תשרי תשע "ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תשרי תשע "ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So"

תמליל

1 תשרי תשע "ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So So א ' Mo ב ' Di Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 16 [1] Mi צום גדליה Mi 3 17 Do סליחות Do 4 18 סליחות Fr Fr 5 6 שבת וילך שבת שובה שבת So סליחות So 7 21 Mo 5.45 סליחות Mo 8 22 [2] Di 6.00 ערב יום כפור 14.00;19.05 Di 9 23 יום כפור Mi Mi Do 6.20;6.40;6.55; Do Fr 6.20;6.45;7.00; Fr שבת האזינו שבת So 7.00; So Mo [3] א ' דסכות סזק "ל Mo ב ' דסכות Di Di Mi חול המועד 6.30;7.00; Mi 17 Oktober 1 Do חול המועד Do 18 2 חול המועד Fr Fr שבת שבת חוה "מ שבת 3 4 [4] הושענא רבא So So 21 5 שמיני עצרת Mo Mo 22 6 שמחת תורה Di Di 23 7 [5] Mi 6.40; תקופה אסרו חג Mi 24 8 Do Do 25 9 Fr Fr שבת בראשית מברכין החדש שבת So 7.00; So [5] Mo 6.50;8.00 Mo Di א ' דראש חדש Di 30 [1] Fastenbeginn: 5.30 Fastenende: [3] wenn nicht früher möglich dann die ganze Nacht vom Sonntag zum Montag [2] Beginn Fasten und : Vorschriften -שבת [4] Ist ein Minjan -הנץ [5] Im Beis Hamidrosch findet ein Minjan -הנץ statt 1 1

2 מרחשון תשע "ו Oktober/November 2015 Marcheschwan 5776 מולד : Min. Dienstag 5 Uhr 51 10/18 מעריב מנחה שחרית Oktober Eingang Ausgang 14 [1] Mi ב ' דראש חדש Mi 1 15 Do Do 2 16 Fr Fr 3 4 שבת נח שבת So 7.00; So 5 19 [1] Mo 7.00 Mo 6 20 Di Di 7 21 Mi Mi 8 22 Do Do 9 23 Fr Fr שבת לך לך שבת So 7.00; :40; Ende Sommerzeit 3.00 So Mo 6.15;6.45;7.00 Mo Di סזק "ל : 22:52 Di Mi Mi Do Do Fr Fr 17 מברכין בה "ב שבת [2] שבת וירא November 1 So 7.00; ; So 19 2 Mo 6.20;6.45;7.00 תענית שני Mo 20 3 Di Di 21 4 Mi Mi 22 5 Do תענית חמישי Do 23 6 Fr Fr שבת חיי שרה מברכין החדש שבת [2] 7 8 So 7.00; ; So 26 9 Mo 6.30;6.45;7.00 תענית שני Mo Di Di Mi Mi Do א ' דראש חדש Do 30 [1] Im Beis Hamidrosch findet ein Minjan -הנץ statt סזק "ש [2] Man beachte 2 2

3 כסלו תשע "ו November/Dezember 2015 Kislew 5776 מולד : Min. Mittwoch 18 Uhr 35 11/18 מעריב מנחה שחרית 1[ ] November Eingang Ausgang 13 Fr ב ' דראש חדש 6.35; Fr 1 2 שבת תולדות שבת [2] So 7.00; ; So 3 16 Mo 6.45 Mo 4 17 Di Di 5 18 Mi Mi 6 19 Do Do 7 20 Fr Fr 8 9 שבת ויצא הפט ' ויברח שבת So 7.00; ; So Mo 6.55 Mo Di Di Mi Mi Do סזק "ל [3] Do Fr Fr שבת וישלח הפט ' חזון שבת So 7.00; ; So Mo 7.00 Mo 18 Dezember 1 Di Di 19 2 Mi Mi 20 3 Do Do 21 4 Fr Fr שבת וישב מברכין החדש שבת [4] 5 6 א ' דראש חדש So 7.05; ; So 24 7 Mo 7.10 א ' דחנוכה Mo 25 8 Di ב ' דחנוכה Di 26 ג ' דחנוכה 9 Mi Mi 27 ד ' דחנוכה 10 Do Do 28 ה ' דחנוכה 13.00;16.20 [5] Fr 11 Fr 29 ו ' דחנוכה שבת שבת מקץ הפט' רני ושמחי [1] Werktags findet im Beis Hamidrosch ein Minjan -הנץ statt [3] ganze Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag Siehe separate Tabelle [4] Bei מעריב am מוצש "ק den 5. Dez. סזק "ש [2] Man beachte wird טל ומטר eingeschaltet [5] Anzünden der Chanuka-Lichter zwischen und In der Synagoge wird 3 Minuten vor Eingang gezündet Im Beis Hamidrosch findet ein zusätzliches Mincho statt 3 3

4 טבת תשע "ו Dezember/Januar 2016 Tewes 5776 מולד : Min. Freitag 7 Uhr 19 12/18 מעריב מנחה שחרית 1[ ] Dezember Eingang Ausgang 13 So 7.10;8.00 ב ' דראש חדש ז ' דחנוכה 12.52; So 1 14 חנוכת המזבח Mo 7.15 Mo 2 15 Di Di 3 16 Mi Mi 4 17 Do Do 5 18 Fr Fr 6 7 שבת ויגש שבת So 7.15; ; So 8 21 Mo 7.15 Mo 9 22 [2] Di עשרה בטבת Di Mi 12.55; Mi Do Do [F] Fr 7.15; Fr 13 סזק "ל [3] שבת שבת ויחי 27 So 7.15; ; So Mo 7.15 Mo Di Di Mi Mi Do Do 19 Jan [F] Fr 7.15; Fr שבת שמות הפט ' הבאים שבת 2 3 So 7.15; ; So 22 4 Mo 7.15 Mo 23 5 Di Di 24 6 Mi Mi 25 7 Do תקופה Do 26 8 Fr Fr שבת וארא מברכין החדש שבת 9 10 So 7.15; ; So 29 [1] Werktags findet im Beis Hamidrosch ein Minjan -הנץ statt [3] Wenn nicht früher möglich bis 0:20 Siehe separate Tabelle [2] Fastenbeginn: 6.29 Fastenende: [F] Allgemeiner Feiertag 4 4

5 שבט תשע "ו Januar/Februar 2016 Schwat 5776 מולד : Min. 20 Uhr 3 13/18 מוצש "ק מעריב מנחה שחרית 1[ ] Januar Eingang Ausgang 11 Mo ; ראש חדש Mo 1 12 Di Di 2 13 Mi 13.05;16.50 Mi 3 14 Do Do 4 15 Fr Fr 5 6 שבת בא שבת So 7.15; ; So 7 18 Mo 7.10 Mo 8 19 Di Di 9 20 Mi 13.07;17.00 Mi Do Do Fr Fr שבת בשלח שבת 23 סזק "ל [2] ; ; So So Mo 7.05 חמשה עשר בשבט Mo Di Di Mi Mi Do Do Fr Fr שבת יתרו שבת So 7.00; ; So 21 Februar 1 Mo 7.00 Mo 22 2 Di Di 23 3 Mi Mi 24 4 Do Do 25 5 Fr Fr שבת משפטים מברכין החדש שבת 6 7 So 7.00; ; So 28 8 Mo 6.50 Mo 29 9 א ' דראש חדש Di 6.45 Di 30 [1] Werktags findet im Beis Hamidrosch ein Minjan -הנץ statt [2] Die ganze Nacht von מוצש "ק zum Sonntag Siehe separate Tabelle 5 5

6 אדר א ' תשע"ו Februar/März 2016 Ador I 5776 מולד : Min. Montag 8 Uhr 47 14/18 מעריב מנחה שחרית Februar Eingang Ausgang 10 [1] Mi ; ב ' דראש חדש Mi 1 11 Do Do 2 12 Fr Fr 3 4 שבת תרומה שבת So 7.00; ; So 5 15 [1] Mo 6.40 Mo 6 16 Di Di 7 17 Mi 13.10;17.35 Mi 8 18 Do Do 9 19 Fr Fr שבת תצוה שבת So 7.00; ; So Mo 6.25;6.45;7.00 Mo Di 1:48 : פורים קטן סזק "ל Di Mi שושן פורים קטן Mi Do Do Fr Fr שבת כי תשא שבת So 7.00; ; So Mo 6.15;6.45;7.00 Mo 20 März 1 Di Di 21 2 Mi Mi 22 3 Do Do 23 4 Fr Fr שבת ויקהל פרשת שקלים שבת [2] 5 מברכין החדש 6 So 7.00; ; So 26 7 Mo 6.15;6.45;7.00 Mo 27 8 Di Di 28 9 Mi 13.07;18.00 Mi Do א ' דראש חדש 6.00;6.45;7.00 Do 30 [1] Werktags findet im Beis Hamidrosch ein Minjan -הנץ statt Siehe separate Tabelle סזק "ש [2] Man beachte 6 6

7 אדר ב ' תשע"ו März/April 2016 Ador II 5776 מולד : Min. Dienstag 21 Uhr 31 15/18 מעריב מנחה שחרית März Eingang Ausgang 11 Fr ב ' דראש חדש 6.00;6.45; Fr 1 2 שבת פקודי הפסקה א ' שבת [1] 12 הפט' ויעש חירום 13 So 7.00; ; So 3 14 Mo 6.15;6.45;7.00 Mo 4 15 Di Di 5 16 Mi Mi 6 17 Do Do 7 18 Fr Fr 8 9 שבת ויקרא פרשת זכור שבת [1] So 7.00; ; So Mo 6.15;6.45;7.00 Mo Di Di [2] Mi 6.00;6.45; [3] תענית אסתר סזק "ל Mi פורים Do Do [F] Fr שושן פורים 7.00; Fr 15 הפסקה ב ' שבת [1] שבת צו 27 [F] So 7.00; Beginn Sommerzeit 2.00 So [F] Mo 7.00;8.00 Mo Di 6.15;6.45;7.00 Di Mi Mi Do Do 21 April 1 Fr Fr שבת שמיני פרשת פרה שבת 2 מברכין החדש 3 So 7.00; So 24 4 Mo 6.15;6.45;7.00 Mo 25 5 Di Di 26 6 Mi Mi 27 7 Do תקופה יום כפור קטן מוקדם Do 28 8 Fr Fr 29 סזק "ש [1] Man beachte [3] ganze Nacht vom Dienstag zum Mittwoch [2] Fastenbeginn: 4.50 Fastenende: [F] Allgemeiner Feiertag 7 7

8 ניסן תשע "ו April/Mai 2016 Nissan 5776 מולד : Min. Donnerstag 10 Uhr 15 16/18 מעריב מנחה שחרית April Eingang Ausgang שבת תזריע פרשת החדש שבת [1] 9 ראש חדש 1 10 So 7.00; So 2 11 Mo 6.15;6.45;7.00;8.00 Mo 3 12 Di Di 4 13 Mi Mi 5 14 Do Do 6 15 Fr Fr 7 16 שבת שבת הגדול מצרע שבת 8 הפט' וערבה 17 So 7.00; So 9 18 Mo 6.15;6.45;7.00;8.00 Mo Di Di Mi Mi Do בודקין חמץ Do [2] Fr 6.15;6.45;7.00; :16 : תענית בכורות סזק "ל Fr שבת א ' דפסח שבת [1] 23 [3] 24 [1] So ב ' דפסח 1 So Mo 6.15;7.00; חול המועד 2 Mo Di חול המועד 3 Di Mi חול המועד 4 Mi חול המועד עירוב תבשילין Do Do [1] ז ' דפסח Fr Fr שבת 7 ח ' דפסח שבת [1] 30 Mai 1 [F] So 7.00; אסרו חג 8 So 23 2 Mo 6.15;6.45;7.00; Mo 24 3 Di 10 Di 25 4 Mi Mi 26 5 [F] Do 7.00; Do 27 6 Fr 6.15;6.45;7.00; Fr שבת 14 אחרי מות מברכין החדש שבת [1] 7 הפט ' מחר חדש פרק א' א ' ; So 15 So 30 דראש חדש סזק "ש [1] Man beachte [3] Die Zählung -עומר erfolgt am Vorabend des beigefügten Datums. darf bis gegessen und muss חמץ - [2] bis verbrannt werden ab קידוש - [F] Allgemeiner Feiertag 8 8

9 אייר תשע "ו Mai/Juni 2016 Ijar 5776 שחרית מנחה מעריב Min. Freitag 22 Uhr 59 17/18 מולד : Mai Eingang Ausgang 9 Mo 6.00;6.45; ב ' דראש חדש [1] 16 Mo 1 10 Di 6.15;6.45; Di 2 11 Mi 18 Mi 3 12 Do יום העצמאות 19 Do 4 13 Fr Fr 5 6 שבת 21 קדשים פרק ב' שבת [2] 14 מברכין בה "ב הפט ' הלוא 15 [F] So 7.00; So 7 16 [F] Mo 6.45;8.00 תענית שני 23 Mo 8 17 Di 6.15;6.45; Di 9 18 Mi 25 Mi Do 6.00;6.45;7.00 תענית חמישי 26 Do Fr 6.15;6.45; Fr 12 סזק "ל [3] שבת [2] שבת 28 אמר פרק ג' 22 So 7.00; פסח שני 29 So Mo 6.00;6.45;7.00 תענית שני 30 Mo Di 6.15;6.45; Di Mi Mi Do ל "ג בעומר 33 Do Fr Fr שבת 35 בהר פרק ד' שבת [2] [2] So 7.00; So Mo 6.15;6.45; Mo Di 38 Di 23 Juni 1 Mi 39 Mi 24 2 Do 40 Do 25 3 Fr Fr שבת 42 בחקתי פרק ה' שבת [2] 4 מברכין החדש 5 [2] So 7.00; So 28 6 Mo 6.15;6.45; Mo 29 סזק "ש [2] Man beachte [1] Die Zählung -עומר erfolgt am Vorabend des beigefügten Datums. [F] Allgemeiner Feiertag (ליל שבת) [3] Wenn nicht früher möglich dann die ganze Freitagnacht 9 9

10 סיון תשע "ו Juni/Juli 2016 Siwan 5776 שחרית מנחה מעריב Min. Sonntag 11 Uhr 44 מולד : Juni Eingang Ausgang [1] 7 Di 6.00;6.45; ראש חדש 45 Di 1 8 Mi 6.15;6.45; Mi 2 9 Do ג ' ימי הגבלה 47 Do 3 10 Fr ג ' ימי הגבלה 48 Fr 4 5 שבת 49 במדבר פרק ו' שבת [2] 11 ג' ימי הגבלה א ' ; [2] So 12 ב ' [2] Mo So 6 דשבועות Mo 7 דשבועות 14 Di 6.15;6.45; אסרו חג Di 8 15 Mi Mi 9 16 Do Do Fr Fr שבת נשא פרק א' שבת [2] [2] So 7.00; So 13 סזק "ל [3] 6.15;6.45; Mo Mo Di Di Mi Mi Do Do Fr Fr שבת בהעלותך פרק ב' שבת [2] [2] So 7.00; So Mo 6.15;6.45;7.00 Mo Di Di Mi Mi Do Do 24 Juli Fr 25 1 Fr שבת שלח לך פרק ג' שבת [2] 2 מברכין החדש 3 [2] So 7.00; So 27 4 Mo 6.15;6.45;7.00 Mo 28 5 Di Di 29 6 Mi א ' דראש חדש 6.00;6.45;7.00 Mi 30 סזק "ש [2] Man beachte [1] Die Zählung -עומר erfolgt am Vorabend des beigefügten Datums. [3] ganze Nacht vom Sonntag zum Montag 10 10

11 תמוז תשע "ו Juli/August 2016 Tamus 5776 מולד : Min. Dienstag 0 Uhr 28 1/18 מעריב מנחה שחרית Juli Eingang Ausgang 7 Do 6.00;6.45; תקופה ב ' דראש חדש Do 1 8 Fr 6.15;6.45; Fr 2 3 שבת קרח פרק ד' שבת [1] 9 10 So 7.00; So 4 11 Mo 6.15;6.45;7.00 Mo 5 12 Di Di 6 13 Mi Mi 7 14 Do Do 8 15 Fr Fr 9 10 שבת חקת פרק ה' שבת [1] So 7.00; So Mo 6.15;6.45;7.00 Mo Di סזק "ל [2] Di Mi Mi Do Do Fr Fr שבת בלק פרק ו' שבת [1] [3] So 6.40; י "ז בתמוז נדחה So Mo 6.15;6.45; Mo Di Di Mi Mi Do Do Fr Fr שבת פינחס פרק א' שבת [1] 30 הפט' דברי מברכין החדש 31 So 7.00; So 25 August Mo 26 1 [F] Mo 7.00; Di 6.15;6.45;7.00 Di 27 3 Mi Mi 28 4 Do Do 29 סזק "ש [1] Man beachte [2] ganze Nacht vom Montag zum Dienstag [3] Fastenbeginn: 3.49 Fastenende: [F] Allgemeiner Feiertag 11 11

12 אב תשע "ו August/September 2016 Aw 5776 מולד : Min. Mittwoch 13 Uhr 12 2/18 מעריב מנחה שחרית August Eingang Ausgang 5 Fr ראש חדש 6.00;6.45; Fr 1 2 שבת מטות-מסעי פרק ב' שבת [1] 6 הפט' שמעו 7 So 7.00; So 3 8 Mo 6.15;7.00 Mo 4 9 Di Di 5 10 Mi Mi 6 11 Do Do 7 12 Fr Fr 8 9 שבת דברים שבת [1] 13 [2] שבת חזון 14 [3] So תשעה באב נדחה So Mo 6.15; Mo Di Di Mi Mi 13 סזק "ל [4] Do 18 Do חמשה עשר באב Fr Fr שבת ואתחנן פרק ג' שבת [1] 20 שבת נחמו 21 So 7.00; So Mo 6.15;7.00 Mo Di Di Mi Mi Do Do Fr Fr שבת עקב פרק ד' שבת 27 מברכין החדש 28 So 7.00; So Mo 6.15;7.00 Mo Di Di Mi Mi 27 September יום כפור קטן מוקדם Do 28 1 Do Fr Fr 29 3 א ' דראש חדש שבת פרק ה' ראה שבת 30 הפט' השמים כסאי סזק "ש [1] Man beachte [4] ganze Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag [2] Fastenbeginn: [3] Fastenende:

13 אלול תשע "ו September/Oktober 2016 Elul 5776 מולד : Min. Freitag 1 Uhr 56 3/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang 4 So 6.50; ב ' דראש חדש So 1 5 Mo 6.15;6.45;7.00 Mo 2 6 Di Di 3 7 Mi Mi 4 8 Do Do 5 9 Fr Fr 6 7 שבת שפטים פרק ו' שבת So 7.00; So 8 12 Mo 6.15;6.45;7.00 Mo 9 13 Di Di Mi Mi Do Do Fr סזק "ל [1] Fr שבת כי תצא שבת 14 הפט' רני עקרה וגם עניה סערה 18 So 7.00; So Mo 6.20;6.45;7.00 Mo Di Di Mi Mi Do Do Fr Fr שבת כי תבוא שבת [2] So משכימין לסליחות So Mo 6.00 סליחות Mo Di 6.15 סליחות Di Mi סליחות Mi Do 6.00 סליחות Do Fr סליחות Fr 27 Oktober 1 שבת נצבים שבת 28 2 So ערב ראש השנה תשע "ז הבע "ל So 29 [2] Ist ein Minjan -הנץ [1] ganze Nacht vom Donnerstag zum Freitag 13 13

14 תשרי תשע "ז Oktober/November 2016 Tischri 5777 Oktober מולד : Min. 14 Uhr 40 4/18 שבת So ערב ראש השנה So 3 Mo א ' דראש השנה Mo 1 4 Di ב ' דראש השנה Di 2 5 Mi צום גדליה Mi 3 6 Do סליחות Do 4 7 סליחות תקופה Fr 3.00 Fr 5 6 שבת וילך שבת שובה שבת 8 9 So סליחות So 7 10 Mo סליחות Mo 8 11 Di ערב יום כפור Di 9 12 Mi יום כפור Mi Do Do Fr Fr שבת האזינו שבת 15 סזק "ל [1] So 16 So Mo א ' דסכות Mo Di ב ' דסכות Di Mi חול המועד Mi Do חול המועד Do Fr חול המועד Fr שבת שבת חוה "מ שבת So הושענא רבא So Mo שמיני עצרת Mo Di שמחת תורה Di Mi אסרו חג Mi Do Do Fr Fr שבת בראשית מברכין החדש שבת So Ende Sommerzeit 3.00 So Mo Mo 29 November א ' Di 1 14 Di 30 דראש חדש [1] Die ganze Nacht von מוצש "ק zum Sonntag

15 מרחשון תשע "ז November 2016 Marcheschwan 5777 November Montag 3 Uhr 24 5/18 Min. מולד : 2 Mi ב ' דראש חדש Mi 1 3 Do Do 2 4 Fr Fr 3 4 שבת נח שבת 5 6 So So 5 7 Mo Mo 6 8 Di Di 7 9 Mi Mi 8 10 Do Do 9 11 Fr Fr שבת לך לך שבת So So Mo סזק "ל : 20:25 Mo Di Di Mi Mi Do Do Fr Fr שבת וירא שבת So So Mo Mo Di Di Mi Mi Do Do Fr Fr שבת חיי שרה מברכין החדש שבת So So Mo Mo Di Di Mi Mi 29 15

16 כסלו תשע "ז Dezember 2016 Kislew 5777 Dezember Dienstag 16 Uhr 8 6/18 Min. מולד : 1 Do ראש חדש Do 1 2 Fr Fr 2 3 שבת תולדות שבת 3 4 [1] So So 4 5 Mo Mo 5 6 Di Di 6 7 Mi Mi 7 8 Do Do 8 9 Fr Fr 9 10 שבת ויצא הפט ' ויברח שבת So So Mo Mo Di Di Mi סזק "ל [2] Mi Do Do Fr Fr שבת וישלח הפט ' חזון שבת So So Mo Mo Di Di Mi Mi Do Do Fr Fr שבת וישב מברכין החדש שבת 24 א ' דחנוכה 25 So So Mo ב ' דחנוכה Mo Di ג ' דחנוכה Di Mi ד ' דחנוכה Mi Do ה ' דחנוכה Do 29 [1] Bei מעריב am Sonntag den 4. Dez. [2] Die ganze Nacht von Dienstag zum Mittwoch wird טל ומטר eingeschaltet 16

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

Jewish Calendar 5778

Jewish Calendar 5778 September 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Erev Rosh Hashana ערב ראש השנה Rosh Hashana 5778 ראש השנה 5778 Rosh Hashana II ראש השנה יום ב Parashat Ha'Azinu פרשת האזינו Shabbat

קרא עוד

September Oktober Tag d. Deutschen Einheit Ende Sommerzeit September - Oktober 2019 Elul Tischri So Erew Rosch Haschana 29 ראשון 30 Mo

September Oktober Tag d. Deutschen Einheit Ende Sommerzeit September - Oktober 2019 Elul Tischri So Erew Rosch Haschana 29 ראשון 30 Mo September Oktober Tag d. Deutschen Einheit Ende Sommerzeit September - Oktober 2019 Elul 5779 - Tischri 5780 29 So Erew Rosch Haschana 29 ראשון 30 Mo 40. KW 1. Tag Rosch Haschana 1 שני 1 Di 2. Tag Rosch

קרא עוד

HEBRAISCH-Book.indb

HEBRAISCH-Book.indb כ מ ה מ יל ים ל פ נ י ש מ ת ח יל ים... Einige einführende Worte Über den Kurs: ע ל ה ק וּר ס: קו ר ס ז ה מ יו ע ד ל ל ימ ו ד ע צ מ י ש ל ה ע ב ר ית ה ב ס יס ית - כ פ י ש ה יא מ דו ב ר ת כ י ו ם ב י ש ר

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

עשרה בטבת

עשרה בטבת עשרה בטבת תענית ציבור בבית הספר עשרה בטבת מורות יקרות! עם חזרתנו מחופשת חג האורים, אנו מוצאים את עצמנו כבר בפתיחת חודש טבת. חודש טבת הוא חודש של צער לעם ישראל. כל אחת מוזמנת לעיין בקטעים שמובאים בספר התודעה

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

17 טבור, גיליון מספר , וולפגנג שידר, מסטאלין למוסוליני: אמיל לודויג אצל הדיקטטורים של המאה העשרים וולפגנג שידר מסטאלין למוסוליני אמיל לודויג אצ

17 טבור, גיליון מספר , וולפגנג שידר, מסטאלין למוסוליני: אמיל לודויג אצל הדיקטטורים של המאה העשרים וולפגנג שידר מסטאלין למוסוליני אמיל לודויג אצ 17 וולפגנג שידר מסטאלין למוסוליני אמיל לודויג אצל הדיקטטורים של המאה העשרים *תירגם מגרמנית: דן תמיר ביולי 1932 הופיע בבית הוצאה וינאי ספר שעורר סנסציה כבר מעצם כותרתו: שיחותיו של מוסוליני עם 1 אמיל לודויג.

קרא עוד

erch-009

erch-009 ערכין דף ט. לתירוץ רב הונא שעושים שמונה חדשים מלאים ו"כגון שהיתה שנה מעוברת", מתי חל מולד תשרי של שנה שעברה ומתי בשנה זו? [תוד"ה מאי]. מולד תשרי שנה זו מולד תשרי שנה שעברה ברביעי כ"א תקפ"ט שבת שעה י"ב

קרא עוד

עונה יוהאנס פסיון

עונה יוהאנס פסיון עונה 30 2013 2014 יוהאנס פסיון הקאמרטה הישראלית ירושלים מייסד ומנהל מוסיקלי: אבנר בירון יועץ: יוסף ברדנשוילי חברי התזמורת כינור ראשון מתן דגן* נטשה שר* כרמלה ליימן** מיכאל בויאנר פאבל גלגנוב רומן יוסופוב

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

1 גייסות התעמולה של הוורמכט והיהודים דניאל עוזיאל אופן הצגתם של היהודים בתעמולה הנאצית היה זמן רב נושא פופולרי מאוד בחקר השואה והאנטישמיות. נושאים שזכ

1 גייסות התעמולה של הוורמכט והיהודים דניאל עוזיאל אופן הצגתם של היהודים בתעמולה הנאצית היה זמן רב נושא פופולרי מאוד בחקר השואה והאנטישמיות. נושאים שזכ 1 גייסות התעמולה של הוורמכט והיהודים דניאל עוזיאל אופן הצגתם של היהודים בתעמולה הנאצית היה זמן רב נושא פופולרי מאוד בחקר השואה והאנטישמיות. נושאים שזכו לטיפול מקיף במיוחד היו הסרטים האנטישמיים וכן פעילותם

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

ליקוט קובץ כתבי תורתיד קודש אשכנז ליקוט מענות קודש פראנקפורט, י ד י א כסלו ניסן גרמני' יום הבהיר ה'תנש א קובץ א' ]ט[ תשורה משמחת תשורה הנישואין משמחת

ליקוט קובץ כתבי תורתיד קודש אשכנז ליקוט מענות קודש פראנקפורט, י ד י א כסלו ניסן גרמני' יום הבהיר ה'תנש א קובץ א' ]ט[ תשורה משמחת תשורה הנישואין משמחת ליקוט קובץ כתבי תורתיד קודש אשכנז ליקוט מענות קודש פראנקפורט, י ד י א כסלו ניסן גרמני' יום הבהיר ה'תנש א קובץ א' ]ט[ תשורה משמחת תשורה הנישואין משמחת הבר מצוה של של י הת' שניאור זלמן שניאורוחנה זלמן שי'

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

מפתח ההספדים-חלק ראשון

מפתח ההספדים-חלק ראשון מ פ ת ח ההספדים הנמצאים והנזכרים בספרי בית אוצר הספרים ד ק ה ל וינא הועתק והוכנס לאינטרנט www.hebrewbooks.org ע"י חיים תשס ט על ידי ד ו ב ע ר וואכשטיין רוינא תרפ ב בדפויז הלפרן ושותפיו, מה. ז שביעי רהוב

קרא עוד

בס"ד טבלת הפרשיות וההפטרות

בסד טבלת הפרשיות וההפטרות & טבל הפרשיו וההפטרו מייח לנהוג ברץ ישרל, ין בה הייחו לריכים ולהפטרו הנהוגים בחו"ל. יש לשים לב להערו שלחר הטבלה. לעניין ההפטרו, הטבלה מייח למנהגי עדו הפרדים, השכנזים והימנים. הפרדים מומנים ב-', השכנזים

קרא עוד

גלגל הזמן PRESENT-TENSE PAST - או משפ. כהן - כתבה ותיעדה אלישבע רוזנבוים כשהייתי קטנה חשבתי שהשואה הייתה פעם, לפני יובלות. כמו התנ"ך, חורבן הבית הראשו

גלגל הזמן PRESENT-TENSE PAST - או משפ. כהן - כתבה ותיעדה אלישבע רוזנבוים כשהייתי קטנה חשבתי שהשואה הייתה פעם, לפני יובלות. כמו התנך, חורבן הבית הראשו גלגל הזמן PRESENT-TENSE PAST - או משפ. כהן - כתבה ותיעדה אלישבע רוזנבוים כשהייתי קטנה חשבתי שהשואה הייתה פעם, לפני יובלות. כמו התנ"ך, חורבן הבית הראשון והשני ויוון העתיקה וכל ההיסטוריה. "יובלות" היה בשבילי

קרא עוד

העונה ה באך מחייך

העונה ה באך מחייך העונה ה 26 2009-2010 באך מחייך הקאמרטה הישראלית ירושלים מייסד ומנהל מוסיקלי: אבנר בירון מלחין הבית: יוסף ברדנשווילי אורח כבוד: סר ג'יימס גאלווי חברי התזמורת *נגן ראשי כינור ראשון ארנולד קוביליאנסקי* כרמלה

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

שיעור 1

שיעור 1 שיעור קצב גדילת פונקציות אנחנו בודקים את היעילות האסימפטותית של האלגוריתם, כיצד גדל זמן הריצה כאשר גודל הקלט גדל ללא גבול. בדר"כ אלגוריתמים עם "סיבוכיות" ריצה טובה יותר יהיו יעילים יותר מלבד לקלטים קצרים

קרא עוד

1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל

1 גזרת חסרי פהפ נ' )חפנ( וגזרת חסרי פהפ י)צ( )חפי)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פהפ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל 1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל ים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל את צורתו ה'רגילה'. בנק הזמן )המקור אינו ידוע, תודה לגלי

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

Min-Ad: Israel Studies in Musicology Online, Vol. 13, Ido Abravaya, J.S. Bach's Wedding Quodlibet, BWV 524 תרגימא ליהודית עידו אברבאיה יהודית

Min-Ad: Israel Studies in Musicology Online, Vol. 13, Ido Abravaya, J.S. Bach's Wedding Quodlibet, BWV 524 תרגימא ליהודית עידו אברבאיה יהודית תרגימא ליהודית עידו אברבאיה יהודית כהן, מאושיות המוסיקולוגיה והחינוך המוסיקלי הגבוה בישראל, ומהדמויות הסימפטיות ביותר בתחום, היתה לי תמיד בבחינת אורים ותומים. ההיכרות ושיתוף הפעולה בינינו נמשכות זה שנים

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

תזכורת לימים האחרונים דסוכות תשע"ט הרב לוי יצחק גרליק SICHOSACADEMY.ORG בס"ד. ערב חג הסוכות תשע"ט לכב' ק"ק אנ"ש שי' שע"י האיחוד האירופאי בריסל ו- virt

תזכורת לימים האחרונים דסוכות תשעט הרב לוי יצחק גרליק SICHOSACADEMY.ORG בסד. ערב חג הסוכות תשעט לכב' קק אנש שי' שעי האיחוד האירופאי בריסל ו- virt בס"ד. ערב חג הסוכות תשע"ט לכב' ק"ק אנ"ש שי' שע"י האיחוד האירופאי בריסל ו- virtual community at sichosacademy.org תזכורת לימים האחרונים דחג הסוכות, זמן שמחתינו, תשע"ט הנסיון הראה, שכדאי שכל ערב, הבעה"ב

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

קיצור שולחן ערוך סימן קכח

קיצור שולחן ערוך סימן קכח הלכה יומית הלכות שבת ומועד הלכות ברכות ונטילת ידיים עיון ת פילה - ביאור תפילת שמונה עשר ה מושגים ביהד ות - בנושא תפילה ובית כנסת "נמשלה התורה למים מה מים יורדים טיפין טיפין עד שנעשים נחלים כך האדם לומד

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF>

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF> אבחון טרום ההשרשה אלכס סימון פרופ' מחלקת נשים ויולדות היחידה להפריה חו ץ גופית בית החולים הדסה חלק מהתמונות והאיורים במצגת זו נלקחו מספרים ואתרים באינטרנט והשימוש בהם נעשה למטרות לימוד בלבד. כל הזכויות

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

היסטוריונים גרמנים מול גולדהאגן אברהם ברקאי בספרות המחקר ההיסטורי יש תקדימים מעטים מאוד לתהודה הציבורית הרחבה שעורר ספרו של דניאל יונה גולדהאגן מיד עם

היסטוריונים גרמנים מול גולדהאגן אברהם ברקאי בספרות המחקר ההיסטורי יש תקדימים מעטים מאוד לתהודה הציבורית הרחבה שעורר ספרו של דניאל יונה גולדהאגן מיד עם היסטוריונים גרמנים מול גולדהאגן אברהם ברקאי בספרות המחקר ההיסטורי יש תקדימים מעטים מאוד לתהודה הציבורית הרחבה שעורר ספרו של דניאל יונה גולדהאגן מיד עם הופעתו בראשית התחיל בארה"ב, 1. 1996 הוויכוח בין ההיסטוריונים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

בימה לדיון בין התמימים ואנ"ש להגברת הלימוד והעיון בשיחות תנש"א תשנ"ב גליון ה דבר מלכות ש"פ תולדות תשנ"ב יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

בימה לדיון בין התמימים ואנש להגברת הלימוד והעיון בשיחות תנשא תשנב גליון ה דבר מלכות שפ תולדות תשנב יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד בימה לדיון בין התמימים ואנ"ש להגברת הלימוד והעיון בשיחות תנש"א תשנ"ב גליון ה דבר מלכות ש"פ תולדות תשנ"ב יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד ב"ה תוכן ההחלטה התקיפה: לגלות יחידה שבנפש / עמ' 4 יומן

קרא עוד

תפקידה של האנטישמיות בהרחקת סטודנטים לא-ארים בלה בודו "המטרה הושגה! לא עוד יהודים באוניברסיטאות גרמניות," הכריזה בשלהי 1938 הכותרת הראשית בע

תפקידה של האנטישמיות בהרחקת סטודנטים לא-ארים בלה בודו המטרה הושגה! לא עוד יהודים באוניברסיטאות גרמניות, הכריזה בשלהי 1938 הכותרת הראשית בע תפקידה של האנטישמיות בהרחקת סטודנטים לא-ארים 1945-1933 בלה בודו "המטרה הושגה! לא עוד יהודים באוניברסיטאות גרמניות," הכריזה בשלהי 1938 הכותרת הראשית בעיתון המרכזי של הסטודנטים הנאצים,.Die Bewegung מחבר

קרא עוד

Untitled

Untitled 2 אגודת הסטודנטים, בן-גוריון 3 פתרון מבחן מועד ב', חדו"א 2 להנדסת חשמל, סמסטר ב', תשע"ו שאלה : א הטור המגדיר את fx הוא טור טלסקופי. הסכומים החלקיים של טור זה הם S n x n k kxe kx k xe k x nxe nx x fx lim

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

בחינה מספר 1

בחינה מספר 1 תוכן העניינים בחינה מספר 1 4 אלגברה: 4 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: בחינה מספר 6 אלגברה: 6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: 7 בחינה מספר 3 8 אלגברה: 8 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: 9 בחינה מספר 41 אלגברה: 01 חשבון

קרא עוד

הלכות מגילה ופורים טעקסט 2.doc

הלכות מגילה ופורים טעקסט 2.doc יד שבט l L טו שבט המשך סימן תרפה סדר ד' פרשיות לעיל סימן קל"ז סעיף ה') (ועיין טז שבט המשך סימן תרפה סדר ד' פרשיות הגה: ואם אי אפשר להם לבוא מכל מקום יזהרו לקרותם בנגינתם ובטעמם (מצא כתוב): יז שבט הגה:

קרא עוד

ביאלס.indd

ביאלס.indd האתיקה הנאצית: מבצעי פשעים שמצפונם נקי מאמר זה דן ברציונל של האתיקה הנאצית ובהתניה המוסרית של מבצעי פשעים נאצים. התניה זו נועדה לפתח מעין "מצפון אתני" מצפון המוגבל במחויבויות המוסריות רק לבני קהילת הגזע

קרא עוד

דעת - אתר לימודי יהדות ורוח * ' ן על השמינית ן שנת תשמ"ו - השמינית במחזור הלבנה ניתוח היסודות הרעיוניים

דעת - אתר לימודי יהדות ורוח * '  ן על השמינית ן שנת תשמו - השמינית במחזור הלבנה ניתוח היסודות הרעיוניים ן על השמינית ן שנת תשמ"ו השמינית במחזור הלבנה ניתוח היסודות הרעיוניים של הלוח העברי. יעקב לויבגר מהנדס **. * * בס"ד, תלאביב, בחודש האביב, שנת "ושמואל בקוראי שמו" מ,~ 1 ר 91 1,1~1 )תהילים צ"לו(. סר חז"ל

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

פיוטים לשמחת תורה מתוך סידור לכל השנה כמנהג טרוייש (Troyes) וחיבורים בהלכה ירושלים,מכון שוקן למחקר היהדות, ספר כגון זה היה מצוי בבית היה

פיוטים לשמחת תורה מתוך סידור לכל השנה כמנהג טרוייש (Troyes) וחיבורים בהלכה ירושלים,מכון שוקן למחקר היהדות, ספר כגון זה היה מצוי בבית היה 266 18. פיוטים לשמחת תורה מתוך סידור לכל השנה כמנהג טרוייש (Troyes) וחיבורים בהלכה ירושלים,מכון שוקן למחקר היהדות, 19523 ספר כגון זה היה מצוי בבית היהודי בצרפת. הטקסט המרכזי: סידור לכל השנה ומסביבו ספרי

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9 שאלה מספר 1 ביו-סטטיסטיקה למתקדמים פתרון תרגיל מספר 6 מבחן Kruskal Wallis )1( בהנחה שמדובר בשלושה מדגמים בלתי תלויים נבחן האם יש הבדל בין הטיפולים. לחץ דם סיסטולי בטיפול 1 בטיפול בטיפול סה "כ טווח דרגות

קרא עוד

Eruvin Daf 41 9 Av in Bayit Sheni and Today עירובין מא ט' באב בזמן בית שני ובימינו

Eruvin Daf 41 9 Av in Bayit Sheni and Today עירובין מא ט' באב בזמן בית שני ובימינו זכריה פרק ז (א) ו י ה י בּ שׁ נ ת אַר בּ ע ל ד ר י ו שׁ ה מּ ל ך ה י ה ד ב ר י ק ו ק א ל ז כ ר י ה בּ אַר בּ ע ה ל ח ד שׁ ה תּ שׁ ע י בּ כ ס ל ו: (ב) ו יּ שׁ ל ח בּ ית א ל שׂ ר א צ ר ו ר ג ם מ ל ך ו א נ שׁ יו ל ח לּוֹת א

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח תכנות דינמי פרק 6, סעיפים -6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח בסוף את הטוב ביותר. סכום חלקי sum) (subset הקלט: סדרה

קרא עוד

. " : ] [ :. " (. ( " [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. " : [. (

.  : ] [ :.  (. (  [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :.  : [. ( . : ] [ :.. : : : : : :. : ' ) ) : ' : :' : : [ [. ) [ : '. : :. :. [ ) :. :. :. :. :. : [. [ :. :. : [. :. :. :. : [. :. : [. :. :. ) ( :. : [ : [. [ ' :. : '. :. ' : [. : '. :. :. [. ) (. [ :. :. [ :.

קרא עוד

הרב

הרב בס"ד 18:35 19:33 18:51 19:01 עלון שבועי בית גמליאל פרשת כי תבוא כ"א אלול תשע 8/9/12 גיליון מס' "ב כי תבוא כניסת שבת יציאת שבת מנחה באמצ"ש ערבית באמצ"ש דבר תורה / הרב "והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה ' אלוהיך

קרא עוד

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג 2 2200 באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג 1993 334 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס 15), (ועדה לקביעת יחידת המימון), התשנ ג-

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - YL-05.ppt

Microsoft PowerPoint - YL-05.ppt מבוא למחש ב ב שפת C הרצאה 5: לולאות מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקנשטיין ז"ל, איתן אביאור וסאהר אסמיר עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב". עודכן ע"י דן רביב. עדכון אחרון: מרס 2015 יחיאל קמחי נכתב

קרא עוד

טבור, גיליון מספר , נעמה יגר-פלוס, התיקונים בדת בראשית המאה ה- 19 נעמה יגר-פלוס "ויתחלק העם לשתי מחלקות": התיקונים בדת בראשית המאה ה- 19 לראשית

טבור, גיליון מספר , נעמה יגר-פלוס, התיקונים בדת בראשית המאה ה- 19 נעמה יגר-פלוס ויתחלק העם לשתי מחלקות: התיקונים בדת בראשית המאה ה- 19 לראשית נעמה יגר-פלוס "ויתחלק העם לשתי מחלקות": התיקונים בדת בראשית המאה ה- 19 לראשיתה של התנועה לתיקונים בדת בגרמניה, שהתמסדה בשנות ה- 40 של המאה ה- 19 והצליחה להתפשט מערבה עד ארה"ב, יסודות בתופעת התיקונים בדת,

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

<E7F0E5EBE420F4F0E9EEE92E696E6464>

<E7F0E5EBE420F4F0E9EEE92E696E6464> קונטרס מאי חנוכה ביאורים ועיונים במהות ועניני ימי החנוכה מתורתו של הוד כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זיע"א טעמו וראו כי טוב הננו לבשר לקהל קוראינו כי ניתן להרשם כמנויים על הקובץ השבועי - לקראת

קרא עוד

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים שאלה : ה אי x] : R4[ x] R4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי ( ax bx cx d) bx ax cx c )3 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים המרחבים העצמיים והפולינום המורכב מוקטורים עצמיים של R [ [x האופייני של מצאו בסיס של 4

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

המקרא והמזרח הקדום

המקרא והמזרח הקדום המקרא והמזרח הקדום הקינות הפולחניות השומריות: בין היסטוריה, זיכרון ותאולוגיה אורי גבאי הקדמה: ספרות הקינות המסופוטמית הקדומה ספרות הקינות ממסופוטמיה הקדומה כוללת כמה סוגות, ביניהן קינות אישיות, הכתובות

קרא עוד

תפילות ראש חודש הלכות מפתח ההלכות תכא. קריאת 'ובראשי חדשיכם' קודם פסוקי דזמרה. תכב. סדר התפילה והלל בראש חודש. תכג. סדר קריאת התורה בראש חודש. תכה. די

תפילות ראש חודש הלכות מפתח ההלכות תכא. קריאת 'ובראשי חדשיכם' קודם פסוקי דזמרה. תכב. סדר התפילה והלל בראש חודש. תכג. סדר קריאת התורה בראש חודש. תכה. די תפילות ראש חודש הלכות מפתח ההלכות תכא. קריאת 'ובראשי חדשיכם' קודם פסוקי דזמרה. תכב. סדר התפילה והלל בראש חודש. תכג. סדר קריאת התורה בראש חודש. תכה. דיני ראש חודש שחל להיות בשבת. תכו. ברכת הלבנה וזמנה.

קרא עוד

Microsoft Word - c_SimA_MoedA2006.doc

Microsoft Word - c_SimA_MoedA2006.doc מבוא למדעי המחשב בחינת מועד א', סמסטר א' תשס"ו,..006 מרצה: מתרגלת: גב' יעל כהן-סיגל. גב' ליאת לוונטל. משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות:. יש לענות על כל השאלות.. קראו

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

ב"ה גיליון 30 תשרי תשע"ב מעיינותיך רבעון למחשבת חב"ד ראש השנה הרב יצחק גינזבורג יום כיפור הרב יואל כהן חג הסוכות הרב יוסף דוב סולובייצ'יק זצ"ל שמחת תו

בה גיליון 30 תשרי תשעב מעיינותיך רבעון למחשבת חבד ראש השנה הרב יצחק גינזבורג יום כיפור הרב יואל כהן חג הסוכות הרב יוסף דוב סולובייצ'יק זצל שמחת תו ב"ה גיליון 30 תשרי תשע"ב מעיינותיך רבעון למחשבת חב"ד ראש השנה הרב יצחק גינזבורג יום כיפור הרב יואל כהן חג הסוכות הרב יוסף דוב סולובייצ'יק זצ"ל שמחת תורה אסי שפיגל 3 2 תוכן העניינים זמני ואופני התשובה כ"ק

קרא עוד

Bar Ilan syllabus on Strategy 2008

Bar Ilan syllabus on Strategy 2008 בר-אילן אוניברסיטת המשולב למדעי החברה החוג ניהולית ותעשייתית בסביבה עתירת טכנולוגיה ואינטרנט אסטרטגיה ב 74-601 601-01 א + 74-601 601-01 קנת רון פרופ' יוסי רענן ד"ר תשס"חחחח קיץ, סמסטר הקורס: מטרת הקורס

קרא עוד

הגנה - שקפי תרגול

הגנה - שקפי תרגול תרגול 9 סיסמאות חד פעמיות הגנה במערכות מתוכנתות )הגנה ברשתות( חורף תשע"ז 1 תזכורת בקרת כניסה אימות זהות המשתמש למניעת התחזות קבלת שירות שהתוקף אינו זכאי לו קבלת גישה למידע פרטי ולביצוע פעולות בד"כ נעשה

קרא עוד

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט - 2012 אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה אזרחים יקרים, הקמתה של מדינת

קרא עוד

קובץ הערות התמימים ואנ"ש הערות וביאורים בתורת כ"ק אדמו"ר שליט"א יום הבהיר יו"ד שבט ה'תשע"ט יוצא לאור על ידי תלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש מאנטר

קובץ הערות התמימים ואנש הערות וביאורים בתורת כק אדמור שליטא יום הבהיר יוד שבט ה'תשעט יוצא לאור על ידי תלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש מאנטר קובץ הערות התמימים ואנ"ש הערות וביאורים בתורת כ"ק אדמו"ר שליט"א יום הבהיר יו"ד שבט ה'תשע"ט יוצא לאור על ידי תלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש מאנטרעאל תחת נשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א הערות התמימים ואנ"ש

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז' 1. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. פתרון לחידו

פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז' 1. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. פתרון לחידו פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז'. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. לחידות גפרורים יש לעיתים פתרונות רבים. אנו הצענו במחוון אחד: ישנו

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

Microsoft Word - òéúåï îúîèé÷ä 1.doc

Microsoft Word - òéúåï îúîèé÷ä 1.doc ילדים יקרים בשעה טובה יוצא לדרך עיתון מתמטיקה בית ספרי. זהו רעיון חדש בבית ספרנו אותו הגו צוות מתמטיקה והוא מוקדש במיוחד לכם ולהנאתכם. מקווה אני כי תמצאו בו עניין ותהינו ממנו במהלך חופשת החנוכה. להתראות

קרא עוד

חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017

חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017 חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017 טעימה חבילות שי ומתנות הינה חברת בת בנורית מוצרי פרסום.התחלנו את דרכינו לפני יותר משלושה עשורים ובקטלוג זה נשמח להציג בפניכם את מגוון חבילות שי, מתנות,

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - הבדלים מגדריים במתמטיקה אפי 2013 סופי_.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - הבדלים מגדריים במתמטיקה אפי 2013 סופי_.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] חברתי- בין בנים לבנות בהישגים במבחנים מערכתיים בחינת מגמות והתאמת הנתונים למודלים שונים של יואל רפ, בין-מגדריים עינת נוטע-קורן, ענבל רון-קפלן, אימאן עואדיה, ענר רוגל, הדס גלברט, אמג'ד בשארה פברואר 2013

קרא עוד

סוד פורים חג פורים ומגילת אסתר על פי חכמת הקבלה

סוד פורים חג פורים ומגילת אסתר על פי חכמת הקבלה סוד פורים חג פורים ומגילת אסתר על פי חכמת הקבלה Michael Laitman The Secret of Purim The inner meaning of Purim and the story of Esther according to the wisdom of Kabbalah Copyright 2017 by Laitman Kabbalah

קרא עוד

catalog

catalog קטלוג בוכנות 1 פרופיל חברה חב' ש.ג הידראוליקה פעילה כ שנה, מתמחה במערכות הידראוליות ופנאומטיות. במשך שנות פעילותה הרבות צברה ניסיון רב במתן פתרונות בתעשייה. הפתרונות משולבים הידראוליקה, מכאניקה, מסגרות

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

Shabbat Sunset According to Rabbeinu Tam שבת לד-לה שקיעת החמה ע"פ שיטת ר"ת

Shabbat Sunset According to Rabbeinu Tam שבת לד-לה שקיעת החמה עפ שיטת רת פסחים דף צד. הרקיע זריחה מזרח כמה מהלך אדם בינוני ביום - עשר פרסאות, יום = 12 שעות = 720 דקות = 40 מיל = 10 פרסאות 1 מיל = 18 דקות ומעלות השחר עד הנץ החמה ארבעת מילין, משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים ארבעת

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד