<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>"

תמליל

1 דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים)

2 יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי עסקים דף הבית הראשון שלי בחודש דצמבר 2009 התקשרה החברה בהסכם לרכישת השליטה באתר הילדים דף הבית הראשון שלי בתמורה ל 820 אלפי במזומן ו 312 אלפי באמצעות מתן שירותי פיתוח, פרסום וניהול. במסגרת ההסכם הקימו הצדדים, בחודש ינואר 2010, חברה חדשה בשם הדף הראשון שלי בע"מ ("דף הבית הראשון שלי" ו/או,("mfhp" בה מחזיקה החברה 50.1% מההון המונפק והנפרע שלה. דף הבית הראשון שלי עוסקת בהפעלת אתר לילדים בגילאים 314. נטקראפט בחודש ינואר 2010 רכשה החברה את כל מניותיה של חברת נטקראפט בע"מ ("נטקראפט") בתמורה לסך של 900 אלפי. נטקראפט עוסקת בפיתוחים ויישומים (פרויקטים), עיצוב וממשקי משתמש בתחום האינטרנט והסלולאר. להלן עיקרי תוצאות הפעילות שיפורטו בהמשך הדו"ח: הכנסות החברה במחצית הראשונה של השנה הסתכמו בסך של כ 22,446 אלפי, גידול של כ 8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הכנסות החברה ברבעון השני של השנה הסתכמו לסך של כ 11,238 אלפי, גידול של כ 10% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בתקופה זו גדלו ההכנסות בתחום האינטרנט ממכירות לחיצוניים בכ 24% והסתכמו בכ 10,608 אלפי, לעומת סך של כ 8,564 אלפי אשתקד. הגידול בהכנסות בתחום האינטרנט בתקופת הדוח נבע בעיקר כתוצאה מצירופי העסקים כאמור לעיל ומגידול במכירת מוצרי פרסום באתרי החברה. הרווח התפעולי של החברה הסתכם בתקופת הדוח לסך של כ 2,631 אלפי לעומת סך של כ 2,836 אלפי בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח התפעולי מיוחסת לגידול בהוצאות המכירה והשיווק של מגזר הבלוגטיוי בחו"ל ולעלייה בתשלומים לשותפי התוכן בתחום התוכן הסלולארי. ירידה זו קוזזה בחלקה על ידי גידול בהכנסות וברווח התפעולי של מגזר האינטרנט. בנטרול פעילות בלוגטיוי, הסתכם הרווח התפעולי בתקופת הדו"ח בסך של 4,912 אלפי, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי של החברה הסתכם בתקופת הדוח לסך של כ 2,031 אלפי, לעומת סך של כ 1,760 אלפי. בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ 15%. הגידול ברווח הנקי נבע, בין היתר, מהכנסות מימון שהסתכמו בתקופת הדוח בכ 169 אלפי, לעומת הוצאות מימון בסך של כ 76 אלפי בתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן, בתקופה המקבילה אשתקד רשמה החברה את חלקה בהפסדי חברה מוחזקת בסך של כ 210 אלפי.

3 2 תיאור תמציתי של התאגיד וסביבתו העסקית: החברה פועלת בשלושה תחומי פעילות: 1. בתחום האינטרנט בהפעלת אתר האינטרנט "תפוז" ובהפעלת אתרים נוספים כגון אתר הווידאו פליקס flix.co.il ואתר הילדים.myfirsthomepage.co.il 2. בתחום התוכן הסלולארי במתן שירותי תוכן למדיה הסלולארית, תחום בו נחשבת החברה למובילה בשוק הישראלי. 3. בתחום ה BlogTV בחו"ל בהפעלת אתר,blogtv.com המהווה פלטפורמה המאפשרת לכל אדם בעל חיבור אינטרנט, לשדר תוכנית אישית בשידור חי בה ניתן לצפות ולהגיב בזמן השידור ובכל עת. 2.1 תחום האינטרנט: במסגרת תחום האינטרנט, מפעילה החברה את אתר תפוז. להערכת החברה אתר תפוז הוא האתר הישראלי המוביל בישראל בתחום ה social media ומתמחה בפורומים, בלוגים, צ'אטים ותקשורת בין אנשים. על פי דו"ח comscore בקרו באתר תפוז (כולל אתר (flix מליון גולשים שונים במהלך חודש מאי 2010, ומבחינת מדד הגולשים השונים בחודש הגיע תפוז למקום השלישי מבין האתרים הישראליים. בנוסף מפעילה החברה את אתר,Flix אשר להערכת החברה הינו אחד מאתרי הווידאו הפופולריים בישראל. כמו כן מחזיקה החברה ב 50.1% בחברת הדף הראשון שלי מפעילת אתר הילדים הפופולרי. החברה גם פועלת בפיתוחים ויישומים (פרויקטים) בתחום האינטרנט ובמטרה לחזק ולהרחיב פעילות זו רכשה החברה לאחרונה את חברת נטקראפט אשר בעקבות הרכישה העבירה את פעילותה למשרדי החברה. בתקופת הדוח הסתכמו הכנסותיה של החברה ממכירות לחיצוניים בתחום האינטרנט בסך של כ 10,608 אלפי לעומת סך של כ 8,564 אלפי בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ 24%. לפרטים נוספים בקשר לתחום האינטרנט ראה סעיף בדוח התקופתי של החברה לשנת 2.2 תחום התוכן הסלולארי: במסגרת תחום התוכן הסלולארי, פועלת החברה במתן שירותי תוכן לכל מפעילי הרשתות הסלולאריות בישראל: סלקום, פרטנר, פלאפון ומירס ("מפעילים סלולאריים") לצורך העברת תכנים למשתמשי הקצה באמצעות הטלפונים הסלולאריים. החברה מספקת יישומים ותכנים המופיעים בפורטל תפוז (דוגמת פורומים, בלוגים, צ'אטים, וכיוצ"ב) ומספקת גם תכנים מאתרי אינטרנט שונים כדוגמת ערוץ הספורט,,PANET הפורטל הערבי הגדול בארץ, אתר השוואת המחירים,ZAP אתר MAKO של זכיינית הטלויזיה קשת ומדריך עכבר העיר וכן תכנים המופקים על ידי צדדים שלישיים דוגמת קדימונים של סרטי קולנוע, קטעים מתוכניות וערוצי טלוויזיה, סרטוני וידאו קצרים של חברות הפקה וכיו"ב. כמו כן החברה עוסקת בהפצת מוצרי תוכן סלולארי נוספים כגון תכני אודיו, תכנים גרפיים, משחקים ויישומים נוספים. לחברה הסכמים עם מספר ספקי תוכן מחו"ל לצורך הפצתם בישראל. בנוסף, החברה מספקת לחברות מסחריות פתרונות לפיתוח אתרי ויישומי אינטרנט סלולאריים ויישומים להורדה (אפליקציות) תוך התאמה למגוון הטכנולוגיות החדשות ומערכות ההפעלה הנמצאות בשימוש הולך ונרחב גם בישראל (מכשירי ה iphone, ה android וכיו"ב).

4 בחודשים האחרונים החלה החברה לפתח ולשווק מוצרי ושירותי תוכן סלולאריים נוספים במגוון פלטפורמות סלולאריות, שהפצתם אינה תלויה במפעילים הסלולאריים. בששת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו הכנסותיה של החברה בתחום התוכן הסלולארי לסך של כ 10,869 אלפי לעומת סך של כ 11,645 אלפי בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהכנסות החברה בתחום נובעת כתוצאה מעדכון התעריפים ושינויים במודלי ההתחשבנות אשר נעשו על ידי המפעילים הסלולאריים. 3 לפרטים נוספים בקשר לתחום התוכן הסלולארי, התקופתי של החברה לשנת הכנסותיו ורווחיותו, ראה סעיף בדוח 2.3 תחום ה BlogTv בחו"ל: במסגרת תחום הבלוגטיוי בחו"ל מפעילה החברה את אתר האינטרנט. (בסעיף זה להלן: "האתר"). אתר,blogtv.com אשר מוכוון בעיקר לקהל יעד בחו"ל, פותח על ידי החברה ומהווה פלטפורמה המאפשרת לכל אדם בעל חיבור לאינטרנט, לשדר תוכנית אישית בשידור חי. בתוכניות האישיות המשודרות בבלוגטיוי ניתן לצפות ולהגיב בזמן השידור ובכל עת. ברבעון הנוכחי רשם האתר בממוצע כל חודש למעלה מ 4.9 מיליון מבקרים (לעומת 3.7 מליון ברבעון המקביל אשתקד), למעלה מ 37 מיליון עמודים נצפים (לעומת 23 מליון ברבעון המקביל אשתקד), למעלה מ 1.8 מיליון משתמשים ייחודיים, זמן שהייה ממוצע של למעלה מ 13 דקות לביקור וכ 43 אלף שדרנים ייחודיים, אשר שידרו שידורים חיים באמצעות הפלטפורמה. העליה בגלישה באתר נובעת, בין היתר, מהשימוש ההולך וגובר שעושים הגולשים והשדרנים באתר בכלים ויראליים כמו facebook ו,twitter באמצעותם הם מזמינים את העוקבים אחריהם לבוא ולצפות בהם בשידורים החיים. עד לסוף שנת 2009 מכירת הפרסום של האתר התבצעה על ידי רשתות פרסום בארה"ב ) ad.(networks בתחילת השנה גייסה החברה מנהל מכירות ייעודי בארה"ב בכדי שיבצע באופן ישיר מכירה ללקוחות ולמשרדי פרסום. פעילות זו הביאה בשבועות האחרונים לגידול בהכנסות ממכירות פרסום. הכנסות החברה בתחום הבלוגטיוי בחו"ל הסתכמו בששת החודשים הראשונים של השנה לסך של כ 969 אלפי ש"ח לעומת סך של כ 609 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ 60%. גיוס מנהל המכירות בארה"ב מלווה גם בגידול בעלויות שיווק ומכירה וההפסד התפעולי בתחום הבלוגטיוי בחו"ל הסתכם בתקופת הדוח לסך של כ 2.3 מליון ש"ח לעומת סך של כ 2.1 מליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. לאור המשך הגידול בהיקף פעילות האתר ובהכנסותיו ולאור ההתעוררות הכללית בתחום ה social video בארה"ב ובעולם, נערכת החברה לאפשרות לגייס משקיע חיצוני למיזם או למוכרו. המידע אודות גיוס משקיע חיצוני למיזם ו/או מכירתו הינו מידע צופה פני עתיד אשר עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה. 4 לפרטים נוספים בקשר לתחום לשנת הבלוגטיוי בחו"ל, ראה סעיף בדוח התקופתי של החברה

5 ב( 3 אירועים בעלי אופי מהותי בתקופת הדוח ולאחריו: 3.1 דף הבית הראשון שלי: בחודש דצמבר 2009 התקשרה החברה בהסכם לרכישת השליטה באתר הילדים דף הבית הראשון שלי בתמורה ל 820 אלפי במזומן ו 312 אלפי באמצעות מתן שירותי פיתוח, פרסום וניהול. במסגרת ההסכם הקימו הצדדים חברה חדשה בשם הדף הראשון שלי בע"מ ("דף הבית הראשון שלי"/"חברת הבת"/" mfhp "), בה מחזיקה החברה 50.1% מההון המונפק והנפרע שלה. ביום 12 בינואר 2010, מועד השלמת העסקה, העבירה והמחתה אפרת (מקימת האתר) לחברת הבת, באופן בלתי חוזר, את אתרי האינטרנט ו (להלן ביחד: "האתר"), וכל הזכויות באתר ("הזכויות"). בתמורה למניותיה בחברת הבת, השקיעה החברה בחברת הבת סך כולל של, 820,000 בתנאים כדלהלן: (א) 660,000 שולמו במועד ההשלמה; ( סך של 160,000 ישולמו במהלך שנה שלאחר מועד ההשלמה, בכפוף לכך שחברת הבת תעמוד ביעדים שהוגדרו בהסכם. נכון למועד הדוח חברת הבת עומדת ביעדים שהוגדרו בהסכם. שלושה רבעים מהסכום השני הועברו לאפרת בתקופת הדוח באמצעות חברת הבת ונותר רק רבע אחד שיועבר לאפרת בכפוף להמשך העמידה ביעדים כאמור. כמו כן מספקת החברה לחברת הבת שירותי פיתוח, פרסום וניהול, אשר נפרסים על פני 24 חודשים ממועד ההשלמה, בעלות כוללת של. 312,000 עלויות השירותים הנ"ל נרשמים בספרי חברת הבת כהלוואות בעלים של החברה, בתנאים שנקבעו בהסכם. אפרת תועסק במשרה מלאה ע"י חברת הבת, כמנכ"ל חברת הבת, למשך תקופה של לפחות 24 חודשים ממועד ההשלמה. לחברה ניתנה אופציה לרכוש את כל או חלק מהמניות שיוקצו לאפרת במועד הקמת חברת הבת, לתקופה של חמש שנים ממועד ההשלמה. האתר הינו אתר הילדים המוביל בישראל לגילאי 314, לפי מדד.google trends על פי מדידות שמבצע האתר נכנסו אליו במהלך חודש יולי קרוב ל 800 אלף גולשים ייחודיים. 3.2 רכישת נטקראפט: בחודש ינואר 2010 רכשה החברה את כל מניותיה של חברת נטקראפט בע"מ ("נטקראפט"), מידי בעלי מניותיה ומייסדיה, בתמורה לסך של 900 אלפי, מתוכם סך של כ 164 אלפי הועברו לנטקראפט כהלוואת בעלים ושימשו לפרעון הלוואות הבעלים היוצאים וסך של כ 736 אלפי שולמו לבעלי המניות היוצאים מתוכם סך של 250 אלפי הופקדו בידי נאמן לתקופה של ששה חודשים והם הועברו לידיהם בתום התקופה הנ"ל, בעקבות התקיימותם של אבני דרך ותנאים מתלים שפורטו בהסכם. מגעים למכירת פעילות החברה: ביום 25 במרץ דווחה החברה במקביל לדווח של פרטנר כי מתקיימים מגעים ראשונים למכירת פעילותה של החברה לפרטנר. בשלב זה אין כל וודאות כי המגעים הללו יבשילו לכלל הסכם ובכל מקרה, הסכם כאמור יהיה כפוף לאישור מוסדות החברה על פי דין. פקיעת אופציות סדרה 1 של החברה: ביום 1 במרץ 2010, פקעו האופציות (סדרה 1) הסחירות של החברה.

6 3.5 מימוש אופציות של עובדים למניות: בחודש פברואר 2010 מומשו 32,400 אופציות של עובדים ל 32,400 מניות רגילות בנות 1 ע.נ. במחיר מימוש של 1.01 למניה. בחודש יולי 2010 מומשו 55,527 אופציות של עובדים ל 55,527 מניות רגילות בנות 1 ע.נ. במחיר מימוש של 1.01 למניה. 4 תוצאות הפעילות: להלן תמצית דוחות רווח והפסד ולשנת 2009 כולה (באלפי ). לתקופת הדוח, לרבעון הנוכחי, לתקופות המקבילות אשתקד רבעןו 2 שנת רבעון חציון חציון ,806 17,957 23,849 10,205 4,673 5,532 11,238 5,116 6,122 20,818 9,350 11,468 22,446 9,819 12,627 הכנסות עלות ההכנסות רווח גולמי 4,190 7,740 6,651 5, ,745 1,524 1,343 1,239 2,048 1,611 1,224 1,861 3,429 3,342 2,836 2,383 4,306 3,307 2,631 הוצאות פיתוח הוצאות שיווק ומכירה הוצאות הנהלה וכלליות רווח תפעולי 40 1, (76) הכנסות(הוצאות) מימון נטו הוצאות אחרות* חלק החברה בהפסדי תאגידים מוחזקים 3,659 1,471 1, , , , רווח (הפסד) לפני מיסים על הכנסה מיסים על הכנסה 2,188 1, ,760 2,031 רווח נקי לתקופה (*) מחיקת ההשקעה בחברת גטאיט. 4.1 הכנסות: הכנסות החברה בששת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בכ 22,446 לעומת סך של כ 20,818 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ 8%. אלפי ש"ח בתקופה זו גדלו ההכנסות בתחום האינטרנט ממכירות לחיצוניים בכ 24% והסתכמו בכ 10,608 אלפי לעומת סך של כ 8,564 אלפי אשתקד. הגידול בהכנסות בתחום האינטרנט בתקופת הדוח נבע בעיקר מגידול בהכנסות מפרויקטים (כתוצאה מצירופי עסקים) ומגידול במכירת מוצרי פרסום באתרי החברה. הגידול קוזז בחלקו מקיטון בעסקאות מכירה לסקיילקס קורפוריישן בע"מ, חברה אחות של החברה. הגידול בהכנסות בתחום האינטרט הביא לגידול של כ 8% בסך הכנסות החברה בתקופת הדוח וזאת למרות ירידה מסויימת שנרשמה בהכנסות בתחום התוכן הסלולארי.

7 4.2 רווח גולמי: הרווח הגולמי בתקופת הדוח הסתכם בכ 12,627 אלפי לעומת סך של כ 11,468 אלפי בתקופה המקבילה אשתקד 4.3 הוצאות פיתוח: הוצאות הפיתוח של החברה הסתכמו בתקופת הדוח בסך של כ 2,383 אלפי לעומת סך של כ 1,861 אלפי בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהוצאות הפיתוח בין התקופות נובע מגידול בכח אדם בתחומי הפיתוח בקבוצה. 4.4 הוצאות שווק ומכירה: הוצאות השיווק והמכירה של החברה הסתכמו בתקופת הדוח 4,306 לעומת סך של כ 3,429 אלפי בתקופה המקבילה אשתקד. לסך של כ אלפי הגידול בהוצאות שווק ומכירה בתקופת הדוח נבע בעיקר מגיוס מנהל מכירות בארה"ב בתחום הבלוגטיוי בחו"ל ומגידול בהוצאות מכירה בעקבות רכישת נטקראפט ודף הבית. 4.5 הוצאות הנהלה וכלליות: בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות הנהלה וכלליות לסך של כ 3,307 אלפי לעומת סך כ 3,342 אלפי בתקופה המקבילה אשתקד. של 4.6 רווח תפעולי: בששת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח התפעולי של החברה לסך של כ 2,631 אלפי לעומת סך של כ 2,836 אלפי בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של כ 7%. הרווח התפעולי הושפע, בין היתר, מעלייה בהוצאות המכירה והשיווק של מגזר הבלוגטיוי בחו"ל ומגידול בתשלום לספקי תוכן בתחום הסלולר, ומאידך מגידול בהכנסות וברווח התפעולי של מגזר האינטרנט. בנטרול פעילות בלוגטיוי, הסתכם הרווח התפעולי בתקופת הדו"ח בסך של 4,912 אלפי, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. 4.7 הכנסות/הוצאות מימון: בתקופת הדוח הסתכמו הכנסות המימון נטו, של החברה לסך של כ 169 אלפי הוצאות נטו בסך של כ 76 אלפי בתקופה המקבילה אשתקד. לעומת 4.8 מיסים על הכנסה: הוצאות המס בתקופת הדוח הסכמו בכ 769 אלפי. שיעור המס מהווה כ 27% מהרווח לפני מס. 4.9 רווח/הפסד נקי: בששת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הנקי לסך של כ 2,031 לעומת סך של כ 1,760 אלפי בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ 15%. אלפי הגידול ברווח הנקי נבע כתוצאה מהכנסות מימון שהסתכמו בתקופת הדו"ח בכ 169 אלפי לעומת הוצאות מימון בסך של כ 76 אלפי בתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן, בתקופה המקבילה אשתקד רשמה החברה את חלקה בהפסדי חברה מוחזקת.

8 5 מצב כספי: לתאריך המאזן נכסיה השוטפים של החברה הסתכמו בכ 32,826 כ 30,581 ביום 31 בדצמבר.2009 אלפי לעומת סך של לתאריך המאזן הסתכם הרכוש האחר והמוניטין לסך של כ 3,136 אלפי לעומת סך של 888 אלפי ליום 31 בדצמבר הגידול ברכוש האחר נבע מצירופי העסקים ורכישת הזכויות באתר דף הבית הראשון שלי במהלך הרבעון. יתרת ההתחייבויות בשל הטבות לעובדים הסתכמה ליום 30 ביוני 2010 לסך של כ 1,772 אלפי לעומת סך של כ 1,111 אלפי ליום 31 בדצמבר עיקר הגידול נבע מרכישת נטקראפט. 38,042 סך מאזן החברה ליום 30 ביוני 2010 כ 33,688 אלפי לסוף שנת הסתכם לסך של כ אלפי לעומת סך של 5.1 הון עצמי: ההון העצמי של החברה לתאריך המאזן הסתכם בכ 25,637 אלפי המהווה כ 67% מסך המאזן לעומת סך של כ 22,744 אלפי ליום 31 בדצמבר בחודש מרץ 2010, פקעו האופציות (סדרה 1) הסחירות של החברה ומרכיב ההון בגינן מוין לפרמיה על מניות. 5.2 תזרים מזומנים: בתקופת הדוח תזרים המזומנים ששימשו לפעילות שוטפת הסתכם בכ 690 אלפי לעומת תזרים מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בסך של 2,123 אלפי בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת נבעה בעיקר כתוצאה מעליה של כ 3,613 אלפי בלקוחות. הגידול בלקוחות בתקופת הדוח נבע בעיקר כתוצאה מהקדמת תשלומים על ידי מספר לקוחות גדולים בסוף שנת 2009 וכן כתוצאה מגידול בהיקף הפעילות. בניכוי השינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות שוטפים, הסתכם התזרים שנבע מפעילות שוטפת בכ 2,986 אלפי לעומת סך של כ 3,603 אלפי בתקופה המקבילה אשתקד. בנוסף לתזרים המזומנים ששימשו לפעילות שוטפת בסך של כ 0.7 מליון, קטנו המזומנים בכ 2.8 מליון והם הוו את המקור להשקעות שביצעה החברה בצירוף עסקים ברכישת רכוש אחר ורכוש קבוע בסך של כ 1.7 מליון ולרכישת נכסים פיננסיים בסך של כ 1.1 מליון. יתרת המזומנים ושווי המזומנים והבטוחות הסחירות הסתכמו ליום 30 ביוני 2010 לסך של כ 16,754 אלפי לעומת סך של כ 19,074 אלפי ליום 31 בדצמבר 2009.

9 6 דווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם: ניהול סיכונים פיננסיים: האחראי על ניהול הסיכונים הפיננסיים אליהם חשופה החברה הינו בועז עיני, סמנכ"ל הכספים של החברה. כמצוין בהמשך, לחברה עודפי מזומנים המושקעים בשוק ההון באמצעות מנהלי תיקים. עודפי המזומנים מושקעים באפיקים שקליים, באג"ח מדינה, באג"ח קונצרניות, בפקדונות ובאפיקים דולריים. מדיניות ההשקעה כפי שנקבעה על ידי וועדת ההשקעות והדירקטוריון קבעה כי התמהיל הרצוי לתיק ההשקעות בתקופה זו הינו: עד 35% אג"ח קונצרני, עד 10% מניות ועד 10% באפיקים דולריים, יתרת הכספים יושקעו באפיקים שקליים לרבות פק"מ קרנות כספיות, אג"ח מדינה צמוד למדד ושאינו צמוד וכו'. וועדת ההשקעות של החברה בוחנת מקרוב אחר ניהול הכספים המושקעים באפיקים השונים ובהתאם להתפתחויות בשווקים היא קובעת את המדיניות לביצוע ההשקעות כאמור. חשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן: החברה משווקת את מוצריה בשוק המקומי והאשראי המוענק ללקוחותיה הינו שקלי ללא הצמדה למדד וללא ריבית. עליית מדד המחירים לצרכן עלולה לגרום לשחיקת יתרות חוב הלקוחות של החברה. להערכת החברה החשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן אינה מהותית. החברה איננה פועלת להגנה בנוגע לחשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן. חשיפה לשינויים במחירי ניירות ערך: כאמור לעיל, לחברה עודפי מזומנים המושקעים בשוק ההון באמצעות מנהלי תיקים. עודפי המזומנים מושקעים במזומנים, באג"ח מדינה, באג"ח קונצרניות, בפקדונות ובאפיקים דולריים, כאשר המרכיב המנייתי מוגבל עד ל 10% בלבד. ירידות מתמשכות בשוק ההון ושינויים בשערי ריבית עלולים לגרום לחברה להפסדי מימון או לירידה בהכנסות המימון שלה. חשיפה לשינויים בשער הדולר: חלק מהוצאותיה של החברה בתפעול תחום הבלוגטיוי בחו"ל הינן צמודות לדולר כגון תשלומים עבור רוחב פס ואחסון השרתים ותשלום לשדרנים. במקביל, לחברה קיימות הכנסות מתחום פעילות זה והינן צמודות לדולר אף הן. בשלב זה, ההבדל בין ההכנסות להוצאות, צמודות הדולר, אינו מהותי ולכן החברה אינה נוקטת בפעולות לצמצום החשיפה לשינויים בשער הדולר. לחברה קיימת חשיפה לשינויים בשער הדולר בהתאם לגובה ההשקעה באפיקים דולריים בתיקי ההשקעות שלה כפי שנקבעו בהתאם למדיניותה. מבחני רגישות: רגישות לשינויים בשער הדולר (באלפי ש"ח ): (הפסד) מהשינויים 10% (36) (77) (49) 20 5 (137) (הפסד) מהשינויים 5% (18) (39) (25) 10 3 (69) מזומנים נכסים פיננסיים זמינים למכירה לקוחות ספקים ונותני שירותים זכאים ויתרות זכות סה"כ שווי הוגן ליום 30 ביוני (202) (50) 1,369 רווח מהשינויים +5% (10) (3) 69 רווח מהשינויים +10% (20) (5) 137

10 דווח לפי בסיסי הצמדה נכסים מזומנים ושווי מזומנים נכסים פיננסים זמינים למכירה לקוחות חייבים ויתרות חובה פקדונות נכסי מסים נדחים סה"כ נכסים לא צמוד 2,460 6,368 14, ,210 צמוד מדד ליום 30 ביוני 2010 מטבע פריטים חוץ אחרים אלפי ש"ח סה"כ 2,819 13,935 15, ,628 1,113 1, ,621 5,684 5, ,935 7, , ,733 4,267 התחייבויות אשראי מתאגידים בנקאיים ספקים ונותני שירותים זכאים אחרים ויתרות זכות 10, ,377 7,004 סה"כ התחייבויות 22,995 1,133 1,369 2,307 סה"כ יתרה מאזנית, נטו 18,206 נכסים מזומנים ושווי מזומנים נכסים פיננסים זמינים למכירה לקוחות חייבים ויתרות חובה פקדונות נכסי מסים נדחים סה"כ נכסים לא צמוד 6,039 5,226 10, ,897 צמוד מדד ליום 31 בדצמבר 2009 מטבע פריטים חוץ אחרים אלפי ש"ח סה"כ 6,279 12,795 11, ,305 1,232 1, ,441 5, ,735 2,924 6, ,811 2,924 3,978 התחייבויות ספקים ונותני שירותים זכאים אחרים ויתרות זכות 9, ,811 6,902 סה"כ התחייבויות 21,472 1,232 1,321 2,924 סה"כ יתרה מאזנית, נטו 15,995

11 7 אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי: בחודש נובמבר, 2009 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את הצעת רשות ניירות ערך לאמץ תקנות העוסקות במערך הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד, כך שיספקו מידה סבירה של ביטחון בנאותות הדוחות ועמידתם בהוראות הדין. (תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל 1970, בחודש דצמבר 2009, פורסם תיקון לתקנות. מטרת התיקון הינה לשפר את איכות הדיווח הכספי והגילוי בתאגידים מדווחים באמצעות שלושה אלמנטים עיקריים: א. מתן דוח של הדירקטוריון והנהלת החברה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, וזאת לשם חיזוק מערך הבקרות הפנימיות בחברה. ב. מתן הצהרות אישיות של מנכ"ל החברה ושל נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה לפיה, בין היתר, לפי ידיעתם, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לא יהיו מטעים. וכי לפי ידיעתם, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול דוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של החברה, וכן, כי הם העריכו את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות. ג. צירוף לדוח התקופתי, חוות דעת רואה חשבון המבקר של החברה, בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי בחברה, ובדבר חולשות מהותיות שהוא זיהה בבקרה זו. תחילתן של ההוראות האמרות, יחל בדוח התקופתי ליום 31 בדצמבר, 2010 (להלן "מועד התחילה"). על אף האמור, בהתאם להוראות התיקון, בתקופה שמיום פרסום התיקון, ועד מועד התחילה, יובאו בדוח הדירקטוריון פרטים בדבר שלבי ההיערכות וההתקדמות של החברה ביישום הוראות התיקון (להלן "יישום הפרוייקט"). גילוי בדבר הפעולות שביצעה החברה ליישום הפרוייקט עד למועד דוח זה: נקבעה תוכנית היערכות לשם יישום הפרויקט, כאשר האחראי בחברה ליישום הפרוייקט הינו סמנכ"ל הכספים, מר בועז עיני. לצורך קביעת התהליכים וזיהוי הסיכונים העסקיים המהותיים בחברה נעשתה הערכה המשקללת גורמים כמותיים ואיכותיים, בוצע תיעוד התהליכים העסקיים והבקרות הפנימיות הקיימות על הדיווח הכספי ועל הגילוי, וכן בוצע הליך ניתוח הפערים הקיימים בתכנון הבקרה הפנימית על הדווח הכספי ועל הגילוי. מסך התהליכים שנבדקו, התהליכים אותם רואה החברה כמהותיים לדיווח הכספי והגילוי הינם: א. בקרות ברמת הארגון Controls) (ELC Entity Level ב. תהליך סגירת דוחות כספיים. ג. בקרות כלליות על מערכות המידע (ITGC) ד. תהליכים עסקיים שזוהו על ידי החברה כמהותיים לדווח הכספי ולגילוי: תהליך ההכנסות רכש ותשלומים לספקים. ניהול המזומנים. תשלומי שכר.

12 ה ) 8. דירקטורים בלתי תלויים לתאריך הדוחות הכספיים,החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים כהגדרתה בסעיף ( 219 לחוק החברות. בהתאם לסעיף זה, חברה ציבורית רשאית לקבוע בתקנונה הוראה הקובעתכי אםאין בחברה בעל שליטהאו מי שמחזיק בדבוקת שליטה, יהיו רוב חברי הדירקטוריון דירקטורים בלתי תלויים,ואם יש בחברה בעל שליטה יהיו לפחות שליש מבין חברי הדירקטוריון דירקטורים בלתי תלויים; ("דירקטור בלתי תלוי" לרבות דירקטור חיצוני). דירקטוריון החברה מודה לעובדי החברה,למנהלי הפורומים ולשומרים ב BlogTV ובצ'ט ולשותפי החברה בחו"ל על תרומתם לקידום עסקי החברה, ולציבור בעלי המניות של החברה על האמון אשר הם נותנים בה. דן חן מנכ"ל דורון ליבשטיין יו"ר הדירקטוריון רמת גן, 12 באוגוסט 2010.

13 תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים (ים) ליום 30 ביוני, 2010 טיוטה לדיון עשויים לחול בה שינויים

14 תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום ביוני, (ים ( תוכן העניינים עמוד דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים מאזנים מאוחדים דוחות רווח והפסד מאוחדים דוחות מאוחדים על הרווח הכולל דוחות על השינויים בהון העצמי מאוחדים דוחות על תזרימי המזומנים מאוחדים באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים

15 דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של מבוא סקרנו את המידע הכספי המצורף של והחברות המאוחדות, הכולל את תמצית הדוח המאוחד על המצב הכספי ליום 30 ביוני 2010 ואת תמצית הדוחות המאוחדים על הרווח וההפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים לתקופות של שישה ושלושה חודשים שנסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה נאותה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 34 "דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו. היקף הסקירה ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 1 של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. מסקנה בהתבסס על סקירתנו כאמור לעיל, לא בא לתשומת לבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי.IAS 34 מכל בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת לבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל.1970 הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח רואי חשבון רמתגן, 12 באוגוסט,

16 תמצית דוחות מאוחדים על המצב הכספי ליום 31 בדצמבר מבוקר 30 ביוני אלפי ש"ח נ כ ס י ם 6,279 12,795 11, ,435 11,776 13, ,819 13,935 15, נכסים שוטפים מזומנים ושווי מזומנים נכסים פיננסיים זמינים למכירה לקוחות חייבים ויתרות חובה 30,581 29,919 32,826 סה"כ נכסים שוטפים 208 1, , ,214 1, ,278 3, נכסים שאינם שוטפים השקעות בחברות מוחזקות הנכללות לפי שוויין המאזני פקדונות רכוש קבוע מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים נכסי מיסים נדחים 3,107 5,406 5,216 סה"כ נכסים שאינם שוטפים 33,688 35,325 38,042 סה"כ נכסים הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 2

17 תמצית דוחות מאוחדים על המצב הכספי ליום 31 בדצמבר מבוקר 30 ביוני אלפי ש"ח ה ת ח י י ב ו י ו ת ו ה ו ן התחייבויות שוטפות 2,924 6,909 4,177 7, ,935 7,694 אשראי מתאגידים בנקאיים ספקים ונותני שירותים זכאים אחרים ויתרות זכות 9,833 11,877 10,633 סה"כ התחייבויות שוטפות התחייבויות שאינן שוטפות 1,111 1,111 1,424 1,424 1,772 1,772 התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות 10,944 13,301 12,405 סה"כ התחייבויות הון 14,620 19,688 4,646 3, (19,517) 14,620 19,688 4,646 2, (19,945) 14,652 24,377 3, (17,524) הון מניות פרמיה על מניות כתבי אופציה למניות קרן הון בגין תשלומים מבוססי מניות קרן הון בגין נכסים פיננסים זמינים למכירה הפסדים נצברים 22,744 22,024 24,781 סה"כ הון עצמי המיוחס לבעלים של החברה 856 זכויות שאינן מקנות שליטה 22,744 22,024 25,637 סה"כ הון 33,688 35,325 38,042 סה"כ התחייבויות והון הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. דורון ליבשטיין יו"ר הדירקטוריון דן חן מנכ"ל בועז עיני סמנכ"ל כספים תאריך אישור הדוחות: 12 באוגוסט,

18 תמצית דוחות רווח והפסד מאוחדים לתקופה של שלושה חודשים לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני שנסתיימה ביום 30 ביוני אלפי ש"ח (מלבד הרווח למניה) לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר מבוקר 41,806 17,957 10,205 4,673 11,238 5,116 20,818 9,350 22,446 9,819 הכנסות משירותים עלות השירותים 23,849 5,532 6,122 11,468 12,627 רווח גולמי 4,190 7,740 6, ,745 1,524 1,239 2,048 1,611 1,861 3,429 3,342 2,383 4,306 3,307 הוצאות פיתוח הוצאות מכירה הוצאות הנהלה וכלליות 18,581 4,189 4,898 8,632 9,996 5,268 1,343 1,224 2,836 2,631 רווח תפעולי 502 (462) (184) (452) (203) הכנסות מימון הוצאות מימון (76) הכנסות (הוצאות) מימון, נטו 169 1,277 הוצאות אחרות חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות 3,659 1,460 1,263 2,550 רווח לפני מיסים על ההכנסה 2,800 1, מיסים על הכנסה 2,188 1, ,760 2,031 רווח לתקופה 2,188 1, ,760 1, מיוחס ל: בעלים של החברה זכויות שאינן מקנות שליטה 2,188 1, ,760 רווח (הפסד) לתקופה 2, רווח למניה (בש"ח) רווח (הפסד) בסיסי למניה רווח (הפסד) מדולל למניה הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 4

19 תמצית דוחות מאוחדים על הרווח הכולל לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני אלפי ש"ח לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר מבוקר 2,188 1, ,760 2,031 רווח לתקופה 1,897 (474) 212 (53) (232) 58 1,694 (423) (39) 10 רווח כולל אחר שינוי, נטו, בשווי הוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה מיסים על ההכנסה בגין הכנסות והוצאות שנזקפו ישירות לרווח כולל אחר 1, (174) 1,271 רווח כולל אחר לתקופה, נטו ממס (29) 3,611 1, ,031 סה"כ רווח כולל לתקופה 2,002 3,611 1, ,031 1, מיוחס ל: בעלים של החברה זכויות שאינן מקנות שליטה 3,611 1, ,031 סה"כ רווח כולל לתקופה 2,002 הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 5

20 תמצית דוחות מאוחדים על השינויים בהון העצמי הון מניות פרמיה על מניות כתבי אופציה קרן הון בגין תשלומים מבוססי מניות קרן הון בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה אלפי ש"ח גרעון סה"כ הון עצמי מיוחס לבעלי המניות של החברה זכויות שאינן מקנות שליטה סה"כ הון 22,744 2,031 (29) 2, , ,744 1,993 (29) 1, ,781 (19,517) 1,993 1,993 (17,524) 273 (29) (29) 244 3,034 (42) 40 3,032 4,646 (4,646) 19,688 4, ,377 14, ,652 יתרה ליום 1 בינואר 2010 התנועה בתקופה ינואר עד יוני 2010 () רווח לתקופה רווח כולל אחר לתקופה שינוי נטו בשווי הוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה סה"כ רווח כולל לתקופה פקיעת כתבי אופציות מימוש כתבי אופציות למניות עלות תשלום מבוסס מניות זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה מאוחדת סך ההון העצמי ליום 30 ביוני 2010 () 18,989 1,760 1,271 3, , (80) 18,909 1,760 1,271 3, ,024 (21,705) 1,760 1,760 (19,945) (1,150) 1,271 1, , ,894 4,646 4,646 19,688 19,688 14,620 14,620 יתרה ליום 1 בינואר 2009 התנועה בתקופה ינואר עד יוני 2009 () רווח לתקופה רווח כולל אחר לתקופה שינוי נטו בשווי הוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה סה"כ רווח כולל לתקופה עלות תשלום מבוסס מניות סך ההון העצמי ליום 30 ביוני 2009 () הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 6

21 תמצית דוחות מאוחדים על השינויים בהון העצמי הון מניות פרמיה על מניות כתבי אופציה קרן הון בגין תשלומים מבוססי מניות קרן הון בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה אלפי ש"ח גרעון סה"כ הון עצמי מיוחס לבעלי המניות של החברה זכויות שאינן מקנות שליטה סה"כ הון 24, (174) , , (174) ,781 (18,384) (17,524) 418 (174) (174) 244 3, ,032 24,377 24,377 14,652 14,652 יתרה ליום 1 באפריל 2010 התנועה בתקופה אפריל עד יוני 2010 () רווח לתקופה רווח כולל אחר לתקופה שינוי נטו בשווי הוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה סה"כ רווח כולל לתקופה עלות תשלום מבוסס מניות סך ההון העצמי ליום 30 ביוני 2010 () 20,778 1, , ,024 20,778 1, , ,024 (20,962) 1,017 1,017 (19,945) (38) ,824 2, ,894 4,646 4,646 4,646 19,688 19,688 19,688 14,620 14,620 14,620 יתרה ליום 1 באפריל 2009 התנועה בתקופה אפריל עד יוני 2009 () רווח לתקופה רווח כולל אחר לתקופה שינוי נטו בשווי הוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה סה"כ רווח כולל לתקופה עלות תשלום מבוסס מניות סך ההון העצמי ליום 30 ביוני 2009 () 18,989 2,188 1,423 3, , (80) 18,909 2,188 1,423 3, ,744 (21,705) 2,188 2,188 (19,517) (1,150) 1,423 1, , ,034 4,646 4,646 19,688 19,688 14,620 14,620 יתרה ליום 1 בינואר 2009 רווח לשנה רווח כולל אחר לשנה שינוי נטו בשווי הוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה סה"כ רווח כולל לשנה עלות תשלום מבוסס מניות סך ההון העצמי ליום 31 בדצמבר

22 תמצית דוחות מאוחדים תזרימי על המזומנים לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני אלפי ש"ח לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר מבוקר תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 2,188 2,811 4,999 1, , (46) 845 1, ,123 2,031 (2,721) (690) רווח לתקופה התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומניםמפעילות שוטפת (נספח א') מזומנים נטו, שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת תזרימי מזומנים מפעילות השקעה (183) (13) (648) (278) (220) (1,342) (445) (173) (132) (344) 6 (5) (80) (423) (586) (173) (139) (310) (673) (1,081) (12) (56) (956) (2,778) השקעה בחברה שאוחדה לראשונה (נספח ד') מכירת (רכישת) נכסים פיננסיים זמינים למכירה, נטו מימוש (השקעה) בפקדונות לזמן ארוך, נטו רכישת רכוש קבוע מתן הלוואות לתאגיד מוחזק השקעה ורכישת רכוש אחר מזומנים נטו, ששימשו לפעילות השקעה (4) (4) (3) (3) (4) (4) 33 (25) 8 תזרימי מזומנים מפעילות מימון מימוש אופציות עובדים למניות קיטון באשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו מזומנים נטו,שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון 3,653 1, ,809 (3,460) עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים 2,626 2,605 2,400 2,626 6,279 מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 6,279 4,435 2,819 4,435 2,819 מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 8

23 נספח לתמצית דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים נספח א' התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת: הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים: פחת והפחתות הפסדים (רווחים) מנכסים פיננסיים זמינים למכירה עלות תשלום מבוסס מניות מיסים נדחים, נטו הכנסות מעסקאות ברטר תמורת רכוש קבוע הפסד מהפחתת השקעה בתאגיד מוחזק חלק החברה בהפסדי תאגידים מוחזקים עליה (ירידה) בהתחייבות בשל הטבות לעובדים, נטו לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר מבוקר 2, (29) (21) 1, (127) 4, (2,358) (1,384) לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני אלפי ש"ח (59) (66) (23) (10) (1,643) (1,162) (20) (4) 1, (576) לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני , (98) 4 40 (136) 48 (4) (17) , (1,344) (3,613) (132) (266) 1,563 (66) (1,567) 269 (1,480) (3,676) שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: ירידה (עליה) בלקוחות ירידה (עליה) בחייבים ויתרות חובה עליה (ירידה) בספקים ונותני שירותים עליה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות 2, (46) 363 (2,721) 1, נספח ב' מידע נוסף על תזרימי המזומנים: מזומנים ששולמו במשך התקופה עבור: מיסים על ההכנסה מזומנים שהתקבלו במשך התקופה עבור: ריבית דיבידנדים בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה נספח ג' פעולות שלא במזומן: רכישת רכוש קבוע ואחר באשראי ספקים קיזוז יתרת חוב בתאגיד מוחזק כנגד הנפקת שטר הון לחברה או הפרשה

24 הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. נספח לתמצית דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים נספח ד' השקעה בחברה שאוחדה לראשונה: לתקופה של לתקופה של שישה חודשים שלושה חודשים שנסתיימה ביום שנסתיימה ביום 30 ביוני 30 ביוני אלפי ש"ח (103) (113) (1) (105) (797) 446 (673) הון חוזר (למעט מזומנים ושווי מזומנים) רכוש קבוע נכסים בלתי מוחשיים אחרים מיסים נדחים מוניטין התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 10

25 באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2010 (ים) באור 1 כללי א. ב. ג. תיאור כללי של החברה ופעילותה התאגדה בישראל ביום 18 באוגוסט 1999 וכתובתה הרשמית היא: רח' בן גוריון 30 רמת גן. החברה הינה חברה ציבורית וניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתלאביב ממרץ החברה עוסקת בהפעלת אתר אינטרנט, במתן שרותי תוכן למדיה הסלולארית ובתחום ה BlogTV בחו"ל. מניותיה של החברה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. כמו כן בתקופת הדוחות פקעו כל האופציות (סדרה 1) של החברה. הדוחות הכספיים לתקופת הביניים שהסתיימה ביום 31 במרץ, 2010 (להלן דוחות הביניים) נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן תקני (IFRS והבהרות להם שפורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים.(IASB) עיקרי המדיניות החשבונאית יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות הביניים. יש לעיין בדוחות ביניים אלה בהקשר לדוחות הכספיים לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2009 (להלן הדוחות השנתיים), אשר בביאורים להם מצוי מידע מפורט אשר אינו נכלל בדוחות הביניים. תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים אושרה לפרסום ע"י הדירקטוריון החברה ביום 12 באוגוסט.2010 באור 2 כללי דיווח ומדיניות חשבונאית א. בסיס עריכת הדוחות הכספיים דוחות הביניים מוצגים באופן תמציתי, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים לעריכת דוחות כספיים לתקופות ביניים, כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי IAS34 ("דיווח כספי לתקופות ביניים"), וכן בהתאם לדרישות הגילוי בפרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל דוחות הביניים נערכו על בסיס אותם כללי המדיניות החשבונאית המתוארים בבאורים לדוחות השנתיים, למעט יישום לראשונה של מספר תקני חשבונאות חדשים, אשר נכנסו לתוקף במועד הדוחות הכספיים, אשר לא הייתה להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. ב. שימוש באומדנים ושיקול דעת בעריכת תמצית הדוחות הכספיים בהתאם לתקני,IFRS נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת בהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה. בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה, נדרשה הנהלת החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, מתבססת הנהלת החברה על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן. האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת. שיקול הדעת של ההנהלה, בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות באי וודאות, הינם עיקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים. 11

26 באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2010 (ים) באור 2 כללי דיווח ומדיניות חשבונאית המשך ג. יישום לראשונה של תקני חשבונאות חדשים 2008) IFRS 3 (Revised "צירופי עסקים" ותיקון ל IAS 27 משנת 2008 "דוחות כספיים מאוחדים נפרדים" (להלן "התקנים"): השינויים העיקרים הרלוונטיים בתקנים הם: א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. הגדרת עסק הורחבה, דבר שיגרום לכך שיותר רכישות יטופלו כצירוף עסקים. טיפול לפי שווי הוגן מלא בעסקאות המביאות להפסקת איחוד, כך שהאחזקה הנותרת לאחר הפסקת האיחוד משתערכת במועד הפסקת האיחוד, לפי שווי הוגן, לדוח רווח והפסד. טיפול לפי שווי הוגן מלא בעסקאות המביאות לאיחוד דוחות כספיים (שלא אוחדו קודם לכן), כך שההשקעה המקורית לפני האיחוד תשתערך במועד האיחוד לראשונה, לפי שווי הוגן, לדוח רווח והפסד. זכויות שאינן מקנות שליטה (זכויות המיעוט) תמדדנה בשווי הוגן או לפי חלקם היחסי בנכסים והתחייבויות המזוהים של הנרכשת, על בסיס כל עסקה בנפרד. טיפול ברכישות של מניות נוספות או במכירות של חלק מהמניות הקיימות, מבלי שהחברה חדלה לאחד את הדוחות של החברות בהן נעשו העסקאות, ייעשה באופן שכל ההפרשים הנובעים מהעסקאות ייזקפו ישירות להון העצמי (לרבות הפרשים שבעבר היו נזקפים לרווח והפסד או למוניטין). זקיפה מיידית לרווח והפסד של עלויות עסקה. מדידת תמורות מותנות בצרופי עסקים לפי שווי הוגן וזקיפת שינויים באומדנים המתייחסים לתמורה מותנית שהינה התחייבות פיננסית לרווח והפסד. אי עדכון המוניטין בגין ניצול הפסדים מועברים לצרכי מס שהיו קיימים ביום רכישת עסקים. הקצאת ההכנסה הכוללת בין בעלי המניות. ליישום התקן לראשונה לא היתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים..1 תיקון ל IFRS 2 תשלום מבוסס מניות, עסקאות תשלום מבוסס מניות בקבוצה המסולקות במזומן (להלן "התיקונים") התיקונים קובעים הנחיות לטיפול החשבונאי בעסקאות תשלום מבוסס מניות בקבוצה, על ידי הישות המקבלת את הסחורות או השירותים, וכן על ידי הישות המסלקת את העסקה ומחליף את IFRIC 8 בדבר תחולת IFRS 2 ואת IFRIC 11 בדבר עסקאות במניות בקבוצה ובמניות אוצר. בהתאם לתיקונים, ישות המקבלת סחורות או שירותים תכיר בעסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במכשירים הוניים, כאשר היא מעניקה בעסקה מכשירים הוניים או כאשר לא קיימת לה מחויבות לסילוק העסקה. בכל הנסיבות האחרות, הישות תכיר בעסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במזומן. הישות המסלקת את העסקה תכיר בעסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במכשירים הוניים רק כאשר העסקה מסולקת על ידה במכשירים ההוניים, בכל המקרים האחרים הישות תכיר בעסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במזומן. התיקונים יושמו למפרע, בכפוף להוראות המעבר של,IFRS 2 החל מתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר ליישום התקן לראשונה לא היתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים..2 12

27 באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2010 (ים) כללי דיווח ומדיניות חשבונאית המשך ג. יישום לראשונה של תקני חשבונאות חדשים המשך באור 2 תיקון ל 5,IFRS נכסים שאינם שוטפים המוחזקיםלמכירה ופעילויות שהופסקו, (להלן "התיקון") התיקון תוקן במסגרת פרויקט השיפורים לתקני דיווח כספי בינלאומיים IFRSs) (Improvements to לשנת בהתאם לתיקון, כאשר החברה האם מחליטה לממש חלק מהחזקתה בחברה בת כך שלאחר המימוש תישאר לחברה האם החזקה שאינה מקנה שליטה, לדוגמה זכויות המקנות השפעה מהותית, כל הנכסים וההתחייבויות המיוחסים לחברה הבת יסווגו כמוחזקים למכירה ויחולו הוראות IFRS 5 הרלבנטיות, לרבות הוראות ההצגה של פעילות שהופסקה. התיקון לתקן מיושם מכאן ולהבא החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות של הקבוצה המתחילות ביום 1 בינואר ליישום התקן לראשונה לא היתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. הכרה ומדידה" (להלן "מכשירים פיננסיים: תיקון ל 39,IAS "פריטים הכשירים לגידור", "התיקון): התיקון מבהיר כי ניתן לייעד כפריט מגודר שינויים בתזרימי מזומנים או שינויים בשווי הוגן של סיכון חד צדדי risk) a), onesided כלומר, סיכון שיוגדר כסיכון החשיפה לתנודות של מעל או מתחת למחיר מסוים או משתנה מוגדר. עוד מבהיר התיקון כי ניתן לייעד מרכיב אינפלציוני כסיכון נפרד בתנאי שהוא מוגדר חוזית specified) (contractually בתזרימי המזומנים של אגרת חוב צמודה למדד, כך שניתן לזהות אותו בנפרד ולמדוד אותו באופן מהימן ובמידה ויתר תזרימי המזומנים של המכשיר אינם מושפעים מהרכיב האינפלציוני. התיקון לתקן מיושם בדרך של יישום למפרע לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר ליישום התקן לראשונה לא היתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים..3.4 IFRIC 17 חלוקת נכסים שאינם מזומן לבעלים (להלן הפרשנות): פרשנות זו קובעת כי מחויבות של חברה לחלוקת נכס שאינו מזומן לבעלים תטופל כהתחייבות לתשלום דיבידנד ותימדד בשווי ההוגן של הנכס שיחולק, כשאר שינויים בשווי ההוגן, עד למועד החלוקה, ייזקפו להון. בעת החלוקה, ההפרש בין ערך הנכס בספרים לבין ערך ההתחייבות ייזקף, בשורה נפרדת, לדוח רווח והפסד. הפרשנות תחול על תקופות דיווח שנתיות שלאחר יום ה 1 בינואר, 2010, בדרך של "מכאן ולהבא". ליישום התקן לראשונה לא היתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים..5 א. תיקונים במסגרת פרויקט השיפורים לתקינה הבינלאומית, משנת IFRSs) 2009 :(Improvements to במסגרת הפרויקט האמור, אושרו ופורסמו, במהלך חודש אפריל 2009, תיקונים נוספים לתקני IFRS במגוון סוגיות חשבונאיות. התיקונים חלים לתקופות שמתחילות ביום 1 בינואר 2010 ולאחריו, עם אפשרות לאימוץ מוקדם, בכפוף לתנאים המפורטים עבור כל תיקון. להלן פירוט התיקונים העיקריים אשר עשויים להיות רלוונטיים לחברה ואשר עשויה להיות להם השפעה על הדוחות הכספיים בעתיד: תיקון ל IAS 36 ירידת ערך נכסים, לעניין הקצאת מוניטין ליחידות מניבות מזומנים (להלן התיקון): בתיקון נקבע כי בעת בחינת הצורך בהכרה בירידת ערך, היחידה מניבת המזומנים אליה יוקצה המוניטין, לא תהיה גדולה ממגזר פעילות כהגדרתו ב IFRS 8 לפני יישום קריטריון הקיבוץ בסעיף 12 ל.IFRS 8 ליישום התקן לראשונה לא היתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים..6 13

28 באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2010 (ים) כללי דיווח ומדיניות חשבונאית המשך ג. יישום לראשונה של תקני חשבונאות חדשים המשך באור 2 ב. תיקון ל,IAS 39 מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה, הוצאה מתחולה של חוזים לצירוף עסקים (להלן "התיקון") התיקון מבהיר כי רק חוזי אקדמה (forward) בין הרוכש למוכר לגבי מכירה או רכישה של גוף נשלט, במסגרת צירוף עסקים במועד רכישה עתידי, אינם בתחולת IAS 39 וזאת כאשר תקופת חוזה האקדמה לא עולה על תקופה נורמאלית הנדרשת להשגת אישורים הדרושים לעסקה. התיקון חל בדרך של מכאן ולהבא על כל החוזים שטרם פג תוקפם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר ליישום התקן לראשונה לא היתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. ג. תיקון ל,IAS 17 חכירות: התיקון קובע כי חכירות קרקע יסווגו כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית תוך שימוש בעקרונות הכלליים בתקן, תוך התחשבות בהיות קרקע נכס בעל אורך חיים כלכליים אינסופי. במסגרת התיקון בוטל האיסור הגורף לסיווג חכירת קרקע כחכירה מימונית, כאשר הקרקע אינה עוברת לחוכר בתום תקופת החכירה. התיקון מיושם למפרע לגבי תקופות דיווח שנתיות ביום 1 בינואר 2010 או לאחריו. התיקון ייושם למפרע לגבי חכירות קיימות כאשר המידע הנדרש זמין במועד תחילת החכירה. כאשר המידע אינו זמין, חכירות קרקע ייבחנו למועד אימוץ התיקון. ליישום התקן לראשונה לא היתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. ד. ה. תיקון ל 1,IAS הצגת דוחות כספיים: תיקון IAS "הצגת 1 דוחות כספיים" קובע כי מרכיב ההתחייבות של מכשיר הניתן, על פי בחירתו של הצד שכנגד, להיות מסולק על ידי הנפקת מכשירים הוניים של הישות, יסווג כשוטף או לא שוטף בהתבסס על מועד הסילוק בדרך של העברת מזומן או נכסים אחרים ולא בהתבסס על מועד הסילוק בדרך של המרה. התיקון מיושם למפרע לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2010, או לאחריו. ליישום התיקון לראשונה לא היתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. תיקון ל 7,IAS דוחות תזרים מזומנים: תיקון,IAS 7 "דוחות תזרים מזומנים" מבהיר כי רק יציאות המביאות לידי נכס המוכר בדוח על המצב הכספי כשירות לסיווג כתזרימי מזומנים שישמשו פעילות השקעה. התיקון מיושם למפרע לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2010, או לאחריו. ליישום התיקון לראשונה לא היתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. 14

29 באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2010 (ים) באור 2 כללי דיווח ומדיניות חשבונאית המשך ד. תקני חשבונאות חדשים שטרם יושמו 1. תיקון ל IAS 24 "גילויים בהקשר של צדדים קשורים" (להלן "התקן") בחודש נובמבר 2009, התפרסם תיקון לתקן האמור, במסגרתו הוחלפה הגדרתו של "צד קשור" לעניין תקן זה, ונקבעו, בין השאר, דרישות גילוי מורחבות בדבר עסקאות בין צדדים קשורים. הוראות התקן, לאחר תיקונו, יחולו על תקופות דיווח שנתיות המתחילות לאחר ה 1 בינואר להערכת החברה ליישום תקן זה לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS 9 "מכשירים פיננסיים" בחודש נובמבר, 2009, התפרסם תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS 9 "מכשירים פיננסיים" (להלן "התקן החדש") אשר הינו השלב הראשון בהחלפה של תקן חשבונאות IAS 39 (להלן "התקן הקודם"). בהתאם לתקן החדש ישנן שתי קטגוריות לסיווג של סיווג ומדידה של נכסים פיננסיים; עלות מופחתת ושווי הוגן, כאשר הבסיס לסיווג מתבסס, בעת ההכרה לראשונה, על המודל העסקי של התאגיד לניהול אותם נכסים פיננסיים והמאפיינים החוזיים של תזרימי המזומנים הצפויים מהם. לפי התקן החדש, נכס פיננסי יימדד לפי עלות מופחתת אם המטרה של המודל העיסקי של התאגיד הוא להחזיק בנכס על מנת לגבות את תזרימי המזומנים החוזיים שלו וכן תנאיו יוצרים זכאות לתזרימי מזומנים במועדים ספציפיים אשר מהווים תשלומי ריבית וקרן בלבד. כל הנכסים הפיננסיים האחרים ימדדו בשווי הוגן. הוראות התקן החדש יחולו על תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום ה 1 בינואר 2013 או לאחריו. יישום מוקדם אפשרי. נתוני ההשוואה לתקופות קודמות יוצגו מחדש, בכפוף לסייגים מסוימים שנקבעו בתקן. החברה לומדת את הוראות התקן החדש ואת התיקונים שהוכנסו, בד בבד, בתקני חשבונאות נוספים, ובוחנת את השפעתם הצפויה על הדוחות הכספיים, אולם אין באפשרותה לאמוד, בשלב זה, את ההשפעה האמורה..2,IFRIC 19 סילוק של התחייבויות פיננסיות באמצעות מכשירים הוניים (להלן "הפרשנות") הפרשנות קובעת את הטיפול החשבונאי של החלפת מכשירי חוב בהון. מכשירים הוניים המונפקים בעת סילוק וגריעה של ההתחייבות, כולה או חלקה, ייחשבו כ "תמורה ששולמה" לצורך חישוב רווח או הפסד מגריעת ההתחייבות הפיננסית. המכשירים ההוניים יימדדו לראשונה בשוויים ההוגן, אלא אם לא ניתן למדוד את השווי באופן מהימן במקרה דנן, המכשירים המונפקים יימדדו בהתאם לשווי ההוגן של ההתחייבות הנגרעת. כל הפרש בין העלות המופחתת של ההתחייבות הפיננסית והמדידה לראשונה של המכשירים ההוניים יוכר בדוח רווח והפסד. הפרשנות תחול על תקופות שנתיות שיחלו אחרי ה 1 ביולי 2010 או לאחר מכן ותיושם בדרך של יישום למפרע. יישום מוקדם אפשרי. להערכת החברה ליישום תקן זה לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים..3 15

30 באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2010 (ים) כללי דיווח ומדיניות חשבונאית המשך ד..4 תקני חשבונאות חדשים שטרם יושמו המשך,IFRIC 14 מקדמות על חשבון דרישות הפקדה מינימליות ("הפרשנות") במסגרת התיקון נקבע כי במדידת נכסי תוכנית לגבי תוכניות להטבה מוגדרת, מקדמות ע"ח דרישות הפקדה מינימליות יכללו במסגרת ההטבות הכלכליות הזמינות בצורה של החזרים מהתוכניות או הקטנה בהפקדות עתידיות לתוכנית. הפרשנות תיושם למפרע לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2011, או לאחריו. החברה לומדת את הוראות הפרשנות ובוחנת את השפעתה הצפויה על הדוחות הכספיים, אולם אין באפשרותה לאמוד, בשלב זה, את ההשפעה האמורה. באור 2 תיקון IAS 32 "מכשירים פיננסיים" הצגה" במסגרת התיקון נקבע, כי מכשירים נגזרים אשר הונפקו במסגרת הנפקת זכויות לבעלי המניות הקיימים המאפשרים למחזיק לרכוש מספר קבוע של מכשירים הוניים בתמורה לסכום קבוע של מזומן או נכס פיננסי אחר, הנקוב במטבע שאינו מטבע הפעילות של החברה, יסווגו כמכשירים הוניים ובלבד שהזכויות הוצעו לכלל מחזיקי המכשירים ההוניים של הישות, בהתאם לשיעורי 2011, או 1 בינואר החזקתם. התיקון ייושם למפרע לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום לאחריו. הנהלת החברה מעריכה כי השפעת יישום התיקון על הדוחות הכספיים של הקבוצה לא תהיה מהותית..5 ה. נתונים בדבר שערי חליפין ובסיס הצמדה ש( שער החליפין מדד בישראל היציג של הדולר מדד ידוע מדד בגין "ח ל 1 דולר ( נקודות נקודות ליום ביוני ביוני בדצמבר 2009 שיעורי השינוי לתקופות של שישה חודשים שנסתיימו ביום: 0.67% 0.38% 2.65% 30 ביוני % 1.15% 3.08% 30 ביוני 2009 שיעורי השינוי לתקופות של שלושה חודשים שנסתיימו ביום: 1.54% 1.34% 4.36% 30 ביוני % 1.89% ( 6.42% ) 30 ביוני 2009 שיעורי השינוי לשנה שנסתיימה ביום: 3.92% 3.82% ( 0.71% ) 31 בדצמבר 2009 (*) לפי בסיס ממוצע = נקודות. 16

31 באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2010 (ים) באור 3 מגזרי פעילות עסקית כללי: א. 1. החברה עוסקת בשלושה מגזרי פעילות עסקיים מהותיים: מגזר האינטרנט הפעלת אתר אינטרנט "תפוז". מגזר התוכן הסלולארי מתן שירותי תוכן למדיה הסלולארית. מגזר ה BlogTV בחו"ל הפעלת אתר אינטרנט בינלאומי המאפשר לכל אדם לשדר תוכנית אישית בשידור חי, אשר ולמתן תגובה בזמן השידור ובכל עת. ניתנת לצפייה מתכונת הדיווח המגזרי של הקבוצה בהתאם ליישום "גישת ההנהלה", כהגדרתה ב,IFRS 8 והמשמשת את הנהלת החברה בקבלת החלטותיה להקצאת משאבים והערכת ביצועי המגזרים, הינה בהתאם לאופייה העסקי של הפעילות חלק מההכנסות וההוצאות מיוחסות ישירות למגזרים והוצאות משותפות מוקצות למגזרים באופן סביר. ב. מידע בדבר מגזרים עסקיים: אינטרנט לשישה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני 2010 התאמות BlogTV בחו"ל תוכן סלולארי אלפי ש "ח מאוחד 22,446 (3,839) ,869 14,447 הכנסות 2,631 (2,281) 2,058 2,854 תוצאות המגזר אינטרנט לשישה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני 2009 התאמות BlogTV בחו"ל תוכן סלולארי אלפי ש"ח מאוחד 20,818 (5,497) ,645 14,061 הכנסות 2,836 (2,140) 2,357 2,619 תוצאות המגזר לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני 2010 התאמות BlogTV בחו"ל תוכן סלולארי אינטרנט אלפי ש"ח מאוחד 11,238 (1,968) 551 5,247 7,408 הכנסות 1,224 (1,054) 940 1,338 תוצאות המגזר 17

32 ב( באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2010 (ים) באור 3 מגזרי פעילות עסקית המשך ב. מידע בדבר מגזרים עסקיים המשך לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני 2009 התאמות BlogTV בחו"ל תוכן סלולארי אינטרנט אלפי ש"ח מאוחד 10,205 (2,528) 291 5,555 6,887 הכנסות 1,343 (1,093) 1,004 1,432 תוצאות המגזר אינטרנט לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2009 תוכן BlogTV סלולארי בחו"ל התאמות אלפי ש"ח מאוחד 41,806 (10,308) 1,559 23,033 27,522 הכנסות 5,268 (4,241) 4,286 5,223 תוצאות המגזר אירועים מהותיים בתקופת דוחות הביניים א. דף הבית הראשון שלי: באור 4 בחודש דצמבר 2009 התקשרה החברה בהסכם לרכישת השליטה באתר הילדים דף הבית הראשון שלי בתמורה ל 820 אלפי ש"ח במזומן ו 312 אלפי ש"ח באמצעות מתן שירותי פיתוח, פרסום וניהול. במסגרת ההסכם הקימו הצדדים חברה חדשה בשם הדף הראשון שלי בע"מ ("דף הבית הראשון שלי/חברת הבת/ mfhp "), בה מחזיקה החברה נכון למועד הדוח 50.1% מההון המונפק והנפרע שלה. ביום 12 בינואר 2010, מועד השלמת העסקה, העבירה והמחתה בעלת המניות האחרת לחברת הבת, באופן בלתי חוזר, את אתרי האינטרנט ו (להלן ביחד: "האתר"), וכל הזכויות באתר ("הזכויות"). בתמורה למניותיה בחברת הבת, השקיעה החברה בחברת הבת סך כולל של 820,000 ש"ח, בתנאים כדלהלן: (א) 660,000 ש"ח שולמו במועד ההשלמה; ( סך של 160,000 ש"ח ישולמו במהלך שנה שלאחר מועד ההשלמה, בכפוף לכך שחברת הבת תעמוד ביעדים שהוגדרו בהסכם. נכון למועד הדוח חברת הבת עומדת ביעדים שהוגדרו בהסכם והרבע הראשון מהסכום השני יועבר לבעלת המניות האחרת בימים הקרובים באמצעות חברת הבת. כמו כן תספק החברה לחברת הבת שירותי פיתוח, פרסום וניהול, אשר ייפרסו על פני 24 חודשים ממועד ההשלמה, בעלות כוללת של 312,000 ש"ח. עלויות השירותים הנ"ל יירשמו בספרי חברת הבת כהלוואות בעלים של החברה, בתנאים שנקבעו בהסכם. בעלת המניות האחרת תועסק במשרה מלאה ע"י חברת הבת, כמנכ"ל חברת הבת, למשך תקופה של לפחות 24 חודשים ממועד ההשלמה. לחברה ניתנה אופציה לרכוש את כל או חלק מהמניות שיוקצו לבעלת המניות האחרת במועד הקמת חברת הבת, לתקופה של חמש שנים ממועד ההשלמה. 18

33 באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2010 (ים) באור 4 אירועים מהותיים בתקופת דוחות הביניים ב. ג. רכישת נטקראפט: בחודש ינואר 2010 רכשה החברה את כל מניותיה של חברת נטקראפט בע"מ ("נטקראפט"), מידי בעלי מניותיה ומייסדיה, בתמורה לסך של 900 אלפי ש"ח, מתוכם סך של כ 164 אלפי ש"ח הועברו לנטקראפט ושימשו לפרעון הלוואות הבעלים וסך של כ 736 אלפי ש"ח שולמו לבעלי מניותיה מתוכם סך של 250 אלפי ש"ח הופקדו בידי נאמן לתקופה של ששה חודשים ויועברו לידיהם בתום התקופה הנ"ל, בכפוף להתקיימותם של אבני דרך ותנאים מתלים שפורטו בהסכם. מימוש אופציות של עובדים למניות: בחודש פברואר 2010 מומשו 32,400 אופציות של עובדים ל 32,400 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. במחיר מימוש של 1.01 ש"ח למניה. ד. פקיעת אופציות סדרה 1 של החברה: ביום 1 במרץ 2010, פקעו האופציות (סדרה 1) הסחירות של החברה. ה. מגעים למכירת פעילות החברה: בחודש מרץ 2010 הודיעה החברה כי מתקיימים מגעים ראשונים למכירת פעילותה לחברת "פרטנר", חברה ציבורית אשר מוחזקת ע"י סאני אלקטרוניקה בע"מ. בשלב זה, אין כל ודאות כי המגעים יבשילו לכלל הסכם ובכל מקרה, הסכם כאמור יהיה כפוף לאשור מוסדות החברות כנדרש על פי דין. באור 5 ארועים מהותיים לאחר תום תקופת הדיווח בחודש יולי 2010 מומשו 55,527 אופציות של עובדים ל 55,527 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. במחיר מימוש של 1.01 ש"ח למניה. 19

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר פורסמו עד 13 במאי 6134 ומועד תחילתם

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב www.pwc.co.il חידושים והתפתחויות ביישום ה- IFRS והיערכות לקראת פרסום דוחות כספיים שנתיים 2014 פרץ, רו"ח, שותף וראש המחלקה המקצועית, משה יעל ג'רסי, רו"ח, שותפה, המחלקה המקצועית, 2 בדצמבר 2014 תוכן העניינים

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode] פורום מיסוי בעידן IFRS השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 חברי הצוות: שדמי, אהוד לוריא, צבי פרידמן, ליאת (מציגים: גיל/אודי וצבי) רהב יהושוע הזנפרץ, מנחם תקינה רלוונטית בישראל המוסד לתקינה

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

Click to add the presentation’s main title

Click to add the presentation’s main title www.pwc.co.il 2015 US GAAP & SEC Developments חידושים והתפתחויות בתקינה האמריקנית מלכי אייכנשטיין, רו"ח, שותפה ירון לוי, רו"ח, שותף המחלקה המקצועית 24 בדצמבר 2015 1 2015 US GAAP & SEC Developments תוכן

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378>

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378> . בע"מ זקוק לנפט יבתי תמצית דוחות כספיים ת וחדים ביניים מאו ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא ח.פ. 514108547 דוחות כספיים 2014 דן רבין, רו"ח תל אביב תוכן העניינים ד ף 2 דוח רואה החשבון המבקר לחברי האסיפה הכללית הדוחות הכספיים: 3 4 5 6 715 16 מאזנים דוחות על הפעילויות דוחות על השינויים בנכסים, נטו

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378> עד 20% (לא כולל)- טיפול לפי IAS39 החזקה סיכום נושאים מקוצר טיפול בהתאם לסיווג פנימי: נכסים פיננסיים לפי שווי הוגן דרך רוה"ס: הקבוצה כוללת שני מרכיבים: (1) ני"ע מוחזקים למסחר (קנייה/מכירה בטווח קצר); (2)

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 Ministry of Finance משרד האוצר כ"ד בניסן תשע"א 28 באפריל 2011 החשב הכללי ACCOUNTANT GENERAL STATE OF ISRAEL לכבוד, משתמשי הדוחות

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשע"ט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רו"ח מתרג

המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשעט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רוח מתרג המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשע"ט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רו"ח מתרגל: מתן חגי, רו"ח עוזרת הוראה: גל אקריש הוראות נוספות:

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc אופנה בע"מ תאריך: 30.10.2008 הנדון: דוח עסקה מתוקן בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001, בדבר עסקת מיזוג שמשמעותה הפיכת החברה לחברה פרטית, והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי מ ת א ר בהתאם להוראות סעיף 15 ב( 1 )(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968, לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 ותקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס 2000 יחד עם

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - IFRS \356\366\342\372 \366\345\345\372 3.ppt)

(Microsoft PowerPoint - IFRS  \356\366\342\372 \366\345\345\372 3.ppt) IFRS IFRS בראי המס- מצג ת צוות 3 זמי פליטר, רו"ח שי אהרונוביץ,עו"ד ארנון רצקובסקי, רו"ח אלדר בן-רובי,עו"ד מישל דהאן, רו"ח איתן צחור,עו"ד 25 ביוני, 2008 נדל"ן להשקעה- עיקרי התקן תקן 40) 16 (IAS מדובר בנדל"ן

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E720FAF7E5F4FAE D20F2FAE5E3E5FA20E4E5FAE9F7E4202E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E720FAF7E5F4FAE D20F2FAE5E3E5FA20E4E5FAE9F7E4202E646F63> דוח תקופתי לשנת 2012 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ 1 דו"ח תקופתי לשנת 2012 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ ) להלן: "החברה") שם התאגיד: עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ מס' החברה ברשם:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

Microsoft Word - PTNR Post 3Q11 .doc

Microsoft Word - PTNR Post 3Q11 .doc 23 בנובמבר 2011 צחי אברהם אנליסט טלפון 03 5652510 מייל tsahiav@clal-fin.co.il פרטנר רבעון שלישי במורד ההר שום דבר לא ידוע, לא שנה לא שבוע דו"ח מדמם של פרטנר, עם ירידה של 17% ב- (27% EBITDA בנטרול סמייל)

קרא עוד

דין וחשבון שנתי 2014

דין וחשבון שנתי 2014 דין וחשבון שנתי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ דין וחשבון שנתי ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם עמוד 6 1. דוח הדירקטוריון המוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניות 131 2. סקירת ההנהלה 152 3. הצהרת המנהל הכללי 153 4. הצהרת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

גילוי דעת 93 .doc

גילוי דעת 93  .doc לשכת רואי חשבון בישראל - גילוי דעת מס' 93 (*) גילוי דעת 93 הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו, והערכת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית תוכן העניינים מבוא נהלים להערכת סיכונים ומקורות מידע אודות הגוף המבוקר

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד