שער ראשון: משאבי טבע מן הארץ על השער מתוך: המדריך למורה של יחידת הלימוד "מדע וטכנולוגיה לכיתה ה" בסדרה במבט חדש, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב. בית ה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "שער ראשון: משאבי טבע מן הארץ על השער מתוך: המדריך למורה של יחידת הלימוד "מדע וטכנולוגיה לכיתה ה" בסדרה במבט חדש, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב. בית ה"

תמליל

1 שער ראשון: משאבי טבע מן הארץ על השער מתוך: המדריך למורה של יחידת הלימוד "מדע ו לכיתה ה" בסדרה במבט חדש, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי על השער המהות העיקרית של השער היא טכנולוגית. השער עוסק בצרכים אנושיים ובדרכים להשגתם באמצעות שימוש במשאבי טבע מחצביים )סלעים, קרקעות, עפרות מתכת ומלחים(, ההיכרות עם תכונות החומרים נעשית באמצעות תהליכי חקר מדעיים, תוך הדגשת הקשר בין תכונות החומרים לבין הפתרונות הטכנולוגיים המתאימים לצרכים האנושיים ולאחריותו של האדם להשתמש בחומרים אלה בתבונה. מבנה השער השער כולל ארבעה פרקים. מספר שעות הוראה המומלץ לשער הוא שעות כולל הרחבה. פרק ראשון: משאבי טבע. הפרק עוסק במושג משאבי טבע ובחשיבות שלהם לאדם. אנו מנצלים את משאבי הטבע למגוון רחב של שימושים. הפרק מתאר סוגים שונים של משאבי טבע, את הפיזור שלהם על פני כדור הארץ וכן את הקשר בין משאבי הטבע לבין המוצרים שמייצרים מהם. פרק שני: סלעים וקרקעות. הפרק עוסק בחקירת סלעים נפוצים וקרקעות המצויות בארץ, תוך בדיקת התכונות האופייניות לסוגי סלעים ולסוגי קרקעות שונים ולשימושים בהם. הסלעים הנחקרים בפרק זה הם סלעים המייחדים את נוף ארצנו, דוגמת גרניט, בזלת, גיר, חרסית, צור וכורכר. הקרקעות הנחקרות בפרק זה הן קרקע חרסיתית וקרקע חולית, אשר מהוות מרכיב חשוב בנוף של ארצנו. כמו כן, הפרק עוסק במחיר הסביבתי שעלול להיגרם כתוצאה מתהליכי הפקה של סלעים וקרקעות ובפתרונות טכנולוגיים והתנהגותיים להקטנת המחיר הסביבתי. פרק שלישי: מתכות רעיון מבריק. הפרק עוסק בקבוצת חומרים בעלת חשיבות רבה בחיינו המתכות. את רוב סוגי המתכות מפיקים מעפרות מתכת שנמצאות בסלעי כדור הארץ. הפרק מזמן היכרות עם תכונות המתכות, השימושים בהן, תהליכי הפקה וייצור, המחיר הסביבתי העלול להיגרם כתוצאה מתהליכי הפקה וייצור, ופתרונות טכנולוגיים והתנהגותיים להקטנת המחיר הסביבתי. פרק רביעי: מלח לא רק לבישול. הפרק עוסק בהכרת קבוצת חומרים בעלת חשיבות רבה בחיינו מלחים. הפרק מזמן היכרות עם שלושה סוגי מלחים פוספטים, מלח הבישול ומלח האשלג תכונותיהם, דרכי ההפקה והעיבוד שלהם, השימושים בהם, המחיר הסביבתי העלול להיגרם כתוצאה מתהליכי הפקה וייצור ופתרונות טכנולוגיים והתנהגותיים להקטנת המחיר הסביבתי. רקע מדעי באתר במבט חדש, כיתה ה, תמצאו רקע מדעי וטכנולוגי בנושאים הבאים: משאבי טבע, תכונות סלעים, דרכי היווצרות סלעים ומיונם, סוגי סלעים בישראל, תכונות של קרקעות, סוגי קרקעות בישראל, מתכות תכונות ושימושים, עפרות מתכת, מלחים ודשנים. 1

2 סביבת הלמידה מרבית ההתנסויות בשער זה נעשות בחדר המקצוע. חשוב לדאוג מבעוד מועד לארגון הסביבה הלימודית )ציוד וחומרים( לביצוע הניסויים והתצפיות. הנחיות לארגון הלמידה ולקיום שיח מיטבי בעת ביצוע ניסויים ותצפיות מופיעות במדור למידה התנסותית שבאתר מטר. חשוב להרחיב את סביבת הלמידה גם אל מחוץ לכיתה, להיכרות עם משאבי הטבע שמתחת לאף )קרקעות וסלעים(, וכן עם מפעלים לכריית משאבי טבע ועיבודם. סביבה מתוקשבת מתוך יחידת הלימוד נעשית הפניה לרשת האינטרנט לאיסוף מידע בהתאם להקשר הנושאי. אתרים בישראל שיכולים להתאים הם: אתר מטר, אתרים של חברת המלח לישראל, האתר של המכון הגיאולוגי. מיפוי של הפעילויות המתוקשבות מופיע בטבלה מיפוי פעילויות ו בזיקה לתכנית הלימודים שמופיעה בכל אחד מפרקי השער. פתיחת השער בסוף שנות השבעים ירדו שני חוקרים אמריקאים, ג'ון אדמונד ובוב באלארד, עם צוללת מחקר זעירה בשם "אלווין" למעמקי האוקיינוס. בעומק של 2,700 מטר מתחת לפני הים, גילו סילון )גייזר( של חומר הנזרק מתוך האדמה אל המים הקרים. זה היה סילון שחור )"מעשנה שחורה"( עשיר במינרלים שהומסו על ידי מים וחדרו אל סדקים בקרקעית האוקיינוס, התחממו ונזרקו בכוח רב חזרה אל המים הקרים. מים חמים אלה השקיעו על הקרקעית את המינרלים המתכתיים שהביאו איתם ממעבה כדור הארץ. היה מי שכינה את התופעה הזו "בית חרושת נצחי למתכות". מומלץ לנצל את קטע המידע לבירור ידע מוקדם של הלומדים אודות מתכות )מה אומר לכם המושג מתכת? אילו סוגי מתכות אתם מכירים? אילו תכונות יש למתכות? ועוד(. סוף השער השער מסתיים במשימה טכנולוגית יש לנו אתגר!. במשימה הילדים מתנסים בתהליך חשיבה טכנולוגי המשלב חקר מדעי. הם מתבקשים להכין עציצים של צמחי תבלין שמתאימים לגידול בבית ומתלבטים בסוג ובכמות הדשן שיש להוסיף לעציצים. המשימה מתאימה ככלי להערכת ביצועי הבנה של לומדים )ידע מושגי, תיכון, מידעניות, עבודת צוות ועוד(. באתר של הפיקוח למדע ו תוכלו למצוא מחוונים להערכת תהליכי חקר ופתרון בעיות. מקורות לאוב, ר', אוריון, נ', מחזור הסלעים ומערכות כדור הארץ, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות. מזור, ע', גיאולוגיה בפטיש ישראלי, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה. פאייל, ס', סימני חיים 2002, המגמות המעצבות את חיינו, מרכז השל לחשיבה ומנהיגות סביבתית, מכון ירושלים לחקר ישראל. 2

3 פרק ראשון: משאבי טבע רעיונות מרכזיים הסביבה הטבעית היא מקור החומרים שבהם אנחנו משתמשים כדי לייצר מוצרים שונים: מזון, בנייה ותעשייה, אנרגיה ועוד. משאבי טבע הם מרכיבי סביבה טבעיים )חיים ושאינם חיים( שהאדם מנצל לצרכים שונים )חומרים, מקורות אנרגיה ויצורים חיים(. בני האדם מנצלים חומרים מן הטבע )כגון: סלעים וקרקעות, נפט גולמי, אבני גיר, חול, חרסית, ע פ רת נחושת( להפקת חומרים מעובדים. חלק ממשאבי הטבע הם משאבים מתכלים וחלקם משאבים מתחדשים. מטרות אופרטיביות התלמידים יסבירו מהם משאבי טבע ומדוע הם חשובים לאדם. )הרחבה( התלמידים יתארו היכן נמצאים משאבי הטבע בכדור הארץ. התלמידים יסבירו את הקשר בין משאבי הטבע לבין מוצרים. מושגים משאבי טבע, משאבי טבע חיים, משאבי טבע שאינם חיים; מוצר טכנולוגי, חומרי גלם, עיבוד חומרים; משאבים מתכלים, משאבים מתחדשים. איסוף מידע ממקורות מידע מגוונים; קריאה, ניתוח והצגה של מידע בתרשימים; מיון לקבוצות והכללה; ביצוע משימה בשיתוף פעולה. הבהרות מתודיות הערה: הבהרות מתודיות נוספות משולבות במדריך למורה שבספר התלמיד/ה. הפרק מטפל במושג המפתח של השער משאבי טבע. מושג זה במהותו הוא מושג טכנולוגי, ומשמעותו היא כלל האמצעים הטבעיים המשרתים את האדם לסיפוק צרכיו. הגדרה זו מתאימה למשאבי אנרגיה, לחומרים וליצורים חיים. בספר לימוד זה אנו מתייחסים למשאבי הטבע שאינם חיים שמקורם בקרום כדור הארץ סלעים, קרקעות וימים. חשוב להדגיש שניצול משאבי טבע הוא תלוי תרבות, תלוי זמן, זמינות, עלות, בטיחות ועוד. המושג משאב טבע מהווה גשר לעולם מעשה ידי אדם. כל מה שהאדם יצר מהעולם הטבעי שייך לעולם מעשה ידי אדם. לפיכך, חומרים מעובדים, צמחי תרבות וחיות מבויתות אינם נחשבים למשאבי טבע. מוצע לטפל במושג משאב טבע במושגים של צורך, בעיה ופתרון. ייתכן שיעלה קושי בהבחנה בין משאבי טבע מתחדשים לבין משאבי טבע מתכלים. הקריטריון המבחין ביניהם הוא קצב ההתחדשות שלהם בהשוואה לקצב צריכתם. משאבי טבע מתכלים ייחשבו לכאלה שקצב ההיווצרות שלהם איטי ביותר לעומת קצב צריכתם. 3

4 לרוב, אנחנו נפגשים עם משאבי הטבע בדרך עקיפה באמצעות המוצרים שמהם הם עשויים. דרך אחרת להתוודעות אל משאבי הטבע היא באמצעות ניתוח המוצר על ידי חשיבה לאחור: מזהים את החומר שממנו עשוי המוצר, בוחנים את המקור של החומר הזה וממשיכים עד שמגיעים לחומר הטבעי. הקשר לתכנית הלימודים נושאי הלימוד שבפרק מטופלים באופן אינטגרטיבי בשני תחומי תוכן: ו. הטבלה הבאה מפרטת את הרעיונות ואת ההדגשים שמטופלים בתחומי התוכן. האדם משתמש לצרכיו בחומרים בהתאם לתכונותיהם. להפקת חומרים, לעיבודם ולשימוש בהם יש השפעה מכרעת על איכות חיי האדם ועל הסביבה. לאדם יש אחריות לשמור על הסביבה למענו ולמען הדורות הבאים. ייחודו של האדם ביכולתו לפתח אמצעים מגוונים להגברת יכולתו ולשיפור איכות חייו. ה משפיעה על החברה בתחומים שונים כגון: רפואה, חקלאות, תעשייה ותקשורת. ה משפיעה על אורח החיים, על רמת החיים, על איכות החיים והסביבה. הטבלה הבאה מציגה מיפוי פעילויות ו בזיקה לתכנית הלימודים ולמסמך ההתנסויות המרכזיות )ההתנסויות מצוינות בעמודה "פעילויות לימודיות"(. שימו לב: מומלץ להרחיב את זמן הלמידה אל הבית ולהציע לתלמידים לבצע חלק מהמשימות כעבודת בית. תת פרק חומרים מן הטבע לאן? משאבי הטבע, מהם? פעילויות לימודיות דיון: אילו שימושים אנחנו עושים בחומרים ומהו מקורם של החומרים האלה? עמוד: 6 משימה: מן החומר אל המוצר, עמודים: 8 10 האדם ומשאבי הטבע, עמודים: ניהול שיח רפלקטיבי. עריכת תצפית, הצגת מידע בתרשים, עבודה שיתופית. חשיבה מטה קוגניטיבית. הפקת מידע, מיון, הצגת מידע בתרשים. חשיפת ידע מוקדם: מאפיינים/תכונות של חומרים, שימושים בחומרים, הקשר בין חומרים למוצרים. שימוש בחומרים משאבי טבע כמספקים צורכי קיום חיוניים של האדם. משאבי טבע כמספקים צרכים לרווחת האדם. סוגי משאבים. ייחודו של האדם )תבונתו( בפתרון בעיות ובתהליך קבלת החלטות. ביטויים של תהליכי חשיבה בפיתוח מוצרים. השפעת ה על החברה והסביבה. 4

5 פרק שני: סלעים וקרקעות רעיונות מרכזיים כמעט בכל מקום, בסביבה הטבעית ובסביבה המלאכותית, יש סלעים וקרקעות. לכל הסלעים והקרקעות יש משהו משותף: הם עשויים מחומרים והם מוצקים. הסלעים והקרקעות נבדלים זה מזה בתכונות השונות של החומרים שמהם הם עשויים. האדם מנצל את הסלעים ואת הקרקעות כמשאב טבע לצרכים מגוונים. לשימוש בסלעים ובקרקעות יש מחיר סביבתי. על האדם מוטלת האחריות להשתמש בהם בתבונה. מטרות אופרטיביות התלמידים יאפיינו סוגים שונים של סלעים וקרקעות על פי תכונותיהם. התלמידים ישוו בין סוגים שונים של סלעים ושל קרקעות ויסיקו על הדומה ועל השונה ביניהם. התלמידים יתארו שימושים במשאבי הטבע סלעים וקרקעות. התלמידים יסבירו את החשיבות שיש למשאבי הטבע סלעים וקרקעות לבני האדם. התלמידים יסבירו כיצד אפשר להקטין את המחיר הסביבתי שנגרם כתוצאה משימוש בלתי מושכל בסלעים ובקרקעות. מושגים סוגי סלעים: גיר, בזלת, חרסית, גרניט, צור, כורכר )שלושה סלעים לבחירה(; סוגי קרקעות: קרקע ח ולית, קרקע חרסיתית; תכונות סלעים: צבע, מבנה, קשיות, עיסתיות, תגובה לחומצה, תכונות קרקעות: גודל גרגיר, עיסתיות וחלחול; משאבי טבע, נזק סביבתי, שיקום מחצבות, חקיקה. שימוש ב חקר: תצפיות וניסויים; עיבוד מידע מתוך טבלת השוואה והסקת מסקנות; הצגת מידע בדרכים שונות )כרטיס אפיון, טבלת השוואה, כרזה, תרשים(; ניתוח קשרים בין רכיבים )סיבה ותוצאה(. הבהרות מתודיות הערה: הבהרות מתודיות נוספות משולבות במדריך למורה שבספר התלמיד/ה. נקודת המוצא של הפרק היא טכנולוגית שימוש בסלעים ובקרקעות לרווחת האדם. ההיכרות עם תכונות הסלעים והקרקעות נעשית באמצעות כלי חשיבה מדעיים )תצפיות וניסויים(. האדם מנצל את תכונות הסלעים והקרקעות למגוון שימושים. לשימושים אלה יש השלכות חיוביות אך גם שליליות. חשוב להמחיש לתלמידים את קשרי הגומלין בין מדע לבין מן ההיבט של ניצול משאבי הטבע לרווחת האדם מחד גיסא, ומן ההיבט של פתרון בעיות סביבתיות מאידך גיסא. הפרק עוסק בשתי קבוצות גדולות של משאבי טבע בעלות חשיבות רבה לקיומנו סלעים וקרקעות. השימוש בסלעים וקרקעות נותן מענה לצרכים אנושיים ותורם לשיפור איכות החיים. הדרך הטובה ביותר להתוודע לסלעים ולקרקעות היא באמצעות סיור. בכל סביבה ניתן למצוא סלעים/ אבנים, קרקעות ומוצרים שעשויים מהם )חומות, גדרות אבן, אריחים, לבנים, כלי אוכל, כלי נוי(. לסיור יש 5

6 6 ערך מוסף רב בעיקר מן ההיבט החווייתי, אך חשוב להדגיש בסיור כזה את הערך הלימודי, תוך התייחסות לסיור כאל מערך של איסוף וארגון ראשוני של נתונים. חשוב על כן לשתף את הילדים בשיקולים לבחירת המסלול, בדרכי הארגון של התצפיות שעורכים בשדה, בארגון של רישום הנתונים ובאיסוף דוגמאות של סלעים וקרקעות ובשיומם. לאחר התצפיות יש להחזיר את הדוגמאות למקום שממנו נאספו. עריכת סיור לאחר תכנון מפורט ועיבוד הנתונים שנאספו ישיגו את המטרה הלימודית לצד התוספת החווייתית. לפי תכנית הלימודים, על התלמידים להכיר שלושה סוגי סלעים בסביבתם. בספר הלימוד מוצעות פעילויות לחקירה של שישה סלעים נפוצים בישראל לבחירה. הכרת שמות הסלעים והקרקעות אינה מטרה מרכזית, אלא התוודעות לעקרונות הבדיקה לזיהוי סלעים ולהכרת תכונות חדשות של חומרים )עיסתיות, תגובה על חומצה, קשיות(. סלעים, כמו מוצקים אחרים, ניתנים לאפיון ולמיון בהתאם לתכונותיהם. בבואנו לאפיין חומר משתמשים בסדרה של תכונות שצירופן נותן תיאור אמין של החומר תיאור המאפשר להסיק בדיוק לאיזה חומר אנו מתכוונים. בתיאור של סלעים עושים שימוש בעיקר בתכונות הבאות: צבע, מבנה, עיסתיות, קשיות, תגובה לחומצה. אפיון הסלעים וזיהויים נעשים בדרך התנסותית המשלבת את מיומנות החשיבה השוואה. התלמידים בודקים באופן שיטתי את הסלעים לפי סדרת תכונות נתונה )צבע, מבנה, עיסתיות, קשיות, תגובה לחומצה( ומזהים את הסלע באמצעות מכלול תכונותיו. מטעמי בטיחות את התגובה לחומצה התלמידים יבדקו באמצעות מיץ לימון. אפיון הקרקעות וזיהוין נעשים בדרך התנסותית המשלבת את מיומנות החשיבה השוואה. התלמידים בודקים באופן שיטתי את הקרקעות לפי סדרת תכונות נתונה )צבע, גודל גרגיר, הימצאות שרידים של יצורים חיים, הימצאות של אוויר ומים( ומגדירים מהי קרקע על פי מכלול תכונותיה. המיון המדעי של קרקעות לסוגיהן הוא מורכב ומסובך למדי. הוא מביא בחשבון את סלע הא ם שממנו נוצרה הקרקע, את תנאי האקלים וגורמים רבים נוספים. בספר הלימוד מיון הקרקעות נשען על גודל גרגיר: קרקע חולית וקרקע חרסיתית. בכל הקרקעות ניתן למצוא גרגירים במקטעים )גד לים( שונים. היחס הכמותי בין גרגירים גסים )בגודל של גרגירי חול( לבין גרגירים זעירים )בגודל של גרגירי חרסית( הוא הקובע את התנהגות הקרקע במגעה עם מים. קרקע חולית, הבנויה בעיקר מגרגירים גדולים, היא קרקע שבה המים מחלחלים מהר, שכן המעברים בין הגרגירים רחבים. בקרקע חרסיתית תהליך החלחול איטי. זאת הן משום שהמעברים בין גרגירי החרסית הזעירים הם צרים והן משום שהחרסיות שבקרקע סופחות אליהן חלק מן המים. האדם מנצל את הסלעים ואת הקרקעות לרווחתו, אך יחד עם זאת השימוש בהם יכול לגרום לפגיעה בסביבה. חשוב להאיר נקודה זו באמצעות הפעילויות שבספר הלימוד, תוך הדגשת האחריות שיש לאדם על שמירת משאבי הטבע והסביבה, למעננו ולמען הדורות הבאים.

7 הקשר לתכנית הלימודים נושאי הלימוד שבפרק מטופלים באופן אינטגרטיבי בשלושה תחומי תוכן:, מדעי כדור הארץ והיקום ו. הטבלה הבאה מפרטת את הרעיונות ואת ההדגשים שמטופלים בתחומי התוכן. מדעי כדור הארץ והיקום האדם משתמש לצרכיו בחומרים בהתאם לתכונותיהם. להפקת חומרים, לעיבודם ולשימוש בהם יש השפעה מכרעת על איכות חיי האדם ועל הסביבה. לאדם יש אחריות לשמור על הסביבה למענו ולמען הדורות הבאים. ל יש השפעות שליליות כמו פגיעה בסביבה, עם זאת ניתן להשתמש ב כדי לצמצם אותן. בכדור הארץ מתקיימים יחסי גומלין דינמיים בין המערכות הבאות: גאוספרה, אטמוספרה, הידרוספרה וביוספרה. האדם משפיע על מערכות בכדור הארץ. ניצול מבוקר שלהן עשוי לשמר את כדור הארץ כסביבת חיים. ה עוסקת בפתרון בעיות ובמענה לצרכים אנושיים. ייחודו של האדם ביכולתו לפתח אמצעים מגוונים להגברת יכולתו ולשיפור איכות חייו. ה משפיעה על החברה בתחומים שונים כגון: רפואה, חקלאות, תעשייה ותקשורת. ה משפיעה על אורח החיים, על רמת החיים, על איכות החיים והסביבה. 7 תת פרק סלעים בסביבה תכונות של סלעים הטבלה הבאה מציגה מיפוי פעילויות ו בזיקה לתכנית הלימודים ולמסמך ההתנסויות המרכזיות )ההתנסויות תכונות סלעים: בעמודה "פעילויות לימודיות"(. שימו לב: מומלץ להרחיב את זמן הלמידה אל הבית ולהציע לתלמידים לבצע חלק מהמשימות כעבודת בית. פעילויות לימודיות דיון: על אילו משאבי טבע מדובר? היכן הם נמצאים בסביבה שלנו? עמוד: 18 משימת חקר: מגלים סלעים בסביבה, עמוד: 20 התנסות 4 משימת חקר: כיצד נזהה סלעים? עמודים: אל הרשת: בודקים תכונות של סלעים, עמוד: 25 משימה טכנולוגית: משתמשים בסלעים, עמוד: 27 ניהול שיח רפלקטיבי. עריכת תצפית, אפיון, שאילת שאלות. עריכת תצפית, איסוף מידע ואירגונו, בכרטיס אפיון, השוואה והסקת מסקנות. מיון והסקת מסקנות. העלאת רעיונות לפתרונות טכנולוגיים. מדעי כדור הארץ והיקום חשיפת ידע מוקדם: משאבי טבע, סלעים וקרקעות )תכונות ושימושים(. משאבי טבע כמספקים צרכים לרווחת האדם. סלעים: סוגי סלעים ותכונות סלעים.

8 תת פרק פעילויות לימודיות מדעי כדור הארץ והיקום קרקעות בסביבה התנסות 5 משימת חקר: ממה מורכבת הקרקע? עמודים: הוראה מפורשת: ביצוע תצפית. עריכת השוואה בטבלה והסקת מסקנות. חשיבה מטה קוגניטיבית. קרקעות: מקור הקרקע, מרכיבי הקרקע וסוגי הקרקע )הבדלים במבנה ובתכונות(. משאבי טבע כמספקים צרכים לרווחת האדם. סוגים של קרקעות התנסות 5 משימת חקר: מגלים תכונות של קרקע חולית וקרקע חרסיתית, עמודים: הוראה מפורשת: ביצוע ניסוי על כל מאפייניו )גורמים קבועים, בקרה, חזרות(. ארגון תוצאות בטבלה. הסקת מסקנות והבחנה בין תוצאות למסקנות. חשיבה מטה קוגניטיבית. סוגים של קרקעות, עמודים: הוראה מפורשת: השוואה והסקת מסקנות. אל הרשת: ניסויים בקרקעות, עמוד: 34 הסקת מסקנות. משתמשים בסלעים וקרקעות משתמשים בסלעים ובקרקעות ומשפיעים על הסביבה, עמודים: הפקת מידע מקטעי מידע. הוראה מפורשת: הצגת מידע בתרשים )קשרי סיבה-תוצאה(. המחיר הסביבתי של ניצול משאבי טבע אלה. פתרונות לשמירה על הסביבה. חומרים: תועלת ומחיר סביבתי. ייחודו של האדם )תבונתו( בפתרון בעיות ובתהליך קבלת החלטות. ביטויים של תהליכי חשיבה בפיתוח מוצרים. השפעת ה על החברה ועל הסביבה. 8

9 פרק שלישי: מתכות רעיון מבריק רעיונות מרכזיים בני האדם עושים שימוש רחב ביותר במתכות למגוון שימושים. עפרות המתכות הן משאבי טבע. את המתכות מפיקים מעפרות המתכת בתהליכים טכנולוגיים שונים. )הרחבה( תהליכי ההפקה והייצור של מתכות והשימוש בהן עלולים לפגוע בסביבה; פעולות אלה מחייבות נקיטת אמצעים מתאימים לצורך שמירה על הסביבה. )הרחבה( העלייה בגידול אוכלוסיית העולם והעלייה ברמת החיים מביאות לצריכה מוגברת של מתכות קיימת סכנה להתכלותן. )הרחבה( צריכה מבוקרת של מתכות עשויה לצמצם את הידלדלותן בטבע וכן לצמצם את הפגיעה באיכות הסביבה. מטרות אופרטיביות התלמידים יתארו אילו חומרים שייכים לקבוצת המתכות ומה משותף להם. התלמידים יתארו את תכונות המתכות ואת ניצולן לייצור מוצרים. התלמידים יסבירו מהי ע פרת מתכת וכיצד מפיקים ממנה מתכת. )הרחבה( התלמידים יתארו שיטות של עיבוד מתכות. התלמידים יסבירו כיצד צריכת מתכות עלולה לפגוע באיכות הסביבה. התלמידים יסבירו פתרונות להקטנת הפגיעה בסביבה. מושגים מתכות, ע פרת מתכת, תכונות של מתכות; תנור היתוך, טמפרטורת התכה, התכה, התמצקות; הפקת מתכות )הרחבה(: כרייה, חציבה, צריפה; עיבוד מתכות )הרחבה(: יציקה, עיבוד שבבי, ערגול, ריקוע; איכות סביבה: זיהום סביבה, הידלדלות והתכלות משאבי טבע, מ חזור. שימוש ב חקר: ניסויים ותצפיות; בידוד משתנים בתכנון ניסוי; עיבוד מידע: השוואה ומיון על פי תכונות; ארגון ועיבוד מידע בטבלאות, בכרטיסי מידע ובתרשימים; זיהוי רכיבים וקשרים: ניתוח קשרי סיבה תוצאה; הצגת מידע בדרכים מגוונות; עשייה )הרחבה(: עיבוד מתכות בדרכים שונות; חברתיות: עבודה בשיתוף פעולה. הבהרות מתודיות הערה: הבהרות מתודיות נוספות משולבות במדריך למורה שבספר התלמיד/ה. נקודת המוצא של הפרק היא טכנולוגית שימוש במתכות לרווחת האדם. ההיכרות עם תכונות המתכות נעשית באמצעות שימוש ב חקר )תצפיות וניסויים(. האדם מנצל את תכונות המתכות למגוון שימושים. לשימושים אלה יש השלכות חיוביות על איכות החיים של האדם אך גם שליליות על הסביבה. חשוב להמחיש לתלמידים את קשרי הגומלין בין מדע לבין מן ההיבט של ניצול משאבי הטבע לרווחת האדם מחד גיסא, ומן ההיבט של בעיות סביבתיות ודרכים לפתרונן מאידך גיסא. 9

10 משאב הטבע שמטופל בפרק זה הוא עפרת מתכת. עפרת המתכת היא סלע או קרקע שבתוכה נמצאים מינרלים של מתכות. את רוב המתכות )למעט זהב, פלטינה, כסף( מפיקים מעפרת המתכת. עפרת המתכת שונה בתכונותיה מתכונות המתכת. המתכת שהופקה מעפרת המתכת אינה נחשבת למשאב טבע. אחת התפיסות החלופיות השכיחות ביחס למושג מתכות היא תפיסה המעניקה לברזל את המשמעות של המושג הכולל מתכת. לפי תפיסה זו, נחושת, אלומיניום וזהב הם סוגים של "ברזלים". הטיפול בתפיסה נעשה באמצעות הבניית המושג מתכת בתהליך חשיבה אינדוקטיבי, שבו חוקרים מגוון מתכות ומ בנים הכללה אודות התכונות המשותפות והתכונות הייחודיות. להכרת אסטרטגיה לטיפול בתפיסה חלופית זו, מוצע לפנות לדגם ההוראה האם אני ברזל שבמדור הוראה פרטנית באתר מטר. המתכות הן מוצקות )פרט לכספית( והן ניתנות להעברה ממצב צבירה מוצק למצב צבירה נוזל )וההיפך(. חשוב לברר את הידע הקודם של התלמידים ביחס למושגים מוצק, נוזל, העברה ממצב למצב, התכה, טמפרטורת היתוך, התמצקות/הקפאה ולהשתמש בשפה המדעית המתאימה. בשפת היומיום רווח השימוש במושג נמס במשמעות של התכה. ילדים יכולים לומר הבדיל נמס, בעוד שהבדיל ניתך, כלומר, שינה את מצב הצבירה שלו ממוצק לנוזל. המסה היא תכונה אחרת. כאשר חומר מתמוסס הוא מתפזר באופן אחיד בתוך נוזל )ממס( ומתקבלת תמיסה. להכרת אסטרטגיה לטיפול בתפיסה חלופית זו, מוצע לפנות לדגם ההוראה כבר נמס השלג בהרים האומנם? שבמדור הוראה פרטנית באתר מטר. האדם מנצל את עפרות מתכת לרווחתו, אך יחד עם זאת השימוש בהן יכול לגרום לפגיעה בסביבה. חשוב להאיר נקודה זו באמצעות הפעילויות שבספר הלימוד, תוך הדגשת האחריות שיש לאדם על שמירת משאבי הטבע והסביבה, למעננו ולמען הדורות הבאים. הקשר לתכנית הלימודים נושאי הלימוד שבפרק מטופלים באופן אינטגרטיבי בשלושה תחומי תוכן:, מדעי החיים ו. הטבלה הבאה מפרטת את הרעיונות ואת ההדגשים שמטופלים בתחומי התוכן. חומרים חומרים מאופיינים על פי ההרכב, המקור, התכונות הכימיות והפיזיקליות. האדם משתמש לצרכיו בחומרים בהתאם לתכונותיהם. להפקת חומרים, לעיבודם ולשימוש בהם יש השפעה מכרעת על איכות חיי האדם ועל הסביבה. לאדם יש אחריות לשמור על הסביבה למענו ולמען הדורות הבאים. מדעי החיים מערכות אקולוגיות האדם משפיע על מערכות בכדור הארץ. ניצול מבוקר שלהן עשוי לשמר את כדור הארץ כסביבת חיים. ה עוסקת בפתרון בעיות ובמענה לצרכים אנושיים. ייחודו של האדם ביכולתו לפתח אמצעים מגוונים להגברת יכולתו ולשיפור איכות חייו. ה משפיעה על החברה בתחומים שונים כגון: רפואה, חקלאות, תעשייה ותקשורת. ה משפיעה על אורח החיים, על רמת החיים, על איכות החיים והסביבה. 10

11 11 תת פרק תכונות המתכות דומות- אך שונות מפיקים מתכות הטבלה הבאה מציגה מיפוי פעילויות ו בזיקה לתכנית הלימודים ולמסמך ההתנסויות המרכזיות )ההתנסויות מצוינות בעמודה "פעילויות לימודיות"(. שימו לב: מומלץ להרחיב את זמן הלמידה אל הבית ולהציע לתלמידים לבצע חלק מהמשימות כעבודת בית. פעילויות לימודיות דיון: אילו מתכות נוספות "מסתתרות" בסלעים שמתחת לרגלינו? עמוד: 42 התנסות 1 משימת חקר: אילו תכונות מאפיינות את המתכות? עמודים: מנצלים תכונות משותפות של מתכות, עמוד: 50 משימת חקר: האם מתכות מוליכות חשמל באותה מידה? עמודים: מנצלים תכונות ייחודיות של מתכות, עמודים: משימה טכנולוגית: עושים תזמורת, עמוד: 57 התנסות 2 משימת חקר: מתכת ועפרת מתכת - מה ההבדל? עמודים: משימת אוריינות טכנולוגית )הרחבה(: מן העפרה אל המתכת, עמודים: משימת אוריינות סביבתית: שומרים על כדור הארץ פיתוח בר קיימא: כורים עפרות מתכות ומפיקים מתכות - האם אפשר בלי לפגוע? עמודים: ניהול שיח רפלקטיבי ביצוע ניסויים פשוטים ותצפיות. הוראה מפורשת: ייצוג ממצאים בטבלה, הבחנה בין תוצאות למסקנות. חשיבה מטה קוגניטיבית. עבודה שיתופית. זיהוי קשר בין רכיבים וקשרים, ניתוח נתונים, הפקת מידע מקטע מידע. הוראה מפורשת: תכנון וביצוע ניסוי על כל מאפייניו. זהוי מרכיבי חקר בטקסט המתאר מחקר, ניסוח השערות. הוראה מפורשת: הפקת מידע וייצוג מידע בתרשים. עבודה שיתופית. בניית מוצר, איסוף מידע ממקורות מידע ברשת. אפיון תכונות, עריכת השוואה והסקת מסקנות. תיאור והצגת תהליך בתרשים. העלאת פתרונות, הצגת מידע בטבלה. ציוני דרך / מדעי החיים/ חשיפת ידע מוקדם: מקור המתכות. הקשר בין סלעים למתכות. מתכות מתכת כסוג של חומר. התכונות המשותפות למתכות. כל מתכת מאופיינת בתכונות ייחודיות משלה. שימוש במתכות בבית, בתעשייה, בתחבורה ועוד. הקשר בין תכונות המתכות לבין השימושים בהן בבית, בתעשייה, בתחבורה ועוד. חומרים: תועלת ומחיר סביבתי תהליכי הפקה ועיבוד: מן העפרה אל המתכת, ועד למוצר )הרחבה(. תהליכי הפקה ועיבוד: מן העפרה אל המתכת, ועד למוצר )הרחבה(. המחיר הסביבתי של ניצול משאבי טבע אלה. פתרונות אפשריים להקטנת לפגיעה בסביבה. לקיחת אחריות אישית על שמירת הסביבה: צרכנות נבונה, מחזור, שימוש חוזר.

12 תת פרק פעילויות לימודיות ציוני דרך / מדעי החיים/ מן המתכת אל המוצר התנסות 3 משימה טכנולוגית - עיבוד חומרים )הרחבה(: כיצד מעבדים מתכות בשיטת היציקה? עמודים: התנסות 3 משימה טכנולוגית - עיבוד חומרים )הרחבה(: כיצד מעבדים מתכות בשיטת העיבוד השבבי? עמודים: ניסוח הסבר, מיומנות ביצוע: יציקה, הצגת מידע בתרשים. ניסוח הסבר, מיומנות ביצוע: הפקת מוצר, הפקת מידע מקטע מידע. תחום תוכן: ייחודו של האדם )תבונתו( בפתרון בעיות ובתהליך קבלת החלטות. ביטויים של תהליכי חשיבה בפיתוח מוצרים. השפעת ה על החברה. התנסות 3 משימה טכנולוגית - עיבוד חומרים )הרחבה(: כיצד מעבדים מתכות בשיטת הערגול? עמודים: ניסוח הסבר, מיומנות ביצוע: הפקת מוצר, הפקת מידע מקטע מידע. צריכת מתכות משימה: צריכת פלדה בעולם, עמוד: 72 הבו לנו עוד ועוד מתכות, עמודים: הוראה מפורשת: קריאת נתונים מגרף עמודות והסקת מסקנות. חשיבה מטה קוגניטיבית. ניסוח קשרי סיבה-תוצאה. ניסוח הסבר, לנסח קשר בין רכיבים, מיומנות ביצוע: שקילה וחישוב. משימת אוריינות סביבתית: מדוע חשוב למחזר? עמודים: ניסוח קשר בין רכיבים, הצגת מידע במשחק תפקידים. פרק רביעי: מלח לא רק לבישול רעיונות מרכזיים בני האדם עושים שימוש נרחב ביותר בסוגים שונים של מלחים )בחקלאות, בתעשייה ובבית(. מלחים הם משאבי טבע. את המלחים מפיקים בתהליכים טכנולוגיים שונים. תהליכי ההפקה והייצור של מלחים והשימוש בהם עלולים לפגוע באיכות סביבה; פעולות אלה מחייבות נקיטת פתרונות טכנולוגיים בתהליכי ההפקה והייצור והתנהגותיים לצריכה מושכלת של מלחים. מטרות אופרטיביות התלמידים יתארו סוגי מלחים ואת תכונותיהם: מלח בישול, אשלג ופוספטים. התלמידים יתארו תהליכים של הפקת מלחים מתמיסות. התלמידים יתארו שימושים במלח בישול, באשלג בפוספטים בבית, בחקלאות ובתעשייה. התלמידים יסבירו את ההשפעות של הפקה ושימוש בסוגי מלחים על האדם ועל הסביבה. התלמידים יציעו פתרונות חברתיים וטכנולוגיים להקטנת המחיר הסביבתי. 12

13 מושגים מלחים: מלח בישול, גיר, פוספטים ואשלג; שימושים במלחים בבית בתעשייה: הכנת מזון, דישון בחקלאות; הפקת מלחים: מן התמיסה ועד המוצר; מ חזור, זיהום סביבה, נזק סביבתי. ניתוח קשר בין רכיבים; הצגת תהליך בתרשים; ניתוח מחקר מדעי; איסוף מידע ממקורות מידע שונים ועיבודו; ניסוח בעיות והצעת פתרונות; הסקת מסקנות מגרף עמודות. הבהרות מתודיות הערה: הבהרות מתודיות נוספות משולבות במדריך למורה שבספר התלמיד/ה. נקודת המוצא של הפרק היא טכנולוגית. שימוש במלחים לרווחת האדם. ההיכרות עם תכונות המלחים נעשית באמצעות חקר )תצפיות וניסויים(. האדם מנצל את תכונות המלחים למגוון שימושים. לשימושים אלה יש השלכות חיוביות על איכות החיים של האדם ועל איכות הסביבה. חשוב להמחיש לתלמידים את קשרי הגומלין בין מדע לבין מן ההיבט של ניצול משאבי טבע לרווחת האדם מחד גיסא, ומן ההיבט של פתרון בעיות סביבתיות מאידך גיסא. המלח העיקרי שמוכר לילדים בחיי היומיום הוא מלח הבישול. הפרק מרחיב את ההיכרות למלחים נוספים בעלי ערך כלכלי למדינת ישראל: פוספטים ואשלג )סוגי דשנים(. את מלח הבישול והאשלג מפיקים בישראל מתמיסות של ים ואת הפוספטים מסלעי פוספט. הבנת תהליכי הפקת מלח בישול ואשלג מתמיסות ימיות דורשת יישום של המושגים מסיסות, ממס, מומס, התמוסס ותמיסה, כמו גם התאדות )מעבר ממצב צבירה נוזל למצב צבירה מוצק(. חשוב להבהיר ללומדים את משמעות המושגים ולעודד אותם להשתמש בשפה המדעית הנכונה בתיאור התהליכים. בארץ קיימים מפעלים אחדים להפקת מלח בישול: עתלית, ים המלח, ים סוף. במפעלי ים המלח אפשר לבקר גם בבריכות האידוי של האשלג. האדם מנצל את סוגי המלחים לרווחתו, אך יחד עם זאת השימוש בהם יכול לגרום לנזק לסביבה. חשוב להאיר נקודה זו באמצעות הפעילויות שבספר הלימוד, תוך הדגשת האחריות שיש לאדם על שמירת משאבי הטבע והסביבה, למעננו ולמען הדורות הבאים. הקשר לתכנית הלימודים נושאי הלימוד שבפרק מטופלים באופן אינטגרטיבי בשני תחומי תוכן: ו. הטבלה הבאה מפרטת את הרעיונות ואת ההדגשים שמטופלים בתחומי התוכן האלה. חומרים מאופיינים על פי ההרכב, המקור, התכונות הכימיות והפיזיקליות. האדם משתמש לצרכיו בחומרים בהתאם לתכונותיהם. להפקת חומרים, לעיבודם ולשימוש בהם יש השפעה מכרעת על איכות חיי האדם ועל הסביבה. לאדם יש אחריות לשמור על הסביבה למענו ולמען הדורות הבאים. ה עוסקת בפתרון בעיות ובמענה לצרכים אנושיים. ייחודו של האדם ביכולתו לפתח אמצעים מגוונים להגברת יכולתו ולשיפור איכות חייו. ה משפיעה על החברה בתחומים שונים כגון: רפואה, חקלאות, תעשייה ותקשורת. ה משפיעה על אורח החיים, על רמת החיים, על איכות החיים והסביבה. 13

14 תת פרק מלחים תכונות ושימושים אשלג ופוספטים הטבלה הבאה מציגה מיפוי פעילויות ו בזיקה לתכנית הלימודים ולמסמך ההתנסויות המרכזיות )ההתנסויות מצוינות בעמודה "פעילויות לימודיות"(. שימו לב: מומלץ להרחיב את זמן הלמידה אל הבית ולהציע לתלמידים לבצע חלק מהמשימות כעבודת בית. מלחים - תהליכי הפקה הפקת פוספטים הפקת מלח בישול ואשלג פעילויות לימודיות דיון: איזו חשיבות יש למלחים בחיינו ומדעו קיומנו תלוי בהם כל כך? עמוד: 82 התנסות 6 משימת חקר: נכיר תכונות של מלח הבישול, עמוד: 84 מלח הבישול משאב טבע, עמודים: משימה טכנולוגית: מה עושים? מכינים מלח סלרי, עמוד: 87 התנסות 6 משימת חקר: נכיר את תכונות האשלג וסלע הפוספט, עמודים: אשלג ופוספטים משאבי טבע, עמודים: דשן מן הסלע: פוספטים עמודים: משימת אוריינות סביבתית - שומרים על כדור הארץ פיתוח בר קיימא: מפיקים פוספט מהסלע האם אפשר בלי לפגוע? עמודים: ניהול שיח רפלקטיבי. תצפית אפיון תכונות. הפקת מידע ממקורות מידע וניסוח הסבר. מיומנות ביצוע: הכנת מוצר. תצפית ואפיון תכונות. הפקת מידע מקטע מידע, ניסוח בעיות ופתרונות, ניתוח ניסוי מדעי. הוראה מפורשת: זיהוי מרכיבי חקר בטקסט המתאר מחקר. עמוד: 92 הפקת מידע מקטע מידע, הוראה מפורשת: ייצוג מידע בתרשים. הפקת מידע מקטע מידע, הבעת דעה. חשיפת ידע מוקדם: מלחים, סוגי מלחים, שימושים במלחים. סוגי מלחים: מלח בישול. מקורות מלחים בטבע. בבית בתעשייה: תהליך הכנת מזון, דישון בחקלאות. סוגי מלחים: אשלג ופוספטים. מקורות מלחים בטבע. תהליך הפקת מלחים מן התמיסה ועד המוצר. כריית פוספטים: השפעת החציבה על הנוף ועל איכות האוויר. פתרונות אפשריים להקטנת הפגיעה בסביבה. ייחודו של האדם )תבונתו( בפתרון בעיות ובתהליך קבלת החלטות. ביטויים של תהליכי חשיבה בפיתוח מוצרים. השפעת ה על החברה

15 תת פרק פעילויות לימודיות מלחים - תהליכי הפקה הפקת פוספטים הפקת מלח בישול ואשלג התנסות 6 משימה טכנולוגית: מפרידים מלח מתמיסה, עמודים: מלח מן הים, עמודים: אל הרשת: אוצרות מים המלח, עמוד: 98 ברכה לכלכלה, עמוד: 99 ניסוח הסבר, הצגת מידע בתרשים, שימוש בשיטה טכנולוגית להפרדת חומר מתוך תמיסה. הוראה מפורשת: ייצוג מידע בתרשים. חשיבה מטה קוגניטיבית. שימוש בהדמיה מתוקשבת. איסוף ועיבוד מידע ממקורות מידע. ניסוח טיעון. תהליך הפקת מלחים מן התמיסה ועד המוצר. תהליך הפקת מלחים מן התמיסה ועד המוצר. חשיבות משאבי הטבע מי ים המלח והפוספטים למדינת ישראל. משימת אוריינות סביבתית: שומרים על כדור הארץ - פיתוח בר קיימא: סכנה: הים מתייבש, עמוד: 100 איסוף ועיבוד מידע זיהוי קשרי סיבה תוצאה, העלאת רעיונות. הבו לנו עוד ועוד דשנים משימה: דשנים - עד מתי? עמוד: 101 משימת אוריינות סביבתית: שומרים על כדור הארץ - פיתוח בר קיימא: דשנים בכמות הנכונה, ללא הגזמה, עמוד: 102 הוראה מפורשת: קריאת נתונים מגרף רציף והסקת מסקנות. ניסוח הסבר והבעת דעה. המחיר הסביבתי של ניצול משאבי טבע אלה. פתרונות אפשריים להקטנת הפגיעה בסביבה. המחיר הסביבתי של ניצול משאבי טבע אלה. פתרונות אפשריים להקטנת הפגיעה בסביבה. התנסות 7 יש לנו אתגר! דשנים לצמחי תבלין, עמודים: הוראה מפורשת: תכנון וביצוע חקר מדעי, תכנון ופיתוח מוצר בתהליך טכנולוגי. ייחודו של האדם )תבונתו( בפתרון בעיות ובתהליך קבלת החלטות. 15

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

מערכת השמש למורה

מערכת השמש למורה חושבים מ דע - מבי נים סביבה יחי ד ת לימו ד מתוקשבת חומר ואדם צוות הפרוייקט: פרופ' ניר אוריון ד"ר עדי בן דוד דר' עודד בן-מנחם דר' אורית בן-צבי אסרף רויטל וינשטוק כרמל גורני מינה בלאט ליאת דהן הילה לרנאו

קרא עוד

מדע וטכנולוגיה לכיתה ב מדריך למורה יצא לאור במרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, אוניברסיטת תלאביב. כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ולאוניברסיטת תלאביב.

מדע וטכנולוגיה לכיתה ב מדריך למורה יצא לאור במרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, אוניברסיטת תלאביב. כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ולאוניברסיטת תלאביב. מדע וטכנולוגיה לכיתה ב מדריך למורה יצא לאור במרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, אוניברסיטת תלאביב. כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ולאוניברסיטת תלאביב. הסדרה במבט חדש פותחה במרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, אוניברסיטת

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

חושבים מדע - מבינים סביבה

חושבים מדע - מבינים סביבה חושבים מדע - מבינים סביבה חומר ואדם דפי עבודה קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד חושבים מדע - מבינים סביבה חומר ואדם דפי עבודה צוות הפרוייקט: פרופ' ניר אוריון דר' עודד בן-מנחם רויטל וינשטוק כרמל גורני

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ניוטון חוק המנוף ומנופים מסוג ראשון מטרות השיעור: להדגים

קרא עוד

חושבים מדע - מבינים סביבה

חושבים מדע - מבינים סביבה חושבים מדע - מבינים סביבה אשנב לסביבה דפי עבודה קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד חושבים מדע - מבינים סביבה אשנב לסביבה - דפי עבודה צוות הפרוייקט: פרופ' ניר אוריון דר' עודד בן-מנחם כרמל גורני דר' אורית

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

Bright Blue Gradients

Bright Blue Gradients מה נלמד היום: מהי סביבת חיים מהם מרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים מהם צורכי הקיום של בעלי החיים כיצד הסביבה מספקת צרכי קיום אלו מה ההבדל בין תנאי סביבה ולמרכיבי סביבה מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים: ביוספרה

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\356\370 \345\340\343\ \354\372\354\356\351\343.doc)

(Microsoft Word - \347\345\356\370 \345\340\343\ \354\372\354\356\351\343.doc) חושבים מדע - מבינים סביבה חומר ואדם דפי עבודה קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד חושבים מדע - מבינים סביבה חומר ואדם דפי עבודה צוות הפרוייקט: פרופ' ניר אוריון דר' עודד בן-מנחם רויטל וינשטוק כרמל גורני

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

מדעי הרוח

מדעי הרוח מדעי הרוח היא משפיעה על מטוסים וספינות, היא מאיצה את התפשטותן של שריפות, היא גורמת לסגירה של כבישים ויכולה לגרום לאובדן של חיי אדם. זו הרוח, שבחיי היומיום אנחנו כמען לא שמים לב אליה, אך ברגע אחד היא יכולה

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 דרכי הראיון המסייע ממדי הראיון הייעוצי מבנה ותהליך פתיחה מבוא מוקד התערבות סיום מטרות פורקן יצירת קשר עיבוד רגשי איסוף מידע ארגון מידע הבנה תובנה מתן מידע. שינוי חשיבתי שינוי התנהגותי פתרון בעיות קידום

קרא עוד

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק באת או אחר גוש חלקה נצ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת קשר ח"פ העסק מהות העסק: מוצר: פריט רישוי : עסק קיים

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E >

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E > שטיפת קומפוסט ממלחים בתנאי מעבדה אביתר איתיאל - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר יורם צביאלי - מו"פ ערבה מרכזית וצפונית כתובת המחבר: Eviatar@arava.co.il תקציר בשנים האחרונות בשל התמעטות מקורות החול באזור

קרא עוד

ניהול פלטים אפקטיבי

ניהול פלטים אפקטיבי ניהול פלטים אפקטיבי הדרך לצמצום עלויות, לשיפור השירות, להעלאת רמת אבטחת המידע ולשמירה על הסביבה באופטימיזציה נכונה של מערך הפלט המודפס אפשר וניתן להגיע להקטנת עלויות בין 03% ל 03% לעומת מצב הבסיס. ניתן

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

תחזית קיימות לישראל 2030

תחזית קיימות לישראל 2030 פרויקט "" החל באוקטובר 0202 כמיזם משותף של המשרד להגנת הסביבה והמרכז למדיניות סביבתית במכון ירושלים לחקר ישראל, וצפוי להסתיים במאי-יוני 0200. שמה לה למטרה להציג חזון קיימות לשנת 0202 שאליו ישראל צריכה

קרא עוד

עמק יזרעאל נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים תשס"ח - תשע"ב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצ"ב רשותי רב-שנתי תשס"ח-

עמק יזרעאל נתוני המיצב של הרשות המקומית בטווח השנים תשסח - תשעב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצב רשותי רב-שנתי תשסח- עמק נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רבשנתי 1 http://rama.education.gov.il פתח דבר הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה( פועלת להטמעת תרבות של "מדידה בשירות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

נושא: צפיפות חומרים

נושא: צפיפות חומרים נושא: צפיפות חומרים רצף מערכי שעורים כיתה ז: נפח מסה משקל וצפיפות מילכה ברקו גרש 3.11.2011 מושגים בסיסיים: נפח ומסה מסה=כמות החומר. מכשיר מדידה: מאזניים. יחידות: ק"ג, גרם, טון. נפח= המקום שהגוף עשוי החומר/ים

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 קורס סייעות רופא שיניים 2013 ברוכים הבאים ד"ר כמאל מסארוה 050-7824234 dent2000@msn.com 1 2013 - מבוא לרפואת שיניים : # # קורס סייעות רופא שיניים נושאי לימוד תפקיד הסייעת היסטוריה של טיפולי שיניים - אנטומיה

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

Microsoft Word - דף עליון.doc

Microsoft Word - דף עליון.doc קרנוי טכנולוגיות בע"מ www.carnoy.co.il אודות החברה חברת DONGGUAN CARNOY ENERGY-CONSERVATION SICENCE CO.,LTD מסין מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות מתקדמות לחיסכון באנרגיה. טכנולוגיית החברה מבוססת על

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשע"ה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני "ניהול וארגון מערכות חינוך" באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הל

הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשעה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני ניהול וארגון מערכות חינוך באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הל הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשע"ה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני "ניהול וארגון מערכות חינוך" באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הלימוד לשנה א'. במערכת משובצים מספר שיעורי בחירה, חלקם

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9 שאלה מספר 1 ביו-סטטיסטיקה למתקדמים פתרון תרגיל מספר 6 מבחן Kruskal Wallis )1( בהנחה שמדובר בשלושה מדגמים בלתי תלויים נבחן האם יש הבדל בין הטיפולים. לחץ דם סיסטולי בטיפול 1 בטיפול בטיפול סה "כ טווח דרגות

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד