מצגת של PowerPoint

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מצגת של PowerPoint"

תמליל

1 משק הגז ההולנדי לקחים ותובנות לפיתוח בישראל

2 מכריית פחם למדיניות גז אילו תובנות יכול לספק הניסיון ההולנדי? ב התגלה גז לראשונה בהולנד. ב חלה תפנית משמעותית עם גילוי שדה הגז העצום בחרוניגן ובהמשך מאות של שדות קטנים יותר. לגז תפקיד מרכזי ביותר בכלכלה ההולנדית, בייצור בשימוש ובייצוא אך גם בתשתית ההובלה עצמה אשר הפכה למנוע בפני עצמו וגם כשחקן מרכזי בשוק האנרגיה באירופאי. לפני כניסת הגז התבססה הכלכלה ההולנדית בעיקר על פחם ונפט כמקורות לאנרגיה והגז הביא לשינוי משמעותי ביותר בתמהיל האנרגיה במדינה. עם זאת, הגז לא החליף את המקורות הללו בכל השימושים. כך לדוגמא בתחבורה, הכלכלה הוסיפה להישען על דלקים פוסיליים בשל סיבות הקשורות בטכנולוגיה, נוחות באחסון, היבטי לוגיסטיקה ואף היבטים הקשורים בעיצוב המנוע. כך, נפט, דיזל וLPG נותרו מקורות האנרגיה המרכזיים בתחבורת רכבים. נפט ודיזל נותרו המרכזיים עבור שינוע ימי וקרוסין עבור תעופה. עבור שימושים אחרים ההעדפה למוצרים מבוססי דלקים פוסילים הייתה חזקה פחות. כך לדוגמא היה פשוט יחסית לעבור לגז עבור בוילרים בתעשייה וכמקור אנרגיה לתחנות כוח. לממשלה ההולנדית היה תפקיד מרכזי בפיתוח ובאסטרטגיה המסחרית של סקטור הגז. המדיניות הציבורית היוותה פעמים רבות פשרה בין אינטרסים פוליטיים מנוגדים דוגמת גובה מחירי הגז, היקף התמלוגים למדינה וקצב הדלדול והפיתוח של עתודות חדשות. המדיניות הציבורית בהולנד התמודדה עם האינטרסים של חברות האנרגיה השונות אשר היו מעורבות בחיפוש ובייצור של הגז ופעלה לתגמול מתאים. הניסיון ההולנדי יכול לספק אם כן תובנות רבות לגבי פיתוח משק הגז ולגבי האופן בו ניתן לייצר מערך איזונים בין אינטרסים שונים בתקופות שונות וברקע של תנודתיות מחירי הנפט, תמורות בביקוש לגז ושינויים בתפיסות הסביבתיות. 2

3 ייצור הגז במדינה הולנד הנה יצרנית ויצואנית הגז השנייה הרוב נורבגיה. אחרי באירופה בגודלה המכריע של שדות הגז ממוקמים ביבשה, כולל השדה בחרוניגן,)Groningen( אשר התגלה ב והנו אחד מעשרת שדות הגז הגדולים בעולם. הגז ייצור את מגבילה הולנד ממשלת האנרגיה סוכנות פי על אשר בחרוניגן, כל מסך 75% כ- מהווה האמריקאית, הפקת הגז במדינה. היקף הייצור בשדה ל- 425 מיליארד מטר מעוקב בין נקבע לצמצום מדיניות במסגרת הייצור ולעידוד העתודות התדלדלות משדות קטנים יותר. מתוך: Energy Matters 3

4 שינויי פרדיגמה במשק הגז 4 שנות החמישים והששים: כשהגז הטבעי התגלה )כתוצר לוואי של חיפושי נפט(, הציפייה הייתה שעד סוף המאה העשרים אנרגיה גרעינית תהפוך לטכנולוגיית ייצור החשמל העיקרית. לכן ניסו החברות והמדינה להשתמש בגז כמה שיותר מהר תוך הפקת התועלת הכלכלית המירבית ממנו. שנות השבעים והשמונים: משבר האנרגיה ולאחר מכן התנגדות חברתית לאנרגיה גרעינית הבהירו לממשלה כי הגז הטבעי יצטרך להספיק לתקופה ארוכה מכפי שציפו. הממשלה עודדה פיתוח שדות הגז הקטנים, אך חברות חששו שהדומיננטיות של השדה בחרונינגן תהפוך את השדות הקטנים לבלתי כלכליים. לכן הטילה הממשלה מגבלה על כמות הגז שניתן להפיק בחרונינגן - הממשלה קבעה סדר הפקה ושיווק, לפיו הגז מהשדות הקטנים קיבל קדימות על השדה הגדול בחרונינגן, שהפך למעשה לרזרבת הגז של המדינה. ההסדר החדש הצריך שינוי בתנאי החוזה עם,NAM אך עקב הצמיחה במחירי הנפט והבעלות של אקסון ושל גם על השדות הקטנים יותר, רווחיה של NAM היו גבוהים בהרבה מכפי שציפו כשפיתחו את השדה בחרונינגן. מיצוי מהיר של השדה בחרונינגן פיתוח שדות קטנים ושימוש בשדה הגדול כרזרבה

5 שדה הגז בחרוניגן )Groningen( ואתגר ה- Gas Quakes 5 שדה הגז בחרוניגן הנו אחד משדות הנפט הגדולים בעולם ובעל שטח פנים של 900 קמ"ר והיקף ייצור 2,800 מיליארד מטר מעוקב. ההפקה בו מתבצעת על ידי NAM )ראו שקף נפרד( בבעלות משותפת של של ואקסון. ההערכה של NAM הנה כי ייצור הגז מהשדה ימשיך לפחות בחמישים השנים הבאות. נכון לסוף 2012, קידוחים התבצעו ב- 300 בארות ב- 20 אתרים והופקו 2,020 מיליארד מטר מעוקב. הייצור השנתי הממוצע עד 2012 עמד על 49 מיליארד מטר מעוקב אך אירועי רעידות אדמה סמוך לשדה במהלך הביאו לחשיבה מחודשת על היקפי הייצור והנושא בבחינה בעת כתיבת דוח זה. בדצמבר 2014 החליטה הממשלה לצמצם עוד יותר את היקף ההפקה משדה הגז בחרוניגן בשל רעידות האדמה. דיווחים בתקשורת בחודש פברואר 2014 מצביעים על כך שהיקף ההפקה מהשדה עשוי להצטמצם אף ל 16.5 מיליארד מטר מעוקב במחצית הראשונה של לירידה זו אם תתרחש, צפויות להיות השלכות על הכלכלה ההולנדית בפרט ועל שוק האנרגיה האירופאי בכלל. לדיונים כבר הייתה השפעה ישירה על מחירי הגז אשר נסקו בתקופה האחרונה בשל אי הודאות בשוק ההולנדי והחשש כי סך ההפקה השנתי יהיה נמוך מהתכנון של 39.5 מיליארד מטר מעוקב. הממשלה מדווחת כי נושא רעידות האדמה בבחינה וכשתסתיים יקבע ההיקף, כך שיתכן ויהיה גבוה יותר. שדה הגז מהווה את עיקר ההכנסה הממשלתית ממשק הגז ועמד על 13 מיליארד אירו ב להפחתת היקפי הייצור עשויות להיות השלכות משמעותיות על ההכנסה הממשלתית. שדה הגז מהווה את עיקר ההכנסה הממשלתית ממשק הגז ועמד על 13 מיליארד אירו ב להפחתת היקפי הייצור עשויות להיות השלכות משמעותיות על ההכנסה הממשלתית. על פי דוח ה- IEA )2014( בשל הפחתת הייצור בחרוניגן ואי הוודאות בתחזיות לגז בלתי קונבנציונלי במדינה הולנד צפויה להפוך ממדינה מוטית ייצוא גז למדינה מוטית ייבוא גז סביב צפי זה מסמל מעבר משמעותי שכן כיום כמעט כל החימום בבתים, התעשייה )21%( וייצור החשמל )35%( תלויים בגז טבעי. המעבר ישנה את תמהיל הגז ויצריך השקעות מצד משקי הבית והתעשייה. למעבר צפויות להיות השלכות על משק האנרגיה כולו ועל השימוש בדלקים ובטכנולוגיות. אחת הדרכים בהן נערכת הולנד לשינוי הנה באמצעות יצירה של gas hub ומאגרים גדולים עבור גז כמו גם מערכות הובלה והקמת ה-.GATE

6 במהלך השנה האחרונה החמירו רעידות האדמה המשויכות כפי הנראה להפקת הגז מהשדה בחרוניגן. אלפי אזרחים הולנדים הגישו תביעות נזיקין הקושרות בין ייצור הגז בחרוניגן לרעידות האדמה באזור אשר גרמו לנזק רב מאוד לרכוש. לאור רעידות האדמה בשדה והפחתת הייצור בו, החלה הממשלה להכין צרכנים בתעשייה ובמשקי הבית לשינוי בתמהיל הגז, אם כי ייתכן שלא בקצב המתאים. על מנת להתמודד עם נזקי רעידות האדמה הממשלה הקצתה לאחרונה 97.5 מיליון אירו לתכנית פעולה להשקעה אזורית סמוך לשדה, במקביל לפעולות לחיזוק בניינים, בתים ותשתיות, ובנוסף ל- 1.2 מיליארד. שכבר הוקצו לטובת האזור בתחילת 2014, ולכספי הפיצויים שמקבלים תושבים שנפגעו מ- NAM )למרות שכספי הפיצויים מתקזזים מהרווחים עליהם מדווחת NAM לצרכי מס(.

7 רעידות אדמה- דוח חמור- Research Council for Safety דו"ח שיצא החודש -מטעם סוכנות עצמאית שחוקרת תאונות מעל קנה מידה מסוים בחן את ההתמודדות עם רעידות האדמה בשדה הגז בחרונינגן ואת הסיכונים שהוא מציב. הדו"ח מבקר את מידת המעורבות המצומצמת מדי של משרדי הסביבה והתשתיות והפנים וקורא להם לשחק תפקיד מרכזי יותר בתחום הגז. הוא גם קושר בין קיבוץ הסמכויות והאחריות במשרד הכלכלה להתעלמות מהאינטרס הבטיחותי בחרונינגן. ביקורת שנשמעה על הדו"ח בהולנד - חוסר איזון לגבי החשיבות של הגז הטבעי לתעשייה, והחשיבות התקציבית של הגז )10% מהתקציב(. מוכוון לאינטרס הציבורי, אבל לעתים ההגדרה של האינטרס הציבורי מעניקה משקל יתר לבטיחות

8 מדיניות השדות הקטנים בארות 19 מוקדים ימיים 4 בעקבות משבר האנרגיה בשנות השבעים החליטה הממשלה להפחית את הפקת הגז מהשדה הגדול בחרונינגן, ולפתח שדות גז טבעי קטנים רבים ככל הניתן. כך הפך השדה בחרונינגן לשדה חיץ אם הביקוש לגז גבוה מסך האספקה מהשדות הקטנים, השדה הגדול מספק את ההפרש. עם זאת תפוקת הגז בשדה הגדול עדיין מהווה 70% מסך הייצור השנתי. מדיניות השדות הקטנים הובילה לכך שנמצא בהם גז ששווה בתכולתו למחצית הגז שנמצא בשדה הגדול. המשמעות של התגליות בשדות הקטנים היא שהשדה בחרונינגן עדיין מלא למחצה. לולא הייתה ננקטת המדיניות השדה היה צפוי כבר להתרוקן. הצניחה בהפקת הגז בשדה הגדול הביאה לירידת הלחץ וביכולת הייצור בו )כלומר בכמות הגז אותו ניתן להפיק מהשדה על בסיס יומי(. לכן השדה אינו יכול לספק את התמיכה הנדרשת בימים בהם שורר קור קיצוני. לשם כך הוקמה בשנות התשעים תשתית תת- קרקעית של אפסון גז, בו עושים שימוש בזמן ביקושי שיא. הרציונאל של התשתית הוא למלא שדות גז ריקים בגז לאפסון במהלך הקיץ, על מנת לוודא שהם נשמרים בלחץ הנכון ולאפשר שליפה מהירה שלהם בכמויות גדולות במהלך החורף. מגדלי קידוח עצמאיים (Monotowers) כלל האסדות מחוברות באמצעות צינור הצינור מעביר את הגז למתקן בדן-הלדר, שמעבד 19.5 מיליארד מ' מעוקב מדי שנה )התחנה הגדולה באירופה לעיבוד גז טבעי(

9 Maatschap Groningen (NAM/DSM) אספקה שדות גז יבשתיים אחרים שדות גז ימיים )מאז ) 1970 יבוא )מאז ) 1977 מבנה מערכת הגז במדינה GasTerra מסחר N.V. Nederlandse Gasunie Gasunie Transport Services B.V. (GTS הובלה ביקוש חברות הפצה: משקי בית תעשייה חקלאות תעשייה כבדה ייצור חשמל יצוא )היה בידי NAM עד,1975 לאחר מכן,Gasunie ומ בידי Gasterra

10 בעלות על תשתיות הגז במדינה מתקני הפקת הגז - שותפות פרטית של חברות אקסון ושל NAM תשתית הובלת הגז מערכת הולכת וחלוקת הגז באחריות הרשויות המקומיות/אזוריות )RTL,HTL( בבעלות המדינה N.V. Nederlandse Gasunie )פרובינציות ) 10

11 Nederlandse - NAM Aardolie Maatschappij BV 1943: גילוי שדה הנפט ב- Schoonebeek :1947 הקמת N.V. Nederlandse Aardolie Maatschappij founded (Shell/Esso) 1959: גז טבעי ראשון בהולנד ב- Coevorden 1970: גילוי offshoreהראשון של הגז הטבעי 1997: מאגרי אחסון הגז התת קרקעיים ב- Grijpskerk וב- Langelo מתחילים לפעול 2007: התחלת הפקת גז מ- Wadden Sea 2007: החלטה על חידוש הפקת הנפט מ- Schoonebeek 2009: תחילת הקידוחים המחודשים ב- Schoonebeek 2009: חגיגות 50 שנה לגילוי הגז בחרוניגן 2011: נפט שוב מיוצר ב- Schoonebeek )1700 NAM עובדים( היא חברת ייצור גז בהולנד שבבעלותה השדה בחרונינגן כמו גם שדות קטנים נוספים. החברה בבעלות משותפת של חברת של )50%( ואקסון )50%(. מבחינת היבטי ומערכות בטיחות בתפעול NAM פועלת על פי הנהלים של חברת של. NAM פועלת בשיתוף עם (EBN) Energie Beheer Nederland שהנה חברה בבעלות ממשלתית מלאה )80 עובדים( ולה 40% מכמעט כל פרויקט בתחומי הגז והאנרגיה כמו גם בפרויקטים של NAM והנה שותפה ב- 40% בחברת הגז GasTerra ראה שקף על.)GASUNIE( החברה פעילה ב- 175 שדות, בים וביבשה. 11 From: Environment Move

12 N.V. Nederlandse Gasunie החברה הוקמה ב כמיזם משותף ממשלתי-פרטי (PPP) בבעלות של 50% של מדינה, ושתי חברות - של ואקסון - עם 25% כל אחת. בהמשך לדרישות הרגולציה האירופאיות החברה התפצלה ב כאשר הממשלה רכשה את החלק הקשור בהובלה הנמצא כיום ב- 100% בעלות ממשלתית ונשאר עם השם המקורי N.V..Nederlandse Gasunie לחברה גם חברה בת (GTS) Gasunie Transport Services B.V. שאחראית לניהול, תפעול ופיתוח רשת ההובלה. בנוסף לסמכויות הסטטוטוריות הקשורות לתפעול ולפיתוח החברה גם אחראית להיבטים של הבטחת האספקה ולניהול של השדות הקטנים. החברה השנייה שהוקמה לאחר הפיצול ב היא.GasTerra חברה זו נותרה בבעלות משותפת לממשלת הולנד )50%( ושל ואקסון )25% כל אחת( ועוסקת במכירת הגז הטבעי. 12

13

14 הובלה- פנים ארצית והפיכת הולנד להאב באמצעות ה- GATE הגז הטבעי המיוצר בהולנד מובל בתוך המדינה ולייצוא באמצעות מערך מסועף של 15,000 ק"מ של צינורות המחבר את המדינה עם אנגליה, גרמניה ובלגיה. רוב ההובלה נעשית בצינורות מתחת לקרקע, אך גם כ- CNG וגז טבעי נוזלי. בנוסף למערך הצינורות לגז טבעי, הולנד מהווה כיום גם מרכז הובלה אזורי לגט"ן. מסוף ה Gas (GATE) Transport to Europe החל לפעול בספטמבר.2011 נפחי היבוא נרכשו על ידי חברות הפצה ותשתית מאוסטריה, דנמרק וגרמניה. 14

15 עתודות גז מוכחות ב טריליון רגל מעוקב 1.67 ( טריליון מטר מעוקב( ב- 2014, טריליון רגל מעוקב )563.6 מיליארד מטר מעוקב( 15 From: US Energy Information Administration

16 צריכה 16 From: US Energy Information Administration

17 יצוא-יבוא 17 From: US Energy Information Administration

18 קביעת יעד ייצור מסים והיטלים יעד הייצור נגזר מאופן השימוש בגז הטבעי במשק. בהולנד משמש הגז לא רק לייצור חשמל אלא גם לצרכי יום יום כגון חימום הבית, ולכן התשתיות והרזרבות צריכות להבטיח אספקת גז סדירה ביום הקר ביותר בשנה הקרה ביותר. לכן רוב הזמן נעשה שימוש רק ב- 35% מהתשתיות, בקיץ נעשה שימוש רק ב- 20% מהתשתיות ובחורף השימוש עולה ל- 70% מהתפוקה האפשרית. בישראל סביר להניח שניתן יהיה להקטין את הפערים הללו. גובה ההיטלים על רווחי שדות הגז משתנה בהתאם למחירי הגז ולסוג השדה. בשדה הגדול בחרונינגן גובה ההיטל על הרווחים עמד בממוצע על 75%, אך הגיע גם גם ל- 95% כשמחיר הגז היה בשיאו. בשדות הקטנים יותר גובה ההיטל עמד על 50% לערך. המדינה גבתה את ההיטל רק לאחר שייצור הגז כבר החל. המדינה לא חששה להשתמש בכוח המיקוח שלה מול חברות הגז, שהיו זקוקות לעזרתה על מנת להמיר את משק החשמל המקומי כך שיוכל לקלוט את הגז הטבעי. התעשייה נדרשה לממן חלקים נרחבים מפיתוח התשתיות, שהיו נדרשות על מנת להגביר את התחרותיות של הגז הטבעי מול מקורות ייצור אלטרנטיביים. 18

19 הקצאת שטחים תובנות מוועדת צמח התמודדות עם התנגדויות "הקצאת שטחים ותכנון תשתיות למספר מסופים מבטיחה היתכנות הקמת מסופים חדשים עבור שדות עתידיים, לדוגמה במודל ה- Landlord ב- Helder.Den המתקן נמצא בבעלות חלקית של חברת הגז הממשלתית ההולנדית EBN ומופעל על-ידי.NAM במתקן שלושה מתקני קליטה יבשתיים עצמאיים בבעלות מפיקים שונים. באירופה מסופים רבים הם בבעלות utilities ושחקני תשתית הולכה, כולל חברות ממשלתיות, כמו ביוון ובבריטניה. קרי, תכנון והקצאת קרקע מראש מסייעים לכניסת ספקים למשק. בהולנד הוחלט על מדיניות זו ביחס למגה שדה גרונינגן, שם האפשרות של גישה לצד שלישי במתקני הקליטה ובצנרת לוותה בשמירת רזרבות של חלק מגרוניגן (כלומר פיתוח בשלבים של השדה ושמירת עתודות כשדה אסטרטגי). בוויאטנם המדינה קבעה כי השותפות המפיקה תאפשר קיבולת עודפת במתקן הקבלה ובצנרת המוקמים על ידה. במקרה של וויאטנם החברה הממשלתית, חברת Petroלנפט Vietnam וגז, ביצעה את השקעות ההון הנדרשת עבור אותה תשתית עודפת." עם הקמת המערכת בשנות הששים לא היו התנגדויות אמיתיות למתקנים, מאחר והיא הצטיירה כסממן של מודרניזציה. היא יצרה תועלות ברורות ומיידיות למשקי בית שעד אז השתמשו בפחם ודלק לחימום הבית ולבישול, שהגבירו את זיהום האוויר, דרשו אפסון והיו קשים יותר לתפעול. כלומר הממשלה הדגישה את הניקיון והיעילות של הגז הטבעי על פני האלטרנטיבות. עם זאת, דעת הקהל כלפי גז טבעי היא הפכפכה. כך עם התגברות התודעה הסביבתית, התקנת תשתיות גז הפכה קשה יותר לחברות ולמדינה. אמצעים שטחיים שהספיקו בעבר )שתילת עצים סביב המתקנים( אינם רלוונטיים יותר. רעידות האדמה בחרונינגן הוכיחו כי הבטחות הממשלה והחברות לגבי בטיחות המתקנים אינן מעוגנות במציאות, ולכן אסור לנקוט בגישה פטרנליסטית כלפי חששות התושבים. הניסיון ההולנדי מצביע על הצורך לשתף את התושבים בתהליכי קבלת ההחלטות והפיתוח, תוך שמירה על רמת שקיפות גבוהה. 19

20 שיתוף בעלי עניין כתהליך מקדים ליישום מדיניות דוגמאות מהמשק ההולנדי על מנת לתאם את חיבור הצרכנים ההולנדים על ידי תשתיות הגז המוניציפליות למערכת של חרוניגן הוקם גוף ייעודי: Commission (SROG).Co-operation Regional Bodies Gas supply גוף זה הבטיח קצר רציף בין נותני השירותים וערך משא ומתן עבורם מול Gasunie( לפני הפיצול של 2005( בכל הקשור למחירים, לחיבור מערכות מקומיות למערכת הלחץ הגבוה והתאמות נדרשות למערכות המקומיות. ב הוקם ה- (OOG),Overleggroep Oil and Gas פורום אשר כלל מומחים רב תחומיים מכל משרדי הממשלה, בעלי עניין "ממעלה הזרם" הזרם של סקטור הגז והנפט, מארגוני סביבה, וגופים עצמאיים דוגמת Clingendael International Energy Programme אשר ערך ספר בנושא מדיניות הגז ההולנדית ואוניברסיטאות. הפרום ייצר דוח אשר תמך בחשיבות ייצור הגז עבור הולנד ושיתוף הפעולה עם מעלה הזרם )הסקטור עצמו(, אך הדגיש עוד יותר את הצורך ביצירת חזון משותף בחברה בכדי להביא לשימוש באנרגיה באופן בר קימה במדינה. תהליך נוסף אשר קודם ב בתחום האנרגיה בהולנד הנו תהליך משתף bottom up הנקרא "הסכם האנרגיה לצמיחה בת קיימא". בתהליך היו שותפים הממשלה, ארגוני העובדים, העובדים, ארגוני סביבה ואחרים. הדגשים בתהליך היו על חיסכון באנרגיה, התייעלות אנרגטית, הגדלת נפח האנרגיה מהמתחדשות בתמהיל האנרגיה ההולנדי )ראה שקף נפרד על מתחדשות( ויצירת מקומות עבודה. התהליך פרט את הפעולות הנדרשות בהולנד בכדי לעמוד ביעדים במסגרת האירופאית של 2020 של 14% ממתחדשות וההתיעלות האנרגטית. לדוגמא, בין הפעולות הנדרשות- אלף טורבינות רוח, השקעה של 400 מיליון אירו בבידוד דירות מושכרות לחיסכון כלכלי-סביבתי על ידי צמצום הוצאות האנרגיה יחד עם היקף הפליטות, הרחבת השימוש בתיווי אנרגיה לכל משקי הבית הקמת קרן לאומית לחיסכון באנרגיה ועוד. )ראו בשקף הבא( 20

21 21 "היגרנאה םכסה" - קשמל ימואל סוסנצנוק המייק רב היגרנא םאתהב םכסהל ינויצילאוקה 2012-מ הרצי הלשממה 2013-ב הזוח ללכ יתרבח עגונב חותיפל היגרנאה,הנידמב לע תנמ םדקל היגרנא.המייק-תב םכסהה טריפ תא תולועפה תושרדנה לע תנמ םישגהל תא ןוזחה לש.Horizon 2020 םכסהה רצונ ךילהתב לש תיינב סוזנצנוק תלבקו הטלחה.bottom-up והז םכסה ינתפאש ןווכמש ריבגהל תא םואיתה ןיב םיסרטניאה לש,היישעתה הרבחה תיחרזאה הלשממהו סחיב רפסמל תורטמ לש תקפסא היגרנא החוטב תבו,המייק תויתורחת,תיתיישעת םיפירעתו םילזומ.םינכרצל םכסהה עיבמ המכסה הבחר לע תולעותה תלפכהבש תוליעיה תיטגרנאה 1.5%-ל תכירצממ היגרנאה לש הנידמה דע,2020 תושדחתמ תויגרנא 14% תסירפבו 2020 דע 16%-ו.2023 דע תויגרנא תושדחתמ תווהמ קר 4%-2% ךסמ למשחה רצוימה.דנלוהב עציה זגה יעבטה הדימב הבר רתח תחת תוילכלכה לש חותיפ תושדחתמ,הנידמב בקע וריחמ ךומנה.תיסחיה,ףסונב םיצחלה הטרפהל לש קשמ למשחה וניטקה תא תוברועמה תיתלשממה קושב לחה תונשמ,םיעשתה דע ינפל שמח וא שש.םינש זא ורבגתה םיצחלה ךומתל תויגרנאב תושדחתמ לע תנמ דומעל ידעיב תתחפה תוטילפ יזג הממחה ךומתלו רחסה ןונגנמב תוטילפב לש דוחיאה יפוריאה.)ETS-ה( הלשממה הכמת םג חותיפב תויגולונכט,תושדח ךא אל וביחרה תא שומישה ןהב ךותב.הנידמה הלשממה אל הליכשה רצייל רופיס שדח זגל,יעבטה ריבסהל בלתשמ אוה דציכ ססובמש דיתעב תויגרנא לע.תושדחתמ

22 From: Netherlands Enterprise Agency

23 שיקולים סביבתיים בפיתוח מגזר האנרגיה החל מאמצע שנות השמונים הפך השיח הסביבתי לגורם משמעותי בקביעת מדיניות הגז והאנרגיה בהולנד. הוא השפיע לא רק על יעדי חיסכון אנרגטי, אלא גם על מדיניות חיפוש הגז והידלדלות המשאבים. ב פרסמה הממשלה ספר לבן על חיסכון באנרגיה שהציג גישה חדשה ושאפתנית ויעדי השימוש בגז תוקנו כך שהגז יוכל להספיק גם לדורות הבאים. עם זאת, שיקולים סביבתיים הצדיקו גם את השימוש המוגבר בגז בייצור חשמל, במיוחד במפעלים בהם נעשה שימוש בייצור משולב של חום וחשמל. לכן ניתן לאמר כי בין הניעו עליית מחירי האנרגיה ותפיסות של מחסור את יעדי חיסכון האנרגיה והשימוש בגז. לאחר 1986 יעדי המדיניות נותרו, אך המניעים לה התבססו בעיקר על שיקולים סביבתיים ולאחר מכן בין-דוריים. השימוש בגז נחשב להכי פחות מזהם מבין הדלקים הפוסיליים, וכגשר למערכות האנרגיה המתחדשת של העתיד )שהקמתן כאמור מתעכבת(. בבעלות מי המאגרים הנטושים ואיך עודדו שימוש בהם לאחסון גז? הנושא תלוי בבעלות המקורית - בדרך כלל במאגרים באדמה מדובר בחקלאים, להם משלמים להם פיצויים קבועים על השימושים שהופסדו. החברה נשארת אחראית לסגירת הבארות והחורים, ולבדוק שאין דליפות של גז שנשאר. אין תמריץ לשימוש בבארות הנטושים לאחסון. כמו גן, כשחברות מפתחות את הבאר לאחסון הן צריכות רישיון אחר. הן צריכות לספק הוכחות על בסיס מחקר גאולוגי שהשדה מתאים ויציב לאחסון, שהוא יכול לתמוך בשינויים בלחצים כתוצאה מהכנסת הגז. זה דורש פרוצדורות סביבתיות חדשות, שינוי ייעוד, השתתפות ציבורית נוספת, הרשות המקומית והפרובינציה. במידה והאתר אכן מתאים- החברה תאלץ לקנות אות כי מדובר בשימוש לפרק זמן ארוך. פירוק ונטישת מתקנים - כיצד ווידאו בהולנד את אופן נטישת המאגרים והשבת מצב לקדמותו? בהולנד על פי חוק יש חבות סביבתית - החברות חייבות להחזיר את המצב לקדמותו גם ביבשה וגם בים. הן נותרות אחראיות לדריל הול ולבטיחות בו. 23

24 משטר הרגולציה על פעילות הפקת הגז אחת הביקורות של הדו"ח האחרון על רעידות האדמה בחרונינגן היא שקבלת ההחלטות בנושא הגז בהולנד מוכוונת יותר מדי לייצור ופיננסים, ולא מתייחסת מספיק לבטיחות. עם זאת המומחים חלוקים בדעתם על התשובה לאתגר. אחת השאלות המרכזיות היא האם צריכה להיות הפרדה בין הסוכנות שנותנת היתרי פעילות על בסיס בטיחותי-סביבתי לשיקולים כלכליים. פיצול של הסמכויות מוביל לפרגמנטציה של היכולת הטכנית של כל ארגון להבין מה קורה בשטח זו אופרציה מורכבת מאוד, צריך הרבה ידע והבנה של מודלים בשביל להיות מסוגל לפקח ולבקר את השדה. זה קושי שקיים גם בפיקוח של המדינה על המכרות, שלפי ההולנדים הוא הארגון החלש ביותר בשטח. עד כה נתנה ממשלת הולנד שני סוגי מענים שיבטיחו שמירה על האינטרס הציבורי: ראשית, כל יצרני הגז צריכים לחדש את היתר ההפקה מדי שנתיים. לכן כל שנתיים הם מייצרים תכניות במה להשקיע ואיך להפעיל את השדה. המשרד צריך לאשר אותן ולהנפיק את תכנית הייצור הדו שנתית. שנית, כשהממשלה מנפיקה היתר לחיפוש גז טבעי, היא שומרת על הזכות לקבל חמישים אחוז בחברה הייעודית שמוקמת. כך למעשה הרגולטור הוא אינו רק גוף חיצוני לחברה, אלא בעל יכולת לקבל החלטות ולהשפיע מבפנים. מאחר ולחברות יש כוח מקצועי רחב יותר משל הממשלה, אז צריך לעבוד יחד איתן ולאכוף עליהן סוג אחר של קריטריונים ודרכים אחרות של קבלת החלטות. לשם כך משתמשת הממשלה בבעלות של המדינה על השדות, שמבטיחה או תומכת באינטרסים של בטיחות, תכנון וסביבה. אבל זה דורש תפקיד הרבה יותר אקטיבי של המדינה במערכת - דרך המניות וחבר הנאמנים. 24

25 שחקנים שמשפיעים קבלת ההחלטות במשק הגז עד היו מספר גופי תעשייה שייצגו את חברות הפקת הגז, חברות הפצץ הגז ואת המשתמשים הגדולים במשק. כל אלה התדיינו הקשורות סוגיות וללבן לתאם שאפשרו משותפות בפלטפורמות והדלקים. הגז מחירי את גם כמו המסחרי, מההיבט הגז במשק כפה אותה האנרגיה, סקטור של מחדש והבנייה הליברליזציה מטעמי החברות בין התיאום המשך על אסרה האירופי, האיחוד תחרות. אחת מהתוצאות של הליברליזציה היא שיש כמה ארגוני אינטרסים, אבל הם משחקים תפקיד פחות מרכזי בעיצוב המדיניות. מי שמקבל החלטות באופן כמעט בלעדי זה משרד הכלכלה, עם השפעה מסוימת של משרד האוצר שהוא בעל מניות במספר חברות במשק הגז. משרד הכלכלה הוא גם זה שאחראי על הבקרה והפיקוח על הסקטור, יחד על לממשלה ומייעץ בטיחות ענייני על שמפקח עצמאי גוף עם היתרים. 25

26 עידוד קליטת הגז הטבעי לפי מגזר כלכלי פעולות כלל-משקיות הממשלה עיגנה את חובת התקנת צנרת הובלת הגז הטבעי בחוקי הבנייה. מספר ארגונים הוקמו על מנת להבטיח תקינה ברורה של החלקים הטכניים של המערכת. כלל החברות המעורבות הסכימו על נורמות הבנייה והציוד, ולכן לא הייתה בעיה של התאמה בין חלקי המערכת. תעריפי הגז נקבעו מדי חצי שנה, ומחירם נקבע ביחס לתחליפים כך שהם תמיד נותרו תחרותיים. התעריף נקבע גם לפי פרופיל המשתמש, ובעיקר לפי צפי תצרוכת הגז שלו. שני המשתנים העיקריים לקביעת הפרופיל היו מגזר )משקי בית/עסקים קטנים ומוסדות ציבור/עסקים גדולים/שימושים תעשיתיים(, מזג האוויר הצפוי במיקום בו נמצא הלקוח, ועלות החיבור למערכת. כך נקבעו בין סוגי תעריפים שונים. נקבעה הזכות לגז כל עוד זה היה סביר כלכלית לחבר לקוחות למערכת, כולם היו זכאים לחיבור. היו מעט מאוד מצבים של חוות מבודדות בהן לא התאפשר החיבור. 26

27 עידוד קליטת הגז הטבעי לפי מגזר כלכלי - תעשייה מהר צמח האנרגיה באספקת הדלק של חלקו התעשייה רקע עבור הרבה יותר מבמשקי הבית: מ- 21% ב לכמעט 72% ב- 1963, היו לתעשייה טבעי גז של היתרונות אך הפחם. חשבון על זאת משמעותיים במיוחד. הטיפול והאפסנה של פחם במתקנים ייעודיים התייתרו, וזיהום אוויר מאפר פחם ואבק הפכו לנחלת העבר. בנוסף, ציוד שפעל על גז הוא קל יותר לשליטה, ולכן היה יעיל יותר מבחינת צוות. יתרונות עלות וצריכת אנרגיה. הוא גם הצריך פחות אנשי המים מתשתיות נפרדות היו הגז הובלת שתשתיות היו אחרים והרכבת ולכן הושפעו פחות ממזג האוויר. בעבר תעלות ואגמים במהלך ימית בהובלה והדלק הפחם אספקת על הקשו קפואים החורף. לבסוף, מחירו של הגז היה רכיב הכרחי בהצלחתו. התעשייה אימצה את הגז במהירות: לקוחות גדלים במיוחד התחברו,Gasunie וקטנים יותר באמצעות חברת לרשת ישירות באמצעות הפצת הגז המקומית. ב % מהחברות הגדולות כבר המירו את מפעליהם באופן חלקי לגז טבעי. השימוש בדלק לא פחת, מאחר דרושה שהייתה הנוספת האנרגיה את בעיקר סיפק הטבעי והגז לתמוך בצמיחה התעשייתית שחלה במדינה. סיבה נוספת לכך היא שבמהלך שנות החמישים חברות רבות כבר ביצעו את המעבר מפחם לדלק, שפער המחירים בינו לבין גז טבעי לא היה גדול מספיק. אך מתקנים תעשייתיים חדשים בדרך כלל התחברו לגז, ולכן ניתן לקשור את הצמיחה בצריכת הגז בתעשייה להתרחבות התעשייתית באותה תקופה. עם זאת, אחרי 1969, השימוש התעשייתי בדלק פחת. הגז הטבעי שימש גם כחומר גלם בתעשיית הכימיקלים, לדוגמה בייצור דשנים.

28 עידוד קליטת הגז הטבעי לפי מגזר כלכלי - תעשייה הקלות ותמריצים מפעלים לא נדרשו לממן מראש את עלות החיבור לרשת הגז. העלות הקבועה הייתה יחסית קטנה, בעוד עלות הובלת הגז והקמת התשתיות המקומיות והלאומיות התגלמה בתעריף לאורך זמן. הגז טורבינות של בחשיבותן העלייה עם השמונים, בשנות המדינה ו- NAM פתחו בקמפיין לעידוד השימוש בייצור משולב לחשמל מיוחד תעריף קיבלו חברות.)CHP( וחשמל חום של באופן חשמל לייצר להן שאפשר הכללית, מהרשת "גיבוי" עצמאי. טורבינות CHP קיבלו קדימות בהזנת חשמל לרשת, והיו רכיב חשוב בייצור החשמל עד שמחירי הגז עלו ב פיתוח תשתיות ההובלה נעשה לפי צפי ביקוש במקום פיתוח התשתיות באזור שקרוב לשדה הגז, הצינורות הראשונים שהונחו הבטיחו אספקת גז מצפון המדינה לדרומה, שם קיים ריכוז תעשיות משמעותי. הרווחים ממכירת הגז לתעשייה אפשר את הרחבת תשתית ההובלה לשאר המדינה. לא היה אימוץ של הגז הטבעי בתחבורה בעשורים הראשונים של בניית המערכת. הטכנולוגיה לשימוש בגז בתחבורה לא הייתה קיימת עדיין, וחברות הגז היו גם אלו שמכרו את הדלק ולכן לא היה להן תמריץ לקדם את פיתוחה. גם המדינה לא רצתה לאבד את כספי המיסוי על הדלק 28

29 עידוד קליטת הגז הטבעי לפי מגזר כלכלי משקי בית רקע החל מ השימוש בפחם לחימום ביתי צמח לאט מאוד בהשוואה לשימוש בדלקים. אך בתחילת שנות הששים, פחם עדיין סיפק 55% מסך צריכת האנרגיה הביתית לחימום. לכן חלק נרחב מפוטנציאל השוק של הגז הטבעי היה כתחליף לפחם. קמפיין נרחב נוצר על מנת לשכנע לקוחות ביתיים לגבי הצורך לעבור לגז טבעי. הקמפיין כלל פגישות ישירות עם הציבור, חלוקת עלונים, והעברת מסרים באמצעות התקשורת לגבי השינויים הנרחבים שמשק האנרגיה עובר. כשרשות מקומית התחברה לרשת הגז, היא ביצעה מבצע מהיר של החלפת כל ציוד החימום, המים, והמונים כך שיתאימו לשימוש בגז טבעי. תוך מספר ימים כלל המכשירים עברו את ההתאמה עם מבערים חדשים במידת הצורך. צוות הגז העירוני קיבל הכשרה על ביצוע ההתאמות לציוד החדש. גם במגזר הביתי ראשית הוקמה תשתית לאזורי הביקוש, כלומר לאזורים המאוכלסים ביותר. לאחר מכן נוספה התשתית לאזורים כפריים לעתים בשילוב עם משתמשים תעשייתיים סמוכים. הרווחים ממחירות הגז למשקי בית באזורים צפופים שימשו לממן את ההתרחבות גם לאזורים הכפריים. מודל זה העלה את רמת הרווחיות והיקף הכיסוי של חברות האנרגיה המקומיות. המדיניות הוכחה כמוצלחת במיוחד, ובהדרגה הרשת הגיעה לכל משק בית בהולנד. כמו כן, נוצרו הסדרים עם הרשויות המקומיות לגבי הסרת מתקני ייצור הגז המקומיים, שהותירו אדמה מזוהמת אותה נותר לנקות. על מנת לתאם בין חיבור הצרכנים במשקי הבית באמצעות הרשויות המקומיות לגז מחרונינגן, הוקמה הנציבות לשיתוף פעולה בין גופים אזוריים לאספקת גז.)SROG( הארגון שמר על קשר ישיר בין חברות האנרגיה המקומיות ונשא ונתן בשמן עם Gasunie על מחירים, חיבור של מערכות מקומיות למערכות הלחץ הגבוה, והתאמות של הרשת המקומית.

30 עידוד קליטת הגז הטבעי לפי מגזר כלכלי משקי בית הקלות ותמריצים חברות הגז פנו ישירות לצרכנים על מנת להגביר את המודעות שלהם ליתרונות הגז הטבעי ולהקנות כישורים טכניים לשימוש על גז טבעי )לדוגמה שפעלו בו, תוך סבסוד מכשירים ביתיים תנורים ומכשירי חימום ביתי(. צרכנים התבקשו להחליף ציוד ישן תמורת ציוד חדש שפועל על גז טבעי תמורת החזר כספי ניכר. - החל מחוזה מינימלי מגוון חוזים ותעריפים הוצע לצרכנים חוזים ועד מטבח, ולתנור מים לחימום גז אספקת שהבטיח לבישול ולכמות גדולה יותר של גז שקיבלו תעריפים זולים יותר על כל תוספת שולית של גז.

31 הצלחה בחיבור הגז בהולנד צמיחה לאורך השנים לפי שימושים

32 בכניסה לאיזה מגזר הייתה תועלת משמעותית? האם היו מוותרים על כניסה למגזרים מסוימים? - חוו"ד מומחה תוצאות מאמצי פיתוח משק הגז בהולנד הן שכיום כמעט בכל מקום בו ניתן להשתמש בגז נעשה בו שימוש: במוסדות ציבור, במפעלים, ובבתים, וכחומר גלם בתעשיית הפלסטיק, הדשנים, כימיקלים. בתחילת התהליך הייתה חשיבה על תעדוף סקטורים בהם יהיה שימוש בגז - זכוכית, כימיקלים ואחרים. אך במשך שנות הששים כמעט כל הסקטורים מלבד תחנות הכוח חוברו לגז. תחנות הכוח תמיד שמרו על תמהיל מגוון, וייצור baseload חשמל עם פחם היה זול יותר. כמו כן חשוב לבחון את התפתחות הרגולציה האירופאית במקביל לנעשה בהולנד. באמצע שנות השבעים הייתה רגולציה אירופית שאסרה שימוש בגז טבעי ביצור חשמל, אבל בתחילת שנות השמונים זה הותר.

33 תובנות ולקחים מהמקרה ההולנדי חוו"ד מומחה הצורך ביצירת יציבות דינמית: מדיניות פיתוח גז טבעי היא אינה קצרת מועד, אלא עוסקת בתקופה של עשרות שנים. לפיכך ניתן לקבוע בוודאות כי תיאלץ להתמודד עם שינויים משמעותיים במבני הכוח, במחירי האנרגיה, בזמינות היצע המשאבים ובאתגרים וערכים סביבתיים. בה בעת, צריך לספק וודאות לתעשייה ולממשלה על מנת להבטיח לגיטימציה פוליטית. להבהיר מי הולך להרוויח וכמה מהמשאבים הלאומיים. לשם כך יש ליצור מסגרת מוסדית יציבה אך גמישה לקבלת החלטות. מסגרת שמגדירה מי רשאי לקחת חלק בתהליך קבלת ההחלטות, באילו דרכים יש ליידע את בעלי העניין השונים, כיצד הם יכולים להשפיע על תהליכי עיצוב המדיניות והתאמתה לאורך זמן. בתוכה צריך לייצר מבנה לקביעת הרכב התעריפים והקצאת המשאבים לפי הצרכים וסדרי העדיפויות המשתנים לאורך זמן. המסגרות האלה צריכות רציונאל פעולה שנהיר לחברות, לצרכנים ולממשלה, לשמור על ריחוק מסוים משיקולים תפעוליים קצרי טווח, ולהבטיח גמישות ואת היכולת לשינויי מדיניות בעת הצורך..1 33

34 תובנות ולקחים מהמקרה ההולנדי חוו"ד מומחה צריך לייצר אמון במערכת: מצד אחד המדינה רוצה להימנע מאופורטוניזם, ומצד שני היא מבקשת להקטין את חוסר הוודאות ואת עלויות הפיתוח הראשוניות. לכן צריך לשכנע את היזמים שהמסגרת המוסדית מאפשרת משא ומתן סביר להפחתת הסיכונים, ולהבהיר לבוחרים שהמסגרת פועלת גם לטובתם, בין היתר בכך שהיא מחייבת את מנהליה לפעול לטובת האינטרס הציבורי )הכוונה אינה לאקט תקשורתי, אלא באופן בו מעצבים את המערכת ואת כללי הפעולה שלה(. זוהי גישה שאינה סומכת על השוק שיפתור את הבעיות והצרכים שיתעוררו בעתיד בכוחות עצמו. המנגנונים צריכים להבטיח שוק מורכב יותר שהוא אינו נסמך באופן בלעדי על המגזר הפרטי. מדינות רבות בעולם אימצו את המודל ההולנדי איזון בין אינטרסים פרטיים וציבוריים, מעורבות מקומית/אזורית במערכות הובלת הגז מחירי הגז הטבעי לא עולים על מחירי הנפט והפחם ומוצמדים לתנאי התפתחות השוק יצירת וודאות לצרכנים וליצרנים בכך שברור לכולם אילו שינויים סביר שיתרחשוו בהתאם להתפתחות המערכת בטווח הארוך.2 34

35 תובנות ולקחים מהמקרה ההולנדי חוו"ד מומחה להימנע מתמריצים שעשויים להתגלות כבלתי אפשריים ליישום: הטעות הגדולה ביותר של הממשלה הההולנדית התרחשה לפני גילויו של השדה בחרונינגן בתחילת שנות החמישים. על מנת לתמוך ב- NAM הצהירה ממשלת הולנד כי כל כמות של גז טבעי שיתגלה תירכש מיידית על ידי חברת הגז ההולנדית )שהתפרקה בהמשך( במחירי השוק. אם המדינה הייתה צריכה לשלם את מחיר הגז הטבעי שהתגלה בחרונינגן עם גילויו היא הייתה פושטת את הרגל. מצב זה הצריך עיצוב מחדש של מערכת התמריצים, וההבטחה לתשלום מראש על הגז שהתגלה ירדה מהשולחן. כלומר לא ניתן לדעת מראש מה יהיו תנאי השוק והפיתוח בעתיד. הבטחות הוודאות של מהנדסים וגאולוגים צריכות להילקח בערבון מוגבל, תוך מוכנות לשינויים אפשריים בעתיד..3 35

36 המחלה ההולנדית מתוך בנק ישראל 36 למדינת ישראל לא היו עד שנות ה מקורות אנרגיה מקומיים בהיקף נרחב. להוציא תקופה קצרה בשנות ה- 70, אז הופקו כמויות משמעותיות של דלק גולמי משדות הנפט בסיני, כמעט כל חומרי האנרגיה הדרושים למשק יובאו. הדבר היווה נטל לאומי כבד, במיוחד בשנים שבהן מחירי האנרגיה היו גבוהים. מצב זה השתנה בעשור הקודם. משנת 2004 מופק גז טבעי מקומי ממאגר " םי תטיס" שמול חופי אשקלון ומשמש לייצור חשמל. בשנתיים האחרונות התגלו בעומק הים מול החופים הצפוניים של ישראל שני מאגרי גז טבעי בהיקף גדול: "תמר" ו-"לווייתן". תגליות אלו משנות לחלוטין את תמונת המצב במשק האנרגיה, שכן הן מאפשרות אספקה מקומית של גז טבעי בהתאם לצורכי המשק לטווח ארוך מאוד, ואולי אף יצוא. הגז הטבעי המקומי אפשר למשק בשנים האחרונות להפחית את יבוא חומרי האנרגיה, ותהליך זה צפוי להתגבר בעתיד. התפתחויות אלו יביאו לגידול העודף בחשבון השוטף ולייסוף בשער החליפין הריאלי, ובכך הן עלולות לגרום לפגיעה ביצוא של שאר הענפים, מצב הידוע כ"מחלה ההולנדית". בבדיקה שנערכה בבנק ישראל נאמדו כמותית ההשפעות האפשריות של גילוי הגז הטבעי על המשק, ונבדקה האפשרות שבמשק תתפתח ה"מחלה" האמורה. כדי לבחון ישירות את ההשפעה הנוכחית והעתידית של הפקת הגז המקומי על שער החליפין, נבחנה ההשפעה של עלייה ביצוא חומרי גלם, ובפרט ביצוא גז טבעי, על שער החליפין הריאלי במספר מדינות המייצאות גז טבעי. התוצאות מצביעות על השפעה מובהקת של עלייה ביצוא של גז טבעי על שער החליפין הריאלי. אשר למשמעות הכמותית במקרה של המשק הישראלי, שימוש באומדנים שהתקבלו מלמד שיצוא של גז בערך של מיליארד דולרים בשנה, המביא לעלייה של 1.5 אחוזים בסך היצוא יביא לייסוף של כ- 0.8 אחוז בשער החליפין הריאלי. באיור 1 ניתן לראות את העלייה בשיעור החשמל המיוצר באמצעות גז בשנים האחרונות, ואת השפעתו המצטברת על ייסוף הריאלי של המטבע המקומי, כפי שהיא נגזרת מאמידת הרגרסיות ואשר הסתכמה עד 2010 ב- 2 אחוזים.

37 המחלה ההולנדית מתוך בנק ישראל המסקנה העולה מהבדיקה היא שבמקרה של ישראל, לשימוש בגז טבעי לצרכים מקומיים בלבד תהיה השפעה קטנה-יחסית על שער החליפין הריאלי. לפי ההערכה הנוכחית, הגז הטבעי יחליף יבוא בערך של כ- 3 מיליארדי דולרים לכל היותר, נוסף על התחלופה עד היום. כיוון שההחלפה של יבוא כבר התממשה בחלקה, וההשפעה העתידית גם היא מגולמת בציפיות השווקים, הרי שרוב ההשפעה של המאגרים שהתגלו עד כה על שער החליפין כבר התממשה, מה שתרם מן הסתם לייסוף הריאלי בשנתיים האחרונות. ואולם אם מאגר "לווייתן" ישמש ליצוא, ההשפעות יכולות להיות גדולות יותר. בגלל אי-הוודאות לגבי היקף היצוא העתידי, לא ניתן כיום לכמת את ההשפעה של תרחיש כזה על שער החליפין. אם יתגלו מאגרי גז טבעי גדולים נוספים, סביר להניח שישראל תהפוך ליצואנית של גז טבעי. גורם שעשוי לאזן את ההשפעה של "המחלה ההולנדית" הוא הקמה של קרן עושר לאומי Fund( )Sovereign Wealth למטרת חיסכון פיסקלי, שתשקיע את ההכנסות מיצוא הגז בחו"ל. הדבר עשוי לסייע גם בחלוקה הבין-דורית של הרווח ממשאב טבע זה. 37

38 צרויה קלוואו שבח ועמית אשכנזי 2014 כל הזכויות שמורות עבור:

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx) ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא : 28 לאוקטובר 2015, ד"ר טל מופקדי ד"ר רועי שלם מנהלי פורום הגבלים עסקיים ורגולציה רקע ונתונים ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם /// פורום הגבלים עסקיים ורגולציה 3 גז טבעי מקור

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

כנס אנרגיה טיוטה

כנס אנרגיה טיוטה Natural Gas Distribution Networks אספקת ושיווק גז טבעי - אתגרים, חסמים ואבני דרך וועידת האנרגיה - 2011 תוכן גז טבעי במדינת ישראל גז טבעי - מנקודת המבט של הלקוח חסמים ואבני דרך במימוש חזון הגז הטבעי סופרגז

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : שיווקיות המרצה : ד"ר ענת אלון מבוא לשיווק נושאי ההרצאה הצגת הגישות השונות לניהול השיווק בחינת המאפיינים של ה שבמסגרתן ארגונים מנהלים את פעילויות השיווק שלהם מבוא לשיווק גישות הפירמה לניהול השיווק מה

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

החלטה: מונה נטו לאחר תיקונים של החלטה ואמות המידה

החלטה: מונה נטו לאחר תיקונים של החלטה ואמות המידה מדינת ישראל הרשות לשירותים ציבוריים חשמל החלטה מספר 0 מישיבה 983 מיום 252.202- הסדר לייצור חשמל מבוזר באנרגיה מתחדשת - בשיטת "מונה נטו" בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו 622 ויתר סמכויותיה על פי דין

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר 2 0 1 3 נתוני תפעול מלונות בשנת 2012 מקור הנתונים: "רבעון סטטיסטי לתיירות ושירותי הארחה" )כרך 41(- ל.מ.ס, "מלונות

קרא עוד

פניה למבקר המדינה _5_

פניה למבקר המדינה _5_ יום שני ט"ו אדר ב תשע"א 21.3.2011 לכבוד כבוד השופט בדימוס מר מיכה לינדנשטראוס מבקר המדינה באמצעות דואר רשום ופקס נכבדנו, הנדון: פנייה דחופה בבקשה לבדוק מהם המניעים העומדים בבסיס התנגדותם של חברי הכנסת

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E720E4E0E3F1E5EF2DE1E920E0F120E0E92D20E0F7E520E0F0F8E227E9202D20F4F0E9E420ECEEF9F8E320E4E0F0F8E2E9E

<4D F736F F D20E3E5E720E4E0E3F1E5EF2DE1E920E0F120E0E92D20E0F7E520E0F0F8E227E9202D20F4F0E9E420ECEEF9F8E320E4E0F0F8E2E9E ר" ב" 2015 20 ביולי לכבוד והמים משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה gastv@energy.gov.il באמצעות שלום רב, הגז הטבעי. להלן עמדתנו בנושא המתווה המוצע לפיתוח משק ומחירים בשוק החיפושים וההפקה של הדוח המצ" - מבנה,

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

Ï ˆÂ apple Ï È Ù Á Â

Ï ˆÂ apple Ï È Ù Á Â Ï ˆÂ apple Ï È Ù Á  תוכן עניינים: פרק א' פרק ב' פרק ג' פרק ד' פרק ה' תיאור עסקי התאגיד. דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2004. פרטים נוספים על התאגיד. מת"ב מערכות תקשורת

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

Microsoft Word - דף עליון.doc

Microsoft Word - דף עליון.doc קרנוי טכנולוגיות בע"מ www.carnoy.co.il אודות החברה חברת DONGGUAN CARNOY ENERGY-CONSERVATION SICENCE CO.,LTD מסין מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות מתקדמות לחיסכון באנרגיה. טכנולוגיית החברה מבוססת על

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

הכנסת מרכז המחקר והמידע הקצאת המכסות לייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות וחסמים להקמת מתקני הייצור מוגש לוועדת הפנים והגנת הסביבה כתיבה: דר' יניב רונן

הכנסת מרכז המחקר והמידע הקצאת המכסות לייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות וחסמים להקמת מתקני הייצור מוגש לוועדת הפנים והגנת הסביבה כתיבה: דר' יניב רונן הקצאת המכסות לייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות וחסמים להקמת מתקני הייצור מוגש לוועדת הפנים והגנת הסביבה כתיבה: דר' יניב רונן אישור: שרון סופר, ראש צוות בכירה כ"ז בשבט תשע"ב 2 בפברואר 212, קריית בן-גוריון,

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

Microsoft Word - ex3_sol.doc

Microsoft Word - ex3_sol.doc אוניברסיטת תלאביב בית הספר לכלכלה ד"ר ערן ישיב סמסטר א' תשס"ז אינטגרציה כלכלית ופיננסית פתרון תרגיל 3 האיחוד המוניטרי האירופי והיורו שאלה 1 קראו את המאמרים מה,New York Times מה International Herald Tribune

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד