א) בבית המשפט המחוזי בלוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים עת"מ קבוע בפני כב' הש' יעקב אברהם ליום שעה 25:55 בעניין הקטין: XXXXXXX

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "א) בבית המשפט המחוזי בלוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים עת"מ קבוע בפני כב' הש' יעקב אברהם ליום שעה 25:55 בעניין הקטין: XXXXXXX"

תמליל

1 א) בבית המשפט המחוזי בלוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים עת"מ קבוע בפני כב' הש' יעקב אברהם ליום שעה 25:55 בעניין הקטין: XXXXXXX )יליד 1559( XXXXXXXXXXXXXXX ע"י ב"כ עוה"ד חגית בורוכוביץ' ו/או עוה"ד שירן רייכנברג המרכז לחינוך משפטי קליני הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית הר הצופים, ירושלים טל': ; פקס: העותרת: - נ ג ד - המשיבה: המועצה המקומית XXXXX אגף גני הילדים ע"י ב"כ עו"ד יובל דמול ו/או קרין כהן ו/או חגי שדה מרח' משה לוי 00, ראשון לציון טל': ; פקס: עתירה מנהלית בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להורות על בטלותה של החלטת המשיבה מיום בדבר החזרת הקטין למסגרת של החינוך המיוחד ובחינת טובתו בהסתמך על חוות דעת עדכנית של גורמים מקצועיים. כמו כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבה בהוצאות עתירה זו, לרבות שכר טרחת עורך דין ומע"מ בגינו כדין. ואלה נימוקי העתירה: ) פתח דבר תמצית נימוקי העתירה עניינה של עתירה זו בהחלטת המשיבה מיום 09 על החזרת הקטין דנן לגן במסגרת החינוך המיוחד ואופן קבלת ההחלטה. ביום 09 התקיימה פגישה בין העותרת למשיבה בה הודיעה המשיבה לעותרת, כי על העותרת להחזיר את הקטין למסגרת של החינוך המיוחד, וזאת מיד בתום חופשת החנוכה, ביום 6. העותרת הביעה את התנגדותה למעבר, ודאי המיידי, וביקשה כי ייערך לקטין אבחון מעודכן, בטרם קבלת ההחלטה, אשר יעריך את מצבו של הקטין כיום ויקבע אם נכון לקטין לחזור לחינוך המיוחד או שמא להישאר בחינוך הרגיל ולכל היותר, לקבל מענה נוסף לצרכיו במסגרתו של הגן הרגיל או במסגרת הקהילה

2 ב) ג) המשיבה דחתה את בקשתה של העותרת מבלי לנמק החלטתה ומבלי שניתן לעותרת פרוטוקול הישיבה בה נתקבלה ההחלטה. גם יתר פניותיה, הטלפוניות ואלו שנשלחו בכתב, בהן ביקשה לנסות ולהגיע להסכמה בדבר עתיד חינוכו של בנה, לא זכו למענה. משכך, ומאחר ופניותיה לא נענו, נאלצה העותרת לפנות לבית המשפט בבקשה למתן צו מניעה ובעתירה זו. העותרת תטען, כי הנסיבות אשר הובילו להחלטה לכתחילה על העברת הקטין למסגרת של חינוך מיוחד השתנו ויש מקום בשלב זה לאמוד ולהעריך את השינוי בטרם קבלת החלטה בעניינו של הקטין והמסגרת החינוכית המתאימה לו. כמו כן, הדין מחייב בחינה של מענים אפשריים במסגרת החינוך הרגיל לפני החלטה על העברה לחינוך המיוחד ועניינו של הקטין מצדיק בחינה של מתן המענה לצרכיו כאמור ) הצדדים העותרת הינה אימו של הקטין ותושבת XXXXXX מזה מספר חודשים. המשיבה הינה המועצה המקומית XXXXXXXX אשר למערכת החינוך בה שייך הקטין..8.5 ) רקע עובדתי הקטין היה בן פחות משנה כאשר החלו להבחין בעיכוב בהתפתחותו. הוא לא הראה סימנים של רצון לעמוד. רופאה התפתחותית מהמכון להתפתחות הילד בראשון לציון, ד"ר אורנה ורדי, קבעה בדו"ח סיכום רפואי התפתחותי מיום 05.15, כי הקטין מאובחן עם עיכוב התפתחותי:."Developmental Delay Milestones" מצ"ב הסיכום רפואי התפתחותי מיום , מסומן נספח "א" ומהווה חלק בלתי נפרד מעתירה זו ועדת השמה אשר התכנסה בסמוך ביקשה מהעותרת לחתום על הסכמה על שילובו של הקטין במסגרת החינוך המיוחד. העותרת חתמה גם משום שחשבה באותו מועד שזה אכן לטובתו. אך מעולם לא הוסבר לעותרת מה ההשלכות של הסכמתה בחתימה היותה לטווח ארוך מבלי שהיא רשאית להעביר אותו מסגרת. 00. במשך שנתיים הקטין שהה בגנים של החינוך המיוחד עד שלפני תחילת שנת הלימודים תשע"ד עברו מ xxxxxx לXXXXXXXX 05. לקראת סיום שנת הלימודים החולפת, במרץ 0100, פנתה העותרת לעריכת אבחון פסיכולוגי לקטין אשר קבעה באופן חד משמעי שהקטין לא בהכרח צריך להישאר במסגרת החינוך המיוחד וראוי לשקול שילובו במסגרת לחינוך הרגיל, וכלשונה: "אין לסגור אופציה זו )של חינוך רגיל המתאימה לפי חוות דעת הצוות הטיפולי." הוספת ח.ב.( ולשקול אותה בעת 2

3 מצ"ב סיכום האבחון הפסיכולוגי שנערך לקטין בחודש מרץ 1521, מסומן כנספח "ב" ומהווה חלק בלתי נפרד מעתירה זו. בבואה לרשום את הקטין בגן XXXXXXX העותרת נתבקשה להמציא אישור מעיריית XXXXXXX בטרם רישומו למסגרת החינוך.XXXXXX העותרת פנתה לעירייה XXXXXX וקיבלה אישור לרישום הקטין בגן.XXXXXXX יודגש, כי באישור שניתן לעותרת על ידי העירייה לא צוין דבר וחצי דבר בעניין מסגרת מיוחדת או חריגה לה נדרש הקטין או אליה היה רשום בשנה שחלפה. העותרת פנתה לגן הסמוך למקום מגוריה עם האישור שהומצא לה ורשמה את הקטין לגן. לא נאמר לה שאינו מתאים למסגרת והקטין החל במסגרת בתחילת שנת הלימודים, בחודש אוגוסט.0100 הדיווחים אודות תפקודו של הקטין במסגרת היו משביעי רצון ואף למעלה מזה. הגננת שיתפה את העותרת כי הקטין ילד מקסים וחברותי, מפרגן לילדים האחרים בגן, שמח ורוקד עם המורה למוסיקה. בחלוף רק זמן קצר, הקטין רכש חברים במסגרת החדשה, שלא היו לו במסגרת הקודמת של החינוך המיוחד, עימם משחק אף אחרי שעות הגן אולם, כעבור כשבוע, פנה אביו של הקטין, הגרוש מן העותרת, אל המשיבה והודיע כי הקטין נדרש למסגרת של החינוך המיוחד. אז, המשיבה זימנה את העותרת לפגישה. העותרת ביקשה להבין במה מדובר ועל מה נסבה הפגישה, אך לשווא. יתרה מזו, אל הפגישה הוזמן גם אביו ל הקטין, הגרוש כאמור מהעותרת. העותרת ניסתה להסביר למשיבה כי איננה יכולה להשתתף בפגישה בנוכחות הגרוש וביקשה לקיים את הפגישות בנפרד. המשיבה דחתה או פשוט התעלמה מבקשתה, על אף שהעותרת ציינה כי לצערה לא תוכל להשתתף בפגישות אם תתקיימנה במשותף עם הגרוש, וזאת למרות רצונה. ככל הידוע לעותרת, הפגישות התקיימו כסדרן ללא נוכחותה. ביום 09 או בסמוך לכך פנתה העותרת מיוזמתה למשיבה וביקשה להתעדכן בעניינו של בנה. המשיבה זימנה אז את העותרת לפגישה ביום 09. הפגישה ביום 09 התקיימה בנוכחות העותרת בלבד, ללא הגרוש. בפגישה הוצגה בפני העותרת ההחלטה על העברת הקטין חזרה למסגרת החינוך המיוחד השלכות ההחלטה הן, כי הקטין צריך לעזוב לאלתר את הגן בו שהה למעלה משלושה חודשים אחרונים ולעבור לגן קטן, למסגרת שאינו מכיר וכלל לא בטוח שצריך. 06. העותרת הביעה את התנגדותה להחלטה. העותרת פרסה בפני המשיבה את מצבו של הקטין והשיפור הניכר שחל בו וביקשה לאור ההטבה במצבו והיותו כבר במסגרת, לבחון שילובו במסגרת הרגילה תוך מענה לצרכיו במסגרתה לרבות, תוכנית יחידנית עבורו או סייעת או לערוך לו אבחון מעודכן בטרם קבלת ההחלטה הדרסטית. 3

4 .08 המשיבה התנגדה לעריכת אבחון, אך ציינה, כי תאפשר לקטין להמשיך ולבקר בגן הרגיל בימי שישי וביום נוסף בשבוע, אולי אפילו יומיים נוספים. 05. העותרת ביקשה, לכל הפחות, לראות את הגן אליו מייעדים את בנה. אך גם בקשתה זו נדחתה בשל טענה לכאורה לכך שביקור של העותרת בגן יפגע בפרטיות הילדים בגן. האמנם? הרי לא יעלה על הדעת שהורה שמבקש, או מחוייב במקרה דנן, לשלוח את ילדו לגן, לא רשאי לראות את הגן ולהתרשם ממנו מראש. ניתן היה לכל הפחות לאשר לעותרת לראות את הגן לאחר סיום שעות הפעילות. הרי הטענה לעניין הפרטיות הינה משוללת כל בסיס. ממילא העותרת גם לא התכוונה לצלם חלילה את הילדים או להפיץ את תמונותיהם ברבים או אף לשוחח עם מי מהם. היא רצתה לראות מראש לאן מיועד בנה להגיע בתוך פחות משבוע. המשיבה סירבה כאמור. המשיבה הסכימה רק לבקשת העותרת לדחות את המעבר של הקטין לגן בחינוך המיוחד עד תום חופשת החנוכה וכן, הותירה לעותרת לשוחח עם הגננת טלפונית. העותרת שוחחה עם הגננת בגן המיוחד ועלו שאלות שביקשה לקבל עליהן מענה. כמו כן, נאמר לעותרת בסיום הפגישה ביום 09 כי יימסר לה פרוטוקול הפגישה וטרם נמסר ויתרה מזו, היא רצתה לנסות ולהגיע להסכמות עם המשיבה על ההחלטה ואופן קבלתה. משכך, העותרת פנתה חזרה אל המשיבה אך כל הפניות מטעם העותרת הושבו ריקם וכלל לא זכו למענה ביום 0 אף נעשתה פניה בכתב על ידי הח"מ אל המשיבה בניסיון להצליח לתאם פגישה ועל ידי הידברות מחוץ לכותלי בית המשפט להגיע להסכמות שתהיינה לשביעות רצון כל הצדדים, בפרט הקטין.... מצ"ב המכתב מיום מסומן נספח "ג" ומהווה חלק בלתי נפרד מעתירה זו. אולם, חוסר ההתייחסות מצד המשיבה לא הותיר לעותרת ברירה אלא לפנות בעתירה זו ובבקשה למתן צו מניעה שקדמה לה והוגשה ביום 5. בית המשפט הנכבד בהחלטתו מיום 9 דחה את הבקשה לצו מניעה בקובעו, כי הבקשה הוגשה בסמוך למועד שנקבע לביצוע ההחלטה בגינה התבקש הצו. ביום שישי, 6, יומיים לאחר פתיחת ההליך המשפטי על ידי העותרת ומיד עם תום חופשת החנוכה וכפי שסוכם בין העותרת למשיבה בפגישה ביום 09, כי בימי שישי ימשיך הקטין להגיע לגן "XXXXX" הרגיל הגיע הקטין לגן מלווה באימו ונרגש לחזור לגן אחרי החופשה. למרבה ההפתעה, הגננת סירבה להכניס את הקטין לגן. היא הותירה אותו מחוץ לשער. היא טענה כי קיבלה הוראה מפורשת מהמשיבה אשר אסרה עליה לאשר את כניסתו של הקטין לגן. העותרת ניסתה להסביר לגננת שגם אם הוחלט על ההעברה של הקטין לגן לחינוך מיוחד, בימי שישי סוכם שיבוא לגן הרגיל. אז הוסיפה הגננת, כי נמסר לה שזה יהיה רק אחרי שהקטין יתחיל במערכת המיוחדת. ויודגש, כי תנאי זה לא עלה כלל בפגישה ביום הקטין חזר הביתה בוכה ועצוב ולא מבין למה הגננת שלו לא הרשתה לו להיכנס לגן שלו, לשחק עם החברים שלו וכל ההתרגשות מהחזרה מהחופש התנפצה במפח נפש. באותו אחר הצהריים החל לפתח מחלה. מאז שוהה בבית חולה.

5 ד) מצ"ב אישורי מחלה מסומנים נספחים "ד' 2 " ו"ד' 1 " ומהווים חלק בלתי נפרד מעתירה זו. נודע למבקשת, כי הילדים בגן שאלו איפה הקטין ומדוע לא חוזר לגן וכי הגננת כבר הודיעה שהקטין לא חוזר. הילדים הגיבו בעצב ורוצים בחזרתו. ויודגש, כי הקטין היה נוכח בגן, פעיל ועם חברים רבים שכיום חסרים לו והוא להם מיותר לציין, כי לא יעלה על הדעת שמחלוקת, מהותית ככל שתהא בין העותרת לבין המשיבה או מי מטעמה, תבוא על חשבון הקטין ותפגע בו וברגשותיו ובהתפתחותו הקטינה ותותיר אותו מחוץ למסגרת חינוכית הולמת, מתאימה וראויה. ) הטיעון המשפטי 51. העותרת תטען, כי החלטת המשיבה מיום 09 הינה בלתי חוקית בהיותה פוגעת בזכות הקטין לחינוך ולחופש הבחירה בחינוך; בזכותו כי החלטת המשיבה תתקבל בהסכמה או לכל הפחות, באופן מבוסס, בדוק וענייני ולא באופן שרירותי; בחינת החלופות במסגרת החינוך הרגיל; ההתאמה למסגרת החינוך המיוחד; השלכות הסיווג החברתי כילד חריג וכן, לאור התפיסה הרווחה לשלבו בחינוך הרגיל. משכך, דין החלטת המשיבה מיום 09 בטלה לאלתר, כפי שיבואר להלן. )ד() 2 ( זכות הקטין לחינוך 50. העותרת תטען, כי ההחלטה נתקבלה שלא כדין כפי שפורט בהרחבה בחלק העובדתי של עתירה זו, מבלי לספק לעותרת הסבר סביר לנימוקים אשר הובילו לקבלת ההחלטה ומבלי לשקול את השיקול העיקרי והמרכזי שאמור להנחות אותם והוא טובת הקטין. המשיבה קיבלה החלטה מבלי ליתן דעתה לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד אשר אומצה על ידי העצרת הכללית של האו"ם בנובמבר 0959 ואושררה בישראל בשנת 0999 לרבות סעיף 0 לאמנה: "בכל הפעולות הנוגעות לילדים, בין אם ננקטות בידי מוסדות רווחה סוציאלית ציבוריים או פרטיים ובין בידי בתי המשפט, רשויות מינהל או גופים תחיקתיים, תהא טובת הילד שיקול ראשון במעלה". העותרת תטען, כי החלטה על העברה לאלתר של הקטין למסגרת חינוך שונה מזו שהיה רגיל והיה לו טוב בה, מבלי לבחון את מצבו המעודכן וצרכיו נכון להיום, הינה מנוגדת לטובתו ומבלי לאפשר לו פרידה תקינה וראויה מן המסגרת, לכל הפחות. יתרה מזו, בפסיקתו עמד בית המשפט העליון פעמים רבות על מעמדה של הזכות לחינוך כזכות יסוד; על מרכזיותה כאלמנט הכרחי למימושו העצמאי של הפרט וכן על חשיבותה ככלי חיוני לקיום עקרונות דמוקרטיים ולקיומה של חברה הפועלת לרווחת הקהילה שלה )ראו למשל בג"צ 8090/19 ועד הורים עירוני ראשון לציון ואח' נ' שרת החינוך ואח', )טרם פורסם(, ניתן ביום וכן, בג"צ 6680/10 אבו גאנם נ' משרד החינוך )טרם פורסם( ובג"צ 0505/98 ועדת מעקב עליונה לענייני חינוך נ' משרד החינוך, פ"ד נד) 0 ( 000( הנה כי כן, המשיבה פגעה בזכותו החוקתית של הקטין לחינוך ורק מטעם זה בלבד דין החלטתם התבטל. 5

6 )ד() 1 ( זכות הקטין לחופש הבחירה בחינוך העותרת תטען, כי ההחלטה על העברת הקטין למסגרת של חינוך מיוחד מבלי לברר האם המסגרת מתאימה כיום לקטין, פוגעת בזכות העותרת כהורה לחופש בחירה בחינוך ובמוסד החינוכי בו רוצה כי בנה ילמד. מתוך חובתה של העותרת לדאוג לחינוך טוב לילדה, וכראות עיניה והשקפתה, קמה זכותה לבחור לו את המקום והמוסד הראוי לכך. זכות ההורה לחופש בחירה בחינוך ילדו, הוכרה על ידי בית המשפט העליון כזכות יסוד חוקתית הנגזרת מהזכות לאוטונומיה אישית, לחירות רוחנית ולחופש ביטוי. על מעמדה החוקתי של זכות זו, נאמר: ראו גם: "זכותם של הורים לגדל ולחנך את ילדיהם כראות עיניהם היא זכות חוקתית יסודית, זכות טבעית הטבועה ועולה מן הקשר בין הורים לצאצאיהם. המסגרת המשפחתית אינה עומדת בצד המערכת החוקתית, אלא היא חלק אינטגרלי ממנה. במסגרת היחידה המשפחתית נתונות להורים זכויות המוכרות על ידי בית המשפט החוקתי והמוגנות על ידיו.. זכות זו באה לידי ביטוי בפרטיות ובאוטונומיה של המשפחה: ההורים אוטונומיים בקבלת החלטות בכל הנוגע לילדיהם חינוך, דרך חיים, מקום מגורים וכדומה, והתערבות החברה והמדינה בהחלטות אלה היא בבחינת חריג שיש ליתן טעם להצדיקו )ראו ע"א 988/50 היועץ המשפטי לממשלה נ' פלונית, פ"ד לח )0( 565, 559( בג"צ 5060/11 ועד פוריה עלית על ידי היושב ראש איתן תור נ' שר החינוך, פ"ד נו )5( 010, 000. יורם רבין, הזכות לחינוך, נבו הוצאה לאור 0110, עמ' ודוק, התערבותה של המשיבה בחופש הבחירה של העותרת מאיין מכל תוכן, את רעיון הסמכות ההורית ואת העובדה שהקטין חי בראש ובראשונה בחסות אימו. הנחת המוצא הינה, כי שיקול דעת ההורה משקף באופן הטוב ביותר את ההחלטה הראויה לילדה. אי לכך, התערבותה של המשיבה תותר רק מטעמים של הגנה על שלומו של הילד מפאת סכנה מוחשית המרחפת מעל ראשו או בריאותו, באם החלטת ההורה תצא לפועל. למותר יהיה לציין, כי לימודי הקטין במסגרת לחינוך רגיל, רחוק מלהוות סכנה על חייו או על בריאותו, בפרט שהשתלב בה היטב מתחילת השנה ואילולא הפניה של אביו אל המשיבה, ייתכן שהיה ממשיך בה גם היום. ויודגש, כי כל המניע את העותרת הינו אך ורק טובתו של בנה, הקטין דנן. בתי המשפט במדינות מערביות רבות, דוגמת ארה"ב, קנדה וצרפת, העניקו מעמד חוקתי לזכותם של הורים לחופש הבחירה בחינוך ילדיהם, והגבילו עד מאוד מכוחה של המדינה להתערב בהחלטותיהם של הורים בעניינים הקשורים בזכות זו והנגזרים ממנה. מדינות מערביות אחרות דוגמת גרמניה, אף עיגנו זכות זו בחוקה. על מעמדה החוקתי של זכות זו במשפט משווה, ראו: יורם רבין, הזכות לחינוך, נבו הוצאה לאור 0110, עמ' העותרת תדגיש, כי כל פגיעה בזכותה לחופש בחירה בחינוך בנה, כוללת מניה וביה פגיעה בזכותו של הקטין לקבל חינוך ראוי.

7 .90 ההתערבות בחופש הבחירה של העותרת לחינוך בנה הגיעה לשיאה כאשר חזרה וביקשה לקבל החלטה מושכלת, מבוססת ומנומקת לרבות, את נימוקי ההחלטה על העברת בנה לחינוך המיוחד ולא זכתה לכל התייחסות. העותרת תטען, כי בבחירתה במוסד החינוך בו יהיה בנה, גלומה מאליה טובתו המקסימאלית כפי שהיא רואה זאת. כהורה אשר מודע היטב לצעד שהיא עושה, היא די משוכנעת כי זו המסגרת שבה תרצה להמשיך ולשלב בה את בנה. הנה כי כן, המשיבה לא רק פגעה בזכותו של הקטין לחינוך אלא התערבה בחופש הבחירה של העותרת שלא כדין וללא ביסוס עדכני או מנומק. דין החלטתה בטלה מטעם זה בלבד..90 )ד() 1 ( העברה לחינוך רגיל בהסכמה חוזר מנכ"ל בעניין יישום חוק החינוך המיוחד: ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה ביושבה כערר על ועדת שילוב, ועדת השמה וועדת ערר בסעיף קובע נהלים באשר למקרים שאינם מחייבים דיון בוועדת השמה וקובע כך:.90 "העברת תלמיד ממוסד של חינוך מיוחד לכיתה של החינוך הרגיל תתבצע ללא ועדת השמה. זאת אך ורק אם התקבלה הסכמה של הגורמים המקצועיים במסגרת החינוכית שבה התלמיד לומד ושל ההורים"..95 מכל מקום, נקבע כבר בפסיקה, כי העלאת טענת "טובת הילד", באופן סתמי מבלי לתמוך זאת על ידי ראיות וחוות דעת מאת גורמים מקצועיים, הנה בלתי מספקת. משנטען על ידי המשיבה כי יש להעביר את הקטין למסגרת לחינוך מיוחד, שומה עליה היה לתמוך זאת בחוות דעת מאת גורמים מקצועיים אשר בחנו את הקטין באופן אינדיבידואלי והגיעו למסקנה, כי לימודיו במסגרת החינוך הרגיל תפגע בטובתו, כדברי כב' הש' גרוניס: "טובתו של ילד אינה מושג תיאורטי. להעניינה נדרש בית המשפט לקביעת ממצאים שבעובדה. ממצאים אלה בית המשפט לא יוכל לקובעם על דרך הכלל אלא אם יובאו לפניו ראיות; וראיות לענייננו פירושן הינו בעיקרם של דברים חוות דעת של מומחים" )בג"ץ 9008/98 דויד נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים, פ"ד נה) 0 ( 560; 590, וכן, ראו רע"א 5989/11 פלונית נ' אלמוני, פ"ד נה) 0 (.)000,000 מתוך: בג"צ 5005/10 בלה לוי נ' בית הדין הרבני בירושלים ואח', פ"ד נח )0( 551, לא למותר לציין, כי חובתה של המשיבה לסמוך החלטתה על נתונים ענייניים רלוונטיים המוכיחים את הפגיעה בטובתו של הקטין נובעת אף מעקרונות המשפט המנהלי. על פי הפסיקה העליונה הליך יצירת תשתית העובדות המהווה בסיס לקבלת כל החלטה מינהלית, צריך לעמוד בארבעה מבחנים. המבחנים נועדו להבהיר מה מתחייב ממידת הסבירות בכל הנוגע לקביעת העובדות המשמשות את הרשות המינהלית כבסיס להחלטה. סטיה מהותית של הרשות מאחד המבחנים עלולה לערער את תשתית העובדות עד כדי כך שהחלטת הרשות תתבטל. ראו: בג"צ 958/95 יורונט קווי זהב )0990( בע"מ ואח' נ' שרת התקשורת ואח', פ"ד מח )9(, 500,

8 ה" )ד() 1 ( עדיפות לשעות שילוב העותרת תטען, כי החינוך המיוחד אינו הפתרון היחיד עבור הקטין וכי קיים פתרון של שילוב. בנובמבר 0110 התקבל בכנסת תיקון לחוק חינוך מיוחד התשמ"ח התיקון הוסיף לחוק את "פרק השילוב", פרק ד' 0 : שילוב ילד בעל צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל. התפיסה הינה כי יש לתת עדיפות לשילובם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל תוך מתן תוספת שעות הוראה ושירותים מיוחדים. 98. משמעות התיקון לחוק הינה, כי לפני שמעלים תלמיד/ה לועדת השמה, יש לבדוק קודם אפשרות לכלול את אותו תלמיד בתכנית השילוב במסגרת בה נמצא. במסגרת תוכנית שילוב, המסגרת החינוכית מקבלת סל שעות סיוע )כגון הוראה מתקנת ותרפיה באומנות( אותן היא מחלקת בין תלמידים שהוגדרו כבעלי צרכים מיוחדים ולומדים במסגרת רגילה. יתרה מזו, רק כאשר השילוב נכשל, ניתן להפנות תלמיד לועדת השמה לצורך שיבוץ למסגרות החינוך המיוחד. מיותר לציין, כי במקרה של הקטין דנן לא הוצע לעותרת בשום שלב לבחון שילובו במסגרת הרגילה ומתן מענה לצרכיו במסגרתה ולא נעשה כל ניסיון כזה או דומה לו. נהפוך הוא, באופן נמהר ומיידי הקטין נתבקש לעזוב את המסגרת בה נמצא ולעבור למסגרת אחרת. 99. ראו למשל סעיף 01 ז)א() 0 ( לחוק החינוך המיוחד, התשמ"ח 0955: תכנית החינוכית היחידנית תיקבע, ככל האפשר, מתוך מגמה לשלב את התלמיד בתכנית הלימודים הרגילה, לפי צרכיו של הילד המשולב ובהתחשב בסוגי לקויותיו, בחומרתן ובגילו של התלמיד, והכל במסגרת תכנית השילוב שנקבעה לפי סעיף 15 ג ולפי החלטת ועדת השילוב". בית המשפט העליון כבר התייחס לעדיפות של שילוב קטין בעל צרכים מיוחדים במסגרת לחינוך מיוחד, למשל בבג"צ 0999/11 יתד נ' משרד החינוך,פ"ד נו) 9 ( : "ישנה הסכמה גורפת כי טוב לילד בעל צרכים מיוחדים שילמד בבי"ס רגיל ולא ישלח לבי"ס של חינוך מיוחד, שכן אז סיכויו עולים לאין ערוך להשתלבות טובה בחברה כאדם בוגר. הבעיה היא שמשרד החינוך לא תקצב כמו שצריך את ילדי השילוב". 60. ועדת דורנר הוקמה בשנת 0118 לבחינת מערכת החינוך המיוחד בישראל, בראשותה של השופטת )בדימוס( דליה דורנר. ועדת דורנר הוקמה על רקע אפליה ארוכת שנים וחלוקת תקציב לא שוויונית בין תלמידים עם מוגבלויות הלומדים במסגרות חינוך מיוחד לבין אלה המבקשים להשתלב במסגרות החינוך הרגיל )התלמידים המשולבים(. למעשה, נשללת ההזדמנות מתלמידים רבים בחינוך המיוחד למצות את הפוטנציאל הגלום בהם ולהשתלב במסגרות החינוך הרגיל, וזאת עקב שיקולים תקציביים. מתוך: בינואר 0119 פורסמו מסקנות הועדה אשר קבעו, בין היתר, כי בקביעת היקף הסיוע יש להעדיף אמות מידה הקשורות לתפקודו של הילד ולא רק ללקות ממנה הוא סובל ובאשר לחלוקת התקציב מצאה הועדה, כי יש להעדיף את שיטת התקצוב של "תקציב ההולך אחר הילד" למסגרת 8

9 החינוכית שבה ילמד. כך יתאפשר לילד בעל מוגבלויות לבחור את המסגרת הרצויה לו ולנצל בצורה צודקת וגמישה יותר את המשאבים העומדים לרשותו. הנה כי כן, המשיבה לא רק פגעה בזכותו של הקטין לחינוך בהתעלמותה מטובתו גם מנעה את אפשרות בחינת שילובו במסגרת הרגילה תוך מתן תוכנית שילוב ייעודית וייחודית כפי שקובע החוק מאז התיקון בשנת 0110, הפסיקה כדוגמת פסק דין יתד וכן, המלצות ועדת דורנר כפי שפורסמו בשנת )ד() 4 ( אוכלוסיית יעד למסגרת חינוך מיוחד 65. העותרת תטען, כי גם אם לקטין צרכים מיוחדים הם אינה דורשים מעברו לחינוך המיוחד כפי שקובע חוזר מנכ"ל משרד החינוך: שינויים במדיניות הטיפול בתלמידים מתקשים בחינוך הרגיל ובהשמת תלמידים בחינוך המיוחד. בחוזר זה נכתב כך: "מסגרות החינוך המיוחד נועדו לעזור לאוכלוסיות שאינן יכולות להשתלב בחינוך הרגיל. אוכלוסיות אלו כוללות ילדים בעלי פיגור שכלי, ילדים בעלי הפרעות נפשיות, ילדים נכים וילדים בעלי ליקויי למידה קשים". אחוז הילדים הללו הוא קטן ביותר. בפועל מופנים כיום לחינוך המיוחד גם תלמידים שהקושי שלהם מתון יותר. תלמידים אלה יכולים ללמוד בחינוך הרגיל בתנאים מסוימים: אם קיימת סובלנות כלפיהם, אם יש מודעות לגבי סוג הבעיה שלהם, ואם המערכת מסוגלת לפתח עבורם תכניות מיוחדות במסגרת הכיתה הרגילה. במערכת החינוך כיום קיימות דוגמאות רבות למקרים מוצלחים שלטיפול בחריגות בכיתה רגילה, לעיתים במסגרת תוכנית השילוב כפי שפורט לעיל העותרת תוסיף, כי מעבר לתפיסה אשר פורטה לעיל בדבר שילוב קטינים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת החינוך הרגיל תוך מתן מענה לצורכיהם במסגרת החינוך הרגיל, כי הואיל ולנגד עיניה טובת בנה, היא מוכנה להשלים טיפולים במסגרת הקהילה ומחוץ למסגרת החינוך ככל שיידרש וככל שתתבקש לכך במסגרת תוכנית ייחודית וייעודית שתבנה לקטין. המשיבה, כאמור, לא העלתה כלל את האפשרות הזו של שילובו של הקטין במסגרת החינוך הרגיל ולא בחנה אותה כלל, לא כל שכן, לעומק כמתחייב. )ד() 0 ( סיווג חברתי כילד חריג יצוין, בקצרה, כי גם מהסיווג החברתי של ילד כחריג שמקבלת גושפנקה רשמית בהשמתו במסגרת נפרדת של החינוך המיוחד לא ניתן להתעלם. כפי שנקבע בחוזר מנכ"ל של משרד החינוך )ד"ר שמשון שושני דאז(, משנת "חוזר מנכ"ל מיוחד י"ב": "השמתו של תלמיד במסגרת מיוחדת היא צעד גורלי עבורו ועבור בני משפחתו. ההשמה במסגרת נפרדת של החינוך המיוחד היא גושפנקה רשמית לחריגותו ולכך שלמערכת הרגילה שוב אין כלים לעזור לו". במקרה של הקטין דנן, האבחנה היתה של עיכוב התפתחות שאינה מצדיקה השמת חותמת של ילד מיוחד, בעל בעיות על כל המשתמע והמפורט בחוזר המנכ"ל האמור. 9

10 )ד() 6 ( התפיסה הרווחה: שילוב "חריגים" בחינוך הרגיל כיום, התפיסה הרווחת במדינות מפותחות מצדדת בשילובם של ילדים בעלי חריגויות בחינוך הרגיל ובצמצום מוסדות נפרדים לחינוך מיוחד. זאת מתוך הנחה ששילובו המוצלח של תלמיד מתקשה בכיתה הרגילה היא אתגר חינוכי מהמעלה הראשונה. ההתמודדות עם הקשיים בכיתה הרגילה מחזקת את הדימוי העצמי של הילד ומוכיחה לו שהוא בעל ערך ובעל יכולת יתרה מזו, המשך התפקוד בכיתה הרגילה מונע תווית של חריגות כאמור לעיל. שילוב מוצלח של התלמיד המתקשה בחינוך הרגיל הוא מסר ערכי גם לגבי שאר התלמידים באשר לסובלנות כלפי האחר, לקבלת השונות ולעזרה הדדית. שילוב תלמיד בעל בעיות לימודיות, גופניות, רגשיות או אחרות הוא הזדמנות של ממש לחינוך ערכי משמעותי בבית-הספר. הקטין כבר כעת מביע את רצונו שלא להשתלב במסגרת החינוך המיוחד המוצעת לו. הוא רואה עצמו מסוגל, יכול ואף משתלב בפועל במסגרת של החינוך הרגיל. ייתכן, כאמור, שיידרשו מענים לצרכיו, אך ראוי שאלו יינתנו במסגרת החינוך הרגיל, ללא התווית של 'ילד חריג' או כפי שמביעה העותרת, גם במסגרת עצמאית בקהילה בתיאום עם כל הגורמים הרלוונטיים )ה( סוף דבר נוכח כל אחד מנימוקי העתירה, ובפרט לאור משקלם המצטבר, מתבקש בית המשפט הנכבד לעשות שימוש בסמכויותיו כבית משפט לעניינים מנהליים ולהורות כמבוקש ברישת העתירה. לאימות העובדות העומדות בבסיס העתירה, מצורף תצהירה של העותרת. לבית המשפט הנכבד הסמכות העניינית והמקומית לדון בעתירה לאור הוראות פריט 0 לתוספת הראשונה לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים התש"ס 0111 ולאור מקום מושבה של המשיבה. מן הדין ומן הצדק להיעתר למבוקש בעתירה חגית בורוכוביץ', עו"ד ב"כ העותרת מסמך זה נערך בסיוע הסטודנטים ליאת אמויאל ואסף הרפז. 11

11 בבית המשפט המחוזי בלוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים עת"מ קבוע בפני כב' הש' יעקב אברהם ליום שעה 25:55 בעניין הקטין: XXXXXXXXXXXX )יליד 1559( XXXXXXXXXXXXXXXXXX ע"י ב"כ עוה"ד חגית בורוכוביץ' ו/או עוה"ד שירן רייכנברג המרכז לחינוך משפטי קליני הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית הר הצופים, ירושלים טל': ; פקס: העותרת: - נ ג ד - המשיבה: המועצה המקומית,XXXXXX אגף גני הילדים ע"י ב"כ עו"ד יובל דמול ו/או קרין כהן ו/או חגי שדה מרח' משה לוי 00, ראשון לציון תצהיר אני החתומה מטה גב',XXXXXX נושאת תעודת זהות שמספרה XXXXXXXX לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהירה בזה כדלקמן: אני העותרת בעתירה המנהלית נשוא תצהיר זה ואימו של הקטין שעניינו נדון בעתירה. תצהירי זה ניתן לתמיכה בעתירה ולאימות האמור בה. האמור בסעיפים 0-08 שבעתירה הוא בידיעתי האישית האמור בסעיפים שקיבלתי. שבעתירה הוא נכון לפי מיטב ידיעתי ובהסתמך על ייעוץ משפטי.5 9. אני מצהירה כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת. XXXXXXXXX הופיעה בפני גב' 00 אישור עו"ד אני החתום מטה, עו"ד חגית בורוכוביץ, מאשרת בזה כי ביום XXXXXXXX אשר זיהתיה על פי תעודת זהות מספר,XXXXXXX ולאחר שהזהרתיה כי עליה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי תהא צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תיעשה כן, אישרה את נכונות הצהרתה דלעיל וחתמה עליה בפני. 11

12 12 חגית בורוכוביץ', עו"ד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס כללי אתיקה ודילמות אתיות בעבודה עם קטינים יום עיון קוד האתיקה עדכון 2017 ינואר 2017 יונת בורנשטיין בר-יוסף yonatbor@gmail.com 052-3862232 מאפיינים ייחודיים לעבודת הפסיכולוג עם קטינים התערבות פסיכולוגית

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

מספר נוהל: 2

מספר נוהל: 2 דף 1 0Bנוהל הטיפול בהודעה על שינוי שם פרטי ומשפחה לקטין 1Bכללי סעיף 4 לחוק השמות: 1.1 שם פרטי ניתן לילד על ידי הוריו סמוך לאחר לידתו. באין הסכמה בין ההורים, רשאי כל אחד מהם ליתן לילד שם פרטי אחד. סעיף

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשיב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי ערר (י-ם) 2316-15 בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררים: רון בלורן גלבוע, ת.ז. 27497742 1. פרדריק בלורן גלבוע, מס' 000000 2. ע"י ב"כ עו"ד רון בלורן גלבוע נ ג ד המשיב: משרד

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשעו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 12 ביולי 2016 7686 ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו 2016............................ 1580 הודעת הדרכונים, התשע"ו 2016...............................................................

קרא עוד

6-18 בבית-המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים עת"מ התנועה למען איכות השלטון בישראל )ע"ר( ע"י ב"כ עוה"ד אליעד שרגא ו/או ני

6-18 בבית-המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים עתמ התנועה למען איכות השלטון בישראל )ער( עי בכ עוהד אליעד שרגא ו/או ני 6-18 בבית-המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים עת"מ התנועה למען איכות השלטון בישראל )ע"ר( 580178697 ע"י ב"כ עוה"ד אליעד שרגא ו/או נילי אבן חן ו/או תומר נאור ו/או יעל קריב-טייטלבאום ו/

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש

בית משפט השלום בבאר שבע תא מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקשים מוסא חוסיין קואעין ואח' ע"י ב"כ עוה"ד חסן ג'בארין ואח' נגד המשיבה: מדינת ישראל הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום 0 0 החלטה מונחת בפניי "בקשה דחופה למתן צו ארעי במעמד

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

בפני

בפני בפני כב' השופט ישעיהו שנלר, סג"נ- אב"ד, השופט ד"ר קובי ורדי, סג"נ, השופט חגי ברנר מערערת פלונית ע"י ב"כ עו"ד ענבל הראל נגד משיב פלוני בעצמו השופט חגי ברנר: מבוא פסק דין 0 ערעור על פסק דינו של בית המשפט

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט - 2012 אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה אזרחים יקרים, הקמתה של מדינת

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

ערעור אזרחי מם 128/59 (המרצה מם 162/59) אברהם ארתור ו בלהה שרג^היים נגד אוניברסיטה בר אילן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים [

ערעור אזרחי מם 128/59 (המרצה מם 162/59) אברהם ארתור ו בלהה שרג^היים נגד אוניברסיטה בר אילן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים [ ערעור אזרחי מם 128/59 (המרצה מם 162/59) אברהם ארתור ו בלהה שרג^היים נגד אוניברסיטה בר אילן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים [31.7.59,19.6.59,9.6.59,28.5.59] לפני השופטימאגונט, זילגרג,

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות מכרז פומבי מס' 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות 2018 אייר תשע"ח אפריל - 2 - מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

Microsoft Word S05

Microsoft Word S05 בבית המשפט העליון בירושלים רע"א 6297/02 בפני: המבקשת: כבוד השופטת ד' דורנר כבוד השופט י' אנגלרד כבוד השופט א' גרוניס איזבלה גולד ד ג נ המשיבה: גאולת הכרך בע"מ בקשת רשות ערעור על פסק דין בית המשפט המחוזי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

29 תהליכי התקדמות של תלמידים בכיתות המקדמות יבגניה שילשטיין וחוה שליט ליווי של תלמידים עם צרכים מיוחדים והשתתפות בבניית סביבה חינוכית מותאמת, תומכת ומ

29 תהליכי התקדמות של תלמידים בכיתות המקדמות יבגניה שילשטיין וחוה שליט ליווי של תלמידים עם צרכים מיוחדים והשתתפות בבניית סביבה חינוכית מותאמת, תומכת ומ 29 תהליכי התקדמות של תלמידים בכיתות המקדמות יבגניה שילשטיין וחוה שליט ליווי של תלמידים עם צרכים מיוחדים והשתתפות בבניית סביבה חינוכית מותאמת, תומכת ומיטיבה לצורך התפתחותם המקיפה הם מהתפקידים החשובים של

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

<4D F736F F D20F1E9EBE5ED20F9F0E4EC20FAF9F1E7>

<4D F736F F D20F1E9EBE5ED20F9F0E4EC20FAF9F1E7> BAR-ILAN UNIVERSITY (RA) THE EMANUEL RACKMAN LAW CENTER THE YAACOV HERZOG FACULTY OF LAW Ramat-Gan 52900, Israel אוניברסיטת בר-אילן (ע"ר) המרכז למשפטים ע"ש מ.ע. רקמן הפקולטה למשפטים ע"ש יעקב הרצוג רמת-גן

קרא עוד

Microsoft Word - %d7%aa%d7%97%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%94_%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa_%d7%91%d7%a8%d7%9e%d7%9c%d7%94

Microsoft Word - %d7%aa%d7%97%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%94_%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa_%d7%91%d7%a8%d7%9e%d7%9c%d7%94 2230/06 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים עתמ 1. האגודה לזכויות האזרח בישראל 2. עמותת א-דאר 3. אייד קשוט 4. סאלח אבו-ריאש ע"י ב"כ עוה"ד עאוני בנא ו/או דן יקיר ו/או דנה אלכסנדר

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

Microsoft Word - last-minute.doc

Microsoft Word - last-minute.doc סוגיות חמות" "חמות ממוקדת רשימה 2009 מאי מועד 1 - מאי 2009 כמדי מועד בחינה, אנו מגישים לתלמידינו דגשים אחרונים לבחינה. מדובר בריכוז של הוראות והלכות שהסבירות להופעתן בבחינה גבוהה באופן יחסי. הסוגיות ודאי

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק התנועה למדינה יהודית )ע"ר( על-ידי בא-כוח עו"ד אורי ישראל פז LL.M.( ) מרח' האומן 25, ת"ד 4463, ירושלים 9104

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק התנועה למדינה יהודית )ער( על-ידי בא-כוח עוד אורי ישראל פז LL.M.( ) מרח' האומן 25, תד 4463, ירושלים 9104 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק התנועה למדינה יהודית )ע"ר( על-ידי בא-כוח עו"ד אורי ישראל פז LL.M.( ) מרח' האומן 25, ת"ד 4463, ירושלים 9104302 טל': 072-2150666; פקס': 072-2150999; סל': 054-4316485

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד