ב -ד בסיון תשע ח 16-18/5/2018 דירות למכירה אחיסמך דירת גן 4 חדרים )שכטר( הבניה בעיצומה, אלעד פנטהאוזים ודירות גן אשדוד בית שמש חדרים

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ב -ד בסיון תשע ח 16-18/5/2018 דירות למכירה אחיסמך דירת גן 4 חדרים )שכטר( הבניה בעיצומה, אלעד פנטהאוזים ודירות גן אשדוד בית שמש חדרים"

תמליל

1 ב -ד בסיון תשע ח 16-18/5/2018 דירות למכירה אחיסמך דירת גן 4 חדרים )שכטר( הבניה בעיצומה, אלעד אשדוד בית שמש באר שבע בהזדמנות וילה מאוד מפוארת, חלומית, בהר שלום, 3 מפלסים, 400 מ"ר עם מעלית פנימית, 6,500,000 ש"ח. בלעדי הרב )37-37( בשמעיה, 5 חד', 3 כ"א, גדולה, משופצת, יחידת הורים, מטבח חדש ודלתות חדשות, בבן אליעזר, 4 חד', מושקעת במיוחד, 1,230,000 יעקב, דופלקסים 10 מילים 1,000,000 קוראים באהרונסון, 3.5 חד', 92 מ"ר, קומה ג' עם גג בטון, משופצת ומרווחת, עורפית, אופציה ממשית לבניה על הגג, 1,860,000 ש"ח. תיווך )15-15( בהזדמנות באזור אבטליון, 4 חד' ענקים, מסודרת, 120 מ"ר חזית, ק"ג ואחרונה, ללא מעלית עם גג בטון וחניה צמודים בטאבו, 2,600,000 ש"ח. בלעדי תיווך מאירוביץ, הרב קוק 23 ב"ב, )12-12( בבר אילן, 3.5 חד', ק"א, משופצת, מחסן, 1,140,000 ש"ח. תיווך יעקב, בבן אליעזר, 3.5 חד', משופצת מאוד, 1,100,000 ש"ח תיווך יעקב, בהזדמנות בשיכון ה' ברחוב ברויאר בבנין של 2 דיירים 3 כ"א, 7 חדרים, דירה גדולה ומסודרת + סוכה גדולה, 3,700, ב"ב, )16-16( בשיכון ג' ברחוב בארי, דירת 3 חדרים, קומה ב', גדולה ומשופצת, 80 מ"ר ומעליה 2 יח"ד משופצות ומושכרות ב- 5,500 ש"ח בחודש, 2,770,000 ש"ח. הרב מזל וברכה בהרב קוק השקט קרוב לרח' חרל"פ, בבנין יפה ומתוחזק עם מעלית, 4.5 חד', מפוארת, בק' 4, חזית, מעליה 2 חד' גדולים + מחסן + גג גדול, חניה בטאבו, 3,000,000 ש"ח, בלעדי הרב )16-16( )17-20( מכירה/השכרה, 4 חד', ק'ב, 3 כ"א + אופציה 80 מטר, מיידי, 4,300 ש"ח, 1,540,000 ש"ח, הדירה כי זולה באשדוד ברובע ג', 89 מ"ר, משופצת, למגורים או למשקיעים, ) ל( ) ל( בט' מול ז', דופלקס 5.5 חד' + מרפסת סוכה בהזדמנות, 2,000,000 ש"ח, , פינוי מיידי בשיכון ו', 2 חד', ק"ק + אופציה לבניה, לל"ת. שלמה, משה, בקרית הרצוג, מגרש לבנית בנין בן 6 קומות, 4,500,000 ש"ח, ) ל( וילות ובתים באנילביץ השקט, וילה דו משפחתית, ק"ק + ק"א, 350 מ"ר, 3 כ"א, מיקום מעולה, ענקית + גינה וחניה + אופציה ליחידות, 5,500, ב"ב, ברחוב אדמורי שץ,, ק"ג, 3 חדרים עם אופציה בהר השלום בבנין ממשית לבניה על הגג חדש, 5 חד', 220 מ"ר, בנוי עם הסכמת שכנים, גג 130, השאר מעטפת, ק"ב בטון, מדרגות קיימות, + מעלית + חניה, חזית, מתאים לטאבו משותף או 3,250,000 ש"ח. א.פנחסי, יחידות, 1,820,000 ש"ח, בלעדי בפרויקט אדירים הרב המפואר בקרית הרצוג! , חד', משודרגת, )16-16( רק 1,800,000 ש"ח, מפתחות ב"אביחי - מתווכים" בלעדי! בשלמה בן תיווך, ) ל( באיזור האדמו"ר מקוצק, 5 חד' בבנין חדש, ק"ד, 2,350,000 ש"ח. הרב )16-16( בגני גד , חד', 145 מ"ר, קומה ראשונה, 2 חזיתות, מרווחות. עמית, מלכה, ) ל( 5 חד', 135 מ' נטו, סלון ענק וחדרים גדולים, ק"ב, ללא, דירה בקומה, 4 כ"א, מסודרת עם חניה בטאבו באזור חתם סופר/ הרב ישראל מסלנט, 2,600,000 ש"ח. בלעדי מיוחד באזור פנקס/ אהרונסון, דירת 3 חד', 65 מ' + מעטפת של 65 מ' + מרפסת של 10 מ', ק"א, 2,050,000 ש"ח. בלעדי הרב באבן שפרוט בקומה ב', דירה מחולקת ל- 3 חד' + 2 חד', הדירות משופצות ומושכרות, 1,920,000 ש"ח. תיווך,23 ב"ב, )06-06( בדמשק אליעזר, ענקית, 210 מ', ניתן לחלק ל- 3 יח' בהסכמת שכנים, ק"א 2,920,000 מיוחדת באלוף הנצחון - גבול ר"ג, בבנין חדיש, 3 חד', 70 מ' בק"ג עם מעלית וכן דירת 45 מ"ר בק"א, שניתן להשכיר + חניה. וכן מחסן דירתי וחניה, 2,200,000. בלעדי )30-30( )07-07( )18-18( בבלעדיות בחנה סנש, דירת גן, 2.5 חד', משופצת עם אופציה להוספה של 100 מ"ר עם חצר ענקית ומפנקת פלוס יחידה, 2,800,000 ש"ח. "חמד נכסים" דירת גן 4 חד', גד', 3 כ"א + חצר ענקית + מחסן משופצת מהיסוד, ב"ב, )17-20( )20-21( בגני זוהר, 145 מ"ר, 5 חד' גדולים, שמורה + חצר + מחסן וחניה, 2,800 ש"ח, ) ל( שכונה ב', דירה מחולקת ל- 2 יחידות דיור, מושכר 4,300 ש"ח במחיר מציאה. משה אלוש, רחבת יותם, דירה מחולקת ל- 2 יחידות דיור, משכרת 4,400 ש"ח במחיר מציאה. משה אלוש, שכונה יא דירה מחולקת מושכרת, 4,000 ש"ח ל- 2 יחידות דיור, מחיר מציאה. משה אלוש, דירה מחולקת ל- 4 יחידות דיור, מושכרת 5,300 ש"ח נטו במחיר מציאה. משה אלוש, דירה מחולקת ל- 3 יחידות דיור מושכרת 4,500 ש"ח נטו במחיר מציאה. משה אלוש, מבחר דירות במחירים שפויים למכירה בבאר שבע, דימונה וירוחם, התקשרו עוד היום. משה אלוש, דירה מחולקת שכונה א', 3 יחידות, מושכרת 3,300 במחיר מציאה. משה אלוש, חברת אבני דרך מנהלים נכסים ביד רמה למשקיעים העובדים איתה באמונה. משה אלוש, בבלעדיות בעקיבא- סוקולוב, ק"ק, 94 מ', מחולק, ל- 2 דירות איכותיות ומרוהטות, 1,920,000 ש"ח. פנחס מילר, מתווך מוסמך, באזור אדמור- מגור!! 120 מ"ר, מטופחת, ק"א, עורף, 2,500,000 ש"ח. בהזדמנות!! באהרון דב, ק"א, 80 מ"ר, 3 כ"א, 1,490,000 ש"ח, גמיש. אל תגידו לא שמענו! בברוט, ק"ק מחולקת ל- 3, שכירות 6,200 ש"ח, ב- 1,280,000 ש"ח, גמיש! בלעדי! בז'בוטינסקי, השומר, ק"ב, עורף, 63 מ', שמורה מאוד! רק ב- 1,250,000 ש"ח לסגירה. 'אפיקי נדלן בועז' פרסמו דירתכם למכירה בחינם והצטרפו גם אתם להצלחת מכירת הבלעדיות של 'אפיקי נדלן בועז' בנייה חדשה! בבית-יוסף, דירות 3/4 חד' יפות החל מ- 1,550,000 ש"ח , מציאה! באיזור-ויז'ניץ, 130 מ', מחולקת ל- + 2 גג מוצמד בטאבו. במקובר, 8 חד', חדשה מקבלן, אופציה לחלוקה, 3,150,000 ש"ח. בבניה חדשה! בקוטלר פינת סוקולוב, דירות 3/4 חד' מפוארות וגדולות, חזית, 3 כ"א, החל מ- 1,650,000 ש"ח. ביהודה-הלוי, מתאימה לטאבו-משותף, מרווחת, 2,550,000 ש"ח. בבלעדיות!!! מציאה!!! 4 חד' + מעלית + חניה! + סוכה! שקטה! **בקרבת מוהליבר, 5 חד' מפוארת ביותר + המון תוספות! "אלוני נכסים" מבחר דירות ומסחר למכירה/השכרה בכל רחבי העיר במחירים אטרקטיביים, שרות אמין מקצועי. "א.צ. נכסים" נייד: , באזור רש"י ק"ק, 3 חד', מחלקת ל- 2 יחד' דיור, הכל חדש, רק 1,180,000 ש"ח לעסקת מזומן, תשואה יפה. "א.צ. נכסים" נייד:, בבבלעדיות בבירנבוים, 60 מ"ר, קומה 1/1, אופציה ממשית לבניה על הגג + אופציה לצד 33 מ"ר, 1,500,000 ש"ח. ישראל, ) ל( בשיכון-ה' בבנין-חדש, מיידי! פנטהאוז מפואר, מעל 200 מ"ר , בגולומב בבניה פנטהאוז יחיד בקומה, 2,700,000 ש"ח. ברחוב רבינו אשר בפרוייקט "נופי הגבעה" היוקרתי דירות פנטהאוז בסיום שלד מפרט גבוה + נוף + מרפסת שמש, , , שיווק בלעדי "ערי יהודה" )20-23( בשיכון ג', דירת גן, 5 חד', מטופחת מאוד + 2 מרפסות שמש גדולות + חזית, רק 2,950 מליון ש"ח. "א.צ. נכסים" נייד: , ברח' התנאים, דירת גן 4 חד', 116 מ"ר +חצר 76 מ"ר, דירה משודרגת בבנין חדש, 2,790,000 ש"ח. "חמד נכסים" בחנה סנש, דירת גן, 120 מ"ר, משופצת ויפה + 2 יחי' מושכרות ב- 5,500 ש"ח, 3,350,000 ש"ח. "חמד נכסים" בהר-שלום, דופלקס, מטופח, 220 מ"ר, ק"א + נוף! 3,500,000 ש"ח. "אפיק-נכסים" בלעדי! באזור העיריה, דופלקס 5 חד', 160 מ"ר, מחולק ל- 4 חד' + יחידת דיור, ק"ג, חזית, מאווררת, חדשה + פיר למעלית )שכנים רוצים לעשות(, 2,450,000 ש"ח. א.פנחסי, דופלקס 6 חדרים + מרפסת שמש )ענקית( + מחסן + 2 חניות )בטאבו(, לפרטים: , אפי )20-23( באדמו"רי אלכסנדר, 10 חד', ק' 200 3, מ"ר, דופלקס, מחולקות, בכניסות נפרדות. רי/מקס - משה דסקל, בלעדי, מציאה בהרב-קוק, דירת-גג )דופלקס(, 170 מ"ר, ק"ד + מעלית + חניה בטאבו, 2,550,000 ש"ח, גמיש. "סלומון-נכסים- בלעדי! בחנה-סנש, דירת גג, 300 מ"ר, קומה א' ואחרונה, 150 מ"ר, 5 חדרים, מושקעת ברמה גבוהה מ"ר גג ענק פתוח )ניתנת לחלוקה ליחידות(, 3,500,000 ללא תיווך ברחוב ירושלים, דופלקס מושקעת מאד, כ- 10 חד', חזית + מעלית + נוף מרהיב + מרפסת שמש ענקית, ניתן לחלוקה/טאבו משותף, )05-05( באזור העיריה, דופלקס ענקית, כ- 250 מ"ר, משופצת, יפה + מעלית +אופציה לחלוקה קלה + חניה, רק 3,280,000 ש"ח. "א.צ. נכסים" נייד: ברח' ירושלים מול העירייה, דופלקס 8 חד', 220 מ"ר, קומה 3, מעלית, משופצת ויפה, מרפסת סוכה גדולה, 3,390,000 ש"ח. "חמד נכסים" בברויאר 2 דיירים בבנין, קומה 2/2, דירת גג, 200 מ"ר + אופצי' 90 מ"ר, 2 חניות בטאבו, 3,600,000 ש"ח. ישראל, בלעדי בדמשק אליעזר, דירת גג )דופלקס( חזית, ק"ג )ללא(, 3 חדרים, 100 מ"ר, ניתן להפוך ל- 5 חדרים + למעלה 100 מ"ר מחולק ליחידה + אופציה מוכנה ליחידה נוספת + 2 סוכות גדולות, 2,990,000 בלעדי ברמת אהרון אזור הוילות, דירת גג, דופלקס 210 מ"ר, ק"ב, 5 חדרים + גג ענק, חזית, מושקעת ברמה גבוהה + חניה, 3,900,000 בלעדי בפ"כ דופלקס כל קומה בנוי 65 מטר+מעלית 1,800,000 מפתחות במשרד תיווך אלטרנטיב מציאת החודש!!! בנורדאו, דופלקס, כ- 105 מ"ר, 3 כ"א, 1,420,000 ש"ח, גמיש. נדל"ן-הקריה, בגבעת רוקח! דירת גג! כ- 160 מ"ר + מעילת + חניה ***בסוקולוב! דירת גג כ- 90 מ"ר )2 מפלסים( במצב מצוין **בצייטלין! 3 )כ- 60 מ"ר( + אפשרות בניה על הגג! "אלוני נכסים" יוסף, 5 חד', 95 מ"ר, ק"ב, מחולקת ברמה גבוהה ל- 3 חד', 65 מ' ויחידה 2 חד' 30 מ' מושכרת לחרדים בזוננפלד, 5 חד', גדולה, ק"ב, חזית + מעלית, 2,290,000 ש"ח. בויז'ניץ במיקום מעולה!! 5 חד', ק"ב, חזית + מעלית, 2,550,000 ש"ח. באביעד, 5 חד', יפיפיה, ענקית, 120 מ', משופצת ברמות, מרפסת שמש/סוכה בחזית, רק ב- 1,900,000 ש"ח. בגן הזית, 5 חדרים, קומה 5, דירה חדשה מקבלן, 1,830,000 ש"ח )גמיש(, בלעדי במימון-במברגר, 5 חדרים, מושקעת, קומת-קרקע, כ- 150 מ"ר + חצר 100 מ"ר, כניסה פרטית, מתאימה לנכה + יחידה מפוארת, ניתן לחבר לדירה, 2,750,000 ש"ח, גמיש. "סלומון- נכסים- בשיכון ג' במיקום מעולה, 5 חד', ק"ב, חזית + מעלית, חדשה, מיידי!! 2,500,000 ש"ח. "אפיק-נכסים" בשכונת "אור החיים" 5 חד', 120 מ"ר, ק"ג + מעלית + מחסן. )30-30( בבניה מתקדמת בקרית הרצוג אזור פרמישליאן 5 חדרים קומה ראשונה חזית! בניין איכותי ומפואר ב ש"ח להב נכסים בהזדמנות במרים-הנביא, דירה ענקית, ק"א, מיידית, בנין חדש, 3,100,000 ש"ח. ברחוב ירושלים, 5 חד', ק"ב, כ- 95 מ"ר, מטופחת מאוד + אופציה לעוד כ- 17 מ"ר + מעלית, רק 2,050,000 ש"ח. "א.צ. נכסים" נייד:, בהשלושה, 6 חד', 125 מ"ר, ק"ב + מעלית, חזית, 4 כ"א, מאווררת, שמורה, 2,700,000 ש"ח, גמיש. א.פנחסי, הר השלום, 9 חד' מפוארים, 300 מ"ר, נוף עד לים. רי/מקס - משה דסקל, בקרית הרצוג - בעמק יזרעאל, 4 חדרים, 100 מ"ר + מרפסת שמש, ק"ב, 6 דיירים בבנין, 3 כ"א, מושקעת ושמורה + כל התוספות, מוארת, מאווררת, שטופת שמש, מיזוג מרכזי + מזגן בכל חדר, פרקטים בחדרים, צנרת חדשה, ריצוף שיש + ג'קוזי, מטבח גדול מושקע חדש, ארונות קיר, חימום מים בגז מרכזי + דוד שמש, מחסן + חניה, 1,730,000 ש"ח, מיידי - ללא תיווך, בלעדי! בהשלושה בבנין-חדש, 4 חדרים, כ- 100 מ"ר, חזית, ק"ג, מושקעת, 3 כ"א + מעלית, 1,950,000 )18-21( בלעדי בפרויקט חדש ביוחנן הסנדלר )מרכז-בעלי-מלאכה(, 4 חדרים, חזית, קומה נוחה, 1,450,000 ש"ח )תוכניות במשרד(. "סלומון-נכסים- בלעדי! בפדרמן, 4.5 חדרים, מפוארת ומשוקעת, קומה 5, חזית לגינת הזית, נוף מדהים + מעלית, 2,200,000 ש"ח, גמיש. "סלומון- נכסים- בקריית הרצוג 4 חד ענקית כ 115 מ"ר + אופציה 50 מ"ר קומה ראשונה עורפית פתוחה רק ש"ח להב נכסים באזור רש"י דירות אחרונות 4 חדרים 2,100,000 דופלקס ענק 220 מ' בנוי עם אפשרות בניה 3,900,000 ש"ח. תיווך,B.D.A טל: ברח' ירושלים איזור העיריה, 4.5 חד', 110 מ"ר, ק"א, חזית + מרופסת סוכה פתוחה, משופצת, ניתנת לחלוקה בקלות, 2,050,000 ש"ח. א.פנחסי, בלעדי! ביהודה הנשיא, 4.5 חד', 110 מ"ר, ק"א + מעלית + אופציה מאושרת למרפסת שמש, משופצת כחדשה, חזית. א.פנחסי, באזור העיריה, 4 חד', 90 מ"ר, ק"ג + מעלית + חניה + מרפסת שמש, חזית, 2,200,000 ש"ח. א.פנחסי, )04-04(

2 הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: מזל וברכה 2 ב -ד בסיון תשע ח 16-18/5/2018 תיווך בהזדמנות, דירת 4 חדרים, קומה ב', כ- 97 מ"ר + אופציה, שמורה, באזור המכבים, 1.6 מליון, גמיש, / בנורוק, 4 חד', כ- 100 מ"ר, בבנין המבוקש!! חזית, מעלית, חניה!! בלעדי ל"אביחי - מתווכים" מבחר דירות! 4,5 חד' בתחילת בניה/בגמר בניה! באזור רמב"ם! רמז! ריינס!! ואלישע! תוכניות במשרד! "אביחי - מתווכים" בלעדי! בנורוק, 4.5 ח', 118 מ', ק"א, מטבח גדול, מרפסת/ שמש סוכה גדולה, ב- 1,800,000 ש"ח. לוח מזל וברכה מזל וברכה מודעות בתשלום באביעד, 4 חדרים, 110 מ"ר, משופצת, ק"ב, חזית, 1,790,000,23 ב"ב, )16-18( לל"ת, ברבי אליעזר, 4 חד' גדולים, סוכה גדולה, עורף פתוח, 1,890,000 ש"ח, ) ל( באברבנאל 4,20 חד', חדשה, משודרגת, נוף פתוח, סוכה מהסלון, קומה + 5 מעלית, מיידי, 1,830,000 ש"ח, ) ל( ברח' דסלר, 3 חד' + יחידה מושכרת, קא', חדשה ומפוארת, 2,330,000 ש"ח. תיווך, ברחוב הלוחמים קרוב לרחוב רמבם, בבנין חדיש, 4 חדרים גדולים ומשופצים מחדש עם נוף, קומה ג' עם מעלית, 2,350,000 ש"ח, גמיש. דירות למכירה דירות להשכרה דרושים עוזרות ומטפלות קייט ונופש מכוניות למכירה נותני שירות בתחומים שונים מכירת פריט יד שניה מ- 500 ש"ח ומעלה יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה מחירים לפרסום בלוח מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 2 פרסומים ש"ח 4 פרסומים ש"ח 8 פרסומים ש"ח 12 פרסומים ש"ח מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים 2 פרסומים ש"ח 4 פרסומים ש"ח 8 פרסומים ש"ח 12 פרסומים ש"ח ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים בתוספת 25% למחיר המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' בשעה 14:00 בצהרים. לפרסום שלא בכרטיס אשראי יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף נוסח המודעה לכתובת: ת.ד ב"ב ת.ד כתובת הדוא"ל: המחיר הוזל ברש"י/ שפת אמת, 4 חד' + סוכה ענקית 105 מ' משופץ ק"א עורפית, 1,880,000 ש"ח גמיש, בלעדי תיווך ש. מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב )36-36( 4 חד' בויינברג, עולים 4 מדרגות, מתאימה למבוגרים וגם לנכה, משופצת כחדשה, 1,900,000 ש"ח.תיווך ש. מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב )46-46( מיוחדת! 4 חד' ברח' יגאל, שקטה, ק"א, יפה, גדולה ומושקעת, 3 כ"א, חניה צמודה, מיידית, 2,200,000 ש"ח גמיש, הרב )10-10( 4 חד' בבלוי, ק"ק, 85 מ' + 50 מ' חצר, כניסה פרטית, מתאימה גם לגן ילדים, 1,750,000 ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ, הרב קוק,23 )50-50( בבן גוריון ליד מנחם, ק"ב 4 חד', משופץ, סלון גדול וחד' גדולים, חזית, מעלית, כולל חניה, 1,950,000 ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ, הרב קוק,23 ב"ב, בחנקין, 4 חד', ק" 2, חזית, משופצת, כ- 100 מ', 1,850,000, בלעדי הרב ברח' הרצוג, משופץ, 3 חד' + יחידה מושכרת בק"ג עם גג בטון, יש נכונות מצד השכנים לבניה על הגג, 2,100,000 ש"ח. הלוח הארצי באביי ורבא 4 חד' משופצת עד היסוד, יפהפיה, ק"ב, 1,990,000 ש"ח. בלעדי תיווך ש. מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב כיצד מפרסמים חינם? קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם אך ורק בפקס ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון). 2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב- 12:00 בצהריים בלבד, לפרסום בשבוע שאחרי 3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת המדור באם יש. לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל 4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא מצויינים בו שם השולח וכתובתו. 5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא תפורסם כלל! 6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת למודעה. 7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'): יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה כפי שפורסמה + תאריך הופעתה. 8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום: ביקוש דירות יש שניה - קונים יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח (חובה לציין מחיר) יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח (חובה לציין מחיר) ביקוש עבודה - לשכירים בלבד! השבת אבידה ומציאה מספר הפקס: לפרסום בלוח כתובת הדוא"ל - הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד! )16-16( בבגנו, קומה א' חזית, 80 מ', 3 חד', 1,700,000 ש"ח, גמיש. בלעדי תיווך )05-05( )13-13( בחידא, 3 חד', ק" 2, עורף, משופצת עם אופ' לבניה על הגג, )רעפים( אפשרות לטאבו משותף, 1,450,000 ש"ח. בלעדי 23 ב"ב, )09-09( בעזרא, 3 חדרים + יח"ד )משוכרת(, ק"א, חזית, 85 מ"ר, משופצת. "מקסימום-נדלן" בוינברג, 3 חד', 70 מ"ר + סוכה 13 מ"ר, ק"ב, חזית, משופצת ויפיפיה, ממש מציאה. "מקסימום-נדלן" )49-49( ) ל( )04-04( לל"ת ברב קוק, 4 חד' + חניה, מעלית, 80 מ"ר, 3 כ"א, 2,050,000 ש"ח, ) ל( בצייטלין, כ- 4 חד', מציאה, 4 כ"א, משופצת לחלוטין, 1,880,000 ש"ח, גמיש, לל"ת, ) ל( )39-39( 3 חד', שמורה, באזור השלושה/הרב שך, חזית, ק"ב עם מחסן, פרטים בתיווך אשכנזי, בדוד מחלוף, 3.5 חד', 70 מ"ר, ק"ג, אופציה להרחבה + גג בטון, 1,450,000 ש"ח, ) ל( בשדרות גרשטנקורן, 3 חדרים עם מרפסות, 80 מ"ר, חזית, ק"א, חניה צמודה, 1,850,000 ש"ח. בלעדי הרב )18-18( בבלוי, 80 מ"ר, משופצת, עולים חצי קומה, 1,670,000 ש"ח. )17-17( ברוזנהיים ק"א, עורפית, 3.5 חד', 90 מ"ר + אופ' לתוספת של 45 מ"ר, עורפית, 1,950,000 ש"ח. )17-17( הכי חם בשוק! בקובלסקי, 4 חד', ק"ב, חזית, 95 מ"ר במחיר מפתיע! 1,750,000 ש"ח. בבלעדיות בדנגור, 4 חדרים, קומה 1, חזית, 2 כיווני אוויר צפון/מערב, משופצת כחדשה, 1,600,000 )גמיש(, ברב-קוק, 4.5 חד', כ- 100 מ"ר, ק"ב ואחרונה + אופ', 1,940,000 ש"ח, גמיש. נדל"ן-הקריה, בברטנורא, 4 חד', כ- 105 מ"ר, ק"ב, מפוארת + סוכה, 1,950,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, באברבנאל, 4 חד', כ- 100 מ"ר, משופצת מהיסוד + חצר גדולה, 1,750,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, בבניה! בשיכון ג', 4 חד', אחרונה + מרפסת שמש, חזית, 2,100,000 ש"ח. בבנין חדש! באנילביץ דירות 3/4 חד' אחרונות, החל מ- 1,700,000 ש"ח , בשמעיה/הלוחמים בבניה חדשה, 4 חד' + יחידה החל מ- 2,350,000 ש"ח. ברמת-אלחנן, כ- 4 חד', חזיתית, ק"א + אופציה, 1,800,000 ש"ח. בהרצוג, 4 חד', יפהפייה בבנין חדש + מחסן, 2,050,000 ש"ח. בבלעדיות בשלמה בן יוסף 4 14, חדרים, קומה ד', חזית, מרווחת ושמורה. דוד גרוס, רי/מקס, בלעדי! באזור העיריה, רחוב שקט, 4 חד', דופלקס, 90 מ"ר, ק"א, חזית, שמורה, 1,890,000 ש"ח. א.פנחסי, ביהודה הנשיא-בן זכאי, 4.5 חד', משופצת, חזית + חניה, 2,200,000 ש"ח. בבניה ברח' הלפרין, דירות 4 חד', 2,200,000 ש"ח. בעזרא/בן יעקב, 4 חד', ענקית ומרווחת, מיקום מצוין, 2,100,000 ש"ח. בהרב שך - ז'בוטינסקי, כ- 4 חד', משופצת, 1,475,000 ש"ח. ברחוב רבינו אשר בפרוייקט "נופי הגבעה" היוקרתי דירות 4 חד' בסיום שלד מפרט גבוה + נוף + מרפסת שמש, , , שיווק בלעדי "ערי יהודה" )20-23( דופלקס בר' עקיבא בבנין פנימי, 4 חד' גדולים, 2 מרפסות גדולות, 2 שרותים ואמבטיה + מזגנים, 2,150,000 ש"ח, , ) ל( בלעדי! באזור הרצוג, 5 חד', 130 מ"ר, מחולק ל- 4 חד' + יחידה, ק"א, חזית, חדשה, מושקעת ברמה גבוהה + סוכה גדולה. א.פנחסי, בלעדי בגניחובסקי, 4 חד' + סוכה, משופצת, אופציה לבניה, 1,650,000 ש"ח. )06-06( )17-17( ברב קוק קרוב לר' עקיבא, 3.5 חד', 70 מ"ר, ק"א, משופצת כחדשה + סוכה, 1,650,000 ש"ח. א.פנחסי, בבעלי מלאכה, 3 חד', 80 מ"ר, ק"ב + מעלית, משופצת, פינתית, 1,550,000 ש"ח, גמיש. א.פנחסי, בדנגור/המכבים, 3 חדרים, קומה 3, חזית, משופצת, 1,230,000 ש"ח, באזור רמב"ם, 3 מרווחת חדשה + נוף + מעלית, 1,690,000 ש"ח. "אפיק-נכסים" בדסלר! 3 ח', משופצת + יחידה מושכרת, קומה נוחה, 2,300,000 ש"ח. "אפיק-נכסים" בבלעדיות ברחוב הרב ש"ך 51, דירת 3 חדרים גדולה ומרווחת, קומה 2, חזית, 75 מ"ר + 2 מרפסות )ניתן להפוך לחדר נוסף(. דוד גרוס רי/מקס, באזור הרב קוק, 3 חד', 75 מ"ר, ק"ג + גג בטון + רשיון ל- 55 מ"ר, חזית + חניה, 1,770,000 ש"ח. א.פנחסי, בשיכון ג' בתחילת בניה, 3 חד', 4 חד', 4.5 חד', 4 + גינה, + 5 גינה, מפרט עשיר, קבלן אמין. א.פנחסי, בדוב הוז, 3 חד', ק"א, ענקית, חזית, 75 מ"ר, 1,400,000 ש"ח גמיש! בפלמח במקום מנצח, 3 חד,' ק"א, משופצת כחדשה, אופציה, 1,350,000 ש"ח. בדנגור חדשה בשוק! ק"ב, 3 חד,' כ- 60 מ' + אופציה 30 מ' מחיר לחטוף, הקודם זוכה! 1,230,000 ש"ח. ברחוב חברון, דירת 3 חדרים, 72 מ"ר, מסודרת ומאוורת, ק"ד ללא מעלית, אופציה לבניה על הגג רעפים )עם חתימות שכנים(, 1,500,000 ש"ח, עורפית. בלעדי תיווך 23 ב"ב, בלעדי בז'בוטינסקי )הרב שך(, 3 חדרים, משופצת מהיסוד, 70 מ"ר עורפית, ק"א, 1,330,000 בלעדי! בחרל"פ, 3 חדרים, 70 מ"ר, משופצת ומשוקעת, ק"ג )גג-בטון(, 1,550,000 בקובלסקי, 3 חדרים, מטופחת, ק"ד, חזית, אופ' לבניה בגג )שכנים- בנו(, 1,390,000 ש"ח, גמיש. "סלומון-נכסים- בסמטת אז"ר, 3 חד' גדולים, קומה ב, 80 מר', ,680,000 )20-23( בלעדי 3 ח' מרווחת באבוחצירא בניין אברכים קומה ד' גג בטון חזית 1,250,000 תיווך אלטרנטיב בלעדי 3 ח' בפ"כ במתחרדים + מעלית + חניה, סוכה, חזית, 1,450,000 ש"ח. תיווך אלטרנטיב בלעדי 3.5 ח' בפ"כ במתחרדים קומה ג' גג בטון חזית 80 מטר 1,550,000 תיווך אלטרנטיב באזור יהודה הנשיא דירות אחרונות בבניה 4 ח' 2,100,000 ג' 3 ח' 1,600,000 דירת גן+חצר 2,650,000. תיווך,B.D.A טל: בז'בוטינסקי צד ב"ב, 3 חד,' כ- 80 מ"ר, ק"ג ואחרונה, משופצת + אופציה, 1,350,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, בן זכאי, 92 מ', קומה 1, משופץ חלקי, חזית, 1,950,000 ש"ח. בלעדי הרב בחפץ חיים, דירה 70 מ"ר, קומה א', עורפית משופצת חלקי, 1,650,000 ש"ח. הרב ברחוב בן זכאי קרוב לרחוב בעלזא, 2 יחידות של 2 חדרים, משופצות, בקומת קרקע ומושכרות, 1,480,000 ש"ח, בלעדי 23 ב"ב, בטרומפלדור, 2.5 חד', משופצים, חצי קומה + אופ' של 20 מ' הרחבה, 1,270,000 גמיש. בלעדי ש.מאירוביץ, הר' קוק 23 ברוזנהיים, 3.5 חד', גדולה )19-20( + אופציה ממשית, 1,950,000 ש"ח. באלישע, 3.5 חד', חזיתית, משופצת ויפה + 1,900,000 ש"ח. מציאה! בגולומב, 3.5 חד' בבניה, 1,500,000 ש"ח. בהזדמנות! בגולומב, דירת-גן, 3.5 חד' + גינה גדולה, 1,700,000 ש"ח. בצייטלין, 3.5 חד', משופצת + מעלית, 1,800,000 ש"ח. בבן פתחיה, 3.5 חד', משופצת + היתר בניה על הגג, 1,850,000 ש"ח. בקאליש, 3 חד', חזית, בנין חדיש + מעלית, 1,700,000 ש"ח. בלעדי! בטאבו משותף בפרדס כץ, 3.5 חד', בבניין חדש, ק"ד + מעלית, 74 מ"ר + סוכה, 1,150,000 ש"ח. א.פנחסי, )13-13( ברמת אהרון, 3.5 חד', 92 מ"ר + אופציה להרחבה 45 מ"ר, משופצת, ק"א, 1,950,000 ש"ח. א.פנחסי, בדב גרונר! 3 חד', קב', מסודרת, בנין קטן על מגרש גדול ומדורג! בהליך תמ"א - יש חתימות שכנים! 1,300,000 ש"ח. "אביחי - מתווכים" בר"ע, מרכזי ביותר!! דירת מגורים מחולקת, למגורים/עסק, בלעדי ל"אביחי - מתווכים" אין דברים כאלה! בז'בוטינסקי עורפי, 65 מ"ר, 3 חד' ומרפסת, ק"א, ב- 1,280,000 ש"ח. בבית-יוסף, דירת-נכה, 3 חד' + חצר גדולה, 3 כ"א, 1,580,000 ש"ח. בשבזי, 3 חד', חדשה, ק"א, 1,450,000 ש"ח. ברחוב רבינו אשר בפרוייקט "נופי הגבעה" היוקרתי דירות 3 חד' בסיום שלד מפרט גבוה + נוף + מרפסת שמש, , , שיווק בלעדי "ערי יהודה" )20-23( בנויפלד, סוכה, קומה ג', חזית! משופצת חלקית, ללא תיווך, )20-21( באזור העיריה, 3 ח', ק"א, כ- 95 מ"ר, מושקעת ביותר, חזית + יחידת הורים + מעלית, רק 1,750,000 ש"ח. "א.צ. נכסים" נייד:, חיפה )11-11( מציאה בר' עקיבא קרוב לישעיהו, 2 דירות של 3 חד', ק"א, עם אפש' לטאבו משותף, 2,025,000 ש"ח בלעדי תיווך ש. מאירוביץ, הרב גבעת שמואל בארלוזורוב החרדי, 4 חד', ק"ג, 3 כיווני אוויר + נוף, משופצת ומרווחת, 890,000 ש"ח, ) ל( טבריה במרכז הקריה החרדית דירה נהדרת 147 מ"ר, נוף פנורמי לכינרת, פארק משחקים מתחת לבית, 2 שכנים בקומה, חניה + מחסן, לל"ת, 795,000 ש"ח, )49-21/18( דירה 5 ח' + יחידה 2 ח' בק.שמואל + חצר בהזדמנות, )33-34/18( ירושלים בגילה א' החרדית!!! מאות אברכים! למכירה/ השכרה חד'+ תב"ע להרחבה!!! מבצע! ק.יובל, ק. מנחם ועיר גנים! הנחות לאברכים! שמאות לדירות! דרושות דירות לצרפתים. "הולילנד נכסים" )52-26/18( ברמות א', דירת גן, 5 חד', נוף לירושלים + מרפסת גדולה + אפש' להוספת חדר + מחסן, קרובה לאוטובוס ובי"כ, 2,750,000 ש"ח, )46-46( באזור אדמור מגור!! 2 חד', ק"ב + מרפסות, מיידי, רק 1,350,000 ש"ח. ) ל( בגילה א' החרדית, 3 ח', קומה ג', משופצת במחיר מצוין + א' להרחבה! תיווך מהודר - בלעדי, )19-21( תיווך בהזדמנות, דירת 2.5 חדרים, קומה ב )אחרונה(, כ- 55 מ"ר, משופצת באזור השניים + אופציה גדולה, 1.3 מליון, גמיש, / במחיר מדהים בברוט, ק"ב, 2.5 חד', 3 כ"א, 50 מ"ר, חזית + אופציות, 1,220,000 ש"ח. בלעדי בפלמ"ח, 2 חד' גדולים, 55 מ"ר, אופציה לסוכה, רק 1,230,000 ש"ח בחיד"א, 2.5 חד', ק"א, מיידית, 1,300,000 ש"ח. בנתניהו, ברמת הדר, 4 או 5 חדרים. רי/מקס - משה דסקל, וילות ובתים וילה מחולקת ל- 4, הכנסה כ- 17,000 ש"ח לחודש, 3,100,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, בגבעת שאול, גבול קרית משה, מיקום מעולה, מוארת מאוד, 3 כ"א, לשיפוץ, למשקיעים/מגורים, קומה נוחה, מ.סוכה, 1,690,000 ש"ח "ביתא", בגבעת שאול גבול קרית משה, דירת 4.5 חד', גדולה + מחסן, מוארת מאוד, מיקום מעולה, מעלית, מרפסות סוכה, חניה, 2,790,000 ש"ח "ביתא", בבית וגן, רחוב בית וגן, מיקום שקט ומבוקש מאוד, דירת 4 חד', מוארת, 3 כ"א, במחיר מציאה, 2,190,000 ש"ח. "ביתא" בקרית משה, רח' אליעזר הלוי, דירת 2.5 חד', מרפסת, מוארת, מצויינת להשקעה, 1,480,000 ש"ח. "בייתא" פתח תקווה וילות ובתים "דרך-עיר-נכסים" בכפר אברהם קוטג', משופץ כחדש. 6 חד'+ מרתף, ממ"ד, גינה, חניות דירת גן, 5.5 חד' ביהודה הנשיא עם מחסן ענק, אופציה ליחידת דיור. FOX נדל"ן, ברב-קוק בפרוייקט חדש מיני פנטהאוז 7 חדרים ענקית, 4 כיוונים, סוכה, 2 חניות, מפרט-גבוה, ללא תיווך, בשפירא בבנין חדש, פנטהאוז 5 חדרים, מרפסת 60 מ"ר, מחסן, 2 חניות, 2,500,000 ש"ח. ללא-תיווך, "דרך-עיר-נכסים" בנווה עוז-הירוקה צמוד לגבעת שמואל. דירת 4 חד' 135 מ"ר סלון ומטבח 50 מ"ר, חדשה ומושקעת ברח' השלושה )כפר אברהם( 4 ח' + מעלית + חניה מקורה גדולה ומסודרת 1,540,000 ש"ח ברב-קוק בפרוייקט חדש, מרווחת, 3 כיוונים, מפרט גבוה 1,850,000 ש"ח. ללא תיווך, ברח' רוטשילד -מעלית שבת+סוכה+מטבח חדיש+סלון ענק כ 100 מ"ר )20-23( העסקה הטובה בפ"ת השבחה של דירה, רווח מובטח למגורים והשקעה ) ל( בהזדמנות! בבלעדיות! בהאורים השקט! דירת 3.5 חדרים גדולה! 3 כיווני אוויר מלאים ופתוחים!! מרפסת סוכה, קומה שנייה, חנייה בשפע. לפרטים נוספים: רם נכסים בכ"ץ השקט! בתהליכי תמ"א בחלק שללא מוצא ליד טרומפלדור! דירת 3 חדרים גדולה, אפשרות להוסיף חצי חדר, 3 כיווני אוויר מלאים ופתוחים, במצב שמור מאוד, חנייה בטאבו. רק לפרטים נוספים: רם נכסים חד', 69 מ"ר, ק"א, בטרומפלדור, שמורה, מרווחת + חניה במיידי, ) ל(

3 מזל וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: קריית ים דירות להשכרה יח' מפוארות + 2 חדרים + 3 חדרים, חדש מהקבלן, לל"ת - ממוזגות, , )17-21( ברזיאל, חדשה, 4 חד', 4,400 ש"ח בפנקס, יחידה 25 מ"ר, מתאימה גם למשרד, בק.הרצוג - גני הזית, 5 חד', ק"ב, בנין חדש, ממוזגת, 4,700 ש"ח, מיידי, ) ל( להשכרה דירה ברחוב דסלר, ממוזגת, 7 חדרים, 170 מטר + גג גדול, בנורוק כחדשה, 2 חד', קב', מרוהטת קומפלט לזוג ללא, דו"ש, מזגנים, 2,500 גמיש, ) ל( חדרים טבריה בדירת שותפים לשומרי שבת מול ים כנרת החל מ כולל הכל )52-41/18( פתח תקווה ביקוש דירות עסקים השקעות השקעה החל מ- 100,000 ש"ח תשואה מובטחת, לפרטים: רוצה לעשות כסף עם הכסף שלך? להשקעה סולידית, )40-40/18( דירה מיוחדת באלוף הנצחון - גבול ר"ג, בבנין חדיש, 3 חד', 70 מ' בק"ג עם מעלית וכן דירת 45 מ', 2.5 חד' בק"א, שניתן להשכיר מחסן דירתי וחניה, 2,200,000. בלעדי הרב )30-30( יש לנו השקעה מנצחת בשבילך, )40-40/18( נדל ן מסחרי להשכרה, 100 מ"ר, מסחרי, במרכז אלעד, מתאים לכל מטרה, נגיש למוגבלים, )09-12( בבנין חדש בפ"כ! 4 חדרים, חזית, סוכה ומעלית, מפתחות ב"אביחי - מתווכים" באזור עמק יזרעאל, 4 חד', חדשה לגמרי מהקבלן + מיזוג + סורגים + חניה פרטית, רק 5,000 ש"ח לממושכת. "א.צ. נכסים" נייד: , )15-23( )18-21( חד', ק"א לכל מטרה, ממוזגת במצב מצוין, מטבח נפרד, מרוהטת למשרד בהרב קוק, לזו"צ, 2 חד' ממוזגת, סורגים, מיידי, בבארי, ק"א, ש"ח, בויז'ניץ יחידה משופצת, נקיה וממוזגת, ללא ריהוט - מיידי, 2,000 ש"ח, ) ל( בכהנמן/עזרא, דירת חדר גדול, מרוהטת קומפלט, מטבח נפרד 2,300 ש"ח, מיידי ) ל( בארלוזורוב, דירת 3 חדרים מרווחת ושמורה, חזיתית, טל': )15-20( 3,000 ש"ח, )16-19( ,100 ש"ח, ) ל( בפנקס 5 ח', משופצת, מפוארת, ק"א, 6,600 ש"ח. לתווח ארוך, ) ל( בק.הרצוג 3 חד', יפה, ק"ב, ממוזגת, ללא ריהוט, בנין שקט, לזו"צ בלבד, 3,300 ש"ח, ) ל( חד', כ- 88,3 מ"ר + 2 מרפסות גדולות, מטבח חדש, מזגנים, ריהוט חלקי, )17-20( 2 חד' בהאדמו"ר מקוצק 47, ק"ג, יפה + מעלית, מרוהטת )ללא מכונת כביסה(, 2,800 ש"ח, ) ל( ברמת אלחנן, דירת 2 חד', ממוזגת ומרוהטת קומפלט, מרפסת, שקטה ונקיה, ב -ד בסיון תשע ח /5/2018 לפרסום )18-21( דירת 2 חד' מושקעת ברח' צירלזון בב"ב, כניסה באוגוסט, להתקשר בערב, )18-21( ליד העירייה, יפיפייה ממוזגת, כ- 45 מ"ר, פינוי ביוני, 2,700 ש"ח, , ) ל( בק.הרצוג, מקסימה, לזוג שמתחתן, ממוזגת ומרוהטת, מא' סיוון, רק 2,250 ש"ח, באמרי חיים יחידה לזו"צ, 30 מ"ר, ק"ק, מרוהטת, ממוזגת, מיידי, )18-21( דירת סטודיו מקסימה, מרוהטת קומפלט!!! 2,750 לחוש, כולל חשמל ותשלומים!!! )18-21( בז'בוטינסקי פינת רמב"ם, יח"ד משופצת, מרוהטת + נוף, ק'ד ללא, ) ל( יח"ד, חדשה, מרוהטת, ברוזנהיים, ק"ב, כ- 30 מ"ר, כניסה מיידית, , )18-21( דירת 5 חד', ק"א בסמיכות לת"ת שארית- ישראל, מיידי ) ל( בשפירא 2.5 ח' ק"ק גדולה משופצת! רק 1,235,000 ש' דירה מחולקת, מצוינת להשקעה, משופצת עם תשואה גבוהה, 920,000 ש"ח, דירה, 4 ח', 130 מ"ר, יוקרתית + יחד"ה מרוהטת ממזוגת, 6,500 ש"ח, שיכון ה', )19-26( להשכרה קומה שלמה, שטח גדול, במיוחד למשפחה גדולה או כפנימיה לבנות מהמגזר החרדי, מטבח ענק, 4 כוו"א, ק"ג בלי, לתקופה ארוכה, באזור רח' יהושע, המפתח בתיווך אשכנזי, )19-20( )20-21( בפרדס כץ, 4 חד', ק"ג + מעלית + מ.שמש + מחסן, דירה חדשה, 4,200 ש"ח, ) ל( ברח' רבי עקיבא/ הראשונים, 4 חד' + מחסן + סוכה, חזית, קב', ממוזגת, הרב שך רד"ק, 2.5 חד', קב', משופצת חלקית, מזגן, דו"ש, מיידי, מ- 15:00, ) ל( 2.5 חדרים גדולים ומשופצים!! ברחוב הרצוג קרוב לרחוב טבריה, ק"ב, חזית, 3, ב"ב, )19-19( הקריה, בהרב קוק, יח"ד מרוהטת, משופצת, ממוזגת, מיידי, מתאים ליחיד, 1,700 ) ל( גבעת שמואל מחפש חדר מכניסת שבת עד יציאת שבת בב"ב, תמורת 200 ש"ח, ל- 10 שבתות, )19-20( דרושה דירת 4 חדרים לקניה בבני-ברק/קרית הרצוג, לל"ת, ) ח( למכירה מכולת בפונוביז' )מהרש"ל 16(, מרוויחה ופעילה, 160,000 ש"ח, לרצינים בלבד! למכירה מותג למוצרי טיפוח שמשווק בעיקר דרך אמזון, חשיפה כלל עולמית, ) ל( דירה בקומה א' מעל הקרקע, פינתית, אופציה להרחבה, מושכרת ב- 2,100 ש"ח, טווח ארוך, מחיר מציאה שלא יחזור, 470,000 ש"ח. תיווך גולד השקעות, דירות מגורים להשקעה בנתניה, החל מ- 800,000 ש"ח, הדירות מושכרות כעת, נתי המתווך לציבור הדתי )19-20( תיווך, דרושים בדחיפות לשוכרים טובים, דירות להשכרה באזור שיכון ה' ושיכון ו', כניסה מיידית, , בלעדי נדירה בפדרמן- פנטהאוז 5 חדרים + 2 מרפסות שמש גדולות, קומה 7, חזית לגינת הזית, נוף מדהים + מעלית-חניה, 5,700 בלוין פנטהאוז 5 חד', חדש ומפואר, מיידי, 9,000 ש"ח. דופלקסים בלעדי באהרון דב, דירת גג, 160 מ"ר, 5 חדרים + גג גדול פתוח, מושקעת, חזית, ק"ג )ללא( + חניה צמודה, מיידי, 6,000 בהר השלום, דופלקס, 5 חד', 200 מ"ר + גג גדול, מרווח מאוד, חניה, אופ' ליחי' נוספת 2 חד', 9,900 ש"ח. "חמד נכסים" בלעדי בפדרמן, חדשה, 5 חדרים + מרפסת שמש, קומה 5 + מעלית, 4,500 ש"ח, גמיש. "סלומון-נכסים- ברח' אברבנאל, דירה גדולה, משופצת ברמה גבוהה, מרווחת, קומה 4,500 3, ש"ח, בבלעדיות, ברחוב גניחובסקי 3,22 חדרים, 65 מ"ר, קומה שניה, עורפית ושקטה. דוד גרוס רי/מקס, )16-19( 3 חדרים 90( מטר( מפוארים וגדולים ברחוב יהודית, ק"א, חזית, 3 כ"א, 4,300 ש"ח. בלעדי הרב בלעדי במוהליבר 3 חד'בבנין חדש ק"ב ממוזגת+מעלית 4,500 בלעדי ברב קוק, 3.5 חד', משופצת, ממוזגת, 90 מ"ר, ק"ג, 3,700 ביהודית 3.5 חדרים ענקית 90 מ"ר חזית ק"א משופצת מיידי 4,400 גמיש "סלומון נכסים )20-21( בפלמ"ח, 3 חד', ק"ב, משופצת כחדשה + מרפסת, 3,200 ש"ח. נדל"ן-הקריה, באנילביץ 2.5 חד' + חצר פרטית, ממוזגת, מיקום מעולה, 3,500 ש"ח, ) ל( ליד העיריה, 35 מ"ר, קב', חזית, מרוהט לממושכת, מ- 2, , ש"ח, ) ל( באבוחצירא, 2.5 חד' גדולים, מאווררת, ממוזגת, מסורגת + מטבח חדש + גינה גדולה, 3,400 ש"ח, ) ל( לזו"צ, 2 חד', ממוזגת, סורגים, מיידי, בבארי, ק"א, 3,000 ש"ח, )20-23( בסמטת רחל, 2.5 חד', כ- 55 מ"ר, קומה ג', מתאימה לשותפים/ זו"צ, שמורה, מרווחת ומאווררת, 3,200 ש"ח. "חמד נכסים" ליאת באמרי חיים יח"ד לזוג, יפיפיה, חדשה, מרוהטת וממוזגת, קד' ללא + סוכה, ) ל( להשכרה יחידת דיור מרוהטת וממוזגת בקרית הרצוג /4 )20-23( בגני-גד, יח"ד, 32, יפה מאוד, רק 2,200 ש"ח. נדל"ן- בוותיקה, 3 חד' ובנתניהו, ברמת הדר, 5 חדרים. רי/מקס - משה דסקל, בדגל ראובן, 5 חד', ק"ב + מעלית, מושקעת וממוזגת, 3 שרותים + ארונות + חניה, ) ל( בחיים כהן/בן יהודה 4 ח' + מעלית + חניה מקורה - דוד"ש + מזגנים - מיידית!! 4500 ש' )33-36( דירת 4 חד' מרווחת, מעלית וחניה, יהודה הנשיא בחזון עובדיה. FOX נדל"ן, בכפר אברהם, 2.5 חד', מטבח נפרד, אמבטיה ממוזגת, מצויינת לזוג צעיר. FOX נדל"ן, דרושה דירה לקניה באזור המרכז והסביבה במחיר 1,200,000 ש"ח, דרוש להשכרה דירת חדר באזור זכרון מאיר לתקופת הקיץ דרושה דירת 4 חדרים לקניה ב / קרית הרצוג, לל"ת ברבי-עקיבא, הרב-קוק, חנות להשכרה, 20 מ"ר, חזית, 4,500 ש"ח. למבינים! עסקה משתלמת, למכירה בבנין משרדים באזור בסר קרוב לב"ב משרד 60 מ"ר, מחולק ל- 3 חדרים, משופץ, תשואה של 3,000 ש"ח בחודש, אפשרות למימון של 600,000,50% ש"ח, ללא תיווך, למבינים עסקה משתלמת בבנין משרדים קרוב לב"ב ע"י בסר, משרד 20 מ"ר, מושכר ב- 1,000 ש"ח לחודש, חוזה לתווך ארוך, אפשרות למימון 50% רק 220,000 ש"ח, ללא תיווך, חנויות ב חנויות להשכרה לפרטים: )17-22( להשכרה/מכירה בזול, 500,000 ש"ח חנות 20 מ' ברח' בן גוריון/טבריה, מתאים גם למשרד או קליניקת רופא. בלעדי תיווך ש.מאירוביץ הרב קוק 23 מבנים מחסנים ש"ח, ) ל( מחסן/מעבדה, מיידי ברח' הרצל ב"ב, 65 מ"ר, חדש! שירותים, ריצוף, תאורה, ) ל( להשכרה בב"ב מחסן לאחסנה כ- 15 מ"ר, מיקום מרכזי, גישה לרכב, ) ל( משרדים ) ל( להשכרה משרד יפה ומטופח, 55 מ"ר, 2 חד', ק"א + מטבחון ושירותים, במתחם BBC ב"ב, 2,800 ש"ח, ברשותנו מס' חנויות ומשרדים להשכרה בב"ב, ) ל( לפרטים: להשכרה בב"ב, 120 מ"ר משרדים, 5 חד', בית חורון צימר זוגי ומשפחתי + ג'קוזי גדול פרטי, מנגל וחצר גדולה + ובריכה, בית מאיר מתחם נופש מדהים - 8 ח' + ברכה סגורה ומחוממת )ניתנת להשכרה בנפרד( + בוסתן ומשחקים. בקרו באתר "אגם מים", )25-25/18( לבעלז, )17-28( דירת ארוח ממוזגת מפוארת לימים ושבתות עד 10 נפשות, מותאם לנכים, ע"י גן וורשא, )10-32( במלצר 21, דירת חדר, קומת קרקע, מתאים לנכים עד 3 מיטות, מפוארת, מאובזרת וחדשה. *דירת 2 חד' + ג'קוזי, רק לשבתות, מאובזרת, מפוארת. *דירת 4 חד' )3 חד'(, קומה + 3 מעלית, מאובזרת, מפוארת לימים, שבתות וחגים, )19-44( בר יוחאי יחידות נופש בוילה למשפחות, בריכה מחוממת, 4x8 מ"ר מוצנעת + משחקי חצר, , )10-38/18( "כתר הרימון" - וילת נופש חדשה + צימרים, ממוזגת, חצר ענקית ומאובזרת, )06-32( במרכז המושב, 2 צימרים משפחתיים, יפים, ממוזגים ומאובזרים + מרפסת דשא וטרמפולינה, )51-26/18( יחידות ארוח כפרי גדולות, ממוזגות ומאובזרות קומפלט, גינה+מרפסת, , )34-35/18( , גליל מערבי אצלינו האורחים תמיד חוזרים!!! בעמקא, צימרים למשפחות שפע אטרקציות, התנסות בחליבה, רכיבת פוני, אווירה כפרית ודתית,, , בקרו באתר: mikibs.co.il )12-14/19( , )10-10/19( ק"ב, אבנר )45-48( 95 מ"ר בבית מץ בן-גוריון 19, בני-ברק, טל': משרדים להשכרה מול קניון איילון, חדר - 2 חדרים מפוארים, ריהוט מלא, 6 עמדות עבודה, )13-39( קיט ונופש מבצעים!!! לצימרים ודירות נופש מכל הסוגים, שירות חינם! "טוב צימר" "בקתות תאיר לכנרת" - מעץ, יפיפיות + ג'קוזי בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, מאובזרת! )05-04/19( )17-22( )52-52/18( צימר במושב דתי סמוך לנתניה, ג'קוזי, בריכה וטרמפולינה, 400 ש"ח ללילה, אפשרות לוילה, ) 12-12/19 ל( צימר חדש מאובזר קומפלט, 2 חדרי שינה + סלון ומטבח, נוף מדהים, מחיר מוזל, )18-29( וילה + בריכה לשמחות ולכל מטרה, )17-50( קמפוס מפואר וממוזג, במרכז ובצפון, מדשאות, אודיטוריום ומקווה, לקבוצות בלבד, מקומות, )45-47/18( ,10:00-16:00 אור הגנוז וילת נופש עד 30 איש + חצר, טרמפולינה ונדנדה + צימר וג'קוזי, )18-16/19( יחידות נופש בוילה חדשה, מאובזרות, חצר + נוף להר מירון ורשב"י, מחירים נוחים! )14-39( אור הגנוז, צימרים חדשים ברמה גבוהה, ג'קוזי גדול + נוף, מחירים נוחים, "חוות מרומי השדה" - 2 צימרים מפוארים ומאובזרים לזוגות/ משפחות, ספא, סאונה, בריכה מחוממת ונוף מדהים, , )49-50/18( יחידת ארוח ל- 20 איש למשפחות לקבוצות ולזוגות, מחירים אטרקטיביים, )21-22/18( וילת בוטיק מהדרין - 7 סוויטות מפוארות מאוד, עד 30 איש + בריכה מקורה ומחוממת. אבינועם, )36-38/18( אלעד קמפוס ארוח לשבתות ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג לקבוצות עד 90 איש, אפשרות לקיטרינג, ) 11-11/19 ל( ביריה "אחוזת אלטונא" מערות לארוח לזוגות )+ תינוק( + ג'קוזי ובריכה, פרטיות, נוף וחצר, )17-20/18( לחגים, שבתות חתן וקבוצות "בית רומנו" 4 דירות אירוח מאובזרות, 20 מיטות, בריכה סגורה + חדר אוכל, 150 ש"ח למיטה. רחל, )36-37/18( בפריים לוקיישן! למכירה והשכרה! חנויות, מבנים ומחסנים. "אביחי - מתווכים" למכירה בהזדמנות חנות 21 מ +גלריה של 21 מ, ברחוב רבי טרפון ליד רבי עקיבא מידי!! 1,080,000 ש"ח בלעדי הרב להשכרה חנות במרכז ר"ע מתחם דובק 30 מטר 5,500 שח תיווך R.B בהזדמנות להשכרה חנות + ציוד מתאים לביגדי ילדים ונשים מקום מפואר וממוזג חנות במרכז הסואן רבי עקיבא/סוקולוב, 35 מ"ר, חזית עם שירותים, פרטים בתיווך אשכנזי, )19-20( חנות ברבי עקיבא פינת רח' ירושלים, 33 מ"ר, משופצת, יפה, חזית, פרטים בתיווך אשכנזי, אשכנזי, ברשותנו מס' חנויות ומשרדים להשכרה בב"ב, )02-02( להשכרה: *בגאולה 20 מ"ר + גלריה. *בר' עקיבא 24 מ"ר, משופצת ומושקעת לל"ת, ) ל( )19-20( )45-48( חנות באזור קוקה קולה, שטח 250 מ"ר, חזית, חדשה ויפה, מיידית, פרטים בתיווך )19-20( בב"ב באזור אוסם להשכרה לביכנ"ס וכד', כ- 200 מ"ר ק"ק. "אפיק-נכסים" להשכרה מחסן 12 מ"ר בסוקולוב, גישה לרכב, חשמל ומים, ) ל( להשכרה מחסן במתחם אוסם ב"ב, 6 מ"ר, רק 550 להשכרה, 100 מ"ר, מסחרי במרכז אלעד, מתאים למשרדים/טלמרקטינג ולכל מטרה, יזם? עצמאי? במרכז אחים בב"ב, תהנה מסביבת עבודה חרדית, גברים בלבד! + שירותי משרד מלאים ברמה אחרת, החל מ- 990 ש"ח לחודש וללא התחייבות! חדר אירוח לזוג, כניסה פרטית, מאובזר וממוזג, לימים/שבתות/תקופות קצרות, ברח' עוזיאל צמוד מבחר וילות, צימרים ודירות נופש, בבר יוחאי, אור הגנוז, מירון והסביבה, למשפחות ולקבוצות, )20-31( ) ל( באזור קוקה-קולה קומת )09-31( משרדים מפוארת, 450 מ"ר, 2 מעליות. "אפיק-נכסים" "דרך-עיר-נכסים" משרדים/מחסנים/חנויות להשכרה, 120 מ"ר עם חניות. גישה להעמסה. במיקום מצוין. גליל עליון צימר במושב עלמה, 3 חד' + מרפסת ענקית, בריכה, פינת מנגל, טרמפולינה, )17-28( דימונה ארוח בדימונה עד 120 מקומות לינה, מטבח + ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות + בית כנסת + מקווה, )33-34/18( דלתון דירת נופש מאובזרת, משקיפה לנוף גלילי קסום, גינה, דשא, נדנדות, ערסלים וטרמפולינות, , , )27-28/18( "ארוח לרוויה" - 4 צימרים מאובזרים + ברכה מחוממת, ח.אוכל מרווח ומאובזר קומפלט, , )11-11/19( חשמונאים "צימר דן חשמונאים" - סוויטות מפוארות + בריכה מוצנעת + חצר מרהיבה, , )19-18/19(

4 טבריה הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: מזל וברכה 4 ב -ד בסיון תשע ח 16-18/5/2018 חדש בקרית שמואל, דירת נופש מפוארת, 3 חד' ברמה גבוהה מאוד, נוף מדהים לכינרת, "חופשה במרומים" צימרים לזוגות + בריכה מחוממת מוצנעת + ג'קוזי + מטבחון מאובזר + נוף, בקרבת ביה"כ ) ל( )18-21( סוויטה חדשה וחלומית, נוף מרהיב לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד פינוקים, קרוב להכל, עד השקה!! )37-37/18( צימרים "שקיעה באופק", בפוריה רומנטים לזוגות, בריכה מחוממת מוצנעת, ג'קוזי ענק + נוף, ביכנ"ס קרוב, )01-02/19( דירה 10 מיטות/יחידה לזוג + חצר בק.החרדית, קרוב לשטיבלך ולכנרת, לחורף, )47-21/18( "צימר אתנח" - 3 צימרים למשפחות + ג'קוזי ובריכה, טרמפולינה, מנגל, ערסלים, נוף, )37-51/18( גיבוש נותן כח! דירות ארוח לקבוצות/ משפחות, מתחם גדול ומפנק +משחקיה במושבה הקסומה אצל משפ' ריינר )18-29( צימרים מטופחים ביבניאל סמוך לכינרת, מתאים למשפחות עד 20 איש, בריכה בכל צימר, טרמפולינה, פרגולות, ערסלים, פינת ליטוף, )51-20/18( ירושלים והסביבה שבועי, )17-16/19( בצור הדסה - וילה יפיפיה, 7 חד', גינה, מרפסות, עד 20 איש, 1,800 ש"ח ללילה, הצימר שלך בצפון ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, די.וי.די, מנגלים, ג'קוזי, בריכה מחוממת 250 ש"ח ללילה, )13-13/19( todatoda.co.il )51-51/18( בגאולה, דירת נופש יוקרתית, מאובזרת+ גינה )סוכה גדולה(+ דירת 6 חד', מרווחת+ חצר )סוכה ענקית( )39-43/18( חדרי ארוח מפוארים להשכרה עד 20 מיטות בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 150 למיטה, )46-20/18( בנין ישיבה להשכרה בשבתות + חדר אוכל + בית כנסת, , בגאולה, דירות נופש נקיות מאובזרות קומפלט, יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, )46-46/18( , )50-02/19( במלון רמדה, חדר + מטבחון ומרפסת, כולל שרותי המלון )ללא אוכל( לימים/ שבתות/תקופות, )39-41/18( כלנית 8 דק' מטבריה - 2 צימרים חלומיים + ג'קוזי ובריכה, )09-35( צימרים חלומיים + ג'קוזי ענק ספא, בריכה אולימפית, צנועה ומבודדת! מושב דתי, תחבורה ציבורית מכל הארץ, צימרים מפוארים בצפון + ג'קוזי גדול בכל צימר + בריכה בחורף ומוצנעת, מבצע מעלות דירות נופש "שיר המעלות" מחודשות ומאובזרות, בריכה מקורה, החל מ- 550 ש"ח לזוג,, / co.il.שירהמעלות. www )37-39/18( דירת ארוח גלילית מפוארת, ממוזגת בצפון + מרפסת מפנקת ח.פרטית קרוב לאטרקציות, )19-30( נהריה דירה מרוהטת ומרווחת למשפחה לתקופת הפסח, נוף גליל יפיפיה, /1 )07-30( נתניה 2 וילות מפוארות וחדשות, 4 ד' מהחוף הנפרד, אפשרות ארוח עד כ- 30 איש, קרוב לביה"כ, )07-08/19( ספסופה פרטיים, )17-16/19( סוויטות ארגמן + ג'קוזי, ספא פרטי לכל יחידה + ברכה בנויה ברמה גבוהה, צמוד למירון, )11-13/19( למרגלות ההר - 4 יחידות אירוח + בריכה + גינה, למשפחות ולזוגות, , )29-29/18( וילה גדולה ומשתלמת לאירוח, בריכת שחיה גדולה ומקורה, מרחבי דשא, פינת ישיבה ומנגל, , ) ל( "אחוזת מרים" - 6 צימרים מפוארים + בריכה + ברכת ספא מחוממת וסאונה, למשפחות/זוגות,, / )10-13/19( צפון צימר מפואר מאוד + ג'קוזי ספא ענק, מדשאות וערסלים + בריכה מוצנעת, נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית מכל הארץ עד המקום, שעון מים מהדרין )25-26/18( ביה"כ קרוב! )48-22/18( חורף חם!! )37-37/18( כרם בן זמרה "אהבה בגבהים" - 3 סוויטות חלומיות, נוף, בריכה מחוממת, מקווה, החל מ- 750 ש"ח ללילה )בין מירון לצפת(. )50-50/18( *וילת ארוח יפיפיה, 4 חדרים, חצר ובריכה פרטית. *10 חדרי ארוח + נוף + בריכה, ילדים חינם! , )19-30( מושב עלמה צימרים + בריכה+ג'קוזי לישיבות, שבתות חתן ומשפחות,מאובזרות וממוזגות מגדל טל: "הצימר במושבה" - 3 יחידות מאובזרות כהלכה, בריכה + ג'קוזי עד 18 איש, הנחה לחתנים, )10-22( )18-19/19( מושב תרום מזל - ארוח כפרי, וילה מרווחת ומושקעת, נוף מדהים + בריכה, למשפחות ולזוגות, עירוב מהדרין, גישה לנכים, ארוח כפרי בווילה יפה + בריכה פרטית, מושב דתי, ,, "פנינת הכפר" - ארוח כפרי לזוגות ולמשפחות, בריכה מחוממת )ג'קוזי סאונה בהזמנה( מקווה לגברים וס"ת במקום, )34-35/18( )48-48/18 מירון צימרים מרווחים וממוזגים קרובים מאד לציון הרשב"י, לזוגות ומשפחות )36-41/18( משפחת שטרק - בעליה לציון דירות זוגיות ומשפחתיות ברמה גבוהה, , , )11-11/19( דב ושושנה לנדאו - דירות ברמה גבוהה, ממוזגות ומאובזרות, למשפחות, אפשרות לזוגות באמצע שבוע, , )38-39/18( צימר נקי וממוזג, משפחתי, מרפסת נוף, קרוב לרשב"י. משפ' אלק, , )42-42/18( יחידות נופש, מאובזרות, קרוב לרשב"י, נוף מדהים, במחירים נוחים. מרציאנו, )25-29/18( במירון, דירות מרווחות וממוזגות, חצר דשא + נדנדות, מש' סופר, , )47-48/18( ארוח אצל הכהנים - דירות נקיות ומרווחות לזוגות ומשפחות, חצר גדולה ומטופחת + מתקנים לילדים וחדר אוכל, )28-29/18( הכי קרוב לרשב"י! כ- 2 דק' הליכה מהציון, מתחם מחודש, 6 יח' מפוארות ומאובזרות, כ- 40 מיטות + גינה, )02-02/19( )33-34/18( יבניאל וילה + חצר משחקים + דירות ארוח, מתאים למשפחות וגיבוש עד 30 איש, , )15-26( )22-25/19( דירות נופש, צימרים, חדרי ארוח בטבריה, החל מ- 150 ש"ח לאדם למינימום זוג. בר השגה - נופש בהישג ידך, מבצעים מיוחדים לשבתות חתן וסמינרים, החל מ- 85 ש"ח לאדם, ניתן להיכנס לאתר: barasaga.co.il 10 מיטות, 5 חד', נוף מדהים לכינרת, רוגע מפנק, קרוב לרב קוק, ) ל( דירות נופש ליחידים/ משפחות מול הים, נוף מדהים, גם בשיכון ד' - צאנז, , )18-17/19( דירת 3 חד' מרווחת, נוף מדהים לכינרת, לימים/ שבתות/חופשות במחיר מיוחד, לפרטים: 15 איש, )34-08/19( סוויטה במרכז קרית שמואל, 7 דק' מהכינרת חדשה ומסודרת + ג'קוזי מתאים לזוג, ) ל( דירת נופש מאובזרת, עם קו ראשון לים + 2 מרפסות, נוף עוצר נשימה לכינרת, חדרי ארוח מאובזרים מעל המים, מחירם מוזלים, אפשרות להסעה, דירת נופש + צימר בק.שמואל, נוף לכינרת, טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, )08-08/19( )48-22/18( "אחוזת נוף כנרת" - דירות נופש חדשות ומפוארות בטבריה + ג'קוזי + נוף לכינרת, חצר ענקית, במחירי )24-25/18( חדש בטבריה, קרוב לחוף הים, מבחר צימרים ממוזגים + ג'קוזי + בריכה, )37-38/18( בפוריה - "בקתות תאיר לכנרת" - עם נוף מדהים!!! מאובזרות וממוזגות + גינה, לזוגות )32-04/19( "אחוזת כינורות"- צימרים וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת ולטיילת + בריכה מחוממת וספא )כשר( בשבתות ובפסח )17-42( )13-38/18( , סוויטה חדשה וחלומית, צימרים יוקרתיים ברמה אירופאית לזוגות ומשפחות סמוך לכינרת, לפרטים: צימר יפה ביבניאל, מיקום מצוין, עד 6 אנשים, החל מ- 350 ש"ח, "אבני החושן" סוויטות נופש מאובזרות במרכז העיר וצמוד לחוף הים, מחירים מיוחדים, "אחוזת מלכותה" - וילה + צימר, בריכות פרטיות מחוממות, ג'קוזי, משחקי שולחן במחירים אטרקטיבים בסנהדריה! סמוך לבר אילן! 2 יח' נופש, זוגיות מפנקות, ללא מדרגות, יומי/ צימרים חלומיים + ג'קוזי - ספא, בריכה פרטית ומבודדת - מושב דתי )תחבורה(, ביה"כ קרוב! )17-42( )18-29( ) ל( כפר ורדים צימר קלאב - דירת נופש ליד הר מירון, אלגנטי מרגיע ונעים, 3 חדרי שינה, ג'קוזי, סלון, פ.אוכל, מטבח כשר ומאובזר, מרפסת שמש עם גריל, , מושב גורן וילת נופש + בריכה פרטית, אפשרות לנופש זוגי בצימר המערה, )20-23( אירוח פאר חדש - מרחבים למשפחות, קבוצות ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך לרשב"י, ,, )35-43/18( )18-21( "בקתות עלי הגפן" + בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן בחושן" - צימר בודד מאובזר, )18-17/19( 2 מתחמים נפרדים, וילה + 3 יחידות צימרים, בריכה פרטית בכל מתחם, ערסלים, נדנדות וסנוקר, )18-17/19( "לרגלי ההר" - צימרים נקיים ומאובזרים + בריכה 14 מ"ר + יחידה עם חצר ובריכה ערד מתחם נופש מפואר מתאים לזוגות/משפחות עד 60 איש, )18-29( )19-23( חדרי ארוח מפוארים להשכרה עד 20 מיטות בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 175 ש"ח למיטה, )19-44( )07-07/19( )20-45( במושבה מגדל, וילה מפוארת + יחידה, בריכה. לסופי שבוע. נופש משפחות. )11-38( מצפה יריחו צימר "נופי הירדן" - בנצימר - סוויטה מפנקת + ג'קוזי, מרווח ומרפסת נוף ענקית, , צפת בלב העיר העתיקה, דירת 5 חד', מתאימה ל- עד )20-23( דירות יפהפיות, נקיות ומסודרות לשבתות וימים בעתיקה ובכלל, , "אחוזת נועם" - 4 דירות נופש, עד 30 מיטות יוקרתיות, למשפחות/זוגות ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר ענקית + נוף מרהיב + ברכה ונדנדות, שיר בנוף - מתחם נופש המשקיף לכינרת, מאובזר וממוזג + בריכה, ג'קוזי, ברביקיו, מתקני גן ברמה גבוהה לזוגות/משפחות/ קבוצות, )20-25/18( חדרי ארוח הגפן בלב העתיקה, ממוזגות ומאובזרות קומפלט )מול מלון רימונים(, , )30-33/18( "הצימר של מולי"- בעתיקה, 2 חד', חדישה מטופחת, מול קרליבך, לזוג+ 2, חניה מכוניות קניית רכבים קונה כל הרכבים לפירוק + נסיעה,, )08-08/19( גם אני שוכר בנח -קאר, סוכנות להשכרת רכב בארץ ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר! קפלר אפשרות ללימוד ע"י מורות לימוד נהיגה אתרוג אברהם - מחפש מורה עם אידישקייט? מקצועי, סבלני ואמין, המלצות בשפע, אהרון מורה לנהיגה, אוטומט, סוזוקי ויטרה, חדשה, טסט מיידי, מבחן פנימי חינם )36-37/18( דרור חלוץ,מורה מוכר בבני-ברק והסביבה, יחס אישי וסבלני, במחירים מיוחדים, הקפדה על זמן שיעור נהיגה 40 דקות לפחות, אוטומטי 120 ש"ח, ידני 120 ש"ח, אחוזי הצלחה גבוהים במבחן המעשי, ספר תאוריה חינם! ) 48-21/18 ל( נהיגה ברמה אחרת, לימוד מהיר, קצר ואיכותי, יוסי בן יהודה,, )03-03/19( )03-03/19( תשכרו טוב!!! לא שוכרים רכב לפני שמתקשרים ל"שחר השכרת רכב", פרטיות, מסחריות, מפוארות, מרכז הזמנות ארצי: )36-37/18( קל אוטו הסוכן שלך בקל אוטו השכרת רכב במחירים הכי טובים!!! מרכז הזמנות ארצי מרכז מתקדם להוראת נהיגה החבילה כוללת: קבלנות למשאית שיעורי חובה+ לבעלי רשיון על פרטי הילוכים / טסט פנימי+ פרטי הילוכים אוטומט טסט ראשון 3,500& אפשרות ללימוד לימוד לכל דרגות שיעורים ע"ח הפיקדון האופנועים עד הרישיון רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה משרד: נייד: kepler.co.il 5,900 4,000 רכב משא קל גמ"ח רכב לאברכים, קרייזלר, 7 מקומות, גז)חסכוני( ומרווח + ווייז,)waze( ב- 250 ש"ח ליום, )46-47/18( יעוץ ועזרה אהרון שכטר מטפל זוגי, פסיכוטרפיסט, חרדות, דכאונות, התמכרויות, כפיתיות וכו', )17-28( )42-38/18( מכירת רכבים מאזדה 82,000,5 קמ', שנת 2011, מצב מצוין, שמורה, גמיש, , ) ל( סאניונג סובארו אימפרזה 2007 שניה 177,00 קמ', מצוינת שמורה, טסט לשנה, 11,000 ש"ח, מוצרים ושירותים אמבטיות "זאב אמבטיות" - לא שיפצנו רק החלפנו אמבטיה! תיקון, ציפוי והלבשה, ,, הובלות הוצאה לאור הלוואות ומשכנתאות )17-20( לבעלי חשבון תקין בבנק, עם כרטיס אשראי בתוקף, הלוואה בנקאית ללא ערבים עד לסכום 65,000 ש"ח למשך 5 שנים, ההלוואה תינתן בבנק בלבד! הסעות )20-32( "דרך המלך" הסעות וטיולים + שדה תעופה, מקומות )03-51( "שלוימלה הסעות" - הסעות וטיולים לכל הארץ, רכבים מפוארים מנתב"ג ירושלים וב"ב ואירועים, , הסעות הדקה ה- 99! רכבים ממוזגים וחדישים! גם לנתב"ג!! מקומות, שרות אמין, מחירים זולים!!, השכרת רכב השכרת רכב הסוכן החרדי שלך הוותיק והאמין בחברות הגדולות בעולם מרכז הזמנות ארצי מעכב, בעיה בזוגיות? יועצת,MA מדריכה לאושר וסיפוק, ייעוץ בטל' בדיסקרטיות, בנושאים רגישים, , )36-37/18( )08-20( )24-26/18( )20-45( )06-32( שלומי הובלות ומשלוחים לכל חלקי הארץ, קווי שליחיות יום יומי ב"ב, אלעד, חדרה ונתניה, )16-27( "נקודה" - הכול לספר שלך מהיום להיום, עריכה, הקלדה, ניקוד, עימוד, סריקות, תמלול, תרגום, )17-43( הלוואות לעסקים בתנאים מצויינים מגוון אפשרויות לפיתוח/הקמה/ופעילות שותפת, לפרטים: "אופק משכנתאות" כל סוגי המשכנתאות, מחיר עד 170,000 לממושכני מזרחי, חסכון במחזור, אמינדב )15-40( "נתיב" - השכרת רכב, 120 ש"ח ליום לנהג וותיק. 190 ש"ח ליום לנהג צעיר. איחוד תיקים!!! צוואות וירושות!!! ביטול על הגבלת רישיון!!! שקוע בחובות??? קיבלת עיקולים??? פיגורי משכנתאות??? הבנק לוחץ??? משתחררים מהחובות! קריאה בכף היד ע"פ האר"י, בנושא זיווג, הריון, מה )18-25( )36-37/18( ) ל( )39-40/18( בלב העתיקה מול מלון רימונים - "חדרי ארוח הגפן" לזוגות ומשפחות,, , )37-38/18( ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי אירוח יוקרתיים ומפוארים, למשפחות ולקבוצות, קרוב לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, דירות קטנות וגדולות, נקיות וממוזגות + נוף, לימים/ שבתות וחגים, לחרדים בלבד!, /2/3, /2/4 )18-19/18( , )42-42/18( וילה 5 חד' למשפחות, מפוארת, מאובזרת + בריכה מחוממת, שולחן סנוקר, נוף מדהים לחרמון, , דירה + מלונית 15-50( מיטות( + אולם + חצר משחקים, נקי במיוחד, /2 )47-48/18( ראש פינה צימרים "אחוזת נופר/ נוף כנרת" 4 יחידות מרווחות, מדהימות, מאובזרות וממוזגות + ג'קוזי בכל יחידה, בריכה מובנית מחוממת, קרוב לקברי צדיקים, מתאים לקבוצות, משפחות וזוגות )29-30/18( )43-26/18( פינה באופק, מתחם עם וילה + 4 צימרים, בריכה וג'קוזי נוף פסטורלי לחרמון. מושיק, "צימר בסמטה" - סמוך לכיכר המגינים צימר ממוזג + מטבח + מרפסת.אפשרות לזוג אחד או שני זוגות עד 6 מיטות באוירה נעימה /0 ) ל( )43-26/18( בית פרטי מאבן הכולל 2 צימרים + חצר גדולה בצלע ההר, צופה לנוף מדהים, , )47-47/18( 15 נפשות )09-09/19( דירת ארוח סמוך לעתיקה, מיקום שקט, נקיה ומאובזרת בצפת, "נופש בצפת" צימר 2 חד' + גקוזי צופה לכינרת החל מ- 490 לזוג, לקבוצות מ- 15 עד 100 איש, )18-29( /3 וילה 4 חד' + סלון פינת אוכל גדולה, שולחן סנוקר, מזגנים, מטבח מאובזר, מנגל, בריכה מחוממת ומוצנעת, מקפידים על נקיון!! בלב העתיקה מול מלון רימונים "חדרי ארוח הגפן" לזוגות ומשפחות,, , )13-39( לזוג, נקי מטופח וממוזג, מרחק הליכה מהעתיקה, נוף לכינרת, חצר פרטית, "הפגודה בפינה" - 4 יח' מדהימות, מאובזרות וממוזגות, קרוב לק. צדיקים + בריכה עלית. קבוצות/משפחות/זוגות רמת הגולן בחד נס בגולן, צימר איכותי ושקט לזוגות + ג'קוזי + נוף לכינרת, קרוב לביה"כ, אבי, ) 01-01/19 ל( )10-22( ) ל( )17-42( , חד' + מרפסת, כניסה פרטית, לשבתות קיץ ובין הזמנים, , ) ל( )20-20/18( לשבועות ולשבתות, דירת 5 חד', במאור חיים חדשה, יפהפיה ונוחה, מרווחת וממוזגת, קומת כניסה + מרפסת, )17-20( )13-41( קוממיות לשבת וחול דירה פרטית נקיה ומסודרת, מזגנים וחצר,, ) ל( בישוב הדתי חיספין צימר נוצץ ומאובזר, גינה, ג'קוזי, קרוב לאטרקציות ומסלולים, בריכה נפרדת בישוב, )19-44( רמת מגשימים וילה חדשה ענקית, 10 חדרי שניה, למשפחות גדולות, פ.מנגל, קרוב לחיספין, בריכה נפרדת בישוב, )17-28( טיולי ג יפים "בנצי טיולי ג'יפים וטרקטורונים" - חווית שטח יחודית, מס' 1 בארץ, באיכות! אפשרות לנהיגה עצמית , )19-30( סאנגיונג רודיוס 2011 שלישית 7 מקומות מרווח חסכוני, מטופל, ) ל( טכנאי מחשבים טכנאי מחשבים - טיפול בכל בעיות המחשב, התקנות, שידרוגים, תוכנות ומשחקים, אבחון אישיות דרך חוש הריח למבוגרים וילדים כולל המלצות, ויעוץ לגבי עבודה, חינוך, זוגיות והתפתחות אישית, דיוק גבוה במיוחד. יהודית גרוס, )19-26( )21-22/18( )20-45( אחוזת רויאל דרים בצפון, נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 2 בריכות נפרדות מחוממות, מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב לביהכנ"ס, עד 70 איש, ) ל( "אתנחתא בעתיקה" - חדרי אירוח באווירה אחרת, מרפסת נוף, עד 13 איש, , )20-31( יחידה יפיפיה לשבתות וחגים בלב העתיקה לזוגות/ משפחה נוף להרים. באביב השכרת רכב, מבחר רכבים למכירה עד 18 תשלומים, ללא ריבית ומקדמה, ) ל( מאזדה קיה קאיה קרניבל 2007 בנזין 165,000 ק'מ מטופלת, שמורה, 30,000 ש"ח, ) ל( בריאות טחורים ופיסורה - התרופה המרפאה לחלוטין - והצילה רבבות אנשים ללא ניתוח, , )20-32( רכב על 6 מקומות - חדש , לכל רחבי הארץ, תמיד לנהוג נכון רוצה רשיון נהיגה? אהרוני בועז מורה נהיגה לאוטומט בב ב והמרכז מחיר מצוין! "שמעוני" - בית ספר לנהיגה, 50 שנות נסיון, הילוכים, אוטומט, נכים, אוטובוס ציבורי זעיר, משאית, אופנועים,, )25-26/18( לימוד לנכים

5 מזל וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: לימוד שפות החל מחודש אייר יפתח אי"ה בב"ב קורס אינטנסיבי לנשים ובנות ללימוד שפת האידיש! לפרטים: מוניות מוניות עד 6 נוסעים מרווחות וממוזגות, מחירים מיוחדים לנתב"ג,, )09-35( מחשבים השכרות: מחשב נייד לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח צילום )20-32( יוסי זיו - צלם אירועים מקצועי! צוות מורחב, שירות ואיכות ללא פשרות, מבצעים מיוחדים יד שניה קונים קונה זהב! יהלומים! כלי כסף! בכל מצב! במזומן! אפשרות בבית הלקוח, )28-32/18( קונה ספרי קודש ישנים וכן מכתבים מקוריים מגדולי ישראל, תשלום גבוה )23-01/19( יד שניה מוכרים מוצרי חשמל מחשב חזק I5, מושלם לתוכנות גרפיות מחודש כולל שנה אחריות, בחצי מחיר מחדש, )06-32( )29-30/18( )28-29/18( לחתונות שידוכים שידוכים ברמה גבוהה, מאגר הצעות איכותי המכיל בחורים/ות משכילים ואיכותיים/דת"ל, חרדים, בנות סמינרים, )16-23( ממשיכים בגדול!! "שידוכי המרכז" - שידוכים לחרדים ודתיים בלבד! מחלקה מיוחדת לאשכנזים, חסידים לטאים, ספרדים ופרק ב', שדכן מקצועי עם המון הצעות בת מלך, משרד שידוכים איכותי ביותר לחרדים וכיפות סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו סודיות מובטחת, בימים א-ה, 16:00-21:00 בלבד, )13-39( ) 01-01/19 ל( שידוכים "הרי את" - שדכן מנוסה - כיפות סרוגות, פרק ב', חרדים וחוזרים בתשובה, )12-38( רפואה משלימה אברך חרדי מוסמך עושה מסאז'ים רפואיים וקלאסים, בבני-ברק, לגברים בלבד! יחזקאל, שיפור הראייה שיפור הראיה בדרך הטבעית ללא משקפיים, עדשות מגע, או ניתוחים. טיפול בליקויי הראיה ובמחלות עיניים יואל לוי )39-37/18( אבידות מכונות תפירה - זינגר, תפר ישיר, 490 ש"ח. זינגר ישר וזיגזג ש"ח. ברנינה - 1,850 ש"ח. שירות ואיסוף תיקונים מהבית. דסלר 15 ב"ב,, )09-44( , )18-21( מבצע צילום מקצועי, 100 תמונות + וידיאו + אלבום ש"ח. ברית/בריתה, בר מצווה/חינה ש"ח, מומחה בכל סוגי המאסז' + אבחון נפשי ורגשי לגברים וילדים, לתיאום, נמצאו משקפי שמש במתחם הבורסה בר"ג אבד צמיד קשיח משובץ לפני חצי שנה בב"ב נמצאה שקית בגדים חדשים לפני פסח שנפלה מאופנוע בב"ב, ) ח( נמצאו בחנות "ברמן" בבני-ברק, רח' ר' עקיבא 54, משקפי ראיה עם מסגרת שחורה ופס זהב, לפרטים: ) ח( לפני כחדוש וחצי נאבדו תפילין חדשות )רש"י( ע"ש דוד, ) ל( נמצאה טבעת ביום חמישי לג' בעומר באוטובוס ממירון לב"ב - אגד, ) ל( דרוש בתרומה אורגן ללא עלות, דרוש מזגן חלון לבחורי ישיבה במחיר סמלי/תרומה, ) ח( ) ח( דרוש תורם לצורך הדפסת והוצאת ספרים. ישראל, ) ח( דרוש מקפיא או מקרר קטן לאברך בתרומה/מחיר סמלי, ) ח( דרושה מכונת תפירה בתרומה למשפחת אברך בן תורה, ) ח( לישיבה בבת ים דרוש בתרומה תנור + גז, ) ח( נמצא מטען נייד ביום לג' בעומר במירון, נמצא סכום כסף לפני פסח ברח' השומר בב"ב, נמצאו משקפים באוטובוס מירושלים לב"ב, אפשר לקבלם ע"פ סימנים, גמ ח תרופות ומוצרים שלמות הבית פתרונות מעולים! טיפות הפלא - בלעדי! נרות פארמטקס מקלות ב. ברשיון משרד הבריאות ריהוט תכולת שולחן + 6 כיסאות, ספות יפות, 10 כיסאות, מקרר, תנור ועוד, כשרות מהודרת תינוקות עם ישראל נותן יד לאחד שהכי קשור לרבי (חב"ד) בשביל לבטל השמדת הכל ק"ו השמדת המונים (מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א) ב -ד בסיון תשע ח /5/2018 למכירה מבחר פאות יד שנייה במצב טוב, טרייד אין- החלפה מקבלים פאות למכירה ב גלרית א.ח מראות מבצע מבצע ויטרינות לנרות שבת מפוארות מזכוכית בקרו באתר: תקשורת כללי במציאה!! פאת סמי קאסטם 100% טבעי חדשה בקופסא! רק 980 ש"ח )08-08/19( תכולה מעניינת - דברי נוי, סלון מעור, פינת אוכל + 6 כסאות + מקרר + תנור + 10 כסאות, )44-44/18( סטוק של 100 חולצות מכופתרות מהמותגים ראלף לורן, טומי הילפיגר, נאוטיקה צבעונית ולבנות, מידות,l,xl,xxl ב- 15,000 ש"ח, )04-04( )09-48/18( אבדה בחנוכה טבעת זהב באזור בני-ברק, ) ח( דרושה בתרומה עגלת טיולון במצב מצוין, למשפחת אברך בבני-ברק, דרושה בתרומה ספה במצב מצוין למשפחת אברך בבני-ברק, לזוג צעיר דרוש בתרומה תנור במצב מצוין בירושלים, מחפש לקנות אוסף עטים ישנים נובעים, דרוש מזגן חלון בתרומה/ אפשרי מקולקל לצורך חלקי חילוף, מעוניינים באופנים לגיל 4 במחיר סמלי בבני-ברק, דרוש פל' נוקיה 208 כשר לקניה עד 250 ש"ח, מעונין לקנות אופניים חשמליות במצב טוב בשעות הערב דרוש מזגן חלון לבחורי ישיבה במחיר סמלי\תרומה אם ברשותכם מקפיא שאינכם צריכים משפחת אברך תישמח לקבלו דרושה מכונת תפירה בתרומה למשפחת אברך )) ח( דרוש מיני בר לישיבה במחיר סמלי, בירושלים מקפיא טוב 6 מגירות 450 ש"ח בירושלים מייבש כביסה כחדש 8 ק"ג 500 ש"ח מזגן ג'וניור מצב מצוין 300 ש"ח מחשב נייח XP במצב מצוין 150 ש"ח מסך דק למחשב 180 ש"ח מצנן נייד תריסים מתכווננים אפשרות לקרח + טיימר מצב מצוין 150 ש"ח כרטיס גיבוי טושיבה חדש לגמרי 1 טרה בייט 230 ש"ח טאבלט איכותי 10 אינץ' חדש כולל נרתיק 400 ש"ח DVD נייד 9 אינץ כולל שלט, אוזניות, מטען לרכב+תיק 250 ש"ח מיקרוגל מצויין בשרי 190 ש"ח מציאה - מסך מחשב איכותי 22 אינץ' - כחדש 200 ש"ח לפרטים מיחם חשמלי לשב"ק 8 ליטר עם הקופסא )היה בשימוש 3 פעמים( 110 ש"ח בירושלים מדיח כלים BLOMBERG במצב מעולה במחיר נוח במיוחד )( 450 ש"ח בלבד טוסטר אובן )היה בשימוש פסח אחד( כשר לפסח כחדש לגמרי, רק 120 ש"ח מקרר אמקור במצב תקין לגמרי 500 ש"ח גופי תאורה - נורות הלוגן 100 ש"ח שלט חדש דגם ZM9067N מתאים למזגנים תדיראן/טורנדו 50 ש"ח טאבלט חדש באריזה עם אחריות 170 ש"ח מחשב שולחני מצוין+תוכנות ללא תקלות בהזמנות 400 ש"ח מיקסר קנווד מיגור כל החלקים + מטחנת בשר 400 ש"ח שואב אבק רובוטי חדש בקופסא 500 ש"ח מצלמת ניקון מעולה תקלה בתריס סגירה 150 ש"ח + מטען שואב אבק חזק ומצויין 110 שח בלבד בהזמנות כיריים גז הצתה אלקטרונית 140 שח בלבד "סאואטר" מקרר קטן לרכב מצוין לטיולים 250 ש"ח מכונית ממונעת מתאימה לנהיגה עצמאית של ילד קטן 150 ש"ח גיטרה חשמלית גונסון. רמקול מוגבר. סאז תורכי 350 שח משה מיחם שבת לימה 5 ליטר תקין 130 ש"ח מכונת תספורת בראון.HC5050 שתי חלקים חדשים 25 ש"ח מיקרוגל יד שניה של pilot מצויין כמו חדש- בשרי רק ב 100 ש"ח מחליק שיער טוב וחזק רק ב- 25 ש"ח כבלים להתנעה 600 אמפר 2.5 מ' כחדשים 50 ש"ח רדיו דיסק מקורי MP3 לרכב מזדה ש"ח פלש למצלמה 150 ש"ח מקרר אמקור במצב מעולה! 500 שח מקרר מקפיא עליון סמסונג עובד מצוין 400 ש"ח מטען ובטריה של מצלמת פוג'י בייתית, 80 ש"ח, חלקים למגהץ קיטור טאפל, 420 גרם, רדיאטור 8 צלעות/מכשיר אנילציה קטן 100 ש"ח, גמיש, מכשיר אדים קרים ש"ח, גמיש, למסירה בחינם מכונת כביסה דגם קונסטרוקטה עובדת טוב, פתח-תקוה, קצבים מיוחדים לאורגניות קורג לדגמים pax4-pa600 ליחידה, מציאה, נברשת קריסטלית יפיפיה בהזדמנות, בב"ב, 300 ש"ח, מדיח כלים גדול כחדש 500 ש"ח טל: שואב אבק חזק ומצויין 110 ש"ח בלבד בהזדמנות מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 3/4 כח במצב מצויין 500 ש"ח כיריים גז מצב מעולה 130 ש"ח בלבד מקרר מצב מצויין 500 שח בלבד שואב אבק חזק ומצויין 110 שח בלבד בהזדמנות תנור חד תאי בילדאין איטלקי-מכני מעולה+אחריות 450 ש"ח אורגן ימאהה דגם.PSR-240 אורגן ימאהה דגם.PSR ש"ח כורסת הריקליין בז'/מוקה כחדשה באחריות, 2,000 ש"ח, ארונות מטבח כולל שיש 6 מ"ר + עליון במצב מצוין בב"ב, ) ל( )18-21( 7 ויטרינות זכוכית כהה גודל 103*2.25 למרפסת כחדש במחיר מציאה מציאה! ספה פינתית 3 חלקים מעור אמיתי אלגנטית מצב טוב 500 ש"ח מיטת טיפולים ומסאג' מסיבית, מתכווננת ומתרוממת במצב טוב 650 ש"ח מיטה זוגית מעץ מלא גודל 1.40*1.90 חדשה, מגירות ואיחסון+ מיזרן אורתופדי 500 ש"ח שולחן + 6/8 כסאות, אפשרות לשולחן או כיסאות לבד. *ספה מעור איטלקי, 3+2, שנה בשימוש, מיטת עץ מלא + אמבט לתינוק, 450 ש"ח, ארון 3 דלתות, 500 ש"ח, גמיש, פורמיקה, ספריה כפולה לחדר ילדים, מצב מעולה, כחדשה, 500 ש"ח, חדשה מהאריזה, שידה עם מראה מעץ מלא וונגה, 499 ש"ח, שולחן כתיבה לסת"ם, מצב מצוין במחיר 350 ש"ח, טל': שידת איפור עם מראה, כחדשה מעץ מלא, 300 ש"ח גמיש, כסאות גבוהים מרופדים כחדשים, רק 150 ש"ח, פלאפון: כסא נוח מתקפל )מתאים לטיולים(, 50 ש"ח, כורסת לובי במצב מצוין )וונגה(, 200 ש"ח, כורסאות ישיבה ושולחן )מתכת(, חדש באריזה! 250 כ"א, למסירה מספר ארונות מטבח בבני-ברק, שולחן פינת אוכל נפתח 120 ש"ח בלבד מדפים "כתר" גדולים פלסטיק חזק ויציב 110 ש"ח ספה עור מצב מצויין 260 ש"ח בלבד כסא מנהלים עם גלגלים + ידיות 100 שח בלבד ספה עור מצב מצויין 260 שח בלבד שולחן פינת אוכל נפתח 120 שח בלבד כורסא איכותית ונוחה 130 שח בלבד מזרון שינה מצב מעולה רק 90 שח נוח ואיכותי שולחן פינת אוכל נפתח 120 ש"ח בלבד כורסא איכותית ונוחה 120 ש"ח בלבד חדר שינה 2 מיטות נפרדות 380 ש"ח בלבד מיטת יחיד עם ארגז מצעים כולל מזרון במחיר 140 ש"ח בלבד מזרון יחיד 60 ש"ח מצב אורטופדי מצויין כורסא איכותית ונוחה 120 שח בלבד ) ח( עגלת שכיבה מאמס פאפס במצב מצויין בז', 500 ש"ח, מיטת עץ מלא + אמבט לתינוק, 450 ש"ח, עגלת בוגבו קמיליון 3, כחדשה, אמבטיה + טיולון + כיסוי גשם מקורי, 500 ש"ח, טל': משאבת אוונט ידני, חדשה, ב- 200 ש"ח, מציאה! מיטת תינוק "שילב" כחדשה במחיר 400 ש"ח, נייד: מציאה! מיטת תינוק "שילב" כחדשה, צבע שמנת במחיר 500 ש"ח, עגלה לתינוק כמעט חדשה, חב',BIBA צבע סגול/שחור, גלגלים גדולים, 250 ש"ח, טיולון איכותי "אינפיטי" כמו חדש 120 ש"ח בלבד מיטת תינוק + עגלת אמבטיה "צ'יקו" כל דבר 200 ש"ח בלבד משאבת חלב מדלה מיני אלקטריק כולל כל החלקים, תקין 150 ש"ח מטרנה חלבית ללא שלבים 700 ג' סגור תוקף ארוך 3 ב 100 ש"ח משאבת חלב מדלה מיני אלקטריק כולל כל החלקים, תקין 150 ש"ח כורסת נדנדה להנקה, מציאה עגלת דיזיין ABC אמבטיה וטיולון, שחורה ויפה, 500 ש"ח, עגלת אנגלזינה במצב טוב, צבע תכלת, 500 ש"ח בהזדמנות, פ"ת, מטרנות ללא שלבים, מהדרין, 40 ש"ח בב"ב, טיולון תאומים של חברת אייה בייבי 250 ש"ח, מקלות סוכר וכוסות קטנות, בינוניות וגדולות לפופקורן בסיטונאות, אופציה להובלה, חלונות ותריסים יד שניה וחדש, מבחר ענק שמתחדש מידי יום, , טיולון אינפינטי 120 שח בלבד מצב מצויין שידת החתלה מגירות חזקות ומצב חדש 220 שח בלבד מיטת תינוק + עגלת אמבטייה "צ'יקו" כל דבר 180 שח בלבד סלקל לתינוק לגיל 0-1 של חברת maxi cosi 80 ש"ח ב"ב עגלת פג במצב טוב צבע סגול בהיר פ"ת 500 ש"ח תיק לעגלה צבע אפור כחדש 100 ש"ח עגלת בוגבו במצב טוב דרוש תיקון 500 ש"ח סימילאק 900 גר', שלב 1 ושלב,2 במחיר שווה - 60 ש"ח, משאבת חלב חדשה באריזה דו צדדית,Rel bob רק 200 ש"ח, לול פלסטיק מצב מצוין, מזרון וגלגלים חדשים בבני-ברק, 170 ש"ח, /2 כסא אוכל לתינוק, 60 ש"ח, טלפון סמסונג ומטען במצב מעולה ב 250 ש"ח מטען אלחוטי סמסונג גלקסי s3 חזק במיוחד מהקופסא 99 ש"ח סמרטפון דור 3 שני כרטיסי סים 250 שקל ברה"ע למכירה טלפון שולחני סטארליין חדש באריזה דגם GCE-5933 ב- 100 ש"ח "אסתוש" מכירה של ה.אישית, פיג'מות, כותנות ומטפחות, ברח' ביאליק 9 בבני-ברק, ימים א' ב' וד', בנין השעות,20:00-22:00 5 פנימיות מידה 20 לאופניים חשמליות ב- 50 שח אופני הילוכים bmx ש"ח ב"ב מזוודה מצויינת וחזקה 70 ש"ח בלבד שעון סייקו צלילה 200 מ' אוטומטי כחדש 500 ש"ח אופניים מתקפלות כחדשות בהזדמנות מגיל ש"ח גמיש פ"ת חליפות לבנים לחג 3 חלקים כחדות בהזדמנות )בכמה צבעים( 100 ש"ח שטר 20 ש"ח 60 שנה למדינת ישראל ב- 50 ש"ח נעלי עבודה לגבר חברת redba-tk מידה 8 חדש באריזה 500 ש"ח אקוריום )סדק קל( 50 ס"מ כולל הכל 200 ש"ח תחפושת משה רבנו חדש באריזה מידה 40 4 ש"ח אדניות, עצי נוי, כלובים לציפורים, ויטמינים, אוכל לתוכים 8 שח לקילו אופניים לילדים מידה ,16 ש"ח אדניות גדולות מפלסטיק 10 ש"ח כ"א כל החומר הלימודי הדרוש לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 100 ש"ח מעיל צמר חדש מס' ש"ח חלון חדש מס' 42, 150 ש"ח עליונית פייטים שחורה זהב נשים מס' , ש"ח שטר של 20 ש"ח עם כיתוב 60 שנה למדינת ישראל מזוודה מצויינת וחזקה 70 שח בלבד ברה"ע למכירה זוגות מכנסיים חדשים מידות יח' ב- 100 ש"ח כיורים מנירוסטה למטבח כל אחד 100 ש"ח נעלי אולסטאר חדשות בצבע שחור\לבן מידה 40 בהזדמנות 100 ש"ח בלבד תריס גלילה מאלומיניום כ 2.60 מ' על 2 מ' כחדש - לא היה בשימוש 300 ש"ח תא קולי מדף לדלת מקרר "לבקבוקים" לאמקור AT:560 אפילו תמורת תשלום! אופניים לילדים BMX במצב מצויין 150 ש"ח ) ח( )06-32(

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת.

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. חברת הבוטיק בהרי בונה את צמד הבניינים האחרון ברחובות ההולנדית. זוהי ההזדמנות האחרונה לרכוש דירה חדשה בשכונה המבוקשת ביותר ברחובות וזאת ההזדמנות

קרא עוד

גלובס יום א' ב' א' ב' באלול תשע"ה באוגוסט לוח העסקים של ישראל נדל"ן נדל"ן כללי חייב להימכר בא.ת רמלה מגרש של כ- 1

גלובס יום א' ב' א' ב' באלול תשעה באוגוסט לוח העסקים של ישראל נדלן נדלן כללי חייב להימכר בא.ת רמלה מגרש של כ- 1 20 נדל"ן נדל"ן כללי חייב להימכר בא.ת רמלה מגרש של כ- 13 דונם +מבנים לוגיסטים +זכויות בניה. חנות ליד בית חולים שניידר בפ"ת 350 מ"ר, מתאים למרפאות. מתחם לוגיסטי 7000 מ"ר עצמאי על ציר כביש 6, תקרה גבוהה,

קרא עוד

טלפון: פקס: יום חמישי שישי ; כ"ב-כ"ג בשבט תשע"ד ; בינואר 2014 היצע וביקוש - נדל"ן/כללי עמ' Y 9-2 היצע בכירים עמ' Y 10 ביק

טלפון: פקס: יום חמישי שישי ; כב-כג בשבט תשעד ; בינואר 2014 היצע וביקוש - נדלן/כללי עמ' Y 9-2 היצע בכירים עמ' Y 10 ביק טלפון: 03-9538633 פקס: 077-9538423 יום חמישי שישי ; כ"ב-כ"ג בשבט תשע"ד ; 24 23 בינואר 2014 היצע וביקוש - נדל"ן/כללי עמ' Y 9-2 היצע בכירים עמ' Y 10 ביקוש בכירים עמ' 11 Black Toro Patented Perpetual Calendar.

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

טלפון: פקס: יום חמישי שישי ; ח'-ט' בשבט תשע"ד ; 10 9 בינואר 2014 היצע וביקוש - נדל"ן/כללי עמ' Y 8-2 היצע בכירים עמ' Y 9 ביקוש ב

טלפון: פקס: יום חמישי שישי ; ח'-ט' בשבט תשעד ; 10 9 בינואר 2014 היצע וביקוש - נדלן/כללי עמ' Y 8-2 היצע בכירים עמ' Y 9 ביקוש ב טלפון: 03-9538633 פקס: 077-9538423 יום חמישי שישי ; ח'-ט' בשבט תשע"ד ; 10 9 בינואר 2014 היצע וביקוש - נדל"ן/כללי עמ' Y 8-2 היצע בכירים עמ' Y 9 ביקוש בכירים עמ' 11-10 עסקים אשראי ח. בנקאי Y קרן השקעות פרטית

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

כ' באדר ב' תשע"ו 30/3/16 2 ראש הממשלה בנימין נתניהו: "נחפש דרכים אחרות להתגבר ע דרמה: בג"צ בי מאת: יחיאל חן וחיים רייך חודשיים לקח לבג"ץ לדון ולברר את

כ' באדר ב' תשעו 30/3/16 2 ראש הממשלה בנימין נתניהו: נחפש דרכים אחרות להתגבר ע דרמה: בגצ בי מאת: יחיאל חן וחיים רייך חודשיים לקח לבגץ לדון ולברר את כ' באדר ב' תשע"ו 30/3/16 2 ראש הממשלה בנימין נתניהו: "נחפש דרכים אחרות להתגבר ע דרמה: בג"צ בי מאת: יחיאל חן וחיים רייך חודשיים לקח לבג"ץ לדון ולברר את מתווה הגז על סעיפיו, כשהסוגיה העיקרית שבה דנו השופטים

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

טלפון: פקס: יום שלישי רביעי ; כ"ז-כ"ח באייר תשע"ד ; במאי 2014 היצע וביקוש - נדל"ן/כללי עמ' Y 7-2 היצע בכירים עמ' Y 8 ביקו

טלפון: פקס: יום שלישי רביעי ; כז-כח באייר תשעד ; במאי 2014 היצע וביקוש - נדלן/כללי עמ' Y 7-2 היצע בכירים עמ' Y 8 ביקו טלפון: 03-9538633 פקס: 077-9538423 יום שלישי רביעי ; כ"ז-כ"ח באייר תשע"ד ; 28 27 במאי 2014 היצע וביקוש - נדל"ן/כללי עמ' Y 7-2 היצע בכירים עמ' Y 8 ביקוש בכירים עמ' 11-9 נדל ן עסקים בחו"ל שותף משקיע בתים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

יום שלישי רביעי ; כ"ג-כ"ד בחשון תש"ע ; בנובמבר 2009 שרותים משפטיים עמ' Y 2 שרותי חשבונאות עמ' Y 2 היצע בכירים עמ' Y 3 היצע וביקוש - נדל"ן/כללי ע

יום שלישי רביעי ; כג-כד בחשון תשע ; בנובמבר 2009 שרותים משפטיים עמ' Y 2 שרותי חשבונאות עמ' Y 2 היצע בכירים עמ' Y 3 היצע וביקוש - נדלן/כללי ע יום שלישי רביעי ; כ"ג-כ"ד בחשון תש"ע ; 11 10 בנובמבר 2009 שרותים משפטיים עמ' Y 2 שרותי חשבונאות עמ' Y 2 היצע בכירים עמ' Y 3 היצע וביקוש - נדל"ן/כללי עמ' 4 8 Y ביקוש בכירים עמ' Y 9 הזדמנויות ושרותים עסקיים

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

משחה המילניום ה - 15 הבינלאומי קרית ביאליק תאריך הדפסה 28/12/ /12-28/12/2013 תוצאות סופיות עם פירוט זמנים שעת הדפסה 14:13 משחה מס' דף 1 / 5 גמר

משחה המילניום ה - 15 הבינלאומי קרית ביאליק תאריך הדפסה 28/12/ /12-28/12/2013 תוצאות סופיות עם פירוט זמנים שעת הדפסה 14:13 משחה מס' דף 1 / 5 גמר משחה המילניום ה - 5 הבינלאומי תאריך הדפסה 8//0 6/ - 8//0 תוצאות סופיות עם פירוט זמנים שעת הדפסה 4: דף / 5 בינלאומי קבוצתי שנת לידה שם פרטי שם משפחה 0 06:7. 00:.70 74 05:45.5 00:.7 5:8.6 A מכבי חיפה 5 996

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

Canada 2016

Canada 2016 יריד הנדל"ן וההשקעה בישראל - קנדה, ספטמבר 2016 קנדה טורנטו יום ראשון 18.09.16 מונטריאול יום שלישי 20.09.16 1 א.ג.נ המקום טורונטו - בית בישראל חוגג 20 שנה של פעילות בצפון אמריקה! ולאור העובדה שהשנה החגים

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים

קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים גילה הירוקה! השקעה שכדאי לבנות עליה. עתודות הקרקע בארץ ובירושלים בפרט, הולכות ומתמעטות. נותרו מעט מאוד קרקעות פנויות שעליהן ניתן לתכנן ולבנות דירות בבניה

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Microsoft Word - תקנים פיזיים.doc

Microsoft Word - תקנים פיזיים.doc מדינת ישראל משרד התיירות מינהל הפיתוח חוזר המנהל הכללי 3 2004/ מלונות חדרים מלונות סוויטות מלוניות כפרי נופש אכסניות נוער חניוני קמפינג יחידות אירוח כפרי (צימרים) מרכזי כנסים במלונות מעודכן ליז' חשוון

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

יום חמישי שישי ; י"ח-י"ט בחשון תש"ע ; 6 5 בנובמבר 2009 שרותים משפטיים עמ' Y 2 שרותי חשבונאות עמ' Y 2 היצע בכירים עמ' Y 3 היצע וביקוש - נדל"ן/כללי עמ'

יום חמישי שישי ; יח-יט בחשון תשע ; 6 5 בנובמבר 2009 שרותים משפטיים עמ' Y 2 שרותי חשבונאות עמ' Y 2 היצע בכירים עמ' Y 3 היצע וביקוש - נדלן/כללי עמ' יום חמישי שישי ; י"ח-י"ט בחשון תש"ע ; 6 5 בנובמבר 2009 שרותים משפטיים עמ' Y 2 שרותי חשבונאות עמ' Y 2 היצע בכירים עמ' Y 3 היצע וביקוש - נדל"ן/כללי עמ' 4 7 Y ביקוש בכירים עמ' Y 9 הזדמנויות ושרותים עסקיים

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

13 יום ה' ו' י"ד ט"ו בטבת תשע"ז בינואר 2017 גלובס לוח העסקים של ישראל נדל"ן נדל"ן כללי דרוש לרכישה במיידי Y נכסים מניבים

13 יום ה' ו' יד טו בטבת תשעז בינואר 2017 גלובס לוח העסקים של ישראל נדלן נדלן כללי דרוש לרכישה במיידי Y נכסים מניבים 13 נדל"ן נדל"ן כללי דרוש לרכישה במיידי Y נכסים מניבים Y מגרשים לבניה Y תחנות דלק Y בניינים מסחרי ומגורי Y חנויות ומשרדים בת"א רבתי ובגוש דן וגם ברחבי הארץ 75 ש"ח למ"ר בלבד!! בהזדמנות חד פעמית במגדל מבוקש

קרא עוד

יום חמישי שישי ; כ'-כ"א בתשרי תש"ע ; 9 8 באוקטובר 2009 שרותים משפטיים עמ' Y 2 שרותי חשבונאות עמ' Y 2 היצע בכירים עמ' Y 3 היצע וביקוש - נדל"ן/כללי עמ'

יום חמישי שישי ; כ'-כא בתשרי תשע ; 9 8 באוקטובר 2009 שרותים משפטיים עמ' Y 2 שרותי חשבונאות עמ' Y 2 היצע בכירים עמ' Y 3 היצע וביקוש - נדלן/כללי עמ' יום חמישי שישי ; כ'-כ"א בתשרי תש"ע ; 9 8 באוקטובר 2009 שרותים משפטיים עמ' Y 2 שרותי חשבונאות עמ' Y 2 היצע בכירים עמ' Y 3 היצע וביקוש - נדל"ן/כללי עמ' 4 7 Y ביקוש בכירים עמ' Y 9 הזדמנויות ושרותים עסקיים

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

חדשות חדשה ו חשון ח תשע ד אייר תשע ג דבר המזכירות בחירות בהתאם לתקנון, מסתיימת כהונתם של הוועדים הנבחרים ביישוב, בסוף חודש נובמבר.3

חדשות חדשה ו חשון ח תשע ד אייר תשע ג דבר המזכירות בחירות בהתאם לתקנון, מסתיימת כהונתם של הוועדים הנבחרים ביישוב, בסוף חודש נובמבר.3 חדשות חדשה 1 01.01.01 ו 00.0.02 חשון ח תשע ד אייר תשע ג דבר המזכירות בחירות בהתאם לתקנון, מסתיימת כהונתם של הוועדים הנבחרים ביישוב, בסוף חודש נובמבר.3102 בכפוף לכך, יתקיימו בחירות חדשות בתאריך 03 נובמבר

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה

ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג - 1992, החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית הרצליה להטיל בתחומי עיריית הרצליה בשנת 2017 את הארנונות המפורטות להלן. פרק

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

שומת מקרקעין מקיפה פרויקט משולב בית דיור לאוכלוסייה המבוגרת "אחוזת בית - רעננה" ומרכז מסחרי "פארק מול" רח' אחוזה 269 פינת דרך ירושלים, רעננה )חלקה 348

שומת מקרקעין מקיפה פרויקט משולב בית דיור לאוכלוסייה המבוגרת אחוזת בית - רעננה ומרכז מסחרי פארק מול רח' אחוזה 269 פינת דרך ירושלים, רעננה )חלקה 348 שומת מקרקעין מקיפה פרויקט משולב בית דיור לאוכלוסייה המבוגרת "אחוזת בית - רעננה" ומרכז מסחרי "פארק מול" רח' אחוזה 269 פינת דרך ירושלים, רעננה )חלקה 348 בגוש 7650( הערכה ליום 31.12.2015 -2-31 במרץ 2016 מספרנו:

קרא עוד

מודיעין מכבים-רעות MODIIN MACCABIM REUT החל מה מערך תחבורה ציבורית חדש במודיעין-מכבים-רעות! מתחם תחבורה חדש קווי שירות עירוני חדשים קווים בינ

מודיעין מכבים-רעות MODIIN MACCABIM REUT החל מה מערך תחבורה ציבורית חדש במודיעין-מכבים-רעות! מתחם תחבורה חדש קווי שירות עירוני חדשים קווים בינ מודיעין מכבים-רעות MODIIN MACCABIM REUT החל מה- 25.8.17 מערך תחבורה ציבורית במודיעין-מכבים-רעות! מתחם תחבורה קווי שירות עירוני ים קווים בינעירוניים במסלולים ים מה בשירות העירוני? שימו לב - הקווים העירוניים

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

ערב הווי בנושא "השרדות"

ערב הווי בנושא השרדות ערב הווי בנושא "השרדות" ראשית כל מסבירים לקבוצה את חוקי המשחק, והם: מחלקים את הבוגרים לשלושה שבטים (על פי חלוקה שנכין מראש- מקריאים את השמות כמו בהישרדות). מטרת השבטים להצליח לנצח את שאר הקבוצות במספר

קרא עוד

משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע בנושא: עו"ד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יו"ר הועדה שביל

משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב גב' מאיה כץ ממ וסגנית רהע בנושא: עוד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יור הועדה שביל 21.11.17 משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב- 15.11.17 גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע בנושא: עו"ד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יו"ר הועדה שבילי אופניים בעיר. גב' אביבה מלכה מנהלת מחלקת כבישים גב'

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי מפרט מכר זה נמצא בשלב הכנה בלבד, על מזמין המפרט לקרא תוכנו בעיון, למחוק המיותר ולהוסיף הנדרש, הכול לפי בחירתו ואחריותו. )דרישה להסרת אזהרה זו משמעותה, אישור המפרט על תוכנו וכוונתו!(, יתכנו שינויים והתאמות

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

מ 5 תחום מס' אמת מידה נקודות כוכב אחד שני כוכבים שלושה כוכבים ארבעה כוכבים חמישה כוכבים I. מבנה/חדרים M M M M M - 1 ניקיון/היגיינה ניקיון והיגיינה הם

מ 5 תחום מס' אמת מידה נקודות כוכב אחד שני כוכבים שלושה כוכבים ארבעה כוכבים חמישה כוכבים I. מבנה/חדרים M M M M M - 1 ניקיון/היגיינה ניקיון והיגיינה הם מ I. מבנה/חדרים - ניקיון/היגיינה ניקיון והיגיינה הם תנאי מוקדם לכל - מצב תחזוקה כל המנגנונים וכל פריטי הציוד פועלים והם במצב תקין - פשוט בינוני משופר גבוה רושם כללי הרושם הכללי של המלון מספיק לדרישות הבודק

קרא עוד

בס''ד קטע מס' 4 מחירבת חומימה )הר מירון( לגשר עלמה דרך נחל דישון שעת יציאה: 9:30 שעת סיום: 16:30 סה''כ ק''מ: 18 דרגת קושי: קלה מזג אויר: נעים מאד משתת

בס''ד קטע מס' 4 מחירבת חומימה )הר מירון( לגשר עלמה דרך נחל דישון שעת יציאה: 9:30 שעת סיום: 16:30 סה''כ ק''מ: 18 דרגת קושי: קלה מזג אויר: נעים מאד משתת בס''ד קטע מס' 4 מחירבת חומימה )הר מירון( לגשר עלמה דרך נחל דישון שעת יציאה: 9:30 שעת סיום: 16:30 סה''כ ק''מ: 18 דרגת קושי: קלה מזג אויר: נעים מאד משתתפים: אבי מורי ואני ציוד: 4 ליטר מים, 2 פיתות, חבילת

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

הכי קרוב לבית סופרבוס מגיע לטבעון מידע חוברת (דצמבר )2014

הכי קרוב לבית סופרבוס מגיע לטבעון מידע חוברת (דצמבר )2014 הכי קרוב לבית סופרבוס מגיע לטבעון מידע חוברת (דצמבר )2014 תושבים יקרים, חברת סופרבוס, אשר זכתה במכרז להפעלת התחבורה הציבורית באשכול העמקים, תשיק את פעילותה באזור החל מיום שישי ה- 19.12.2014. אנו דרוכים

קרא עוד

יום שלישי רביעי ; ט"ז-י"ז באב תש"ע ; ביולי 2010 שרותים משפטיים עמ' Y 2 שרותי חשבונאות עמ' Y 2 היצע בכירים עמ' Y 3 היצע וביקוש - נדל"ן/כללי עמ' 4

יום שלישי רביעי ; טז-יז באב תשע ; ביולי 2010 שרותים משפטיים עמ' Y 2 שרותי חשבונאות עמ' Y 2 היצע בכירים עמ' Y 3 היצע וביקוש - נדלן/כללי עמ' 4 יום שלישי רביעי ; ט"ז-י"ז באב תש"ע ; 28 27 ביולי 2010 שרותים משפטיים עמ' Y 2 שרותי חשבונאות עמ' Y 2 היצע בכירים עמ' Y 3 היצע וביקוש - נדל"ן/כללי עמ' 4 8 Y ביקוש בכירים עמ' Y 10-9 הזדמנויות ושרותים עסקיים

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד