Microsoft Word - חוברתיוםשניסופיבהחלט+.doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - חוברתיוםשניסופיבהחלט+.doc"

תמליל

1 הפקולטה למדעי הרוח החוג לבלשנות החוג ללימודים קלאסיים המפגש ה- 35 של החוג הישראלי לבלשנות ע"ש חיים רוזן יום שלישי, ט"ז בשבט, 22 בינואר 2019 קמפוס הר הצופים, בית מאירסדורף, חדרים , התכנסות והרשמה ברכות פרופ' חוה בת-זאב שילדקרוט - נשיאת האגודה פרופ' ערן כהן - סגן דיקן הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית פרופ' משה טאובה - החוג לבלשנות, האוניברסיטה העברית מושב ראשון - יו"ר: חוה בת-זאב שילדקרוט חדר 405 אולגה קפליוק מספר עקרונות יסוד בהתפתחות השמית החדשה ליאור לקס בין מורפולוגיה לתחביר בערבית פלסטינית ובעברית דני כלב תבניות הציווי בעברית בת זמננו עינת קוזאי תפקיד המסגרת הסמנטית של הפועל במיפוי של צורה לפונקציה הפסקת קפה חדר 405 מושב שני - יו"ר: יעל זיו חגית שפר מהוספה לוויתור - המילית 'גם' משה טאובה גלגוליו של השימוש במילת היחס 'אצל' וגבולות ההשפעה של מגע בין לשונות דנה טאובה על כמה דגמים שבראשם הכינוי 'זה' בעברית בת-ימינו אנה ענבר על תפקידי הרשימות בשיח: ניתוח המחוות הנלוות לרשימות בשיח העברי הדבור הפסקת צוהריים אסיפה שנתית - דו"ח כספי, בחירות בעלי התפקידים לקדנציה הבאה וקביעת מקום הכנסים הבאים מושב שלישי - יו"ר: יוסף גייגר חדר 405 נורית שובל-דודאי המילים השאולות מן הלטינית אל המקורות היהודיים הבתר מקראיים ומעמד הלטינית בא"י הרומית דנה שלו הפרטיקולה δή והבעת רמות מחוייבות ביוונית עתיקה ליהי יריב-לאור התנהגותם התחבירית של ביטויי מספר: ממצאים מן הסינית המודרנית הפסקת קפה מושב רביעי יו"ר: דנה טאובה חדר 405 קרלו מלוני ושאול רבפוגל שימוש ברשתות נוירונים לשחזור מילים בפרוטו שפות רון כוזר והדר נץ הגיית השווא בקריינות המקרא שפרה שנול הסוד הכמוס של תרגומי המקרא בלשונות היהודיים הפסקת קפה מושב חמישי יו"ר: נמרוד שתיל חדר 405 רותי ברדנשטיין מצירוף הוצאה מן הכלל לאופרטור שלילה: המקרה של 'בלתי' במקרא ובעברית בת ימינו רחל טל עיונים בלשון התשובות בפרובנס של ימי הביניים - הראב"י אב"ד כמקרה בוחן יו"ר: רות בורשטיין חדר 403 פבלו קירצ'וק שפת אנוש כאסטרטגיה הישרדותית: היבטים אוולוציוניים נמרוד שתיל ליטון עממי במרשתת והנלמד ממנו קרן דובנוב חצילים ובצל, אורז ועדשים בין שם קיבוצי לשם פריט ובין יחיד לרבים יו"ר: לאה סביצקי חדר 403 אושרי זיגלבוים 'כבשנו או שחררנו' - תמורות סמנטיות בהמשגה של מקראות הלימוד בת-ציון ימיני על מאפיין של לשון מקוונת בספר לילדים דמי חבר:, 80 לגימלאים, 60 לסטודנטים. 40 התשלום חל על כל המשתתפים, מרצים כאורחים. הוועדה המארגנת: פרופ' חוה בת זאב שילדקרוט, ד"ר איתן גרוסמן, ד"ר לאה סביצקי, פרופ' דנה שלו, ד"ר מיכל מרמורשטיין וד"ר אביב אמית

2 אוניברסיטת תל אביב ברדנשטיין רותי האקדמיה ללשון העברית דובנוב קרן אוניברסיטת תל אביב זיגלבוים אושרי מכללת אורנים האוניברסיטה העברית בירושלים טאובה דנה האוניברסיטה העברית בירושלים טאובה משה האוניברסיטה העברית בירושלים טל רחל מכללת לוינסקי ימיני בת-ציון האוניברסיטה העברית בירושלים יריב-לאור ליהי אוניברסיטת חיפה כוזר רון il אוניברסיטת בן-גוריון בנגב כלב דני אוניברסיטת בר-אילן לקס ליאור אוניברסיטת תל אביב מלוני קרלו אוניברסיטת תל אביב נץ הדר אוניברסיטת תל אביב ענבר אנה אוניברסיטת תל אביב קוזאי עינת קירצ'וק פבלו האוניברסיטה העברית בירושלים קפליוק אולגה אוניברסיטת בר-אילן רבפוגל שאול אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שובל-דודאי נורית האקדמיה ללשון העברית האוניברסיטה העברית בירושלים שלו דנה האוניברסיטה העברית בירושלים שנול שפרה המכללה האקדמית בית ברל שפר חגית המכללה האקדמית צפת נמרוד שתיל

3 מספר עקרונות יסוד בהתפתחות השמית החדשה אולגה קפליוק חיים רוזן היה החוקר הראשון שהפנה מבט בלשני מודרני לתכונותיה ולהתפתחותה של העברית הישראלית כפי שהייתה מדוברת בימיו. יכול להיות מעניין לבדוק מה קרה גם בשפות שמיות חיות אחרות. ראוי לציין שמכל המגוון הרב של השפות השמיות הקלאסיות המוכרות לנו מאז האלף השלישי לספירה נותרו כיום בשימוש רק שרידים של הארמית ושל הערבית הדרומית (אחרי כשלשלת אלפים שנה של התפתחות רציפה), שתיהן בסכנת הכחדה, וצאצאיהם של געז בדמות השפות השמיות של אתיופיה ושל הדיאלקטים הרבים של הערבית הצפונית. לזה יש להוסיף את העברית הישראלית שהוחייתה כשפה מדוברת אחרי הפסקה של למעלה מאלפיים שנה. שפות חיות אלה נבדלות עכשיו אחת מהשנייה הרבה יותר מאשר בשלבים הקלאסיים שלהן. הן פרושות כיום על שטחים גיאוגרפים עצומים המשתרעים ממאוריטניה במערב אפריקה ואתיופיה במזרחה ועד אפגניסתאן באסיה התיכונה. הן באו במגע עם שפות ממשפחות אחרות ושונות לגמרי שהשפיעו עליהן במידה זו או אחרת, למשל השפות האיראניות במקרה של הארמית החדשה והדיאלקט הערבי של מרכז אסיה, הברברית במקרה של הערבית הצפונית ואפילו שפות אירופיות כמו יידיש ופולנית במקרה של העברית הישראלית. יחד עם זאת יש עדיין הרבה מאד חומר משותף ביניהן וזאת לא רק באוצר המילים הבסיסי אלא בעיקר במבנה הבסיסי שלהן ובתהליכי התפתחותן. הסקירה תוקדש בעיקר לתופעות ולתהליכים דומים בשפות אלה במורפולוגיה ובפונולוגיה. ננסה לבחון באיזו מידה הם תוצאה של נטייה התפתחותית כללית של הלשונות שעניינה הבלשנות הכללית או ספציפית למשפחה השמית. : Kapeliuk, Olga: Some common traits in the evolution of Neo-Syriac and of Neo-Ethiopian. Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 12 (1989): pp Kapeliuk, Olga: Some common innovations in Neo-Semitic. 13 th Italian Meeting of Afro- Asiatic Linguistics Udine May Padova 2010: pp (online CAMSEMUD 2007). Kapeliuk, Olga: New Semitic: New verb forms, new usage. Babel und Bibel: Proceedings of the 6 th Biennial Meeting of the International Association of Comparative Semitics Moscow Winona Lake, Eisenbraums 2016: pp

4 בין מורפולוגיה לתחביר בערבית פלסטינית ובעברית ליאור לקס המחקר בוחן מקרים של 'תחרות' בין מבנה מורפולוגי ומבנה תחבירי להבעת אותה משמעות. טענתי המרכזית היא כי ניתן לנבא באופן חלקי את הבחירה במבנה זה או אחרת על סמך גורמים מורפו-פונולוגיים וסמנטיים. הנושא ייבחן בשני תחומים בערבית פלסטינית ובעברית. תצורת הזוגי בערבית פלסטינית קיימת מערכת פוריה של תצורת זוגי בשמות עצם באמצעות הסופית ינ, למשל ולד 'ילד', ולד-ינ 'שני ילדים', ולאד 'ילדים'. לעונת זאת, תצורת הזוגי בעברית נדירה ביותר והיא מוגבלת לקבוצה מצומצמת של שמות, בעיקר יחידות זמן (שנה-שנתיים-שנים). בשתי השפות ניתן להביע את הזוגי בדרך תחבירית, כלומר שימוש במספר שניים/שתיים עם צורת הריבוי (שתי שנים). שימוש בדרך זו נדיר בערבית פלסטינית, שכן בשפה זו לצורת הזוגי פוריות גבוהה. בעברית ניתן למצוא מספר לא מבוטל של דוגמאות למבנה זה, אולם גם תפוצתן אינה מקרית אלא נובעת מקריטריון סמנטי. כך למשל, כדי להביע את צורת הזוגי של חודש, מקובל יותר השימוש בחודשיים ופחות בצורה התחבירית (שני חודשים). עם זאת, עיון בדוגמאות במרשתת מראה כי שתי הדרכים אינן חופפות במשמעותן. הצורה חודשיים משמשת במשמעות כללית יותר (1), ואילו הצורה שני חדשים נפוצה יותר בקרי אינדיבידואלי, כלומר כשמדובר בחודשיים שאינם רצופים (2). (1) מקבלים חודשיים ראשונים מתנה (2) יש רק שני חודשים שליליים..., זה חודש מאי..., וזה חודש ספטמבר... בהרצאה יוצגו אילוצים נוספים שבעטיים קיימת העדפה למבנה אחד על פני משנהו. תצורת שייכות ניתן להביע שייכות בדרך מורפולוגית, כלומר שימוש בכינוי שייכות חבור (ארנק-ארנקך, ובערבית: ג'זדאנ- ג'זדאנכ), ובדרך תחבירית, כלומר שימוש בכינוי שייכות פרוד (הארנק שלך, אל-ג'זדאנ תאבעכ/בתאעתכ). בלשון המדוברת בעברית, הדרך התחבירית נפוצה יותר, ולמעט קבוצה סגורה של מספר סוגי שמות, השימוש בכינויי שייכות חבורים נדיר באופן יחסי (ראו אורנן 1696, דובנוב 2000, נוימן 2013, ומחקרים נוספים). לעומת זאת, השימוש בכינויים חבורים הוא הדרך המרכזית בערבית פלסטינית. המחקר בוחן באלו מקרים קיימת בכל זאת העדפה לשייכות הפרודה בערבית פלסטינית, על סמך איסוף דוגמאות מן המרשתת ושיפוטי דוברים. ניכר כי ההעדפה לשייכות התחבירית מושפעת מאילוצים מבניים החוסמים את השימוש בכינויים חבורים. אדגים זאת באמצעות מילים שאולות. שימוש בכינויי שייכות חבורים בעברית נדיר עוד יותר במילים שאולות (אימייל- האימייל שלך/*אימיילך) (שורצולד 2002), ואילו בערבית שימוש זה קיים לצד שימוש בכינויים פרודים (אל- אימייל תאבעכ, אימיילכ). עם זאת, במקרים שבהם למילים השאולות מבנה זר מובהק, קיימת העדפה לשימוש בכינוי גוף פרוד. הדבר בא לידי ביטוי בשמות בעלי יותר משתי הברות (המבורגר -אל-המבורגר תאבעכ/ * המבורגרכ) או בשמות המסתיימים בתנועה (מנגו- אל-מנגו תאבעכ/*מנגוכ). מבנים אלה אינם אופייניים לשמות בערבית, ונראה כי המערכת המורפולוגית אינה מטמיעה אותן בדרך המרכזית להבעת שייכות. אורנן, ע שימושם של כינויי קנין חבורים ופרודים בלשון ימינו. הקונגרס העולמי למדעי היהדות 4, דובנוב, ק כינויי הקניין החבורים והפרודים של שם העצם בעברית המדוברת. בלשנות עברית 47, נוימן, י שייכות צמיתה בעברית הכתובה ובעברית הדבורה. הרצאה בכנס נאפ ה- 31, ניו יורק. שורצולד, א.ר פרקים במורפולוגיה עברית. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

5 תבניות הציווי בעברית בת זמננו דני כלב אראה להלן כי בעברית בת זמננו לפחות חמש תבניות משמשות להבעת ציווי. אעמוד על ההבדלים הפרגמטיים ביניהן ואציע הסבר למגוון כה עשיר. הציווי הנוטה רווח בעיקר בבניין קל בלקסיקון הבסיסי: צא, לכו, בואי ובמידה פחותה גם בבניין פיעל: דברי, חכו. בבניינים נפעל, הפעיל והתפעל השימוש בו נדיר למדי עקב מורכבותו המורפופונולוגית (1979.(Bolozky, כמו כן לפעלים מסוימים אין צורת ציווי נוטה: *היהנו <תהנו, *כלו <תוכלו. הציווי הקטום imperative) (truncated מאפיין משלב דבור לא אורייני ומבוסס על השלת תחילית צורת חיווי עתיד בגוף שני או חיטוף תנועת התחילית: כנס<תיכנס, ש מ עו <תשמעו, צ כּוֹר<תזכור Bat-) Bolozky, ;1979 (2002.(El, אכנה דגם שלישי בשם ציווי מובלע. הוא זהה צורנית לחיווי עתיד בגוף שני. זוהי תבנית הציווי הנפוצה ביותר בעברית הדבורה: כ- 50% מכלל מבעי הציווי בקורפוס הם בתבנית זו (משלר ואחרים, 2017). הציווי המובלע מדוקדק לחלוטין בעברית. כלומר, המשמעות המצווה איננה תלוית היסק הקשרי. אריאל (2000 (Ariel, הראתה כי מבעי חיווי עתיד בגוף שני נושאים כינוי גוף מפורש בעמדת הנושא (1 להלן), בניגוד למבעי ציווי מובלע, שבהם צורת תפעל מופיעה בלא כינוי גוף מפורש (2 להלן): איזה כיף לדעת שאת תהיי אמא של הילדים שלי (משלר, על גברים נשים והדדיות, 7 9) מיום שהתחתנת איתו את האמא שלו. לכן תהיי אמא שלו. שימי לב למצוקות שלו, למה שחסר לו (יהדות נט, ) אציע מבדק נוסף לזיהויו על פי השלילה. ב-( 1 ) הפועל נשלל באמצעות לא, אך ב-( 2 ) אל היא מילית השלילה של תהיי. תבנית הבינוני המצווה כוללת כינוי גוף שני מפורש וצורת בינוני תואמת: נתתי כזו צעקה. אמרתי לו: עכשיו אתה מחייג לטכנאי הכי בכיר! (משלר, מכונת הכביסה, ) את לא שואלת שאלות! (לבנה זוהרים, האח הגדול עונה 5, אוגוסט 2013) הבינוני המצווה תקיף מציוויים מבוססי-תפעל. לכן השימוש בו קביל בנסיבות בלתי פורמאליות כגון בין הורים לילדיהם, בין מכרים (4 לעיל) או בהבעת מעורבות רגשית גבוהה (3 לעיל). הציווי הסתמי מבוסס על שם הפועל. הוא משמש בפניה אל נמענים לא מוכרים או לצורך ניטרליות מגדרית, לדוגמה בהוראות כביסה: יש לכבס צבעים כהים בנפרד אין לייבש במייבש כביסה בעברית הדבורה, נהוג להשמיט את המילית יש (7) ולהחליף את אין בלא (8): נא לשמור על השקט! לא לחנות ליד השער! לטענתי ריבוי תבניות הציווי משקף צרכים תקשורתיים שונים בהתאם לנסיבות הציווי הבינוני ממצק סמכות, בעוד הציווי הסתמי מאפשר לדוברת להימנע מפירוט מגדרי ומספרי. עם זאת ריבוי תבניות הציווי מעיד כי העברית תרה אחר תבנית ציווי אחידה שתחליף את הציווי הנוטה. שכיחותו הגבוהה של הציווי המובלע מעידה כי היא תבנית הציווי הבלתי מסומנת בעברית בת זמננו. Ariel, M. (2000). Development of person agreement markers: From pronouns to higher accessibility markers. (M. Barlow, & S. Kemmer, Eds.) Usage-based models of language, Bat-El, O. (2002). True Truncation in Colloquial Hebrew Imperatives. Language, 78(4), pp Bolozky, S. (1979). On the new imperative in Colloquial Hebrew. Hebrew Annual Review, 3, pp משלר, י' ואחרים (2017). מאגר העברית המדוברת של אוניברסיטת חיפה.

6 תפקיד המסגרת הסמנטית של הפועל במיפוי של צורה לפונקציה עינת קוזאי הקשר בין מובן הפועל לערכיות התחבירית שלו היווה המוקד של ניתוחים בלשניים רבים באמצע המאה הקודמת (ראו למשל.(Tesnière, 1959 בשנות השבעים הבלשן Charles.J Fillmore הדגים במספר מאמרים חשובים כיצד ההבדלים בערכיות התחבירית של פעלים בעלי מובן דומה ניתנים להסבר באמצעות מסגרות סמנטיות, קרי הסכמטיזציה של חוויות אנושיות בסיסיות כגון 'שיפוט', 'סחר חליפין' ועוד. כך, למשל, הן הפועל 'לקנות' והן הפועל 'למכור' משתייכים למסגרת הסמנטית 'סחר חליפין' הכוללת את המוכר, את הקונה, את הטובין ואת הכסף. אולם, בעוד שהפועל 'לקנות' מתמקד בקונה ובטובין, הפועל 'למכור' מתמקד במוכר ובטובין. מסיבה זו, הקונה והטובין הם אלמנטים תחביריים הכרחיים במבעים הכוללים את הפועל 'לקנות' ('הוא קנה מכונית') בעוד שהמוכר אינו אלמנט תחבירי הכרחי ('הוא קנה מכונית מדני'). המצב הוא הפוך במבעים הכוללים את הפועל 'למכור' (2006.(Fillmore, במסגרת תורת דקדוק התבניות, המסגרות הסמנטיות של פעלים נחשבות לאחד מהאלמנטים המשחקים תפקיד בפענוח התגלמויות לשוניות (constructs) של תבניות דקדוקיות מופשטות לצד המשמעות העצמאית של התבנית (2010.(Goldberg, בהרצאה זו בכוונתי לבחון כיצד המסגרת הסמנטית של הפועל משחקת תפקיד לא רק בפענוח תבניות, אלא גם באופן התהוותן. לשם כך, יוצגו שני מקרי מבחן: (א) ההבדל בפונקציה השיחית של שתי תבניות בעלות מובן מילולי דומה 'תקשיב/י' ו'תשמע/י'. (ב) ההתהוות של התבנית 'מה את/ה אומר/ת' להבעת יחס הדובר כלפי אמירה נוגדת ציפיות של בן השיח לאור עדויות היסטוריות לשימוש דומה בצורה 'מה אתה מדבר'. בשני מקרי המבחן היקרויות הצורות במאגרים מקוונים המתעדים את העברית לתקופותיה (פרויקט שו"ת, מפעל המילון ההיסטורי, אתר עיתונות יהודית היסטורית, מעמ"ד והמרשתת) יהוו הבסיס לניתוח הקשר בין המסגרת הסמנטית של הפועל לפונקציית התבנית שהתהוותה ולבחינת האופן שבו התמקדות בפן מסוים במסגרת הסמנטית מונעת את אפשרות ההתהוות של תבנית דומה אחרת בפונקציה זו. אם כן, מחקר זה מדגים כי, לצד סוג הפועל (תפיסה חושית, דיבור), המסגרת הסמנטית משפיעה על התהוות תבנית בפונקציה ספציפית (1997 Shyldkrot, (Bat-Zeev ומשחקת תפקיד בהעדפה של דוברים מיפוי מסוים של צורה ופונקציה על פני מיפוי אפשרי אחר. Bat-Zeev Shyldkrot, Hava "La grammaticalisation des auxiliaires: le cas de voir." Scolia, 8: Fillmore, Charles. J "Frame semantics." In Cognitive Linguistics: Basic Readings, edited by Dirk Geeraerts. Berlin/New York: Mouton de Gruyter Goldberg, Adele E "Verbs, constructions and semantic frames." In Syntax, Lexical Semantics and Event Structure, edited by Malka Rappaport Hovav, Edit Doron & Ivy Sichel. Oxford: Oxford University Press Tesnière, Lucien Eléments de syntaxe structurale. Paris: Librairie C. Klincksieck.

7 מהוספה לויתור המילית "גם" חגית שפר מטרת ההרצאה לחקור את המבנה הפנימי של המילית "גם" במסגרת המושגית של דקדוק התבניות. המילית "גם" מביעה משמעויות של הוספה של פריט או מצב אך גם של ויתור שמשמעו אי מימוש של מצב המצופה להתקיים. מילונים מחלקים את המשמעויות של "גם" לשני סוגים אלו אך לעתים יש קושי להבחין בין שתי המשמעויות. בנוסף, המילית "גם" מופיעה במגוון ביטויים מורכבים אשר מביעים אף הם שתי משמעויות אלו. למשל, הביטויים "מה גם", "גם ככה" ו"גם כן" מביעים הוספה כגון במשפטים "בית החולים יוספטל אינו מבצע סוג זה של ניתוחים, למרות קיומו של מיכשור מתאים. מצב זה אינו הגיוני, מה גם שהמתנה לניתוח כזה במרכז הארץ אורכת שנה וחצי". הביטויים "גם", "גם כי" ו"גם אם" לעומת זאת מביעים ויתור וניתן להחליפם במילה "אפילו" במשפטים כגון "כל אדם, גם כזה שאינו מאבד את קור רוחו בקלות, מתעצבן לפעמים ממקרים כאלו" או במשפט "יש לזכור שנפילות בגיל המבוגר מסכנות את הקשישים גם אם הקשיש לא שובר עצם". בהסתמך על דקדוק התבניות, מציעה ההרצאה כי ההיקרויות השונות של "גם" מביעות שימושים שונים של תבנית לשונית. על פי התיאוריה, תבנית היא צימוד בדרגות שונות של אבסטרקציה המורכב מצורה ומשמעות אשר אינה תמיד מובנת ממשמעות סך חלקיו של הביטוי ולפיכך היא לעתים בלתי קומפוזיציונלית. בהרצאה נטען כי המילית "גם" מתפקדת כתבנית לשונית סכמטית למחצה וכי אפשר לתאר את משמעויותיה הרבות על גבי רצף. בצידו האחד של הרצף נמצא דוגמאות למשמעויות שונות של הוספה ואילו בקצהו האחר נמצא דוגמאות למשמעויות של ויתור אשר ניתן לתאר במונחים של הוספה. בנוסף, נדגים כי לא תמיד ניתן לייחס ל"גם" משמעות זו או אחרת מראש וכי פרשנות הביטוי תלויה בהקשר ובמיקומו במשפט. מעבר לכך, יראה ניתוח הדוגמאות כי משמעות הביטויים אינה תמיד ניתנת לחיזוי בהתבסס על משמעות מרכיבי הביטוי, אך הידע הלשוני של דוברי השפה מכיל בתוכו את הצימוד הנידון ולפיכך הם מקשרים בין המשמעות הקונבנציונלית שלו למבנהו התחבירי. העקרונות אשר מנחים מחקר זה מוצאים תמיכה רבה בגישה הקוגניטיבית לחקר השפה. על פי גישה זו, אין הפרדה מלאה בין קטגוריות, אלא השפה מורכבת מרצפים בין קטגוריות אשר חופפות זו את זו באופן חלקי. תופעות אלו מתוארות בדרכים שונות גם בשפות אחרות. ראייה זו מאפשרת מבט כוללני יותר על השפה ומאפשרת התייחסות לתופעות מרכזיות כמו גם לתופעות שוליות כביכול תוך תיאור הקשר הקיים ביניהן. Bat Zeev Shyldkrot. Hava Subordonnées circonstancielles et dépendance sémantique. Comparison, concession et condition: grammaticalisation et sens des connecteurs. Faits de Langues Goldberg, Adele E Constructionist approaches. In Hoffmann T. and Trousdale G., (eds.) The Oxford handbook of construction grammar. Oxford: Oxford University Press, Harris, M Concessive clauses in English and Romance. In Haiman, J. and Thompson, S. (eds.). Clause combining in grammar and discourse. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Livnat, Z Rhetoric of the scientific article. Language and the discourse community. Ramat-Gan: Bar Ilan. Shefer, H The meaning and development of Hebrew scalar modifier kexol. To be published in Topics in Linguistics.

8 גלגוליו של השימוש במלת היחס אצל וגבולות ההשפעה של מגע בין לשונות משה טאובה מלת היחס אצל המצוייה כבר בעברית מקראית במשמעות של קירבה וסמיכות במקום, ידעה עם הזמן התרחבות בתחומי משמעויותיה והחלה לשמש גם במשמעות בשביל, ו- לפי דעת, ובמבני קיום החלה לשמש להבעת שיוך, זאת בתחילה בהשפעת הערבית שבה ע נ ד משמשת לכך, ואח כ בהשפעת היידיש והלשונות הסלאוויות שאף בהן מילות היחס המקבילות משמשות להבעת שיוך. גם בתחילת דרכה של העברית החדשה עדיין שמשה אצל להבעת שיוך, אך בסופו של דבר נושלה מתפקידה זה ע י המבנה המקביל עם מלת היחס ל- ששימשה לכך מלכתחילה. גם מן התפקידים של הבעת קירבה וסמיכות מקום נושלה ע י מלות היחס ליד ו- על יד המצויות אף הן למן ימי המקרא, ונותרו לה בלשון המדוברת ובלשון הכתובה התת-תקנית שימושים כגון בשביל, לפי דעת, וכן התפקיד של הבעת הפּוע ל במבעים ביצועיים של א יוּם. ההרצאה תתאר את גלגולי המשמעות הללו ותנסה להסביר את כיווניה. איתן, עלי. על שני ביטויים בסגנון העברית של ימי הביניים. לשוננו לעם. מחזור כ ט, תשל ח. ע 282. גולדנברג, אסתר. שני ביטויים בסגנון העברית של ימי הביניים. לשוננו לעם. מחזור כ ח, תשל ח. ע ע גולדנברג, אסתר. עוד על שני ביטויים בסגנון ימי הביניים. לשוננו לעם. מחזור ל, תשל ט. ע ע Hagège, Claude Adpositions: Function-Marking in Human Languages. Oxford N.Y. : Oxford University Press. Isačenko, Alexander V On 'have' and 'be' languages (a typological sketch). In: M. Flier (ed.) Slavic Forum: Essays in Linguistics and Literature. The Hague Paris: Mouton Joseph, Brian Multiple sources and multiple causes multiply explored. Studies in language 37 (3), Lyons, John A Note on Possessive, Existential and Locative Sentences. Foundations of Language. 3/ Matras, Yaron and Leora Schiff Spoken Israeli Hebrew Revisited: Structures and Variation. In: Philip S. Alexander et alii, (ed.), Studia Semitica : The Journal of Semitic Studies Jubilee Volume. Oxford University Press. [=Journal of Semitic Studies Supplement 16],

9 על כמה דגמים שבראשם הכינוי זה בעברית בת-ימינו דנה טאובה הכינוי זה ותפקידו במשפט השמני תואר רבות במחקר העברית, הסיבה לכך נעוצה אולי בייחודו להתייחס ליסוד מומשג ('ילדים זה שמחה') או לתוכן (להשיג את המשרה זה המטרה שלו; יקבל חופש טוב. לא יקבל זה הצרה שלו). ולא רק לרפרנט (הבית זה הרכוש היחיד שנשאר לו). במאמרה "תפקודה של 'זה' הבלתי לקסיקלית בעברית בת-ימינו" מתארת רבקה הלוי את סביבות היקרותו של הכינוי זה שהוא, לדבריה, כינוי בלתי לקסיקלי נעדר תוכן רפרנציאלי מוגדר, וקובעת בצדק כי תפקידו הוא בעיקרו הצבעה על מוקד המסר. קביעה זו כמו גם קביעה דומה של משה אזר (1992) זוכ ה לאישוש מהותי בדגמי משפט שונים שהכינוי זה משמש בהם כ'פוקליזטור' מובהק, בין שהוא מופיע כחלק ממבנה מבוקע שלם, בלתי מושלם או חסר, ובין שהוא נקר ה כמרכיב בפני עצמו. דוגמאות לדגמי משפט כאלה יהיו נושא ההרצאה המוצעת בזה. במשפט המבוקע השלם שהפסוקית בו היא פסוקית זיקה עשויים להופיע שני הכינויים זה ו-הוא, והתפוצה הפונקציונלית ביניהם תלויה בגורמים כמו: סוג הטקסטמה ואופי היחסים במישור המסר בין שני חלקי המשפט המבוקע. לעומת זאת, בכל מקום שבו הפסוקית המפרשת (ה- glose ) במשפט המבוקע היא לא פסוקית זיקה, הכינוי הוא מנוע ורק הכינוי זה יכול להופיע. הכינוי הוא גם לא יופיע במשפט מבוקע שהסבתו לא נשלמה ) Imperfectly Transformed CS במינוחו של גדעון גולדנברג). תפקידו של זה כפוקליזטור בולט במיוחד במשפטים שמבנה הביקוע שלהם אינו שלם, דהיינו הפסוקית המפרשת אינה מופיעה בו, אלא מוסקת בהקשר המיידי. הכינוי זה עשוי, כאמור, להציג את מוקד המסר גם שלא במבנה ביקוע. ככזה הוא נוטה להעמיד משפט שלם בפוקוס. הבחירה בהצגת הכינוי זה תחילה כחלק ממבנה שלם, בהמשך כחלק ממבנה לא שלם ובסופו של דבר כמרכיב עצמאי המציג משפט שלם היא בחירה תיאורית ואין היא באה לסמן שלבי התפתחות של תפקידו של זה בעברית. אזר משה, "לקראת הבנת מבנה המשפט הממוקד בעברית בת-זמננו", העברית שפה חיה בעריכת ע' אורנן, ר' בן-שחר, ג' טורי, הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, גולדנברג גדעון, הלוי רבקה, "תפקודה של 'זה' הבלתי לקסיקלית בעברית בת-ימינו", לשוננו : Goldenberg, G. Imperfectly-Transformed Cleft Sentences, Proceedings of the Sixth World Congress of Jewish Studies, I (1977) Shisha-Halevy A., Structural Studies in Modern Welsh Syntax, Aspects of the Grammar of Kate Roberts, Münster (1998).

10 על תפקידי הרשימות בשיח: ניתוח המחוות הנלוות לרשימות בשיח העברי הדובר אנה ענבר בהרצאה זו אבחן את התופעה של בניית רשימות בעברית המדוברת. מבנה הרשימה יוגדר כדגם המורכב מסט של יחידות לשוניות מכל סוג שהוא ('רכיבים') העומדות ביחס של אפוזיציה וממלאות תפקיד זהה בתוך הדגם, כאשר למבנה כולו יש כוונה תקשורתית אחת. בין הרכיבים מתקיימת הקבלה תחבירית, ולרוב גם הקבלה סמנטית והקבלה פרוזודית מסוימת. המאפיינים התחביריים, הפרוזודיים, הסמנטיים והדיסקורסיביים של המבנה נידונו בספרות המחקר, בעיקר תוארו המבנים בשפות אירופה (למשל, Selting 2007; Bertrand & Priego-Valverde 2017; Jefferson 1990). המחקר הנוכחי יציג את יחסי הגומלין בין המאפיינים האלה ובין הדפוסים המחוותיים הנלווים לבניית רשימות בשיח העברי הדבור. אראה כיצד ניתוח הייצוג המחוותי של בניית רשימות לצד הייצוג הלשוני שלהן יכול לתרום להבנה טובה יותר של התהליכים הקוגניטיביים המעורבים בבנייתן וכן של תפקידי הרשימות בשיח. המחקר מבוסס על קורפוס הכולל ראיונות טלויזיוניים "חוצה ישראל", "שיחת נפש" ו-"חדר 101". הקורפוס כולל שיחות בין כ- 40 דוברים ומשכו כ- 20 שעות. מבני הרשימות זוהו על בסיס המאפיינים הלשוניים שלהם, וכן זוהו המחוות הנלוות למבנים האלה באופן שיטתי. מתברר שמחוות מסוימות מסמנות באופן שיטתי פירוט של קטגוריות מוגדרות, הצבעה על אלמנטים בלתי צפויים בקטגוריה, בנייה של קטגוריות אד הוק תוך מיקוד באלמנטים הבונים קטגוריה זו או תוך מיקוד בקטגוריה עצמה ועוד. בהרצאה זו אציג את הדפוסים המחוותיים הנלווים למבני הרשימות בעברית המדוברת של ימינו, אגדיר את התפוצה של הדפוסים האלה ואראה את הקשר בין הייצוג המחוותי תמונה חזותית וקונקרטית לבין התפקידים של הרשימות בשיח והתהליכים הקוגניטיביים המתרחשים במוחו של הדובר. יתרה מזו, אראה שהתפוצה של הדפוסים השונים שופכת אור על הקטגוריזציה של תפקידי הרשימות בשיח. לסיכום, המחקר הנוכחי יציג את בניית הרשימות בשיח כתופעה מולטי-מודלית ויצביע על יחסי הגומלין בין המאפיינים השונים של המבנה. אראה שמחקר המחוות הנלוות למבני רשימה יכול לתרום לניתוח שיטתי של המבנה ברמות שיח שונות. Bertrand, R. & Priego-Valverde, Listing practice in French conversation: From collaborative achievement to interactional convergence. Discours 20 (Revue de linguistique, psycholinguistique et informatique Laboratoire LATTICE): Jefferson, G List construction as a task and resource. In: G. Psathas (ed.), Interactional competence. New York: Irvington Publishers, Selting, M Lists as embedded structures and the prosody of list construction as an interactional resource. Journal of Pragmatics 39:

11 המילים השאולות מן הלטינית אל המקורות היהודיים הבתר מקראיים ומעמד הלטינית בא"י הרומית נורית שובל-דודאי במאמר יסוד על מצב השפות בארץ ישראל הרומית (1982) העריך חיים רוזן את העדויות לתפוצתן של הלשונות שנהגו בפי יושבי הארץ: הארמית, העברית, והנבטית, היוונית, והלטינית. מאחר שהיוונית המשיכה לשמש כשפת השלטון בחלק המזרחי של האימפריה לאחר הכיבוש הרומי את האזורים בהם שלטו יורשי אלכסנדר, ביקש רוזן להתוות את הגבולות לשימוש בשפה הלטינית בארץ ישראל. הלטינית אף פעם לא חרגה, לדעתו של רוזן, מחוץ לגבולות של שפת מנהל ובשום עת לא שימשה כשפה של אוכלוסייה כלשהי, אלא הסתכמה בשימוש רשמי, כלומר לתקשורת של האוכלוסייה עם הרשויות המקומיות המוסמכות. העדות ללטינית הצטמצמה לטקסטים צבאיים ולפרסום מנהלי ונשארה חיצונית לעולם התרבותי של ארץ ישראל היהודית. עם זאת, הראה רוזן, שלשם הערכת השפה כאמצעי תקשורת נדרשות עדויות לשוניות פנימיות ובדיקה של אוצר המילים השאולות אשר מעיד על מצב של מגע מהותי בין הלשונות. בהסתמך על הערכתו של שמואל קראוס, מחבר הדקדוק והלקסיקון של המילים השאולות מן היוונית ומן הלטינית אל הספרות הבתר מקראית, קיים יחס של מילה לטינית אחת על כל מאה מילים יווניות, כמעט כולן בתחום הצבא praesidium) (decurio, pugio, והמנהל libellarius) (procurator, מילים אלה לא נשאלו לדעתם של שני חוקרים אלה ישירות מן הלטינית אל העברית ואל הארמית היהודית, אלא בתיווך יווני, ומילים לטיניות מעטות שאינן מתועדות במקורות יווניים הן יד המקרה. בעקבות הערכה מחודשת של המקורות הספרותיים, הכתובות והפפירוסים, לאורך תקופה ארוכה של 700 שנה, יש צורך לברר אם עדות המילים השאולות מן הלטינית אל המקורות היהודיים מתיישבת עם התמונה הכללית של מעמד הלטינית בין השפות שנהגו בארץ ישראל, של תפוצת השימוש בלטינית באזור, ושל המגעים בין הלשונות בארץ. עד כה לא נעשה ניסיון שיטתי לבחון במרוכז את כל המילים השאולות מן הלטינית במקורות הספרותיים. סקירה ממצה יותר מתאפשרת כעת משהושלם אוסף המילים הללו במסגרת מפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית. אבקש לבדוק האם המילים השאולות בקורפוס יכולות ללמד אותנו על מעמדה של הלטינית בקרב תושביה היהודים של ארץ ישראל, ולבחון מחדש את שני הסייגים בהם אפיינו המלומדים את השפעתה, של הלטינית: הגבלתה לתחומי הממשל והצבא ושאילתה בתיווך היוונית. Rosén, H. B., Die Sprachsituation im römischen Palästina, East and West: Selected Writings in Linguistics by Haiim B. Rosén, München 1982, [= Neumann, G. and Untermann, J., eds., Die Sprachen im römischen Reich der Kaiserzeit (Beihefte der Bonner Jahrb.cher, 40), Köln and.[ Bonn1980,

12 הפרטיקולה δή והבעת רמות מחוייבות ביוונית עתיקה דנה שלו רקע: כבר בעת העתיקה התייחסו היוונים למילית δή כמועדת לשימוש בתור מילה יתרה, ובאותה נשימה הזכירו את כוחה לפאר ולהאדיר סגנון. כמו אחיותיה, ממשיכה הפרטיקולה δή לאתגר חוקרי לשון וכן את מתרגמי היוונית ולא רק לשפות יעד עניות בפרטיקולות. שימושיה של הפרטיקולה δή תוארו על ידי פילולוגים מודרניים עוד לפני Denniston הקלאסי וגם אחריו, כקשורים, בין השאר, לטמפוראליות, לקונקטיביות, למובן מאליו, ולחד-משמעי. בהמשך ל- Denniston נוספו לדיון, בין השאר, אפיונים במימד השיח לגבי מחויבות משוערת של הדובר ושל הנמען ולגבי הסכמה הדדית; במימד של הדגשה ופוקוס; ובמימד של מגוון עמדות פרגמטיות וסוגי פעולות דיבור. במידה זו או אחרת, המישורים האלה תלויים במחברים והקורפוסים הנחקרים, שברובם דיאלוגיים. ואכן, ל- δή דקויות שימוש מגוונות בתבניות ובצירופים התלויות, בין השאר, במוסכמות של ג נר, בסגנון אישי אופייני של מחבר, ובעוד קריטריונים הקשריים. מוקד: בהרצאתי אתמקד בשימושים במישור של ניווט הטקסט; במיוחד שימוש δή אנאפורי בפרט ביחס לפעולת אמירה קודמת. כמו-כן ייבחן מימד עמדת המחבר כלפי מה שהוא אומר או בעמדה המצופה של הנמען והשימוש האירוני ב- δή בהקשרים אלה. נטפל גם בזיקות בין גווני היסוס, מחויבות וריחוק, וכן בשיתוף פעולה עם עושר אמצעים לשוניים אחרים לציון אנאפורה, ייצוג הבעה ועמדה. תכנית ההרצאה: ההרצאה תפתח במבט-על קצר מאוד של שימושי δή במחקר המוביל, תוך אזכור ממוקד יותר בקומץ שימושים פחות חקורים של δή בהקשר אירוני ופולמוסי אצל מחברים ספרותיים (למשל הרודוטוס ואפלטון) שהיו קרובים לליבו של חיים רוזן. בלי להגיע לתיאור אינטגרלי של מהות בסיסית משותפת, אציג בחלק השני של ההרצאה בדיקה, אצל המחבר היווני גאלינוס מן המאה השנייה לספירה, של שימוש δή להבעת מחוייבות או, מאידך, δή להטלת ספק אירונית שימושי δή הכרוכים בהקשרים של פעולות דיבור (או של תהליכים פנימיים) מפורשות או משתמעות. הבדיקה בחיבורים מאת גאלינוס מהווה הזדמנות לבחון קורפוס משל מחבר שהדיאלוגיות, מוסכמות הג נר הטכני הפרשני, וסגנון החיבור שלו אינם מיוצגים דיים במחקר; עם זאת, כתיבתו של גאלינוס פולמוסית וחושפת עמדות גם תוקפניות וגם אפולוגטיות, סגנונו מהודר גם כשהוא מתפאר וגם כשהוא מצטנע, וחשוב לו לסמן עמדות מדעיות הן כמוסכמות, צפויות ומובנות מאליהן והן כמוטלות בספק; גאלינוס נמצא בדיאלוג מתמיד עם דעותיהם ואמירותיהם של רופאים והוגים קודמים ובני זמנו. כהזדמנות יוצאת דופן לחקירתנו, קיימים חיבורים של גאלינוס גם בתרגומים לערבית של ימי הביניים, ואלה מזמנים לנו מסננת ייחודית של תרגום לשפה עניה בפרטיקולות, אך עשירה באמצעים חלופיים שלעיתים חושפים באופן חד ומפורש יותר את האפקט של הפרטיקולה בסביבתה הלשונית במקור, או כפי שהובנה במסורת ובעיני המתרגמים. Denniston, John D The Greek Particles. Oxford. van Emde Boas, Evert. Tragic Evidentiality? A Study of δή in Tragedy. MA Thesis. van Erp Taalman Kip, A. Maria καὶ µήν, καὶ δή and ἤδη in Tragedy and Comedy in S. Bakker and G. Wakker (eds), Discourse Cohesion in Ancient Greek, Leiden Boston, Sicking, C.M.J., Devices for Text Articulation in Lysias I and XII, in C.M.J. Sicking & J.M. Van Ophuijsen (eds), Two Studies in Attic Particle Usage: Lysias & Plato. Leiden, Sluiter, Ineke Parapleromatic Lucubrations, in A. Rijksbaron (ed.), New Approaches to Greek Particles. Amsterdam, Van Ophuijsen, J.M οὖν, ἄρα, δή, τοίνυν: The linguistic articulation of arguments in Plato s Phaedo, in C.M.J. Sicking & J.M. Van Ophuijsen (eds), Two Studies in Attic Particle Usage: Lysias & Plato. Leiden,

13 .1.2 התנהגותם התחבירית של ביטויי מספר: ממצאים מן הסינית המודרנית ליהי יריב-לאור התנהגותם המורפולוגית או המורפוסינטקטית של ביטויים שבהם שם העצם מלווה במספר ("ביטויי מספר",(quantized phrases השונה מביטויים מקבילים שבהם שם העצם אינו מלווה במספר או בציון כמות, צוינה לגבי שפות כגון רוסית ושוודית (2000.(Xiang et al.,2011 Filip בסינית המודרנית, שבה ההבחנות הן בתחום התחביר בעיקרן, ממלאים ביטויי מספר תפקידים תחביריים אחדים שכל אחד מהם מתאפיין בייחוד משלו. בניגוד לביטויי מספר בעברית או באנגלית, למשל, שבהן ביטוי מספר די לו בשם העצם המלווה במילת מספר (שלושה ספרים, three books וכיו"ב), בסינית המודרנית ביטוי מספר מורכב משם העצם ולפניו "מילת מדידה" מוצרכת שלפניה מילת המספר, כך: (ספר) shu (מילת מדידה לספרים) = san (3) ben "שלושה ספרים". מעטים מאוד הם המקרים שבהם שם העצם עצמו הוא המהווה גם "מילת המדידה" של עצמו ואינו מצריך מילת מדידה נפרדת, כגון san nian "שלוש שנים", san sui "שלוש שנות גיל"). במקרים הבאים מתגלה ניגוד מהותי בין משפט שבו ביטוי מספר לבין משפט שבו שם העצם איננו מלווה במספר: כאשר ביטוי מספר הוא המהווה את החלק הפרדיקאטיווי של המשפט. כאשר ביטוי מספר מופיע לאחר הפועל במשפט בין שהוא בתפקיד מושא ישיר ובין שהוא בתפקיד משלים דוראטיבי. הממצאים מן הסינית המודרנית יבהירו את תכונותיהם התחביריות והסמנטיות של ביטויי המספר ויעלו מושגים כגון פרדיקאטיוויות, מוגדרות וסופיות האירוע. Filip, Hana. 2000, The Quantization Puzzle, in Events as grammatical objects, from the combined perspectives of lexical semantics, logical semantics and syntax, ed. by James Pustejovsky and Carol Tenny, Stanford: CLSI Press, pp Krifka, Manfred. 1989, Nominal Reference, Temporal Constitution and Quantification in Event Semantics, in Semantics and Contextual Expressions ed. by Renate Bartsch, Johan van Bentham, and Peter van Emde Boas, Dordrecht: Foris, pp Xiang, Ming, Boris Harizanov, Maria Polinsky, and Ekaterina Kravtchenko Processing Morphological Ambiguity: An Experimental Investigation of Russian Numerical Phrases. Lingua 121 (3):

14 שימוש ברשתות נוירונים לשחזור מילים בפרוטו-שפות קרלו מלוני ושאול רבפוגל מחקר זה הינו ניסיון ליישום כלי חישובי בשם "רשתות נוירונים" בתחום הבלשנות ההיסטורית. השימוש בכלי חישובי זה נועד להקל על עבודת הבלשנים, ולבסס את המחקר הבלשני ההיסטורי על בסיס כמותי-אמפירי שיאפשר הסקת מסקנות כלליות בנוגע לשינוי הלשוני. במחקרנו בחנו את יכולותיה של הרשת לשחזר מילים בפרוטו-שפה על סמך המילים בשפות הבת. כמקרה בוחן בחרנו בשפה הלטינית (ששימשה כפרוטו-שפה) ובשפות הרומאניות, מפני שתיעודן הנרחב איפשר לאמן את הרשת על מסד נתונים רחב ואיכותי. הרשת קיבלה כקלט קורפוס משווה שהכיל מעל ל- 16,000 מילים בשפות הלטינית, הצרפתית, האיטלקית, הספרדית, הפורטוגזית והרומנית, ונדרשה לשחזר כ מילים לטיניות בעזרת המקבילות האטימולוגיות בשפות אלו. הרשת הצליחה לשחזר את המילים הלטיניות בדיוק של 74% (או בדיוק של 94%, אם מתעלמים ממספר מצומצם של מילים שעברו שחיקה פונולוגית רבה). ניתוח התוצאות מעלה שהשגיאות אינן אקראיות, אלא תואמות את חוסר השקיפות של השינוי הלשוני, דבר המעיד על קשר הדוק בין יכולות הרשת לריאליה הפונולוגית של ההתפחות הדיאכרונית בשפות הבת. כמו כן, יישמנו מספר שיטות חישוביות נוספות בשביל לענות על שאלות הרלוונטיות לתחום הבלשנות. כדי לבדוק אילו שפות אינפורמטיביות יותר עבור הרשת לשיחזורן של המילים הלטיניות השתמשנו בטכניקה הנקראת."Ablations" במסגרת הטכניקה הזו הרשת מקבלת קלט חלקי, והתוצאות המתקבלות ממנו מושוות לתוצאות המתקבלות עם הקלט המלא. האינפורמטיביות של השפות השונות מעידה על מרחקן מהלטינית, מידע המאפשר להעניק מדד כמותי להתרחקות של כל אחת משפות הבת מהשפה המקורית. בנוסף, ביצענו ניסוי שני שמטרתו לכמת את הפער בין הייצוג האורתוגרפי של המילים בשפות השונות, לבין הביצוע הפונטי שלהן. הרשת קיבלה שני קלטים שונים: קלט אחד הכיל את רשימת המילים בייצוג האורתוגרפי המקובל, ואילו בקלט השני מילים אלו הופיעו בתעתוק ל- IPA. ההבדלים באחוזי הדיוק של שתי הקבוצות איפשרו לכמת פער זה, ובכך להגיע למסקנה חותכת לגבי קושי המערכת האורתוגרפית בכל אחת מהשפות. Alkire, Ti, and Carol Rosen. Romance languages: A historical introduction. Cambridge University Press, Boyd-Bowman, Peter. From Latin to Romance in sound charts. Georgetown University Press, Goldberg, Yoav. "Neural network methods for natural language processing." Synthesis Lectures on Human Language Technologies 10.1 (2017):

15 שפת אנוש כאסטרטגיה השרדותית : הבטים אוולוציוניים פבלו קירצ'וק מוצא הלשון היה בבחינת מוקצה מבחינה בלשנית אם בגלל הקושי להתחקות עליו וממילא הפיתוי להציע פתרונות לא מדעיים או בגלל חוסר הרלוונטיות שלו כביכול לנתוח הבלשני. ובכל זאת הוא נתן לחקירה מדעית בתנאי שמנתחים מחדש נתונים לשוניים שעד עתה התעלמו מהם (1964 (Koestler ולוקחים בחשבון גם נתונים שאינם לשוניים גרידא אבל יש להם השפעה מכרעת על הווצרות היכלת הלשונית ותפקודה. ולא עוד אלא שיש להם בטוי לשוני גם בשפה כפי שהיא נרכשת, מתפקדת, משתנה ונפגעת, וביכלתם להפך על פניהם נתוחים מקובלים שנשענים רק על הדקדוק ולענות על שאלות שהבלשנות המקובלת אפילו אינה שואלת. המודל שאני מציע להתפתחות היכלת הלשונית אצל האדם כפתרון השרדותי מראה כי מוצא הלשון רלוונטי ביותר לרכישתה, התפתחותה ותפקודה הנוכחי (2016.(Kirtchuk,1993,2007,2013 ממילא הוא רלוונטי גם להבנתה. תקשורת קולית מלווה בתקשורת גסטואלית ראשונית מאפשרת הפניית תשומת לבו של פרט אחר לעבר גורם שלישי לצורך אזהרה או שתוף פעולה, שהפכו הכרחיים לאור העמידה על שתי רגליים ואבוד הכח בזרועות וממילא יכלת הטפוס. תקשרת זו היא הדאיקסיס, שהיא הקטגוריה האוניוורסלית היחידה בלשון האדם בנגוד לאבחנת שם ופעל, למשל - ואינה קיימת בתקשרת בע"ח. נעמד על מאפייניה ועל ייחודה בכמה וכמה שפות שונות טיפולוגית וגנאלוגית. נבדק אם מה שהבלשנות המבנית קוראת גוף ראשון, שני ושלישי אכן שייכים לאותה קטגוריה. על חשיבות המרכיב האקוסטי בלשון נעמד כשנתבונן במיקום הלוע,,larynx אצל בוגר אנושי של שימפנזה ואצל תינוק אנושי. אשר לשפת סימנים, נתבונן בידיים של אדם בוגר, של תינוק ושל כמה קופי אדם. נענה לטענה הרווחת שרואה בשפת סימנים שפה ככל השפות. (2004) Rizzolatti גלה תאי / נוירוני-ראי, mirror,שמגיבים neurons / cells לא רק כשהפרט עצמו מעורב בפעולה, אלא כשפרט אחר מאותו מין ביולוגי מבצע אותה. נבדק באיזו מדה זה יכול להיות הבסיס לתקשורת הלשונית ) 2012 F..(Hicock 2010, Levy נשים מוכשרות ופעילות יותר מגברים בכל הנוגע לתקשורת וממילא לשפה (2015,(Stangeland אך לא היה ידוע למה 2006) al..(burman et al. 2008, Cheng et המודל שפתחנו כאן עונה על כך 2007, (Kirtchuk.2016) נבדק את מקומו של הדקדוק בפילוגנזה, באונתוגנזה ובקריאוליסטיקה ואת יחסן של קטגוריות דקדקוקיות לעומת פונקציות פרגמטיות. נראה כי הבלשנות היא לינגוויסטיקה, לא גראמאטולוגיה והלשון קשורה לביולוגיה ולא למתמטיקה. Burman D. et al., Sex Differences in Neural Processing of Language Among Children, Neuropsychologia, 46/5, pp Cheng, Y. et al Gender differences in the human mirror system: a magneto encephalography study. Neuro Report. 17 (11): Darwin, Ch. [1859] On the Origin of Species and the Descent of Man. Facsimile Ed. Cambridge, Mass.: Harvard University Press The Expression of the Emotions in Man and the Animals. London: John Murray. Kirtchuk. P Pronoms, Deixis, accords, classification : Morpohogenèse et Fonctionnement. Lille : ANRT b. De G comme Géo- ou Grammato-centrique à H comme Hélio- ou Humanocentrique : L interlocution, source pérenne du langage. L'Interlocution comme paramètre. Rennes: PUR a. A Unified and Integrative Theory of Language. Peter Lang : Oxford. Lamarck, J.-B Philosophie zoologique. Rizzolatti, G. & al., The mirror-neuron system. Annual Review of Neuroscience. 27 (1): Stangeland E. B., Kindergarten Boys Less Interested in Language Activities, University of Stavanger.

16 הגיית השווא בקריינות המקרא רון כוזר והדר נץ במלאת 20 שנה ללכתו של חיים רוזן מאתנו, נקדיש לו את עיסוקנו בנושא הצרורות והשוואים בעברית. בספרו העברית שלנו (רוזן תשט"ז) דן רוזן בשאלת הביצוע הפונטי של צרורות פונמיים בעברית הישראלית. מאז זכה הנושא לטיפול נרחב מנקודות מבט תיאורטיות שונות (2003,Schwarzwald 2005,Graf & Ussishkin.(Dekel 2014,Bolozky 2006 שאלת הביצוע הפונטי של הצרורות הפונמיים בעברית המקראית, הידועה גם כשאלת ההגייה של השווא שווא נע או נח זכתה לטיפול נרחב מאז ימי הביניים, וסוכמה לראשונה בספרות הבלשנית העברית בידי צבי סגל ביסודי הפוניטיקה העברית (סגל תרפ"ח). בעוד שבעברית המקראית מדובר בשחזור תיאורטי של השפה הקדומה, הרי בעברית הישראלית מדובר בחקר הביצוע הטבעי של דוברי עברית ילידיים. מפגש מעניין בין שתי המערכות האלה נוצר בקריינות העל-מנהגית של התנ"ך בפי דוברי עברית בני זמננו. בהרצאתנו נבחן את המפגש הזה בשלושה הקשרים של קריינות המקרא: (א) בקריינות של דן כנר, (ב) בקריינות של קריין עלום שם מתוך האתר של מכון ממרא, ו-(ג) בשיעורים מוקלטים ומתומללים של הכנת בני-מצווה לעלייה לתורה. ניתוח הנתונים יתבסס על מספר סביבות פונולוגיות לבחינת הביצוע של השווא: (א) בּ, כּ, ל, ו בראש מילה, (ב) בראש מילה כיחידה מורפולוגית, (ג) אחרי תנועה גדולה, (ד) אחרי שווא נח, (ה) אחרי עיצור כפול, (ו) שווא מרחף אחרי בּ, כּ, ל, (ז) מרחף עקב חילוף מורפולוגי, (ח) מרחף אחרי וּ בראש מילה. שאלות המחקר: האם יש הבדלים בהגיית השוואים אצל הקריינים השונים של הטקסט המקראי? א. האם החריגות מההגייה העל-מנהגית של השוואים תואמות את דפוסי הגיית הצרורות של העברית ב. הישראלית ובאילו סביבות? ממצאים ראשוניים מעידים על קיומם של הבדלים, שלפחות חלקם נעוץ בחדירה של דפוסי העברית הישראלית אל הקריינות העל-מנהגית. סגל מ.צ. (תרפ"ח). יסודי הפוניטיקה העברית: חקירה בהברון העברי ותולדותיו: בצירוף טבלות וציורים. דפוס הספר. רוזן, ח. (תשט"ז). העברית שלנו: דמותה באור שיטות הבלשנות (פרק חמישי, סעיף 15). תל אביב: עם עובד. Bolozky, S. (2006). A note on initial consonant clusters in Israeli Hebrew. Hebrew Studies, 47(1), Dekel, N. (2014). Colloquial Israeli Hebrew: A corpus-based survey (Ch. 2). Berlin: Walter de Gruyter. Graf, D. & Ussishkin, A. (2003). Emergent iambs: stress in Modern Hebrew. Lingua, 113(3), Schwarzwald, O. R. (2005). Modern Hebrew consonant clusters. In Perspectives on language and language development (pp ). Boston, MA: Springer.

17 ליטון עממי במרשתת והנלמד ממנו נמרוד שתיל א. רקע: האלפבית העברי מוגדר כאלפבית בלתי גמור, כלומר, יש בו ייצוג חלקי ולא מלא של התנועות. אחד מניסיונות תיקון הכתיב כבר מעל מאה שנה הוא ליטון הכתיב. מאז נוצרו תקנים רשמיים אחדים לליטון המבוססים על "חוקי הלשון" (כדוגמה,.(ISO באחרונה גוברת בעברית תופעת הליטון העממי עקב השימוש הנרחב במרשתת לצרכים מגוונים. ב. מתודה וחשיבות הנושא: יש חשיבות מתודית בחקר הליטון העממי, כי הוא מאפשר להשוות בין התקן המורפולוגי המוצע בתקנים רשמיים ובין המציאות הלשונית. בניגוד לשיטות מחקר המבוססות על הקלטת דוברים מכוונת או אקראית, המחייבות פענוח בידי דוברים אחרים, הדובר המלטן את עצמו, מפענח בעצמו את הגייתו. יש לכך גם היבטים סוציו-לינגוויסטיים. בהיות הליטון העממי נתון ב-,Big Data ניתן לבצע לגביו שאילתות שאין להן מענה בקורפוס קטן, ניתן גם לזהות את המשלב הלשוני (פורום עממי מול פרסום רשמי). ג. דוגמה מחקר המורפולוגיה: במחקר זה נבדקה הקטגוריה של צורת רבים נסמך של משקל מ ק ט ל, שעל פי תקן ISO צריכה להילטן miqţle (בחיטוף של תנועת a). בתשובה לשאילתה "migdaley" נמצאו 18 תבניות שונות, כלומר, 18 סומכים שונים, שהם שמות מסחריים שונים, כדוגמה, Hatseirim Migdaley ("מגדלי הצעירים") ועוד 7 תבניות לשאילה,"migdalei" בסך הכול 25 תבניות. לשאילתה "migdeley" נמצאה תשובה אחת,,Migdeley Ne'eman אך הצורה Migdaley Ne'eman נפוצה יותר. הנתונים מראים כי המלטנים אינם מודעים לצורה הנדרשת על פי "חוקי הלשון". החריג (שנמצא באתר "מפה") הוא האיבר המסומנן מבחינה סוציו- לינגוויסטית או היפר-סטנדרד (במינוח של ח"ב רוזן). מהבחינה הסוציו-לינגוויסטית נתוני הרשת מגלים באיזו מידה יש הישמעות לחוקי הלשון מצד גופים רשמיים. הכתובת michraz pdf מעידה כי גם משרד המשפטים (כמו גם משרד החינוך) מתפקד בעניין זה על פי חוקי הלשון הדבורה. ד. בקטגוריה אחרת, חקר בסיסים בחילוף מורפו-פונטי בנטייה כגון אשנב-אשנבּים, נמצאו נתונים מעניינים: במאמר באיטלקית (מאת מתרגמת מעברית לאיטלקית) ברשימת המקורות הופיע ליטון: Eshnavim Bi-Khnisot.Tzdadiyot דרך ליטון אלו ניתנת לפירושים שונים: א. המלטן מכיר את החוקים בצורה חלקית. ב. המלטן בוחר היכן להיכנע לחוקי הלשון הרשמית, והיכן ללכת לפי חוקי הלשון הדבורה. האפשרות השנייה נראית יותר. ה. סיכום: ניתן לראות שדוברי השפה אינם מצפים לתקני ליטון מוכתבים בידי האח הגדול, והם מוצאים דרכים לליטון עצמי. דרכי הליטון העממי מעידות על מבנה הלשון הפנימי של הכותבים / דוברים. השלכה: האם הכתבת ליטון מגבוה יכולה לתקן את לשון הדוברים? אורנן ע', בראשית היה השפה, ירושלים : האקדמיה ללשון העברית, תשע"ג Shatil, N., Regularization of Paradigm, Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, Leiden, Boston, 2013, V3 p-z, pp Neuman, Y., The Emergence of Masculine Plural Morpheme in Modern Hebrew, Hebrew Studies LIX, 2018, pp Ornan, U., Conversion of Hebrew Characters into Latin Characters, International Organization for Standardization, Information and documentation ISO 259-3: 1999, (

18 הסוד הכמוס של תרגומי המקרא בלשונות היהודיים שפרה שנול המנהג של קריאת התורה בשבתות ופירושה החל במאה החמישית לפ"ס בארץ ישראל בתקופת שלטונם של הפרסיים. בדורות הראשונים החכמים הרחיבו את הרשות לא רק לפרש אלא גם לתרגם לשפה המובנת לקהל הרחב, ואימצו את שיטת התרגום של מסמכים רשמיים באימפריה האחמנית. הנוהל המקובל בממלכה היה כתיבת המסמכים בארמית, השפה השלטת, ותרגומם באופן מילולי לשפה אירנית באוזני השליטים. במרוצת הדורות בבתי כנסת קבעו שיטה זו גם בקריאה השבועית של התורה ובתרגומה לשפה הנפוצה במקום. נוהל זה היה מקובל ברוב לשונות היהודים הידועות לנו היום: ארמית וערבית, ובקבוצת הלשונות האירופיות: יוונית יהודית, איטלקית- יהודית, לדינו, ועוד. המשותף לרובם הוא אופי התרגום המילולי, ושילוב של אוצר מילים עברי הלקוח מהמינוח הדתי והתרבותי, שאינו קיים בלשון התרגום. לפי הכללים שקבעו חכמים הקריאה חייבת להיות מהטקסט המקודש והכתוב, כלומר התורה, והתרגום חייב להיות בעל פה כדי שלא יתקדש. מסיבה זו, הימנעות קדושת תרגום אחד, ברוב השפות קיימים תרגומים שונים השומרים על מבנה של תרגום מילולי. לכן, אין לנו כמעט כתבי יד של התרגומים, לעומת זאת נשמרו כתבי יד של גלוסרים שבאמצעותם יכול היה המתרגם ללמוד ולשנן את התרגום. הגלוסרים היו לעזר ללימוד הטקסט המקראי גם בבתי המדרש. הסופרים אימצו את הכתב העברי לכתיבת הגלוסרים ולאחר מכן לכתביהם השונים בלשונות המאומצות ) פרשנות. שו"ת, ליטורגיה ועוד). תרגומי המקרא עברו מדור לדור בעל פה עד ימינו, והם מצוטטים גם בספרות השו"ת וגם בפרשנות היהודית בימי הביניים. במאה השש עשרה, לאחר גירוש ספרד ובראשית העת החדשה והמצאת הדפוס, העזו חכמים ופרנסי קהילה להדפיס את התרגומים. בהרצאתי אתמקד בשניים מהם: חומש קושטא (1547) ותנ"ך פרארה (1553). המהדירים של תנ"ך קושטא, הכולל מקור בעברית ושני תרגומים בלדינו וביוונית-יהודית, שמרו אמונים לכתב העברי ולמבנה הגלוסרים הפותח ב'דיבור המתחיל' בעברית ולאחר מכן בתרגום לשפה הלועזית, שנכתבה בכתב עברי. אבל בתרגום פרארה, שמטרתו הייתה קירוב המומרים וצאצאיהם ליהדות, חל מפנה רציני ניכר בהצגת התרגום. ראשית כול, הוא נכתב בכתב לטיני והמהדירים לא הציגו את דיבור המתחיל בעברית אלא נוסח טקסט התרגום ברציפות. העיון בתרגומים והמעקב אחר השתרשותם בקהילות היהודיות במשך יותר מאלפיים שנה מעלה את השאלה האם התרגומים הם רק תוצאת הקפדה בשמירת ההלכה של קריאה ותרגום, או שטמונים בהם גם תהליכים לשוניים נוספים שאיננו ערים להם. בין התהליכים הראויים לעיון מיוחד: א) המתח הקיים בין מסורת בעל פה לבין טקסט כתוב, ב) תרומתו של הכתב העברי ליצירה חדשה של לשון הטקסט, ג) האם התרגום המילולי הוא רק 'בדאי' או טמון בו גרעין למימד חדש של הלשון. ועוד יש להוסיף ולהדגיש שהשתלשלות זו הייתה גם המקור לצמיחתן ללשונות היהודים. במענה לשאלות אלו מצאנו לנכון להיעזר בכלים שמעניקה הבלשנות הכללית ובמשנתו המדעית של חיים רוזן בפרט. : Biblia de Ferrara, (Moshe Lazar ed.), Madrid Les cinq livres de la loi (le Pentateuque), traduction en néo-grec publiée en caractères hébraiques à Constantinople en 1547,( D.C. Hesseling ed), Leiden-Leipzig Rabin, Chaim, The translation process and the character of the Septuagint, Textus 6 (1968), 1-26.

19 חצילים ובצל, אורז ועדשים בין שם קיבוצי לשם פריט ובין יחיד לרבים קרן דובנוב בשפות שיש בהן קטגוריה של מספר עשויות להיווצר מערכות מגוונות של שמות העצם ספירים ולא ספירים. בשם עצם ספיר, כגון חתול או שולחן, צורת היסוד היא צורת היחיד, לעומת זאת בשם עצם לא ספיר, כגון מלח או שמן, צורת היסוד אינה מאופיינת מבחינת מספר (אך עשויה לעבור לתחום השמות הספירים), ואילו צורת הרבים, אם היא קיימת, עשויה לציין משמעות מילונית אחרת, כגון מיני החומר שמנים אתריים וכדומה. שמות הצמחים הנאכלים הם קבוצה מעניינת מפני שבתחום הזה אין הכרעה סמנטית מובהקת בין יבול אחיד (מעין חומר) לבין פריטים (יחיד ורבים). שלא כערבית, בעלת המערכת המשולשת שם קיבוצי פריט יחיד פריטים רבים, כגון : ت ف اح, ت ف اح ة, ت ف اح ات, ושלא כעברית המקראית המבחינה לרוב בין שם צמח לשם פרי (תאנה תאנים), העברית בת ימינו פיתחה מערכת שנראית לכאורה לא סדירה ולא יציבה: עדשים לעומת שעועית, אפונה ואורז; כוסמין לעומת חיטה, שעורה ושיפון; תפוחי אדמה, חצילים, קישואים, עגבניות, מלפפונים לעומת סלק, גזר, בצל, צנון וכרוב; תות וגם תותים, אבל תמיד תפוזים ואשכוליות לעומת פטל. אנה וז'ביצקה עסקה בסוגיה הזאת בנוגע לאנגלית בכלים של סמנטיקה סינכרונית. לפי גישתה כל אי-סדירות היא בת נימוק ולא שרירותית. בהרצאה יוצע, על פי נתוני העברית החדשה, שאכן האי-סדירות בסוגיית הצמחים והפירות ניתנת להסבר בכל מקרה ומקרה, אבל יש בו משקל רב לגורמים היסטוריים, ובפרט למגע בין לשונות. רוב שמות הפירות והירקות בעברית החדשה מוּרשים מן העברית המקרא ומלשון חכמים (לעיתים בתזוזות סמנטיות קלות), אבל מבחינת הספירוּת נבנתה המערכת מחדש בהשפעה ניכרת של לשונות המגע האירופיות. יידונו גם מגמות בהתפתחות המערכת בשנים האחרונות. א' כהן, יחיד ורבים בצמחים במקרא, בית מקרא יח (תשל"ג), עמ' Corbett, G., Number, Oxford Rothstein, S, Counting and the Mass/Count Distinction, in: Journal of Semantics, 27/3, 2010, pp Wierzbicka, A., Oats and wheat, the fallacy of arbitrariness, in: Iconicity in Syntax, Stanford 1985, pp

20 מצירוף הוצאה מן הכלל לאופרטור שלילה: גלגולה של בלתי במקרא ובעברית בת ימינו רותי ברנדנשטיין במחקר זה אעסוק בתהליך הידקדקות (גרמטיקליזציה) בו רכיב הוצאה מהכלל הופך לאופרטור של שלילה. אתמקד בצירוף המקראי בלתי שהחל את דרכו כצירוף הוצאה מהכלל, כמו בדוגמה (1): ו יּ ח ר-אַף י הו ה, בּ יּוֹם ה הוּא; ו יּ שּׁ ב ע, ל אמ ר: א ם-י ר אוּ ה א נ שׁ ים ה ע ל ים מ מּ צ ר י ם, מ בּ ן ע שׂ ר ים שׁ נ ה ו מ ע ל ה, א ת ה א ד מ ה, א שׁ ר נ שׁ בּ ע תּ י ל אַב ר ה ם ל י צ ח ק וּל י ע ק ב: כּ י לא-מ ל אוּ, אַח ר י. בּ ל תּ י כּ ל ב בּ ן-י פ נּ ה, ה קּ נ זּ י, ו יהוֹשׁ ע, בּ ן-נוּן: כּ י מ ל אוּ, אַח ר י י הו ה. [במדבר, לב, י-יב] על פי אבן שושן (תשמ"א), הצירוף בלתי מקורו מן השורש בל/בלה (בלת+י יחסת קניין) ושימושיו המקראיים רבים. בטווח שלילה קיומית, בלתי משמש להעצמת בלעדיות, כמו אומר 'רק' (בדומה ל-אלא במשנה, ברדנשטיין ואריאל, בדפוס), כמו בדוגמה הבאה בה מועצמת בלעדיותו של האל: א ין-ק דוֹשׁ כּ יהו ה, כּ י א ין בּ ל תּ ך [שמואל א, ב,ב] העצמת בלעדיות זו בשימוש בלתי בטווח השלילה מתפרש גם כביטוי תנאי, כמו אומר 'רק אם', כמו בדוגמה הבאה: ו יּ אמ ר א ל יה ם א ב יה ם, שׁ בוּ שׁ ב רוּ-ל נוּ מ ע ט-א כ ל. ו יּ אמ ר א ל יו י הוּד ה, ל אמ ר: ה ע ד ה ע ד בּ נוּ ה א ישׁ ל אמ ר לא-ת ר אוּ פ נ י, ב ל תּ י א ח יכ ם א תּ כ ם [בראשית מג, ב-ג] שימוש זה הוביל להוספת תנאי מפורש לאחר בלתי כמו בדוגמה הבאה: לא נ שׁ אַר ל פ נ י א ד נ י, בּ ל תּ י א ם-גּ ו יּ ת נוּ ו אַד מ ת נוּ. [בראשית מז יז] בהקשרים מסוימים, בלתי התנאי מתפרש גם כמילת שלילה אדברביאלית (תואר- פועלית) ומשמעותו: לא/אין, בטווח מילת יחס עד. בדוגמה הבאה, למשל, בלתי עשויה להתפרש כמילת תנאי מחד ומילת שלילה מאידך: א ישׁ שׁ כ ב ו לא י ק וּם ע ד בּ ל תּ י שׁ מ י ם ל א י ק יצוּ ו ל א י ע רוּ מ שּׁ נ ת ם [איוב יד, יב] אך שימושה הנפוץ ביותר של בלתי כמילת שלילה אדברביאלית במקרא הוא בצירוף מילת היחס 'ל', כמו בדוגמה הבאה: ו יּ אמ ר מ י ה גּ יד ל ך כּ י ע יר ם א תּ ה ה מ ן ה ע ץ א שׁ ר צ וּ ית י ך ל ב ל תּ י א כ ל מ מּ נּוּ אָכ ל תּ [בראשית, ג, יא] לבסוף, בלתי באה במקרא כמילת שלילה טרום-תוארית, כמו בדוגמה הבאה: ולא-דיבר שאול מאומה, ביום ההוא: כי אמר מקרה הוא, בלתי טהור הוא כי-לא טהור [שמואל א, כ, כו] שימושה זה האחרון של בלתי הוא שימושה הבלעדי של בלתי בעברית בת ימינו. אך בעוד שהצירופים 'בלתי אפשרי', 'בלתי נסבל' ו'בלתי ראוי' דקדוקיים בעברית, הצירופים 'בלתי חכם', 'בלתי מקולקל' ו-'בלתי אדום' אינם אפשריים. מדוע כך הדבר? התשובה, כך אראה, טמונה בהיסטוריה. לבסוף, אדון במגמה בת ימינו בה בלתי הופכת מתחילית למילה עצמאית המתארת אדם 'בלתי נסבל'. זאת בעקבות חיקויה של מיכל דליות (סופר-נני) בתכנית הסאטירית "ארץ נהדרת" בה היא מתארת ילדים '"בלתי". כך, בדומה למילים נטול (נטול קופאין), דו (דו מיני/ת), טרנס (טרנס-ג'נדר) ועוד, בלתי הופכת בימינו אנו למילה העומדת בפני עצמה. ברדנשטיין, רותי ואריאל, מירה (בדפוס): 'אלא במשנה ובעברית בת זמננו', בלשנות עברית, אורה

21 "כבשנו או שחררנו" תמורות סמנטיות בהמשגה של מקראות הלימוד אושרי זיגלבוים ברטוריקה הפוליטית של התנועה הציונית ביטא המושג 'שחרור' את שחרורה של המולדת מעולו של המנדט הבריטי ואת שחרור הטריטוריה באמצעות צירופם של שטחים שהיו בידי הערבים לשטחה הריבוני של מדינת ישראל. המושג 'כיבוש' השגור בשיח הפוליטי בישראל, הוא מושג מורכב. מבחינת החוק הבין-לאומי, כיבוש הוא פעולה לוחמנית המובילה לשליטה זמנית בשטח עד להסדרתו בהסכם שלום, אולם הגבולות של מדינת ישראל הם עמומים ונתונים למחלוקת, והדרך לסיום הכיבוש אינה ברורה. הגיאוגרף וחוקר התרבות, פרופסור מעוז עזריהו, הצביע על כך שמתן שם לאירוע היסטורי מעניק פרשנות לאירוע בהתאם לנקודת מבטו של מעניק השם, ובהתאם למשמעות שהוא מעוניין להעניק לאירוע (עזריהו, : 29). הפסיכולוג החברתי-פוליטי, פרופסור דניאל בר-טל, ושותפיו טוענים שהגדרת מצב נתון תלויה בתפיסת המציאות הנובעת מהאידיאולוגיה, מהאמונות, מהערכים ומהמניעים של אנשים. באותו אופן השינויים הגיאוגרפיים שהתרחשו במלחמת ששת הימים התפרשו כ'שחרור', כ'החזקה', או כ'כיבוש' כתלות בתפיסת המציאות של כל קהילה (בר-טל, הלפרין, שרביט, רוזלר ורביב, ). 2008: מטרת ההרצאה היא להשוות באמצעות כלים בלשניים-סמנטיים (סוברן, 2006) בין יצירות המופיעות במקראות לימוד מזרמי חינוך שונים ממלכתי, ממלכתי-דתי, חרדי ואנתרופוסופי, ולבחון את התמורות הסמנטיות שחלו במושגים 'כיבוש' ו'שחרור'. מהמחקר עולה כי שינוי בבחירת מילים משקף שינוי בתפיסת עולם, כך ללקסמה 'כיבוש' נוספה עם הזמן משמעות שלילית, ולכן התגלה הרצון להמירה בלקסמה 'שחרור', ובכך להרחיק אפשרות של תפיסת החברה הישראלית כחברה כובשת. מהתבוננות דיאכרונית בשימוש בשני השורשים כ-ב-ש וש-ח-ר-ר ובנטיותיהם במהדורות השונות של מקראות הלימוד עולה כי חל שינוי בקונוטציה של כל אחד מהם השורש כ-ב- ש הופיע לראשונה בהקשר חיובי, ומשם קיבל בהדרגה משמעות נלווית ניטרלית ולבסוף שלילית. לעומתו השורש ש-ח-ר-ר הופיע תחילה כנרדף לשורש כ-ב-ש, ועם השנים קיבל משמעות ריגושית וחיובית, בעיקר בהקשר לשחרור ירושלים במלחמת ששת הימים. הבחירה להשתמש במושג 'שחרור' היא למעשה הצדקה של החברה הכובשת וביטוי למערכת אמונות חברתיות המצדיקות את נסיבות הכיבוש. במבט משווה בין מקראות הלימוד של זרמי החינוך השונים ניכר כי עורכי המקראות של זרמי החינוך השונים בוחרים להשתמש במושגים המבטאים את השקפת עולמם, וחותרים לעבר מטרותיהם האידיאולוגיות. ייחודו של המחקר הוא בשימוש בכלים סמנטיים- קוגניטיביים לזיהוי מבנים הכרתיים-תודעתיים התורמים להבנת המושגים 'כיבוש' ו'שחרור' ותפקידם בחברה הישראלית. בר-טל, ד' הלפרין, ע' שרביט, ק' רוזלר, נ' ורביב, ע' (2008). כיבוש מתמשך: היבטים פסיכולוגיים-חברתיים של חברה כובשת. סוציולוגיה ישראלית, ט( 2 ), סוברן, ת' (2006). שפה ומשמעות סיפור הולדתה ופריחתה של תורת המשמעים. חיפה: אוניברסיטת חיפה. עזריהו, מ' (1995). פולחני מדינה: חגיגות העצמאות והנצחת הנופלים בישראל קריית שדה-בוקר: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120,022207 הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה עלידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן שגיא, מורים ללשון בבתי הספר של לחמן. פרק ראשון הבנה והבעה

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_match הפונקציה preg_m

1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_match הפונקציה preg_m 1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_ הפונקציה preg all הפונקציה str_replace הפונקציה preg_replace 2 מהי תבנית

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

àåðéáøñéèú úì àáéá

àåðéáøñéèú úì àáéá אוניברסיטת תל אביב הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין בית הספר למדעי התרבות ע"ש שירלי ולסלי פורטר גישה רב-מימדית לרכישת מבנה הארגומנטים של הפועל חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" מאת סיגל עוזיאל-קרל

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F E4F8F7F220E4EEE3F2E920ECF9E0ECFA20E4EEE7F7F82E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F E4F8F7F220E4EEE3F2E920ECF9E0ECFA20E4EEE7F7F82E646F63> 9 3 הרקע המדעי לשאלת המחקר (סקירת ספרות) המחקר המוצע שייך לשני תחומי ידע: מבנה הלשון העברית והיבטים פסיכולוגיים ופסיכולינגוויסטיים של קריאה. בפרק זה אציג רקע מדעי השייך לכל אחד מתחומים אלה. בחלק הראשון

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

Bright Blue Gradients

Bright Blue Gradients מה נלמד היום: מהי סביבת חיים מהם מרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים מהם צורכי הקיום של בעלי החיים כיצד הסביבה מספקת צרכי קיום אלו מה ההבדל בין תנאי סביבה ולמרכיבי סביבה מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים: ביוספרה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 משחקי מחשב בהוראה ובלמידה שעור 5: משחקים לימודיים דודי פלס משחקים לימודיים לימוד הוא חלק אינטגרלי מכל משחק! אז מה זה משחק לימודי? מה שמשנה הוא כוונת יוצר המשחק... משחק שתוכנן ללמד תוכן ספציפי הוא משחק

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE9EF20E1EEF1F4F820E2E9F8F1E420EEFAE5F7F0FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEE9EF20E1EEF1F4F820E2E9F8F1E420EEFAE5F7F0FA2E646F63> יX 1 זכר ונקבה במספר: המין הדקדוקי בשמות המספר כמערכת פגיעה. עירית מאיר 1 החוג ללשון עברית, אוניברסיטת חיפה אין זה סוד כי ההבחנה בין צורות הזכר לצורות הנקבה בשמות-המספר בעברית בת-ימינו הולכת ונעלמת. צורות

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

255 1 הוראת התחביר בגישה תהליכית ברוריה מרגולין מבוא ההתייחסות לתחביר העברי במישור הדקדוקי-הפורמלי בלבד, בדומה להתייחסות אל תחבירן של שפות כמו הלטינית

255 1 הוראת התחביר בגישה תהליכית ברוריה מרגולין מבוא ההתייחסות לתחביר העברי במישור הדקדוקי-הפורמלי בלבד, בדומה להתייחסות אל תחבירן של שפות כמו הלטינית 255 1 הוראת התחביר בגישה תהליכית ברוריה מרגולין מבוא ההתייחסות לתחביר העברי במישור הדקדוקי-הפורמלי בלבד, בדומה להתייחסות אל תחבירן של שפות כמו הלטינית, היוונית או הערבית, שבהן צורתה של המילה ובמיוחד הסופיות

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Chap07cs.ppt

Microsoft PowerPoint - Chap07cs.ppt תיוג חלקי דיבר taggig) (Part of Speech הקשר קצר All old people like books about fish det adj v v p adj v p adj v לכאורה, בעיית מעגליות: בכדי לנתח משפט יש צורך קודם כל להחליף מלים בקטגוריות מילוניות ורצוי

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק ב - מבוא לקריפטוגרפיה שיעור 5 (offset מונחים בסיסיים צופן קיסר (היסט,.1.2 1 Today

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

(Microsoft Word - 1 \367\351\365 \372\371\361''\342 - \371''\340)

(Microsoft Word - 1 \367\351\365 \372\371\361''\342 - \371''\340) קיץ תשס"ג, 2003 והבעה הבנה לשון, שאלון א משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח ההערכה: 50 נקודות 25 נקודות 25 נקודות חלק I: הבנה והבעה חלק :II אוצר המילים והמשמעים ושם המספר חלק :III מערכת הצורות אוווו

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד