<4D F736F F D20F7E5E1F520EEF1EBED20F9EC20E7E5E5E320E0F0E0ECE9F1E8E9FA20F1E1E9E1FAE9FA20202E646F63>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20F7E5E1F520EEF1EBED20F9EC20E7E5E5E320E0F0E0ECE9F1E8E9FA20F1E1E9E1FAE9FA20202E646F63>"

תמליל

1 הערכת ביצועים סביבתיים כתבה: נגה לבציון נדן תחום איכות הסביבה הפך להיות ערך חברתי חשוב, הרבה מעבר לפתרונות טכנולוגים נקודתיים, כפי שהיה בעבר. יותר ויותר עסקים מבינים היום, כי לכל פעילות עסקית יש השלכה סביבתית, החל משימוש יום יומי בחשמל או במים וכלה בניהול פסולת מסוכנת, כך שלמעשה לא ניתן עוד להפריד בין אחריות חברתית כוללת של פירמה לבין האחריות הסביבתית. יצירת כלים להטמעת המחויבות לסביבה כחלק מהאסטרטגיה העסקית, גישה יזמית בצמצום ההשפעות הסביבתיות ואימוץ נורמות בינלאומיות לניהול איכות הסביבה הם הבסיס להבטחת התנהלות סביבתית אחראית של החברה. תחום איכות הסביבה הינו תחום מורכב, והשפעותיו רחבות היקף. יישום האחריות בתחום זה דורש מהחברות ניהול מקצועי והשקעות כספיות מהותיות. לפיכך, תחום איכות הסביבה הינו התחום היחידי בדירוג בו יועסק אנליסט לבחינת ההשפעות הסביבתיות של החברה. מתוך מודעות להבדלים ברמות ההשפעה הסביבתית של חברות שונות בענפי פעילות שונים, הקריטריונים בנושא איכות הסביבה והניקוד המיוחס להם משתנים בהתאם למידת ההשפעה הסביבתית של הסקטור אליו משתייכת החברה. הערכת החלקים בדבר הביצועים הסביבתיים והדיווח הסביבתי (ברמות השפעה גבוהה ובינונית) מבוצעת על ידי אנליסטית סביבתית - נגה לבציון- נדן. לבציון נדן היא כלכלנית סביבתית בעלת תואר שני במדיניות וכלכלה סביבתית מ- LSE (London School of Economics and political Sciences) ובוגרת הטכניון באדריכלית נוף. היא מייעצת ומלווה גופים פיננסים ומחקריים בהפנמת הבנה כלכלית של סיכונים והזדמנויות סביבתיים. הערכת האנליסטית של החברות הציבוריות מבוססת על ניתוח סביבתי כלכלי של החברה בהשוואה לענף הפעילות שלה ולחברות דומות בארץ ובעולם, לרבות בחינת התמודדות החברה עם סיכונים והזדמנויות סביבתיים. החברות מופיעות לפי סדר א"ב 1 מעלה עסקים מנהיגים אחריות חברתית; רח' קהילת ונציה 12 תל אביב 69400

2 אורמת תעשיות בע"מ השפעה גבוהה אנרגיה תמצית תאור החברה: החברה עוסקת באמצעות החברות הבנות שלה בתחום האנרגיה החלופית, בעיקר גיאותרמית. הקבוצה מפתחת, מתכננת, מקימה, רוכשת, מחזיקה ומפעילה תחנות כח המפיקות אנרגיה "ירוקה" משדות גיאותרמיים, וכן מתכננת ומקימה תחנות כח המפיקות אנרגיה ממקורות אנרגיה חלופיות אחרות. בנוסף, לחברה החזקות במספר חברות אחרות העוסקות בתחומים אחרים, שהעיקרית בהן הינה OPTI CANADA העוסקת בהשבחת דלק כבד, 1 בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה החברה. ניתוח האנאליסטית הסביבתית נערך על הנתונים אשר הגישה חברת אורמת לגבי מפעל הייצור ביבנה. זאת מכיוון ושאלות לגבי צריכה ופליטות אינן ישימות לתחנת הכח הגיאותרמית אשר בבעלות אורמת תעשיות. עם זאת, מאחר וכלל פעילות קבוצת אורמת תעשיות: הפקת אנרגיה מתחדשת ללא תרומה לאפקט החממה, מוגדרת כפעילות בעלת השפעה סביבתית חיובית ביותר, (תחנות הכח הגיאותרמיות של אורמת אינן פולטות דבר לאוויר והנוזל הגיאותרמי המשמש כמקור החום, מוכנס בחזרה בסוף התהליך לאדמה. לכן, אין בתחנות אלה פליטות ושפכים והן מייצרות חשמל ולא צורכות חשמל. בנוסף לכך כל תחנת כח גיאותרמית מחליפה תחנת פחם קונוונציונלית ולכן חוסכת פליטות משמעותיות של (.CO2 לכן, בתחום ניטור גזי חממה וזיהום אויר ניתן ניקוד על כך. הסביבתיים ביחס למפעל הייצור: ניקוד מלא ניתן למדידות הבאות: צריכת אנרגיה לפי מקור (קיימת מדידה נפרדת לחשמל, סולר וגפ"ח), צריכת מים, פינוי פסולת מסוכנת. שפכים: חברת אורמת אינה פולטת שפכים מאחר ומדובר במערכת סגורה, גזי חממה וזיהום אויר לא הוגשו נתוני ניטור במבנה ביבנה אך מהנתונים שהוגשו על ידי החברה בעזרת הטורבינות שברשותה, פעילותה תורמת הן להפחתת גזי חממה והן להפחתת זיהום האויר מאנרגיה פוסילית:,2005 משנת 1985 ועד סוף אורמת הקימה ברחבי העולם תחנות כח גאוטרמיות המספקות 85. MW עד סוף בסה"כ כ- MW 800 חשמל. מתוכן, התחנות שהוקמו ב מספקות כ- 2005, ייצור החשמל בתחנות שהוקמו ע"י אורמת חסך 25 מיליון טון של פליטות CO2 לאוויר + 12 מיליון טון של צריכת פיול פוסילי (בהשוואה לתחנות כח קונבנציונליות על בסיס פחם). מאחר ולא היו אירועי שפך של כמויות משמעותיות של דלקים וכימיקלים ניתן ניקוד מלא על סעיף זה 2 1

3 ניתן ניקוד מלא על הצהרת אורמת כי בשנת 2005 לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה בשנת 2005 כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה. הבהרה: הניתוח התבצע על בסיס הנתונים שהועברו על ידי החברה. מאחר וזאת השנה הראשונה בה החברות נדרשו להציג נתונים מפורשים על ביצועיהם הסביבתיים, הניקוד ניתן בהתאם להיקף הגשת הנתונים. בשנים הבאות הדרוג יעשה על פי שיפור ברמת הביצועים. הערכת מדידת ביצועים: 9.5 נקודות מתוך 10 נקודות 12. דיווח סביבתי בשנת 2005 אורמת תעשיות בע"מ לא פירסמה דו"ח סביבתי 3 מעלה עסקים מנהיגים אחריות חברתית; רח' קהילת ונציה 12 תל אביב 69400

4 אי סי אי טלקום השפעה בינונית - אלקטרוניקה ציוד ומערכות תמצית תאור החברה: חברת אי. סי. איי. עוסקת בתכנון יצור, שיווק ושירות של מוצרים בתחום התקשורת. החברה מציעה פתרונות רשת משולבים של מערכות תקשורת ותמסורת, המאפשרות למפעילי הרשת לספק שירותים באופן יעיל ותחרותי. מוצרי החברה מציעים הרחבת קיבולת, גמישות ואמצעי שליטה לצורך ניצול טוב יותר של מערכות תקשורת, נתונים ומערכות 2 משולבות. ביצועים כחברה בתחום התקשורת והטלקומוניקציה השפעותיה הסביבתיות מצומצמות: נדרש מהם לנטר את צריכת החשמל והשימוש במים. ניתן ניקוד מלא על מדידת הנתונים של צריכת החשמל והמים. ניתן ניקוד מלא על הצהרתה של אי סי אי טלקום כי לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה בשנת 2005 כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה. הבהרה: הניתוח התבצע על בסיס הנתונים שהועברו על ידי החברה. מאחר וזאת השנה הראשונה בה החברות נדרשו להציג נתונים מפורשים על ביצועיהם הסביבתיים, הניקוד ניתן בהתאם להיקף הגשת הנתונים. בשנים הבאות הדרוג יעשה על פי שיפור ברמת הביצועים. הערכת מדידת ביצועים: 7.5 נקודות (ניקוד מלא) דיווח סביבתי בשנת 2005 אי סי אי טלקום לא פירסמה דו"ח סביבתי 4 2

5 אינטל ישראל השפעה גבוהה - כימיה תמצית תאור החברה: הוא תאגיד בינלאומי אמריקאי, אשר ידוע בעיקר כמתכנן ויצרן של מיקרו מעבדים (החל משנת ומתמחה במעגלים משולבים. כמו כן, אינטל מייצרת כרטיסי רשת, מערכות שבבים ללוחות אם, והתקנים (1971 אחרים. לאינטל פרויקטי מחקר מתקדמים בכל ההיבטים של ייצור מוליכים למחצה, כולל.MEMS מספר העובדים באינטל כיום (2005) עומד על 3 91,000 איש. מניתוח האנליסטית הסביבתית ובדיקת הדוח של אינטל, עולה כי החברה מודדת ומנטרת את השפעותיה בצורה כמעט מלאה. אינטל ישראל מצהירה על הישגים משמעותיים בתחום שיפור הביצועים בשנים האחרונות הכוללים: כ- 50% מהמים המשמשים לייצור ממוחזרים, הפחתה ב- 45% מכלל הפסולת הכימית הממוחזרת וכן צמצום של 60% בפסולת. ניקוד מלא ניתן למדידות הבאות: צריכת אנרגיה לפי מקור, צריכת מים, פליטת זיהום אויר, פליטת גזי חממה, פינוי פסולת מסוכנת ומדידת מרכיבי האוזון במערכת. במדידת השפכים מאחר ונמדד ריכוז השפכים ולא הכמויות - ניתן ניקוד חלקי (90%). מאחר ולא היו אירועי שפך כולל של כמויות משמעותיות של דלקים וכימיקלים ניתן ניקוד מלא על סעיף זה. ניתן ניקוד מלא מאחר ואינטל הצהירה כי בשנת 2005 לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה בשנת 2005 כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה. הבהרה: הניתוח התבצע על בסיס הנתונים שהועברו על ידי החברה. מאחר וזאת השנה הראשונה בה החברות נדרשו להציג נתונים מפורשים על ביצועיהם הסביבתיים, הניקוד ניתן בהתאם להיקף הגשת הנתונים. יעשה על פי שיפור ברמת הביצועים. בשנים הבאות הדרוג הערכת מדידת ביצועים: נקודות מתוך 10 נקודות דיווח סביבתי: בשנת 2005 חברת אינטל ישראל לא הפיקה דו"ח סביבתי מקומי. בדיקת האנליסטית הסביבתית אינה יכולה להסתמך על הדו"ח של החברה העולמית. לא ניתן ניקוד על סעיף זה. ראוי לציון כי אינטל העולמית מוכרת כחברה מובילה בתחום הדיווח הסביבתי והשקיפות לציבור. הדו"ח השנתי הסביבתי (אשר נגיש להורדה באינטרנט) נכתב בהתאם לדרישות ה- 4 GRI המקובלות בעולם. הדו"ח אומנם כולל את נתוני ישראל אך אין בו מידת פירוט לפעילות בישראל המאפשרת ניתוח Global Report Initiative reporting.org 5 מעלה עסקים מנהיגים אחריות חברתית; רח' קהילת ונציה 12 תל אביב 69400

6 איתוראן איתור ושליטה השפעה בינונית אלקטרוניקה ציוד ומערכות יצור ושירות תמצית תאור החברה: החברה בעצמה ובאמצעות חברות בנות, מספקת שירותים מונחי איתור הכוללים מניעת גניבות של כלי רכב, שירותי איתור ומעקב אחרי כלי רכב גנובים, כמו גם מוצרי תקשורת אלחוטית המקושרים לשירותי איתור נייחים ויישומים נוספים. הקבוצה מציעה איתור נכסים ניידים, שירותי ניהול ושליטה לרכבים, מטען, אבטחת אישים, מוצרים לזיהוי באמצעות תדרי רדיו למספר מטרות כולל קריאת מרחק אוטומטית, גביית אגרה אלקטרונית, אבטחה באמצעות חתימות אלקטרוניות ותחנות שקילה אלקטרונית. נכון לנוב' 2005 מספקת החברה את שירותי האיתור שלה בישראל, ברזיל, ארגנטינה וארצות הברית ומוכרת את מוצריה בארצות אלו וכן בסין ובדרום קוריאה. בספט' 2005 הועברה מתכונת דיווחי החברה לדיווח על פי כללי הרישום הכפול, לאחר שרישום מניות החברה למסחר בבורסת הנאסד"ק בניו יורק נכנס לתוקף. 5 בכך הפכה החברה לחברה דואלית. חברת איתוראן לא הייתה מעוניינת לחשוף נתונים על ביצועיה הסביבתיים, ולפיכך לא קיבלה אלה. 4.7 נקודות בסעיפים החברה קיבלה ניקוד על הצהרתה כי בשנת 2005 לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה. הערכת מדידת הביצועים: 2.8 נקודות דיווח סביבתי חברת איתוראן לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי בשנת

7 תמצית תאור החברה: אלביט מערכות השפעה בינונית - אלקטרוניקה ציוד ומערכות החברה פועלת בתחום פרוייקטי השבחת פלטפורמות צבאיות מוטסות, יבשתיות וימיות ובפרוייקטים לפיתוח ויצור של מערכות משולבות עתירות תוכנה. כמו כן עוסקת החברה בתכנון, פיתוח, יצור, שילוב ושיווק של מערכות ומוצרים אלקטרוניים ואלקטרו אופטיים מתקדמים עתירי תוכנה בתחום הצבאי ונגזרותיו ובמתן תמיכה ושירותים למוצרים ומערכות אלה. החברה מספקת פתרונות לציוד מתוצרת מערבית ומזרחית כאחד. החברה מעורבת בפיתוח וייצור מערכות אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות במספר פרוייקטים מובילים בארץ ובעולם בתחומים כגון: שליטה בקרה ותקשורת - יבשה וים, בקרת אש, מפה דיגיטלית, ראיית לילה, מערכות כינון ותצוגה המותקנות על קסדת הטיס, מערכות לעיבוד ותצוגת נתונים, חימוש מונחה, מטוסים ללא טייס, סימולטורים ממוחשבים, מערכות תקשורת, מוצרי הדמאה תרמית, מוצרי לייזרים, מערכות אופטיות לחלל, מערכות צילום אוירי, מערכות תקשורת אופטית, 6 מוצרי אבטחה ומערכות הינע. מניתוח האנליסטית הסביבתית ובדיקת הדו"ח של אלביט מערכות עולה כי החברה מודדת ומנטרת את השפעותיה, אך בצורה לא מלאה. ניקוד מלא ניתן למדידות הבאות: צריכת אנרגיה לפי מקור (קיימת מדידה נפרדת לחשמל, סולר וגפ"מ), צריכת מים, פליטה של גזי חממה, שימוש בתרכובות הפוגעות בשכבת האוזון. אין נתונים לגבי פליטות של מזהמי אויר עיקריים לפי סוג ולכן אין ניקוד על חלק זה. ניתן ניקוד חלקי (90%) על נתונים במשקל ללא החלוקה לסיווג הנדרש. מאחר ולא היו אירועי שפך של כמויות משמעותיות של דלקים וכימיקלים ניתן ניקוד מלא על סעיף זה. ניתן ניקוד מלא על הצהרתה של אלביט כי בשנת 2005 לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה. הבהרה: הניתוח התבצע על בסיס הנתונים שהועברו על ידי החברה. מאחר וזאת השנה הראשונה בה החברות נדרשו להציג נתונים מפורשים על ביצועיהם הסביבתיים, הניקוד ניתן בהתאם להיקף הגשת הנתונים. בשנים הבאות הדרוג יעשה על פי שיפור ברמת הביצועים. הערכת מדידת ביצועים: 6.96 נקודות מתוך 7.5 נקודות. 12. דיווח סביבתי בשנת 2005 אלביט מערכות לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי 7 6

8 אלווריון השפעה בינונית תקשורת וטלקומינקציה תמצית תאור החברה: החברה עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות אלחוטיות בעלות טווח תדרים רחב. מוצרי החברה נותנים פתרונות חלופיים למערכות בהם קשה או בלתי יעיל לחווט קווים, כגון חיבור מודם. בנוסף, מציעה החברה מוצרים המאפשרים חיבור (קבוע או נייד) לתקשורת נתונים וטלפוניה אלחוטיים לרשתות תקשורת מחשבים מקומית,(LAN) לשימוש פנימי (בית/משרד) או חיצוני. מוצרי החברה מבוססים על טכנולוגית דילוג תדרים רחבת סרט ומשלימים את התקשורת הכבלית ותומכים בה. לחברה שני קווי מוצרים עיקריים: - BreezeNETPRO מוצר אינטרנט אלחוטי המאפשר לקשר כל מחשב נייד או נייח לרשת תקשורת מקומית, ו- BreezeLINK הפועל כמודם 7 אלחוטי. כחברה בתחום התקשורת והטלקומוניקציה השפעותיה הסביבתיות מצומצמות, ולפיכך נדרש מהחברה לנטר את צריכת החשמל והשימוש במים. אלווריון מודדת את צריכת החשמל אך לא את מים. ניתן ניקוד מלא על מדידת הנתונים של צריכת האנרגיה והשימוש בחשמל בלבד. ניתן ניקוד מלא הצהרתה של אלווריון כי בשנת 2005 לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה. הבהרה: הניתוח התבצע על בסיס הנתונים שהועברו על ידי החברה. מאחר וזאת השנה הראשונה בה החברות נדרשו להציג נתונים מפורשים על ביצועיהם הסביבתיים, הניקוד ניתן בהתאם להיקף הגשת הנתונים. בשנים הבאות הדרוג יעשה על פי שיפור ברמת הביצועים. הערכת מדידת ביצועים: 5.15 נקודות מתוך 7.5 נקודות. 12. דיווח סביבתי בשנת 2005 אלווריון לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי

9 אלתא מערכות השפעה בינונית: אלקטרוניקה ומערכות תמצית תאור החברה: אלתא מערכות בע"מ היא חברה בת של התעשייה האווירית לישראל, ואחת החברות המובילות בעולם במערכות אלקטרוניות צבאיות בתחום המכ"ם, התקשורת והלוחמה האלקטרונית. אלתא ממוקמת בעיר אשדוד וכוללת ארבעה מפעלים :מפעל מודיעין חזותי והמכ"ם (מיזם) - המתמחה בתכנון, פיתוח וייצור מערכות מכ"ם לצורכי מודיעין חזותי, סיור ותצפית, מיגון והגנה, הרכשת מטרות ובקרת אש; מפעל מערכות מודיעין אותות, לוחמה אלקטרונית ותקשורת (מעלות) - המתמחה בתכנון, פיתוח וייצור מערכות לוחמה האלקטרונית ותקשורת לצורכי מודיעין אותות (סיגינט, אלינט וקומינט), מיגון והגנה, לוחמה אלקטרונית, תקשורת נתונים ותקשורת לוויינית; מפעל מערכות התראה מוטסות (מתם) - המתמחה בתכנון, פיתוח וייצור מערכות מוטסות להתראה אווירית; מפעל טכנולוגיות המתמחה בפיתוח וייצור טכנולוגיות ליבה, מוצרי בסיס ומכלולים בתחומי מיקרוגל, אנטנות, משדרים, מעבדי אותות ומחשבים ועוד, ומערכות בדיקה. 8 מניתוח האנליסטית הסביבתית והבדיקה עולה כי אלתא מערכות מנטרת ומודדת רק חלק מהנתונים. ניתן ניקוד מלא על מדידת צריכת האנרגיה, צריכת מים ופסולת מסוכנת. לא ניתן ניקוד על פליטות שלא נמדדו: מדידת שפכים, מדידת שימוש בתרכובות בשכבת האוזון, פליטות של מזהמי אויר, פליטה של גזי חממה, ופליטות של זיהום אויר. מאחר ולא היו אירועי שפך של כמויות משמעותיות של דלקים וכימיקלים ניתן ניקוד מלא על סעיף זה. ניתן ניקוד מלא על הצהרת אלתא כי בשנת 2005 לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה. הבהרה: הניתוח התבצע על בסיס הנתונים שהועברו על ידי החברה. מאחר וזאת השנה הראשונה בה החברות נדרשו להציג נתונים מפורשים על ביצועיהם הסביבתיים, הניקוד ניתן בהתאם להיקף הגשת הנתונים. בשנים הבאות הדרוג יעשה על פי שיפור ברמת הביצועים. הערכת מדידת ביצועים: 5.7 נקודות מתוך 7.5 נקודות. דיווח סביבתי בשנת 2005 אלתא מערכות לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי 9 8

10 אפלייד מטיריאלס ישראל השפעה בינונית- אלקטרוניקה ציוד ומערכות תמצית תאור חברה: חברת אפלייד מטיריאלס מפתחת מערכות אשר מייצרות את רוב הצ`יפים החדשים בעולם ובשנת 2003 השיגה תשואה של 4.48 מיליארד דולר. אפלייד מטיריאלס בבורסה: סימול,AMAT ברשימת-,100 Nasdaq 9.S&P 500, Fortune 500 חברת אפלייד לא היתה מעוניינת לחשוף נתונים על ביצועיה הסביבתיים, ולפיכך לא קיבלה אלה. 4.7 נקודות בסעיפים החברה קיבלה ניקוד על הצהרתה כי בשנת 2005 לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה. הערכת מדידת הביצועים: 2.8 נקודות מתוך 7.5 נקודות 12. דיווח סביבתי חברת אפלייד לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי בשנת

11 אסם תמצית תאור החברה: השפעה בינונית - יצרנית מזון החברה הינה חברת האם המאגדת בתוכה את קבוצת חברות אסם. הקבוצה מתמקדת ביצור ושיווק מזון בלבד, ונמנית עם יצרני ומשווקי המזון הגדולים בישראל. הקבוצה פועלת בתחומי החטיפים, מרקים, מוצרי רטבים, פסטה, מאפה, עוגות מוכנות, שוקולד, דגני בוקר, תרכיזים, אבקות מתוקות, קפה, מוצרי בשר שימורים, ותחליפי בשר קפואים, סלטים ומוצרי בשר מצוננים, גלידות ועוד. לחברה הסכמים בלעדיים לשיתוף פעולה עם קבוצת נסטלה שוויץ, על הפצת מוצרי נסטלה בישראל באופן בלעדי על ידי מערכות השיווק והמכירה של אסם וכן הוסכם על אפשרות ליצור מוצרי נסטלה בישראל. נסטלה הינה בעלת המניות הגדולה באסם % מהבעלות והשליטה. מניתוח האנליסטית הסביבתית והבדיקה עולה כי אסם מנטרת ומודדת את כל חומרי הגלם שלה, השימוש במים ואנרגיה והפליטות לאוויר, שפכים ופסולת לפי סוג. הגשת המדידות על כמויות חומרי הגלם העניקו לחברה את ניקוד הרשות (נקודה אחת). ניתן ניקוד חלקי (80%) על מדידות צריכת האנרגיה מאחר ואלה אינן כוללות הערכה לתצרוכת האנרגיה בצי המשאיות של המפעל. ניתן ניקוד מלא על הצהרתה על כך שלא היו אירועי שפך של כמויות משמעותיות של דלקים וכימיקלים. ניתן ניקוד מלא על הצהרתה של אסם כי בשנת 2005 לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה. הבהרה: הניתוח התבצע על בסיס הנתונים שהועברו על ידי החברה. מאחר וזאת השנה הראשונה בה החברות נדרשו להציג נתונים מפורשים על ביצועיהם הסביבתיים, הניקוד ניתן בהתאם להיקף הגשת הנתונים. יעשה על פי שיפור ברמת הביצועים. בשנים הבאות הדרוג הערכת מדידת ביצועים: 7.5 נקודות (ניקוד מלא היות ונוספו נקודות רשות). 12. דיווח סביבתי בשנת 2005 אסם לא פרסמה דו"ח סביבתי ציבורי

12 בגיר השפעה בינונית ייצור טקסטיל ואופנה תמצית תאור החברה: החברה עוסקת ביצור ובשיווק מוצרי טקסטיל בשני מגזרים עסקיים עיקריים, בתחום ההלבשה המחוייטת לגברים ונשים (חליפות, ז'קטים ומכנסיים) ובתחום הבדים (ייצור, שיווק ומכירה של בדי צמר ותערובת צמר להלבשה מחוייטת). מוצרי הקבוצה מיוצרים באמצעות חברות מאוחדות וקבלני משנה בעיקר במצרים, ישראל ומדינות אחרות. מוצרי הקבוצה משווקים לאירופה, ארה"ב, ישראל ומדינות אחרות. השליטה בחברה על ידי אס. 11 ג'י אחזקות טקסטיל בע"מ. סין, ירדן, בדצמבר 2004 נרכשה מניתוח האנליסטית הסביבתית והבדיקה עולה כי מאחר וכל מערך הייצור של פולגת נמצא בחו"ל הנתונים שניתנו אינם משקפים, למעשה, את כל ההשפעה הסביבתית, אלא רק ההשפעה הסביבתית בישראל. בארץ נמצאים רק המשרדים ומתפרת פיתוח. כל מערך הייצור אינו כלול בפליטות אלו ולכן יש לשער כי ההשפעות הסביבתיות של החברה גדולות משמעותית מהנתונים שלפנינו. הניטור היחידי הקיים לחברה למפעלים הקיימים בירדן ומצרים, הוא של צריכת חשמל ומים. ניתן ניקוד חלקי (80%) על צריכת החשמל מאחר והנתונים אמנם כוללים את הצריכה בישראל, ירדן ומצרים אך לא כוללים את צריכת אנרגיה של מערכת המשאיות. ניתן ניקוד מלא לשימוש במים. מאחר ולא נמדדו הנתונים הבאים בחברה כולה לא ניתן ניקוד על השפעה של פליטת גזי חממה, בדיקת השימוש בתרכובות הפוגעות בשכבת האוזון, פינוי פסולת מסוכנת ופליטות שפכים. מאחר ולא היו אירועי שפך של כמויות משמעותיות של דלקים וכימיקלים ניתן ניקוד מלא על סעיף זה. ניתן ניקוד מלא על הצהרתה של פולגת כי בשנת 2005 לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה. מאחר והערכה ניתנה על המדידה והניטור של השימוש באנרגיה, מים ופליטות לאויר שפכים ופסולת, לקבוע האם מדידות אלה חרגו מהמותר. אין בהערכה זאת הערכת מדידת ביצועים: נקודות דיווח סביבתי בשנת 2005 בגיר לא פרסמה דו"ח סביבתי ציבורי

13 בנק דיסקונט השפעה נמוכה פיננסים כבעלי השפעה סביבתית נמוכה, בנק דיסקונט לא נדרש להציג ביצועים סביבתיים במסדרת דירוג מעלה. הניוקד הניתן על דיווח סביבתי הוא במסגרת נקודות רשות. בנק דיסקונט גם פירסם לציבור דו"ח חברתי הכולל פרק סביבתי. הערכת הדיווח הסביבתי: א נקודות ניתנות על עצם פרסום הדו"ח ב נקודת ניתנות על שלמות הדו"ח האם הדוח כולל את המרכיבים העיקריים הנדרשים מבחינת שלמות הנתונים הנכללים בו. ג. 1 נקודות על מהותיות הדו"ח האם הדו"ח עונה על השאלות המשמעותיות לחברה ואכן משקף את השפעתה הסביבתית. פרסום דו"ח סביבתי: בנק דיסקונט היה הבנק הראשון שפירסם לציבור דו"ח חברתי ובו פרק סביבתי. הבנק ראוי לציון על השקיפות בה נהג בפרסום נתוני השפעת החברה על הסביבה, הפעולות הנעשות וחלק מנתוני הפליטות. יש לציין כי זהו אחד הדוחות הראשונים אשר נערכו ופורסמו לציבור בצורה זו. ניתן ניקוד חלקי מאחר ובהתאם לסטנדרטים אשר קבע דירוג מעלה, נדרשים נתונים נוספים אשר אינם מופיעים בפרק הסביבתי המפורסם בדוח החברתי. בדו"ח מופיעים: הצגת הנושאים המרכזיים בהם לבנק יש השפעה סביבתית. הצגת הפעולות השונות הנעשות בחברה לצמצום ההשפעה הסביבתית הצגת מטרות של הבנק בתחום הניהול הסביבתי אך חסרים יעדים כמותיים ארוכי טווח. בדו"ח חסרה התייחסות למערכת הניהול הסביבתית של הבנק וההשפעות הסביבתיות הישירות והעקיפות שלו. כמו כן, לא דווחו נתונים על רמות הביצועים עם השוואה בין ביצועים רב שנתיים. 13 מעלה עסקים מנהיגים אחריות חברתית; רח' קהילת ונציה 12 תל אביב 69400

14 בנק לאומי השפעה נמוכה - פיננסים כבעלי השפעה סביבתית נמוכה, בנק לאומי לא נדרש להציג ביצועים סביבתיים במסדרת דירוג מעלה. הניקוד הניתן על דיווח סביבתי הוא במסגרת נקודות רשות. בנק לאומי הגיש טיוטה מתקדמת של דו"ח סביבתי אותה התחייב לפרסם לציבור עד תום שנת. הערכת הדיווח הסביבתי: 2.25 נקודות ניתנות על עצם פרסום הדו"ח 1.75 נקודת ניתנות על שלמות הדו"ח האם הדוח כולל את המרכיבים העיקריים הנדרשים מבחינת שלמות הנתונים הנכללים בו. 1 נקודות על מהותיות הדו"ח האם הדו"ח עונה על השאלות המשמעותיות לחברה ואכן משקף את השפעתה הסביבתית. פרסום דו"ח סביבתי: בנק לאומי התחייב לפרסם לציבור דו"ח סביבתי על נתוני 2005 במהלך שנת. הטיוטא המתקדמת אשר הוגשה כעת הוערכה ושוקללה על פי ערך של 60% מהציון המירבי. בנק לאומי ראוי לציון על דו"ח זה שנעשתה בו עבודת חשיבה מעמיקה. החידוש בדו"ח זה הוא ההתייחסות גם להשפעות העקיפות של הבנק, יחד עם זאת, עדיין לא ברורה התחייבות הבנק בתחום זה. בדו"ח מופיעים: התייחסות להשפעה הסביבתית הישירה והעקיפה של הבנק הגדרת מטרות ויעדים לכיווני ההתפתחות והפעולה של הבנק תיעוד של מספר נתוני הביצועים הסביבתיים הצגת הפעולות השונות הנעשות בחברה לצמצום ההשפעה הסביבתית. חסרים בדו"ח: הצגת מדיניות כוללת, התייחסות למערכת הניהול הסביבתי, יעדים כמותיים ארוכי טווח ובמספר מדדי ביצוע גם התייחסות רב שנתית. כמו כן, מומלץ כי תינתן הצגה מרוכזת וויזואלית של נתוני הביצועים הסביבתיים. 14 מעלה עסקים מנהיגים אחריות חברתית; רח' קהילת ונציה 12 תל אביב 69400

15 דור -אלון אנרגיה בישראל (1988) בע" מ השפעה גבוהה אנרגיה תמצית תאור החברה: החברה וחברות הבת שלה עוסקות בפיתוח, הקמה ותפעול של תחנות תדלוק ומרכזים מסחריים בסמיכות להם, ובשיווק של מוצרי דלק ומוצרים אחרים, באמצעות תחנות תדלוק ובשיווק ישיר ללקוחות. באמצעות החזקתה בחברת אלרן תשתיות, עוסקת החברה בייזום והקמת פרוייקטים בתחומי התפלת המים והאנרגיה. בנוסף, שותפה החברה בפעילות של חיפושי גז טבעי מול חופי מדינת ישראל. החברה פעילה גם בתחום המזון באמצעות אחזקות בחברת הריבוע הכחול, רשת "פיצה האט" ו-" KFC " ורשת חנויות SEVEN-ELEVEN בארה"ב. נזכיר כי מניות החברה נרשמו למסחר בבורסה בתל אביב בשנת בשנת 2001 רכשה אלון את כל מניות החברה שהוחזקו בידי הציבור, ומניות החברה נמחקו מהמסחר. ביוני נרשמו מניות החברה למסחר שוב חברת דור אלון לא הייתה מעוניינת לחשוף נתונים על ביצועיה הסביבתיים, ולפיכך לא קיבלה את כל בסעיפים אלה. נקודות החברה לא הצהירה כי בשנת 2005 לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה. בהיעדר דיווח והצהרה בנושא זה לא ניתנות נקודות. הערכת מדידת הביצועים 0 נקודות מתוך 10 נקודות. יש לציין כי חברת דור אלון אנרגיה הינה החברה היחידה בסקטור הדלק אשר בחרה להשתתף בדרוג מעלה. דיווח סביבתי בשנת 2005 חברת דור אלון לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי

16 דלתא גליל תעשיות השפעה בינונית טקסטיל ואופנה תמצית תאור החברה: החברה וחברות הבנות שלה עוסקות בייצור ובשיווק הלבשה תחתונה לנשים ולגברים, גרביים, חולצות, בגדי תינוקות, הלבשה לשעות הפנאי ולשינה, בדים סרוגים, צביעה, אשפרה וסרטי גומי. לקוחות החברה הינם רשתות גדולות בעולם ובעלי מותגים בינלאומיים מובילים כגון: GAP,VICTORIA''S SECRET,WAL-MART, קלוין קליין, דונה קארן, נייק והוגו בוס. אולם הלקוח העיקרי של הקבוצה הינו רשת "מרקס אנד ספנסר" בבריטניה. במרץ 1999 רשמה החברה את מניותיה למסחר בבורסת NASDAQ בארה"ב. בדצמ' 2001 הוקמה חברת הבת,USA DELTA 13 ולתוכה מוזגו חברת הבת WUNDIES וחברה בת שלה.INNER SECRETS מניתוח האנליסטית הסביבתית והבדיקה עולה כי דלתא מנטרת אחר ביצועיה בתחומים הנדרשים על פי התקינה של איכות הסביבה. ניקוד מלא ניתן למדידות הבאות: צריכת אנרגיה לפי מקור, תצרוכת מים, פליטה של גזי חממה, פינוי שפכים, וזיהום אויר. לא ניתן ניקוד על שימוש בתרכובות הפוגעות בשכבת האוזון, בפינוי פסולת מסוכנת. ניתן ניקוד חלקי (50%) מהניקוד של אירועי שפך. ניתן ניקוד מלא על הצהרתה של דלתא כי לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה בשנת 2005 כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה. הבהרה: הניתוח התבצע על בסיס הנתונים שהועברו על ידי החברה. מאחר וזאת השנה הראשונה בה החברות נדרשו להציג נתונים מפורשים על ביצועיהם הסביבתיים, הניקוד ניתן בהתאם להיקף הגשת הנתונים. בשנים הבאות הדרוג יעשה על פי שיפור ברמת הביצועים. הערכת מדידת ביצועים: נקודות מתוך 7.5 נקודות. 12. דיווח סביבתי בשנת 2005 דלתא לא פירסמה דו"ח סביבתי

17 היולט פאקרד אינדיגו ישראל השפעה בינונית חברות תעשיתיות אחרות תאור תמצית החברה: מתוך דברי החברה: "מספקת פתרונות טכנולוגיים מובילים לצרכנים, עסקים וארגונים ברחבי העולם. הצע הפתרונות כולל מגוון רחב של תשתיות מידע טכנולוגיות, פתרונות מחשוב אישיים וכלי גישה, שירותי מידע בינלאומיים ופתרונות הדמיה והדפסה המיועדים ללקוחות פרטיים, 14 עסקים וארגונים". חברת היולט פאקרד אינדיגו ישראל לא הייתה מעוניינת לחשוף נתונים על ביצועיה הסביבתיים, ולפיכך לא קיבלה 4.7 נקודות בסעיפים אלה. החברה קיבלה ניקוד על הצהרתה כי בשנת 2005 לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה. הערכת מדידת הביצועים: 2.8 נקודות דיווח סביבתי חברת היולט פאקרד אינדיגו ישראל לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי בשנת /

18 זוגלובק השפעה בינונית יצור מזון תמצית תאור החברה: הינו קונצרן תעשייתי ישראלי בתחום המזון. כיום מקיף הקונצרן חלק נרחב מתהליך ייצור המזון, 15 מחוות לגידול הודים ועד ליצור נקניקים ובנוסף מפעלי מזון המתמחים בבצק ומזון מן הצומח. חברת זוגלובק לא הייתה מעוניינת לחשוף נתונים על ביצועיה הסביבתיים, ולפיכך לא קיבלה 4.7 אלה. נקודות בסעיפים החברה קיבלה ניקוד על הצהרתה כי בשנת 2005 לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה בשנת 2005 כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה. הערכת מדידת הביצועים: 2.8 נקודות 12. דיווח סביבתי חברת זוגלובק לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי בשנת / 15 מעלה עסקים מנהיגים אחריות חברתית; רח' קהילת ונציה 12 תל אביב 69400

19 טאואר סמיקונדקטור השפעה גבוהה כימיה תמצית הערכת החברה: החברה הינה יצרן עצמאי של מעגלים משולבים, ומספקת שירותי ייצור משלימים ותמיכה בתכנון. בנוסף לטכנולוגיות ייצור דיגיטליות, מציעה החברה פתרונות מתקדמים לייצור זיכרונות בלתי נדיפים, שבבים מעורבי אותות וחיישנים לצילום דיגיטלי. החברה הינה דואלית, ונסחרת בבורסת NASDAQ וכן בבורסה לניירות ערך בתל אביב. 16 נציין כי טאואר הינה חברה כלולה של החברה לישראל. הסביבתיים מניתוח האנליסטית הסביבתית והבדיקה עולה כי טאואר סמיקונדקטור מנטרת ומודדת את כל הנתונים של השימוש במים ואנרגיה והפליטות לאוויר, שפכים ופסולת לפי סוג וכפי שנדרש. כולל כמות חומרי הגלם הנכנסים למערכת. מאחר ולא היו אירועי שפך של כמויות משמעותיות של דלקים וכימיקלים ניתן ניקוד מלא על סעיף זה ניתן ניקוד מלא על הצהרתה של טאואר סמיקונדקטור כי בשנת 2005 לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה. הבהרה: הניתוח התבצע על בסיס הנתונים שהועברו על ידי החברה. מאחר וזאת השנה הראשונה בה החברות נדרשו להציג נתונים מפורשים על ביצועיהם הסביבתיים, הניקוד ניתן בהתאם להיקף הגשת הנתונים. יעשה על פי שיפור ברמת הביצועים. בשנים הבאות הדרוג הערכת מדידת ביצועים: 10 נקודות (ניקוד מלא). דיווח סביבתי בשנת 2005 טאואר לא הפיקה דו"ח סביבתי ציבורי

20 טבע תעשיות פרמצבטיות השפעה גבוהה כימיה תמצית תאור החברה: החברה הינה חברה גלובלית שבסיסה בישראל, ואחת מ- 20 החברות הפרמצבטיות המובילות בעולם. החברה, המתמחה בייצור תרופות גנריות וייחודיות ובייצור חומרים פעילים לתעשייה הפרמצבטית, הינה אחת מהמובילות בעולם בתחום הגנריקה. לחברה אתרי ייצור, מחקר, שיווק והפצה בישראל, צפון אמריקה ובאירופה. קרוב ל- 90% ממכירותיה של הקבוצה הן לצפון אמריקה ואירופה. בנוסף מפתחת החברה ומשווקת בעצמה וביחד עם אחרים, את מוצרה הייחודי הראשון ה- COPAXONE, לטיפול בטרשת נפוצה. בינואר 2004 הושלם המיזוג עם,SICOR ובינואר 17 הושלמה רכישת.IVAX חברת טבע לא הייתה מעוניינת לחשוף נתונים על ביצועיה הסביבתיים, ולפיכך לא קיבלה 6.25 נקודות בסעיפים אלה. החברה קיבלה ניקוד על הצהרתה כי שנת 2005 לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה. הערכת מדידת הביצועים: נקודות מתוך 10 נקודות דיווח סביבתי בשנת 2005 חברת טבע תעשיות פרמצבטיות לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי

21 יונילייוור בסטפורס השפעה גבוהה - יצור מזון חברה פרטית תמצית תאור החברה: יוניליוור ישראל היא חברה למוצרי צריכה. החברה מייצרת ומשווקת מוצרים מתחום המזון ומתחום הטיפוח האישי והביתי. מותגי מזון, המשווקים על ידי יוניליוור, כמו קנור או תלמה, ומותגי טיפוח וניקוי, כמו דאב וסיף פנטסטיק. בסוף שנת 2000 רכשה יוניליוור את השליטה בחברת המזון האמריקאית בסטפודס, והפכה לבעלת השליטה בחברת המזון תמ"י בסטפודס. יו"ר יוניליוור ישראל הוא מר מוטי קרן. החברה כוללת בתוכה את יוניליוור- בסטפודס (תמ"י לשעבר) (100%), ליוור (100%) וגלידות שטראוס (51%). יוניליוור ישראל מעסיקה כיום מעל 2,000 עובדים באתרי ייצור, במטה ובמרכזים הלוגיסטיים בכל רחבי הארץ. מטה החברה ממוקם בקריית שדה התעופה, 18 הסמוכה לנמל התעופה בן-גוריון. מניתוח האנליסטית הסביבתית והבדיקה עולה כי יוניליוור מודדת ומנטרת את ביצועיה. עם זאת חסרים נתונים מסוימים ועליהם ניתן ניקוד חלקי או לא ניתן ניקוד כלל. ניקוד מלא ניתן למדידות הבאות: צריכת מים, שימוש בתרכובות הפוגעות בשכבת האוזון, פינוי פסולת מסוכנת, ניתן ניקוד חלקי (90% ( על מדידה והגשת נתונים חלקיים של מזהמי אויר עיקריים לפי סוג, ופליטות שפכים נים חלקיים. ניתן ניקוד חלקי על תצרוכת האנרגיה (70%) הן בשל מתן נתונים חלקיים, והן מאחר והמדידות אינן כוללות את צי משאיות ההובלה של החברה. אין נתונים לגבי פליטות של גזי חממה (11. א. 2. ז) ולכן אין ניקוד על חלק זה. מאחר ולא היו אירועי שפך של כמויות משמעותיות של דלקים וכימיקלים ניתן ניקוד מלא על סעיף זה ניתן ניקוד מלא על הצהרתה של יוניליוור כי בשנת 2005 לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה. הבהרה: הניתוח התבצע על בסיס הנתונים שהועברו על ידי החברה. מאחר וזאת השנה הראשונה בה החברות נדרשו להציג נתונים מפורשים על ביצועיהם הסביבתיים, הניקוד ניתן בהתאם להיקף הגשת הנתונים. בשנים הבאות הדרוג יעשה על פי שיפור ברמת הביצועים. הערכת מדידת ביצועים: 6.66 נקודות מתוך 7.5 נקודות דו"ח סביבתי ציבורי 12. דיווח סביבתי בשנת 2005 לא פירסמה יוניליוור

22 מוטורולה ישראל השפעה בינונית : תקשרת וטלקומניקציה (על פי הצהרת החברה) תמצית תאור החברה: פיתוח מעבדים לעיבוד אותות לתקשורת סלולארית; פיתוח ויצור הדור הבא של מוצרי תקשורת כגון רדיו סיפרתי ומסופים אלחוטיים ניידים, ציוד קצה בתקן טטרה, מערכות פיקוד ובקרה; פיתוח תכנה עבור ציוד קצה לדור השלישי Gומערכות 3 להעברת נתונים ;פיתוח, יצור ושיווק של מודולים סלולאריים וטלפונים קבועים לרכב, שיווק לוחות אם משובצי מחשב; ציוד ושירותים לתשתיות סלולאריות; שיווק טלפונים סלולאריים לכל רשתות ההפעלה; מתן שרותי "Call-Center"; אספקת מגוון שרותי תקשורת באמצעות מכשיר 19 המירס. הסביבתיים מניתוח האנליסטית הסביבתית והבדיקה עולה כי חברת מוטורולה מודדת ועוקבת אחר רמת השפעותיו הסביבתיות של מפעל הייצור שלה בתחום השימוש במים, אנרגיה ופליטות חומרים מסוכנים. יש לציין כי חסרה התייחסות מלאה לכלל היקף הפעילות של מוטורולה ישראל, כמפעילת רשת טלפון סלולארית, ומפעילת אזורי שירות. בהתאמה, יש לשער כי היקף ההשפעה הסביבתית של החברה גדול יותר. מדידות שכאלו לא הוצגו ע"י החברה. מתחילת שנת 2007 החברות הסלולאריות ידרשו לעמוד בחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס" ו אשר מטרתו להגן על הציבור ועל הסביבה מפני השפעות מזיקות של חשיפה לקרינה בלתי מייננת, הנפלטת מאנטנות סלולאריות, אנטנות רדיו, קווי מתח גבוה, בשינויי החוק והדרישות הגדלות. 20 מתקני חשמל ולייזרים. בשנים הבאות תידרש בדיקה של הערכות החברה לעמוד להלן פירוט הניקוד אשר ניתן לחברה: ניתן ניקוד מלא לסעיפים של שימוש בתרכובות הפוגעות באוזון ושפכי תעשייה בהם מצהירים כי אין כלל פליטות. על סעיפי החברה בתחום שימוש באנרגיה, השימוש במים, פינוי פסולת מסוכנת. ניתן ניקוד חלקי (70%) ניתן ניקוד חלקי (50%) לגבי הפליטות של זיהום האוויר. לא ניתן כלל ניקוד על סעיף גזי חממה מאחר ולא נמסרו נתונים. מאחר ולא היו אירועי שפך של כמויות משמעותיות של דלקים וכימיקלים ניתן ניקוד מלא על סעיף זה. ניתן ניקוד מלא על הצהרתה של מוטורולה כי בשנת 2005 לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה החוק החדש מסדיר את העיסוק במקורות קרינה, וכן את העיסוק במתן "שירות קרינה" - כלומר ביצוע מדידות של קרינה בלתי מייננת והערכה של רמות החשיפה של בני אדם והסביבה לקרינה, וזאת כדי להבטיח מיומנות ורמה מקצועית נאותה של נותני השירות. החוק קובע איסורים, חובות והוראות בתחומי הרישוי, האכיפה, הפיקוח, הענישה, והטלת האגרות.על פי החוק החדש יידרש היתר להקמת מקור קרינה, אשר יינתן רק לאחר שינקטו כל האמצעים הדרושים להגבלת רמת החשיפה של בני אדם והסביבה לקרינה הצפויה מעלה עסקים מנהיגים אחריות חברתית; רח' קהילת ונציה 12 תל אביב

23 יש לציין את התחייבותה של מוטורולה שפעלה כמובילה את הפסקת השימוש לחלוטין של תרכובות הפוגעות באוזון בישראל של השימוש בישראל כחלק ממוטורולה העולמית. מוטורולה נקטה בגישה פרו אקטיבית בהחלטה זאת. הבהרה: הניתוח התבצע על בסיס הנתונים שהועברו על ידי החברה. מאחר וזאת השנה הראשונה בה החברות נדרשו להציג נתונים מפורשים על ביצועיהם הסביבתיים, הניקוד ניתן בהתאם להיקף הגשת הנתונים. בשנים הבאות הדרוג יעשה על פי שיפור ברמת הביצועים. הערכת מדידת ביצועים : 6.09 נקודות מתוך 7.5 נקודות. הערכת הדיווח הסביבתי מוטורולה ישראל היא החברה היחידה בקטגוריות ההשפעה הסביבתית הבינונית או הגבוהה, אשר השיקה דו"ח סביבתי המפורסם לציבור. היא ראויה לציון על האומץ לחשוף את השפעות החברה על הסביבה, הפעולות הנעשות וחלק מנתוני הפליטות, בו בעת שחברות בישראל חוששות עדיין לפרסם מדיניות. בדו"ח מופיעים: הקוד האתי של החברה תוך התייחסות למחויבותה; מוזכרת מערכת ניהול סביבתית של ISO (עם זאת, מומלץ לפרט ציבורית את מרכיביה השונים והתמודדות עם השפעותיה הסביבתיות); חסרה הצבת מטרות ויעדים ארוכי טווח המגדירים למעשה את כיוון ההתפתחות והפעולה של החברה. בדו"ח מוטורולה ישראל יש השוואה של ארבע שנים אחרונות (פסולת מסוכנת, פסולת לא מסוכנת ממוחזרת,שימוש באנרגיה / צריכת אנרגיה). לא מופיעים (לעומת דו"ח מוטורולה העולמית) מספר נתונים מקובלים (פליטות של תרכובות אורגניות נדיפות, פליטת גזי חממה, פסולת לא מסוכנת, שימוש במים, מספר פציעות ומחלות ביחס לעובדים) הדו"ח והנתונים מתמקדים במפעל הייצור של מוטורולה בערד, עם התייחסות מסוימת בלבד להשפעה של מעבדת הדגמים בתל אביב, ושל מבני המשרדים. חסרה התייחסות לפעילותה של מוטורולה ישראל כמפעילת רשת סלולארית. 23 מעלה עסקים מנהיגים אחריות חברתית; רח' קהילת ונציה 12 תל אביב 69400

24 מי עדן השפעה בינונית - ייצור מזון תמצית תאור החברה: החברה עוסקת בהפקת מים מינרליים ובשיווקם. המים המינרליים משווקים על ידי החברה תחת המותג "מי עדן" הן בכדים לבתי עסק ולבתים פרטיים, והן בבקבוקים המופצים לנקודות מכירה קמעונאיות. כמו כן עוסקת החברה באמצעות חברות בנות שלה, בשיווק והפצה של מכונות אספרסו וקפסולות למכונות אספרסו מתוצרת לוואצה, במכירה, שיווק ואחזקה של מכונות אוטומטיות למכירת משקאות חמים וכן בשיווק והפצה של מדיחי כלים משרדיים ודטרגנטים. בנוסף מחזיקה החברה ומנהלת בשיתוף עם חברת דנונה, מיזם משותף באירופה תחת שם המותג 21. "EDEN" מניתוח האנליסטית הסביבתית והבדיקה עולה כי מי עדן מנטרת ומודדת את כל הנתונים של השימוש במים ואנרגיה והפליטות לאוויר, שפכים ופסולת לפי סוג וכפי שנדרש, כולל כמות חומרי הגלם הנכנסים למערכת. ניתנו 2 נקודות על שאלת רשות בגין מתן נתונים על צריכת חומרי גלם, ואחוז מחומרי הגלם שמקורם מפסולת. ניתן ניקוד מלא למדידות של צריכת אנרגיה, צריכת מים, ופליטות של מזהמי אויר עיקריים לפי סוג, פליטות שפכים לפי סוג, ופליטות הפוגעות באוזון. מאחר ואין לחברה פסולת מסוכנת ניתן הניקוד המלא בסעיף זה. ניתן ניקוד חלקי על מדידה של פליטה של גזי חממה בשל נתונים חלקיים ) ניתנו נתונים בנפח ולא (60%) במשקל). מאחר ולא היו אירועי שפך של כמויות משמעותיות של דלקים וכימיקלים ניתן ניקוד מלא על סעיף זה. ניתן ניקוד מלא על הצהרתה של מי עדן כי בשנת 2005 לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה. הבהרה: הניתוח התבצע על בסיס הנתונים שהועברו על ידי החברה. מאחר וזאת השנה הראשונה בה החברות נדרשו להציג נתונים מפורשים על ביצועיהם הסביבתיים, הניקוד ניתן בהתאם להיקף הגשת הנתונים. יעשה על פי שיפור ברמת הביצועים. בשנים הבאות הדרוג הערכת מדידת ביצועים: 7.5 נקודות (ניקוד מלא היות ונוספו נקודות רשות) דיווח סביבתי בשנת 2005 מי עדן לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי

25 מכתשים אגן תעשיות בע"מ השפעה גבוהה- כימיה תמצית תאור החברה: תחום הפעילות של החברה, המהווה כ- 88% ממכירותיה, כולל ייצור ושיווק של מוצרים קונבנציונליים להגנת הצומח (אגרוכימיה). תיק המוצרים של החברה כולל שלוש קבוצות מוצרים עיקריות: קוטלי עשבים, קוטלי חרקים וקוטלי פטריות. תחום פעילות נוסף של החברה הינו ייצור ושיווק חומרי ביניים לתעשיות אחרות ומוצרי ארומה סינטטיים המיועדים בעיקר ליצוא. נציין כי פעילות זו אינה מהותית לחברה. לחברה מספר רב של לקוחות, בפיזור גדול ועל פני מדינות רבות. הלקוחות כוללים חברות רב לאומיות, חברות יצרניות וכן מפיצים, חקלאים, וסוכנים של חומרים להגנת הצומח - אשר רוכשים את המוצרים כמוצרים סופיים או כחומרי ביניים לצרכיהם. 22 כאמור מוכרת החברה את מוצריה בלמעלה מ- 100 מדינות. 5.6 נקודות חברת מכתשים אגן לא הייתה מעונינת לחשוף נתונים על ביצועיה הסביבתיים, ולפיכך לא קיבלה בסעיפים אלה. מאחר ולא היו אירועי שפך של כמויות משמעותיות של דלקים וכימיקלים ניתן ניקוד מלא על סעיף זה ניתן ניקוד מלא על הצהרת מכתשים כי בשנת 2005 לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה. הערכת מדידת הביצועים: נקודות 4.4 מתוך 10 נקודות 12. דיווח סביבתי חברת מכתשים אגן לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי בשנת

26 נטפים השפעה בינונית - חברות תעשיות אחרות תמצית תאור החברה: מתוך דברי החברה: " נטפים היא חברה ישראלית העוסקת בייצור של מוצרי השקיה וטיפוח הגינה, החברה הוקמה בסוף שנת 1965 על יסוד שיטת ההשקיה בטפטוף. המפעל הראשי של נטפים נמצא בקיבוץ חצרים שבנגב וישנם מפעלים נוספים בקיבוץ מגל ובקיבוץ יפתח, וכן מספר נציגויות ברחבי בעולם. מוצרי הדגל של החברה הם צינורות להשקייה בטפטוף וטפטפות טפטפות ושלוחות טפטוף מותאמות לתנאי שטח ואקלים משתנים: ממטירים, מתזים ומערפלים בעלי כושר דיוק מרבי, הנותנים מענה למגוון צורכי השקיה וגידול, מכונות השקיה וקוונועים מותאמים להשקיה ולהנבטה; ברזים הידראוליים/ חשמליים, מערכות בקרה מתוחכמות, סולנואידים רב-תכליתיים ומערכות הפעלה הידראוליות: השקיה ממוחשבת עם בקרי השקיה עמידים ופשוטים להפעלה, מערכות בקרה וניטור אלחוטיות ומערכות דישון ממחושבות; פתרונות מים כוללים, החל ממקור המים ועד השימוש בהם לצורכי השקיה, לרבות כל תהליך ההקמה, הטיפול וההולכה. הכל במסגרת פרויקט שכולל אפשרות של מימון ארוך טווח; טכנולוגיית השקיה וגידול בחממות: מבנים, בקרת אקלים, מערכות השקיה וגידול, ופרויקטים כוללים על פי צורכי הלקוח,.23 לרבות שידרוג מערכות קיימות" חברת נטפים לא הייתה מעוניינת לחשוף נתונים על ביצועיה הסביבתיים, ולפיכך לא קיבלה אלה. 4.7 נקודות בסעיפים החברה קיבלה ניקוד על הצהרתה כי בשנת 2005 לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה בשנת 2005 כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה. הערכת מדידת הביצועים: 2.8 נקודות דיווח סביבתי חברת נטפים לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי בשנת

27 סלקום ישראל בע"מ השפעה גבוהה מפעילת רשת טלפון סלולרית תמצית תאור החברה: החברה פועלת בעצמה ובאמצעות חברות בנות בבעלותה, במתן שירותי תקשורת סלולארית בישראל. במסגרת פעילותה מציעה החברה ללקוחותיה שירותי טלפון בסיסיים, שירותים נלווים כגון תא קולי, שיחה מזוהה ושיחה ממתינה וכן שירותי ערך מוסף כשירותי מידע ובידור. כמו כן עוסקת החברה במכירת ציוד קצה ובמתן שירותי אחריות לציוד זה. החברה החלה פעילותה כמפעילת סלולאר שנייה בישראל, ונכון לינואר משרתת כ- 2.6 מיליון מנויים. באוק' 2005 רכשה דיסקונט השקעות מקבוצת אי.די.בי, את השליטה בחברה (94.5% מהונה המונפק). קודם לעיסקה, 24 החזיקה דסק"ש כ- 25% בלבד מהחברה. הסביבתיים מניתוח האנליסטית הסביבתית והבדיקה של הדוח של חברת סלקום ניתן לראות כי סלקום מנטרת ומודדת את השפעותיהם במספר תחומים. חברת סלקום בחרה להגיש את כל נתוני הביצועים באופן שקוף ומלא לרבות כמות השימוש בחומרי גלם, שימוש באנרגיה ומים ונתוני פליטות לאוויר ופסולת. ניתן לראות חשיבה פרו אקטיבית בתחום של טיפול באחד האתגרים המרכזיים שהוא צמצום הפסולת המסוכנת. סלקום אינה מעבירה פסולת מסוכנת אלא עושה שימוש חוזר בציוד ובסוללות שלה. מתחילת שנת 2007 חברות הסלולאריות ידרשו לעמוד בחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס" ו אשר מטרתו להגן על הציבור ועל הסביבה מפני השפעות מזיקות של חשיפה לקרינה בלתי מייננת, הנפלטת מאנטנות סלולאריות, אנטנות רדיו, קווי מתח גבוה, בשינויי החוק והדרישות הגדלות. 25 מתקני חשמל ולייזרים. בשנים הבאות תידרש בדיקה של הערכות החברה לעמוד להלן פירוט הניקוד אשר ניתן לחברה: ניקוד מלא ניתן למדידות הבאות: צריכת אנרגיה, צריכת מים, ופינוי פסולת מסוכנת לא ניתן ניקוד על הנתונים שהיו חסרים : גזי חממה, זיהום אויר, ופליטת שפכים. מאחר ולא היו אירועי שפך של כמויות משמעותיות של דלקים וכימיקלים ניתן ניקוד מלא על סעיף זה ניתן ניקוד מלא על הצהרת סלקום כי לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה בשנת 2005 כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה החוק החדש מסדיר את העיסוק במקורות קרינה, וכן את העיסוק במתן "שירות קרינה" - כלומר ביצוע מדידות של קרינה בלתי מייננת והערכה של רמות החשיפה של בני אדם והסביבה לקרינה, וזאת כדי להבטיח מיומנות ורמה מקצועית נאותה של נותני השירות. החוק קובע איסורים, חובות והוראות בתחומי הרישוי, האכיפה, הפיקוח, הענישה, והטלת האגרות.על פי החוק החדש יידרש היתר להקמת מקור קרינה, אשר יינתן רק לאחר שינקטו כל האמצעים הדרושים להגבלת רמת החשיפה של בני אדם והסביבה לקרינה הצפויה מעלה עסקים מנהיגים אחריות חברתית; רח' קהילת ונציה 12 תל אביב

28 הבהרה: הניתוח התבצע על בסיס הנתונים שהועברו על ידי החברה. מאחר וזאת השנה הראשונה בה החברות נדרשו להציג נתונים מפורשים על ביצועיהם הסביבתיים, הניקוד ניתן בהתאם להיקף הגשת הנתונים. בשנים הבאות הדרוג יעשה על פי שיפור ברמת הביצועים. 10 נקודות. הערכת מדידת ביצועים: 9.05 נקודות מתוך 12. דיווח סביבתי בשנת 2005 סלקום לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי 28 מעלה עסקים מנהיגים אחריות חברתית; רח' קהילת ונציה 12 תל אביב 69400

29 על בד משואות יצחק בע"מ השפעה גבוהה מוצרי נייר תמציית תאור החברה: החברה פועלת בענף הטקסטיל כיצרנית בד לא ארוג. בנוסף פועלת החברה בענף ההיגיינה, הקוסמטיקה והניקיון כיצרנית מוצרי היגיינה וניקיון לתינוק, למשפחה ולבית. כמו כן פועלת החברה בענף הפרה רפואי המוצרים המיוצרים על ידי המפעל מתחלקים לשני תחומים עיקריים: - האחד מגבונים - מטליות לשימוש וטרינרי. והשני לחים, - בדים לא ארוגים (כחומר גלם וכמוצר מוגמר). שיווק מוצרי החברה מתבצע לשלושה פלחי שוק: לרשתות קמעונאיות, לחברות רב לאומיות ולגורמים אחרים שהם בעיקר גורמים מוסדיים כגון בתים חולים, בתי אבות וחקלאים. כ- %82 ממחזור החברה מיועד ליצוא, לכ- 40 מדינות ברחבי תבל. מלבד שיווק כאמור לעיל, החברה מייצרת ומשווקת מוצר הנושא את שם המותג שבבעלותה, 26. "FRESH ONES" חברת על בד לא הייתה מעוניינת לחשוף נתונים על ביצועיה הסביבתיים ולפיכך לא קיבלה אלה. 5.6 נקודות בסעיפים מאחר ולא היו אירועי שפך של כמויות משמעותיות של דלקים וכימיקלים ניתן ניקוד מלא על סעיף זה. ניתן ניקוד מלא על הצהרתה של "על בד" כי בשנת 2005 לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה הערכת מדידת הביצועים: 4.4 נקודות מתוך 10 נקודת דיווח סביבתי חברת על בד משואות יצחק לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי בשנת

30 פלסאון תעשיות השפעה בינונית חברות תעשייתיות אחרות תמצית תאור החברה: החברה עוסקת באמצעות חברות הקבוצה בארץ ובחו"ל בפיתוח, ייצור ושיווק מוצרים טכניים בעיקר מחומרים פלסטיים, בשני תחומי פעילות עיקריים: אביזרי חיבור לצנרת: מחברים, ברזים ואביזרי עזר המיועדים להובלת נוזלים, גזים וקווי תקשורת. - מוצרים לענף הלול הכוללים מערכות לאספקת מים טריים לעופות, מערכות האבסה ומוצרים נוספים. - לקבוצה פעילויות נוספות הכוללות: מוצרי סניטציה, חממות לצמחי נוי, קבלנות משנה לשוק הרכב, פיתוח מכשירי 27 בדיקה ומוצרים משלימים שונים. חברת פלסאון לא הייתה מעוניינת לחשוף נתונים על ביצועיה הסביבתיים, ולפיכך לא קיבלה 4.7 נקודות בסעיפים אלה. החברה קיבלה ניקוד על הצהרתה כי בשנת 2005 לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה. הערכת מדידת הביצועים: 2.8 נקודות מתוך 7.5 נקודות דיווח סביבתי. חברת פלסאון לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי בשנת

31 פרטנר השפעה גבוהה- מפעילת רשת טלפון סלולרי תמצית תאור החברה: חברת פרטנר הינה חברה סלולארית המספקת שירותים ויישומים באמצעות רשת בטכנולוגיות,GPRS/GSM תחת המותג הבינלאומי מספקת באמצעות הרשת שלה שירות ומגוון.ORANGE יישומים להשתמש בשירותי נדידה בינלאומיים באמצעות מפעילי רשתות.GSM השלישי. בנוסף, נסחרות מניותיה בבורסת תל אביב, החברה החלה בפעילות מסחרית מלאה בינואר ללמעלה משני מיליון מנויים בישראל. ותעודות ה- ADS בשנת, לונדון. והיא מנויי פרטנר יכולים זכתה החברה ברשיון לדור של החברה נסחרות בנאסד"ק ובבורסת 6.25 הסביבתיים חברת פרטנר לא הייתה מעוניינת לחשוף נתונים על ביצועיה הסביבתיים, ולפיכך לא קיבלה אלה. נקודות בסעיפים מתחילת שנת 2007 חברות הסלולאריות ידרשו לעמוד בחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס" ו אשר מטרתו להגן על הציבור ועל הסביבה מפני השפעות מזיקות של חשיפה לקרינה בלתי מייננת, הנפלטת מאנטנות סלולאריות, אנטנות רדיו, קווי מתח גבוה, בשינויי החוק והדרישות הגדלות. 29 מתקני חשמל ולייזרים. בשנים הבאות תידרש בדיקה של הערכות החברה לעמוד החברה קיבלה ניקוד על הצהרתה כי לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה בשנת 2005 כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה. 10 נקודות. הערכת מדידת הביצועים: 3.75 נקודות מתוך ציבורי בשנת דיווח סביבתי חברת פרטנר לא פירסמה דו"ח סביבתי החוק החדש מסדיר את העיסוק במקורות קרינה, וכן את העיסוק במתן "שירות קרינה" - כלומר ביצוע מדידות של קרינה בלתי מייננת והערכה של רמות החשיפה של בני אדם והסביבה לקרינה, וזאת כדי להבטיח מיומנות ורמה מקצועית נאותה של נותני השירות. החוק קובע איסורים, חובות והוראות בתחומי הרישוי, האכיפה, הפיקוח, הענישה, והטלת האגרות.על פי החוק החדש יידרש היתר להקמת מקור קרינה, אשר יינתן רק לאחר שינקטו כל האמצעים הדרושים להגבלת רמת החשיפה של בני אדם והסביבה לקרינה הצפויה מעלה עסקים מנהיגים אחריות חברתית; רח' קהילת ונציה 12 תל אביב

32 א. פריגו קומפני השפעה גבוהה כימיה תמצית תאור החברה: החברה פועלת בתחום מוצרי הבריאות CARE) (HEALTH הכולל תרופות ללא מרשם רופא ותוספי מזון בריאותיים הנמכרים על ידי רשתות פרמה LABEL).(PRIVATE בנוב' 2004 חתמה החברה על הסכם מיזוג עם פריגו פרמצבטיקה (לשעבר אגיס תעשיות), לפיו היא תהפוך לחברת בת בבעלות מלאה של החברה. עם השלמת המיזוג, חדלו מניותיה של פריגו פרמצבטיקה להיסחר בבורסה בתל אביב. במקביל נרשמו מניות פריגו למסחר כחברה דואלית, מוצרי כאשר הן כבר נסחרות בבורסת ה- NASDAQ. נציין כי פריגו פרמצבטיקה עוסקת בתחום הפרמצבטיקה והמוצרים הרפואיים וכן בענף מוצרי הצריכה הכולל מוצרי קוסמטיקה, טואלטיקה, סבונים, דטרגנטים, 30 ניקיון. מניתוח האנליסטית הסביבתית והבדיקה של הדו"ח של פריגו עולה כי החברה מודדת ומנטרת את השפעותיה, אך בצורה חלקית. ניתן ניקוד מלא בסעיפים צריכת המים של פליטות של מזהמים לאוויר, ופליטות שפכים ניתן 80% מהניקוד בתחום צריכת האנרגיה מאחר ולא נכללו המשאיות של החברה בחישוב הנ"ל ניתן ניקוד חלקי (25% ( בסעיף של פליטה של גזי חממה מאחר ובסעיף זה הנתון שנמדד היה אחוזי פליטה מארובה ולא טון זיהום כפי שנדרש.. 2.ו של השימוש בתרכובות הפוגעות בשכבת האוזון מאחר ולא ניתן נתון בסעיף זה. לא ניתן ניקוד על סעיף 11 ניתן ניקוד חלקי (25%) בפסולת מסוכנת מאחר והנתון שניתן הוא הערכה בלבד ללא סיווג לסוגי הפסולת מאחר ולא היו אירועי שפך של כמויות משמעותיות של דלקים וכימיקלים ניתן ניקוד מלא על סעיף זה ניתן ניקוד מלא על הצהרת פריגו כי בשנת 2005 לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה. הבהרה: הניתוח התבצע על בסיס הנתונים שהועברו על ידי החברה. מאחר וזאת השנה הראשונה בה החברות נדרשו להציג נתונים מפורשים על ביצועיהם הסביבתיים, הניקוד ניתן בהתאם להיקף הגשת הנתונים. בשנים הבאות הדרוג יעשה על פי שיפור ברמת הביצועים. הערכת מדידת ביצועים: 7.95 נקודות מתוך 10 נקודות 12. דיווח סביבתי חברת פריגו לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי בשנת

33 קומפיוגן השפעה בינונית - חברות תעשיות אחרות תמצית תאור החברה: החברה עוסקת במיזוג טכנולוגיות חישוביות מתקדמות עם ביולוגיה ורפואה, במטרה להאיץ גילוי ופיתוח תרופות. הטכנולוגיות החדשניות של החברה מהוות את הבסיס לשתי החטיבות העיקריות שלה. חטיבה אחת היא חטיבת ה-,BIO APPLICATIONS מפתחת ומשווקת מוצרים ושירותים המאפשרים לשפר ולהאיץ פיתוח וגילוי גנים, חלבונים ותהליכים בתוך התא. החטיבה השניה היא חטיבת ה- GENOMICS NOVEL המפתחת מוצרים רפואיים לאבחון, המתבססים על גנים וחלבונים שהתגלו באמצעות פעילות המחקר של החברה.בין לקוחות החברה נמנות חברות פרמצבטיקה, ביניהם:,WARNER-LAMBERT סמית' 31 קליין וכן משרד הפטנטים האמריקאי. חברת קומפיוגן לא הייתה מעוניינת לחשוף נתונים על ביצועיה הסביבתיים, ולפיכך לא קיבלה 4.7 אלה.. נקודות בסעיפים החברה קיבלה ניקוד על הצהרתה כי בשנת 2005 לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה. הערכת מדידת הביצועים: 2.8 נקודות 12. דיווח סביבתי חברת קומפיוגן לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי בשנת מעלה עסקים מנהיגים אחריות חברתית; רח' קהילת ונציה 12 תל אביב 69400

34 ראד תקשורת מחשבים השפעה בינונית תקשורת וטלקומוניקציה תמצית תאור החברה: מתוך דברי החברה: "לחברה הכרה בינלאומית כיצרנית מובילה של ציוד גישה (ACCESS) באיכות גבוהה, לתחומי תקשורת הנתונים והטלקומוניקציה. פתרונות החברה משרתים את הדרישות לגישה משולבת של קול ונתונים של ספקי שרותי תקשורת, חברות תקשורת ורשתות ארגוניות, תוך צמצום עלויות ההשקעה בתשתיות 32 והגדלת התחרותיות והרווחיות". הערכת מדידת ביצועים כחברה בתחום התקשורת והטלקומוניקציה השפעותיה הסביבתיות מצומצמות. מהחברה נדרש לנטר את צריכת החשמל והשימוש במים. ניתן ניקוד מלא על מדידת הנתונים של צריכת החשמל והמים. ניתן ניקוד מלא על הצהרתה של ראד כי בשנת 2005 לא הסתיימו הליכים משפטיים בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים שננקטו או הוטלו על החברה כתוצאה מהפרה של תקנות לאומיות ומקומיות או אמנות/חוקים בינלאומיים רלבנטיים בנושאי איכות סביבה. הבהרה: הניתוח התבצע על בסיס הנתונים שהועברו על ידי החברה. מאחר וזאת השנה הראשונה בה החברות נדרשו להציג נתונים מפורשים על ביצועיהם הסביבתיים, הניקוד ניתן בהתאם להיקף הגשת הנתונים. בשנים הבאות הדרוג יעשה על פי שיפור ברמת הביצועים. הערכת מדידת ביצועים: 7.5 נקודות (ניקוד מלא) 12. דיווח סביבתי חברת ראד לא פירסמה דו"ח סביבתי ציבורי בשנת

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק באת או אחר גוש חלקה נצ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת קשר ח"פ העסק מהות העסק: מוצר: פריט רישוי : עסק קיים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : שיווקיות המרצה : ד"ר ענת אלון מבוא לשיווק נושאי ההרצאה הצגת הגישות השונות לניהול השיווק בחינת המאפיינים של ה שבמסגרתן ארגונים מנהלים את פעילויות השיווק שלהם מבוא לשיווק גישות הפירמה לניהול השיווק מה

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

מדעי הרוח

מדעי הרוח מדעי הרוח היא משפיעה על מטוסים וספינות, היא מאיצה את התפשטותן של שריפות, היא גורמת לסגירה של כבישים ויכולה לגרום לאובדן של חיי אדם. זו הרוח, שבחיי היומיום אנחנו כמען לא שמים לב אליה, אך ברגע אחד היא יכולה

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

מעיינות עדן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 חלק א' תיאור עסקי הקבוצה ("הדוח")

מעיינות עדן בעמ דוח תקופתי לשנת 2011 חלק א' תיאור עסקי הקבוצה (הדוח) מעיינות עדן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 חלק א' תיאור עסקי הקבוצה ("הדוח") תוכן עניינים טעון עדכון פרק 1: תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצה...4 פעילות הקבוצה ותיאור התפתחות עסקיה...4 תחומי פעילות...9 השקעות

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

שטראוס גרופ בע"מ דוח תקופתי לשנת 2013

שטראוס גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2013 שטראוס גרופ בע"מ דוח תקופתי לשנת 2013 דירקטוריון מנכ"ל עופרה שטראוס, יו"ר עדי שטראוס ד"ר מיכאל אנגל רונית חיימוביץ רן מדין דוד מושביץ פרופ' אריה עובדיה מאיר שני פרופ' דפנה שוורץ דליה לב עקיבא מוזס גליה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd דוח תקופתי לשנת 2015

אדמה פתרונות לחקלאות בע מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd דוח תקופתי לשנת 2015 אדמה פתרונות לחקלאות בע מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd דוח תקופתי לשנת 2015 דוח תקופתי לשנת 2015 תיאור עסקי התאגיד חלק א דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר, 2015

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5F6F6E9ED20ECE3E5E7E5FA >

<4D F736F F D20E7E5F6F6E9ED20ECE3E5E7E5FA > שטראוס גרופ בע"מ דוח תקופתי לשנת 2012 דירקטוריון מנכ"ל עופרה שטראוס, יו"ר עדי שטראוס ד"ר מיכאל אנגל רונית חיימוביץ רן מדין דוד מושביץ פרופ' אריה עובדיה מאיר שני פרופ' דפנה שוורץ דליה לב עקיבא מוזס גדי

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

Microsoft Word - mlnx1q12pre2

Microsoft Word - mlnx1q12pre2 1 16/4/2012 מלאנוקס עדכון לקראת תוצאות רבעון 1, תשואת יתר, $45 צפויות תוצאות חזקות לרבעון הראשון בזכות תחום ה- HPC מלאנוקס תפרסם את תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון ב- 18/4 עם תום המסחר בארה"ב והיא החברה

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

Bright Blue Gradients

Bright Blue Gradients מה נלמד היום: מהי סביבת חיים מהם מרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים מהם צורכי הקיום של בעלי החיים כיצד הסביבה מספקת צרכי קיום אלו מה ההבדל בין תנאי סביבה ולמרכיבי סביבה מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים: ביוספרה

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מלאה למגוון כלים אינטרנטיים מעשיים כדוגמת: Google Adwords,

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

פורמט היתר פליטה

פורמט היתר פליטה המשרד להגנת הסביבה אגף איכות אוויר ושינויי אקלים היתר פליטה לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח- 2008 מפעל "פז שמנים וכימיקלים בע"מ" מועד תחילת ההיתר: 20 יוני 2014 מספר היתר: 1313 נותנת ההיתר: סומיה פלאח, ממונה

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

מרכז ידע לאומי להשפעת הקרינה הבלתי-מייננת על הבריאות המרכז הוקם ומופעל בסיוע משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל והמשרד להגנת הסביבה מחוברים

מרכז ידע לאומי להשפעת הקרינה הבלתי-מייננת על הבריאות המרכז הוקם ומופעל בסיוע משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל והמשרד להגנת הסביבה מחוברים www.tnuda.org.il מרכז ידע לאומי להשפעת הקרינה הבלתי-מייננת על הבריאות המרכז הוקם ומופעל בסיוע משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל והמשרד להגנת הסביבה מחוברים ומשפיעים טכנולוגיה בראי בעלי העניין סדנא לקביעת מדיניות

קרא עוד

שטראוס גרופ בע"מ דוח תקופתי לשנת 4102

שטראוס גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 4102 שטראוס גרופ בע"מ דוח תקופתי לשנת 4102 דירקטוריון מנכ"ל עופרה שטראוס, יו"ר עדי שטראוס ד"ר מיכאל אנגל רונית חיימוביץ רן מדין דוד מושביץ פרופ' אריה עובדיה מאיר שני פרופ' דפנה שוורץ דליה לב עקיבא מוזס גליה

קרא עוד