אל:

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "אל:"

תמליל

1 חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית תכמ שם תכנית: תכנית מתאר מקומית כוללנית מבשרת ציון מחוז: ירושלים מרחב תכנון מקומי: הראל סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך 33

2 דברי הסבר לתכנית מבשרת ציון היא רשות מקומית בעלת אופי עירוני-פרברי הממוקמת בפרוזדורי ירושלים, 9 ק"מ מערבית לירושלים, משני צידיו של כביש מס' 1 אשר הלכה למעשה מחלק את הישוב לשני חלקים; צפוני ודרומי. מבנה המועצה הנוכחי נוצר מאיחוד שני ישובים בשנת 1964, מעוז ציון ומבשרת ירושלים, למסגרת מוניציפלית אחת שקיבלה את השם "מבשרת ציון". היישוב משתרע על פני 6.4 אלף דונם, אוכלוסייתו מונה כ 24.5 אלף תושבים, וצפיפות יח"ד לדונם ממוצעת עומדת על 6.5. כיום נהנית מבשרת ציון משיעור גבוה של אוכלוסייה ממעמד כלכלי-חברתי גבוה )הדירוג הסוציו אקונומי של הישוב עומד על 8 מתוך 10( ומקהילה מעורבת ובעלת מודעות; רווחת דיור גבוהה במרבית חלקי היישוב; מיקום מרכזי על התפר בין ירושלים ותל אביב המאפשר נגישות גבוהה לערים הגדולות; מיקום בלב אזור עשיר במשאבי טבע, נוף, מורשת ושטחים פתוחים ערכיים; מערכת חינוך איכותית ועל יסודית אינטגרטיבית. לצד מאפיינים אלו מתמודד היישוב עם שונות חברתית-כלכלית בין קבוצות אוכלוסייה; גירעון תקציבי עמוק; מיעוט שטחי תעסוקה ומסחר; מערך תחבורה המבוסס על ציר ראשי אחד המוביל לעומסי תנועה גבוהים בעיקר בשעות השיא; תלות גבוהה ברכב הפרטי; קישוריות נמוכה לשטחים הפתוחים העוטפים את היישוב; רמת פיתוח ותחזוקה נמוכה של המרחב הציבורי לרבות גנים, רחובות, שבילים וכיכרות; מוסדות ציבור וחינוך וותיקים; העדר מרכז עירוני ומחסור בחללי פנאי ותרבות, מחסור במענה הולם לאוכלוסיות צעירות ובני המקום. תכנית המתאר התקפה לישוב נערכה בשלהי שנות השבעים ומאז אושרו בה בעיקר תכניות מקומיות- נקודתיות. העדר תוכנית מתאר מעודכנת יצר מחסור בפתרונות לתוספת מגורים ולמגמת הגירה שלילית מהישוב. סקירת המצב הקיים העלתה תמונה של יישוב מרכזי )במיקומו(, אולם שולי עדיין במעמדו האזורי. יחד עם זאת, מבשרת ציון עוברת בעשור האחרון שינויים פנימיים חברתיים וכלכליים וניתן להבחין במגמות של חיזוק והעצמת הישוב המקבלים ביטוי במגוון פרויקטים חדשים בשלבי תכנון שונים, חלקם עוסקים בתוספת יח"ד וחלקם בתוספת שטחי תעסוקה ומסחר. במקביל, היישוב חשוף ללחצים והזדמנויות חיצוניים כגון שינויים במערך התנועה הארצי, תכניות לפיתוח שכונות חדשות בישוב והקמה של אזורי מגורים חדשים בסמוך לו. תוכניות תשתית לאומית כגון תת"ל 16, העוסק בשדרוג כביש מס' 1, ותת"ל 2 העוסק בהוספת כביש מס' 16 )חיבור בין דרום ירושלים לכביש מס' 1 באזור מוצא(, כוללות שינוי משמעותי במערך הכניסות והיציאות של הישוב ומייצרות אתגר לישוב אשר מתמודד כבר היום עם עומסי תנועה. התוכנית לוותה בתהליך שיתוף ציבור אשר כלל קבוצות מיקוד, מפגשי שיתוף ציבור ומפגשים עם פרנסי העיר. כל אלה תרמו לגיבוש חזון הישוב והמטרות והיעדים. עמוד 2 מתוך 33

3 חזון הישוב יישוב מתפתח ואטרקטיבי המספק איכות חיים גבוהה לתושביו - פיתוח מתון בעל מאפיינים עירוניים עם מרכז יישובי ומרחב ציבורי אטרקטיבי, פיתוח מרכזי תרבות וקהילה, מערכת חינוך איכותית, חיבור אינטגרלי וקישוריות טובה בין חלקי היישוב. יישוב בעל בסיס כלכלי איתן המאפשר איזון תקציבי ואספקת שירותים ברמה נאותה. יישוב המהווה שחקן משמעותי במרחב המהווה מוקד שירותים אזורי הנהנה מנגישות גבוהה לירושלים, מטרופולין תל אביב והמרחב הסובב. יישוב לכל תושביו ישוב הנהנה מתנאים מיטביים לכל האוכלוסיות וחלקי היישוב, המאפשרים שמירה על הפסיפס החברתי העשיר ויצירת "מחזור חיים" מאוזן. יישוב משולב בטבע ובנוף הסובבים אותו ישוב מתפתח המתבסס על שימוש מושכל ומקיים במרחבי הטבע הסובבים, תוך יצירת מערך קשרים למרחבים ציבוריים איכותיים בתוך ומחוץ ליישוב, המותאמים למנעד רחב של פעילויות וגילאים. עיקרי התוכנית המוצעת יעד אוכלוסיה ופיתוח מערך המגורים התוכנית מציעה יעד אוכלוסייה של כ - 42,000 תושבים לשנת יעד התוכנית )2040( ותוספת של כ 5,500 יח"ד. תוספת המגורים לישוב באה לידי ביטוי הן בשכונות חדשות והן בהתחדשות עירונית במרקמים הוותיקים של הישוב אשר עוברים כבר היום תהליכים של עיבוי והתחדשות מקומית. מרבית תוספת יחידות הדיור החדשות הן בדרום הישוב. התוכנית קובעת עקרונות תכנוניים לסוגי השכונות השונים בישוב: שכונות חדשות, שכונות שנוסדו בשנות ה )אשר אופיין אינו צפוי להשתנות באופן מהותי( ומרקמים ותיקים. עקרונות אלה יהוו קווים מנחים להכנת תוכניות מפורטת אשר יבואו בעקבות תוכנית המתאר. התוכנית מציינת את נפחי הבנייה המאושרים במתחמים השונים ואת תוספת שטחי הבנייה שמתווספים במסגרתה. התוכנית מבחינה בין מתחמי מגורים להם יש צורך להוסיף נפחי בנייה ובין מתחמים בהם תוכנית המתאר לא רואה צורך תכנוני בהוספת יח"ד / נפחי בנייה. מרכז הישוב - השידרה המרכזית של הישוב שדרות הראל החוצבים שד' הראל-החוצבים עוברות לאורכו של הישוב כולו )צפון-דרום( ומהוות את הרחוב המרכזי והשדרה העירונית אליו מתחברות כל שכונות הישוב. כיום שונה מאוד חלקו הצפוני של הציר )המתפקד כרחוב עירוני( מחלקו הדרומי של הציר )המתפקד כעורק תנועה המעביר תנועה עוברת רבה(. התכנית רואה חשיבות גדולה בציר זה ובפוטנציאל הטמון בהפיכתו לרחוב עירוני פעיל בכל חלקיו, המשלב עירוב - מגורים, שימושי ציבור, תעסוקה, מסחר, בילוי ובידור ועוד. שדרת הראל החוצבים תשמש כמרכז הישוב וכמרחב ציבורי אטרקטיבי בנוסף לפיתוח של ציר ירוק להולכי רגל ולאופניים לאורך השדרה. לשם כך התוכנית מגדירה חתכי רחוב רצויים ועקרונות לתכנון הציר ולשימושי הקרקע הגובלים בו. בנוסף התוכנית מסמנת במוקדים אלה. מוקדים עירוניים אשר יש לפתח לאורכו ומגדירה את העוצמות ואופי הפיתוח עמוד 3 מתוך 33

4 התוכנית מסמנת תוספת חיבור תחבורתי בין חלקו הדרומי של ציר הראל החוצבים למחלף עין חמד, על מנת להפחית משמעותית תנועה עוברת משד' החוצבים ולתרום תנועתיים לשכונות המגורים והתעסוקה המתוכננים בחלקו הדרומי. תנועה ותחבורה להפיכתו לרחוב עירוני ולתמוך בפתרונות התכנית מתווה שלד תנועתי הכולל היררכית דרכים, שבילי אופניים והליכה ברגל, מערך כניסות ליישוב, מתחמים ממותני תנועה ותשתיות תחבורה ציבורית: ליישוב כניסה מרכזית במחלף הראל. כמו כן התכנית מגדירה תוואי כללי לכביש ממחלף עין חמד לכיוון כיכר אבן סיד וכניסה ליישוב במחלף מוצא לפי חלופה שתיבחר על ידי נתיבי ישראל. ליישוב יציאה נוספת דרך היישוב מוצא. התכנית מציעה חיבורי צפון-דרום במקביל לציר הראל החוצבים באזור מחלף הראל. חיבורים אלו ייבדקו בתכנית מפורטת אשר תקבע את נחיצותם והתוואי שלהם. הגדרת שלושה מרקמים ותיקים )מעוז ציון א', מעוז ציון ב' ומבשרת ירושלים( כמתחמים ממותני תנועה. במסגרת תהליכי ההתחדשות העירונית במרקמים אלה מומלץ ליישם עקרונות מיתון תנועה. מתן דגשים מנחים לפיתוח תשתיות לתנועה לא מוטורית. תעסוקה ומסחר התוכנית כוללת תוספת של כ 60,000 שטחי תעסוקה ומסחר. התוכנית מגדירה את פריסת האזורים בהם ניתן לפתח שימושי תעסוקה, ואת האופי וההיקף האפשרי. התוכנית רואה חשיבות רבה ומדגישה את חובת יצירת חזיתות מסחריות לאורך הציר המרכזי של הישוב )שדרות הראל-החוצבים( ומגדירה את פריסת השטחים, חתך המבנים בקומת הקרקע המשתלבת במפלס הרחוב ואת ההיקף. נוף, סביבה ושטחים פתוחים תכנית המתאר שמה דגש על שימור איכויות הנוף הסובב במבשרת, הגברת החיבוריות והנגישות לשטחים אלה, העצמת אפשרויות הפיתוח והשימוש במערך השטחים הפתוחים בישוב. עיקרי התכנון הנופי הינם: יצירת שלד ירוק עירוני המחבר את מערך הגנים הרחובות והשטחים הפתוחים ביישוב. מאפשר תנועה רציפה ונוחה להולכי רגל ורוכבי אופנים בין גנים, מגורים ומוסדות ציבור, ומהווה שלד עירוני בר קיימא. שדרוג מערך הגנים השכונתי ומתן מענה לכלל התושבים ולמגוון אוכלוסיות. קישור הישוב והפארקים לשטחים הטבעיים הסובבים בעזרת שביל סובב מבשרת. יצירה של פארקים מרכזיים ושדרוג הקיימים כך שיפנו למגוון משתמשים רחב בעיר ומחוצה לה: פארק הראל - פארק עירוני ושער לשטחים הפתוחים מצפון פארק המבשר )המחצבה( - פארק עירוני רחב ידיים ושער לשטחים הפתוחים מדרום הקסטל - פארק לב מבשרת המשמש את תושבי העיר ואתר לאומי שימור והעצמת איכויות הנוף הטבעי הסובב את מבשרת על ידי מניעת פגיעה מפיתוח, הגדרת אזורי טבע עירוני לניהול, הדגשת מבטים לנוף, קישור השטחים הפתוחים לישוב וכד'. הטמעת מערך תשתיות ירוקות לניהול נגר עילי ומיתון אקלימי כחלק מחתך הרחוב. שיקום נופי של אזורים פגועים בדרום העיר כדוגמת המחצבה, המגרסה ואזור המלאכה. עמוד 4 מתוך 33

5 הסבר על מבנה התכנית, חלקיה העיקריים והדרך המומלצת לקריאתה תכנית מתאר זו הוכנה בהתאם להגדרות של תכנית מתאר כוללנית כהגדרתה בסעיף 62 א)ג( לחוק. לשם כך התכנית קובעת הוראות אשר ינחו את הכנתן של תכניות מפורטות הנגזרות מתכנית זו, ויוצרת מרחב גמישות בתוך מערכת כללים תכנוניים ברורה, אשר מגדירים את מרחב שיקול הדעת של הועדה בהתאם לחוק. התכנית מורכבת ממסמכים מחייבים- תקנון ותשריט ייעודי קרקע, ממסמכים מנחים )נספחים שונים( וממסמך רקע תכנוני קיים המסייע להבחין בשינויים שהתכנית מבצעת. ייעודי הקרקע )פרק 3(: ייעודי הקרקע בתכנית הם יעודים מוכללים, כאשר לכל יעוד מגדירה התכנית מגוון. מיקומם המדויק של ה יקבע בתכנית מפורטת אשר יכולה להגדיר כל אחד מהם כיעוד בפני עצמו ו/או להגדיר יעודים הכוללים מספר מתוך ה המותרים בתכנית זו. כך למשל, תכנית מפורטת באזור מגורים, יכולה לקבוע מגרשים למגורים בלבד, למוסדות ציבור, לדרכים, שצ"פים וכד'. היא גם יכולה לקבוע שטחים למגורים אשר יותרו בהם מספר מתוך ה המותרים למגורים בתכנית זו, או יעודים משולבים כגון מגורים משולב במסחר וכדומה, הכל בכפוף להוראות תכנית זו. סל ה לכל יעוד, המוגדר בתכנית המתאר, מתווה את מרחב שיקול הדעת של מוסד התכנון המוסמך לאשר את התכנית המפורטת, אבל הוא רשאי לאשר את כולם או רק חלק מהם, משיקולים תכנוניים ובהתאם לנסיבות הספציפיות של התכנית הנדונה. הוראות לתכניות מפורטות והוראות למתחמי תכנון )פרק 4( שטח התכנית כולו מחולק למתחמי תכנון, כאשר מתחם תכנון יכול לכלול יעוד אחד או מספר ייעודי קרקע. ראשיתו של פרק זה מכילה הוראות כלליות להכנת תכניות מפורטות המתייחסות לכלל מתחמי התכנון המפורטים בהמשכו. בחלקו השני של הפרק מפרטת התכנית הוראות עבור כל מתחם ומתחם בהתאם למטרתו ומאפייניו הייחודיים: כאן מפורטים תמהיל ה המתאפשר בתחומו, הנגזר מתוך ייעודי הקרקע אותם כולל המתחם, הנחיות להכנת תכניות מפורטות, להקצאות לצרכי ציבור וכן כללים נוספים הנוגעים לעיצוב העירוני בתחומו, לנושאי תחבורה, סביבה, שימור ועוד, ככל שהם שונים מההוראות הכלליות לתכניות מפורטות. הוראות כלליות בנושאי סביבה, תשתיות, שימור וכדומה )פרק 5(. כדי לאתר את ההוראות הרלוונטיות למתחם מסוים, יש לקרוא את ההוראות לכל אחד מייעודי הקרקע הכלולים בו )פרק 3(, את ההוראות הכלליות הרלוונטיות )פרק 5(, ואת ההוראות המפורטות לאותו מתחם. )פרק 4(. באופן כללי, ההוראות המפורטות למתחמים גוברות על ההוראות הכלליות שבפרק 5, ועל ההוראות לייעודי הקרקע בפרק 3. במקרה של סתירה בין הוראות היעוד )פרק 3( להוראות הכלליות, גוברות ההוראות המחמירות יותר. עמוד 5 מתוך 33

6 1. נתונים סטטיסטיים עיקריים בתכנית שימוש סה"כ שטח יעוד מוכלל בתשריט )דונם( סה"כ שטחי בניה בתכנית )עיקרי+שרות( סה"כ תוספת שטחי בניה בתכנית )עיקרי+שרות( /יח"ד הערות במסגרת זו נכללים כל סיווגי כ- 2,140 מגורים דונם כ- 11,900 יח"ד כ- 5,500 יח"ד המגורים, לרבות דיור מוגן, מעונות סטודנטים וכד' הנתונים לגבי מספר יחידות הדיור משקפים הערכה של מסגרת כללית וניתן לתנאים התכנית. להוסיף עליהם המפורטים בהתאם בהוראות תעסוקה, לרבות מסחר ומשרדים, תיירות כ- 205,000 תיירות שטחי התיירות מתייחסים לכל סוגי האכסון התיירותי, לרבות מלונות, מלוניות, אכסניות, כפרי נופש, חדרי אירוח )צימרים(, קמפינג. כ 60,000 כ 150 דונם שטחי הקרקע בדונם מפורטים בהתאם לסימון היעוד המוכלל בתשריט. לא נכללים בהם שטחים נוספים שניתן או נדרש להקצות במסגרת תכניות מפורטות בהתאם להוראות התכנית. שטחי הבניה ב כוללים את סך כל שטחי הבנייה לאותו שימוש, גם אם אינו מסומן כיעוד בפני עצמו אלא כשמוש מותר, עיקרי או משני, ביעוד אחר כלשהו. נתוני טבלה זו מבוססים על הערכה מקורבת לצורך שימוש סטטיסטי, ואין בהם כדי לשנות הוראות המצב המאושר סטטוטורית או המוצע בתכנית זו דפי ההסבר מהווים רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים עמוד 6 מתוך 33

7 1. זיהוי וסיווג תכנית שם התכנית ומספר התכנית שם התכנית תוכנית מתאר כוללנית מבשרת ציון 1.1 יפורסם ברשומות כ 6,500 שטח התכנית מספר התכנית דונם 1.2 מהדורות שלב 1.3 תאריך עדכון סיווג התכנית המהדורה סוג התכנית תכנית כוללנית 1.4 יפורסם ברשומות מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית ועדה מחוזית ירושלים מקום התכנית היתרים או הרשאות תכנית שלא ניתן להוציא ממנה היתרים, למעט במגרשים המיועדים לצרכי ציבור ולמתקני תשתית מקומיים. 1.5 נתונים כלליים מרחב תכנון מקומי הראל, מטה יהודה, ירושלים קואורדינטה X קואורדינטה Y רשויות מקומיות בתכנית שם הרשות מקומית מבשרת ציון, ירושלים, מטה יהודה תחום מוניציפלי התייחסות לתחום הרשות/מרחב התכנון כל תחום הרשות עמוד 7 מתוך 33

8 שכונה/אזור בתחום הישוב ל.ר מרחבי תכנון גובלים בתכנית ירושלים, מטה יהודה 1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות מס' תכנית מאושרת תמ"א 35 תמ"א 22 תמ"א 34 תמ"א 34 /ב/ 3 תמ"א 34 /ב/ 4 תמ"א 3 תמ"א 8 תמ"א 38 תמ"מ 30/1 מי/ 250 תת"ל 16 תת"ל 24 סוג יחס כפיפות כפיפות כפיפות כפיפות כפיפות כפיפות כפיפות כפיפות כפיפות ביטול כפיפות כפיפות הערה ליחס מספר פרסומים ילקוט תאריך תכנית זו אינה פוגעת בתכניות שהיו בתוקפן לפני יום תחילתה )להלן: "תכנית תקפה"( תכניות חדשות יתאמו לתכנית זו, ואולם ניתן יהיה לאשר תכנית מפורטת המוגשת מכוחה של אישור הועדה המחוזית ובלבד שיתקבל תכנית מתאר מקומית תקפה, שאיננה תואמת תכנית זו, לתכנית המפורטת, לאחר שבחנה את מידת החריגה ונימקה את החלטתה. בתכנית מפורטת שתאושר מכוחה של תכנית זו )להלן: "התכנית המפורטת"(, ניתן לקבוע כי כל תכנית תקפה, כמשמעה בתכנית זו, החלה על שטח התכנית המפורטת, למעט תכנית זו - בטלה. תכנית מקומית שהופקדה או שהוחלט על הפקדתה לפני תחילתה של תכנית זו, רשאית הועדה המחוזית לאשרה או להפקידה, לפי העניין, אף אם אינה תואמת הוראות תכנית זו ובלבד שנימקה את החלטתה. עמוד 8 מתוך 33

9 1.7 מסמכי התכנית סוג המסמך תחולה קנ"מ מספר עמודים מספר גיליונות תאריך עריכת המסמך עורך המסמך גורם מאשר תאריך האישור 80 הוראות התכנית מחייב עדנה לרמן 1 1:5,000 תשריט התכנית מחייב עדנה לרמן 1 1:5000 נספח 1: מתחמי תכנון מחייב עדנה לרמן 1 1:5,000 נספח 2 : עיצוב עירוני מנחה עדנה לרמן 1 1:5,000 נספח 3 : תנועה ותחבורה מנחה גדעון לרמן 1 1:5,000 נספח 4 : נופי-סביבתי משולב מנחה חצב יפה 1 1:5,000 נספח 5: ביוב ומים מנחה ירון גלר 1 1:5000 נספח 6: ניקוז מנחה ירון גלר 1 1:5,000 נספח 7: רקע תכנוני קיים מסמך רקע טלדור 1 1:50,000 נספח 8: תכניות מתאר ארציות ומחוזיות החלות על התכנית נספח 9: דו"ח מסכם עקרונות תכנון, הנחיות ופרוגרמה מסמך רקע מנחה טלדור צוות התכנית 214 כל מסמכי התכנית משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים. מסמכי התכנית המנחים מטרתם להנחות את התכניות המפורטות ולשמש כלי עזר לקבלת החלטות. סטייה מהם תחייב החלטה מנומקת של מוסד התכנון עמוד 9 מתוך 33

10 1.8 הגדרות בתכנית בתכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הדברים. מונח התחדשות מרקמית מתחמים להתחדשות עירונית מתחם תכנון בנייה מרקמית החוק תכנית תקפה מסמך מדיניות יעוד קרקע שימוש עיקרי שימוש משני שימוש נלווה שטחי בנייהמירבי הגדרת מונח כוללים את השכונות הוותיקות מעוז ציון א', מעוז ציון ב' ומבשרת ירושלים. התערבות באזור בנוי ע"י פעולות כגון חידוש המרחב הציבורי, עיבוי הבינוי, הריסה ובינוי וכד', לצורך החייאתו ושיקומו. עיבוי בינוי לענין זה: הוספת בניה במגרשים ריקים או בחלקים ריקים של מגרשים בנויים, מילוי נתקים,)infill( תוספת קומות, ממ"דים וחיזוק המבנים מפני רעידות אדמה. מתחמים המסומנים בתשריט ובנספח עיצוב עירוני ומיועדים לפינוי-בינוי או עיבוי-בינוי. יחידת שטח כמסומן בתשריט ובנספח המתחמים, המצויינת באות ומספר )לדוגמא 1A(, ואשר בנוגע אליה נקבעו הוראות ספציפיות בפרק 4 להוראות תכנית זו. בניה רצופה לאורך רחובות, בעלת נפחיות דומה, וכמפורט בכל מתחם, היוצרת מקבצי מבננים, שכל אחד מהם תחום ברחובות. חוק התכנון והבניה על כל תיקוניו. תכנית מפורטת שאושרה טרם תחילתה של תכנית זו. מסמך המתייחס למתחם, או אזור מוגדר, במלואו, הקובע עקרונות לאישור תכניות מפורטות, שיוכנו בתחומו בהתאם לתכנית זו, והכולל בין היתר ולפי העניין הנחיות בנושאים הבאים: יעודים שימושי קרקע; היקף ופריסת שטחי הציבור הנדרשים במתחם בהתאם לפרוגרמה לשטחי ציבור וכמפורט בהוראות התכנית; תנועה, תחבורה ומערכות הדרכים והתשתיות; נושאי עיצוב עירוני, סביבה ונוף וכד'. בתכנית זו: יעוד מוכלל, הכולל מגוון ואשר שמו נגזר מהשימוש העיקרי המאפיין את היעוד. מיקומם המדויק של ה בתחום היעוד המוכלל יקבע בתכנית מפורטת, אשר יכולה להגדיר כל אחד מהם כיעוד בפני עצמו ו/או להגדיר יעודים הכוללים מספר מתוך ה המותרים בו, בתכנית זו. השימוש המרכזי המותר ביעוד קרקע המסומן בתשריט, ואשר מכתיב את אופי האזור. )למשל: מגורים לסוגיהם(. שימוש נוסף לשימוש העיקרי, המותר בהיקף קטן ביחס לשימוש העיקרי, המאפשר מגוון בלא שישתנה אופי האזור, הנקבע ע"י השימוש העיקרי. למשל: שטחי ציבור, מסחר שכונתי )בהיקף מוגבל( ועסקים קטנים לשירות אזור המגורים. שימוש אינהרנטי לשימושי היעוד העיקרי, או הנדרשים לתפקודו, בין היתר כמפורט בריישא של פרק 3. השטח המקורה הכולל המותר לבנייה ב )כהגדרתו בתקנות(, כפי שיהיה לאחר הבניה כולל שטחים עיקריים ושטחי שירות. השטח אינו כולל שטחי שירות תת קרקעיים, אותם ניתן להוסיף בתכנית מפורטת. עמוד 10 מתוך 33

11 מרחב ציבורי חניון ציבורי אתר טבע עירוני אתר לשיקום נופי וסביבתי ציר ירוק / טיילת נופית בנייה ירוקה תשתיות ירוקות קומה מסחרית דירה קטנה כיכרות; רחובות; מדרכות ומשטחים לתנועה ושהייה של הולכי רגל; שטחים פתוחים טבעיים, מגוננים ונטועים; שטחים ציבוריים פתוחים; שטחים פתוחים לספורט, לבילוי ונופש; שטחים פתוחים לעיבוד חקלאי וגינון קהילתי; גשרים ומעברים תת קרקעיים להולכי רגל, נתיבים לתנועת אופניים, ו דומים שאינם מחייבים בינוי ותורמים לתפקוד המרחב הציבורי. חניון הפתוח לציבור הרחב, בתשלום או שלא בתשלום, ואשר מקומות החנייה בו אינם מוצמדים למשתמשים מסוימים. אתר בעל ערכי טבע, תופעות טבע ייחודיות המחייבות שימור ו/או אתר המשולב ברקמה העירונית של הישוב, בתחום הפיתוח של הישוב ו/או בשוליו, המקיים מערכת אקולוגית אותה ניתן לשמר/לשקם לטובת תושבי העיר שטח מופר בהיבטים שונים בין אם שטח פתוח מופר ואז נדרש שיקום נופי, ובין אם שטח שהתבצעה ומתבצעת בו פעילות אשר גורמת למפגעים סביבתיים ואז נדרש שיקום סביבתי. בשטחים אלו תתבצע פעולת שיקום נופי וסביבתי אשר יעצימו את שירותי המערכת הטבעית בם. ציר לתנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים אשר לאורכו עצים רבים ותשתיות ירוקות. גישה מערכתית כוללת לתכנון, בנייה ותפעול של בניינים וסביבתם, המיושמת משלב התכנון המוקדם ועד למגורים בבית, תוך ניצול יעיל וחסכוני של משאבי הטבע והסביבה, מזעור מפגעים סביבתיים, בהתאם לתקן 5281 על עדכוניו. זאת במטרה לחסוך אנרגיה, מים וחומרי גלם, וליצור תנאים איכותיים ובני קיימא לדיירים בבניין ולשוהים בסביבותיו. שם כולל לרשת מרכיבים המתמודדים עם אתגרים אורבניים ואקלימיים באמצעות פתרונות עיצוביים למערכות טבעיות. גישה זו כוללת פתרונות לניהול נגר עילי, זיהומי קרקעות, הפחתת אי חום עירוני, חיסכון וייצור אנרגיה, הפחתת זיהום אויר, שיפור שירותי מערכת ועוד'. דוגמאות לתשתיות ירוקות סהרונים ורצועות שתילה להשהיית נגר בצד כבישים וסינון מזהמים מרחפים, מקבצי צמחייה ועצים היוצרים רצף ושלד עירוני צמחי, בתי גידול הנדסיים לעצי רחוב, קירות וגגות ירוקים וכד' קומה בגובה של עד 6 מ' ולא פחות 4 מ' ברוטו ולפי ההוראות בתקנון זה גודלה לא יעלה על 75 מירבי או בהתאם להנחיות התקפות באותה עת. דיור בהישג יד יחידת אירוח מרכז מיחזור יחידות דיור למגורים שנקבעו לגביהן הוראות מיוחדות לעניין השכרה במחיר מופחת או הוראות שייקבעו בחקיקה ובכפוף לכל תנאי שיוגדר בחקיקה. יחידה המהווה חלק מדירת מגורים, עם כניסה נפרדת, או הבנויה בסמוך לדירת המגורים, המיועדת לשמש לאירוח לפרקי זמן קצובים והתואמת את תקני משרד התיירות. אתר בו קיימות מכולות שונות לאיסוף הניתנת למחזור והשבה, מכולות למתכת, פלסטיק, נייר, פסולת אלקטרונית וכדומה. מתקנים הנדסיים מתקנים תשתית ששטחם לא עולה על 20, כולל חדרי טרפו זעירים. זעירים מתח"מ מרכז תחבורה משולב. מתקן למעבר נוסעים אל התחבורה הציבורית וממנה, מקרב אמצעי התחבורה הבאים: רכבת בינעירונית / רכבת פרברית, רק"ל / רכבת תחתית, אוטובוסים בקווי שירות סדירים, מוניות, רכב פרטי, רכב דו- גלגלי ממונע ובלתי ממונע. נספח התחבורה מסמן את המתח"מ ע"י מקבץ סימבולים: תחנת רכבת קלה, דיפו מתע"ן, מסוף תח"צ וחניון. עמוד 11 מתוך 33

12 מסוף תח"צ מתע"ן דרך/מסילה נופית מתקן תחבורה ציבורית שבו פועלים קווי שירות שונים ומתקיימת בו חנייה תפעולית של רכבי תח"צ ופעילות נוסעים, לרבות מעבר נוסעים בין קווי אוטובוס ובין סוגי שירות שונים או מעבר בין הליכה ברגל ואופניים, מוניות, רכב פרטי ורכב דו-גלגלי לקווי אוטובוס. מערכת תנועה עתירת נוסעים. מערכת זו יכולה להיות מבוססת ציר רכבת קלה, מונורייל )Monorail( או תשתית בלעדית לתנועת אוטובוסים מהירים.)BRT( קטע דרך/מסילה העובר בתחום שטח שיועד בתכנית לשמורת טבע, לגן לאומי, לשמורת נוף או בתחום אזור המוגדר בתכנית זו כאזור בעל רגישות נופית, ואשר יש לגביה הוראות ייחודיות בתכנית זו. כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965 על תיקוניו )להלן "החוק"( או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת. 2. מטרות התכנית חיזוק המאפיינים העירוניים של הישוב בדגש על יצירת צפיפות עירונית טובה, שיפור פתרונות תח"צ ויצירת שלד עירוני מרכזי המחבר את חלקי הישוב ומהווה מרחב עירוני וציבורי פעיל, מגוון ואינטנסיבי. מתן מענה תכנוני כולל לישוב, בהיקף של כ - 42,000 תושבים לשנת יעד התוכנית 2040 ותוספת של כ 5,500 יח"ד. יצירת שלד עירוני ברור המחבר את כל חלקי הישוב, בדגש על רציפות בין השכונות ובין חלקי הישוב השונים. יצירת מרכז עירוני לינארי לאורך שדרות הראל החוצבים המאפשר פיתוח סביבה עירונית ומרחב ציבורי אטרקטיבי. הכוונת הפיתוח העתידי בהתאם לחזון הישוב וקביעת נפחי הבנייה לישוב לשנת היעד. הכוונת הפיתוח החדש בישוב בהתאם לדמות עתיד באמצעות קביעת עקרונות תכנון לתוכניות מפורטות לשכונת חדשות. מתן אפשרות להתחדשות ולרענון האינונטר המבני הקיים והמרחב הציבורי באמצעות קביעת עקרונות פיתוח להתחדשות עירונית במרקמים ותיקים. תמיכה בחוסן הכלכלי של הישוב וחיזוקו מבחינה כלכלית ע"י תוספת של כ 60,000 שטחי מסחר ותעסוקה. פריסת מערך מוסדות חינוך, תרבות, חברה ושרותי ציבור בהתאם להתפתחותו החזויה של הישוב ומתן פתרונות מיטביים לחוסר הקיים והעתידי בישוב בשטחים לצורכי ציבור. פיתוח הישוב תוך הדגשת הקשר לסביבה הנופית היחודית ומתן מענה לחוסר הקיים בישוב לשטחים פתוחים ופארקים עירוניים. מתן פתרונות לבעיות תחבורה ותנועה ביישוב. מתן מענה לפיתוח הנדרש לתשתיות הנדסיות בהתאם לצרכי הישוב העתידיים. עמוד 12 מתוך 33

13 3. ייעודי קרקע ו 3.1 מגורים מגורים לסוגיהם, לרבות, דיור מוגן, בתי אבות, מעונות סטודנטים, דיור בהישג יד, דיור לבעלי צרכים מיוחדים וכדומה. )1 )2 )3 )4 )5 שטחים ציבוריים פתוחים, המתאימים באופיים לאזורי מגורים. גני משחקים, פינות ישיבה כולל מתקני ספורט מבנים ומוסדות ציבור חינוך, תרבות, ספורט, דת, בריאות, קהילה ורווחה, שירותים מוניצפאליים, שירותי חירום וכדומה. מסחר שכונתי בחזית ובמפלס הרחוב ושטחי משרד המתאימים באופיים לאזור מגורים )כגון קליניקות ומשרדים לבעלי מקצועות חופשיים( ובלבד שהיקף הפעילות ואופיה לא ייצרו מטרדים או מפגעים סביבתיים ולשימוש בעל הנכס ו/או הדיירים בפועל במקרקעין. חדרי אירוח )צימרים(. חניה. מסחר ותעסוקה )1 )2 )1 )2 )3 )4 )5 )6 )7 )8 מסחר לסוגיו כגון: מסחר קמעונאי, מרכזי קניות, מסעדות, בתי קפה, שירותים פיננסים. תעסוקה כולל: משרדים, תעשיה נקייה ותעשייה עתירת ידע, מעבדות ומכוני מחקר, תעשייה ומלאכה זעירה, אשר אינם מייצרים מטרדים או מפגעים סביבתיים. שטחי ציבור פתוחים לסוגיהם, כולל מתקני ספורט וכד'. דיור מיוחד דירות סטודיו, דיור להשכרה, דיור מוגן. מבנים ומוסדות ציבור לצורכי חינוך, תרבות, ספורט, דת, בריאות, קהילה ורווחה, שירותים מוניצפאליים, שירותי חירום וכדומה. שימושי בידור, בילוי ופנאי, כולל אולמות אירועים. אחסנה ומסחר הנלווים לתעסוקה. מערכות תשתית ומתקנים הנדסיים. חנייה בהתאם לסעיף 5.3 מסוף תח"צ עיקריים משניים עיקריים משניים עמוד 13 מתוך 33

14 מסחר ותיירות מסחר לסוגיו כגון: מסחר קמעונאי, מרכזי קניות, מסעדות, בתי קפה, שירותים 1( פיננסים. אכסון מלונאי לסוגיו כולל בתי מלון, מלוניות, אכסניות ויחידות אירוח. 2( שטחי ציבור פתוחים לסוגיהם, כולל מתקני ספורט וכד'. 1( מבנים ומוסדות ציבור לצורכי חינוך, תרבות, ספורט, דת, בריאות, קהילה ורווחה, 2( שירותים מוניצפאליים, שירותי חירום וכדומה. שימושי בידור, בילוי ופנאי, כולל אולמות אירועים. 3( שירותי תיירות כגון סוכנות נסיעות. 4( מערכות תשתית ומתקנים הנדסיים. 5( חנייה בהתאם לסעיף 5.3 6( עיקריים משניים מסחר, תעסוקה ותיירות מסחר לסוגיו כגון: מסחר קמעונאי, מרכזי קניות, מסעדות, בתי קפה, שירותים 1( פיננסים. תעסוקה כולל: משרדים, תעשייה נקייה ותעשייה עתירת ידע, תעשייה ומלאכה 2( זעירה, מעבדות ומכוני מחקר, אשר אינם מייצרים מטרדים או מפגעים סביבתיים. אכסון מלונאי לסוגיו כולל בתי מלון, מלוניות, אכסניות ויחידות אירוח. 3( שטחי ציבור פתוחים לסוגיהם, כולל מתקני ספורט וכד'. 1( מבנים ומוסדות ציבור לצורכי חינוך, תרבות, ספורט, דת, בריאות, קהילה ורווחה, 2( שירותים מוניצפאליים, שירותי חירום וכדומה. שימושי בידור, בילוי ופנאי, כולל אולמות אירועים. 3( שירותי תיירות כגון סוכנות נסיעות. 4( אחסנה ומסחר הנלווים לתעסוקה. 5( מערכות תשתית ומתקנים הנדסיים. 6( חנייה בהתאם לסעיף 5.3 7( עיקריים משניים עמוד 14 מתוך 33

15 מגורים, מסחר ותעסוקה 1( מסחר לסוגיו כגון: מסחר קמעונאי, מרכזי קניות, מסעדות, בתי קפה, שירותים פיננסים. 2( תעסוקה כולל: משרדים, תעשיה נקייה ותעשייה עתירת ידע, תעשייה ומלאכה זעירה, מעבדות ומכוני מחקר, אשר אינם מהווים מטרד סביבתי או זיהום. 3( מגורים לסוגיהם, לרבות, דיור מוגן, בתי אבות ומעונות סטודנטים, דיור בהישג יד, דיור להשכרה, דיור ציבורי, דיור לבעלי צרכים מיוחדים וכדומה. 1( שטחי ציבור פתוחים לסוגיהם, כולל מתקני ספורט המתאימים באופיים לאזורי מגורים. 2( מבנים ומוסדות ציבור לצורכי חינוך, תרבות, ספורט, דת, בריאות, קהילה ורווחה, שירותים מוניצפאליים, שירותי חירום וכדומה. 3( שימושי בידור, בילוי ופנאי, כולל אולמות אירועים. 4( אחסנה ומסחר הנלווים לתעסוקה. 5( מערכות תשתית ומתקנים הנדסיים הנדרשים לתפקוד היעוד עצמו. 6( דרכים, חניה וכל שימוש תחבורתי אחר לרבות מסוף תח"צ. 7( חנייה בהתאם לסעיף עיקריים משניים מסחר, תעסוקה ותחבורה מסחר לסוגיו כגון: מסחר קמעונאי, מרכזי קניות, מסעדות, בתי קפה, שירותים 1( פיננסים. תעשייה ומלאכה תעסוקה כולל: משרדים, תעשייה נקייה ותעשייה עתירת ידע, 2( זעירה, מעבדות ומכוני מחקר, אשר אינם מייצרים מפגעים או מטרדים סביבתיים. תחנות אוטובוסים ומוניות, מסופי אוטובוסים, חניונים ציבוריים לכלי רכב, מבנים 3( למנהל ציבורי, לחירום והצלה. שטחי ציבור פתוחים לסוגיהם, כולל מתקני ספורט המתאימים באופיים לאזורי 1( מגורים. מבנים ומוסדות ציבור לצורכי חינוך, תרבות, ספורט, דת, בריאות, קהילה ורווחה, 2( שירותים מוניצפאליים, שירותי חירום וכדומה. שימושי בידור, בילוי ופנאי, כולל אולמות אירועים. 3( מלונאות ושירותי תיירות. 4( עיקריים משניים עמוד 15 מתוך 33

16 אחסנה ומסחר הנלווים לתעסוקה. מערכות תשתית ומתקנים הנדסיים. חניון חנה וסע. חדרי מנוחה לנהגי אוטובוס, נוחיות וכל מבנה אחר שמשמש מסוף תחבורה. מסוף תח"צ. )5 )6 )7 )8 )9 מבנים ומוסדות ציבור )1 )2 )3 )4 )5 מבנים לצרכי ציבור לרבות מבנים לצרכי חינוך, תרבות, חברה, דת, ספורט, מוסדות רווחה ובריאות, מוסדות קהילתיים וספריות, שירותים מוניציפאליים, משרדי ממשלה, שירותי ביטחון וחירום, וכל שימוש אחד המוגדר בחוק כשימוש ציבורי. שטחים ציבוריים פתוחים. גני משחקים, פינות ישיבה ומגרשי ספורט. שירותים סחירים נלווים לשירות הציבור במבני הציבור לצורכי קפיטריות ומזנונים בלבד. מרכזי מחזור. מתקנים הנדסיים עיקריים משניים שטח ציבורי פתוח צירים ירוקים, כיכרות עירוניות, גנים ציבוריים ומוקדים עירוניים פתוחים, שטחי גינון ונטיעות, חורשות, אתרי טבע עירוני, מגרשים ומתקנים פתוחים לספורט ומשחק, פינות ישיבה, רחבות, טיילות, שבילים, שבילי אופניים, שטחי הצללה ושטחים לשהיית נגר עילי. 1( מבני שירות לצרכי תחזוקה ושירותים ציבוריים הכרחיים. 2( מתקני תשתית ומתקנים הנדסיים תת קרקעיים בלבד. 3( חניה ציבורית בהיקף מוגבל עיקריים משניים שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור עמוד 16 מתוך 33

17 עיקריים משניים הוראות כמפורט בסעיפים 3.7 )מבנים ומוסדות ציבור( ו- 3.8 )שטח ציבורי פתוח( לעיל. כמפורט בסעיפים 3.7 )מבנים ומוסדות ציבור( ו- 3.8 )שטח ציבורי פתוח( לעיל. התפלגות השטח בין שטחים פתוחים למוסדות ציבור יקבע בתכניות מפורטות ובהתאם לצרכים כלל עירוניים ומתחמיים, באישור מוסד התכנון הרלוונטי. בשטחים אלו יעשה שימוש משולב בין השטח הציבורי הפתוח ושטחי המוסד הציבורי כך שכל שטחי הקרקע הלא מבונים יהיו פתוחים לציבור באופן חופשי וללא גדרות. שטחים פתוחים )1 )2 )3 )4 )5 שטחים פתוחים טבעיים, שטחים ציבוריים פתוחים, יער וחורשות,עיבוד חקלאי- בהתאם לתכניות תקפות, גינון קהילתי. בשטח זה תתאפשר פעילות פארק לקהל הרחב לצרכי נופש פעיל, בילוי והדרכה, פעילויות שטח ותרבות בחיק הטבע, פעילויות ניווט וכיוב'. ניתן לבנות סככות צל משטחי דשא, מתקני משחק, גנים נושאיים, אזורי ישיבה, שולחנות פיקניק, גשרוני הלכי רגל, מסלולי אופנים והולכי רגל, ספורט אתגרי וכיוב'. תתאפשר פעילות הדרושה עבור שיקום נופי של מדרונות רכס חלילים בשטח זה תתאפשר הקמת טיילת אינטנסיבית לרבות: סככות צל, משטחי דשא, אזורי ישיבה, שולחנות פיקניק, גשרוני הולכי רגל, מסלולי אופנים והולכי רגל כיוב'. שבילים ודרכי עפר, מתקני משחק וספורט, אלמנטים להצללה ופעילות נופש תוך רגישות לערכים הנופיים. )1 )2 גינון ונטיעות בתחום שטח הפיתוח יהיו מסוג התואם את אופי הצומח הטבעי בשטח ובהתאמה לנספח נופי מנחה תכנית מפורטת הגובלת בשטחים פתוחים תלווה בתוכנית נופית אשר תפרט את האמצעים לשימור החזות כלפי השטחים הפתוחים ולשילוב חזותי של הבינוי בשטח הפתוח הסמוך לרבות הנחיות למניעת השפעות הדדיות שליליות שיתייחסו, בין היתר לנושאים האלה: אזורי חיץ הנדרשים למניעת שריפות מניעת השפעות שוליים על ערכי טבע )תאורה, רעש וכו'( ומניעת פגיעה בזמן ביצוע עבודות הפיתוח עיקריים משניים הוראות עמוד 17 מתוך 33

18 פארק אזור נופש ושהיה בשטחים פתוחים, הכולל נטיעות, שטח לגינון ולעיבוד חקלאי, גינון, מתקני משחק פתוחים, ספורט בשטחים פתוחים ולא מגודרים, גשרים ומעברים תת קרקעיים להולכי רגל, שבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים ואתרים הכוללים ערכי טבע להגנה. 1( מתקני ספורט ומשחק פתוחים לא מגודרים. 2( שירותים לשימוש באי הפארק, כולל מזנון, בית קפה והסעדה בהיקף מוגבל. 3( מתקנים הכרחיים לתחזוקת הפארק. 4( דרכי גישה לרכב חרום או תפעול חיוני בלבד. 5( מתקני תשתית הנדסית תת קרקעית שהוכחה נחיצותם. 6( חניון. 7( מסוף תח"צ עיקריים משניים ספורט ונופש שטחי ספורט נופש וכל שימוש אחר התומך בפעילות ספורט ונופש כגון: חדרי כושר, בריכה סגורה, חדרי טיפולים, מרפאות, חדרי חוגים ופעילויות שונות, משרדים. מסחר, שטחי המסחר יהיו עבור בתי קפה, מסעדות, מספרות, חנויות לספורט, בתי מרקחת, חנויות מזון, בריאות, שירותים, מרפאות ו המתאימים לשמש כמסחר נלווה למרכז ספורט ונופש בהתאם לתכנית מאושרת עיקריים משניים הוראות יער ה המותרים על פי תמ"א/ 22 על עדכוניה. 1( כאמור בהוראות תמ"א/ 22 על עדכוניה ועל פי התכניות התקפות החלות במקום. 2( בתחום יערות שלא מסומנים בתמ"א 22 יקבע סוג היער ומאפייניו על פי התכנית המפורטת החלה במקום 3( זיקות הנאה לטובת רכב שירות הנדסי, כניסות נקודתיות למגרשי מגורים עיקריים הוראות עמוד 18 מתוך 33

19 שמורת טבע ה המותרים על פי תמ"א/ 8 1( שטח שישמר כטבעו ללא בניה, בהתאם להוראות תמ"א 8 על עדכוניה ועל פי התכניות התקפות החלות במקום. 2( בתחום שמורות טבע שלא מסומנות בתמ"א 8 יקבע סוג שמורת הטבע ומאפייניו על פי התכנית המפורטת החלה במקום עיקריים הוראות גן לאומי ה המותרים על פי תמ"א/ 8 בהתאם להוראות תמ"א 8 על עדכוניה והתכניות התקפות החלות במקום עיקריים הוראות דרך קיימת / מוצעת דרכים, מבני דרך ומתקני דרך כהגדרתם בחוק התכנון והבנייה, למעט מסילות ברזל. 1( שבילי הליכה, שבילי אופניים, חניה ציבורית עילית ותת קרקעית לכלי רכב, איי תנועה, מדרכות, קירות תומכים, גשרים, מעקות, מפרדות ורשת תאורה. 2( תשתיות תת קרקעיות, ניקוז מי גשם, נטיעת עצים, מעברי מים, ריהוט רחוב )לרבות חניות אופניים(, סככות המתנה לאוטובוסים וסככות צל, ומעבר קווי חשמל עיליים, בכפוף לאישור הגורמים המוסמכים. 1( הטייתה, חסימתה או ביטולה של דרך לא תפגע בזכויות של הועדה ושל כל גוף אחר המוכר על פי חוק לגבי מתקני תשתית, הנמצאים מעל לדרך או מתחת לה ותהיה להם הזכות לבדוק, להחזיק ולתקן אותם המתקנים ולהיכנס לשם כך אל תחום הדרך כאילו הוטתה, נחסמה או בוטלה. 2( תכנון דרכים ייעשה ככל הניתן תוך מתן האפשרות לשילוב תשתיות לתח"צ ]תחנות[ ולשילוב עם אופניים ]מתקני עגינה[ ומדרכות רחבות. 3( תכנית מפורטת הכוללת דרך תכלול הוראות המבטיחות את ביצוען בחומרים איכותיים ושילוב עצים בוגרים במדרכות ותלווה בנספח פיתוח וטיפול נופי עיקריים משניים דרכים מקומיות עמוד 19 מתוך 33

20 דרכים ארציות קווי מתע"ן כל הרחבה או שינוי בתוואי הדרכים הארציות המסומנות בתשריט תכנית זו לרבות גריעה או תוספת של מחלפים, יהווה שינוי לתכנית זו לעניין סעיף 62 א )ג( לחוק. על אף האמור לעיל, שינויים נקודתיים ולא מהותיים, הנובעים מאילוצים הנדסיים או טכניים, לא יהווה שינוי לתכנית זו. תכנית זו מאפשרת הוספת מסילת רכבת קלה בתחומי זכות הדרך. תכנון עתידי של מסילת רכבת קלה יהיה חייב להתחשב במרקם האורבני בו הוא מתכונן ולהשפעות הסביבתיות והנופיות של מסילה זו. דרך ו/או טיפול נופי דרכים, מבני דרך ומתקני דרך כהגדרתם בחוק התכנון והבנייה, למעט מסילות ברזל. 1. קווי תשתית 2. חניה 3. מסוף תח"צ 4. תשתיות ירוקות 5. מדרכות, טיילות נוף ומסלולי הולכי רגל 6. שבילי אופניים עיקריים משניים מגבלות בנייה ופיתוח לפי תת"ל 16 ותת"ל 24 לפי תת"ל 16 ותת"ל 24 מתקנים הנדסיים קווי תשתית, מתקנים הנדסיים ומתקני תשתית למיניהם, כהגדרתם בחוק. כל שימוש נלווה הנדרש לתפקודה של התשתית עיקריים משניים עיקריים משניים עמוד 20 מתוך 33

21 4. הוראות להכנת תכניות מפורטות הוראות כלליות כללי: )1 הוראות פרק זה גוברות על ההוראות לייעודי הקרקע בפרק 3 ועל ההוראות הכלליות שבפרק 5. )2 )3 )4 )5 )6 )7 )8 )9 תכנית מפורטת העניין, ולפי היתר בין תכלול, הוראות המתייחסות להשתלבות עם מתחמים גובלים, לרבות התייחסות לרקמה הבנויה הסובבת ושמירה על רצף של דרכים ותשתיות; הוראות לשטחי המרחב הציבורי הכלולים בו בדגש על נגישותו ורציפותו, לרבות יצירת תנאים פיסיים המעודדים תנועת ורוכבי אופניים רגל הולכי ושהייה; עידוד תחבורה ציבורית, אמצעים ליצירת נוחות אקלימית וכד'; התיחסות לקו המגע של המתחם עם שטחים פתוחים תוך יצירת מערך קשרים בין שטחים פתוחים בתוך ומחוץ ליישוב. אישור תכנית נתון לשיקול דעתו של מוסד התכנון. מוסד התכנון רשאי שלא לאשר תכנית משיקולים תכנוניים, גם אם היא תואמת במלואה את הוראות תכנית זו, ובלבד שנימק את החלטתו. תכנית מפורטת תכלול בין היתר ולפי העניין, הוראות המבטיחות את ביצוע התכנית בד בבד עם ביצוע מערכות התשתית הנדרשות לצורך ההרחבה המוצעת, לרבות דרכים, מוסדות הציבור והשטחים הציבוריים הפתוחים הנדרשים על פי תכנית זו. תכנית מפורטת תכלול הוראות בדבר מימושה, רשאי מוסד תכנון לחייב גם הכללת הוראות המבטלות אותה, כולה או חלקה, אם לא מומשה בתוך 5 שנים. סה"כ שטחי הבנייה בתכנית זו מחושבים בהתבסס על הערכת היקף המצב המאושר ערב אישור תכנית זו. ככל שיתברר ע"י מוסד התכנון כי הזכויות התקפות ערב תכנית זו שונה, תשתנה התוספת בהתאמה, כך שישמר סה"כ היקף הזכויות המוצע בתכנית זו. תכנון מוסד רשאי לקדם תוכנית להרחבת דירות קיימות במתחמי המגורים, אולם שטחים אלו יגזרו מסך סל שטחי הבנייה שנקבע בכל תת מתחם או מתחם בתכנית זו. לא ינתנו זכויות בנייה נוספות. תוכן תכנית לפי סעיף 23 ע"פ תמ"א 38, אשר תגדיל את האפשרות לתוספת זכויות במסגרת היתרים מכוח תמ"א 38 בהתבסס על הבדיקות שנערכו כרקע להכנת תכנית זו. כל תכנית הכוללת 100 יח"ד ומעלה תקבע תמהיל מגוון של צפיפות מגורים ותמהיל מגוון של גודל יח"ד לרבות דיור בהישג יד בכפוף לתקנות התקפות באותה עת. 10( תכנית מפורטת הכולל 100 יח"ד ומעלה תופקד רק בכפוף לבדיקה תכנונית מוקדמת הכוללת נתונים בדבר מלאי יחידות הדיור הקיימות והמאושרות בתחום התכנית וסביבתה המתאימות לאוכלוסיות מגוונת, לרבות קשישים, סטודנטים, אנשים בעלי מוגבלויות ולרבות דיור בהישג יד בהתאם להסדרים בדין עמוד 21 מתוך 33

22 11( רשאי מוסד תכנון לאשר תכנית הכוללת תוספת שטחי שירות בתת הקרקע, אלא אם נאמר במפורש אחרת בהוראות המתחם הרלוונטי, ובכפוף לעמידתה בשאר הוראות תכנית זו ובכפוף לתמ"א 34 /ב/ 4 תכנית כאמור לא תהווה שינוי לתכנית זו. במגרשים מעל 600 מ' יש לחייב נסיגה של 3 מ' של כל קומות המרתף מקו המגרש הפונה אל הרחוב והבטחת עומק גנני נאות לצורך נטיעות עצים בתחום המגרש. 12( כל החניות הפרטיות יתוכננו בתחום המגרש הפרטי למעט חניית אורחים. 13( כל פיתוח נוסף במתחם מבונה יעשה בדגש על הנושאים הבאים: א. ב. ג. ד. ה. פיתוח ושדרוג המרחב הציבורי בדגש על: מימוש זכות דרך סטטוטורית לצורך הרחבת מדרכות, פינוי מכשולים מהמדרכות, נטיעת עצים רבים ככל האפשר במקצבים קבועים. קביעת כללים מחיייבים לפיתוח ועיצוב נטיעות עצים בחזית הבנינים הקדמית בתחום המגרש תוך שמירה על נפח בית גידול שורשים מיטבי לעצים בינוניים לפי הנחיות הועדה המחוזית בעומק של 1.5 מ'; הגדרות קווי בניין; חומרי בנייה; עיצוב גדרות; רוחב כניסות לחניות; ריהוט רחוב וכו'. תוספת שטחי ציבור לפי צורכי תוספת האוכלוסיה או ארגון מחודש של מערך שטחי הציבור הקיימים באופן שיענה על צורכי תוספת האוכלוסיה. שדרוג שטחים פתוחים ציבוריים קיימים ויצירת חיבורים אל מערך השטחים הפתוחים הסובבים את המתחם, הן במתחמים גובלים והן בשטחים הסובבים את הישוב, והנגשתם לאוכלוסיית המתחם. בחינת הצורך בשדרוג מערכות התשתית העירוניות: חשמל, מים, ביוב, ניקוז, רשת הדרכים, מערך תחנות התחבורה הציבורית, תשתיות ירוקות, יער עירוני וכו'. 14( מערכות דרכים: א. ב. ג. ד. ה. תכנית כל מפורטת תתייחס למערכות הדרכים ולמרכיבי התנועה והתחבורה הרלוונטיים לתחום התכנית ותבטיח את עיגונם של רכיבים אלה בהתאם להוראות תכנית זו ונספח התחבורה המצורף אליה. תינתן העדפה להולכי רגל, לרוכבי אופניים ולתחבורה ציבורית. חתכי הרחובות יתוכנו לפי "המדריך לתכנון רחובות בערים" של משרד התחבורה ויכללו מדרכות רחבות ומוצללות, שילוב שבילי אופניים, נטיעות ואזורי מיתון תנועה. תכנית הכוללת שביל אופניים או גובלת בשביל כאמור, תכלול הוראות בנוגע לפיתוחו והנגשתו, בדגש על חיבוריות וקישוריות. מתחמים המוגדרים כמתחמים ממותני תנועה יתוכננו מחדשעם מימוש התכניות בהן בהתאם להנחיות משרד התחבורה לתכנון מתחמים ממותני תנועה משנת 2002.תכנית מפורטת הכוללת בניה מעל 10,000 או הריסה מעל 1,000 מ"ק פסולת, תכלול הוראות מחייבות למחזור פסולת הבניה שתווצר. יותר עמוד 22 מתוך 33

23 )16 א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. שימוש במערכי גריסה ניידים, בתנאי שתובטח עמידה בתקנות ובתקנים הסביבתיים באישור המשרד להגנת הסביבה ו/או הרשות הסביבתית המוסמכת. 15( היתר להריסה באתר בו קיימים חומרים המכילים אסבסט יכלול את הדרישות המתחייבות בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה. תכנית מפורטת הכוללת מינימום 200 יח"ד או בכפוף להנחיית מהנדס הועדה, תוכן בהתאם להוראות תכנית זו ונספחיה ותכלול את המסמכים הבאים: נספח בינוי שלא יפחת מקנה מידה 1:500 המציג את השתלבות הבניין / בנינים במרקם הבנוי ברדיוס של חתכים, חזיתות, פרטי 250 בנייה מטר לפחות מהמגרש/ םי אופייניים, המתוכנן/ םי וכולל, השתלבות הבינוי והפיתוח במגרשי הבינוי בפיתוח הרחוב, פיתוח והבטחת נטיעות עצים במרחב הציבורי ובמגרשי הבינוי, חומרי גמר ועיצוב חזית חמישית וכל פרט אחר שיידרש ע"י מוסד התכנון. מלאי יח"ד בהישג יד בתחום התוכנית בהתאם להגדרתן בעת אישור התוכנית. פרוגרמה למבני ציבור הכוללת בין היתר בדיקה פרוגרמתית לגבי צורכי התוכנית, המענה בתוכנית והיחס למענה העירוני. יוכל להורות מוסד תכנון כי על התוכנית להתחשב בעת הכנתה, בחוסרים פרוגרמתיים ואחרים במתחמים סובבים וביכולתה להקל על חוסרים אלה )לדוגמא: ניתן יהיה לשלב בתוכנית מסוג זה חניות נוספות בחניונים חדשים בתת הקרקע לשימוש מתחמים סובבים, יהיה להוסיף בתוכנית חניונים נוספים לצורך ניתן איגום חניות, ניתן יהיה לשלב תוספת של שטחי ציבור, מעבר לכמות הנדרשת למתחם עצמו לטובת צורכי מתחמים סובבים וכו'(. נספח תנועה ותחבורה בקנה מידה 1:1000 או מפורט יותר שבו מוצגים באופן גרפי ומילולי מערכת הדרכים באזור, עקרונות תנועה וחניה, גישה למגרש המתוכנן, נפחי תנועה ופתרונות חניה בהתאם לתקן החניה, וכל פרט נוסף שיידרש ע"י מוסד התכנון. נספח נופי המבטיח את קיומה של מערכת השטחים הפתוחים במתחם התכנון וחיבורה הציבוריים למערך הפתוחים השכונתי ושטחים והעירוני למבני והכולל ציבור בחינת בהתאם הדרישות להוראות של תכנית השטחים ומתן זו פתרונות בתחום התכנית או במתחמים אחרים המאפשרים שימוש מקביל ועונים על הצרכים הנובעים מהתכנית. חוות דעת סביבתית לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה ביחס למניעה ולצמצום של מפגעים ומטרדים סביבתיים לשימושי קרקע רגישים, לשלבים והתניות הנדרשים למימושה בד בבד עם צמצום הסיכונים ומניעת המטרדים הקיימים, לטיפול בקרקעות מזוהמות ולטיפול בשפכים ובפסולת. מסמכים נוספים כפי שיידרש ע"י מוסדות התכנון. עמוד 23 מתוך 33

24 שטחי ציבור )1 )2 )3 )4 )5 )6 )7 הפקעות לצורכי ציבור - "השטחים המיועדים לצרכי ציבור, יופקעו על ידי הוועדה וירשמו על שם הרשות המקומית בהתאם להוראות פרק ח' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965, ובכפוף לכל דין". בתשריט התכנית מסומנים שטחי הציבור הפתוחים והשטחים למבנים ומוסדות ציבור ברמה הרובעית והעירונית בלבד. כל השטחים המיועדים בתוכניות מאושרות לצרכי ציבור שב"צ, שצ"פ, כבישים, שבילים וכו', נשארים בתוקף גם אם לא סומנו בתשריט. שטחי ציבור נוספים יוקצו במסגרת התכניות המפורטות להוראותיה, מכח תכנית זו, בהתאם לעקרונות נספחי הנוף והמבנה העירוני, בהתאם לנספח הפרוגרמתי המצורף לתכנית זו, או לתדריך הארצי להקצאת שטחי ציבור התקף לעת אישור התכנית ויחולו עליהם הוראות תכנית זו לשטחי ציבור פתוחים ולשטחים למבנים ומוסדות ציבור בהתאמה. רשאי מוסד תכנון לאשר תכנית הקובעת שטחי בניה לצרכי ציבור ו/או תוספת לצרכי ציבור, מעבר לקבוע בתכנית זו. תכנית מפורטת, הקובעת ו/או מוסיפה שטחי בנייה ו/או לצרכי ציבור כאמור, לא תהווה שינוי לתכנית זו. בשטחים המיועדים למוסודת ציבור המוסמנים בתשריט זה ובתכניות מאושרות, ניתן יהיה להוציא היתרי בנייה מכוח התכנית, למעט מתחם מרכז הקליטה וכיכר המדע, בתנאים הבאים: א. ב. ג. ד. ה. ו. בתכנית קווי הבניין בשטחים למבני ציבור יהיו בהתאם לתכנית המאושרת. שטחי הבנייה המירביים יהיו פי 1.5 מהרשום בתכנית המאושרת. בתכנית המגרסה )שמספרה: ( שטחי הבנייה למוסודת ציבור יהיו בהתאם לתכנית המאושרת. תותר בנייה של עד לגובה 6 קומות מעל הקרקע, בכפוף לאישור מהנדס הועדה. בתאי שטח 319 )תיכון הראל( ו- 321 )קריית חינוך היובל( תנאי למתן הוצאת היתרי בנייה תהיה הכנת תכנית בינוי לכל תא השטח אשר תוגש לועדה, בהתאם לפרוגרמה הכלל עירונית. בתאי שטח 377 )כיכר המדע( ו- 162 )מרכז קליטה( תוכן תכנית מפורטת לכל תא השטח אשר תאושר בועדה המקומית ותקבע את תמהיל הבינוי והפיתוח הנדרשים, בהתאם לפרוגרמה הכלל עירונית. מפורטת, תעוגן הוראות בנוגע לשלבי פיתוחם. הקצאת הקרקע לצורכי ציבור כמגרשים נפרדים ותכלול תכנית מפורטת תבטיח ניצול מרבי של השטח המיועד למבנים ומוסדות ציבור, לרבות שילוב שימושי ציבור שונים באותו מגרש, כמפורט בנספח הפרוגרמתי תכנית מפורטת תבטיח ניצול מרבי של השטח המיועד למבנים ומוסדות ציבור, לרבות שילוב שימושי ציבור שונים באותו מגרש, כמפורט בנספח הפרוגרמתי עמוד 24 מתוך 33

25 )8 )9 הרכב שימושי הציבור הספציפיים במבנים ומוסדות ציבור ובשטחי הציבור הפתוחים, ייקבע, ככל שיידרש, בעת עריכת התכנית המפורטת למתחם בהתאם לנספח החברתי- כלכלי המצורף לתכנית זו, ו/או עלפי 'התדריך הארצי להקצאת שטחי ציבור' או כל נוהל ארצי תקף אחר שיבוא במקומו. רשאי מוסד תכנון להפקיד תכנית המגדילה שטח לצרכי ציבור, גם אם יש בכך כדי להקטין שטח אחר לצרכי ציבור, בתנאי שהונחה לפניו פרוגרמה מפורטת, המראה כי ניתן מענה מלא לצרכי הציבור שהוקטנו לאוכלוסייה המשורתת על ידם, אם היא בתחום התכנית המוצעת ואם מחוצה לה, וכלל את נימוקיו בהחלטת ההפקדה. 10( לא תופקד תכנית הממירה שטחי בנייה המיועדים ל ציבוריים באופן המקטין את סך שטחי הבניה המיועדים ל ציבוריים במגרש אלא אם התכנית מקצה בתחומה שטחי בנייה חלופיים בכמות שווה או גדולה מהם, המיועדים ל ציבוריים, שאיכויותיהם דומות או עולות על אלו של שטחי הבנייה שהוקטנו. 11( ניתן לפתח באופן זמני שטחים פתוחים בלבד לרווחת הציבור לסוגיהם בשטח המיועד למבני ציבור כשלב ביניים לפני הכנת תכניות מפורטות למבני ציבור ובנייה בפועל.כל תכנית לבנייני ציבור תבטיח התקנת חניות ציבוריות לאופניים. 12( תכנית מפורטת לצורכי ציבור תערך בהתאם להנחיות הבאות, כולן או חלקן, ע"פ שיקול דעת מוסד התכנון: א. התכנון יאפשר להוסיף קומות בעתיד לשימוש ציבורי נוסף. ב. מימוש הבנייה במגרש ייעשה בצורה המנצלת את הקרקע באופן יעיל ומאפשרת מיצוי פוטנציאל הבניה במגרש בעתיד. ג. תותר הקמת מוסדות ציבור שונים במבנה אחד. ד. מגרשי הספורט ומתקני מוסדות החינוך יתוכננו כך שיאפשרו שימוש ציבורי-קהילתי לאחר שעות הלימודים, תוך מזעור מטרדים למגורים שכנים. ה. תכנית פיתוח תדאג לשילוב מבנה הציבור בסביבתו ותאפשר נגישות נוחה להולכי רגל, רוכבי אופניים ולאנשים עם מוגבלויות. ו. בתכנית הפיתוח ישולבו עצי צל ומתקני הצללה לשהיית חוץ בהתאם לייעודו של המבנה. ז. תתאפשר במקרים שהוכחה נחיצותם, חניה בתת הקרקע בשטח למבני ציבור אשר תשמש כגיבוי למגורים סמוכים במסגרת הסדרי כופר חניה או הסדרים אחרים ובכפוף לאישור יועץ התנועה לועדה בעניין עמידה בנושא עמידה במאזן חניה נדרש. 13( במרקמים עליהם חלות "הנחיות מיוחדות", בשטחים המסומנים "מבנים ומוסדות ציבור" או "מבנים ומוסדות ציבור לחינוך", ניתן יהיה להקים, מכוח תוכנית זו, מתקנים הנדסיים זעירים, עיליים או תת קרקעיים, כחלק ממבנה קיים, בשטח שלא יעלה על 20 ובלבד שלא יפגעו במימוש התכלית הראשית של המגרש, לא יחרגו מקווי הבניין המאושרים ויבנו לפי התקנים הרלוונטים בעת הוצאת היתר הבנייה. עמוד 25 מתוך 33

26 התחדשות מרקמית - המסומנים "הנחיות מיוחדות" )כהגדרתה בתכנית זו(: 1( גבולותיו המדויקים של אזור המסומן "הנחיות מיוחדות" בתשריט ייקבעו במסגרת תכנית מפורטת. 2( הוראות התכנית יכללו בין היתר: א. קביעת שלביות למימוש שטחי הציבור וביכללם זכות הדרך המאושרת, יצירת מדרכות רחבות יותר ע"י פינוי חריגות בניה במקומות הנדרשים ב. הוראות לפיתוח נופי בחזית המגרש כך שתתאפשר הקרקע המאפשרת נטיעת עצים גדולים. רצועת בתת בינוי ללא קרקע ג. התכנית תציע פתרונות חניה באופן שיפגע בצורה מינימלית בחזית לרחוב. ד. במבני המגורים עליהם חלות "הנחיות מיוחדות" ניתן יהיה לקיים עסקים זעירים שהוכח שאינם משפיעים על הסביבה ואינם יוצרים מטרדים, בהיקף שלא יעלה על 50 למבנה ובכפוף להיתר בנייה. ה. קביעת הוראות בינוי, בין היתר הגדרת קווי בניין וקביעת כללים מחייבים לפיתוח ולעיצוב - חומרי בנייה, גובה מבנים, עיצוב גדרות, כניסות לחניות, שילוט, תאורה, תשתיות ומתקנים נדרשים. ו. ז. הרחבת זכות הדרך / מימושה ויצירת מדרכות רחבות יותר ע"י הפקעות והריסות פלישות לזכות הדרך במקומות נדרשים. הגדרת קווי בניין קדמיים, צדיים ואחוריים וקביעת כללים מחייבים לפיתוח ולעיצוב - חומרי בנייה, גובה מבנים, עיצוב גדרות, כניסות לחניות, שילוט, תאורה, מתקנים נדרשים וריהוט רחוב. ח. תכנון מערך רחובות ממותני תנועה המאפשרים גם רכיבה בטוחה על אופניים במיסעה. ט. י. יא. יב. תכנון והבטחת שצ"פים שכונתיים נוספים / הנגשת הקיימים ע"י השמשת השטחים המיועדים / יצירת צירים ירוקים המחברים את אזורי המגורים אל המרחב הירוק הסובב, אל מוסדות החינוך והציבור ואל ציר הראל החוצבים. ניצול מיטבי וייעול ניצול שטחים המיועדים לצרכי ציבור, הבטחת תוספת שטחי ציבור בהתאם לקיבולת הריאלית של המתחם בהתאם לדרישות הפרוגראמה היישובית. יצירת חיבורים נוחים למערך שטחים הפתוחים הסובבים ושביל סובב ישוב. שדרוג המערכות העירוניות - חשמל, מים, ביוב, ניקוז מתחמים להתחדשות עירונית )המסומנים בתשריט בסימון קווי "שיקום / התחדשות"(: נפחי הבנייה שמצויינים בהוראות תוכנית זו במתחמים להתחדשות הינם בגדר הערכה בלבד, מספר יח"ד סופי יקבע בתכנית מפורטת. )1 עמוד 26 מתוך 33

27 תחום מדוייק למתחם המיועד לפינוי-בינוי המסומן "שיקום/התחדשות" יקבע במסגרת תוכנית מפורטת. ניתן יהיה לקדם תוכנית רק לחלק ממתחם. גבול התכנית ייקבע בתיאום עם מהנדס הוועדה. התכנית המוצעות תכלול תותננה שנועדו לשרת אותן קביעת שלביות בהבטחת ביצוע. התשתיות השלביות הפיסיות, תיקבע המרחב כך, שהקמת הציבורי יחידות ושירותי הדיור הציבור רשאי מוסד תכנון לקבוע מתחמים נוספים להתחדשות עירונית גם באזורים אחרים מאלו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. שסומנו זו, בתכנית ובדגש על ציר הראל-החוצבים, ובהתבסס על האמור בסעיפים ו לעיל. יא. פי על כל תכנית מפורטת למתחם שלם או חלקו תתייחס לנושאים הבאים: על מתחמים אלו חלו הוראות סעיף החלטה מנומקת, בתוכנית מפורטת, קביעת גובה הבינוי החדש תתחשב בנצפות הבניינים, השפעתם על הבינוי הסובב הקיים, שמירת קווי מבט של מבנים סובבים אל הנוף ובהשפעת הבינוי החדש על חתך הרחוב. בתכנון קו המגע בין המתחם לרחובות הסובבים יש לשים דגש על פיתוח מרחב הרחוב והמרחב הציבורי: מימוש הרחבת זכות הדרך תוספת מרחב ציבורי לזכות הדרך חידוש המרחב הציבורי תוספת עצים למדרכות פינוי מתקני תשתית ומכשולים מהמדרכות. פיתוח נופי בחזית המגרש כך שתתאפשר רצועת קרקע ללא בינוי בתת הקרקע ונטיעת עצים החנייה במתחמים הוועדה. אלה תתוכנן ככל הניתן בתת הקרקע, בתיאום עם מהנדס תקן החנייה יקבע לפי תקן החניה הקיים ביום הוצאת ההיתר. ועדת התכנון רשאית לדרוש הקצאת שטחי ציבור נוספים הדרושים לישוב מעבר לצורכי המתחם, אך לא פחות מהקבוע בתדריך הארצי התקף באות העת. המתחמים הגובלים בשד' הראל החוצבים יתוכנן לפי ההוראות סעיף 5.2. במתחמים בהם יוחלט על מנגנון של עיבוי )ולא פינוי בינוי( יותנה הדבר בחידוש החזיתות של המבנים הקיימים והמרחבים הציבורים. במתחמים בהם ימומש פתרון של עיבוי בינוי, יש ליצור פתרון חניה לפי התקן הקיים, ניתן במגרשים סמוכים. פתרון החנייה לא יבוא על חשבון שטחים פתוחים או ציבוריים הדרושים למתחם וניתן יהיה לתכנן חנייה עודפת. )2 )3 )4 )5 )6 עמוד 27 מתוך 33

28 יב. יג. במתחמים הבנויים בטופוגרפיה משופעת הגובלת ברחוב קידמי ואחורי יעשה נסיון לתכנון חזית שאינה אטומה גם אל הרחוב האחורי על מנת למנוע דפנות אטומות אל הרחוב. החזית תכלול פתחים, כניסה להולכי רגל וגובה הגדרות/קירות תמך יוגבל ל עד 1.20 מ'. בתכניות מפורטות שיכללו ציפוף עירוני משמעותי מעל 50 יח"ד, ידרשו בחינות נוספות ככל שיתבקשו על ידי מהנדס הוועדה. עירוב : 1( המבנים הכוללים עירוב הכוללים בין השאר מסחר, יחוייבו בהפנית חזית פעילה אל הרחוב, כולל מסחר והסעדה בקומת הקרקע. הכניסות למשרדים יופרדו מהכניסות למגורים. יותר שימוש מסחרי בקומת מרתף ראשונה בהתאם לחוות דעת הועדה. 2( יותר שילוב של למוסדות חינוך, תרבות וחברה קטנים כגון, גני ילדים, מעונות ומועדונים בקומות הראשונות של המבנים ובתנאי שתובטח כניסה נפרדת לשימוש הציבורי כולל הגדרה של שטחי חוץ בהתאם לנדרש לפי תקני משרד החינוך, ומתקנים הנדסיים המיועדים לשימוש הציבורי, בהתאם להנחיות ולתקנים מחייבים. 3( ניתן להתיר שימוש למערכות תשתית ומתקנים הנדסיים, בתחום מגרש ובתת הקרקע ביעוד שאינו תשתיות, בתנאי שלא יפגעו ביעוד העיקרי ולא יופנו לחזית הרחוב ושינקטו אמצעים למניעת מטרדים או מפגעים סביבתיים בתאום עם הרשות הסביבתית. 4( תכנית מפורטת שבה כלולים של תעסוקה ומסחר לצד אזורי מגורים, תקבע מגבלות על סוג ה המותרים ועל פעולתם לרבות הנחיות לבדיקות סביבתיות בשלב היתר הבנייה, ניטור, מגבלות תפעול ובנייה. 5( בתכנית מפורטת יקבע כי היתר בנייה ל שעלולים לגרום למטרדים סביבתיים באזורי מגורים, ילווה במסמך סביבתי, שיקבע אמצעים למניעת מפגעים לפי הנחיות הרשות הסביבתית המוסמכת ובאישורה הועדה הרלוונטית תחליט על הפקדתה של תכנית מפורטת שעיקר השטחים בה לתעסוקה ו/או מסחר ויש בה למעלה מ- 10,000 לתעסוקה ו/או מסחר, רק לאחר שהוצגו בפניה נתונים, בין השאר, בנושאים הבאים: )6 א. ב. ג. ד. עמוד 28 מתוך 33 הבטחת מניעת מטרדים של אזור התעסוקה לאזורי מגורים סמוכים. מערך התנועה והחניה בשטח התכנית ובסביבתה ויכולתו לתת מענה לנגישות מבקרים ויוממים המתווספים כתוצאה מהשינויים המוצעים בתכנית. הנחיות לפיתוח המרחב הציבורי הצמוד כולל ריהוט רחוב, תאורה, שילוט ופרסום והוראות להבטחת נטיעת עצים גדולים במרחב הציבורי ובשטח פרטי פתוח. קביעת הנחיות בדבר זיקות הנאה לטובת הציבור לשימוש כמעברים ובשטחים פתוחים פרטיים.

29 תכנית מפורטת ותכלול: לאזורים עירוב חל בהם תוכן בהתאם להוראות זו תכנית )7 א. ב. ג. הוראות בנוגע לפיתוח קומת הקרקע בזיקה לרחוב וככל הניתן גם בזיקה לחזיתות צדדיות ואחוריות. פיתוח השטח יעשה, במידת האפשר, באופן המשכי ונגיש למדרכה שבזכות הדרך הסמוכה, תוך יצירת גישה ישירה למבנה מהרחוב ויצירת מעברים המאפשרים רצף של תנועת הולכי רגל בין מגרשים שונים. הנחיות לפיתוח המרחב הציבורי הצמוד כולל ריהוט רחוב, תאורה, שילוט ופרסום והוראות להבטחת נטיעת עצים גדולים במרחב הציבורי ובשטח פרטי פתוח. תכנית הכוללת שילוב של תעסוקה ו/או מסחר ו/או ציבוריים עם מגורים בבניין אחד, תכלול הוראות בנוגע לאופן השילוב האמור שטחים ציבוריים פתוחים: בשל קנה המידה של התשריטים לא סומנו כל השטחים המיועדים כשטח ציבורי פתוח, כפי שנקבעו בתכניות תקפות. מובהר כי תכנית זו אינה משנה את ייעודם של השטחים הציבוריים הקיימים והעתידים על אף המסומן במסמכי התכנית. הוראות אלו חלות גם עליהם. לא יותר בינוי בתת-הקרקע כולל חניון ציבורי, אלא אם שוכנע מוסד התכנון כי קיים הכרח בכך. וזאת בתנאים הבאים: א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. לא נמצאו חלופות ראויות אחרות, כגון מתחת למבנים, דרכים. מתקנים הנדסיים תת קרקעיים יותרו בתנאי שתוכח חיוניותם במקום זה והיותם מתקנים מקומיים בלבד, המתאימים בהיקפם ובאופיים לשצ"פ. תכנית מפורטת תקבע את מיקומם כולל דרכי גישה ותפעול ותנאים להקמתם, לרבות מיקומם בשולי השצ"פ באופן שלא יפגע ברציפות ובאיכות השצ"פ. יש להימנע ככל הניתן מגידור למתקנים אלה. בשטחים שגודלם עד 5.0 דונם לא תותר הקמת חניונים תת קרקעיים. בשטחים מעל 5.0 דונם תותר הקמת חניונים תת קרקעיים בכפוף להכנת תוכנית. שטח הבינוי בתת הקרקע לא יעלה על שליש משטח השצ"פ. יש להבטיח מעל לבינוי בתת הקרקע בית גידול המתאים לגידול עצים וצמחייה )בעומק אדמה מינימאלי של כ- 2.0 מ'(. תימנע פגיעה בעצים בוגרים. הבינוי יהיה קודם כל וככל האפשר, מתחת לשטחים מרוצפים. מפלס פני הקרקע יתאים למפלס בשאר השצ"פ ולמפלס הדרכים והכניסות אליו, ולא יכלול מדרגות. דרכי הגישה אל השימוש התת-קרקעי יתבצעו משולי השצ"פ ולא יפגעו במעברי הולכי רגל ורוכבי אופניים. )1 )2 עמוד 29 מתוך 33

30 י. למרות האמור לעיל, בשטחים המיועדים לכיכר ציבורית מרוצפת, תוכל הוועדה להתיר בניה בתת הקרקע לחניה בכפוף לשמירה על הוראות הסעיפים שלעיל ]כולל נטיעת עצים בוגרים[. 3( תכנית מפורטת לשצ"פ תכלול את הנושאים הבאים: א. הנגשה וחיבור למערכת שבילי הולכי הרגל ושבילי האופניים, וכן הבטחת נגישות לאנשים עם מוגבלות. ב. הצללה, בעיקר באמצעות עצים. ג.פיזור מתקני נופש וספורט פתוחים ולא מגודרים למגוון קהלים ואוכלוסיות לפי גודל השצ"פ. ד. שטחים אקסטנסיביים יתוכננו לצד שטחים מפותחים אינטנסיביים. ה. אמצעים לצמצום השימוש במים ובעלויות תחזוקה, כדוגמת צמחייה חסכונית במים ומערכות השקיה ממוחשבות. ו.תיבדק האפשרות לשימוש בשצ"פ כאגן להשהיית נגר עילי. ז.ריבוי משטחים מחלחלים, כולל בשטחי הריצוף והחניות. ח. אמצעים לשיפור הביטחון האישי בשטחים הפתוחים, והבטחת נראות ונצפות השטח הפתוח ממבנים ומרחובות סובבים. ט. לא יותר גידור בתחום שטחים ציבורים פתוחים פארק "המבשר" )תא שטח 691(: בייעוד זה יחולו הוראות סעיף - 4 שטח ציבורי פתוח. פיתוח הפארק יעשה בהתאם לתכנית מפורטת, אשר תאושר בידי הוועדה המחוזית, ותכלול את הנושאים הבאים: א. ב. ג. בשטח הפארק יותרו כל ה הנדרשים לתפקודו של פארק יישובי כשטח נגיש לציבור בו מתקיימות גם פעילויות פנאי ונופש, לרבות שבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים, מתקני ספורט, דרכי גישה ומתקנים הדרושים לתחזוקת הפארק. בשטח הפארק יסומן סימבול לאתר עודפי עפר. הטמנת עודפי העפר יתאפשרו רק במסגרת תכנית מפורטת בסמכות הוועדה המחוזית ובכפוף לחוות דעתו של נציג המשרד להגנת הסביבה. התכנית תציע את שלבי קליטת עודפי העפר בפיתוח פארק, תוך שמירה על אתרי טבע עירוני בעלי חשיבות לשימור וכן, תקבע את המנגנון שיבטיח את פיתוח הפארק לאחר ובמשולב עם הטמנת עודפי העפר. במסגרת תכנון מפורט אשר גישה כביש לתכנן יש לפארק יתחבר ישירות לשד' החוצבים ויחבר בינן לבין הפארק ומסוף התח"צ המצוין בסעיף 5 לפרק זה. כביש זה יתוכנן ברוחב מסעה מינימאלי של 6.35 מ' ובהתאם לתקני הבטיחות המחמירים ביותר של משרד התחבורה בעת תכנונו. )1 )2 עמוד 30 מתוך 33

31 ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. יא. יב. יג. יד. טו. הבטחת מגוון פעילויות רחב בתחום הפארק הכולל בין היתר, אזורי שצ"פ לבילוי אינטנסיבי ואקסטנסיבי, הגדרת אזורי בילוי, שהיה בשטח והגנה על ערכי טבע ונוף המצויים במחצבה ובסביבה הקרובה. פתוח, אזורי לימוד הוראות לשימור אתרי טבע ושיקום המערכת האקולוגית בהתבסס על סקר סביבתי וסקר משאבי טבע המתייחסים לערכי טבע ונוף בתחום הפארק, לרבות קישוריות לסביבה הגובלת שתאפשר תנועת בעלי חיים. הבטחת חיבוריות ונגישות לפארק ממערכת צירים ושבילי אופניים עירונית וממערך תנועה ותחבורה ציבורית. שמירה על רצף שטח פארק פתוח לכל אורכו ראוי, ברור ובטוח להולכי רגל ורוכבי אופניים ברוחב ראוי ברוחב שלא יפחת מ- 20 מ'.ומעבר פתיחת כל השטחים הכלולים בפארק לציבור, למעט שטחים שיש לסגור לשימוש הציבור ולגדרם, מסיבות של בטיחות וביטחון כדוגמת מתקני תשתית הכרחיים. הנחיות למזעור ההשלכות הסביבתיות הנלוות להקמת תשתיות הנדסיות בתחום הפארק. הגדרת שפה עיצובית אחידה וכללים לפיתוח השטח שיבטאו את היותו של הפארק העירוני יחידת שטח פתוח אחת. הגדרת שלביות ביצוע שתבטיח את מימושו של הפארק. בתחום הפארק יותר פיתוח של דרכי גישה לרכב שרות חרום ונכים בלבד. ישולבו גובלים. מתקני ספורט כלל-עירוניים שימוקמו במרחק שקול מאזורי מגורים הפארק יכול שיכיל שטח פתוח להתכנסות בשולי הפארק, בנגישות גבוהה לתחבורה ציבורית ולחניה בשטחים גובלים. אגרונום התכנון את ילווה להבטחת גידול תנאי לעצים בלפחות 80% המפותח הכולל, ושימוש בצמחייה המתאימה לתנאי הגידול של הרי ירושלים. מהשטח עד לאישורה של התכנית הנופית הכוללת ניתן יהיה לבצע עבודות פיתוח בלבד בתחום הפארק לטובת הציבור שיאפשרו הגנה על ערכי הטבע והנוף, כגון: דרכי גישה וחנייה, שבילים להולכי רגל ולרוכבי אופניים, נטיעות וגינון, שילוט וכדומה. תותר הקמה של מבנה לצורכי תרבות פנאי ותיירות דוגמת מרכז ספורט ו/או הדרכה ו/או תנועות נוער בשטח הפארק בהיקף שלא יעלה על 3,000 מירבי בנוי. מתוך שטחים אלה ניתן יהיה לייעד 250 מירבי עבור שירותי מזנון והסעדה. יותר השימוש בתת הקרקע מתחת לשטחי הבנייה המותרים לצורך חניות, מקלטים ותשתיות קוויות, תוך ניצול מרבי של תת הקרקע. יותר שימוש בתת הקרקע בשטח הפארק לצורך העברת קווי תשתית בכפוף לסעיף ט"ו לעיל. חניה לבאי הפארק תהיה בשטחים סחירים או ציבוריים מחוץ לפארק או בשוליו. לא תותר חניה עילית בשטח הפארק אלא למטרות חניה לרכב תפעול וחרום ורכב נכים. )3 )4 )5 )6 )7 )8 עמוד 31 מתוך 33

32 9( טבע עירוני ראו הוראות בסעיף ממשק עם השטח הפתוח תכנית מפורטת הגובלת בשטחים פתוחים תפרט את האמצעים לשימור החזות כלפי השטחים הפתוחים ולשילוב חזותי של הבינוי בשטח הפתוח הסמוך לרבות הנחיות למניעת השפעות הדדיות שליליות שיתייחסו, בין היתר לנושאים האלה: א. יש להכין מסמך סביבתי, אשר יתייחס בין היתר גם לשיקום נופי ולמניעת השפעות של רעש וזיהום אור לעבר השטחים הפתוחים ומניעת פגיעה בזמן ביצוע עבודות הפיתוח. ב. יש לתת הוראות בתכניות/או בהיתרים במקומות בהם קיים ממשק עם השטח הפתוח אשר יבטיחו מניעת גלישת פסולת ופגיעה בנוף. ג. תכניות מפורטות/היתרים הגובלות עם השטח הפתוח יכללו הנחיות עיצוב אדריכלי לחזית הפונה לשטח הפתוח )קירות, חיפוי(. ד. אזורי חיץ שנדרשים למניעת שריפות ) שבילים להולכי רגל ושבילי אופניים תכנית מפורטת שבתחומה מעבר הולכי רגל כמסומן בנספח הנופי סביבתי תתייחס בתכנון הציר לנושאים הבאים: הציר יאפשר מעבר חופשי לציבור על המעבר להיות מונגש להולכי רגל, נוח להתמצאות מואר כראוי, מוצל ומשרה תחושת ביטחון תנועת הולכי רגל בכל שעות היממה יכלול נטיעת עצים, גינון וריהוט רחוב שבילי אופניים יתוכננו בהתאם להוראות מדריך "תכנון רחובות בערים". שבילי אופניים יסללו באופן רציף ככל האפשר רוחב מינימאלי לשביל אופניים דו סטרי יהיה 2.5 מ'. )1 )2 )3 )4 )5 )6 )2 )3 הוראות לסימונים קוויים ולפוליגונים שאינם יעודי קרקע: 1( הנחיות מיוחדות כמפורט בסעיף שיקום / התחדשות כמפורט בסעיף שטח לתכנון מפורט בתשריט התוכנית אותרו מספר מוקדים עירוניים לתכנון מפורט. מוקדים אלה ממוקמים על ציר הראל-החוצבים וטמון בהם פוטנציאל להיות נדבך חשוב בחיזוק השדרה העירונית, לתמוך בחזון הישוב לחיבור בין שני חלקי הישוב ולעידוד מאפיינים עירוניים. לאור חשיבות מוקדים אלה יש לקדם להם תוכניות מפורטות אשר יסייעו במיצוי הפוטנציאל הטמון בהם. בתוכניות אלה יש לשלב את עקרונות תוכנית המתאר לתוכניות עמוד 32 מתוך 33

33 ובנספח 5.2 מפורטות ולתכנון הגובל בשד' הראל-החוצבים כפי שפורטו בסעיפים העיצוב העירוני. המוקדים שאותרו הם: כיכר "חלילים" א. מפגש הרחובות הראל / היסמין ב. מפגש שד' הראל / רח' שבע אחיות ג. כיכר "המדע" ד. כיכר "המעוזים" ה. כיכר "אבן וסיד" ו. שטח עתיקות / היסטורי לשימור - תכנית מפורטת החלה בשטח הכולל אתר עתיקות מוכרז, תכלול הוראות ותנאים לביצוע העבודות בתאום עם רשות העתיקות, הכל כמתחייב מהוראות סעיף 29 לחוק העתיקות התשל"ח טיפול נופי חזית מסחרית כמפורט בסעיף 5.2. )4 )5 )6 דיוק בסימונים: 1( סטיות לא מהותיות, הנובעות מקנה המידה של התשריט, שאינו מאפשר דיוק באיתור או בגבול השטח, ו/או מהצורך ברצף ותצורת שטחי ציבור ו/או שיקולים תחבורתיים של התווית דרכים מקומיות, ו/או מחמת התנאים הטופוגרפיים של השטח, תהיינה מותרות ואין בכך שינוי לתכנית זו. 2( סימון הסימבולים במסמכי התכנית אינו מהווה איתור מדויק ויש לראות בו מגמה כללית לאיתורו הרצוי של השימוש. מיקומו המדויק, גודלו וגבולותיו ייקבעו בתכנית מפורטת בהתאם להוראות המתחם הרלוונטי. עמוד 33 מתוך 33

34 ח, 4.2 הוראות למתחמים מתחם 1 שכונות ז' ', יג', מתחם "הגולף" )רכס חלילים( תיאור המתחם גבולות המתחם מצפון וממזרח פארק עמק הארזים, מדרום שמורת נחל חלילים, ממזרח שכונה ה'. המתחם מוקף בשטחים פתוחים איכותיים ומוגנים. מתחם זה כולל: 1. שכונות "רכס חלילים" )הכוללת את שכונות ז', ח', יג'(, 2. "מתחם הגולף" )שטח פתוח בגודל של כ 40 דונם(. תפקוד עירוני השכונה האחרונה שהוקמה במבשרת ציון. אינה עתידה לעבור תהליכי התחדשות או ציפוף. בשכונה גני ילדים ושני מרכזים מסחריים. קיים שטח המיועד לבית ספר יסודי ברח' ענבר )אך חלות עליו מגבלות הנובעות מהימצאות עתיקות(. אופי הבינוי - לאורך שד' החושן )בטבעת הפנימית( מבנים בני 5-6 קומות. בטבעת החיצונית, מבנים בני 3-4 קומות נתונים כמותיים למתחם זכויות הבניה המפורטות במתחם מתייחסות ל השונים המותרים בו, ולא ליעוד הקרקע המוכלל המסומן בתשריט! הוראות סה"כ תוספת למאושר יחידת מידה נושא 1, קיבולת יח"ד יח"ד מתחם הגולף מפורטת מספר יח"ד סופי יקבע בתכנית 3,920 1,015 סה"כ אוכלוסיה צפויה נפש מתחם הגולף מפורטת מספר יח"ד סופי יקבע בתכנית 178,466 שטח בניה כולל )לכלל היעודים( מתחם הגולף בתכנית מפורטת היקף שטחי בנייה סופי יקבע עמוד 34 מתוך 33

35 מגורים מסחר מבנים ומוסדות ציבור שטח ציבורי פתוח גובה בנייה מרבי מס' קומות הוראות ספציפיות למתחם מתחם הגולף היקף שטחי בנייה סופי יקבע בתכנית מפורטת מתחם הגולף היקף שטחי מסחר סופי יקבע בתכנית מפורטת בתוכנית מפורטת חדשה - בהתאם לתדריך הארצי התקף בעת אישור התכנית המפורטת ובהתאם לנספחי התוכנית. בתוכנית מפורטת חדשה - בהתאם לתדריך הארצי התקף בעת אישור התכנית המפורטת ובהתאם לנספחי התוכנית. 178,466 48,720 לפי תוכנית מאושרת + קומה הל/במ/ עד הגולף נוספת מתחם קומות, גובה סופי יקבע בתכנית המפורטת הוראות לרכס חלילים: ניתן להוסיף קומה אחת ללא תוספת יח"ד. על מתחם זה חלות הוראות 5.8 בדבר הגדלת צפיפות יח"ד. בשד' החושן תותר הקמת מבנים מסחרים בקנ"מ מצומצם ל שאינם מהווים מטרד ל הסובבים כגון: קיוסק, בית קפה, ובתנאי שגודל המבנה לא יעלה על 100. הוראות למתחם "הגולף" )תא שטח 390(: א. המתחם יתוכנן כמתחם מעורב הכולל שימושי מגורים, דרכים, שב"צ ושצ"פ.. ב. ניתן יהיה לשלב במתחם שטחי מסחר בקנה מידה שכונתי בחזית מסחרית. ג. בתכנון המתחם יש לתת דגש לקו המגע בין המתחם לרקמה הבנויה הסובבת ולשטחים הפתוחים הסובבים. ד. יש ליצור קישוריות נוחה בין המתחם למרקם הבנוי הסובב אותו ע"י אלמנטים מחברים כגון )רצף אורבני בנוי, מסחר, שבילי הולכי רגל, שבילי אופניים, מוקדים ציבוריים וכו'(. יש לייצר קישוריות רבה ככל האפשר לשביל סובב מבשרת ולשטחים הפתוחים העוטפים את השכונה. ה. בתכנון המתחם יש לשלב 20% דירות קטנות. ו. הוראות לתכנון קו המגע עם השטח הפתוח, ראה סעיף 4.1.8, כמו גם בנספח הנופי-סביבתי, והנחיות הנספח הנופי בנושא המתארות שיקום קו המגע של הבינוי עם השטח הפתוח. עמוד 35 מתוך 33

36 ד/ מתחם 2 2A- שכונה ג', מתחם הקאנטרי, מתחם התחדשות "הכלנית" 2B- מבשרת ירושלים, מתחם להתחדשות "האורן" - 2C יער ושיקום נופי - 2D שטחים מוגנים תיאור המתחם גבולות המתחם מצפון המתחם גובל בשכונת רכס חלילים, מדרום בכביש 1, ממזרח בשטחים פתוחים מוגנים וממערב בשד' הראל. מתחם זה מורכב מארבעה תתי מתחמים: מתחם 2A כולל את שכונה ג' ואת אזור הקאנטרי והמגורים הצמודים אליו. מתחם 2B חלה תוכנית הל/מח/ 250 /ד' המאפשרת תוספת -2 3 יח"ד במגרשים מגודל 400 ומעלה. התיקון מיושם במרקם באופן נרחב ללא מענה הולם של צורכי ציבור, שצ"פ ותוך פגיעה במרחב הציבורי. עקרונות להתחדשות המרקם הוותיק. תוכנית המתאר מגדירה מתחם 2C הינו קו המגע העיקרי בין האזורים המבונים לבין כביש מס' 1 אשר עובר הרחבה בימים אלה. תוכנית המתאר שמה דגש על שיקום קו המגע בין כביש 1 והמרקם הבנוי מדרום למתחם. 2D מתחם מורכב משטחים פתוחים מוגנים רבים אשר מהווים חיץ ירוק בין מבשרת ציון לירושלים. על שטחים אלה חלות תוכניות מפורטות שמטרתן להגן עליהם. תוכנית המתאר מגדירה עקרונות לשמירה על קו המגע ועל אפשרויות ההנגשה והחיבור של שטחים אלה ליישוב. תפקוד עירוני מתחם זה צפוי לעבור תהליכי ציפוף והתחדשות עירונית. תכנית המתאר מסמנת שני מתחמים להתחדשות האחד ברחוב האורן והשני ברחוב הכלנית. חיבור השכונות לשד' הראל החוצבים באמצעות פארק הראל ופיתוח רחוב הברוש כרחוב ראשי הכולל שד' עצים ומרחב ציבורי איכותי להולכי רגל ורוכבי אופנים. תכנית המתאר מציעה כניסה חדשה מכביש ירושלים המתחברת לרחוב שורק. אופי הבינוי הל/מח/ קומות 1-4 בני מבנים מכיוון בהתאם לתכנית, לצד בנייה רוויה במתחמים נקודתיים. עמוד 36 מתוך 33

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 1 תכנית מתאר מבשרת ציון צוות התכנון ראש צוות התכנון מתכנן ריכוז תפעולי מנהלי מנהלת לקוח תכנון עירוני כולל יועץ כלכלי פרוגרמות לצורכי ציבור יועץ חברתי, שיתוף ציבור אדריכל נוף יועץ סביבה שמאי מקרקעין יועץ

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

תכנית 15:20:25 18/05/ נספח סקרים/חוות דעת/דוחות דוח מסכם - עקרונות תכנון והנחיות דו ח מסכם עקרונות תכנון והנחיות תכנית מתאר מבשרת ציון

תכנית 15:20:25 18/05/ נספח סקרים/חוות דעת/דוחות דוח מסכם - עקרונות תכנון והנחיות דו ח מסכם עקרונות תכנון והנחיות תכנית מתאר מבשרת ציון דו ח מסכם עקרונות תכנון והנחיות תכנית מתאר מבשרת ציון דצמבר 2016 מנהל התכנון מבשרת כנית מתאר מועצה מקומית לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע מ מבשרת ציון 1 תוכן עניינים: 3 14 38 84 94 137 159 177 189 הקדמה

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

הוראות לעריכת הוראות התכנית

הוראות לעריכת הוראות התכנית חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית פרדס חנה כרכור - תכנית מתאר כוללנית מחוז: חיפה מרחב תכנון מקומי: פרדס חנה - כרכור סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך 77 דברי הסבר לתכנית

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

Dia 1

Dia 1 משרד האוצר אגף תקציבים - עיר מודל לתחבורה בת-קיימא אשדוד משלבים לירוק תחבורה חכמה מזניקה עיר 7 במרץ 2013 החזון עיר שתאפשר איכות חיים ונגישות לכלל תושביה ובאיה ותהווה מודל מוצלח לעירוניות מתחדשת בישראל

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יו"ר הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015

1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יור הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015 1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יו"ר הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015. 1. רקע מסמך זה נערך במענה לפניית הוועד המקומי בקיסריה

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\361\356\352 \356\361\353\ doc)

(Microsoft Word - \356\361\356\352 \356\361\353\ doc) מתחם תלפיות תכנית אב היזם: עיריית ירושלים הרשות לפיתוח ירושלים תכנון: י. מולכו אדריכלים בע"מ ניהול פרויקט: עמגר בע"מ תחבורה: אמאב תחבורה בע"מ יועץ סביבתי: אלון טופצ' קי, אגוטי איכות סביבה 21 באוקטובר 2013

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

קובץ_פנימי[TOD11]

קובץ_פנימי[TOD11] ד"ר יודן רופא - "עקרונות התכנון של פיתוח עירוני מסביב לרכבת" מאמר זה מציג את עקרונות התכנון והעיצוב האורבני האמורים להנחות את המתכננים של אזורי פיתוח עירוני מסביב לרכבת. הוא פותח בתיאור הגורמים התכנוניים-פיזיים

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אודיטוריום ע"ש איתן דויטש לזכרם של בוגרי התיכון שנהרגו במלחמות 1 תכנית מתאר כוללנית קרית טבעון על סדר היום - 19:30 התכנסות והרשמה 20:00 הצגת עיקרי ניתוח מצב קיים - לרמן אדריכלים ומתכנני ערים 20:00-20:45

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע בנושא: עו"ד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יו"ר הועדה שביל

משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב גב' מאיה כץ ממ וסגנית רהע בנושא: עוד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יור הועדה שביל 21.11.17 משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב- 15.11.17 גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע בנושא: עו"ד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יו"ר הועדה שבילי אופניים בעיר. גב' אביבה מלכה מנהלת מחלקת כבישים גב'

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

עיריית הרצליה שיתוף ציבור תכנית מתאר הר/ סיכום מפגש שולחנות עגולים: מרכז העיר 1

עיריית הרצליה שיתוף ציבור תכנית מתאר הר/ סיכום מפגש שולחנות עגולים: מרכז העיר 1 עיריית הרצליה שיתוף ציבור תכנית מתאר הר/ 2530 2018 סיכום מפגש שולחנות עגולים: מרכז העיר 1 משתתפים: CR קשרי קהילה: ברוריה נעים-ארמן, דורין דרור, ליאור בן אליהו, יפתח גור אריה, אורלי שקורי, תמר אלמליח, ספי

קרא עוד

תובנות ראשונות מתהליך שיתוף הציבור - עד כה

תובנות ראשונות  מתהליך שיתוף הציבור - עד כה סדר הכנס 19:00-19:30 התכנסות, רישום וכיבוד 19:30-20:30 ראש העיר מר שלום בן משה, מבוא דורית פרי יועצת לשיתוף ציבור תוכנית מתאר ראש העין - התוכנית המוצעת אדריכלית נעמה מליס 20:30-21:15 דיון בקבוצות סבב 1

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

פרוגרמה חברתית – כלכלית – תיירותית

פרוגרמה חברתית – כלכלית – תיירותית עריכת הנספח: דר' רונית דוידוביץ מרטון, אדר' נעה שבדרון ד.מ.ר. תכנון ופיתוח עירם ואזורים בע"מ נובמבר 205 הנספח מתבסס על חומרים מקצועיים אשר הוכנו לאורך גיבוש תכנית המתאר על ידי היועצים המקצועיים לתכנית:

קרא עוד

תאריך

תאריך תכנית מתאר מקומית מספר תא/ 2650 תכנית לשימור מבנים בתל-אביב תכנית מתאר מקומית מס' ת.א. 2650 תכנית לשימור מבנים ואתרים בתל-אביב תוכן העניינים 10.6 תמרוץ לתחזוקה ולשיקום מבנים לשימור. 10.6.1 רשימת התמריצים

קרא עוד

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ 1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ראל, התש"ך 1960 החליטה

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תת 2009-967 - יו"ר - חבר - מ"מ חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - מ"מ חבר בהשתתפות: גב' ג. אורון אדר' נ. אנג'ל מר ע. אמזלג גב' נ. יוגב גב' ו. פוהורוליס גב' ט. דבורסקי מר י. פרלשטיין

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה

רשומות ילקוט הפרסומים יד באב התשעו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו 18 7323 באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 9124 הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E5E35FE9F2EC5FE3E5F8E95FF1E5F4E92E646F63>

<4D F736F F D20E7E5E5E35FE9F2EC5FE3E5F8E95FF1E5F4E92E646F63> חוות דעת מומחה שם המומחה: יעל דורי מענו: רח' לילינבלום 41 תל אביב אני הח"מ יעל דורי, נושאת ת.ז. מס' 22596563, נתבקשתי על ידי "אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה" לחוות דעתי מן הבחינה התכנונית ובהתאם

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א

רשומות ילקוט הפרסומים יב באדר א' התשעו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו 21 7209 בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט... 3640 צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 3640 הודעה בדבר בשכר הממוצע לפי חוק

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC TBPIRUT0 0001 א/ כ/ כ/ כ/ א/ כ/ מס' דף : 1 26/01/2015 25 תכנית מפורטת: חפ/ 1332 סדר יום לועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: שם: "קסטרא" תוספת שימושים וזכויות בניה בעלי עניין : חב' חוצות היוצר חיפה

קרא עוד

חברי ועדת היגוי מתכננת המחוז ועדה מקומית טבעון ועדה מקומית טבעון המשרד להגנת הסביבה משרד הבינוי והשיכון משרד החקלאות משרד הבריאות משרד התחבורה רשות מק

חברי ועדת היגוי מתכננת המחוז ועדה מקומית טבעון ועדה מקומית טבעון המשרד להגנת הסביבה משרד הבינוי והשיכון משרד החקלאות משרד הבריאות משרד התחבורה רשות מק חברי ועדת היגוי מתכננת המחוז ועדה מקומית טבעון ועדה מקומית טבעון המשרד להגנת הסביבה משרד הבינוי והשיכון משרד החקלאות משרד הבריאות משרד התחבורה רשות מקרקעי ישראל קק"ל החברה להגנת הטבע רשות הטבע והגנים רשות

קרא עוד

RT Guide for the elected 2.indd

RT Guide for the elected 2.indd 21. ועדת סוג הוועדה רשויות מהות הוועדה ועדת רשות בכל סוגי הרשויות המקומיות ועדת התחבורה מייעצת וממליצה בכל ענייני התחבורה של הרשות המקומית. ועדת תנועה כוועדה מקצועית, דנה בשינויים בהסדרי התנועה לקראת אישורם

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה הוראות התכנית תכנית מס' חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישו

חוק התכנון והבניה, התשכה הוראות התכנית תכנית מס' חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישו חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 הוראות התכנית תכנית מס' 306-0220723 חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישורים דברי הסבר לתכנית מטרת התכנית לתת הנחיות לפיתוח

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשעו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו 12 7184 בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים(... 2640 מינוי מנהל מערכת ההוצאה לפועל... 2640 הודעה

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

- 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תב"ע מס. ועדה: שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור הת

- 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תבע מס. ועדה: שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור הת - 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תב"ע מס. ועדה: 2102102 שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור התעשייה גבעת שאול מוזמנים 00:11 )נספח ב'( ב. דיון עקרוני

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ב- מועצה אזורית יואב תכנית מתאר כוללנית סיכום שלב א' ' סקר המצב הקיים, חזון, מטרות ויעדי התכנית מתווה לקידום התכנית תכנית העבודה שלב אבן דרך מספר חודשים 3 שלב א': לימוד המצב קיים וניתוחו 2 שלב ב': הגדרת

קרא עוד

מינהל בינוי ותשתית / המחלקה לתיאם הביצוע ההנדסי

מינהל בינוי ותשתית / המחלקה לתיאם הביצוע ההנדסי עמוד 1 מתוך 8 אישור לכבוד: איגודן - פרויקטים 2018-3237 18/06/2018 שם פרויקט העתקת קו T במחלף קק"ל - 8102 מספר תיאום תאריך הנפקה רחוב עיקרי נתיבי אילון צפון )8882( תוקף האישור 60/11//186 בכפוף לאישור בזק.

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה ה

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשעג שעה 18:00 - יור הוועדה ה תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2013201 בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - חבר ועדה מר חיים מזרחי

קרא עוד

‏כ"ב סיון, תשס"ו

‏כב סיון, תשסו מקרקעין יב/ 5 )ספטמבר )3102 32 שיקולים חברתיים בהליכי התחדשות עירונית מאת יעל פדן 1 גיל גן-מור שוו בנפשכם מקרה שבו נציג השלטון מגיע לשכונה מסוימת, שדייריה עניים, ומודיע לתושבים כי בתוך זמן מסוים יהיה עליהם

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד 1 סדר יום לרשות רישוי 13:30 2017/88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשעט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יור החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2019 מצ"ב מדיניות השר לאחר התייעצות עם ח"כ יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון,

קרא עוד

1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה "רמת נגב" תאריך: 20/07/2011 י"ח תמוז תשע"א פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: ביום א' תאריך 03/

1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה רמת נגב תאריך: 20/07/2011 יח תמוז תשעא פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: ביום א' תאריך 03/ 1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה "רמת נגב" תאריך: 20/07/2011 י"ח תמוז תשע"א פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: 201104 ביום א' תאריך 03/07/11 א' תמוז, תשע"א בשעה 17:00 השתתפו : חברים : ריפמן

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

עתמ בבית המשפט המחוזי בלוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בעניין: עתירה כנגד תמ"ל 1003 )תכנית לקידום מתחמים מועדפים גן יבנה מערב( העותרים:

עתמ בבית המשפט המחוזי בלוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בעניין: עתירה כנגד תמל 1003 )תכנית לקידום מתחמים מועדפים גן יבנה מערב( העותרים: עתמ בבית המשפט המחוזי בלוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בעניין: עתירה כנגד תמ"ל 1003 )תכנית לקידום מתחמים מועדפים גן יבנה מערב( העותרים: 1..2.3.4 המצאת כתבי בית דין בפקס - נגד- 1. משרד האוצר - הוועדה

קרא עוד