Output file

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Output file"

תמליל

1

2 מדריך למשתמש מכונת Gaggia Classic מתג הפעלה ראשי ונורית חיווי הפעלה 2- מתג הכנת אספרסו )קפה( ומשאבת מים 3- נורית חיווי טמפרטורה 4- מתג הפעלת קיטור 5- מכסה מגש עודפי מים 6- מיכל מים נשלף 7- ברז הפעלת קיטור/מים רותחים 8- צינור הקצפת קיטור/מים רותחים 9- ידית חליטה מקצועית. 10- פילטר ידית החליטה לכוס אחת 11- פילטר ידית החליטה ל 2 כוסות 12- מגש עודפי מים -13 דיסקת ארומה cream( ) perfect אופציה בתוספת תשלום 14- ראש יחידת החליטה 15- אטם ראש יחידת החליטה 16- בסיס לרשת ראש יחידת החליטה. 17- רשת ראש יחידת החליטה. 18- דוחסן לידית החליטה 19- כבל הזנת החשמל 20- כפית מדידה לקפה טחון 7 גר' 21- פיית מזיגה כפולה לידית החליטה 22- מכסה מיכל מים. 23- צינורית שיחרור לחץ אחורי נשלפת. 24- מקציף אוטומטי )קפוצ'ינטור( אופציה בתוספת תשלום 25. פילטר מתאם לפודים )אופציה בתוספת תשלום( 2

3 איור 2 איור 4 איור 3 איור 5 הוראות הרכבת מקציף ייחודי השחל את טבעת ההברגה )1( על צינורית ההקצפה..1 בתוך )3( מקם את אטם. 2 לחץ את ראש המקציף )4(, אטם )2( מעליו על השחל את החלק 3. צינורית ההקצפה מול טבעת ההברגה. הברג את טבעת ההברגה )1( 4. הדק בתנועה )4( לחלק סיבובית )5( בתוך )7( הרכב את חלק 5. )7( כאשר חלק )6( חלק צריך לבלוט מתוך חלק )6(. הרכב את חלק 6+7 על חלק 6. )4( 3

4

5 חיבור כבל הזנת החשמל יהיה לשקע עם תקן ישראלי בלבד. כבל הזנה אין להשתמש במכונה אם כבל ההזנה לא תקין מסיבה כלשהי )נתק / קרע /קצר ) יש להחליף / לתקן מידית את כבל ההזנה פגום במעבדה מוסמכת. אין להניח את הכבל מסביב לפינות חדות או מעל חלקים שונים ואין להניח אותו בסביבה רטובה ממים או כל נוזל אחר. אין להשתמש בכבל כמנשא או כגורר למכונה. אין לגעת בכבל בידיים רטובות. אין להניח לכבל לגעת בחלקים חמים של המכונה. אם כבל החשמל ניזוק, יש לפנות למעבדת שירות מוסמכת על מנת להחליפו. משטח הנחה יש להעמיד את המכונה על משטח ישר ובטוח ( מומלץ על השיש רחוק מהכיריים / תנור(. מומלץ לא להעביר את המכונה ממקום למקום או מבית לבית למנוע טלטלות מיותרות. אין להשאיר את המכונה בטמפרטורת חדר של פחות 0, c שכן המים הנותרים בדוד עלולים לקפוא ולגרום נזק למכונה. נקיון לפני נקיון המכונה יש להעביר את מתג ההפעלה )1( למצב OFF ולנתק את כבל הזנה מהשקע. כמו כן יש להמתין שהמכונה תתקרר במידה והיתה לאחר שימוש. אין לשטוף את המכונה במים ואין לנקות חלקים פנימיים. יש לנקות את המכונה, כמובן לאחר ניתוקה מהחשמל ולאחר שחלקי המתכת התקררו, באמצעות מטלית רכה שהורטבה במעט מים וסבון ניטרלי )אין להשתמש בממיסים העלולים לפגוע בפלסטיק(. אין להשרות את המכונה במים או בנוזלים אחרים., אחסנה במידה והמכונה לא בשימוש מומלץ לאחסן אותה בקופסא המקורית ובמקום יבש ורחוק מילדים. נקי 3. התקנה. אריזה הקרטון המקורי של המכונה עוצב במיוחד לשמור את המכונה מטלטלות ושברים לשמור עליו לצורך העברה בעתיד. מומלץ פעולות ראשוניות הסר את מכסה הקרטון מהאריזה העליונה. שלוף את המכונה בזהירות מהאריזה התחתונה והנח אותה במקום מתאים שהוכן לה מבעוד מועד. OFF לפני חיבור המכונה לחשמל וודא כי מתג ההפעלה )1( נמצא במצב חשוב : יש לקרוא בעיון את סעיף 9 בחוברת ההפעלה על מנת להכיר את כל מדריך התקלות של המכונה. הפעלה ראשונית הפעלה ראשונית נחוצה בהפעלה הראשונה של המכשיר, כמו כן במקרים בהם המכשיר לא היה בשימוש זמן רב ובמקרים בהם אזלו המים והקיטור. 5 הפעלה ראשונה תהיה לאחר מילוי מים מילוי מים )איור 2(

6 . מים חמים עלולים לגרום נזק בלתי יש למלא את המכונה במים בטמפרטורת החדר מלא את המיכל במים, ממקומו,שטוף את המיכל במי ברז )6( הפיך למיכל. שלוף את המיכל. וודא שהמיכל ממוקם כראוי באמצעות לחיצה מתאימים והחזר את המיכל למקומו קלה על המיכל. ניתן גם להסיר את מכסה המיכל )22( ולמלא אותו ישירות. ניתן לראות את גובה המים במיכל בחלון המילוי בצד המכונה. יש לוודא שבשום אופן גובה המים לא יירד מתחת לרמת המינמום לבל ייגרם נזק בלתי הפיך למשאבה. חברת GAGGIA מאשרת שימוש במי ברז רגילים במכשיריה, אך מאחר והמים בארצנו ברמת קשיות גבוהה, על מנת לצמצם את בעית האבנית ולהאריך את חיי המכונה ולמנוע סתימות ובעיות אבנית שונות, אנו ממליצים בשימוש במסננים המנטרלים אבנית. חל איסור מוחלט להכניס חלב למיכל המים., טיפול בנזק במידה ויגרם נזק למכונה כתוצאה מהצטברות אבנית סתימות וכו זה לא יכלל במסגרת האחריות. הרכב את כבל הזנת החשמל )19( הכנס אותו לחשמל בכפוף להוראות הבטיחות. )1( מצב,ON וכשברז הפעלת הקיטור )7( במצב העבר את מתג ההפעלה הראשי סגור. לראש יחידת החליטה ) 14 (,בשלב זה אל תרכיב את הנח כוס או כלי אחר מתחת,לחץ על מתג הכנת הקפה/הזרמת מים )2(, בשלב זה תשמע את ידית החליטה ום מראש יחידת החליטה רעש המשאבה ולאחר מספר שניות מים יתחילו לזר המתן שהזרם יהיה אחיד. והעבר אותו למצב מתג הכנת הקפה )2(,לחץ שוב על לאחר שהכוס תתמלא.OFF בשלב זה המכונה נקייה מאויר, שטופה ומוכנה לשימוש. פעולה זו מומלצת בהפעלה ראשונה, בהפעלה לאחר שמיכל המים התרוקן והמכונה הפסיקה לעבוד ובהפעלה לאחר הפסקה ממושכת. הערה- ייתכן מצב שבשל "בועת אויר " במערכת ההידראולית המשאבה לא תבצע את הנאמר לעיל במקרה זה יש לפעול כדלקמן: הנח כוס או כלי אחר מתחת לצינור הקיטור /מים רותחים ) 8 (,סובב את ברז הפעלת קיטור / מים חמים )7( נגד כיוון השעון עד הסוף לפתיחה,לחץ על מפסק הכנת הקפה )2( והמתן עד שהמים יעברו דרך צינור הקיטור / מים חמים והזרם יהיה אחיד. לאחר מספר שניות סובב את ברז הפעלת הקיטור )7( עם כיוון השעון עד הסוף ולחץ שוב על מפסק הכנת הקפה )2( והעבר אותו למצב.OFF בשלב זה המכונה נקייה מאויר, שטופה ומוכנה לשימוש. אין להפעיל את משאבת המכונה ללא מים. המשאבה עלולה להינזק נזק כתוצאה של הפעלה ללא מים אינו מכוסה במסגרת האחריות. 6 הערה- נורית חיווי הטמפ ' )3( תהבהב אוטומטית בזמן שהמכונה תתחמם. דקות מהדלקת המכונה עד להגעתה לטמפרטורה יציבה אופטימלית. מומלץ להמתין 4. הכנת הקפה 6

7 כלל בטיחות לעולם אל תסיר את ידית החליטה באמצעות סיבובה בכיוון השעון בזמן שהמכונה מכינה קפה, קיימת סכנת כוויה. להכנת קפה אספרסו בחר בתערובת קפה טחון המתאים לאספרסו או כל קפה אשר מיועד למכונות אספרסו, רצוי להשתמש בספלים מתאימים, בעזרת המכונה ניתן להכין קפה אספרסו בעל מרקם עשיר וקרמי. חשוב חמם תחילה את ידית החליטה )9( באמצעות השארתה מורכבת תמיד במקומה. וודא כי במיכל המים כמות מספקת של מים טריים ושברז הפעלת קיטור /מים רותחים )7( סגור. במידה ומכונת הקפה כבוייה, הדלק אותה באמצעות מתג ההפעלה הראשי )1(. )3( תידלק, סימן לכך שהמכשיר מוכן לעבודה, הסר את חכה שנורית חיווי הטמפרטורה ידית החליטה. הערה- נורית החיווי )3( עשויה להידלק ולהכבות לפרקים, תהליך זה נורמלי לחלוטין. שלבי הכנת הקפה )10( למנה אחת : פילטר בודד )10,11( המתאים לרצונך בחר את פילטר הרשת ופילטר כפול )11( להכנת אספרסו כפול או שתי כוסות. הכנס את הפילטר לתוך )14( על מנת )9( והרכב את ידית החליטה בראש יחידת החליטה ידית החליטה שתתחמם. במקרה שהידית קרה ניתן לבצע לה חימום מוקדם באמצעות הזרמת מים באופן )2( למספר שניות )כ 50( cc, על מתג הכנת הקפה הבא:כשהידית מורכבת לחץ לסגירה, מצב.OFF לאחר מכן לחץ שוב על מתג הכנת הקפה )4) שחרר את ידית החליטה )9( ומלא אותה בקפה טחון, באמצעות כף המדידה )20(. אספרסו קצר 1 = כפית מלאה מחוקה 1 : באופן הבא )להכנת אספרסו כפול, או שתי = 2 כוסות אספרסו 2 כפיות מלאות מחוקות כוסות אספרסו קצר בו זמנית(. דחס בעדינות את הקפה בידית באמצעות הדוחסן )18(, אין לדחוס חזק מדי. נקה שאריות קפה משולי ידית החליטה בתנועה משמאל לימין )14( )9( לראש יחידת החליטה הרכב את ידית החליטה במקומה )במקביל למכונה עם נטייה קלה בזוית התחלתית של 45 עד שתינעל ימינה(. ) 9 )לחץ על מתג הכנת הקפה )2( עד העמד כוס או שתיים מתחת לידית החליטה מתג הכנת הקפה לחץ שוב לסגירה על לאחר מכן, לקבלת הכמות הרצויה ) 2 )למצב, OFF הקפה שלך מוכן. לאחר הפסקת זרימת הקפה,הסר את ידית החליטה באמצעות סיבובה שמאלה. רוקן את הקפה המשומש ושטוף את הפילטר בנפרד, תמיד שמור אותו נקי לאחר שימוש שימוש במתאם הפודים )25( )אופציה בתוספת תשלום( מידית החליטה )9(. הוצא את הפילטר המיועד לקפה טחון )10,11 ) 1. לאחר מכן הכנס את הפילטר המיועד לפודים. )25(, לידית החליטה) 9 (. 2. מקם את הפוד במרכז הפילטר. 3. חזור על שלבים 6-9 ב "שלבי הכנת הקפה" 4. טיפ בחלק מהפודים ניתן להבחין בצד אחד שטוח ובצד שני מעוגל יותר. יש להכניס את הפוד כשהצד השטוח כלפי מעלה. 7

8 טיפים כללים להכנת קפה אין צורך לכבות את מכונת הקפה, השארת המכשיר דולק מבטיח קפה מוכן מייד. השארת ידית החליטה כשהיא מורכבת על פתח יציאת הקפה מבטיחה חימום שלה ובכך השגת קפה איכותי יותר., כמות הקפה : איכות הטחינה של הקפה איכות הקפה שלך תלויה בגורמים הבאים בידית החליטה והדחיסה שלה, טמפרטורת הכוסות וידית החליטה. : סוג הפולים המושפעים מסביבת טעם הקפה תלוי במרכיבי הפולים ממנו הוא נטחן. פולי קפה בעלי זמן קלייה ארוכה הגידול, מתהליך העיבוד ולבסוף מתהליך הקלייה )כהה( יהיו בעלי צבע כהה וטעם עשיר יותר מפולי קפה שניקלו בזמן קלייה קצר )בהירה(, כל אחד מהם בתערובת ובמאפייני קלייה ניתן למצוא מגוון רחב של סוגי פולים. ניתן למצוא גם פולי קפה מיוחדים לו כתוצאה מכך לכל קפה הטעם הייחודי שלו 98% מתכולת הקפאין והם נטולי קפאין. שעברו תהליך הוצאת הקפאין מתוכם עד ל אנו ממליצים לגוון ולטעום סוגים שונים של קפה ולגלות טעמים חדשים. )עדינה(. )כמו זו שברשותך ) מחייבים טחינה ספציפית מכונות אספרסו מסורתיות וודא שקפה נטחן במטחנת מתאימה )סכיני ריחיים שטוחות או סכינים קוניות (, לעולם אל תשתמש בקפה שנטחן במטחנת להבים., טעם עשיר וקצף חום בהיר המאפיין של אספרסו טוב הנחלט כראוי הוא צבע כהה 9 "מדריך הנקרא באיטלקית " קרמה", במידה ולא השגת תוצאה זו בדוק את סעיף,יש להגיש אספרסו מייד עם הכנתו. הפעלה ותקלות" בעמוד 13 )בטחינה מתאימה לאספרסו ) סמוך לזמן הצריכה על מנת מומלץ לטחון את הקפה לקבל את האיכות הנדרשת, קפה טחון עלול לאבד תוך שעות ספורות את איכותו. קפוצ'ינו הוא פשוט שילוב של מנת אספרסו וחלב מוקצף. אספרסו מוגש בכוסות בנפח, 75 cc-60cc קפוצ'ינו מוגש בכוסות בנפח.180cc אפשרות שימוש בדיסקת ארומה cream( ) perfect אופציה בתוספת תשלום דיסקת הארומה )13( משפרת את מיצוי הקפה ומבטיח ה קפה איכותי עם קרמה טובה, דיסקה זו עשוייה גם לאפשר מיצוי קפה מקפה שלא נטחן לרמה האופטימלית. לשימוש טוב יותר בדיסקת הארומה )13(, יש להכניס את הדיסקה לתוך כוסית ידית החליטה. יש לנקות את דיסקת הארומה בסוף כל יום על מנת למנוע סתימה בחריר המעבר. במקרה של סתימה יש להשתמש בסיכה על מנת לפתוח את הסתימה בחריר. הערה- ניתן להשתמש בדיסקת הארומה אך ורק עם פילטר להכנת 2 כוסות )11( שימוש במים חמים אזהרה-סכנת כוויה - יש להמנע ממגע ישיר עם צינור הקיטור/ מים חמים )8( בעת ההפעלה..5 במידה ומכונת הקפה כבוייה, הדלק אותה ב אמצעות מתג ההפעלה הראשי )1( וחכה שנורית חיווי הטמפרטורה )3( תידלק )זמן המתנה כ 6 דקות(. הנח כלי קיבול מתחת לצינור הקיטור / מים חמים )8(. סובב את ברז הפעלת קיטור / מים חמים )7( נגד כיוון השעון. לחץ על מתג הכנת הקפה )2( מים חמים יעברו דרך הצינור לכלי הקיבול. על מנת לסיים את זרימת המים החמים,לחץ על מתג הכנת הקפה )2( שוב וסובב את ברז הפעלת קיטור / מים חמים )7 ) עם כיוון השעון ל סגירה. הערה אין להזרים מים חמים יותר מ 40 שניות ברציפות. 8

9 שימוש בקיטור אזהרה - יש להמנע ממגע ישיר עם צינורית הקיטור )8( בעת ההפעלה..6 הקיטור נועד להקצפת חלב או להרתחת משקאות. על מנת להגיע למצב קיטור המכונה מחממת את המים לטפרטורה גבוהה יותר. תהליך זה ייקח כמה שניות נוספות. במידה ומכונת הקפה כבוייה, הדלק אותה באמצעות מתג ההפעלה הראשי )1( וחכה שנורית חיווי הטמפרטורה )3( תידלק. לחץ על מתג הפעלת הקיטור )4(, בו בזמן נורית חיווי הטמפרטורה )3( תכבה. מכונת הקפה תחמם את המים בדוד עד לטמפרטורה הנכונה, עד אשר נורית חיווי הטמפרטורה )3( תידלק שוב והמכשיר מוכן לספק קיטור )כ שניות(. כוון את צינור ההקצפה )8( כלפי מגש העודפים וסובב את ברז ה פעלת הקיטור )7( למספר שניות לנקוי צינור ההקצפה מכל עודפי המים שבו, חכה מספר שניות נוספות עד שהקיטור יתחיל לצאת ואז סגור אותו. הנח כלי קיבול עם חלב מתחת לפתח המקציף. סובב את ברז הפעלת קיטור / מים חמים )7( נגד כיוון השעון. קיטור יעבור דרך המקציף לכלי הקיבול על מנת לסיים את פעולת הקיטור סובב את ברז הפעלת קיטור / מים חמים )7 ) עם כיוון השעון לחץ על מתג הפעלת הקיטור )4( שוב לסיום הפעלת הקיטור. סובב את צינור ההקצפה (8( לכיוון מגש העודפים, סובב את ברז הפעלת קיטור / מים חמים )7( נגד כיוון השעון, לחץ על מת ג הפעלת הקפה )2 (, שאר הקיטור יצא החוצה דרך צינור ההקצפה )8 ) והמשאבה תזרים שוב מים למכשיר, חכה עד שהמים יזרמו בזרם אחיד, לחץ שוב על מתג הפעלת הקפה )2) להפסקה למצב,OFF סובב את ברז הפעלת קיטור / מים חמים )7 ) עם כיוון השעון. במידה והוקצף חלב, יש לנקות א ת פיית הקיטור עם סמרטוט לח משאריות החלב. על מנת למנוע סתימות בצינור ההקצפה יש להזרים קיטור לכלי קיבול למס ' שניות לאחר השימוש הערה חשובה- על מנת להקציף חלב יש להשתמש בחלב טרי וקר. איור 6 מקציף מיוחד "PANNARELLO" הוראות שימוש " PANNARELLO " מקציף מיוחד בפטנט ייחודי. מקציף מיוחד זה המורכב על צינור הקיטור /מים חמים מאפשר הקצפה קלה ונוחה של חלב להכנת משקאות כגון קפוצ 'ינו מקייאטו ומשקאות נוספים על בסיס חלב. לשימוש אופטימלי במקציף יש לטבול את המקציף כ 3-4 ס"מ בתוך החלב לסובב את מתג הקיטור ולהקציף לרמת הקצף הרצויה. ראה איור 3 יש לנקות את המקציף לאחר כל שימוש כדלקמן : יש להסיר את השרוול )A( על ידי משיכתו בעדינות תוך כדי סיבוב. לאחר מכן יש לנקות בעדינות את שני חלקי המקציף. 9

10 הקצפה באמצעות מקציף אוטומטי )קפוצ'ינטור(. )אופציה בתוספת תשלום( מתקן ייחודי ז ה יונק חלב קר וטרי מהקופסא או מכל כלי קיבול אחר ומקציף אותו לכוס המשקה. המתקן גם מאפשר לקבוע את רמת ההקצפה הנדרשת באמצעות הוסת )D(. לפני הפעלתו יש לוודא כי ההתקן מורכב כראוי על צינורית ההקצפה )A(, טבעת ההידוק )B( מהודקת כראוי וצינורית יניקת החלב )C ט( בולה במיכל החלב הטרי. במידה ומכונת הקפה כבוייה, בצע את פעולות הפעלה ראשונה כפי שמוסבר בסעיף הכן מנת אספרסו בכוס גדולה המתאימה לקפוצ'ינו כפי שמוסבר בסעיף העבר את המכונה למצב קיטור כמתואר בסעיף 6 שימוש בקיטור )שלבים 2,3( 3. )C( לתוך מיכל החלב ומקם את כוס המשקה מתחת הכנס את צינורית יניקת החלב 4. לפיית המקציף. העבר את המכונה למצב הקצפה כמתואר בשלבים 2-3 בסעיף 6. 5., החלב המוקצף יזרום ישירות לכוס )7( נגד כיוון השעון פתח את ידית ברז הקיטור 6. המשקה. שים לב, לחץ הקיטור יתחזק בהדרגה וקיימת סכנת כוויה., סגור את ידית ברז הנדרשת, על מנת לסיים את פעולת הקיטור עם הגיעך לכמות 7. הקיטור )7( בתנועה עם כיוון השעון. המשקה מוכן. 8. בשלב זה יש להחזיר את המכונה למצב עבודה רגיל כמתואר בשלבים 8,9 בסעיף יש לוודא ניקיון של המקציף האוטומטי כפי שמוסבר בסעיף 7. הערה אין להזרים קיטור יותר מ 60 שניות ברציפות. 10

11 נקיון ואחזקה שוטפת ניקוי ואחזקת המכונה יבוצעו רק שהמכונה כבויה וקרה ומנותקת מרשת החשמל. אין לשטוף את המכונה במים זורמים ואין להכניס את חלקיה השונים למדיח כלים. אין להשתמש בכלים חדים או בכימיקלים שונים לניקוי המכונה..7 צינורית ההקצפה עלולה להיות חמה מאוד וקיימת סכנת כוויה חריר יניקת האוויר חייב להיות נקי משאריות חלב נקיון שוטף )אחת ליום( לפני נקיון המכונה יש להעביר את מפסק ההפעלה הראשי )1(, למצב OFF ולנתק את כבל ההזנה הראשי )19( מהשקע. כמו כן יש להמתין שהמכונה תתקרר במידה והיתה לאחר שימוש. אין לשטוף את המכונה במים ואין לנקות חלקים פנימיים. יש לנקות את המכונה, כמובן לאחר ניתוקה מהחשמל ולאחר שחלקי המתכת התקררו, באמצעות מטלית רכה שהורטבה במעט מים וסבון ניטרלי )אין להשתמש בממיסים העלולים לפגוע בכיסוי (. אין להשרות את המכונה במים או בנוזלים אחרים. ידית חליטה )9( - הסר בזהירות את ידית החליטה על ידי משיכתה החוצה בסיבוב שטוף אותה במים חמים והחזר אותה למקומה אחת לשבוע יש לנקותה במסיר שומנים. מגש עודפים וסורג )12,5( הסר את מגש העודפים והסורג ושטוף אותם במים היזהר מחומרים או מכשירים העלולים לשרוט אותם. ראה איור 4 ניקיון כללי נקה באמצעות סמרטוט לח את מחמם הכוסות ואת על ניקיון צינוריות ההקצפה והמים החמים. דפנות המכונה, הקפד מקציף )8( בכל שימוש לאחר השימוש הזרם קיטור נוסף ונקה היטב את שאריות החלב, בסוף יום וודא כי המקציף נקי. )17( טיפול חודשי החליטה פרק ונקה את רשת ראש יחידת החליטה שבתוך ראש יחידת, אחסנה במידה והמכונה לא בשימוש מומלץ לאחסן אותה עטופה ובמקום יבש מילדים. נקי ורחוק 11

12 .8 אבנית טיפול אבנית תקופתי 3-2 חודשים או לחלופין במידה וזרימת המים ולחץ הקיטור טיפול אבנית למכונה יבוצע כל במכונה ייחלשו כך שלא יהיה ניתן להפעיל את המכונה. יש איסור מוחלט להשתמש במסירי אבן פרט למורשים על ידי היצרן. מסיר אבנית בחומר יש להשתמש, במידה וברצונך לבצע את תהליך ניקוי האבנית בעצמך ובגופי חימום )*החומר ניתן, לא רעיל, לא מזיק ושאינו פוגע באטמים שמיועד למכונות קפה לרכישה בחברתנו( ע"פ ההוראות הבאות : ערבב את שקית של חומר הסרת האבנית עם 1 ליטר מים ושפוך לתוך מיכל המים )תמיד עקוב 1. אחר הוראות היצרן לחומר הניקוי(. פרק ונקה את רשת ראש יחידת החליטה )17( 2. ללא קפה בתוכה, העמד מיכל מתחת לצינור ההקצפה )8 (. חבר את ידית החליטה )9) 3. הפעל את המכשיר, העבר את מתג ההפעלה הראשי )1( למצב.ON 4. סובב את ברז הפעלת המים רותחים /קיטור )7( נגד כיוון השעון לחץ על מתג ה כנת הקפה )2( 5. והזרם כמות של כוס מהתמיסה במיכל דרך צינור ההקצפה )8(. כבה את המכשיר, סגור את מתג ההפעלה הראשי )1( למצב.OFF 6. המתן כ 15 דקות, בזמן זה חומר הניקוי הנמצא בדוד ממשיך את הטיפול. 7. לאחר 15 דקות, הפעל את המכשיר, העבר את מתג ההפעלה הראשי )1( למצב.ON 8. לחץ על מתג הכנת הקפה )2( והזרם כמות של כוס מהתמיסה במיכל דרך ידית החליטה כבה את המכשיר, סגור את מתג ההפעלה הראשי )1( למצב OFF 11.המתן כ 15 דקות, בזמן זה חומר הניקוי הנמצא בדוד ממשיך את הטיפול. 21.חזור על שלבים 4-11 עד לריקון המיכל 31.רוקן את מיכל המים המים )6(, נקה אותו בקפידה תחת מי ברז. )8( )6( במים טריים והזרם אותם לסירוגין דרך צינור הקצפת הקיטור 41.מלא את מיכל המים ודרך ידית החליטה )9(. 51.שטוף את ידית החליטה )9(. 61. הרכב את רשת ראש יחידת החליטה )17( במקומה. שים לב כי כל תהליך הניקוי נעשה כשהמכונה קרה לגמרי. בשום אופן אין להשתמש בחומץ לתהליך טיפול באבנית בלתי הפיך למכשיר והדבר אל ייכלל במסגרת האחריות.. שימוש בחומץ עלול לגרום לנזק למרות הכתוב לעיל מומלץ מאד לבצע את ניקוי האבנית במעבדה מוסמכת מלא בהבנת התהליך. במידה ואין בטחון 12

13

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

bk mail

bk mail מנקה בריכה רובוטי גישה תחתית הוראות הפעלה BK 0019089 מדריך להפעלה מהירה 1 כלור -4 ppm ph 7.-7.6 13 C-35 C 55 F-95 F NaCl 4000 ppm (max) אסור לשחות טמפרטורה 3.6 1 4.7) 3 4 5 6 7 תוכן: בטיחות מבוא סקירת

קרא עוד

מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1

מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1 מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1 תוכן עניינים סמלים של 3...IEC אמצעי הגנה חשובים... 3 מבוא... 4 מפרט... 4-5 תיאור... 6 הוראות הפעלה... 7 ניקוי... 7 תחזוקה... 8 אחריות... 8

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

Microsoft Word - Mixer KMM710 Hebrew.doc

Microsoft Word - Mixer KMM710 Hebrew.doc שם התחנה חיפה כתובת עיר מפרץ חיפה חולון ת"א באר שבע טלפון 1-700-700-909 1-700-700-909 1-700-700-909 1-700-700-909 פקס 04-8492944 03-5589484 03-5606931 08-6232838 ההסתדרות 90 הסדן 3 לבונטין 11 חולון תל

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש 595226201 2014-03 יצרן: N&W Global Vending SpA Via Roma 24 איטליה (BG) 24030 Valbrembo הולנד 1753, Copyright 2014 C D. E. Master Blenders הגרסה האנגלית הינה הגרסה

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בע"מ מרק מושביץ 3, ראשל"צ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע "מ מצא

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בעמ מרק מושביץ 3, ראשלצ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע מ מצא Expert 3 לא 138.90 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL מחזיר שמן 012728 כן 246.29 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL אטם 012749 מנועים חדשים לא 20,436.12 אחריות שלושה חודשים

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק 1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 69 2 הרמונית מתוקים קוביית קשיו קלוי 80 גרם דבש טהור מפרחי בר 200 גרם קונפיטורת רימונים 290 גרם פחית עגולה

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שגיב פרופיל של תעשייה מתקדמת מפעל מתקדם בלב הנגב מפעל שגיב משאבי שדה הוא המפעל המוביל בישראל ביצור ויצוא ברזים כדוריים, ברזים מיוחדים ואביזרים לפי דרישה לשליטה במים,

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

תיאור לחצני הבקרים והחיבורים

תיאור לחצני הבקרים והחיבורים הוראות הפעלה מעבד מזון קנווד דגם FDM7 דגם FDM7 FDM72BA,FDM73BA 1772277221 דגמ םי www.brimag.co.il לקוחות נכבדים, חברת ברימאג בע"מ מודה לכם על שרכשתם מעבד מזון זה. אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת

קרא עוד

6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר א

6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר א 6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר אצל תינוקות הניזונים מפורמולה. הגיל משתנה בהתאם לתקופה,

קרא עוד

תיאור לחצני הבקרים והחיבורים

תיאור לחצני הבקרים והחיבורים הוראות הפעלה מעבד מזון קנווד דגמ םי FDP600WH, FDP606WH www.brimag.co.il לקוחות נכבדים, חברת ברימאג בע"מ מודה לכם על שרכשתם מעבד מזון זה. אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי.

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. הקדמה לקוחות נכבדים אנו מברכים אתכם עם רכישת המזגן החדש ומאחלים לכם שנים רבות של

קרא עוד

1 הוראות הפעלה תנור מיקרוגל מרכז שרות ארצי: "מעוז הקור" טל , שדרות ההסתדרות 265 מפרץ חיפה ת.ד חיפה ט

1 הוראות הפעלה תנור מיקרוגל מרכז שרות ארצי: מעוז הקור טל , שדרות ההסתדרות 265 מפרץ חיפה ת.ד חיפה ט 1 הוראות הפעלה תנור מיקרוגל 46 7136-020 מרכז שרות ארצי: "מעוז הקור" טל. 1-700-50-6001 04-8410888, שדרות ההסתדרות 265 מפרץ חיפה ת.ד. 10167 חיפה 32290 טל: 6270304-04 פארק תעשייה דרום, קיסריה ת"ד 3542 מיקוד

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

Microsoft Word - Miele Cer. Hob KM5600_5617.doc

Microsoft Word - Miele Cer. Hob KM5600_5617.doc הוראות הפעלה כיריים קרמים KM 5600 KM 5607 KM 5617 Y M-Nr.07 570 840 חשוב במיוחד שתקראו את הוראות ההפעלה לפני החיבור, ההתקנה וההפעלה. בכך תגנו על עצמכם ותמנעו נזקים לכיריים. תוכן העניינים 4 4 4 5 6 8 9

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017

חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017 חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017 טעימה חבילות שי ומתנות הינה חברת בת בנורית מוצרי פרסום.התחלנו את דרכינו לפני יותר משלושה עשורים ובקטלוג זה נשמח להציג בפניכם את מגוון חבילות שי, מתנות,

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - 1 \353\354\351 \362\341\345\343\344-)

(Microsoft PowerPoint - 1 \353\354\351 \362\341\345\343\344-) כלי עבו דה ממו נעים וי דניים 1 כלי עבו דה ממו נעים 2 אין להשתמש ב אלא אם הוא שמיש, מתוחזק וכולל את כל אביזרי הבטיחות הנדרשים 3 אין להשתמש באוויר דחוס למטרות ניקוי אלא אם הלחץ הוקטן 30 לפחות מ PSI 4 יצוידו

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

Microsoft Word - InternalCombustionEngine1.doc

Microsoft Word - InternalCombustionEngine1.doc מנוע בעירה פנימית מונחים בסיסים גלאוב גיל / גיא ניר א) החוק הראשון והשני של התרמודינמיקה : ( החוק הראשון של התרמודינמיקה : החוק מקשר בין שלושה מושגים: אנרגיה כוללת (E), עבודה (W) וחום (Q). חוק זה דומה

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

Title

Title EIV744 כיריים הוראות שימוש HE www.electrolux.com 2 תוכן 1. מידע על בטיחות... 2 2. הוראות בטיחות... 4 3. תיאור המוצר... 6 4. שימוש יומיומי... 8 5. עצות וטיפים... 12 6. שמירה וניקוי... 14 7. איתור תקלות...

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

Microsoft Word - דף עליון.doc

Microsoft Word - דף עליון.doc קרנוי טכנולוגיות בע"מ www.carnoy.co.il אודות החברה חברת DONGGUAN CARNOY ENERGY-CONSERVATION SICENCE CO.,LTD מסין מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות מתקדמות לחיסכון באנרגיה. טכנולוגיית החברה מבוססת על

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

נושא המצגת

נושא המצגת /. / /, /,. /, ).,. - "., נוהל סימון אריזות של תכשירים נוהל מספר PRA-043/03 יום עיון לבעלי רישום 13.02.2018 ענת סופר נוהל סימון אריזות של תכשירים מספר 43 עדכון 3 מבוסס על הנוהל הקודם אך נכתב מחדש, והוכנסו

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

Title

Title HKP65410FB הוראות שימוש כיריים HE USER MANUAL www.aeg.com 2 תוכן 1. מידע על בטיחות... 2 2. הוראות בטיחות... 4 3. תיאור המוצר... 6 4. שימוש יומיומי... 8 5. אזור בישול גמיש באינדוקציה... 11 6. עצות וטיפים...

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint‏

מצגת של PowerPoint‏ 1 ארבל פרלינים במגוון טעמים ומליות, -TLV חמוציות בעטוף שוקולד לבן, כרמל- בוטן עטוף בשוקולד חלב, כרמל- צימוק עטוף בשוקולד חלב.. 41.90 2 יין אדום קברנה סובניון מרלו קלאסיק יקב ברקן, קשיו עטוף בשוקולד מריר,

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

- מדיח כלים דגם SN55M536EU -הוראות הפעלה והתקנה

- מדיח כלים דגם SN55M536EU -הוראות הפעלה והתקנה מדיח כלים דגם SN55M536EU הוראות הפעלה והתקנה לקוחות נכבדים, הננו מברכים אתכם עם הצטרפותכם למשפחת רוכשי מדיח כלים של חברת סימנס. הוראות הפעלה והתקנה אלה נועדו להסביר ולהנחות כיצד מפעילים ציוד חדיש ומשוכלל

קרא עוד

יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השי

יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השי יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השימוש האלה ואחר טבלת התכניות. שימרו את המדריך למשתמש

קרא עוד

נושא: צפיפות חומרים

נושא: צפיפות חומרים נושא: צפיפות חומרים רצף מערכי שעורים כיתה ז: נפח מסה משקל וצפיפות מילכה ברקו גרש 3.11.2011 מושגים בסיסיים: נפח ומסה מסה=כמות החומר. מכשיר מדידה: מאזניים. יחידות: ק"ג, גרם, טון. נפח= המקום שהגוף עשוי החומר/ים

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

Microsoft Word - AEG dryer LAVATHERM 61275AC trns.doc

Microsoft Word - AEG dryer LAVATHERM 61275AC trns.doc חוברת הפעלה למייבש כביסה ) 7 ק "ג) עם קונדנסור דגם: LAVATHERM T61275AC יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 1 2 לקוחות נכבדים

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd S6500 100212_REM_IFU_S6500_HE.indd 1 01.04.10 15:29 S1051_NStyle_23_6_08_cover.qxp 26.06.2008 14:47 Seite 2 SLEEK & CURL B C D H K A E J G I F L O P M HEBREW תודה על שרכשת את מוצר Remington החדש שלך. לפני

קרא עוד

Microsoft Word - מדריך למשתמש בקטנוע MIO doc

Microsoft Word - מדריך למשתמש בקטנוע MIO doc מדריך למשתמש בקטנוע 50\100 MIO תוכן עניינים: 1. תוכן עניינים 2. מיקום החלקים 3. לפני הרכיבה, רכיבה בטוחה, רכיבה 4. תפעול לוח השעונים 5. תפעול מתג ההצתה, מפתח מגנטי 6. משבת מנוע, השימוש במתגים 7. תא אכסון

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההתקנה יתבצעו כהלכה. אזהרה הסימון אזהרה מצביע על מצב של

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

עמ' 3-1

עמ' 3-1 סוזוקי - גרנד ויטארה פרק 2 פרק - 2 לפני הנהיגה לפני הנהיגה 19 19 19 20 25 33 33 35 36 40 47 55 64 המלצה לשימוש בדלק... המפתחות... מערכת משבת מנוע (IMMOBILIZER)... מנועלי הדלתות... מערכת התנעה ללא מפתח/

קרא עוד