שקופית 1

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "שקופית 1"

תמליל

1 1

2 תכנית מתאר מבשרת ציון צוות התכנון ראש צוות התכנון מתכנן ריכוז תפעולי מנהלי מנהלת לקוח תכנון עירוני כולל יועץ כלכלי פרוגרמות לצורכי ציבור יועץ חברתי, שיתוף ציבור אדריכל נוף יועץ סביבה שמאי מקרקעין יועץ תנועה וכבישים יועץ ניקוז, מים וביוב מודד יועץ משפטי מחשוב אדר' עדנה לרמן, לרמן אדריכלים ומתכנני ערים מתכנן גדעון לרמן אדר' מיכל בן שושן, לרמן אדריכלים ומתכנני ערים מתכננת רותם מרינוב, לרמן אדריכלים ומתכנני ערים מתכננת רותם מרינוב, אדר' מירב בטט עזרא סדן רות לובנטל חגית ג'יניאו אדיב אדר' נוף טלי וקסלר, אדר' נוף חצב יפה דני עמיר, אדר' צאלה קרניאל יואב כוכבי גל תכנון וניהול מערכות אורבניות בע"מ ירון גלר יאיר גרינוולד אשר כהנא טלדור מערכות מחשבים בע"מ 2

3 שיתוף ציבור תכנית מתאר מבשרת ציון אבני דרך שלב שלב א': שלב ב': שלב ג': שלב ד': שלב ה': שלב ו': שלב ז': אבן דרך תיעוד מצב קיים וניתוחו חזון הישוב וגיבוש פרוגרמה רעיונית הכנת חלופות תכנון גיבוש החלופה הנבחרת גיבוש טיוטת מסמכים סופיים הגשת המסמכים לוועדה המקומית ולוועדה המחוזית פרסום הודעה על הפקדת תכנית מתאר מספר חודשים חודשים 13 שלב ח': 7 מפגשים עם קבוצות שונות פרסום הודעה על מתן תוקף לתכנית המתאר סדנת "תמונת עתיד" סדנת חלופות תכנון סה"כ 3

4 מתודולוגיה לתכנית מתאר מבשרת ציון שלב ב' שיתוף הציבור תובנות שלב א' שלב א' - ניתוח מצב קיים חברה, שיתוף ציבור, כלכלה, פיזי-מרחבי, סקירה תכנונית, תחבורה, נוף, סביבה, צורכי ציבור, תיירות SWOT סיכום חוזקות, חולשות, איומים הזדמנויות הנהגת היישוב, מחלקת ההנדסה, ועדה מרחבית הראל דמות עתיד על פי הנהגת היישוב שלב ב' - גיבוש חזון מטרות ויעדים כנס שיתוף ציבור שלב ב' - דמות עתיד כיווני פיתוח - דמות היישוב תושבי העיר ובעלי עניין כיוון > 1 יישוב פרברי כיוון > 2 עירוניות מתונה כיוון > 3 יישוב עירוני הערכת מומחים, צוות התכנון ועדת עבודה לימוד ביקושים ופיתוח כלכלי אפשרי אזורי/ יישובי בחינת משמעויות והערכת כיווני פיתוח ודמות היישוב העתידית בחירת כיוון הפיתוח המועדף קביעת יעד אוכלוסייה והערכת ביקושים לימוד יעדים ותחזיות אוכלוסייה אזורי / יישובי בחינה תכניות ואפשרויות לתוספת יח"ד ואוכלוסייה מחוז ירושלים תוצרי השלב: תמונת עתיד, מטרות ויעדים למבשרת ציון 2035 בחינת חלופות - שלב ג' 4

5 שיתוף ציבור שלב א' - קבוצות מיקוד קבוצות מיקוד: 100 תושבים. התקיימו 7 קבוצות מיקוד, בהן השתתפו כ- הקבוצות כללו גמלאים, חדשים מגוון של קבוצות אוכלוסייה: בישוב, תושבי השכונות הוותיקות. צעירים, 5

6 שיתוף ציבור שלב א' - קבוצות מיקוד הנושאים העיקריים שעלו לדיון: פיתוח היישוב > פיתוח מחוללי הכנסה וחיזוק המעמד הכלכלי של הישוב יצירת מערכת שרותי תרבות וחברה וחיזוק המערך הקהילתי מתן פתרונות דיור ובניה עבור צעירים פיתוח מרכז עירוני ראוי - שדרות החוצבים כרחוב עירוני תנועה ותחבורה > שטחים פתוחים > ונוף הסדרת הכניסות ליישוב מתן פתרון לעומסים בציר הראשי ובכניסות לשכונות פיתוח תשתיות לתנועת הולכי רגל, אופניים ותח"צ הסדרת נגישות נוחה בין היישוב והמרחב הסובב התאמת הגינות הציבוריות למנעד רחב של גילאים שירותי > ציבור פריסה מאוזנת של שירותי וחינוך ציבור התאמת מבני ציבור ותיקים לפעילות עבור אוכלוסייה ותיקה וצעירה תרבות וקהילה 6

7 שיתוף ציבור - סדנת שלב ב' "יוצרים עתיד יחד" כנס שיתוף רחב ציבור 100 תושבים. 29/4 התקיים ב - כנס שיתוף ציבור רחב תחת הכותרת "יוצרים עתיד יחד" אליו הגיעו כ- משפטי המטרה המרכזיים שעלו לדיון: פיתוח הישוב > שמירה על מאפיינים פרבריים אימוץ מאפיינים של עירוניות מתונה חיזוק הבסיס הכלכלי של המועצה הרחבת בסיס התעסוקה המקומי פיתוח מרכז עירוני מלווה בשירותי מסחר פיתוח ציר הראל החוצבים כמרחב ציבורי התחדשות עירונית של שכונות ותיקות שדרוג תשתיות עירוניות תנועה ותחבורה > הקטנת עומסי תנועה בכניסות וביציאות שיפור מערך התנועה הפנים יישובי והקטנת עומסים פיתוח רשת תנועת ברגל ובאופניים 7

8 שיתוף ציבור שלב ב' - סדנת "יוצרים עתיד יחד" כנס שיתוף רחב ציבור > שטחים ונוף פתוחים פיתוח פארק ישוב שימור שטח המחצבה כשטח ירוק פתוח שיפור הגישה לטבע הסובב הגנה על שטחים פתוחים מסביב לישוב פיתוח ושדרוג מרחבים ציבוריים איכותיים פיתוח בגינות שכונתיות שירותי ציבור > העלאת רמת איכות החיים פיתוח מגוון שירותי תרבות, חינוך וחברה פריסה מאוזנת של מוסדות ציבור וחינוך שדרוג המוסדות הקיימים 8

9 מבשרת ציון נתונים 9

10 מבשרת ציון היום פרברי יישוב > בקרבת ירושלים, בעל מאפיינים פרבריים, הכוללים נמוכה בנייה ומיעוט שטחי מסחר ותעסוקה אשר תורמים רבות לתפקודו בפועל כ"פרבר שינה". היישוב התפתח באופן תוספתי - שכונות שהוקמו בתקופות שונות על שלוחות הרריות ללא קשר ביניהן. המבנה הטופוגרפי, גודל הישוב והיעדר פתרונות אחרים הובילו לדפוסי ניידות המסתמכים בלעדית על רכב פרטי. 1 חצוי יישוב > הנחצה הר" "יישוב לשני מספר כביש ידי על ודרום, צפון חלקים, פיזי נתק היוצר ותודעתי בין שני חלקי היישוב. 10

11 מבשרת ציון היום פסיפס חברתי עשיר > בני המקום. אבחנה בין לאורך השנים. מתאפיין בשונות חברתית-תרבותית המקבלת ביטוי בתפיסת הזהות של "האוכלוסייה הוותיקה" ואוכלוסייה החדשה" ובין "דרום" ו"צפון" הנשמרת - העשור האחרון מתאפיין בתהליכי התבגרות של האוכלוסייה ובמאזן הגירה השלילי מחסור בפתרונות דיור למשפחות צעירות. 11

12 מבשרת ציון היום > עשיר אזור במשאבי ונוף טבע מוקף בשטחים פתוחים ערכיים )יערות, שמורות וגנים טבע לאומיים(, נגישות נמוכה לשטחים העוטפים. > מערך השטחים הפתוחים הישוב בתוך ירוק שלד העדר דיו, מפותח אינו מוקדי בין המחבר הפעילות השונים לשכונות המגורים ומהווה מרחב פנאי ושהייה איכותי. 12

13 SWOT קני ון הר אל 13

14 מבשרת ציון ניתוח SWOT W חולשות > S חוזקות > שונות חברתית-כלכלית בין קבוצות חברתיות ביישוב התבגרות דמוגרפית של האוכלוסייה מחסור בפתרונות דיור לצעירים, הגירה שלילית שיעור גבוה יחסית של אוכלוסייה ממעמד כלכלי-חברתי בינוני-גבוה אוכלוסייה מעורבת ובעלת מודעות מסגרות משפחתיות תומכות בתוך הישוב מיעוט שטחי תעסוקה ביישוב- הכנסה עצמית דלה המקשה על פיתוח היישוב ומתן שירותים איכותיים רמת הכנסה לנפש גבוהה יחסית וכוח עבודה איכותי עומס על תשתיות חנייה( )תחבורה, אשפה, ניקוז, רווחת דיור גבוהה במרבית היישוב מערך תחבורה המבוסס על ציר ראשי אחד - עומסי תנועה גבוהים בכניסות ליישוב ולשכונות מחסור במקומות חנייה, חסימת מדרכות להולכי רגל מיקום בין ירושלים ותל אביב - נגישות גבוהה לערים הגדולות ומכביש 1 14

15 מבשרת ציון ניתוח SWOT W חולשות > S חוזקות > קישוריות נמוכה לשטחים הפתוחים העוטפים רמת פיתוח ותחזוקה נמוכה של המרחב הציבורי )גנים, רחובות, שבילים, כיכרות( טופוגרפיה הררית - קושי בהליכה ברגל ממקום למקום ותלות גבוהה ברכב הפרטי יישוב ממוקם באזור עשיר במשאבי טבע, נוף ומורשת ושטחים פתוחים ערכיים מיעוט יחסי של קונפליקטים סביבתיים מוסדות מערכת חינוך איכותית בעלת שם טוב ציבור וחינוך במצב פיזי ירוד העדר מרכז ברור ומחסור בחללי פנאי ותרבות מערכת על יסודית אינטגרטיבית פעילות נוער ענפה ושבט צופים פעיל 15

16 מבשרת ציון ניתוח SWOT O הזדמנויות > T איומים > פיתוח שטחי תעסוקה ו/או מוקד תעסוקה מתמחה לחיזוק המועצה והרחבת אפשרויות תעסוקה לתושבים חולשה כלכלית מתמשכת של המועצה המקומית תפגע ברמת השירותים, בפיתוח היישוב ובאיכות החיים של התושבים חיזוק תפקודו של היישוב במערך האזורי - הגדלת הזדמנויות הפיתוח והשירותים לתושבים מחלף הראל - הזדמנות לגיבוש מוקד פעילות ביישוב פיתוח ציר הראל-החוצבים כשדרה עירונית ראשית, מלווה במסחר ושימושים ציבוריים פינוי מרכז קליטה במרכז היישוב - פוטנציאל לפיתוח עתידי תת"ל 16- שינוי מערך הכניסות ליישוב, יובילו לעומסי תנועה גבוהים ונתק בין מבשרת ציון והאזור תכנית למחלף הראל עלולה ליצור עומס במחלף בשילוב תנועת האוטובוסים 16

17 מבשרת ציון ניתוח SWOT O הזדמנויות > T איומים > יוזמה להקמת שכונות מגורים גדולה בהר חרת - תשנה את אופי היישוב ותפגע בסביבה הטבעית פיתוח מערך כבישים בשטחים רגישים עברות בנייה - פוגעת במרקם הבנוי ובמרחב הציבורי ובאיכות החיים ביישוב פיתוח שלד ירוק המאפשר אינטגרציה בין מערכות הטבע והנוף העוטפים את היישוב לבין מערכת השטחים הפתוחים בתוך היישוב הפרשי גובה - הזדמנויות לתצפיות נוף ומבטים אתר המחצבה - פוטנציאל לפיתוח ושיקום כשטח פתוח ושימושים ציבוריים גן לאומי הקסטל בלב היישוב - פוטנציאל למוקד פנאי ותיירות עזיבה של צעירים, בהעדר דיור בהישג יד תחרות בין קבוצות אוכלוסייה על המשאבים הציבוריים )תשתיות והמרחב הציבורי( 17

18 18

19 מבשרת > 2035 חזון היישוב יישוב מתפתח ואטרקטיבי המספק איכות חיים גבוהה לתושביו > פיתוח מתון בעל מאפיינים עירוניים עם מרכז יישובי ומרחב ציבורי אטרקטיבי, פיתוח מרכזי תרבות וקהילה, מערכת חינוך איכותית, חיבור אינטגרלי וקישוריות טובה בין חלקי היישוב; יישוב בעל בסיס כלכלי איתן > מאפשר איזון תקציבי ואספקת שירותים ברמה נאותה; יישוב המהווה שחקן משמעותי במרחב > מוקד שירותים אזורי הנהנה מנגישות גבוהה לירושלים, מטרופולין תל אביב והמרחב הסובב; יישוב לכל תושביו > יצירת תנאים מיטביים לכל האוכלוסיות וחלקי היישוב, תוך שמירה על הפסיפס החברתי העשיר ויצירת "מחזור חיים" מאוזן; יישוב משולב בטבע ובנוף הסובבים אותו > שימוש מושכל ומקיים במרחבי הטבע הסובבים, תוך יצירת מערך קשרים למרחבים ציבוריים איכותיים בתוך ומחוץ ליישוב, המותאמים למנעד רחב של פעילויות וגילאים. 19

20 שלב ב' מטרות ויעדים יישוב מתפתח ואטרקטיבי יישוב מתפתח ואטרקטיבי המספק איכות חיים גבוהה לתושביו > פיתוח מתון בעל מאפיינים עירוניים עם מרכז יישובי, מרחב ציבורי אטרקטיבי, מרכזי תרבות וקהילה, מערכת חינוך איכותית וחיבור אינטגרלי וקישוריות טובה בין חלקי היישוב 20

21 שלב ב' מטרות ויעדים יישוב מתפתח ואטרקטיבי מטרת על יעדים אימוץ הדרגתי של עירוניות מתונה - תוספת בניה למגורים בצפיפות וגבהים התואמים את אופי הישוב; פיתוח שטחי תעסוקה ומסחר; מערך רחובות ומרחבים ציבוריים פעילים ואטרקטיביים. יישוב מתפתח ואטרקטיבי המספק איכות חיים גבוהה לתושביו > פיתוח מתון בעל מאפיינים עירוניים עם מרכז יישובי, מרחב ציבורי אטרקטיבי, מרכזי תרבות וקהילה, מערכת חינוך איכותית וחיבור אינטגרלי וקישוריות טובה בין חלקי היישוב קשירת חלקי היישוב ליחידה אחת מגוונת, בדגש על חיבור בין צפון ודרום ובין שכונות המגורים. יצירת מרכז עירוני אטרקטיבי המכיל חללי תרבות ופנאי ושימושים מסחריים. פיתוח ציר הראל-החוצבים כרחוב עירוני ראשי המתפקד כמרחב ציבורי המכיל לאורכו מנעד רחב של שימושים מסחריים וציבוריים, מקשר בין חלקי היישוב ומעודד תנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים. יצירת מנגנונים להתחדשות עירונית של המרקמים הוותיקים תוך שדרוג מערכות תשתית ופיתוח המרחב הציבורי. הסדרה של המרקמים הוותיקים, בנייה ופתרונות תנועה וחנייה. לרבות עברות 21

22 שלב ב' מטרות ויעדים יישוב מתפתח ואטרקטיבי מטרת על יעדים יצירת איזון בין חלקי היישוב מאוזנת של מוקדי פיתוח. באמצעות פריסה יישוב מתפתח ואטרקטיבי המספק איכות חיים גבוהה לתושביו > פיתוח מתון בעל מאפיינים עירוניים עם מרכז יישובי, מרחב ציבורי אטרקטיבי, מרכזי תרבות וקהילה, מערכת חינוך איכותית וחיבור אינטגרלי וקישוריות טובה בין חלקי היישוב פיתוח מערך שירותי תרבות ופנאי לתושבי מבשרת ציון והסביבה. שדרוג וייעול מערך שירותי הציבור, חינוך ורווחה מבחינת המגוון, הפריסה ואיכות המבנים. שדרוג רשת הדרכים והורדת עומסי התנועה בכניסות וביציאות ליישוב ולשכונות המגורים. - פיתוח רשת תחבורה לא-מוטורית עידוד נסיעה באופניים והולכי רגל. קיימא וברת יצירת חיבור תנועתי בין שכונה י"א ליישוב. 22

23 שלב ב ' מטרות ויעדים חיזוק הבסיס הכלכלי מודיעין עטרות יישוב בעל בסיס כלכלי איתן > מאפשר איזון תקציבי ואספקת שירותים ברמה נאותה מבשרת ירושלים בית שמש 23

24 שלב ב' מטרות ויעדים חיזוק הבסיס הכלכלי מטרת על יעדים רשות מקומית המקיימת איזון תקציבי ומרחיבה את יכולתה לספק שירותים לתושביו ולאזור. יישוב בעל בסיס כלכלי איתן > מאפשר איזון תקציבי ואספקת שירותים ברמה נאותה יצירת תנאים המאפשרים את הגדלת היצע השטחים המניבים לסוגיהם. הרחבת בסיס התעסוקה המקומי. פיתוח מוקדי תעסוקה עם שימושים מעורבים הפעילים לארוך רוב שעות היום. יצירת מוקד תעסוקה בדגש על מעבדות/משרדים של תעשייה חכמה, בזיקה לבי"ח הדסה עין כרם. 24

25 שלב ב' מטרות ויעדים המרחב האזורי יישוב המהווה שחקן משמעותי במרחב > מוקד שירותים אזורי הנהנה מנגישות גבוהה לירושלים, מטרופולין תל אביב והמרחב הסובב 25

26 שלב ב' מטרות ויעדים המרחב האזורי מטרת על יעדים חיזוק תפקודו של היישוב במערך האזורי - הגדלת הזדמנויות הפיתוח והשירותים לתושבי הסביבה. יישוב המהווה שחקן משמעותי במרחב מוקד שירותים אזורי הנהנה מנגישות גבוהה לירושלים, מטרופולין תל אביב והמרחב הסובב הרחבת התפקודיים האזורים של מבשרת ציון פיתוח אפשרויות תעסוקה והפיכתה למוקד משיכה עבור נותני שירות מטרופולינים, תוך ניצול המיקום הגאוגרפי בתווך בין ירושלים לתל אביב. ביסוס היישוב כמוקד משיכה אזורי בתחומי התרבות והפנאי. החינוך השתלבות בענף התיירות באזור מטה יהודה תוך ניצול הזדמנויות מקומיות - גן לאומי הקסטל, אזור המחצבה מלונאות ואירוח. > העמקת שיתופי הפעולה עם גופים אזוריים ורשויות סמוכות. 26

27 שלב ב' חזון היישוב קווים אסטרטגיים יישוב לכל תושביו יישוב לכל תושביו > יצירת תנאים מיטביים לכלל האוכלוסיות וחלקי היישוב, תוך שמירה על הפסיפס החברתי העשיר ויצירת "מחזור חיים" מאוזן 27

28 שלב ב' מטרות ויעדים יישוב לכל תושביו מטרת על יעדים יישוב לכל תושביו > יצירת תנאים מיטביים לכלל האוכלוסיות וחלקי היישוב, תוך שמירה על הפסיפס החברתי העשיר ויצירת "מחזור חיים" מאוזן יישוב עם מגוון אפשרויות מגורים, בדגש על פתרונות דיור לזוגות צעירים ואוכלוסייה מתבגרת כחלק מתהליכי התחדשות דמוגרפית. חיזוק הקשרים בין קבוצות חברתיות שונות בתוך היישוב תוך איזון בין האוכלוסייה הוותיקה לאוכלוסייה העתידית. יצירת מערך שירותי ציבור, חינוך ורווחה המותאמים למגוון רחב של קבוצות גיל ואוכלוסייה. 28

29 שלב ב' מטרות ויעדים סביבה, טבע ונוף יישוב משולב בטבע ובנוף הסובבים אותו > שימוש מושכל ומקיים במרחבי הטבע הסובבים, תוך יצירת מערך קשרים למרחבים ציבוריים איכותיים בתוך ומחוץ ליישוב המותאמים למנעד רחב של פעילויות וגילאים. 29

30 שלב ב' מטרות ויעדים סביבה, טבע ונוף מטרת על יעדים והנוף הטבע מערכות בין אינטגרציה יצירת העוטפים את היישוב לבין מערך השטחים הפתוחים הפנימי. שמירה על השטחים הפתוחים את היישוב וממוקמים בקרבתו. הערכיים העוטפים יישוב משולב בטבע ובנוף הסובבים אותו > שימוש מושכל ומקיים במרחבי הטבע הסובבים, תוך יצירת מערך קשרים למרחבים ציבוריים איכותיים בתוך ומחוץ ליישוב המותאמים למנעד רחב של פעילויות וגילאים. פיתוח מרחבים ציבורים איכותיים - כיכרות, אתרי כינוס, רחובות וגנים - המכילים מנעד רחב של שימושים ומותאמים למגוון קבוצות גיל ואוכלוסייה. פיתוח מערך רחובות ודרכים המעודדים תנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים ומקשרים בין חלקי היישוב. הטמעת תשתיות ירוקות במרחב הציבורי ליצירת רחובות חיים Streets( )Livable ואימוץ עקרונות של בנייה מקיימת. פיתוח היישוב תוך התאמה לערכיות השטח הנושק ליישוב ולנצפות מאגנים שונים. הפתוח אימוץ הנוף והערכים התרבותיים-סביבתיים כמשאב לשימור ופיתוח על ידי הקהילה. 30

31 כיווני פיתוח אפשריים דמות היישוב > 3 יישוב עירוני > 2 עירוניות מתונה עירוני-פרברי > 1 יישוב פרברי אלף נפש תוספת 7,000 יח"ד בפועל אלף מ"ר תעסוקה ומסחר כ- 10 מ"ר לנפש מצב של "איזון תעסוקתי" אלף נפש תוספת 3,500 יח"ד בפועל אלף מ"ר תעסוקה ומסחר כ מ"ר לנפש מצב של "איזון תעסוקתי" אלף נפש תוספת 2,000 יח"ד בפועל 150 אלף מ"ר תעסוקה ומסחר כ- מ 5 "ר לנפש מצב של "גירעון תעסוקתי" 31

32 דמות היישוב יישוב פרברי (1) יישוב פרברי אופי הישוב - יישוב בעל אופי פרברי הנשען על ירושלים. תפקיד שולי במערך האזורי - פרבר שינה המספק מנעד מצומצם של שירותים לאזור. היקף אוכלוסייה - יישוב מגורים אינטימי השומר על דפוס צמיחה מתון ומימוש חלקי של תכניות קיימות )30-35 אלף נפש, תוספת של כ- 2,000 יח"ד בפועל( מבני המגורים - מגורים בבניה חדשה. צמודי קרקע ומעט בנייה רוויה עד 5-6 קומות באזורים )38 התחדשות עירונית - במרכז היישוב. באזורי המגורים הוותיקים )תמ"א ובמוקדים נבחרים חברה - שמירה על מבנה חברתי קיים וקליטה מצומצמת של אוכלוסיות חדשות ובני הישוב. תעסוקה ומסחר - צמיחה מזערית של תעסוקה כולל תיירות ומסחר, בהיקף של 150,000 מ"ר. תנועה גבוהה של יוממים לתעסוקה מחוץ לישוב. כ- 50% של המועסקים מקרב התושבים מיוממים למקומות תעסוקה מחוץ לישוב. שדרה מרכזית - ציר הראל-החוצבים - תעסוקה נקודתיים לאורכו. עורק תנועה עם מוקדי מסחר ושטחי 32

33 דמות היישוב יישוב פרברי (1) יישוב פרברי תחבורה - מערך תחבורה הנשען ברובו על התשתית הקיימת לצד שדרוג כבישים וכניסות ראשיות לישוב. תלות גבוהה ברכב הפרטי. שטחים פתוחים ונוף - שלד ירוק המחבר בין מערך השטחים הפתוחים והגנים הציבוריים בישוב, אל מעטפת השטחים הפתוחים, ואזורי הפנאי והנופש בסביבת היישוב. שירותי חינוך וציבור - מערכת קיימת של מוסדות חינוך וציבור הנשענת על תשתית קיימת והשקעה מצומצמת ממקורות המועצה בלבד. - נשענת על מענקי איזון. רשות מקומית - סולידית אבל תלותית 33

34 דמות היישוב יישוב פרברי יתרונות שמירה על אופי היישוב היום ותבנית נוף כפרית-פרברית. חסרונות היישוב ישמור על תפקודו במערך האזורי - פרבר שינה המספק מנעד מצומצם של שירותים לאזור. תוספת מתונה יחסית על תשתיות קיימות ושירותי הציבור הקיימים. חולשתה הכלכלית של המועצה לא תאפשר שדרוג של מוסדות הציבור הוותיקים והשטחים הפתוחים וכן תקשה על השגת משאבים למתן שירותים גבוהים - הישענות בעיקר על התשתית הקיימת חולשתה הכלכלית של המועצה המקומית תשתפר במעט, אך היא עדין תהיה מועצה גרעונית הנסמכת על מקורות חיצוניים. המשך אספקת שירותים ליישוב ברמה נמוכה ולא מספקת. אינטימיות שמאפשרת לקבוצות השונות שמירה על מסגרות חברתיות. עלויות נמוכות יותר להקמה ותחזוקה של המרחב הציבורי - שימוש בתשתית הקיימת. הגברת השימוש בשטחי החיץ האקסטנסיביים על ידי חיזוק ושדרוג קשרים קיימים. היקף הפיתוח לא בהכרח יצדיק כניסה נוספת ליישוב מכיוון דרום מערב - משמע ציר הראל-החוצבים ימשיך לשרת תנועה עוברת, רבה - לא יאפשר להפוך את הציר לרחוב עירוני. היצע מצומצם של פתרונות דיור, בעיקר עבור זוגות צעירים ואוכלוסייה מתבגרת. אינו מעודד את חיות הרחוב העירוני ומגוון הפעילות. שמירה על השטחים הפתוחים הערכיים הסובבים את מבשרת ציון ועל אופי נופי כפרי. אינו מפחית את התלות ברכב ככלי הגעה לאזורי פנאי ונופש עירוניים 34

35 דמות היישוב יישוב עירוני פרברי )2( עירוניות מתונה - יישוב עירוני-פרברי אופי היישוב - יישוב עירוני-פרברי במרחב המטרופוליני של מערב ירושלים וחלק מהמערך האזורי של מבואות ירושלים. גבולות היישוב - הרחבה מצומצמת של גבולות היישוב. אוכלוסייה ופיתוח היישוב - הרחבה של שטחי המגורים והיקף האוכלוסייה )35-40 אלף נפש, תוספת של כ- 3,500 יח"ד בפועל( אזורי המגורים - תוספת בניה רוויה של מבני מגורים 6-8 באזורים מסוימים( ויצירת מגוון אפשרויות דיור. קומות )ואף יותר התחדשות עירונית - התחדשות עירונית בהיקף נרחב באזורי המגורים הוותיקים, לאורך ציר הראל-החוצבים ובמוקדים נבחרים ביישוב. חברה - קליטה של אוכלוסייה חדשה. תעסוקה ומסחר - מסחר ומתחמי תעסוקה חדשים - )משרדים של נותני שירותים מטרופוליניים או משרדים/מעבדות של תעשייה חכמה בזיקה לבי"ח הדסה עין כרם( בהיקף של 300, ,000- מ"ר. תנועה גבוהה של יוממים אל ומחוץ לישוב )היוממות נטו 0% בקירוב(. מצב של "איזון תעסוקתי". 35

36 דמות היישוב יישוב עירוני פרברי )2( עירוניות מתונה - ישוב עירוני פרברי השדרה המרכזית - ציר הראל-החוצבים - רחוב עירוני ראשי המתפקד כמרחב ציבורי איכותי המכיל לאורכו מנעד רחב של שימושים מסחריים וציבוריים, מקשר בין חלקי הישוב ומעודד תנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים. מערך תחבורה אזורי - כניסה חדשה מכוון דרום מערב והסטה של תנועה עוברת מציר הר חוצבים, מערכת תחבורה פנימית משודרגת ותחבורה ציבורית אל ובתוך הישוב. פיתוח מערכת שבילי הולכי רגל ואופניים בפנים הישוב. תיירות ונופש - השתלבות מתונה בענף התיירות באזור מטה יהודה תוך ניצול הזדמנויות מקומיות כגון גן לאומי הקסטל ואזור המחצבה. יצירת שלד ירוק המחבר בין השטחים הפתוחים העוטפים את היישוב ובין המרקם הבנוי. שטחים פתוחים ונוף - שדרוג המרחב הציבורי בתוך הישוב; יצירת שלד ירוק המחבר בין מערך השטחים הפתוחים והגנים בישוב, אל השטחים הפתוחים, ואזורי הפנאי והנופש בסביבת היישוב. פיתוח פארק עירוני באזור המחצבה; פיתוח הקסטל כמוקד עירוני וחלק ממערך שטחי הפנאי והנופש ביישוב. שירותי החינוך, תרבות וקהילה - מערכת שרותי חינוך חברה וקהילה מפותחת המלווה את תהליך צמיחת הישוב ומספקת מגוון רחב של שירותים. רשות מקומית - נסמכת על מקור מימון עצמאי ומענק כלכלי בסדר גודל סביר. 36

37 דמות היישוב יישוב עירוני פרברי יתרונות הסטה של מוקדי הפיתוח לכיוון דרום ויצירת איזון בין חלקי היישוב. חסרונות שינוי אופי היישוב. חיזוק תפקודו של היישוב במערך האזורי ופוטנציאל למיצוב של מבשרת ציון במרחב הסובב - הגדלת הזדמנויות הפיתוח והשירותים לתושבים. היקף הפיתוח יחייב כניסה נוספת ליישוב מכיוון דרום מערב אשר תסיט את התנועה העוברת - משמע ציר הראל-החוצבים בעל פוטנציאל להפוך לרחוב עירוני. צורך בשדרוג והרחבה של מערכות תשתית כגון דרכים, ביוב, מוסדות ציבור וכדומה. שיפור במצבה הכלכלי של המועצה כתוצאה מהגדלת שטחי התעסוקה והמסחר ופיתוח מסוים של ענף התיירות. תיתכן פגיעה בשטחים פתוחים ערכיים הסובבים את מבשרת ציון. היצע רחב של פתרונות דיור. מאפשר פיתוח חברתי הדרגתי וחיים קהילתיים המבוססים על מחזור חיים מאוזן. התחדשות עירונית נרחבת תדרוש פתרונות חנייה בהיקף נרחב על מנת שלא תימשך הפגיעה במרחב הציבורי. חיזוק המרחב ציבורי הנשען על שדרות וכיכרות עירוניים ומערך צירים ירוקים על בסיס שלד הרחוב. עלויות תחזוקה גבוהות יותר של המרחב הציבורי ומערך השטחים הפתוחים פוטנציאל להרחבת מערך השטחים הפתוחים באמצעות פיתוח פארק עירוני באזור המחצבה ושיקום שטחים מופרים בדרום הישוב. הזדמנות לשינוי מערך התנועה הממונעת והרגלית )יצירת מערך רציף של שבילי הליכה ואופניים( ותרבות החנייה הקיימת ברחובות הגדלת עומסים מצדם של יוממים נכנסים ויוממים יוצאים 37

38 דמות היישוב יישוב עירוני )3( יישוב עירוני אופי היישוב - יישוב עירוני-במרחב המטרופוליני של מערב ירושלים במערך האזורי של מבואות ירושלים. וחלק מרכזי גבולות הישוב ובמחוז. - הרחבת גבולות השפוט לכוון דרום להגדלת היצע הדיור בישוב אוכלוסייה ופיתוח היישוב - הרחבה משמעותית של שטחי המגורים והיקף האוכלוסייה )45-50 אלף נפש, תוספת של כ- 7,000 יח"ד בפועל( אזורי המגורים - תוספת בניה רוויה של מבני מגורים עד 8-12 אפשרויות דיור. קומות ויצירת מגוון התחדשות עירונית - באזורי המגורים הוותיקים 38(, החוצבים ובמוקדים נבחרים ביישוב. )תמ"א לאורך ציר הראל- חברה - קליטה של אוכלוסייה חדשה בהיקף נרחב. תעסוקה ומסחר - מוקד מסחר ותעסוקה מטרופוליני - )משרדים של נותני שירותים, עסקים פרטיים ומשרדים/מעבדות של תעשייה חכמה בזיקה לבי"ח הדסה( בהיקף של 400, ,000- מ"ר. תנועה גבוהה של יוממים אל ומחוץ לישוב )היוממות נטו 0% בקירוב(. "איזון תעסוקתי" ההולם יישוב עירוני איתן. 38

39 דמות היישוב יישוב עירוני )3( יישוב עירוני השדרה המרכזית - ציר הראל-החוצבים - רחוב עירוני ראשי המתפקד כמרחב ציבורי איכותי המכיל לאורכו מנעד רחב של שימושים מסחריים וציבוריים, מלווה בחלקו הדרומי בבניה אינטנסיבית ומקשר בין חלקי הישוב ומעודד תנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים. מערך תחבורה אזורי - כניסה חדשה מכוון דרום מערב והסטה של תנועה עוברת מציר הר חוצבים, מערכת תחבורה פנימית משודרגת ותחבורה ציבורית אל ובתוך הישוב. פתוח מערכת שבילי הולכי רגל ואופניים בפנים הישוב. תיירות ונופש - השתלבות בענף המלונאות והאירוח באזור מטה יהודה תוך ניצול הזדמנויות מקומיות כגון גן לאומי הקסטל ואזור המחצבה. יצירת שלד ירוק המחבר בין השטחים הפתוחים העוטפים את היישוב ובין המרקם הבנוי. שטחים פתוחים ונוף - שדרוג המרחב הציבורי בתוך היישוב; פיתוח שלד ירוק המחבר בין השטחים הפתוחים והגנים בישוב, אל השטחים הפתוחים, ואזורי הפנאי והנופש בסביבת היישוב.; מערך צירים הנשען על שדרות וכיכרות עירוניים. שירותי החינוך, תרבות וקהילה - מערכת שרותי חינוך חברה וקהילה מפותחת והקמה של מוסדות ציבור וחינוך חדשים לשרות אוכלוסייה ותיקה וחדשה. רשות מקומית - נסמכת על מקור מימון עצמאי. 39

40 דמות היישוב יישוב עירוני יתרונות ישוב עירוני עם יתרונות של גודל בינוני. שחקן מרכזי במערך האזורי המארגן מחדש את השדה הכלכלי. רשות מקומית הנסמכת על מקורות מימון עצמאיים, בסיס לשדרוג ניכר של תשתיות הישוב. הגדלת ההיצע לתושב, היצע מגוון של מקומות תעסוקה בתחומי ענפי שירותים והי-טק על ציר ירושלים תל-אביב. היקף הפיתוח יחייב כניסה נוספת ליישוב מכיוון דרום מערב אשר תסיט את התנועה העוברת - משמע ציר הראל-החוצבים בעל פוטנציאל להפוך לרחוב עירוני. מערכת שרותי חינוך חברה וקהילה מפותחת והקמה של מוסדות ציבור וחינוך חדשים לשרות אוכלוסייה ותיקה וחדשה. היצע רחב של פתרונות דיור המספק מענה למגוון צרכים של מגורים ומאפשר כניסה של אוכלוסיות צעירות בהיקף גדול. חסרונות הכפלה של היישוב הקיים, שינוי מהותי באופי היישוב ומרקם החיים שבו, פיתוח אינטנסיבי בהיקף נרחב בדרום היישוב. הרחבה משמעותית של גבולות היישוב תקשה על אימוץ/פיתוח דפוסים עירוניים. חשש מהעמסת יתר על תשתיות קיימות. הגדלת היוממות אל ומתוך היישוב. שינוי משמעותי במערך התחבורה ועומס על תשתיות תחבורה קיימות. הגדלה ניכרת של היקף האוכלוסייה )הרחבה של היישוב, התחדשות עירונית( ושטחי תעסוקה ומסחר - ידרשו מערך שלם של פתרונות חנייה ותשתית על מנת שלא תימשך הפגיעה במרחב הציבורי ואף תחריף. מייצר "מנות" גדולות של תוספת אוכלוסייה שעלולה ליצור לחץ על מערך השירותים. הכנסות נוספות משטחי מסחר וארנונה יאפשרו שדרוג מערך השטחים הפתוחים בשאר חלקי מבשרת ציון. פגיעה משמעותית בשטחים פתוחים ערכיים הסובבים את מבשרת ציון. 40

41 תכנית מתאר מבשרת תודה 41

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אודיטוריום ע"ש איתן דויטש לזכרם של בוגרי התיכון שנהרגו במלחמות 1 תכנית מתאר כוללנית קרית טבעון על סדר היום - 19:30 התכנסות והרשמה 20:00 הצגת עיקרי ניתוח מצב קיים - לרמן אדריכלים ומתכנני ערים 20:00-20:45

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

תכנית 15:20:25 18/05/ נספח סקרים/חוות דעת/דוחות דוח מסכם - עקרונות תכנון והנחיות דו ח מסכם עקרונות תכנון והנחיות תכנית מתאר מבשרת ציון

תכנית 15:20:25 18/05/ נספח סקרים/חוות דעת/דוחות דוח מסכם - עקרונות תכנון והנחיות דו ח מסכם עקרונות תכנון והנחיות תכנית מתאר מבשרת ציון דו ח מסכם עקרונות תכנון והנחיות תכנית מתאר מבשרת ציון דצמבר 2016 מנהל התכנון מבשרת כנית מתאר מועצה מקומית לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע מ מבשרת ציון 1 תוכן עניינים: 3 14 38 84 94 137 159 177 189 הקדמה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

קובץ_פנימי[TOD11]

קובץ_פנימי[TOD11] ד"ר יודן רופא - "עקרונות התכנון של פיתוח עירוני מסביב לרכבת" מאמר זה מציג את עקרונות התכנון והעיצוב האורבני האמורים להנחות את המתכננים של אזורי פיתוח עירוני מסביב לרכבת. הוא פותח בתיאור הגורמים התכנוניים-פיזיים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

אל:

אל: חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית תכמ 2015-711 שם תכנית: תכנית מתאר מקומית כוללנית מבשרת ציון מחוז: ירושלים מרחב תכנון מקומי: הראל סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשעט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יור החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2019 מצ"ב מדיניות השר לאחר התייעצות עם ח"כ יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון,

קרא עוד

Dia 1

Dia 1 משרד האוצר אגף תקציבים - עיר מודל לתחבורה בת-קיימא אשדוד משלבים לירוק תחבורה חכמה מזניקה עיר 7 במרץ 2013 החזון עיר שתאפשר איכות חיים ונגישות לכלל תושביה ובאיה ותהווה מודל מוצלח לעירוניות מתחדשת בישראל

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יו"ר הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015

1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יור הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015 1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יו"ר הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015. 1. רקע מסמך זה נערך במענה לפניית הוועד המקומי בקיסריה

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

תובנות ראשונות מתהליך שיתוף הציבור - עד כה

תובנות ראשונות  מתהליך שיתוף הציבור - עד כה סדר הכנס 19:00-19:30 התכנסות, רישום וכיבוד 19:30-20:30 ראש העיר מר שלום בן משה, מבוא דורית פרי יועצת לשיתוף ציבור תוכנית מתאר ראש העין - התוכנית המוצעת אדריכלית נעמה מליס 20:30-21:15 דיון בקבוצות סבב 1

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ב- מועצה אזורית יואב תכנית מתאר כוללנית סיכום שלב א' ' סקר המצב הקיים, חזון, מטרות ויעדי התכנית מתווה לקידום התכנית תכנית העבודה שלב אבן דרך מספר חודשים 3 שלב א': לימוד המצב קיים וניתוחו 2 שלב ב': הגדרת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

יעדים בפיתוח – תכנון אורבני קהילתי

יעדים בפיתוח – תכנון אורבני קהילתי יעדים בפיתוח תכנון אורבני קהילתי חגית ג'יניאו אדיב שואבה 55 ד.נ. הרי יהודה 90855 טלפון: 050-5552969 פקס: : mail zohargin@bezeqint.net 02-5343054 24.3.15 מפגש שתוף ציבור תוכנית מתאר כוללנית קרית טבעון המפגש

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ממצאי הערכה עיקריים אלול תשע"ה, אוגוסט 2015 ל- 2020 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 מיצוי משאבי הסביבה והידע חיזוק החוסן הקהילתי "עיר חכמה" חיזוק הקהילתיות קידום

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

עיריית הרצליה שיתוף ציבור תכנית מתאר הר/ סיכום מפגש שולחנות עגולים: מרכז העיר 1

עיריית הרצליה שיתוף ציבור תכנית מתאר הר/ סיכום מפגש שולחנות עגולים: מרכז העיר 1 עיריית הרצליה שיתוף ציבור תכנית מתאר הר/ 2530 2018 סיכום מפגש שולחנות עגולים: מרכז העיר 1 משתתפים: CR קשרי קהילה: ברוריה נעים-ארמן, דורין דרור, ליאור בן אליהו, יפתח גור אריה, אורלי שקורי, תמר אלמליח, ספי

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ל- 2020 כסלו תשע"ו, נובמבר 2015 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 עיר מקיימת עיר תיירות מינוף משאבי וספורט בינלאומית הסביבה והידע אטרקטיבית עיר אקדמית חיזוק החוסן

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

חברי ועדת היגוי מתכננת המחוז ועדה מקומית טבעון ועדה מקומית טבעון המשרד להגנת הסביבה משרד הבינוי והשיכון משרד החקלאות משרד הבריאות משרד התחבורה רשות מק

חברי ועדת היגוי מתכננת המחוז ועדה מקומית טבעון ועדה מקומית טבעון המשרד להגנת הסביבה משרד הבינוי והשיכון משרד החקלאות משרד הבריאות משרד התחבורה רשות מק חברי ועדת היגוי מתכננת המחוז ועדה מקומית טבעון ועדה מקומית טבעון המשרד להגנת הסביבה משרד הבינוי והשיכון משרד החקלאות משרד הבריאות משרד התחבורה רשות מקרקעי ישראל קק"ל החברה להגנת הטבע רשות הטבע והגנים רשות

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע בנושא: עו"ד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יו"ר הועדה שביל

משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב גב' מאיה כץ ממ וסגנית רהע בנושא: עוד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יור הועדה שביל 21.11.17 משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב- 15.11.17 גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע בנושא: עו"ד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יו"ר הועדה שבילי אופניים בעיר. גב' אביבה מלכה מנהלת מחלקת כבישים גב'

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים

קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים גילה הירוקה! השקעה שכדאי לבנות עליה. עתודות הקרקע בארץ ובירושלים בפרט, הולכות ומתמעטות. נותרו מעט מאוד קרקעות פנויות שעליהן ניתן לתכנן ולבנות דירות בבניה

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת.

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. חברת הבוטיק בהרי בונה את צמד הבניינים האחרון ברחובות ההולנדית. זוהי ההזדמנות האחרונה לרכוש דירה חדשה בשכונה המבוקשת ביותר ברחובות וזאת ההזדמנות

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

הוראות לעריכת הוראות התכנית

הוראות לעריכת הוראות התכנית חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית פרדס חנה כרכור - תכנית מתאר כוללנית מחוז: חיפה מרחב תכנון מקומי: פרדס חנה - כרכור סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך 77 דברי הסבר לתכנית

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

Drive תחבורה עירוניות קיימות יהודה הלוי 48 תל אביב - יפו מתווה אדם טבע ודין לתחבורה בישראל, יונ

Drive תחבורה עירוניות קיימות יהודה הלוי 48 תל אביב - יפו מתווה אדם טבע ודין לתחבורה בישראל, יונ Drive תחבורה עירוניות קיימות יהודה הלוי 48 תל אביב - יפו 03-5669939 www.adamteva.org.il contact@adamteva.org.il מתווה אדם טבע ודין לתחבורה בישראל, יוני 2016 כתבו : יעל דורי, ראש תחום תכנון עו"ד אלי בן

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

RT Guide for the elected 2.indd

RT Guide for the elected 2.indd 21. ועדת סוג הוועדה רשויות מהות הוועדה ועדת רשות בכל סוגי הרשויות המקומיות ועדת התחבורה מייעצת וממליצה בכל ענייני התחבורה של הרשות המקומית. ועדת תנועה כוועדה מקצועית, דנה בשינויים בהסדרי התנועה לקראת אישורם

קרא עוד

רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספ

רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספ רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות 2017.01 יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספר טיומקין לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה,.zeckstein@idc.ac.il

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

(Microsoft Word - indows-1255_B_8On65ecg5Pnp8OXp6e0g5O7l9vLp7SDh5Ono7CDk+eHn5CDh7vHi+Pog_=\344\370\364\345\370\356\344 \341\372\353\360\345\357 \345\3

(Microsoft Word - indows-1255_B_8On65ecg5Pnp8OXp6e0g5O7l9vLp7SDh5Ono7CDk+eHn5CDh7vHi+Pog_=\344\370\364\345\370\356\344 \341\372\353\360\345\357 \345\3 המחלקה לפיקוח תקציבי ניתוח השפעות השינויים בהיטל השבחה בהצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע- 2010 מוגש לוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה ושל ועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה התש"ע- 2010 כתיבה:

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

תיירות חוף כרמל - ועדת היגוי מס

תיירות חוף כרמל  - ועדת היגוי מס 22/02/2010 ועדת היגוי מס' : 4 אדר' ערן מבל : עורך התכנית. תכנון פיזי ואדריכלי יוסי שק : מרכז צוות התכנון. תכנון פיזי. אביעד שר שלום : יועץ תיירות, פנאי ונופש עירית קרן : חב' קונטקט : מיתוג ותקשורת שיווקית

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E5E35FE9F2EC5FE3E5F8E95FF1E5F4E92E646F63>

<4D F736F F D20E7E5E5E35FE9F2EC5FE3E5F8E95FF1E5F4E92E646F63> חוות דעת מומחה שם המומחה: יעל דורי מענו: רח' לילינבלום 41 תל אביב אני הח"מ יעל דורי, נושאת ת.ז. מס' 22596563, נתבקשתי על ידי "אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה" לחוות דעתי מן הבחינה התכנונית ובהתאם

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תת 2009-967 - יו"ר - חבר - מ"מ חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - מ"מ חבר בהשתתפות: גב' ג. אורון אדר' נ. אנג'ל מר ע. אמזלג גב' נ. יוגב גב' ו. פוהורוליס גב' ט. דבורסקי מר י. פרלשטיין

קרא עוד

פרוגרמה חברתית – כלכלית – תיירותית

פרוגרמה חברתית – כלכלית – תיירותית עריכת הנספח: דר' רונית דוידוביץ מרטון, אדר' נעה שבדרון ד.מ.ר. תכנון ופיתוח עירם ואזורים בע"מ נובמבר 205 הנספח מתבסס על חומרים מקצועיים אשר הוכנו לאורך גיבוש תכנית המתאר על ידי היועצים המקצועיים לתכנית:

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E9F820F4F2E9ECE42DE4F2E5E1E3E5FA202D20EEFAE5F8E2ED>

<4D F736F F D20F2E9F820F4F2E9ECE42DE4F2E5E1E3E5FA202D20EEFAE5F8E2ED> העובדות המוצקות קידום פעילות גופנית וחיים פעילים בסביבה עירונית ארגון הבריאות העולמי אירופה תפקידו של השלטון המקומי רשת ערים בריאות בישראל העובדות המוצקות ארגון הבריאות העולמי אירופה קידום פעילות גופנית

קרא עוד