1

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "1"

תמליל

1 1

2 Lukemisto Genesis 1:1 3: ב ר א ש ית ב ר א א לה ים א ת ה ש מ י ם ו א ת ה א ר ץ 2 ו ה א ר ץ ה י ת ה ת ה ו ו ב ה ו ו ח ש ך ע ל פ נ י ת ה ום ו ר וח א לה ים מ ר ח פ ת ע ל פ נ י ה מ י ם 3 ו י א מ ר א לה ים י ה י א ור ו י ה י א ור 4 ו י ר א א לה ים א ת ה א ור כ י ט וב ו י ב ד ל א לה ים ב ין ה א ור וב ין ה ח ש ך 5 ו י ק ר א א לה ים ל א ור י ום ו ל ח ש ך ק ר א ל י ל ה ו י ה י ע ר ב ו י ה י ב ק ר י ום א ח ד פ 6 ו י אמ ר א לה ים י ה י ר ק יע ב ת ו ך ה מ י ם ו יה י מ ב ד יל ב ין מ י ם ל מ י ם 7 ו י ע ש א לה ים א ת ה ר ק יע ו י ב ד ל ב ין ה מ י ם א ש ר מ ת ח ת ל ר ק יע וב ין ה מ י ם א ש ר מ ע ל ל ר ק יע ו י ה י כ ן ב ק ר י ום ש נ י פ כ ן 8 ו י ק ר א א לה ים ל ר ק יע ש מ י ם ו י ה י ע ר ב ו י ה י 9 ו י אמ ר א לה ים י ק ו ו ה מ י ם מ ת ח ת ה ש מ י ם א ל מ ק ום א ח ד ו ת ר א ה ה י ב ש ה ו י ה י כ ן 10 ו י ק ר א א לה ים ל י ב ש ה א ר ץ ול מ ק ו ה ה מ י ם ק ר א י מ ים ו י ר א א לה ים כ י ט וב 11 ו י אמ ר א לה ים ת ד ש א ה א ר ץ ד ש א ע ש ב מ ז ר יע ז ר ע ע ץ פ ר י ע ש ה פ ר י ל מ ינ ו א ש ר ז ר ע ו ב ו ע ל ה א ר ץ ו י ה י 12 ו ת וצ א ה א ר ץ ד ש א ע ש ב מ ז ר יע ז ר ע ל מ ינ ה ו ו ע ץ ע ש ה פ ר י א ש ר ז ר ע ו ב ו ל מ ינ ה ו ו י ר א א לה ים כ י ט וב 13 ו י ה י ע ר ב ו י ה י ב ק ר י ום ש ל י ש י פ 14 ו י אמ ר א לה ים י ה י מ א ר ת ב ר ק יע ה ש מ י ם ל ה ב ד יל ב ין ה י ום וב ין ה ל י ל ה ו ה י ו ל א ת ת ול מ וע ד ים ול י מ ים ו ש נ ים 15 ו ה י ו ל מ א ור ת ב ר ק יע ה ש מ י ם 2

3 KR Alussa loi Jumala taivaan ja maan. 2 Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä. 3 Ja Jumala sanoi:»tulkoon valkeus». Ja valkeus tuli. 4 Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä; ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä. 5 Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi, ja pimeyden hän kutsui yöksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, ensimmäinen päivä. 6 Ja Jumala sanoi:»tulkoon taivaanvahvuus vetten välille erottamaan vedet vesistä». 7 Ja Jumala teki taivaanvahvuuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaanvahvuuden alla, vesistä, jotka olivat taivaanvahvuuden päällä; ja tapahtui niin. 8 Ja Jumala kutsui vahvuuden taivaaksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, toinen päivä. 9 Ja Jumala sanoi:»kokoontukoot vedet, jotka ovat taivaan alla, yhteen paikkaan, niin että kuiva tulee näkyviin». Ja tapahtui niin. 10 Ja Jumala kutsui kuivan maaksi, ja paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän kutsui mereksi. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. 11 Ja Jumala sanoi:»kasvakoon maa vihantaa, ruohoja, jotka tekevät siementä, ja hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden siemen on». Ja tapahtui niin: 12 maa tuotti vihantaa, ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan, ja puita, jotka lajiensa mukaan kantoivat hedelmää, jossa niiden siemen oli. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. 13 Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kolmas päivä. 14 Ja Jumala sanoi:»tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia, 15 ja olkoot valoina taivaanvah- 3

4 4 vuudella paistamassa maan päälle». Ja tapahtui niin: 16 Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä, sekä tähdet. 17 Ja Jumala pani ne taivaanvahvuuteen, paistamaan maan päälle18 ja hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeästä. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. 19 Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, neljäs päivä. 20 Ja Jumala sanoi:»viliskööt vedet eläviä olentoja, ja lentäkööt linnut maan päällä, taivaanvahvuuden alla». 21 Ja Jumala loi suuret merieläimet ja kaikkinaiset liikkuvat, vesissä vilisevät elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikkinaiset siivekkäät linnut, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. 22 Ja Jumala siunasi ne sanoen:»olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää meren vedet, ja linnut lisääntykööt maan päällä». 23 Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, viides päivä. 24 Ja Jumala sanoi:»tuottakoon maa elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, karjaeläimet ja matelijat ja metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan». Ja tapahtui niin: 25 Jumala teki metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja karjaeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikki maan matelijat, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. 26 Ja Jumala sanoi:»tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat». 27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. 28 Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille:»olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet». 29 Ja Jumala sanoi:»katso, minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä; olkoot ne teille ravinnoksi. 30 Ja kaikille metsäeläimille ja kaikille taivaan linnuille ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa on elävä henki, minä annan kaikkinaiset viheriät ruohot ravinnoksi». Ja tapahtui niin. 31 Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kuudes päivä.

5 ל ה א יר ע ל ה א ר ץ ו י ה י כ ן 16 ו י ע ש א לה ים א ת ש נ י ה מ א ר ת ה ג ד ל ים א ת ה מ א ור ה ג ד ל ל מ מ ש ל ת ה י ום ו א ת ה מ א ור ה ק ט ן ל מ מ ש ל ת ה ל י ל ה ו א ת ה כ וכ ב ים ה א ר ץ 17 ו י ת ן א ת ם א לה ים ב ר ק יע ה ש מ י ם ל ה א יר ע ל 18 ו ל מ ש ל ב י ום וב ל י ל ה ו ל ה ב ד יל ב ין ה א ור וב ין ה ח ש ך ו י ר א א לה ים כ י ט וב 19 ו י ה י ע ר ב ו י ה י ב ק ר י ום ר ב יע י פ 20 ו י אמ ר א לה ים י ש ר צ ו ה מ י ם ש ר ץ נ פ ש ח י ה ו ע וף י ע ופ ף ע ל ה א ר ץ ע ל פ נ י ר ק יע ה ש מ י ם 21 ו י ב ר א א לה ים א ת ה ת נ ינ ם ה ג ד ל ים ו א ת כ ל נ פ ש ה ח י ה ה ר מ ש ת א ש ר ש ר צ ו ה מ י ם ל מ ינ ה ם ו א ת כ ל ע וף כ נ ף ל מ ינ ה ו ו י ר א א לה ים כ י ט וב 22 ו י ב ר ך א ת ם א לה ים ל אמ ר פ ר ו ור ב ו ומ ל א ו א ת ה מ י ם ב י מ ים ו ה ע וף י ר ב ב א ר ץ 23 ו י ה י ע ר ב ו י ה י ב ק ר י ום ח מ י ש י פ 24 ו י אמ ר א לה ים ת וצ א ה א ר ץ נ פ ש ח י ה ל מ ינ ה ב ה מ ה ו ר מ ש ו ח י ת ו a א ר ץ ל מ ינ ה ו י ה י כ ן 25 ו י ע ש א לה ים א ת ח י ת ה א ר ץ ל מ ינ ה ו א ת ה ב ה מ ה ל מ ינ ה ו א ת כ ל ר מ ש ה א ד מ ה ל מ ינ ה ו ו י ר א א לה ים כ י ט וב 26 ו י אמ ר א לה ים נ ע ש ה א ד ם ב צ ל מ נ ו כ ד מ ות נ ו ו י ר ד ו ב ד ג ת ה י ם וב ע וף ה ש מ י ם וב ב ה מ ה וב כ ל ה א ר ץ וב כ ל ה ר מ ש ה ר מ ש ע ל ה א ר ץ 27 ו י ב ר א א לה ים א ת ה א ד ם ב צ ל מ ו ב צ ל ם א לה ים ב ר א א ת ו ז כ ר ונ ק ב ה ב ר א א ת ם 28 ו י ב ר ך א ת ם א לה ים ו י אמ ר ל ה ם א לה ים פ ר ו ור ב ו ומ ל א ו א ת ה א ר ץ ו כ ב ש ה ור ד ו ב ד ג ת ה י ם וב ע וף ה ש מ י ם וב כ ל ח י ה ה ר מ ש ת ע ל ה א ר ץ 29 ו י אמ ר א לה ים ה נ ה נ ת ת י ל כ ם א ת כ ל ע ש ב ז ר ע ז ר ע א ש ר ע ל פ נ י כ ל ה א ר ץ ו א ת כ ל ה ע ץ א ש ר ב ו פ ר י ע ץ ז ר ע ז ר ע ל כ ם י ה י ה ל א כ ל ה 30 ו ל כ ל ח י ת ה א ר ץ ול כ ל ע וף ה ש מ י ם ול כ ל ר ומ ש ע ל ה א ר ץ א ש ר ב ו נ פ ש ח י ה א ת כ ל י ר ק ע ש ב ל א כ ל ה ו י ה י כ ן 31 ו י ר א א ל ה י ם א ת כ ל א ש ר ע ש ה ו ה נ ה ט וב מ א ד ו י ה י ע ר ב ו י ה י ב ק ר י ום ה ש ש י פ. ח י ה < cstr. on st. ח י ת ו a 5

6 1 2 ו י כ ל ו ה ש מ י ם ו ה א ר ץ ו כ ל צ ב א ם 2 ו י כ ל א לה ים ב י ום ה ש ב יע י מ ל אכ ת ו א ש ר ע ש ה ו י ש ב ת ב י ום ה ש ב יע י a מ כ ל מ ל אכ ת ו א ש ר ע ש ה 3 ו י ב ר ך א לה ים א ת י ום ה ש ב יע י ו י ק ד ש א ת ו כ י ב ו ש ב ת מ כ ל מ ל אכ ת ו א ש ר ב ר א א לה ים ל ע ש ות פ 4 א ל ה ת ול ד ות ה ש מ י ם ו ה א ר ץ ב ה ב ר א ם ב י ום ע ש ות י הו ה א לה ים א ר ץ ו ש מ י ם 5 ו כ ל ש יח ה ש ד ה ט ר ם י ה י ה ב א ר ץ ו כ ל ע ש ב ה ש ד ה ט ר ם י צ מ ח כ י ל א ה מ ט יר י הו ה א לה ים ע ל ה א ר ץ ו א ד ם א י ן ל ע ב ד א ת ה א ד מ ה 6 ו א ד י ע ל ה מ ן ה א ר ץ ו ה ש ק ה א ת כ ל פ נ י ה א ד מ ה 7 ו י יצ ר י הו ה א לה ים א ת ה א ד ם ע פ ר מ ן ה א ד מ ה ו י פ ח ב א פ יו נ ש מ ת ח י ים ו י ה י ה א ד ם ל נ פ ש ח י ה 8 ו י ט ע י הו ה א לה ים ג ן ב ע ד ן מ ק ד ם ו י ש ם ש ם א ת ה א ד ם א ש ר י צ ר 9 ו י צ מ ח י הו ה א לה ים מ ן ה א ד מ ה כ ל ע ץ נ ח מ ד ל מ ר א ה ו ט וב ל מ א כ ל ו ע ץ ה ח י ים ב ת ו ך ה ג ן ו ע ץ ה ד ע ת ט וב ו ר ע 10 ו נ ה ר י צ א מ ע ד ן ל ה ש ק ות א ת ה ג ן ומ ש ם י פ ר ד ו ה י ה ל א ר ב ע ה ר א ש י ם 11 ש ם ה א ח ד פ י ש ון ה וא ה ס ב ב א ת כ ל א ר ץ ה ח ו יל ה א ש ר ש ם ה ז ה ב 12 ו ז ה ב ה א ר ץ ה ה וא ט וב ש ם ה ב ד ל ח ו א ב ן ה ש ה ם 13 ו ש ם ה נ ה ר ה ש נ י ג יח ון ה וא ה ס וב ב א ת כ ל א ר ץ כ ו ש 14 ו ש ם ה נ ה ר ה ש ל י ש י ח ד ק ל ה וא ה ה ל ך ק ד מ ת א ש ור ו ה נ ה ר ה ר ב יע י ה וא פ ר ת 15 ו י ק ח י הו ה א לה ים א ת ה א ד ם ו י נ ח ה ו ב ג ן ע ד ן ל ע ב ד ה ול ש מ ר ה 16 ו י צ ו י הו ה א לה ים ע ל ה א ד ם ל אמ ר מ כ ל ע ץ ה ג ן א כ ל ת אכ ל 17 ומ ע ץ ה ד ע ת ט וב ו ר ע ל א ת אכ ל מ מ נ ו כ י ב י ום א כ ל ך מ מ נ ו מ ות ת מ ות 18 ו י אמ ר י הו ה א לה ים ל א ט וב ה י ות ה א ד ם ל ב ד ו א ע ש ה ל ו ע ז ר כ נ ג ד ו 19 ו י צ ר י הו ה א לה ים מ ן ה א ד מ ה כ ל ח י ת ה ש ד ה ו א ת כ ל ע וף ה ש מ י ם ו י ב א א ל ה א ד ם ל ר א ות מ ה י ק ר א ל ו ו כ ל א ש ר י ק ר א ל ו ה א ד ם נ פ ש ח י ה ה וא ש מ ו 20 ו י ק ר א ה א ד ם ש מ ות ל כ ל ה ב ה מ ה a Samarialainen Pentateukki ה ש ש י, samoin Septuagintan pohjateksti. 6

7 1 Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkine joukkoinensa. 2 Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. 3 Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt. 4 Tämä on kertomus taivaan ja maan synnystä, kun ne luotiin. Siihen aikaan kun Herra Jumala teki maan ja taivaan, 5 ei ollut vielä yhtään kedon pensasta maan päällä, eikä vielä kasvanut mitään ruohoa kedolla, koska Herra Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle eikä ollut ihmistä maata viljelemässä, 6 vaan sumu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan. 7 Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieramiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. 8 Ja Herra Jumala istutti paratiisin Eedeniin, itään, ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. 9 Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän- ja pahantiedon puun. 10 Ja Eedenistä lähti joki, joka kasteli paratiisia, ja se jakaantui sieltä neljään haaraan. 11 Ensimmäisen nimi on Piison; se kiertää koko Havilan maan, jossa on kultaa; 12 ja sen maan kulta on hyvää. Siellä on myös bedellion-pihkaa ja onyks-kiveä. 13 Toisen virran nimi on Giihon; se kiertää koko Kuusin maan. 14 Kolmannen virran nimi on Hiddekel; se juoksee Assurin editse. Ja neljäs virta on Eufrat. 15 Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä. 16 Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen:»syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, 17 mutta hyvänja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman». 18 Ja Herra Jumala sanoi:»ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva». 19 Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi; ja niinkuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi oleva. 20 Ja ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille 7

8 8 ja kaikille metsän eläimille. Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut. 21 Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla. 22 Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo. 23 Ja mies sanoi:»tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu». 24 Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. 25 Ja he olivat molemmat, mies ja hänen vaimonsa, alasti eivätkä hävenneet toisiansa. 1 Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle:»onko Jumala todellakin sanonut: Älkää syökö kaikista paratiisin puista?» 2 Niin vaimo vastasi käärmeelle:»me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, 3 mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi.» 4 Niin käärme sanoi vaimolle:»ette suinkaan kuole; 5 vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan». 6 Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi. 7 Silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huomasivat olevansa alasti; ja he sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. 8 Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoineen lymysi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan. 9 Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle:»missä olet?» 10 Hän vastasi:»minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, ja sentähden minä lymysin». 11 Ja hän sanoi:»kuka sinulle ilmoitti, että olet alasti? Etkö syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä?» 12 Mies vastasi:»vaimo, jonka annoit olemaan minun kanssani, antoi minulle siitä puusta, ja minä söin». 13 Niin Herra Jumala sanoi vaimolle:»mitäs olet tehnyt?» Vaimo vastasi:»käärme petti minut, ja minä söin». 14 Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle:»koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi.

9 ול ע וף ה ש מ י ם ול כ ל ח י ת ה ש ד ה ול א ד ם ל א מ צ א ע ז ר כ נ ג ד ו 21 ו י פ ל י הו ה א לה ים ת ר ד מ ה ע ל ה א ד ם ו י י ש ן ו י ק ח א ח ת מ צ ל ע ת יו ו י ס ג ר ב ש ר ת ח ת נ ה 22 ו י ב ן י הו ה א לה ים א ת ה צ ל ע א ש ר ל ק ח מ ן ה א ד ם ל א ש ה ו י ב א ה א ל ה א ד ם 23 ו י אמ ר ה א ד ם ז את ה פ ע ם ע צ ם מ ע צ מ י וב ש ר מ ב ש ר י ל ז את י ק ר א א ש ה כ י מ א י ש ל ק ח ה ז את 24 ע ל כ ן י ע ז ב א י ש א ת א ב יו ו א ת א מ ו ו ד ב ק ב א ש ת ו ו ה י ו ל ב ש ר א ח ד 25 ו י ה י ו ש נ יה ם ע ר ו מ ים ה א ד ם ו א ש ת ו ו ל א י ת ב ש ש ו 1 3 ו ה נ ח ש ה י ה ע ר ום מ כ ל ח י ת ה ש ד ה א ש ר ע ש ה י הו ה א לה ים ו י אמ ר א ל ה א ש ה א ף כ י א מ ר א לה ים ל א ת אכ ל ו מ כ ל ע ץ ה ג ן ה א ש ה א ל ה נ ח ש מ פ ר י ע ץ ה ג ן נ אכ ל 2 ו ת א מ ר 3 ומ פ ר י ה ע ץ א ש ר ב ת ו ך ה ג ן א מ ר א לה ים ל א ת אכ ל ו מ מ נ ו ו ל א ת ג ע ו ב ו פ ן ת מ ת ון ה נ ח ש א ל ה א ש ה ל א מ ות ת מ ת ון מ מ נ ו ו נ פ ק ח ו ע ינ יכ ם ו ה י ית ם כ א לה ים י ד ע י ט וב ו ר ע 4 ו י א מ ר 5 כ י י ד ע א לה ים כ י ב י ום א כ ל כ ם 6 ו ת ר א ה א ש ה כ י ט וב ה ע ץ ל מ א כ ל ו כ י ת א ו ה ה וא ל ע ינ י ם ו נ ח מ ד ה ע ץ ל ה ש כ יל ו ת ק ח מ פ ר י ו ו ת אכ ל ו ת ת ן ג ם ל א י ש ה ע מ ה ו י אכ ל 7 ו ת פ ק ח נ ה ע ינ י ש נ יה ם ו י ד ע ו כ י ע יר מ ם ה ם ו י ת פ ר ו ע ל ה ת א נ ה ו י ע ש ו ל ה ם ח ג ר ת 8 ו י ש מ ע ו א ת ק ול י הו ה א לה ים מ ת ה ל ך ב ג ן ל ר וח ה י ום ו י ת ח ב א ה א ד ם ו א ש ת ו מ פ נ י י הו ה א לה ים ב ת ו ך ע ץ ה ג ן 9 ו י ק ר א י הו ה א לה ים א ל ה א ד ם ו י אמ ר ל ו א י כ ה 10 ו י אמ ר א ת ק ל ך ש מ ע ת י ב ג ן ו א יר א כ י ע יר ם א נ כ י ו א ח ב א 11 ו י אמ ר מ י ה ג יד ל ך כ י ע יר ם א ת ה ה מ ן ה ע ץ א ש ר צ ו ית י ך ל ב ל ת י א כ ל מ מ נ ו א כ ל ת ה וא נ ת נ ה ל י מ ן ה ע ץ ו א כ ל ע ש ית ו ת אמ ר ה א ש ה ה נ ח ש ה ש יא נ י ו א כ ל א ל ה נ ח ש 12 ו י אמ ר ה א ד ם ה א ש ה א ש ר נ ת ת ה ע מ ד י 13 ו י אמ ר י הו ה א לה ים ל א ש ה מ ה ז את 14 ו י אמ ר י הו ה א לה ים 9

10 כ י ע ש ית ז את א ר ור א ת ה מ כ ל ה ב ה מ ה ומ כ ל ח י ת ה ש ד ה ע ל ג ח נ ך ת ל ך ו ע פ ר ת אכ ל כ ל י מ י ח י י ך 15 ו א יב ה א ש ית ב ינ ך וב ין ה א ש ה וב ין ז ר ע ך וב ין ז ר ע ה ה וא י ש ופ ך ר א ש ו א ת ה ת ש ופ נ ו ע ק ב ס 16 א ל ה א ש ה א מ ר ה ר ב ה א ר ב ה ע צ ב ונ ך ו ה ר נ ך ב ע צ ב ת ל ד י ב נ ים ו א ל א י ש ך ת ש וק ת ך ו ה וא י מ ש ל ב ך ס 17 ול א ד ם א מ ר כ י ש מ ע ת ל ק ול א ש ת ך ו ת אכ ל מ ן ה ע ץ א ש ר צ ו ית י ך ל אמ ר ל א ת אכ ל מ מ נ ו א ר ור ה ה א ד מ ה ב ע ב ור ך ב ע צ ב ון ת אכ ל נ ה כ ל י מ י ח י י ך 18 ו ק וץ ו ד ר ד ר ת צ מ יח ל ך ו א כ ל ת א ת ע ש ב ה ש ד ה 19 ב ז ע ת א פ י ך ת אכ ל ל ח ם ע ד ש וב ך א ל ה א ד מ ה כ י מ מ נ ה ל ק ח ת כ י ע פ ר א ת ה ו א ל ע פ ר ת ש וב 20 ו י ק ר א ה א ד ם ש ם א ש ת ו ח ו ה כ י ה וא ה י ת ה א ם כ ל ח י 21 ו י ע ש י הו ה א לה ים ל א ד ם ול א ש ת ו כ ת נ ות ע ור ו י ל ב ש ם פ 22 ו י אמ ר י הו ה א לה ים ה ן ה א ד ם ה י ה כ א ח ד מ מ נ ו ל ד ע ת ט וב ו ר ע ו ע ת ה פ ן י ש ל ח י ד ו ו ל ק ח ג ם מ ע ץ ה ח י ים ו א כ ל ו ח י ל ע ל ם 23 ו י ש ל ח ה ו י הו ה א לה ים מ ג ן ע ד ן ל ע ב ד א ת ה א ד מ ה א ש ר ל ק ח מ ש ם 24 ו י ג ר ש א ת ה א ד ם ו י ש כ ן מ ק ד ם ל ג ן ע ד ן א ת ה כ ר ב ים ו א ת ל ה ט ה ח ר ב ה מ ת ה פ כ ת ל ש מ ר א ת ד ר ך ע ץ ה ח י ים ס 10

11 15 Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän.» 16 Ja vaimolle hän sanoi:»minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinun pitää synnyttämän lapsia; mutta mieheesi on sinun halusi oleva, ja hän on sinua vallitseva». 17 Ja Aadamille hän sanoi:»koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen: Älä syö siitä, niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämän itseäsi siitä koko elinaikasi; 18 orjantappuroita ja ohdakkeita se on kasvava sinulle, ja kedon ruohoja sinun on syötävä. 19 Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman.» 20 Ja mies antoi vaimolleen nimen Eeva, sillä hänestä tuli kaiken elävän äiti. 21 Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimollensa puvut nahasta ja puki ne heidän yllensä. 22 Ja Herra Jumala sanoi:»katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!» 23 Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Eedenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu. 24 Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä. 11

12 12 1 Ja Mooses kutsui kokoon kaiken Israelin ja sanoi heille:»kuule, Israel, nämä käskyt ja oikeudet, jotka minä tänä päivänä julistan teidän korvienne kuullen. Oppikaa ne ja noudattakaa niitä tarkoin. 2 Herra, meidän Jumalamme, teki liiton meidän kanssamme Hoorebilla. 3 Herra ei tehnyt tätä liittoa meidän isiemme kanssa, vaan meidän kanssamme, jotka olemme tässä tänä päivänä, kaikkien meidän kanssamme, jotka nyt elämme. 4 Kasvoista kasvoihin Herra puhui teidän kanssanne vuorelta, tulen keskeltä. 5 Minä seisoin silloin Herran ja teidän välillänne ja ilmoitin teille Herran sanan, sillä te pelkäsitte tulta ettekä nousseet vuorelle. Hän sanoi: 6 Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. 7 Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. 8 Älä tee itsellesi jumalankuvaa, älä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. 9 Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; 10 mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. 11 Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu. 12 Ota vaari lepopäivästä, niin että sen pyhität, niinkuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt. 13 Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; 14 mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi, sinun härkäsi, aasisi tai muu juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on, että palvelijasi ja palvelijattaresi saisivat levätä niinkuin sinäkin. 15 Ja muista, että itse olit orjana Egyptin maassa ja että Herra, sinun Jumalasi, vei sinut sieltä pois väkevällä kädellä ja ojenne-

13 Deuteronomium 5:1 24, 6:1 9, ו י ק ר א מ ש ה א ל כ ל י ש ר א ל ו י אמ ר א ל ה ם ש מ ע י ש ר א ל א ת ה ח ק ים ו א ת ה מ ש פ ט ים א ש ר א נ כ י ד ב ר a ב א ז נ יכ ם ה י ום ול מ ד ת ם א ת ם ו ש מ ר ת ם ל ע ש ת ם 2 י הו ה א לה ינ ו כ ר ת ע מ נ ו ב ר ית ב ח ר ב ל א א ת א ב ת ינ ו 3 כ ר ת י הו ה א ת ה ב ר ית ה ז את כ י א ת נ ו א נ ח נ ו א ל ה פ ה ה י ום כ ל נ ו ח י י ם 4 פ נ ים ב פ נ ים ד ב ר י הו ה ע מ כ ם ב ה ר מ ת ו ך ה א ש א נ כ י 5 ע מ ד ב ין י הו ה וב ינ יכ ם ב ע ת ה ה וא b ל ה ג יד ל כ ם א ת ד ב ר י הו ה כ י י ר את ם מ פ נ י ה א ש ו ל א ע ל ית ם ב ה ר ל אמ ר ס ל א 6 א נ כ י י הו ה א לה י ך א ש ר ה וצ את י ך מ א ר ץ מ צ ר י ם מ ב י ת ע ב ד ים 7 י ה י ה ל ך א לה ים א ח ר ים ע ל פ נ י ל א ת ע ש ה ל ך פ ס ל כ ל ת מ ונ ה 8 א ש ר ב ש מ י ם מ מ ע ל ו א ש ר ב א ר ץ מ ת ח ת ו א ש ר ב מ י ם מ ת ח ת ל א ר ץ 9 ל א ת ש ת ח ו ה ל ה ם ו ל א ת ע ב ד ם כ י א נ כ י י הו ה א לה י ך א ל ק נ א פ ק ד ע ו ן א ב ות ע ל ב נ ים ו ע ל ש ל ש ים ו ע ל ר ב ע ים ל ש נ א י ח ס ד ל א ל פ ים ל א ה ב י ול ש מ ר י מ צ ו ת ו c ס 10 ו ע ש ה ל א ת ש א א ת ש ם י הו ה א לה י ך ל ש ו א כ י ל א י נ ק ה י הו ה א ת א ש ר י ש א 11 א ת ש מ ו ל ש ו א ס 12 ש מ ור א ת י ום ה ש ב ת ל ק ד ש ו כ א ש ר צ ו ך י הו ה א לה י ך 13 ש ש ת י מ ים ת ע ב ד ו ע ש ית כ ל מ ל אכ ת ך 14 ו י ום ה ש ב יע י ש ב ת ל יהו ה א לה י ך ל א ת ע ש ה כ ל מ ל אכ ה א ת ה וב נ ך וב ת ך ו ע ב ד ך ו א מ ת ך ו ש ור ך ו ח מ ר ך ו כ ל ב ה מ ת ך ו ג ר ך א ש ר ב ש ע ר י ך ל מ ע ן י נ וח ע ב ד ך ו א מ ת ך כ מ ו ך 15 ו ז כ ר ת כ י ע ב ד ה י ית ב א ר ץ מ צ ר י ם ו י צ א ך י הו ה א לה י ך מ ש ם ב י ד a Qal. part. Muuten verbiä דבר käytetään piʿʿelissä.. ה ה י א qere,ה ה וא b Ketiv c Qere מ צ ו ת י (P.) tarjoaa selvästikin tässä oikean lukutavan. Taustalla on käsikirjoituksissa tavallinen. sekaannus -י/ו 13

14 ח ז ק ה וב ז ר ע נ ט וי ה ע ל כ ן צ ו ך י הו ה א לה י ך ל ע ש ות א ת י ום ה ש ב ת ס 16 כ ב ד א ת א ב י ך ו א ת א מ ך כ א ש ר צ ו ך י הו ה א לה י ך ל מ ע ן י א ר יכ ן י מ י ך ול מ ע ן י יט ב ל ך ע ל ה א ד מ ה א ש ר י הו ה א לה י ך נ ת ן ל ך ס ל א ת ר צ ח ס 18 ו ל א ת נ א ף ס 19 ו ל א ת ג נ ב ס ו ל א ת ע נ ה ב ר ע ך ע ד ש ו א ס 21 ו ל א ת ח מ ד א ש ת ר ע ך ס ו ל א ת ת א ו ה ב ית ר ע ך ש ד ה ו ו ע ב ד ו ו א מ ת ו ש ור ו ו ח מ ר ו ו כ ל א ש ר ל ר ע ך ס 1 6 ו ז את ה מ צ ו ה ה ח ק ים ו ה מ ש פ ט ים א ש ר צ ו ה י הו ה א לה יכ ם ל ל מ ד א ת כ ם ל ע ש ות ב א ר ץ א ש ר א ת ם ע ב ר ים ש מ ה ל ר ש ת ה 2 ל מ ע ן ת יר א א ת י הו ה א לה י ך ל ש מ ר א ת כ ל ח ק ת יו ומ צ ו ת יו א ש ר א נ כ י מ צ ו ך א ת ה וב נ ך וב ן ב נ ך כ ל י מ י ח י י ך ול מ ע ן י א ר כ ן י מ י ך 3 ו ש מ ע ת י ש ר א ל ו ש מ ר ת ל ע ש ות א ש ר י יט ב ל ך ו א ש ר ת ר ב ון מ א ד כ א ש ר ד ב ר י הו ה א לה י א ב ת י ך ל ך א ר ץ ז ב ת ח ל ב וד ב ש פ 4 ש מ ע י ש ר א ל י הו ה א לה ינ ו י הו ה א ח ד 5 ו א ה ב ת א ת י הו ה א לה י ך ב כ ל ל ב ב ך וב כ ל נ פ ש ך וב כ ל מ א ד ך 6 ו ה י ו ה ד ב ר י ם ה א ל ה א ש ר א נ כ י מ צ ו ך ה י ום ע ל ל ב ב ך 7 ו ש נ נ ת ם ל ב נ י ך ו ד ב ר ת ב ם ב ש ב ת ך ב ב ית ך וב ל כ ת ך ב ד ר ך ו ב ש כ ב ך וב ק ומ ך 8 וק ש ר ת ם ל א ות ע ל י ד ך ו ה י ו ל ט ט פ ת ב ין ע ינ י ך 9 וכ ת ב ת ם ע ל מ ז וז ת ב ית ך וב ש ע ר י ך ס 14

15 tulla käsivarrella. Sentähden Herra, sinun Jumalasi, käski sinun viettää lepopäivän. 16 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niinkuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että kauan eläisit ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa. 17 Älä tapa. 18 Älä tee huorin. 19 Älä varasta. 20 Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. 21 Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa. Älä halaja lähimmäisesi huonetta, älä hänen peltoansa, älä hänen palvelijaansa, palvelijatartansa, härkäänsä, aasiansa, äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa. 1»Ja nämä ovat ne käskyt, säädökset ja oikeudet, jotka Herra, teidän Jumalanne, on käskenyt teille opettaa, että seuraisitte niitä siinä maassa, jota te menette ottamaan omaksenne2 - että sinä pelkäisit Herraa, sinun Jumalaasi, ja noudattaisit kaikkia hänen säädöksiänsä ja käskyjänsä, jotka minä sinulle annan, sekä sinä että sinun poikasi ja poikasi poika, kaikkena elinaikanasi, ja että saisit kauan elää. 3 Niin kuule siis, Israel, ja noudata tarkoin niitä, että, niinkuin Herra, sinun isiesi Jumala, on sinulle luvannut, menestyisit ja te lisääntyisitte suuresti siinä maassa, joka vuotaa maitoa ja mettä. 4 Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi. 5 Ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. 6 Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi. 7 Ja teroita niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi. 8 Ja sido ne merkiksi käteesi, ja ne olkoot muistolauseena sinun otsallasi. 9 Ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi. 15

16 1 מ ז מ ו ר ל ד ו ד י הו ה ר ע י ל א א ח ס ר Psalmi 23 2 ב נ א ות ד ש א י ר ב יצ נ י ע ל מ י מ נ ח ות י נ ה ל נ י 3 נ פ ש י י ש וב ב י נ ח נ י ב מ ע ג ל י צ ד ק ל מ ע ן ש מ ו 4 ג ם כ י א ל ך ב ג יא צ ל מ ו ת ל א א יר א ר ע כ י א ת ה ע מ ד י ש ב ט ך ו מ ש ע נ ת ך ה מ ה י נ ח מ נ י 5 ת ע ר ך ל פ נ י ש ל ח ן נ ג ד צ ר ר י ד ש נ ת ב ש מ ן ר א ש י כ וס י ר ו י ה 6 א ך ט וב ו ח ס ד י ר ד פ ונ י כ ל י מ י ח י י ו ש ב ת י ב ב ית י הו ה ל א ר ך י מ ים 16

17 1 Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. 2 Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään; virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. 3 Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. 4 Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. 5 Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen. 6 Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. 17

18 18 11 Sidkia oli kahdenkymmenen yhden vuoden vanha tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa yksitoista vuotta. 12 Hän teki sitä, mikä oli pahaa Herran, hänen Jumalansa, silmissä: hän ei nöyrtynyt profeetta Jeremian edessä, jonka sana tuli Herran suusta. 13 Myöskin hän kapinoi kuningas Nebukadnessaria vastaan, joka kuitenkin oli vannottanut hänet Jumalan kautta. Hän oli niskuri ja paadutti sydämensä, niin ettei hän kääntynyt Herran, Israelin Jumalan, puoleen. 14 Myös kaikki pappien päämiehet ja kansa harjoittivat paljon uskottomuutta jäljittelemällä pakanain kaikkia kauhistuksia, ja he saastuttivat Herran temppelin, jonka hän oli pyhittänyt Jerusalemissa. 15 Ja Herra, heidän isiensä Jumala, lähetti, varhaisesta alkaen, vähän väliä heille varoituksia sanansaattajainsa kautta, sillä hän sääli kansaansa ja asumustansa. 16 Mutta he pilkkasivat Jumalan sanansaattajia ja halveksivat hänen sanaansa ja häpäisivät hänen profeettojansa, kunnes Herran viha hänen kansaansa kohtaan oli kasvanut niin, ettei apua enää ollut. 17 Niin hän toi heidän kimppuunsa kaldealaisten kuninkaan ja surmautti miekalla heidän nuoret miehensä heidän pyhäkössänsä eikä säästänyt nuorukaista eikä neitosta, ei vanhusta eikä harmaapäätä; kaikki hän antoi tämän käsiin. 18 Ja kaikki Jumalan temppelin kalut, sekä suuret että pienet, ja Herran temppelin aarteet sekä kuninkaan ja hänen päämiestensä aarteet, kaikki hän vei Baabeliin. 19 Jumalan temppeli poltettiin, Jerusalemin muurit revittiin, kaikki sen palatsit poltettiin tulella, ja kaikki sen kallisarvoiset esineet hävitettiin. 20 Ja jotka olivat säilyneet miekalta, ne vietiin pakkosiirtolaisuuteen Baabeliin. Ja he olivat hänen ja hänen poikiensa palvelijoina, kunnes Persian valtakunta sai vallan. 21 Ja niin toteutui Herran sana, jonka hän oli puhunut Jeremian suun kautta, kunnes maa oli saanut hyvityksen sapateistaan niin kauan kuin se oli autiona, se lepäsi kunnes seitsemänkymmentä vuotta oli kulunut. 22 Mutta Kooreksen, Persian kuninkaan, ensimmäisenä hallitusvuotena herätti Herra, että täyttyisi Herran sana, jonka hän oli puhunut Jeremian suun kautta, Kooreksen, Persian kuninkaan, hengen, niin että tämä koko valtakunnassansa kuulutti ja myös käskykirjassa julistutti näin: 23»Näin sanoo Koores, Persian kuningas: Kaikki maan valtakunnat on Herra, taivaan Jumala, antanut minulle, ja hän on käskenyt minun rakentaa itsellensä temppelin Jerusalemiin, joka on Juudassa. Kuka vain teidän joukossanne on hänen kansaansa, sen kanssa olkoon Herra, hänen Jumalansa, ja hän menköön sinne.»

19 Toinen aikakirja 36: ב ן ע ש ר ים ו א ח ת ש נ ה צ ד ק י ה ו ב מ ל כ ו ו א ח ת ע ש ר ה ש נ ה מ ל ך ב יר ו ש ל ם 12 ו י ע ש ה ר ע ב ע ינ י י הו ה א לה יו ל א נ כ נ ע מ ל פ נ י י ר מ י ה ו ה נ ב יא מ פ י י הו ה 13 ו ג ם ב מ ל ך נ ב וכ ד נ א צ ר מ ר ד א ש ר ה ש ב יע ו ב א לה ים ו י ק ש א ת ע ר פ ו ו י א מ ץ א ת ל ב ב ו מ ש וב א ל י הו ה א לה י י ש ר א ל 14 ג ם מ ע ל כ כ ל ת ע ב ות ה ג וי ם ו י ט מ א ו כ ל ש ר י ה כ ה נ ים ו ה ע ם ה ר ב ו ל מ ע ול a א ת ב ית י הו ה א ש ר ה ק ד י ש ב יר ו ש ל ם 15 ו י ש ל ח י הו ה א לה י א ב ות יה ם ע ל יה ם ב י ד מ ל א כ יו ה ש כ ם ו ש ל וח כ י ח מ ל ע ל ע מ ו ו ע ל מ ע ונ ו 16 ו י ה י ו מ ל ע ב ים ב מ ל א כ י ה א לה ים וב וז ים ד ב ר יו ומ ת ע ת ע ים ב נ ב א יו ע ד ע ל ות ח מ ת י הו ה ב ע מ ו ע ד ל א ין מ ר פ א 17 ו י ע ל ע ל יה ם א ת מ ל ך כ ש ד י ים b ו י ה ר ג ב ח ור יה ם ב ח ר ב ב ב ית מ ק ד ש ם ו ל א ח מ ל ע ל ב ח ור וב ת ול ה ז ק ן ו י ש ש ה כ ל נ ת ן ב י ד ו 18 ו כ ל כ ל י ב ית ה א לה ים ה ג ד ל ים ו ה ק ט נ ים ו א צ ר ות ב ית י הו ה ו א צ ר ות ה מ ל ך ו ש ר יו ה כ ל ה ב יא ב ב ל 19 ו י ש ר פ ו א ת ב ית ה א לה ים ו י נ ת צ ו א ת ח ומ ת י ר ו ש ל ם ו כ ל א ר מ נ ות יה ש ר פ ו ב א ש ו כ ל כ ל י מ ח מ ד יה ל ה ש ח ית ס 20 ו י ג ל ה ש א ר ית מ ן ה ח ר ב א ל ב ב ל ו י ה י ו ל ו ול ב נ יו ל ע ב ד ים ע ד מ ל ך מ ל כ ות פ ר ס 21 ל מ ל אות ד ב ר י הו ה ב פ י י ר מ י ה ו ע ד ר צ ת ה ה א ר ץ א ת ש ב ת ות יה כ ל י מ י ה ש מ ה ש ב ת ה ל מ ל אות ש ב ע ים ש נ ה פ 22 וב ש נ ת א ח ת ל כ ור ש מ ל ך פ ר ס ל כ ל ות ד ב ר י הו ה ב פ י י ר מ י ה ו ה ע יר י הו ה א ת ר וח כ ור ש מ ל ך פ ר ס ו י ע ב ר ק ול ב כ ל מ ל כ ות ו ו ג ם ב מ כ ת ב ל אמ ר ס 23 כ ה א מ ר כ ור ש מ ל ך פ ר ס כ ל מ מ ל כ ות ה א ר ץ נ ת ן ל י י הו ה א לה י ה ש מ י ם ו ה וא פ ק ד ע ל י ל ב נ ות ל ו ב י ת ב יר ו ש ל ם א ש ר ב יה וד ה מ י ב כ ם מ כ ל ע מ ו י הו ה א לה יו ע מ ו ו י ע ל. ל מ ע ל qere,ל מ עול a Ketiv. כ ש ד י ם, qere כ ש ד י י ם b Ketiv 19

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

חנן ח בר 'הטור השביעי' ומלחמת 1948 ]א[ במשך תקופת מלחמת 1948, מאז 29 בנובמבר 1947 ועד אביב 1949, המשיך נתן אלתרמן לפרסם בעיתון דבר את "הטור השביעי", ט

חנן ח בר 'הטור השביעי' ומלחמת 1948 ]א[ במשך תקופת מלחמת 1948, מאז 29 בנובמבר 1947 ועד אביב 1949, המשיך נתן אלתרמן לפרסם בעיתון דבר את הטור השביעי, ט חנן ח בר 'הטור השביעי' ומלחמת 1948 ]א[ במשך תקופת מלחמת 1948, מאז 29 בנובמבר 1947 ועד אביב 1949, המשיך נתן אלתרמן לפרסם בעיתון דבר את "הטור השביעי", טורו השירי הקבוע מאז שנת 1943. בתקופה זו, זכה אלתרמן

קרא עוד

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה. פרק זה עוסק באירועי השנה הארבעים ליציאת ישראל ממצרים,

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

ט ט ט ט ט ט ט ל ל ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ל ה קט ל ת קט ל ת קט ל

ט ט ט ט ט ט ט ל ל ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ל ה קט ל ת קט ל ת קט ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ה קט ת קט ת קט ת י ק ט ו ק ט ת ם ק ט ת ן קט נו Niphal (N) simple passive נ ק ט נ ק ט ה נ ק ת

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

מסע אל העבר יום שני, ר"ח שבט הנאום האחרון יוסף רזניק רגע לפני הכניסה לארץ ו- 47 ימים לפני פטירתו, פותח משה רבנו בנאומו הגדול האחרון. "ו י ה י ב א ר ב

מסע אל העבר יום שני, רח שבט הנאום האחרון יוסף רזניק רגע לפני הכניסה לארץ ו- 47 ימים לפני פטירתו, פותח משה רבנו בנאומו הגדול האחרון. ו י ה י ב א ר ב מסע אל העבר יום שני, ר"ח שבט הנאום האחרון יוסף רזניק רגע לפני הכניסה לארץ ו- 47 ימים לפני פטירתו, פותח משה רבנו בנאומו הגדול האחרון. "ו י ה י ב א ר ב ע ים ש נ ה )ליציאת מצרים(, ב ע ש ת י ע ש ר ח ד ש )החודש

קרא עוד

איך לבנות חיים מגיד

איך לבנות חיים מגיד איך לבנות חיים מגיד ספרי מגיד How to Build a Life Studying Mesillat Yesharim with Hadar Goldin עריכה: דרור יהב עורך אחראי: ראובן ציגלר עורכת משנה: שירה פינסון עימוד: חיה זיידבנד עיצוב פנימי: אליהו משגב

קרא עוד

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBE

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מעמ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשעו, DECEMBE PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת 24.80 AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBER 2015 ט ב ת צילום: ד"ר אבישי טייכר. מתוך אתר פיקיוויקי

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

מסע אל העבר יום שני, א' בתשרי - יום של ישועות יוסף רזניק ראש השנה הוא יום בריאת האדם, והוא גם היום שבו הקב"ה דן כל אדם ואת העולם בכללותו וקובע את גורל

מסע אל העבר יום שני, א' בתשרי - יום של ישועות יוסף רזניק ראש השנה הוא יום בריאת האדם, והוא גם היום שבו הקבה דן כל אדם ואת העולם בכללותו וקובע את גורל מסע אל העבר יום שני, א' בתשרי - יום של ישועות יוסף רזניק ראש השנה הוא יום בריאת האדם, והוא גם היום שבו הקב"ה דן כל אדם ואת העולם בכללותו וקובע את גורלם לשנה הבאה. ביום זה תוקעים בשופר כמו בשעת המלכת מלך,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו

30 ממ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו 30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקורס כולל 36 שיעורים המקיפים את יסודות הדקדוק והתחביר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

בשביל י אבות מבחר משניות מתוך פרקי אבות לתלמידי חטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי על פי תכנית תרבות ישראל ומורשתו המטה לתרבות ישראל, משרד החינוך מהדורת

בשביל י אבות מבחר משניות מתוך פרקי אבות לתלמידי חטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי על פי תכנית תרבות ישראל ומורשתו המטה לתרבות ישראל, משרד החינוך מהדורת בשביל י אבות מבחר משניות מתוך פרקי אבות לתלמידי חטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי על פי תכנית תרבות ישראל ומורשתו המטה לתרבות ישראל, משרד החינוך מהדורת ניסוי מכון שלום הרטמן, תכנית בארי עמוד 1 מסכת אבות

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

תשובות 1. משתנה וביטוי אלגברי 1 א פרצוף שמח, פרצוף עצוב וכו'... ב פרצוף שמח. ג - 8 עצוב, - 15 שמח. ד שמח, עצוב. עמ' 2 2 א תכלת. ב 5. ג אי-

תשובות 1. משתנה וביטוי אלגברי 1 א פרצוף שמח, פרצוף עצוב וכו'... ב פרצוף שמח. ג - 8 עצוב, - 15 שמח. ד שמח, עצוב. עמ' 2 2 א תכלת. ב 5. ג אי- 1. משתנה וביטוי אלגברי 1 א פרצוף שמח, פרצוף עצוב וכו'... ב פרצוף שמח. ג - 8 עצוב, - 15 שמח. ד - 567 שמח, - 784 עצוב. עמ' 2 2 א תכלת. ב 5. ג אי-זוגיים. ד זוגיים. ה 10, כתום. א 9. 4, 1, ב מספר המבנה בריבוע.

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש H.N Bialik (1873-1934) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש וב ך, צ פ ר ה נ ח מ ד ת, מ א ר צ ות ה ח ם א ל-ח ל

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

Emor .indd

Emor  .indd הוספה מיוחדת עמ' כב úיון רúח ער " פר מור ' ע"ח זכרו ו ופרו, ומ עם מúכיו? יסו עבו - רב ו כנע עובר ו ריך בימי ספיר ניˆוú זמן úעבו י" בר פ ח בעז י. ל ר ב ו פר מור, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

prolog-POLphrase-finalFIX.indd

prolog-POLphrase-finalFIX.indd פ ש יי אצ 'י אל ה, ל ו ד ז 'י ה א י ב יז נ ס ז פ ו ז נ נ י ה פ ר ו ש ה פ ו ז נ ץ ' פ נ ה [פ נ יו ם] מ יאו ו מ י פ נ ה [פ נ יו ם] פ ו ז נ ץ ' צו או פ נ ה [פ נ י] ס או י כ ץ ' ד ז 'י אנ ק ו י ה ד ו ב ז 'ה

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF0E7E5FA20F1E3E5F8E4202D20E9E120E7F9E5E5EF20E4EEE4E3E5F8E420E4EEFAF2E3EBF0FA>

<4D F736F F D20EEF0E7E5FA20F1E3E5F8E4202D20E9E120E7F9E5E5EF20E4EEE4E3E5F8E420E4EEFAF2E3EBF0FA> מסכתמנחותפרקא' כּ ל ה מּ נ חוֹת 1 )))) גמרא סדורה מנחות מסכת פרק ח' - ה תּוֹד ה ה י ת ה בּ א ה לימוד פרק זה פרק התודה מוקדש לאבי מורי ר' יעקב משה ווינט לרגל הגעתו לגבורות שיזכה מור אבי יחד עם אמי מורתי להמשך

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20FAF4F7E9E3E920E4EEF0E4EC2DF7E3ED32>

<4D F736F F F696E74202D20FAF4F7E9E3E920E4EEF0E4EC2DF7E3ED32> תפקידי המנה ל בשנות ה- 2000 פרופ' יעקב קדם - המחלקה להנדסת תעשיה וניהול-שנקר -נשיא מכון הייעוץ והמחקר הבינלאומי- INTEPRO - ראש ההתמחות לניהול אקדמי-מכון מופ"ת תפקידי המנהל מינצברג (1973) 5. תפקיד המחלק

קרא עוד

yomshishi.dgs

yomshishi.dgs יום שישי בישראל בישראל סוף שבוע הוא יום שישי ושבת. הרבה ישראלים עובדים חמישה ימים בשבוע ולא עובדים ביום שישי. הם הולכים, לשוק או לקניון. בקניון יש מסעדות, בתי קפה, והרבה חנויות. האנשים אוהבים לטייל בקניון

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח  בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

הפטרות - סוכם ע"י תלמידים הפטרת בהר-בחוקותי - מנהגי ההפטרה הרב אלחנן סמט שוב אנו ניצבים בפני פרשות מחוברות, מה שגורם לבעיות לגבי המנהגי

הפטרות - סוכם עי תלמידים   הפטרת בהר-בחוקותי - מנהגי ההפטרה הרב אלחנן סמט שוב אנו ניצבים בפני פרשות מחוברות, מה שגורם לבעיות לגבי המנהגי www.ybm.org.il הפטרת בהר-בחוקותי - מנהגי ההפטרה הרב אלחנן סמט שוב אנו ניצבים בפני פרשות מחוברות, מה שגורם לבעיות לגבי המנהגים. בהפטרות מחוברות עלינו לברר מה ההפטרה של כל פרשה בפני עצמה, וכן איזו הפטרה

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים שאלה : ה אי x] : R4[ x] R4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי ( ax bx cx d) bx ax cx c )3 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים המרחבים העצמיים והפולינום המורכב מוקטורים עצמיים של R [ [x האופייני של מצאו בסיס של 4

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: "מ י ש ה י ה" - צט.

... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: מ י ש ה י ה - צט. ... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט 7201702200 מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: "מ י ש ה י ה" - צט. מהדורה מנוקדת, מפוסקת, מחולקת לסוגיות ולפסקאות עם לימוד

קרא עוד

שו"ת מהרלב"ח

שות מהרלבח היצ ונ לן ל ד זלר ו שצל ל אל וכל ים ו עם מ גם ו ע ת ו ת תר הו על יות כ מנגו אב מנהג ה החם ום מים בש ב ללב כןשכ גם לענ ושיש לו על ומש לד מ וה כל א וא שת יו זת ש ושם בש נו מה ב שאז שיע שלי כי נה נו ס לנים

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד