<4D F736F F D20F9E0ECE5EF20F2E1F8E9FA5FECF4F8F1E5ED20E1E0FAF85FF1E5F4E92D52342E646F63>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20F9E0ECE5EF20F2E1F8E9FA5FECF4F8F1E5ED20E1E0FAF85FF1E5F4E92D52342E646F63>"

תמליל

1 סקר אירופי שאלון

2 סקר אירופי לשימוש המשרד - 5/ חובה למ! 6- מספר מרואיין 5- לשימוש המשרד: ישוב IL [a] - שעת התחלה של ביצוע הראיון: תאריך ביצוע הראיון: שעה: 7- חודש: - דקות: - שנה: יום: A. - [השתמש בכרטיס ] ביום רגיל באמצע השבוע, כמה זמן בסך הכל אתה מקדיש לצפייה בטלביזיה?. כלל מקדיש זמן עבור ל- A. פחות מחצי שעה. חצי שעה עד שעה. שעה עד שעה וחצי. שעה וחצי עד שעתיים 5. שעתיים עד שעתיים וחצי 6. שעתיים וחצי עד שעות 7. יותר מ- שעות A. 5-6 [השתמש בכרטיס ] שוב, ביום רגיל באמצע השבוע, כמה מזמן הצפייה שלך בטלביזיה מוקדש לחדשות או לתוכניות על פוליטיקה וענייני אקטואליה.. כלל מקדיש זמן. פחות מחצי שעה. חצי שעה עד שעה. שעה עד שעה וחצי. שעה וחצי עד שעתיים 5. שעתיים עד שעתיים וחצי 6. שעתיים וחצי עד שעות 7. יותר מ שעות

3 לכולם: A. 7- [השתמש בכרטיס ] ביום רגיל באמצע השבוע כמה זמן, בסך הכל, אתה מקדיש להאזנה לרדיו?. כלל מקדיש זמן עבור ל A5. פחות מחצי שעה. חצי שעה עד שעה. שעה עד שעה וחצי. שעה וחצי עד שעתיים 5. שעתיים עד שעתיים וחצי 6. שעתיים וחצי עד שעות 7. יותר מ שעות A. - [השתמש בכרטיס ] ושוב, ביום רגיל באמצע השבוע, כמה מזמן ההאזנה שלך לרדיו מוקדש לחדשות או לתוכניות על פוליטיקה ואקטואליה?. כלל מקדיש זמן. פחות מחצי שעה. חצי שעה עד שעה. שעה עד שעה וחצי. שעה וחצי עד שעתיים 5. שעתיים עד שעתיים וחצי 6. שעתיים וחצי עד שעות 7. יותר מ שעות לכולם: A5. - [השתמש בכרטיס ] ביום רגיל באמצע השבוע, כמה זמן בסך הכל אתה מקדיש לקריאת עיתונים?. כלל מקדיש זמן עבור ל A7. פחות מחצי שעה. חצי שעה עד שעה. שעה עד שעה וחצי. שעה וחצי עד שעתיים 5. שעתיים עד שעתיים וחצי 6. שעתיים וחצי עד שעות 7. יותר מ שעות

4 A6. - [השתמש בכרטיס ] כמה מן הזמן הזה מוקדש לקריאה על פוליטיקה וענייני אקטואליה?. כלל מקדיש זמן. פחות מחצי שעה. חצי שעה עד שעה. שעה עד שעה וחצי. שעה וחצי עד שעתיים 5. שעתיים עד שעתיים וחצי 6. שעתיים וחצי עד שעות 7. יותר מ שעות לכולם: A [השתמש בכרטיס ] באיזו תדירות אתה משתמש באינטרנט גולש באתרים או משתמש בדואר אלקטרוני - לשימוש אישי בבית או בעבודה?. אין לי נגישות בבית או בעבודה. איני משתמש אף פעם. פחות מפעם בחודש. פעם בחודש. מספר פעמים בחודש 5. אחת לשבוע 6. מספר פעמים בשבוע 7. כל יום A. [השתמש בכרטיס ] באופן כללי, האם לדעתך ניתן לתת אמון ברוב האנשים, או שתמיד יש מקום לחשדנות מסוימת בקשרים עם אנשים? דרג את תשובתך בסולם הנע מ - עד, שבו פירושו שתמיד יש מקום לחשדנות מסוימת, ו - פירושו, שניתן לתת אמון ברוב בני האדם. 7- מסרב/ אין 77 יודע ניתן לתת אמון ברוב האנשים תמיד יש מקום לחשדנות מסוימת 5 6 7

5 A. [השתמש בכרטיס ] האם לדעתך רוב האנשים ינסו לנצל אותך אם יש להם ההזדמנות, או ינסו להיות הוגנים כלפיך? -5 מסרב/ אין 77 יודע רוב האנשים ינסו להיות הוגנים רוב האנשים ינסו לנצל A. 5-5 [השתמש בכרטיס 5] האם לדעתך, בדרך כלל, אנשים משתדלים לעזור חרים או שבדרך כלל הם דואגים לעצמם? מסרב/ אין 77 יודע אנשים בדרך כלל משתדלים לעזור חרים אנשים בדרך כלל דואגים לעצמם עכשיו ברצוננו לשאול כמה שאלות על פוליטיקה וממשל B. 5 עד כמה אתה מתעניין בפוליטיקה האם אתה.... מתעניין מאוד. מתעניין למדי. כמעט ו מתעניין. כלל מתעניין 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין B 5 [השתמש בכרטיס 6] באיזו תדירות נראית הפוליטיקה בעיניך מסובכת עד כדי כך שאינך מצליח להבין מה באמת קורה?. אף פעם. לעיתים רחוקות. מדי פעם. באופן קבוע 5. לעיתים קרובות 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין 5

6 באיזו מידה קשה או קל לך לגבש עמדה ביחס לנושאים B [השתמש בכרטיס 7] פוליטיים?. קשה מאוד. קשה. קשה ו קל. קל 5. קל מאוד 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין 55 [השתמש בכרטיס ] באיזו מידה אתה אישית רוחש אמון לכל אחד מן המוסדות הבאים. דרג תשובתך על רצף הנע בין ל- כאשר, פירושו שאתה כלל רוחש אמון למוסד ו - שאתה רוחש לו אמון מ. מסרב/ אין יודע רוחש אמון מ כלל רוחש אמון B הכנסת B5 המערכת המשפטית B6 6-6 המשטרה B7 6-6 הפוליטיקאים B 6-65 המפלגות B הפרלמנט האירופי B 6-6 האו"ם B 7 כיום יש אנשים שאינם מצביעים בבחירות מסיבה זו או אחרת. האם הצבעת בבחירות האחרונות לכנסת (בחודש מרץ 6). כן. עבור ל B. זכאי לבחור עבור ל B 6. רלוונטי עבור ל B 7. מסרב עבור ל B. יודע עבור ל B. אין עבור ל B 6

7 B 7-7 יזו מפלגה הצבעת בבחירות אלה? בל "ד מפלגת העבודה רע"מ תע "ל ליכוד חץ (פורז ( קדימה ש "ס 5 מר "צ 6 מפד "ל והאיחוד הומי שינוי 5 עלה ירוק 6 הירוקים 7 אחר 7 יהדות התורה פתק לבן/פתק ריק גימים הצבעתי ישראל ביתנו חד "ש מסרב להשיב לכולם: יש דרכים שונות באמצעותן ניתן לנסות לשפר דברים בישראל או למנוע החמרה במצב. האם במהלך החודשים האחרונים, עשית משהו מהדברים הבאים: יודע מסרב/ אין כן B 7 יצרת קשר עם פוליטיקאי, פקיד ממשל או פקיד בשלטון המקומי B 7 עבדת במפלגה פוליטית או בקבוצת פעולה B5 75 עבדת בארגון או באיגוד אחר B6 76 ענדת או הצגת תג/סטיקר של קמפיין B7 77 חתמת על עצומה B 7 לקחת חלק בהפגנה ציבורית חוקית B 7 החרמת מוצרים מסוימים לכולם: Ba האם יש מפלגה מסוימת שאתה מרגיש קרוב אליה יותר מאשר לכל המפלגות האחרות?. כן עבור ל B. עבור ל B 6. רלוונטי עבור ל B 7. מסרב עבור ל B. יודע עבור ל B. אין 7

8 Bb - יזו מהן? מפלגת העבודה בל "ד רע"מ תע "ל ליכוד חץ (פורז ( קדימה ש "ס שינוי 5 עלה ירוק 5 מר"צ 6 מפד "ל והאיחוד הומי 6 הירוקים 7 אחר 7 יהדות התורה פתק לבן/פתק ריק עבור לשאלה B גימים הצבעתי עבור ל B ישראל ביתנו חד "ש מסרב להשיב עבור ל B Bc באיזו מידה אתה מרגיש קרוב למפלגה זו? האם אתה מרגיש שאתה. קרוב מאוד. קרוב למדי. קרוב. בכלל קרוב 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין לכולם: B האם אתה חבר במפלגה פוליטית כלשהי?. כן. עבור ל B 6. רלוונטי עבור ל B 7. מסרב עבור ל B. יודע עבור ל B. אין עבור ל B

9 B 5-6 יזו מהן? בל "ד מפלגת העבודה רע"מ תע "ל ליכוד חץ (פורז ( קדימה ש "ס 5 מר "צ 6 מפד "ל והאיחוד הומי שינוי 5 עלה ירוק 6 הירוקים 7 אחר 7 יהדות התורה פתק לבן/פתק ריק גימים הצבעתי ישראל ביתנו חד "ש מסרב להשיב לכולם: B 7- [השתמש בכרטיס ]בפוליטיקה, אנשים מדברים לעיתים על "שמאל" היית ממקם את עצמך בסולם שבו פירושו השמאל ו - פירושו הימין? ימין יודע מסרב/ אין ו"ימין". היכן שמאל B - [השתמש בכרטיס ] בסך הכל, באיזו מידה הנך שבע רצון בימים אלה מחייך באופן כללי? דרג את תשובתך, על סולם שבו פירושו מאוד שבע רצון ו - פירושו מאוד שבע רצון. מאד שבע רצון מאד שבע רצון יודע מסרב/ אין באופן כללי, באיזו מידה אתה שבע רצון מהמצב הכלכלי B5 - [השתמש בכרטיס [ הנוכחי בישראל? מאד שבע רצון מסרב/ אין יודע מאד שבע רצון 5 6 7

10 B6 - [השתמש בכרטיס ] עכשיו כשאתה חושב על הממשלה בישראל, באיזו מידה אתה שבע רצון מהאופן שהיא מבצעת את תפקידה? מאד שבע רצון מאד שבע רצון יודע מסרב/ אין B7 5-6 [השתמש בכרטיס ] בסך הכל, באיזו מידה אתה שבע רצון מהאופן שבו הדמוקרטיה פועלת בישראל? מאד שבע רצון מאד שבע רצון יודע מסרב/ אין B [השתמש בכרטיס ] באופן כללי, מה אתה חושב על מצב החינוך בישראל כיום? 7- מאד רע מאד טוב יודע מסרב/ אין B - [השתמש בכרטיס ] באופן כללי, מה אתה חושב על מצב שירותי הבריאות בישראל כיום? מאד רע מאד טוב יודע מסרב/ אין [השתמש בכרטיס ] באיזו מידה אתה מסכים או מסכים לכל אחד מהמשפטים הבאים: להקריא מסרב/ אין יודע מאוד מסכים מסכים באמצע ( 'מסכים' ו ' מסכים') מסכים מאוד מסכים 5 B הממשלה צריכה לפעול לצמצום פערי שכר 5 B הומואים ולסביות צריכים להיות חופשיים לחיות את חייהם כרצונם. 5 B יש להוציא אל מחוץ לחוק מפלגות פוליטיות המעוניינות בהפלת הדמוקרטיה. 5 B ניתן לסמוך על המדע המודרני לפתרון הבעיות הסביבתיות שלנו.

11 B 5-6 [השתמש בכרטיס ] כאשר חושבים על האיחוד האירופי, יש הטוענים שתהליך האיחוד של אירופה צריך להעמיק. אחרים טוענים שתהליך האיחוד כבר הרחיק יתר על המידה. מהי עמדתך לגבי תהליך האיחוד האירופאי? דרג תשובתך על סולם בין ל-, כאשר משמעו "התהליך הרחיק יתר על המידה", ו- משמעו " תהליך האיחוד של אירופה צריך להעמיק" מסרב/ אין יודע תהליך האיחוד צריך להעמיק תהליך האיחוד כבר הרחיק יתר על המידה כעת, נשאל מספר שאלות לגבי אנשים מארצות אחרות הבאים לחיות בישראל B5 7 [השתמש בכרטיס ]באיזו מידה, לדעתך, ישראל צריכה פשר נשים בני אותו גזע או אותה קבוצה אתנית כמו רוב תושביה, לבוא לחיות כאן?. פשר לרבים לבוא לחיות כאן. פשר למספר מסוים. פשר למעטים. פשר ף אחד 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין B6 [השתמש בכרטיס ] מה בקשר נשים מגזע או מקבוצה אתנית שונה מזו של רוב התושבים בישראל?. פשר לרבים לבוא לחיות כאן. פשר למספר מסוים. פשר למעטים. פשר ף אחד 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין B7 [השתמש בכרטיס ] מה ביחס נשים מארצות עניות מחוץ ירופה?. פשר לרבים לבוא לחיות כאן. פשר למספר מסוים. פשר למעטים. פשר ף אחד 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין

12 B - [השתמש בכרטיס 5] האם היית אומר שבדרך כלל זה טוב או רע לכלכלת ישראל שאנשים באים הנה מארצות אחרות? רע לכלכלה טוב לכלכלה יודע מסרב/ אין B - [השתמש בכרטיס 6] האם היית אומר שחיי התרבות בישראל בדרך כלל נעשים דלים יותר או עשירים יותר על ידי האנשים שבאים מארצות אחרות לחיות כאן? חיי התרבות דלים יותר חיי התרבות עשירים יותר יודע מסרב/ אין B -5 [השתמש בכרטיס 7] האם ישראל נעשתה מקום טוב יותר או רע יותר לחיות בו על ידי האנשים שבאים מארצות אחרות לחיות כאן? מקום רע יותר לחיות בו מקום טוב יותר לחיות בו יודע מסרב/ אין dup - 5/ כעת, מספר שאלות עליך ועל החיים שלך: C 6-7 [השתמש בכרטיס ] בסך הכל, עד כמה היית אומר שאתה מאושר? מסרב/ אין יודע מאד מאושר מאד מאושר C - [השתמש בכרטיס ] באיזו תדירות אתה נפגש חברתית עם חברים, קרובי משפחה או עמיתים לעבודה. 7 אף. פעם. פחות מפעם בחודש. פעם בחודש. כמה פעמים בחודש 5. פעם בשבוע 6. כמה פעמים בשבוע 7. כל יום

13 C האם יש לך מישהו שאתו אתה יכול לדבר על עניינים אישיים ואינטימיים?. כן. 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין C [השתמש בכרטיס ] בהשוואה נשים בני גילך, באיזו תדירות,היית אומר שאתה משתתף בפעילות חברתית?. הרבה פחות מרוב האנשים. פחות מרוב האנשים. בערך באותה מידה. יותר מרוב האנשים 5. הרבה יותר מרוב האנשים 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין C5 האם אתה או אחד מבני משק הבית שלך נפלתם קורבן לשוד או לתקיפה בחמש השנים האחרונות?. כן. 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין C6 עד כמה הנך מרגיש, או תרגיש, בטוח ללכת לבד בשכונת מגוריך חר רדת החשיכה? האם אתה מרגיש/תרגיש:. מאוד בטוח. בטוח. בטוח. מאוד בטוח 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין

14 C7 [השתמש בכרטיס ] באיזו תדירות, אם בכלל, אתה מודאג מן האפשרות שיפרצו לביתך?. כל הזמן, או רוב הזמן. חלק מהזמן. רק לעתים רחוקות. אף פעם עבור ל- C 6. רלוונטי עבור ל- C 7. מסרב עבור ל- C. יודע עבור ל- C. אין עבור ל- C למי שענה - בשאלה C7 C 5 האם לדאגה זו שיפרצו לביתך יש:. השפעה משמעותית על איכות החיים שלך. השפעה מסוימת על איכות החיים שלך. אין לה השפעה על איכות החיים שלך 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין לכולם: C [השתמש בכרטיס ] באיזו תדירות, אם בכלל, אתה מודאג מן האפשרות שתיפול קורבן לפשע אלים?. כל הזמן, או רוב הזמן. חלק מהזמן. רק לעתים רחוקות. אף פעם עבור ל- C 6. רלוונטי עבור ל- C 7. מסרב עבור ל- C. יודע עבור ל- C. אין עבור ל- C 6 למי שענה - בשאלה C C 7 האם לדאגה זו שתיפול קורבן לפשע אלים יש:. השפעה משמעותית על איכות החיים שלך. השפעה מסוימת על איכות החיים שלך. אין לה השפעה על איכות החיים שלך 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין

15 כעת נשאל מספר שאלות לגבי טרור: C באיזו מידה לדעתך סביר או סביר שתתרחש התקפת טרור במקום כלשהו באירופה, במהלך החודשים הבאים היא:. סבירה מאד. די סבירה. כל כך סבירה. כלל סבירה 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין C באיזו מידה לדעתך סביר או סביר שתתרחש התקפת טרור במקום כלשהו בישראל, במהלך החודשים הבאים היא:. סבירה מאד. די סבירה. כל כך סבירה. כלל סבירה 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין [השתמש בכרטיס ] באיזו מידה אתה מסכים או מסכים לכל אחד מהמשפטים הבאים: מאוד מסכים מסכים באמצע ( 'מסכים' ו ' מסכים') מסכים מאוד מסכים יודע להקריא מסרב/ אין 5 5 C אם אדם נחשד בתכנון התקפת טרור בישראל, למשטרה צריכה להיות הסמכות להחזיקו במאסר, עד שישתכנעו ש היה מעורב C עינוי אסיר בכ בישראל מוצדק אף פעם, גם אם הדבר יביא מידע שהיה עשוי למנוע התקפת טרור 5

16 השאלות הבאות עוסקות בך: C5 מהו מצב בריאותך באופן כללי? האם תוכל לומר כי הוא:. מאוד טוב. טוב. סביר. טוב 5. מאוד טוב 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין C6 האם אתה מוגבל בצורה כלשהי בפעילויות היום יום שלך בגלל מחלה מתמשכת או נכות, חולשה או בעיה נפשית כלשהי?. כן, במידה רבה. כן, במידה מסוימת. 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין C7 האם אתה רואה את עצמך כמי שמשתייך לדת או עדה דתית מסוימת?. כן. עבור ל- C 6. רלוונטי עבור ל- C 7. מסרב עבור ל- C. יודע עבור ל- C. אין עבור ל- C 6

17 C מהי דתך? יהודי יהודי C עבור ל- מוסלמי 6. מוסלמי סוני עבור ל- C 6. זרם איסלמי אחר עבור ל- C. נוצרי קתולי. נוצרי פרוטסטנטי. נוצרי אורתודוקסי. זרם נוצרי אחר נוצרי דרוזי C עבור ל- C עבור ל- C עבור ל- C עבור ל- C עבור ל- 67. דרוזי 7. דת אסייתית [כמו למשל בודהיזם, הינדואיזם] עבור ל- C. דת אחרת, שאינה נוצרית עבור ל- C 666. רלוונטי המשך 777. מסרב המשך. אין המשך אחר רלוונטי מסרב אין C האם אי פעם ראית את עצמך כאדם המשתייך לדת או עדה דתית מסוימת?. כן. עבור ל- C 6. רלוונטי עבור ל- C 7. מסרב עבור ל- C. יודע עבור ל- C. אין עבור ל- C 7

18 5. יהודי C יזו? יהודי מוסלמי נוצרי 6. מוסלמי סוני 6. זרם איסלמי אחר. נוצרי קתולי. נוצרי פרוטסטנטי. נוצרי אורתודוקסי. זרם נוצרי אחר 67. דרוזי 7. דת אסייתית [כמו למשל בודהיזם, הינדואיזם]. דת אחרת, שאינה נוצרית 666. רלוונטי 777. מסרב. אין דרוזי אחר רלוונטי מסרב אין - C [השתמש בכרטיס ] ל קשר להשתייכותך הדתית, כיצד היית מגדיר את מידת - הדתיות שלך? כלל מאד דתי דתי יודע מסרב/ אין C -5 [השתמש בכרטיס ] פרט ירועים מיוחדים כמו חתונות והלוויות, באיזו תדירות אתה משתתף בפעילות דתית מאורגנת כיום?. כל יום. יותר מפעם בשבוע. פעם בשבוע. לפחות פעם בחודש 5. רק בימי חג ומועד 6. לעיתים פחות קרובות 7. אף פעם

19 C 6-7 [השתמש בכרטיס ]פרט לזמן שאתה משתתף בפעילות דתית, באיזו תדירות, אם בכלל, אתה נוהג להתפלל?. כל יום. יותר מפעם בשבוע. פעם בשבוע. לפחות פעם בחודש 5. רק בימי חג ומועד 6. לעיתים פחות קרובות 7. אף פעם C האם היית מתאר את עצמך כחבר בקבוצה המופלת לרעה בישראל?. כן. עבור ל - C6 6. רלוונטי עבור ל C6 7. מסרב עבור ל C6. יודע עבור ל C6. אין עבור ל C6 C5 על איזה רקע קיימת אפליה כנגד הקבוצה שאליה אתה משתייך? (ניתן לסמן יותר מ אחת) כן קיימת אפליה כנגד קיימת אפליה כנגד הקבוצה שאליה הקבוצה שאליה אתה אתה משתייך משתייך [DSCRRCE] צבע או גזע [ DSCRNTN ]ום [DSCRRLG] דת [DSCRRLNG] שפה [DSCRETN] קבוצה אתנית [DSCRAGE] גיל [DSCRGND] 5 מגדר [DSCRSEX] 6 נטייה מינית [DSCRDSB] 7 נכות [DSCROTH] אחר [DSCRDK] יודע [DSCRREF] 5 מסרב [DSCRNAP] 5 רלוונטי [DSCRNA] 5 אין

20 C6 5 האם אתה אזרח ישראל?. כן עבור ל - C. 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין [a] 5-55 C7 באיזו אזרחות הנך מחזיק? פרט למשרד: קידוד,ISO 66- קידוד אלפאנומרי, תווים C האם נולדת בישראל?. כן עבור ל C. (המשך) 6. רלוונטי עבור ל C 7. מסרב עבור ל C. יודע עבור ל C. אין עבור ל C 56 [a] 57-5 C באיזו מדינה נולדת? פרט למשרד: קידוד ISO 66- קידוד אלפאנומרי, תווים C [השתמש בכרטיס 5] לפני כמה זמן באת לראשונה להתגורר בישראל?. במהלך השנה האחרונה. לפני 5 - שנים. לפני - 6 שנים. לפני - שנה 5. לפני יותר מ - שנה 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין 5

21 C איזו שפה או שפות אתה מדבר בדרך כלל בבית? ציין/י עד שתי שפות [a] 6-6 [a] למשרד: קידוד ISO 6- קידוד אלפאנומרי תוים C האם אתה משתייך לקבוצת מיעוט אתנית בישראל?. כן. C5 C האם אביך נולד בישראל? C5 עבור ל -. כן (המשך). 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין עבור ל - 6 [a] 6-7 C [אם נולד בישראל] באיזו ארץ נולד אביך? למשרד: קידוד,ISO 66- קידוד אלפאנומרי, תווים C5 7-7 האם אמך ילידת ישראל? עבור ל D. כן. (המשך) עבור ל D עבור ל D עבור ל D עבור ל D

22 [a] 7-7 C6 [אם נולדה בישראל] באיזו ארץ נולדה אמך? למשרד: קידוד,ISO 66- קידוד אלפאנומרי, תווים כעת נשאל מספר שאלות לגבי האופן בו החברה פועלת [השתמש בכרטיס 6] באיזו מידה אתה מסכים או מסכים לכל אחד מהמשפטים הבאים: מאוד מסכים מסכים באמצע ( 'מסכים' ו ' מסכים') מסכים מאוד מסכים יודע להקריא מסרב/ אין D 75 פערים גדולים בהכנסות של אנשים מוצדקים כדי לתגמל בצורה הולמת הבדלים בכישרון ובמאמץ D 76 בתי ספר צריכים ללמד ילדים לציית לסמכות D 77 אשה צריכה להיות מוכנה להפחית את שעות עבודתה בשכר, למען משפחתה D 7 בחברה הוגנת, הפערים ברמת החיים של אנשים, צריכים להיות קטנים D5 7 אנשים המפרים את החוק צריכים לקבל עונשים הרבה יותר חמורים מאלו שהם מקבלים היום D6 כאשר יש מחסור במקומות עבודה, לגברים צריכה להיות עדיפות על-פני נשים בקבלת עבודה

23 D7 - [השתמש בכרטיס 7] לדעתך, מתוך אנשים בגיי עבודה בישראל כמה הם מובטלים ומחפשים עבודה? אם אינך בטוח, נסה להעריך או יותר D - [השתמש בכרטיס 7] ולדעתך, מתוך אנשים בגיי עבודה בישראל כמה הם נכים או חולים במחלה ממושכת? או יותר

24 D 5-6 [השתמש בכרטיס 7] ולדעתך, מתוך אנשים בגיי עבודה בישראל לכמה מהם אין מספיק כסף לצרכים בסיסיים? אם אינך בטוח, נסה להעריך או יותר D 7- [השתמש בכרטיס 7 ]ולדעתך, מתוך אנשים בגיי עבודה בישראל כמה מהם נולדו מחוץ לישראל? או יותר בשאלות הבאות נשאל אותך לגבי קבוצות שונות בישראל D - [השתמש בכרטיס ]באופן כללי, מה אתה חושב על רמת החיים של הגימים בישראל? דרג תשובתך בסולם מ- עד, כאשר פירושו רמת חיים גרועה מאד ו- פירושו רמת חיים טובה מאד. גרועה מאד טובה מאד יודע מסרב/ אין 5 6 7

25 D - [השתמש בכרטיס ] באופן כללי, מה אתה חושב על רמת החיים של מובטלים בישראל? גרועה מאד טובה מאד יודע מסרב/ אין D - [השתמש בכרטיס ] באופן כללי, מה אתה חושב על אספקתם של שירותי טיפול בילדים בעלות סבירה, להורים עובדים בישראל? למראיין: שירותי טיפול בילדים: מעונות יום, פעוטונים וכדומה גרועה מאד טובה מאד יודע מסרב/ אין D 5-6 [השתמש בכרטיס ] באופן כללי, מה אתה חושב על האפשרויות של צעירים למצוא עבודה בישראל? דרג תשובתך בסולם מ- עד, כאשר פירושו אפשרויות גרועות מאד ו- פירושו אפשרויות טובות מאד. מסרב/ אין יודע טובות מאד גרועות מאד [השתמש בכרטיס ] יש דעות שונות בנוגע לתחומים שצריכים או צריכים להיות באחריות הממשלה. באיזו מידה, כל אחד מהדברים הבאים צריך או צריך להיות לדעתך באחריות הממשלה? דרג תשובתך בסולם מ- עד, כאשר פירושו כלל אינו צריך להיות באחריות הממשלה ו- פירושו לגמרי צריך להיות באחריות הממשלה. מסרב/ אין יודע לגמרי צריך להיות באחריות הממשלה כלל אינו צריך להיות באחריות הממשלה D5 7- להבטיח עבודה לכל מי שרוצה בכך D6 - להבטיח טיפול רפואי הולם לחולים D7 - להבטיח רמת חיים סבירה לקשישים 5

26 [השתמש בכרטיס ] ובאיזו מידה, כל אחד מהדברים הבאים צריך או צריך להיות באחריות הממשלה? מסרב/ אין יודע לגמרי צריך להיות באחריות הממשלה כלל אינו צריך להיות באחריות הממשלה D - להבטיח רמת חיים סבירה למובטלים D 5-6 להבטיח שירותי טיפול בילדים להורים עובדים D 7- לספק חופשה בתשלום מהעבודה נשים שצריכים לטפל באופן זמני בבני משפחה חולים כעת אשאל אותך לגבי הטבות ושירותים סוציאליים. הכוונה לשירותים כמו שירותי בריאות וביטוח ומי [השתמש בכרטיס ]באיזו מידה אתה מסכים או מסכים שהטבות ושירותים סוציאליים בישראל: D מכבידים יותר מדי על הכלכלה D מונעים את התפשטות העוני D מובילים לחברה שוויונית יותר D מעודדים אנשים ממדינות אחרות לבוא לחיות בישראל D5 עולים הרבה מדי למעסיקים בתשלומי מיסים ותשלומי חובה אחרים D6 מקלים על אנשים לשלב בין עבודה לחיי המשפחה מאוד מסכים מסכים באמצע ( 'מסכים' ו ' מסכים') מסכים מאוד מסכים יודע להקריא מסרב/ אין

27 dup - 5/ [השתמש בכרטיס ] ובאיזו מידה אתה מסכים או מסכים שהטבות ושירותים סוציאליים בישראל: להקריא מסרב/ אין יודע מאוד מסכים מסכים באמצע ( 'מסכים' ו ' מסכים') מסכים מאוד מסכים 5 D7 6 גורמים נשים להיות עצלנים 5 D 7 גורמים נשים להיות פחות נכונים לעזור אחד לשני 5 D גורמים נשים להיות פחות נכונים לדאוג לעצמם ולמשפחתם D - [השתמש בכרטיס ] עד כמה יעילה לדעתך אספקת שירותי בריאות בישראל? דרג תשובתך בסולם מ- עד, כאשר פירושו מאד יעילה ו- פירושו יעילה מאד. מאד יעילה יעילה מאד מסרב/ אין יודע D - [השתמש בכרטיס ] ועד כמה יעילות לדעתך רשויות המס בישראל בעניינים כמו טיפול מהיר בפניות, הימנעות משגיאות ומניעת הונאה? דרג תשובתך בסולם מ- עד, כאשר פירושו מאד יעילות ו- פירושו יעילות מאד. מאד יעילות יעילות מאד מסרב/ אין יודע D - [השתמש בכרטיס ] באיזו מידה לדעתך רופאים ואחיות בישראל נותנים טיפול מיוחד נשים מסוימים, או מטפלים בכולם באופן שוויוני? דרג תשובתך בסולם מ- עד, כאשר פירושו נותנים טיפול מיוחד נשים מסוימים ו- מטפלים בכולם באופן שוויוני. מסרב/ אין יודע מטפלים בכולם באופן שוויוני נותנים טיפול מיוחד נשים מסוימים D 5-6 [השתמש בכרטיס ] באיזו מידה לדעתך רשויות המס בישראל מעניקים טיפול מיוחד נשים מסוימים, או מטפלים בכולם באופן שוויוני? דרג תשובתך בסולם מ- עד, כאשר פירושו מעניקים יתרונות נשים מסוימים ו- מטפלים בכולם באופן שוויוני. מסרב/ אין יודע מטפלים בכולם באופן שוויוני נותנים טיפול מיוחד נשים מסוימים 7

28 D 7- [השתמש בכרטיס ] שירותים וזכויות סוציאלים רבים ממומנים מכספי המיסים. אם הממשלה היתה צריכה לבחור בין העת מיסים והגדלת ההוצאה על הטבות ושירותים סוציאליים לבין הורדת מיסים והוצאת פחות כסף על הטבות ושירותים סוציאליים, מה לדעתך על הממשלה לעשות? דרג תשובתך בסולם מ- עד, כאשר פירושו הממשלה צריכה להוריד מאד את המיסים ולצמצם מאד את ההטבות והשירותים הסוציאליים ו- פירושו על הממשלה לעלות בהרבה את המיסים ולהגדיל מאד את ההטבות והשירותים הסוציאליים. מסרב/ אין יודע על הממשלה לעלות בהרבה את המיסים ולהגדיל מאד את ההטבות והשירותים הסוציאליים הממשלה צריכה להוריד מאד את המיסים ולצמצם מאד את ההטבות והשירותים הסוציאליים D5 [השתמש בכרטיס ] חשוב על שני אנשים, האחד מרוויח פי שניים מהשני. איזה מהמשפטים הבאים קרוב ביותר ופן שבו אתה חושב שעליהם לשלם מס?. שניהם צריכים לשלם אותו אחוז מס מהכנסותיהם, כך שזה שמרוויח פי שניים, ישלם פי שניים מיסים.. מי שמרוויח יותר, צריך לשלם אחוז מס גבוה יותר מהכנסתו, כך שהאדם שמרוויח פי שניים, ישלם יותר מפי שניים מיסים.. שניהם צריכים לשלם אותו סכום כסף מהכנסותיהם כמיסים, ל קשר להבדלים בהכנסתם.. אף אחד 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין D6 [השתמש בכרטיס 5] יש הטוענים שאנשים בעלי הכנסה גבוהה יותר, צריכים לקבל קיצבת זיקנה גבוהה יותר כי הם שילמו יותר לביטוח ומי. אחרים טוענים, שאנשים בעלי הכנסה נמוכה יותר צריכים לקבל קיצבת זיקנה גבוהה יותר כי הצרכים שלהם גדולים יותר. איזה מהמשפטים הבאים קרוב ביותר לדעתך?. אנשים בעלי הכנסה גבוהה יותר, צריכים לקבל קיצבאות זיקנה גבוהות יותר מבעלי ההכנסה הנמוכה יותר.. אנשים צריכים לקבל קיצבאות זיקנה בסכום זהה, ל קשר להכנסותיהם.. אנשים בעלי הכנסה נמוכה יותר, צריכים לקבל קיצבאות זיקנה גבוהות יותר מבעלי ההכנסה הגבוהה יותר.. אף אחד 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין

29 D7 [השתמש בכרטיס 6] יש הטוענים שאנשים בעלי הכנסה גבוהה יותר, צריכים לקבל דמי אבטלה גבוהים יותר כאשר הם באופן זמני מובטלים, כי הם שילמו יותר לביטוח ומי. אחרים טוענים, שאנשים הכנסה נמוכה יותר צריכים לקבל דמי אבטלה גבוהים יותר כי הם יותר נזקקים. איזה מהמשפטים הבאים קרוב ביותר לדעתך?. אנשים בעלי הכנסה גבוהה יותר, צריכים לקבל דמי אבטלה גבוהים יותר מבעלי ההכנסה הנמוכה יותר.. אנשים צריכים לקבל דמי אבטלה בסכום זהה, ל קשר להכנסותיהם.. אנשים בעלי הכנסה נמוכה יותר, צריכים לקבל דמי אבטלה גבוהים יותר מבעלי ההכנסה הגבוהה יותר.. אף אחד 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין D [השתמש בכרטיס 7] חשוב על אנשים ממדינות אחרות הבאים לחיות בישראל. מתי לדעתך הם צריכים להיות זכאים לקבל את אותן הטבות ושירותים סוציאליים כמו אזרחים שכבר חיים כאן?. מייד עם הגעתם לישראל. חר שחיו בישראל במשך שנה, גם אם עבדו וגם אם. רק חר שעבדו ושילמו מיסים לפחות במשך שנה. מהרגע שקיבלו אזרחות ישראלית 5. הם אף פעם צריכים לקבל את אותן זכויות 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין D - [השתמש בכרטיס ] אנשים רבים ממדינות אחרות שבאים לחיות בישראל משלמים מיסים ומשתמשים בהטבות ובשירותים הסוציאליים. באופן כללי, האם לדעתך אנשים מדינות אחרות שבאים לחיות בישראל מקבלים יותר ממה שהם תורמים, או שתורמים יותר ממה שהם מקבלים? דרג תשובתך בסולם מ- עד, כאשר פירושו מקבלים הרבה יותר ממה שהם תורמים ו- תורמים הרבה יותר ממה שהם מקבלים. מסרב/ אין יודע תורמים הרבה יותר ממה שהם מקבלים מקבלים הרבה יותר ממה שהם תורמים

30 [השתמש בכרטיס ] באיזו מידה אתה מסכים או מסכים למשפטים הבאים לגבי האנשים בישראל: D 5 רוב המובטלים באמת מנסים למצוא עבודה D 6 הרבה אנשים עם הכנסות מאד נמוכות, מקבלים פחות הטבות ממה שהם זכאים להן מבחינה חוקית D 7 הרבה אנשים מצליחים לקבל הטבות ושירותים שאינם זכאים להם. D בישראל אין מספיק הטבות בכדי לסייע לנזקקים באמת D לעתים קרובות עובדים מעמידים פנים שהם חולים בכדי להישאר בבית מאוד מסכים מסכים באמצע ( 'מסכים' ו ' מסכים') מסכים מאוד מסכים יודע להקריא מסרב/ אין D5 [השתמש בכרטיס ] בימים אלו, מתנהל ויכוח על העלות של אספקת שירותי בריאות ציבוריים בישראל. האם לדעתך בעוד שנים:. ישראל תוכל לעמוד בעלות של רמת שירותי הבריאות הציבוריים הנוכחית. ישראל כן תוכל לעמוד בעלות של רמת שירותי הבריאות הציבוריים הנוכחית, אבל תוכל לשפר אותה. ישראל תוכל לעמוד בעלות של שיפור רמת שירותי הבריאות הציבוריים 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין D6 [השתמש בכרטיס ] בימים אלו, מתנהל ויכוח גם על העלות של קיצבאות זיקנה בישראל. האם לדעתך בעוד שנים:. ישראל תוכל לעמוד בעלות של רמת קיצבאות הזיקנה הנוכחיות. ישראל כן תוכל לעמוד בעלות של רמת קיצבאות הזיקנה הנוכחיות, אבל תוכל לשפר אותה. ישראל תוכל לעמוד בעלות של שיפור רמת קיצבאות הזיקנה 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין

31 בשאלות הבאות נבקש ממך לחשוב מה עשוי לקרות במהלך החודשים הבאים: D7 [השתמש בכרטיס ] מה הסבירות שבמהלך החודשים הבאים, תהיה מובטל ותחפש עבודה במשך לפחות שבועות רצופים?. כלל סביר. כל כך סביר. די סביר. מאד סביר 5. עבד מעולם או עובד יותר ו מחפש עבודה עבור לשאלה D 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין D [השתמש בכרטיס ] מה הסבירות שבמהלך החודשים הבאים, תאלץ לעבוד פחות שעות ממה שהיית רוצה, כי יהיה עליך לטפל בבני משפחה או באנשים קרובים?. כלל סביר. כל כך סביר. די סביר. מאד סביר 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין D [השתמש בכרטיס ] ומה הסבירות שבמהלך החודשים הבאים, יהיו תקופות שבהן יהיה לך מספיק כסף לממן את הצרכים הבסיסיים של משק הבית שלך?. כלל סביר. כל כך סביר. די סביר. מאד סביר 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין D5 5 [השתמש בכרטיס ] ומה הסבירות שבמהלך החודשים הבאים, תקבל את הטיפול הרפואי הדרוש לך באמת אם תחלה?. כלל סביר. כל כך סביר. די סביר. מאד סביר 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין

32 כעת נשאל אותך מספר שאלות בנושא גיל E: באיזה גיל לדעתך אנשים מפסיקים בדרך-כלל להיחשב כצעירים? למראיין: אם המשיב אומר "זה תלוי" או "אף פעם" קבל את ה אם המשיב נותן טווח גיים, בקש גיל ספציפי בתוך הטווח. 6- רשום את הגיל: 6 7. זה תלוי באדם. אף פעם ועבור לשאלה הבאה. E: - באיזה גיל לדעתך אנשים מתחילים בדרך-כלל להיחשב כזקנים? למראיין: אם המשיב אומר "זה תלוי" או "לעולם " קבל את ה אם המשיב נותן טווח גיים, בקש גיל ספציפי בתוך הטווח. בגיל: 6 7. זה תלוי באדם. אף פעם ועבור לשאלה הבאה. E: - [השתמש בכרטיס ] איזו משבצת מתארת בצורה הטובה ביותר את קבוצת הגיל אליה אתה רואה את עצמך שייך. אם אתה רואה את עצמך כצעיר מאוד, בחר במשבצת הראשונה [א]. אם אתה רואה את עצמך כזקן מאוד, בחר במשבצת האחרונה [ט] ב. כל מצב אחר, בחר באחת האותיות שביניהם. ציין את האות שבחרת. מסרב/ אין יודע ט זקנים ח ז 7 ו 6 גיי ביניים ה 5 ד ג צעירים ב א

33 E -5 [השתמש בכרטיס ] האם יש לך תחושת שייכות חזקה או חלשה לקבוצת הגיל הזו. דרג תשובתך בסולם מ- עד, כאשר פירושו תחושת שייכות חלשה מאד ו- תחושת שייכות חזקה מאד. מסרב/ אין.55 יודע תחושת שייכות חזקה מאד אין תחושת השתייכות ף אחת מקבוצות הגיל/לקבוצת הגיל הזו תחושת שייכות חלשה מאד כעת אשאל מספר שאלות לגבי המעמד החברתי של אנשים מקבוצות גיל שונות. הכוונה אינה להשתתפות בקבוצות אלו. [השתמש בכרטיס 5] לדעתך, כיצד רוב האנשים בישראל רואים את המעמד החברתי של: E5 6-7 אנשים בשנות ה- לחייהם E6 - אנשים בשנות ה- לחייהם E7 5-5 אנשים מעל גיל 7 מסרב/ אין יודע מעמד גבוה במיוח ד מעמד נמוך במיוחד כעת מספר שאלות על אנשים בשנות ה- לחייהם [השתמש בכרטיס 6] באיזו מידה אתה מודאג: דרג תשובתך בסולם מ- עד, כאשר פירושו כלל מודאג מאד ו- מאד מודאג כלל מודאג מאד מודאג יודע מסרב/ אין E 5-5 מרמת הפשיעה המבוצעת כיום על-ידי אנשים בשנות ה- לחייהם E 5-55 שמעסיקים יעדיפו להעסיק אנשים בשנות ה- לחייהם, מאשר אנשים בשנות ה- או יותר לחייהם

34 E [השתמש בכרטיס 7] האם לדעתך, לרוב האנשים בשנות ה- לחייהם יש השפעה חיובית או שלילית על המנהגים ואורח החיים בישראל? דרג תשובתך בסולם מ- עד, כאשר פירושו השפעה שלילית מאד ו- השפעה חיובית מאד. מסרב/ אין יודע השפעה חיובית מאד כלל אין השפעה השפעה שלילית מאד E 5-5 [השתמש בכרטיס ] בסך הכל, האם לדעתך אנשים בשנות ה- לחייהם תורמים הרבה מאד או מעט מאד מבחינה כלכלית לישראל כיום? דרג תשובתך בסולם מ- עד, כאשר פירושו תורמים מעט מאד מבחינה כלכלית לישראל ו- פירושו תורמים הרבה מאד מבחינה כלכלית. מסרב/ אין יודע תורמים הרבה מאד מבחינה כלכלית תורמים מעט מאד מבחינה כלכלית וכעת מספר שאלות על אנשים בשנות ה- 7 לחייהם E 6-6 [השתמש בכרטיס ] האם אתה חושב שאנשים מעל גיל 7 מהווים או שאינם מהווים נטל על מערכת הבריאות בישראל כיום? דרג תשובתך בסולם מ- עד, כאשר פירושו אינם מהווים נטל על מערכת הבריאות ו- פירושו מהווים נטל גדול. אינם מהווים נטל נטל גדול מסרב/ אין יודע E 6-6 [השתמש בכרטיס 5] האם לדעתך, לרוב האנשים מעל גיל 7 יש השפעה חיובית או שלילית על המנהגים ואורח החיים בישראל? דרג תשובתך בסולם מ- עד, כאשר פירושו השפעה שלילית מאד ו- פירושו השפעה חיובית מאד. השפעה שלילית מאד השפעה חיובית מאד יודע מסרב/ אין כלל אין השפעה

35 E 6-65 [השתמש בכרטיס 5] בסך הכל, האם לדעתך אנשים מעל גל 7 תורמים הרבה מאד או מעט מאד מבחינה כלכלית לישראל כיום? דרג תשובתך בסולם מ- עד, כאשר פירושו תורמים מעט מאד מבחינה כלכלית לישראל ו- פירושו תורמים הרבה מאד מבחינה כלכלית. מסרב/ אין יודע תורמים הרבה מאד מבחינה כלכלית תורמים מעט מאד מבחינה כלכלית עד כה שאלתי אותך על הדעות שלך. כעת אשאל אותך איך לדעתך רוב האנשים בישראל תופסים אנשים בגיים שונים [השתמש בכרטיס 5] לדעתך, עד כמה סביר שרוב האנשים בישראל רואים באנשים בשנות ה- לחייהם: כלל סביר מאד סביר שיראו שיראו אותם אותם כך מסרב/ אין יודע כך E5 כידידותיים 66 E6 כיעילים 67 E7 כבעלי עקרונות 6 מוסרים גבוהים E לדעתך, עד כמה 6 סביר שרוב האנשים בישראל מתייחסים נשים בשנות ה- לחייהם בכבוד [השתמש בכרטיס 5] ולדעתך, עד כמה סביר שרוב האנשים בישראל רואים באנשים מעל גיל 7: כלל סביר מאד סביר שיראו שיראו אותם אותם כך מסרב/ אין יודע כך E 7 כידידותיים E כיעילים 7 E 7 כבעלי עקרונות מוסרים גבוהים E 7 לדעתך, עד כמה סביר שרוב האנשים בישראל מתייחסים נשים מעל גיל 7 בכבוד 5

36 E 7-75 [השתמש בכרטיס 5] עד כמה לדעתך יהיה מקובל או מקובל על רוב האנשים בישראל אם אדם בן, בעל כישורים מתאימים, היה מתמנה להיות הממונה שלהם? דרג תשובתך בסולם מ- עד, כאשר פירושו לגמרי מקובל ו- פירושו מקובל לגמרי לגמרי מקובל מקובל לגמרי יודע מסרב/ אין זה תלוי E [השתמש בכרטיס 5] עד כמה לדעתך יהיה מקובל או מקובל על רוב האנשים בישראל אם אדם בן 7, בעל כישורים מתאימים, היה מתמנה להיות הממונה שלהם? דרג תשובתך בסולם מ- עד, כאשר פירושו לגמרי מקובל ו- פירושו מקובל לגמרי לגמרי מקובל מקובל לגמרי יודע מסרב/ אין זה תלוי [השתמש בכרטיס 5] לדעתך, עד כמה סביר שרוב האנשים בישראל מתייחסים נשים בשנות ה- לחייהם: כלל סביר מאד סביר שיראו שיראו אותם אותם כך מסרב/ אין יודע כך E5 7 בקינאה E6 7 ברחמים E7 בהערצה E בבוז [השתמש בכרטיס 5] ולדעתך, עד כמה סביר שרוב האנשים בישראל מתייחסים נשים מעל גיל 7: כלל סביר מאד סביר שיראו שיראו אותם אותם כך מסרב/ אין יודע כך E בקינאה E ברחמים E בהערצה E 5 בבוז 6

37 כעת אשאל אותך על דעתך לגבי אנשים מקבוצות גיל שונות E 6-7 [השתמש בכרטיס 55] באופן כללי, עד כמה הרגשתך נשים בשנות ה- לחייהם היא חיובית או שלילית? דרג תשובתך בסולם מ- עד, כאשר פירושו מאד שלילית ו- פירושו מאד חיובית מאד שלילית מאד חיובית מסרב/ אין יודע E - [השתמש בכרטיס 55] באופן כללי, עד כמה הרגשתך נשים מעל גיל 7 היא חיובית או שלילית? דרג תשובתך בסולם מ- עד, כאשר פירושו מאד שלילי ו- פירושו מאד חיובי מאד שלילית מאד חיובי מסרב/ אין יודע [השתמש בכרטיס 56] באיזו תדירות במהלך השנה האחרונה מישהו הפגין כלפיך דעה קדומה או התייחס אליך בצורה הוגנת בגלל: אף פעם מסרב/ אין יודע לעיתים קרובות מאד E5 גילך E6 מינך E7 המוצא האתני שלך E [השתמש בכרטיס 56] ובאיזו תדירות, אם בכלל, במהלך השנה האחרונה הרגשת שמישהו גילה חוסר כבוד כלפיך בגלל גילך, למשל על-ידי התעלמות ממך או התנשאות עליך? אף פעם לעיתים קרובות מאד יודע מסרב/ אין E [השתמש בכרטיס 56] ובאופן ספציפי, באיזו תדירות במהלך השנה האחרונה, מישהו התייחס אליך יפה בגלל גילך, למשל העליב אותך, פגע בך או סרב לתת לך שירות? למראיין: "פגע בך": מילולית או פיסית אף פעם לעיתים קרובות מאד יודע מסרב/ אין 7

38 כעת אשאל אותך מספר שאלות על חבריך וקרובי משפחתך E 5 [השתמש בכרטיס 57 ]בערך כמה מהחברים שלך, כולל בני משפחה, הם בני פחות מ-?. אף אחד עבור לשאלה E או יותר 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין E 6-7 [השתמש בכרטיס 5] האם אתה יכול או יכול לדבר על נושאים אישיים כמו רגשות, אמונות או חוויות עם מישהו מבין החברים הללו? האם אתה:. יכול לדבר על כל העניינים האישיים. יכול לדבר כמעט על כל העניינים האישיים. יכול לדבר על רוב העניינים האישיים. יכול לדבר על כמה מהעניינים האישיים 5. יכול לדבר על מעט מהעניינים האישיים 6. יכול לדבר על העניינים האישיים E [השתמש בכרטיס 5] בערך כמה מהחברים שלך, כולל בני משפחה, הם מעל גיל 7?. אף אחד עבור לשאלה E או יותר 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין

39 E - [השתמש בכרטיס 6] האם אתה יכול או יכול לדבר על נושאים אישיים כמו רגשות, אמונות או חוויות עם מישהו מבין החברים הללו? האם אתה:. יכול לדבר על כל העניינים האישיים. יכול לדבר כמעט על כל העניינים האישיים. יכול לדבר על רוב העניינים האישיים. יכול לדבר על כמה מהעניינים האישיים 5. יכול לדבר על מעט מהעניינים האישיים 6. יכול לדבר על העניינים האישיים E בן כמה אתה?. או פחות עבור לשאלה E7. או יותר 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין E5 האם יש לך ילדים או נכדים בגיים 5 עד?. כן. עבור לשאלה E7 6. רלוונטי עבור לשאלה E7 7. מסרב עבור לשאלה E7. יודע עבור לשאלה E7. אין עבור לשאלה E7 E6 - [השתמש בכרטיס 6] האם אתה יכול או יכול לדבר על נושאים אישיים כמו רגשות, אמונות או חוויות עם מישהו מבין הילדים או הנכדים? האם אתה:. יכול לדבר על כל העניינים האישיים. יכול לדבר כמעט על כל העניינים האישיים. יכול לדבר על רוב העניינים האישיים. יכול לדבר על כמה מהעניינים האישיים 5. יכול לדבר על מעט מהעניינים האישיים 6. יכול לדבר על העניינים האישיים

40 E7 5 האם מישהו מבני משפחתך מעל גיל 7? למראיין: גם קרובי משפחה מנישואין. כן. עבור לשאלה E 6. רלוונטי עבור לשאלה E 7. מסרב עבור לשאלה E. יודע עבור לשאלה E. אין עבור לשאלה E E 6-7 [השתמש בכרטיס 6] האם אתה יכול או יכול לדבר על נושאים אישיים כמו רגשות, אמונות או חוויות עם מישהו מבין בני המשפחה שמעל גיל 7? האם אתה:. יכול לדבר על כל העניינים האישיים. יכול לדבר כמעט על כל העניינים האישיים. יכול לדבר על רוב העניינים האישיים. יכול לדבר על כמה מהעניינים האישיים 5. יכול לדבר על מעט מהעניינים האישיים 6. יכול לדבר על העניינים האישיים E האם עבדת בעבודה כלשהי בהתנדבות או תמורת שכר במהלך החודש האחרון?. כן, עבודה בשכר בלבד. כן, עבודה בהתנדבות בלבד. כן, עבודה גם תמורת שכר וגם בהתנדבות. עבור לשאלה E5 6. רלוונטי עבור לשאלה E5 7. מסרב עבור לשאלה E5. יודע עבור לשאלה E5. אין עבור לשאלה E5 E5 [השתמש בכרטיס 6] כמה מזמן העבודה או ההתנדבות הוקדש לעבודה עם עמיתים או מתנדבים בשנות ה- לחייהם? למראיין: עבודה בחודש האחרון [ בשאלה E], אם אין עמיתים בקבוצת גיל זו, סמן - "בכלל ". בכלל. מעט מהזמן. רוב הזמן. כמעט כל הזמן 5. עבד עם אנשים אחרים בחודש האחרון 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין

41 א[ ב[ ג[ ד[ E5 [השתמש בכרטיס 6 ]וכמה מזמן העבודה או ההתנדבות הוקדש לעבודה עם עמיתים או מתנדבים בני 7 ומעלה? למראיין: עבודה בחודש האחרון [ בשאלה E], אם אין עמיתים בקבוצת גיל זו, סמן - "בכלל ". בכלל. מעט מהזמן. רוב הזמן. כמעט כל הזמן 5. עבד עם אנשים אחרים בחודש האחרון 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין E5 [השתמש בכרטיס 6] בסך הכל, כיצד אתה רואה אנשים בשנות ה- לחייהם ואנשים מעל גיל 7 בישראל כיום?. [ כקבוצה אחת. [ כשתי קבוצות נפרדות שהן חלק מקהילה אחת. [ כשתי קבוצות נפרדות שהן חלק מאותה קהילה. [ רק כפרטים ו כקבוצות 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין E5 - [השתמש בכרטיס 6] עד כמה חשוב לך ש יהיו לך דעות קדומות על אנשים מקבוצות גיל אחרות? דרג תשובתך בסולם מ- עד, כאשר פירושו כלל חשוב ו- פירושו מאד חשוב כלל חשוב מאד חשוב יודע מסרב/ אין E5-5 [השתמש בכרטיס 6] ועד כמה חשוב לך להראות כאדם שאין לו דעות קדומות על אנשים מקבוצות גיל אחרות? דרג תשובתך בסולם מ- עד, כאשר פירושו כלל חשוב ו- פירושו מאד חשוב כלל חשוב מאד חשוב יודע מסרב/ אין 5 6 7

42 E55 6 [השתמש בכרטיס 6] לדעתך, עד כמה חמורה האפליה, בישראל נגד אנשים בגלל גילם, בין אם הם זקנים או צעירים?. מאד חמורה. די חמורה. כל כך חמורה. כלל חמורה 5. זה תלוי 6. אין בכלל אפליה נגד אנשים בגלל גילם בישראל 7. מסרב. יודע. אין dup - 5/ כעת, ברצוני לשאול אותך כמה פרטים על עצמך ועל אנשים אחרים במשק ביתך F 6-7 כמה אנשים, כולל אותך וילדים, גרים באופן קבוע במשק בית זה? למראיין: מ את הטבלה שלפניך: ראשית, עבור המשיב ואחר-כך, עבור שאר בני הבית (בסדר גיים יורד מהמבוגר ביותר ועד הצעיר ביותר):. עבור המרואיין: שם פרטי:. אין. אשה [GNDR] F מין:. גבר [YRBRN] F - שנת לידה: 77

43 . עבור המבוגר מבין חברי משק הבית [ כולל את המרואיין]: שם פרטי:. אין. אשה [ GNDR ]מין: F. גבר [YRBRN] F -7 שנת לידה: 77 F - [השתמש בכרטיס 65 ]קרבה למשיב:. בעל/אשה/בן או בת זוג. בן/בת(כולל חורג, מאומץ או בן של בן/ת הזוג הגדל בבית). הורה/הורה של בן הזוג/ הורים אומנים. אח/אחות (כולל אחים ואחיות חורגים, מאומצים) 5. קרוב משפחה אחר 6. אחר, קרוב משפחה. עבור הבא אחריו בסדר הגיים: שם פרטי:. אין. אשה [GNDR] F מין:. גבר [YRBRN] F - שנת לידה: 77 F 5-6 [השתמש בכרטיס 65] קרבה למשיב:. בעל/אשה/בן או בת זוג. בן/בת(כולל חורג, מאומץ או בן של בן/ת הזוג הגדל בבית). הורה/הורה של בן הזוג/ הורים אומנים. אח/אחות (כולל אחים ואחיות חורגים, מאומצים) 5. קרוב משפחה אחר 6. אחר, קרוב משפחה

44 . עבור הבא אחריו בסדר הגיים: שם פרטי:. אין. אשה [ GNDR ]מין: F 7. גבר [YRBRN] F - שנת לידה: 77 F - [השתמש בכרטיס 65] קרבה למשיב:. בעל/אשה/בן או בת זוג. בן/בת(כולל חורג, מאומץ או בן של בן/ת הזוג הגדל בבית). הורה/הורה של בן הזוג/ הורים אומנים. אח/אחות (כולל אחים ואחיות חורגים, מאומצים) 5. קרוב משפחה אחר 6. אחר, קרוב משפחה 5. עבור הבא אחריו בסדר הגיים: שם פרטי:. אין. אשה [GNDR5] F מין:. גבר [YRBRN5] F 5- שנת לידה: 77 F - [השתמש בכרטיס 65] קרבה למשיב:. בעל/אשה/בן או בת זוג. בן/בת(כולל חורג, מאומץ או בן של בן/ת הזוג הגדל בבית). הורה/הורה של בן הזוג/ הורים אומנים. אח/אחות (כולל אחים ואחיות חורגים, מאומצים) 5. קרוב משפחה אחר 6. אחר, קרוב משפחה

45 6. עבור הבא אחריו בסדר הגיים: שם פרטי:. אין. אשה [GNDR6] F מין:. גבר [YRBRN6] F -5 שנת לידה: 77 F 6-7 [השתמש בכרטיס 65] קרבה למשיב:. בעל/אשה/בן או בת זוג. בן/בת(כולל חורג, מאומץ או בן של בן/ת הזוג הגדל בבית). הורה/הורה של בן הזוג/ הורים אומנים. אח/אחות (כולל אחים ואחיות חורגים, מאומצים) 5. קרוב משפחה אחר 6. אחר, קרוב משפחה 7. עבור הבא אחריו בסדר הגיים: שם פרטי:. אין. אשה [GNDR7] F מין:. גבר [YRBRN7] F -5 שנת לידה: 77 F 5-5 [השתמש בכרטיס 65] קרבה למשיב:. בעל/אשה/בן או בת זוג. בן/בת(כולל חורג, מאומץ או בן של בן/ת הזוג הגדל בבית). הורה/הורה של בן הזוג/ הורים אומנים. אח/אחות (כולל אחים ואחיות חורגים, מאומצים) 5. קרוב משפחה אחר 6. אחר, קרוב משפחה 5

46 ע. בור הבא אחריו בסדר הגיים: שם פרטי:. אין. אשה [GNDR] F 55 מין:. גבר [YRBRN] F 56-5 שנת לידה: 77 F 6-6 [השתמש בכרטיס 65] קרבה למשיב:. בעל/אשה/בן או בת זוג. בן/בת(כולל חורג, מאומץ או בן של בן/ת הזוג הגדל בבית). הורה/הורה של בן הזוג/ הורים אומנים. אח/אחות (כולל אחים ואחיות חורגים, מאומצים) 5. קרוב משפחה אחר 6. אחר, קרוב משפחה. עבור הבא אחריו בסדר הגיים: שם פרטי:. אין. אשה [GNDR] F 6 מין:. גבר [YRBRN] F 6-66 שנת לידה: 77 F 67-6 [השתמש בכרטיס 65] קרבה למשיב:. בעל/אשה/בן או בת זוג. בן/בת(כולל חורג, מאומץ או בן של בן/ת הזוג הגדל בבית). הורה/הורה של בן הזוג/ הורים אומנים. אח/אחות (כולל אחים ואחיות חורגים, מאומצים) 5. קרוב משפחה אחר 6. אחר, קרוב משפחה 6

47 . עבור הבא אחריו בסדר הגיים: שם פרטי:. אין. אשה [GNDR] F 6 מין:. גבר [YRBRN] F 7-7 שנת לידה: 77 F 7-75 [השתמש בכרטיס 65] קרבה למשיב:. בעל/אשה/בן או בת זוג. בן/בת(כולל חורג, מאומץ או בן של בן/ת הזוג הגדל בבית). הורה/הורה של בן הזוג/ הורים אומנים. אח/אחות (כולל אחים ואחיות חורגים, מאומצים) 5. קרוב משפחה אחר 6. אחר, קרוב משפחה. עבור הבא אחריו בסדר הגיים: שם פרטי:. אין. אשה [GNDR] F 76 מין:. גבר [YRBRN] F 77- שנת לידה: 77 F - [השתמש בכרטיס 65] קרבה למשיב:. בעל/אשה/בן או בת זוג. בן/בת(כולל חורג, מאומץ או בן של בן/ת הזוג הגדל בבית). הורה/הורה של בן הזוג/ הורים אומנים. אח/אחות (כולל אחים ואחיות חורגים, מאומצים) 5. קרוב משפחה אחר 6. אחר, קרוב משפחה 7

48 . עבור הבא אחריו בסדר הגיים: שם פרטי:. אין. אשה [GNDR] F מין:. גבר [YRBRN] F -7 שנת לידה: 77 F - [השתמש בכרטיס 65] קרבה למשיב:. בעל/אשה/בן או בת זוג. בן/בת(כולל חורג, מאומץ או בן של בן/ת הזוג הגדל בבית). הורה/הורה של בן הזוג/ הורים אומנים. אח/אחות (כולל אחים ואחיות חורגים, מאומצים) 5. קרוב משפחה אחר 6. אחר, קרוב משפחה F5 [השתמש בכרטיס 66] איזה מהמשפטים הבאים מתאר בצורה הטובה ביותר את אזור מגוריך?. עיר גדולה. פרוורים או פאתי עיר גדולה. עיירה או עיר קטנה. יישוב כפרי 5. חווה או בית בכפר 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין

49 F6 [השתמש בכרטיס 67] מהי רמת ההשכלה הגבוהה ביותר שרכשת?. סיים השכלה יסודית עבור ל F7. יסודית או חטיבת ביניים. תיכונית ל תעודת בגרות. תיכונית עם תעודת בגרות. ישיבה תיכונית ל תעודת בגרות 5. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות 6. על תיכונית אקדמית (סמינר, ישיבה, בי"ס חיות, בי"ס להנדסאים וכו') 7. תואר אקדמי ראשון,[BA] או תואר אקדמי מקביל. תואר אקדמי שני [MA] ל תיזה. תואר אקדמי שני [MA] עם תיזה [כולל תואר דר' ברפואה, [MD. תואר אקדמי שלישי,Ph.D או תואר מקביל - עבור ל F7 להשיב עבור ל F7 עבור ל F7 עבור ל F7 F6A - [השתמש בכרטיס 6] באיזה תחום מהתחומים הבאים קיבלת את ההכשרה הגבוהה ביותר שלך? למראיין: * "הכשרה הגבוהה ביותר", כולל: הכשרה מקצועית, לימודים פורמליים, לימודים אקדמיים, לימודי הסמכה, הכשרה מעשית * אם עונה יותר מתחום אחד, יש לסמן מס'.. כללי, ל תחום ספציפי. אומנות ואומנות שימושית. מדעי הרוח שפות, לימודיים קסיים, היסטוריה, לימודי דת וכדומה'. טכני או הנדסה, כולל אדריכלות ועיצוב, תעשייה, מכה, מקצועות בנייה 5. חקות ויערנות 6. חינוך והכשרת מורים 7. מדעים, מתמטיקה, מחשבים וכדומה. רפואה, שירותי בריאות, סיעוד וכדומה. כלכלה, מסחר, מנהל עסקים, חשבונאות. מדעי החברה וההתנהגות, מדיניות ציבורית, תקשורת, תרבות, לימודי ספורט ופנאי וכדומה. משפטנות ועריכת דין. שירותים כמו, הסעדה, כלכלת בית, עיצוב שיער. ביטחון וסדר ציבורי- משטרה, צבא, כבאות אש וכדומה. תחבורה וטלקומוניקציה [טכנולוגיית תקשורת למרחק, כמו סלולר, פקס וכדומה]

50 לכולם: במתכונת חלקית או מה, F7 5-6 כמה שנות לימודים מות סיימת? כולל שנות לימוד חובה למראיין: רשום ה בשנים שלמות FA [השתמש בכרטיס 6] איזה מהתיאורים הבאים מתאים למה שעשית במהלך השבוע האחרון. סמן את כל התיאורים המתאימים: כן מתאים למה שעשית מתאים למה שעשית במהלך השבוע במהלך השבוע האחרון האחרון [PDWRK] 7 עבודה בשכר [או נעדר זמנית] [שכיר, עצמאי, עובד בעסק משפחתי] [EDCTN] לימודים, או בחופשה מהלימודים [ במימון המעסיק] [UEMPLA] מובטל ומחפש עבודה באופן פעיל [UEMPLI] מובטל, מובטל, מעוניין בעבודה אבל מחפש עבודה באופן פעיל [DSBLD] חולה או נכה באופן קבוע [RTRD] בגימות [CMSRV] שירות צבאי סדיר או שירות ומי [HSWRK] עקרת בית, כולל טיפול בילדים ובאנשים אחרים [DNGOTH] 5 אחר [DNGDK] 6 יודע [DNGREF] 7 מסרב [DNGNA] אין למראיין: רשום האם המרואיין בחר FB המשך. יותר מתיאור אחד בשאלה FA עבור לשאלה FD. תיאור אחד בלבד בשאלה FA עבור לשאלה FD. רלוונטי 5

51 FC - [השתמש בכרטיס 6] ואיזה מהתיאורים הבאים הוא המתאים ביותר למה שעשית במהלך השבוע האחרון. סמן רק אחת:. עבודה בשכר [או נעדר זמנית] [שכיר, עצמאי, עובד בעסק משפחתי]. לימודים, או בחופשה מהלימודים [ במימון המעסיק]. מובטל ומחפש עבודה באופן פעיל. מובטל, מובטל, מעוניין בעבודה אבל מחפש עבודה באופן פעיל 5. חולה או נכה באופן קבוע 6. בגימות 7. שירות צבאי סדיר או שירות ומי. עקרת בית, כולל טיפול בילדים ובאנשים אחרים. אחר FD למראיין: התייחס ל בשאלה,FA ורשום האם המרואיין. עובד בשכר [ בשאלה [FA עבור לשאלה F. עובד בשכר [תשובות עד בשאלה,FA כולל ו- ] המשך. רלוונטי המשך X F ברצוני רק לוודא, האם עסקת בעבודה כלשהי בשכר (למשך שעה או יותר) במהלך שבעת הימים האחרונים?. כן עבור ל F. 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין F 5 האם היית מועסק אי פעם בעבודה בשכר?. כן. עבור ל F7 6. רלוונטי עבור ל F7 7. מסרב עבור ל F7. יודע עבור ל F7. אין עבור ל F7 F 6- באיזו שנה הועסקת חרונה בעבודה בשכר?

52 dup - 5/5 למראיין: אם המשיב עובד: שאל על העבודה הנוכחית; אם עובד: שאל על העבודה האחרונה F 6 בעבודה העיקרית [או האחרונה] שלך האם אתה/היית:. שכיר עבור ל F. עצמאי (המשך). עובד בעסק של המשפחה שלך עבור ל F 6. רלוונטי עבור ל F 7. מסרב עבור ל F. יודע עבור ל F. אין עבור ל F F5 F 7- כמה עובדים (אם בכלל) יש/או היו לך? פרט את מס' העובדים: עבור ל F האם יש/או היה לך חוזה עבודה. לפרק זמן בלתי מוגבל. לפרק זמן מוגבל. אין/ היה חוזה עבודה 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין F5 כמה אנשים (כולל אותך) מועסקים/היו מועסקים במקום שבו אתה עובד/עבדת בדרך כלל?. פחות מ -. עד או יותר 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין 5

53 F6 בעבודה העיקרית שלך, האם יש לך/היתה לך אחריות לפקח על עובדים אחרים?. כן. עבור ל F 6. רלוונטי עבור ל F 7. מסרב עבור ל F. יודע עבור ל F. אין עבור ל F F7 5- על כמה אנשים אתה אחראי או היית אחראי? F - [השתמש בכרטיס 7] באיזו מידה ההנהלה מאפשרת לך להחליט איך רגן את יום העבודה שלך? דרג תשובתך בסולם מ- עד, כאשר פירושו אין לי שום השפעה ו- פירושו יש לי שליטה מוחלטת אין לי שום יש לי השפעה שליטה מסרב/ אין יודע מוחלטת F - [השתמש בכרטיס 7] באיזו מידה ההנהלה מאפשרת לך להשפיע על החלטות הקשורות למקום העבודה שלך? דרג תשובתך בסולם מ- עד, כאשר פירושו אין לי שום השפעה ו- פירושו יש לי שליטה מוחלטת אין לי שום יש לי השפעה שליטה מסרב/ אין יודע מוחלטת F -7 מה הם/היו שעות העבודה הבסיסיות שלך בכל שבוע (בעבודתך העיקרית), כולל שעות נוספות בתשלום או ל תשלום?

54 F - ל קשר לשעות הבסיס או לשעות העבודה המפורטות בחוזה, כמה שעות הנך עובד/עבדת בדרך כלל בשבוע (בעבודה העיקרית שלך), כולל שעות נוספות בתשלום או ש בתשלום. פרט את מספר השעות: F - ציין מהו או מה היה תחום הפעילות העיקרי של החברה/הארגון שבו עבדת/הנך עובד למשרד: קידוד NACE טורים 6 7 F [השתמש בכרטיס 7] באיזה סוג של ארגון אתה עובד או עבדת?. עובד מדינה [במשרדי הממשלה או רשויות מקומיות]. סקטור ציבורי [מורים עובדי משרד החינוך או עובדים של משרד הבריאות]. חברה בבעלות ציבורית/חברה ממשלתית. חברה פרטית/סקטור פרטי 5. עצמאי 6. אחר 7. מסרב. יודע. אין 5 ISCO 6- - למ"ס F מה השם או התואר של העיסוק העיקרי שלך? (פרט ככל הניתן) למשרד: סימול 5 ISCO טורים

55 ISCO - -5 למ"ס F5 בעיסוק העיקרי שלך, איזה סוג של עבודה אתה עושה/עשית רוב הזמן? למשרד: סימול 5 ISCO טורים ISCO למ"ס F5a איזו הכשרה או כישורים נדרשים/נדרשו לתפקיד? למשרד: סימול 5 ISCO טורים F6 6 במהלך השנים האחרונות, האם עבדת בתשלום במדינה אחרת, למשך תקופה של 6 חודשים או יותר?. כן. 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין F7 6 האם היית אי פעם מובטל, וחיפשת עבודה במשך פרק זמן של יותר משלושה חודשים?. כן. עבור ל F 6. רלוונטי עבור לשאלה F 7. מסרב עבור לשאלה F. יודע עבור לשאלה F. אין עבור לשאלה F F האם אחת התקופות הללו [בהן היית מובטל] נמשכה חודשים או יותר?. כן. 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין 6 55

56 F האם אחת התקופות בהן היית מובטל יותר משלשה חודשים, הייתה במהלך 5 השנים האחרונות?. כן. 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין 6 F האם אתה חבר/היית חבר באיגוד מקצועי או ארגון דומה?. כן, כעת. כן, בעבר. 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין 6 F [השתמש בכרטיס 7] חשוב על הכנסותיהם של כל בני הבית ועל כל ההכנסות המתקבלות במשק הבית בכללו, מהו מקור ההכנסה העיקרי של משק הבית שלך?. שכר או משכורת. הכנסה מתעסוקה עצמאית ( כולל חקות). הכנסה מתעסוקה בחקות. גמות 5. דמי אבטלה 6. קצבאות סעד אחרות או מענקים 7. הכנסה מהשקעות, חסכונות, ביטוח או רכוש. הכנסה ממקורות אחרים 56

57 F 67-6 [השתמש בכרטיס 7 ]מהי ההכנסה נטו הכוללת של משק הבית שלך מכל המקורות, אחרי ניכויי מיסים וניכויי חובה אחרים? אם אינך יודע את הסכום המדויק, נסה להעריך.. (J) י. (R) צ. (C) ג. M) ( מ.5 (F) ו.6 S) ( ק.7 (K) כ. P) ( ע. (D) ד. H) ( ח 6 [השתמש בכרטיס 7] אלו מהתיאורים הבאים מתאים ביותר להרגשתך לגבי ההכנסה הנוכחית של משק הבית שלך?. חי בנוחות מההכנסה הנוכחית. מסתדר עם ההכנסה הנוכחית. מתקשה לחיות מההכנסה הנוכחית. מתקשה מאוד לחיות מההכנסה הנוכחית 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין F 7 [השתמש בכרטיס 75] אם מסיבה כלשהי היית נתון בקשיים כספיים רציניים והיית נאלץ ללוות כסף כדי לכסות את כל הוצאותיך, כמה קשה או קל היה לך הדבר?. קשה מאוד. די קשה. קשה ו קל. די קל 5. קל מאוד 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין F5 תרשה לי לשאול שוב- האם אתה:. מתגורר עם בעל/אישה/בן זוג. מתגורר (עם אחד מאלה) עבור ל F. רלוונטי עבור ל F 7 57

58 שאלות F6 עד F מתייחסות לבן הזוג: F6 [השתמש בכרטיס 76 ]מהי רמת ההשכלה הגבוהה ביותר של בן הזוג? 7-7. סיים השכלה יסודית. יסודית או חטיבת ביניים. תיכונית ל תעודת בגרות. תיכונית עם תעודת בגרות. ישיבה תיכונית ל תעודת בגרות 5. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות 6. על תיכונית אקדמית (סמינר, ישיבה, בי"ס חיות, בי"ס להנדסאים וכו') 7. תואר אקדמי ראשון,[BA] או תואר אקדמי מקביל. תואר אקדמי שני [MA] ל תיזה. תואר אקדמי שני [MA] עם תיזה [כולל תואר דר' ברפואה, [MD. תואר אקדמי שלישי,Ph.D או תואר מקביל להשיב F7A [השתמש בכרטיס 77] איזה מהתיאורים הבאים מתאים למה שעשה בן/בת הזוג במהלך השבוע האחרון. סמן את כל התיאורים המתאימים: כן מתאים למה שעשה מתאים למה שעשה בן/בת הזוג במהלך בן/בת הזוג במהלך השבוע האחרון השבוע האחרון [PDWRKP] עבודה בשכר [או נעדר זמנית] [שכיר, עצמאי, 7 עובד בעסק משפחתי] [EDCTNP] לימודים, או בחופשה מהלימודים [ במימון 75 המעסיק] [UEMPLAP] מובטל ומחפש עבודה באופן פעיל 76 [UEMPLIP] מובטל, מובטל, מעוניין בעבודה אבל מחפש 77 עבודה באופן פעיל [DSBLDP] חולה או נכה באופן קבוע 7 [RTRDP] בגימות 7 [CMSRVP] שירות צבאי סדיר או שירות ומי [HSWRKP] עקרת בית, כולל טיפול בילדים ובאנשים אחרים [DNGOTHP] אחר [DNGDKP] יודע [DNGNAPP] רלוונטי [DNGREFP] מסרב 5 [DNGNAP] אין 6 למראיין: רשום האם בן/בת הזוג בחר F7B המשך. יותר מתיאור אחד בשאלה F7C עבור לשאלה F. תיאור אחד בלבד בשאלה F7A. רלוונטי עבור לשאלה F 7 5

59 F7C - [השתמש בכרטיס 77] ואיזה מהתיאורים הבאים הוא המתאים ביותר למה שעשה בן/בת הזוג במהלך השבוע האחרון. סמן רק אחת:. עבודה בשכר [או נעדר זמנית] [שכיר, עצמאי, עובד בעסק משפחתי]. לימודים, או בחופשה מהלימודים [ במימון המעסיק]. מובטל ומחפש עבודה באופן פעיל. מובטל, מובטל, מעוניין בעבודה אבל מחפש עבודה באופן פעיל 5. חולה או נכה באופן קבוע 6. בגימות 7. שירות צבאי סדיר או שירות ומי. עקרת בית, כולל טיפול בילדים ובאנשים אחרים. אחר להשיב אם בן/בת הזוג עובד תמורת שכר: F האם בן הזוג עבד בעבודה בשכר (שעה או יותר) בשבעת הימים האחרונים?. כן. עבור ל F 6. רלוונטי עבור ל F 7. מסרב עבור ל F. יודע עבור ל F. אין עבור ל F אם בן/בת הזוג עובד תמורת שכר: ISCO למ"ס F מה השם או התואר של העיסוק העיקרי שלו? (פרט ככל הניתן) למשרד: סימול 5 ISCO טורים

60 ISCO - -6 למ"ס F בעיסוק העיקרי שלו, איזה סוג של עבודה הוא עושה/עשה רוב הזמן? למשרד: סימול 5 ISCO טורים ISCO 7- - למ"ס F איזו הכשרה או כישורים נדרשים/נדרשו לתפקיד? למשרד: סימול 5 ISCO טורים F בעבודה העיקרית של בן הזוג האם הוא שכיר עבור ל F עצמאי (המשך) עובד בעסק המשפחתי שלך עבור לשאלה F 6. רלוונטי עבור לשאלה F 7. מסרב עבור לשאלה F. יודע עבור לשאלה F. אין עבור לשאלה F 5 dup - 5/6 F כמה עובדים, אם בכלל, מעסיק בן הזוג? F העבודה העיקרית של בן הזוג, האם הוא אחראי לפקח על עובדים אחרים? F6 עבור ל. כן. 6. רלוונטי עבור לשאלה F6 7. מסרב עבור לשאלה F6. יודע עבור לשאלה F6. אין עבור לשאלה F6 6

61 F5-6 על כמה אנשים בן הזוג אחראי? F6 7- [השתמש בכרטיס 7] באיזו מידה ההנהלה מאפשרת לבן/ת הזוג להחליט איך רגן את יום העבודה שלו/שלה? דרג תשובתך בסולם מ- עד, כאשר פירושו אין לו/לה שום השפעה ו- פירושו יש לו/לה שליטה מוחלטת מסרב/ אין יודע יש לו/ה שליטה מוחלטת אין לו/ה שום השפעה F7 - [השתמש בכרטיס 7] באיזו מידה ההנהלה מאפשרת לבן/ת הזוג להשפיע על החלטות הקשורות למקום העבודה שלו/שלה? דרג תשובתך בסולם מ- עד, כאשר פירושו אין לו/לה שום השפעה ו- פירושו יש לו/לה שליטה מוחלטת מסרב/ אין יודע יש לו/ה שליטה מוחלטת אין לו/ה שום השפעה F כמה שעות בן הזוג עובד בדרך כלל בשבוע (בעבודה העיקרית שלו)? כולל שעות נוספות בתשלום או ש בתשלום

62 לכולם: F [השתמש בכרטיס 7] מהי רמת ההשכלה הגבוהה ביותר שרכש אביך?. סיים השכלה יסודית. יסודית או חטיבת ביניים. תיכונית ל תעודת בגרות. תיכונית עם תעודת בגרות. ישיבה תיכונית ל תעודת בגרות 5. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות 6. על תיכונית אקדמית (סמינר, ישיבה, בי"ס חיות, בי"ס להנדסאים וכו') 7. תואר אקדמי ראשון,[BA] או תואר אקדמי מקביל. תואר אקדמי שני [MA] ל תיזה. תואר אקדמי שני [MA] עם תיזה [כולל תואר דר' ברפואה, [MD. תואר אקדמי שלישי,Ph.D או תואר מקביל להשיב -5 F5 6 כשהיית בן, האם אביך עבד כשכיר, עצמאי, או ש עבד כלל?. שכיר עבור ל F5. עצמאי (המשך). עבד עבור ל F55. האב נפטר/ חי בבית כשהמרואיין היה בן עבור ל F55 6. רלוונטי עבור לשאלה F5 7. מסרב עבור לשאלה F5. יודע עבור לשאלה F5. אין עבור לשאלה F5 F5 7 כמה עובדים העסיק?. אף אחד עבור ל F5 F5 עבור ל או יותר עבור ל F5 6. רלוונטי עבור לשאלה F5 7. מסרב עבור לשאלה F5. יודע עבור לשאלה F5. אין עבור לשאלה F5 F5 האם הייתה לו אחריות לפקח על עובדים אחרים?. כן. 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין 6

63 F5 מה היה השם או התואר של העיסוק העיקרי שלו (פרט ככל הניתן) למשרד: אלפאנומרי טורים F5 - [השתמש בכרטיס ] איזה מהתיאורים מתארים בצורה הטובה ביותר את סוג העבודה שעשה אביך כשהיית פחות או יותר בן? למראיין: תן למרואיין לבחור את הקטגוריה המתאימה עבורו.. עיסוקים פרופסיונליים וטכניים כגון: רופא מורה מהנדס אמן רואה חשבון. עיסוקים מינהליים בכירים כגון: בנקאי מנהל בעסק גדול פקיד ממשלתי בכיר בכיר באיגוד מקצועי. פקידות כגון: מזכיר פקיד מנהל משרד מנהל חשבונות. מכירות כגון: מנהל מכירות בעל חנות מוכר בחנות- סוכן ביטוח 5. שירותים כגון: בעל מסעדה קצין משטרה מלצר מטפל [סיעודי או בילדים] מעצב שיער - כוחות הביטחון 6. עיסוקים מקצועיים כגון: מנהל עבודה מכונאי רכב מדפיס עובד תעשייה מקצועי חשמי 7. עיסוקים מקצועיים למחצה כגון: בנאי נהג אוטובוס עובד במפעל שימורים נגר עובד במתכת אופה. עיסוקים מקצועיים כגון: פועל שומר פועל בלתי מקצועי בתעשייה. עיסוקים חקיים כגון: בעל משק פועל חקי נהג טרקטור-דייג 6

64 F55 [השתמש בכרטיס ] מה רמת ההשכלה הגבוהה ביותר שרכשה אמך? -. סיים השכלה יסודית. יסודית או חטיבת ביניים. תיכונית ל תעודת בגרות. תיכונית עם תעודת בגרות. ישיבה תיכונית ל תעודת בגרות 5. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות 6. על תיכונית אקדמית (סמינר, ישיבה, בי"ס חיות, בי"ס להנדסאים וכו') 7. תואר אקדמי ראשון,[BA] או תואר אקדמי מקביל. תואר אקדמי שני [MA] ל תיזה. תואר אקדמי שני [MA] עם תיזה [כולל תואר דר' ברפואה, [MD. תואר אקדמי שלישי,Ph.D או תואר מקביל להשיב F56 בהיותך בן/בת, האם אמך עבדה כשכירה, כעצמאית או עבדה? F5 עבור לשאלה. שכירה (המשך). עצמאית F6 עבור לשאלה. עבדה F6 עבור לשאלה. האם נפטרה/נעדרה כשהמרואיין היה בן F5 6. רלוונטי עבור לשאלה F5 7. מסרב עבור לשאלה F5. יודע עבור לשאלה F5. אין עבור לשאלה F57 כמה עובדים העסיקה?. אף אחד עבור לשאלה F5 עבור לשאלה F או יותר עבור לשאלה F5 6. רלוונטי עבור לשאלה F5 7. מסרב עבור לשאלה F5. יודע עבור לשאלה F5. אין עבור לשאלה F5 F5 5 האם הייתה לה אחריות לפקח על עובדים אחרים?. כן. 6. רלוונטי 7. מסרב. יודע. אין 6

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 משחקי מחשב בהוראה ובלמידה שעור 5: משחקים לימודיים דודי פלס משחקים לימודיים לימוד הוא חלק אינטגרלי מכל משחק! אז מה זה משחק לימודי? מה שמשנה הוא כוונת יוצר המשחק... משחק שתוכנן ללמד תוכן ספציפי הוא משחק

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ממצאי הערכה עיקריים אלול תשע"ה, אוגוסט 2015 ל- 2020 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 מיצוי משאבי הסביבה והידע חיזוק החוסן הקהילתי "עיר חכמה" חיזוק הקהילתיות קידום

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ל- 2020 כסלו תשע"ו, נובמבר 2015 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 עיר מקיימת עיר תיירות מינוף משאבי וספורט בינלאומית הסביבה והידע אטרקטיבית עיר אקדמית חיזוק החוסן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

כרטיס 1

כרטיס 1 "+05 באירופה ובישראל" סקר בריאות, הזדקנות, ופרישה באירופה ובישראל MAINTEST WAVE6 כרטיסיות ]עברית[ כרטיס 1 1. בעל/אשה 2. בן זוג זוג/בת 3. בן/בת 4. חתן/כלה 0. הורה 6. חם/חמות 7. אח/אחות 8. נכד/נכדה 9. קרוב

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc תוצאות המשאל "דיוקן קולקטיבי של ציבור הגולשים הרוסי בישראל" המשאל נערך בין ה- 11 למאי עד ל- 10 ליוני 2009. במשאל לקחו חלק 278 גולשים. מידע על המשאל, הזמנות, ולינקים, התפרסמו בכול האתרים הרוסים בישראל:,NEWSru.co.il,Strana,(IsraLand)

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט - 2012 אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה אזרחים יקרים, הקמתה של מדינת

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות 42412 חורף 4102- שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד.

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הבא על פי הסולם הבא: ההתנהגות המתוארת לא ניראית לעולם

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשע"ב, מיום 9/2/2012 שאלון: מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החו

תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשעב, מיום 9/2/2012 שאלון: מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החו תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשע"ב, מיום 9/2/2012 שאלון: 034114 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החומרים ע"י שמוליק אריאלי שאלה מספר 1 האירוע: בישיבת הממשלה

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

פרק ראשון: זכויות במוסד לביטוח לאומי

פרק ראשון: זכויות במוסד לביטוח לאומי תפקידו של המוסד לביטוח לאומי הוא להבטיח הגנה כלכלית לכל תושב במצבי מצוקה המגבילים את יכולתו לעבוד ולהשתכר. באירועי חיים או מהן הזכאויות של נפגעי נפש בביטוח הלאומי? קצבת נכות כללית - קצבת נכות כללית היא

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד