Le Palmier de DéBORAH תומר דבורה מהדורה מנוקדת מתפרסמת ברשות הוצאת בית אל Sommaire de l ouvrage Chapitre I : Les treize attributs de la Miséricorde Ch

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Le Palmier de DéBORAH תומר דבורה מהדורה מנוקדת מתפרסמת ברשות הוצאת בית אל Sommaire de l ouvrage Chapitre I : Les treize attributs de la Miséricorde Ch"

תמליל

1 Le Palmier de DéBORAH תומר דבורה מהדורה מנוקדת מתפרסמת ברשות הוצאת בית אל Sommaire de l ouvrage Chapitre I : Les treize attributs de la Miséricorde Chapitre II : Secret de la Couronne Supernelle Chapitre III : Comment posséder la Sagesse? Chapitre IV : Comment acquérir la Compréhension? Chapitre V : Comment acquérir la Bonté? Chapitre VI : Comment acquérir la Puissance? Chapitre VII : Comment acquérir la Beauté? Chapitre VIII : Comment acquérir l Endurance? Chapitre IX : Comment acquérir la Souveraineté? Chapitre X : Arpenter l arbre ר פ ר רק ר א ש ו ון ר פ ר רק ש רני ר פ ר רק ש רלי רשי ר פ ר רק שר רבי רעי ר פ ר רק ח רמי רשי ר פ ר רק רש רשי ר פ ר רק ש רבי רעי ר פ ר רק ש רמי רני ר פ ר רק שת רשי רעי ר פ ר רק חע רשי ר י מחבר: רבי משה קורדברו

2 Chapitre 1 : Les treize attributs de la Miséricorde Il est approprié pour l homme d imiter son Créateur, de Lui ressembler en semblance et en image, selon le secret de la Forme Supernelle. Parce que l image Supernelle et la semblance sont dans les actes, une ressemblance humaine confinée à l apparence du corps et non dans les actes avilit cette Forme. De l homme qui ressemble à cette Forme de corps seulement, il est dit : «Une belle forme dont les actes sont laids.» Car quelle valeur peut-il y avoir dans la ressemblance des membres corporels d un homme à la Forme Supernelle si ses actes n ont pas de ressemblances avec ceux de son Créateur? Par conséquent, il est approprié pour l homme d imiter les actes de la Couronne Supernelle, qui sont les treize plus hauts attributs de la miséricorde auxquels font allusions les versets : Qui est tel un Dieu comme Toi, qui porte l iniquité Et passe par la transgression des restes de Son héritage? Il ne retient pas Sa colère pour toujours, parce qu il se réjouit dans la miséricorde. Il aura à nouveau de la compassion pour nous ; Il adoucira nos iniquités : רה א רדם ר א וי מ ש י י לת ד ד מ מה ל ק ונ ו ר פ ר רק ר א ש ו ון לוא ז י י לה מ י ה לבס וד ד ה צ ו ר ה רה מ ע לי ו רנ ה, מ צ מ לם ו לדמ ות. מ ש י א ל ו לי ע ד מ מה לבג ופ ו ולא ד ב לפ ע על ות, הה ר רי ה וא ד מ לכ י ז י ב ד ה צ ו ר ה לו וי א למ רו רע רלי ו צו ר ה רנ א ה ו ד מ הע י שי ם לכעו י רי ם. מ ש הה ר רי י ע ד קר ד ה מ צ מ לם לו ד ה לדמ ות רה מ ע לי ון ר ה ן לפ ע על ו רתי ו, ו ד מ ה י ו י עי ל ל ו הה י ות ו ד כצ ו ר ה רה מ ע לי ו רנ ה, לדמ ות ד ת לב י נ י ת ר א רב ר י ו, ו ד ב לפ ע על ות לא י י לת ד ד מ מה לק ונ ו. ל י פ י רכך ר א וי מ ש י י לת ד ד מ מה מ א ל לפ ע על ות ד ה מ כ מ תר, מ ש ר ה ן לשלש מ ע לש ר רה י מ ד ות מ של ד ר הח י מ י ם מ ע ל י ונ ות, ו לרמ וז ות לבס וד ד ה לפס ו י ק י ם [מ י כה ז ', י "ח-כ] " י מ י ר א ל רכמ וך ונ ר שא רע ון לו וע ר בר ד על מ פ ד שע י ל לש ר א י רי ת ד נ הח רלת ו לא מ ה הח י ז י ק רל ד עד ד א פ ו י כי רח ר פ ץ מ ח מ ס ד ה וא ; רי שוב לי ד ר הח ר מ נ ו י י לכ ובש הע ונ ו ר תי נ ו לו ד ת לש י לי ך י ב למ צול ות רי ם רכל ד ח וטא רתם ; י ת ר תן הא מ מ ת ל ד י הע וק ב מ ח מ ס ד לא לב ר רה ם הא מ שר י נ לש ד ב לע רת ד ל הא וב ר תי נ ו י מ י ר מ י מ ק מ דם ". י א ם ר כן, ר א וי מ ש י ת רמ מ צא רנ ה ב ו לשלש מ ע לש ר רה י מ ד ות ר א ל ו. לו ד ע לכ רשי ו לנ רפ ר רש א ו רתן ד ה לפ ע על ות לשלש מ ע לש ר רה, מ ש ר א וי מ ש י ת לה מ י י רנ ה ב ו. Et Tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer. Tu montreras de la loyauté pour Jacob, de la miséricorde pour AbrahamTel que Tu as juré à nos pères des jours anciens.ainsi, il est approprié que ces treize attributs, que nous allons maintenant exposer, soient trouvés dans l homme.

3 I. Qui est tel un Dieu comme Toi? Ceci se réfère au Saint, Béni soit-il, comme un Roi patient qui supporte l affront d une manière au-delà de la compréhension humaine. Car vois, sans aucun doute, qu il n y a rien qui soit caché à Sa providence. De plus, il n y a pas de moments où l homme n est pas nourri et n existe pas par vertu de la puissance divine qui s écoule en lui. Il s ensuit qu aucun homme ne pèche jamais contre Dieu sans que l affluence divine ne s écoule en lui à cet instant précis, lui permettant d exister et de bouger ses membres. Malgré le fait qu il l utilise pour le péché, cette puissance ne lui est retirée d aucune façon. Mais le Saint, Béni soit-il, supporte cet affront et continue à lui donner le pouvoir de bouger ses membres, même s il utilise la puissance à cet instant pour le péché et la perversité offensant le Saint, Béni soit-il, qui, pourtant, le tolère. Tu ne dois pas non plus dire qu Il ne peut retenir ce bien, Dieu nous en garde, car il est en Son pouvoir, le temps qu il faut pour dire le mot moment, de faner la main ou le pied du pécheur, ainsi qu il fit à Jeroboam. Et bien qu il soit en Son pouvoir d arrêter le flot divin et Il aurait pu avoir dit : Si tu pèches contre Moi, fais-le avec ta propre puissance, pas la Mienne Il ne retire pas, pour cela, Sa bonté de l homme, soutenant l affront, déversant Sa puissance et allouant Sa bonté. Cela est être insulté et soutenu l affront, au-delà des mots. C est pourquoi les anges réfèrent au Saint, Béni soit-il, comme le Roi patient. Et c est la signification des mots du prophète : «Qui est tel un Dieu comme Toi?» Il signifie : Toi, le bon et miséricordieux, est Dieu, avec le pouvoir de venger et de réclamer Ta dette, bien que tu sois patient et supporte l affront jusqu à ce que l homme se repente ; Contemple cette vertu que l homme devrait faire sienne, c est-àdire, être patient et permettre d être offensé jusqu à ce point, et pourtant, ne pas refuser sa bonté aux destinataires. הא ' - רמי שא ל כ מ ו וך. מ ו מ רה ד על הה י ות ד ה רק רב"ה מ מ מ לך מ נ הע רלב, ס ו ר בל מ ע לב ון, ד מ ה מ של א הה ר רי ר א י ן רד רבר י נ לס רתר ר מ ד ה לש רג רחת ו לב י לי י נ ז ון ו י מ לת ד ק ר ים לי י כי ר לה ו ד ר העי ון, רס ר פ ק. לוע וד, ר א י ן מ ר ד ג ע מ של א י י לה מ י ה רה א רדם י מ וכ ד ח מ ע לי ון ד ה ש ו ר פ ד ע רע רלי ו, ד ו הה ר רי י ת למ רצא מ ש ר מע ו רלם לא מ נ לג ד ו מ של א י י לה מ י ה ה וא לבא ות ו רה מ ר ד ג ע ד מ רמש לו י עם הה י ות מ ש רה א רדם רח רטא א רדם ש ו ר פ ד ע מ ש ד פ ע י ק יומ ו ו לתנ ו ד עת ר א רב ר י ו, ח ו ר טא ד ב וכ ד ח ד ה ה וא לא למ רנ ע ו י מ מ מנ ו לכ רלל, מ א רל א ס ו ר בל ד ה רק רב"ה מ ע לב ון רכ מ ז ה י ל לה י ות ד מ לש י פי ד ע ב ו וכ ד ח ו לתנ וע ות וכ ד ח לבא ות ו מ ר ד ג ע לב ר ח לטא לו רע ון י ל למ ונ ד ע ר א רב ר י ו, לוה וא מ ו י צי א א ות ו ו ד מ לכ י עי ס לו ד ה רק רב"ה ס ו ר בל. לולא ותא ד מ ר מ ש ר א י נ ו רי כ ול י מ מ מנ ו ד ה ט וב ד ה ה וא, ד חס לו רח י לי רלה, מ ש הה ר רי לב וכח ו לב מ ר ד ג ע לו ד ר לג רלי ו, לכ ר עי ן מ ש רע רשה ל רי ר לב רעם ל ד ה הח י ז י ר ד ה וכ ד ח ד ה י נ לש רפע [מ לכי ם -א י "ג, ד]. לכ ר מ י למ ר רה ל ד י ר בש רי רדי ו לו י עם רכל מ ז ה, מ ש ד ה וכ ד ח לב רי ד ו ד ה ה וא, לו רה רי ה ל ו ל ו ד מ ר ר כי רון מ ש ד א רתה ח ו ר טא מ נ לג י די מ ת הח רטא לב מ ש לל ך לולא לב מ ש י ל י, לא י מ לפ ר נ י מ ז ה רמ ד נ ע ט וב י מ ן רה א רדם ד ה וכ ד ח לו ר ה י טי ב רלא רדם טוב ו. ק ו לר י א י ם ד מ ל הא ר כי ד ה רש ר רת ל ד ה רק רב"ה מ מ מ לך רעלוב " י מ י ר א ל רכמ וך ", ד א רתה ר א ל ד ב ד על מ ח מ ס ד מ ש לל ך, לו י עם רכל לולא רס ד בל מ ע לב ון, לו י ה לש י פי ד ע הה ר רי מ ז ה מ ע ל ב ון לו ד ס לב רלנ ות ד מ ה מ של א לי ע ס ד פר. לו ד על מ ז ה [פ רק י ה י כלות פ כ"ה ]. מ ז ה ד א רתה ס ו ר בל לו מ נ הע רלב ד עד רי שוב י ב לתשו רבה. לו ד ה לי נ ו א למ ר ו ד ה ר מ י טי ב, ר א ל ד ב ד על וכ ד ח י ל לנ וק ם לו מ ל הא וס ף מ א ת הה ר רי ז ו י מ רדה מ ש רצ י רי ך רה א רדם ל י ה לת ד נ ר ה ג רבה, לרצ ו י נ י, ד ה ד ס לב רלנ ות, לו ר כן הה י ות ו מ נ הע רלב

4 הא י פ ל ו ל ד מ לד ר ר רג ה ז ו, לו י עם רכל מ ז ה לא מ י הא וס ף ט ו רבת ו י מ ן ד ה למ ד ק ר בל. II. Qui porte l iniquité Ceci est plus grand que la qualité précédente. Car un ange destructeur est créé chaque fois qu un homme pèche, ainsi qu il nous est enseigné : Celui qui commet un péché se gagne un persécuteur pour lui-même, qui se tient devant le Saint, Béni soit-il, disant : Ceci-cela me créa. Comme aucune créature ne peut exister sans le flot de puissance divine, comment l ange destructeur peut exister et se tenir devant Lui? Cela serait exact uniquement si le Saint, Béni soit-il, disait : Je ne nourrirai pas cet ange destructeur, qu il aille à celui qui l a fait pour se sustenter. S il disait cela, le destructeur descendrait immédiatement se saisir de l âme du pécheur ou l ôter, ou le pécheur serait obligé d expier son affront en créant le destructeur par une punition adéquate jusqu à ce que celui-ci soit réduit au néant. Le Saint, Béni soit-il, ne se comporte pas ainsi. Il supporte le péché et l endure. Il nourrit le destructeur et le sustente comme Il fait pour le monde entier, jusqu à ce qu une de ces trois choses se produise ; soit le pécheur se repent et met fin à l ange destructeur par la sévérité de la pénitence qu il s inflige. Ou le Juge juste réduit le destructeur à néant en amenant la souffrance ou la mort sur le pécheur. Ou le pécheur descend en Enfer pour payer sa dette. Ceci est la signification de la complainte de Caïn : Mes péchés sont trop grands pour être portés, interprétés par nos Rabbins de mémoire bénie par : Tu portes (c est-à-dire, tu nourris et sustente) le monde entier ; est-ce que mon péché est si lourd que Tu ne puisses le porter (c est-à-dire, le sustenter jusqu à ce que je me repente)? Ceci est la plus grande qualité de tolérance, qu Il nourrisse et sustente la créature mauvaise enfantée, par laquelle un homme devrait apprendre jusqu à ce qu il se repente. De laquelle un homme devrait apprendre le degré de la patience en supportant le joug de son voisin, et les maux accomplis par son voisin, même lorsque ces maux existent toujours. Pour que même lorsque son voisin l offense, il le supporte jusqu à ce que l incorrect soit corrigé, ou jusqu à ce qu il disparaisse de son propre accord et ainsi de suite. הב' - נ ו ו ש א כע ו ון. ד ו הה ר רי מ ז ה רגד ול ר מ ד ה ק ו ר דם, מ ש הה ר רי לא ד י הע מ שה רה א רדם רע ון מ של א י י לב ר א ד מ לש י חי ת, לכ י ד לת רנ ן א ות ו [א בות פ "ד, י "ג ] " רה ע ו ר בר הע ר ב ר ה א ד חת ק ו מ נ ה ל ו ד ק ר טי ג ור מ א רחד": ד ו הה ר רי ד ק ר טי ג ור ע ו ר מ ד י ל לפ ר נ י ד ה רק רב"ה לוא ו ר מ ר לפל ו י נ י הע רשא י נ י ; רבע ו רלם מ א רל א לב י ש לפ ע ו מ של לו י י לת ד פ לר ר נ ס י מ מ מנ ו", לו רה רי ה ד ה ד מ לש י חי ת י ו ר רד י מ ריד לונ ו ר טל מ נ הע רנ ש רע רלי ו לכ י פ י רע לנ ש ו, ד עד לו ר א י ן לב י ר ריה י מ לת ד ק מ י מ מ ת ד ה רק רב"ה, " ר א י י נ י רז ן ד מ לש י חי י תי ם, ר י ר לך ר א מ צל י מ י מ ש הע רשא ו י נ לש רמ ת ו, א ו כ ו לרת ו, א ו מ ש י י לת ד ב ר טל רה ד מ לש י חי ת ד ה ה וא. לו ר א י ן ד ה רק רב"ה ע ו מ שה ר כן, מ א רל א נ ו ר שא לוס ו ר בל מ ה רע ון, ו לכמ ו מ שה וא רז ן רה ע ו רלם ע כל ו, ד ה מ ז ה, ד עד מ ש י י לה מ י ה מ א רחד י מ לשל רשה י וי ד ב לט ר לה ו רז ן ו למ ד פ לר ר נ ס ד ה ד מ לש י חי ת לד רב י רי ם, א ו רי שוב ד ה ח ו ר טא י ב לתשו רבה י וי ד כ ר ל ה ו לב י ס גו רפ י ו, א ו לי ד ב לט ר לה ו ש ו ר פ ט מ צ מ דק לב י י סו י רי ם ו י מ י רתה, לו רשם י י לפ ד רע ח וב ו. לו ד ה לי נ ו מ שא ד מ ר ד ק י י ן א ו ר י ר לך ד ב ר גי י ה רנ ם [ברא שי ת ד', י "ג ] " רגד ול הע ו י נ י י מ לנ ש וא ", ו ר פ לרשו ד רב ו ר תי נ ו י ז לכר ו רנ ם י ל לב ר רכה [תנ חומ א ברא שי ת ס י ' ט] " רכל רה ע ו רלם ע כל ו ד א רתה ס ו ר בל", י י לר מ צה, רז ן ו למ ד פ לר ר נ ס, " ד ו הע ו י נ י רכ ר בד, מ ש ר א י ן ד א רתה ל ד פ לר לנ ס ו, ד עד מ ש רא שוב ד ו הא ד ת ר קן. י א ם ר כן הה ר רי ז ו י מ ד דת י וי ד פ לר ר נ ס לב י ר ריה ר רעה מ ש רב ר א רה א רדם, י י ל ומ ד ד ה ח ו ר טא ד עד מ ש רישוב. כ רמה רצ י רי ך מ ש י י לה מ י ה ד ס לב רלן י ל לס ובל ועל הח ר בר ו לו ר ע ו רתי ו י שעור רכ מ ז ה מ ש הע ד ד י י ן ר רעת ו ד ק מ י מ מ ת מ ש רח רטא רי כ ול ל רס לבל ו", ר פרוש, ד ס לב רלנ ות לגד ו רלה, מ ש ריז ון מ ש ר ה ד רע, ד עד מ נ לג ד ו, לוה וא י י לס ובל ד עד לי ד ת ר קן הח ר בר ו א ו

5 ד עד מ ש י י לת ד ב ר טל ר מ ר א רלי ו, לו ד כי ו ר צא. III. Et passe par la transgression Ceci est une grande qualité. Car le pardon du péché n est pas accordé par un député, mais par la main du Saint, Béni soit-il, lui-même. Ainsi qu il est écrit : Car en Toi est le pardon. Le pardon étant qu il lave le péché. Ainsi qu il est écrit : Lorsque le Seigneur pourra avoir lavé le fiel des filles de Sion. Et il est aussi écrit : Et j aspergerai de l eau claire sur toi. C est la signification de Et passe par la transgression : Il verse de l eau claire pour laver les péchés. L homme doit également se comporter comme tel. Il ne devrait pas dire : Devrai-je redresser ce qu un autre a perverti ou qui est le résultat de son péché? Il ne devrait pas parler ainsi. Car lorsque l homme pèche, le Saint, Béni soit-il, lui-même (et pas par un député) redresse le péché et en lave la tache. Par cela, on peut apprendre la profonde honte du péché, car le Roi est obligé de laver les vêtements sales. הג' - שוע ו ו שבר ש על ר פ ש שע. ז ו י מ רדה לגד ו רלה. מ ש הה ר רי ר א י ן ד ה למ י חי רלה ד על לי ר די רש י לי ד ח, מ א רל א ד על רי ד ו ד מ רמש מ של ד ה רק רב"ה, לכ י ד לכ י תי ב [תה י לי ם ק "ל, ד']" י כי י ע למך ד ה לס י לי רחה לוג ו". ו ד מ ה י ה י א ד ה לס י לי רחה, מ שה וא ר ו ר חץ מ ה רע ון, ל י ד לכ י תי ב [י שעי ה ו ד' ד'] " י א ם ר ד חץ ה ' מ א ת צ וא ת לבנ ות י צי ון לוג ו", לו ר כן לכ י תי ב "ע ו ר בר ד על לו י ה ר נ ה י חז ק א ל ל"ו, כ"ה ] " לו רז ד ר לק י תי הע ר לי מ כם ד מ י י ם לטה ו י רי ם לוג ו". לו ד ה לי נ ו מ פ ד שע", ש ו ר ל ד ח ר מ י ר מ י לר י חי רצה לוע ו ר בר לור ו ר חץ ד ה מ פ ד שע. ד מ רמש י כ לדמ ות מ ז ה רצ י רי ך י ל לה י ות רה א רדם, מ של א וי א ד מ ר, לו י כי מ ש לפל ו י נ י רח רטא א ו י ה לש י חי ת. לא וי א ד מ ר רכך, מ של א ד על לי ר די הא י נ י למ ד ת ר קן ד מ ה מ ש הה ר רי רה א רדם ח ו ר טא, לו ד ה רק רב"ה לב ד ע לצמ ו רש י לי ד ח, למ ד ת ר קן מ א ת למ ע ע רו ד תי ו לור ו ר חץ צ וא ת הע ונ ו. ו י מ רכא ן רה א רדם רלשוב ד ל החט וא, מ ש הה ר רי ד ה מ מ מ לך לב ד ע לצמ ו ר ו ר חץ י ל לכלוך לב רג רדי ו. י י לת ד ב ר יש

6 IV. Des restes de Son héritage Vois comment le Saint, Béni soit-il, se comporte envers Israël : Il dit : Que puis-je faire à Israël puisqu ils sont Mes proches avec lesquels j ai une relation dans la chair? Car ils (la communauté d Israël) sont l épouse du Saint, Béni soit-il. Il l appelle Ma fille, Ma sœur, Ma mère, comme nos Rabbins de mémoire bénie ont expliqué. Il est écrit : Israël, le peuple proche de Lui (littéralement : apparenté à Lui) car ils sont Ses enfants. C est pourquoi le verset dit She erith de Son héritage du terme she er basar (relation de la chair). Car quoi qu il advienne, ils sont Son héritage. Dieu dit : Que puis-je faire pour les punir, puisque leur douleur sera Mienne? Comme il est écrit : Dans tous leurs chagrins, Il était affligé. Le mot Lo ( Il ) est écrit avec un Aleph (pour signifier non). Car leurs souffrances s étendent à la Plus haute Merveille, et combien plus aux Deux Visages où la Providence divine est concentrée. Et le mot LO est lu avec un Vav (pour signifier Il ). Il est écrit : Et Son âme était chagrinée par la misère d Israël. Car Il ne peut supporter leur douleur et leur disgrâce car ils sont she erith de Son héritage. הד' - רל ש שא ר י ת ש נ ח כלת ו ו. י ה ר נ ה ד ה רק רב"ה י מ לת ד נ ר ה ג י עם י י לש ר ר א ל לב מ ד מ רך מ ז ה, ל ו ד מ ר, רמ ה מ א הע מ שה ל י י לש ר ר א ל לו ר ה ם לק ר ו ד בי, לש ר א ר רב רשר י לי י ע רמ מ ה ם, מ ש ר ה ם ד בת ז וג ל ד ה רק רב"ה, לוק ו ר רא רלה י ב י תי, הא ח ו י תי, י א י מי, י כ לד ר פ לרשו ז "ל [שי ר ה שי רי ם רבה ס וף פ "ג ], ו לכ י תי ב [תה לי ם ק מ "ח, י "ד] " י י לש ר ר א ל ד עם לק ר וב ו", ד מ רמש ע ק לר רבה ר י ש ל ו י ע רמ מ ה ם ו רב רנ י ו ר ה ם, לו ד ה לי נ ו " י ל לש ר א י רי ת ד נ הח רלת ו", ל ש ון לש ר א ר רב רשר. לוס וף ס וף ר ה ם ד נ הח רלת ו, ו רמ ה א ו ר מ ר, י א ם א הע י נ י ר שם הה ר רי ד ה לכ ר א ב רע ד לי, לכ י ד לכ י תי ב [י שעי ה ס "ג, ט'] " לב רכל רצ ר רתם ל ו רצר", לכ י תי ב לבא מ ל"ף, ל ו ד מ ר מ ש ד צ הע ר ם ד מ י גי ד ע ד ל מ פ מ לא רה מ ע לי ון לו רכל מ ש ר כן לדו ד פ לרצו י פ י ן, מ ש רב מ ה ן י ע ד קר ד ה ד ה לנ רה רג ה, לו רק י רי רנ ן לב רוא "ו "ל ו רצר", ו לכ י תי ב [שופ טי ם י ', ט"ז ] " ד ו י ת לק ד צר ד נ לפ ש ו ד ב הע ד מ ל י י לש ר ר א ל", ל י פ י מ ש ר א י נ ו ס ו ר בל ד צ הע ר ם ו לק ל ו רנ ם, י מ לפ ר נ י מ ש ר ה ם לש ר א י רי ת ד נ הח רלת ו. Il en est ainsi avec les voisins. Tout Israël est relié l un à l autre, car leurs âmes sont unies et dans chaque âme est une portion de toutes les autres. C est la raison pour laquelle une multitude exécutant les commandements divins ne peut pas se comparer avec le peu qui les font, car la multitude possède la force combinée. C est également la raison pour l explication du Rabbi, que ceux comptés dans les dix premiers à la synagogue reçoivent un dû égal à ceux qui viennent plus tard, même si les retardataires sont une centaine. Le nombre une centaine est signifié littéralement, car les âmes des רכך רה א רדם י עם הח ר בר ו, רכל י י לש ר ר א ל ר ה ם לש ר א ר רב רשר ר א ל ו י עם ר א ל ו, י מ לפ ר נ י מ ש ד ה לנ רשמ ות לכלול ות ד י ד חד, ר י ש רב מ ז ה ר ח מ לק מ ז ה ו רב מ ז ה ר ח מ לק מ ז ה, ו ל רכך ר א י נ ו ד ו מ מ ה למ ע ר י בי ם רה ע ו י שי ם מ א ת ד ה י מ לצ רוה [ס פ רא בחק ותי פ רק ב], לו רכל מ ז ה י מ לפ ר נ י לכ רללו רתם. ו ל רכך ר פ לרשו ד רב ו ר תי נ ו י ז לכ ר ם י ל לב ר רכה [ברכות מ "ז :] ד על ד ה י נ למ מ נ ה ר מ הע רש ר ה י רא ש ו י נ י ם לב ר בי ת ד ה לכ מ נ מ ס ת, הא י פ ל ו ר מ א ה רב י א י ם א הח ר י ו, למ ד ק ר בל רש רכר לכ מ נ מ ג ד ע כ רל ם,

7 dix premiers sont unies dans sa propre âme. Pour cette raison, tout Israël est la sûreté l un de l autre, puisque chacun possède littéralement une portion de tous les autres ; et lorsque qu un Israélite pèche, il agit non seulement contre sa propre âme, mais contre la portion que tous les autres possèdent en lui. De cela, il découle que son voisin est une sûreté pour cette portion. Et puisque tous les Israélites sont liés l un à l autre, il est juste qu un homme désire le bien-être de son voisin, qu il regarde avec bienveillance la bonne fortune de son voisin, et que l honneur de son voisin lui soit aussi cher que le sien ; car lui et son voisin sont un. C est pourquoi nous sommes commandés d aimer nos voisins comme nous-mêmes. Il est approprié qu un homme désire le bien-être de son voisin, et ne dise pas de mal de lui, ou ne désire qu un mal ne lui arrive. Tout comme le Saint, Béni soit-il, ne désire ni notre disgrâce, ni notre souffrance, parce que nous sommes Ses proches, un homme ne devrait pas désirer voir le mal s abattre sur son voisin ni voir son voisin souffrir ou être disgracié. Et ces choses devraient lui causer la même douleur que s il en était la victime. Cela s applique également à la bonne fortune de son voisin. ר מ א ה ד מ רמש לכ ד מ לש רמ ע ו, י מ לפ ר נ י מ ש רה הע רש ר ה ר ה ם לכלו י לי ם ר א ל ו לב ר א ל ו, לפ רע י מ י ם הע רש ר ה ר ה ם ר מ א ה, ה וא ר י ש ל ו לש ד כר הע ר ר י בי ם מ ז ה רל מ ז ה [שבועות, ל"ט.], ו לכ מ שח ו ר טא רה מ א רחד פ ו ר ג ם ד ע לצמ ו ופ ו ר ג ם ר ח מ לק הא מ שר ד ל הח ר בר ו ד ה ה וא הח ר בר ו רע ר רב רע רלי ו, י א ם ר כן ר ה ם ו ל רכך הה ר רי ר ה ם מ ע מ שר ר מ א ה. לו ר כן י מ ד ט ד עם מ ז ה י י לש ר ר א ל י מ לפ ר נ י מ ש ד מ רמש ר י ש לב רכל מ א רחד ר ח מ לק מ א רחד ר מ הח ר בר ו, לש ר א ר מ ז ה י עם ] מ ז ה ]. ר א וי רלא רדם י ל לה י ות רח ר פ ץ לבט ו רבת ו מ של י ח ר בר ו, לו ר עי נ ו ט ו רבה הח ר בר ו, לו לכב וד ו י י לה מ י ה רח י בי ב רע רלי ו לכ מ של ו, י נ לצ ד ט י וי נ ו ב ו, י נ למ רצא י מ ד צ ד ד ה ר ח מ לק ד על ט ו ד בת מ ש הה ר רי ה וא ה וא ד מ רמש. ו י מ ד טעם מ ז ה [וי ק רא י "ט, י "ח] " לוא ד ה לב רת ל ר ר העך רכמ וך ". לו ר א וי מ ש י י לר מ צה לב ד כ לשרות לולא לי ד ד ר בר י ב לג נ ות ו לכ רלל לולא י י לר מ צה ב ו, לכ מ ד מ רך לב ד צ הע ר רנ ו, י מ ד ט ד עם הח ר בר ו מ ש ר א י ן ד ה רק רב"ה ר ו מ צה י ב לג נ ות ו לולא ד ה ע ק לר רבה, א ף ה וא לא י י לר מ צה י ב לג נ ות הח ר בר ו לולא לב ד צ הער ו לב י ק לק ול ו, לו ר י ד רע ל ו י מ מ מנ ו לכ י א ל ו ה וא ד מ רמש רה רי ה ט ו רבה. לולא רשרוי לבא ות ו ד צ ד ער, א ו לבא ו רתה

8 V. Il ne retient pas sa colère pour toujours C est une autre qualité divine, que, même lorsque l homme persiste à pécher contre Lui, le Saint, Béni soit-il, ne persiste pas en retenant Sa colère, et même lorsqu Il ne le fait pas pour toujours, Il permet à Sa colère de s apaiser même lorsque l homme ne se repend pas ; comme nous le trouvons dans les jours de Jeroboam, fils de Joash, que le Saint, Béni soit-il, restaura la frontière d Israël. Bien qu ils soient des adorateurs de veaux sans repentir, Il eut pitié d eux. Pourquoi a-t-il eu pitié d eux? À cause de cette qualité de ne pas retenir Sa colère pour toujours. Au contraire, Il permet à Sa colère de perdre de sa force et bien que le péché subsiste toujours, Il ne punit pas mais attends toujours, avec compassion, le repentir de l homme. Ainsi, il est écrit : Car je ne souffrirai cela pour toujours, pas plus que je ne garderai rancune ; Car le Saint, béni soit-il, montre à la fois de la sévérité et de la tendresse à Israël, pour leur profit. Ceci est la qualité qu un homme devrait faire sienne en ayant affaire avec son voisin ou ses propres enfants, et il ne devrait pas persister dans sa réprimande ni s attarder dans sa colère, mais y mettre un terme et ne pas retenir son courroux pour toujours. Cela s applique même quand la colère est permisse : par exemple, dans le cas exposé par les Rabbins dans le verset : Lorsque tu vois l âne de ton ennemi, ils expliquent que cette inimité se réfère à l homme qui voit son voisin commettre un péché, mais lorsqu il n y a pas d autres personnes présentes, de sorte que cela ne puisse être prouvé devant une Court de Loi. Dans ce cas, il est permis de haïr le pécheur pour cette offense qu il a commis mais, néanmoins, la Torah dit : AZOBH TA AZOBH IMMO ( Tu peux sûrement l aider ), expliqué par les rabbins : לוז ו הה' - לא ר ה ח ח רזי ק כל ש עד ש א פ ו ו. ז ו י מ רדה א מ ח מ רת, מ ש הא י פ ל ו רה א רדם ד מ הח י ז י ק לב ר ח לטא, ר א י ן ד ה רק רב"ה ד מ הח י ז י ק א ף. לו י א ם ד מ הח י ז י ק, לא רל ד עד, מ א רל א לי ד ב ר טל ד כ לעס ו הא י פ ל ו מ של א רי שוב רה א רדם, לכמ ו מ ש רמ י צי נ ו י בי ר מ י רי ר לב רעם מ בן י ו רא ש [מ לכי ם -ב י "ד, כ"ה ] מ ש מ ה הח י ז י ר ד ה רק רב"ה לגבול י י לש ר ר א ל, לו ר ה ם רה י ו ע ו לב ר די הע רג י לי ם, לו י ר ר חם הע ר לי מ ה ם לולא רשבו. י א ם ר כן רל רמה י ר ר חם, י ב לש י בי ל י מ רדה ז ו מ של א מ ה הח י ז י ק רל ד עד ד א פ ו, א לד ד ר רבה ד מ הח י לי ש ד א פ ו, י עם הה י ות מ ש הע ד ד י י ן ד ה ר ח לטא ד ק רים, ר א י נ ו ד מ הע י נ י ש, מ א רל א למ ד צ מ פה ו למ ד ר ר חם א ו ד לי רי שובו, לו ד ה לי נ ו [תה י לי ם ק "ג, ט'] "לא רל מ נ ד צח רי י רי ב לולא לע ו רלם י י ט ור", מ א רל א ד ה רק רב"ה י מ לת ד נ ר ה ג לב ד רכות ו לב רק ש ות, ד ה וכל לט ו ד בת י י לש ר ר א ל. י מ רדה לרא ו רי ה רלא רדם ל י ה לת ד נ ר ה ג רבה י עם הח ר בר ו. הא י פ ל ו מ שה וא ד ר ד שא י לה ו י כי ד ח לב י י סו י רי ם מ א ת הח ר בר ו א ו מ א ת רב רנ י ו, לו ר ה ם י מ לת ד י לס י רי ם, לא י מ לפ ר נ י מ ז ה ד י לר מ בה ת ו ד כ לחת ו, לולא ד י הח י ז י ק ד כ לעס ו, הא י פ ל ו מ ש רכ ד עס, מ א רל א לי ד ב לט מ לנ ו. לולא ד י הח י ז י ק רל ד עד ד א פ ו, ד גם י א ם א ף ה וא ד ה ע מ רתר רלא רדם, לכ ר עי ן מ ש ר פ לרשו " י כי י ת לר מ א ה החמ ור ש ו ד נ הא ך ר ו ר בץ ד ת ד חת ד מ רשא ו" [שמ ות כ"ג, ה '] ו ר פ לרשו [פ ס חי ם ק י "ג :] ד מ ה י ה י א ד ה י ש לנ א ה ד ה וז א ת, מ ש ר א ה א ות ו ע ו ר בר הע ר ב ר ה, לוה וא רי י חי ד ר א י נ ו רי כ ול ל רה י עי ד, לוש ו ר נ א א ות ו ד על לד ד בר הע ר ב ר ה, ד ו הא י פ ל ו רה י כי א למ ר ה ת ו ר ה " רע וז ב ד ת הע וז ב י עמ ו", לשב וק רי ת י ד לב י ל רבך, מ א רל א י מ לצ רוה

9 Tu peux laisser de coté ce qui est dans ton cœur. C est un devoir religieux de l encourager avec amour, et, peut-être que cette façon de faire avec lui réussira. C est la qualité même de laquelle il est dit : Il ne retient pas Sa colère pour toujours. VI. Parce qu Il se réjouit dans la Miséricorde ל רק ר רב א ות ו לבא הה רבה, א ו ד לי י ו י עי ל ד א פ ו". רל ד עד לב מ ד מ רך ז ו. לו ד ה לי נ ו ד מ רמש י מ רדה ז ו, "לא מ ה הח י ז י ק Vois, j ai expliqué ailleurs qu il y a des anges dans un certain palais céleste dont la fonction est de recevoir la gentillesse faite par l homme, et lorsque la qualité divine de justice déplaît à Israël, ces anges amènent immédiatement cette gentillesse devant le Saint, Béni soit-il, Qui a pitié d Israël, car Il se réjouit dans la miséricorde. Même lorsqu ils sont coupables, Il a pitié d eux s ils sont gentils l un envers l autre. Comme il en était au temps de la destruction du Temple, lorsqu il fut dit à Gabriel : Va entre les rouages. Car Gabriel est le prince de la justice et de la puissance, et la permission lui fut donnée de recevoir le pouvoir de la justice d entre les rouages, de sous les chérubins, du feu de l autel à savoir, le jugement de la puissance de la Souveraineté de sorte que la force de jugement devienne si forte qu elle cherche uniquement à détruire, à exterminer le germe d Israël, car ils méritaient l annihilation. Mais il est écrit : Et là apparut dans le chérubin la forme d une main d homme sous leurs ailes. Le Saint, béni soit-il, dit à Gabriel : Ils se font des gentillesses l un à l autre, alors même s ils sont coupables, ils peuvent être épargnés et avoir un délai. La raison en est qu Il se réjouit dans la miséricorde. Il se réjouit dans la miséricorde qu Israël se fait l un à l autre, et se souvient de cet aspect même quand ils sont coupables d un autre point de vue. Il convient donc que l homme fasse sienne cette qualité. Même lorsqu il est offensé ou provoqué, si l offensant a ses bons points, qu il est gentil envers les autres ou qu il possède une autre bonne qualité, cela devrait être suffisant pour adoucir sa colère, de sorte que son cœur soit satisfait de lui, et qu il se réjouisse de la gentillesse qu il fait. Et il devrait dire : Il me suffit qu il possède cette bonne qualité. Encore plus הו' - רכי כח שפץ ר ח ר סד הוא. הה לא מ פ ד ר לשנ ו י ב למ ק ומ ו [פ רדס רי מ ונ י ם, שער ה ה י כלות, ס וף פ רק ה '], רי דו ד ע ד מ לא י כי ם למ ע מ י נ י ם ל ד ק ר בל לג י מ י לות י מ ד דת ד ה י די ן מ ש ר יש לב ר ה י רכל הח רס י די ם שא רדם ע ו מ שה רבע ו רלם ד ה מ ז ה, לו ד כ הא מ שר למ ד ק לט מ ר מ ג ת ד על י י לש ר ר א ל, י מ ריד א ו רתם ד ה ד מ לא י כי ם ד מ לר י א י ם ד ה מ ח מ ס ד לו ד ה רק רב"ה למ ד ר ר חם ד על י י לש ר ר א ל, י מ לפ ר נ י מ שה וא רח ר פ ץ ר ה ם ג ו למ י לי ם מ ח מ ס ד מ ז ה ל ד ג לב י רי ר א ל [י חז ק א ל י ', ב'] " לו י נ ד תן ל ו לרשות ל ד ק ר בל וכח ות ד ה י די ן ר בי נ ות י די ן לד ד ה לי נ ו ד ה ה וא לב מ ח מ ס ד. לו י עם הה י ות מ ש ר ה ם ד ח רי י בי ם, י א ם רל מ ז ה למ ד ר ר חם הע ר לי מ ה ם. ו לכמ ו מ ש רה רי ה י ב לז ד מ ן ד ה ע ח לר רבן, ובא מ א ל ר בי נ ות ד ל ד ג ל ד גל לוג ו", י כי ה וא ד שר ד ה י די ן לגבו ד רת ד ה ד מ לכות, לו רה רי ה ד ה י די ן י מ לת ד ח ר ז ק ד עד מ ש י ב ר קש ר בי רצ רתן מ של י י לש ר ר א ל, י מ לפ ר נ י ד ת לב י נ י ת ד י ד א רדם ד ת ד חת ד כ לנ ר פ י מ ה ם ", ר א ל ו י עם ר א ל ו [וי ק רא רבה ס וף פ רק כ"ו], לש ר א י רי ת. לו ד ה ד ט ד עם, מ ח מ ס ד, לוא ות ו ד צד ד מ לז י כי ר רל מ ה ם, י עם י א ם מ ש מ נ הא ד מ ר לו ד ה לגבו ר ה ד ל ד ג ל ד גל י מ ד ת ד חת ד ל לכרו י בי ם ר מ ר א ש ד ה י מ לז ר ב ד ח, ל ד כל ות מ א ת ד ה וכל, ל ד ק לע ר ק ד ע מ ש י נ לת ד ח ליבו לכ רל רי ה, ו לכ י תי ב [שם שם, ח'] " ד ו ר י ר א ד ל לכרו י בי ם לו ד ה לי נ ו מ שא ד מ ר ד ה רק רב"ה ל ד ג לב י רי ר א ל, ר ה ם ג ו למ י לי ם הח רס י די ם לוא ף י א ם ר ה ם ד ח רי י בי ם, י נ צ ולו לו רה רי ה רל מ ה ם י מ לפ ר נ י י מ רדה ז ו, " י כי רח ר פ ץ מ ח מ ס ד ה וא ", ר ו מ צה, לב ד מ ה הה י ות מ ש ר א י רנ ם לכ ר ש י רי ם לב ד צד מ א רחד. מ ש י י לש ר ר א ל ג ו למ י לי ם ר כן לב י מ רדה ז ו ר א וי רלא רדם ל י ה לת ד נ ר ה ג, א ף י א ם ר א ה מ שא רדם ע ו מ שה ל ו ד רע ו ד מ לכ י עי ס ו, י א ם ר י ש ב ו ד צד ט ו רבה, מ ש ר מ י טי ב ד ל הא ר ח י רי ם, א ו י מ רדה ט ו רבה, מ ש י מ לת ד נ ר ה ג ד כשו ר ה, ד י לס י פי ק ל ו

10 avec les épouses, comme le Rabbi dit : Il est assez qu elles élèvent nos enfants et nous sauvent du péché. Donc, il devrait dire avec respect à tous les hommes : Il me suffit qu il ait montré une gentillesse, à moi ou un autre homme, ou qu il possède cette bonne qualité. Et il devrait se réjouir dans la miséricorde. VII. Il aura à nouveau de la compassion pour nous Le Saint, béni soit-il, ne se comporte pas comme un être humain se comporte. Lorsque ce dernier a été provoqué, il ne peut aimer celui qui l a provoqué comme avant, même lorsqu il a été apaisé. Mais au regard de Dieu, le pécheur repentant a un statut plus haut que l homme qui n a jamais péché. C est la signification de l enseignement rabbinique qui dit que dans l endroit où le pénitent se tient, le parfaitement juste ne peut se tenir. La raison en a été exposée par les Rabbis dans le chapitre Celui qui construit, où il est dit que la lettre Hé a la forme d une exèdre, de sorte que chacun voulant s égarer le puisse. C est-à-dire, le monde a été créé au moyen de la lettre Hé, et le Saint, béni soit-il, créa le monde ouvert en direction du péché et du mal. Comme l exèdre, le monde n est pas entièrement fermé, mais ouvert en direction du mal. En conséquence, celui qui désire s égarer n a pas besoin de se tourner vers ces directions où il n y a pas de péché et d iniquité par où entrer dans la province de Ceux Extérieurs. Mais le Hé est ouvert dans le coin supérieur gauche de sorte que si le pécheur se repent, il peut à nouveau y être reçu. Sur quoi le Talmud demande : Et pourquoi ne pourraitil entrer par le même chemin que celui par lequel il est sorti? et la réponse est : Cela n aura pas d effet, signifiant que le pécheur repentant ne peut se contenter d être clôturé du péché comme le sont les parfaitement justes. Car une petite palissade est suffisante pour agir en tant que barrière contre le péché pour ceux qui n ont pas péché. Mais une telle barrière ne serait pas suffisante pour le pénitent. Il requiert de nouvelles et difficiles barrières. Car la petite palissade a été traversée et s il essaie de se rapprocher de cette ד צד מ ז ה ל ד ב ר טל ד כ לעס ו ר מ רע רלי ו לו י י לר מ צה י לב ו י עמ ו, לו ד י לח ופץ מ ש ר יש ל ו". לו רכל מ ש ר כן מ ח מ ס ד, לו וי א ד מ ר " ד די י לי לבט ו רבה ז ו לב י א לשת ו, י כ לד ר פ לרשו ד רב ו ר תי נ ו י ז לכ ר ם י ל לב ר רכה [י במ ות ס ג.] " ד ד ר ינ ו מ ש למ ד ג לדל ות מ א ת רב ר נ י נ ו ו ד מ י צ י ל ות א ו רתנ ו י מ ן ד ה ר ח לטא ". רכך לבט ו רבה לפל ו י נ י ת מ ש רע רשה י לי א ו לו י י לה מ י ה " רח ר פ ץ מ ח מ ס ד". הז' - כי שוב שי ש ר ח שמנו. ר א י ן ד ה רק רב"ה י מ לת ד נ ר ה ג לכ י מ ד דת רב רשר רו רדם, מ ש י א ם י ה לכ י עי ס ו למ ד עט, לא רבא הה רבה ד ה ק ו מ ד מ מ ת; הא רבל י ו ר תר לגד ו רלה י עם ר א י ן ד צ י די י ק י ם לגמ ו י רי ם כתוב כך במ נ חות כ"ט:] וי א ד מ ר ד על רכל א רדם. " ד די י לי מ ש רע רשה י עם לפל ו י נ י א ו י מ רדה ט ו רבה לפל ו י נ י ת מ ש ר יש ל ו", הח ר בר ו, לכ מ שה וא י מ לת ד ר מ צ ה י א ם רח רטא א רדם לו רע רשה לתשו רבה, ד מ הע רלת ו ד ה רק רב"ה. לו ד ה לי נ ו [ברכות ל"ד:] " י ב למ ק ום מ ש ד ב הע ר לי לתשו רבה ע ו למ י די ם לי כ ו י לי ן ד ל הע ומ ד". לו ד ה ד ט ד עם י כ לד ר פ לרשו לב מ פ מ רק " ד ה ב ו מ נ ה " [בס פ רי נ ו לב י ע לנ ד י ן ה, רל רמה י ה י א העשו רי ה לכא לכ ד ס לד ר ה, מ ש רכל רה ר ו מ צה רל ר צא ת מ מ ע ו רלמ ו מ י מ צא, ר פרוש, רה ע ו רלם י נ לב ר א לבה ', ל ד צד רה ר ע לו ד ה ר ח לטא י ל לר רו רחה, א לכ ד ס לד ר ה, לו ד ה רק רב"ה רב ר א רה ע ו רלם רפתו ד ח ר א י ן ד צד מ ש ר א י ן וח מ מ ר לו ר י מ צר רה ר ע ו לפ רג ם, לכ י מ י ן ר א י נ ו ד ב ד על לג רד י רי ם מ א רל א י פ לר רצה לגד ו רלה לפרו רצה ל ד צד רה ר ע ל ד צד ד מ רטה, רכל י מ י מ ש י י לר מ צה רל ר צא ת ר מ ע ו רלמ ו, ד כ רמה לפ רת י חי ן ל ו, לא י י לפ מ נ ה ל ד צד מ של א י י למ רצא ד צד ר ח לטא לו רע ון י ל רכ ר נ ס מ א ל ד ה י חי צ ו י נ י ם. לו י ה י א לפתו רחה י מ לל ד מ לע רלה, מ ש י א ם רי שוב לו י ה לק שו "ו ל ד ה לדרוה ו לב ד ה א י " " רלא י מ לס ד ת לי רעא י ב לתשו רבה לא ד י לס י פי ק ל ו מ של א רח לטא ו רג ר דר למ ד עט ד י לס י פי ק הא ר לי מ ה ם, ל ו רג ר דר למ ד עט, מ א רל א לי ד ק לבלוה ו. י מ לל רתא ". ר צו רב מ ז ה, מ ש ד ה רשב מ ש י י לה מ י ה י נ לג רדר לב רע ון לכ מ ג מ דר ד ה ד צ י די י ק י ם, י מ לפ ר נ י מ ש ד ה ד צ י די י ק י ם א למ רנ ם ד ה ח ו ר טא מ ש רח רטא לו רשב לא ד י לס י פי ק רצ י רי ך ל ד ה לג י די ר ד ע לצמ ו ד כ רמה לג רד י רי ם רק י שי ם, י מ לפ ר נ י מ שא ות ו רג ר דר

11 direction, son inclinaison mauvaise le trouvera facile à tenter. Il a besoin d être fort éloigné du péché. En conséquence, il ne peut entrer par l ouverture de l exèdre où elle est ouverte. Il doit monter pour entrer à travers l ouverture étroite, se tourmentant et se mortifiant jusqu à ce que les brèches aient été guéries. C est pourquoi les justes ne peuvent se tenir au même endroit que les pénitents. Car ces derniers ne sont pas entrés par la porte des justes, mais ils se sont tourmentés, montant à travers la porte supérieure. Ils se sont plus profondément mortifiés et séparés du péché que ne l ont été les justes. Ils sont donc montés jusqu à se tenir dans le degré spirituel de Hé c est-à-dire, le cinquième palais dans le Jardin d Éden, qui est le toit de Hé, tandis que les justes sont entrés par l ouverture du Hé à l entrée de l exèdre. En conséquence, lorsqu un homme se repent et cela signifie qu il restaure le Hé dans sa place appropriée il ne revient pas seulement à l amour de Dieu, mais cet amour s est accru de plus en plus. C est la signification de : Il aura à nouveau de la compassion pour nous : qu Il accroîtra Ses miséricordes pour Israël et les parfaire et les amener près de Lui. C est ainsi qu un homme devrait se comporter envers son voisin. Il ne devrait pas nourrir de haine de sa colère passée, mais lorsqu il voit que son voisin veut l aimer, il devrait lui montrer un plus grand degré de gentillesse et d amour qu auparavant. Il devrait dire : Vois, il est comparé aux pénitents dans les places desquelles les parfaitement justes ne peuvent se tenir. Et il devrait l encourage beaucoup plus que ceux qui sont parfaitement justes, à savoir, ceux qui ne l ont pas offensé. רכך ד ה למ ד עט לכ רבר י נ לפ ד רץ ד פ ד עם א ד חת, י א ם י י לת רק ר רב רשם, לב ד ק ל לי ד פ ר תה ו י י לצר ו, מ א רל א רצ י רי ך ל י ה לת ד ר ר חק מ ה לר ר חק רגד ול למ וא ד, לו רל מ ז ה לא י י רכ ר נ ס מ ד מ רך מ פ ד תח רה א לכ ד ס לד ר ה מ ש ד ה י פ לר רצה רשם, מ א רל א י י לת ד ע מ ל ה לו י י רכ ר נ ס מ ד מ רך מ פ ד תח ד צר, לו ד י הע מ שה ד כ רמה רצר ות לו י ס גו י פ י ם ל ד ע לצמ ו לו י י לס ותם ד ה לפ ר צ ות. ו י מ ד ט ד עם מ ז ה " י ב למ ק ום מ ש ד ב הע ר לי לתשו רבה ע ו למ י די ם לוכו'", י מ לפ ר נ י מ של א י נ לכ לנ ס ו מ ד מ רך מ פ ד תח ד ה ד צ י די י ק י ם לכ ר די מ ש י י לה י ו י עם ד ה ד צ י די י ק י ם, מ א רל א י נ לצ ד ט הערו לו רעלו מ ד מ רך מ פ ד תח רה מ ע לי ון לו י ס לגפ ו ד ע לצ רמ ן, לו י נ לב לדלו י מ ן ד ה ר ח לטא י ו ר תר לוי ו ר תר י מ ן ד ה ד צ י די י ק י ם, ל רכך רעלו לו רע למ דו לב ד מ לד ר ר רג ה ה ', ר ה י ד כל ה ' מ ש לב ד ג ן ר ע מ דן, לד ד ה לי נ ו ד גג ד ה ר ה "א, לו ד צ י די י ק י ם לב מ פ ד תח ד ה ר ה "א י ב לכ י נ י ד ס ת רה א לכ ד ס לד ר ה, לו רל מ ז ה, ד כ הא מ שר רה א רדם ד י הע מ שה לתשו רבה, לד ד ה לי נ ו רתשוב ה ' מ א ל למ ק ו רמ ה, לו ד י הח י ז י ר ד ה רק רב"ה לש י כי רנ ת ו רע רלי ו, ר א י נ ו רשב רכא הה רבה רה י רא ש ו רנ ה י ב ל רבד, מ א רל א י ו ר תר לוי ו ר תר, לו ד ה לי נ ו " רי שוב לי ד ר הח ר מ נ ו", מ שי ו י ס י ף ל י י לש ר ר א ל י וי ד ת לק ר נ ם י וי רק לר ר בם י ו ר תר. רה א רדם רצ י רי ך ל י ה לת ד נ ר ה ג י עם הח ר בר ו, לא י י לה מ י ה נ ו ר טר ר א י רבה ר מ ד ה ד כ ד עס ד ה ק ו ר דם, מ א רל א לכ מ ש י י לר מ א ה מ ש הח ר בר ו למ ד ב ר קש א הה רבת ו י י לה מ י ה ל ו לב ד מ לד ר ר ד ג ת ד ר הח י מ י ם לוא הה רבה י ו ר תר לוי ו ר תר י מ וק מ דם, לו וי א ד מ ר " הה ר רי ה וא י לי לכ ד ב הע ר לי לתשו רבה, מ ש ר א י ן ד צ י די י ק י ם לגמ ו י רי ם לי כ ו י לי ם ד ל הע ומ ד מ א לצ רלם ", י וי רק לר ר בה ו ד ת לכ י לי ת ע ק לר רבה י ו ר תר י מ ד מה מ ש למ רק ר רב א ו רתם מ ש ר ה ם ד צ י די י ק י ם לגמ ו י רי ם י עמ ו, מ של א רח לטא ו מ א לצל ו.

12 VIII. Il adoucira nos iniquités Vois, le Complet, Béni soit-il, se comporte de cette façon envers Israël. Car, vois, les divins préceptes sont comme si elles bourgeonnaient, ses pousses s élancent, fusant sans limites pour entrer en Sa Présence bénie. Les péchés, cependant, n ont pas d entrée là, Dieu nous en garde, mais il les adoucit de sorte qu ils ne puissent entrer. Comme il est écrit : Le mal ne peut pas séjourner avec Toi le mal ne peut demeurer dans Ta demeure. S il en est ainsi, alors le péché ne peut pas entrer la profonde Présence. C est pourquoi il n y a pas de récompenses dans ce monde pour l accomplissement d un acte bon, car les actes bons sont en Sa Présence et comment peut-il donner la récompense spirituelle, qui est Sa Présence, dans un monde matériel? Vois, le monde entier n est pas digne d un seul acte bon et de sa félicité spirituelle. Pour cette raison également, Il n accepte pas que les actes bons soient soudoyés. Par exemple, le Saint, Béni soit-il, ne dit pas : Il a fait quarante actes bons et commis dix péchés. Dix s annulent mutuellement et laissent trente actes bons, Dieu nous en garde. Mais même l homme parfaitement juste qui commet un simple péché est vu dans les yeux de Dieu comme celui qui brûle la totalité de la Torah, jusqu à ce que sa dette soit payée, après quoi il recevra la récompense de ses actes bons. C est une grande gentillesse que le Saint, Béni soit-il, donne aux justes : qu Il ne réduise pas les actes bons, car ils sont très précieux, montant à Sa Présence bénie. Comment alors peut- הח' - רי שכ ו בש חע ו ונ ו ו שת י נו. הה ר רי ד ה רק רב"ה י מ לת ד נ ר ה ג י עם י י לש ר ר א ל לב י מ רדה ז ו, לו י ה י א ס וד לכ י בי ד שת מ ה רע ון. י כי י ה ר נ ה ד ה י מ לצ רוה י ה י א לכפ ו ד ר ד חת רע ל רתה י נ רצ ה, וב ו ר ק ד ע לוע ו מ לה ד עד ר א י ן ד ת לכ י לי ת י ל רכ ר נ ס ל רפ רנ י ו י י לת רב ר רך. א למ רנ ם רה הע ונ ות ר א י ן רל מ ה ם לכ י נ י רס ה רשם, ד חס לו רשל ום, מ א רל א כ ו לב רשם מ של א י י רכ לנ ס ו, לכ י ד לכ י תי ב [תה י לי ם ה ', ה '] "לא לי ג ו לרך ר ע", לא רי ג ור י ב למ ג ו לרך ר ע [שבת ק מ "ט:], י א ם ר כן ר א י ן מ ה רע ון י נ לכ רנ ס לפ י נ י רמ ה. ו י מ ד ט ד עם מ ז ה " לש ד כר י מ לצ רוה לב ד ה א י רע ל רמ א ר לי רכא " [ק דושי ן ל"ט, כ'], י מ לפ ר נ י מ ש ר ה ם ל רפ רנ י ו י י לת רב ד רך, לו ר ה י ד א ך י י ר תן ל ו י מ ד מה מ ש לל רפ רנ י ו רש רכר רו רח י נ י לבע ו רלם ד ג לש י מ י, ד ו הה ר רי רכל רה ע ו רלם ר א י נ ו לכ ד דא י ל י מ לצ רוה א ד חת ו ל וק ד רת רו ד ח הא מ שר ל רפ רנ י ו. ו י מ ד ט ד עם מ ז ה לא י י ד קח וש ד חד [דברי ם י, י ז ] מ של י מ לצ ות. ד ה רמ רשל רב מ ז ה, ר א י ן ד ה רקד וש רברוך ה וא א ו ר מ ר, " רע רשה א לר רב י עי ם י מ לצ ות לו מ ע מ שר הע ר בר ות י נ לש הא רו לשל י שי ם י מ לצ ות לו ר י לכו מ ע מ שר לב מ ע מ שר", ד חס לו רח י לי רלה, מ א רל א הא י פ ל ו ד צ י די ק רגמ ור לו רע רשה הע ר ב ר ה א ד חת, ד ו מ מ ה ל רפ רנ י ו לכ י א ל ו רש ד רף מ א ת ד ה ת ו ר ה, ד עד מ ש י י לר מ צה ח וב ו לוא ד חר רכך לי ד ק ר בל לש ד כר רכל י מ לצ ו רתי ו. לו מ ז ה מ ח מ ס ד רגד ול מ שע ו מ שה ד ה רק רב"ה י עם ד ה ד צ י די י ק י ם, מ ש ר א י נ ו למ ד נ מ כה, י מ לפ ר נ י מ ש ד ה י מ לצ ות החשוב ות למ וא ד ו י מ לת ד על ות ד עד ל רפ רנ י ו י י לת רב ד רך, לו ר ה י ד א ך לי ד נ מ כה ר מ מ ה ן י ב לש י בי ל רה הע ר בר ות. י כי לש ד כר רה הע ר ב ר ה ה וא ר מ ר ח מ לק

13 Il les déduire à cause des péchés qu un homme commet? Car le désert des péchés est une partie de l Enfer, de ce qui est méprisable. Et la récompense des actes bons est de la gloire estimée de la Shekhinah. Comment ceux-là peuvent-ils être déduits de ceux-ci? Mais le Saint, béni soit-il, réclame la dette des péchés et donne récompense pour toutes les bonnes actions. C est la signification de : Il adoucira nos iniquités, que nos péchés ne prévalent pas en Sa Présence comme les actes bons prévalent, mais Il les adoucit afin qu ils ne montent pas et ne puissent entrer. Bien que Sa Providence s étende à toutes les voies de l homme, bonnes et mauvaises, Il n en adoucit pas moins le bien, mais il fleurit et l acte bon est ajouté à l acte bon jusqu à ce qu un édifice soit bâti par eux ainsi qu une robe honorable. Mais les péchés ne possèdent pas cette propriété ; mais Il les adoucit, de sorte qu ils n aient jamais ce succès ni l entrée dans sa Présence profonde. Cette qualité également, l homme devrait la faire sienne ; ne pas adoucir le bien que son voisin a fait, et se souvenir du mal qui a été fait. Au contraire, il devrait adoucir le mal, l oublier et le rejeter, de sorte que le mal ne demeure pas en lui. Mais le bien que son voisin a fait devrait toujours être inculpé devant lui et il devrait se souvenir de ce bien de sorte qu il prévale sur tous les actes que son voisin a fait. Et il ne devrait pas déduire en son cœur : S il m a fait du bien, il s est également mal comporté envers moi, de sorte que le bien soit oublié. Il ne devrait pas faire cela, mais du mal que son voisin lui a fait, il devrait se permettre d être apaisé de toutes les façons possibles. Mais le bien ne devrait jamais être ôté de la vue et il devrait se cacher du mauvais aussi longtemps qu il peut, tout comme le Saint, Béni soit-il, adoucit l iniquité, comme je l ai expliqué. ד ה ר גי י ה רנ ם, ר מ ד ה י נ לב מ ז ה, לו ד ה י מ לצ ות לש רכ ר ן ר מ ד ה י נ לכ רבד, י ז י ו ד ה לש י כי רנ ה, ר א ל ו. מ א רל א ד ה רק רב"ה ג ו מ בה ח וב הע ונ ו ר תי נ ו", מ ש ר א י ן רה הע ונ ות י מ לת ד ג לב י רי ן ל רפ רנ י ו לכ י מ לצ ות, י י לת ד על ו לולא י י רכ לנ ס ו, י עם הה י ות רכל מ ז ה ר ה י ד א ך לי ד נ מ כה ר א ל ו לב ד צד רה הע ר בר ות ו ד מ לש י כי ר לש ד כר רכל ד ה י מ לצ ות. לו ד ה לי נ ו " י י לכ ובש מ א רל א כ ו ר בש א ו רתם מ של א מ שה וא ד מ לש י ג י ד ח ד על ד ד לר ר כי י א י ש ד ה ט וב לו רה ר ע, י עם ד ה ט וב ר א י נ ו כ ו לבש ו, מ א רל א פ ו ר רח לוע ו מ לה ד עד י ל למ וא ד, לו י נ לב מ נ ה י מ מ מנ ו י ב לנ רי ן ו לבוש מ של א ד י לצ י לי חו ד ה לצ רל רחה ז ו לולא י י רכ לנ ס ו לפ י נ י רמ ה. י מ רדה א ף לו י נ לכ רלל י מ לצ רוה לב י מ לצ רוה י נ לכ רבד; ד ו הע ונ ות ר א י ן רל מ ה ם לס ע ג רל ה ז ו, מ א רל א כ ו ר בש א ו רתם, ז ו רצ י רי ך רה א רדם ל י ה לת ד נ ר ה ג רבה, מ של א י י לכ ובש ט ו ד בת הח ר בר ו מ ש לג רמ רלה ו, מ א רל א ד א לד ד ר רבה, י י לכ ובש רה ר ע לו י ת לה מ י ה ד ה ט ו רבה לס דו ר ה רת י מ י ד ל רפ רנ י ו, לו י י לז וכר ל ו ד ה ט ו רבה ד ה ד מ הע י שי ם מ ש רע רשה ל ו. לולא לי ד נ מ כה י לי ר רעה " לו י י לז וכר ר רעת ו לו י י לש רכ ר חה ו לו ד י לז י נ י ר חה ו לולא רי ג ור י ב למ ג ור ו ר ע, לו ד י לג י בי ר ה ל ו ד על רכל לב י לב ו לו וי א ד מ ר, " י א ם רע רשה י לי ט ו רבה הה ר רי רע רשה לו י י לש ד כח ד ה ט ו רבה, לא ד י הע מ שה ר כן, מ א רל א רב ר רעה י י לת ד ר מ צ ה רכל מ שיו ד כל, לו ד ה ט ו רבה א ל ד י לז י נ י רחה לע ו רלם מ שיו ד כל, לכ מ ד מ רך מ ש ד ה רק רב"ה כ ו ר בש הע ונ ות, י כ לד ר פ ד ר לש י תי. מ ד מ רך י רצ וי י מ ר בי ן ר עי רנ י ו, לו ד י לע י לי ם ר עי נ ו י מ ן רה ר רעה רכל ד מ ה

14 IX. Et Tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer C est une bonne qualité du Saint, Béni soit-il. Car, vois, lorsqu Israël pécha, Il les délivra dans les mains de Pharaon. Mais lorsqu ils se repentirent, pourquoi Pharaon aurait-il du être puni? ou Sennacharib, ou Haman, ou les autres? Le Saint, Béni soit-il, ne se contente pas de dire : Parce qu ils se sont repentis, le mal ne leur adviendra plus, mais Haman ou Pharaon ou Sennacharib seront ôtés d eux. Ceci ne suffit pas, mais la peine d Haman retourne à sa propre tête, et il en va de même avec Pharaon et avec Sennacharib. La raison de ce type de Providence est en accord avec le secret de : Et le bouc portera sur lui toutes leurs iniquités pour un pays qui est ôté. La signification est que le bouc porte leurs péchés. Maintenant, c est vraiment difficile à comprendre. Le bouc pourrait porter si Israël a péché? Mais l idée est ici : l homme confesse son péché, son intention étant de se purifier en se confessant. Comme David a dit : Lave-moi profondément de mon iniquité. Donc, également, notre prière : Purge le péché dans compassion persistante. Il prie pour que la punition soit légère afin de ne pas interférer avec l étude de la Torah. Par conséquent, la prière continue : toutefois pas par douloureuse affliction. C est également l intention lorsqu il dit : Mais Tu en juste par rapport a tout ce qui vient à moi. Il accueille la souffrance, de façon à trouver l expiation ; car il y a des péchés que seul la souffrance ou la mort peuvent purger. Et ainsi est-il décrété. Le Zohar de Pekude explique que, suivant la confession, les péchés deviennent une part de Samael, comme le bouc. Quelle est cette part? Que le Saint, Béni soit-il, décrète la souffrance sur le pécheur repentant, sur quoi Samael apparaît הט' - שו ש ת ש רלי ך רב שמצ ול ו ות כי ם כל ש ח ו טא כת ם. ז ו י מ רדה ט ו רבה ל ד ה רק רב"ה. מ ש הה ר רי י י לש ר ר א ל רח לטא ו למ רס ר ם לב ד י ד רל רמה ד י הע י נ י ש ד פ לר ועה. לו ר כן ד פ לר ועה לו רשבו י ב לתשו רבה, ד ס לנ ר ח י רי ב לו ר כן רה רמ ן לוד ו ר מ י מ ה ם, ר א י ן ד ה רק רב"ה י מ לת ד נ ר חם י ב ל ד בד ל ו ד מ ר " רשבו י ב לתשו רבה, י א ם ר כן לא י י לה מ י ה רל מ ה ם ע וד ר רעה, י א ם ד פ לר ועה א ו ד ס לנ ר ח י רי ב", מ ז ה לא ר כן י י לס ד ת ר ל ק רה רמ ן ר מ הע ר לי מ ה ם, א ו ד י לס י פי ק, מ א רל א רי שוב הע ד מ ל רה רמ ן ד על ורא ש ו, לו ר כן ד פ לר ועה לו ר כן ד ס לנ ר ח י רי ב. לו ד ה ד ט ד עם ל ד ה לנ רה רג ה ז ו ה וא לבס וד " לו רנ רשא ד ה רש י עי ר מ א מ רץ לג ר ז ר ה " [וי ק רא ט"ז, כ"ב], למ וא ד, לו י כי י י לש ר ר א ל רח לטא ו לו ד ה רש י עי ר נ ו ר שא. מ א רל א ד ה י מ רדה ד ב י ודוי ל ד ק ר בל רע רלי ו לו ר כן ה וא א למ ר רנ ו " למ וחק לב ד ר הח מ מ י ך רע רלי ו מ א ת רכל הע ו ונ רתם מ א ל ו ר פ רוש ו, מ ש ד ה רש י עי ר נ ו ר שא הע ונ ות ד מ רמש, לו מ ז ה רק מ שה רט ה ה ר ה, לכ י ע לנ ד י ן מ שא ד מ ר רד י וד [תה י לי ם נ "א, ד]: " מ של א י י לה מ י ה רב מ ה ם י בטול ת ו ר ה, לו מ ז ה מ שא ו למ י רי ם " הא רבל לא י ה י א רכך, רה א רדם י מ לת ד ו מ דה לו ד כ רו רנ ת ו מ ה מ רב ד כ לב ר ס י נ י ר מ הע ו י נ י ", רה ד ר י בי ם ", ר א י נ ו י מ לת ד פ ר ל ל מ א רל א מ ש י י לה י ו י י סו י רי ם ד ק י ל י ם ד על לי ר די י י סו י רי ם ר י עי ם ", לו רכך ה וא למ ד כ ר ון י ב לה י ות ו א ו ר מ ר " לו ד א רתה ד צ י די ק ד על רכל ד ה רבא רע ד לי ", ד מ רמש ה וא למ ד ק ר בל לב ר ס מ בר רפ י נ י ם רי פ ות ל י ה לת ד כ ר פר, י מ לפ ר נ י מ ש ר יש למ רמ מ ר מ ק ת. לו ר כן י ה י א [רס "ב, ב'], י י סו י רי ם הע ונ ות מ ש י יסו י רי ם למ רמ לר י ק י ם א ו י מ י רתה ד ה י מ רדה, י מ ריד מ ש מ ז ה י מ לת ד ו מ דה י ב לת י פ רל ת ו, ו ר פ לרשו ד ב וז ד ה ר מ שה וא ר ח מ לק ס מ א ל לכ ר עי ן ד ה רש י עי ר, ד מ ה ו מ ח לק ו, מ ש ד ה רק רב"ה י י סו י רי ם ו י מ ריד י מ לז ד ד ר מן רשם ס מ א ל לוה ו ר לך מ ש ד ה רק רב"ה לב רפ ר ד שת לפק ו ר די ג ו ר ז ר רע רלי ו לוג ו מ בה ח וב ו, ד ו הה ר רי נ ו מ שא ד ה רש י עי ר רה הע ונ ות, נ ו ר תן ל ו לרשות י ל לג ב ות ח ו רבן, לו י י לש ר ר א ל י מ ד ט הה י רי ן. לו י ה ר נ ה ד ה וכל י י לת ד ג ל ר גל ד על

15 immédiatement pour réclamer sa dette. De sorte qu Israël devienne pur parce que le bouc porte leurs péchés, car le Saint, Béni soit-il, lui donne la permission de réclamer sa dette. Béni soit-il, lui donne la permission de réclamer sa dette. Et la raison est que le Saint, Béni soit-il, a ainsi décrété que dans Son monde, celui qui fait ainsi perd son identité. C est pourquoi les Écritures disent : Et l animal peut être tué. Alors, ainsi, en considérant la pierre avec laquelle le commandement de lapider le criminel est exécuté et l épée avec laquelle l exécution est accomplie. Ceux-ci doivent être enterrés pour annuler leur existence et leur pouvoir, après que justice aient été faite. De la même façon, nous devons comprendre le secret de l image de Nebuchadnezzar. Israël a été livré entre les mains du roi babylonien Sa tête était d or. Cette tête fut frappée et livrée entre les mains des Perses, qui étaient : Ses seins et bras d argent. Et ainsi un royaume est dépossédé par un royaume, jusqu à ce qu Israël soit aux pieds de l image en partie d acier et en partie d argile ; Quel sera le bien final? Éventuellement, le Saint, Béni soit-il, les relèvera et exécutera Son jugement sur eux. Comme il est écrit : J épuiserai Mes flèches sur eux Mes flèches seront épuisées, mais Israël ne sera pas épuisé. Ainsi étaient l acier, l argile, le cuivre, l argent, et l or. Vois, comme il est écrit : qui frappe l image sur ses pieds rien ne fut laissé de l image à l exception de ses pieds, car la tête, les épaules et le ventre ont été enlevés et leur puissance détruite. Et cependant, à la fin, Ils furent réduits en pièces ensemble. Car le Saint, Béni soit-il, est destiné à ressusciter Samael et les méchants qui se comporte comme il fait, et Il exécutera Ses jugements sur eux. Ceci est la signification de : et Tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer. C est : Tu jetteras la puissance du Jugement sur ceux qui sont décrits comme les profondeurs de la mer Mais le méchant est comme la mer trouble : car il ne peut se reposer, et ses eaux rejette de la fange et de la boue. Ceux là sont les méchants qui portent des jugements sur Israël et dont les agissements vont revenir sur leurs propres têtes. La raison en est que lorsque Israël est puni, le Saint, Béni soit-il, repent pour ce qui s est passé avant, et Il fait des demandes au nom de leur honte. Et pas seulement cela, mais : Je n étais qu un petit courroux et il aidèrent pour le mal. Cette qualité, un homme devrait la faire sienne. Même si son voisin est écrasé par la souffrance en résultat de ses péchés, il ne devrait pas être haï, car après qu il ait été disgracié, il est comme ton frère. Il devrait accueillir ceux qui souffrent et sont ס מ א ל, לו ד ה ד ט ד עם, מ ש ד ה רק רב"ה רג ד ז ר ד על " לו מ א ת ד ה לב ר ה רמ ה ד ת הה ורג ו" [וי ק רא כ', ט"ו], י מ לצ ד ות ד ה מ נ הה ר י ג י ן לטעו י נ י ן לק בו ר ה [ס נ ה דרי ן מ ה :], ע ו רלמ ו מ ש רכל י מ י מ ש ד י הע מ שה ר כן י י לת ד ב ר טל, לו מ ז ה ד ט ד עם לו ר כן רה מ א מ בן מ של י מ לצ ד ות ד ה י נ לס רק י לי ן לו ד ה ד ס י י ף מ של ל ד ב ר טל למ י צי א ו רתם לו וכ רחם א ד חר מ ש י י לג ומ ר י די רנ ם. ד ו הה ר רי רב מ ז ה ד מ רמש ס וד ד ה מ צ מ לם מ של לנ בו ד כ לד מ נ ד צר [דנ י א ל ב, לב-לד], לב ד י ד מ מ מ לך רב מ בל, " ר רא רשה י די ד ד הה רבא ", " החד ו י ה י ו לד ר ע ו י ה י י די לכ ד ס ף ", לו ר כן ע ה לדחו ר א ל ו י מ לפ ר נ י ר א ל ו ד עד י מ לנ ה ון י די ד פ לר מ ז ל ו י מ לנ ה ון י נ למ לס רו י י לש ר ר א ל י נ לכ ד נ ע ד ה ה וא ר רי רשא, לו י נ למ לס רו לב ד י ד רפ ד רס מ ש ר ה ן מ ש רי לרדו י י לש ר ר א ל ל" ד ר לג ל ו י ה י י די הח ד ס ף ". ו ד מ ה י י לה מ י ה ד ת לכ י לי ת ד ה ט וב, ד בס וף ד ה רק רב"ה ד מ הע י מ י רדם לוע ו מ שה רב מ ה ם י די ן, לכ י ד לכ י תי ב [דברי ם ל"ב, כ"ג ] " י ח ד צ י הא ד כ מ ל ה רבם " " י ח ד צ י רכ י לי ם לו י י לש ר ר א ל ר א י רנ ם רכ י לי ם " [ס וטה ט'.]. " [דנ י א ל ב', ל"ה ]. ר א י ן י מ רכל ד ה מ צ מ לם מ א רל א ר בא ד ד י י ן רדק ו ד כ הח רדא לוג ו' לנ רח רשא ד כ לס רפא לו ד ד הה רבא לוג ו" י ה ר נ ה ד ב ד ה לת רח רלה לכ י תי ב [שם שם, ל"ד]: "ו למ רחת ל ד צ ל רמ א ד על ד ר לג ל ו י ה י ", ד ר לג ד ל י י ם, מ ש לכ רבר י נ לת ד ב ר טל וכ רחם לו רע לברו ר רא ר שה ו לד ר ע ו י ה י לו י עם רכל מ ז ה ד בס וף " רדק ו ד כ הח רדא ", רע י תי ד ד ה רק רב"ה ד מ הע רשי ו ו לפ ע על ו רתי ו ו למ ע ו י ה י, ל ד ה הע י מ י ד ס מ א ל לו רה לר רש י עי ם ע ו ר שי לו ד י הע מ שה רב מ ה ם ד ה י די ן, לו ד ה לי נ ו " לו ד ת לש י לי ך י ב למ צול ות רי ם. " לו רה לר רש י עי ם ד כ רים י נ לג ר ש י כי ד ה לש ר ק ט לא י ו רכל ד ו י י לג לרשו רה ע ו י שי ם י די ן לב י י לש ר ר א ל, מ ש רי י שי ב א ד חר רכך מ א ת מ שא ד חר מ ש י י לש ר ר א ל לולא ד די, מ א רל א " הא י נ י רק ד צ לפ י תי למ רעט ד גם ר מ י רמ י ו מ ר מ פ ש רו י טי ט" [י שעי ה נ "ז, כ'], ר א ל ו ר ה ם רכל לגמ ו רלם לב ורא רשם. לו ד ה ד ט ד עם, י מ לפ ר נ י י ק לבלו ד ה י די ן, ד ה רק רב"ה י מ לת ד נ ר חם הא י פ ל ו ד על ד מ ה מ ש רק ד דם, לו ר ה רמה רע לז רו ל ר רעה " [ז כרי ה א ', ט"ו]. לב י מ רדה ז ו וצ מ רך ל י ה לת ד נ ר ה ג רה א רדם י עם הח ר בר ו, הא י פ ל ו מ ש י י לה מ י ה ר רשע י י לש רנ ר א ה ו, מ שא ד חר מ ש י נ לק רלה הה ר רי הע ר לי מ ה ם, לו ד א לד ד ר רבה ד י י צ י ר לם י מ ד יד א ו ר י ב, לוא ל וי א ד מ ר: " הע ונ ו לות ו ר ב ד ע מ ע לב ו רנ ם. למ ע ד רכא לב י י סו י רי ן א ל ה וא לכא י חי ך. י וי רק ר רב ד ה מ ו לר י די ם לו ד ה מ נ הע רנ י שי ם י וי ד ר ר חם רג ד רם ל ו", מ א רל א לי ד ר הח ר מ ה ו לב י מ רדה

Microsoft Word - Tommer Déborah Chap 1 jour 8 texte.docx

Microsoft Word - Tommer Déborah Chap 1 jour 8 texte.docx 1 בינו עמי עשו Commentaire et explications du TOMMER DEBORAH : Par Michel BARUCH. 8 eme Jour La 9eme Midah : ʭ ʕʺ ʠʖ ʔʧʬʕ ʭʕʩʺ ˣʬ ʶ ʍʮʑ ˎ ʩʑʬ ˇʍʔʺ ʍʥ זוֹ מ דּ ה טוֹב ה ל ה קּ בּ "ה. שׁ ה ר י י שׂ ר א ל ח ט אוּ

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

Vocabulaire des danses d Israël לך אלי תשוקתי לך אלי תשוקתי בך חשקי ואהבתי לך ליבי וכליותי לך רוחי ונשמתי השיבני ואשובה ותרצה

Vocabulaire des danses d Israël   לך אלי תשוקתי לך אלי תשוקתי בך חשקי ואהבתי לך ליבי וכליותי לך רוחי ונשמתי השיבני ואשובה ותרצה בך חשקי ואהבתי לך ליבי וכליותי לך רוחי ונשמתי לך אזעק בך אדבק עדי שובי לאדמתי לך אני בעודי חי ואף כי אחרי מותי לך ידי לך רגלי וממך היא תכונתי לך עצמי לך דמי ועורי עם גויתי Lecha Eli Paroles : Rabbi Avraham

קרא עוד

הסברים דקדוקיים Remarques Grammaticales 1. L'inflexion de la préposition ל... ( à/vers ),אתה,אני) En hébreu, les prépositions sont déclinées selon les

הסברים דקדוקיים Remarques Grammaticales 1. L'inflexion de la préposition ל... ( à/vers ),אתה,אני) En hébreu, les prépositions sont déclinées selon les הסברים דקדוקיים Remarques Grammaticales 1. L'inflexion de la préposition ל... ( à/vers ),אתה,אני) En hébreu, les prépositions sont déclinées selon les différents pronoms personnels etc. Le,ל ך,ל ך,ל י

קרא עוד

Microsoft Word - Changer de nom - LV1 général - Sujet et question selon modèle HE1GEG11.docx

Microsoft Word - Changer de nom - LV1 général - Sujet et question selon modèle HE1GEG11.docx BACCALAURÉAT GÉNÉRAL SESSION 2019 HÉBREU LANGUE VIVANTE 1 Durée de l épreuve : 3 heures Séries ES et S coefficient : 3 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) coefficient : 4 Série L LVO et Langue vivante

קרא עוד

Sujet Une question d'atmosphère LV2 16HE2GTMLR3

Sujet Une question d'atmosphère LV2 16HE2GTMLR3 BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2016 HÉBREU LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) Durée de l épreuve : 3

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 ÉVOLUTIONS RÉVOLUTIONS RÉSOLUTIONS C ETAIT AU TEMPS D LA PREHISTOIRE VOICI DEUX OU TROIS CENTS MILLE ANS וכך הכל התחיל מאז נוצר האדם בצלמו ROULER SA BOULE EN TERRE SAINTE......גלגל אותה בארץ הקודש... LES

קרא עוד

,Beautiful, Broken Me ענת פרופר גולדנברג, טכניקה מעורבת, 2017 "המכ ונה" - ד"ר קולט ליינמן איזה שם ניתן להעניק לעבודת ה" ready-made " הניצבת לפנינו, טו

,Beautiful, Broken Me ענת פרופר גולדנברג, טכניקה מעורבת, 2017 המכ ונה - דר קולט ליינמן איזה שם ניתן להעניק לעבודת ה ready-made  הניצבת לפנינו, טו ,Beautiful, Broken Me ענת פרופר גולדנברג, טכניקה מעורבת, 2017 "המכ ונה" - ד"ר קולט ליינמן איזה שם ניתן להעניק לעבודת ה" ready-made " הניצבת לפנינו, טורסו של בובת ראווה בדמות אישה כרותת ראש וגפיים, כשאת

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

Microsoft Word - Une intégration difficile LV2 - Sujet Texte et questions selon modèle 10-12_19HE2GTG11.docx

Microsoft Word - Une intégration difficile LV2 - Sujet Texte et questions selon modèle 10-12_19HE2GTG11.docx BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2019 HÉBREU LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) Durée de l épreuve : 3

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBE

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מעמ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשעו, DECEMBE PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת 24.80 AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBER 2015 ט ב ת צילום: ד"ר אבישי טייכר. מתוך אתר פיקיוויקי

קרא עוד

yomshishi.dgs

yomshishi.dgs יום שישי בישראל בישראל סוף שבוע הוא יום שישי ושבת. הרבה ישראלים עובדים חמישה ימים בשבוע ולא עובדים ביום שישי. הם הולכים, לשוק או לקניון. בקניון יש מסעדות, בתי קפה, והרבה חנויות. האנשים אוהבים לטייל בקניון

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Emek HaPrachim עמק הפרחים אהובה עוזרי - Ozeri Paroles : Ahuvah אהובה עוזרי - Ozeri Musique : Ahuvah Chorégraphie : Perez Maurice 1991 Vocabulaire des

Emek HaPrachim עמק הפרחים אהובה עוזרי - Ozeri Paroles : Ahuvah אהובה עוזרי - Ozeri Musique : Ahuvah Chorégraphie : Perez Maurice 1991 Vocabulaire des Emek HaPrachim עמק הפרחים אהובה עוזרי - Ozeri Paroles : Ahuvah אהובה עוזרי - Ozeri Musique : Ahuvah Chorégraphie : Perez Maurice 1991 עמק הפרחים גלגלי הכרכרה הביאוני הלום קול פעמוני זימרה נשמע כחלום מי

קרא עוד

קיץ Été // 11 // $13 S H A C H A R O Z E N F E L D Architects EN PLEINE VUE מבט L החוץ עברית-צרפתית FRANÇAIS HÉBREU כתיבה: מיכל שאול צלם: שי א

קיץ Été // 11 // $13 S H A C H A R O Z E N F E L D Architects EN PLEINE VUE מבט L החוץ עברית-צרפתית FRANÇAIS HÉBREU כתיבה: מיכל שאול צלם: שי א קיץ Été 07 50 // // $3 EN PLEINE VUE מבט L החוץ עברית-צרפתית FRANÇAIS HÉBREU כתיבה: מיכל שאול צלם: שי אפשטיין סטיילינג לצילום: מאיה ליבנת הרוש אדריכלות: שחר-רוזנפלד אדריכלים ניהול ופיקוח: רועי הראל קונסטרוקטור:

קרא עוד

הגל החדש- עיצוב צרפתי עכשווי Le nouveau paysage domestique français Exposition proposée par Cédric Morisset ביוזמתו של סדריק מוריסה, המכון הצרפתי ומוז

הגל החדש- עיצוב צרפתי עכשווי Le nouveau paysage domestique français Exposition proposée par Cédric Morisset ביוזמתו של סדריק מוריסה, המכון הצרפתי ומוז הגל החדש- עיצוב צרפתי עכשווי Le nouveau paysage domestique français Exposition proposée par Cédric Morisset ביוזמתו של סדריק מוריסה, המכון הצרפתי ומוזיאון העיצוב חולון מציגים את התערוכה 'הגל החדש, נוף

קרא עוד

Equipe du Festival Production & Direction artistique : Olivier Tournaud Attaché Audiovisuel, Institut français d'israël Caroline Boneh Directrice Eden

Equipe du Festival Production & Direction artistique : Olivier Tournaud Attaché Audiovisuel, Institut français d'israël Caroline Boneh Directrice Eden Equipe du Festival Production & Direction artistique : Olivier Tournaud Attaché Audiovisuel, Institut français d'israël Caroline Boneh Directrice Eden Cinéma Ltd - Production & Distribution Production

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7>

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7> לכת פס לפ נ עת ר שכנ 'à ìç é"áöä øáéçå êøò äúåç íéîçø åäéìà éáø ø"åîààìá ïéîéðá "î"åç éðéðò úéöîú" "ïéîéðá úéøá" øîà ïéîéðáì çñô ìù äãâäå ñ"çî לערת לקלת רת לכ ש לפנת לכתת ר' קשת ל 14\40 תר עלת 02-5802986

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

Ani Oleh Lirushalayim אני עולה לירושלים אפרים רחמן - Rachman Paroles : Ephraïm יוסף הדר - Hadar Musique : Joseph Chorégraphie : Maurice Perez Vocabula

Ani Oleh Lirushalayim אני עולה לירושלים אפרים רחמן - Rachman Paroles : Ephraïm יוסף הדר - Hadar Musique : Joseph Chorégraphie : Maurice Perez Vocabula Ani Oleh Lirushalayim אני עולה לירושלים אפרים רחמן - Rachman Paroles : Ephraïm יוסף הדר - Hadar Musique : Joseph Chorégraphie : Maurice Perez אני עולה לירושלים אני עולה לירושלים, אולי בנו את המקדש אני

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

על ההגדרה המשפטית של המשטר הפרלמנטרי ועל הפרלמנטריזם הישראלי מאת ד ר קלוד קליין כל משטר מבוסס על מספר הנחות יסוד ומיישם למעשה בין במפורש ובין במשתמע מ

על ההגדרה המשפטית של המשטר הפרלמנטרי ועל הפרלמנטריזם הישראלי מאת ד ר קלוד קליין כל משטר מבוסס על מספר הנחות יסוד ומיישם למעשה בין במפורש ובין במשתמע מ על ההגדרה המשפטית של המשטר הפרלמנטרי ועל הפרלמנטריזם הישראלי מאת ד ר קלוד קליין כל משטר מבוסס על מספר הנחות יסוד ומיישם למעשה בין במפורש ובין במשתמע מספר תיאוריות בנוגע לבעיות קונסטיטוציוניות בעלות משקל

קרא עוד

Vocabulaire des danses d Israël Kinor David כינור דוד כינור דוד לפני שנים רבות שמעו בארץ ישראל קולות ניגון שירה ומזמורים בצלי

Vocabulaire des danses d Israël   Kinor David כינור דוד כינור דוד לפני שנים רבות שמעו בארץ ישראל קולות ניגון שירה ומזמורים בצלי Kinor David כינור דוד כינור דוד לפני שנים רבות שמעו בארץ ישראל קולות ניגון שירה ומזמורים בצליל כה מיוחד ובנעימה טובה כשיר ציפור זמיר בין העלים זה כינור דוד ביד דוד המלך הפורט על מיתריו כטוב ליבו ביין לעת

קרא עוד

ז 'אד ור פ אר י! מתה על פריז! קורסים לצרפתית של המכון הצרפתי* הברושור!* טל: כי צרפתית לומדים מצרפתים! חפשו אותנו ב w

ז 'אד ור פ אר י! מתה על פריז! קורסים לצרפתית של המכון הצרפתי* הברושור!*   טל: כי צרפתית לומדים מצרפתים! חפשו אותנו ב w ז 'אד ור פ אר י! מתה על פריז! לצרפתית של המכון הצרפתי* הברושור!* www.tsarfatit.co.il טל: 1-700-701-778 כי צרפתית לומדים מצרפתים! חפשו אותנו ב www.institutfrancais-israel.com TABLE DES MATIÈRES INFORMATIONS

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

Lecture du texte : איך לחיות עד מאה ועשרים? בהרי קווקז חיים אנשים שעבר וּ כּבר מזמן את גיל המאה, והם בּריאים וממשיכים עדי

Lecture du texte :   איך לחיות עד מאה ועשרים? בהרי קווקז חיים אנשים שעבר וּ כּבר מזמן את גיל המאה, והם בּריאים וממשיכים עדי איך לחיות עד מאה ועשרים? בהרי קווקז חיים אנשים שעבר וּ כּבר מזמן את גיל המאה, והם בּריאים וממשיכים עדיין לעבוד. רופאים רבים מתעניינים בזקנים אלה וחוקרים את אורח החיים שלהם. הרופא הר וּסי ד''ר סיצ'ינאבה פּירסם

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

naalayim.rtf

naalayim.rtf נעליים \ אתגר קרת ביום השואה נסענו עם המורה שרה בקו 57 לבית יהודי ווהלין, ואני הרגשתי נורא חשוב. כל הילדים בכיתה היו עירקים חוץ ממני, מבן-דוד שלי ועוד אחד,דרוקמן, ואני הייתי היחיד מכולם שסבא שלו מת בשואה.

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

Jewish Calendar 5778

Jewish Calendar 5778 September 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Erev Rosh Hashana ערב ראש השנה Rosh Hashana 5778 ראש השנה 5778 Rosh Hashana II ראש השנה יום ב Parashat Ha'Azinu פרשת האזינו Shabbat

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

המקח והממכר

המקח והממכר ךל ך רי ויו ד שיק י ה ךה ו דרי הרשון רו ל ול טאךר נון ין דל וליתדין ה בר ק ד ינו ן וול טין ב בנ ויל וול וא"נו ךר"לי קרוי ר ון דב ו ליי יק הי אמנ וא הד נון שד ונול טיוקוי ולא קנה ה ותו נדר מנו "לויי יוו

קרא עוד

Yoni Nazarathy

Yoni Nazarathy 1 נעזר בחומר משקפים של ד"ר נויה גלאי נוספו ת. השוואות מרובות שיטות פרק ב- 7 2 קונטרסטים זה יפה אבל לא מספיק... פירוק סכו ם הריבועים לקונ טר סטים מהווה תוצאה יפה. אבל באמצעות פרוק זה לא ניתן לענ ות על כל

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005 מס' סד' מהפכים )Inverters מאושרים להתקנה *נא לשים לב:ל הממיר ותאריך ה 4 שנים סה"כ מאי 5102 15.12.12 25.10.13 בהתאם לתעודת בדיקה 05.02.13 15.01.13 15.01.13 29.01.13 29.01.13 29.01.13 10.12.12 10.12.12 10.12.12

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt ד* האשמ ת הק ו רבן על-י די המטפל כפונקצ י ה של החוו יה הטראומ טי ת של המט ופל ד"ר אינה לוי* ופרופ' שרה בן דוד** ה מרכז ה א ו נ יברס י טא י בארי א ל ו ה מכל ל ה הא קדמ י ת צפ ת "ר אי נ ה ל ו י - המרכז הא

קרא עוד

רשימת מצלמות מוקד רואה מונגש

רשימת מצלמות מוקד רואה מונגש רשמת מצלמות מוק רו - ערת שו מקר: סו שח נצפ צומת / כשם/ רחוות/ככרות תנוע נם צורם / פרקם/של לכ מרכם צורם/ שחם פתוחם /מוסות צורם כר שח צור תרך עכון : ום רשון 30 צמר כמות סמון ל 183 86 106 9 עת ונ 1 צפון עת

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה. פרק זה עוסק באירועי השנה הארבעים ליציאת ישראל ממצרים,

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

שו"ת מהרלב"ח

שות מהרלבח היצ ונ לן ל ד זלר ו שצל ל אל וכל ים ו עם מ גם ו ע ת ו ת תר הו על יות כ מנגו אב מנהג ה החם ום מים בש ב ללב כןשכ גם לענ ושיש לו על ומש לד מ וה כל א וא שת יו זת ש ושם בש נו מה ב שאז שיע שלי כי נה נו ס לנים

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד