2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה"

תמליל

1 אגפי לשנת ביצוע = === == ביצוע עמוד === === ,070,480 32,423,611 31,291, ,242,544 22,130,049 3,260,174 44,824,969 54,046,754 19,809,295 17,600,183 20,048,472 5,337, ,688,286 13,367, ,000,000 34,404,800 28,292, ,110,500 20,412, 3,494,200 46,582,400 58,283,500 19,679,000 16,800,800 20,06 5,266, ,49 14,116, ,600,000 סהההה"כ כ 573,855, ,000, ,600,000 סהההה"כ כ == = === 35,777,000 ונוער תרבות 15,977,010 16,579,000 18,323,000 ונוער תרבות 32,351,300 הספורט מחלקת 21,344,478 21,76 23,812,200 הספורט מחלקת 182,004, פורמלי חינוך 115,321, ,575, ,412,200 פורמלי חינוך 20,672, משלים חינוך 14,818,576 15,852,000 16,49 משלים חינוך 3,574,200 מבוגרים השכלת 1,489,264 1,635,600 1,798,600 מבוגרים השכלת 47,890,200 רווחה אגף 28,145,255 29,165, 30,52 רווחה 64,814,300 העיר חזות 7,999,820 13,90 14,847,000 העיר חזות 23,538,400 הנדסה 14,183,740 15,7 20,370,000 הנדסה 19,981,700 כללי אגף 758, ,170,000 כללי 23,533,200 בטחון מחלקת 8,538,954 8,812,000 9,872,000 בטחון מחלקת 5,671,300 מיחשוב אגף מיחשוב 153,928, כספים 339,102, ,658, ,497,000 כספים 15,864, ואחזקה רכש 6,176,697 7,363,000 8,47 ואחזקה רכש === === 1,784,815 === === = : העודף === === === == 1

2 עוציב עוציב עוציב עוציב עוציב עוציב עוציב עוציב === === === == רעונו תוברת ףגא רעונו תוברת ףגא רעונו תוברת ףגא רעונו תוברת ףגא 18,313,000 18,313,000 18,313,000 18,313,000 16,579,000 16,579,000 16,579,000 16,579,000 15,977,010 15,977,010 15,977,010 15,977,010 רעונו תוברת ףגא רעונו תוברת ףגא רעונו תוברת ףגא רעונו תוברת ףגא 35,777,000 35,777,000 35,777,000 35,777,000 34,404,800 34,404,800 34,404,800 34,404,800 32,423,611 32,423,611 32,423,611 32,423,611 === === === = === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === ףגאה תלהנמ ףגאה תלהנמ ףגאה תלהנמ ףגאה תלהנמ 1,143,200 1,143,200 1,143,200 1,143,200 1,479,400 1,479,400 1,479,400 1,479,400 1,185,962 1,185,962 1,185,962 1,185, ,000,000,000,000 1,33 1,33 1,33 1,33 1,051,873 1,051,873 1,051,873 1,051,873 םינוקית םינוקית םינוקית םינוקית 4,900 4,900 4,900 4,900 4,800 4,800 4,800 4,800 5,031 5,031 5,031 5,031 5,400 5,400 5,400 5,400 6,400 6,400 6,400 6,400 4,977 4,977 4,977 4,977 םימ םימ םימ םימ 3,800 3,800 3,800 3,800 3,232 3,232 3,232 3,232 חוטיב חוטיב חוטיב חוטיב 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1,632 1,632 1,632 1,632 דוביכ דוביכ דוביכ דוביכ 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3, םינותעו םירפס םינותעו םירפס םינותעו םירפס םינותעו םירפס 2,800 2,800 2,800 2,800 2,511 2,511 2,511 2, בכר בכר בכר בכר 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 27,166 27,166 27,166 27,166 22,000 22,000 22,000 22,000 18,300 18,300 18,300 18,300 20,290 20,290 20,290 20,290 םילוב םילוב םילוב םילוב 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 12,390 12,390 12,390 12,390 םימוסרפ םימוסרפ םימוסרפ םימוסרפ תוידרשמ תוידרשמ תוידרשמ תוידרשמ 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,073 7,073 7,073 7,073 ש"חנה חנה חנה חנה 'צוהב צוהב צוהב צוהב'תתשה תתשה תתשה תתשה ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ,804 45,804 45,804 45,804 2

3 === === === == תוברת תקלחמ תוברת תקלחמ תוברת תקלחמ תוברת תקלחמ 872, , , , , , , , , , , , תוברת תקלחמ תוברת תקלחמ תוברת תקלחמ תוברת תקלחמ 2,480,000 2,480,000 2,480,000 2,480,000 2,218,300 2,218,300 2,218,300 2,218,300 1,881,208 1,881,208 1,881,208 1,881, תיללכ תוברת תיללכ תוברת תיללכ תוברת תיללכ תוברת 872, , , , , , , , , , , , תיללכ תוברת תיללכ תוברת תיללכ תוברת תיללכ תוברת 2,480,000 2,480,000 2,480,000 2,480,000 2,218,300 2,218,300 2,218,300 2,218,300 1,881,208 1,881,208 1,881,208 1,881, םישנ תצעומ םישנ תצעומ םישנ תצעומ םישנ תצעומ 20,908 20,908 20,908 20, , , , , , , , , השיאה דמעמ השיאה דמעמ השיאה דמעמ השיאה דמעמ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2, תופסונ תועש תופסונ תועש תופסונ תועש תופסונ תועש 64,000 64,000 64,000 64, ,829 16,829 16,829 16, םגאב הירלג םגאב הירלג םגאב הירלג םגאב הירלג ,000 57,000 57,000 57, , , , ,830 םיעורא םיעורא םיעורא םיעורא-רכש רכש רכש רכש ,000,000,000, , , , , רטאיתיפמאב םיעורא רטאיתיפמאב םיעורא רטאיתיפמאב םיעורא 6רטאיתיפמאב םיעורא , , , ,150 3,800 3,800 3,800 3,800 4,300 4,300 4,300 4,300 3,318 3,318 3,318 3, תוברת תולועפ תוברת תולועפ תוברת תולועפ תוברת תולועפ ,694 66,694 66,694 66,694 חוטיב חוטיב חוטיב חוטיב דוביכ דוביכ דוביכ דוביכ תוברת תוברת תוברת תוברת-בכר בכר בכר בכר 'צוה צוה צוה צוה ,757 54,757 54,757 54,757 5,400 5,400 5,400 5,400 4,328 4,328 4,328 4,328 םילוב םילוב םילוב םילוב 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 12,362 12,362 12,362 12,362 תוידרשמ תוידרשמ תוידרשמ תוידרשמ 1,769 1,769 1,769 1,769 3

4 == 183 הנח"ש הוצ' השת'הוצ 5,340 18,500 18,500 האשה מעמד ,700 49,400 49,400 בחשבונית עובדים 169, , ,500 בגין תרבות תמלוגים , , 843, תרבות פעולות 77, נשים מועצת ,200 34,200 34,200 לאם בקהילה אם , באמפיתא ארועים ,384 54,200 54,200 באגם גלריה.789 4

5 == 3,080, ,184 3,209, ,353, ,000 גמלאים מועדון ,503, משכורות 2,113,138 2,672, ,200,000 2,722, ,2 גמלאים מועדון חוגים ומכללה דמי 3,523 4,200 4, , טיולים נוספות שעות , , ,000 10,550 22,000 22,000 שמוש באולם דמי מדריכים שכר , שמוש יד לבנים דמי 74,292 78,600 7 חשמל 7,647 14,400 8,500 מים 40,331 47,000 57,000 כיבוד 59,636 70,000 70,000 רכב הוצ'.530 9,608 6,500 10,600 טלפון 17,901 17,000 17,000 פרסומים 3,644 1,900 1,900 הנח"ש בהוצ' השתת'בהוצ 44,174 51,500 נקיון קבלן 500, בחשבוניות עובדים , , ,500 שוטף 418, טיולים" "טיולים הוצ' ,971 16,200 16,200 לגמלאים פעולות.785 5

6 === === === == תוינוריע תוירפס תוינוריע תוירפס תוינוריע תוירפס תוינוריע תוירפס , , , , , , , , תוינוריע תוירפס תוינוריע תוירפס תוינוריע תוירפס תוינוריע תוירפס 2,985,900 2,985,900 2,985,900 2,985,900 3,166,300 3,166,300 3,166,300 3,166,300 3,174,088 3,174,088 3,174,088 3,174, הרשעהו םיגוח הרשעהו םיגוח הרשעהו םיגוח הרשעהו םיגוח 58,911 58,911 58,911 58,911 2,09 2,09 2,09 2,09 2,165,500 2,165,500 2,165,500 2,165,500 2,313,870 2,313,870 2,313,870 2,313, תורפס יברע תורפס יברע תורפס יברע תורפס יברע ,181 23,181 23,181 23, תופסונ תועש תופסונ תועש תופסונ תועש תופסונ תועש 12,000 12,000 12,000 12,000 7,447 7,447 7,447 7, םוליצ תנוכמ שומיש םוליצ תנוכמ שומיש םוליצ תנוכמ שומיש םוליצ תנוכמ שומיש 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 הקזחאו םינוקית הקזחאו םינוקית הקזחאו םינוקית הקזחאו םינוקית 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 11,615 11,615 11,615 11, תוסנקמ הסנכה תוסנקמ הסנכה תוסנקמ הסנכה תוסנקמ הסנכה ,000 29,000 29,000 29,000 84,794 84,794 84,794 84, , , , , , , , , , , , , םירפס תריכמ םירפס תריכמ םירפס תריכמ םירפס תריכמ 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 3,451 3,451 3,451 3,451 םימ םימ םימ םימ 48,200 48,200 48,200 48,200 38,940 38,940 38,940 38, תוברתה תוברתה תוברתה תוברתה.מ 'תתשה תתשה תתשה תתשה 454, , , , , , , , , , , ,000 חוטיב חוטיב חוטיב חוטיב 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 13,055 13,055 13,055 13,055 דוביכ דוביכ דוביכ דוביכ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 5,038 5,038 5,038 5,038 39,600 39,600 39,600 39,600 52,776 52,776 52,776 52,776 םילוב םילוב םילוב םילוב 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 28,045 28,045 28,045 28,045 םימוסרפ םימוסרפ םימוסרפ םימוסרפ ,269 20,269 20,269 20,269 6

7 == 2,553 2,800 5,800 משרדיות הוצ' 4,009 2,200 2,200 הנח"ש בהוצ' השתת'בהוצ 5,909 14,400 14,400 חומרים.720 9,000 9,300 נקיון קבלן 17,408 12,600 12,600 שוטף 16,458 47,500 והעשרה חוגים 13,174 47,500 2 ספרות ערבי.782 2,037 12,700 12,700 ספרים רכישת , , ,000 החינוך מ. רכישות.932 2,996 5,300 5,300 יומית וכ"ע עתונות.933 7

8 === === === == הקיסומ זכרמ הקיסומ זכרמ הקיסומ זכרמ הקיסומ זכרמ 4,757,000 4,757,000 4,757,000 4,757,000 3,959,000 3,959,000 3,959,000 3,959,000 3,961,844 3,961,844 3,961,844 3,961, הקיסומ זכרמ הקיסומ זכרמ הקיסומ זכרמ הקיסומ זכרמ 6,517,900 6,517,900 6,517,900 6,517,900 5,599,400 5,599,400 5,599,400 5,599,400 5,663,861 5,663,861 5,663,861 5,663, רודמה להנימ רודמה להנימ רודמה להנימ רודמה להנימ 1,760,900 1,760,900 1,760,900 1,760,900 1,488,600 1,488,600 1,488,600 1,488,600 1,431,677 1,431,677 1,431,677 1,431, ,109,000 1,109,000 1,109,000 1,109,000 1,040,700 1,040,700 1,040,700 1,040, , , , , תופסונ תועש תופסונ תועש תופסונ תועש תופסונ תועש 22,000 22,000 22,000 22, ,114 21,114 21,114 21, , 274, 274, 274,,000,000,000,000,000,000,000,000 םינוקיתו הקזחא םינוקיתו הקזחא םינוקיתו הקזחא םינוקיתו הקזחא 2,000 2,000 2,000 2,000 3,269 3,269 3,269 3, , , , , , , , , , , , ,198 םימ םימ םימ םימ 16,500 16,500 16,500 16,500 15,400 15,400 15,400 15,400 16,002 16,002 16,002 16,002 חוטיב חוטיב חוטיב חוטיב 6,528 6,528 6,528 6,528 דוביכ דוביכ דוביכ דוביכ 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 6,600 6,600 6,600 6,600 8,470 8,470 8,470 8,470 םימוסרפ םימוסרפ םימוסרפ םימוסרפ 12,000 12,000 12,000 12,000 14,687 14,687 14,687 14,687 תוידרשמ תוידרשמ תוידרשמ תוידרשמ 12,000 12,000 12,000 12,000 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 ש"חנה חנה חנה חנה 'צוהב צוהב צוהב צוהב'תתשה תתשה תתשה תתשה תועסה תועסה תועסה תועסה ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק 72, 72, 72, 72, 70,000 70,000 70,000 70,000 66,800 66,800 66,800 66,800 דויצו ףטוש דויצו ףטוש דויצו ףטוש דויצו ףטוש 37,000 37,000 37,000 37,000 28,900 28,900 28,900 28,900 29,606 29,606 29,606 29, הניגנ ילכ תקזחא הניגנ ילכ תקזחא הניגנ ילכ תקזחא הניגנ ילכ תקזחא ,998 19,998 19,998 19,998 8

9 == 4,232, ,694,932 4,110, ,600,000 4,757, ,999,900 מוסיקה מרכז הנוער ותזמורת חוגים דמי מוסיקה מרכז הנוער ותזמורת ,961, משכורת 3,473,823 3,959, ,500,000 4,757, ,000, , ,360 הורים השת' 560,000 בדקל פרוייקט - שכר.411 2,899 2,000 2,000 המו מ. כיבוד-חוגים 340, , ,000 " דקל " פרוייקט 6,630 6, , אולם קונצרטים פרסומים ,300 32,000 32,000 הקלטות אולפן 400 הנח"ש בהוצ' השתת'בהוצ 422 4,800 4,800 4, חדשים פרויקטים לקונצרטים הסעות ,000 17,000 אבטחה , מקצועיים חוגים 17,511 19,000 19,000 שוטף 82,400 85,500 90,500 ואולם קונצרטים ,806 30,400 30,400 הקלטות אולפן.783 9

10 === === === == תויונמואה ןכשימ תויונמואה ןכשימ תויונמואה ןכשימ תויונמואה ןכשימ 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1,1 1,1 1,1 1,1 1,394,380 1,394,380 1,394,380 1,394, תויונמואה ןכשימ תויונמואה ןכשימ תויונמואה ןכשימ תויונמואה ןכשימ 2,845,500 2,845,500 2,845,500 2,845,500 2,302, 2,302, 2,302, 2,302, 2,572,111 2,572,111 2,572,111 2,572, להנימ להנימ להנימ להנימ 1,323,900 1,323,900 1,323,900 1,323,900 1,305,500 1,305,500 1,305,500 1,305,500 1,325,546 1,325,546 1,325,546 1,325, , , , , , , , , , , , , תופסונ תועש תופסונ תועש תופסונ תועש תופסונ תועש 49,000 49,000 49,000 49,000 32,000 32,000 32,000 32,000 42,473 42,473 42,473 42,473 הקזחאו םינוקית הקזחאו םינוקית הקזחאו םינוקית הקזחאו םינוקית 27,000 27,000 27,000 27,000 16,600 16,600 16,600 16,600 27,109 27,109 27,109 27,109 90,000 90,000 90,000 90,000 89,400 89,400 89,400 89,400 72,151 72,151 72,151 72,151 םימ םימ םימ םימ חוטיב חוטיב חוטיב חוטיב 6,528 6,528 6,528 6,528 דוביכ דוביכ דוביכ דוביכ 'צוה צוה צוה צוה 1,799 1,799 1,799 1, בכר תקזחא בכר תקזחא בכר תקזחא בכר תקזחא 54,000 54,000 54,000 54,000 57,000 57,000 57,000 57,000 54,924 54,924 54,924 54,924 3,600 3,600 3,600 3,600 3,200 3,200 3,200 3,200 3,447 3,447 3,447 3,447 םילוב םילוב םילוב םילוב םימוסרפ םימוסרפ םימוסרפ םימוסרפ 13,000 13,000 13,000 13,000 17,200 17,200 17,200 17,200 17,230 17,230 17,230 17,230 תוידרשמ תוידרשמ תוידרשמ תוידרשמ 1,799 1,799 1,799 1,799 ש"חנה חנה חנה חנה 'צוהב צוהב צוהב צוהב'תתשה תתשה תתשה תתשה 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 3,644 3,644 3,644 3,644 ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק 167, , , , , , , , , , , , ונמוא ןכשמ החטבא ונמוא ןכשמ החטבא ונמוא ןכשמ החטבא 2 ונמוא ןכשמ החטבא ,300 51,300 51,300 51,300 51,684 51,684 51,684 51,684 םיקחשמ לביטספ םיקחשמ לביטספ םיקחשמ לביטספ םיקחשמ לביטספ 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 ףטוש ףטוש ףטוש ףטוש 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 9,640 9,640 9,640 9,640 10

11 === === === == םיגוח םיגוח םיגוח םיגוח 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1,1 1,1 1,1 1,1 1,394,380 1,394,380 1,394,380 1,394, םיגוח ןכשימ םיגוח ןכשימ םיגוח ןכשימ םיגוח ןכשימ 1,521,600 1,521,600 1,521,600 1,521, , , , ,600 1,246,565 1,246,565 1,246,565 1,246, םיגוח ימד םיגוח ימד םיגוח ימד םיגוח ימד 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 54,704 54,704 54,704 54,704 םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש ,800 65,800 65,800 65, , , , ,272 תולועפמ תולועפמ תולועפמ תולועפמ 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,0 1,0 1,0 1,0 959, , , , תופסונ תועש תופסונ תועש תופסונ תועש תופסונ תועש םיסיטרכ תריכמ םיסיטרכ תריכמ םיסיטרכ תריכמ םיסיטרכ תריכמ 500, , , , , , , ,749 הקזחאו םינוקית הקזחאו םינוקית הקזחאו םינוקית הקזחאו םינוקית ,801 38,801 38,801 38, , , , ,000 96,900 96,900 96,900 96,900 78,164 78,164 78,164 78,164 םימ םימ םימ םימ דוביכ דוביכ דוביכ דוביכ 'צוה צוה צוה צוה 1,794 1,794 1,794 1,794 13,800 13,800 13,800 13,800 12,915 12,915 12,915 12,915 םילוב םילוב םילוב םילוב 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 2,876 2,876 2,876 2,876 םימוסרפ םימוסרפ םימוסרפ םימוסרפ 71,300 71,300 71,300 71,300 71,300 71,300 71,300 71,300 71,213 71,213 71,213 71,213 תוידרשמ תוידרשמ תוידרשמ תוידרשמ 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,768 2,768 2,768 2, םירמוח םירמוח םירמוח םירמוח 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,149 5,149 5,149 5,149 ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק 167, , , , , , , , , , , , החטבא החטבא החטבא החטבא 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200 24,755 24,755 24,755 24,755 תינובשחב םיכירדמ תינובשחב םיכירדמ תינובשחב םיכירדמ תינובשחב םיכירדמ 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,448 47,448 47,448 47,448 ףטוש ףטוש ףטוש ףטוש 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 18,984 18,984 18,984 18,984 ןכשמב תולועפ ןכשמב תולועפ ןכשמב תולועפ ןכשמב תולועפ 390, , , , , , , , , , , , םינמואל םינמואל םינמואל םינמואל 500, , , , , , , ,753 11

12 == 3,96 יד לבנים בית מארועים.421 3, יד לבנים בית ,699, משכורות 497,021 6,557, ,884,000 5,665,997 6,152, ,665,275 1,762,700 56, ,670,796 2,5 2,800,000 המנויים מפעל נוספות שעות , ,960,000 מבקרים,000 חדר דילות והדרכה שכר ,456 86,600,000 10, שמוש גמלאים דמי תיקונים , , , , שמוש באולם דמי חשמל , ,000 70,000 מים 39, ביטוח 20,626 27,000 27,000 עיר כיבוד+מועצת 37,394 8 טלפון 83, , ,600 בולים 5,019 6,600 משרדיות 3,826 2,000 2,000 הנח"ש בהוצ' השתת' 31,499 46,500 חומרים , , ,200 נקיון קבלן 140, , ,600 יד לבנים אבטחה , תרבות פעולות 2,402,613 2,5 2,800,000 המנויים מפעל 1,577 3,600 3,600 שוטף ,000 חשמל בדיקות.783

13 == 12,000 גלריות מחלקת ,000 מתערוכות ,200 גלריות-מינ מחלקת , ,000 משכורות 12, , , , , ,000 פרוייקטים שכר 22,169 24,200 24,000 חשמל 3,264 3,500 3,500 ביטוח 1, כיבוד 5,070 3,800 5,500 טלפון 1,170 משרדיות 15,895 15,300 15,300 קטלוגים הכנת 72, תערוכות הכנת.782 5,780, ,745-83, ,835 6,252, , - 93, ,500 ופנא 6,090,300 תרבות מחלקת 2,732, , ערוניות מקהלות , , הרעננים , ,500 מקצועיים חוגים 36,617 3,123, ,000 ופנאי 3,292,000 תרבות מחלקת עירוניות מקהלות הרעננים ,000 חברות דמי 5,952 7,600 7,600 3,000 3,000 מהופעות שוטף 13

14 == 160,000 רעות מקהלת חברות דמי רעות מקהלת , מקצועיים חוגים 103, , , , , ,330 מהופעות שוטף 28,694 דרום אמריקא חגיגה סירנות מקהלת שוטף סירנות מקהלת מהופעות 1 החנוך השתת' מ ,330, , ,790 1,380, , ,400 1,517,200 למחול מרכז ,135, ,000 מינהל למחול- מרכז משכורות 1, , למחול מרכז ,767 2,000 נוספות שעות

15 == 1,2 למחול מרכז ,1 חוגים דמי 1, ,06 1,070,200 חוגים למחול - מרכז ,135, ,000 מדריכים שכר 1,092,496 1,011,419 1,066, , ,000 75,071 79,700 77, הדגמה למחול ערב חשמל ,950 4 מארועים כיבוד טלפון 3,789 16,400 16,400 פרסומים 182 הנח"ש בהוצ' השתת'בהוצ 54, ,000 נקיון קבלן 52,564 28,700 28,700 שוטף 1 1 למחו הדגמה-מ. ערב 15

16 === === === == ןורטאית ןורטאית ןורטאית ןורטאית 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 44,499 44,499 44,499 44, ןורטאית ןורטאית ןורטאית ןורטאית 73,400 73,400 73,400 73,400 73,400 73,400 73,400 73,400 26,213 26,213 26,213 26, םירגובמ ןורטאית םירגובמ ןורטאית םירגובמ ןורטאית םירגובמ ןורטאית 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 44,499 44,499 44,499 44, םירגובמ ןורטאית םירגובמ ןורטאית םירגובמ ןורטאית םירגובמ ןורטאית 73,400 73,400 73,400 73,400 73,400 73,400 73,400 73,400 26,213 26,213 26,213 26, םיגוח ימד םיגוח ימד םיגוח ימד םיגוח ימד ,969 34,969 34,969 34,969 םיעוצקמ םיגוח םיעוצקמ םיגוח םיעוצקמ םיגוח םיעוצקמ םיגוח ,900 20,900 20,900 20,900 תועפוה ןורטאית תועפוה ןורטאית תועפוה ןורטאית תועפוה ןורטאית 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 9,530 9,530 9,530 9,530 תועפוהל תועפוהל תועפוהל תועפוהל 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 5,313 5,313 5,313 5, רעונה תיב רעונה תיב רעונה תיב רעונה תיב 970, , , , , , , , , , , , רעונה תיב רעונה תיב רעונה תיב רעונה תיב 1,666,600 1,666,600 1,666,600 1,666,600 1,73 1,73 1,73 1,73 1,529,427 1,529,427 1,529,427 1,529, להנמ להנמ להנמ להנמ -רעונה תיב רעונה תיב רעונה תיב רעונה תיב 795, 795, 795, 795, 894, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,486 הקזחאו םינוקית הקזחאו םינוקית הקזחאו םינוקית הקזחאו םינוקית ,636 33,636 33,636 33,636 37,000 37,000 37,000 37,000 47,000 47,000 47,000 47,000 43,801 43,801 43,801 43,801 םימ םימ םימ םימ 3,200 3,200 3,200 3,200 1,632 1,632 1,632 1,632 חוטיב חוטיב חוטיב חוטיב 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 3,264 3,264 3,264 3, דוביכ דוביכ דוביכ דוביכ 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1, ,105 9,105 9,105 9,105 םילוב םילוב םילוב םילוב ש"חנה חנה חנה חנה 'צוהב צוהב צוהב צוהב'תשה תשה תשה תשה ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ,066 27,066 27,066 27, יאנפו רעונ החטבא יאנפו רעונ החטבא יאנפו רעונ החטבא יאנפו רעונ החטבא , , , , , , , ,934 ףטוש ףטוש ףטוש ףטוש 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 3,725 3,725 3,725 3,725 16

17 == 970,000 הנוער ב. חוגים ,000 חוגים דמי 970, ,000 הנוער ב. חוגים , מדריכים משכורת 470, , , , , , ,600 18,807 33,043 23,700 35,400 23,700 42,000 80, , , ,000 מחוגים מקצועיים 1 שימוש באולמות דמי ואחזקה תיקונים חשמל ,632 3,200 2,400 מים 1,632 2,000 2,000 ביטוח 2,296 כיבוד הוצ' 1,680 4,000 טלפון בולים 23,084 1 פרסומים 18,585 24,300 24,300 לחוגים חומרים ,004 74,700 81,900 נקיון קבלן 75,192 76,800 8 מקצועיים חוגים 22,399 19,400 לחוגים 24,400 שוטף 17

18 === === === == רעונ ינודעומ רעונ ינודעומ רעונ ינודעומ רעונ ינודעומ , , , , , , , , רעונ ינודעומ רעונ ינודעומ רעונ ינודעומ רעונ ינודעומ 2,56 2,56 2,56 2,56 2,804,300 2,804,300 2,804,300 2,804,300 2,648,771 2,648,771 2,648,771 2,648, רחשה יתליהק רחשה יתליהק רחשה יתליהק רחשה יתליהק.מ ,278 64,278 64,278 64, רחשה יתליהק רחשה יתליהק רחשה יתליהק רחשה יתליהק.מ 586, 586, 586, 586, 618, , , , , , , , םיגוח ימד םיגוח ימד םיגוח ימד םיגוח ימד ,278 64,278 64,278 64, , , , , , , , ,212. םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש , , , , , , , ,275 םינוקית םינוקית םינוקית םינוקית 2,800 2,800 2,800 2,800 4,700 4,700 4,700 4,700 2,848 2,848 2,848 2,848 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 11,596 11,596 11,596 11,596 םימ םימ םימ םימ 2,200 2,200 2,200 2,200 3,900 3,900 3,900 3,900 1,841 1,841 1,841 1,841 חוטיב חוטיב חוטיב חוטיב 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,080 4,080 4,080 4,080 דוביכ דוביכ דוביכ דוביכ 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 2,700 2,700 2,700 2,700 2,200 2,200 2,200 2,200 2,590 2,590 2,590 2, טנרטניא טנרטניא טנרטניא טנרטניא 1,200 1,200 1,200 1,200 2,900 2,900 2,900 2,900 1,782 1,782 1,782 1, םיגוחל םירמוח םיגוחל םירמוח םיגוחל םירמוח םיגוחל םירמוח 4,000 4,000 4,000 4,000 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק 19,000 19,000 19,000 19,000 17,000 17,000 17,000 17,000 21,056 21,056 21,056 21,056 ףטוש ףטוש ףטוש ףטוש 6,400 6,400 6,400 6,400 6,305 6,305 6,305 6, רגובמל ידומיל רובגת גובמל ידומיל רובגת רגובמל ידומיל רובגת גובמל ידומיל רובגת 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 13,845 13,845 13,845 13,845 18

19 === === === == הזוניפש ןודעומ הזוניפש ןודעומ הזוניפש ןודעומ הזוניפש ןודעומ , , , , הזוניפש ןודעומ הזוניפש ןודעומ הזוניפש ןודעומ הזוניפש ןודעומ 777, 777, 777, 777, 928, , , , , , , , םיגוח ימד םיגוח ימד םיגוח ימד םיגוח ימד 400, , , , , , , , , , , , , , , , ןודעומב תוליעפ ןודעומב תוליעפ ןודעומב תוליעפ ןודעומב תוליעפ ,497 99,497 99,497 99,497 םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש 347, , , , , , , , , , , , יפש יפש יפש יפש.מ-חספב תולועפ חספב תולועפ חספב תולועפ חספב תולועפ םינוקית םינוקית םינוקית םינוקית 1,600 1,600 1,600 1,600 1,900 1,900 1,900 1,900 1,314 1,314 1,314 1, ,600 16,600 16,600 16,600 13,684 13,684 13,684 13,684 םימ םימ םימ םימ 9,500 9,500 9,500 9,500 5,900 5,900 5,900 5,900 5,570 5,570 5,570 5,570 חוטיב חוטיב חוטיב חוטיב 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,264 3,264 3,264 3,264 דוביכ דוביכ דוביכ דוביכ 'צוה צוה צוה צוה 4,000 4,000 4,000 4,000 4,394 4,394 4,394 4, טנרטניא טנרטניא טנרטניא טנרטניא 2,000 2,000 2,000 2,000 2,900 2,900 2,900 2,900 2,265 2,265 2,265 2,265 םימוסרפ םימוסרפ םימוסרפ םימוסרפ 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3, םיגוחל םירמוח םיגוחל םירמוח םיגוחל םירמוח םיגוחל םירמוח 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,799 2,799 2,799 2, יפש יפש יפש יפש.מ -טרופס יגוח טרופס יגוח טרופס יגוח טרופס יגוח 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 םייעוצקמ םיגוח םייעוצקמ םיגוח םייעוצקמ םיגוח םייעוצקמ םיגוח 22,000 22,000 22,000 22,000 26,600 26,600 26,600 26,600 70,291 70,291 70,291 70,291 ףטוש ףטוש ףטוש ףטוש 20,800 20,800 20,800 20,800 20,927 20,927 20,927 20, חספב תוליעפ חספב תוליעפ חספב תוליעפ חספב תוליעפ 2,000 2,000 2,000 2,000 19

20 == 584, , , , ,000 קרית בן צבי מועדון , משכורת 71, קרית בן צבי מועדון חוגים דמי , , ,700 מדריכים שכר 1, תיקונים 13,097 17,600 13,200 חשמל מים 2,448 2,600 2,600 ביטוח 1,798 כיבוד 1,966 טלפון הוצ' 1,369 2,900 1,300 אינטרנט.542 4,798 4,800 2,800 לחוגים חומרים ,378 9,500 9,500 מקצועיים חוגים 14,460 14,300 שוטף 20

21 === === === == תרש תרש תרש תרש.ק יתליהק ק יתליהק ק יתליהק ק יתליהק.מ 170, , , , , , , , תרש תרש תרש תרש.ק יתליהק ק יתליהק ק יתליהק ק יתליהק.מ 656, , , , , , , , םיגוח ימד םיגוח ימד םיגוח ימד םיגוח ימד , , , , , , , ,000 81,309 81,309 81,309 81, תונטייקמ הסנכה תונטייקמ הסנכה תונטייקמ הסנכה תונטייקמ הסנכה ,546 20,546 20,546 20,546 םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש 432, , , , , , , , , , , ,701 19,000 19,000 19,000 19,000 16,200 16,200 16,200 16,200 18,383 18,383 18,383 18,383 םימ םימ םימ םימ 14,000 14,000 14,000 14,000 11,900 11,900 11,900 11,900 14,701 14,701 14,701 14,701 דוביכ דוביכ דוביכ דוביכ 'צוה צוה צוה צוה 2,200 2,200 2,200 2,200 2, 2, 2, 2, 2,061 2,061 2,061 2, טנרטניא טנרטניא טנרטניא טנרטניא 1,300 1,300 1,300 1,300 2,900 2,900 2,900 2,900 1,358 1,358 1,358 1,358 םייעוצקמ םיגוח םייעוצקמ םיגוח םייעוצקמ םיגוח םייעוצקמ םיגוח 11,400 11,400 11,400 11,400 10,185 10,185 10,185 10,185 ףטוש ףטוש ףטוש ףטוש 16,200 16,200 16,200 16,200 33,360 33,360 33,360 33, תיפויתאה הליהק תיפויתאה הליהק תיפויתאה הליהק תיפויתאה הליהק ,478 10,478 10,478 10,478 21

22 === === === == םיריעצו רעונ םיריעצו רעונ םיריעצו רעונ םיריעצו רעונ 'חחחחמ , , , , , , , ,879 םיריעצו רעונ םיריעצו רעונ םיריעצו רעונ םיריעצו רעונ 'חחחחמ 3,317,600 3,317,600 3,317,600 3,317,600 3,525,200 3,525,200 3,525,200 3,525,200 2,938,199 2,938,199 2,938,199 2,938, רעונה להנימ רעונה להנימ רעונה להנימ רעונה להנימ 654, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,164 םינוקית םינוקית םינוקית םינוקית 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 2,270 2,270 2,270 2,270 חוטיב חוטיב חוטיב חוטיב 1,632 1,632 1,632 1,632 דוביכ דוביכ דוביכ דוביכ ,300 9,300 9,300 9,300 12,620 12,620 12,620 12,620 םילוב םילוב םילוב םילוב תוידרשמ תוידרשמ תוידרשמ תוידרשמ 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,637 2,637 2,637 2,637 22

23 == 722, , , ,700 נוער הנשיאים מרכז , מדריכים שכר 39, , נוער הנשיאים מרכז חוגים דמי 17,595 22,000 22,000 22,370 9,000 טיולים דמי חשמל ,200 1,200 שימוש באולם דמי מים 5,712 ביטוח כיבוד הוצא' 16,069 11,400 16,800 טלפון 5,276 פרסומים 22,354 9,000 וטיולים הסעות.710 8,696 12,000 שוטף 1,486 3,800 2,000 אינטרנט 23

24 == 798, , , עם נוער פעילויות וצעירים עם נוער פעולות עם נוער פעילויות 986,600 וצעירים , פעולות נוער-קפפפפ שכר 34, ,000 2, ,000 3, , ,293,000 1,000 1 מפעולות הכנ' לצעירים לנוער קפה שכר המרתף כיבוד הוצא' ,750 40,000 במרכז הענייני נוער פרסומים.921 3, נוער להקת שוטף , , 400,000 עם נוער פעולות 66,500 6 נוער להקת , המרתף מועדון , לצעירים פעילות ,189 במרכזי העניינ נוער.784 7,637 8, 8, משתחררים כנס ,806 28,500 28,500 מתגייסים כנס

25 === === === == רתימ רתימ רתימ רתימ,אסאנ אסאנ אסאנ אסאנ 384, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , םיכירדמ םיכירדמ םיכירדמ םיכירדמ ,000 67,000 67,000 67, , , , ,962 ףטוש ףטוש ףטוש ףטוש , , , ,800 97,077 97,077 97,077 97, רעונ תועונת רעונ תועונת רעונ תועונת רעונ תועונת 536, , , , , , , , , , , , רעונ רעונ רעונ רעונ'עונתל םיעורא עונתל םיעורא עונתל םיעורא עונתל םיעורא 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 4,719 4,719 4,719 4, תויתנש תובצקה תויתנש תובצקה תויתנש תובצקה תויתנש תובצקה , , , ,755 25

26 == 23,812,200 ספורט ,0 האגף מינהלת קיץ אקשן ספורט 21, , ספורט ,344, האגף מינהלת , משכורת 1,167 32,351,300-2,649, ,0 31,291,152 28,292, ,664,767 1,986, , ,200 31, , ,000 גברים בספורט ליגת נוספות שעות , ,364 אופניים פעילות מדריכים משכורת ,000 נשים בקיץ ספורט מתקנים תיקוני.423 8, , , ,000 ספורט מפעלי ביטוח.430 1,635 4,400 4, , ,000 ס טוטו-מגרשי השתת' כיבוד ,300 62,000 74, ,000 מ.החינוך השתת' רכב ,850 24,400 29, ,882 2 הספורט השת' מ. טלפון , אב לספורט תכנית בולים , פרסומים 9,622 11, 11, משרדיות 6,068 3,700 3,600 הנח"ש בהוצ' השתת'בהוצ 14,300 4,000 4,000 הסעות ,476 28,500 28,500 מצטיינים עידוד , , ,000 ספורט מפעלי ,036 נקיון קבלן 24,773 19,000 2 מטווח אחזקת ,000 גברים בספורט ליגת.753

27 == 21, שוטף ספורט ארצי יום 23,104 31,600 31,600 קיץ אקשן ספורט ,364 12,000 אלימ 12,000 למניעת ספורט ,404 19,000 אופניים פעילות , ,000 מתקנים שדרוג.785, ,000 עממי ספורט.786,000 נשים בקיץ ספורט.789,000 אב לספורט תכנית ,366 ילדים אולימפיאדת

28 == 11,031,200 ספורט מתקני ,000 אתלטיקה מרכז ,000 חוגים דמי 10,683, , ,000 ספורט מתקני ,018, אתלטיקה מרכז , מדריכים משכורת 53,782 14,877, , ,000 15,234,807 14,384, , , , ,300 42,000 43,500 2,000 2,000 ספורטאים ביטוח חשמל ,230 מ.הספורט השתת' מים.990 2,000 2,000 ספוטאים בטוח ,808 27, 27, הסעות ,600 13,600 מסלול אתלט אחזקה 2,265 12,200 שוטף 28

29 == 240,000 ספורט א. השרון חוגים וביטוח דמי ,000 א.ספורט השרון , משכורת 123, , , , ,351 8,500 3, , שמוש באולמות דמי נוספות שעות ,238 מדריכים שכר 9,341 ותיקונים אחזקה 1,513 2,200 1,900 מים כיבוד 7,514 7,700 טלפון 1,677 1,300 1,300 פרסומים 81,811 69,000 71, נקיון קבלן 14,386 12,600 12,600 שוטף ובטוח 3,280, , ,989 3,254, , ,500 3,227,600 לב הפאר קהילתי מ ,684, מינהל משכורת 2,840, הפארק 2,89 לב קהילתי מ

30 == 2,768, ,189 2,741, ,000 2,702, ,000 קהילתית פעילות ,684, שכר 1,791,212 2,840, ,000,000 2, ,000,000 קהילתית פעילות חוגים דמי ,922 27,000 13, , ,000 עם ריקודי נוספות שעות.411 1,316,619 1,35 1,35 281, , ,000 שמוש באולמות דמי מדריכים שכר 72,545 74, ,740 תרבות פעילויות ואחזקה תיקונים , ,000 11,912 וחסויות זכיון חשמל ,444 33,000 2 מים 38,966 70,300 40,000 ביטוח 35, חוגים ביטוח ,677 25,200 25,200 כיבוד 17,838 14,300 14,300 טלפון 2,194 4, 3,000 משרדיות 5,606 3,000 3,000 הנח"ש בהוצ' השתת'בהוצ 63,122 59,000 59,000 חומרים , , נקיון קבלן 98, ,500 לפי חוזים עובדים 75,736 60,400 40,000 שוטף 24,354 17, 17, אבטחה

31 === === === == לכיה לכיה לכיה לכיה לכיה לכיה לכיה לכיה ינוריעה טרופסה ינוריעה טרופסה ינוריעה טרופסה ינוריעה טרופסה 1,268,200 1,268,200 1,268,200 1,268,200 1,26 1,26 1,26 1,26 1,117,608 1,117,608 1,117,608 1,117, ינוריעה טרופסה ינוריעה טרופסה ינוריעה טרופסה ינוריעה טרופסה 2,090,900 2,090,900 2,090,900 2,090,900 2,021,400 2,021,400 2,021,400 2,021,400 2,062,832 2,062,832 2,062,832 2,062, להנימ להנימ להנימ להנימ 694, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , םלוא תקזחא םלוא תקזחא םלוא תקזחא םלוא תקזחא 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 26,699 26,699 26,699 26,699 'צוה צוה צוה צוה 44,000 44,000 44,000 44,000 44,400 44,400 44,400 44, , , , ,690 ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק 160, , , , , , , , , , , ,768 31

32 == 1,268,200 חוגים הספורט ה ,000 כושר חוגים-חדר דמי 1, חוגים הספורט ה ,117, משכורת 222,952 1,306, ,327,243 1, , ,000 98, , ספורטאים ביטוח נוספות שעות , , ,000 67,832 70,000 70,000 מחול חוג'-חדר דמי מדריכים שכר , , , עם רקודי ואחזקה תיקונים , , , , ,200 שימוש דמי חשמל הוצ' ,113 16,900 12, , , ,000 אירועים מים הוצ' ,638 22,292 40,000 32, ,720 1 מכבי רעננה אגודת יד כדור גדי ביטון הרקדה ביטוח ספורטאים ביטוח ,641 21,400 19,000 כיבוד הוצ' 12,627 12,000 טלפון 3,419 3, 3, פרסומים 2,986 4,600 4,600 משרדיות הוצ' הנח"ש בהוצ' השתת' 160,637 77,300,200 נקיון קבלן 32,899 27,900 27,900 ארועים תגבור ,571 44, ,600 16, ,600 16,800 לפי מדריכים חשבונית שוטף 27,397 8,800 8,800 אירועים 32

33 === === === == ךוניחה ךוניחה ךוניחה ךוניחה.קב ןויקנ קב ןויקנ קב ןויקנ קב ןויקנ 90,000 90,000 90,000 90, ,165 69,165 69,165 69, ךוניחה ךוניחה ךוניחה ךוניחה.קב ןויקנ קב ןויקנ קב ןויקנ קב ןויקנ 90,000 90,000 90,000 90, ,165 69,165 69,165 69, סינטה זכרמ סינטה זכרמ סינטה זכרמ סינטה זכרמ 2,813,000 2,813,000 2,813,000 2,813,000 2,89 2,89 2,89 2,89 2,869,510 2,869,510 2,869,510 2,869, סינטה זכרמ סינטה זכרמ סינטה זכרמ סינטה זכרמ 3,069,300 3,069,300 3,069,300 3,069,300 2,989,700 2,989,700 2,989,700 2,989,700 3,476,784 3,476,784 3,476,784 3,476, להנימ להנימ להנימ להנימ 553, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,570 33

34 == 2,813,000 הטניס מרכז ,,000 חוגים דמי 2, ,1 חוגים הטניס מ ,869, נוספות שעות.130 2,104,603 2,516, ,000 2,968,214 2,570, ,889 42,200 1,888,711 1,700,000 1,700,000 31,977 ספורטאים ביטוח מדריכים שכר ,635 33,479 5 וחנות קפיטריה ואחזקה תיקונים , , , ,000 2 מנויים חשמל ,395 29, , ,000 מגרשים 1 שכירות דמי מים ,319 17,000 12, , ,000 1 מהדרכה ביטוח , , טניס תחרויות ספורטאים ביטוח.427 3,822 4,500 4,500 איגוד תחרויות כיבוד הוצ' ,786 14,000 17,000 טלפון 1,521 3,000 3,000 פרסומים 5,395 6,400 6,400 משרדיות 60, ,400 נקיון קבלן 4,495 ארוע 4,000 ואבטחת תגבור , לפי חוזים מדריכים 20,723 14,000 14,000 שוטף 87,208 80,000 80,000 טניס תחרויות 34

35 == 1,049, ,519 1,095, ,300 1,003, ,000 ספורט א. ק.שרת , משכורת 458, , , , ,000 ספורט א. ק.שרת חוגים דמי 1,158 2,.130 ספורטאים ביטוח נוספות שעות , , ,000 38,950 שמוש באולמות דמי מדריכים שכר 24,837 26,600 9,500 22,000 2, ,098 60,000 60,000 מאגודות ספורט ותיקונים אחזקה אחזקה.423 1,900 1,900 נקוי חומרי , , 15 חשמל 3,345 7,400 4,000 מים 11,474 ספורטאים ביטוח כיבוד 12,195 10,600 12,000 טלפון בולים 71, ,000 נקיון קבלן 18,610 18, שוטף 35

36 == 1,310, ,259 1,124, ,284, ,000 רימון ספורט א , משכורת 67, , , ,000 ספורט רימון אולם חוגים דמי 8,235 12, , אומנותית התעמלות נוספות שעות , , ,000 מכשירים התעמלות מדריכים שכר , , ספורטאים ביטוח 397,000 אומנותית התעמלות , , , , שמוש מאולמות דמי מכשירים התעמלות.421 9,020 16,200 12,000 מ.הספורט השתת' ותיקונים אחזקה ,266 23, ,000 אימון מחנה לאולם רימון חשמל.422 8,415 ספורטאים ביטוח כיבוד 6,159 4,800 טלפון 91,877 77,000 8 נקיון קבלן 14,428 13,600 14,000 שוטף 36

37 == 156, , , , ,000 דקל ספורט א , משכורת 73, דקל ספורט א חוגים וביטוח דמי 3,249 2, ,615 4 שמוש מאולמות דמי נוספות שעות 48,241 40,000 מדריכים שכר 7,557 7,000 ותיקונים אחזקה 29,974 24,000 24,700 נקיון קבלן 7,224 10,200 וביטוח 10,200 שוטף 37

38 ==,000 אריאל ספורט א ,000 שמוש מאולמות דמי, ,000 אריאל ספורט א , משכורת 84,600, , ,364, ,153 60,700 4,343 3,000 3,000 נוספות שעות.130 6,554 7,000 7,000 ותיקונים אחזקה 32,599 24,000 24,700 נקיון קבלן 4,715 5,300 3,000 שוטף 230, , , , , ,000 יונתן ספורט א , משכורת 81, , , ,000 יונתן ספורט א חוגים דמי 8, , ,000 שמוש מאולמות דמי נוספות שעות 6,976 7,500 ותיקונים אחזקה 9,638 7,400 8,500 טלפון 19,106 19,000 19,600 נקיון קבלן 5,943 7,300 שוטף 38

39 == 370, , , , ,200 אוסטרובס ספורט א , ,700 משכורת 208, אוסטרובסקי חוגים וביטוח דמי 34,640 43, אימון מחנה נוספות שעות , , ,000 שמוש מאולמות דמי מדריכים שכר 27,000 מחנה אימון- א שכר , ,000 ותיקונים אחזקה 1,500 1,500 כיבוד 65, נקיון קבלן 22,982 16,200 וביטוח 1 שוטף אימון מחנה - שוטף 39

40 == אביב-מינהל א.אביב משכורת , , , , , , , , ,000 חוגים - אביב א , משכורת 150, חוגים - אביב א חוגים וביטוח דמי 8, , עם רקודי נוספות שעות , , כללי שכירות מדריכים שכר 11,456 8, , ,000 מאגודות שכירות ותיקונים אחזקה ,500 28,500 לפי חוזים אחזקה ,000 חשמל 6,294 13,300 7,500 מים 7,343 ביטוח 7,593 8,500 כיבוד הוצ' 5,235 טלפון 1,873 2,800 1,400 פרסומים 1,050 2,000 משרדיות 144, , ,000 נקיון קבלן 247, ,000 לפי חשבוניות עובדים 30,776 26, וביטוח 2 שוטף 40

41 == 80,000 בילו ספורט א חוגים דמי בילו ספורט א , משכורת 15,877 99, , ,196 98, ,048 72,300 23,837 12,000 12,000 17,400 מארועים מדריכים שכר 5,713 15, ,000 שמוש דמי ותיקונים אחזקה.421 6,598 3,000 שוטף 41

42 === === === == לגרודכ ןקתימ לגרודכ ןקתימ לגרודכ ןקתימ לגרודכ ןקתימ ,950 99,950 99,950 99, לגרודכ ןקתימ לגרודכ ןקתימ לגרודכ ןקתימ לגרודכ ןקתימ 1,107,900 1,107,900 1,107,900 1,107, , , , ,500 1,030,659 1,030,659 1,030,659 1,030, שומש ימד שומש ימד שומש ימד שומש ימד ,000 70,000 70,000 70, , , , , , , , , , , , ,681 תוריכשמ תוריכשמ תוריכשמ תוריכשמ ,950 29,950 29,950 29, תופסונ תועש תופסונ תועש תופסונ תועש תופסונ תועש 42,000 42,000 42,000 42,000 35,383 35,383 35,383 35,383 םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש ,606 94,606 94,606 94,606 םינוקיתו הקזחא םינוקיתו הקזחא םינוקיתו הקזחא םינוקיתו הקזחא 8,600 8,600 8,600 8,600 5,681 5,681 5,681 5, ,400 45,400 45,400 45,400 29,913 29,913 29,913 29,913 םימ םימ םימ םימ 290, , , , , , , ,036 דוביכ דוביכ דוביכ דוביכ ,400 2,400 2,400 2,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,817 1,817 1,817 1,817 תוידרשמ תוידרשמ תוידרשמ תוידרשמ ,300 1,300 1,300 1, םירמוח םירמוח םירמוח םירמוח ,200 29,200 29,200 29, , , , , שרגמ תקזחא שרגמ תקזחא שרגמ תקזחא שרגמ תקזחא 218, , , , , , , , , , , ,499 ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק 22,700 22,700 22,700 22,700 22,000 22,000 22,000 22,000 26,392 26,392 26,392 26,392 ףטוש ףטוש ףטוש ףטוש 19,300 19,300 19,300 19,300 9,300 9,300 9,300 9,300 15,886 15,886 15,886 15, החטבא החטבא החטבא החטבא 33,615 33,615 33,615 33,615 42

43 == 19 מגד א.ספורט חוגים ובטוח דמי מגד א.ספורט , משכורת 161, , , , ,822 60, ,352 שמוש דמי נוספות שעות.421,000,000 מדריכים שכר 3,859 ותיקונים אחזקה 3,000 מים כיבוד 1,300 טלפון 150 2, פרסומים 4,554 8,600 6,300 שוטף וביטוח 43

44 === === === == טרופס תולועפ טרופס תולועפ טרופס תולועפ טרופס תולועפ 9,56 9,56 9,56 9,56 8,57 8,57 8,57 8,57 9,044,891 9,044,891 9,044,891 9,044, טרופס תולועפ טרופס תולועפ טרופס תולועפ טרופס תולועפ 10,922, 10,922, 10,922, 10,922, 8,523, 8,523, 8,523, 8,523, 10,437,339 10,437,339 10,437,339 10,437, טננער טננער טננער טננער , , , , טננער טננער טננער טננער , , , , םיגוח ימד םיגוח ימד םיגוח ימד םיגוח ימד , , , , , , , ,140 םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש 177, , , , , , , , , , , , חוטיב חוטיב חוטיב חוטיב חוטיב חוטיב חוטיב חוטיב 3,264 3,264 3,264 3, טרופסה טרופסה טרופסה טרופסה.מ.תשה תשה תשה תשה תינובשחב םידבוע תינובשחב םידבוע תינובשחב םידבוע תינובשחב םידבוע 19,000 19,000 19,000 19,000 14,266 14,266 14,266 14,266 ףטוש ףטוש ףטוש ףטוש 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 44,324 44,324 44,324 44,324 44

45 == 1,277,000 סקווש מועדון מנויים דמי 1,253, ,000 סקווש מועדון ,147, סקווש שכר 31,589 1,208, - 279,000 1,169,733 1,092, , , , , להדרכה תשלום 387,000 מדריכ סקווש-שכר מ.סקווש.411 7,039 5,700 5,700 6,481 ספורטאים ביטוח ואחזקה תיקונים ,670 74,000 90, , מגרשים השכרת חשמל 6,298 7,000 18, ,000 מקפיטריה מים , , ציוד ספורט מכירת גזזזז.422 3,264 3,500 3,500 52, שמוש באולמות דמי ביטוח.423 9, ,632 שונות ספורטאים ביטוח , 148, , ,000 חוגים-סקווש דמי כיבוד , רכב הוצ' ,274 9,800 12,000 טלפון 10,618 13, פרסומים 5,078 5,400 5,400 משרדיות 2,201 1,300 1,300 הנח"ש בהוצ' השתת'בהוצ, ציוד רכישות , ,300 נקיון קבלן 4,800 2,800 אבטחה , לפי חוזה עובדים 45 42,474 18, 18, שוטף

מועצה אזורית זבולון מחלקת ספורט ונוער חוברת פעילות חוגי העשרה לילדים, נוער ומבוגרים - בגוש, בנופית וביגור תוכנית פעילות לשנת תשע ה מחלקת ספו

מועצה אזורית זבולון מחלקת ספורט ונוער חוברת פעילות חוגי העשרה לילדים, נוער ומבוגרים - בגוש, בנופית וביגור תוכנית פעילות לשנת תשע ה מחלקת ספו מועצה אזורית זבולון מחלקת ספורט ונוער חוברת פעילות חוגי העשרה לילדים, נוער ומבוגרים - בגוש, בנופית וביגור תוכנית פעילות לשנת תשע ה 2014-2015 מחלקת ספורט ונוער שלך ובשבילך! מחלקת ונוער ספורט פלרם מקדם את

קרא עוד

STATE OF ISRAEL MINISTRY OF CULTURE & SPORT Sport Authority מינהל הספורט 9 מרץ 2017 קריטריונים לספורטאים מצטיינים בצה"ל רקע מינהל הספורט ומוסדות הצבא

STATE OF ISRAEL MINISTRY OF CULTURE & SPORT Sport Authority מינהל הספורט 9 מרץ 2017 קריטריונים לספורטאים מצטיינים בצהל רקע מינהל הספורט ומוסדות הצבא 9 מרץ 2017 קריטריונים לספורטאים מצטיינים בצה"ל רקע ומוסדות הצבא בישראל מאפשרים לספורטאים מצטיינים בספורט, המהלך השירות הצבאי, להתאמן ולהתחרות בענף הספורט בו הם מתמחים. בתאום עם איגודי הספורט מרכז את הנתונים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

2011 תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובח"ר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החב"ר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיו

2011 תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובחר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החבר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיו תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובח"ר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החב"ר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיון 5,000-5,000- ספורטק עיר ימים 1519 עירוני 1346 הקמת איצטדיון

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

11:59 18/06/2015 דוח הדפסת טורי הצעה מיון לפי חשבון עיריית פתח תקוה שנת כספים 2008 עד: ממחלקה: עד: 1 מספר: 1 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח:

11:59 18/06/2015 דוח הדפסת טורי הצעה מיון לפי חשבון עיריית פתח תקוה שנת כספים 2008 עד: ממחלקה: עד: 1 מספר: 1 מערכת מפנה מסך: 3700 דוח: עד: 9999999 ממחלקה: עד: 1 מספר: 1 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 דף 1 100,000,000 100,000,000 1091000001 השתתפות המחלקות / יחידו 95,194,800 97,000,000 95,000,000 93,335,200 1091000310 תשלומי פנסיה 3,000,000

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

תקציב 2019 סופי למליאה

תקציב 2019 סופי למליאה תוסנכה תואצוה ןועריג/ףדוע תוסנכה תואצוה ןועריג/ףדוע יוניש 'תשהב הצעומ להנימ יללכ 1,91,588 1,91,588 11,368, 11,368, 457,412 להנימ יפסכ 3,366, 3,366, 3,399, 3,399, 33, ןוחטיב -941, 1,968, 1,27, -941, 2,54,

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

תוכנית פעילויות וחוגים 1

תוכנית פעילויות וחוגים 1 תוכנית פעילויות וחוגים 1 מנויים יקרים, אנו שמחים על שבחרתם להצטרף למרכז הספורט באוניברסיטת תל אביב. מרכז הספורט מעמיד לרשותכם את מיטב המתקנים. לרשותכם אולם כושר ענק, 3 בריכות שחייה, בריכת פעוטות בקיץ ו-

קרא עוד

משחה המילניום ה - 16 הבינלאומי 04/12/2014 שעת הדפסה 18:22 04/12-06/12/2014 קרית ביאליק תוצאות סופיות עם פירוט זמנים משחה מס' דף 1 / 12 גמר ישיר 5 בנות

משחה המילניום ה - 16 הבינלאומי 04/12/2014 שעת הדפסה 18:22 04/12-06/12/2014 קרית ביאליק תוצאות סופיות עם פירוט זמנים משחה מס' דף 1 / 12 גמר ישיר 5 בנות משחה המילניום ה - 16 הבינלאומי 04/12/2014 שעת הדפסה 18:22 04/12-06/12/2014 תוצאות סופיות עם פירוט זמנים דף 1 / 12 גמר ישיר 5 בנות 50 מ' חזה בוגרות 00:30.65 00:33.05 00:33.58 00:34.05 00:34.85 00:37.38

קרא עוד

המאמן בספורט המודרני ד"ר איציק בן מלך הבעיות העיקריות במקצוע המאמן הצלחה בספורט ההישגי מותנית בארבעה גורמים עיקריים : כישרון אימון והדרכה מתקנים וציוד

המאמן בספורט המודרני דר איציק בן מלך הבעיות העיקריות במקצוע המאמן הצלחה בספורט ההישגי מותנית בארבעה גורמים עיקריים : כישרון אימון והדרכה מתקנים וציוד המאמן בספורט המודרני ד"ר איציק בן מלך הבעיות העיקריות במקצוע המאמן הצלחה בספורט ההישגי מותנית בארבעה גורמים עיקריים : כישרון אימון והדרכה מתקנים וציוד ארגון וניהול נכון ומשאבים )ברמת המועדון(. לאימון ולהדרכה

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

באלפי 54,800 14, , , ,500 2, ,600 7,000 4, , ,128

באלפי 54,800 14, , , ,500 2, ,600 7,000 4, , ,128 באלפי 4,800 4,8 60 90 0,,000 9,00,00 00 7,600 7,000 4,900 480 3, 06 4 08 4 9 648 97,8 4 60,66 434 800 60, 6,00 7 7 תקציב 6 ש ם ה ס ע י ף ארנונה למגורים ארנונה מפעלים ושרותים ארנונה - אדמת בנין הנחות ארנונה-הסדר

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

<4D F736F F D20F8EBE9F9E5FA20E1EEE7ECF7FA20E4EEF9F72E646F63>

<4D F736F F D20F8EBE9F9E5FA20E1EEE7ECF7FA20E4EEF9F72E646F63> רקע רכישות במחלקת המשק המחלקה למשק מטפלת באחזקת משרדי העירייה השונים וכפופה למזכיר העיר. עובדי המחלקה מבצעים בכוחות עצמם, ככל שניתן, אחזקה שוטפת במשרדי העירייה השונים כגון: תיקוני אינסטלציה קלים, תיקוני

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

כלים לניהול תקציב משפחתי

כלים לניהול תקציב משפחתי מדריך לניהול תקציב משפחתי גירסא 1.3 על ידי*: הוכן רותי שרון יועצת ומרצה לכלכלת המשפחה יוני 2102 * עפ"י שיטת אש-לידור רחוב סביון 6, מודיעין 70717 טלפון: 150-0323526 info@ruthsharon.co.il www.ruthsharon.co.il

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:  דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

פרוגרמה חברתית – כלכלית – תיירותית

פרוגרמה חברתית – כלכלית – תיירותית עריכת הנספח: דר' רונית דוידוביץ מרטון, אדר' נעה שבדרון ד.מ.ר. תכנון ופיתוח עירם ואזורים בע"מ נובמבר 205 הנספח מתבסס על חומרים מקצועיים אשר הוכנו לאורך גיבוש תכנית המתאר על ידי היועצים המקצועיים לתכנית:

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע בנושא: עו"ד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יו"ר הועדה שביל

משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב גב' מאיה כץ ממ וסגנית רהע בנושא: עוד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יור הועדה שביל 21.11.17 משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב- 15.11.17 גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע בנושא: עו"ד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יו"ר הועדה שבילי אופניים בעיר. גב' אביבה מלכה מנהלת מחלקת כבישים גב'

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית משרד האוצר  אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון משרד העבודה הרווחה האגף לשרותים חברתיים ואישיים השרות לילד ולנער משרד החינוך הא

מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון משרד העבודה הרווחה האגף לשרותים חברתיים ואישיים השרות לילד ולנער משרד החינוך הא לכבוד ראשי רשויות מנהלי מחלקות לשירותים חברתיים מנהלי מחלקות חינוך מנהלי מחלקות הנוער מרכזי התכנית הלאומית בישוב א, ג, נ. הנדון: הפעלת מרכז נוער ויש מצ"ב-מודל משולב ביישובכם פועלים מספר שירותים לבני הנוער

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת.

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. חברת הבוטיק בהרי בונה את צמד הבניינים האחרון ברחובות ההולנדית. זוהי ההזדמנות האחרונה לרכוש דירה חדשה בשכונה המבוקשת ביותר ברחובות וזאת ההזדמנות

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

תיירות חוף כרמל - ועדת היגוי מס

תיירות חוף כרמל - ועדת היגוי מס 22/02/2010 ועדת היגוי מס' : 4 אדר' ערן מבל : עורך התכנית. תכנון פיזי ואדריכלי יוסי שק : מרכז צוות התכנון. תכנון פיזי. אביעד שר שלום : יועץ תיירות, פנאי ונופש עירית קרן : חב' קונטקט : מיתוג ותקשורת שיווקית

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

ערב הווי בנושא "השרדות"

ערב הווי בנושא השרדות ערב הווי בנושא "השרדות" ראשית כל מסבירים לקבוצה את חוקי המשחק, והם: מחלקים את הבוגרים לשלושה שבטים (על פי חלוקה שנכין מראש- מקריאים את השמות כמו בהישרדות). מטרת השבטים להצליח לנצח את שאר הקבוצות במספר

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE5E720E0E9F8E5F2E9ED20E0E5F7E8E5E1F E646F63>

<4D F736F F D20ECE5E720E0E9F8E5F2E9ED20E0E5F7E8E5E1F E646F63> אולם רפפורט טיילת דדו חוף קריית חיים 19:00 19:30 20:00 21:00 21:30 הצגה לילדים "3 חזירים" / תיאטרון טיקטינר הדרכה בתערוכות פתיחת התערוכה "קודש, אומנות, אסתטיקה" ההצגה "נדלן" / תיאטרון בית ליסין קרן פלס

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

(Microsoft Word - \367\350\354\345\342 \356\351\346\345\360\345.doc)

(Microsoft Word - \367\350\354\345\342 \356\351\346\345\360\345.doc) חברת אטלנטיס פרו קיבלה את הזיכיון הבלעדי בישראל להפצת מוצרי.MIZUNO החברה הוקמה ב 1906 ביפן, תוך התמקדות בפיתוח פטנטים וטכנולוגיה מתקדמת בענפי ספורט מגוונים. הפטנט הטכנולוגי המפורסם שבהם הוא טכנולוגיית

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

מועצה מקומית אפרת

מועצה מקומית אפרת פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב 2016 יום שני, ח' בשבט, ה'תשע"ו, 18 בינואר 2016 נוכחים: עודד רביבי יהודה שוויגר מנחם שפיץ מיכאל דהן דובי שפלר אבי חדידה אורית סמואלס דורון כהן נעמה טל - ראש

קרא עוד

הנחיות עבודה חשבות האוניברסיטה תוכן העניינים תוכן כללי - פתיח רכש,התקשרויות וחוק חובת המכרזים )הוראות הנהלה ) חשבוניות מס וחשבוניות זי

הנחיות עבודה חשבות האוניברסיטה תוכן העניינים תוכן כללי - פתיח רכש,התקשרויות וחוק חובת המכרזים )הוראות הנהלה ) חשבוניות מס וחשבוניות זי הנחיות עבודה חשבות האוניברסיטה תוכן העניינים תוכן כללי - פתיח רכש,התקשרויות וחוק חובת המכרזים )הוראות הנהלה ) 18-007 + 07-001 חשבוניות מס וחשבוניות זיכוי מספקים ונותני שירותים טיפול בספקים ונותני שירותים

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

מודיעין מכבים-רעות MODIIN MACCABIM REUT החל מה מערך תחבורה ציבורית חדש במודיעין-מכבים-רעות! מתחם תחבורה חדש קווי שירות עירוני חדשים קווים בינ

מודיעין מכבים-רעות MODIIN MACCABIM REUT החל מה מערך תחבורה ציבורית חדש במודיעין-מכבים-רעות! מתחם תחבורה חדש קווי שירות עירוני חדשים קווים בינ מודיעין מכבים-רעות MODIIN MACCABIM REUT החל מה- 25.8.17 מערך תחבורה ציבורית במודיעין-מכבים-רעות! מתחם תחבורה קווי שירות עירוני ים קווים בינעירוניים במסלולים ים מה בשירות העירוני? שימו לב - הקווים העירוניים

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד