטוס החיבור ובחיי הסוללה הנותרים. כוונן את עוצמת הקול ובהירות התצוגה. 5 שימוש במסך השעון בעת שימוש ב- Gear, לחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי כדי לפתוח את מסך השעון. 28

29 תויסיסב תולועפ עריכת הסמלים במסך הבית שינוי מיקום הסמלים במסך הבית, הקש ממושכות על סמל וגרור אותו למיקום הרצוי. מחיקת סמלים במסך הבית, הקש ממושכות על סמל וגרור אותו אל סמל פח האשפה. אין אפשרות למחוק אייקונים בלוח השעון. ניהול לוחות התאם אישית את מסך הבית על-ידי הוספת, הסרת או העברת חלוניות. הוספת מסך חדש להוספת חלונית חדשה למסך הבית, הקש ממושכות על סמל. לאחר מכן, גרור אותו אל. חלונית חדשה תתווסף למסך הבית והסמל הנבחר יופיע בחלונית החדשה. הזזת מסך במסך הבית, הקש ממושכות על חלונית וגרור אותה למיקום הרצוי. הסרת מסך במסך הבית, הקש ממושכות על חלונית וגרור אותה אל סמל פח האשפה. שינוי תמונת הרקע באפשרותך להחליף את צבע הרקע או להגדיר תמונת רקע. במסך הבית, הקש על הגדרות טפטים. 29

30 תויסיסב תולועפ מסך היישומים מסך היישומים מציג סמלים עבור כל היישומים. במסך הבית, הקש על יישומים כדי לפתוח את מסך היישומים. להצגת מסכים אחרים, גלול שמאלה או ימינה. סידור מחדש של יישומים במסך היישומים, הקש ממושכות על יישום וגרור אותו למיקום הרצוי. הוספת קיצורי דרך במסך היישומים, הקש ממושכות על הסמל הרצוי. לאחר מכן, גרור אותו אל סמל הבית שבחלקו העליון של המסך. שחרר את אצבעך כשצבע סמל הבית יהפוך לכתום. שימוש ביישומים ניתן להפעיל ב- Gear מגוון יישומים. במסך הבית או במסך היישומים, הקש על סמל קיצור דרך או יישום כדי לפתוח אותו. במסך היישומים, גלול שמאלה או ימינה להצגת כל היישומים המותקנים ב- Gear. פתיחת יישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה הקש ממושכות על המסך בשתי אצבעות ובחר את היישום הרצוי מרשימת היישומים האחרונים. סגירת היישום הנוכחי הקש ממושכות על המסך בשתי אצבעות והקש על סגור הכל. ניתן גם לגרור את מסך היישום שמאלה או ימינה כדי לסגור אותו. 30

31 תויסיסב תולועפ אבטחת ה- Gear מנע מאחרים את השימוש והגישה לנתונים ומידע אישיים השמורים ב- Gear בזמן שהנו מנותק מהמכשיר הנייד. באפשרותך להגדיר קוד PIN לאבטחת ה- Gear. הגדרת קוד PIN במסך הבית, הקש על הגדרות נעילת פרטיות נעילת פרטיות.PIN עקוב אחרי ההוראות המופיעות על המסך כדי להגדיר קוד PIN בעל ארבע ספרות לפחות. אם הגדרת קוד PIN לשחרור נעילה, ה- Gear יינעל אוטומטית לאחר ניתוקו מהמכשיר הנייד. ביטול נעילה של ה- Gear הדלק את המסך על-ידי לחיצה על כפתור ההפעלה והזן את קוד ביטול הנעילה. לחלופין, התחבר שוב אל המכשיר הנייד כדי לבטל את נעילת ה- Gear באופן אוטומטי. שימוש בתכונות שיחה ביצוע שיחה במסך הבית, הקש על חייגן, הזן מספר באמצעות לוח המקשים, ולאחר מכן הקש על כדי לבצע שיחה. לחלופין, במסך הבית, הקש על אנשי קשר איש קשר מספר טלפון, או הקש על יומן שיחות איש קשר. 31

32 תויסיסב תולועפ במהלך שיחה באפשרותך לבחור בפעולות הבאות: : כוונן את עוצמת הקול על-ידי הקשה על או. / : נתק את ה- Gear שלך והמשך את השיחה במכשיר הנייד בלבד. : כבה את המיקרופון כדי שהצד השני לא יוכל לשמוע אותך. : פתח את לוח המקשים. : עבור לאוזניות Bluetooth אם הן מחוברות למכשיר הנייד. : סיים את השיחה הנוכחית. מענה לשיחה כשנכנסת שיחה, גרור את ימינה. אם השירות של שיחה ממתינה מופעל, ניתן לבצע שיחה נוספת. כאשר נכנסת שיחה נוספת, סיים את השיחה הראשונה או החזק אותה. דחיית שיחה דחה שיחה נכנסת ושלח למתקשר הודעת דחייה. כשנכנסת שיחה, גרור את שמאלה. כדי לשלוח הודעה נלווית לדחייה של שיחה נכנסת, בחר הודעה מרשימת הודעות הדחייה. 32

33 תויסיסב תולועפ שימוש בהתראות הישאר מעודכן במגוון אירועים, כגון שיחות שלא נענו או הודעות חדשות, שהתקבלו במכשיר הנייד המחובר. אם ההודעה כוללת טקסט ארוך או קבצים מצורפים, בדוק את פרטי ההודעה במכשיר הנייד המחובר. בדוק התראות בדוק התראות מיד כאשר מתקבלת התראה, מידע עבור התראות, כגון סוג והזמן בו התקבלה, מופיע על המסך. להצגת פרטי ההתראה, יש להקיש עליה. בתמונה למטה מוצגת דוגמא של התרעות לדוא"ל: בדוק התראות במועד מאוחר יותר 1 1 הקש על התראות במסך הבית. 33

34 תויסיסב תולועפ 2 2 בחר סוג התראה. 3 3 בחר התראה להצגת הפרטים. מסך מידע התרעות 4 4 בתצוגת ההתראות המפורטת, הקש על כדי להשתמש בתכונות נוספות: השב: השב להודעה בעזרת שימוש בתבניות הודעה, S, Voice או סמלי הבעה. הצג בהתקן: צפה בהודעה במכשיר הנייד המחובר. מחק: מחק את ההודעה. ניתן לקבל התראות על ה- Gear לפריטים נבחרים. ב- Manager,Gear הקש על התראות, ולאחר מכן סמן פריטים תחת התראות עבור GEAR או התראות כלליות. אם אתה מגדיר ב- Manager Gear את האפשרות התראות הגבל התראות, לא תוכל לראות התראות מסוימות ב- Gear. כאשר הגבל התראות מוגדר, תוכל לצפות בהתראות עבור שיחות נכנסות ואזהרות ב- Gear. אם הגדרת ב- Manager Gear את האפשרות התראות השאר מסך כבוי, ה- Gear יקבל התראות כאשר המסך כבוי. 34

35 תויסיסב תולועפ העברת קבצים העבר קבצי שמע, וידאו, תמונות או סוגים אחרים של קבצים מהמחשב ל- Gear, או להפך. 1 חבר את ה- Gear למחשב באמצעות כבל.USB 2 במחשב, פתח את התיקייה Computer ולחץ לחיצה כפולה על (XXXX( Gear 2 Neo.Gear 3 בחר קובץ במחשב והעתק אותו לאזור האחסון הרצוי ב- Gear. 4 נתק את כבל ה- USB. אין לנתק את ה- Gear ואת כבל ה- USB במהלך העברת הקבצים. פעולה זו עלולה לגרום נזק ל- Gear או לאובדן מידע. אין לנתק את ה- Gear מהמחשב במהלך הפעלת קובץ מדיה מה- Gear למחשב. עצור את ניגון המדיה במחשב ונתק את ה- Gear מהמחשב. שימוש ברכזת USB עלול לגרום להפרעות בחיבור ולבעיה בהעברת הקובץ. מומלץ לחבר את ה- Gear ישירות לשקע ה- USB במחשב. שדרוג Gear ניתן לשדרג את ה- Gear לגרסת התוכנה האחרונה. בקר באתר האינטרנט של Samsung לשדרוג תוכנת ה- Gear. שדרוג עם Gear Manager 1 2 ניתן לשדרג את ה- Gear לגרסת התוכנה האחרונה באופן ישיר באמצעות השירות של 'קושחה דרך הרשת'.)FOTA( 1 הקש על Gear Manager במסך היישומים של המכשיר הנייד. 2 ברשימת מכשיר משויך, לחץ על שם ה- Gear. 35

36 תויסיסב תולועפ הקש על עדכון תוכנה עדכן. 4 קרא את פרטי ההורדה בחלון המוקפץ, והקש על אישור. ה- Gear משדרג את התוכנה באופן אוטומטי כאשר ישנה גירסה חדשה זמינה. שדרוג עם Samsung Kies 1 2 הורד את הגרסה האחרונה של התוכנה Samsung Kies מאתר האינטרנט של.Samsung הפעל את התוכנה Samsung Kies וחבר את ה- Gear למחשב. התוכנה Samsung Kies מזהה את ה- Gear באופן אוטומטי ומציגה עדכונים זמינים, אם קיימים, בתיבת דו-שיח. לחץ על הלחצן Update )שדרג( בתיבת הדו-שיח כדי להתחיל בשדרוג. לקבלת פרטים נוספים על אופן השדרוג עבור לאתר של.Samsung 1 לחץ על עדכן בתיבת הדו-שיח כדי להתחיל בתהליך השדרוג. אם תיבת דו-שיח אינה מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על שם ה- Gear ברשימת מכשירים מחוברים, ולאחר מכן לחץ על שדרוג קושחה. 2 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת תהליך השדרוג. כאשר השדרוג מסתיים, מופיעה הודעת סיום על המסך וה- Gear מתחיל מחדש באופן אוטומטי. בדוק את מצב סוללת ה- Gear לפני ביצוע שדרוג התוכנה. הטען את הסוללה באופן מלא לפני ביצוע שדרוג התוכנה. בשעה ש- Gear מבצע שדרוג, אין לכבות את המחשב או לנתק את כבל ה- USB. במהלך שדרוג ה- Gear, אין לחבר למחשב מכשירי מדיה אחרים למחשב. חיבור של התקנים נוספים עלול להפריע לתהליך העדכון. במהלך שדרוג ה- Gear, אין להפעיל יישומים אחרים על המחשב או להפעיל את ה- Gear. בעשותך כן אתה עלול להעמיס על המחשב. אם בעת שדרוג התוכנה חיבור האינטרנט אבד, בדוק כי כבל ה- LAN מחובר כהלכה. לאחר מכן, נסה שוב. שדרוגי קושחה יבוצעו רק כאשר ה- Gear מחובר למחשב בצורה תקינה. כאשר ה- Gear מחובר כראוי, ושם דגם ה- Gear מופיע משמאל במסך.Samsung Kies 36

37 יישומים S Voice השתמש ביישום זה כדי להורות למכשיר ל- Gear תכונות שונות באמצעות קולך. הקש על S Voice במסך הבית. יישום זה לא נתמך בשפות מסוימות. לפני השימוש ביישום, קרא והסכם לתנאים ולהתניות במכשיר הנייד המחובר. באפשרותך להשתמש בדוגמאות הבאות לפקודות קוליות: פתח גלריה Call Lulu mobile Check schedule עצות לזיהוי קולי טוב יותר דבר ברור. דבר במקומות שקטים. אל תשתמש במילים פוגעניות או בסלנג. הימנע מדיבור במבטא דיאלקטי. ה- Gear עלול שלא לזהות את הפקודות שלך או לבצע פקודות בלתי רצויות בהתאם לסביבה ולאופן שבו אתה מדבר. 37

38 םימושיי הפעלת S Voice במסך S, Voice אמור פקודה קולית. במידה ו- Voice S מופעל ולא נאמרות פקודות קוליות בטווח זמן מסוים, היישום נכנס למצב המתנה. סמל המיקרופון בתחתית המסך הופך לירוק. כדי לחזור ולהשתמש בפקודות קוליות, הקש על סמל המיקרופון כדי לצאת ממצב המתנה. WatchON Remote השתמש ביישום זה להפעלת ה- Gear כשלט רחוק למכשירים אחרים בעלי מקלט אינפרא-אדום. ניתן להשתמש בתכונה זאת עם מכשירים שונים, כגון טלוויזיות וממירים. הקש על WatchON Remote במסך הבית. מסך השלט רחוק עשוי להשתנות בהתאם לסוג המכשיר הנשלט. בחר את המכשיר שיישלט מרחוק על-ידי ה- Gear, ופעל בהתאם להוראות על המסך להשלמת ההתקנה. ודא כי יציאת האינפרא-אדום של ה- Gear מופנית לכיוון המכשיר. השתמש בתכונות נוספות. כפתור ההפעלה שנה את הערוצים. כוונן את עוצמת הקול. השתק/בטל השתקה טלוויזיה/קלט חיצוני גלול את מסך השלט רחוק שמאלה כדי להגיע ללוח המקשים המספרי. 38

39 םימושיי גלריה השתמש ביישום זה להצגת תמונות וסרטונים. הקש על גלריה במסך היישומים. הצגת תמונות להצגת התמונה הבאה או הקודמת, גלול שמאלה או ימינה. הגדלה והקטנה של התצוגה )זום( השתמש באחת מהשיטות הבאות להגדלת תמונה במהלך הצפייה בה: הקש הקשה כפולה בכל נקודה שהיא בתמונה כדי להגדיל אזור זה. הרחק שתי אצבעות זו מזו בכל נקודה שהיא על המסך להגדלה של החלק הרצוי. צבוט את אצבעותיך )קרב אותן זו לזו( להקטנת התצוגה, או הקש הקשה כפולה כדי לחזור לתצוגה המקורית. הקרנת סרטונים קבצי וידאו מוצגים עם הסמל על. בתמונה הממוזערת שבתצוגה המקדימה. בחר סרטון לצפייה והקש מחיקת קבצים בעת צפייה בקובץ, הקש על מחק אישור. למחיקת מספר קבצים יחד, הקש ממושכות על הקובץ הרצוי למחיקה במסך רשימת הקבצים. לאחר מכן, הוסף את הקבצים האחרים למחיקה והקש על אישור. הקש על כדי לבחור את כל הקבצים יחד. 39

40 םימושיי שיתוף קבצים בעת צפייה בקובץ, הקש על רשתות חברתיות. שתף כדי לשלוח אותו לאחרים או לשתף אותו באמצעות שירות לשיתוף מספר קבצים יחד, הקש ממושכות על הקובץ הרצוי לשיתוף במסך רשימת הקבצים. לאחר מכן, הוסף את הקבצים האחרים לשיתוף והקש על. מזג אוויר השתמש ביישום זה כדי להציג ב- Gear את תחזית מזג האוויר במיקומים שהוגדרו במכשיר הנייד המחובר. הקש על מזג אוויר במסך היישומים. להצגת תחזית מזג האוויר עבור שבוע זה, הקש על המסך. אתר את ההתקן שלי 1 2 השתמש ביישום זה כדי למצוא את המכשיר הנייד המחובר. 1 הקש על אתר את ההתקן שלי במסך היישומים. 2 הקש על התחל. המכשיר הנייד ישמיע צלילים ויפעיל את המסך. גרור את העיגול הגדול החוצה במכשיר הנייד, או הקש על עצור ב- Gear. תכונה זו זמינה רק כאשר ה- Gear והמכשיר הנייד מחוברים. 40

41 םימושיי יישומים לניהול הבריאות השתמש ביישומי מד צעדים, שינה, תרגול ודופק למדידה וניהול מצב הבריאות והגוף שלך. כאשר ה- Gear מסונכרן עם יישום S Health תואם, באפשרותך להשתמש בתכונות נוספות. התכונות הנוספות כוללות, בין השאר, בדיקת מצבך הגופני, שמירת רשומות אימון ועוד. מד צעדים, תרגול ודופק מיועד למטרות פנאי, בריאות ואימונים בלבד ואינו מיועד לשימוש רפואי. לפני השימוש ביישומים אלה, אנא קרא בעיון את ההוראות. במקרה שאתה חווה בעיות בריאותיות או נזקק לסיוע רפואי, היוועץ בגורם רפואי מקצועי. לפני שתתחיל להתעמל ניתן להשתמש ביישום הזה לבקרה על ההתעמלות שלך. בעוד פעילות פיזית מתונה, כגון הליכה מהירה, בטוחה עבור מרבית האנשים, מומחים לבריאות מציעים לקבל ייעוץ רפואי לפני שאתה מתחיל בתוכנית אימונים, במיוחד אם אתה סובל מאחד מהמצבים הבאים: מחלת לב אסטמה או מחלת ריאות סכרת, או מחלת כבד או כליות דלקת פרקים כדאי להתייעץ עם רופא גם אם אתה סובל מתסמינים שעלולים להצביע על מחלות לב, ריאות או מחלות חמורות אחרות, כמו למשל: כאבים או אי-נוחות בחזה, בצוואר, בלסת, או בזרועות במהלך פעילות גופנית סחרחורת או איבוד הכרה קוצר נשימה במאמץ קל או במנוחה, או בעת שכיבה או הליכה לישון נפיחות בקרסוליים, במיוחד בלילה רשרוש בלב או דפיקות לב מהירות או חזקות כאבי שרירים בעת טיפוס מדרגות או במעלה גבעה, שחולפים בעת מנוחה 41

42 םימושיי על פי המלצת המכללה האמריקאית לרפואת ספורט יש להיוועץ ברופא לפני ביצוע פעילות גופנית מאומצת אם מתקיימים שניים או יותר מהתנאים הבאים: גבר מעל גיל 45 או אישה מעל גיל 55. היסטוריה משפחתית של מחלות לב לפני גיל 55. עישון או הפסקת עישון במהלך ששת החודשים האחרונים. העדר פעילות גופנית במהלך שלושה חודשים או יותר. עודף משקל. לחץ דם גבוה או כולסטרול גבוה. סוכרת גבולית או קדם סוכרת. במקרה של ספק - יש להיבדק אם אינך בטוח מה מצבך הבריאותי, יש לך מספר בעיות בריאותיות, או שאת בהיריון, יש להתייעץ עם רופא לפני תחילת תוכנית אימונים חדשה. שיתוף פעולה עם רופא מראש הוא דרך טובה לתכנן תוכנית אימונים שתהיה מתאימה ובטוחה עבורך. שקול את הצעד הראשון שלך בדרך לכושר גופני. ענידת ה- Gear בעת מדידת הדופק, ענוד את ה- Gear בנוחות על הזרוע מעל פרק כף היד כמתואר באיור למטה. אל תהדק את ה- Gear חזק מדי. <צד אחורי> חיישן מד דופק 42

43 םימושיי חיישן מד הדופק עשוי לאבד מהדיוק, תלוי בתנאי המדידה והסביבה. השתמש בתכונת מד הדופק למדידת הדופק בלבד. אין להסתכל ישירות באור של חיישן הדופק. בעשותך כן הנך מסכן את ראייתך. הקפד שילדים לא יסתכלו ישירות באור. טמפרטורת סביבה נמוכה עשויה להשפיע על המדידה; בחורף ובמזג אוויר קר, שמור על חום הגוף בזמן מדידת הדופק. מדוד את הדופק בעת מנוחה ורגיעה. אל תניע את גופך בזמן מדידת דופק. הדבר עלול לגרום לאי דיוקים במדידת הדופק. אם הדופק הנמדד שונה במידה ניכרת מהדופק הצפוי, הישאר במצב מנוחה למשך 30 דקות ולאחר מכן חזור על המדידה. עישון או צריכת אלכוהול לפני ביצוע המדידות עלולים לגרום לשינוי הדופק בהשוואה לדופק הרגיל. אין לדבר, לפהק או לנשום עמוק בזמן מדידת הדופק. הדבר עלול לגרום לאי דיוקים במדידת הדופק. חיישן מד הדופק משתמש באור כדי להעריך את קצב הדופק ולכן הדיוק שלו משתנה בהתאם לגורמים פיזיקליים המשפיעים על הקליטה וההחזרה של האור, כגון מחזור הדם/לחץ הדם, מצב העור, מיקום כלי הדם והריכוז שלהם. נוסף על כך, אם הדופק גבוה מאוד או נמוך מאוד, תוצאות המדידה עלולות להיות לא מדויקות. משתמשים שפרק כף היד שלהם צר עשויים לקבל מדידות לא מדויקות כשהמכשיר רופף והחזרת האור אינה אחידה. אם מדידת הדופק אינה תקינה, הזז את חיישן מד הדופק של המכשיר ימינה, שמאלה, למעלה או למטה על פרק כף היד, או סובב את המכשיר והדק את חיישן מד הדופק לחלק הפנימי של פרק כף היד. אם חיישן הדופק מלוכלך, נגב את החיישן ונסה שוב. מכשולים בין רצועת המכשיר ופרק כף היד, כגון שיער גוף, בוץ או אובייקטים אחרים, עלולים למנוע השתקפות אחידה של האור. הקפד להסיר מכשולים כאלה לפני השימוש. אם המכשיר חם למגע, הסר אותו עד שיתקרר. חשיפת העור למשטח החם של המכשיר לזמן רב עשויה לגרום כווייה. 43

44 םימושיי מד צעדים במסך ספירת הצעדים, הפעל את מד הצעדים כדי לספור את צעדיך ולהציג את מרחק ההליכה ושריפת הקלוריות. לפני השימוש ביישום זה: אם רכשת או איפסת את ה- Gear, עיין במידע על-גבי המסך על היישום והקש אישור. כשה- Gear מחובר למכשיר נייד, מד הצעדים מתחיל לספור באופן אוטומטי. ספירת צעדים 1 1 הקש על מד צעדים במסך הבית. ניתו לצפות במידע, כגון מדידת צעדים ושריפת קלוריות, על גבי המסך. צעדים נוכחיים קלוריות שנשרפו מרחק אימון 2 2 הקש על המסך, ולאחר מכן הקש על השהה להפסקת הספירה. 44

45 םימושיי שימוש בתכונות נוספות במסך מד הצעדים, הקש על כדי להשתמש בתכונות נוספות: להצגת רשומות קודמות, הקש על היסטוריה. להגדרת היעד שלך, הקש על מטרה. לאיפוס מונה הצעדים, הקש על אפס צעדים. לשיתוף ההישגים שלך עם אחרים, הקש על שתף באמצעות. להצגת מידע העזרה, הקש על עזרה. ייתכן שתחוש בהשהיה קלה בזמן שמד הצעדים מנטר את הצעדים שלך ולאחר מכן מציג את הספירה. ייתכן שתהיה גם השהיה קלה כשהחלון המוקפץ יודיע שהגעת ליעד. המרחק הנמדד עשוי להיות שונה מהמרחק האמיתי בגלל צעדים לא אחידים, הליכה במקום וסיבובים במקום. אם תשתמש במד הצעדים בזמן נסיעה במכונית או ברכבת, הרעידות עלולות להשפיע על ספירת הצעדים. רק רשומות משלושים הימים האחרונים נשמרים. ניתן לראות מידע קודם במכשיר הנייד היכן שיישום S Health מותקן. שינה השתמש ביישוםזה לניטור דפוסי השינה שלך ותעד את כמות השינה על ידי זיהוי תזוזות גוף במהלך שינה. ניתן להעביר את הרישומים למכשיר הנייד המחובר. לפני השימוש ביישום זה: אם רכשת או איפסת את ה- Gear, עיין במידע על-גבי המסך על היישום והקש אישור. יישום השינה מנטר את משך השינה שלך ותזוזות גוף בזמן שאתה ישן. לתעד במהלך שינה, הקש כפתור התחל כאשר אתה הולך לישון והקש על כפתור עצור כאשר אתה מתעורר. יישום השינה יכול לתעד מחזורי שינה מרובים במהלך תקופה של 24 שעות. כל שינה שהיישום מאתר בתוך טווח הזמן המצוין מתועד ומחושב כמשך הזמן הכולל של שינה. 45

46 םימושיי תיעוד משך שינה הקש על שינה במסך הבית. 2 הקש על התחל. משך השינה מופיע על גבי המסך כאשר תיעוד השינה מתחיל. 3 3 הקש על עצור אישור להפסקת התיעוד. שימוש בתכונות נוספות במסך שינה, הקש על כדי להשתמש בתכונות נוספות: להצגת רשומות קודמות, הקש על היסטוריה. להצגת מידע העזרה, הקש על עזרה. רק רשומות משלושים הימים האחרונים נשמרים. ניתן לראות מידע קודם במכשיר הנייד היכן שיישום S Health מותקן. 46

47 םימושיי מד דופק השתמש ביישום זה כדי למדוד ולתעד את הדופק הנוכחי שלך. ניתן לתכנן ולשנות את האימון תוך התבססות על הדופק הרשום. אין להשתמש במד הדופק של המכשיר לאבחון קליני או רפואי. למדידת דופק מדויקת יותר, מדוד את הדופק כאשר הנך בתנועה. למדידת הדופק במהלך אימון, השתמש בתכונת האימון. לתוצאות מיטביות במדידת הדופק: אם רכשת או איפסת את ה- Gear, עיין במידע על-גבי המסך על היישום והקש אישור. לפני המדידה, שמור על חום גופך והישאר במנוחה במשך 5 דקות. אל תניע את גופך בזמן המדידה. עיין ב ענידת ה- Gear לפרטים. מדידת הדופק הקש על מד דופק במסך הבית. 2 הקש על התחל להתחלת מדידת הדופק. הסמל יופיע ויהבהב על המסך עם תחילת מדידת הדופק. המכשיר יבצע את המדידה. לאחר מכן, יופיע על המסך הדופק הנוכחי שלך. 47

48 םימושיי שימוש בתכונות נוספות במסך מדידת הדופק, הקש על כדי להשתמש בתכונות נוספות: להצגת רשומות הדופק שלך, הקש על היסטוריה. להצגת מידע העזרה, הקש על עזרה. רק רשומות משלושים הימים האחרונים נשמרים. ניתן לראות מידע קודם במכשיר הנייד היכן שיישום S Health מותקן. תרגול השתמש ביישום זה כדי להציב לעצמך יעדי תזונה ומאזן קלורי ולבנות תוכנית אימונים. הצג את התרגילים שביצעת במהלך היום והשווה אותם ליעד התרגול שלך. ניתן גם לתעד את הישגי התרגול ביומן. תכונת ה- GPS של המכשיר הנייד המחובר משמשת לבדיקת מידע כגון גובה ומהירות, במהלך פעילויות כמו רכיבה או טיפוס הרים. ודא שה- Gear והמכשיר הנייד מחוברים כל הזמן במהלך השימוש בתכונה זו. בתנאי מזג אוויר קר: הימנע משימוש במכשיר בתנאי מזג אוויר קר. במידת האפשר, השתמש במכשיר במקומות סגורים. במקרה של שימוש במכשיר בחוץ במזג אוויר קר, יש לכסות את ה- Gear בשרוולי החולצה לפני השימוש בו. מדוד את הדופק לפני תחילת התרגול. מדידת דופק בעת תרגול עלולות להיות לא מדויקות. אם רכשת או איפסת את ה- Gear, עיין במידע על-גבי המסך על היישום וצור את הפרופיל שלך. בעת יצירת פרופיל, ניתן לרשום את הדופק המקסימלי באופן אוטומטי או ידני. הדופק המקסימלי הנו הדופק המהיר ביותר שאדם אחד יכול להשיג במהלך אימון. אם אתה יודע מהו הדופק המקסימלי שלך, הקלד אותו ידנית. אם המכשיר הוגדר לרשום את הדופק באופן אוטומטי, ה- Gear יחשב אותו על פי 210 x גיל. 48

49 םימושיי ניטור מידע תרגול הקש על תרגול במסך הבית. 2 בחר את סוג התרגול למעקב. ניתן לבחור ריצה, צעידה, רכיבה, או טיול רגלי. 3 הקש על התחל כדי להתחיל במעקב. ניתו לצפות במידע, כגון זמן ומרחק תרגול, על גבי המסך. גלול שמאלה במסך לצפייה במידע נוסף, כגון שריפת קלוריות ומהירות. הפעל נגן המוסיקה. דופק זמן תרגול 4 5 מהירות ממוצעת מרחק תרגול 4 הקש על המסך, ולאחר מכן הקש על עצור אישור להפסקת ניטור מידע התרגול. רשומות האימון מופיעות על גבי המסך. 5 גלול למעלה או למטה כדי להציג את רישומי המעקב. שימוש בתכונות נוספות במסך האימון, הקש על כדי להשתמש בתכונות נוספות: להצגת רשומות האימון, הקש על היסטוריה. להצגת מידע העזרה, הקש על עזרה. 49

50 םימושיי הקש על כדי להשתמש בתכונות נוספות בזמן המעקב אחר פרטי התרגול. ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות בהתאם לסוג האימון הנבחר: להצגת רשומות התרגול, הקש על היסטוריה. להצגת יעדי תרגול, הקש על מטרה. לקבלת ייעוץ ממאמן תוך כדי תרגול במצב ריצה, סמן את האפשרות אימון. כדי להשתמש בתכונת הדופק, סמן מד דופק. רק רשומות משלושים הימים האחרונים נשמרים. ניתן לראות מידע קודם במכשיר הנייד היכן שיישום S Health מותקן. המרחק הנמדד עשוי להיות שונה מהמרחק האמיתי בגלל צעדים לא אחידים, הליכה במקום וסיבובים במקום. שימוש בתכונת האימון בעת תרגול במצב ריצה השתמש בתכונת האימון האישי לתרגול בטוח ואפקטיבי. תוכל לקבל עצות אימון בזמן אמת שיובילו אותך לתרגול בטוח ואפקטיבי. אודות תכונת מאמן תכונת מאמן כוללת טכנולוגיית Firstbeat שמספקת הדרכת התעמלות מותאמת אישית. Firstbeat משתמש בניתוח אפקט אימון )TE( המודד את העומס הפיזי המצטבר במהלך אימון ומעריך את ההשפעה על הכושר שלך. רמות השפעת אימון מבוססים על הפרופיל הפיזי שלך ומידע הדופק שתועד במהלך האימון. רמת השפעת אימון מוגברת בעת ביצוע אימון אפקטיבי ותכונת הנחיית אימון משתמשת בהשפעת אימון על מנת לספק משוב עבורך. המשוב מסופק על ידי התכונה דרך עידוד, כגון 'הגבר מהירות', 'הישאר בקצב זה', ו'האט'. בעת שימוש ראשון בתכונת הנחיית אימון, תתבצע הערכה על רמת השפעת אימון מתאימה בהתאם לפרופיל שלך. ככל שאתה מתעמל, היסטוריית האימון שלך מנותחת והיישום יספק לך הדרכה אישית יותר. אימון טיפוסי יכולה להתחיל במאמץ נמוך והגברה חדה במאמץ לקראת הסוף. בקר ב- לפרטים נוספים ה- Gear מודד את הדופק בעזרת חיישן מדידת הדופק. תכונה זו עלולה לא לפעול כראוי אם חיישן הדופק חשוף לזיעה מרובה או שמיקומה משתנה במהלך האימון. לתוצאות מאמן הטובות ביותר, השתמש בתכונת מאמן בעת התעמלות בבית. 50

51 םימושיי במסך הבית, הקש על תרגול ריצה. 2 הקש על וסמן אימון. הקש על אימון להגדרת השפעת האימון ודופק מקסימלי. הבאים מתארים כל רמת השפעת אימון: קל: שמירה על בריאות כללית ושיפור כח סיבולת. מתון: שמר את הכושר הבסיסי שלך ושפראת סיבולת לב-ריאה. שיפור: שפר את הכושר הבסיסי שלך ואת סיבולת לב-ריאה. אם משך האימון שלך הינו קצר מזה שהוקצה עבור השפעת האימון, עצימות האימון תוגבר כדי להשיג את השפעת האימון. אם תחוש כאב או אי-נוחות במהלך האימון, הפסק מיד, והיוועץ בגורם רפואי מקצועי. 3 החלק אצבע מטה מהחלק העליון של המסך לחזרה למסך הריצה. ההגדרה הושלמה. 4 הקש על התחל. מדידת הדופק מתחילה. התחל לרוץ כאשר המדידה הסתיימה. ניתו לצפות במידע, כגון מדידת צעדים ומהירות, על גבי המסך. 5 בעת סיום הריצה, הקש על המסך, ולאחר מכן הקש על עצור אישור להפסקת ניטור מידע האימון. 51

52 םימושיי הודעות השתמש ביישום זה כדי להציג הודעות שהתקבלו במכשיר הנייד המחובר וכדי להתקשר או לענות לשולח באמצעות ה- Gear. הקש על הודעות במסך היישומים. ביצוע שיחה כדי להתקשר לשולח, גלול ימינה את ההודעה ברשימה, או הקש על בהודעות. שיחה במסך הניווט מענה להודעה הקש על במסך ניווט ההודעה, או הקש על השב. במענה להודעה תוכל להשתמש בביטויים מוגדרים על-ידי המשתמש ב- Voice Gear Manager, S ובסמלי הבעה. הקש על בתפריט המענה כדי לבחור באפשרויות הזנת טקסט. הצגת הודעה במכשיר נייד מחובר הצג במסך ניווט ההודעה, או הקש על לבדיקת הודעה במכשיר הנייד המחובר, הקש על במכשיר. מחיקת הודעות במסך ניווט ההודעות, הקש על האפשרות מחק. ניתן גם להקיש על, לבחור מספר הודעות למחיקה, ולאחר מכן להקיש על מחק כדי למחוק את כל ההודעות יחד. הקש על כדי לבחור את כל הקבצים יחד. 52

53 םימושיי נגן המוסיקה השתמש ביישום זה להקשיב למוזיקה השמורה ב- Gear. הקש על נגן המוסיקה במסך הבית. לפני השימוש ביישום זה: אם רכשת או איפסת את ה- Gear, עיין במידע על-גבי המסך על היישום והקש אישור. חיבור לאוזניות Bluetooth במסך הבית, הקש על הגדרות.Bluetooth 2 להפעלת ה- Bluetooth, סמן את האפשרות.Bluetooth 3 הקש על אוזניית BT ובחר את האוזנייה מרשימת האוזניות שזוהו. האזנה למוסיקה הקש על כדי להשמיע מוסיקה. הצג את רשימת הקבצים. הגדר אפשרויות חזרה והשמעה אקראית. כוונן את עוצמת הקול או האזן למוזיקה באוזניות.Bluetooth דלג לקובץ הבא. לחץ ממושכות להרצה מהירה קדימה. הפעל מחדש את הקובץ המופעל כעת או דלג לקובץ הקודם. לחץ ממושכות להרצה מהירה אחורה. השהה וחדש את ההפעלה. 53

54 םימושיי בקר מדיה 1 2 השתמש ביישום הזה כדי להפעיל קובצי מדיה ולשלוט בהם. ניתן להפעיל את נגן המוסיקה במכשיר הנייד המחובר ולשלוט בהשמעה בעזרת ה- Gear. עבור קבצי מדיה אחרים, ראשית התחל הפעלה במכשיר הנייד. ניתן לשלוט מה- Gear בהשמעת הקובץ הנבחר. 1 הקש על בקר מדיה במסך היישומים. 2 הקש על להפעלת קובצי מדיה במכשיר הנייד המחובר. הגבר עוצמת קול. דלג לקובץ הבא. לחץ ממושכות להרצה מהירה קדימה. השהה וחדש את ההפעלה. הפעל מחדש את הקובץ המופעל כעת או דלג לקובץ הקודם. לחץ ממושכות להרצה מהירה אחורה. החלש עוצמת קול. 54

55 םימושיי שעון עצר השתמש ביישום זה כדי למדוד את הזמן שעבר הקש על שעון עצר במסך היישומים. 2 הקש על התחל כדי לתזמן אירוע. להקלטת זמני הקפה, הקש על הקפה. לסיום התזמון, הקש על עצור. כדי לנקות רשומות זמני הקפה, הקש על איפוס. אנשי קשר השתמש ביישום זה כדי להציג ב- Gear את רשימת אנשי הקשר במכשיר הנייד המחובר. הקש על אנשי קשר במסך הבית. ניתן לבצע שיחה או לשלוח הודעה לאיש קשר על ידי גלילה שמאלה או ימינה של רשומה ביומן. 55

56 םימושיי תזכיר קולי השתמש ביישום זה להקלטת תזכורות קוליות. תזכירי הקול שמוקלטים על-גבי ה- Gear מועברים למכשיר הנייד המחובר באופן אוטומטי. הקש על תזכיר קולי במסך הבית. הקלטת תזכירים קוליים הקש על כדי להתחיל בהקלטה. דבר למיקרופון בחלק הימני תחתון של ה- Gear. הקש על כדי להשהות את ההקלטה. הקש על כדי לסיים את ההקלטה. לביטול ההקלטה, הקש על. הצג את רשימת התזכורות הקוליות. זמן הקלטה נותר התחל להקליט. השמעת תזכירים קוליים הקש על ובחר תזכורות קולית להשמעה. אם הוקלט תוכן קולי שהומר אחר-כך לקובץ נתונים, יופיע לצד שם הקובץ. כאשר אתה מקיש על, ה- Gear מציג על המסך את התוכן כטקסט במהלך ההפעלה. : כוונן את עוצמת הקול על-ידי הקשה על או. ניתן גם להתחבר לאוזניות Bluetooth כדי להאזין לתזכורת הקולית. : השהה את ההשמעה. / : דלג לתזכורת הקולית הקודמת או הבאה. 56

57 םימושיי דוא"ל השתמש ביישום זה כדי לבדוק את הדואר האלקטרוני שהתקבל במכשיר הנייד המחובר. הקש על דוא"ל במסך היישומים. לפתיחת דוא"ל, בחר הודעה מהרשימה והקש עליה. מסך ניווט הדוא"ל יופיע. בדיקת דוא"ל במכשיר הנייד המחובר הצג במסך ניווט הדוא"ל, או הקש על לבדיקת דוא"ל במכשיר הנייד המחובר, הקש על במכשיר. מחיקת דוא"ל במסך ניווט הדוא"ל ב- Gear, הקש על האפשרות מחק. ניתן גם להקיש על, לבחור מספר הודעות דוא"ל למחיקה, ולאחר מכן להקיש על מחק כדי למחוק את כל ההודעות יחד. הקש על כדי לבחור את כל הודעות הדוא"ל יחד. 57

58 םימושיי לוח זמנים השתמש ביישום זה כדי להציג ב- Gear אירועים שנקבעו במכשיר הנייד המחובר. הקש על לוח זמנים במסך היישומים. להצגת פרטי האירוע, בחר את האירוע הרצוי מהרשימה. גלול את המסך ימינה או שמאלה, או הקש על החצים ימינה ושמאלה כדי לשנות את התאריך. פקדים צפה בסטטוס החיבור ובחיי הסוללה הנותרים. כוונן את עוצמת הקול ובהירות התצוגה. הקש על פקדים במסך הבית. יומן שיחות השתמש ביישום זה כדי להציג יומני שיחות והודעות של מכשירים ניידים מחוברים ב- Gear. הקש על יומן שיחות במסך הבית. בחר יומן וגלול מעלה ומטה כדי לחפש את הרשומה הרצויה. לביצוע שיחה, גרור את רשומת היומן ימינה. לשליחת הודעה, גרור את רשומת היומן שמאלה. בתצוגה המפורטת של היומן, הקש על כדי להתקשר למספר. כדי לבחור את סוג היומנים שיוצגו, פתח את רשימת היומנים וגרור את אצבעך ממרכז המסך לכיוון מטה. לאחר מכן, הקש על סנן לפי כדי לבחור את היומנים שיוצגו. טיימר 1 2 השתמש ביישום זה לצורך שימוש ב- Gear כטיימר מונה לאחור. 1 הקש על טיימר במסך היישומים. 2 הגדר את משך הזמן והקש על התחל. גרור את אל מחוץ למעגל הגדול כאשר הטיימר יבוטל. 58

59 הגדרות שעון שנה את סוג השעון המופיע על מסך השעון. במסך הבית, הקש על הגדרות שעון. גלול את המסך ימינה או שמאלה כדי לבחור סוג שעון. טפטים שנה את צבע מסך הבית. לחלופין, הגדר תמונה או תצלום השמורים ב- Gear כטפט עבור מסך הבית. במסך הבית, הקש על הגדרות טפטים. התראות השתמש ב- Gear על מנת להישאר מעודכן במגוון אירועים, כגון שיחות שלא נענו או הודעות חדשות, שהתקבלו במכשיר הנייד המחובר. במסך הבית, הקש על הגדרות התראות. 59

60 תורדגה צליל שנה הגדרות עבור צלילים שונים של ה- Gear. במסך הבית, הקש על הגדרות צליל. עוצמת צלצול: כוונן את רמת עוצמת הקול של הצלילים השונים, כגון מולטימדיה, צלצול, התראות וצלילי מערכת. מצב צליל: בחר את מצב הצליל של ה- Gear מהאפשרויות: צליל, רטט והשתק. צלילי מגע: הגדר שה- Gear ישמיע צליל בעת בחירת יישומים או אפשרויות על מסך המגע. צלצולים: בחר צלצול שיתריע על שיחות נכנסות. התראות: בחר את סוג הצלצול שיישמע באירועים כגון הודעות נכנסות ושיחות שלא נענו. רטט: כוונן את העוצמה של התראת רטט. תצוגה שנה את הגדרות התצוגה. במסך הבית, הקש על הגדרות תצוגה. בהירות: כוונן את בהירות התצוגה. כיבוי מסך אוטומטי: הגדר את משך הזמן שה- Gear ימתין לפני כיבוי התאורה האחורית של התצוגה. גופן: שנה את סוג וגודל הגופן של טקסט התצוגה. שפה: בחר שפת תצוגה לכל התפריטים והיישומים. כאשר ה- Gear מחובר למכשיר נייד, הגדרת השפה החלה על המכשיר הנייד תחול גם על ה- Gear. ניתן לשנות את הגדרת השפה רק במכשיר הנייד המחובר. מחוות השכמה: הגדר את ה- Gear להפעלה והצגה של מסך ספציפי באמצעות שימוש במחווה. הרם את היד העונדת את ה- Gear והבט במסך של ה- Gear למשך מספר שניות. המסך יידלק ויוצג מסך מוגדר מראש. גודל סמל הבית: באפשרותך לשנות את גודל הסמלים במסך הבית. ערוך את מסך הבית: באפשרותך לשנות את מיקום הסמלים במסך הבית ולמחוק אותם. 60

61 תורדגה Bluetooth קבע את תצורת הגדרות ה- Bluetooth. במסך הבית, הקש על הגדרות.Bluetooth.Bluetooth הפעל או כבה את התכונה :Bluetooth אוזניית :BT חפש אוזניות Bluetooth וחבר אותן ל- Gear. הפוך לגלוי: הגדר שה- Gear יופיע ברשימות המכשיר כאשר הוא מאתר התקני.Bluetooth מצב חסימה חסום את כל ההתראות מלבד שעון מעורר וטיימר. במסך הבית, הקש על הגדרות מצב 'חסימה' ובחר באפשרות הרצויה. לחיצה כפולה הגדר יישום להפעלה מיידית בלחיצה כפולה על כפתור הפעלה/כיבוי. במסך הבית, הקש על הגדרות לחיצה כפולה ובחר באפשרות הרצויה. נעילת פרטיות במסך הבית, הקש על הגדרות נעילת פרטיות. נעילת פרטיות: הפעל או השבת את תכונת נעילת המסך באמצעות הגדרת PIN המכיל לפחות ארבעה מספרים. ניתן לפתוח את מסך ה- Gear על ידי הכנסת קוד ה- PIN כאשר המכשיר הנייד וה- Gear אינם מחוברים. עזרה: היכנס לעזרה על השימוש בנעילת פרטיות. 61

62 תורדגה פרופיל צור פרופיל באמצעות הזנת המידע הפיזי שלך, כגון מין ומבנה גוף. במסך הבית, הקש על הגדרות פרופיל ובחר באפשרות הרצויה. אפס Gear אפס הגדרות לערכי ברירת מחדל של היצרן ומחק את כל הנתונים. יישומי ברירת המחדל לא יימחקו. במסך הבית, הקש על הגדרות אפס.Gear בעת חיבור ה- Gear למכשיר נייד אחר אם ברצונך לחבר את ה- Gear למכשיר נייד חדש שרכשת או למכשיר נייד אחר בפעם הראשונה, אפס את ה- Gear. איפוס ה- Gear יסיר את הנתונים מהזיכרון. לאחר האיפוס, תוכל לחבר את ה- Gear למכשיר נייד אחר. פרטי Gear במסך הבית, הקש על הגדרות פרטי.Gear אודות :Gear הצג מידע אודות ה- Gear. אתר באג ב- USB : הפעל או השבת את מצב הסרת שגיאות.USB תוכל להשתמש במצב זה במהלך פיתוח יישומים על-ידי חיבור ה- Gear למחשב באמצעות כבל.USB 62

63 Gear Manager הפעלת Gear Manager יישום זה מאפשר לך להתחבר למכשיר נייד ולהתאים את ההגדרות והיישומים המותקנים ב- Gear לצרכיך. בנוסף, תוכל להשתמש בו לצורך גישה לתכונות השונות של המכשיר הנייד. במסך היישומים של המכשיר הנייד המחובר, הקש על.Gear Manager ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות בהתאם לסוג המכשיר הנייד המחובר. חיבור למכשיר Gear חדש בחלקו העליון של מסך ה- Manager,Gear הקש על חפש מכשירים חדשים. נתק את ה- Gear הנמצא כעת בשימוש וחבר Gear אחר. קביעת התצורה של הגדרות ה- Gear היכנס למידע אודות ה- Gear ועדכן את תוכנת ה- Gear. הקש על שם ה- Gear ברשימה מכשיר משויך שבמסך ה- Manager,Gear ולאחר מכן השתמש בתכונות הבאות: מנהל החיבורים: חבר או נתק את ה- Gear. שנה שם: שנה את שם ה- Gear. עדכון תוכנה: עדכן את התוכנה ב- Gear לגרסה העדכנית ביותר. מספר דגם: הצג את פרטי דגם ה- Gear. גרסת תוכנה: הצג פרטי גרסה של.Gear 63

64 Gear Manager מעצב מסך הבית שנה את הגדרות מסך הבית של ה- Gear : הקש על מעצב מסך הבית במסך ה- Manager.Gear טפטים שנה את צבע מסך הבית של ה- Gear. לחלופין, הגדר תמונה או תצלום השמורים במכשיר הנייד כטפט עבור מסך הבית של ה- Gear. הקש על האפשרות טפטים במסך ה- Manager.Gear בחר טפט למסך הבית. הטפט הנבחר יופיע על מסך הבית של ה- Gear. שעון באפשרותך לשנות את סוגי השעון המופיעים על מסך השעון. הקש על האפשרות שעון במסך ה- Manager.Gear בחר בסוג השעון הרצוי. להגדרת המידע המפורט להצגה במסך השעון, הקש על ליד רשימת השעונים ובחר פריט. S Health באפשרותך להעביר רשומות S Health השמורות ב- Gear למכשיר הנייד המחובר. כדי להגדיר מרווח זמן לשליחת קבצים, במסך,Gear Manager הקש על לצד S, Health והקש על מרווח העברה ב'מד צעדים'. הקש על העבר כעת כדי לשלוח את הקובץ מייד. הקש על האפשרות S Health במסך ה- Manager Gear כדי להפעיל את S. Health 64

65 Gear Manager התראות הישאר מעודכן במגוון אירועים, כגון שיחות שלא נענו או הודעות חדשות, שהתקבלו במכשיר הנייד המחובר. ניתן גם להגדיר הגדרות עבור תכונת ההתראות. במסך ה- Manager,Gear הקש על התראות, גרור ימינה את המתג התראות, ולאחר מכן סמן את הפריטים הרצויים. הגבל התראות: הגדר התראות, כגון שיחות או הודעות, שלא יתקבלו ב- Gear. ממסר חכם: הגדר את המכשיר הנייד לשליחת התראות חדשות מיד כאשר אתה מרים אותו. התראות על הודעות חדשות או שיחות שלא נענו יתקבלו בו-זמנית גם ב- Gear. תכונה זו זמינה רק כאשר מסך ה- Gear פועל. מכשירים ניידים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו. להצגת הפרטים כשהמסך נעול, יש לבטל תחילה את הנעילה במכשיר הנייד. הצג הודעה בתצוגה מקדימה: הגדר חלונות קופצים שיציגו את שם או את תוכן היישום. השאר מסך כבוי: הגדר קבלת התראות גם שהתצוגה כבויה. התראות מידיות עבור :GEAR הגדר את הפריטים שיתקבלו ישירות ל- Gear. התראות עבור :GEAR הגדר את הרכיבים שעבורם תקבל התראה על ה- Gear אם אינם מסומנים במכשיר הנייד המחובר. התראות כלליות: הגדר פריטים נוספים שעליהם תקבל התראה ב- Gear. היישומים שלי באפשרותך לנהל את הגדרות היישומים המותקנים ב- Gear. גלול מעלה או מטה כדי להציג את כל היישומים המותקנים ב- Gear. הקש על האפשרות היישומים שלי במסך ה- Manager.Gear קביעת הגדרות היישומים הקש על ליד יישום וקבע את ההגדרות. 65

66 Gear Manager העברת קובצי מוזיקה מהמכשיר הנייד ל- Gear ניתן להעביר קבצי מוסיקה מהמכשיר הנייד ל- Gear. הקש על ליד הסמל נגן המוסיקה, הקש על שלח רצועות אל ה- Gear, הקש והחזק קובץ ובחר קבצים להעברה. להעברת הקבצים הנבחרים ל- Gear, הקש על שלח. העברת תזכורות קוליות מה- Gear ניתן להעביר קובצי תזכורת קולית למכשירים ניידים. להעברת תזכורות קוליות, הקש על ליד תזכיר קולי, ולאחר מכן הקש על העבר אוטומטית ללא העבר כעת. כדי להגדיר העברה אוטומטית של הקבצים למכשיר נייד לאחר הקלטת תזכורות ב- Gear, הקש על העבר אוטומטית תמיד. Samsung Apps באפשרותך להוריד יישומים מ- Apps.Samsung הקש על האפשרות Samsung Apps במסך ה- Manager.Gear חפש יישום ובחר אותו להורדה. להתקנת יישומים שהורדו ממקורות שאינם מ- Apps,Samsung ב- Manager,Gear הקש על הגדרות יישומים לא מוכרים אישור. 66

67 Gear Manager Gear חפש את אם איבדת את ה- Gear, Manager Gear מסוגל לעזור לך למצוא את המכשיר. הקש על האפשרות Gear חפש את במסך ה- Manager.Gear הקש על התחל, ה- Gear ישמיע צלילים ויפעיל את המסך. תכונה זו זמינה רק כאשר ה- Gear והמכשיר הנייד מחוברים. הגדרות השתמש ביישום זה כדי להגדיר את ה- Gear ואת האפשרויות השונות. הקש על הגדרות במסך ה- Manager.Gear גיבוי ושחזור גבה את הנתונים שנשמרו ב- Gear או שחזר נתונים שגובו. במסך ההגדרות, הקש על גיבוי ושחזור. הגדרת כפתור ההפעלה הגדר את הפעולות שיתבצעו בלחיצה כפולה על כפתור ההפעלה של ה- Gear. במסך ההגדרות, הקש על הקשה כפולה על מקש הבית, ולאחר מכן בחר באחת מהאפשרויות. הפעלת התכונה 'נעילה אוטומטית' הגדר את המכשיר הנייד לנעילה אוטומטית כאשר הוא מנותק מה- Gear. במסך ההגדרות, הקש על נעילה אוטומטית. הקש על המשך, צייר תבנית על-ידי חיבור ארבע נקודות או יותר, ולאחר מכן צייר שוב את התבנית כדי לאמת אותה. אם ה- Gear שלך לא מזוהה, נעילת התבנית תופעל באופן אוטומטי במכשיר הנייד. כשה- Gear שלך יזוהה שוב, נעילת התבנית תבוטל. 67

68 Gear Manager שימוש במחוות השכמה הגדר את ה- Gear כך, שיזהה את המחווה שלך להערת ה- Gear ויציג את השעון או את הדף האחרון שאליו נכנסת כאשר המסך כבוי. במסך ההגדרות, הקש על מחוות השכמה ולאחר מכן גרור את מתג מחוות השכמה ימינה. כדי לבחור במסך מוגדר מראש שיוצג עם הפעלת המסך, הקש על בחר מסך מוצג. כדי להעיר את ה- Gear, הרם את היד העונדת את ה- Gear והבט במסך של ה- Gear למשך מספר שניות. המסך יידלק ויוצג מסך מוגדר מראש. הגדרת שיטה להזנת טקסט וניהול תבניות הגדרת שיטה להזנת טקסט וניהול תבניות. ברירת מחדל: בחר שיטה להזנת טקסט. ערוך תבניות טקסט: נהל תבניות הודעות לשימוש בעת מענה להודעה. מענה לשיחה נכנסת באמצעות פקודה קולית כששיחה נכנסת, באפשרותך לקבל או לדחות אותה באמצעות פקודה קולית. במסך ההגדרות, הקש על שיחות נכנסות. הגדרת הודעות חירום הגדר את המכשיר לשלוח הודעה לנמענים במצב חירום. במסך ההגדרות, הקש על הגדרות שלח הודעות עזרה, ולאחר מכן גרור את המתג שלח הודעות עזרה ימינה. לחץ שלוש פעמים על כפתור הפעלה/כיבוי כדי לשלוח הודעת חירום הכוללת את מיקומך הנוכחי. מכשירים ניידים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו. 68

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

SM-T530 מדריך למשתמש

SM-T530 מדריך למשתמש SM-T530 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

i760 User Guide.indb

i760 User Guide.indb מדריך למשתמש במכשיר סלולרי i760 הודעה חשובה: נא קראו לפני השימוש במכשיר הסלולרי כרטיס ה- SIM אשר מסופק בערכה זו נועד לשימוש עם המכשיר הסלולרי המסופק בערכה. שימוש בכרטיס SIM זה במכשירים סלולריים מהדגמים

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 HB8802 המהדורה ראשונה ינואר 2014 מידע זכויות יוצרים אין לשכפל, להעביר, לשכתב, לאחסן במערכת אחזור, או לתרגם לכל שפה שהיא בכל צורה או בכל אמצעי, כל חלק ממדריך למשתמש

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב Webinar שעשינו בגרסה הקודמת אמרנו כי הלוגו של הבא, של גרסת חורף 18', יהיה

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc אנו מברכים אתכם על הרכישה של Windows Mobile Smartphone החדש שלכם! אנא קראו את המידע שלהלן טרם השימוש מכשיר זה אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מאריזה. אין להסיר את הסוללות במהלך טעינת הטלפון. פתיחה או פגיעה

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני ZenFone 6 מדריך אלקטרוני HEB8830 מאי 2014 מהדורה ראשונה 2 תוכן נהלים בשימוש...9 טיפול ובטיחות...10 הנחיות...10 סילוק מתאים... 11 1 הכן את ה- Zen שלך! 2 אין כמו בבית חלקים ותכונות... 14 15... Installing

קרא עוד

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה)

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה) Enterprise Vault מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה).3 Outlook מדריך למשתמשי :Enterprise Vault עדכון אחרון: 08-03-9. הודעה משפטית LLC. Copyright 08 Veritas Technologies כל הזכויות שמורות.,Veritas

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

nüvi סדרת 2200/2300 מדריך למשתמש לשימוש עם דגמי nüvi הבאים: 2370,2360,2350,2340,2310,2300,2250,2240,2200

nüvi סדרת 2200/2300 מדריך למשתמש לשימוש עם דגמי nüvi הבאים: 2370,2360,2350,2340,2310,2300,2250,2240,2200 nüvi סדרת 2200/2300 מדריך למשתמש לשימוש עם דגמי nüvi הבאים: 2370,2360,2350,2340,2310,2300,2250,2240,2200 שלה הבנות החברות או 2010-2011 Garmin Ltd. או להוריד, להפיץ, לשדר, להעתיק, לשכפל, אין זה, במסמך מפורשות

קרא עוד