תוכן ענינים

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תוכן ענינים"

תמליל

1 כרך ו' צופי-ים תוכן העניינים 232 חלק א' צופי-ים מבוא והגדרות... פרק :1 כללי הקדמה מטרת הנהלים אמצעים למימוש מקורות בעלי תפקידים בשבטי צופי-ים א. הגדרות התפקידים ב. מבחני הסמכה פרק 2: פעילות השבט במרחב השבט ובסביבתו נוכחות תיק בטיחות וביטחון שבטי פעילות המרחב השבט כללי סדר וניקיון כללי התנהגות אישורי הורים אבטחת הבטיחות בתנועה לשבט וממנו לינה/אירוח בשבט עבודות אחזקה/משק מסדרובדיקת כשירות כלי שיט אירועים ופעילות חריגה גיוס חניכים הסעות שימוש באש ציוד עזרה ראשונה (ע"ר) חלק ב' פעילות ימית בצופי-ים כללי פרק 1: התנהלות במעגן/מרינה/נמל/חוף עגינה במעגן הפלגה/חתירה במעגן/מרינה/נמל (כולל אימון "גישות") הכנות לסערה במעגן התקשרות

2 כרך ו' צופי-ים תוכן העניינים המשך הרמה/הורדה של תורן הורדה/העלאה של סירות בממשה פרק 2: תהליך יציאה לים אחראי בטיחות אישורי יציאה לים ירידה מסירה במעגן ועלייה עליה כ"ש ליווי/חילוץ כניסה למעגן ויציאה ממנו אימוני החפה/גלי חוף סדר פעולות היציאה לים בגלי חוף סדר הפעולות בירידה לחוף העמסת מטען על כ"ש ופריקתו פרק 3: הפלגה בים הוראות כלליות תחום בית ואזורי אימונים בים תקן צוות כ"ש שגרת הפלגה (מפרשים/חתירה) קשר וסימנים מוסכמים....6 עגינה הפלגת לילה פיקוד עצמי גישה בין כ"ש בים "חיסול" סירות... פרק 4: מצבי חירום סערה/רוח חזקה צמצום גרירות התהפכות סירה נטישה אדם בים הצפה/חור מתחת לקו המים הפלגה בערפל/ראות מוגבלת פציעה ופינוי רפואי אותות מצוקה

3 כרך ו' צופי-ים תוכן העניינים המשך פרק 5: פעילות ימית בכ"ש קטנים שיט בקיאקים גלשני רוח גלשני גלים סירות מפרש קטנות פרק 6: פעילות רטובה פעילות יבשה....2 שחייה....3 צלילה/קמ"ס פרק 7: סירות חילוץ/ליווי מפקד כ"ש לווי הפעלת מערכות שגרת הפלגה עבודות אחזקה של כ"ש ממונע הפעלת סירות גומי... פרק 8: נוהלי בטיחות נוספים נוהל תדריך/תחקיר סמינרי בטיחות שבטי וארצי קצין בטיחות בפעילות שבטית הערכה ומדידה של רמת הבטיחות הכשרת אחראי הבטיחות אחזקת ציוד הנצלה א. חגורות ציפה ב. נוהל החלפת ציוד פירוטכני דף סיכום פעילות מנחה לקיום תחקיר לאחר אירוע בטיחות (כמעט ונפגע/נפגע) חלק ג' פעילות ימית מחוץ לתחום הבית... פרק :1 כללי פרק :2 הגדרות

4 כרך ו' צופי-ים תוכן העניינים המשך פרק 3: שמונה שבועות לפני הפעילות איסוף מידע קביעת הצוות המוביל תכנון נתיב השיט והפעילות היבשתית פרק 4: שישה שבועות לפני הפעילות הכנת תקציב ואישורו הוצאת אישורים ביטחוניים ותעודות פרק 5: ארבעה שבועות לפני הפעילות חוזר מידע להורים ואיסוף אישורי הורים פרק 6: שבועיים לפני הפעילות אישור התנועה/ההנהגה ליציאה לפעילות הכנת פקודת הפלגה הכנה של רשימת טלפונים הצטיידות באמצעי קשר הכנת תיק פעילות ים חריגה פרק 7: עשרה ימים לפני הפעילות הכנת בקשה לפעילות ים חריגה; ותחקיר עם מזכירות צופי-ים פרק 8: שבוע לפני הפעילות הכנת הסירות ומסדר כשירות הכנה וזיווד כ"ש מלווה (ממונע) תדרוך הצוות, המפקדים ועורף החוף תדרוך החובש פרק 9: יום לפני הפעילות בדיקת תחזית ים מעודכנת זיווד והעמסת כלי הרכב ועורף החוף העמסת ספינות הליווי והאבטחה פרק 10: יום היציאה לפעילות בדיקת הסירות

5 כרך ו' צופי-ים תוכן העניינים המשך תדרוך מפקדים וצוות בדיקת קשר... פרק 11: במהלך פעילות ים מחוץ לתחום הבית נוהל הפלגה בשייטת שגרת הפלגה בסירות מחוץ לתחום בית מורחב החלפת פיקוד בים החלפת משמרת ים נוהלי דיווח בים דו"ח אירוע חריג/תאונה נוהל מעבר בשטחי אש נוהל מעבר מכשולי ניווט מניעת התייבשות ונזקי שמש טיפול בבעיות בריאות/הגשת עזרה ראשונה הכנה והגשה של מזון בים אשפה ואקולוגיה הנחיות לשהייה בחוף פרק 12: בסיום הפעילות חיסול הסירות ומסדר כשירות מסכם תחקיר מפקדים וצוות נספחים נספח 1: טופס מילוי תחזית מטאורולוגית + סולם בופור... נספח 2: טופס רשימת צוות... נספח 3: טופס בקשה לפעילות ים מחוץ לתחום הבית (פי"ח)... נספח 4: צו רשימת קואורדינאטות... נספח 5: פרק 11 בתקנות הנמלים (בטיחות השיט) של משרד התחבורה... נספח 6: חובש בים... הערה: כרך זה מבוסס על גרסה 4 של תקנון פעילות צופי-ים, טבלת גרסאות ועדכונים: מהות העדכון בתאריך נערך על-ידי מס' הגרסה (סעיפים) אראל בן צדוק זברק יוסף אראל בן-צדוק ,4.2.2, 7.6, אראל בן צדוק 4 231

6 חלק א' צופי-ים מבוא והגדרות פרק 1: כללי 1. הקדמה כרך זה מתייחס בעיקרו לפעילות הימית של שבטי צופי-ים בתנועת הצופים, ורק להם. הפעילות היבשתית מתנהלת בכפוף לנוהלי תנועת הצופים, כפי שהם מופיעים ביתר כרכי אוגדן זה. 2. מטרת הנהלים לתרום לשימור והעלאה של רמת הידע המקצועי-ימי בצופי-ים באמצעות תיעוד ולימוד של נוהלי עבודה, שנכתבו כתוצאה מניסיון שנצבר בפעילות הימית במשך השנים. ידע זה נחוץ, בראש ובראשונה, על מנת להעלות את רמת הבטיחות בפעילות החינוכית של שבטי צופי-ים בארץ, וכך למנוע אירועים העלולים לסכן את החניכים. כרך זה חל על כל הפעילות בשבטי צופי-ים בארץ, לרבות בוגרים, הורים וכיו"ב. 3. אמצעים למימוש לצורך מימוש הכללים הכתובים בתקנון זה תסייע מזכירות צופי-ים ישראל בהקצאת אמצעים ככל שיידרש על מנת לעמוד ביעדי הבטיחות, כפי שיוגדרו על-ידי מועצת המזכירות הארצית, לרבות ציוד,כ"א וכל סיוע שיידרש בנושא. 4. מקורות בכתיבת כרך זה נכללו המקורות הבאים, המגדירים את כללי הפעילות: שם הגוף תנועת הצופים העבריים לישראל משרד התחבורה חיל הים משרד החינוך שם המסמכים המחייבים אוגדן הבטיחות התנועתי, גרסה שלישית: ספטמבר 2009, תש"ע תקנות התעבורה לכלי שיט קטנים, התשל"ו. ראו קישור * צו- 100 מפקד חיל-הים חוזר מנכ"ל המעודכן ביותר. ראו קישור ** * תקנות התעבורה, אתר רשות הנמלים והספנות: p/5_0_3je/.d/0?pc_7_0_46m_subject=he_shipping_13&actiontype=browse" \l "7_0_46M./ ** חוזר מנכ"ל 232

7 5. בעלי תפקידים בשבטי צופי-ים א. הגדרות תפקידים הגדרה מפקד סירה רכז הדרכה ומפעלים (שבטי) מרכז השבט תיאור התפקיד חניך, מדריך או בוגר השבט, המפקד בפועל על סירה בים. ראו כרך א' כללי, פרק 1, סעיפים 1 ו- 2, עמ' 13. ראו כרך א' כללי, פרק 1, סעיפים 1 ו- 2, עמ' 13. דרישות התפקיד מונה על-ידי מרכז השבט ככשיר לנהל כלי שיט, עבר מבחני הסמכה כפי שנדרש מעת לעת על-ידי מרכז השבט, וחתם פעם בשנה שקרא והבין את נוהלי הבטיחות של הפעילות בשבט. אישור ראש השבט, מרכז השבט, מזכיר צופי-ים ישראל וההנהגה המקומית. בעל מינוי כאחראי בטיחות, קיבל אישור מן המזכירות הארצית, ובעל תעודת משיט ישראלית. ראש השבט וגזבר לפי הנחיות תקנון עמותת תנועת הצופים. ראו קישור באתר התנועתי:.תקנון 20% עמותת 20% תנועת 20% הצופים/ רכז פעילות מעגן אחראי ספינה אחראי בטיחות אחראי על הפעילות המקצועית והחברתית במרינה, עגינת סירות ושמירה על הציוד; אחראי על הקשר עם המרכז הימי במרינה ועם מנהלת המרינה; אחראי על ביצוע פעילות מקצועית לחניכים בספינות השבט. מדריך הבקיא בתפעול וטיפול של ספינה ובנוהלי העבודה בספינה; אחראי על הכנת מערך הדרכה לחניכים בספינה; אחראי לתחזוקה שוטפת של הספינה. בוגר בעל תעודת משיט, אשר מונה בהסכמתו על-ידי משרד התחבורה כאחראי בטיחות לפעילות הימית בשבט. מונה על-ידי מרכז השבט ואושר על-ידי ראש השבט. מונה על-ידי מרכז השבט ואחראי הבטיחות השבטי. מונה על-ידי מזכירות צופי-ים ומרכז השבט. שאר בעלי התפקידים בשבט זהים לאלה הקיימים בשאר שבטי הצופים בארץ ועל-פי הגדרות תנועת הצופים. 233

8 ב. מבחני הסמכה במסגרת פעילות צופי-ים יתקיימו מבחני הסמכה לחניכים, למדריכים ולאנשי הצוות כדרישת-קדם להסמכה לתפקידם. ההסמכות הימיות הן בהנחיה ופיקוח של מזכירות צופי-ים. להלן פירוט התפקידים הדורשים מבחני הסמכה ותיאור המבחנים: שם התפקיד מפקד סירה מפעיל כלי שיט ליווי וחילוץ רכז שכבה אחראי בטיחות מטעם רספ"ן מרכז שבט בוגר שבט הגורם המסמיך מרכז השבט מרכז השבט מרכז השבט המזכירות הארצית ומרכז השבט המזכירות הארצית מרכז השבט תיאור ההסמכות או המבחנים בוגר קורס מפ"ס (מפקדי סירות) ו/או בוגר מבדק שבטי והשתלמות מדריכים צעירים, בעל תעודת משיט 21. מבחן בקיאות והכרת כ"ש (חפרפרת), רשיון משיט מתאים, מבחן שליטה וחילוץ כ"ש. מדריך בשבט, בעל רקע ימי ובוגר קורס רכזים והשתלמות בטיחות אחת לשנה. מאושר על-ידי רספ"ן (רשות הספנות והנמלים) אשר סיים קורס החייאה. בעל רשיון משיט ועבר השתלמות בטיחות אחת לשנה. ראו כרך א' כללי, פרק 1, סעיפים 1 ו- 2, עמ' 13. בנוסף, אחראי בטיחות אשר עבר השתלמות בטיחות. ראו כרך א' כללי, פרק 1, סעיף 2, עמ' 13. כן שימש בתפקיד מדריך בצופי-ים. יתר בעלי התפקידים בשבט יחויבו בהסמכה המקובלת בשאר שבטי תנועת הצופים ובהגדרות התנועה. 234

9 פרק 2: פעילות השבט במרחב השבט ובסביבתו 1. נוכחות א. נוכחות מרכז השבט היא לפי ההנחיות המופיעות בכרך א' כללי, פרק 1, סעיף 3, עמ' 13. ב. בכל יציאה לים יהיה נוכח אחראי בטיחות (כולל נחל הירקון, הכינרת, מרינות ונמלים). תיק בטיחות וביטחון שבטי 2. בנושא תיק הבטיחות השבטי יש לפעול לפי הנהלים המופיעים בכרך א' כללי, פרק 2, א. עמ' בתיק יימצאו המסמכים הבאים: ב. אוגדן בטיחות תנועתי מעודכן, הכולל כרך זה. חוזר מנכ"ל מעודכן בנושא הפעילות הימית. תקנות הבטיחות והתעבורה של משרד התחבורה. (פרק 11, האמנה הבין-לאומית למניעת התנגשויות בים) מכשולי ניווט מעודכנים על-פי פרסומי "הודעות לימאים" מאת משרד התחבורה. צו- 100 מעודכן של חיל הים. תיק הבטיחות יכלול הגדרת תחום בית (ראו בהמשך כרך זה, חלק ב', פרק 3, סעיף 2, עמ' 247). ג. בנוסף למופיע בהנחיות הכלליות, סעיף א', יוצג התיק למזכירות הארצית של צופי-ים פעם בשנה ד. ויאושר בחתימת יו"ר המזכירות. כפי שמפורט בכרך א' כללי, פרק 2, סעיף 1, עמ' 15-14, כחלק מההכנות לשנת הפעילות, ה. ימולא בשבט אחת לשנה דו"ח מיפוי נקודות תורפה בטיחותיות וניהול סיכונים על-ידי מרכז השבט וראש השבט. עותק מהדו"ח יועבר גם למזכירות הארצית של צופי-ים. 3. פעילות במרחב השבט כללי כל הפעילות במרחב השבט תתקיים לפי הנחיות המופיעות בכרך א' כללי, פרקים 3 ו- 4, עמ' סדר וניקיון 4. הסדר והניקיון הם חלק ממערך הפעילות והבטיחות של השבט. יש לשמור על הסדר והניקיון של המבנים וכלי השיט בכל עת. אין להעביר פעילות בחדר שאיננו נקי ומסודר. בסיום כל פעילות יוודא האחראי על הפעילות, שהמרחב הושאר נקי ומסודר ומוכן לפעילות באה. לאורך כל הפעילות חובה לשמור על השקט ולמנוע הפרעות לשכנים, המתגוררים בסמוך לשבט, ו/או לכלי שיט העוגנים במרינה. כללי התנהגות 5. אסורה אלימות מכל סוג שהוא, לרבות אלימות מילולית. כל גילוי אלימות יטופל במסגרת ועדת משמעת שבטית/ארצית. חל איסור לעשן בפעילות. שתיית משקאות משכרים אסורה בהחלט. חניך, אשר לא נשמע להוראת הממונים עליו בים, יוחזר מיידית לחוף ויועבר לטיפול ועדת המשמעת. 235

10 מפקד כלי שיט, שלא יישמע להוראות הממונים עליו באימון בים, יוחזר מיד עם הסירה והצוות לחוף ויועבר לטיפול ועדת המשמעת. הרחקת חניכים מפעילות תתבצע באישור מרכז השבט בלבד. 6. אישורי הורים בנושא אישור הורים שנתי יש לנהוג לפי הנהלים המופיעים בכרך א' כללי, פרק 1, סעיף 4, עמ' 14. בכל הנוגע לאישורי הורים לפעילות החריגה של החניכים וחניכי השכב"ג בשבט יש לפעול לפי הנהלים המופיעים בכרך ג' טיולים, פרק 5, סעיף 2, עמ' 108, ונספח 10, עמ' 152. הפלגות ארוכות מהוות פעילות חריגה לכל דבר ועניין, ובנוסף להנחיות בכרך זה יש לפעול לפי הנהלים המופיעים בכרכים ב' ו-ג' פעילות חריגה וטיולים. 7. אבטחת הבטיחות בתנועה לשבט וממנו תנועת חניכים אל השבט וממנו תתבצע לפי הנהלים המופיעים בכרך א' כללי, פרק 4, עמ' לינה/אירוח בשבט בנושא לינה/אירוח בשבט יש לפעול לפי הנהלים המופיעים בכרך ב' פעילות חריגה, פרק 1, עמ' 54. עבודות אחזקה/משק 9. עבודות האחזקה והמשק (צביעה, שיוף ועבודות חבל) יבוצעו על-ידי אנשי האחזקה והחניכים. א. בכל עבודות השבט, הנוגעות לשימוש ואחסון של כלים כבדים וחומרים מסוכנים, יש לפעול לפי ב. הנהלים המופיעים בכרך א' כללי, פרק 8, עמ' עבודות חניכים בכלי עבודה חשמליים או פניאומטיים (אשר פועלים באמצעות לחץ אוויר) יבוצעו ג. לפי הנהלים המופיעים בכרך א' כללי, פרק 8, סעיף 1, עמ' 28. חדר העבודה בשבט, מחסן הציוד וחומרי העבודה יהיו נעולים לכל אורך הפעילות על מנת למנוע ד. תאונות. בכל מקרה אין לאפשר כניסת חניכים לחדר העבודה. כל עבודות האחזקה בשבט יבוצעו באישור איש צוות בוגר ובפיקוח צמוד של מדריך. ה. טרם ביצוע העבודה יבוצע תדרוך על-ידי איש צוות בוגר בנושאים הבאים: ו. הנחיות מדויקות לגבי אופן ביצוע העבודה. שימוש באמצעי הגנה, לבוש וכדומה. הכלים הדרושים לעבודה וכללי בטיחות. החומרים הדרושים לעבודה וכללי בטיחות. במסגרת התדריך יש להתייחס לנהלים המופיעים בתת-סעיפים א' ו-ב' בסעיף זה. עבודות אחזקה יבוצעו אך ורק במתחם המיועד לכך על-ידי מרכז השבט, על-מנת למנוע כניסת ז. חניכים ואורחים לאזור העבודה. אין לבצע עבודות שיוף ובפרט לא עבודות פיברגלס ללא מסכות נגד אבק. ח. בכל עבודת ריתוך יש לוודא הימצאות ציוד כיבוי אש מתאים ותקין בהישג יד, ושהמקום מרוחק ט. מכל חומר דליק. שימו לב: אין לעבוד יחפים בעת שימוש בכלי עבודה חשמליים וכן לא בקרבת מים. י. 236

11 10. מסדר ובדיקת כשירות כלי שיט א. מסדרי כשירות כ"ש יבוצעו בצופי-ים באופן סדיר, על מנת לוודא את תקינות הסירות ומניעת כשלים. המסדרים יבוצעו בתדירות הבאה: תדירות המסדר סוג כ"ש אחת לחודש קרוול, סנונית, לווייתנית אחת לחודשיים ס"ג (סירת גומי), כ"ש ממוכן אחת לשלושה חודשים 470, 420, לייזר, אופטימיסט וכדומה אחת לחצי שנה קיאק, גלשן גלים, גלשן רוח מסדרי הכשירות יבוצעו על-ידי אחראי האחזקה בשבט/סגן מרכז השבט תוך דיווח למרכז השבט. ב. במהלך המסדר יסקור רכז האחזקה את כ"ש על-פי רשימת תיוג, שתוכן מראש על-פי סוג כ"ש. ג. בסיום המסדר תימסר הרשימה לרכז השכבה האחראי. לאחר שבוע מיום ביצוע המסדר ידווח רכז השכבה האחראי לרכז האחזקה על תיקון הליקויים ד. בכתב על גבי רשימת הליקויים. לכל כלי שיט תוכן רשימת תקלות משביתות. כלי שיט, שתתגלה בו תקלה משביתה, יוצא מסד"כ ה. הסירות עד תיקון הליקויים. להלן רשימה כללית של תקלות משביתות: חור בסירה מעל/מתחת לקו מים. כשל בהגה מכל סוג. סדק/שבר או כל תקלה בתורן. חוסר/תקלה בציוד בטיחות על-פי כושר השיט. תקלה במערכת ההנעה (מכל סוג) בכ"ש ממונע. על לוח המודעות בשבט תיתלה רשימה של כ"ש המושבתים. ו. הוצאת כ"ש מרשימת כ"ש המושבתים תהא באישור מרכז השבט בלבד. ז. 11. אירועים ופעילות חריגה יש לפעול לפי הנהלים המופיעים בכרך ב' פעילות חריגה, עמ' 98-51, בהתאם לסוג הפעילות. 12. גיוס חניכים יש לפעול לפי הנהלים המופיעים בכרך א' כללי, פרק 5, עמ' הסעות בנושא ההסעות יש לפעול לפי הנהלים המופיעים בכרך א' כללי, פרק 4, סעיפים 5 4, עמ'

12 שימוש באש 14. בנושא שימוש באש (מדורות, גז וכיבוי אש) יש לפעול לפי הנהלים המופיעים בכרך א' כללי, פרק 7, א. עמ' בנושא כיבוי אש יש לפעול לפי הנהלים המופיעים בכרך א' כללי, פרק 2, סעיף 3, עמ' 15. ב. ציוד עזרה ראשונה (ע"ר) 15. בכל שבט יימצא ציוד ע"ר כמפורט בכרך ג' טיולים, נספח 5, עמ' 138. א. הציוד יאוחסן בארון ע"ר במקום נגיש ובולט ומסומן כנדרש. ב. בהשתלמות המדריכים יש לוודא שכל הצוות בשבט יודע את מקום ציוד ע"ר בשבט. ג. באחריות רכז השבט לערוך ביקורות תקופתיות (לפחות אחת לחודש) ולוודא שהציוד בארון שלם ד. ובמצב שמיש. בכל שבט תימצא ערכת החייאה. הערכה תופעל במקרה חירום בלבד ורק על-ידי מי שהוסמך ה. לכך (ראו טבלת הכשרות, סעיף ו'). טבלת הכשרות בתחום ע"ר בצופי-ים: ו. תפקיד ההסמכה הנדרשת מדריך/מפקד כ"ש קורס מגיש ע"ר איש צוות בוגר קורס מגיש ע"ר אחראי בטיחות/רכז שבט קורס מגיש ע"ר הכולל החייאה ורענון החייאה שנתי ז. בכל מקרה של פציעה יש לפעול לפי ההנחיות המופיעות בכרך ג' טיולים, פרק 11, סעיף 4, עמ' 114. ח. בסיום הפעילות יש למלא דו"חות פציעה בהתאם לצורך. ראו כרך ג' טיולים, פרק 15, סעיף 4, עמ'

13 חלק ב': פעילות ימית בצופי-ים כללי פרק 1: התנהלות במעגן/מרינה/נמל/חוף עגינה במעגן 1. על מרכז השבט לוודא חבלי קשירה מתאימים ומערך קשירה מספק לכל שינוי בכיוון ובעוצמה של א. הרוחות. אחת לשנה, לפני עונת החורף, תיערך על-ידי מרכז השבט בדיקה של חבלי הקשירה והסינקרים ב. במים, כדי למנוע התנתקויות הנגרמות מבלאי בציוד וממזג האוויר הקשה. אין לעגן סירות בנתיבי שיט או ברציפים שאינם עומדים לרשות צופי-ים, אלא באישור בלבד. ג. בסיום כל פעילות שיט יבדוק רכז הפעילות את קשירת הסירות במעגן. ד. הפלגה/חתירה במעגן/מרינה/נמל (כולל אימון "גישות") 2. ככלל חל איסור על פעילות שיט וחתירה במעגן. פעילות מסוג זה מחייבת תיאום עם מנהל א. המעגן. לאורך כל הפעילות וגם במעגן, יחגרו החניכים חגורות ציפה. ב. חל איסור מוחלט לקיים כל פעילות בנתיב השיט של המעגן/מרינה/נמל, למעט יציאה מהמעגן או ג. כניסה אליו. גם בפעילות ימית בשטח המעגן ישהה כ"ש חילוץ במים, מוכן להנעה, מזווד ומצויד כנדרש. ד. חל איסור להוציא חלק כלשהו של הגוף מחוץ לסירה אלא באישור מפורש של מפקד הסירה. ה. בריאותם ושלומם של החניכים קודמים תמיד לשמירה על הסירה או הציוד. אין לבלום את ו. התקרבות כ"ש לרציף בעזרת חלקי גוף. ככלל אין לעמוד בסירה אלא למטרת ביצוע פעולה מוגדרת. ז. אין לקפוץ בסירה, ואין ללכת על דופנותיה או על הספסלים שבה. ח. אין להתקרב לסינקרים או כ"ש עוגנים או לבצע אליהם "גישות". ט. 3. הכנות לסערה במעגן א. עם קבלת התרעה למזג אוויר קשה, יישלח למעגן צוות חניכים בליווי מדריך לבדוק את מצב הסירות ולבצע פעולות הכנה לסערה. במידת הצורך יורדו תרנים, תתבצע העברת סירות למקום בטוח, ותשופר הקשירה לרציפים. ב. עם תחילת הסערה תוקצה קבוצה + מדריך, והם יבקרו במעגן כל פרק זמן שיוגדר על-ידי מרכז השבט (על-פי אופי הסערה). הקבוצה תבצע שאיבת מים מהסירות ובדיקות קשירה. 4. התקשרות א. הקשירה לרציפים תיעשה על-פי הנחיות מנהל המעגן, רכז השבט, אחראי הפעילות, רכז הפעילות. ב. הסירות ירופדו באמצעים רכים למניעת נזק ובלאי. 239

14 הרמה/הורדה של תורן 5. מעת לעת נדרשים חניכי צופי-ים להרים תרנים בסירות, כאשר הן עוגנות במעגן/מרינה/נמל. א. בכל הרמת תורן יהיה נוכח בסירה מדריך ו/או רכז השכבה (צוות בוגר), והוא יבקר את ההרמה ב. מהרציף. יש לייצב את הסירה ולוודא שאין מעבר של כ"ש/אונייה, העלול לגרום לטלטולים בעת ההרמה. ג. יש לחלק את הצוות כך: איש עקב, איש ונטה קדמית, מפקד ההרמה; ושאר החניכים ד. המרימים/מורידים את התורן. בסירות גדולות (סנונית/לווייתנית) יש לתגבר את כמות האנשים בתפקידים השונים, ובכל מקרה ה. לא פחות משמונה אנשי צוות. בסיום ההרמה יוודא המדריך קשירה של הוונטות כראוי. ו. הורדה/הרמה של תורן בחוף תבוצע באותו אופן. יש לוודא שהסירה תמוכה ומאוזנת כראוי (גם אם ז. הסירה על עגלה/חמורים וכדומה). ביצוע ה"סודר" בים הפתוח/במעגן כאשר המים סוערים אסור בהחלט. סודר כזה יתבצע במקרים ח. חריגים בלבד ועל-פי שיקול דעתו של אחראי הבטיחות. אסור בתכלית האיסור להעלות אדם על התורן. בכל מקרה יש להעדיף הורדת תרנים. ט. 6. הורדה/העלאה של סירות בממשה א. מומלץ שבכל שבט יימצאו גדר/שער, המונעים ירידה לא מבוקרת ממשה. ב. עם פתיחת השער יוודא הרכז האחראי (איש צוות בוגר) הימצאות אמצעים נגד החלקה בחלקו התחתון של ממשההנושק למים. ג. לכל פעילות של הרמת סירות בממשה, או של שימוש בכננת ומנוף, יש למנות קצין מיומן. אשר יצפה על הפעילות ויעיר הערות בטיחות בזמן אמת. אחראי ההרמה יאושר על-ידי רכז השבט. ד. בכל סירה עולה/יורדת יש לקשור את חבל החרטום לווינץ' או פיתה למניעת החלקה לא מבוקרת למים. ה. טרם ביצוע ההרמה/ההורדה יוודא האחראי הממונה את התקינות והשלמות של חבל ההרמה. עוביו לא יפחת מ- 32 מ"מ. ו. קצין הבטיחות יוודא אישית את תקינות הקשירה של החבל לסירה (הצלה+אבטוח), כולל מיקום מתאים של החבל ביצול העגלה. ז. על-יד הכננת/פיתה יעמוד מדריך, שהוסמך לכך על-ידי רכז השבט. כל מפעיל כננת/מנוף חייב לעבור ריענון אחת לשנה. ח. לכל אורך ההרמה/הורדה ישמור מפעיל הכננת קשר עין עם המדריך המלווה את הסירה, ויישמע להוראותיו על-פי סימנים מוסכמים. ט. כל החניכים ימוקמו לפני הגלגלים של העגלה ויאחזו בדופן הסירה (וכך אם הסירה תידרדר, הם לא יידרסו על-ידי הגלגלים או הסירה). י. בשום שלב של ההרמה/הורדה אסורה בתכלית האיסור הימצאות חניכים מאחורי דף הירכתיים או מאחורי הגלגלים. יא. בכל עצירת ביניים יש להניח מיד סטופרים מתחת לגלגלי העגלה. יב. ניתוק החבל בצורה בטוחה ייעשה לאחר אישור אחראי ההרמה, כאשר הסירה נמצאת במקום מישורי, והגלגלים מקובעים על-ידי סטופרים, ו/או במים, קשורה לחיץ. 240

15 הוצאת העגלה מתחת לסירה מחייבת נוכחות מדריך, ותיעשה בתשומת לב רבה לירידת הסירה יג. לקרקע. לפני הורדה/העלאה של הסירה יש לוודא חרב/הגה מחוץ למים נעולים ומאובטחים. יד. אין להעלות שתי סירות בו-זמנית בעזרת הכננת/וינץ'/מנוף. טו. חובה על כל החניכים בצוות לנעול נעליים סגורות. טז. עדיין לא. בואי נחכה לקצין הבטיחות ונעשה את זה איתו. תגיד, אתה חושב שאפשר כבר להוריד את הסירה...? 241

16 פרק 2: תהליך יציאה לים ככלל כפופה פעילות ימית בצופי-ים להוראות מנכ"ל משרד החינוך המתעדכנות מעת לעת: וכן להוראות משרד התחבורה, רשות הספנות, האגף למשיטי כ"ש קטנים: 5_0_3JE/.d/0?PC_7_0_46M_subject=HE_SHIPPING_13&actionType=browse#7_0_46M 1. אחראי בטיחות א. בכל פעילות ימית של צופי-ים (לרבות הירקון, נמלים ומרינות) ימונה אחראי בטיחות מוסמך מטעם משרד התחבורה ומזכירות צופי-ים ישראל, המאשר את יציאת החניכים לים. ראו טבלה בכרך זה, חלק ב', פרק 8, סעיף 5, עמ' 262. ב. אחראי הבטיחות לא יתחלף במהלך הפעילות אלא באישור מרכז השבט, תוך החלפתו באחראי בטיחות מאושר אחר. ג. אחראי הבטיחות יהיה נוכח במקום החל בשלב ההכנות ליציאה לים ועד חזרתן של הקבוצות מהים. האחראי יקיים קשר עין רצוף עם כ"ש לאורך כל הפעילות. ד. אם אחראי הבטיחות נמצא בים, ימנה אחראי הבטיחות "עורף חוף" וינחה אותו כיצד לפעול במידת הצורך. ה. אחראי הבטיחות ידאג לכ"ש ליווי ולמערך שליטה ימית כנדרש לכל אורך הפעילות. ו. אחראי הבטיחות יוודא קשר בין הסירות (כולל אמצעים נגד רטיבות). ז. האחריות על תקינות הסירות ומידת מוכנותן לפעילות מוטלת כולה על אחראי הבטיחות (כולל ציוד כושר שיט על-פי המוגדר ברישיון ודרישות מזכירות צופי-ים). ח. אחראי הבטיחות יהיה מעודכן במצב הים הנוכחי, לרבות תחזית מטאורולוגית מעודכנת. ט. אחראי הבטיחות יגדיר למפקדי הסירות טרם היציאה לים את נתיב ההפלגה, לו"ז, תחום הבית ושטח האימונים בהתאם לתנאי הים. י. אחראי הבטיחות יעזוב את בסיס הפעילות רק אחרי שיוודא שהסירות עגנו, שנערכו סיכומי פעילות לקבוצות, ושהחניכים נשלחו לבתיהם. 242

17 אישורי יציאה לים 2. אישורי היציאה לים יינתנו אך ורק על-ידי אחראי הבטיחות הנוכח במקום, ובשני שלבים: א. בשלב הכנת הסירה על קו המים. 1. ברגע היציאה לים לאחר תדרוך מפקדים. 2. אישור היציאה לים יינתן לאחר ביצוע הפעולות הבאות: ב. בדיקת כשירות כ"ש: תקינות הגוף, הציוד ושלמותם. הימצאות ציוד הבטיחות כנדרש 1. על-פי חוק: אבטוח החלקים הנעים בסירה: הגה, פירוטכני וכדומה. בדיקת תקינות העוגן וחבל העוגן וקשירתו לסירה. הימצאות חבלי חרטום וירכתיים תקינים. הימצאות מכלי שתייה בכמות מספקת (2 ליטרים לאדם). אין לכלול בכמות זו מים מינרליים. יש להשתמש במי ברז בלבד. הימצאות ציוד בטיחות ו/או ציוד פירוטכני על-פי דרישות כושר השיט ו/או השווה לו. בדיקת תקינות חגורות הציפה. הימצאות משוטים: 6 לקרוול/סנונית, 8 ללווייתנית גדולה. הימצאות כלי שאיבה. בדיקת תקינות כל חלקי מערך המפרשים. בדיקת מצב הים: מזג האוויר וקבלת תחזית מטאורולוגית מתחנת חיזוי מוסמכת 2. (במידת הצורך תתבצע תצפית ממושכת באזור פתח המעגן לבדיקת אזור הכניסה/יציאה): יציאה לים בעומס חום כבד באישור מרכז השבט בלבד ולאחר הצטיידות בכמות מים גדולה מהרגיל. לא תאושר יציאה לים ברוח שעולה על 15 קשרים. לא תאושר יציאה לים ברוח מזרחית שעולה על 12 קשרים. אין לצאת לים כאשר שורר ערפל. קביעת לוח זמנים: הגדרת לו"ז לפעילות על-פי זמני הזריחה/השקיעה ושטח האימון. 3. מילוי רשימות מפליגים: מילוי דו"ח יציאה לים ותלייתו במשרד עורף חוף. 4. על הסירה יפליגו חניכי צופי-ים בלבד (מכיתה ה' ומעלה) או בוגרי התנועה, אשר הסדירו את ביטוחם כנדרש. ניתן לצרף לרשימת צוות המפליגים גם אורחים ונספחים, בתיאום עם מרכז השבט/אחראי הבטיחות. ביצוע תדריך מפורט לצוות המדריכים לגבי אזור הפעילות, כללי התנהגות ותוואי האימון. 5. בדיקת לבוש: הימצאות ביגוד הולם להפלגה, כולל בגדים חמים, כובעים, נעליים וקרם 6. הגנה במידת הצורך. בדיקת קשר בין הסירות ובינן לבין החוף (בטלפון סלולרי ו/או מכשירי מירס ו/או.(VHF 7. כשירות כ"ש ליווי: כ"ש מוכן להנעה, מצויד, מתודלק ומצוות כחוק. 8. ככלל לא תצא לים סירה בודדת פרט למקרים חריגים. במקרה כזה חייב כ"ש 9. ליווי להיות בכוננות יציאה לים בתצפית עין על הסירה. 243

18 ירידה מסירה במעגן ועלייה עליה 3. יש להקפיד הקפדה יתרה על שלב העלייה לסירה והירידה ממנה במעגן. א. בכל ירידה לסירה מהרציפים יהיה נוכח מדריך עד לישיבת החניכים בסירה. ב. עלייה לסירה תתבצע לאחר מינוי איש חרטום והצמדת הסירה לרציף חרטום/דופן באישור ג. מדריך בלבד. המדריך יוודא שכ"ש מנהלתי או אחר אינו עובר ומסכן את יציבות הסירה בעת מעבר החניכים. ד. לפני תחילת תהליך הכניסה לסירה ילבשו החניכים חגורות ציפה. ה. אין לקפוץ מהרציף לסירה. ו. חל איסור לעבור מסירה לסירה שלא דרך הרציף, אלא במקרים חריגים באישור מפקד הסירה. ז. אין לקפוץ בסירה, ואין ללכת על דופנותיה או על הספסלים. ח. יש להקפיד טרם הכניסה לסירה על ספסלים יבשים למניעת החלקה. ט. כ"ש ליווי/חילוץ 4. לא תתקיים פעילות ימית מכל סוג ללא נוכחות ו/או של כוננות כ"ש לחילוץ. א. כ"ש ליווי מוגדר כסירה ממוכנת (גומי/קשיחה/חצי קשיחה) בעלת מנוע של 20 כ"ס לפחות. ב. יציאת מעל 5 כ"ש לים תחייב הימצאות של כ"ש ליווי בים. ג. כ"ש ליווי ישהה במים לכל אורך הפעילות, מתודלק ומכיל את כל ציוד הבטיחות, ובו 2 מפעילים ד. מיומנים על-פי דרישות רשיון כ"ש. לפי החלטת אחראי הבטיחות יהיה כ"ש ליווי צמוד לכלי השיט המפליגים בים. אם לא ידרוש זאת, ה. תתבצע תצפית עין של אחראי החוף, וכ"ש ליווי יופעל על-פי הצורך. בעת יציאה ממעגן או כניסה אליו יעמוד כ"ש ליווי במרחק של 100 מטר מפתח המעגן, מוכן ו. למקרה של טעות/תקלה בהפעלת כ"ש על-ידי המדריך. פיקוד עצמי והפלגת לילה (ראו בחלק זה, פרק 3, סעיפים 7 ו- 8, עמ' 250) מחייבים ליווי צמוד של ז. כ"ש ליווי. בכל עת יהיה בכ"ש ליווי חבל גרירה מסודר וקשור, מוכן לזריקה מיידית, ואמצעי שאיבה (מינימום ח. שני דליים). כ"ש ליווי יצויד באמצעי קשר מאובטח ואטום למים. ט. לפני יציאה לים חובה על מפעיל כ"ש ליווי לבדוק את הסירה ותקינותה: מדחף, דלק, שמן, אוויר י. וכדומה. כניסה למעגן ויציאה ממנו 5. כניסה למעגן ויציאה ממנו יתבצעו בנתיבי השיט המוגדרים בלבד (בין המצופים). א. כ"ש צופי-ים ייצמדו לימין ויפנו את נתיב השיט במהירות המרבית, תוך צמצום מינימלי של השהייה ב. בנתיב. בכל כניסה/יציאה יוגדרו נקודת היערכות וסדר הפעולות בה. ג. כניסת מספר סירות למעגן לא תתבצע, אלא בטור: כל סירה תבצע זאת רק לאחר שהסירה ד. שקדמה לה תסיים את תהליך היציאה/הכניסה. כ"ש מלווה יימצא תמיד בכניסה למעגן עם תחילת תהליך הכניסה/היציאה ועד לסיומו. ה. אין להיכנס למעגנים או לצאת מהם במפרשים פתוחים, אלא בחתירה בלבד. ו. גישות לתעלות עגינה ולרציפים יתבצעו במשוטים בלבד. ז. 244

19 אימוני החפה/גלי חוף 6. אימונים, שבהם סירה יורדת בגלי החוף (החפות), יתבצעו כאימון מסכם רק לאחר השלמת פרק א. חתירה שרמתו ראויה, ובאישור מרכז השבט בלבד. אימוני כניסה ויציאה בגלי החוף יבוצעו בקרוול בלבד. ב. בכל אימון החפה חייב להימצא על החוף חובש, ועמו ערכת החייאה. ג. חרטום הסירה ימולא תמיד באמצעי ציפה, כגון חגורות ציפה או פנימיות של צמיגי רכבים. ד. החותרים יחגרו חגורות ציפה מסוג "וסט" (דגם 1) ולא מסוג "פרסות" (דגם 2) וירכסו אותן ה. בעזרת הרצועות. לפני כל אימון מסוג זה יבוצע תדריך מפורט למדריכים ולחניכים, תוך הדגשת פעולות בעת ו. התהפכות סירה. אחראי הבטיחות יאשר את ביצוע אימון החפות, רק לאחר שבדק את שטח האימונים ומצא, שהוא ז. נקי מכל סלעים/עצמים המהווים סכנה וללא מתרחצים או כל הפרעה אחרת לחניכים, ושהוא מתאים לאימון. אימון החפות יבוצע מחוץ לתחום שטחי חופי הרחצה המוכרזים. ח. חל איסור חמור לבצע החפה של יותר מסירה אחת בו-זמנית. ט. בכל ביצוע של אימון החפות יש להקצות צוות חוף, הכולל 2 מדריכים ורכב פינוי צמוד לפעילות. י. אם הסירה מתהפכת, על צוות חוף להתערב מיד ולספור את אנשי הצוות ולבדוק את מצבם. יא. סדר פעולות היציאה לים בגלי חוף 7. בדיקת מצב החרב בסירה. א. הורדת סירה לקו המים על-פי הנוהל בשבט, ובדיקת אטימות (פקקים). ב. אבטוח ציוד אישי וציוד השיט לסירה. ג. העמדת הסירה "חרטום מול גלים". ד. משוטים ב"שפה שוט". ה. חלוקת תפקידים: חותרים, איש חרטום, מפקד וכיו"ב. ו. משיכת הסירה לעומק הברכיים. ז. התקנת ההגה והרומפל. ח. העלאת החותרים לסירה. ט. עליית המפקד לסירה. י. העלאת איש החרטום. יא. יציאה לתעלת השיט בחתירה. יב. המתנה בתעלה לשתיל וספירת גלים/זמן להתקפה. יג. יציאה מעבר לקו משברים חרטום ניצב לגלים. יד. 245

20 סדר הפעולות בירידה לחוף 8. בדיקת אבטוח ציוד בסירה, כולל עוגן צף. א. בדיקת מקום החרב בתוך גוף הסירה. ב. ריקון מים מהסירה במידת הצורך. ג. איוש מקסימום חותרים בסירה. ד. התמקמות על קו המשברים ומדידת זמני ההתקפה והרגיעה (חתירה לאחור במידת הצורך). ה. ביצוע תצפית עין כדי לוודא שקו החוף נקי מסירות ושחיינים בנקודת הנחיתה. ו. הכנת לוחית הגה לשחרור מהיר. ז. ירידה לחוף תוך חתירה רצופה וחזקה עד לנגיעת החרטום בחוף. ח. הקפדה על ירכתיים לגלים לכל אורך החתירה לחוף. ט. אין "לתפוש גל", אלא יש לרכז מקסימום משקל באזור הירכתיים (אפשרי בנוהל "רכבת") י. ולהשתמש בעוגן צף על-מנת להאט את הסירה בעת הצורך. העמסת מטען על כ"ש ופריקתו 9. ככלל לא תבוצע העמסת כ"ש בציוד ללא נוכחות מדריך. א. בעת העברת הציוד יתמקמו חלק מאנשי הצוות בסירה, וחלק על הרציף. ב. לא תתבצע עלייה של איש צוות לסירה עמוס בציוד, אלא העברת הציוד תיעשה בין אנשי הצוות ג. שעל הרציף לאנשי הצוות שעל הסירה. ציוד מיוחד וכבד יש לאבטח בחבלים קודם העמסתו לסירה. ד. 246

21 פרק 3: הפלגה בים 1. הוראות כלליות א. בכל מהלך פעילות שיט יהיה נוכח במקום אחראי הבטיחות, והוא יקיים קשר עין רצוף עם כ"ש בים. ב. לכל אורך ההפלגה יחגרו כל השייטים, כולל מדריכים, נספחים וכו', חגורות ציפה רכוסות היטב. ג. אין לקפוץ בסירה, אין ללכת על דופנותיה או על הספסלים. ד. השחייה במהלך ההפלגה אסורה בהחלט. ירידת חניכים למים בחירום תהיה עם חגורות ציפה רכוסות בלבד. ה. פעילות ימית תבוצע תמיד בלבוש מלא (נעליים, מכנסיים, כובע, חולצה, מעיל וכו'). ו. לכל כ"ש ימונה מפקד מוסמך אחד, האחראי לשלומם של החניכים ולמילוי הוראות אחראי הבטיחות. מפקד כ"ש לא יוחלף לאורך כל ההפלגה אלא באישור אחראי הבטיחות. ז. ההפלגה תבוצע בשעות היום עד לשקיעה. ניתן לקיים פעילות לילה באישור מרכז השבט ועל-פי נוהל הפלגת לילה (ראו בפרק זה, סעיף 7, עמ' 250). ח. ככלל תתבצע פעילות השיט רק בתחום בית באזור הנמצא מעל לרוח יחסית למעגן (לדוגמה: ברוח צפונית באזור שמצפון למעגן), על-מנת להקל את החזרה למעגן בשעת הצורך. ט. לא ייצא כ"ש מסוג כלשהו לים ללא כמות מים מספקת (מינימום 2 ליטרים לאדם) - ולא מים מינרליים. י. מפקד כ"ש ינהג לכל אורך ההפלגה בהתאם לתקנות התעבורה הישראליות, כללי הימאות הטובה וחוקי השיט הבין-לאומיים, כולל מינוי צופה ופינויי הדרך בעת הצורך. יא. לפני היציאה לים ובחזרה לחוף יבדוק אחראי הפעילות את נוכחות המשתתפים לפי רשימות שמיות. תחום בית ואזורי אימונים בים 2. בכל שבט יוגדר תחום בית על-פי חוזר מנכ"ל, ויאושר על-ידי המזכירות הארצית של צופי-ים א. (במסגרת אישור תיק בטיחות שבטי). בכל מקרה לא יעלה רוחבו של תחום הבית על 3 מיילים ימיים, והמרחק מהחוף לא יעלה על שני ב. מייל ימי. על כל לוח פעילות בשבטים תוצב מפה, המתארת את תחום הבית. ג. אין לצאת מחוץ לתחום בית אלא באישור המזכירות הארצית של צופי-ים. ד. לכל אורך ההפלגה אין להתקרב לחופי רחצה, אזורים סגורים, שוברי גלים, מכשולי ניווט, אזורי ה. צלילה וכ"ש עוגנים. הפעילות בים תתבצע תמיד כנגד הרוח מנקודת היציאה/כניסה למעגן, על-מנת להקל את החזרה ו. לנמל בעת הצורך. יש לוודא התמקמות בנקודות ההיערכות לכניסה/יציאה על-פי מצב הרוח והגלים. ז. בכל מקרה לא יכלול אזור האימונים כניסות לפתחי מעגנים, נתיבי שיט ואוניות עוגנות. ח. לא ייזרקו מצופי אימון במרחק הקטן מ- 500 מטרים מפתח הנמל/המעגן/המרינה ומחוץ לנתיב ט. השיט. 247

22 3. תקן צוות כ"ש מרכז השבט יגדיר צוותי מינימום ומקסימום לכל כ"ש בשבט. להלן טבלה, המתארת את גודל הצוות המינימלי והמקסימלי בכ"ש עיקריים בשבטי צופי-ים: צוות מקסימום צוות מינימום כ"ש 10 3 קרוול על-פי כושר השיט 5 סנונית על-פי כושר השיט 7 לווייתנית לייזר קיאק 1 1 גלשן כ"ש ממונע על-פי רשיון כושר השיט * כל חריגה מטבלה זו באישור המזכירות הארצית של צופי-ים בלבד. שגרת הפלגה (מפרשים/חתירה) 4. לכל אורך ההפלגה ימונה צופה. תפקידו להתריע על כ"ש/מכשולים על נתיב ההפלגה. א. בעת משמרת לילה/גרירה יהיו ערים לפחות 2 אנשים (הגאי+מפקד). ב. שאיבת מים מקרקעית הסירה תתבצע באופן רצוף. גובה המים לא יעלה על 3 ס"מ. ג. סבב שתייה של מי ברז בלבד יועבר כל 30 דקות (מינימום) באחריות מפקד הסירה. ד. כל רבע שעה יש לבצע בקרת נזקים בכ"ש באחריות מפקד כ"ש: חבלים, נקודות עיגון, תורן ה. ומערך, הגה, רצפת כ"ש וכדומה. אין לשהות במהלך הפלגה על חרטום הסירה למעט לפי הוראה מפורשת של המפקד (בדרך ו. כלל למטרות ביצוע עבודות במהלך ההפלגה). כחלק בלתי נפרד מהבטיחות יש לדאוג במהלך ההפלגה לסדר וניקיון בסירה באופן רצוף. ז. במהלך כל ההפלגה יהיה העוגן קשור ומאובטח, מוכן להטלה בקדמת כ"ש (חבל עוגן קשור ח. ומסודר בבוכטה). אם מתגברת הרוח מעבר ל- 12 קשרים, יבוצע באופן מיידי צמצום מפרשים על-ידי מפקד ט. הסירה (ראו בהמשך, פרק 4, סעיף 1, עמ' 252). יש להקפיד לא לחרוג מאזור האימונים ולוח הזמנים שהוגדרו בתדרוך מפקדים על-ידי אחראי י. הבטיחות. אסור בתכלית האיסור להוציא ידיים/רגליים מחוץ לסירה. יא. 248

23 קשר וסימנים מוסכמים 5. ככלל לא ייצא כלי שיט לים ללא מכשיר קשר ו/או טלפון סלולארי אטום למים ומאובטח. א. בתדרוך היציאה לים יוצג מרשם קשר, ויינתן עותק ממנו לכל מפקד כ"ש. ב. מפקד כ"ש, אחראי הבטיחות ועורף החוף יימצאו בהאזנה רצופה לאמצעי הקשר לכל אורך ג. הההפלגה. הסימנים המוסכמים ואותות המצוקה הבין-לאומיים ישוננו אחת לשנה בהשתלמות הבטיחות, כולל ד. הפעלת ציוד פירוטכני, שימוש במשרוקית, ראי איתות וכדומה. סימנים מוסכמים נוספים: נפנוף חגורת ציפה/הרמה והורדה של חלוץ פירושם "גש אלי" לסיוע. ה. המקרים להלן ידווחו בקשר לאחראי הבטיחות/עורף חוף: יציאה לים. כניסה למעגן/ירידה לחוף. חזרה מהים. תקלה בכ"ש. פציעה/פגיעה. אדם בים. כל אירוע ימי חריג. 6. עגינה א. לכל אורך ההפלגה יימצא בכל סירה עוגן+חבל כולל מצוף סימון. העוגן יהיה קשור לסירה, מסודר, נקי מכל חפץ ומוכן להטלה מיידית. אורך חבל העוגן יהיה לא פחות מ- 30 מטרים, ועוביו מעל 12 מ"מ. ב. בכל בעיה/תקלה בלתי צפויה בסירה (בקרבת החוף) יש לזרוק עוגן כפעולה מיידית, ורק לאחר מכן לפנות לתקן את התקלה/ליצור קשר עם כ"ש ליווי או החוף. ג. העגינה תתבצע מחוץ לנתיבי שיט ובאזורים האסורים לשיט, כמפורט בתקנות משרד התחבורה והאמנה הבין-לאומית למניעת התנגשויות בים. ד. יש לוודא קרקע חולית טרם העגינה. העוגנים הנמצאים בצופי-ים לא מיועדים לעגינה בקרקע סלעית. ה. איך לעמוד על חרטום הסירה בעת הטלת העוגן. יש להטיל עוגן כאשר פלג הגוף העליון נמצא בתוך הסירה וחבל העוגן נמצא בין איש העוגן לדופן הסירה. ו. יש לוודא שחבל העוגן מסודר, חופשי ונקי מכל חפץ ומהפרעות טרם הטלת העוגן ("עוגן מוכן"). ז. בתכנון העגינה יש לוודא רדיוס עגינה מתאים וחופשי ממכשולים גם אם חל שינוי במזג האוויר במהלך העגינה. ח. יש לשחרר חבל עוגן בכמות מספקת, ולא פחות מפי 3 מעומק המים. תהליך שחרור החבל יתבצע כאשר החבל מלופף סביב הזקף (שני סיבובים). ט. במהלך העגינה יש לבדוק ברציפות את מקום כ"ש כדי למנוע היסחפות. הבדיקה תתבצע באמצעות תכווינים מצטלבים (טרנזיטים) או.GPS בנוסף יש לבצע בדיקה פיזית של חבל העוגן (קשירה, מתיחה וכדומה). י. חילוץ "עוגן תקוע" יתבצע על-ידי הפלגה לכיוונים מנוגדים והעברת המשקל מחרטום לירכתיים תוך תשומת לב למניעת נזקים. 249

24 הפלגת לילה 7. הפלגת לילה תתבצע אך ורק על כ"ש, המצוידים בכושר שיט לילה מטעם משרד התחבורה. א. טרם היציאה לים יוודא אחראי הבטיחות הימצאות כל ציוד הבטיחות, כמפורט ברשיון כושר השיט, ב. ותקינות אורות הניווט בסירות. טרם היציאה לים יקבל אחראי הבטיחות תחזית מטאורולוגית מתחנת חיזוי מוסמכת. ג. לפני יציאה לים יתבצע תדרוך מפקדים, כולל נקודות התמצאות מוארות בחוף וסימני זיהוי כ"ש ד. בלילה (כיווני תנועה, סוגי כ"ש וכדומה). לפני היציאה לים ובחזרה לחוף יבדוק אחראי הפעילות את נוכחות המשתתפים לפי רשימות ה. שמיות. כל מפקד ידאג לספירת החניכים ומספורם במספרי ברזל. במהלך ההפלגה יבצע המפקד ו. התפקדות כל שעה. יציאה לים להפלגת לילה תתבצע בליווי צמוד של כ"ש ליווי. ז. לא תתאפשר ירידה בגלי חוף בלילה אלא במקרה חירום. ח. לא תתאפשר יציאה לים בלילה ברוח מעל 10 קשרים ובים גלי. ט. אחת לחצי שעה תתבצע בדיקת תקינות כ"ש על-ידי מדריך הסירה בעזרת פנס. בבדיקה ייבדקו י. אורות הניווט, התורן והמפרשים, הימצאות מים בקרקעית כ"ש וכל ציוד הבטיחות. אין לאפשר ישיבת החניכים על הדפנות. לכל אורך ההפלגה יושבים החניכים על הספסלים בתוך יא. הסירה. אין לקפוץ בסירה, ואין ללכת על דפנותיה או על הספסלים. יב. יש להפליג כאשר המרחק המקסימלי בין הסירות 200 מ'. יג. פיקוד עצמי 8. פיקוד עצמי יותר לחניכים ברוח שעוצמתה מתחת ל- 15 קשרים בלבד. א. לפני היציאה לתרגול פיקוד עצמי יש לבצע תדרוך מפקדים מלא ולמנות חניך-מפקד אחד לכל ב. אורך האימון. פיקוד עצמי בים לא יותר לחניכים מתחת לכיתה ח'. ג. לכל אורך ההפלגה, מתחילתה ועד סופה, חובה להקפיד על נוכחות של כ"ש מלווה בקרבת כ"ש ד. פיקוד עצמי, על קשר עין ועל מרחק שלא יעלה על חצי מייל ימי (כק"מ). בכ"ש המלווה יהיו נוכחים מפקדי כ"ש מוסמכים כמספר כ"ש שבפיקוד עצמי בים, למקרה הצורך. ה. גישה בין כ"ש בים 9. ככלל לא יבוצעו גישות בין כ"ש בים אלא במקרים חריגים בלבד ובאישור אחראי הבטיחות, מפקד א. האימון או המשט. אם ניגש כ"ש לכ"ש אחר, יש לוודא שכל החניכים יושבים בתוך הסירה ואינם מוציאים את איברי ב. גופם בין הסירות. בכל גישה בין סירות יש לרפד היטב את נקודת המגע בעזרת פנדרים וכל דבר אחר שיידרש. ג. ככלל גישה בין סירות בים תתבצע בחתירה בלבד. ד. 250

25 ה. במצבי חירום בלבד, שיוגדרו על-ידי אחראי הבטיחות, יפליג כ"ש אחד באיטיות בקידמית חדה, כאשר מפרשיו מנופנפים, כ"ש האחר ייגש אליו במקביל תוך האטת הסירה בעת הצורך בעזרת משוטים ועוגן צף. ו. מעבר אנשים בין כ"ש בים יתבצע באזור האחורי של הוונטות ובמצבי חירום בלבד. ז. יש לצמצם את משך זמן המגע בין כ"ש למינימום הנדרש. "חיסול" סירות 10. טרם חיסול הסירה יש לוודא שהיא קשורה כנדרש ומאפשרת פריקת ציוד בטוחה. א. בסיום הפעולה יש לוודא את החזרת הציוד למקומו נקי, שטוף ותקין. ב. העברת ציוד והרמתו ייעשו בפיקוח המדריך ותוך שמירה על כללי הבטיחות בעיקר במעבר בין ג. הסירה לחיץ. יש לדווח מיד לרכז הפעילות על כל אובדן/תקלה או ציוד שנפגע במהלך ההפלגה. ד. בסוף כל פעולה יש להשאיר את הסירה נקייה ויבשה גם אם לא היתה במצב כזה בתחילתה. ה. תעשי סיבוב נוסף ותחפשי, אולי מישהו בטעות לקח? בכל מקרה תדווחי לי. נראה לי שנפל לי המשוט בסוף ההפלגה, אני לא מוצאת אותו

26 פרק 4: מצבי חירום 1. סערה/רוח חזקה צמצום א. אם מתפתח מזג אוויר סוער, יפעלו מפקד הסירה ואחראי הבטיחות על-מנת להגיע למעגן בטוח במהירות האפשרית. ב. ברוח מעל 12 קשרים יש לצמצם מפרשים ("צמצום ראשון"); ברוח מעל 15 קשרים יש לצמצם את המפרשים לחצי משטחם ("צמצום שני"); וברוח מעל 18 קשרים אין לשהות בים, אלא להוריד מיד את המפרשים ולחזור בגרירה למעגן הקרוב. ג. אם יבחין מפקד כ"ש שכ"ש אחר של צופי-ים מצמצם את מפרשיו, יצמצם גם הוא את המפרשים מייד ללא המתנה להוראות כ"ש מלווה. ד. אם מתפתחים גלי חוף גבוהים, אין לרדת לחוף, אלא להתרחק ולהמתין בים לחילוץ/הוראות או להפליג למעגן עמוק. ה. עם הגעת כ"ש חילוץ יש לפנות את אנשי הצוות, ורק לאחר מכן לשקול את חילוץ כ"ש, אם הדבר אפשרי. אם לא, יינטש כ"ש בים, כשהוא עוגן. גרירות 2. בגרירת חירום יוודא מפקד הכ"ש שהחרב מורמת, ושכל אנשי הצוות יושבים בתוך הסירה (ולא על א. הדפנות) מאחורי התורן לכיוון הירכתיים. אין לגרור כ"ש קטנים (קיאקים, גלשנים) כאשר הם מאוישים, אלא תחילה יש להעלות לכ"ש ליווי ב. את החניכים/הצוות, ואז לגרור את כ"ש הבלתי מאויש. גרירה מתוכננת מחייבת תדרוך מפורט של אחראי הבטיחות: ג. סוג הגרירה (שורש/שרשרת/דופן וכו'). סדר צי הסירות בגרירה. אופן ההיקשרות. קשר בין הסירות סימנים מוסכמים. מצבי חירום. טרם ביצוע הגרירה חובה לבצע בדיקה של חבל הגרירה על-ידי מפקד כ"ש גורר. ד. קשירת הסירות לחבל מרכזי תתבצע על-ידי מפקד הגרירה כדי למנוע התנתקויות. ה. בגרירה על ידי חבל מרכזי ייקשרו כ"ש כבדים (סנוניות/לווייתניות) בקצה חבל הגרירה (מאחור). ו. בגרירה של טור סירות ייקשרו כ"ש כבדים בתחילת חבל הגרירה (מלפנים). ז. יש למנות תצפיתן בכ"ש הגורר. הוא ישמור על קשר עין עם כ"ש נגררים לכל אורך הגרירה. ח. בכ"ש גורר ובכ"ש נגרר יימצאו בסמוך לחבל הגרירה ובהישג יד בכוננות מתמדת סכין/גרזן, כדי ט. להתיר מיידית את חבל הגרירה במקרה חירום. גרירת לילה מחייבת את האמצעים הבאים: י. לכל חניך יינתן פלאור, והוא יוצמד לחגורת הציפה. בגוררת יותקן זרקור, ובעזרתו יבצע התצפיתן ספירת כ"ש ובדיקת מצבם כל רבע שעה. כל סירה תצויד בפנס. 252

27 ייקבע נוהל נצנוצים למקרה של בקשת עצירה/חירום. כ"ש גורר יוודא את הימצאותם של אורות ניווט כנדרש. כ"ש נגררים יקפידו על שלושה אנשי צוות ערים בכל עת: מפקד, הגאי ותצפיתן. בסירה האחרונה יימצא אמצעי קשר עם הגוררת. התהפכות סירה 3. מפקד הסירה ירכז את כל החניכים ויבצע מיד ספירה. א. אם נלכד חניך מתחת לסירה, יחלצו המפקדמיד ללא הסרה של חגורת הציפה. ב. מפקד הסירה יפקוד לזרוק עוגן ויוודא עגינה בטוחה. ג. מפקד הסירה יוודא שכל החניכים חגורים חגורות ציפה רכוסות ואוחזים היטב בחבל הירכתיים ד. ("חבל החיים"). במידת הצורך יפעיל מפקד הסירה ציוד פירוטכני באופן מבוקר: עד שליש הכמות כאשר קיימת ה. קרבה לחוף, לכ"ש אחר או למטוס; ואת יתרת הציוד יפעיל עם התקרבות המחלצים. אם השהייה מתארכת, יש להקיף את החניכים בחבל ארוך בצורת טבעת ולקשור אותו לסירה. ו. מפקד הסירה יפעל עם הצוות כדי להפוך את הסירה על-ידי הורדת מפרשים והתורן, שימוש בחרב ז. או בחבלים וכדומה. חל איסור חמור לעזוב את כלי השיט. בשום מקרה אין לשלוח שחיינים לחוף לשם הזעקת עזרה ח. או לאסוף ציוד שהתפזר בים. כ"ש ליווי ידווח מיד לחוף על האירוע וייגש לנהל את הפיכת הסירה. שאר הסירות בכוח יפליגו ט. בנוהל "כנוס" במרחק עד 200 מ' ממקום האירוע. אם קיים קושי בהפיכת הסירה, יש להוריד באופן מבוקר מערך ותורן. י. נטישה 4. נטישת כ"ש תתבצע כמוצא אחרון במקרה של חילוץ/טביעה. א. טרם הנטישה יש לדווח לחוף/כ"ש מלווה את מיקום הנטישה. ב. יש לסמן את מקום הנטישה בעזרת הצטלבות תכווינים (טרנזיטים) ולוודא את עגינתו של כ"ש. ג. במידת האפשר יעברו כל החניכים לכ"ש המחלץ, ותתבצע ספירה באחריות מפקד כ"ש. ד. במהלך הנטישה יש לבצע פעולות אלה: ה. לוודא שכל אנשי הצוות חגורים בחגורות ציפה רכוסות. להצטייד במים, במזון ומכשירי קשר (אטום למים). לקחת מכ"ש כל אלמנט צף לשימוש החניכים בעת הירידה למים. טרם הירידה למים חובה להסיר מעילים. לחלק את אנשי הצוות לזוגות ולהקיפם בטבעת חבל (ראו נוהל התהפכות בסעיף הקודם). לספור את אנשי הצוות בעת הנטישה ובהגעה לחוף מבטחים. לדווח לתחנת המשטרה הקרובה. יש להקפיד שהירידה תתבצע בחוף חולי בלבד. 253

28 אדם בים 5. אימון "אדם בים"* יבוצע באופן שוטף בפעילות השבט; כך יעבור כל חניך תרגולת מסוג זה א. לפחות פעם אחת בשנה. עם נפילת אדם לים יכריזו העדים לנפילה בקול רם "אדם בים" ויצביעו לעברו. אחד החניכים ב. ישמור קשר עין רצוף עם החניך שנפל. אם נפל האדם למים מסירה ממוכנת, יבצע מפעיל הסירה תמרון חירום להרחקת הירכתיים ג. מהאדם. מפקד הסירה ישליך גלגל הצלה וייגש לעברו במהירות האפשרית. ד. "אדם בים" יישאר במקומו, ישמור על מנוחה במים, ויאגור כוחות לשעת החילוץ. ה. יש להכין צוות הרמה למשיית האדם לסירה. ו. יש לדווח בהקדם על האירוע לחוף, לשאר כ"ש בים ולכ"ש ליווי. ז. בגמר האירוע יש לספק לאדם בגדים חמים ולבדוק את מצבו הבריאותי. ח. * אימון "אדם בים" יבוצע על-ידי הטלת חפץ דומם למים והוצאתו על-פי ההוראות. הצפה/חור מתחת לקו המים 6. עם גילוי חור מתחת לקו המים יש לבצע את הפעולות הבאות: לעצור את הסירה מיד. לאתר את מקום החור. לדווח לחוף/לכ"ש ליווי על מיקומו המדויק של כ"ש. יש לנסות לסתום את החור בעזרת סמרטוטים/מפרשים או כל אמצעי אחר. יש להטות את הסירה כדי שהחור יישאר מעל קו מים, ולהגיע כך למעגן הקרוב. אם אין אפשרות להפליג עצמאית, תבוצע גרירה אטית ומבוקרת למעגן הקרוב. באין ברירה יש להיערך לנטישה. הפלגה בערפל/ראות מוגבלת 7. אם קיים ערפל/ראות מוגבלת בעת הפלגה, יש לבצע את הפעולות הבאות: לפעול מיד על-מנת לחזור לנמל הקרוב, במידה וכ"ש מזוהה בבירור על-ידי רדאר ו/או.GPS מפקד סירת הליווי ידווח מיד לעורף חוף על מיקום כ"ש. לאסוף ולרכז את כל הסירות בקרבת כ"ש ליווי באמצעות הורדת המפרשים וגרירת הסירות לנמל. אם הראות מוגבלת ביותר להמתין בים בעגינה מרוכזת של הסירות. רצוי להמתין לכ"ש מחלץ, שברשותו רדאר, לכניסה בטוחה למעגן/נמל. כ"ש ליווי יפעיל את הצופר על-פי אותות האמנה הבין-לאומית למניעת התנגשויות בים. 254

29 8. פציעה ופינוי רפואי ככלל בכל נושא פציעה ופינוי יש לפעול לפי ההנחיות המופיעות בכרך ג' טיולים, פרק 11, עמ' 114; פרק 15, עמ' 120; ונספח 15,עמ' 156. להלן דגשים ייחודיים: א. אם נפגע חניך במהלך פעילות ימית/פעילות בשבט, חובה לדווח על כך לעורף חוף מיד ולמרכז השבט, למזכירות צופי-ים ולמרכז ההנהגה. מרכז השבט יעדכן את הורי החניך. ב. מפקד כ"ש/אחראי הבטיחות/הרכז יגיש לנפגע ע"ר במידת האפשר תוך הסתייעות בקשר עם החוף ויפעל לפנותו במהירות האפשרית. ג. כל פגיעת ראש מחייבת בדיקת חובש ופינוי במידת הצורך. ד. כ"ש ליווי יפנה בהקדם את הנפגע למעגן הקרוב, ויתאם הגעת אמבולנס או רכב פינוי בעזרת מכשיר הטלפון הנייד ו/או הקשר. ה. כל כלי השיט בים יכונסו ויחזרו לחוף מיד באחריות מפקד כ"ש ליווי. ו. את דו"ח הפציעה, הממולא באתר התנועתי, יש להעביר גם למזכירות צופי-ים. ז. על-פי חוזר מנכ"ל חייב כל מדריך/מפקד כ"ש בצופי-ים לעבור קורס מגישי ע"ר פעם בשנתיים. ח. לפני היציאה של כ"ש לים יוודא אחראי הבטיחות הימצאות ערכת החייאה בבסיס העורף ורשימת טלפונים חיוניים (מגן דוד אדום, משטרת המרינה, בית חולים ומרפאות וכו'). 9. אותות מצוקה משמעות האות גש אלי לסיוע נפנוף בחגורת ציפה גש אלי לסיוע הורדת מפרש מצב חירום, דרוש סיוע מיידי עשן כתום מצב חירום, דרוש סיוע מיידי לפיד יד אדום גש אלי לסיוע נצנוץ בפנס יד מצב חירום, דרוש סיוע מיידי זיקוק אדום 255

30 פרק 5: פעילות ימית בכ"ש קטנים שיט בקיאקים 1. הפעילות בקיאקים היא פעילות ימית בצופי-ים, ולכן מחייבת את קיום הנהלים כמקובל: אישור א. אחראי הבטיחות, תהליך היציאה לים וכדומה. לא יעלה לקיאק חניך שאינו חגור בחגורת ציפה רכוסה. ב. במהלך סדרת הפעולות הראשונה חובה לבצע תרגולת התהפכות מבוקרת עם הקיאקים. ג. לא תתבצע פעילות קיאקים ללא סירת חילוץ בכוננות במרחב שדה האימון. ד. במהלך שיט קיאקים בפתחי מעגנים/נמלים תחצוץ סירת החילוץ בין הקיאקים לבין כ"ש בנתיב ה. השיט, ותתריע על כל דבר העלול לסכן את חותרי הקיאקים. במהלך כל הפעילות יהיו כל הקיאקים מכונסים ברדיוס שלא יעלה על 100 מ'. ו. גלשני רוח 2. פעילות גלשני רוח היא פעילות ימית בצופי-ים, ולכן מחייבת את קיום הנהלים כמקובל: אישור א. אחראי הבטיחות, תהליך היציאה לים וכדומה. לא תתבצע פעילות גלשי רוח ללא כ"ש ליווי, הנמצא בכוננות במרחב שדה האימון. ב. חובה ללבוש חגורות ציפה רכוסות גם מעל חליפת הגלישה. ג. אין לגלוש בנמל/מרינה אלא באישור מפורש של מנהל המעגן ומחוץ לנתיבי השיט. ד. בחילוץ גולש יעלה הגולש לכ"ש מלווה, והגלשן ייגרר מאחור. בכל מקרה אין לגרור גלשן+גולש. ה. גלשני גלים 3. פעילות גלשני גלים היא פעילות ימית בצופי-ים, ולכן מחייבת את קיום הנהלים כמקובל: אישור א. אחראי הבטיחות, תהליך היציאה לים וכדומה. על כל 10 חניכים במים יהיה נוכח לפחות מדריך אחד. ב. כן יהיה נוכח כל זמן הפעילות מדריך צופה בחוף, המשקיף על החניכים. ג. לכל אורך הגלישה חובה ללבוש חגורות ציפה רכוסות. ד. ברשות הצופה יהיה גלשן, והוא יהיה מיומן בחילוץ מהיר של חניך אשר נקלע למצוקה. ה. כל הגלשנים יחוברו לגולשים ב"ליש גמיש". ו. החניכים יחולקו לזוגות וישגיחו זה על זה לכל אורך הפעילות. ז. כל חצי שעה תתבצע ספירת חניכים (מספרי ברזל) לפני הכניסה למים ומחוץ להם. ח. אם בלע חניך מים מלוחים, יש לבדוק מיד את מצבו. ט. 4. סירות מפרש קטנות א. פעילות סירות מפרש קטנות היא פעילות ימית בצופי-ים, ולכן מחייבת את קיום הנהלים כמקובל: אישור אחראי הבטיחות, תהליך היציאה לים וכדומה. ב. בהגדרה "סירות מפרש קטנות" נכללים כ"ש, העונים להגדרות של סירת מפרשים ליחיד/זוג: 420, לייזר, אופטימיסט וכדומה. ג. לאורך כל הפעילות בכ"ש קטנים תהיה בכוננות סירת חילוץ במים, מוכנה לפעולה, ובה זוג מפעילים מיומנים בחילוץ והפיכת כ"ש מסוג זה, על-פי דרישות רישיון כ"ש. 256

31 ד. הפעילות תתבצע על-פי כל ההנחיות, שניתנו בפרקים 2 ו- 3 בחלק ב' של כרך זה, עמ' , כולל תדרוך המפקדים ובדיקת הסירות על-ידי אחראי הבטיחות. ה. הפלגה בכ"ש מסוג זה מחייבת הסמכה להפעיל את כלי השיט. בכל שבט ייקבע נוהל ההסמכה ומבדק מסכם, והוא ייערך על-ידי מרכז השבט. פרק 6: פעילות רטובה 1. פעילות יבשה ככלל מוגדרת הפעילות בצופי-ים כפעילות יבשה* מלבד הפעילות בגלשני רוח וגלישה, בהם יקבלו החניכים, במידת האפשר, חליפות גלישה יבשות לשמירת חום גופם. * פעילות אשר לכל אורכה נשאר המשתתף מחוץ למים. 2. שחייה א. השחייה במסגרת פעילות ימית אסורה. פעילות שחייה ניתן לבצע בנפרד מפעילות ימית על-פי ההנחיות, המפורטות בפרק "הבטחת הבטיחות בפעילויות מים" שבחוזר מנכ"ל סב/ 6 (ג), סעיף ב. במקרים חריגים מותרת "שחייה מנהלית": שחייה בין כ"ש בים או בין כ"ש לחוף בלבד. יש להשתמש בחגורות הציפה כנדרש לשחיינים עד הגעתם לחוף. ג. במסגרת שחייה מנהלית אסור בתכלית האיסור לקפוץ ממזחים/שוברי גלים למים מחשש לנזקי ראש. הכניסה למים תתבצע באטיות ובזהירות. צלילה/קמ"ס 3. פעילות צלילה וקמ"ס תתבצע על-ידי מדריך אשר הוסמך לכך על-פי מפתח של שני מדריכים על א. כל עשרה חניכים. טרם ביצוע הפעילות יבדוק המדריך את ציוד הצלילה וקמ"ס ויוודא את תקינותו ושלמותו. ב. הפעילות תתבצע בבריכה סגורה או בחוף רחצה מוכרז ובתיאום עם המציל. ג. הפעילות בים הפתוח תתאפשר רק לאחר ביצוע אימון בבריכת שחייה או בחוף. ד. לכל אורך השהייה על הסירות ילבשו החניכים אפודות ציפה או חגורות ציפה. ה. אין לבצע פעילות צלילה/קמ"ס מעל גלים שגובהם חצי מ' וברוח שמעל 12 קשרים. ו. המדריך יספור את החניכים לפני הכניסה למים ואחרי יציאתם מהם. ז. יש לקבל את הסכמת ההורים לפעילות צלילה/קמ"ס. ח. 257

32 פרק 7: סירת חילוץ/ליווי מפקד כ"ש ליווי 1. מפקד כ"ש ליווי הוא אחראי הבטיחות על הפעילות בים או מי שמונה על-ידיו להיות אחראי. א. מפקד כ"ש ליווי יהיה בוגר בעל תעודת משיט (סירה מהירה או ספינה), אשר הוסמך על-ידי ב. השבט בהפעלת כלי השיט. הסמכת מפקד כ"ש ליווי בצופי-ים תתבצע על-ידי רכז השבט במבחן מיוחד, בו תיבחן בקיאותו ג. של המפעיל בנושאים הבאים: הכרת כ"ש ליווי (חפרפרת), כולל ציוד הבטיחות, תקלות ומנוע. ביצוע פעולות חירום בכ"ש: משאבות, כיבוי אש וכדומה. ביצוע תמרונים: כניסה למקום העגינה ויציאה ממנו. הכרת המעגן: כניסות ונתיבי שיט. ביצוע גרירת כ"ש. חילוץ אדם בים. עגינת כ"ש. תדלוק כ"ש. הפעלת מערכות 2. לפני שכ"ש ליווי יוצא לים, או כאשר הוא נמצא בכוננות יציאה לים, תתבצע הפעלת מערכות על-פי רשימת תיוג המתאימה לכ"ש. הרשימה תכלול את הפרטים הבאים: בדיקת מערכות כ"ש: חשמל, משאבות שיפוליים, מנוע (דלק, שמן, רצועות), מכשירי ניווט וכדומה. א. הנעת המנוע למשך 5 דקות לפחות ובדיקת מערכת הקירור. ב. הימצאות תעודת כושר שיט וביטוח תקף על כלי השיט. ג. הימצאות תעודת משיט ותעודת זהות של מפעיל כלי השיט. ד. הימצאות ציוד בטיחות תקני ושלם על-פי תעודת כושר שיט. ה. הימצאות מכל מים מלא. ו. הימצאות מכל דלק מלא. ז. הימצאות ארגז כלי עבודה לפי הצורך, כולל סכין חד לחיתוך חבל. ח. הימצאות חבלי גרירה על-פי כמות הסירות בים. ט. הימצאות מכשיר קשר אטום למים. י. הימצאות אמצעי כיבוי אש. יא. הימצאות ערכת ע"ר+ערכת החייאה (מחוץ לתחום הבית). יב. הימצאות מגפון או מערכת דיבור, כריזה. יג. 258

33 שגרת הפלגה 3. בכל עת יימצא כ"ש ליווי בקרבת הסירות, ויקיים תצפית רצופה על הנעשה בקרבת נתיב ההפלגה א. תוך שמירה על קשר עין עם הסירות. כ"ש ליווי יקיים משמרות רצופות של לפחות 2 אנשי צוות ביום ו- 3 אנשי צוות בלילה. ב. בעת ביצוע גרירה ימנה מפקד כ"ש ליווי "צופה גרירה". הוא ישמור על קשר עין רצוף עם הסירות ג. הנגררות. בכל שעה יקיים מפקד כ"ש סבב בדיקות של כלי השיט ובמיוחד: מי שיפוליים, חום מנוע, לחץ ד. שמן מנוע ואורות ניווט (בלילה). יש לקיים האזנה רצופה למכשיר הקשר VHF) או טלפון נייד). ה. תמרונים יבוצעו בספינה אך ורק על-ידי מי שהוסמך כמפעיל על-ידי רכז השבט או מפקד כ"ש ו. ליווי. יש לבצע בדיקות רצופות על מנת לקבל תמונה מדויקת של מקום כלי השיט. ז. יש להיעזר במכ"ם, GPS או מפה ימית ומצפן על מנת לקבוע את הטווח לחוף ואת המיקום המדויק. ח. בכל עת חובה לשמור על סדר וניקיון בכ"ש ליווי על-מנת לאפשר תגובה מהירה במקרה חירום ט. וערנות מרבית. בכל מקרה אין לכבות מנוע בים. י. אין לכבות מנוע אלא במעגנים הבאים: מרינה אשקלון, מרינה אשדוד, מרינה תל-אביב, מרינה יא. הרצליה, נמל חדרה, נמל יפו, נמל חיפה ומרינה עכו. אין להעביר חניכים בין סירות או בין כ"ש ליווי לבין הסירות אלא במצב חירום בלבד. יב. אין לבצע גישה אל הסירות אלא במצב חירום בלבד. יג. אין לחצות את נתיב ההפלגה של הסירות (אין לעבור מול חרטום). בכל תמרון ינחה מפקד כ"ש יד. ליווי את המפעיל לחצות את נתיב השיט מאחורי הירכתיים. אין לעשן או להדליק אש על כ"ש ליווי של צופי-ים. טו. לפני היציאה לים ובחזרה לחוף יבדוק אחראי הפעילות את נוכחות המשתתפים לפי רשימות טז. שמיות. עבודות אחזקה של כ"ש ממונע 4. עבודות אחזקה של כ"ש ליווי יבוצעו אך ורק על-ידי מי שהוסמך לכך על-ידי מרכז השבט א. ובאישורו. תדירות עבודות תחזוקת המנוע ופירוט הטיפולים יבוצעו על-פי הוראות היצרן. ב. תדלוק כ"ש ליווי יתבצע הרחק מכל מקור אש וממקום שבו מעשנים. ג. כל עבודת ריתוך מחייבת העמדה של ציוד כיבוי אש מוכן וניתוק מערכת הדלק. ד. הפעלת סירת גומי 5. ס"ג תופעל על-ידי צוות של 2 אנשים לפחות: מפקד בעל תעודת משיט ואדם שגילו מעל 15 שנים. א. יש להקפיד על הימצאות כל ציוד הבטיחות, כמפורט בכושר השיט של הסירה. ב. אין לתמרן באזור סלעים/מצופים/חבלים. יש לנטרל את המנוע ולתמרן בעזרת משוטים. ג. אם נתקל המנוע במכשול, יש לדוממו מיד, להרימו ולבדוק את מצב המדחף. ד. יש להקפיד לא לחרוג מעבר למספר המקסימלי של אנשי הצוות, המותר ברשיון כושר השיט. ה. 259

34 אין לצאת לים ללא כמות מים של 2 ליטרים לאדם. ו. אין לצאת לים ללא כמות דלק מינימלית: ז. סירה עד 35 כ"ס: מיכל של 20 ליטרים. סירה מעל 35 כ"ס: שני מיכלים של 20 ליטרים. יש לחזור לחוף מיד כאשר כמות הדלק יורדת לכמות המינימלית: ח. סירה עד 35 כ"ס: 5 ליטרים. סירה מעל 35 כ"ס: 10 ליטרים. כל מפעיל ס"ג יוודא את הימצאות התעודות הבאות: ט. רשיון כושר שיט ס"ג. ביטוח כלי השיט. רשיון משיט מתאים של מפקד ס"ג. תעודת הזהות של מפקד ס"ג. אין לצאת לים ללא מכשיר קשר/טלפון נייד אטום למים. י. אסור בתכלית האיסור לעשן או להשתמש בסכין מכל סוג שהוא בסירת המנוע, מלבד חבל תקוע יא. במדחף. כל אנשי הצוות, היושבים על הדופן, יקפידו שרגליהם יהיו ב"חבלי חיים" לכל אורך ההפלגה. יב. לפני ביצוע החפה יש לבצע החפה "יבשה" ולבדוק הרמת מנוע. יג. חל איסור על שחייה או סקי מים בעזרת סירת המנוע. יד. חובה לקחת לים משאבת אוויר תקינה. טו. אחת לחצי שעה יבצע מפקד ס"ג סבב פעולות בסירה: טז. בדיקת כמות הדלק וחישוב ביחס ללו"ז ולמשימות שנקבעו. בדיקת כמות האויר במדורים וניפוח בשעת הצורך. וידוא שתייה של אנשי הצוות. בדיקת אבטוח המנוע וחיזוק הפרפרים. חיזוק ואבטוח (לשינג) של ציוד הסירה. בדיקת תקינות "חבלי חיים". 260

35 פרק 8: נוהלי בטיחות נוספים 1. נוהל תדריך/תחקיר א. לכל פעילות ימית/יבשתית ייערך תדריך ותחקיר על-פי סוג הפעילות ברמות הבאות: הגורמים המשתתפים סוג הפעילות מזכירות ארצית הנהגה מרכז שבט רכז שכבה מדריכים חניכים מפעל/טיול/פעילות בהתאם להנחיות המופיעות בכרך א' כללי, נספח 3, עמ' 44. יבשתית בשבט * פעילות ימית בתחום הבית * כל פעילות ימית חריגה תאושר על-ידי ההנהגה ותתחוקר על-ידי המזכירות הארצית של צופי-ים. תדריך יכלול את הנושאים הבאים: המועד והמקום של הפעילות. פירוט הפעילות המבוצעת. הוראות הבטיחות לפעילות. נוהלי קשר ודיווח. "מקרים ותגובות". תחזית מזג האוויר. נת"בים במהלך הפעילות. שאלות והבהרות. מפעל/הפלגה מחוץ לתחום הבית או טיול מחייבים תיק טיול וכל נוהלי כרך ג' טיולים, ב. עמ' אם התרחשו תקלה או אירוע חריג, יש למלא טופס "כמעט ונפגע" (ראו בהמשך פרק זה, סעיף 8, ג. עמ' ) ולהעבירו למזכירות צופי-ים, למרכז ההנהגה ולמנהל מחלקת הבטיחות התנועתית. לכל פעילות יבוצע תחקיר/סיכום בכתב על-פי הטופס שבעמוד 264. ד. 2. סמינרי בטיחות שבטי וארצי א. על מנת לשמור על רמת בטיחות ראויה ושינון תקנות ונהלים קיימים יבוצעו בצופי-ים מעת לעת סמינרי בטיחות תקופתיים על-פי הפירוט הבא: סמינר פתיחת שנה למדריכי השבט וחניכי השכבה הבוגרת. סמינר פתיחת שנה לצוות הבוגר של מזכירות צופי-ים. ב. סמינר אמצע לתחקור מפעלים ופעילויות וסמינרי סיכום שנה יתבצעו על-פי שיקול דעתו של המזכיר הארצי, מרכז השבט או ראש השבט. ג. בכל סמינר ייערכו פעילויות בהתאם להרכב המשתתפים, ותמיד ישוננו הוראות כרך זה, וייערכו השתלמויות להסמכה, כמפורט בסעיפים 5, בהמשך פרק זה, עמ' 262; וחלק א' של כרך זה, פרק 1, סעיף 5, עמ'

36 קצין בטיחות בפעילות שבטית 3. כל שבט ימנה איש צוות בוגר של השבט כקצין הבטיחות של השבט. א. תפקידו של קצין הבטיחות: לדאוג ליישום ההוראות של תקנון הפעילות בשבט, הצפת אירועים ב. חריגים (לפי הפורמט המופיע בהמשך פרק זה, סעיף 8, עמ' ), ודיווח למזכירות צופי-ים על כל בקשה לחריגה מהוראות הבטיחות. בקשה כזו תיערך בכתב ותלווה בהסבר מפורט של סיבתה. ג. 4. הערכה ומדידה של רמת הבטיחות א. בתיאום עם המזכירות הארצית יערוך קצין הבטיחות מבדקי פתע בשבט לבדיקת רמת הבטיחות של השבט, ויתמקד במילוי הוראות הבטיחות כפי שהן כתובות בתקנון הפעילות. ב. מעת לעת תיזום המזכירות הארצית מבדקים, ותפיץ את תוצאות הבדיקה לפורום ראשי השבטים ולמנהל מחלקת הבטיחות התנועתית של תנועת הצופים. הכשרת אחראי הבטיחות 5. לתפקיד אחראי הבטיחות ימונה אדם העומד בקריטריונים הבאים: בעל תעודת משיט 30 ואישור לתפקיד "אחראי בטיחות" מטעם משרד התחבורה. קיבל אישור למינוי מראש השבט, מרכז השבט ומזכירות צופי-ים. מגיש ע"ר (קורס 44) ועבר רענון החייאה אחת לשנתיים. השתתף בסמינר בטיחות שנתי לצוות הבוגר של צופי-ים ישראל. עבר הסמכה (תמרון, תפעול וכדומה) על כלי הליווי הממונעים של השבט על-ידי מרכז השבט או מי מטעמו. 6. אחזקת ציוד הנצלה ציוד הבטיחות וההנצלה הימית בשבט יהיה נתון תחת אחריותו של מרכז השבט. בסיוע רכזי השכבות יבצע מרכז השבט מבדקים לבדיקת תקינותו של הציוד, כמפורט בחלק א' של כרך זה, פרק 2, סעיף 10, עמ' 237, במסגרת מסדרי הכשירות. א. חגורות ציפה לפני כל יציאה לים ייבדקו חגורות הציפה בשבט על-ידי מרכז השבט ו/או סגנו במהלך מסדרי הכשירות ועל-ידי אחראי הבטיחות. חגורת ציפה תוכרז כפסולה על-ידי אחד מהגורמים הנ"ל במקרים הבאים: פחות משתי רצועות סגירה (מינימום) או שבר באבזמי הסגירה. קרע של אחד מהתאים או יותר. חוסר של אחד מספוגי הציפה או יותר. אם מוכרזת חגורת הציפהכפסולה, תסומן בטוש במקום בולט המילה "פסול", והחגורה תועבר למחסן נעול. מרכז השבט יתקן/ישמיד את החגורות הפסולות על מנת למנוע שימוש בחגורות אלה בעתיד. 262

37 נוהל החלפת ציוד פירוטכני ב. אחת לתקופה ייבדק הציוד הפירוטכני במסגרת מסדרי הכשירות על-ידי מרכז השבט/סגנו, כמפורט בחלק א' של כרך זה, פרק 2, סעיף 10, עמ' 237. ציוד פירוטכני יוכרז כפסול במקרים הבאים: פג תוקפו על-פי הרשום על הציוד. מים/רטיבות/פגמים באריזה החיצונית של הרקטה/הלפיד/העשן. סימני חלודה על המעטפת החיצונית. שבר במעטפת החיצונית. ציוד פירוטכני פסול יועבר תחילה למחסן נעול, ואחר כך יועבר על-ידי מרכז השבט למזכירות צופי-ים להשמדה במסגרת החוק. אין לזרוק ציוד פירוטכני פסול לפח!!! כן, כן, אל תחשבי שאני אוותר לך, אם זרקת את הציוד הזה לפח. את תוציאי אותו עכשיו בחזרה ותיתני לי! טוב, סליחה... אוף.. 7. דף סיכום פעילות 263

38 דף סיכום פעילות תאריך: שם הקבוצה: מספר החניכים המשתתפים: מטרות ודגשים: תוכנית הפעילות משך תיאור הפעילות דגשים אמצעים נדרשים הערות ללו"ז: נקודות שעלו בסיכום: לקחים ומסקנות: הערות בטיחות: רשם: 8. מנחה לקיום תחקיר לאחר אירוע בטיחות (כמעט ונפגע/נפגע) 264

39 * מבוסס על המנחה המופיע בכרך ז' אירועי בטיחות, פרק תיאור כללי של האירוע. א. תאריך ושעה משוערת: ב. משתתפים (בעלי תפקידים, כמות ייחודיות, ללא שמות): ג. סוג הפעילות, המוגדרת ליום האירוע, ובייחוד המצב בו האירוע התרחש: לדוגמה: שיט תחרות: בעת ביצוע מעבר ליד אחד המצופים. תרגול שיט: בעת תרגול מהפך. סוג הסירה: קרוול, לווייתנית, אחר: ד. מה אירע? ה. מה תוצאת האירוע? 1. נפגעים וחומרת הפגיעה: 2. הנזק לציוד: 3. אם התחקיר הוא על "כמעט ונפגע", יש לציין מה כמעט קרה. 2. נוכחים בתחקיר ותפקידם. 3. ממצאים. א. רצף כרונולוגי של האירועים. ב. תיאור סביבת האירוע. 265

40 1. תיאור השטח, שבו התרחש האירוע, מצב הים ותנאי הראות אז (כיוון הרוח ועוצמתה, כיוון הגלים וגובהם, עננים, גשם, שמש), מצב הציוד בתחילת הפעילות (תקינות/חוסרים). 2. מה נמצא בשטח? רצוי לצרף תצלומים/תרשימים. 3. פרטי העדויות. ג. ממצאים נוספים. בסעיף זה יירשמו דברים, אשר אינם קשורים באופן ישיר לאירוע הספציפי, אך יכולים לעזור לנו להסיק את המסקנות. למשל: אירועים דומים אשר התרחשו בתנועה בעבר, או תופעות חריגות שהיו במסגרת המתוחקרת. יש לנטרל עמדה שיפוטית ביחס לממצאים בעת רישומם, אבל ניתן, אף ראוי, לבטא אותה בהסקת המסקנות. 4. מסקנות: מה אנו מסיקים מאיסוף הממצאים? יש להקפיד שתהיה זיקה בין הממצאים למסקנות. א. הסקת המסקנות: איך קרה האירוע? ב. הסקת המסקנות: מדוע קרה האירוע? 5. סיכומים: תקלות, שגיאות, לקחים והמלצות. 266

41 אי-קיום נוהל או הנחיה = תקלה. ביצוע שגוי של משהו, שאינו בבחינת זלזול בנהלים ובהנחיות = שגיאה. דבר-מה חדש שנלמד כתוצאה מהאירוע/התחקיר = לקח. למשל: אין לכתוב בסעיף "לקחים" על הצורך במילוי הנהלים או התרגולות. לעומת זאת ניתן לכתוב בסעיף זה כיצד ניתן להטמיע את הנהלים אם אכן זיהינו שנהלים אלה לא הוטמעו. יש לסכם את התחקיר בהמלצות/הנחיות. הן ינוסחו: "יש ל..." או "אין ל...". הן יגדירו מי אחראי לשינוי המתבקש ויקבעו מה תאריך היעד לטיפול. א. מתחקיר זה למדנו: ב. לפיכך עלינו לעשות: התחקיר נכתב על-ידי: שם: ; תפקיד:. התייחסות מרכז ההנהגה/מנהל המחלקה/מזכיר צופי-ים + הנחיות. חתימת מרכז ההנהגה/נציג מזכירות צופי-ים. שם: ; תפקיד:. 267

42 חלק ג' פעילות ימית מחוץ לתחום הבית פרק 1: כללי מטרת חלק זה היא להנחות את מרכזי השבטים בהכנה וניהול של פעילות ימית מחוץ לתחום הבית. אין בנוהל זה לגרוע מההנחיות והוראות הבטיחות, כפי שהן מופיעות ביתר הכרך, אלא להוסיף הנחיות לפעילות מסוג זה. עיקרו של נוהל זה הוא הכנת תיק פעילות מפורט, הכולל את כל האישורים, התעודות והטפסים הנדרשים ליציאה לפעילות. עותק מתיק הפעילות יועבר למזכירות הארצית של צופי-ים בתחקיר לפני יציאה לים. חלק מרכזי בתיק הפעילות הוא פקודת ההפלגה, הכוללת את כל הרישומים והתיאומים הנדרשים במהלך ההפלגה בים. במהלך כל הפעילות יימצא עותק מפקודת ההפלגה בכל כלי שיט ובעורף החוף. פרק 2: הגדרות פעילות ימית, המתבצעת מחוץ לגבולות "תחום הבית" (ראו בכרך זה, חלק ב', פרק 3, סעיף 2 עמ' 247), משולבת לעתים קרובות גם בלינה מחוץ לשבט ו/או טיול. מטרת פרק זה היא להנחות את מרכז השבט ומפקד השייטת בתהליך ההכנה והביצוע של הפעילות, תוך הדגשת האספקטים הימיים. למידע נוסף, הנוגע לאופי היבשתי של הפעילות, יש לעיין באוגדן הבטיחות של הצופים, בפרק ג' טיולים. פעילות ים חריגה (פי"ח) נקראת בצופי-ים גם "מפעל" או "הפלגה ארוכה". יש לציין, שכל ההגדרות והנהלים מתווספים (וכאמור אינם באים לשנות או להחליף אותם) להנחיות המופיעות במסמכים הבאים: 1. אוגדן הבטיחות של תנועת הצופים. 2. כרך ו' צופי-ים באוגדן הבטיחות התנועתי 3. חוזר מנכ"ל משרד החינוך (סב/ 6 [ב] שבט התשס"ב פברואר 2002). 4. תקנות משרד התחבורה לכ"ש קטנים. 5. תקנות וחוקי הדרך הבין-לאומיים למניעת התנגשויות בים. ביציאה לפעילות ימית מחוץ לתחום הבית בשעות היום בלבד (עד שעתיים לפני אור אחרון) וללא לינה רשאי מזכ"ל מזכירות צופי-ים ישראל לאשר למרכז השבט לפעול על-פי נוהל מקוצר, שיוגדר לפי שיקול דעתו תחת התנאים הנדרשים. 268

43 8 מסלול אישור יציאה לפעילות חריגה לפי שבועות פרק 3: שמונה שבועות לפני הפעילות 1. איסוף מידע שלב זה הכרחי על מנת ללמוד מנסיונם של אחרים. מומלץ לקרוא סיכומי פעילויות ים בתיקים המרוכזים בשבט, במזכירות צופי-ים או באתר תנועת הצופים באינטרנט. יש לעיין בתיקי התחקירים וללמוד על האירועים החריגים שהתרחשו בפעילויות, על מנת לא לחזור על אותן טעויות שוב ושוב. 2. קביעת הצוות המוביל בשלב זה ייקבעו מפקד השייטת, עורף החוף ומפקדי הסירות. להנחיות נוספות יש לעיין בהגדרות התפקידים ראו בכרך זה, חלק א', פרק 1, סעיף 5 עמ' אם ההפלגה מחולקת לכמה שייטות, ניתן לקבוע גם מפקדי שייטות זוטרים. א. מפקד שייטת: בוגר, בעל תעודת משיט והסמכת אחראי בטיחות מטעם משרד התחבורה. באחריותו לארגן ולבצע את הפעילות על כל מרכיביה החינוכיים, הארגוניים והבטיחותיים בצורה הטובה ביותר. אם ומתקיימת פעילות יבשתית/טיול, יש לפעול לפי ההנחיות המופיעות באוגדן הבטיחות התנועתי כרכיםב' ו-ג' פעילות חריגה-טיולים. המפקד הבכיר בים מפקד השייטת או מי מטעמו, שהוסמך על-ידיו לפקד על צי הסירות והספינות בים מחוץ לתחום הבית יהיה בקיא בכל ההוראות וההנחיות של כרך צופי-ים באוגדן בטיחות התנועתי, ויעבור תדרוך מסודר של כל הפרטים הנוגעים להפלגה הרלוונטית. מפקד השייטת יהיה בעל הסמכה להפעלת כ"ש ליווי של צופי-ים ובעל כל הרשיונות המתאימים מטעם משרד התחבורה. ב. עורף חוף: בוגר, שגילו מעל 24 שנה, בעל רשיון נהיגה ומצויד בכלי רכב. ברשות אחראי עורף החוף יהיו תיק הפעילות וכל אמצעי הקשר הנדרשים טלפון, מכשיר קשר אלחוטי וכיו"ב לפי ההגדרות שיופיעו להלן על מנת לקיים תקשורת רצופה עם מפקד השייטת. כל העת יהיה עורף החוף מעודכן במקומה המדויק של השייטת על מנת לנהל ולטפל במידת הצורך מהחוף בכל אירוע חריג. עורף החוף יקיים תקשורת רצופה גם עם מזכירות צופי-ים ויבצע תיאומים עם כל הגורמים חיל הים, משטרה, נמלים וכד' ככל שיידרש. ניתן להפריד בין עורף החוף לבין נהג הרכב המנהלתי. ג. מפקדי הסירות/קברניטים: בוגרי קורס מפקדי סירות וסמינר הדרכה בשבט, בעלי תעודת משיט 21 (לפחות). השתתפו בתהליך הכנת ההפלגה, ועברו את כל התדרוכים המפורטים הנוגעים לנתיב ההפלגה ולנוהלי השיט: שגרת הפלגה, דיווחים, קשר וכיו"ב. 3. תכנון נתיב השיט והפעילות היבשתית על מנת לתכנן את נתיב השיט בצורה בטוחה יש להביא בחשבון את הגורמים הבאים: עונת ההפלגה, מזג האוויר הצפוי ומשטר הרוחות באזור. 269

44 מכשולי ניווט על נתיב השיט. מעגנים וחופי נחיתה לאורך נתיב ההפלגה. שטחי אש ושטחים סגורים בים. חישובי זמן ומרחב בהתאם לאורך היממה, סוג הכלים ומהירות ההפלגה. מקומות הלינה לאורך הנתיב. בכל מקרה אין לתכנן הפלגה מחוץ לתחום הבית בטווח הגדול מ- 3 מייל מן החוף. פרק 4: שישה שבועות לפני הפעילות 1. הכנת תקציב ואישורו באישור ובליווי של ראש השבט והגזבר יש להכין תקציב מפורט של הפעילות. יש להביא בחשבון את הגורמים הבאים: א. מספר החניכים הצפויים להשתתף. כמות הדלק הנדרשת למהלך ההפלגה. ב. מזון יבש (בים) וארוחות חמות (בחוף) + אמצעי בישול. ג. תקציב המיועד לתקלות בלתי צפויות המתרחשות בים. ד. ציוד מתכלה לבטיחות: פלאורים, פנסים וסוללות, אמצעי אטימה וכד'. ה. אבטחה ורפואה. ו. עורף חוף, כולל רכב ליווי והסעות חניכים. ז. 6 הוצאת אישורים בטחוניים ותעודות 2. כחלק מתהליך ההכנות יש לתאם בכתב עם כל הגורמים ולהוציא את האישורים הנדרשים לפעילות. כן יש לוודא הימצאות תעודות כושר שיט, רשיונות משיט, ביטוח וכד' בתוקף לכל כ"ש ומפקדי כלי השיט. כל הטפסים ירוכזו בתיק הפעילות, וחלקם ישוכפלו ויתויקו בתיק עורף החוף, כמפורט להלן: טופס בקשה לתיאום טיולים ממוקד טבע חתום על-ידי מפקד השייטת. א. כושר שיט יום + לילה בתוקף לכל כלי השיט המשתתפים. ב. ביטוח בתוקף לכל כלי השיט המשתתפים. ג. תעודות משיט + עותק תעודת זהות למפעילי ספינות הליווי/הסירות. ד. תעודת אחראי בטיחות של רספ"ן למפקד השייטת. ה. אישור טכנאי לכירות הגז. ו. אישור התנועה/ההנהגה ליציאה לפעילות. ז. רשיונות הרכב המלווה + לעגלה הנגרר + ביטוח. ח. אישור משטרה אם נדרש. ט. בקשות לכניסה לנמלים/מרינות. י. אישור שהייה ממקום הלינה (בחוף). יא. אישור מאבטח מאושר למוסדות חינוך. יב. הזמנה ואישור בתוקף לחובש מוסמך ומפעיל ערכת החייאה. יג. הזמנת הסעות (אם נדרש) מחברה מאושרת להסעת תלמידים על-ידי משרד החינוך. יד. 270

45 4 פרק 5: ארבעה שבועות לפני הפעילות 1. חוזר מידע להורים ואיסוף אישורי הורים לקראת כל פעילות ים חריגה יש לחלק חוזרים מודפסים להורים. בחוזרים יש לרשום פירוט של הפעילויות המתקיימות על-פי לוחות זמנים משוערים: מקום מדויק של מקומות הלינה, נתיב ההפלגה, טלפונים חשובים של אנשי הקשר הזמינים להורים וכיו"ב. לחוזר זה יש לצרף הצהרת בריאות של החניך; עליו השמות והחתימה של ההורים, כפי שמופיע בכרך ג' טיולים, נספח 10, עמ' 152, באוגדן הבטיחות של תנועת הצופים. חניך, שלא הציג אישור הורים בכתב, לא יוכל להשתתף בפעילות. הורה, אשר הצהיר על בעיית בריאות של בנו, חייב לשוחח אישית עם מפקד השייטת והחובש ולהבהיר לו במה דברים אמורים, לרבות הנחיות מיוחדות בדבר נטילת תרופות, כללי התנהגות מיוחדים וכד'. במידת הצורך יש לקיים אסיפת הורים ולהציג להם את תוכנית הפעילות בצורה מפורטת ובהירה. חובה לוודא, שכל החניכים המועמדים לצאת לפעילות מופיעים במערכת הרישום של תנועת הצופים (מחשבט), שילמו דמי חבר ומבוטחים כנדרש. חניך, אשר לא הסדיר את האישורים הנ"ל לא יוכל להשתתף בפעילות. פרק 6: שבועיים לפני הפעילות 2 1. אישור התנועה/ההנהגה ליציאה לפעילות טיול בהנהגה המקומית יוצג למרכז ההנהגה או רכז המפעלים על-ידי מפקד השייטת או מי מטעמו לפי הטופס, המופיע באוגדן הבטיחות של הצופים כרך ג' טיולים, נספח 4, עמ' הכנת פקודת ההפלגה 2. העתק מפקודת ההפלגה יימצא מנוילן בכל כלי שיט ובספינות הליווי; עותק נוסף יימצא בתיק הפעילות ובעורף החוף; ועותק נוסף יוגש בתחקיר למזכירות הארצית של צופי-ים. להלן תוכן פקודת ההפלגה: מטרות ההפלגה: חינוכיות וימיות. א. לו"ז מפורט של ההפלגה, כולל זמני כניסה לים ויציאה ממנו. ב. שרטוט של נתיב ההפלגה על-גבי מפה, כולל מכשולי ניווט עדכניים: תיאור, טווח לחוף, מיקום ג. על-פי הזדהות בחוף וטווח מעבר מינימלי לכ"ש. דף הכרת חוף, לרבות נקודות התמצאות ובניינים בולטים. ד. רשימה של שטחי אש ושטחים סגורים במסלול הנתיב, נקודות התמצאות בחוף/קואורדינאטות; ה. טווח מעבר ונקודות המתנה לאישור מעבר ממפקד השייטת; צו- 100 מעודכן ובתוקף. רשימת מעגנים מתוכננים ונקודות נחיתה בחוף (בחירום), לרבות סימני התמצאות/מגדלורים/ ו. טרנזיט ופירוט המצופים לסימון הכניסה, כולל מכשולי ניווט בכניסה. רשימת כ"ש משתתפים + מפקדים (סירות, ספינות, סירות מנוע) דגם ומספר הרישוי. ז. שרטוט מקומות בשייטת (מרשם צי) וטווח מרבי בין הסירות. ח. מרשם גרירה, כולל סדר היקשרות וניתוק. ט. 271

46 סדר יציאה ממעגנים וכניסה אליהם. י. מטריצת קשר מעודכנת של כל הגורמים המשתתפים בהפלגה: כ"ש בים + עורף חוף VHF) וטלפון יא. סלולרי). טבלת סימנים מוסכמים (בנוסף לסימני הקבע המופיעים להלן) יום/לילה/גרירה. יב. הוראות בטיחות מיוחדות לפי שיקול דעת מפקד השייטת. יג. רשימות מפליגים מפורטות לכל סירה, כולל כ"ש ליווי וסירות המנוע ולפי המופיע על גבי "טופס יד. צוות ים" ראו בסוף חלק זה, נספח 3, עמ' 293. רשימת תיוג לציוד בסירות ובספינות הליווי (לרבותציוד ואביזרים נוספים כגון חבלי גרירה, מים טו. נוספים ואמצעים כנגד שמש לשהייה ארוכה בכלי השייט וכד') הנחיות מיוחדות להתנהלות השייטת. טז. טבלת דיווחי חובה ורשות (ראו בפרק 11, סעיף 5, עמ' 283). יז. הנחיות מיוחדות ביחס לבריאות המפליגים; בעיות בריאות של חניכים שהצהירו על כך באישור יח. הורים; ותרופות נגד אסתמה, נטייה להתעלפות, אפילפסיה, אלרגיה וכיו"ב. טופס תחזית מטאורולוגית מעודכנת (שלושה ימים לפני מועד היציאה), הכוללת את גובה הגלים יט. ועוצמת הרוח, הראות, העננות, המשקעים וכד', על-פי הפירוט בפרק 9, סעיף 1, עמ' 278. יומן הפלגה בכל כלי שיט המשתתף בפעילות. כ. הכנה של רשימת טלפונים 3. בתיק הפעילות יש להכין רשימת טלפונים מפורטת של כל הגורמים הנוגעים לפעילות. להלן הצעה לרשימת מסוג זה: חיל הים: מש"ז ב"ח, אשדוד וטלפונים רלוונטים נוספים בצה"ל. א. פיקוח במעבר שטחי אש. ב. תחזית: חיל הים ובית-דגן. ג. נמלים: אשדוד, חדרה, חיפה. ד. מרינות: תל-אביב, הרצליה, אשדוד, אשקלון, חיפה, עכו. ה. חברת האוטובוסים ומודיעין "אגד"/"דן"/"רכבת ישראל". ו. תחנות מוניות לאורך הנתיב. ז. מוקד תנועת הצופים. "בית פיליפס", מרכז ההנהגה ורכז המפעלים ההנהגתי. ח. מזכירות צופי-ים ישראל, המזכיר הארצי וראש השבט. ט. חדר מצב ומוקד טבע. י. שיטור ימי בסיס תל-אביב, הרצליה, חיפה ותחנות משטרה מרכזיות בערים לאורך החוף. יא. חברת האבטחה ו/או חברת מגישי ע"ר/חובש. יב. עורף חוף (בית+נייד+רכב). יג. טלפונים במקום הלינה + אנשי קשר. יד. מגן דוד אדום ובתי חולים לאורך הנתיב. טו. מוקד חילוץ של חברת הביטוח הימי. טז. מועדונים ומעגנים נוספים לאורך הנתיב, לרבות תדרי קריאה ב-.VHF יז. רשימת קשר של החניכים: טלפונים בבית/טלפונים של ההורים. יח. 272

47 4. הצטיידות באמצעי קשר א. רכישה/שכירה של מכשירי קשר בתדר VHF לכלי השיט/עורף החוף המשתתפים בפעילות. חובה: מכשיר VHF 25W בכל ספינת ליווי ומכשיר 5W אטום למים בסירות המנוע ובעורף החוף. רשות: מכשירי קשר 5W אטומים למים בסירות. ב. הצטיידות בטלפונים ניידים. חובה: טלפון נייד בכל ספינת ליווי ובעורף החוף. רשות: טלפון נייד בסירות. יש לוודא שהטלפונים אטומים למים על-ידי הציוד המתאים ומאובטחים לגוף הסירה. הכנת תיק פעילות ים חריגה 5. תיק פעילות ים חריגה הוא התיק המרכז את כל המסמכים, האישורים, התעודות והטפסים הנדרשים ליציאה לפעילות. תיק זה יהיה ברשותו של מפקד השייטת לכל אורך המפעל; חלקים ממנו יועתקו וישוכפלו לתיק עורף החוף (ראו המסומן בכוכבית *); ועותק ממנו יימסר למזכירות צופי-ים במהלך התחקיר, כפי שמופיע בפרק 7, סעיף 1, עמ' 274. אישורים נדרשים א. אישור מהלשכה לתיאום טיולים ממוקד טבע אישור משטרה (אם נדרש). אישור כניסה לנמלים/מרינות. אישור שהייה ממקום הלינה (בחוף). אישור מאבטח מאושר למוסדות חינוך. אישור המזכירות הארצית של צופי-ים כפי שמופיע בפרק 7, סעיף 1, עמ' 274. אישור התנועה/ההנהגה ליציאה לפעילות, כפי שמופיע בפרק ט', סעיף 1, עמ' 271. אישורי הורים (ראו פירוט בפרק 5, סעיף 1, עמ' 271) תעודות נדרשות ב. כושר שיט יום + לילה בתוקף לכל כלי השיט המשתתפים. ביטוח בתוקף לכל כלי השיט המשתתפים. תעודות משיט + עותק תעודות הזהות של מפעילי ספינות הליווי/הסירות. תעודת אחראי בטיחות של רספ"ן. אישור טכנאי לכירות הגז. רשיונות הרכב המלווה + לעגלה הנגררת + ביטוח.* הזמנה ואישור בתוקף לחובש מוסמך ומפעיל ערכת החייאה. יש לוודא אישור חברת ההסעות לעמידה בתקני משרד החינוך להסעת תלמידים. רשימת טלפונים*(ראו פירוט בפרק 6, סעיף 3 עמ' 272). ג. פקודת ההפלגה* (ראו פירוט בפרק 6, סעיף 2 עמ' 271). ד. דו"ח פציעה ראו כרך ג' טיולים, פרק 15, סעיף 4 עמ' 120. ה. 273

48 פרק 7: עשרה ימים לפני הפעילות 1. הכנת בקשה לפעילות ים חריגה ותחקיר עם מזכירות צופי-ים. מילוי טופס בקשה לפעילות חריגה והחתמתו של ראש השבט הם תנאי נדרש על-ידי מזכירות צופי-ים טרם הצגת תיק ההפלגה, פקודת ההפלגה וביצוע תחקיר למפקד השייטת על-ידי מזכירות צופי ים ישראל (ראו הטופס בסוף כרך זה נספח 3, עמ' 292). פרק 8: שבוע לפני הפעילות 1 הכנת הסירות ומסדר כשירות 1. ככלל אין פרק זה בא להחליף את פרק - 2 תהליך יציאה לים, עמ' בכרך זה, אלא להוסיף ולחדד נקודות חשובות לקראת יציאה לפעילות ים מחוץ לתחום הבית. לפני כל יציאה לפעילות יש לבצע מסדר כשירות, שבמהלכו יושם דגש בנקודות הבאות: הימצאות של כל הציוד לפי הרשום בתעודת כושר שיט (יום+לילה). א. חבלי גרירה תקינים בסירות (12 מ"מ ואורך 30 מ' לפחות). ב. כלי שאיבה: לפחות דלי אחד (קרוול) או שניים (סנונית/לוויתנית). ג. אמצעי אטימה ומכשירי הקשר/טלפונים ניידים. ד. פנסים/פלאורים אטומים למים/אורות ניווט תקינים. ה. תקינות ערכת הפירוטכני, לרבות תאריך תפוגה ועמידות למים. ו. חבלי צמצום, מפרשי סערה. ז. שקלים, גלגלות וחבלים נוספים לביצוע עבודות אחזקה פשוטות בחירום. ח. כלי עבודה: פטיש, פלאייר, מברג, סכין חירום ופותחן שקלים. ט. תקינות התורן, המעלנים, הוונטות והעוגנים (במידת הצורך יורדו תרנים לפני ההפלגה). י. אטימות פקקים בגוף הסירה ובדיקת מים בבידונים. יא. בדיקת תקינות מערכת ההגה. יב. תקינות ושלמות של מערך המפרשים, שחיפים וטבעות. יג. תקינות מכלי המים ובדיקת כמות המים המרבית לאיכסון בסירה. יד. בדיקה של מצב חבל העוגן וגוף העוגן; הצטיידות בעוגן צף. טו. 2. הכנה וזיווד כ"ש מלווה (ממונע) דגש מיוחד יש לשים בספינות הליווי שאתן יוצאים להפלגה. בספינות הליווי ובסירות המנוע יבוצעו כל ההכנות הנדרשות על מנת למנוע תקלות בים. טרם היציאה לים ייבדקו כלי השיט על-ידי מפקד השייטת ויצוידו לפי הפירוט הבא: א. בדיקות נדרשות לכלי השיט הימצאות של כל הציוד לפי הרשום בתעודת כושר שיט (יום+לילה). בדיקת תקינות משולש וחבל גרירה תקני באורך מתאים (באישור מפקד השייטת). בדיקת תקינות כל ציוד החירום: פנסים, מטפים, ערכת החייאה בתוקף, תיק עזרה ראשונה, פירוטכני, גלגלי הצלה (+אור נדלק מעצמו), חגורת ציפה ואסדת הצלה (במידת הצורך). בדיקת תקינות מד-רוח/אנונומטר יד. 274

49 בדיקת המשקפת ואמצעים לראיית לילה. הימצאות ותקינות של ציוד קמ"ס /צלילה. בדיקה ואיפוס מצפן מגנטי ידני או חשמלי. מילוי מיכלי דלק/שמן/מי קירור/מי שתייה; כך שכל המיכלים יהיו מלאים. בדיקת מערכות, טעינת הנתיב ומפות מעודכנות למכשיר ה-.GPS בדיקת מצאי חלקי חילוף לכ"ש: פילטרים, אימפלורים, רצועות, משאבות וכיו"ב לכל כ"ש ממוכנים, לרבות סירות מנוע. בדיקת כל המשאבות בספינה: הידניות והאוטומטיות, לרבות הרמת מצופים ובדיקת משאבות החירום. בדיקת ציוד הימאות: חבלי היקשרות, עוגן, גנצ'ים וכד'. ניקוי יסודי של הסירה, כולל תאי שירותים, מקררים וקבינות. בדיקת אטימה לחלונות, האצ'ים וסקיילייטים. אבטוח כללי (לשינג) לכל האביזרים הנעים בספינה ועל הסיפון. ניקוי כל המסננים בסירה, לרבות ניקוז ספרטור, החלפות פילטר דלק ראשוני, ניקוי פילטר מי ים וכד'; ניקוי יסודי לבילג'. סבב בטיחות על הסיפון, חיזוק מעקה, הכנת רצועות אבטחה וכד'. בספינות הליווי: אסדות הצלה מתנפחות בתוקף (רשות). ציוד נוסף ליציאה לפעילות ב. פלאורים על-פי מספר החניכים + 10% רזרבה. סוללות/מצברים רזרבה לפנסים ולאורות הניווט בסירות. מפרשים רזרבה + שחיפים + פק"ל ציוד תיקון מפרשים (קפון, מחטים משולשות, חוטי תפירה, בד מפרשים לתיקון, בד מפרשים נדבק). מלגזים רזרבה + הגה רזרבה + מנור רזרבה. כבלים + טימבלים + פלומבות + לוחץ ידני + תוכי גדול לחיתוך כבלים. ארגז כלי עבודה: פלאיירים, מברגים וכל ציוד שיידרש לתיקונים בים, כולל תיקוני מנוע. פנס חשמלי ידני אטום למים (לחירום). שקלים וברגים, סולמות וגלגלות נוספים בגדלים שונים. שקיות ניילון לאיסוף אשפה. צופר מובנה/ידני או משרוקיות. פותחני קופסאות, נייר טואלט לפי מספר החניכים. מטף כיבוי אש לעמדת בישול בחוף. חבלים ומיתרים רזרבה מכל הסוגים והגדלים. נוזלים בחירום: חצי ליטר מים לכל אדם בשייטת. חל איסור לשימוש במים מינרליים; 60 ליטר סולר בג'ריקנים נפרדים ומסומנים (מחוץ למכלים); 50 ליטר בנזין בג'ריקנים נפרדים ומסומנים; שמן למנוע חיצון; שמן מנוע; שמן גיר; מים מזוקקים (למצברים). בכל הנוגע לשימוש בחומרים מסוכנים יש לפעול לפי ההנחיות המופיעות בכרך א' כללי, פרק 8, עמ' 28. מזון בחירום: מזון יבש לשהייה בים מעל 24 שעות (חלוקה לסירות). ארגז קירור למזון טרי. 275

50 תדרוך הצוות, המפקדים ועורף החוף 3. פרק זה אינו בא להחליף את ההנחיות המופיעות בכרך זה, חלק ב', פרק 2 עמ' , הנוגעות לתדרוך מפקדים והצוות לפני היציאה לים. תדרוך הצוות, המפקדים ועורף החוף לפני פעילות ים חריגה יבוצע כשבוע לפני היציאה לים (או במהלכו) בשני סבבים: תדרוך מפקדים: בנוכחות מרכז השבט, כל מפקדי הסירות, מפקד השייטת, מפקדי כ"ש נוספים, א. לרבות ספינות הליווי וסירות המנוע, ואחראי עורף החוף. תדרוך חניכים: בנוכחות כל החניכים היוצאים להפלגה, מפקד ההפלגה ומפקדי הסירות. ב. נקודות לתדרוך מפקדים: ג. מעבר מפורט על פקודת ההפלגה (ראו פרק 6, סעיף 2, עמ' 271), כולל עותק מעודכן בכל סירה. מעבר ועדכון של רשימות המפליגים בכל כלי השיט (עותק בכל כ"ש). פירוט כל בעיות הבריאות של החניכים, כפי שדווחו על-ידי ההורים בטופס הצהרת/אישור הורים. רענון הוראות הבטיחות בים לפי כרך זה בהדגשת שגרת ההפלגה: נוהלי שתייה ומניעת התייבשות, לבוש הולם והגנה מפני השמש/קור, איסור הוצאת חלקי גוף מהסירה, איסור ירידה למים/שחייה, תצפית יעילה ועוד לפי ההנחיות המופיעות בכרך זה, חלק ב', פרק 3, סעיף 1, עמ' 247. הגשת מזון בים (שימוש בסכינים, פתיחת קופסאות, איסור בישול וכד'). רענון נוהלי הבריאות והגשת עזרה ראשונה (ראו פירוט בפרק 11, סעיף 10, עמ' 286). רענון מכשולי הניווט על הנתיב, לרבות טווחי מעבר. רענון נוהלי כניסה למעגנים ונחיתה לחוף (ראו בכרך זה, חלק ב', פרק 1, עמ' ) רענון נוהלי צמצום מפרשים והרמת תוספים. רענון נוהלי הפלגה בשייטת: טווח ומהירות. רענון נוהלי האזנה ויצירת קשר: תדרי VHF ומספרי טלפון נייד. מעבר על טבלת הסימנים המוסכמים בים: גרירה, הפלגה וכד'. רענון נוהלי גרירה והיגררות, לרבות מרשם גרירה, היקשרות והינתקות. רענון נוהלי הפלגת לילה וגרירת לילה (מתוכננת/לא מתכוננת). אקולוגיה, איסוף זבל ושמירה על הניקיון בים ובחוף. רענון הנהלים של מקרים ותגובות במצבי חירום: אדם בים, הפלגה בערפל, התהפכות סירה, פינוי פצוע והפעלת ציוד פירוטכני (ראו בכרך זה, חלק ב', פרק 4, עמ' ) רענון נוהלי מעבר בשטחי אש. דיווח כשירות: סיכום מבדק הכשירות לסירות ודיווח על תקלות משביתות, (ראו בכרך זה, חלק א', פרק 2, סעיף 10, עמ' 237.) רענון הנחיות לשהייה בחוף: שמירה, עגינת סירות, בישול, ניקיון, היגיינה אישית ושירותים, ראו חוזר מנכ"ל ס"ה/ 9 (ג) פברואר ניהול סיכונים בהפלגה: נת"בים ופתרונות. יש לבסס את ניהול הסיכונים על טבלת ניהול סיכונים, כפי שמופיעה בכרך ג' טיולים, נספח 4, סעיף 13, עמ'

51 ד. תדרוך החובש יש לוודא שלהפלגה מצטרף חובש מוסמך, רצוי עם ניסיון ימי/שהייה ממושכת בים. (ראו הנחיות בנושא בכרך ג' טיולים, פרק 9, סעיף 2, עמ' )111, החובש חייב להיות בקיא ומאושר בשימוש ב"ערכת ההחייאה" הנמצאת בכ"ש ליווי. החובש יתודרך ויקבל לידיו ממפקד השייטת את הפרטים הבאים: 1. נתיב ההפלגה המתוכנן. 2. תחזית מזג אוויר מעודכנת. 3. לוחות זמנים לפי פקודת ההפלגה, לרבות: שעות ים, מאמץ, שעות שינה וזמני ארוחות מתוכננות. 4. פרטים ביחס לבריאות הצוותים: גיל, בנים-בנות, בעיות רפואיות לפי אישורי הורים, תרופות נדרשות (לחולי אסתמה, אלרגיות וכיו"ב) ובעיות בריאות נוספות. 5. פירוט דו"ח הנוזלים בשייטת, כולל נוזלים בחירום בכ"ש ליווי. 6. תכנון מפורט של בישול/הכנה של המזון בהפלגה, לרבות שיטת הבישול, פירוט המצרכים, הובלה של המצרכים הדורשים קירור (חלב, בשר) ואחסנת ירקות. 7. פירוט הכמות ומצב הציוד ע"ר בסירות ובכ"ש ליווי. 8. נוהל ביצוע תקשורת במצבי חירום לצורך קבלת סיוע מעורף החוף ו/או גורמי הצלה אחרים (חיל הים, משטרה, מגן דוד אדום וכו'), כולל קשר לבתי חולים לאורך נתיב ההפלגה והנחיות לצורך פינוי לחוף. 9. המש"ט יוודא שהחובש עבר ובדק את תכולת התיק, בו נמצאת מערכת ההחייאה, וווידא שהיא כשירה, תאריך התפוגה תקין, ותכולת התיק שלמה ותקינה. יש לוודא שהערכה בספינת הליווי נמצאת במקום נגיש וידוע למפקד השייטת ולחובש. 10. המש"ט יתייק בתיק הפעילות עותק של תעודת החובש ויוודא את תוקפה כנדרש. 11. המש"ט יתדרך את החובש בנוהלי ההפלגה בים, לרבות שגרת כ"ש, ויצייד אותו בחגורת הצלה אישית לשימוש במהלך ההפלגה. 12. המש"ט יתדרך את החובש בנוהל מעבר בין כלי השיט במהלך ההפלגה. 277

52 פרק 9: יום לפני הפעילות בדיקת תחזית ים מעודכנת 1. תחזית ים מעודכנת תילקח יום לפני הפעילות, וכן כל בוקר לפני היציאה לים (אם הפעילות אורכת כמה ימים). התחזית תכלול את הגורמים הבאים: הכיוון והעוצמה של הרוח על-פי שעות היממה והעננות הצפויה. א. הכיוון והעוצמה הצפויים של הגלים. ב. לחץ ברומטרי/מפה סינופטית. ג. מערכות מזג אוויר/משטר רוחות יומי באזורנו. ד. כמות המשקעים הצפויה. ה. אזהרות מזג אוויר/סערות צפויות. ו. טווח הראות בים. ז. את הנתונים הנ"ל יש להמיר לטבלת בופור. במידת הצורך יש לערוך שינויים בתוכנית הפעילות, כדי שתתאים למצב הים. אין לצאת לפעילות, אם הים מעל דרגת בופור 4. * מקורות מומלצים לתחזית מזג האוויר: תחזית כללית: חיל הים, בית דגן, התחנה המטאורולוגית. תחזית גלים: המכון לחקר ימים ואגמים. תחזית הרוח: Windfinder או.Windguru את כל הנתונים מהאתרים הנ"ל יש לרכז בטופס דו"ח מטאורולוגיה (ראו בסוף כרך זה, נספח 1 עמ' 289). ולתייקו בפקודת ההפלגה (עותק בכל סירה). יש לעדכן את הטופס מדי יום לפני היציאה לים. 2. זיווד והעמסת כלי הרכב ועורף החוף העמסת כלי הרכב המלווה והעגלה תתבצע באחריותו של אחראי המפעל על-פי ההנחיות להלן. ולפי ההנחיות, המופיעות בכרך ד' קיץ, פרק 4, סעיף 3 עמ' 168. א. חובה לשקול את הציוד לפני העמסתו על העגלה. אין להעמיס את העגלה מעבר למשקל המותר בחוק לפי רשיון הרכב והעגלה. ב. יש להפריד את הובלת הגז והדלק בהובלה בחוף. עדיפות להובלת דלק בספינות, והובלת גז ברכבים. ג. בכלי הרכב או ברשותו של עורף החוף יימצא עותק מפקודת ההפלגה, לרבות חלקים מתיק הפעילות (ראו בפרק 6, סעיף 5, עמ' 273). ד. יש לוודא הימצאות רשימה מעודכנת של מפליגים גם בעורף החוף לפי המפורט בפרק 6, סעיף 2 עמ' 271, אם עברו חניכים בין הסירות, או עזבו את ההפלגה, או הוחלף מפקד של אחד מכלי השיט, חובה לעדכן גם את הרשימות הנמצאות בידי עורף החוף. ה. התקנה ובדיקה של מכשיר הקשר והטלפונים ברכב. 278

53 העמסת ספינות הליווי והאבטחה 3. בדיקה ומילוי נוזלים אם יידרש, לפי המפורט בפרק 11, סעיף 9 ו- 11, עמ' א. העמסת מזון טרי. ב. העמסת ארגז קירור + קרח. ג. פרק 10: יום היציאה לפעילות בדיקת הסירות 1. העמסה ובדיקה של הסירות תיעשה באחריות מפקדיהן. א. לאחר גמר ההכנות יעבור מפקד השייטת ויוודא שהסירות מוכנות ליציאה לים על-פי ההנחיות ב. המופיעות בפרק 8, סעיף 1, עמ' 274. יש לוודא הימצאות תיק עזרה ראשונה בסירות, לרבות ערכת החייאה בתוקף (בספינות הליווי) ג. ותרופות על-פי הצהרות הבריאות של החניכים (משאפי אסתמה, תרופות וכיו"ב). תדרוך מפקדים וצוות 2. תדרוך אחרון ייעשה על-ידי מפקד השייטת תוך התמקדות בדגשים הבאים: וידוא שבכל כ"ש יש עותקים מעודכנים של פקודת ההפלגה, לרבות עדכון רשימת המפליגים א. (עותקים יישארו גם בספינות הליווי ובעורף החוף). תחזית מזג אוויר מעודכנת ושינויים נדרשים בתוכנית בהתאם לנתונים. ב. מקרים ותגובות על-פי מצב הים והסירות ו"שינויים של הרגע האחרון". ג. רענון נהלים לפי שיקול דעת מפקד השייטת. ד. 3. בדיקת קשר א. בדיקת קשר בהשתתפות כל הגורמים הרשת הקשר לרבות עורף החוף, כ"ש ליווי וכל כלי השיט תיערך בטרם היציאה לים. יש לוודא שכל מכשירי הקשר טעונים, אטומים למים, מרושתים על אותו תדר ומאובטחים. ב. יש לרענן סימנים מוסכמים בים, אותות קריאה וטבלת דיווחי חובה, כפי שהם מופיעים בפקודת ההפלגה. ג. יש לדווח על היציאה לים לפי הטבלה הנ"ל לכל הגורמים הרלוונטיים. 279

54 פרק 11: במהלך פעילות ים מחוץ לתחום הבית 1. נוהל הפלגה בשייטת בהפלגה מחוץ לתחום הבית, חובה להקפיד על הפלגה כשהסירות מקובצות ב"שייטת" בה מוגדרים נוהלי שיט ברורים להעלאת הבטיחות ולמהירות התגובה במקרה חירום. חלק מההגדרות המופיעות להלן יוגדרו על-ידי מפקד השייטת ויודגשו בתדרוכים ובפקודת ההפלגה: א. באחריות מפקד כ"ש השמירה על שגרת ההפלגה בכ"ש, לרבות סבב בטיחות, העברת משמרות, העברת דיווחים, סדר וניקיון ושמירת מקום כ"ש בשייטת כמפורט להלן. ב. ביום לא יעלה הטווח בין כ"ש בשייטת על 500 מ' ובלילה 200 מ'. טווח המינימום: 15 מ' בין הסירות. טווח זה יישמר באחריות כל מפקדי כ"ש בכלל, ומפקד מוביל השייטת (מפקד הסירה הראשונה בשייטת) בפרט. ג. מפקד השייטת יגדיר את סדר ההפלגה בשייטת, לרבות הצורה והמבנה של נתיב ההפלגה: טור, יהלום או כל צורה אחרת, שתוגדר בתדריך ובפקודת ההפלגה. ד. כל מפקד כ"ש יעשה את מירב המאמצים כדי לשמור על מהירות, כיוון, צורה והטווח בין כ"ש בשייטת, וישתמש בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת לעשות כן: עוגן צף, שימוש מיטבי במפרשים, היגוי מתאים וכיו"ב. ה. כל שינוי בסדר ההפלגה, במהירות או בטווח בין הסירות מחייב אישור של מפקד השייטת. ו. כל אירוע חריג (ראו פרק 11, סעיף 6, עמ' 285). מחייב עצירה מיידת של השייטת והמתנה לכ"ש, שבו התרחש האירוע. אין להמשיך את ההפלגה ולהשאיר מאחור כלי שיט. ז. אם מסיבה כלשהי אבד הקשר עם ספינת הליווי, אין להמשיך לשוט על-פי פקודת ההפלגה; אלא יש לעצור ולשוט במעגלי המתנה תחת פיקודו של מפקד כ"ש המוביל את השייטת תוך ניסיון כל העת ליצור קשר עם כ"ש ליווי/עורף החוף. ח. כל שינוי במערך המפרשים של כלי שיט ו/או הרמת תוספים מחייבים אישור של מפקד השייטת למעט צמצום מסיבות של מזג אוויר, המתאפשר גם בעקבות החלטה של מפקד כ"ש (ראו חלק ב' של כרך זה, פרק 4, סעיף 1 עמ' 252). ט. מפקד השייטת ומפקדי כ"ש יקפידו על שמירת הנתיב המתוכנן, כמופיע בפקודת ההפלגה. בכל מקרה אין להפליג מתחת לטווח של 300 מ' מקו שפל המים; אין להיכנס לשטחים סגורים או למעגנים ללא אישור מפקד השייטת; וכל העת יש לגלות ערנות למכשולי ניווט ולכ"ש אחרים בים לפי כללי הימאות הטובה. ברוח מזרחית לא יעלה טווח ההפלגה לחוף על 500 מ'. י. משום סיבה אין להוריד אנשים למים במהלך ההפלגה. במידה ויש צורך לפנות איש צוות - הדבר יבוצע על-ידי סירת הליווי. יא. סדר הכניסה למעגנים, הוא בדיוק כסדר ההפלגה בשייטת אלא אם כן הוגדר אחרת על-ידי מפקד השייטת. 280

55 2. שגרת הפלגה בסירות מחוץ לתחום הבית מורחב מטרת חלק זה: להוסיף ולהדגיש סעיפים ביחס לשמירת שגרת הפלגה של כ"ש בים מחוץ לתחום הבית. הוא מתווסף לכתוב בחלק ב' של כרך זה, פרק 3 עמ' בכל העת יש לבצע האזנה לרשת הקשר על-ידי איש צוות שימונה לתפקיד זה. אם הוחלט על א. שימוש ב- VHF, יש לוודא ברציפות האזנה לתדר המתאים, כפי שנקבע בפקודת ההפלגה. כל העת יש לקיים תצפית יעילה, כמפורט בתקנות הבין-לאומיות של כ"ש למניעת התנגשות בים ב. ובתקנון צופי-ים. במיוחד יש לשים לב לשאר כלי השיט בשייטת, סירות צוללים, מכשולי ניווט וכ"ש על הנתיב. בכל שעה עגולה יש לבצע סבב בדיקות בסירה (להלן: סבב בטיחות), הכולל את המרכיבים ג. הבאים: ספירת כל אנשי הצוות בסירה: יש לוודא שכולם חגורים בחגורות ציפה. מצב הבריאות של אנשי הצוות: לבוש מוגן משמש/קור, תפקוד, וכיו"ב (ראו פירוט בהמשך בפרק 11, סעיף 10, עמ' 286), וביצוע של סבב שתייה. מצב התורן, הוונטות ועוגני הוונטות, כולל סיכות, שקלים סולמות, חבלים וכיו"ב. מצב מערכת המפרשים והגלגלות. כמות המים מתחת לפיולים (רצפה צפה) או הבידונים (יש לפתוח פקקים). כמות מי השתייה והאוכל בסירה. סדר וניקיון, כולל אבטוח של כל החלקים והציוד בסירה. מצב מוכנות העוגן לזריקה: סידור, קשירה וכו'. שלמות מערכת ההיגוי: ידית, גוף ההגה והצירים. שלמות ומוכנות של מערכת הפירוטכניקה, לרבות יובש, אבטוח וזמינות למפקד הסירה. שלמות ומצב אורות הניווט (בהפלגת לילה). המקום (על-פי הזדהות בחוף,,(GPS הטווח לחוף ובדיקת מכשולי הניווט הצפויים על הנתיב. התפתחות מזג האוויר לפי הסימנים העדכניים בים: הכיוון והעוצמה של הרוח/הגלים/ עננות. במידת האפשר בסיום סבב הבדיקות מומלץ לרשום ביומן הסירה את הפרטים הבאים: ד. קורס/מהירות, מקום ושעה של כ"ש. דו"ח תקלות ובעיות בריאות. מצב הנוזלים והמזון. כיוון ועוצמה של הרוח והגלים. בספינת הליווי: אין לדומם את המנוע בים/בעגינה מחוץ לנמל. הדממת מנוע תתבצע אך ורק ה. במעגנים הבאים: מרינה הרצליה, מרינה אשדוד, תל-אביב, נמל יפו, מרינה אשקלון, חדרה וחיפה (קישון), נמל עכו, מעגן מכמורת. בסירת הליווי: יש להקפיד על הימצאותם של לפחות 2 אנשי צוות (גם אם ניתן היתר לשיט בודד) ו. ומכלי בנזין מלאים בטרם ההתנתקות מספינת הליווי. 281

56 החלפת פיקוד בים 3. ככלל לא יוחלף מפקד כ"ש ללא אישור מפקד השייטת. אם יש לבצע החלפה מסיבה בריאותית או אחרת, יש להעביר את הפיקוד לפי הנוהל הבא: הצגת המפקד העולה בפני הצוות, לפרט את סיבת ההחלפה ורישום ביומן הסירה (לוג בוק) את א. שעת ההחלפה. העברת פקודת ההפלגה למפקד הנכנס. ב. סיכום סבב הבדיקות האחרון בסירה (ראו פרק 12, סעיף 1, עמ' 288) כולל דו"ח תקלות מעודכן. ג. המשך נתיב ההפלגה המתוכנן על-פי המתוכנן בתדריך. ד. דגשים למשמרת ים לפי הסדר המבוצע: גרירה, שייטת וכד'. ה. מצבם הבריאותי של אנשי הצוות, כולל חריגים. ו. מצב הנוזלים וכמות המזון בסירה. ז. תקלות או בעיות משמעת בכ"ש. ח. 4. החלפת משמרת ים החלפת משמרת ים תתבצע תחת ניהולו ואחריותו של מפקד הסירה בכל פרק זמן קצוב, כפי שיוגדר על-ידיו. ההחלפה תתבצע בסמוך לסבב הבדיקות בסירה (ראו פרק 12, סעיף 1, עמ' 287), ובמהלכה יוחלפו התפקידים של אנשי הצוות השונים. כל בעל תפקיד יחליף עם מחליפו משמרת בצורה מסודרת כפי שמוגדר להלן: א. הגאי: רוח יחסית, קורס (נתיב ההפלגה), מקום וטווחים בשייטת, מצב מערכת ההיגוי. ב. אנשי מפרשים: רוח יחסית, רוח אמיתית, מצב מערכת המפרשים. ג. חרב: מצב החרב לפי הגדרות המפקד. ד. צופה: כ"ש בים, כיוונים וטווחים בשייטת, מכשולי ניווט צפויים על הנתיב, מקום ואתרי הזדהות בחוף. ה. מאזין לקשר: תדרים, כשירות מכשירי הקשר (אטימות, אבטוח וכיו"ב) זמני דיווח וטבלת דיווחי חובה. ו. סירה יבשה ממים. ז. סדר וניקיון יסודיים של הסירה במהלך העברת המשמרות (המשמרת היורדת מנקה את הסירה). 282

57 5. נוהלי דיווח בים דיווחים בים מועברים בשגרה ובחירום כחלק בלתי נפרד משגרת ההפלגה. הדיווחים מועברים באמצעי הקשר השונים VHF) או טלפון נייד) ובאמצעות סימנים מוסכמים כמפורטים להלן: א. טבלת דיווחי חובה חובה לדווח את רשימת האירועים הנ"ל לגורמים המצוינים להלן ללא שיקול דעת המפקד. יש לדווח בערוצי הקשר המתאימים (טלפון/ VHF ) ולוודא קבלת משוב מהגורם המדווח. אירוע/התראה יציאה ממעגן וכניסה אליו כ"ש בשייטת מפקד השייטת עורף החוף מרכז ההנהגה המזכירות הארצית של צופי-ים נוספים משטרה ימית/ חיל הים תקלה משביתה בכ"ש אדם בים פציעה של איש צוות/פינוי רפואי הורי החניך הפלגת לילה שינוי לרעה במזג האוויר אש/הצפה בכ"ש התהפכות כ"ש אירוע/התרעה בטחוניות מוקד תנועת הצופים גילוי" מכשול ניווט" מעבר בשטח אש שינוי בתוכנית ההפלגה 283

58 ב. טבלת סימנים מוסכמים במסגרת ההפלגה בים, בשגרה ובחירום, מתעורר מעת לעת הצורך לתקשר בין כלי השיט ללא שימוש במכשירי הקשר. טבלה זו אינה באה להחליף את טבלת הסימנים המוסכמים במסגרת התקנות הבין-לאומיות למניעת התנגשויות בים ואת הוראות הבטיחות של צופי-ים בשגרה, והיא נתונה לשינוי על-פי שיקול דעת מפקד השייטת. עותק מטבלה זו יתויק בפקודת ההפלגה. הגורם כל כ"ש בשייטת כל כ"ש בשייטת כל כ"ש בשייטת כ"ש ליווי כ"ש ליווי כל כ"ש בשייטת כל כ"ש בשייטת כל כ"ש בשייטת כל כ"ש בשייטת כל כ"ש בשייטת כל כ"ש בשייטת הסימן הורדה/העלאה של מפרש חלוץ/דגל איתות בראי נפנוף בחגורת הציפה בחרטום צפצוף ארוך סדרת צפצופים קצרים שריקה במשרוקית נצנוץ בפנס הורדת המפרש הראשי הורדת מפרשים הדלקת לפיד/רקטה שינוי כיוון פתאומי של כ"ש במהלך הפלגה בשייטת הפירוש גש אלי מיד לסיוע. גש אלי מיד לסיוע. גש אלי מיד לסיוע. איש צוות אינו חש בטוב וזקוק לסיוע חובש/תיק ע"ר/פינוי. עצור/הורד את מהירות ההפלגה מיד. כל כלי השיט בשייטת ייגשו אלי מיד למעגלי המתנה (כנוס). אדם בים אנא, עצור את ההפלגה/גרירה מיד. מתבצע עכשיו צמצום מפרשים; כל השייטת עוצרת, מבצעת וממתינה. נכנסים עכשיו למעגן/גרירה: יש לעצור את השייטת ולבצע הכנות לגרירה/כניסה למעגן. מצב חירום בכ"ש. תקלה/אירוע חריג בכ"ש כל השייטת חייבת להאט/לעצור ולהמתין לגמר הטיפול בתקלה. 284

59 6. דו"ח אירוע חריג/תאונה א. "אירועים חריגים" יוגדרו כאירועים, בהם התרחשה פגיעה בגוף או בנפש של חניך/מדריך/איש צוות בוגר; ו/או נזקים לכלי שיט כתוצאה מתאונה. לפרטים נוספים יש לעיין בהוראות מינהל הספנות, תקנות הנמלים (בטיחות השיט) תחת הסעיף "תאונות ימיות". מפקד השייטת או המזכירות הארצית רשאים להגדיר כ"חריגים" אירועים נוספים, אשר התרחשו במהלך ההפלגה, ולחייב הוצאת דו"ח בהתאם. ב. בהמשך לטבלת דיווחי החובה (ראו סעיף 5 הקודם, עמ' 284) חלה חובת דיווח מפורט על אירועים חריגים בים. כל אירוע חריג ידווח בעל-פה ברשת הקשר בזמן אמת לכל הגורמים הרלוונטיים (ראו הטבלה הנ"ל), ובכתב בסיום ההפלגה. ג. נוהל דיווח מפורט ניתן בכרך ג' טיולים, נספח 15. עותק מנוהל זה יימצא בתיק הפעילות, שיוכן לקראת היציאה לים. 7. נוהל מעבר בשטחי אש א. הוראה זו חלה על כל השטחים הסגורים, כמפורט בצו- 100 המעודכן והחתום על-ידי מפקד חיל הים לרבות שטחי אש, שטחים סגורים, פתחי נמלים ושוברי גלים, גשר חדרה וכיו"ב. ב. כמפורט בפרק 6, יחזיק כל כלי שיט בשייטת בפקודת ההפלגה את מפת האזורים הסגורים ושטחי האש בים, לרבות קואורדינטות, נקודות התמצאות בחוף וטווח מעבר. ג. עם ההתקרבות לקו המעבר אל תוך שטח האש יעצור מפקד השייטת מיד את כלי השיט מחוץ לשטח, וימתין לאישור מעבר בנקודת ההמתנה, כפי שתודרך מראש. ד. מפקד כ"ש (סירה/ספינה וכיו"ב), שלא קיבל מידע כלשהו לגבי אישור מעבר אל תוך שטח האש, יתייחס אל המצב כאילו לא קיבל אישור מעבר, וימתין להנחיות נוספות בנקודת ההמתנה הנ"ל. ה. חלה חובה על מפקד השייטת לקבל אישור מעבר מחיל הים טרם המעבר בנוסף לתיאום המוקדם שערך בחוף ובסמוך לזמן ולמקום של המעבר. ו. מפקד השייטת יוודא עם תחנת החוף של חיל הים את מקום השייטת, ויאמת את המידע הנ"ל עם המידע הנמצא ברשותו: מפה ימית,, GPS מכ"ם וכד'. ז. מפקד השייטת יוודא קבלת אישור מעבר מפורש מתחנת החוף, כולל הטווח לחוף, ויאשר למפקדי כלי השיט בשייטת לשנות את נתיב ההפלגה באמצעות הודעה ברשת הקשר. ח. יש לעבור את שטח האש במהירות וביעילות על מנת למנוע עיכובים/אי-הבנות וטעויות ניווט. אם השייטת מאיטה מתחת לחמישה קשרים, יש להיערך ולבצע גרירה. ט. במהלך החציה של שטח האש יש לוודא ברציפות את מקום "על הנתיב" כמתוכנן בעזרת עזרי הניווט: מצפן, מפות, אמצעי הזדהות בחוף, מכ"מ, GPS וכד'. י. עם גמר החציה של שטח האש יועבר על-ידי מפקד השייטת דיווח לחיל הים, לכל כ"ש בשייטת ולעורף החוף. 8. נוהל מעבר מכשולי ניווט א. כמפורט בפרק 6, יופיעו בפקודת ההפלגה שרטוט וטבלה של כל מכשולי הניווט המתוכננים על הנתיב, הטווח שלהם לחוף, מקומם ונתוני ההזדהות על החוף לאיתורם מכלי השיט. ב. עם מינוי צופה ובכל החלפת משמרות יוודא מפקד כלי השיט העברה מסודרת בין אנשי הצוות של רשימת מכשולי הניווט הצפויים, וקיום תצפית יעילה למניעת התנגשות לכל אורך ההפלגה. 285

60 ג. עם "גילוי" מכשול ניווט על-ידי הצופה ידווח הדבר מיד למפקד כ"ש ולאנשי הצוות, ותוגבר הערנות בכ"ש. כ"ש חייב להעביר דיווח גם לכ"ש אחרים בשייטת על מנת להתריע בפניהם על מכשול הניווט. ד. אין לחלוף סמוך למכשול הניווט. באין הגדרה אחרת יוודא מפקד כ"ש טווח מעבר מינימלי של 250 מ' בינו ובין מכשול הניווט. ה. עם סיום מעבר המכשול מומלץ לרשום ביומן הספינה את שעת המעבר, הכיוון והטווח שלו. ו. גילוי של סירת צוללנים (דגל A, עוגנת) מחייב נוהל מעבר מכשול ניווט ושינוי הנתיב בהתאם לכך. מניעת התייבשות ונזקי שמש 9. כל מפקד סירה יהיה בקי בנוהלי מניעת התייבשות ונזקי קרינת השמש הם יתודרכו לפני היציאה א. לים על-ידי מפקד השייטת והחובש המתלווה להפלגה. אין לשתות במהלך השיט מים מינרליים מחשש לאיבוד מלחים. ב. יש להקפיד על כמות המים הנדרשת בכל כלי השיט (לא מים מינרליים): מינימום 2 ליטרים לאדם ג. בג'ריקנים נקיים, אטומים, מסומנים ("לשתייה בלבד") ומאובטחים לגוף כ"ש. מומלץ לשתות מכוסות ולא ישירות מפיית הג'ריקן וכך לשלוט על כמות המים ששותה כל איש ד. צוות; ו/או לחייב כל חניך בבקבוק אישי. אין לשתות כמות מים גדולה בבת-אחת מחשש להרעלת מים. יש לשתות כמויות קטנות בפרקי ה. זמן קצרים לדוגמה: כוס מים כל חצי שעה. מפקד השייטת יגדיר כמות חירום של מים (לא מים מינרליים) בכל כ"ש, ובפרט בספינות הליווי: ו. מינימום חצי ליטר לאדם בשייטת. כ"ש, שמימיו אזלו, ידווח על כך מיד למפקד השייטת. ז. אם יש חשש להתייבשות איש צוות לפי סימנים מקדימים, יש לדווח מיד למפקד השייטת ולחובש. ח. איש צוות בכ"ש, המתקשה לעשות את צרכיו, יפונה מיד לטיפול בכ"ש ליווי על-ידי החובש. ט. לכל אורך ההפלגה, משעת הזריחה עד השקיעה, יחבשו כל אנשי הצוות כובע. י. חובה להתמרח בקרם הגנה מקרינת השמש באזורים רגישים: אף, שפתיים. יא. אין להפליג כשחלקי גוף חשופים. גופיות, מכנסיים קצרים ובגדי ים אסורים בתכלית האיסור יב. מחשש לנזקי קרינת השמש. לכל אורך ההפלגה מומלץ ללבוש בגדים ארוכים בעלי מקדם הגנה מפני השמש, וחובה לנעול יג. נעלי הפלגה. אין להפליג יחפים! 10. טיפול בבעיות בריאות/הגשת עזרה ראשונה א. מפקד כ"ש, מפקד השייטת והחובש יהיו בקיאים במצב הבריאות של אנשי הצוות, כולל צריכת תרופות, רגישות לתרופות, בעיות בריאות (אסתמה, אפילפסיה, אלרגיות וכיו"ב). ב. בכל העברת משמרת ו/או סבב בטיחות יבדוק מפקד כ"ש את אנשי הצוות אישית, וידווח למפקד השייטת על כל שינוי לרעה במצבם הבריאותי. ג. כל פרק זמן קצוב, שיוגדר על-ידי מפקד השייטת, יבצע החובש המתלווה לשייטת מעבר בין כ"ש בשייטת. במהלכו יעבור בין כלי השיט על-גבי סירת הליווי ויבדוק את מצב החניכים. ד. אם התעורר צורך, יוזנק החובש מיד לכל כ"ש בשייטת בעזרת סירת הליווי ויבדוק/יטפל בחולה/פצוע בכל הכלים העומדים לרשותו. 286

61 ה. לפי שיקול דעתו של החובש ובאישור מפקד השייטת יש לפנות את החולה/הפצוע לכ"ש הליווי או לחוף; ומשם יועבר בכלי רכב מתאים (רכב פינוי/אמבולנס) למרפאה הקרובה. הכנה והגשה של מזון בים 11. לכל אורך ההפלגה חל אסור להבעיר אש/לבשל בסירות למעט בספינות הליווי, בהן קיימים א. מתקנים ייעודיים ומאושרים לבישול מזון. אין לפתוח קופסות שימורים בסכין, אלא יש להצטייד בפותחנים מתאימים, בלבד. ב. במהלך ההפלגה יש לשמור את המזון בצל (עדיפות לתאי חרטום/ירכתיים) או בצידנית. ג. חל איסור לאכול מזון, שיש חשש כלשהו שהוא מקולקל (גבינות, בשר וכד'). ד. אין להוציא להפלגה מצרכי מזון שפג תוקפם. ה. הגשת המזון בכ"ש תתבצע לפי לוחות זמנים קבועים ובהשתתפות כל אנשי הצוות ללא יוצא ו. מהכלל (יש להעיר משמרת לא פעילה). אין אישור לצום בים מחשש להתייבשות ופגיעה בכליות (בעיקר למי שחולה במחלת ים). ז. יש להמעיט חיתוך/שימוש בסכין במהלך השיט מחשש לפציעה של אנשי הצוות. ח. חובה להצטייד בכלים חד-פעמיים אקולוגיים (לא מפלסטיק) על מנת לשפר את תנאי ההיגיינה ט. בסירה ולהימנע מרחיצת כלים, או בכלים חד-פעמיים עם תנאים לשטיפה כנדרש. אשפה ואקולוגיה 12. בתדרוכים המקדימים יגדיר מפקד השייטת הנחיות וכללים לשמירה על ניקיון הים והחוף במהלך א. הפעילות. אין להשליך לים אשפה מכל סוג; אלא יש לאסוף את האשפה במכלים/שקיות ולפנותה בחוף ב. לפחי זבל מתאימים. אין לשפוך לים דלקים/שמן, מים שחורים או סבון שטיפת כלים. ג. אין לזרוק לים שאריות מפרשים, בדים, צמיגים או חלקי סירה אחרים. ד. 13. הנחיות לשהייה בחוף יש לנהוג לפי ההנחיות הנוגעות לכניסה למים וחניון לילה בפרק ג' טיולים פרק 11, סעיף 5, עמ' 114; ופרק 14, עמ' 119. להלן דגשים הנוגעים לפעילות צופי-ים בהפלגה מחוץ לתחום הבית: א. עם הגעת החניכים למקום הלינה על מפקד השייטת לבצע תדרוך חניכים מפורט, הכולל התמצאות בשטח (לרבות אזורים אסורים), התנהגות במצבי חירום (שריפה/פציעה, פח"ע וכד') וכללי שמירה על הניקיון והסדר. ב. יש לבצע שמירה רצופה על הסירות, לרבות בדיקת עגינה ומרחק מרציפים/חוף; ומינוי כיתת כוננות בפיקוד אחד מצוות הבוגרים להקפצה במקרה של גרירה/התנתקות עוגן/חבלי קשירה. כיתת השמירה תצויד בפנסים ומכשירי קשר. במעגנים מוסדרים/מרינות לפי שיקול דעת מפקד השייטת. ג. מומלץ להשאיר במקום הלינה תאורת חירום דולקת ברציפות. ד. יש לוודא דלתות מילוט שאינן נעולות למקרה חירום. ה. יש למנות כיתת שמירה למהלך הלילה ולהנחותה לבצע סיור היקפי באזור הציוד, הבישול, השערים וכיו"ב. 287

62 יש להקפיד לנהוג לפי הוראות ההפעלה של ציוד הבישול, הטיגון והשימוש בבלוני גז כפי ו. שהן מופיעות בכרך א' כללי, פרק 7, עמ' יש להרחיק את אזור הבישול ממקום הלינה והשהייה של החניכים, ולסמנו בעזרת סס"ל. חובה לשמור על ניקיון רצוף של השירותים והמקלחות, לרבות רמת היגיינה נאותה לכל אורך ז. השהייה במקום הלינה. יש להקצות אזור נפרד, סגור ומבודד לפינוי זבל. ח. יש להקצות אזור מואר לשטיפות כלי האוכל, ולציידו בסבון וכלי ניקוי. ט. אין לאכסן דלק או גז באזור הלינה של החניכים. י. יש לוודא הימצאות של אמצעי כיבוי אש תקניים במקום הלינה. יא. יש לשמור על השקט, ולא להפריע את מנוחת השכנים. יב. אם דורש זאת אישור הטיול, יש להציב מאבטחים בפתחים ובאזור השהייה של החניכים. יג. פרק 12: בסיום הפעילות "חיסול" הסירות ומסדר כשירות מסכם 1. חיסול הסירות ייערך על-פי הנוהל המופיע בחלק ב' של כרך זה, פרק 3, סעיף 10, עמ' 251. א. בסיום ההפלגה יש לערוך רישום של מסדר כשירות, המרכז את כל התקלות בכלי השיט ולהעביר ב. את הדו"ח המסכם למרכז השבט. אובדן/חוסרים בציוד פירוטכני או בערכת ההחייאה ידווחו למרכז ולראש השבט. ג. תחקיר מפקדים וצוות 2. מיד בסיום ההפלגה ייערך תחקיר ראשוני בדרג מפקדי כ"ש וחניכים. א. תחקיר שני ייערך בנוכחות מפקדי כ"ש, מפקד השייטת ומרכז השבט. ב. מסקנות התחקיר יימסרו למזכירות הארצית של צופי ים בדו"ח מסכם של הפעילות אשר מופיע ג. בחלק ב' של כרך זה, פרק 8, סעיף 7 עמ' 264. במידת הצורך יוגשו גם דו"חות אירוע בטיחות על-פי המנחה המופיע בחלק ב' של כרך זה, פרק 8, ד. סעיף 8, עמ'

63 נספח 1: טופס מילוי תחזית מטאורולוגית + סולם בופור 289

64 290

65 נספח 2: טופס רשימת צוות טלפונים חשובים להפלגה ארוכה בסוכות: * חיל הים חיפה (משא אולגה) /0 * מש ז ב ח * תחזית חיל הים * נמל חדרה * תחנת מטרו בית דגן * אוטובוס חדרה * מודיעין אגד * אגד תיור ונופש- איתן * בית פיליפס * מרכז הנהגת תל אביב-יפו * רכז מפעלים הנהגת תל-אביב יפו * מזכיר צופי-ים * מרכז שבטי צופי-ים * החברה להגנת הטבע * משטרת מרינה תל-אביב * צוות ביטחון * עורף חוף- יוסי גל * עורף חוף משה זינגר * מבצ פיקוד צפון * פיקוד עורף צפון (חמ ל) / טלפונים מפקדי סירות שחף- ונציה- רשף- עצמון- סלוניקי- צוות חיפה מרכז השבט צוות יפו מרכז השבט צוות עכו מרכז השבט צוות הרצליה מרכז השבט צוות תל-אביב מרכז השבט טלפונים חירום מגן דוד אדום ומשטרה: * חדרה בית חולים * ת א מד א * ת א משטרה * ת א בית חולים * חיפה מד א * חיפה משטרה * חיפה בית חולים * עכו משטרה * נהריה בית חולים תחנות מוניות: שיטור ימי חיפה: חדרה: תל-אביב: נתניה: חיפה: חדר מצב: חדרה הסעות: איש קשר מועדון ימי חדרה

66 נספח 3: טופס בקשה לפעילות ים מחוץ לתחום הבית (פי"ח) 292

67 293

68 נספח 4: צו רשימת קואורדינאטות 294

69 295

70 296

71 297

72 298

73 299

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימנים מוסכמים. על פי סימנים אלה נזהה את סוג כלי השייט ואת

קרא עוד

תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות תרחיש

תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות תרחיש תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות 3 4-5 תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות 11-12 תרחיש -1 דליפת גז טבעי 13-17 תרחיש -2 אירוע שריפה 18-22 תרחיש

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

Safety

Safety עמוד 1 מתוך 11 עמודים 1. כללי קבלנים, המועסקים ע"י העירייה אמורים להיות מודעים להשלכות של מעשיהם בשטח הרשות ולהכיר את הסיכונים המיוחדים הכרוכים במקום בו הם עובדים או חולפים. בעת העסקת קבלנים בשטח הרשות,

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול בע"מ כפר הנוער הניסויי למנהיגות סביבתית ולמצוינות כללי יסוד להתנהגות בכפר ובטיחות תלמידים והורים יקרים, במסמך זה קובצו הכללים

הכפר הירוק עש לוי אשכול בעמ כפר הנוער הניסויי למנהיגות סביבתית ולמצוינות כללי יסוד להתנהגות בכפר ובטיחות תלמידים והורים יקרים, במסמך זה קובצו הכללים כללי יסוד להתנהגות בכפר ובטיחות תלמידים והורים יקרים, במסמך זה קובצו הכללים עליהם הינכם מתבקשים להקפיד בכפר הירוק. כללים ונהלים אלו באו על מנת להבטיח את שלומכם וביטחונכם ולאפשר אוירה נעימה ומקדמת בחיי

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

ערב הווי בנושא "השרדות"

ערב הווי בנושא השרדות ערב הווי בנושא "השרדות" ראשית כל מסבירים לקבוצה את חוקי המשחק, והם: מחלקים את הבוגרים לשלושה שבטים (על פי חלוקה שנכין מראש- מקריאים את השמות כמו בהישרדות). מטרת השבטים להצליח לנצח את שאר הקבוצות במספר

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד