הנחיות עריכה למחברים כותבים וכותבות, אנו מודים לכם על תרומתכם ל"קריאות ישראליות: כתב עת רב תחומי במדעי החברה והרוח". כדי שנוכל להפיק את המיטב מהמאמרים

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הנחיות עריכה למחברים כותבים וכותבות, אנו מודים לכם על תרומתכם ל"קריאות ישראליות: כתב עת רב תחומי במדעי החברה והרוח". כדי שנוכל להפיק את המיטב מהמאמרים"

תמליל

1 הנחיות עריכה למחברים כותבים וכותבות, אנו מודים לכם על תרומתכם ל"קריאות ישראליות: כתב עת רב תחומי במדעי החברה והרוח". כדי שנוכל להפיק את המיטב מהמאמרים, צירפנו כאן הנחיות להכנת הטקסט ולהגשתו. יש ליישם הנחיות אלה כדי להקל עליכם ועלינו את שלבי התהליך. עבודה בהתאם להנחיות תשביח את הטקסט ואת התוצר הסופי ותצמצם מאוד את זמן התיקונים בהמשך. נשמח לעמוד לרשותכם, לסייע ולייעץ בכל הקשור להגשת כתב היד. מערכת "קריאות ישראליות" 1

2 תוכן העניינים הגשת טקסטים לשיפוט 3 סידור הטקסט ועיצובו 3 5 עיצוב פסקה וגופן 3 כותרות וסעיפים 4 הדגשות ואותיות נטויות 4 מובאות (ציטוטים) 4 חומרים גרפיים 5 זכויות יוצרים ופעולות נלוות להגשת חומרים גרפיים ומובאות מקפים וקווים מפרידים 6 מספרים 6 האחדת סגנון 7 7 קיצור מילים 7 שמות הנזכרים בגוף הטקסט מירכאות 7 הפניות הערות שוליים והערות תחתית 8 הפניות בהערות השוליים למקורות הביבליוגרפיים 8 מה כוללת רשימת המקורות? 10 דוגמאות 11 2

3 הגשת טקסטים לשיפוט החומרים יישלחו לדואר האלקטרוני של המערכת בארבעה קבצים: 1. קורות חיים מידע בסיסי על המחברים: תואר אקדמי ו/או מקצועי, מקום עבודה ותפקיד, תחומי התמחות ודרכי התקשרות; 2. תקציר המאמר בעברית (עד 200 מילים, ללא שמות המחברים) ומילות מפתח; ותקציר המאמר באנגלית (עד 250 מילים, כולל כותרת המאמר ושמות המחברים); 3. הטקסט המלא, ובכלל זה לוחות, תרשימים, איורים, תמונות ומפות; והכיתובים שיופיעו בצמוד להם; 4. תיקיית zip של החומרים הגרפיים המקוריים לפי התבניות שיפורטו בהמשך. כתובת המערכת: מספר המילים במאמר מחקרי לא יעלה על 8,000 מילים, כולל הערות השוליים ורשימת המקורות. יש לצמצם ככל האפשר את מספר הערות השוליים, התרשימים והלוחות ולצרפם לגוף המאמר שמוגש לשיפוט. סקירת ספרים לא תעלה על 1,000 מילים; מאמרי ביקורת על יותר משני ספרים לא יעלו על 5,000 מילים. סידור הטקסט ועיצובו המערכת תסייע בעריכת הטקסט, אבל הגשתו לפי הכללים המובאים כאן היא באחריות המחברים. עיצוב פסקה וגופן בגוף הטקסט ישמש גופן,David גודל 12, במרווח של שורה וחצי, ביישור לשני הצדדים. ללועזית ישמש גופן,Times New Roman גודל 11. בהערות השוליים ישמשו אותם גופנים: בעברית, גודל 10, ביישור לשני הצדדים. בלועזית, גודל 9. רווחים בין פסקאות: רווח שורה וחצי (אין צורך בהזחה/ Tab ). באופן כללי יש להקפיד שבטקסט בעברית כל הספרות וכל הסימנים יופיעו בגופן עברי (למעט מקרים של נוסחאות וכדומה). 3

4 כותרות וסעיפים יש לפרט עד שלוש רמות של כותרות: כותרת ראשית, כותרות משנה ותת כותרות לכותרות המשנה. יש להדגיש כותרות ב bold. אין לסמן כותרות בקו תחתי או בכתב נטוי. רצוי, ככל האפשר, להמעיט במספור ובתת מספור של סעיפים (6, , 6.1, וכו ). סעיפים ממוספרים ברצף הטקסט: המספור יופיע בסוגריים, והסעיפים יופרדו זה מזה בנקודה- פסיק. כך:... (א) ;... (ב) ;... (ג)... ככלל, המספור ייעשה באמצעות ספרות רגילות (לסעיפים ראשיים) ובאמצעות אותיות עבריות (לסעיפים קטנים, מעין רשימות). הדגשות ואותיות נטויות ככלל, רצוי להמעיט בהדגשות ובהטיות. הדגשת טקסט עברי תיעשה באות מודגשת בלבד (אין להשתמש בהטיה לטקסט בעברית). הדגשת טקסט לועזי תיעשה באות נטויה. מובאות (ציטוטים) המובאות צריכות להיות זהות לחלוטין למקור. כל הסבר, השלמה או תוספת יבואו בסוגריים מרובעים: "בסעיף 1 ב נאמר: '[תפקידו של ועד הלשון הוא] לשמור על תכונתה המזרחית של הלשון...'". תיקון של שגיאת כתיב במקור המצוטט אינו צריך להיות מגובה בהסבר. לדוגמה, אם במקור נכתב ניסוח זה מצביע על הכפצה, אפשר לתקן ל החפצה ללא הסבר. מובאות ברצף הטקסט יובאו במירכאות כפולות. מובאה ארוכה מחמש שורות תובא בקטע נפרד, מוזח שמאלה, בלי מירכאות. אחריה יבוא רווח כפול. אין לשלב קטעים לועזיים ברצף הטקסט. מובאות לועזיות יש להביא בתרגום לעברית ולהפנות למקור הלועזי (אין צורך לצטט את המקור הלועזי של קטע שתורגם). אם החיבור פורסם בעברית, יש לצטט מהפרסום העברי ולהפנות אליו. 4

5 דילוג על טקסט במובאה יצוין בעזרת שלוש נקודות בתוך סוגריים מרובעים, עם רווח לפניהם ואחריהם: "התשובות באתר מבוססות על תשובות שניתנו לפונים [...] והן עובדו ועודכנו לקראת פרסומן". חומרים גרפיים הגשת החומרים לשיפוט תכלול את כל החומרים הגרפיים (לוחות, תרשימים, איורים, תמונות ומפות), וכן הכותרות והכיתובים שלהם, המובאות הרלוונטיות והמקורות. לכל חומר גרפי יינתנו מספר וכותרת. דוגמה: איור 1: הסימן המייצג את המונח "כבד שמיעה" בשפת הסימנים העברית. כותרות החומרים הגרפיים יופיעו מעליהם (ולא בתוכם). כל החומרים הגרפיים ימוספרו במספור רציף לפי סדר הופעתם בטקסט (תרשימים בנפרד, לוחות בנפרד וכד'). דוגמה: לוח 1, תרשים 1. תמונות צריכות להיות באיכות מינימלית של 300 נקודות לאינץ'.(dpi) ובחלוקה לסוגים יש להגיש את החומרים הגרפיים בקבצים מסוג: (DOC, JPEG, JPG, PNG, GIF, Microsoft Word.DOCX) זכויות יוצרים ופעולות נלוות להגשת חומרים גרפיים ומובאות חומרים גרפיים ומובאות שנלקחו מספר, אתר אינטרנט או כל מקור אחר שלא נוצר בידי מחברי המאמר מחייבים את אישור בעלי זכויות היוצרים. האחריות לאיתור בעלי הזכויות והסדרת התשלום בגין השימוש בחומרים היא של המחברים. נשמח לסייע בעניין זה ככל שנתבקש. לפיכך: א. אין להשתמש בחומר שהמקור שלו אינו ידוע. גם אם החומר שנבחר להופיע בטקסט נראה פתוח לכאורה לשימוש חופשי, חובה להביא את המקור שלו. ב. ג. יש לציין בקובץ את מקומו הרצוי המדויק של כל חומר גרפי בטקסט. כל מקור טקסטואלי שצוטט מלבד שירים, שעליהם חלה תמיד ובלי יוצא מן הכלל חובת בקשה לאישור זכויות יוצרים שאינו חורג מעמוד אחד, אינו חייב באישור זכויות יוצרים, ובתנאי שאינו היצירה בשלמותה או יותר מ 20% ממנה. כאשר הטקסט המצוטט ארוך מעמוד אחד, יש לבקש לצורך השימוש בו אישור זכויות יוצרים. 5

6 מקפים וקווים מפרידים מקף נראה כך: קו מפריד נראה כך: מקף: חד הורי, דו סטרי, אי אמון (ביידוע: האי אמון), כלל עולמי. קו מפריד: א. קו מפריד שנועד לציין ביטוי מוסגר באמצע משפט במקום פסיקים או סוגריים. למשל: "כל עשייה היוצאת מתחת ידיהם של אנשים שונים ולא של כותב דקדוק אחד אי אפשר לצפות ממנה שתהיה עקיבה ושיטתית". ב. קו מפריד המציין טווח או ניגוד, למשל: בשנים , עמ , הסכסוך היהודי ערבי, אבל: הניגוד אנגליה ארצות הברית. המלצה: הקלידו קו זה באמצעות לחיצה בו זמנית על המקש Ctrl ועל מקש הקו שבקצה הימני העליון של המקלדת. לחלופין, אפשר לכתוב מילה, אחריה רווח, אחר כך מקף, ואז שוב רווח. עם יצירת הרווח השני המקף ( ) יהפוך לקו מפריד ( ): מספרים טווח מספרים ייכתב מימין לשמאל (על פי כיוון הכתיבה בעברית): ; (בהתאם לסעיף הקודם, שימו לב שבדוגמאות לעיל השתמשנו בקו מפריד). עשורים ומאות יבוטאו במספרים, לדוגמה: המאה ה 18 ; המאה ה 21 ; שנות ה 80 ; שנות ה 90 של המאה ה 20. אבל: שנות העשרה; שנות האלפיים. בטקסט שאינו מספרי במהותו, מספרים המבוטאים במילה אחת ייכתבו במילים: חמישה מאמרים, ארבעים ילדים. מספרים אחרים ייכתבו בספרות: 17 ילדים; 1,680 הצעות מחקר; 42 אחוזים (ולא: 42%). 6

7 האחדת סגנון קיצור מילים אין להשתמש בראשי תיבות כאשר הם אינם נהגים כמילה: תל אביב (ולא: ת"א), וכיוצא בזה (ולא: וכיו"ב), על ידי (ולא: ע"י), הערה (ולא: הע'), וכדומה (ולא: וכד'), עמוד/עמודים (למשל, בספר יש 250 עמודים). יוצאי דופן: וכו, וגו, עמ. למשל, ראו עמ. 12 לקיצור מילה או שם בעברית יש להשתמש אך ורק בגרש בודד, למשל: וכו'; לקיצור של יותר משם אחד יש להשתמש בגרשיים ולא בנקודות, כך: א"ב יהושע (ולא: א.ב. יהושע). יוצאי דופן: כיתה ז, פרק א (ולא פרק א ). שמות הנזכרים בגוף הטקסט שמות אישים, הוגות וחוקרים ושאר דמויות הנזכרים בטקסט ייכתבו בעברית במלואם באזכור הראשון בטקסט: ויסלבה שימבורסקה; דן צלקה. באזכורים הבאים רצוי לציין את שם המשפחה בלבד. אזכור לועזי של שמות אישים, הוגות וחוקרים, ייכתב בלועזית בתוך סוגריים במלואם באזכור הראשון בטקסט. אם השם בלועזית קשה להגייה או שונה בהגייתו מן הכתיב, מומלץ לנקד אותו באזכור הראשון בטקסט. למשל, גוסטב ק י יבּוֹט Caillebotte),(Gustave יוהנס מוּלר Müller).(Johannes אפשר גם לציין את שנות החיים של הדמות הנזכרת באופן הזה: עמנואל קאנט Kant),Immanuel ). כלומר שם לועזי, אחריו פסיק בעברית ופירוט של שנות חיים מימין לשמאל בפונט עברי. שמות ספרים (בין שתורגמו לעברית ובין שלא) יופיעו במופע הראשון בעברית במודגש ושמות מאמרים במירכאות. לצידם יופיע התעתיק הלועזי בסוגריים: ספרים בנטוי ומאמרים במירכאות. שמות עיתונים וכתבי עת (בין שתורגמו לעברית ובין שלא) יופיעו במופע הראשון בעברית במודגש. לצידם יופיע התעתיק הלועזי בסוגריים בנטוי. מירכאות מירכאות כפולות (") ישמשו לכל עניין. מ ירכה יחידה (') תשמש רק לציון מירכאות בתוך מירכאות, כמו במקרה של ציטוט בתוך ציטוט. מונחים באנגלית ייכתבו ללא מירכאות, ובדרך כלל באותיות קטנות.(lower case) 7

8 הערות שוליים והערות תחתית כללי הציטוט הביבליוגרפי הנהוגים בקריאות ישראליות מבוססים על שיטת American) APA.(Psychological Association על פי שיטה זו, כאשר רוצים להפנות בטקסט למקור כלשהו, נהוג לציין אותו בקצרה: שם המשפחה של המחברת או המחבר, תאריך הפרסום, ובמידת הצורך ציון של מספרי עמוד או עמודים. בסוף המאמר מובאת רשימת המקורות הביבליוגרפיים שאוזכרו בו, תחילה המקורות בעברית ולאחר מכן המקורות בלועזית, על פי סדר א-ב של שמות המשפחה. להלן הנחיות כלליות לכתיבת מקורות ביבליוגרפיים. תחילה נפרט כיצד לכתוב את ההפניות בגוף המאמר, ובהמשך כיצד לכתוב את המקורות במלואם ברשימת המקורות שבסוף המאמר. בצמוד להנחיות ניתן דוגמאות לכתיבת סוגים שונים של מקורות. הפניות בגוף המאמר למקורות הביבליוגרפיים ככלל, כל ההפניות (למעט יוצאים מן הכלל שיפורטו בהמשך) יופיעו ברישום מקוצר בסוגריים בגוף הטקסט. ההפניה למקור (ספר, פרק מספר, מאמר וכל מקור אחר) תהיה מורכבת משם המשפחה של המחבר או המחברת ושנת הפרסום של המקור. דוגמה: (כתריאל, 1998). אם יש הפניה למספר עמוד במקור, יש לציינו אחרי שנת הפרסום, ולפניו פסיק. יש להפריד בין המקורות השונים בסימן נקודה ופסיק (;) דוגמאות: (קפלן, ;33,1979 כתריאל, ; , (Sumner 1994, 45, ההפניות בסוגריים ייכתבו בסדר כרונולוגי, מן המוקדם אל המאוחר. הפניות למקורות מאותה השנה ייכתבו על פי סדר א-ב. הפניות למקורות בעברית יבואו לפני ההפניות למקורות בלועזית. אם יש למקור שלושה מחברים או שלוש מחברות ומעלה, ייכתב רק השם הראשון ואחריו המילה "ועמיתים" או ו"עמיתות", ובמקור לועזי al. et דוגמאות: (כהן ועמיתים, ; al..(casella et אם יש למקור שני מחברים או שתי מחברות, ייכתבו שמות שניהם. דוגמאות: (גאלו ופרידמן, ; Strawson,.(Grice and במראה המקום ברשימת המקורות יופיעו שמותיהם של כל המחברים והמחברות. 8

9 בהפניה לשני מקורות או יותר של מחבר או מחברת מסוימים יופיעו תאריכי המקורות בסדר רץ: מן המוקדם אל המאוחר וביניהם יחצוץ הסימן נקודה ופסיק (;). דוגמה: (ניסן, 1983; 1986). הבחנה בין מקורות של אותו מחבר או אותה מחברת מאותה השנה תיעשה בעזרת הצמדת אותיות עוקבים לשנת הפרסום: דוגמאות: (נתן, תשס"ט 1 ; תשס"ט 2 ; רוזנבלום, 2000 א; 2000 ב;.(Welkos, ;1997a 1997b הפניות למקורות מן העיתונות ייכתבו כרגיל שם המשפחה של המחבר או המחברת ושנת הפרסום. דוגמה: (לפיד, 2000 א). אם מדובר במאמרי מערכת או במאמרים ללא ציון שם המחבר או המחברת, ההפניה תהיה על פי שם העיתון ותאריך הפרסום. דוגמה: (הארץ, 2005). מראה המקום המלא יופיע ברשימת המקורות. הפניה לריאיון שמופיע בעיתונות, באינטרנט או באמצעי תקשורת אחרים (טלוויזיה, פודקאסטים וכדומה) תיכתב בציון שם המשפחה של המרואיין או המרואיינת ושנת הריאיון. דוגמה: (שקד, 2019). הפניות למקורות מקוונים ייכתבו כרגיל על פי שם המחבר או המחברת ושנת הפרסום. כאשר יש הפניה למקור שהופיע בהערה הקודמת, אין צורך לפרט את המקור שוב ואפשר להסתפק בקיצור "שם". דוגמאות: (גאלו ופרידמן, 34 42). 2015, (שם). (שם, 22 25)..(Welkos 1997a) הפניות לפסקי דין בהפניה עברית בסוגריים יופיעו סוג ההליך, פרטי הערכאה ושנת מתן פסק הדין הלועזית בסוגריים. בהפניה הלועזית יופיעו שמות הצדדים ושנת מתן פסק הדין. דוגמה: (בג"ץ ;1976,75/ Virginia,.(Atkins v. הפניות למסמכים ארכיוניים כרגיל שם המחבר או המחברת ושנת הפרסום. אם המחבר/ת אינו ידוע תופיע במקומו כותרת המסמך. דוגמה: (מאייר, ; meeting,.(domestic science school, teachers' 9

10 מה כוללת רשימת המקורות? בסוף המאמר תובא רשימת המקורות ולאחר מכן המקורות בלועזית. הביבליוגרפיים שהוזכרו בו, תחילה המקורות בעברית ברשימת המקורות יופיעו במלואם כל מראי המקום של כל המקורות שנזכרו בגוף הטקסט. הרשימה תסודר על פי סדר א-ב. מקורות שונים של אותו מחבר או אותה מחברת יירשמו בסדר כרונולוגי, מן המוקדם אל המאוחר. כותרות פרסומים בעברית ייכתבו בהדגשה, ובלועזית בהטיה. כותרות מאמרים, הרצאות, עבודות גמר ועבודות דוקטור ייכתבו ללא מירכאות. יש להקפיד על מראי מקום מלאים (אופן הרישום מודגם בהמשך). השמות הפרטיים של המחברים והמחברות, העורכים והעורכות, המתרגמים והמתרגמות יובאו במלואם. יש לציין במראה המקום את שם המשפחה ואחריו את השם הפרטי. במראה המקום למקור מתורגם יש לציין את שם המתרגם או המתרגמת אחרי שם הפריט. דוגמה: תרגום: יוסי מילוא דוגמאות: ח'מאיסי, ראסם ( 2010 א). חסמים בפני שיתוף הערבים במוסדות התכנון ובעיצוב המרחב הציבורי בישראל. ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות. ח'מאיסי, ראסם ( 2010 ב). לקראת הקמת מנהלות לאזורי תעשייה בישובים הערבים. נצרת: מט"י נצרת והכפרים. Niebuhr, Gustav (1999a, March 27). Methodist minister is convicted of breaking church law with gay rite. The New York Times. Niebuhr, Gustav (1999b, June 26). Ban on ordaining homosexuals is upheld. The New York Times. מקור של המחבר ועמיתים נוספים יופיע ברשימה מתחת למקורות שנכתבו בידי המחבר בלבד. מקורות בשפות זרות ייכתבו בשפת המקור, באותיות לטיניות או באותיות בערבית. ברישום מקורות באנגלית יש להקפיד על שימוש נכון באותיות רישיות letters).(capital אותיות אלה יופיעו רק במילים הפותחות של שם הספר או המאמר (וגם במילה הפותחת אחרי נקודתיים), למעט בשמות אנשים, מקומות או מושגים שנהוג לכתוב באות רישית. לעומת זאת, כל המילים המרכיבות שמות של כתבי עת ייפתחו באותיות רישיות. למקורות בשפות לא שכיחות (למשל שפות סלביות) יצורף תרגום לעברית בסוגריים מרובעים. במראי מקום למקורות לועזיים שאינם בשפה האנגלית, כל המילים והקיצורים שאינם חלק משם הפרסום (למשל trans.,(in, and, ed., לרבות שם העיר שבה ראה החיבור אור, ייכתבו באנגלית. 10

11 מקורות בערבית ייכתבו בערבית. שם המקור (ספר, פרק מספר, מאמר וכל מקור אחר) בתרגום לעברית יופיע בתוך סוגריים מרובעים. דוגמה: بسیسو عدنان (1992). أضواء على الاقتصادیات العربیة [סוגיות בכלכלה הערבית]. القاھرة: دار البستاني. מקורות מקוונים: מראה מקום למקור מקוון ייכתב בלי ציון של מקום הפרסום. גם אין צורך לכתוב (מקוון)/( online או) לציין את מועד הביקור האחרון (אוחזר ב/ retrieved ). כתובת האינטרנט תצוין רק כאשר אי-אפשר למצוא את המקור על ידי הקלדת שמו או כאשר יש חשש לאי-הבנה. דוגמאות ספרים קפלן, אברהם (1979). דרכי המחקר: מתודולוגיה של מדעי ההתנהגות. ירושלים: מוסד ביאליק. Sumner, Colin (1994). The sociology of deviance: An obituary. London: Open University Press. פרק מספר כתריאל, תמר (1998). סגנון דיבור כסגנון תרבות: לדבר "דוגרי", לעשות "מוסיירה". בתוך מילות מפתח: דפוסי תרבות ותקשורת בישראל. חיפה: אוניברסיטת חיפה, Shils, Edwards (1975). Charisma. in Center and periphery: Essays in macrosociology. Chicago: University of Chicago Press, קובצי מאמרים קורנהאוזר, וויליאם (1973 [1967]). אליטה שלטת או קבוצת וטו. בתוך משה ליסק (עורך), סוגיות בסוציולוגיה. תל אביב: עם עובד, הוקס, בל (2006 [1984]). אחיוּת: סולידריות פוליטית בין נשים. בתוך דלית באום, דלילה אמיר, רונה ברייר-גארב, יפה ברלוביץ', דבורה גריינימן, שרון הלוי, דינה חרובי, וסילביה פוגל-ביז'אוי (עורכות). ללמוד פמיניזם: מקראה. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, סדרת מגדרים, Kornhauser, William (1967). Power elite or veto groups. in Seymour Martin Lipset & Leo Lowenthal (eds.). Culture and social character. New York: Free Press, מאמרים בכתבי עת ברגר, מרטין (2018). תולדות צילום המאבק לזכויות האזרח בארצות-הברית והפוליטיקה של הזהות הלבנה. תרגום: ענת שולץ. זמנים , הרבסט-דבי, ענת, ועמית קפלן (2018). אהבה בימי משבר: היבטים מגדריים של השכלה, תעסוקה וגירושין. מגמות נג( 2 ), Lasswell, Harold D. (1941). The Garrison state. American Journal of Sociology 46,

12 עיתונות לפיד, יוסף (1997, 15 בינואר). אנטישמים באינטרנט. מעריב. רוזנבלום, דורון (2000, 7 באפריל). במדינה לכאורה. הארץ, מוסף הארץ. שיעורים לגידול עופות. דבר (1932, 1 באפריל), 6. Welkos, Robert (1984, April 27). Doctor involved in blindings is given a 4-year term. Los Angeles Times. A thousand women in architecture (1948, March). Architectural Record, עבודות מוסמך ועבודות דוקטור בנימין, בועז (1993). התפתחות העדפות פוליטיות אצל בני נוער: השפעת תפיסת ההורים כסמכויות ידע פוליטי. חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה". אוניברסיטת תל אביב. Wilfley, Denice E. (1989). Interpersonal analyses of bulimia: Normal weight and obese. Ph.D. dissertation, University of Missouri, Columbia. הרצאות הנדל, אריאל (2006, בספטמבר). טכנולוגיה של אי-ודאות מרחבית בשטחים הכבושים: מבוא לגיאוגרפיה של אסון. הרצאה שנישאה במסגרת הסדנה "חיים חשופים" במכון ון ליר בירושלים. Stommel, Henry (1946, December 27). Entertaiment fo air into a cumulus cloud. Paper presented at the Annual Meeting, A.M.S., Cambridge, Massachusetts. ראיונות שקד, איילת (2019, 7 באפריל). ריאיון שנערך על ידי מורן אזולאי ואטילה שומפלבי..ynet Obama, Barack (2013, August). Interview by Jay Leno. The Tonight Show. NBC, Burbank, California. פסקי דין בג"ץ 75/76, "הילרון" חברה לייצוא וליבוא גידולי ומוצרי חקלאות בע"מ נ' מועצה לייצור פירות ושיווקם (מועצת הפירות), פ"ד ל( 3 ) (1976). 645 Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304, (2002). ניירות עמדה, ניירות עבודה, ניירות מדיניות ופרוטוקולים גאלו, ליאור, ועמית פרידמן (2015). שער החליפין האפקטיבי בישראל. נייר עבודה. ירושלים: בנק ישראל. ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת (2019, 15 ביולי). פרוטוקול מס' 5: סקירה על יישום חוק הפיקוח על המעונות. פרוטוקול מס' 5. הכנסת. 12

13 Casella, Alessandra, Jean-François Laslier, & Antonin Macé (2016, June). Democracy for polarized committees: The tale of Blotto's Lieutenants Casella. Discussion Paper. Department of Economics, Columbia University. מסמכים ארכיוניים ארנה מאייר. מי יעזור לקמץ בכוחות אדם? ( \F49). הארכיון הציוני המרכזי (אצ"מ) (F49\ ) Domestic science school, teachers' meeting הארכיון הציוני המרכזי (אצ"מ). 23 ביוני.1936 מאמר אקדמי מתוך כתב עת מקוון אורן-מגידור, דפנה (2018). הכמיהה לילדים באנגליה בעת החדשה המוקדמת. זמנים , Holliday, Jenna K (2013). Turning the table on the exploitative recruitment of migrant workers: The Cambodian experience. Asian Journal of Social Sciences 40:4, חיבורים בכתבי יד אלפסי, יצחק בן יעקב. הלכות הרי"ף. סוכה, יח ע"א, שורות 24 "כי קא" 29 "מצ[וה]" (סימנים אלף לה-אלף לז). אוסף מ' גסטר, דף 27. ערכים מילוניים או לקסיקליים בורשטיין, איתן (2015). אירוניה. לקסיקון לתרבות הקלאסית: אלים, אישים, מושגים ואתרים. PERTINAX הוצאה לאור, Face (1986). Oxford student's dictionary for Hebrew speakers. Tel Aviv: Kernerman-Lonnie Kahn,

Faculty of Social Sciences The Louis and Gabi Weisfeld School of Social Work הפקולטה למדעי החברה בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד הנחיו

Faculty of Social Sciences The Louis and Gabi Weisfeld School of Social Work הפקולטה למדעי החברה בית הספר לעבודה סוציאלית עש לואיס וגבי וייספלד הנחיו הנחיות לכתיבת הצעת תזה מלאה הצעת המחקר צריכה להיות מנוסחת באופן מדויק וברור. עליה להוביל את הקורא ברצף לוגי מהרקע והמטרה ועד לשיטת הביצוע, משמע על הקורא להבין מהי שאלת המחקר וכיצד הוא יבוצע. המראה החיצוני

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסיכום פעילות מקצועית יוגשו בדפוס, על פי הפורמט שלהלן,

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews:

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews: חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews: http://www.isiknowledge.com/biosis) (Zoological Record: http://www.isiknowledge.com/zoorec)

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

מגמות כללי כתיבה APA

מגמות כללי כתיבה APA כ( תמצית כללי הכתיבה על-פי מדריך ה- APA למחברים שלום! במגמות נהוגים כללי הכתיבה של האגודה הפסיכולוגית האמריקנית.(APA) יש לשמור על כללים אלה על-פי ההנחיות 1 המפורטות במדריך הפרסום של ה- APA (מהדורה V, 2001).

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית:

הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית: בס"ד הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית כתבה: ד"ר ענת חן מהדורה מעודכנת, תשע"ח, ספטמבר 2017 1 הקדמה כתיבת עבודה עיונית-אקדמית היא אחת מהמטלות החשובות במהלך הלימודים לתואר האקדמי. זוהי ללא ספק מטלה מחייבת, יצירתית

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

הנחיות לכתיבת הערות כהפניות מראי־מקום ולעריכת ביבליוגרפיה/רשימת ספרות

הנחיות לכתיבת הערות כהפניות מראי־מקום ולעריכת ביבליוגרפיה/רשימת ספרות אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לאמנויות על שם יולנדה ודוד כץ החוג לתולדות האמנות הנחיות לכתיבת הערות כהפניות מראי מקום ולעריכת ביבליוגרפיה/ רשימת ספרות תרגום, קיצור, הוספה, עריכה ועיצוב: צח בן יוסף הערות והגהה:

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה 1 אוניברסיטת חיפה החוג ללימודי ארץ ישראל הנחיות לכתיבת עבודה מדעית, רישום סימוכין 1 ורשימת מקורות במסגרת הקורס הדרכה מתודולוגית לתלמידי שנה א' מרצה: דר' ישראל בן דור 1 חוברת זו הוכנה על בסיס חוברת קודמת:

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

תוכנה 1 1 אביב תשע"ג תרגיל מספר 5 מערכים, מחרוזות, עיבוד טקסט ומבני בקרה הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגש

תוכנה 1 1 אביב תשעג תרגיל מספר 5 מערכים, מחרוזות, עיבוד טקסט ומבני בקרה הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגש תוכנה 1 1 אביב תשע"ג תרגיל מספר 5 מערכים, מחרוזות, עיבוד טקסט ומבני בקרה הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגשת התרגיל תיעשה במערכת ה- mdle בלבד.(http://mdle.tau.ac.il/)

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

פייתון

פייתון שיעור 12: מילונים ברק גונן 1 או מילון, :hash table או,dictionary זוגות של מפתחות keys וערכים values מילון מוגדר על ידי סוגריים מסולסלים { } לדוגמה: מילון שמכיל ציונים, המפתח הוא מספר ת.ז ערך מפתח הגדרה

קרא עוד

טופס סילבוס

טופס סילבוס THE YOLANDA AND DAVID KATZ FACULTY OF THE ARTS DEPARTMENT OF FILM AND TELEVISION הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ החוג לקולנוע ולטלוויזיה קריאה וכתיבה מודרכת Academic Reading and Writing תרגיל 2 ש"ס

קרא עוד

הוט אריאדנה

הוט אריאדנה I איליה רודוב I צבי אורגד אפרת פרידנזון הריסון אריאדנה מדריך לעריכת עבודות כתובות בתולדות האמנות המחלקה לאמנות יהודית אוניברסיטת בר אילן בע"ה I איליה רודוב I צבי אורגד אפרת פרידנזון הריסון אריאדנה מדריך

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנ

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנ נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנון הפניה זה משמש לכל סוגי החומר: מאמרים, ספרים, פטנטים וכו'. זה דגם היסוד להפניה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

ד"ר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתו

דר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתו 13.1.15 ד"ר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתובת ומספר טלפון בבית; מספר טלפון נייד: דוא"ל: בר-ישי

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

regular_expression_examples

regular_expression_examples ביטוי רגולארי או באנגלית: Regular Expression כאשר רוצים לחפש על נושא מסוים (למשל בגוגל), כותבים בערך מה שרוצים ואז מנוע החיפוש מביא לנו המון קישורים שיש בהם את מה שחיפשנו בצורות שונות ומגוונות. אם איננו

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק ב - מבוא לקריפטוגרפיה שיעור 5 (offset מונחים בסיסיים צופן קיסר (היסט,.1.2 1 Today

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc תוצאות המשאל "דיוקן קולקטיבי של ציבור הגולשים הרוסי בישראל" המשאל נערך בין ה- 11 למאי עד ל- 10 ליוני 2009. במשאל לקחו חלק 278 גולשים. מידע על המשאל, הזמנות, ולינקים, התפרסמו בכול האתרים הרוסים בישראל:,NEWSru.co.il,Strana,(IsraLand)

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63>

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63> 1 טבלה מודל טבלאי - מודל נתונים המייצג את המציאות בארגון כאוסף של טבלאות. מסד נתונים טבלאי מסד שבו כל הנתונים נראים למשתמש כמאוחסנים בטבלאות. דוגמא: טבלת תקליטורים. תכונה שם זמר מפיק שנת הוצאה מחיר 78.00

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

(Microsoft Word - 1 \367\351\365 \372\371\361''\342 - \371''\340)

(Microsoft Word - 1 \367\351\365 \372\371\361''\342 - \371''\340) קיץ תשס"ג, 2003 והבעה הבנה לשון, שאלון א משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח ההערכה: 50 נקודות 25 נקודות 25 נקודות חלק I: הבנה והבעה חלק :II אוצר המילים והמשמעים ושם המספר חלק :III מערכת הצורות אוווו

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', הנחי

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעב בחינת סיום, מועד א', הנחי אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', 6.2.2012 הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה מהכיתה במהלך

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt המשתמש קובע! לפיתוח אוסף PDA מודל ספרים אלקטרו ניים צילה הראל מאל"י יום הדרכה בנוש א רכש 22.04.2010 על מה אד בר... פיתוח אוסף באוניברסיטת חיפה Patron Driven Acquisitions PDA מודל מניעים לניסוי שיטת הניסוי

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד