חוברת מערכי הפעלה לפעילויות O.D.T Outdoor Training מהדורה פנימית 10/2013

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "חוברת מערכי הפעלה לפעילויות O.D.T Outdoor Training מהדורה פנימית 10/2013"

תמליל

1 חוברת מערכי הפעלה לפעילויות O.D.T Outdoor Training מהדורה פנימית 10/2013

2 העצמה חברתית באמצעות פעילות O.D.T מכון עזריאלי להעצמה חינוכית מכוןעזריאלילהעצמהחינוכית הינה תכנית הוליסטית ייחודית המקיפה את התלמיד בשלושה מעגלים ובשלוש שנים. מצמצת את הפערים הלימודים, תוך כדי שילוב העצמה חברתית המחזקת את אישיות התלמיד, אמונה ביכולתו והשתתפותו בהתנדבות בקהילה כשההורים שותפים בסדנה המקנה שיטות לימוד לעבודה עם ילדיהם ודרכים לשפר את מערכת היחסים המשפחתית, ולהיות שותפים בהישגים של ילדיהם. בתחוםהחברתי: מכון עזריאלי מוביל את תהליכי העבודה מול בני הנוער דרך פעילות. O.D.T המכון זיהה שהדרך להגיע אל התלמיד, העצמתו והגברת האיטרקציה החברתית של התלמיד בסביבתו ובקהילה הופכת להיות משמעותית כאשר היא מתרחשת דרך פעילות ה-. O.D.T התמונות בחוברת הם מפעילות בני הנוער בתכנית. חוברתמערכיפעילות O.D.T יוצאתלאורבסיועםשלהצוותהחברתיבמכון יוזם, כותב ועיצוב: מאיר אביטן, מנהל כללי מכון עזריאלי להעצמה חינוכית,כותבים: פריאל תובל, רכזת תחום חברתי איה ריאן, קסם דאי, שרון ליבורקין מדריכים בתכנית 1

3 העצמה חברתית באמצעות פעילות O.D.T מכון עזריאלי להעצמה חינוכית תוכן ענינים: מכוןעזריאלילהעצמהחינוכית תקציר...3 מבוא לפעילות 5...O.D.T עקרונותה- O.D.T?...6 מהםהתוצריםשלסדנת 7...? O.D.T תהליכי עיבוד של פעילות 8...O.D.T טבלתמערכיהפעילות...11 מערכי הפעילות...19 פעילות חוברת O.D.T מכון עזריאלי להעצמה חינוכית 2

4 העצמה חברתית באמצעות פעילות O.D.T מכון עזריאלי להעצמה חינוכית מכון עזריאלי להעצמה חינוכית המעברמביתהספרהיסודילחטיבתהבינייםמתרחשבאחתמהתקופותהקשותביותרבחיי התלמיד גיל ההתבגרות, גיל המתאפיין בסערות נפש רבות ובלחצים פנימיים. בתקופה זו התלמידים בעלי ההישגים הנמוכים הופכים להיות פגיעים מאוד בנפשם, ואף מאבדים את האמונה ביכולתם האישית עקב כישלונות לימודיים מצטברים, דבר המוביל אותם לתסכולים חברתיים ואישיים. על רקע האתגרים העתידיים המצפים לילדי חטיבות הביניים בבית הספר, מוצאים עצמם התלמידים הללו פוסעים על מסלול המוביל אותם לנשירה סופית ממערכת החינוך או להפיכתם לנושרים סמויים הרשומים אמנם במערכת החינוך, אך לא משתתפים בתהליך הלמידה בפועל. קרן עזריאלי שמה לה למטרה להתמודד עם האתגר הלאומי הזה, על פיו שנות הלימוד בכיתות ז' עד ט' מהוות את "קו פרשת המים" בחייהם של תלמידים רבים, שלב המחייב תמיכה והדרכה ייחודיות במטרה למנוע את עצם האפשרות לנשירה בעתיד. מכון עזריאלי להעצמה חינוכית פועל לשם העצמת בני הנוער הללו, במטרה לאפשר להם לממש את היכולת שלהם לעמוד בזכות עצמם ולהצליח בלימודיהם בבית הספר, כל זאת באמצעות הדרכה ותמיכה המביאות אותם 'צעד אחר צעד' להבנה שהצלחתם היא דבר אפשרי שניתן להגשימו ולממשו. התוכנית מורכבת משלושה מעגלים, שמטרתם לשפר את כישוריהם הלימודיים והחברתיים של התלמידים ולהתמקד בתפקיד שממלאים ההוריםבתהליכי הלמידה של ילדיהם. 3

5 העצמה חברתית באמצעות פעילות O.D.T מכון עזריאלי להעצמה חינוכית הישגים לימודיים כשלעצמם מושגים באמצעות 'האצה לימודית', המצמצמת פערים לימודיים בעזרת מבצעים לימודיים מזורזים בפרק זמן קצר, דבר המביא בתורו לכמה וכמה הישגים מרשימים ועקביים במקצועות הליבה: מתמטיקה, אנגלית והשפה העברית. הישגים חברתיים:תהליך קליטת התלמיד בתוכנית מתחיל ב"מסע גיבוש", בו התלמיד והקבוצה עוסקים בהיבטים שונים של גיבוש אישיותו וזהותו של התלמיד. בשלב הבא מעמיקים את טיפוח הכישורים החברתיים והאישיים של התלמידים באמצעות סדנאות קבוצתיות, שיחות אישיות ופעילות ספורט. באמצע שנת הלימודים יוצא התלמיד ל"מסעמשפחתי", כשהמטרה שלו לייצר את המרחב הנכון בו ייעשה חיבור חווייתי בין הילד למשפחה ובין ההורים. לקראת סיום השנה יצאו התלמידים ל"מסעקהילתי". מסע זה מייצג את המעבר מהמעגל האישי והקבוצתי- משפחתי לעבר מעגלים חברתיים רחבים יותר. בסיום מסע זה יוצרים התלמידים מיזם חברתי שהם מפעילים בסביבה הקרובה אליהם, ובכך תורמים גם הם לקהילה הקרובה אליהם. בין המסעות מתקיימות סדנאות שבועיות המחזקות את הכישורים הבאים: דימוי עצמי חיובי, מיומנויות התנהגותיות, דפוסי משמעת, חיזוק האמונה ביכולות ההצלחה, טיפוח למצוינות ועוד. בוגרימכוןעזריאלי עוברים הכשרה כמדריכים צעירים בשלבי הסיום של התוכנית. מטרת העל של ההכשרה היא שהבוגרים יהיו אלה אשר ילוו את התלמידים הצעירים החדשים בתוכנית, הן לימודית והן חברתית, במסגרת התנדבותית התורמת בחזרה לחברה. גם הורי התלמידים לוקחים חלק בתהליך באמצעות סדרת פגישות אינטנסיביות עם יועצי חינוך, בהן הם לומדים להכיר שיטות לימוד לעבודה עם ילדיהם ודרכים לשפר את מערכת היחסים המשפחתית, והכול בדרך שתאפשר להם להיות שותפים מלאים בהישגים של ילדיהם. 4

6 העצמה חברתית באמצעות פעילות O.D.T מכון עזריאלי להעצמה חינוכית O.D.T מהי פעילות אתגרית מבוא: Outdoor training מתודת הנחיית קבוצות המתקיימת בסדנאות, ומטרתה פיתוח כישורים חברתיים והקניית מיומנויות כגון מנהיגות, שיתוף פעולה, עבודת צוות, אמון, אחריות באמצעות פעילות אתגרית בתנאי שטח. מתודת ה-,ODT מבוססת על מפגש של חברי הקבוצה עם סדרת משימות מאתגרות במובנים הפיסיים והמנטאליים, בסביבה חדשה ושונה משגרת יומם. במהלך הפעילות באים לידי ביטוי יכולות ומיומנויות אישיות וקבוצתית כאחד. בהיבט האישי מפגישה הפעילות את המשתתפים עם יכולות כגון: כושר מנהיגות, יכולת ביטוי ודרכי תקשורת בינאישית, התמודדות עם מצבי עמימות וחוסר ודאות, יכולת עבודה בצוות, התמודדות עם קבלת סמכות ולקיחת אחריות. בהיבט הקבוצתי באים לידי ביטוי יכולות כגון: קבלת החלטות בצוות, ניהול משימות וסיכונים, יכולות תקשורת ושתוף מידע, יכולות הנעת תהליך והתמודדות עם מצבי קצה של תלות הדדית. מטרות הפעילות מושגות באמצעות תהליכי עיבוד והנחייה קבוצתית. בסיום כל משימה מתקיים ניתוח הביצועים וההתנהגויות, בהיבטים האישיים והקבוצתיים, תוך מתן דגש להתרחשויות בשטח והרחבתן למשימות הקבוצה בשגרת העבודה. תהליך ההתנסות ועיבודו, מאפשרים למידה מחולשות והפנמה ויישום של חוזקות, תוך רכישת כלים ומיומנויות חדשות. בטווח הקצר מיושמים תוצרי הלמידה כבר בהמשך המשימות בסדנא. בטווח הארוך, משמשים התוצרים ככלים אפקטיביים להמשך עבודת הצוות בשגרה. כוחן של סדנאות ODT בכך שהן יוצרות מצבים של "לעשותאת..."במקום "לדברעל...",ובכך מאפשרות להעלות מצבים מחיי היומיום שהיו בלתי ניתנים להמחשה, באופן שמסיר התנגדות ויוצר פתיחות. במהלך הוויה "משחקית" נפתחים ערוצים רגשיים המאפשרים תובנות עמוקות, "דרך הרגליים" - שהן לאין שעור נוקבות יותר מאשר תובנות שכליות גרידא (ללא קשר לרמת התחכום של המשתתפים). סדנאות O.D.T מקבילות ללמידה המתרחשת אצל האדם הפרטי כאשר הוא נוסע לטיול למקום אקזוטי ונחשף לתרבויות אחרות. במובן זה, החשיפה של המשתתפים לפרדיגמות אחרות, מאפשרת למידה כתוצאה מההשוואה בין המוכר למצב החדש בעולם "המקביל" (לדוגמא: מנהל המתמודד עם בעיות שרות יפגוש את הקושי במתן שרות בשרשרת ספק- לקוח פנימי דרך משימה שבה קיימת תלות בין שתי קבוצות להשלמתה בהצלחה). מכוןעזריאלימיום הקמתו הוביל את תהליכי העבודה מול בני הנוער דרך פעילות, O.D.T המכון זיהה שהדרך להגיע אל התלמיד, העצמתו והגברת האיטרקציה החברתית של התלמיד היא משמעותית כאשר היא מתרחשת בסביבות. O.D.T פעילות תלמידי התכנית בכיתות ז-ח מבוססות ברובה על פעילות זו, בחוברת זו מתוארים פעולות שהתרחשו במכון עזריאלי לאורך השנים. 5

7 העצמה חברתית באמצעות פעילות O.D.T מכון עזריאלי להעצמה חינוכית מהם עקרונות ה- O.D.T? א:למידה דרך חוויה והתנסות: מחקרים מלמדים כי הדרך היעילה ביותר לרכישת כלים, כרוכה בהתמודדות עם בעיות המאפשרות תרגול ומציאת פתרון, בסביבה ובתנאים הקרובים למציאות. סדנת ה- ODT מביאה את המשתתפים לרמות ריגוש וחוויה גבוהות, ויוצרת קרקע פורייה ללמידה. המעורבות הרגשית והחווייתית מגבירה את פוטנציאל תהליך הלמידה, מפחיתה התנגדויות שונות ומאפשרת הפנמה ויישום של תוצרי הסדנא. ב:מסגרת עבודה קבוצתית: התנסויות במסגרת קבוצה מאפשרות לחבריה להבין טוב יותר את עולמם הפנימי והחיצוני, באמצעות בחינה מתמשכת של עצמם, אל מול ההקשר החברתי. בהיבט האישי מאפשרת המסגרת הקבוצתית, למידה מעמיתים, תמיכה רגשית ופיסית, קבלת משוב מיידי מחבריה, תחושת שייכות והזדהות עם ערכיה ומשימותיה. בהיבט הקבוצתי מתקיים תהליך של גיבוש הקבוצה, חיזוק הזהות הקבוצתית והכרה בחולשותיה וכוחותיה. ג:שינוי סביבת הפעילות: ההתמודדות האישית והקבוצתית עם סביבת פעילות חדשה מכשירה את הקרקע לשינוי תפיסתי ומאפשרת חשיבה מחודשת על הנחות יסוד, מצמצמת חסמים, מטשטשת היררכיות, מחלישה הגנות, שוברת מחיצות ומעודדת יצירת קשרים חדשים. בתנאים הללו נוצרת הזדמנות לדינאמיקה קבוצתית איכותית ונקייה מעכבות. בנוסף, משמשת חוויות ההצלחה בשטח כמנוף משמעותי לתהליכי שינוי.השטח והטבע נתפסים כסביבה חדשה ולא מוכרת הדורשת כושר הסתגלות ויצר הישרדות מפותח. התמודדות בהצלחה עם התנאים הללו מגבירה את האמונה בהיתכנות לשינוי, וביכולת להכילו. שינויים אינם נתפסים כאיום אלא כהזדמנות לצמיחה. ד:התאמה לאופי הקבוצה ומטרותיה: סדנת O.D.T אפקטיבית מכוונת מטרה וברורה למנחים וללומדים. מיפוי הצרכים והגדרת מטרות באמצעות בניית תוכנית מותאמת צורך וגיל לכל קבוצה באמצעות תצפית, היכרות עבודה אל מול רכז היכרות מעמיקה עם אופי התוכנית והכשרה סדרת מפגשים ועבודה של הצוות. אופי האתגרים נגזר ממשימות הקבוצה בשגרה ובהתאם למיומנויות אותן מבקשת הקבוצה לפתח על מנת לשדרג את ביצועיו. אלמנטים כוותק הקבוצה, רמת מיומנותה, בגרותה, ויכולתה הפיסית והמנטאלית ישפיעו על מורכבות המשימות. בהתאמה ייקבעו רמות הסיכון, אי הוודאות, ורמת האתגר הפיסי והמנטאלי. ה:שיקוף ועיבוד מונחה : התפקיד העיקרי של העיבוד הקבוצתי וההנחיה הואלתווךבין החוויה וההתנסותבשטחלבין הלמידה.אופי המשימות מאפשר הגעה לתוצאה ברורה ואמיתית של ההתנסות, המופיעה כמדד של הצלחה או כשלון. בעזרת השיקוף והעיבוד המונחה מצליחים המשתתפים לעקוב ולהגדיר בצורה ממוקדת את הגורמים המקדמים או המעכבים, בתהליך ביצוע המשימה. מיידיות התוצאה, העיבוד והמשוב יוצרים תהליך אפקטיבי של למידה, הפנמה ויישום. 6

8 העצמה חברתית באמצעות פעילות O.D.T מכון עזריאלי להעצמה חינוכית? מהם התוצרים של סדנת O.D.T במישור הקבוצתי: מחקרים בנושא מדגישים סדרה של מיומנויות אישיות וקבוצתיות הנרכשות בפעילות.O.D.T הסדנה תשפר משמעותית את יכולתה של הקבוצה להתמודד בהצלחה עם קבלת החלטות, לקיחת סיכונים, פתרון בעיות, שיתוף פעולה ועבודה יצירתית וממוקדת להשגת המטרות המשותפות. בנוסף, מאפשרת הפעילות שיתוף מפרה של גישות בין המשתתפים השונים, והזדמנות להיחשף לרעיונות, הרגלים וכלים מעולמם תוכן אחר של שאר המשתתפים. במישור האישי: החוקרים מדגישים מיומנויות כגון: שיפור בביטחון עצמי, עליה בנכונות לקחת סיכונים, שיפור במודעות ובדימוי העצמי, שיפור ופיתוח מיומנויות בתחום המנהיגות ופיתוח מיומנויות חשיבה רפלקטיביות. במישור הבין אישי: קידום שיתופי פעולה, שיפור באפקטיביות של מיומנויות תקשורת, הגברת האמון באחר, הגברת השיתוף בתהליכי קבלת החלטות, מציאת דרכים חדשות ואפקטיביות לפתרון קונפליקטים ושיפור מיומנויות ומנגנוני פתרון בעיות. 7

9 העצמה חברתית באמצעות פעילות O.D.T מכון עזריאלי להעצמה חינוכית תהליכי עיבוד של פעילות O.D.T שלש רמות של עיבוד רפלקטיבי עוסק ב... רמה נושאים טיפוסיים שיקולים למנחה קבוצה הדינמיקה הקבוצתית הנוגעת לכלל הקבוצה. מעובד בעיקר ברמה הקוגנטיבית תקשורת, מנהיגות, עבודת צוות,תכנון, השגת מטרות, קבלת רעיונות והחלטות הרמה הקבוצתית היא 'התחום הבטוח' לקבוצה, אך עלולה לגלוש לנושאים רגשיים ובינאישיים. בין-אישי דינמיקה בין פרטים בקבוצה, עשוי להשפיע גם על כלל הקבוצה. עוסק ברמה הקוגנטיבית, אך מערב היבטים רגשיים קליקות בקבוצה, קבלה, אמון, בטיחות פיזית ורגשית, הערכה וחוסר הערכה, סטריאוטיפים הבחירה האם לעסוק ברמה הבינאישית תלויה מאוד בסוג הקבוצה, במטרותיה ובשלב ההתפתחות שלה. האינדיבידואל. אישי עוסק בעיקר ברמה הרגשית פחד, אמון ובטיחות, תפישה עצמית, מקובלות, הערכה וחוסר הערכה עצמית וע"י הקבוצה נושאים אישיים עלולים לצוץ במפתיע, ע"פ הקשרים אישיים. רב החששות של מנחים קשורים להתמודדות עם רמה זו. 8

10 העצמה חברתית באמצעות פעילות O.D.T מכון עזריאלי להעצמה חינוכית שאלות עיבוד לפי מעגל הלמידה ההתנסותית השלב שאלות לעיבוד שלב "הדייג" שחזור ראשוני, והצפה של מגוון התייחסיויות סבב כללי מהיר איך היה? איך היית מתאר את התרגיל בשתי מילים? שחזור What..? "מה...?" מה התרחש בתרגיל? מדוע? מה עזר/קידם בפיתרון המשימה? מה הפריע/עיכב בפיתרון המשימה? כיצד אתה מרגיש בקשר לזה? האם הצלחת/ם במשימה? האם וכיצד סייעת לקבוצה? האם היה ניתן לפעול אחרת? כיצד התקבלו ההחלטות? הכללה והמשגה So what? "אז מה?" העברהויישום Than what? "מה עכשיו?" איך ניתן לקרוא ל... (תיאור מהתרגיל) איזה עיקרון ניתן לזהות ב... (התנהגות בתרגיל) מה החשיבות של מה שקרה? א יזה משוב אתה יכול לתת לקבוצה בעקבות התרגיל? האם הופקו לקחים מתרגילים קודמים? מה למדת על עצמך? מה למדת על הקבוצה? איזה אירוע אתה זוכר במיוחד? האם מה שקרה בתרגיל מזכיר מצבים אחרים שקרו? אילו הקבלות אתם רואים בין התרגיל לעולם האמיתי? מה אתה / אתם רוצים לקחת מן הפעילות? איזה עקרון אתם רוצים לקחת כמוקד למידה לתרגיל הבא / לעולם האמיתי? מה תעשו אחרת בפעם הבאה? 9

11 העצמה חברתית באמצעות פעילות O.D.T מכון עזריאלי להעצמה חינוכית תפקידי המנחה בהנחיה מבוססת אתגרים תכנון מיומהיהקבוצה מהןהמטרות איזהתרגילמתאים איךלהתאיםאתהתרגיל הובלה תדרוך יצירתמסגרתעבודה הסברברורשלהכללים מוטיבציהלביצוע שמירה על הבטיחות עידוד בביצוע הבהרהשל הכללים עידודמוראלי הקלהבדרישות רמזים הצלחה הקפדה על הכללים (כמה רע אתה בוחר להיות?) אתגר עיבוד שחזור הכללהוהמשגה העברה 10

12 העצמה חברתית באמצעות פעילות O.D.T מכון עזריאלי להעצמה חינוכית הפעילות מערכי טבלת מכון עזריאלי להעצמה חינוכית 52 מערכי פעילות ושלבים O.D.Tלפי תחומים, גיל, תוכן 11

13 העצמה חברתית באמצעות פעילות O.D.T מכון עזריאלי להעצמה חינוכית עמוד שם המשחק אישי / קבוצתי קהילתי שכבת גיל שלב תוכן ערכי בהתקדמות הקבוצה ציוד נדרש ז-ח אישי משחק זכרון 19 השתתפות, הקשבה בריסטולים+ שלב ראשוני טושים.1 הקשבה, תקשורת, ז-ח אישי חבל הכרות 21 היכרות, שיתוף פעולה חבל+ כיסויי שלב ראשוני עיניים.2 23 דבורים מתבייתות אישי/קבו צתי שיתוף פעולה, ז-ח תקשורת בקבוצה חבל+ כיסויי שלב ראשוני עיניים+כדוריפ קטנים+חבלים דקים+קונוס+ בסיס לקונוס+ כדור.3 אישי/קבו הנייר מעופף 25 צתי גיבוש ז-ח ושבירת קרח קבוצה דפי A4+ שלב ראשוני מטאטא+כדור+רצ ועת בד+ דפים צבעוניים+ כלי כתיבה+קופסא.4 27 מרבד הקסמים אישי/קבו צתי שיתוף פעולה, ז-ח מנהיגות, קבלת החלטות, תקשורת בינאישית שטיח / אל בד שלב ראשוני.5 אישי/קבו פונדו ציפיות 29 צתי ז-ח השתתפות, פתיחות מול קבוצה, תיאום ציפיות שלב ראשוני גזייה+ סיר קטן+ חבילת מרשמלו+ מלפפונים חמוצים+ שיפודים+ חלב+ שוקולד+ פתקים+ עטים.6 אישי/קבו תיל חשמלי 31 צתי אמון, שיתוף פעולה, ז-ח חשיבה יצירתית, עבודת צוות חבל+ פעמונים+ שלב ראשוני דף ועט.7 אישי/קבו מדרכים 33 צתי שיתוף פעולה, ז-ח תלות הדדית, מצבי win win לבני עץ בצורת שלב ראשוני קוביות+ נהר תנינים.8 12

14 העצמה חברתית באמצעות פעילות O.D.T מכון עזריאלי להעצמה חינוכית עמו שם המשחק ד אישי / קבוצתי קהילתי שכבת גיל שלב תוכן ערכי בהתקדמות הקבוצה ציוד נדרש 35 דמקה אנושית אישי/קבו צתי חשיבה מחוץ ז-ח לקופסה, ביטוי עצמיבקבוצה שלב ראשוני כתרים למלכים+ לוח דמקה ענק+ לוח הוראות מפורט.9 מנהיגות ויוזמה, ז-ח קבוצתי מבוכים 37 שיתוף פעולה, חשיבות עבודת צוות שלב ראשוני מבוכים+ חבל+ כדור.10 3 קונוסים+ 5 בגדליםשונים תקשורת הקבוצה, ז-ח קבוצתי מגדל הנוי 39 שיתוף פעולה, אסטרטגיה, חשיבה יצירתית חישוקים שלב ראשוני פיצוץ של בלונים אישי/ קבוצתי בלונים+ שיפודים שלבראשוני שיתוףפעולה ז-ח.12 הקשבה, תקשורת, ז-ח קבוצתי שדה מלחמה 43 שיתוף פעולה בזנטים קטנים+חבלים שלב ראשוני דקים 13 אמון, עבודת צוות, ז-ח קבוצתי טופס טיולים 45 שיתוף פעולה שלב ראשוני דפים+כלי כתיבה מתחם המספרים פיתוח מנהיגות, ז-ח קבוצתי תלות הדדית, אחריות קבוצתית, עבודתצוות שלב ראשוני לוחות ממוספרים + חבל.15 שיתוף פעולה, ז-ח קבוצתי דגלים 49 חשיבה אסטרטגית, יצירת גאווה קבוצתית אל בד+ מספריים+ שלב ראשוני חבל לתיחום+ גואש+ מכחולים+ מקלות מטאטא.16 שיתוף פעולה, ז-ח קבוצתי ג'נגה קוביות 51 חשיבה יצירתית, עבודת צוות צבעי גואש+ לבני עץ שלב ראשוני מלבניות.17 חשיבה מחוץ ז-ח קבוצתי אזיקים 53 לקופסה, שיתוף פעולה חבלים שלב ראשוני.18 13

15 העצמה חברתית באמצעות פעילות O.D.T מכון עזריאלי להעצמה חינוכית אישי / עמוד שם המשחק קבוצתי קהילתי שכבת גיל שלב תוכן ערכי בהתקדמות הקבוצה ציוד נדרש יצירתיות, כושר אישי הששת שלו 55 שכנוע, תקשורת בינאישית דפים צבעוניים+כלי שלב מתקדם כתיבה+ קופסא מונופול עירוני היכרות עם ז-ח אישי הסביבה שלך, אסטרטגיה, חשיבה יצירתית חיילים כמספר שלב מתקדם המשתתפים+ לוח משחק+ כסף דמה+ קוביותענק תקשורת ע"י כדורים אישי/קבו צתי אמון, שיתוף ז-ח פעולה, יצירתיות, תקשורת, הנחייה הרבה כדורים שלב מתקדם קטנים+דליים+כיסוי עיניים.21 גאג'לינג קבוצתי אישי /קבוצתי ז-ח היכרות שלב ראשוני כדורים + חבל אישי/קבו מנהיגות צתי מנהיגות, ז-ח הקשבה, שיתוף פעולה, תקשורת שלב מתקדם כיסויי עיניים+ מסלול מכשולים תקשורת בציור/לגו אישי/קבו צתי תקשורת, ז-ח הנחייה, הקשבה בין בני זוג לגו/ שלב מתקדם לבנים+עטים דפים אישי/קבו שיח אילמים צתי אמון הדדי, ז-ח אחריות קבוצתית שלב מתקדם חבל ארוך אישי/קבו זהירות שביר צתי אחריות ז-ח קבוצתית, עבודת צוות, שיתוף פעולה, חשיבה יצירתית ביצים קשות+ דבק, שלב מתקדם סלוטפ+ חומרי יצירה לבניית המתקן אישי/קבו לחץ חברתי צתי התמודדות עם ז-ח לחץ, קבלת החלטות כרטיסיות שלב מתקדם סיטואציות עם אישי/קבו כדורל סיאמי צתי לקיחת אחריות, ז-ח פיתוח מנהיגות, תקשורת שלב מתקדם חבלים קצרים+ כדור

16 העצמה חברתית באמצעות פעילות O.D.T מכון עזריאלי להעצמה חינוכית ע' שם המשחק אישי / קבוצתי קהילתי שכבת גיל שלב תוכן ערכי בהתקדמות הקבוצה ציוד נדרש 2 קונוסים+ 2 בסיסים+ חבלים+ כדור+חבלים דקים הכדור המרחף 75 אישי/קב וצתי סבלנות, סובלנות, אמון, תקשורת, הקשבה שלב מתקדם כדור עף בלונים אישי/קב וצתי אמון, תקשורת, ז-ח שיתוף פעולה, מנהיגות בלון+רשת שלב מתקדם עף+כיסוי עיניים כדור.30 אישי/קב עיוור בכיכר 79 וצתי בטיחות פיזית ז-ח ורגשית, תלות הדדית, שיתוף פעולה חבל ארוך+ כיסוי שלב מתקדם עיניים מטר אמון, שיתוף פעולה, ז-ח קבוצתי הליכה באוויר 61 אחריות קבוצתית סנאדות באורך שלב מתקדם תחרותיות או שיתוף פעולה שיתוף פעולה, ז-ח קבוצתי אסטרטגיה, תכנון, גיבוש, מנהיגות דגלים בצבע כחול שלב מתקדם אדום וצהוב+ כסף+ לוח תוצאות עם האופציות האפשריות.33 אמון, שיתוף פעולה, ז-ח קבוצתי הזירה 65 עזרה הדדית שלב מתקדם חבלי סיזר מונופול ערכים קבלת האחר, ז-ח קבוצתי סובלנות וסבלנות, מעורבות חברתית לוח מונפול שלב מתקדם ערכים+כסף+כרטיסיו ת משימות,הפתעות ודילמות+שחקנים+קוב יות+פוליגל לרשימת הערכיםשנקנובקבוצה.35 אמון, אחריות ז-ח קבוצתי הנשיא 69 קבוצתית, אסטרטגיה, חשיבה יצירתית, שיתוף פעולה מזרקים גדולים+צבעי שלב מתקדם גואש+ סינר+ נילון+ חבל.36 יוזמה, תכנון, ז-ח קבוצתי שבלול 71 אסטרטגיה, שיתוף פעולה,מנהיגות סנדה+ מוט גבוה+ שלב מתקדם חבלים לקשירה+ חבל ארוך.37 15

17 העצמה חברתית באמצעות פעילות O.D.T מכון עזריאלי להעצמה חינוכית אישי / שם המשחק קבוצתי קהילתי שכ בת גיל שלב תוכן ערכי בהתקדמו ת הקבוצה ציוד נדרש הסיפור 93 המאולתר קבוצתי ח שיתוף פעולה שלב מתקדם כרטיסיות + בריסטולים + טושים.38 פאזל חלקים 95 קבוצתי אתגר קבוצתי, אחריות, שיתוף פעולה שלב מתקדם פאזל+ כרטיסיות עם צורות גאומטריות שונות.39 מזחלת כדורים 97 קבוצתי ז-ח גיבוש, שיתוף פעולה, אסטרטגיה קבוצתית, תרבות דיון שלב מתקדם בד שחור למשטח+ ברגים+ אומים+ חבל ארוך+ חבל קצר+ גלגלת+ כדורים קטנים.40 שאב מהבאר 99 קבוצתי ז-ח הקשבה, תקשורת, עבודת צוות, שקיפות שלב מתקדם חצי חבית גדולה+ דלי מים+ קרס מחובר ל 4 חבלים+ 4 גלגלות+ חישוק קטן+גדול.41 חישוק הליום 101 קבוצתי אמון, מנהיגות, לקיחת אחריות שלב מתקדם מספר חישוקים.42 יחד זה כח 103 קבוצתי ז-ח שיתוף פעולה, הקשבה, אמון הדדי שלב מתקדם חבל ארוך+ דשא צינורות P.V.C באורכים שונים ובקוטר שווה+ 2 גולות גדולות+ 2 קערות גולה בגליל 105 קבוצתי ז-ח אמון, שיתוף פעולה, חשיבות עבודת צוות שלב מתקדם דורגל קבוצתי ז-ח שיתוף פעולה, אחריות, תקשורת, מנהיגות שלב מתקדם דורגל+ 8 חבלים.45 הטנק 109 קבוצתי ז-ח אמון+מנהיגות+ לקיחת אחריות שלב מתקדם חבל לכל 10+ כיסויי עיניים+ לוח ניקוד.46 מזיגת צבעים 111 קבוצתי ז-ח שיתוף פעולה, הקשבה, תיאום וקבלת החלטות, תכנון, ביצוע שלב מתקדם צבעי גואש+ 3 בקבוקים+ 2 כוסות+ 3-4 חבלים+ יריעת ניילון למניעת לכלוך.47 מסדרון לייזר קבוצתי ז-ח אמון, מנהיגות, שיתוף פעולה, הקשבה ותקשורת שלב מתקדם חבלים ארוכים+ כיסוי עיניים+דפים

18 העצמה חברתית באמצעות פעילות O.D.T מכון עזריאלי להעצמה חינוכית אישי / שם המשחק קבוצתי קהילתי שכב ת גיל שלב תוכן ערכי בהתקדמות הקבוצה ציוד נדרש שדה מוקשים 115 עגול קבוצתי ז-ח אמון, עבודת צוות, שיתוף פעולה, סבלנות שלב מתקדם מאוד חבל+ פעמון.49 מכבי אש 117 קבוצתי ז-ח תקשורת, הנחיה, שותפות, יצירתיות שלב מתקדם מאוד גיגית מים+ 4 דליים+ צינורות ביוב+ חבלים+ קרס+ כיסוי עיניים.50 פאזל/פועלי 119 בניין קבוצתי ז-ח אמון, תקשורת, הנחיה שלב מתקדם מאוד פאזל גדול+ כיסוי עיניים+ חבל ארוך.51 פיזדלוחטיסטו 121 קבוצתי ז-ח אמון, תקשורת, התמודדות עם קשיים שלב מתקדם מאוד כיסוי עיניים.52 רשת עכביש 123 קבוצתי ז-ח הצלחה, שיתוף פעולה, אמון, תלות הדדית שלב מתקדם מאוד חבל סיזל+ 2 עצים קרובים.53 כפר נופש 125 לעכברים קבוצתי ז-ח מנהיגות, עבודת צוות, חשיבה יצירתית שלב סופי 2 קרטוני ביצוע+ חומרי יצירה+ דבק+מספריים.54 סנדלי צוות 127 אישי/קבו צתי אמון הדדי, שיתוף פעולה, התמודדות עם ניצחון והפסד כל שלב סנדלי עץ+ חבלים+כיסוי עיניים.55 בקבוק 1.5 ליטר+ 3 חבלים דקים 3 מטר+ סרט סימון לאזור שליפת בקבוק 129 אישי/קבו צתי ז-ח אסטרטגיה, תכנון, גיבוש רעיונות, מנהיגות, אחריות קבוצתית כל שלב.56 פלונטר אישי/קבו צתי ז-ח שיתוף פעולה, חשיבה מחוץ לקופסא, גיבוש כל שלב לוח גדול של פלונטר+ צבעים+ חישוקים

19 העצמה חברתית באמצעות פעילות O.D.T מכון עזריאלי להעצמה חינוכית אישי / עמ שם המשחק קבוצתי קהילתי שכבת גיל שלב תוכן ערכי בהתקדמ ות הקבוצה ציוד נדרש פיתוח 133 מנהיגות\.58 שישה פרשים קבוצתי ח חשיבה מחוץ לקופסא/ אסטרטגיה קבוצתית שלב מתקדם שישה פרשים מבקבוקי פלסטיק + חבל (10 מ') הזמן גזלן קבוצתי ח ניהול זמן שלב מתקדם שעון (שעות גזורות) לפי מספר התלמידים ניהול זמן קבוצתי ח ניהול יעיל של זמן שלב מתקדם בריסטולים לבנים חתוכים + צבעים + לוח קריטריונים של זמן

20 משחק זיכרון שלב אישי היכרות התלמידים ישחקו משחק זיכרון, כאשר כל שני קלפים מתאימים מתארים תלמיד בקבוצה. הפעילות משמשת להיכרות בתחילת השנה. התלמידיםיכירואחדאת השני. התלמידיםיכירואת המדריך. התלמידיתנסהבפעילות הדורשתהקשבה ותשומת לבלחבריובקבוצה. השתתפות הקשבה בריסטולים טושים דק' הערכותלפעילות: ישלתתלכלתלמידשניבריסטולים, כשבאחדהואירשום אתשמוובשניפרטאישיעליו (תכונה, מאכלאהובוכד'). לאחרמכןישלשיםאתהפתקיםבמרכז, ולעושותסבבבין המשתתפיםכדישיספרומהרשמובשניהפתקיםשלהם. כלאחדבתורוצריךלהריםשניפתקיםזהיםהשייכים לתלמידבקבוצה. הנחיותלקבוצה: שלבראשון: נאלכתובעלבריסטולאחד אתשמכםובבריסטולהשני את פרטאישי עליכםולמסורלמדריך. שלבשני: כלאחדבתורויריםשניקלפים. אםהוא יודעשהםמתאימים, יאסוףאותםאליו. דגשיםנוספים: כלארבעדקותאפשרלעשותסבבשלהשם והתכונהשכברנאספו. 19

21 מימהתלמידיםזוכרשמותשלתלמידיםבקבוצהשאינם חבריםשלו? האםהיהקושיבמתןתשומתלבלשמותולתכונות? הפעילותהינהפעילותהיכרותולכןאיןדגשרבעל עיבודרעיונות. 20

22 חבל היכרות שלב אישי היכרות התלמידיםיאחזובחבלויסתדרולפיקריטריונים שהמדריך קוראבקול. הם ינסולעשותזאתבזמןהקצרבכלפעם, כאשרידאחתתמידאוחזתבחבל. התלמידיכיראתחבריו ברבדיםשונים. התלמידישתףפעולהכדי להגיעלזמןהקצרביותר התלמידיםיתקשרובניהם עלמנתלהצליחבמשימה. הקשבה ותקשורת היכרות שיתוף פעולה חבל כיסויי עיניים דק' הערכות לפעילות: התלמידים יסתדרו בשורה או במעגל כשהם אוחזים בחבל. המדריך יגיד בקול בכל פעם קריטריון אחר לפיו יצטרכו להסתדר בזמן הקצר ביותר, כשיד אחת אוחזת בחבל תמיד. הנחיות לקבוצה: שלב ראשון: על כולם להסתדר בשורה או במעגל ולאחוז בחבל. שלב שני: על כולם להסתדר לפי הקריטריון שהמדריך אומר בקול בזמן הקצר ביותר. לדוגמה: לפי מידת נעליים. אם המשתתפים לא הצליחו להסתדר לפי הסדר, הקבוצה מקבלת הגבלה (לדוגמה: להסתדר בעיניים עצומות, להסתדר ללא קול). דגשיםנוספים: אפשרלהגבילאתהמשתתפיםבצורהחופשיתאםהקבוצה ברמה "גבוהה". לאחרכמהקריטריוניםאפשרלכסותלכולםאת העיניים. כעתעליהםלהסתובבעםהגבלפניםהמעגל מבלילעזובאתשתיהידייםמהחבל, כשרקאחד מדברואסורלולקרואבשמותאלארקעלפי הקריטריונים, לדוגמה: בעלמידתהנעליים הגדולהביותר, בעלשם המשפחההקצרביותר... 21

23 איזה פרטים היה קל לכם לזכור? מה היה קשה ואיך ניתן לפתור זאת? הפעילותהינהפעילותהיכרותולכןאיןדגשרבעל עיבודרעיונות. 22

24 דבורים מתבייתות שלב קבוצתי אחריות קבוצתית על כל אחד מחברי הקבוצה להתביית על האובייקט שלו. הפעילות יכולה להתאים גם לשלב ראשוני וגם למתקדם יותר. יש לשים לב לפעול בהתאם לדגשים ולנהל את הפעילות לפיהם. התלמידילמדלעבודבצוות ולשתףפעולהעםחברי קבוצתו. התלמידילמדאתחשיבות התקשורתוהקשבהאחד לשני, כחלקמקבוצה. שיתוף פעולה תקשורת בקבוצה חבל כיסויי עיניים חבלים אישיים אבנים/ כדורים קטנים סרטים/ פעמונים לסימון החפצים דק' חשובלשיםלבלהתנהגות הילדים, כאשרהעיניים שלהםמכוסות. ישלשיםלבשהםלא דוחפיםונוגעיםבכוונה אחדבשני. 23 הערכות לפעילות: ישלסדרמעגלגדולעלהקרקע (בכיתהעלהרצפהאובחוץ) באמצעות חבל או אבנים (חשוב שיהיה תחום וסגור). כל התלמידים עומדים מסביבלמעגל. הנחיותלקבוצה: עלכלאחדלבחוראבןאוחבלאישיולהניחבתוךהמעגלקרובלמרכז. המטרה: "עליכם ללמוד דבר מה מהדבורים בזמן שהן מתבייתות על פרחים. כדילפתחטכנולוגיהמפותחתשלביות, על כלאחדלהתביית עלהאובייקטשלו. אנחנו, כדבורים, עושים ניסוי משוכלל, שהמסקנות שלויעברולתעשייתהדבש. האםתצליחולהתביית? כלל: אסור לגעת אחד בשני. אם נוגעים, חוזרים החוצה ומתחילים מהתחלה. דגשיםנוספים: עושים ניסיון ראשון. בניסיון השני, מהרגע שבו נכנסים למעגל, מכסים לתלמידים את העיניים ואסור להם לדבר אחד עם השני. אפשר להוריד לחלק מהמשתתפים את כיסוי העיניים וכך יוכלו לעזור לחבריהם בקבוצה בלי לדבר איתם (רק על יד עזרה פיזית, למשל להוביל אותם ביד). אפשר לפעול גם בזוגות, כאשר אחד מנחה את השני (עם כיסוי העיניים) איך להגיע לאובייקט שלו מבלי לגעת באחרים.

25 מההייתהמטרתהפעילות? מהניתןללמודעלהקבוצה? כיצדחבריהקבוצהמתקשריםאחדעםהשני? באיזוצורה הםמדבריםאחדעםשני? (בכבוד/ בזלזול...) במהצריכההקבוצה (רקביחד, לאלפנותלאנשיםבאופן פרטני) להשתפרכדילהשיג אתהמטרה? מהצריךלעשותכלאחדמחבריהקבוצהכדישהמשימהתצליחבצורההטובה ביותרבזמןהקצרביותר? איפהאנונתקליםבמצביםהמצריכיםתקשורת, הקשבהושיתוףפעולהבחייהיום יום? 24

26 הנייר המעופף שלב קבוצתי היכרות התלמידים עומדים במעגל וכל פעם מישהו קורא בשמו של אחד מחברי הקבוצה וזורק לאוויר נייר A4, אותו תלמיד שקראו בשמו צריך לתפוס את הנייר, במידה ולא תפס הנייר נקרע ומתחילים מהתחלה. התלמיד יכיר את חבריו לקבוצה. התלמיד יזכור כמה שיותר שמות של חברי הקבוצה. גיבוש קבוצתי ושבירת הקרח. דפי A4 אפשרויות אחרות: מטאטא כדור רצועת בד הערכותלפעילות: סידורהקבוצהבמעגל ד' בעת שימוש בחפצים שונים, יש לוודא שלא זורקים אותם אחד על השני. הנחיותלקבוצה: "המשימה שלכם היא לתפוס את הנייר המעופף בכל פעם שיקראובשמכם. אםלאתפסתםאותו, הניירהמעופףייקרע לשתיים. זכרו! עליכם לשתף כמה שיותר משתתפים בלי לקרועאתהנייר." דגשיםנוספים: ניתן להחליף את הנייר במטאטא או בכדור כשהמטרה היא לתפוסאתהחפץלפנישהואמגיעלרצפה. אפשרלהעלותאתרמתהקושיולכסותאת עיניהםשלחלקמהמשתתפים, אולבחורשני משתתפיםשיאמרובוזמניתשמותשלחבריהם לקבוצה. אפשרלהקציבזמןבכלשלבוכךלהעלותאת רמתהקושי. 25

27 מה גרם לסבב להיות קצר בכל פעם? מה כל אחד צריך לעשות כדי שכל הקבוצה תצליח במשימה? האם בעקבות המשימה אתם זוכרים את שמות חברי הקבוצה טוב יותר? האם הגבתם מהר והצלחתם לתפוס את הנייר? למה כן/ לא? באילו סיטואציות ביום-יום אתם צריכים להיות ערניים, להגיב מהר ולא לחלום? 26

28 מרבד הקסמים שלב קבוצתי אחריות קבוצתית/ קבלת החלטות על הקבוצה להפוך שטיח מצד אחד לצד שני, כאשר כולם נמצאים עליו במשך כל הזמן. ניתן לבצע פעילות זו כפעילות גיבוש או להעלות רמת קושי ולבצע בשלב מתקדם יותר. התלמידישתףפעולהעם חבריולקבוצה. התלמידיתנסהבלקיחת אחריות, במנהיגותובהובלה קבוצתית. התלמידיתמודדעםקשיים בעבודתצוות. שיתוףפעולה מנהיגות ולקיחתיוזמה קבלתהחלטות תקשורתבין- אישית שטיח (ניתן גם לגזור מאל-בד חתיכה גדולה שתשמש כשטיח) הערכותלפעילות: כלחבריהקבוצהעומדיםיחדיועלהשטיח דק' אםמחליטיםלהרים חלקמהמשתתפים, יש להיזהרמעומסעל הגב. הנחיותלקבוצה: "אתם מעופפים על גבי שטיח מעופף כדי להציל את... זו הדרך היחידה להגיע אליו/אליה. כדי שהשטיח יוכל להמשיך לעוף עליכם להחליףצד ולהפוך אותו מבלילרדת ממנו. אם מישהו מחברי הקבוצה ייפול, יהיה עליכם להתחיל את המשימהמהתחלה." דגשיםנוספים: -אפשר לבצעאתהמשימהכתחרותביןשתיקבוצות. -אפשרלהגבילאתהקבוצהבזמןקצובמראש. -ישלשיםלבלהתנהלותהקבוצה: לאלתת לתלמידאחדלהשתלטעלהקבוצהאלא לעזורבחלוקתהאחריותביןכלחבריהקבוצה. -אפשרלהעלותאתרמתהקושישלהמשימה (כיסויהעינייםשלחלקמחבריהקבוצה, הגבלהשרקאחדמדברועוד). 27

29 איך הרגשתםבמהלךביצועהמשימה? באילוקשייםנתקלתם? ממהלפידעתכםנובעיםקשיים אלו? מההקושיבמשימההדורשתשיתוףפעולהועבודהשלכל חבריהצוות? האםהיהמישהובילאתהקבוצהוהנהיגאותה? האםהיהחשובשיהיהאחדכזה? מדוע? מהלמדתםמהמשימההזולחיים? באילוסיטואציותנוספותבחייםעליכםלשתףפעולה? (עםחברים, מורים, הורים...) מדועחשובלדעתלשתףפעולההאחדעםהשני? מהיקרהאםלאנשתףפעולה? "כלאחדמאיתנוהואחלקבעולם, חלקמתוךפאזליפהומושלם. אחדקטנטןוצבעוניוהאחררחבאךחדגוני. אחדבולטמעלכולם, אחדנחבא, קצתנעלם, אךכולםביחדמשלימיםלדברנהדר, משתלב, מתאים, מחובר. היחדזההדברהטובביותר." 28

30 פונדו ציפיות שלב קבוצתי אישי-קבוצתי- מדריך התלמידים והמדריך יערכו תיאום ציפיות באמצעות פונדו שוקולד. המדריךישמעמהחניכיםמהן הציפיותשלהם. התלמידיםישמעומחבריהםמהן הציפיותשלהם. התלמידיםישמעומהמדריךמהן הציפיותשלומהקבוצה. השתתפות פתיחותמול קבוצה תיאום ציפיות גזייה סיר קטן חבילת מרשמלו קופסת מלפפונים חמוצים חבילת שיפודים חלב+שוקולד פתקים+עטים 30 דק' הפעולהכוללתאשולכן חשוביםסדרושליטה בקבוצה. עםזאתאיןמהלחשוש, בפעילותזוקבוצות מתגלותכבוגרותבדרך כלל. הערכות לפעילות: כל תלמיד יקבל שלושה פתקים עליהם ירשום שתי ציפיות וקושי. כל תלמיד בתורו יציג את הציפיות והקשיים ולאחר מכן ישפד על שיפוד שני מרשמלו ומלפפון חמוץ. על כל אחד לטבול את השיפוד בשוקולד ולספר כיצד לדעתו ניתן להתגבר על הקושי. הנחיות לקבוצה: שלב ראשון: יש לרשום על שלושה פתקים שתי ציפיות וקושי אחד. יש להציג לפי תור את הציפיות והקשיים ולשפד בהתאם שני מרשמלו ומלפפון חמוץ אחד. שלב שני: יש לטבול את השיפוד בשוקולד ולספר כיצד אפשר להתגבר על הקושי. דגשיםנוספים: -במקרהשהקבוצהברמהגבוההאפשרלדוןעלהקשיים שעלוועלההתמודדותעימם. -אםהקבוצהכברנמצאתבעזריאלי, אפשרלשלב קשיים מהשניםהקודמותולשאולכיצדהםהתמודדו איתם. 29

31 אילוציפיותיכולותלהשפיעעלהתלמידיםבמהלך השנה- חברתיות, לימודיות, ביתספריות, עירוניות. ישלתתכותרותלציפיותשעלו. ישלהתחיללדברעלהתמודדותעםקשיים אפילוהתחלתיים. ישלדוןבשאלהכיצדכולנויחד (המדריךוהקבוצה) נעמודבציפיות. 30

32 תיל חשמלי שלב קבוצתי אחריות קבוצתית הקבוצהצריכהלעבורביןהחבליםהמתוחיםבלילגעתבהםובלי לעזובידיים. רצוילבצעאתהפעילותלאחרשלבההיכרות הראשוניבוחבריהקבוצהכברמכיריםזהאתזה. התלמידיפתחאמוןבזולת התלמידילמדלשתףפעולה עםחבריולקבוצה. התלמידילמדכיצד להתמודדבמצבילחץ. אמון שיתוףפעולה חשיבותעבודת הצוות חבל פעמונים דף ועט למתצפת דק' יש לשים לב שלא דוחפים אחד את השני. הערכותלפעילות: חבלמתוחביןשניעציםבגובההמותנייםאובגובהאחר כאשרקשוריםלאורכופעמונים, הקבוצהצריכהלאחוזידיים וליצורשרשרתאנושית. הנחיותלקבוצה: "אתםקבוצתשבוייםשברחהמהכלא. ידיכםקשורות בשרשרתאנושית, עליכםלעבוראתהתילהחשמלי שלפניכם, בלילגעתבתילהקטלניובלילעזובידיים, אם מישהונגעאועזבאתידחברועליכםלהתחילמהתחלה" דגשיםנוספים: -ניתןלהעלותאתרמתהקושי (בהתחלהזוג ולאחרמכןארבעהתלמידיםוכו') וכןלקבוע זמןקצובלמשימה. -ניתןלהוסיףמתצפתשיתאראתקבלת ההחלטותבקבוצהודרךהביצוע. 31

33 איךהרגשתםבפעילות? איזהחלקבמשימההיהקשהוכיצדהתמודדתםאיתו? מהלמדתםמהפעילותהנוכחית? מההיהצריךלעשותכלאחדמחבריהקבוצהעלמנת להצליחבמשימה? מההיהקורהאםאחדמחבריהקבוצהלאהיהמשתתף במשימה? האםקרהלכםמצבבחייםשבוהייתםצריכיםלבצעמשימהביחדעםעודאנשים ולאיכולתםלבצעאותהלבד? אםכן, כיצדהרגשתם, כיצדנהגתם? מהקורהכאשרתלוייםבעודמישהובביצועמשימהכלשהי (בחיים: בבית, בית ספר..)? אתםמעדיפיםלהיותתלוייםבמישהואולא? מדוע? ואיפהבכלזאתצריך? 32

34 מדרכים שלב קבוצתי אחריות קבוצתית עלהתלמידיםלעבורמצדאחדשלהנהרלצדוהשניכקבוצה. הפעילותמתאימהלגיבוש, להיכרותואףלשלביםמתקדמיםיותר. ישלשים לבבאיזהשלבמבצעיםאתהפעילותולהתאיםאתהקושיוהעיבודשלה. התלמידילמדלעבודבצוות. התלמידיתנסהבאתגר קבוצתי. התלמידילמדלתקשרעם חבריקבוצתו. שיתוףפעולה תלותהדדית מצבי - win-win הצלחהשלפרט מולהצלחהשלכלל - לבני עץ בצורת קוביות המשמשות למעבר החניכים (מספרן תלוי ברמת הקושי, ובמרחק שעליהם לעבור), בממוצע מספיקות 4-5 לבני מדרך לקבוצה. - נהר מלבד + תנינים (קישוטים לתפאורה) ד' יש לשים לב שהחניכים משתמשים בקוביות העץ לצרכי המשימה בלבד ולא זורקים אותן או משתמשים בהן לצרכים אחרים. בנוסף, יש לשים לב שהם לא דוחפים אחד את השני מהמדרכים. הערכותלפעילות: יש ליצור נהר תנינים (ראה נספח) ולשים מדרכים (לפי הכמותהנדרשת) בתחילתהמסלול. הנחיותלקבוצה: "לפניכם מתחם טובעני, בו שורצים גם תנינים טורפים. לא ניתן לדרוך בתוך המתחם ברגל חשופה, אלא רק על גבי המדרכים. על כל חברי הקבוצה לעבור לצדו השני של המתחם, בצורהבטוחהובזמןהקצרביותר." כלל: אסור ליפול לנהר. אם מישהו נופל, כל הקבוצה מתחילהאתהמשימהמהתחלה. דגשיםנוספים: -ישלהתאיםאתההנחיותואתרמתהקושילשלב שהקבוצהנמצאתבו. -אםלאעורכיםתחרותביןשתיקבוצות והמשימההיאקבוצתית, כדאילמדודזמן ולנסותלעבוראתהנהרבזמןהקצרביותר. -כדאילתתזמןלתכנוןוחשיבה. במידתהצורךישלבחור משתתףשרקהואינחהאת המשתתפיםהאחריםוידבר. 33

35 איךהרגשתםבמהלךהמשימה? היהקלאוקשהלבצעאותה? מההקשייםהעוליםבמשימהכזו? כיצדהשפיעממדהזמןעלביצועהמשימה? עלהתקשורתביןחברי הקבוצה? האםחבריהקבוצההתנהגובסבלנותאחדלשני? מדועכן/ לא? מהגורםלהתנהגותזו? האםהיהאדםאחדשהנהיגאתהמשימה? מדוע? האםזהנכון/ טוב? מהןהתכונותשצריכותלהיותבמישמנהיגומדריךאתכלהקבוצה? מהקורהכאשרכלחבריהקבוצהלאמסכימיםיחדעלאותןההחלטות? מהיעבודתצוות? האםכלחבריהקבוצהשיתפופעולה? מדוע? מהעשיתםכאשרלאכולםרצולקחתחלק במשימה? האםהפריעלכםשלאכולםרצולהשתתף? איךהרגשתםכשהצלחתםבביצועהמשימה? איפהבחייהיוםיוםשלכםאתםצריכיםלשתףפעולהעםאנשיםשהםלאבהכרחחבריםשלכם? 34

36 דמקה אנושית שלב מקום היחיד בתוך הקבוצה מטרת המשחק היא לנסותולאכולכמה שיותר חיילים בכדילהפוך למלך\מלכה. התלמידים יבטאו את עצמם ומקומם בקבוצה הגיבוש והנאה של הקבוצה חשיבה מחוץ לקופסא ביטוי עצמי בתוך קבוצה כתרים למלכים ולמלכות לוח דמקה ענק לוח הוראות מפורט הערכות לפעילות: דק' המשחק מבוסס כולו על חשיבה אסטרטגית,כשמטרת המשחק היא לנסות ולאכול כמה שיותר חיילים בכדי להפוך למלך\מלכה. בפעילות זו ניתנת ההזדמנות לכל חניך להוכיח עצמו כי כולם מתחילים באותה הנקודה. הנחיות לקבוצה: שלב ראשון: כל החניכים בתחילת המשחק הינם חיילים רגילים, הם יכולים לזוז קדימה בלבד. במידה וחניך מגיע לנקודה שבו הוא יכול לאכול את יריבו, עליו לקפוץ מעליו ולהתקדם מהר יותר. שלב שני: במידה וחניך מגיע לצדו השני של הלוח הוא הופך למלך ובכך יכול לנוע גם לפנים וגם לאחור, מה שמקנה לו יתרון בולט על חבריו האחרים לקבוצה. ישנם שלוש דרכים לנצח את המשחק: 1. על החניך לאכול את כל היריבים בלוח. 2. על החניך לחסום את יריביו כך שלא יכול להתקדם ולא יישארו לו צעדים. 3. על החניך להביא את עצמו לצידו השני של הלוח לשורת המלכים. דגשים נוספים: 35 ניתן להוסיף "בלתמים" לתלמידים בצורת משימות שונות.

37 האםכולם מרגישים כיביטאואתעצמםבקבוצה? אםלא, מהמנעאתזה? כיצד היה ניתןלגרום שכולם יבטאועצמם? 36

38 מבוכים שלב קבוצתי אחריות קבוצתית על חברי הקבוצה להעביר יחד את הגולה במבוך מקצה אחד לקצה שני. הפעילות יכולה לשמש קבוצה שעדיין לא מגובשת למטרת גיבוש והיכרות ברמה שטחית. התלמידילמדלעבודבצוות. התלמידיפתחתחושת מסוגלותומנהיגות. התלמידיפתחאתכישורי החשיבהוהאסטרטגיהשבו. מנהיגותויוזמה שיתוףפעולה חשיבותעבודת הצוות מבוך אחד לכל הקבוצה/ 2 לתחרות. לכל מבוך קשורים חבלים שיכולים להיות באורכים שונים, והם כמספר המשתתפים. גולה למבוך ד' יש לשים לב שאף אחד לאמרים בכוח את החבל ומעיף את לוח המבוך. הערכות לפעילות: לכל 10 משתתפיםבערךיש לתתמבוךשישלו 10 חבלים, כךשלכל תלמידישחבללהחזיקבו. כולםחייביםלקחתחלקבפעילות. הנחיות לקבוצה: "עליכם להעביראתהגולהבתוךהמבוךמקצהאחד (שהמדריךיבחר) לקצה השני בלי שהיא תיפול על הרצפה. ברגע שהיא נופלת עליכם להתחילמהתחלה (אםזותחרותישלהוסיף: הקבוצהשתסייםראשונה היאהמנצחת)." דגשיםנוספים: -רצוי להכווין לכך שכל פעם מישהו ינחה את כולם מה לעשות כדי למנועבלגן. אםהםלאמגיעיםלבדלעובדהשצריךמנחהכדאילהגיד: "בואוננסהשרק ידריךוכולםיעשומהשהואאומר". -ניתןלהעלותרמתקושיולכסותלחלקמהתלמידיםאת העיניים. -ניתןלבדוקזמנים, כךשכלסבבהזמןבוהמשימה מבוצעתקטן. 37

39 איךהרגשתםבפעילות? מההיוהקשייםשעמדולפניהקבוצהוכיצדהתמודדתם איתם? האםהיהצורךבשיתוףפעולה? מדוע? מההיוהגורמיםלהצלחתהקבוצה? האםהיהצורךבמישהואחדשיובילאתהמשימה? מדוע? מהלמדתםאחדעלהשניבעתביצועהמשימה? מהלמדתםעלעצמכם מהשתתפותבמשימה? מהניתןללמודממשחקזהעלדרךחיינומחוץלמסגרתהקבוצתיתשלעזריאלי? האםהתפקידשלקחתיבמשימהמעידעלההתנהגותשליבביתי, עםהמשפחה? האםאנישותףבמתרחשבביתי? "שניחבליםכיירצולהתחבר, עלכלאחדמהםיהיהלוותר. כלאחדיאלץלוותרעלמידהמאורכוכדישיווצרהקשר. אםאףאחדלאיהיהמוכן, לעולםלאיתקדםהקשר. יפהשבמקוםבוהיהוויתורנוצרהקשר." 38

40 מגדלי הנוי שלב קבוצתי אסטרטגיה קבוצתית על חברי הקבוצה לחשוב יחד על מנת להצליח לפתור את החידה. הפעילות יכולה להתאים לכל שלב בו נמצאת הקבוצה. יש לשים לב מה רוצים להשיג מהשלב בו נמצאים (גיבוש, חשיבה משותפת, תקשורת וכו'). 3 קונוסים/ עמודיםאו סנאדותשאפשרלהשחיל עליהםחישוקיםבגדלים שונים. 5 חישוקיםבגדליםשונים מהגדוללקטן. התלמידילמדלתקשרבקבוצה. התלמידיפעליחדעםחברי קבוצתו. התלמידיתנסהבאתגרקבוצתי. התלמידיתנסהב"חשיבהמחוץ לקופסה". תקשורתבקבוצה שיתוףפעולה אסטרטגיה חשיבהיצירתית יוזמהומנהיגות 30 ד' הערכות לפעילות: יש לסדר 3 קונוסים גדולים או עמודים או סנאדות כך שיעמדו לגובה ויהיו מקבילים אחד לשני. על העמוד השמאלי ביותר יש לסדר את חמשת החישוקים מהגדול ביותר לקטן ביותר כך שהגדול הכי קרוב לקרקע. הנחיות לקבוצה: "עליכםלהעביראתחמשתהחישוקיםמהעמודשעליוהםנמצאים כרגעלאחדמהעמודיםהאחריםלפיאותוסדר". כללים: -אסורלהוציאיותרמחישוקאחדבכלפעם. -אסורלשיםחישוקגדולעלקטןממנו. -בכלפעםעלחברצוותאחרלבצעאתהצעדשלהעברתהחישוק. אין לאפשרמצבשבו חברצוותאחדמוציאפעםאחרפעםאתהחישוקים. -החלטהמתבצעתעלפיהרוב, איןמישהושמחליטלבד איזהחישוקצריךלהוציא. -ניתןלבחורמשתתף שיהיההמנהיגויחליטמהלהוציא ואיזהחניךיוצאבכלפעם, אךזהנתוןלהחלטתהקבוצה. דגשיםנוספים: לגיווןאפשרלהעלותאתרמתהקושיעלידיכיסוי העינייםשל חלקמהתלמידים. 39

41 האםהצלחתםבמשימה? היהלכםקשהאוקל? האםהיהמישהושלקחפיקודוהנחהאתהמשימה? איךהרגשתםכשכלפעםמישהואחרהיהצריךלהוציא חישוק? מהקרהשחלקמהמשתתפיםהיומכוסיעיניים? אםהייתםצריכיםלפתוראתהחידהלבד, היהלכםקלאו קשהיותר? מדועחשיבהקבוצתיתעוזרת? אםהיהמנהיג- הואעזרלביצועהמשימהאועיכבאותה? באילומצביםבחייםאתםנתקליםבמקריםשלפתרוןבעיותאישיאוקבוצתי? (תרגיליםבמתמטיקה, חוגים, ריבעםחבריםוכו') איךאתםמתמודדיםבמקריםשלבעיותכאלו? ביחד (עםמי) אולבד? 40

42 פיצוץ של בלונים שלב אחריות אישית כל תלמיד מקבל בלון מנופח ועליו לקשור אותו לנעל שלו. מטרת הפעילות היא לפוצץ אחד לשני את הבלונים תוך שמירה על הבלון שלך. התלמידיפתחאחריות אישיתוישמורעלהבלון שלו. חשיבהאסטרטגית "מחוץלקופסה". אחריות אישית חשיבה יצירתית יושראישי בלונים חוט לקשירה 15 דק' הפעילות דורשת מגע פיזי ויש לשים לב שהוא לא גולש לאלימות. הערכותלפעילות: מחלקיםלכלהתלמידיםבלוןמנופחועליהםלקשוראותו לנעלשלהם. כשכולםמסיימיםלקשוראתהבלון, עליהם לנסותולפוצץאתהבלוןהקשורלנעליהחבריםולשמורעל הבלוןשלהםמנופח. הנחיותלקבוצה: שלבראשון: שימולב, אנימחלקלכלתלמידבלוןוחוט. עליכםלקשוראת הבלוןלרגל. שלבשני: עליכםלנסותולפוצץאתהבלוןשלשארחבריהקבוצה ולשמורעלהבלוןשלכםמנופח. דגשיםנוספים: אפשרלחלקאתהקבוצהל- 2 ולהעביר אתהפעילותכאחריותקבוצתית. 41

43 מהיאחריותועלמהאנילוקחאחריותבחיי היוםיום? כיצדאנילוקחאחריות? איפההיהעליילקחתאחריותבעבר? 42

44 שדה מלחמה שלב קבוצתי שיתוף פעולה על הקבוצה לנסותולעבוראת השטח בדריכהרקעל המשבצות שאינן ממולכדות. ככל שהלוח יתנקה מהר יותר, כך הקבוצה תזכה בניקודגבוהיותר.. התלמידים ישתפו פעולה. התלמידים ינהגו בהקשבה ויתקשרו זה עם זה. התלמידים ייצרו מנהיג בתוך הקבוצה. הקשבה תקשורת שיתוףפעולה מנהיגות 5-6 סנאדות באורך 1 מ' דק' היערכות לפעילות: כללי המשחק פשוטים: על חברי הקבוצה לנסות ולעבור את שדה המוקשים מבלי להיפגע. במקרה שחברי הקבוצה נחשפים למוקש, עליהם להתחיל את המשימה מהתחלה. הנחיות לקבוצה: על החניכים לנסות ולמצוא את המשבצות נטולות המוקשים. אם החניכים עולים על משבצת ממוספרת, היא תציין בפניהם את מספר המוקשים אשר מסתתרים בהמשך המסלול. מידע זה יאפשר לחניכים להסיק היכן מסתתרים המוקשים הנוספים, ובכך לנקוט משנה זהירות בבואם להמשיך את המסלול. הניצחון יגיע רק כאשר כל הקבוצה תצליח לעבור מבלי להתפוצץ בדרך. הפעילותצריכהלהיות במקום חולי/דשא על מנתלמנועפציעות ונפילות מסוכנות דגשים נוספים: 43 אפשר להוסיף משימות קבוצתיות אם התלמידים נופלים על "משבצת ממולכדת".

45 האם תקשורת ביניכם הייתה חשובה להצלחת המשימה? האם עבודת הצוות הועילה להגיע למטרת הפעילות? 44

46 טופס טיולים שלב קבוצתי גיבוש כל תלמיד ימלא טבלה שיש בה רשימה של תכונות אופי. עליו לכתוב ליד כל תכונה למי מחבריו בקבוצה יש תכונה זו. לאחר מכן התלמידים מסתובבים וכל תלמיד צריך לחתום ליד התכונות שלו. התלמידילמדלמצואאת הטובשבחברו. התלמידיעלהאתרמת הבטחוןהעצמישלו. התלמידילמדלשתף פעולהעםחבריו. אמון עבודתצוות ושיתוף פעולה דפים כלי כתיבה ד' הערכותלפעילות: יש לצלם את הטבלה שנמצאת בנספח המצ"ב ולחלק לכל המשתתפים. ישלהושיבאתהתלמידיםבמעגלולהסביראת המשימה. הנחיותלקבוצה: לפניכם "טופסטיולים" עם רשימת תכונות. עליכם למלא את שמות התלמידים שבקבוצה בתוך הטופס. שימו לב, ניתן למלא שם תלמיד בכמה תכונות אך לא יותר מ- 3, בנוסף עליכםלוודאשכלשמותהתלמידיםמופיעיםבטבלה. לאחר סיום המשימה נתכנס שוב וכל תלמיד יחתום ליד התכונההמיוחסת לו. אם הוא חושב שהתכונה לא מתאימה לו, הואלאיחתום. בהצלחה! דגשיםנוספים: נוצרמצבשכלילדנפגשעםשמולצדתכונה חיוביתעשרותפעמיםומתקייםבכיתהמעין סיורשלפרגוןביןכלהמשתתפים. הפעילותמתאימהלקבוצהשמגובשת מספיקכדי שחבריהיוכלו להרגישבנוח. 45

47 מהלמדתםמהפעילות? האםסימנתםאתהתכונותלפיהיכרותאולפימהשנראה לכםמתאים? מדועחשובלדברעלהתכונותהללואצלכלאחד? מדוע חשובלחזקאחדאתהשני? האםנעיםלכםלדעתשחושביםשישלכםאתהתכונות הללו? כיצדזהגורםלכםלהרגיש? האםגיליתםעלעצמכםדבריםחדשים? האםגיליתםעלחבריםשלכםדברים חדשים? האםביוםיוםאתםנוהגיםלומרלחבריםאולמשפחהוכו' אתהתכונותהטובות שלהם? מדוע? התכונה שם שם שם בעל\ת כושר ארגון יש לרשום כל אחד מחברי הקבוצה לפחות פעם אחת. אין לרשום שם של תלמיד יותר משלוש פעמים. עומד\ת על דעתו\ה מצליח\ה להצחיק פתוח\ה סבלני\ת לאחייביםלמלאאתכל התכונות. בכלתכונהניתןלרשום מספרחברים. מוכן\ה לשתף פעולה בצוות כן\ה מפרגן\ת מציאותי\ת מגלהכושרמנהיגות עוזר\תלזולת יצירתי\ת מאופק\ת כיףלהיותאיתו\ה אפשרלקבלממנו\היעוץ ניתןללמודממנו\ההרבה 46

48 מתחם המספרים שלב קבוצתי אחריות קבוצתית על התלמידים לדרוך על המספרים בסדר עולה ולפעול לפי הכללים שנקבעו ללא דיבור אחד עם השני. הפעילות יכולה להתאים לתחילת שנה כדי ליצור גיבוש ושיתוף פעולה או לשלב מתקדם יותר. התלמידישפראת יכולתהריכוזשלו. התלמידיתמודדעם הצלחותוכישלונות. התלמידילמדלעבוד בשיתוףפעולה. פיתוחמנהיגות תלותהדדית אחריות קבוצתית עבודתצוות לוחות ממוספרים מ או פחות, תלוי בגודל הקבוצה. חבל לסימון קו הזינוק ולתחום את השטח דק' הערכותלפעילות: מפזרים את לוחות המספרים אקראית בתוך השטח התחום בחבל. על חברי הקבוצה לדרוך על רצף המספרים מ בסדר עולה. חשוב לצייןכיאסור להם לדבראחד עםהשני. ישלחלקאתהקבוצהל- 2 בהתאםלמספרהמשתתפים. הנחיותלקבוצה: "שימולב, לפניכם לוחותמספריםמ עליכםלדרוךעל המספרים בסדר עולה מ- 1 עד 30 בזמן הקצר ביותר ובמינימום פסילות. שימו לב לכללים הבאים: אסור לשני תלמידים לדרוך בו זמנית על אותו מספר, אסור לדבר אחד עם השני, ואם מישהו טעה הוא נפסל וצריך להתחיל מהתחלה. בהצלחה!" דגשיםנוספים: -במקוםלדרוךעלהסדרשלהמספריםמ אפשרלבקשמהמשתתפיםלגלותאתהצופן הסודידרךהפסילותשלהם. -אפשרלבצעבהתחלהתרגולשל המשימהואחריואת התחרות. 47

49 מהימטרתהמשימהלפידעתכם? מההיההקושיבביצועהמשימה? כיצדהתגברתם עליו? מההיההגורםלהצלחתהמשימה? מהאפשרללמודמהמשימהלחיים? באילועודמקומותבחייםאתםנתקליםבמצביםשצריךלשתףפעולהכדי להשיגמטרהמשותפת? האםהייתהאסטרטגיהלפתרוןהמשימה? איזו? באילומקומותבחייםאתם צריכיםלתכנןלפניביצועמשימות? 48

50 דגלים שלב קבוצתי שיתוף פעולה ואחריות קבוצתית על כל קבוצה לנסות ולהשיג בדרכים יצירתיות את הדגל של הקבוצה היריבה. התלמידיםיפתחואסטרטגיות שונות. התלמידיםיעבדובעבודתצוות כדי להצליחבמשימה. המדריךיזההמנהיגותבקרב חבריהקבוצה. שיתוףפעולה חשיבה אסטרטגית יצירתגאוות קבוצתיתסביב הדגל אל בד בשני צבעים מספריים חבל לתיחום צבעי גואש מכחולים מקלות של מטאטא 90 דק' יש לשחק רק על משטח רך (דשא או חול). הערכות לפעילות: יוצאיםעםהחניכיםלפארקגדולביישוב. מחלקיםאתהקבוצהל- 2 קבוצותונותניםלכלקבוצהדגל. עלכלקבוצהלהקיםלעצמה "שטח- בסיס" שבמרכזונמצאהדגלשלה. הנחיות לקבוצה: כלקבוצהמנסהלהתגנבלשטחשלהקבוצההשנייהבמטרהלחטוף אתהדגלשלהקבוצההשנייה. אםמישהומקבוצהאחתנתפסבשטח שלהקבוצההשנייה, הואנחשבשבוי. המשחקמסתייםכאשראחתהקבוצותמצליחהלגנובאתהדגלשל הקבוצההיריבה. דגשיםנוספים: ניתןלערוךחילופישבוייםאולערוךמבצעלהצלתושל השבויוחטיפתומידיהקבוצההיריבהעלידיהתגנבות לשטחשלהקבוצהבוונגיעהבו. 49

51 האםביצעתםאתשתיהפעולות - גםשמירהעלהדגל שלכםוגםהשגתדגלהקבוצההיריבה? האםהייתהעדיפותעליונהלאחתמהפעילות? האםיכולתםלשמורעלהדגלבצורהטובהיותר? האםהרגשתםאחריותאישית/קבוצתיתכלפיהדגלשלכם? מהעשיתםבנידון? 50

52 ג'נגה קוביות שלב קבוצתי שיתוף פעולה עלכלהקבוצהלנסותלהשאיראתהמגדלעומדויציב. התלמידיםיעבדובעבודת צוות. התלמידיםיתנוהזדמנות לכלחבריהקבוצה. התלמידיםיחשבובצורה יצירתית. שיתוף פעולה חשיבה יצירתית עבודתצוות צבעי גואש לבני עץ מלבניות דק' יש לבצע את הפעילות רק על הדשא. את הוצאת הלבנים יש לבצע בצורה מבוקרת ולוודא שבכל פעם נמצא חניך אחד ליד הלבנים. הערכות לפעילות: לאט, לאט המגדל מאבד משיווי משקלו, המתח עולה ובסופו של דבר מישהו גורם לבניין להתרסק! המשתתף האחרון שהצליח לשלוף לבנה ולהניחה מבלי לגרום לקריסתו, הוא המנצח! הנחיות לקבוצה: כלמשתתףישלוףבתורו, בזהירותרבהובידאחתבלבד, אתאחת מלבניהעץאשרמרכיבות אתהמגדלולהניחאותןבעדינותובצורה מסודרתעלגגוכדישהמגדללאיקרוסויישארשלם. על חלקמהלבניםיהיוציוריםאונקודותציוןשיעידועלמשימהשל חשיבהקבוצתית, עלחלקן מעכביתורלקבוצהועלחלקןמאפשריתור כפול. עלהקבוצהלהגיעלמצבשבוהמגדללאקורס. בכלפעם שהואיקרוס, ייאלצוהחניכיםלתכנןאותוולהתחילומחדש. דגשיםנוספים: ניתןלהוסיףמשימותקבוצתיותכדילעודדשיתוף פעולהועבודתצוות. 51

53 איך היה לעבוד בשיתוף פעולה? האם שיתוף הפעולה היה נחוץ להצלחת המשימה? היכן חשוב לשתף פעולה כדי לעמוד במשימות? 52

54 אזיקים שלב קבוצתי שיתוף פעולה התלמידים יתירו את החבלים הקשורים על ידיהם. התלמידיםיחשבובצורה יצירתית התלמידיםישתפופעולהבניהם עלמנתלהשתחררמהחבלים המדריךיעודדאתהתלמידים לאלוותר חשיבה מחוץ לקופסה שיתוף פעולה חבלים 15 דק' ישלוודאשהחבליםלא קשוריםחלשמדיולא חזקמדי, בכדילא לגרוםנזקבריאותי הערכותלפעילות: ישלחלקאתהתלמידיםלזוגותולקשוראתידיהםבחבלים. עלכלזוגלהתיראתהחבליםכמהשיותרמהר. הנחיותלקבוצה: שלבראשון: חלוקת הקבוצה לזוגות, כשכל זוג קשור בחבלים. על כל זוג להשתחרר בזמן הקצר ביותר. שלב שני: אם אינם מצליחים, יש לתת רמז "חשבו מחוץ לקופסה". דגשים נוספים: אפשר גם להגביל אותם בדיבור ביניהם. 53

55 איך התחושה להיות תלוי באחר? האם שקלתם לוותר, כשלא הצלחתם להשתחרר? כמה זמן לקח לכם להגיע לפתרון? 54

56 הששת שלו שלב קבוצתי קבלת האחר/ התקדמות אישית התלמידיםמכניסיםלקופסהפתקאותעם שמם, וכלאחדצריךלקחת מהקופסה 6 פתקאות. בסוףהפעילותכלאחדמהתלמידיםצריךלהחזיקבידו את 6 הפתקאותעםשמובלבד. התלמידיתנסהבחשיבה יצירתית. התלמידיתמודדעםקושי ופתרון. התלמידיביןאתהקשרשבין סיועלקבוצהלביןסיועלעצמו. יצירתיות כושרשכנוע תקשורתבין אישית דפים צבעוניים כמספר המשתתפים כלי כתיבה קופסה ד' 55 הערכות לפעילות: כלתלמידיקבלדףויחלקאותול- 6 חלקים. לרשותהתלמידיעמדוכליכתיבה כךשהואיוכללכתובאתשמו 6 פעמיםבאופןיצירתיומעניין. הנחיותלקבוצה: שלב 1 : "עליכם לחלק את הדף ל- 6 חלקים, ועל כל חלק לכתוב את שמכם בצורה יצירתית ומעניינת. לאחר מכן עליכם לקפל את 6 הפתקאות ולהכניסן לקופסה." [המדריךמערבבאתכלהפתקים] שלב 2 : "עליכם לבחור 6 פתקים כל אחד בתורו. בהינתן האות כולם פותחים את הפתקים ביחד. כעת, עליכם להשיגעלידי משאומתן אתכל 6 הפתקיםעם שמכם. שימולב: איןלתתפתקמבלילקבל בתמורהפתק. ישלדברבצורהנעימהויפה. המנצחהוא זהשמקבלראשוןאתשישייתהשמותשלו." דגשיםנוספים: אפשרלשנותולהוסיףשתמורתכלפתקיינתןמידעאישי, משימה, משכוןוכו'. אפשרלהתחילאתהמשימהבליכלליםברוריםאלא לומרשעליהםלהשיגאת 6 הפתקיםעםשמםולראות מהקורה. לאחרמכןאפשרלשאולמהישלשנותולקבוע חוקיםברורים. אפשרלחלקאתהמשימהלקטגוריות: 50 נק' למישהשיגאתהפתקים, 30 נק' למיששכנעבצורהמקורית, 20 נק' למישדיברבצורהמנומסת ויפהוכו'.

57 האםלפידעתכםזוהייתה משימהקבוצתית? מדוע? מדועלפידעתכםחשובלעזוראחדלשניגםאםזה לאנראהכמקדםאתהמטרההאישיתשלך? מדועחשובלפתחכושרשכנועבחיים? ומההקשר בינוליצירתיות? מהזהמשאומתן? לשםמההואחשובבחיינו? מהלמדתםמהמשימההזולחיים? איךהצלחתםלשכנעאחריםכדילקבלאתהפתקיםשלכם? איפהבחייהיוםיוםאתםצריכיםלשכנעאחריםכדילהשיגמהשאתםרוצים/ צריכים (ביתספר, בית)? איךאנימוצאטיעוניםמשכנעיםוניגשאלהמורהכדילדברעלציון, אואל הורהכדילהשיגמשהושאנירוצה? 56

58 מונופול עירוני שלב אישי כל החניכים מקבלים סכום כסף התחלתי זהה. עליהם לעבור בלוח המשחק על פי תור ולהישמע להוראות הכתובות בו. התלמידיםיכירואתהעירבה הםמתגוררים. התלמידיםיפתחוחשיבה "מחוץלקופסה". התלמידיםיפתחואסטרטגיות עלמנתלהישארבמשחק. היכרותעם הסביבה פיתוח אסטרטגיות חשיבה יצירתית חיילים כמספר המשתתפים לוח משחק כסף דמה קוביות ענק דק' הערכות לפעילות: מס' משתתפים: כ- 20 בחירת תפקידי מפתח: לשיקולכם בחירת בנקאי לניהול הקופה הנחיות לקבוצה: בתחילתהמשחקכלמשתתףיקבלמהבנקאימשכורתעלסך 1500 בכלפעםשיעבורמשתתףבנקודתההתחלה, הואיקבל מהבנקאיעוד נוספים. 200 בכלפעםשמשתתףיעצורבלוחהמשחקעלמשבצת ששייכתלאזורשקנה, יקבל 100 מהבנקאי. משתתףשיעצורבלוח המשחקעלגבימשבצתששייכתלאזורשנקנה, ייאלץלשלםסכום שינקובהבנקאילבעלהנכס. עלגבילוחהמשחקיהיונקוביםהמחירים שלהאזוריםהשוניםבעיר. מותרלכלמשתתףלקנותולמכורנכסים. משבצתכלא: משתתףשיעצורבלוחהמשחקעלמשבצתזויאסוף כרטיספקודהאותיבתמזל, אשרמורהעלכניסתולכלא והואייאלץלהתעכבתורנוסףמבלילשחק. פשיטתרגל: אםנגמרוהכספיםאוהנכסים, עלהמשתתף להכריזעל "פשיטתרגל" ולצאתמהמשחק. עיר, ארץ, דגשיםנוספים: ניתןלשחקמונופולבמגווןתחומים ערכים וכד'. 57

59 58

60 תקשורת ע"י כדורים שלב קבוצתי תקשורת קבוצתית על חברי הקבוצה להקשיב להנחיות ולאסוף כמה שיותר כדורים. פעילות זו מתאימה רק לשלב מתקדם של הקבוצה בו כבר יש אמון בסיסי. התלמידילמדלעבודבצוות ולהקשיבלהוראות התלמידילמדלהעבירהוראות התלמידיפתחאתכישוריהחשיבה והאסטרטגיהשבו התלמידילמדליצוראמוןותקשורת ביןחבריקבוצתו. אמון שיתוףפעולה יצירתיות תקשורת והנחיה הרבה כדורים קטנים (גודל של כדור טניס). דליים לאיסוף הכדורים. כיסויי עיניים. 45 דק' יש לדאוג ששטח הפעילות יהיה נקי ממכשולים. להשגיח על חברי הקבוצה מכוסיי העיניים. הערכותלפעילות: לחלקאתהתלמידיםלשלשות. לכלאחדבשלישייהיש תפקיד: מנחה, קשרואוסףכדורים. המנחיםיושביםבשורה שלכיסאות, מולםהקשריםומאחוריהקשריםאוספיהכדורים מכוסיעיניים. לאחרשאוספיהכדוריםמכסיםאתעיניהם מפזריםמלאכדוריםבכלהשטחונותניםלכלאחדמהםדלי. הנחיותלקבוצה: "עליכם לאסוףכמהשיותר כדורים. רקהמנחהנותןהוראות אבל בפנטומימה, אסור לו לדבר. המנחה מעביר את ההוראות לקשרים הרואים והם מתרגמים בדיבור לאוספי הכדורים" דגשיםנוספים: -ניתןלהגבילאתהמשימהבזמן. -ניתןלהחליףתפקידיםבאמצע. 59

61 איךהרגשתם? כלאחדמבעליהתפקידים? מהנדרשמכםכדילבצעאת המשימה? כיצדבאולידיביטויבתרגילמאפייניעבודתהצוות? כמהכדוריםהצלחתםלאסוף? זההרבהכדוריםאומעט? מההיוהקשיים באיסוףהכדורים? איךהועברוההוראותלאיסוף? מדוע, אםבכלל, קשהלהעבירהוראותמדויקותשמישהואחרמעביראותםאליך בפנטומימה? האםהיהקשהלהתעלםמההוראותשלשארהקשרים (מהצוותיםהאחרים)? מדוע? מהיתקשורתביןאנשים? ובפרטביןחבריצוות? מדועחשובההתקשורתעםאנשיםאחריםבחייכם? (הורים, מורים, חבריםוכו') 60

62 ג'אגלינג קבוצתי שלב קבוצתי אחריות קבוצתית התלמידים ישחקו בג'אגלינג. הם ימסרו את הכדור בין חברי הקבוצה לפי הכללים שיקבעו. הפעילות יכולה לשמש כהיכרות בתחילת שנה או בשלב מתקדם בו חברי הקבוצה צריכים לעבוד יחד בשיתוף פעולה. התלמידיפתחאתהתקשורת הבין-אישיתשלו. התלמידיתנסהבחווייתהצלחה וכישלון. התלמידיתנסהבפעילות הדורשתהקשבה. ותשומתלב. כדורים אחדים Be here השתתפות הקשבה ותקשורת מוטיבציה אחריותוערבות הדדית ד' יש לשים לב שהמשתתפים מכבדים את הכללים ולא זורקים כדורים זה על זה. הערכות לפעילות: יש לסדר את התלמידים במעגל. תחילה יש לדאוג לכדור אחד שיעבור בין המשתתפים לפי הכללים שיוזכרו בהמשך. בשלב מתקדם יש להכניס למעגל כמה כדורים. מטרת הפעילות: שהכדורים לא יפלו לרצפה. הנחיותלקבוצה: שלבראשון - כדוראחד "שימו לב, עליכם לזרוק את הכדור לפי הכללים הבאים: הכדור צריך לעבורבין כולם. איןלמסוראת הכדורלמישמסר אותו. אסורלהעביר אתהכדורלשכןמצד ימיןאושמאל. הסבביסתיים כאשרהכדורחוזר למישהתחילאתהסבב." שלבשני הוספתכדוריםבהדרגה "עליכם לדאוג שהכדורים יהיו באוויר ולא יפלו על הרצפה. הכדורים צריכיםלהיות בתנועהמתמדתתוךכדיהתמסרות. כדור שנופלנפסלומתחילים מהתחלה." דגשיםנוספים: ניתן להקשות ולהגביל את המשימות בזמן, או לבחור רק משתתף אחד שידבר וכו'. אפשרות אחרת: מעגל הדממה: כולם יושבים במעגל בישיבה מזרחית ומגלגלים את הכדור בין המשתתפים. ללא דיבור מעבירים את הכדור לפי כללים שיקבעו מראש. כדי להעלות את רמת הקושי אפשר להכניס עוד כדורים. 61

63 מה היה קשה במשימה וכיצד התמודדתם עם קושי זה? מה למדתם מהמשימה לחיי היום יום שלכם? (לתת דגש על עמידה מול קשיים בלי להתייאש) מדועשיתוףהפעולההיהגורםחשובלהצלחהבמשימה? מדועחשובלהיותסבלנים? האםסיימתםאתהסבבבזמןהקצרביותר? כיצד? באילוסיטואציותבחייםעליכםלנסותולאלוותר? האםאתםעושיםזאתלבד? נעזריםבאחרים? מדועחשובלנסותלהתמודדולאלהתייאשולוותר? (בלימודים, בפעילויותחברתיות, בבית...) 62

64 מנהיגות שלב אישי בתוך קבוצתי כל התלמידים מכוסיי עיניים, חוץ מאחד שאמור להנהיג ולהוביל את שאר החברים במסלול מכשולים במגוון דרכים. התלמידיםייחשפו למספרדרכימנהיגות. התלמידיםיקדישו תשומתלבוהקשבה למנהיגכדילעבור את המכשולים. מנהיגות הקשבה שיתוףפעולה תקשורת כיסויי עיניים הכנת מסלול מכשולים דק' ישלוודאשמסלול המכשוליםלא מסוכן מדי הערכותלפעילות: התלמידים יכסו את עיניהם, חוץ מתלמיד אחד, אשריצטרך להנהיגאתהקבוצהולהובילאותהבתוךמסלולמכשולים. הנחיותלקבוצה: שלבראשון: עלהתלמידהרואהלהובילאתהקבוצהרקעל ידימגע, ללאקול. שלבשני: עלהתלמידהרואהלהובילאתהקבוצהרקבעזרת לחישותבאוזנישארהחברים. שלבשלישי: עלהתלמידהרואהלהובילאתהקבוצהמתוך עמדהמרוחקת. דגשיםנוספים: אפשרלהקשותעלהמשתתפיםולהגבילאת המשימהבזמןובלחץשלרעש. אפשרלהוסיףמשימותבאמצעהפעילות ולראותכיצדהמובילמתמודדאיתן. 63

65 לאיזה סוג מנהיגות הכי התחברתם? האם היה סוג מנהיגות שלא התחברתם אליו כלל? איזה סוג מנהיגות היית רוצה לאמץ לעצמך? 64

66 תקשורת בציור/ לגו שלב קבוצתי תקשורת קבוצתית על חברי הקבוצה להיות קשובים לבני זוגם על מנת לבצע את המשימה הנדרשת בדיוק הרב ביותר. הפעילות מתאימה לשלב בו חברי הקבוצה כברמכירים אחד את השני. התלמידישתףפעולה עםחברו התלמידילמדלהקשיב להוראות התלמידיחשוב "מחוץלקופסא" בהנחייתבןהזוג תקשורתוהנחיה שיתוףפעולהבין בניהזוג הקשבה יצירתיות לגו/ ציורים מוכנים. דפים לבנים. עטים/ טושים/ עפרונות דק' הערכות לפעילות: מחלקיםאתחברי הקבוצהלזוגות- רצוילאחברים. אחדמנחהוהשני מונחהולאחרמכןמתחלפים. הנחיות לקבוצה: מטרת המנחה: "עליך להנחות את בן זוגך בצורה הכי מדויקת כדי שהתוצריהיהזההלשלך". כלל: יושביםגבאלגב, אסורלראותהאחדאתהשני. דגשיםנוספים: אפשרלהקשותולהוסיףאלמנטשלזמן. אפשרלעשותאתהמשימהבשלשותכאשר עלהמנחה- המצייר/ הבונהאסורלדברכללורקהמקשריכוללהעביראתההוראות. בקבוצהמתקדמתניתןלבחורמישהואחדשצריךליצור משהומלגו, למשלההוראה: "לבנותאתביתחלומותייך" והואמדריךשנישחקניםנוספיםבצורהכזושאףאחדלא רואהאתהשניוהםצריכיםלבנותמהשהמנחהאומר להם. עלמנתלשתףילדיםנוספיםכדאילתת תפקידיםכגון: כתיבתדבריהמנחהעלהלוחכדי לבחוןאתהוראותיובעיבוד, משגיחיםשלאיוכלו להציץ, החלפתתפקידיםתוךכדיוכו'. 65

67 איךהרגשתם? (מנחה, מונחים) מהנדרשמכםכדילבצעאת המשימה? מההיוהקשייםבביצועדיוקהמשימה? מההקושיבחוסרהיכולתלראותאחדאתהשני? מהיתקשורתביןאנשים? ובפרטביןחבריצוות? מדועהחשיבותשלתקשורת? אםהיהאלמנטשלזמןכיצדהשפיעהדבר? אםהיהמקשר ) מישהושתווךאתההסבר) איךזההשפיעעלביצועהמשימה? שיפר/ גרע? מדוע? מדועתקשורתהינהדברהכרחיוחשובבחייהיםיוםשלנו? מהקורהכאשרהתקשורתלאטובה? (למשלעםאמא/ אבא, מורה..) 66

68 שיח אילמים שלב קבוצתי אחריות קבוצתית התלמידיםצריכיםלבצעמשימותשונותתוךכדיאחיזהבידאחת בחבלוללאדיבור. כדאילבצעאתהפעילותבשלבבוחברי הקבוצהמכיריםזהאתזה. התלמידיפתחאמוןבזולת. התלמידיביןאתהחשיבות בעבודתצוות. התלמידיזההאתהקושי ויתמודדאיתו. אמוןהדדי אחריות קבוצתית חשיבותשיתוף הפעולה חבל ארוך לכל המשתתפים ד' לדאוג למרווחים בין התלמידים כדי למנוע נפילות ודחיפות. הערכות לפעילות: פריסת חבל לאורך, הכנת רשימת משימות המתאימה לקבוצה המחולקות מדרגת קושי קלה לדרגת קושי גבוה יותר (דוגמאות למשימות: עליכם להסתדר לפי גובה מהנמוך לגבוה ביותר, עליכם להסתדר לפי תאריך לידה, עליכם להסתדר לפי שמות בסדר הא"ב, עליכם להסתדר לפי שמות רחובות לפי הא"ב, לפי מס' האחים וכו'), התלמידים יהיו מסודרים בשורה ויחזיקו בצד אחד של החבל לאורך כל המשימות. הנחיות לקבוצה: "עליכם לבצע את המשימות הבאות ללא דיבור ולאורך כל המשימות להחזיק את החבל ולא לעזוב אותו" דגשיםנוספים: ניתןלהעלותאתרמתהקושיע"יהקצבתזמןלכלמשימה. ניתןלחלקאתהקבוצותלשתיים (לדאוגלעודחבל) ולערוךתחרותביןשתיהקבוצות. ניתןבסוףכלמשימהלתתלהםאותאומילה שבסוףתיצורפתגםאומשפט. 67

69 מההיוהקשייםבביצועהמשימהוכיצדהתגברתםעליהם? מדועלפידעתכםקשהלתקשרללאדיבור? מהקורהכאשראחדמחבריהקבוצהלאמשתףפעולה? כיצדניתןלפתורקושיזה? איפהבחייםאתםצריכיםלבצעמשימותהתלויותבאחרים? (עבודותבביתספר, עזרהבבית, פעילויותעםחברים, חוגיםקבוצתייםוכו') איךאתםמרגישיםשהצלחתכםתלויהבאחרים? האםהםקרוביםאליכםאולא? מדוע? 68

70 זהירות שביר שלב קבוצתי אחריות קבוצתית התלמידיםיקבלוביצהויצטרכולבנותדגםשישמורעליהכשתיפול. אפשרלהשתמש בפעילותגםכאשרחבריהצוותעדייןלאמכיריםאחדאתהשניוגםכאשרהקבוצה מגובשת. ישלשיםלבלעיבודהרלוונטי לשלבבובוחריםלבצעאתהפעילות. התלמידילמדלעבודבצוות. התלמידיעלהאתהביטחוןהעצמי שלו. התלמידיפתחתחושתמסוגלות ומנהיגות. התלמידינצלאתהמשאבים שעומדיםבפניו. אחריותקבוצתית עבודתצוותושיתוף פעולה חשיבהיצירתית תרבותדיוןודיבור ביצהלכל 3-4 תלמידים קשים דבקסלוטייפ חומריםנוספיםלבניית המתקן ד' ישלאחוזאתהסנאדה בשתיידייםולשיםלב שהחניכיםלאמעלים/ מורידיםאתהסנאדה. הערכות לפעילות: ישלחלקאתהקבוצהלקבוצותקטנותשל 4-5 משתתפים. לכלקבוצה יש לתת ביצה, 20 קשים ומטר של נייר דבק, דף לתיעוד ביצוע המשימהוכליכתיבה. בנוסףאפשר להציעעודחומריםשיכוליםלסייע לבניית המתקן, הכולתלוי בתקציב העומד לרשות המדריך. כל קבוצה צריכה להכין מתקן שיגן על הביצה מפני שבירה. לאחר הזמן הקצוב מכנסיםאתכולםבמעגל. יש להניח במרכז על הרצפה שקיות זבל למקרה שהביצים ישברו. זורקים לאוויר את הביצים. מתקן שהגן על הביצה והיא לא נשברה מנצח. הנחיות לקבוצה: "שימו לב, עליכם לבנות מתקן להגנה על הביצה שקיבלתם עם החומרים שלפניכם. בעוד כרבע שעה יעמוד נציג אחד מכל קבוצה במרכז המעגל ויזרוק את הביצה מגובה הכתף שלו. על הביצה להישאר שלמה. קבוצה שעבדה בשיתוף פעולה והביצה לא נשברה היא המנצחת." חשוב להבהיר לתלמידים שבכל קבוצה יהיה תלמיד שיתעד את קבלת ההחלטות ואת שיתוף הפעולה בקבוצה. דגשיםנוספים: לפנישזורקיםאתהביצהחשובשהנציגשל כלקבוצהיתאראתהמהלך שעמדמאחוריהקמתהדגם 69

71 מההייתההרגשתכםבמהלךהפעילות? מההייתהשיטתהעבודה? האםכולםהסכימועלשיטתהעבודה? האםניתנהאפשרותלכולםלומראתדעתם? האםכולםהשתמשו בזכותזו? איךהתנהלהדיון (אםבכלל) במהלךביצועהמשימה? מהוהדברהמרכזיאותו אתםלוקחיםכיחידים\כקבוצהלהמשך פעילותכםהמשותפת? האםהיהמישהושלקחיותראחריותאותכנןאתהמתקןוהנחהאתהאחרים? האםכדאילתכנןתחילהואזלבנותאושכדאילהתחילמידבבנייה? האםעמדתםבמשימה (הביצהלא נשברה?) אולא? מדוע? מדועישכמהחבריםבכלקבוצהולאעובדיםכיחידים? מההיתרוןשלקבוצהעלפניהיחיד? האםבחייהיוםיוםאתםנעזריםבחבריםאומשפחהוכו' עלמנתלהצליחבמשימותהניתנותלכם? שיעוריבית, עבודותוכו'? מדוע? 70

72 לחץ חברתי - סיטואציות שלב קבוצתי אישי-קבוצתי כל קבוצת תלמידים תקבל סיטואציה של לחץ חברתי ותצטרך להציג אותה לשאר חברי הקבוצה. בכל קבוצה יהיה כיסא ריק אליו יגיע מישהו ויצטרך לספר כיצד היה מתמודד באותה סיטואציה. התלמידיםייחשפולסיטואציותשל לחץחברתי. התלמידיםילמדוכיצדמתמודדים עםלחץחברתי. התלמידיםיבינוכוחהשלהקבוצה ושלהלחץבתוכה. התלמידיםיבינוכילחץחברתייכול להיותחיובי. התמודדות עםלחץ קבלת החלטות כרטיסיות עם סיטואציות 45 דק' הערכות לפעילות: ישנן 4 סיטואציות: 1.כל החבר'ה יושבים לפני יציאה, כשפתאום אחד החברים מוציא בקבוק וודקה ומוזג לכולם לשתות. אתה אינך רוצה לשתות, אך כולם שותים. מה תעשה? 2.חבר מהכיתה רב עם ילד מכיתה אחרת. כל החבר'ה החליטו שמפרקים את הילד ההוא במכות אחרי שעות הלימודים. הילד ההוא שכן שלך ואתה יודע שהוא ילד טוב. אתה אינך רוצה להרביץ לו, אך כל החבר'ה לוחצים עליך. מה תעשה? 3.לילה לפני היום האחרון ללימודים מארגן אחד מתלמידי הכיתה פוגרום בבית הספר. אינך רוצה לקחת בדבר חלק, אך כולם כבר נסחפו לתוך זה. מה תעשה? 4.הגעת לתוכנית עזריאלי והחלטת שאתה רוצה לעשות שטויות ולא ללמוד. שאר חברי הכיתה משקיעים ורוצים להצליח בלימודים. לא בא לך ללמוד ולהשקיע, אך כולם עושים כך. מה תחליט? הנחיות לקבוצה: מחלקיםאתהקבוצהל- 4, כשכלאחתמקבלת סיטואציהוצריכהלהציגאותה ללא הפתרון. בכלהצגה ישכיסאריקבויצטרךלשבתתלמידולחשובכיצדהיה פועל. לאחרמכןמציגיםאתהפתרונות האפשריים. 71 דגשיםנוספים: הסיטואציותיכולותלעבודנהדר כשהמדריךבענייניםומעודדאת התלמידיםלהשתתףואףמפעיל לחץעליהם.

73 בפעילותזוישלעיבודמשמעותגדולהביותר. מהולחץחברתי? האםתמידאפשרלהתמודדעםהלחץ? לפעמים כדאי לוותר? האםנכנעתםאיפעםללחץחברתי? האםהלחץהחברתייכוללהיותחיובי? 72

74 כדורגל סיאמי שלב קבוצתי קבוצתית אחריות כלזוג תלמידים צריךלהבקיעכמה שיותר גוליםבשער. כדאילבצעפעילותזוכאשר חברי הקבוצה מכירים זהאתזה ויכוליםלעבודיחד. התלמיד ילמד לשתף פעולה עם חבריו לקבוצה התלמיד ילמד לתת אמון בחבריו לקבוצה לקיחת אחריות פיתוח מנהיגות הקשבה ותקשורת 5-6 סנאדות באורך 1 מ' הערכות לפעילות: דק' ישלאחוזאתהסנאדה בשתיידייםולשיםלב שהחניכיםלאמעלים/ מורידיםאתהסנאדה. אתשטחהפעילותישלארגןלמשחקכדורגל (לדאוגלשער, כדור וכו'). יש לחלק את הקבוצה לזוגות ניתן לאפשר לתלמידים לבחור בעצמם את בני הזוג או לקבוע מראש. כל זוג צריך להיקשר ברגליהםאחדלשני (רגלימיןשלאחדעםרגלשמאלשלהשני) בשעריהיוזוגשיעמדוגבאלגבויהיוקשוריםבשתיהרגליםולא רקרגלאחד, המטרהשלהםלהגןעלהשאר. המטרה של כל זוג הוא לבעוט בכדור לשער ולהצליח להבקיע שעריםלפיהכלליםשיקבעו. הנחיות לקבוצה: שימו לב, עליכם להבקיע כמה שיותר שערים אבל עליכם לעמוד בכללים הבאים: חייבים לזוז יחד, אסור לבעוט ברגל החופשייה, אסור להידחף אלא רק כל זוג בתורו. זוג שמצליח להבקיע כמה שיותר גולים הוא המנצח. דגשים נוספים: 73 ניתן להקשות ולכסות את העיניים של אחדמבניהזוגאולקבועשאסורלדבר..

75 איך הייתה לכם המשימה? קלה/ קשה? מה היו הקשיים העיקריים במהלך המשימה? איך הצלחתם לבצע את המשימה? מה עזר לכם בביצוע? מדוע כל כך קשה לתקשר ללא דיבור/ ראייה? איך הרגשתם כשהייתם צריכים להיות כל כך תלויים במישהו? האם היה מישהו מבין השניים שהנהיג את המשימה והנחה את השני יותר? מדוע? מה התפקיד של מנהיג? האם דרושה הקשבה? מדוע? מה ההבדל בין מי שמקשיב למי שמתעלם? האם הייתה תקשורת הדדית? הקשבה, תרבות דיון? איפה עוד אתם נתקלים בצורך להקשיב? (בית ספר, בית) 74

76 הכדור המרחף שלב קבוצתי אחריות קבוצתית עלהקבוצהלהעבירקונוסשעליומונחכדורממקוםאחדלמקוםשניבעזרת חבלים. פעילותזומתאימהלשלבבוחבריהקבוצהמכיריםאחדאתהשני ועברוכמהפעילויותיחד. התלמידישפראתיכולת הריכוזשלו. התלמידיתנסהבעבודת צוותוגיבוש. התלמידיתמודדעם הצלחה והפסד. סובלנות וסבלנות אמון הקשבה יצירתתקשורת חיובית קונוסשאליוניתןלקשור חבלים 2 בסיסיםלקונוס כדור חבליםדקיםכמספר המשתתפים ד' יש להכין את אזור הפעילות שיהיה נקי ממכשולים כמו אבנים וכו'. הערכות לפעילות: יש לקחת קונוס, להפוך אותו ועל בסיסו להניח כדור. אל הקונוס יש לקשור חבלים מכל הצדדים כמספר המשתתפים, כל משתתף אוחז בקצה החבל. הנחיות לקבוצה: "עליכם להעביראת הכדור כשהואמונחעל גבי הקונוסלצד השנישל המסלול בלי שהוא ייפול. ברגע שהכדור נופל, עליכם לחזור לנקודת ההתחלה." דגשיםנוספים: ניתןלהעלותאתרמתהקושי, למשלאףאחדלאידברחוץמנציגאחד, אולכסותאתהעינייםשלחבריהקבוצהורקאחדידריךאותםוכו'. אפשרלהוסיףאתאפקטהזמןולהגבילאתהמשתתפים לזמןקצובמראש. אפשרלבצעאתהמשימהגםללאהקונוס: נותניםלכל המשתתפיםלאחוזבקצוותהחבליםומניחיםאת הכדורבמרכז "הכוכב" שנוצר. מבקשיםמהםלעבור אתהמסלולבלילהפילאתהכדור. 75

77 איךהרגשתםבפעילות? האםכלאחדמכםלקחחלקבמשימה? מההיהקשהבביצועהמשימה? מהוהגורםהמרכזילהצלחת המשימה? (ריכוז, גיבוש, שיתוףפעולה, צורתדיבורוכו') מההרגשתםכאשרהצלחתםבמשימה? מההרגשתם כשלאהצלחתם? איפהזהפוגשאותיבחיים? היכןביוםיוםאתםנתקליםבמצביםבואתםצריכיםאת הגורמיםשעזרולכםלהצליחבמשימהכדילהשיגמטרה? (בבית, בביתהספר, עם חברים...) מההתוצאהשלהמצביםהללו? (עזרהבלימודים, בבית...) אילומשימותבחייםדורשותמאיתנוריכוז, שיתוףפעולה, הקשבהוכו'? האםישמקומותבחייםבהםאניצריךלקחתיוזמהואחריות? איפה? זהו סיפור על ארבעה בני אדם ששמותיהם: כולם, מישהו, כל אחד ואף אחד. משימה חשובה הייתה צריכה להתבצע וכולם נתבקשו לעשותה. כולם היו בטוחים שמישהו יעשה אותה. כל אחד היה יכול לעשות אותה, אבל אף אחד לא עשה אותה. מישהו התרגז על העניין היות וזו הייתה עבודה לכולם. כולם חשבו שכל אחד יכול לבצע זאת, אבל אף אחד לא תיאר לעצמו שכולם לא יעשו זאת. העניין הגיע לסופו שכולם האשימו מישהו אחד, כאשר אף אחד לא ביצע מה שכל אחד יכול היה לעשות. מסקנה- שיתוףפעולהמביאלהצלחה! 76

78 כדור-עף בלונים שלב קבוצתי אמון/מנהיגות ואחריות התלמידיםמתחלקיםל- 2 קבוצותומשחקיםכדור-עףעםעינייםעצומות. פעילותזומתאימהלשלבבוחבריהקבוצהיכוליםלסמוךלפחותמעטאחד עלהשני. התלמידילמדלסמוךעלחבריו לקבוצה. התלמידיפתחתקשורתבין חבריולקבוצה. התלמידיפתחאתכישורי המנהיגותוהאחריותהקבוצתית שבו. אמון תקשורת שיתוףפעולה מנהיגות בלון רשת כדור עף כיסויי עיניים ד' יש לדאוג שהתלמידים לא יתנגשו אחד בשני. הערכות לפעילות: להתקין את רשת הכדור-עף ולחלק את התלמידים ל- 2 קבוצות משני צדיהרשת. כל השחקנים יהיו מכוסי עיניים מלבד אותם תלמידים שהמדריך יבחר שיהיו מנהיגי הקבוצה. הם יצטרכו להדריך את חברי הקבוצה (כדי להקל אפשר לבחור תלמיד אחד שיהיה אחראי על כל 4-5 תלמידים מכוסיעיניים) וכךהםיעבירואתהבלוןמצדאחדלצדשניבלי שהבלון ייפולעלהרצפה. הנחיות לקבוצה: "שימו לב! כל קבוצה צריכה להעביר את הבלון לצד השני בלי שהבלון ייפול על הרצפה. הקשיבו להנחיות מנהיגי הקבוצה. קבוצה שהבלון שלה ייפול על הרצפה מפסידה נקודות." דגשיםנוספים: ניתןלהתחילאתהמשחקבליכיסוייעינייםואזלשנות אתהכללים, הכולתלויבמבנההקבוצהובשיקוליהמדריך. ניתןלשנותאתהמשחקולפזרבלוניםבמרחב, ומנהיגהקבוצהיצטרךלבקשמהתלמידיםעםכיסויי העינייםלהריםאתהכדוריםולהעבירםלצדהשני. 77

79 כיצדהרגשתםבמשימה? מההיוהקשייםשעלווכיצדהתמודדתםאיתם? איךהרגישומנהיגיהקבוצה? איךהרגישוהתלמידים עםכיסוייהעיניים? מהואמון? מדועהואחשובכלכךוהכרחיבצוות? איךבוניםאמון? איךשובריםאמון? מהקלוקשהיותר? לבנותאולשבור אמון? אתםיכוליםלתתדוגמאותמחייהיוםיוםלמקרהשבומישהושנתתםבואמון שבראותו? (טיולשנתישצובעיםאתהפנים... חברשהבטיחמשהוולאקיים וכו'..) 78

80 עיוור בכיכר שלב קבוצתי אמון/אחריות קבוצתית התלמידים צריכים להרכיב צורות גיאומטריות כאשר הם עיניהם מכוסות. הפעילות מתאימה בעיקר לשלב בו הקבוצה עברה את שלב ההיכרות הראשוני כדי לעבוד על אמון ושיתוף פעולה. החניךיפתחאמוןבזולת. החניךילמדלשתףפעולהעם חבריולקבוצה. החניךיפתחמנהיגותבקבוצה. החניךיגרוםלחבריולקבוצה לסמוךעליו. חבל ארוך כיסוי עיניים Be Safe בטיחותפיזית ורגשית תלותהדדית ואמון שיתוףפעולה דק' יש לשים לב שלא דוחפים אחד את השני. הערכותלפעילות: כל התלמידים עומדים בשורה כשהם אוחזים בחבל ועיניהם מכוסות למעט מנהיג הקבוצה. אפשר לתת לכל אחד מהמשתתפים מספר, כך שידע מתי עליו להתקדם או ללכת אחורה. הנחיותלקבוצה: "עליכםליצוראתהצורה תוך דקות, מוכנים?" דגשיםנוספים: -אפשר להעלות את רמת הקושי, ולאחר התנסות לפחות פעםאחת, לבצעאתהמשימהכאשרעיניכולם מכוסות. -אפשרלהוסיףמתצפתשיתארלאחרמכן אתהתנהלותהקבוצה. 79

81 איךהרגשתםבפעילות? איזהחלקבמשימההיהקשהוכיצדהתמודדתםאיתו? האםצריךמנהיגלקבוצה? מדוע? מהתפקידו? האםעבודתצוותהיאדברחשובבקבוצה? מהלמדתםמהמשימהולקחתםלחיים? האםהצלחתםלסמוךעלמישהנחהאתכם? איפהעוד בחייםאתםצריכיםלסמוךעלאחריםבביצועמשימות? 80

82 הליכה באוויר שלב קבוצתי אחריות קבוצתית על אחד מחברי הקבוצה "ללכת באוויר" בעזרת חברי קבוצתו. הפעילות מתאימה לשלב מתקדם, כאשר חברי הקבוצה כבר מכירים זה את זה. התלמידילמדלעבודבצוות. התלמידיפתחתחושת מסוגלות. התלמידיתנסהבאתגר קבוצתי. אמון שיתוף פעולה אחריות קבוצתית 5-6 סנאדות באורך 1 מ' דק' ישלאחוזאתהסנאדה בשתיידייםולשיםלב שהחניכיםלאמעלים/ מורידיםאתהסנאדה. הערכותלפעילות: יש לסדר 5 סנאדות על דשא או משטח שאינו אספלט. יש לבחורמתנדבשיהיהזהשהולךעלהסנאדות. הנחיותלקבוצה: "עליכם לסייע למשתתף שעולה על המסלול, בעזרת 5 סנאדות, לעבור מנקודה אחת לשנייה." על המשתתפים להסתדרבזוגות ולהיעמדאחדמולהשניכךשייווצרטורשל זוגות. דגשיםנוספים: ניתןלהעלותאתרמתהקושיבהתאםלקבוצהוליכולתה: לתכנןמסלוליםארוכים, קצריםאומפותלים. להוסיף קושי של זמן - ביצוע בזמן המהיר ביותר. אפשר באמצע המסלול לבצע חילופים בין ילדים. אפשר לכסות את עיני התלמיד שעולה תוך שמירהעלבטיחותמרבית. 81

83 מה היו הקשיים בביצוע המשימה? מה היה תפקידו של כל משתתף? מהי מידת האחריות שלו להצלחת המשימה? מהם הגורמים להצלחת המשימה? מה הרגשתם בעת הצלחת המשימה? מה יגרום לקבוצה להצליח גם בתחומים אחרים? מדוע היה חשוב לתת אמון בשאר חברי הקבוצה? אילו מצבים קיימים בחייכם בהם אתם צריכים לתת אמון באנשים אחרים (שהם לא בהכרח החברים הכי טובים שלכם)? 82

84 תחרותיות או שיתוף פעולה? שלב קבוצתי גיבוש הקבוצה החניכים יתמודדו עם משימה הדורשת שיתוף פעולה בין תתי קבוצות בקבוצה הגדולה. הפעילות מתאימה לשלב מתקדם ולא ראשוני, אחרי בניית קבוצה ראשונית. התלמידיפתחאתכישורי החשיבהוהאסטרטגיהשבו התלמידיבחןהתנהגויותבעת תחרותביןקבוצות. התלמידישווההתנהגויותשל שיתוףפעולהמולהתנהגויותשל תחרותיות. שיתוףפעולה אסטרטגיה, תכנון וגיבוש מנהיגות אחריותקבוצתית דגלים בצבעים כחול, אדום, צהוב לכל קבוצה. כסף לכל קבוצה. לוח תוצאות עם כל האופציות האפשריות. (ראה נספח) דק' הערכותלפעילות: מחלקים את הקבוצה ל- 3 צוותים. כל צוות מקבל 3 דגלים בצבעים שונים: אדום, כחול וצהוב ו שקלים. על הלוח תולים את לוח האופציותוטבלתניקודלפיקבוצות. הנחיות לקבוצה: מטרתהמשחק: "להרוויחכסףרבככלהאפשר". כלצוותצריךלהחליטאיזהדגלהואמריםעםהנתןהאות: כחול, צהוב, אדוםוהואיזכהאוישלםעלפילוחהתוצאות. משחקיםשישהסבבים. מבקשיםמכלצוותלשלוחחניךאחדל"שיחתועידה" שלשלושת הקבוצות. השיחהיכולהלהיותמחוץלחדררקביןשלושתםאובתוך הכיתה- שיחהפתוחהביןכולם. 5 דקותלניהולהשיחה. כךאוכךניתן להגיעלהסכמיםמשותפיםשלכללהצוותיםואנולאנתערבבשיחה. חוזריםלשחקבמשחקבמשךשישהסבביםנוספים. גםאםהגיעולהסכםולאעמדובואנחנולאנתערב. דגשיםנוספים: -לשיםלבשכלחבריהקבוצותמשתתפיםולארק מישהואחדבכלקבוצהמחליט. -לאלתתיותרמידיזמןלבחוראיזהצבעלהרים. 83

85 כמהכסףהרוויחו? האםהצלחתםבמשימהשניתנהלכם? מההייתהמטרתהמשחק? כיצדהגדרנואתהמשימהבו? מדועבכלזאתהשתלטהתחרותעלהמשחק? אילויתרונותישבתחרות? אילוחסרונותישלתחרותבקבוצה? מההיתרוןבשיתוףפעולה? באילוסיטואציותבחייהיוםיוםאנוצריכיםלהתפשרולבואלקראתצדאחר, כך שכולםמרוויחים? (בית, ביתספר, חברים) מדועכדאילנולעיתיםלשתףפעולה אפילואםנראהלנושנפסידמכך? לוח תוצאות צהוב צהוב צהוב (- 20) צהוב צהוב אדום (- 20) 20 (- 20) צהוב צהוב כחול (- 20) (- 50) (- 50) אדום אדום אדום (- 50) (- 20) 20 אדום אדום כחול 20 (- 20) 20 אדום אדום צהוב כחול כחול כחול (-10) כחול כחול אדום (-10) 20 (-10) כחול כחול צהוב (-10) (- 20) כחול אדום 10 צהוב 50 84

86 הזירה שלב קבוצתי אחריות קבוצתית החניכים יצאו ביחד מהזירה ע"י שיתוף פעולה. התלמידילמדלעבודבצוות. התלמידיפתחתחושתמסוגלות ומנהיגות. התלמידילמדלתקשרעםחברי קבוצתו. התלמידילמדלהתחשבבשונות ביןאנשים. אמון שיתוףפעולה תכנוןלפניביצוע, סוף מעשהבמחשבה תחילה עזרההדדית חבלי סיזל ד' 85 דגש על צורת ההעברה האופקית פנים כלפי מעלה, אין להתיר העברה של משתתפים עם הפנים כלפי מטה על המנחה לעמוד בצד שאליו מעבירים את המשתתפים. בגובה העליון של התאים יש לחבוש קסדה (קסדת אופניים או קסדת טיפוס) הערכות לפעילות: ישליצור זירה המוקפתבחבליםהיוצרים 3 גבהיםשלחלונות: החבלהראשוןבגובהחציהירך (שלהמשתתפים). החלוןהעליוןאמורלהתחילבערךבגובההכתפיים שלהמשתתפים. גובהכלחלון ס"מ. בתחילתהמשימה כל הקבוצה נמצאתבתוךהזירה. הנחיות לקבוצה: עליכם לצאת בשלום מן הזירה בזמן הקצר ביותר, על פי הכללים הבאים: ישלהעביראתהמשתתפיםביןחבליהזירה, מבלילגעתבחבלים. עלכלנגיעהבחבל שלהעובראושלחבריו העוברחוזרלזירה. דגשיםנוספים: אפשרויותנוספות: -לפניתחילתההעברה, עלהקבוצהלהחליטולהודיע למנחהעלהרצףבויעברוהמשתתפים: *עלהרצףלכלולאתכלשלושתהגבהים, פעםאחת כלגובה. לדוגמה: 1-3-2, 2-1-3, וכד'. *ישלהעביראתהמשתתפים, עלפי הרצףשנקבע, מןהראשוןועד האחרון. -אפשרלקבוע זמןכולללתרגיל עלפימספרהמשתתפים: דקהלמשתתף+ 2 דקותנוספות.

87 למהנדרשתעבודתצוות? מהיההגדרהשלצוות? האםאנחנוצוות? האםמישהוהנהיגאתהמשימה? האםחשובשיהיהמישהושירכזוינהיג? האםאניבוטחבקבוצהשלי? מדועחשובלבטוחאחדבשניבקבוצה? באילומצביםבחייכםאתםנדרשיםלסמוך עלאנשיםולתתאמוןבהם? האםבחייהיוםיוםאתםמעדיפיםלעשותדבריםכחלקמקבוצהאולבד? (עבודות, חוגיםוכו') 86

88 מונופול ערכים שלב קבוצתי קבלת האחר התלמידים מקבלים משחק מונופול, אך במקום לקנות מקומות בארץ עליהם לקנות ערכים. הפעילות מתאימה לשלב בו התקשורת בקבוצה טובה. התלמידיכירערכים. התלמידיבחרבערכים שמשקפיםאתאישיותו. התלמיד יבין את החשיבות שיש בהיותו אזרח תורם ומעורב בקהילה. קבלתהאחר סבלנות וסובלנות מעורבות חברתית לוחמונופול ערכים שטרותכסףמנייר קלפיםשלמשימות, הפתעות ודילמות קוביות שחקנים פוליגללרשוםאתהערכים שנקנובקבוצה ויהפכו למטרותיה ד' הערכותלפעילות: יש להכיןמונופולגדולמקרטוןביצועאו מפוליגלולחלקאתהתלמידים לקבוצות. כל קבוצהמקבלת שחקןוסכום כסףשווה, שבו עליהלקנות כמהשיותרערכים. בסבבהשני, עלמנתלהכפילאתהכסף, עלחברי הקבוצהלהפוךאתהערךלפעולה, לדוגמה: כאשרהערךהואסובלנות = הפעולה היא קבלת האחר. ישנם קלפים של משימות, הפתעות ודילמות. לפני המשחק יש להכין סיטואציות לדילמות. על התלמיד לקרואאתהמקרהולומרכיצדהיהמתנהגאםהיהנתקלבו. ישלהכין בריסטולגדולשייתלהבכיתהלאחר הפעילותובויהיוכתוביםהערכים שנבחרוודרכיהפעולה. הנחיות לקבוצה: "לפניכם מונופול ערכים. עליכם לקנות כמה שיותר ערכים ובסוף הפעילות לבחור את הערכים שאתם רוצים שיהיו בכיתתכם." דגשיםנוספים: ישלעקובאחרהתנהלותהקבוצה, אםישמנהיג לקבוצה, האםכלהחבריםמשתתפיםוכו'. יש לבחור ערכים שיתאימו לקבוצה. 87

89 איךהייתההמשימה? האםחבריהקבוצההיוסובלנייםאחדלשני? האם התקשורתהייתהטובה? מהוערך? לשםמהאנו זקוקיםלערכים? האםחשובשיהיולנוערכיםשמנחיםאותנובחייםובחברה בכלל? מהםהערכיםשבחרתם? מדועדווקאאותם? האםאלוהערכיםהמנחיםאתכם בחיים? באילוסיטואציותבחייהיוםיוםשלכםאתםנתקליםבערכים? בהתנגשותביןערכים? (ביתספר, בית, חבריםוכו') לתקןאתהעולם מדעןאחדחיכלהזמןמודאגמבעיותהעולם, והיהנחושבדעתולמצואלהןפתרון. הואהעבירלילות כימים במעבדהשלוכדילמצואתשובותלספקותשלו. יוםאחד פלשבנובןהשבעלמקוםההתבודדותשלו, נחושלעזורלובעבודתו. המדען, עצבניבגלל ההפרעה, ניסהלגרוםלילדללכתלמקוםאחר. כשראהשזהבלתיאפשרילהוציאאותומשם, חיפש משהושיוכללספקלילדתעסוקהויסיחאתדעתו. הואהוציאמאיזוחוברתדףעםמפתהעולם, גזראותהלהמוןחתיכותונתןאותהלילדביחדעםגליל ניירדבקואמרלו: "אתהאוהבפאזלים, נכון? אזאניאתןלךלתקןאתהעולם. הנההעולםכולו מפורק, נראהאםאתהיכוללתקןאותו. תעשהזאתלבד, לבד." הואחשבשלילדייקחימיםעדשיצליחלהרכיבאתהמפה, אבלכמהשעותלאחרמכןכברשמעאת קולושלבנוקוראלוברוגע: "אבאסיימתי, הצלחתילהרכיב הכול." בהתחלההאבלאהאמין: "לאייתכןשבגילשבעיוכלהילד להרכיבמחדשמפהשמימיולאראה!!!" אבלהואהניחאתרשימותיווניגשלבנו, כשהוא בטוחשהואהולךלראותעבודהמבולגנת להפתעתו, המפההייתהמושלמת, כלהחתיכותהיובמקומן. איךזהייתכן? איךהואעשהאתזה? "לאידעתאיךנראההעולם," אמרהמדעןלבנו, "איךהצלחת?" "אבא", אמרלוהילד, "אניאמנםלאידעתיאיךנראההעולם, אבלכשתלשתאתהדףמןהחוברת, ראיתישבצדוהשניישתמונהשלאדם. כשנתתלילתקןאתהעולםאניניסיתי, ולאהצלחתי. זההיה הרגעשבונזכרתיבתמונהשלהאדםמהצדהשני. הפכתיאתכלהחתיכותוהתחלתילתקןאת האדםשאנייודעאיךהואאמורלהיות. כשהצלחתילתקןאתהאדם, הפכתיאותו, וראיתישהצלחתי לתקןאתהעולם." 88

90 הנשיא שלב קבוצתי אחריות קבוצתית על החניכים להעביר את ה"נשיא" מנקודה אחת לשנייה מבלי שהנשיא ייפגע ממזרקי הצבע של הקבוצה היריבה. הפעילות מתאימה לשלב מתקדם בו חברי הקבוצה מכירים טוב זה את זה וסומכים אחד על השני. התלמידילמדלעבודבצוות. התלמידיחווהאתגרקבוצתי. התלמידיפתחאתאמונובחבריו לקבוצה. התלמידיחשוב "מחוץלקופסה". אמון אחריותקבוצתית אסטרטגיהוחשיבה יצירתית שיתוףפעולה מזרקים גדולים צבעי גואש (צבע לכל קבוצה) סינרי ניילון חבל ד' ישלהשתמשבצבעשאינו רעיללמהולאותועםמים. ישלדאוגשהילדיםמגיעים עםבגדיםשאפשרללכלך. חשובלפעולבשטחפתוח. הערכות לפעילות: יש לחלק את הקבוצה לשתי קבוצות. יש להכין לכל קבוצה דלי עם צבע מהול במים ואקדחי מים. בנוסף יש לחלק שקיות זבל למי שלא רוצה ללכלך את הבגדים (ובכל מקרה יש להכין את המשתתפים מראש כדי שיגיעו עם בגדים מתאימים שאפשר ללכלך). הנחיות לקבוצה: "עליכם לבחור נשיא ולמקם אותובקצההשטח המיועדלכם. המטרה: להעביראתהנשיאלצדהשניולהשיגאתהדגלשלהקבוצההיריבה." כללים: לנשיאאסורלירות. מישנפגע 5 פעמיםפסולויוצאמהמשחק. מותרלהחביאאתהדגל. אסורלירותעלהפנים. אםהנשיאנפגע, הואמתוצריךלהתחילמהתחלהאו לבחורמישהואחר. לנשיאישמתחםבוהואמוגן, ולחבריהקבוצההיריבהאסורלירותלשם. 89 דגשיםנוספים: ניתןלהוסיףולשנותאתהחוקיםבהתאםלקבוצה אךחשובמאודלהקפידואףלהציב "שומרים" נוספיםשבוחניםהאםמישהונפגעאולא. רצוילעשותהפסקותיזומותכדילתתלכל קבוצהלדברולתכנן, ואולי לשנותאסטרטגיה, אחרת התחרותיותתשתלטונפספסאת המטרה.

91 - האםהצלחתםבביצועהמשימה? כלומר, השגתםאתהדגל שלהקבוצההשנייהכאשרהנשיאנשאריבש? - מההקשייםבביצועמשימהכזו? - האםעבדתםבשיתוףפעולהובעבודתצוות? - האםחשבתםכיצדיהיההכינכוןלשמורולהעביראת הנשיא? האםהיהתכנוןמקדיםלביצוע? - כמהחבריקבוצהיצאומהמשחק, כלומרנפגעויותרמ- 5 פעמים? - עלפיאילוקריטריוניםבחרתםאתהנשיא? - עדכמההיהלכםחשובלהעביראותו "נקי"? - איךהרגישהנשיא? האםהואהרגיששהואיכוללבטוחבחבריקבוצתואולא? מדוע? - איךהרגישושארחבריהקבוצה? האםהנשיאהיהיכוללסמוךעליהם? - באילוסיטואציות נוספותבחייכםישנםמצביםבהםאתםחייביםלסמוךעלמישהואחר? (הכנת עבודהבזוגות, משחקיםקבוצתיים: כדורסל, כדורגל, הוריםוכו'...) 90

92 שבלול שלב קבוצתי אחריות קבוצתית עלהחניכיםלהוציאאתהסנדהממרכזהשבלולהחוצהבלילגעת בחבל. כדאילהשתמשבפעילותזואחרישלביצירתהקבוצה. התלמידילמדמהיעבודת צוות. התלמידיתנסהבמשימה קבוצתיתהדורשתתקשורת והקשבה. התלמידיתנסהבמנהיגות. יוזמה תכנון ואסטרטגיה שיתוףפעולה מנהיגות סנדה או מוט גבוה. חבלים לקשירה לסנדה. חבל ארוך ליצירת השבלול ד' יש לשים לב שכולם מחזיקים בחבל ולא משחררים אותו בלי התראה, כדי שהסנדה לא תיפול על אף אחד. 91 הערכותלפעילות: ישליצורמעיןספירלהבחוץ (עלדשאאועלאדמה). בנוסף ישלהכיןאתהסנדהבצורהכזושיהיוקשוריםאליהמספיק חבליםלכללחבריהקבוצה. ישלקשורחבליםלמעלה ולמטה. הנחיותלקבוצה: "עליכםלהוציאאתהסנדהממרכזהשבלולהחוצה, בלי שהסנדהתיגעבחבל. אםהסנדהנוגעתבחבל, ישלהתחיל אתהמשימהמהתחלה." דגשיםנוספים: -כדאילתתלחבריהקבוצהלנסותלהתמודדלבד בהתחלה. רקאחריזמןמה, אםרואיםשהם מתקשים, אפשרלהציעלהםלבחורמישהושידריך אותם והםיקשיבורקלו. -אפשרלבחורמישהושיתצפתעלהמשימה וכךיוכללומרבעיבודמהקרהבצורהיחסית אובייקטיבית. -מומלץלהקציבזמןלמשימהולעשות אותהכמהפעמים, עדשהם מצליחיםלעמודבזמןשהוקצב להם. -אפשרלכסותלחלק מחבריהקבוצהאתהעיניים.

93 איךהייתהלכםהמשימה? קלהאוקשה? מההיוהקשייםהמרכזייםבביצועהמשימה? ממההםנובעים? האםהםקיימיםבכלמשימהקבוצתיתהדורשתשיתוףפעולהמלא שלכללחבריהקבוצה? מההקושיבתקשורתבמשימהכזו? האםהיהמנהיג, מישהושלקחפיקודוהנחהאתהמשימה? מנחההמשימה אםהיהכזה- האםהרגשתשהצלחתלהסביראת עצמךטוב? שהבינואותך? שקראתאתצרכיהקבוצה? מהחשובכאשרישלפקחעלכמהאנשיםבביצועמשימה? כיצדכדאילעשותזאת? איפהבחייהיוםיוםעלינולקחתפיקוד, לתתהוראותולהנהיג? (חוגים - כדורסל, כדורגל, ארגון מסיבה). האםקלאוקשהלקחתפיקוד? ולהיותתחתפיקוד? 92

94 הסיפור המאולתר שלב קבוצתי שיתוף פעולה על כל קבוצה לחבר סיפור מאוצר המילים שקיבלה ולהציגו לקבוצה השנייה בדרך יצירתית. התלמידיםישתמשו בדרכיםיצירתיות. התלמידיםישתפופעולה עלמנתלהציגאתהסיפור. חשיבה יצירתית שיתוף פעולה כ- 20 כרטיסיות מילים בריסטולים טושים 20 דק' הערכותלפעילות: כלקבוצהמחברתסיפורשונהונדרשתלהציגואולהקריא אותוליתרהמשתתפים. הנחיותלקבוצה: כלקבוצהמקבלת מיליםבכרטיסיותגדולות וצבעוניות (מודפסותבענק) ונדרשתלחבראותןיחדלסיפור בעלמשמעותככלהאפשר. בסיוםהעבודהעלחבריהקבוצה להציגאתהסיפורשחיברולשארהחברים. הסיפוריםמגריםומפתחיםאתהדמיוןוגורמיםלחניכים לפעולביצירתיותתוךשיתוףהחבריםברעיונותשלהם. דגשיםנוספים: ישלרשוםבכרטיסיותמיליםבעלותמשמעות רלוונטיתלגילאיםאיתםעובדים. 93

95 לאיזהסיפורהכיהתחברתםולמה? כיצדהתמודדתםבתורקבוצהעםהמשימהלחבר סיפורממיליםבודדותבלבד? 94

96 פאזל חלקים שלב קבוצתי אחריות קבוצתית על התלמידיםלהרכיבאתהפאזללפיהצורותשמופיעותבכרטיסיותהנתונות. הפעילותיכולהלשמשכפעילותגיבושובחינתהתנהלותהצוותאוכפעילות בשלבמתקדםיותרשלהקבוצהכדילעלותאתנושאהתקשורתוהדרךבה עובדיםחבריהצוותאחדעםהשני. התלמידילמדלעבוד בצוות ולשתףפעולה. התלמידיפתחאת היצירתיותשבו. התלמידילמדלהתמודד עםאתגריםבלחץשלזמן. יצירתיות אתגרקבוצתי אחריותושיתוף פעולה פאזל המחולק לפי התרשים בנספח ל- 7 חלקים, עשוי מפוליגל, קרטון ביצוע או כל חומר קשיח אחר. כרטיסיות עם צורות גיאומטריות שונות ד' 95 הערכות לפעילות: ישלהכיןפאזלהמורכבמ- 7 חלקיםהמחולקיםלפיהתרשיםהמופיע בנספח. אפשרלחלקאתהקבוצהל- 2 (נתוןלשיקולהמדריך). ישלבקשמחבריהקבוצהלבנותאתהפאזללפיהצורהשמופיעה בכרטיסשקיבלו. ישלהכיןכרטיסיותעםצורותגיאומטריותשונות ולקבועכמהזמןנדרשלבנותכלצורה. הנחיותלקבוצה: "אגדהעתיקהמספרתעלקיסרסיןששלחלאהובתואריחזהבבצורת ריבועמצופהיהלומים. אתהמתנההיקרההפקידהקיסרבידיושל החיילהכיאמיץשלווציווהעליולהביאהלאהובתו. בדרכולאהובת הקיסרנפלהחיילמהסוסוהאריחנשברלשבעהחלקים. כשראהזאת החייל, נאחזבהלהוניסהלהדביקאתהאריחולהחזירולקדמותו, אך בכלפעםשניסהלהרכיבאתהריבועהתקבלהצורה אחרת. עליכםלהרכיבאתהפאזללפיהצורות. הקבוצהשתצליחלעמודבכלהמשימותהיאהמנצחת. שימולב! לכלמשימהישזמןקצובמראש." דגשיםנוספים: -אפשרלהכיןיותרמ צורותשונות, החל מצורותגיאומטריותועדצורותמורכבותשלבעלי חיים, מבניםשוניםועוד. -כדאילסדראתהכרטיסיות מהקללקשה. -ישלהתייחסבפעילותלשיתוף הפעולהבקבוצה, ליחסאחד לשני, האםישמנהיגלקבוצה וכו'.

97 כיצדהצלחתםלהרכיבאתהפאזל? מהיחשיבהיצירתית? מדועהיאחשובהלנו? מהקורהכאשרהקבוצהנמצאתבלחץשלזמן? האםחוסרהסבלנותהשפיעעלההחלטות? כיצדניתןלמנועהתנהגותלאנעימהכאשרישלחץ שלזמן? מדועישצורךבשיתוףפעולהשלכלחבריהקבוצה? מהקורהכאשראחד החבריםאינומשתףפעולה? חלקי הפאזל: 96

98 מזחלת הכדורים שלב קבוצתי אחריות קבוצתית עלחבריהקבוצהלאסוףכמהשיותרכדורים, כאשרהםיכוליםלהגיעלדלי אךורקעלידי "המזחלת". הפעילותמתאימה לשלבמתקדםשלהקבוצה, לאחרהיכרותראשונית ובנייתה. התלמידילמדלעבודבצוות. התלמידיפתחאת התקשורתעםחברי קבוצתו. התלמידיפתחאתכישורי החשיבהוהאסטרטגיהשבו. גיבוש שיתוף פעולה אסטרטגיה קבוצתית בד שחור למשטח ברגים אוּמ ים חבל ארוך חבל קצר להקפת העץ גלגלת כדורים קטנים 30 ד' - ישלדאוגששטח הפעילותיהיהנקי ממכשולים. - ישלשיםלב שהמשתתפיםלאדוחפים בכוונהאחדאתהשני. הערכות לפעילות: יש להכין משטח ארוך שחור (כמו בתמונה) שאליו מחוברים חבלים מסביב לעץ (או עם גלגלת), כדי שהמשתתפים יוכלו למשוך את קצה החוטים וכך למשוך את עצמם על מנת להתקדם. בנוסף יש להכין בצד כדורים ודלי ליד העץ שבו יאספו את הכדורים. הנחיות לקבוצה: "עליכם לאחוז בחבל ולמשוך אותו כך שהמזחלת תתקדם. המטרה: להעביר כמה שיותר כדורים לדלי." כללים: את הכדורים אסור להחזיק בידיים. אם מישהו נופל מהמשטח חוזרים להתחלה. דגשיםנוספים: -לשיםלבלבטיחות! -אפשרלעשותאתהפעילותכתחרותביןשתיקבוצות. -אפשרלהעלותאת רמתהקושיעלידיהקצבתהמשימה בזמןאועלידיכיסויהעינייםשלחלקמחבריהצוות. 97

99 איךהרגשתםבעתביצועהמשימה? כיצדפעלתםכקבוצה? האםדרךהפעולהתרמהלהצלחתהקבוצה? האםהייתםפועליםאחרת? כיצד? האםהצלחתםבמשימה? מדוע? מההיההקושיהעיקריבביצועהמשימה? האםהיהמנהיגבמשימה? האםישצורךבמנהיגבמשימותכאלו? זהעוזר? באילומקומותבחייהיוםיוםישצורך במנהיגלמשימה? (הכנתעבודהבקבוצות, קפטןנבחרת, מאמןכדורגלוכו'...) 98

100 שאב מהבאר שלב קבוצתי שיתוף פעולה משימתכם "לחלץ" מיםמתוךהחביתשבמרכזהמעגלהממוקש, מבלי להיכנסלמעגלותוךשמירהעל המגבלות. להביןאתהחיוניותשליצירת תקשורתביןהחניךלקבוצה, עלידיביצועעבודתצוות. להביןאתהחשיבותשל תקשורתטובה, הקשבה ושקיפותביןחבריהקבוצה. הקשבה תקשורת עבודתצוות שקיפות חצי חבית גדולה; דלי מים; קרס מחובר לארבעה חבלים; 4 גלגלות; חישוק גדול (קוטר 120 ס"מ) וחישוק קטן (קוטר 30 ס"מ) דק' על המנחה לוודא שיש שטח מתאים שבו יותקן המתקן, כולל חיבור הגלגלות לארבע תמיכות גבוהות (עצים, עמודים וכד'). הערכות לפעילות: משימתכם "לחלץ" מים מתוך החבית שבמרכז המעגל הממוקש, מבלילהיכנסלמעגלותוךשמירהעלמגבלות (ההתגברותעלהמגבלות אפשריתבעבודתצוות מיטבית). הנחיות לקבוצה: שלבראשון: עליכםלהעביראתהמיםשבתוךהחביתמתוךהשטח הממוקשאלנקודהספציפיתשמחוץלשטחהזה, שמסומנתבאמצעות חישוקקטן. אסורלכםלהתקרבאלהחבית (תחוםהעמידההמותרלא יעלהעלשניצעדיםמהעמודים עםהגלגלות). שלבשני: האוחזיםבחבליםקשוריעיניים (אומסתכליםהחוצהומנועים מלראותאתהמתרחשבמרכזהעניינים). שלבשלישי: י לדכלאוחזבחבלעומדמנחהפיקח, אךבעלמגבלה קשהבידיו, שיכוללהנחותובדיבוריםבלבד. אסורלמנחים לגעתבחבל. שלברביעי: מותרלכםלקבועמנהיגלתרגיל. המנהיג הוא "אילם" (מרגעהתחלתהמשימה. בתכנוןהואיכול, כמובן, לדבר). במהלךביצועהמשימההמנהיגיעמודבתוך מעגלמסומן (חישוק), שנמצאלידהחביתשבהמצויים המים, בתוךדלי. שלבחמישי: אתםבתחרותמולקבוצותאחרות ועליכםלבצעאתהמשימהבמהירותהאפשרית. 99

101 תקשורתלמרותהמגבלות האםהסימנים שהועברו למכוסיהעיניים היוברורים? האםנעשהעידודע"יהמסייעיםל"עיוורים"? האםהמסייעיםהסבירול"עיוורים" היכןהדלינמצא ופרטיםעלהמהלך? (שקיפות) עדכמה המנהיג/הוהצוות היונחושים בביצועהמטלה? והכיחשוב איךשיתוףפעולהמאפשרהתגברותעלמגבלות? זוהימשימהקשהועדינה המבוצעתע"י "עיוורים", אנשיםשאסורלהםלגעת ומנהיג "אילם". בכלזאת אפשר להצליח, כשמשתפיםפעולה. בכלארגוןלאנשיםישמגבלות (אפשר לשוחחעלהמגבלותשיש לחניכים בתוךקבוצה). האם הקבוצה למדהלהתמודדעםמגבלותיה? חשובלשמועעלרגשותומחשבותשלהמנהיג/הה"אילם/ת", שלה"עיוורים" ושלמנחי ה"עיוורים". 100

102 חישוק ההליום שלב קבוצתי אחריות קבוצתית מניחיםחישוקעלאצבעותיהםהמושטותשלכלחבריהקבוצה. עליהםלהורידאת החישוקמגובההכתפייםעדלרצפהבלישהואייפולאוישנהגובה. ניתןלהשתמש בפעילותזובתחילתשנהכמשחקשוברקרחאוברמתעיבודעמוקהבהמשךהשנה התלמידילמדאיךלעבוד עבודתצוות. התלמידיפתחכושרהובלה ומנהיגות. התלמידיביןאתהחשיבות באחריותהקבוצתית. עבודתצוות מנהיגות עמידהביעד משותף מספר חישוקים אחד לכל עשרה משתתפים ד' ישלאחוזאתהסנאדה בשתיידייםולשיםלב שהחניכיםלאמעלים/ מורידיםאתהסנאדה. הערכותלפעילות: יש לחלק את התלמידים ל- 2 קבוצות ולתת לכל קבוצה חישוק. כל התלמידים מסתדרים במעגל סביב החישוק ומושיטים אצבע אחת קדימה, בגובה הכתפיים. על אצבעותיהםמונחהחישוק. הנחיותלקבוצה: "שימולב, עליכםלהורידאתהחישוקעדלרצפה. כעתאסור לחישוקלשנותגובה, עליולהישארעלאצבעותיכםלאורך כל המשימהואסורלוליפול. קבוצהשתצליח להניחאתהחישוק עלהרצפהלפיהכלליםשהוזכרו, היאהמנצחת." דגשיםנוספים: אפשרלהעלותאתדרגתהקושיכךשחלק מחבריהקבוצהיהיומכוסייעינייםושאר התלמידיםיצטרכולהדריךאותם, אולבקש לבצעאתהמשימהללאדיבור. חשובשכלחבריהקבוצהיקחוחלקבמשימה. ניתןלבחורמישהושיהיהמשקיף ויבחןכיצדמתנהלים חבריהקבוצה. 101

103 איךהייתההמשימה? מההיההקושיוכיצדהתגברתםעליו? כיצדהמשימהקשורהלעבודהשלכםבקבוצה? אפשרלבקשמהמשקיף (אםהיהאחדכזה) לספר מההואראהואיךהייתההתנהלותהצוותוללמוד מכךעלדרךהדיבורוהתקשורתביןחבריהקבוצה. מהוהיעדשליושלהקבוצה? מהויעדקבוצתיולשםמהצריךאחדכזה? באילומקומותבחייאניגםחלקמקבוצהשבהיעדיםמשותפים? (בית, בית ספר, כיתה, שכבהוכו') מהקורהכאשרישיעדקבוצתיוהואלארקשלי? (אניעושהפחותאויותר? בבית, בכיתה...) 102

104 יחד זה כוח! שלב קבוצתי שיתוף פעולה בכדי שפעילות זו תצליח על החניכים לשתף פעולה באופן מוחלט בינם לבין חבריהם. התלמידיםישתפוביניהם פעולה. התלמידיםיקשיבואחדלשני עלמנתלהצליחבמשימה. מטרתהפעילותליצוראמון הדדיביןחבריהקבוצה. שיתוף פעולה הקשבה אמוןהדדי חבל מספיק ארוך דשא 15 דק' הנחיות לקבוצה: יש לפעילות שתי גרסאות: 1.על הקבוצה לבחור מתנדב ולהרים את החבל שמונח על הרצפה. על כל חניך לאחוז את החבל בשתי ידיים. מרגע מתן האות על החניכים לייצר מעגל עם החבל. על כל הקבוצה ללכת לאחור עד שהחבל יהיה מתוח לגמרי ובטוח לטיפוס. על המתנדב שבחוץ לטפס בזהירות על החבל ולהיתמך בהליכה עליו בכתפיהם של חבריו לקבוצה ולבצע הליכה שלמה על החבל. 2.על הקבוצה להרים את החבל מעל הראש. עם שריקת המדריך על הקבוצה להוריד את החבל יחד לקו המותניים ולמתוח אותו ככל האפשר. ברגע שהחבל מתוח מספיק, על הקבוצה להוריד את החבל ביחד עם הגוף מבלי ליפול עד לכדי ישיבה על הארץ כשהחבל נשאר מתוח. דגשיםנוספים: ניתןלבחורילדשיפריעלמשימהולראות כיצדהקבוצהמתמודדת עםההפרעה. 103

105 האם היה משהו שהפריע לביצוע המשימה? מדוע היה חשוב שכל חברי הקבוצה יקשיבו אחד לשני? האם מישהו לקח על עצמו את המנהיגות והנחה את שאר הקבוצה? 104

106 גולה בגליל שלב קבוצתי אחריות קבוצתית עלכל קבוצהלהעביראתהגולהבתוךהצינורותבלישהיאתיפולעלהרצפה. הפעילותמתאימהלגיבושכאשרהמשימההיאתחרותבין 2 קבוצות. הפעילותיכולהלשמשקבוצהותיקה, כאשרהמשימההיאקבוצתיתולא תחרותית. 20 צינורות P.V.C באורכים שונים ובקוטרשווה (ניתןלערוךאתהפעילותעם מספרצינורותקטןיותר, תלוי במספרהתלמידים המשתתפים). 2 גולותגדולות 2 קערות התלמידילמדלעבודבצוות. התלמידיפתחתחושת מסוגלותומנהיגות. התלמידיפתחאתכישורי החשיבהוהאסטרטגיהשבו. אמון שיתוףפעולה חשיבותעבודת הצוות ד' ישלדאוגלכךששטח הפעילותיהיהנקי ממכשולים. הערכותלפעילות: יש לחלק את התלמידים ל- 2 קבוצות שוות. לכל קבוצה יש לתת 10 צינורות P.V.C בגדלים שונים וגולה אחת גדולה (ניתןלהחליףאותהבכדור), ולהניחבסוףהמסלולקערה (או דלי). הנחיותלקבוצה: "עליכם להעביר את הגולה בתוך הצינורות עד לקערה בלי שהיא תיפול על הרצפה. ברגע שהיא נופלת על הרצפה עליכם להתחיל מההתחלה. הקבוצה שתסיים ראשונה היא המנצחת." דגשיםנוספים: -לאחרביצועהמשימהניתןלאחדאתהקבוצות ולבקשמהןלעשותאתאותהמשימה, רקהפעם כולןביחד. -אפשרלהעבירמיםבמקוםגולה, והמשתתף הראשוןשימלאאתכלהדלי/הקערההוא המנצח. 105

107 איך הרגשתם בפעילות? מה היו הקשיים שעמדו לפני הקבוצה וכיצד התמודדתם איתם? האם היה צורך בשיתוף פעולה? מדוע? מה היו הגורמים להצלחת/לכישלון הקבוצה? האם היה צורך במישהו אחד שיוביל את המשימה? מדוע? מה למדתם אחד על השני בעת ביצוע המשימה? מה למדתם על עצמכם מהשתתפות במשימה? מה אפשר ללמוד ממשחק זה על דרך חיינו מחוץ למסגרת הקבוצתית של עזריאלי? איך ניתן לחבר את מה שראינו מהמשחק לחיי השותפות בכיתה שלנו בבית ספר? מבחינת התנהלות אישית וקבוצתית: כיצד אני מתנהל בכיתתי? יוזם/ משתתף פעיל/ מעדיף לא לקחת חלק וכו'. מכונת כתיבה כפי שידוע לכם, מכונת הכתיבה שלנו הי_ מודל ישן. בכל ז_ת הי_ פועלת ב_ופן די טוב, יש בה _רבעים ו_רבעה מקשים שפועלים ב_ופן המניח _ת הדעת, רק מקש _חד _ינו פועל ומקלקל _ת השורה. לעיתים נר_ה כ_ילו הצוות פועל כמכונת כתיבה זו- כל _אחד פועל כ_ות... _תה בטח _ומר לעצמך: מה זה משנה, הרי _ני רק בן- _דם _חד, ו_ם _יני עושה כלום ל_ משנה כלום. מסתבר ש_ין זה כך. כנר_ה שבכל ז_ת יש לך חשיבות, הבסיס של הקבוצה הו_ שיתוף-פעולה מל_ של כל _חד עם כל _חד. לכן, להב_, _ם תחשוב ש_תה רק _דם _חד שמ_מציו _ינם מוסיפים ו_ינם גורעים, זכור את מכונת הכתיבה

108 דורגל שלב קבוצתי שיתוף פעולה התלמידים יתקדמו מנקודה א' לנקודה ב' רק בעזרת הדורגל. התלמידיםישתפופעולה ביניהםעלמנתלהגיעלנקודה ב'. התלמידיםיתקשרוביניהם. על כלתלמידלמלאאתהתפקיד שהוטלעליו. דורגל 8 חבלים שיתוף פעולה אחריות תקשורת מנהיגות 20 דק' על המדריך להיות עם היד על הדופק ולראות שהתלמידים לא מושכים חזק מדי ולא מסכנים את התלמיד שעל הדורגל. הערכות לפעילות: התלמידים בוחרים תלמיד אחד שיעמוד על הדורגל ועוד ארבעה-שישה שיעמדו לצד כל דורגל על פי החלטת המדריך. בהישמע האות, עליהם להתקדם מנקודה א' לנקודה ב'. הנחיות לקבוצה: שלב ראשון: הקבוצה בוחרת תלמיד אשר יעמוד על הדורגל. המדריך בוחר בין ארבעה לשישה תלמידים שיעמדו בצדי הדורגל. שלב שני: בהישמע האות של המדריך, על הקבוצה להגיע מנקודה א' לנקודה ב' מבלי שהתלמיד שעל הדורגל ייפול. דגשיםנוספים: אפשרלומרלתלמידאחדלהפריעבמשימה. אפשרלומררקלתלמידאחדלקחתמנהיגות. 107

109 האם היה קשה לשתף פעולה ולהגיע ליעד? אם כן, למה? האם מישהו מסוים הנהיג? איך הרגשתם את זה? 108

110 הטנק שלב קבוצתי אמון/מנהיגות/ אחריות קבוצתית כל קבוצה קשורה בחבל מסביבה ועליה להגיע לקו הסיום בזמן הקצר ביותר. רצוי לעשות את הפעילות בשלב בו חברי הקבוצה כבר די מכירים אחד את השני. התלמידיפתחאמוןכלפי הזולת. התלמידילמדלשתף פעולהולעבודבצוות. התלמידיפתחאתכושר המנהיגותוהאחריותשבו. אמון מנהיגות ולקיחת אחריות שיתוףפעולה חבל לכל 10 משתתפים כיסויי עיניים (ניתן להכין מאל-בד) לוח ניקוד ד' יש לבצע משימה זו על משטח רך היות ויש סכנת נפילה. הערכותלפעילות: יש לחלק את הקבוצה לקבוצות של עד 10 משתתפים בכל קבוצה. כל קבוצה תהיה קשורהבחבל (יש לכרוךאתהחבל מסביב לקבוצה ולקשור אותו כך שחברי הקבוצה יהיו מעין חטיבה אחת). כךעליהםלצעודלעברקוהסיום. ישלדאוגשהמשטחיהיהרךוללאמכשולים. הנחיותלקבוצה: "שימו לב, אתם יחידה נבחרת בצה"ל וכעת עליכם להגיע ליעד שלכם שנמצא בסוף המסלול במהירות האפשרית.. שימולב! אםמישהונופלבזמןהמשימהאויוצא מהקבוצה, עליכםלהתחילאותהמהתחלה." דגשיםנוספים: אפשרלהעלותאתהקושיעלידיכיסוי העינייםשלחבריהקבוצה. אפשרלחלקאתהניקודלפיקריטריונים שונים (זמן, אמוןביןחברי הקבוצה, שמירהעלשפה נקייהוכו'). 109

111 איךהרגשתםבמשימה? מההיוהקשייםשעלווכיצדהתמודדתםאיתם? האםהיהמישהנהיגאתהקבוצה? האםזהחשוב? מדוע? האםהרגשתםשאתםצריכיםלסמוךעלחבריהקבוצה? למה? מדועחשובלתתאמוןבקבוצה? מהלמדתםממשימהזולחיים? במיאתםנותניםאמוןבחייכם? (בבית, בביתהספר, לתתאמוןבמורה...) מדועאתםנותניםאמוןדווקאבאנשיםהאלה? מהישבהםשגורםלכםלסמוך עליהם? מינותןאמוןבכם? (הורים, מורים, חברים) מדוע? מהאתםעושיםכדישיוכלולסמוך עליכם? האםזהחשובלכםשאנשיםחשוביםלכםיסמכועליכם? מדוע? 110

112 מזיגת צבעים שלב קבוצתי אחריות קבוצתית/ קבלת החלטות על הקבוצה למזג בין הצבעים השונים ולהגיע לתמיסה המקורית שנמצאת במיכל ללא מגע בצבעים.אפשר לבצע פעילות למטרת גיבוש, בחינת התנהלות הקבוצה וזיהוי מנהיגים. אפשר גם לבצע את הפעילות בשלב מתקדם. יש לשים לב להתאמת הפעילות לרמה בה הקבוצה נמצאת. התלמידילמדלעבודבצוות. התלמידיפתחתחושת מסוגלות. התלמידיתנסה באתגר קבוצתי. אמון שיתוףפעולה אחריותקבוצתית צבעיגואש 3 בקבוקים שתיכוסות 3-4 חבליםבאורךהרדיוס חבלסימוןלמעגל יריעתניילוןלמניעתלכלוך ד' מומלץלערוךפעילותזו בחוץעל גביייריעת ניילון. הערכותלפעילות: ישליצורמעגלבעזרתחבל. באמצעהמעגלישלהניחמיכל שקוףריק, ומסביבו 3 בקבוקיצבע (אדום, כחול, צהוב). ממול למיכלהשקוףיהיהמונחמיכלעםהתמיסההסגולה. מסביב למעגליהיומונחים 3-4 חבליםשיסייעולביצועהמשימה. הנחיותלקבוצה: "לפניכםמתקןמדעי רדיואקטיבימתקדם. באחדהמיכלים במתקןנמצאתתמיסהסודיתבצבעסגול. עליכםליצוראת אותההתמיסהבמיכלהריקתוךשימושבצבעיםהמונחים במיכליםהשוניםעלפיהכלליםהבאים: אסורלגעתביד בשוםציודמתוךהמתחםאלארקלהשתמש בחבלים. אסורלהוציאציודואסורלשפוך אףאחתמהתמיסותעלהקרקע." דגשיםנוספים: אפשרלהעלותאתרמתהקושיולקבועשעל המשתתפיםלבצעאתהמשימהבזמןמוגבל. אפשרלהוסיףמתצפת שיתאראתקבלתההחלטות בקבוצהואתדרךהביצוע 111

113 מהנדרשמןהצוותלשםביצועהמשימה? אלוקשייםהתעוררובמהלךהמשימה? כיצדהתגברתם על הקשיים? מהלמדתםמהפעילות? איזהמסרלקחתםמהפעילות? האםהיהמנהיגבמשימה? אםכן- האםזהתרםלהצלחת המשימה? אםלאהיהמנהיג, האםאתםחושביםשהואהיהתורםלביצועטובויעיליותרשל המשימה? מדוע? איפהאנוצריכיםמנהיגיםבחייהיוםיום (בכיתה, בבית, בפעילויותאחרות)? מיהם המנהיגיםומדועהםקיימים? 112

114 מסדרון לייזר שלב קבוצתי אמון/אחריות קבוצתית על חברי הקבוצה לעבור בין חבלים בלי לגעת בהם. הפעילות מתאימה בעיקר לשלב בו חברי הקבוצה כבר מכירים זה את זה. התלמידיפתחאמוןבחברי הקבוצה. התלמידיתנסהבחווייתויתור עלשליטהובחוויותהנהגה. התלמידיביןאתהחשיבות בהקשבה אמון מנהיגות שיתוףפעולה הקשבה חבלים ארוכים כיסויי עיניים דפים לרישום ניקוד דק' הערכות לפעילות: ישלקשורחבלים מתוחיםביןהעצים (במקוםפתוח) או ביןהשולחנות אוהכיסאות (במקוםסגור) בכיווניםשונים, כךשייווצרמעיןמבוך. ישלחלקאתהקבוצהל- 2 : קבוצהאחתשל מוּב ליםוקבוצהשנייהשל מוֹב ילים. חברי קבוצת המוּב לים צריכים להיות עם כיסויי עיניים ויש להכניס אותם למתחם כשעיניהם מכוסות. כל אחד מהמוֹב ילים צריך להנחותאתחברוכיצדלעבוראתהמבוךבלילגעתבחבלים. הנחיות לקבוצה: "עליכם לעבור את מבוך הלייזר מבלי לגעת בקרני הלייזר הקטלניות. שימולב! כלנגיעהבחבלמורידה 10 נקודותוצריךלחזורלהתחלה." דגשיםנוספים: ישלמנות תלמידשייתןניקודלכלמשתתף. חלוקתהקבוצותלאצריכהלהיותשווה, אפדרלקבוע 2-4 מוביליםוכלהשאריהיועםכיסוייעיניים. המוביליםיכוליםלהיותבתוךהמתחםאומחוצהלו, תלויבשיקולהדעתשלהמדריך. 113

115 כיצדהרגשתבתורמוביל / מובל? אילותכונותנדרשותכדילהיותמנחה / מוביל? האםישמצביםשבהםצריךאתהאחרכדילהצליח? איךאנימשרהעלהאחרתחושתביטחוןשהואיכוללסמוך עלי? האםאתםמכיריםמצביםבחייםשבהםהייתםתלוייםבמישהו? איךהרגשתם? מהלקחתםמהמשימההזולחיים? איפהאתםצריכים "להוביל" ולהיות "מובלים"? בביתספר? בכיתה? האםאתהמובילאומובלבמשימותכיתתיות, ביתספריות? (טקסים, פעילויות חברתיות, מסיבות וכו'..) 114

116 שדה מוקשים עגול שלב קבוצתי אמון /אחריות קבוצתית חברי הקבוצה צריכים להוביל את התלמיד שעיניו מכוסות לעבר החפץ המונח באמצע המעגל, אך אסור לו לגעת או לדרוך על "מוקשים" שמונחים בדרך. הפעילות מתאימה לשלב מתקדם כאשר הקבוצה כבר מגובשת. התלמידילמדלסמוךעלחבריו לקבוצה התלמידישתףפעולהעם חבריועלמנתלהצליח במשימה התלמידיפתחתקשורתבין אישיתעםחבריו אמון עבודתצוות ושיתוףפעולה סובלנות וסבלנות חבל פעמון מ ד ר כ ים ד' הערכות לפעילות: ליצורמעגלעםחבלולהניחבאמצעפעמון, לפזרבתוךהמעגלאת המ ד ר כ ים. (במידהוהמדריךרוצהלערוךתחרותישלחלקאתהקבוצה ל- 2 ) ישלבחורמתמודדולכסותאתעיניועםכיסויעיניים. הנציגעםהעינייםהמכוסותיעמודבתוךהמעגלושארחבריהקבוצה יהיומחוץלמעגלמסביב. הנחיות לקבוצה: "עליכם להוביל את הנציג מכוסה העיניים ולגרום לו לצלצל בפעמון מבלי שיגע או ידרוך על המוקשים (המדרכים). שימו לב, אסור לכם להיכנס למעגל, ומותר לכם רק לדבר ולכוון את השחקן העיוור. אם התלמיד מכוסה העיניים נפסל (דרך על מוקש), הוא צריך לחזור החוצה (וגם כאן יצטרך לקבל הדרכה מכם), ולנסות שוב". דגשיםנוספים: ניתןלהגבילאתהמשימהבזמןולהחליףתפקידיםכך שיותרתלמידיםיחווהאתההתנסות. אפשרלערוךאתהפעילותעלקבוצהאחתאו לערוךתחרותבין 2 קבוצות. 115

117 איךהתנהלההמשימה? כיצדהרגישהתלמידמכוסההעיניים? ואיךהרגישושאר חבריהקבוצהשניסולהכוויןאותו? למיהקשיבהתלמידשהיהבתוךהמעגלהכיהרבה? מדוע? כיצדבחרלאןללכת? מהגורםלמשימהלהצליחהכיטובשאפשר? בצורהיעילהביותר ובזמןהקצרביותר? מהקורהכאשרנכנסלתמונהאלמנטשלזמןאותחרות? האםיששינויבמשהו? אםכן, במה? מההקושיבלהיותלבדעםעינייםמכוסות? קשהאוקללסמוךעלשארחבריהקבוצה? מדוע? האםישנםמצביםבחייםבהםאתםצריכיםלסמוךעלמהשאומריםלכםלעשות? בביתספר- מורה/ בבית- הורים. "הקשרעםהאחרשזוראךורקבתוראחריות. ביןאםאתהמקבלאודוחה אותה, ביןאםאתהיודעאואינךיודעאיךליטולאותה. ביןאםאתהמסוגל לעשותמשהוקונקרטילמעןהאחר, אםלאו. לומר :הנני. לעשותמשהולמען האחר, לתת, להיותרוחאנוש."(עמנואללווינס/ אתיקהוהאינסופי שיחותעם פיליפנמו) 116

118 מכבי אש שלב קבוצתי אמון ושיתוף פעולה על חברי הקבוצה לכבות מדורה באמצעות מים בדרך יצירתית תוך הגבלות שונות. הפעילות מתאימה רק לקבוצה ותיקה, כך שמתאימים לתלמידים את התפקידים במשימה עפ"י היכרות. התלמידילמדלעבודבצוותעם חבריו. החניךילמדכיצדלהתמודדעם אתגרקבוצתי. התלמידילמדמהיתקשורתלא מילולית. תקשורת והנחיה שותפות יצירתיות חביתמיםאוגיגית גדולה 4 דליים צינורותביוב חבלים ווקרס כיסוייעיניים 45 ד' - ישלשיםלבלחניכים מכוסיהעיניים, בפרט בעתביצועהעברת המים הערכות לפעילות: יש לתחום מסלול מהדלי המלא מים אל עבר מדורה שצריך לכבותה. בתחילת המסלול יש להכין דלי מלא מים + אביזרים העוזרים להעברת המים. הנחיות לקבוצה: "עליכם לכבות את השרפה (הנמצאת בקצה השני). לרשותכם מספר אביזרים שיעזרו לכם להוביל את המים. המשימה תתבצע לפי חלוקת התפקידיםהבאה: מנהלביצוע אילם: אסורלולדברעםחבריהקבוצהועליולתת הוראותביצועלהעברתהמיםבכלדרךאחרתאפשרית. חיילים עיוורים: עליהםלבצעאתהמשימהכאשררטייהמכסהאת עיניהם. הלוחשלחיילים: מקשר: מותרלוללחושבאוזנייםבלבד אתהוראות הביצועמהמנהללחיילים. דגשיםנוספים: -האילםמנהיגאתהמשימה, ולכןהמדריךמחלק תפקידיםמראשע"פ היכרותעםאופיהחניכים. -אפשרלהחליףאתבעליהתפקידיםלאורךהמשימה. -אפשרלקבועכלליםנוספיםהמקשיםאו מקליםעלביצועהמשימה, כגוןעמידהבזמןמסוים, איסוראו היתרדיבורלחייליםעיוורים. -אםמחליפיםתפקידיםאורוצים לשפראתהביצועלניסיוןהבא כדאילעצורולעבורעלהנקודות לדיוןולראותאיךמשפרים אתהסבבהבא.

119 מהנדרשמןהצוותלביצועהמשימה? כיצדבאולידיביטוימאפייניעבודתהצוותבתרגיל? איךהצלחתםלבצעאתהמשימה? באיזודרךבחרתםלהעביראת המים? מדוע? מההיוהקשייםבביצועהמשימה? ישלשאולאתכלבעליהתפקידיםכיצדהרגישובמהלךהמשימה? רצוילעבדאתהתוצאותלאחרסבבאחדלפנישמתחלפיםבתפקידים. מההיהקשהבלהיותעםעינייםמכוסות? האםהצלחתםלתתאמוןבלוחשים? האםבטחתםבהםשהםמעביריםאתהמסרכמושצריך? מההרגשתם כשלאיכולתםלשמועאתה"מנהיג"? מהואמוןביןאנשים? ובצוות? מדועהואהכרחיוחשובבצוותאובקבוצה? כיצדישלהתנהגכדילגרוםלמישהולתתבךאמון? מהיתקשורתבקבוצה? מהיתקשורתלאמילולית? באילו סיטואציותבחייהיוםיוםאתםנתקליםבמצביםשבהםישתקשורתלאמילולית? האםקלאוקשהלתקשרבצורהכזובסיטואציותהללו? 118

120 פאזל/ פועלי בניין שלב קבוצתי אמון קבוצתי על חברי הקבוצה להרכיב פאזל תוך שיתוף פעולה ומתן אמון אחד בשני. הפעילות מתאימה לשלב בו חברי הקבוצה כבר מכירים אחד את השני ויש ביניהם אמון בסיסי. התלמידילמדלעבודבצוות. התלמידילמדלסמוךעל חבריו לקבוצה. התלמידיפתחאתהתקשורת הבינאישית. התלמידילמדלהתאיםאת ההוראותלבןזוגו. אמון שיתוף פעולה תקשורת והנחיה פאזל גדול מחולק להרבה חלקים כיסוי עיניים חבל לתיחום ד' יש לדאוג ששטח הפעילות יהיה נקי ממכשולים. הערכות לפעילות: ישלתחוםמקוםבגודל 5X5 מ' בחבלבגובההמותנייםולפזראתחלקי הפאזלבתוךהמתחם. ישלשיםלבשהמתחםנקיואיןבומכשולים. יש לבחורמתנדבים (בערך 3/4 מהקבוצה) שייכנסולמתחםכאשר עיניהם מכוסות. הנחיות לקבוצה: עליכםלהרכיבאתהפאזלשבתוךהמתחםעלפיהכלליםהבאים: - לתוךהמתחםיכוליםלהיכנסרקמשתתפים שעיניהםמכוסות (כאשר המנחיםמחוץלמתחםומנחיםאותם). -ישלהרכיבאתהפאזלבתוךהמתחם. דגשיםנוספים: -אפשרלערוךתחרותביןשתיקבוצות, כךשחלקיהפאזלשלכל קבוצהיהיומסומנים (בצבעיםשוניםאובכלצורהאחרת) כדישלאיתבלבלו. -אפשרלהחליףביןהמנחיםלמונחים תוךכדיהתחרות כדישכלאחדיחווהאתשניהתפקידים. -אפשרלהוסיףקושיעלידיהגבלתהתקשורת, למשל: אסורלהשתמשבמילות הנחיה (ימין-שמאל, קדימה-אחורה) במשמעותןהמקוריתאלאלהמציא במקומןמיליםאחרות. 119

121 - כיצדהרגשתםבמהלךהמשימה (מנחים/ מונחים)? - מהנדרשמהצוותלביצועהמשימה? - מההיוהקשייםבבנייתהפאזל? - מההיוהקשייםשעמדובפניכםכאשרעיניכםהיומכוסות? - האםהצלחתםלתתאמוןבמנחים? מדועכן/ לא? - מהואמוןביןאנשים? ובצוות? - מדועהואהכרחיוחשובבצוות/ בקבוצה? - כיצדישלהתנהגכדילגרוםלמישהולתתבךאמון? - איפהבחייהיוםיוםשלכםעליכםלתתאמוןבאנשיםוהםבכם? (חברים, הורים, בית ספרוכו') - האםקלאוקשהלתתאמוןבאנשים? 120

122 פיזדלוחטיסטן שלב קבוצתי אמון על התלמידים לעבור מסלול בעיניים עצומות תוך הדרכה של חלק מחברי הקבוצה. פעילות זו מתאימה לקבוצה בשלב מתקדם יותר ולא התחלתי. התלמידיפתחתקשורת בין-אישיתעםחבריו. התלמידיפתחאמוןבזולת. התלמידיביןהוראותויישם אותן אמון תקשורת התמודדות עםקשיים כיסוי עיניים כמספר המשתתפים במקרה שהפעילות לא נעשית בחוץ כמו בפארק או בגן משחקים, יש לאלתר ולהכין מכשולים ד' - ישלשמורעלהסדר בתוךהקבוצה. - ישלהשגיחעל החניכיםשעיניהם מכוסותולשיםלבשאף אחדלאנתקלבמכשול מסוכן. 121 הערכות לפעילות: עלהמדריכיםלבנותמסלולמתוכנןהיטב. בתכנוןהדרךלמקדשיםאפשר לשלבמעברביןמכשוליםשונים. בתחילתהפעילותישלבחורכמהילדים (בין 3-6) שיהיומוריהדרךוינחואתכללהקבוצה. הםיתודרכובנפרדעלידיאחד המדריכיםויחכועדששארחבריהקבוצהיעברותדרוךויכסואתעיניהם. הנחיותלקבוצה: "זכיתםלהצטרףלקבוצההראשונההיוצאת לטיולמאורגןבפיזדלוחטיסטן. - ממלכהקטנטנהומבודדת השוכנתמעברלהריהחושך. בשלהניתוקהמוחלט מהעולםהחיצון התפתחהבהתרבותייחודיתעם מאפייניםחשובים: -השפהלאדומהלשוםשפהמוכרת. נשמעתכג'יבריש. אישלאהצליחללמוד אתהשפה, ואיןמקומישהצליחללמודשפהזרהאחרת. -בשלהמערכתהחיסוניתהשונה, נדבקוכלתושבי המקום בצרעתלאקטלנית אבלמדבקתבמיוחד. אסור לבואבמגעעםהמקומיים, גםבגללהצרעת, וגם מכיווןשהםעלוליםלהידבק, לחלותולמות, גםמנזלתפשוטה. -מטרתהמסעהיאלבקרבמקדשיםהמפוארים. מכיווןשהדרך אלהמקדשיםהינהמסערוחנימקודשעםתחנותטקסיות, התנאילביקורהואכישוםזרלאיראהבעיניואתהדרך. "מידיגיעומוריהדרךהמקומייםלקחתאתכםלמסע. עליכם לכסותאתעיניכם, להתארגןולהמתיןלהם." כללים: -מוריהדרךמדבריםבפיזדלוחטיסטנית אסורכלקשר מילוליעםהקבוצה. -אסורכלמגעפיזיביןהקבוצהלמוריהדרך. -אסורלהסיראתכיסויהעינייםעדשכלהקבוצהמגיעה בשלוםלסוףהמסלול. דגשיםנוספים: -ניתןלאפשראולאסורמגעעקיף עםמקלותאוחבלים. -אפשרלחלקאתהקבוצהלשתיים, כךשיהיוזוגותשלמורידרךומודרכים, אךזהיעשהאתהמשימהקלה יותר.

123 איךהרגשתם? (מונחים, מנחים)? מההתרחשבתרגיל? מהעזרלקדםאתהמשימה? אםבכלל? מההחשיבותשלמהשקרהלנוכקבוצהבתרגיל? מההחשיבותשליצירתאמוןביןחבריהקבוצה? למונחים - האם הרגשתםשאתםיכוליםלסמוךעלמורההדרךשלכם? למוריהדרך האםהרגשתםשהענקתםאתהביטחוןהראוילמונחהשלכם? איךהצלחתםלהסתדרלמרותחוסרהתקשורת? מהעזרלכם? מההיההכיקשהבביצועהמשימה? למונחים- איךהרגשתםלהיותעיוורים? מהזהגרםלכםלחשוב? מהיתקשורתטובה? מדועהיאחשובהבצוות? באילו סיטואציותבחייכםאתםנדרשיםלתתאמוןבאחרים (חברים, הורים, מוריםוכו')? 122

124 רשת העכביש שלב קבוצתי אחריות קבוצתית התלמידים יעברו מצד אחד של הרשת לצד השני על ידי שיתוף פעולה בין חברי הקבוצה. הפעילות מתאימה לשלב בו חברי הקבוצה כבר מכירים אחד את השני ויכולים לעבוד יחד. התלמידילמדלעבודבצוות. התלמידילמדלסמוךעל חבריולקבוצה. התלמידיפתחכישורי חשיבהואסטרטגיה * הצלחה של הפרטים כהצלחה של הקבוצה ולהפך * שיתוף פעולה * אמון * תלות הדדית חבל סיזל שני עצים קרובים דק' חשובלהקפיד עלצורת ההעברה פניםכלפימעלה, גוףישר, ראשקדימה. עלהמנחהלעמודבצד שמעביריםאליואת המשתתפים. בגובההעליוןשלהתאים יש לחבושקסדה. הערכות לפעילות: רשת המורכבת מחבלים היוצרים שלושה גבהים של חלונות. החבל הראשון בגובה חצי הירך (של המשתתפים), וגובה כל חלון ס"מ. החלון העליון אמור להתחיל בערך בגובה הכתפיים של המשתתפים. הנחיותלקבוצה: "לפניכם רשתעכביש, עליהשולטעכבישענקקטלני. המטרה: לעבור דרךהרשתאלהצדהשני, בזמןהקצרביותר." כללים: - איןלגעתברשת. כלנגיעההיאקטלנית, והנוגעחוזרלאחור. - יש לעבור דרך חורי הרשת, אולם דרך כל חור ברשת יכול לעבור משתתףאחדבלבד. - ישלהריםאתהמשתתפיםבצורהמאוזנת ראשקדימה, פניםכלפימעלה. דגשיםנוספים: בטיחות! אפשרלהוסיףאלמנטשלזמן, למדודכמהזמןלוקח להםלהעביראתכלחבריהקבוצהלצדהשניולנסות לעשותאתזהבזמןהקצרביותר. 123

125 איךהרגשתםבמשימה? מההיההמאפייןהחשובביותרבעבודהשלהקבוצה בתרגיל? מהיעבודתצוות? מדועעבודתצוותהינהחשובהבתוךקבוצה? באילומקומותבחייכםאתםחושביםשתיתקלובנושאשל עבודתצוות? האםהיהמנהיג? האםצריךמנהיגבקבוצה? מדוע? מהתפקידו? מהכלאחדמחבריהקבוצהצריךלעשותעלמנתשכולםישתפופעולה וירצובצלחתהקבוצה? 124

126 כפר נופש לעכברים שלב קבוצתי אחריות קבוצתית/ קבלת החלטות על התלמידים לבנות כפר נופש לעכברים ולשווק אותו, כאשר לכל אחד מהתלמידים חייב להיות תפקיד במשימה. הפעילות מתאימה בעיקר לקבוצה שעברה תהליך נכון, לקבוצה מגובשת. 2 קרטוניביצוע דפים כליכתיבה דבק אםהפעילותלאמתקיימת בטבעישלהביאגםחומרי יצירהנוספים, כגוןבריסטולים, בקבוקים, צמרגפן, פקקים, סוגיקלקר, קופסאות, מנקי מקטרותועוד. 60 ד' התלמידילמדלחשוב "מחוץ לקופסה" בצורהיצירתית. התלמידיפתחאתיכולת התקשורתהבין-אישית. התלמידיפתחכושר מנהיגותולקיחתאחריות. הערכות לפעילות: מנהיגות עבודתצוות חשיבה יצירתית אםהקבוצהגדולה, אפשרלחלקאותהל- 2 קבוצותשיתחרוזובזו. יש להכין לכל קבוצה חומרי יצירה בסיסיים ולומר למשתתפים שהם יכוליםלהשתמשגםבחומריםנוספיםמסביבתהעבודהשלהם. יש להכין דף חלוקת תפקידים לכל התלמידים (שם התלמיד, תפקיד) שימולאעלידם. ישלדאוגשיהיו 2-4 תלמידיםחיצוניים, שאותםיצטרכו התלמידיםלשכנעלבחורבכפרהנופששלהם. הנחיות לקבוצה: "ברוכיםהבאיםלתחרות 'הכפרשלהמדינה'. הפעםהתבקשתםלתכנן ולבנותכפרנופשלעכבריהצמרתשהגיעולחופשהבארץ. שימולב, כל אחד מחברי הקבוצה צריך לקבל תפקיד. קבוצה שיהיו בה תלמידים שלאיהיהלהםתפקידתיפסל. לאחרבנייתכפרהנופשתצטרכולהציג לפניחבריהוועדהאתכפרהנופששבניתם. חבריהוועדה יתנוניקודעלהרעיון, עלהביצוע, עלשיתוףהפעולה ועלהצגתהמיצגשבניתם. ישלכם 60 דקות, צאולדרך!" דגשיםנוספים: אפשרבהתחלהלחלקאתהזמן, לדוגמהלומר שהזמןלתכנוןהוא 20 דקות, הזמןלחלוקתתפקידים הוא 6 דקותוכו'. ישלדאוגשל"חבריהוועדה" יהיושאלותמונחותותוךכדי תצפיתהםיענועליהן. 125

127 שתפואותנו: איךהרגשתםבמשימה? האםהייתהביניכםעבודתצוות? מדועהיאחשובה כלכך? מההיהצריךכלאחדמחבריהקבוצהלעשות כדילהצליחבמשימהבצורההטובהביותר? אלוקשייםעלובמהלךהמשימהוכיצדהתמודדתם איתם? מהלקחתםמהמשימההזולחיים? איךעבדתם? האםנעשתהחלוקתתפקידיםבתחילתהמשימה? האםחשוב שלכלאחדיהיהתפקידמוגדר? האםהיוכאלהשלארצולהשתתף? מדוע? איפהאניבוחרלהיותבמשימהקבוצתית (במרכזהעיניים? בחוץ? פסיבי וכו'...) האםככהאנימתנהלבחיי? האםהצגתםאתהפרויקטבצורהמשכנעת? מהושיווקטוב? למההואנחוץ בחייהיוםיום? 126

128 סנדלי צוות שלב קבוצתי אחריות קבוצתית על התלמידים לעבור מצד אחד לצד שני בעזרת סנדלי צוות (=סנדלי עץ). הפעילות מתאימה לכל שלב בשנה. יש להתאים את ההוראות והדרישות לשלב בו נמצאת הקבוצה. התלמידיפתחמנהיגות ואחריותקבוצתית. התלמידילמדלשתף פעולהעםחבריולמען השגתמטרהמשותפת. אמוןהדדי שיתוףפעולה התמודדותעם ניצחוןוהפסד חשיבה יצירתית זוגמגלשיים (סנדליעץ) לכל 8 משתתפים. חבליםלקשירתהרגליים (אפשרגםלהוסיףחבלים ארוכיםלהכנסתהידיים במידתהצורך) כיסויעיניים ד' יש לדאוג שהשטח יהיה נקי ממכשולים. יש לוודא שהתלמידים קושרים היטב את החבלים והם לא רופפים. הערכות לפעילות: יש לחלק את התלמידים לקבוצות. כל קבוצה (עד 8 משתתפים) מקבלת זוג מגלשיים. על חברי הקבוצה להכניס כל רגל לסנדל אחד, לקשוראותוהיטבולהחזיקבכתפיהחברשלפניהם. ישלסמןקוהתחלהוקוסיוםעלהשטח. אפשרבהתחלהלבצעאתהתרגילללא כיסויעינייםולאחרמכןלכסות את עיני כל המשתתפים חוץ מהמוביל. שימו לב, לאחר שהקבוצה מגיעהלקוהסיוםעליהלהסתובבולחזורחזרה. הנחיות לקבוצה: "עליכם להגיע לקו הסיום ולחזור בחזרה לקו ההתחלה כאשר רגליכם קשורות לסנדלי העץ. שימו לב, אסור לכם להוציא את הרגליים מהסנדלים. עליכםלהישארבטורישר. כל חבריהקבוצהצריכיםלהיות שותפיםלמשימהאחרתהקבוצהתיפסל." דגשיםנוספים: -אפשרלבצעאתהמשימהללאתחרות (תלויבמספר המשתתפים) ואזלהוסיףאתמרכיבהזמןולהגביל אתהמשתתפיםבזמןביצוע. -אםעיניהמשתתפיםמכוסותאפשרלהחליףבכל פעםביןמנהיגיהקבוצה, כךשכלאחדיוכל להתנסותבחווייתההובלה. 127

129 איךהרגשתםבפעילות? איזהחלקבמשימההיהקשהוכיצדהתמודדתםאיתו? האםצריךמנהיגלקבוצה? מדוע? מהתפקידו? האםעבודתצוותהיאדברחשובבקבוצה? איפהעודזה חשובבחיים? (בכיתה, בבית, מדוע?), מהקורהכאשראין עבודתצוותבביתאוביןחבריםוכו'? מהלמדתםמהמשימהולקחתםלחיים? מדועחשובלפתחאמוןבצוות? 128

130 שליפת בקבוק שלב קבוצתי אחריות קבוצתית התלמידיםצריכיםלהוציאאתהבקבוקמהמתחםתוךשימושבשלושהחבלים בלבד. הפעילותמתאימהלכלשלב- כמובןשישלשיםלבלהוראותולדרישות בהתאםלשלבבונמצאתהקבוצה. התלמידילמדלעבודבצוות ולשתףפעולה. התלמידיפתחתחושת מסוגלותומנהיגות התלמידיתמודדעםאתגר קבוצתיויתגבשעםחבריו לקבוצה. אסטרטגיה, תכנוןוגיבוש רעיונות מנהיגות אחריות קבוצתית בקבוק 1.5 ליטרמלא בחציו. 3 חבליםדקיםבאורך 3 מ'. סרטסימוןאוחבל לתחוםאתהאזור דק' לדאוג ששטח האדמה יהיה נקי ממכשולים. הערכות לפעילות: יש לתחום שטח (רצוי ע"י חבל או סרט סימון מסביב) ולהניח באמצע בקבוקמיםהמלאבחציו. ישלהכין 3 חבליםבאורךשל 3 מ' מצידיהמתחםולבקשמהתלמידים שנבחרולשלוףאתהבקבוקבעזרת 3 החבליםבלבד. הנחיות לקבוצה: "שימו לב, החבל המונח מסביב הוא כבל חשמלי וכל המתחם מלא בתוכו בחומר רדיואקטיבי, נשאר לכם בקבוק מים אחרון לימים הקרובים והוא נמצא בתוך המתחם, כדי להוציא אותו אתם יכולים להשתמש רק בשלושה חבלים שמונחים בצד, בהצלחה" 129 דגשיםנוספים: -ניתןלשנותאתהמשימהכך: אחדהתלמידיםשוכב באמצעהמתחם, לארחוקמבקבוקהמים, התלמידים צריכיםלהשקותאותובאמצעותשימושבחבליםבלבד. (ניתןלספרלהםששוכבשםחיילבשדהמוקשיםואי אפשרלהגיעאליועדשיגיעצוותחילוץ, בינתיים כדילהצילוצריךלהשקותאותומים). -כדאילהוסיףאתמרכיבהזמןבכלמשימה. -ניתןלהקשותאתהמשימה ולבקשמהתלמידיםשמחזיקים בחבללהיותעםעינייםמכוסות ויהיותלמידיםאחריםשידריכו אותם.

131 מההיוהקשייםשעמולפניכםבמשימהוכיצד הצלחתםלהתמודדאיתם? מהלמדתםאחדעלהשניבעתביצועהמשימה? האםהיהקושיבתקשורת? מדוע? האםהיהמישהובילאתהקבוצה? האםזההיה חשוב? מהקורהכאשראיןמובילאחד? איפהבחייםזהחשובשיהיהמישמוביל/ מנחהמשימות? (בבית, ביתספר, ביןחברים). 130

132 פלונטר (ידיים) שלב קבוצתי אחריות קבוצתית פעילות בנושא שיתוף פעולה, חשיבה משותפת, גיבוש. הפעילות מתאימה לכל שלב, גם כאשר חברי הקבוצה עוד לא מכירים אחד את השני. התלמידילמדלעבודבצוות. התלמידיתנסהבאתגר קבוצתי. התלמידיתנסהבפעילות חווייתית. שיתוףפעולה חשיבה "מחוץ לקופסה" גיבוש לוח גדול של פלונטר לוח ידיים-רגליים- צבעים חישוק ד' ישלשיםלבבפלונטר הקבוצתי שהמשתתפיםלא נופליםודוחפיםאחד אתהשניבכוונה. הערכות לפעילות: מכיניםלוחגדולשלפלונטר, לוחכיוונים וחישוק. ישנןשתיאפשרויותלשחקפלונטר: 1. עלפיהמשחקהידועעםלוח (ראהנספח). 2. כתרגילקבוצתיחשיבתי הנחיותלקבוצה: אםבוחרים באפשרות 1 שלהמשחק, משחקיםאישית/קבוצתית. כדי ליצורענייןותחרותיותכדאילשחקאתהמשחקכתחרות. כלקבוצה בוחרתכמהנציגים, ומישמצליחלבצעכמהשיותרמשימותולאליפול צוברנקודותלקבוצתו. אםבוחרים באפשרות - 2 "עליכםלהחזיקידייםבמעגלועםהנתן האותלהסתובבבלילשחררידייםולהגיעלמצבהפוך - למעגלעם הפניםהחוצה" (הפתרון: עליהםליצורגשרושכלחבריהקבוצהיעברו תחתיו). דגשיםנוספים: תוספותלאפשרות 1 : 1. משניצדיהלוחעושיםגשר. מי שעוברמתחתלגשרצריךלרוץתוךכדידריכהעלהצבע שהמנחהאומר. 2. כדילשתףאתכולםהמנחהמחליט בכלפעםעלצבעשכולםצריכיםלגעתבובאותו הזמן. תוספותלאפשרות 2 : ישנןוריאציותשונותלמשחק: -להחזיקידייםבמעגלכאשרהידייםמשולבות, ולהשתחררמבלילעזובידיים. -תופסתשלחישוק: מכניסים חישוקביןשניילדיםוצריכים להעביראתהחישוקדרךכלחברי הקבוצה. 131

133 איךפתרתםאתפלונטרהידיים? איךהצלחתםלהעביראתהחישוקביןכלחבריהצוות? האםבפלונטרהקבוצתיהקפדתםעלהצבעיםשהגדיר המנחה? מדוע? האםקבלתהוראותמהמנחההקשתהאוהקלהעלביצוע המשימהבפלונטרגשר? למה? למהחשובלבצעאתהמשימההנדרשתתוךשמירהעלההוראות? איפהבחייהיום יוםשלנואנונתקליםבניגודכזה? (שמצדאחדרוציםלהשיגמשהו במקרהזה לסייםכמהשיותרמהר, ומצדשניחייביםלעקובאחרהוראותוחוקים במקרה שלנואחריהוראותהמנחהלדרוךעלצבעיםמסוימים.) 132

134 פיתוח מנהיגות שלב קבוצתי מתקדם החניכים יעבדו בשיתוף פעולה מוחלט וילמדו לזהות מנהיג ולהתמודד עם דרכי הנהגתו. החניךיקבלכליםלפיתוח מנהיגותבקבוצה החניךיבחןדרכיהתמודדות מולמנהיגיםבקבוצה שיתוףפעולה מנהיגות בריסטולים טושים סיפור "אפקט פיגמליון" מצולם לפי מס' חניכים ארבעה חבלים ג'ריקן של מים הערכותלפעילות: חלוקהלשתיקבוצות, קבוצתאילמיםוקבוצתמשקיפים. 30 דק' את הפעילות יש לבצע במקום שבו אפשר להשכיב פצוע על הקרקע. יש לשים לב שהחניכים נשמעים להוראות הנחיותלקבוצה: המשימההעברתמיםלפצועבתוךשדההמוקשיםבעזרת חבליםבלבד, מבלילהיכנסלשדההמתוחםומבלילהתפוצץ מהמוקשיםשבשדה. דגשיםנוספים: קבוצתהמשקיפים צריכהלזהותאתהמנהיגהבולטבקבוצה ולהוציא אותו מהפעילות. על קבוצת האילמים להתמודד עם הקשייםשלאייכולתהדיבורוהעברתהמסר. 133

135 כיצד "אפקטפיגמליון" קשורלמנהיגות? האםכלאחדיכוללהיותמנהיג? מהנדרשממניכדילהיותמנהיג? האםהמשימההייתהקשהואםכןאיךהתמודדת? אסקלנטההיהמורההמלמד אוכלוסייהספרדיתבמזרחלוסאנג'לס המוגדרתכטעונתטיפוח. הגישה שנוצרה אצל תלמידי התיכוןהיאשהמצב לתוכוהם נולדווהמצב הסוציו אקונומי שלהם אינומאפשר להם להצליח בחייהם. מדובר על תיכון שאחוז הנושרים ממנו גבוה מאוד ורוב התלמידים היו בעלי הערכהאישיתנמוכה. מערכתהחינוךהאמריקאית מצטיירתכמישחיזקהוהנציחהאתחוסרההצלחה של פלח האוכלוסייה ההיספאנית אשר העריכה כי מרבית התלמידים יתדרדרו לפשע מגיל צעיר וישתמשובסמים. המורהאסקלנטהקיבלאתהמשרה "הלאנחשקת" בביה"סהתיכון- הואהחליטכילמרביתמתלמידי ביה"ס יש פוטנציאל להצליח בלימודים, להתקבל ללימודים אקדמאים ולהשתלב במשרות בכירות. דעתושלאסקלנטהנראיתכחסרתסיכויומופרחתמןהמציאות. רביםמהתלמידיםגיחכוכאשרשמעו את הצהרת המורה "המשוגע" ואף שאר המורים שהיו עמיתיו לעבודה ראו בו כאיש חזון תלוש מן המציאות. אסקלנטה הציג לתלמידיו ציפיות שהיו מעבר ליכולתם, לדעת שאר המורים. בזכות אמונותיו וגישתו המיוחדת, הגשימו תלמידיו ציפיות אלו. התלמידים זכו בציוניםגבוהים במיוחד במקצוע המתמטיקה- תוצאה סנסציוניתוחסרתתקדים - בביה"סלאוכלוסייה המוגדרתכטעונת טיפוחנרשם ממוצע ציונים במתמטיקה גבוה ביחס לשאר בתי ספר בארה"ב - בינהם בתי ספר יוקרתיים לאוכלוסייה אמידה. הציונים היו כל כך גבוהים, עד משרד החינוך האמריקאי חשד שמדובר בהונאה והסיפור יצר הד תקשורתי שהגיע גם עד הבית הלבן- נשיא ארה"ב הגיב על המקרה והוחלט כי למען הסר ספק לא ייחשבוהציוניםבגללחששלרמאותוהעתקהוהחליטלבחוןמחדשאתכלתלמידיהתיכון. מששמעוהתלמידיםאתרועהגזרה,לאהסכימולהיבחןבשנית. ייאושניכרעלפניהם- הרישגםכאשר הצליחו בלימודיהם, מערכת החינוך אינה מאמינה להם. אסקלנטה ערך עמם שיחת מוטיבציה ודרבן אותםכיהםעומדיםבמבחןהחייםולאבמבחןבמתמטיקה. הואסחףאותםבנאוםמרגש- זהוהרגעבוהםהבינוכי הצלחתםתלויהאךורקבתפיסהוההערכה העצמית שלהם. בסופו של דבר נבחנו התלמידים ואף הצליחו להוציא ציונים גבוהים מן הבחינה הראשונה. הסיפור הזה מוכיח, שאמונה מביאה להגשמה. שהדימוי שלנו משדר משהו החוצה וקובע איך יראו חיינו, בתחתית הבור או על פסגת העולם. יש ביכולתנו להשיג כל דבר שנרצה. 134

136 שישה פרשים שלב קבוצתי שיתוף פעולה על הקבוצות להיות קשובות האחת לשנייה בכדי להצליח במשימה. התלמידילמדלפתחמנהיגות מצביתומעצבת. התלמידיעבודעלתקשורת מילוליתולאמילוליתבתוך הקבוצה. פיתוחמנהיגות תקשורתמילולית תגובותמקדמות ובולמות סרט סימון ססל אדום לבן. 8 יתדות הערכותלפעילות: חלוקהלשלושקבוצותקטנותעלשלושהריבועים. 40 דק' רצוילערוךפעילותזו עלדשאאובחול. הנחיותלקבוצה: על הרצפהמצויר ריבוע גדול ובתוכו 36 ריבועיםקטנים. על חבריהקבוצהלהעמידשישהנציגיםבתוךהריבועהגדול, כך שאףאחדמהםלאנמצאעלאותוטור, אותהשורהאואותו האלכסון. קייםרקפתרוןאחד. דגשיםנוספים: ניתן להעלות את רמת הקושי : מנהיג אחד מדבר בלבד, אסורלדברבכלל, מספרנציגיםעםעינייםקשורותוכד'. 135

137 האםהמשימהפיתחהאתתחושתהצוותיותוהביחד? מההיהליקשה? האםהצלחנולעבוראתהמשימה? 136

138 גזלני זמן שלב קבוצתי אחריות קבוצתית חברי הקבוצה ילמדו לאתר ולטפל בגזלני הזמן ובמבזבזי האנרגיה, כי אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. התלמידיכירובכךשישלכל אחדמהםלוחזמניםאישי. התלמידיםיכירובלוחות הזמניםהמוכתביםלהםוילמדו לקבלם. ניהולזמן אחריות אישית אחריות קבוצתית בריסטולים לבנים חתוכים בצורת עוגה. צבעי פסטל דק' הערכותלפעילות: המדריךיחלקלכל תלמידעוגה עגולהאותההוא יהיהצריך לחלקכמופיצה. לכל תחום בחיים נתאים צבע מראש (לדוגמה: בית ספר- צהוב) הנחיותלקבוצה: עליךלחלקאתהעוגהלמספרחלקיםכמספרהתחומיםלהם אתה מקדיש זמן מחייך. חלק את העוגה לפי כמות הזמן אותה אתה מקדיש לכל אחד מהתחומים. (בית ספר, פייסבוק, חברים, הוריםוכד'). עלכלהחניכיםלהציגאתעוגתהזמןשלהםעל הלוח. דגשיםנוספים: עלכלחניךלרשוםמיהוגזלןהזמןהעיקרי והמרכזיבחייוומהםדרכיההתמודדותאיתו. 137

139 עלאיזהמההרגליםגוזליהזמןשליאנירוצהלוותר? מההצעדהראשוןשאנייכוללעשותכדילצמצםאת הזמןשגוזלממניהרגלזה? מההדברהכיטובשיכוללקרותליאםאוותרעלהרגלזה? 138

140 ניהול זמן שלב קבוצתי אחריות קבוצתית החניכים ילמדו לנהל את זמנם בצורה נכונה ולחלק את זמנם בין שעות הפנאי ללימודים ולעזריאלי. התלמידיכירובכךשישלכל אחדמהםלוחזמניםאישי. התלמידיםיכירובלוחות הזמניםהמוכתביםלהםוילמדו לקבלם. ניהולזמן אחריות אישית אחריות קבוצתית דפים סלוטפ טושים 30 דק' הערכותלפעילות: על המדריך להכין דף לכל חניך ועליו שעה אחת משעות היממה. בצידוהשנישלהדףאמירהשקשורהלזמן. הנחיותלקבוצה: המרדף המתמיד אחרי הזמן: לכל חבר צוותיהיהדף המודבק לגבו. כל המשתתפים עומדים במעגל לפי השעות כמו שעון. תופס עומדבאמצע המעגלומסתובבבעינייםעצומותבעודו מצביע על המשתתפיםכמו מחוג, כשהואעוצר הואמצביע עלאחד המשתתפיםופותחאתעיניו. חבר הצוות עליו הוא הצביע הופךלמסומן - ז.א - במידה ו והואתופסאותוהאמוציא אותו מהמשחקולוקחממנואתהשעהשלו. במידהוהוא תופס כל חברצוותאחר, הוא מחליף אותו והופךלהיות התופס במקומו. מטרתהעלהיאלהשיגכמה שיותרשעותמכמה שיותר חברי צוות. 139

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

ערב הווי בנושא "השרדות"

ערב הווי בנושא השרדות ערב הווי בנושא "השרדות" ראשית כל מסבירים לקבוצה את חוקי המשחק, והם: מחלקים את הבוגרים לשלושה שבטים (על פי חלוקה שנכין מראש- מקריאים את השמות כמו בהישרדות). מטרת השבטים להצליח לנצח את שאר הקבוצות במספר

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים כיתה

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים   כיתה שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים www.kefwithjeff.org כיתה Happy New Year 8 0 80 80 0 8 8 8 8 8 08 8 0 0 בכל שורה ובכל טור יש את המספרים עד כולל.

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 דרכי הראיון המסייע ממדי הראיון הייעוצי מבנה ותהליך פתיחה מבוא מוקד התערבות סיום מטרות פורקן יצירת קשר עיבוד רגשי איסוף מידע ארגון מידע הבנה תובנה מתן מידע. שינוי חשיבתי שינוי התנהגותי פתרון בעיות קידום

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT)

תהליכים מרכזיים שעברו הורים  לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו  ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית'  (Family-NECT) עמית ימין, דיויד רועה ואורית קרניאלי-מילר החוג לבריאות נפש קהילתית אוניברסיטת חיפה 2014 מטרת המחקר הבנת תהליכים מרכזיים אותם עברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש, שהשתתפו בהתערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ניוטון חוק המנוף ומנופים מסוג ראשון מטרות השיעור: להדגים

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

Microsoft Word - teachmodel1.doc

Microsoft Word - teachmodel1.doc דגמי הוראה תכנון שיעור נושא השיעור: אסטרטגיות לחישוב נפח תיבה כיתה: ד נושא בתכנית הלימודים: נפח תיבה (עמוד 92) מיומנויות מתכנית הלימודים: פיתוח ראייה מרחבית - קשרים בין מודל דו-ממדי למודל תלת-ממדי והתנסות

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

הקדמה

הקדמה הקדמה ספר זה נכתב כדי להעניק לכם חוויה חיה של חופש. זוהי קריאה הנובעת ממעמקי עצמכם לשוב הביתה, אל נוכחות החסד האינסופית אשר תמיד נמצאת כאן. הספר אינו מיועד לקריאה חפוזה שבאמצעותה תרכשו ידע נוסף או תלקטו

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט ביה"ס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו

המשכן לאמנויות עש דר ראובן הכט ביהס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו סטודנטים במסלול הדו חוגי ובאפיק פסיכותיאטרלי יקרים, יום רביעי תשרי תשע"ט /09/8 סגל ההוראה של החוג לתיאטרון מברך אתכם לרגל פתיחת שנת הלימודים החדשה, ומאחל לכם, מכל הלב, שנת לימודים מאתגרת ורבת הצלחות והישגים!

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

ברוכים הבאים להולנד לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת

ברוכים הבאים להולנד  לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת רביבים ייעוץ והנחייה בע"מ מכון לטיוב ההון האנושי בארגון לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת להבין, לנסות ולדעת

קרא עוד

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הבא על פי הסולם הבא: ההתנהגות המתוארת לא ניראית לעולם

קרא עוד

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 משחקי כדור טרחנים וטרדנים ציוד: כדור יד. מבנה: שתי קבוצות פנים אל פנים, המרחק ביניהן 2 מ', מאחורי כל קבוצה 10 מ' גבול המקלט. (המגרש מסומן בקווים בולטים) לקבוצה אחת השם; "טרחנים" ולשניה; "טרדנים". מהלך

קרא עוד

סגנונות למידה

סגנונות למידה סגנונות למידה מדוע זה חשוב? ...אם תוכל ללמוד דבר פשוט, חבר, תסתדר " הרבה יותר טוב עם כל מיני אנשים. אינך מכיר אדם ממש עד שאתה רואה את הדברים מנקודת המבט שלו... עד אשר תכנס לעורו עמ' 19 ותהלך בתוכו". )הרפר

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה 2. פתרו את השאלות, לחוד או בזוגות. תעדו את דרך הפתרון.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בינסקי הנחיות: יש לענות על כל השאלות. יש לענות על כל

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשע"ה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני "ניהול וארגון מערכות חינוך" באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הל

הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשעה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני ניהול וארגון מערכות חינוך באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הל הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשע"ה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני "ניהול וארגון מערכות חינוך" באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הלימוד לשנה א'. במערכת משובצים מספר שיעורי בחירה, חלקם

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון משרד העבודה הרווחה האגף לשרותים חברתיים ואישיים השרות לילד ולנער משרד החינוך הא

מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון משרד העבודה הרווחה האגף לשרותים חברתיים ואישיים השרות לילד ולנער משרד החינוך הא לכבוד ראשי רשויות מנהלי מחלקות לשירותים חברתיים מנהלי מחלקות חינוך מנהלי מחלקות הנוער מרכזי התכנית הלאומית בישוב א, ג, נ. הנדון: הפעלת מרכז נוער ויש מצ"ב-מודל משולב ביישובכם פועלים מספר שירותים לבני הנוער

קרא עוד