HUJI Syllabus

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "HUJI Syllabus"

תמליל

1 סילבוס נאמנויות תאריך עדכון אחרון נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר א' שפת ההוראה:אנגלית קמפוס: הר הצופים מורה אחראי על הקורס (רכז):אדם חפרי-וינוגרדוב דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: adam.hofri@mail.huji.ac.il שעות קבלה של רכז הקורס:בתיאום מראש במייל מורי הקורס: ד"ר אדם חפרי-וינוגרדוב 1 / 25

2 תאור כללי של הקורס: הסמינר יספק למשתתפים בו היכרות עם הפרקטיקה והדין של השימוש בנאמנויות בינלאומיות. הוא שימושי עבור כל סטודנט וסטודנטית המעוניין/נת להשתלב בתחום תכנון וניהול ההון האישי והמשפחתי גם שימושי הוא.רבים דין עורכי במשרדי האחרונות בשנים במהירות המתפתח planning), (estate עבור המבקשים לתת שירותים ללקוחות פרטיים מעבר לעריכת הדין, כגון כהונה כנאמנים או כיועצים מסוגים שונים. אין עוד כלי גמיש כנאמנות כדי לספק את צרכי הלקוח ולאפשר את הגשמת מטרותיו. בסמינר נכיר את דין הנאמנות שלפי שיטות משפט שונות בהן נעשה שימוש בתחום זה, כגון השיטה האנגלית, שיטות המשפט של מדינות ארצות-הברית, שיטת המשפט של איי הבהאמה, שיטת המשפט של איי הבתולה הבריטיים, שיטת המשפט של האי ג'רזי, ועוד. נכיר מודלי נאמנות חדשניים וטכניקות לעריכת כתבי הנאמנות תוך עשיית שימוש במגוון רחב של משטרי נאמנות חדשניים המוצעים במסגרת שיטות משפט שונות בעולם. המשתתפים ילמדו להכיר את ההקשרים המגוונים בהם נעשה שימוש בנאמנויות: תכנון חלוקת זכויות בנכסיו של אדם בחייו לאחר מותו; מזעור נטל המס בו נושא אדם, משפחה או עזבון; מילוט נכסים ושריונם מפני נושיו של אדם; איגוח חוב; תכנונן ובנייתן של עסקאות מורכבות; השקעות קולקטיביות; ארגון העברת הבעלות והשליטה בעסק משפחתי מדור לדור, ועוד רבים. נעסוק בהתקבלותו הגוברת של מוסד הנאמנות בשיטות משפט שלא הכירוהו בעבר, כגון השיטה הצרפתית, השיטה הסינית, השיטה האיטלקית, השיטה הרוסית, ועוד. נעסוק גם בשינויים הקיצוניים שהוכנסו במוסד זה בשנים האחרונות בשיטות משפט שונות, כגון הפטרת נאמנים מחובותיהם המסורתיות לנהנים ומאחריותם לנזק שגרמו לנהנים, דעיכת זכויותיהם המסורתיות של נהנים לקבל מידע אודות הנאמנות ולאכוף על הנאמן את חובותיו, והופעת "שחקנים" חדשים על בימת הנאמנות, כגון מגני נאמנות ו"אוכפים" שאינם נהנים של חובות הנאמן. הסמינר כולל גם ניתוח בכיתה של כתבי נאמנות הערוכים לפי הדין והפרקטיקה של אנגליה, ארה"ב וג'רזי. עוד הוא כולל דיון בהשלכות של הפרקטיקה הבינלאומית של השימוש בנאמנות על השוויון החברתי-כלכלי בעולם. הסמינר יתקיים בשפה האנגלית. מטרות הקורס: המשתתפים יכירו את משטרי הנאמנות השונים הקיימים בעולם; יבינו את התחרות הקיימת בין שיטות משפט המעדכנות את משטרי הנאמנות שלהן כדי למשוך משתמשים שאינם תושביהן לעשות שימוש במשטרים אלה ובנותני שירותי נאמנות תושביהן; יכירו את הקשריה השונים של הפרקטיקה הנאמנותית; יבינו את האתגרים המשפטיים שבשילוב מוסד הנאמנות בשיטות משפט שלא הכירו אותו בעבר, ואת הדרכים העיקריות בהן מתמודדות שיטות משפט שונות עם האתגר הזה; יכירו אסטרטגיות מקובלות לעריכת כתבי נאמנות כדי לאפשר את השגת מטרות הלקוח; יכירו את משטר מיסוי הנאמנויות האמריקני; ויבינו את הבעייתיות הבינלאומית שבשימוש במשטרי נאמנות כדי להתחמק מקיום חובות שלפי דין אחר, ואת האסטרטגיות הנגישות למעוניינים לגבות חובות מתוך נכסים ששוריינו בנאמנות. תוצרי למידה בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים: 1. להכיר משטרי נאמנות שונים שבשיטות משפט שונות, כולל שיטות המשפט של מדינות ארה"ב השונות, השיטה האנגלית, שיטות משפט המבוססות על מסורת המשפט הקונטיננטלית, שיטות משפט מעורבות ושיטות משפט של מדינות ה- offshore מדינות המשווקות את שיטות המשפט שלהן כמוצר לשימושם של מי שאינם תושביהן. 2. להבין של הפרקטיקה הנאמנותית על סוגיה והקשריה השונים. 2 / 25

3 3. להכיר את החידושים האחרונים בדין ובפרקטיקה הנאמנותיים, ממגני נאמנות, לאוכפי נאמנות שאינם נהנים, לנאמנויות STAR ו- VISTA, לשימוש במשטרי נאמנות על-ידי מי שאינם תושבי המדינה שדינה חל על הנאמנות 4. להכיר מסמכי נאמנות אנגליים, אמריקניים ושל עולם ה- offshore, את המבנה של כתבי נאמנות ואת דרך ניסוחם 5. להכיר את משטרי מיסוי הנאמנויות האמריקניים הפדרליים. דרישות נוכחות (%): 5 שיטת ההוראה בקורס: שיעורים, הכוללים דיון בכיתה וניתוח כתבי נאמנות. לאחר מכן, מפגש או שניים שייוחדו להרצאות התלמידים. רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס: הסמינר יספק למשתתפים בו היכרות עם הפרקטיקה והדין של השימוש בנאמנויות בינלאומיות. הוא שימושי עבור כל סטודנט וסטודנטית המעוניין/נת להשתלב בתחום תכנון וניהול ההון האישי והמשפחתי גם שימושי הוא.רבים דין עורכי במשרדי האחרונות בשנים במהירות המתפתח planning), (estate עבור המבקשים לתת שירותים ללקוחות פרטיים מעבר לעריכת הדין, כגון כהונה כנאמנים או כיועצים מסוגים שונים. אין עוד כלי גמיש כנאמנות כדי לספק את צרכי הלקוח ולאפשר את הגשמת מטרותיו. בסמינר נכיר את דין הנאמנות שלפי שיטות משפט שונות בהן נעשה שימוש בתחום זה, כגון השיטה האנגלית, שיטות המשפט של מדינות ארצות-הברית, שיטת המשפט של איי הבהאמה, שיטת המשפט של איי הבתולה הבריטיים, שיטת המשפט של האי ג'רזי, ועוד. נכיר מודלי נאמנות חדשניים וטכניקות לעריכת כתבי הנאמנות תוך עשיית שימוש במגוון רחב של משטרי נאמנות חדשניים המוצעים במסגרת שיטות משפט שונות בעולם. המשתתפים ילמדו להכיר את ההקשרים המגוונים בהם נעשה שימוש בנאמנויות: תכנון חלוקת זכויות בנכסיו של אדם בחייו לאחר מותו; מזעור נטל המס בו נושא אדם, משפחה או עזבון; מילוט נכסים ושריונם מפני נושיו של אדם; איגוח חוב; תכנונן ובנייתן של עסקאות מורכבות; השקעות קולקטיביות; ארגון העברת הבעלות והשליטה בעסק משפחתי מדור לדור, ועוד רבים. נעסוק בהתקבלותו הגוברת של מוסד הנאמנות בשיטות משפט שלא הכירוהו בעבר, כגון השיטה הצרפתית, השיטה הסינית, השיטה האיטלקית, השיטה הרוסית, ועוד. נעסוק גם בשינויים הקיצוניים שהוכנסו במוסד זה בשנים האחרונות בשיטות משפט שונות, כגון הפטרת נאמנים מחובותיהם המסורתיות לנהנים ומאחריותם לנזק שגרמו לנהנים, דעיכת זכויותיהם המסורתיות של נהנים לקבל מידע אודות הנאמנות ולאכוף על הנאמן את חובותיו, והופעת "שחקנים" חדשים על בימת הנאמנות, כגון מגני נאמנות ו"אוכפים" שאינם נהנים של חובות הנאמן. הסמינר כולל גם ניתוח בכיתה של כתבי נאמנות הערוכים לפי הדין והפרקטיקה של אנגליה, ארה"ב וג'רזי. עוד הוא כולל דיון בהשלכות של הפרקטיקה הבינלאומית של השימוש בנאמנות על השוויון החברתי-כלכלי בעולם. הסמינר יתקיים בשפה האנגלית. חומר חובה לקריאה: Trusts: Law and Practice Adam Hofri-Winogradow 3 / 25

4 Fall 2015 Course Description: Useful for any student preparing for a career in the lucrative private client sector, -this course provides an in-depth survey of trusts law and practice, including cutting edge trust models and drafting techniques using a large variety of domestic and international trust regimes. Students will acquire an understanding of the different types and contexts of trust practice, including the use of trusts to plan succession to a settlor's assets, to minimize the tax burden borne by an individual, family or estate, to shield assets from a settlor's creditors, to securitize debt, to structure complex transactions, to invest pooled funds, to pass control of a family business between generations and more. We will discuss the recent radical changes in trust law, from the reception of the trust in civil law and mixed legal systems through the weakening of beneficiaries' rights to receive information about the trust and enforce the trust, the exclusion of trustees' traditional duties and liabilities, and the development of new trust actors such as protectors and non-beneficiary enforcers. The course includes analysis of trust deeds using the trust regimes of the U.S., England and offshore jurisdictions. Prerequisites: To take this course, students must have completed courses in contracts, torts, property, a basic course in taxation ("baby tax") and corporations. The course can be undertaken simultaneously with a basic course in decedents' estates, with a course in estate and gift taxation, with an estate planning seminar, and/or with a course in corporate taxation. Grade Composition: In-class participation: 5% In-class presentation: 15% Seminar paper: 80%. [ובעברית: הרכב הציון: 5% השתתפות, 15% הרצאה בכיתה (רפראט), 80% עבודה סמינריונית.] Textbooks and Treatises used in this Class There is no one "text" we are going to read through. The readings are diverse. Still, the following books are fundamental (as recommended, rather than required, readings): 1. Graham Moffat, Trusts Law: Text and Materials (Cambridge University Press, 5th edn, 2009) [the best of the English student-oriented trusts textbooks; hereinafter "Moffat"] [Law Library: RS 1525] 2. David Hayton, Paul Matthews and Charles Mitchell, Underhill and Hayton: Law of Trusts and Trustees (LexisNexis Butterworths, 18th Edn, 2010) [the leading English trusts treatise; hereinafter "Underhill and Hayton"] [Law Library has 17th edn] 3. Geraint Thomas and Thomas Hudson, The Law of Trusts (Oxford University Press, 2nd edn, 2010) [a recent English trusts treatise; hereinafter "Thomas & Hudson"] [Available in Law Library] 4. Austin Wakeman Scott, William Franklin Fratcher, Mark L. Ascher, Scott and Ascher on Trusts (5th edn, ) [the leading U.S. trusts treatise; hereinafter "Scott & Ascher"] [Available in Law Library] 5. Charles E. Rounds, Jr. and Charles E. Rounds, III, Loring and Rounds: a Trustee's -Handbook (Wolters Kluwer Law and Business, reissued annually) [a practitioner 4 / 25

5 oriented guide to US trust law; hereinafter "Loring and Rounds"; available in Law Library] 6. Donovan W.M. Waters, Mark Gillen, Lionel Smith, Waters' Law of Trusts in Canada (4th edn., 2012) [the leading Canadian trusts treatise; hereinafter "Waters"] [Available in Law Library] 7. Paolo Panico, International Trust Laws (Oxford U.P. 2010) [a comparative trusts treatise; hereinafter "Panico"] [Law Library: RS 1529] 8. James Wadham, Willoughby's Misplaced Trust (2nd edn., 2002) [an attempt to scare practitioners into taking their trust law duties seriously by listing all the grounds on which trusts and trustees may be attacked; hereinafter "Willoughby"] Students may also be interested in the following article, which touches on many themes raised throughout this seminar: 9. Adam Hofri-Winogradow, "The Stripping of the Trust: a Study in Legal Evolution", 65 University of Toronto Law Journal 1-47 (2015) and available here: Syllabus: Class 1, October 19, Trust Basics: the structure of the trust relationship; classification of trusts; the rudiments of express trusts; the uses and functions of trusts. No required reading. Recommended reading [one of the following is enough]: 1. Scott & Ascher, , Waters, chapters Moffat, chapter 1 4. Thomas & Hudson, chapter 1. Class 2, October 26, Classical Trusts Theory: the three certainties; the nature of beneficiaries' rights in the trust fund; the "beneficiary principle"; analysis of an English inter vivos trust deed. 1. Paul v Constance [1977] 1 WLR 527 (English High Court) 2. In Re Falcone Estate, 27 Pa. D. & C.3d 540 (Common Pleas Court of Northampton County, Pennsylvania, 1983) 1. Hunter v. Moss [1994] 1 WLR 452 [Eng.] 2. Re Goldcorp Exchange Ltd [1995] 1 AC 74 [Privy Council, appeal from New Zealand] 3. White v Shortall 68 [2006] NSWLR 650 [(enlightening!) 1st instance decision, 5 / 25

6 New South Wales] 4. Paul Antle and Renee Marquis-Antle Spousal trust v. Her Majesty the Queen, 2009 TCC 465, [1]-[59] (Tax Court of Canada) [one of the following is enough] 5. Thomas & Hudson, (certainty of intention), chapter 3 (certainty of subject matter), chapter 4 (certainty of objects), chapter 6 (beneficiary principle), chapter 7 (nature of beneficiary's interest) 6. Scott & Ascher (certainty of intention), 12, 13 (beneficiaries and their interests) 7. Moffat, , 4.4 (certainties of intention and subject matter), 5.3 (certainty of objects), 5.4 (nature of beneficiary's interest), 5.5 (beneficiary principle) 8. Panico, Willoughby, chapter Loring and Rounds, chapter 2 (property requirement). 11. David Hayton, "Trusts in Private International Law" (2014) 366 Recueil des Cours de l'acadיmie de droit international de la Haye, Chap. I (pp 17-39) Class 3, November 2, U.S. Donative Trusts Practice - the Classical Tax Planning Focus: the federal taxation of trust income (subchapter J); introduction to federal wealth transfer taxation; the gift tax; the estate tax; the gross estate; the marital deduction; the federal tarsnfer tax exemption; power of appointment trusts; QTIP trusts; QDOT trusts; the charitable deduction, charitable remainder and charitable lead trusts; the generation skipping transfer tax; the "note sale". 1. Northern Trust Company, Estate Planning: Strategic Wealth Transfers During Life and at Death, pp [ignore information about tax and exemption rates; these have changed since the booklet was published]. [WWW] 2. Internal Revenue Code [IRC] 1(e), 102, 641(a)-(b), , [income taxation of trusts] 3. IRC 2001, 2010, 2033, , 2044, A [the estate tax] 4. IRC , 2505, , [the gift tax] 5. IRC , , 2652 [the generation skipping transfer tax] 1. Stephanie J. Willbanks, Federal Taxation of Wealth Transfers, 3rd Edition, Boris Bittker & Lawrence Lokken, Federal Taxation of Income, Estates and Gifts, chapters (income taxation in trust context), (federal transfer taxation). Class 4, November 9, Analysis of two U.S. estate planning documents: a revocable trust and a will 1. The Faith F. Campbell Living Trust (executed 1997, South Carolina) 6 / 25

7 2. The Last Will and Testament of Leona M. Helmsley (executed 2005, New York) [Recommended Readings 1 & 2 are a set of U.S. estate planning precedents by Northern Trust, a large U.S. trust company, exemplifying "formula-based planning", an approach which has for decades been popular among U.S. estate planning professionals for maximizing the benefit of the federal transfer tax exemption. The introduction of exemption portability in 2010 made formula-based planning less useful for most clients; see explanation in Recommended Reading 3.] 1. Northern Trust, Form 201, Revocable Trust Agreement (odd-numbered pages only: pp. 3, 5, etc.) [WWW] 2. Northern Trust, Form 110, Will Pour-Over (odd-numbered pages only: pp. 3, 5, etc.) [WWW] 3. Charles A. Redd, "Death of Formula-Based Estate Planning", Trusts & Estates, -Sept. 10, 2014: based-estate-planning. Class 5, November 16, Inserting Trusts into Civil Law and Mixed Legal Systems Challenges and Innovations: "trusts without equity" and beneficiaries without rights in the trust assets (Scotland, Louisiana, South Africa, India, Sri Lanka, France, Japan, China, Korea, Taiwan, Latin American jurisdictions); the elimination of the requirement that title in trust assets be transferred to the trustee (China, Israel, South Africa); ownerless trust patrimonies (Quיbec, Uruguay, Czech Republic). 1. Code Civil [France] arts (Titre XIV: De la fiducie) [the original is at for an English translation of the original 2007 legislation, since amended in some respects, see Paul Matthews, "The French Fiducie: And Now for Something Completely Different?", 21(1) Trust Law International 17, (2007).] 2. Code Civil [Quיbec] arts (Book Four: Property; Title Six: Certain Patrimonies by Appropriation; Chapter 2: The Trust). The official English version is available at: 3. George Gretton, Trusts without Equity, (2000) 49 International and Comparative Law Quarterly, pp Tony,יHonor Trusts: The Inessentials, in Joshua Getzler (ed.) Rationalizing Property, Equity and Trusts (Butterworths: 2003) pp Kenneth G.C. Reid, "Conceptualising the Chinese Trust: Some Thoughts from Europe", in Towards a Chinese Civil Code: Historical and Comparative Perspectives (Remco van Rhee & Lei Chen eds., 2012). Also available here: 1. Tony,יHonor On fitting Trusts into Civil Law Jurisdictions, available at 7 / 25

8 2. Lionel Smith, "Trust and Patrimony", (2008) 38 Revue gיnיrale de droit Lionel Smith, "Scottish Trusts in the Common Law" (2013) 17.3 Edinburgh Law Review. [SSRN] 4. Madeleine Cantin Cumyn, "Reflections Regarding the Diversity of Ways in which the Trust has been Received or Adapted in Civil Law Countries", in Lionel Smith (ed) Re-imagining the Trust (CUP 2012) אדם חפרי-וינוגרדוב, "דין הנאמנות בישראל: מאבני נגף לאבני חן?", עומד להתפרסם במשפטים מה, המבוא ופרק א' למאמר. 6. Adam Hofri-Winogradow, Zionist Settlers and the English Private Trust in Mandate Palestine, 30 Law and History Review 813 (2012) 7. Donovan W.M. Waters, "The Future of the Trust from a Worldwide Perspective", in David Hayton (ed) The International Trust (3rd edn., Jordans, 2011) Franחois Barriטre, 'The French Fiducie, or the Chaotic Awakening of a Sleeping Beauty' in Lionel Smith, ed, Re-Imagining the Trust: Trusts in the Civil Law (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2012) Franחois Barriטre, 'The Security Fiducie in French Law' in Lionel Smith, ed, The Worlds of the Trust (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2013) Blandine Mallet-Bricout, "The Trustee: mainspring, or only a cog, in the French Fiducie?", in Lionel Smith, ed, The Worlds of the Trust (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2013) Henry Hansmann & Ugo Mattei, "The Functions of Trust Law: A Comparative Legal and Economic Analysis", 73 N.Y.U. L. Rev. 434 (1998). 12. Daniel Clarry, "Fiduciary Ownership and Trusts in a Comparative Perspective" 63 ICLQ (2014) 13. Masayuki Tamaruya, "Mixed Legal System from the Perspective of Japanese Trust Law", 74 Comparative Law Journal (2013) 14. Masayuki Tamaruya, "Transformation of Trust Ideas in Japan: Drafting of the Trust Act 1922", 88 Rikkyo Law Review (2013) Class 6, November 23, Trusts for Non-residents and the Conflict of Laws: the law applicable to the act launching the trust; the law applicable to the trust itself, under the Hague Convention on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition; trust use by residents of non-trust jurisdictions (Italian trusts interni). 1. Convention on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition, concluded 1 July 1985, entered into force 1 January Akers and others v Samba Financial Group [2014] EWCA (Civ) 1516, [2015] Ch 451 (C.A.) 1. Thomas & Hudson, ch. 43, Jonathan Harris, The Hague Trusts Convention (Hart Publishing, 2002) 3. Actes et documents de la Quinziטme session 8 au 20 octobre 1984, tome II, Trust 8 / 25

9 loi applicable et reconnaissance Proceedings of the Fifteenth Session (1984), Volume II, Trusts Applicable Law and Recognition (The Hague: HCCH Publications, 1985) 4. Donovan W.M. Waters, "The Hague Trusts Convention Twenty Years On", in Michele Grazaidei, Ugo Mattei and Lionel Smith (eds), Commercial Trusts in European Private Law (2005), Alexandra Braun, "Italy: The Trust Interno", in David Hayton (ed) The International Trust (3rd edn., Jordans, 2011) chapter Michele Graziadei, "Recognition of Common Law Trusts in Civil Law Jurisdictions under the Hague Trusts Convention with Particular regard to the Italian Experience", in Lionel Smith (ed) Re-imagining the Trust (CUP 2012) Scott & Ascher, , Waters, ch David Hayton, "Trusts in Private International Law" (2014) 366 Recueil des Cours de l'acadיmie de droit international de la Haye, Chap. III (pp 58-97) Class 7, November 30, Exclusion of Trustees' Liabilities in Modern Trust Law: the duties trustees owe to beneficiaries; three approaches to clauses exempting trustees from liability to beneficiaries for the infringement of those duties; trustee liability to trust creditors; protector exemption clauses; distributive analysis; exemption clauses under legal regimes applicable to specialized contexts of trust use. Distribution of List of Proposed Research Paper Topics 1. Armitage v Nurse, [1997] EWCA (Civ) 1279, [1998] Ch. 241 (C.A.) 2. Master's Post-Trial Report, Mennen Family Trust Case (Case No ML), Delaware Court of Chancery (December 8, 2014) 1. John H. Langbein, Questioning the Trust Law Duty of Loyalty: Sole Interest or Best Interest?, 114 Yale L.J. 929 (2005) 2. Melanie B. Leslie, "Trusting Trustees, Fiduciary Duties and the Limits of Default Rules", 94 Geo. L.J. 67 (2005) 3. Melanie B. Leslie, Common Law, Common Sense: Fiduciary Standards and Trustee Identity, 27 Cardozo L. Rev (2006) 4. David Horton, Unconscionability in the Law of Trusts 84 Notre Dame Law Review 1675 (2009). 5. Scott & Ascher, Spread Trustee Co Ltd v Hutcheson [2011] UKPC 13; [2012] 1 All E.R. 251 (PC (Gue)) 7. Panico, chapter Law Commission for England and Wales, Consultation Paper no. 171 (2002). [WWW] 9. Law Commission for England and Wales, Report no. 301 (2006). [WWW] 9 / 25

10 10. New Zealand Law Commission, Review of the Law of Trusts, 4th Issues Paper: the Duties, Office and Powers of a Trustee, Chapter 3 (2011). [Entire Review WWW] [Chapter 3 WWW] 11. New Zealand Law Commission, Review of the Law of Trusts: Preferred Approach, Issues Paper No 31 (2012) New Zealand Law Commission, Review of the Law of Trusts: a Trusts Act for New Zealand, Report no. 130 (August 2013) Scottish Law Commission, REPORT ON TRUST LAW, no. 239 (August 2014), chapter British Columbia Law Institute, Exculpation Clauses in Trust Instruments, Consultation Paper No. 6 (2000) [WWW] 15. British Columbia Law Institute, Exculpation Clauses in Trust Instruments, Report No. 17 (2002). [WWW] 16. Willoughby, chapters 6, 7, In re Kornrich, 19 Misc. 3d 663; 854 N.Y.S.2d 293 (Surr. Ct. 2008) 18. Rafert v. Meyer, 859 N.W.2d 332 (Neb. 2015) Class 8, December 7, The Decline of Beneficiaries' Rights and the Rise of Non-beneficiary Enforcers: the decline of beneficiaries' rights to information about the trust and to enforce the trust against trustees and others; non-beneficiary enforcers in charitable trusts; in non-charitable purpose trusts; and in "people trusts", as under the Cayman Islands' STAR trust regime. 1. Schmidt v Rosewood Trust Ltd. [2003] UKPC 26, [2003] 2 AC 709 (appeal taken from the Isle of Man) 2. McDonald v Ellis [2007] NSWSC 1068; (200809) 72 N.S.W.L.R. 605 (Supreme Court of New South Wales) 3. Cayman Islands Trusts Law (as revised), ss (entitled "Special Trusts Alternative Regime"). [WWW] 1. T.P. Gallanis, "The Trustee's Duty to Inform", 85 N.C. L. REV (2007). 2. David Hayton, "Developing the Obligation Characteristic of the Trust" (2001) 117 Law Quarterly Review Lionel Smith, Access to Trust Information: Schmidt v. Rosewood Trust Ltd., 23 ESTATES, TRUSTS & PENSIONS J. 1 (2003) 4. Gavin Lightman, The Trustees' Duty to Provide Information to Beneficiaries, PRIVATE CLIENT BUSINESS, 2004, no. 1, Scott & Ascher, Waters, Scottish Law Commission, REPORT ON TRUST LAW, no. 239 (August 2014), chapter New Zealand Law Commission, The Duties, Office and Powers of a Trustee: Review of the Law of Trusts, Fourth Issues Paper (2011), ch. 2. [WWW] 10 / 25

11 9. New Zealand Law Commission, Review of the Law of Trusts: Preferred Approach, Issues Paper No 31 (2012) New Zealand Law Commission, Review of the Law of Trusts: a Trusts Act for New Zealand, Report no. 130 (August 2013) David Hayton (ed) The International Trust (3rd Edn. 2011) ch Panico, ch. 9, Thomas & Hudson, ch. 12, 42.A (STAR trusts) 14. Breakspear v Ackland [2009] Ch 32; [2008] 3 W.L.R. 698, [2008] 2 All E.R. (Comm.) 62 (Ch.) 15. Willoughby, chapter Bathurst (Countess) v Kleinwort Benson (Channel Islands) Trustees Ltd [2007] WTLR 959 (the Guernsey Royal Court expanded the Court's Schmidt power to protectors) 17. In the Matter of HHH Employees Trust [2012] JRC 127B (Jersey) (application for Schmidt disclosure against a settlor with extensive reserved powers; Court held to have power to make Schmidt orders against any persons undertaking a fiduciary role within the trust) 18. Re an application for information about a trust, 16 ITELR 85, [2013] SC (Bda) 16 Civ (Bermuda) (disclosure to contingent beneficiary ordered despite extensive "information control" provisions in the instrument) [decision upheld on appeal: [2013] CA (Bda) 8 Civ] 19. In the Matter of the Y Trust [2014] JRC027 (Jersey court would approach all applications relating to trust disclosure on the basis that its own primary Schmidt jurisdiction was invoked) 20. עמ"ה בנימין שטינמץ נ' פקיד שומה גוש דן, ניתן Class 9, December 14, Reservation of Powers and Control by Trust Settlors: reserved powers in trust instruments; offshore reserved-powers legislation; settlor-reserved powers under U.S. law; doctrines leading to invalidation. Each student must choose a research topic by this date, and let me know 1. Minwalla v Minwalla [2004] EWHC 2823 (England, High Court) 2. Re the AQ Revocable Trust [2010] 13 ITELR 260 (Bermuda Supreme Court) 1. A v A [2007] EWHC 99 (Fam) [2009] WTLR 1 [note the discussion of the arguments made on the sham point by Mr. Moor being based on a misunderstanding of the law on point] 2. Panico, David Hayton (ed) The International Trust (3rd Edn. 2011) ch Thomas & Hudson, and chapter Scott & Ascher, 8.2, , Restatement (Third) of Trusts 25, including comments and Reporter's Notes 11 / 25

12 (2003) 7. Antle v. The Queen, 2010 FCA 280 (Canada, Federal Court of Appeal) 8. Willoughby, chapter Matthew Conaglen, "Sham Trusts", Cambridge Law Journal (2008) 67(1), R v Quillan [2015] EWCA Crim 538 (England, Court of Appeal) [83]-[108] 11. In the Matter of the Esteem Settlement [2003] JRC 092, 2003 JLR 188, [2004] WTLR 1 (Jersey Royal Court) 12. Shalson v Russo [2003] EWHC 1637 (Ch), [2005] Ch 281 (England, High Court) 13. Clayton v Clayton [2015] NZCA 30 (New Zealand Court of Appeal) [1]-[116] Class 10, December 21, Trust Protectors: the Basics; The Powers Protectors are given; Fiduciary and Non Fiduciary Protectors; a Normative Evaluation; Cases; Protectors under U.S. Law. 1. Garron Family Trust v The Queen, 2009 TCC 450, paras (Tax Court of Canada) [WWW] 2. In the Matter of the Internine and the Intertraders Trusts, [2005] JLR 236, paras 1-51 (Royal Court of Jersey) 3. In the Matter of the Van Rooyen Family Trust [2009] JLR 202 ( Centre Trustees Ltd v Van Rooyen [2010] WTLR 17) (Royal Court of Jersey) 1. Andrew Holden, Trust Protectors (Jordans Publishing, 2011) 2. David Hayton (ed) The International Trust (3rd edn. 2011) ch Panico, ch Anthony Duckworth, ProtectorsFish or Fowl? (1996) 4 Private Client Business 169, 245, 328 [3 parts].] 5. Donovan W.M. Waters, The Protector: New Wine in Old Bottles?, in TRENDS IN CONTEMPORARY TRUST LAW 63 (A.J. Oakley ed., 1996). 6. Robert Flannigan, "Business Applications of the Express Trust", in Madeleine Cantin Cumyn (ed), La fiducie face au trust dans les rapports d'affairs (Bruylant, Bruxelles, 1999) 65, Stewart E. Sterk, Trust Protectors, Agency Costs, and Fiduciary Duty, 27 Cardozo L. Rev (2006). 8. Gregory S. Alexander, Trust Protectors: Who Will Watch the Watchmen?, 27 Cardozo L. Rev. 2807, (2006). 9. Scott & Ascher, Alexander A. Bove, Jr. Trust Protectors: A Practice Manual with Forms (Juris, 2014) 11. Willoughby, chapter IFG International v French, [2013] WTLR 251 (Isle of Man) (limits of protector's right to be indemnified from the trust fund) 13. Michael M. Gordon, Directed Trusts, Trust Protectors, Private Trust Companies and Other Bells and Whistles [Lecture notes from 10th Annual International Estate Planning Institute March 13, 2014] 12 / 25

13 Class 11, December 28, Asset Protection Trusts: in offshore jurisdictions; statutory norms protecting creditors (fraudulent conveyances laws in and out of bankruptcy); domestic APTs (DAPTs); the courts' response. 1. Bahamas, Fraudulent Dispositions Act, [WWW] 2. Federal Trade Commission v Affordable Media LLC, 179 F.3d 1228 (9th Cir. 1999): introduction, part I and part III of the opinion (including footnotes). 3. In re Huber, 2013 WL Bkrtcy. W.D. Wash. May 17, Bankruptcy Act 1986, 284(1), 339, 340, 423, 357 (United Kingdom) [Entire Act WWW] 2. U.S.C., Title 11, Uniform Voidable Transactions Act 2014, ss. 4-5 (a revised version of the Uniform Fraudulent Transfer Act, 1984). 4. Cook Islands International Trusts Act, 1984 (as amended), ss. 13A-13K. 5. Stewart Sterk, Asset Protection Trusts: Trust Laws Race to the Bottom?, 85 CORNELL L. REV (2000) 6. John K. Eason, Home from the Islands: Domestic Asset Protection Trust Alternatives Impact Traditional Estate and Gift Tax Planning Considerations, 52 FLA. L. REV. 41 (2000) 7. John K. Eason, Policy, Logic, and Persuasion in the Evolving Realm of Trust Asset Protection, 27 CARDOZO L. REV ( ) 8. Adam J. Hirsch, Fear Not the Asset Protection Trust, 27 CARDOZO L. REV ( ) 9. ACTEC COMPARISON OF THE DOMESTIC ASSET PROTECTION TRUST STATUTES (David G. Shaftel ed, updated through April 2014): Thomas & Hudson, chapter Panico, Alastair Hudson, "Asset Protection Trusts", in David Hayton (ed) The International Trust (3rd edn., Jordans, 2011) chapter Willoughby, chapter Lawrence v. Goldberg, 279 F.3d 1294 (11th Cir. 2002) 15. In Re: Stephan Jay Lawrence, Debtor, 251 B.R. 630 (U.S. District Ct. for the Southern Dist. of Florida, 2000) 16. Bonnie Steiner, "Asset Protection Trusts: Do They Still Work?" Powerpoint presentation. 17. Jonathan D. Blattmachr et al., Avoiding the Adverse Effects of Huber, Tr. & Est., July 2013, at Inga Ivsan, "Emerging Challenges in Asset Protection Planning", atewealth.ch/full-text-article-emerging-challenges-asset-protection-planning/. 19. Paul Matthews, "Asset Protection Trusts in English Law", in Francesco A Schurr (ed), Trusts in the Principality of Liechtenstein and Similar Jurisdictions (2015) / 25

14 20. Karen Boxx, "Asset Protection Trusts in the United States: an Update", in Francesco A Schurr (ed), Trusts in the Principality of Liechtenstein and Similar Jurisdictions (2015) IMO Daniel Kloiber Dynasty Trust, 98 A.3d 924 (Delaware Court of Chancery, 2014) 22. Ronald J. Mann, A Fresh Look at the State Asset Protection Statutes, 67 Vanderbilt Law Review Battley v. Mortensen (In re Mortensen), 10 Alaska Bankr. Rep. 146 (Bankr. D. Alaska 2011) 24. Green v. Zukerkorn (In re Zukerkorn), 484 B.R. 182 (B.A.P. 9th Cir. 2012). 25. Jay A. Soled and Mitchell M. Gans, Asset Preservation and the Evolving Role of Trusts in the Twenty-First Century, 72 Wash & Lee L. Rev. 257 Class 12, January 4, Analysis of an offshore trust deed. Class 13, January 11, 2016, and Class 14, January 18, Student Presentations Final papers to be submitted to the secretariat (מזכירות) by April 18, Learning Outcomes: - a familiarity with the different trust regimes found in different jurisdictions, including U.S. jurisdictions, England, civil law jurisdictions, mixed legal systems and offshore jurisdictions - an understanding of the different types and contexts of trust practice - - a familiarity with recent innovations in trust technique, from protectors, to non -beneficiary enforcers, to STAR and VISTA trusts, to the use of trust regimes by non residents - a familiarity with U.S., U.K. and offshore trust documents, their structure and drafting techniques חומר לקריאה נוספת: Trusts: Law and Practice Adam Hofri-Winogradow Fall 2015 Course Description: Useful for any student preparing for a career in the lucrative private client sector, -this course provides an in-depth survey of trusts law and practice, including cutting edge trust models and drafting techniques using a large variety of domestic and international trust regimes. Students will acquire an understanding of the different types and contexts of trust practice, including the use of trusts to plan succession to a settlor's assets, to minimize the tax burden borne by an individual, family or estate, to shield assets from a settlor's creditors, to securitize debt, to structure complex transactions, to invest pooled funds, to pass control of a family business 14 / 25

15 between generations and more. We will discuss the recent radical changes in trust law, from the reception of the trust in civil law and mixed legal systems through the weakening of beneficiaries' rights to receive information about the trust and enforce the trust, the exclusion of trustees' traditional duties and liabilities, and the development of new trust actors such as protectors and non-beneficiary enforcers. The course includes analysis of trust deeds using the trust regimes of the U.S., England and offshore jurisdictions. Prerequisites: To take this course, students must have completed courses in contracts, torts, property, a basic course in taxation ("baby tax") and corporations. The course can be undertaken simultaneously with a basic course in decedents' estates, with a course in estate and gift taxation, with an estate planning seminar, and/or with a course in corporate taxation. Grade Composition: In-class participation: 5% In-class presentation: 15% Seminar paper: 80%. [ובעברית: הרכב הציון: 5% השתתפות, 15% הרצאה בכיתה (רפראט), 80% עבודה סמינריונית.] Textbooks and Treatises used in this Class There is no one "text" we are going to read through. The readings are diverse. Still, the following books are fundamental (as recommended, rather than required, readings): 1. Graham Moffat, Trusts Law: Text and Materials (Cambridge University Press, 5th edn, 2009) [the best of the English student-oriented trusts textbooks; hereinafter "Moffat"] [Law Library: RS 1525] 2. David Hayton, Paul Matthews and Charles Mitchell, Underhill and Hayton: Law of Trusts and Trustees (LexisNexis Butterworths, 18th Edn, 2010) [the leading English trusts treatise; hereinafter "Underhill and Hayton"] [Law Library has 17th edn] 3. Geraint Thomas and Thomas Hudson, The Law of Trusts (Oxford University Press, 2nd edn, 2010) [a recent English trusts treatise; hereinafter "Thomas & Hudson"] [Available in Law Library] 4. Austin Wakeman Scott, William Franklin Fratcher, Mark L. Ascher, Scott and Ascher on Trusts (5th edn, ) [the leading U.S. trusts treatise; hereinafter "Scott & Ascher"] [Available in Law Library] 5. Charles E. Rounds, Jr. and Charles E. Rounds, III, Loring and Rounds: a Trustee's -Handbook (Wolters Kluwer Law and Business, reissued annually) [a practitioner oriented guide to US trust law; hereinafter "Loring and Rounds"; available in Law Library] 6. Donovan W.M. Waters, Mark Gillen, Lionel Smith, Waters' Law of Trusts in Canada (4th edn., 2012) [the leading Canadian trusts treatise; hereinafter "Waters"] [Available in Law Library] 7. Paolo Panico, International Trust Laws (Oxford U.P. 2010) [a comparative trusts treatise; hereinafter "Panico"] [Law Library: RS 1529] 8. James Wadham, Willoughby's Misplaced Trust (2nd edn., 2002) [an attempt to scare practitioners into taking their trust law duties seriously by listing all the grounds on which trusts and trustees may be attacked; hereinafter "Willoughby"] 15 / 25

16 Students may also be interested in the following article, which touches on many themes raised throughout this seminar: 9. Adam Hofri-Winogradow, "The Stripping of the Trust: a Study in Legal Evolution", 65 University of Toronto Law Journal 1-47 (2015) and available here: Syllabus: Class 1, October 19, Trust Basics: the structure of the trust relationship; classification of trusts; the rudiments of express trusts; the uses and functions of trusts. No required reading. Recommended reading [one of the following is enough]: 1. Scott & Ascher, , Waters, chapters Moffat, chapter 1 4. Thomas & Hudson, chapter 1. Class 2, October 26, Classical Trusts Theory: the three certainties; the nature of beneficiaries' rights in the trust fund; the "beneficiary principle"; analysis of an English inter vivos trust deed. 1. Paul v Constance [1977] 1 WLR 527 (English High Court) 2. In Re Falcone Estate, 27 Pa. D. & C.3d 540 (Common Pleas Court of Northampton County, Pennsylvania, 1983) 1. Hunter v. Moss [1994] 1 WLR 452 [Eng.] 2. Re Goldcorp Exchange Ltd [1995] 1 AC 74 [Privy Council, appeal from New Zealand] 3. White v Shortall 68 [2006] NSWLR 650 [(enlightening!) 1st instance decision, New South Wales] 4. Paul Antle and Renee Marquis-Antle Spousal trust v. Her Majesty the Queen, 2009 TCC 465, [1]-[59] (Tax Court of Canada) [one of the following is enough] 5. Thomas & Hudson, (certainty of intention), chapter 3 (certainty of subject matter), chapter 4 (certainty of objects), chapter 6 (beneficiary principle), chapter 7 (nature of beneficiary's interest) 6. Scott & Ascher (certainty of intention), 12, 13 (beneficiaries and their interests) 7. Moffat, , 4.4 (certainties of intention and subject matter), 5.3 (certainty of 16 / 25

17 objects), 5.4 (nature of beneficiary's interest), 5.5 (beneficiary principle) 8. Panico, Willoughby, chapter Loring and Rounds, chapter 2 (property requirement). 11. David Hayton, "Trusts in Private International Law" (2014) 366 Recueil des Cours de l'acadיmie de droit international de la Haye, Chap. I (pp 17-39) Class 3, November 2, U.S. Donative Trusts Practice - the Classical Tax Planning Focus: the federal taxation of trust income (subchapter J); introduction to federal wealth transfer taxation; the gift tax; the estate tax; the gross estate; the marital deduction; the federal tarsnfer tax exemption; power of appointment trusts; QTIP trusts; QDOT trusts; the charitable deduction, charitable remainder and charitable lead trusts; the generation skipping transfer tax; the "note sale". 1. Northern Trust Company, Estate Planning: Strategic Wealth Transfers During Life and at Death, pp [ignore information about tax and exemption rates; these have changed since the booklet was published]. [WWW] 2. Internal Revenue Code [IRC] 1(e), 102, 641(a)-(b), , [income taxation of trusts] 3. IRC 2001, 2010, 2033, , 2044, A [the estate tax] 4. IRC , 2505, , [the gift tax] 5. IRC , , 2652 [the generation skipping transfer tax] 1. Stephanie J. Willbanks, Federal Taxation of Wealth Transfers, 3rd Edition, Boris Bittker & Lawrence Lokken, Federal Taxation of Income, Estates and Gifts, chapters (income taxation in trust context), (federal transfer taxation). Class 4, November 9, Analysis of two U.S. estate planning documents: a revocable trust and a will 1. The Faith F. Campbell Living Trust (executed 1997, South Carolina) 2. The Last Will and Testament of Leona M. Helmsley (executed 2005, New York) [Recommended Readings 1 & 2 are a set of U.S. estate planning precedents by Northern Trust, a large U.S. trust company, exemplifying "formula-based planning", an approach which has for decades been popular among U.S. estate planning professionals for maximizing the benefit of the federal transfer tax exemption. The introduction of exemption portability in 2010 made formula-based planning less useful for most clients; see explanation in Recommended Reading 3.] 1. Northern Trust, Form 201, Revocable Trust Agreement (odd-numbered pages 17 / 25

18 only: pp. 3, 5, etc.) [WWW] 2. Northern Trust, Form 110, Will Pour-Over (odd-numbered pages only: pp. 3, 5, etc.) [WWW] 3. Charles A. Redd, "Death of Formula-Based Estate Planning", Trusts & Estates, -Sept. 10, 2014: based-estate-planning. Class 5, November 16, Inserting Trusts into Civil Law and Mixed Legal Systems Challenges and Innovations: "trusts without equity" and beneficiaries without rights in the trust assets (Scotland, Louisiana, South Africa, India, Sri Lanka, France, Japan, China, Korea, Taiwan, Latin American jurisdictions); the elimination of the requirement that title in trust assets be transferred to the trustee (China, Israel, South Africa); ownerless trust patrimonies (Quיbec, Uruguay, Czech Republic). 1. Code Civil [France] arts (Titre XIV: De la fiducie) [the original is at for an English translation of the original 2007 legislation, since amended in some respects, see Paul Matthews, "The French Fiducie: And Now for Something Completely Different?", 21(1) Trust Law International 17, (2007).] 2. Code Civil [Quיbec] arts (Book Four: Property; Title Six: Certain Patrimonies by Appropriation; Chapter 2: The Trust). The official English version is available at: 3. George Gretton, Trusts without Equity, (2000) 49 International and Comparative Law Quarterly, pp Tony,יHonor Trusts: The Inessentials, in Joshua Getzler (ed.) Rationalizing Property, Equity and Trusts (Butterworths: 2003) pp Kenneth G.C. Reid, "Conceptualising the Chinese Trust: Some Thoughts from Europe", in Towards a Chinese Civil Code: Historical and Comparative Perspectives (Remco van Rhee & Lei Chen eds., 2012). Also available here: 1. Tony,יHonor On fitting Trusts into Civil Law Jurisdictions, available at 2. Lionel Smith, "Trust and Patrimony", (2008) 38 Revue gיnיrale de droit Lionel Smith, "Scottish Trusts in the Common Law" (2013) 17.3 Edinburgh Law Review. [SSRN] 4. Madeleine Cantin Cumyn, "Reflections Regarding the Diversity of Ways in which the Trust has been Received or Adapted in Civil Law Countries", in Lionel Smith (ed) Re-imagining the Trust (CUP 2012) אדם חפרי-וינוגרדוב, "דין הנאמנות בישראל: מאבני נגף לאבני חן?", עומד להתפרסם במשפטים מה, המבוא ופרק א' למאמר. 6. Adam Hofri-Winogradow, Zionist Settlers and the English Private Trust in 18 / 25

19 Mandate Palestine, 30 Law and History Review 813 (2012) 7. Donovan W.M. Waters, "The Future of the Trust from a Worldwide Perspective", in David Hayton (ed) The International Trust (3rd edn., Jordans, 2011) Franחois Barriטre, 'The French Fiducie, or the Chaotic Awakening of a Sleeping Beauty' in Lionel Smith, ed, Re-Imagining the Trust: Trusts in the Civil Law (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2012) Franחois Barriטre, 'The Security Fiducie in French Law' in Lionel Smith, ed, The Worlds of the Trust (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2013) Blandine Mallet-Bricout, "The Trustee: mainspring, or only a cog, in the French Fiducie?", in Lionel Smith, ed, The Worlds of the Trust (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2013) Henry Hansmann & Ugo Mattei, "The Functions of Trust Law: A Comparative Legal and Economic Analysis", 73 N.Y.U. L. Rev. 434 (1998). 12. Daniel Clarry, "Fiduciary Ownership and Trusts in a Comparative Perspective" 63 ICLQ (2014) 13. Masayuki Tamaruya, "Mixed Legal System from the Perspective of Japanese Trust Law", 74 Comparative Law Journal (2013) 14. Masayuki Tamaruya, "Transformation of Trust Ideas in Japan: Drafting of the Trust Act 1922", 88 Rikkyo Law Review (2013) Class 6, November 23, Trusts for Non-residents and the Conflict of Laws: the law applicable to the act launching the trust; the law applicable to the trust itself, under the Hague Convention on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition; trust use by residents of non-trust jurisdictions (Italian trusts interni). 1. Convention on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition, concluded 1 July 1985, entered into force 1 January Akers and others v Samba Financial Group [2014] EWCA (Civ) 1516, [2015] Ch 451 (C.A.) 1. Thomas & Hudson, ch. 43, Jonathan Harris, The Hague Trusts Convention (Hart Publishing, 2002) 3. Actes et documents de la Quinziטme session 8 au 20 octobre 1984, tome II, Trust loi applicable et reconnaissance Proceedings of the Fifteenth Session (1984), Volume II, Trusts Applicable Law and Recognition (The Hague: HCCH Publications, 1985) 4. Donovan W.M. Waters, "The Hague Trusts Convention Twenty Years On", in Michele Grazaidei, Ugo Mattei and Lionel Smith (eds), Commercial Trusts in European Private Law (2005), Alexandra Braun, "Italy: The Trust Interno", in David Hayton (ed) The International Trust (3rd edn., Jordans, 2011) chapter Michele Graziadei, "Recognition of Common Law Trusts in Civil Law Jurisdictions under the Hague Trusts Convention with Particular regard to the Italian Experience", 19 / 25

20 in Lionel Smith (ed) Re-imagining the Trust (CUP 2012) Scott & Ascher, , Waters, ch David Hayton, "Trusts in Private International Law" (2014) 366 Recueil des Cours de l'acadיmie de droit international de la Haye, Chap. III (pp 58-97) Class 7, November 30, Exclusion of Trustees' Liabilities in Modern Trust Law: the duties trustees owe to beneficiaries; three approaches to clauses exempting trustees from liability to beneficiaries for the infringement of those duties; trustee liability to trust creditors; protector exemption clauses; distributive analysis; exemption clauses under legal regimes applicable to specialized contexts of trust use. Distribution of List of Proposed Research Paper Topics 1. Armitage v Nurse, [1997] EWCA (Civ) 1279, [1998] Ch. 241 (C.A.) 2. Master's Post-Trial Report, Mennen Family Trust Case (Case No ML), Delaware Court of Chancery (December 8, 2014) 1. John H. Langbein, Questioning the Trust Law Duty of Loyalty: Sole Interest or Best Interest?, 114 Yale L.J. 929 (2005) 2. Melanie B. Leslie, "Trusting Trustees, Fiduciary Duties and the Limits of Default Rules", 94 Geo. L.J. 67 (2005) 3. Melanie B. Leslie, Common Law, Common Sense: Fiduciary Standards and Trustee Identity, 27 Cardozo L. Rev (2006) 4. David Horton, Unconscionability in the Law of Trusts 84 Notre Dame Law Review 1675 (2009). 5. Scott & Ascher, Spread Trustee Co Ltd v Hutcheson [2011] UKPC 13; [2012] 1 All E.R. 251 (PC (Gue)) 7. Panico, chapter Law Commission for England and Wales, Consultation Paper no. 171 (2002). [WWW] 9. Law Commission for England and Wales, Report no. 301 (2006). [WWW] 10. New Zealand Law Commission, Review of the Law of Trusts, 4th Issues Paper: the Duties, Office and Powers of a Trustee, Chapter 3 (2011). [Entire Review WWW] [Chapter 3 WWW] 11. New Zealand Law Commission, Review of the Law of Trusts: Preferred Approach, Issues Paper No 31 (2012) New Zealand Law Commission, Review of the Law of Trusts: a Trusts Act for New Zealand, Report no. 130 (August 2013) Scottish Law Commission, REPORT ON TRUST LAW, no. 239 (August 2014), chapter British Columbia Law Institute, Exculpation Clauses in Trust Instruments, 20 / 25

21 Consultation Paper No. 6 (2000) [WWW] 15. British Columbia Law Institute, Exculpation Clauses in Trust Instruments, Report No. 17 (2002). [WWW] 16. Willoughby, chapters 6, 7, In re Kornrich, 19 Misc. 3d 663; 854 N.Y.S.2d 293 (Surr. Ct. 2008) 18. Rafert v. Meyer, 859 N.W.2d 332 (Neb. 2015) Class 8, December 7, The Decline of Beneficiaries' Rights and the Rise of Non-beneficiary Enforcers: the decline of beneficiaries' rights to information about the trust and to enforce the trust against trustees and others; non-beneficiary enforcers in charitable trusts; in non-charitable purpose trusts; and in "people trusts", as under the Cayman Islands' STAR trust regime. 1. Schmidt v Rosewood Trust Ltd. [2003] UKPC 26, [2003] 2 AC 709 (appeal taken from the Isle of Man) 2. McDonald v Ellis [2007] NSWSC 1068; (200809) 72 N.S.W.L.R. 605 (Supreme Court of New South Wales) 3. Cayman Islands Trusts Law (as revised), ss (entitled "Special Trusts Alternative Regime"). [WWW] 1. T.P. Gallanis, "The Trustee's Duty to Inform", 85 N.C. L. REV (2007). 2. David Hayton, "Developing the Obligation Characteristic of the Trust" (2001) 117 Law Quarterly Review Lionel Smith, Access to Trust Information: Schmidt v. Rosewood Trust Ltd., 23 ESTATES, TRUSTS & PENSIONS J. 1 (2003) 4. Gavin Lightman, The Trustees' Duty to Provide Information to Beneficiaries, PRIVATE CLIENT BUSINESS, 2004, no. 1, Scott & Ascher, Waters, Scottish Law Commission, REPORT ON TRUST LAW, no. 239 (August 2014), chapter New Zealand Law Commission, The Duties, Office and Powers of a Trustee: Review of the Law of Trusts, Fourth Issues Paper (2011), ch. 2. [WWW] 9. New Zealand Law Commission, Review of the Law of Trusts: Preferred Approach, Issues Paper No 31 (2012) New Zealand Law Commission, Review of the Law of Trusts: a Trusts Act for New Zealand, Report no. 130 (August 2013) David Hayton (ed) The International Trust (3rd Edn. 2011) ch Panico, ch. 9, Thomas & Hudson, ch. 12, 42.A (STAR trusts) 14. Breakspear v Ackland [2009] Ch 32; [2008] 3 W.L.R. 698, [2008] 2 All E.R. (Comm.) 62 (Ch.) 15. Willoughby, chapter / 25

22 16. Bathurst (Countess) v Kleinwort Benson (Channel Islands) Trustees Ltd [2007] WTLR 959 (the Guernsey Royal Court expanded the Court's Schmidt power to protectors) 17. In the Matter of HHH Employees Trust [2012] JRC 127B (Jersey) (application for Schmidt disclosure against a settlor with extensive reserved powers; Court held to have power to make Schmidt orders against any persons undertaking a fiduciary role within the trust) 18. Re an application for information about a trust, 16 ITELR 85, [2013] SC (Bda) 16 Civ (Bermuda) (disclosure to contingent beneficiary ordered despite extensive "information control" provisions in the instrument) [decision upheld on appeal: [2013] CA (Bda) 8 Civ] 19. In the Matter of the Y Trust [2014] JRC027 (Jersey court would approach all applications relating to trust disclosure on the basis that its own primary Schmidt jurisdiction was invoked) 20. עמ"ה בנימין שטינמץ נ' פקיד שומה גוש דן, ניתן Class 9, December 14, Reservation of Powers and Control by Trust Settlors: reserved powers in trust instruments; offshore reserved-powers legislation; settlor-reserved powers under U.S. law; doctrines leading to invalidation. Each student must choose a research topic by this date, and let me know 1. Minwalla v Minwalla [2004] EWHC 2823 (England, High Court) 2. Re the AQ Revocable Trust [2010] 13 ITELR 260 (Bermuda Supreme Court) 1. A v A [2007] EWHC 99 (Fam) [2009] WTLR 1 [note the discussion of the arguments made on the sham point by Mr. Moor being based on a misunderstanding of the law on point] 2. Panico, David Hayton (ed) The International Trust (3rd Edn. 2011) ch Thomas & Hudson, and chapter Scott & Ascher, 8.2, , Restatement (Third) of Trusts 25, including comments and Reporter's Notes (2003) 7. Antle v. The Queen, 2010 FCA 280 (Canada, Federal Court of Appeal) 8. Willoughby, chapter Matthew Conaglen, "Sham Trusts", Cambridge Law Journal (2008) 67(1), R v Quillan [2015] EWCA Crim 538 (England, Court of Appeal) [83]-[108] 11. In the Matter of the Esteem Settlement [2003] JRC 092, 2003 JLR 188, [2004] WTLR 1 (Jersey Royal Court) 12. Shalson v Russo [2003] EWHC 1637 (Ch), [2005] Ch 281 (England, High Court) 13. Clayton v Clayton [2015] NZCA 30 (New Zealand Court of Appeal) [1]-[116] 22 / 25

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תיאוריות של דיני קניין - 62880 תאריך עדכון אחרון 08-05-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר ומסטר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 3

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס היבטים נבחרים בסיעוד - תאוריות בסיעוד - 91968 תאריך עדכון אחרון 06-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:סיעוד - "קפלן" השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE BEN-GURION UNIVERSITY OF

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE   BEN-GURION UNIVERSITY OF אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה טופס סילבוס לסטודנט תשע"ז 2016- המחלקה ל - חינוך סמסטר א' שם הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות במסגרות החינוך- באוריינטציה מערכתית. 12920653 מס' קורס

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

תוכן עניינים

תוכן עניינים תואר שני במשפט מסחרי גלובלי קורסי חובה שם הקורס שם המרצה קוד קורס נקודות זכות 2 נ"ז 2 נ"ז 2 נ"ז נ"ז 6 נ"ז 5511 900 526 9601 חשבונאות וניתוח דוחות כספיים משפט בינלאומי מסחרי בין ממשלתי עסקאות מסחריות בינלאומיות

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus INTRODUCTION TO SOCIAL WORK-II - 3103 Last update 30-10-2016 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: social work Academic year: 0 Semester: 2nd Semester Teaching

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א

הפקולטה למדעי הרוח עש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': 0618101601 שנת לימודים: א,ב סמסטר: ב היקף שעות: לתואר: ראשון השיעורים יתקיימו ביום ג, בין השעות 14-16 שעת קבלה: בניין

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשעט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין acheshin@univ.haifa.ac.il הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעות התנסות בשלבי המחקר השונים. הסמינר יעסוק בנושא רגשות

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים,

לקוחות וחברים יקרים, מ לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון מחצית ראשונה 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר למחצית הראשונה של שנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס דיני קניין למוסמך - 62189 תאריך עדכון אחרון 15-02-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תכנית מנהלים למוסמך במשפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , ,

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , , סכום במטבע מקומי ) ( 40.00 465.11 183.21 490.00 353.00 219.00 2,983.06 138.16 888.10 164.18 227.51 2,275.00 76,753.40 242.65 35.10 1,424.49 2,003.49 2,703.33 801.95 112.00 147,806.35 1,135.39 4,744.92

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס דונטלו ומיכלאנגלו - 5258 תאריך עדכון אחרון 07-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תולדות האמנות השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:שנתי

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון בחברות היי-טק ישראליות ו"ישראליות

קרא עוד

EY widescreen presentation

EY widescreen presentation כנס הדירקטורים השנתי ה- 7 בסימן Business disruption 24.4.18 תפקיד הדירקטור בשימור החוסן הארגוני בעידן של חוסר וודאות אריאל הורוביץ, שותף, מנהל מחלקת סיכונים, אשכול הייעוץ, EY ישראל 2 האם הארגון שלך מוכן

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus STRATEGY - 56353 Last update 21-08-2016 HU Credits: 4 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: political science Academic year: 0 Semester: Yearly Teaching Languages: Hebrew

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C>

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C> אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה לפסיכולוגיה בעיות עיקריות בגיל הרך: האכלה, שינה והרגלי ניקיון 2017 דר' נעמה עצבה-פוריה שעת קבלה: יום חמישי 8-9 (בתיאום מראש) חדר: 214 בניין 98 מתרגלת: עטרה מנשה (menashe@bgu.ac.il)

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תולדות המוסיקה - העת העתיקה וימי-הביניים - 23120 תאריך עדכון אחרון 05-07-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:מוסיקולוגיה השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ביה"ס למקצועות הבריאות החוג לסיעוד תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד מס' קורס: מבוא לסיעוד בקהילה שי

אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לרפואה עש סאקלר ביהס למקצועות הבריאות החוג לסיעוד תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד מס' קורס: מבוא לסיעוד בקהילה שי אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ביה"ס למקצועות הבריאות החוג לסיעוד תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד מס' קורס: 0162.1105 מבוא לסיעוד בקהילה שיעור, 2 ש"ס מועד הקורס: שנה א' סמסטר א'. יום ושעה עפ"י

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מדיניות רווחה בפרספקטיבה השוואתית - 3818 תאריך עדכון אחרון 14-11-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:עבודה סוציאלית השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

Lightstone Enterprises Limited מצגת למשקיעים 20 ביוני 2016

Lightstone Enterprises Limited מצגת למשקיעים 20 ביוני 2016 Lightstone Enterprises Limited מצגת למשקיעים 20 ביוני 2016 סדר יום תקציר מנהלים תוצאות כספיות ועדכון עסקי דוחות כספיים עמידה באמות מידה 2 1. תקציר מנהלים 3 4 1. תקציר מנהלים תקציר מנהלים מאז ההנפקה הראשונית

קרא עוד

ענישה בהסכמה אורן גזל רשימת מקורות חקיקה חקיקה ראשית חוק-יסוד: הממשלה. חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. חוק איכות הסביבה (דרכי ענישה) (תיקוני חקיקה)

ענישה בהסכמה אורן גזל רשימת מקורות חקיקה חקיקה ראשית חוק-יסוד: הממשלה. חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. חוק איכות הסביבה (דרכי ענישה) (תיקוני חקיקה) רשימת מקורות חקיקה.9.9.1 חקיקה ראשית חוק-יסוד: הממשלה. חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. חוק איכות הסביבה (דרכי ענישה) (תיקוני חקיקה), תשל"ז- 1977. חוק איסור הלבנת הון, תש"ס- 2000. חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus MEDIA LAW & ETHICS (A) - 50981 Last update 06-03-2016 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: communication & journalism Academic year: 0 Semester: 2nd Semester

קרא עוד

פורמט סילבוסים

פורמט סילבוסים המסלול האקדמי המכללה למינהל בית הספר למוסמכים במינהל עסקים לתואר מוסמך במינהל עסקים שם הקורס: יסודות ניהול השיווק 2120004 Principles of Marketing Management שנה : מרצים: תשע"ח ד"ר גילה אורן וד"ר אורן גיל-אור

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תאוריות של התערבות במשפחה - 3669 תאריך עדכון אחרון 12-11-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:עבודה סוציאלית השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תולדות הדיסציפלינה הבלשנית חלק ב - המהפכה החומסקייאנית - 10804 תאריך עדכון אחרון 06-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס למדעי הלשון השנה הראשונה

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

להלן התיחסותינו לטיוטת דוח ביקורת בנושא: היחידה לניהול נסכי קופ"ג- ניירות ערך זרים

להלן התיחסותינו לטיוטת דוח ביקורת בנושא: היחידה לניהול נסכי קופג- ניירות ערך זרים לקוח/ה נכבד/ה.1 חטיבת שווקים פיננסיים ובנקאות בינלאומית דצמבר 2018 חשוב לנו להביא לידיעתך, כי על מנת לתמוך בפעילות לקוחות בניירות ערך זרים בשווקים בנק הפועלים התקשר עם גופים בינלאומיים מובילים בתחום שירותי

קרא עוד

Microsoft Word - markus214.doc

Microsoft Word - markus214.doc 1 Bar-Ilan University School of Social Work 52900 Ramat-Gan, Israel טלפון: 03-5318355/487 Phone: פקס: Fax: 3-03 -5347228 אוניברסיטת בר-אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית רמת-גן, 52900 ב"ה תשס"ה עבודה קהילתית -

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

SI Draft for TC 2101 Approval

SI Draft for TC 2101 Approval Draft to SI 5568 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 5568 ינואר 2013 ICS CODE: 35.080 קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט Web Content Accessibility Guidelines לאישור הוועדה הטכנית זה הוא הצעה בלבד מסמך מכון

קרא עוד

Skyline International Development Inc. חברה המאוגדת לפי דיני אונטריו ("החברה") דוח רבעוני ליום 31 במרץ, 2015 פרק א'- דוח הדירקטוריון ליום 31 במרץ, 201

Skyline International Development Inc. חברה המאוגדת לפי דיני אונטריו (החברה) דוח רבעוני ליום 31 במרץ, 2015 פרק א'- דוח הדירקטוריון ליום 31 במרץ, 201 Skyline International Development Inc. חברה המאוגדת לפי דיני אונטריו ("החברה") דוח רבעוני ליום 31 במרץ, 2015 פרק א'- דוח הדירקטוריון ליום 31 במרץ, 2015. פרק ב' דוחות כספיים מאוחדים בדולר קנדי (בשפה באנגלית),

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס התערבות פסיכולוגית במסגרת המשפחה - 34952 תאריך עדכון אחרון 01-12-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351)

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351) אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא: 14 ליוני, 2018 אוניברסיטת תל - אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי מנהלי

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

WAL-MART

WAL-MART Wall Mart A Glocalised Company מהן דרכי חדירה העיקריות לשווקים בינלאומיים? באילו מיהן היא בחרה בגרמניה ולמה? מה דעתכם לגבי הסיבות לכשלונה? אפיין את אסטרטגית המוצרים וחווה דעתך Net sales increased 12.1

קרא עוד

תכנית מוסמך בפסיכולוגיה קלינית MA in Clinical Psychology שם הקורס: מבוא לטיפול קוגניטיבי - התנהגותי )CBT( Introduction to Cognitive Behavioral Therapy

תכנית מוסמך בפסיכולוגיה קלינית MA in Clinical Psychology שם הקורס: מבוא לטיפול קוגניטיבי - התנהגותי )CBT( Introduction to Cognitive Behavioral Therapy שם הקורס: מבוא לטיפול קוגניטיבי - התנהגותי )CBT( Introduction to Cognitive Behavioral Therapy סמסטר ב' שנה א', תשע"ו מס' קורס : 474447 שם המרצה : ד"ר מירית שני סלע דוא"ל : miritsh1@gmail.com שעת קבלה :

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F8E9F7E920E1F8E5F7EEEF20E3ECF7E9ED20F0F7E9E9ED32>

<4D F736F F F696E74202D20F8E9F7E920E1F8E5F7EEEF20E3ECF7E9ED20F0F7E9E9ED32> 1990 s Finland & Sweden use tax incentives for cleaner fuels 1993 *Fuel Quality Spec s *Auto-Oil Program *EPEFE Program *Euro I implemented 1996 *Air Quality Framework Dir *Euro II implemented 1997 Auto-Oil

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 פלאזה סנטרס אן.וי. מצגת החברה ארגון מחדש של החוב נובמבר 213 הצהרה המידע המופיע במצגת זו כפוף להערות הכלליות שלהלן ולגורמי הסיכון כמפורט בסופה. 2 מצגת זו איננה מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ו/או להקצאת ניירות

קרא עוד

שם המרצה: דר' לילי רוטשילד שם הקורס: אבחון אינטגרטיבי תאריך עדכון: 12/03/13 מספר הקורס: סוג הקורס: שיעור 2 ש"ש שנת לימודים: תשע"ד סמסטר: א+ב

שם המרצה: דר' לילי רוטשילד שם הקורס: אבחון אינטגרטיבי תאריך עדכון: 12/03/13 מספר הקורס: סוג הקורס: שיעור 2 שש שנת לימודים: תשעד סמסטר: א+ב שם המרצה: דר' לילי רוטשילד שם הקורס: אבחון אינטגרטיבי תאריך עדכון: 12/03/13 מספר הקורס: 60-775-01 סוג הקורס: שיעור 2 ש"ש שנת לימודים: תשע"ד סמסטר: א+ב היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: א. מטרות הקורס (מטרות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt ד* האשמ ת הק ו רבן על-י די המטפל כפונקצ י ה של החוו יה הטראומ טי ת של המט ופל ד"ר אינה לוי* ופרופ' שרה בן דוד** ה מרכז ה א ו נ יברס י טא י בארי א ל ו ה מכל ל ה הא קדמ י ת צפ ת "ר אי נ ה ל ו י - המרכז הא

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E9FAF8E5F0E5FA20E5E7F1F8E5F0E5FA202D20EEF6E2FA20ECF2E9FAE5F0E0E9ED2E707074>

<4D F736F F F696E74202D20E9FAF8E5F0E5FA20E5E7F1F8E5F0E5FA202D20EEF6E2FA20ECF2E9FAE5F0E0E9ED2E707074> יתרונ ו ת ו חס ר ונו ת של ישראל כיעד אטרקט יבי לביצוע מ ח קרים קליניים ח שיבות המח קר ה רפואי מ נקודת ה מבט של מערכת הב ריאות ביש ראל חשיפה למוצרים חדשים בפיתוח והתנסות בשימוש בהם חשיפה לפרוטוקולי הרפואית

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 פלאזה סנטרס אן.וי. מצגת אסיפת מחזיקי אגרות חוב פברואר 214 הצהרה המידע המופיע במצגת זו כפוף להערות הכלליות שלהלן ולגורמי הסיכון כמפורט בסופה. 2 מצגת זו איננה מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ו/או להקצאת ניירות

קרא עוד

מספר קורס 290

מספר קורס 290 מספר קורס 091.092: העצמה במערכת הבריאות תכנית ההשלמה לתואר ב"א בסיעוד בנצרת מרצה: גב' סאוסן שחאדה סילבוס הקורס היקף שעות: שעתיים סמסטריאלי, נקודות זכות מועד: תשע"ג, 9.319., סמסטר ב', ימי רביעי :99.-3:39.

קרא עוד

change

change שינוי ארגוני מבוא מבוא סוגיות הקשורות להתמד ולשינוי בפעולותיהם של בני האדם מעסיקות חוקרים ופילוסופים במשך מאות שנים. נדמה כי בא בעת שכוחות גדולים פועלים ליצירת שינויים באופן מתמיד בכל המעגלים של חיינו,

קרא עוד

התפתחות תקינה ופתולוגית

התפתחות תקינה ופתולוגית אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה סילבוס קורס לסטודנט המחלקה לחינוך תשע"ז 2016-2017 התפתחות תקינה ופתולוגית - קורס בחירה 4 נק"ז מס' קורס סמסטר א': 12920011 מס' קורס סמסטר ב': 12920022

קרא עוד

Bar Ilan syllabus on Strategy 2008

Bar Ilan syllabus on Strategy 2008 בר-אילן אוניברסיטת המשולב למדעי החברה החוג ניהולית ותעשייתית בסביבה עתירת טכנולוגיה ואינטרנט אסטרטגיה ב 74-601 601-01 א + 74-601 601-01 קנת רון פרופ' יוסי רענן ד"ר תשס"חחחח קיץ, סמסטר הקורס: מטרת הקורס

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד