hagim_web.indd

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "hagim_web.indd"

תמליל

1 במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות נחגוג בטקס הבאת ביכורי מעשינו ונציג את המחויבות שלנו לאדמה, לסביבה ולחברה שבה אנו חיים. ס לּ ינוּ ע ל כּ ת פ ינוּ, ר אשׁ ינוּ ע טוּר ים; מ קּ צוֹת ה אָר ץ בּ אנוּ, ה ב אנוּ בּ כּוּר ים (לוין קיפניס) חג הפסח מסמל את הפיכת בני ישראל לבני חורין. אולם רק שבעה שבועות מאוחר יותר, עם קבלת התורה, קיבלה על עצמה האומה מערכת חוקים דתית ומוסרית המציבה חזון חברתי מתקדם. במסורת היהודית מכונה תקופה זו "תקופת העומר", והמאפיין הבולט ביותר בה הוא ספירת העומר המצווה לספור את 49 הימים מפסח ועד שבועות. לתקופת ספירת העומר נקשרו משמעויות נוספות: התקופה קשורה לאופי החקלאי של ארץ ישראל: במהלכה סופרים את הימים בין קציר השעורים לקציר החיטים, זמן רגיש מבחינה חקלאית, הקובע את איכות וכמות התבואה. בתום ספירת 49 הימים מגיע חג הקציר. בחג זה האיכר מעלה לבית המקדש את ביכורי אדמתו. הבאת הביכורים מבטאת את תודתו של האיכר לאל וכן את מחויבותו לחברה. בנוסף לכך, הספירה מאפיינת את הציפייה לתורה. ציפייה זו מדגישה את ההכרה בחשיבותה של התורה כמערכת חוקים בעלת מוסר חברתי, התובעת מעם ישראל לגלות אחריות לסביבה. זמן הקציר הוא גם זמן של חסד. התורה דורשת מבעל השדה להותיר חלק מהתבואה עבור העני, כדי לאפשר את קיומו בכבוד: וּב ק צ ר כ ם א ת-ק צ יר אַר צ כ ם, א ת כ לּ ה פּ אַת שׂ ד בּ ק צ ר ו ל ק ט ק צ יר א ת ל קּ ט; ל ע נ י ו ל גּ ר תּ ע ז ב א ת ם, א נ י ה' א ה יכ ם (ויקרא, כ"ג, כ"ב). עבודת האדמה והדאגה לעני הן חלק מזהותה של חברה מתוקנת, חברה היונקת מן האדמה ומעניקה לאדם. ספירת העומר הוא גם זמן של תיקון רוחני. על פי הקבלה, ישנן בעולם 10 ספירות, מעין שלבים המבטאים משהו ממהותו האינסופית של האל. ככל שהאדם ילמד וישאף להגיע אל אותן ספירות, הוא ירבה שפע אלוהי בעולם. בכך הוא למעשה יתקן את העולם. כל שבוע בין פסח לשבועות מוקדש לתיקון "ספירה" שלב של התקרבות אל השכינה, של מדרגה רוחנית נעלה יותר. כל ספירה כזו היא ביטוי אלוהי בעולם הממשי. אין כמו זמן ספירת העומר לעסוק בתיקון עצמי, להעמיק את המחויבות החברתית והקהילתית של כל אחד מאתנו, ולבטא את דאגתנו לסביבה שבה אנו חיים. השער הנוכחי מזמין את הקוראים לשינוי אישי, קהילתי וסביבתי. השער מציע לראות בזמן ספירת העומר הזדמנות לתיקון לקראת חג השבועות. בשער זה: מ פ ס ח ו ע ד ש ב ו ע ו ת טקס ביכורים חברתי-סביבתי ספירת עומר משפחתית הכנת קומפוסט 28

2 טקס ביכורים חברתי-סביבתי חג השבועות בקיבוצים ובמושבים הוא חגיגת ביכורים אמיתית - טרקטורים מקושטים עמוסי ילדים ותוצרת חקלאית נוסעים בסך ומציגים בשמחה את ביכורי האדמה. אך שמחת העשייה והיצירה אינה מוגבלת לתחום החקלאות. ניתן לחגוג ביכורים אישיים, כמו ספר או יצירת אמנות של אחד מבני הקהילה, או ביכורי יצירה קהילתיים, כמו מפעל צדקה או תיקון עולם. אין מתאים מטקס הביכורים בשבועות להציג את ביכורי העשייה. אנו מזמינים אתכם לקיים טקס משלכם, שבו תביאו את ביכורי המעשים שלכם אישיים, משפחתיים וקהילתיים. טקס ביכורים חברתי-סביבתי הוא טקס ייחודי לכל קהילה וקהילה. תוכלו להרכיב את טקס הביכורים שלכם בעזרת המקורות, השירים וקטעי ההגות שאספנו עבורכם. איך מעצבים טקס ביכורים קהילתי? ככל שתשתפו יותר אנשים בחשיבה, בארגון ובביצוע של הטקס, כך תהפכו אותו למשמעותי יותר. מומלץ להקים "ועדת טקס", שתורכב מאנשים העוסקים בתחומי עשייה מגוונים, על מנת שבטקס יוזכרו מעשים חברתיים- סביבתיים רבים ומגוונים. מקום: הקדישו מחשבה לבחירת המקום - רעיון יפה, למשל, לקיים את הטקס במקום המאפשר הקמת דוכנים, ולהציע לחברי הקהילה להקים דוכנים המציגים את "מרכולתם" רעיון סביבתי-חברתי הדורש גיוס של אנשים ומשאבים, כמו: מיזם התנדבות של בית הספר, פעילות מיוחדת של תנועות הנוער, מבצע ניקיון בשכונה וכדומה. תוכן: בחרו את קטעי הקריאה והשירה המתאימים לקהילה שלכם. אספנו למענכם קטעים ושירים בנושא ביכורים, עם דגש חברתי-סביבתי. ניתן ליצור כמה סוגים של טקסים ואף לשלב ביניהם: המחזה של העלאת ביכורי האדמה ברוח המקורות מהמשנה. המחזה של טקס ביכורי העשייה והצגתם בפני רות המואביה (ברוח טקס הביכורים של גן יבנה). מסכת המשלבת קטעי קריאה, שירה וקטעים קצרים הממחיזים את נושא ביכורי האדמה, ביכורי העשייה והחסד. משתתפים: האם הקהל מורכב מילדים? בני נוער? מבוגרים? משפחות? קהל מסורתי? ותיק בארץ או חדש? נסו להתייחס לכל אלה בבחירת תכני הטקס והשותפים הפעילים בו. שיתוף: חישבו כיצד לשתף את בני הקהילה בטקס. גדולים כקטנים יכולים לקחת חלק פעיל בטקס כקריינים, מקהלה, שחקנים, נגנים. נסו לשתף קהל מגוון ככל האפשר, וכך כל קבוצה תוכל להראות את ביכורי העשייה שלה. שימו לב: בחרנו שלא להתייחס לילדים כקהל נפרד בטקס הביכורים, משום שלטעמנו יש אפשרויות נרחבות לשילוב ילדים בהמחזות (כעולי רגל, למשל), כחלק ממביאי הביכורים וכחלק בלתי נפרד מעולם המעשה של הקהילה. 29

3 כי תבואו מילים: מן המקורות לחן: עממי תימני פתיחה התכנסנו כאן היום חברי קהילת לחגוג ביחד: לחגוג את חג הקציר חג ביכורי האדמה של הארץ אליה אנו מחוברים בקשר בל יינתק. לחגוג את חג מתן תורה חג קבלת התורה המכוננת את זהותנו כיחידים וכקהילה. לחגוג את חג הביכורים ביכורי העשייה שלנו המקיימים את הסביבה והחברה למעננו ולמען הדורות הבאים. חגיגות שהן אחת. חגיגות אהבתנו. שלוש כ י ת ב אוּ א ל ה אָר ץ וּנ ט ע ת ם כ ל ע ץ מ א כ ל, ו נ ת ן ה ע ץ פ ר יוֹ ו ה אָר ץ י בוּל הּ. ע ת ל נ ט ע א יל נוֹת, ע ת ל נ ט ע א יל נוֹת, ע ת ל נ ט ע ו ל ב נוֹת. ו יש ב ת ם א ישׁ ת ח ת ג פ נוֹ ו ת ח ת ת א נ תוֹ, ו ה י ית ם כ ע ץ ש תוּל ע ל-פ ל ג י-מ י ם. ע ת ל נ ט ע א יל נוֹת, ע ת ל נ ט ע א יל נוֹת, ע ת ל נ ט ע ו ל ב נוֹת. וּב נ ית ם ח ר בוֹת עוֹל ם ש מ מוֹת ת קוֹמ מוּ ו ח י ית ם ע ל-אַד מ ת כ ם ל ב ט ח וּל עוֹל ם. ע ת ל נ ט ע א יל נוֹת, ע ת ל נ ט ע א יל נוֹת, ע ת ל נ ט ע ו ל ב נוֹת. 30

4 הבאת ביכורי האדמה "ו ה י ה כּ י-ת בוֹא א ל-ה אָר ץ א שׁ ר ה' א ה י, נ ת ן ל נ ח ל ה; ו יר שׁ תּ הּ, ו י שׁ ב תּ בּ הּ. ו ל ק ח תּ מ ר אשׁ ית כּ ל-פּ ר י ה א ד מ ה, א שׁ ר תּ ב יא מ אַר צ א שׁ ר ה' א ה י נ ת ן ל ו שׂ מ תּ ב טּ נ א; ו ה ל כ תּ א ל-ה מּ קוֹם א שׁ ר י ב ח ר ה' א ה י ל שׁ כּ ן שׁ מוֹ שׁ ם [...] ו שׂ מ ח תּ ב כ ל-ה טּוֹב א שׁ ר נ ת ן-ל ה' א ה י וּל ב ית : אַתּ ה, ו ה לּ ו י, ו ה גּ ר, א שׁ ר בּ ק ר בּ " (דברים, כ"ו, א'-י'). כיצד מפרישין הביכוּרים יוֹר ד אָד ם בּ תוֹ ש ד הוּ ו רוֹא ה תּ א נ ה שׁ בּ כּ ר ה, א שׁ כּוֹל שׁ בּ כּ ר, ר מּוֹן שׁ בּ כּ ר, קוֹשׁ רוֹ ב ג מ י, ו אוֹמ ר: ה ר י א לּוּ ב כּוּר ים (משנה, מסכת ביכורים, פרק ג', משנה א'). כיצד מעלים את ה ביכוּרים? כּ ל ה ע יי רוֹת ש בּ מּ ע מ ד (השייכות לאותו מעמד כהונה) מ ת כּ נ סוֹת ל ע ירוֹ ש ל מ ע מ ד; וּבּא ין ו ל נ ין בּ ר חוֹב ה ש ל ע יר, ו א ה יוּ נ כ נ ס ין ל בּ ת ים. ו ל מּ ש כּ ים, ה י ה ה מ מוּנ ה אוֹמ ר: "קוּמוּ ו נ ע ל ה צ יוֹן, א ל ה' א -ה ינוּ" (ירמיהו, ל"א, ה'). (משנה, מסכת ביכורים פרק ג', משנה ב') בדרך: בּ דּ ר ה יוּ אוֹמ ר ים: "... שׂ מ ח תּ י בּ א מ ר ים ל י בּ ית ה' נ ל " (תהילים, קכ"ב). בּ ירוּש ל י ם ה יוּ אוֹמ ר ים: "ע מ דוֹת ה יוּ ר ג ל ינוּ בּ שׁ ע ר י י רוּשׁ ל י ם" (שם). בּ ה ר ה בּ י ת ה יוּ אוֹמ ר ים: "ה ל לוּ-י הּ ה ל לוּ-א ל בּ ק ד שׁוֹ" (תהילים, ק"נ). בּ ע ז ר ה (בתוך בית המקדש) ה יוּ אוֹמ ר ים: "כּ ל ה נּ שׁ מ ה תּ ה לּ ל י הּ, ה ל לוּ-י הּ" (שם). רעיונות לייצוג ביכורים קהילתיים הגיעו לירושלים ה ק רוֹב ים מ ב יא ין תּ א נ ים ו ע נ ב ים, ו ה ר חוֹק ים מ ב יא ין גּ רוֹג רוֹת (תאנים מיובשות כדי שלא ירקבו בדרך) ו צ ימּוּק ים. ו ה שּוֹר הוֹל ל פ נ יה ם, ו ק ר נ יו מ צוּפּוֹת ז ה ב, ו ע ט ר ה (כתר) ש ל ז י ת בּ ר אשוֹ; ה ח ל יל מ כּ ה (מנגן) ל פ נ יה ם, ע ד ש מּ ג יע ין ק רוֹב ל ירוּש ל י ם. ה גּ יעוּ ק רוֹב ל ירוּש ל י ם, ש ל חוּ ל פ נ יה ם, ו ע טּ רוּ א ת בּ יכּוּר יה ן. 31 המ חזה הקהילה יכולה להמחיז את טקס הבאת הביכורים לבית המקדש, ולהשתמש בו כבסיס לטקס הביכורים הקהילתי. המשתתפים יתחלקו לשתי קבוצות: עולי רגל המגיעים לעיר, ותושבי ירושלים המקבלים את פניהם. המחזת המפגש ברחובות העיר היא הבסיס המארגן להצגת העשייה הסביבתית והחברתית, כאשר ה"עולים הרגל" מציגים את מרכולת ביכורי העשייה שלהם, ותושבי העיר מברכים את עולי הרגל ואת ביכוריהם. ה פּ חוֹת ו ה סּ ג נ ים ו ה ג ז בּ ר ין (מכובדי ירושלים) יוֹצ א ין ל ק ר את ם; ל פ י כ בוֹד ה נּ כ נ ס ין, ה יוּ יוֹצ א ין. ו כ ל בּ ע ל י אוּמ נויוֹת ש בּ ירוּש ל י ם עוֹמ ד ין ל פ נ יה ם, ו שוֹא ל ין בּ ש לוֹמ ן: אַח ינוּ אַנ ש י מ קוֹם פּ לוֹנ י, בּ את ם ל ש לוֹם. ה ח ל יל מ כּ ה ל פ נ יה ם, ע ד ש מּ גּ יע ין ל ה ר ה בּ י ת. הּ גיעוּ ל ה ר ה בּ י ת, א פ ילוּ אַג ר יפּ ס ה מּ ל נוֹט ל א ת ה סּ ל ע ל כּ ת פוֹ ו נ כ נ ס, ע ד ש הוּא מ גּ יע ל ע ז ר ה. ל"ב). ה גּ י ע ל ע ז ר ה, ו ד יבּ רוּ ה ל ו יי ם בּ שּ יר, "א רוֹמ מ ה' כּ י ד לּ ית נ י; ו א-שׂ מּ ח תּ א י ב י ל י." (תהילים, (תלמוד ירושלמי, מסכת ביכורים, פרק ג').

5 ביכורי חסד, סביבה וחברה 32 הסביבה מאפשרת דאגה לחברה בשעת קציר ובציר, אדם סוקר את מה שהטבע עשה למענו ואת מה שיביא לביתו ביגיע כפיו. באותה שעה יבטא בפיו את המילה הגאה והרת התוצאות: 'שלי'. ועתה, כל אזרח באומה יודע כל האומר 'שלי', חייב לדאוג גם לאחרים. במדינת ה' הדאגה לעני ולגר לא נמסרה לרגשות השתתפות בצער. היא זכות שה' נתן לעניים והיא חובה שה' הטיל על בעלי רכוש (שמשון רפאל הירש). עיקר התורה - חסד התורה מכילה ערכים רבים: משפט [חוקים], אמת, יושר, ענווה, ועוד. כל אחד מהם הוא עולם מלא וחשוב כשלעצמו. אבל חוט השדרה של התורה, שכל הערכים מכוונים אליו, הוא החסד הרצון להיטיב. מטרת הערכים כולם היא החסד וקיום החוקים נועד להשגת החסד. העיקר שעליו מושתתת הבריאה כולה הוא החסד [...] רעיון זה הוא מהפכני כיוון שבדרך כלל סבורים שהחובה הבסיסית הנדרשת מכל אדם היא לקיים את החוק [...] אבל לפי דברינו, הרעיון הוא בדיוק הפוך! החסד הוא הצעד הראשון, הוא העיקר שעליו מושתתת החברה ואם עיקר זה אינו מתקיים גם כל שאר הערכים אינם יכולים להתקיים (עפ"י הרב ירוחם ליבוביץ'). משמעות מתן תורה היא קבלת מערכת ערכים מוסרית [...] כשאנו חוגגים את חג הקציר, את חג הביכורים, עלינו להדגיש, לצד העמקת שורשינו בארצנו, את הבטחת הצדק החברתי, כיסוד החברה היהודית. כשאנו חוגגים את חג מתן תורה, עלינו להדגיש את המצוות החברתיות, שבין אדם לחברו, שהן יסוד היהדות. רבי עקיבא לא הגדיר ככלל הגדול בתורה את המצוות הפולחניות, אלא את מצוות "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא, י"ט, י"ח) ולא בכדי מופיע הכלל הגדול הזה בסמוך לחוקים, כמו השמיטה, "לא תלין פעולת שכיר", "לא תעשוק את רעך", "לא תעשו עוול במשפט. לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך", ועוד. זו מהות היהדות. משמעות מתן תורה היא קבלת מערכת ערכים מוסרית, המאפשרת לנו להבחין בין טוב ורע ולבחור בטוב (אורי הייטנר). כיצד מפרישין ביכורי עשייה סביבתית? יוצא אדם את ביתו, מריח חופן דשן מהקומפוסט בחצרו. מצלם תמונת העץ, או הגינה שאותה הוא מטפח בתוך קהילתו, נושם אוויר צח יותר. היות והוריד זמן נסיעה במכוניתו יוצר דבר מה חדש בחייו, לא כצרכן אלא בכוחות עצמו, מחבק את ילדיו, שלמענם עושה כל זאת ואומר "הרי אלו ביכורים" (עינט קרמר).

6 שירים ישראליים כולנו זקוקים לחסד נתן זך שׁ בּ ל ת בּ שּׂ ד ה מתתיהו שלם ס לּ ינוּ ע ל כּ ת פ ינוּ לוין קיפניס כולנו זקוקים לחסד, כולנו זקוקים למגע. לרכוש חום לא בכסף, לרכוש מתוך מגע. לתת בלי לרצות לקחת ולא מתוך הרגל. כמו שמש שזורחת, כמו צל אשר נופל. בואי ואראה לך מקום שבו עוד אפשר לנשום. ביכורים שמואל בס פרי גני הנה הבאתי, מלוא הטנא רב פאר. ביכורים פה העליתי, וראשי עטרתי זר. ל, ל, ל... מן הכפר מוביל העירה בן רועים טלה וגדי, ושיריו בקול ישירה: דידל, דידל, דידל די! לי, לי, לי... בן איכר מפרי גנהו - תאנים ורימונים, ובסל לו על שיכמהו תהמינה זוג יונים. לו, לו, לו... שׁ בּ ל ת בּ שּׂ ד ה כּוֹר ע ה בּ רוּח מ ע מ ס גּ ר ע ינ ים כּ י ר ב. וּב מ ר ח ב ה ר ים יוֹם כּ ב ר י פוּח ה שּׁ מ שׁ כּ ת ם ו ז ה ב. עוּרוּ הוֹי עוּרוּ שׁוּרוּ בּ נ י כּ פ ר ים ק מ ה ה ן בּ שׁ ל ה כּ ב ר ע ל פּ נ י ה כּ ר ים ק צ רוּ שׁ ל חוּ מ גּ ל ע ת ר אשׁ ית ה קּ צ יר. שׂ ד ה שׂ עוֹר ים תּ מּ ה ז ר ח ג עוֹט ר ת, שׁ פ ע י בוּל וּב ר כ ה. ל ק ר את בּוֹא ה קּוֹצ ר ים בּ ז ה ר מ ז ה ר ת, ח ר שׁ ל ע מ ר מ ח כּ ה. ה בוּ ה נ יפוּ נ ירוּ ל כ ם נ יר ח ג ל קּ מ ה, ע ת ר אשׁ ית ק צ יר. ק צ רוּ, שׁ ל חוּ מ גּ ל ע ת ר אשׁ ית ה קּ צ יר. א ר ץ ז ב ת ח ל ב וּד ב שׁ מן המקורות א ר ץ ז ב ת ח ל ב וּד ב שׁ. ס לּ ינוּ ע ל כּ ת פ ינוּ, ר אשׁ ינוּ ע טוּר ים; מ קּ צוֹת ה אָר ץ בּ אנוּ, ה ב אנוּ בּ כּוּר ים. מ יהוּד ה, מ יהוּד ה, מ שּׁוֹמ רוֹן, מ ן ה ע מ ק, מ ן ה ע מ ק ו ה גּ ל יל פּ נּוּ דּ ר ל נוּ, בּ כּוּר ים א תּ נוּ, ה, ה, ה בּ תּ ף, ח לּ ל בּ ח ל יל! שׂ ד ינוּ ו ג נּ ינוּ ה ב שׁ ילוּ י בוּל ים, כּ ר מ ינוּ, מ ק שׁוֹת ינוּ בּ כּ רוּ פּ ר י ה לּוּל ים. תּ א נ ים, תּ א נ ים, תּ פּוּח ים, ע נ ב ים, ע נ ב ים וּשׁ ק ד ים פּ נּוּ דּ ר ל נוּ, בּ כּוּר ים א תּ נוּ, ה, ה, ה בּ תּ ף, ח לּ ל בּ ח ל יל! מ ה טּ בוּ מ ע גּ ל ינוּ, מ ה יּ פוּ ה טּוּר ים! ז מ ר ת ה אָר ץ ל נוּ, ה ב אנוּ בּ כּוּר ים. מ גּוֹל ן, מ גּוֹל ן, מ בּ שׁ ן, מ ן ה נּ ג ב, מ ן ה נּ ג ב ו ה יּ ר דּ ן! פּ נּוּ דּ ר ל נוּ, בּ כּוּר ים א תּ נוּ, ה, ה, ה בּ תּ ף, ח לּ ל בּ ח ל יל. תוכלו לשלב בטקס שלכם שירה בציבור. מומלץ לחסוך בנייר ולהכין מצגת שבה יוצגו מילות השירים. 33

7 אַח ל ה עוֹל ם ג'ורג' וייס ובוב ת'יל כּ שׁ א נ י רוֹא ה בּ ח לּוֹנ י ע ץ שׁ מּוֹר יק ל ו ג ם ל י א נ י שׁ ר ל ע צ מ י, א יז ה אַח ל ה עוֹל ם. ה שּׁ מ י ם כּ ח ל ים, ע נ ן הוּא ל ב ן ו ה בּ ק ר בּ ה יר וּב לּ י ל ה א ישׁ ן ו אַח לוֹם ל ע צ מ י, א יז ה אַח ל ה עוֹל ם. ו כ ל צ ב ע י ה קּ שׁ ת, י פ ים ו ח ד שׁ ים פּ רוּס ים אַח ר י ה גּ שׁ ם ע ל פּ נ י ה א נ שׁ ים ו ה יּוֹם כּ ה י פ ה, ו ק ל ל י כּ ל כּ לוֹמ ר שׁ א נ י אוֹה ב אוֹת. ברכת סיום יהי רצון ונזכה לראות את ביכורי שנה זו צמחים וגדלים ומכוננים שינוי בעולם. יהי רצון וכשם שחגגנו השנה את ביכורי אדמתנו ומעשינו, יקוימו בנו דברי הנביא: ה גּ יד ל אָד ם, מ ה-טּוֹב; וּמ ה ה' דּוֹר שׁ מ מּ, כּ י א ם- ע שׂוֹת מ שׁ פּ ט ו אָה ב ת ח ס ד, ו ה צ נ ע ל כ ת, ע ם א ה י (מיכה, ו', ח'). כך נזכה בכל שנה להמשיך ליצור, לבנות ולעשות לתיקון עולם ולריפוי הסביבה, למעננו ולמען ילדינו. אמן! ו ה נּ ה תּ ינוֹקוֹת בּוֹכ ים בּ מּ טּ ה מ ה שּׁ ה ם י ל מ דוּ ל עוֹל ם א א ד ע אָז א נ י שׁ ר ל ע צ מ י, א יז ה אַח ל ה עוֹל ם אַח ל ה עוֹל ם... ו כ ל צ ב ע י ה קּ שׁ ת, י פ ים ו ח ד שׁ ים פּ רוּס ים אַח ר י ה גּ שׁ ם ע ל פּ נ י ה א נ שׁ ים ו ה יּוֹם כּ ה י פ ה, ו ק ל ל י כּ ל כּ לוֹמ ר שׁ א נ י אוֹה ב אוֹת. ה שּׁ מ י ם כּ ח ל ים, ע נ ן הוּא ל ב ן ו ה בּ ק ר בּ ה יר וּב לּ י ל ה א ישׁ ן ו אַח לוֹם ל ע צ מ י, א יז ה אַח ל ה עוֹל ם א נ י שׁ ר ל ע צ מ י (שׁ ר ל ע צ מ י), א יז ה אַח ל ה עוֹל ם. אַח ל ה עוֹל ם... מ ל אוּ א ס מ ינוּ בּ ר פנחס לנדר מ ל אוּ א ס מ ינוּ בּ ר ו יק ב ינוּ י י ן בּ תּ ינוּ הוֹמ ים, הוֹמ ים מ תּ ינוֹקוֹת וּב ה מ תּ נוּ פּוֹר ה מ ה עוֹד תּ ב קּ שׁ י מ א תּ נוּ מ כוֹר ה ו א ין, ו א ין ע ד י ן? מ ה עוֹד תּ ב קּ שׁ י מ א תּ נוּ מ כוֹר ה ו א ין, ו א ין ע ד י ן? 34

8 ספירת עומר משפחתית בפעילות הבאה אנו מציעים לבני/בנות המשפחה לספור את העומר בדרך ייחודית. הקבלה מגדירה 10 ספירות שלבים, המובילים את האדם אל הגשמת הטוב שבו. אם הוא יעבור מספירה לספירה, הוא יגיע להתפתחות רוחנית מרבית ויתקרב אל האלוהות. הפעילות הבאה משלבת בין הרעיון הקבלי של תיקון 7 הספירות, לבין ניסיון לשיפור אישי ומשפחתי. כל שבוע יוקדש לספירה קבלית אחרת. בכל יום ייספר מעשה אחד הקשור לספירה של אותו שבוע. באופן זה, לאחר 49 ימים יוכל כל אחד מבני המשפחה לראות את הדרך שעבר מפסח ועד לחג השבועות. אנו מאמינים, כי ספירת העומר המוצעת תאפשר למשפחה להתכונן לחג מתן התורה טוב יותר: היא תעזור לה לנסח את הפרשנות הייחודית שלה לתורה. כיצד עושים זאת? תלו את הטבלה המצורפת במקום מרכזי בבית, והתחילו לספור מעשה אחד בכל יום. אפשר גם להוסיף לטבלה צילומים או ציורים של המעשה שאותו ספרתם. הטבלה תוכל לשמש אתכם לדיון משפחתי בערב השבועות: איזו דרך עברנו? מה קיבלנו ממנה? האם יש הבדלים בדרך שבה כל אחד מבני המשפחה מפרש את הספירה? האם הדרך הסתיימה עם חג השבועות? 35

9 * * שבוע חסד מידת החסד מבטאת רחמים ואהבה, שפע ללא גבולות. ס פרו מעשים המבטאים את התכונות הטובות בבני המשפחה שלכם (גם אם הם לפעמים מעצבנים אתכם!) ובכם. שבוע גבורה מידת הגבורה מבטאת את הדין והצמצום. דבר שבא לידי ביטוי בגבולות, התאפקות וריסון עצמי. ס פרו מעשים שבהם הצלחתם להתגבר על צריכה לא הכרחית של חפצים מיותרים. שבוע תפארת מידת התפארת מבטאת יופי והרמוניה הבאים לידי ביטוי במנוחה ובהימנעות מעשייה. ס פרו את הרגעים של המנוחה שהצלחתם להכניס לחייכם: בין חוג, משחק כדורגל וביקור אצל חברים, נסו לנוח! שבוע נצח מידת הנצח מבטאת התמדה, חוזק ושאפתנות. ס פרו מעשים שעשיתם בהצלחה, למרות הקושי, להתמיד. נסו לקשר את המעשים לתחום הסביבתי. שבוע הוד מידת ההוד מבטאת ענווה. התבוננו בסביבתכם. נסו למצוא בה פריטים חדשים שמעולם לא שמתם לב אליהם, המבטאים את הוד הבריאה והיצירה האנושית. ספרו מה מצאתם. שבוע יסוד מידת היסוד מבטאת את החיבור בקשרים שלנו עם הזולת. המשיכו להתבונן בסביבתכם. חפשו מקומות המבטאים אחריות חברתית. ספרו בכל יום על מעשה אחד של תמיכה בהם. למשל: פעלו להנגשת מוסדות לנכים, א כלו רק במקום עם תו חברתי שלא מנצל עובדים ודואג לנגישות המקום. קנו מוצרים של סחר הוגן. שבוע מלכות מידת המלכות מבטאת אצילות, שליטה ומנהיגות. בסיפור הבריאה האדם אחראי על העולם כולו. גם לנו יש אחריות על הסביבה והחברה שבה אנו חיים! בשבוע זה אנחנו לוקחים אחריות על סביבתנו הטבעית והאנושית. שתפו מדי יום לפחות אדם אחד בספירת העומר שלכם ועל מה שלמדתם ממנה. בחרו תחום אחד הקרוב ללבכם וקבלו על עצמכם להתמיד בו ספירת עומר משפחתית שבועות חג מתן תורה * * 36 43

10 קומפוסט לשמירה על הסביבה ר אשׁ ית, בּ כּוּר י אַד מ ת, תּ ב יא בּ ית ה' א ה י ; (שמות, כג', י"ט). בתוך מגוון הביכורים הסביבתיים והחברתיים נמצא גם הקשר שלנו לאדמה האדמה המזינה אותנו ונותנת לנו מטובה. אמנם המרחק בינינו לבין האיכר המביא את ביכורי אדמתו הולך וגדל, אך עדיין גם אנו תלויים באדמה ומצווים לשמור עליה למען המשך קיומם של חיים על פני האדמה. כדי לחוש את הקשר שלנו לאדמה, להוקיר אותה ולחסוך במשאבים, אנו מציעים להתחיל להביא ביכורי אדמה סביבתיים בדמות קומפוסט יצור דשן אורגני המופק משאריות המזון שלנו. כך נוכל לחוש את האדמה, להחזיר לה טובה ולשמור מרוחו המיוחדת והעתיקה של חג השבועות, חג ביכורי האדמה. אז מה זה קומפוסט? קומפוסט הוא דשן אורגני עשיר, נטול כימיקלים. חרקים וחיידקים מפרקים את הפסולת האורגנית שלנו באופן טבעי, פסולת אשר אחרת תמצא את דרכה לפח האשפה ולמזבלה. האדמה מזינה אותנו ומעניקה לנו מרחב חיים ומזון. הקומפוסט היא הדרך הפשוטה ביותר להעשיר את האדמה בדשן אורגני עשיר ובריא, להחזיר למחזור הטבע את החומרים שלקחנו ממנו ולהפחית את כמויות האשפה הביתית בכ- 50%. זה קל, זה סביבתי וזה פועל. לפניכם "מתכון לקומפוסט" שניתן לממש בבית, בבניין המשותף או במתנ"ס. רעיון נחמד הוא להתחיל ולהכין את הקומפוסט בט"ו בשבט, ואז לקראת חגיגת הביכורים יש לנו "ביכורי אדמה " אמיתיים אדמה חומה, דשנה וריחנית. 37

11 איך עושים קומפוסט? יש להפריד במטבח בין האשפה האורגנית והבלתי אורגנית. הדרך הפשוטה ביותר היא להניח ליד הכיור פח קטן או קערה גדולה, שבהם שומרים את שאריות המזון. את הקומפוסט מכינים בתוך קומפוסטר מכשיר דמוי פח זבל גדול, שניתן לרכוש ממגוון חברות באינטרנט ובמחיר מוזל מהרשויות המקומיות. בעלי חצר יכולים לוותר על הקומפוסטר ולהסתפק בחפירת בור גדול, או פשוט "לייצר" את הקומפוסט בערימה. את הקומפוסטר או הבור יש למקם במקום מוצל ונוח לגישה, ולערום לידו גזם גינה. כאשר מצטברת ערימה נאה של שאריות מזון, יש לפזר מעליה גזם גינה יבש. שלב זה חשוב למניעת ריחות לא נעימים ולהרחקת בעלי חיים בלתי רצויים. את ערימת הקומפוסט ניתן להזין בחומרים רבים מן הבית ומן הגינה. מותר להכניס: קליפות ביצים, קליפות אגוזים, גרעינים וגלעינים, קליפות ירקות ופירות, לחם יבש, משקע קפה, תבשילים שונים. חומרים יבשים: דשא קצור, זרדים, עלים מהעץ, כל עלי השלכת או גזם דק מהגינה, אפר, נסורת, קרעי ניר וקרטון קטנים ואף ניירות ועיתונים. אסור להכניס: חלבון מן החי, ביצים, דגים, בשר מכל הסוגים, מחטי עץ אורן בכמות מוגבלת, שומנים (מתפרקים לאט מאוד). רצוי לא להכניס חומרי הדברה, כיוון שחומרים אלו פוגעים בחיידקים ובשילשולים המפרקים את הזבל. לא להכניס גזם, שרוסס בחומרי הדברה. מה זה "מסיבת קומפוסט"? "מסיבת קומפוסט" הינה הדרך להתחיל מהלך של קומפוסט במתנ"ס, בגינה הקהילתית או בחצר הבית המשותף. כל מה שצריך בשביל המסיבה הוא מקום מוצל ופנוי. אז מה עושים? מזמינים את השותפים שלכם לקומפוסטר. שימו לב: המסיבה יכולה לעזור לכם להגדיל את מעגל השותפים ולרתום אנשים חדשים לעשייה הסביבתית. מבקשים מאורחי "מסיבת הקומפוסט" להביא א תם מהבית זבל אורגני. בגינה חופרים ביחד את בור הקומפוסט, בבית חונכים את הקומפוסטר ומזכים את המגיעים בזכות ה"הטמנה הראשונה". אפשר להעשיר את המסיבה בהזמנת הרצאה על הדרכים לתפעל ערמת קומפוסט, בפיקניק או בכל דרך אחרת. לליווי המהלך אתם מוזמנים לפנות ל"עץ בעיר" שטבעו את המושג "מסיבת קומפוסט" והם ישמחו לייעץ לכם. כתובתם: מומלץ לחתוך או לתלוש את חומרי הגלם לפיסות קטנות ככל האפשר, מה שיבטיח קצב הבשלה מהיר של הקומפוסט. מומלץ לפטם את הקומפוסטר בכמויות שוות של חומר יבש ורטוב לסירוגין. כדאי למלא את תחתית המיכל בחומר גס (גזם עץ, שק), שיתפרק לאט ויאפשר ניקוז טוב ואוורור הערימה מלמטה. על מנת להרחיק בעלי חיים, רצוי לטמון את שאריות המזון במרכז המיכל ולכסות אותו במכסה או בשק יוטה במקרה של בור וערימה. 38

12 במקום סיכום בזמן המים, בזמן הצמיחה ובזמן הביכורים ישנם דברים רבים שהזמן מיטיב איתם אם רק נדע להגן עליהם ולדאוג להמשך קיומם; אם רק נעצור לרגע ממרוץ החיים - נטיב עם עצמנו, עם משפחתנו ועם הסביבה הקרובה וזו הרחוקה. אנו, ב"טבע עברי", במתנ"ס קריית טבעון ובמחלקה להתחדשות יהודית בקהילה בחברה למתנ"סים, מקווים כי חוברת זו תסייע לכולנו כדי שנדע להזדהות עם הסביבה ועם המקורות היהודיים שלנו ולהיות כמותם בצמיחה, בהתחדשות ובתרומה לתיקונו של העולם. 39

13

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc)

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc) העשרה כללית תחנות חוש - חש / גליה כהן מבוא: יום יום אנו מקבלים מהסביבה גירויים שונים כמו: צבעים, צורות, ריחות, קולות וכו'. כל אלה נקלטים ע"י החושים: הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והמישוש. המידע שאנו קולטים

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

cover and 39 (WP)

cover and 39 (WP) THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

משלי י

משלי י משלי פרק י מ שׁ ל י, שׁ מ ה: א וּב ן כּ ס יל, תּוּג ת א מּו. בּ ן ח כ ם, י שׂ מּ ח-אָב; וּצ ד ק ה, תּ צּ יל מ מּ ו ת. ב א-יו ע ילוּ, או צ רו ת ר שׁ ע; ו ה וּ ת ר שׁ ע ים י ה דּ ף. ג א-י ר ע יב ה', נ פ שׁ צ דּ יק; ו י ד ח רוּצ

קרא עוד

Maagalim

Maagalim 153 הקול הכפול בפרשת העקדה פרשת עקדת יצחק (בראשית כ"ב, א יט) היא אחת הפרשות המגרות ביותר בתורה, ויסוד מוסד בתפיסת עולמנו. פרשה זו תופסת מקום מרכזי באמונתנו, תדיר מופיעה בתפילותינו מרכזי באופן ונוכחת השנה,

קרא עוד

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 "אור חדש על ציון תאיר.." עלון לבוגרי ישיבת "בית אורות" מאמרים ליום העצמאות ויום ירושלים התש"ע 2 גיליון מס' שלמה גלר סטודנט במכללת "אריאל" עצמאותנו? את כיצד לחגוג ברצוני לעסוק בדרך חגיגת עצמאותנו מתוך תגובה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

הקדמה

הקדמה הקדמה ספר זה נכתב כדי להעניק לכם חוויה חיה של חופש. זוהי קריאה הנובעת ממעמקי עצמכם לשוב הביתה, אל נוכחות החסד האינסופית אשר תמיד נמצאת כאן. הספר אינו מיועד לקריאה חפוזה שבאמצעותה תרכשו ידע נוסף או תלקטו

קרא עוד

30b Behukotai It.pages

30b Behukotai It.pages Haftarà di Behukotai rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/30bbehukotai.mp3 Haftarà di Behukotai Ezechiele capitolo 34 1 E la parola dell Eterno mi fu rivolta, in

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

החורבן מפוצל

החורבן מפוצל úáèá 'é ויהי בשנת התשיעית למלכו, בח דש העשירי בעשור לח דש בא נבכדנאצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושל ם ויחן עליה ויבנו עליה דּ י יק סביב. ותב וא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו. 'ä 'ã,á"ð åäéîøé,'á

קרא עוד

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם 2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם כּ י י ק ר יב מ כּ ם ק ר בּ ן ל יה ו ה מ ן ה בּ ה מ ה מ

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס 1 מבחן חשבי שכר בכירים 12.2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנסה ובהנחיות המוסד לביטוח לאומי, א לּ א א ם כּ ן צוּי ן א ח ר ת בשאלה. במקרים

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F8F0E4E9E9ED2DE4E2E4E D20F1E5F4E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E1F8F0E4E9E9ED2DE4E2E4E D20F1E5F4E9FA2E646F63> גליון א', תשע"א - 2011 1 "מי יספר לנו סיפור טוב?" מאת עגנון העולם אומרים: שמסיפורי מעשיות לא באים להריון. ואני אמרתי: שמסיפורי מעשיות נפקדות עקרות, ובאות להריון. (חיי מוהר"ן, כה) 1 וזהו בקצרה סיפור המעשה:

קרא עוד

ערב הווי בנושא "השרדות"

ערב הווי בנושא השרדות ערב הווי בנושא "השרדות" ראשית כל מסבירים לקבוצה את חוקי המשחק, והם: מחלקים את הבוגרים לשלושה שבטים (על פי חלוקה שנכין מראש- מקריאים את השמות כמו בהישרדות). מטרת השבטים להצליח לנצח את שאר הקבוצות במספר

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

pessah zmanim

pessah zmanim פסח כי ג רים היינו בארץ מצרים רציונל ומטרות היחידה אחד הלקחים העיקריים מסיפור יציאת מצרים הוא שעלינו להקפיד לכבד את הזרים המצטרפים לחברה שלנו ולשמור על זכויותיהם. בתורה עצמה מופיעה המצווה המפורשת לא להציק

קרא עוד

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ד"ר דורית ברפמן ריבוי תפקידים מקבץ של מצבים במערכת החברתית אשר יש בהם ציפיות, זכויות, מחויבויות ואחריות ( Moen.)et al.,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

משלב מא - סופי1

משלב מא - סופי1 התלויים בשערה הררים מסכת שבת: מבנה רזיאל קרצ'מררר----ר יואל משל לאדם שהלך בבקעה וראה הררים לפניו. פנה ועלה לו אל ראש ההר הראשון. כיוון שעלה ראה הררים הררים מרצדים לפניו ולא ידע באיזו דרך ילך לו אל ההר

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

צעד ראשון רישום לשנה"ל תשע"ט בבית ספר "היובל" יהוד מונוסון שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5

צעד ראשון רישום לשנהל תשעט בבית ספר היובל יהוד מונוסון   שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5 צעד ראשון רישום לשנה"ל תשע"ט בבית ספר "היובל" יהוד מונוסון https://hayovelyahud.tik-tak.net/ שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5 חזון בית הספר בית ספר "היובל" הוא בית אוהב מקבל ותומך לתלמידיו ולקהילתו. בית

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF9F2E620F4F8F9FA20E1F8E0F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF9F2E620F4F8F9FA20E1F8E0F9E9FA2E646F63> עמוד 1 ב"ה כ"ד בתשרי ה'תשע"ז 17/10/2017 דפים אלו מכילים אוצרות בלומים של חוכמה יהודית, בגישה נשית-עדכנית. הם פרי עמל מאומץ, ונשלחים באופן קבוע למנויים דרך המייל. המנוי אישי-משפחתי בלבד. לתיאום מנוי וקבלת

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים כיתה

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים   כיתה שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים www.kefwithjeff.org כיתה Happy New Year 8 0 80 80 0 8 8 8 8 8 08 8 0 0 בכל שורה ובכל טור יש את המספרים עד כולל.

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Eruvin Daf 41 9 Av in Bayit Sheni and Today עירובין מא ט' באב בזמן בית שני ובימינו

Eruvin Daf 41 9 Av in Bayit Sheni and Today עירובין מא ט' באב בזמן בית שני ובימינו זכריה פרק ז (א) ו י ה י בּ שׁ נ ת אַר בּ ע ל ד ר י ו שׁ ה מּ ל ך ה י ה ד ב ר י ק ו ק א ל ז כ ר י ה בּ אַר בּ ע ה ל ח ד שׁ ה תּ שׁ ע י בּ כ ס ל ו: (ב) ו יּ שׁ ל ח בּ ית א ל שׂ ר א צ ר ו ר ג ם מ ל ך ו א נ שׁ יו ל ח לּוֹת א

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד