דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר"

תמליל

1 דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

2 Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי, לא מפלגתי, הממוקם בתפר שבין האקדמיה לפוליטיקה. הוא עוסק בתכנון מדיניות ובעיצוב רפורמות בממשל, במינהל הציבורי ובמוסדות הדמוקרטיה. בתכניותיו ובמפעליו המכון חותר לחזק את מוסדות הדמוקרטיה המתהווה בישראל ולגבש את ערכיה. בהמשך לעבודת מחקר מעמיקה הוא מגיש המלצות מעשיות לשיפור התפקוד של המשטר במדינת ישראל ולטיפוח חזון ארוך טווח של משטר דמוקרטי יציב, המותאם למבנה, לערכים ולנורמות של החברה הישראלית. המכון שואף לקדם בישראל שיח ציבורי בנושאים שעל סדר היום הלאומי, ליזום רפורמות מבניות, פוליטיות וכלכליות, לשמש גוף מייעץ למקבלי ההחלטות ולקהל הרחב, לספק מידע ולהציג מחקר משווה. מרכז גוטמן לסקרים הוקם במתכונתו הנוכחית בשנת 1988, כאשר מכון גוטמן למחקר חברתי שימושי עבר למכון הישראלי לדמוקרטיה. המכון המקורי הוקם בשנת 1949 בידי פרופ' אליהו )לואי( גוטמן כמרכז חלוצי למחקרי דעת קהל וקידום מתודולוגיה במדעי החברה. יעדו של מרכז גוטמן הוא להעשיר את הדיון הציבורי בסוגיות מדיניות ציבורית באמצעות מידע השאוב מבסיסי הנתונים של המרכז ומסקרי דעת הקהל שהוא עורך. המסמך הוכן לקראת כנס שדרות, למושב "מלחמה ושלום חברתי 'ההסכם עליו השלום'", 18 בדצמבר 2012, ונכתב בהנחיית פרופ' תמר הרמן מהמכון הישראלי לדמוקרטיה והאוניברסיטה הפתוחה. כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה )ע ר(, תשע"ג Copyright 2012 by The Israel Democracy Institute (R. A.)

3 דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים תקציר המסמך עוקב אחר מגמות בעמדות הציבור היהודי בישראל כלפי השלום עם הפלסטינים ובוחן אותן בהקשר של )א( מרכזיות הנושא בקרב הציבור היהודי הישראלי; )ב( מידת האמונה בפתרון הסכסוך; ו )ג( שיעורי התמיכה בפתרונות אפשריים. הניתוח מבוסס בעיקר על סקרי מדד השלום של התכנית ליישוב סכסוכים וגישור ע"ש אוונס שבאוניברסיטת תל אביב ושל המכון הישראלי לדמוקרטיה,) וכן על נתוני סקרים אחרים במאגר הנתונים של מרכז גוטמן לסקרים במכון הישראלי לדמוקרטיה. n רוב השנים תפס השלום את המקום השלישי בסדר העדיפויות של הישראלים היהודים. n מחאת קיץ 2011 כמעט שלא השפיעה על שיעור הסבורים כי השגת השלום עם הפלסטינים היא הנושא החשוב ביותר היום מבחינת מדינת ישראל. התחזקות הדרישות לצמצום הפערים החברתיים כלכליים ולשילוב החרדים בשוק העבודה הייתה בעיקר על חשבון ייחוס חשיבות רבה ביותר לחיזוק הכוח הצבאי. במילים אחרות, ניכרת ירידה של ממש בחשיבותה של האג'נדה המדינית ביטחונית. n המאפיין הקשור ביותר עם הבחירה בשלום כיעד החשוב ביותר הוא הזדהות עם מחנה השמאל. גם חילוניות, השכלה אקדמית והכנסה גבוהה מאפיינות את המייחסים חשיבות עליונה לקידום השלום. הצעירים פחות מהמבוגרים מהם רואים בשלום יעד חשוב ביותר. n בכל השנים תמך רוב הציבור הישראלי היהודי בניהול משא ומתן לשלום עם הפלסטינים. ואולם תמיד עלה שיעורם של מי שלא תמכו בתהליך אוסלו, ובעיקר של מי שלא האמינו בסיכוייו, על שיעור התומכים והמאמינים בו. n בין דצמבר 2002 לספטמבר 2009 תמך רוב הציבור הישראלי היהודי, עקרונית, בפתרון של שתי מדינות לשני עמים. עם זאת ברוב המדידות מאז יוני 2000 נראה כי רוב הציבור הזה אינו מאמין שפתרון שתי מדינות לשני עמים ישים קץ לסכסוך. 3

4 דעת 1 פתיחה מסמך זה עוקב אחר מגמות בעמדות הציבור היהודי בישראל כלפי השלום עם הפלסטינים ובוחן אותן בהקשר של חשיבות הנושא, מידת האמונה בפתרון הסכסוך ושיעורי התמיכה בפתרונות אפשריים העולים בשיח הציבורי בעשורים האחרונים. השאלות הנבדקות במסמך הן כלהלן: n העניין בנושא השלום ובתהליך השלום וחשיבות הנושא בדעת הקהל. n התמיכה בתהליך אוסלו ובמשא ומתן עם הרשות הפלסטינית והאמונה באפשרותם של מגעים אלו להביא לסיום הסכסוך. n התמיכה בפתרון שתי מדינות לשני עמים לעומת התמיכה בפתרון המדינה הדו לאומית. הניתוח שלהלן מבוסס בעיקר על סקרי מדד השלום ) וכן על נתוני סקרים אחרים במאגר הנתונים של מרכז גוטמן לסקרים במכון הישראלי לדמוקרטיה הסקרים השוטפים שהמכון למחקר חברתי שימושי ערך בעבר, סקרי בחירות וסקרי מדד הדמוקרטיה 1 יצוין כי במהלך השנים חלו שינויים בנוסחי השאלות בנושאים הנבחנים כאן, הן בעקבות אירועים הרלוונטיים לתקופה והן בשל העניין והשיקולים השונים של החוקרים שערכו כל אחד מהסקרים. ניתוח הנתונים נוגע לתשובות הנשאלים היהודים בלבד, מאחר שפילוח על פי משתנה הלאום מוסיף מורכבות וקצרה היריעה מלהציגה כאן על כל רבדיה. 1 בתרשימים המבוססים על סקרים רבים מסוגים שונים לא ציינתי את המקור של נתוני התרשים. 4

5 דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים החשיבות היחסית של נושא השלום בדעת הקהל השאלות שבאמצעותן נבחנה החשיבות היחסית שהציבור היהודי בישראל מעניק לנושא השלום עסקו הן במידה שבה נושא זה משמש השיקול המרכזי להצבעה למפלגה זו או אחרת במערכת בחירות נתונה והן במקומו בין היעדים או מטרות העל של המדינה או של הממשלה כפי שהציבור היה רוצה לראות אותם. בסקרים השונים הוצגו לפני הנשאלים נושאים אחרים במספרם ובתוכנם כ"מתחרים" עם יעד השלום. היעדים ה"מתחרים" לא היו זהים במהותם ובמספרם בכל הסקרים. גם בנושא השלום עצמו ננקט לא פעם ניסוח שונה מסקר לסקר: "שלום באזור", "תהליך השלום" ועוד. לפיכך תוקפה של ההשוואה שלהלן אינו התוקף המיטבי. כפי שאפשר ללמוד מתרשים 1, רק בסקר 1969 בחרו רוב הנשאלים את השלום כנושא החשוב ביותר. בסקרים מ 1981 ואילך השלום אינו זוכה להגדרה זו, ורק 15% 20% מהציבור הישראלי היהודי רואים בו את הנושא החשוב ביותר. שנת 1992, השנה הראשונה לכהונת ממשלת רבין, הייתה השנה היחידה שנרשמה בה עלייה כלשהי בשיעור זה 23.7%. מאותה שנה ואילך ניכרת ירידה בשיעור התופסים את השלום כנושא החשוב להם ביותר עד ל 14% 12% בסקר מדד השלום של אפריל כפי שמוצג בלוח 1, רוב השנים תפס השלום את המקום השלישי בסדר העדיפויות של הנסקרים. רק ב 1969, ב 1992 וב 2009 הוא נמצא במקום הראשון ברשימה. ה"מתחרים" העיקריים של נושא השלום בדעת הקהל במהלך השנים היו, בהתאם לאירועים ולהתרחשויות בכל תקופה, המצב הכלכלי, הכושר הצבאי והביטחוני של המדינה, השסעים בעם והשחיתות השלטונית. חיבור שיעור הבוחרים בנושא הביטחוני כנושא החשוב ביותר עם שיעור הבוחרים בנושא השלום כנושא החשוב ביותר מלמד על ירידה חדה מאז מרץ 2011 בחשיבות המיוחסת לסוגיה המדינית ביטחונית. 5

6 דעת 1 תרשים 1: חשיבות השלום והביטחון, )יהודים; באחוזים(* נובמבר 1969 אוגוסט 1981 אוגוסט 1988 יוני 1992 יולי 1998 אוגוסט 2000 מרץ 2008 אוקטובר 2008 מרץ 2011 ספטמבר 2011 ינואר 2012 אפריל 2012 אפריל-מאי 2012 שלום ביטחון / צבא סך הכול שלום וביטחון * היות שבחלק מהסקרים הוצגו שאלות רק על שלום או רק על ביטחון ובאחרים הוצגו נושאי השלום והביטחון יחד או בנפרד, הנתונים בתרשימים מובאים לחוד ובמשולב. מקור: ראו הערה 1. מעניין במיוחד להיווכח שבניגוד לסברה המקובלת, הממצאים מורים כי המחאה החברתית של קיץ 2011 כמעט שלא השפיעה על שיעור הסבורים כי השגת השלום עם הפלסטינים היא הנושא החשוב ביותר. כפי שעולה מלוח 2, התחזקות הדרישות לצמצום הפערים החברתיים כלכליים וכן לשילוב החרדים בשוק העבודה הייתה בעיקר על חשבון הדרישות לחיזוק הכוח הצבאי. 6

7 דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים לוח 1: דירוג החשיבות של נושאי השלום והביטחון לעומת שאר הנושאים שהוצגו בכל סקר, )יהודים; באחוזים(* אפריל 2012 ינואר 2012 ספטמבר 2011 מרץ 2011 מרץ 2009 אוקטובר 2008 מרץ 2008 אוגוסט 2000 יולי 1998 יוני 1992 אוגוסט 1988 אוגוסט 1981 נובמבר לא 11.4 נבדק % שלום /5 3/7 3/9 3/9 4/6 1/5 3/4 3/4 1/7 2/6 3/8 המקום 1/9 מתוך אפשרויות התשובה לא נבדק לא נבדק לא נבדק לא נבדק % ביטחון /5 2/7 4/9 2/9 2/6 1/3 2/7 1/6 2/8 המקום 2/9 מתוך אפשרויות התשובה סך הכול % שלום + ביטחון * בסקרים מסוימים הוצגו שאלות רק על שלום או רק על ביטחון ובאחרים הוצגו נושאי השלום והביטחון יחד או בנפרד, ולכן הנתונים מובאים לחוד ובמשולב. מקור: ראו הערה 1. לוח 2: היעד החשוב ביותר שעל ההנהגה להתרכז בו, ספטמבר 2011 לעומת מרץ 2011 )יהודים; באחוזים( שילוב החרדים בשוק העבודה צמצום הפערים החברתיים כלכליים שיפור היחסים בין האזרחים היהודים לאזרחים הערבים חיזוק הקשר בין הפוליטיקאים הנבחרים לאזרחים סיוע לאנשים צעירים להגיע לדירה משלהם השגת שלום עם הפלסטינים חיזוק הכושר הצבאי של ישראל שיפור הדימוי והמעמד הבין לאומי של ישראל שיפור מערכות הממשל מרץ ספטמבר מקור: סקר מדד הדמוקרטיה 2011; סקר מעקב בעקבות המחאה החברתית, ספטמבר

8 דעת 1 העדפת הנושאים החברתיים בלטה גם בממצאי סקר מדד הדמוקרטיה שנתוניו נאספו באפריל מאי כשהתבקשו הנשאלים לבחור את הנושא האחד הראוי ביותר לתוספת תקציב, בהנחה שהתקציב מוגבל, בחרו כ 39% מהם בחינוך וכ 17% בבריאות. חיזוק הצבא והביטחון היה ההעדפה שלישית בחרו בו קרוב ל 15% מהנשאלים בלבד. מי בוחר בשלום כנושא החשוב ביותר? בתרשים 2 אפשר לראות שהמאפיין העיקרי של הבוחרים בשלום כנושא החשוב ביותר הוא הזדהותם עם מחנה השמאל: השגת הסכם שלום עם הפלסטינים היא היעד החשוב ביותר שעל הממשלה לקדם לדעת 45.3% מהמשייכים עצמם למחנה השמאל, לעומת שיעור של 15.1% בקרב הנמנים על פי הגדרתם עם אנשי המרכז ו 3.7% בלבד בקרב מי שהגדירו את עמדתם המדינית ביטחונית ימנית. חילוניות, השכלה אקדמית והכנסה גבוהה גם הן ממאפייניהם של המייחסים חשיבות לקידום השלום. נמצא שמשתנה הגיל משפיע אף הוא בעניין זה שיעור גבוה יותר של בני 35 ומעלה, בהשוואה לצעירים מהם, רואים בשלום יעד חשוב ביותר. לעומת זאת לא נמצא הבדל של ממש בין גברים לנשים. 8

9 דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים תרשים 2: הרואים בהסכם שלום עם הפלסטינים את היעד החשוב ביותר שעל הממשלה לקדם; לפי מין, גיל, הכנסה, השכלה, דתיות ונטייה פוליטית, 2012 )יהודים; באחוזים( גברים נשים גיל הכנסה נמוכה הכנסה ממוצעת הכנסה גבוהה עד תיכונית חלקית תיכונית מלאה על תיכונית אקדמית השכלה חרדי דתי מסורתי מסורתי לא כל כך דתי חילוני ימין מרכז שמאל מקור: מדד השלום, אפריל

10 דעת 1 הסכם אוסלו והמשא ומתן עם הרשות הפלסטינית: התמיכה במהלכים אלו והאמונה שיניבו שלום בין יוני 1994 ליוני 2008 בדקו סקרי מדד השלום את תמיכת הציבור בהסכם אוסלו בין ישראל לאש"פ ואת האמונה שההסכם יוביל בשנים הקרובות לשלום בין ישראל לפלסטינים. מיולי 2001 מובאת בסקרים גם התייחסות כללית יותר לסוגיה, והנסקרים נשאלים על תמיכתם בניהול משא ומתן לשלום בין ישראל לרשות הפלסטינית ועל אמונתם שהוא יוביל בשנים הקרובות לשלום. מאז יולי 2008 ועד היום מוצגת בסקרים רק סוגיה זו. סוגיית אוסלו הושמטה מהם. הסיבה להוספת התייחסות כללית זו קשורה לדימוי השלילי שדבק עם הזמן בהסכם אוסלו בציבור הישראלי יהודי. הדימוי השלילי הזה הביא לירידה תלולה בתמיכה בתהליך אוסלו אך השפיע פחות, כפי שמראים הנתונים שלהלן, על התמיכה בניהול משא ומתן עם הפלסטינים ועל האמונה בהצלחתו. בתרשים 3 מוצג ניתוח לאורך זמן של שיעור התמיכה בהסכם אוסלו והאמונה בהצלחתו ) ( ושל שיעור התמיכה בניהול משא ומתן עם הפלסטינים 2 והאמונה בהצלחתו ) (. מניתוח הממצאים עולות כמה מסקנות: תמיכה במהלכים: n בכל השנים תמך רוב הציבור היהודי בניהול משא ומתן לשלום עם הפלסטינים )הקו העליון, הירוק(. תמיכה גבוהה יותר במשא ומתן נמצאה בשנים , ושוב, בשיעורים דומים, בשנים ; בשנת 2012 התמיכה יורדת. n שיא התמיכה בניהול משא ומתן היה ב 2003 )66.2 בסולם 0 100(, אך גם ב 2009 וב 2010 נרשמו רמות תמיכה גבוהות )64.5 ו 64.7, בהתאמה(. רמות תמיכה נמוכות במיוחד היו ב 2001 )55.4( וב 2006 )56.5(. ביולי 2012 עמדה התמיכה במשא ומתן עם הפלסטינים על בתרשים מוצגים הנתונים של סקרי יולי בכל שנה )ב 2006 וב 2008 מוצגים נתוני יוני(. ככל שהמספר גבוה יותר, התמיכה או האמונה גבוהות יותר. 10

11 דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים n בין 1994 ל 2000 עמדה התמיכה בהסכם אוסלו )הקו הכחול( על כמחצית מהערך המקסימלי בסולם )השיא, 57.5, נרשם ב 1999 (, ואילו בשנים עמדה התמיכה על כשליש מהערך האמור )השפל בתקופה זו היה ב , והשיא היה ב (. n בשנים , שבהן יש מדידות מקבילות, התמיכה בהסכם אוסלו )הקו הכחול( נמוכה תמיד מהתמיכה בניהול משא ומתן עם הפלסטינים )הקו הירוק(. אמונה בהצלחת המהלכים: n האמונה בהצלחת הסכם אוסלו )הקו האדום( נמוכה תמיד מהאמונה שהמשא ומתן עם הפלסטינים יישא פרי )הקו הסגול(. n התמיכה בניהול משא ומתן ובהסכם אוסלו גבוהה במידה ניכרת מהאמונה בהצלחת כל אחד מהמהלכים להביא שלום )הקו הכחול גבוה תמיד מהאדום והקו הירוק מהסגול(. n האמונה בסיכוי לשלום בעקבות ניהול משא ומתן הייתה בשיאה בשנת 2003 )44.4(; מאז חלה בה ירידה, וביולי 2012 היא הגיעה לשפל של 29. n בשנים לו ותה העלייה בתמיכה בניהול משא ומתן בעלייה באמונה בהצלחתו. ואולם בגל השני של התמיכה בניהול משא ומתן, בשנים , לא נמצאה עלייה מקבילה באמונה בהשגת השלום. n בשנה החולפת 2012 לו ותה הירידה בתמיכה בניהול משא ומתן בירידה נוספת ברמת האמונה בהצלחת המהלך. n שיא האמונה בכוחו של הסכם אוסלו להביא שלום נרשם ב 1999 )56 הפעם היחידה שבה שיעור המאמינים עבר את רף מחצית הערך המקסימלי בסולם שנקבע(. השפל באמונה בהצלחת הסכם אוסלו נרשם ב 2002 )19.4(. משנה זו ועד סיום המדידה בנושא זה ב 2008 הוא לא העפיל מעולם מעבר ל 25 נקודות. 11

12 דעת 1 תרשים 3: תמיכה בתהליך אוסלו ובמשא ומתן בין ישראל לרשות הפלסטינית והאמונה שיביאו שלום בשנים הקרובות, )סולם 100-0; יהודים( יולי 1994 יולי 1995 יולי 1996 יולי 1997 יולי 1998 יולי 1999 יולי 2000 יולי 2001 יולי 2002 יולי 2003 יולי 2004 יולי 2005 יוני 2006 יולי 2007 יוני 2008 יולי 2009 יולי 2010 יולי 2011 יולי 2012 אמונה שתהליך אוסלו יביא שלום תמיכה בתהליך אוסלו ם ן אמונה שמשא ומתן יביא שלום תמיכה במשא ומתן מקור: סקרי מדד השלום,

13 דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים תמיכה בפתרון שתי מדינות לשני עמים בין דצמבר 2002 לספטמבר 2009 תמך רוב הציבור הישראלי היהודי, עקרונית, בפתרון של שתי מדינות לשני עמים, אם כי בסקרים שבהם הוזכר בשאלה בנושא זה כי הפתרון כרוך בוויתורים )*( או שיש לפעול למימושו )**(, התמיכה ירדה )תרשים 4(. תרשים 4: תמיכה בפתרון שתי מדינות לשני עמים, )יהודים; באחוזים( דצמבר 2002 יוני 2007 מרס 2008 מרץ *2008 אפריל 2008 מרץ **2009 מאי *2009 ספטמבר 2009 מקור: סקר מדד השלום במועדים האמורים. כשהתבקשו המרואיינים לבחור בין הפתרון של שתי מדינות לשני עמים לפתרון של מדינה דו לאומית, ניכרה העדפה ברורה לפתרון הראשון )תרשים 5(. שיעור ההעדפה השכיח לפתרון שתי מדינות לשני עמים הוא כשני שלישים, ואילו מעדיפי פתרון המדינה הדו לאומית הם מיעוט ושיעורם נע בין 12% ל 22%. השיעור הגבוה ביותר של העדפת פתרון שתי מדינות לשני עמים נרשם ב 2003 וב 2008 )77.9% ו 75.5%, בהתאמה(. שיא התמיכה בפתרון של מדינה דו לאומית היה בדצמבר )18.3%(

14 דעת 1 תרשים 5: העדפת הפתרון של שתי מדינות לשני עמים לעומת העדפת הפתרון של מדינה דו לאומית )יהודים; באחוזים( נובמבר דצמבר יוני דצמבר אוקטובר מרץ מרץ מרץ 2010 שתי מדינות מדינה דו לאומית מצב קיים מקור: סקר מדד השלום במועדים האמורים. אף שנמצא שהפתרון של שתי מדינות לשני עמים עדיף בעיני הנשאלים מפתרון המדינה הדו לאומית, בדיקה שנערכה במרץ 2009 העלתה כי רוב הציבור היהודי )65.3%( אינו רואה במדינה דו לאומית תוצאה הכרחית של אי מימוש הרעיון של שתי מדינות לשני עמים, כפי שמנסים לשכנעו מפלגות וארגונים מסוימים )תרשים 6(. 14

15 דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים תרשים 6: תגובות הנשאלים על הטענה שהתוצאה בפועל של אי מימוש נוסחת שתי מדינות לשני עמים תהיה מדינה דו לאומית )יהודים; באחוזים( מסכים לא מסכים לא יודע 65.3 מקור: מדד השלום, מרץ רק 24.6% מהנשאלים סבורים אפוא שאי מימוש נוסחת שתי מדינות לשני עמים יביא להקמת מדינה דו לאומית, ואלו כפי שאפשר ללמוד מלוח 3 מעדיפים, בשיעורים גבוהים יותר מהמתנגדים לטענה זו את מימוש הפתרון הראשון )68% מהמסכימים תומכים בפתרון שתי המדינות, לעומת 44.4% בלבד ממי שאינם מסכימים עם הטענה שאי מימוש פתרון שתי מדינות לשני עמים יוביל בהכרח למדינה דו לאומית(. בחינת מאפייניהם של המצדדים בכל אחד משני הפתרונות מעלה כי בכל קבוצות האוכלוסייה שיעור המעדיפים את הפתרון של שתי מדינות לשני עמים גבוה בהרבה משיעור המעדיפים את פתרון המדינה הדו לאומית. ההבדלים בין פלחי האוכלוסייה נוגעים יותר לשיעור המעדיפים את אחד משני הפתרונות הללו ואינם באים לידי ביטוי מיוחד במהות הפתרון המועדף. לדוגמה, 71% מהמרואיינים ששייכו את עצמם למחנה הימין בחרו באחד מהפתרונות שהוצגו בשאלה )ולא בחרו בתשובה "אחר" או "לא יודע"(, לעומת 86.4% מהנמנים על פי הגדרתם עם מחנה המרכז ו 90.1% מהמזהים עצמם כאנשי שמאל. כן נמצא שככל שהאמונה הדתית חלשה יותר, שיעור הבוחרים באחד הפתרונות גדול יותר חרדים ;57.9% דתיים ;65.8% מסורתיים דתיים ;84.2% וחילונים 87.4%. נתוני המסורתיים לא דתיים )75.7%( משנים מעט את הרצף וחורגים מהמגמה האמורה. 15

16 דעת 1 לוח 3: הפתרון המועדף לסכסוך, לפי התגובה על הטענה שאי מימוש פתרון שתי מדינות לשני עמים יגרור הקמת מדינה דו לאומית )יהודים; באחוזים( מעדיף מימוש הנוסחה של שתי מדינות לשני עמים מעדיף מימוש הפתרון של מדינה דו לאומית מעדיף המשך המצב הקיים אחר /לא יודע מסכים עם הטענה לא מסכים עם הטענה מקור: מדד השלום, מרץ הקשר בין הבחירה בשלום כנושא החשוב ביותר ובין התמיכה בתהליך השלום והאמונה שהשיחות עם הפלסטינים יובילו לשלום כפי שעולה מתרשים 7, בתשובות על שאלות הקשורות בקידום השלום מי שגורסים ששלום הוא היעד החשוב ביותר נוטים להיות חיוביים הרבה יותר מן האחרים שלא בחרו בשלום כיעד החשוב ביותר לגבי כל אחת מן השאלות המוצגות בתרשים: האם תומכים במשא ומתן עם הפלסטינים או מתנגדים לו; עד כמה הם מאמינים שהמושא ומתן יוביל לשלום בעתיד הנראה לעין; עד כמה דחוף לחדש את המשא ומתן לשלום; והאם יש סיכוי שהסדר על בסיס הנוסחה של שתי מדינות לשני עמים יסיים את הסכסוך. 16

17 דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים תרשים 7: הבדלים בעמדות כלפי רכיבים שונים של תהליך השלום בין הבוחרים בשלום כיעד החשוב ביותר ובין אחרים )שלא בחרו בשלום(, 2012 )יהודים; באחוזים( מעריכים שיישום נוסחת "שתי מדינות" עשוי לסיים את הסכסוך חושבים שדחוף לחדש את המשא ומתן מאמינים שהמשא ומתן יוביל לשלום תומכים במשא ומתן עם הפלסטינים הגורסים כי היעד החשוב ביותר הוא השלום לא בחרו בשלום מקור: מדד השלום, אפריל ההערכה שיישום פתרון שתי מדינות לשני עמים יסיים את הסכסוך בין ישראל לפלסטינים ברוב המדידות שנערכו עד כה נמצא שרוב הנשאלים אינם מאמינים שיישום נוסחת שתי מדינות לשני עמים ישים קץ לסכסוך )בנובמבר 1999 היה רוב לעמדה זו, אם כי דחוק: 50.8% האמינו באפשרות זו לעומת 46.3%, שלא סברו כך(. שיא שלילי בעניין זה נרשם במרץ )72.8% 2008 לא האמינו באפשרות זו(. באפריל 2012 )המדידה האחרונה( נמצא כי 57.7% מהנסקרים אינם מאמינים שאפשר לפתור את הסכסוך הישראלי פלסטיני בתוך עשר שנים לפי נוסחת שתי מדינות לשני עמים, ורק 40.2% מאמינים שהדבר אפשרי )תרשים 8(. 17

18 דעת 1 תרשים 8: הערכה שיישום נוסחת שתי מדינות לשני עמים יסיים את הסכסוך בין ישראל לפלסטינים, )יהודים; באחוזים( נובמבר יוני 2000 יוני מרס ינואר יוני אפריל 2012 מאמין לא מאמין לא יודע מקור: סקרי מדד השלום בחודשים האמורים. הקשר בין האמונה שמשא ומתן עם הפלסטינים יביא שלום בשנים הקרובות ובין עמדות בנושאים אחרים הקשורים בשלום ניתוח נתוני סקר מדד השלום מאפריל 2012 )תרשים 9( מלמד שכצפוי בקרב המאמינים שהמשא ומתן עם הפלסטינים יוביל בשנים הקרובות לשלום שיעור הבוחרים בשלום עם הפלסטינים כיעד החשוב ביותר גבוה משיעור זה בקרב מי שאינם מאמינים בכך )30.2% לעומת 7.0%, בהתאמה(. כמו כן, הנמנים עם קבוצה זו מאמינים במידה רבה יותר בסיכוי שיישום נוסחת שתי מדינות לשני עמים יביא לסיום הסכסוך בעשר השנים הקרובות )80.2%, לעומת 20.9% בקרב מי שאינם מאמינים(. הם אף סבורים, בשיעורים גבוהים מהאחרים, שיש צורך לחדש בדחיפות את שיחות השלום )90%, לעומת 40.3% מקרב מי שאינם מאמינים(, ותמיכתם בניהול משא ומתן עם הרשות הפלסטינית גבוהה יותר. 97.5% מהמאמינים בהצלחת המשא ומתן בשנים הקרובות תומכים בכך, אך גם רוב מי שאינם מאמינים בכך תומכים במשא ומתן עם הפלסטינים, אם כי בשיעורים נמוכים יותר מהמאמינים 57.4%. 18

19 דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים תרשים 9: הקשר בין האמונה שמשא ומתן עם הפלסטינים יביא שלום ובין בחירת השלום כיעד החשוב ביותר, התמיכה במשא ומתן ותפיסת דחיפותו והאמונה שפתרון שתי מדינות לשני עמים יסיים את הסכסוך הישראלי פלסטיני )יהודים; באחוזים( תומך במשא ומתן דחוף לחדש שיחות שלום מאמין ש"שתי מדינות" יביא קץ לסכסוך המטרה החשובה שלום מאמין בשלום לא מאמין בשלום מקור: מדד השלום, אפריל

20 דעת 1 סיכום n רוב השנים תפס השלום את המקום השלישי בסדר העדיפויות של הישראלים היהודים. רק ב 1969, ב 1992 וב 2009 הוא נמצא במקום הראשון ברשימה. n חיבור שיעור הבוחרים בנושא הביטחוני כנושא החשוב ביותר עם שיעור הבוחרים בנושא השלום כנושא החשוב ביותר מלמד שמאז מרץ 2011 הייתה ירידה חדה בקרב הישראלים היהודים בחשיבותה של האג'נדה המדינית ביטחונית. n המחאה החברתית של קיץ 2011 כמעט שלא השפיעה על שיעור הסבורים כי השגת השלום עם הפלסטינים היא הנושא החשוב ביותר. התחזקות הדרישות לצמצום הפערים החברתיים כלכליים ולשילוב החרדים בשוק העבודה הייתה בעיקר על חשבון הדרישה לייחוס חשיבות רבה יותר לחיזוק הכוח הצבאי. n בתשובות על שאלות הקשורות בקידום השלום מי שגורסים ששלום הוא היעד החשוב ביותר נוטים להיות חיוביים יותר כלפי תהליך השלום ואופטימיים יותר באשר להצלחתו מהאחרים, שלא בחרו בשלום כיעד החשוב ביותר. n המאפיין הקשור ביותר עם הבחירה בשלום כיעד החשוב ביותר הוא הזדהות עם מחנה השמאל. גם חילוניות, השכלה אקדמית והכנסה גבוהה מאפיינות את מי שמייחסים חשיבות לקידום השלום. כמו כן, שיעור גבוה יותר של בני 35 ומעלה, בהשוואה לצעירים יותר, רואים בשלום יעד חשוב ביותר. n בכל השנים תמך רוב הציבור היהודי בניהול משא ומתן לשלום עם הפלסטינים. בשנים התמיכה בהסכם אוסלו הייתה כמחצית מהערך המקסימלי בסולם שנקבע לכך, ואילו בשנים היא עמדה על כשליש מערך זה. בשנים שנעשו מדידות מקבילות נרשמה תמיד תמיכה נמוכה בהסכם אוסלו לעומת התמיכה במשא ומתן עם הפלסטינים. n גם האמונה בהצלחתו של הסכם אוסלו נמוכה תמיד מהאמונה שהמשא ומתן עם הפלסטינים יישא פרי. 20

21 דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים n בכל מדידה התמיכה במשא ומתן עם הפלסטינים או בהסכם אוסלו גבוהה במידה ניכרת מהאמונה בהצלחת כל אחד מהמהלכים להביא שלום. n בין דצמבר 2002 לספטמבר 2009 תמך, עקרונית, רוב הציבור הישראלי היהודי בפתרון של שתי מדינות לשני עמים, אם כי בסקרים שבהם הוזכר בשאלה שהפתרון כרוך בוויתורים או שיש לפעול למימוש הפתרון, התמיכה ירדה. n כשהמרואיינים מתבקשים לבחור בין הפתרון של שתי מדינות לשני עמים לפתרון של מדינה דו לאומית, ניכרת העדפה ברורה לפתרון הראשון. n ברוב המדידות שנערכו מאז יוני 2000 רוב הציבור הישראלי היהודי אינו מאמין שפתרון שתי מדינות לשני עמים ישים קץ לסכסוך. n בקרב הישראלים היהודים המאמינים שהמשא ומתן עם הפלסטינים יוביל בשנים הקרובות לשלום רווחות, כצפוי, כמה עמדות חיוביות נוספות בנושא השלום: הם בוחרים בשלום עם הפלסטינים כיעד החשוב ביותר בשיעורים גבוהים יותר ממי שאינם מאמינים בכך; הם מאמינים יותר בסיכוי שיישום נוסחת שתי מדינות לשני עמים יביא לסיום הסכסוך בעשר השנים הקרובות; הם סבורים בשיעורים גבוהים יותר כי דחוף לחדש את שיחות השלום; ותמיכתם בניהול משא ומתן עם הרשות הפלסטינית גבוהה יותר. 21

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד 22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד על האחר, מחזיקים בתפיסות שונות באשר לתנאי הסדר הקבע,

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

פרק 46

פרק 46 פרק 46 המפלגות בישראל המושג "מפלגה" נובע מהשורש פ.ל.ג והוא מבטא פילוג הקיים בקרב האזרחים בשל סוגיה אידיאולוגית או בשל שסעים חברתיים. המפלגות משתתפות בבחירות, מתוך הנחה שהחדרת נציגיהן הנבחרים לרשות המחוקקת

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת  מחנות הקיץ של חמאס מקיימים  ילדים ונערים אימונים צבאיים  וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: 26.01.2018 שם המרצים: דר' אלה שגב, דר' יובל ביתן שם הקורס: מבוא

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשע"א, מיום 7/2/2011 שאלון: מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החו

תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשעא, מיום 7/2/2011 שאלון: מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החו תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשע"א, מיום 7/2/2011 שאלון: 034114 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החומרים ע"י שמוליק אריאלי שאלה מספר 1 אישה נכה, המתגוררת

קרא עוד

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמ

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים הצהרת חיפה, החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל( והחוקה הדמ האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמוקרטית" שחיברו שלושה צוותי חשיבה של האזרחים הערבים

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט  2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

עמק יזרעאל נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים תשס"ח - תשע"ב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצ"ב רשותי רב-שנתי תשס"ח-

עמק יזרעאל נתוני המיצב של הרשות המקומית בטווח השנים תשסח - תשעב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצב רשותי רב-שנתי תשסח- עמק נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רבשנתי 1 http://rama.education.gov.il פתח דבר הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה( פועלת להטמעת תרבות של "מדידה בשירות

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה 2. פתרו את השאלות, לחוד או בזוגות. תעדו את דרך הפתרון.

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשע"ב, מיום 9/2/2012 שאלון: מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החו

תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשעב, מיום 9/2/2012 שאלון: מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החו תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשע"ב, מיום 9/2/2012 שאלון: 034114 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החומרים ע"י שמוליק אריאלי שאלה מספר 1 האירוע: בישיבת הממשלה

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

הבחירות בישראל 2003 עורכים: אשר אריאן מיכל שמיר

הבחירות בישראל 2003 עורכים: אשר אריאן מיכל שמיר הבחירות בישראל 2003 עורכים: אשר אריאן מיכל שמיר 7 מבוא מיכל שמיר, החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב אשר אריאן, עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, החוג למדע המדינה, אוניברסיטת חיפה בחירות 2003 סימנו

קרא עוד

התפלגות נורמלית מחודש

התפלגות נורמלית מחודש התפלגות נורמלית בקובץ זה מופיעות שאלות בנושא התפלגות נורמלית שמחליפות את שאלות המאגר ותוספותיו, הקיימות עד כה שאלות אלה יכולות להיפתר מבלי להמיר את ערכי המשתנה לציוני תקן, ומבלי להשתמש בטבלת ההתפלגות הנורמלית

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פרופ' ח'אולה אבו-בקר, תוכנית MA בייעוץ חינוכי, החוג לחינוך. האקדמית עמק יזרעאל. אחלאם רחאל - איה ביאדסה )אשקר(, בוגרות תוכנית MA בייעוץ חינוכי, האקדמית עמק יזרעאל. מטרת המחקר מטרתו של המחקר הנוכחי הינה

קרא עוד

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9 שאלה מספר 1 ביו-סטטיסטיקה למתקדמים פתרון תרגיל מספר 6 מבחן Kruskal Wallis )1( בהנחה שמדובר בשלושה מדגמים בלתי תלויים נבחן האם יש הבדל בין הטיפולים. לחץ דם סיסטולי בטיפול 1 בטיפול בטיפול סה "כ טווח דרגות

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד