PowerPoint Presentation

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "PowerPoint Presentation"

תמליל

1 נושאים לשיעור של היום 1.תמיסות 2.תהליך ההתמוססות 3.דיפוזיה / אוסמוזה

2 תמיסה )Solution( היא תערובת הומוגנית )אחידה( של שני חומרים או יותר תמיסה מורכבת ממס ומומס אחד או יותר הממס הוא המרכיב בתמיסה שמצוי בכמות הגדולה יותר המומס הוא המרכיב בתמיסה שנמצא בכמות קטנה יותר

3 סוגי תמיסות אלקטרוליטית לא אלקטרוליטית

4 )aqua תמיסה מימית במקרה שהממס הוא מים, מכנים את התמיסה תמיסה מימית בתגובה כימית נוסיף לחומר המומס את הסיומת aq )מהמילה הלטינית H C 6 H 12 O 6(S) > 2 O C 6 H 12 O 6(aq)

5 תכונות כלליות של תמיסות נוזליות תמיסות של אלקטרוליטים תמיסות של אלקטרוליטים נוצרות כאשר תרכובת יונית מומסת במים. המולקולה מתפרק ליונים שיוצרים אותה NaCl (s) H > 2 O Na + + Cl (aq) - (qa) תמיסות של אלקטרוליטים מוליכות חשמל היטב

6 תמיסות לא אלקטרוליטיות תמיסות לא אלקטרוליטיות נוצרות כאשר חומרים )קשרים קוולנטיים( מומסים במים. הקשרים הבין מולקולריים מתפרקים רק H Sucrose (S) > 2 O Sucrose (aq)

7

8 האם KCl יתפרק לתמיסה אלקטרוליטית? האם C 6 H 12 O 6 יתפרק לתמיסה אלקטרוליטית?

9 חומר יוני חומר לא יוני מים מים תמיסה אלקטרוליטית תמיסה לא אלקטרוליטית C 6 H 12 O 6(S) > C 6 H 12 O 6(aq) NaCl (s) > Na + (aq) + Cl - (qa) דיסוציאציה התמוססות

10 מכיוון ש KCl הוא חומר יוני, הוא יתמוסס ליונים המרכיבים אותו, ויצור תמיסה אלקטרוליטית

11 1. סוגי תמיסות חלקיקים קטנים חלקיקים גדולים

12 סוגי תמיסות: תמיסה אמיתית מכילה חלקיקים בגודל עד 1 ננומטר )m 10( 9- תמיסה קולואידית מכילה חלקיקים בגודל ננומטר גודל 1-200nm גודל עד 1nm

13 מי יצור תמיסה קולואידית? המוגלובין גלוקוז 0.9 nm 6.5 nm

14 ניתן להבחין בין תמיסה אמיתית לקולואידית ע"י קרן אור. החלקיקים הגדולים בתמיסה קולואידית שוברים את קרני האור, התופעה נקראת אפקט טינדול וניתן להבחין בשינוי בצבע.

15 אפקט טינדול בערפל

16 תהליך ההתמוססות התמוססות הוא תהליך בו חומר )מומס( עובר פירוק לחלקיקים )מולקולות או יונים( בחומר אחר, המכונה ממס. החומר המתקבל נקרא תמיסה. מדוע חומרים מתמוססים במים?

17 כלל: דומה ממיס דומה חומר המורכב ממולקולות קוטביות, ימס היטב בחומר קוטבי מולקולה קוטבית מים מולקולה קוטבית NaCl האם מים ימיסו מלח בישול?

18 האם שומן יתמוסס במים? מים מולקולה קוטבית שומן )טריגליצריד( מולקולה לא קוטבית

19 מולקולות המים הקוטביות יסתדרו בהתאמה מסביב למולקולת ה NaCl קוטב שלילי של מים ליד הנתרן החיובי קוטב חיובי של מים ליד הכלור השלילי

20

21 תמיסות אלקטרוליטיות

22

23 .3 דיפוזיה ואוסמוזה

24 דיפוזיה )פעפוע( הוא פיזור של חומר במורד מפל הריכוזים מריכוז גבוה לריכוז נמוך

25 תנועה בראונית התופעה הפיזיקלית שבה חלקיקים קטנים בנוזל נעים באקראיות

26 פיזור של חומר במורד מפל הריכוזים מריכוז גבוה לריכוז נמוך

27

28

29

30 מעבר חומרים דרך הממברנה הכנסת חומרים חיוניים אל התא, והוצאת פסולת מהתא חיוניים לקיומו ותיפקודו התקין של התא. ישנן כמה צורות העברה של חומרים דרך הממברנה.

31 הובלה פסיבית דיפוזיה פשוטה ריכוזים שווים ריכוז נמוך ריכוז גבוה

32 ממברנת התא המבנה הבסיסי של ממברנת התא שכבה כפולה של פוספוליפידים פוספוליפיד

33 דיפוזיה פשוטה המעבר הוא עם מפל הריכוזים מריכוז גבוה לנמוך 1. אין השקעת אנרגיה 2.

34 חומרים אשר יכולים לעבור בדיפוזיה דרך שכבת הפוספוליפידים: O 2, CO 2 גלוקוז, Na+ מולקולות קטנות מולקולות לא טעונות )נייטרליות(.1.2 V X לדוגמא חמצן, פחמן דו חמצני, מים, חנקן O 2, CO 2 X

35 דיפוזיה מזורזת

36 מעבר חומרים דרך הממברנה הכנסת חומרים חיוניים אל התא, והוצאת פסולת מהתא חיוניים לקיומו ותיפקודו התקין של התא. ישנן כמה צורות העברה של חומרים דרך הממברנה.

37 חומרים אשר יכולים לעבור בדיפוזיה דרך שכבת הפוספוליפידים: O 2, CO 2 גלוקוז, Na+ מולקולות קטנות מולקולות לא טעונות )נייטרליות(.1.2 V X לדוגמא חמצן, פחמן דו חמצני, מים, חנקן O 2, CO 2 X

38 דיפוזיה מזורזת דיפוזיה מזוזרת הוא תהליך של מעבר ספונטני של מולקולות או יונים דרך ממברנה ביולוגית באמצעות חלבונים ממברנליים. בהיותה העברה פסיבית, דיפוזיה מזורזת אינה צורכת אנרגיה כימית, אי לכך, מעבר המולקולות והיונים מתבצע במורד מפל הריכוזים

39

40

41 ממברנה חצי חדירה )חדירה למחצה,סלקטיבית( היא ממבנה בעלת נקבעם קטנים, אשר מעבירה מולקולות קטנות אך לא תעביר מולקולות גדולות

42 אוסמוזה אוסמוזה היא מעבר של ממס )מים( דרך ממברנה חדירה למחצה

43

44 לחץ אוסמוטי הוא הלחץ שמפעילה תמיסה על ממברנה חדירה למחצה המפרידה בינה לבין תמיסה אחרת,עקב הפרש בריכוז המומס בין שתי התמיסות.

45

46 תמיסה איזוטנית תמיסה בה כמות המומסים בחוץ ובפנים זהה תמיסה היפרטונית תמיסה בה כמות המומסים בחוץ גבוהה מבפנים תמיסה היפוטונית תמיסה בה כמות המומסים בחוץ נמוכה מבפנים מה יקרה כשנשים תא חי בכל אחת מן התמיסות??

47 השפעת אוסמוזה על תאי דם בתמיסות שונות ריכוז התמיסה החיצונית מרוכזת פחות שווה מרוכזת יותר לעומת פנים תאי הדם האדומים

48 אדם התייבש וברשותינו רק מים מזוקקים )מים טהורים(. האם נוכל לתת לו עירוי של מים מזוקקים להצילו מהתייבשות?

49 מדוע לא ניתן לשתות מי ים כדי להינצל מהתייבשות?

50 השוואה דיפוזיה / אוסמוזה