Microsoft Word docx

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word docx"

תמליל

1 2018 אפריל, 25 :255 גיליון Issue 255: April 25, 2018 הגיליון המקצועי הדו שבועי של אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון The Bi-Weekly Professional Magazine of Afik & Co, Attorneys and Notary החשמונאים 103, ת.ד תל אביב-יפו , טלפון פקס Ha hashmonaim St.,POB 20144, Tel Aviv , Israel, Telephone: תוכן עניינים אפיק ושות' מציינת את יום אנזא"ק (25 אפריל) ומצדיעה לכל הגיבורים האוסטרלים והניו זילנדים ששירתו ומתו בכל המלחמות, העימותים ובמשימות שמירת השלום ומוקירה את התרומה וההקרבה של כל אלו ששירתו, לרבות בהגנה על ארץ ישראל Afik & Co. marks the ANZAC Day (April 25) and salutes all Australian and New Zealand heroes who served and died in all wars, conflicts, and peacekeeping operations and acknowledges the contribution and suffering of all those who have served, including in the protection of the land of Israel מאמר: האם כל פגם בערבות מכרז יביא לפסילת ההצעה? / עו"ד יאיר אלוני Article: When will a defective bank guarantee result in disqualification of tender bid? / Yair Aloni, Adv..1 מאמר בנושא משמעותו של פגם בערבות שניתנת על ידי משתתף במכרז, מאת יאיר אלוני, עו"ד במשרד אפיק ושות', העוסק, בין היתר, בתחום המכרזים והמשפט המנהלי. את המאמר בשפה העברית ניתן למצוא בקישור: An article on the significance of a flaw in a guarantee given by a tender participant, by Yair Aloni, Adv., a senior associate in the law firm of Afik & Co., whose main practice areas are commercial law and litigation, IP, tenders and public law. The article in English may be found at the link: עדכוני תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערך Corporate, Antitrust and Securities Law Update.2 א. הקפאת הליכים אישית לבעל מניות תינתן במקרים חריגים בלבד וכשתצמח מכך תועלת לחברה מחוזי ת"א: בית המשפט אינו נוטה ליתן צו הקפאת הליכים אישי לבעל מניות, ועליו להוכיח תום לב מוחלט בהתנהלותו בחברה כתנאי בסיסי לבחינת הצדקה להחלת החריג לכלל; יש לשקול את טובת החברה, לרבות נחיצותו וחיוניותו של בעל המניות בתפעול החברה בתקופת ההקפאה לצורך מתן הצו. לקריאה נוספת: A personal assets-freezing injunction for a shareholder will be granted only in exceptional cases and when this will benefit the Company. Read more at: ב. בעל מניות זכאי לקבל מידע על החברה הן מהחברה והן ישירות מבעל שליטה המנהל אותה מחוזי מרכז: בעל מניות המנהל את החברה בפועל מחויב למסור מידע על החברה ליתר בעלי המניות; לבעלי מניות אין זכות לקבלת מידע מחברת בת של החברה. לקריאה נוספת: A shareholder is entitled to receive data on the company both from the company and directly from the control holder who manages it. Read more at:

2 עדכוני משפט מסחרי, קנין רוחני ודיני עבודה Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates.3 א. מעביד עשוי להיות אחראי למעשי גניבה של עובד אם התרשל בפיקוח עליו אך גם ללא התרשלות שלום חיפה: אחריות ישירה של מעביד למעשי עובד חלה כשאישרר הפעולה או אם העובד ביצע הפעולה למטרות המעביד; מעביד עשוי להיות אחראי אם התרשל בפיקוח על העובד. לקריאה נוספת: An employer may be liable to larceny by its employee if was negligent in supervision but also without negligence. Read more at: ב. סוחר רכב משומש מחויב לדווח על תאונה שעבר הרכב גם בפרסום וגם בטופס גילוי המכירה קטנות חיפה: חברה לממכר רכב משומש מחויבת ליתן גילוי מלא לקונה טרם ביצוע המכירה וזאת באמצעות טופס גילוי נאות; ככל שהטופס לא יכלול מידע מלא ומהותי על הרכב היא מסתכנת בהטעיית הקונה. לקריאה נוספת: A used vehicle trader must report a car accident that the car passed both in the publication of the car and in the due diligence form at the sale. Read more at: עדכוני מקרקעין Real Estate Law Updates באחריות הקונה לשאת בתשלום היטל השבחה של מוכר אשר נכנס להליכי פשיטת רגל העליון: לא ניתן להפוך את הועדה המקומית לנושה "אקטיבי"; רוכש נכס הוא מונע הנזק היעיל והזול וביכולתו להגן על עצמו מפני חדלות פירעון של המוכר באמצעים אפקטיביים כגון: שימוש בנאמנות או במנגנון קיזוז. לקריאה נוספת: Purchaser of a real estate asset is to pay an insolvent seller s debt of betterment levy. Read more at: עדכוני משפט מנהלי Administrative Law Updates קצין בטיחות אינו רשאי על דעת עצמו לחרוג ממגבלות הרישיון שלו והדבר יוביל להתליית הרישיון העליון: קצין בטיחות שיש לו ספק אם הוא רשאי לפקח על רכבים מסוימים חייב לבדוק זאת מול הרשות; מול חופש העיסוק ויכולת ההשתכרות של קצין בטיחות עומד האינטרס הציבורי. לקריאה נוספת: A safety office may not deviate from the limitation of the license and deviation will lead to suspension of the license. Read more at: אפיק משפטי הוא המגזין המקצועי של משרד אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון, המופץ אחת לשבועיים לקהל של כ 9,900 איש וכולל מידע מקצועי תמציתי בנושאים משפטיים-עסקיים המעניינים את הקהילה העסקית והינם בתחומים בהם עוסק המשרד. להסרה או הצטרפות יש לשלוח מייל לכתובת newsletter@afiklaw.com ובכותרת לכתוב "אנא הסירו/צרפו אותי לרשימת התפוצה". מגזין זה כפוף לזכויות יוצרים אך ניתן להעבירו לכל אדם ובלבד שיועבר בשלמות וללא כל שינוי. אין באמור במגזין ייעוץ משפטי ובכל נושא מומלץ לפנות למשרדנו על מנת שהעובדות תיבחנה היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהי. למאגר פרסומים קודמים: Afik News is the biweekly legal and business Israel news bulletin published by Afik & Co. (). Afik News is disseminated every second week to an audience of approximately 9,900 subscribers and includes concise professional data on legal and business Israeli related issues of interest to the business community in areas in which the Afik & Co. firm deals. For removal (or joining) the mailing list please send an to newsletter@afiklaw.com with the title "Please remove from mailing list" or "Please add me to the mailing list." The Afik News bulletin is copyrighted but may be freely transferred provided it is sent as a whole and without any changes. Nothing contained in the Afik News may be treated as a legal advice. Please contact Afik & Co. for a specific advice with any legal issue you may have. For previous Afik News publication see -2-

3 מאמר: האם כל פגם בערבות מכרז יביא לפסילת ההצעה? / עו"ד יאיר אלוני Article: When will a defective bank guarantee result in disqualification of tender bid? / Yair Aloni, Adv. מאמר בנושא משמעותו של פגם המופיע בערבות הניתנת מאת משתתף במכרז, מאת יאיר אלוני, עו"ד במשרד אפיק ושות',() העוסק בין היתר בתחום המכרזים ובמשפט מנהלי. את המאמר ניתן למצוא בקישור: An article on the significance of a flaw in a guarantee given by a tender participant, by Yair Aloni, Adv., a senior associate in the law firm of Afik & Co. (), whose main practice areas are commercial law and litigation, IP, tenders and public law. The article in English may be found at the link: עדכוני תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערך Corporate, Antitrust and Securities Law Updates א. הקפאת הליכים אישית לבעל מניות תינתן במקרים חריגים בלבד וכשתצמח מכך תועלת לחברה A personal assets-freezing injunction for a shareholder will be granted only in exceptional cases and when this will benefit the Company [פרק (ת"א) הוניגמן ובניו בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי, בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו, , כב' סגן הנשיא, השופט חגי ברנר] חברת אופנה שנקלעה לחדלות פירעון הגישה בקשה להקפאת הליכים הן ביחס לעצמה והן ביחס לבעלי מניות השליטה בה, בטענה כי בתקופת מצוקה זו נדרשים בעלי המניות להקדיש את מלוא זמנם ומרצם להצלת החברה ולא להגנה על נכסיהם הפרטיים מפני נושים. בית המשפט דחה את הבקשה וקבע, כי הקפאת הליכים אישית לבעלי מניות בחברה ניתנת במקרים חריגים בלבד, כשהדבר נעשה לטובת החברה אשר תפיק תועלת מכך, בשים לב לתפקידו ותפקודו של בעל המניות ונחיצותו להפעלת החברה בתקופת ההקפאה ובתנאי שהוכח כי בעל המניות פעל בתום לב מוחלט ולא דבק רבב בהתנהלותו בחברה. כאן, בעלי המניות פעלו באופן תכסיסני והסתירו מידע מהבנקים בקשר למצב החברה ולכן אינם זכאים שהקפאת ההליכים תחול גם עליהם. A fashion company that became insolvent filed an application for protection from creditors both as to itself and its controlling shareholders, contending that during this time of distress the shareholders are required to devote their full time and energy to saving the company and not to protecting their personal assets from creditors. The Court rejected the motion and held that an order to protect the shareholders of the company will be granted only in exceptional cases, where it is for the benefit of the company, taking into account the role and function of the shareholder, its necessity and essentiality for operating the company and provided that the shareholder acted in absolute good faith and in a speckless manner as to the company. Here, the shareholders acted in trickery and concealed information from the banks as to the condition of the company and are thus not entitled to protection. ב. בעל מניות זכאי לקבל מידע על החברה הן מהחברה והן ישירות מבעל שליטה המנהל אותה A shareholder is entitled to receive data on the company both from the company and directly from the control holder who manages it [תא (מרכז) דייויד סאדק נ' אבא הורביץ, בית המשפט המחוזי מרכז - לוד, , כב' השופט בנימין ארנון] בעל מניות מיעוט בחברה הרשומה באיי הבתולה הבריטיים, אך נוהלה בפועל מישראל, לא התערב בניהול החברה אך קיבל באופן קבוע את חלקו ברווחים. בשלב כלשהו דרש בעל השליטה, אשר גם ניהל את החברה, כי המיעוט יוותר על חלק מאחזקותיו מכיוון שאינו מסייע בניהול החברה וכשסירב, הפסיקה החברה לחלק רווחים. בעל השליטה, החברה וחברת הבת שלה גם סירבו למסור מידע על פעילות החברה או על פעילות חברת הבת. בית המשפט חייב את בעל מניות הרוב למסור מידע על החברה וקבע, כי מעבר לחובת חברה למסור מידע לבעלי מניותיה, כשלבעל מניות מסוים סמכויות ניהול רחבות, לרבות ניהול ענייניה הכספיים השוטפים של החברה, הרי שעל בעל מניות כזה חלה חובה כללית לנהוג בתום לב ובהגינות כלפי בעל המניות המבקש לעיין במסמכי החברה, והוא נדרש לאפשר לו לעיין במסמכי החברה על מנת שיתאפשר לו לעמוד על מצבה הכספי. עם זאת, זכות זו לא עומדת ביחס לקבלת מידע מחברת הבת מכיוון שהזכויות לקבלת רווחים עומדות לחברה ולא לבעלי מניותיה ולכן הם גם לא זכאים לקבל ממנה מידע. A minority shareholder of a British Virgin Islands company managed from Israel did not intervene in the management of the company but regularly received his share of the profits..2

4 At some point, the control holder demanded that the minority will waive some of his holdings because he is not participating in the management and when refused, the company ceased distributing profits. The control holder, the company and its subsidiary also refused to furnish the minority shareholder with data on the activity of the company and the subsidiary. The Court Obligated the control holder to provide data about the company and states that beyond the obligation of a company to provide information to its shareholders, when a certain shareholder has broad management powers, including management of the company's financial affairs, such shareholder has a general duty to act in good faith and fairness towards the shareholder who requests to review the company's affairs and is required to allow him to review the company's documents in order for him to be able to ascertain his financial position. However, this right does not apply to the receipt of information from the subsidiary because the rights to receive profits are for the company and not for its shareholders, and therefore they are not entitled to receive information from the subsidiary. עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates א. מעביד עשוי להיות אחראי למעשי גניבה של עובד אם התרשל בפיקוח עליו אך גם ללא התרשלות An employer may be liable to larceny by its employee if was negligent in supervision but also without negligence [תא (חי') משאקור חברה להובלה בקרור בע"מ נ' מאפיית אריאל בע"מ, בית משפט השלום בחיפה, , כב' השופט אורי גולדקורן] חברה המפעילה נקודות מכירה של מוצרי מאפה ביטלה את ההסכם עם חברת ההובלות וקיזזה את מלוא החוב בגין שירותי הובלת סחורות לאחר שגילתה שעובד של חברת ההובלה ועובד שלה גנבו יחד סחורה בסכום הגבוה מסכום החוב בגין שירותי ההובלה. בית המשפט קבע, כי מעביד אחראי באופן כללי למעשי גניבה של עובד שלו במקרה שהרשה או אישרר את המעשה של העובד או אם העובד עשה את המעשה תוך כדי עבודתו ולמטרת המעביד. עם זאת, כבמקרה זה, לא קיימת אחריות ישירה של המעסיק מכיוון שמדובר על מעשה שעשה העובד למטרות של עצמו ולא לטובת המעביד. מעביד עשוי להיות אחראי למעשי העובד גם מכוח התרשלות בפיקוח עליו, אך גם התרשלות לא הוכחה במקרה זה ולכן לחברת ההובלות אין אחריות לגניבה על ידי העובד שלה ולא ניתן היה לקזז את החוב אליה כנגד סכום הגניבה. A company that operates points of sale of baked goods terminated the agreement with the shipping company and offset the entire debt in respect of the goods shipped after it discovered that an employee of the shipping company and its employee stole merchandise in an amount greater than the amount of the debt for the shipping services. The Court held that an employer is generally liable for acts of theft of an employee in the event that the employer ratified the act of the employee or if the employee did the act while working and for the purposes of the employer. However, as in this case, there is no direct liability of the employer because the act was done by the employee for his own purposes and not for the benefit of the employer. An employer may also be responsible for the employee's actions due to negligence in supervising the employee, but negligence has not been proven in this case, and therefore the shipping company has no responsibility for the theft by its employee and it was not possible to offset the debt against it. ב. סוחר רכב משומש מחויב לדווח על תאונה שעבר הרכב גם בפרסום וגם בטופס גילוי המכירה A used vehicle trader must report a car accident that the car passed both in the publication of the car and in the due diligence form at the sale [תק (חי') אביחי והב נ' טרייד אין קאר עזאם, בית משפט לתביעות קטנות בחיפה, , כב' השופטת מריה פיקוס בוגדאנוב] חברה למכירת רכב משומש פרסמה מודעה בה נרשם שהרכב לא עבר תאונות. נציג החברה נסע עם הרוכש למוסך שדיווח על תקינות הרכב והרוכש רכש את הרכב. עם זאת, זמן קצר לאחר הרכישה ולאחר תקלות חוזרות ונשנות מכר את הרכב ובבדיקה שנעשתה לדרישת קונה הרכב התגלה שהרכב עבר בעבר תאונה..3-4-

5 בית המשפט קבע כי מוכר רכב משומש מחויב לפרסם פרסום אמת ומחויב במילוי טופס גילוי נאות מפורט ביותר אודות מצב הרכב, וככל שלא יעשה כן הוא מסתכן בהטעיית הקונה. במקרה זה לא נגרם נזק של ירידת שווי הרכב מכיוון שהרכב נמכר במחיר דומה למחיר רכישתו על ידי הרוכש, אולם הרוכש זכה לפיצוי על הוצאותיו ועל עוגמת הנפש שנגרמה לו. A used car trading company published an ad in which it wrote that the car did not pass any accidents. A representative of the company went with the buyer to a garage that reported that the car has no material issues and the buyer purchased the vehicle. However, shortly after the purchase and after repeated mishaps, he sold the vehicle and in an examination done for the purchaser of the vehicle from him it was discovered that the vehicle had previously passed an accident. The Court held that a seller of a used vehicle is obliged under law to publish true data and fill out a very detailed disclosure form regarding the condition of the vehicle, without which it risks misleading the buyer. Here no damage of loss of car value was caused because the car was sold at a similar price to the purchase price but the buyer was afforded reimbursement of costs and compensation for non-monitory damage. עדכוני מקרקעין Real Estate Updates באחריות הקונה לשאת בתשלום היטל השבחה של מוכר אשר נכנס להליכי פשיטת רגל Purchaser of a real estate asset is to pay an insolvent seller s debt of betterment levy [עא 4260/15 מאיר אלעזר נ' עירית הוד השרון, בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, , כב' השופטים יצחק עמית, ענת ברון ויוסף אלרון] מוכר של דירה נקלע להליכי פשיטת רגל ולא שילם היטל השבחה כפי שהתחייב בהסכם המכר. כתוצאה מכך סירבה הועדה המקומית להנפיק אישור, הדרוש לרישום העברתו של נכס מקרקעין, לפיו שולמו כל החובות של בעל הנכס. בית המשפט העליון קבע, כי משיקולי מדיניות משפטית לא ניתן להפוך את הועדה המקומית לנושה "אקטיבי". לעומת זאת, רוכש נכס הוא מונע הנזק היעיל והזול, שכן ביכולתו להגן על עצמו מפני חדלות פירעון של המוכר באמצעים אפקטיביים ופשוטים יחסית כגון: שימוש בנאמנות או במנגנון אחר המשיג תוצאות דומות (כגון: תשלום חובות על ידי הקונה כנגד קיזוז). במקרה דנן, הקונה לא פעלה מראש כדי להבטיח את קיום התחייבותו של המוכר, שכן הסכום שהופקד בנאמנות היה נמוך וזאת למרות שהייתה מודעת בעת ניסוח הסכם המכר לקיומם של ההיטלים ולסיכון הקיים. כמו כן, לאחר שקיבלה לידיה את ההחזקה בנכס, שקטה הקונה על שמריה ולא פעלה כדי להעביר את הזכויות בנכס על שמה במשך זמן רב, עוד בטרם נכנס המוכר להליכי פשיטת רגל. לכן, על הקונה לשאת בתשלום היטל ההשבחה, ולאחר מכן תוכל להגיש תביעת חוב כנושה של המוכר. A seller of an apartment entered bankruptcy proceedings and did not pay the betterment levy as agreed under the sale agreement. As a result, the local planning committee refused to issue a confirmation of payment, which is required for the registration of real estate rights. The Supreme Court held that, considering legal policy reasons, the local planning committee should not be turned into an "active" creditor. On the other hand, the purchaser of a real estate asset is the efficient and cheap damage preventer because it can protect itself against insolvency of the seller by relatively simple and effective means such as: use of escrow or another mechanism that achieves similar results (such as payment by purchaser of seller s debts by way of offsetting). In this case, the purchaser failed to take actions to ensure the fulfillment of the seller's undertaking, even though it was aware, upon drafting of the sale agreement, of the existence of the levies and the existing risk, because the amount deposited in the escrow was low. In addition, after it took possession of the property, the purchaser remained silent for a long time, long before the seller entered bankruptcy proceedings, and did not act to transfer the rights of the property under its name. Thus, the purchaser must bear the payment of the betterment levy, and then it may file a debt claim as a creditor of the seller..4-5-

6 עדכוני משפט מנהלי Administrative Law Updates קצין בטיחות אינו רשאי על דעת עצמו לחרוג ממגבלות הרישיון שלו והדבר יוביל להתליית הרישיון A safety office may not deviate from the limitation of the license and deviation will lead to suspension of the license [עעמ 1113/18 יוסף חנן נ' מדינת ישראל- משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בית המשפט העליון, , כב' השופטת ענת ברון; עתמ (מרכז) יוסף חנן נ' מדינת ישראל, בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים, , כב' השופט ארז יקואל] נהג משאית נהרג לאחר שהמשאית נסעה מבלי שהנהג סגר את המנוף שמותקן עליה והמנוף נתקע בגשר אשר קרס ורק בנס לא נפגע אף אדם נוסף. משרד התחבורה התלה את רישיונו של קצין הבטיחות לאחר שבשימוע שנערך בעקבות התאונה התברר שקצין הבטיחות הפר הוראות שונות הקבועות בתקנות התעבורה ובנוהלי משרד התחבורה וכי המשאית הייתה בנפח שחורג מרישיון קצין הבטיחות כך שלא רשאי היה לפקח עליה. בית המשפט העליון סירב לעכב ביצוע התליית הרישיון בתקופת הערעור למרות הפגיעה הגדולה בחופש העיסוק ויכולת ההשתכרות של קצין הבטיחות וזאת לאור העובדה שבמקרים כאלה יש לבחון אל מול אלה את האינטרס הציבורי החשש לביטחון הציבור. קצין בטיחות תעבורה מהווה חוליה במערך שמטרתו להילחם בתאונות הדרכים ובקטל בכבישים וכאן הפר קצין הבטיחות את תנאי הרישיון שלו, לרבות אי ביצוע בחינה של הנהגים בתחילת עבודתם, אי תדרוך נהגים ואף חריגה מתנאי הרישיון כאשר נהג לפקח על סוגי רכבים שהוא אינו מורשה ביחס אליהם, לרבות המשאית שהייתה המעורבת בתאונה שגבתה חיי אדם. בהיעדר הסמכה מפורשת לבחינת רכבים מסוג מסוים, היה על קצין הבטיחות לפנות לרשות בבקשה לקבלת הבהרות בנושא, בטרם יחליט, על דעת עצמו, כי הוא רשאי לבחון רכבים מסוג זה, או את אופן הנהיגה בהם - מדובר באבני יסוד של כללי הבטיחות והתנהלות קצין הבטיחות חרגה מאמות מידה ראויות. A truck driver was killed after the driver failed to secure the truck's crane and the crane hit a bridge that collapsed on the truck and only by miracle, no one else was injured. The Ministry of Transportation suspended the safety officer's license after in a hearing conducted following the accident it was revealed that the safety officer violated various provisions of the Traffic Regulations and the Ministry of Transportation's procedures and the truck was of a size that deviates from the safety officer's license so he was not entitled to supervise it. The Supreme Court refused to delay the suspension of the license during the appeal, despite the great damage to the freedom of occupation and the ability of the safety officer to earn, in light of the fact that in such cases the public interest - the concern for public safety - must be considered. A traffic safety officer is a link in a chain which purpose is to combat traffic accidents and fatalities on the roads. The safety officer breached the terms of his license, including failure to review the drivers at the commencement of their employment, failure to brief drivers and even exceeding the conditions of the license, including in the case of the truck that was involved in the fatal accident. In the absence of explicit authorization to examine vehicles of a certain type, a safety officer must apply to the Ministry for clarifications, before deciding to act based on his view that he may supervise vehicles of this type or the manner of driving them this is a cornerstone of security rules and the behavior of the safety officer exceeded due standards..6-6-

7 1 האם כל פגם בערבות מכרז יביא לפסילת ההצעה? / עו"ד יאיר אלוappleי דיappleי המכרזים איappleם סלחappleיים כאשר מדובר בפגם שappleפל בערבות בappleקאית של מציע. הכלל הappleוהג משקף גישה קפדappleית לפיה כל פגם בערבות מוביל לפסילת ההצעה למעט מקרים חריגים ומצומצמים ביותר. במקרים רבים מציע שהפסיד במכרז תולה יהבו בפגם שappleפל בערבותו של הזוכה ודורש לפסול את ההצעה גם כשמדובר בטעויות דקדוקיות "טכappleיות". עד כמה מרחיקת לכת הדרישה לדקדקappleות בעת בחיappleת ערבויות המכרז? תומכי הגישה קפדappleית יטעappleו כי זו appleועדה, בין היתר, לשמור על שוויון בין המציעים ולחזק את הוודאות בין המשתתפים השוappleים. עם זאת, קיימות גישות מרוככות יותר לפיהן לא כל פגם יוביל בהכרח לתוצאה הקשה של פסילת הצעה, ובמקרים מסוימים בהם לא מתעורר חשש לחוסר הגיappleות או לפגיעה בשוויון בין המציעים יש לבחון את הדברים באופן תכליתי בהתאם לappleסיבות העappleיין. בפסק דין מלפappleי מספר שappleים, למשל, משרד עורכי דין שappleיגש למכרז ציין בערבות את שמות שלושת שותפיו ואף בסיום צויappleה הסיומת בע"מ. לאחר זכייתו, משתתפים במכרז טעappleו כי בappleוסח הערבות appleפלו שappleי פגמים מהותיים. האחד, אי התאמה בין שם המציע לשם המצוין בערבות שכן אחד השמות שצויappleו בערבות היה שמו של שותף לשעבר. השappleי, הואיל ומשרד עורכי הדין איappleו מאוגד כחברה בע"מ הרי שהערבות הוצאה על שם גוף שאיappleו קיים. לגבי הפגם הראשון, בית המשפט קבע כי הואיל ועל גבי ההצעה והערבות הופיע שמו הרשמי של המשרד כפי שהיה במועד הגשת ההצעה לא appleפל כל פגם, בוודאי לא כזה המצדיק פסילת ההצעה מאחר וברור כי מדובר באותה אישיות משפטית. מappleגד, לגבי הפגם השappleי, פסק בית המשפט כי הערבות appleחזית כמי שappleיתappleה לטובת ישות משפטית שוappleה (חברה בעירבון מוגבל) ולפיכך ההצעה appleפסלה. במקרה מתחילת שappleת 2018, ועדת המכרזים פסלה מציע appleוכח "פגם" בערבות שבא לידי ביטוי בכך שבערבות צוין שמו הקודם של המציע, הכולל שם אמצעי appleוסף, בעוד במסמכי ההצעה צוין שמו העדכappleי בהתאם לרישום במרשם האוכלוסין. אי התאמה appleוספת הייתה גם באופן בו appleרשם שמו הפרטי של המציע בערבות, שappleעשה בכתיב חסר. במקרה זה בית המשפט בחן את הסוגייה באופן תכליתי וקבע כי המטרה הייתה למappleוע מצב שבו ההצעה מוגשת על ידי אדם אחד והערבות הוצאה על שמו של אדם אחר או מצב בו לא ברור מי הם הערבים. גם אם במבט ראשון השם המופיע בערבות לא appleכתב בצורה זהה, באותו מקרה לא התעורר ספק, בפרט אצל ועדת המכרזים והבappleק, לגבי שמו או זהותו של הערב והיה ברור כי המציע לא יכול לחמוק מחובותיו כערב בטעappleה ששמו לא appleרשם בערבות באופן מדויק ולכן לא הייתה הצדקה לפסול את ההצעה בשל טעות הכתיב. בשל רגישות הappleושא מומלץ לפעול בחוכמה ולהיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום המכרזים בטרם הגשת ההצעה למכרז ובדיקת appleוסח הערבות, ובוודאי שמייד עם קבלת הודעה על אי זכייה בשל פגם כלשהו. 1 עו"ד יאיר אלוappleי היappleו עורך דין במשרד אפיק ושות' ועיקר התמקדותו בתחום המכרזים והמשפט המיappleהלי. אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה בטרם קבלת כל החלטה בappleושאים המתוארים בסקירה זו.

8 When will a defective bank guarantee result in disqualification of tender bid? / Yair Aloni, Adv. * The Tender laws are less than forgiving when it comes to a defective bank guarantee of a bidder. The Courts apply a strict approach under which a defect in the bank guarantee leads to the disqualification of the bid other than under very limited exceptions. In many cases, a losing bidder hopes to find defects in the winning bidder s guarantee in order to use for its favor so that it may demand disqualification of the winning bid, even when it comes to "technical" grammatical errors. How far-reaching is the requirement to be meticulous when examining tender guarantees? Supporters of the strict approach will argue that this is intended, inter alia, to maintain equality between the bidders and to strengthen the certainty among the various tender participants. However, more lenient approaches also exist and according to such not any defect will necessarily lead to the harsh outcome of a bid disqualification and in certain cases where there is no concern of unfairness or harming the equality between the bidders, these should be examined in a purposeful manner according to the circumstances of the case. In a case decided several years ago, for example, a law firm filed a tender bud and noted the names of its three partners on the bank guarantee and at the end of the firm s name it was written "Ltd." Other tender participants contended that the wording of the guarantee had two material flaws: One, lack of compliance between the identity of the bidder and the guarantor's identity, because one of the named partners already retired from the firm; Second, the law firm was not incorporated as a limited company, thus the guarantee was issued in the name of a non-existent entity. Regarding the first flaw, the Court held that the bid and guarantee were under the official name of the firm as it was at the time of submission of the bid and thus no defect exists, certainly not one that justifies the disqualification of the bid. However, in respect of the second defect, the Court held that the guarantee was foreseen as having been given in favor of a different legal entity (a limited liability company) and therefore the bid was disqualified. In an early 2018 case, the Tenders Committee disqualified a bid because of a "defective" guarantee due the fact that the guarantee included the bidder s previous name, including its former middle name, while in the tender documents included the current name which also corresponds with the official registry. Another discrepancy was in the manner in which the bidder's first name was stated, which was missing a vowel. In this case, the Court examined the issue in a target-oriented manner, holding that the main goal was to prevent a situation in which the bid was submitted by one person and the guarantee was issued in the name of another or it is not clear who the guarantors are. It was held that even if at first glance the name appearing on the guarantee was not written in the same manner, there was no doubt, especially with the Tenders Committee and the bank, as to the name or identity of the guarantor and it its duties as guarantor were perfectly clear and it couldn't avoid the duties on the grounds that the name was not registered correctly on the guarantee. Therefore, there was no justification for disqualifying the bid because of the misspelling. Due to the delicacy of this issue, it is recommended to act wisely and consult with a lawyer who specializes in the field of tenders prior to submitting the tender bid and checking the wording of the guarantee, but certainly immediately upon receipt of notice of the failure to win due to any defect. * Yair Aloni is a senior associate in the law firm of Afik & Co., Attorneys and Notaries () and his practice centers on commercial law and litigation, IP, tenders and public law. Nothing herein should be treated as a legal advice and all issues must be reviewed on a case-by-case basis. For additional details: or at the e- mail: afiklaw@afiklaw.com

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx 2019 יולי, 31 :288 גיליון Issue 288: July 31, 2019 הגיליון המקצועי הדו שבועי של אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון The Bi-Weekly Professional Magazine of Afik & Co, Attorneys and Notary החשמונאים 103, ת.ד.

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים,

לקוחות וחברים יקרים, מ לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון מחצית ראשונה 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר למחצית הראשונה של שנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון בחברות היי-טק ישראליות ו"ישראליות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 פלאזה סנטרס אן.וי. מצגת אסיפת מחזיקי אגרות חוב פברואר 214 הצהרה המידע המופיע במצגת זו כפוף להערות הכלליות שלהלן ולגורמי הסיכון כמפורט בסופה. 2 מצגת זו איננה מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ו/או להקצאת ניירות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6

<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6 The English version of this Decision immediately follows. המרכז הבינתחומי הרצליה כ"ז בתמוז תשע"ו 2 באוגוסט 2016 תיק משמעת 22/2016 בעניין סטודנט פלוני - (להלן: הסטודנט) החלטה פתח דבר: תיק דנן עניינו בסטודנט

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

RedHill Announces FDA Acceptance for Review of RHB-103 (Migraine) NDA and PDUFA - Hebrew

RedHill Announces FDA Acceptance for Review of RHB-103 (Migraine) NDA and PDUFA - Hebrew הודעה לעיתונות טופס K-6 מצורף בסיום ההודעה ובו פירוט נוסף אודות מבנה הסכם ההשקעה תאריך: 30 בדצמבר, 2013 רדהיל ביופארמה מודיעה על הסכם השקעה לגיוס של 6 מיליון דולר בהנפקה פרטית לקרן אורבימד ישראל פרטנרס

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351)

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351) אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא: 14 ליוני, 2018 אוניברסיטת תל - אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי מנהלי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 פלאזה סנטרס אן.וי. מצגת החברה ארגון מחדש של החוב נובמבר 213 הצהרה המידע המופיע במצגת זו כפוף להערות הכלליות שלהלן ולגורמי הסיכון כמפורט בסופה. 2 מצגת זו איננה מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ו/או להקצאת ניירות

קרא עוד

עולם המס עם הפנים לעשור הבא כנס סוף שנת המס 2010

עולם המס עם הפנים לעשור הבא כנס סוף שנת המס 2010 www.pwc.co.il עולם המס עם הפנים לעשור הבא שוק ההון בשנת 2010- המיסוי בצל הרגולציה והפרקטיקה אבי נוימן, רו"ח שותף מסים וראש המגזר הפיננסי אילן ינושבסקי רו"ח, CFO תמיר פישמן ושות' בית השקעות תוכן העניינים

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

RedHill Announces FDA Acceptance for Review of RHB-103 (Migraine) NDA and PDUFA - Hebrew

RedHill Announces FDA Acceptance for Review of RHB-103 (Migraine) NDA and PDUFA - Hebrew הודעה לעיתונות תאריך: 25 בפברואר, 2014 רדהיל ביופארמה מדווחת את התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2013 אירועים מרכזיים לשנת 2013: מצבת מזומנים חזקה של מעל ל- 34 מיליון דולר נכון לפברואר 2014, לאחר שתי

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

א.ד.וי.ריידר של עדי ברדה 1. הורדה והתקנה הורד את האפליקציה WD( )AdvRider מהחנות והתקן. למכשירי אנדרואיד בלבד. 2. הגדרות ראשונות לאחר ההתקנה צריך לבצע

א.ד.וי.ריידר של עדי ברדה 1. הורדה והתקנה הורד את האפליקציה WD( )AdvRider מהחנות והתקן. למכשירי אנדרואיד בלבד. 2. הגדרות ראשונות לאחר ההתקנה צריך לבצע א.ד.וי.ריידר של עדי ברדה 1. הורדה והתקנה הורד את האפליקציה WD( )AdvRider מהחנות והתקן. למכשירי אנדרואיד בלבד. 2. הגדרות ראשונות לאחר ההתקנה צריך לבצע באופן חד פעמי, 3 הגדרות פשוטות להתאים את האפליקציה

קרא עוד

Microsoft Word - CEL_4Q10v1.doc

Microsoft Word - CEL_4Q10v1.doc E Q U I T Y R E S E A R C H I S R A E L 16 במרץ 2011 PERFORM Cellcom Israel LTD. Communications Services CEL-NYSE $31.06 PRICE TARGET N/A 52-WEEK RANGE $24.51-$35.35 MARKET CAPITALIZATION $3,087.4mm SHARES

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

Lightstone Enterprises Limited מצגת למשקיעים 20 ביוני 2016

Lightstone Enterprises Limited מצגת למשקיעים 20 ביוני 2016 Lightstone Enterprises Limited מצגת למשקיעים 20 ביוני 2016 סדר יום תקציר מנהלים תוצאות כספיות ועדכון עסקי דוחות כספיים עמידה באמות מידה 2 1. תקציר מנהלים 3 4 1. תקציר מנהלים תקציר מנהלים מאז ההנפקה הראשונית

קרא עוד

תרגיל 3 בקורס תוכנה 1

תרגיל 3 בקורס תוכנה 1 1 תוכנה תרגיל מספר 8 הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נוהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגשת התרגיל תעשה במערכת ה VirtualTAU בלבד.(http://virtual2002.tau.ac.il/) יש להגיש קובץ zip יחיד הנושא את

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus MEDIA LAW & ETHICS (A) - 50981 Last update 06-03-2016 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: communication & journalism Academic year: 0 Semester: 2nd Semester

קרא עוד

הפניקס אחזקות בע"מ )"החברה"( לכבוד: לכבוד: הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רשות ניירות ערך רח' אחד העם 15 רח' כנפי נשרים 11 תל-אביב ירושלי

הפניקס אחזקות בעמ )החברה( לכבוד: לכבוד: הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בעמ רשות ניירות ערך רח' אחד העם 15 רח' כנפי נשרים 11 תל-אביב ירושלי 8118811.81 הפניקס אחזקות בע"מ )"החברה"( לכבוד: לכבוד: הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רשות ניירות ערך רח' אחד העם 15 רח' כנפי נשרים 11 תל-אביב ירושלים הנדון: הועדה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי

קרא עוד

י( חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("החברה" או "פרטנר") תשקיף מדף ("התשקיף" או תשקיף המדף") מכוח תשקיף מדף זה, תוכל החברה להנפיק מניות רגילות, רשומות על שם, בנ

י( חברת פרטנר תקשורת בעמ (החברה או פרטנר) תשקיף מדף (התשקיף או תשקיף המדף) מכוח תשקיף מדף זה, תוכל החברה להנפיק מניות רגילות, רשומות על שם, בנ י( חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("החברה" או "פרטנר") תשקיף מדף ("התשקיף" או תשקיף המדף") מכוח תשקיף מדף זה, תוכל החברה להנפיק מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה (להלן: "המניות")

קרא עוד

Addressee Name

Addressee Name י"ז באייר תשע"ו 25 במאי 2016 סימוכין: # 941320 מכרז פומבי מס' 0052/2016 למתן שירותי ניהול עבור פרויקט הקמת המנת"ב - המרכז לניהול ובקרת התנועה במטרופולין תל- אביב )TAMACC( )"המכרז"( מכתב הבהרות מס' 2 בהמשך

קרא עוד

Application for a Visitor visa - Tourist stream

Application for a Visitor visa - Tourist stream Application for a Visitor visa Tourist stream בקשה לוויזת מבקר ענף תיור Form 1419 HEB HEBREW אודות טופס זה חשוב אנא קרא מידע זה בקפידה לפני מילוי הבקשה. חר מילוי הבקשה, אנו ממליצים מאוד לשמור העתק לרשומותיך.

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב המחלקה Object תוכן עניינים Object הורשה והמחלקה ערך שם טיפוס DynamicIntArray da data size incrementsize DynamicArray תזכורת - Object[] data; int size; int incrementsize; DynamicArray זה

קרא עוד

Skyline International Development Inc. חברה המאוגדת לפי דיני אונטריו ("החברה") דוח רבעוני ליום 31 במרץ, 2015 פרק א'- דוח הדירקטוריון ליום 31 במרץ, 201

Skyline International Development Inc. חברה המאוגדת לפי דיני אונטריו (החברה) דוח רבעוני ליום 31 במרץ, 2015 פרק א'- דוח הדירקטוריון ליום 31 במרץ, 201 Skyline International Development Inc. חברה המאוגדת לפי דיני אונטריו ("החברה") דוח רבעוני ליום 31 במרץ, 2015 פרק א'- דוח הדירקטוריון ליום 31 במרץ, 2015. פרק ב' דוחות כספיים מאוחדים בדולר קנדי (בשפה באנגלית),

קרא עוד

Name

Name א) 13 לאוקטובר, 2016 126929 תאריך: סימוכין: אל: א.ג.נ., לקוחות המשרד חוזר לקוחות מסים 19.2016 הנדון: לא ניתן לקזז הפסד הון במכירת ניירות ערך כאשר ההפסד נובע מירידת שער חליפין - דין מוזס של בית המשפט העליון

קרא עוד

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: שלמה יונה מבוא למדעי המחשב מועד ב', סמסטר א' תשס"ג, 17/2/03 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב את

קרא עוד

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn http://rabbiarikahn.com Adk1010@gmail.com http://arikahn.blogspot.co.il 1- תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד א ר ב מ נ יומ י ב

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISOILL בהשאלה בין-ספרייתית יוסי ט יסו נה המסלול האק דמי ה מכללה למי נהל יום הדרכה של מאלי בנושא השאלה והשאלה בין-ספרייתית יולי 2010 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרוטוקול ISOILL

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9.

פתרון מוצע לבחינת מהט ב_שפת c מועד ב אביב תשעט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. הדפסה ראשונה: מתבצעת לולאה שרצה מאפס עד אורך המחרוזת.

קרא עוד

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מס

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רוח )עוד(-גזית גלוב בעמ שאול בן אמוץ, רוח, שותף, מחלקת מס www.pwc.com/il חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מסים -טיוטה לצרכי דיון- על הפרק 1. תכנון מס החייב בדיווח

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE5F4FA20FAF7F6E9F820E4EEF9F4E7E420F9ECE420E4EEF9F4E7E420F9ECE5>

<4D F736F F D20EEE5F4FA20FAF7F6E9F820E4EEF9F4E7E420F9ECE420E4EEF9F4E7E420F9ECE5> המשפחה שלה, המשפחה שלו - עמדות מתבגרות ומתבגרים ביחס למעמד האשה במשפחה, כפונקציה של משפחת המוצא והיבטים מעודדי סובלנות של ההקשר החינוכי בלהה אדמנית, מכללת 'תלפיות' במחקר זה נבחנו עמדותיהם של מתבגרות ומתבגרים

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות GGII רקע כללי מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן במרכז הבינתחומי הרצליה מפרסם לראשונה מדד חודשי למחירי דירות. מדד חדש זה מבוסס

מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות GGII רקע כללי מכון גזית-גלוב לחקר נדלן במרכז הבינתחומי הרצליה מפרסם לראשונה מדד חודשי למחירי דירות. מדד חדש זה מבוסס מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות GGII רקע כללי מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן במרכז הבינתחומי הרצליה מפרסם לראשונה מדד חודשי למחירי דירות. מדד חדש זה מבוסס על טכניקת המדידות החוזרות המשמשת גם את מדד קייס שילר

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת הליבה של הפסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת פרופ' חיים בלמקר יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל בעל טור בעיתון הארץ קבע ששנת 2016 היתה הכי קשה לצה"ל מבחינת התקשורת מאז הקמתו כנראה שהפסיכיאטריה

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תיאוריות של דיני קניין - 62880 תאריך עדכון אחרון 08-05-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר ומסטר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 3

קרא עוד

א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית

א) גירסת מהרמ, ב) [לקמן ה.], ג) מהרם מז, ד) סנהדרין פט. עש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תויט], ז) [דברים יט], ח) רשא דהא אם, ט) רשל מז, י) [כרית א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כריתות יב.], כ) [דף מה. ע"ש], ל) רש"ל כו'. [עיין רש"א],

קרא עוד

רשומות הסכם בדבר מצרכים חסלאיים בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה ל י חלק א לחוקי פיתוחו וסייעו של הסחר החקלאי, כפי שתוקן נחתם בוושינגט

רשומות הסכם בדבר מצרכים חסלאיים בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה ל י חלק א לחוקי פיתוחו וסייעו של הסחר החקלאי, כפי שתוקן נחתם בוושינגט רשומות הסכם בדבר מצרכים חסלאיים בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה ל י חלק א לחוקי פיתוחו וסייעו של הסחר החקלאי, כפי שתוקן נחתם בוושינגטון ביום 22 בדצמבר, 1964 נכנס לתוקפו ביום 22 בדצמבר,

קרא עוד

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעוץ משפטי בכל מקרה ומקרה. הענף הסכמים קיבוציים נחתם בין

קרא עוד

18 מרץ 2010 בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 30648-08 צ'רני נ' ק.מ.ר.א. (1993) שרותי רכב בע"מ בפני כב' השופטת כוכבה לוי תובעים איגור צ'רני על ידי בא כוחו עו"ד דוד שרם נגד נתבעים ק.מ.ר.א. (1993) שרותי

קרא עוד

נוהל ניהול איכות אישור ספקים הוצאה 18

נוהל ניהול איכות אישור ספקים הוצאה 18 מימוש מוצר Quality Management ניהול איכות Page 1 מקבלני משנה Procedure Owner: אחראי ליישום הנוהל: Quality Management Director ראש מינהל ניהול איכות Applies to: Division General Managers, Purchasing & Logistics

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות עם א ל ה : ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע מנ ו הי ינ

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בסד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ל ע ד, א ת-י פ ת ח ו ת ל ד א ש ת-ג ל ע ד ל ו, ב נ ים;

קרא עוד

1 מצגת למשקיעים - נובמבר 2018

1 מצגת למשקיעים - נובמבר 2018 1 מצגת למשקיעים - נובמבר 2018 הבהרה משפטית מצגת זו הוכנה על-ידי Moinain Limited )להלן: "החברה"( לצורך הצגה עקרונית ושיווקית של החברה ופעילותה. המידע הכלול במצגת זו )להלן: "המידע"( אינו מהווה בסיס לקבלת

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד