אסטרטגיה, מבנה והתנהגות משאבי אנוש: עולם הולך ונעלם או הזדמנות חדשה? מאת דר' איוה ניב ודר' אמתי ניב משאבי-אנוש במאה העשרים ואחת אורי כיהן במשך כעשרים

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "אסטרטגיה, מבנה והתנהגות משאבי אנוש: עולם הולך ונעלם או הזדמנות חדשה? מאת דר' איוה ניב ודר' אמתי ניב משאבי-אנוש במאה העשרים ואחת אורי כיהן במשך כעשרים"

תמליל

1 אסטרטגיה, מבנה והתנהגות משאבי אנוש: עולם הולך ונעלם או הזדמנות חדשה? מאת דר' איוה ניב ודר' אמתי ניב משאבי-אנוש במאה העשרים ואחת אורי כיהן במשך כעשרים שנים כמנהל משאבי האנוש בתשלובת גדולה המייצרת ומשווקת מוצרי עץ. עד לאחרונה פעלה התשלובת בשוק יציב שהתאפיין בלקוחות קבועים, במתחרים מעטים וידועים ובמכסי מגן בפני יבוא מתחרה. בתנאים האלה היווה אגף הייצור היעיל את עיקר עצמתה של התשלובת. עובדי הייצור התמידו שנים רבות בעבודתם במפעל, היו גאים בהשתייכותם אליו ופיתחו יכולת ביצוע טובה. חטיבת משא"ש, בראשותו של אורי, הייתה מופקדת על גיוס עובדים קבועים וזמניים, על הדרכה ופיתוח של עובדים ומנהלים, על תיגמול העובדים ברוח הסכם העבודה, על מתן שירותי רווחה למי שנזקק להם ועל פתיחת ערוצי תקשורת פתוחים בין לשכת המנכ"ל לאולמות היצור. בזכות גישתו לאנשים, יכול היה אורי לסייע למנהלים בייצור במשימות מזדמנות של פיתוח צוותים או ארגון מחדש של מערכי ייצור. בתחילת שנות התשעים נפתח השוק ליבוא מתחרה. ההשלכות השליליות על מעמדה של התשלובת בשוק היו מיידיות. בעיצומה של המלחמה המחריפה על לקוחות ועל מחירים יצא המנכ"ל הוותיק לגמלאות כאשר הוא מותיר בידי מועצת המנהלים דו"חות כספיים מדאיגים. במיוחד בלטה בהם ההוצאה השנתית הגבוהה לשכר עבודה. משום מה לא הקדישה ההנהלה בעבר תשומת לב מיוחדת לגידול המשמעותי בעלויות העבודה, שנבע מהעלייה המתמשכת בגיל ובוותק של העובדים. מה גם שבחלקם הם הפכו למיותרים בעקבות שינויים טכנולוגיים במערך הייצור. במסגרת מאמצי ההבראה של החברה צומצם בשליש מערך העובדים ועיקר תשומת הלב עבר מהייצור לשיווק, לפיתוח מוצרים חדשים, לניהול יותר מקצועי של מערכת הכספים, ליצוא לאירופה, לרכישת מפעל בארץ שכנה וליצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים בתחום הטכנולוגי. המנכ"ל החדש הכריז על ביזור סמכויות, דרש ממנהליו חשיבה ופעולה עצמאיות ונשיאה באחריות למעשיהם. המשמעות של כל אלה לגבי אורי הייתה ברורה: הוא נדחף כלפי מעלה ונדרש 'לעלות מדרגה' בתפקודו: הוא נדרש לארגן מחדש את חטיבת משא"ש ולייעל את עבודתה; להעביר חלקים חשובים מעבודתה )גיוס, ניהול המשכורות( לגורמים חיצוניים תוך פיתוח היכולת הדרושה לפקח עליהם; לקבל בצורה מקצועית החלטות קשות על ייעול נוסף של מערכי הייצור;

2 להפעיל דפוסי עבודה וניהול חדשים כמו חוגי איכות או צוותי משימה לנושאים מיוחדים; לאייש ולדאוג להדרכה בקווי יצור חדשים. מעבר לכל אלה הוא מצא את עצמו במבחן מתמשך לגבי הקשר בין יוזמותיו והפעילויות שבתחום אחריותו לבין התוצאות העסקיות של התשלובת. אורי לא עמד בכל אלה. לאחר כמה חדשים עזב את המקום בו עבד שנים רבות ועבר לעבוד בחברה שנראתה, עדיין, כפועלת בשוק יציב ושמרן. סיפורו של אורי מדגים את האיומים וההזדמנויות בפניהם עומדים גם מנהלי משאבי אנוש יותר צעירים ובעלי השכלה פורמלית בתחומם. בדרך כלל הם נתפשים, בעיני מנהלים אחרים ובעיני העובדים אותם הם אמורים לשרת, כמי שמופקדים על ניהול 'תזרים האנשים' של הארגון: גיוס, השמה, הכשרה, פיתוח, הערכה, תיגמול, קידום עובדים, פיטורין והוצאה לגמלאות. היותר פעילים לוקחים חלק בשינויי מבנה מקריים ומשתתפים בהנהגת חידושים כמו עיצוב מחדש, יצירת קבוצות איכות, הנהגת מרכזי עלות, קיטון, פיתוח מנהיגות, ויחד עם חברי הנהלה אחרים, בניסוח השליחות והחזון של הארגון. איש משא"ש המניח שלכלים האלה השפעה חיובית על תוצאות ארגוניות, בטוח שבאמצעות מעורבותו בפעילויות כאלה הוא תורם את חלקו להצלחת הארגון ולשגשוגו. אלא שבמוקדם או במאוחר הוא עתיד לגלות שהשינויים המהותיים בתנאים בהם פועלים ארגונים רבים מכתיבים 'כללי משחק' חדשים. הבולטים בהם נוגעים לארגון-מחדש של תחום העיסוק ה'מסורתי' של משא"ש, לתחומי אחריות חדשים המונחים על פתחו של מנהל היחידה ולטיב התרומות שהוא אמור להביא לארגון. הצטמקותו של תחום הפעילות המסורתי רמת מקצועיות גבוהה ואפשרות למחשב חלק מהשירותים הדרושים לניהול הפעילויות השגרתיות של משא"ש נותנות יתרון יחסי ליחידות מקצועיות גדולות, חוץ ארגוניות. תוצאה בלתי נמנעת היא העברת חלק מהפעילויות לידי גורמים כאלה. ניהול המשכורות היה הצעד הראשון. גיוס והשמה באו בעקבותיו. יש בארץ סימנים שגם חלק נכבד מפעילויות הרווחה עוברות לידי גורמי חוץ מקצועיים. אין ספק שתהליך לא ייעצר כאן. בארגונים גדולים מאד בהם בוזרו הפעילויות האלה בעבר לאתרים, למפעלים ולחברות הבת הם מוחזרים היום למרכז תוך צמצום דרסטי במספר העוסקים בכך. אכן, מחקרים רבים מצביעים על צמצום ניכר במספר העוסקים בפעילויות האלה בארגונים היותר מצליחים בארה"ב ובאירופה )7991,ULRICH(. תחומי פעילות ואחריות חדשים. מול התחזית העגומה הזו, ובאופן פרדוכסלי, מעולם לא היו ההזדמנויות העומדות בפני משא"ש מלהיבות כל כך. למרות, ואולי בשל הצמצום הצפוי בהיקף פעילותם בתחום המסורתי, יוכלו מנהלי משא"ש הרגישים להתפתחויות שמסביבם לקחת חלק בהתמודדות עם אתגרים בפניהם עומדים היום מרבית הארגונים. למשל: המעבר לניהול גלובלי. משמעו, להפוך את הארגון לרגיש להבדלים שבין תרבויות וכלכלות, כך שיותר אנשים יוכלו לתפקד בהצלחה במצבים תרבותיים שונים, ולנצל את העצמה שבשונות לטובת הארגון אותו הם מייצגים. הצורך בשיפור מתמיד של יכולת ארגונית. זו כוללת את מה שהארגון יכול לעשות טוב יותר מאשר מתחריו, ואת מה שמתחייב מהאסטרטגיה שלו. בין אלה, יכולות 'קשות' - טכנולוגיות, אבל גם מספר יכולות שנחשבו בעבר 'רכות' והיום הן קריטיות להשרדות הארגון. כמו לשדר אמינות כלפי פנים וחוץ כאחד, להיות 'שקוף' לאינפורמציות, לאפשר צבירת ידע מכיוונים שונים, לחבר דיסציפלינות שונות לעשיה משותפת, להיות חדשני, מהיר, גמיש וללמוד.

3 עליית ערכו של ההון האינטלקטואלי וההכרח לפתח דרכים להגדלתו ולשימורו. זהו שדה הקרב של התחרות היום. החשיבות של בחינה מעמיקה מתמדת של פרדיגמות ארגוניות והעמדתן השיטתית למבחן המציאות. ישרדו ארגונים שיוכלו לבחון אמיתות קיימות ולשנות אותן במהירות וללא כאבים מיותרים כאשר שוב אינן מתאימות. האתגר הזה כולל את הכבוד בפני מה שנרכש בעבר ואת ההתאמה הבו-זמנית לעתיד. את ההבנה שארגונים נוצרו על מנת לשמר התנהגויות ואת הצורך לערוך רביזיה מתמדת בנטייה הזו לרוטיניזציה ולהתייעלות. את היכולת לגייס את כולם לשינוי, לא רק לדבר עליו אלא גם לעשות אותו. ההכרה שהשינוי הפך לדרך חיים ושניהולו מחייב ידע ויכולת מתמחים. המשותף לכל הנושאים האלה הוא שהאחריות לטיפול בהם מצויה מחוץ לתחום ההתמחות של פונקציה או מחלקה ספציפיים בארגון ושבכולם מצוי מרכיב מרכזי של הגורם האנושי של הארגון. איש משא"ש שלא יעסוק בהם יהפוך לבלתי רלבנטי לארגונו. אלה שיקחו חלק פעיל ויתמודדו אתם ימצאו במרכז העשייה הארגונית, על כל ההזדמנויות והסיכונים הכרוכים בכך. התרומה. בתפישה הניהולית המסורתית, פעילות משא"ש באה לידי ביטוי כתשומות לארגון. הבולטות הן גיוס האנשים, ההוצאות הכרוכות בהפעלתם וההשקעה הנדרשת בפיתוחם. כך, נמדד ממשאש עד היום על פי כמות ואיכות ההוצאה שגרם לארגון בפעילותו. העולם התחרותי של היום כופה על מרבית הארגונים מדדים חדשים להערכת תרומות אנשיהם: לא על פי התשומות שהם מביאים לארגון אלא על פי התפוקות שהם מייצרים. ניהול הגורם האנושי על היבטיו השונים יוערך בעתיד לא כתהליך מקצועי אלא כפעילות עסקית שאמורות להיות לה תוצאות מדידות של 'שורה תחתונה'. הוא אמור לסייע להגדלת מכירות ולהרחבת שווקים, לאמן אנשים להתחבר במהירות ובקלות לצורכי לקוחות; להפיק יותר מהיכולת הקיימת, למכסם תוצאות של שיתופי פעולה בין ארגונים, עסקים חדשים, חיבורים ומיזוגים; בקצרה, לסייע לארגון לגדול מבלי להגדיל את ההוצאות. למנהל משאבי אנוש שלא ישכיל לעשות את המעבר הנדרש בתפישה ובדרך הפעולה צפוי גורל דומה לזה של אורי מתשלובת העץ. הפרופיל של מנהל משאבי אנוש 0222 השינויים בסביבה הארגונית בה אמור לפעול משאש של השנים הבאות, מחייבים אותו לעצב תפקיד חדש: מגוון, מורכב, מאתגר ועשיר. בתפקיד הזה הוא צריך לכסות פעילויות לטווח קצר וארוך כאחד, להיות מנהל ומנהיג. הפעילויות לטווח הארוך כוללות השתתפות בעיצוב ועדכון האסטרטגיה של הארגון ובניית היכולת הארגונית והתשתית האנושית הדרושות למימושה. האחריות לטווח הקצר עיקרה נושאים כמו ייזום והולכה של תהליכי למידה ושיפור והפעלה אפקטיבית של יחידת משאש. כמנהל הוא אמור להוציא לפועל באופן אפקטיבי ויעיל תהליכים ופעולות. כמנהיג הוא מוביל יוזמות, שיפורים ושינויים. תרשים מס' 7 מציגה את ארבעת תחומי התפקידים הנגזרים מהחלוקה הזו.

4 תרשים 1: ארבעת מרכיבי התפקיד של מנהל משאבי אנוש 0222 טווח קצר לנהל לנהל בצורה אפקטיבית את יחידת משא"ש, להוכיח מומחיות אדמיניסטרטיבית להנהיג להוביל את תהליכי השינוי והלמידה בארגון בשותפות עם עובדים, מנהלי קו ויועצים חיצוניים טווח ארוך לבנות באופן שיטתי יכולות אנושיות בארגון על מנת לממש את האסטרטגיה לבנות תשתית אנושית ולהגדיל מחוייבות העובדים תוך חבור בין צרכים אנושיים וארגוניים. להשתתף בקביעת האסטרטגיה של הארגון; לאבחן באורח שוטף את הצורך בעריכת שינויים לצמצום הפער בין המצב הרצוי למצב המצוי הרכיב המקורי: ראש היחידה למשאבי אנוש. הבסיס לפעילותו של מנהל משאבי אנוש ימשיך להיות בניהול יחידת משא"ש על תפקידיה הקלאסיים. בביצוע התפקידים האלה תצטרך היחידה להוכיח מומחיות ניהולית, יותר מכל יחידה אחרת בארגון. היא אמורה להיות מודל ליעילות ולפעילות רוטינית תוך בחינה מתמדת של הרוטינות האלה. תשומת לב מיוחדת יחייבו השינויים הצפויים בביצוע הפונקציות המקוריות של איתור, מיון, גיוס, הדרכה, קידום ותיגמול שיועברו בעתיד לטיפולן של חברות חיצוניות או יופקדו בידי מנהלים בקו. בחלקים האלה של התפקיד יעבור איש מש"אש מעשיה ישירה לניהול באמצעות מנופים. גם, ואולי במיוחד במצב זה, תצטרך יחידת משא"ש להיות רגישה ופתוחה לסביבה החיצונית והפנימית. היא תימדד על פי שירות טוב ללא פשרות שהיא תיתן ללקוחותיה. היא תצטרך להוכיח יכולת תכנון וביצוע גמיש של תכניות לטווח קצר וארוך. יהיה עליה לעקוב אחר הוצאות ותוצאות ולהראות שהיא מנהלת את המקורות האנושיים הפנימיים )אנשי היחידה, כיחידים וכקבוצה( והחיצוניים ( )outsourcing לביצועים משופרים ומשתפרים. על בסיס יכולת אדמיניסטרטיבית מוכחת, יוכל איש משא"ש לפתח שלשה רכיבים חדשים אשר, יציבו את התפקיד והנושאים בו במרכז העשייה של הארגון: ראשית, הוא יוכל לעסוק ביצירה והכוונה של למידה ארגונית והולכה והכוונה של תהליכי שינוי בארגון. כאשר יבנה ויוכיח יכולת ותפוקות בתחומים הרגישים

5 האלה תפתח זירה שניה לפעילות מנהל משאבי אנוש: הוא יבנה את היכולת הארגונית ויפתח את התשתית הארגונית לטווח הבינוני והארוך, כדי לתמוך במימוש האסטרטגיה של הארגון. שתאפשר הרחבה נוספת של תפקיד מנהל משאבי אנוש: האסטרטגיות של הארגון. התפוקות האלה יבנו עצמה הוא יהיה לשותף מלא בעיצוב התכניות הרכיב השני: למידה ארגונית וניהול אפקטיבי של שינויים כמומחה לשינוי ולמידה צריך איש משא"ש להעריך את העבר ולפעול על העתיד. עמדתו בארגון -- הוא קשור עם כולם, מכיר את כל התחומים, את היכולות, את האנשים -- והשכלתו הפורמלית מאפשרים לו לייצר את היכולת הארגונית לשינוי. יש לו כלים לעסוק בשינוי תרבותי בסיסי )למשל, כאחראי על מערך התגמולים הוא מדגים מה, באמת, חשוב וראוי לתגמול בארגון שלו(; הוא נקרא לעתים מזומנות לעזור בשינוי של מבנים ותהליכים; ולבסוף, מערך ההדרכה שלו מאפשר לו לעשות ניסיונות מבוקרים בשינוי התנהגות. למרות הנתונים האלה, נרתעים מנהלי משא"ש רבים מלקחת על עצמם את התפקיד של סוכן השינוי. יותר מכך: במקרים רבים מצויים 'שומרי חומות' בפני כל שינוי רציני דווקא ביחידת משא"ש. איציק, הוא מנהל משאבי אנוש בחברת היי-טק גדולה. במסגרת לימודי מנהל עסקים באוניברסיטה התוודע מקרוב לתחום הייעוץ הארגוני. אכן, בתפקידו הנוכחי הוא מפעיל יועצים חיצוניים כה רבים עד שלעתים נוצר הרושם כאילו הארגון שלו עוסק ברצינות בבדיקה עצמית ובשינוי. אלא שבחינה יותר מעמיקה של הפעילות הזו חושפת שתי עובדות מעניינות. ראשית, איציק שואף לקיים בידיו שליטה מלאה בתהליך ולצמצם כך את האפשרות של תוצאות לא רצויות שלו. הוא מקפיד על כך שהיוזמות להתערבות מקצועית תהינה סביב עניינים מוגדרים העולים אקראית. הוא מגיב תמיד בחיוב לכל הזדמנות או צורך בהתערבות, ומזמין לשם כך יועצים חיצוניים אותם הוא בוחר בקפידה. הוא מגדיר אתם את התקציב הנדרש ואת כיוון הפעולה. בשלב הבא הוא מפקח על הדרך בה הם מפעילים כלים וטכניקות לפתרון הבעיה שנמסרה לטיפולם. לאחר זמן קצר, עם השלמת המשימה עוזבים היועצים את המערכת. גם אם הייתה לפעילותם תוצאה כל שהיא, היא נשכחת עד מהרה במהומת העשייה היומיומית. שנית, מתוך כוונה טובה ועל מנת לאפשר לפעילות להמשך ללא מפריע, מקפיד איציק על כך שכל הפעילויות האלה יעשו ללא מעורבות מסוכנת של חברי הנהלה אחרים, כאלה האמורים להיות לקוחות מעונינים לשינוי כזה או לפחות להעמיד מדדים לתפוקותיו. התוצאה היא שאיציק חש עצמו בודד בצריח השינוי. הוא נפגע קשות כאשר יזם המנכ"ל שלו תהליך של חשיבה אסטרטגית והשתמש בו רק כמתאם לוגיסטי: איציק ארגן את מקום ההתכנסות, תאם את לוחות הזמנים וקבע איזה כיבוד יוגש למשתתפים. את הדיונים הינחו יועצים חיצוניים שהוזמנו על ידי המנכ"ל ויו"ר מועצת המנהלים. איציק, שלא לקח תפקיד מוביל בהנהגת השינוי הפסיד את ההזדמנות להתמודד עם אתגר ולהשיג תפוקות מדידות. על מנת לממש את הפוטנציאל הגלום ברכיב השני של תפקיד מנהל משאבי אנוש מעודד למידה ומוביל תהליכי שינוי בארגון - נדרשת יוזמה פעילה שלו והבנה מעמיקה של התחום. הוא צריך: 7. לקיים שותפות הדוקה עם מנהלים בכירים ומנהלי ביניים, עם עובדים ועם יועצים חיצוניים בניהול יזמות של שינוי. 2. להיות מודע לכוחן המגביל של תבניות חשיבה ורוטינות ארגוניות, ויחד עם יועצים ומנהלי קו לאבחן את היכולת הארגונית להוצאת האסטרטגיה הארגונית לפועל. כאן הוא מוביל מקצועית בתהליך האבחון, שותף לזיהוי ודיון באיומים והזדמנויות, ומנהיג : יחד עם מנהלים בכירים הוא יוצר תחושה של הצורך בשינוי.

6 3. להיות גורם מוביל בהפיכת ממצאי הניתוח האסטרטגי למאמץ קונקרטי לשינוי. יחד עם שותפיו ומתוך ראית 'התמונה הגדולה' עליו להגדיר נקודות להתערבות ולייצר הישגים לטוות קצר: לתכנן ולסייע לאחרים לבצע שיפורים נראים לעין לאור החזון הארגוני. הוא יכול להפעיל את יכולתו לחבר יחד אנשים שיש להם יכולות להוביל שינויים, לבנות צוותים, לבסס אמון; לייצר מאמצים; ולהציע את הדרכים הטובות ביותר להתארגן ולבצע. 4. לנצל את הקשר שלו לאנשים בכל רחבי הארגון ולהוביל מהלך של תיקשור נבון של המאמץ לשינוי בכל דרך אפשרית. 5. להתריע על אי התאמה בין ערכים, מבנים והתנהגויות לאסטרטגיה המוצהרת של החברה, ביחידת משאבי אנוש כמו גם ביחידות אחרות. לשנות תהליכים ומערכות: להפסיק תהליכים, להתחיל אחרים, לפשט תהליכים. להגדיר מחדש את תשתית הארגון. למשל, כאשר מצהירים על 'קרבה ללקוח' - להציע ולעסוק בשינוי של מבנים המגבילים שיתוף פעולה, להתעמת עם אנשים החוסמים התקדמות. או, למשל, כאשר מכריזים על חדשנות - לקדם, לתמוך ולתגמל נטילת סיכונים מחושבת. 6. לשנות תהליכים ותרבות ארגונית: לפעול להעלאת איכות מנהלים - באמצעות יזמות מוגדרות מפותחות ומיושמות בדרך שיטתית. להביא רעיונות חדשים, הבנות, הארות, גישות. להוביל מהלך של אבחון מדוייק של צרכי למידה ובעזרת מערך ההדרכה העומד לרשותו להנחיל מיומנויות חדשות הנדרשות לתהליך השינוי. 1. ליזום הכרה פומבי בתוצאות המאמצים, לקשור אותם להצלחה הארגונית ולתגמל אותם. להשתמש במה שהושג על מנת לשנות עוד מערכות, מבנים ופרקטיקות ארגוניות -להוסיף עוד פרויקטים, לצרף עוד אנשים היכולים לקדם ארגון צומח ומתפתח. כל זאת תוך אבחון מתמיד. לרכיב הזה בתפקידו של מנהל משאבי אנוש יש דרישה בארגונים של היום ומצפים ממנו לתפוקות ברורות, מובטחת לו תמיכה של המעורבים, ואפשר ליצור בו קשר לתוצאות יומיומיות ולקבוע לו אבני דרך להצלחה. עשייה כזו משלבת תפוקות של הנהגה )לשינוי תרבותי בנשמה ובמוח של הארגון, בדרך להתאמה לתנאים עסקיים חדשים ומשתנים( עם אדמיניסטרציה טובה של השינוי. כאן יכול איש משא"ש להראות בפועל יכולת ניהול המשלבת דרישה, חניכה, הערכה ותיגמול במאמץ קשה במיוחד של הפעלת כוחות והתגברות על קשיים. הרכיב השלישי: ההשלכות של האסטרטגיה - הגדלת היכולת של הארגון באמצעות מעורבות אנשיו. כאשר הוגדר בתשלובת לעיבוד עץ הצורך ביותר גמישות בייצור, בהגברת היכולת השיווקית ובצמצום ההוצאות התפעוליות, היו לכך השלכות ברורה על תפוקה של חטיבת משאבי אנוש. היא הייתה צריכה להוכיח שבכל המחלקות השתפרה האיכות האנושית כתוצאה מגיוס ופיתוח עובדים ומנהלים. היא הייתה צריכה להביא, יחד עם מנהלים ממונים, לעבודה מתואמת לרוחב הארגון, לתאם תהליכים ולשחרר צווארי בקבוק -- כל זה במאמץ להשגת תוצאות משופרות: קיצור זמן הוצאת מוצר חדש לשוק, הקטנת הוצאות לחומרי גלם ומתן שרות אמין ללקוחות. נדרשו מהיחידה גם מאמצים בתחום אחריותה הישיר: הפחתה נראית לעין של עלות

7 העבודה על ידי הוצאה מוקדמת של אנשים לגמלאות ושינויים בהסכם העבודה. לשם כך היה על מנהל משאבי אנוש לעבוד בשותפות עם עמיתיו בהנהלת החברה, עם מנהלי ביניים, עם עובדי יצור ועם יועצים חיצוניים. כאשר חברת תוכנה מוליכה בתחומה החליטה להגדיל את נתח השוק שלה על ידי מתן שירותים מתוחכמים ללקוחות, היה ברור לאנשי יחידת משאבי אנוש שהם צריכים לגייס ולקלוט כוח אדם מובחר ויחד עם המנהלים הממונים לגרום לכך שהנקלטים לא רק ימלאו את הדרישות הפורמליות המוטלות עליהם אלא שיעשירו, מהר ככל האפשר, את המאגר האינטלקטואלי של החברה. כאשר החלה חברת פרמצבטיקה נודעת להתחרות בשוק הבינלאומי - יזם איש ההדרכה והפיתוח הארגוני שלה יחד עם מנהל אבטחת האיכות של החברה, חבילות הדרכה מגוונות ורחבות היקף כדי להכשיר עשרות רבות של עובדים בחברה לעמידה בדרישות המחמירות של רשות המזון והתרופות האמריקאית. בשנים הבאות, ישאב מנהל משאבי אנוש את עיקר כוחו מהשתתפות מוצלחת בדיאלוג המתמשך שבין שינויי הכיוון הנדרשים בפעילות מול הסביבה העסקית )האסטרטגיה( - לבין בניית היכולות הארגוניות הנדרשות להוציא את האסטרטגיה הזו אל הפועל. כך, למשל, החלטה אסטרטגית על פרישה גיאוגרפית אחרת מחייבת שינויים במבנה הארגוני, והניהוליות הנדרשות. בהגדרת התפקידים, הפוטנציאל הגלום בשינוי האסטרטגיה. בחלוקת הכוח וההשפעה בארגון ובמיומנויות המקצועיות כל השינויים האלה אמורים ליצור יכולת ארגונית חדשה שתאפשר לממש את היכולת הארגונית מורכבת מגורמים רבים ומגוונים. שניים מביניהם הם קריטיים למציאות הארגונית העתידית. ראשית, נדרשת גמישות, איכותית של אנשי הארגון: כדי לאפשר שינוי והסתגלות מהירים. שנית, וכתנאי לראשונה, השקעה שהיא מעבר לזמן או המצאות פיסית וכוללת בעיקר, יצירתיות, אחריות ואכפתיות. אלה הן אבני הבנייה של היכולת הארגונית בשנות האלפיים. מתחייבת תרומה יוזמה, מאמץ, פעילותה של אראלה כמנהלת משא"ש בחברה לשירותים פיננסיים, התרכזה עד היום בבניית התשתית האנושית של הארגון: היא גייסה, ויחד עם מנהלים אחרים הייתה שותפה וחונכת במאמץ להדריך מהר יותר וטוב יותר )להביא עובד למצב בו יתפקד באופן עצמאי ללא שגיאות(; היא בנתה את הכלים וסייעה למנהלים לבצע הערכת עובדים אפקטיבית, שיש בצידה הסקת מסקנות, העמדת מטרות לשיפור, בקרה ומדידה של השיפור בביצועים; היא היתה מעורבת בתיגמול וקשרה תרומה לתפוקה; היא דחפה לשותפות ולעבודת צוות סינרגטית להשגת תוצאותיה משופרות; היא קידמה את האנשים הנכונים לעמדות הנכונות. כל אלה הן בבחינת תשומות לארגון. ברור לה שבעתיד היא תידרש להראות תפוקות ברורות. זה יחייב יותר. בעיקר לעסוק בבניית מחויבות גדולה של העובדים לארגון ושיפור ביצועיהם בהתאם. האתגר בפניו עומדת אראלה מוכר לעובדים ומנהלים כאחד. המציאות החדשה בארגונים מקשה על יצירת מחויבות אמת: במקום בטחון במקום העבודה וציפייה ברורה לקידום הם נתקלים בקיטון, בפיטורים ובצמצומים. מצד שני הם נדרשים ליותר: לפעול בהצלחה בתנאים של תחרות גלובלית, לעמוד בדרישות גבוהות של לקוחות, לפעול בארגון שטוח ללא מנהלים הבולמים זעזועים מהסביבה. מחד, כל אלה מייצרים לחץ מתמיד והופכים את העבודה לתובענית יותר. מאידך, עובדים רבים מדווחים על כך שרעיונותיהם

8 והצעותיהם אינם זוכים לתשומת הלב הראויה )סקרים רבים מצביעים על כך שפחות מ 17% - של פוטנציאל האינטלקט של הארגון אכן בא לידי ביטוי במסגרת העבודה(. זוהי מציאות קשה: מול דרישה הולכת וגדלה לתרומה אינטלקטואלית ורגשית של העובדים יוצרים הארגונים של היום תנאים הפועלים בכיוון ההפוך: התפוררות החוזה הפסיכולוגי האמור לעודד את העובדים לתרום, יכול מנהל משאבי אנוש לעשות בתנאים האלה לבניית היכולת הארגונית? אכן, ומימוש מצומצם של הפוטנציאל שלהם. מה דייב אולריך )7991( מציע השערה לפיה אי נחת, אי רצון, חשדנות, ניכור, ניתוק, וכעס של עובדים מקורם, הוא טוען, לשם כך. באי התאמה בין דרישות שמפנה הארגון כלפי חבריו לבין המשאבים העומדים לרשותם. שינוי המצב, מצריך התאמה מחודשת בין דרישות למשאבים. אפשר להקטין את הדרישות: בידי מנהל משאבי אנוש מירב הכלים הדרושים במסגרת תכנית הדרכה למנהלי הביניים בחברת תקשורת מובילה הוקדש פרק למשמעות של 'ניהול זמן'. מנהלי קו ועובדיהם הגדירו מחדש את חלוקת הזמן שלהם בין 'זוללי זמן' במרחב הארגוני. הם למדו לבנות סדר עדיפויות ולהבחין בין ההכרחי ללוחץ. בתוצאות האבחון הארגוני שערכנו עם חנה )מנהל משאבי אנוש של החברה( בחלק אחר של התכנית השתמשנו כדי לסייע למנהלים להעמיד לאנשיהם דרישה אפקטיבית מול עניין מרכזי וחשוב ולהימנע מפיזור דרישות שקרוב לוודאי לא תיענינה. אפשר להגדיל משאבים ולתת שליטה על אמצעים: את הניסיון הראשון שלנו בכיוון הזה עשינו יחד עם מנהל ההדרכה והפיתוח הארגוני בחברה פרמצבטית גדולה. בארגונים אחרים. ספציפיות בעניינים מאז, יחד עם מנהל משאש בנינו תכנית כוללת שמטרתה לבחון, חזרנו עליו פעמים רבות עם מנהלי משא"ש לפתור ולהביא לתפוקות קריטיים לסדר היום הארגוני. מנהל משאבי אנוש גייס מנהלים בכירים המעונינים בפתרון של בעיות כאלה ומוכנים להעמיד אתגר כזה בפני אנשיהם. בין העניינים שטופלו היו הטיפול בבעיית איכות רצינית, שיפור הקשר עם לקוחות פנימיים וחיצוניים, שיפור זרימת המידע בארגון למניעת תקלות בתפוקה, או נטילת סיכונים מקצועיים מחושבים. המשתתפים לקחו על עצמם את הטיפול בשאלות האלה במקביל ובנוסף לעיסוקיהם הרגילים. הם צוותו בדרך שאפשרה תמיכה, שותפות ויכולת מקצועית מגוונת. התאפשר להם לא רק לנהל את עצמם אלא גם להגדיר את הנושא עליו עבדו. בתוך זמן קצוב )כ - 3 חודשים( הם עצבו את השאלה, אספו אינפורמציה, העלו אלטרנטיבות לפתרון, החליטו על תכנית פעולה ובתמיכה של לקוחות בתוך ומחוץ לארגון הוציאו אותה לפועל. ותקשורת ברורה, עקבית ומדויקת הספציפי לסדר היום הארגוני. כך, איש משא"ש שניהל את המהלך סיפק משאבים של אינפורמציה )בעצמו ועל ידי מנהלים אחרים בארגון( במקום להיות נשלטים, הפכו הצוותים,על מנת לקשור את המאמץ להיות מחויבים לתוצאות ולאסטרטגיה שמאחוריהן. המנהלים הבכירים שתמכו במאמץ שמשו, יחד אתנו ועם איש משא"ש, כצוות היגוי לתהליך. הם למדו להעמיד דרישה נכונה, לחנוך יחידים וצוותים, להעריך את התוצאות ולתגמל את ההצלחות. על פי התכנית, לאחר 3 חודשים נערכה חגיגה של הצלחה, בה הוצגו הפרויקטים על תוצאותיהם ומסקנותיהם. והופעלו, צאו וחישבו כמה משאבי ניהול הושקעו כאן, ואיזה תפוקות שהכל רוצים בהן השיג כל המהלך. כמה אנרגיה וחכמה אנושית של עובדים גוייסו ללא כל ספק, איש משא"ש שניהל והנהיג את התכנית הוכיח את תרומתו לפתרון שאלות קריטיות לארגון. הוא הביא תפוקה ישירה ונראית לעין של תוצאות

9 פעילותו )הניתנת למדידה בכסף, בזמן, בכוח אדם( כאשר הגדיל את תרומתם של עובדים בזמן ובמיצוי יכולות וגרם לשילוב של צמיחה אישית ויכולת ארגונית. מושקע הרכיב הרביעי: המנהיגות האסטרטגית הרכיב הרביעי, השתתפות פעילה בהנהגה האסטרטגית של הארגון, מקנה לתפקיד ממשאש עוצמה והשפעה של היו בידיו קודם לכן. על פי נסיוננו, הוא מותנה בביצוע אפקטיבי של הרכיבים האחרים בתפקיד )רכיבים המקנים את הלגיטימציה לרכיב הרביעי( ובתפישה נכונה של מיקומו של משאש בתהליך האסטרטגי של הארגון. האסטרטגיה היא אוסף של תפישות, כיווני פעולה, תכניות והחלטות עקרוניות המכוונות ליצירת קשר אפקטיבי בין הארגון ומטרותיו לבין הסביבה הרלבנטית שלו, על הדרישות שהיא מציבה וההזדמנויות שהיא מציאה. אין זו תכנית קבועה לתקופת זמן נתונה, אלא תהליך דינאמי ומתמשך שעיקרו דיאלוג של מעשים בין שני הצדדים. אסטרטגיה מתעצבת בחלקה במסגרת מאמץ מחשבתי מרוכז של הנהלת הארגון ולא פחות מכך, בהחלטות עקרוניות המתקבלות בחלקים שונים של הארגון בתגובה לאירועים מזדמנים. ניסוח כזה של התהליך האסטרטגי מאפשר הגדרה מדויקת של הרכיב הרביעי בתפקידו העתידי של מנהל משאבי אנוש. מנהל משאבי אנוש כשותף בכיר בעיצוב האסטרטגיה. מנהל משאבי אנוש אמור להביא לתהליך בדיונים מסודרים הנקבעים לצורך זה, או בקבלת החלטות ספציפיות בעלת משמעות אסטרטגית ארבע תרומות ייחודיות חשובות: ראשית, הוא אמור להיות מומחה בניהול אפקטיבי של קבלת החלטות: מניסוח נכון של הבעיה דרך שיטות לאיסוף מידע ולניתוחו, הפעלה נכונה של המשתתפים ויישום נכון של ההחלטות. שנית, הוא מצוי, יותר מהמשתתפים האחרים בתהליך, בהיבטים האנושיים של ההחלטות האסטרטגיות: איזה יכולת יש בידי הארגון למימוש המהלכים המוצעים ואיזה השלכות תהינה לאותם המהלכים על תפקודם של חברי הארגון. שלישית, יש למנהל משאבי אנוש תרומה חיונית ליישום ההחלטות המתקבלות. לרוב ההחלטות האלה השלכה ישירה לדרך שבה יופעלו אנשים בארגון: כיצד תאורגן עבודתם ויוגדרו תפקידיהם, איזה מיומנויות חדשות ידרשו מהם, איזה דרישות חדשות יעמדו בפניהם, לאיזה תגמולים יזכו, ובעיקר, כיצד אפשר יהיה לגייס אותם באופן מלא לשינוי הנדרש. רביעית, מנהל משאבי אנוש יכול לחזק את החוליה החלשה בתהליכים כאלה. רבים מדי המקרים בהם נגנזת אסטרטגיה שעוצבה למופת ואינה באה לידי מימוש בשל הפער בין ההחלטות האסטרטגיות ליכולות הארגוניות. את הפער הזה צריך לאבחן ולסגור, כתנאי ליישום של האסטרטגיה. בשנים האחרונות פיתחנו, יחד עם אנשי משא"ש בקשת רחבה של ארגונים -- מתעשיית המחשבים ועד לארגונים שלא למטרת רווח כלי ותהליך פשוטים וברורים לאבחון מחלקות ספציפיות או את הארגון בכללותו. בעזרת הכלי הזה בהנחייתו של איש משא"ש, בחנו מנהלים בכל הרמות את היכולות של הארגון להוציא את האסטרטגיה לפועל ולהשיג את המטרות העסקיות המוגדרות על ידה. במסגרת פרויקטים מוגדרים ויחד עם מנהלי הקו אותרו נקודות

10 מכשילות, הוצבו אתגרים ניהוליים ויושמו פתרונות שתכליתם לסגור פערים בין מצוי לרצוי. שמנהיגותו של איש משא"ש היתה ברורה, נזקפו התפוקות לזכותו. בכל מקום הצהרה מסכמת: החדשות הטובות הן, אם כך, שהעתיד הצפוי למנהל משאבי אנוש נראה מבטיח יותר מאשר העבר. זאת, כמובן, בתנאי שיעמוד באתגרים שמציעה לו המציאות החדשה בארגונים ולא יבחר בגורלו של אורי מתשלובת העץ. האביזרים המקצועיים שיאפשרו התפתחות תפקידית כזו הם אבחון, התערבות שיש לה תוצאות נראות לעין, ולמידה מתוך העשייה. מנהל משאבי אנוש צריך להיות מצויד במתודולוגיות האלה. אלה הם כלי זינו העיקריים במלחמה על העתיד.

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

Microsoft Word - Slides-TOC-gen-cost.doc

Microsoft Word - Slides-TOC-gen-cost.doc תורת האילוצים - ניהול לפי אילוצים תורת האילוצים היא גישה ניהולית כללית הישימה לכל ארגון. לגישה שלשה עקרונות מרכזיים: לארגון יש מטרה מוגדרת ומוסכמת הארגון השלם הוא יותר מסך חלקיו יכולתו של הארגון השלם להשיג

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני המוסמך בייעוץ ופיתוח ארגוני נוסדה ב- 004 כתכנית הראשונה בארץ, בעלת חדשני וייחודי בנוף האקדמי, הרואה את היועץ

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20FAF4F7E9E3E920E4EEF0E4EC2DF7E3ED32>

<4D F736F F F696E74202D20FAF4F7E9E3E920E4EEF0E4EC2DF7E3ED32> תפקידי המנה ל בשנות ה- 2000 פרופ' יעקב קדם - המחלקה להנדסת תעשיה וניהול-שנקר -נשיא מכון הייעוץ והמחקר הבינלאומי- INTEPRO - ראש ההתמחות לניהול אקדמי-מכון מופ"ת תפקידי המנהל מינצברג (1973) 5. תפקיד המחלק

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

תמורות במשאבי אנוש – ממצאי סקר משאבי אנוש השנתי

תמורות במשאבי אנוש –  ממצאי סקר משאבי אנוש השנתי 4695 תמורות במשאבי אנוש - ממצאי הסקר השנתי על תפקיד משאבי אנוש מאת: דותן קסטרו, רוניטל רובינשטיין הסקר השנתי אודות תפיסת תפקיד משאבי אנוש בוצע במהלך חודשים נובמבר - דצמבר 2011, לקראת הכנס השנתי ה - 23

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

Microsoft Word - teachmodel1.doc

Microsoft Word - teachmodel1.doc דגמי הוראה תכנון שיעור נושא השיעור: אסטרטגיות לחישוב נפח תיבה כיתה: ד נושא בתכנית הלימודים: נפח תיבה (עמוד 92) מיומנויות מתכנית הלימודים: פיתוח ראייה מרחבית - קשרים בין מודל דו-ממדי למודל תלת-ממדי והתנסות

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

תבנית לכתיבת תוכנית עסקית לפניכם שלד לכתיבתה של תוכנית עסקית. השלד מכיל את כל הפרקים שכדאי שיופיעו בתוכנית עסקית, עם הסברים מפורטים על מה כדאי לחשוב ו

תבנית לכתיבת תוכנית עסקית לפניכם שלד לכתיבתה של תוכנית עסקית. השלד מכיל את כל הפרקים שכדאי שיופיעו בתוכנית עסקית, עם הסברים מפורטים על מה כדאי לחשוב ו תבנית לכתיבת תוכנית עסקית לפניכם שלד לכתיבתה של תוכנית עסקית. השלד מכיל את כל הפרקים שכדאי שיופיעו בתוכנית עסקית, עם הסברים מפורטים על מה כדאי לחשוב ומה רצוי לכלול בכל פרק. גם אם נראה לעתים שנושא מסוים

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx) ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא : 28 לאוקטובר 2015, ד"ר טל מופקדי ד"ר רועי שלם מנהלי פורום הגבלים עסקיים ורגולציה רקע ונתונים ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם /// פורום הגבלים עסקיים ורגולציה 3 גז טבעי מקור

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פרופ' ח'אולה אבו-בקר, תוכנית MA בייעוץ חינוכי, החוג לחינוך. האקדמית עמק יזרעאל. אחלאם רחאל - איה ביאדסה )אשקר(, בוגרות תוכנית MA בייעוץ חינוכי, האקדמית עמק יזרעאל. מטרת המחקר מטרתו של המחקר הנוכחי הינה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד