Microsoft Word - Lim.doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - Lim.doc"

תמליל

1 -0 - הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים "קשר-חם": לקידום שיפור וריענון החינוך המתימטי הנושא: "גישה אינטואיטיבית לבניית מושג הגבול" הוכן ע"י: תמר זמיר וניצה מובשוביץ-הדר תקציר: בחומר מובאת תוכנית הוראה להקניה אינטואיבית של מושג הגבול, שמומחשת ע"י סדרות אינסופיות מושג ההתכנסות מומחש גם ע"י דוגמאות גיאומטריות כמו כן מובאת סקירה היסטורית על התפתחות מושג הגבול מילות מפתח: אנליזה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (חדו"א), גבול, הסטוריה של המתמטיקה, התכנסות סדרה, טור אינסופי, אכילס והצב החומר הוגש במסגרת: "קשר חם" בחיפה, סדנא שניה בשנה"ל תשנ"ד, נובמבר 993 "קשר חם" בבאר-שבע, סדנא שניה בשנה"ל תשנ"ד, דצמבר 993 "קשר חם" בתל-אביב, סדנא שניה בשנה"ל תשנ"ד, דצמבר 993 החומר מכיל בנוסף לעמוד הפתיחה: 0 עמודים

2 - - גישה אינטואיטיבית לבניית מושג הגבול אינטואיציה ומתמטיקה A A' x a B y B' נבנה שתי רצועות כך: א לשני צירים מקבילים xx yy, נעביר שני אנכים שהמרחק ביניהם a, הם כמובן מקבילים נוצרה רצועה אחת שרוחבה a ב ניקח שתי עקומות "מקבילות" כך שהמרחק בין נקודות מתאימות שעליהן הוא a התקבלה רצועה שניה ברוחב a D B' x' a C C' y ' מהו הקשר בין שטחיהן של שתי הרצועות? במחקר שנערך בקרב תלמידי כיתות יא'-יב' טענו התלמידים שהשטח המפותל יותר, הוא הגדול מבין השניים זוהי תשובה (שגויה) שניתנה באופן אינטואיטיבי ומיידי על סמך "תחושת בטן" ניתן בקלות להוכיח שהשטחים הנ"ל שווים בשתי דרכים: א ע"י אינטגרציה ב ע"י הפרשי השטחים האינטואיציה, כפי שראינו בדוגמא, היא מיידית היא אינה זקוקה לפיתוח עקבי וממושך של צעד אחר צעד כמו בדרך החשיבה הדדוקטיבית היא מעלה פתרונות באופן ספונטני וללא היסוס היא מתרחשת במישרין ואינה זקוקה לתיווכם של מושגים האינטואיציה היא גלובלית (כוללת), תופסת את הידיעה מבלי לפרק אותה למושגים, כלומר: התוכן מוצג כמכלול שלם האינטואיציה מציגה "אמת" מובנת מאליה תחושת וודאות מלווה את הידיעה האינטואיטיבית הנתפשת כאמת שאינה צריכה צידוק כלשהו אנו מבחינים, לפי פישבין (979) בשני סוגים של אינטואיציות: א אינטואיציות ראשוניות - אמונות קוגניטיביות המתפתחות מעצמן באדם לפי למידה שיטתית וללא קשר אליה ב אינטואיציות שניוניות המתפתחות כתוצאה מלימוד ואימון שיטתי הכולל התנסות אישית מושגים מדעיים המוגדרים באופן פורמלי ואינם נתפשים מלכתחילה כוודאיים, עשויים להגיע בתהליך למידה למצב בו יראה בהם הלומד אמיתות ברורות ומובנות מאליהן בתהליך הלמידה הופכות הידיעות הפורמליות לאינטואיציות שניוניות נעבור כעת אל המושג האינטואיטיבי של הגבול בספרות המחקר (ר' רשימה ביבליוגרפית) מוזכרים גורמים אחדים של קושי בהקשר זה הבעייתיות בהבנת מושג הגבול המתמטי נובעת בין היתר מכך שמושג זה קשור בתהליכים אינסופיים באופן אינטואיטיבי ראשוני נתפש האינסוף כתהליך שנמשך ללא הגבלה, אולם קיימים בו ניגודים פנימיים אחדים: א ניגוד אינטואיטיבי בין העובדה שקטע הוא סופי, לבין העובדה שקטע זה מכיל אינסוף נקודות ב ניגוד אינטואיטיבי בין העובדה שמספר האיברים בטור הוא אינסופי, לבין העובדה שסכום אינסוף איברים יכול להיות לפעמים סופי מקור הקונפליקט טמון באינטואיציה הראשונית שלנו לגבי האינסוף אינטואיציה זו נוצרת כתוצאה מחיוץ (אקסטרפולציה) מהתחום הסופי לתחום האינסופי אנו חיים בסביבה סופית, תחושותינו הן סופיות והסכימות השכליות שלנו מתאימות לתהליכים סופיים לכן עלולות להיווצר טעויות בתהליך החיוץ מהתחום הסופי לתחום האינסופי סיבה נוספת היא הסיבה הלשונית המונח "גבול" שמור ומוכר בשפה הטבעית אך מובנו שונה למדי מהמובן המתמטי של מונח זה פער בין השפה הטבעית לבין השפה המתמטית קורא לגישור מכוון, זאת על מנת למנוע היווצרות קונפליקטים צעדים מעשיים המתבקשים מכל האמור לעיל יוצעו בהמשך

3 - - כיצד רצוי להורות את מושג הגבול בבית הספר? אורטון (983) סבור שגיל 6 הוא המתאים ללימוד שיטתי ראשון של מושג הגבול אולם את רעיון הגבול רצוי לדעתו להציג לתלמידים, בשלב מוקדם יותר, באופן לא פורמלי בקשר לנושאים אחרים באלגברה ובגיאומטריה - זאת על מנת לפתח אצלם את האינטואיציה (השניונית) בכיוון הנכון דוד טול ושלמה וינר (983) מציעים לבנות את מושג הגבול עם התלמידים במשך שנתיים ואת החלק ההגדרתי לתת רק בסוף הקורס באופן זה יתגבש הדימוי (Image) של מושג הגבול וישתלב עם הגדרתו הפורמלית ההצעה היא להתמקד בתהליך השאיפה אל הגבול ולדחות ככל האפשר את שילוב האינסוף בטיפול במושג הגבול יש להתרכז ברמת הדיוק הרצויה של התקרבות אל הגבול כך יש סיכוי רב יותר שיווצר הדימוי הנכון ותיווצר האינטגרציה בין ההגדרה הפורמלית של מושג הגבול לבין התפיסה שהתפתחה אצל התלמיד לגבי מושג זה בהצעה שלנו (ר' סעיף 4) יש ניסיון להביא ל"הצמחה" של מושג הגבול ברוח הסיסמה "הצמחה ולא הצנחה" (ר' גם מובשוביץ-הדר 99) כדי לבסס את האינטואיציה של המורים, לגבי מושג הגבול, מצורף נספח על ההתפתחות ההיסטורית של מושג הגבול כבסיס להתפתחותו של החשבון האינפינטסימלי הוראה שהולכת בעקבות ההתפתחות ההיסטורית יכולה לעיתים לעקוף או להתגבר על הקשיים השונים המתפתחים אצל התלמידים, במקביל למסלול שבו המתמטיקה התגברה על קשיים דומים, במהלך התפתחותה 3 גבול של סדרה - הגדרה פורמלית > 0 ε קיים lima נתונה הסדרה a, a,, a נאמר כי L הוא הגבול של הסדרה = L אם לכל a - L < ε מתקיים: > N כך שלכל N(ε) זוהי ההגדרה הפורמלית של גבול מתמטי של סדרה על-פי ההצעה שבסעיף הבא ניתן בהדרגה להוביל תלמידים להגדרה זאת מובן מאליו שלא כל תלמיד ולא בכל כיתה ולא כל מורה יכולים לאמץ לעצמם את האמור להלן חשוב לכך לשקול את ההצעה בזהירות ולהתאימה לסגנון ההוראה האישי ולמאפיינים המיוחדים של הכיתה בה מדובר 4 תוכנית הוראה כדי לתכנן תוכנית הוראה להקניה אינטואיטיבית של מושג הגבול נצא מההגדרה של גבול של סדרה ונפרק אותה למרכיביה על מנת לאפשר לתלמידים לבנות אותה על בסיס אינטואיטיבי ואח"כ נלטש אותה באופן הדרגתי בהמשך הדברים מופיעות ההערות למורה במסגרות במקביל לתכנון ההוראה תוכנית עבודה בכיתה 4 סדרה מהי? סדרה היא פונקציה המוגדרת על המספרים הטבעיים ערכי הפונקציה הזאת, f(3), f(), f(), מהווים סדרה ()f נקרא האיבר הראשון של הסדרה (נהוג לסמנו ב- a, אבל אנחנו נסמנו ב- ()a) ()a הוא האיבר השני בסדרה ונסמנו ב- ()f a() של הסדרה ונסמנו ב- הוא האיבר ה- -י f() הערות דידקטיות אנו מציעים להגדיר סדרה באמצעות מושג הפונקציה כי פונקציה זהו מושג המוכר לתלמידים בשלב שבו מציגים בפניהם לראשונה את המושג סדרה יש כמובן הבחנה בין שני המושגים בהמשך - גישה זאת מקלה את המעבר מגבול של סדרה לגבול של פונקציה

4 - 3 - ב דוגמאות: מהו ערכם של שלושת האיברים הראשונים של הסדרות הבאות: א + a () = a() = 5 + מהו ערכו של האיבר העשירי בסדרה: a() = מהי המשמעות המילולית של גבול? במילון מגדירים את הגבול כקצה, שפה או קץ, קו או נקודה המבדילים בין מקום למקום הכוונה המילונית היא כמובן לגבול כקו הפרדה בין מדינות מטייל ישראלי מתכנן טיול אל קו הגבול עם מדינות אויב מה אתם יכולים לומר על הטיול הזה - מה הוא יכלול? מה אפשר לומר על המטייל - איך הוא יתקדם? הדוגמאות מיועדות להבהיר את ההבחנה הנ"ל אפשר להתחיל בהן ולתת את ההגדרה בהמשך בעקבות דוגמא א אפשר לדון בהבדל בין: + x f (x) = לבין: + f () = במקרה הראשון אין מקום לשאלה - מהו האיבר הבא? ניתן להשתמש בהמחשה זו ליצירת אנלוגיה עם השאיפה מצד ימין ושמאל לגבול, במובן המתמטי התלמידים יתבטאו באופן חופשי על האפשרות להתקרב אל הגבול כרצונו ועל אי- האפשרות לחצות את קו הגבול ולעבור אותו לצד השני (כל זמן שאין שלום) 4 43 עכשיו נחשוב על מטייל ישראלי שמתקדם אל עבר הגבול בקו ישר לפי התבנית, a() = כאשר () a מבטא את המרחק בק"מ הנותר מהגבול דקות לאחר צאתו לדרך לדוגמא: 5 דקות אחרי צאתו לדרך הוא יימצא במרחק ק"מ מהגבול, 0 דקות אחרי צאתו 5 לדרך הוא יימצא במרחק א ב ג ק"מ מהגבול וכו' 0 מה קורה למרחקו של המטייל מהגבול? כמה זמן עליו ללכת אם הוא רוצה להגיע למרחק של 00 מטר מהגבול? מה יקרה אחרי יותר מ- 5 דקות? אנו מסתכלים על הסדרה a() כאשר = דרך האנאלוגיה לטיול דמיוני אל הגבול זהו נסיון למצות את האינטואיציה לגבי המושג הגיאוגרפי של גבול כדי לבנות עליה את המושג המתמטי של אפס כגבול של סדרה בשלב זה נסתפק בהקניית התחושה שהמרחק הולך וקטן תשובה: 5 דקות מרגע שעברו 5 דקות ואילך המרחק מהגבול ילך ויקטן ויהיה ללא ספק קטן מ- 00 מטר, כל הזמן ד המטייל רוצה להגיע למרחק שלא יעלה על 00 מ' מהגבול מאיזו דקה ואילך יגיע למצב זה? ה ברגע שעברו 0 דקות הוא כבר נמצא במצב הרצוי לו במשך 000 הדקות הראשונות מרחקו מהגבול גדול ממטר, לעומת זאת החל מאותו רגע ועד אינסוף מרחקו קטן ממטר לאחר כמה דקות מרגע צאתו יימצא המטייל במרחק של יותר מ- מ ' מהגבול? לאחר כמה דקות מרגע צאתו יימצא המטייל במרחק של פחות מ- מ ' מהגבול?

5 - 4 - ו נרכז נתונים בטבלה (התלמידים ישלימו) : מרחק מהגבול ) () (a 00 מ' מ' ס"מ ε זמן בדקות () ניתן לערוך טבלה כמו בדוגמא ולתת ערכים שונים של מרחק מהגבול (ε), או של זמן () ולחשב את הערך המתאים יש לשים לב למשך הזמן שהמטייל יימצא לפני ואחרי המרחק הנתון מהגבול הדבר הזה אמור לתת תחושה של הצטופפות ערכי הסדרה ע"י הגבול בכיתה טובה אפשר להכניס את אפסילון כפרמטר התשובה היא: לא בשלב זה ניתן לסכם (תוך "פזילה" אל הגדרת הגבול), כי את המרחק מהגבול אפשר להקטין כרצוננו, כלומר לעשותו קטן מכל מס' חיובי ולו גם הקטן ביותר באופן פורמלי, נרשום: < ε עבור מספיק גדול ז האם המטייל "יעבור" את הגבול אם ימשיך כל הזמן להתנהג לפי הכלל האמור? ח האם אתם יכולים להציע לו להתקדם אל הגבול לפי כלל אחר? זיכרו, עליכם להקפיד שהכלל יבטיח: שהוא יוכל להתקרב אל הגבול קרוב כרצונו שהוא לא יעבור את הגבול תשובה: למשל a() = a() = וכו' מטייל מצידו השני של הגבול החליט גם הוא להגיע קרוב ככל האפשר אל אותו הגבול מטייל זה מתקדם אל עבר הגבול בקו ישר לפי התבנית:, כאשר () a הוא a() = + המרחק שלו בק"מ מהגבול כעבור דקות נרשום את המרחק של המטייל (מצידו השני של הגבול) מהגבול בעזרת טבלה דומה לזו שעשינו קודם (התלמידים ישלימו אותה): שאלה זאת מיועדת להקנות את ההרגשה שאפשר להתקרב אל אותו הגבול מכל צד גבול כביש כביש כדאי כאן לדון עם התלמידים בדרך להביע את העובדה שאנו מתקרבים לגבול משני הצדדים ולהגיע איתם לצורך בשימוש בערך מוחלט, באופן דומה למתואר בסעיף 43 רצוי להגיע להכללה ש- a > () ε עבור מספיק גדול 44 מרחק מהגבול ) () (a 00 מ' 0 מ' מ' 0 מ' ε זמן בדקות () האם המטייל הזה יכול להתקרב אל הגבול "כרצונו"? האם הוא עלול לעבור את הגבול אם ימשיך להתנהג, כל הזמן, לפי הכלל האמור? מכאן אפשר להגיע לכך שבשני המקרים שראינו עד כה עבור כל > 0 ε קיים זמן מסויים שממנו (ε) N ואילך כל ערכי הסדרה מקיימים a() <ε המילים: "מזמן מסויים ואילך" ניתנות גם כן לתרגום לשפה יותר פורמלית: זוהי פורמליזציה של "סדרה שואפת לגבול" (למקרה המסויים שבו טיפלנו עד כאן) נסמן את הגבול ב- 0 ואת המיקום ביחס לגבול מצד אחד ב- (+) ומן הצד השני ב- (-) גבול כביש - 0 +

6 - 5 - מטייל מצידו השני של הגבול מנסה להגיע אל הגבול לפי התבנית:, כאשר () a a() = הוא המיקום של המטייל 45 נרשום טבלה דומה לזו שעשינו קודם (התלמידים ישלימו אותה): מרחק מהגבול ) () (a 00 מ' 0 מ' מ' 0 מ' ε זמן בדקות () בשני המקרים הקודמים ראינו "התקרבות כרצוננו" אל הגבול מכל צד לחוד האם תוכלו לחשוב על חוק התקרבות אל אותו הגבול של מישהו שמותר לו לחצות את הקו, למשל קצין או"ם, אך אסור לו לעמוד עליו? דיון: - מהו מסלול טיולו של איש האו"ם? - מה קורה למרחקו מהגבול? האם תוכלו "לתקן" את ההגדרה שלנו של "שאיפת סדרה אל גבול", כך שהיא תתאים גם לאופן השאיפה של סדרת ההתקדמות שביצע קצין האו"ם? דוגמאות לתשובות אפשריות: ( ) ( ) a() =, a() = אלה דוגמאות לסדרות "מתנדנדות" השואפות ל- 0 מימין ומשמאל גם יחד כאן עולה באופן טבעי הצורך בערך מוחלט (שוב: "הצמחה" ולא "הצנחה") ניתן לערוך שוב טבלה בדומה לדוגמאות הקודמות ניתן להכליל את ההגדרה כך: עבור כל > 0 ε קיים (ε) N כך שממנו ואילך כל אברי הסדרה מקיימים: a () < ε כמובן שדיון זה יתבצע רק בכיתות שבהן הצלחנו להגיע להכללה פורמלית בדוגמאות הקודמות ברור שיש צורך להדגיש כאן שוב את חשיבות הערך המוחלט 46

7 - 6 - עד כאן בעצם הגדרנו את אפס כגבול של סדרה האם תוכל לחשוב על סדרה שהגבול שלה הוא לא אפס אלא 5? למשל: מה יקרה אם יזיזו את קו הגבול שלנו: גבול חדש גבול ישן התוכלו להציע תבנית מתאימה להתקרבות לגבול במקרה זה? בהתייחסות לתבנית המוצעת: דוגמא לתבנית a() = 5+ a() = 4+ ; + דוגמאות : a() = 5 מאיזה כיוון יתקרב האדם לגבול? האם תוכלו להציע תבנית להתקרבות לגבול מן הצד השני? בעזרת טבלת התאמה מתאימה בין ε לבין המרחק מהגבול, בדקו אם בכל מקרה ניתן להתקרב אל הגבול "קרוב כרצוננו" חשוב, לאור הדיון ובעזרת הטבלה, להגיע עם התלמידים לביטוי של המרחק מהגבול כ- a L () - ולהראות שמרחק זה הולך וקטן ראוי להדגיש הצטופפות אברי הסדרה בסביבת הגבול, כלומר להשתדל להגיע להגדרה שעבור כל > 0 ε קיים N(ε) כך שלכל N(ε) > מתקיים: a () -L < ε או : L lim a () = - - -

8 - 7 - התנסויות מתחומים שונים של המתמטיקה המחשת מושג הגבול 5 H A D E G B C F שטח העיגול והיקפו של המעגל קביעת השטח של העיגול וההיקף של המעגל העסיקו את היוונים ארכימדס הציג את השיטה הבאה: ניקח מעגל, נחסום בו ריבוע ABCD שטח הריבוע ABCD קטן כמובן משטח העיגול נחצה את הקשתות AB, BC, CD, DA נסמן את נקודות החלוקה ב-,E,F,G H בהתאמה ונחבר את כל הנקודות, כך שיתקבל מצולע בן שמונה צלעות (AEBFCGDH) ששטחו גדול משטח הריבוע, אך קטן משטח העיגול נמשיך בתהליך זה הלאה, ע"י חציית הקשתות האם התהליך יסתיים? (כן/לא) 5 נימוק: מה אפשר לומר על שטחי המצולעים המתקבלים בתהליך האינסופי הזה? מה אפשר לומר על היקפי המצולעים המתקבלים בתהליך? לאמיתו של דבר, השתמש ארכימדס בשיטת ה"סנדוויץ" הוא חישב את שטח העיגול בעזרת סדרת מצולעים משוכללים החוסמים את המעגל וסדרת מצולעים משוכללים החסומים בו (למעשה הוא הוכיח כי לכל > 0 ε ניתן למצוא מספר שהוא מספר הצלעות של שני מצולעים משוכללים, אחד חוסם ואחד חסום, כך שההפרש בין שטחי המצולעים לבין שטח העיגול יהיה קטן מ- ε) סכום של טור אינסופי נתבונן בסרטוט המחשת רעיון ההתכנסות הוא מתאר את סכום ארבעת האיברים הראשונים של הסדרה האינסופית: a() = 5 לאיזה מספר מתקרב סכום זה ככל שמספר המחוברים גדל? (ניתן להעזר בסרטוט כדי "לשער" את התשובה) דוגמא זאת עוזרת להמחיש את הרעיון של התכנסות אל הגבול ע"י העובדה שגם אם מוסיפים ומחברים בלי הפסקה איברים נוספים, הסכום אף פעם לא עולה על

9 - 8 - שבר מחזורי אינסופי 53 בעית אכילס והצב שלב 0 אכילס והצב עורכים ביניהם תחרות אכילס רץ במהירות 0 מטר לשניה, והצב רץ במהירות של מטר לשניה הצב מתחיל 0 מטר לפני אכילס את המירוץ טענה: אכילס לא ישיג לעולם את הצב הסבר: נתבונן בתהליך בשלבים, כאשר כל שלב יבטא את המרחק שאכילס צריך לעבור כדי להגיע למיקומו של הצב בשלב הקודם כאשר אכילס יגיע למקום בו נמצא הצב בהתחלה (0 מטר מנקודת ההתחלה) יהיה הצב מרוחק מנקודה זו כמטר אחד (שלב ) כאשר אכילס יעבור את המטר הזה, הצב יהיה כבר במרחק 0 ס"מ משם (שלב ) וכך הלאה נערוך טבלה המתארת את מהלך העניינים המתואר כאן: מרחקו של הצב מנקודת ההתחלה (במ') 0 מרחקו של אכילס מנקודת ההתחלה (במ') 0 0 הזמן הדרוש לשלב זה (בשניות) הזמן מתחילת התנועה (בשניות) תמיד כשאכילס יגיע למקום בו נמצא הצב, הצב כבר לא יהיה שם, כלומר הצב ימצא תמיד לפני אכילס מסקנה: אכילס לא משיג את הצב השתכנעת? - מדוע? התרת הפרדוקס מצד אחד, לפי נתוני הטבלה אנו רואים שהזמן הדרוש לאכילס להדביק את הצב הוא: = זהו סכום אינסופי ולכן אף פעם זה לא "יגמר", ואכילס לא ישיג את הצב מאידך ננסה לפתור את הבעיה כבעיית דרך רגילה: בעיה זו מדגישה את השיוויון בין מספר רציונלי, המוצג כמספר עשרוני אינסופי מחזורי, לבין הצגתו כשבר פשוט במקרה זה = 9 לפרדוקס זה יש שורשים הסטוריים עמוקים בהתפתחות המספרים העשרוניים המחזוריים וביטויים כמספרים רציונליים = 9 נסמן ב- x את הזמן בשניות הדרוש לאכילס כדי להשיג את הצב המרחק אותו יעבור אכילס עד השיגו את הצב הוא : 0x המרחק אותו יעבור הצב עד שאכילס ישיגו הוא: x נשווה את המרחקים: 0x = x + 0 9x = 0 0 x = 9 כלומר אכילס ישיג את הצב אחר שניה ותשיעית השניה שתי התוצאות שנראות כאילו הן סותרות, נובעות בעצם מהשיויון :

10 - 9 - נ ס פ ח 6 התפתחות מושג הגבול - רקע הסטורי קצר (*) בסוף המאה ה- 7, תחילת המאה ה- 8 "המציאו" ניוטון ולייבניץ את החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי (חדו"א) במשך כ- 00 שנה לאחר מכן, עד למאה ה- 9, הסתייגו המתמטיקאים מהחדו"א והתווכחו ביניהם על הדיוק המתמטי של תורה זו בחשבון האינפיניטסימלי של לייבניץ מופיעים "גדלים קטנים לאין-סוף", אך הם אינם מוגדרים לא הוכח כי ניתן להשמיטם ביחס לגדלים סופיים ולפיכך אין זה מובן מעצמו, כי גדלים כאלו קיימים בכלל, וכי התוצאות המתקבלות בעזרתם הן נכונות אצל ניוטון מופיעים המושגים "מנת אחרית" ו"מנת ראשית", שהם לפי הגדרתו "גדלים ומנות של גדלים, אשר במשך זמן סופי כלשהו מתקרבים בהתמדה אל שוויון, ולקראת תום הזמן קרבים זה אל זה בסמוך יותר מכל הפרש נתון, סופם שישתוו" (כוונתו של ניוטון כאן היא, כפי הנראה, זאת: אם נתונים שני גדלים, נאמר Q ו- Q ושניהם משתנים עם הזמן (t), ואם ההפרש בין Q ו- Q פוחת בהתמדה, כך שתוך זמן סופי יתקרבו הגדלים עד שהפרשם יפחת מכל גודל נתון שהוא, אזי יתקיים לבסוף Q = Q או lim Q = lim Q t t בשנת 734 פירסם ברקלי ( ) מאמר ביקורתי על יסודות החשבון האינפיניטסימלי שממנו עולות הבעיות הבאות: א גדלים קטנים לאינסוף הקרויים דיפרנציאלים, אינפינטסימלים, תוספות מזעריות או מומנטים אינם יכולים להתפש בבירור ב נוהלי החישוב בגדלים אלה מכילים סתירה: תחילה מניחים כי הם שונים מאפס ואחר כך מניחים כי הם שווים לאפס ג גם כאשר מתייחסים למנותיהם של גדלים אלה ומפרשים אותן כמו ניוטון (לעיל) כמנות ראשית או מנות אחרית לא נפתרות בעיות אלו בדיונים שנערכו בעקבות ביקורתו של ברקלי, הוצע השימוש במושג הגבול כמוצא מן הקשיים שנתגלו רובינס (707-75) טען כי מנות האחרית כיתר גדלי האחרית של ניוטון אינם אלא גבולות באמרו "גבול" התכוון לכך: " אנו מגדירים גודל אחרית כגבול שאליו יכול להתקרב גודל משתנה, בכל מידת קירבה שהיא, אם כי לעולם לא יוכל להשתוות אליו לחלוטין" - (תרגום לעברית על פי: Cajori, F (99) A History of the Coceptios of Limits ad Fluxios i Great Britai from Newto to Woodrouse) ד'אלמבר (77-783) מסביר את מושג הגבול כדלקמן: "גודל אחד נקרא הגבול של גודל אחר, כאשר הגודל השני יכול להתקרב לגודל הראשון בכל מידה נתונה, קטנה ככל שתהיה, למרות שלעולם לא יעלה על הגודל, ומתקרב אי לכך ההפרש בין גודל כזה לגבול אינו ניתן לקביעה לחלוטין" (תרגום לעברית על פי: (D Alembert, JLR (75-77) Ecyclopedia Methodique שאליו הוא הולך בהמשך מבהיר ד'לאמבר, כי לא זו בלבד שאין הגודל יכול לעלות על גבולו, אף להגיע ממש אל הגבול אינו יכול הגדרתו מתלכדת איפוא עם הגדרתו של רובינס מושג הגבול של ד'לאמבר לא היה ברור לגמרי קל להבחין בכך על ידי השוואת המינוח של רובינסו של ד'לאמבר עם המינוח המודרני במתמטיקה המודרנית אין אנו מדברים על גבול שמשתנה אלא על גבול ערכה של פונקציה, כאשר המשתנה הבלתי תלוי שואף לערך מסויים שיכול להיות גם (*) נספח זה הוכן על פי: History of Math: Origi ad Developmet of the Calculus I תרגום לעברית מקורס של האוניברסיטה הפתוחה באנגליה, 978

11 - 0- אינסוף לפי מושג הגבול של רובינס וד'לאמבר נתפש המשתנה כהולך וגדל או הולך וקטן, ומסיבה זו יכול הגבול להמצא רק בקצות התחום לפיכך, אם תחום ההשתנות פתוח, קיים גבול, אך אם תחום ההשתנות סגור, לא קיים גבול, כי אז יכול המשתנה להגיע אל קצה תחומו בניגוד להגדרה קושי ( ) שהכניס את הסימון,lim קושר בין מושג הפונקציה למושג הגבול: "בשם משתנה אנו מכנים גודל אשר לדעתנו הוא מסוגל לקבל ערכים שונים בזה אחר זה לעומת זאת, כל גודל המקבל ערך אחד קבוע ומוגדר נכנה גודל קבוע המיוחסים בזה אחר זה לגודל משתנה מתקרבים בלי סוף לגודל קבוע, נבדלים ממנו במידה קטנה כרצוננו, בו, כאשר הערכים עד שלבסוף הם נקרא לגודל אחרון זה הגבול של כל האחרים כך לדוגמא שטח העיגול הוא הגבול אשר אליו מתכנסים שטחי המצולעים המשוכללים החסומים כאשר מספר צלעותיהם גדל יותר ויותר כמו כן הזווית בין ציר ממרכזה של היפרבולה אל נקודה שעל העקום ההולכת ומתרחקת מן המרכז, הזווית שבין ציר כזה והאסימפטוטה x לרדיוס וקטור היוצא גבולה הוא אנו נסמן את הגבול שאליו מתכנס משתנה נתון על ידי הקיצור lim שיירשם לפני המשתנה" (תרגום לעברית על פי: Cauchy AL (83) Resume des Lecos Doees a LEcole Polytechique Sur le Calcul Ifiitesimal) הגדרת הגבול של קושי דומה להגדרות של ד'לאמבר ורובינס למרות שקושי אינו מוציא מכלל אפשרות את השגת הגבול עצמו על ידי המשתנה קושי עקף את הליקויים שהיו במושג הגבול על ידי קישור של מושג הגבול עם מושג הפונקציה הוא תגשים זאת באמצעות פירוש חשוב ביותר של המונח "קטן לאינסוף" - "כאשר ערכים מספריים עוקבים של משתנה מסויים הולכים וקטנים בלי סוף עד שהם פחותים מכל מספר נתון, נאמר כי המשתנה נעשה קטן לאינסוף, או שהינו גודל קטן לאינסוף גבולו של משתנה כזה הוא אפס" בעזרת פרוש זה עלה בידי קושי גם להגדיר את המושג רציפות בהסתמך על פירושו למונח "קטן לאין סוף" הצליח קושי גם להגדיר את הפונקציה הנגזרת כגבול (פרטים נוספים מעניינים על התפתחות מושג הפונקציה בכלל וגבול של פונקציה בין היתר, אפשר למצוא במאמרו של ישראל קליינר שתורגם לעברית, והופיע בעל"ה (3 מקורות אופנהיים אסתר, (986) השפעת ההתנסות בתהליכי קרוב נומריים על הבנת מושג הגבול עבודת גמר לקראת "מוסמך למדעי הרוח" (MA) אוניברסיטת ת"א ליבוביץ דניאלה, (977) חשבון אינפיניטסימלי I, יחידה 3, אוניברסיטת ת"א מובשוביץ-הדר נצה (99) הצגת משפטים מתמטיים והוכחותיהם - הצמחה לעומת הצנחה "על"ה" - עלון למורה המתמטיקה, חוברת 9 0, תוחמן ז, קלעי שפ, (978) חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, הוצאת "עבר", ירושלים ( ( (3 (4 5) Fischbei E, (987) Itutio i Sciece ad Mathematics, A Educatio Approach Reidel, Dordecht, Hollad 6) Fischbei E, Tirosh, D, & Hess, P, (979) The Itutio of ifiity Educatioal Studies i Mathematics 0, 3-40

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

אנליזה מתקדמת

אנליזה מתקדמת א) א) ג) -- אוניברסיטת בן- מדור בחינות מס' גוריון בנגב תאריך הבחינה: 7/0/00 שם המרצים: פונף, בסר, טקצ'נקו, ליידרמן חדו"א א בחינה ב: 0--00 מס' הקורס: מתמטיקה,מדעי המחשב, הנדסת תכנה מיועד לתלמידי: א' מועד:

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63>

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63> 1 ----- ואלה עיקריו של המהפך במתמטיקה - 1 הוא המספר האי רציונלי היחידי, וכל שאר המספרים הם רציונליים. בפיסיקה - מסלולי התנועה הטבעיים של כוכבים, הם מסלולים בורגיים. בגיאומטריה - פאי משתנה ואינו קבוע. המהפך

קרא עוד

Untitled

Untitled 2 אגודת הסטודנטים, בן-גוריון 3 פתרון מבחן מועד ב', חדו"א 2 להנדסת חשמל, סמסטר ב', תשע"ו שאלה : א הטור המגדיר את fx הוא טור טלסקופי. הסכומים החלקיים של טור זה הם S n x n k kxe kx k xe k x nxe nx x fx lim

קרא עוד

חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 1

חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 1 חשבון אינפיניטסימלי מתקדם הסיכומים של דינה מבוסס על הרצאות ותרגולים מאת: פרופ' רז קופרמן מר אורי שפירא ירושלים 007 תוכן עניינים מרחבים מטריים 3 נספח א' נספח ב' הגדרות ודוגמאות 3 קבוצות מיוחדות במרחב מטרי

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

Microsoft Word - dvar hamaarehet_4.8.docx

Microsoft Word - dvar hamaarehet_4.8.docx מרכז ארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי المرآز القطري لمعلمي الرياضيات في المرحلتين الاعدادية والثانوية מרובע חסום ועקשן, או נכדי מסר לטיפולי בעיה בגיאומטריה מדור: כתב: תקציר: זה קרה לי בכיתה אברהם

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit פונקציות רציונליות 5 יחידות מתוך הספר 806 כרך ד' 0, כל הזכויות שמורות ל ואריק דז'לדטי חל איסור מוחלט לתרגם, להעתיק או לשכפל חוברת זו או קטעים ממנה, בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3>

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3> האקדמית תל אביב-יפו מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות מועד א' סמסטר ב' תשע"ד הפתרון לא נכתב על ידי גורם רשמי ובהחלט יכול להיות שנפלו טעויות פה ושם עשיתי כמיטב יכולתי אבל תשימו לב ותפעילו שיקול דעת אשמח לשמוע

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

Microsoft Word - teachmodel1.doc

Microsoft Word - teachmodel1.doc דגמי הוראה תכנון שיעור נושא השיעור: אסטרטגיות לחישוב נפח תיבה כיתה: ד נושא בתכנית הלימודים: נפח תיבה (עמוד 92) מיומנויות מתכנית הלימודים: פיתוח ראייה מרחבית - קשרים בין מודל דו-ממדי למודל תלת-ממדי והתנסות

קרא עוד

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignmnt 2 solution - Finding Roots of Nonlinar Equations y cos() שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y 3 1 ושל ממש פתרונות בעזרת שיטת החצייה ובעזרת Rgula Falsi )אין צורך לפתור אנליטית(

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63> הסברים לפרק כמותי : :úåðåëðä úåáåùúä 0 9 8 7 6 5 5 0 9 8 7 6 5. התשובה הנכונה היא: (). עלינו לקבוע איזה מהביטויים שבתשובות אינו זוגי. משום שהשאלה עוסקת בתכונת הזוגיות, ננסה ללמוד מהנתון על זוגיותם של x

קרא עוד

Algorithms Tirgul 1

Algorithms Tirgul 1 - מעגלי אוילר ומסלולי אוילר תרגול 1 חידה: האם אפשר לצייר את הציורים הבאים בלי להרים את העיפרון מהנייר? 1 קצת אדמיניסטרציה אופיר פרידלר ophir.friedler@gmail.com אילן כהן - ilanrcohen@gmail.com שעות קבלה

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשעד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L, K סימני יחס חד מקומיים,R לכל אחד מהביטויים הבאים,

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה -

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה - פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה יחס פרופורציה וקנה מידה נוסחאות הכפל המקוצר ופירוק לגורמים פתרון משוואות, אי שוויונות ומערכת משוואות ממעלה ראשונה שאלות מילוליות משוואות ריבועיות שברים

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

ðñôç 005 î

ðñôç 005 î ו - משופר נספח לשאלון 005 9005 תוכן עניינים: עמ' סדרות תוספת לאי-שיוויונים ממעלה שניה יישומים 40 (כולל יישום במשפט ויאטה לעומת הנספח הקודם, השאלות הבאות הוחלפו : עמ ' שאלה עמ ' שאלה עמ ' שאלה 6,7,8,9 0,

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשע"ט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשעט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול( קיים תת-גרף שלם K s שצבוע בכחול או שקיים תת-גרף שלם K t שצבוע באדום. הגדרה שקולה: עבור גרף עם לפחות (t

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

áñéñ åîéîã (ñéåí)

áñéñ åîéîã (ñéåí) מתו% 5 בסיס ומימד סיום) במסגרת הוכחת משפט של בסיסי לכל שני בסיסי של אותו מ"ו יש אותו מספר איברי ), הוכחנו בעצ יותר: משפט: א V מ"ו נוצר סופית, A V קבוצה בת"ל, B V קבוצה פורשת אז. A B הערה: מרחב וקטורי הוא

קרא עוד

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם יודעים כיצד לפתור אותן. את העבודה יש להגיש במהלך השבוע

קרא עוד

פתרונות לדף מס' 5

פתרונות לדף מס' 5 X הוכיחו כי קבוצה X סגורה אמ"מ פתוחה P נקודה כלשהי עלינו למצוא כך ש- X P X פתרון: תהא X קבוצה סגורה ניקח נניח בשלילה כי לא קיים כזה, ז"א לכל קיימת כך ש- X מכיוון ש- P P נסיק כי d P, P סגורה מתקיים P B

קרא עוד

Microsoft Word - ale35-6.doc

Microsoft Word - ale35-6.doc "קשר חם" המרכז הארצי לקידום, שיפור וריענון החינוך המתמטי הטכניון - מכון טכנולוגיה לישראל המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים מוסד הטכניון למחקר ופיתוח מל"מ המרכז הישראלי להוראת המדעים ע"ש עמוס דה שליט הנושא:

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בינסקי הנחיות: יש לענות על כל השאלות. יש לענות על כל

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

אי שוויונים ממעלה ראשונה לארבע יחידות

אי שוויונים ממעלה ראשונה לארבע יחידות אי שיוונים ממעלה ראשונה ל יח"ל. נעמי ברנס/כהן. המחברות: מיטל מתלון/מיכאלי. רטל חדד/בן רחמים הנחיות לשימוש בחוברת "אי שויונים ממעלה ראשונה" לתלמידי יח"ל החוברת מיועדת ללימוד עצמאי למי שלא למד את הנושא.

קרא עוד

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ . [,] ו 0 f() f() עמוד מתוך 6 ז. אולחא מס' הקורס 97 חדו''א הנ מכונות f ( ) ( )( )( ) f (,), תשובות I ) פונ' לכן קיים פתרון רציפה וגזירה בקטע כך ש 0 ) (? f ( ) +, ± ± 0.58 (, ),.58,.4 יש n פעמים להשתמש

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ז בחינה סופית מועד א', מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבו

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעז בחינה סופית מועד א', מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבו אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ז בחינה סופית מועד א', 31.1.2017 מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבוני, דולב שרון הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

Microsoft Word - òéúåï îúîèé÷ä 1.doc

Microsoft Word - òéúåï îúîèé÷ä 1.doc ילדים יקרים בשעה טובה יוצא לדרך עיתון מתמטיקה בית ספרי. זהו רעיון חדש בבית ספרנו אותו הגו צוות מתמטיקה והוא מוקדש במיוחד לכם ולהנאתכם. מקווה אני כי תמצאו בו עניין ותהינו ממנו במהלך חופשת החנוכה. להתראות

קרא עוד

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y !! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) tan ( a a z 0 a z s ds dt (רמז: cos d d ז) d ( ) d ( ) ח) ) מצא את הפתרונות המקיימי :. () 0 ( ). (). () 0 d ( ) d ( ) π. sin ln ) tan cos d cos d

קרא עוד

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ניוטון חוק המנוף ומנופים מסוג ראשון מטרות השיעור: להדגים

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0 22 עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 2: 622, בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 3 מתרגל אחראי: אורי הוראות כלליות: כל עוד לא נאמר אחרת, כאשר הנכם מתבקשים לתאר אלגוריתם יש לספק את הבאות: תיאור

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

08-78-(2004)

08-78-(2004) שאלון 00 מיקוד במתמטיקה מהדורת חורף תשס"ט 009 כתיבה: זיקרי אלברט, שמש שלמה - shemesh4@walla.co.il צוות עריכה מקצועית: ריטרבנד אוהד, נאות רז, מן מנחם, דוד ניר, ארביב עמוס, שטולבך אירית, שניידר איתן, כהן

קרא עוד

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשע"ב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשעב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים וסלילים )משרנים(. ראשית נראה כיצד משפיע כל אחד מהרכיבים הללו על המתח במעגל. נגד חוק אוהם: במהלך לימודיכם

קרא עוד

שיעור 1

שיעור 1 שיעור קצב גדילת פונקציות אנחנו בודקים את היעילות האסימפטותית של האלגוריתם, כיצד גדל זמן הריצה כאשר גודל הקלט גדל ללא גבול. בדר"כ אלגוריתמים עם "סיבוכיות" ריצה טובה יותר יהיו יעילים יותר מלבד לקלטים קצרים

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד