מדריך לאורח - תשרי ה תשפ"ב יוצא לאור על-ידי: אש"ל - הכנסת אורחים המחלקה הרוחנית - אגף הוצאה לאור הפקה: מחלקת ההוצאה לאור של מרכז חב"ד העולמי לקבלת פני

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מדריך לאורח - תשרי ה תשפ"ב יוצא לאור על-ידי: אש"ל - הכנסת אורחים המחלקה הרוחנית - אגף הוצאה לאור הפקה: מחלקת ההוצאה לאור של מרכז חב"ד העולמי לקבלת פני"

תמליל

1

2 מדריך לאורח - תשרי ה תשפ"ב יוצא לאור על-ידי: אש"ל - הכנסת אורחים המחלקה הרוחנית - אגף הוצאה לאור הפקה: מחלקת ההוצאה לאור של מרכז חב"ד העולמי לקבלת פני משיח 744 איסטערן פארקווי, ברוקלין, ניו-יורק טל': (718) פקס: (718)

3 תמים יקר, ברוך בואך לבית משיח 770! ברוך הבא יחד עם עוד אלפי אחינו התמימים "חיילי בית דוד", אשר באו להסתופף בצילו של המלך ולשהות בבית חיינו בחודש החגים - תשרי דשנת ה'תשפ"ב. הננו בזה להגיש בידך חוברת מיוחדת זו - "תשרי עם המלך - ה'תשפ"ב", בה מובא סדר ההנהגה לחודש תשרי בצורה ברורה וקולחת, ערוך כלוח דבר יום ביומו, על מנת שתוכל לנצל את ימי חודש החגים במחיצת כ"ק אד"ש מה"מ בצורה מליאה, וללא טרדות וחוסר וודאות, ועל מנת שתוכל להתכונן היטב לקראת כל יום וכל אירוע במהלך החודש 'המושבע בכל'. מדריך זה מיועד בעיקר עבור התמימים הצעירים, העושים את חודש תשרי בחצרות קודשינו בפעמים הראשונות, ועוד לא צברו די ניסיון. ועל כן, מובאים בו גם כללים כאלו העשויים להיות ברורים מאליהם ומוכרים לכל. אך כמובן שהוא נועד להביא תועלת רבה גם עבור שאר התמימים אורחי המלך, וזאת על מנת לחדד את הדברים ולעורר את הזיכרון ותשומת הלב. המדריך מכיל מעט מהלכות ומנהגי חודש תשרי על חגיו ומועדיו; מנהגי כ"ק אד"ש מה"מ; הסדר הנהוג בבית משיח 770; ופרטי מידע רבים שיסייעו לך בגשמיות

4 מדריך לאורח - תשרי ה תשפ"ב ורוחניות, החל מההגעה לבית משיח והרישום ל'אש"ל - הכנסת אורחים', ועד לנסיעה בחזור לקראת הטיסה לארץ הקודש. והיות וישנם אירועים החוזרים על עצמם מידי יום, מומלץ לעיין לפי סדר בכל תאריך ותאריך המובא בלוח, כאשר ישנם הוראות המופיעות ביום זה ואינם מובאות ביום אחר. )סדר היום הרגיל, דהיינו: חסידות, שחרית, ארוחת בוקר, סדר נגלה, מנחה, שיעור בענייני משיח וגאולה, סדר גירסא והלכה, ארוחת ערב, מעריב, סדר ליקוטי שיחות, והתוועדויות מובאים כולם ביום הראשון של הלוח, ויש לעיין בו היטב(. בנוסף, הבאנו תיאור מהנהגת כ"ק אד"ש מה"מ במהלך ימי החודש - על כל הגילויים הנעלים שבו, על מנת להחדיר את הרגש החסידי בידיעה אשר 'היכן עומדים ולפני מי עומדים'. ולהעיר, אשר חוברת זו כתובה בסגנון ימי הגלות וערוכה בהתאם לתכנית הגלותית, בתקווה עזה שעוד קודם השימוש בה, נזכה תיכף ומיד להתגלותו של כ"ק אד"ש מה"מ בגאולה האמיתית והשלימה. הדגשה חשובה: כל הזמנים המובאים בלוח, כגון סוף זמן קריאת שמע וזמן הדלקת נרות, הם על פי האתר * * * על אף ההעלם וההסתר הנורא הנמשך כבר למעלה מעשרים וחמש שנה)!( - כאשר אין אנו זוכים לראות בעיני בשר את אבינו האהוב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ניכר בחוש כי משנה לשנה הולכת ומתחזקת

5 אמונתם של החסידים והתמימים כי הרבי חי בגשמיות ונמצא איתנו ביתר שאת וביתר עוז, וכל הניסיון הוא רק לפי שעה ולמראה עיניים בלבד. ובימים אלו בהם "החושך יכסה ארץ", ישנה נקודת אור שממנה יוצאת אורה לכל העולם, כאן ב- 770 "מקומו הקבוע של נשיא הדור", "ששם יושב ממתין ומצפה לגאול את ישראל", המקום בו מאירה בגלוי האמונה שהרבי מלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי כפשוטו ממש בביתו הנצחי "עד עולם"! התמימים - ה"בנים החכמים והנאמנים בכל לבם", לא מתבלבלים מהניסיון ומההעלם וההסתר, וממשיכים לחכות לאביהם באותם הדרכים, ובאותם מסילות ושבילים שבהם הוא רגיל לעבור תמיד. ובלשונו של האדמו"ר האמצעי המביא משל זה אודות 'הבן הנאמן' בהקדמת ספרו "שער האמונה": "וגם יחפשנו תמיד בכל דרכי האב, וגם אם לא ימצאנו לא יבכה כלל לומר נואש בנפשו. אדרבה, תמיד יבקשנו בכל לבו, ויחפשנו בכל דרכי נתיבות האב, במסילות שדרך בהן רגלי האב, ובכל מקומות שהי' רגיל להמצא שמה. וגם אם אינו מוצא לאביו בדרכים שלו, ישמח בנפשו, ומובטח שבדרכי האב הולך, שם ודאי ימצאנו... והנה כאשר האב רואה עוצם השתדלות הבן לחפש אותו בדרכיו, לראותו גם מאחוריו, ואינו מתייאש כלל, הרי רואה גודל התקשרותו הנאמנה, לרוץ אחריו גם בחושך ואפילה, וגם שאינו רואה לאביו בדרכים הללו, ילך וירוץ

6 מדריך לאורח - תשרי ה תשפ"ב בכל כוחו עוז, גם שלא יראה פניו - אז מתעורר בלב האב אהבה רבה בכפלי כפליים.. ומתגלה אליו ממקום המוצנע שהסתיר את עצמו.. כאשר נמצא לב הבן נאמן בנסיון..." היותנו יחד ב- 770 בחודש תשרי, מהווה כר אמיתי לחיזוק האמונה הטהורה האישית של כל אחד ואחד כלפי כ"ק אד"ש מה"מ, להעצמת רגשי האהבה לאבינו מלכנו, להחלטה איתנה להתמסר לרצונו הקדוש ולתביעותיו מאיתנו, ולחידוש החיות והעיסוק הבלתי פוסק בשליחות היחידה שנותרה - "הכנת העולם לקבלת פני הרבי שליט"א משיח צדקנו" מתוך שמחה וטוב לבב. גדול ביטחוננו, כי עוד לפני חודש תשרי זה, נזכה כבר לראות את "המלך בשדה" כפשוטו ממש - התגלותו המלאה והמושלמת של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א - מלך ביופיו תחזינה עינינו, ויוליכנו מהרה קוממיות לארצנו הקדושה, ונזכה לחוג יחד איתו את חודש השביעי דשנת ה'תשפ"ב בירושלים עיר הקודש, בבית המקדש השלישי ובקודש הקודשים, תיכף ומיד ממש! יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! אש"ל הכנסת אורחים אגף ההוצאה לאור אלול ה'תשפ"א, ימות המשיח קי"ט שנה לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

7 הוראות כלליות: כבוד בית חיינו: מקווה: מנהג פשוט בקרב אנ"ש והתמימים, אשר קודם הכניסה ל 'מקום המקדש גופיה דלעתיד', טובלים במקווה. סדר וניקיון: השלך את החפצים בהם השתמשת לפח האשפה, ואף ראוי להתכופף ולהרים לכלוך מהרצפה, וכפי שראינו את כ"ק אד"ש מה"מ נוהג כך פעמים רבות. לעולם אל תשאיר כוס שתיה על גבי שולחן או ספסל, היא עלולה להישפך במהירות בתוך העומס והבלגן של חודש החגים. לא מתאים שבית חיינו ייראה ח"ו בצורה לא ראויה. החזר את כל הספרים בהם השתמשת למקומם שבארון הספרים כולל סידורים וכדומה, ומן הראוי להשיב למקומם גם ספרים נוספים שהושארו על השולחנות. לא מתאים שהספסלים ימולאו בערמות של ספרים, העלולים ח"ו ליפול בביזיון על הרצפה. רישום להכנסת אורחים: מזוודות: שמור על המזוודות שלך ואל תניח אותם ללא השגחה, מידי שנה ישנם מקרים של גניבות חפצים. עד שתסיים את תהליך הרישום ותכנס אל הדירה הקבועה שלך, מומלץ שתפקיד את הכבודה שלך בידי קרובי וידידי המשפחה הגרים בשכונה; אצל חבר המתארח

8 מדריך לאורח - תשרי ה תשפ"ב בבית פרטי; או אצל אחד מתלמידי ה'קבוצה' להם יש פנימייה מסודרת. כדאי גם שתניח אצלם למשמרת את חפצי הערך שלך, את הכסף, ואת הדרכון. חדר הרישום: שים לב למודעות מחלקת הרישום של 'אש"ל הכנסת אורחים'. בדרך כלל נפתח חדר הרישום מידי ערב לאחר תפילת מעריב במניין כ"ק אד"ש מה"מ. סדר הרישום: מלא את הטופס עם הפרטים האישיים, והמתן עד שיגיע תורך לכניסה אל חדר הרישום. לאחר מכן גש אל אחד מנציגי 'אש"ל' היושבים ליד המחשבים, העבר אליהם את התשלום )שחלקו פיקדון(, חתום על התחייבות לשמירת הסדרים ולהתנהגות ראויה מתמים חסידי ומאורחו של כ"ק אד"ש מה"מ, וקבל את הקוד לדירת האירוח. סדר וניקיון הדירה: שמור על ניקיון הדירה ועל שלימות החפצים הנמצאים בה בכל משך זמן שהותך בה. הדירות הוכנו במשך זמן רב על ידי צוות המחלקה הגשמית של 'אש"ל הכנסת אורחים', העמלים על ניקיון ושטיפת הדירות, וציודם במזרונים כריות ושמיכות. אי שמירה על הדירה והחפצים שתוכה, מלבד זאת שתגרום אי נעימות לשוכנים בה במשך ימי החודש, היא עלולה אף לעלות בקנס מהפקדון. אל תשליך לאסלה שום דבר זולת נייר טישו. מערכת הצינורות של העיר ניו יורק אינה רחבה מספיק, וכל פסולת כלשהי עלולה לגרום לסתימה רצינית, שתגרום לך ולשאר התמימים להשאר למשך זמן בלא שירותים

9 פעילים ועם ריח לא נעים. זאת מלבד הנזק הכספי שייגרם ל'אש"ל הכנסת אורחים' עבור תשלום לבעל מקצוע שיתקן את התקלה. באם בכל זאת אירעה תקלה, גש לאחראי הדירה מטעם המחלקה הגשמית של 'אש"ל', והוא ישתדל לטפל בה בהקדם האפשרי. שקט בסביבת הדירה: שמור על השקט בשעות הלילה באזור שסביב הדירה. מלבד החשיבה אודות השכנים היהודיים ביניהם מבוגרים וילדים שהולכים לישון בשעות סבירות, ישנם שכנים שאינם יהודיים העלולים להלשין למשטרה על סגירת הדירה, וכבר היו מקרים לעולם. מדריך: הקפד למלא אחר הוראות מדריך הדירה, הממונה מטעם הישיבה בה הנך לומד. עליך להתנהג במשך השהות בדירה כיאה לתמים חסידי, בלבוש צנוע ובהנהגה חסידית. משמרת מטבח: על כל אורח מוטלת משמרת אחת לעבודה במטבח 'אש"ל', וזאת כחלק מההתנדבות במערך האדיר של 'אש"ל הכנסת אורחים'. רשימת המשמרות מתפרסמת יום לפני מועד התורנות, ועליך לעקוב אחר מודעות אלו. כללי אירוח: בתור הוספה, מובאים בסוף החוברת מקבץ כללים עבור המתארחים בבתי אנ"ש אצל ידידי המשפחה וקרובים. נספח מיוחד מובא בקשר לכללי אירוח בסעודת שבת דבר הנוגע לרובם של התמימים המתארחים בסעודות השבת בבתי אנ"ש.

10 מדריך לאורח - תשרי ה תשפ"ב שמירת הסדרים: זמני הסדרים: שמור בתכלית הדיוק על זמני הסדרים כפי שיפורסמו בתוכנית הזמנים של "אש"ל - הכנסת אורחים". זכור כי כ"ק אד"ש מה"מ מתעניין בפרטי סדרי הלימוד של האורחים בחודש תשרי! במידה ואתה צריך לצאת לאירוע משפחתי ובמקרים נוספים, עליך ליטול רשות מהמשגיח הממונה עליך מטעם המחלקה הרוחנית של 'אש"ל הכנסת אורחים'. חומר הלימודים: המחלקה הרוחנית של 'אש"ל הכנסת אורחים' טורחת להכין קבצי לימוד מיוחדים לשעות הסדרים וביניהם, המחולקים לנושאים בנגלה, חסידות, גירסא והלכה, ענייני משיח וגאולה ולקוטי שיחות. וזאת על מנת להקל על אלפי התמימים הפוקדים את 'בית חיינו' בחודש החגים - כאשר אין כמות הספרים מספקת עבור קהל האורחים, וכן על מנת לחסוך את זמן בחירת חומרי הלימודים על ידי כל אחד בפרטות. זמני תפילות כ"ק אד"ש: עקוב אחר הכרזות הגבאי בסיום התפילות אודות זמני התפילה וההתוועדויות של כ"ק אד"ש מה"מ. )ההכרזות מתקיימות בשפת האידיש, ובאם עדיין אינך דובר את השפה, שאל את העומדים סביבך(. לוחות הזמנים: עקוב מידי יום ויום אחר מודעות המחלקות השונות של 'אש"ל הכנסת אורחים', וזאת על מנת להתעדכן בזמני השיעורים, ההרצאות, הכינוסים

11 וההתוועדויות השונות. בחודש תשרי המושבע במועדים ובאירועים מיוחדים, משתנים לוחות הזמנים מיום לרעהו, ולעיתים אף משתנה סדר היום הרגיל. הערות נוספות: התנהגות חסידית: תן שימת לב מיוחדת על ההליכות וההתנהגות החסידית שלך במשך השהות כאן בחודש החגים. כל תמים ותמים מייצג את כלל חיילי בית דוד ואת כלל אורחי כ"ק אד"ש מה"מ, כשעליהם מביטים אנ"ש תושבי השכונה ומקורבים מכל רחבי תבל. המדובר הוא על ההתנהגות ב- 770, בהליכה ברחוב, באירועי שמחת בית השואבה וביציאה ל'מבצעים'. עליך להוות דוגמא למופת בצניעות ובנימוסים, ולהסתובב ברשות הרבים בכובע וחליפה בלבד. למותר לציין את האיסור החמור בשימוש באלימות או בניבול פה. נימוס: התנהג בנימוס מיוחד בעת מפגש עם אנשים אחרים, כמו בעת פנייה למוכר בחנות או לסתם אדם ברחוב. )כאן המקום לעורר על תופעה לא רצויה, בה תמימים ניגשים לאנ"ש תושבי השכונה ומבקשים נדבה עבור ארוחה... מלבד זאת שמדובר בהתנהגות לא חסידית לשמה, הרי זה חוסר כבוד משווע, שאינו מתאים כלל לבניו של כ"ק אד"ש מה"מ(. שמירת החפצים: שמור על חפציך האישיים ואל תשאיר אותם ב- 770! אל תשאיר כלל תפילין, ולהבדיל שקיות מקווה או שאר חפצים בכל רחבי בית חיינו. גם אם אתה

12 מדריך לאורח - תשרי ה תשפ"ב בטוח שמצאת מדף או פינה שאיש לא יוכל להגיע אליה, אין כל אחריות שבשעה של עשיית סדר על ידי העובדים הגויים לא ייעלמו החבילות שלך )ובפרט לקראת ה'ימים נוראים' וימי שמע"צ ושמח"ת(. מידי שנה בסיום חודש החגים, נתלים עשרות מודעות 'השבת אבידה' על סכומי כסף, תפילין וכדומה. וכדאי מאוד למנוע את עגמת הנפש בדמות נזק של עשרות אלפי שקלים. נקיות ודרך ארץ: שמור על נקיות הגוף ונקיות הבגדים. במהלך החודש ישנם אירועים רבים בהם יש מאמץ גופני רב, )כגון התפילות הצפופות, שמחת בית השואבה, תהלוכה ועוד(, הקפד להתרחץ ולהחליף את הבגדים )לכל הפחות את הלבנים והחולצה(, ואל תסתפק במקלחת שבמקווה. כבס את בגדיך במידת הצורך. תוכל לגשת אל בחור מבוגר שילמד אותך לעשות זאת בכל אחת מהמכבסות הפזורות ברחובות הסמוכים, או במכבסה של בניין פנימיית הישיבה )ישנן מכבסות הגובות תשלום יקר יותר, אך מבצעות עבורך את המלאכה כולה: כביסה, ייבוש, גיהוץ וקיפול(. חסכון: שמור על כספך שהבאת איתך מהארץ, עליו עמלת רבות או אותו קיבלת מהוריך שי'. אל תוציא כסף לריק, במיוחד לא בתחילת החודש, כשאינך יודע אילו הוצאות הכרחיות ממתינות לך. השתדל להתנהג בצורה הגיונית ולהשתמש בכסף בצורה מושכלת, שחלילה לא תצטרך למצוא את עצמך מחפש הלוואה בשביל להשיג

13 את הדרוש לך. קניות: מומלץ שתערוך את הקניות הנדרשות בתוככי שכונת המלך, וזאת על פי בקשת כ"ק אד"ש מה"מ לחזק את בעלי העסקים היהודיים. בנוסף לכך, הפרש המחירים בין העסקים בקראון הייטס ובין העסקים בעיר, אינם מצדיקים כלל את הטרחה ובזבוז הזמן הנגרמים עקב הנסיעות בדרכים, בה בשעה שיש לנצל כל דקה מהזמן היקר של השהות בבית חיינו. כמו כן כדאי ביותר לרכז את כל הקניות ליום אחד בלבד. כרטיס סים: אל תקנה כרטיס סים מאנשים עוברי אורח וממוכרי הדוכנים עד שתברר עליהם היטב מהבחורים המבוגרים. באם אתה מחזיק מכשיר פלאפון )המתאים לתקנון הנהלת הישיבה בה הנך לומד, וכמתאים לתקנון המחלקה הרוחנית של 'אש"ל הכנסת אורחים'(, עקוב אחר המודעות על שמות התמימים המוכרים כרטיסי סים שבאמצעותם תוכל להתקשר לארץ הקודש, ותתייעץ איתם על הכרטיס והחברה המתאימים לך. נסיעה לשדה התעופה: נסה לברר כמה ימים קודם מועד הטיסה שלך לארץ הקודש, אי אלו מהבחורים נוסע יחד איתך, על מנת שכבר יום קודם הנסיעה תוכלו להחליט על שעת הנסיעה, על כמות הבחורים, ועל הרכב והנהג שייקח אתכם לשדה התעופה. אם לא תדאגו לכך מראש, תוכל למצוא את עצמך חלילה במצב חוסר אונים שעות ספורות לפני הטיסה, ולשלם לבסוף מחיר כבד על מונית פרטית.

14 כשרות ודינים מיוחדים: מדריך לאורח - תשרי ה תשפ"ב ארגוני הכשרות: ברר היטב היטב אצל הבחורים המבוגרים או אצל בני משפחה על אילו 'הכשרים' ניתן לסמוך, ושנן כראוי את צורת הסמלים והחותמות, )זאת בנוסף להכשרים מסוימים שאינם מקובלים על אנ"ש בשל החרמות הידועים וכו'(. בנוסף, הקפד לבדוק בכל מוצר ומוצר האם אין בו חשש של חלב עכו"ם, פת עכו"ם, בישול עכו"ם וכדומה. בתי עסק: על פי הוראת הרבנים המד"א בשנים קודמות, ניתן לאכול בבתי העסק אך ורק בהכרות אישית עם בעלי הבית המוחזקים כיראי שמים. הדברים אמורים גם לגבי אכילה בהתוועדויות שונות ובבתי אנ"ש בשכונה. ובכלל, ההמלצה הגורפת היא לאכול אך ורק את האוכל מהמטבח של 'אש"ל הכנסת אורחים', המוגש בחדר האוכל ובהתוועדויות הנערכות ב- 770 על ידי מחלקת ההתוועדויות, וכן להשתמש במוצרים סגורים הנמכרים בחנויות בכשרות מהודרת. מים: יש לשתות אך ורק מים מסוננים מברזים שעליהם מותקן 'פילטער'. מי הברזים בעיר ניו יורק מכילים תולעים, ועל פי פסק הדין של הרבנים המד"א, אין לשתות מהם בלא סינון. חלק מהברזים המצויים בקומת הכניסה של בית חיינו מצויידים ב'פילטערים'. טלטול: אסור לטלטל כלל ברחובות השכונה בשבתות וביום הכיפורים, מאחר ועל פי רצון כ"ק אד"ש מה"מ אין לעשות עירוב בשכונת קראון הייטס. בדוק היטב

15 את הכיסים שלך במכנסיים ובחליפה לפני שאתה יוצא אל הרחוב, וודא שלא השארת שם נייר טישו, עלון, או כפתור מיותר. גבולות הטלטול ב- 770 : בכניסה הראשית - עד סוף המדרגות, ובכניסה האחורית - עד עמודי הברזל החוסמים את החנייה. כמו כן מותר לטלטל ברחבי החצר - מקום התשליך; הסוכה הגדולה; הסוכה של הרבי; ועד לסוף המדרגות. רפואה ובטחון: זהירות בכביש: הזהר בצורה מיוחדת בעת חציית הכבישים, ובפרט בעת המעבר בשדרה המרכזית 'איסטערן פארקווי' )כגון בדרך הלוך וחזור מהמקווה וכיו"ב(, וכן הזהר בכבישי השירות )'סערוויס'(. בשנים עברו קרו מקרי תאונות רח"ל, ומדובר בסכנת נפשות של ממש! גם במקרים בהם אתה בטוח שתספיק לחצות את הכביש בטרם תחל תנועת הרכבים הנגדית, אל תעשה זאת, ילדים קטנים עלולים ללמוד מההתנהגות ולהסתכן חלילה. שים לב היטב במקרה של מעבר רכבי חירום שאינם מחויבים לתנועת הרמזורים, כמו ניידות מכבי האש, אמבולנס ומשטרה, הנוסעים במהירות עצומה גם בעת חציית עוברי הרגל. שוטטות ברחובות: אל תסתובב בשעות הלילה ברחובות המרוחקים ממרכזה של השכונה, על אחת כמה וכמה לא בפארקים השכונתיים )ואפילו באלו המצויים במורד רחוב 'קינגסטון' וברחוב 'לעפערץ'(. רק בשנה החולפת אירעו מקרים רבים של ניסיונות שוד )ולפעמים רח"ל אף

16 מדריך לאורח - תשרי ה תשפ"ב שוד של ממש( על ידי גויים. גם בשעות היום יש להסתובב באזורים אלו בקבוצה בלבד, ועל כל פנים בליווי של בחור נוסף. שמירה: במקרה של אירוע חירום, יש לחייג לארגון 'שמירה קראון הייטס' במספר: הצלה: במקרה של אירוע רפואי חמור, יש לחייג לארגון 'הצלה קראון הייטס' במספר )אנגלית או יידיש(. במקרים רגילים יש לפנות לצוות המחלקה הרפואית של 'אש"ל הכנסת אורחים', עקוב אחר מודעות המחלקה והכר את שמות האחראים. הרכבת התחתית: אל תיסע ברכבת התחתית )'סאבוואיי'( אם לא מצאת אף בחור מבוגר שילווה אותך. בעת הצורך, תעשה זאת אך ורק עם ידע מינימלי בשפה האנגלית, ידיעה בקריאת שילוט ומפות, ועם מכשיר פלאפון פעיל. עליך לזכור כי תחנת המוצא והיעד הינה 'קינגסטון עוועניו', אליה מגיעים בקו 3 בלבד, כמו כן שים לב לכיוון נסיעת הרכבת. לעולם אל תנסה ליסוע בחינם ולדלג מעל המחסום, ולעולם אל תבקש מבעלי כרטיס נסיעה חופשי להעביר אותך על חשבונם )צעד המקובל מאוד משום מה בשנים האחרונות(. זהו איסור מוחלט הן מבחינת ההלכה והן מבחינת החוק המקומי. באם שוטר גלוי או סמוי מבחין בך, אתה עלול לבלות את היום )ואפילו את השבת( בתא מאסר, ולאחר מכן לעמוד למשפט ולשלם קנס כספי )כפי שקרה מספר פעמים בשנים האחרונות(.

17 שמור מרחק מגבולות הרציף. במערכת הרכבות של ניו יורק עובר זרם חשמלי גבוה העלול לגרום למוות מידי היל"ת. מחיר הנסיעה הוא $5.30 לשני צדדים. הנסיעה מתבצעת באמצעות כרטיס 'מטרו כארד' )בעלות $1(, אותו ניתן לרכוש ולהטעין במכונות החשמליות או אצל הפקיד בדוכן הכרטיסן.

18 מדריך לאורח - תשרי ה תשפ"ב ד אלול כ"ד ד' דסליחות. יום זה הוא יום החשבון שכנגד חודש ניסן. סוזק"ש: 9:39 הטיסות הפוקדות היום את שדה התעופה של ניו יורק פלטרין של מלך, מביאות עימם את רובם של האורחים לחודש תשרי, הלא הם תלמידי התמימים שסיימו את זמן אלול בארץ הקודש. וניתן לומר שכעת מתחילה האווירה המיוחדת של חודש החגים. מקווה: אם הגעת הנה בשעות הלילה, הוצא את המגבת מהמזוודה ופנה למקווה הקרוב למקום הלינה שלך. באם אתה מתארח ב'אש"ל הכנסת אורחים', ועוד לא ידוע לך מקום הדירה בה משתכנת הישיבה שלך, פנה למקווה הקרוב לבית חיינו שבבניין פנימיית הישיבה 749. מחיר כניסה בודדת: $1, ומחיר מנוי למשך ימי החודש לבחור: $10 )לאנ"ש המחיר הוא: $15( סליחות: קח את ספר הסליחות, והתכונן לקראת מניין הסליחות של כ"ק אד"ש מה"מ המתחיל בשעה 7:00. כמנהג אנ"ש והתמימים, כבר חמש דקות קודם לכן עומד הקהל ומתכונן לסליחות במחיצת כ"ק אד"ש מה"מ בשירת 'יחי אדוננו', מתוך כבוד ורצינות. מידי יום ייגש לפני העמוד אחד מבעלי התפילה של בית חיינו. התכונן היטב ותסיים לומר את ברכות השחר במתינות ובכוונה כעשר דקות קודם תחילת המניין, בכדי שתוכל לעמוד בזמן על מקומך כשאתה כבר מוכן, ותוכל לומר אות

19 הסליחות קטע אחר קטע יחד עם הש"ץ. חסידות: סדר חסידות מתחיל בשעה 8:00. פנה לשולחן ההשגחה הראשית הנמצא בחזית בימת קריאת התורה, וקנה את חוברת הלימוד לתקופת ימי הסליחות )עלות חוברות המחלקה הרוחנית של 'אש"ל הכנסת אורחים': $0.25(. החוברת תלווה אותך לאורך התקופה בכל סדרי היום: חסידות, נגלה, משיח וגאולה, גירסא והלכה. רשום עליה את שמך, ושמור עליה היטב. מקומות הישיבה, משגיחים ומשיבים: המחלקה הרוחנית של 'אש"ל הכנסת אורחים', טורחת רבות לחלק את אזורי הספסלים ב- 770 בצורה שווה, על מנת שלכל סניף של תומכי תמימים יהיו מקומות ישיבה בצורה הוגנת. חפש את מקום הישיבה שלך לפי השילוט, בדרך כלל יהיו אלו המקומות המסורתיים, ותוכל למצוא אותם בקלות בעזרת הבחורים המבוגרים ממך. כמו כן המחלקה הרוחנית של 'אש"ל' מינתה 'משיבים' ו'משגיחים' נפרדים לשעות הבוקר ולשעות הצהרים. הכר אותם. בדרך כלל יהיו אלו תמימים מבוגרי הישיבה, או התלמידים השלוחים מהשנה החולפת ומהשנה הבאה. בשעה זו מחלק המשגיח 'מזונות' לתמימים הלומדים, עבור טעימה קודם התפילה כמנהג החסידים בדור השביעי. שחרית: תפילת שחרית במניין כ"ק אד"ש מה"מ מתחילה לאורך השנה כולה בשעה 10:00, )מלבד בשבתות מברכים ובעיתים נדירות נוספות(, וכזכור - מנהג אנ"ש והתמימים,

20 מדריך לאורח - תשרי ה תשפ"ב אשר כבר חמש דקות קודם לכן עומד הקהל ומתכונן לתפילה במחיצת כ"ק אד"ש מה"מ בשירת 'יחי אדוננו'. במהלך חודש תשרי אין מספיק מקומות ישיבה, ועל כן כדאי שתנצל היטב את זמן ההפסקה שבין חסידות לתפילה, למד פרק תניא, אמור את ה'קרבנות', תניח תפילין ותן כמה מטבעות לצדקה, בכדי שתוכל לעמוד בזמן על מקומך כשאתה כבר מוכן לתפילה, ולא תצטרך להסתובב דקות ארוכות ברחבי הזאל הגדול, במטרה למצוא פיסת מקום פנויה להניח בה את התפילין. הכרזות: לאחר הכרזות ה'יחי' שבסיום התפילה על ידי ילדי צבאות ה', מכריז שמש בית הכנסת ר' נחום שי' קפלינסקי קטע מתורתו של כ"ק אד"ש מה"מ בענייני משיח וגאולה, את הפתגם היומי מלוח ה'היום יום', ואת זמן תפילת מנחה )בשעה 3:15 בד"כ(. במהלך ימי חודש אלול, קודמת להכרזות אלו תקיעת השופר. על פי כללי ההלכה אסור להוריד את התפילין 'בפני רבו', וכמובן וגם פשוט שהוראה זו תקפה אלינו בתפילות אלו המתקיימות במחיצת כ"ק אד"ש מה"מ. ארוחת בוקר: בסיום התפילה, גש לחדר האוכל של 'אש"ל הכנסת אורחים', שם יוגשו כל הארוחות בימי חול, בשבתות ובחגים. סדר נגלה: לאחר שסיימת לאכול, חזור בזריזות ל- 770, מצא לך חברותא והתחל בלימוד התורה כיאה לתמים בתומכי תמימים, ועל אחת כמה וכמה כיאה לתלמידי התמימים הנמצאים אצל כ"ק אד"ש מה"מ. חומר הלימודים ערוך היטב ומחולק לסוגיות בענייני דיומא,

21 והוא מופיע לצד ביאורים וסיכומים בחוברת הלימודים. שיעורים: לקראת חציו של הסדר, יקריא המשגיח ברמקול את מקומות השיעורים לתלמידי הישיבות הקטנות, המתקיימים בדרך כלל בבתי הכנסת שברחבי השכונה. המקומות וזמני השיעורים יופיעו גם על גבי לוחות המודעות. היה ערני ועקוב אחר השעון ואחרי חבריך לספסל הלימודים. הפסקה: במהלך ההפסקה הנמשכת עד לתפילת מנחה, תוכל ללמוד את השיעורים היומיים או סתם לנוח ולעסוק בסידורים שונים. בדרך כלל מתקיים בשעה זו ב- 770 'סדר רמב"ם' גדול, ובו מחלקים לתמימים סנדוויצ'ים כיד המלך. )יש לזכור כי היות ומועדי הארוחות כפופים לזמן מנייני כ"ק אד"ש מה"מ, הם מתקיימים בשעה מאוחרת בבוקר ובשעה מוקדמת בערב, ועל כן אין צורך בקיום ארוחת צהריים רגילה, בשונה מהנהוג בישיבות בארץ הקודש(. לאורך השנה כולה וגם בחודש תשרי, דואג 'את"ה העולמי' להדפסת דפים עם השיעור היומי ברמב"ם, וזאת על מנת להקל על אלפי התמימים הפוקדים את 'בית חיינו' בחודש החגים - כאשר אין כמות הספרים מספקת עבור קהל האורחים. מנחה: תפילת מנחה במניין כ"ק אד"ש מה"מ מתחילה לאורך השנה כולה בשעה 3:15, )למעט בימים בהם יש ראלי של ילדי צבאות ה' ואז זמנה של התפילה עלול להשתנות(, כאשר כבר חמש דקות קודם לכן עומד הקהל

22 מדריך לאורח - תשרי ה תשפ"ב ומתכונן לתפילה במחיצת כ"ק אד"ש מה"מ בשירת 'יחי אדוננו'. ושוב, כדאי שתנצל היטב את זמן ההפסקה, אמור את ה'קרבנות' ותן צדקה, בכדי שתוכל לעמוד בזמן על מקומך כשאתה כבר מוכן לתפילה. שיעור בגאולה ומשיח: בסיום התפילה, מתקיים מידי יום שיעור גאולה ומשיח מרכזי בחלקו המערבי של הזאל. הפרטים, ובהם נושא השיעור ושם הרב המוסר את השיעור, יופיעו גם על גבי לוחות המודעות. חשיבות השיעור רבה במיוחד לאור דברי כ"ק אד"ש מה"מ, אשר הלימוד בענייני משיח וגאולה היא 'ה"דרך ישרה" - הקלה והמהירה מבין כל דרכי התורה לפעול התגלות וביאת המשיח'. גירסא והלכה: חומר הלימודים ללימוד הגמרא לגירסא וללימוד ההלכה בעניינים שה'זמן גרמא', ערוך היטב ומחולק לסוגיות, והוא מופיע לצד ביאורים וסיכומים בחוברת הלימודים. ארוחת ערב: בסיום הסדר, גש לחדר האוכל, שם יוגשו כזכור, כל הארוחות של 'אש"ל הכנסת אורחים'. חסידות: שעה קלה לאחר ארוחת הערב מתחיל סדר חסידות. מומלץ ללמוד מתורתו של משיח המודפסת בחוברות הלימוד, או בקבצי 'כי בא מועד'. מעריב: תפילת מעריב במניין כ"ק אד"ש מה"מ מתחילה בזמן הקיץ בשעה 9:30, ובזמן החורף בשעה 6:45. זמן החלפת השעון מתרחש בדיוק באמצע חודש תשרי,

23 ועליך עקוב היטב אחר המודעות והודעות הגבאים, שלא תפספס חלילה את זמנה החדש של התפילה. סדר ליקוטי שיחות: כנהוג בישיבות תומכי תמימים ברחבי תבל, מוקדש הזמן הפנוי שבסיום תפילת מעריב ללימוד תורת כ"ק אד"ש מה"מ בליקוטי שיחות. מידי כמה ימים, אף ייערך 'סדר ליקוטי שיחות' רבתי מטעם 'אש"ל הכנסת אורחים', בו ייערכו הגרלות מיוחדות וכיבוד קל יוגש ללומדים. כמובן וגם פשוט, שעל כל תמים ללמוד לכל לראש את שיחת הדבר מלכות השבועית. התוועדויות: מידי לילה מתקיימות ריבוי התוועדויות בבית חיינו ובבתי אנ"ש, המקבלות את הפארבייסן ממחלקת המטבח של 'אש"ל הכנסת אורחים'. עקוב אחר המודעות המיוחדות של מחלקת ההתוועדויות של 'אש"ל', וראה האם הישיבה שלך, השיעור שלך, או תלמידי ה'קבוצה' שלך, ארגנו הערב התוועדות מיוחדת. כמו כן, אם ברצונך לארגן התוועדות כלשהי, וכבר שוחחת עם משפיע ובחרת מיקום, גש לאחראי מחלקת ההתוועדויות, וברר אצלו על התנאים לקבלת הפארבייסן. מפעם לפעם אף מתקיימת התוועדות מרכזית מטעם 'אש"ל הכנסת אורחים' עם משפיעים ואורחים מיוחדים, והיא נערכת בחלקו המערבי של הזאל סביב שולחן ענק ופירמידות גבוהות מכל העברים. שינה: אך יחד עם כל האירועים, הקפד היטב על זמן השינה, ובחן את עצמך היטב לגבי מספר השעות להן אתה זקוק, על מנת שתוכל לקום בזמן ולהספיק להשכים

24 מדריך לאורח - תשרי ה תשפ"ב לסליחות עם כ"ק אד"ש מה"מ. זכור כי ימים אלו חשובים ביותר למערכת השעות הגופנית, על מנת שתוכל להתרגל להפרשי השעות שבין שעון ארץ הקודש ובין שעון בית חיינו. אם לא תרגיל את גופך לשעות שינה מסודרות, אתה עלול להתעורר בשעות מאוחרות, ולהרגיש טעם מר של היפך ניצול הזמן בחודש נעלה זה. כמו כן אתה עלול לחוש עייפות רבה במשך שעות היום, בצורה שתפריע לתפקוד שלך בשעות הלימוד והתפילות. קריאת שמע: קריאת שמע הוא הזמן לחשבון נפש אודות היום החולף, והזמן להחלטות מתאימות אודות יום המחר. אין מתאים יותר, מלהתבונן ולשפוך את הנפש סמוך ככל הניתן לחדרו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ, כפי מנהג התמימים ואנ"ש ההולך ומתפשט בשנים האחרונות. מנהג נפוץ אף הוא הוא לקרוא אגרת או שניים מה'אגרות קודש' לכ"ק אד"ש מה"מ. ה' דסליחות. יום זה הוא יום החשבון ה שכנגד חודש אייר. סוזק"ש: 9:39 קימה: על אף המדריך שתפקידו אלול כ"ה להעיר אותך מידי בוקר, דאג לקום בכוחות עצמך, וסדר לך שעון מעורר בסמוך למיטה. אם הלכת לישון בשעה מאוחרת עקב השתתפות בהתוועדות או באירוע אחר, בקש מאחד מחבריך שיבוא להעיר אותך

25 באופן אישי. ההרגל לקום בשעה מוקדמת יעזור לך בהמשך החודש בהתמודדות עם הקימה בזמן, ותסייע לך בהקפדה יתירה על שעת סדר חסידות. כמו כן, אם כבר התעוררת, הבט סביבך, דאג לחבריך, והער גם אותם. מוטב שתקום עשר דקות מוקדם יותר מן הרגיל ותספיק לבוא למקווה לפני השעות העמוסות. הדברים אמורים במיוחד כלפי ימי הסליחות, בהם תצטרך להשכים קום ולטבול במקווה, ולאחר מכן לרוץ לבית חיינו לאמירת ברכות השחר, וכל זה עוד קודם תחילת מניין הסליחות בשעה 7:00. ובכלל, כדאי שתקום מספיק מוקדם על מנת שתוכל להחזיר את המגבת והחפצים שלך אל הדירה עוד קודם שתבוא לסדר חסידות. 770 צפוף מאוד, וסביר להניח שלא תוכל למצוא מקום פנוי להניח את השקית שלך, וגם אם כן, אתה עלול לאבד אותה בתוך הבלגן הגדול. 'הגומל': תפילת שחרית במניין כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 10:00. רוב הנוכחים בקהל מחוייבים היום בברכת 'הגומל' לאחר הטיסה מארץ הקודש, ויברכו את הברכה בעת קריאת התורה. מנהגנו לברך את הברכה בקול רם לאחר העליה השלישית )בסיום הקדיש והכרזות ה'יחי'(. על פי הוראת הרבנים המד"א, אין צורך לעלות על בימת הקריאה ועל כל אחד לברך ממקומו הוא. סדרי הלימוד ממשיכים היום בכל תוקפם, וכמוהם נמשכים ביתר שאת ההסדרים הגשמיים בחדר האוכל ובדירות האירוח, כך שקבוצות האורחים החדשות

26 מדריך לאורח - תשרי ה תשפ"ב המופיעות היום בחצרות קודשינו, נכנסות מיד לאווירת חודש תשרי. ראוי להדגיש: במחלקת המטבח של 'אש"ל הכנסת אורחים', זקוקים כל העת לעובדים מתנדבים. ועל כן, אם אתה רואה שקשה לך להתרכז בשעה זו בלימוד, טול אישור מהמשגיח ופנה לקחת חלק במלאכה המרובה של הכנת האוכל. צוות המטבח ישמח לעזרתך. ו אלול כ"ו ו' דסליחות. יום זה הוא יום החשבון שכנגד חודש סיון. סוזק"ש: 9:39 חסידות: על אף ריבוי האירועים וההתוועדויות הנערכות בלילה האחרון כיאה וכיאות ל'ליל שישי בליובאוויטש', מקפידים תלמידי התמימים על סדר חסידות בבוקרו של היום השישי, ה'סדר' אותו חידש כ"ק אד"ש מה"מ. מבצעים: אחרי תפילת שחרית יוצאים כולם ל'מבצע תפילין' ברחבי העיר ניו יורק, ומוסיפים בהכנת העולם לקבלת פני משיח צדקינו. הצטרף לאחד מהבחורים המבוגרים המפעילים דוכנים במקומות מרכזיים, או לתמימים המחזיקים במסלול קבוע. במידת הצורך, טול את זוג התפילין שלך, רד לקומת המרתף של 770 וערוך ב'מבצעים סנטר' קניה של עלון לקריאת שמע באנגלית ובעברית, קופת צדקה, ומספר עלונים לשבת. לאחר מכן קח איתך עוד בחור או שניים, וסעו ברכבת התחתית אל

27 אחד מהצמתים המרכזיים של רובע מנהטן, אליהם תפנו בעזרת הבחורים הוותיקים. בכל מקום תמצאו יהודים רבים, ועם מספר משפטים באנגלית תוכלו לעשות 'מבצעים' בכוחות עצמכם. )כל הנ"ל בכפוף להוראות המובאות בתחילת החוברת בקשר לנסיעה ברכבת התחתית. עיין בהם היטב!(. מנחה: תפילת מנחה במניין כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 3:15. בתפילה זו כמעט שלא נוכחים תמימים, כולם נמצאים כעת במבצעים ברחבי העיר. בסיום התפילה יכריז השמש על זמנה של תפילת קבלת שבת, המתקיימת בדרך כלל כארבעים וחמש דקות לאחר זמן הדלקת נרות. טלטול: זכור היטב! אסור לטלטל כלל ברחובות השכונה בשבתות. בדוק היטב את הכיסים שלך במכנסיים ובחליפה לפני שאתה יוצא אל הרחוב, וודא שלא השארת שם נייר טישו, עלון, או כפתור מיותר. )גבולות הטלטול ב- 770 : בכניסה הראשית - עד סוף המדרגות, ובכניסה האחורית - עד עמודי הברזל החוסמים את החנייה. כמו כן מותר לטלטל ברחבי החצר - מקום התשליך; הסוכה הגדולה; הסוכה של הרבי; ועד לסוף המדרגות(. ליל שבת קודש קבלת שבת: תפילת קבלת שבת היא אחת התפילות המיוחדות ביותר בבית חיינו. כמנהג אנ"ש ברחבי תבל, הנה בהגיע הקהל ל'לא תבושי', מוחלף הניגון בו בחר הש"ץ למנגינת 'יחי אדוננו', אותה שרים במשך דקות ארוכות אל מול פני המלך. זמן זה של שירת ה'יחי'

28 מדריך לאורח - תשרי ה תשפ"ב במרכזה של תפילת קבלת שבת, עת הזאל כולו לאורכו ולרוחבו גועש ורועש בשירה הנצחית, הוא זמן 'קבלת המלכות' האישי של כל אחד מקהל החסידים. איש איש ממקומו הוא, כולם שרים יחדיו בשמחה עצומה, מקפצים במקומם ומוחאים כפים, כשהמבט מופנה אל עבר מקום כ"ק אד"ש מה"מ בפינה הדרומית מזרחית שעל גבי הבימה. זהו הזמן לעצור למספר דקות, לערוך חשבון נפש ולהתבונן בדבר אחד ויחיד: איך ביכולתי לגרום עוד נחת לכ"ק אד"ש מה"מ על מנת לפעול את ההתגלות המושלמת. סעודה: רבים מהבעלי בתים או מחבריך מחפשים לקחת אורחים לסעודת שבת ותוכל הצטרף אליהם. עיין היטב בהוראות המובאות כהוספה לחוברת 'כללי אירוח' והשתדל לנהוג בנימוס. כמובן שגם חדר האוכל של 'אש"ל הכנסת אורחים' מספק את סעודות השבת בהרחבה. שבת קודש אלול כ"ז שבת פ' נצבים, שבת מברכים. יום זה הוא יום החשבון שכנגד חודש תמוז. סוזק"ש: 9:40 טלטול: זכור בטרם יציאתך מהדירה לכרוך על גופך את המגבת באופן המותר לטלטול בשבת.

29 תהילים ושחרית: אמירת תהילים במניין כ"ק אד"ש מה"מ מתקיימת לאורך השנה כולה בשעה 8:30. תפילת שחרית במניין בשעה 10:30. התוועדות: התוועדות כ"ק אד"ש מה"מ בשבתות קודש מתחילה לאורך השנה כולה בשעה 1:30, עמוד הכן על מקומך למול בימת ההתוועדויות מספר דקות קודם לכן. ההכנות להתוועדות מתחילות כבר מסיום התפילה. ראשית, יריעת הפלסטיק המגנה על שולחן כ"ק אד"ש מה"מ במשך ימות השבוע מוסרת ממקומה, ומוחלפת בשתי מפות צחורות הנפרסות זו על גבי זו. שתי מפות צחורות נוספות מחפות על שני השולחנות הנמשכים לאורך הבימה ממזרח למערב. לאחר מכן מובא כסאו ההדור של כ"ק אד"ש מה"מ מבימת התפילות אל בימת ההתוועדויות, ועל השולחן מונחים זה לצד זה גביע כ"ק אד"ש מה"מ לאחר שחזר מההדחה; קערת המזונות הגדולה; בקבוק יין עטוף בנייר חום; ספרי חומש ולקוטי לוי יצחק; שעון היד ומעמד למפיות. בשעה הייעודה, ניגש הרה"ח ר' מנחם נחום שי' גערליצקי, ומוזג את היין לגביע כ"ק אד"ש מה"מ מתוך בקבוק זכוכית עטוף בנייר חום. כמה דקות לאחר מכן עולה אחד מזקני החסידים על הספסל, ומקריא בקול מספר אותיות משיחת הדבר מלכות. גש אל השולחן המרכזי שם יושבים זקני החסידים, וטול משם כוסית יין לאמירת 'לחיים' אל מול פני המלך, ולאחר מכן קח לך חתיכת 'מזונות' ואכול אותה בעת ההתוועדות

30 כהוראת כ"ק אד"ש מה"מ. מדריך לאורח - תשרי ה תשפ"ב בימים אלו של העלם והסתר, בהם איננו זוכים לראות ולשמוע את כ"ק אד"ש מה"מ, נוהגים רבים מתלמידי התמימים לעיין בהנחה משיחות השבת של השנים נ"א ונ"ב. השיחה מודפסת ומחולקת על גבי השולחנות על ידי 'מטה לימוד הדבר מלכות'. מפעם לפעם פורץ הקהל בניגון חסידי שמח, ובייחוד מקפידים לשיר את הניגון על פרק התהילים של כ"ק אד"ש מה"מ. פארבריינגענס: בהמשך השבת מתמלא 770 בהתוועדויות חסידים לרוב, חלקם קבועות. התיישב באחד ומהם, וספוג מהאווירה החסידית של בית חיינו בשעה זו של 'ומלאה הארץ פארבריינגענס'. הקהלת קהילות: תוכל להצטרף אל אחת הקבוצות של הבחורים המבוגרים היוצאים אל בתי הכנסת שבשכונות היהודיות של ברוקלין, ומקיימים את הוראת כ"ק אד"ש מה"מ בחזרת דא"ח לאחינו בני ישראל. מנחה: עקוב אחר הכרזת השמש בסיום תפילת מוסף אודות זמן תפילת מנחה. )ההכרזה מתקיימת בשפת האידיש, ובאם עדיין אינך דובר את השפה, שאל את העומדים סביבך(. לאחר התפילה מתקיים סדר ניגונים רבתי במערב הזאל, כשהמראה של אלפי התמימים המנגנים את הניגונים בדביקות משובב נפש. בהמשך מתקיימת חזרת דא"ח על ידי אחד מאנ"ש. מעריב והבדלה: מיד בצאת השבת מתקיימת תפילת מעריב שבסופה הבדלה, אין אומרים 'ויהי נועם' 'ואתה

31 קדוש'. לאחר מכן נערכת הקרנת ווידאו מכ"ק אד"ש מה"מ על גבי המסך הגדול שבמערב הזאל. סיום הרמב"ם: בחג השבועות תשמ"ט, הורה כ"ק אד"ש מה"מ לערוך חגיגות סיומים גם בסיום כל הלכה ברמב"ם )'הלכות גדולות', כגון: הלכות יסודי התורה, הלכות דעות וכו'(. ומאז, מידי מוצאי שבת קודש נערכות בקביעות התוועדויות לרגל סיום הרמב"ם ביחד עם סעודת מלווה מלכה, וההשתתפות בסיומים אלו וודאי מסבה נחת רוח מרובה לכ"ק אד"ש מה"מ. בשבועות בהם מתקיימים מספר סיומים, נערכות חגיגות גם בלילות של אמצע השבוע. א אלול כ"ח ז' דסליחות. יום זה הוא יום החשבון שכנגד חודש מנחם-אב. סוזק"ש: 9:40 היום מתקיימים שוב סדרי הלימוד של 'אש"ל - הכנסת אורחים' )ראה לעיל אודות הסדרים המדויקים(. כינוס ברוכים הבאים: היום מתקיים כינוס 'ברוכים הבאים' המרכזי לאורחי המלך, בהשתתפותם של הרבנים חברי הבד"ץ דשכונת קראון הייטס. עקוב אחר התכנית שתפורסם במלואה על גבי העמודים ולוחות המודעות, ותשתתף בכינוס יחד עם אלפי תלמידי התמימים.

32 מדריך לאורח - תשרי ה תשפ"ב מחזור: הצטייד מראש במחזור לקראת הימים הנוראים, והשתדל שיהיה קטן ככל האפשר, על מנת שתוכל להתפלל גם במצבי הצפיפות הגדולים. אם לא הבאת איתך מחזור מארץ הקודש, חפש את הדוכן המיוחד בו מוכרים מחזורים )מחיר מחזור: $7(. ב אלול כ"ט ח' דסליחות, ערב ראש השנה. יום הולדת כ"ק אדמו"ר הצמח צדק. יום זה הוא יום החשבון שכנגד חודש אלול. סוזק"ש: 9:40 כ"ק אד"ש מה"מ מעורר על ניצול הזמן בשלימות במשך המעת לעת של כ"ט אלול היום האחרון בחודש אלול והיום האחרון בשנה כולה, ועל פי הוראת כ"ק אד"ש יש להוסיף ביום זה בלימוד מתורת כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, ובקיום הוראותיו. כמו כן יש לקיים היום את ה'סעודה הגדולה' של ערב ראש השנה, המלמדת על הבטחון של בני ישראל אשר וודאי יזכו בדין, וכפי הנכתב ב'טור' ומובא בשיחות כ"ק אד"ש. התרת נדרים: כ"ק אד"ש מה"מ נוהג לערוך 'התרת נדרים' מיד לאחר התפילה בפני מנין מזקני החסידים הניצבים על בימת התפילות. לאחר מכן מתיישבים כלל החסידים חבורות חבורות ועורכים אף הם 'התרת נדרים', כשמחמת חוסר מקום, רבים מהם אף יושבים על הרצפה. אם כבר

33 נמניתם לאחד עשר אנשים, ופתאום מבקש בחור נוסף להצטרף, נהגו באהבת ישראל וצרפו אותו למניין, זה ייקח לכם בסך הכל שתי דקות נוספות. כמובן וגם פשוט, שעל כל תמים ללמוד את הברכות של כ"ק אד"ש מה"מ בערב ראש השנה המופיעות ב'דבר מלכות', הן זו שלאחר 'התרת נדרים', והן זו שלאחרי 'קבלת פ"נ הכללי'. פ"נ: מיד בתום התפילה שב לכתוב פ"נ לכ"ק אד"ש מה"מ. כדאי שתצטייד מראש בנייר ועט. נוסח הפ"נ המלא אותו כתב כ"ק אד"ש מה"מ לכ"ק אדמו"ר הריי"ץ באחת השנים שקודם הנשיאות: "אנא לעורר רחמים מרובים ממקור הרחמים והסליחות עלי ]'שמו הקדוש'[ בן חנה שאכתב ואחתם לשנה טובה ומתוקה, שאמצא פרנסתי ופרנסת ב"ב יחיו בכבוד במנוחה ובהרחבה, שיהי' לי פתיחת הלב והמוח בתורה, ואך טוב וחסד ימצאוני, בטוב הנראה והנגלה. ועל אשתי חי' מושקא בת נחמה דינה שתהי' בריאת אולם ושמחה בחלקה, שתכתב ותחתם לשנה טובה ומתוקה בכל הפרטים, ואך טוב וחסד ימצאוה תמיד כל הימים, בטוב הנראה והנגלה ]'שמו הקדוש'[ בן חנה". שמירת החפצים: קח את כל חפציך מ- 770, ובמיוחד אל תשכח את התפילין. ערב ראש השנה הוא אחד הזמנים הבודדים בשנה בהם נסגר בית הכנסת, וזאת לרגל ההכנות לתפילה הראשונה של הימים הנוראים, כשכל החפצים האישיים הנמצאים ב- 770 מושלכים אל מכולה

34 גדולה ללא אחריות כלל! מדריך לאורח - תשרי ה תשפ"ב מחזור: אם לא השגת עדיין מחזור, חפש את הדוכן המיוחד בו מוכרים מחזורים )מחיר מחזור בד"כ: $7(, שלא תגיע חלילה לראש השנה ולא תוכל להתפלל כראוי. שופר: אין תוקעים בשופר, אך מותר להתלמד בחדר סגור )כגון ל'מבצע שופר'(. הידור מצווה: קבל הידור מצוה נוסף לקראת השנה החדשה כהוראת ומנהג רבותינו נשיאנו. הלכות החג: במהלך ימי חודש החגים, יוצאים לאור מטעם הבד"ץ דקראון הייטס מדריכים הלכתיים מיוחדים, המקיפים ריבוי עצום של הלכות ומנהגים המסודרים לפי ימים. מומלץ ביותר שתשמור לך חוברת כזו, ותעיין בה מידי יום. סדר הנהגת כ ק אד ש מה מ בערב ראש השנה: מברק: כ ק אד ש מה מ שולח לקראת השנה החדשה מברק ברכה לכל אנ ש ברחבי תבל. קבלת פני ם: כ ק אד ש מה מ עומד בפתח חדרו ומקבל בידו הק פ נ מכל אחד ואחד מקהל החסידים, ומברך את העוברים בנוסח כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה. )בשל הריבוי העצום של קהל הבאים, מתחיל מעמד קבלת הפ נים כמה ימים קודם לכן, ומתקיים בסיום אמירת הסליחות מידי יום(.

35 פ נ כללי: כ ק אד ש מה מ מקבל מזקני החסידים את הפ נ הכללי בשם כל אחד ואחת מאנ ש, המכיל בקשות עבור כללות עדת החסידים ועם ישראל, וכ ק אד ש משיב בברכה, ובה מברך בדרך כלל את כל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהם בכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. בשנים האחרונות, נעשית הקראת הפ נ בסיום התפילה בתוך בית הכנסת בנוכחות כ ק אד ש מה מ. אוהל : לאחר גמר מעמד קבלת הפני ם, נוסע כ ק אד ש מה מ אל ה אוהל. מנחה: מתחילים לאמר תהילים קודם תפילת מנחה, המתקיימת קרוב לזמן הדלקת נרות. בתפילה זו יש להאריך ולכוון יותר מבכל תפילה רגילה, היות והיא התפילה האחרונה של השנה החולפת. "בשני הימים דר"ה הבע"ל, משעה אחת קודם תפילת המנחה של ר"ה עד תפילת ערבית במוצאי ר"ה, הנה כאו"א מכם ישקוד באמירת תהלים לילה ויום, כי בשני ימים אלו צריכים להיזהר מדיבורי חול עד קצה האחרון, למעט בשינה ולהרבות בתפילה ובתחנונים, מקרב ולב עמוק, ובכל רגע פנוי לאמר תהלים" )מכתב כ"ק אדמו"ר הריי"צ. נדפס ב"קובץ מכתבים" שבסוף התהלים(. בשעה זו בית חיינו לובש צורה מיוחדת. בימת הקריאה - הקטנה כעת הרבה יותר מהרגיל )שני חלקים ממנה מוסרים ומוצאים מחוץ לבית הכנסת(, נגררת כמה מטרים לכיוון מערב וכבולה בשלשלאות אל העמודים, על מנת שלא תנוע בעת הדחיפות שבשעת התקיעות.

36 מדריך לאורח - תשרי ה תשפ"ב מקומות הישיבה מוקפים במחיצה גבוהה, בשביל למנוע מגלי האנשים להימחץ על רגלי הספסלים, ואף מקומו של שליח הציבור מוגן בקירות עץ עבים. בחר מקום הנראה לך שבו תוכל להחזיק מעמד לאורך התפילות. אל תנסה לתפוס מקום באחד הספסלים. תושבי השכונה משלמים עליהם מידי שנה כסף רב, ושמותיהם מודבקים על גבי המושבים. ראש השנה ה'תש"פ ליל א' דראש השנה. אווירת רצינות יורדת על בית חיינו עם תחילת ה'ימים הנוראים'. מכעת ועד לסיום החג בעוד יומיים, ממעטים בשיחה ומוסיפים ככל הניתן באמירת תהלים ובעשיית 'מבצע שופר'. בתפילה זו של ליל ראש השנה, ניתן לחוש לראשונה בצפיפות הרבה של 770. מעריב: קודם התפילה אומרים מספר פרקי תהילים, ולאחריהם מנגנים את 'אבינו מלכינו'. כידוע שאצל רבותינו נשיאנו הייתה תפילה זו באופן מופלא, וכ"ק אד"ש מה"מ מאריך בתפילת שמונה עשרה בימי ראש השנה. סעודה: בסיום התפילה מאחלים איש לרעהו 'לשנה טובה תכתב ותחתם'. גש אל חדר האוכל של 'אש"ל' או לבית

37 מארחיך, ואכול את סעודת החג עם סימני ראש השנה. נסה לסיים את הסעודה בשעה סבירה, אמור כמה פרקי תהילים וקריאת שמע שעל המיטה, וגש לישון. עליך לצבור כוחות מרביים לקראת סדר היום העמוס המחכה לך מחר, בו תצטרך לעמוד שעות ארוכות מתוך דחיפות וצפיפות ובפרט בשעת התקיעות, בשעה שלא טעמת מאומה מהבוקר, כשאת הקידוש והסעודה תוכל לעשות רק בשעת צהריים מאוחרת. כמו כן עליך לצעוד ברגל ולזכות יהודים במצוות שופר כרצון כ"ק אד"ש מה"מ. סדר הנהגת כ ק אד ש מה מ בסעודת ליל ראש השנה: חלה: כ ק אד ש מה מ מטביל פרוסת המוציא ג פ בדבש לפני אכילתה, ואח כ נוטל חתיכה נוספת ומטבילה ג פ במלח ואוכלה. תפוח בדבש: נוטל תפוח, חותכו לחלקים, טובל חלק אחד ג פ בדבש, מברך, אומר את היה ר ואוכלו בקליפתו. לאחר מכן מניח חלק נוסף בקומפוט. רימון: כאשר אוכל רימון בלילה הראשון, מכוון בעת אמירת שהחיינו בקידוש להוציא גם את הרימון, ואוכלו אחרי אכילת התפוח. ראש: בדרך כלל אוכל מראש דג, ולפעמים מראש איל או מראש כבש.

38 מדריך לאורח - תשרי ה תשפ"ב ג תשרי א' יום א' דראש השנה סוזק"ש: 9:41 קימה: קום בזמן וטבול במקווה, על מנת שתוכל ללמוד חסידות קודם תפילת ראש השנה, ומה טוב גם לומר מספר פרקי תהילים. מבצע שופר: רבים מהתמימים בוחרים לצאת למבצע שופר כבר בשעות הבוקר, ומשתדלים לחזור קודם תחילת התפילה במניין כ"ק אד"ש מה"מ, ולכל הפחות עד לזמן התקיעות. בלובי של 770 עומדים האחראים על ארגון 'מבצע שופר' לצד מפה גדולה של העיר ניו יורק, טול את השופר שלך או תשאיל שופר מאחד מהבעלי-בתים, וגש אל האחראים על מנת שיפנו אותך לכתובות בהם ניתן לזכות יהודים במצוות היום. לאחר מכן קח איתך עוד בחור או שניים, וזכה גם אותם בעשיית מבצעים. שחרית: התפילה מתחילה בשעה 10:00, וקודם לכן אומרים מספר פרקי תהילים ומנגנים את 'אבינו מלכינו'. במחזור מופיע הסיפור אודות "ה--מ--ל--ך יושב על כיסא רם ונישא..", אשר "אי מלכא אנא, עד האידנא אמאי לא אתית לגבאי?", מילים אלו מעוררות את ליבו של כל חסיד אודות קבלת המלכות וההתמסרות המוחלטת למלך המשיח. לקריאת התורה מוציאים מן ההיכל את ספר התורה של משיח וספר התורה של כ"ק אד"ש מה"מ. הדחיפות

39 מתעצמות בשעה זו בה הספרים עושים את דרכם אל בימת הקריאה, בשל הרצון העז לזכות ולנשק את הספרים הקדושים. ככל שמתקרב מועד זמן התקיעות, גוברת הצפיפות בבית הכנסת, והכל מנסים לתפוס מקום טוב וקרוב יותר לבימת הקריאה. סדר הנהגת כ ק אד ש מה מ בעת ה תקיעות )ברוב השנים(: שחרית: כ ק אד ש מה מ יורד אל הזאל ונושא בידיו הק את השופרות עטופים במטפחות )כשמטפחת המשי הלבנה מכסה את שאר המטפחות(. המזכירים נושאים את )חלק מ(הסידורים )המחזור, התהילים, סידור עם דא ח ו/או סידור האריז ל לר ש מראשקוב(, וכן את חבילות הפ נים העטופות בנייר חום וכרוכות בחוט, אותם הם מניחים על גבי שולחן נמוך קומה הניצב בקצה בימת התפילות. תקיעות: כשעולה למפטיר, לוקח עמו לבימת הקריאה את השופרות, כשהמזכירים נושאים עמם את חבילות הפ נים. עם סיום ברכות ההפטרה, הס מושלך בבית הכנסת, ועל אלפי הנוכחים משתררת חרדת קודש. כ ק אד ש מה מ מתחיל לסדר את השופרות והמטפחות בסדר מיוחד, )השופרות עטופים בכמה מטפחות: מטפחת אחת לבנה ישנה מאוד, גדולה, דקה, וקרועה ברובה. מטפחת אדומה, ומטפחת משי לבנה חדשה(. לאחר מכן מקרב את השופרות וחבילות הפ נים אליו, מביט על שני ספרי התורה העומדים לימינו ולשמאלו, ובתנועה מהירה משליך את הטלית מעבר לראשו באופן שמכסה את פניו הק ביחד

40 מדריך לאורח - תשרי ה תשפ"ב עם חבילות הפ נים, כשהוא עומד רכון על בימת הקריאה. כעת מנגן בקול חרישי את ניגון כ ק אדמו ר הזקן של ראש השנה )ויש אומרים שמנגן ניגון ג תנועות(, ובשתי ידיו אוחז ב עצי חיים של ספרי התורה. לאחר שהות מסויימת, מגביה את הטלית מפניו הק )באופן שעיניו הק מכוסות עדיין(, ופותח בקול רם את מילות למנצח לבני קורח מזמור בניגון המסורתי, ומיד מתכסה שוב. בסיום אמירת המזמור ז פ, משתרר שוב שקט מוחלט, וכ ק אד ש מה מ מגביה את הטלית מפניו הק, מביט שוב בספרי התורה, וקורא בקולו הק את פסוקי מן המיצר... בניגון המיוחד, כשהקהל עונה אחריו פסוק אחר פסוק. כ ק אד ש מה מ מפשיל את הטלית מאחורי אזנו הימנית ואח כ מתחיל באמירת הברכות בניגון המיוחד. בחלל ההיכל שוררת דממה דקה, קולו הק של כ ק אד ש מה מ נשמע למרחוק, ורק עניית ה אמן האדירה מפי הציבור מפרה את השקט. הזאל הגדול שהיה עד לפני דקות ספורות כמרקחה, וגלי דחיפות הרעידו את הציבור מקצה האולם ועד קצהו - עוצר מלכת. עיני ואוזני כולם נשואות לכ ק אד ש מה מ באחד הזמנים המיוחדים ביותר בשנה. זהו המועד בו מתרחש בניין המלכות, זוהי העת בה עובר הקב ה מכסא דין לכסא רחמים, וזוהי השעה בה נכתבים כל בני ישראל לשנה טובה ומתוקה. כ ק אד ש מה מ נוטל את השופר בידו הק, ופותח בסדר התקיעות תקיעה--שברים--תרועה--תקיעה.. תש ת.. תר ת. פניו הק נוטות מעט לצד שמאל, והשופר נוטה לצד ימין. מידי פעם מנקה כ ק אד ש את פי השופר בטליתו, ולפעמים מחליף

41 שופר. בסיום סדר התקיעות, פותח כ ק אד ש מה מ באמירת פסוקי אשרי העם במנגינה המיוחדת, כשהקהל עונה אחריו פסוק אחר פסוק. לאחר מכן יורד כ ק אד ש מהבימה, ומלווה את ספרי התורה בדרכם לארון הקודש. לאחר שעולה לבימת התפילות ומניח את השופרות בתא ה סטענדער, מסתובב כ ק אד ש לעבר הקהל ל חזרת פנים, ומשלים סיבוב שלם במהירות. ברגעים אלו אוזר הקהל את שארית כוחותיו, ומנסה לנצל את שבריר השניה על מנת לזכות ולחזות בתואר פניו הקדושים של הוד כ ק אד ש מה מ. בשנים האחרונות - כשישנו העלם והסתר ואין אנו זוכים לראות את כ"ק אד"ש מה"מ בעת עריכת סדר התקיעות כתיקונן, זהו סדר ההנהגה בבית חיינו. חברי הוועד המסדר מוליכים את חבילות הפ"נים מבימת התפילות של כ"ק אד"ש מה"מ אל בימת הקריאה, עליה כבר ניצבים הרבנים המד"א, הבעל תפילה, שנים מאנ"ש שערכו את ההגבהה על ספר התורה של משיח וספר התורה של כ"ק אד"ש מה"מ האוחזים כעת את ספרי התורה, והגבאים. כעת מנגנים את ניגוני רבותינו נשיאנו, אותם מתחיל ומסיים המשפיע הרה"ח ר' בערל ליפסקער. ג' תנועות - להבעש"ט הרב המגיד ואדה"ז, אלי אתה - לכ"ק אדמו"ר הזקן, ניגון הקאפעלע - לכ"ק אדמו"ר האמצעי, ימין ה' - לכ"ק אדמו"ר הצמח צדק, לכתחילה אריבער - לכ"ק אדמו"ר מהר"ש, ניגון הכנה - לכ"ק אדמו"ר הרש"ב, הבינוני - לכ"ק אדמו"ר הריי"ץ, ניגון הקפות - להרה"ק ר'

42 לוי יצחק, ו'הוא אלוקינו' - לכ"ק אד"ש מה"מ. מדריך לאורח - תשרי ה תשפ"ב החל משנת תשנ"ג, נהוג אשר אחד מהמשפיעים דשכונת המלך חוזר על דברי כ"ק אד"ש מה"מ מברכת ערב ראש השנה תשנ"ב, ובשנים האחרונות, עושה זאת המשפיע הרה"ח ר' שלמה מאייעסקי. שקט מוחלט שורר ברחבי הזאל בעת מתבצעת ההכרזה בשפת האידיש: "ראש השנה היא העבודה דקבלת מלכותו ית', למלאת בקשתו של הקב"ה "תמליכוני עליכם", שמלכותו ית' קשורה ומתגלית בשלימותה על ידי דוד מלכא משיחא )שענינו הוא ספירת המלכות(", ואז מכריז הקהל כולו את הכרזת ה'יחי' ג' פעמים בקול רעש אדיר: 'יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד'! 'יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד'! 'יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד'!! מתוך כוונה פנימית לקבל עלינו את מלכותו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ולהמליך את הקב"ה בעולם. ההכרזה נגמרת בשירת 'יחי' אדירה, מתוך תפילה, אמונה ובטחון, אשר הנה נזכה תיכף ומיד לראות בעינינו הגשמיות ולשמוע באוזנינו החומריות את תקיעות ה'שופר גדול' של כ"ק אד"ש מה"מ. 'תקיעה--שברים--תרועה--תקיעה.. 'ויתוודה בלחש'.. תש"ת.. תר"ת', כל אחד ואחד מתאר בשעה זו את תואר פניו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ. אחר התקיעות ואמירת ה'יהי רצון' והפסוקים, מביטים כולם לעבר מקום כ"ק אד"ש מה"מ, כנהוג בעת ה'חזרת פנים'.

43 מוסף: בשל הצפיפות הרבה הקיימת ב- 770, לא ניתן להשתחוות בצורה רגילה ופשוטה. צור יחד עם העומדים סביבך מעגל קטן, ותשתחוו בתוכו בזהירות אחד אחרי השני. אין צורך לפרוס מגבת או נייר על רצפת בית הכנסת, מכיוון שהמרצפות ב- 770 לא עשויות מאבן אלא מחומר פלסטי. ברכת כהנים: "נהגו בכל מדינות אלו שאין נושאים כפים אלא ביום טוב שאז שרויים בשמחת יום טוב". בשל ברכת הכהנים הנערכת מספר פעמים מועט במשך השנה, משתדלים אנ"ש להביא את כל הילדים לבית הכנסת לשמיעת הברכה, ובית הכנסת מתמלא מפה אל פה. סטענדער מיוחד עבור כ"ק אד"ש מה"מ ניצב למרגלות בימת התפילה כשתחתיו שטיח קטן, והכהנים השבים מנטילת הידיים על ידי הלוויים, עולים בעת הברכה על גבי הבימה עצמה. בסיום 'שים שלום', יורדים הכהנים במדריגות אחד אחרי השני לקבלת ברכת 'יישר כח כהן'. מבצע שופר: בסיום התפילה ניגשים כולם לערוך קידוש וסעודה לאחר שלא אכלו מהבוקר בשל התקיעות. שקול היטב היכן אתה הולך לאכול, ונסה לסיים את הסעודה בשעה סבירה, על מנת שתוכל לנצל את השעות המועטות עד לתפילת מנחה לעשיית 'מבצע שופר'. טול את השופר שלך או תשאיל שופר מאחד מהבעלי-בתים, וגש אל האחראים על ארגון 'מבצע שופר' העומדים בלובי של 770, על מנת שיפנו אותך לכתובות בהם ניתן לזכות יהודים במצוות היום.

44 מדריך לאורח - תשרי ה תשפ"ב תשליך: מיד לאחר הכרזות ה'יחי' שבסיום תפילת מנחה, רוץ לחצר האחורית של 770 )בסמוך למקום הסוכה הגדולה(, שם עורך כ"ק אד"ש מה"מ את ה'תשליך'. אפשר להגיע אל האזור גם דרך הדלת שבכניסה האחורית של הזאל. סדר הנהגת כ ק אד ש מה מ בעת ה תשליך : כ ק אד ש מה מ מגיע אל הבריכה מצידה הצפוני ומקיפה ממערב, ועומד מאחוריה כשפניו לצפון, מתבונן בדגים שבמים, ואז מתחיל באמירת סדר התשליך מתוך שני דפים מצולמים מוגדלים, ובסיום מנער את הציציות. לאחר מכן מקיף את הבריכה מצידה המזרחי וחוזר לחדרו הק. ליל ב' דראש השנה מעריב: בזמן שאחר סדר 'התשליך' ועד תפילת מעריב, ממשיכים התמימים ואנ"ש להרבות באמירת תהילים. סעודה: בליל ב' דראש השנה נוהגים לאכול 'פרי חדש', ועל המקדש להביט בו בעת אמירת 'שהחיינו'. כ"ק אד"ש מה"מ נוהג לאכול כ'פרי חדש' תאנה כשיעור, מברך ברכה אחרונה, ואחר כך נוטל ידיו לסעודה. כ"ק אד"ש מה"מ אומר קדיש בתפילת מעריב על גיסתו הרבנית מרת שיינא - בת כ"ק אדמו"ר הריי"ץ, ועל בעלה הרב מ"מ הכהן הורנשטיין הי"ד, וכן בכל התפילות שלמחרת.

45 יום ב' דראש השנה. סוזק"ש: 9:41 ד תשרי ב' גם היום יוצאים רבים מהתמימים למבצע שופר, גם קודם התפילה וגם לאחר הסעודה. כזכור בכל תפילות היום אומר כ"ק אד"ש מה"מ קדיש על אמו זקנתו הרבנית מרת רחל ינובסקי ע"ה. תפילת שחרית במניין כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 10:00, ונגמרת גם היום בשעה מאוחרת. לאחר מכן ניגשים כולם לערוך קידוש וסעודה. בשעות אלו נערך הזאל הגדול לקראת התוועדות כ"ק אד"ש מה"מ דראש השנה. התוועדות זו הינה אחת מארבעת ההתוועדויות היחידות אותם עורך כ"ק אד"ש מה"מ לקראת שקיעת החמה )ראש השנה, שמחת תורה, פסח ושבועות(, בהם נוטלים ידים לברכת 'המוציא', ובסיומם נערך מעמד חלוקת 'כוס של ברכה'. מאות הספסלים של בית חיינו מוסבים אל עבר בימת ההתוועדויות, ובסמוך לכתלים נערמות פירמידות גבוהות עד תחת עזרת הנשים. לצד מטבח בית הכנסת ובלובי הכניסה ל- 770, מונחים ערמות של ארגזים מלאים בלחמניות לנטילת ידיים, ובלובי הכניסה עומדים טורים של בקבוקי מים.

46 סדר הנהגת כ ק אד ש מה מ בעת ההתוועדות: מדריך לאורח - תשרי ה תשפ"ב כ ק אד ש מה מ נוטל את ידיו הק לסעודה ומורה להכריז שכל אחד ואחד יעשה זאת. כ ק אד ש מה מ מזכיר בתוך השיחות את כל רבותינו נשיאנו והאריז ל, ודברי תורה מכל אחד מהם. וכן מורה לנגן את ניגוני רבותינו נשיאנו. לפני כל ניגון מבקש להכריז את שמו של בעל הניגון. פעמים שמבקש לנגן ניגונים עם תיבות, ולפעמים ללא תיבות. בשנים שהיה אומר מאמרים היה אומר בהתוועדות זו מאמר שגם בו היה מזכיר את כל רבותינו נשיאנו והאריז ל. לפני סיום ההתוועדות שותה מעט מים. לאחר התוועדות אומר ברהמ ז, מתפלל מעריב על גבי בימת ההתוועדויות, עורך הבדלה, ומחלק כוס של ברכה. בנוסף לתושבי המקום וריבוי האורחים השוהים בחצרות קודשנו, מגיעים לקבל כוס של ברכה אלפי יהודים מכל האזור, וכ ק אד ש מה מ עומד על רגליו ומחלק לכל אחד ואחד בסבר פנים יפות במשך זמן ארוך. כל עת החלוקה עומדים קהל החסידים ומגנים בעוז, וכ ק אד ש מה מ מעודד מפעם לפעם את השירה בידיו הק בתנועות חזקות ומיוחדות. התוועדות: כדאי שתתפוס מקום להתוועדות הגדולה עוד קודם תפילת מנחה, ולשם כך גש ליטול ידיים כעת, ותטעם מידי כמה דקות מן הלחמנייה על מנת שלא יהיה 'הפסק' בסעודה. בסיום תפילת מנחה 770 יהיה עמוס

47 במידה כזאת שבקושי יהיה אפשר לנוע ממקום למקום. דקות ספורות קודם שקיעת החמה, נערך מקומו של כ"ק אד"ש מה"מ, כשמלבד הסדר הקבוע דהתוועדויות שבת קודש, מונחים על גבי השולחן גם חלה לברכת המוציא וקנקן מים גדול. בתום שירת ה'יחי' במנגינת 'ושמחת', מכריז הרה"ח ר' שמעון שי' ניובארט אשר מי שלא נטל את ידיו שיעשה זאת כעת כרצון כ"ק אד"ש מה"מ, ובבת אחת פוצח הקהל בשירת 'אתה בחרתנו'. כעת בזה אחר זה מושרים ניגוני כל רבותינו נשיאנו, ג' תנועות - להבעש"ט הרב המגיד ואדה"ז, אלי אתה - לכ"ק אדמו"ר הזקן, ניגון הקאפעלע - לכ"ק אדמו"ר האמצעי, ימין ה' - לכ"ק אדמו"ר הצמח צדק, לכתחילה אריבער - לכ"ק אדמו"ר מהר"ש, ניגון הכנה - לכ"ק אדמו"ר הרש"ב, הבינוני - לכ"ק אדמו"ר הריי"ץ, ניגון הקפות - להרה"ק ר' לוי יצחק, והשירה העשירית הוא אלוקינו - לכ"ק אד"ש מה"מ. בין ניגון לניגון מחולקים בקבוקי יין וערמות של כוסיות לקהל האלפים, והחסידים מניפים את ידיהם באמירת 'לחיים' לכ"ק אד"ש מה"מ כשבליבם התפילה להתגלות. בסיום ניגוני רבותינו נשיאנו, פורצת מפי כולם שירת ה'יחי' במלוא עוזה, שירה אדירה שלא פוסקת למשך דקות ארוכות. העיניים מביטות למקום מושב כ"ק אד"ש מה"מ, ההתרגשות גוברת, ובן רגע הזאל הגדול כולו קופץ על מקומו בשירה הנצחית. כ"ק אד"ש מה"מ מורה לחבר את השעות של ראש השנה

48 מדריך לאורח - תשרי ה תשפ"ב והתחלת מוצאי ראש השנה בלימוד החסידות. כעת עולה אחד ממשפיעי שכונת המלך, וחוזר מאמר מכ"ק אד"ש מה"מ. ברחבי 770 מחולקים דפים עם צילומים מהמאמר, ונסה ללמוד אותו מבפנים. זכור כי כ"ק אד"ש מה"מ נוכח בעת זו, ושמור על שקט מוחלט. על פי המנהג מנגן הציבור כעת את י"ד ניגוני כ"ק אד"ש מה"מ לפי סדר השנים בהם נלמדו, ובסופם מנגן הש"ץ הרב טלישבסקי )נכדו של ר' משה טלישבסקי( את ה'יהי רצון', כשהקהל מצטרף לשירת 'שיבנה'. ההתוועדות נחתמת בניגון האמונה בנצחיות חייו, נשיאותו ומלכותו של כ"ק אד"ש מה"מ - ניגון 'והוא גואלינו'. כעת מכריז הרב ניובארט את הסדר מכאן ואילך: ראשית כל התגלותו המהירה והמושלמת של כ"ק אד"ש מה"מ, לאחר מכן זימון וברכת המזון, תפילת מעריב הנערכת על בימת ההתוועדויות, הבדלה, וחלוקת כוס של ברכה. בתקווה שנזכה כבר לראות בעינינו הגשמיות את כ"ק אד"ש מה"מ מחלק את היין מידו המלאה הפתוחה הקדושה הגדושה והרחבה.

49 ה תשרי ג' צום גדליה. כל יום שבין ראש השנה ליום הכיפורים הוא כנגד יום בשבוע בשנה החולפת, ובכל יום יש לעשות תשובה כנגד אותו היום בשנה. יום זה הוא יום החשבון שכנגד יום חמישי. סוזק"ש: 9:41 בימים אלו ממשיכים בהוספות המיוחדות של עשרת ימי תשובה: 'שיר המעלות' לפני 'ישתבח' ההוספות שבתפילת שמונה עשרה, וחותמים 'המלך הקדוש' ו'המלך המשפט'. שחרית: לאחר נפילת אפים אומרים את הסליחות לצום גדליה המודפסות בספר הסליחות של חודש תשרי, ולאחריהם אומרים 'אבינו מלכינו' הארך. בהמשך קוראים בתורה בפרשת 'ויחל' כבכל ימי תענית ציבור. דברי כיבושין: קודם תפילת מנחה מכינים סטענדער נוסף על בימת התפילות של כ"ק אד"ש מה"מ, הוא הסטענדער המיועד לאמירת שיחות ודברי כיבושין, בתקווה אדירה שנזכה לשמוע באוזנינו הגשמיות את דברי הכיבושין של כ"ק אד"ש מה"מ, 'דברי כיבושין.. מלשון "יכבש עונתינו"'. דהיינו, שאין מתכוונים ח"ו לומר דבר רע על יהודי, אלא אומרים ומזכירים לקב"ה את מעשיו - שהוא עוסק בענין ד"יכבש עונתינו", "ותשליך במצולות ים כל חטאתם"'. בימים אלו של העלם והסתר, בהם איננו זוכים לראות ולשמוע את כ"ק אד"ש מה"מ, נוהגים רבים מתלמידי

50 מדריך לאורח - תשרי ה תשפ"ב התמימים לעיין בהנחה משיחות השבת של השנים נ"א ונ"ב. השיחה של צום גדליה מודפסת ומחולקת על גבי השולחנות על ידי 'מטה לימוד הדבר מלכות'. סעודה: בסיום הצום עורך 'וועד סעודת שלמה' סעודה בהרחבה לקהל התמימים. עמוד בתור המשתרך ליד מטבח בית הכנסת ה'לשכה'. כמו כן נפתח בשעה זו חדר האוכל של 'אש"ל הכנסת אורחים'. ו תשרי ד' כולם למבצעים. יום זה הוא יום החשבון שכנגד יום שישי. סוזק"ש: 9:42 תפילת שחרית במניין כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 10:00, לאחריה יוצאים תפילת מנחה במניין כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 3:15, לאחריה יכריז השמש על זמנה של תפילת קבלת שבת. זכור היטב אודות איסור הטלטול בשכונה! ליל שבת קודש כ"ק אד"ש מה"מ מדליק בערב שבת שלושה נרות בחדרו הק' )'תשובה ליכט'(.

51 המלך הקדוש: מלבד ההוספות הקבועות בתפילות העמידה של עשרת ימי תשובה, מוסיפים היום את המילים 'המלך הקדוש' באמירת 'מגן אבות'. שבת קודש פ' וילך. יום זה הוא יום החשבון שכנגד יום השבת קודש. סוזק"ש: 9:42 שבת קודש תשרי ה' שחרית: בדרכך למקווה, אל תשכח לכרוך על גופך את המגבת באופן המותר לטלטול בשבת. תפילת שחרית במניין כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 10:00, וכזכור לפני העמוד בתפילות היום ניגש כ"ק אד"ש מה"מ, וסידור חלקו הקדמי של הזאל נותר על עומדו מאמש. התוועדות: התוועדות כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 1:30. המשכה של השבת בסדר הרגיל: התוועדויות בשבת פרשת האזינו תש"נ, עורר כ"ק אד"ש מה"מ על עריכת התוועדויות של שמחה בשבת תשובה, במוצאי שבת קודש - ליל ערב יום הכיפורים, ובערב יום הכיפורים, הקהלת קהילות, מנחה, סדר ניגונים וחזרת דא"ח, מעריב אין אומרים 'ויהי נועם' 'ואתה קדוש', הבדלה, ווידאו מכ"ק אד"ש מה"מ וסיום הרמב"ם.

52 מוצאי שבת מדריך לאורח - תשרי ה תשפ"ב הלילה יחול יום היארצייט של 'אם המלכות' - הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה, אמו של יבדלח"ט כ"ק אד"ש מה"מ. ביום זה ניגש כ"ק אד"ש מה"מ לפני העמוד בכל תפילות היום. לקראת תפילת ערבית, סוגר הוועד המסדר את חלקו הקדמי של בית הכנסת בשולחנות עבים הקשורים בשלשלאות ברזל, כסא קודשו של כ"ק אד"ש מה"מ מורד מן הבימה וניצב בסמוך לעמוד התפילה. על המדף כבר מונחים חמישה נרות - שני נרות שעווה גדולים וארוכים התחובים בכוסיות זכוכית מלאות מלח, וביניהם שלושה נרות נשמה רגילים. א תשרי ו' יום ראשון, ו' תשרי, יום היארצייט של הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה יום זה הוא יום החשבון שכנגד יום ראשון. סוזק"ש: 9:42 סדרי הלימוד ממשיכים היום בכל תוקפם, וכמוהם נמשכים ביתר שאת ההסדרים הגשמיים בחדר האוכל. היום מתחילים ללמוד את הסוגיות הקשורות עם יום