לבמבוק יצא שם רע כצמח חסר מעצורים, המתפשט בגינה באופן בלתי נשלט. אבל בטיפול נכון, הבמבוק הוא תוספת יפה ושימושית בגן. ועוד לא דיברנו על תרומתו לאיכות ה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "לבמבוק יצא שם רע כצמח חסר מעצורים, המתפשט בגינה באופן בלתי נשלט. אבל בטיפול נכון, הבמבוק הוא תוספת יפה ושימושית בגן. ועוד לא דיברנו על תרומתו לאיכות ה"

תמליל

1 לבמבוק יצא שם רע כצמח חסר מעצורים, המתפשט בגינה באופן בלתי נשלט. אבל בטיפול נכון, הבמבוק הוא תוספת יפה ושימושית בגן. ועוד לא דיברנו על תרומתו לאיכות הסביבה ועל הפוטנציאל שלו להציל את יערות הגשם שובו של הבמבוק רן ליכטנר, מרכז הבמבוק, מכמנים צילומים: נועם ערמון ורן ליכטנר ÔÓ apple ÈÈ Ï Â ÚÂ Â Ó Èapple Ï ÂappleÂË ÈÙÏ ÈÚ Ùapple Â Ú ÌÈ ÈÈapple Ï ÌÏ ÓÂÁÎ Â Èapple apple ÛÂÒ ÈÒ Á ÊÓ ÌÂ Ú Ù ÈÓappleˆ Æ Ú שמירה על יערות הגשם Æ ÂÈ ÌÈ ÊÁ ÈÈapple È ÓÂÁÓ Á ÂappleÈ Â Ó ÏÂÎÈ ÂÁÙ Ó ˆÂ  ÙÎ ÌÈÈÙÂ Ë ÌÈ ÂÊ Ì È Ï Â ÈÈapple ÓÂÁ ÏÎ Ï Ï ÏÂ Ï Ï appleâ apple È Î ÌÈ Á ÌȈÚÏ Â Èapple Æ Â Ó Ó ÍÈ ÓÓ Â ÆÁÓˆ  appleè Â Ó È ËÒÂ Æ apple ÏÎ ÌÈ Á ÌÈapple ÈˆÂ Ï ÌÈÏ Â Ó apple Â Ó È ± Î ÌÈapple apple Æ Ï Ìapple ÁË ÏÁ ÍÎ Ì Ï ÁÂÈÓ Ï ÏÂ È ÁË ÍÈ ˆÓ È ÏÈ ıúó ÊÎ Ë ÈÂ Ù Æ ÚÈ Ìapple µ Î Â ÚÈ ÏÈˆÓ ıúï ÛÈÏÁ Î Â Ó ÂÓÈ ÈÙ ˆÈÈÓ ԈÓÁ ÂÈ µ Á Ó Â ÆÌ apple Ó Â ÈÙ ÂÙÂËÏ ÌÈÏ Ï Ì Æ Â È ÁÓˆÏ Ú  ÍÂÓapple ÍÂ Ò ÁÈ Ó Â Âˆ µ ËÂ Ï ÌÈÚÈ Ó appleú È ÂÓÚ ÏÚ ıú Ï Â Â Ó Æ ËÓ µ Î Ï Â Ï ÌÈ apple Ó Ó Ò Â È Ó ÌÏÂÚ ÂÈ ÊÁ ÈˆÚ ÁÓˆ  ÌÈÁÓˆ ÌÈ Á ÌÈappleÈÓ Æ ÂÈ È Ó ÂÏ ÁÈÓˆ ËÓ ÔÎ ÔÎ ÓÓÈ Ó Ò ± Î Ï Â È Ó Æ ÌÂÈ ÌÏ Â ÆÌÈÚ Ê ÌÈÁ Ù ÏÚ ÈappleÈÓ ÁÓˆ Â Â Ó ÆÔÈÓÏ ÔÈÓÓ apple Ó ÚÂ Â È Á ÂÙ Melocanna baccifera ÂÒÓ Â Ó ÁÈ Ù appleè Ó apple Á Ï ÈÂÙˆ Ï ÓÏ Ï Á Á ÂÙ Ê ÔÈÓ Æ  ÚÓ ÔÂÙˆ Ì ÂÊÈÓ Â Ï È Ó Â Â ÁÈ Ù apple ÆÌÈÙÏ Ï Ì ÂÓÏ ÂÒÁÓÂ Ú Ó ÌÈapple apple ÓÂÊÈ È Î ÈappleΠΠÏÁ Â Â Ï ÓÓ µ ÍÎÏ ˆ Â Ê ÔÈÓÓ Â Ó Â ÚÈ Ï Â Âapple Ï Ì Â Ì Â Ó Í È ÓÆ Ï ÔÂÈÏÈÓ ÌÈÈ ÂÓÈ Â ÌÈÙÈ ÌÈÁÓˆ Á Â Â Ó ÆÌÈ ÁÂÈÓ ÂˆÂ Ì ÈÓ ÏÚ ÌÏÂÚ ÌÈÓÈÈ ÂÈ Â appleî Ó Ó Â ÁÓˆÎ Ï È Ï ÏÂÎÈ Â ÊÓ Ê ÌÈapple ÌÈappleÈÓ ÓÎ Â ÈÁ Î Â ÈÓ ÈÂÙÈÁ ψ ÙÒÓ Â Æ appleè ÌÈÓÈ Ó ÂÓÂ Ó ÈÂapple appleè Â Ó ÏÈ ÆÚ Ï È Ú ÌÈÏÚ ÍÂÙ ÈˆÓ ÂÙÒapple ËÏ Ó ÂÙËÏÙ ÂÂ Ï ÏÂÎÈ ÚÂapple Â Ï ÌÈ Á Ó Â ÂÈÏ Ì ÓÏ Â Â Ó ÆÂappleappleÂÈÓ Â ÈÚÒÈ Âapple Ùapple ÂÚ È ÏÏÁ ÏÈψ ÂÈÓÒ ÌÎ ÏÈÙ Ï ÌÎ Ï Â ÎÏ ÏÂÏÚ ÆÌ Ê  בוטניקה ÌÈ Ú Á  ÌÈÈapple ÁÙ ÓÓ Â Ó Æı  ΠÈappleÙ ÏÚ ÂÈ ÌÈÓ ÌÈÈ ÈËÈÓÈ Ù ÌÈÏ È ÂÒ Ô ÓÏ ÂÓˆÚ ÌÈ Ï Ú ÂÈ Ú Ì ÂÓÎ È ÓÏ ÌÈÁÈÁˆ ÂÓÂ Ó ÂÈÁÏ ÏÂÎÈ Â ÏÎ ËÚÓÎ Ï ÔÎÏ ÂÈ ÌÈÓ ÌÈ ÂÊ 10 גן ונוף חזרן מצוי 'מגוון'

2 ÂÚ ÌÈÈÒappleapple ÌÈÏÁÂÊ ÌÈÚ Ó Ì ÌÈappleÈÓ Ó ÛÂÙˆ Í Ò ÌÈÏ ÏÁ ÆÌÈÏ  ÌÈÙÂ Ê ÌÈ Á ÌÈappleÈÓ Ó ÏÁ ÆÁ ٠ÂÁ ÌÈ ˆÂÈ ÌÈ Á ÂÚ ÌÈappleÈÓ ÂÚ Ó Ò ÌÎ Â Â ÌÈappleË ÌÈÏÚ ÌÈapple ÆÓ Ò Ï Í Â Ï ÌÈÚÈ Ó ÌÈÏÚ ÌÈ Á ÆÌÈÈÙÂÈ ÌÈÓÈ Ó ÌÈÚ ˆ ÈÏÚ ÌÈ ÌÈappleÈÓ ÌÈÏÚ Â ÌÈappleÂ Â Ó ÈappleÈÓ ÔÈ ÈappleÂ Ï ÌÈ Â Ï ÌÈÒÂÙÈË Èapple Ï ÔÂÈÓ È È ÏÚ È Úapple Rhizome  Èapple ÌȈ monopodial ÌÈÈ Á ÌÈ Â Ó Æ± ÓÂÚ ÌÈΠÌÈ Â ÌÈÁÏ ÌÈËÏ Ó Â ÏÎ ÍÂ Ó ÆÚ ÈappleÙÏ Á Ó Ó Ò ±µ Ï ÌÈ Â Ó Ó ÌÈ ÌÈappleÈÓ Æ apple ˆÂÈ Â Ù Ì Â ÌÈÈÂÙˆ È Ï ÌÈappleÂÂÈÎÏ ÌÈË Ù Ó ÌÈÈ Á ÒÁ ÁÓˆÎ Ú Ì Â Ó Ï Âapple apple ÂÏ ÆËÏ apple È Ï ÔÙ appleè Ë Ù Ó ÌÈ ÂˆÚÓ Î Ï ÓÂÚ ÌÂÒÁÓ ÌÈ Ï ıïóâó ÂÏ ÌÈappleÈÓÏ ÆÌ ÂË Ù ÌÂÁ ÏÈ È Ó Ó Ò È Î ÚÓ Â Ï È ÙÒÂapple  ٠בקתה מבמבוק ומאדמה בגבעת חביבה ÔÎÏ ÓÂ Ï Â ÌÈˆÚ Ó È ÓÂÁ ± ıúï ÛÈÏÁ Î Â Ó Ï È ÌÂÈÎ Ó Ó ÂÈ Ú ÂÓÎ ÌÈ ÌÈÈ ÈÈ Ú ÌÈ ˆÂÓ ÂˆÈÈ Æ ÈÈapple Â Ë È ÂÁÙ ÂÁÙ ÏÂÚ È ÂÏ ÂÚ ÂÓ ÏÎÎ ÆÏ È Â Ó ÏÚ Â Ó Î ÌÈÓÈ Ó Âapple ÌÈÈ apple Î ÈappleÙÏ Ú Âapple Ï ÛÒ ÏÚ ÏÈÒÙ Ó ÌÈÈappleȈ ÌÈÈ ÒÚ ÂappleÂÈÚ Ï ÌÂ Ó appleùó È Ó Ó ÈÏÚ Æ ÂÙÒÂapple ÂÈ ÚÓ Âˆ Ï Ó Ó ÏÚ ÊÓ ÓÓ ÂÈ ÌÈ ÂÈÓ Â Ó ÂËÂÓÏ הבמבוק, ממשפחת הדגניים, הוא אחד העשבים הפרימיטיביים הקדומים ביותר על פני כדור הארץ. עשב היודע להתאים את עצמו למגוון סוגי אקלים: הוא יכול לחיות במקומות צחיחים למדי כמו גם באזורים גשומים ביותר ולכן גדל כמעט בכל היבשות ÔÈ ÌÈ È ÌÈ ËÓ ÓÎ Ï Á Ó È Æ appleè ÌÈ Á ÌÈ ÂÓ ÂÓ ÓÏ ÌÈÈ Á Æ appleè ÈÙÂÈÂ Ú ˆ Ï ÂÓÈ Ó ÂÈÂÎÈ ÂÏ ÌÈappleÈÓÏ Sympodial ÌÈÈ ÌÈ Â Ó Æ Â Ï ÌÈ Â Î ÚÓ ÈÏÚ clumpers ÌÈ Â Èapple  ÍÂ Ó ÌÈÏ ÌÈapple Î Á ÌÈ ËÓÈËappleÒ ÙÒÓ Á Ó Á  ÌÈ apple ÈÎ ˆ Â Ï Á appleúó ÌÈapple Âapple ÂÏ ÌÈ Â Ó Æ apple ȈÁ  ÏÓ Ó ÌÈÏ Ì Æ Â Ï Á  appleè ÂappleÈÙ È ÌÈappleÙÏ Ì ÌÈ Ï ÌÈÏÂÎÈ ψ Æ Â ÂÓ ÌÈapple ÌÈ Â Ó ÈappleÈÓ Ê ÈappleÂ Ú Ï Ï ÚÓ ÏÂÚ Â Ô apple ÌÈÏÚ Âˆ Ú ˆ Â È ÂÚ ÆÌÈÚ Ê Â ÁÈ Ù ÈappleÓÊ ÈÏÈ Ï ÂÁÓ ÌÈ ÈÈÓ ÌÈÈË Ù ÌÈÓÊÈ ÂÏ Ó ÆÂÊ ÚÙ ÆÌÈ Á ÌÈappleÈÓ Áψ ÌÈÓÏ ÓÂ Â Ó Á ÈÙ ÏÏ Èapple ÂÁ ˆ ÌÈ ÚÏ È Úapple ÂÊ ÌÈappleÈÓ ÔÈ ÏÂ Ï Ï ˆÓÏ È Â apple ÈÚˆ Ó Ó ÂÈ ÌÈÚ ÂÈ Ï ÂÏ Ó ÍÎÏ ÌÈapple ÆÈ ıâúèè ÌÈÏ Ó ÂÁ Ï ÌÈ ÎÂÓ Ì ÒÈappleÎ Ï ÁÂÂË Í ÍÏ ÓÏ Ù ËˆÓ ÂÊ Î ÈappleÙÏ ÏÁ È Ï Ï ÈÏ Â Ó Â Ï ÌÈ È Ú Âapple ÙÒ ÔÈ ÆÌÈapple ÚÎ Â Á   ÌÈapple ÂappleÈÈÁ ÛÂapple Â Ó ÂÈ Ô ÈÈ ÍÎ Â Â ÁÙËÏ ÍÈ Â Â È Â ÚÏ Ó Ú apple ÆÂÈ ÂÎ ÚÙ ÂappleÏ מיני הבמבוק השונים ÌÈ Ó ÔÂÂ Ó ÌÈapple ÌÈ ÂÒ π Ó ÌÈappleÈÓ ± ÏÁ Æ Î Ú Â Ú    ÌÈÏ Â Â Âˆ Ï גן ונוף 11

3 ÆÌÈ ÏÂ È È apple Ó ÌÈÓ ÂÒÁÓÓ Â Ï ÈÂ Ó ÂappleÈÓ Â Ó Â ÛÒÂapple È Â Ó Â Ó ÚËÓ Ì ı ÎÓapple  ÆÚÂ È ÂappleÈ ÌÈ ËÓ µ Â Â Â È ÂÚÊ Â Ó Â Ê Æ ÌÈ ÈÈ ÆÓ Ó µ È ÈÓ Â Ë  סקירת המינים הקיימים בארץ במבוקים רב-בדיים Ì ÌÈÈ ÌÈ Â Ó Ï ÌÈËÏ ÌÈappleÈÓ Èapple ÌÈÈÙÂ Ë ÂÒ ÌÈappleÈÓ ÆßÔ Óß ÈÂˆÓ Ô ÊÁ ÈÂˆÓ Ô ÊÁ ÌÈ Ó Π Ï ÌÏÂÚ ÂÈ ÌȈÂÙapple Ì ÂÏ ÆÌ ÈÏ ÌÈappleÂÂÎ Ó Â Ó הבמבוק הוא הצמח העצי החזק ביותר בעולם ומהירות הצמיחה שלו המהירה ביותר. מינים אחדים צומחים במהירות של כ- 100 ס"מ ביממה (כן, כן, מטר שלם ביום!) Â È apple ÏÚ (Bambusa Vulgaris) ÈÂˆÓ Ô ÊÁ ÆÓ Ó Ë Ï ËÓ ± Î Ï Â Ï ÚÈ Ó Ô Á Á ÈÈ appleè ÌÂ Ó ÂÏ Âˆ Ï È ÏÂ È Ï ÌÈ Ó ˆÈÚÏ ËÈÏ Ï Ô Èapple ÆÈ È Ú ÂÏ Â Ï ÌÂÈ ÌÈÈ Ú Â Â È Â ÌÂ Ó È Í ÆÌÈ ÂÓÈ ÈÙÏ Ï ÌÈappleÈÂˆÓ ÂËÂÓ Æ È È Ó (Bambusa Vulgaris Vitatta) ßÔ Óß ÈÂˆÓ Ô ÊÁ apple Ú ˆ ÆÈÂˆÓ Ô ÊÁ Ï Î ÂappleÂÎ Ô Â ÏÚ ÆÌÈ Â È ÌÈÒÙ ÌÚ Â ˆ   Bambusa ventricosa apple ÁÂÙ Ô ÊÁ ˆÂapple ÁÂÙ apple ÆÓ Ó Ë ËÓ µ חיתוך קנים חזרן תפוח קנה שתיל צעיר של חזרן מצוי 'מגוון' 12 גן ונוף

4 µ ÂÁÙÏ È Ï ÌÈ Ù Èapple ÌÚ ÂÎÈ Á ÌÈÈ ˆ ÌÈÙappleÚ ˆ Ï ÌÈ ˆ Èapple Ó Ó Ò Ì Â ÔÂÓËÏÂ Ù Ó Ó Ò ± ±µ Ú ÌÂÊÈ È È ÔÂÈÏÚ Ù ÍÎ ËÈÏ ± ıèˆú ÔÂÒÎÏ ÂÊ ËÈ Ï Æ Î Ô Á Ù Â Ó ÏÚÓ Æ Áψ ÈÊÂÁ ±µ ÔÙ Πڈ Ï Ì Ô Èapple ÂÏ ÌÈappleÈÓ Í ÁÓˆ Ï ÍÂÓapple ÛappleÚÓ ÌÈ Ù Èapple ÌÈappleÓÂË Ú ÂÏ ÌÈÈ ÂÁÎ ÌÈÎÁÓ ÏÈ ÚˆÓ ÆÌÈ ˆapple  ˆÈ ÌÈ Â Î ÚÓ Á Ù שתילה ÂÈ ÂÓÈ Ó ÂappleÂÚ Ô ıè Â È ÌÚ Ï Ó Â ÏÈ Æ Â Ó ÏÈ Ï Â ÊÚÈ ËÒÂÙÓ  ÏÈ ÚˆÓ ÏÂÁ ÙÒ ÆÊ Èapple Æ Â Î ÂÓ Â Ó ÂËÂÓ ÌÚ ÍÂÓ Ï Èˆ ÌÈÏ ÌÈÏÈ Â ÒÂ Ó ıú ÈÂÙÈÁ ÆÂÏ È ÌÈ Â Ú ÆÚ ÈappleÙ Â ÈÈ ÚappleÓÈ ÂÁÏ ÏÚ ÂÓ È טיפול שוטף ÌÈ Âapple apple ÍÏ Ó Â Â ÌÈÏÚ ÒÓ Â Ó Ï ÔÂÂÎ Ó ÈÓ ÆÌÈ Á ÌÈÏÚ ÌÈÁÓˆ ÌÈapple È ÌÈÏÚ Â Â Ó Ô Á Á Ï ÍÈ ˆ appleè ÂÏ Ï ÈÂÙÈÁ ÚˆÓÎ ÌÈappleÈÂˆÓ ÌÈÏÚ Æ Â apple Ï Ô ˆÈ  ÓÏ Æ È ÂÈÁÏ ÚˆÓΠÎÈ Ï ÌÈÓÈÚapple Ó Ï ÆÌÈ Âapple ÌÈÏÚ ÌÚÙ È Ó Û Ï Èˆ Ê Èapple ËÈÏ È ÌÈÎÂÓapple ÌÈÈ ˆ ÌÈÙappleÚ Ï ÌÂÊÈ Æ ÏÚÓÏ ÛÂapple ÏÚÈ ÌÈÙÈ Â Ó ÈappleÙÏ È Â ÚÏ Èˆ ÌÈapple Ï ÏÂÏÈ Â È Î הוראות גידול ריבוי ÌÈ Áψ ÈÈÂÎÈÒ ÏÚ Â ˆÂÙapple ËÈ Â ÚÏ È Æ Â Èapple ÂÏÁ È È ÏÚ È Úapple ÂÈ ÒappleÏ Èˆ apple Æ ÂÁÙÏ Á apple ÌÚ Â ÌÈÙappleÚ Á ÙÈ appleó ÏÚ Â ÏÚÓ ÌÈ Ù µ ÂÊ ËÈ Ï ÆÌÈapple ÌÈ ˆapple  ˆÈ Ú ÌÈÈ ˆ Æ Áψ ÈÊÂÁ π È apple È ÏÁ Í ÈÂ È Ï ÌÈapple Èapple ÌÈ Á ÌÈappleÈÓ ÂappleÓÓ Í ÁÏ ÌÈapple ± ÂÏÈ apple ÂÁ Ï במבוקים חד-בדיים ÌÈÓÈÈ ÌÈÈ Á ÌÈappleÈÓ Ï ÌÈÈ ÈÚ ÌÈ ÂÒ Èapple ÌÈ Â Ó Phyllostachys ÂÒ Ì ı ÚÈˆÓ Pleioblastus ÂÒ Â ÌÈÏÂ Ú ÌÈÈappleÂappleÈ ÆÓ Ò ± ÔÈ ÌÈÎÂÓapple Â Ó ÈappleÈÓ Â (Phyllostachys aurea Â Ê Ô ÊÁ Ô ÌÈ È Ò Ï ÌÈ Ù ÆÓ Ó Ë ËÓ µ Æ apple Ï Ô Á  ÏÁ  ÁÂÈÓ Â Âˆ ÌÈ ˆÂÈ Â Ó È ÈÒ Â Ó Â Ê Æ Â Ò ÛÂÙˆ ÂÁ ˆÂÈ ÆÌÈ Â ÌÒÂÁ ÈÈÁ appleè Æ ËÚÂÓ È Ï Â Ê ÌÈapple È Á ÌÈ Â ÊÏ ÌÈÎÙ ÌÈ Â È ÌÈapple Â Ê Ô ÊÁ Èapple Æ È È Ó Ï ÌÈÙ Á Ì Ì ÈÁ Î ÌÈ Ó Æ Â Ó ÌÈ ÊÁ Ì Â È ÌÈÏ Æ ÂÎ Ó ÌÈ È Î È ˆÏ  (Phyllostachys Nigra ÂÁ Ô ÊÁ Ô ÌÈ Â È ÌÈapple ÆÓ Ó Ë ËÓ ÌÈ Ó ÂÚ ˆ Æ ÂÏ ÌÈÈ apple Í ÌÈ ÂÁ ÌÈÎÙ ÌÚ ËÈ Ï Ó appleè Ï ÈÁ Î ÙÒÂ Â Â Ê Ë Ï Á Ù Ó ÆÌÈ Â ˆÂ ÌÈ Â È Â Ó Èapple ÆÁÂ Ó Ô ÂÓ ψÂÓ Ì ÓÏ נצרי הבמבוק משמשים למאכל מטע במבוק השימוש בבמבוק כתחליף לעץ מציל את יערות הגשם. הוא משחרר 35% יותר חמצן ומייצר פי 10 חומר תאי מאשר עצים בגודל דומה ולכן המגמה כיום היא להשתמש בו כתחליף לעץ בייצור מוצרים תעשייתיים רבים, כמו תעשיות הדיקט והנייר גן ונוף 13

5 ÌÈÙappleÚ È Â Ï È Î ÆÌÈ ˆÂÈ ÌÈ Á ÌÈ ˆapple ÌÈ ÂÓÚ ÈˆÂ Ï Â Ó ÍÎ ÂÚÏ ÌÈ ÆÌÈ Ú Â ÎÏ È ÌÈ È ÂËÂÓÎ ÂÓÈ Ï ÌÈapple È Î ÌÈ ÈÚˆ ÂËÂÓ Â ÎÏ ÔÈ ÆÌÈapple µ Èapple ÌÈapple ÆÌ ÊÂÁ È Ï ÂÚÈ Ï ÔÈÈ Ú ÌÂ Ó ÂÈ Ì ÓÂ Ó Ó Ô ÂÓ ÌÂ Ó ÈÈÏ È ÂÏÏ ÌÈapple Á ÂÏ ÊÎ Â ÈÈ Æ Ó ÌÚ Ú Ó ÂÈ È ÈÏ Ó ÆÌÈ ÂÁ Ï ÌÈÈ ÂÁ ÔÈ Â Ó Ï Â ÏÙ ÌÈ ÂÚ ÌÈÙÈË Èapple Æ Ï Â Á ÈÈËÈ ÌÈapple ÔÂ È Æ± ÆÌÈ ÈÈ Ó ÌÈÏÚ Ì ÈÏÊÂapple Ô appleá ÙÒÂ Æ השקיה apple ÂappleÂÚ ÏÎ È Ï Â Ê Â Ó ı ËÒ  ÈÏÂÈ ÁÂÈÓ Â ıè È ÂÁ ÆÛ ÂÁ ÏÓ ÌÈÓÚÙ È ÌÈ ÈÚˆ ÌÈÏÈ Ï Â ÌÈÓÁ È ÂÈ ÌÈ È Â ÌÈÓÁ ÌÈÓÈ Â Ú ÌÈÁÓˆ Î ÆÁÓˆÏ ÌÈÓ ËÈÏ Ï ÈÓÂÈÓÂÈ Â Ï Ô Èapple ÒÒ Ó ÌÈ Â Î ÚÓ ÌÈÏ Â Ó Ó ÌÈapple ÂÏ Á Ï Æ ÂÁÙ Ú ÌÚÙ Ï È ÌÚ Ì ÙÈ Á Ù È ÁÓˆÏ ÈÊ Ï ÏÂÎÈ È Ó È ÆıÈ Í Ó ÆÌÈ Â Î ÚÓ ÔÂ È Ï È Ï ÈappleËÂ Ô Ó È È Ï ÎÈÓ ß Ï Â Â ÊÚ ÏÚ ÌÈÏ Â È Ì Ú È ËÈÒ ÈappleÂ Æ Î ÌÈÈappleË ÌÈÁappleÂÓ Â Ó Ï È Ú ÂÓ Â ÓÏ Ú ÛÂ Ó Ï È Ù Ú Ô ÊÁ  ıâùapple Â Ó ÈÓ ÏappleÈ ÂÓ Î ÌÈappleÈÓ ÂÓ Ê ÌÚ ÆÏ È Ì Ô ÊÁ Î ÌÈÚÈÙÂÓ È Ú ÌÈÈÙȈÙÒ Æ Ô ÊÁ Ô Â שני שירי במבוק יפניים: 1 אל נא תלכי מביתי שאהבה נפשי בשעת לילה מאוחרת זו הכפור מכסה את עלי הבמבוק 2 עת המתנתי לך הניע רוח הסתיו את מסך קני הבמבוק וליבי דימה כי הגעת קנה שורש של במבוק רב-בדי 14 גן ונוף

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ בקשת מבוטח לאישור תשלום פנסיית פרישה טופס מספר 483 הטופס מיועד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בעמ בקשת מבוטח לאישור תשלום פנסיית פרישה טופס מספר 483 הטופס מיועד שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח בקשת מבוטח לאישור תשלום פנסיית פרישה טופס מספר 483 הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעפרון הסבר לבקשה חישוב פנסיית פרישה )פנסיית

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

 אקדמות מילין דבר השליח! "פותחין בברכה", ולכל לראש, זכות וכבוד הוא לנו לקבל בברכה חמה ולבבית את האורחים החשובים אשר זכו להסתופף בצילא דמיהמנותא קדישא ד"ארון האלוקים" הוד כ"ק אדמו"ר הזקן, אור עולם, נזר ישראל

קרא עוד

tshura.indb

tshura.indb שער ראשון דוד אוהל חייו של הרה ח התמים תולדות דוד אקונאוו הי ד ר ראשון שער תשורה משמחת הנישואין של דוד ויוכבד אקונאוו מאמר ומוסד לזכרו הלם וזעזוע אחזו ביהודי ארצות הברית ובחסידי חב ד ברחבי תבל, עם היוודע

קרא עוד

Microsoft Word hatrada-3.doc

Microsoft Word hatrada-3.doc 1555 מוסדות להשכלה גבוהה פעולות הביקורת בשמונה אוניברסיטאות וב- 21 מכללות אקדמיות נבדק האופן שבו מקיימים מוסדות אלה את החובות המוטלות עליהם לפי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח- 1998, והתקנות למניעת הטרדה

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

untitled

untitled Í ÚÓ ÂÁ Ù Â È ÎÏÓÓ È Â ÈÈ ÚÂ È Ó ÔÂ È Ô ÂÁ Ï appleèù ÛÒÂÈ Ú ÔÒÈapple ± È ˆ Ô ÁˆÈ È È Ó Â È ÎÏÓÓ È Â ÈÈ Í ÚÓ ÂÁ Ù ÔÂ È Ô ÂÁ Ú הקדמה במאמר זה אציע היסטוריה יישובית של ממלכת יהודה לאורך 400 שנה, מתחילת המאה

קרא עוד

tai-chi.indd

tai-chi.indd ÁÂ Â ÊÓ ÓÈÁÏ ËÈ ÏÂ Ó ÏÂ Ì ÂÚÓ Ó אומנות הלחימה טאי צ'י צ'ואן Chi) Tai (Chuan נטלה את שמה מסמל הטאי צ'י (המוכר לרבים מאיתנו כסמל הין יאנג). סמל הטאי צ'י מסביר כיצד פועלים תהליכים ביקום. הין והיאנג הם קצוות

קרא עוד

Microsoft Word hazanot.doc

Microsoft Word hazanot.doc מבקר המדינה חוות דעת מס' קטלוגי 2010-002 ISSN 0793-1948 ניתן לקבל גירסה אלקטרונית של דוח זה באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה בכתובת: www.mevaker.gov.il מבקר המדינה חוות דעת ירושלים, תמוז התש"ע, יוני 2010

קרא עוד

Microsoft Word mashat-3.doc

Microsoft Word mashat-3.doc חלק שני: ההתמודדות עם המשט הטורקי פרק א': תהליך קבלת ההחלטות תקציר ב- 31.5.10 השתלט צה"ל על שש ספינות שהיו בדרכן לעזה במסגרת משט מחאה (להלן - המשט הטורקי). ההשתלטות נעשתה במרחק של 75 מייל מערבית לחופי

קרא עוד

HED02d.indd

HED02d.indd אין קונים לבנות מלמטה את החינוך בתי הספר שלנו אינם מספקים טובה, ולכן יש בהם מעט למידה טובה. מהי למידה טובה? מהם התנאים המאפשרים אותה? אילו הנחיות להוראה אפשר להפיק מ טובה? אלה השאלות שמאמר זה מנסה להשיב

קרא עוד

Microsoft Word - לוי ומרדכי.doc

Microsoft Word - לוי ומרדכי.doc פסיקת הוצאות לעותרים ציבוריים בבג"ץ: האם כל השערים ננעלו? מאת ענבר לוי* ונדיב מרדכי** בפסיקת בג"ץ מהעת האחרונה קיימת מגמה להחמרה בהטלת הוצאות לחובת "עותרים ציבוריים". מגמה זו באה לידי ביטוי בכמה פסקי דין

קרא עוד

נובמבר 2012 מחקר מס 62 שוק רשתות שיווק המזון השפעת הריכוזיות הגיאוגרפית על רמת התחרות המקומית אורי אבנר עמית קורת מכון מילקן הדעות המובאות בנייר זה אי

נובמבר 2012 מחקר מס 62 שוק רשתות שיווק המזון השפעת הריכוזיות הגיאוגרפית על רמת התחרות המקומית אורי אבנר עמית קורת מכון מילקן הדעות המובאות בנייר זה אי נובמבר 2012 מחקר מס 62 שוק רשתות שיווק המזון השפעת הריכוזיות הגיאוגרפית על רמת התחרות המקומית אורי אבנר עמית קורת מכון מילקן הדעות המובאות בנייר זה אינן משקפות בהכרח את עמדת משרדי הממשלה תודות ברצוני להודות

קרא עוד

בס ד ו עלון רבני צהר למשפחה ולקהילה ו ב' חוה"מ פסח ו י'ז בסיון התשס"ט ו גליון מס 242 י ציאת מצרים בהיותה הראשונה לכל הגאולות, הפכה לדגם לכל הגאולות הע

בס ד ו עלון רבני צהר למשפחה ולקהילה ו ב' חוהמ פסח ו י'ז בסיון התשסט ו גליון מס 242 י ציאת מצרים בהיותה הראשונה לכל הגאולות, הפכה לדגם לכל הגאולות הע בס ד ו עלון רבני צהר למשפחה ולקהילה ו ב' חוה"מ פסח ו י'ז בסיון התשס"ט ו גליון מס 242 י ציאת מצרים בהיותה הראשונה לכל הגאולות, הפכה לדגם לכל הגאולות העתידות לבוא, כדברי הנביא מיכה: "כימי צאתך מארץ מצרים

קרא עוד

08-78-(2004)

08-78-(2004) שאלון 00 מיקוד במתמטיקה מהדורת חורף תשס"ט 009 כתיבה: זיקרי אלברט, שמש שלמה - shemesh4@walla.co.il צוות עריכה מקצועית: ריטרבנד אוהד, נאות רז, מן מנחם, דוד ניר, ארביב עמוס, שטולבך אירית, שניידר איתן, כהן

קרא עוד

catalog

catalog קטלוג בוכנות 1 פרופיל חברה חב' ש.ג הידראוליקה פעילה כ שנה, מתמחה במערכות הידראוליות ופנאומטיות. במשך שנות פעילותה הרבות צברה ניסיון רב במתן פתרונות בתעשייה. הפתרונות משולבים הידראוליקה, מכאניקה, מסגרות

קרא עוד

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ . [,] ו 0 f() f() עמוד מתוך 6 ז. אולחא מס' הקורס 97 חדו''א הנ מכונות f ( ) ( )( )( ) f (,), תשובות I ) פונ' לכן קיים פתרון רציפה וגזירה בקטע כך ש 0 ) (? f ( ) +, ± ± 0.58 (, ),.58,.4 יש n פעמים להשתמש

קרא עוד

יום חמישי שישי ; י"ח-י"ט בחשון תש"ע ; 6 5 בנובמבר 2009 שרותים משפטיים עמ' Y 2 שרותי חשבונאות עמ' Y 2 היצע בכירים עמ' Y 3 היצע וביקוש - נדל"ן/כללי עמ'

יום חמישי שישי ; יח-יט בחשון תשע ; 6 5 בנובמבר 2009 שרותים משפטיים עמ' Y 2 שרותי חשבונאות עמ' Y 2 היצע בכירים עמ' Y 3 היצע וביקוש - נדלן/כללי עמ' יום חמישי שישי ; י"ח-י"ט בחשון תש"ע ; 6 5 בנובמבר 2009 שרותים משפטיים עמ' Y 2 שרותי חשבונאות עמ' Y 2 היצע בכירים עמ' Y 3 היצע וביקוש - נדל"ן/כללי עמ' 4 7 Y ביקוש בכירים עמ' Y 9 הזדמנויות ושרותים עסקיים

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

ירחון לנושאי גידולי שדה מיכון והנדסה בחקלאות גליון מס 3 ינואר 2008 שבט תשס"ח 8 פיתוח שימושים חדשים לחימצה בארץ בדגש על מזון בריאות 20 היתרונות והחסרונ

ירחון לנושאי גידולי שדה מיכון והנדסה בחקלאות גליון מס 3 ינואר 2008 שבט תשסח 8 פיתוח שימושים חדשים לחימצה בארץ בדגש על מזון בריאות 20 היתרונות והחסרונ ירחון לנושאי גידולי שדה מיכון והנדסה בחקלאות גליון מס 3 ינואר 2008 שבט תשס"ח 8 פיתוח שימושים חדשים לחימצה בארץ בדגש על מזון בריאות 20 היתרונות והחסרונות לשימוש בקומפוסט המיוצר מבוצת שפכים 24 מבחר עבודות

קרא עוד

סלביה פוגל–ביזאוי - אם טוב כל כך אז למה רע כל כך? ההיבטים המגדריים של הנֵאו–ליברליזם בשוק העבודה בישראל

סלביה פוגל–ביזאוי - אם טוב כל כך אז למה רע כל כך? ההיבטים המגדריים של הנֵאו–ליברליזם בשוק העבודה בישראל Ï È Â Ú Â ÌÊÈÏ ÈÏ Â Õapple Ï ÌÈÈ Ó ÌÈË È Â Ó מאמר זה מוקדש באהבה ובגעגועים לפרופסור דפנה יזרעאלי ז"ל, שהיתה דמות משמעותית כל כך בחיי. יהי זכרה ברוך. אחד התהליכים החשובים והמשפיעים כיום בעולם הוא תהליך

קרא עוד

2.eps

2.eps Authorized translation from the English language edition of: User's Guide to Herbal Remedies By Dr. Hyla Cass (M.D.) Series Editor: Jack Challem Published by Basic Health Publications, Inc. Copyright 2004

קרא עוד

יום שלישי רביעי ; כ"ג-כ"ד בחשון תש"ע ; בנובמבר 2009 שרותים משפטיים עמ' Y 2 שרותי חשבונאות עמ' Y 2 היצע בכירים עמ' Y 3 היצע וביקוש - נדל"ן/כללי ע

יום שלישי רביעי ; כג-כד בחשון תשע ; בנובמבר 2009 שרותים משפטיים עמ' Y 2 שרותי חשבונאות עמ' Y 2 היצע בכירים עמ' Y 3 היצע וביקוש - נדלן/כללי ע יום שלישי רביעי ; כ"ג-כ"ד בחשון תש"ע ; 11 10 בנובמבר 2009 שרותים משפטיים עמ' Y 2 שרותי חשבונאות עמ' Y 2 היצע בכירים עמ' Y 3 היצע וביקוש - נדל"ן/כללי עמ' 4 8 Y ביקוש בכירים עמ' Y 9 הזדמנויות ושרותים עסקיים

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ה ז ה ר ש ח ב ר ה ת נ א ה א ל ק י ר ב ן ש מ עו ן ב ר יו ח אי זיע"א ו ב ו : " ס פ ר ה ז ה ר", "ז ה ר

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ה ז ה ר ש ח ב ר ה ת נ א ה א ל ק י ר ב ן ש מ עו ן ב ר יו ח אי זיעא ו ב ו :  ס פ ר ה ז ה ר, ז ה ר ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ה ז ה ר ש ח ב ר ה ת נ א ה א לק י ר ב ן ש מ עון ב ר יוח אי זיע"א ו ב ו : " ס פ ר ה ז ה ר", "ז ה ר ח ד ש ", "ת ק ו נ י ה ז ה ר" מ נ ק ד t ת ק ו ני ז הר ח

קרא עוד

Microsoft Word - דורנר.doc

Microsoft Word - דורנר.doc ראיון אקדמי-משפטי עם השופטת (בדימוס) דליה דורנר מאת יוסי דהאן* פתיחה: בין האישי למשפטי Ô: אחד הדברים המעניינים העולים מקריאת הביוגרפיה שלך ומקריאת פסקי הדין שכתבת הוא הקשר בין האישי למשפטי. קורות חייך

קרא עוד

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ תוכן העניינים א. מספרים מכוונים על ציר המספרים................. ב. השוואת מספרים

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

Microsoft Word - 03-אדר וגלברד.doc

Microsoft Word - 03-אדר וגלברד.doc השבה, פיצויים, צירוף תרופות וחופש חוזים עיון בדיני התרופות לאור ע"א 4630/04 קניונים נכסים ובנין בע"מ נ' בני יעקב נדל"ן בע"מ מאת יהודה אדר ומשה גלברד* על רקע פסק דינו של בית המשפט העליון בפרשת,ÌÈ ÂÈ 1 הרשימה

קרא עוד

אבי פיקאר - 'רכבת מקזבלנקה למושב או לאזור פיתוח’ — קליטת העולים מצפון אפריקה ואכלוס הפריפריה בישראל בשנים

אבי פיקאר -  'רכבת מקזבלנקה למושב או לאזור פיתוח’ — קליטת העולים מצפון אפריקה ואכלוס הפריפריה בישראל בשנים ßÁ ÈÙ ÂÊ Ï Â ÂÓÏ appleï Ê Ó Î ß Á ÈÙ ÂÊ Ï Â ÂÓÏ appleï Ê Ó Î ß Ï È È ÙÈ Ù ÒÂÏÎ Â È Ù ÔÂÙˆÓ ÌÈÏÂÚ ËÈÏ ±πµ ±πµ ÌÈapple מחקרים שעסקו בפער העדתי הבחינו בעיקר בין שתי קבוצות: יוצאי אמריקה אירופה ויוצאי אסיה

קרא עוד

Microsoft Word - 07-מגן.doc

Microsoft Word - 07-מגן.doc הוצאות טיפול בילדים מיסוי, זמן ומגדר אילת מגן* תרבויות שונות מעצבות לעצמן מערכות של מושגים ורעיונות המעניקות פשר וקוהרנטיות לעולם. במערכות אלה יש תפקיד חשוב לתפיסת המושג "זמן". הדרך שבה מושג זה נתפס שונה

קרא עוד

מה נשתנה השנה? דיני משפחות בין הכאוטי להרמוני מאת דפנה הקר* סקירת דין סקירת הדין בוחנת את ההתפתחויות המשמעותיות ביותר בדיני משפחות במהלך שנת תשע"ד ורא

מה נשתנה השנה? דיני משפחות בין הכאוטי להרמוני מאת דפנה הקר* סקירת דין סקירת הדין בוחנת את ההתפתחויות המשמעותיות ביותר בדיני משפחות במהלך שנת תשעד ורא מה נשתנה השנה? דיני משפחות בין הכאוטי להרמוני מאת דפנה הקר* סקירת דין סקירת הדין בוחנת את ההתפתחויות המשמעותיות ביותר בדיני משפחות במהלך שנת תשע"ד וראשית שנת תשע"ה. זאת, תוך סיווגן לחמש סוגיות: 'כריכה,'

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\362\370 \354\356\345\370\344.doc)

(Microsoft Word - \371\362\370 \354\356\345\370\344.doc) .Á... מתמטיקה לבית-הספר היסודי שברים פשוטים משמעויות השבר הפשוט הצגות שונות לשבר השוואה, חיבור וחיסור של שברים ושל מספרים מעורבים מדריך למורה פיתוח שיטת ה.ש.ב.ח.ה: ראש צוות הפיתוח והכתיבה: ייעוץ מדעי:

קרא עוד

אשליות של קדמה: הזכות לייצוג בישראל מתקופת המנדט ועד לשנות השמונים מאת יואב ספיר* המאמר מתאר את ההיסטוריה של הזכות לייצוג בישראל מתקופת המנדט הבריטי ו

אשליות של קדמה: הזכות לייצוג בישראל מתקופת המנדט ועד לשנות השמונים מאת יואב ספיר* המאמר מתאר את ההיסטוריה של הזכות לייצוג בישראל מתקופת המנדט הבריטי ו אשליות של קדמה: הזכות לייצוג בישראל מתקופת המנדט ועד לשנות השמונים מאת יואב ספיר* המאמר מתאר את ההיסטוריה של הזכות לייצוג בישראל מתקופת המנדט הבריטי ועד לשנות השמונים מנקודת מבט תאורטית של לגיטימציה. על

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE2E3E9ED20EEE720EEF9E5E7E6F82E646F63>

<4D F736F F D20EEE2E3E9ED20EEE720EEF9E5E7E6F82E646F63> לעילוי נשמת נחמה ליבוביץ ז"ל, שרובי תורתי ממנה, במלאות עשר שנים להסתלקותה ÂËÈÁ Ô ÂÈ ÌÈÈ Ú ÌÈ Ú È Â È ÚÈ Ó. בעיוניה לספר שמות הראתה מורתנו נחמה ליבוביץ, זכרה לברכה, את ההקבלה שבין פרשת שילוח עבד עברי (דברים

קרא עוד

FELLOWS PROGRAM Milken Institute ספטמבר 2013 מחקר מס 70 הסדרי חוב בישראל אנדרי ינאי עמית מכון מילקן

FELLOWS PROGRAM Milken Institute ספטמבר 2013 מחקר מס 70 הסדרי חוב בישראל אנדרי ינאי עמית מכון מילקן FELLOWS PROGRAM Milken Institute ספטמבר 2013 מחקר מס 70 אנדרי ינאי עמית מכון מילקן המאמר נכתב במסגרת השמה של עמית מכון מילקן בבנק ישראל. הדעות המובעות במאמר זה אינן בהכרח משקפות את עמדת בנק ישראל תודות

קרא עוד

Microsoft Word - גלעד.doc

Microsoft Word - גלעד.doc על מודלים של רשלנות בעקבות ע"א 4486/11 פלוני נ' פלוני מאת ישראל גלעד* עוולת הרשלנות מורכבת כידוע מהתרשלות, חובה וגרם נזק (קשר סיבתי). תוכן כל מרכיב ותפיסת היחס בין מרכיבי העוולה יוצרים יחדיו את "מנגנון

קרא עוד

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y !! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) tan ( a a z 0 a z s ds dt (רמז: cos d d ז) d ( ) d ( ) ח) ) מצא את הפתרונות המקיימי :. () 0 ( ). (). () 0 d ( ) d ( ) π. sin ln ) tan cos d cos d

קרא עוד

מבט הרמנויטי על פרשנות חוזים מאת שחר ליפשיץ* ואלעד פינקלשטיין** דיני פרשנות חוזים במשפט הישראלי מצויים בשנים האחרונות במרכזה של מחלוקת נוקבת וסוערת שה

מבט הרמנויטי על פרשנות חוזים מאת שחר ליפשיץ* ואלעד פינקלשטיין** דיני פרשנות חוזים במשפט הישראלי מצויים בשנים האחרונות במרכזה של מחלוקת נוקבת וסוערת שה מבט הרמנויטי על פרשנות חוזים מאת שחר ליפשיץ* ואלעד פינקלשטיין** דיני פרשנות חוזים במשפט הישראלי מצויים בשנים האחרונות במרכזה של מחלוקת נוקבת וסוערת שהצדדים לה הם שופטים, עורכי דין, מלומדים ולאחרונה גם

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

Untitled

Untitled 2 אגודת הסטודנטים, בן-גוריון 3 פתרון מבחן מועד ב', חדו"א 2 להנדסת חשמל, סמסטר ב', תשע"ו שאלה : א הטור המגדיר את fx הוא טור טלסקופי. הסכומים החלקיים של טור זה הם S n x n k kxe kx k xe k x nxe nx x fx lim

קרא עוד

Authorized translation from the English language edition of: Why Men Love Bitches By Sherry Argov Published By Adams Media Corporation Copyright 2002

Authorized translation from the English language edition of: Why Men Love Bitches By Sherry Argov Published By Adams Media Corporation Copyright 2002 Authorized translation from the English language edition of: Why Men Love Bitches By Sherry Argov Published By Adams Media Corporation Copyright 2002 By Sherry Argov ÌÈ Â ÌÈ ÓÏ ביצ'יות דאנאקוד: 239-435

קרא עוד

Bright Blue Gradients

Bright Blue Gradients מה נלמד היום: מהי סביבת חיים מהם מרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים מהם צורכי הקיום של בעלי החיים כיצד הסביבה מספקת צרכי קיום אלו מה ההבדל בין תנאי סביבה ולמרכיבי סביבה מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים: ביוספרה

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

îáçï îúëåðú îñ' 1

îáçï îúëåðú îñ'  1 5 יח"ל מבחני חזרה במתמטיקה - במתכונת בחינות הבגרות לפי מיקוד הבחינה - קיץ 003 "כדי לקלוע למטרה צריך לכוון קצת למעלה ממנה" בעריכת: סרור אסעד אפריל 003 (úåãå ð 50) 'ñî úðåëúî ïçáî 'à ìç äøáâìà,øåùéîä úñãðä

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

Microsoft Word - 07-amir&shoshi.doc

Microsoft Word - 07-amir&shoshi.doc דלילה אמיר, ניבה שושי* פמיניזם והעצמת נשים בישראל: מדיניות ההפלות כמקרה בוחן. Â Ó 1. מיון חוקי הפלות: מושגי יסוד 2. פמיניזם וסוציולוגיה של הגוף מפרספקטיבה של העצמה ÔÈ Ï È ÂÏÙ ÂÈ È Ó. ÈÙ ÂÓ 1. ÁÂÂ Ï מדיניות

קרא עוד

Microsoft Word - pitaron222Java_2007.doc

Microsoft Word - pitaron222Java_2007.doc 1 מדעי המחשב 2 יחידות לימוד פתרון בחינת הבגרות פרק א a mul k k a פלט b זוגי? b :1 Ï 3 1 5 1 5 F קלט: 3, 5, 8, 4 20 2 8 40 40 3 4 4 F :2 Ï m x x 0 פלט 70 x 50 0 א. 10 F 1 64 2 2 51 30 F -4 F ב. ג. 1- (כל

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

Family planning in Halacha Show# 135 September 16 th 2017 ספר מורה הנבוכים חלק א פרק ב הקשה לי איש חכם זה לו שנים קושיא גדולה, צריך להתבונן בקושיא ובת

Family planning in Halacha Show# 135 September 16 th 2017 ספר מורה הנבוכים חלק א פרק ב הקשה לי איש חכם זה לו שנים קושיא גדולה, צריך להתבונן בקושיא ובת Family planning in Halacha Show# 135 September 16 th 2017 ספר מורה הנבוכים חלק א פרק ב הקשה לי איש חכם זה לו שנים קושיא גדולה, צריך להתבונן בקושיא ובתשובותנו בפירוקה. וקודם שאזכור הקושיא ופירוקה, אומר

קרא עוד

ד"ר איליין ארון )Ph.D.( אדם רגיש מאוד לצמוח כשהעולם מציף אותך עריכה מדעית: ביאטה שבון הקדמה למהדורה העברית: פרופ' מריו מיקולינסר

דר איליין ארון )Ph.D.( אדם רגיש מאוד לצמוח כשהעולם מציף אותך עריכה מדעית: ביאטה שבון הקדמה למהדורה העברית: פרופ' מריו מיקולינסר ד"ר איליין ארון )Ph.D.( אדם רגיש מאוד לצמוח כשהעולם מציף אותך עריכה מדעית: ביאטה שבון הקדמה למהדורה העברית: פרופ' מריו מיקולינסר Authorized translation from the English language edition of: The Highly

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

untitled

untitled ÌÈ Ï ÔÂÈÒÈapple ÌÈapple Ï Ó È ±πμ apple ÌÈÏ Â È Ó ÚÂ È ÔÂÏ ÈÎ Ï ÈappleÂ Î È È È ÛÒ ±± π± ßÓÚ Ú Ë ± 5 Yedidya layout.indd 91 11/25/09 4:28:03 PM ±πμ apple ÌÈÏ Â È ÌÈapple Ï Ó È ÌÈ Ï ÔÂÈÒÈapple בין מוסדות

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\345\360\356\351\372 - \360\361\364\347 9.doc)

(Microsoft Word - \371\345\360\356\351\372 - \360\361\364\347 9.doc) 272 :éðù çôñð òùéìà ìùå åäéìà ìù äàééçää éøåôéñ úàååùä Â Ó.1 אף בסיפורנו, כמו ברבים מן הסיפורים על אלישע, צועד אלישע בעקבות אליהו רבו, ומחולל נס שיש בו דמיון רב לנס שחולל אליהו בנסיבות דומות, הלוא הוא

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005 מס' סד' מהפכים )Inverters מאושרים להתקנה *נא לשים לב:ל הממיר ותאריך ה 4 שנים סה"כ מאי 5102 15.12.12 25.10.13 בהתאם לתעודת בדיקה 05.02.13 15.01.13 15.01.13 29.01.13 29.01.13 29.01.13 10.12.12 10.12.12 10.12.12

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

Yoni Nazarathy

Yoni Nazarathy 1 נעזר בחומר משקפים של ד"ר נויה גלאי נוספו ת. השוואות מרובות שיטות פרק ב- 7 2 קונטרסטים זה יפה אבל לא מספיק... פירוק סכו ם הריבועים לקונ טר סטים מהווה תוצאה יפה. אבל באמצעות פרוק זה לא ניתן לענ ות על כל

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

חלק א מושגים בעבודת ועקרונות הגוף מושגים מפרקים שרירים גמישות מתיחות הארכת שרירים חימום שחרור והרפיה ועוד כמה נקודות להתייחסות... פרק 1: פרק 2: פרק 3:

חלק א מושגים בעבודת ועקרונות הגוף מושגים מפרקים שרירים גמישות מתיחות הארכת שרירים חימום שחרור והרפיה ועוד כמה נקודות להתייחסות... פרק 1: פרק 2: פרק 3: חלק א מושגים בעבודת ועקרונות הגוף מושגים מפרקים שרירים גמישות מתיחות הארכת שרירים חימום שחרור והרפיה ועוד כמה נקודות להתייחסות... פרק 1: פרק 2: פרק 3: פרק 4: פרק 5: פרק 6: פרק 7: פרק 8: פרק 9: פרק 24 חיזוק

קרא עוד

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ג, 2013 נספח לשאלון: אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נוסחאו

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשעג, 2013 נספח לשאלון: אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נוסחאו מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ג, 01 נספח לשאלון: 8801 אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר )1 עמודים( הגדלים בנוסחאון מופיעים ביחידות SI 1 1 [ N m] kgf

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

לפנייך מספר קטעי שירה המדברים על האזנה לעצמנו, על חיפוש עצמי

לפנייך מספר קטעי שירה המדברים על האזנה לעצמנו, על חיפוש עצמי לפנייך מספר קטעי שירה המדברים על האזנה לעצמנו, על חיפוש עצמי. בחרי את הקטעים המתאימים ובהמשך מוצעות שאלות לדיון והעמקה. קטעים 2 ו 6 מיועדים לשכבות הבוגרות יותר. 2 ò ùäå äèéìáä צ י ו נ ה / מאיר אריאל íðåá

קרא עוד

Microsoft Word - 12-hendel.doc

Microsoft Word - 12-hendel.doc ה( ב( ג( א( ד( אריאל הנדל* קהילה מג(ו)דרת: מערך ההתנחלויות בגדה המערבית "הניידות עולה לראש רשימת הערכים הרצויים, וחופש התנועה, שהוא מצרך יקר המחולק שלא בשווה, הופך במהירות לגורם הריבוד העיקרי בתקופתנו."

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

01-בראשית

01-בראשית ש ח ב ר ע ז ר י מ ע ם ה ש ם עו ש ה ש מ י ם ו א ר ı ס פ ר ה ז ה ר ה ת נ א ה א ל ק י ר ב ן ש מ עו ן ב ר יו ח אי זיע"א וב ו : "ס פ ר ה ז ה ר", "ז ה ר ח ד ש ", "ת ק ונ י ה ז ה ר" מ ב א ר ב ל ש ו ן ה ק ד ש

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב - חובלים

מבוא למדעי המחשב - חובלים אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב סמסטר ב' תשע"ב בחינת סיום, מועד ב',.02..9.7 מרצה: אורן וימן מתרגלים: נעמה טוויטו ועדו ניסנבוים מדריכי מעבדה: מחמוד שריף ומיקה עמית משך המבחן: שעתיים חומר

קרא עוד

אברהם סלע - חברה ומוסדות בקרב ערביי פלסטין בתקופת המנדט: תמורה, היעדר ניעות וקריסה

אברהם סלע  - חברה ומוסדות בקרב ערביי פלסטין בתקופת המנדט: תמורה, היעדר ניעות וקריסה Ë appleó ÙÂ ÔÈËÒÏÙ ÈÈ Ú Â ÒÂÓÂ Á È Ú Â ÈÈ ÁÂ Ó Ë appleó ÙÂ ÔÈËÒÏÙ ÈÈ Ú Â ÒÂÓÂ Á ÒÈ Â ÂÚÈapple ÚÈ ÂÓ Â Ó דרך ארוכה עברה התנועה הלאומית הערבית פלסטינית מאז ה'נכבה' (אסון) שפקדה אותה במלחמת 1948 ועד הסכמי

קרא עוד

Microsoft Word - kot.doc

Microsoft Word - kot.doc החתול והשועלה לאיכר אחד היה חתול. חתול יפה אבל פראי, שעשה לו צרות רבות. חבל היה לאיכר להיפרד מהחתול, אך לא הייתה ברירה. אחרי התעלול האחרון שם אותו בשק ויצא אתו ליער. שם שחרר את החתול. יהיה מה שיהיה. אם

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

זהר שגב - ציוני ארצות–הברית במדינת ישראל בשנות החמישים — אופוזיציה פוליטית ואלטרנטיבה ליברלית

זהר שגב - ציוני ארצות–הברית במדינת ישראל בשנות החמישים — אופוזיציה פוליטית ואלטרנטיבה ליברלית ÈÏ ÈÏ ÈËapple ËÏ Â ÈËÈÏÂ٠ȈÈÊÂÙ ציוני ארצות הברית פעלו בשנים 1948-1938 בצל שואת יהודי אירופה ולאור האפשרות לממש את מטרתה של התנועה הציונית הקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל. עובדות אלה אפשרו גיוס יוצא

קרא עוד

מיון ביולוגי

מיון ביולוגי מיון ביולוגי קרל פול לינה )לינאוס( מייסד שיטת מיון מדעית 1778-1707 מתבסס על עקרון ביולוגי: אחידות ושוני שינויים במיון ביולוגי בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה והמידע צמחים ובעלי חיים חד תאיים ורב תאיים פרוקריוטים

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים שאלה : ה אי x] : R4[ x] R4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי ( ax bx cx d) bx ax cx c )3 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים המרחבים העצמיים והפולינום המורכב מוקטורים עצמיים של R [ [x האופייני של מצאו בסיס של 4

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

פרק ג': עיצובים

פרק ג': עיצובים A האוניברסיטה הפתוחה משוב מדור תמיכה והדרכה Excel XP íéîã úîì äëøãä úøáåç 2005 éàî תשס"וה 2005. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' קלאוזנר 16, רמת-אביב, ת"ד

קרא עוד

גיאוגרפיה שאלון שני -

גיאוגרפיה שאלון שני - הצעת פתרון בחינת הבגרות בגיאוגרפיה קיץ 2012 נתי"ב - ניתוח תופעות יסוד במרחב 057102 הצעתפתרוןהבחינהבאזרחותנכתבה על-ידי:גלאלדג'ם. הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד. יש לפרט ולהרחיב כל אחד

קרא עוד

Microsoft Word - 06-רויטמן.doc

Microsoft Word - 06-רויטמן.doc הפיקוח המשפטי-הפנימי בשעת לחימה מאת יובל רויטמן* על רקע טענות בדבר עוצמתה המופרזת של הרשות השופטת, מאמר זה מבקש להסיט את המבט אל הרשות המבצעת. יסודו של מאמר זה בטענה כי הרשות המבצעת, ולא הרשות השופטת,

קרא עוד

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם יודעים כיצד לפתור אותן. את העבודה יש להגיש במהלך השבוע

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

התפלגות נורמלית מחודש

התפלגות נורמלית מחודש התפלגות נורמלית בקובץ זה מופיעות שאלות בנושא התפלגות נורמלית שמחליפות את שאלות המאגר ותוספותיו, הקיימות עד כה שאלות אלה יכולות להיפתר מבלי להמיר את ערכי המשתנה לציוני תקן, ומבלי להשתמש בטבלת ההתפלגות הנורמלית

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד